#29 arnhem

Page 92

12

netwerkinitiatieven business open welderen

‘’ Ik kan met recht

zeggen dat we een hechte club vormen met een hoge gunfactor naar elkaar

business open: netwerken op de golfbaan tekst felicita vos

fotografie martin wieldraaijer

> Robbert Trimbos en Rein Korthals Altes startten eind

2010 Business Open: een netwerkclub die het goede van netwerken combineert met golf. Netwerken, op een ontspannen manier elkaars business goed leren kennen en elkaar introduceren bij relaties zijn enkele ingrediënten voor een aanpak die werkt. Inmiddels telt Business Open zevenentwintig landelijke clubs en dit aantal groeit gestaag. Business Open Welderen is sinds 2014 actief en resideert op Golfbaan Landgoed Welderen in Elst. Eén keer in de veertien dagen komen zowel leden als gasten op vrijdagochtend in het clubhuis van de golfbaan bijeen voor een netwerkontbijt. Er zitten gemiddeld twintig tot vijfentwintig personen aan de ontbijttafel. Het ontbijt begint om 07.45 en duurt tot 9.30 uur.

Daarna is er nog gelegenheid om informeel na te praten of te gaan golfen. “Waarom een netwerkontbijt? Iedereen is nog fris, de dag ligt nog voor je en zelfs als je gaat golfen, ben je alleen een ochtend kwijt”, vertelt Xandra Derks, voorzitter van Business Open Welderen enthousiast. “Leden kunnen ook deelnemen aan cluboverstijgende activiteiten. Zo kun je aanschuiven aan de ontbijttafel van een club elders in het land en meedoen aan de Business Open Uit golfcompetities.

Business Open organiseert jaarlijks een congres en verzorgt trainingen en andere activiteiten. Het enige criterium dat wij voor een lidmaatschap hanteren is branche-exclusiviteit per club. Daardoor is er geen sprake van onderlinge concurrentie. Wij verbinden op een ontspannen, informele manier leden en zakelijke doelen met elkaar. Onze aanpak is doelgericht, concreet en effectief. Zo krijgt iedereen tijdens het ontbijt twee minuten de tijd zichzelf voor te stellen. Je kunt tijdens zo’n pitch jezelf of je bedrijf positioneren, maar ook een belevenis vertellen. Het gaat erom jezelf neer te zetten. Daarna leg je een zoekvraag neer. Wat dat is? Het kan zijn dat je graag in contact wilt komen met een bepaalde functionaris binnen een bedrijf. Je stelt je vraag zo concreet mogelijk en via het koppelen van elkaars netwerken leggen we snel een link. We zijn als het ware elkaars ambassadeurs. De gunfactor is hoog; het gaat er bij ons om elkaar te versterken, om het bundelen van krachten. Het is geen kwestie van puur en alleen aanschuiven en binnenhalen. Het is zowel halen als brengen en elkaar gericht helpen. Je krijg een band met elkaar doordat je ook andere activiteiten onderneemt. We gaan naar andere netwerkbijeenkomsten, evenementen of zomaar een kopje koffie drinken. Daarnaast kunnen we via de Business Open Speakap landelijk contact leggen met andere leden. De Speakap geeft je snel een overzicht van activiteiten en nieuwsfeiten en je kunt zoekvragen neerleggen. Het is heel praktisch en effectief. Ik kan met recht zeggen dat we een hechte club vormen met een hoge gunfactor naar elkaar en dat golfen een sport is die verbindt. Startende golfers nemen samen les. Dat is bij het lidmaatschap inbegrepen. Er wordt veel gelachen, zowel aan de ontbijttafel als op de baan. Golf verbroedert. Maar, ervaring is de beste leermeester. Gasten kunnen voor vijftien euro vrijblijvend komen ontbijten en er is nog ruimte voor enkele leden.” n


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.