Firefighters: 2013 Calendar

Page 1

2013


Zásah pri požiari rodinného domu pri teplote -20oC

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nový rok Alexandra Daniela Drahoslav Andrea Antónia Bohuslava Severín Alexej Dáša Malvína Ernest Rastislav Radovan Dobroslav Kristína

Karina

2013 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nataša

Bohdana Drahomíra Dalibor Mário, Sára

Hasičský a záchranný zbor

Vincent

Zora

Miloš

Timotej

Gejza

150 Hasiči

Tamara

Bohuš

112 SOS

Alfonz

Gašpar

Ema

Emil

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Veliteľ zásahu pri autonehode

2

1

Tatiana

2013 15

Pravoslav

2

3

4

5

6

7

8

Erika Erik

Blažej

Veronika

Agáta

Dorota

Vanda

Zoja

16

17

18

19

20

21

22

Ida Miloslava Jaromír Vlasta Lívia Eleonóra Etela Liana

Hasičský a záchranný zbor

9

Gabriela

23

24

Roman Matej Romana

150 Hasiči

10

Zdenko

112 SOS

11

Dezider

25

Frederik Frederika

12

Perla

26

Viktor

13

14

Arpád

27

Valentín

Alexander

28

Zlatica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Zásah pri požiari motorového vozidla vysokotlakovým prúdom vody pri mínusových teplotách

3

1 Albín

2

3

4

5

6

7

Anežka Bohumil Kazimír Fridrich Radoslav Tomáš Bohumila Radoslava

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Alan Františka Branislav Angela Alana Bruno Angelika

Gregor

Vlastimil Matilda Svetlana Boleslav

2013 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ľubica

Eduard Jozef

Hasičský a záchranný zbor

Víťazoslav Blahoslav Beňadik Klaudius

Adrián

Gabriel

Marián

150 Hasiči

Emanuel

Alena

112 SOS

Soňa

Miroslav Vieroslava Benjamín

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Cvičenie pri sklade biomasy v Elektrárňach Nováky (ENO) v zásahovom odeve a s autonómnym dýchacím prístrojom

4

1 Hugo

2

Zita

3

Richard

4

Izidor

5

Miroslava

6

Irena

7

Zoltán

8

Albert

9

Milena

10 Igor

11

Július

12

Estera

13 Aleš

14

Justína

15

Fedor

2013 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dana

Rudolf Valér Jela Marcel Ervín Slavomír Vojtech Juraj Marek Jaroslava Jaroslav Jarmila Danica

Hasičský a záchranný zbor

150 Hasiči

112 SOS

Lea Leo

Anastázia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Športová súťaž profesionálnych hasičov. Hasenie horiacich kvapalín pomocou práškového hasiaceho prístroja

5

1 Sviatok

2

3

4

Žigmund Galina Florián práce

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Lesana Hermína Monika Ingrida Roland Viktória Blažena Pankrác Servác Bonifác Lesia

Žofia Sofia

Svetozár

2013 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Gizela

Viola Gertrúda Bernard Zina

Hasičský a záchranný zbor

Júlia Želmíra Ela Urban Dušan Iveta Viliam Vilma Ferdinand Petronela Juliana Petrana

150 Hasiči

112 SOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Hasiči v plnej ochrane pri hasení požiaru penziónu - koliby

6

1 Žaneta

2

Xénia Oxana

3

Karolína

4

Lenka

5

Laura

6

Norbert

7

Róbert

8

9

10

11

12

Medard Stanislava Margaréta Dobroslava Zlatko

13

Anton

14 Vasil

15 Vít

2013 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Blanka

Adolf Vratislav Alfréd Valéria Alojz Paulína Sidónia Ján Bianka

Hasičský a záchranný zbor

150 Hasiči

Tadeáš Adriána Ladislav Beáta Peter Melánia Olívia Ladislava Pavol, Petra

112 SOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Cvičenie hasičov potápačov

7

1 Diana

2

3

4

Berta Miloslav Prokop

5

Cyril Metod

6

Patrik Patrícia

7

Oliver

8

Ivan

9

Lujza

10 11 12 13 14 15 16

Amália

Milota

Nina

Margita

Kamil

Henrich Drahomír

2013 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bohuslav

Kamila Dušana

Hasičský a záchranný zbor

Iľja Daniel Magdaléna Oľga Vladimír Jakub Eliáš

150 Hasiči

Anna Hana

Božena

112 SOS

Krištof

Marta

Libuša

Ignác

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Modul Leteckého hasenia v ľahkých zásahových oblekoch a lezeckých postrojoch

8

1 2 3 4 5 6 7 8 Božidara Gustáv Jerguš Dominik Hortenzia Jozefína Štefánia Oskar

9

10 11 12 13 14 15 16

Ľubomíra Vavrinec

Zuzana

Darina

Ľubomír

Mojmír

Marcela

Leonard

Dominika

2013 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Milica

Elena Lýdia Anabela Jana Tichomír Filip Bartolomej Ľudovít Samuel Silvia Augustín Helena

Hasičský a záchranný zbor

150 Hasiči

112 SOS

Nikola Nikolaj

Ružena

Nora

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Zásah pri lesnom požiari v nedostupnom teréne

9

1 2 D rahoslava Linda

3

Belo

4

Rozália

5

Regina

6

Alica

7

8

Marianna Miriama

9

Martina

10 Oleg

11

Bystrík

12

Mária

13

Ctibor

14

Ľudomil

15

Jolana

Rebeka

2013 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ľudmila

Olympia Eugénia Konštantín Ľuboslav Matúš Móric Zdenka Ľuboslava

Hasičský a záchranný zbor

Ľuboš Vladislav Edita Cyprián Václav Ľubor

150 Hasiči

112 SOS

Michal Michaela

Jarolím

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Cvičenie v Elektrárňach Jaslovské Bohunice (EBO) pri simulovanom požiari horľavých kvapalín pomocou peny v zásahovom odeve a s autonómnym dýchacím prístrojom

10

1 Arnold

2

Levoslav

3

4

5

Stela František Viera

6

Natália

7

Eliška

8

Brigita

9

10 11 12 13 14 15 16

Dionýz Slavomíra Valentína Maximilián Koloman

Boris

Terézia Vladimíra

2013 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hedviga

Lukáš Kristián Vendelín Uršuľa Sergej Alojzia Kvetoslava Aurel Demeter Sabína Dobromila Klára

Hasičský a záchranný zbor

150 Hasiči

112 SOS

Šimon Simona

Aurélia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Likvidácia požiaru v priemyselnom areáli

11

1 Denis

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pamiatka Hubert Karol Imrich Renáta René Bohumír Teodor Tibor Denisa zosnulých

11

12

13

Martin Svätopluk Stanislav Maroš

14 Irma

15

Leopold

2013 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Agnesa

Klaudia Eugen Alžbeta Félix Elvíra Cecília Klement Emília Katarína Kornel Milan Henrieta Vratko

Hasičský a záchranný zbor

150 Hasiči

112 SOS

Ondrej Andrej

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Pomoc pri snehovej kalamite

12

1 2 3 4 5 Edmund Bibiána Oldrich Barbora Oto

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Mikuláš Ambróz Marína Izabela Radúz Hilda Otília Lucia Barbara

Branislava Bronislava

Ivica

Milada

Dávid

Albína

2013 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kornélia

Sláva Judita Dagmara Bohdan Adela Nadežda Slávka

Hasičský a záchranný zbor

Adam Prvý sviatok Štefan Filoména Eva vianočný

150 Hasiči

112 SOS

Ivana Ivona

Silvester

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Staňte sa dobrými anjelmi... mi, á za kalendár pomôžete rodinám s deť Vašim príspevkom minimálne dve eur roba priviedla do finančnej tiesne. ktoré rakovina alebo iná zákerná cho leme deťom, ktoré zo všetkých Celý výťažok do posledného centu poš síl denne bojujú s ťažkým osudom.

Po ukončení distribúcie kalendára si na www.dobryanjel.sk môžete skontrolovať, komu Systém DOBRÝ ANJEL poslal vaše príspevky do posledného centu. Číslo: 11007125 heslo: kalendar

Ďakujeme!

Kalendár je venovaný hasičom, ktorí obetovali svoj vlastný život a všetkým tým, ktorí každodenne riskujú svoj vlastný život na ochranu životov a majetkov iných ľudí. Projekt bol realizovaný vďaka Slovenským elektrárňam, a.s., najmä Dott. Michele Bolognovi a jeho spolupracovníkom z oddelenia komunikácie. Poďakovanie patrí prezidentovi Hasičského a záchranného zboru plk. JUDr. Alexandrovi Nejedlému, riaditeľovi Hasičského a záchranného zboru v Poprade plk. Ing. Ondrejovi Šprochovi a všetkým hasičom, ktorí tento projekt podporili. Fotografie a dizajn copyright © 2012 Guido Andrea Longhitano, všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť kopírovaná, uchovávaná v informačných systémoch, prenášaná, reprodukovaná v akejkoľvek forme akýmkoľvek spôsobom, či už elektronickými, mechanickými, kopírovacími, záznamovými prostriedkami bez výslovného predchádzajúceho súhlasu autora. Tlač:

Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o., www.tlaciarenkezmarok.eu

Hasičský a záchranný zbor

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.