Page 1

NIEUWSBRIEF BUURTPREVENTIE P/a Reeweg 48 3342AB Hendrik-Ido-Ambacht  06-273.43.441 Ron Blom operationeel coordinator  06-183.53.572 Wim Both coordinator planning  06-150.91.924 Lies Bonsang algemeen coördinator  Buurtpreventie-Centrum@wijkeninambacht.nl

Jaargang 2

Volgnummer 9

Juni 2013

Even bijpraten De laatste nieuwsbrief dateert van maart 2013, dat is al weer een tijdje geleden. Door diverse omstandigheden, maar voornamelijk wegens tijdgebrek, zijn wij niet toegekomen aan het schrijven van de Nieuwsbrief. Maar uiteindelijk hierbij weer een nieuwe Nieuwsbrief met veel nieuwtjes.

worden wij zichtbaar in Krommeweg en dit kan aanstekelijk werken voor wijkbewoners om zich aan te melden. Zolang we niet voldoende vrijwilligers uit Krommeweg hebben voor een eigen vast team lopen vrijwilligers van wijk Centrum in wijk Krommeweg. Naargelang het team groeit met vrijwilligers uit Krommeweg worden de looprondes uitgebreid.

In de afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten en is wel een en ander gebeurt en we willen jullie even bijpraten……….

De uitvalsbasis blijft voor alle teams het HJC aan de Vijverhof. De loopavonden in wijk Centrum en Krommeweg vinden op dezelfde avond plaats, de aanvangstijden kunnen per wijk gaan verschillen. De organisatie en begeleiding van alle teams ligt bij 1 team van coördinatoren: Ron, Wim, Dick en Lies.

In overleg met de gemeente is besloten dat Buurtpreventie ook wordt gestart in wijk Krommeweg en Volgerlanden. Momenteel zijn we bezig om Buurtpreventie op te zetten in wijk Krommeweg. De aansturing vindt plaats vanuit de werkgroep, iedere wijk krijgt een eigen team bestaande uit bewoners uit de desbetreffende wijk. Naar aanleiding van het besluit om Buurtpreventie uit te breiden over heel Hendrik-Ido-Ambacht verandert er een en ander, zoals de naam. De naam wijzigt van Buurtpreventie Centrum naar Buurtpreventie Hendrik-Ido-Ambacht. Momenteel is de werkgroep bezig met een nieuw logo, een eigen website, een nieuwe algemene flyer, gadgets en een eigen vlag/spandoek is in de maak. Het reglement is inmiddels aangepast en ook het vragenformulier. Positieve ontwikkelingen en we willen de komende maanden Buurtpreventie promoten en nieuwe vrijwilligers werven. De komende maanden is het de bedoeling dat op iedere loopavond 1 loopronde in wijk Krommeweg wordt gelopen. Van het team Centrum hebben 17 vrijwilligers zich aangemeld om ook in wijk Krommeweg te willen lopen. Fantastisch! Op deze manier

Momenteel hebben we 2 vrijwilligers voor het team Krommeweg en zij lopen momenteel mee met Centrum. De werkgroep is aan het nadenken over de mogelijkheden van sponsoring. Te denken valt aan sponsoring van een rijwielhandelaar door twee fietsen ter beschikking te stellen, zodat we 1 ronde per fiets kunnen gaan afleggen. De fietsen kunnen gestald worden op het terrein van de gemeente en worden daar opgehaald en teruggebracht. Heb je zelf een idee voor sponsoring? Laat het ons weten! Er zijn ook ideeën om bij de toegangswegen van ons dorp borden te plaatsen dat Buurtpreventie actief is. Na de zomer zal Wim Both alle vrijwilligers benaderen om de bij ons bekende gegevens te verifiëren en Wim zal ook de frequentie en de beschikbaarheid bespreken. Met deze actie hopen we jullie het komende jaar weer naar ieders tevredenheid te kunnen inroosteren.


NIEUWSBRIEF BUURTPREVENTIE Nieuwe vrijwilligers Sinds maart zijn er geen nieuwe vrijwilligers meer bijgekomen. Momenteel zijn we in gesprek met 4 wijkbewoners (1 voor Centrum en 3 voor Krommeweg), zij hebben aangegeven belangstelling te hebben om deel te nemen aan Buurtpreventie. Hopelijk kunnen wij in de volgende Nieuwsbrief melden dat zij zich bij ons hebben aangesloten. Publiciteit Momenteel zijn we in gesprek met een journaliste van De Combinatie om een keer mee te lopen en een stukje over ons in de krant te plaatsen. Activiteiten Er staan voor de komende maanden diverse activiteiten gepland. Uit het activiteitenoverzicht blijkt hoe actief wij zijn en dat we steeds vaker bij activiteiten betrokken worden, maar we worden ook door organisaties benaderd. In een jaar tijd is Buurtpreventie behoorlijk gegroeid, het is een groot succes, we genieten bekendheid en zijn nog steeds groeiende! Wie had dat een jaar geleden verwacht. Zodra we een eigen website hebben dan zijn we nog beter in staat om ons te profileren. Hieronder vinden jullie de activiteiten voor de komende maanden. Rondleiding Brandweerkazerne Op woensdagavond 10 juli organiseren wij een rondleiding op de brandweerkazerne. Opgeven voor deze rondleiding is nog steeds mogelijk. Autoroadshow zaterdag 29 juni Op zaterdag 29 juni van 13.00 – 20.00 uur wordt in ons dorp een autoroadshow gehouden, georganiseerd door de politie en de gemeente. De autoroadshow vindt plaats op het terrein bij sporthal de Ridderhal. Wat is een autoroadshow? Tijdens de autoroadshow staat de rijveiligheid centraal. De auto kan gratis gecontroleerd worden op bandenspanning, het profiel van de banden, het oliepeil, lampen en nog een aantal zaken. Zaken die niet in orde zijn worden besproken met de bestuurder zodat hij er actie op kan ondernemen. Daarnaast vinden er nog veel meer activiteiten plaats. Buurtpreventie is met enkele vrijwilligers aanwezig. Heb je zin en tijd om een uurtje Buurtpreventie te promoten meld je aan bij Ron Blom.

Zomerdag zaterdag 7 september 2013 Op zaterdag 7 september vindt de jaarlijkse Zomerdag weer plaats en Buurtpreventie wil dit jaar actief aanwezig zijn. Te denken valt aan het werven van vrijwilligers, Buurtpreventie promoten en een ludieke actie. We komen hier nog op terug. Heb je een leuk origineel idee waarmee wij ons kunnen promoten? Laat het ons weten? Heb je zin en tijd om op de zomerdag aanwezig te zijn? Meld je aan bij 1 van de coördinatoren. Opa en Omadag ANBO Zaterdag 21 september 2013 De ANBO afdeling Hendrik-ido-Ambacht heeft ons benaderd met het verzoek of het mogelijk is dat vrijwilligers van Buurtpreventie op zaterdag 21 september tijdens de Opa en Omadag aanwezig kunnen zijn. Op zich vinden wij dit een leuk initiatief en willen graag aan het verzoek voldoen. We gaan met de ANBO bespreken wat de mogelijkheden zijn en wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Zodra hier meer over bekend is worden jullie geïnformeerd en zal een oproep worden gedaan wie mee wil helpen. Instructies van Toezicht In september 2012 is Buurtpreventie gestart in wijk Centrum en hebben we tijdens een bijeenkomst instructies ontvangen van de wijkagent over wat we wel en niet mogen doen. In de loop der maanden bleek dat het voor de meeste van ons meer een rondje wandelen werd dan dat we actief waren. Door onwetendheid wisten we eigenlijk niet goed wat we moesten doen en waar we op moeten letten. We hadden het geluk dat een medewerksters van Toezicht zich aanmeldde bij Buurtpreventie. We hebben met elkaar de mogelijkheid besproken of Laura de vrijwilligers instructies kan en wil geven en te leren waar op gelet dient te worden. Laura was heel enthousiast over dit initiatief en inmiddels loopt Laura tweemaal per kwartaal extra met een team mee en geeft aanwijzingen waar op gelet moet worden, wat een verdachte situatie is en hoe hiermee om te gaan. De vrijwilligers hebben aangegeven tijdens een loopronde


NIEUWSBRIEF BUURTPREVENTIE veel geleerd te hebben. We hebben de mogelijkheid onderzocht om hier een vervolg aan te geven en momenteel loopt een teamleidster van Toezicht 3 avonden een ronde mee om instructies te geven. We willen dat iedereen de gelegenheid krijgt om een keer begeleidt te worden en instructies te krijgen, we gaan in de werkgroep bespreken of we hier een vervolg aan kunnen geven. Reanimatiecursus najaar 2013 In het najaar willen we weer een reanimatiecursus organiseren. We wachten even de ontwikkelingen af in wijk Krommeweg, aangezien we de cursus ook aan de vrijwilligers uit deze wijk willen aanbieden. Wijkschouw Krommeweg en Volgerlanden Buurtpreventie wordt langzaam maar zeker steeds vaker door de gemeente bij activiteiten betrokken. We zijn door afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) uitgenodigd om bij de wijkschouw in de Volgerlanden en Krommeweg aanwezig te zijn. Op 14 mei heeft de wijkschouw in Krommeweg plaatsgevonden en op 18 juni in wijk Volgerlanden. Bij de wijkschouw in Krommeweg waren de coรถrdinatoren helaas verhinderd, maar op dinsdagavond 18 juni in de Volgerlanden waren we wel aanwezig toen de eerste wijkschouw plaatsvond. Diverse organisaties waren vertegenwoordigd zoals Rhiant, Buurtpreventie, Bewonersplatform Volgerlanden, de politiek en namens de gemeente ambtenaren van BOR en wethouder Floor van der Velde. Helaas waren er weinig wijkbewoners aanwezig. Op een aantal punten van de route hebben we met z'n alle kritisch staan kijken en op- en aanmerkingen gemaakt. Daarbij werd er "gescoord" op 12 verschillende punten zoals zwerfvuil, hondenpoep, staat van het wegdek, trottoir, fietspad etc. Elk punt kreeg een score liggend tussen A+ en D. De resultaten worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Het was een zeer geslaagde schouw en tijdens het wandelen was er voldoende gelegenheid

om met elkaar nader kennis te maken. In wijk Centrum staat geen wijkschouw gepland aangezien het bestuur van het bewonersplatform heeft besloten om geen activiteiten meer te organiseren. Misschien iets voor

Buurtpreventie om een wijkschouw in wijk Centrum te organiseren!!!!!!

Nieuwsbrief 9  

Buurtpreventie Hendrik-ido-ambacht