Lyskultur 4-2018

Page 1

LYSKULTUR NR. 4 201 8

Norsk Lyspris 2018

04

Showroom: Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo 815 20 100 / utemiljo@log.no / www.log-utemiljo.no

TIDSAM 1048-04

9 771502 496004 RETURUKE 11

04

Lysdesign på Bryne

Nye anbefalinger for Human Centric Lighting


BESØK LEDVANCE.NO

Spennende artikler! Når du trer inn i Audis nye utstillingslokale i Sandyford i Irland, kan du ikke unngå å la deg imponere av den praktfulle og hypermoderne arkitekturen. Dette er så mye mer enn bare et utstillingslokale. Les mer om dette og andre spennende artikler i nye lux&lumen.

BAD LIGHT CAN RUIN YOUR LIFE. BETTER SWITCH TO LEDVANCE LUMINAIRES.

Den nye lux&lumen fra Glamox er klar Halvt Magasin, halvt katalog. Helt inspirerende! Bli den første til å la deg inspirere - bestill katalogen ved å besøke våre nettsider www.glamox.com/no/bestillingsskjema-luxlumen Informasjon om vår 5-års garanti får du på våre hjemmesider. www.glamox.no

LEDVANCE.NO


Lys til retail. Lys til kontor. Lys til industri.

Lightmakers AS - norsk forhandler av Trilux


ARENA SPORT ENERGIBESPARENDE, KOSTNADSEFFEKTIV ARMATUR SPESIELT EGNET FOR IDRETTSHALLER Den er enkel å installere med hengslet komponentboks, og kan monteres direkte i taket, på vippbare braketter, eller i wireoppheng. Arena Sport er tilgjengelig i to bredder, to lengder og medium lysdistribusjon med beskyttende ballgitter. Mulighet for dimming med DALI.

www.sg-as.no


s. 5

Lyskultur Nr. 4 2018

Katia Banoun

Utgiver: Lyskultur, Lysaker Brygge 24, 1366 Lysaker Telefon: 67 10 28 40 Fax: 67 10 28 41 E-post: post@lyskultur.no www.lyskultur.no Ansvarlig redaktør: Katia Valerie Banoun katia.banoun@lyskultur.no Redaktør: Halvor Gudim redaksjon@lyskultur.no I redaksjonen: Tomas Sjögren tomas sjogren@lyskultur.no Yvonne Haugen yvonne.haugen@lyskultur.no Annonser: Grethe Ånerud gaa@hsmedia.no Layout og trykk: GRØSET™ Telefon: 99 45 65 00

Forsidefoto: Vinnere og diplomer, Norsk Lyspris 2018 Forfatterne alene er ansvarlige for artikkelens innhold som ­nød­vendigvis ikke uttrykker redak­ tørens syn. Kopiering kun etter skriftlig tillatelse fra Lyskultur. ISSN 2464-3645 Abonnement på LYSKULTUR koster kr 479,for ett år/fire nummer, ta kontakt med post@lyskultur.no

0418 12

Julen er her Lysets dag markerer for meg at julen er på trappene og at vi snart går inn i et nytt år.

26

Lysets dag ble feiret 21. november på Design og Arkitektur Norge sammen med over 200 lysinteresserte. Dette er Lyskulturs viktigste dag, hvor vi både får spredt kunnskap, anledning til å møtes, og ikke minst kåre Norsk Lyspris! Norsk Lyspris er viktig i kommunikasjonen med omverdenen for å synliggjøre hva gode lysprosjekter gir av merverdi. Den legger standarden for hva som er et godt lysprosjekt, og hvor det tverrfaglige samarbeidet er avgjørende for sluttresultatet. Norsk lyspris er dermed med på å styrke belysningens rolle i utformingen av morgendagens Norge. Les mer om vinnerne og mottakere av diplomer på side 16. Det å kunne samles til faglig påfyll, dele kunnskap, inspirasjon og refleksjon er utrolig viktig. Vi jobber tverrfaglig i prosjekter og er avhengige av å dele kunnskap og ideer for å oppnå gode belysningsløsninger. Årets tema tok for seg både farger og lys, mørke og lysdesign, helse og belysning og ikke minst teknologi og fremtiden. Les mer om dagen på side 26.

36

62

INNHOLD 06 Se hva som skjer 08 Belysning og universell utforming 09 Nytt komplett og digitalt oppslagsverk for lys og belysning 10 Ny publikasjon: Marine Lighting 12 Lys som metafor for sanselig persepsjon 14 Reduserer energiforbruket tilsvarende 40 boliger i året 16 Norsk Lyspris 2018 er kåret! 26 Lys er IT 30 Hvorfor lysdesigner? 32 Fremtidens kontorbygg er smarte 34 Trondheimsfirma med smart lysstyring for veier og idrettsanlegg 36 Tar med seg den unike historien, og ser framover 40 En rasteplass du ikke bare kjører forbi 42 Nye anbefalinger for Human Centric Lighting

Lyskulturs viktigste oppgaver er å være en møteplass, spre kunnskap i tillegg til å være et samlende talerør for bransjen - dette skal vi fortsette med i 2019!

44 Skaper trygghet og gir en opplevelse

Med dette vil jeg ønske alle våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år.

54 Helhetlig og langsiktig planlegging i Time kommune

Vennlig hilsen

46 Lys blir form 49 Kurskalender 50 Lysdesign på Bryne 56 Alt er nytt, men det viktigste er beholdt identisk 60 Energibesparende LED-belysning til underjordisk jernbanestasjon i Malmø 62 Ekstraordinær sykkelgarasje 64 Ormen Våge =Dragestil møter moderne lysteknologi 66 Produktnyheter 67 Nytt om navn 68 Leverandøroversikt

Katia Valerie Banoun Ansvarlig redaktør

70 Messer, konferanser, utstillinger 70 Annonsøroversikt


s. 6

Lyskultur Nr. 4 2018 2018

MAR LIGH INE TING

SE HVA SOM SKJER Vellykket og velbesøkt seminar om belysning i maritime miljøer Lyskultur og ÅKP, GCE Blue Maritime med støtte fra Glamox AS og Luminell AS inviterte til seminar om publikasjonen Marine Lighting, som omhandler belysning i maritime miljøer. Seminaret ble vellykket og velbesøkt med nesten 60 deltakere fra bransjen. Seminaret ble avholdt onsdag 14. november i Ålesund i lokalene til ÅKP Blue Innovation Arena (NMK). I løpet av de siste årene har det foregått en rivende utvikling innen belysningsteknologien, og temaet for seminaret var belysning i maritimt miljø, med spesiell vekt på arbeidsmiljø og ressursbesparelser. Lys er viktig, alle mennesker er avhengig av lys, og i de fleste arbeidsmiljøer er krav til belysning tydelig definert. I den maritime bransjen har tusenvis av mennesker sin arbeidsplass, men det er overraskende lite krav til belysning. Det har etablert seg normer i bransjen knyttet til belysning, men hvor kommer disse normene fra? LED-teknologiens inntog har medført store endringer for både lysleverandører, planleggere, montører og sluttbrukere. Teknologien gir potensielt store fordeler og muligheter knyttet til både bruksområder, arbeidsmiljø og kostnadsbesparelser, men den byr også på noen fallgruver. Som ved introduksjon av all ny teknologi kreves også ny kompetanse. I løpet av de siste årene er det uttrykt et klart ønske fra bransjen om en felles, omforent veiledning angående belysning i maritime miljøer. Dette arbeidet er nå er utført av Lyskultur med publikasjonen Marine Lighting, med sterk involvering og engasjement fra bransjen. Tor Mjøs fra Norconsult startet seminaret ved å presentere innhold og opplegg av publikasjonen Marine Lighting, som han selv også var redaktør for. Tor fortalte at marin belysning er et eget fag, og publikasjonen tar opp alt fra regelverk til belysning som bidragsyter for et sikkert og godt arbeidsmiljø, økonomiske aspekter samt belysning og velvære. Tor presenterte også lysets innvirkning på vår helse og vår sirkadiske rytme (døgnrytme).

10

2nd

Edition

2018

Publik legg asjonen e M på g r spesiell arine L ig o har m d belysn vekt på m hting om in man ange refe g for ulik iljø- og si handler «Luxkkerh så å si e arb ra nse bety delig tabellen r til båd eidsopp et. Pub alle lysr lik » ela g e er et «o fo uttry ppgrad r Marin standard aver og ar asjonen terte pro h kk fo e e b r næ rte» i forh elysnin r og klas beidsmilj ar med e blemstill g. in ringe n ø sekr av. B om bord mengd ger og ns in old til de En vikti ee gd ake ternas kr lyskul i jonal av som el av do rst i pub et fartøy. ksemple tur.n var i ku r e virk o 1977 mentet. likasjone Og den e. . At d n en ku Tabellen finner e n utg is på er enge lsk

Etterpå presenterte grunderen og CEO for Luminell AS, David Fink, planlegging av brukervennlige belysningsløsninger ved bruk av LED. David viste på en pedagogisk måte og med bruk av mange eksempler hvor luminanser er avgjørende for hvordan vi opplever våre omgivelser. Med en bevisst tanke på hva luminanser gjør med våre omgivelser, og ved å bruke den kunnskapen ved planlegging av lysanlegg kan vi skape bedre arbeidsmiljø om bord på skip.

Odd Øyvind Fjørtoft, produktsjef fra Glamox AS, presenterte markedstrender innen marin belysning. Odd Øyvind viste blant annet til at man får et kraftig redusert energiforbruk med lys­ styring og at det gir muligheten til å ha full kontroll over skipet gjennom et sentralt overvåkingssystem. Han var også innom t­­emaer som Human Centric Lighting, vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging, lysstyringssystemer som infrastruktur samt IoT.

David Fink

Odd Øyvind Fjørtoft

Tor Mjøs

Fagerhult har signert en intensjonsavtale om å kjøpe iGuzzini AB Fagerhult signerte 15.oktober en intensjonsavtale med aksjonærene i iGuzzini illuminazione S.p.A. ( "iGuzzini") om kjøp av 100% av aksjene i iGuzzini. Denne avtalen gir Fagerhult en eksklu­siv rett til å gjennomføre due diligence med sikte på å undertegne en endelig kjøpsavtale i 2018. Kjøpet krever godkjenning av Fagerhult styre og eventuell godkjenning av konkurranse­myndighetene. Transaksjonen vil bli finansiert med nye kredittfasiliteter og en nyemisjon. Sluttføres avtalen vil selgerne (Guzzini familien representert ved FIMAG SpA og Tipo TIP PreIPO S.p.A.) få en betydelig del av vederlaget i Fagerhult aksjer, og dermed bli aksjonærer i det nye konsernet. Adolfo Guzzini (President iGuzzini) og Andrea Sasso (CEO iGuzzini) - vil forbli i sine roller hos iGuzzini - og utover det å tiltre lederroller

innenfor Fagerhult Group. iGuzzini vil styrke Fagerhult konser­ne­ ts posisjon i det profesjonelle belysningsmarkedet gjennom økt geografisk tilstedeværelse og en utfyllende produktportefølje. iGuzzini er et velkjent og respektert varemerke med høy anerkjennelse i beskrivende ledd. Selskapet designer, produserer og markedsfører profesjonelle belysningsløsninger både for innendørs og utendørs bruk. Selskapet ble grunnlagt i 1959, og er basert i Recanati, Italia. iGuzzini hadde i slutten av desember 2017 1300 ansatte og en omsetning på rundt 230 millioner euro.


s. 7

Lyskultur Nr. 4 2018

IALD –International Associaton of Lighting Designers har etablert Nordic Chapter Den internasjonale sammenslutningen av lysdesignere (IALD) ble grunnlagt i 1969, og er en internasjonalt anerkjent organisasjon for uavhengige profesjonelle lysdesignere. IALD arbeider for å heve standarden for lysdesign ved å fremme anerkjennelse av uavhengige profesjonelle lysdesignere. IALD er en frivillig organisasjon som bygger på aktiv deltakelse av sine medlemmer. Organisasjonen har 1400 lysdesignerne som medlemmer over hele verden. Alle disse innehar en unik estetisk og teknisk ekspertise, og arbeider aktivt med å skape bedre forhold for faget lysdesign i hele verden. Målet er anerkjennelse og forståelse av lysets kraft og betydning for oss mennesker.

støtte utdanning, samt engasjere seg med beslutningstakere og andre relevante interessenter. IALD Nordic Chapter inneholder følgende geografiske områder: Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark og Baltikum; Estland, Latvia og Litauen. Lokale lysdesignere, som fungerer som koordinatorer under IALD-paraplyen, arrangerer arrangementer og aktiviteter som "lyssamtaler" og andre sammenkomster, med sikte på å styrke lokalt samhold gjennom nettverk og utveksling. Ta gjerne kontakt med: Kristin Bredal for Norge og Island, Chiara Carucci for Sverige og Finland, og Jørgen Kjer for Danmark og Baltikum.

IALD har en "global" -tilnærming som betyr å engasjere seg ­globalt innenfor IALD-rammen, og samtidig delta lokalt i det som kalles Regions og Chapters. IALD Nordic Chapter ble etablert tidligere i år og har som sitt hovedmål å styrke fellesskapet for lysdesignere, og øke bevisstheten om yrket,

Det vil være mye som skjer i 2019 siden det er 50 års jubileum for IALD. Lokale og internasjonale aktiviteter deles også via Facebook: https://www.facebook.com/IALDNordic

VELUX gruppen kjøper Vitral VELUX konsernet kjøper Vitral, som selger takvinduer og glasstaksystemer i Danmark og England. Selskapet har 60 ansatte med salgskontorer i Danmark og England og produksjon i Litauen. Med det nylige oppkjøpet av JET- gruppen og nå Vitral, styrker VELUX konsernet sin posisjon i det kommersielle ­markedet med 1100 ansatte i 13 land. Vitral tilbyr fleksible takvinduer og glasstaksystemer for det kommersielle markedet, tilsvarende VELUX taklysmoduler (VMS) som VELUX lanserte i 2012. VMS er store takvinduer for bygninger i det kommersielle markedet, som kontorer, skoler helsestasjoner, kjøpesentre og butikker, store offentlige bygninger og industribygg. Vitral’s takvinduer og glasstaksystemer er et godt supplement til VELUX taklysmoduler (VMS) for det kommersielle markedet. «Vitral tilbyr takvinduer og glasstaksystemer som representerer et godt supplement til vår modulbaserte løsning VMS. I dag er Vitral i Danmark og England, hvor vi da vil styrke vår markedsposisjon i disse markedene. På sikt håper vi å kunne utvide salget av Vitrals løsninger til flere markeder. Videre har Vitral interessante

flattaksvinduer for boliger, som vi også ser et potensiale i. Vi er stolte over at Vitral, som ble grunnlagt av vår grunnlegger, nå er en del av VELUX konsernet,» sier David Briggs, administrerende direktør i VELUX konsernet.


2017

BELYSNING OG UNIVERSELL UTFORMING

26

Helt ny publikasjon i salg nå på lyskultur.no

1. utgave 2017

Publikasjonen skal bidra til felles forståelse for hvordan hensynet til universell utforming kan ivaretas som en del av en samlet belysningsløsning. Den skal gi grunnlag for samhandling mellom målgruppene i byggeprosjekters tidligfase om utarbeidelse av et samlet design hvor arkitektur og belysning inngår i en helhet som ivaretar universell utforming. lyskultur.no


s. 9

Lyskultur Nr. 4 2018

Helt nytt ­komplett og digitalt oppslagsverk for lys og belysning Ny revidering av Lyskulturs publikasjon nr. 7 Nødlys/ledesystemer er nå tilgjengelig digitalt

Som veiledere til nasjonale og internasjonale standarder innen lys og belysning er Lyskulturs publikasjoner toneangivende for bransjen. Nå foreligger hele publikasjonskatalogen i digital form, gjennom alt-i-ett-verktøyet www.lysveileder.no. Lysveilederen er et komplett, digitalt oppslagsverk over alle Lyskulturs nåværende og kommende publikasjoner innen lys og belysning. Det er en veileder i prosjektering av lys og belysning i henhold til nasjonale og internasjonale normer og standarder. Veilederen er høyaktuell for belysningsplanleggere, rådgivende ingeniører, installatører, lysdesignere, arkitekter, byplanleggere, leverandører og andre. Den vil forenkle arbeidshverdagen for alle som prosjekterer, beskriver, leverer og installerer profesjonell belysning. Som medlem av Lyskultur får du tilgang til verktøyet til redusert pris.


2018

MARINE LIGHTING

10

Revidert publikasjon i salg nå på lyskultur.no

2nd Edition 2018

Publikasjonen Marine Lighting omhandler så å si alle lysrelaterte problemstillinger og legger spesiell vekt på miljø- og sikkerhet. Publikasjonen har med en mengde eksempler på god belysning for ulike arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø om bord i et fartøy. Og den har mange referanser til både standarder og klassekrav. Bakerst i publikasjonen finner man «Lux-tabellen» for Marin belysning. En viktig del av dokumentet. Tabellene er betydelig «oppgraderte» i forhold til de krav som var i 1977. At den kun utgis på engelsk er et uttrykk for næringens internasjonale virke.

lyskultur.no


....

......

....

.

......

...

......

......

......

....

......

..

....

....

....

Til . .

....

Fra .

....

..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Fra

.....

....

....

post@nortronic.no

....

....

Tlf 66 81 38 60

....

Fra

Til

Til .

.... .... .... ..

.... .... ....

....

..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Fra

Til .

Fra

Til .

s. 11 Lyskultur Nr. 4 2018

www.nortronic.no


s. 12

Lyskultur Nr. 4 2018

Lys som metafor for sanselig persepsjon

Den imponerende effekten av Turrells lysdiktiske samtidskunst kan virkelig oppleves i hans siste prosjekt av Skyspace Lech i Vorarlberg, Østerrike, i den fantastiske naturen som ligger mellom turstier, alpine pass og fantastiske fjell.

Den til stor del underjordiske Skyspace Lech skapt av lyskunstneren, James Turrell, skjuler seg diskret i det høytliggende landskapet i Arlberg-fjellene vest i Østerrike. De som går forbi, ser lite annet enn en elliptisk kuppel og en avrundet konstruksjon av naturstein. Men under ligger et ovalt lysrom med en åpning i taket som gir et unikt utsyn til himmelen, og som bidrar til å bringe himmelen nærmere observatøren. En spesialdesignet belysningsløsning fra Zumtobel gir denne lysopplevelsen en varierende rekke av farger og former aktivt persepsjonen til de besøkende. James Turrell er en av de viktigste artistene i vår tid. Den kreative amerikanske pioneren har jobbet på lysrom siden 1960-tallet, og skaper installasjoner som gir sensoriske og åndelige opplevelser gjennom et subtilt samspill mellom naturlig og kunstig lys, materialitet, overflate, farge og rom. Som en langvarig partner med James Turrell, har Zumtobel bistått med ulike prosjekter og har allerede bistått ham flere ganger med den teknisk krevende realiseringen av hans eksepsjonelle kunstverk.

James Turrell realiserer Skyspace Lech med en spesiell belysningsløsning fra Zumtobel Foto: Florian Holzherr.

Installasjonen åpnes av en tunnel som har blitt nøye justert for å levere dramatiske utsikter over den imponerende Biberkopf-toppen, før den endelig åpnes ut i selve lysrommet.

av et LUXMATE DMX kontrollsystem, mens opale diffusorer er valgt for å gjøre overgangen fra begynnelsen av passasjen til selve Skyspace-rommet så forsiktig som mulig. Ekstremt vær, påvirkning av mennesker og dyr, ivaretagelse av sikkerhet og form, statikk og krav i forhold til vinkler og flater, samt den perfekte belysningen representerte til sammen en ekstraordinær utfordring for planleggerne. Hensikten var å realisere en konstruksjon som oppfyller de aller høyeste funksjonelle og estetiske standarder. Dette innebar at byggematerialet og LED-teknologien som ble spesifisert for prosjektet måtte tåle sol, varme, regn, snø, is og kulde. Sterke temperaturvariasjoner fra minus 25 grader til 30 grader er ikke uvanlig i denne regionen i løpet av året.

Turrells samtidskunst kan virkelig oppleves i hans nyeste prosjekt i den fantastiske naturen i Arlberg, mellom turstier, alpine pass og fantastiske fjell. Inngangen er en underjordisk tunnel som er nøye lagt for å gi dramatisk utsikt til det imponernde Biberkopf fjellet, før det åpner seg opp til Light Space. Når solen kommer opp bak Biberkopf fjellet ved sommersolhverv, treffer de første solstrålene det såkalte Sensing Room, hvor elliptiske åpninger skåret inn i taket gir overveldende syn av Arlberg himmelen, som virker så nær, og på en måte drømmeaktig. Et unikt trekk ved Skyspace Lech er kombinasjon med et annet konsept "Ganzfeldraum". Dette er et helt konturløst, jevnt belyst synsfelt som ikke gir noen orientering på grunn av sin perfekte homogenitet. Installasjonen er styrt

På initiativ av den private organisasjonen «Horizon Field», som fremmer kulturprosjekter i fylket Vorarlberg, har en ny Skyspace tatt form i det alpinske landskapet rundt den pittoreske landsbyen Lech am Arlberg.


s. 13

Lyskultur Nr. 4 2018

Monospot Design. Kvalitet. Teknikk. Monospot er en ny familie lyskastere med innovativ lysteknikk og design. Den finnes i 4 størrelser, effekter og faste lysfordelinger i tillegg til en Vario- optikk hvor lysfordelingen kan tilpasses på stedet.

Turrell utvikler sine skyspaces for å oppnå en unik sammenheng mellom jord og himmel.

Monospot er uten sprekker og kanter som kan samle skitt. Den enkle formen og kompakte mål gjør den anvendelig i ulike arkitektoniske omgivelser.

Den spesielle belysningsløsningen fra Zumtobel med en Amber LED-stripe med RGB funksjon og en Tunable White stripe ble programmert i nært samarbeid med James Turrell.

"Lys er så mye mer enn bare belysning. Det påvirker våre følelser, våre tanker og våre handlinger. Det er derfor svært viktig for oss, som et internasjonalt belysningsfirma, å vise folk hva lys virkelig kan gjøre - utover de kjente anvendelsene. James Turrells kunst setter lys i en veldig poetisk og sanselig kontekst, og gjør at observatørene på en eller annen måte føler med øynene sine“, forklarer Karin Zumtobel, leder for Culture & Arts i Zumtobel Group. Zumtobel Group har jobbet sammen med Turrell siden 1997. Kunstneren utformet årsrapporten 2014/2015 for Zumtobel Group, og andre samarbeid har vært Skyspace i Kunsthalle Bremen i 2010, "Apani" Ganzfeld i 2011 og "Bridget's Bardo", det største Ganzfeld prosjektet noensinne for Kunstmuseet i Wolfsburg i 2009. Zumtobel var også partner med James Turrell for "Tall Glass Shonto", "The Light of Light" og "The Elliptical Glass".

www.meyer-lighting.com www.frizen.no


s. 14

Lyskultur Nr. 4 2018

Reduserer energiforbruket tilsvarende 40 boliger i året med ny belysning Nye LED-armaturer, sensorer og trådløs styring reduserer strømforbruket hos bedriften Spenncon med mer enn 1 GWh i året. Det tilsvarer energiforbruket til 40 boliger. I de store hallene nordvest for Hønefoss lager de 200 ansatte ulike betongprodukter; bjelker, søyler, balkonger, vegger, ­etasjeskillere. Hver dag går 30-40 trailerlass ut herfra, Spenncon Hønefoss leverer årlig varer for ca. 500 millioner kroner til sine kunder. Bedriften kjører tre skift bortsett fra i helgene, og behovet for god og stabil belysning døgnet rundt er stort. De mange og store lysarmaturene som tidligere ble benyttet, betød dermed et strømforbruk på 1,4 GWh i året. Men i dag er de store armaturene med metallhalogene lyskilder som kostet 400 kroner pr. stykk og måtte byttes ca. en gang i året, blitt historie. I de 536 punktene er det nå montert LED-armaturer, nærmere bestemt industriarmaturer med en lysstyrke på 22.000 lumen. - For oss er dette et viktig prosjekt. Vi vil redusere klima­ avtrykket, og vi vil heve kvaliteten på arbeidsforholdene. Vi vil også vise et godt miljøregnskap til våre kunder. Ved en oppgradering av lysanlegget får vi i både pose og sekk, sier Kjetil Gjerdalen, fabrikksjef hos Spenncon.

Smart belysning Dessuten er de nye lysene smarte. De kan snakke sammen. De styres av sensorer som registrerer bevegelser på


s. 15

Lyskultur Nr. 4 2018

Luminatoras ul. Kołobrzeska 8E 78-200 Białogard POLAND T: +48 94 312 78 20

fabrikkgulvet, og de skrus av og på etter behov. Hvis ett lyspunkt får beskjed om å slå seg på, trekker det med seg de fem nærmeste. Hvis aktiviteten i hallen stanser, vil lysene etter ti minutter skru seg ned til 10 prosent styrke. Etter en halv time skrus de helt av. I tillegg kan lysnivået bestemmes manuelt via et nettbrett kombinert med en radiosender. - Vi ser at vi ofte trenger lite lys, kanskje bare 40-60 prosent av maksimal styrke, sier Geir Andersen, teknisk leder i Spenncon.

Reduserer strømforbruket kraftig Med LED-diodenes lave energiforbruk, med demping og styring har strømforbruket hos Spenncon sunket dramatisk. De tidligere 1,4 GWh er redusert til 350 MWh – og det før den fulle effekten av styring og demping er medregnet. Bedriften anslår at strømforbruket vil reduseres med solide 87 prosent. I tillegg vil LED-lyskildenes lange levetid (ca. 100.000 timer) og dermed mindre vedlikeholdsarbeid bidra til at Spenncon kan oppnå en årlig besparelse på ca. 1 million kroner. Helhetsløsningen som Glamox har levert, med trådløs styring, gjorde det også mulig å benytte eksisterende kabler og ledninger hos Spenncon. Dermed kostet installeringsarbeidet bare halvparten av hva et mer tradisjonelt anlegg med datakabel ville ha kostet.

Enova-støtte Dessuten vanker det også en stimulerende «bonus»: Fordi det nye anlegget har sterke innslag av innovasjon, kvalifiserer det til støtte fra Enova, statsforetaket som skal fremme effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. I overkant av en fjerdedel av Spenncons investering på 2,7 millioner kroner kommer som støtte fra Enova. - Dette er blitt veldig bra. Det er jo ofte investeringer i maskinelt utstyr som prioriteres i vår bransje, men nå har vi kunnet tenke alternativt. De tekniske løsninger som Glamox tilbyr, og støtten fra Enova, gir oss en kort nedbetalingstid og et moderne, klimavennlig anlegg, sier Gjerdalen.

Hvamsvingen 11 2013 Skjetten NORWAY T: +47 67 97 85 10

en ny løsning innen Human Centric Lighting.

PINEA gjør det mulig å ta inn en viktig

kvalitet fra dagslyset i elektrisk belysning innendørs. Naturlig biologisk påvirkning kan ivaretas uten at dette endrer belysningen i rommet eller øker energiforbruket.

PINEA er utviklet for å kunne inngå som

en integrert del av et lysdesign .


s. 16

Lyskultur Nr. 4 2018

Norsk Lyspris 2018 er kåret! Vinnerne og diplomer, Norsk Lyspris 2018: Vinner Beste innendørsprosjekt

Sykkelhotell Oslo S

Foto: Tomasz Majewski

Dypt innfelt mellom trespiler er diffuse lyslinjer plassert i et harmonisk, men tilfeldig mønster. Lysbildet er dynamisk og mønsteret endres kontinuerlig slik at de parkerte syklene som bakbelyses av veggenes nedre del, fremstår i tydelig kontrast og gir lysspill på gulvet. Løsningen med en kombinasjon av trespiler og LED-linjer i en varm tone fremhever og styrker treets materialitet. Her er det gjort veldig mye ut av lite, det er enkelt men fullt av dimensjoner som gir en følelse av trygghet og harmoni som gjør brukeren glad. Grafisk og arkitektonisk er dette et utrolig sterkt prosjekt som som vitner om et godt samarbeid mellom arkitekt og lysdesigner. Lysdesignet skaper et virkelig fint rom som ser ut til å virke mer åpent enn det er, og gir verdighet til en hverdagslig funksjon.

EIER: Oslo kommune Bruker/leietaker: Bane Nor Lysdesign: Rambøll Norge AS ECT ARKITEKT/INTERIØRARKITEKT/ LANDSKAPSARKITEKT: Rambøll Norge AS LEVERANDØRER: LED-Linear, iGuzzini og Meyer Lighting

fakta

Juryens begrunnelse:


Lyskultur Nr. 4 2018

Sykkelhotell Oslo S, Holmestrand stasjon, Ombygging og modernisering av «Oslo lampa» og Lysplan for Verdensarven Rjukan er årets vinnerne av Norsk Lyspris 2018. 14 nominerte prosjekter ble presentert av konferansier Ingvild Haugstad Gundersen på Doga onsdag kveld under Lysets dag. Over 200 feststemte deltakere bidro til høy stemning under kåringen av Norsk Lyspris 2018. I år ble juryens særpris utdelt til arkitekt og lysdesigner Erik Selmer for hans innsats for norsk lysdesign over mange år. Norsk lyspris synliggjør gode og innovative lysprosjekter og -produkter i Norge.

fakta om Lysprisen

s. 17

NORSK LYSPRIS BLE ETABLERT AV LYSKULTUR I 2001, OG DELES UT HVERT ÅR. NORSK LYSPRIS SKAL SETTE FOKUS PÅ GODE OG INNOVATIVE LYSPROSJEKTER I NORGE VED Å FREMHEVE SPENNENDE, VELDESIGNEDE OG VELUTFØRTE PROSJEKTER. NORSK LYSPRIS ER DELT INN I FEM KATEGORIER; BESTE INNENDØRSPROSJEKT, BESTE UTENDØRSPROSJEKT, BESTE PRODUKT/ TEKNOLOGISK LØSNING, ÅPEN KLASSE OG UNG.

Beste utendørsprosjekt:

Juryens begrunnelse: Belysningskonseptet for Holmestrand stasjon fremhever og understreker prosjektets uvanlige arkitektur og unike utforming. Materialbruk for stasjonshallen og tunnelene er videreført til utendørsmiljøet og bruk av betong, cortenstål og tilsvarende fargebruk er gjennomgående. Her har en ikke latt seg friste til å flombelyse, men har belyst de riktige delene: Det er lys der en trenger sikkerhetssone og det er ikke i tvil om hvor du skal gå. Lyset er gjemt, men samtidig ser det lyst ut i luften rundt og godt vertikalt lys gjør det lett å se hvem du møter i området. Lyset er integrert på mange måter og kombinerer mange fag i en veldig god gjennomføring. Belysning av plassen utenfor er veldig fin og lyset fra mastene gjør seg veldig bra mot betongen.

EIER: Bane NOR SF Bruker/leietaker(e): Bane NOR SF LYSDESIGN: Rambøll Norge AS RIE: Rambøll Norge AS ARKITEKT: Gottlieb Paludan Architects / Rambøll LEVERANDØRER: Erco, Osram, iGuzzini, Fagerhult, Philips, Nortronic, Insta, Luce and Light, Bega, Zumtobel Installatør: Anleggselektro AS / Wike

fakta

Holmestrand stasjon

Foto: Tomasz Majewski


s. 18

Lyskultur Nr. 4 2018

Norsk Lyspris 2018 er kåret! Vinner Beste produkt/teknologisk løsning

Juryens begrunnelse: “Oslo lampa” refererer til den originale GM18-armaturen som ble innført som en del av lykteprogrammet i Oslo i 1925. Den originale armaturen er bestykket med kvikksølvdamplampe, som ble forbudt omsatt i 2015. Så vel prosessen frem mot ferdig produkt som produktet i seg selv har vært et unikt og viktig arbeid. En har lagt stor vekt på å bevare særpreget av den historiske lykten i Oslo men samtidig modernisere og løse den funksjonelle oppgaven rundt belysning av byens grøntarealer på en trygg og sikker måte for byens brukere. Det er utrolig flott utført og skiller seg ut fra andre rehabiliteringsprosjekter. Den nye lampen beholder det gamle uttrykket, gløden og de positive kvalitetene med den gamle

EIER: Oslo kommune – Bymiljøetaten Lysdesign: Norconsult AS RIE: Norconsult AS LEVERANDØRER: Thorn Lighting – Zumtobel group INSTALLATØR: Infratek AS

fakta

Ombygging og modernisering av «Oslo lampa»

lampen, samtidig som den tilfører mye positivt fra ny teknologi. En får inntrykk av at den nye lampen er opalisert som den gamle, samtidig som den nye gir lys på bakken uten å være blendende; den bidrar dermed til sikkerhet der den gamle gjorde tvert i mot. Lysteknisk har lampen aldri vært så bra; bedre funksjonalitet, betraktelig bedre energieffektivisering, enklere vedlikehold og lengre levetid.

Foto: Halvor Gudim


s. 19

Lyskultur Nr. 4 2018

Vinner Åpen klasse

Juryens begrunnelse: Lysplan for Verdensarven Rjukan - Notodden legger vekt på tydelig og enhetlig formidling gjennom konseptet “Spirit of the possible”. Samtidig er vernehensyn og universell utforming drivere for løsningen. “Spirit of the possible” tar utgangspunkt i verdensarvenes fire hjørnesteiner: vannkraft, industri, transport og bysamfunn. Den viser hvordan lysdesign kan brukes i stedsutvikling, historieformidling og som kunstelement i transformasjonen fra industrikultur til kulturindustri. Den fungerer veldig bra som lysplan med god sammenheng mellom bilder, illustrasjoner og tekst. Helheten gjør at en får lyst til å se

EIER: Norsk Industriarbeidermuseum BRUKER/LEIETAKER: Verdensarvsenteret, Rjukan, Notodden LYSDESIGN: Zenisk

fakta

Lysplan for Verdensarven Rjukan - Notodden

konseptet realisert. Det er en ekstremt godt illustrert plan med mange gode grep, som for eksempel den spennende løsningen med å lyssette under broen i stedet for selve broen.

Foto: Zenisk AS


s. 20

Lyskultur Nr. 4 2018

Diplomer Norsk Lyspris 2018 - INNENDØRSPROSJEKT

Bergen Børs Hotel Juryens begrunnelse:

EIER: De Bergenske Bruker/leietaker: Bergen Børs Hotel Lysdesign: Zenisk AS LANDSKAPSARKITEKT: Claesson Koivisto Rune Leverandører: iGuzzini, Delta Light, Osram, Luce&Light, Serge Mouille INSTALLATØR: Bergen Elteknikk

fakta

God variasjon som gir nye lysopplevelser fra rom til rom. Det fremstår som en vandring i ulike belysningsteknikker og paletter i godt samspill med materialbruk og arkitektur som fremhever både gammelt og nytt. Lysdesignet fremstår samtidig helhetlig og binder det hele sammen. Lyset er både behagelig og funksjonelt; selv dunkle rom er oversiktlige, og du ser hele tiden hvor du skal gå.

Foto: Thor Brødreskift

Norsk Lyspris 2018 - INNENDØRSPROSJEKT

Resell+Nicca

Foto: Olav Resell

Juryens begrunnelse:

EIER: Resell+Nicca BRUKER/LEIETAKER: Resell+Nicca LYSDESIGN: Light Bureau RIE: Light Bureau Arkitekt/produktdesign: Resell+Nicca LEVERANDØRER: LED linear (AKB Lighting) Casambi (Rebel Light) Northern INSTALLATØR: AKB Lighting

fakta

Det fine med måten dette er gjort er at en får lyst til å gå inn. Lyset bidrar til å forme et kontorlandskap på gateplan så det fremstår som et utstillingsvindu, og motsatt av tradisjon vil de trekke folk inn med bruk av lysdesign, fremfor å holde dem ute. De smale armaturene tegner tynne streker i interiøret som gir et lett og elegant grafisk uttrykk. Estetisk er det samme språk inne og ute.


s. 21

Lyskultur Nr. 4 2018

Diplomer Norsk Lyspris 2018 - UTENDØRSPROSJEKT

Storgata og Kirkeparken i Tromsø Juryens begrunnelse:

EIER: Tromsø kommune BRUKERE/LEIETAKERE: Tromsøs befolkning og tilreisende LYSDESIGN: Zenisk AS RIE: Structor LANDSKAPSARKITEKT: Dronninga Landskap LEVERANDØRER: SML lighting INSTALLATØR: Spider

fakta

Belysningen av kirken er flott og velbalansert. Den passer godt til kirkebygget og gir en jevn, høyreist belysning uten å bli dramatisert, samtidig som den understøtter kirken som landemerke. En opplever at belysningen som går ut i gateløpet tilhører kirkerommet slik at Storgata henger sammen med verdigheten. Belysningen bidrar til å gi en ny stolthet til hovedgaten samtidig som de har klart å bruke eksisterende mastposisjoner til å belyse kirken. Landemerket virker sterkere på kveldstid enn på dagtid.

Meet the brands, the designers, the cold, the darkness and the warm hospitality. Experience new, innovative and sustainable furniture and lighting design.

5–9 Feb 2019 We form the world's leading event for Scandinavian design

Stockholm Furniture & Light Fair | stockholmfurniturefair.com Stockholm Design Week | stockholmdesignweek.com

Foto: Kristina Schröder


s. 22

Lyskultur Nr. 4 2018

Diplomer Norsk Lyspris 2018 - UTENDØRSPROSJEKT

Stovnertårnet Juryens begrunnelse:

EIER: Oslo Kommune - Bymiljøetaten BRUKER/LEIETAKER: Stovner bydel – offentlig tilgjengelig friluftsanlegg LYSDESIGN: ÅF Lighting RIE: Electronova AS v. Martin Tvete LANDSKAPSARKITEKT: LINK Landskap v. Sofie Persvik LEVERANDØRER: Belysning: AKB LIGHTING; Styring: Instell AS INSTALLATØR: Leithe & Christiansen AS v. Ove Martinsen

fakta

Enkelt, men vakkert utført belysning som definitivt er noe mer enn prikken over i-en; belysningen gjør hele konstruksjonen når mørket kommer frem, og er dermed det bærende elementet. Lyset tar likevel ikke luven fra byen som kommer godt frem i bakgrunnen. Lysmastene i nodene ved møteplassene er integrert i bærende konstruksjon, og gir en skulpturell opplevelse av en svevende gangbro. I tillegg har lyset god funksjonalitet og prosjektet har bevart en universell utforming.

Foto: Tomasz Majewski

Norsk Lyspris 2018 - PRODUKT/TEKNOLOGISK LØSNING

Jørpeland Juryens begrunnelse:

EIERE: Tau Mekaniske Verksted/Ryfylke Elektriske/Light Bureau/Strand Kommune/ Erkheim Elconsult BRUKER/LEIETAKER: Offentlig rom LYSDESIGN: Light Bureau RIE: Ekrheim Elconsult LEVERANDØRER: Mike Stoane Lighting (Rebel Light), Tau Mekaniske INSTALLATØR: Ryfylke Elektriske

fakta

Pullertserien Jørpeland ble utviklet som spesialarmatur for belysning av turstien rundt Jørpelandsholmen. Turstien ligger i et krevende naturmiljø, og det var behov for solide materialer og produkter for å sikre god varighet i installasjonen. Prosjektets krav til funksjon har resultert i en armaturserie med tre ulike armaturtyper for belysning av henholdsvis gangsti, vertikale flater som bergvegger, skulpturer, kampesteiner og ruiner og for trekroner. Armaturene har et svært lavt effektforbruk og Cortenstål er valgt som materiale for pullertene da dette er spesielt bestandig mot gjennomrusting. Armaturene er i sin helhet laget og utviklet av dyktige håndverkere og deretter kombinert lokalt på Jørpeland.

Foto: Arve Olsen


s. 23

Lyskultur Nr. 4 2018

Norsk Lyspris 2018 - PRODUKT/TEKNOLOGISK LØSNING

MCB mast

Foto: Pål Hoff

Juryens begrunnelse:

EIER: Entra AS, Bruker/leietaker: Media City Bergen LYSDESIGN: Zenisk AS RIE: LOS Elektro AS LANDSKAPSARKITEKT: Smedsvig Landskapsarkitekter, MAD arkitekter LEVERANDØRER: Stokkan Lys/Led linear, Stolper, Tehomet INSTALLATØR: LOS Elektro AS

fakta

Formen er veldig interessant og elegant i sin enkelhet. De overdimensjonerte ‘skriveborsdlampene’ nedskalerer byrommet og gir et mer intimt rom og en slags Alice in Wonderland-følelse. Prosjektet representerer noe helt unikt og nesten som et kunstprosjekt har utformingen en identitetsskapende stedsopplevelse i et byrommet som tidligere var et slags ikke-rom. I motsetning til annen generell belysning gir dette prosjektet en følelsen av konsentrert belysning. Fint at vinkelen på mastene varierer og bidrar til romfølelse.


s. 24

Lyskultur Nr. 4 2018

Diplomer Norsk Lyspris 2018 - ÅPEN KLASSE

Bussterminal Sarpsborg Juryens begrunnelse:

EIER: Østfold Fylkeskommune Brukere/leietakere: Østfold Kollektivtrafikk / Storbyen, Kjøpesenter LYSDESIGN: Rambøll Norge AS, Architectural Lighting Design RIE: Rambøll Norge AS Arkitekt/interiørarkitekt/ landskapsarkitekt: Rambøll Norge AS LEVERANDØRER: Luminator AS (Reggiani, Vanpee, Imperial) INSTALLATØR: Conductor AS

fakta

En veldig enkel og effektiv måte å gjøre noe på et sted som i utgangspunktet er ganske trist. Profilen er spesialkonstruert for stedet med et konsept som er knyttet til lokale forhold. Den har en god, blå ledelinje i sekvens og som tydelig viser hvor du skal gå. Samarbeid med en kunstner i forhold til abstrahering av elva har ført til en god løsning. Det er fint utført og en interessant abstrakt med gode rytmer i nedlyset.

Foto: Frederik Friederichs

Norsk Lyspris 2018 - ÅPEN KLASSE

Pelléas og Mélisande Juryens begrunnelse:

EIER AV PROSJEKTET/PRODUKTET: Osram AS BRUKER/LEIETAKER: Træna Kommune LYSDESIGN: Bulut Büküm RIE: Ing. Rasmussen & Strand AS Leverandører: Osram, Vikørsta INSTALLATØR: Sinus

fakta

Veldig stemningsskapende og fascinerende scenografi. Her er det skapt noe helt spesielt med tradisjonelle armaturer anvendt på en spektakulær måte. Sykehus-belysning er brukt til å skape ulike stemninger og samspillet mellom brutalistisk arkitektur og scenografi fungerer godt.

Foto: Erik Berg


s. 25

Lyskultur Nr. 4 2018

Diplom Norsk Lyspris 2018 - ÅPEN KLASSE

Træna Urban Lighting Juryens begrunnelse:

EIER AV PROSJEKTET/PRODUKTET: Osram AS Bruker/leietaker: Træna Kommune LYSDESIGN: Bulut Büküm RIE: Ing. Rasmussen & Strand AS Leverandører: Osram, Vikørsta INSTALLATØR: Sinus

fakta

Juryen ønsker å berømme initiativet og prosjektdeltakernes vektlegging av lysdesign i utkantstrøk som en kvalitet i seg selv. Positivt at de har gjennomført prøvebelysning og vekket stor interesse blant innbyggerne. Et modig og eksperimenterende initiativ med lokal involvering, som høyner forståelsen for verdien av lys og lysdesigns betydning.

Foto: Bertine Tønseth

JURYENS SÆRPRIS BLE I ÅR TILDELT

Erik Selmer Juryens begrunnelse:

I helt særlige tilfeller kan juryen utdele en særpris til personer som faller utenfor prisens egentlige rammer. I år ble prisen tildelt Erik Selmer for hans innsats for norsk lysdesign over mange år. Erik Selmer har vært en nestor innen lysdesign i Norge og var Norsk Lyspris første vinner med Lærdalstunnelen i 2001.

Foto: Elise Sandvik

Norsk Lyspris 2018 - UNG

Hattifnatt

Løsningen henger godt sammen med konseptet og gjenspeiler en balanse mellom hard realitet og drømmende fantasiverden. Materialbruken skiller seg fra etablerte armaturer med et utforskende produkt med tanke på både form og materialitet.

EIERE AV PROSJEKTET/ PRODUKTET: Julie Sørensen og Elise Sandvik

fakta

Juryens begrunnelse:

Foto: Halvor Gudim


s. 26

Lyskultur Nr. 4 2018

Lys er IT Lysets Dag samlet over 200 personer i DogA, Design og Arkitektur Norge. Det var en rekke interessante foredrag som tok opp muligheter og utfordringer som lysbransjen står overfor. Lys er digitale systemer tett knyttet mot IT, noe som gir enorme muligheter. Flere nevnte tverrfaglig samarbeid som en nøkkel for å lykkes med denne innovasjonen. Andre temaer som flere snakket om var HCL og lysforurensing.

Daglig leder i Lyskultur, Katia V. Banoun, oppfordret til tverrfaglig samarbeid, og for Lyskulturs del nevnte hun spesifikt samarbeidet med arkitekter og designere. Hun introduserte Tor Inge Hjemdal.

Tor Inge Hjemdal, Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge, ønsket velkommen, og beskrev 70-20-10 modellen brukt for omstilling og innovasjon i bedrifter. Den beskriver 70 prosent på drift, 20 prosent på å utvikle eksisterende produkter og tjenester i bærekraftig retning samt 10 prosent på innovasjonsarbeid og eksperimentering. Han nevnte de 10 prosentene i form av disruptiv innovasjon, som må skapes ved tverrfaglighet. Hjemdal så på det som en forutsetning for å kunne innovere, ved å jobbe sammen og å jobbe på tvers. -Jeg ser også at lys er ekstremt viktig, og Human Centric Lighting er et nøkkelord, sa han.

Lysdesigneren Kerem Asfuroglu viste et par av mer enn 30 prosjekter han har vært med på i løpet av åtte år hos lysdesignfirmaet Speirs+Major. Han har nå startet eget firma. -Alle lysdesignere streber etter å skape atmosfære, sa han. Lysdesignere vil skape dramatikk, og Asfuroglu er opptatt av bruk av mørke og lys. Han uttrykte bekymring for lysforurensingen, og spesielt fra storbyer som London og Hong Kong. Han mente Oslo så ut til å kunne klare seg noe bedre. Asfuroglu har i det siste sett effekten av å snakke om lysforurensingen og å holde foredrag. Konversasjon får ting i gang (se også IDA: International Dark-Sky Association, grunnlagt 1988. www.darksky.org/ ). Kerem Asfuroglu er interessert i dynamisk belysning i det offentlige rom. -Det finnes mye ny teknologi, men fortsatt vet vi ikke i hvilken retning vi går. Det er LED som gjelder, jeg kan ikke huske sist jeg beskrev metallhalogen eller lysrør. Selv om LED er blitt billigere, og selv om vi kan bruke mer lys eller flere armaturer, er det ikke dermed sagt at vi bør gjøre det, sa han.


s. 27

Lyskultur Nr. 4 2018

Lightmakers hadde utstilling med produkter fra Trilux.

Louis Poulsens armaturer studeres nøye

LOG Utemiljø hadde utstilling

Glamox brukte VR og briller for å vise lysløsninger

Plexons utstilling


s. 28

Lyskultur Nr. 4 2018

Lysdesigner Thea Collett fra ÅF Lighting ledet konferansen, her med Kerem Asfuroglu

Country Manager Tord Christensen fra Signify ledet konferansen, her med Kine Angelo

Kine Angelo jobbet 15 år som interiørarkitekt før hun begynte på NTNU i 2010. Hun er opptatt av lys, farger og persepsjon. Hun viste en rekke visuelle eksempler der øyet oppfatter både farger og kontraster annerledes enn det er. Hun viste ulike scenarier med endring av fargen på lyset, eller endring av farge eller struktur på materialer og hvordan det oppfattes av øyet . Angelo er engasjert i det nordisk forskningsnettverket SYN-TES. -Man må alltid jobbe nøye med lyset, og ha kontroll på fargene, sa hun.

Octavio L. Perez jobber med forskning på lys for bedre helse. Han anbefalte high spectrum LED, med et ganske likt spekter som dagslys og er en pådriver for bruk av HCL. Han har gjennomført studier av effekten av lys gjennom øynene, både visuelle og ikke-visuelle. Både i forbindelse med helse generelt og med hensyn på nattesøvn. WELL building standard har en holistisk tilnærmelse til helse i bygde miljøer(https://standard.wellcertified. com/well). Det er i følge Perez den første byggestandarden som tar hensyn til Circadian lighting design. Han mente at standardene så langt er fokusert på energi og miljø, men overser helseaspektene. Han beskrev bruk av vertikalt lys 120 cm over gulvet i tillegg til lys på arbeidsflaten for å stimulere cirkadiske rytmer(vertical melanopic stimulus). -Naturen er modellen for HCL, og det handler ikke bare om estetikk, men fysiologiske effekter. IT må til for å implementere HCL, og IT kan bli den neste belysningsindustrien, mente han. Perez oppfordret belysningsindustrien til å være med og ta ansvar og ha bevissthet på helseaspektene i sin innovasjon. -Vi må ta i bruk det vi vet, selv om det også er noe vi ikke vet ennå, sa han.


s. 29

Lyskultur Nr. 4 2018

Kreativ belysning med LED-striper

Tord Christensen(til høyre) fra Signify hadde invitert Kristin Ruud, markedsdirektør i ATEA og Bjørn Andreas Wentzel fra Cisco til en samtale på scenen. -Vi har digitalisert belysningen, det er i byggene og langs veiene, overalt er det sensorer som samler data, sa Christensen. Signify med sine samarbeidspartnere er i gang med å utnytte mulighetene, blant annet med ATEAs nye kontor på Sola ved Stavanger(se egen artikkel). -80% av sensordataene vil gå i lysinfrastrukturen. Det satses på Lifi(bredbånd over lys), for Wifi vil ikke ha nok plass. Man installerer Lifi i undergrunnen i Asia, der vil ikke wifi virke, sa Christensen. -Alle snakker om smarte bygg, og kan vi bygge det kuleste bygget i verden? Vi er leverandør av IT infrastruktur, og vårt kontor på Sola er et et levende laboratorium, og vi vil drive utviklingen, ikke bare se på andre. Det er også et kulturprosjekt og et hjem for ATEA. Bygget lærer seg brukervaner, og alle ansatte har en personlig assistent app som gir info: Er det kø i kantinen, eller er bussen du pleier å ta forsinket. Vi ikke ser på lys kun som lys, men også formidler av data. Vi ønsker å tilrettelegge for aktivitet, kreativitet og innovasjon. Vi jobber med å bryte mønstre, endre vaner, og skape andre måter å jobbe på, sa Ruud. -Multidisiplinært samspill er en forutsetning for å skape nye og bedre løsninger. Cisco i Norge er 600+ personer, med mye innovasjon, og ekstremt multidisiplinært. Noen har spådd at aktører som Cisco overtar lysbransjen, vi håper ikke det, men vi vil gjøre dere gode og ønsker et samarbeid, sa Bjørn Andreas Wentzel. -De som eier byggene vil optimalisere byggene, og leietagere kan se sin bruk. Man ser antall personer i bygget og bevegelsesmønstre. Håndtering av data og eierskap til alle disse dataene er noe vi må fokusere på. Man kan gjøre tilgjengelig data som er av offentlig interesse(personvern ivaretatt). Stavanger by offentliggjør sine data, og ber om å få nye løsninger tilbake, sa Wentzel.

2018 2019

Alt du trenge

r når du skal

Les mer i vår nye katalog eller på vår hjemmeside.

08

PROFILER

11

belyse med

61

LED-STRIPER

LED-striper

81

STYRING

www.lysko mpon

enter.no

106

INSPIRASJON

1/2018

Bruk av LED-striper blir bare mer og mer populært, både i private hjem, offentlige bygg og næringsbygg. Her kan du få et diskret, indirekte lys eller fremheve detaljer, både innendørs og utendørs. Finn mer informasjon, bilder og løsninger på vår hjemmeside:

www.lyskomponenter.no

Lyskomponenter AS Sagmyra 2A, 4624 Kristiansand tlf.: 38 00 36 36 // salg@lyskomponenter.no // www.lyskomponenter.no


s. 30

Lyskultur Nr. 4 2018

Hvorfor lysdesigner? Peter Schmidt Selmer-Eide er Lysdesigner BA, MNL og leder for Oslo-kontoret til svenske Rebel Light. Han er førstemann ut til å svare på noen spørsmål bladet Lyskultur stiller til lysdesignere. Hva var grunnen til at du ble lysdesigner? Jeg hadde tidligere jobbet med lys på scene og event, og hadde behov for mer kunnskap om lys og lyssetting. Jeg var ikke nødvendigvis opptatt av at det måtte være scene, men jeg var heller ikke opptatt av arkitektur og våre bygde omgivelser på den tiden. Dypere praktisk og teoretisk kunnskap om lys var hovedmotivasjonen min. Hvordan er arbeidsdagen din, og hva er det beste med den? Arbeidsdagen min er svært variert og inneholder prosjektmøter, administrative oppgaver, demonstrasjonsmøter og festlige events (aka. fest). Det er nok møtene med andre, hvor vi kan diskutere løsninger og lys som medium, og som er knyttet opp til designprosessene i utvikling av våre omgivelser, som jeg liker best. Når vi er dypt inne i de store designprosessene hvor vi takler menneskers behov er jeg veldig tilfreds med tilværelsen. Hvorfor er profesjonen lysdesigner så viktig? Det er som jeg er inne på over her. Vi bygger og utvikler for å tilfredsstille våre behov som mennesker. Hvordan helheten til slutt blir til ved bruk er kanskje en av de største utfordringene vi har, da vi ikke designer for roboter. Vi må da ta hensyn til en svært variert palett, hvor behovene vi skal tilfredsstille er utfordrende å finne. Vi kan med vårt perspektiv bringe inn en del i den store helheten, som så kjent er større enn summen av delene. Har du noen anbefalinger til andre som vil bli lysdesignere? Det finnes jo mange veier til Rom, og jeg liker den akademiske og praktiske utdannelsen ved USN, hvor jeg gikk. Jeg personlig liker tanken på å bygge på lysdesignutdannelsen med en master i et annet designfag for å utvide designkompetansen med andre innfallsvinkler. Da kan vi virkelig bidra i de store designprosessene sammen med andre profesjoner.

Peter Schmidt Selmer-Eide

Hva kreves for å bli en god lysdesigner? God design mener jeg defineres ved at man klarer å tilfredsstille de faktiske behov i hvert enkelt tilfelle, og på en universell måte. Å bidra til å finne disse behovene, og så tegne en løsning som noen kan bygge og hvor resultatet bidrar til denne tilfredsstillende løsningen er det som kreves. Veien fra et abstrakt problem til en helt konkret løsning er øvelsen vi må mestre.

Prosjektet Røverstaden i Oslo har Rebel Light gjort i samarbeid med Light Bureau AS, foto: Arve Olsens. 32

Lyskultur Nr. 4 2018


s. 33

Lyskultur Nr. 4 2018

Fremtidens kontorbygg er smarte Da Atea tok i bruk sitt nye avdelingskontor i Stavanger-regionen 1.oktober, var det ikke bare et kontor som åpnet, men verdens smarteste lab. Bygget skal fungere som en levende lab hvor de kontinuerlig vil implementere den nyeste teknologien og fungere som et levende testmiljø i størrelse 1:1. Sola Airport Arena har implementert mange av de aller siste teknologiene som er på markedet, og belysningen skiller seg også ut. Det er Signify (tidligere kjent som Philips Lighting) som har stått for levering av den, og de har blant annet brukt 3D printede armaturer for å oppfylle Ateas ønsker til kontorbelysningen. ”Ved å 3D printe en del av armaturene forkorter vi design- og produksjonstiden betraktelig, og sikrer at armaturet lever opp til de ønsker og behov som Atea har” uttaler Tord Christensen, Country Manager hos Signify i Norge. ”Armaturene i bygget er tilknyttet løsningen Interact Office, som er en del av vår IoT-plattform. Løsningen er basert på Power-over-Ethernet, noe som betyr at strøm tilføres via ethernet kabelen til hvert armatur. Switcher fra Cisco bidrar til å forsyne armaturene med strøm og kommunikasjon, og er en del av byggets IT-nettverk. Dermed blir det en enklere installering og LED-teknologien bidrar til et veldig lavt strømforbruk.” fortsetter Tord Christensen. Armaturene har sensorer med funksjonalitet som samler data, og kan bidra til å skape det mest optimale arbeidsmiljøet for medarbeiderne. Ved hjelp av en app kan medarbeiderne selv tilpasse lyset til sine personlige behov, takket være den intelligente belysningsløsningen. I tillegg vil lyset selv regulere seg ut fra mengden dagslys som strømmer inn gjennom vinduene. I piazzaen, eller fellesområdet som huser kantinen og avslappingsområder, er det installert Human Centric Lighting, som betyr at lyset tilpasses menneskets døgnrytme. Lyset avspeiler hvilken tid på dagen det er, og øker produktivititet og konsentrasjonsevne. De forskjellige sonene for arbeid og avslapping er tydelig markert ved hjelp av belysningen. Løsningen gir også mulighet for å optimalisere utnyttelsen av kontorene. Systemet kan også integreres med Outlook og bookingsystemer, slik at man for eksempel kan se hvilke rom som er ledige og kan reservere møterom via en app. Wayfinding kan

også tilbys via sensorer i armaturene, for å hjelpe medarbeidere til å finne frem i bygget med hjelp av appen, for eksempel til nærmeste ledige møtelokale eller kantinen. ”Brukerne skal alltid være i fokus, og i et smart bygg vil det være overordnet enhver teknologisk installasjon. Vi er derfor veldig fornøyde med lyset i vårt nye kontorbygg, og evnen det har til å skape ’rom i rommet’. Det er viktig for oss at bygningen har den beste og nyeste teknologien, og at den er grønn. Koblingen mellom Smart og miljøvennlig/bærekraftig er tett slik vi ser det, og det at bygget vårt sertifiseres som BREEAM Excellent bekrefter nettopp dette. LED-lyset og den intelligente styringen av lyset hjelper oss ytterligere til å oppnå dette. Ved å ha en konvergert infrastruktur sikrer vi at bygningen også i fremtiden kan holdes oppdatert og tilpasses nye teknologier” forteller Espen Riska, direktør i Atea Stavanger. Signify ble det nye firmanavnet til Philips Lighting 16. mai 2018. Den juridiske navneendringen i Norge skjer primo 2019.


s. 34

Lyskultur Nr. 4 2018

Fra Leangen isbane

Trondheimsfirma med smart lysstyring for veier og idrettsanlegg Firmaet LuxSave ble etablert i Trondheim i 2010. ­ De to gründerne hadde en idé, og så muligheter for å designe intelligente lysstyringsløsninger de fant at manglet i markedet. -Jeg startet firmaet sammen med en kollega som hadde jobbet med belysning tidligere, sier Jarl Karlsen, som er sivilingeniør i datateknikk og tidligere har jobbet ved Sintef i Trondheim. -Jeg har min bakgrunn fra Vegteknikk, og lys og styring var et beslektet område. Vi så det var et marked og et behov for mer kontroll og styring av veilyset. Tidligere var styringen enkel og kun basert på fotoceller, og uten intelligente løsninger involverte det også mange arbeidskrevende prosesser som vi så kunne forenkles med mer avanserte løsninger. Vi ser på oss som en aktør i markedet som bidrar til både å effektivisere energiforbruket og å forenkle arbeidsprosesser i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgraderinger, sier Karlsen. -For å få kontroll over en installasjon, må man vite hvor alle armaturer er og hvilken type de er. Mange må gjøre en kartlegg­ ing av installasjonene, og noen kunder har veldig få data. En god

del data blir generert fra flyfoto som et godt utgangspunkt, og det finnes også data fra kraftverkene. Første fase å kvalitetssikre data, og i systemet vårt ligger det muligheter for å lage en fullstendig modell. Erfaringene er at en del kommuner har en nøkkelperson eller lokal entreprenør som har all kunnskapen, og hvis denne slutter mister man mye informasjon, sier kollega Jarl Holme. -Vi har kunder som bruker systemet på forskjellige måter, fra ren lysstyring, som et verktøy for teknikerne eller for å få oversikt over hva de har av infrastruktur. Andre bruker det som et totalverktøy, med tilbakemeldinger fra publikum, og generering av arbeidslister for vedlikehold, fortsetter Holme. -Vi jobber med smart city løsninger, og vi dekker alle deler av verdikjeden, både selve styringen av lyset og en database for håndtering av status for samtlige lyspunkter, lagring av drifts­ data eller nøyaktige feilmeldinger med lokalisering av feilen. Eier har mulighet til å forvalte sin infrastruktur på en god måte og med databaselagring. Det blir heller ikke personavhengig fordi informa­sjon om infrastrukturen og alle data finnes i databasen. ­ I systemløsningen har vi detaljerte data om de enkelte


s. 35

Lyskultur Nr. 4 2018

­ rma­turene, logger driftstid, når de var skiftet sist og hvilken a type de er, sier Karlsen. LuxSave har også lysstyring for idrettsanlegg. Systemet består av en styringsenhet som enkelt monteres av en elektriker i styringsskapet på banen. En enhet kan styre inntil tre lyskretser. Tenning og slukking er brukerstyrt og gjøres fra PC, smarttelefon eller nettbrett. Flere brukere kan ha rettigheter til å tenne og slukke anlegget og ved behov ta direkte kontroll over belysningen ved bruk av smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Om man ønsker å kunne styre hele eller deler av lyset direkte fra anlegget kan det også settes til å bli styrt av sensorer eller brytere på egen­ definerte tidspunkt. Dette gjør at man kan definere klokkeslett hvor kunder kan benytte seg av anlegget og samtidig garantere at lyset kun er på ved aktivitet, som er en nyttig egenskap ved for eksempel lysløyper eller idrettshaller. -Vårt system for smart styring av idrettsanlegg kan omfatte alt fra en fotballbane til større anlegg. Det kan settes opp tilpasset og svakere lys for trening, sterkere for kamp. Det kan programmeres ulike scenarier, og klubber og lag legger inn sin aktivitetskalender eller den hentes automatisk fra Norges fotballforbund, sier Karlsen. Lyset kan skrus av eller det kan settes automatisk til treningslys når kampen er slutt. Det er riktig lys når det behøves, sparer energi og naboene slipper irritasjon over unødig lysbruk.

På Bygdøy i Oslo er det levert et Luxsave system for idrettsbaner, og brukes på alt fra alt fra eliteserie til treningsbaner. Treningsanleggene til Rosenborg ballklubb på Salmarbanen og Abrahallen har installasjoner, og Byåsen Breddefotball har også auto­matisk lysstyring på sine kunstgressanlegg. Clausenengen Fotballklubb i Ålesund har styring av lyset to ­haller og Kristiansund ballklubb har styring for sin hovedbane, som også er tilrettelagt for TV overføring. -De er de samme enhetene som brukes, men med ulikt oppsett. Med en utvidelse av sportsproduktet kan vi styre flerbrukshaller, med treningslys i en del og kamplys i en annen del samtidig. Stjørdal kommune styrer nå tre av sine flerbrukshaller med dette systemet, både lys, lås, ventilasjon og varme. Vi kan i utgangspunktet styre alt det går strøm igjennom. Våre løsninger sitter på brytersiden, og kan enkelt kobles sammen med SD anlegg. Luxsave har utviklet både programvaren og elektronikken, sier Jarl Holme. Tekst: Halvor Gudim

LuxSave har flere store installasjoner, både i Norge og utland­ et. Systemet deres styrer ca 170 000 gatelys i Stockholm og nesten 80 000 lyspunkter i 12 kommuner i Rogaland, hor det hele driftes av Lyse Elteknikk. Systemene er så detaljerte at rapporter kan hentes ut ned på armaturnivå, slik at deling av kostnader og oversikt over hvor mye hver kommune skal betale er lett tilgjenge­lige. Det finnes muligheten for å ta ut rapporter som viser forbruket separat delt opp på kostnadspunkter, for eksempel for for idrett, gatelys, busskur eller Statens Vegvesen innen hver kommune også.

Styring og overvåking fra smarttelefon og nettbrett

Stockholm sentrum, foto: Halvor Gudim


s. 36

Lyskultur Nr. 4 2018

1

2

3


s. 37

Lyskultur Nr. 4 2018

1. - 2. Glasblåser i dag og før | 3. Glasskupler av Maud Gjeruldsen Bugge | 4. Kennedy Center Concert Hall, Washington. Tekstgrunnlag: Hadeland Glassverk, tilrettelagt av Halvor Gudim. Foto: Hadeland Glassverk

Tar med seg den unike historien, og ser framover Hadeland Glassverk ble etablert i 1762, og er Norges eldste eksisterende industribedrift. Fra 1800-tallets parafin lamper og frem til dagens slepne krystallkuler i utallige farger og mønster, er kursen holdt stødig gjennom mer enn 250 år. Hadeland Glassverk har vært nøye på å ta vare på sin unike historie. Med cirka 33 000 former i arkivet kan de reskape omtrent alt av klassikere som har blitt produsert tidligere. Samtidig har glassverket en mengde nye prosjekter gående, og øker staben for å jobbe med glass og lys.

Porselænsfabrik har vi muligheten. Vi kan produsere utallige variasjoner av re materialer, sier hun. Det bygges nå en 1500 kvadratmeter «Hub» i de gamle fabrikklokalene på Hadeland Glassverk. Dette vil bestå av butikk, showroom og Workspace hvor man kan komme som privatperson, interiørdesigner, lysdesigner, arkitekt etc og se og jobbe med glass, belysning og belysningsprosjekter i sitt rette miljø. Showrommet/butikken skal stå klart i løpet av februar/ mars 2019. -Du kan jobbe med oss og benytte deg av vår kompetanse på belysnings- og glasskunstprosjekter og snakke direkte med glassblåserne i glasshytta, inviterer hun.

-Vi ønsker å gjenoppta og videreutvikle Hadeland Glassverk sin posisjon som ledende på belysning og utsmykning/glasskunst i Norge og internasjonalt. Tidligere var Høvik Lys og Høvik verk en del av Hadeland Glassverk, og på 50-, 60- og 70-tallet var Hadeland Glassverk en av Norges største leverandører av belysning, med leveranser til svært mange offentlige bygg i Norge. De senere årene har ikke belysning vært et fokusområde for Hadeland Glassverk, men det er besluttet å gjenoppta forretningsområdet da Hadeland opplever stor interesse fra markedet, sier salgsdirektør i Hadeland Lights, Anette Qvale Patrocollo. -Hadeland Glassverk har levert belysning til hoteller, konserthaller, rådhus og Storting. Den fantastiske lysekronen i Den Norske Opera i Oslo er et av de mest kjente prosjektene, men vi har også levert lysekronene i konserthallen i The Kennedy Center i Washington DC og til Kaffebrenneriets nye kaffebar i Bjørvika. Spekteret er stort, og lampene som skal produseres i dag er både gamle modeller fra vårt unike arkiv og nye modeller designet av dagens designteam, sier hun. -Vi har en sterk merkevare, og det er “ingen” som ikke har hørt om Hadeland Glassverk. Vi jobber med skreddersydd design til alle type behov innenfor belysning og utsmykning. Arkitekter og andre profesjonelle aktører kan komme og jobbe direkte med glassblåserne hos oss. Vi merker stor etterspørsel allerede – norsk design er veldig i tiden, både i Norge og internasjonalt, legger Patrocollo til. -Framover ønsker vi å jobbe bredt med både B2B markedet og B2C markedet. Vårt fokus er samarbeid med interiørarkitekter og lysdesignere på ulike prosjekter innenfor hotell og restaurantbransjen, offentlige bygninger, hus og hyttemarkedet, utebelysning og glasskunst i hele landet. Vi lager spesialtilpasset utsmykning produsert på Hadeland Glassverk til alle typer prosjekter innenfor bedriftsmarkedet, forhandlermarkedet og privatmarkedet. Vi ønsker gi kundene sine skreddersydde løsninger. Sammen med Hadeland Glassverk og Porsgrunds

4


s. 38

Lyskultur Nr. 4 2018

PROSJEKTER I 2018 ER BLANT ANNET: • 250 Krystallkuler til Nordens største H&M butikk som åpnet i Karl Johans gate 14 i Oslo i november 2018 • Arkiv kupler til 2 Kaffebrenneriet utsalg • Amerikalinjen – stort boutiquehotell på Jernbanetorget, tidligere hovedkontoret til Den Norske Amerikalinjen, levert belysning og glass lik det som ble levert på 50 tallet • Sandvikalykten – utebelysning til Sandvika i Bærum Kommune • Høyskolen Kristiania – Glasskunst

TIDLIGERE PROSJEKTER: • Hadelands lange vei i produksjon av belysningsglass fra lysestaker fra 1765, til 1800 tallets gedigne oljelampeproduksjon, til elektrisitetens ankomst med belysningsglass og elektriske lamper både i samarbeid med Høvik Verk og under egen signatur har vært skiftende i takt med tid og behov. • Hadeland Glassverk har lange tradisjoner for god design og høy kvalitet, noe som har ført bedriftens navn og renommé langt utover landegrensene. • I 1965 bevilget regjeringen 500 000 kroner som gave fra Norge til det nye Kennedy-senteret i Washington. John. F. Kennedy Center for the Performing Arts, en gave bestående av 11 store lysekroner og 60 vegglamper produsert av Hadeland Glassverk og Høvik verk i samarbeid. Kilde: «Vel Blåst» R.P. Amdam, T.J. Hanisch, I. Pharo • Hadeland levert lysekroner og lamper til mange andre betydelige bygg; I slottets lille spisesal, Operaen i Oslo, Oslo Rådhus, kirker, hoteller, restauranter, skoler, rådhus og kontorbygg, for ikke å glemme så nær som alle låver, utedoer, fjøs og uthus i det ganske land

Sparebank 1, Oslo.

fakta

Fra Våler nye kirke, design av arkitekt Espen Surnevik


s. 39

Lyskultur Nr. 4 2018

-Dette er jo utrolig spennende! Vårt team vil i løpet av første halvår 2019 bestå av 3 designere, lystekniker, 4 selgere, en digital media ekspert og meg selv. Vi er ekstra stolte av å ha med oss Maud Gjeruldsen Bugge som har vært med Porsgrunn Porselen og Hadeland Glassverk i snart 30 år og tegnet mesteparten av servise og glass som er produsert. Hennes siste store prosjekt var i samarbeid med Snøhetta den store lysekronen i Operaen, sier salgsdirektør Anette Qvale Patrocollo ved Hadeland Lights entusiastisk.

RS PRO Connect 5100 Sensorarmatur med Bluetooth og meshteknikk som gir mulighet for enkel, fleksibel og rask sammenkobling av flere armaturer.

um

r: me

Eln

Hos Kaffebrenneriet.

Fra Hadeland Lights Archive Collection.

John er en av 20 sensorspesialister hos Vilan i Sverige og Norge. Vi er tilgjengelige når du behøver support eller hjelp med prosjektering og lysberegning. tlf: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no

0

957

332


s. 40

Lyskultur Nr. 4 2018


s. 41

Lyskultur Nr. 4 2018

TRI-PROOF D

En rasteplass du ikke bare kjører forbi

ARMATUR

Foto: Suldal Foto

Rasteplassen Ostasteidn dukkar opp på vestsida av Sandsfjorden, rett etter Sandsfjordbrua. Utsiktspunktet ligg i eit landskap der den norske kunstnaren Lars Hertervigs henta motiva sine frå, og arkitekturen på plassen er inspirert av kunsten til Hertervig. Ei gangbane fører til sitteplassar som vender mot nord med nydeleg utsikt innover Sandsfjorden eller til ein benk ved knausen med naturleg le for nordvesten. Arkitekten ønska å skape ei ledelinje av lys frå parkeringa til servicebygningen. Lyslinja dannar saman med dei opplyste dørblada på bygget ei kontinuerlig navigerbar effekt. Lars Hertervig ble født 16. februar 1830, på Borgøya, Tysvær ved Haugesund, og døde 6. januar 1902, i Stavanger. I sine naturmalerier tolker han en inderlig og undertiden ekstatisk naturopplevelse som setter ham i en særstilling i norsk landskapskunst. Han skapte mektige synteser av vestlandsnatur, dystre dramatiske uværsstemninger uttrykt i en personlig form av stor intensitet. Kilde: SNL

GARASJE ARMATUR TRI-PROOF D armaturet har ett meget fleksibelt bruksområde og passer like godt i en butikk som på ett lager eller i en garasje. TRI-PROOF D Kommer med hurtigplugger på begge sider.

LED 60W • 3000K • 140lm/W • IP66

fakta

✆ 22 67 20 00 BYGGHERRE: Statens vegvesen BELYSNINGSLEVERANDØR: LED Linear/Fagerhult Belysning AS CUSTOMER: Helgevold Elektro ARKITEKT/LYSDESIGN: K A P Kontor for Arkitektur og Plan as

www.lhc.no

STED: Sandsfjorden, Ryfylke,

Siden 1997


s. 42

Lyskultur Nr. 4 2018

Nye anbefalinger for Human Centric Lighting

Av Lars-Fredrik Forberg, konseptansvarlig for Human Centric Lighting i Glamox.

Mark Rea, professor ved Lighting Research Centre (LRC) i USA.

Under et HCL-seminar arrangert av Glamox la Professor Mark S. Rea frem et forslag til en konkret anbefaling for Human Centric Lighting utarbeidet av en amerikansk arbeidsgruppe. - Er bransjen klar for en slik anbefaling, utfordret Rea. Belysningsbransjen og forskermiljøet har i de siste årene forsøk å kartlegge ikke-visuelle effekter av belysning, dvs. hvordan lys virker inn på vårt humør, døgnrytme, prestasjonsevne og velvære. Kunnskapen om disse effektene skriver seg flere hundre år tilbake, men det var med oppdagelsen av ganglioncellene i 2002 1 at forskningen virkelig skjøt fart. Sammen med introduksjonen av LED og nye styringssystemer har belysningsindustrien brandet dette inn i et konsept kalt Human Centric Lighting (HCL).

automatisk, men om man oppholder seg mye innendørs i lavere belysningsstyrker kan man miste oversikt over døgnet og man blir trøtt og uopplagt. Inntil nå har det ikke eksistert en internasjonal standard for hvordan man prosjekterer HCL-løsninger. En tysk industrinorm ² har laget anbefalinger for hjem, skole, helse, kontor og industri som bransjen ennå ikke har tatt ordentlig i bruk, mens CIE ikke har gitt noen anbefalinger ennå. Den aller nyeste publikasjonen er Licht.de sin “Guide to Human Centric Lighting” ³

Mangler internasjonal standard Lys på netthinnen er den viktigste eksterne tidsgiveren vi har for å synkronisere døgnrytmen vår med omgivelsene, dvs. hvor vi er på kloden. Vår indre klokke har et biologisk døgn som er litt lengre enn 24 timer slik at vi trenger litt lys hver dag for å resette klokken vår. B-mennesker kan ha døgnrytmer lengre enn 25 timer. Å tilbringe dagen utendørs gir denne synkroniseringen

Netthinnen i menneskeøyet har tre fotoreseptorer: Tapper som er fargesensitive, staver som er følsomme ved svakt lys, og ganglieceller som er mest følsomme for blått lys.

1. Brainard, G.C., et al., Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. J Neurosci, 2001. 21(16): pp. 6405-12. Thapan, K., J. Arendt and D.J. Skene, An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod, noncone photoreceptor system in humans. 2. DIN 67600 Biologically effective illumination - Design guidelines 3. “http://en.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1809_lw21_E_Guide_HCL_web.pdf J Physiol, 2001. 535(Pt 1): pp. 261-7.


s. 43

Lyskultur Nr. 4 2018

Amerikansk arbeidsgruppe På et seminar arrangert av Glamox 1.november i år presenterte Mark Rea, professor ved Lighting Research Centre (LRC) i USA, resultatene fra en arbeidsgruppe nedsatt av Underwriters Laboratory - «Recommended practice for the Measurement and Application of Light in Support of Circadian Entrainment». Arbeidsgruppen består av deltagere fra amerikanske belysningsindustri, standardorganisasjonen UL og forskere. Rea begynte foredraget sitt med å utfordre tilhørerne. - Er vi klar for en standard, eller i det minste en anbefalt praksis når det gjelder cirkadiansk effektivt lys? Rea viste til studier fra LRC som dokumenterer positive effekter av et nøye timet, intensivt og kaldhvitt lys på søvnmønster og våkenhet hos ubåtsoldater ⁴ , på agitasjon og depresjon hos demente og blodkreftpasienter, og på søvnmønster, vitalitet og depresjon hos kontoransatte ⁶ . Anbefalingene er i utgangspunktet enkle og intuitive – gi mennesker mye lys om dagen og lite lys på kvelden. Men spørsmålene som må besvares er hva er mye og hva er lite? Og videre - hvor, når og hvor lenge?

denne tabellen kan den prosjekterende beregne riktig vertikal belysningsstyrke basert på valgt armatur, og lage en anbefaling for varighet. Man kan i prinsippet legge seg på en lavere belysningsstyrke enn anbefalingene, for eksempel for å spare energi, men da må eksponeringstiden økes. Innstillingene kan verifiseres ved å bruke et vanlig luxmeter, montert vertikalt i høyde med øyet, og som dermed måler fotopiske lux. Et viktig poeng er at man enda ikke vet alle effektene av lys på døgnrytme, humør og produktivitet. Men forskningen vet nok til å skille mellom viktige og uviktige elementer. En anbefaling må derfor også inneholde mulige usikkerheter. Dernest er det opp til de som prosjekterer lyset å bruke kunnskapen (og usikkerhetene) riktig.

Må ta høyde for mer enn intensitet For å kunne designe et innendørs belysningsanlegg som tar hensyn til de ikke-visuelle effektene må man derfor ta høyde for mer enn bare intensitet, som har vært fokus i dagens norske belysningsnorm. Man må også stille inn lysets fargespektrum, når på dagen og hvor lenge. Til siste har lysfordelingen mye å si, siden de lysfølsomme ganglioncellene sitter i øyet. Angående varighet viser Rea til en studie ⁷ som viser at minimum 2 timer med dagslyseksponering hver dag er nok for å kunne endre kronotypen, dvs skyve døgnrytmen i riktig retning. Videre har LRC ⁸ vist sammenhengen mellom circadiansk lys (lys tilpasset ganglioncellenes følsomhetskurve) og melatoninsuppresjon, dvs hvor mange prosent mindre søvnhormoner i kroppen, forårsaket av lyseksponeringen. 30% melatoninsuppresjon vil være nok for å oppnå samme effekt som dagslys på døgnrytmen. Til sist spiller lysets retning en viktig rolle. Lys direkte ovenfra er lite effektive for å treffe netthinnen, derfor anbefales lys forfra eller skrått ovenfra.

ULs anbefaling for belysningsstyrke for dagslyseksponering for å oppnå 30 % melatoninsuppresjon – nok til å oppnå en positiv effekt på døgnrytmen.

- Vitenskapen kan ikke svare på alt, men vi vet nok til å kunne gi et godt anslag på hvor mye og lite lys som er gunstig til hvilket tidspunkt, sted og varighet, sa Rea.

ULs anbefaling ULs anbefaling er å legge til rette for rundt 250 lux vertikalt daglys i to timer på morgenen for å få den beste effekten på døgnrytmen. Tar man denne anbefalingen innendørs er utgangspunktet ca. 250 lux vertikal belysningsstyrke, 5000 K, indirekte belysning i 2 timer. UL har videre laget en tabell for å oversette dette til andre spektrum og lysfordelinger, fremdeles med den samme varigheten. Med utgangspunkt i

ULs tabell for ulike spektrum, intensiteter og lysfordelinger ved innendørs belysningsanlegg.

4. Young CR, Jones GE, Figueiro MG, Soutière SE, Keller MW, Richardson AM, Lehmann BJ, Rea MS. At-Sea Trial of 24-h-Based Submarine Watchstanding Schedules with High and Low Correlated Color Temperature Light Sources. Journal of Biological Rhythms, 2015; 30(2):144-154. 5. TAILORED LIGHTING INTERVENTION FOR ALZHEIMER’S PATIENTS AND ITS EFFECTS ON SLEEP, MOOD AND AGITATION, Figueiro MG1 , Kalsher M1 , Plitnick B1 , Rohan C1 , Rea MS1 1 Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, 2 Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY 6. Figueiro M.G., Steverson B., Heerwagen J., Kampschroer K., Hunter C.M., Gonzales K., Rea, M.S. (2017). The impact of daytime light exposures on sleep and mood in office workers. Sleep Health; 3(3):204-215 7. Roenneberg and Merrow 2007 8. Rea MS, Figueiro MG, Bierman A, Hamner R. Modelling the spectral sensitivity of the human circadian system. Light Res Technol. 2012;44(4):386-396


s. 44

Lyskultur Nr. 4 2018

Foto: Jan Erik Meldgaard

Skaper trygghet og gir en opplevelse Bøkfjordbrua er en veibru som krysser Pasvikelva i Sør-Varanger i Finnmark. Brua på nye europavei E105 er blitt et landemerke med sin nye belysning. Tanken med konseptet er å lage en opplevelse for bilister, syklende og gående, fra Kirkenes til Storskog. Skape noe positivt i mørketiden. Alt starter med rundkjøringen i Kirkenes. Identiteten til den samiske befolkningen gjenskapes med en lavvo, der kun søylene i lavvoen midt i rundkjøringen er lyssatt, og en lysstråle skaper et innvendig teppe i lavvoen. Når man fortsetter turen mot grensen passerer man underganger og vakre rasteplasser, som punktopplevelser i form av lysskulpturer eller lyssatte elementer Noen av disse elementene er belyst med samme tema, som med nedtonede effekter skaper en trygghet for de som ferdes der. Elementene er gjentatt i tunnelen før man kommer til broen som er selve diamanten i veistrekningen, og har også blitt en turistattraksjon. Den monumentale konstruksjonen er arki­tektonisk belyst og gir nærmest en 3D effekt på broelementene. Det hele tar deg så videre mot grenseovergangen til Russland. Det arkitektoniske lysanlegget gir en trygghet for de som ferdes gjennom mørketiden, særlig de myke trafikantene. I tillegg til den visuelle effekten den blå fargen gir. Lysanlegget som er levert av Signify består av effektbelysning, i tillegg til den funksjonelle belysningen i tunnelen.


MULTISYSTEM

Lavvolts skinner med magnetiske armaturer Lavvolts skinner med magnetiske armaturer og tilbehør. Den minimale designen gjør det mulig å bruke systemet i mange forskjellige applikasjoner og gir store muligheter for visuell og estetisk utforming. Systemet kan monteres både nedhengt, utenpåliggende og innfelt. Tilgjengelig i sort og hvit med mye tilbehør.

www.vanpee.no

firmapost@vanpee.no

64 83 82 80

Vestvollveien 6E 2019 Skedsmokorset


s. 46

Lyskultur Nr. 4 2018


s. 47

Lyskultur Nr. 4 2018

LYS blir FORM Dette er tilbakeblikk på utstillingen i Steinkjer Kunstforening, november-desember 2017 av kunstner Anne Kristin Myrseth og arkitekt Barbara Szybinska Matusiak med spesielt fokus på Barbaras dagslysinstallasjoner. Dagslyset omfavner og berører alt; den nære bakken, de fjerne fjell, alle busker og trær og alle slags levende organismer i alle former og farger fra mikroorganismer til store pattedyr, inkludert oss mennesker. Med mennesker følger alt det som vi lager og setter i stand, i særdeleshet våre hus.

Vindu Husene er laget av materie som ikke er transparent for lys, lyset er avvist, reflektert tilbake til naturen, til skyene, til den blå himmel og videre til universet. Det er bare gjennom lysåpningene, nemlig vinduene, at dagslyset får mulighet til å komme inn, bare vinduene ønsker det velkommen og gleder seg til å slippe det inn. Er det ikke derfor vi liker vinduene våre så godt? Gjennom vinduet kan vi også observere hva som skjer ute, vi kan se landskap og himmel, og vi holder kontakten med universet, bevisst eller ubevisst.

Av Barbara Szybinska Matusiak

Et vindu har som oftest en rektangulær form, noe som er et resultat av praktisk-metodisk effektivisering som har funnet sted i en mangehundreårig utvikling av bygningsmetoder, en del av byggeskikk. Sånn sett vitner vinduet om den teknologiske utviklingen på den tiden det ble produsert og satt inn i huset. Vinduene i Steinkjer Kunstforenings hus, den gamle Kommandantboligen, er laget med rammer av tre. Vindusflaten er delt i små ruter, noe som var vanlig på den tiden huset ble bygget. Det var ikke mulig å produsere glassflater i vinduets størrelse. De små rutene slipper inn lyset uavhengig av hverandre. Hvor mye lys enhver rute slipper inn er avhengig ikke bare av dets størrelse men også av dens plassering, for eksempel slipper de øverste rutene oftest inn mer lys enn de nederste, siden de «ser» mer av himmelen. Det som måtte befinne seg på utsiden av vinduet, for eksempel fjell, bygninger, trær eller et utkraget tak, kan skjerme ruten mot himmellyset og redusere lysinnslippet.

Det naturlige lyset i vinter Dagslyset fremstår for oss som en blanding av mykt, svakt og diffust himmellys og sterkt og skarpt sollys. Sollyset kan også være svakt og varmt når sola står lavt over horisonten. Dagslyset er sterkest midt på dagen, mye sterkere enn hvilket som helst lys laget av oss mennesker, dagslyset er helt suverent. løpet av


s. 48

Lyskultur Nr. 4 2018

gardinen og veggen eller vinduskarmen. De vil også presse seg gjennom ethvert hull i gardinen. Lysformene vil legge seg på vinduskarmen eller andre horisontale flater; om det blir mange av dem, vil noen falle ned på gulvet. Dagslyset vil seire! Dagslyset vil fylle stadig mer og mer av rommet. Men mengden av energi som dagslyset har om vinteren er begrenset, tempoet til lysformproduksjonen avtar når kvelden nærmer seg. På kveldstid overtar det elektriske lyset fullstendig. Om morgenen må hele prosessen begynne på nytt, den starter sent og sakte, og tempoet tiltar litt etter litt, midt på dagen har den full kraft for å gradvis minke igjen mot kvelden. Det hender at et vindu blir tildekket nokså permanent, slik det skjedde med det venstre vindu i inngangsrommet i Kommandanthuset. Det at vinduet ikke er fjernet, bare tildekket, gir et håp om at vinduet blir brakt tilbake til livet en dag… Barbara har laget et reminisensbilde av dette vinduet nøyaktig der hvor det er. den lange vinteren opplever vi ofte et tungt skydekke og mye fuktighet i luften. Tankeeksperiment Forestill deg at ved en mirakuløs prosess blir den tunge og våte lys-tåken omgjort til en slags solid lysmaterie, og at denne materien er trykket ned mot bakken og alt som er. Det finner sin vei inn i husene, det vil trenge gjennom vindusglass som er transparent for lys. Det vil oppstå en kamp mellom lysmaterie og vinduets materie hvor vinduskarmer og -sprosser fungerer som et slags filter, sjablong. På dagtid vil lyset passere inn, lysmaterien vil bli presset gjennom vinduene. Rektangulære 3-dimensjonale lysformer vil dannes på innsiden av vinduene. Men kan vinduene være tildekket av en tradisjonell gardin eller en rullegardin? I så fall er den frie gjennomgangen begrenset. Det oppstår en kamp, fordi lysformene vil utnytte alle slags muligheter til å trenge gjennom. De vil utnytte spaltene mellom

Dagslys som informasjonsformidler På en måte kan vi si at dagslyset også er en bærer av informasjon. Det tar med seg minner av et landskap som vi har besøkt eller et øyeblikk som vi har opplevd. Kanskje det var et sted hvor vi ble kjent med noen….? eller såret av noen…? Minnene er sterkt bundet til stedet. Stedet fungerer som et «minnepalass». Husker vi landskapet, husker vi også dets elementer, vi kan fremkalle hvor nøyaktig hvert objekt var. Gjennom denne utstillingen vil vi fremheve betydningen av dagslyset, det naturlige lyset som gir oss varme, styrke og glede, og positive følelser… kanskje til og med kjærlighet? plassert.


KURSKALENDER VÅR - frem til påsken 2019

06.02

23.01

24.01

GRUNNKURS I LYS OG BELYSNING

BELYSNING I BOLIGEN

NØDLYS/LEDESYSTEMER (Bergen)

Kurset tar for seg de mest grunnleggende begreper innen lys og belysning, samt kriterier for angivelse av krav til belysning.

God belysning er avgjørende for mange gjøremål i boligen. Lær hva som skal til for å skape god belysning i hjemmet.

Kurset tar for seg søknadsprosess, prosjektering, utførelse, kontroll og vedlikehold av landbaserte ledesystemer.

13.02

27.02

DIALux evo 8.1 - GRUNNKURS

BELYSNING OG UNIVERSELL UTFORMING

NØDLYS/LEDESYSTEMER (Oslo)

DIALux evo 8.1 tilbyr flere nye og modifiserte funksjoner til arkitekter, lysdesignere og ingeniører. Denne versjonen gir raskere og mer effektiv arbeidsflyt for daglig bruk.

Kurset i belysning og universell utforming inneholder alt du trenger å vite om universell utforming, lovverket og hvordan dette kan integreres med et energieffektivt anlegg.

Kurset tar for seg søknadsprosess, prosjektering, utførelse, kontroll og vedlikehold av landbaserte ledesystemer.

10.04

11.04

LYSSTYRING

DIALux evo 8.1 - VIDEREGÅENDE

BREEAM-NOR, LYS OG BELYSNING

Kurset vil blant annet ta for seg planlegging, behovstilpasninger og visuelle effekter, reguleringsprinsipper, styresystemer/ feltbuss-systemer og energibruk.

DIALux evo 8.1 tilbyr flere nye og modifiserte funksjoner til arkitekter, lysdesignere og ingeniører. Denne versjonen gir raskere og mer effektiv arbeidsflyt for daglig bruk.

BREEAM-NOR-manualen stiller en rekke krav til lys og belysningsutstyr i kommersielle bygg og bolig. Hvordan kan man designe god belysning i bygg, og fortsatt innfri kravene?

26.03

05.03


s. 50

Lyskultur Nr. 4 2018


s. 51

Lyskultur Nr. 4 2018

Dedikert og tilpasset Gobo belysning av 15m høy Grafitti kunst. Til venstre sitter Moving head lamper som gir ulike effekter gjennom døgnet.

Lysdesign på Bryne Bryne er en by i Time kommune i Rogaland ca. 25min sør for Stavanger. Bryne er en relativ ung by som fikk bystatus i Norge i 2001, men ble etablert i forbindelse med Jærbanen som ble bygd i 1878. Time kommune har ca. 18 600 innbyggere og har i mange år hatt sterk befolkningsvekst. Regionbyen Bryne er senteret i kommunen. Time kommune sin visjon er «Trygg og fremtidsrettet» Kommunikasjonen til kommunen skal være åpen tydelig og i dialog med innbyggerne, næringsliv og besøkende. Det var stort engasjement og begeistring på kontoret da vi fikk forespørselen om å se på belysningen for dette sentrumsnære parkområdet. Oppdragsgiveren som så på lys som et viktig element i utviklingen av området bidro sterkt til dette. Belysningen skulle sammen med gode landskapsgrep øke trivsel og skape gode rom for rekreasjon og opphold. Prosjektet har en naturlig tredeling både geografisk estetisk og konseptmessig. • Mølledammen med parkanlegg • Kaizers plass, et flerbrukstorg til ære for det norske ­rockebandet Kaizers ­Orchestra. • Revegen som bindeledd mellom Kaizers plass og Mølledammen, Utformet som shared space areal. I tillegg til tredeling engasjerte kommunen to Landskapsarkitektfirmaer. Norconsult, med ansvar for Mølledammen og Dimensjon for Kaizers plass og Revegen. Det ble derfor viktig å bruke belysningen som en rød tråd for å binde området sammen. Parkanlegget rundt mølledammen har fått et lyskonseptet som behandler området med en forsiktig

Scenen på Kaizers plass; Den integrert belysningen i Scenen og tønnene er RGBW og reagerer med skiftning når man trommer på utvalgte oljetønner. Scenen kan benyttes til ulike arrangementer

Tekst: Halvor Næss Belysningsdesigner AS, foto: Nanco Hoogstad

pensel. Belysningen er godt integrert for å skape et visuelt rolig miljø. Parken skal fungere for gammel som ung, funksjonsfrisk og mennesker med ulike begrensninger. Området ligger sentrumsnært og er en grønn lunge som går helt fra torget i øst og binder sentrumsgatene sammen og ender i Kaizersplassen. Dette gir rom for rolige spaserturer, rekreasjon og opphold. Vi tillater oss å spille på kontrastene mellom lys og skygge, fremheve utvalgte detaljer og gi brukeren en opplevelse med høy visuell komfort med fokus på integrert og rettet belysning. Målet er at de som bruker parken ikke skal tenke over eller forstyrres av belysningen. Man skal kunne spasere en tur kveldstid og oppleve området som vakkert, trygt og behagelig. Det er derfor lagt ned ekstremt mye arbeid for å unngå bledning. I tillegg til belyste ferdselsårer er det plukket frem noen fokalpunkter som fungerer som orienteringspunkter og kanskje etter hvert naturlige møteplasser. Vi har stedstilpasset lysdesignen for disse med integrerte løsninger. Disse grepene gjør at man opplever de belyste flater og materialiteten på en helt spesiell måte. Et eksempel vi kan fremheve er belysningen av fossen; her er det vannet og steinrøysen med mosen bak som presenteres for turgåer. Det er ikke reflektert lys i synsretningen som kan skape blending. Dette er gjennomgående prinsipper for


s. 52

Lyskultur Nr. 4 2018

Kaizersplass; her vist i normal setting når ikke trommene aktiviserer lysscener.

vår lysdesign og vi har med disse grepene skapt en visuell rolig park.

fakta

Det å jobbe med mediet lys som en fremviser og presentatør, og at man jobber for at lyset ikke skal bli lagt merke til, er et viktig poeng for oss det å skape romlighet med lyset gjennom aktivisering av de belyste flater. Når dette er sagt, ingen regel uten unntak. På Kaizers plass har lyset virkelig fått hovedrollen. Prinsippene med Null blending og minimalt med visuelt synlige armaturer er de samme, men målsetning med lysdesignen her er å benytte lyset som en premissgiver for plassen og skape interaktivitet med brukeren. Plassen ligger i den vestre del av prosjektet bundet sammen med Mølledammen via det nye bygulvet i Reevegen, plassen har blitt transformert fra en neglisjert bakevje til en helt ny plass i Kaizers ånd. Betonggulv, ståltønner graffiti og chesterfieldsofa «Rock&Roll» i fullt monn. Et torg med et tydelig konsept og en klar programmering av arealet

OPPDRAGSGIVER: Time kommune PROSJEKT OG BYGGELEDER: Novaform v/Jan Sørheim ENTREPRENØR: Lyse ELEKTROENTREPRENØR: Lysfix

Kaizersplass er et torg som skal kunne benyttes til ulike arrangementer av innbyggerne i Time kommune. Samtidig som det er en hyllest til Kaizers Orchestra. Plassen ligger mellom bygningsmasser som rammer inn området og gir gode vertikale flater. Vi har et offentlig rom hvor vi kan skape rock & roll uten å forstyrre tilliggende bebyggelse. Det er hentet frem ulike elementer fra Kaizers portefølje, den kjente Gassmasken, sangtekster og div albumcover er på ulike måte integrert i lysdesignen. Det har til og med vært rom til å få inn et par røykmaskiner. Det er jobbet mye for at denne plassen skal bli tatt i bruk og bli et viktig møtested i sentrum. Det er tilrettelagt for interaktivitet og brukermedvirkning. Samtidig som også plassen har fått klargjort ulike lysscenarier for eventuelle konserter og andre arrangementer som kan finne sted her. I tillegg er det etablert en «nå er festen over knapp» hvor alle armaturer går i maks hvitt lys. En annen viktig funksjon som er ivaretatt her er fjernvirkningen. Ingen av leilighetene, boligene rundt blir sjenerte av det bevegelige lyset. Alt foregår inne på plassen. Kaizers plass er gjort interaktiv gjennom en avansert DMX styring. Her skal vi fremheve Gard Gitlestad som har gjort en fremragende jobb med å løse de tekniske utfordringene rundt lysstyringen. Gitlestad har utviklet 2 mikrofoner for prosjektet som vi har plassert i de spesialdesignede Tønnene. Det gjør at du kan spille med lyset på plassen. Lyset reager kontant på hvert slag på tønna. Spiller du lenge nok aktiveres røykmaskinen og det siver ut røyk fra de spesiallagde oljetønnene. Plassen er en eneste stor hyllest til Kaizers og blir teatralsk belyst med lys integrert i sittekanter, graffitien på veggen har fått presis effektbelysning. Oljetønner lyser i varmt amber. Noen tønner lyser grønt, og dette er ment for å pirre nysgjerrigheten. Det er disse grønne tønnene som har integrerte mikrofoner. Når noen begynner å slå på disse våkner plassen til liv. Belysningen går fra en statisk situasjon til å sveipe over plassen før det fokuserer på den tønnen det blir slått på, du som trommeslager blir da stjernen av torget. Så begynner lyset i tønnene å pulsere presist i takt med slagene på tønnen. Vi prøver å skape en liten dose hverdagsmagi ved å kunne kontrollere belysningen på hele torget. Det dukker plutselig opp en lysende

Den interaktive scenen avsluttes effektfullt med røykmaskin

Gjennom natten er det ulike lysscener som trigges. Her er armaturer synkronisert til ett senterpunkt. Skyggeffektene som skapes med RGB opplever vi er artig for både voksne, barn og ungdom.


s. 53

Fossen i Mølledammen; Et av fokalpunktene i parken Blendingsfritt lysdesign, gjør at fossen fremstilles majestetisk og vakkert. Legg merket til hvor godt mosen kommer frem og underbygger naturen. Fossen kan også benyttes for å markere ulike arrangementer som for eksempel rosa sløyfe aksjonen

Lyskultur Nr. 4 2018

Den nye broen over Mølledammen. Denne er en viktig ferdselsåre som knytter nord og syd siden sammen og er et nydelig utsiktspunkt til både vest og østsiden av dammen. Ved å integrere en lysløsning som visuelt er usynlig på dagtid men som kommer tydelig visuelt frem på kvelden vil broen gi spennende refleksjoner i vannet, samtidig som den transparente effekten ivaretar utsynet til parken. Fra broen vil man også kunne beskue skulpturen Memento Mori av Fritz Røed. De 5 spydene som er den eneste skulpturen i parken som er belyst, og er gitt en nennsom og rolig belysning fra under vannlinjen som igjen gir en naturlig dynamikk av bevegelsen i vannet.

Kaizersgassmaske på veggen som også holder takten, før det hele avsluttes med en vislende lyd av at røyk blåses ut av to tønner. Seansen er over og «the spirit of Kaizers» går til hvile. Torget blir igjen rolig belyst og alle tønner gløder svakt i amber. Etter innstilt tid og når tønnene igjen lyser grønt kan man gjenta sekvensen som er programmert til å virke kun mellom kl.18 og 23, siden dette er et offentlig rom. For den oppmerksomme kan man se på lyset om Tønnene er aktive eller ikke. Kaizersplass er nok det mest avanserte DMX anlegget vi har prosjektert, med 5 SGM moving heads POI, røykmaskin og mikrofon og de ulike scenarioer som trigges gjennom døgnet. Vi syntes det er på sin plass og også applaudere Lysfix som har gjort en

Din Smarthus Leverandør Design & Teknikk i skjønn forening

Tidløs og elegant Med bryterdesign fra JUNG leverer vi komplette løsninger forditt smarthus. Brytere/Stikk – KNX - eNet

Styring av Lys – Varme – Solskjerming Sikkerhet – Ventilasjon Lyd & Bilde

www.instell.no


s. 54

Lyskultur Nr. 4 2018

formidabel jobb med installasjonen! Det er utrolig viktig når man har kompetente folk på stedet og som ivaretar lysdesignen samt følger opp prosessen direkte med oss. Så takk! Vi er ytterst spent på å følge Mølledammen og spesielt Kaizers plass over tid, vil Jærfolket ta designen inn over seg og bruke stedet og lysdesignen videre? Vi ønsker å skape magiske øyeblikk gjennom belysningen og har stor tro på at man kan gi eierskap til plassen gjennom interaktivitet. Tiden vil vise om vi har lykkes, men vi er i alle fall strålende fornøyd med prosjektet, oppdragsgivere og alle involverte i prosessen!

Kaikant markeringen gir en god ledelinje og tydelig markering av skille mot vann. Man ser her også hvor godt området er fremstilt og kontrasten til den gamle natriumsbelysningen av kjørevegen er stor.

Den smale passasjen inn til torget har nå fått et delikat slepelys langs den ene veggen. Utformingen her underbygger igjen konseptet med minst mulig visuell støy på dagtid sli at det kun er den belyste flate som presenteres i mørket

Helhetlig og langsiktig planlegging i Time kommune -Prosjektene i Bryne sentrum ble initiert tilbake i 2010, da lagde Time kommune sammen med Lyse Elnett en lysveileder både for Bryne sentrum og hele kommunen, sier Plan- og utbyggingssjef i Time kommune, Ole Björn Maråk. -Det begynte med Bryne mølle, som ligger i innkjøringen til sentrum. Den ble lyssatt allerede i 2013, og vi fikk mye skryt for det. Kommunen startet arbeidet med opprustning av hele sentrum og denne planen ble vedtatt i 2015. Det ble innhentet anbud og kommunen gikk videre med alle de tre prosjektene Mølledammen med parken, Kaizers plass og Revegen samlet, med firmaet Halvor Næss Belysningsdesigner AS som lysdesignere. Kommunen har også gode erfaringer med dem fra lyssettingen av Bryne Mølle, legger Maråk til. -Det skal være trivelig og trygt å oppholde seg i sentrum, og den nye parken ved Mølledammen skulle gi en ny opplevelse gjennom alle årstider, og også på kveldstid. Vi er også så heldige

å ha et vassdrag som går gjennom byen og å ferdes her skal være en opplevelse, sier han. -Kaizersplass var den kaldeste plassen i hele Bryne sentrum, og vi måtte skape noe der. Grunnen til at det ble hetende Kaizersplass er at to av medlemmene fra rockebandet Kaizers Orchestra er fra Bryne. I dette området ligger det både øvelseslokaler for rockeband, et forsamlingslokale som brukes til fester og andre arrangementer og Bryne mølle. Vi ønsket å skape den litt rocka scenefølelsen på plassen ved å bruke noen av sceneelementene som Kaizers Orchestra er kjente for, som stålamper, oljefat og den røde løperen. Vi ønsket også å bruke lys for å skape opplevelse, og lyset er kanskje det mest bærende og gjennomgående elementet i området. Dette var et prosjekt hvor også Lyse Elnett var med. Vi har rammeavtale med Lyse Elnett, som har ansvaret for all veibelysning, og de er opptatt av også å kunne vedlikeholde disse områdene i Bryne sentrum på en god måte, sier Maråk.s. 56

Lyskultur Nr. 4 2018

Alt er nytt, men det viktigste er


s. 57

Lyskultur Nr. 4 2018

r beholdt identisk

Tekst og foto: Halvor Gudim

Alt ved det nye destilleriet til Macallan i Speyside i Skottland er redefinert, unntatt det viktigste, nemlig det sterke fokuset på å beholde produktene helt uforandret, og med like høy kvalitet som de hadde hatt siden etableringen i 1824. Etter å besøkt en del whiskydestillerier i Skottland de siste årene, er fellesnevneren rundt 200 års historie, tradisjonell manuelt styrt produksjon og en stor stolthet for produktet. Produksjonsfasilitetene bærer som regel preg av gjentatte utvidelser og påbygninger de siste 200 årene, halvetasjer, trange trapper og defintivt ikke universell utforming. Etter ­­­­­­­­­ hvert har omvisninger har blitt mer og mer populært og van­­­­­­­lig hos mange destillerier. Macallan hadde behov for å utvide, og eieren Edrington bestemte å bygge helt nytt, med datastyrt produksjon og optimal logistikk. Macallan hevder ubeskjedent å lage verdens beste whisky og det nye bygget skulle vise kvaliteten på produktet. Planleggingen startet i 2013, og prosjektet ble gjennomført sammen med arkitektene Rogers Stirk Harbour + Partners og lysdesignfirmaet Speirs + Major. Verdens første destillery tegnet av berømte arkitekter er cirka 220 meter langt og 60 meter bredt, og det måtte flyttes 1/2 millioner tonn masse. Som arkitektene uttrykte om prosjektet: "manmade, but part of the landscape". Målet var å bygge noe varig og å respektere de vakre omgivelsene i Speyside, et landskap av nasjonal viktighet. Tre som byggemateriale er brukt i mange århundreder, men her på en ny og teknologisk måte. Taket består av 1800 store limtrebuer og 2400 takelementer i bøyet finer, med totalt over 350 000 deler. Dette inkluderer også et stålskjelett som visttnok ikke bærer taket, men er der i tilfelle jordskjelv. Delene passer kun ett sted, noe som gjør taket til et av de mest komplekse i verden. Takformen og buene gjenskaper de bølgende åsene i Speyside, og er kledd med gress og planter på toppen for å gli mest mulig inn i terrenget. Et imponerende besøkssenter i to etasjer ble designet for å ta i mot den stadig økende strømmen av besøkende. Det kreves kun to personer av gangen til å kjøre produksjonen, men besøkerdelen har totalt cirka 60 ansatte. Oppdragsgiver var svært bevisst på å skap noe helt spesielt, og lyset er en svært vesentlig del av historiefortellingen og for å lage denne unike opplevelsen. Man gjorde omfattende undersøkelser for å vurdere det stadig skiftende dagslyset sammen med inntrykkene det dynamiske elektriske lyset skulle skape

Macallan distillery framstår på en unik måte også på kveldstid. Lyset i det fullt operative destilleriet består både av godt arbeidslys for produksjonen og dekorativt lys både i varmhvitt og bevisst valgte farger.


s. 58

Lyskultur Nr. 4 2018

Besøksenteret er stort og i to etasjer forbundet med to flotte trapper. Fra annen etasje er det innsyn til produksjo­nen, som befinner seg bak en 10 meter høy glassvegg.

Lyset er en svært viktig del av historie­ fortellingen. Blått lys er brukt på den kalde delen av prosessen, og rødt lys på stills i kobber der selve destilleringen foregår.

innendørs. Ved omvisningene gjennom produksjonen styres de imponerende lysscenariene dynamisk av guidene. Fra sin tablet endrer de lyset underveis for hele tiden å understreke hva det snakkes om når de beskrives produksjonsprosessen. Blått lys er brukt på den kalde delen av produksjonen, og rødt lys fra undersiden belyser stills i varm kobberfarge, der selve destilleringen foregår. I tillegg er det varmhvit generell belysning som skaper en flott atmosfære. Det er også bygget spesielle utstillingsmontere flere steder i produksjonen, med både lys og bevegelse for å illustrere produksjonsprosessen. Her er det tenkt på publikumsopplevelsen hele veien. Beveglige vegger med flott belysning brukes i en egen avdeling der man viser de ulike typer eikefat som brukes. Den sirkulære kinosalen er bygget i eik med innfelt belysning. Produktutstillingene har lyssatte montere og en hel vegg med flasker som er flott lyssatt. En kafé i første etasje og baren i annen etasje er bundet sammen med flotte trapper med lyssetting innfelt i veggene. Det finnes selvfølgelig også heis. Arbeidslyset

er også styrt dynamisk og er kun på i de områdene der det til enhver tid behøves når arbeidet skal utføres, og dette er designet for å fungere sammen med det dekorative lyset. Utendørs er det også belysning av trær og inngangspartiet mot hovedinngangen. Produksjonsarealene hos Macallan består av tre identiske sirkulære områder hver med, for spesiellt interesserte, 4 større wash stills og 8 små spirit stills. For å beholde kvaliteten er alle er identiske og håndbygde klonede kopier av det originale produksjonsutstyret som står i det gamle lukkede, men fremdeles intakte destilleriet noen hundre meter unna. De trengte ikke vente på 12 års fatlagring, etter 4-6 ukers testing kunne de konstatere at produktet var det samme som før. Vannkilden er den samme, og byggkornet kommer fra samme kilde, på den nesten 1600 mål store eiendommen. Mange whiskyprodusenter kjøper brukte bourbonfat fra USA til lagring, men Macallan ønsker full kontroll også her, og kjøper egne fat laget av amerikansk eller europeisk eik fra bøkkere i


s. 59

Lyskultur Nr. 4 2018

Spania. Fatene fylles med sherry i 18 mnd før de tømmes og sendes til Skottland. Guidene forteller at fatlagring utgjør 80% av smaken på det ferdige produktet. Macallan har alltid gjort ting annerledes, og flytter grensene. Whiskyproduksjon er en prosess det er mulig å automatisere, men Macallan er muligens de eneste som har gjennomført dette fullt ut. Flyt og mengder av malt, vann og gjær samt tidsstyringen av mashing og destillering blir identisk hver gang. Anlegget har kapasitet til å produsere 15 millioner liter i året, og har nå en produksjon på ca 12 mill. For å kunne kalles whisky kreves en fatlagring minimum tre år, men her lagres det i 12 år eller lenger. Macallan har over 300000 fat på lager i hele 54 lagerbygg. De bygger ett nytt lager i året de neste 8 årene. Det er en langsiktig virksomhet og langvarig prosess. Som de sier selv, "you cannot rush perfection". Prøvesmaking foregår ved baren i annen etasje. Man kan beundre det flotte buede taket som strekker seg gjennom hele bygget. Gress på taket gjør at det enorme bygget, halvt nedsenket i terrenget, glir mer inn i omgivelsene.

fakta

Det store besøkssenteret er bygget for å gi verdens beste destilleryopplevelse, etter oppdragsgivers visjon. Hundrevis av flasker opplyst av hvert sitt lyspunkt fra spesialdesignede lister på undersiden skaper en dekorativ og imponerende vegg.

The Macallan Distillery, Speyside, Skottland EIER: Edrington LIGHTING DESIGN: Speirs + Major, UK ARKITEKT: Rogers Stirk Harbour + Partners, UK UTSTILLINGSDESIGN: Atelier Brückner, Tyskland DYNAMISK BELYSNING: Jason Bruges Studio, UK ELEKTRO ENGINEERING: Arup, UK BELYSNINGSLEVERANDØRER: acdc, Alto, Ares, Bega, DAL, Dialight, ETC, Flos, Hoffmeister, LED Linear, Lucent, Lumino, Mike Stoane Lighting, Petrel, Philips Color Kinetics, Philips Lighting, Reggiani, Thorn, We-ef, Wila. Det britiske arkitekfirmaet Rogers Stirk Harbour + Partners har en stor mengde prestisjeprosjekter verden over, som T4 Madrid Barajas Airport, Lyon-Saint Exupéry Airport, Terminal 1, 3 World Trade Center, New York, The Millennium Dome, London og International Towers, Sydney Det britiske lysdesignfirmaet Speirs + Major har laget lysdesign for svært mange kjente bygg rundt i verden, som Burj Al Arab, Sheikh Zayed moskeen, St Pauls Cathedral, Københavns operahus, Millenium Dome London, og Gardermoen hovedflyplass.

Kinosalen er laget av eik, med innfelt belysning, som en påminnelse om hvor viktig bruk av eikefat er.


s. 60

Lyskultur Nr. 4 2018

Energibesparende LED-belysning til underjordisk jernbanestasjon i Malmø Triangeln er en underjordisk jernbanestasjon i Malmø, der 40 000 reisende passerer hver dag. Oppgradering av belysningen på stasjonen startet allerede for et år siden, da de karakteriske glasskuplene ved inngangen ble lyssatt for å få bedre lys ved billettautomatene. Det er også installert spesialutviklede baldakinramper for å belyse den 250 meter lange perrongen, og kundetilpassede armaturer for å lyse opp tunnelveggene ved perrongen. Resultatet er en halvering av dagens effektuttak, en betydelig forbedring av lyskvaliteten samt minsket behov for vedlikehold. Oppgraderingen gir også bedre forusetninger for videoovervåkning av området, som på sikt vil kunne bidra til mindre skadeverk. - Malmø by vil skape et trygt og trafikksikkert miljø, samtidig som energieffektiv belysning skal bidra til så lavt klimavtrykk som mulig. Det er også positivt å redusere behovet for

vedlikehold, forteller Nicklas Nilsson seksjonssjef på MalmöStad. - Vi har levert en kundetilpasset løsning med riktig balanse mellom økonomi og sikkerhet. Belysningen er utstyrt med trestegsstyring så for eksempel ved en ulykke vil armaturene umiddelbart gå opp til 100%, fra 25%, 50% eller 75% av full effekt som er normaldrift. En annen fordel med styring er at de energieffektive armaturene lever lenger, sier Svein Eriksen, Director RD & Operations Lighting i DEFA. -Tunnelbelysning er både teknisk avansert og et komplekst fagområde, hvor DEFA har lang og bred erfaring som markedsleder i Norge. En trygg partner ved prosjektering, besiktigelse, leveranse og support. DEFA har levert mange tusen tunnelarmaturer i det norske marked fordelt på store og små prosjekter, majoriteten i dag er med LED. Alle våre tunnelarmaturer er i syrefast utførelse, sier Eriksen.


Plexon ser LYSENDE fremtidsutsikter Jakten på ”Nordlyset” intensiveres. Plexon - spesialisten på plexiglass og LED jobber med spennende nyutvikling innenfor digital LED i kombinasjon med plexiglass.

- Satser på lys-prosjekter I en bransje med stort fokus på lys, helse og teknologi ser Plexon lyst på fremtiden og ønsker nye og gamle samarbeidspartnere for spennende lys-prosjekter.

Aurora Borealis, som er det latinske navnet på nordlyset, har alltid fasinert oss. Tusenvis av mennesker reiser hvert år til destinasjoner hvor de kan oppleve nordlyset på nært hold. Plexon utvikler i disse dager løsninger med plexiglass og LED for å oppnå digital nordlyseffekt i flere formater.

- Plexon utvider og satser Ved årsskifte utvider Plexon egne lokaler med 30%, og satser for fullt på nye store prosjekter. ”Dette gir oss muligheten for enda bedre organisering av produksjonen og plass til å teste ut nye fremtidige produkter”, uttaler daglig leder Nils Stensvold.

Kunstige vinduer til kantine Foto av Tomaz Majewski

”Dette tror jeg vil være en veldig attraktiv løsning i mange spennende prosjekter fremover”, sier salgsdirektør Roger Negård

Dette har vært en suksess med mange utelukkende positive tilbakemeldinger fra brukerne.

- Skap følelsen av dagslys I lokaler uten tilgang til naturlig dagslys, jaktes det ofte etter løsninger som gir en dagslys erstatning. Plexon har utviklet og levert LED vinduer med både hvit og RGB LED.

Plexon jobber også videre med nettbutikken for standard varer - www.plexibutikken.no. Dette er en kontinuerlig prosess, og Plexon syntes det er gledelig å se at ordremengden øker for hver uke som går.

Hallarna, Halmstad

Nordlyseffekt med digital LED

Salgsdirektør Roger Negård (venstre) og daglig leder Nils Stensvold (høyre) ser en spennende fremtid

Lysbenker

Kompetansehuset Plexon produserer og leverer løsninger i Plexiglass® og LED KREATIVE LØSNINGER I PLEXI OG LED

post@plexon.no | plexon.no | 33 32 00 35


s. 62

Lyskultur Nr. 4 2018


s. 63

Lyskultur Nr. 4 2018

Ekstraordinær sykkelgarasje Stadig flere mennesker bytter bytter ut bilen med sykkel for sin daglige pendling; Dette skjer også i den sveitsiske byen Basel. Den farmasøytiske bedriften Novartis har bygget et underjordisk parkeringshus for sine ansatte, men utelukkende for sykler. Parkeringshuset ble fullført sommeren 2017, og det ble opprettet et sjenerøst underjordisk rom for mer enn 800 sykler, og noe som er ganske uvanlig for denne type applikasjon, parkeringshuset danner et imponerende arkitektonisk område. Med dette spektakulære rommet har den sveitsiskeitalienske arkitekten Marco Serra lykkes med å skape et ekstraordinært prosjekt. Som den sentrale delen av belysningskonseptet, som ble utviklet i samarbeid med Licht Kunst Licht, er overdimensjonerte lyshjul som skaper den generelle belysningen som en imponerende grafisk framstilling, komplementert av kunstig bølgende betongvegger belyst med mykt lys. Foto: Johannes Rollof


s. 64

Lyskultur Nr. 4 2018

Dragestil møter moderne lysteknologi Tekst: Stig Skjelvik, tilpasset av Lyskultur

Det er slående hvordan håndverkerne på stavkirkene (og antagelig andre statsbygg den gang) brukte taktekkingen og mønstret som sponene danner som en integrert del av ornamentikken. Taksponene skal jo først og fremst holde tett, men man kan se flere steder at spon er overflødig plassert for å forsterke inntrykket av at bygningskroppen hører til ormehodene som kneiser fra utspringene. Hundre år etter at Dragestilen ble den særpregede norske varianten av den internasjonale stilperioden Art Nouveau /Jugendstil er det igjen tid for bruke dragetemaet i arkitekturen. -Jeg reiste til Husanotra på Nordmøre, en museumsbedrift som ivaretar den eldgamle fagkunnskapen om bruk av treverk i stavkirker og skip og der fikk jeg lagd en spesiell versjon av disse taksponene i ekte malmfuru for å bruke som virke til min lysskulptur, sier designer Stig Skjelvik. -Malmfuru er den mest holdbare delen av utvalgt saktevoksende furu fra fjellområder. Det er et edelt materiale som står seg i århundrer, og var ved siden av den mer sjeldne eika den trelasten i Norge som både vikingenes langskip og de flotteste byggene som stavkirkene ble konstruert av. Taksponenes fascinerende mønster som minner om en dragehud ble så utgangspunktet for å lage en lysskuptur av en norrøn inspirert orm. En ekstravagant utsmykning som fortidens håndverkere bare kunne ha drømt om, sponene er nå kun brukt skulpturelt og har ikke lenger som oppgave å holde bygget tett, fortsetter han. Det ble brukt en spesiell beis fra produsenten Møretyri, en olje lagd på ekte tyritjære og linolje. Den har den gode lukta man kjenner blant annet fra trebåter og stavkirkene og underbygger

inntrykket. Denne oljen kan i motsetning til ren tjære håndteres allerede etter få dager. Sponene er da tilnærmet svarte i fargen og vil gi en tydelig kontrast til det som med tiden vil bli en sølvgrå patinert furukledning. Vanligvis så dypper man slike takspon i tjæreolje, men fordi hvert spon her er en del av en lysarmatur så er tjæren rullet på fremsiden mens baksiden er malt hvit med en reflekterende silikatmaling. Når mørket senker seg vil denne overflaten sammen med en (nesten usynlig i dagslys) skive av opal akryl som er ca 3 mm bredere enn taksponene slippe ut lys langs kanten fra de 1.5 watts RGB lampene på baksiden.


s. 65

Lyskultur Nr. 4 2018

LuxSave – totalsystem for effektiv styring, dataforvaltning og drift av kommunale gatelys -Hvert eneste av de 1800 skjellene er da en unik LED pixel, slik at skulpturen kan våkne til live ved bruk av animert lyssetting hvor også selve den skulpturelle formen kan påvirkes ved hjelp av optiske illusjoner skapt av lyset, sier Skjelvik. Skulpturen ble til etter en lukket konkurranse om temaet Res Middelalder historie, og den norrønt inspirerte skulpturen har fått tittelen Våge og utsmykker fasaden på en ny flerbrukshall i Revetal. Der vil den forhåpentligvis fremstå som en inspirasjon for den oppvoksende slekt til å vise vågemot, enten man setter utfor en skateboardrampe, skal score mål eller gå frem på scenen. Utsmykningen er en del av en satsning i Vestfold og Re hvor middelalder og vikingarv ivaretas og brukes aktivt i kultur­ arbeidet.

Foto: Giuseppe Milo

- Forenkler samspill mellom eier (kommune), entreprenør og publikum. - Data om armaturer, stolper, tennskap og kurser er tilgjengelig og kan oppdateres fortløpende – kraftige automatiske og manuelle registreringsverktøy tilgjengelige for å få oversikt over installasjonene i din kommune. - Hendelser, som feilmeldinger fra publikum, alarmer fra det elektriske anlegget eller planlagte oppgaver, som skifte av armaturer kan planlegges integrert. Tekniker kan sjekke og oppdatere arbeidsoppgaver via systemet i felt. - Skalerbart – alt fra Stockholm til mindre kommuner. - Sparer penger og forbedrer miljøet. Kommunen eier sine data og reduserer personavhengighet.

LuxSave Sport – automatisk styring av fotballbane eller hall, basert på bookingkalender

fakta

- For fotballbane – riktig lys til rett tid for trening eller kamp. Kampdata kan hentes fra NFF. ORMEN VÅGE I RE OPPDRAGSGIVER OG BRUKER: Re Kommune LYSDESIGN Stig Skjelvik, Christopher Svendsen Rådgivende ingeniør elektro (RIE) Stig Skjelvik ARKITEKT/INTERIØRARKITEKT/­ LANDSKAPSARKITEKT Charlotte Hyldahl. KB Arkitekter LEVERANDØRER GG Lightting, Husanotra | Nordmøre Museum INSTALLATØR Stig Skjelvik

- For hall/flerbrukshall – styr lys, ventilasjon, lås, varme. Kan kobles mot SD-anlegg. - Enkelt å overstyre fra smartmobil eller sms. - Reduserer energi og driftskostnader.

Ta kontakt med LuxSave på tlf 913 22 393 eller post@luxsave.com.

www.luxsave.com


s. 66

Lyskultur Nr. 4 2018

NYHETER

BRIGHT IDEAS DON’T FADE. THEY SHINE BRIGHTER. Vi kan stolt presentere L-1 familiens nyeste medlem: L-1 Pendel. Og ja, den skiller seg fra de andre. Først og fremst henger den fra taket. Vi innrømmer at det er litt rart for en L-1- modell, med tanke på dens fjærede stamfars suksess. Dessuten kommer den i tre forskjellige størrelses­­­varianter, som definitivt ikke er comme il faut for L-1, selv om skrivebordslampen og vegglampen også hadde noen få alternativer å velge mellom. Og selv om pendel­ armaturen henger fra taket, er den umiskjennelig en L-1. Den perfekt av­ rundede formen, den tillitvekkende tyngden på komponentene, det myke lyset – alt er der. Det er bare «no springs attached».

INNFELT MED LAV BLENDING Eridanus R er en innfelt LED armatur med dobbel parabolsk reflektor og lav blendingsgrad (UGR <16-19). Den er effektiv med lumenverdier opp til 133 lm/ watt. Passer himling med synlig T-profil 600x600mm. Armaturhuset er i stål, og den kommer i fargen hvit. Eridanus R kan på forespørsel leveres i flere ulike størrelser, effekter, fargetemperaturer og varianter. Eksempelvis med DALI, impuls, nødlys, ACT+ sensor eller med bluetooth styring. Armaturen egner seg godt til belysning av kontor, klasserom og andre miljøer som krever lav blending.

SPESIELLE Lys i stedet for armaturer hvilke belysningskonsepter oppfyller dette kravet bedre enn lyskilder skjult i tak-kanaler eller innfelt i slisser. Det setter lyseffekten med sin følelse av magi i forgrunnen. ERCO oppfyller denne etterpørselen med en ny serie innfelte spotlights med spesielle monteringsbeslag som muliggjør fleksibel installasjon, høy ytelse og kompakt kardanfjæring av innfelte spotlights med Gimbal. Et triks fra scenelysets verden: hvis lyskilden er skjult, settes effekten av lyset i sentrum. Dette prinsippet fungerer også i arkitektur, i interiøret i prestisjebutikker eller for utstillinger i

www.el-produkter.no

museer. Som en del av interiørkonstruksjonen er tak-kanaler, utsparinger og lignende volumer designet for å plassere belysning i. Disse belysningskonseptene gir høy visuell komfort fordi de unngår reflekser fokuserer på det essensielle. Med presise og smidig fjæring kan spotlights og lyskastere enkelt justeres - med en vippevinkel på opptil 40 ° i alle retninger. Seks utstrålingsvinkler og tre konstruksjonsstørrelser som gir alt fra 210 til 4920 lm. Driver for fasedimmer og DALI-versjoner. Varmhvit 3000K lysfarge, alternativt varmhvit 2700K eller nøytralhvit 4000K Ra≥80 eller Ra≥90. www.erco.com

BALANSERT LYS C30-RIC og RIT er innfelte armaturer designet for å oppnå optimal balanse mellom direkte og indirekte lys. Disse klassiske Glamoxarmaturene er nå oppgradert for å gjøre bedre bruk av LED-lyskilder, armaturens utseende er også oppdatert. Glamox C30-RIC og C30-RIT kombinerer to LEDmoduler. Den første modulen avgir lys som er rettet nedover fra armaturens senter. Blending styres av enten raster eller mikroprismatisk optikk. Den andre LED-modulen peker oppover hvor lyset reflekteres av den buede avdekningen i armaturhuset. På den måten oppnår vi en blanding av direkte og indirekte lys som gir minimalt med skygger samtidig god kontrast uten blending. www.glamox.com/no

www.glamox.com/no

KOBLINGSUR MED NFC OG BLÅTANN FOR APPPROGRAMMERING Micro Matics populære koblingsur er nå oppgradert med NFC og Blåtann, og lettere å programmere enn noen gang! Med appen «Save`n Carry by Micro Matic» kan man enkelt programmere innstillinger og oppsett på mobiltelefonen, som så lastes over til uret gjennom NFC eller blåtann. Man kan også lese ut program fra uret og lagre dem til senere bruk eller kopiere til andre ur. Når appen benyttes til programmering kan GPS i mobiltelefonen benyttes for aktuell posisjon. Enklere blir det ikke! Appen er gratis for Android og iOS. Varianter for montering på skinne eller i veggboks. Velg mellom dageller ukeur, 1- eller 2 kanaler, NFC eller blåtann, og med eller uten astrofunksjon. Urene er tilgjengelig med opptil 100 programplasser, opplyst display og 6 eller 10 års gangreserve. Opptil 600W belastning med LED, og 3000W på halogen.

DET ULTIMATE SETTET AV ARKITEKTONISKE BELYSNINGSINSTRUMENTER Den nye Zumtobel SUPERSYSTEM integral serien, designet av det berømte østerrikske studioet EOOS, er noe spesielt. Denne omfattende serien av nøye miniatyriserte verktøy tilbyr en høykvalitets løsning for utallige arkitektoniske belysningsoppgaver. Hvordan? Ved å kombinere ren integrert design med maksimal tilpasningsevne for både applikasjonen og arkitekturen. Sømløst. Som aldri før. Design av belysning for innendørs arkitektoniske applikasjoner er ofte en vanskelig oppgave. Ta for eksempel de varierte belysningsoppgavene i et museum, butikk eller kontor. SUPERSYSTEM integral serien har et bredt utvalget av arkitektoniske belysningsinstrumenter. Justerbar aksentbelysning med spotter eller gimbals, horisontalt nedlys, vertikal wallwasher og indirekte belysning. En ytelse på opptil 3000 lumen gjør dette til et reelt alternativ for applikasjoner der tradisjonelle downlights generelt har vært det eneste alternativet. Opptil 75 lumen per watt, 2700 K, 3000 K og 4000 K Ra 90 som standard. DALI og trådløs basicDIM via Bluetooth.

www.micromatic.no

www.zumtobel.no


s. 67

Lyskultur Nr. 4 2018

s. 15

Lyskultur Nr. 2 2017

s. 15

Lyskultur Nr. 2 2017

NYTT OM NAVN FAGERHULT Kjell Nyegaard-Larsen er ansatt som salgsingeniør hos Fagerhult fra 01.10.18. Han vil hoved­ sakelig få ansvar for å følge opp eksisterende og nye kunder i Østfold men skal fortsatt jobbe prosjektrelatert med kunderelasjoner i Oslo. Kjell har lang erfaring fra belysningsbransjen og kommer til Fagerhult etter 30 år i SML Lighting. Catrine Teigland er ansatt som Kundeservice arbeider i Fagerhult Belysning AS, fra 01.06.2018. Hun er utdannet elektriker og har tidligere jobbet som Fagspesialist på installasjon hos Solar Norge.

GLAMOX Morten Thorvaldsen er ansatt som salgsingeniør i Region Øst hos Glamox med oppstart 1 oktober. Morten kommer fra Elektroskandia. Morten har god tyngde innenfor salg i alle ledd og har lang og bred erfaring fra e-verks bransjen. Thomas Rise er ansatt som salgsingeniør i Region Øst hos Glamox med oppstart 24 oktober. Thomas kommer fra elektroavdelingen hos Oslo Lufthavn hvor han har jobbet i 10år. Thomas har lang erfaring fra elektrobransjen.

og selve glassveggen får man en illusjon av en uendelig repetisjon av armaturer. og selve glassveggen får man en illusjon Skallet: Armaturer og skjemaer av en uendelig repetisjon av armaturer. Skallet er læringssone, vertikale sirkulasjonsarealer; trapper, kontorer og Skallet: Armaturer og skjemaer serviceområder. Nestenvertikale alle armaturer i Skallet er læringssone, sirdisse områdene er valgt som rette linjer kulasjonsarealer; trapper, kontorer og med diffus lyseffekt. Allealle områder hvori serviceområder. Nesten armaturer studenter tilbringer mesteparten sin disse områdene er valgt som retteav linjer tid og arbeid, er utstyrt armaturer med diffus lyseffekt. Allemed områder hvor med kaldttilbringer hvitt lys. mesteparten av sin studenter og korridorer tid Armaturene og arbeid, eri trapper utstyrt med armaturer er valgt med varmere med kaldt hvitt lys. fargetemperatur. Dette bidrar også tilog å gjenkjenne Armaturene i trapper korridorer sirkulasjonsveienes plassering i de åpne er valgt med varmere fargetemperaarbeidsområdene. tur. Dette bidrar også til å gjenkjenne sirkulasjonsveienes plassering i de åpne arbeidsområdene.

gratulerer gratulerer Kulturhistorisk

Kulturhistorisk museum med ny museum utstillingmed ny utstilling

Ifö Electric vinner German Design Award

Bright Norway har i samarbeid med lysdesigner Stein Stie utviklet og levert belysningsløsninger fra Ljusdesign AB til den nye utstillingen Norway Kollaps har på Kulturhistorisk Museum i Oslo.Stein Stie utviklet Bright i samarbeid med lysdesigner og levert belysningsløsninger fra Ljusdesign AB til den nye utstilUtstillingsdesigner: Adam BartleyMuseum i Oslo. lingen Kollaps på Kulturhistorisk Lysdesigner: Steinfikk Stienok en prestisjefylt pris, denne gangen Opus 140/100 fra Ifö Electric en spesiell omtale i tysk designpris i kategorien Utstillingsdesigner: Adam Bartley Lys. Opus-familien finnes i flere forskjellige størrelser tidløseog design. Opus innen er designet av Bright Group leverer produkter tjenester kultur-, Lysdesigner: Steini samme Stie Duoformopplevelsesog Opus 140/100 ble lansert våren 2017. Enkel og klassisk designbibliotek, og besøks industrien. Våre kunder er museer, som er attraktiv for arkitekter og lysdesignere hele verden. hoteller, festivaler, idrettsarenaer, kulturhus, Bright Group levererliveevents, produkter og over tjenester innen kultur-,teater- og konserthus. og besøksindustrien. Våre kunder er museer, bibliotek, opplevelsesJuryens uttalelse: Med sin klare og enkle design og gode tekniske hoteller, festivaler, liveevents, idrettsarenaer, og egenskaper passer denne armaturen harmonisk inn i mangekulturhus, miljøer, ogteaterer konserthus. enestående moderne belysning. The German Design Award er en internasjonal pris tildelt av det tyske designrådet.

Vi gratulerer Skedsmo kommune med Elvebredden kunstpark og flott lysdesign av Halvor Næss Belysningsdesigner AS ved Halvor Næss og Marlin Martinsen. Bright Group leverer produkter og tjenester innen kultur-, opplevelses- og besøksindustrien. Våre kunder er museer, bibliotek, hoteller, festivaler, liveevents, idrettsarenaer, kulturhus, teater- og konserthus. KONTAKT +47 22 11 30 30 post@brightgroup.no KONTAKT +47 22 11 30 30 www.brightgroup.no post@brightgroup.no www.brightgroup.no NORWAY OSLO NORWAY TRONDHEIM OSLO MOLDE TRONDHEIM MOLDE

STAVANGER BERGEN STAVANGER LILLEHAMMER BERGEN GJØVIK LILLEHAMMER GJØVIK

FINLAND ESPO FINLAND SWEDEN ESPO STOCKHOLM SWEDEN STOCKHOLM


s. 68

Lyskultur Nr. 4 2018

Concept Design AS Pilestredet 75c, 0354 Oslo telefon +47 22561310 www.conceptdesign.no mail@conceptdesign.no

CP-Norway as Fabrikkgaten 3, N-5059 Bergen telefon: +47 55 20 97 00 www.cp-norway.no salg@cp-norway.no Spesialist i LED-belysning og «dynamic» kontrollsystemer Datek Wireless AS PO Box 46, N-2027 Kjeller Instituttveien 6 N-2007 Kjeller telefon: +47 920 38 000 www.datek.no salg@datek.no

LEVERANDØROVERSIKT

Defa Lighting AS Lahaugmovn. 1 bygg 3, N-2013 Skjetten telefon: +47 63 84 00 00 www.defalighting.no defa.lighting@defa.com Eaton Electric AS Prost Stabels vei 22, N- 2019 Skedsmokorset telefon: +47 63 87 02 00 www.moeller.no www.eaton.no

Einar Falk Kommunikasjon Johnny Svorkmos vei 8, N-0983 Oslo telefon +47 909 33 094 www.falkeredet.no eifalk@online.no EnergyOptimal AS Postadresse: Amagerveien 2D, 0771 Oslo Besøksadresse: Strandveien 33, 1366 Lysaker telefon +47 22 49 30 31 www.energyoptimal.no post@energyoptimal.no

Expo Nova Lys Kontrakt Verkstedveien 1, N-0277 Oslo telefon +4723131340 expo-nova@expo-nova.no www.expo-nova.no

Fagerhult Belysning AS Strandveien 30, N-1366 Lysaker Pb 471, N-1327 Lysaker telefon: +47 09764 www.fagerhult.no info@fagerhult.no

Fiberoptisk Lys Calco AS Bråtane, N-4950 Risør Belysning & Dekorasjon telefon: +47 37 15 35 10 www.fiberoptisk.no post@fiberoptisk.no

FLOS Norge as Sjølyst Plass 4, N-0278 Oslo telefon: +47 22 12 86 00 www.flos.no info@flos.no

Frizen Belysning Narviga 7, N-4633 Kristiansand telefon: +47 38 07 71 00 www.frizen.no post@frizen.no

Glamox AS, BU Glamox Luxo Lighting Hoffsveien 1C, N-0275 Oslo Postboks 163 Skøyen, 0212 Oslo telefon: +47 22 02 11 00 www.glamox.com/no post@glamoxluxo.com

Havells Sylvania Norway Ole Deviks vei 44, N-0668 Oslo telefon: +47 23 06 74 70 www.havells-sylvania.com info.no@havells-sylvania.com

ECT AS Hotvetalleén 11 3018 Drammen telefon: +47 32 26 71 00 www.ect.no ERCO Lighting AS Elveveien 85 N-1366 Lysaker telefon: +47 2414 8200 www.erco.com info.no@erco.com

Expo Nova Lys Butikk Verkstedveien 1, N-0277 Oslo telefon +4723131340 expo-nova@expo-nova.no www.expo-nova.no

iGuzzini Illuminazione Norge A.S Brynsveien 5, N-0667 Oslo telefon +47 23 06 78 50 www.iguzzini.no iguzzini.norge@iguzzini.no

Light Efficient AS Strandveien 35, 1366 Lysaker telefon + 47 900 58 322 www.lightefficient.com www.digitallumens.com contact@lightefficient.com

Light House Company AS Trollåsveien 34-36, N-1414 Trollåsen, telefon +47 22 67 20 00 www.lhc.no firmapost@lhc.no

Lightmakers AS Frydenbergveien 48, 0575 OSLO Telefon: 22 72 19 09 www.lightmakers.no lys@lightmakers.no Louis Poulsen Norway AS Lysaker Brygge 37/39 N-1366 Lysaker telefon: +47 22 50 20 20 www.louispoulsen.no info@louispoulsen.no

BOLIGLYS

BKK Nett AS Kokstadvegen 37, Kokstad postboks 7050, N-5020 Bergen telefon: +47 55 12 70 00 www.bkk.no kundepost@bkk.no

RÅDGIVERE OG KONSULENTER

BUTIKKBELYSNING

Auralight AS Ulvenvein 92a, N-0581 Oslo postboks 294, Økern, N-0511 Oslo telefon: +47 22 88 39 00 www.auralight.no aura@aura.no

INDUSTRI- OG KONTORBELYSNING

SKOLE-OG INSTITUSJONSBELYSNING

BUTIKKBELYSNING

UTENDØRSBELYSNING

INDUSTRI- OG KONTORBELYSNING

NØD- OG SIKKERHETSBELYSNING

SKOLE-OG INSTITUSJONSBELYSNING

VEILEDNING

UTENDØRSBELYSNING

LYSKILDER

NØD- OG SIKKERHETSBELYSNING

STYRING OG REGULERING

VEILEDNING

BOLIGLYS

LYSKILDER

RÅDGIVERE OG KONSULENTER

STYRING OG REGULERING

AKB Lighting AS Søndre Kullerød 6, N-3241 Sandefjord postboks 2009, N-3202 Sandefjord telefon: +47 33 48 61 70 www.akb-lighting.no post@akb.no


s. 69

Lyskultur Nr. 4 2018

Noack Belysning Rebraco Noack AS - Sjøgata 15, P.O Box 1008, N-1510 Moss telefon: +47 69 70 03 20 www.noack.no

Norconsult Vestfjordsgaten 4, N-1338 Sandvika telefon: +47 67 57 10 00 www.norconsult.no •

Norlux AS Borgeskogen 32, N-3160 Stokke postboks 2116, 3103 Tønsberg telefon: +47 33 30 10 80 www.norlux.com post@norlux.com

Nortronic AS Ormerudveien 129, 1410 Kolbotn Postboks 287, N-1411 KOLBOTN telefon +47 66 81 38 60 www.nortronic.no post@nortronic.no

Osram AS Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker telefon: +47 40 00 41 10 www.osram.no osram@osram.no

Philips Norge AS, Lighting Innspurten 15, N-0663 Oslo Postboks 6422 Etterstad, N-0605 Oslo telefon: +47 22 74 80 00 www.philips.no/lighting Lighting.no@philips.com

Rambøll Norge AS Hoffsveien 4, 0275 Oslo Postboks 427 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47 22 51 80 00 www.ramboll.no E-post lys@ramboll.no

SG Armaturen AS Svåbekk, N-4792 Lillesand Belysning for bolig, effektbelysning, vandalsikre armaturer. telefon: +47 37 26 84 84 www.sg-as.no firmapost@sg-as.no

Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16, 0484 Oslo telefon: +47 22 57 80 60 www.stokkanlys.no post@stokkanlys.no

Stokkan Lys Nedre Ila 39, N-7018 Trondheim telefon: +47 95 85 88 00 www.stokkanlys.no post@stokkanlys.no

Storelamper AS Arnstein Arnebergsvei 3, N-1366 Lysaker telefon: +47 918 73 252 www.storelamper.no post@storelamper.no

Nordic Safety Engineering AS Billingstadsletta 30, N-1396 Billingstad telefon +47 66 85 02 00 www.nordicsafety.com office@nordicsafety.com

BOLIGLYS

RÅDGIVERE OG KONSULENTER

Multilux AS Sandavegen 19, N-3800 Bø i Telemark telefon: +47 35 06 13 00 www.multilux.no post@multilux.no

BUTIKKBELYSNING

Multiconsult AS Nedre Skøyen vei 2, pb 265 Skøyen, N-0213 Oslo, tlf: +47 21 58 50 00 www.multiconsult.no/lysdesign lysdesign@multiconsult.no

INDUSTRI- OG KONTORBELYSNING

SKOLE-OG INSTITUSJONSBELYSNING

UTENDØRSBELYSNING

NØD- OG SIKKERHETSBELYSNING

VEILEDNING

LYSKILDER

Plexon Løkkeåsveien 22c, N-3138 Skallestad telefon: +47 33 32 00 35 www.plexon.no post@plexon.no

STYRING OG REGULERING

Micro Matic Norge AS Nye Vakås vei 20, N-1395 Hvalstad postboks 264, N-1379 Nesbru telefon: +47 66 77 57 50 www.micro-matic.no firmapost@micro-matic.no mailto:firmapost@micro-matic.no

BOLIGLYS

RÅDGIVERE OG KONSULENTER

Lyskomponenter AS Sagmyra 2A, 4624 Kristiansand telefon: +47 38 00 36 36 www.lyskomponenter.no salg@lyskomponenter.no

BUTIKKBELYSNING

INDUSTRI- OG KONTORBELYSNING

Luminator as Hvamsvingen 11, N-2013 Skjetten telefon +47 67 97 85 10 www.luminator.no post@luminator.no

SKOLE-OG INSTITUSJONSBELYSNING

UTENDØRSBELYSNING

NØD- OG SIKKERHETSBELYSNING

VEILEDNING

LYSKILDER

STYRING OG REGULERING

LuxSave AS Høgskoleringen, Rickard Birkelands veg 2b N-7491 Trondheim telefon: +47 913 22 393 www.luxsave.com jarl.karlsen@luxsave.com

Stork AS Brynsveien 100, N-1352 Kolsås telefon: +47 67 17 64 00 www.stork.no stork@stork.no

SML Lighting AS Kalnesveien 5 N-1712 Grålum/Sarpsborg www.smllighting.no firmapost@smllighting.no

Schneider Electric Buildings Norway AS Sandstuveien 68, N-0680 Oslo Tlf: +47 07023 www.schneider-electric.com/no

Structor Bergen AS Kokstadflaten 35, Postboks 86 N-5863 Bergen

Thorn Lighting AS Bygdøy allé 4, N-0257 Oslo Telefon: +47 22 54 72 00 www.thornlighting.no info.no@zumtobelgroup.com

Vanpee Norge AS Vestvollv 6E, N-2019 Skedsmokorset telefon: +47 64 83 82 80 www.vanpee.no firmapost@vanpee.no

ZG Lighting Norway AS Bygdøy allé 4, N-0257 Oslo Telefon: +47 22 54 72 00 www.zumtobel.no info.no@zumtobelgroup.com

Oppføring i leverandøroversikt løper til det blir sagt opp av abonnenten innen 31/12 året før. Det er ikke automatikk i at alle medlemmer av Lyskultur blir ført opp i oversikten, ta selv kontakt hvis du ønsker å være med. Prisen for å delta i leverandøroversikten er kr 1495,- eks. moms pr år for medlemmer og kr 2495,- eks moms for ikke-medlemmer. For annonsører med årsavtale er dette en gratis tilleggstjeneste. Vi prøver så langt mulig å følge med på adresseendringer osv, men gi oss gjerne beskjed når noe skal endres.


s. 70

Lyskultur Nr. 4 2018

MESSER KONFERANSER KURS UTSTILLINGER ANNONSERING 2018 Amsterdam Light Festival Amsterdam, Nederland, 29. november – 20. januar

2019

Northern Light Fair Stockholm, Sverige, 5. -9. februar LED Expo Benelux Brabanthallen Den bosch, Nederland, 6. - 7. februar Lighting Days Lyon, Frankrike, 13. - 15. februar Strategies in Light 2019 Las Vegas, USA, 27. februar – 1. mars IALD Enlighten Asia 2019 Tokyo, Japan, 6. - 7. mars

ANNONSEOVERSIKT NR. 4 – 2018

Artemide 55 Bright 67 Comlight 31 Frizen Belysning AS 13 Glamox Luxo 2 Instell 53 Ledvance 71 Light House Company 41 Lightmakers 3 LITE 23 LOG 72 Louis Poulsen bilag Luxsave 65 Lyskomponenter 29 Nortronic 11 Pinea/Luminator 15 Plexon 61 SG Armaturen 4 Stockholmsmässan Northern Light Fair 21 Vanpee 45 , bilag Vilan 39

Euroluce, Milano, Italia, 9. -14. april Elfack Göteborg, Sverige, 7. - 10. mai 2019 IALD Education Trust Benefit Dinner + 36th Annual IALD International Lighting Design Awards Philadelphia, USA, 22. mai CIE The 29th Session Washington DC, USA, 14. - 22. juni

2020

Euroshop Düsseldorf, Tyskland, 16. - 20. februar Light+Building Frankfurt, Tyskland, 8. - 13. mars

ANNONSÈR UTGIVELSESPLAN 2019 nr. 1 04. mars nr. 2 11. juni nr. 3 14. oktober nr. 4 09. desember TEKNISKE DATA Opplag: Satsflate: Ant. spalter: Utfallende trykk Spaltebredde Bladformat Raster: HENVENDELSE: Grethe Ånerud gaa@hsmedia.no tlf 928 36 830

3500 ekspl. 215 x 280mm 4 Ja 43 mm 235 x 300mm 60 linjer

ANNONSEPRISER 2019: Helside: kr. 21.000,Halvside: kr. 13.500,1/3 side: kr. 9.400,1/4 side: kr. 7.800,Oppslag, kr. 35.000,Oppslag 2-3, kr. 41.000,SPESIALPLASSERING: Side 3 og 4: kr. 23.000,Bakside og s.2: kr. 25.000,Bilag: kr. 21.000,- + portoutgifter MATERIELLFRIST ANNONSER: 3 uker for utgivelse. Materiellfrist stoff: 4 uker før utgivelse. Årsavtale: 15% v/4 innrykk pr. år. Bladet inkl. annonsene blir også gjengitt på Lyskulturs nettsider: www.lysbladet.no

Magasinet det er vel verd å profilere seg i!


BESØK LEDVANCE.NO

Spennende artikler! Når du trer inn i Audis nye utstillingslokale i Sandyford i Irland, kan du ikke unngå å la deg imponere av den praktfulle og hypermoderne arkitekturen. Dette er så mye mer enn bare et utstillingslokale. Les mer om dette og andre spennende artikler i nye lux&lumen.

BAD LIGHT CAN RUIN YOUR LIFE. BETTER SWITCH TO LEDVANCE LUMINAIRES.

Den nye lux&lumen fra Glamox er klar Halvt Magasin, halvt katalog. Helt inspirerende! Bli den første til å la deg inspirere - bestill katalogen ved å besøke våre nettsider www.glamox.com/no/bestillingsskjema-luxlumen Informasjon om vår 5-års garanti får du på våre hjemmesider. www.glamox.no

LEDVANCE.NO


LYSKULTUR NR. 4 201 8

Norsk Lyspris 2018

04

Showroom: Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo 815 20 100 / utemiljo@log.no / www.log-utemiljo.no

TIDSAM 1048-04

9 771502 496004 RETURUKE 11

04

Lysdesign på Bryne

Nye anbefalinger for Human Centric Lighting


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.