__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

nr 4 (23)

lipiec / sierpień 2015 (dwumiesięcznik) July / August 2015 (bi-monthly magazine)

Musimy nadążyć za rzeczywistością

We have to keep up with the times

– o krajowym rynku wynajmu długoterminowego samochodów – about the outlook for the long term vehicle leasing industry in Poland Wywiad ze Sławomirem Wontruckim, prezesem LeasePlan Fleet Management Interview with LeasePlan President – Sławomir Wontrucki str. 16

Mój głos jest moim hasłem

My voice is my password str. 30

6 kroków do znalezienia idealnego biura

6 steps to finding

Kompleksowość w sektorze Business Services: prawda czy fałsz

the perfect office

Job Complexity in Business Servicesector: False or Reality

str. 50

str. 40


Od Redakcji

Editorial Note

Szanowni Czytelnicy, Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor

Bezpłatny magazyn / Free of charge magazine Redaktor naczelny / Editor-in-chief Dymitr Doktór d.doktor@outsourcingandmore.pl Zespół / Editorial team Kamila Cyranowicz / Magda Kacprzak Opracowanie graficzne i skład DTP Dariusz Skuza / Agnieszka Zalewska Reklama / Advertising reklama@outsourcingandmore.pl Wydawca / Published by RIPOSTA Doktór S.J. ul. Dolna 21b/40 00-773 Warszawa www.riposta.pl Adres redakcji / Editorial address RIPOSTA Doktór S.J. ul. Dolna 21b/40 00-773 Warszawa

T: +48 22 213 02 45 F: +48 22 213 02 49 redakcja@outsourcingandmore.pl www.outsourcingandmore.pl Druk / Print Drukarnia Jantar Obsługa prawna / Legal support „Chudzik i Wspólnicy” Prenumerata i dystrybucja / Subscriptions Bezpłatna prenumerata po uprzedniej ­ rejestracji na stronie www.outsourcingandmore.pl Outsourcing&More is bimonthly free of charge magazine. See the website www.outsourcingandmore.pl for more details Wybrane zdjęcia pochodzą z serwisu shutterstock.com / Selected photos come from shutterstock.com website Nakład / Circulation 3000 egz. / copies AUTORZY / AUTHORS: Wiktor Doktór • Marcin Grzegory • Katarzyna Gurszyńska • Bolesław Kołodziejczyk • Colin Waddell • Mariusz Wiśniewski • Aleksandra Siwek • Krzysztof Odoliński • Robert Noworolski • Renata Kozłowska • Tomasz Zambrzycki • Dominik Sęczkowski • Tamara Morales • Piotr Kamiński Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej zgody Redakcji nie jest dozwolona / All rights reserved. No copying, reproduction or photocopying allowed without written consent of the publisher. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń / The views expressed in this publication as well as the content of the adverts are not necessarily those of the editor.

PARTNERZY / PARTNERS

Po raz pierwszy oddajemy w Wasze ręce całkowicie nowy Outsourcing&More. Nasz magazyn przeszedł gruntowne zmiany i zdecydowaliśmy się, po wielu Waszych sugestiach i wewnętrznych przemyśleniach, wprowadzić w życie kilka zupełnie nowych elementów w czasopiśmie, które właśnie trzymacie w rękach.

Pierwszą zmianą, jest wprowadzenie nowego tytułu jakim jest Best2Invest. Best2Invest to nieodłączny podtytuł Outsourcing&More, w którym dzielimy się informacjami na tematy związane z najlepszymi lokalizacjami dla rozwoju inwestycji, zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Opisujemy lokalizacje najlepsze dla branży outsourcingu, centrów usług wspólnych, ale także dla takich sektorów jak IT, nowoczesne technologie, centra badawczo-rozwojowe i wiele innych. Już w bieżącym wydaniu poruszamy tematykę Specjalnych Stref Ekonomicznych, informacje z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a także dane z platformy Best2Invest, na której na bieżąco są wprowadzane i analizowane

Dear Readers,

For the first time ever, we are providing you with a completely new Outsourcing&More. Our magazine went through significant changes and we decided to, after many of your suggestions and internal considerations, introduce several completely new elements in the magazine, that you are now holding in your hands.

The first change is the introduction of a new publication – Best2Invest. Best2Invest is an inseparable part of Outsourcing&More, in which we share information on subjects related to the best locations for the development of both Polish and foreign investments. We describe the best locations for the outsourcing sector, shared service centres, as well as for such sectors as IT, modern technologies, research and development centres, and many others. In the current issue, we cover the subject of Special Economic Zones, information from the Polish Information and Foreign Investment Agency, and also data from the Best2Invest platform to which macro and microeconomic information related to Poland is regularly introduced and analysed.

informacje makro i mikroekonomiczne dotyczące Polski.

Główny tytuł, jakim jest Outsourcing&More przeszedł szlif techniczny i w chwili obecnej wygląda bardziej nowocześnie, odpowiadając na potrzeby różnych naszych czytelników, w tym także generacji Y, o której opis poprosiliśmy ekspertów z Kelly Services. Zaczynamy na naszych stronach dotykać także bardzo zaawansowanych tematów związanych z usługami wspólnymi, czego dobrym przykładem jest publikacja CBRE. Tematy, które kontynuujemy to felietony Mariusza Wiśniewskiego o zagadnieniach z rynku Real Estate oraz porady prawne autorstwa prawników Kancelarii Chudzik i Wspólnicy.

Nieodłącznym elementem jest także wywiad numeru – tym razem zapraszamy do lektury rozmowy, jaką przeprowadziliśmy ze Sławomirem Wontruckim, prezesem LeasePlan Fleet Management. Mam nadzieję, że nowa formuła Outsourcing&More oraz Best2Invest przypadnie Państwu do gustu. The main publication, Outsourcing&More, received a makeover and currently looks more modern and responds to the needs of our various readers, also including those from Generation Y, a description of which we requested from the experts at Kelly Services. We also begin to touch highly advanced subjects related to shared services, a good example of which is the CBRE publication. The subjects that we are continuing are the column of Mariusz Wiśniewski regarding issues from the Real Estate market and the legal advice column written by the Law Firm Chudzik i Wspólnicy. An inseparable element is also the given issue’s interview – this time we would like to invite you to the interview, that we conducted with Sławomir Wontrucki, the President of LeasePlan Fleet Management. I hope, that the new form of Outsourcing&More and Best2Invest will be to your satisfaction.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015

3


Spis treści Index 6 8 10 12 13 14

16

22

Aktualności 25 lat PwC w Polsce 25 years of PwC in Poland

V Edycja Turnieju BVB CUP już za nami 5th edition of BVB Cup

Pobiegniesz, pomożesz You run, you help!

Kalendarium Calendar

Ciekawostki Did you know?

Musimy nadążyć za rzeczywistością – o krajowym rynku wynajmu długoterminowego samochodów – wywiad ze Sławomirem Wontruckim, prezesem LeasePlan Fleet Management We have to keep up with the times – about the outlook for the long term vehicle leasing industry in Poland – interview with Sławomir Wontrucki, LeasePlan President

Pionki w grze Pawns in the game

Aktualności z Pro Progressio 26 Pro Progressio News Ogromny sukces VI Konferencji ABSL 28 The 6th ABSL Conference a roaring success 30 36

Mój głos jest moim hasłem My voice is my password

Multilokalizacja call center – wyzwanie, które opłaca się podjąć Multi-site call centre – challenge worth taking

Kompleksowość w sektorze Business Services: prawda czy fałsz 40 Job Complexity in Business Services sector: False or Reality 46

Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych Temporary employee annual leave

6 kroków do znalezienia idealnego biura 50 6 steps to finding the perfect office 53 54 58 60 64 66

4

Alfavox stawia na najlepszych! Alfavox counts on the bests!

Generacja Y (Millennials) Generation Y (Millennials)

Analityk finansowy Financial Analyst

Rekruter – Konsultant 360 Recruiter – Consultant 360

Manager się żeni! Manager is getting married!

Książki dla managera

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

5


Aktualności

Najdroższe lokalizacje biurowe świata – Londyńska dzielnica West End po raz kolejny została uznana, za najdroższą lokalizację biurową świata, wynika z raportu Global Prime Office Occupancy Costs przygotowanego przez Globalny Dział Doradztwa i Badań Rynku firmy CBRE. Według zestawienia Warszawa znajduje się na 85. miejscu wśród najdroższych lokalizacji. Oznacza to spadek o 25 miejsc w porównaniu do zeszłego roku. Joanna Mroczek, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Marketingu w CBRE komentuje – Ranking

CBRE uwzględnia wszystkie koszty, jakie muszą ponieść najemcy wynajmując biuro w najlepszych budynkach w Warszawie. Ponieważ w chwili obecnej najwięcej budynków budowanych jest w Centrum, jesteśmy świadkami dosyć istotnego obniżania się czynszów w kluczowych lokalizacjach. Przewidujemy, że spadki będą odnotowywane co najmniej do końca 2016 r. – pierwszej połowy 2017 r., kiedy największe nowe budynki takie jak Q22 czy Warsaw Spire zostaną wynajęte. W następnych latach możemy spodziewać się stopniowej stabilizacji.

BPO i Centra Usług Wspólnych: Pracownicy sektora zabierają głos w sprawie swojego miejsca pracy – Dobrze urządzone przestrzenie biurowe, komfortowe miejsce pracy dostosowane do konkretnych potrzeb pracowników, parking dla rowerów czy przestronna kuchnia – to tylko niektóre elementy, którymi pracodawcy mogą skutecznie kusić najlepszych kandydatów. Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy JLL, informuje – Nowoczesna powierzchnia biurowa, która wspiera efektywność, może wpłynąć na wybór pracodawcy. Aż 65% ankietowanych wskazuje, że nowocześnie zaprojektowane biuro, sprzyjające produktywnej pracy, może przekonać do wyboru danej firmy przez kandydata. Jest to szczególnie istotne w czasach coraz większej konkurencji o kadry w segmencie nowoczesnych usług dla biznesu.

6

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Rynek przewozów drobnicowych w Polsce rośnie w siłę – Rynek przewozów drobnicowych w Polsce dynamicznie się rozwija. Nowe centra dystrybucyjne rosną w całej Europie centralnej, a firmy coraz częściej decydują się na konsolidację zapasów w ramach magazynów obejmujących większe regiony. Ich sprawna obsługa jest możliwa właśnie dzięki dobrze rozwiniętemu transportowi drobnicowemu. Systematyczne skracanie czasów transportu sprawiło, że terminy dostaw pomiędzy krajami naszego regionu niewiele różnią od czasów dostaw transportu krajowego. Jak to wpływa na cały łańcuch logistyczny? – Wiele firm decyduje się na rezygnację z krajowych magazynów na rzecz jednego regional-

nego, z którego realizowana jest cała dystrybucja. Pozwala to na optymalizację stoków magazynowych i, tym samym, ograniczenie kosztów całego łańcucha dostaw. Umiejętne zarządzanie godzinami przyjmowania zleceń do realizacji oraz wybór rzetelnego operatora logistycznego pozwalają na utrzymanie dotychczasowego czasu realizacji transportów – od momentu złożenia zlecenia do dostawy do finalnych odbiorców, a tym samym, pozwala na zapewnienie wymaganych standardów obsługi i konkurencyjności – mówi Sebastian Plesiński, Dyrektor Sprzedaży, DSV Road.

Outsourcing dostaw narzędzi pozwala znacząco obniżyć koszty – Nowoczesne koncepcje zarządzania gospodarką narzędziową rozszerzają tradycyjną dostawę o usługę zarządzania zapasami przez dostawcę — tzw. Vendor Managed Inventory (VMI). Klienci mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ w ten sposób problemy z dostępnością narzędzi zostają rozwiązane. Jest

to możliwe dlatego, że w trakcie trwania tej najlepszej w swojej klasie współpracy, koszty zaangażowania kapitału oraz koszty utrzymywania zapasów zostają prawie całkowicie przejęte przez partnera odpowiedzialnego za zarządzanie gospodarką narzędziową.

Polska największym rynkiem biurowym w Europie Środkowo–Wschodniej – To, co wyróżnia Polskę na tle innych państw regionu, to duża liczba bardzo dobrze rozwiniętych ośrodków miejskich takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin czy Lublin. Do gry o najemców z sektora usług wchodzą również mniejsze miasta posiadające odpowiednią infrastrukturę i kadry. Możliwość dywersyfikacji i zróżnicowana oferta biurowa to duże atuty naszego kraju.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

7


25 lat PwC w Polsce /

D

okładnie ćwierć wieku temu nad Wisłą pojawiła się jedna z największych firm konsultingowych i doradczych świata, czyli PwC. Wcześniej, znana jako PriceWaterhouseCoopers i innymi nazwami, silnie zadomowiła się w Polsce i umacniała swoją pozycję na rynku. Trudno sobie wyobrazić serwisy informacyjne, konferencje, spotkania biznesowe bez udziału ekspertów z PwC. Przedstawiciele firmy są obecni zarówno w projektach sektora publicznego jak i prywatnego, ale także wspierają rozwój inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym także inwestycji z branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. Outsourcing i centra usług wspólnych, to jedna z kluczowych działalności PwC w Polsce. Firma od ponad 15 lat pomaga w rozwoju tego sektora i sama w Polsce posiada swoje centrum SSC. Romek Lubaczewski i Adam Jamioł należą do ścisłej czołówki ekspertów od lokowania inwestycji typu BPO i SSC w Polsce, a ich zespoły silnie wspierają polski rząd i władze polskich miast w pozyskiwaniu nowych inwestycji zagranicznych.

Pod koniec czerwca, w przepięknej scenerii Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach Królewskich, PwC zorganizowała obchody swojego 25-lecia w Polsce. Wśród zebranych około 400 gości, przedstawiciele PwC stanowili grupę blisko 80 osób, a pozostali zaproszeni goście reprezentowali miasta, organizacje publiczne oraz prywatne przedsiębiorstwa, z którymi na co dzień współpracuje PwC. Wśród gości można było spotkać menedżerów z takich firm jak

25 years of PwC in Poland

Coca-Cola, AVON, Giełdy Papierów Wartościowych, Europarlamentu, Pro Progressio i wielu innych. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać i zobaczyć film dokumentujący 25 lat obecności PwC w Polsce. W trakcie filmu wypowiadali się znani ekonomiści, politycy i eksperci od gospodarki opisując kompetencje i pola doświadczeń i kompetencji PwC.

Zaproszone osoby były powitane przez Zarząd PwC, a całe wydarzenie miało charakter mocno sprzyjający nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Za prowadzenie wydarzenia odpowiadał Artur Orzech, a część artystyczną umilała orkiestra Adama Sztaby wraz z Natalią Kukulską oraz Stanisławem Sojką. Rozmowy zaproszonych gości trwały do późnych godzin nocnych i przyniosły wiele nowych i ciekawych kontaktów biznesowych. Redakcja Outsourcing&More na tym wydarzeniu była reprezentowana przez Dymitra Doktór – Redaktora Naczelnego. Nasz magazyn blisko współpracuje z PwC w obszarze BPO/SSC i trzymamy kciuki za kolejne, pełne wielu sukcesów 25 lat.

E

xactly a quarter of a century ago, one of the biggest consulting firms in the world, PwC, appeared in Poland. Previously known as PriceWaterhouseCoopers and under other names, it made itself at home in Poland and strengthened its market position. It is hard to image information services, conferences, and business meetings without the participations of experts from PwC. The company’s representatives are present in both public and private sector projects, and also support the development of foreign investments in Poland, including investments from the outsourcing and modern business services sector.

Outsourcing and shared service centres constitute one of the key areas of the business activities of PwC in Poland. For more than 15 years, the company has been helping in the development of this sector and has its own SSC in Poland. Romek Lubaczewski and Adam Jamioł are among the top experts in making BPO and SSC investments in Poland, and their teams strongly support the Polish government and the governments of Polish cities in regard to obtaining new foreign investments.

8

At the end of June, in the beautiful scenery of the Palace on the Isle in Warsaw’s Royal Baths Park, PwC organised the celebration of its 25 year presence in Poland. Among the more than 400 guests, the representatives of PwC constituted a group of nearly 80 persons, while the remaining guests that were invited represented cities, public organisations, and private business with which PwC cooperates on a daily basis. The guests included the managers

of such companies as Coca-Cola, AVON, the Warsaw Stock Exchange, the European Parliament, Pro Progressio, and many others. The participants of the event had the opportunity to hear and see a film about PwC’s 25 year presence in Poland. During the film, well known economists, politicians, and economic experts described the abilities and fields of experience and qualifications of PwC.

The invited guests were welcomed by the Management Bard of PwC, and the nature of the entire event strongly helped establish business contacts. Artur Orzech was responsible for conducting the event, and the artistic portion of the event featured the orchestra of Adam Sztaba with Natalia Kukulska and Stanisław Sojka.

The discussions of the invited guests lasted until the late hours of the night and resulted in many new and interesting business contacts. The editorial staff of Outsourcing&More was represented at this event by Dymitr Doktór – the Editor in Chief. Our magazine closely cooperates with PwC in the BPO/SSC area and we are keeping our fingers crossed for another very successful 25 years.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

9


V Edycja Turnieju BVB CUP już za nami

W

ostatni weekend czerwca, Sopot stał się stolicą plażowej siatkówki. A to wszystko za sprawą turnieju BVB Cup, który został zorganizowany w Trójmieście już po raz piąty. Ideą rozgrywanego do pięciu lat turnieju jest, oprócz dostarczenia sportowych emocji, integracja pracowników firm. W tegorocznej edycji rozgrywek udział wzięły 32 zespoły reprezentujące 25 firm zarówno polskich (np. Torus, Golden Line czy Grupa Lotos), jak i międzynarodowych (np. PwC, Thompson Reuters czy Goyello). Pierwszego dnia podczas rozgrywek grupowych wyłoniono 16 drużyn kontynuujących rywalizację następnego dnia według systemu brazylijskiego. Łącznie w ciągu dwóch dni rozegrano 110 meczy zapewniając bardzo wysoki poziom sportowej rywalizacji. Nie tylko zawodnicy, ale i kibice aktywnie włączali się w doping grających drużyn. Po zaciętej walce zwyciężył zespół Adva Optical Networking przed Sofitel Grand Sopot oraz Saur Neptun Gdansk.

Podczas tegorocznej edycji BVB Cup po raz kolejny pobito rekord frekwencji, zarówno wśród zespołów, jak i kibiców. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za sportową rywalizację do samego końca.

– Sport wyzwala wiele pozytywnych emocji i jest świetną płaszczyzną integracji ludzi pracujących w jednej firmie. Widać to nie tylko po zawodnikach, ale także kibicach, którzy przychodzą dopingować swoje firmowe zespoły – komentuje Monika Reszko z Human-Concept & Solutions,

10

pomysłodawczyni turnieju. Eksperci wskazują, że sport jest doskonała alegorią naszego codziennego, pracowniczego życia. Na co dzień też jesteśmy przecież częścią zespołu, mamy wspólny cel, określone kompetencje i zakres odpowiedzialności. – Od wielu lat prowadzimy działania rozwojowe dla firm, z których część bierze też udział w turnieju. Widzimy więc te zespoły także w trakcie działań operacyjnych, gdzie budzimy ich potencjał i efektywność w realiach pracy. Wiele cech, takich jak skuteczność w życiu zawodowym, postawa zaangażowania i pozytywne nastawienie widoczne są także na boisku – dodaje Monika Reszko. Nowością w tegorocznym turnieju był konkurs na Sportową Firmę Roku. Tutaj również wygrała Adva Optical Networking wyprzedzając Grupę Lotos oraz Goyello. Informację o Sportowej Firmie Roku poznaliśmy podczas wieczornej Gali, zorganizowanej na koniec pierwszego dnia rozgrywek w Mera Spa Hotel. W Gali udział wzięli organizatorzy, partnerzy i sponsorzy turnieju BVB Cup, ale także i duże grono osób związanych ze sportem, biznesem i mediami. Podczas wieczoru goście mieli okazję zobaczyć film z rozgrywek, zapoznać się z planami kolejnych edycji turnieju, oraz wziąć udział w części artystyczno-networkingowej.

Outsourcing&More był jednym z patronów medialnych sopockiego wydarzenia, w którym udział wzięło wielu przedstawicieli branży outsourcingu, centrów usług wspólnych, firm consultingowych oraz z otoczenia branży nowoczesnych usług dla biznesu.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


D

uring the last weened of June, Sopot became the capital of beach volleyball. And all this because of the BVB Cup tournament which was organised in the Tricity for the fifth time. The idea of the tournament which has been held for five years – besides offering sports emotions – is to integrate company employees. 32 teams representing 25 companies, both Polish (e.g. Torus, Golden Line or the Lotos Group) and international (e.g. PwC, Thompson Reuters or Goyello) took part in this year’s edition of the tournament. On the first day during the group games, 16 teams were selected, and they continued the competition on the following day based on the Brazilian system. Altogether, 110 matches were played in two days, ensuring a very high level of sports rivalry. Not only contestants but also the fans actively cheered on the playing teams. After the fierce fight, the team of Adva Optical Networking won before Sofitel Grand Sopot and Saur Neptun Gdansk.

During this year’s edition of BVB Cup the attendance record was broken yet again, both among the teams and fans. The organisers would like to thank everyone for the sporting rivalry maintained to the very end. – Sport brings out many positive emotions and is an excellent platform for integration of people working in one company. This is apparent not only when you look at contestants but also fans who come to cheer on their company teams – comments Monika Reszko from Human-Concept & Solutions, the originator of the

fot. Daniel Ebertowski

5th edition of BVB Cup

tournament. Experts point out that sport is an excellent allegory for our everyday corporate life. On a daily basis we are also part of a team, we have a joint goal, specific competences and scope of responsibility. – For many years now we have been conducting development activities for companies part of which also participate in the tournament. So we can see these teams also during their operating activities where we awaken their potential and effectiveness in the realities of work. Many features, such as effectiveness in the professional life, commitment and positive attitude are also visible on the court – adds Monika Reszko.

The novelty in this year’s tournament was the competition for the Sporty Company of the Year. Here Adva Optical Networking was also a winner before the Lotos Group and Goyello. The information about the Sporty Company of the Year was announced during the evening Gala organised at the end of the first day of the tournament in the Mera Spa Hotel. Organisers, partners and sponsors of the BVB Cup tournament took part in the Gala, as did a large group of people connected with sport, business and media. During the evening, the guests could see a film from the tournament, learn the plans of following editions of the tournament, and participate in the artistic and networking part. Outsourcing&More was one of the media patrons of the Sopot event which was attended by many representatives of the outsourcing sector, shared services centres, consulting firms and the modern business services sector environment.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

11


Trwają zapisy do kolejnej edycji Poland Business Run, charytatywnej sztafety firm dla podopiecznych fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Bieg startuje 6 września o godz. 10.30 równolegle w 6 miastach Polski: Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

A

by wziąć udział w biegu wystarczy zebrać pięcioosobową drużynę firmową i zarejestrować ją w wybranym mieście na stronie www.polandbusinessrub.pl. Każda z drużyn ma do pokonania dystans 19 km, tj. 3,8 km na osobę, a dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony na zakup protez dla beneficjentów fundacji Poza Horyzonty, opiekującej się osobami po amputacjach kończyn.

W zeszłorocznej edycji Poland Business Run startowało prawie 10 000 osób, pomagając 18 podopiecznym fundacji Poza Horyzonty poprzez zakup 24 protez.

– W Poland Business Run najważniejszy jest cel – pomoc tym, którzy ponownie chcą stanąć na dwóch nogach – wyjaśnia Agnieszka Pleti, prezes fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty.

– Duch rywalizacji jest istotny, ale przede wszystkim spotykamy się, aby pomagać i dobrze się bawić. Dwie nogi wystarczą, aby pomóc, ale także zrobić coś ważnego dla siebie – udział w Poland Business Run daje niesamowitą siłę i energię!

The registration for Poland Business Run – charity relay for companies to support the beneficiaries of Jasiek Mela’s Beyond Horizons Foundation – is on! This year’s run will begin on the 6th of September 2015 at 10:30 am in 6 Polish cities: Kraków, Katowice, Łódź, Poznań, Warszawa and Wrocław.

I

n order to participate in the run gather a team of 5 and register it via www.polandbusinessrun.pl. Distance to cover for each team is 19 km, which makes 3.8 km per runner. The profit from the registration fees will support the purchase of prostheses for the beneficiaries of Beyond Horizons Foundation, which provides support for people following amputation.

also to do something important for ourselves – participation in Poland Business Run guarantees extreme power and energy! Last year edition of Poland Business Run gathered nearly 10,000 runners supporting 18 beneficiaries of Jasiek Mela’s Beyond Horizons Foundation through the purchase of 24 prosthesis.

– What is the most important in Poland Business Run is the goal – helping those, who want to stand on two legs again – explains Agnieszka Pleti, President of Jasiek Mela’s Beyond Horizons Foundation. – The spirit of competition is essential but above all we meet to help others and have fun. Two legs are enough to help but

12

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


SUMMIT EOIF GigaCon

Kalendarium

Organizator / Host: SW Konferencje Sp. z o.o. Sp. komandytowa Data / Date: 29-30.07.2015 Miejsce / Venue: Warszawa

Workflow & Document Management Trends Organizator / Host: Pure Conferences Data / Date: 23.09.2015 Miejsce / Venue: Warszawa

Mobile Summit

Organizator / Host: SW Konferencje Sp. z o.o. Sp. komandytowa Data / Date: 24.09.2015 Miejsce / Venue: Warszawa

ERP i CRM w polskich przedsiębiorstwach

Data Center

Organizator / Host: Brad Management Consulting Sp. z o.o. Data / Date: 28.09.2015 Miejsce / Venue: Warszawa

Organizator / Host: Pure Conferences Data / Date: 30.09.2015 Miejsce / Venue: Warszawa

XVIII Konwencja CCC Organizator / Host: Competence Contact Center Data / Date: 08.10.2015 Miejsce / Venue: Berlin V Targi Usług i Produktów dla MŚP BIZNES EXPO 2015

Organizator / Host: PROARTE MEDIA Florentyna Siedlarek Data / Date: 12-14.10.2015 Miejsce / Venue: Katowice

Calendar of events OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

13


Ciekawostki Did you know?

Liczba aut będących w wynajmie długoterminowym w firmach zrzeszonych w PZWiLP

130 409 Liczba SMSów wysłanych przez Polaków w roku 2014. Źródło: UKE

51,9 mld Number of SMS’s sent by Poles in 2014. Source: UKE

Number of cars available in long term lease services of PZWiLP association members

Liczba wartościowych wydarzeń o tematyce outsourcingowej zrealizowana w pierwszej połowie roku 2015. Źródło: Outsourcing Portal

72 Liczba członków i studentów CIMA na świecie

227 000 Number of CIMA members and students worldwide

14

Number of valuable outsourcing events organized in first half of 2015. Source: Outsourcing Portal

Dotarcie Outsourcing&More na świecie: Europa

50%

Ameryka Północna

16%

Azja

10%

Ameryka Południowa

22%

Afryka

2%

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Liczba biur coworkingowych w Polsce

14 6 Dzienny koszt członkostwa w Klubie Pro Progressio

Number of co-working offices in Poland

27,40 PLN Zasięg Outsourcing&More na świecie

Daily cost of membership at Pro Progressio Club

~300 000 Readers range of Outsourcing&More Magazine worldwide

Liczba studentów filologii obcych w Polsce w roku akad. 2013/2014. Źródło: Pro Progressio

63 006

Circulation of Outsourcing&More worldwide: Europe

50%

North America

16%

Asia

10%

South America

22%

Africa

2%

Number of students of foreign languages studies in Poland in Academic Year 2013/2014. Source: Pro Progressio

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

15


Musimy nadążyć za rzeczywistością – o krajowym rynku wynajmu długoterminowego samochodów ze Sławomirem Wontruckim, prezesem LeasePlan Fleet Management – rozmawia Wiktor Doktór

16

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


„Należy się również przygotować na wizję przyszłości, w której pomysły nie będą pochodziły z branży i przemysłu motoryzacyjnego, ale od programistów i start up’ów zupełnie z innych dziedzin. Wracając do rzeczywistości, najbardziej prawdopodobny scenariusz jutra to koegzystencja rozwiązań hybrydowych, łączących stare i nowe rozwiązania”.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

17


Wiktor Doktór: Obecną funkcję piastuje Pan już od 10 lat, jak zmienił się przez ten czas rynek? Sławomir Wontrucki: To czas zdecydowanych i dynamicznych przemian naszego sektora. Nie wiem, czy nie najbardziej istotnych dla branży, która w Polsce jest przecież wciąż nowa i do końca nie rozpoznana przez klientów. Cieszy mnie zatem to, że podstawowe produkty i usługi z zakresu CFM na trwałe wpisały się w praktykę gospodarczą rynku. Wspólnie funkcjonując w strukturach Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów mamy możliwość korzystania z wzajemnych doświadczeń i rozwiązań korzystnych dla dostawców usług i klientów. Cieszy mnie to, że przez ten czas udało nam się wypracować stosowne standardy, zarówno biznesowe jak i etyczne. To tworzy silne fundamenty dla funkcjonowania, jakże istotne w późniejszych przedsięwzięciach rynkowych.

Naturalnie nie wolno spocząć na laurach i trzeba mieć na uwadze fakt, że chociaż pula świadczonych usług zwiększa się z roku na rok, to innowacyjność branży była raczej pochodną i imitacją praktyk firm matek działających na rynkach globalnych, a nie skutkiem czysto lokalnych rozwiązań. Tego typu zabiegi nie zawsze odnoszą pożądany skutek i pracują w sposób zgodny z założeniami. Każdy z rynków, chyba w każdej z branż, ma własną specyfikę, uwarunkowania i tworzy indywidualne środowisko. Myślę jednak, że ten etap mamy za sobą i jesteśmy w stanie samodzielnie przygotować stosowne mechanizmy i rozwiązania pozwalające na stabilny rozwój. WD: Wyniki branży są dobre, prognozy też. A jak Pan widzi perspektywę najbliższych 5-10 lat na tym rynku?

18

SW: Patrząc na wyniki mikro i makroekonomiczne oraz prognozy dla polskiej gospodarki trzeba być dobrej myśli. Jesteśmy na wznoszącej fali i musimy ten okres wykorzystać jak najlepiej. Mamy dynamikę wzrostu dwukrotnie szybszą niż reszta starego kontynentu i to jest ogromna siła napędowa. Stoimy także w obliczu błyskawicznych zmian, jeśli chodzi o technologie. Dekada to w tej chwili jest przepaść. Spójrzmy na tzw. pokolenie Y, to przecież generacja z jednej strony preferująca styl życia bardziej harmonijny, optymalny ekonomicznie i jednocześnie przyjazny środowisku. Z drugiej strony funkcjonująca zdecydowanie bardziej dynamicznie, korzystająca na bieżąco z rozwiązań mobilnych, żyjąca w ramach cyfrowej, globalnej wioski. Kluczem jest to, by używać w szerszym niż do tej pory stopniu, niż posiadać. Za bezpośredni przykład bliski naszej branży możemy tu sobie wziąć system Veturillo. Powszechność, łatwość użycia, dostępność

i mobilność. Jeśli nie dostarczymy im tego, czego szukają, to znajdą to gdzie indziej. WD: Czyli przyszłość to wynajem konsumencki?

SW: Nie umiem odpowiedzieć na ile bliska i realna, ale to bez wątpienia nieuchronna przyszłość. Do wszystkiego trzeba dojrzeć, do nowych systemów komunikacyjnych także. Na świecie już funkcjonują tego typu rozwiązania. Wiemy, że Warszawa także mocno rozważa uruchomienie „konsumenckiej wypożyczalni” samochodów, jednak to ciągle jeszcze jest nieznany teren. Ale my musimy na te nieznane terytoria wchodzić i uczyć się , bo jeśli my tego nie zrobimy, to natychmiast zostaniemy w tyle.

Kontrakty, rygory, regulaminy i administracja to oczywiście ma swoje uzasadnienie i jeszcze przez wiele lat będzie nam towarzyszyć, jednak cały system musi być przyjaźniejszy, łatwiejszy w obsłudze, dostępniejszy. Spójrzmy choćby na słynny już Uber, z uproszczonymi zasadami transakcyjnymi i jego mobilnością. Przechodzimy do całkiem nowego modelu biznesowego i usługowego. Wartości rezydualne przechodzą do lamusa. WD: Jaką perspektywę czasową ma Pan na myśli i co będzie warunkowało takie zmiany na rynku?

SW: Kluczowa dla powodzenia tak ujętego scenariusza jest trwała zmiana w nastawieniu producentów motoryzacyjnych do podmiotów z branży CFM, aby w końcu uznali nas, jako pełnoprawnych klientów ostatecznych, a nie pośredników jak dotychczas. Partnerów, którzy kreują wartość dodaną. Mam nadzieję, że zajmie to im mniej niż dekadę. Zresztą, to nie koniec rewolucji, która czeka przemysł motoryzacyjny. Przykłady Tesli, Apple i Google i ich innowacyjnych pomysłów na systemy integrujące komunikację, media, nawigację, systemy umożliwiające autonomiczną jazdę i parkowanie, oraz inne udogodnienia, o których wspominałem wcześniej, są zarówno możliwościami rozwoju branży, jak i zagrożeniem dla istniejących rozwiązań i obecnych liderów rynku. Należy się również przygotować na wizję przyszłości, w której pomysły nie będą pochodziły z branży i przemysłu motoryzacyjnego, ale od programistów oraz start up’ów zupełnie z innych dziedzin. Wracając do rzeczywistości, najbardziej prawdopodobny scenariusz jutra, to koegzystencja rozwiązań hybrydowych, łączących stare i nowe rozwiązania. W końcu transport ludzi i towarów, w dalszym ciągu będzie istniał, więc o przyszłość się nie martwię. WD: Dziękuję bardzo.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


We have to keep up with the times – about the outlook for the long term vehicle leasing industry in Poland Wiktor Doktór talks to Sławomir Wontrucki, LeasePlan President

“One should also be prepared to embrace a future where ideas will not originate from the sector or the motor industry, but will come from the minds of software developers and start-ups representing entirely different disciplines. Back to reality, the most probable scenario for tomorrow is one incorporating hybrid solutions where old and new solutions coexist”.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

19


Wiktor Doktór: You have held your current position for 10 years. How has the market changed over that time? Sławomir Wontrucki: Our sector witnessed decisive and dynamic changes over that time. These were perhaps the most significant for the industry, which, as we know, is still up and coming in Poland and not thoroughly recognised by clients. Thus, I am very pleased, that the primary CFM products and services have became a permanent item in the market business practices. Working within the framework of the Polish Car Rental and Leasing Association we are able to share experiences and solutions beneficial for service providers and clients. I am glad, that we managed to use that time to work out appropriate business and ethical standards. These provide a stable foundation, for any future market undertakings. Naturally, one should not rest on one’s laurels, and despite the fact that the range of provided services is increasing from year to year, we should keep in mind that innovation in the industry was more a derivative and imitation of the actions of parent companies operating on the global markets rather than a consequence of purely local solutions. Such endeavours do not always bring about the desired results nor end up as planned. Each market, possibly in every industry has its own individual characteristics, is subject to different terms and functions within a specific environment. However, I do think, that that phase is now behind us and we are able to put together appropriate mechanisms and solutions facilitating sustainable growth by ourselves. WD: The industry performance and forecasts are good. In your opinion, what is the market outlook for the coming 5 - 10 years?

20

SW: Looking at the micro- and macroeconomic performance and forecasts for the Polish economy, one has to be bullish. We are experiencing an upward trend, and it would be best to use this period as well as possible. Our growth rate is twice that reported by other countries of the Old World. And that is a powerful driving force. In terms of technology, we are on the brink of groundbreaking changes. Today, a decade is a chasm. Let’s look at generation Y, which, on the one hand prefers a more harmonious, economically optimal and at the same time environmentally friendly way of life. On the other hand it definitely functions more dynamically, all the time taking advantage of mobile solutions, living in a digital global village. The key here is to use, rather than own, to a wider extent than so far. The Veturillo system can be cited here as an example not far from our industry. Ease of use, availability and

mobility. If we do not provide what clients are looking for, they will go elsewhere. WD: So, does the future lie sharing rental schemes?

SW: I cannot say how immediate or realistic, but it is undoubtedly inevitable. One has to come around to most things, and that also includes new communication systems. Solutions of this type are already in place around the world, and we are aware that Warsaw is also considering rolling out a “car sharing rental” scheme, but this is still uncharted territory. But it is us who have to venture out into these uncharted territories, because if we don’t we will be left behind.

Of course contracts, terms, regulations and administration can be justified and will be with us for a number of years to come, nevertheless the entire system has to be more user friendly, easier to use and accessible. Let’s take a look at the now famous Uber, with its simplified transactions and mobility. We are shifting to a brand new business and service provision model. Residual values are ending up on the scrap heap. WD: What time horizon would you attribute to this and what will drive such market changes?

SW: The key for such a scenario is a permanent change in the vehicle manufacturers’ approach to CFM industry players. They have to acknowledge that we are fully fledged end users and not just intermediaries, as was the case to date. We are partners, who create added value. I do hope that this will not take them another decade. And that is not the end of the revolution in store for the motor industry. Take Tesla, Apple and Google for example, together with their innovative ideas for systems which integrate communication, media, navigation, systems facilitating autonomous driving and parking as well as other facilities which I touched upon previously. These constitute both growth opportunities for the industry as well as posing a threat to current solutions and market leaders. One should also be prepared to embrace a future where ideas will not originate from the sector or the motor industry, but will come from the minds of software developers and start-ups representing entirely different disciplines.

Back to reality, the most probable scenario for tomorrow is one incorporating hybrid solutions where old and new solutions coexist. All in all, transport of people and cargo is here to stay, so I am not worried about the future. WD: Thank you, very much.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

21


Pionki w grze Negocjacje z właścicielem biura są jak gra w szachy. Trzeba myśleć tak jak przeciwnik, by móc wyprzedzić jego ruch.

Mariusz Wiśniewski

22

Starszy Zastępca Dyrektora, Dział Powierzchni Biurowych, Reprezentacja najemcy, CBRE, Ekspert Pro Progressio

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


D

otyczy to każdych negocjacji – bez względu na to, czy jest to kwestia nowej umowy najmu czy przedłużenia starej. Poznanie kilku technik, które pomogą najemcy wynegocjować lepsze warunki, jest tak samo ważne, jak umiejętność interpretacji słów i gestów właściciela budynku. Kluczem jest mądre połączenie wszystkich ruchów. Warto zacząć od rzetelnego sprawdzenia stanu faktycznego, by ostatecznie móc postawić stanowcze warunki. Co więcej, warto przewidzieć ruchy partnera i przygotować się na jego argumenty. Przeważnie, już w okresie od sześciu do osiemnastu miesięcy przed wygaśnięciem starej umowy, właściciel budynku zwraca się do najemcy z propozycją jej przedłużenia. Podaje nowe ceny oraz argumenty na korzyść pozostania w budynku.

Przystępując do negocjacji warto mieć kilka asów w rękawie w postaci wiedzy na temat właścicieli biur. Warto wiedzieć, jakie mają portfolio i jaką strategię inwestycji i zarządzania budynkiem. Najważniejszy dla inwestora jest poziom najmu, na poziomie 0 procent. Nawet najemcy małych powierzchni są ważni. Koszty po stronie właściciela nie pozwalają na przestój i nie są warte uporu, który może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Jeśli właściciel budynku straci najemcę, oznacza to dla niego spore obciążenie finansowe. Nie chodzi tylko o czas przestoju w okresie szukania nowego najemcy, ale też wszelkie koszty związane z marketingiem, kredytem czy nawet zawarciem nowej umowy, która powinna gwarantować pewien okres zwolnienia z czynszu oraz koszty zmiany aranżacji dla kolejnego klienta. Zmiana najemcy pociąga więc za sobą w oczywisty sposób duże wydatki. Co więcej, warto wiedzieć, że właściciel budynku liczy na to, że dla najemcy przeprowadzka też będzie kosztowna. I oczywiście ma rację. Trzeba jednak stworzyć wrażenie, że jesteś gotów ponieść te koszty, jeśli warunki umowy nie będą dla Ciebie satysfakcjonujące. Wrażenie to musi być tak przekonujące, żeby wizja Twojej relokacji była dla niego prawdziwym zagrożeniem. Jak działać w przypadku zawarcia nowych umów? Istnieje kilka technik negocjacyjnych i narzędzi, którymi można się posłużyć, by uzyskać przewagę na etapie ustalania warunków najmu. Znając słowa i zachowania, którymi operuje się w czasie rozmów negocjacyjnych z właścicielami powierzchni komercyjnych,

można nauczyć się ich właściwej interpretacji i wiedzieć, kiedy zgadzać się na proponowane warunki, a kiedy stanowczo się im sprzeciwiać. Szach-mat postawi ta strona, która umie wykorzystać wiedzę na temat rzeczywistej sytuacji graczy. Pamiętaj też, że negocjacje nie ograniczają się tylko i wyłącznie do warunków komercyjnych. Sama treść umowy najmu jest niezwykle istotna i na tym polu najczęściej najemcy bez odpowiedniego wsparcia popełniają sporo błędów. Nie od dziś wiadomo, że teksty prawnicze rządzą się własnymi zasadami. Coś, co dla laika jest oczywiste, dla prawnika może mieć zupełnie inne znaczenie. Czy w Twojej umowie najmu również są określenia w stylu: „niezwłocznie”, „istotne”, „uzasadnione”, „rażące”? Wydają się sformułowaniami powszechnie znanymi, na co dzień stosowanymi. Jednakże trzeba na nie szczególnie uważać. Ich interpretacja wcale nie musi być tak oczywista. Co więcej, wszelkie wątpliwości i różnice w ich rozumieniu będą rozpatrywane zwykle na niekorzyść najemcy.

Jak się przed tym uchronić?

Rozwiązaniem jest zespół, który działa wspólnie i kompleksowo zadba o prawidłowe brzmienie Twojej umowy najmu. Ten wielostronicowy dokument, który dosłownie nosi w sobie wielką wartość, powinien być dokładnie przebadany pod względem prawidłowej interpretacji wszystkich zapisów, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojej inwestycji. Każdy paragraf i każda litera winny być spójne i przejrzyste. Tylko taka procedura sprawdzenia umowy zagwarantuje najemcy spokój i stabilność jego interesów. Jako doradcy stojący po stronie najemcy wiemy, że niejednokrotnie umowy bywają celowo komplikowane. Prowadzi to do sytuacji, w których najemca nie zawsze wie, na co się godzi. Czasami nawet zapis dotyczący tzw. „break option” nie chroni Cię w należyty sposób. Zdarza się bowiem, że klauzula zapisana będzie w taki sposób, że skutecznie zablokuje proces wyjścia z umowy. Może się to też wiązać z długim i kosztownym procesem w sądzie, którego wynik nigdy nie jest pewny. Stabilność i jasność zapisów to cel, któremu doświadczeni reprezentanci najemców powinni poświęcać szczególną uwagę. Skuteczne negocjacje oraz niepodważalne zapisy w umowie najmu to gwarancja bezpieczeństwa dla partnerskiego stosunku z właścicielem Twojego biura.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

23


Pawns in the game Negotiations with office owners are like playing chess – you have to think like your opponent to predict their move.

T

his relates to any negotiation process, regardless of whether it’s a new contract or an extension of the existing one. Getting to know a few techniques that will help the tenant to negotiate better terms is as important as the ability to correctly interpret what building owners say and do. Smart combination of all the moves is the key. It’s a good idea to begin with a thoroughful inspection of the actual state of affairs and eventually drive a hard bargain. What’s more, it’s important to foresee your partner’s moves and prepare for their arguments.

In general, even as early as 6 to 18 months before the old agreement expires the owner of the building offers the tenant a possibility to renew it. They list new prices and arguments for staying in the current location.

Mariusz Wiśniewski

As you enter negotiations, it’s good to have a few cards up your sleeve regarding the knowledge of building owners. You should know their portfolio and their strategy for investing and managing the building. For the investors, the occupancy level Senior Associate is the most important, at least in 80% or so. Director, Tenant Representation, Head Even small-space tenants are important. of Tricity Office, CBRE, Pro Progressio The costs on the owner’s side don’t allow for Expert any downtime caused by stubbornness, which may not bring the desired results anyway. If the tenant goes somewhere else, this means a big financial loss. This consists of not only the cost of vacant space while searching for a new client, but also expenses on marketing, bank loans, or even signing a new lease agreement, which should include a certain rent-free period and changing space arrangement for the new client. Obviously, this generates huge costs. You should know that the building owner is also aware that the move will be costly for you. And of course they’re right, but you have to make an impression as though you’re willing to bear the costs if the new agreement won’t be satisfactory. This impression must be so believable that the idea of your move becomes a real threat to the owner.

How do you deal with entering into new contracts? There are a few negotiation techniques and tools which you may use to gain competitive advantage when the terms are

24

being agreed upon. By learning the words and actions of the commercial building owners in the negotiation process, you will know how to interpret them correctly and when to agree on the proposed terms and when definitely not to. You’ll checkmate your opponent if you can leverage the knowledge of their real situation. Remember that the negotiations are not only related to commercial terms. The wording of the agreement itself is tremendously important and tenants without proper support will often make a lot of mistakes at this stage. It’s nothing new that legal discourse has its own rules. Something which may be obvious to you may not be so for a lawyer. Does your lease contract include words like ”immediately”, ”essential”, ”reasonable” or “grossly”? These seem to be widely used, but you must pay special attention to them. Their interpretation doesn’t have to be straightforward. What’s more, all misinterpretations and differences in definitions will most likely be settled to the tenant’s disadvantage.

How can you protect yourself against that?

The answer is the team which works together and comprehensively takes care of the proper wording of your contract. This long document, which is literally of great worth, should be thoroughly inspected against proper interpretation of all provisions so as to ensure the safety of your investment. Each line and each word should be cohesive and clear. This is the only way to secure the stability of your interests.

As consultants representing the tenants we know that sometimes the contracts are purposely made obscure. This leads to situations where a tenant may agree to something they aren’t aware of. Sometimes even the provision regarding the so-called ”break option” doesn’t protect you sufficiently. It sometimes happens that the clause is formulated in a way which prevents you from terminating the contract successfully. This may also end up in a long and costly litigation, result of which will be uncertain. An experienced tenant representative should pay special attention to the coherence and clarity of wording. Efficient negotiations and compelling contract clauses in a lease agreement guarantee security and partnership with the owner of your office.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


OUTSOURCING&MORE | July-August 2015


Aktualności z Pro Progressio Okres edukacji i spotkań biznesowych

Wiktor Doktór prezes Pro Progressio

Maj i czerwiec, jak co roku, to jeden z tych okresów, w których realizowane są liczne wydarzenia o tematyce outsourcingowej. Rok 2015 w tym obszarze nie różni się od poprzednich lat i zaowocował ciekawymi konferencjami i seminariami. Pro Progressio, regularnie wspiera merytorycznie wydarzenia branżowe, i w tym roku eksperci Fundacji wspierali takie wydarzenia jak „BPO/KPO/SSC w Olsztynie i Elblągu”, „Forum Rynku Nieruchomości” czy „Nowe trendy na rynku nieruchomości komercyjnych”. W tym samym okresie Fundacja zorganizowała kolejne dwa śniadania biznesowe.

Pierwsze ze śniadań dotyczyło omówienia terenów inwestycyjnych oraz powierzchni magazynowych, którymi dysponuje Bydgoszcz. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także deweloperzy i firmy konsultingowe z obszaru Real Estate. Drugie ze śniadań zorganizowane zostało w centrum operacyjnym firmy Teleperformance Polska. Spotkanie dedykowane było nowoczesnym technikom obsługi klienta w branży retail. Uczestnicy spotkania, poza dużą dawką wiedzy, mieli także możliwość zwiedzenia Contact Center i na żywo zobaczyć jak pracuje duża organizacja zajmująca się profesjonalnie obsługą klienta.

Promocja polskich miast i regionów

Filmy z cyklu Focus on są przygotowywane przez Fundację dla każdego miasta, które na stałe współpracują z Pro Progressio. Filmy powstają w oparciu o raporty Focus on, przygotowywane we współpracy z firmami konsultingowymi, urzędami miast oraz agencjami doradzającymi w zakresie HR i Real Estate. Filmy stanowią uzupełnienie informacji o atrakcyjności inwestycyjnej polskich miast i są także stałym elementem platformy Best2Invest, której pomysłodawcą jest Pro Progressio. W maju i czerwcu pojawiły się dwa nowe filmy, w których przedstawione są miasta Lublin i Szczecin. Fundacja pracuje w chwili obecnej nad kolejnymi filmami, które wkrótce zostaną zamieszczone na platformie Best2Invest. W obszarze raportów Pro Progressio opublikowała raport Focus on Częstochowa – to kompletne opracowanie na temat najważniejszych informacji makro i mikro ekonomicznych w odniesieniu do inwestycji z sektora usług dla biznesu.

26

Częstochowa, to dynamicznie rozwijające się miasto zarówno w obszarach dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych, ale także i usług w przestrzeniach biurowych. To w Częstochowie swoje centrum usług wspólnych ma amerykański TRW. Miasto jest też siedzibą dla wielu podmiotów z branży Call i Contact Center takich jak m.in. Call Center Inter Galactica, Telbridge czy Contact Center One.

Rozwijamy Best2Invest

Uruchomiona z początkiem roku platforma Best2Invest jest sukcesywnie uzupełniana o nowe dane. Okres majowo-czerwcowy przyniósł uzupełnienie bazy o informacje związane z biurami co-workingowymi oraz szereg danych ekonomicznych nowych miast. W tej chwili w module InvestMap można porównywać już dane kilkudziesięciu polskich miast. Platforma Best2Invest jest stale rozwijana, a na kolejne miesiące planowane jest uruchomienie nowych modułów z danymi. W zakładkach Focus on uzupełnione zostały filmy i raporty o opisanych miastach. Pojawiły się m.in. informacje o rynku nieruchomości w Lublinie oraz sektorze ICT w Trójmieście.ile

Wsparcie dla międzynarodowych wydarzeń branżowych

Na jesieni w Polsce i w Niemczech zostaną zorganizowane dwa ważne wydarzenia dla branży outsourcingu. Pierwsze z nich, którego organizatorem jest IAOP (International Association of Outsourcing Professionlas), odbędzie się w dniach 18-20 października we Frankfurcie i będzie to European Outsourcing Forum – jedna z najważniejszych imprez branży BPO i SSC organizowanych w Europie. Drugie wydarzenie będzie miało miejsce w Warszawie w dniach 13-15 października. Konferencja pod nazwą Eastern European Shared Services zostanie zorganizowana przez SSON.

Oba wydarzenia to doskonała okazja do spotkań z ekspertami branżowymi, dostępu do najnowszej wiedzy z zakresu outsourcingu i usług dla biznesu. Pro Progressio wspiera organizację obu tych wydarzeń ściśle współpracując z ich organizatorami, a członkowie Klubu Outsourcingu mają zapewnione preferencyjne warunki udziału w tych wydarzeniach. Zapraszamy do udziału w konferencjach IAOP i SSON.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Pro Progressio News A period for learning and business meetings

Every year, May and June comprise one of those periods when multiple outsourcing-related events take place. 2015 is no different from previous years in this regard, and this year has seen many interesting conferences and seminars held. Pro Progressio regularly provides substantive support to these industry events, and this year experts from the Foundation have been engaged in such happenings as “BPO/KPO/SSC in Olsztyn and Elbląg”, “Real Estate Market Forum” and “New trends on the commercial real estate market”. During this same period the Foundation has organized two more events in its business breakfast series.

The first of the breakfasts involved a discussion of investment land and warehouse space available in and around the city of Bydgoszcz. Participants in the meeting included representatives of the city of Bydgoszcz, the Bydgoszcz Regional Development Agency, and also developers and consultants from the real estate industry.

The second breakfast was held at the operational centre of Teleperformance Polska, and was dedicated to modern customer service techniques in the retail industry. Along with a large dose of knowledge, participants also received the opportunity to tour the Contact Centre and observe in person the work of a large organization devoted to professional customer service.

Promotion of Poland’s cities and regions

Films from the Focus on series are prepared by the Foundation for every city that works with Pro Progressio on an ongoing basis. They are based on the Focus on series of reports drafted in cooperation with consulting firms, municipal authorities and agencies providing HR and Real Estate advisory services. The films provide a wealth of information about the investment attractiveness of Polish cities, and are also a feature of the Best2Invest platform operated by Pro Progressio. Two new films debuted in May and June, presenting the cities of Lublin and Szczecin. The Foundation is presently working on the next set of films, which will soon appear on the Best2Invest platform. As far as reports go, Pro Progressio has recently published its Focus on Częstochowa – a comprehensive document

containing the most important micro- and micro-economic information related to investment in the modern business services sector. Częstochowa is a dynamically growing city, both in its two Special Economic Zones and in respect of services in office buildings. Częstochowa is home to the shared services centre of the American company TRW, as well as of many entities from the Call and Contact Centre industry, such as Call Center Inter Galactica, Telbridge and Contact Center One.

We’re expanding Best2Invest

The Best2Invest platform, launched at the beginning of the year, is continually being updated with new data. The May-June period saw the addition to our database of information on co-working and economic data for new cities. The InvestMap module now allows users to compare data from dozens of Polish cities. The Best2Invest platform is continually expanding, and the comping months will see the launch of new modules with data. Focus on has also been updated to include films and reports on profiled cities, including information about the real estate market in Lublin and the ICT sector in the Tricity.

Support for international industry events

In the autumn, Poland and Germany will play hosts to two important outsourcing industry events. The first of them is the European Outsourcing Forum, one of the most important BPO/SSC industry events held in Europe, organized by the International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) and scheduled to take place on 18-20 October in Frankfurt. The second will be the SSON-organized Eastern European Shared Services conference, to be held on 13-15 October in Warsaw. Both events are fantastic occasions to meet with industry experts, as well as to receive the most up-to-date knowledge in the outsourcing and business services sectors. Pro Progressio is providing support to both events in close cooperation with their organizers, and members of the Outsourcing Club are guaranteed preferential conditions for participation in them. We cordially invite you to attend the IAOP and SSON conferences.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

27


Ogromny sukces

VI Konferencji ABSL 1000 uczestników, ponad 80 spikerów i panelistów, 40 paneli dyskusyjnych i prezentacji – oto najważniejsze liczby podsumowujące VI Konferencję ABSL, która odbyła się w Krakowie w dniach 16-17 czerwca 2015 r.

N

Prezentacja raportu ABSL

Gośćmi Konferencji byli ponadto jedni z najbardziej wpływowych przedstawicieli sceny biznesowej i ekonomicznej. Podczas sesji merytorycznych omawiane były najistotniejsze trendy wpływające na kształt sektora i całej gospodarki. Wśród Prelegentów Konferencji znaleźli się m.in.:

Wzrost znaczenia Polski w Europie

ajważniejszym elementem agendy wydarzenia było wystąpienie Tony’ego Blaira, Premiera Wielkiej Brytanii w latach 19972007 i jednego z najbardziej wpływowych światowych przywódców. Tony Blair zapewnił Gości Konferencji, że Polska powinna być dumna ze swoich osiągnięć, a rozwój sektora dla biznesu jest jednym z przejawów ekonomicznego sukcesu kraju.

• Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Polski w latach 1995-2005,

• Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Partnerów EY Poland, były Premier Polski,

• Jan Vincent-Rostowski, były Wicepremier Polski i Minister Finansów,

• Róża Grafin von Thun und Hohenstein, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, • Steve Bandrowczak, Senior Vice President, Global Business Services and Business Process Services, Hewlett-Packard Company, • Reuven Gorsht, Global Vice President, Customer Strategy, SAP,

• Johan Karlström, President & Chief Executive Officer, Skanska AB, • Christian Ulbrich, Member of the Global Executive Board and CEO EMEA, JLL,

28

• Phil Fersht, Founder and Chief Executive Officer, HfS Research.

Pierwszego dnia Konferencji, został zaprezentowany raport ABSL „Sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce 2015”, jedyne tego typu opracowanie w Polsce. W zlokalizowanych w kraju centrach usług z kapitałem zagranicznym pracuje już 150 tys. specjalistów. Oznacza to, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy inwestorzy stworzyli kolejne 22 tys. wysokiej jakości miejsc pracy. Ponadto, do 2020 r. zatrudnienie w sektorze może wzrosnąć aż do 250 tys. osób. Tegoroczne sesje plenarne skupiały się na zmieniającej się roli Polski w regionie i w Europie. Ich uczestnicy dyskutowali o tym, jak dalej stymulować wzrost gospodarczy kraju, a panel końcowy dotyczył możliwego dołączenia Polski do krajów G20. Innym kluczowym motywem debat był wzrost znaczenia technologii i to, w jaki sposób wpływa ona na kwestię innowacyjności, przywództwa i pozostałe elementy współczesnego otoczenia biznesowego.

Jakie wyzwania stoją przed przedstawicielami biznesu?

Dyskusje plenarne zostały uzupełnione przez sesje tematyczne, dotyczące najbardziej istotnych wyzwań stojących przed przedstawicielami branży. W tegorocznej agendzie pojawiła się też nowa sekcja – Demo Labs, czyli interaktywne prezentacje rozwiązań technologicznych, zaprojektowanych aby spełnić potrzeby firm z sektora. Głównym Partnerem Konferencji i Gospodarzem było Miasto Kraków, a Partnerem Diamentowym Skanska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy Bank Polski i PAIiIZ, a wśród Głównych Patronów Medialnych znaleźli się Gazeta Wyborcza, Newsweek i TVP Info.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


The 6th ABSL

Conference a roaring success 1,000 business leaders and sector stakeholders attending, over 80 speakers, 40 panel discussions and presentations – these are the most important figures summarizing the 6th ABSL Conference, held on June 16-17th 2015 in Krakow.

T

he absolute highlight of the event was a keynote address from Tony Blair, Prime Minister of Great Britain and Northern Ireland from 1997-2007 and one of the world’s most acknowledged political leaders. Mr. Blair told the ABSL audience that Poland should be proud of its achievements and mentioned the rapid business service sector development as one of the elements of the country’s economic success.

Other power speakers included key influencers from the world of business and politics, who presented the latest megatrends within the industry and beyond: • Aleksander Kwaśniewski, President of the Republic of Poland 1995-2005, • Jan Krzysztof Bielecki, Chairman of the Partners Board at EY Poland, former Prime Minister of Poland,

• Jan Vincent-Rostowski, Former Deputy Prime Minister of Poland and Minister of Finance, • Róża Grafin von Thun und Hohenstein, Member of European Parliament, European People’s Party,

• Steve Bandrowczak, Senior Vice President, Global Business Services and Business Process Services, Hewlett-Packard Company, • Reuven Gorsht, Global Vice President, Customer Strategy, SAP,

• Johan Karlström, President & Chief Executive Officer, Skanska AB, • Christian Ulbrich, Member of the Global Executive Board and CEO EMEA, JLL, • Phil Fersht, Founder and Chief Executive Officer, HfS Research.

The Annual ABSL Report presentation On Conference day one, “The Business Services Sector in Poland 2015” ABSL report was presented. This is the only

research of its kind analyzing sector development in the country. According to the report, today there are 150,000 specialists employed in foreign capital service centers operating in Poland. This means that 22,000 new jobs were created in just 12 months. By 2020, employment may hit the 250,000 mark. ABSL research indicates that Poland is well on its way to becoming one of the global sector leaders.

The growing role of Poland in Europe

One of this year’s plenary sessions’ focal points was the changing role of Poland in the region and in Europe. Participants discussed how to boost the country’s economic potential. The closing panel revolved around how Poland can make its way to the G20. Another key motif of Conference discussions was the rise of technology – how it influences innovation, leadership and all the other elements of the modern global environment.

Addressing top challenges for business practicioners

The plenary sessions were complemented by breakout streams, during which specific and most pressing challenges for business practitioners were discussed. Also, a new stream was added this year – Interactive Demo Labs, that gave a hands-on experience of technology solutions tailored specifically to sector needs. The Conference Main Partner and Host was the city of Krakow, Skanska was the Diamond Partner of the Conference. The Ministry of Labor and Social Policy, National Bank of Poland and PAIIZ took honorary patronage over the event. Among Conference Main Media Partners were Gazeta Wyborcza, Newsweek and TVP Info.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

29


S O Ł G J MÓ JEST MOIM

HASŁEM Vice President, Algotech Polska Sp. z o.o.

Coraz częściej na rynku usługowym słyszymy o rozwiązaniach biometrii głosowej. Budzi ona duże zainteresowanie, zarówno wśród samych usługodawców jak i wśród ich klientów – którymi jesteśmy

Zbigniew Marcinkowski

wszyscy. Pojawiają się pytania „co będzie, gdy będę miał chrypę?”, „co się stanie, gdy ktoś nagra mój głos?” itp.

J

ak każda nowość, również biometria wzbudza strach i obawę przed zmianą. Podobnie było z wprowadzaniem na rynek aparatów cyfrowych, które zastępowały analogowe czy płytę CD, a później szaleństwo elektroniczne z muzyką w formatach elektronicznych począwszy od MP3 do muzyki z internetu. Obaw przy każdej nowej technologii jest wiele i jest to zupełnie zwyczajna reakcja. Co do biometrii głosowej, przyjrzyjmy się jednak faktom:

Wzorzec głosu

Wbrew powszechnej opinii biometria nie polega na przechowywaniu nagranego głosu i porównywaniu osoby dzwoniącej z owym nagraniem. Porównaniu podlega matematyczny wzorzec, który został stworzony na podstawie kilku wypowiedzi i przy każdym kontakcie z usługodawcą jest zasilany o nową próbkę głosową – ale

30

nie nagranie. W praktyce oznacza to, że nieuprawnione posiadanie wzorca – np. kradzież wzorców głosowych – nie da możliwości odtworzenia brzmienia głosu, a nawet nie pozwoli na przypisanie go do konkretnej osoby.

Katar i chrypa

Dopóki rozpozna Cię Twoja rodzina – biometria też da radę. Rozwiązanie to polega na zgromadzeniu prawie stu cech naszego głosu (zależnie od producenta). Ma tu wpływ sposób mówienia, szybkość wypowiedzi, intonacja, akcent (tzw. cechy behawioralne) oraz budowa naszych strun głosowych i całego kanału głosowego, jego długość, wymiary – te cechy są statystycznie niezmienne (tzw. cechy fizyczne). Co jednak stanie się, gdy system nie zadziała? Dokładnie to samo, co w wypadku, gdy zostanie przez nas zapomniane hasło czy PIN – usługodawca pokieruje nas drogą dodatkowej weryfikacji.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Wykres 1. Czy byłbym zainteresowany korzystaniem z biometrii głosowej w kontaktach telefonicznych z moim usługodawcą?

36% 22%

13% 9%

20%

przez usługodawcę. Co jest lepsze? „co wiem?”, „co mam” czy „kim jestem?”. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, lecz obecna wiedza wskazuje, że opierając się jedynie na jednym z tych pytań – najczęściej „co wiem?” – jest niewystarczająca i zwyczajnie niewygodna. Dobrą praktyką jest łączenie co najmniej dwóch metod weryfikacji tożsamości. Połączenie metod „co mam?” – np. nr telefonu z „kim jestem?” – np. swój głos – daje bardzo wysoki współczynnik bezpieczeństwa i wygodny dostęp do usług.

ZD

EC

EJ

RA CZ

YD O

W AN

IE

BY ŁB YM

ZA IN BY TE ŁB RE YM SO ZA W RA AN I NT ZD CZ Y E EC RE EJ YD SO NI EB OW W AN AN YŁ AN B Y I TA YM IE K, NI ZA AN EB IN IN YŁ TE BY IE RE M SO ZA W IN AN TE Y RE SO W AN Y

Weryfikacja czy identyfikacja

Wszystkie wyniki badania znajdziecie Państwo na stronie www.biometriaglosowa.pl

Pamiętajmy o tym, że biometria głosowa to udogodnienie – przywilej, z którego możemy skorzystać, ale nie musimy.

Bezpieczeństwo

To kluczowa kwestia. Nikt z nas nie chciałby, aby osoby trzecie korzystały z naszego konta bankowego, czy nawet uzyskały informację o naszym życiu u któregoś z usługodawców – poznały wysokość rachunków telefonicznych, wysokość ubezpieczenia. Oczywiście, nie oszukujmy się – nie ma na świecie rozwiązania, które zapewni nam 100% pewności, że nie zostaniemy po prostu okradzeni. Na problem ten trzeba jednak spojrzeć z innej perspektywy. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie – co mam teraz, a co mógłbym mieć? Obecnie stosowane powszechnie metody weryfikacji bazują na pytaniu „co wiem?”. Znam swój PIN lub hasło, znam swoją datę urodzenia, swój numer PESEL, nazwisko panieńskie mojej mamy, a nawet przysłowiowy rozmiar buta. Czy to bezpieczne, czy informacji tych nie da się pozyskać przy odrobinie chęci i sprytu? Pozostawimy na moment to pytanie bez odpowiedzi. Biometria głosowa to sposób na weryfikację bazująca na pytaniu „kim jestem?” – nie ma tu miejsca na pozyskanie wiedzy o tym, czy nasz głos to alt czy sopran, głos mężczyzny czy kobiety, albo to ja we własnej osobie albo nie – bez zbędnych pytań. Usługodawcy biorą też pod uwagę „co mam” – mogę mieć token, nr telefonu lub kody zabezpieczające dostarczane

Biometria głosowa w procesach obsługi klienta wykorzystywana jest głównie do bezpiecznej weryfikacji osób. Jest to kluczowe, gdyż często mylone są te dwa terminy. Każda osoba decydująca się na korzystanie z hasła biometrycznego, mimo wszystko, zobowiązana jest do „przyznania się” kim jest – podania wybranej przez usługodawcę danej osobowej jak imię i nazwisko lub identyfikator klienta, albo wykorzystanie przytoczonej już metody „co mam?” i rozpoznania nas po numerze telefonu, z którego dzwonimy. Identyfikację stosuje się w wyjątkowych procesach, takich jak przeszukiwanie bazy danych tylko na podstawie próbki głosowej. Wyniki jednak nie są dostępne od razu, więc nie ma mowy o wykorzystaniu Identyfikacji np. w call center. Tu zawsze wykorzystywana jest weryfikacja.

Co na to świat?

Banki na świecie coraz częściej stosują weryfikację klientów po głosie, gdyż ten jest unikalny i zapewnia jednocześnie wysokie bezpieczeństwo oraz wygodę dostępu do usług. Przykładami mogą być Bank ING w Rumunii, Tatra Banka na Słowacji, czy choćby Barclays w Wielkiej Brytanii – to jedynie kilka przykładów z najbliższego geograficznie otoczenia. Przykładów jest znacznie więcej, a niektóre z nich opisane są na stronie www.biometriaglosowa.pl.

Badania

W listopadzie 2014 r. TNS przeprowadził w Polsce badania, z których wynika, że 49% osób chętnie skorzystałoby z biometrii głosowej zamiast haseł czy pinów, a kolejne 22% nie ma zdania na ten temat. To bardzo pozytywna wiadomość dla wszystkich instytucji w Polsce planujących wykorzystanie biometrii głosowej. To również pozytywna wiadomość dla wszystkich osób mających dość zapamiętywania kolejnych sekwencji znaków.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

31


Czym więc jest biometria głosowa? Dla Klienta to wygodny i prosty sposób uzyskania dostępu do usług bez potrzeby zapamiętywania kolejnych haseł i pinów oraz większe bezpieczeństwo. Dla usługodawcy to zabezpieczenie swojej działalności przeciwko coraz częściej występującymi nadużyciami oraz poprawa wizerunku, jako firmy dbającej o swoich Klientów.

Pytanie

Podsumowując, warto zadać sobie samemu kilka pytań:

• Jak dużo loginów i haseł muszę pamiętać? • Jak często używam jednego hasła w wielu miejscach? • Czy mój obecny sposób weryfikacji jest bezpieczny? • Czy mój obecny sposób weryfikacji jest dla mnie wygodny? Okazuje się, że zdecydowana większość osób używa jednego hasła do wielu usług. To z tego powodu często słyszymy o udanych atakach na różne serwisy internetowe. Hakerzy dobrze o tym wiedzą, dlatego gdy wykradzione zostaną hasła z jednego serwisu, to przeważnie nie jest

celem samym w sobie dany serwis – ale para e-mail i hasło. Dzięki posiadaniu tych informacji, hakerzy próbują się włamywać na inne konta jak choćby ebay czy Allegro i tam używając wykradzionych informacji wystawiają fikcyjne aukcje zarabiając krocie. Stosowanie haseł w komputerze nie zniknie szybko – płyty analogowe i CD też jeszcze przez długi czas będą obecne na rynku, ale już dziś można zrobić coś dla siebie: • w komputerze stosujmy unikalne hasła do każdej usługi – warto skorzystać z jednej z aplikacji do zarządzania hasłami jak np. KeePass, LastPass czy 1Password,

• w usługach dostępnych przez telefon, tam gdzie jest to możliwe, możemy zwiększyć swoje bezpieczeństwo i jednocześnie ułatwić sobie życie – wykorzystać biometrię głosową. W jednym i drugim przypadku wybór należy do każdego z nas i jest zupełnie dobrowolny. Nikt nas nie zmusi do korzystania z managera haseł czy biometrii głosowej. Jak w życiu, o swoje własne bezpieczeństwo najlepiej zadbać samemu korzystając z dostępnych metod i narzędzi.iadczeniu klienta. Wdrożyliśmometr

W Algotech Polska budujemy swoje kompetencje biometrii głosowej od 2007r. i jesteśmy integratorem systemów Contact Center skupiając się na pozytywnym doświadczeniu klienta. Wdrożyliśmy pierwszy w Polsce system biometrii głosowej w T-Mobile w 2011 r. Algotech jest członkiem Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich aktywnie działającym na rzecz rozwoju biometrii głosowej w Polsce.

32

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


OUTSOURCING&MORE | July-August 2015


My voice is my password More often, we hear about voice biometrics solutions on the service market. There has been a lot of interest, both among the service providers themselves and among their customers - which we all are. Vice President, Algotech Polska Sp. z o.o.

Zbigniew Marcinkowski

There are questions "What will be when I have hoarseness?", "What happens if someone record my voice?" etc.

L

ike any novelty, biometrics raises fear of change. The same was the case with marketing digital cameras that have replaced analogue ones, or with CDs, and later electronic music craze in digital formats ranging from MP3 music from the Internet. There are usually many concerns with any new technology, and it is quite common and understandable reaction. So, when it comes to the voice biometrics – let’s look at the facts:

Voiceprint

Contrary to popular belief biometrics is not about storing and comparing the recorded voice of the caller with that recording. What’s compared is a mathematical model that was created on the basis of several speech samples and at every contact with the provider it is powered by a new voiceprint – but not recording. In practice, this means that having unauthorized pattern – eg. a stolen sample – will not give a chance to reconstruct its very sound, and will not even assign it to a specific person.

Stuffy nose and hoarseness

As long as you are recognized by your family – Biometrics will also manage. The solution is based on gathering and combining nearly a hundred features of our voice. It is influenced by the way of speaking, the speed of speech, intonation, accent (the so-called behavioral characteristics) and the construction of our vocal cords and the whole structure of our voice channel, its length, overall dimensions – these characteristics are statistically unchangeable (so-called physical characteristics). But what happens when the system does not work? Exactly the same as in the case when we forget password or PIN – the service provider will guide us through additional verification. Let us remember that voice biometrics is a convenience feature – a privilege we can use and benefit from, but there is no must.

Safety and security

This is the key issue. None of us would want others to use our bank account, or even get access to information

34

about our live from service providers – find out the amount of telephone bills, the amount of insurance. Of course, let’s face it - there is no solution in the world that will provide us with 100% certainty that we will not be simply robbed. We have to look at this problem, however, from another perspective. You have to answer the question – What I have now, and what I might have? Currently, commonly used methods of verification are based on the question “What do I know?”. I know my PIN or password, I know my date of birth, my social security number (PESEL), my mother’s maiden name and many more, including a shoe size. Is it safe or are these information not impossible to access with a bit of will and wits? We leave the question unanswered for a moment. Voice biometrics is a way of verification based on the question “Who am I?” – there is no place to acquire knowledge about whether our voice is alto or soprano, man or woman, or it’s me in person or not – no questions asked. Service providers also take into account “What I have” – I may have a token, phone number or security codes supplied by the service provider. Which is better? – “What I know?”, “What I have” or “Who I am?”. The answer is not clear, but current knowledge suggests that relying on one and only of those questions – mostly “What do I know?” – is insufficient and simply inconvenient. A good practice is to combine at least two identity verification methods. A combination of methods “What am I?” – eg. telephone number with “Who am I?” – eg. your voice – it gives a very high safety factor and convenient access to services.

Verification or identification

Voice biometrics is not about identifying the caller, but it is only based – or at most – on a secure verification. This is crucial because these two terms are often confused and mixed up. Each person who decides to use the biometric password is always obliged to “confess” who she/ he is – telling the provider one of her/his personal data, such as the name or customer ID, or use the already mentioned “What I have?” method and recognizing us by the telephone number we are calling from.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Graph 1. Why is voice biometrics attractive?

26%

12% to protect their business against the growing incidence of fraud, and (in my opinion) to improve the image as a modern company that cares about its customers.

Question INNOVATIVE

EASY TO USE

35%

SAFE

COMFORTABLE

42%

49% Would use voice biometrics for authentication in place of PINs and passwords

What does the World say? Banks worldwide are increasingly using voice verification of customers, because this is unique and simultaneously provides both high security and convenience of access to services. Examples include ING Bank Romania, Tatra Banka in Slovakia or Barclays in the UK – these are only some examples from the nearest geographical environment. There are many more examples and some of them are described on the following webpage www. biometriaglosowa.pl.

Research

In November 2014, TNS conducted a study on Polish market, which shows that 54% of people eager to have benefited from the voice biometrics instead of passwords or PINs, and another 23% have no opinion on the subject. This is very positive news for all institutions in Poland planning to use voice biometrics. It is also positive news for all people who have enough to remember still more and more sequence of characters.

What then, the voice biometrics, really is?

For a Customer it is a convenient and easy way to get information without having to remember additional passwords and overloading the mind. It also means greater security. For the service providers it is a way

In conclusion it is worth asking yourself a few questions:

• How many logins and passwords I have to remember? • How often I use one password in multiple places? • Is my current method of verification safe? • Is my current method of verification convenient for me? It turns out that the vast majority of people use one password for multiple services. This is why we often hear about successful attacks on various websites. Hackers know this rule well, so when passwords are stolen from one site, it is usually not the main goal to harm the very service but to get a set of e-mail address and a password. By having this information, hackers try to break into other accounts such as eBay or Allegro and there, using the stolen information, set bogus auctions earning a fortune. The use of passwords on your computer is not going away soon – analog and CD discs also for a long time will be present on the market, but already today you can do something for yourself:

• We should use unique passwords for each service on our computers – use and benefit from one of the password management applications, such as KeePass, LastPass or 1Password.

• Within services available via phone, wherever possible, we can increase our safety and at the same time make our lives easier by using voice biometrics. In both cases, the choice is up to each of us and is completely voluntary. Nobody will force us to use a password manager nor voice biometrics. As in life, it’s best to take care of your own security yourself using the available methods and tools.od 2007 In Algotech Polska we build our voice biometrics competencies and expertise since 2007 and we are contact center systems integrator focusing on best customer experience. As first in Poland we launched the voice biometrics system at T-Mobile in 2011. Algotech is a member of the Banking Technology Forum of the Polish Bank Association, strongly supporting various activities for development of voice biometrics in Poland.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

35


Multilokalizacja call center – wyzwanie, które opłaca się podjąć Usługi call center to prawdziwie „miejski” biznes: najwięksi gracze w tej branży posiadają nawet do pięciu oddziałów w różnych polskich miastach. Liderem trendu, zwanego multilokalizacją, jest Call Center Inter Galactica (CCIG). Firma posiada aż dziewięć placówek, w tym siedem sprzedażowych: we Wrocławiu (5), Gdańsku, Opolu, Częstochowie i Kielcach. Zarządzanie tak rozproszoną strukturą jest prawdziwym wyzwaniem dla managerów, ale na modelu obsługi opartym na multilokalizacji korzystają zarówno kontrahenci, jak i współpracownicy call center.

D

laczego największe call center tak chętnie tworzą lokalne oddziały? Odpowiedź jest dla każdego chyba oczywista – bo polskie miasta to dynamiczne rynki pracy, gdzie łatwiej o specjalistów od kluczowych zadań: IT, zarządzania, marketingu, HR i co najważniejsze – sprzedaży i obsługi klienta. Multilokalizacja przede wszystkim ułatwia jednak kontakt z kontrahentem, a duże miasta są centrami większości korzystających z outsourcingu usług branż – m.in. telekomunikacyjnej, farmaceutycznej czy energetycznej. Zauważamy też wzrost liczby kontrahentów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, działających w mniejszych aglomeracjach. Lokalne placówki otwierają więc nowe, bardzo atrakcyjne perspektywy biznesowe.

Jesteśmy bliżej klienta

Adrian Najczuk Business Development Manager CCIG

36

Jakie są zalety multilokalizacji? Oddział w miejscu, w którym siedzibę mają kontrahenci, najlepiej poradzi sobie z wdrażaniem nowych projektów. Kontakt z partnerem biznesowym jest w tym przypadku bezpośredni i niemal natychmiastowy, a ustalane zmiany można wprowadzić w efektywnym tempie. Dzięki częstszym spotkaniom „twarzą w twarz” managerowie są w stanie lepiej wyczuć specyfikę prowadzenia biznesu przez drugą stronę i uważniej wsłuchiwać się w jej potrzeby. Najlepiej zalety multilokalizacji widać w przypadku firm prowadzących działalność

na wielu płaszczyznach, tak jak CCIG – łączących role call oraz contact center. Firma oferuje usługi przez różne kanały komunikacji (telefon, LiveChat, Social Media Sales itp.), a przy wdrażaniu projektów w modelu biznesowym omnichannel stały i bezpośredni kontakt z klientem jest dziś koniecznością. Dany oddział zawsze może też skorzystać z zasobów, posiadanych przez inne placówki, m.in. wiedzy managerów z sąsiedniego ośrodka albo wartych powielania praktyk.

Multilokalizacja – rozwiązanie dla nowoczesnych call center

Oprócz korzyści biznesowych, decyzja o stworzeniu nowego oddziału call center powinna uwzględniać trzy kluczowe aspekty. Są nimi: bezpieczeństwo kontrahenta, efektywna kontrola działań lokalnego oddziału i sprawna komunikacja między placówką i centralą. Osiągnięcie płynności i efektywności w tych trzech dziedzinach wymaga wprowadzenia jasnych procedur oraz zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych. Pierwszym krokiem zawsze jest standaryzacja sposobu raportowania i oceny jakości pracy oddziału. W CCIG dostęp do danych na temat rezultatów osiąganych przez oddział (na przykład ilości zakończonych sukcesem i liczby odrzuconych połączeń, długości trwania i treści rozmów) centrala może uzyskiwać na bieżąco, w trybie online. Dobrą praktyką, którą firma stosuje z sukcesem, jest wyznaczanie w siedzibie call center głównego managera projektu, który jest w ciągłym kontakcie z kierownikami, działającymi lokalnie.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Odwieczny dylemat – autonomia czy centralizacja?

Multilokalizacja okaże się sukcesem tylko wtedy, gdy oddział otrzyma od centrali odpowiedni zakres autonomii. Jak duży? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi – każda firma powinna wypracować rozwiązania na własną rękę. W CCIG lokalny oddział składa się zazwyczaj z grupy managerów i zespołów kilku ekspertów, specjalizujących się w konkretnych dziedzinach, m.in. analiz, rekrutacji czy szkoleń. Lokalizacje mogą samodzielnie dostosować do potrzeb kontrahenta profil i specyfikę doradców telefonicznych obsługujących jego klientów, zakresu i formy dostarczanych raportów czy prowadzonych warsztatów i coachingów. Każdym oddziałem CCIG zarządza doświadczony manager lokalizacji.

Zarządzamy poprzez wartości

Kluczowe jest, aby zarządzanie rozproszoną siecią oddziałów wspierały wspólne wartości. Solidna baza zasad, które wyznaczają jednolite kierunki w działaniu sprawiają, że m.in. relokacje konsultantów, specjalistów i managerów między oddziałami nie są niczym niezwykłym. CCIG zachęca do takich „migracji” i chętnie udziela zgody na przeprowadzkę tym, którzy chcą spróbować swoich sił w nowym otoczeniu. Dzięki temu Współpracownicy stają się bardziej samodzielni, dojrzali biznesowo oraz świadomi zalet i możliwości organizacji, której stali się częścią.

Bliżej nam do lokalnego rynku pracy

Żadne call center nie mogłoby istnieć bez dużego wyspecjalizowanego zespołu telefonicznych doradców klienta. Na pierwszej linii – „na słuchawce” lub

przy klawiaturze, najczęściej pracują studenci. Do CCIG przyciągają ich bardzo elastyczne warunki współpracy i możliwość pracy w młodym zespole. Stąd naturalnym miejscem dla lokalizacji nowego oddziału są miasta-ośrodki uniwersyteckie.

Firma oferuje im stabilne, konkurencyjne rynkowo warunki i jasną, innowacyjną ścieżkę rozwoju – operacyjną lub specjalistyczną, czy pakiet benefitów – od bezpłatnej opieki medycznej, przez dostawy świeżych owoców, po karty rabatowe. Z punktu widzenia Call Center Inter Galactica, decyzja o otwarciu kolejnych oddziałów okazała się trafnym posunięciem biznesowym. Dzięki multilokalizacji poprawiła się komunikacja z klientami i wzrosła jakość świadczonych im usług, łatwiejsze stało się też pozyskiwanie nowych kontrahentów.

Multilokalizacja jest rozwiązaniem dla tych call center, które są gotowe na duże inwestycje. Nakładów wymagają nowoczesne systemy informatyczne oraz innowacyjne techniki zabezpieczania i przetwarzania danych. Najważniejszymi inwestycjami są jednak te, przeznaczone na rozwój własnej, doświadczonej kadry managerskiej i zespołów specjalistów.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

37


Multi-site call centre – challenge worth taking

Call centre service is a truly urban business: the biggest players of this industry operate up to five branches per city in different polish cities. The leader of this multi – site trend is Call Center Inter Galactica (CCIG). The company owns as many as nine agencies, including seven commercial ones in: Wrocław (5), Gdańsk, Opole, Częstochowa and Kielce. Managing such a diffused structure is a real challenge for managers but both contractors and call centre co-workers benefit from the multi – site service model.

W

hy is it that the biggest call centres form local branches so willingly? The answer seems to be obvious to everyone – Polish cities are dynamic job markets, where it’s easier to find key specialists in: IT, management, marketing, HR and what’s most important – sales and customer service. On top of that, multi-site facilitates contact with contractors as big cities are the centres of most lines of businesses that use services outsorcing for e.g. telecommunications, pharmaceutical and power industries. We also noticed the increase of the number of contractors from small and medium companies that operate in smaller agglomerations. It causes the local branches to open a new and very attractive business perspectives.

We’re closer to the customer

What are the advantages of multi-site contact centre? A branch based in the same place as contractor’s premises will most effectively handle implementation of new projects. In that case, contact with a business partner is direct and almost immediate so all the agreed changes can be launched at effective pace. Through frequent ‚face to face‘ appointments managers are able to sense the specifics of running the business by their contractors and attentively listen to their needs.

Adrian Najczuk Business Development Manager CCIG

38

Advantages of a multi-site are best seen in case of the companies operating on multiple levels, like CCIG – combining meanings of both call and contact centre. The company holds out their services through various channels of communication (phone, LiveChat, Social Media Sales etc.) because when implementing projects in a business model omnichannel, constant and immediate contact with the customer is neccessary. Particular branch can always

use other unit’s resources, e.g. adjoining branch management’s knowledge or practices worth duplicating.

Multi-site – a solution for modern call centres

Apart from business advantages, the decision about opening a new call centre site should respect three key aspects. These are: contactor’s safety, effective control of actions performed by local branch and efficient communication between the branch and headquarters. Achieving fluency and efficiency in those areas requires implementing clear procedures and complying with the newest technological solutions. The first step should be standardization of the reporting and evaluation of the quality of service in a particular branch. In CCIG access to the branch results data (e.g. the number of successfull calls, number of rejected calls, their lenght and content) is available instantaneously in online procedure. Good practice, succesfully implemented by the company is appointing the leading project manager (in headquarters) who is in touch with local head of department.

Autonomy or centralisation? – perennial problem

Multi-site will prove a success only when the branch will be granted with an appropriate level of autonomy by it’s headquarters. How big? There’s no simple answer to such question – every company should work out the solution on one’s own account. In CCIG each local branch consists of a group of managers and a team of experts specialised in specific areas, like analytics, enrolment or training courses. Locations can independently adapt customer agents (providing care for contractor’s customers) profile and specifics, extent and form of delivered reports, training courses

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


and coachings. Each CCIG branch is managed by experianced branch manager.

We manage through values

I tis crucial, that managing a multi-site is supported by common values. Solid base of principles that determine uniform directions in actions ensure that e.g. relocating consultants, specialists and managers between branches is nothing unusual. CCIG encourages such ‚migrations‘ and willingly grants permission for relocation to those who want to try their hand at working in a new environment. That causes company’s fellow workers become more self-sufficient, business conscious and aware of the advantages and possibilities of the organization that they belong to.

Close to the local job-market

No call centre would exist without big and specialised team of telephone customer care agents.

First line – 'on call‘ or at the computer desk are mostly students. CCIG attracts them with flexible working conditions and the opportunity to work in a young team. That’s why the natural places for new branches locations are cities that are university centres. The company offers their staff stable, competitive working conditions and clear, innovative career path – operative or specialized or benefit package – from free medical care to fresh fruit supply and discount cards. From Call Center Inter Galactica, perspective the decision to open new branches was a good business move. Multi-site supports the communication with contractors and working on a quality of performed services. That kind of a business model is a solution for call centres that are ready for big investments. Innovative IT systems, secure techniques and data mining are the areas that require capital spending. The most important and long-term investments are however those designated for development of own, experianced manager personnel and teams os specialists.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

39


Kompleksowość w sektorze Business Services: prawda czy Punkt widzenia ze strony Dyrektora Finansowego

Niedawno zmieniałam pracę. Po 6 latach spędzonych w stosunkowo niewielkiej firmie, gdzie wartością było kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów, a także z doświadczeniem wyniesionym wcześniej z amerykańskich korporacji z branży Konsultingowej czy też IT, szukałam nowych wyzwań i wyższego stopnia złożoności powierzanych mi zadań. Droga ta zaprowadziła mnie w efekcie do EMEA Global Business Services (GBS) | CBRE Corporate Outsourcing (CBRE).

P

Kinga Nowaczewska

40

iastowane przeze mnie obecnie stanowisko to dyrektor finansowy, z dużym naciskiem na kwestie operacyjne oraz wydajność (120 FTEs na całkowitą liczbę pracowników wynoszącą 380), co jest zjawiskiem raczej Dyrektor Finansowy – nietypowym, jeżeli chodzi o zadania EMEA GBS w Warszawie wykonywane zwyczajowo przez dyrek– CBRE Corporate Outsourcing tora finansowego. Do tej pory sądziłam, iż organizacje świadczące usługi wspólne są niezłożonymi podmiotami gospodarczymi i prawdopodobnie w przypadku wielu z nich

jest to prawdą, jednakże te z nich, które skupiają się nie tylko na świadczeniu swoich usług na dużą skalę przy niskich kosztach, ale dążą również do tego, by zaoferować swoim klientom wartość dodaną, są zupełnie inne. Stają one przed wieloma wyzwaniami, do których zaliczyć można postrzeganie ich na rynku, jako firmy oferujące „nudną i powtarzalną pracę bez możliwości tworzenia wartości dodanej”, mające napięte budżety i funkcjonujące w ramach kultury „nie zadawaj pytań i rób, co ci każą”. Z mojego punktu widzenia największym jednak wyzwaniem jest niezmiernie kompleksowy charakter wykonywanych

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


zadań, co bardzo często nie jest tak oczywiste dla zewnętrznych obserwatorów.

W ubiegłym roku w ramach naszej linii biznesowej EMEA GBS nastąpił wzrost o 40%. W tym roku planujemy wzrost o kolejne 30-40%, co oznacza, że w celu kontynuacji i utrzymania rozwoju na tym poziomie, w każdym kwartale musimy zatrudnić 50-60 nowych pracowników. W trakcie procesu rekrutacji wyszukujemy i docieramy do osób o zróżnicowanych kompetencjach personalnych i umiejętnościach zawodowych popartych długoletnim stażem. Cechą wspólną dla wszystkich przygotowywanych przez nas opisów stanowisk pracy, począwszy od specjalistów czy też kierownictwa średniego szczebla aż do najwyższego poziomu w hierarchii naszej firmy, jest różnorodność zadań w ramach danego stanowiska. Wyzwaniem dla nas jako pracodawcy jest stworzenie właściwego oraz adekwatnego opisu stanowiska pracy, co nie jest obecnie łatwym zadaniem. Dbamy o to, aby używać odpowiednio dobranych słów kluczowych, takich jak autorytet, negocjacje, współpraca, nawiązywanie i zarządzanie relacjami ze stronami zaangażowanymi w dany projekt, umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności prezentacji. Jednakże, trudnym pozostaje zakomunikowanie wymaganego poziomu wiedzy i umiejętności, aby z powodzeniem przejść proces rekrutacji, a także oczekiwań w stosunku do danej osoby w zakresie wykorzystania posiadanych przez nią umiejętności, tak aby odniosła ona sukces na danym stanowisku. Co więcej, słowa kluczowe, o których mowa powyżej, mają szerokie znaczenie, które często, bez odpowiedniego i szerokiego kontekstu, może nie być łatwe do odczytania. Nawet jeżeli opis stanowiska pracy jest dobrze przygotowany, to czy możemy mieć pewność, że zostanie on właściwie odczytany i zrozumiany przez potencjalnych kandydatów?

Należy tu postawić pytanie, na czym polega złożoność zadań w ramach danego stanowiska pracy? Jak uwydatnić oraz zmierzyć poziom złożoności zadań

– Wiele organizacji z naszego sektora mówi o złożoności zadań w ramach danego stanowiska pracy i rozwoju zawodowym, jednakże w rzeczywistości pracownicy nie zawsze to widzą i doświadczają. Rzeczywistość jest taka, a nie inna, ponieważ po pierwsze w wielu firmach nie mamy tak naprawdę do czynienia jeszcze z kompleksowością, po drugie nie tworzy się „elastycznych” stanowisk i w 99% nacisk kładziony jest na podążanie procedurami i wreszcie po trzecie nie podchodzimy do tej kwestii metodologicznie. W odniesieniu do konkretnych stanowisk pracy, o czym mówiłem kilka tygodni temu podczas jednej z naszych konferencji branżowych w Krakowie w nawiązaniu rozwoju i perspektyw rynku Global Business Services, to właśnie w ramach platform GBS tworzone są nie tylko nowe stanowiska pracy, ale mamy również do czynienia z ich różnorodnością, poczynając od analityków ds. finansów i rachunkowości, poprzez analityków ds. portfolio nieruchomości klienta, programistów aplikacji biznesowych, aż po kierownicze stanowiska z zakresu zarządzania projektami na poziomie regionalnym. Z kolei w odniesieniu do „elastyczności” pragniemy, aby nasi pracownicy skupieni byli na osiąganiu odpowiednich wyników dla klientów, co jest najlepszym podejściem i dlatego też powinniśmy pozwalać im działać i podejmować decyzje bez ścisłego stosowania się do procedur przy każdym ich ruchu i kroku. I wreszcie, jeżeli chodzi o metodologię, jestem przekonany, iż podejście: 10 (Edukacja): 20 (Ekspozycja): 70 (Doświadczenie) – jest najlepszym rozwiązaniem dla rozwijającej się organizacji z branży GBS i jej pracowników. Model 10:20:70, jeżeli zapewnione będzie zwierzchnictwo ze strony odpowiednich osób dbających o zaangażowanie pracowników i odpowiednie dobranie stanowiska zgodnie z ich umiejętnościami, a także pod warunkiem, iż my – jako osoby na stanowiskach kierowniczych – będziemy troszczyć się o potrzeby pracowników, jest szansą na stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi wielkich talentów, które są tak bardzo potrzebne biorąc pod uwagę coraz bardziej kompleksowy charakter wykonywanej przez nas pracy – powiedział

Maciej Piwowarczyk, Dyrektor Zarządzający, EMEA GBS | CBRE.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

w ramach danego stanowiska pracy? Dla mnie osobiście obejmuje to: • hierarchie w ramach organizacji, której jesteśmy częścią,

• rozłożenie zadań w czasie codziennych działań, • ekspozycje geograficzną,

• wielkość organizacji, której udzielamy wsparcia.

Na wszystkie powyższe parametry nakładają się dodatkowo cechy specyficzne dla danej organizacji, takie jak obowiązujące procedury, struktura organizacji i ostatnia kwestia, chociaż nie mniej ważna, kultura organizacyjna. Patrząc z perspektywy moich wcześniejszych doświadczeń, finanse, czyli to, za co odpowiadam, są ogromnie interesujące i stanowią duże wyzwanie. Nasze usługi skierowane są głównie do klientów GCS i łączą w sobie różnorodne platformy operacyjne z podstawowym przedmiotem działalności. Ze względu na charakter działalności firmy oraz strukturę CBRE, na moim stanowisku zaangażowana jestem w podejmowanie bieżących decyzji operacyjnych oraz biznesowych na wszystkich poziomach hierarchii organizacyjnej. Oznacza to kontakty z analitykami biznesowymi, specjalistami do spraw rachunkowości finansowej, osobami odpowiedzialnymi za kwestie finansowe oraz dyrektorami finansowymi oddziałów po stronie klientów, a także dyrektorami finansowymi w ramach grupy oraz wiceprezesem do spraw finansów po stronie firmy. Mówimy tu o wielu wyższych i niższych szczeblach w ramach hierarchii firmy, co wiąże się z koniecznością umiejętnej nawigacji pozwalającej na odnalezienie własnego stylu komunikacji, tak aby móc z powodzeniem współpracować z innymi i wypracować sobie odpowiedni autorytet.

Dodatkowo, na każdym z tych szczebli mamy również do czynienia z oddziaływaniem wielu grup środowiskowych, co oznacza,

41


iż zarządzanie priorytetami oraz oczekiwaniami staje się kluczem do sukcesu w zakresie poruszania się, w ramach struktury firmy, w taki sposób, aby osiągnąć wytyczone cele i zamierzenia. Praca codzienna wiąże się z poznawaniem kulturowo odmiennych i specyficznych miejsc, gdzie wymagane jest zrozumienie powyższych czynników i odpowiednia na nie wrażliwość. Kompleksowy charakter pracy w EMEA GBS / CBRE jest dodatkowo spotęgowany przez stale zmieniające się procedury, za którymi idą konkretne zmiany organizacyjne. Od naszych pracowników oczekujemy znaczącej elastyczności i umiejętności dostosowania się do specyfiki danego stanowiska i związanych z nim wymagań. Niezmiennie koncentrujemy się na doskonaleniu procesów biznesowych i podnoszeniu jakości, nie tylko w zakresie działań operacyjnych, ale również z biznesowego punktu widzenia. Chociaż usprawiedliwionym byłoby myślenie, iż w środowisku usług wspólnych pracownicy funkcjonują jedynie jako część organizacji napędzanej procedurami i nie wymaga się od nich kreatywnego myślenia, CBRE działa inaczej. Nasi pracownicy mają najprawdopodobniej odmienne doświadczenia, gdzie stosunkowo łatwe zadania mogą okazać się wyzwaniem ze względu na to, iż dla danego stanowiska pracy nie są określone jasne i sztywne ramy. Ponadto, patrząc na kulturę CBRE, gdzie na porządku dziennym są nowe projekty, takie jak wdrożenie systemu ERP

42

(system planowania zasobów przedsiębiorstwa), nowe procesy w zakresie integracji i przemian biznesowych, inicjatywy ukierunkowane na doskonalenie procesów i systemów, itd. – muszę stwierdzić, że jest to środowisko niezwykle dynamiczne, co czyni rutynowe zadania bardziej wymagającymi i powoduje, że nasza organizacja jest doskonałym miejscem promującym rozwój.

I wreszcie, co nie mniej ważne, nie powinniśmy lekceważyć struktury organizacji, gdzie organizacja o strukturze macierzowej, tak jak ma to miejsce w przypadku CBRE, w połączeniu z wytyczonym w regionach lub globalnie planem działania, powoduje, iż codzienne zadania stają się bardziej złożone, a równocześnie wystawia pracowników na oddziaływanie różnorakich kultur i osobowości, powodując, iż jest to miejsce pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać. Podsumowując, środowisko Global Business Services, w które weszłam jako doświadczona i posiadająca kwalifikacje CIMA osoba na stanowisku kierowniczym, niezmiernie pozytywnie mnie zaskoczyło pod względem swojej dynamicznej natury, nacisk na zaawansowane umiejętności i doświadczenie z obszaru finansów oraz nieograniczone możliwości ekspansji i rozwoju.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Job Complexity in Business Services sector: or Reality A view from Finance Director Just recently I have been changing jobs. After 6 years in a relatively small, entrepreneurial style business, with my previous experience from US Companies operating in Consulting or IT industry, I was looking for new challenges and more job complexity. The way has led me to EMEA Global Business Services (GBS) | CBRE Corporate Outsourcing (CBRE).

I

n my new role I am finance director with heavy focus on operations and performance (120FTEs out of 380 in total) which is quite unusual for finance director role.

I have always thought that shared services organizations are very simple business entities, and probably many still are, however the ones that focus not only on scale and cost but also want to offer value add to the business are quite different. There are many challenges they face starting with market perception of “boring and repetitive, no value add” jobs, tight budgets, “don’t ask just do it” culture, but most of all the biggest challenge I see is the complexity of the jobs, which often is not very visible for the outside world.

Last year our EMEA GBS grew by 40%, this year plan is 30-40%, which means there are 50-60 new hires per quarter to sustain and support this growth. In our recruitment processes we seek for and reach out to individuals with various personal skills, technical skills and years of experience, but one thing in common

Kinga all our job descriptions Nowaczewska have from specialist or mid – Finance Director – management to the highest EMEA GBS in Warsaw – CBRE Corporate level in the hierarchy of our Outsourcing organization is job complexity. The challenge for us employer is how to make proper and adequate job description. It is no longer an easy task. We make sure we use appropriate keywords such as influence, negotiation, collaboration, building and managing stakeholder relations, communication and presentation skills, but it is still quite difficult to convey the degree of competency needed to succeed or how the individual is expected to apply these skills to the given job to be successful. Furthermore, these keywords mentioned above are very broad and often ambiguous without proper and wider context. But even if job description is written well, can we be sure it will be properly read and understood by the potential candidate?

One could ask, so what it is job complexity as it means different things to different people? How do you stress and measure job complexity? To me job complexity represents a span of: • corporate hierarchy you are exposed to, • spread of tasks in daily operations, • geographical exposure,

• size of the business you are influencing (supporting).

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

43


All of the above are further emphasized by characteristics of an organization such as processes in place, structure and last but no least culture.

Finance, I am responsible for if I look back at my previous experience is a very interesting and challenging. Our key delivery is focused on GCS Clients integrating various operational platforms together with core business. Due to the nature of the business and the set-up within CBRE one is involved in regular operational and business decisions across different stages of corporate ladder dealing with business analysts, financial accountants, client finance leads, divisional finance directors on clients’ side to group finance directors and finance VP on business side. So there are many hierarchy levels up and down, and one must navigate well to find his/ her style of communication to work with and influence others. Furthermore, one is exposed to many peer groups at these levels which means that managing priorities and expectations becomes a key in successful steering through the business reaching goals and objectives set. The day to day work covers culturally unique and specific locations where understanding of these and tactfulness are required.

Complexity within EMEA GBS | CBRE is further enhanced by constantly changing processes that are followed by the organization re-design. We expect our employees to be very flexible and adaptive towards the job set-up and its requirements. We are constantly focusing on business process excellence and improvements not only from operational side but also from business side. Although one would expect that in shared service environment one is embedded in a highly process-driven organization and can function very well without applying any original thought, it is not the case in CBRE. Our employees will most likely have quite an opposite experience where relatively simple jobs can be quite complex as the framework of the job is not definite and fixed. Additionally, looking at the culture of CBRE, where new projects such as an ERP system implementation, new business integrations and transitions, process

44

and system improvement initiatives etc. are on regular agenda, I must say is very dynamic making routine tasks more challenging so great place to grow.

And last but not least, we should not disregard structure of the organization where a matrix organization as the case for CBRE additionally with regional or global agenda makes regular jobs demanding but also exposing us to different cultures and people making a workplace a very developing one. To conclude, Global Business Services environment I stepped into as an experienced CIMA qualified finance executive surprised my positively in terms of dynamism, need for deep finance expertise and unlimited opportunities to growth & develop. – Many companies from our sector do talk about job complexity and career growth but still reality is that it is not often visible and experienced by our employees. It is the reality because first it does not really happen, second it is because we don’t create “flexible” work environment being still 99% process driven and third because we don’t approach the right way as a methodology. On the roles, as I was speaking couple of weeks ago about Global Business Services evolution, on one our industry conference in Cracow, GBS platforms do exactly deliver not only quantity of new roles but also diversity from Finance & Accounting via Lease Portfolio analysts, Business Application Developers to Regional PMO role at Director level. On “flexibility” we want our people to be client outcome focused what is great so let’s allow them act and make decisions without every move & step being documented in the process map and finally on the methodology, I strongly believe that 10 (Education): 20 (Exposure): 70 (Experience) approach is perfect fit for growing GBS organization and our People. 10:20:70 complemented with adequate Leadership making sure our people are engaged, aligned to right roles in sync with their strengths and that we as leaders, we care about them creates environment for Great Talents so much needed in our work getting more and more complex – said Maciej Piwowarczyk, Head of EMEA GBS | CBRE.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

45


Urlop

wypoczynkowy pracowników tymczasowych

Zbliża się czas wakacji, a wraz z nimi – pracownicze urlopy wypoczynkowe. Warto pamiętać, że ustawodawca w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608) – przewidział w zakresie urlopów wypoczynkowych szereg odrębności w stosunku do regulacji Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 5 Ustawy, przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika stosuje się do zatrudnienia tymczasowego jedynie w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami tej Ustawy i przepisami odrębnymi.

radca prawny w Kancelarii „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p.

dr Iwona Więckiewicz Szabłowska

Wymiar urlopu Zgodnie z art. 17 ust. 1 zd. 1 Ustawy, pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Na wymiar urlopu pracownika nie ma zatem wpływu jego dotychczasowy staż pracy czy

46

wykształcenie. Maksymalny roczny wymiar urlopu pracownika tymczasowego, przysługujący po pozostawaniu w dyspozycji pracodawcy użytkownika przez pełne 12 miesięcy, wynosi 24 dni. Na wymiar urlopu pracownika tymczasowego nie ma także wpływu wielkość jego etatu, bowiem szczególna regulacja ustawy zawarta w art. 17 Ustawy wyłącza zastosowanie art. 154 § 2 k.p.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Ponieważ ustawodawca łączy nabycie prawa do urlopu z pozostawaniem w dyspozycji pracodawcy użytkownika przez miesiąc, konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „pozostawania w dyspozycji”. To czas, na jaki agencja skierowała pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Obejmuje on tak okres faktycznego wykonywania pracy, jak i okres odpoczynku, dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy pracownika czy okres niezdolności do pracy potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

Przez „miesiąc” należy natomiast rozumieć 30 dni (zgodnie z art. 114 k.c.). Ma to znaczenie zwłaszcza dla przypadków zatrudnienia pracownika tymczasowego na krótkie okresy. Jeśli okres pozostawania pracownika tymczasowego w dyspozycji pracodawcy użytkownika jest krótszy niż miesiąc, liczbę dni pozostawania w dyspozycji w ramach poszczególnych skierowań należy sumować. Pracownik nabywa wówczas prawo do urlopu, gdy suma tych dni wyniesie 30 dni. Analogicznie postępuje się w sytuacji, gdy na podstawie jednego skierowania do pracy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż miesiąc. Wówczas „nadwyżkę” nad okres miesiąca dolicza się do kolejnych okresów wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika (tego samego lub innego).

Udzielanie urlopu

Ustawa odrębnie uregulowała także kwestię udzielania urlopu. Nie ma tu zastosowania art. 1542 § 2 k.p. – urlopu pracowników tymczasowych nie przelicza się na godziny.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy pracodawca użytkownik ma obowiązek umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jedynie wówczas, gdy na podstawie jednego skierowania przez agencję pracy tymczasowej okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy (art. 10 ust. 2 Ustawy). Bez znaczenia jest jednak, czy okres ten mieści się w obrębie jednego roku kalendarzowego. Pracownikowi skierowanemu do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika na okres co najmniej 6 miesięcy przysługuje też tzw. urlop na żądanie (art. 17 ust. 2 Ustawy). W przypadku skierowania na okres krótszy niż 6 miesięcy, tylko od ustaleń agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika zależy, czy pracownik tymczasowy będzie mógł wykorzystać urlop, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika (art. 10 Ustawy).

Jeśli uzgodnień w tym zakresie zabraknie, pracownik będzie mógł wykorzystać urlop w naturze tylko w okresie, gdy nie wykonuje już pracy tymczasowej. Jeśli zatem umowa o pracę została z nim zawarta wyłącznie na okres wykonywania pracy tymczasowej, nie będzie mógł wykorzystać urlopu w naturze, nawet jeśli w sumie, na podstawie kolejnych umów, będzie pozostawał w zatrudnieniu tymczasowym przez cały rok. Szczególna regulacja Ustawy wyłącza także zastosowanie do pracowników tymczasowych kodeksowej regulacji planowania urlopów.

Ekwiwalent za urlop

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Ustawy, w razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część. Ponieważ przepis ten reguluje kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy do zatrudnienia tymczasowego nie ma zastosowania art. 171 § 3 k.p. pozwalający stronom stosunku pracy uzgodnić wykorzystanie urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. A zatem, w przypadku zatrudnienia tymczasowego brak jest możliwości „kumulowania urlopów” – niezależnie od woli stron w tym zakresie.

Wynagrodzenie za czas urlopu

Odrębne zasady ustawodawca przewidział także dla obliczania wynagrodzenia urlopowego. Jak bowiem stanowi art. 17 ust. 4 Ustawy, wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. Do obliczania wynagrodzenia (a także ekwiwalentu za niewykorzystany urlop) nie znajduje zatem zastosowanie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

47


Temporary employee annual leave

Summer holidays’ time is coming and along with it them – employees’ annual leaves. It is a good idea to remember that the legislator – in the Act of 9th July 2003 on temporary employment conditions (Bill of Laws 2003, No. 166, 1608), hereinafter referred to as the Act set forth a number of differing provisions on annual leave with regard to the regulations of the Labour Code. According to article 5 of that Act, labour law regulations which pertain, respectively, to the employer and employee are only applicable to temporary employment on matters for which no other legislation exists.

Legal Advisor in The Law Firm „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p.

dr Iwona Więckiewicz Szabłowska

Annual Leave Duration In accordance with article 17 section 1 item 1 of the Act, all temporary employees are entitled to 2 days of annual leave for every month of being employed by the same employer or another. The individual’s previous tenure and their education have no bearing whatsoever on the amount of leave they are entitled to. The maximum

48

amount of annual leave allotted to a temporary employee as long as that temporary employee has remained at the disposal of their principal for no less than 12 months is 24 days. Whether the employment is full - or part-time has no bearing on the amount of annual leave either as Act’s explicit regulations set forth in article 17 therefore preclude the application of article 154 § 2 of the Labour

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Code. Because the legislator considers a temporary employee’s right to annual leave to be contingent upon that employee’s being at their principal’s disposal for the entire time, it becomes necessary to define the term “remain at the disposal”. It means the amount of time for which the employment agency has hired such a temporary employee out to the employer. This includes both the amount of time in which work is actually being performed and the time of rest, da ys off due to the employer company’s schedule as well as resulting from the individual’s inability to perform work as confirmed by a doctor.

A “month”, on the other hand, is understood as the amount of 30 days (in accordance with article 114 of the Labour Code). This is particularly important when temporary employment lasts for very short periods of time. If the time during which a temporary employee remains at their principal’s disposal is shorter than 30 days, the number of days of remaining at the principal’s disposal while performing separate assignments is to be added up. Thus the Employee earns the right to annual leave as the amount of time spent on those assignments totals 30 days. Similarly, whenever a temporary employee has spent more than 30 days on a task assigned to them, the amount of time exceeding those 30 days is then carried over to the time spent on performing subsequent assignments as instructed by the principal (the same one or another).

The Granting of Leave

The Act separately sets forth the matter of the granting of annual leave. The regulations of article 1542§2 of the Labour Code are not applicable here–temporary employees’ annual leave is not calculated into hours.

In accordance with article 10 section 2 of the Act, the employer-principal is required to grant annual leave to a temporary employee if that temporary employee has worked for that employer for a period of 6 months or more in each instance of the latter being hired out to the former by an employment agency (article 10 section 2 of the Act). It is irrelevant, however, whether or not that total time period fits into one calendar year or not. Any employee that has been hired out to an employer-principal for a period of at least 6 months is also entitled to the so-called on-demand leave (article 17 section 2 of the Act).

Whenever a temporary employee has been hired out for a time shorter than 6 months, that individual’s right to be granted leave – be it in part or in full – while performing work for an employer is contingent only on the agreement

reached by the employer and the employment agency. (Article 10 of the Act). If there is no agreement between the two on the matter, the employee will only be able to take advantage of their leave when they have stopped performing temporary work. Thus if the employment contract has been entered into exclusively for the period when temporary work is being performed then such an employee will not be able to take advantage of annual leave even if, in total, under subsequent contracts, they have been under temporary employment for a whole year. Special provisions within the Act also preclude the application of Labour Code regulations on annual leave planning with regard to temporary employees.

Annual Leave Equivalent

In accordance with article 17 section 4 of the Act, whenever a temporary employee has not taken advantage of their annual leave throughout the time when they have been performing temporary work, the employment agency pays an equivalent out to that individual for the total unused annual leave or a part thereof. Because this regulation makes specific the matter of paying an equivalent for unused annual leave, article art. 171 § 3 of the Labour Code, allowing both Parties to a temporary employment contract to agree to the temporary employee’s taking advantage of annual leave under the next employment contract entered into with the same employer directly after the current contract has expired or has been terminated, cannot be applied here. Thus it is not possible under a temporary employment relationship to “accumulate” days of leave – regardless of the parties’ will to do so or lack thereof in this respect.

Remuneration during Annual Leave

Separate regulations have been set forth by the legislator with regard to the calculation of remuneration of compensation while on annual leave. As stated in article 17 section 4 of the Act, the remuneration for one day’s annual leave or a money equivalent for same payable to the temporary employee is arrived at by dividing the total remuneration earned by that employee while performing temporary work by the number of days for which that remuneration was due. Thus the decree of the Ministry of Economy, Labour and Social Policy of 8th January 1997 on the special circumstances of granting annual leave, the calculation and payment of remuneration for annual leave or equivalents thereof does not apply here.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

49


6 kroków do znalezienia idealnego biura

www.walterherz.com

Kiedy poszukujemy biura i zwrócimy się z tym o pomoc do fachowca, możemy sporo zyskać. Doświadczony reprezentant najemcy przeprowadzi wnikliwą analizę aktualnego zapotrzebowania, pomoże oszacować przyszłe potrzeby, zbada dostępne oferty i wynegocjuje dobre warunki. Wskaże przy tym punkty i warunki, o których nie wiemy. Bartłomiej Zagrodnik, prezes zarządu firmy Walter Herz, która świadczy kompleksowe usługi na rynku nieruchomości komercyjnych wyjaśnia, jakie działania podejmie w tym celu profesjonalny agent.

50

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


1

2

Zdefiniuje wymagania

Wyłuska atrakcyjne oferty

Doradca, który będzie reprezentował nasze interesy jako przyszłego najemcy biura, pomoże sprecyzować rzeczywiste zapotrzebowanie firmy. Mowa nie tylko o wielkości powierzchni, układzie biura, czy rodzaju budynku, w jakim ma się znajdować. Nasz reprezentant oceni również, jaka powierzchnia biurowa będzie najbardziej odpowiednia dla firmy w krótszej i dłuższej perspektywie czasu, po to by wyeliminować ewentualne przeprowadzki. W przypadku relokacji biura przeprowadzi kalkulację kosztów, przeanalizuje możliwości pod kątem aktualnych realiów rynkowych, weźmie także pod uwagę renegocjację istniejącej umowy, po czym przedstawi nam najlepszy wariant.

Działająca w naszym imieniu firma zbada wszystkie dostępne na rynku nieruchomości i określi, które oferują powierzchnię najbardziej dla nas odpowiednią. Dobry doradca potrafi przy tym zidentyfikować możliwości, które nie są oczywistym wyborem i wyszukać oferty, które nie są ogólnie znane na rynku, aby całkowity koszt najmu był jak najbardziej optymalny. W odpowiedni sposób porówna propozycje, aby analiza była transparentna.

3

Doświadczony agent zna wszystkie tajniki transakcji na rynku nieruchomości i potrafi wskazać ewentualne pułapki, dzięki czemu unikniemy wpadki. Sprawdzi zapisy umów dotyczące kosztów opłat eksploatacyjnych, czy dodatkowych rozliczeń. Skontroluje warunki kontraktów w aspekcie podnajmu lub cesji umowy, aby zabezpieczyć nas w przypadku ewentualnego wyjścia z wynajmu czy konieczności ekspresowego zwiększenia zajmowanej powierzchni. Reprezentant najemcy zidentyfikuje wszystkie koszty, opłaty oraz obowiązki w trakcie trwania umowy najmu, które często ukryte są w dokumencie i łatwo je przeoczyć. Dzięki swojemu doświadczeniu, doradca pomoże nam określić wszelkie przewidywalne wydatki.

Zrobi krótką listę Następnie wyłoni krótką listę ofert i zainicjuje walkę pomiędzy operatorami wybranych nieruchomości, w której stawką będzie podpisanie umowy najmu. Zwykle na takiej liście znajduje się trzy najkorzystniejsze propozycje, między którymi dochodzi do rozstrzygającego pojedynku o najwyższe miejsce na podium.

5 Stoczy pojedynek na ringu negocjacyjnym Trójstronny proces negocjacji, jaki stosują profesjonalni doradcy, pozwala na uzyskanie najlepszych warunków najmu oraz atrakcyjnych bonusów. A przy tym, agent może posłużyć jako bufor pomiędzy najemcą i wynajmującym. Po wyegzekwowaniu ustępstw pozostanie „złym policjantem”, co pozwoli zachować serdeczne relacje pomiędzy obiema stronami umowy.

4

Powalczy o najkorzystniejsze warunki

6

Zajmie się papierkową robotą Agent przejmie całą pracę biurową. Zajmie się stworzeniem zapytań ofertowych, analiz finansowych oraz innych niezbędnych dokumentów. Prześledzi treść umowy po kątem biznesowym i zasugeruje zmiany. W ten sposób unikniemy problemów związanych z podpisaniem niekorzystnego lub źle przygotowanego kontraktu.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

51


6 steps to finding the perfect office When looking for an office we can gain a lot by turning for help to a specialist. Experienced tenant representative will conduct an in-depth analysis of the current demand, help assess future needs, examine the available offers and negotiate a good deal. Moreover, the representative will point out terms and conditions we do not know about. Bartłomiej Zagrodnik, CEO of Walter Herz company, which provides comprehensive services in commercial real estate, explains what actions will a professional agent take to reach this goal.

1. Define requirements Advisor who will represent our interests as a future office tenant will help clarify the real needs of the company. It is not only about the size of the office space, the layout, or the type of building in which the office is to be located. Our representative will also assess what office space will be most suitable for the company in the short and long term, in order to eliminate possible moving. In the event of relocation of the office, the agent will also calculate costs, www.walterherz.com analyze opportunities in accordance with the current market conditions, as well as take into account the renegotiation of the existing agreement and then present us with the best option.

2. Find attractive offers

An experienced agent knows all the ins and outs of real estate transactions and is able to identify possible traps, thanks to which we will avoid a failure. The representative will check the provisions of the agreements concerning the cost of maintenance fees and all possible charges. The agent will check the terms of contracts concerning the sublease or the assignment of the agreement to secure us in case of a possible termination of the lease or the need to increase office space. Tenant’s representative will identify all costs, charges and obligations during the period of the lease, which are often hidden in the contract and can easily be overlooked. Thanks to their experience the consultant will help us determine all the predictable expenses.

Acting on our behalf, the company will examine every real estate available on the market and determine which one offers the most suitable space for us. While doing so, a good advisor can identify opportunities that are not the obvious choice and find opportunities that are not well known on the market, so that to the total cost of the lease is the most optimal. The agent will compare offers in a systematized way, so that the analysis is transparent.

Tripartite negotiation process used by the professional advisors, allows to achieve the best tenancy conditions and attractive incentives. What’s more, the agent may serve as a buffer between the tenant and the landlord. After enforcing final agreement the representative will remain a “bad cop”, which will help keeping cordial relations between the two parties.

3. Make a short list

Then the advisor will select a short list of offers and initiate a competition between representants of the selected real estate, in which signing a lease will be at stake. Usually on such a list there are three best offers, between which it comes to a final battle for the top spot on the podium.

52

4. Compete for the most favorable conditions

5. Fight a battle in the negotiation ring

6. Take care of paperwork

The agent takes over the entire paperwork. Tenant’s representative will prepares RFPs, financial analysis and other necessary documents. The agent analyses the content of the agreement (businesswise) and suggests changes. This way we will avoid problems related to signing an unfavorable or badly prepared contract.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Alfavox stawia na najlepszych! Jesteśmy

spółką

technologiczną

zajmującą się produkcją i dostawą

Alfavox counts on the bests!

innowacyjnych rozwiązań klasy contact center. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży zaawansowanych technologii informatycznych. Realizujemy projekty zarówno na skalę krajową, jak i międzynarodową. Ponadto współpracujemy z globalnymi liderami rynku, m. in. firmami: Verint, Loxysoft oraz Synway.

We

are

a

technological

company

that develops and delivers innovative contact center solutions. We have many years’ experience in the advanced IT technologies. We carry out projects on both domestic and international scale. Furthermore, we cooperate with global market leaders such as Verint, Loxysoft and Synway.

T

worzymy zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników – m.in. analityków, doradców, konsultantów, inżynierów programistów i administratorów, potrafiących stawić czoło codziennym wyzwaniom, zdecydowanych na podjęcie trudnych, ale zarazem pasjonujących projektów. Nasi pracownicy to osoby odpowiedzialne, ambitne, kreatywne i otwarte na dialog. Takich też szukamy. Ludzie są dla nas najważniejsi, dlatego szanujemy ich zdanie i potrzeby związane z rozwojem zawodowym, który wspieramy, umożliwiając naszym pracownikom udział w interesujących szkoleniach oraz warsztatach, niezależnie od założonej ścieżki kariery w firmie. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie pracowników, co sprawia, że mogą oni bezpośrednio przyczyniać się do kreowania swoich obowiązków i wykonywać powierzone zadania w sposób dla nich najlepszy. Cenimy zaangażowanie naszych pracowników i nagradzamy je. Jesteśmy także wymagający, gdyż chcemy, aby osoby które z nami współpracują tworząc zgrany zespół mogły wzajemnie na siebie liczyć, motywować się do dalszego rozwoju i dzięki zaangażowaniu w pracę gwarantować najwyższy poziom obsługi naszych klientów. Stawiamy na najwyższe standardy zarządzania – wdrożyliśmy metodykę SCRUM pozwalającą na sprawną realizację projektów rozwoju oprogramowania, stosujemy także nowoczesne procedury przeprowadzania wdrożeń oraz zarządzania obsługą klientów.

We have created a team of highly qualified employees – analysts, advisers, consultants, programming engineers and administrators, who can face everyday challenges and are determined to undertake complicated but exciting projects. Our employees include responsible, ambitious and creative people, who are open to dialog. And we are still looking for such persons. We value people most, therefore we respect their opinions and needs concerning their professional development. We support the development of our employees through providing them with opportunities to participate in various interesting workshops and trainings independently of their assumed carrier path. We are open to inventions and suggestions of our team, which means that our employees can directly contribute to creating their responsibilities and complete the tasks they have been entrusted with in a manner that is best for them. We highly value their engagement and we reward them for it. We are also exacting as we want the people, who cooperate with us and create a tight team, to be able to count on each other and motivate one another to further develop and in consequence provide the highest level of service to our customers.

www.alfavox.pl www.alfavox.com

We apply the best management standards as we have implemented the SCRUM methodology that enables to effectively carry out software development projects as well as we use the latest procedures of customer service implementation and management.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

53


GENERACJA (Millennials)

Generacja Y (Millennials) to temat wielu badań oraz publikacji, ciągle poruszany przez managerów, liderów oraz specjalistów HR. Millennials to Generacja, która nie tylko jest „inna”, ale ma też inne podejście do pracy i wymaga od organizacji szybkiej adaptacji.

Z

anim stwierdzimy jednak, że Generacja Y pochodzi z innej planety (choć może rzeczywiście tak jest), musimy zrozumieć, jaki wpływ na ich dzisiejsze zachowania miało otoczenie i czasy, w jakich dorastali. Główna różnica pomiędzy Generacją Y, a Generacją X to wychowanie i trendy edukacyjne.

To technologia odegrała kluczową rolę w stylu komunikacji, umiejętności adaptacji i wymagań Generacji Y. Technologia w edukacji, w parasolu ochronnym przed niebezpieczeństwami czyhającymi na młodych ludzi poza ogniskiem domowym sprawiła, że nauczyli się oni tworzyć inne niż tradycyjne społeczności czy przyjaźnie. Generacja Y szybko i łatwo buduje więzi w social media. W pracy oczekują oni ciągłej informacji zwrotnej (feedbacku), takiej, jakiej dostarcza im Facebook, w którym posty docierają do tysiąca ludzi w ciągu sekundy. Ocena pracownicza (performance management) musi stać się procesem ciągłym, elementem każdego dnia, elastycznym i dostosowanym do indywidualnej jednostki. Ma ona umożliwiać podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie kompetencji, mieć wpływ na ich progres Dorota Nowak Branch Manager / każdego dnia, a nie tylko raz w roku.

Practice Lead SSC/BPO Kelly Services Polska

Starsze generacje zostały nauczone pracy zunifikowanej, ustandaryzowanej, jednakowej dla wszystkich pracowników. Ten sposób zarządzania w przypadku Millennials skazany jest na niepowodzenie. Generacja Y wymaga indywidualnego podejścia, metod, które nie są adresowane do „pracowników” – jak gdyby stanowili oni homogeniczną grupę, tylko takich, które będą przyjazne człowiekowi i przede wszystkim inne dla każdego.

Starszym generacjom trudno jest zrozumieć potrzebę młodych do stałego dostępu do Internetu, informacji i technologii.

54

Nie mieli oni bowiem tego luksusu podczas dorastania. Luksusu, który obecnie stanowi element codziennego życia. Młodzi profesjonaliści oceniają dostęp do Internetu, jako element równie ważny jak woda, jedzenie czy powietrze. Według raportu Cisco, więcej niż połowa studentów uważa, że nie mogliby żyć bez dostępu do Internetu. Generacja Y jest generacją „TERAZ, TERAZ, TERAZ”. Są oni bardziej otwarci, nie przywiązujący większej wagi do prywatności oraz nie mający skrupułów do wyrażania swoich opinii. Nie ma dla nich różnic kulturowych, wyznaniowych czy jakichkolwiek innych. Organizacje muszą nie tylko zaakceptować fakt używania przez Millenials social media w pracy, ale też promować ich używanie oraz traktować social media, jako element codziennej pracy, który zwiększy ich produktywność i efektywność, a nie będzie stanowił problemu.

Dzięki umiejętnościom przełamywania barier, uczestniczenia w globalnych dyskusjach 24/7, organizacje chcą i potrzebują Millennials. Mniej formalne środowisko pracy oraz relacje pomiędzy pracownikami na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej nie świadczą o tym, że Millennials są leniwi czy niezaangażowani. Ich lojalność i zaangażowanie wzrasta, jeśli tylko mają możliwość uczestniczenia w życiu organizacji, posiadają wiedzę o strategii firmy i rozumieją działania i decyzje podejmowane przez Zarząd. Dla Generacji Y ważna jest zarówno kultura organizacyjna firmy, w której podejmą pracę, jak również reputacja i pozycja pracodawcy na rynku. Młodzi pracownicy, są zawsze otwarci na nowe propozycje pracy, nawet jeśli są „zadowoleni” z obecnej. Jeśli są zadowoleni, to dlaczego szukają? Millennials oczekują od pracodawców możliwości ciągłego podnoszenia kwalifikacji,

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


intelektualnych wyzwań i możliwości rozwoju. To właśnie stanowi główny powód, dla którego są oni otwarci na zmiany.

Generacja Y szybko się nudzi, dlatego też wymaga szczególnej umiejętności motywowania, polegającej m.in. na umożliwianiu uczestniczenia w różnych i innych od siebie projektach. Standardowe wskaźniki oceny efektywności są niewątpliwie potrzebne dla organizacji, jednakże dla Generacji Y nie jest to metoda, która będzie ich motywowała. Millennials potrafią być lojalni – w pierwszej kolejności w stosunku do kariery i profesji, organizacja znajduje się na drugim miejscu. Manager powinien więc być mentorem i doradcą. Powinien poświęcić czas na zrozumienie co motywuje i inspiruje pracownika Generacji Y, aby użyć tej wiedzy przy wyborze dla niego zadań. Ważne jest też podkreślanie, jak istotny dla organizacji jest jego wkład. Młodzi pracownicy lubią być nagradzani za dobrze wykonane zadania. Nagroda ma stanowić głównie potwierdzenie, że są oni na dobrej drodze do dalszego rozwoju. Praca dla nich to „podróż – przygoda”. Muszą też być przekonani, że ich osoba pasuje do organizacji i strategii firmy.

W dzisiejszej gospodarce dostarczane są nie tylko produkty i usługi, ale też wiedza i doświadczenie, które stanowią wartościową część produktu czy usługi. Doświadczenie musi więc być elementem codziennej pracy. Przepływ informacji, łatwość i jakość współpracy, możliwość wyrażania opinii oraz ciągłego otrzymywania informacji zwrotnej stanowią doświadczenie, mające bezpośredni wpływ na to jak Generacja Y odnajduje się w miejscu pracy.

Tab. 1. Miejsce pracy z perspektywy tradycyjnego pracownika

Istotnym aspektem jest potrzeba Millennials kontaktu ze współpracownikami mającymi podobne podejście do pracy oraz podobne zainteresowania. Poszukują oni możliwości dialogu, niezależnie od lokalizacji, pozycji w hierarchii organizacji czy funkcji. Młodzi ludzie ufają tym, których znają oraz informacjom, które można łatwo zweryfikować. W obecnych czasach nie wystarczy list od Prezesa (przygotowany przez specjalistę PR) informujący o sytuacji organizacji. Millennials potrzebują zrozumieć oraz zweryfikować otrzymany przekaz. Rozwiązania, jakie mogą zastosować organizacje, to szkolenia, czy też miejsca do dyskusji, takie jak sharepoint.

Z punktu widzenia tradycyjnego pracodawcy, praca sama w sobie niewiele się zmieniła. Jednak w rzeczywistości jej charakter jest inny, środowisko pracy jest inne, tak więc i pracownicy są inni, niż jeszcze kilka/ kilkanaście lat temu. Pracodawcy nadążający za zmianami rozumieją konieczność dostosowania się. Niestety, stanowią oni nadal mniejszość. Dla Generacji Y nic nie jest stałe, statyczne czy długoterminowe. Dlatego też pojawienie się Generacji Y na rynku pracy, samo w sobie, jest REWOLUCJĄ.

Przed organizacjami oraz managerami stoją więc nowe wyzwania. Mogą owszem kontynuować zarządzanie Generacją Y, jednakże liderzy, którzy chcą w pełni wykorzystać ich potencjał, muszą zaadoptować się do zmian, aby sprawić, żeby Millennials chcieli związać się z organizacją na dłużej. Tab. 2. Miejsce pracy oczami pokolenia Y

Biuro

„Trzeci Świat”

praca – dom – praca

Wszystkie informacje, których potrzebują są dostępne w internecie a praca odbywa się 24 godziny na dobę, a nie od 9 .00 do 17.00

Od garnituru i garsonki do tzw. Business casual (a w niektórych przypadkach na odwrót)

Liczy się osoba i jej produktywność, a nie ubrania i tytuły

Elastyczność jest pożądana, ale nie jest doskonała. Trudniej jest zarządzać dużą liczbą ludzi komunikujących się ze sobą, współpracujących, etc...

Wybierają zajęcia i plany zadań przez internet, teraz wybierają także gdzie pracować i aplikują przez sieci VPN. To nie tylko praktyczne, ale i bardziej wydajne

„Face time” oznacza spotkania w biurze

„Czas na rozmowę twarzą w twarz” oznacza program Apple’a „Facetime” do wideorozmów, konwersacji czy też wirtualnej współpracy

Postawa pracowników zmienia pracę

Zmieniająca się specyfika pracy wymaga nowego sposobu pracy

Obawa przed utratą kontroli

Kwestionują efektywność i potrzeby, wynikające z tradycyjnej, hierarchicznej kontroli

Wyraźne oddzielenie pracy od życia prywatnego

Rozmyta granica pomiędzy pracą a życiem prywatnym

Sieci społecznościowe prowadzą do obniżenia produktywności i wydajności

Sieci społecznościowe tworzą możliwości rozwojowe oraz prowadzą do innowacyjności / lepszego rozwoju

Brak umiejętności w dostosowaniu się do bieżących struktur wynika z braku dojrzałości, braku dyscypliny oraz unikania realizacji trudniejszych zadań

Dostosowanie się do istniejących struktur organizacyjnych jest stratą czasu, gdyż nie mają one większego znaczenia

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

55


Generation Y (Millennials)

Generation Y (Millennials) is a subject of many studies and articles, being constantly discussed by managers, leaders and HR specialists. This Generation is not only “different”, but also have different approach to work and requires from organizations a quick adaptation.

B

efore we say that Gen Y comes “from another planet” (although we may wonder), we need to understand how they grew up and how the environment and period of their childhood have impacted their behavior and approach to work. The educational trends and the way of parenting is the key difference between Gen Y and Gen X.

Technology has played a key role in the way Gen Y’s communicate, adapt and what they expect. Technology used in the educational trends and the parenting the way concerned on securing young’s from all the danger outside of their household. As an outcome Millennials have developed new version of community and even friendship. Gen Y’s evolve and grow networks in social media easily and quickly. They expect constant feedback at workplace, the same as Facebook gives, where posts reach hundreds of people in a second. Performance management needs to be an ongoing and flexible process, day-to-day element with an individual approach. Process that will enable to further develop skills and competencies and will impact Gen Y’s everyday progress, not only once a year. Older generations were trained unified and standardized style of management, where everyone is treated the same way. In the Millennial’s workplace this is a recipe for failure. Dorota Nowak

Gen Y’s require individual approach, methods that are not addresses to just “employees” – as if they were homogenous group, but more flexible, people friendly and, what is more important, individual methods that are different to everyone.

Branch Manager / Practice Lead SSC/BPO Kelly Services Polska

It is tough for older generations to understand Gen Y’s high value on connection, constant access to Internet, information and technology. They didn’t have this luxury

56

in their childhood. The luxury that in today’s world is the every-day way of connectivity. Young professionals consider access to the Internet as important as water, food, even the air. According to recent Cisco report, more than half of the students feel they could not live without the Internet. Gen Y is the “NOW, NOW, NOW” generation. They are more open, less concerned abaout the privacy and they less likely keep their opinions to themselves. They are exploring diversity and appreciate cultural and all other sorts of differences.

The organizations need to not only approve the fact of using by Millennials social media at work, but also to promote using and treating social media as a part of the day-to-day element, the new form of building relationships and networking. Organizations need to allow youngers to use these techniques to increase their productivity and efficiency. To be a part of solution, not a problem.

Thanks to the global reach of Gen Y’s which is 24/7, organizations want and need Millennials. Young’s prefer less formal workplace, regardless of the role, rank or location, not because they are lazy or disengaged. Their loyalty and engagement increase significantly once they have an opportunity to participate in the company’s life and understand the strategy and decisions made by the Management. The organizational culture of the company they consider to work for is as much important for them, as the employer’s reputation and the position on the market. Young employees are “always looking for” alternative employment, even if they are “happy” with the current role. If they are “happy”, what exactly they are looking for? Millennials expect from the employer the possibility of constant grow, the intellectual challenges and opportunities for advancement.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


The Gen Y’s get bored easily. Motivation methods require involving the possibility of taking part in various projects.

The standard performance indicators are obviously important on one level, although they don’t motivate Gen Y’s. Millennials can be loyal – to career path and profession first, the organizations come second. The effective manager should be a mentor and advisor. Should make an effort to understand what motivates and inspires the Gen Y employee on the individual level and while devising the work or tasks. Leaders need also to demonstrate and highlight how much the Gen Y’s contribution values to the organization. Young employees like to be rewarded for performing tasks well. They are looking for signposts that tell them that they are on the right path to further grow and progress. The work is for them a kind of journey. They also need to feel that they fit well to the organization.

In the today’s economy, we don’t deliver just goods and services. We deliver the knowledge and experience that is a valuable part of the product or service. Experience in the workplace must be delivered on a daily basis. The flow of information, the ease and quality of connections and collaboration, the facilitation of self-expression and feedback – these are the experiences that directly impact the way Gen Y’s employees feel about their workplace.

Millennials have the natural abilities as well as the need to connect with co-workers with similar interests Tab. 1. Work as the Traditional Employer sees it

and similar approach to work. They seek a possibility of dialogue regardless the location or the position within the company’s hierarchy. Young professionals are heavily influenced by the opinions and information they can verify via other sources. Gone are the days when the CEO could put internal statement (written by the PR specialist). Millennials need to understand and verify it by themselves. Employers can respond to it by using the power of social media tools, allowing Gen Y’s to have an ongoing dialogue with co-workers regardless of rank or location, as well as crowd-source answers to questions. As one of the tools they can also use various trainings.

From the traditional employer’s point of view, work hasn’t changed that much. But the reality is that work has changed, workplace has changed, therefore the workforce has changed in the past few decades. Employers following the changes fully understand the need to adapt. The problem is that they are in the minority. For Gen Y nothing is stable, static or long term. Therefore the fact of having Gen Y on the market within workplace is itself a REVOLUTION.

Organizations and managers have to face a new challenge. They can continue managing Gen Y’s, although leaders willing to fully utilize the Gen Y’s potential need to adapt to changes in order to make Millennials to tick to the organization and stay longer. Tab. 2. Work as the Millennial sees it

The office

The Third Place

Offices to cubicles, back to offices again

Laptops, iPads and iPhones. All information you need is on the internet, and working is 24/7, not 9–5

From suit and tie to business casual (and at some firms, back again)

Self-expression, not conformity. The person and their outcomes, not the clothing or title

Flexibility is required, but not ideal. It’s harder to manage large volumes of people telecommuting, job sharing etc.

They chose their classes and timetables and submitted assignments online, now they choose where to work and submit work via VPNs. It’s not just practical, it’s more efficient

‘Face time’ means meetings in the office

‘Face time’ means Apple ‘Facetime’, messaging, virtual collaboration

The attitude of workers is changing work (not always for the better)

The changing nature of work requires a new way of working

Fear of loss of control

Question the effectiveness of, and need for, traditional, hierarchical control

Clear distinction between ‘work’ and ‘not work’

Blurred line between ‘work’ and ‘personal lives’

Social networking leads to decreased capacity and productivity

Social networking is capacity-building and leads to innovation/better perspective

An inability to adapt to the current structures is due to immaturity, lack of discipline and avoidance of doing the hard yards

Adapting to current organizational structures is a waste of time because they don’t make sense

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

57


Analityk finansowy w kierunku obsługi coraz bardziej zaawansowa-

Starszy Specjalista / Senior Specialist

Specjalista / Specialist

Już od kilku lat polski sektor SSC/BPO rozwija się Miasto/ City

Min

Max

Min

Max

Warszawa

5 200 5 000

7 800 7 500

7 000 7 000

9 000 8 500

jest coraz więcej centrów o znaczeniu strategicz-

Kraków

4 700 4 700

6 300 6 300

6 300 6 300

8 900 7 900

nym, będących kluczowymi ośrodkami serwiso-

Łódź

3 700

6 300

5 800

7 400

Wrocław

4 500 4 500

6 500 6 500

6 500 6 500

8 500 8 000

Poznań

4 500 4 000

6 500 5 500

6 500 5 500

8 200 7 000

nych procesów, podążając w stronę projektów opartych na wiedzy, bez jednoczesnego zmniejszenia zakresu świadczonych usług podstawowych. Dzięki temu, w naszym kraju lokowanych

wymi na Europę, a także region EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Jednym z najpopularniejszych stanowisk w tych centrach jest analityk finansowy, poszukiwany zarówno przez organizacje usługowe jak i banki oraz instytucje finansowe.

Z

apotrzebowanie na analityków finansowych w sektorze SSC/BPO jest wysokie i w najbliższych latach będzie nadal rosnąć. Obecnie, znalezienie kandydatów spełniających wszystkie wymagania stawiane przez firmy tego sektora jest wyzwaniem, a sam sektor staje się bez wątpienia rynkiem kandydata. Dlatego osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, znające biegle język angielski, gotowe do relokacji i szybko adaptujące się w nowym otoczeniu mogą przebierać w atrakcyjnych ofertach pracy.

Kogo poszukują pracodawcy? Analityków finansowych, którzy będą stanowić dla organizacji i prowadzonych przez nią działań mocne wsparcie w postaci pomocy w procesie decyzyjnym. Analityk finansowy musi rozumieć mechanizmy funkcjonujące w danej organizacji i branży, wyciągać wnioski z analizowanych danych liczbowych, dostrzegać związki pomiędzy nimi i udzielać menedżerom trafnych rekomendacji. Krzysztof Stanczykiewicz Associate Manager Shared Services Page Personnel

58

Aby efektywnie wykonywać swoje obowiązki, analitycy finansowi muszą na co dzień korzystać m.in. z zaawansowanych funkcji takich narzędzi, jak: MS Excel, Access, Power Point. Biegła znajomość tych programów pozwala analitykom na tworzenie własnych narzędzi analitycznych,

Premia roczna

do 8%

dzięki którym są w stanie w krótkim czasie uzyskać wskaźniki czy dane, których oczekuje menedżer. Na stanowisku tym wymagane są również: wykształcenie kierunkowe w zakresie finansów lub księgowości, praktyczna znajomość MSSF lub amerykańskiego GAAP, doskonała znajomość zasad raportowania finansowego. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna do codziennej współpracy z menedżerami rynków regionu EMEA. Jeżeli chodzi o cechy miękkie, to ważna jest komunikatywność i umiejętność przekonywania do swoich racji, asertywność, ale również otwartość na konstruktywną krytykę i niekonwencjonalne myślenie.

Analitycy finansowi często na własną prośbę rozpoczynają analizowanie innych obszarów firmy. To najprostsza droga do zmiany stanowiska w ramach tego samego przedsiębiorstwa i zostania np. analitykiem biznesowym, którego zakres obowiązków jest poszerzony o prowadzenie wielowymiarowych analiz łączących dane z działów: finansów, sprzedaży, marketingu i logistyki. Stanowisko analityka biznesowego może być dla wielu osób ciekawsze, niż analityka finansowego, przede wszystkim dlatego, że pozwala być blisko biznesu i poznawać mechanizmy zarządzania. To ułatwia poszerzanie kompetencji co ostatecznie skutkuje dalszym awansem lub rozwojem w innej organizacji.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Financial Analyst miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN gross monthly remuneration in PLN Stanowisko / Workplace

Analityk Finansowy w Finansach i Księgowości Financial Analyst in Finance and Accounting

For several years now the SSC/BPO industry in Poland has been growing and serving increasingly advanced processes, heading towards knowledgebased projects, without reducing the range of basic services provided. This has led to Poland being chosen as the location for more and more centres of strategic importance – key service centres for Europe and the EMEA region (Europe, the

Analityk Finansowy w Bankowości i Usługach Finansowych Financial Analyst in Banking and Financial Services według Przeglądu Płac SSC/BPO Page Personnel / according to the Page Personnel SSC/BPO Salary Review

T

he need for Financial Analysts in the SSC/ BPO sector is high, and will continue to grow in the coming years. At present, it is a challenge to find candidates meeting all of the requirements set by companies in this industry, and there is no doubt that the sector is a candidate’s market. That is why people who have suitable qualifications, speak English fluently, are willing to relocate and adapt quickly to new surroundings can pick and choose from among attractive job offers.

Who are employers looking for? Financial Analysts who will provide organisations and the activities they conduct with strong support in the form of assistance in the decision-making process. A Financial Analyst must understand the mechanisms involved in the functioning of a given organisation and industry, perceive the connections between figures analysed, draw conclusions from these, and provide managers with appropriate recommendations. In order to carry out their duties effectively, every day a financial analyst must utilise the advanced functions of such tools as: MS Excel, Access, Power Point. Expertise in those programs permits analysts to create their own analytical tools, thanks to which they are able to rapidly

Middle East and Africa). One of the most popular positions in such centres is that of financial analyst, sought

after

by

service

organisations,

banks

and financial institutions.

obtain the indicators or data a manager expects. The job also requires: specialised education in the field of finance or accountancy, practical knowledge of IFRS or the American GAAP and complete mastery of the rules of financial reporting. Fluency in English is essential to working with managers from EMEA region markets on a daily basis. As to soft skills, it is important to be communicative, able to put one’s case forward convincingly and assertive, yet also open to constructive criticism and unconventional ways of thinking.

At their own initiative, Financial Analysts often analyse other areas of a company. This is the simplest way of changing one’s position within the same business and of becoming, for example, a business analyst, whose range of responsibilities is expanded to include conducting multi-dimensional analyses combining data from the finance, sales, marketing and logistics departments. For many, the position of business analyst is more interesting than that of Financial Analyst, mainly because it allows one to get closer to a business and learn how it functions. This makes it possible to expand one’s competencies, which can lead to further promotion or development within another organisation.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

Krzysztof Stanczykiewicz Associate Manager Shared Services Page Personnel

59


REKRUTER – KONSULTANT Przeglądanie setek CV, nieśpieszny kontakt z wybranymi kandydatami i długie procesy selekcji kandydatów to pieśń przeszłości w pracy konsultanta 360 w firmie doradztwa personalnego. Dzisiejszy konsultant w firmie doradztwa personalnego nie jest rekruterem lecz Partnerem Biznesowym i Doradcą HR dla Zarządów i Top Managementu.

Justyna Sławik Recruitment and Employer Branding Expert Randstad

P

otrafi zdiagnozować potrzeby kadrowe klientów, wskazać sposoby przyciągania talentów, negocjować w imieniu klienta, przy jednoczesnym zachowaniu interesów obu stron – klienta i kandydata. Profesjonalny Konsultant jest wyspecjalizowany w danej branży bądź kategorii stanowisk i posiada unikalne know how o rynku kandydatów i rynku pracy w danej dziedzinie. Analizuje rynek kandydatów oraz zmiany gospodarcze, zna kultury organizacyjne firm i kluczowe postacie w branży. Dzięki temu skutecznie znajduje kandydatów, często szukając w całej Polsce, bądź poza granicami, ale też opierając się na swoim doświadczeniu i wiedzy rekrutacyjnej umie przekonać klientów do modyfikacji opisu stanowiska bądź ofert składanych kandydatom, jeśli nie są zbieżne z potrzebami kandydatów i trendami na rynku. Taka postawa jest premiowana przez klientów długotrwałą współpracą i zaufaniem.

60

Reasumując, za co odpowiada konsultant 360? • Rozszerza wiedzę o swojej specjalizacji, uczestniczy w spotkaniach branżowych, konferencjach, buduje pozycję eksperta w swojej specjalizacji.

• Buduje koszyk kandydatów i sieć relacji ze specjalistami, utrzymuje z nimi relacje.

• Poszukuje nowych możliwości biznesowych: buduje siatkę kontaktów z klientami, dociera do osób decyzyjnych, sprzedaje szeroki pakiet usług rekrutacyjnych, pracuje nad długofalowymi relacjami z klientami. • Realizuje procesy rekrutacyjne, często we współpracy

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


z działem sourcingu. Dba o pełne zrozumienie procesu rekrutacyjnego i wymagań przez współpracowników. Aktywnie wspiera bądź koordynuje proces rekrutacji. • Bada kompetencje i referencje kandydatów i rekomenduje najlepszych. • Monitoruje poziom satysfakcji klienta z zatrudnionego kandydata.

Perspektywy rozwoju

Rola Team Leadera bądź Managera zespołu jest najbardziej naturalna. Doskonałe wyniki w sprzedaży, dogłębna znajomość specjalizacji i potencjał liderski to podstawowe wymagania, aby myśleć o zarządzaniu zespołem. Konsultanci mogą też wybrać ścieżkę Subject Matter Experta. W naszej organizacji rozwijają się też poprzez udział w projektach ogólnofirmowych, udział w programach Train the Trainers. Długofalowym krokiem dla wielu jest też pozycja specjalistyczna bądź menedżerska w działach HR.

Niezbędne kwalifikacje Na tym stanowisku doskonale sprawdzają się osoby o rozwiniętych umiejętnościach sprzedażowych, doświadczone we współpracy z korporacjami i firmami międzynarodowymi. Wcześniejsze doświadczenie w sprzedaży usług dla biznesu jest niezbędne. Konieczna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i szereg kompetencji miękkich: zorientowanie na klienta, otwartość na ludzi, umiejętność budowania relacji, asertywność, doskonała organizacja pracy, wytrwałość i gotowość do pracy w dynamicznym środowisku.

Wynagrodzenia mogą być zróżnicowane. Wynagrodzenie podstawowe waha się pomiędzy 5 000 - 10 000 PLN brutto Premie od realizacji budżetu: 10-20 %

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

61


Recruiter – Consultant Reviewing hundreds of CVs, unhurried contacts with the selected candidates and lengthy selection processes are the moth-eaten elements of work in personnel consultancy. Nowadays, a personnel consultant is not a mere recruiter, but a Business Partner and HR Consultant for Management Boards and Top Management

C Justyna Sławik Recruitment and Employer Branding Expert Randstad

onsultant 360 can recognise the clients’ personnel needs, suggest the ways of attracting talents, negotiate on behalf of the client while balancing the interests of both the client and the candidate. A Professional Consultant is specialized in the given field or position category and has unique knowledge of the candidates market and the job market in the given field. The Consultant analyses the supply of candidates and the economic changes, is aware of the organisational cultures of various companies and knows the key persons in the business. This facilitates efficient candidate search, often throughout Poland or abroad. Basing on his/her experience and recruitment expertise, the Consultant is also able to persuade the clients to modify their job descriptions or the offers for candidates if these are not compliant with the candidate needs or current market trends. Such attitude is rewarded by clients with long-term cooperation and trust.

In an outline, what are the responsibilities of a Consultant 360?

• Consultant 360 develops his/her expertise, participates in business meetings, conferences and builds his/her position of a highly-specialised expert.

• Consultant 360 creates his/her set of candidates and maintains a network of specialist relationships.

• Consultant 360 looks for new business opportunities: develops a network of client contacts, finds access to decision-makers, sells a large package of recruitment services, develops long-term client relations.

• Consultant 360 carries out recruitment processes, often in co-operation with the sourcing department. He/she ensures that the recruitment process and requirements are fully understood by the co-operators. He/she actively supports or coordinates the recruitment process.

62

• Consultant 360 investigates into the skills and references of candidates and makes the best recommendations.

• Consultant 360 monitors the level of client’s satisfaction with the employed candidate.

Self-development opportunities

The roles of a Team Leader or a Team Manager appear to be the most natural choices. Excellent sales results, thorough knowledge of the specialist field and leadership potential are the basic prerequisites for considering a career in team management. Consultants can also decide to follow the Subject Matter Expert path. In our organisation they develop further by participating in the Train the Trainers programmes. Many of them explore the long-term job opportunities of a HR department specialist or manager.

Necessary qualifications

This job is ideal for people with well-developed sales skills, experienced in co-operation with corporations and international companies. Prior experience in selling services to business is essential. A very good command of English is required, as well as several soft skills: clientoriented attitude, openness to people, ability to develop relationships, assertiveness, excellent work planning and time management, persistence and readiness to work in a dynamic environment.

Remuneration rates differ. The basic gross salary is between PLN 5,000 and 10,000. Budget performance bonus: 10-20 %

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015

20%


OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

63


Manager się żeni! W ostatnim czasie wielu moich klientów interesuje się ubiorem pana młodego – niewątpliwie zaczął się sezon, więc czas na felieton na ten temat. Garść informacji ułatwi skompletowanie odpowiedniego zestawu na ten wyjątkowo ważny dzień.

P

ierwszym kryterium, które powinniśmy wziąć pod uwagę, jest pora dnia, w której odbywa się ceremonia. Zgodnie z zasadami savoir-vivre do ślubu w dzień, możemy założyć grafitowy żakiet (czyli jaskółkę), jasną kamizelkę i sztuczkowe spodnie. To najbardziej formalny męski ubiór dzienny, często noszony m.in. przez członków brytyjskiej rodziny królewskiej. W rachubę wchodzi też stroller, ubiór podobny, ale nieco nowocześniejszy. Po zmroku można założyć smoking lub najbardziej formalny frak.

Wszystko to jednak pomysły dla zaawansowanych lub osób lubiących eksperymenty. Wyborem zdecydowanie najbardziej uniwersalnym będzie dobrze skrojony i uszyty na miarę garnitur. To wprawdzie ubiór mniej formalny niż smoking lub frak, ale za to pasuje zarówno do ślubu przed południem, jak i do wesela kończącego się nad ranem.

Jeśli chcemy dobrze wyglądać zarówno w dzień, jak i w nocy, to garnitur powinien być granatowy lub szary. Odcień należy dopasować do cery i koloru włosów. Czerń radzę nosić dopiero po zmroku. Uwaga, garnitur odpowiedni na ślub, czyli wizytowy, różni się od biznesowego.

Piotr Kamiński właściciel Atelier Piotr Kamiński

64

Najlepiej, aby marynarka była zapinana na jeden guzik, miała ostre klapy (jak we fraku) i kieszenie cięte,

bez patek. W ten sposób zaznaczymy odświętność naszego garnituru. Warto też się zastanowić nad kamizelką, która może delikatnie kontrastować z całym zestawem. Ostatnim etapem jest dobór odpowiednich dodatków. Jeśli chodzi o buty, eleganccy panowie powinni założyć czarne oksfordy, fason klasyczny. Pasek w tym samymkolorze. Koszula ma być maksymalnie formalna, biała, bez kieszonki, oczywiście z mankietami na spinki. Do krawata świetnie wygląda kołnierzyk rozszerzany (włoski), do muszki polecam popularny kent. Jeśli chodzi o poszetkę, to ubiór formalny raczej nie dopuszcza kolorystycznych szaleństw – wybierzmy białą, z lnu albo jedwabiu. Naszą fantazję zaznaczmy goździkiem w butonierce. Absolutnie nie trzeba się tego bać, to część tradycji!

Oczywiście wybór ubioru ślubnego to temat na dużo dłuższe rozważania. Nie trzeba koniecznie wertować fachowych książek – dobrze wykształcony krawiec bez trudu podpowie rozwiązania właściwe dla odświętnego garnituru. Trzeba się tylko zastanowić, jaki preferujemy krój, kolor czy fakturę materiału.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


Manager is getting

married! In recent weeks, many of my clients have taken an interest in clothing for grooms-to-be. The season has clearly kicked off, so it’s time to write a bit about the subject. This handful of information should make it easier to put together the right outfit for such an exceptionally important day.

T

he first thing to consider is the time of day when the ceremony will be held. The rules of savoir-vivre for a daytime wedding allow us to don a dark-grey morning coat, dove-grey vest and spongebags.This is the most formal male daytime wear, often worn by members of the British royal family. A stroller, which is similar but a bit more modern, may also be considered. In the evening a tuxedo or the more formal tailcoat can be worn. These, however, are ideas for the more experienced or for those who enjoy experimentation.

A more universal choice is that of a well-cut, bespoke suit. While it is less formal than a tuxedo or tailcoat, it is appropriate for both daytime marriage ceremonies and wedding parties lasting until the break of dawn.

If we want to look our best at all times of the day, we should choose a navy blue or grey suit, with the shade matched to our skin tone and hair colour. Black should only be worn after nightfall. But be aware that a wedding suit is different from a business suit.

The jacket should have one button, with peak lapels (as a tailcoat) and cut pockets without flaps. This highlights the festiveness of our suit. It is also worth giving consideration to a waistcoat, which can provide a delicate contrast to the remainder of the outfit.

The final step is selecting the right accessories. The elegant man should opt for classic black Oxfords, and a belt of the same colour. The shirt should be as formal as possible, white, without pockets and with French cuffs. A broad (Italian) collar goes well with a tie, while the popular Kent is recommended for bowties. As for the kerchief, formal wear is not amenable to going crazy with our palette of colours – we should select white, either linen or silk. The place to show off is with the carnation in the buttonhole. Fear not, it’s tradition! Of course, selecting the right clothes for a wedding is a topic that lends itself to much longer discussions. But you don’t have to plod through dozens of books by experts – a well-trained tailor should easily be able to help you make the right choices for your festive suit. We just need to decide what kind of cut, colour and texture of material matches our preferences.

OUTSOURCING&MORE | July-August 2015

65


Książki dla managera Success and Change:

Nie tłumacz się, działaj! Odkryj moc samodyscypliny

create yourself

Autor: Mateusz Grzesiak

Autor: Brian Tracy

Wydawnictwo: Onepress Objętość: 237 s. Rok: 2015 ISBN: 978-83-246-9655-0

Wydawnictwo: Onepress Objętość: 247 s. Rok: 2011 ISBN: 978-83-246-2852-0

Naucz się zarządzać JEDNYM kluczowym czynnikiem, aby w pełni wykorzystać osobisty potencjał, zwiększyć własną efektywność i podnieść jakość swojego życia. Konstruktywne myślenie, skuteczna komunikacja, upragniona kontrola nad własnymi emocjami, zrealizowane cele, silna osobowość… By móc to wszystko osiągnąć potrzebujesz umiejętnie wpływać na jedną rzecz… Tylko? Tak, bo ta jedna rzecz decyduje o wszystkim – to Twój umysł. Nadszedł już czas, abyś w pełni wykorzystał jego możliwości.

Proponuję Ci zmianę. To będzie podróż od powtarzających się błędów, ograniczeń, nerwów i frustracji do świadomego życia, wolności emocjonalnej, stabilnych relacji i realizacji Twoich najważniejszych celów. Po pierwsze… bądź bardziej świadomy! Zajrzyj trochę głębiej i odszukaj w sobie to, co najlepsze. Odkryj własne ograniczenia i blokady, by zerwać z nimi raz na zawsze. Porzuć stare przeświadczenia, problematyczne relacje, męczące nawyki i zacznij świadomie zarządzać swoim życiem.

Po drugie… wpłyń na bieg wydarzeń! Success and change to Twój prywatny trening umysłu. Nareszcie dowiesz się, jak skutecznie wpływać na zdarzenia, by bez przeszkód realizować plany i układać życie na własnych warunkach.

Więcej na www.outsourcingportal.pl

66

Najważniejszym i największym triumfem człowieka jest zwycięstwo nad samym sobą – Platon. Dlaczego niektórym ludziom sukcesy przychodzą łatwiej niż innym?

Dlaczego jedni zarabiają więcej, mają szczęśliwsze życie i w tym samym czasie osiągają lepsze wyniki niż cała reszta społeczeństwa? Na czym polega prawdziwa „tajemnica sukcesu"?

Na czym polega związek między samodyscypliną a poczuciem własnej wartości?

Samodyscyplina to zdolność do robienia tego, co trzeba, kiedy trzeba i bez względu na to, czy się nam chce, czy nie – Elbert Hubbard, jeden z najbardziej płodnych pisarzy amerykańskich. Pomyśl o swoim celu w życiu. Czy chciałbyś zarabiać dwa razy więcej? Spłacić kredyt? A może schudnąć? Zapewne nie tylko tego pragniesz, ale nawet wiesz, co musisz zrobić, żeby to osiągnąć. I planujesz to zrobić… kiedyś.

Jednak zanim się do tego faktycznie weźmiesz, dochodzisz do wniosku, że należy Ci się krótki wypad w wyimaginowane miejsce, zwane wyspą Kiedyś.

OUTSOURCING&MORE | lipiec-sierpień 2015


OUTSOURCING&MORE | July-August 2015


1

lipiec / sierpień 2015 July / August 2015

Dodatek inwestycyjno-gospodarczy do Outsourcing&More Outsourcing&More’s appendix about economics and investments

Specjalne Strefy Ekonomiczne i Parki Technologiczne na mapie Polski Special Economic Zones and Technology Parks in Poland

www.best2invest.org


Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Wprowadzenie Introduction

Best2Invest, to zupełnie nowy tytuł na polskim rynku prasowym. Czasopismo, stanowi część magazynu Outsourcing&More i jest wynikiem wielu miesięcy prac nad pismem, które w czytelny, kompletny i unikalny sposób zbiera i przedstawia informacje dotyczące atrakcyjności miast i regionów. W bieżącyminwestycyjnej wydaniu Outsourcing&More za-

Szanowni Czytelnicy,

Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor

praszamy dotygodnie lektury redakcje kilku nowych publikacji. Przez długie Outsourcing&More, OutsourcingPortal, eksperci branżowi oraz osoby Wspólnie z Fundacją Pro Progressio rozpoczęreprezentujące członków Outsourcingu, jak liśmy nowy cykl wizyt Klubu w polskich miastach i wspierający Fundację Pro Progressio, rozmawiali pod nazwą City Tour, którego celem jest ocei zastanawiali się nad zbudowaniem platformy na biznesowej atrakcyjności informacyjnej, która z jednej stronymiast, będzie wokiem stanie osoby przyjezdnej. Zaczęliśmy od Radomia, prezentować na bieżąco rozwój przedsiębiorczości w Polsce, czasie ale także w sposób ciągły ai inwestycji już w najbliższym pojawią się opisy zwiększać aglomeracji. zakres wiedzy i odpowiadać na kolejnych Opisując najważniejpotrzeby rynku. W ten sposób z początkiem sze jak do tej pory, wydarzenia branżowe, wyroku 2015 powstała platforma Best2Invest szliśmy nieco poza granice Polski. W Stanach (www.Best2Invest.org). Zjednoczonych odbyłszereg się doroczny Kongres Platforma ta zawiera danych i informacji, IAOP (International Association of Outsourpomocnych przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji w Polsce, az także pokazuje cing Professionals), którego w tyminne rokudane po opisujące atrakcyjność inwestycyjną polskich miast. raz pierwszy zamieszczamy relację. WracaSystem jest aktualizowany codziennie i jest dostępny dla my też na chwilę do Gali Outsourcing Stars, użytkownika w sześciu językach (polskim, angielskim, aby wspomnieć o tegorocznych Gwiazdach niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim). Outsourcingu. W części raportów, tym razem Zbudowanie tej platformy stanowiło poważny krok w zmianie procesu komunikacji o atrakcyjności inwestycyjnej Polski, czego kolejnym etapem było wyodrębnienie z magazynu Outsourcing&More podtytułu Best2Invest.

Best2Invest is a completely new publication on the Polish press market. The periodical constitutes a part of the Outsourcing&More magazine and is the result of many months of work on a publication that gathers and presents information regarding the investment attractiveness of cities and regions in a clear, complete, and unique manner.

PARTNERZY / PARTNERS

For many weeks, the editorial staffs of Outsourcing&More, OutsourcingPortal, industry experts, and persons that represent the members of the Outsourcing Club and support the Pro Progressio Foundation discussed and thought about building an information platform which, on one hand, will be able to present the development of entrepreneurship and investments in Poland on an ongoing basis, but also will be able to continuously increase the scope of knowledge and respond to market needs. This way, at the beginning of 2015, the Best2Invest platform (www.Best2Invest.org) was created. This platform contains a range of data and information that is helpful in making decisions regarding the locations of investments in Poland, but also provides other data that describes the investment attractiveness of Polish cities. The system is updated on a daily basis and is available to users in six languages (Polish, English, German, French, Spanish, and Russian). The building of this platform constituted a serious step in the changing of the process of communicating the investment attractiveness of Poland, the next step of which was the creation of the Best2Invest periodical as part of the Outsourcing&More magazine.

Best2Invest | July-August 2015

To w tej części od bieżącego wydania pojawiać się będą informacje związane z miastami, regionami i województwami, raporty i benchmarki inwestycyjne, publikujemy materiały Randstad oraz Cushinfografiki obrazujące przedsiębiorczość w Polsce oraz man&Wakefield prezentujące bieżące informacje relacje z cyklu City Tour.

zBest2Invest rynku pracy oraz nieruchomości. nie ogranicza się jednak tylkoPozostając do tematyki w obszarze Real Estate outsourcingu, jednakże tozapraszam ten sektorna ze wywiad względu na swoją –dynamikę orazjest wszechobecność numeru naszym wzrostu rozmówcą Colin Wadstanowił inspirację do utworzenia tego nowego tytułu dell z CBRE. w biznesowych mediach. Outsourcing jest obecny Dokładamy starań, aby Outsourcing&More zarówno w branżach nowych technologii, IT, badawczonie przestawał zaskakiwać i był źródłem warrozwojowej, motoryzacyjnej, przemyśle lekkim i ciężkim, tościowych publikacji. W bieżącym wydaniu branżach nieruchomości biurowych i przemysłowych i wielu innych, stąd będzie często towarzyszył przeczytacie Państwo między innymi poruszanej o transtematyce na stronach tego czasopisma. formacji firm w Polsce – tekst autorstwa RoWiedzaNoworolskiego przekazywana w załączonych publikacjach jest berta i Renaty Kozłowskiej z merytoryczna, wyczerpująca i dotykająca kluczowych Quest Change Managers oraz nowy felieton dla przedsiębiorczości obszarów, dzięki czemu Mariusza odkrywający tajniki zbudowanaWiśniewskiego przez Outsourcing&More grupa kilkuset pracy w sektorze nieruchomości. tysięcy czytelników ma możliwość poszerzenia wiedzy o inwestycjach krajowych i zagranicznych, jakich można

dokonywać w i na świecie. Zapraszam doPolsce lektury.

Pro Progressio, dzięki szerokiemu dostępowi do wielu ekspertów branżowych, będzie merytorycznym wsparciem dla Best2Invest. Dołożymy wszelkich starań, aby tytuł ten na stałe zagościł zarówno w polskich jak i zagranicznych firmach oraz organizacjach sektora publicznego i prywatnego.

From the current issue, it is in this part that information will be provided regarding cities, regions, and voivodships, investment benchmarks and reports, infographics that illustrate entrepreneurship in Poland, as well as City Tour reports.

Best2Invest is not limited to just the subject of outsourcing, however, it is this sector that, due to its rapid development and pervasiveness, constituted the inspiration for the creation of this new publication in the business media. Outsourcing is present in the new technology, IT, research and development, automotive, light and heavy industry, office real estate, and many other sectors, thus it will often accompany the subject that is being discussed on the pages of this periodical. The knowledge provided in the enclosed publications is substantive, exhaustive, and touches key areas of entrepreneurship, thanks to which, the group of several hundred thousand readers that was built by Outsourcing&More has the opportunity to expand its knowledge regarding Polish and foreign investments that can be made in Poland and throughout the world. Pro Progressio, thanks to wide ranging access to many industry experts, will provide substantive support to Best2Invest and will make every effort for this publication to become a permanent guest in both Polish and foreign companies and public and private sector organisations.

3


Spis treści Index City Tour – Wrocław___________________________________________________6 City Tour – Wroclaw

Dobra passa dla najemców trwa_______________________________________12 winning streak for tenants continues

Specjalne Strefy Ekonomiczne i Parki Technologiczne na mapie Polski__16 Special Economic Zones and Technology Parks in Poland

Biznes rozwija się w Strefach i Parkach_______________________________ 20 Zones and Parks support growth of business in Poland

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie___________________________ 24 The Special Economic Zone in Szczecin

Reindustrializacja receptą na kryzys___________________________________28 Re-industrialization recipe for the crisis

Innowacyjny Poznań_________________________________________________ 34 Innovative Poznan

Rzeszów wśród liderów rankingu miast uczących się___________________38 Rzeszów among the leaders of “Learning Cities”

Inwestycje w Częstochowie? To się opłaca! ___________________________ 42 investments in Częstochowa? It pays off!

Nowa jakość inwestowania – Bydgoszcz_______________________________ 46 New quality of investments – Bydgoszcz

Ciekawostki__________________________________________________________50 Did you know?

4

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Best2Invest | July-August 2015

5


City Tour – Wrocław

Wrocław – to jedno z tych polskich miast, w którym biznes różnych dziedzin rozwija się bardzo sprawnie. Jest to jedna z najlepszych w Polsce lokalizacji dla branży IT, ICT i ITO, co potwierdza cały szereg inwestorów, którzy w stolicy Dolnego Śląska znaleźli siedzibę dla swoich centrów operacyjnych.

6

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


City Tour – Wrocław

Warszawa Wrocław

Dojazd

No dobrze, ale jak tu się do Wrocławia dostać? Realizując City Tour, zdecydowaliśmy się udać do Wrocławia samochodem. Z Warszawy można dojechać na kilka sposobów. My wybraliśmy się trasą S8 i dojazd w godzinach porannych zajął nam 3 godziny i 40 minut. Droga z Warszawy jest bardzo dobra, a niebawem – kiedy to S8 zostanie połączona z autostradą A2 – będzie jeszcze lepsza. Koszt paliwa, z jakim należy się liczyć na trasie do i z Wrocławia, to kwota około 190 PLN. Trasa S8 na odcinku Łódź - Wrocław nie ma żadnej stacji benzynowej, co należy uwzględnić planując podróż, bowiem jest to odcinek liczący około 200 km. Jeśli rozpatrzymy alternatywne dojazdy do Wrocławia, to przedstawiają się one w sposób następujący:

Samolot:

• Warszawa (Modlin) - Wrocław – ceny już od 38 PLN, czas lotu 55 minut (tu jednak trzeba dojechać z Warszawy, co wiąże się z dodatkowym czasem i kosztem),

• Warszawa (Chopin) - Wrocław – ceny od 284 PLN, czas lotu 55 minut

Kolej:

• Warszawa Centralna - Wrocław Główny – ceny od 59 PLN, czas podróży około 4 godzin

Autor Wiktor Doktór prezes Pro Progressio

Polski Bus:

• Warszawa - Wrocław – ceny od 25 PLN, czas podróży około 5 godzin

We Wrocławiu spędziliśmy cały dzień przemieszczając się z miejsca na miejsce i tu miłe zaskoczenie. Mimo wjazdu i wyjazdu z miasta w godzinach szczytu nie ugrzęźliśmy w korkach, a w każdym miejscu gdzie się zatrzymywaliśmy, (no prawie w każdym – okolice Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiły wyjątek), znajdywaliśmy miejsce do zaparkowania. Koszt godzinnego parkingu to kwota 3 PLN, a kolejnej godziny 3,60 PLN. Trzecia godzina to już wydatek 4,30 PLN.

Warszawa – Wrocław

Dla osób, które do stolicy Dolnego Śląska dostały się samolotem lub pociągiem, pozostaje możliwość poruszania się po mieście taksówką lub komunikacją miejską. Jeśli chodzi o koszty taxi to mniej więcej trzeba się liczyć z kwotami 6 - 8 PLN za opłatę początkową i 2,40 - 3,00 PLN za przejechany kilometr. Całodobowy bilet na komunikację miejską, to koszt 11,00 PLN, a opłata za jednorazowy przejazd wynosi 3,00 PLN.

Best2Invest | July-August 2015

7


City Tour – Wrocław

Duże projekty biurowe

Wizytę w mieście rozpoczęliśmy od placu budowy, a konkretnie miejsca, w którym powstaje nowoczesny Park Biurowy – Business Garden Wrocław, którego deweloperem jest Vastint. Budowa robi wrażenie. Docelowo kompleks biurowy będzie oferować 110.000 m2 powierzchni (biurowej i usługowej). Należy zauważyć, że Wrocław, to – poza Poznaniem i Warszawą – trzecia lokalizacja na Parki Biznesu stawiane przez Vastint. Poza powstającym Business Garden Wrocław, stolica Dolnego Śląska może się poszczycić wieloma innymi budynkami biurowymi, wśród których są m.in. dwa obiekty SKANSKA – Green Day oraz Dominikański.

Obecność międzynarodowych deweloperów gwarantuje, że miasto jest lokalizacją dojrzałą w odniesieniu do inwestycji z obszaru nowoczesnych usług dla biznesu. Pozostając w tym temacie, warto przypomnieć, że Wrocław jest jednym z trzech polskich miast, które znalazły się na liście 100 najlepszych lokalizacji BPO według Tholons. Wrocław należy do tej grupy miast, w której obecnie ulokowanych jest najwięcej inwestycji z branż BPO/ SSC/R&D. Z uwagi na swoją pozycję, procentowy przyrost nowych inwestycji BPO/SSC nieco zwalnia, lecz nadal jest na wysokim poziomie i miasto nadal jest jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla inwestycji zagranicznych.

Wszystko w jednym miejscu

Kolejnym punktem wizyty była Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. ARAW, to centrum informacji gospodarczej nie tyle samego Wrocławia, ale także szerszego otoczenia miasta. Agencja mieści się przy Placu Solnym położonym w centralnej części miasta. Przedsiębiorca może tu dowiedzieć się wszystkiego, co dotyczy inwestowania w mieście oraz możliwości rozwijania w nim działalności gospodarczej. Dzięki rozmowie z ekspertami ARAW dowiedzieliśmy się, jak wygląda rozwój przedsiębiorczości w mieście, porozmawialiśmy o branżach BPO i SSC, a także R&D i ITO. Podczas spotkania mieliśmy również okazję zapoznać się z najnowszymi publikacjami przygotowanymi przez ARAW i firmy partnerskie, takie jak Knight Frank, HRK i JP Weber. Publikacje „Wrocław – Driven by Knowledge” oraz „Wrocław Agglomeration & Lower Silesia as an Investment Location” zawierają wszelkie niezbędne dane, potrzebne do podjęcia decyzji o ulokowaniu działalności gospodarczej we Wrocławiu.

8

Biznes i Edukacja we Wrocławiu

Warto wspomnieć, że Wrocław to siedziba takich firm jak Nokia, Tieto, HP, Google, IBM, Siemens, czy Hicron, ATOS i Capgemini. To wielkie światowe marki, które doceniły Wrocław ze względu na położenie oraz dostęp do zasobów ludzkich.

Jak wskazują dane z platformy Best2Invest.org, we Wrocławiu jest 25 uczelni wyższych. W roku 2014 pięć uczelni oferowało filologie językowe, na których studiowało ponad 5300 osób. Po województwach mazowieckim i małopolskim, to dolnośląskie jest województwem, w którym zarejestrowana jest największa liczba studentów i absolwentów filologii języków obcych.

Międzynarodowe połączenia

We wstępie poruszyliśmy kwestie dotyczącą lotniska i tym tematem zakończymy też całą publikację. Wrocław dysponuje własnym lotniskiem, z którego realizowane są krajowe i międzynarodowe loty. Lotnisko obsługuje 32 kierunki lotów, w tym do najważniejszych lotnisk europejskich w Londynie, Paryżu, Frankfurcie czy Cork, czyli tych lokalizacji, z których rejestrowany jest napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Strefy, Strefy, Strefy

Stawiając kropkę nad „i” dołożymy jeszcze garść informacji o strefach ekonomicznych, których na terenie województwa dolnośląskiego jest aż cztery. Są to: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”; Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości; Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) oraz podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w przypadku tej ostatniej – zarząd jest zlokalizowany poza terenem województwa dolnośląskiego). Ulgi podatkowe, jakie można osiągnąć lokalizując w nich działalność, dochodzą nawet do 70%.

Do widzenia Wrocław, a raczej „do zobaczenia”. Czy stolica Dolnego Śląska to lokalizacja typu „Invest in…”? Zdecydowanie tak, to wręcz lokalizacja „Best2Invest”.

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


City Tour – Wrocław

Wrocław is one of those Polish cities, where businesses across various industries are booming. It is one of the best venues in Poland for the IT, ICT and ITO industries, attested to by a series of investors, who have found a home for their operational centres in the Lower Silesian capital.

Access

OK, but how does one get to Wrocław? On our City Tour we decided to reach Wrocław by car. There are a number of possible routes from Warsaw. We travelled along the S8 expressway in the morning hours racking up a time of 3 hours and 40 minutes. The road from Warsaw is very good, and once the S8 expressway and the A2 motorway are connected – which should happen in the near future – it will be even better. The fuel cost for the return journey to Wrocław is approximately 190 PLN. When planning your trip keep in mind that there are no petrol stations on the 200 km Łódź - Wrocław section of the S8 expressway. Alternatives for travelling to Wrocław:

By plane:

• Warsaw (Modlin) - Wrocław – prices start at 38 PLN, flight time: 55 min (however transfer from Warsaw to the airport has to be taken into account - additional cost and time),

• Warsaw (Chopin) - Wrocław – prices start at 284 PLN, flight time: 55 min

By train:

• Warszawa Centralna - Wrocław Główny – prices start at 59 PLN, journey time: approx. 4 hours

By coach (Polski Bus):

• Warsaw - Wrocław – prices start at 25 PLN, journey time approx. 5 hours

We spent an entire day in Wrocław and travelling from one place to another we were in for a pleasant surprise. Despite crossing the city boundary in both directions during the rush hour, we did not get stuck in traffic jams, and wherever we stopped (well, almost everywhere, the vicinity of University of Wrocław being an exception to the rule), finding a parking place was not a problem. The hourly parking rate is 3 PLN for the first hour and 3.60 PLN for the next. You have to part with 4.30 PLN during your third hour. Those arriving in the Lower Silesian capital by airplane or train have an option to use taxis or public transport. When it comes to taxi fares, you are looking at 6 - 8 PLN minimum charge plus 2.40 - 3.00 PLN per kilometre. One day public transport travel card will set you back 11.00 PLN and a single fare costs 3.00 PLN.

Author Wiktor Doktór Pro Progressio, CEO

Warsaw – Wroclaw

Large office developments

We began our visit to the city at a building site, and to be more precise, at the venue where a modern Office Complex – the Business Garden Wrocław developed by Vastint is currently under construction. The construction site is impressive. The office complex will comprise 110,000 sq.m. of office and commercial space. It should be noted that besides Poznań and Warsaw, Wrocław is the third location chosen for Business Parks by Vastint. Apart from Business Garden Wrocław, the Lower Silesian capital boasts numerous other office buildings which, amongst others, include two SKANSKA buildings – Green Day and Dominikański.

Best2Invest | July-August 2015

9


City Tour – Wrocław

The presence of international developers means the city is a mature location in terms of investments in the field of modern services for business. Still on the subject, it is worth remembering that Wrocław is one of three Polish cities on the top 100 BPO locations according to Tholons.

According to Best2Invest.org website, there are 25 universities in Wrocław. In 2014, more than 5,300 students read foreign languages at 5 of those universities After Mazowieckie and Małopolskie Provinces, it is here in Dolnośląskie Province, that we have the highest number of registered foreign language students and graduates.

All under one roof

Zones, Zones and Zones

Wrocław is part of that group of cities, which are currently host to most investments from the BPO/ SSC/R&D industries. Due to its position, the rate of increase of new BPO/SSC investments is slowing down somewhat, nevertheless it is still quite high and the city is still one of the most attractive venues for foreign investments.

Our next stop was the Wrocław Agglomeration Development Agency (ARAW). ARAW is the place for business information pertaining to Wrocław itself as well as the surrounding areas. The agency is located on Plac Solny in the city centre. Information is available here for businessmen on everything pertaining to investing in the city and the opportunities for expanding business operations. Talking to ARAW experts we found out a lot about business conditions in the city, we spoke about the BPO, SSC as well as R&D and ITO industries. During our meeting we also had an opportunity to take a look at the newest publications by ARAW and partner companies such as Knight Frank, HRK and JP Weber. The “Wrocław – Driven by Knowledge” and “Wrocław Agglomeration & Lower Silesia as an Investment Location” publications contain all information necessary to make a decision on whether or not to invest in Wrocław.

International connections

At the start we mentioned the airport, and it is on that note that we will finish. Wrocław has its own airport which services domestic and international flights. The airport sees flights to 32 destinations, including major European airports in London, Paris, Frankfurt and Cork – locations which are the source of the biggest influx of foreign direct investments. To dot the i’s and cross the t’s, we’ll add a bunch of information on the 4 special economic zones which can be found in Dolnośląskie Province. These are: „INVESTPARK” Wałbrzych Special Economic Zone; Special Economic Zone for Medium Business in Kamienna Góra; Legnica Special Economic Zone (LSSE) and a subzone of the Tarnobrzeg Special Economic Zone (when it comes to the latter, its management is located outside of the Dolnośląskie Province). Tax reliefs available to those investing in the zones reach even 70%. Goodbye, or rather see you soon Wrocław. Is the Lower Silesian capital an „Invest in…” type of location? Definitely yes, if not a „Best2Invest” location.

Business and education in Wrocław

It is also worth mentioning that Wrocław is home to companies such as Nokia, Tieto, HP, Google, IBM, Siemens, Hicron, ATOS and CapGemini. These are major global brands, which value Wrocław on account of its location and human resources availability.

10

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


City Tour – Wrocław

Best2Invest | July-August 2015

11


Popyt i podaż na rynku biurowym w Polsce* *Dane w materiale są danymi za I kw. 2015 r.

To był bardzo dobry początek roku na polskim rynku nieruchomości biurowych. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na mocny popyt. W I kw. podpisano umowy najmu na łącznie 300 000 m2, z czego najwięcej przypadło – tradycyjnie już na stolicę. Aktywni byli również deweloperzy, którzy oddali do użytku 149 500 m2 nowoczesnych powierzchni biurowych. Polska nie zwalnia tempa – z 1,4 mln m2 w budowie i łącznymi zasobami ok. 7,5 miliona m2 – jest w dalszym ciągu największym rynkiem biurowym w Europie Środkowo- Wschodniej, z wyłączeniem Rosji. Na nasz kraj przypada aż 40% podaży biur w regionie. Nadal głównym motorem wzrostu rynków biurowych poza Warszawą jest sektor usług dla biznesu.

Autor: Mateusz Polkowski, Dyrektor w Dziale Badań Rynku i Doradztwa, JLL JLL jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Więcej informacji: www.jll.pl

Warszawa

I kw. 2015 r. przyniósł kontynuację dobrej koniunktury na stołecznym rynku biurowym z II poł. 2014 r. Popyt brutto w Warszawie przekroczył 168 000 m2 i był o ok. 30% wyższy niż w analogicznym okresie ub. r. Najwięcej – ponad 61 600 m2 (ok. 37% popytu) wynajęto w rejonie Mokotowa. Do największych transakcji zawartych w I kw. 2015 r. należą: nowa umowa PZU w Konstruktorska Business Center (17 500 m2), odnowienie umowy najmu przez HP (10 400 m2, University Business Center II) oraz odnowienie i ekspansja P4 (10 200 m2, Marynarska Business Park). Naszym zdaniem, popyt na biura utrzyma się na wysokim poziomie także w kolejnych kwartałach 2015 r., co potwierWykres 1. Biura oddane do użytku, planowane dza zawarta już i wskaźnik pustostanów w Warszawie 400 000 18% 16% w II kw. umowa naj14% 300 000 12% mu w Warsaw Spire 10% 200 000 (22 000 m2, poufny 8% 6% najemca). 100 000 4% 2% 0%

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P P Oddane do użytku (m2)

Planowane - Wynajęte (m2)

Planowane - Wolne (m2)

Wskaźnik pustostanów

Źródło: JLL, I kw. 2015 r. (p – prognoza)

12

W ciągu I kw. warszawski rynek biurowy powiększył się o 59 000 m2.

W budowie jest ponad 700 000 m2 nowych biur, a kolejne 56 000 m2 przechodzi gruntowną renowację. Prawie 360 000 m2 łącznie może trafić do użytku w tym roku (uwzględniając powierzchnię wybudowaną w I kw.), niemniej jednak nieznaczna część z inwestycji, wstępnie planowanych na rok 2015, może się przesunąć na początek roku 2016.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej w Warszawie odnotował chwilowy, nieznaczny spadek kw.-d-kw. do poziomu około 13%. Według JLL, wskaźnik powróci na ścieżkę wzrostu wraz z wejściem na rynek nowych projektów przewidzianych do realizacji w II-IV kw. 2015 r. oraz w roku 2016. Nie oznacza to jednak, że firmy poszukujące dużych modułów mogą zostawić decyzję na ostatnią chwilę. Z Praktycznego Poradnika Najemcy Biura, publikowanego na portalu bazabiur.pl wynika, że poszukiwania odpowiedniej dużej powierzchni, w dobrej lokalizacji należy rozpocząć nawet dwa lata przed planowaną wyprowadzką.

Czynsze w Warszawie są stabilne, ale w obliczu znacznej nowej podaży znajdą się pod zniżkową presją jeszcze w 2015 r. To dotyczyć będzie w szczególności starszych, niższej jakości obiektów, ale również nowo realizowanych inwestycji, które mocno konkurują o pozyskanie najemców na etapie planowania lub budowy. Najwyższe czynsze transakcyjne wahają się od 22 do 24 euro za m2 miesięcznie w Centrum oraz 11 - 18,5 euro za m2 miesięcznie poza nim.

Kraków

Kraków jest drugim co do wielkości – po Warszawie – rynkiem biurowym w Polsce. Łączne zasoby biurowe stolicy Małopolski sięgnęły na koniec I kw. 676 000 m2, a kolejne 157 000 m2 było w budowie. Z danych na koniec I kw. 2015 r. wynika, że w tym roku krakowski rynek biurowy urośnie o łącznie nawet 116 000 m2 nowych powierzchni biurowych. Kraków charakteryzuje

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


się najniższym, wśród głównych rynków, poziomem powierzchni niewynajętej – jedynie 6,2% powierzchni biurowej w mieście nie ma najemcy. Kraków utrzymuje się w rankingach atrakcyjności dla najemców – w I kw. wynajęto 32 400 m2 biur, co jest najlepszym wynikiem dla największych rynków poza Warszawą. Do największych transakcji należały: odnowienie umowy przez poufnego najemcę (10 500 m2) i kontrakt podpisany przez Urząd Marszałkowski (4600 m2) w Wielicka 72. Czynsze kształtują się w przedziale 13.9 - 14.5 euro za m2 miesięcznie.

Wrocław

Wrocław zajmuje trzecie miejsce na podium, jeśli chodzi o łączną podaż powierzchni biurowych (ok. 600 000 m2). Co ciekawe, stolica Dolnego Śląska charakteryzuje się najwyższym wolumenem powierzchni biurowej w budowie (prawie 180 000 m2 na koniec I kw.), po Warszawie. Wskaźnik pustostanów należy do najniższych w całym kraju, chociaż biorąc pod uwagę, ile się buduje, nieuchronny jest jego wzrost. Podaż równoważył do tej pory popyt, który w I kw. wyniósł 23 400 m2. Do największych umów najmu należą kontrakty podpisane przez Opera Software (4400 m2) w budynku Hieronimus oraz Qiagen (1650 m2) w Sky Tower. Stawki najmu za najlepsze powierzchnie biurowe to 14.0 - 14.5 euro za m2 miesięcznie.

Trójmiasto

Trójmiejski rynek biurowy przez długi czas był zdominowany przez nieruchomości budowane na własne potrzeby firm. Dziś zasoby powierzchni wynoszą ok. 520 000 m2 biur. Ok. 2/3 powierzchni biurowych Trójmiasta przypada na Gdańsk (343 000 m2), następnie na Gdynię (140 000 m2) – Sopot, jako miejscowość przede wszystkim turystyczna, oferuje podaż na poziomie 35 000 m2. Łącznie Trójmiasto może pochwalić się 520 000 m2 nowoczesnych biur. W budowie pozostaje kolejne 140 000 m2, a w tym roku trójmiejski rynek wzbogaci się o ok. 100 000 m2, oczywiście jeśli wszystkie budynki zostaną oddane do użytku zgodnie z zapowiedziami deweloperów. Umowy najmu podpisane w I kw. sięgnęły 19 800 m2, a największe z nich to ThyssenKrupp (4900 m2 w Olivia Business Centre) i Synopsys (ponad 2000 m2 w Arkońska Business Park). Wykres 2. Powierzchnia oddawana do użytku w Trójmieście (prognoza na 2015 i 2016) 120, 000

20%

100, 000

15%

80, 000

10%

60, 000 40, 000

5%

20, 000

0%

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015p

2016p

Już w II kw. 2015 r. kontrakty najmu zawarły m.in. Wipro (ponad 2400 m2 w Tensorze) oraz BEST S.A. (ponad 2000 m2 w Tensorze) – obydwa z udziałem firmy doradczej JLL. Współczynnik powierzchni niewynajętej w Trójmieście wynosi 10,1% i znajduje się w trendzie zwyżkowym, ze względu na skalę nowej podaży. Miesięczny czynsz od m2 to wydatek rzędu 12,75 - 13,5 euro.

Katowice

Rynek biurowy w Katowicach nabrał rozpędu kilka lat temu, wraz z rozwojem sektora usług dla biznesu w Polsce. Dziś zasoby biurowe Katowic to ponad 377 000 m2, a kolejne prawie 40 000 m2 jest w budowie. W I kw. podpisano umowy najmu na 27 800 m2, na które składały się kontrakty zawarte m.in. przez PKP CARGO (7600 m2, A4 Business Park II) i Capgemini (5600 m2 w Silesia Business Park B). Współczynnik powierzchni niewynajętej w Katowicach to 13,3%, a stawki najmu 12.5 -13.75 euro za m2 miesięcznie.

Poznań

Podaż powierzchni biurowych w Poznaniu przekracza 370 000 m2, a 43 300 m2 pozostaje w budowie. Warto też zauważyć, że w I kw. 2015 r. rynek wzbogacił się aż o 40 600 m2 (najwięcej poza Warszawą), w ramach jednego, spektakularnego projektu Business Garden. Popyt na powierzchnie biurowe osłabł w ostatnim czasie – w I kw. podpisano umowy najmu na 7300 m2. Duża aktywność deweloperów w połączeniu ze skromnym popytem zaowocowała wzrostem poziomu pustostanów aż do 23,3% – to największy współczynnik wśród głównych rynków biurowych w Polsce. Warto jednak wspomnieć, że w połowie jest generowany przez jeden projekt biurowy, który został oddany do użytku w I kw. 2015. Jednocześnie, stawki najmu należą do wyższych w kraju i kształtują się od 14.0 - 15.0 euro za m2 miesięcznie i znajdą się pod presją zniżkową.

Łódź

Łódź to siódmy co do wielkości rynek biurowy w Polsce, oferujący ponad 289 000 m2 powierzchni, z czego aż 60% ma pięć lat lub więcej. Popyt w I kw. 2015 r. wyniósł 12 900 m2, z czego ponad 1/3 przypadła na umowę najmu zawartą przez mCentrum Operacji (4500 m2) w Parku Teofilów. Umiarkowana w ostatnich latach aktywność budowlana i ożywienie najemców dało rezultat w postaci spadku poziomu pustostanów do 7,9% (jeden z najniższych w kraju). W ostatnim czasie deweloperzy przyspieszyli i w Łodzi aktualnie powstaje ok. 50 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Czynsze kształtują się w przedziale 11.5 - 12.5 euro za m2 miesięcznie.

Wskaźnik pustostanów Powierzchnia oddana do użytku (m2) Źródło: JLL, I kw. 2015 r. (p – prognoza)

Best2Invest | July-August 2015

13


Demand and supply on office market in Poland* *Data as of Q1

Author: Mateusz Polkowski, Associate Director, Research and Consulting, JLL International advisory company JLL offers specialized real estate services More information: www.jll.pl

It was a very good beginning to the year on Poland’s office market. First and foremost, it is worth paying attention to the strong demand. In Q1 2015 lease agreements totalling 300,000 sq m were signed across the country. Developers were also active, commissioning for use 149,500 sq m of modern office space. However, Poland is not slowing down. With 1.4 million sq m under construction and total existing office space stock amounting to approx. 7.5 million sq m, the country is still the largest office market in Central and Eastern Europe, excluding Russia. Poland provides as much as 40% of office supply in the region. The main driver of growth on the office markets outside Warsaw is still the business services sector.

Warsaw

Q1 2015 brought a continuation of the favorable economic conditions on the office market. Gross takeup in Q1 exceeded 168,000 sq m in Warsaw (30% higher than in the same period last year), continuing on from the strong performance seen in H2 2014. Leasing activity was most evident in Mokotów district. The most notable leasing transactions in Q1 were PZU’s new deal (17,500 sq m in Konstruktorska Business Center), HP’s renewal (10,400 sq m in University Business Center II), and P4’s renewal and expansion (10,200 sq m in Marynarska Business Park). The positive sentiment in the Graph 1. Office completions, future supply and vacancy leasing market rate in Warsaw 400 000 18% 16% is expected to be 14% 300 000 12% sustained in 2015, 10% 200 000 with a Warsaw 8% 6% Spire lease trans100 000 4% 2% action (22,000 sq 0 0% m, confidential 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 F F tenant) providing Completions (m2) Planned- Occupied (m2) early confirmation Planned- Vacant (m2) Vacancy rate of this. Source: PORF, JLL Q1 2015

14

Warsaw office stock grew by 59,000 sq m in Q1 2015. Development activity remains significant, with more than 700,000 sq m under construction and 56,000 sq m being refurbished. The Warsaw market can grow by almost 360,000 sq m this year (including the space constructed in Q1), however some projects may be put back to the beginning of 2016. The vacancy rate in Warsaw eased slightly to 13.0%. However, JLL expects the rate will start to grow with new office completions planned for delivery in Q2–Q4 2015 and in 2016.

However, this does not mean that companies looking for large units can leave their decision to the last minute. JLL’s Practical Guide for Office Tenants published on the officefinder.pl portal suggests, that the search for a suitable large office space, in a good location, should begin as early as two years prior to the planned move. Prime rents in Warsaw were unchanged over the course of Q1; however, with a large amount of new office supply coming to market, rents are anticipated to come under downward pressure as 2015 progresses. This will apply particularly to older, lower quality office stock, but may also be the case for newly implemented investments, which are very competitive when it comes to attracting tenants in the planning or construction stage. Prime headline rents range between €22 and €24 / sq m/month in Warsaw City Centre and €11 to €18.5 / sq m/month in non-central locations.

Krakow

Kraków is the second largest office market in Poland. The total office space stock of the capital city of the Małopolska region reached 676,000 sq m at the end of the Q1 2015, and a further 157,000 sq m was under construction. According to the closing data of

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Q1 2015, Kraków office market will grow by a total of 116, 000 sq m of new office space this year. Kraków has the lowest vacancy rate level among major markets – only 6.2% of office space in the city does not have a tenant. Kraków keeps its leading position in the attractiveness rankings for tenants – in Q1 32,400 sq m was leased, the best result for the largest markets outside Warsaw. Among the largest Q1 transactions was the renewal by a confidential tenant (10,500 sq m) and a contract signed by the Marshal’s Office (4,600 sq m) in Wielicka 72. Rents range between €13.9 and €14.5/sq m/month.

Wroclaw

Wrocław occupies third place on the podium when it comes to total supply of office space (approx. 600,000 sq m). Interestingly, the capital of Lower Silesia has, after Warsaw, the highest volume of office space under construction (nearly 180,000 sq m at the end of Q1. The vacancy rate is among the lowest in the country, though given how much is being built, its growth is inevitable. Supply has so far been offset by demand, which amounted to 23,400 sq m in Q1. The largest lease agreements are the contracts signed by Opera Software (4,400 sq m) in the Hieronimus and Qiagen (1,650 sq m) in Sky Tower. Prime rents vary between €14.0 - 14.5 / sq m/month.

Tri-City

Tri-City office market has been dominated for a long time by buildings constructed by companies for their own business needs. Today, space supply amount to approx. 520,000 sq m offices. Approx. two thirds of the Tri-City office space is Gdańsk (343,000 sq m) and Gdynia (140,000 sq m) – Sopot as a primarily tourist location, offers a supply of 35,000 sq m. Tri-City offers a total of 520,000 sq m of modern offices. Another 140,000 sq m are currently under construction, and the Tri-City market will gain approx. 100,000 sq m this year, if all the buildings will be completed as planned. Lease agreements signed in Q1 2015 reached 19,800 sq m, with the biggest being ThyssenKrupp (4,900 sq m in Olivia Business Centre) and Synopsys (over 2,000 sq m in Arkońska Business Park). In Q2 2015, Graph 2. Office space commissioned for use in Tri-City (forecast for 2015 and 2016) 120, 000

20%

100, 000

15%

80, 000

10%

60, 000 40, 000

5%

20, 000

0%

0 2010

2011

2012

2013

2014

Completions (sq m) Source: JLL, Q1 2015; f-forecast

2015f

2016f

lease contracts were finalized by Wipro (more than 2,400 sq m in Tensor) and BEST SA (over 2,000 sq m in Tensor) – both with the participation of the advisory firm JLL. The vacancy rate in Tri-City equates to 10.1% and is trending upward, due to the scale of new supply. The monthly rent of sq m is between €12.75 - 13.5.

Katowice

The Katowice office market has been gaining momentum over recent years, with the development of the business services sector in Poland. Today the office stock in Katowice is over 377,000 sq m, and another 40,000 sq m is under construction. Lease agreements totalling 27,800 sq m were signed in Q1, including agreements such as: PKP CARGO (7,600 sq m, A4 Business Park II) and Capgemini (5,600 sq m in Silesia Business Park B). The vacancy rate in Katowice is 13.3%, while prime rents are €12.5 13.75 / sq m/month.

Poznan

The total office stock in Poznań exceeds more than 370,000 sq m, with 43,300 sq m still under construction. It is also worth noting that in the Q1 2015 the market gained another 40,600 sq m (the largest volume outside Warsaw) within one spectacular project, Business Garden. Demand for office space has weakened recently – only 7,300 sq m was leased in Q1. The high activity of developers in conjunction with modest demand has resulted in an increase in the vacancy rate up to 23.3% – the largest percentage among the major office markets in Poland. It is worth mentioning that over half of this number was generated by one office project, which was commissioned for use in Q1 2015. At the same time rental rates are among the highest in the country and range from €14.0 - 15.0 / sq m/month and will be under downward pressure.

Lodz

Łódź is the seventh-largest office market in Poland, offering over 289,000 sq m of office space, of which 60% are five years or older. Demand in the Q1 2015 amounted to 12,900 sq m. More than one third of this volume was down to a lease agreement signed by the mCentrum Operacji (4,500 sq m) in Park Teofilów. Moderate construction activity in recent years and a revival of tenants has resulted in a decrease in the vacancy rate to 7.9% (one of the lowest in the country). Recently, developers have accelerated and approx. 50,000 sq m of modern office space is currently under construction. Rents are €11.5 - 12.5 / sq m/month.

Vacancy rate

Best2Invest | July-August 2015

15


Specjalne Strefy Ekonomiczne i Parki Technologiczne na mapie Polski

Częstym elementem krajobrazu kraju o ambicjach przyciągania inwestycji zagranicznych i krajowych są specjalne strefy ekonomiczne oraz parki technologiczne i przemysłowe. Tego rodzaju otoczenie pozwala z jednej strony stymulować rozwój gospodarczy polskich regionów, redukować bezrobocie, efektywnie wykorzystać tereny poprzemysłowe wraz z infrastrukturą oraz podnosić konkurencyjność naszej gospodarki. Z drugiej natomiast spełnia rolę zachęty inwestycyjnej oraz buduje wizerunek atrakcyjnej dla przedsiębiorcy lokalizacji.

Strefy, ich rola oraz działalność

Więcej informacji: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa tel. 22 334 98 75, invest@paiz.gov.pl

16

pozytywny wpływ na gospodarki regionów i kraju, termin ten został wydłużony do 31 grudnia 2026 r.

Zgodnie z regulacją prawną strefa to wyodrębnione, niezamieszkałe terytorium, na którym może być prowadzona działalność gospodarcza na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe (CIT – od osób prawnych lub PIT – od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej), przygotowany pod inwestycję teren/budynek po preferencyjnej cenie oraz (w przypadku niektórych gmin) zwolnienie od podatku od nieruchomości. Według pierwotnych założeń, większość stref miała działać do 2016 r. Jednak, głównie ze względu na ich właściwie jednoznacznie

Wartość dla inwestorów stanowi nie tylko pomoc publiczną w postaci wakacji podatkowych, ale także jakość infrastruktury, sieć transportowa, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej oraz dogodne położenie geograficzne. Kolejnym atutem jest zindywidualizowana oferta władz strefy, która może obejmować m.in. darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją, ułatwienie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną oraz doradztwo w wybranych zagadnieniach. W miarę potrzeb (na wniosek zainteresowanych firm) do stref włączane są nowe tereny. Rozważając przystąpienie do strefy warto pamiętać, że działalność

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


w nich jest objęta regulacjami właściwymi dla pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Ze względu na rozmaite czynniki – położenie geograficzne, dostępną infrastrukturę i zasoby ludzkie, bogate tradycje regionu w wybranym sektorze gospodarki – większość stref posiada specyficzny profil działalności. I tak przykładowo w Katowickiej SSE intensywnie rozwija się klaster motoryzacyjny. Aż 63% inwestycji w KSSE wywodzi się z tej branży, na co składa się obecność takich firm jak, m.in.: General Motors Manufacturing Poland, Nexteer Automotive Poland, TRW Braking Systems Polska oraz TRW Polska czy też Eaton Automotive Systems.

Ciekawe rozwiązanie stanowi koncepcja Krakowskiej SSE, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny. Oferuje ona zarówno tereny typu greenfield jak i przestrzeń biurową. Pomimo, że przeznaczona jest przede wszystkim dla firm produkcyjnych, to zezwolenie mogą też uzyskać firmy z sektora usług. Preferowane są: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych oraz usługi centrów telefonicznych. Tego rodzaju dywersyfikacja działalności jest możliwa m.in. dzięki bliskości silnego ośrodka akademickiego – Krakowa. Owocem zaś jest obecność takich firm jak Comarch, Shell czy Capita. Warto też wspomnieć o najstarszej w kraju Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Działa ona na terenie 5 województw (SSE mogą tworzyć podstrefy na terenie całego kraju), a wyróżnia ją przede wszystkim bardzo silna obecność inwestorów z sektora lotniczego, m.in.: Hamilton Sundstrand, GOODRICH AEROSPACE i Polskie Zakłady Lotnicze.

Parki technologiczne i przemysłowe w Polsce

Parki przemysłowe i technologiczne gromadzą firmy z jednej/kilku określonych branż oraz (często) wspierających je placówek badawczo-naukowych. Tego rodzaju prorozwojowe rozwiązanie zyskuje ostatnio coraz większą popularność. Oferta parków skierowana jest zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych.

Pomimo licznych podobieństw parków (celów, formy działania czy organizacji) jest to kategoria bardzo zróżnicowana. Każda z instytucji posiada indywidualny charakter, wynikający z regionalnych uwarunkowań społecznych i ekonomicznych oraz dostępnych środków a także infrastruktury. Poszczególne parki

odzwierciedlają specyfikę lokalnego środowiska naukowego i biznesu, typ gospodarki oraz otoczenie przedsiębiorczości. Na park technologiczny składa się zespół nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną. Oferta wsparcia przedsiębiorców obejmuje zazwyczaj następujący zakres usług: • doradztwo w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, • transfer technologii, wiedzy, know-how,

• przekształcanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Podobnie jak specjalne strefy ekonomiczne, każdy* z 79 obecnie działających na terenie Polski parków ukierunkowuje się na inwestorów reprezentujących wybrane segmenty gospodarki. Aktualnie największym parkiem w Polsce jest utworzony w 2001 r. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Promuje on swoją działalność poprzez takie inicjatywy jak: Laboratorium PPNT Gdynia, Strefa Startup Gdynia, Centrum Designu Gdynia oraz Innowacje Społeczne. Dzięki wartemu 137 mln zł dofinansowaniu utworzono nowoczesną infrastrukturę o charakterze biurowo-laboratoryjno-wystawowym. Łączna powierzchnia może pomieścić nawet 2000 pracowników. Z kolei nieopodal Wałbrzycha funkcjonuje Dolnośląski Park Technologiczny T-Park. Wśród preferowanych sektorów wymienia się: BPO, OZE, IT oraz medycynę uzdrowiskową. Ten ostatni zakres działalności jest efektem lokalnego uwarunkowania – w województwie dolnośląskim zlokalizowane są takie miejscowości jak: Cieplice Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój czy Lądek Zdrój. Poza dogodną lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą oraz wsparciem ze strony personelu, możliwe jest także uzyskanie wsparcia finansowego. Z kolei na wschodzie kraju prężnie rozwija swoją działalność Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Jest to projekt zrealizowany w latach 2008-2014 przez Miasto Białystok, przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Celem działalności Parku jest wsparcie takich branż jak: IT, BPO, biotechnologii, farmakologii, elektroniki czy nanotechnologii. Władze Parku przy współudziale Rady Programowej i Prezydenta stawiają sobie za cel kompleksowe wspieranie firm o charakterze technologicznym na wszystkich etapach ich rozwoju poprzez: szkolenia,, doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych instytucji finansowych, wsparcie transferu technologii oraz konsulting biznesowy.

Best2Invest | July-August 2015

* Kompletna lista specjalnych stref ekonomicznych oraz parków technologicznych i przemysłowych dostępna tutaj: www.paiz.gov.pl/ strefa_inwestora/ zachety_inwestycyjne_w_sse

17


Special Economic Zones and Technology Parks in Poland

Special economic zones (SEZ) and technology parks are a ubiquitous component of landscapes in countries eager to attract foreign direct investments. This kind of business environment enables to stimulate economic growth in Polish regions, decrease unemployment rate, effectively utilize postindustrial greyfield infrastructure and boost competitiveness of national economy. Additionally such activities are treated by companies as investment incentives, one of attractive location necessary elements.

SEZs operations and tasks More information: The Polish Information and Foreign Investment Agency ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, tel. 22 334 98 75, invest@paiz.gov.pl

18

According to law regulation – The Polish Act of 1994 on Special Economic Zones – SEZ is defined as an inhabited part of Poland, within which, companies can conduct their business on preferential terms. The SEZ is a place which is subject to special treatment and tax exemptions where an entrepreneur can run business without paying income tax (CIT – imposed on legal entities or PIT – on physical persons, depending on the legal form used to run the business). There are sites or buildings fully prepared for development and available at a competitive price and (in certain gminas – administrative units) exemption from property tax is also offered. Primarily most zones were anticipated to operate until the end of 2016. However, mostly because of positive impact on regional economies, the period of operation was extended until 31 December 2026.

From investors point of view not only public aid – in this particular case tax holidays – matters.

The added value lies in convenient access to transport infrastructure, availability of talent pool and strategic geographical location. Tailor-made offer of zones agents, including free counselling and assistance in dealing with formalities, facilitating contacts with local and central authorities are definitely additional assets. The geographical borders of the SEZs are not permanent, upon request new plots can be incorporated. It is important to stress that rules applicable to zones are entirely in compliance with EU public aid regulations.

Such factors as social, cultural, historical and economic background constitutes different regional environments which influence a unique quality

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


of each SEZ. For example Katowice Special Economic Zone (KSEZ) is the right choice for companies willing to join a strong automotive cluster. More than 60% of investments in KSEZ represent that industry. Such players as: General Motors Manufacturing Poland, Nexteer Automotive Poland, TRW Braking Systems Polska, TRW Polska and Eaton Automotive Systems decided to settle in KSEZ. There are some areas in which Krakow Technology Park – managing body of Krakow Special Economic Zone – stands out. Investors are welcome to make use of greenfield areas as well as renting modern office spaces.

The zone is dedicated to all businesses from the traditional industry sector, however permits may be also acquired by certain firms from the services sector. Preferred are those rendering ICT, R&D, accounting (with the exclusion of tax declarations), technical research and analyses and telephone care centers services. This kind of diversity is possible thanks to proximity of large academic hub – Krakow. The result is presence of such brands as Comarch, Shell or Capita. It is also worth to mention about established in 1995, as the first one in Poland, Special Economic Zone EURO-PARK MIELEC. The zone geographic coverage includes 5 voivodships (shifting zone borders and creation of subzones is possible), its another advantage is unique presence of aviation sector representatives: Hamilton Sundstrand, GOODRICH AEROSPACE and Polskie Zakłady Lotnicze.

Industrial and Technology Parks in Poland

Industrial and technology parks are places which concentrates firms from one up to several sectors and (usually) supporting science and research facilities. This is a pro-development model increasingly popular

in our country. The facilities provided, are applicable both to Polish and foreign entities. Though there are many similarities in the industrial and technology parks (missions, forms of operating or structure of organization), this is a diversified segment. Each park has an individual character, deeply rooted in regional specifics and resources. A technology park is a complex of office spaces together with a technical infrastructure. Support offer frequently covers below services: • counselling in the setting up and development of an enterprise, • transfer of technology, knowledge and know-how,

• transfer of R&D activities into concrete technological innovation.

Likewise to SEZs each* of 79 parks in Poland dedicates its services to chosen branches of economy. For example established in 2001 Pomeranian Science and Technology Park, the largest this type of facility in Poland, offers startup zone, laboratory, design centre and social innovation platform. Construction project worth PLN 137 million provides modern and accessible mix of office space (fit for around 2,000 employees), laboratories and exhibition halls.

By contrast, nearby Walbrzych operates Lower Silesian Technology Park “T-Park” dedicated to BPO, IT, renewable energy sources and medical spa industries. Lower Silesia is a region with longstanding tradition of spa tourism, just to name the most well-known towns: Cieplice Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój or Ladek Zdrój. Aside from convenient location, modern infrastructure and experts support, financial incentives are also available for chosen projects. The Białystok Science and Technology Park, located in Podlaskie voivodship, Eastern part of Poland, is a project worth over PLN 120 million implemented in the years 2008-2014 by the City of Bialystok. According to carried out analysis the crucial and most desired industries for development of the province are: IT, BPO, biotechnology, pharmacology, electronics and nanotechnologies. Board of the Park, in cooperation with Programme Council and President of Białystok aim at comprehensive assistance to technology firms at all stages of their development together with stimulating the their establishment. The emphasis shall be laid on: training, counselling on acquiring financial resources from external institutions, assessment and support of technology transfer.

Best2Invest | July-August 2015

* Complete list of special economic zones and technology parks in Poland is available on the PAIiIZ website: www.paiz.gov.pl/governmental_grants

19


Biznes rozwija się w Strefach i Parkach Autor Wiktor Doktór prezes Pro Progressio

Best2Invest, to nowy tytuł na polskim rynku prasowym. W każdym wydaniu skupiamy się na zagadnieniach istotnych dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na świecie. Bieżące wydanie zawiera szereg informacji poświęconych Specjalnym Strefom Ekonomicznym oraz Parkom Biznesowym ulokowanym w Polsce. Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) powstały, aby ułatwić rozwój różnym branżom. To na terenie SSE powstają zakłady produkcyjne dla takich branż jak motoryzacja, lotnictwo, przemysł lekki i ciężki, ale także centra badawczo-rozwojowe czy firmy prowadzące działalność IT.

W Polsce funkcjonuje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, które swoim zasięgiem obejmują całe terytorium kraju. Część ze stref jest ulokowana w kilku różnych lokalizacjach (Podstrefy), na terenie jednego lub więcej województw. Obszar terytorialny stref jest zróżnicowany. Największymi obszarowo są: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (2648,59 ha) oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (2347,34 ha). Najmniejszy obszar ma Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna (375,63 ha). Obszar stref jednakże nie definiuje zakresu dofinansowań i grantów jakie mogą otrzymać w nich przedsiębiorcy lokujący swoją działalność gospodarczą. Dla przykładu wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego wynosi 35%, a dla województwa wielkopolskiego 25%. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w strefach przysługują zwolnienia z podatku dochodowego, ale także i pomoc publiczna w świetle aktualnych przepisów prawa.

20

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił także rozwój Parków Biznesowych. Jest ich obecnie 71. Wśród Parków rozróżniamy różne ich typy, takie jak Parki Naukowo-Technologiczne, Parki PrzemysłowoTechnologiczne, Parki Technologiczne, Parki Przemysłowe, Parki Inwestycyjne lub Parki Biznesu.

W parkach prowadzona jest różnoraka działalność, w tym taka jak laboratoria, co-working, wynajem sal konferencyjnych, przestrzeni wystawowych, hal produkcyjnych czy inkubatory przedsiębiorczości. Główna grupa przedsiębiorców, którzy korzystają z Parków, to start-up’y, organizacje prowadzące działalność badawczo-rozwojową, czy też Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. W materiałach, które zamieściliśmy na stronach Best2Invest znajdują się zarówno infografiki dedykowane tematyce Parków i Stref Ekonomicznych, komentarze Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, jak i publikacje regionalne z kilku polskich miast. Szczecin, Trójmiasto, Poznań, Rzeszów, Częstochowa i Bydgoszcz, to przykłady tych lokalizacji gdzie zarówno Strefy, jak i Parki Technologiczne dynamicznie się rozwijają i wspierają tworzenie nowych miejsc pracy oraz wielu innowacyjnych projektów.

Dane o Parkach Biznesowych można na bieżąco śledzić na platformie Best2Invest (www.Best2Invest.org). Jest to jedno z nielicznych miejsc w Internecie, gdzie dane o Parkach są aktualizowane na bieżąco i dostępne w sześciu wersjach językowych. Platforma Best2Invest stanowiła także jeden z czynników powstania dodatku do magazynu Outsourcing&More, którym jest Best2Invest.

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Zones and Parks support growth of business in Poland Best2Invest is the new title on Polish media market. In each edition we focus at important topics, which have impact on the growth of entrepreneurship in Poland and worldwide. Current edition includes a set of articles and publications dedicated to Special Economic Zones and Business Parks located in Poland.

Accros the last few years the significant growth of Business Parks took place in Poland. Currently there are 71 Business Parks in Poland. Among them there are such types like Science and Technology Parks, Industry and Technology Parks, Technology Parks, Industry Parks and Business Parks.

There are 14 Special Economy Zones in Poland. Their coverage area is spread across the Country. Some of the Zones are located in several locations (Subzones), in one or more Voivodeships (Provinces). The area of Zones is different. The largest Zones are: Wałbrzych Special Economic Zone (2648,59 ha) and Katowice Special Economic Zone (2347,34 ha). The smallest area has Suwałki Special Economic Zone (375,63 ha).

On Best2Invest pages you can find publications which include infographics, Invest in Poland Agency comments but also articles from various cities, who describe Special Economic Zones and Business Parks. Szczecin, TriCity, Poznań, Rzeszów, Częstochowa and Bydgoszcz, are examples of those locations where SEZ and Business Parks grow dynamically and thanks to them new work places and innovative projects are being created.

Special Economic Zones (SEZ) have been created to simplify the development of various industries. Those are the SEZ, who are the homeland for production facilities for such industries like automotive, aviation, light and heavy industry, but also for research and development and ICT companies.

The coverage area of the Zones is not defining the scope of the public support and grants available for entrepreneurs, who decide to grow their business in SEZ area. For example the level of the public grant indicator for Pomerania, Western-Pomerania and Kuyavia-Pomeranian Voivodeships is 35%, and for Greater Poland Voivodeship is 25%. The entrepreneurs, who run their business in Zones can use exemptions from income taxes, but also other public aid.

Author Wiktor Doktór Pro Progressio, CEO

Parks allow to run a various types of activities such as laboratories, co-working, conference rooms, exhibition areas or entrepreneurship incubators. Main group of entrepreneurs, who use the Parks facilities are start-ups, research and development organizations and Small and Medium Enterprises.

The data concerning Business Parks can be also followed on Best2Invest (www.Best2Invest.org) web platform. This is one on not too many Internet pages where information about Parks is being updated regularly and available in six language versions. The Best2Invest platform has also been one of the elements to create this part of Outsourcing&More Magazine, which you have in your hands at the moment.

Best2Invest | July-August 2015

21


22

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Best2Invest | July-August 2015

23


Szczecin

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie – IDEALNA POD KAŻDYM WZGLĘDEM

PODSTREFA SZCZECIN SSE EURO-PARK MIELEC

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec – www.europark.com.pl • pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce – działa od 1995 roku do 2026 roku, • efekty prowadzonej działalności: 264 zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie, ponad 6,2 mld zł nakładów inwestycyjnych, ponad 23 tys. miejsc pracy, • łączny obszar SSE Euro-Park Mielec – 1362 ha.

Podstrefa Szczecin SSE Euro-Park Mielec – 93,9 ha w lokalizacjach: Ostrów Brdowski, ul. W. Szymborskiej (ul. Struga), Trzebusz, Dunikowo, ul. Lubczyńska-Kniewska. Zachęty inwestycyjne: • Pomoc publiczna 1. zwolnienie z podatku CIT z tytułu kosztów nowej inwestycji w wysokości 35% dla dużych, 45% dla średnich i 55% dla małych przedsiębiorców, wartości inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy. 2. możliwości zwolnienia z podatków lokalnych.

24

• Inne środki pomocowe np. lokalnych urzędów pracy, fundusze strukturalne. Atuty Podstrefy Szczecin SSE Euro-Park Mielec: • one stop shop – zapewnienie kompleksowej obsługi projektu gwarantującej krótki czas realizacji inwestycji, przejrzyste procedury i sprawna administracja współpracująca z otoczeniem, • tereny przygotowane pod zabudowę przemysłową (pełna infrastruktura), • wykwalifikowana siła robocza, • niskie koszty pracy, • bliskość rozwijających się rynków, • rozwinięty przemysł i usługi tworzące duże możliwości kooperacyjne, • czyste środowisko naturalne (duże obszary zieleni w sąsiedztwie).

LOKALIZACJA TRZEBUSZ

Teren przeznaczony pod zabudowę usługową, produkcyjną, magazynową, składy oraz stację paliw obejmuje: • 5 działek inwestycyjnych o powierzchni 2,09 ha; 2,20 ha; 2,27 ha; 2,36 ha i 2,39 ha planowanych do zbycia od 2014 roku,

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Szczecin

• 9 działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 2,0 ha każda, planowanych do zbycia od 2015 roku. Położenie 1 km od autostrady A6, 25 km do portu Lotniczego Szczecin Goleniów, 140 km do lotniska w Berlinie, 22 km od granicy polsko-niemieckiej i ok. 20 km od centrum Szczecina. Infrastruktura techniczna Teren w pełni uzbrojony wraz ze skomunikowaniem z autostradą A6 poprzez węzeł „Szczecin Dąbie”.

LOKALIZACJA DUNIKOWO

Teren przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe i bazy transportowe obejmuje:

• 3 obszary inwestycyjne o powierzchni 1,28 ha; 1,46 ha i 4,25 ha planowane do zbycia od 2014 roku, • 3 obszary inwestycyjne o powierzchni 1,5 ha; 6,25 ha i 6,48 ha planowane do zbycia od 2015 roku. Położenie 1 km od autostrady A6, 25 km do portu Lotniczego Szczecin Goleniów, 140 km do lotniska w Berlinie, 22 km od granicy polsko-niemieckiej i ok.20 km od centrum Szczecina. Infrastruktura techniczna Teren w pełni uzbrojony wraz ze skomunikowaniem z autostradą A6 poprzez węzeł „Szczecin Dąbie”.

LOKALIZACJA UL. LUBCZYŃSKA-KNIEWSKA

Teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, obejmuje: • 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,44 ha; 1,35 ha i 3,77 ha, planowane do zbycia od 2015 roku. Położenie: 4 km od autostrady A6, 28 km do portu Lotniczego Szczecin Goleniów, 140 km do lotniska w Berlinie,

22 km od granicy polsko-niemieckiej i ok. 20 km od centrum Szczecina. Infrastruktura techniczna Teren w pełni uzbrojony od 2015 roku, po wykonaniu kanalizacji deszczowej.

Technopark Pomerania Działalność Technoparku Pomerania ukierunkowana jest na rozwijanie innowacyjnej przedsiębiorczości w regionie, wspieranie lokalnych przedsiębiorców oraz zwiększanie atrakcyjności miasta dla zagranicznych firm. Technopark to kompleksowe otoczenie biznesowe, w którym obok siebie funkcjonują firmy na różnym etapie rozwoju – start-upy, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy IT – które korzystają z doradztwa biznesowego w ramach programu inkubacji i programu ekspansji.

Więcej informacji: Urzad Miasta Szczecin, Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu tel. +48 91 424 5819 fax +48 91 424 5820 investor@um.szczecin.pl www.invest.szczecin.eu

www.szczecin.eu

Wśród lokatorów Technoparku znajdują się m.in. takie firmy IT jak: Sagra Technology, Smart Monitor, Brandbank, Marine Technology, Wedding Day Media, Wspieram.to, Meelogic, Ingenious Technology, STETTINER, ASTOR INFEL czy designed.ly. Swoje siedziby mają tu również organizacje wspierające rozwój branży nowoczesnych technologii tj. Fundacja Netcamp, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Hackerspace, Fundacja Aegis czy SzLUUG. Technopark ma także 65 lokatorów wirtualnych, którym również świadczy usługi doradztwa biznesowego. Infrastruktura Technoparku to nie tylko nowoczesne biura, ale także przestrzenie wspólne tj. sale konferencyjne, sale do spotkań biznesowych i projektowania usług, otwarte strefy przystosowane do pracy indywidualnej i zbiorowej, lunch bar, przedszkole oraz największa w regionie serwerownia. Tak zaprojektowana przestrzeń ułatwia firmom współpracę i realizowanie nowych projektów biznesowych, a także przyczynia się do szybszego rozwoju małych firm technologicznych. Dotychczas Technopark Pomerania objął wsparciem 90 firm. Aż 92% inkubowanych przedsiębiorstw nadal utrzymuje się na rynku.

Best2Invest | July-August 2015

25


Szczecin

The Special Economic Zone in Szczecin – THE PERFEC T PLACE TO GROW

THE SZCZECIN SUB-ZONE OF THE EURO-PARK MIELEC SEZ

The Euro-Park Mielec Special Economic Zone www.europark.com.pl • The first Special Economic Zone in Poland – operating from 1995 to 2026, • Achievements to date: 264 permits to conduct business activity in the SEZ, PLN 5.4 billion in capital expenditures, more than 23 thousand jobs. • The total area of the Euro-Park Mielec SEZ 1,362 ha. The Szczecin Sub-Zone of the Euro-Park Mielec SEZ – 93.9 ha in Ostrów Brdowski, W. Szymborskiej St. (Struga St.), Trzebusz, Dunikowo, and LubczyńskaKniewska St.

Investment incentives: • Public support: 1. Exemption from CIT on account of the costs of new investment: 35% of the investment value or two-year labour costs for large, 45% for medium-sized and 55% for small enterprises, 2. possible exemption from local taxes.

26

• Other support measures offered by, e.g. local employment offices, structural funds, etc.

Strong points of the Szczecin Sub-Zone of the Euro-Park Mielec SEZ • One stop shop – all-round management of the project, which guarantees a short completion time for investments, transparent procedures, and an efficient, cooperative administration, • Plots adjusted to accommodate industrial facilities (complete infrastructure provided), • Skilled manpower, • Low labour costs, • Emerging markets in the vicinity, • A well-developed industrial-base and service industry, offering excellent cooperation opportunities, • Clean environment (large green areas nearby).

THE PLOT IN TRZEBUSZ

Land intended for service, production, warehouse and storage facilities, and a petrol station, comprising: • 5 investment plots of 2,09 ha; 2,20 ha; 2,27ha; 2,36 ha and 2,39 ha planned for sale since 2014;

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Szczecin

• 9 investment plots of about 2 ha each, planned for sale since 2015. Location 1 km from the A6 motorway, 25 km from the Szczecin-Goleniów Airport, 140 km from the Berlin Airport, 22 km from the Polish-German border – and about 20 km from the Szczecin city centre. Technical infrastructure A fully developed piece of land connected to the A6 motorway via the “Szczecin Dąbie”.

THE PLOT IN DUNIKOWO

Land intended for production, warehouse, storage and service facilities, and transport depots, comprising:

• 3 investment areas of 1,28 ha; 1,46 ha and 4,25 ha planned for sale since 2014; • 3 investment areas of 1,5 ha; 6,25 ha and 6,48 ha planned for sale since 2015.

Location 1 km from the A6 motorway, 25 km from the Szczecin-Goleniów Airport, 140 km from the Berlin Airport, 22 km from the Polish-German border – and about 20 km from the Szczecin city centre. Technical infrastructure A fully developed piece of land connected to the A6 motorway via the “Szczecin Dąbie”.

THE PLOT ON LUBCZYŃSKAKNIEWSKA STREETS

Land intended for service, production, storage and warehouse facilities, comprising: • 3 investment plots of 1,44 ha; 1,35 ha and 3,77 ha planned for sale after 2015.

Location: 4 km from the A6 motorway, 28 km from the SzczecinGoleniów Airport, 140 km from the Berlin Airport, 22 km from the Polish-German border – and about 20 km from the Szczecin city centre. Technical infrastructure To be fully developed since 2015, following the installation of a stormwater drainage system.

Technopark Pomerania The activity of Technopark Pomerania is focused on the development of innovative entrepreneurship in the region, supporting local entrepreneurs and increasing the city’s attractiveness for foreign companies. Technopark is a comprehensive business environment in which businesses operate alongside each other on various stages of development – start-ups, micro-, small- and medium-sized enterprises as well as large IT companies – which benefot from business consulting under the incubation and expansion programs.

More information: The City of Szczecin, Investor and Business Support Department tel. +48 91 424 5819 fax +48 91 424 5820 investor@um.szczecin.pl www.invest.szczecin.eu

www.szczecin.eu

Among the tenants of Technopark Pomerania, there are such companies as: Sagra Technology, Smart Monitor, Brandbank, Marine Technology, Wedding Day Media, Wspieram.to, Meelogic, Ingenious Technology, Stettiner, ASTOR INFEL or designed.ly. Also organizations which support the development of high-tech, ie. Netcamp Foundation, West Pomeranian ICT Cluster, Hackerspace, or SzLUUG Aegis Foundation. Technopark has also 65 virtual tenants, who use business consulting services. Technopark infrastructure includes not only modern offices, but also common spaces, ie. conference rooms, rooms for meetings and design services, open areas designed to work individually and in teams, lunch bar, kindergarten and the largest data centre in the region. Suchdesigned space facilitates cooperation and helps companies realize new business projects, and also contributes to faster development of small technology companies. So far Technopark Pomerania has supported the development of over 90 companies. As many as 92% of incubated startups still remain active on the market.

Best2Invest | July-August 2015

27


Trójmiasto

REINDUSTRIALIZACJA RECEPTĄ NA KRYZYS

Reindustrializacja stała się oficjalnie jedną z najważniejszych strategii Unii Europejskiej na wyjście z kryzysu gospodarczego. Kryzys finansowy dowiódł, że perturbacje gospodarcze dotkliwiej odczuwają państwa o przerośniętym sektorze usługowo-finansowym, łagodniej zaś państwa uprzemysłowione. Sektor przemysłowy generuje pośrednio więcej miejsc pracy – jeden etat w przemyśle tworzy dwa etaty w innych sektorach gospodarki. Przemysł to także stabilizacja – zdecydowanie trudniej jest bowiem przenieść fabrykę, niż centrum usług dla biznesu oferujące podstawowe procesy.

Przyjęta przez Komisję Europejską strategia reindustrializacji Europy zakłada zwiększenie udziału przemysłu w PKB UE z obecnej średniej 15,6% do 20% w 2020 r. Polska z 18% udziałem produkcji w PKB uplasowała się powyżej średniej unijnej, jednakże jak wskazała KE, polski przemysł charakteryzuje wysoka pracochłonność oraz przewaga sektorów produkcji podstawowej. Niezbędne zatem jest przedsięwzięcie działań, które poprawiłyby konkurencyjność Polski oraz pobudziłyby rozwój sektorów opartych na wiedzy.

Więcej informacji www. investinpomerania.pl

28

Jedną ze sztandarowych inicjatyw podejmowanych przez samorządy lokalne oraz specjalne strefy ekonomiczne jest budowa przestrzeni biurowo-produkcyjnej dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Takimi inwestycjami mogą m.in. poszczycić się działające na terenie województwa pomorskiego specjalne strefy ekonomiczne. Obejmująca swoim zasięgiem zachodnią część województwa – Słupska SSE utworzyła Słupski Inkubator Technologiczny. SIT oferuje ponad 7000 m2 nowoczesnej przestrzeni biurowo-produkcyjnej start-up’om w następujących branżach: technologie informatyczne, energie odnawialne, robotyka i automatyka,

a także metalurgia i spawalnictwo, tworzywa sztuczne. W ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego otwarto Pracownię Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych, a także Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii. W ciągu trzech lat działalności Inkubatora ulokowało się w nim ponad dwadzieścia firm.

Ważnym ośrodkiem rozwoju przedsiębiorczości jest także otwarty w 2006 r. przez Pomorską SSE – Gdański Park Naukowo-Technologiczny. GPN-T składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni ok. 40 000 m2. Obecnie w strukturach GPN-T działa ok. 200 firm, prowadzących działalność w branżach: biotechnologia, biomedycyna, elektronika, telekomunikacja, informatyka oraz inżynieria mechaniczna. Polpharma biologics jest największym najemcą w GPN-T. Na powierzchni ok. 2000 m2 znajduje się nowoczesne laboratorium, w którym znajdują się pracownie analityczne, B+R, produkcji pilotażowej, formulacji oraz rozwoju procesu produkcji. W Gdańskim Parku od lutego br. mieści się także siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej. Komercyjny sukces Parku potwierdzają liczby – ok. 95 % powierzchni wynajętej, prawie 1200 stworzonych miejsc pracy.

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Trójmiasto

W trzecim równie ważnym ośrodku gospodarczym w województwie pomorskim – w Gdyni powstał z inicjatywy władz samorządowych drugi największy w województwie Pomorski Park NaukowoTechnologiczny. PPNT to około 200 firm ulokowanych na ponad 35 000 m2. Szacuje się, iż docelowo w Parku znajdzie zatrudnienie ok. 2000 osób. Poza powierzchnią biurową, Park oferuje także nowoczesne laboratoria i prototypownie. Misją PPNT jest stworzenie dogodnych warunków rozwoju dla projektów opartych o zaawansowane technologie głównie w dziedzinach biotechnologii, ochrony środowiska, informatyki, automatyki i robotyki oraz designu. Administratorzy wszystkich wyżej opisanych parków oferują nie tylko nowoczesną przestrzeń biurowo-produkcyjną po preferencyjnych stawkach, ale kreują wartość dodaną. Inicjują platformę współpracy oraz wymiany dobrych praktyk między firmami ulokowanymi w parku, a także transfer i komercjalizację wiedzy poprzez aranżowanie współpracy ze środowiskiem akademickim. Niewątpliwym atutem Słupskiego Inkubatora Technologicznego oraz Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych z tytułu podatku CIT w ramach prowadzenia działalności w SSE. Na terenie województwa pomorskiego znajdują się jeszcze dwa mniejsze parki – Kwidzyński Park Naukowo-Technologiczny (powstały z inicjatywy instytucji samorządów lokalnych) oraz Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie (objęty statusem SSE). Wartym podkreślenia jest fakt, iż działalność w parku stanowi dla wielu firm jedynie ich pierwszą fazę rozwoju. Firma ICD – norweski producent dla branży morskiej – od 2012 r. posiada na terenie GPN-T biuro projektowe systemów zasilania, automatyki i sterowania. W 2015 r. firma postanowiła rozszerzyć swoją działalność poza parkiem o produkcję szaf elektrycznych. Control Solutions z kolei – firma mająca siedzibę w gdyńskim parku – buduje zakład produkcyjny w Baninie. Control Solutions to firma z branży motoryzacyjnej (świadczy usługi m.in. dla ThyssenKruppa), laureat tegorocznej edycji konkursu Gryf Gospodarczy. Kolejny przykład to norweski producent dla branży morskiej. W SIT firma Tritec

posiada biuro inżynieryjne, a od października ubiegłego roku także zakład produkcyjny na terenie Słupskiej SSE.

Na Pomorzu działają dwie SSE – Pomorska oraz Słupska, które łącznie obejmują obszar o powierzchni ponad 800 ha, z czego 73% zostało już skomercjalizowanych. Specjalna Strefa Ekonomiczna to obszar, na którym inwestorom przysługuje pomoc publiczna w postaci zwolnienia podatkowego (podatek dochodowy CIT/PIT oraz podatek od nieruchomości). W województwie pomorskim możliwa dopuszczalna intensywność pomocy publicznej jest wyższa aniżeli w zachodnich województwach i wynosi 55/45/35% dla odpowiednio małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Atrakcyjność terenów potęguje nie tylko dogodne położenie w pobliżu najważniejszych arterii komunikacyjnych – trasy S6 oraz autostrady A1, ale przede wszystkim bliskość morza zapewniająca najtańszy środek transportu. To właśnie nasze nadmorskie położenie oraz bliskość zarówno rynków skandynawskich jak i rynku niemieckiego zadecydowały o wyborze pomorskiej lokalizacji. Do najważniejszych inwestorów należy zaliczyć firmy Flextronics, Jabil, Gemalto, Panlink (sektor elektroniczny), Kapena, Nordglass, Bibus Menos (motoryzacja), Vistal, EnergomontażPółnoc Gdynia, Tritec (branża morska), Graal, Paula Fish, Łosoś (przetwórstwo rybne), IP (przemysł papierniczy), a także Polpharma i Weyerhaeuser (chemia lekka). Wśród inwestorów dominują firmy z kapitałem amerykańskim, polskim, francuskim a także skandynawskim. Na terenie obu stref zatrudnienie znalazło prawie 13 300 osób.

Best2Invest | July-August 2015

GPNT, Gdańsk

GPNT, Gdańsk

PPNT, Gdynia

29


Tri-City

RE-INDUSTRIALIZATION RECIPE FOR THE CRISIS

Re-industrialization has officially become one of the most important EU strategies of coping with the economic crisis. The financial crisis has shown, that economic perturbations acutely affect the countries with an overgrown financial and service sectors, softlier – the industrialized ones. Moreover, the industry generates more indirect jobs – one job created in the industry sector creates two others in different economy branches. The industry gives also stabilization – it is more difficult to relocate a factory than a business services center offering basic processes.

Adopted by the European Commission strategy of European re-industrialization envisages increasing the share of industry in the EU’s GDP from the current average of 15.6% up to 20% by 2020. Poland with 18% share of production in GDP is ranked above the EU average, however, as pointed out by the EC, the Polish economy is dominated by high labor intensity sectors with prevalence of primary production. It is therefore necessary to undertake appropriate action in order to improve the competitiveness of the Polish economy and stimulate the development of knowledge-based sectors. More information www. investinpomerania.pl

30

One of the flagship initiatives taken by the local governments and special economic zones is the construction of the office, production and laboratory space for the innovative enterprises. Such investments have been undertaken by two Special Economic Zones that operate in Pomerania. Slupsk SEZ, which covers western part of the province, set up Slupsk Technology Incubator. SIT offers over 7,000 sq m of modern office and production space for start-ups in the following sectors: information technologies,

renewable energy, robotics and automation, as well as metallurgy and welding, plastics. As part of the Research and Development Center there were two laboratories opened – one dedicated to automation, robotics and vision systems and second – to renewable energy. Within three years over twenty companies chose SIT.

Another important center for the development of entrepreneurship is Gdansk Science and Technology Park (GPN-T). GPN-T was established by the Pomeranian Special Economic Zone in 2006. GPN-T consists of three buildings with a total area of approx. 40,000 sq m and accommodates approx. 200 companies operating in the following sectors: biotechnology, biomedicine, electronics, telecommunications, computer science and mechanical engineering. Polpharma Biologics is the largest tenant in the GPN-T. The company occupies 2,000 sq m of modern laboratory divided into laboratories, i.a. analytical, R&D, pilot production, formulation and process development. Since February Gdansk Park also houses the headquarters

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Tri-City

of Polish Space Agency. The commercial success of the park is acknowledged by figures – approx. 95% of commercialized space, nearly 1,200 jobs created. Gdynia represents one of the biggest economic centers in Pomerania. Upon the initiative of the local authorities there was second biggest in the province Science and Technology Park established. PPNT offers over 35,000 sq m to approximately 200 companies. It is estimated that once commercialized, nearly 2,000 people will have found employment in the premises of PPNT. In addition to office space, Park offers modern laboratories and prototype shops. PPNT’s mission is to create favorable conditions for the development of projects based on advanced technologies, mainly in the areas of biotechnology, environment, information technology, automation, robotics and design. The administrators of all of the above mentioned parks offer not only a modern office and production space at preferential rates, but they also create value added. They initiate a platform for cooperation and the exchange of good practices between companies located in the park, as well as the transfer and commercialization of knowledge by arranging collaboration with academic centers. An undoubted advantage of Slupsk Technology Incubator and Gdansk Science and Technology Park is the possibility to benefit from tax exemptions /CIT/ due to conducting business activity within the SEZ. In the Pomeranian Region there are also two smaller parks – Kwidzyn Science and Technology Park (formed upon the initiative of the local authorities) and Business Incubator Cierznie (covered with SEZ).

The companies treat their activities within the parks as the first phase of their development. ICD – a Norwegian manufacturer for the marine industry based its design office for power systems, automation and control in GPN-T three years ago. In 2015 the company decided to expand its business outside the park and start production of electrical cabinets. Control Solutions – a company based in Gdynia Park builds a production facility in Banino. Control Solutions represents automotive sector (renders services to i.a. ThyssenKrupp). The company was

awarded prestigious Economic Griffin in this years edition. Tritec – a Norwegian investor from the marine industry combines the benefits offered by Slupsk SEZ. The company has its engineering office in SIT and a production facility within the Zone since 2014.

Within Pomerania there are two SEZ – Pomeranian and Slupsk one. Both cover an area of over 800 hectares, out of which 73% have been commercialized. Special Economic Zone is an area where investors are entitled to public aid in the form of tax exemptions (income tax CIT/PIT and property tax). In Pomerania the admissible public aid intensity is higher than in the western provinces and amounts to 55/45/35% for respectively small, medium and large enterprises. The attractiveness of the plots is boosted not only by convenient location and proximity of the major communication routes – S6 Expressway and A1 Motorway, but above all by the vicinity to the sea and thus the cheapest means of transport. Our coastal location and proximity to the Scandinavian and German markets determined quite a few investment decisions. The list of the biggest investors includes: Flextronics, Jabil, Gemalto, Panlink (electronics sector), Kapena, Nordglass, Bibus Menos (automotive), Vistal, Energomontaz-Polnoc Gdynia, Tritec (the maritime industry), Graal, Paul Fish, Losos (fish processing), IP (paper industry), as well as Polpharma and Weyerhaeuser (light chemistry). The countries of origin of the major Pomeranian investors include the US, Poland, France and Scandinavia. Total generated employment within the zones amounts to approx. 13,300 people.

Best2Invest | July-August 2015

GPNT, Gdańsk

PPNT, Gdynia

PPNT, Gdynia

31


32

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Best2Invest | July-August 2015

33


Poznań

INNOWACYJNY POZNAŃ W wyniku przeprowadzonej przez PARP weryfikacji aktywności parków technologicznych w Polsce w 2014 roku ustalono aktywność 42 parków technologicznych. Analiza ich rozkładu terytorialnego wskazuje, iż najwięcej parków znajduje się w województwie wielkopolskim. W Polsce parki rozpoczęły swoją działalność w połowie lat 90-tych, obecnie działa ich około 60.

Pierwszym parkiem, który powstał w Polsce jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Misją utworzonego w 1995 r. PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych, a przez to stymulacja rozwoju Wielkopolski. PPNT wykorzystuje także możliwości współpracy międzynarodowej i aktywnie wspiera przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne technologie i rozwiązania. W Parku pracuje ok. 350 osób, działa ponad 80 firm z różnych branż oraz kilka centrów badawczych. W tym roku Park obchodził swoje 20-lecie, z tej okazji w Poznaniu zorganizowano konferencję pt. „Cluster of Science, Technology and Innovation”. Naukowcy i przedstawiciele parków z różnych krajów świata rozmawiali o roli innowacji w rozwoju gospodarczym na poziomie lokalnym, jak i globalnym. http://www.ppnt.poznan.pl/ Drugi park to Poznański Park TechnologicznoPrzemysłowy prowadzony przez Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, spółkę, której jedynym udziałowcem jest miasto Poznań. Misją PPTP jest umocnienie pozycji miasta oraz regionu, jako wiodącego ośrodka innowacji w Polsce, poprzez rozwój innowacyjnych gałęzi gospodarki. Park dzieli się na: • część technologiczną, przeznaczoną dla firm znajdujących się w dojrzałej fazie rozwoju, kształtujących

34

swoją strategię oraz przewagę konkurencyjną w oparciu o działania innowacyjne, • inkubator przedsiębiorczości, • część biznesowo-usługową (sale konferencyjne, powierzchnia biurowa, udostępnianie serwerów). http://www.pptp.pl/ Pierwszym, niepublicznym i największym parkiem technologicznym w Polsce jest YouNick, dawniej Nickel Technology Park Poznań, który mieści polskie i zagraniczne firmy z innowacyjnych branż. Park składa się z budynków biurowych, biurowo-laboratoryjnych oraz hal magazynowych. YouNick aktywnie wspiera komercjalizację innowacyjnych przedsięwzięć i wyników badań w branży biotechnologicznej, medycznej, IT, chemicznej, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Park realizuje wiele projektów, m.in.: • Nickel Inkubator, • Capital_LINK, • Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska, • Nickel BioCentrum, • Program HumaNick.

http://www.ntpp.pl/

Eureka Technology Park to, zlokalizowany na terenie aglomeracji poznańskiej, ośrodek innowacyjnych rozwiązań i technologii. Misją Eureka Technology Park jest stworzenie innowacyjnego środowiska rozwoju,

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Poznań

gdzie zarówno osoby z pomysłem na biznes, jak i przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, mogą uzyskać kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa, finansowania oraz transferu wiedzy. Eureka Technology Park jest partnerem Microsoft oraz Intel. Jednostki w ramach ETP to: Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii oraz Punkt Informacyjny. http://www.eureka-tp.pl/ Kolejny park, Nobel Tower Centrum Zaawansowanych Technologii, to nowoczesny park naukowo-technologiczny znajdujący się w samym centrum Poznania. Dysponuje przestrzeniami biurowymi i laboratoryjnymi. Park realizuje przedsięwzięcia w ramach działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 poprzez: • budowę parku naukowo-technologicznego na terenie Wielkopolski, • wsparcie nowopowstających firm, • rozwój firm innowacyjnych, • wprowadzenie nowych usług, • zwiększenie zatrudnienia w Wielkopolsce. http://www.nobeltower.pl/

Aktywność gospodarcza w Poznaniu, mierzona liczbą podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców, wyróżnia się zarówno na tle innych dużych polskich miast, jak i na tle kraju. W 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 1882 i z wyłączeniem stolicy był to najlepszy wynik w Polsce. Od kilku lat społeczność startupowa prężnie rozwija się w Poznaniu. Poznań uważany jest za najbardziej startupowe miasto w Polsce.

Cztery wydziały Urzędu Miasta przy współpracy z przedstawicielami związanych z Poznaniem firm i instytucji od lat wspierających społeczności startupowe oraz twórcami startupów stworzyły inicjatywę Startup Poznań, nagrodzoną przez PARP. Wspólnie staramy się wypracować możliwie najlepszy program wsparcia dla młodych firm działających w oparciu o nowe technologie. Celem powstania inicjatywy jest promowanie związanych z miastem startupów, wspieranie ich rozwoju, umożliwianie dostępu do niezbędnej wiedzy, aktywizowanie lokalnej

społeczności i rozbudowywanie już funkcjonującego ekosystemu.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania, Starosty Poznańskiego, Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego od roku 2003 organizowany jest konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” .

Więcej informacji Miasto Poznań, Biuro Obsługi Inwestorów Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań fax:+48 61 878 55 00, tel: +48 61 878 54 28 inwestor@um.poznan.pl

W tym roku po raz pierwszy Miasto Poznań było organizatorem wydarzenia Startup Poznań 2015. Jest to bezpłatna konferencja skierowana do osób, które tworzą lub chcą tworzyć firmy w oparciu o wiedzę i nowe rozwiązania biznesowe. To wydarzenie dla firm technologicznych oraz tych wszystkich, które szanse swojego rozwoju upatrują w wykorzystaniu nowoczesnych i innowacyjnych metod zarządzania, marketingu i projektowania usług. Poznań jest miastem nowoczesnych rozwiązań. Dostępność bardzo dobrze wykształconej kadry naukowej oraz działalność parków technologicznych determinuje powstawanie inwestycji charakteryzujących się dużą innowacyjnością. Oto przykładowe poznańskie startupy:

DICE+ to uniwersalny kontroler do cyfrowych gier planszowych. Pozwala połączyć przyjemność z grania w tradycyjne gry planszowe z nieograniczonymi możliwościami oferowanymi przez urządzenia mobilne, takie jak tablet. Kontroler komunikuje się z grami uruchomionymi na tabletach lub innych urządzeniach typu smart za pomocą technologii Bluetooth. Omni3D zajmuje się rozwojem technologii druku trójwymiarowego. Omni3D dostarcza klientom drukarki, oprogramowanie do obsługi druku, materiały oraz części eksploatacyjne do druku 3D w niskim nakładzie, do tysiąca sztuk. Działa w ramach ruchu Open Source, korzystając z otwartych zasobów RepRap. Dużą część prac rozwojowych firmy publikowana jest w sieci. Jakdojade.pl – to nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej, ułatwiająca podróżowanie po mieście. Celem ponad dwuletniej pracy nad rozwojem algorytmu wyszukiwania było stworzenie planera układającego trasy, jakie ułożyłaby osoba dobrze znająca dane połączenie. Serwis znajduje optymalne połączenia komunikacyjne uwzględniając przesiadki, zmiany w rozkładach, czasy przejść pieszo i wiele innych parametrów.

Best2Invest | July-August 2015

35


Poznań

INNOVATIVE POZNAŃ As a result of the verification of PARP conducted as to the activity of technology parks in Poland in 2014, the activity of 42 technology parks was determined. The analysis of their territorial distribution indicates that the majority of the parks are located in Wielkopolskie Province. In Poland parks started their operations in the mid-1990s, currently, approximately 60 of them are operating.

36

The first park established in Poland is the Poznań Scientific and Technological Park of the Adam Mickiewicz University Foundation. The mission of PPNT created in 1995 is assistance in commercialization of scientific and technological research results, and at the same time stimulation of development of Wielkopolska. PPNT also uses the opportunities of international cooperation and actively supports companies introducing innovative technologies and solutions. The Park employs approx. 350 people, and cooperates with more than 80 companies from various industries and several research centres. This year, the park celebrated its 20th anniversary, on this occasion, in Poznań, a conference was organized, entitled “Cluster of Science, Technology and Innovation”. Scientists and representatives of parks from various countries all around the world talked about the role of innovations in economic development at the local and global level. http://www.ppnt.poznan.pl/

The first, non-public and the largest technology park in Poland is YouNick, formerly Nickel Technology Park Poznań, accommodating Polish and foreign companies from innovative industries. The Park consists of office buildings, office-laboratory facilities and storage halls. YouNick actively supports commercialization of innovative projects and research findings in the trades of biotechnology, medicine, IT, chemical, environment protection and renewable energy sources. The park implements many projects, among others:

The second park is the Poznań Technological and Industrial Park runned by the Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji (Wielkopolska Investment Support Centre), a company whose sole shareholder is the City of Poznań. The mission of PPTP is strengthening the position of the city and the region as a leading innovation centre in Poland, by development of innovative sectors of the economy. The park is divided into: • the technological part, designed for companies in

Eureka Technology Park located in the Poznań agglomeration, is a centre of innovative solutions and technologies. The mission of Eureka Technology Park

the mature phase of development, forming their strategy and competitive advantage based on innovative activities, • entrepreneurship incubator, • the business and service part (conference halls, office space, server sharing). http://www.pptp.pl/

• Nickel Incubator, • Capital_LINK, • Wielkopolska BIOREGION Association, • Nickel BioCentrum, • HumaNick Program. http://www.ntpp.pl/

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Poznań

is to create innovative development environment, where both people with an idea for business and companies at every stage of development can obtain comprehensive support with regard to consulting, financing as well as knowledge transfer. Eureka Technology Park is a partner of Microsoft and Intel. The Units within ETP are: Entrepreneurship Incubator, the Centre for Technology Transfer and the Information Point. http://www.eureka-tp.pl/ Another park, Nobel Tower Centre for Advanced Technologies is a modern Scientific and Technological Park located in the very centre of Poznań. It has office and laboratory spaces. The Park performs projects under measure 1.4 “Support for projects associated with the Regional Strategy of Innovation” of Wielkopolskie Province Regional Operational Program for the years 2007-2013 through: • construction of a science and technology park within the Wielkopolska region, • support for newly established companies, • development of innovative companies, • introduction of new services, • increase in employment in Wielkopolska. http://www.nobeltower.pl/

Business activity in Poznań, measured by the number of business entities per 10 thousand inhabitants, is distinguished both as compared to other large Polish cities and as compared to the entire Poland. In 2013, this index amounted to 1882 and, excluding the capital, it was the best result in Poland. For several years, the start-up community has been growing dynamically in Poznań. Poznań is considered to be the best start-up city in Poland.

Four departments of the Municipal Office in cooperation with representatives of companies and institutions related to Poznań, supporting start-up communities for many years, as well as creators of start-ups have created the Startup Poznań initiative, awarded by PARP. Together, we try to develop possibly the best program of support for young companies operating based on new technologies. The purpose of creation of the initiative is to promote start-ups related to the city, supporting their development, enabling access to

necessary knowledge, activating the local community and expansion of the already functioning ecosystem.

Upon the initiative of the Mayor of Poznań, the Poznań District Governor, the President International Fairs in Poznań and President of the Business Sejmik of Wielkopolskie Province since 2003, the competition for the title of the “Poznań the Leader of Enterpreneurship” has been organized.

More information City of Poznań, Investor Relations Department Plac Kolegiacki 17, 61841 Poznań fax: +48 61 878 55 00, tel: +48 61 878 54 28

This year, for the first time, the City of Poznań was the organizer of the Startup Poznań 2015 event. This is a free-of-charge conference addressed to people who create or want to create companies based on knowledge and new business solutions. It is an event for technological companies and all of those that see the opportunities for their development in the use of modern and innovative management methods, marketing and service designing. Poznań is a city of modern solutions. Availability of very well educated scientific staff and activities of technology parks determine creation of investment characterized by great innovativeness. Here are the examples of Poznań start-ups: DICE+ is a universal controller for digital board games. It enables combining the pleasure of playing traditional board games with unlimited possibilities offered by mobile devices such as a tablet. The controller communicates with games launched on tablets, or other smart devices by means of Bluetooth technology. Omni3D deals with the development of 3D print technology. Omni3D provides its customers with printers, software for print operation, materials and consumables for 3D printing in low volume, up to one thousand pieces. It works under the Open Source movement, using RepRap open resources. A great part of development works of the company is published on the web. Jakdojade.pl – is a modern search engine of public transport connections facilitating travelling in the city. The purpose of more than two-year work on the development of the search algorithm was to create a planner arranging the route that could be planned by a person well familiar with a given connection. The site finds optimal transport connections taking account of changes between parameters, modification in the timetables, times of passages on foot and many other parameters.

Best2Invest | July-August 2015

37


Rzeszów

RZESZÓW wśród liderów rankingu miast uczących się

Pod koniec maja br. Polska Fundacja im. Roberta Schumana opublikowała po raz pierwszy Ranking Miast Uczących Się. Ranking opracowany został przez analityków Centrum Analitycznego Polityka Insight oraz Fundację Schumana przy współpracy Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Partnerami publikacji były firmy PKN Orlen oraz Siemens. Gruntownej analizie poddano 66 polskich miast na prawach powiatu. Miasto Rzeszów uplasowało się na bardzo wysokim 2 miejscu, nieznacznie ustępując jedynie Warszawie. Na 100 możliwych punktów stolica Podkarpacia uzyskała 53,3 pkt, wyprzedzając m. in. Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź czy Gdańsk.

Więcej informacji: Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Rzeszowa ul. 3-Maja 7 35-030 Rzeszów tel. 17 875 47 43 tel. 17 875 47 65 e-mail:boi@erzeszow.pl

38

Przytaczając fragment rankingu – „Rzeszów to jedyne miasto w Polsce, które związało przyszłość z technologiami i konsekwentnie realizuje tę strategię. Miasto jest europejskim centrum koncernu United Technologies Corporation, światowego potentata w przemyśle lotniczym i głównym ośrodkiem stowarzyszenia przedsiębiorców Dolina Lotnicza. Siedzibę ma tu Zelmer, największy polski producent sprzętu AGD. Rzeszów jest też jedynym na świecie miejscem poza amerykańskim Middletown, w którym produkowane są silniki do samolotów F-16. W mieście działają także producenci leków Sanofi-Aventis i Chema-Elektromet oraz żywności dla niemowląt i dzieci Alima Gerber. Rzeszów stał się ponadto centralą największej w kraju firmy IT Asseco Poland. Miasto oficjalnie liczy 185 tys. mieszkańców i ciągle się powiększa, a faktycznie mieszka w nim około 220 tys. osób”. Rzeszów uzyskał fenomenalny wynik w kategorii „Najwięcej wykształconych specjalistów w kraju”. Miasto

uzyskało 92,5 pkt. na 100 możliwych, wyprzedzając wszystkie przebadane miasta na prawach powiatu. Autorzy Rankingu podkreślają, iż w Rzeszowie przypada największa liczba studentów na 1 tys. mieszkańców (275 – zdecydowanie najwięcej w Polsce). Aż 33,5% siły roboczej w mieście legitymuje się wyższym wykształceniem. Doceniono również program dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, który określony został mianem „jednego z ciekawszych w kraju”. Zauważono, iż uczelnia bierze udział w konkursie Fusion for Energy i ma szansę na to, że będzie w niej zlokalizowany reaktor, produkujący na skalę przemysłową energię powstającą w wyniku fuzji termojądrowej.

Rzeszów uznany został również liderem w kategorii „Najlepsza współpraca między firmami w Polsce”, uzyskując w sumie 72,4 pkt. W stolicy województwa podkarpackiego aż 75 firm na 1000 mieszkańców wnioskowało o dofinansowanie ze środków Programu

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Rzeszów

Dużym sukcesem miasta są również wyniki najnowszego Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu, opracowanego przez miesięcznik gospodarczy Forbes przy współpracy Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Miasto Rzeszów uplasowało się na 1 miejscu w kategorii miast 150-300 tys. mieszkańców. Głównym wskaźnikiem, jaki wzięto pod uwagę był przyrost firm w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. Rzeszów wyprzedził m. in. takie miasta, jak Gdynia, Gliwice, Toruń, Częstochowa, Kielce, Białystok czy Radom. – To sukces mieszkańców, przedsiębiorców

15 Sopot Gdańsk

ce wi

Kie

40,6

Gli

aw

41

lce

ce

43,6

lin

43,9

Lu b

Kra

45,7

Wr ocł

45,9

ole

kó w

46,5

Ka tow i

51

Op

53,3

54,9

Po zn

60 50 40 30 20 10 0

Rz esz ów

Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, której misją nadrzędną jest motywowanie Europejczyków do aktywności obywatelskiej oraz promowanie integracji europejskiej i wartości na jakich się ona opiera. W ramach działalności statutowej Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizujące, koncentrujące się na trzech głównych zagadnieniach: promowaniu idei integracji europejskiej i edukacji europejskiej, aktywizacji społecznej obywateli oraz promowaniu wartości demokratycznych i obywatelskich, jak również na dzieleniu się polskimi doświadczeniami z procesu integracji europejskiej oraz transformacji społecznopolityczno-gospodarczej. W 2013 r. w programach Fundacji udział bezpośredni wzięło blisko 20 000 osób z 20 państw Unii Europejskiej, a także z krajów pozaunijnych. Fundacja kieruje swoje programy do wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku, wykształcenia, profesji czy miejsca zamieszkania.

* Opracowanie na podstawie „Raportu Miast Uczących Się” Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Pełna treść raportu dostępna jest pod adresem: www.schuman.pl/pl/

Wykres 1. Ranking miast uczących się

zaw a

Co ciekawe, autorzy rankingu prognozują, iż Rzeszów ma spore szanse na wyprzedzenie w niedługim czasie tegorocznego lidera rankingu – Warszawę. Podkreślono również dynamiczny wzrost liczby ludności miasta. „Przy utrzymaniu obecnej tendencji wzrostu populacji, w 2020 r. w mieście może pracować ponad 300 tys. osób. Dzięki migracji w Rzeszowie jest wysoki odsetek ludności w wieku produkcyjnym – 68%. Młodzi (do 15 roku życia) stanowią 14%, a emeryci – 18% mieszkańców*” .

i firm. My, jako urzędnicy staramy się tylko stwarzać im odpowiednie warunki do rozwoju. Kluczowa jest edukacja w szkołach średnich oraz rozwój ośrodka akademickiego. To właśnie wykształcone kadry będą miały olbrzymi wpływ na powstawanie nowych zakładów pracy. Szczególnie stosujące nowoczesne technologie. Rzeszów, co pokazują różne rankingi jest postrzegany jako miasto przyjazne dla mieszkańców, jako miasto, w którym młodzi ludzie mogą liczyć na dobry start w dorosłe życie. To również powinno zachęcać inwestorów – powiedział Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa.

Wa rs

Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Co istotne, w Rzeszowie popełnia się trzykrotnie mniej przestępstw gospodarczych na tysiąc przedsiębiorstw niż przeciętnie (21 na tysiąc firm).

12 14 Olsztyn

16 Białystok

3 1

Poznań

13 Zielona Góra

17

Warszawa

20 Łódź

7 Wrocław

Wałbrzych

Best2Invest | July-August 2015

8 Lublin

9

5

10

Opole

18

Kielce

Gliwice Katowice

4 Kraków

19 Bielsko-Biała

2 Rzeszów Krosno

11

39


Rzeszów

RZESZÓW among the leaders of “Learning Cities”

At the end of May, Robert Schuman Foundation published for the first time the Ranking of Learning Cities. Ranking was prepared by the analysts from the Polityka Insight Analytical Center as well as the Robert Schuman Foundation in cooperation with the Konrad Adenauer Foundation in Poland. Partners of publication were PKN Orlen and Siemens. 66 Polish cities with a county rights have been extensively analyzed. The City of Rzeszów was ranked at very high 2nd place. Out of 100 possible points the capital of Podkarpacie gained 53.3 points, ahead of cities such as Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź and Gdańsk. The winner of the ranking was Warsaw with 54,9 points.

More information: Investor Relations Department City of Rzeszow ul. 3-Maja 7 35-030 Rzeszów tel. +48 17 875 47 43 tel. +48 17 875 47 65 e-mail:boi@erzeszow.pl

40

Quoting a fragment of the ranking – “Rzeszów is the only city in Poland, which tied its future with technologies and consistently implementing this strategy. The city is the European center of ‘United Technologies Corporation’ – a world leader in the aerospace industry as well as a major center of ‘Aviation Valley Association’. Rzeszów is also the seat of ‘Zelmer Company’, the largest Polish manufacturer of household appliances. The city is the only place in the world outside US Middletown, where engines for the F-16 are manufactured. In the city there are pharmaceutical manufacturers ‘Sanofi-Aventis’ and ‘Chema-Elektromet’. There is also ‘Alima Gerber’ – manufacturer of food for infants and children. Rzeszów has also become the headquarters of the country’s largest IT company ‘Asseco Poland’. The city officially has 185,000 inhabitants and is still growing. In fact, Rzeszów is home for more then 22, 000 inhabitants”. Rzeszów achieved remarkable results in the category of “Most educated professionals in the country”. The city

received 92.5 points out of 100 possible, ahead of all examined cities. The authors of the ranking emphasize that Rzeszów is a leader in overall number of students per 1 thousand inhabitants (275 – by far the largest in Poland). As many as 33.5% of the workforce in the city have higher education. The didactic program of Rzeszów University of Technology was also appreciated (authors of ranking define that program as a “one of the most interesting in the country”). It was noted that the university participates in the Fusion for Energy competition and has a great chance to install the reactor, which will produce an energy as a result of thermonuclear fusion on an industrial scale. Rzeszów has also been recognized as a leader in the category “Best cooperation between companies in Poland”. The city reached a total of 72,4 points. In the capital of Podkarpackie Province as many as 75 companies per 1 thousand inhabitants requested funding from the “Innovative Economy” Operational Programme. What is important, in Rzeszów commits three times

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Rzeszów

The results of the latest Ranking of Cities Attractive for Business, developed by Forbes business magazine in collaboration with the Centre for Economic Information are great success of the city. Rzeszów was ranked on the 1st position in the category of cities with population of 150-300 thousand residents. The main indicator, which was taken into account was the increase of new companies per 1 thousand residents. Rzeszów overtook such cities as Gdynia, Gliwice, Toruń, Częstochowa, Kielce, Białystok or Radom. – This is a success of citizens, entrepreneurs and companies. We, as an officials are only trying to create

15 Sopot Gdańsk

ce wi

Kie

40,6

Gli

aw

41

lce

ce

43,6

lin

43,9

Lu b

Kra

45,7

Wr ocl

45,9

ole

ko w

46,5

Ka tow i

51

Op

53,3

an

54,9

Po zn

60 50 40 30 20 10 0

Rz esz ow

The Robert Schuman Foundation is NGO and bipartisan, whose mission is to motivate Europeans to civic participation and the promotion of European integration and values upon which it is based. As a part of its statutory Foundation carries out educational and activating programs, focusing on three main issues: promoting the idea of European integration and European education, social activation of citizens and promoting democratic values and civil rights, as well as sharing Polish experiences from the process of European integration and socialeconomical-political transformation. In 2013, more than 20,000 people from 20 EU countries as well as non-EU countries participated in various Robert Schuman Foundation programs. The Foundation directs its programs to all social groups, regardless of age, education, profession or place of residence.

Graph 1. Ranking of ”Learning Cities”

aw

Interestingly, authors of ranking predict, that Rzeszów has a good chance to overtake in a short period of time the leader of this year’s ranking – Warsaw. The rapid growth of the city population was also highlighted. – “Whilst maintaining the current trend of population growth, in 2020 in the city can work over 300 thousand people. By migrating in Rzeszów is the high proportion of working-age population – 68%. Young people (up to 15 years old) account for 14% and pensioners – 18% of the population“.

appropriate conditions for development. The key is an education in schools and the development of an academic centers. Educated professionals will have a huge impact on the creation of new workplaces. Particularly, using a modern technologies. According to various rankings, Rzeszów is seen as a city friendly for residents, as the city where young people can count on a good start in life. This should also encourage investors – said Tadeusz Ferenc, Mayor of the City of Rzeszów.

Wa rs

less economic crimes per thousand companies than average (21 per thousand companies).

12 14 Olsztyn

16 Białystok

3 1

Poznań

13 Zielona Góra

17

Warszawa

20 Łódź

7 Wrocław

Wałbrzych

Best2Invest | July-August 2015

8 Lublin

9

5

10

Opole

18

Kielce

Gliwice Katowice

4 Kraków

19 Bielsko-Biała

2 Rzeszów Krosno

11

41


Częstochowa

Specjalne strefy ekonomiczne w Częstochowie

INWESTYCJE w Częstochowie? To się OPŁACA! Nowe tereny specjalnych stref ekonomicznych z preferencyjnymi warunkami dla działalności gospodarczej, ulgi i zachęty inwestycyjne, zaplecze kadrowe i konkurencyjne koszty prowadzenia biznesu – to czynniki, które sukcesywnie podnoszą atrakcyjność inwestycyjną Częstochowy.

Do 2014 r. w Częstochowie na 43 ha objętych statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) działały 4 przedsiębiorstwa: TRW Polska, Stolzle, Guardian i GST Automotive Safety Poland. Ponad 70 ha nowych terenów włączonych do dwóch stref ekonomicznych: KSSE i Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, dało miastu możliwość ponownego mocnego wejścia na inwestycyjną „giełdę” strefowych nieruchomości. Tereny, które w ubiegłym roku zostały włączone do KSSE w Częstochowie to ponad 36 ha. Podstrefa EURO-PARK Mielec obejmuje łącznie 34,4 ha terenów poprzemysłowych po hucie „Częstochowa”.

– W moim przekonaniu, specjalne strefy ekonomiczne to warunek konieczny w ofercie inwestycyjnej każdego dobrze rozwijającego się miasta w Polsce – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Doświadczenia Częstochowy pokazują, że inwestycje w strefie ekonomicznej po prostu są opłacalne, zarówno dla firmy, która korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, jak i dla mieszkańców, którzy otrzymują nowe miejsca pracy. Poza przywilejami strefowymi, przedsiębiorstwa inwestujące w Częstochowie mogą liczyć na wyjątkowo korzystne zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dlatego tereny w strefach ekonomicznych to najlepsza lokalizacja dla nowych inwestycji. Zachęcam do inwestowania w Częstochowie!

42

Miejskie ulgi dla inwestorów

Miasto może pochwalić się zwolnieniem z podatku od nieruchomości, wszystkich przedsiębiorców, którzy zainwestują w strefach ekonomicznych i utworzą nowe miejsca pracy. Zwolnienie obejmuje nowo wybudowane, rozbudowane, nadbudowane obiekty, związane z uruchomieniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego. Zwolnienie dotyczyć może również nabytych aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił. Uchwała uzależnia okres zwolnienia z podatku od nieruchomości od liczby utworzonych w wyniku inwestycji miejsc pracy.

W Częstochowie funkcjonuje również uchwała w formie programu pomocy de minimis, umożliwiająca zwolnienie z podatku od nieruchomości firm, które tworzą nowe miejsca pracy w mieście. Zwalnia ona od podatku grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Ze zwolnienia może skorzystać przedsiębiorca, który utworzy co najmniej jedno nowe miejsce pracy i utrzyma zwiększony stan zatrudnienia przez co najmniej 3 lata. Zaawansowane są również prace nad przygotowaniem kolejnej uchwały, która zwalniałaby z ww. podatku inwestorów, budujących biurowce o standardzie B+ i wyższym.

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Częstochowa

Inne przewagi konkurencyjne

Oprócz ulg, miasto oferuje wsparcie organizacyjne przy realizacji inwestycji oraz przejrzystą procedurę zakupu gruntów, dedykowaną konkretnej inwestycji. Jako rozwinięty ośrodek akademicki i edukacyjny Częstochowa posiada wykwalifikowane kadry, a średnie koszty pracy są tu niższe niż np. w aglomeracji śląskiej. Konkurencyjne są również inne koszty prowadzenia działalności biznesowej (m.in. w zakresie cen nieruchomości, stawek wynajmu hal, lokali użytkowych, powierzchni biurowych oraz mieszkań).

Walorem Częstochowy jest jej położenie. Przebiegają przez nią ważne szlaki komunikacyjne z Drogą Krajową nr 1. Odcinek autostrady A1 Częstochowa – Pyrzowice jest już po przetargu wykonawczym. Miasto jest dobrze skomunikowane z Portem Lotniczym Katowice (odległym o 50-60 km) oraz lotniskami w Krakowie-Balicach, Łodzi, Wrocławiu czy Warszawie.

Samorząd sukcesywnie poprawia infrastrukturę drogową, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń tranzytowych, międzydzielnicowych i dojazdu do stref aktywności gospodarczej (przykładem bezkolizyjne węzły drogowe na skrzyżowaniach z DK-1, Korytarz Północny czy trwająca przebudowa DK-91).

EURO-PARK – ul. Korfantego

Tereny objęte w ubiegłym roku granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec to 34,4 ha poprzemysłowych gruntów leżących w pobliżu ulic Korfantego i Koksowej. Tereny są własnością Skarbu Państwa – we władaniu Agencji Rozwoju Przemysłu, która zarządza mielecką strefą. W 2015 r. miasto zbuduje drogę, z której korzystać będą wszyscy inwestorzy lokujący się w tej strefie. Do tej pory na terenie podstrefy firma Retail Service kupiła dwie działki o łącznej powierzchni 3,63 ha, natomiast X-Kom – jedną – o pow. 5,06 ha.

KSSE – Kusięcka i Skorki

Rozszerzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Częstochowie w 2014 r. dotyczyło terenu: „Kusięcka” (12 działek o powierzchni 13,17 ha stanowiących własność Skarbu Państwa) oraz Skorki” (11 działek o powierzchni 23 ha stanowiących własność Miasta).

Obszar „Kusięcka” leży w pobliżu ul. Legionów, w sąsiedztwie terenów wcześniej włączonych do KSSE. Został uzbrojony przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w 2013 r. W roku 2015 już pięć firm: Viper, ENCKEL, CGR Polska, Hufgard Polska oraz LIM s.c. wygrało przetargi na inwestycyjne zagospodarowanie 7 działek o łącznej powierzchni 5,17 ha.

Działki na „Skorkach” położone są przy ul. Leśnej w dzielnicy Dźbów. Pod koniec zeszłego roku zakończyły się prace związane z ich zagospodarowaniem na potrzeby inwestorów. Powstała m.in. jezdnia wraz ze skrzyżowaniami z drogami gruntowymi, chodniki, plac manewrowy, rampy dla pieszych i oświetlenie. Wybudowano sieć wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami.

Więcej informacji Centrum Obsługi Inwestora Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa tel. +48 34 3707 212 coi@czestochowa. um.gov.pl info@czestochowa. um.gov.pl www.czestochowa.pl

Tereny położone są ok. 1,5 km od planowanego węzła autostrady A1. Inwestycyjne zagospodarowanie gruntów na Skorkach dopiero się zaczyna, w pierwszym przetargu zarząd Strefy zaakceptował plan inwestycyjny na 2 działki o łącznej powierzchni 0,96 ha firmy WIKO Klebetechnik. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – oprócz pięciu pozwoleń wydanych już w tym roku, w 2014 r. zezwoliła na nowe inwestycje w Częstochowie firmom TRW oraz GST Automotive Safety Poland, które rozwiną działalność na posiadanych już wcześniej terenach w obrębie KSSE.

Best2Invest | July-August 2015

– Zainteresowanie częstochowskimi terenami potwierdza, że starania o strefy miały głęboki sens. Efekty przynosi też promocja inwestycyjna i nasze otwarcie na przedsiębiorców – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk

43


Częstochowa

Special economic zones in Częstochowa

INVESTMENTS in Częstochowa? It PAYS OFF! New sites for special economic zones with preferential conditions for conducting business activities, reliefs and investment incentives, human resources and competitive costs of doing business – these are factors that continuously increase investment attractiveness of Częstochowa.

Till 2014 in Częstochowa on the area of 43 ha covered by the Katowice Special Economic Zone there were 4 companies: TRW Polska, Stolzle, Guardian and GST Automotive Safety Poland. The area of over 70 ha of new sites included into the Katowice and EURO-PARK Mielec Special Economic Zones allowed the city for powerful reentering the “investment exchange” property market. Sites that were joined to the Katowice SEZ in Częstochowa last year form the area of over 36 ha, the EURO-PARK Mielec subzone altogether covers 34.4 ha of the postindustrial area of the “Częstochowa” steelworks.

– In my opinion special economic zones are necessary condition of every well developing city investment offer in Poland – says Krzysztof Matyjaszczyk, the mayor of Częstochowa. – Częstochowa experience shows, that investments in economic zone are simply profitable – for both, the company as it enjoys exemption from income tax and for the inhabitants who get new jobs. Apart from the zone privileges, enterprises investing in Częstochowa may count on exceptionally advantageous property tax relief. That is why sites within special economic zones are the best places for setting up new businesses. I do encourage to invest in Częstochowa!

44

Municipal reliefs for investors The city may boast of property tax relief for those companies, who decide to invest in economic zones and create new work places. Such a relief will be granted in exchange for new buildings, extensions, superstructures connected with starting up new operations, increasing production capability of the existing operation, diversification of production or a base change of the production process. The property tax relief may also be related to assets of a plant, that was closed or would have been closed if the purchase had not been done. According to the resolution, the property tax relief time span depends on the number of vacancies created as a result of investment done.

In Częstochowa there is also a resolution functioning as de minimis aid program, granting property tax relief to companies that create new vacancies in the city. The relief covers lands, buildings or their parts, structures and their parts adopted for conducting business activity. Such a relief might be used by an entrepreneur, who creates at least one vacancy and maintains increased level of employment for three years or more. The city is also well advanced in working on another resolution granting a property tax relief to investors who build offices of at least B+ standard or higher.

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Częstochowa

Other competitive advantages

What the city is offering apart from reliefs is administrative support at completing investments and a clear procedure of purchasing land, tailored to every investment.

As a developed academic and educational centre Częstochowa offers qualified human resources with average labour costs lower than e.g. in the agglomeration of Silesia. Other costs stemming directly from conducting business activity (e.g. property prices, workshop halls, usable premises rental prices, offices and apartments lease) are also competitive.

Location is a great advantage of Częstochowa. It is a meeting point for important communication routes of the DK-1(national road No. 1). Implementation tender for the Częstochowa – Pyrzowice section of A1 motorway has already been finished. The city is well connected to the Katowice Pyrzowice Airport (located 50-60 km away) and airports in KrakówBalice, Łódź, Wrocław and Warsaw.

Częstochowa self-government continuously improves infrastructure of roads, paying particular attention to transit routes, connection among city districts and access roads to business activity zones (examples: cloverleaf interchange on national road DK-1 intersections, Korytarz Północny (the North Corridor) or reconstruction of national road DK-91).

EURO-PARK – Korfantego road

Sites included in the Special Economic Zone EUROPARK Mielec cover the area of 34.4 ha of postindustrial land located close to Korfantego and Koksowa roads. The sites belong to the State Treasury – and are used by the Industry Development Agency, who manages the Mielec zone. In 2015 the city shall build a road available to all investors who decide to set up business here. Until now the company Retail Service bought two plots with the total area of 3.63 ha in the subzone and the company X-Kom bought one plot, its area is 5.06 ha.

KSSE – Kusięcka and Skorki

Extending the Katowice Special Economic Zone in Częstochowa in 2014 was related to the “Kusięcka” area (12 plots with the area of 13.17 ha, owned by the State Treasury) and “Skorki” area (11 plots with the area of 23 ha, owned by the City). The “Kusięcka” area is located close to Legionów Road, in the neighbourhood of terrain already included in the Katowice SEZ. Its infrastructure was provided by the Miejski Zarząd Dróg i Transportu (Road and Transport Municipal Administration) in 2013. So far in 2015 five companies: Viper, ENCKEL, CGR Polska, Hufgard Polska and LIM s.c. have won tenders aiming at investment development of 7 plots with the total area of 5.17 ha.

More information Investor Service Center Department of European Funds and Development City Hall of Częstochowa ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa tel. +48 34 3707 212 coi@czestochowa. um.gov.pl info@czestochowa. um.gov.pl www.czestochowa.pl

The “Skorki” plots are located at Leśna Road in Dźbów District. First development works to adjust them to investors’ needs were finished at the end of last year. What was built as a result is a road with ground ways intersections, pavements, maneuvering area, platforms for pedestrians and lighting. Additionally a water-supply network and sanitary sewage and storm drain system with connection points were built.

The sites are located app. 1.5 km away from the planned A1 motorway knot. Investment development of the “Skorki” area is just starting, during the first tender the zone management board has accepted the investment plan for 2 plots with the total area of 0.96 ha presented by the company WIKO Klebetechnik. The Katowice Special Economic Zone – apart from 5 permits already granted this year so far, in 2014 allowed TRW and GST Automotive Safety Poland to start new investments in Częstochowa. The companies intend to continue development of their business activities on the sites already covered by the Katowice SEZ.

Best2Invest | July-August 2015

– Interest in the land of Częstochowa confirms, that effort to get the zones was deeply rational. Investment marketing and our openness for entrepreneurs are also bringing effects – comments the mayor of Częstochowa, Krzysztof Matyjaszczyk

45


Bydgoszcz

NOWA JAKOŚĆ INWESTOWANIA

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (BPPT) to doskonale skomunikowane i uzbrojone w nowoczesną infrastrukturę tereny o powierzchni blisko 286 ha. W ramach Parku funkcjonuje także Specjalna Strefa Ekonomiczna, dysponująca jeszcze ponad 8 ha terenów pod inwestycje. Dowiedz się, czemu warto postawić na Bydgoszcz.

Biznesowy potencjał Bydgoszczy dostrzega coraz więcej przedsiębiorców. – Liczba inwestujących na naszym terenie stale rośnie. Obecnie działa tu 61 firm, które zajmują 105 hektarów – informuje Andrzej Półgrabski, prezes BPPT.

Inwestorów jak magnes przyciąga tu m.in. dogodna lokalizacja. Zaledwie 2 km dzieli BPPT od drogi krajowej nr 5 łączącej Gdańsk z Poznaniem, a 3 km od drogi krajowej nr 25 łączącej Konin z Koszalinem. Pokonując niespełna kilometr, dotrzemy do drogi krajowej nr 10 łączącej Warszawę ze Szczecinem. Dodatkowo, Bydgoszcz dysponuje międzynarodowym portem lotniczym oraz portem żeglugi śródlądowej, a BPPT ma dostęp do czynnych bocznic kolejowych. Ogromne znaczenie dla biznesu ma także zaplecze kadrowe, które w Bydgoszczy jest na bardzo wysokim poziomie.

Zalety te dostrzegła, m.in., firma Lidl Polska, która na terenie BPPT wybudowała imponujące Centrum Dystrybucyjne na działce o powierzchni 16 ha. – O wyborze Bydgoszczy zdecydowało parę rzeczy: to, że teren jest uzbrojony, jest w jednym kawaku, w ręku jednego właściciela i w pobliżu ważnych dróg – wyjaśnia Andrzej Porębski z zarządu Lidl Polska. – Jeszcze nigdy

46

i nigdzie nie udało nam się tak szybko kupić obszaru pod inwestycję – dodaje. Nie do przecenienia jest to, że część obszaru BPPT jest włączona do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co dla przedsiębiorców oznacza gwarantowaną pomoc publiczną.

Strefa ulg

Inwestorzy działający w Strefie mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo przyjętych pracowników. Minimalne nakłady inwestycyjne muszą wynosić 100 tys. euro, przy czym działalność musi być prowadzona przez przynajmniej 5 lat (lub 3 lata w przypadku MSP).

Nakłady inwestycyjne to zarówno koszty związane z zakupem gruntu, koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków oraz budowli czy ruchomości, a także wydatki związane z utworzeniem parku maszynowego czy zakupem wartości niematerialnych i prawnych. Obecnie wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorców wynosi 35%, dla średnich – 45%, natomiast dla małych przedsiębiorców aż 55%.

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Bydgoszcz

Strefa potencjału

z korzystania z pomocy w specjalnych strefach ekonomicznych. Wykluczenie Janusz Kuzman, prezes firmy Baumat obejmuje 18 przypadków. Wśród nich Więcej informacji sp. z o.o., działającej na rynku budowjest, m.in. działalność gospodarcza lanym od 25 lat, swoją decyzję o zain- – Liczba inwestujących na w zakresie: wytwarzania materiałów Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego westowaniu w Strefie Ekonomicznej naszym terenie stale rośnie. wybuchowych, wyrobów tytoniowych, Sp. z o.o. Obecnie działa tu 61 firm, w Bydgoszczy nazywa strzałem przetwarzania paliw silnikowych, które zajmują 105 hektarów ul. Mennica 6 w dziesiątkę. – To obszar ze świeta także wyrobu, rozlewu i przetwarza85-112 Bydgoszcz – informuje ną infrastrukturą. Sąsiedztwo nia napojów alkoholowych oraz spiryTel. +48 52 585 88 23 drogi krajowej nr 10 i lotniska Edyta Wiwatowska, tusu przeznaczonego na cele inne niż prezes BARR. barr@barr.pl bardzo ułatwiają rozwój biznesu. produkcja biokomponentów czy usług www.barr.pl Z czystym sumieniem polecam inwestoinstalowania, napraw, konserwacji rom postawienie na strefę – podkreśla. i remontu maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej Ubieganie się o zezwolenie na działalność w strefie na terenie strefy. Ze szczegółowym wykazem rodzanie jest skomplikowane, ale musimy przeznaczyć na to jów działalności gospodarczej wykluczonej z pomocy minimum dwa miesiące. Bydgoska Agencja Rozwoju w specjalnych strefach ekonomicznych można Regionalnego koordynuje działania na obszarze zapoznać się, m.in. w siedzibie BARR. Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Lokujemy inwestorów na obszarze strefy i wyjaśniamy im zasady Bydgoska podstrefa ekonomiczna: inwestowania. Ponadto prowadzimy inwestora za rękę przy przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Do zagospodarowania ma ok. 8,6 ha, podzielone na 3 działki, przy W zakresie dostępu do infrastruktury technicznej współul. Peteresena w obszarze BPPT – jednego z największych parków w Polsce. pracujemy z gestorami sieci i BPPT – wyjaśnia Edyta Tereny te są doskonale uzbrojone, zlokalizowane przy nowych, utwardzonych Wiwatowska, prezes BARR. drogach, co ułatwia transport materiałów czy towarów. Atutem jest też Biznesowy potencjał Bydgoszczy dostrzega coraz więcej przedsiębiorców.

Zezwolenie jest wynegocjowane w toku tzw. przetargu łącznego. W jednej procedurze udziela on zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, badając nakłady, plany inwestycyjne i wagę danego inwestora dla regionu. Jednocześnie przetarg przesądza, że chętny inwestor może faktycznie nabyć tytuł prawny do nieruchomości.

Proces ubiegania się o zezwolenie trwa dłużej, gdy inwestor upatrzy sobie teren, nie będący jeszcze częścią PSSE. – Na taką decyzję z Rady Ministrów czeka się około pół roku. Strefa jest otwarta na propozycje i jeśli determinacja inwestora nie słabnie, to bez większych problemów doprowadzamy postępowanie do końca, czyli do rozpoczęcia inwestycji – mówi Edyta Wiwatowska.

Strefa nie dla każdego

Zapoznając się z długą listą zalet PSSE, należy przeanalizować także, jaki rodzaj działalności został wyłączony

zlokalizowana w pobliżu bocznica kolejowa, pozwalająca na przewożenie towarów innym środkiem transportu niż samochodowy, co ułatwia i obniża koszty transportu towarów wytwarzanych na terenie podstrefy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Park Technologiczny” w Bydgoszczy, umożliwia jego zabudowę wraz z powierzchniami utwardzonymi do 80%, co pozwala maksymalnie wykorzystać zakupiony teren. Więcej informacji udziela: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Mennica 6, Bydgoszcz. www.zainwestuj.bydgoszcz.pl

Firmy działające w strefie ekonomicznej na terenie BPPT: MMP Neupack Polska sp. z. o.o. METALBARK sp. z. o.o. METALCYNK sp. z. o.o. SPX Flow Technology Poland sp. z. o.o. Airon Investment SA Baumat sp. z o.o. Garos Polska sp. z o.o.

Best2Invest | July-August 2015

47


Bydgoszcz

NEW QUALITY OF INVESTMENTS

Bydgoszcz Industrial and Technological Park (BPPT) is an easily accessed field with advanced infrastructure that covers an area of about 286 ha. There is also a Special Economic Zone functioning within the business park, which offers an additional area of 8 ha to be invested in. Find out why it is worth choosing Bydgoszcz.

More and more entrepreneurs acknowledge economic potential of Bydgoszcz – the number of investors is on the increase. According to Andrzej Półgrabski, the BPPT President, at this moment the city is a place of business of 61 companies, covering 105 ha.

What makes investors really interested in this place is its special location. BPPT is situated only 2 km from State Road 5, connecting Gdańsk and Poznań, and only 3 km from State Road 25, connecting Konin and Koszalin. Driving a distance of 1 km, one will get to State Road 10, connecting Warsaw and Szczecin. Moreover, in Bydgoszcz one can find an international airport and an inland port, and BPPT has access to railway sidings. Human resources, which are really well-developed in Bydgoszcz, are also of great importance to business.

These advantages were appreciated by i.a. Lidl Polska, a company which built an impressive Distribution Centre of an area of 16 ha within the park. – We chose Bydgoszcz for a couple of reasons: advanced infrastructure, a single plot of land, the sole proprietor,

48

and access to significant roads – said Andrzej Porębski, a member of the Lidl Polska’s Management Board. – Purchasing an investment area in Bydgoszcz has been our fastest investment purchase transaction so far – he said. What is also interesting is the fact that part of the BPPT area is included in the Pomeranian Special Economic Zone, which guarantees public support to entrepreneurs.

Relief zone

Investors operating within the zone may be exempt from income tax on investment costs or from costs of new employees for a period of two years. Minimum investment costs must be EUR 100,000, however, a business must be run for at least 5 years (or 3 years in the case of SMEs).

Investment costs consist of land purchase costs, costs of the lease of land, buildings, structures or real estate, as well as expenses related to the gathering of equipment or to the purchase of intangible assets.

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Bydgoszcz

Currently, the rate of the intensity of public support to large-scale enterprises is 35%, to medium-sized ones is 45%, and to small-sized ones is even 55%.

More and more entrepreneurs acknowledge economic potential of Bydgoszcz

Zone not for everyone

More Information Despite a considerable number of advantages offered by the Pomeranian Bydgoska Agencja – The number of investors is Rozwoju Regionalnego Special Economic Zone, it should on the increase. According to Sp. z o.o. Edyta Wiwatowska, the be noted what type of business ul. Mennica 6 is not supported within special Janusz Kuzman, the president of Baumat BARR President, at this 85-112 Bydgoszcz moment the city is a place economic zones. Excluded are 18 sp. z o.o., a company that has been of business of 61 companies, Tel. +48 52 585 88 23 types of business, including, for operating in the construction market for covering 105 ha. barr@barr.pl 25 years, believes his decision to invest instance, manufacture of explosives, www.barr.pl in the Economic Zone in Bydgoszcz was manufacture of tobacco, processing of a bull’s eye. – It’s a well-equipped area. The vicinity of motor fuels, as well as manufacture, distribution and State Road 10 and the airport makes running a business processing of alcohol and spirit for other purposes than easier. I totally recommend choosing Bydgoszcz to other the manufacture of biocomponents, and any services investors – he said. consisting in installing, repairing, maintaining, and fixing machinery and equipment used for running Applying for a permit to trade within the zone is a business within the zone. A detailed list of businesses not a complicated process but takes at least two that are not allowed within special economic zones is available at the BARR premises. months. Bydgoszcz Regional Development Agency (BARR) coordinates operations undertaken within the Special Economic Zone. – We deploy investors Bydgoszcz economic subzone: within the zone and explain the investment principles to them. In addition, we guide the investor through the It offers about 8.6 ha, divided into 3 plots, at Petersena Street within the area preparation of required documents. When it comes to of BPPT – one of the largest parks in Poland. The subzone is well-equipped the technological infrastructure, we collaborate with and situated by hard-surfaced roads, which makes deliveries easier. Another the network administrators and BPPT – says Edyta advantage is a nearby railway siding that allows the delivery of goods not Wiwatowska, the BARR president. only by car; thanks to that, the transport of goods manufactured outside the

Potential zone

A permit is negotiated through the so-called combined tender procedure. The procedure can result in granting a business permit through the assessment of costs, investment plans, and the importance of a particular investor to the region. Also, the procedure makes it possible for the investor to purchase a legal title to the real estate.

The tender procedure takes longer if the investor desires to invest in an area that is not part of the Pomeranian Special Economic Zone yet. – In such a case the investor has to wait about six months. The zone is open to suggestions and if the investor is determined enough, the entire procedure can be smoothly completed: the investment can finally be realised – explains Edyta Wiwatowska.

subzone is easier and cheaper.

The local site development plan for “Łęgnowo – Park Technologiczny” in Bydgoszcz enables the construction of a park together with the area surface hardened up to 80%, allowing to exploit the area to the maximum. More information available at www.zainwestuj.bydgoszcz.pl, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Mennica 6, Bydgoszcz.

Companies operating within BPPT: MMP Neupack Polska sp. z. o.o. METALBARK sp. z. o.o. METALCYNK sp. z. o.o. SPX Flow Technology Poland sp. z. o.o. Airon Investment SA Baumat sp. z o.o. Garos Polska sp. z o.o.

Best2Invest | July-August 2015

49


50

Best2Invest | lipiec-sierpień 2015


Best2Invest | July-August 2015

51


Profile for Pro Progressio

Outsourcing&more 23 (4/2015)  

Thanks to your comments and recommendations, the July/August edition of Outsourcing&More brings you a number of changes in its format. First...

Outsourcing&more 23 (4/2015)  

Thanks to your comments and recommendations, the July/August edition of Outsourcing&More brings you a number of changes in its format. First...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded