Page 1

15e jaargang nr. 26 Vrijdag 12 oktober

Wordt in een oplage van 15.550 exemplaren huis aan huis verspreid

2018

Banholt Epen Eys Gulpen Lemiers Margraten Mechelen Mheer Nijswiller Noorbeek Partij Reijmerstok Schin op Geul Sibbe Slenaken Vijlen Wahlwiller Wijlre Wittem

3e editie Nacht der Zielen Deze week: In gesprek met B&W Gulpen Françoise Beleefweekend Kerkberichten ZijActief Mechelen Brandweer Gulpen-Wittem

Pagina 2 Pagina 5 Pagina 7 Pagina 9 Pagina 12 Pagina 14

Banholt - Na het succes van de twee voorgaande jaren zal op vrijdag 2 november de derde editie van de Nacht der Zielen in Banholt worden gehouden. Het Gemengd Zangkoor Avanti, dat de organisatie voor zijn rekening neemt, is er weer in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen, dat garant staat voor een sfeervolle herdenkingsbijeenkomst. Medewerking wordt verleend door het Jeugdorkest (Lees verder op blz. 13)

Nieuw fotoboek ‘Herfst in Holset en het Holsetterbos’ Holset - Holset is mooi in elk jaargetijde, maar de herfst heeft een bijzondere sfeer. Vooral het Holsetterbos en de aangrenzende bossen bieden de wandelaar een boeiende afwisseling van kleurrijke bomen (Lees verder op blz. 6) Op zondag 25 november te Gulpen:

Intocht Sinterklaas Gulpen - 25 november zal de Sint en zijn Pieten Gulpen bezoeken (Vervolg op blz. 2)

Ochtendwandeling van Welten naar Wittem Wittem - Op dinsdag 16 oktober om 07.30 uur ’s ochtends vindt in de dagkapel van de parochiekerk St. Martinus van Welten (aan de Weltertuinstraat aldaar in Heerlen) de opening plaats van de wandeling door het Heuvelland via Eyserheide (bezinningsmoment) en Cartils naar Klooster Wittem (Lees veder op blz. 12)

ME C H E LEN ( 043) 455 23 71 www.koertsbanden.nl


Gulp en Geul Journaal -

Correspondentie-adres: Postbus 8 6270 AA Gulpen Telefoon: 043 - 450 61 55 Mobiel: 0646 05 1720 E-mail: info@gulp-en-geuljournaal.nl bezorging@gulp-en-geuljournaal.nl Aanlevertijden: (een week voor uitgave) Advertenties: Tot vrijdagmiddag 18.00 uur (via mail: zaterdag 18.00 uur) Redactie: Tot zaterdagmiddag 18.00 uur. Folders: Maandag 18.00 uur. (in week van verspreiding) Oplage en verspreiding: Gulp en Geuljournaal wordt met een oplage van 15.550 exemplaren verspreid in: Banholt - Epen - Eys - Gulpen - Lemiers Margraten - Mechelen - Mheer - Nijswiller Noorbeek - Partij - Reijmerstok - Scheulder Schin op Geul - Sibbe - Slenaken - Vijlen Wahlwiller - Wijlre - Wittem Plus 66 buurtschappen: Beertsenhoven - Bergenhuizen - Berghem Berghof - Beutenaken - Billinghuizen - Bissen - Bommerig - Broek Cartils - Bruisterbos - Crapoel - Dal - Harles - Holset - Hoogcruts - De Hut - Diependal - Dijk - Elkenrade - Elzet - Engwegen - Eperheide Etenaken - Euverem - Heijenrath - Groot Welsden - Helle - Herkenrade Hilleshagen - Höfke - Hurpesch - Ingber - IJzeren - Kapolder Keutenberg - Kleeberg - Klein Welsden - Kosberg - Kuttingen - Landsrade Libeek - Mamelis - Mellechet - Moerslag - Overgeul - Pannes - Pesaken Piepert - Plaat - Roth - Schey - Scheulder Schilberg - Schoonbron Schweiberg - Sinselbeek - Stokhem - Terhorst Terlinden - Termaar Terpoorten - Terziet - Vroelen - Walem Waterop Wesch en Wolfshuis.

www.gulp-en-geuljournaal.nl www.facebook.com/gulpengeuljournaal

Op zondag 25 november te Gulpen:

Intocht Sinterklaas en zijn Pieten Gulpen - Op zondag 25 november zal de Sint en zijn Pieten Gulpen bezoeken. Om dit grote feest mogelijk te maken zal de Stichting Sinterklaas van maandag 15 t/m zaterdag 27 oktober haar donateursactie houden. Zowel de kinderen van 0 jaar t/m 9 jaar alsook de bejaarden zullen dit jaar weer door de Sint en zijn Pieten verwend worden.

In gesprek met college Gulpen-Wittem - Door Leo Jaspers -

Dit persgesprek handelde alleen maar over de gemeentebegroting 2019 en vond plaats met verantwoordelijk wethouder Houben, die geflankeerd (en af en toe gesouffleerd) werd door Anja Schreurs (afdeling financiën) en het duo Karel Pluymakers/ Thelma Brassé van het voor deze taak ingehuurde onafhankelijk bureau Orgfit uit Beek.

Hulp in de huishouding gevraagd voor 3 uur per week in Epen.

Tel. 0622045617 U presenteert de ontwerpbegroting 2019 onder de titel ‘inzicht leidt tot vooruitzicht’. Kunt u dat eens nader belichten? Wethouder Houben: “We willen graag gaan werken vanuit hetgeen inwoners, bedrijven en instellingen van ons mogen verwachten. Daar komt tevens bij dat we het Cittaslow-gedachtegoed, waarbij het verbeteren en borgen van kwaliteit van leven het uitgangspunt is, in ons toekomstig beleid willen inbouwen. Daarvoor zullen we, na consultatie van alle belanghebbende geledingen, een strategische visie ontwikkelen die centraal staat bij het tot stand komen van de toekomstige begrotingen. We willen dan adequaat kunnen inspelen op maatschappelijke processen, die zich aandienen.” We hebben voor het eerst te maken met een ZBB (Zero Based Budgetting)-begroting. Wat is dat eigenlijk? Wethouder Houben: “Dat is in het kort gezegd een begroting, waarbij niet de begroting van het voorgaande jaar als startpunt wordt genomen, maar waarbij het startpunt op nul (ZERO) komt te liggen. Een blanco start dus zogezegd. Dat betekent wel dat we alle uitgaven in onze voorliggende begroting dienen te verantwoorden en niet alleen de veranderingen.” U stelt dat de door u ontwikkelde meerjarenbegroting afsluit met een structureel overschot van maar liefst 130.000 euro. Verklaar u nader. Wethouder Houben: “We hebben het hierbij over de vier jaren waarover de huidige coalitie de verantwoording draagt, dus tot 2022. Het is ons gelukt over die periode een meerjarenbegroting te presenteren die eindigt met een overschot van 130.000 euro en die daarbij geen beroep doet op de reservepot van 10 miljoen euro, waarover onze gemeente nog steeds beschikt. Het is daarbij de bedoeling ons elk jaar binnen de gestelde begrotingskaders te bewegen en niet te pas en onpas een beroep te doen op de reservepot als de nood aan de begrotingsman komt. Uiteraard zullen dan

De praktijk van dr. Reinartz te Gulpen is i.v.m. vakantie

GESLOTEN van maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober. De spreekuren van de praktijkondersteuners/assistente gaan gewoon door.

Bakkerij Ortmans Rijksweg 40 Gulpen Tel. 043 4501391

Mini speculaas

per pakje e

2,95

Roomboter kruidenspeculaas per pakje e 4,50 Roomboter amandelspeculaas per pakje e 4,50 Speculaasstaven e 4,50 Roomboter amandelstaven e 4,50 Taai taai per pakje e 3,50 (peperkoekenmannetjes) Voor het weekend

Mont Blanc klein Skitaart klein

e 9,95 e 12,95

www.bakkerijortmans.nl voor echte specialiteiten!

wel eens op begrotingsonderdelen verschuivingen moeten plaatsvinden om acute zaken aan te pakken, maar het houden van de begrotingsdiscipline willen we altijd voorop plaatsen. De verantwoordelijke ambtenaren van de provincie die over onze schouders meekijken, sterken ons gevoel dat we met onze gepresenteerde meerjarenbegroting op het goede pad zitten.” Kunt u eens wat speerpunten uit de begroting 2019 naar voren brengen? Wethouder Houben: “Binnen het sociaal domein hebben we voldoende financiële ruimte gecreëerd om inwoners, die ondersteuning behoeven om zelfstandig te kunnen blijven wonen, op maat te helpen. Ook kinderarmoedebestrijding heeft grote prioriteit. De zelfredzaamheid binnen de gemeenschap willen we contineren met het in stand houden en verder optimaliseren van de visie “Samen Doen”. Het behoud en waar mogelijk versterken van het gemeentelijke cultureel erfgoed staat eveneens expliciet in onze begroting genoemd.” Kijkend naar het zogenaamde fysieke domein, waarbij je moet denken aan de kwaliteit van het groen, de omgeving, de wegen en dorpspleinen, willen we de lopende projecten zo goed mogelijk afwerken. Bij nieuwe uitdagingen willen we bewoners, ondernemers en zelfsturinggroepen nadruk-

MEDEDELING HUISARTSENPRAKTIJK WIJLRE

Waarneming door praktijk Wijlre.

De jaarlijkse griepprik zal vrijdag 19 oktober a.s. vanaf 14.00 tot 18.00 gezet worden.

Tel. 043 4501264

Team huisartsenpraktijk Wijlre

Denk tijdig aan het bestellen van herhaalreceptuur!

Pagina 2


Vrijdag 12 oktober 2018

kelijker bij de ontwikkelingen gaan betrekken. Als belangrijkste speerpunt in dit kader, denken we aan verbetering van het oppervlaktewater en het preventief aanpakken van wateroverlast bij overvloedige regenval.” Woonlasten We hebben ernaar gestreefd de lokale belastingen in de in de hand te houden. Ondanks een inflatie van 3%, verhogen we de woonlasten van huurders met 2%. Eigenaren van een woning zijn zelfs maar 1% meer kwijt dan in 2018. Hondenbezitters profiteren volgend jaar nog meer, want de hondenbelasting schaffen we af. We zijn tot de conclusie gekomen dat honden mensen aan sociale contacten helpen en uit hun isolement halen. Die bijkomende sociale factoren zijn voor ons reden om de hondenbelasting af te schaffen.” Hebt u ook vragen voor het college van B en W van Gulpen-Wittem? Laat het ons per mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl; Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag. Op 19 oktober:

Kienmiddag in zaal Paddock Gulpen - Op 19 oktober organiseert Huurdersbelang Cour de Galouppe weer een kienmiddag in zaal Paddock aan de Dorpsstraat te Gulpen tussen 14.00 en 17.00 uur. De zaal is open vanaf 13.45 uur. Iedereen is welkom. Kienkaarten kosten 5 euro per hele serie. Er worden 5 rondes gekiend plus een pauzeprijs, en 4 rondes plus hoofdprijs na de pauze. Het prijzengeld is als volgt: 1 rijtje 2 euro, 2 rijtjes 3,50 euro, volle kaart 5 euro. De pauzeprijs levert 15 euro op en de hoofdprijs 25 euro. Bij ‘dubbele kien’ wordt het prijzengeld gedeeld.

kerk in Oud-Elsloo (Op de Berg 9) en gaan zij na een korte bezinning en het pelgrimsgebed op pad. Een bezinning is er ook (om plm. 11.15 uur) in de Boskapel op de Molenberg bij Beek. Na 10 km is de aankomst rond 13.00 uur in Groot-Genhout, waar de pelgrims ontvangen worden door pastoor John van Os, die iets zal vertellen over de bijzondere kunst die te zien is in de Sint-Hubertuskerk van Genhout. Na een moment van bezinning is er een pauze in het Gemeenschapshuis van Genhout, voordat om 14.00 uur de terugweg wordt aanvaard langs een grotendeels andere weg (8 km). Om 16.00 uur zijn de wandelaars dan terug bij het kasteelpark en de kerk in Oud-Elsloo. Opgave vooraf is niet nodig. Om 10.00 uur aanwezig zijn in de kerk van Oud-Elsloo is voldoende. Dit startpunt ligt 15 minuten gaans van het treinstation van Beek-Elsloo. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel is een vrije gave welkom.

Grote boeken- en platenbeurs in ’t Geboew Schin op Geul Schin op Geul - Op zondag 21 oktober organiseert fanfare St. Cornelius in gemeenschapshuis ’t Geboew te Schin op Geul voor de 7e keer een grote boeken- en platenbeurs. Deze beurs een grote bekendheid. Tussen 11.00 tot 16.00 uur kan men goedkoop zijn slag slaan voor oude en recente boeken in allerlei genres, tijdschriften, naslagwerken, jeugd-en kinderboeken, cd’s, dvd’s, langspeelplaten en singles. De fanfare heeft voor deze beurs een zeer ruime collectie ingezameld. Vooral de collectie

Hartelijk dank! Graag willen wij iedereen bedanken voor alle felicitaties en attenties die wij mochten ontvangen bij gelegenheid van ons 65-jarig Huwelijk. Mechelen, oktober 2018 Michel en Mia Schwanen - Curvers

Op 3 november vanuit Elsloo naar Groot-Genhout:

Sint Hubertuswandeling op Sint Hubertusfeest Wittem - Groot-Genhout - Op zaterdag 3 november, op het Jaarfeest van Sint Hubertus, organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden een 18 km lange rondwandeling vanaf de SintAugustinuskerk te Oud-Elsloo naar de Sint-Hubertuskerk van Groot-Genhout (Beek). Om 10.00 uur worden de pelgrims welkom geheten in de

Pagina 3


Gulp en Geul Journaal -

Restaurant Vino e Cucina in Mechelen zoekt per direct

langspeelplaten is bijzonder en heel groot. De opbrengst van deze beurs gaat geheel ten goede aan de jeugdopleiding van de fanfare. De fanfare kan nog altijd boeken, cd’s enz.gebruiken om haar collectie aan te vullen en te vernieuwen. Zij houdt daarvoor op vrijdag 19 en zaterdag 20 okt. van 11.00 tot 15.00 uur een inzamelactie in ’t Geboew, Warande 43 te Schin op Geul op:

College biedt ontwerpbegroting 2019 aan Gulpen - Wittem - Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerpbegroting 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. De meerjarenraming sluit met een structureel overschot van 130.000 euro. Met het coalitieprogramma ‘buiten de gebaande paden’ heeft het college van de gemeente Gulpen-Wittem duidelijke doelen gesteld voor deze bestuursperiode. Een ‘open’ bestuursstijl waarbij de inwoner centraal staat is het uitgangspunt. Met deze eerste begroting van de nieuwe coalitie wordt een kader gegeven voor de verdere inhoudelijke discussie: een solide kader, reëel en transparant. Dit kader gebruiken we in 2019 om het huidige beleid te evalueren en waar nodig aan te passen, als daar vanuit de maatschappij vraag naar is. Strategische visie Met de wensen vanuit de maatschappij als vertrekpunt gaan we in 2019 de strategische koers van Gulpen - Wittem bepalen. We formuleren helder wat inwoners, bedrijven en instellingen van ons mogen verwachten en staan meer dan voorheen open voor een andere rolinvulling. De strategische visie wordt een belangrijk ijkpunt voor toekomstig beleid voor het bestuur van Gulpen-Wittem, maar ook voor de organisatie die in 2019 een verdere ontwikkeling doormaakt. We houden bij het ontwikkelen van de nieuwe visie tevens rekening met het Cittaslow gedachtegoed, waarbij het verbeteren en borgen van een goede kwaliteit van leven het uitgangspunt is.

PERSONEEL VOOR IN DE BEDIENING

AGENDA OKTOBER

Werktijden in overleg / hoog salaris!

zaterdag 13 oktober 21.00 uur

Mail voor meer informatie naar e_istogu@hotmail.com of bel naar

Tel. 06-54268002

Dansen! DJ Bram Wilders zondag 14 oktober 11.30 uur

Sociaal en cultureel domein We blijven inwoners ondersteunen zodat ieder die dat nodig heeft de juiste hulp ontvangt om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Hulpvragen worden in de toekomst nog meer centraal gesteld, waarbij we streven naar een aanpak die zich richt op preventie. We versterken het beleid specifiek als het gaat om bestrijding van kinderarmoede. Ook in 2019 zetten we in op de zelfredzaamheid van de gemeenschap en gebruiken we de visie ‘Samen Doen’ als instrument voor het bereiken van de gestelde doelen. Méér staat de leefwereld van onze inwoners centraal en minder de systemen waarmee de gemeente haar dienstverlening heeft ingericht. Tot slot werken we verder aan het behoud en het versterken van ons cultureel erfgoed.

Muziek Klassiek Gulpen & opening expo Felix Wijns

Fysieke domein In het fysieke domein ligt de nadruk op het beheren en onderhouden van de bestaande infrastructuur. Denk daarbij aan de kwaliteit en uitstraling van het groen, de omgeving, de wegen maar ook dorpspleinen.

check onze website: www.dezwarteruiter.com

Onderdelen die elk een bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving. Lopende projecten worden voorgezet, mits deze leiden tot vernieuwing en verbetering. Conform coalitieakkoord worden bewoners, ondernemers en zelfsturingsgroepen hierbij nadrukkelijk betrokken.

zondag 21 oktober

Kastelenwandeltocht WSV De Veldlopers zaterdag 27 oktober 20.00 uur

Cafe Chantant! open podium

Herberg De Zwarte Ruiter Markt 4, 6271 BD Gulpen tel 043 - 4504635.

water en daarbij ook het preventief aanpakken van wateroverlast.

Daar waar het gaat om waterveiligheid zijn diverse projecten in het kader van riool relevant waarbij, daar waar mogelijk, tevens de infrastructuur wordt aangepakt. Een belangrijk speerpunt is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte-

Lokale lasten De hondenbelasting wordt per 1 januari 2019 afgeschaft. De rioolbelasting stijgt niet. Voor eigenaren van woningen gaat het om een stijging van de lokale woonlasten met maar 1 procent ten opzichte van 2018, zoals eerder vastgelegd in de

CRUISESPECIALIST

Sinds 1986 uw APK specialist Voor het Mergelland en omstreken

www.lifestyle-cruises.nl Locht 40 te Kerkrade Tel. 045-5410232 Pagina 4

• Onderhoud alle merken auto’s • gratis APK keuring bij grote beurt • losse APK keuring klaar terwijl u wacht • revisie • reparatie • dieselspecialist Import vanuit USA • APK-roetmetingen Kleine reparaties worden direct uitgevoerd bij een APK keuring (Gratis leenauto) www.garageroyen.nl

info@garageroyen.nl


Vrijdag 12 oktober 2018

nota Lokale Heffingen. Voor huurders gaat het om een stijging van 2 procent. Dit betekent dat de woonlasten in de gemeente Gulpen-Wittem minder stijgen dan de door het Centraal Planbureau voorspelde stijging van de kosten van levensonderhoud in 2019. De gemeenteraad behandelt de begroting tijdens de raadsvergadering op don- derdag 8 november aanstaande. Nieuwe naam boomgaard: ‘Fruitwei va Partey’

Geslaagde dorpsbrunch Kernoverleg Partij-Wittem

adopteren van de bomen had de boomgaard zelf ook een naam nodig. Hiervoor had het Kernoverleg een wedstrijd uitgeschreven. Uit 39 inzendingen van binnen en buiten PartijWittem werd de volgende naam gekozen: ‘Fruitwei va Partey’. Waarbij Partey op de wijze geschreven is zoals deze in de geschiedenisboe-

Partij - Op zondag 7 oktober organiseerde het Kernoverleg Partij-Wittem in gemeenschapshuis ‘A ge Wienhoes’ haar jaarlijkse dorpsbijeenkomst. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de bijeenkomst op de zondagochtend. Onder het genot van een brunch liet het Kernoverleg zien wat in de afgelopen jaren allemaal al is bereikt. De brunch werd opgeluisterd door het gemengd koor Partij-Wittem. De presentatie was in de vorm van een PowerPoint presentatie, te vinden op de website van het Kernoverleg. Tijdens de brunch was er gelegenheid om van gedachten te wisselen over wat er leeft in het dorp. Wat kan er gedaan worden om de leefbaarheid te vergroten? De ruim 50 aanwezigen kregen de kans om aan te geven wat zij willen wil verbeteren in het dorp. De resultaten hiervan worden door het Kernoverleg tijdens de volgende vergadering, op dinsdag 6 november, op een rijtje gezet. Aan het eind van de brunch werd de naam voor de Boomgaard bekendgemaakt. Na het

Wij zijn 52 weken per jaar geopend! De "R" is weer in de maand; ontdek de smaak van de ouderwetse soepkip en werk op natuurlijke wijze aan uw weerstand. Onze soepkippen zijn afkomstig van Mergelland EI uit Eckelrade. Vrij in de wei geleefd en antibiotica-vrij! Spaar 10 actiedozen Mergelland vrij in de wei eieren, lever deze in voor 31 december 2018 en ontvang een:

gratis Mergelland ei SOEPKIP Proef nu ook onze verbeterde receptuur van kippenragout en kippenbouillon op basis van de Mergelland Ei Soepkip!

Eerlijk vlees uit de regio, van de ambachtelijke slager Runderpoulet van onze Blanc Bleu Belge runderen van het Pasveld Speklap met zwoerd, zonder zwoerd of gemarineerd, vol van smaak Herfstrollade, varkensfilet gevuld met appel,

e 0,99 per 100g e 0,79 per 100g e 1,05 per 100g

pruimen en walnoot, omwikkeld met spek

Heerlijke gerechten bereid door de koks Zuurkoolstamppot, klassieke stamppot per 400g verpakt e 0,65 per 100g Mergelland kippenragout, vers geplukt van de Mergelland kip uit Eckelrade e 0,75 per 100g Mergelland kippenbouillon van de Mergelland kip uit Eckelrade e 0,49 per 100g

Specialiteiten van de worstmakers Balkenbrij, traditioneel bereid op ambachtelijke wijze Casselerrib, gepekeld, gerookt en gegaard varkensvlees,

e 0,95 per 100g

e 0,99 per 100g Gebraden gehaktbal op grootmoederswijze, zoals alleen oma ze kan maken e 0,85 per 100g

lekker voor bij de zuurkoolstamppot

De aanbiedingen zijn geldig van maandag 8 oktober t/m zaterdag 20 oktober 2018

Prijzen inclusief 6% BTW Rijksweg 73 - Tel 043 458 1364 - www.slagerijkusters.nl Prijswijziging, zetfouten en uitverkocht voorbehouden. Ruime gratis parkeergelegenheid! Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur | Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur. Pagina 5

Essent Ik heb een innige relatie met de mannetjes van Essent. Die lieverds, die je regelmatig opbellen om een fijn gesprek met je te hebben. Het liefst als je net de deur uit wilt gaan of het vlees een laatste keer moet keren voor het diner. Die mannetjes van Essent hebben een dossier van je aangelegd. Van de tijden dat je staat te koken, eindelijk na lange tijd weer eens toe bent aan een stevige vrijpartij of wanneer je over twintig minuten een sollicitatiegesprek hebt, waarnaartoe het zeker een kwartier rijden is. Dat soort momenten. Het kan niet per ongeluk zijn dat ze feilloos weten dat ik absoluut geen tijd voor ze heb. Een kenmerk van die kereltjes is, dat het niet helpt als ik ze zeg dat ze ongelegen bellen. Dan vertellen ze me dat ze dat helemaal begrijpen en dat ze ook alleen even een boodschapje aan me willen doorgeven dat maar een ogenblikje duurt. Dat ze alleen bellen omdat ze iets geweldigs voor me hebben, iets waarvan ik spijt ga krijgen als ze me daar niet gauw even van op de hoogte brengen. Dat is zó gepiept, het vergt maar een minuutje of zo, maar ik zal achteraf blij zijn dat ze het met me hebben willen delen. Intussen verdroogt m’n karbonaadje, de keuken stinkt naar verbrand vlees, of ik realiseer me dat ik straks hijgend op m’n sollicitatiegesprek aankom en/of daar te laat naar binnen stap. Ik probeer dat die telefonische kwelgeest wanhopig duidelijk te maken, maar die vertelt onmiddellijk dat hij helemaal snapt dat ik het kort wil houden en hij is ook zo goed als klaar met z’n boodschap, alleen wil ie dan natuurlijk wel even het voornaamste nog aan me kwijt. Pas dan komt dan het moment dat ik kwaad word. Op een of andere manier heeft mijn opvoeding bij mij zó gewerkt, dat ik onder dit soort omstandigheden om onbegrijpelijke redenen toch altijd mijn fatsoen bewaar. Dat zit er bij mij ingebakken. Voeg daarbij onze Limburgse mentaliteit van ‘het vooral gezellig houden’ en het katholiek zalvende ‘begrip hebben voor de ander’ in de trant van ‘die jong kan er per slot ook niks aan doen, die zit daar ook maar z’n brood te verdienen’. M’n neus uit. Omdat die knaap zijn brood wil verdienen, hoeft ie niet mijn karbonaadje te laten verbranden of m’n vrijpartij te versteren. Zo’n Essentmannetje is er op getraind om zich niks van mijn weerwoord aan te trekken, die kent alle trucjes om me een gesprek te blijven opdringen, waarvan ik al zes keer gezegd heb dat ik het niet wil. Sterker: ik heb me al drie keer ingeschreven bij het ‘Bel-Me-Niet-Register’, maar Essent heeft juichend vastgesteld dat dat niet geldt als je ooit klant bij hen was. En dat zeggen ze me ook nog. Dat is dus gelegaliseerde telefoonstalking. Waanzin. Tegenwoordig verbreek ik onmiddellijk de verbinding. Heel onbeleefd. Waarbij het de vraag is wie onbeleefder is, die etters van die fabriek van negatieve energie of ik?

Françoise


Gulp en Geul Journaal -

Rijksweg 113 - 6271 AD - Gulpen Tel. 043 450 4000 www.jefabelsbikes.nl door een mail te sturen naaronderstaand adres: holsetboek @outlook.com. ken terug te vinden is. De inzender van de winnende naam, de heer Jo Heunen, werd verrast met een fruitmand.

Nieuw fotoboek ‘Herfst in Holset en het Holsetterbos’ Holset - Holset is mooi in elk jaargetijde, maar de herfst heeft een bijzondere sfeer. Vooral het Holsetterbos en de aangrenzende bossen bieden de wandelaar een boeiende afwisseling van kleurrijke bomen en een lage begroeiing met mossen en paddenstoelen. Op het vergane hout van omgevallen bomen vinden talrijke padden-

Op vrijdag 26 oktober:

Kantinekienen bij Rood Groen LVC’01 Lemiers - Spanning en sensatie bij Rood Groen LVC’01. Na het grote succes van de eerste 5 edities van het kantinekienen komt er een vervolg. En wel op vrijdag 26 oktober. Bingokaarten, twee echte showmasters, een geflipte DJ, diverse leuke prijzen, een spetterende hoofdprijs en je hebt alle ingrediënten die je nodig hebt voor een gezellige en ludieke avond in de kantine van het sportcomplex aan de Moleweg

Het kantoor voor al uw: (grensoverschrijdende) belasting- en administratieve adviezen. Wij werken voor het midden- en kleinbedrijf, agrariërs en particulieren.

Bel of kom eens langs voor een vrijblijvende kennismaking Rijksweg 30 6271 AE Gulpen T 043 450 2205 Info@bormansjava.nl

Tentstraat 86 6291 BJ Vaals T 043 306 3054 www.bormansjava.nl

Voordracht met muziek Epen - Ouderenvereniging “Onder Ons“ uit Epen houdt op donderdag 18 oktober een gevarieerde middag in clublokaal café Peerboom vanaf 14.00 uur. Gast is de heer Stolman, die gedichten met muziek zal voordragen. Tijdens de pauze is er koffie met wat lekkers. In Gulpen en Wijlre bestaat nog geen kernoverleg...

Discussie nodig over vervoer en verkeer stoelen een ideale voedingsbodem. Elfenbankjes, tonderzwammen, vliegenzwammen in allerlei gedaantes en kleuren vormen het hoofdthema van het fotoboek van Leo Tillmans. De auteur heeft de foto’s gemaakt tijdens veelvuldige wandelingen in het landschap rondom Holset. De natuuropnames worden aangevuld met landschapsfoto’s van het dorpje Holset. Tevens bevat het boek enkele bijpassende gedichten van dichter Paul Blondé uit Holset. Dit rijk geïllustreerde boek in vierkleurendruk op A4 formaat met zachte kaft omvat 88 pagina’s. Het boek met een gelimiteerde oplage is verkrijgbaar bij Landwinkel Bischoff, Vaalsbroek 14 te Holset. Ook is het boek te bestellen

aldaar! Inschrijven kan ter plekke. De bingokaarten kosten 5 euro per stuk, waarmee je 4 ronden kunt deelnemen en kans maakt op (minimaal) 12 prijzen. De avond start om 19.30 uur.

Pagina 6

Gulpen - Wijlre - In de meeste kernen van de gemeente Gulpen-Wittem zijn kernoverleggen zelfsturing bezig met verkeersaangelegenheden. Raadplegingen onder de inwoners hebben aandachtspunten opgeleverd voor verbetering en meerdere kernen hebben vrijwilligers, die zich


Vrijdag 12 oktober 2018

Wij zijn op zoek naar:

GOEIE GEBRUIKTE

AMBULANTE MEDEWERKERS BEDIENING M/V

E - BIKE

(vanaf 18 jaar) Ervaring is fijn, maar niet noodzakelijk. Voor ca. 12-15 uur per week, hoofdzakelijk op vrijdag en zaterdag, in de avonduren. Ideale bijbaan voor studenten.

VANAF e 400,-

AMBULANTE MEDEWERKERS AFWAS M/V (vanaf 16 jaar) Ervaring is fijn, maar niet noodzakelijk. Voor ca. 6-8 uur per week, hoofdzakelijk op zaterdagavond, incidenteel ook op andere dagen. Ideale bijbaan voor studenten. Op dinsdag en woensdag zijn wij gesloten. Bel voor meer informatie met onderstaand telefoonnummer. Vraag naar Ellen of Hans

Restaurant l’Atelier Markt 9 6271 BD Gulpen Tel: 043-4504490 info@restaurantatelier.nl www.restaurantatelier.nl

toeleggen op verkeersaangelegenheden in de kern. In Gulpen en Wijlre is er echter nog geen kernoverleg. Kernoverleggen zoeken naar goed contact met de gemeente om over verkeersaangelegenheden in de kern te kunnen praten en oplossingen te bepleiten. Tegelijkertijd wil de gemeente in

3 MAANDEN GARANTIE 26, 27 en 28 oktober: Looierstraat 48 Gulpen 043 4501360 / 0622347295 www.fietsverhuurgulpen.nl

2019 een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan opstellen. De kernoverleggen worden daarbij actief betrokken. Op 24 oktober wordt er een eerste bijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligers, die zich hiermee bezighouden. Vanuit elke kern is er dan een afvaardiging aanwezig. Natuurlijk is het ook belangrijk dat Gulpen en Wijlre gehoord wordt. Men zoekt nu naar vrijwilligers en belangstellenden die zich hiervoor willen inzetten. Heeft u belangstelling voor verkeer en vervoer in uw kern? Wilt u graag verbeteringen doorgevoerd zien? En helpen deze in kaart te brengen? Meldt u dan aan of vraag nadere informatie bij Gé Hoeijmakers, extern coördinator leefbaarheid, via: egge@xs4all.nl

Ouderensociëteit Gulpen - Reijmerstok Gulpen - Reijmerstok - Op 17 oktober houdt de Ouderensociëteit Gulpen-Reijmerstok weer een soosmiddag in A gen Ing te Reijmerstok.Begonnen wordt met een lezing door de Hersenstichting. Hoe houden we onze hersenen gezond? Tijdens de pauze is er koffie met gebak. Na de pauze is er volop amusement van Sjako. De bus (kosten 3 euro) naar Reijmerstok vertrekt om 13.30 uur.

Beleefweekend in het Heuvelland Bezinnen, proeven, horen, zien, bewegen en cultuur... dat zijn de jaarlijkse ingrediënten van het Beleefweekend in het laatste weekend van oktober. Een heel weekend vol zinnenprikkeling en activiteiten voor iedereen van 0 tot 100. Het Beleefweekend is dit jaar alweer voor de achtste keer in de gemeente Vaals maar nieuw dit jaar is dat ook in de gemeente Gulpen-Wittem en de gemeente Eijsden-Margraten het Beleefweekend zal plaatsvinden. Een prachtig groot decor voor dit mooie evenement. Waarom een Beleefweekend? Ieder jaar vindt in het laatste weekend van oktober de landelijke Nacht van de Nacht en de landelijke Dag van de Stilte plaats. Een weekend dat niet zomaar is gekozen want in dit weekend gaat de klok terug naar de wintertijd en hebben we een uur extra. Een uur dat op de zondag tussen 11.00 en 12.00 uur wordt ingevuld met een landelijk stilte-uur. Het is een uitnodiging aan iedereen om stil te staan en stil te zijn. Om alleen of samen met anderen te genieten van de stilte! De Nacht van de Nacht (dit jaar alweer voor de 14de keer) is een jaarlijks evenement georganiseerd door Natuur- en Milieufederaties. Er worden door het hele land evenementen georganiseerd in het donker en honderden bedrijven en gemeenten doven lichten van gebouwen en reclameverlichting. Wat kun je doen tijdens het Beleefweekend? Je hebt de keus uit heel veel verschillende activiteiten om al je zintuigen te verwennen. Voor de frisse buitenlucht ga je mee met één van de stilte, belevings-, relax,- of bezinningswandelingen, of doe je mee aan één van de yogalessen in de buitenlucht. Creatief bezig zijn met o.a. schilderen of ervaren hoe het is om zelf schapen te drijven. In het donker de stilte van de natuur en het donker van de nacht beleven doe je natuurlijk met een lantaarntocht of avondwandeling. Bij sfeervol kaarslicht geniet je van een heerlijk diner of zoeken naar stilte kan het hele weekend in di-

Pagina 7


Gulp en Geul Journaal -

verse vormen; bijvoorbeeld tijdens een stiltewandeling, een ontspannende massage of het kleuren van mandala’s. Verwen je oren met stilte tussen de (muziek)noten en luister naar prachtig pianospel of misschien ga je wel buiten zingen om zo nog eens extra een moment van stilte te ervaren. Zelf een activiteit organiseren tijdens het Beleefweekend? Heb je een activiteit die kan plaatsvinden in de gemeente Vaals, Gulpen-Wittem of Eijsden-Margraten en denk je dat deze binnen het Beleefweekend past? Neem dan contact op met de organisatie van het Beleefweekend; Jacqueline Koorenhof om de mogelijkheden door te spreken (06-20148855 of info@voordevormen.nl).

Een naam van vertrouwen. 043-4506450 / 06-53219643 12 jaar verkering (!) traden zij op op 13 oktober 1953 in het huwelijk. Hun echtverbintenis werd bezegeld met een zoon en een dochter. De familie breidde zich uit met 5 kleinkinderen. Annie en Sjef wonen aan de Rijksweg 80 in Gulpen.

Transformatie Hedge House Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van P. Struycken realiseert buitenplaats Kasteel Wijlre een unieke transformatie van het Hedge House. De transformatie bestaat uit een schildering van alle vloeren, muren en het plafond. De rode, zwarte en witte kleurvlakken veranderen de ervaring van de bestaande architectuur van Wiel Arets, de architect van het Hedge House. Niet eerder realiseerde Struycken een schildering van deze omvang en gaf het Hedge House ruimte aan een totaalkunstwerk.

Op woensdag 7 november:

Dag van de Mantelzorg in Gulpen-Wittem Gulpen - Op woensdag 7 november is de Dag van de Mantelzorg tussen 14.00 tot 16.30 uur in Café Herberg De Remise, Partijerweg 35 in Partij. Een middag speciaal voor mantelzorgers, waarbij ontspannen en genieten voorop staat! Een teken van waardering en als bedankje voor het feit dat u altijd klaar staat voor uw naaste. Onder het genot van iets lekkers en muziek kunt u uw zorgen even aan de kant zetten en lekker genieten. Gun uzelf dit gezellig uitje en meld u vóór 1 november aan bij het steunpunt. Deelname is gratis maar u moet zich wel even aanmelden bij Steunpunt Mantelzorg Zuid via info @mantelzorgzuid.nl; www.mantelzorgzuid.nl of via tel. 043-3215046. Op zaterdag 13 oktober in Gulpen:

Sjef en Annie Ahn-Buisman 65 jaar getrouwd Gulpen - Op zaterdag 13 oktober is het voor Sjef en Annie Ahn-Buisman een bijzondere dag. Zij vieren dan hun 65-jarig huwelijksfeest. De uit Rotterdam afkomstige Annie kwam tijdens de oorlogsjaren naar Limburg, waar Sjef al vrij snel zijn oog op haar liet vallen.

tevens vaak hypnotiserende composities. Struycken was een van de eerste kunstenaars die zijn werk ontwierp met behulp van de computer. Hij is sinds de jaren ‘60 een van de meest prominente kunstenaars in Nederland.

Samen met hun kinderen, kleinkinderen en familie zullen zij dit briljanten huwelijk op zaterdag 13 oktober sijlvol en feestelijk gaan vieren.

Kasteel Wijlre presenteert pionier P. Struycken Wijlre - Buitenplaats Kasteel Wijlre opent op 10 maart 2019 een 3D schildering van het kunstpaviljoen Hedge House en een solotentoonstelling in het Koetshuis van beeldend kunstenaar Peter Struycken (Den Haag, 1939). Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft reeds decennialang een sterke band met Struycken. Kunstverzamelaars en grondleggers van Kasteel Wijlre, Jo en Marlies Eyck, kochten vroeg werk van hem, waarin kleuren de bouwstenen zijn in heldere en

Met zijn openingszin “Mooi weertje vandaag, hè juffrouw?” wist hij Annie voor zich te winnen. Na

Solotentoonstelling Koetshuis en openstelling Kasteel Gelijktijdig vindt er in het Koetshuis van de buitenplaats een solotentoonstelling van Struycken plaats en zal voor het eerst sinds de oprichting van buitenplaats Kasteel Wijlre, het kasteel toegankelijk zijn voor publiek. Jo en Marlies Eyck, bewoners van het (Lees verder op blz. 11)

Voor tuin en dier Openingstijden: Ma t/m vr 09.00-12.00 • 13.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur

• Bloeiende violen • Chrysanten • Gaulteria (bergthee) • Heideplanten • Skimmia’s • Bloembollen • Pompoenen (sierfruit) allemaal geschikt voor het aankleden van uw perken, tuin, winterbakken en grafschalen. Najaarsmeststof van DCM voor de juiste voeding van uw gazon

Vanaf 1 oktober weer geopend van maandag tot en met zaterdag! Kapolder 7 • Wijlre • Tel. 043 - 450 1764 Pagina 8


Vrijdag 12 oktober 2018

Kerk beric ht en

Weekdienst van de H. Cunibertus Parochie te Wahlwiller Zondag 14 oktober 2018 H.Mis om 11.00 uur: v. de parochie. Woensdag 17 oktober 2018 H.Mis om 09.00 uur: voor de parochie. Mededelingen: Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO0132204452 t.n.v. Cunibertus Parochie. Misintenties graag 3 weken van te voren doorgeven via kerkbestuur. wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden. Voor pastorale zaken kunt u terecht bij pastoor T. Reijnen. Tel. 043-4511243.

Crutz (stg). Jrd. v. de ouders Bartholomé-Hilkens (stg). Jrd. voor Trees Ploemen-Lousberg en Jrd. v. de ouders Ploemen-Schlembach. v. de ouders Thijssen-Sluismans (off.g).v. Wieza Frosch (off.g). v. Annie Mertens-Kikken (off.g). Zondag 14 oktober om 09.15 uur: Jrd. v. de ouders Rocks-Lemlijn (stg). Jrd. voor Jef en Maike Vincken-Jeanné (stg). Maandag 15 oktober om 19.00 uur: een Gebedsdienst in het van der Looy zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting. Donderdag 18 oktober om 19.00 uur: H.Mis voor het welzijn van onze parochie.

Weekdienst Redemptoristenkerk Wittem

Weekdienst van de H. St. Dionysius Parochie te Nijswiller Zaterdag 13 oktober vervalt H.Mis. Zondag 14 oktober om 09.30 uur: Hoogmis. Harmonie Excelsior o.l.v. Luc Scholtes en het kerkelijk zangkoor St. Caecillia o.l.v. dirigente Rina Erven en organist Henk Vincken zullen deze Eucharistieviering muzikaal opluisteren. Viering Sint Dionysius Patroonheilige van onze parochie. Na de viering verering van de Relikwie. Harmonie Excelsior herdenkt alle overleden leden op beide begraafplaatsen. Tevens kermiszondag. v. de ouders Hubert Debije en Agnes Debije-Larik. voor overleden kinderen en Jan Lukassen. v. de overleden leden van Harmonie Excelsior. voor Huub Hornesch en Bertien Hornesch-Debije. (Vanw. Kinderen). voor de ouders Schoonbrood-Lonissen en overleden kinderen. v. de ouders ErkensHalders en dochter Elly.

Mededelingen: Voor pastorale aangelegenheden kunt u contact opnemen met pastoor R. Van den Berg, Dorpsstraat 12 te Slenaken. Tel. 043-45732 34 of via stlambertaliege@hotmail.nl. Het parochiekantoor is geopend op maandag van 11.00 tot 12.00 uur en van 19.30 tot 20.30 uur. H.H. Missen kunt u opgegeven op het parochiekantoor, via misformulieren (af te halen in de hal van de kerk) of via download op de site. I.v.m. publicatie graag drie weken van te voren doorgeven. Uw kerkbijdrage kunt u storten op IBAN-nummer: NL89RA BO0132204118.

Weekdienst van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland Zondag 14 oktober is er om 10.00 uur: een viering in de Toeristenkerk in Gulpen (Rosstraat 5). Voorganger is ds. Harrie de Reus. Het orgel wordt bespeeld door Christine Moraal. Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. Voor de allerkleinsten is er oppas. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie/thee in de ontmoetingsruimte van de kerk. Meer informatie: www. maasheuvelland .nl of ds. Harrie de Reus, tel. 06-20280345, dsdereus@ziggo.nl

Weekdienst van de parochiekerk Sint-Lambertus te Mheer Mededeling voor pastorale zaken kunt u terecht bij het parochiesecretariaat. Tel.043-4511243. Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL18RABO01 32292599. Misintenties 3 weken van te voren opgeven i.v.m. de vermelding in weekbladen aan een van de kerkbestuursleden/st.dionysiusnijswiller@ziggo.nl

Weekdienst Parochie H. Johannes de Doper te Mechelen Zaterdag 13 oktober om 18.00 uur: Schola Cantorum. v. de ouders Claessens-Frijns (stg). Jrd. v. de ouders Cox-Duijsings en Netty Cox (stg). Jrd. voor Sjuf Hocks (stg). Jrd. v. de ouders Simons-

Zondag 14 oktober 28ste zondag door het jaar om 10.00 uur: Collecte voor restauratie van de Pastorie. v. Janny van Proemeren- Kers vanwege haar verjaardag. voor de ouders Bongaerts-Bongers, Hub Bongaerts en overige Familieleden. Gest. Jrd. voor Math Jansen.

Weekdienst van de Parochiekerk van de H. Remigius te Slenaken Zondag 14 oktober om 10.45 uur: v. Agnes Herberichs-Lonussen. v. Luc Van Bogaert. v. Harrie Wijsen coll. Uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk van Erhard en Karin Recker en overledenen van de fam. Recker, Reinhold en Vriehöfer. Pagina 9

Zondag 14 oktober 2018, de 28e Zondag door het Jaar; 9e noveenzondag naar het feest van Gerardus; Gerardusoctaaf. Vieringen in het weekend: zaterdag, 19.00 uur: Kringviering van Woord en gebed (kapel, samen-zang); Eucharistievieringen op zondag: 09.00 uur (kerk, samenzang), 11.00 uur (kapel, Gemengd zangkoor Partij-Wittem), 12.15 uur (kerk, samenzang), 18.00 uur (kerk, geen zang). In de Gerardusoctaaf-week: ma t/m vr: morgengebed om 08.00 uur, avondgebed om 18.00 uur en eucharistieviering om 11.00 uur. Op donderdag om 12.00 uur wordt de rozenkrans gebeden, voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. Kerk en kapellen zijn dagelijks geopend van 8.00 tot 18.15 uur; in het weekend en op feestdagen tot na de avondvieringen. De receptie van klooster Wittem is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur, op zon- en feestdagen vanaf 8.30 uur. Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek of wilt u biechten? U kunt altijd een afspraak maken met een van de paters of pastores. Dat kan via de receptie, tel. 043-4501741, of via e-mail, info@kloosterwittem.nl. 16 oktober is de feestdag van de heilige van Wittem, Gerardus Majella (Italië, 1726-1755), patroon voor jonge ouders en hun kinderen, toevlucht voor allen bij ziekte en nood. De week rond de feestdag, van 13 t/m 21 oktober is in Wittem het ‘Gerardusoctaaf’. Dit begint op 13 oktober met een fakkeltocht als afsluiting van de kringviering van zaterdagavond, 19.00 uur. Op zondag 14 oktober is er een extra viering om 12.15 uur. Zowel op zondag als op dinsdag, de feestdag zelf, is er ’s middags een Gerardusgebedsdienst met bidtocht door de kloostertuin en na afloop gelegenheid om persoonlijk de zegen te ontvangen. Verder is er van


Gulp en Geul Journaal -

maandag t/m vrijdag een eucharistieviering om 11.00 uur (de vieringen van 8.00 uur op dinsdag en donderdag vervallen). Intenties: Zaterdag 13 oktober, Gerardusoctaaf: om 19.00 uur, Kringviering van Woord en gebed: uit dankbaarheid. Zondag 14 oktober om 09.00 uur: voor de intenties van de abonnees van ons Gerardus Magazine. voor de binnengekomen noveenintenties. v. overl. Antonius Mulder en voor Albertha Streppel. Om 11.00 uur: voor overleden ouders Keulers-van Laar en familie. v. overl. ouders Jaminon-Essers en familie. Om 12.15 uur: geen intenties. Om 18.00 uur: voor overl. Dora Vloet. v. overl. Sjef Simons, nms. de Seniorenvereniging Partij-Wittem. Maandag 15 oktober om 11.00 uur: geen intenties. Dinsdag 16 oktober, Feestdag van de H. Gerardus om 11.00 uur: v. overl. oma Mulder-Kloosterman, bgv haar sterfdag. v. overleden fam. BrölsVaassen. v. overl. heer en mevr. de Groot-Hooft v. overl. Sjir Stams. v. overl. Johannes de Boer. v. overl. ouders Kokkelmans-Schijen. v. overl. fam. Wageman en fam.Erdkamp. v. overl. fam. Kersten-Oosterwijk. voor fam. van Hulten en familie. voor overleden fam. Schrijen-Klein. voor overleden ouders Canisius-Nix. Woensdag 17 oktober, H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar. om 11.00 uur: geen intenties. Donderdag 18 oktober, H. Lucas, evangelist om 11.00 uur: beterschap voor een kleinzoon.

Vrijdag 19 oktober om 19.00 uur: Jrd. v. de ouders Piters-Aarts. Jrd. v. de ouders Piters-Huijnen. Jrd. v. Anna Catharina Vluggen en Bernard Vluggen. v. een bijzondere intentie. Pastoor Rick Van den Berg is ook te bereiken op onderstaand Mail-adres. stlambertaliege@hotmail.nl

Weekdienst van de parochie H. Agatha te Eys

Jrd. v. Johan Braeken. Jrd. v. de ouders HuntjensLinckens. Vrijdag 19 oktober om 19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron.

Zaterdag 13 oktober om 19.00 uur: Jrd. voor Jac Gulpen. Jrd. voor Juun Gulpen en Maud. Jrd. v. Elly Gulpen-Gehlen. Jrd. voor Frans Schouteten. Jrd. voor Theresia en Harie Cox-Lardinois. Gest. Jrd. voor de ouders Senden-Hendrickx. v. José Schouteten-van de Berg (collecte). v. de ouders Franssen-Maas en zoon Jan.

Weekdienst van de parochiekerk St. Gertrudis te Wijlre Zaterdag 13 oktober om 15.00 uur: met muzikale medewerking van Ensemble. H. Mis ter gelegenheid van jubilarissen schutterij St. Maternus. v. Hub Meessen en kleindochter om 17.30 uur: 1e Jrd. v. Jeanne Schijns-Habets. Jrd. v. Ria Vaessen-Frissen (st). Jrd. voor de ouders Ger en Lies Wachelder-Schijns en dochter Thea (st). Jrd. v. Fien en Sjeng Nix-Janssen en zoon Sjef. v. Theo Coonjers. v. Albert en Mia Hofman-van Rey (st). voor Sjef en Tiny Crutzen-Dautzenberg. voor Sjir Wijnants. v. Willem en Lieske Timmermans-Baggen. voor Martin en Bep Voorjans-Timmermans.

Weekdienst van de Parochiekerk van de H. Petrus te Gulpen Zaterdag 13 oktober om 19.00 uur: Jrd. voor het echtpaar Kaelen-Schoenmakers (st). Jrd. v. Lies Hoche (st). voor het echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st). voor Trees Gulikers (col).

Zondag 14 oktober om 09.45 uur: Jrd. v. de ouders Houben-Schümmer, zoon Jos en gezusters Houben. Gest. Jrd. voor de ouders Hubert en Lieschen Houben-Schümmer en zoon Jan. v. Jacob Schreuders (namens de buurt). Maandag 15 oktober om 19.00 uur: v. Jos Huppertz-Vaessen.

Weekdienst van de Parochie St.Franciscus van Assisië te Reijmerstok Zondag 14 oktober om 09.30 uur: zeswekendienst Fred Baltussen. Jrd. v. de ouders Dautzenberg-Pieters (st). voor Annie Bertrand-Dückers. Dinsdag 16 oktober om 9.00 uur: voor de vluchtelingen om 19.00 uur: Plechtig Lof en rozenkransgebed. Donderdag 18 oktober om 9.00 uur: voor bijzondere intenties. Zondag 14 oktober: 28e Zondag door het Jaar 11.00 uur: zeswekendienst v. Plien Canisius-Nix. Jrd. voor het echtp. Loozen-Brouns (st). v. Willem Gerrickens. Maandag 15 oktober om 19.00 uur: om geloof in onze gezinnen. Woensdag 17 oktober: H.Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar om 19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes. Vrijdag 19 oktober om 19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede gaven.

Zondag 14 oktober om 11.00 uur: Woord- en Communiedienst. Opgeluisterd door zangkoor Reijmerklank. Jrd. v. Frans Lacroix, Catharine Lacroix-Schreurs en zoon Eugene, Barbara Lacroix

Weekdienst St. Pauluskerk Epen Zaterdag 13 oktober om 14.00 uur: Doopviering van Sep Bessems om 19.30 uur: Volkszang. v. Jo Hesdal. voor de ouders Rutten-Eijgelshoven.

en Josef Lacroix (stg). Jrd. v. Joseph Huijnen en tevens v. Anna Huijnen-Jacobs (stg). v. Fieny Rutten-Engelen, Mathieu Rutten en Jan Voncken. Jrd. v. Cato Cremers-Croonen. Jrd. v. Piet Lemmens en Riet Lemmens-Coenjaarts en dochter Marion. Woensdag 17 oktober om 10.00 uur: leesmis.

Weekdienst van de St. Mauritiuskerk te Schin op Geul

Weekdienst van de Sint Brigida te Noorbeek

Zondag 14 oktober 28e Zondag van het Kerkelijk Jaar om 10.30 uur: v. pastoor Willy Coenen. v. Sophie en v. de ouders. v. Harry Knoren b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.). v. Truus en Lambert Hodiamont-van der Loo b.g.v. hun verjaardag (c. begr.).

Zaterdag 13 oktober om 19.00 uur: Jrd. v. Pierre Hutschemakers en zoon Richard. v. de ouders Loo-Haesen en kinderen. Pagina 10


Vrijdag 12 oktober 2018

Weekdienst van de Sint-Gerlachuskerk te Banholt

Donderdag 18 oktober om 08.40 uur: Rozenkrans bidden om 09.00 uur: H.Mis.

Zondag 14 oktober om 09.30 uur: Gez. H.Mis. nadienst v. Giel Lardinois. nadienst v. Fiena Mingels-Troisfontaine.v. het echtpaar Harrie en Emilé Rouwette-Vossen (st.). v. Jean Scheepers (st.). v. de ouders v.d.Hoeven-Starmans(st.). voor de ouders Alphons en Netta Schwanen-Dodemont (col .off.).

Weekdienst van de parochie Sint-Barbara te Scheulder Zondag 14 oktober: de 28de Zondag door het Jaar om 10.00 uur: H.Mis voor ouders NelissenDebie. Sjef Nelissen en Lauri en v. Jo Meertens

Weekdienst van de Lambertuskerk te Holset Zondag 14 oktober om 11.15 uur: gezongen H.Mis Hacking (off). v. de ouders Alfons Merkelbach en Tiny Merkelbach-Dohmen (gest.jrd). v. de ouders Meens-Thijssen en overige familieleden (Jrd). Op 21 oktober ontvangen we de kinderen die naar de kerk komen in de hal van de kerk na de opening van de mis. Op gepaste wijze worden ze vertrouwd gemaakt met het evangelie van de dag. Vanaf de offerande komen ze terug in de liturgie om daar ook vertrouwd mee te raken. Eén van de aanwezige kinderen vragen we om een naam te trekken van iemand die we in samenwerking met Bloemenhuis Marlou gaan veraasen met een: “We hebben aan u gedacht boeketje”. Bereikbaarheid parochie: Op dinsdagavond tussen 18.00 en 18.45 uur en op vrijdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor het bestellen van H. Missen. Telefonisch kunt u terecht onder nummer 3061500 of u bereikt de pastoor op zijn 06-53110398 of via zijn mailadres Past.v.Galen@ziggo.nl. Mocht dringend een priester gewenst zijn en de pastoor is even niet voor de aanpak, kunt u proberen contact te krijgen met oud deken van Tulder. Tel 06- 30438629

Vrijdag 19 oktober om 18.40 uur: Rozenkrans om 19.00 uur: H.Mis.

Weekdienst van de parochie H. Roza te Sibbe

Weekdienst van de Parochie Sint Gertrudis te St. Geertruid

Zondag 14 oktober: XXVIIIe Zondag door het Jaar-B om 11.30 uur: Josine Pinckers-Duijsens, Woensdag 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, martelaar om 09.00 uur: v. Lizzie van den HoveWeerts.

Zaterdag 13 oktober om 19.00 uur: Gezongen Eucharistieviering. Gest. Jrd. v. Chritièn Wolfs en oma Lieske. voor de ouders Bastings-Lahaye en zoon Tom. voor de ouders Ramakers-Habets en overleden kinderen. voor Hai Nelissen. voor José Willems-Kreuwels.

(Vervolg van blz. 8) kasteel, openen iedere zondag hun deuren. Daar kunnen bezoekers een driedimensionale kleurruimte van Struycken in de vorm van jacquard geweven gordijnen rondom in de eetkamer bewonderen. De tentoonstelling toont onder meer zijn eerste computerwerken als LINE uit 1977 en VARA uit 1989 maar natuurlijk ook zijn meest recente werk. Struycken maakt werk in de traditie van de geometrische-abstractie toegesneden op wetmatigheden en systematiek. De snelle ontwikkeling van de digitale technologie geven hem de mogelijkheid steeds complexere programmering te gebruiken voor beelden met een grote visuele directheid. Het werk van Struycken kent diverse verschijningsvormen: schilderijen, tekeningen, bewegend beeld, en vele toepassingen in architectuur, theater en muziek. Struycken ontwierp in 1981 de bekende postzegel met de beeltenis van toenmalig koningin Beatrix, opgebouwd uit talloze puntjes,

Dinsdag 16 oktober om 19.00 uur: Leesmis. Gest. Jrd. v. de ouders Habets-Lardinois. Jrd. voor Jean en Mia Frijns-Curfs.

Weekdienst van Parochie St-Martinus te Vijlen Zaterdag 13 oktober om 09.00 uur: H.Mis om 09.30-10.00 Aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste. Zondag 14 oktober, de 28ste zondag door het jaar m.m.v. Gemengd Koor. Hoogmis voor 1ste Jrd. v. Martha Notermans-Joha. v. Annie van Loo-

Weekdienst van de parochiekerk St. Catharina te Lemiers Zaterdag 13 oktober om 18.00 uur: H. Mis v. de ouders Cransveld-Loozen en ouders BodelierGroten en kinderen. H.Mis voor de leden en overleden leden van loterijclub De Vriendenclub. Dinsdag 16 oktober om 18.40 uur: Rozenkrans bidden om 19.00 uur: H.Mis voor een bijzondere intentie. H.Mis ter ere van het Heilig Hart. Pagina 11

Geopend: wo t/m vr. 09.30 - 17.30 uur. Zaterdag: 09.30 - 16.30 uur

Dorpsstraat 22 Gulpen Tel. 043 450 0391


Gulp en Geul Journaal -

Systeemplafonds • Lamellenplafonds • Systeemwanden • Scheidingswanden • van gelijke afmeting. Een uniek ontwerp in Struyckens oeuvre aangezien natuurlijke figuratie in zijn werk geen rol speelt. Samenwerking met Groninger Museum Buitenplaats Kasteel Wijlre gaat rondom het project een samenwerking aan met het Groninger Museum. Zij zullen vanaf 21 juni 2019 een werk tonen dat Struycken speciaal voor het Coop Himmelb(l)au-paviljoen maakte. Hiervoor ontwikkelde hij op basis van de compositie ...explosante fixe... (1971/93) van de Franse componist Pierre Boulez een ‘dynamisch kleurbeeld’ dat op vijf grote schermen geprojecteerd wordt. Een en ander is te bezichtigen van 10 maart t/m 10 november 2019, van donderdag tot en met zondag tussen 11.00-17.00 uur.

Ochtendwandeling van Welten naar Wittem Wittem - Op dinsdag 16 oktober om 07.30 uur ’s ochtends vindt in de dagkapel van de parochiekerk St. Martinus van Welten (aan de Weltertuinstraat aldaar in Heerlen) de opening plaats van de wandeling door het Heuvelland via Eyserheide (bezinningsmoment) en Cartils naar Klooster Wittem. Een afstand van ongeveer 13 kilometer. In Wittem vindt de aansluiting plaats om om 11.00 uur bij de Eucharistieviering in de Gerarduskapel deelgenoot met anderen te zijn. Voor wie wil, begint om 13.30 uur een even lange wandeling terug via een andere route (Eys en Trintelen). Men kan ook met de bus elk uur rechtstreeks terug naar Welten (Arriva lijn 40). Opgave vooraf is niet nodig. Het meedoen is gratis. Achtergrondinformatie Gerardus Majella was een redemptorist en kloosterbroeder in Zuid Italië. Hij had een bijzondere heilzame manier van omgaan met mensen; daarover worden vele wonderverhalen verteld. Toen hij op 16 oktober 1755 op jonge leeftijd (29 jaar) in Materdomini stierf, zeiden de mensen daar: ’De heilige is gestorven’. In 1904 werd Gerardus Majella officieel heilig verklaard. Sinds die tijd is het redemptoristenklooster Wittem een landelijk bekend pelgrimsoord van St. Gerardus.

Timmerwerken • Bocholtz - Tel. 0627 154605 Gulpen - Tel. 0613 405077

Kunstgebitten Reparaties

Klikgebit Opvullen

Vergoeding 75 tot 100% uit de basisverzekering. Bel voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

043 459 1200 Strucht 13 - Schin op Geul (naast de bakker)

Zij Actief nieuws uit Mechelen Vijlen - Mechelen - Op dinsdag 23 oktober is in café-restaurant Bergzicht in Vijlen de Kringcontactavond voor alle leden van Zij Actief Heuvelland. De avond begint om 19.30 uur. De zaal is een half uur eerder open. Op het programma staan: Lisa Naus, die gedichten voordraagt in het Limburgs dialect, Angely Waajen, wethouder uit Roermond, en het duo Um en Um.

euro. Totaal: 6771,75 euro. Aanmelden voor de volgende collecte is mogelijk via tel. 043-455 1365, ook via www.KWF kankerbestrijding.nl.

Leden van Zij Actief Mechelen die aan deze avond willen deelnemen, dienen zich voor 14 oktober op te geven bij Andrea Kikken (tel. 043-4552591, ook via gregandreakikken@gmail.com

Gulpen - Tijdens de Kastelen-monumentenwandeltocht op 21 oktober passeert u meerdere kastelen en monumenten. Natuurliefhebbers halen hun hart op tijdens deze interessante wandeling. Dat komt door de grote verscheidenheid aan landschappen en vergezichten. Wandelsport-vereniging de Veldlopers zet daarvoor 5 schitterende wandeltochten uit. Een ontspannen dagje uit voor ervaren wandelaars en gezinnen met kinderen! Startplaats is Herberg De Zwarte Ruiter, Markt 4, Gulpen, vanaf 08.00 uur. De 6 en 12 km tot 14.00 uur, de 18 km tot 13.00 uur, de 24 km tot 12.00 uur, en de 30 km tot 11.00 uur.

Op 28 november gaat Zij Actief Mechelen weer naar de kerstmarkt in Keulen. Leden, maar ook niet-leden kunnen zich hier nu al voor opgeven. Er kunnen 55 personen mee. Verdere info over vertrektijden en opstapplaats volgt later. Aanmelding ook hiervoor bij Andrea Kikken (tel: 043-455 2591, ook via gregandreakikken@gmail.com.

Opbrengst KWF- kankerbestrijding ruim 6700 euro Mechelen - Onder de leuze ‘Samen komen we steeds dichterbij’ werd er in 8 dorpskernen, in Hotel Berg en Dal en ook via winkelbusjes een fraai totaalbedrag van 6.771,75 euro verzameld. Dank daarvoor! De gedetailleerde uitsplitsing is als volgt: Epen: 938,89 euro. Gulpen: 1448,59 euro. Mechelen: 1350,45 euro. Nijswiller: 567,12 euro. PartijWittem: 422,48 euro. Reijmerstok: 550,28 euro. Slenaken: 561,33 euro. Wahlwiller: 180,97. Hotel Berg en Dal: 688,86 euro. Winkelbusjes: 62,78

Op 21 oktober:

56e KastelenMonumenten wandeltocht

Midweektocht Gulpen - Op woensdag 17 oktober wordt weer een Midweektocht in Gulpen georganiseerd. Deze ideale tocht voor iedereen op zoek naar een ontspannen en gezond uitje (kinderen met opa, oma of ouders, maar ook senioren en mensen die in diensten werken) kent steeds nieuwe routes. Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving een gratis versnapering voor onderweg. Er zijn 3 afstanden: over 5, 10 en 15 km. Tijdens de mid-

Nelissen Containers Harold Nelissen Afzet-containers Levering van alle soorten zand, grind mijnsteen, silex en teelaarde.

Euverem 38 Gulpen - Tel. 06-12508849 043-4500404 - www.nelissencontainers.nl Pagina 12


Vrijdag 12 oktober 2018

Uw Hoveniersbedrijf voor:

Voor een tuin die bij u past!

• tuinaanleg en onderhoud • graszoden en kunstgras • (sier)bestratingen • grondwerken • afrastering en hekwerken • vijvers en waterpartijen • kappen en snoeien van bomen en heesters • diverse soorten steenkorven • sedum- en groendaken

BESTRATINGEN

TUINAANLEG

ONDERHOUD

Aan de Fremme 39 • Tel. 043 4589234 • Mob. 06-54608616 • info@profiplan.nl weektochten wordt er géén aparte rust-plaats worden ingericht. Wel zal voor de wandelaars op de 10 km en 15 km het parcours zodanig worden uitgezet dat zij onderweg een café of restaurant zullen passeren, alwaar zij een korte sanitaire stop kunnen maken en eventueel hun inwendige mens kunnen versterken. Startplaats is café Paddock, Dorpsstraat 13 te Gulpen. Vertrokken wordt voor de 5 km vanaf 09.00 tot 14.00 uur, 10 km vanaf 08.00 tot 14.00 uur en 15 km vanaf 08.00 tot 13.00 uur. Er is een IVV-stempel aanwezig. Voor meer informatie zie onze website: www.veldlopersgulpen.nl, of via info@veldlopersgulpen.nl.

3e editie Nacht der Zielen in Banholt Banholt - Na het succes van de twee voorgaande jaren zal op vrijdag 2 november de derde editie van de Nacht der Zielen in Banholt worden gehouden. Het Gemengd Zangkoor Avanti, dat de organisatie voor zijn rekening neemt, is er weer in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen, dat garant staat voor een sfeervolle herdenkingsbijeenkomst. Medewerking wordt verleend door het Jeugdorkest Mherimba uit Banholt o.l.v. Marc Houben, dat is samengesteld uit jeugdleden van de harmonieën van Banholt en Mheer en de Fanfare van Reijmerstok en dat in volledige bezetting zal aantreden. Daarnaast speelt Jaap van Soolingen

op kerkorgel en piano en zal hij samen met Edward Berden improviseren op een thema van Limburgse liedjes én het Gerlachuslied. De solozang komt dit jaar voor rekening van Hilly Jetten, die “Aafschied van enne vrundj”en “Maog ich dan biej Dich?” ten gehore zal brengen. Pauline Nieuwenhuijs zal “The Nightingale”en het “Halleluja” op haar harp spelen en uiteraard zal het organiserende Avanti enkele passende nummers zingen. Tussen de muzikale bijdragen door zullen enkele gedichten worden voorgedragen. Pastoor René Graat zal een overweging uitspreken met als thema “You’ll never walk alone”, welk thema ook in enkele muziekstukken terug komt. Tijdens deze herdenkingsbijeenkomst zullen kaarsjes worden opgestoken voor de overledenen, zowel uit het dorp als daarbuiten en zullen hun namen worden genoemd. Dat alles in de mooie Gerlachuskerk in Banholt, die voor deze gelegenheid zowel binnen als buiten met kaar-

Rijksweg 44, Gulpen Tel. 043-4502575 www.euronicsgulpen.nl Pagina 13


Gulp en Geul Journaal -

BHV-organisatie had uitstekend gehandeld door de komst van de brandweer goed voor te bereiden, de aanrijdende brandweereenheden op te vangen c.q. te loodsen naar de juiste plek en tijdens de inzet de brandweer te voorzien van de benodigde informatie. Na de inzet konden de diverse ingezette brandweereenheden weer terugkeren naar hun standplaatsen. Op zaterdag 29 september om 15.33 uur, werden de tankautospuit van post Mechelen en de officier van dienst gealarmeerd voor een binnenbrand op de Hilleshagerweg te Mechelen. Ter plaatse bleek een wasdroger vlam te hebben gevat. Doordat deuren gesloten waren bleef de brand redelijk beperkt tot die ruimte. Ontploffende spuitbussen die in dezelfde ruimten stonden, maakten het bluswerk moeilijker maar na enkele minuten was de brand onder controle. De woning liep echter wel veel rookschade op en daardoor kwam de Stichting Salvage ter plaatse die namens de bewoners een aantal zaken zoals reiniging van het huis en eventuele ander onderdak gaat regelen.

sen wordt verlicht en met mooie bloemstukken zal zijn versierd. De Nacht der Zielen Banholt zal gehouden worden op vrijdag 2 november en beginnen om stipt 18.30 uur (kerk open vanaf 18.00 uur). De bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur, waarna er koffie/thee gedronken wordt in Gemeenschapshuis ’t Patronaat. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Indien deze niet aanwezig zijn of niet kunnen handelen, zal de brandweer de ontruiming als eerste doorvoeren. Indien dan in een dergelijk pand verder geen voorzieningen zijn om deze personen richting begane grond te vervoeren, denk aan evac chairs of tilzielen, dan zal de brandweer de rolstoel naar beneden moeten tillen of de persoon op een matras leggen en hem hiermee naar beneden vervoeren. Dit alles is echter kostbare tijd die verloren gaat voor een eventuele brandbestrijding. Nadat na 20 minuten de beheerders ter plaatse arriveerden was de ontruiming net gereed en is het incident aan hun overgedragen, daarbij is gewezen op de minder mobiele gasten die op de verdieping waren ondergebracht.

Op donderdag 20 september om 02.16 uur mocht de kazerne Gulpen opnieuw uitrukken voor een geactiveerde brandmeldinstallatie aan de Oude Rijksweg te Gulpen. Op het inmiddels bekende adres stonden de gasten al op de stoep voor het hotel maar bleek nog niet iedereen gehoor te hebben gegeven aan het ontruimingsalarm. De brandweer heeft dat vervolgens mogen oppakken. Op de 2de en 1ste verdieping bleken gasten in hun rolstoel te verblijven en m.b.v. het nodige tilwerk van de manschappen zijn deze uiteindelijk naar beneden gebracht. Vervolgens mochten ook nog van enkele kamers de nodige gasten worden opgehaald omdat deze geen gehoor gaven aan de ontruiming. Soms vreemd omdat de wederhelft wel netjes buiten stond te wachten. De oorzaak van de melding werd gevonden op een kamer waar gerookt was. In een pand met een brandmeldinstallatie zullen de liften na een geactiveerd alarm niet meer werken. Dit is wettelijk geregeld om te voorkomen dat personen opgesloten raken in de lift tijdens de calamiteit. Gasten die niet mobiel zijn, zijn voor de ontruiming afhankelijk van een BHV organisatie of andere bewoners.

Op vrijdag 21 september om 08.11 uur werd de kazerne Gulpen en de Snel Inzetbare Eenheid Nijswiller gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Heugdenweg te Voerendaal. Bij inmelding hoefde er niet meer te worden uitgerukt. Ter plaatse smeulde nog een klein kampvuurtje en de eveneens gealarmeerde politie patrouille had het vuurtje inmiddels geblust. Op donderdag 27 september werden om 12.57 uur de tankautospuiten van kazerne Gulpen en Mechelen, de Snel Inzetbare Eenheid Nijswiller, de autoladder van kazerne Heerlen en de Officier van Dienst Parkstad-Zuid gealarmeerd voor een dakbrand aan de Brouwerijstraat te Wijlre. Tijdens dakwerkzaamheden bij de Brand Bierbrouwerij was er brand ontstaan in het isolatiemateriaal onder het dakleer. De aanwezige dakdekker had reeds zelf een bluspoging ondernomen echter dit was onvoldoende effectief gebleken. Nadat de brandweer gearriveerd was is er een blussing gedaan en is er een zoektocht gestart naar de exacte locatie van de brandhaard. Hiervoor moest een gedeelte van het dak gesloopt worden. Nadat de brandhaard gevonden was is deze afgeblust en toen de gebruikte materialen weer opgeborgen waren heeft er een korte evaluatie plaatsgevonden. De aanwezige Pagina 14

Op dinsdag 1 oktober om 15.19 uur, werden de tankautospuiten van Vaals en Mechelen en de Snelle Inzetbare Eenheid gealarmeerd voor een automatisch brandalarm op de Mamelisserweg te Vijlen. Tijdens het aanrijden bleek dat het een loos alarm betrof. Het bakken van spareribs had voor dusdanige rook gezorgd zodat de rookmelder in werking was getreden. Op donderdag 4 oktober om 12.51 uur, werd de tankautospuit van post Mechelen en de Snelle Inzetbare Eenheid voor een gaslucht op de Viergrenzenweg te Vaals. In een flat werd in een trappenhuis een gaslucht geroken. Ter plaatse werd met de neus een bepaalde geur geroken, echter metingen met meetapparatuur gaf niets aan. Omdat er geen gasaansluitingen in de buurt van de trappenhal waren, kon er ook geen sprake zijn van een gaslek. Na een zoektocht werd de vermoedelijke oorzaak gevonden: er werden nieuwe ramen geplaatst en de voegband, om de ramen af te dichten, gaf deze geur af. Door middel van een overdrukventilator is het trappenhuis geventileerd. De zaak is ter plekke overgedragen aan de Officier van Dienst Bevolkingszorg. Op woensdag 3 oktober om 19.21 uur, werd de tankautospuit van Mechelen gealarmeerd voor stormschade op de Hilleshagerweg te Mechelen. Ter plaatse bleek een boom om te kiepen op een naastgelegen schuur. Het was nogal een uitdaging om het materieel ter plaatse te krijgen vanwege de nauwe doorgang. Ook het hulpverleningsvoertuig van post Mechelen reed mee. Dit voertuig beschikt over een extra kettingzaag en extra verlichting wat goed gebruikt kon worden omdat duisternis intrad. Ter plaatse bleek dat een boom al tegen twee anderen bomen aanleunde en dat diverse takken al voor beschadigingen hadden gezorgd aan de schuur. Voordat er veilig gewerkt kon worden, werd ook de autoladder van post Heerlen gealarmeerd welke ter plaatse kwam. In de top van de boom werden stroppen aangelegd waarna de boom in veilige richting werd omgetrokken. Vanwege de staat van de andere twee bomen, werd besloten om ook deze om te trekken. Al met al had de klus toch enkele uurtjes geduurd eer er kon worden ingerukt.


Vrijdag 12 oktober 2018

Aanleg - Onderhoud Gazons - Bestratingen Snoei- en kapwerk Boomverzorging Jan van Houtemstraat 22 Wijlre 043-450 01 16 / 06-13 08 52 92

Op vrijdag 5 oktober om 08.19 uur werden de kazerne Gulpen en de Snel Inzetbare Eenheid Nijswiller gealarmeerd voor een geactiveerde brandmeldinstallatie aan de Landsraderweg te Heijenrath. Tijdens de rit naar het incident adres kon er worden ingerukt. Er was door de beheerder toegang verkregen tot de kamer waarvan de melding afkomstig was maar een echte oorzaak kon niet gevonden worden. Op zondag 7 september werden om 07:35 uur de brandweerlieden van post Mechelen gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Hoebigerweg te Eys. Door de centralist kon medegedeeld worden dat er in de bosschage tegenover de Hoebigerweg iets in brand zou staan, onduidelijk was wat er precies zou branden. Aangekomen op de Hoebigerweg kon niet direct de brand ontdekt worden echter werd wel een brandgeur waargenomen. De meldster kwam echter voor verduidelijking zorgen. Het bleek te gaan om een brand aan de rand van een bos gelegen aan de Kromhagerweg te Eys. Hierop is doorgereden naar de betreffende plek. Er bleek sprake te zijn van een verbranding van snoeihout. Omdat dit gebeurde onder continu toezicht en er geen risico's waren voor de omgeving van de brandplek

Pagina 15

is afgesproken dat het snoeihout opgebrand mocht worden. Voor de brandweer was er verder niets meer te doen en is er teruggekeerd naar de kazerne.


Culinair genieten in ons 5-sterren landschap! Restaurant-Hotel

BEUKENHORST Rijksweg 8 6286 AG Wittem Tel: 043-450 24 69 www.hotelbeukenhorst.nl

Zwitserse kwaliteit met Limburgse gastvrijheid

Het gezellige familierestaurant Hilleshagerweg 2 Vijlen Tel: 043-306 1710 www.vijlerhof.nl

Genieten op z'n Italiaans! in het centrum van Mechelen Hoofdstraat 21 - Mechelen 043-850 1647 / 06-54268002

Iedere zondag uitgebreid ontbijt -en brunchbuffet.

Openingstijden: Di t/m zondag van 12.00 tot 22.00

Reserveren aanbevolen

Culinaire verwennerij aan de voet van de Gulperberg Pr. Ireneweg 20 Gulpen Tel. 043-3030153 info@hotellesjumeaux.nl

VLAAMSE GOESTING Wildfestijn Vrijdag 26 en Zaterdag 27 oktober Reserveer tijdig!

Dorpsstraat 21 Gulpen Tel. 043-4504743

Gasterij De Poort Restaurant / B & B Proef de combinatie van de traditionele keuken en bijzondere streekgerechten in een van de oudste panden in hartje Gulpen. Bjรถrn en Annoeska Rosstraat 23 - 25 Gulpen Tel. 043 4502778

info@gasterijdepoort.nl www.gasterijdepoort.nl

Gulp en Geul Journaal van vrijdag 12 oktober 2018  

Gulp en Geuljournaal wordt wekelijks (opl. 15.550) gratis verspreid in 20 dorpen in Zuid-Limburg: Banholt - Epen - Eys Gulpen - Lemiers -...

Gulp en Geul Journaal van vrijdag 12 oktober 2018  

Gulp en Geuljournaal wordt wekelijks (opl. 15.550) gratis verspreid in 20 dorpen in Zuid-Limburg: Banholt - Epen - Eys Gulpen - Lemiers -...

Advertisement