Page 1

Guido

MAGAZINE

BELGIE / BELGIQUE PB-PP BC 6056 TOELATING GESLOTEN VERPAKKING AUTORISATION ENVOI CLOS Gent X - BC 6056 afgitekantoor Gent X P 303747

WWW.GUIDO.BE

SFEERVOLLE WINTERMUZIEK

MINTZKOV & HORSES

KERST OP Z’N KOP

Guido Magazine nummer 83 — november 2013 - januari 2014 — 14de jaargang — 5x per jaar (februari, april, juni, oktober, november) GRATIS

FEESTDAGEN IN HET BUITENLAND BABE IN DE AULA

JESS DONCKERS STUDEERT PSYCHOLOGIE

CITYTRIP NAAR LOS ANGELES

CALIFORNISCHE ZON HARTJE WINTER

1000 Win

Stoofpotjes

CLARA

Surf naar www.guido.be

GUNTER LAMOOT

JESS DONCKERS

JOSEPH GORDON-LEVITT

CLEYMANS


83 inHOuD 20

FrAnske en De klisTeerspuiT

62

22

04

54

31

14de jaargang nr.83 • noveMber 2013 - januari 2014 het volgende guido Magazine verSchijnt op 24 februari 2014

sTuDenT liFe

bODy, biTs & brAins

meDiA wATCH

23 aDresJes

34 spOrt

08 stUDentennIeUws 17 CampUsrepOrtaGe

31 reIzen

46 Dr. JOs

50 Games 54 FIlm

20 stUDententIJD

40 kOken

04 IntervIew

Clara Cleymans

Hilde Crevits

22 stUDent In De kIJker

Jess Donckers

TrenD TAlk Vanina Ickx

Nicolas Elshout

Los Angeles

Joseph Gordon-Levitt

Wassen

trenDs

Kerst en nieuw in het buitenland

36 Style by Emma 37 Wintersport 38 Cadeaus

48 Da lOve prOFessOr 52 sUrFwIJzer 53 mUltImeDIa

56 BlU-raY & DvD 58 strIps 60 CD mUzIek 61 Horses 62 Mintzkov

kotfornuis

42 zap 64 aUtO

24 stUDeren In Het GrOen

win

Diepenbeek

In 1947 was het weekblad Kuifje nog geen jaar oud. Het Kuifjeverhaal dat in die beginperiode werd voorgepubliceerd, was De Zonnetempel. In een welbepaalde scène stak kapitein Haddock een van zijn beruchte scheldtirades af. Zoals gewoonlijk ging Hergé daarvoor op zoek naar allerhande ongebruikelijke woorden, los van hun eigenlijke betekenis, zolang ze maar krakend en donderend klonken. Bachi-bouzouk, phlébotome, logarithme, ornithorynque, noem maar op, de lijst is eindeloos. Een paar dagen later kreeg Hergé een klachtenbrief in de bus. Een vader van een lezertje maakte zich druk over de vulgariteit van het personage, want Haddock had onder meer het woord clysopompe gebezigd. Clysopompe is Frans voor klisteerspuit, een tuig dat wordt gebruikt voor de uitvoering van darmspoelingen. De man was verbolgen over zoveel ongepast woordgebruik en wou met onmiddellijke ingang het abonnement op Kuifje voor zijn zoontje stopzetten. Hergé was onder de indruk. Hij schreef een brief terug waarin hij zich uitputte in excuses en beloofde het bewuste woord te schrappen in de albumversie. ‘s Anderendaags lag de excuusbrief terug op zijn bureau. Adres onbekend. De ‘klacht’ bleek een grap van een redacteur van het weekblad. Er is die dag hartelijk geschaterd in de Lombardstraat 55.

39 weDstrIJDen

26 erasmUs bepaalde rubrieKen in dit Magazine zijn gepiMpt Met layar. Scan de volledige pagina en checK de digitale extra’S op je SMartphone.

GeT A jOb 65 stUDentenJOBs 66 wOrkaHOlICs Siegel & McGehee

72 DaG aan De slaG 78 Ctrl-alt-start Gunter Lamoot

68 Een job in honderd vinkjes 70 De Man in het Pak

FAQ

74 JOBparCOUrs

80 Ctrl-alt-start

76 JOBnIeUws 77 Ctrl-alt-start

82 Ctrl-alt-start

Martin Parr

sOllICIteren

72

COlumn

Interview

Studentondernemer

1 diploma, 3 zelfstandigen

COlOFOn GUIDO MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN:

GUIDO nv Bruiloftstraat 127, 9050 Gent, tel. 09/210.74.84, fax 09/210.74.85, info@guido.be, http://www.guido.be verantwOOrDelIJke UItGever Guy Steyaert aDvertentIewervInG tel. 09/210.74.84, regie@guido.be reDaCtIe Sébastien Daloze, Sylvain De Belder, Herbert De Paepe, Laurent Derycke, Emma Gelaude, Da Love Professor, Bert Trou-

bleyn, René Van Caesbroeck, Sara Van den Bossche, Stijn Van Kerkhove, Sofie Van Rossom eInDreDaCtIe Herbert De Paepe laY-OUt Meindert Peirens & Luc Van Overbeke COverFOtO © VRT

Guido Magazine wordt gedrukt op een CIM-gecontroleerde oplage van 80.000 exemplaren. Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.

IDeeËn? COmmentaar? klaCHten? sUGGestIes?

Mailen naar redactie@guido.be of een briefje naar Guido.

nietS uit deze uitgave Mag worden verveelvoudigd en/of openbaar geMaaKt door Middel van druK, fotoKopie, MicrofilM of op enige andere wijze, zonder voorafgaand SchriftelijK aKKoord van de uitgever.

Meer dan zestig jaar later is er blijkbaar nog niets veranderd. Als Franske van Wendy zich beledigd voelt door een woord uit een fictiereeks, dan gaat de VRT bibberend en bevend door de knieën en beloven ze deemoedig de scène te censureren voor de heruitzendingen en de dvd. En ik die dacht dat de fictiesector ondertussen wel wat ballen had gekregen. Dat hier en daar enig haar op tanden was gegroeid. Van de naoorlogse Hergé kan je zo’n nederige reactie nog begrijpen. Het betrof een voornaam, uiterst beleefd heertje, opgegroeid in een rijk, hoofdstedelijk milieu. Een zeer getalenteerd man, maar ook wel een beetje een snob. Hergé vond zelfs het vroege werk van Willy Vandersteen vulgair. Zo iemand kon het niet verstouwen dat hij per ongeluk een anale smet op zijn eigen werk had geworpen. Maar vandaag, drie protestgeneraties, evenveel crisissen en een seksuele revolutie later? Nu verwacht ik van de openbare omroep dat ze dat hele Franske alsnog verzoeken om vierkant naar de clysopompe te lopen. Herbert De Paepe


student life

rubriektitel

Clara Cleymans

Tekst xxxxxxx Foto’s xxx

Hét jonge tv-gezicht van dit najaar is de 24-jarige Clara Cleymans, die de hoofdrol speelt in de kersverse misdaadreeks De Ridder, elke zondagavond op Eén. Clara is niet aan haar proefstuk toe - hoewel ze haar acteerwerk tot voor kort combineerde met een studie filosofie, is ze al jarenlang een vertrouwd schermgezicht - maar dit is de eerste keer dat ze een prestigieuze serie op haar frêle schouders draagt. Alhoewel, frêle... Helena De Ridder bleek al snel een jongedame met pit.

4

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


interview plegen tijdens het bekijken van de reeks? Clara: Ik viel uit de lucht toen ik hoorde dat jongeren tv kijken met hun smartphone of tablet in de aanslag. Ik begrijp het niet goed. Waarom zou je eigenlijk naar tv kijken als hetgeen je daar ziet je niet kan boeien? Voor mij persoonlijk was dat gegeven compleet nieuw, maar uit de cijfers blijkt dat tweederde van de mensen onder de 26 naar tv kijken met een tweede scherm bij de hand. Of ik dat nu raar vind of niet, het doet er niet toe. Het is zo, en dan moet een tv-zender met z’n tijd meegaan. Als jonge mensen graag een extra beleving willen op een tweede scherm, dan vind ik het goed dat we er bij deze reeks voor hebben gezorgd. GUIDO: Maar persoonlijk zou je er geen gebruik van maken? Clara: Ik kijk zelfs geen tv, laat staan dat ik op een tweede scherm zou gaan zitten turen! (lacht) GUIDO: Het parket van Gent ondersteunt de reeks. Kijken zij jullie op de vingers? Clara: Het parket kijkt op de vingers van de scenaristen. Alles wordt nagelezen, wat ik toch wel een meerwaarde vind. Er zal in de reeks nooit iets worden gezegd of gedaan wat indruist tegen de werkelijkheid. GUIDO: O nee? Clara: Het blijft natuurlijk fictie. De interessantste verhalen worden er uitgelicht. Een saaie zaak over een banaal verkeersongeval zou geen goede televisie opleveren. Maar het feit dat het parket de scenario’s naleest, garandeert dat alles klopt. We proberen ook de reacties van de personages juist te plaatsen. Dan gaat het niet alleen over het gerecht. We werken ook vaak samen met echte politiemensen, voor de scènes die zich afspelen op een crime scene. Dan gaat het niet alleen over praktische zaken, zoals hoe iemand in de boeien wordt geslagen, maar bijvoorbeeld ook over de reacties van mensen die in een combi zitten. Dat soort dingen toetsen aan de werkelijkheid, vinden wij belangrijk. GUIDO: Blijft er nog tijd over voor zij-uitstapjes in andere programma’s, of op het toneel? Clara: Tijd is relatief. Elke dag die ik vrij heb bij De Ridder, gaat naar iets anders. Tegen de Sterren op bijvoorbeeld. Zo hou ik niet veel vrije dagen meer over, maar dat vind ik niet erg. Ik hou wel van een spanningsboog waarin ik alles op alles moet zetten. Een spanningsboog die in dit geval zeven maanden duurt. Daarna heb ik tijd om op reis te gaan. Dus als het even lastig wordt, dan denk ik aan de wuivende palmbomen die me staan op te wachten.

student life

GUIDO: Knap gedaan, Clara: nog maar pas je diploma behaald en nu al vast werk. Clara: (lacht) Pas op, da’s allemaal nog vrij abstract hoor. De Ridder heet een ‘langlopende serie’ te zijn, maar niemand heeft me ooit gezegd dat ik de rol van Helena tien jaar lang moet spelen of zo. Ik ben er natuurlijk wel mee bezig. Wil ik langdurig verbonden blijven aan deze serie? We zien wel, eerst wil ik de reacties op het eerste seizoen afwachten. GUIDO: De VRT heeft in elk geval niet gewacht, want jullie zijn nu al bezig met de opnames van het tweede seizoen. Clara: Ze hebben het licht op groen gezet omdat ze heel gelukkig waren met het resultaat, wat voor ons alleen maar een compliment is. Heel fijn. Maar wat ik er daarna mee zal doen, dat weet ik simpelweg nog niet. Ik hoop gewoon dat iedereen opgetogen zal zijn met het resultaat, en dan zal ik verder wel aanvoelen welke beslissing ik moet nemen.

“Ik had vooraf een heel Amerikaans beeld van justitie. Veel show en emotie.”

Geen seut

GUIDO MAGAZINE

Tekst Herbert De Paepe

november 2013 ~ januari 2014

Tweedeschermbeleving GUIDO: Hoe sta je tegenover de ‘tweedeschermbeleving’, waarbij je - zoals dat heet - ‘extra content’ op je smartphone of tablet kan raad-

Foto’s VRT

GUIDO: Helena De Ridder is 28 bij het begin van de reeks. Jij bent er 24 en ziet er zelfs nog wat jonger uit. Voelde je je niet te jong voor deze rol? Clara: Toen ze me belden, heb ik dat wel even gedacht ja. “Weten ze eigenlijk wel wie ze aan de lijn hebben?” (lacht) Er is een goede reden voor de leeftijd van Helena, want 28 is de minimumleeftijd voor een procureur. Maar anderzijds wilden de makers van de reeks een zo jong mogelijk personage, juist omdat Helena vaak wordt aangesproken op het feit dat ze nog jong en onervaren is. “Jij kent er niets van, jij weet niet hoe het leven in elkaar zit, jij komt nog maar net piepen...” Die commentaren overwinnen, maakt deel uit van het personage. Helena is inderdaad nog jong en onervaren, maar misschien juist daarom is ze zo gedreven en ambitieus. Dat is het verschil met Atil Abdurahmanovic, het personage van Stefaan Degand, die juist al heel lang in die job zit en misschien stilaan uitgeblust raakt. Dat maakt allemaal deel uit van het verhaal. GUIDO: Helena trekt op onverschrokken wijze ten strijde tegen onrecht. Een beetje als een superheldin? Clara: Wel, haar achternaam is wellicht niet toevallig De Ridder hé? Ze gaat op zoek naar rechtvaardigheid, maar dat maakt haar geen seut. Wat volgens justitie juist is, komt niet noodzakelijk overeen met haar persoonlijk gevoel voor rechtvaardigheid. Daar knelt soms het schoentje. Af en toe neemt ze beslissingen die atypisch zijn voor een procureur, omdat ze denkt aan de mens achter de beklaagde, of de

mens achter het slachtoffer. GUIDO: Was je vooraf al een beetje thuis in de gerechtswereld? Clara: Ik moet toegeven dat ik er eigenlijk bijzonder weinig van afwist. Niet omdat ik minder begaafd zou zijn dan de rest van de wereld, maar als je er niet mee in aanraking komt, blijft dat een gesloten wereldje. Zelfs in de berichtgeving op het nieuws. Mensen springen verontwaardigd recht: kijk, ze hebben die gangster pas opgepakt en hij wordt nu alweer vrijgelaten! Terwijl die verdachte waarschijnlijk niet meer zonder bewijzen kon worden vastgehouden, voorlopig, tot zijn proces. Dat is niet hetzelfde. De gemoederen raken vaak opgehitst zonder dat men weet waarover men spreekt. GUIDO: Heb je een spoedcursus recht moeten volgen? Clara: Nee, maar ik heb wel de kans gekregen om een tijdje in het kielzog van de echte procureur te lopen. Dat was wel verrassend. Het was interessant om te zien hoe de mensen van het parket werken, met wat voor dagelijkse dilemma’s zij worden geconfronteerd. En ik heb ook een rechtszaak bijgewoond. Dat was iets waar ik vooraf een heel Amerikaans beeld van had, met veel show en emotie. De praktijk bleek anders: ik zag er mensen met hun neus in dossiers feiten opsommen die zij van belang achtten voor hun zaak. GUIDO: Heb je bij het lezen van de scripts nooit gedacht: had ik maar rechten gestudeerd? Clara: Rechten als studierichting heeft me nooit geïnteresseerd, maar de job wel. Ik denk dat het beroep van advocaat of procureur zeer boeiend moet zijn.

5


BOEM! Spek

recht uit het pakje

BOEM! Champignons overschot van gisteren

BOEM! Tomaat

lag nog in de frigo

Recept • Verwarm de oven voor op 200°C (hete lucht) of 220°C (gewone oven). • Snijd de aardappel dwars in schijfjes van ongeveer 1 cm, maar net niet tot helemaal beneden. • Leg de aardappel op een bakplaat met bakpapier of in een ovenschotel en druppel er olijfolie over. • Zet de aardappel gedurende 35 min. in de oven. • Dan volgen de extra’s: spek en kaas, courgette en gyrosvlees, geitenkaas en appel of iets anders dat in je frigo rondslingert.


HALLO (HONGERIGE) STUDENT, We begrijpen het. Het studentenleven is hard. Amper slapen. Elke vrijdag hoofdpijn. En af en toe wat blokken. Zo’n schema laat amper ruimte om te koken. De oplossing voor je probleem? De BOEM Patat. Een makkelijk aardappelgerecht dat zich aanpast aan elke situatie:

Honger van gekregen? Geef er een BOEM Patat op! Ontdek alle eenvoudige en lekkere recepten op www.aardappel.be en verras jezelf, je lief of je vrienden met je kookkunsten.

BOEM PATAT IN JOUW STUDENTENSTAD De voorbije weken bezocht het BOEM Patatkraam al diverse steden en werden studenten gratis verwend/ ontnuchterd met een lekkere BOEM Patat. Heb je het kraam gemist? Rep je dan op 28/11 vanaf 20u naar het Mechelseplein in Antwerpen of kom op 5/12 vanaf 23u naar de Overpoort in Gent.

Campagne geďŹ nancierd met de steun van de Europese Unie


Student life

sTuDenTennieuws sTuDenTen Over Hun sTAGe

Student

gedaan Met de giScorrectie De giscorrectie bij meerkeuzevragen verdwijnt. Bij de Gentse universiteit althans. Dat heeft de Onderwijsraad beslist nadat een onderzoek had aangetoond dat het systeem goede studenten benadeelt. “In theorie klopt dat systeem. Voor studenten die vaak gokken, is het op die manier veel moeilijker om te slagen. Maar in de realiteit heeft het systeem nog een ander gevolg: heel wat studenten hebben angst om een fout antwoord te geven. Als ze niet honderd procent zeker zijn, vullen sommigen liever niks in. Zelfs als ze, via redenering, wel tot het juiste antwoord waren gekomen,” verklaarde professor onderwijskunde Martin Valcke. De raad van bestuur moet de afschaffing wel nog goedkeuren, maar de kans dat die dat weigert, is miniem. Dit academiejaar verandert er in elk geval nog niets. Pas ten vroegste volgend jaar mogen proffen effectief geen giscorrectie meer hanteren.

Tekst Sofie van rossom

niveAu leerkrACHTen in spe is OnDermAATs

8

1+1=3

“Het niveau van nieuwe studenten in de lerarenopleiding is bedenkelijk en nieuwe leerkrachten worden niet begeleid.” Dat staat te lezen in een rapport dat de commissie heeft opgemaakt na een grondige analyse. We zitten enerzijds met een dalende kwaliteit en anderzijds met een lerarentekort. Een selectieproef is volgens de commissie geen oplossing, maar een ‘aanvangsdiagnostiek’ des te meer, om studenten te richten naar opleidingen op maat. Daarnaast moet er aanvangsbegeleiding komen voor studenten die afstuderen, zowel van de onderwijsinstelling uit als van de school waar hij of zij aan het werk gaat. Minister Smet belooft zes werkgroepen op te starten die zullen kijken waar het fout loopt en hoe het beter kan. GUIDO MAGAZINE

Linde Soete (22) uit Mol

Studie

Bachelor in de Psycholo gie

Stage

PSC (Psychiatrisch Centrum Suriname)

Linde wou heel graag stage lopen in een ontwikkelingsland. “Het solliciteren zelf verliep niet zo moeilijk. Het was eerder moeilijk om een contactpersoon te vinden. Ik had een zoekertje geplaatst op een Surinaams forum. Uiteindelijk heeft er iemand gereageerd die de buurman was van de directeur. Veel geluk gehad dus eigenlijk.” Aangezien ze zelf altijd stipt is, kon ze zich de eerste dagen wel ergeren aan de ‘no spang’-mentaliteit, zoals dat daar heet, maar daarna leerde ze die voor de volle honderd percent te appreciëren. “Ik heb op 3 afdelingen gestaan: bij de vrouwenobservatie, de afkickkliniek en een outreachteam. Mijn taak was telkens het team helpen waar nodig. Dat ging van inspuitingen geven en medicatie voorbereiden tot psychologische begeleiding. De psychiatrie is daar niet vergelijkbaar met die hier, zowel qua ziektebeelden als manier van aanpak. Ik maakte soms dingen mee die voor het personeel daar heel normaal waren, maar voor mij choquerend overkwamen.” Linde genoot vooral van de vele uitstapjes die ze met de kotgenoten kon maken. “Ik ben kaaimannen gaan vangen, dolfijnen gaan spotten, en ontdekte mooie en zeldzame dieren in de jungle. Het leukste was natuurlijk toen mijn vriend op bezoek kwam en ik die unieke ervaringen met hem kon delen.”

Meer StagiairS op www.guido.be NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


Š 2013, Hasbro Inc. All rights reserved


Student life

sTuDenTennieuws

sTuDenTenresTO’s bAnnen seniOren Als oma’s en opa’s geld kunnen besparen, doen ze het. Koffiemelkjes meepikken uit een brasserie, de korsten van een oud brood oppeuzelen, goedkope maaltijden bestellen in het studentenrestaurant… En dat laatste doen ze massaal. Bij het resto van de rechtenfaculteit in Hasselt loopt het de spuigaten uit, vinden ze. “Omdat onze studenten geen plaats meer vinden, moeten we het restaurant voor bezoekers sluiten,” zegt woordvoerder Koen Santermans. De ongeveer 250 stoelen in het studentenrestaurant mogen sinds oktober dan ook uitsluitend ingenomen worden door studenten en personeel van de unief. “We begrijpen dat we hiermee heel wat bezoekers zullen ontgoochelen, maar het kan helaas niets anders.”

CHemiesTuDenTen krijGen prAkTijkervArinG bij TOpbeDrijven

Tekst Sofie van rossom

nog nooit zoveel eraSMuSSerS

10

In het academiejaar 2011-2012 trokken niet minder dan 4001 Vlaamse studenten naar het buitenland in het kader van Erasmus. Spanje is daarbij de meest voorkomende bestemming, Frankrijk en Duitsland sluiten de top-5. De liefde is trouwens wederzijds. Vorig jaar mochten we precies 8593 buitenlandse studenten verwelkomen, vooral uit Spanje, Italië en Frankrijk. Naast de al vermelde landen nemen nog heel wat andere naties deel: 33 in totaal. In ons land zijn het vooral studenten uit sociale wetenschappen, handelswetenschappen en rechten die zich opgeven. Sinds de start van het uitwisselingsprogramma in 1987 kozen al meer dan drie miljoen studenten voor een Erasmusavontuur. Europees Commissaris voor Onderwijs Androulla Vassiliou: “De recordcijfers zijn een bewijs van het blijvende succes en de populariteit van het Erasmusprogramma. Erasmus is belangrijker dan ooit in tijden van economische crisis en hoge werkloosheid onder jongeren.” GUIDO MAGAZINE

Zes laatstejaarsstudenten van de professionele bachelor procestechnologie uit de Karel de Grote-Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool mogen proeven van een compleet nieuw project: Avogadro. Het houdt in dat ze slechts één dag per week les volgen en de overige vier mogen meedraaien op de werkvloer van vier topbedrijven uit de chemiesector: BASF, Bayer, Evonik en INEOS. “Het is de bedoeling dat ze op de werkvloer leren wat ze normaal op school zouden opsteken,” zegt Imanol Michelena, projectleider van de Karel de Grote-Hogeschool. “Aan hun examens verandert niets. Ze moeten net hetzelfde kennen als hun collega-studenten.” Frans Dieryck, gedelegeerd bestuurder van Essenscia, Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences, vult aan: “We spelen met het project in op een tendens naar opleidingen op maat, waar zowel bedrijven, studenten en onderwijs beter van worden. Een dergelijke doorgedreven vorm van duaal leren op dit onderwijsniveau is uniek in Vlaanderen.”

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


student life

studentennieuws Gebuisde studenten krijgen extra kans Elke student krijgt aan het begin van zijn studies een rugzakje met daarin 140 studiepunten leerkrediet. Slaag je? Dan blijft dat rugzakje vol. Buis je? Dan raak je een bepaald aantal punten kwijt. Studenten die voor hun afstuderen alle punten hebben opgebruikt, kunnen zich in principe niet meer inschrijven voor nieuwe opleidingsonderdelen. Vorig jaar was dat bij bijna 1300 studenten het geval, maar de hogescholen werpen hen nu een reddingsboei toe. “Als wij in hen genoeg potentieel zien, willen we hen nog een kans geven,” zegt Toon Martens, algemeen directeur van de KH Leuven/KHLim en voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) in De Standaard. Studenten zonder leerkrediet moeten het ook zonder financiële steun van de overheid stellen, maar dat valt op te lossen volgens Martens. “We betalen hen door een interne verschuiving van onze middelen. Daarom pleiten we voor een bijsturing van het systeem van het leerkrediet. Bij een nieuwe start zou je 60 punten moeten terugkrijgen.” Minister van Onderwijs Pascal Smet onderzoekt de zaak.

Studenten over hun stage Hoe vraag je info op bij de Stad Gent?

Tekst Sofie Van Rossom

Bepaalde gegevens nodig voor je thesis? Graag een interview met burgemeester Termont? Gent telt bijna 70.000 studenten. Als iedereen lukraak gaat aankloppen in het stadhuis, zitten ze daar met een groot probleem. Wat je wél kan doen om de info te krijgen die je wil, heeft de Stad Gent opgelijst in een handige ‘Tips & tricks’-brochure met 13 concrete richtlijnen, gaande van “Maak een afspraak” tot “Wees vriendelijk en beleefd”. Je kan het document downloaden op www.studentingent.be.

12

Student

Yentl Hermans (22) uit Tielen

Studie

Bachelor in het Sociaal Werk

Stage

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Kempen

Net zoals de andere studenten kon Yentl drie stageplaatsen kiezen uit een bundel. Had iemand anders dezelfde plaats op één staan? Dan besloot een worp met een dobbelsteen wie het haalde. “Heel frustrerend,” vindt Yentl. Uiteindelijk kwam ze terecht bij het Onthaalteam van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Kempen. “Dergelijke centra proberen op een erg laagdrempelige wijze mensen met allerhande problemen verder te helpen. In principe kan iedereen er terecht.” De eerste dagen verlopen altijd wat onwennig, en zo ook bij deze studente. “Ik werd gelukkig meteen voorgesteld aan mijn stagebegeleidster, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik iemand had waar ik de volgende dagen bij terecht kon indien ik vragen had.” Wat zat er zoal in haar takenpakket? “Enerzijds telefonisch onthaal: eerste probleemverkenning aan de telefoon en een afspraak maken voor een fysiek contact, en daarna fysiek onthaal, met intakegesprekken. Ik mocht ze zelf behandelen, maar kon ze ook doorsturen indien nodig. Wekelijks stond een teamvergadering op het menu, waarbij alle cases werden besproken.” Yentl omschrijft de stage als uitputtend, maar ook wel heel verrijkend. “Als hulpverlener hoor je heel wat verhalen die je altijd wel weten te raken. Het is belangrijk om er op een constructieve wijze mee te kunnen omgaan. Maar ik stond in het werkveld en leerde zo heel veel bij, dus mij hoor je zeker niet klagen.”

Meer stagiairs op www.guido.be

Ouders bepalen je studiekeuze Uit een Deens onderzoek blijkt dat de studiekeuze van studenten grotendeels wordt beïnvloed door de achtergrond van de ouders. Zo zouden jongeren uit de werkende klasse kiezen voor een opleiding met een duidelijk functieprofiel en een hoog inkomen, zoals farmacie of bedrijfskunde, en zouden jongeren die ouders hebben die hoger opgeleid zijn, vooral aangetrokken worden door studies met prestige en een sterke identiteit. Denk maar aan geneeskunde, architectuur, economie en sociologie.

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


Op 25 januari is het D-Day voor Clayton Pettet, want dan zal de tweedejaars kunststudent zijn maagdelijkheid verliezen, voor de ogen van zo’n honderdtal toeschouwers. “Ik ben negentien jaar maagd gebleven, dus ik spring hier zeker niet lichtzinnig mee om. Belangrijk voor performancekunst is dat de performance maar één keer wordt opgevoerd. In dit geval kan dat uiteraard niet anders, het is de ultieme performance.” Pettet, die homoseksueel is maar geen vaste partner heeft, gunt de eer aan een goede vriend. Na ‘de daad’ volgt nog een – minstens even belangrijk - tweede deel, waarbij het publiek vragen mag stellen en opmerkingen mag geven. Omdat Pettet wil weten wat een ontmaagding met iemand doet, zal hij de aanwezigen ook vragen of er volgens hen iets veranderd is tussen Pettet en zijn vriend. De ‘show’, die de naam ‘Art School took My Virginity’ kreeg, zal plaatsvinden in een Londense kunstgalerij.

student life

Student laat zich ontmaagden op podium

Een thesis koop je voor 5000 euro In Volt nodigde Kobe Ilsen enkele weken geleden de Leuvense rector Rik Torfs en Michiel De Meulenaere van Het Bijlesbureau uit voor een gesprek over thesissen. ‘Kan je hulp vragen tegen betaling’, was de vraag, ‘en precies hoeveel kan je uitbesteden’. Een undercoverreportage toonde dat het helemaal niet moeilijk is om mensen te vinden die een stuk van je eindwerk voor je willen schrijven. Sommigen nemen zelfs ál het werk uit jouw handen. Een thesis van A tot Z laten schrijven, kost zo’n 5000 euro, zo bleek, maar is niet zonder risico. Torfs is ervan overtuigd dat fraude altijd aan het licht komt. “Als prof weet je hoe de student presteerde doorheen het jaar en bovendien zijn er promotoren die het eindwerk opvolgen,” klinkt het. “Bovendien valt het wel op als er ineens een hoofdstuk zonder dt-fouten tussen zit,” grapt hij nog. Wie wordt betrapt, krijgt in elk geval een serieuze sanctie, gaande van een dikke nul tot een jaar overdoen. Sommige studenten worden zelfs één of twee jaar geschorst.

WK nefast voor examenresultaten

november 2013 ~ januari 2014

GUIDO MAGAZINE

Tekst Sofie Van Rossom

Wie nu nog niet weet dat de Rode Duivels zich hebben geplaatst voor het WK, heeft waarschijnlijk de voorbije weken ondergronds doorgebracht. Vanaf 12 juni en hopelijk tot de finaledag op 13 juli geeft ons nationale elftal het beste van zichzelf in Brazilië. Inderdaad, net wanneer jij met je neus in de boeken zit. Of zou moeten zitten, want volgens een studie aan de Universiteit Antwerpen heeft het WK voetbal een heel slechte invloed op de cijfers. Tussen 1982 en 2002 (het laatste jaar waarin België deelnam aan de wereldbeker) hebben studenten elke vier jaar een dipje gekend, waarbij de slaagcijfers 10 procent lager lagen dan in andere jaren. Je bent gewaarschuwd.

13


student life

studentennieuws Studenten over hun stage

Student

Charlotte Meirlaen (22) uit Gent

Studie

Bachelor KMO Management

Stage

Klingele Chocolade in Evergem

Charlotte vond Klingele Chocolade in de database van haar school en besloot daar te solliciteren voor een stageplaats. “Het klikte onmiddellijk! Vooral die eerste dag zal ik niet snel vergeten. De sneeuw viel met bakken uit de lucht en daarom had de baas het idee om buiten een foto te nemen en die nadien naar enkele klanten te sturen. We hebben heel wat afgelachen toen,” klinkt het. Maar er wordt ook stevig doorgewerkt, vertelt Charlotte. “Ik had de taak gekregen om gedurende drie maanden te prospecteren naar de Verenigde Staten, en dat bleek helemaal niet zo evident. Niet alleen de taal was een struikelblok, de andere cultuur, werking en structuur van de bedrijven maakten het er niet makkelijker op. Dat zorgde er anderzijds wel voor dat ik heel wat heb bijgeleerd op vlak van export, de werking in een KMO, de chocoladesector enzovoort. Als ik de stage zou mogen overdoen, zou ik opnieuw daar aanbellen,” zegt ze overtuigd. En de liefde was blijkbaar wederzijds, want intussen is Charlotte er voltijds aan de slag.

Meer stagiairs op www.guido.be

Lerares stuurt studenten naaktfoto’s door

Op kot gaan 4000 euro duurder dan pendelen Wie gedurende het academiejaar op kot wil in zijn of haar studentenstad, kan maar beter een centje gespaard hebben, want de kosten lopen op tot zo’n 12.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Budgetadvies en –Onderzoek. Voor de huur van een kamer en de bijbehorende extra kosten mag je al 3867 euro rekenen. Tel daar nog eens je inschrijvingsgeld, je studieboeken, een laptop, een treinabonnement en wat zakgeld bij, en je zit al snel aan 7000 euro. En wie ook voeding, kledij, de gezinswoning en wekelijks twee cafébezoekjes meetelt, mag afronden op een som van 12.000 euro.

Tachtig studenten uit het Amerikaanse Iowa schrokken zich een bult toen ze enkele weken geleden sexy naaktfoto’s van een lerares in hun mailbox ontdekten. Het was de bedoeling van de vrouw om antwoorden op een wiskundetaak bij te voegen, maar dat liep dus grandioos mis, want in de plaats stuurde ze beelden waarop ze cyberseks heeft met een man. De lerares besefte onmiddellijk de impact van haar fout, maar trok ’s anderendaags toch naar de les. Daar verklaarde ze met het schaamrood op de wangen dat ze heel veel spijt heeft van haar fout. De universiteit verzoekt de studenten de inhoud niet te openen en de foto’s ook zeker niet te verspreiden, maar het kwaad is al geschied, want op Twitter duiken almaar meer reacties op.

Tekst Sofie Van Rossom

Britse studenten in populaire naaktkalender Studenten van de universiteit in het Britse Coventry hebben het wereldnieuws veroverd nadat ze een roeitocht organiseerden waarbij alle deelnemers naakt waren. Op die manier wilde de groep het taboe rond homoseksualiteit in de kijker zetten. “We zijn geen homo's, maar we vinden het ook niet eng,” klonk het. Het grote publiek kon de actie (lees: lichamen) alleszins wel appreciëren, want de jongens zijn intussen zodanig populair dat er zelfs een naaktkalender komt.

14

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


Guido zoekt vlotte jonge pennen Ken jij je studentenstad door en door, en kan je er op een sappige manier over schrijven?

voor de

Guido Stadsgidsen

Dan ben jij de vrouw of man die we zoeken.

100% THUISWERK

We zoeken stadsredacteurs die kunnen werken tussen Kerstmis en Pasen.

IE EERSTE MOO G WERKERVARIN OP JE CV

20 steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Bruxelles, Diepenbeek, Gent, Hainaut, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Liège, Louvain-en-Woluwe, Louvain-la-Neuve, Mons, Namur, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Tielt, Torhout.

Interesse? Surf naar www.guido.be/stadsredacteurs voor meer info of mail naar tom@guido.be


CAMPUSREPORTAGE

Grensverleggende getuigenissen

Studenten over

kerst en nieuw in het buitenland

Mats Willockx (23, communicatiewetenschappen) vierde Kerstmis in Shanghai en Nieuw-

“Het was altijd een droom van mij om ‘Down Under’ te ontdekken. Ik kon geen genoegen nemen met enkel beelden op internet of televisie van dit prachtige november 2013 ~ januari 2014

maar staren. Een blonde blanke westerling van 1 meter 83 komen ze daar blijkbaar niet zo vaak tegen.” Zowat een week later viel Mats alweer van de ene verbazing in de andere, in Australië deze keer. “Samen met andere backpackers hielden we voor oudejaarsavond een tuinfeestje bij een meisje uit Newcastle. Op zich deed het mij hard denken aan de home parties uit Amerikaanse films. Die typische rode bekertjes werden rijkelijk gevuld met onze ‘goon bag’. Later die avond gingen we naar het vuurwerk kijken op het strand. Niet te geloven dat dit op teenslippers en in zwemshort kon. In België waren ze op dat moment aan het bibberen en snotteren. De dag erna hebben we onze roes uitgeslapen, opnieuw op het strand en met een smoothie in de hand. Wat er nog op het programma stond? Barbecueën, surfen en natuurlijk genieten van het prachtige weer. Niet vergeten voldoende in te smeren tegen zonnebrand natuurlijk.” Mats raadt iedereen aan om met de feestdagen eens naar het buitenland te gaan. “Liefst zo ver mogelijk, zo leer je andere gebruiken en culturen kennen. Ik kijk al uit naar mijn volgend bezoek aan Australië. Ze mogen de barbecue alvast aansteken.” GUIDO MAGAZINE

Tekst Sofie Van Rossom

jaar in Australië

land. Dromen zijn er om waar te maken. Daarnaast hou ik ook van de Engelse taal en zeker ‘the Aussie slang’.” Mats trok twee maanden door Australië. “Te kort om het land volledig te bezoeken, maar wel lang genoeg om niet meer naar huis te willen gaan.” Shanghai vormde de perfecte tussenstop richting Sydney, al was het dan wel net kerstdag. “Alleen zijn op zo’n dag is niet echt leuk, maar omdat ik geen tijd had om te piekeren, werd dit een van de meest onvergetelijke ervaringen ooit. Het begon allemaal in de Maglev-train, die je van Pudong International Airport naar het centrum van Shanghai brengt op slechts enkele minuten. Tegen zo’n 430 kilometer per uur dus. Vrij confronterende rit: met de meest ‘hightech’ trein ter wereld naast bouwvallige bunkertjes en krotten zoeven. Eens aangekomen in hartje Shanghai waande ik mij in Disneyland Parijs voor volwassenen. Futuristische vormen, kleuren, verdiepingen, trappen en wagens die ongezien zijn in Europa. Natuurlijk allemaal ingekleed voor kerst. Ik waagde het onmiddellijk de Super-Brand-Mall binnen te stappen. Opnieuw verstomming, da’s een stad in een stad. Roltrappen kriskras door elkaar, elk naar een andere verdieping of balkon. Ik voelde me zelf trouwens ook een attractie: iedereen bleef

student life

‘Groetjes vanuit…’ Meer staat er doorgaans niet op een postkaart. En toch heb je op dat moment eigenlijk heel wat meer te vertellen, zeker als je tijdens de eindejaarsperiode in het buitenland zit, en kerst en nieuw met de locals viert. Deze vijf studenten konden bijna een boek schrijven over wat ze allemaal hebben meegemaakt. GUIDO luisterde naar de anekdotes, liet zijn gedachten nu en dan afdwalen en pende dan de leukste neer. Wegdromen mag.

17


student life

campusreportage Nathalie Mannaerts (22, voedingen dieetleer) trok naar Dubai “Het gezin waarbij ik al acht jaar babysit, trekt al enkele jaren voor de kerstperiode naar Dubai. Omdat een Engelstalige babysit niet altijd even leuk is voor de kindjes, hadden ze vorige kerst beslist om mij mee te nemen. Op 25 december was het zover. Aangekomen in Dubai, was ik erg onder de indruk. De luchthaven is prach-tig, gi-gan-tisch en superproper. Na al die indrukken, ervoer ik een ware cultuurshock. Alle mannen achter de paspoortcheckbalie droegen een keffiyeh of shemagh (typische Arabische hoofdsjaal - SVR) mét wit ‘gewaad’. Vrouwen liepen er in boerka rond. In het begin vond ik het allemaal wat bedreigend overkomen, omdat je eigenlijk niets van hun gezicht ziet, maar daar raak je heel snel aan gewend. En zo ontdek je bovendien wat voor prachtige ogen die vrouwen daar hebben. De eerste twee dagen verbleven we in Atlantis, The Palm, een gigantisch hotel. Net iets te groot naar mijn smaak. Binnenin heb je er zelfs onder andere een museum, een enorm aqua-

Mathias Vanluchene (26, toegepaste economische wetenschappen) spendeerde de eindejaarsperiode

“De overgang naar het nieuwe jaar voelde bizar aan. Via Facebook en Twitter zag ik kouwelijke foto’s verschijnen van vrienden en familie, terwijl ik nog op het strand lag bij 31 graden. ’s Avonds zijn we in Level 5 van ons tweede hotel gaan aperitieven. Een verdieping lager was aan het zwembad van de Buddha Bar een groot feest aan de gang. Hapjes en drankjes à volonté, met voornamelijk toeristen uiteraard.” Moslims mogen geen alcohol consumeren, maar voor toeristen laten ze dit wel toe. “Ze proberen het weliswaar zoveel mogelijk tegen te gaan door de prijzen zo hoog mogelijk te houden, dus heel veel heb ik daar niet gedronken.” Zoals in zowat alle landen stond er op de eerste dag van het nieuwe jaar ook in Dubai vuurwerk gepland. “We wisten niet waar eerst te kijken. Het was niet zo indrukwekkend als de vuurwerktentoonstelling bij hun opening - die zou maar liefst twintig miljoen euro gekost hebben - maar het kwam wel in de buurt.” Dubai liet op alle vlakken een bijzon-

dere indruk na op Nathalie. “Het verbaasde me hoe voornaam mannen er omgaan met vrouwen. En dan zeker met westerse vrouwen. Er rijden zelfs speciale roze vrouwentaxi’s rond, maar ik heb dit op geen enkel moment nodig gevonden. Ik ben ook een keer alleen naar een openluchtmarkt geweest, en ook daar was iedereen heel vriendelijk. Sommige verkopers, in de meer toeristische winkeltjes, waren misschien een beetje pusherig, maar je werd niet lastiggevallen. Ik wil zeker nog een keer terug naar Dubai. Normaal gezien zouden we dit jaar al teruggaan, maar omdat alle mensen die naar Egypte willen nu in de plaats naar Dubai reizen, zijn de prijzen er nog verhoogd.”

mensen thuis, bij familie. De straten van hoofdstad Kuala Lumpur zijn dan ook opvallend rustiger. Ik had het geluk om uitgenodigd te worden bij de ouders van mijn huisgenoot. Ook daar was de hele familie aanwezig, veel uncles en aunties dus.” Mathias vertelt in geuren en kleuren over de feestmaaltijd. “Het eten was er heel gevarieerd: pork noodles, rice balls, nasi goreng seafood, char kuey teow (een soort gefrituurde noedels), maar ook sushi en zelfs een soort van vleeskroketten. Daarbij dronken we Chinese thee en rode wijn. De belastingen op alcohol liggen hier veel te hoog - het is nog steeds een islamitisch land – maar je mag ervan uitgaan dat er voor zo’n feestdag niet op een ringgit meer of minder gekeken wordt.” Ook oudejaarsavond wordt er uitbundig gevierd. “Een Maleisische vriend had een villa gehuurd met zicht op de Petronas Twin Towers (de overbekende torens die met elkaar verbonden zijn - SVR), om daar een feestje te kunnen organiseren. Iedereen

bracht wel eigen drank mee. ’t Is hier praktisch altijd ‘BYOB’, Bring Your Own Booze. Inderdaad, door de hoge belastingen op alcohol. Het werd een avond met heel veel locals. Chinese en Indische Maleisiërs bedoel ik dan, want de Malay zelf kom je maar zelden tegen in het nachtleven. Vooral op feestdagen, want de politiecontrole valt geregeld binnen in bars en clubs om na te gaan of ze wel degelijk de alcohol laten staan. Om 12 uur gingen we naar buiten om het vuurwerk te bekijken rond de Twin Towers. Prachtig was dat. Nadien was het tijd om enkele sms’jes te sturen naar mijn familie, terwijl het voor hen uiteraard nog maar 18 uur was. (lacht)”

Tekst Sofie Van Rossom

in Maleisië

rium en een waterpretpark. Hoewel Dubai een moslimland is, en kerst dus niet viert, zag je wel dat ze er rekening mee hielden dat westerse toeristen dit wel doen. Zo stond er in de lobby een enorme kerstboom. Zelfs op het strand hadden ze een kerstboom gezet. Leuk, maar wel een beetje een raar gezicht. (lacht)”

Via AIESEC kon Mathias een jaar lang op ‘internship’ naar Maleisië. “Maleisië is een islamitisch land, maar veel meer dan dat is het een typisch Aziatisch land. Heel veel scooters op de weg, hutten op het platteland - terwijl andere gebieden zoals Kuala Lumpur en de streek rond Singapore net heel ontwikkeld zijn – en het feit dat eten er centraal staat. (lacht) ‘s Morgens koop je levende vis en vers fruit op een wet market, in de loop van de dag passeer je tal van streetfoodmogelijkheden, en ’s avonds bezoek je een avondmarkt. Het is er ook opvallend multicultureel. Naast de Malay, zijn er Chinezen en Indiërs. Dat maakt dat er heel veel feestdagen worden gevierd. Al wordt er natuurlijk wel heel hard ingespeeld op de commerciële kant van kerstdag. Op kerstavond ben ik samen met mijn collega uit Polen naar vuurvliegjes gaan kijken aan een rivier in de jungle. Dat had wel iets ‘kerstachtigs’. (lacht) Op Kerstmis zelf blijven de meeste

18

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


(24, postgraduaat conferentietolken) kiest elk eindejaar een andere bestemming “Een paar jaar geleden ging ik op uitwisseling naar Argentinië. Daar leerde ik twee heel fijne meiden kennen: Micha, een meisje uit Leuven en Merel, een Nederlandse. Sindsdien reizen we zoveel mogelijk samen de wereld rond. Toen Micha een paar jaar geleden op Erasmus trok naar Berlijn, besloten Merel en ik haar daar te bezoeken, en wanneer doe je dat beter dan tijdens de oudejaarsperiode?” Volgens Sanne ziet Berlijn de feestperiode als iets groots. “Alle Duitsers investeren veel geld in vuurwerk. Tijdens de laatste week van december hoor je dan ook hele dagen door vuurwerk knallen, maar de apotheose op 31 december is natuurlijk het meest indrukwekkend.” De drie studentes trokken speciaal voor de gelegenheid naar de Brandenburger Tor, want daar wordt jaarlijks een heus evenement georganiseerd waar telkens een miljoen bezoekers op afkomt. “Het

Hanne Heymans (21, nautische wetenschappen) leefde bijna een jaar in een bergstadje in Peru

november 2013 ~ januari 2014

een groots spektakel. Middernacht, maar geen knal te horen. Vijf over twaalf, nog niets te zien. We hebben die hele avond geen pijl vuurwerk gespot! Teleurgesteld zijn we dan maar naar de uitgangsbuurt gegaan. Daar ging het feest nog door tot in de vroege uurtjes. En dit keer was het 15°C, dus konden we wel onze jurkjes aan. (lacht)” “Voor dit jaar zijn we nog op zoek naar een leuke bestemming. We kijken elke dag op sites van de lowcost-maatschappijen om een nieuwe en betaalbare bestemming te vinden waar we hopelijk dit jaar wel eens wat vuurwerk te zien krijgen.” Op het verlanglijstje staan onder andere Reykjavik, New York, Sydney en Rio De Janeiro. “Maar dan zullen we eerst moeten afstuderen en werk vinden,” lacht Sanne.

een dikke knuffel. Cadeautjes waren er niet, dat vond ik wel een beetje jammer.” Na kerst reisde Hanne met haar gastzus voor vier dagen naar het strand. “We zaten eerst zo’n 18 uur op de bus, om dan aan te komen op de populairste badplaats van Peru: Máncora. Peruanen hebben de gewoonte om alles op het laatste moment te doen, dus toen ik samen met mijn gastzus om 4 uur ’s morgens arriveerde in Máncora, hadden we nog geen hotel geboekt. Via een tocht op een mototaxi hoopten we toch nog iets te vinden in het zanderige dorpje, maar helaas, alles volzet. De bestuurder bemerkte toen dat hij nog wel iemand kende die een huisje verhuurde. We reden naar het adres en klopten aan. Het was naar Belgische normen een klein krot, met maar één kamer en met een ton water als douche. Een man deed open in pyjama en keek ons verward aan, tot zijn vriend hem uitlegde dat we op zoek waren naar een slaapplaats voor een groepje vrienden. Hij nam wat kleren uit zijn kast en stapte de deur uit. Voor een prijsje

- maar voor hem vast een dubbel maandloon - mochten we zijn huis voor de volgende drie dagen lenen en hij ging dan maar bij zijn moeder logeren. Uiteindelijk sliepen we er met zo’n tien personen, bijeengepropt in drie grote bedden. Elke avond kochten we wat flessen rum en gingen we feesten op het strand. We grapten over ons ‘5-sterrenhotel’ en amuseerden ons rot.” Op oudejaarsavond volgde geen groot diner, maar een hamburger op het strand. Nadien trokken we allemaal naar het binnenplein van één bepaald hotel, waar de beste dj van Peru zou komen draaien. Geweldig was dat! Onze kater raakten we kwijt op het strand en in zee, bij veertig graden.”

Tekst Sofie Van Rossom

“Met AFS heb ik een culturele uitwisseling gedaan naar Peru, waar ik gedurende elf maanden in een stadje in de bergen aan de universiteit heb gestudeerd. Cajamara was dat, op 2700 meter hoogte.” Hanne vertelt dat het ook in Peru de gewoonte is om kalkoen te serveren rond de kerstdagen. “Mijn gastmama en –papa kregen vreemd genoeg wel beiden een kalkoen van hun werk mee naar huis en omdat ook nonkels en tantes kalkoenen cadeau kregen, hebben we het een week lang drie keer per dag gegeten. Maar ik mag niet klagen, want in gezinnen die het niet zo breed hebben, ligt er cavia op het bord. Inderdaad, cavia. Dat is daar een lokale specialiteit. De kalkoen werd bij ons geserveerd met paneton, een speciale soort zoet brood, en daarbij geen wijn, maar bier. Véél bier. De flesjes zijn daar trouwens dubbel zo groot als de onze. Wie liever geen alcohol dronk, kreeg Inca Cola, een knalgele Peruaanse drank en ook de enige drank die de vraag naar Coca Cola overstijgt. Om iets voor middernacht telden we af, zoals wij op oudejaarsavond doen, en dan gaf iedereen elkaar

is een spektakel met lasershows dat ook live op de televisie wordt uitgezonden. Er zijn heel wat toeristen en Duitsers, en hoewel het -20°C was, was de sfeer top. We hadden skikleren aan, een paar flessen drank bij en kochten wat braadworsten. Lekker Duits, jawohl!” Die trip was zodanig geslaagd dat Merel, Micha en Sanne besloten hebben elk jaar samen oudjaar te vieren in een ander land. “Het jaar daarop zat ik op Erasmus in Malta en kwamen mijn vriendinnetjes dus bij mij op bezoek. Samen met enkele andere Erasmussers kookten we thuis om daarna Paceville in te trekken. Je verwacht het misschien niet, maar op Malta is er een straat met meer cafés en discotheken dan de Gentse Overpoort. Mijn kot was toen een prachtig appartement met zicht op zee. Na het eten, rond kwart voor twaalf, zijn we met een aantal flessen champagne het dakterras opgegaan, zodat we het vuurwerk konden volgen. Heel de zomer lang is er elke dag vuurwerk in Malta en de Maltezen zijn daar erg trots op. Ze noemen zich wel eens vuurwerkspecialisten en hebben zelfs een heus vuurwerkfestival. We verwachtten dus

student life

Sanne Van Ransbeeck

GUIDO MAGAZINE

19


student life

de studententijd van...

Hilde Crevits

“In de Overpoort staan fuiven met lauw bier in een plastic bekertje, dat was niet aan mij besteed.” Crevits: Dat leefde wel in de rechten, maar al in het tweede jaar leerde ik mijn toekomstige man kennen, die architectuur studeerde aan Sint-Lucas. Nu had ik wel een paar goede vriendinnen in de rechten, maar ik trok ook veel op met de studenten architectuur. Dat was een vrij kunstzinnige bende, en daardoor is de wereld van de diehard studentenclubs enigszins aan mij voorbijgegaan. In de Overpoort staan fuiven met lauw bier in een plastic bekertje, dat was niet aan mij besteed. Dan zat ik liever tot vijf uur ‘s morgens in een café te discussiëren over de zin van het leven. GUIDO: En over politiek? Crevits: Nee, de politiek was bij mij in die periode eigenlijk nog maar zeer latent aanwezig. Toen ik studeerde, wou ik graag aan de universiteit blijven werken, en later ben ik advocaat geworden. De politieke microbe heeft me pas later gebeten. Dat had weinig of niets te maken met mijn studies of mijn diploma. Eender welk diploma is goed om aan politiek te doen. Het belangrijkste is dat je maatschappelijk engagement hebt. Dat je je wil inzetten om een maatschappelijke visie te realiseren, samen met andere mensen. GUIDO: Je was in die tijd geen bevlogen studentenvertegenwoordigster? Je ging niet betogen tegen het onrecht in de wereld? Crevits: Nee, niets van dat alles. Ik was een heel rustige student. GUIDO: Vond je je studententijd de mooiste tijd van je leven? Crevits: In zekere zin wel. Met de studies zelf had ik geen enkel probleem, en ik werd financieel gesponsord door mijn ouders. Die combinatie stond garant voor een zorgeloze tijd. Geslaagd zijn aan het einde van het jaar, meer werd er niet van me verwacht. Dat zorgeloze komt nooit meer terug. Eenmaal je werkt en op eigen benen staat, wordt het allemaal een stuk serieuzer.

Tekst Herbert De Paepe

Hilde Crevits is Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Vreemd genoeg ging daar geen politiek geëngageerde studententijd aan vooraf. De minister studeerde rechten in Gent en herinnert zich haar studentenjaren vooral als “rustig”. Crevits: In de humaniora was ik in alles goed, maar in niets supergoed. Ik voelde me toen wel al betrokken bij de maatschappij, vandaar dat ik rechten een goede keuze vond. GUIDO: Die studie heeft een nogal saai imago. Droge wetteksten uit het hoofd blokken... Crevits: We moesten inderdaad heel veel papier verorberen, maar dat neemt niet weg dat ik me goed heb geamuseerd in die richting. Wetteksten zijn verrassend praktisch gericht en zitten eigenlijk heel logisch in elkaar. Dat deed ik wel graag. Ik heb nooit spijt gehad dat ik voor rechten heb gekozen. GUIDO: Je bent afkomstig van het landelijke Torhout. Hoe voelde het om in de liederlijke studentenstad Gent terecht te komen? Crevits: Zeer goed. Studentensteden zijn fantastisch, wat trouwens niet alleen geldt voor Gent. Leuven heeft dat ook. Ik ben vijf jaar op kot geweest en ben erin geslaagd een goede balans te vinden tussen genieten van het studentenleven en hard studeren om mijn diploma te halen. Ik heb nooit tweede zit gehad. GUIDO: Heb je onderscheidingen nodig om het later tot minister te schoppen? Crevits: Wel, ik ben afgestudeerd met grote onderscheiding, maar of dat nu per se nodig is om minister te worden, dat denk ik niet. (lacht) Die grote onderscheiding heeft er wel voor gezorgd dat ik assistent kon worden op de universiteit. Ik heb nooit gestudeerd om juist geslaagd te zijn. Als ik studeerde, dan wou ik het zo goed mogelijk doen. Vandaag zie ik tot

20

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014

mijn groot genoegen dezelfde instelling bij mijn zoon, die ook rechten studeert. Hij kan zich smijten in het studentenleven, maar als er moet gestudeerd worden, is hij in staat om keihard te focussen. De juiste balans vinden, dat is het geheim van een geslaagde studententijd. GUIDO: Heb je ook genoten van de studentenfolklore?


nu 1 maa

Maak kennis met de Tablet Optimized Lay-out op uw tablet en/of lees in magazinelay-out via Knack.be

Scan hier uw QR-code of surf naar http://bit.ly/186hwFI

Helemaal Knack.

OB57080

Lees

: r e f f O Student nd gratis digitaal


student life

STUDENT IN DE KIJKER

Jess Donckers

Tekst Sofie Van Rossom

Ze heeft een body dat zo hot is dat er stoom uit onze oren komt, maar ze heeft ook wel brains, en die wil ze gebruiken om een opleiding toegepaste psychologie te doorlopen aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. We leerden Jess Donckers enkele jaren geleden kennen als presentatrice op de toenmalige gamezender GUNKtv, nadien deed ze heel wat modellenwerk en vandaag toont ze zich van haar beste kant als host van BEET!, een practical jokeshow op 2BE. Hoe collegastudenten reageren als ze de intussen 31-jarige schone spotten? Dat laten we haar zelf vertellen.

22

GUIDO: Zeg eerst eens, voel je je eigenlijk echt student? Jess: Op een bepaalde manier voel ik me wel thuis in de aula. We hebben allemaal iets gemeen en dat maakt dat er wel een bepaalde samenhorigheid heerst, maar anderzijds ben ik toch enkele jaartjes ouder dan de meeste studenten. Mij zal je ook zelden of nooit in een studentencafé treffen, enerzijds omdat mijn agenda na de lesuren gevuld is met andere events, anderzijds omdat ik nooit echt een caféganger ben geweest. Bier lust ik niet. Geef mij maar een glaasje wijn, thuis of op restaurant met vrienden. GUIDO: Hoe verliep je ‘eerste schooldag’? Jess: Ik ben de eerste dag naar daar gestapt met het idee dat ik niet anders wilde bekeken worden door mijn medestudenten. Niet zozeer door wat ik naast mijn studies doe, maar eerder door mijn leeftijd. Ik dacht dat ze me zouden zien als “de oude madam van de klas”, maar ik moet zeggen dat ik op dat vlak alleen nog maar complimenten heb gekregen. Ze schatten me blijkbaar veel jonger. Wat het BV-schap betreft: geen idee hoe dit leeft. Ik vind het niet belangrijk, dus ik hou me er ook niet mee bezig. Er zijn wel studenten die onder andere De Grote Sprong aanhaalden, maar dat was nadat ik ze zelf had aangesproken over iets anders, dus dat valt allemaal goed mee. GUIDO: Maar je gaat dus wel naar de les. Jess: Als ik geen opnamedag heb? Met veel plezier zelfs, want ik steek enorm veel op tij-

dens de lessen. Het vakjargon is nog zwaar en redelijk onbekend terrein, dus tijdens de lessen vertalen de leerkrachten alles naar verstaanbare taal en krijgen we enorm veel voorbeelden die het studeren echt wel vergemakkelijken. Ik heb ook het geluk dat veel docenten hun stof zeer interessant aan de man kunnen brengen.

“Ik denk niet dat ik word bestempeld als de seut van de klas.”

©©VTM

Ondanks mijn vele jaren studiepauze heb ik geen moeite om alert en aandachtig te blijven tijdens de lessen. Het ‘slimmer worden’ geeft me echt energie. GUIDO: Hmm, klinkt een beetje streverig. Jess: (lacht) Ik zit graag vooraan, omdat je dan minder snel wordt afgeleid door andere mensen en zaken. Ik kom naar de les om te volgen, niet om een praatje te maken met een medestudent. De tijd dat ze je daarom bestempelen als de seut van de klas, is volgens mij al lang voorbij. En dan nog, ik zou het me niet aantrekken. Vroeger was ik soms bang om iets verkeerds te zeggen en daarom vond ik het niet nodig om mijn hand op te steken tijdens de les. Nu stoort het me minder en werk ik liever mee. Interactie is uiteindelijk zeer leerzaam en fouten maken we allemaal wel eens. GUIDO: Plan je een carrièreswitch, eens je afstudeert? Jess: Ik droom van een eigen praktijk waar ik mensen kan coachen om ze te helpen een nieuwe toekomst op te bouwen, en dat zou ik graag combineren met de opvang en verzorging van mishandelde en verwaarloosde dieren. De start van deze opleiding is een van de grootste en belangrijkste stappen naar de verwezenlijking van die droom. Ik voel het tot in mijn kleine teen: ik wil mijn diploma supergraag behalen en liefst op drie jaar tijd. Ik ga er dan ook alles aan doen om het te behalen. Is dat nachtenlang blokken, dan zal dat gebeuren. En met de grote glimlach.

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


De Brusselse adresjes van...

Vanina Ickx, dochter van de legendarische Formule 1-piloot Jacky Ickx, maakte carrière als rallycoureur. Dit jaar zette ze haar schouders onder de deelname van het Solar Team van de KU Leuven aan de World Solar Challenge in Australië.

Shoppen

eten

Drinken

Nachtleven

Dansaertstraat

La Terrasse

Café Belga

Mirano Continental

Antoine Dansaertstraat

Keltenlaan 1

Eugène Flageyplein 18

Leuvensesteenweg 38

1000 Brussel

1040 Brussel

1050 Brussel

1210 Brussel

www.brasserielaterrasse.be

www.cafebelga.be

www.mirano.be

“Deze brasserie is nothing fancy, maar ik kan er te voet naartoe van bij mij thuis. Het is er gezellig zitten. Binnen is het mooi, maar het groene terras is zeker ook een aanrader, vandaar de naam van de zaak. Ideaal voor een lekkere maaltijd met klassieke gerechten, niet te duur, en toch zit je er rustig en aangenaam.”

“Ik ga niet vaak op café, maar als het mooi weer is, dan pik ik wel eens een terrasje mee. Daarvoor vind je in Brussel geen betere plek dan het Flageyplein. Het terras waar ik meestal beland, is dat van Café Belga, maar ook op de andere terrassen langs het plein is het aangenaam toeven.”

“Ik moet eerlijk bekennen dat het al tien jaar geleden is dat ik nog in een discotheek of nachtclub ben geweest. Daar zal in de nabije toekomst wellicht geen verandering in komen, want mijn baby’tje houdt me ‘s nachts al genoeg wakker. Waar ik vroeger dan wel graag ging dansen? In de Mirano natuurlijk, die bestaat nog altijd.”

“Ik zal je iets verklappen: ik heb een hekel aan shoppen. Als ik nieuwe kleren nodig heb, stap ik de eerste de beste winkel binnen en tien minuten later sta ik weer buiten. Maar als ik echt chique kleren nodig heb, dan ga ik naar de Dansaertstraat, waar je verschillende boetieks vindt van Belgische ontwerpers.”

CultuUR Triomfboog van het Jubelpark Jubelpark 1000 Brussel “Ik woon vlak bij het Jubelpark, met al z’n museums. Je kent vast de triomfboog die daar staat? Wel, wist je dat je daar ook bovenop kan? Het uitzicht over Brussel dat je dan hebt, is fantastisch. Ik heb dat ontdekt toen ik hoogzwanger was. Eigenlijk al overtijd. Toen liep ik vaak die trappen op en af, in de hoop dat mijn kindje zou komen. En het is gelukt. (lacht)”

trend talk

Vanina Ickx


Student life

Trips

tweede halte:

DIepenBseeleTk bij HAs

studeren GrOen In

Het

De steden van ons land worden overspoeld door studenten, en dat is een van de redenen waarom het er dag en nacht leeft en bruist. maar niet alle studenten wonen, studeren en spelen in het hart van een studentenstad. nogal wat grote campussen bevinden zich buiten de stadskern. GuiDO trok op verkenning naar deze groene randcampussen en ging er de sfeer opsnuiven. vandaag reizen we naar Diepenbeek, bij Hasselt.

Tekst Herbert De Paepe

Toen in 1973 in Diepenbeek het Limburgs Universitair Centrum officieel werd geopend, sprak de toenmalige Limburgse gouverneur Louis Roppe zijn “grote en diepe sociale bekommernis voor de jongeren van deze gouw” uit. Je ziet, een universiteit hoeft niet eeuwenoud te zijn om oubollig taalgebruik te genereren. In 1971 werd de wet gepubliceerd die de uitbouw van een universiteit in Limburg mogelijk maakte. Een geschikte locatie werd gevonden op de Miezerik, een terrein op het grondgebied van de gemeente Diepenbeek, een kilometer of vijf van het centrum van Hasselt. De Miezerik, genoemd naar de gelijknamige beek die door Diepenbeek kronkelt, was toen nog een voorbeeld wat men in het Engels zo mooi wetlands noemt. Moeras

is een te sterk woord, maar het is wel een vochtig landschapstype. Beemd komt nog het dichtst in de buurt. Daar kan je nog resten van zien ten noorden van het huidige

24

GUIDO MAGAZINE

Wetenschapspark, waar kikkers en salamanders vrolijk buitelen in de Miezerikvijvers. Leuk detail: de oudste studentenvereniging van de universiteit heet vandaag nog altijd ‘Miezerik’. Op dit idyllische terrein werden in nog geen twee jaar tijd ambitieuze universiteitsgebouwen opgetrokken om de studenten van het eerste academiejaar te ontvangen. Een volwaardige universiteit mocht het LUC toen nog niet worden genoemd - vandaar de nogal vage benaming ‘universitair centrum’ - maar het was van meet af aan duidelijk: voortaan zouden Limburgse studenten ook in eigen streek hoogstaand onderwijs kunnen volgen.

aanvankelijk niet zo blij mee, maar ach, die moeten niet te veel morren. Juist ja, de campus ligt op Diepenbeeks grondgebied, maar het centrum van Diepenbeek ligt verder van de universiteitsgebouwen verwijderd dan het centrum van Hasselt. Waar trouwens ook een faculteit is gevestigd, maar dat is een ander verhaal. Het voormalige LUC’ke is vandaag dus een volwaardige universiteit geworden. En wat nog belangrijker is: de campus aan de Universiteitslaan heeft meer hoger onderwijs te bieden dan alleen maar de unief: er zijn ook vestigingen van twee Limburgse hogescholen.

die voor de universiteitsgebouwen kabbelt, is niet de Miezerik, wel de Oude Stiemer. Hoewel je je hier aan de zuidgrens van de domein bevindt, voelt het toch aan als het hart van de campus, met het “sport- en trefcentrum” Fitlink vlakbij en erachter nog meer fitnessgeweld in een vestiging van HealthCity. Als je vervolgens verder noordwaarts stapt, kom je op de campus van de KHLim terecht. Een verrassend grote campus, waar studenten industriële wetenschappen en handelswetenschappen thuis zijn, en waar ook de lerarenopleiding

vAn De universiTeiT HAsselT nAAr HeT weTensCHApspArk Er is in die veertig jaar heel wat veranderd, zo merken we als we uit de bus stappen op de Campus Diepenbeek, na een rit van een kwartier vanaf het station van Hasselt. De naam Limburgs Universitair Centrum is al een tijdje afgedankt ten voordele van het stukken beter klinkende Universiteit Hasselt, een naam die trots op de grote schoorsteen prijkt die je van heinde en verre kunt zien als je de campus nadert. Daar was het gemeentebestuur van Diepenbeek

First things first: de universiteit. De hoofdingang (gebouw D) ligt op anderhalve minuut stappen van de bushalte. Als je de trappen opgaat, kom je meteen in de agora terecht, een aantrekkelijke, multifunctionele open ruimte waar altijd tientallen studenten rondhangen. Vroeger was die agora nogal kil en donker, maar sinds 2010 is ze helemaal opengetrokken en vernieuwd, met een aangenaam resultaat. Weetje: de beek NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


Student life

zit. Loop daar helemaal doorheen, en dan kom je bij de ingang van het Wetenschapspark, een fraai voorbeeld van hoe een campus het lokale bedrijfsleven kan bestuiven, en vice versa. Een handvol gespecialiseerde, hoogtechnologische bedrijven werkt er nauw samen met de wetenschappelijke onderzoekers. Het principe van de spin-offs in volle actie. Hier ben je aan de noordgrens van de campus: als je nog verder gaat, tuimel je in de Miezerikvijvers.

rOllebOllen in De mAis

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014

1

Een nacht doorzakken in ‘t Stiemerke, een unieke combinatie tussen een luimige plattelandskroeg en een uitbundig studentencafé. 2 linkerkant een vijver waar ijsvogels te spotten zijn. Natuurpunt is trouwens volop bezig met de aanleg van een soort natuurpark rondom de onderwijsgebouwen, wat de biodiversiteit van de omgeving zou moeten verhogen. Een begeleide terugkeer naar de oorspronkelijke wetlands, als het ware.

Met een paar vrienden een namiddag rondlummelen in de gezellige agora van de unief, waar iedereen elkaar ontmoet en altijd wel wat te beleven valt. 3

Tussen twee lessen door een frisse

neus halen langs het wandelpad naast Het loont de moeite om ook eens van de camde Oude Stiemer. pus weg te stappen om het typische en unieke landelijke studentenleven van Diepenbeek te 4 ervaren. Voorbij de Fitlink kom je via een parVerbroederen met de Limburgse king in de Ginderoverstraat terecht. Die mag studenten in de Fitlink, waar ook er op het eerste gezicht misschien uitzien als vochtige sporten als pinten heffen en om het even welke landelijke straat in Limfuiven worden uitgeoefend. burg, maar schijnt bedriegt. Zowel rechts als links (voorbij de brug over de Demer veran5 dert de straat van naam in de Nierstraat) staan Op bezoek gaan in een van de landetussen de woningen, akkers en boerderijen lijke studentenhomes in de Ginderstudentenhomes met ‘spitsvondige’ namen overstraat of de Nierstraat. als Alfa-bed. Je zou er zo naast kijken, maar de rijen belknoppen en de volgestouwde fietsenparkings verraden dat hier opvallend veel studenten op kot zitten. Zij beleven een totaal andere - Campus Diepenbeek bereik je via de Universiteitslaan. Dat is studententijd dan hun confraters de grote verbindingsweg waarlangs ook Plopsa Indoor, Ethias in het hart van de stad. Hier kan Arena en Kinepolis liggen. Als je met de wagen komt: er is je ‘s nachts in een dronken bui veel parkeergelegenheid op de campus. nog eens een koe omverduwen, - De bussen naar Genk en Maastricht (36 en 45) die aan het of met je lief gaan rollebollen station van Hasselt vertrekken, houden halt op de campus. in de mais. Even verderop in de - Diepenbeek heeft een treinstation, maar dat is eigenlijk alGinderoverstraat vind je zelfs het leen maar handig als je in het dorpscentrum moet zijn. Arrilaatst overgebleven studentenveer je er toch, dan kan je alsnog met bus 36 naar de campus. café in het groen rondom de campus: ‘t Stiemerke.

HOe rAAk je in Diepenbeek?

GUIDO MAGAZINE

Tekst Herbert De Paepe

Het grote nadeel van een constructie die is uitgedacht door architecten met een mentaliteit van de vroege jaren zeventig, is dat er toen nog volop werd gedacht in functie van de automobiel. Dat merk je al snel als je van het Wetenschapspark over de rotonde terugwandelt over de Agoralaan. Je passeert dan eerst BioVille (laboratoria waar aan biotechnologisch onderzoek wordt gedaan) en vervolgens kan je rechtsaf slaan, door een stukje bos. Hier moet je echt uitkijken of je wordt overhoop gereden. Er is niet eens een trottoir; het lijkt wel het Vierarmenkruispunt. De reden dat we hier ons leven komen wagen, is dat je langs deze weg bij de ietwat geïsoleerde campus van de PXL Hogeschool uitkomt, die in de praktijk uit één groot gebouw bestaat. Hier lijkt het of men plots wel medelijden kreeg met de voetgangers, want naast de Oude Stiemer loopt een mooi voetpad terug naar de hoofdingang van de universiteit. Vlak voor je daar arriveert, passeer je aan de

5 highlightS in diepenbeeK

25


Student life

erAsmus

wIlDe verHalen uit verre oorden

wie op erasmus of buitenlandse stage gaat, beleeft er gegarandeerd de tijd van zijn leven, zelfs als je de sleutel van je huurauto niet meer vindt tijdens een roadtrip of geblesseerd geraakt tijdens een bergtocht. GuiDO zocht en vond drie student-avonturiers met een trekrugzak vol verhalen.

AnDries willekens

lies De suTTer Graz (Oostenrijk) “Aangezien ik al jaren Oostenrijkfan was, wist ik meteen waar ik mijn Erasmusvrienden mee naartoe kon nemen: het wondermooie Gosau in de deelstaat Oberösterreich. Voorbij het idyllische dorp kom je op een bepaald moment aan de Gosausee, een prachtig meer gelegen op 937 meter hoogte, met de Dachsteingletsjer als bergcoulisse. Veel meer heb je niet nodig voor een zalig weekend. Het was er muisstil, ijzig koud en echt adembenemend. Voor een appel en een ei logeerden we met z’n vijven in de enige Ferienwohnung die toen verhuurd werd. De volgende ochtend vertrokken we voor een bergwandeling, en dat werd een groot avontuur. We volgden een bergriviertje, recht naar boven. Af en toe was het zo steil dat we ons aan de bomen naar boven moesten trekken om niet achterover te vallen. Wat een ontlading toen we de top bereikten! Maar het avontuur was nog niet voorbij. Het was pas 15 uur en het begon al te schemeren. Bovendien had ik tijdens de beklimming mijn knie geblesseerd, waardoor de afdaling nu als een nachtmerrie voor me lag. We namen de weg die ons het kortste leek: de skipiste recht naar beneden. Een van mijn vrienden ging op zoek naar twee takken waarop ik kon steunen bij het afdalen, de anderen spraken mij moed in. Ik had geen keuze, we moesten zo snel mogelijk terug naar het dal. Uiteindelijk haalden we de bus en de trein en kwamen we veilig terug aan in Graz. Gelukkig maar.”

Tekst Sofie van rossom

GRAZ (OOSTENRIJK)

26

• Gruenspar: 10% korting. • Mr. Lens: 50% korting. • Museum der Wahrnehmung: 20% korting.

kwinTen rummens Sundsvall (Zweden) “Daar zit je dan, op Erasmus in een Zweeds stadje met zo’n 50.000 inwoners, op 4 uurtjes rijden van Stockholm. Voor mijn internationale medestudenten en mezelf mocht het zelfs nog wat noordelijker, en dus namen we onlangs de trein helemaal naar het noorden van het land. Bijna duizend kilometer en ongeveer 14 uur later – vertraging niet inbegrepen – stopte de trein. Gekkenwerk, denk je? Wel, het was de moeite meer dan waard. Beeld je een sneeuwlandschap met bergen en bevroren meren in, doe daar nog wat Zweedse gezelligheid bij en voilà, een toptrip in elk aspect! Het was natuurlijk ook de bedoeling daar met eigen ogen eens het noorderlicht te zien, maar de drie dagen dat wij er waren, hingen er te veel wolken. Ietwat teleurgesteld vertrokken we opnieuw richting zuiden. Met de nachttrein was dat, en ineens, na twee uurtjes rijden: het noorderlicht! Geel, groen, paars, oranje… Alle kleuren die je maar kan bedenken. Moeder Natuur, ze is me er toch wel eentje.”

SUNDSVALL (ZWEDEN) • Arlanda Express: 50% korting. • Kronocamping: 10% korting. • Royal Opera & the Royal Court: 50%korting.

Cascais (Portugal) “Lucie, Simona, Artem en ik zouden samen de Algarve gaan ontdekken per huurauto. We waren zo enthousiast! De rit bleek niet zo heel lang en dus konden we daar nog even naar de supermarkt voor we naar onze slaapplek reden. Barbecuevlees, saus, slaatje, dessertje van passievrucht en véél bier en wijn: alles voor een geslaagde avond. Of dat dachten we toch. We laadden alles in de auto en ik sloot de koffer. We beseften dat we houtskool vergeten waren, en terwijl de meisjes nog vlug een zak gingen halen, vroeg Artem mij om de auto te openen. Ik begin te zoeken naar die sleutel. Eerst heel kalm, daarna ietsje paniekerig. Ik dacht bij mijzelf: huh, hoe kan dat nu? Ik had de koffer toch net geopend en de sleutel... op de achterbank gelegd?! Hij lag dus effectief heel mooi in het midden op de achterbank. Ik kreeg het warm en koud tegelijk. Daar stonden we dan, op 300 kilometer van de plaats waar we eerder die dag de auto hadden gehuurd. Er zat niets anders op dan de auto te laten staan en terug te keren met de trein. Ondertussen had iedereen in en rond die supermarkt ons wel al opgemerkt natuurlijk. De security, de infobalie en twee Portugese mannen besloten ons te helpen. Twee meter ijzerdraad, een fameuze portie trekkracht en heel wat behendigheid - dat was nodig om de passagiersdeur open te krijgen. Maar het was ons gelukt! Ik kon mijn ogen niet geloven. We hebben iedereen op de parking getrakteerd op bier.”

CASCAIS (PORTUGAL) • Cinema City: speciale tarieven. • Tagus Viagens: 25% korting op reisverzekering en 10 kg gratis extra bagage. • Jornal de Notícias: 50% korting.

Nog geen ISIC-lid? Surf naar www.isic.be om je kaart te bestellen en alle voordelen in eigen land en het buitenland te ontdekken. GUIDO MAGAZINE

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


www.davidts.be


Een jaar in het buitenland? Het is nooit te laat! EF ORGANISEERT BUITENLANDSE VERBLIJVEN OP STUDENTENMAAT Heb je er altijd van gedroomd om een jaar in het buitenland door te brengen, maar durfde je op je achttiende de stap nog niet te zetten? Het is nog niet te laat! Misschien heb je na je bachelorjaren een rustpauze nodig? Misschien wil je de auditoria een jaar lang achter je laten? Of misschien heb je gewoon nood aan een taalcursus van een paar weken in het buitenland? EF (Education First) biedt een oplossing op maat.

EF is specialist in taalverblijven in het buitenland… Thibaut Hardelay (directeur van EF België): Wij stellen intelligente vakanties voor aan jongeren, waarbij ze tijdens hun buitenlandse ervaring met zoveel mogelijk personen in contact komen. Studenten leren op die manier jongeren kennen uit alle delen van de wereld. Het gaat niet alleen om taalcursussen? Thibaut Hardelay: Bovenop een taalbad hechten wij veel belang aan de onderdompeling in de lokale cultuur. Je leert de taal van het land op een plezierige manier: via interactieve cursussen op iPad, tijdens de ontspanning (surfen, voetbal...) of op de barbecues die we tussen de lessen door organiseren. Op die manier stopt het niet als de les gedaan is, maar blijft je de hele dag door leren. Ons allereerste doel is het doorbreken van culturele en linguïstieke grenzen tussen jongeren van verschillende nationaliteiten. Hebben jullie een programma dat zich speciaal richt op 18- tot 25-jarigen? Thibaut Hardelay: Wij hebben inderdaad programma's speciaal voor universiteitsstudenten: zowel taalcursussen van korte duur (van 2 weken tot 3 à 4 maanden) als een volledig studiejaar in het buitenland. Dat zijn dan verblijven van 6 tot 9 maanden, meestal direct na het middelbaar, maar het kan ook tussen

de bachelor- en masterjaren. We hebben zelfs specifieke programma's die voorbereiden op een master, bijvoorbeeld rechten of handelswetenschappen. Welke EF-bestemmingen zijn het populairst? Thibaut Hardelay: De 'warme' bestemmingen zijn het populairst, zoals Miami, Santa Barbara of Barcelona. Als je een andere taal dan Engels wil leren, kan ik ook Costa Rica of Japan aanraden, of zelfs China. Hoe verloopt het samenzijn tussen zoveel jongeren uit verschillende landen en culturen? Thibaut Hardelay: Er vormt zich tussen de studenten al snel een echte EF 'community'. Het gebeurt vaak dat deelnemers zo opgetogen zijn over hun ervaring dat ze nog een tweede keer vertrekken om de vrienden terug te zien die ze ter plaatse hebben gemaakt. We horen ook dikwijls dat studenten hun verblijf met EF rekenen tot de beste ervaringen van hun leven. Bloeien er uit de EF 'community' ook amoureuze verhalen op? Thibaut Hardelay: Een Italiaanse vriend van mij trok met EF naar Boston. Hij leerde daar een Belgisch meisje kennen, en vandaag zijn ze getrouwd! Onlangs hebben we zelfs een jonge kerel naar de VS gestuurd wiens ouders elkaar via EF hadden leren kennen. Eigenlijk zouden we hem onze "EF-baby" kunnen noemen!

EF in cijfers 7 talen 16 landen 41 bestemmingen 49 jaren ervaring 100 verschillende nationaliteiten 150 cursussen naar keuze 460 talencentra 35.500 medewerkers wereldwijd Meer info op www.ef.com of 03/202.30.70


DE ABSOLUTE TOPPER

ONDER DE STRATEGIESPELLEN !

© 2011, Hasbro Inc. Alle rechten voorbehouden.


Vertrek je op reis, begin je aan een Erasmus-avontuur of ga je op verkenning in eigen land?

ISIC,

Hou je ISIC op zak!

enige echte internationale studentenkaart de

Jouw gepersonaliseerde ISIC voor slechts € 12*

NOG GEEN ISIC-KAARTHOUDER? Bestel hem dan nu en bespaar op je budget dankzij de ISIC-kortingen en voordelen!

• Officiële wereldwijde identificatie als student hoger onderwijs • Erkend in 124 landen, inclusief alle EU-lidstaten Find other ISIC discounts

• Toegang tot meer dan 40.000 voordelen wereldwijd • Reeds meer dan 150 permanente voordelen in België (mobiliteit, lifestyle, cultuur en education) • Inclusief gratis ISIC-Gids boordevol kortingscoupons (waarde > H 400) • Geldig tot 31/12/2014!

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ISICvoordelen in jouw studentenstad?

www.isic.org

www.isic.be

Registreer je op www.isic.be om onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen!

• Erkend en gesteund door

DEZE NATIONALE PARTNERS GEVEN JOU EEN EXCLUSIEVE ISIC-VOORDEEL ®

(*) + 1 euro verzendingskost

smartphone app


reizen trend talk

november 2013 ~ januari 2014

10 highlights in

LOS ANGELES Hollywood 1 Het heeft iets van een tourist trap, maar je moet het gezien hebben: Hollywood is de plek waar het woord ‘entertainment’ een eeuw geleden werd uitgevonden. Het is ook een bijzonder lelijke plek, grotendeels een schreeuwerige boulevard (het interessantste stuk ligt tussen Hollywood Highland en Vine) met aan weerszijden enorme kitschbioscopen en een trottoir met een eindeloze rij ingemetselde sterren, de ongetwijfeld overschatte, maar uiteindelijk toch niet te missen Walk of Fame. Dat alles neemt niet weg dat deze plek als geen ander filmgeschiedenis uitstraalt. Mis vooral de historische hand- en voetafdrukken in het beton voor het Chinese Theater niet, en ga in het Hollywood Highland Center op de loopbrug staan om ver weg in de Hollywood Hills het iconische Hollywood Sign te spotten.

Bunker Hill

Walk of fame

Downtown 2 Downtown, een eiland van hoogbouw, is meer dan een zielloze kantoorjungle. Je kan er staaltjes van spektakelarchitectuur zien, zoals de duizelingwekkende Walt Disney Concert Hall van Frank Gehry, de hypermoderne Our Lady of the Angels Cathedral en het statige Union Station in art-decostijl. Vlak bij Union Station vind je de plaats waar Los Angeles ontstond: El Pueblo. De ietwat tacky, maar eigenlijk wel gezellige Olivera Street, heeft met wat goede wil nog iets weg van een zonnig Mexicaans dorpje. Ook leuk: met de Angels Flight - een kort, maar steil kabeltrammetje - tussen de wolkenkrabbers van Bunker Hill afdalen naar de kleurrijke, overdekte Grand Central Market.

GUIDO MAGAZINE

Tekst Herbert De Paepe

Los Angeles is larger than life. Deze chaotische megastad aan de Amerikaanse westkust in Zuid-Californië overweldigt vanaf de eerste seconde. Het is een duizelingwekkend, eindeloos uitgestrekt mierennest waarin het niet makkelijk is om je te oriënteren, maar eenmaal je het ritme van de stad te pakken hebt, zal je merken dat L.A. een van de energiekste steden ter wereld is. Met elke stap die je zet in de Engelenstad lijk je een filmscène binnen te wandelen, en dat de zon er zowat altijd schijnt, helpt ook. Je zou er makkelijk een jaar kunnen vullen zonder je één seconde te vervelen, maar wij selecteerden tien highlights voor een onvergetelijke L.A. experience.

31


Trend Talk

Reizen

Santa Monica 3 Waar werd het skateboarden uitgevonden? Hier, in Dogtown, alias Santa Monica, een relaxte deelstad aan het strand. Er is een pier met een reuzenrad op zonne-energie, je kan er verkeersvrij winkelen op de 3rd Street Promenade en langs Main Street vind je een aantal van de hipste restaurants en bars van L.A. Maar je komt hier natuurlijk vooral om van het strand en de zee te genieten. Trotseer de golven op je surfplank, skate onder de palmen of fiets op zo’n coole beach cruiser langs de kust. Maar waar zitten die hippies en surfer dudes? Vergis je niet: Santa Monica is anno 2013 duur en exclusief geworden. De alternatievelingen zitten een paar kilometer verderop, in Venice.

Getty Center La Brea Tar Pits 5 Pal in Midtown, in Hancock Park langs de drukke Wilshire Boulevard, borrelt al tienduizenden jaren vloeibaar teer op uit de ondergrond. Massa’s prehistorische dieren, zoals mammoeten, reuzenwolven en sabeltandtijgers, raakten verstrikt in die kleverige massa, zodat dit een van de rijkste vindplaatsen werd van fossielen uit de laatste ijstijd. Je kan de teerputten zelf bekijken, en in het George C. Page Museum staan veel geprepareerde fossielen en kan je de wetenschappers aan het werk zien. Trouwens, nu je hier toch bent: in hetzelfde park vind je het Los Angeles County Museum of Art.

7 Het mooiste museum van Los Angeles ligt in de chique filmsterrenbuurt Brentwood en is gratis te bezoeken (op het parkeergeld na). Het werd gebouwd in opdracht van de steenrijke oliebaron Jean Paul Getty en huist een uitgebreide collectie topkunstwerken in verschillende oogverblindend witte paviljoenen rond een prachtige tuin. Bekijk zeker De Intocht van Christus te Brussel, het spectaculaire meesterwerk van James Ensor dat jarenlang in het huis van de schilder in de Vlaanderenstraat in Oostende heeft gehangen en in 1987 naar L.A. verhuisde, om nooit meer terug te komen. In Oostende hangt vandaag een goedkope reproductie...

Venice Universal Studios

Tekst Herbert De Paepe

4 Venice is de strandwijk die je wellicht kent uit de tv-reeks Californication. Als je dacht dat Santa Monica al hip was, think again. Langs de Ocean Front Walk (de Venice Boardwalk) tref je wellicht de grootste collectie weirdo’s van heel de stad, en in een paradijs voor excentriekelingen als L.A. wil dat wat zeggen. Je treft er echter ook massa’s toeristen, maar die vinden zelden de weg naar Abbot Kinney Boulevard, alias the coolest block in America. Hier kan je pas echt je ogen de kost geven: neem plaats op een terras, bestel een biosapje en een veggie wrap en bezondig je aan een sessie people watching om nooit te vergeten. Ook mooi: de Venice Canals: met exotische planten begroeide villa’s langs een netwerk van rustige kanaaltjes.

32

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014

6 In de heuvels tussen Hollywood en de San Fernando Valley liggen de legendarische Universal Studios. Een bezoek is een combinatie tussen pure pretparkfun (vooral Jurassic Park The Ride mag je niet missen) en een Tram Tour door een werkende filmstudio met honderd jaar geschiedenis. Die Tram Tour alleen al is de prijs van het toegangsticket dubbel en dik waard. Onder begeleiding van een flauwe moppen spuiende gids meandert de tram doorheen de back lot, waarbij echte filmdecors en soundstages worden afgewisseld met verbluffende special effects. Onvergetelijk.

Mulholland Drive 8 Mulholland Drive, een bochtige weg hoog in de Santa Monica Mountains boven de stad, was in de jaren zestig bekend als Bad Boy Drive, omdat de acteurs Jack Nicholson, Marlon Brando en Warren Beatty er op een boogscheut van elkaar woonden en notoire feestjes gaven in hun respectieve villa’s. Mulholland Drive is een twintigtal kilometer lang, en om de zoveel tijd kom je een overlook tegen waar je even kan parkeren voor schitterende uitzichten over de Valley, de Canyons en de Hollywood Bowl.


loS angeleS praKtiSch wattS towerS 9 South L.A. (het voormalige South Central) is een enorme lap arme residentiële wijken die doorgaans als de pest worden gemeden door de rijkere inwoners. Toch raden we aan om minstens één keertje da ghetto in te duiken, naar de wijk Watts. De Italiaanse immigrant Simon Rodia bouwde er tussen 1921 en 1954 in zijn tuin een verbazingwekkend netwerk van torens, bruggen en andere structuren. Hij knutselde zijn kunstwerk in elkaar met cement en versierde het met gebroken glas van frisdrankflesjes, tegeltjes, en alles wat hij maar kon vinden. Het resultaat doet enigszins aan het werk van Gaudi in Barcelona denken en is vandaag een beschermd monument. Je kan er enkel in met een gids, maar de Watts Towers zijn makkelijk te bezichtigen van in de omliggende straten.

TrAnspOrT Je kan dagelijks naar L.A. vliegen vanuit Brussel, meestal met een overstap in een stad aan de oostkust. Vanuit Amsterdam kan het rechtstreeks. Je bent verplicht vooraf een ESTA aan te vragen op https://esta.cbp.dhs.gov en je moet aan alle immigratie- en douaneformaliteiten voldoen in de luchthaven waar je je eerste voet op Amerikaanse bodem zet, wat in de praktijk vaak wil zeggen dat je twee keer op je bagage zal moeten wachten. Los Angeles is een enorme stad met druk autoverkeer. Er is een metro (5 dollar voor een dagpas) die bruikbaar is om te pendelen tussen Downtown en Hollywood, maar voor de meeste andere bestemmingen heb je eigenlijk een wagen nodig. Huurwagens en benzine zijn niet zo duur, maar verschillende firma’s verhuren niet aan chauffeurs jonger dan 25, dus informeer je goed vóór je vertrekt. Een gewoon Belgisch rijbewijs is voldoende, je hoeft geen internationaal rijbewijs aan te vragen.

slApen

griffith parK 10

GelD Los Angeles is geen goedkope stad, tenzij je je culinair beperkt tot fastfood en slaapt in groezelige hostels of derderangsmotels. Cash komt gezwind uit de muur, en een creditcard wordt bijna overal aanvaard. Opgelet in bars en restaurants: je wordt geacht een fooi (‘tip’) te geven van 15 tot 20% boven op je rekening. Dit is niet optioneel! Als je met een creditcard betaalt, kan je het bedrag van de fooi met de hand op het daarvoor voorziene lijntje schrijven. Mja, betalen in de VS is altijd een beetje wiskunde...

dankzij deze

ISICkortingen Dag 1: Logeren bij La Quinta Inn & Suites: -

€ 45.

00

Dag 1: Auto huren bij Action Car Rental: -

€ 35.

00

Dag 2: ISIC-menu smullen bij Hard Rock Café: -

€ 5.

00

Dag 3: Ontdek de Warner Bros studio’s met de VIP Tour: -

€ 7.

80

Dag 3: Kijkje nemen in het Grammy Museum: -

€ 18.

00

Dag 4: Bezoek aan het Hammer Museum: -

€ 7.

50

Dag 4: Bezoek aan Madame Tussauds Hollywood: -

€ 3.

00

Dag 5: Indoor skydiven bij iFly Hollywood: -

€ 18.

75

Dag 5: Onderzeese ontdekkingen doen bij Seaworld: -

€ 7.

20

Dag 6: Rollercoasters testen bij Pacific Park: -

€ 7.

50

Totaal besparingen* 50

€ 140.

Alle voordelen van je ISIC-kaart in eigen land en in het buitenland raadplegen en een kaart bestellen kan op WWW.ISIC.BE.

*Disclaimer

Tekst Herbert De Paepe

Los Angeles is zo groot en uitgestrekt dat het niet meevalt om een overzicht te krijgen. Het kan wel: rijd (via de wijk Los Feliz) naar Griffith Park en slinger omhoog tot aan het Griffith Observatory. Niet alleen is dit een schitterende sterrenwacht met geweldige telescopen, maar je hebt er ook een fantastisch uitzicht over de stad. Daarna kan je naar de andere kant van het park rijden, waar westernfans hun ogen niet zullen geloven in het Autry Museum of the American West. Een echte postkoets? Yep. Een originele saloon? Jazeker. Het oorspronkelijke geweer van Billy the Kid? Ja! Het pistool waarmee Wild Bill Hickok werd neergeschoten aan de pokertafel in Deadwood? Ligt er gewoon!

Als je langer dan een paar nachten in L.A. blijft, loont het de moeite om een paar keer te verhuizen, bijvoorbeeld 1 nacht Downtown, 2 nachten Hollywood en 2 nachten Venice of Santa Monica. Hostels vol jonge gasten zijn het goedkoopst, hotels het duurst en motels er ergens tussenin. Die laatste zijn op en top Amerikaans en veruit de meest praktische oplossing als je een huurwagen hebt.

Bespaar op je trip naar Los Angeles

De vermelde ISIC-voordelen, te raadplegen op www.isic.org, waren correct en geldig bij het ter perse gaan. Lokale partners kunnen echter eenzijdig voordelen wijzigen of opzeggen, iets waarvoor ISIC Belgium geen verantwoordelijkheid draagt.


body, bits & brains

sport

Nicolas Elshout

Viervoudig Belgisch kampioen freestyle skiën

Tekst Sofie Van Rossom Foto’s Bavo Swijgers

“Er zijn verschillende disciplines in het freestyle skiën. Je hebt Big Air en Slopestyle, maar geef mij maar Half pipe. Daarbij krijg je ongeveer zeven keer een adrenalinerush in één run. ’t Is net alsof je vliegt.” Met zijn lucky boxershort en dito paar kousen bereikte de 26-jarige Gentenaar Nicolas Elshout de 25ste plek op de wereldranglijst, maar niet zonder slag of stoot.

GUIDO: Je brak je pols vlak voor het vorige BK. Nicolas: Klopt, ik moest toen voor de eerste keer forfait geven, en miste ook nog enkele andere leuke trips. Dat was toch wel een serieuze teleurstelling. Daarvoor had ik ook al eens mijn bovenarm gebroken, waardoor ik tijdelijk verlamd was in mijn onderarm. Zeven maanden revalidatie kreeg ik voorgeschreven. Het is natuurlijk wel een risicosport, maar door stap voor stap op te bouwen naar nieuwe tricks, proberen we het gevaar toch tot een minimum te herleiden. GUIDO: Het ziet er in elk geval indrukwekkend uit, als jullie zo door de lucht klieven. Nicolas: Jumps variëren sterk in lengte en in hoogte, maar het is niet abnormaal om 25 meter ver en pakweg tien meter hoog te vliegen. GUIDO: Tijd genoeg om je boodschappenlijstje samen te stellen! Nicolas: (lacht) Nee, als ik door de lucht vlieg, dan ben ik voor de volle honderd percent gefocust op de trick. Ik hoor dan ook geen muziek of andere geluiden meer tot ik weer op de grond sta. En dan is het nagenieten van de airtime. Een onbeschrijflijk gevoel. Vroeger was ik bijgelovig en móest ik die ene boxershort en dat ene paar kousen aantrekken om te kunnen winnen, maar ondertussen heb ik al ingezien dat dat eigenlijk geen bal uitmaakt. (lacht) Ik wax wel mijn ski’s voor elke wedstrijd. Enkel ík mag de beperkende factor zijn, niet mijn materiaal. GUIDO: Hoe train je voor nieuwe jumps? Nicolas: Ik oefen nieuwe tricks altijd eerst op de

34

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014

“Enkel de absolute wereldtop kan leven van het prijzengeld. Al wat ik win, steek ik er opnieuw in.” trampoline, dan op een big air bag – da’s een groot luchtkussen – en dan pas op de sneeuw. Het liefst train ik op echte sneeuw in de bergen, maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. De indoorpistes in België bieden gelukkig een goed alternatief.

GUIDO: Ben je nu klaargestoomd voor het komende seizoen? Nicolas: Mijn doel is om voor de vijfde keer Belgisch Kampioen te worden. Dat BK is de leukste wedstrijd, omdat telkens zo’n 2000 Belgen meereizen naar Les Deux Alpes en het dus voor eigen publiek is. Maar in het algemeen concentreer ik me de laatste jaren almaar minder op wedstrijden en almaar meer op foto- en filmshoots. Die staan telkens voor april en mei gepland, omdat er dan meer kans is op goed weer en de zachtere sneeuw een extra ‘kussen’ vormt. Ondertussen werk ik ook als afdelingsmanager bij Decathlon. Die job geeft me de mogelijkheid om te blijven skiën op hoog niveau en mezelf toch voldoende te ontwikkelen op professioneel vlak. Enkel de absolute wereldtop kan leven van het prijzengeld. Al wat ik win, steek ik er opnieuw in. Maar ik denk dat ik nooit zal stoppen met freestyle skiën. Dat hoop ik in elk geval, ’t is meer dan een passie.


sTyle by emmA trend talK

faShioniSta pur Sang eMMa gelaude Signaleert voor guido de hotSte trendS

tHe wInter FasHIOnIsta/O Hoe als fashionista/o trendy gekleed gaan tijdens de wintermaanden zonder eruit te zien alsof je op skireis vertrekt? Of aan het nordic walken bent? Of figureert in een reclamespot van michelin?

tipS nO Freezy FAbriCs

TIMBERLAND www.timberland.com

M.A.C COSMETICS www.maccosmetics.be

SACHA www.sacha.be

WE FASHION www.wefashion.be

ZALANDO www.zalando.be

ZALANDO www.zalando.be

Tekst Emma Gelaude Foto WE FASHION

Vermijd katoen en andere natuurlijke lichte materialen, want zelfs met 35 laagjes linnen blijft je overall look schraal en verkleumd. Wees slim en ga voor winterse stofjes zoals wol, kasjmier, leer etc‌ Warm en comfortabel, en dat straal je dan ook uit.

Niet elke winterpull is een variant op the red nosed reindeer-kersttrui. Trendy modellen met pailletjes, pofmouwen of leuke prints boosten meteen je look. En niet alleen Uggs zijn warm. Ga ook eens voor fashionable feet met coole laarzen met een bontje of kloeke must-haves zoals Timberlands.

36

GUIDO MAGAZINE

keep iT FAsHiOnAble

hemdje dat er subtiel vanonder piept. Is het extreem koud, werk met een thermisch onderlijfje. Aangenaam van textuur en voor wie automatisch aan vleeskleur en kouwelijke bejaarden denkt: tegenwoordig in veel uitvoeringen verkrijgbaar zoals zwart, grijs in marcelvorm...

sTAy ClAssy Hou je van zwaardere materialen en oversized snits, integreer als tegenwicht best altijd enkele vrouwelijke accenten om je overall look wat eleganter af te kleden. Kant is hot, poederkleuren sexy en high heels doen het altijd.

mAke iT up wOrk iT Neutrale bovenstukken zoals klassieke pulls met een gesloten halslijn pimp je met statement accessories, zoals een glamourkraagje, een opvallende ketting of een originele sjaal. Afwerken tot een leuk geheel is de boodschap.

lAyer iT up Draag 2 Ă 3 bovenstukken over elkaar die stijlvol matchen. Zoals een wintertrui met een los

Fish braid, smokey eyes & donut dots. Naast je outfit spelen ook je haar en make-up een grote rol in het al dan niet labelen van je outfit als trendy. In de zomer heb je vaak genoeg aan sun kissed skin & beach hair voor die trendy look. Maar tijdens de wintermaanden hebben je kapsel en huid iets meer aandacht nodig. Een mooie ingewerkte vlecht, statement lips en/of een leuke haarband. Stylisten weten het al lang: het zijn net die accenten die het doen. NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


TrenDs trend talK

hOt

1

3

2

Op De pIste

4

5

7 6

8

1 Muts van Regatta, 15 euro 2 Wanten van Regatta, 30 euro

10

3 Handschoenen van Dakine, 28 euro 4 Helm van Bollé, 288 euro 5 Skirugzak Kode van Osprey, 120 euro 6 Uniseks muts (Nylon Trapper) van Timberland, 35 euro

selectie Sofie van rossom

9

7 Ski-jas voor dames van O’Neill, 279,95 euro 8 Trui voor heren van O’Neill, 139,95 euro 9 Oorwarmers met ingebouwde hoofdtelefoon van Barts, 19,99 euro 10 Sjaal van Kate & Jules, 55 euro

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014

GUIDO MAGAZINE

37


trend talK

TrenDs

CaDeaUtIps voor een studentenbudget

1

2

3

4

5

7

6

9 8

11

10

1 Opbergdoosjes van Eurotuin, 24,95 euro voor 4 stuks 2 Drankflacons van Peterson, 25 euro (cognacleer) of 30 euro (zwart crocoleer) 3 Cappuccino-set: melkopschuimer van Schiuma en theeglas van Assam, 19,90 euro 4 Hydraterende verwenproducten (Bath & Body) van The Body Shop, 23 euro 5 Kookboek voor ovenschotels van Le Creuset, 9,90 euro 6 Sherpa Plaid van Mistral Home, van 15 euro tot 20 euro

selectie Sofie van rossom

7 Naaidoos van Veritas, 35 euro

38

8 Wonderbox ‘Merry Christmas’ (geschenkdoos met 285 gevarieerde wellnessactiviteiten, 49,90 euro) 9 Sjaal voor haar van Femme Fatale, van 29,95 euro tot 49,95 euro 10 Shopper van Veritas, 24,95 euro 11 Luxedoos pralines van Daskalidès, 11 euro (9 stuks) of 24,75 euro (30 stuks)

GUIDO MAGAZINE

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


Trend Talk

koken Blogster Lieselotte schotelt wekelijks

nieuwe receptjes voor

Lieselotte Roose (22) uit Bolderberg (Heusden-Zolder) mocht zich al Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen noemen toen ze zich inschreef voor een postgraduaat Digitale Marketing en Communicatie aan de KU Leuven. Hoewel Lieselotte dus regelmatig achter haar bureau te vinden is, ruilt ze de blokbroek toch vaak in voor een koksmuts, want Lieselotte post regelmatig eigen receptjes op haar kookblog ‘Kotfornuis’. Vandaag kookt ze voor drie, want ook GUIDO en zijn knorrende maag zitten aan tafel.

GUIDO: Hoe is je passie voor koken gegroeid? Lieselotte: Als kleuter genoot ik al van mosselen, steak en wildvlees – het traditionele kindergerecht friet met frikandel vond ik blijkbaar niets – en toen ik ouder werd, wou ik dus al snel zelf leren hoe ik deze lekkere gerechtjes kon klaarmaken. Om bij te leren, keek ik mee over de schouders van mama en papa terwijl zij aan het fornuis stonden, en op mijn negende was het mijn beurt: aspergesoep en een gehaktbroodje. Uiteraard had mama de instructies wel duidelijk neergeschreven. (lacht) Ik vond het ook geweldig om op kot te gaan: elke dag zelf kiezen welk gerechtje op tafel komt. Geleidelijk aan merkte ik dat andere studenten het leuk vonden om

mijn receptjes zelf uit te proberen en zo nieuwe ideeën op te doen. Toen ik in mijn huidige opleiding de opdracht kreeg een blog te maken over een vrij te kiezen onderwerp, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Het zou een blog worden om studenten eenvoudig uit te leggen hoe ze lekkere en goedkope receptjes kunnen maken. Intussen bestaat ‘Kotfornuis’ drie maanden. GUIDO: En wat mogen lezers verwachten? Lieselotte: Ik post er niet alleen algemene kooktips, maar ook wekelijks een tweetal receptjes. Het zijn voornamelijk hoofdgerechtjes die voldoen aan twee voorwaarden: eenvoudig klaar te maken en dat voor een studentvriendelijk budget. Nu en dan komen ook specials

aan bod, zoals aperitiefhapjes voor bij speciale gelegenheden of goedkope midnightsnacks voor na een zware avond. GUIDO: Waar blijf je telkens die nieuwe ideeën opvissen? Lieselotte: Ik put vooral inspiratie uit de seizoensproducten, en daarnaast hou ik ook rekening met de weersomstandigheden. Op koude winterdagen zal je een warm soepje of een hartverwarmende stamppot zien verschijnen, terwijl warme zomerdagen eerder vragen om een fris slaatje. GUIDO: Wat schaft de pot vandaag?

Erwtensoep met gerookt spek (4 p)

Rijstschotel met gehakt (4p)

Panna cotta van speculaas (4p)

Nodig: 600 g diepvrieserwten, 2 uien, 2 grote aardappelen, 1 teentje verse look, 2 blokjes kippenbouillon, 2 liter warm water van de kraan, 200 g gerookte spekblokjes, zout, zwarte peper, tijm.

Nodig: 250 g rijst (basmati), 800 g gehakt, 2 gewone uien, 2 lente-uitjes, 2 wortels, 2 preien, ongeveer 200 ml kalfsfond, 1 teentje look, een busseltje peterselie, een zakje “chili con carne”-kruidenmix (Delhaize), 3 mespuntjes sambal oelek, zout, nootmuskaat, zwarte peper en tijm.

Nodig: 500 ml volle room, 4 afgestreken soeplepels suiker, 1 gelatineblaadje, 1 vanillestokje, 6 dunne speculaaskoekjes.

Werkwijze

Werkwijze

Tekst Sofie Van Rossom

Werkwijze

• Kook de rijst net niet gaar in wat water en voeg indien mogelijk kippenbouillon toe. • Stoof de uitjes glazig in een grote pot en voeg dan het gehakt toe. Kruid met ongeveer 2 soeplepels van de chili con carne-mix. Snijd de (ongeschilde) wortels en gewassen prei in halve rondjes en leg ze bij het gehakt. Roer goed om en laat garen op een zacht vuurtje. • Kruid met wat zout, nootmuskaat, tijm, zwarte peper en mespuntjes sambal en voeg dan de uitgelekte rijst toe. • Meng alles goed om en giet er de kalfsfond over. Doe ook nog één soeplepel van de chili con carne-kruidenmix onder het gerecht. • Spoel de peterselie onder stromend water en knip het kruid fijn in een glas. Verwijder de wortel van de lente-uitjes en snijd van het groen de stukjes weg die er niet meer fris en krokant uitzien. Snij ze vervolgens in heel fijne ringetjes. Voeg alles toe aan de kookpot, meng goed en laat 2 minuutjes onder een deksel garen.

• Snij de uien in grove blokjes en stoof ze glazig in boter of olijfolie. Gebruik hiervoor een grote pot. • Schil de aardappelen en snijd ook deze in blokjes voor je ze samen met de uien aanstooft. Pers het teentje look of snij het fijn en voeg het toe. • Kruid het geheel met flink wat zout en tijm. De zwarte peper volgt pas op het einde. • Voeg nu de erwten toe, en ook het warme water met de kippenbouillon, en laat dan alles 30 minuten op een laag vuur koken, met deksel. • Mix de soep mooi glad en voeg de spekblokjes toe. Laat die nog even meegaren voor je opdient.

• Breng de room samen met de suiker aan de kook op een middelmatig vuurtje. Snijd het vanillestokje in de lengte door en voeg het toe aan de room. Roer goed. • Doe de speculaaskoekjes in een kommetje en plet ze fijn voor je ze toevoegt aan de room. Opnieuw goed roeren. • Week het gelatineblaadje in een kommetje met koud water zodat het slap wordt. Wanneer de room goed warm is en alles mooi met elkaar vermengd is, haal je de pan van het vuur en voeg je de gelatine toe. Roer heel goed tot het volledig weggesmolten is. • Verdeel in 4 potjes en laat 4 uur in de koelkast opstijven.

40

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


No kot zonder...

! t o p f o o t S

1000

* 5 Stoofpotjes per winnaar, 200 winnaars.

Te winnen:

*

Bon

-1€ 1

bij aankoop van

Stoofpotje

naar keuze

Bericht aan de H.H. Handelaars: Geldig tot: 28/02/2014 Deze bon wordt u vergoed via HighCo DATA Benelux, Kruiskouter 1, B-1730 Asse, voor zover het product werd aangekocht. Bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen behoudt PAB BENELUX, Generaal de Wittelaan 17 bus 12, 2800 Mechelen, zich het recht voor dit bedrag niet uit te betalen. Eén bon per persoon, per aankoop en per artikel. Aanbod is niet cumuleerbaar met dezelfde of andere acties. V.U. : P Melchior PAB BENELUX Generaal de Wittelaan 17 bus 12, 2800 Mechelen.

Surf snel naar www.guido.be


trend talK

zAp guur winterbier In de winter komen brouwerijen steevast op de proppen met donkerder en bitterder varianten van hun bekende bieren. Ook Grimbergen doet mee aan die trend. Grimbergen Winter is ideaal voor bij guur weer, en uiteraard slechts tijdelijk verkrijgbaar. info: www.grimbergenbier.be

baKrijSt, Klaar in 4 Minuten Geen veelzijdiger korreltje dan rijst. Bosto weet er alles van en pofte lichtjes de rijstkorreltjes voor hun nieuwe gamma bakrijst. Zo krijgt de rijst tijdens het bakken (4 minuten is genoeg) een goudgeel kleurtje, ideaal voor eenpansgerechten. Verkrijgbaar in de varianten Natuur, Basmati en Gekruid.

KubuS blijft populair Het is al veertig jaar geleden dat de Hongaarse architectuurprofessor Erno Rubik een driedimensionaal puzzelspel ontwierp om zijn studenten uit te dagen. De kubus werd begin jaren tachtig commercieel op de markt gebracht en sindsdien werden er meer dan 350 miljoen van verkocht. Vandaag blijft de kubus populair als cadeau voor onder de kerstboom. Wist je trouwens dat er ook een 2x2- en een 4x4-variant bestaat?

info: www.bosto.be

info: www.jumbo.eu

TIp iK wil een StuK vleeS uit de diepvrieS ontdooien, Maar iK heb geen Microgolfoven. hoe luKt Me dit zonder uren te wachten?

Quote “iK ben ongelooflijK naÏef.” Christina Ricci, pas getrouwd en gelukkig

SIMPEL Leg het vlees in een plastic zakje op een bord en zet het een paar minuten onder de koude waterkraan. Geen warm water gebruiken, want dan komen de bacteriën.

42

GUIDO MAGAZINE

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


strip aSterix bij de picten

trend talK

Koffie voor MelKMuilen Wie graag echte melk in z’n koffie wil, zal blij zijn met de komst van de Senseo Latte Duo. Het toestel is zo ontworpen dat je twee koffiesoorten met melk tegelijk kan maken. Er is keuze uit cappuccino, latte macchiato, café latte of opgeschuimde warme melk. Zwarte koffie kan natuurlijk ook.

(Les Editions Albert René)

info: http://senseo.be/

riSotto in een dooSje Geen enkel gerecht uit de Italiaanse keuken is zo smeuïg als risotto, maar het is niet makkelijk om te bereiden. De Italiaanse specialist Riso Gallo maakt het makkelijk met Risotto Box, een doosje dat zo in de microgolf kan. De smaken zijn kip-champignon, ham-tomaat en vierkazen. info: www.risogallo.it

roMig digeStief Met chocoladeSMaaK Er waren meer dan achthonderd pogingen nodig voor de Baileys Chocolat Luxe op punt stond, de chocoladevariant van het bekende romige whiskydrankje. De chocolade is Belgisch, de vanille komt uit Madagaskar en het alcoholgehalte is 15,7%. Da’s net iets minder dan de gewone Baileys.

De lauwe consensus dat de nieuwe ‘Asterix’ wel meevalt, spruit ons inziens vooral voort uit het feit dat de vorige zo’n afschuwelijke miskleun was. Want Asterix bij de Picten is al bij al toch ook maar een waterig afkooksel van de superieure kwaliteit die deze stripreeks ooit haalde. Wie z’n oude volkenkunde een beetje kent, kan uit de titel afleiden dat Asterix en Obelix in dit nieuwe album naar Schotland reizen, bij hun Keltische broeders. Dat geeft aanleiding tot een mager handvol geslaagde gags, maar ook tot ergerlijk kinderachtige zever: de ‘grappige’ scènes met een knuffelbare versie van het monster van Loch Ness zouden zelfs in een ‘Jommeke’ op het randje zijn. Conclusie? Het nieuwe auteursduo krijgt van ons nog geen onvoorwaardelijk groen licht. Dat Uderzo zelf (86 inmiddels) het niet meer kan, daar is niets aan te doen. De tekeningen van Didier Conrad voormalig enfant terrible van ‘Onnoembaren’-faam - zijn niet slecht, maar het lijkt alsof hij niet genoeg tijd heeft gekregen. De personages zijn oké, maar de decors zijn niet zo fijn uitgewerkt als indertijd bij Uderzo. Scenarist Jean-Yves Ferri heeft zijn best gedaan, maar het is blijkbaar een onmogelijke opdracht om het komische genie van Goscinny te benaderen, laat staan te evenaren. Toegegeven, voor een mission impossible heeft het nieuwe auteursduo er niet zo heel slecht van afgebracht. Maar louter op basis van dit album durven wij nog niet te beweren dat de toekomst van het Gallische dorpje er rooskleurig uitziet. (HDP)

info: www.baileys.com

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014

GUIDO MAGAZINE

43


trend talK

zAp

Quote “iK zou wel eenS de hoofdrol willen Spelen in een videogaMe. dan zou iK Me tenMinSte geen zorgen Moeten MaKen over Mijn cellulitiS.”

Geef ons toch maar de scarlett johansson van vlees en bloed

loSSe thee in fraaie dooS Thee komt niet enkel uit builtjes. Moose in the City presenteert de losse thee van het Deense merk Normann, in herbruikbare tinnen verpakkingen van ontwerpster Anne Lehmann. Er zijn twaalf smaakvarianten. info: www.moose-in-the-city.com

liKeur Met duindoornbeS In de duinen aan onze kust groeit een knaloranje besje vol vitaminen en antioxidanten. Ideaal voor een likeur? De Henegouwse distilleerderij de Biercée durfde het alvast aan en maakt zich sterk dat het goedje weldra een populair onderdeel van trendy cocktails wordt. info: www.distilleriedebiercee.com

beeStige tablethoezen Weg met die triestige flap die aan je tablet hangt te wapperen: de frisse tablethoezen van TabZoo zijn zoveel leuker. Ze zijn gemaakt van neopreen en zetten letterlijk hun tanden in je tablet. Verkrijgbaar als tijger, panda, krokodil of leeuw.

TIp Mijn KaMerplanten zien er Maar SlapjeS uit in deze donKere winterdagen. hoe Kan iK ze weer gezond Krijgen?

zonnig ontwaKen in hartje winter Heb je er ook zo’n hekel aan als je in de winter moet opstaan terwijl het nog stikdonker is? Het Wake-up Light van Philips, dat natuurlijk ochtendlicht simuleert in je slaapkamer, bestaat al een tijdje, maar nu is er ook een compact en scherp geprijsd instapmodel.

SIMPEL Laat het water waarin je rijst of pasta kookt afkoelen, en giet het dan in de plantenbak.

info: www.philips.be 44

GUIDO MAGAZINE

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


feest begint bij HEMA met alles… ...om het gezellig te maken

...om te versieren

...om cadeau te geven

...om te stralen

coupon voor:

coupon voor:

één zak chips of cocktail nuts*

op al je aankopen*

gratis *Haal jouw gratis artikel af in een HEMA winkel naar keuze in België of G.H. Luxemburg. Geldig bij afgifte van deze bon aan de kassa. Keuze uit de diverse afgebeelde soorten. Actie geldig t/m 15/02/2014 naargelang beschikbaarheid in de winkel en tot einde voorraad. Niet geldig op hema.be. Niet omruilbaar in geld. Niet geldig met terugwerkende kracht. Niet cumuleerbaar met andere acties. Enkel originele bonnen worden aanvaard, geen kopies. Max. één gratis artikel per klant. V.U.: HEMA België bvba, Alsembergsesteenweg 757, 1180 Brussel.

15% korting *Geldig t/m 15/02/2014. Geldig bij aankoop van minimaal 2 artikelen in een HEMA winkel in België of G.H. Luxemburg. Enkel geldig bij afgifte van deze coupon, niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen. Niet geldig op boeken, cadeaukaarten, verzekeringen, Lekker Weg, telefoonkaarten, iTunes, raambekleding, fotoservice, albumprintservice, tickets, ‘opperdepop’ artikels, aankopen via hema. be en in het koffiebuffet. Niet inwisselbaar tegen geld. Niet geldig met terugwerkende kracht. Eén coupon per klant. V.U.: HEMA België bvba, Alsembergsesteenweg 757, 1180 Brussel.


rubriektitel

De kantine bij de

wasmachine Tekst René Van Caesbroeck

body, bits & brains

Omdat we het stilaan beu zijn om telkens weer in hetzelfde oudemannencafé te gaan zitten om Dr. Jos te interviewen, stellen we eens een andere locatie voor. Iets hips. Een trendy oord. Een keet die in is. Een place to be anno 2013. Een it-location. Kortom, het is ons plan om Dr. Jos binnen te loodsen in de Wasbar.

46

“Over mijn lijk,” luidt het kordate antwoord van de arts. We dringen aan. Vergeefs. “Ik herhaal: over mijn lijk. Ik pieker er niet over om een trappist te gaan drinken in een wasserette.” En zo komt het dat we ons toch weer aan een morsig tafeltje in een volkscafé bevinden. In de hoek murmelt een bingomachine en de lokale dronkaards zitten te dommelen op hun barkruk. “Twee euro vijfendertig voor een trappist,” glundert de dokter. “Daar kan de Wasbar niet aan tippen hé?”

GUIDO: Wat hebt u tegen de Wasbar, dokter? Dr. Jos: Niets. Alles. Weet ik veel. Wassen is vrouwenwerk, daar hou ik me niet mee bezig. GUIDO: Daar gaan we weer! Dr. Jos: (onverstoorbaar) Heb je dat een tijd ge-

leden gelezen in de krant, van die prof die de energievriendelijke trend aankloeg om alles op lage temperatuur te wassen? Die beweerde dat je je onderbroeken nooit schoon kan krijgen op dertig graden. (grinnikt) Wat een zagevent, maar op zich heeft hij natuurlijk gelijk. Op dertig graden is je was hoogstens gereinigd, maar uit bacterieel oogpunt is dertig graden een feest. Dertig graden, dat is de ideale woekertemperatuur. Zestig graden is veiliger. Negentig graden nog beter. Maar vertel dat maar eens aan mijn vrouw. Ga jij mevrouw Dr. Jos wijsmaken dat ze haar kanten slipjes, zijden tanga’s en andere fladderende niemendalletjes voortaan op negentig graden moet wassen? Probeer maar, je zal veel succes oogsten. GUIDO: Wat bedoelt u met ‘de ideale woekertemperatuur’?

Dr. Jos: Dat bacteriën dertig graden juist een aangenaam temperatuurtje vinden. Ze blijven aanwezig op het ondergoed. Voetschimmel in de vuile sokken? Die wordt al evenmin uitgeschakeld op dertig graden. Je was zal op het eerste gezicht misschien wel lekker ruiken - of op het eerste geruik, hoe moet ik het zeggen maar de microben zijn alive and kicking. Laat je natte was maar eens een uurtje of twee in de wasmachine zitten. Dat begint fameus te stinken. Dan komen de bacteriën in actie. GUIDO: Niet zeveren, dokter. Niemand in de Wasbar laat zijn natte was twee uur in de machine zitten. Dr. Jos: Dat zou best kunnen, maar zijn dat mijn zaken? Dat overdreven sociale gedoe altijd. Die ergerlijke trend van alles per se te moeten sharen. Ik heb geen zin om in andermans wasmand

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


Dr. jOs

Dr. Jos: “Als je wast op dertig graden, blijven alle remspoorbacteriën in je ondergoed zitten.”

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014

dr. joS beveelt geÏntereSSeerden volgende verhelderende lectuur aan: Amichai e.a., The effect of domestic laundry processes on fungal contamination of socks, Int-J-Dermatol. jul. 2013 Stapleton e.a., The potential impact of washing machines on laundry malodour generation, Lett-Appl-Microbiol. apr. 2013 Health hazards associated with laundry detergent pods - United States, MMWRMorb-Mortal-Wkly-Rep. okt. 2012 Schneir e.a., Toxicity following laundry detergent pod ingestion, Pediatr-EmergCare. jun. 2013 Lakwdawala e.a., Effectiveness of lowtemperature domestic laundry on the decontamination of healthcare workers’ uniforms, Infect-Control-Hosp-Epidemiol. nov. 2011 Hammer e.a., Infection risk by dermatophytes during storage and after domestic laundry and their temperature-dependent inactivation, Mycopathologia. jan. 2011 Bonifazi, Dirty Laundry. Your washing machine may be spreading disease, Contemp-Longterm-Care. sep. 1999 Stanley e.a., Dangers of concentrated laundry washing powder, NZ-Med-J. apr. 1994 Suresh e.a., Washing machine injuries of the upper extremity: case reports with a review of the literature, Sultan-QuaboosUniv-Med-J. mrt. 2008 Wheeler e.a., Late-onset respiratory distress after inhalation of laundry detergent, Pediatr-Pulmonol. apr. 2003

Tekst rené van Caesbroeck

de gemiddelde bezoeker van de Wasbar volwassen genoeg is om het onderscheid te zien tussen zijn mojito en een dop vloeibaar wasmiddel? Dr. Jos: Dat mag ik hopen. Kijk, wat zit er in detergent? Enzymen. Bleekmiddel. Soms zelfs fluorescerende stoffen, om de was witter dan wit te maken. Dat wordt in die machines gegoten en die gaan dan vervolgens met een hels kabaal aan het draaien. Zo wordt aerosol gevormd. Een soort fijne mist, die in de wasserette blijft hangen. Als je daar lang genoeg in zit, krijg je huidproblemen. En luchtwegproblemen. Typische arbeidskwalen van mensen die in professionele wasserettes werken. Vandaar, ik zeg het nogmaals, dat we thuis onze wasmachine in een apart kot plaatsen. Maar kom, laat me ook eens iets positiefs zeggen over de Wasbar: het verheugt mij dat er van die grote droogtrommels staan. Wie zijn was binnen in huis laat drogen aan een wasrekje, die is getikt. Als je geen droogkast hebt, dan hang je je natte was veel beter gewoon buiten. In Hongkong doen ze dat. Niemand heeft daar een tuin, maar in die hoge woontorens hebben ze allemaal een grote stok naast hun raam waaraan ze hun was hangen. Kleurrijk hoor. Maar dat hoeft bij ons dus niet, dankzij de wastrommels. Goed. GUIDO: Ondertussen is het probleem van de remspoorbacteriën nog niet opgelost. Dr. Jos: Een mogelijke oplossing is strijken. Dat steriliseert de was alsnog. Maar zeg nu eens eerlijk: kan jij je in het huishouden een nog gevaarlijker wapen voorstellen dan een strijkijzer? Zeker die moderne modellen, met onder het gloeiend ijzer een reservoir vol kokend hete stoom? Het lijkt wel een lanceerbasis voor de space shuttle! (lacht) Nee, ik zie maar één oplossing. GUIDO: En dat is? Dr. Jos: We laten de vrouwen de was doen. In de Wasbar desnoods, als ze dat plezant vinden. En wij bemoeien er ons verder niet mee. Want we zitten hier goed, in een écht café. (heft zijn leeg glas naar de waardin) Nog twee trappisten, Eugenie! En geef die jongens aan de toog ook iets!

body, bitS & brainS

te zitten kijken. Dat is too much information. Wil ik weten dat mijn buurvrouw huidkleurig, figuurcorrigerend ondergoed draagt? Nee, dat wil ik niet weten. Dat helpt mijn levenskwaliteit geen moer vooruit. En als mijn buurman eerst in zijn vuile wasmand vol remspoorbacteriën zit te graaien en vervolgens in een pot nootjes op de toog, sorry, dat is niet mijn idee van een smakelijk cafébezoek. GUIDO: Is thuis wassen dan beter? Dr. Jos: (haalt zijn schouders op) Eigenlijk zou je dat aan mevrouw Dr. Jos moeten vragen, want zelf zet ik geen voet in ons waskot. Ja, thuis hebben de mensen toch een waskot? Dat is het verwaarloosde achterkamertje van elk huis. Het kot waar het behang al jaren afbladdert en schimmel in alle kieren groeit. Waar je enkel komt om snel de vuile was in de machine te proppen en onmiddellijk weer wegvlucht om de muffe, vochtige lucht te ontlopen. En ondertussen uitkijken dat je niet uitglijdt over de vloer. ‘t Is toch waar? Als wasmachines gezellig waren, waarom proppen we ze dan weg in een donker hok? Waarom zetten we ze dan niet in onze woonkamer, om er gezellig met z’n allen omheen te gaan zitten met een lekker glaasje? Ik zal je vertellen waarom: omdat we geen zin hebben om in een wolk van detergenten te zitten, daarom. En in die Wasbar zou ik dat plots wel moeten doen? Ik denk het niet, makker. (nipt genoegzaam van zijn trappist) GUIDO: Beweert u nu dat wasmiddelen ongezond zijn? Dr. Jos: Als je ze opeet, vast en zeker. Ik heb nooit begrepen waarom wasproducten er moeten uitzien als snoep. Van die kleurrijke pastilles. En als het vloeibaar is, lijkt het op fruitsap. In poedervorm? Dat ziet eruit als suiker voor op wafels. Met tot overmaat van ramp een knuffelig teddybeertje op de doos, of een puppy met hangende oogjes op de fles. Geen wonder dat elk jaar tientallen schuimbekkende kinderen op de spoed worden binnengevoerd nadat ze wasmiddel hebben ingeslikt. Puur vergif natuurlijk, zo’n kind komt op de intensieve zorgen terecht. GUIDO: We mogen toch veronderstellen dat

GUIDO MAGAZINE

47


body, bitS & brainS

Dim de lichten, wakker de toortsen aan, laat honingzoete muziek uit de luidsprekers kabbelen en trek een fles massage-olie open, want Da Love Professor is in da house. Hij laat poesjes spinnen van genot, doet muisjes piepen van extase en temt wilde tijgerinnen met zijn fluwelen zweep. Amoureuze problemen? vraag raad bij de warmbloedige love professor. He will pimp up your love life.

Hoi Love Professor,

céline

Ik ben een slank, blond meisje dat eruitziet als een miss. Ik heb niet veel achterwerk, maar ik zou toch graag leren twerken. Zou dat iets voor mij zijn?

da love profeSSor

Een kolibrie kan even goed vliegen als een adelaar, maar moet daarvoor véél harder met zijn vleugels klapperen.

Yo Love Professor,

Dit is een briefje van pornokenner Kenny. Ik ben wat uitgekeken op de porno. Is er geen nieuwigheid?

warre

Zoals elke student lust ik graag een goeie pint of een lekkere mojito. Of allebei. Heeft alcoholgebruik echter geen invloed op mijn seksleven?

da love profeSSor

Op korte termijn is het moeilijker om in dronken toestand een erectie te krijgen en te houden. Op lange termijn zou het testosterongehalte dalen, wat het libido doet afnemen. En ten slotte is er een niet te onderschatten psychologisch effect. Als je dronken bent, lijkt zowat elk meisje mooi en sexy. Tot je ‘s anderendaags met een kater wakker wordt naast een dragonder met een snor en een lookadem...

48

GUIDO MAGAZINE

Jips de Love Professor,

jan-jaap

Mijn lief is een stil en lief meisje, maar als we vrijen, begint ze steeds luider de grootste viezigheid uit te kramen. Echt smeerlapperij, de vuilste woorden eerst. Hoe leg ik haar uit dat ik dat eigenlijk een afknapper vind?

da love profeSSor

Een Nederlands bedrijf met de subtiele naam Cum-o-Matic wil via crowdfunding pornofilms op de markt brengen die je ook kan voelen, dankzij een computergestuurde vibrator, anale stimulator en tepelstimulator. Daar ben je vast wel weer een paar weken zoet mee, Kenny.

Hey Love Professor, Dag Love Professor,

pornoKenner Kenny

da love profeSSor

Door na elk smerig woord ‘wablieft?’ te roepen.

yaSMin

Ik ben een lesbische meid. Mijn vriendin Tiara en ik zijn vijf jaar samen, en daarvoor hebben we een feestje gegeven. Toen hebben we van vrienden een strap-on dildo cadeau gekregen. Noch Tiara, noch ik hebben zin om dat ding te gebruiken. Dat is toch niet geschikt voor lesbiennes, of toch?

da love profeSSor

Alleen lesbiennes die van penetratie houden, gebruiken zo’n voorbind-dildo. Het ding wordt ook gebruikt om te ‘peggen’ (waarbij een man zich anaal laat penetreren door zijn vrouw), door transseksuelen, door fans van dubbele penetratie en door mannen met erectieproblemen.

een vraag voor da love profeSSor? Mail naar redactie@guido.be

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


STRAF STUDENTENAANBOD

HUMO

Hoe profiteren van dit aanbod? R U

Surf naar onze speciale site humo.be/strafvoordeel (de snelste en makkelijkste manier)

EAG E E R

N U!

Scan de QR-code

u

Voor maar € 40,30 i.p.v. € 80,60

!

(je leest Humo ook digitaal) Een Humo-ab

onnement

Stuur deze kaart gratis naar Antwoordcode, HUMO, DA-852-708-0, Postbus 5, 3570 Alken. Geen postzegel nodig, wij betalen die kost. Vergeet niet een kopie van je studentenkaart op te sturen naar bovenstaand adres of via e-mail naar abon@humo.be. Alleen zo kan je genieten van dit exclusief studentenaanbod.

voor maar € 1,55

i.p.v. € 3,10 perr n pe nummer

-50%

KO RTI N G

HIER AFSCHEUREN

HUMO’S VOORDEELKAART VOOR STUDENTEN

✓JA! Ik neem een supervoordelig studentenabonnement op Humo. Ik krijg Humo

 

R EAG E E R VAN DAAG N O G!

3 maanden + 3 maanden gratis voor maar € 40,30 i.p.v. € 80,60 (26 nummers). Dit is een korting van 50% (€ 1,55 i.p.v. € 3,10 per nummer). (ac 36795) VOORNAAM

M/V

NAAM KOTADRES

THUISADRES

STRAAT

STRAAT

V.U.: P. Spiessens, Stationsstraat 55, 2800 Mechelen

NR.

BUS

POSTCODE

NR.

BUS

POSTCODE

PLAATS

PLAATS

Omdat ik graag op de hoogte wil blijven van mijn abonnement en leuke nieuwtjes van Humo of Sanoma Media Belgium, vul ik hieronder mijn e-mailadres in. Ik kan altijd uitschrijven.

Ik wens mijn Humo te ontvangen op mijn  thuisadres  kotadres Ik wens het betalingsformulier te ontvangen op mijn

Mijn e-mail:

 thuisadres  kotadres

Ik betaal nu nog niets. Ik ontvang per kerende post een overschrijvingsformulier. Vergeet niet een kopie van je studentenkaart op te sturen naar bovenstaand adres of via e-mail naar abon@humo.be. Alleen zo kan je genieten van dit exclusief aanbod. Dit aanbod is enkel geldig in België, gedurende het academiejaar 2013-2014 en enkel voor HOBU- en universiteitsstudenten die de afgelopen drie maanden geen Humo-abonnee zijn geweest. Het voordeeltarief geldt voor 26 nummers, ongeacht eventuele prijsstijgingen. Overeenkomstig artikel 47, § 4, 4° van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de consument niet het recht om van de aankoop af te zien. Je gegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Sanoma Media Belgium N.V., Stationsstraat 55, 2800 Mechelen, om je aanvraag te beantwoorden en om je informatie over onze producten toe te sturen. Ze worden ook opgenomen in het adressenbestand van Bisnode Belgium N.V., Researchdreef 65, 1070 Brussel om je informatie over de producten van Bisnode toe te sturen. Sanoma Media Belgium en Bisnode kunnen je gegevens aan derden (zoals commerciële partners) overmaken voor direct marketing, tenzij je je verzet. Je kan je gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in het bestand van Sanoma Media Belgium en/of Bisnode. Indien je niet wenst dat je gegevens voor direct marketing gebruikt worden, kruis aan .


Media watch

games Beyond: Two Souls

PlayStation 3

De komst van de PlayStation 4 betekent allerminst dat de PlayStation 3 op sterven na dood is. Integendeel zelfs, want alle ontwikkelaars trekken alle registers nog eens wagenwijd open. Het Franse Quantic Dream, dat ons in 2010 helemaal stil kreeg met het pakkende Heavy Rain, brengt daarvoor de klepper Beyond: Two Souls in stelling. De game vertelt het verhaal van Jodie, een meisje dat sinds haar geboorte een unieke band heeft met een onzichtbare vriend met paranormale gaven. Je volgt Jodie in flashbacks en flashforwards doorheen haar moeilijke jeugd, haar verblijf in een instelling, haar geheime job bij de CIA tot de vlucht voor diezelfde CIA, die haar gaven wil misbruiken. Je kan daarbij zowel de controle nemen over Jodie, maar ook over de paranormale entiteit Aiden. Net zoals Heavy Rain doet Beyond: Two Souls erg filmisch aan. Dat ligt niet enkel aan de prachtige beelden, maar ook aan het straffe scenario. Die pluspunten vormen voor sommige gamers ironisch genoeg ook dĂŠ afknapper van het spel, aangezien je vooruitgestuwd wordt in een voorbestemd verhaal zonder het gevoel dat je als gamer ook daadwerkelijk iets mag doen of invloed hebt op deze interactieve film. Over de looks van Hollywoodactrice Ellen Page, die model stond voor hoofdpersonage Jodie, hebben we nog niemand horen klagen.

Grand Theft Auto

PlayStation 3, Xbox 360

Valt er twee maand na de release van Grand Theft Auto V nog iets te zeggen over de best verkochte en meest gehypete game van het jaar? Het antwoord is volmondig ja. Al was het maar om schoolmeesterke Ben Rottiers van FC De Kampioenen van een deftig antwoord te voorzien. De tijd van breinloze en onschuldige games Ă la Tetris is lang vervlogen. De gamesindustrie is in 2013 volwassener dan ooit en maakt dus ook games voor volwassenen. Je kan inderdaad enkele scenes van GTA V uit de context van de game rukken om schijnbaar zinloos geweld aan te klagen. Maar dat kan je met meer dan de helft van de films uit de bioscoop ook, en was in de jaren zestig de muziek van Elvis ook niet des duivels? Wie de moeite neemt om GTA V te spelen, ontdekt een perfecte uitvergroting van alle vuile kantjes waar Amerika vandaag voor staat: geld, hebzucht, celebs, corruptie, seks, drugs, reality tv... Aan de ene kant parodie, maar anderzijds ook een verheerlijking van alle dirt. Want je mag zelf proeven van die vuile American Dream. Een game met inhoud en laagjes dus. En dan hebben we nog te weinig plaats om het te hebben over die geweldig grote stad waardoor je vrij kan cruisen terwijl je luistert naar een van de 17 geweldige radiostations, waaronder een van onze Belgische broertjes Soulwax.

Legend Of Zelda: The Wind Waker HD

Wii U

Tien jaar geleden, toen er nog geen sprake was van de Wii, hield Nintendo ons aan de GameCube gekluisterd met Legend Of Zelda: The Wind Waker. Vandaag zitten we weer voor onze tv met deze game. De opgefriste kleuren en de haarscherpe graphics zorgen ervoor dat The Wind Waker nog eens in volle glorie schittert. De schittering van een topgame, want veel meer dan wat opsmukwerk in de pixelafdeling was er eigenlijk niet nodig om ons opnieuw uren te doen verliezen met Link en zijn avontuur langs de vele eilanden van de Great Sea. Naast de grafische upgrade is de grootste verandering te vinden in de gameplay. Dankzij het extra scherm op de GamePad van de Wii U kan je nu immers veel makkelijker je inventory en grondplan van de verschillende eilanden in de gaten houden. Maar je moet de Pad ook actief inzetten, om bijvoorbeeld je telescoop of boog te gebruiken. Het enige vreemde aan deze remake is dat de personages nog altijd geen stem hebben, maar als vanouds spreken in lange lappen tekst op het scherm. Het geeft de game een onnatuurlijke sfeer mee en zorgt vooral voor een hoop vertraging in het avontuur. Het is misschien ironisch, maar de remake van deze oldtimer is net wat Nintendo nodig heeft om nieuw leven te blazen in de Wii U.

Tekst Stijn Van Kerkhove

Rocksmith 2014

50

PlayStation 3, Xbox 360

Geef je muziekleraar snel zijn C4, want uit Amerikaans onderzoek blijkt dat gitaar leren spelen het snelst gaat met de game Rocksmith. Honderden rockende proefkonijnen uit New York en Los Angeles konden na enkele intensieve gamingsessies opmerkelijk beter tokkelen. In de game speel je dan ook niet met een plastic namaakgitaar met gekleurde knoppen zoals in Guitar Hero, maar wel met een echte elektrische gitaar. Door de interactieve en uitdagende spelvorm leer je beetje bij beetje hoe je echte nummers moet naspelen. Elke keer dat je een nummer opnieuw speelt, drijft de game de moeilijkheidsgraad een tikkeltje op, om je zo helemaal pro te maken. In deze 2014-editie van Rocksmith is dat leerproces nog meer gestroomlijnd en uitgepuurd in vergelijking met de game van vorig jaar. Daarom is het ook mogelijk om alle songs uit de vorige editie te importeren in deze nieuwe gameplay-mode. Maar natuurlijk leer je in dit spel ook een pak nieuwe gitaarhits spelen. Op de nieuwe playlist staan classics van onder anderen Bush, Foo Fighters, Ramones en The Police. Daarnaast kan je je eigen favoriete tracks downloaden uit de online Rocksmith-winkel. Ben je de songs even beu, dan kan je ontspannen met de 10 nieuwe Guitarcade minigames.

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


body, bits & brains

surfwijzer

Online fotowinkel

Onze paranormale gaven zijn beperkt, dus het enige wat we nu al met zekerheid kunnen zeggen over het jaar 2020 is dat de Olympische Spelen zullen plaatsvinden in Tokyo. Als Japan tegen die tijd niet is veranderd in een nucleaire woestijn bewoond door Fukushima-zombies. Om maar te zeggen dat onze glazen bol echt geen euro waard is. Bij Trend Micro hebben ze wel een goedbetaald team van getalenteerde futurologen zitten, en die voorspellen deze herfst de toekomst van het internet. Trend Micro maakt beveiligingssoftware en dus zal het je misschien niet verbazen dat ze vooral heel wat gevaar op ons af zien komen. In plaats van de cybercrimes op te lijsten in een saaie powerpoint, heeft Trend Micro er meteen een 9-delige fictieserie rond gemaakt. In 2020 zie je de nabije toekomst van de fictieve Centraal-Europese staat Zuid-Sylvanië, een supergeavanceerd land waar iedereen rondloopt met een internetbril, waar je identiteitskaart is vervangen door een online profiel en waar sensoren in je kledij je gemoed registeren. Maar op de dag van de allereerste digitale parlementsverkiezingen loopt het mis. Trend Micro’s 2020 geeft je een unieke blik in de toekomst van onze online samenleving. De acteerprestaties zijn misschien niet altijd even kwalitatief, maar als je Vlaamse series gewend bent, zal je er ook niet meteen van gaan huilen.

www.pixlr.com

http://2020.trendmicro.com

Tekst Stijn Van Kerkhove

Groeten uit Los Santos

52

Het internet van de toekomst

Pixlr ken je misschien als app van op je iPhone of Android-smartphone om je foto’s een leuk retrogevoel te geven. Wat je misschien niet weet, is dat diezelfde app ook werkt op je computer. Maak een foto met je webcam of upload er een van je harde schijf via pixlr.com, kies een originele filter en klaar. Maar de site heeft nog veel meer in petto. Met Pixlr Express heb je keuze uit een honderdtal filters, maar ook randen om je foto’s er beter te doen uitzien en je kan in Express ook eenvoudige bewerkingen doen, zoals het bijsnijden en draaien van je beelden of het verwijderen van rode ogen. De echte pro’s onder jullie zullen dan weer hun ding vinden in Pixlr Editor. Wie al eens Photoshop heeft gebruikt, zal meteen enkele herkenbare features zien om in verschillende lagen te werken en contrasten en curves bij te stellen. En dan nu het goede nieuws: Pixlr is volledig gratis en werkt in je browser, zodat je er overal mee aan de slag kan. Een perfect legaal alternatief voor dure fotobewerking dus, maar vooral ook een volledig pakket van simpele filters tot ingewikkelde acties op één locatie. Met één knop open je ook de Pixlr supportpagina, waar de community je moeilijkste vragen zal beantwoorden als je met een prangend probleem zit.

Het rustgevende geluid van koffie

Sinds de release van Grand Theft Auto V is het leven op aarde voor vele stervelingen helemaal veranderd. Het zou ons zelfs niet verbazen mochten binnenkort de eerste cafés moeten sluiten wegens gebrek aan klanten. Niet enkel de geweldige missies houden duizenden gamers al weken aan het scherm van hun PlayStation of Xbox gekluisterd, maar ook de gigantische open speelwereld nodigt uit om avond na avond op verkenning te gaan door de digitale miljoenenstad Los Santos, gebaseerd op het bestaande Los Angeles, en de bijbehorende fictieve staat San Andreas. Het bewijs dat GTA niet enkel draait om hersenloos entertainment, zien we ondertussen in enkele opmerkelijke initiatieven op het wereldwijde web. In het spel kan je met je virtuele mobiele telefoon net als in het echte leven foto’s nemen. Enkele creatieve gamers met getraind fotografisch oog hebben zich verenigd in de Flickr-groep Landscape Photographers Of Los Santos And Blaine County en fotograferen in het spel de mooiste zichten van zonsondergangen, stranden, berglandschappen… zoals je ze ook zou maken op reis. Op Tumblr vonden we dan weer geweldige urban foto’s van een straatfotograaf die portretten maakt van de bewoners van Los Santos.

In een ver verleden hingen creatieve zielen samen in bruine cafés om plannen te smeden om de wereld te veranderen en druk te filosoferen over alle aspecten van het leven. Maar tijden veranderen en tegenwoordig zijn koffiebars de place to be. Van Starbucks, bekend van film en televisie, tot de meest arty-farty spots, alsof je in hartje Berlijn of London zit. De koffiebars trekken echter niet enkel groepen kakelende hipsters aan, want ook de eenzaat voelt er zich perfect thuis. Ze zijn niet enkel present voor de heerlijke café latte, maar komen vooral af op de lokroep van de gratis wifi. Gewapend met laptop, liefst van het merk Apple, tokkelen ze uren weg terwijl ze zich laven aan versgeperste cafeïne. Naar het schijnt zijn er zelfs individuen die enkel nog in koffiebars de juiste vibe vinden om productief en creatief aan de slag te gaan. Om die unieke exemplaren te helpen na het sluitingsuur, is er de website Coffitivity. Op de site vind je het geluid van een gonzende coffeeshop om je helemaal onder te dompelen in de juiste sfeer, zodat je zonder problemen je artikel of paper kan afwerken. Je kan kiezen tussen de soundtrack van ochtendgeroezemoes en middagrush of het gezapige geluid van een campuscafé. Voor de bijbehorende kop koffie zal je wel nog zelf moeten zorgen.

http://www.flickr.com/groups/landscapesoflossantos/ http://streetphotoV.tumblr.com

www.coffitivity.com

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


multimedia

iFruit

voor iOS

De iFruit-app van GTA V is er helaas nog altijd niet voor Android, maar deze handleiding met interactieve kaart is alvast een begin.

Grand Theft Auto V: The Manual voor Android

Met deze app speel je GTA V op verplaatsing. Koop auto’s of verhandel aandelen om je status in de echte game te verbeteren.

Transport Tycoon voor iOS en Android

Herbeleef je jeugd met deze oldskool pc-game.

The Love Book

voor iOS en Android

In een romantische bui? Smelt weg met deze collectie gedichten, kortverhalen en liefdesbrieven.

De Slimste Mens

voor iOS en Android

Daag je vrienden uit in de gekende rondes van het populaire Vier-programma.

Artsy

voor iOS

Meer dan 60.000 essentiële kunstwerken die verspreid zijn over verschillende musea in de wereld, zitten vanaf nu verzameld in je broekzak.

Lonely Planet Fast Talk Phrasebook

november 2013 ~ januari 2014

Dankzij de koppeling met Android is de Archos GamePad 2 niet enkel een machine voor gaming, maar ook een tablet waarop je kan surfen, e-mailen en allerhande Android apps kan installeren. Om snel je weg te vinden in de meer dan 1 miljoen Android apps, is er de GamePad Game Zone, die alle speelbare apps filtert uit het aanbod. Maar voor de gamers die geen geduld hebben, staan op de GamePad 2 al enkele games voorgeïnstalleerd, zoals Asphalt 8 Airborne en Modern Combat 4: Zero Hour. Richtprijs: 199,99 euro Website: www.archos.com

Sony QX10 Fotografie is een belangrijk deel van ons alledaagse leven sinds de komst van smartphones en bijbehorende apps als Instagram. Maar niet alle omstandigheden zijn even goed om een geweldige foto te maken met je telefoon. Zeker niet in de donkere maanden die ons te wachten staan. ’s Avonds duidelijke foto’s nemen, is met vele instapmodellen uitgesloten, laat staan dat je straffe plaatjes kan schieten op café, op een party of tijdens een concert. Overdag mis je vaak de juiste focus of zoom om je beeld helemaal af te maken. Een extra camera meesleuren is een optie, maar Sony komt met nog een beter idee. De QX10 is een draadloze lens die verbinding maakt met je smartphone. Via je telefoon bedien je deze geweldig krachtige 18-megapixel-lens met 10x optische zoom.

Je kan de lens met een handig kliksysteem aan je smartphone vastmaken om je HDfoto’s of -filmpjes te maken. De bediening gebeurt immers helemaal met een bijbehorende app. Maar de twee hoeven niet per se in contact te staan. Je kan de lens ook ergens in een originele hoek achterlaten en je foto’s van op afstand maken, want de app maakt via wifi verbinding met de lens. Topidee en toptechnologie waar we van houden. Naast dit instapmodel heeft Sony ook nog de professionele QX100 voor de veeleisende fotograaf. Richtprijs: 199 euro (QX10) en 499 euro (QX100) Meer info: www.sony.be

PlayStation 4 Bijna 20 jaar nadat de PlayStation het levenslicht zag, mogen we de vierde telg van de gamemachine van Sony verwelkomen. De meest merkbare veranderingen zijn makkelijk te voorspellen: prachtige graphics, immense speelwerelden, supersnelle processoren... Kortom, je zal veel straffere games kunnen spelen met je nieuwe speelgoed. Maar waar maakt Sony het echte verschil? Met de nieuwe Dualshock 4 controller heb je nu een kleine touchpad tussen je vingers om op een meer natuurlijke manier de games te besturen. Daarnaast vind je op de Dualshock prominent de gloednieuwe Share-knop, waarmee je je eigen gamebeelden kan delen via YouTube, maar ook je vrienden live kan laten meekijken naar je prestaties. Een avondje gamen in je

luie zetel was nog nooit zo sociaal en interactief. Naast de Dualshock is de PlayStation 4 ook perfect te bedienen met de PlayStation Vita als tweede scherm. In vergelijking met de Xbox One, die we in 2014 mogen verwelkomen, zet PlayStation 100% in op de gamer, daar waar Xbox meer richting multimediacentrale gaat. Vandaar ook de bak topgames die klaarliggen voor de PS4: Killzone: Shadow Fall, Watch_Dogs, Final Fantasy XIV, Assassin’s Creed IV Black Flag en Fifa 14, om er maar 5 te noemen.

Richtprijs: 399 euro Meer info: www.playstation.be GUIDO MAGAZINE

Tekst Stijn Van Kerkhove

voor iOS

Gooi op reis snel de juiste zinnen richting ober of loketbediende met deze pasklare antwoorden in Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Archos GamePad 2 Wie denkt aan gamen onderweg, denkt aan de PlayStation Vita en Nintendo DS, of apps via de smartphone. Maar er zijn ook oplossingen die het beste van console en telefoon combineren, zoals het exotisch klinkende Archos. Met de GamePad 2 brengt Archos een opvolger van hun hybride gametablet. Als nieuweling op de gamingmarkt hebben ze ondertussen heel wat geleerd uit het experiment met de allereerste GamePad. Zo zijn de controllers verbeterd, komt er een HD-scherm en zit er een grotere batterij en snellere processor in het toestel. In tegenstelling tot de bekende draagbare consoles, moet je voor de GamePad 2 geen spelletjes op disk of cartridge kopen in de winkel, want dit speelgoed draait helemaal op Android.

body, bits & brains

Cool Apps

53


rubriekTiTel Film

JOsepH GOrDOnlevItt

regisseert zichzelf in ‘Don Jon’

“Voor mijn 21ste verjaardag heb ik een versie van de videosoftware Final Cut gekregen,” vertelt Joseph. “Sindsdien heb ik massa’s kortfilmpjes gedraaid, dikwijls met mezelf in de hoofdrol. Die filmpjes zit ik dan te monteren op mijn computer, ik zet er muziek onder, noem maar op. Dat zijn vingeroefeningen, en zo werd ik snel gewoon aan het zien van mijn eigen gezicht en het horen van mijn eigen stem. Dat heeft me geholpen, want veel acteurs zien zichzelf niet graag bezig. Daar worden ze een beetje ongemakkelijk van. Dus eigenlijk regisseer ik mezelf al tien jaar. Voor Don Jon voelde dat bijgevolg helemaal niet vreemd aan. Mijn favoriete regisseurs hebben een light touch met hun acteurs. Christopher Nolan is daar een voorbeeld van, en ook Steven Spielberg en Rian Johnson. Waarmee ik niet wil zeggen dat die regisseurs niet weten wat ze willen, integendeel, maar ze gaan zachtjes om met hun acteurs. Zo wou ik ook te werk gaan in mijn regiedebuut. Misschien zullen mijn acteurs me tegenspreken, maar ik voelde mezelf niet als de ‘baas’ van deze film. We waren een groep acteurs die goed samenwerkten en elkaar hielpen. Ik was in zekere zin hun ambassadeur. Ik moest er als regisseur alleen nog voor zorgen dat de camera’s op de

54

GUIDO MAGAZINE

Media watch Tekst Herbert De Paepe

De Amerikaanse acteur joseph Gordon-levitt is nog maar pas de dertig gepasseerd en heeft er al een Hollywoodcarrière op zitten waar anderen alleen maar van kunnen dromen. eind jaren negentig speelde hij vijf jaar lang een buitenaardse tiener in de sitcom Third Rock from the Sun.. Daarna begon hij aan een avontuurlijk parcours in onafhankelijke films als Gregg Araki’s misbruikdrama Mysterious Skin en rian johnsons regiedebuut Brick.. De laatste jaren zat Gordon-levitt in zowat elke intelligente blockbuster, denk maar aan Inception, The Dark Knight Rises, Lincoln en Looper.. en nu heeft hij ook zijn eerste eigen film geregisseerd: Don Jon,, een heerlijke komedie over een foute kerel die verslaafd is aan internetporno, ook al krijgt hij het mooiste lief ter wereld tussen de lakens (scarlett johansson). joseph Gordon-levitt kwam zijn filmdebuut persoonlijk voorstellen op het Film Fest Gent, waar de verzamelde pers een salvo vragen op hem mocht afvuren.

juiste plaats stonden, zodat we het verhaal efficiënt konden vertellen vanuit technisch oogpunt. Eenmaal ik Scarlett Johansson, Julianne Moore en Tony Danza aan boord had, had ik als regis-

serieus, maar Don Jon is in de eerste plaats een grappige film. Ik ben ervan overtuigd dat je de dingen beter zegt met een gevoel voor humor. Veel van mijn favoriete films hebben dat ook: Dr. Strangelove, Being There, Shampoo, Harold and Maude... Grappige films met een serieuze onderliggende boodschap. Het originele Don Juan-verhaal is een tragedie. In het stuk van Molière wordt hij vernietigd door zijn zonden en tekortkomingen. Dat wou ik niet in mijn film. Ik wou ruimte openlaten voor loutering. Al blijft Jon zichzelf. Hij spreekt zoals hij spreekt, hij is wie hij is, maar hij zet op het einde een paar babystapjes in de goede richting. Wat ik wel realistisch vind. In het echte leven veranderen mensen ook niet radicaal van de ene dag op de andere. In mijn film zie je echte mensen, in een waarachtige omgeving. Veel romantische komedies spelen zich af op hippe locaties: Manhattan, of Londen.... Dat wou ik niet. Ik wou de personages plaatsen in een doodgewone Amerikaanse middenklassebuurt. Vandaar dat de film zich afspeelt in New Jersey. Ik ben zelf opgegroeid in de suburbs. De San Fernando Valley, een voorstad van Los Angeles die je als het Westkust-equivalent van New Jersey kan beschouwen. “

“Heel veel mensen, zowel mannen als vrouwen, hebben onrealistische verwachtingen van seks.” seur inhoudelijk niet zoveel werk meer.” Don Jon is een film over hoe porno vrouwen reduceert tot voorwerpen. “Juist,” zegt Joseph, “maar ik zou dat gegeven willen opentrekken naar andere media. Alle media, nieuwe en oude, kunnen een impact hebben op menselijke relaties, liefde en seks. Heel veel mensen, zowel mannen als vrouwen, hebben onrealistische verwachtingen van seks, gebaseerd op beelden die ze hebben gezien. Dan gaat het niet alleen over porno, maar ook gewone films, tv-programma’s en commercials. Als een lekkere babe in een bikini wordt gebruikt om hamburgers te verkopen, dan wordt het meisje in kwestie evengoed gereduceerd tot een object. Dat klinkt allemaal heel

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


Film Media watch

insiDe llewyn DAvis

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014

CAsse-TÊTe CHinOis Toen de Franse regisseur Cédric Klapisch in 2002 de feelgoodkomedie L’Auberge Espagnol draaide, had hij vast niet gedacht dat die film over een zootje ongeregeld in een jeugdherberg in Barcelona een culthit zou worden bij de Erasmusgeneratie en dat hij twee vervolgfilms zou draaien. De titel van het derde deel (die zoveel wil zeggen als ‘Chinese Puzzel’) is vreselijk, maar dat gebeurt wel vaker bij Franse films - deel twee van de trilogie heette Les Poupées Russes. Maar dat is eigenlijk bijna alles wat we aan te merken hebben, want dit is een sprankelende, verfrissende komedie vol leuke, vinnig vertolkte personages en grappige situaties, gefilmd in een zomers New York. Als An American in Paris al jarenlang zo charmant wordt gevonden, dan heeft Klapisch de rollen amusant omgedraaid met deze zeer genietbare Frenchman in New York. Hou je ogen trouwens open: onze landgenote Cécile De France, die trouwens werd ontdekt in L’Auberge Espagnol, speelt een wulpse, ongeremde en vooral blote lesbienne.

CArrie Carrie, over een gepest tienermeisje met telekinetische krachten, was de allereerste roman van Stephen King. De filmrechten werden meteen verkocht, en niet aan om het even wie: Brian De Palma maakte in 1976 van Carrie een stijlvolle, angstaanjagende en succesvolle horrorfilm. De remake anno 2013 is van Kimberly Pierce (Boys Don’t Cry) en is even overbodig als een ijsblokjesfabriek op de Noordpool. De nieuwe versie zou trouwer zijn aan het boek, maar so what? Carrie sleept zich amechtig voort in een poel van bloed en irritant gesnotter van hoofdrolspeelster Chloë Grace Moretz, zonder ooit geloofwaardig of - en dat is erger - griezelig te worden. Wat een donkere dissectie had kunnen zijn van mentale wreedheid onder schoolgaande tieners en de nefaste gevolgen van een streng-religieuze opvoeding, verwatert in een weinig geinspireerd gorefest waarin zelfs een topactrice als Julianne Moore zich maar met moeite recht weet te houden. Het YouTube-promoclipje in de New Yorkse koffiebar was stukken beter dan de film zelf.

THe FiFTH esTATe Julian Assange, de enigmatische Australische hacker die een paar jaar geleden de wereld op zijn kop zette met de Wikileaks-onthullingen en zich sindsdien verschanst in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen (in de chique wijk pal achter Harrods; je kan een kijkje gaan nemen als je straks gaat kerstshoppen), was niet opgetogen toen hij hoorde dat deze film zou worden gemaakt. Assange ging zelfs zover dat hij de Britse acteur Benedict Cumberbatch persoonlijk aanschreef om hem te smeken toch maar niet in zijn huid te kruipen. Gelukkig trok Cumberbatch zich daar niets van aan. Hij liet hij zijn haren spierwit verven en mat zich een Australisch accent aan. Zijn lijzige, maar hypnotiserende vertolking is het hoogtepunt van een film die maar wat graag de Europese The Social Network zou willen zijn, maar daar niet in slaagt. Er worden wel wat pertinente vragen opgeroepen over klokkenluiders, journalisten en hun wederzijdse verantwoordelijkheden, maar die worden verpakt in een nerveuze stortvloed van videoclip-achtige beelden die het nu eenmaal weinig fotogenieke hackersgegeven schermbreed proberen uit te smeren. Dat lukt voor geen meter. Dichtklappende laptops als interpunctie na de zoveelste pedante praatscène? Dat pikten we één keer, maar daarna waren we het al beu. Om het hectische bestaan van Assange te illustreren, werd zowat overal in Europa gefilmd, ook bij ons. Al moeten ze stilaan wel uitkijken met scènes op de bovenste verdieping van het MAS, want Jan Verheyens Het Vonnis begon daar ook al. Straks wordt het nog een gimmick.

Tekst Herbert De Paepe

Het gevoel voor humor van de filmende broertjes Coen is sowieso al niet erg zonnig, maar hun nieuwste film Inside Llewyn Davis is zelfs voor hun doen bijzonder zwartgallig. Llewyn Davis is een folkzanger die aan de bak probeert te komen in de New Yorkse Greenwich Village in de jaren zestig. Daar is weinig romantisch aan, want Llewyn zit constant op zwart zaad en om niet dood te vriezen, slaapt hij op de sofa van vrienden en kennissen. Zijn leven zit in een doodlopend steegje (letterlijk) en de bizarre personages met wie zijn mislukte carrière hem in contact brengt, leveren weinig soelaas. Het klinkt als een deprimerende prent, maar de vitrioolhumor van de Coens maakt er toch weer een bijzonder vermakelijke film van. Bovendien zijn de liedjes erg mooi en is de melancholische winterfotografie een lust voor het oog. De hoofdrol wordt vertolkt door Oscar Isaac (uit Drive), en in de bijrollen herken je getalenteerd volk als John Goodman, F. Murray Abraham en een wel heel onwaarschijnlijke Justin Timberlake.

GUIDO MAGAZINE

55


Media watch

Blu-ray & DVD

ook op dvd en blu-ray 3D

Treme - Seizoen 3

Despicable Me 2

Al van bij het eerste seizoen is Treme - bedacht door de maker van het geniale The Wire - onze favoriete tv-reeks. De serie gaat over de veerkracht van de inwoners van New Orleans na de verwoestende doortocht van de orkaan Katrina in augustus 2005. Een aantal zeer realistische personages wordt gevolgd, maar de rode draad doorheen de reeks blijft de meeslepende muziek, de échte ziel van deze unieke stad. In het derde (helaas voorlaatste) seizoen is vooral de door Tim Robbins geregisseerde Mardi-Gras-episode (aflevering 7) kippenvel van begin tot eind. En zoals gewoonlijk blijven de donkere kantjes van New Orleans niet onderbelicht, zoals de schandalige fraude met reconstructiebudgetten en de onuitroeibare politiecorruptie. Geniet ervan, want het vierde en laatste seizoen zal slechts vijf afleveringen tellen. Dvd-extra’s:

The Music of Treme, Behind Treme: Chef Dinner, Behind Treme: Neville Brothers, Behind

Treme: David Simon, Audio Commentaries, Music Commentaries.

Nu de klad er stilaan zelfs bij Pixar begint in te zitten - de tijd van de echt meesterlijke computeranimatiefilms lijkt achter ons te liggen - rijst de ster van de onafhankelijke productiemaatschappij Illumination. Hoewel niet zo origineel en sprankelend als de eerste Despicable Me, behoort dit vervolg van het Amerikaans-Franse regieduo Chris Renaud en Pierre Coffin onmiskenbaar tot het betere werk. Visueel vuurwerk, vindingrijke kolder, goofy personages, topanimatie en een vleugje emotie, meer hoeft dat niet te zijn. De film zit letterlijk propvol gags (vooral van de grinnikende Minions natuurlijk, die volgend jaar hun eigen langspeelfilm krijgen): knip één keer met je ogen en je hebt drie vondsten gemist. Zolang Illumination zo gul blijft met ideeën (de Despicable Me-films werden trouwens geheel in hun Parijse studio geanimeerd), staat hen een gouden toekomst te wachten. Blu-ray extra’s: Audiocommentaar, featurettes, 3 minifilms.

ook op dvd ook op dvd

ook op dvd

Man of Steel ook op dvd

Tekst Herbert De Paepe

Kon-Tiki

56

Dat de duurste Noorse film aller tijden over de legendarische expeditie van hun nationale held Thor Heyerdahl zou gaan, was niet moeilijk te voorspellen. In 1947 voer Heyerdahl met een eenvoudig vlot de Stille Oceaan over, waarmee hij zijn (foutieve) hypothese wou staven dat de Polynesiërs afkomstig zouden zijn uit Zuid-Amerika. Een epische, iconische expeditie, die weelderig werd verfilmd door Joachim Rønning en Espen Sandberg. Ze nemen geregeld een loopje met de werkelijkheid - deze geromantiseerde avonturenfilm is allesbehalve een docudrama - maar de film kiest met een jongensachtige, welhaast spielbergiaanse flair het ruime sop. Wat volgt is een genietbare, uitstekend in beeld gebrachte avonturentocht met een torenhoog ‘Kuifje’-gehalte. Hijs de zeilen! Blu-ray extra’s: Trailer, Making of.

Star Trek Into Darkness Beetje een bizarre film, het vervolg op de Star Trek-reboot uit 2009. De actiescènes - en dat zijn er nogal wat - zijn formidabel georkestreerd, maar tegelijkertijd lijken ze eigenlijk net zo fake als in de originele Trek-reeks. Star Trek Into Darkness heeft iets steriels, alsof regisseur JJ Abrams met zijn gedachten al bij Star Wars VII zat, zijn volgende project. Wat best mogelijk is natuurlijk. En er is nog een probleem: om de iconische slechterik Khan te spelen, werd de Britse acteur Benedict Cumberbatch aangetrokken. Nu heeft die een stem als een uitbarstende vulkaan, maar hij ziet eruit als een koorknaap. We konden de dreiging die hij probeerde uit te stralen onmogelijk serieus nemen. Dit gezegd zijnde: Star Trek Into Darkness blijft wel een SF-spektakel waarbij je ogen te kort komt. Blu-ray extra’s:

Attack on Starfleet, The

Klingon Home World, Creating the Red Planet, The Enemy of My Enemy, Brawl by the Bay, Ship to Ship, Safety First – Easter Egg, Bloopers.

Two Mothers Wat is Two Mothers, een zich aan een fraaie Australische baai afspelend drama van Anne Fontaine, een rare prent. Het verhaal van twee hartsvriendinnen van in de veertig die het met elkaars tienerzonen doen in een bizarre ménage-à-quatre, is volstrekt ongeloofwaardig. En toch heeft de film iets te vertellen over hoe gezichtsvernauwende isolatie ertoe kan leiden dat maatschappelijk onaanvaardbare relatieconstructies als normaal worden beschouwd. Alles baadt in een lichtjes surreële, bijna incestueuze erotische waas, met de goed geconserveerde Naomi Watts en Robin Wright bijna in elke frame in badpak. Helaas wordt hun acteerprestatie verknoeid door veel minder getalenteerde Australische jongelieden, die er niet in zijn geslaagd ons te doen geloven dat deze elegante, intelligente vrouwen voor hen alles op het spel zouden zetten. Intrigerende film, maar niet echt geslaagd. Blu-ray extra’s: Trailers.

Hoewel Zack Snyders Man of Steel een serieuze poging doet om het meest iconische personage uit de comicgeschiedenis te herdefiniëren, is dit allerminst de Supermanfilm waarop wij zaten te wachten. Christopher Nolan en David S. Goyer (de mannen achter de The Dark Knight) kleuren buiten de canon met hun gedurfde script, maar dit verhaal over een twijfelende, onwillige superheld perst bijna al de fun uit het personage. Superman is Batman niet. De Man van Staal zou een hoopgevende held moeten zijn, He Who Came First, maar in deze film komt hij de feiten achterna gehold. Enfin, gevlogen. Pas op het einde beslist Kal-El om journalist te worden bij The Daily Planet, nadat hij al heeft moeten afrekenen met zijn Kryptonese aartsnemesis Zod. Interessante, maar volgens ons foute keuzes. Dat Zack Snyder een en ander bovendien met zijn gebruikelijke bombast in beeld brengt, helpt al evenmin. Nogmaals rebooten dan maar? Blu-ray extra’s:

Krypton Decoded, All-Out

Action, Strong Characters, Legendary Roles.

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


media watch

ook op dvd

Boardwalk Empire - seizoen 3

Oh Willy...

In het derde seizoen van het door Martin Scorsese in gang getrapte maffia-epos Boardwalk Empire krijgt Nucky Thompson (Steve Buscemi) er een vijand bij die zelfs een woesteling als Al Capone doet verbleken tot een sentimenteel watje. Gyp Rosetti, een op gore wurgseks kickende Siciliaan met een in licht ontvlambare kerosine gedrenkt lontje, blokkeert de smokkelroute die Nucky en zijn handlangers gebruiken om hun ladingen illegale drank naar New York te voeren. Resultaat: er vallen lijken als vliegen. En dat is niet alles, want Nucky krijgt ook nog af te rekenen met driedubbele vrouwenmiserie, niet in het minst met zijn steeds mondiger wordende wettige echtgenote. Brutale en superieure gangsterverhalen, subliem in elkaar gevlochten, snedig geacteerd en compromisloos in beeld gebracht.

De meest bekroonde Vlaamse film ooit heet niet Daens of The Broken Circle Breakdown. De iets minder dan 17 minuten durende poppenfilm Oh Willy... van het duo Emma De Swaef en Marc James Roels won meer dan 75 internationale prijzen, een duizelingwekkend aantal. Dat heeft volgens ons weinig te maken met het warrige, moeilijk te volgen verhaaltje, maar wel met de fabelachtige look van de film. Dit is verbluffende stop-motion, meticuleus en vol engelengeduld in elkaar geknutseld met allerlei soorten textiel. Sommige beelden zijn echt ongelooflijk, van een bijna epische kwaliteit. Als dit jonge, getalenteerde koppel vroeg of laat een script in handen krijgt dat deugt, zijn ze misschien wel in staat de mooiste poppenfilm aller tijden te maken.

Blu-ray extra’s: Audiocommentaar, Distilling Season 3: Boardwalk, Director’s Chair: Scorsese on Sea-

Dvd-extra’s: Making of, trailer, setfoto’s,

son 3, New Characters, American Empires, Newsreels, Boardwalk Chronicle.

kortfilm ‘Zachte Planten’.

ook op dvd ook op dvd ook op dvd

Falling Skies Seizoen 1

Battlestar Galactica: Blood & Chrome Toen Battlestar Galactica het in 2009 na vier seizoenen voor bekeken hield, werden de sets afgebroken en vernietigd. Maar toen producer David Eick ruim twee jaar later rond de tafel zat met ideeën voor een videogame, begon het alweer te kriebelen. Wat op papier stond, was misschien wel goed genoeg voor een prequel... Zou het script ook verfilmbaar zijn zonder sets, door uitsluitend CGI-beelden te gebruiken? Het antwoord verscheen eerst in de vorm van een webserie, die later werd gecondenseerd tot een tv-film. Ja, de uit de computer tevoorschijn getoverde decors zijn spectaculair. Maar nee, ze zijn niet half zo realistisch als die waarmee we in 2004 werden verbluft. En nogmaals nee, deze vroege missie van de jonge William Adama voegt niets essentieels toe aan de serie. Kan iemand de stekker definitief uit het stopcontact trekken, please?

dvd-extra’s: Geen.

Blu-ray extra’s: Documentaire, Featurette.

Blu-ray extra’s: Geen.

Happy

november 2013 ~ januari 2014

Weinig fans zullen The Meaning of Life als hun favoriete Pythonfilm bestempelen, daarvoor is het cultgehalte van voorgangers Holy Grail en Life of Brian te hoog. Maar het is wel een historische prent, want dit was het allerlaatste wapenfeit van de voltallige Monty Python. The Meaning of Life is inmiddels dertig jaar oud, maar deze geremasterde en met relevante extra’s (een uur lang in één kamer met alle overlevende Pythons, laat maar komen!) volgepropte blu-rayversie bewijst hoe springlevend, invloedrijk en vooral ook hoe goed deze absurde sketchfilm blijft. En hoe geweldig die jongens - nou ja, in 1983 waren ze al veertigers - konden acteren. Er zijn een paar zwakkere momenten, maar over het algemeen buitelt dit anarchistische huzarenstuk van het ene absurde hoogtepunt naar het andere. En ook hun liedjes blijven grappig. Every sperm is sacred! Blu-ray extra’s:

Audiocommentaar, The

Meaning of Monty Python, Singalong, Inleiding door Eric Idle, The Snipped Bits, The School of Life, Song and Dance, Songs Unsung, Selling The Meaning of Life, Fish: The School of Life, Soundtrack for the Lonely.

GUIDO MAGAZINE

Tekst Herbert De Paepe

Iedereen is op zoek naar geluk. Maar waar ligt het? Aan het eind van de regenboog? Op je bankrekening? Of in de glimlach die je van anderen krijgt? Documentairemaker Roko Belic trok de wereld rond, op zoek naar wat mensen gelukkig maakt. Veel ophefmakends is hij daarbij blijkbaar niet te weten gekomen. De gesprokkelde getuigenissen zijn een enkele keer ontroerend, vaak banaal en altijd ergerlijk oppervlakkig. En toen dan ook nog psychologen werden opgevoerd om hun praatjes te komen vertellen, begonnen wij uitbundig te geeuwen. Nee, gelukkiger zijn we van deze film niet geworden. Happy is hapklaar voer voor makkelijk beïnvloedbare lieden en zweverige new-age wolligaards. Filmliefhebbers vinden vast wel een substantiëler schijfje om in hun dvd-speler te schuiven.

Falling Skies, een sciencefictionreeks onder supervisie van Steven Spielberg, werd bedacht door Robert Rodat, de scenarist van Saving Private Ryan. Het is dus wellicht geen toeval dat Falling Skies, veel meer dan een serie over aliens en ufo’s, vooral een oorlogsreeks is geworden. In indrukwekkende filmische beelden wordt de strijd verteld van een gewapend volksverzet tegen een buitenaardse invasie. Als je weinig interesse hebt in militaire strategie, riskeer je dat Falling Skies je koude kleren niet raakt. Hoewel zijn naam prominent op het doosje prijkt, mist deze reeks ook de magie die je normaal gezien associeert met Spielberg en buitenaardse wezens. Nou ja, Spielberg gaf zijn regisseurs de opdracht voor Falling Skies de rauwe look van Children of Men na te streven, en dat is grotendeels wel gelukt. Rest ons nog te melden dat de hoofdrol wordt gespeeld door Noah Wyle, in zijn eerste grote rol na vijftien jaar ER.

Monty Python’s The Meaning of Life

57


Media watch

strips (RW/Vertigo/Lion)

Fables Deluxe Boek Een In 2010 bracht uitgeverij De Vliegende Hollander twee delen uit van ‘Fables’, een sprankelende comic die binnen de grenzen van de mainstream wonderlijke dingen doet. En dan gaven ze er de brui aan. Nu, drie jaar later, waagt uitgeverij RW zich aan een reboot van deze knap geschreven, haarscherp getekende en razend originele comic. Er wordt vanaf het begin herbegonnen, maar dan wel in een gepimpte luxeversie onder hardcover. De premisse? Sprookjesfiguren bestaan echt. Sterker nog: ze zijn onder ons, maar dan wel incognito, ergens in de catacomben van New York, en ze worden geleid door de keiharde bitch Sneeuwwitje. Te belachelijk voor woorden? Wacht tot je ondergaat wat scenarist Bill Willingham allemaal uitvreet met dat concept. Net zoals zijn illustere collega’s knappe dingen hebben gedaan juist door iets inherent idioots als superhelden serieus te nemen, gaat hij bloedernstig aan de slag met zijn modern sprookjesconcept, zodat je helemaal wordt meegezogen in zijn parallel universum.

(Oog & Blik / De Bezige Bij)

Munch De kans dat je al van de Noorse tekenaar Steffen Kverneland hebt gehoord, is tamelijk onbestaande. Alhoewel. Misschien heb je eerder dit jaar de stripbiografie Herr Merz opgepikt, over de Duitse kunstenaar Kurt Schwitters. Die werd getekend door Lars Fiske, ook een Noor, alsook een kompaan en drinkebroer van Kverneland. Het lijvige boekwerk Munch begint met een scène waarin Fiske en Kverneland samen in een dronken bui het Munch-museum in Oslo bezoeken. Kverneland bezweert zijn vriend en collega dat hij een stripbiografie van de grote schilder (Edvard Munch, die van De Schreeuw) zal maken zonder zelf één zin te bedenken, louter door gebruik te maken van bestaand archiefmateriaal. En dat hij daar een jaar over zal doen. Dat jaar werden er zeven. In 250 bezwerende pagina’s, die indringend meanderen van karikaturaal naar realistisch, schetst Kverneland een beklijvend portret van de getormenteerde kunstenaar.

(Dupuis)

De avonturen van Kuiken I Vergis je niet. Dit album zou je op het eerste gezicht kunnen houden voor een zoveelste slappe dierengagreeks, of een mierzoet peuterproduct uit de stal van Studio 100. Niets van dat alles, want De avonturen van Kuiken I is een bundel filosofische nonsensverhaaltjes waarin een pasgeboren kuiken worstelt met cartesiaanse dilemma’s en andere existentiële beslommeringen. De Frans-Belgische schrijver, dramaturg, essayist en filmregisseur EricEmmanuel Schmitt wijsgeert er vrolijk op los op een manier die soms aan Philippe Geluck z’n ‘Kat’ doet denken, maar dan wat baloriger. Tegelijk springen zowel Orwells Animal Farm als de fabels van La Fontaine je voor de geest. Schmitt kan rekenen op een van de vaardigste humoristische tekenaars uit het vak. Janry - die van ‘De Kleine Robbe’ - penseelt de filosoferende boerderijdieren met een humoristische zwier zoals vóór hem alleen Franquin en Gotlib dat konden. Een donzige strip met heerlijke weerhaakjes.

(TJ Editions)

(Vrije Vlucht/Dupuis)

Ypres Memories

Ivan Ivanka

Dat er in de aanloop naar de honderdjarige herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog loopgravenstrips van de persen zouden rollen, dat viel te voorspellen. Ypres Memories, van de nieuwe Engelse uitgeverij TJ Editions, wordt echter als ‘official graphic novel’ van de herdenkingen gelanceerd (wat wil zeggen dat het boek niet enkel in stripen boekhandels, maar ook in oorlogsmusea te koop is) en verschijnt uiteraard ook in het Nederlands. De strip is een wat aangedikte versie van het in 2000 verschenen Henry’s Dagboek van Philippe Glogowski, over de ervaringen van Schotse soldaten aan het IJzerfront. Nu is Glogowski geen auteur met een grote A - de man is in het stripwereldje vooral bekend als een vaardige letteraar - maar zijn in de Dupuisstal gerijpte teken- en vertelstijl is toegankelijk genoeg om een groot publiek te bereiken aan beide kanten van het Kanaal.

Wat zullen we nu krijgen, uitgeverij Dupuis die een sexual fantasynovelle uitgeeft? In de min of meer libertijnse ‘Vrije Vlucht’-collectie weliswaar, maar dan wel voor het eerst op sacocheformaat. Frustrerend voor de verzamelaars die al 25 jaar die grote gekartonneerde albums op hun schap koesteren, doch dit terzijde. Ivan Ivanka, een uit de hand gelopen guilty pleasure van onze in de tekenfilmindustrie gepokte en gemazelde landgenoot Benoît Feroumont, is een sisser. Het ‘stoute’ verhaal over een behekste secretaresse die haar baas-met-losse-handjes omtovert tot een gewillige maîtresse, is even ongeloofwaardig als oninteressant. De pseudo-mangatekeningen zijn niet aantrekkelijk en - dodelijk voor dit soort erotische fantasieën - helemaal niet sexy. Nee, wij zaten echt niet te wachten op een cartoonversie van Pichard, Crepax of Manara. En nog veel minder op een strip à la Vijftig Tinten Grijs. Trek die broek maar snel weer op.

Tekst Herbert De Paepe

Verdwaald

(Oog & Blik / De Bezige Bij)

Het boek was nog niet eens verschenen toen Verdwaald van de Vlaamse tekenares Shamisa Debroey al het etiket ‘debuut van het jaar’ kreeg opgekleefd. Voorbarig? Overdreven? Misschien wel, maar anderzijds is dit ook geen strip die je zomaar opzij kan leggen. Shamisa is de dochter van een Afrikaan en een NGO-medewerkster. Vader zorgde slechts voor Shamisa tot ze drie was; moeder was vaak op reis voor haar werk. Afwezige ouders dus, en het holle gevoel van wachten, gemis, leegte en teleurstelling dat daaraan vasthangt, heeft de jonge auteur vrij overtuigend in haar debuutstrip weten te vangen. Al zijn er ook minpunten. Haar beschouwende teksten lijken wel uit een jongemeisjesdagboek geplukt, inclusief fouten en kromtaal. Verder wordt haar intuïtieve, weinig leesbare illustratiestijl al na een tiental pagina’s vermoeiend voor de ogen. Er wordt vooral veel gewacht in deze strip. Wij wachten eigenlijk nog altijd tot het verhaal begint.

58

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


GUIDO

STUDENT

PACK

GRATIS ZOLAN

VOORRG DE STREKATAD

SINCE

afspraak op de campus


Media watch

CD De Jeugd Van Tegenwoordig: Ja, natúúrlijk! Rappers Vjèze Fur, Faberyayo, Willie Wartaal en producer Bas Bron gaan lekker. Weekendjes benden op Belgische podia, daarna een barkie uit de muur in Amsterdam, doorgaan tot je breekt en dan een paar daagjes brak zijn, De Jeugd is een wereld van inside-jargon op zich. Bas Bron is de sterke producer achter hun uiterst aanstekelijke klank ergens tussen dance en hiphop en de heren kleuren verder alles stemvol en extreem taalcreatief in. Lachen, dollen, feesten, daar ben je zeker van bij hun albums. Het wordt ook geen streepje fletser. ‘Op een sexuele wijze’ mag rustig een vloervullertje worden, stomend geile dancefunk. Of ‘Bewuste sabotage’, lekker schouderstampen met een onderkoelde Faber, een weggelopen Le Le-track. Of de hilarische intro van ‘Gekke boys’, die meteen ook het platte, maar o zo leuke refrein wordt. Bovendien geeft De Jeugd je in elk van hun songs echt een mening mee, als je goed luistert. Dat versterkt de muziek. Nog even lachen met toneeldocenten in ‘De toneelacademie’, of ongegeneerd dik knipogend gangsta gaan op ‘Benden’, op een beat waarop Kempie en Hef sowieso jaloers zijn. Sterke plaat, zoals altijd.

Machinedrum: Vapor City Met een grauwe metro van Burial, ijle drum & bass-ritmes, weemoedig verslonden stemmen en raggaecho’s schuif je Vapor City binnen. Heerlijke sfeerzetter. De toetsen in volger ‘Infinite us’ brengen wat licht in de diepte; de diepe drum & bass en vrouwenstemmen in de verte blijven. Dit kan en moet misschien de klank zijn van Berlijn, waar Travis Stewart alias Machinedrum, momenteel woont. Of jouw stad, waar je ’s nachts - dit is muziek die om nacht vraagt - ronddwaalt. Hopeloos of blij, verward of glashelder, het is op jouw aanvoelen. Post-hiphopbeats, post-dubstepbeats, post-nog-een-en-ander, maar net daardoor heel fijn om naar te luisteren. Wars van labels, vol van gevoel, wasem van hét onbestemde nachtstadsgevoel, tasten naar een identiteit in een anonieme plek, en gewoon ook warme koptelefoonbeats. De stemflarden blijven een vaste waarde, de zachte marsbeat voelt vaak Afrikaans aan. Gekraakjes, kijken naar je stad van onder je hoodie, op weg naar een feestje, op weg naar huis en duidelijk alleen voor jouw oren. Net niet het geniale en unheimliche van Burial, maar dicht in de buurt.

Sleigh Bells: Bitter Rivals Reign of Terror, hun vorige album, was een splinterbom en een statement van snedige pop, middels de stem van Alexis Krauss en de ruige hardcoregitaar van Derek Miller. Hun derde plaat is meer van hetzelfde en dat bedoelen we niet eens slecht. Goed, we kennen het recept en die lijn wordt doorgetrokken, maar het blijft even krachtig als dynamisch. Wat meer melodie misschien, en daar heeft Sleigh Bells wel deugd van. Alexis zingt ook net iets meer dan dat ze onophoudelijk roept. Als je op een nog extremere sound hoopte, zal je misschien teleurgesteld zijn, maar we kunnen ons wel vinden bij Sleigh Bells 2013. De metaltoets is minder aanwezig, de synths eisen een nieuwe rol op en uiteraard verandert de totale sound daardoor, maar de ontploffingen en hakkerige gitaarstukken zijn er nog steeds. Het nijdige trekje om de lippen van Krauss heeft een streepje lievere lipstick gekregen, luister maar naar ‘Young legends’. Iets als M.I.A die halfslapend een song schreef? Of koeien en rake trompetten in het refrein van ‘Tiger kit’. Niet even sterk als Reign of Terror, wel een fijne plaat.

Tekst Laurent Derycke

The Dead Color: The Dead Color

60

Soms hoor je het meteen. Dat het eigenlijk wel goed zou moeten komen met een band. Een klank, een eigen gezicht. Wij denken nu al dat The Dead Color hét heeft. Velen bewandelen het synth-pad, weinigen komen ermee weg. Zelf zeggen ze Moroder, Vangelis, New Order, zo’n beetje de standaardvinyls die je op elke rommelmarkt kan vinden, wat zeker wil zeggen hoe hard de synth de jaren tachtig inpakte. Maar de synths van The Dead Color sluiten voor ons naadloos aan bij het bruisen als een Goose in ‘Synthia Rhode’, de warmste cool tussen Depeche Mode en pure Franse coldwave in ‘Places’, soms de gloeiende nijd van Trent Reznor op zijn noisebest, bombast en toch ruimte als Kavinsky, speelsheid als Teddiedrum of Commodore 64-gamesoundtracks uit hun tijd gerukt in een retestrak geheel van synthzoemen en -brommen. Mét daarenboven de stem van Erik VH, een stem die klopt. De songs vloeien van emotie en melodie, ingetogenheid naar het zwerk en terug, als vallende sterren vol, leven, feest en pop. Een sterk debuut én een mooie hoes!

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


muziek media watch

Horses Perfect op zijn plaats in de zondagavond van Duyster op Studio Brussel, maar nu ook minder bang van het radiodaglicht: Horses. Een bloedzuivere songwriter, een pracht van een debuuttitel, ‘Clear Crystal Air’, op een heel fijn debuut bovendien. Frontman Bert Vliegen zet zich schrap voor mooie podia.

GUIDO: Waaruit is het gegroeid, teksten of muziek? Bert: Teksten. Ik ben niet zo’n goeie gitarist, ik heb er me nooit in verdiept. Mijn gitarist heeft een Gretsch en een pedalboard, mijn gitaar staat hier met een stembakje en één delay, je ziet het verschil. (lacht) Het tweede nummer dat ik ooit heb geschreven staat nu op de plaat, dus het gaat me wel af. Dan blijf je dat doen. Het is een heel breed palet, een fijn leeg canvas.

in de studio, over het frontman zijn, want hij is dat ook bij Sophia. Geen compromissen. Hij heeft zijn stempel drukt. Ik vind echt dat hij de plaat beter heeft gemaakt. Hij kan heel goed de essentie van een song vinden en vatten. Op klank én inhoud. GUIDO: Je verklapte net dat je al aan de tweede plaat bezig bent. Bert: Ik schrijf nu vaker op toetsen, of vanuit een loop, minder op gitaar. Ik verlaat ook meer de structuur en opbouw van een popsong. Nu begin ik met een begin en dan zie ik wat daarna moet komen, lineair. Als het even vastloopt, laat ik het een tijd liggen en pik het daarna weer op. Vroeger gooide ik vaak te vlug iets weg. Ik voel het ook al in mijn muziek, ik denk dat het nu meer over gevoel gaat en dat ik er als zanger scherper omlijnd zal uitkomen. Misschien is het nog vroeg, maar ik voel dat er iets aan het veranderen is. Ik maak het canvas nog leger om te beginnen. GUIDO: Jullie hebben een Amerikaanse sound. Bert: Ik hou heel veel van The Flaming Lips, Sparklehorse, Grandaddy, Elliott Smith, Neil Young... Ik herken me erin, dat weidse, dat opene. Bij de Britse dingen voelt het soms - tja - anders. My Bloody Valentine en Fuck Buttons vind ik ook wel goed. Maar voor songwriters kom ik toch steeds weer bij Mark Linkus en Elliott Smith uit. GUIDO: Wat is je ambitie met de plaat? Bert: Drie doelen: eens in de grote zaal van de AB spelen, dat doen we binnenkort. Een sessie spelen op Duyster, dat staat ook op het programma. En Pukkelpop! Vervolgens tijd om een tweede plaat te maken en de ambities aan te scherpen.

Tekst Laurent Derycke

GUIDO: Je debuutplaat is er. Spannend? Bert: Begin augustus was de eindmix klaar. Ik ben de plaat eigenlijk al een beetje beu. (lacht) Nee, ik speel de plaat graag, maar mijn hoofd zit al bij de volgende. De reacties zijn goed, Studio Brussel pikt het op, Radio 1 ook. Stubru heeft een song opgepikt die wij niet per se als single zagen. Wel gek. GUIDO: Jullie hadden de hele plaat gestuurd? Bert: Een andere song eigenlijk. Zij hebben naar de hele plaat geluisterd en er een ander nummer uitgekozen. Het wordt ook overdag gedraaid, een positieve verrassing. GUIDO: Het is intieme muziek. Bert: Ik heb het ook niet gemaakt met een popmuziek-mindset. Ik ben begonnen met dit soort muziek en het voelt als wat ik moet doen, waar ik me thuis voel. GUIDO: Je kan je kwetsbaar opstellen? Bert: Inderdaad. Het geeft een heel leuke spanning tussen mezelf en het publiek. Ik voel me daar wel comfortabel bij. Het is redelijk donkere muziek. GUIDO: Donkere mens? Bert: Anders maak je zo’n plaat niet. Ik ben in het dagelijkse leven wel vrolijk. Maar vrolijke nummers, nee. Het voelt me te veel als een stijloefening aan. Ik ben ook geen muzikant van opleiding, ik studeer journalistiek. GUIDO: Muziek of journalistiek? Bert: Beide. Alle twee geen nine-to-fivejobs. Mocht ik volledig afhankelijk zijn van muziek, dan zou ik misschien wel te veel druk voelen. Dat je goeie nummers móet maken. Het is ook onrealistisch om van je muziek te kunnen leven tegenwoordig, je moet al een enorme hit schrijven. Natuurlijk wil ik tot mijn vijftigste platen blijven maken, maar ik hoef er niet per se van te kunnen leven.

GUIDO MAGAZINE

61

“Het is redelijk donkere muziek. Ik ben een wintermens.”

november 2013 ~ januari 2014

GUIDO: Wat kunnen we verwachten? Bert: Tien songs, er zit een lijn in. Alle nummers hebben met elkaar te maken en als je de teksten leest, ontdek je dat ook. Sommige personages, sfeer, verwijzingen die je al dan niet snapt... Het is zeker geen vrolijke plaat, maar toch met een hoopvol kantje, over hoe je leven kan veranderen en hoe je ermee omgaat. Ik schrijf altijd vanuit mezelf. Muzikaal is het tien keer iets anders. De plaat werkt goed bij valavond of ’s avonds, maar luister gerust wanneer je wil. Maar dat avondgevoel heb ik er wel bij. Ik ben meer een wintermens. GUIDO: Wat bracht producer Robin ProperSheppard? Bert: In het begin was dat een beetje intimiderend. Constant verhalen over hoe hij Nirvana nog live heeft gezien, die maakt al twintig jaar platen. Maar na twee dagen was die muur volledig weg en werd het heel fijn. Ik had ook nog nooit een plaat gemaakt. Deftig leren zingen


rubriektitel

Mintzkov Een sterke eenheid van eilandjes, vindt Philip Bosschaerts, zanger van Mintzkov. En altijd de verwondering houden. In je muziek het onverwachte maken, denkt bassiste Lies Lorquet. Een mooie synthese van Mintzkov. Een heel zuivere en integere musiceer-ethiek. Daar kan alleen maar sterke, mooie muziek van komen. Sky Hits Ground is heel hard zo’n plaat.

we iedere keer terugkoppelen. Voor vier songs de basis opnemen, terug naar het repetitiekot, luisteren wat we opgenomen hebben en beslissen hoe we het moeten afwerken. Volgende sessie. Zo hebben we het album in die kleine opnamesessies opgebouwd. GUIDO: Zijn jullie tegen grenzen aangelopen? Lies: Die kennen we. Die moet je op voorhand inschatten en niet met onrealistische ideeën komen aanzetten. Ik weet dat we de drumpartijen en de bas moeten voorbereiden. We kunnen niet naar de studio gaan en een nummer opnemen zonder dat elke slag van de drum bepaald

62

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014

Media watch Tekst Laurent Derycke

ment van denkt dat een song er honderd keer beter van zou worden. In de studio is daar geen plaats voor. We hebben vooraf in het repetitiekot alles hard geoefend. Toen we begonnen in de studio, was het duidelijk: geen streken! Dat wist iedereen. Philip: Ik ben daar heel trots op. Lies: Maar het vergt ook veel. (lacht) GUIDO: Hoelang hebben jullie opgenomen? Philip: We zijn vorig jaar eind november begonnen en we zijn gestopt in juni. Dat klinkt lang, maar we hebben in kleine sessies gewerkt om het overzicht te blijven behouden. Zo konden

GUIDO: Was het een bevrijding om zelf te producen? Philip: Het was de eerste keer dat het kon. We hebben veel geleerd van onze vroegere producers. Persoonlijk vind ik het heel leuk om bij elke plaat iemand anders mee in het verhaal te hebben. Deze keer waren wij dat. We waren er klaar voor, ik vond het bevrijdend en leuk. Je merkt dat we allemaal goeie ideeën hebben na al die jaren platen te hebben gemaakt. Lies: Maar het was ook, en dat bedoel ik echt positief, heel hard. In het inhouden van bepaalde willetjes of bepaalde ideeën waar je op dat mo-


muziek Als Min Chul met een fancy drumfill aan komt zetten… Bij ons mag het niet fout klinken voor de grap. Als je met vijf speelt en je bent samen iets aan het zoeken voor een song, dan kan het zijn dat iemand heel hard op dreef komt en het muzikantenmuziek wordt. Een blik van een ander is dan meestal genoeg om dat meteen te stoppen. Philip: Dat was deze week nog met Min Chul. Hij speelde ineens een rimshot tijdens een bepaald stuk van een song. Dat werkt bij andere bands, niet bij ons.

Stomme kleine fouten GUIDO: Voel je meteen sfeer als je de repetitieruimte binnenkomt? Philip: Wij repeteren ’s morgens. Lies: Ik heb altijd een ochtendhumeur, maar da’s niet erg. Philip: Op zich - en ik vind dat niet lelijk om te zeggen - is het altijd gewoon werken. Maar dat werk is wel heel leuk. Het kost tijd en het kost moeite en ik ben altijd heel zenuwachtig als ik met iets nieuws kom. Lies is bijna altijd de eerste om te zeggen: “Tof, wat is de volgende stap?” Zo heb ik mezelf door de jaren heen een mechanisme opgelegd waarin ik op voorhand al met veel criteria rekening hou. GUIDO: Zou je de Mintzkov van 13 jaar geleden nog herkennen? Philip: Ik ben op bepaalde vlakken nog steeds dezelfde. Ik doe dit heel graag en ik ben nog steeds heerlijk verwonderd door de stomme, kleine fouten waar iets moois uit voortkomt. Een verkeerd akkoord pakken op mijn gitaar, waar dan een song uit groeit. De hartslag erin zien kloppen tot het een afgewerkte song is. Voor die magische momenten doe ik het. En verder zijn we misschien een klein beetje wijzer geworden. GUIDO: Wat is voor jullie het fijnste aan muziek maken? Lies: Als Philip iets speelt en ik speel daar iets bij en ik op dat moment weet dat ik die partij zo zal spelen voor de rest van mijn leven. Dat het juist en goed zit. En als iedereen goed gezind is. Ieder van ons heeft een speciaal en tof gevoel voor humor dat ik nergens anders terugvind. Muzikantenhumor. Ik heb iets bij onze band wat ik nooit bij andere mensen heb. Philip: Het moment waarop iets ontstaat, dat je deuren opent en alle mogelijkheden zijn er nog. In mijn hoofd spelen dan orkesten mee. Zelfs al heb ik nog maar twee akkoorden na elkaar, die kloppen met de twee woorden die ik erbij zing. Dat zijn fantastische momenten. GUIDO: Wat houdt deze plaat samen? Persoonlijk vind ik het jullie beste. Philip: Dat vind ik ook! (lacht) Ik ben trots op al ons werk en waarschijnlijk zal ik je bij de volgende plaat hetzelfde zeggen. GUIDO: Alles gaat veel te vlug vandaag. Lies: Daar wordt ook op gemikt. Luister nu, ga nu kijken, want die komen nooit meer terug! Alles moet instant entertainment zijn… Maar daar kunnen wij ons niet mee bezighouden.

media watch

is. En ik als bassiste hoor daarbij, want wij liggen in elkaars verlengde. Dat is misschien niet altijd even tof, want er kruipt veel werk in. Tijdens een opname hebben we nooit: oei, dit kunnen we niet, we gaan terug naar huis! Philip: Je kan ook niet meer als de oude dinosaurusgroepen je plaat in de studio schrijven. GUIDO: Philip, jij schrijft de teksten. Leg je daar meteen ook een gevoel voor de song in, of begrijpt de groep dat in de repetitie? Philip: Ik krijg die vraag niet van hen. We vertrekken vanuit muziek, een riff, een begin van een song, een flard melodie… Van daar groeit het verder met hen, en krijgt het kleur en richting. Lies is de eerste om erop in te pikken en volgt vaak mijn basisidee. Dan volgen Min Chul en de rest. Iedereen heeft invloed. GUIDO: Bas en drum zijn de basis. Lies: We hebben nooit een nummer klaar waar nog drum en bas bij moet. Ik zou dat wel eens leuk vinden, dat alles er is en ik dan echt nog mijn zin mag doen. Meestal zijn Min Chul en ik eerst klaar, wat natuurlijk inhoudt dat we dan vaak nog maanden aan een stuk hetzelfde moeten spelen voor de andere partijen er zijn. Ik klaag niet, want muziek is mijn job, maar wat afwisseling zou ik niet erg vinden. Wat zou het geven als ik eens mocht doorzoeken op een song? Philip: Ik heb net hetzelfde. De basissong schrijven, dat gaat vaak heel snel. Dan de hartslag erin krijgen met de bas en de drum. Daarna komt het middenstuk: zoeken naar mogelijkheden en arrangementen. Dat duurt vaak heel lang bij ons. Persoonlijk zou ik graag eens meer tijd en invloed willen hebben op dat middenstuk. Maar sommige dingen moeten hun beloop hebben. Lies: Ik zou ooit eens een nummer willen zonder bas. Dat ik tijdens de set even van het podium kan. (lacht)

“Voor instant entertainment ben je bij ons aan het verkeerde adres.”

Frisse strenge blik

november 2013 ~ januari 2014

GUIDO MAGAZINE

Tekst Laurent Derycke

GUIDO: Wordt het na dertien jaar moeilijker om een song te laten ontstaan? Lies: Wij mogen blijkbaar niet als dEUS klinken, daar letten we op. Philip: Mijn stem leunt aan bij het timbre van Tom Barman en daar heeft men ons al uitentreuren op gewezen. Pas op, bij de recensies van deze plaat is het de eerste keer dat het daar niet meteen over gaat. Daar ben ik wel blij om. Op zich is het natuurlijk ook niet erg om met hen vergeleken te worden. Het zou erg zijn als iemand ons zou vergelijken met… ik ga nu niemand noemen. (lacht) Lies: Ik denk dat we proberen kitsch te mijden.

GUIDO: Wat werkt er bij jullie? Lies: Voor mij is de interactie tussen de drums en de andere instrumenten heel belangrijk. Een rimshot als het qua klank even rustig is, dat is voor mij te voor de hand liggend. Of drumfills die iedereen kan spelen. Ik hou van Min Chul zijn fills als ze iets anders doen dan je zou verwachten. Min Chul kan alles drummen wat iedereen kan drummen, maar als hij op zijn best is, dan doet hij wat niemand anders zou doen. En dat verwacht ik van al onze instrumenten. Min Chul drumt veel thuis en luistert ook naar de meest gevarieerde muziek van ons allemaal. Hij haalt overal inspiratie uit. En hij kan ook heel plat zijn. Ik weet dat hij alles wat in de Ultratop op één staat, goed vindt. En eigenlijk is dat een frisse blik op muziek. (lacht) Philip: Op zich zijn wij eilandjes in dat repetitiekot. We houden elkaar muzikaal fris. Als ik met een nummer kom, kan een van ons daar meteen met een heel andere kijk op reageren. En dat kan een clichématig plat idee zijn, dat toch het nummer openbreekt. Nu weet ik ook al veel meer dan vroeger dat de reacties verschillende richtingen kunnen en zullen opgaan.

63


trend talK

AuTO

vers aUtOFaBrIek UIt De

CATerHAm seven 160 Caterham bouwt zijn vederlichte sportwagen Seven al sinds 1957, maar gebruikte nog nooit een motor zo -versie. In de neus van klein als die in zijn nieuwe 160-versie. de sigaar op wielen ligt namelijk een driecilindertje van slechts 660 cc met 80 pk. Dat klinkt bescheiden, maar omdat de Spartaanse sportwagen slechts 490 kilo weegt, kan hij toch naar 100 km/h spurten in 6,5 seconden, wat vergelijkbaar is met pakweg een VW Golf GTI. In thuisland Engeland kost de Seven 160 slechts 15.000 pond (17.640 euro), maar dan komt hij in een doe-hetzelf-bouwpakket…

suzuki iswiFT

Tekst bert Troubleyn (kernredacteur van AutoGids)

De Suzuki Swift is al even op de markt, maar de Belgische invoerder heeft vandaag een vrij unieke uitvoering bedacht met de naam iSwift. Die kost 14.999 euro en wordt niet alleen geleverd met een bijzonder crèmekleurig koetswerk, maar ook met een standaard 3G-internetverbinding en wifi-router, zodat de auto een rijdende hotspot wordt. Een Mobile Vikings-abonnement van 2 jaar is in de aankoopprijs inbegrepen. Enkel te bestellen via het internet – uiteraard – via www.iswift.be.

64

autogidS, hét belgiSche autotijdSchrift Lees elke 14 dagen alles over de nieuwste wagens

GUIDO MAGAZINE

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


studentenjobs

GET A JOB

Een reis die zichzelf terugbetaalt Zoek en vind een studentenjob in het buitenland

Hier is een idee: als je de twee onderdelen in het woord ‘vakantiejob’ nu eens zou combineren? Doe een studentenjob tijdens je buitenlandse vakantie en je slaat twee vliegen in één klap. Als het goed is, wordt je reis er grotendeels mee gefinancierd, en je doet bovendien je eerste werkervaring in het buitenland op, wat prima staat op je cv. Maar hoe pak je dat aan?

Vuistregel: wacht niet tot je op je bestemming bent aangekomen om een buitenlandse studentenjob te zoeken. Een goede voorbereiding is ook hier het halve werk. Het goede nieuws is dat een hele waslijst instanties je daarbij kunnen helpen.

Een goede buitenlandervaring begint op het thuisfront Tenzij je in een land van de Europese Gemeenschap wil gaan werken, waar je in principe evenveel recht hebt om een studentenjob te zoeken als in eigen land, is het geen slecht idee eerst een bezoekje te brengen aan de ambassade van het land in kwestie. Daar zal men je op de hoogte brengen van de administratieve vereisten en problemen die je als werkwillige student tegen het lijf zal lopen. Ook een studentenvisum is daar te bekomen. Canada, Australië en NieuwZeeland hebben voor jongeren een speciale ‘working holiday’-overeenkomst met België.

Ambassades: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ ambassades_en_consulaten Eures: http://europa.eu.int/eures november 2013 ~ januari 2014

Ga eerst en vooral langs bij de VDAB. Hun jobaanbod beperkt zich niet tot Vlaanderen en via hun site verwijzen ze je door naar internationale jobsites. Voor sommige sectoren kan je bij Jint terecht. Een goed idee is ook Vlaamse bedrijven in het buitenland te contacteren, zo is de cultuurschok minder groot. Ten slotte zijn er de organisatoren van taalvakanties die hun activiteiten uitbreiden door jobs en stages in het buitenland aan te bieden. VDAB: www.vdab.be/internationaal Jint: www.jint.be Vlamingen in buitenland: www.netexpat.com Jobs en stages: www.afsvlaanderen.be www.wep.be www.yfu.be www.cosmolingua.be

Vrijwilligerswerk is ook werk Als het je niet om de harde cash te doen is, en je weet toch van aanpakken, dan gaan er in het buitenland nog veel meer deuren open. Vrijwilligerswerk over de grenzen heen kan een onvergetelijke ervaring zijn. Je kan daar ter plekke in een sociaal of onderwijsproject terechtkomen, of ook in groep een bepaald concreet project aanpakken, bijvoorbeeld een school (ver)bouwen. Ontwikkelingswerk kan natuurlijk ook. Een klassieker is au pair: een jaar lang inwonen bij een gezin om daar voor de kinderen te zorgen. Al zal je voor deze laatste optie als jongen niet echt veel kans maken. Vrijwilligerswerk: www.vrijwilligerswerk.be www.afsvlaanderen.be www.jint.be Bouwkampen: www.bouworde.be www.scibelgium.be Ontwikkelingswerk: www.btcctb.org www.vvob.be Au pair: www.wep.be www.cosmolingua.be www.yfu.be www.aupair-stufam.be

Tekst Sylvain De Belder

Als je in Europa blijft, ga dan eens langs bij Eures, een organisatie die alle info kan geven over werken in Europa.

Op jobjacht Voorbereid? Een bestemming gekozen? Je weet wat je administratief te wachten staat? Mooi zo, dan wordt het tijd om een concrete job te zoeken. Wacht er niet te lang mee: zeker voor vakantiejobs kan je er maar beter zo vroeg mogelijk bij zijn.

GUIDO MAGAZINE

65


rubriektitel

‘What Maisie Knew’ GET A JOB

Regisseursduo David Siegel en Scott McGehee Terwijl vakbonden verwoed onderhandelen over werkduurverkorting en nogal wat werknemers worstelen met een burn-out, zijn er ook mensen die maar niet genoeg krijgen van hun job. Ze staan op met hun werk, gaan ermee slapen, en ‘s nachts dromen ze ervan. Zeven dagen op zeven. And they love it. Het zijn workaholics, en GUIDO probeert een gaatje te prikken in hun overkokende agenda.

niemand durfde het aan, omdat ze vreesden dat het onmogelijk was een zesjarige actrice te vinden die een hele film kon dragen. Jullie hebben het wel aangedurfd. Zijn jullie moedig of gek? David: (lacht) Knettergek, waarschijnlijk. Scott: Maar we hebben wel degelijk zo’n meisje gevonden.

GUIDO: Hebben jullie niet overwogen om eerst het meisje te zoeken en dan pas van start te gaan met de preproductie? Scott: Dat zou verstandig geweest zijn. David: We hebben erover gesproken, maar in de praktijk werkt het zo niet. Een film drijft op momentum. Eenmaal de radertjes draaien, wil je de machinerie niet meer stilleggen. Want dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Scott: Je krijgt als het ware een slot, en als je dat mist, stort alles in elkaar. David: Alexander Skarsgård was al geboekt voor een andere film na de onze, en hetzelfde gold voor Julianne Moore. Die acteurs zouden we dus kwijt geweest zijn.

Tekst Herbert De Paepe

“In de hele filmbusiness is er niemand die al zolang exclusief samenwerkt als wij twee.”

66

Een van de mooiste films dit jaareinde is What Maisie Knew van het Amerikaanse regisseursduo David Siegel en Scott McGehee. Het is het ontroerende verhaal van een zesjarig meisje dat verstrikt geraakt in de pijnlijke echtscheiding van haar ouders. In de hoofdrollen herken je getalenteerd volk als Julianne Moore, Alexander Skarsgård, Joanna Vanderham en Steve Coogan, maar het is de piepjonge Onata Aprile die de show steelt. Wij gingen rond de tafel zitten met de regisseurs en peilden naar hun geheimen in het filmvak. GUIDO: Het script voor What Maisie Knew werd achttien jaar geleden geschreven, maar

David: Vrij laat eigenlijk. We wisten dat het moeilijk zou worden, dus we zijn vroeg genoeg begonnen met zoeken, maar we hebben Onata pas een week of drie voor het begin van de opnames ontmoet. De producers begonnen al te panikeren en probeerden ons te pushen om een van de meisjes te casten die we hadden afgewezen. Maar dat wilden we niet. Zonder het juiste meisje in de rol van Maisie, zou de film zeker mislukt zijn. Scott: En toen ging de hemel open. (lacht)

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


Spielberg in een gorillapak

november 2013 ~ januari 2014

Proper ondergoed GUIDO: Jullie zijn onafhankelijke filmmakers, die buiten de grote studio’s werken. Is dat een bewuste keuze, of een noodzaak? Scott: Als je het zo zwart-wit stelt, is onafhankelijk filmen voor ons een noodzaak. David: Maar het is niet zwart-wit. De grens tussen indie en studio is in Amerika niet zo duidelijk afgebakend. Nogal wat zogenaamde American indies zijn wel degelijk gefinancierd door de studio’s, alleen met een lager budget. Wat telt voor een filmmaker, is dat je het budget rond krijgt. Waar het vandaan komt, maakt eigenlijk niet zoveel uit.

Scott: Wij hebben niets tegen de grote studio’s en zijn er zeker niet afkerig van om voor hen te werken. Het is er alleen nog nooit van gekomen. Al heeft het niet veel gescheeld. Dus het kan best zijn dat je onze namen vroeg of laat ziet opduiken op de aftiteling een grotere Hollywoodproductie. Wie weet. GUIDO: Jullie maken al twintig jaar samen films. Wat is het geheim van jullie werkrelatie? David: We hebben hetzelfde niveau van persoonlijke hygiëne, wat handig is als je voor de promotie van een film samen de wereld moet rondreizen. (lacht) GUIDO: Proper ondergoed. Scott: (schatert) Inderdaad: proper ondergoed is de basis van elke gezonde werkrelatie. Alle gekheid op een stokje: als je er rekening mee houdt dat wij geen koppel zijn, en al evenmin familie van elkaar, denk ik dat er in de filmbusiness niemand is die al zolang exclusief samenwerkt als wij twee. Tja, wat kan ik zeggen? We hebben het nooit anders geweten. Wij hebben nog nooit apart gewerkt. GUIDO: Zijn jullie het altijd eens met elkaar? David: Nee, maar wij discussiëren op voorhand, achter gesloten deuren. Eenmaal we beginnen te draaien, op de set, staan we beiden op één lijn. Scott: We never fight in front of the kids! GUIDO: Als je nauw met iemand samenwerkt, kan je elkaar stimuleren om het werk zo goed mogelijk te doen. Scott: Daar zit iets in, ja. Zeker tijdens het schrijfproces. Dan kom je wel eens in de verleiding om te gaan treuzelen, om het werk uit te stellen. Als je dan iemand hebt die achter je vodden zit, is dat zeker een stimulans. En dat werkt in beide richtingen. GUIDO: Op de set kunnen de acteurs terecht bij om het even wie van jullie? David: Ja. Wij denken en handelen als één regisseur. Ook achteraf. Stel dat jij ons apart zou interviewen in plaats van samen, dan denk ik niet dat je een ander verhaal zou krijgen.

Tekst Herbert De Paepe

GUIDO: Voor een zesjarige had Onata Aprile eigenlijk al... Scott: ... een curriculum vitae? GUIDO: Wel ja. Het was niet de eerste keer dat ze op een set stond. David: Zoveel ervaring had ze nu ook weer niet. Het kind was ocharme zes jaar! Ze had al één klein rolletje gedaan. Scott: Twee kleine rolletjes, om precies te zijn. GUIDO: Wat al meer is dan veel achttienjarige actrices. Scott: Ja, dat is waar. Onata had al voor de camera gestaan, ze begreep hoe een set werkt. David: Dat maakte haar in zekere zin wel regisseerbaar. Niet als een volwassen actrice, maar omdat ze zo getalenteerd is. She’s a special girl. Een natuurtalent. Heel intuïtief. GUIDO: Steven Spielberg, een meester in het regisseren van kinderen, trok wel eens een gorillapak aan op de set om de gewenste reactie uit een kindacteur te krijgen. Dat soort trucs hebben jullie niet moeten toepassen? David: Nee, dat was niet nodig. Onata was, euh... (knippert met zijn ogen) Man, nu krijg ik dat beeld van Spielberg in een gorillapak niet meer uit mijn hoofd... Scott: (lacht) GUIDO: Dat was op de set van Close Encounters of the Third Kind, als ik me niet vergis. David: Ja bedankt, ik zal nooit meer rustig kunnen slapen nu ik dat weet. (lacht) Scott: Nee, dat soort trucjes hadden we niet nodig. We hebben even overwogen om haar niet te vertellen wanneer de camera draaide en wanneer niet, maar ook dat bleek niet nodig. Ze snapte het. GUIDO: Het meisje zit in bijna elke frame. Alles wordt verteld vanuit haar standpunt. Was dat geen narratieve beperking? Scott: Very much so. David: Maisie zit niet in elke frame, maar wel in elke scène. Die restrictie zat al in het script. En dat was juist de uitdaging. Het was niet makkelijk om uit te dokteren hoe we het zouden doen, maar dat maakte het interessant. Als kijker moet je de dingen die je niet ziet, omdat Maisie niet aanwezig is bij de gebeurtenis, zelf invullen. De film wordt verteld in losse episodes. Dat maakt het boeiend. Het was voor ons een interessante puzzel om te leggen.

GUIDO: Maisies ouders worden gespeeld door Julianne Moore en Steve Coogan. Bij Steve Coogan denk ik meteen aan comedy. David: Een film over een pijnlijke echtscheiding riskeert zwaar op de hand te worden. Dat wilden we vermijden, en daarom wilden we een zekere lichtheid in de rol van de vader. Steve was daar de geschikte man voor. Hij speelt een soort narcistische goofball. Scott: Je mag niet vergeten dat wij Amerikanen zijn. Wij weten wel dat Steve Coogan in Engeland en Europa bekend is als komiek, maar wij kennen hem vooral van zijn serieuze filmwerk met Michael Winterbottom. David: Voor ons voelde het niet aan als een grote sprong om deze rol aan Steve te geven. We wisten dat hij het aankon, dat had hij al eerder bewezen. GUIDO: Hoewel What Maisie Knew een hartverscheurend verhaal vertelt, wordt de film nooit sentimenteel. Scott: Dat hebben we bewust vermeden. David: Wat niet wil zeggen dat we bang waren van emoties, maar de film mocht niet zeemzoeterig worden. Geen tranentrekker. Werd er gesnotterd in de zaal toen jij ‘m zag? GUIDO: Nee, maar ik zat in een zaal vol cynische journalisten, dus dat is geen referentie... Scott: (ironisch) Ah, ik begrijp het. Jullie zijn te stoer voor tranen.

GET A JOB

©©film fest gent

workaholics

GUIDO MAGAZINE

67


GET A JOB

solliciteren Vind een job in honderd vinkjes

Waar vind ik informatie? Een diploma halen is geen lachertje. Dat hoeven we je vast niet meer te vertellen. Maar dan begint het pas, want je moet die zuurverdiende bul ook nog zien te verzilveren met een goeie job. Solliciteren geblazen dus, en daar komt heel wat bij kijken. Om niets te vergeten, zorgt GUIDO ervoor dat je een job vindt in honderd vinkjes. Overloop onze checklists, zet vinkjes en bestorm de arbeidsmarkt. VINK AAN Ik heb pen en papier of een tablet meegebracht om notities te nemen. Ik heb genoeg cv’s uitgeprint om achter te laten bij de verschillende bedrijvenstands. Ik heb de lijst met rekruteerders op voorhand geraadpleegd, en een planning opgesteld met een logische volgorde waarin ik ze bezoek. Ik ben niet bang geweest om ook de stands van bedrijven te bezoeken die me op het eerste gezicht niet aanspraken. Ik ben kort en bondig geweest in mijn gesprekken met rekruteerders, maar heb er wel voor gezorgd dat ik duidelijke afspraken heb gemaakt voor follow-up. Ik heb aan de rekruteerders meteen duidelijk gemaakt dat ik actief op zoek ben naar een job, en niet zomaar vrijblijvend wat informatie kwam verzamelen. Ik heb een mooi pakje business cards verzameld voor mijn netwerk. Ik heb een goed zicht gekregen op de huidige trends in tewerkstelling en aanwerving. Ik weet nu welke vaardigheden nodig zijn voor welke carrières en jobs. Ik ben op de hoogte van huidige, maar ook van toekomstige vacatures.

Tekst Sylvain De Belder

Ik heb geleerd hoe bedrijven omgaan met loon, extralegale voordelen en opleidingen.

68

Naar een jobbeurs (of ‘career fair’, als de organisatoren van Engelse buzzwords houden) ga je niet om zomaar wat doelloos rond te slenteren. De hoeveelheid informatie die je daar kunt zoeken en vinden kan van het grootste belang zijn voor je zoektocht naar een job. Met deze checklist op zak haal je het onderste uit de beurs.

Ik weet wie ik moet contacteren voor verdere stappen in mijn sollicitaties. Verschillende werkgevers zijn nu op de hoogte van mijn carrièredoelstellingen. Ik heb mijn sterke punten naar voor gebracht bij de ontmoetingen met rekruteerders. De aanwezige bedrijven weten nu precies wat ik voor hen kan betekenen.

Volgende keer: nog meer vinkjes GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


70+ locations / 20+ countries

2013

2013

At Avanade, you’re able to work with the very latest in Microsoft technology and have the business and industry expertise of Accenture at your fingertips! Join Avanade and become one of the best in Microsoft consulting! Contact us on be.recruitment@avanade.com or call 09/272 91 00 From Accenture and Microsoft

29

Jobdag

maart 2014 hou je agenda vrij!

Colruyt Group, da’s meer dan alleen winkels! Wij hebben starters meer te bieden dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo kan je bij ons een job vinden die perfect in jouw

Bekijk ons eens

met andere ogen!

leven past. Want onze jobmogelijkheden zijn eindeloos. Surf voor een waaier aan interessante, uiteenlopende jobs naar

startatcolruytgroup.be 638466 ADV jobat young grad 175x120.indd 1

6/11/13 08:35


get a job

Ronde

2

JIJ vS

De man In Het pak Hoe lul je je doorheen elk sollicitatiegesprek? wat is het ergste dat je kan doen op een sollicitatiegesprek? stotteren? niezen? je kop koffie omstoten? nee hoor, de echte jobkansenkiller is... stilte. laat nooit een gat vallen in je betoog. zorg dat je overal een antwoord op hebt. en daar gaan wij je bij helpen. wij luisteren naar de vragen van de man in het pak, wieden de domme antwoorden eruit, reiken je de slimme antwoorden aan en zorgen ervoor dat je je moeiteloos doorheen elk sollicitatiegesprek lult.

Tekst Herbert De Paepe

“Zou je jezelf als ondernemend omschrijven?” Het domme antwoord: Niet al te enthousiast positief antwoorden op deze vraag, want dan zou de Man in het Pak kunnen concluderen dat je deze job als een springplank wil gebruiken naar iets beters, misschien wel naar een eigen zaak. Anderzijds blijft een niet-ondernemend persoon alleen maar ter plaatse trappelen. Het slimme antwoord: Probeer te laten doorschemeren dat je tot op zekere hoogte ondernemend en ambitieus bent, zonder dat je van plan bent over andermans hoofden heen te banjeren om je doel te bereiken.

70

“Wat is je levensdoel?” Het domme antwoord: Tenzij je bij een non of priester solliciteert in bijvoorbeeld een rusthuis of katholieke school, is dit niet het moment om je religieuze of levensbeschouwelijke levensdoeleinden naar boven te laten borrelen. Het materiële uiterste, namelijk “rijk worden, in een dikke auto rijden en in een kast van een huis wonen” is ook te mijden. Het slimme antwoord: Geef een rustig en helder betoog over een bevredigend beroepsleven, eventueel een gezin en een gelukkig leven zonder al te veel uitspattingen naar welke kant GUIDO MAGAZINE

dan ook, zonder één welbepaald doel uitgesproken op de voorgrond te laten treden. “Wat zou je graag afgedrukt zien als functietitel op je naamkaartje?” Het domme antwoord: Functietitels op naamkaartjes komen vaak neer op nietszeggende Engelstalige bullshit (kijk maar op www.bullshitjob.com/ title). Alleen oppervlakkige mensen kicken daarop, dus maak je niet belachelijk door meteen een drieledige ronkende titel uit je mouw te schudden, want dat is bij een sollicitant eerder lachwekkend. Het slimme antwoord: Een verstandig antwoord is in dit geval dat het je eigenlijk niet veel uitmaakt. Wat telt is de jobinhoud zelf, niet de verpakking. “Als je mocht kiezen, in wat voor auto zou je dan graag rijden?” Het domme antwoord: Psychologen hebben ingenieuze tabellen samengesteld waarin automerken, -kleuren en -modellen worden gelinkt aan types persoonlijkheden. Geef dus geen welbepaalde auto als antwoord, of je wordt meteen in een hokje geduwd. Je dacht toch niet dat deze vraag was bedoeld om te weten te komen welke bedrijfswagen ze voor jou moeten bestellen?

Het slimme antwoord: ... dat je geen rijbewijs hebt, want dat is nuttige informatie voor de Man in het Pak. Rijd je wel al? Dan kan je de vraag proberen te ontwijken door te vertellen hoe tevreden je bent met je eigen karretje, of wat algemeenheden over comfort, veiligheid en degelijkheid uit je botten slaan. “Hoe reageer jij in conflictsituaties?” Het domme antwoord: Ook al heb je wel eens iemand een hengst op zijn muil gegeven, dat zeg je natuurlijk niet. Antwoord ook nooit dat je reactie ervan afhangt of je gelijk hebt of niet, want zo plukt de Man in het Pak de koppigaards eruit die niet in staat zijn tot het sluiten van compromissen. Het slimme antwoord: Hang de diplomaat uit, ook al weet je van jezelf dat je op dat vlak niet altijd tien op tien scoort. “Een conflict is een opportuniteit tot het vinden van een oplossing waar beide partijen beter van worden”, dat soort gezwets should do the trick. “Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?” Het domme antwoord: ... dat je nog nooit een boek hebt gelezen, of dat het geleden is van op de middelbare school. Ook “de laatste Playboy”, zoals Joey

Tribbiani ooit opperde in Friends, is geen geschikt antwoord. Anderzijds klinkt Schopenhauer of Nietszche wel erg pretentieus, tenzij het gewoon wáár is en je er ook iets intelligents over kunt vertellen. Het slimme antwoord: Wees slim en zorg ervoor dat je het boek dat je al lang van plan was te lezen, hebt doorgeworsteld voordat je begint te solliciteren. Op die manier val je nooit door de mand bij deze vraag. “Op welke kranten en/of tijdschriften ben je geabonneerd?” Het domme antwoord: Deze vraag is op het randje: heeft de Man in het Pak hier eigenlijk wel zaken mee? Je hoeft er ons inziens niet op te antwoorden, maar die weigering mag je natuurlijk niet bot verwoorden. Antwoord zeker niet “The Economist” terwijl naast je toiletpot een stapel Story’s ligt. Het slimme antwoord: Als je geen problemen hebt met de vraag, mag je gewoon eerlijk antwoorden. Zoniet kan je (al dan niet naar waarheid) melden dat je geen abonnementen hebt, maar wel geregeld losse nummers leest van... en dan noem je wat kranten en tijdschriften die je af en toe doorbladert of op je tablet bekijkt.

volgende Keer: 7 nieuwe vragen van de Man in het paK NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


WERFT 15 AFDELINGSMANAGERS AAN SPORT, MANAGEMENT & BUSINESS zullen de kernpunten zijn van je nieuwe uitdaging. Als werkelijke COACH van je team zal je een ambitieus groepsproject leiden. Doorheen je parcours bij Decathlon, zullen al je beslissingen ertoe bijdragen om sport steeds toegankelijker te maken.

Ben je gepassioneerd door sport? Maak er je job van!

www.decathlon.be/jobs

BACHELOR OF MASTER OP ZAK? Dan is er voor jou...

k r e W aan de winkel!

Wij zijn op zoek naar (m/v):

Management Trainees

Verkoop – Finance – Logistiek

OOK HT! G E ZO C enten d tu s b o J of terdag vo o r z a e e k w e d in

Jean-Louis: “Je krijgt enorm veel terug” Als pas afgestudeerde in de Criminologie, startte Jean-Louis (26) twee jaar geleden in het traineeprogramma ‘Verkoop’. Nu stuurt hij als volleerd verkoopmanager vijf Limburgse filialen aan. “Als verkoopmanager werk je op de winkelvloer tussen de klanten. Je bent veel bezig met het motiveren en aansturen van je mensen. Mijn mening over het opleidingstraject? Er is heel wat informatie te verwerken. Het traineeship vraagt serieuze inspanningen maar je krijgt enorm veel terug. De goede voorwaarden zijn natuurlijk ook mooi meegenomen!”

Interesse? Surf naar www.lidl.be voor meer informatie!

ALTIJD DE BESTE WILLEN ZIJN

www.lidl.be


De waanzinnige rubriekTiTel

werkmethode van

Gunter lamOOt Achter de schermen van

er valt heus wel wat te lachen op tv, maar het tweede seizoen van Superstaar op 2be vinden wij van het grappigste wat er dit najaar op het scherm te zien is. “Hetzelfde maar beter,” spreekt lamoot met zijn kenschetsende bescheidenheid over het tweede seizoen, en hij heeft gelijk. sterkhouders als Verrückte Idioten, SOS Piet, De Stip, De Mash-Up en de onnavolgbare oneliners van zijn vader zijn nog net zo komisch als vorig jaar, en met de nieuwe rubrieken kunnen we zo mogelijk nog harder lachen. Crisisonthaal, Superstaar Taxi, Ideetje van Hedwig, Club Flamand en het fantastische Superstaar Taxi, hoe komt een mens erop? precies dat wilden we te weten komen, en daarom gingen we met Gunter een kijkje nemen achter de schermen van Superstaar. 72

GUIDO MAGAZINE

NOvEMbEr 2013 ~ jANUArI 2014


een dag aan de slag ze zijn nogal cryptisch. Een paar voorbeelden van wat er zoal met viltstift op staat geschreven: ‘Bomma ziek aan telefoon’ of ‘Liesbeth vraagt om tv te verzetten’. Meer niet. “Dat is genoeg,” zegt Gunter. “Daarmee weet iedereen in de ploeg welk ideetje wordt bedoeld.

Plastieken van de Casa

november 2013 ~ januari 2014

Daarna wordt het tijd om te beslissen welke ideeën goed genoeg zijn om uit te werken. En daarvoor gebruiken we onze fameuze plastieken van de Casa!” De plastieken van de Casa blijken grote doorzichtige fotohouders, met telkens zestig vakjes per plastiek. Dat blijkt ruim voldoende voor één aflevering. De fiches met de geselecteerde ideeën worden erin gestoken in de volgorde waarin ze - bliksemsnel, want Superstaar is een programma dat vooruitgaat in de uiteindelijke uitzending te zien zullen zijn.

Twee fascisten Vervolgens kan de eigenlijke productie van start gaan. Superstaar is een programma van Gunter Lamoot en draagt in de allereerste plaats zijn unieke stempel, maar uiteraard maakt hij het niet alleen. “De eerste vaste kompaan die ik zeker moet vernoemen, is Piet De Praitere. Piet is al meer dan twintig jaar mijn beste vriend. Zonder Piet geen Superstaar, zo simpel is het. Verder moet ik zeker ook Dries Heyneman vernoemen, en Tim Foncke. Een schrijver met een proces aan zijn been, die om de haverklap voor de rechter moet verschijnen, dat is uiteraard de ideale medewerker voor Superstaar.” Gunter verwijst op zijn eigen cynische wijze naar de boete en de voorwaardelijke veroordeling die Tim Foncke aan zijn been kreeg na publicatie van zijn boek Het Leven Is Goed Als Je Niet Deelneemt, waarin

Om af te sluiten toont Gunter ons een handvol afgewerkte nieuwe clipjes uit Superstaar. Het bureaublad van zijn pc verschijnt uitvergroot op het scherm. Het is een lappendeken van lukraak geplaatste icoontjes. “Een beetje rommelig hé,” lacht Gunter. “Maar zo zie je weer dat uit chaos iets moois kan groeien.”

‘Rauwe Kloten’ op dvd Tenzij Gunter Lamoot terugkomt op zijn besluit om te stoppen met Superstaar, zit hij momenteel achter zijn computer materiaal te schrijven voor een nieuwe show op het podium. In afwachting daarvan kan je in de winkel terecht voor Rauwe Kloten, de dvd van Lamoots vorige zaalshow. Rauwe Kloten (Oostends voor ‘zever in pakjes’) is uitmuntende stand-upcomedy. Hoe hij bijvoorbeeld eindeloos tekeergaat over de vakantiefoto’s van Koen Wauters en zijn gezin, is grandioos. We kwamen niet meer bij. Af en toe kan Lamoot het niet laten om te testen hoever hij kan gaan - bij het stuk over kindermisbruik voel je hoe het publiek ongemakkelijk wegkrimpt in hun theaterzetel - maar driekwart van het materiaal uit Rauwe Kloten is hoogst origineel en zo goed als onnavolgbaar.

GUIDO MAGAZINE

Tekst Herbert De Paepe

Goed, we weten nu waar Gunter zijn ideeën haalt. Wat is de volgende stap? “Wel, na zo’n visiemarathon schrijf ik de onleesbare ideeën uit mijn schriftje gebald over op fiches. Gewone oldskool kartonnen fiches.” We kijken even rond. Er liggen en hangen er honderden, en

“Uit chaos kan iets moois groeien.”

“Wie nog? Frank Nuytten, al weet ik niet meer wat die nu weer precies doet. (lacht) Nee, Frank is natuurlijk mijn rechterhand. Hij coördineert en bestiert mee het programma. Frank en ik zijn de twee fascisten van Superstaar. Ben ik nog iemand vergeten? Sebastien Dewaele is de opnameleider. En verder zijn er uiteraard nog de mensen van Broektoe, het productiehuis.” Tiens, en zagen we daarnet niet het vurige kapsel van David Galle in de coulissen verdwijnen? Gunter: “Nee, David heeft voor dit tweede seizoen maar twee kleine dingetjes gedaan. Die had al werk genoeg met zijn echtscheiding. (lacht)”

Foto’s VTM

Het “donker visiezaaltje” waarover Gunter Lamoot het heeft, bevindt zich in een rijhuis in een rustige wijk in het centrum van Gent. Daar is het productiehuis Broektoe gevestigd, waar we te gast zijn. De sporen van Gunters viewingmarathons zijn er nog duidelijk zichtbaar. We bevinden ons in een zaaltje van pakweg tien bij vier meter, met een groot projectiescherm tegen de verste muur, waarin een paar rijen afgedankte bioscoopklapstoelen staan gemonteerd. Achteraan hangt een witbord vol geschreven notities en papieren onder magneetjes. Tegen beide zijmuren staan tafels met kartonnen fiches en volgekriebelde schriftjes. Aan de muur: kamerbrede plastic houders met nog meer fiches. En een waarlijk gigantische stapel dvd-boxen met zowat alles wat het VTMarchief de voorbije decennia heeft uitgebraakt: Ons Geluk, Aspe, Zone Stad, Matroesjka’s, De Rodenburgs, De Kavijaks, Code 37, Familie, Grappa... “Heb ik allemaal bekeken,” bekent Gunter met een pijnlijk gezicht. “En dan ligt hier nog niet eens alles. Zes maanden aan een stuk, hele dagen lang, met een schriftje op schoot om snel iets te kunnen noteren telkens als ik iets zag wat me op een idee bracht.” Alles uit de VTMstal dus, al spotten we één vreemde eend in de bijt: een beduimelde dvd-box van Soul Train, het flamboyante Amerikaanse soulprogramma van Don Cornelius waarin vanaf 1971 de meest groovy danspasjes werden uitgevoerd door übercoole zwarten met reusachtige afro’s en indrukwekkende glitterpakjes. Lamoot had het geweldige idee om de swingendste beelden uit Soul Train op houterige Vlaamse hits te monteren, met het hilarische item Club Flamand tot gevolg.

hij 47 snoeiharde brieven schreef aan bestaande mensen, waarvan er een aantal klacht indienden.

GET A JOB

Gunter Lamoot is nooit te beroerd om het vuur van een feestje al meteen drastisch uit te pissen: hij steekt van wal met de mededeling dat het tweede seizoen van Superstaar hoogstwaarschijnlijk het laatste is. “Veel te arbeidsintensief,” beweert hij. “Terwijl afgelopen zomer iedereen aan het terrassen was, zat ik hele dagen opgesloten in een donker visiezaaltje terwijl ik me door volledige jaargangen van Familie aan het ploegen was.”

73


GET A JOB

het jobparcours van... Magnumtopfotograaf

Martin Parr dorp vond je toen nog kleine kapelletjes van methodisten en baptisten, zogenaamde ‘nonconformisten’. Daar kwamen de boeren uit de streek samen. Mijn vrouw en ik raakten bevriend met zo’n koppel, en ik ben begonnen met ze te fotograferen, gedurende vier jaar. De reeks foto’s die daaruit voortkwam, noemde ik The Non-Conformists. Zo is mijn professionele carrière als fotograaf begonnen.” The Non-Conformists is de fotoreeks die Parrs bijdrage vormt aan Only in England. Maar het was ook Parr die de foto’s van Tony Ray-Jones selecteerde voor de tentoonstelling. Een titanenwerk. “Ik heb het hele archief van Ray-Jones bekeken: 2700 contact sheets. Je moet weten dat één contact sheet 36 foto’s bevat. Reken maar uit. Veel van die foto’s had ik zelf al heel lang niet meer gezien, of zelfs nog nooit gezien. Vandaag heb ik een rijpere kijk op Ray-Jones’ werk dan toen ik nog een jonge kerel was, zodat ik wel weet wat werkt en wat niet. The benefit of hindsight, heet dat dan. Ik heb een selectie gemaakt waarvan ik alleen maar kan hopen dat Tony er tevreden mee zou zijn geweest. Wie weet? Hij is jammer genoeg veel te vroeg gestorven. Tony heeft zelf nooit beseft hoe belangrijk hij was voor de Britse onafhankelijke fotografie.”

boterham? “Ik ben er trots op dat ik nooit commercieel werk heb gedaan, zoals advertenties of mode. Dat had ik nochtans kunnen doen, want het was de periode van Swinging London. Maar ik wou mijn eigen ding doen, en dat heb ik gefinancierd door les te geven en werkbeurzen aan te vragen.” www.sciencemuseum.org.uk/mediaspace

‘2 FOR 1’ Twee tentoonstellingstickets voor de prijs van één De algemene toegang tot de grootste musea in Londen is gratis, maar dat geldt niet voor tijdelijke tentoonstellingen, zoals Only in England. Als je echter aan de kassa een Eurostar-ticket toont, krijg je twee toegangstickets voor de prijs van één, wat voordeliger uitkomt dan de gangbare studentenkorting. In Londen nemen volgende musea deel aan het ‘2 FOR 1’-programma: Science Museum, Victoria and Albert Museum, Tate Modern, Tate Britain, National Gallery, National Portrait Gallery, British Museum en British Library.

Tekst Herbert De Paepe

Martin Parr werd in 1952 geboren in Epsom in Surrey. In 1970, als 18-jarige student, trok hij naar Manchester Polytechnic om er fotografie te gaan studeren. “In Manchester bracht een leraar me in contact met het werk van Tony Ray-Jones. Dat was voor mij een revelatie. Ray-Jones was maar een jaar of tien ouder dan ik, maar zijn kijk op fotografie was radicaal nieuw. Hij had in Amerika gestudeerd en bracht wat hij daar had geleerd namelijk fotografie vanuit een persoonlijk standpunt, eerder dan vanuit een puur professioneel standpunt - mee terug naar Engeland, waar hij het meesterlijk toepaste. Ik stond versteld van zijn werk. In zijn foto’s is de ruimte tussen de onderwerpen even belangrijk als de onderwerpen zelf. Zoiets wou ik ook doen. Zijn foto’s hebben een zodanige indruk op me gemaakt, dat ik de tien meest iconische ervan zo uit het hoofd zou kunnen natekenen. In theorie althans, want ik ben een slechte tekenaar. (lacht)”

©©Martin Parr - Magnum

Het Science Museum in Londen opent zijn gloednieuwe kunst- en fotografiegalerij ‘Media Space’ met de tentoonstelling Only in England (nog tot 16 maart 2014). De expositie brengt het werk samen van twee belangrijke Britse fotografen: enerzijds de in 1972 op 30-jarige leeftijd overleden Tony Ray-Jones en anderzijds de vandaag bij het prestigieuze fotoagentschap Magnum actieve Martin Parr. Wij namen de Eurostar naar Londen en volgden het jobparcours van een topfotograaf.

Parr behaalde zijn diploma fotografie en verhuisde in 1975 naar het gehucht Hebden Bridge in West Yorkshire, waar hij samen met gelijkgestemde jonge kunstenaars het artistieke atelier Albert Street Workshop oprichtte. “Albert Street was een artistieke vrijplaats,” vertelt Parr, “en Hebden Bridge was een plaats die mij inspireerde om foto’s te maken volgens de principes van Ray-Jones. Overal in de heuvels rond het

74

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014

Vandaag is Martin Parr een gerespecteerde topfotograaf die sinds 1988 werkt voor het fotoagentschap Magnum en geregeld wordt gevraagd als curator op internationale fototentoonstellingen en -festivals. Maar laten we tot slot nog eens terugkeren naar zijn beginjaren in Hebden Bridge: hoe verdiende hij toen zijn

www.eurostar.com


Bouw mee aan de trein van morgen

Ga samen met ons een belangrijke uitdaging aan: elke dag veiligheid en comfort bieden aan duizenden klanten. Zet de wereld in beweging, werk nieuwe oplossingen uit en lever jouw bijdrage aan boeiende projecten.

Je vindt ons ook op Facebook: ‘De spoorwegen werven aan’. Leuke wedstrijden, jobnieuws …

We zoeken collega’s met uiteenlopende talenten.

Je vindt al onze vacatures op www.de spoorwegen werven aan.be


GET A JOB

jobnieuws 1 op 4 verprutst sollicitatie door Facebookprofiel StepStone onderzocht in acht Europese landen hoe je gedrag op sociale media jouw zoektocht naar werk beïnvloedt en legde zo enkele opvallende cijfers bloot. De helft van de werkgevers die de naam van de sollicitant opzocht, voelt een bevestiging van het positieve beeld dat ze al hadden van de sollicitant, maar bij een kwart raakt de werkgever zodanig teleurgesteld dat hij de werkzoekende weigert. Jouw online gedrag kan je zoektocht naar werk met andere woorden maken of kraken. Vermijd vooral ongepaste commentaren of afbeeldingen en zorg dat je cv met je online profiel matcht. Vermijd ook liefst dtfouten, zoiets is altijd wel een afknapper.

Helft werknemers heeft spijt van studiekeuze Uit een studie van Tempo Team bij 1611 werknemers, 600 werkgevers en 379 laatstejaarsstudenten hoger onderwijs, blijkt dat het onderwijs en de arbeidsmarkt niet bepaald goed op elkaar zijn afgestemd. De helft van de werknemers heeft zelfs spijt van de studiekeuze die ze maakten. Ondervraagden pleiten voor meer praktijkgericht onderwijs, meer inzicht in de behoeften van de arbeidsmarkt en een betere voorbereiding op het vinden van werk. Bedrijven zouden ook meer fysiek aanwezig moeten zijn op de campus, om zich voor te stellen en onmiddellijk ook te rekruteren. Vergeleken met Duitsland en Nederland is de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt het diepst in ons land, al zijn wij wel opvallend positiever over ons onderwijssysteem. Vooral de toegankelijkheid en de betaalbaarheid vinden we pluspunten.

Tekst Sofie Van Rossom

1 op 7 mails staat vol geroddel

76

Een zevende van het mailverkeer op een bedrijf staat vol roddels over collega’s, en bazen doen lustig mee. Dat blijkt uit een steekproef in de Amerikaanse bedrijfswereld. Heel af en toe is het om iemand pluimen op de hoed te steken, maar in 75 percent van de gevallen gaat het om kwaadsprekerij. Frappant is dat dit geen negatieve, maar net een positieve impact heeft op het bedrijf. Een specialist ter zake legt uit dat roddelen wel een negatieve bijklank heeft, maar toch een erg belangrijke vorm van communicatie is, zowel voor het bereiken van zakelijke doelen als op persoonlijk vlak.

Kwart gebruikt wc-bril niet Uit een onderzoek van het Nederlandse schoonmaakbedrijf Hago blijkt dat gemiddeld één op vier werknemers zich niet durft neerzetten op de wc-bril in het bedrijf, omdat ze die niet proper vinden. In kleine bedrijven, tot 20 werknemers, ondervindt het personeel de minste problemen: 80 procent zet zich zonder aarzeling neer. In bedrijven waar meer dan 100 mensen aan de slag zijn, durft maar 70 procent plaats te nemen op de bril.

GUIDO MAGAZINE november 2013 ~ januari 2014


CTRL > ALT > START ONDERNEMER OF VRIJE BEROEPER IN SPE? CTRL-ALT-START IS GUIDO’S INFORMATIEPLATFORM VOOR WIE START OF OVERWEEGT TE ZULLEN STARTEN ALS ZELFSTANDIGE, IN HOOFD- OF IN BIJBEROEP. ALLE INFORMATIE OP WWW.CTRL-ALT-START.BE

Inhoud

77 Interview Anniefood

80 Studentondernemer Instadeal

82 1 diploma, 3 zelfstandigen Elektromechanica

An Battaille startte haar

eigen traiteurzaak Anniefood In januari 2013 zag Anniefood het levenslicht. De traiteurzaak van An Battaille draait ondertussen al op volle toeren. Je kan gerechten afhalen, maar ze komt ook graag naar jou toe om een maaltijd op tafel te toveren. “Een kookavond is geslaagd als ik iedereen een gezellige avond kan bezorgen.” tekst

Sara Van den Bossche

GUIDO: Waarom ben je gestart met Anniefood? An: Het is allemaal heel toevallig begonnen. In januari was er de hobbybeurs Homemade Happens in Oudenaarde, waar geïnteresseerden zelfgemaakte gerechten, juwelen of kledij presenteren. Iemand sprak me aan omdat die wist dat ik graag en veel kook. Ik ben me gaan informeren en daarna is alles heel snel gegaan. Anniefood is mijn bijberoep, want ik geef ook nog les aan de leerlingen van het deeltijds onderwijs in het Koninklijk Atheneum van Oudenaarde. In het buitengewoon secundair onderwijs De Einder geef ik lessen voor hulpkok, keuken en zaalmedewerker. Wat ik doe is redelijk ruim, maar zo blijf ik wel bezig met koken. Het is ideaal om te combineren met Anniefood. GUIDO: Stond je als klein meisje al samen met je mama achter de kookpotten? An: Ja, maar het was niet met mijn mama. Ik heb alles geleerd van mijn grootmoeder, die heel haar leven in de horeca heeft gewerkt. In Oudenaarde heeft ze enkele zaken uitgebaat. Dankzij haar heb ik op een klassieke en goeie manier gerechten leren klaarmaken.

GUIDO: Was het je droom om ooit zelf een zaak op te starten? An: Eigenlijk wel. Ik wilde altijd al een eigen zaak voor mijn dertigste en het zat al een tijdje in mijn hoofd. Toen ik startte in het onderwijs, dacht ik niet dat het er nog van zou komen om een eigen zaak te beginnen, maar dat is toch anders uitgedraaid. Ik krijg leuke reacties en de mensen zijn tevreden. GUIDO: We kunnen eten afhalen bij jou, maar je gaat ook zelf koken bij mensen thuis. Je staat dan niet in je eigen keuken. Voelt dat niet raar aan? An: Dat is natuurlijk niet hetzelfde, maar het lukt en dat is het belangrijkste. Ik vraag op voorhand altijd wat er allemaal aanwezig is in de keuken, zodat ik zeker niet voor verrassingen kom te staan. Onlangs had ik voor een communiefeest een grote gratin klaargemaakt. De voorbereidingen had ik thuis al gedaan, zodat ik enkel nog de afwerking moest doen. Die schotel past perfect in mijn oven, maar was te groot voor hun oven. Gelukkig heb ik het dan toch nog kunnen oplossen. Dat zijn onvoorziene omstandigheden. Ik had er helemaal niet aan gedacht dat sommige ovens kleiner zijn dan de mijne. (lacht)

GUIDO: Je bereidt traditionele gerechten, zoals spaghettisaus, lasagne en vol-auvent, maar ook garnaalkroketten, konijn en stoverij met Oudenaards bier staan op je menu. Wil je dat nog meer uitbreiden? An: Dat komt automatisch wel, want mensen vragen me geregeld om nieuwe gerechten klaar te maken. Ik sta voor alles open en voorstellen zijn welkom. Maar een barbecue of diner voor honderd gasten kan ik niet aan, dat zou te hoog gegrepen zijn. Mijn limiet lag op maximaal tien man, maar ondertussen heb ik zelfs al gekookt voor dertig personen. Ik verleg iedere keer mijn grens. GUIDO: Wanneer is een kookavond bij mensen thuis geslaagd voor jou? An: Als ik iedereen een gezellige avond kan bezorgen, ben ik tevreden. Niemand mag zich iets aantrekken van wat er in de keuken gebeurt en ze moeten zonder zorgen genieten van het eten. De keuken laat ik ook altijd netjes achter zoals ze ervoor was. Dat vind ik belangrijk.

GUIDO: Hoe zie je de toekomst van Anniefood? An: Ik loop nog niet te veel op de feiten vooruit, maar ik blijf voortdoen zoals ik bezig ben. Ik wil er momenteel nog niet mijn hoofdberoep van maken, want daarvoor geef ik veel te graag les. Dankzij mond-aan-mondreclame zal Anniefood beetje bij beetje bekender worden. Ik hoop er in ieder geval nog lang mee door te gaan, want ik doe het ontzettend graag.

Info: www.anniefood.be

CTRL-ALT-START 77


‘Frequently asked questions’ voor starters Droom je van een carrière als zelfstandige, vrije beroeper of zelfs zaakvoerder van je eigen bedrijf? Dan zit je ongetwijfeld vol vragen. Starters kunnen op één website terecht voor alle antwoorden: www.ctrl-alt-start.be. Wij lichten er in elk nummer een aantal FAQ’s uit en geven het antwoord. tekst

Sylvain De Belder

IK HEB HEEL WAT GELEZEN OVER STARTEN ALS ZELFSTANDIGE, EN IETS WAT VAAK TERUGKOMT, IS EEN REFERENTIE NAAR HET KISS-PRINCIPE. WAT WIL DIT ZEGGEN?

Volgens het KISS-principe heeft een idee de meeste kans op slagen als het niet onnodig complex is. Eenvoud rules! Waar KISS als acroniem precies voor staat, daar is discussie over, maar eigenlijk komt het allemaal op ongeveer hetzelfde neer: Keep It Simple, Stupid; Keep It Stupid Simple; Keep It Short and Simple; Keep It Simple Sir; Keep It Super Simple; Keep It Simple or be Stupid; Keep It Simple and Stupid; Keep It Simple and Straightforward; Keep It Simple and Safe; Keep It Simple, Silly of Keep It Simple and Sincere.

IK HEB EEN BESTELWAGEN NODIG VOOR MIJN OPSTARTBEDRIJF. WAT RADEN JULLIE AAN: KOPEN OF LEASEN?

REGELMATIG LEES IK IN DE KRANT DAT DEZE OF GENE SECTOR WORDT ONDERSTEUND DOOR EUROPESE SUBSIDIES. WEL, IK ZOU OOK MIJN DEEL VAN DIE EUROPESE SUBSIDIES WILLEN. HOE BEGIN IK ERAAN?

Als het over slechts één bestelwagen gaat, raden we aan te kiezen voor een ‘aankoop met eigen middelen’. Geld bijeenschrapen en kopen dus. Het voertuig maakt dan deel uit van de vaste activa van je zaak, zodat je zelf beslist over het onderhoud en de eventuele verkoop. Een bijkomend argument is dat een bestelwagen nogal wat schaderisico inhoudt, en bij een leasingcontract kan je dat duur te staan komen.

IK BEN EEN WINKEL BEGONNEN IN SKATEBENODIGDHEDEN. WEGENS RIOLERINGSWERKEN IN DE STRAAT ZAL MIJN ZAAK TWEE TOT DRIE MAANDEN NIET BEREIKBAAR ZIJN. IK KAN GELUKKIG TIJDELIJK ELDERS DE ZAAK OPENHOUDEN. MOET IK NU EERST EEN UITVERKOOP ORGANISEREN?

Dat moet niet, maar het mag wel, tenminste als er minstens 20 werkdagen geen verkoop mogelijk is in je huidige winkel. Wat wel niet zomaar kan, is die uitverkoop organiseren op de tijdelijke locatie. Daarvoor heb je schriftelijke toestemming nodig van de FOD Economie.

Door je eerst en vooral goed te informeren. Surf naar http://ec.europa.eu/small-business, een portaalsite waarop je terugvindt hoe Europa KMO’s ondersteunt. Specifiek op zoek naar subsidies? Een lijst daarvan vind je op de site van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap: www.vleva.eu/subsidiewijzer.

IK HAD BIJ MIJN OPSTART ONDERSCHAT MET HOEVEEL LOGISTIEKE UITDAGINGEN EEN BEDRIJF TE MAKEN KRIJGT. KAN IK DAAR ADVIES VOOR KRIJGEN?

Dat kan zeker, en het kan zelfs gratis. De Vlaamse overheid heeft een loket opgericht om deze uitdagingen aan te pakken. Op het Flanders Logisticsloket (www.flanderslogistics.be) krijg je logistiek advies op maat van je onderneming, van een evaluatie tot tips voor efficiënter logistiek werk. Argwaan is niet nodig: de consulenten van Flanders Logistics werken in volledige onafhankelijkheid.

78 CTRL-ALT-START

VOOR MIJN STARTBEDRIJFJE SCHRIJF IK WEL EENS FACTUREN UIT NAAR HET LOKALE GEMEENTEBESTUUR. DAAR RESPECTEERT MEN BIJ DE BETALING BLIJKBAAR HET 30-DAGENPRINCIPE NIET. VALT DAAR IETS AAN TE DOEN?

Aangezien gemeentebesturen het gewend zijn zich aan de regelgeving rond overheidsopdrachten te houden, wordt daar meestal gewerkt met een betaaltermijn van 60 dagen. Als je daar niet mee kunt leven en heel regelmatig met hen samenwerkt, zou je eens rond de tafel kunnen gaan zitten om te bespreken of het 30-dagenprincipe alsnog kan worden toegepast op de facturen van jouw bedrijf.


Vervul niet zomaar de verwachtingen, maar wel jouw

eigen dromen! Al te vaak kiezen studenten voor wat er van hen verwacht wordt in plaats van wat hen echt passioneert. Het lijkt wel of studenten niet durven buiten de lijntjes te kleuren. Deze trend staat haaks met wat er gebeurt in de bedrijfswereld. Steeds meer ondernemers richten zich immers op nichemarkten en gebruiken creatieve oplossingen om van hun bedrijfje een booming business te maken. Bovendien groeien de mogelijkheden voor ondernemers die iets willen bijdragen aan de maatschappij.

Studenten lijken niet veel problemen te hebben om hun persoonlijke interesses en waarden aan de kant te schuiven om zo in de gratie te komen van grote multinationals. Is dit dan echt de manier om succesvol te worden? Is standaardisatie de key to succes? Nee hoor, zowel bedrijven als de consumenten zijn wanhopig op zoek naar initiatiefnemers die outside the box durven te denken. Er is dus geen nood om binnen de lijntjes te lopen; Doe ‘ns zot en start je eigen bedrijf in iets wat je echt interesseert! Eén van de trends die België overspoelt, is het sociaal ondernemerschap. Sociale ondernemers leggen zich toe op één van hun passies en bouwen een bedrijf dat net iets anders is. Door hun aanpak kunnen sociale ondernemers niet enkel van hun passie hun beroep maken, ze zorgen ook voor een betere wereld.

Testimonials

Bekijk dus niet alles zwart-wit, maar durf af en toe een beetje kleur te geven aan jouw loopbaan. Met die filosofie gaat The Positive Entrepreneurs Network on tour naar de Belgische universiteiten met ruim 40 sleutelfiguren in het sociaal ondernemerschap. Deze workshopnamiddagen zijn een uitstekende kans voor studenten om zich te laten inspireren. De Inspiration Days worden telkens afgesloten met een main conference voor het grote publiek.

INSPIRATION DAYS De Inspiration Days gaan dit academiejaar door in 3 universiteiten: Brussel: Solvay Brussels School op 3 december 2013 Luik: HEC Management School op 12 februari 2014 Gent: Universiteit Gent op 17 maart 2014 Voor meer info: Check www.inspirationdays.biz

Debate

Networking

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

ID

DREAM OR REALITY? Inspiration Days

The new way of entrepreneurship for a better world

the future is yours

For registration & information:

3 / 12 / 2013 SOLVAY BRUSSELS SCHOOL Start 18:00

www.inspirationdays.biz

A project of

R

CTRL-ALT-START 79


Studentondernemer Jonas presenteert lastminutedeals met Instadeal Jonas De Mets (21) is misschien afkomstig uit Varsenare bij Brugge, maar het leeuwendeel van zijn tijd spendeert hij toch in Gent, waar hij het tweede masterjaar handelsingenieur volgt én ook samen met collega’s zijn bedrijf Instadeal probeert uit te bouwen. “In juni hebben we de bvba opgericht en tijdens de zomermaanden gingen we van deur tot deur om potentiële klanten te overtuigen tot het aanbieden van lastminutedeals.” tekst

GUIDO: Instadeal groeit gestaag. Vanwaar het idee? Jonas: Ik was altijd al ondernemend ingesteld. Vroeger heb ik nog samen met twee vrienden tweemaal een gratis pokertoernooi georganiseerd in Brugge. In die periode ben ik samen met een vriend - Simon Savaete, die ook voor handelsingenieur studeert in Gent - beginnen te brainstormen over andere ideeën. Uiteindelijk zijn we op iets gekomen dat ons echt interesseerde en dat haalbaar leek om uit te voeren. GUIDO: En zo is Instadeal geboren… Jonas: Klopt. Instadeal is een ITstartup die ondernemingen zoals restaurants en schoonheidsinstituten de mogelijkheid biedt om zelf een lastminute-aanbieding te maken. Klanten kunnen deze aanbiedingen dan raadplegen en reserveren via onze website. Op die manier kunnen we ondernemingen die klanten nodig hebben op specifieke momenten matchen met consumenten die op zoek zijn naar een restaurant, een wellnessbehandeling of een andere activiteit in de buurt.

80 CTRL-ALT-START

GUIDO: Dan denk ik spontaan aan Groupon. Jonas: Het lijkt er misschien in eerste instantie op, maar er is toch ook wel een groot verschil. Met Instadeal kunnen bedrijven zelf hun aanbieding maken op onze website, terwijl de deals van Groupon telkens onderhandeld worden door vertegenwoordigers van Groupon. Dat biedt verschillende voordelen voor de verkopers. Ten eerste zijn onze prijzen een stuk lager dan die van bedrijven zoals Groupon, omdat we minder personeel nodig hebben om deals online te krijgen. Daarnaast beschikt de verkoper over meer vrijheid om de deal op te stellen zoals hij het wenst. Het grote verschil voor de consument is dan weer dat er meteen ook een reservatie is inbegrepen. Zo ben je zeker dat je de aanbieding kan gebruiken op het moment dat jij dat wenst. GUIDO: Heb je veel aan je opleiding bij het opstarten van eigen projecten? Jonas: Op het vlak van marketing, sales, finance en accounting kunnen we zelf onze kennis toepassen. Voor

Sofie Van Rossom

andere aspecten van de onderneming kunnen we rekenen op een ervaren coach van SO Kwadraat, dat is een organisatie die startende ondernemingen vrijblijvend adviseert. Daarnaast hebben we voor extra ondersteuning ook contact opgenomen met Durf Ondernemen, een initiatief van de UGent om ondernemende studenten te begeleiden. Voor het maken van de website zijn we ook op zoek gegaan naar hulp. We hebben met verschillende studenten en webdevelopmentbureaus gepraat. Uiteindelijk zijn we bij onze vriend Tim Coppieters terechtgekomen, met wie we nog in het middelbaar hebben gezeten. Tim studeert computerwetenschappen aan de VUB en is de laatste weken volop bezig met het operationeel krijgen van de website, terwijl Simon en ik klanten bezoeken om die te laten registreren en te tonen hoe onze website werkt. Daarnaast zorgt Simon ervoor dat alle legale aspecten in orde zijn. Ik sta dan weer in voor de boekhouding en de financiële kant van de onderneming. We werken vandaag vooral vanuit de startupgarage van iMinds. Dat is een

co-workingspace voor IT-startups. Het is vergelijkbaar met een bibliotheek waar studenten tijdens de examens studeren, alleen wordt er in de garage alle dagen gewerkt aan nieuwe bedrijfjes. De faciliteiten zijn uitstekend, er hangt een aangename sfeer en we kunnen er op een professionele manier mensen ontvangen. GUIDO: Wat is jullie volgende stap? Jonas: Wel, we werken aan een app, en het zou mooi zijn om Instadeal dan ook te kunnen uitbreiden naar andere steden. We proberen momenteel zoveel mogelijk feedback te verzamelen, zodat we kunnen bijwerken waar nodig. GUIDO: Waar kunnen onze kritische lezers hun ei kwijt? Jonas: Op www.instadeal.be. Iedereen is welkom om onze website te testen en een deal uit te proberen. Laat ons dan zeker weten wat je ervan vindt, zodat we Instadeal nog beter kunnen maken.

Info: www.instadeal.be


Win cash,

professioneel advies én verrijk je cv! Mobiliteit, milieu, energie, vergrijzing… Heb jij een oplossing voor een probleem? Aarzel niet en neem in teams van 2 tot 5 personen deel aan Start Academy! Post je idee via facebook.start-academy.be waar het onder de loep wordt genomen door een professionele jury. Zien zij business in jouw idee, dan helpen wij je op pad! Grijp je kans en geef je carrière nu al een boost!

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK.START-ACADEMY.BE EN MAAK KANS OP EEN IPAD MINI!

WIN! Structurele partner:

p je Dro nline o e ide ontdek e en aard de wrvan! e

Organisatie:

Media partner:

Partners:

r Jonge onderneme oeper in spe? of vrije ber

SURF W. A NA R WW ART T S T L CTRL-A RAAG JE .BE EN V ARTERKIT ATIS ST GR T.W.V.

>

CTRL-ALT-START is een initiatief van Guido NV met de steun van het VBO.

1000NEUR AA

CTRL-ALT-START biedt informatie, voordelen en opleidingen op maat van jonge starters en ondernemers. Om jonge ondernemers een duwtje in de rug te geven, hebben wij een no-nonsense voordelenpakket ontwikkeld.

ERKIT START E Z N O IN OP - en SNEL N: -, CRM N E K A E khoud V T e T o b E I e N is onlin xact EN GE E n grat ief

s van nde t inclu 6 maa iesoftware pakke ndige’ n t le a r e factu voord als zelfsta et rters Telen ex sta g ‘Starten r u c e et van in S n r id e le ib sop a ss F groep usine gamm atis B orenr t g c d je n o pr 1 maa Epson eltest op het g c-profi in t is r D Ko e d n va fname 20 x a

Surf snel naar WWW.CTRL-ALT-START.BE en geniet van meer dan 1000 euro aan voordelen! Onze starterkit kwam tot stand in samenwerking met volgende partners:

CAS_AD_NL_GM82_175x121.indd 1

24/09/2013 10:28:51

CTRL-ALT-START 81


1 diploma 3 zelfstandigen

Elektromechanica

“Met een diploma kan je alle kanten uit.” Het klinkt als een cliché, maar het blijkt nog te kloppen ook. In deze rubriek gaan we op zoek naar drie zelfstandigen die hetzelfde diploma op zak hebben, maar heel uiteenlopende carrières hebben uitgebouwd. Vandaag leggen we drie ‘elektromechaniciens’ op de onderzoekstafel. tekst

Sofie Van Rossom

› WIE? Bjorn Van Haver › WAT? Zaakvoerder van Solar Spirit › WEB? www.solarspirit.be “We moeten sowieso binnen afzienbare tijd afscheid nemen van de fossiele brandstoffen en van de gevaarlijke kernenergie. Veilige, duurzame en betaalbare energiebronnen moeten in de plaats komen en dat is perfect mogelijk met de hedendaagse technieken.” Aldus startte Bjorn in 2007 met Solar Spirit, een bedrijf dat allerlei installaties aanbiedt zodat bedrijven en particulieren zelf op een groene manier energie kunnen opwekken. Denk maar aan zonneboilers, zonnepanelen, enzovoort. Bjorn onderstreept dat het nooit zijn bedoeling is geweest de grootste te worden, maar stelt vooral kwaliteit centraal. Vorig jaar telde het bedrijf 37 werknemers, verspreid over acht installatieploegen, vandaag zijn dat er nog maar twaalf. Maar panikeren doet hij niet. “De verklaring is simpel: een rampzalig beheer en dito communicatie vanuit de overheid. Uiteindelijk is zonne-energie nog even rendabel als vroeger en nu zelfs nog meer noodzakelijk. Uit een studie blijkt dat in België 54% van de energie komt uit kerncentrales, maar in 2025 moeten die allemaal onherroepelijk dicht. In de laatste 12 jaar hebben we 1% van onze energiebehoefte gedekt met zonne-energie, 2% met windenergie en 3% uit waterkracht. Dat betekent dat we nog eens 12 jaar hebben (tegen 2025) om die 54% energievoorziening te halen uit alternatieve energiebronnen. Doen we dat niet, dan hebben we een groot probleem.”

82 CTRL-ALT-START

› WIE? Lode Colson › WAT? Zaakvoerder van CKS › WEB? www.cks.be

› WIE? Mathias De Bie › WAT? Zaakvoerder Climatech › WEB? www.climatechbvba.be

Toen Lode in 1994 de afstudeerrichting klimatisering tot een goed einde bracht, kon hij al snel aan de slag als monteur bij een koelfirma. Daarna werkte hij nog vier jaar als onderhoudsverantwoordelijke bij Alro, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het coaten van kunststoffen en metalen onderdelen van auto‘s en trucks en dergelijke, en in 2000 richtte hij uiteindelijk CKS op. “Wij staan in voor allerhande elektriciteitswerk, denk maar aan algemene elektriciteitswerken, bordenbouw, automatisatie en hoogspanning, maar ook aan ander elektrisch onderhoud aan industriële installaties. Als zaakvoerder ben ik enerzijds verantwoordelijk voor de klantenbinding, en anderzijds zie ik erop toe dat de projecten goed worden uitgevoerd.” Lode is ook vandaag nog heel blij met zijn studiekeuze. “Bij de afstudeerrichting klimatisering krijg je een brede waaier aan kennis mee. Het feit dat je aan de Katholieke Hogeschool Limburg wordt ingedeeld in kleine groepjes, komt de sfeer alleen maar ten goede. Ik verwelkom dan ook graag jaarlijks stagiairs uit die hogeschool.”

“Na het afstuderen heb ik een viertal weken gesolliciteerd, waarna ik ben gaan werken bij Delta Thermic NV, een bouwbedrijf actief in het installeren van HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) en sanitair in grote bouwprojecten zoals ziekenhuizen, rusthuizen, concertzalen… Eerst draaide het vooral om het opmaken van offertes, nadien werd ik projectleider. Na die 3 jaar heb ik een voorstel gekregen van een zakenpartner om samen een afsplitsing van zijn bedrijf op te richten. Zo is in 2012 Climatech ontstaan, een installatiebedrijf actief in de verwarming, sanitair, koeling en ventilatie.” Mathias staat vandaag in voor het opmaken van offertes, de planning en opvolging van de technici, de opvolging van grote projecten, van de boekhouding en van de personeelszaken, en houdt zich bovendien ook bezig met het volledige financiële plaatje. “Zaakvoerder zijn vraagt veel zelfdiscipline – ik werk trouwens 60 à 70 uur per week - maar het is vooral ook leuk. Zo kan je zelf beslissen waar je met je bedrijf naartoe wil en bepaal je, door de kwaliteit van je eigen werk, hoe goed je bedrijf het doet.”


EINDELIJK EEN NO-NONSENSE STARTERKIT OP MAAT VAN TWINTIGERS MET STARTERSAMBITIES IN HOOFD- OF BIJBEROEP

Laatstejaarsstudent, pas afgestudeerd of doe je een eerste ervaring op als werknemer, maar droom je ondertussen stiekem van een eigen zaak? CTRL-ALT-START biedt informatie, voordelen en opleidingen op maat van hoger opgeleide, actieve twintigers. De STARTERKIT is nu tijdelijk gratis en bestaat onder meer uit gratis opleidingssessies en toegang tot online facturatie-, internet- en bankingservices, bijstand rond je sociaal statuut en startersformaliteiten. Surf snel naar www.Ctrl-Alt-Start.be en blijf niet alleen op de hoogte van data van startersbeurzen, opleidingen en getuigenissen van pas gestarten maar ook van wie in aanmerking komt om zo’n fabelachtige starterkit gratis te bemachtigen.

SURF W. NAAR WW TART S T L A L CTR AG JE A R V N E .BE ARTERKIT IS ST A.VT GR T.W .

R U E 0 0 0 >1 AAN

Ctrl-Alt-Start® is een concept en organisatie van GUIDO NV met de steun van het VBO en haar portal www.je-eigen-bedrijf.be

? e p s n i r e p e o r e b je i r v f o r e m e n r e Ond


Visit our webshop

@ 24/7 take-off.be

Check our stores www.take-off.be

ANTWERPEN

GRO ENP L A ATS SHO P P I NG GRA ND BA ZA R & WIJNEG EM SHO P P I NG CENTER

B R UXE L L E S

CHAR LER OI

RU E DE LA MONTAG NE

HAS S ELT

G ROTE MARKT

TO ISO N D’O R & WO L UWE SHO P P I NG CENTER

K NOK K E

GENT

KOR TR IJ K

VEL DSTRA AT

LIPPENS LAAN LANG E S TEENS TRAAT

LIÈGE

NIV ELLES

LOUVAIN- LA- NEUV E

R OCOUR T

M ONS

WATER LOO

RU E VINAVE D’ILE, BELLE ILE & MÉDIACITÉ S HOPPING ES PLANADE

S HOPPING LES G RANDS PRÉS

S HOPPING CHAU S S ÉE DE MONS

CHAU S S ÉE DE TONGR E S GALERIE WELLING TO N

Guido Magazine Nr.83  

Clara Cleymans Kerst op z'n kop: Feestdagen in het buitenland Sfeervolle wintermuziek: Mintzkov & Horses Babe in de aula: Jess Donckers stud...

Advertisement