Gulp en Geul Journaal van vrijdag 20 januari 2023

Page 1

68ste Prins va Gullepe

Gulpen - Pascal Schreuder is op 14 januari jl. tijdens een fantastische zitting in gemeenschapshuis ‘t Gulperhoes geproclameerd tot prins Pascal II. Prins Erwin en zijn Hofnar Eva werden met veel honneurs uitgezwaaid. Pascal Schreuder is 49 jaar oud en woont samen met zijn vrouw Peggy en zijn dochter aan de dr. Poelsstraat. In Gulpen en omstreken staat hij bekend als D'r Pascal en in die hoedanigheid heeft hij al menig huis van een nieuw dak voorzien (Vervolg op blz. 7)

Sjpringlaevend in halve finale LVK!

Gulpen - Het Gulpense duo “Sjpringlaevend” is doorgedrongen tot de halve finales van het LVK 2023. Met het door de Gulpense Dwayne Horbag zelfgeschreven nummer (Vervolg op blz. 4)

Lezing over Romeinen

Vaals - In samenwerking met de Heemkundevereniging Sankt-Tolbert Vaals aan de Bloemendalstraat organiseert de Kring Valkenburg en Heuvelland van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap een lezing door kunsthistorica Doris Schillings over Romeinen in Limburg (Lees verder op blz. 4)

Werkverschaffing en crisiscomité

Gulpen - In de periode tussen de twee wereldoorlogen zijn er veel werklozen in de gemeenten van het Heuvelland. Vanaf het begin van de jaren twintig discussieren de gemeenteraden van Gulpen, Wittem, Slenaken en Wijlre over de bestrijding daarvan (Lees verder op blz. 15)

Deze week: Wegkruis Camerig opgeknapt Wethouder Waaifoort Heuvellandse jongeren Gemeenteberichten Kerkberichten Brandweer Gulpen-Wittem Pagina 2 Pagina 3 Pagina 5 Pagina 8 Pagina 13 Pagina 15
Banholt
Epen Eys
Gulpen Lemiers
Margraten Mechelen
Mheer Nijswiller Noorbeek Partij Reijmerstok Schin op Geul Sibbe Slenaken Vi jlen Wahlwiller Wijlre Wittem
19e jaargang nr. 38 Vrijdag 20 januari 2023
Wordt in een oplage van 15.550 exemplaren huis aan huis verspreid
Foto: Peter Teheux

Correspondentie-adres:

Postbus 8 6270 AA Gulpen

Telefoon:043 - 450 61 55 Mobiel:0646 05 1720

E-mail: info@gulp-en-geuljournaal.nl bezorging@gulp-en-geuljournaal.nl Aanlevertijden: (een week voor uitgave)

Advertenties: Tot vrijdagmiddag 18.00 uur (via mail: zaterdag 18.00 uur)

Redactie: Tot zaterdagmiddag 18.00 uur. Folders: Maandag 18.00 uur. (in week van verspreiding)

Oplage en verspreiding: Gulp en Geuljournaal wordt met een oplage van 15.550 exemplaren verspreid in:

Banholt - Epen - Eys - Gulpen - Lemiers Margraten - Mechelen - Mheer - Nijswiller

Noorbeek - Partij - Reijmerstok - Scheulder Schin op Geul - Sibbe - Slenaken - Vijlen Wahlwiller - Wijlre - Wittem Plus 66 buurtschappen: Beertsenhoven - Bergenhuizen - Berghem Berghof - Beutenaken - Billinghuizen - Bissen - Bommerig - Broek Cartils - Bruisterbos - Crapoel - Dal - Harles - Holset - Hoogcruts - De Hut - Diependal - Dijk - Elkenrade - Elzet - Engwegen - Eperheide

Etenaken - Euverem - Heijenrath - Groot Welsden - Helle - Herkenrade Hilleshagen - Höfke - Hurpesch - Ingber - IJzeren - Kapolder Keutenberg - Kleeberg - Klein Welsden - Kosberg - Kuttingen - Landsrade Mamelis - Mellechet - Moerslag - Overgeul - Pannes - Pesaken - Piepert Plaat - Roth - Schey - Schilberg - Schoonbron - Schweiberg - Sinselbeek Stokhem - Terhorst - Terlinden - Termaar - Terpoorten - Terziet - Vroelen Walem - Waterop - Wesch en Wolfshuis.

outfit

Gulpen - Door diverse oud prinsen en oud hofnarren van CV De Gaarekiekere uit Gulpen is het idee geopperd om als "club va oad Prinse & oad Hofnarre va CV De Gaarekiekere Gullepe" meer herkenbaar te zijn tijdens de jaarlijkse Prinsenproclamatie en eventueel andere carnavalistische activiteiten. Dit middels het aanschaffen van hemden. Tevens werd voorgesteld de mogelijkheden te bekijken om deze aan te schaffen hemden te voorzien van een nieuw te ontwerpen logo van de “Club” . Een idee dat het 'bestuur' van deze club wel aansprak. De afgelopen coronaperiode heeft het 'bestuur' bij haar leden geïnventariseerd of hier voldoende draagvlak voor was. Er werden diverse offertes aangevraagd. Daarnaast werd contact gezocht met de directeur van de Gulpener Bierbrouwerij, Jan-Paul Rutten, voor eventuele cofinanciering van de hemden. Jan-Paul stond

hier bijzonder positief tegenover. Hiermee kwam alles na de zomer in een stroomversnelling. Opdracht werd verleend aan Destil B.V. uit Tilburg voor de productie van mooie duurzame zwarte hemden in alle gewenste maten. Guido Miesen ontwierp in de tussentijd een schitterend logo van de "Club" voor op het linker borstzakje. De Gulpener Bierbrouwerij leverde haar logo aan voor op de rechtermouw. Er werden pasmomenten voor de leden ingepland. Op 10 januari jongstleden werden de hemden door de specialist Safety, Lars Peeters, van Destil B.V. uit Tilburg, aangeboden aan zowel de "Club van Oad Prinse & Oad Hofnarre va CV De Gaarekiekere va Gullepe" alsook directeur van de Gulpener bierbrouwerij, als co-financierder, in 't Brouwlokaal van de Gulpener Bierbrouwerij. Enkele dagen later, tijdens de Prinsenproclamatie van CV De Gaarekiekere, kon de "club" zich presenteren voor een breed publiek in 't Gulper Hoes in hun prachtige nieuwe outfit.

Dementie en de WMO: Wat kan deze voor u betekenen?

Gulpen - Wat kan de Gemeentelijke instantie WMO voor mensen met dementie en hun mantelzorgers betekenen? Welke ondersteuning en zorg is er voor jou en je naaste? En wat is de taak hierbij van de mantelzorgondersteuner? Op woensdag 25 januari wordt er in gemeenschapshuis ’t Gulper Hoes weer een Alzheimertrefpunt

Heuvelland aan de Rosstraat 5 in Gulpen georganiseerd. Sprekers voor het programma dat om 13.30 uur begint zijn de WMO-consulten Jasper Vries en Bram Schols. De inloop begint om 13.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 15.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Het Alzheimertrefpunt vindt elke laatste woensdag van de maand plaats.

Wegkruis Camerig opgeknapt met hulp Gemeente Vaals

Vijlen - Camerig - De werkgroep “Wegkruisen Gemeente Vaals” heeft zich tot taak gesteld om de weg-, gevel- en boomkruisen in de gemeente Vaals te documenteren en te behouden voor de toekomst. Gelukkig zijn er adoptanten, mensen die een wegkruis onderhouden, waardoor het werk door veel mensen wordt opgepakt. Soms is het onderhoud echter groter en moeten we terugvallen op andere hulp.

Het is fijn te ervaren dat de gemeente Vaals positief staat ten opzichte van ons initiatief. Nog fijner is te ervaren dat de gemeente ook de helpen-

Pagina 2
Voor dagelijks nieuws uit de regio: www.gulp‐en‐geuljournaal.nl www.facebook.com/gulpengeuljournaal www.instagram.com/gulpengeuljournaal Gulp en Geul Journaal -
Club va Oad Prinse & Hofnarre va Gullepe herkenbaar aan prachtige
Iedere woensdag 500 gram jong belegen kaas Aan het stuk voor e 4,99 Kipfilet in zoet zure saus 500 gram e 6,98 Aanbiedingen geldig van 23-28 januari Voor een tuin die bij u past! BESTRATINGEN • TUINAANLEG • ONDERHOUD Korpendu 7, Margraten • Tel. 043 4589234 • Mob. 06-54608616 • info@profiplan.nl Uw Hoveniersbedrijf voor: • tuinaanleg en onderhoud • graszoden en kunstgras • (sier)bestratingen • grondwerken • afrastering en hekwerken • vijvers en waterpartijen • kappen en snoeien van bomen en heesters • diverse soorten steenkorven • sedum- en groendaken
Rijksweg 55 Gulpen | Tel. 043 4501206

de hand biedt om het behoud van de kruisen voor elkaar te krijgen. Op verzoek van de werkgroep heeft de gemeente besloten om het wegkruis in Camerig toegankelijker te maken. Het woekerend onkruid is verwijderd en er is een buis voor het doorstromen van het water gelegd. Hierdoor is het wegkruis toegankelijk. Ook zijn twee cipressen gepland die in het verleden ook bij het wegkruis stonden. Dank aan de gemeente Vaals en een bijzonder dank-je-wel aan de mensen van de buitendienst die deze klus hebben uitgevoerd. Het wegkruis wordt nog voorzien van een nieuwe verflaag en is nu weer door adoptanten te onderhouden. Weet je meer over een kruis in de Gemeente Vaals of heb je belangstelling om mee te doen om wegkruisen te beschrijven of in stand te houden, neem dan contact op met de heer Lambert Jaegers (tel. 043-3063371 of 0653990756 of l.jaegers@home.nl).

Wethouder Henri‐Pierre Waaifoort: Leuk om deze klus te doen!

- Door Leo Jaspers -

Met een joviaal gebaar en een warme welkomstgroet, schuift kersvers wethouder Henri-Pierre (zeg maar: HP) Waaifoort ons een stoel toe op zijn werkkamer. Wie een half jaar geleden hem de wethouderzetel had toebedacht, zou waarschijnlijk met fronsende voorhoofden geconfronteerd worden, want niemand kende de ambities van hem op dit vlak. Toch schijnt de spreekwoordelijke appel bij HP niet ver van de bijbehorende boom te vallen. Zijn vader was jarenlang als CDAwethouder actief in de voormalige gemeente Margraten, waar HP werd geboren en ook zijn jeugd doorbracht. “Aan onze keukentafel vonden nogal eens politieke discussies plaats en ik repte daarbij ook wel eens opvallend vaak mijn mondje. Dat vond vader helemaal niet erg, maar hij zei wel acuut dat ik niet altijd langs de kant moest blijven staan met mijn kritiek, maar ook daadkracht moest tonen” , weet HP nog. Dat laatste deed hij en landde zo in het CDA-jongerenberaad Maastricht-Heuvelland. Politieke besmetting dus via het vadervirus. En geloof het of niet, maar op zijn toenmalige politieke bucketlist kwam ook het ambiëren van een wethouderszetel op termijn voor! Dat dit echter thans op zo’n abrupte en totaal onverwachte wijze zou gebeuren kon HP toen nog niet bevroeden.

De feiten! Na de raadsverkiezingen in maart 2022, was Roger Cratsborn de beoogde CDA-wethouderkandidaat, mocht de partij in de coalitie belanden. CDA kwam in de coalitie, maar Roger Cratsborn trok zijn kandidatuur in. Fungerend CDA-wethouder Hendriks wilde zijn partij daarop tijd voor intern beraad geven en deelde mede zijn taak nog tot eind 2022 te blijven uitoefenen. “Partijintern ben ik vervolgens naar voren geschoven en heb een week bedenktijd gevraagd. Als ZZP-er was ik als marketing adviseur actief en na een le-

Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed, wanneer je iemand die je liefhebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze zorgzame en lieve moeder, schoonmoeder en oma

Gerda Schmeets-Kleijnen

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij zovelen geliefd was.

Een bijzonder woord van dank aan het personeel van Envida, Sevagram en huisartsenpraktijk Bruggeman-Boere.

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 21 januari om 19.00 uur in de parochiekerk H. Dionysius te Nijswiller.

Nijswiller, januari 2023

ven vol zakenreizen over de hele wereld, was ik met mijn 59 lentes wel toe aan een nieuwe uitdaging dichter bij huis en dan ook nog eens in onze onvolprezen en wonderschone gemeente Gulpen-Wittem. Dus hapte ik toe” , verklaart HP, die na gewoond te hebben in Frankfurt, Londen en Amsterdam, nu alweer meer dan 20 jaren in Mechelen huist, zijn positieve reactie. Je voelt aan alles dat de rap van de tongriem gesneden en aangenaam discussiërende wethouder bruist van energie en staat te trappelen om er iets moois van te maken. Zijn betrokkenheid met de hem toebedeelde portefeuilles (financiën, economische zaken, recreatie en toerisme, plus o.a. het CPO-project Mechelen) is extreem hoog. Hij zou niets liever willen dan die betrokkenheid ook over te brengen op de inwoners, want alleen als die drijfveren met elkaar matchen, valt er volgens HP iets moois tot stand te brengen. Als voorbeeld haalt hij het CPO-project Mechelen aan. “Het is toch prachtig als jonge mensen zich samen pakken en de handen uit de mouwen steken om starterswoningen te creëren teneinde in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. Ik vind dat geweldig en zou willen dat ik morgen de bulldozer in de grond kon zetten om dit project op te starten. Zo makkelijk is dat uiteraard niet, want als gemeente hebben we daar ook nog geen ervaring mee” , lucht HP zijn hart. Hij is ervan overtuigd dat wanneer de gemeente en initiatiefnemers, gesecondeerd door een van gemeentewege ingehuurde professionele adviseur, eendrachtig vooruit koersen er binnen de wettelijke kaders mogelijkheden te vinden moeten zijn, om dit project van de grond te krijgen. Niet aan opdoemende problemen, maar in oplossingen denken is de stelregel van HP.

Om werk zit de nieuwbakken wethouder allerminst verlegen. Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens heeft hem een veelvoud aan dossiers overhandigd met de mededeling dat hij 100 dagen respijt krijgt om zich de daarin verscholen materie eigen te maken. En daar is hij driftig mee in de weer. HP

Vrijdag 20 januari 2023 Pagina 3

kijkt niet op tegen die opgestapelde dossiers, maar glimt van trots dat hij de kans krijgt daar iets mee te mogen doen. In dit verband is voor hem cruciaal dat ook de burgers betrokkenheid tonen en bereid zijn initiatieven te ontplooien om de schoonheid van ons vijfsterrenlandschap met zijn rijke cultuur voor het nageslacht te behouden. “Ik ben me ervan bewust dat ik een spannende wethoudersperiode tegemoet ga. Een periode waarin we met zijn allen moed moeten tonen en keuzes durven maken. Dit betekent dat we dingen moeten doen of juist niet doen. Maar toch vind ik prachtig dit werk te mogen doen. Wat is er nu leuker dan samen met ons gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie te proberen het onze inwoners naar de zin te maken” , besluit HP zijn politiek credo.

Koempelmis

Landgraaf - Op zondag 22 januari worden tijdens de Koempelmis van 11.00 uur in de Parochiekerk Heilige Petrus en Paulus aan het Kerkplein in Landgraaf (Schaesberg) alle verongelukte mijnwerkers van de Mijn Oranje Nassau II in Schaesberg herdacht. Het betrof des- tijds 51 ondergrondse en 9 bovengrondse mijnwerkers. Ook wordt er gebeden voor hun nabestaanden. Pastoor Freek Jongen gaat voor in deze Eucharistieviering.

Lezing over Romeinen in Limburg

Vaals - In samenwerking met de Heemkundevereniging Sankt-Tolbert Vaals aan de Bloemendalstraat organiseert de Kring Valkenburg en Heuvelland van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap een lezing door

Podopraktijk Edith Wieland

- Custom made steunzolen en drukverdelende carbonzolen voor race-en tourfietsers. Gratis voetbehandeling bij aankoop nieuwe zolen.

- Plaatsen van nagelbeugels bij sterk in groeiende nagels - Vervaardiging orthesen ter verkoming van pijnlijke likdoornsVergoeding Zorgverzekeraar mogelijk.

- Register-podoloogKolmonderstraat 15 - 6286 CDGulpen-Wittem - Tel. 06-122 725 52

Uw voeten verdienen mijn volle aandacht.

kunsthistorica Doris Schillings over Romeinen in Limburg. Haar toelichting staat hieronder.

Gemakshalve ga ik uit van de huidige provincie Limburg. Ik beperk mij echter niet tot de twee plaatsen, die op de Peutingerkaart zijn genoemd, want vele steden, dorpen en gehuchten hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd. Al is eveneens op veel plaatsen, met name in het zuiden, een rijke prehistorische tijd geweest (vuursteen). Uitgaande van Rome breiden de Romeinen hun machtsgebied steeds verder uit en trekken in de eerste eeuw v. Chr. het huidige Nederland en Limburg binnen. In delen gebeurt dit vrij vreedzaam; in gebieden met weerstand deinzen zij er niet voor terug de ingezeten bevolking te vermoorden en te vervangen door meer gewillige stammen. Eenmaal veroverd en bezet, romaniseren zij de gebieden, waar zij ook willen blijven wonen; d.w.z zij voeren de Romeinse wetten en administratie in, hun cultuur en hun polytheïsme, waarbij zij inheemse wetten en religies vaak gedogen. En zij bouwen. Op de eerste plaats straten (voor militaire en handelsdoeleinden), waar zinvol ook bruggen en dan castra (min of meer bevestigde legerkampen). Onder deze bescherming ontstaan dan civiele nederzettingen, die voor Romeinen en inheemsen even aantrekkelijk zijn. En aantrekkelijk worden zij snel, want onder Romeinse bescherming groeien handel en ambacht. Met de toenemende rijkdom worden de nederzettingen van alle Romeinse gerieven voorzien: huizen voor arm en rijk (insulae en atriumhuizen), werkplaatsen en winkels, herbergen, water aan- en afvoersystemen, tempels, overheidsgebouwen, thermen en theaters. Op het platteland ontstaan de villae rusticae, grote boerenbedrijven, die de inwoners van de streek van voedsel voorzien. Van noord naar zuid komt men als Romeinse steden tegen: Blerick - Venlo, Roermond, Maastricht en Heerlen. Deze plaatsen hadden een stedelijke bebouwing, waarvan helaas de meeste resten ondergronds zijn verdwenen. Resten van villae rusticae zijn op zoveel plaatsen gevonden, dat men kan

AGENDA

DONDERDAG 26 JANUARI

20.30 uur Kampioenen in de Buut ! optredens van de Limburgse Buuttekampioen en nrs. 2 en 3 van 2023 ! Kaartverkoop = gestart

ZONDAG 12 JANUARI 11.30 uur Muziek Klassiek Gulpen Pianorecital Kasper Schonewille

EXPOSITIE

CHARLIE MURPHY landschappen pen-inkt-olieverf

www.dezwarteruiter.com Herberg De Zwarte Ruiter Markt 4, 6271 BD Gulpen tel 043 – 4504635 info@herbergdezwarteruiter.nl

spreken van een druk bevolkt gebied in ZuidLimburg. Voorbeelden hiervan zijn in Heerlen, Simpelveld, Voerendaal, Kerkrade, Lemiers, Vaesrade. De afbeelding (links onder) is een reconstructie van de villa in Voerendaal. Als veroveraars gekomen, hebben zij een rijke erfenis nagelaten, die tot nu toe invloed uitoefent op onze samenleving; last not least het eerste christendom. De lezing (entree vrije gave) is ook toegankelijk voor niet leden.

2 keer stemmen via SMS mogelijk:

Sjpringlaevend in halve finale LVK!

Gulpen - Het Gulpense duo “Sjpringlaevend” is doorgedrongen tot de halve finales van het LVK 2023. Met het door de Gulpense Dwayne Horbag zelfgeschreven nummer “16 jaor” dat gaat over hoe je als kind Vastelaovend ontdekt en leert hoe mooi en speciaal het is, staat het duo op vrijdagavond 27 januari in de 3e halve

Verkoop en leggen van: laminaat, parket en planken vloeren.

 Opschuren en afwerken van reeds bestaande houten vloeren.

 Bekleden van trappen met masief hout.

 Verkoop op afspraak.

Pagina 4
Gulp en Geul Journaal -

Komt u ons team versterken? Wij zijn opzoek naar:

Medewerker

bediening

(fulltime / parttime)

&

Administratief medewerker (parttime)

Uren in overleg; Onderhoud van diverse kanalen/programma’s waaronder booking.com, Stardek, Fithotels (reserveringsprogramma) en kleine marketing werkzaamheden waaronder website beheer, nieuwsbrieven etc. En andere klein administratieve werkzaamheden. Ervaring geen vereiste. Spreekt u èèn van de bovenstaande functies aan? Neem dan contact met ons op. Telefonisch met Loes 06-51891807 of met Peter 0613530195 of stuur een e-mail naar info@inkelshoes.nl

Hotel Inkelshoes

Terzieterweg 12 6285 NE Epen www.inkelshoes.nl | info@inkelshoes.nl

finale. Dwayne is met zijn duo vanaf 18.00 uur te zien op L1 televisie. Om Gulpen-Wittem ook dit jaar in de finale van het LVK te krijgen is de inwoner van onze gemeente aan zet via het stemmen door middel van een SMS bericht. Stemmen kan alleen op vrijdag 27 januari tussen 20.00 en 20.30 uur en op zaterdag 28 januari tussen 12.00 en 12.30 uur. Je mag per toestel 1x op vrijdagavond stemmen en daarnaast ook nog 1x op zaterdag. (Dus in totaal 2 keer).

Heuvellandse JONGEREN

AAN HET WOORD

35, 40 of 60 euro. Het zijn bedragen waarvoor je tegenwoordig gemakkelijk naar een Europese stad vliegt. Waar de benzine- en energieprijzen bij ons het afgelopen jaar dramatisch op en neer beefden, bleef een kaartje naar een stad naar keuze nog steeds een betaalbare optie. Besparen op service, dat is ondertussen al bekend van de low-budget maatschappijen, maar de onbelaste kerosine blijft toch een apart verhaal in deze tijd van energiecrisis. Het is oneerlijke concurrentie, die er soms met uitschieters voor zorgt dat “even vliegen” goedkoper en sneller is dan een tripje met de zwaar gepromote elektrische auto. Ontzettend hypocriet vindt ook Lotte Janssen (16) uit Wijlre. Toch steekt Lotte niet onder stoelen of banken dat ze in de verre toekomst ook eens een vlucht wil maken: “Ik heb nog nooit gevlogen, maar ik heb een levensdoel dat ik ooit echt eens naar Zambia in Zuid-Afrika zou willen gaan.” Iets wat met de elektrische auto tevens echt een apart verhaal zou worden. Waarom Zambia? “Dat heeft vooral met mijn passie voor de natuur daar en met olifanten te maken. Die kolossen vind ik toffe dieren, die wil ik daar echt eens in hun biotoop zien!” Toch zit zo’n vlucht er voorlopig niet in: “Mijn zusje heeft minder voorliefde voor de vliegende vloot, dus ik denk dat het er voorlopig niet van komt.” Vliegtuigongelukken, het nieuws staat er vaak genoeg mee vol. Of zoiets bij Lotte tot zorgen baart? “Eigenlijk niet. Het klinkt super gruw want elk ongeluk en de daar bijbehorende gevolgen is er een te veel, maar alle dagelijkse vliegbewegingen in verhouding tot het aantal ongelukken is - gelukkig - relatief laag, maar een ongeluk blijft nog steeds in een klein hoekje zitten, dus enorme pech kun je altijd hebben. Iets wat ook met 900 kilometer per uur leek te gaan was de Sophianum carrière van Lotte: “Ik weet het nog goed toen ik mijn allereerste schooldag had. Ik vond het alleen maar spannend en eng, want alles was natuurlijk heel anders dan ik gewend was, haha.” Nu is dat compleet gewijzigd, want zich voorbereidend op het centrale examen kijkt Lotte terug op een geweldige periode: “Ik heb me altijd goed op m’n plek gevoeld in Gulpen. Nu bijna vijf jaar later is het ook wel weer goed geweest, ik kan niet wachten om weer een nieuwe stap te maken.” En dat zal er een zijn in de wereld van de advocatuur. De voorliefde voor deze carrièrestap zal zeker verband houden met het kijken naar haar favoriete series, gebaseerd op het centrale thema ‘misdaad’. “Eigenlijk wou ik vroeger altijd bij de recherche. Dit is veranderd toen ik op school aan het profielwerkstuk begon te werken. Het verdiepen in de rechterlijke dwaling liet me steeds meer het werk van advocaten zien en vanaf toen ben ik dat eigenlijk veel leuker gaan vinden. Mocht ik ooit switchen, dan kan ik met HBO Rechten nog altijd de kant van de politie op!” Hoewel het laatste jaar van de Havo alweer halverwege is blijft er in haar examenperiode ook ruimte voor sport: “Ik speel al jaren volleybal bij VC SEC in Valkenburg. Ik train er twee keer per week en op zaterdag heb ik een wedstrijd” . Of dat vermoeiend is? “Absoluut niet, haha, het is iets waar ik mijn ei en energie in kwijt kan. Zonder zou ik bijna niet meer kunnen.” Een vliegticket naar een zonnige bestemming om te gaan (beach)volleyballen? “Dat is, wat temperatuur betreft, altijd welkom, maar op volleybalniveau heb ik al vaak genoeg zand gehapt. Dus laat die buitenkans maar voor mij voorbij vliegen..”

Pagina 5
Vrijdag 20 januari 2023
Youri

P U Z Z E L

Gelukkig zijn de drukke feestdagen weer allemaal achter de rug en kunnen we het gewone leven weer oppakken. Blij dat we er van af zijn maar wat blijft ons nu over? Hebben we weer vooruitzichten om aan toekomstige festiviteiten of andere activiteiten te denken? Of hebben we nog restanten van het grote feest overgehouden die we nu kunnen gaan gebruiken om de lege tijd te vullen? Hebben we er nog iets zinvols aan overgehouden, of waren het maar gewone feesten zoals zo vele jaren voorheen en zijn we ze snel weer vergeten? Ja, zo kan het gaan met feesten, zo zit je nog aan tafel met veertien familieleden en de dag erna zit je alleen met je partner de resten op te eten, wel of niet uitgesorteerd op de lekkerste dingen. De resten die niet naar onze smaak zijn, hebben we maar in de afvalemmer gedaan en zijn weer netjes opgeruimd. Als ze volgende week de emmer komen ledigen, dan zijn ook deze restanten van het grote feest verdwenen, simpelweg daar gedropt waar ze niet meer te zien zijn. Misschien was een beetje overleg vooraf toch beter geweest en hadden we het geld dat dit nu gekost heeft ook anders kunnen besteden, of een gedeelte dat nu weggegooid wordt, kunnen geven aan mensen die het met minder moeten doen. Als je het vergelijkt, dan kom je al gauw tot de conclusie dat we zelf het ook met veel minder hadden kunnen doen. Of moest er perse kreeft bij en die kikkerbilletjes die niemand gepakt heeft maar die wel voldoende gespreksstof waren bij de aanwezigen. Na lang overleg, in een goede verstandhouding, komen we toch tot de gezamenlijke conclusie dat we het voor volgend jaar met de feestdagen anders gaan doen. Veel minder eten, misschien ook minder gasten bij ons zelf, of we gaan zelf bij anderen eten en genieten daar van hun lekkernijen en laten het weggooien, opruimen, afval sorteren allemaal aan hen over en zoeken ook de lekkernijen voor ons zelf uit en de dingen die we niet lusten, daar praten we alleen maar over. Dat is weer eens iets anders. Maar soms hou je ook aan die feestdagen iets over waar je nog een hele lange tijd plezier van hebt. Wij liepen zo’n idee maar gewoon plotsklaps, tegen het lijf en maakten het tot ons bezit. We zagen het in een etalage staan en liepen samen gewoon de winkel naar binnen zonder met elkaar te praten maar we voelden dat we dezelfde gedachte hadden. De doos met een legpuzzel van twee duizend stukjes sprak ons meteen aan. We liepen naar binnen en maakten het tot onze eigendom, gewoon met het idee dat dit iets zou zijn voor na de feestdagen, als alles opgeruimd was en de gasten allemaal weer naar hun eigen stekje vertrokken waren. Dan zouden we alleen zijn en konden ons bezig houden met iets dat voor iedereen zinvol zou zijn en waar we nog weken lang plezier van zouden kunnen hebben. Inmiddels hebben we twee tafels aan elkaar geschoven en alle twee duizend stukjes liggen hier op verspreid en klaar om uitgesorteerd te worden. Eerst beginnen met de stukjes die een rechte kant hebben, want daarmee kun je de buitenkant vormen, dat geeft al meteen een goed begin. Tenminste als je die klaar hebt maar ook tijdens het uitzoeken daarvan, levert het al een heleboel plezier op. Tenminste als je dat plezier kunt noemen want het lijkt er op dat het helemaal niet opschiet.

Jantje

Carnavalszitting “Vur de Jeugd va Vreuger!

Mheer - Op vrijdag 10 februari aanstaande organiseert ‘In Harmony’ voor het eerst een carnavalszitting en wel “Vur de jeugd va vreuger!” Op het programma staan zangoptredens van Christian Vanaubel, Jos Senden, Niels & Kay en Roger Villevoye. Daarnaast komen er diverse dansgroepen op het podium en krijgt buuttereedner Bèr Walthouwer ongetwijfeld de lachers op zijn hand. Deze zitting vindt plaats in de harmoniezaal van Mheer en begint om 14.11 uur. De zaal is vanaf 13.00 uur geopend. Naast eigen gasten van ‘In Harmony’ zijn zeker ook mantelzorgers en senioren uit de buurt/regio van harte welkom! Een kaartje voor dit grootse carnavalsevenement kost slechts 11 euro. Bestel op tijd uw kaartje(s) via contact@inharmonyonline.nl of bel tel. 06-12204650 of 06-21661414.

Prins Guy en prinses Marjon nieuwe heersers over de Nachdravers in 2023

Termaar - Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover, de grote zitting met prinsenproclamatie. Wie zouden de opvolgers worden van Prins Peter en prinses Ingrid van de Nachdravers? Het antwoord luidde: Guy en Marjon Mostard. Prins Guy is opgegroeid in Susteren. Prinses Marjon is afkomstig uit Colmont bij Ubachsberg. Samen hebben ze 5 broers en een hele grote familie waarbij de band hecht is. Via hun 11 geboden gaan wij hen aan u voorstellen.

Ten ierste: Nao ein verplichte pauze van drie jaor, Sjtaon veer tot eschwoonsdig veur uch klaor. En dat is natuurlijk meer dan waar. In augustus 2019 werden de eerste afspraken gemaakt. Corona gooide echter roet in het eten en daardoor moesten we tot 2023 wachten om het grote geheim te kunnen onthullen. Ondertussen zagen we onze nieuwe prins regelmatig op TV bij L1 maar ook op de landelijke TV als woordvoerder van het crisisteam van het Zuyderland ziekenhuis. Dit is namelijk zijn werkplek als internist op de afdeling Spoedzorg en de polikliniek. Hier houdt hij zich tevens bezig met een stukje management en organisatie.

Ten twiede: Mer de polonaise geit dan auch drie kier zo sjnel. En ut voluum van de meziek drie kier zo hel. En dat is ook niet zo verwonderlijk want ons prinsenpaar is zeer getraind. Regelmatig worden flinke wandelingen gemaakt met hun hond Sky en zien we prins Guy ook nog eens hardrennen tijdens de spaarzame vrije uurtjes.

Ten derde: Oos veer kenjer zeen oos groet gelök. Julie, Sterre, Joep en Guus: veer houwe van uch, sjtök veur sjtök. En zij hebben het goede voorbeeld gegeven aan Prins Guy en Prinses Marjon. Al 2 jeugdprinsessen en 1 jeugdprins gingen hen voor.

Ten veerde: Verbinding en verbroedering is veur oos de kern van carnaval. Det gunne veer eederein mer de jeug baovenal. En verbinding staat hoog in het vaandel bij ons prinsenpaar. Zo zien we dat Prinses Marjon maatschappelijk en sociaal heel betrokken is. Zo was zij actief bij de Nachdraverkes. Regelmatig draait zij kantinediensten bij de voetbalclub. Waar Prins Guy overigens ook regelmatig het scheidsrechterfluitje hanteert. Ook zien we ons prinsenpaar bij dorpse activiteiten zoals Koningsvogelschieten, kermis en natuurlijk bij alle carnavvalsactiviteiten.

Ten viefde: Oos Nachrieste hart zal ummer blieve kloppe. Nachrieste veer goon same wiejer, veer zeen neet te sjtoppe.

Ten zesde: Veur edere einzelgänger dae de ganse optoch op hakkesjeun wet oet te loupe. Gaon ich perseunlik 11 bonne koupe. Prins Guy heeft namelijk 11 jaar geleden al bewezen dat hij dat kan. De uitdaging geldt ook andersom. Lukt het niet dan gaan de 11 bonnen natuurlijk naar onze prins.

Ten zevende: Ozze road van elluf gunne veer ein paar gooj sjeun en good waer. En es veer den same noar hoes zeen geloupe, drinke veer nog geer eine Sjroebeler.

Ten achtste: Normaal werke veer mit leefde en plezeer in ut ziekenhoes. Mer hiej in Oos Heim, veule veer oos ech thoes. Ook prinses Marjon is werkzaam in het ziekenhuis en werkt als verpleegkundige op de dagverpleging. In het ziekenhuis in Brunssum hebben ze elkaar leren kennen. We kunnen dus wel spreken van een echte doktersroman.

Ten negende: Veer veule oos gesjteund en gedrage. Door alle luuj die de carnaval in Mergraote ein werrem hart toedrage. En dat zij op handen gedragen worden, bleek wel bij hun installatie als prinsenpaar afgelopen zaterdag.

Ten tiende: Veur die drie daag zeen d’r gein verplichtinge, niks mot, alles kent. Maak sjpas en plezeer en doot wat uch zint. Zelfs in de huid van Gaston Starreveld of Gieter Koblenz kruipen moet kunnen. De alter ego’s van onze prins. Benieuwd wat hij er met de dinnershow weer van gaat maken.

Ten ellufde: Veer hoape dat carnaval 2023 oos allemaol nog lang biej zal blieve. En gaon same mit alle Nachdravers en Rieste, same sjoen herinneringe sjrieve. Nachdravers alaaf, Termaar alaaf!

Pagina 6 Gulp en Geul Journaal -

Zaterdag 21 januari Carnavalsdinnershow

Op het moment van schrijven zijn er nog enkele kaarten beschikbaar voor deze gezellige dinnershow. Zie de facebookpagina van de Nachdravers. Opgelet: vol=vol.

Receptie C.V. De Nachdravers en J.C.V. De Nachdraverkes

Op zaterdag 28 januari is er gelegenheid om Prins Guy en prinses Marjon te feliciteren. Vanaf 19.11 uur bent u in de gelegenheid kunt u hen de hand schudden. Tevens zullen jeugdprins Keano en minister Mathijs achter de receptietafel staan evenals onze jubilarissen Gaston en Miriam. Beiden zijn al 11 jaar lid van onze vereniging. Vanaf 20.11 uur krijgen de verenigingen de gelegenheid om alle hooglustigheden te feliciteren. Vanaf 21.11 uur start het Prinsenbal..

68ste Prins va Gullepe ‐ Prins Pascal II

Gulpen - Pascal Schreuder is op 14 januari jl. tijdens een fantastische zitting in gemeenschapshuis ‘t Gulperhoes geproclameerd tot prins Pascal II. Prins Erwin en zijn Hofnar Eva werden met veel honneurs uitgezwaaid.

Pascal Schreuder is 49 jaar oud en woont samen met zijn vrouw Peggy en zijn dochter Lavina aan de dr. Poelsstraat, waar hij ook geboren en getogen is. In Gulpen en omstreken staat hij bekend als D'r Pascal en in die hoedanigheid heeft hij al menig huis van een nieuw dak voorzien. Pascal is sinds 2015 lid van de Raad van Elf en het is altijd zijn grote wens geweest om een keer Prins va

Gullepe te worden. Pascal is een fervent bbq'er en in zijn vrije tijd brengt hij veel tijd door op de camping waar hij veel wandelt met zijn hond Quint. Pascal en Ronald Loomans (47) kennen elkaar al 23 jaar en maakten al vroeg plannen om eens samen over het Gaarekiekereriek te regeren. Ronald Loomans (47) woont aan de Oude Maastrichterweg, samen met zijn vrouw Florence en zijn kinderen Vince en Tess. Ronald werkt bij de Gulpener bierbrouwerij op de afdeling bierbereiding. Ook Ronald is sinds 2015 lid van de Raad van Elf. In zijn vrije tijd doet hij graag leuke dingen met zijn ge-zin en vrienden en wandelt hij graag met zijn honden.

60e Jeugdprins Mika Lemlijn Op zondagmiddag 15 januari werd in datzelfde Gulperhoes Mika Lemlijn uitgeroepen tot 60e jeugdprins van Gulpen. Dit weekend zal Mika zijn hofnar bekend maken. Een uitgebreider verslag hierover leest u in de uitgave van volgende week vrijdag 27 januari (Lees verder op blz. 11)

Pagina 7 Vrijdag 20 januari 2023
Gun schoenen een 2e ronde, weggooien is zonde! Dorpstraat 18 | Simpelveld | 0683301800 www.schoenmakerijschijns.nl

Contact met uw gemeente Telefoon 14 043 E-mail info@gulpen-wittem.nl Website www.gulpen-wittem.nl

Bezoekadres

Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen

Postadres Postbus 56, 6270 AB Gulpen

Contact vanuit het buitenland Telefoon0031 43 88 00 600 Fax043 88 00 601

Openingstijden

klantcontactcentrum

Maandag tot en met woensdag van 09.00 - 16.30 uur

Donderdag van 09.00 tot 19.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

Wij werken op afspraak Naar de gemeente? Maak een afspraak! U bent dan direct aan de beurt. Neem contact op via bovenstaande gegevens.

Colofon Redactie en samenstelling: team communicatie gemeente Gulpen-Wittem.

Uitnodiging webinar

26 januari: onderzoeksbureau

Deltares presenteert resultaten van hoogwater‐onderzoek

Onderzoeksbureau Deltares presenteert in een online webinar de resultaten van de watersysteemanalyse voor de Geul, Geleenbeek en Roer. U kunt dit webinar live volgen.

Wanneer Donderdag 26 januari 2023

Tijd 11.00 – 12.30 uur

In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige wateroverlast. Deze hoogwatercrisis riep veel vragen op. Waterschap Limburg en de Provincie Limburg hebben onderzoeksbureau Deltares opdracht gegeven voor een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het hoogwater. Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd:

-De eerste fase was gericht op vier gebieden die overstroomd zijn. De resultaten vindt u hier: www.waterschaplimburg.nl/@7103/resultaten-case-studies-vier -In de tweede fase is onderzoek gedaan naar de stroomgebieden van de Geul, Geleenbeek en Roer. Er is ook onderzocht welke mogelijke maatregelen er zijn om wateroverlast te beperken. De resultaten van beide onderzoeken samen vormen de basis voor de aanpak voor de komende periode.

Hoe werk het?

Het webinar is live te volgen via een laptop, pc, smartphone, tablet of iPad. U kunt vragen stellen in de chat. Meld u aan voor de webinar via www.gulpen-wittem.nl/hoogwater of door de QR-code te scannen naast dit artikel. U ontvangt per e-mail een bevestiging en een link die u later gebruikt om in te loggen als het webinar van start gaat.

Terugkijken

Kunt u er niet bij zijn? Bekijk het webinar dan op een later moment terug via de website van Waterschap Limburg www.waterschaplimburg.nl en/of de website van Provincie Limburg www.limburg.nl. Ook vindt u op deze websites een aantal vragen en antwoorden over dit onderzoek, het volledige rapport en alle deelrapporten.

Pagina 8
Volg ons op Facebook & Instagram facebook.com/ GemGulpenWittem @gulpenwittem

Hoe dat kan? Er zijn sinds 1 januari een aantal dingen veranderd. Zo is de btw op zonnepanelen verdwenen. Dat betekent dat u de btw niet meer hoeft terug te vragen bij de Belastingdienst. U koopt en installeert dus btw-vrij zonnepanelen voor woningen en bijgebouwen!

Vraag subsidie aan

Vanaf nu kunt u een overheidssubsidie aanvragen als u maar één duurzame maatregel neemt. Voorheen moest u minimaal twee maatregelen nemen. U krijgt bij één maatregel 15% van de kosten vergoed, bij een tweede maatregel is dit 30%. U krijgt ook meer tijd voor uw subsidieaanvraag, namelijk twee jaar (voor ingrepen na 1 januari 2022).

Laat u adviseren

Bent u overtuigd om uw woning te gaan verduurzamen?

Ga naar www.woonwijzerwinkel.nl/limburg/ en maak een afspraak met één van de adviseurs. Zij helpen u graag op weg. WoonWijzerWinkel is het energieloket van de gemeente.

Wilt u iets betekenen voor een ander?

Denk eens aan Vrijwilligerswerk!

Dit doe je voor jezelf maar ook voor een ander. Als vrijwilliger kun je een ware steun zijn voor iemand door te luisteren en te bemoedigen. Gezelschap en het ondernemen van alledaagse dingen staan centraal, maar denk ook aan praktische ondersteuning zoals hulp bij boodschappen doen of samen een stukje gaan wandelen.

Kijk voor een overzicht van het vrijwilligerswerk in Gulpen-Wittem en meer informatie op www.gulpen-wittem.nl en zoek op ‘Vrijwilligersvacatures’. Hier vindt u alle beschikbare vacatures met een uitgebreide omschrijving.

Een greep uit de vacatures van de Vrijwilligerscentrale:

-Het Kunst- en Verzamelhuis Wijlre zoekt vrijwilligers voor het museumkofferproject (vacaturenummer 2022037)

-Pelgrimsoord Klooster Wittem zoekt organisten voor haar vieringen (vacaturenummer 2022036)

-Het bestuur van de Stichting Kunst- en Verzamelhuis zoekt een penningmeester (vacaturenummer 2022035)

-Vrienden van Klooster Wittem (VVKW) zoekt een bestuursvoorzitter. VVKW is de goededoelenorganisatie van Klooster Wittem -Scouting St. Martinus Mechelen zoekt Scouting-leiders (vacaturenummer 2022022)

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw Anja SchreursHeijen (coördinator Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem) via telefoon 043-8800714 of e-mail: vrijwilligerswerk@gulpen-wittem.nl

Op vrijdag 13 januari brachten 45 leerlingen en 11 begeleiders van het Sophianum een bezoek aan de gemeente. Ze werden door burgemeester Nicole Ramaekers warm ontvangen in de raadszaal. Het bezoek had een internationaal tintje en vond plaats in het kader van een Erasmus + project. Hierbij werken leerlingen van het Sophianum samen met leerlingen uit Duitsland, Engeland en Spanje. Het project richt zich op geschiedenis, politiek en op veranderende grenzen in de regio. Met een presentatie lieten de leerlingen zien wat ze tijdens het project hebben opgestoken. Als beloning voor hun goede inzet reikte de burgemeester certificaten uit.

Pagina 9 20 januari 2023
Het verduurzamen van uw woning was nog nooit zo aantrekkelijk!

BEKENDMAKINGEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM

Locatie

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning

Lookerplei 1, 6271 NX Gulpen

Rechtsmiddelen

Omschrijving

Wijziging bouwvlak en constructie op reeds eerder verleende vergunning

Valkenburgerweg 127, 6321 GC Wijlre Kappen van 2 bomen

Ontwerp omgevingsvergunning

2 januari 2023 Inzien

7 januari 2023 Inzien

Stokhem 26, 6321 PG Wijlre Verbouwen/uitbreiden van het woonhuis 10 januari 2023 Zienswijze (21 januari t/m 4 maart)

Verleende omgevingsvergunning

Rijksweg 34, 6271 AE Gulpen Toevoegen van een appartement 11 januari 2023 Bezwaar

MILIEU

Besluit hogere grenswaarde

Rijksweg 34, 6271 AE Gulpen

VERKEER

Verkeersbesluiten

Om medewerking te kunnen verlenen aan het toevoegen van het appartement is besloten om de hogere geluidwaarde, door wegverkeerslawaai van de Rijksweg N278, vast te stellen op 62 dB.

Definitief verkeersbesluit laadpalen Fase II

Locatie 1: Laadpaal ID 1729-17: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Schoolstraat 2, 6285BB Epen

Datum besluit

11 januari 2023 Bezwaar (12-1-2023 t/m 23-2-2023)

11 januari 2023 Bezwaar 19-01-2023 t/m 02-03-2023

Locatie 2: Laadpaal ID 1729-54: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Landsraderweg 1, 6271NT Gulpen

Locatie 3: Laadpaal ID 1729-62: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Dokter Schepelstraat 2, 6271GE Gulpen

Locatie 4: Laadpaal ID 1729-95: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Pastoor Schulpenstraat 2, 6321CC Wijlre

Locatie 5: Laadpaal ID 1729-126: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Kerkstraat 46, 6286CB Wittem

Locatie 6: Laadpaal ID 1729-127: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Oude Heirbaan 4, 6286AM Wittem

Locatie 7: Laadpaal ID 1729-128: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Zes Bundersveld 26, 6271BT Gulpen

Locatie 8: Laadpaal ID 1729-129: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Doctor Poelsstraat 60, 6271AR Gulpen

Locatie 9: Laadpaal ID 1729-130: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Van Wachtendonckplein 1, 6321BE Wijlre Locatie 10: Laadpaal ID 1729-131: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Lodewijk XIV Straat 36, 6287CK Eys

Locatie 11: Laadpaal ID 1729-132: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Brede Hoolstraat 17, 6274NG Reijmerstok

Locatie 12: Laadpaal ID 1729-133: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de President J.F. Kennedystraat 14, 6286BG Wittem

Locatie 13: Laadpaal ID 1729-135: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Dorpsstraat 2, 6277NE Slenaken

Gulp en Geul JournaalPagina 10
en termijn Datum ontvangst/ Datum bekendmaking

Locatie

OVERIGE BESLUITEN

Alcoholwet- en exploitatievergunning

Partijerweg 35 Wittem

RECHTSMIDDELEN

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

Zienswijze | Het ontwerpbesluit ligt voor een bepaalde termijn bij ons klantcontactcentrum ter inzage. U kunt zonder afspraak deze stukken inzien tijdens de reguliere openingstijden. Een kopie van de stukken is tegen vergoeding beschikbaar. Binnen de gestelde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze (een reactie) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W (postbus 56, 6270 AB Gulpen). Heeft uw zienswijze betrekking op een ontwerpbestemmingsplan? Dien deze dan schriftelijk in bij de

(Vervolg van blz. 7) Op 4 februari aanstaande zal het prinsenbal plaatsvinden ter ere van Prins Pascal II en zijn hofnar Ronald in de zaal van Grand Café Galouppe.

Voorafgaand hieraan zal vanaf 20:11 uur een receptie worden gehouden ter ere van het 4 x 11-jarig jubileum van Piet Schmets. Onderstaand een overzicht van het startgeld:

Omschrijving

Datum ontvangst/ Datum bekendmaking

11 januari 2023, verleende vergunning op grond van de Alcoholwet en een exploitatievergunning op grond van de Apv.

gemeenteraad (postbus 56, 6270 AB Gulpen). U kunt ook mondeling een zienswijze indienen; graag uiterlijk één week voor het aflopen van de gestelde termijn.

Bezwaar | Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing kunt u contact opnemen met afdeling Juridische Zaken of kunt u bezwaar maken.

Doe dit wel binnen 6 weken na de datum van de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Richt uw brief aan het college van B&W. Vermeld in uw brief: de datum, uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u hetniet eens bent met onze beslissing. Is er sprakevan spoed? Vraag dan bij de rechter een voorlopige voorziening aan. U kunt ook digitaal eenverzoekschrift instellen bij de rechtbank. Wilt u het besluit en de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan

CategoriePersonenStartgeld

a. Enkeling111 b. Kleine groep2-522 c. Middelgrote groep6-1044 d. Muzikale groep>677 e. Grote groep>1077 f. Wagens111 Deelnemers dienen een vrijwaringsverklaring te tekenen. Het inschrijfformulier voor de op-

12 januari 2023 Bezwaar

telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijke plannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een project- afwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘Omgevings Alert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.

tocht alsmede het optochtreglement is te vinden op www.gaarekiekere.nl

Zwart‐Wit Revue

Eys - Op zaterdag 28 januari start om 20:11 uur de Zwart-Wit revue. De voetbalzitting staat in het teken van het thema: ‘Camping Kitsch’. Trek dus lekker je huispak aan, je witte sportsokken in je slippers of voel je je happy in je

Vrijdag 20 januari 2023 Pagina 11
Rechtsmiddelen en termijn

badjas met de WC rol onder je arm. Niets moet, alles mag, alles kan! Het belooft in ieder geval weer een ouderwets gezellige avond te worden en het mooiste van alles: iedereen is gewoon welkom! Net zoals op de camping hoort iedereen erbij. Dus ben je nu wel of geen lid van ZwartWit ‘19, woon je nu in of buiten Eys en heb je zin in een gezellige ongedwongen avond,kom dan naar de Gymzaal van basisschool Klavertje Vier in Eys. Door Zwart-Witters is er zelfs een geweldig programma samengesteld. J. Ta-na, P van T Merretkoer, Joy Blijdenstein, Dansmarietje Zoë van de Laar, De Stuurloze JR en Ron Bormans zijn opgetrommeld om u te vermaken en dat alles voor een vrije gave! Huis DJ-team JB Music zorgt verder voor de nodige sjtimmung. De poorten van de Camping zijn om 20.00 uur voor u geopend, wees erbij en mis niets. Wij, Zwart-Witters, weten gewoon wat het is om legendarische feestjes te organiseren. Oh ja, tijdens alle feestgeweld zal afscheid genomen worden van Prins Luc I en de vraag der vragen luidt: Wie zal hem opvolgen? Laat het u niet vertellen en zorg dat je erbij bent! Wij zien u graag de 28ste januari in de Gymzaal van basisschool Klavertje Vier in Eys!

Prinsenreceptie en prinsenbal bij C.V. De Öss

Eys - C.V. De Öss biedt op zondag 29 januari hun Dames Dreigestirn Prins Tiny I, Jonkvrouw Jolanda en Boer Sandra een receptie aan ter gelegenheid van hun proclamatie. De receptie vindt plaats in de Gymzaal van basisschool Klavertje Vier van 11.11 tot 14.11 uur. Na afloop organiseert C.V. De Öss een prinsenbal dat muzikaal omlijst zal worden door Huis DJ-team JB Music. Van 11.11 tot 12:11 uur zal tevens de receptie van het jeugdprinsenpaar, Prinses Jente I en Prinses Semke I, van CV De Össkes plaatsvinden.

Programma CV de Öss / CV de Össkes Zaterdag 28 januari: H. Mis om 19.00 uur in de H. Agathakerk te Eys. Samen met C.V. De Össkes, Zangkoor Octavia en De Auw Wiever wordt de H. Mis in het Eeser Dialect opgedragen. Aansluitend is in de Gymzaal van basisschool Klavertje Vier de Zwart-Wit Revue.

Donderdag 16 februari: De hoogheden van CV De Öss brengen aan de bewoners van Eys die in het ziekenhuis liggen een bezoek. Indien dit op prijs gesteld wordt kunt u contact opnemen met Thierry Meertens (tel. 06-12895148).

Vrijdag 17 februari: Schooloptocht om 11:30 uur met aansluitend Carnaval op school.

Vrijdag 17 februari: Auw Wieverdaag in Ees. Vanaf 14.00 uur trekken de Auw Wiever met de Hoogheden van CV De Öss door Eys. Vanaf 20.00 uur wordt het Auw Wieverbal gehouden in Café Sport, met diverse gastverenigingen. Zaterdag 18 februari: Sleuteloverdracht in Wijlre aan de gemeenteprins van CV De Puime uit Wijlre om 15:00 uur.

Zondag 19 februari: Optocht door Eys. Om 12.30 uur opening van het seizoen door CV De Öss aan de Mesweg voor de residentie van Prins Tiny, Jonkvrouw Jolanda en Boer Sandra. De opening door CV De Össkes zal niet voor de woning van Prinses Jente I en Prinses Semke I in de Piepert zijn. Doordat de wagen groter is dan de Piepert, kunnen we de prinsessen niet ophalen met de wagen. Wel hebben we natuurlijk een leuk alternatief bedacht om onze prinsessen in Eys te krijgen. Tussen 13.00 en 14.00 uur is het opstellen van de optocht. De prijsuitreiking is aansluitend in de tot Narrentempel omgebouwde gymzaal. Daar zullen de hoogheden ook blijven tot de late uurtjes

Maandag 20 februari: Om 15.30 uur komt de C.V. De Öss bij elkaar in Narrentempel (gymzaal) voor de springmiddag van SV Zwart-Wit ’19. ’s Avonds zal het hele gezelschap hun feest in de Narrentempel voortzetten. Dinsdag 21 februari: Opstellen voor het Clownetrekken om 14.00 uur bij het Patronaat. De hoogheden zullen dan in een gezamenlijke optocht worden opgehaald. Om 23.11 uur is de traditionele afsluiting van de carnaval in de Narrentempel (Gymzaal), voorafgegaan (om 19.11 uur) door het geweldige ballonnen trappelen.

Jubileumprinsenpaar bij CV De Hèvers in Noorbeek Noorbeek - Drie jaar waren ze maar liefst aan de macht geweest in de Gemeente Eijsden-Margraten maar op zaterdag 12 november jl. hebben we dan toch afscheid genomen van Gemeenteprins Barry I en prinses Tessa II. Tijdens een druk bezochte zitting met allemaal regionale topartiesten was rond 23.30 uur de tijd aangebroken om

ons nieuw prinsenpaar en tevens ons jubileumprinsenpaar bekend te maken. Uit het dagboek van CV De Hèvers kwamen vervolgens Daniël en Margriet Drummen tevoorschijn als prins Daniël I en prinses Margriet I. Hen viel een warm en enthousiast welkom van het publiek ten deel. Prins Daniël is 52 jaar en is werkzaam als fruitteler en tevens schadetaxateur en deskundige bij de rechtbank. Hij is geboren in Maastricht en opgegroeid in Eckelrade. Hier is hij ook lid geweest van CV De Brakkelerre en was hij tevens medeoprichter van JCV De Bierkes. Sinds 2018 is prins Daniël lid van CV De Hèvers en is hij betrokken in de jeugdcommissie. Prinses Margriet is 49 jaar en coupeuse van beroep. Zij is gespecialiseerd in uniformen voor verenigingen. Menig schutterij- en harmoniekostuum is dan ook door haar gemaakt of hersteld. Ook voor

Gulp en Geul JournaalPagina 12

Kerkberichten

Weekdienst van de parochie H. Roza te Sibbe

Zaterdag 21 januari om 18.00 uur: H.Mis ter intentie van Sjir Spronck. Jrd. Damoiseaux-Debie. Woensdag 25 januari om 09.00 uur: H.Mis ter intentie van Sjir Spronck.

Weekdienst van de H. St. Dionysius Parochie te Nijswiller

Zaterdag 21 januari om 19.00 uur: Jaardienst Ouders Hans Pelzer en Bertien Pelzer – Schmeets, Zeswekendienst voor Gerda Smeets Kleijnen. Misintenties drie weken van tevoren opgeven aan het parochiekantoor van “cluster Morgenster” , Wezelderweg 14, 6287 AM Eys. Telefoon 043-4511 243 of mail h.agatha.eys@hetnet.nl. Uw kerkbijdrage of misintentie kunt u overmaken op NL18 RABO0132292599 t.n.v. R.K. Parochie H. Dionysius Nijswiller.

Weekdienst van de H. Cunibertus Parochie te Wahlwiller

Zondag 22 januari om 11.00 uur: H.Mis. Jaardienst voor Henk Wassenberg. Jaardienst voor Mariet Hensgens-Severijns. Mmv Donna Voce olv Hans Geerkens.

Woensdag 25 januari om 09.00 uur: H. Mis voor de parochie.

Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie. Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden. Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*

Weekdienst van de Sint-Brigidakerk te Noorbeek

Zaterdag 21 januari om 19.00 uur: H.Mis.

Weekdienst Redemptoristenkerk Wittem Zaterdag 21 januari om 19.00 uur: Kringviering van woord en gebed: geen intenties.

Zondag 22 januari om 09.00 uur: geen intenties. 11.00 uur: jaardienst Maria Thewissen-Lemmens. 18.00 uur: geen intenties.

Dinsdag 24 januari om 08.00 uur: bijzondere intentie; voor een goede uitslag; overl. ouders Fien Gerads-Mols en Christiaan Gerads.

Donderdag 26 januari om 08.00 uur: bijzondere intentie; overl. Annie Bröls-Vaassen; overl. opa Mulder.

Weekdienst van de St. Petrus parochie te Gulpen

Zaterdag 21 januari om 19.00 uur: H.Mis uit dankbaarheid.

Zondag 22 januari om 11.00 uur: jrd Jean Peerboom; Lambert Corten (col).

Maandag 23 januari om 19.00 uur: H.Mis voor de vervolgde christenen.

Woensdag 25 januari om 19.00 uur: H.Mis voor onze jeugd.

Vrijdag 27 januari om 19.00 uur: H.Mis voor een bijzondere intentie.

Weekdienst van de parochiekerk St. Gertrudis te Wijlre

Zondag 22 januari om 09.30 uur: zeswekendienst Mia Obers; Frans Crutzen (col).

Dinsdag 24 januari 09.00 uur: H.Mis voor het welzijn van onze parochianen.

Donderdag 26 januari om 09.00 uur: H.Mis voor de diakens.

Weekdienst van de parochiekerk H. Paulus te Epen

Zondag 22 januari om 11.00 uur: H.Mis opgeluisterd met zang en orgelspel door Ronald Franssen. Zeswekendienst voor Tiny Baumans-Vluggen; 1ste jaardienst voor Cobie Schlenter-Jacobs; voor Angèle Knubben.

Vrijdag 27 januari om 19.00 uur: H.Mis ter ere van St. Paulus bekering.

Weekdienst van de parochiekerk H. Johannes de doper te Mechelen

Zaterdag 21 januari om 18.00 uur: Opluistering door Mecheles Vocaal Ensemble H. Misals jaardienst voor Jo en celly Pelzer-Vluggen en zoon Noël; voor Egid Cratsborn (off.); Tilly DeguelleCremers.

Donderdag 26 januari om 10.00 uur: In het van der Looyzaaltje. H.Mis voor alle zieke parochianen.

Weekdienst van de H. Remigius parochie te Slenaken Zondag 22 januari om 11.00 uur zie gewijzigd aanvangsuur. Voor de levende en overleden leden van Fanfare Berg en Dal. Voor Jean Kool. Voor Henri Lemmens en Mai Lemmens-Dauzenberg. Voor Mia Cremers-Sangers coll. Voor Agnes Herberichs-Lonussen.

Weekdienst van de H. Agatha parochie te Eys Zaterdag 21 januari om 19.00 uur: H.Mis voor alle mensen in oorlogsgebieden. Zondag 22 januari om 09.45 uur: St. Sebastianus m.m.v. Schutterij St. Sebastianus. Zeswekendienst Lambert Scheepers. Zeswekendienst Finy Mager-Schijnen. Voor leden en overl. leden van Schutterij St. Sebastianus.

Maandag 23 januari om 19.00 uur: Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux.

Weekdienst van de H.Mauritius parochie te Schin op Geul Zondag 22 januari om 10.00 uur: pastoor Piet Benders. Annie Bertrand-Pluijmakers b.g.v. haar verjaardag. Voor Hub Bertrand. Gerardina PasmansBertrand b.g.v. haar verjaardag. Jozef Pasmans. 4e jrd. Hub Caubo (begr.). Hub Vanmechelen b.g.v. zijn verjaardag. Voor ouders Vanmechelen-Senden en Jan, Ria en Guus, Levi, Robby, Peter en Tiny en Francine. Voor ouders Loo-Vliegen. Voor Ciska Loo-Hendriks. Jrd. ouders Heijenrath-Niessen. Voor

zoon Hein en dochter Rosi. Voor Remco van Kuijk. Voor Piet Jacobs b.g.v. zijn verjaardag. Gest. jrd. ouders Jacobs-Eussen. Gest. jrd. voor ouders JacobsVroomen.

Weekdienst van de Abdij Sint-Benedictusberg te Mamelis Dagelijks gezongen Hoogmis om 09:30 uur en Vespers om 17.00 uur (op donderdagen om 18:00 uur). Gebedstijden zoals gewoonlijk op Zondag. Gebedstijden, contactinformatie en bereikbaarheidstijden zie onze website: benedictusberg.nl. Biechtgelegenheid op verzoek.

Kerkberichten voor Holset- Lemiers en Vijlen Dagen met opgegeven intentie in Lemiers Zaterdag 21 januari 18.00 uur: H.Mis. Dinsdag 24 januari om 19.00 uur H.Mis

Dagen met opgegeven intenties in Vijlen Zondag 22 januari om 10.00 uur H.Mis - m.m.v. gemengd zangkoor St. Gregorius - als jaardienst v. ouders Loo-Jaegers en overleden familieleden Donderdag 26 januari 19.00 uur H.Mis

Dagen met opgegeven intentie in Holset Zondag 22 januari om 11.15 uur: gezongen H.Mis. Maandag 23 januari 13.45 uur: H.Mis ter ere van de H.Genoveva.

Weekdienst van de H. Barbara parochie te Scheulder Zaterdag 21 januari om 19.00 uur: H.Mis.

Weekdienst van de St. Gerlachuskerk te Banholt

Zondag 22 januari om 11.00 uur: Gez.H.Mis. 66 jarig jubileum jeugdboemelère. en v.de levende en overleden leden van de jeugdboemelère. Jrdt. voor Jean Scheepers (st.) (opluistering Lief en Leedkoor).

Donderdag 26 januari om 18.40 uur: Rozenkrans. Om 19.00 uur: H.Mis.

Weekdienst van de H. Franciscus van Assisië te Reijmerstok Zaterdag 21 januari om 09.30 uur Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor voor de overledenen van afgelopen jaar.

Vrijdag 20 januari 2023 Pagina 13

carnavalskleding voor prinsen en prinsessen kun je bij haar terecht. Geen wonder dat ons prinsenpaar dan ook in een eigen gemaakte creatie tevoorschijn kwam. Prinses Margriet is al jaren lid van Harmonie Berggalm, waar ze de hoorn bespeelt. Daarnaast is zij ook actief in de jeugdcommissie en gaat zij over de uniformen binnen de harmonie. In haar jonge jeugdjaren was prinses Margriet betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse kinderzitting en daar heeft ze zich dan ook menig uurtje voor ingezet om de mooiste nummers op de bühne te krijgen. Na hun huwelijk - 22 jaar geleden- hebben zij 3 kinderen gekregen. Twee dochters, Melanie en Nadine, en een zoon, Etiënne. Speciaal voor hun is dat Etiënne op dit moment nog de huidige Jeugdprins van Noorbeek is. Prins Daniël en prinses Margriet zijn beide echte carnavalsliefhebbers, dat kan bij prinses Margriet ook niet anders aangezien ze zelfs op carnavalszondag gedoopt is. Samen met het gezin en hun vrienden doen ze ook al jaren met de carnaval mee. Zowel in Noorbeek, Eckelrade als Sint-Geertruid beleven ze veel lol in de carnavalsoptochten en zijn ze steeds te vinden in de zaal of de plaatselijke cafés. Toen zij dan ook door de carnavalsvereniging benaderd werden om in 2021 voorop te gaan tijdens de carnaval in Noorbeek hebben zij zich niet lang hoeven te bedenken en volmondig ‘Ja’ gezegd op deze vraag. Ze hebben echter iets langer moeten wachten dan ze gedacht hadden, maar in 2023 was het dan toch eindelijk zover: ze mogen zich het Jubileumprinsenpaar van CV De Hèvers noemen! Ons jubileumprinsenpaar en de nieuwe jeugdheersers krijgen op vrijdag 20 januari een receptie aangeboden in Paviljoen Berggalm. Hiervoor is iedereen welkom vanaf 19.30 uur. Tevens zullen ook onze jubilarissen Sander Gubbels en Ivan Haesen (beide 1 x 11 jaar lid) gehuldigd worden met hun jubileum. Na afloop van deze receptie vindt het Prinsenbal plaats met medewerking van DJ Coen en zoals altijd belooft dit een geweldige avond te worden.

Sjravelerkes Mheer

Mheer - Afgelopen zondag werd tijdens een fantastische jeugdzitting de nieuwe prins van de Sjravelerkes bekend gemaakt. Als thema was er gekozen voor ‘Hollywood Night’ en moest

deze tevoorschijn worden getoverd Anders dan anders gebeurde dit al halverwege de zitting. Max I is na 3 jaar de opvolger van zijn broertje, Joep I, Gubbels. Hij zit op de basisschool De Den in Mheer. Hij was in coronatijd samen met zijn broer presentator voor de jeugd in het Sjravelerre journaal. Dus hij is zeker niet op zijn mondje gevallen. Hij zal de komende carnaval voorop gaan met de Mheerder jeugd. En reken maar dat hij carnaval kan vieren!

Prins Jeannot I en Prinses Roux I 27e prinsenpaar “Durchduujerkes” Reijmerstok

Reijmerstok - In gemeenschapshuis “A gen Ing” werden zaterdag 14 januari Jeannot Jacobs en Roux van Houtem uitgeroepen tot het 27e Prinsenpaar van JCV De Durchduujerkes. Jeannot woont samen met zijn ouders en broertje Djiego in Putveld. Hij is een fanatiek voetballer bij de J012 van BMR. Hij kan niet stilzitten en is altijd wel ergens op straat te vinden met zijn step of skelter. Roux woont samen met haar ouders en zusje Vesper aan de Reijmerstokkerdorpsstraat. Ze handbalt bij MenG Optimo, is Potterfan en speelt gitaar bij de muziekboerderij in Gronsveld. Ze zal zeker niet stilstaan deze carnaval en gaat samen in de polonaise met haar prins Jeannot. Het prinsenpaar gaat in de carnaval voorop met de nieuwe schlager “Party Animals” , geschreven door Egid van Houtem. Zij worden ondersteund door Nar Thomas en President Ike.

Receptie en opening carnaval op vrijdag 17 februari

De carnaval in Reijmerstok en Terlinden start traditioneel op de vrijdag voor carnaval met de receptie van het Prinsenpaar, Nar en President. Daarnaast kunt u ook het jubilerende bestuurslid Imelda Bastings feliciteren. Zij is 1x11 jaar lid van het bestuur van JCV De Durchduujerkes. Aansluitend volgt de opening van de carnaval in Reijmerstok. Aan het programma die avond werken o.a. mee: Sven ohne Girls, Shakin DJ’s, en De Starlights uit Gulpen

Dialectmis en bonte optocht op zondag 19 februari Op zondag 19 februari om 09.30 uur is de traditionele dialectmis in de parochiekerk van Reijmerstok. Dit valt samen met een rondgang door het dorp op diezelfde zondag 19 februari. Zondag 19 februari is er geen Lempkesoptocht maar gaan we omstreeks 13.11 uur met de jeugdraad en ons prinsenpaar door het dorp met de prinsenwagen. Uiteraard is het leuk om verkleed hierbij aan te sluiten. Na afloop bent u welkom in Gemeenschapshuis A Gen Ing met muziek van o.a. de Molliemeekersj. Overige activiteiten Tenslotte nog dinsdag 21 februari, wanneer de traditionele kinderdisco plaatsvindt. Met op Aswoensdag na de avondmis nog het traditionele Hieringbiete.

Mechelen - Een markant gebouw met een rijke geschiedenis in de gemeente Gulpen-Wittem is het ‘Panhuis’ in Mechelen. Het oorspronkelijke vakwerkgebouw komt al in de 14e eeuw voor als plaatselijke brouwerij. Pas in de 18e eeuw krijgt het gebouw het uiterlijk zoals nu te zien is. Dankzij de bewaard gebleven rentmeesterrekeningen van de heren van Wittem kon er veel over het verleden van Mechelen en de dorpen in de buurt worden opgediept. Zo kwam o.a. naar voren dat het ontstaan van de Wittemse banrechten samenhangt met de schenkingen van goederen in Epen, Mechelen, Wittem en Eys aan plaatselijke heren. Ook bleek dat de heren van Wittem al in de 15e eeuw jaarlijks wijn doneerden aan de hemeldragers in de processies van Epen, Mechelen en Eys en dat ze vanaf het begin van de 16e eeuw eveneens jaarlijks een ton bier schonken aan de schutterijen van die plaatsen. De rentmeesters onderhielden de contacten met de inwoners van heel de heerlijkheid Wittem (bijzondere aandacht voor die van Nijswiller). Zij moesten het geld opbrengen in de vorm van o.a. pacht. Uitgegeven werd het geld aan het onderhoud van de heren zelf maar ook aan dat van de gebouwen die hun eigendom waren. Daaronder viel ook het gasthuis in Gulpen. Kerkmeesters in Mechelen en Wahlwiller ontvingen eveneens een (klein) deel van de inkomsten om aan de armen in hun parochie uit te delen. Zelfs voor bedelaars die aan de poorten van kasteel Wittem aanklopten, werd jaarlijks een hoeveelheid graan gereserveerd.

Boeiend

naslagwerk

Het boek ‘In de ban van Wittem’ is uitgegroeid tot een naslagwerk voor de geschiedenis van de gehele voormalige heerlijkheid - later gemeente - Wittem, waarin behalve het Panhuis ook de Bovenste Molen, het Wijnhuis te Partij, de kasteelhoeve van Wittem en de van Wittem afhankelijke hoeven Lanterne (Wahlwiller), Hommerich (Partij), Berghem (Gulpen), Schulsberg (Nijswiller) en vele andere uitvoerig aan bod komen. Verder komt er een register van persoonsnamen die in het boek voorkomen op facebook (Heemkunde Mechelen) en internet (Heemkunde Wahlwiller) te staan.

Gulp en Geul JournaalPagina 14
‘In de Ban van Wittem’, interessant naslagwerk over het Panhuis van Mechelen en zijn bewoners

Layher blitz steigers en rolsteigers.

Voor al u dak, schilder en voegwerkzaamheden. Ideaal voor gevelreiniging, restauratie en stucadoorswerkzaamheden.

M. Visschedijk | Tel. 06-52451113

Het boek is o.a. verkrijgbaar bij Kloosterboekwinkel Wittem Wittemer Allee 34 en in Mechelen bij Magazijn 51 Hoofdstraat 51 en bij De Groene Knoop, Hoofdstraat 61a. Ook kunt u terecht bij Heemkundevereniging Mechelen; neem dan contact op met mevrouw A. Colen, Pastoor Ruttenstraat 12, Mechelen (via tel. 043-4552194, heemkundemechelen@gmail.com).

Werkverschaffing en crisiscomité

In de periode tussen de twee wereldoorlogen zijn er veel werklozen in de gemeenten van het Heuvelland. Vanaf het begin van de jaren twintig discussieren de gemeenteraden van Gulpen, Wittem, Slenaken en Wijlre over de bestrijding daarvan. Er wordt gewezen op de grote noden van de arbeiders en gepleit om in te grijpen, bijvoorbeeld door middel van werkverschaffing. En er worden inderdaad maatregelen getroffen en nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd door investeringen in bijvoorbeeld wegen of openbare voorzieningen zoals water en riolering. Daarbij krijgen lokale ondernemers en werknemers voorrang. Bij de verbouwing van het gemeentehuis van Gulpen moet de bouwondernemer alle noodzakelijke materialen bij voorkeur inkopen bij de lokale middenstand. Door bemiddeling van de rooms-katholieke vakbond gaan begin jaren twintig ook veel werklozen aan de slag bij de aanleg van de tramlijn Maastricht-Vaals. In de jaren dertig verdiept de crisis zich en zijn extra maatregelen noodzakelijk. Net zoals elders in Nederland komt er in Gulpen een breed samengesteld crisiscomité, met daarin vertegenwoordigers van de protestantse en de katholieke kerk, werkgevers, vakbonden, boerenorganisaties, en organisaties die armoede bestrijden zoals Vincentius en het Armbestuur. Een week na de oprichting houdt het comité een succesvolle collecte in de kerk, bijna f 1.000 wordt opgehaald. Ook worden veel goederen toegezegd, zoals 1.700 kilo aardappels, 900 broden, 3.000 kilo turf en kolen enzovoorts.

De werkverschaffing wordt in Gulpen verder uitgebreid met de aanleg van trottoirs, straatgoten, verbreding van wegen en de uitbreiding van het rioleringsnetwerk naar de gehuchten rond Gulpen. In Wittem en Wijlre worden ook wegen verbreed en in de bossen van Mechelen kappen de werklozen dennenbomen die daarna door de gemeente worden verkocht. Ondanks al deze inzet blijft het aantal werklozen snel groeien. Zo zijn er in Wittem in 1933 al 55 werklozen, Op een keer komen er in een week zelfs 3 bij. Het kost de gemeenten veel geld want de landelijke overheid betaalt slechts een deel van de kosten van de werkverschaffing. Het gereserveerde budget voor werkverschaffing is in Wittem al na negen maanden op en de gemeente zoekt naar extra geld om de rest van het jaar te kunnen betalen. Er moet bezuinigd worden bijvoorbeeld door te korten op de subsidies van de harmonieën. In het Heuvelland besluiten alle gemeenten deze subsidies te verlagen. En de vermakelijkheidsbelasting wordt verhoogd. Tot aan de oorlog blijft de werkloosheid een grote zorg en daarna zullen er nog andere zorgen kome

Auteur ‘Het dorp en mijn familie. Gulpen en de familie Hupperts 1810-2010’ Verkrijgbaar bij Primera in Gulpen en de Kloosterboekwinkel in Wittem

BRANDWEER GULPEN-WITTEM

Op dinsdag 10 januari werden om 11.28 uur de tankautospuit van kazerne Mechelen, de Snel Inzetbare Eenheid Nijswiller, de Officier van Dienst Parkstad-Zuid en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen gealarmeerd voor een melding van het aantreffen van gedumpt afval op de Epenerbaan te Vaals. Op de betreffende locatie hadden medewerkers van de gemeentelijke handhaving een jerrycan met onbekende inhoud aangetroffen en vertrouwde men de situatie niet helemaal. Door de brandweereenheden is er onderzoek verricht naar de inhoud van de jerrycan waarbij naar voren kwam dat het vermoedelijk om afgewerkte motorolie ging. Toen dit bekend was kon de gemeentelijke buitendienst zorgdragen voor afvoer van de jerrycan.

Is uw stoel of bank doorgezakt, deze kunnen wij opnieuw voor u opvullen.

Ook oud of beschadigd leer kunnen wij herstellen alsof het weer nieuw is. Het reinigen van uw stoffen en leren meubels. Of alle andere meubelwerkzaamheden.

www.meubelpiet.nl | 06 - 82 94 47 93

Vrijdag 20 januari 2023 Pagina 15
Nelissen Containers Harold Nelissen Afzet-containers Levering van alle soorten zand, grind mijnsteen, silex en teelaarde. Euverem 38 Gulpen - Tel. 06-12508849 043-4500404 - www.nelissencontainers.nl
Mede door de financiële ondersteuning Mede door de financiële ondersteuning van onderstaande bedrijven is de van onderstaande bedrijven is de kerstverlichting in de kern Gulpen kerstverlichting in de kern Gulpen 2022/2023 tot stand gekomen 2022/2023 tot stand gekomen \\ Van harte bedankt namens de Stichting Promotie Kern Gulpen. De stichting dankt ook alle particulieren voor het laten branden van de feestverlichting. Administratie en Adviesbureau Bormans Bedrijfsadviesbureau Elmida Bloemenboetiek 't Blumpke Boon Vastgoed Brasserie de Kroon Camping Osebos Catering Belge Chocolaterie Rousseau DA Drogisterij Parfumerie Beuken De eetwinkel van het Heuvelland Decorette Franssen Dierenartsenpraktijk Heuvelland Dodji Mode Gulpen Electro World Gulpen Enjoy Feestballonshop Femme Fiëre Gasterij De Poort Gulpener Deerehuuske Gulp & Geul Journaal Grand‐café Neubourg Grieks Restaurant Athene Gulpen Optiek Effe Kieke Gulpener Bierbrouwerij Harlekino Crafts Gifts & Cards HEMA Gulpen Hoeve De Burgh Huisartsenpraktijk Gulpen Ijzerwaren Knubben InfraLigne Gulpen Imperator Jef Abels Bikes Kruidvat La Beauté Nouvelle Ladies Fashion Trend 4 You La Luna Kado‐ en Mode Accessoires Lingerie Mystique Lunchroom De Looier N.V. Vrijetijdscentrum Mosaqua Nass & Nass advocaten en belastingadvi‐seurs Pearle Opticiens Gulpen Plan Keukens Plus Supermarkt Kleijnen Gulpen PoehBelle Primera Gulpen Register Sportpodoloog Marcel Kessels Restaurant l'Atelier Rick Derkx Scootershop Gulpen Rijk14 Salon 25 Schoenmode Bendermacher VAL‐Apotheek Gulpen Visit Zuid‐Limburg Winkel Gulpen Vlaamse Goesting Vliegen Woninginrichting Voncken makelaardij Westlands Bloemenhuis Woon, Kook en Kado Mingels