Portiskills voorjaar 2022

Page 1

OPLEIDINGEN PROGRAMMA VOORJAAR 2022 • HR & personeelsbeleid • ICT & multimedia • Sales, marketing en communicatie • Persoonlijke vaardigheden • Veiligheid, milieu en kwaliteit • Corporate vitality

powered by


2

INHOUDSOPGAVE WAAROM PORTISKILLS__________________________________________________________ 3 INCOMPANY___________________________________________________________________ 3 SUBSIDIES______________________________________________________________________ 3 HR & PERSONEELSBELEID________________________________________________________________________4 Learning & development expert_____________________________________________________________5 Het voeren van functioneringsgesprekken ___________________________________________________6 Goed onthaal van nieuwe medewerkers_____________________________________________________7 Basisopleiding tot vertrouwenspersoon______________________________________________________8 Intervisie vertrouwenspersoon - bijscholing___________________________________________________9 Mentoropleiding - opleiden van werkpleklerenden__________________________________________10 ICT & MULTIMEDIA_____________________________________________________________________________11 Het beste uit office_________________________________________________________________________12 E-Learning - NIEUW_________________________________________________________________________13 Excel - basis________________________________________________________________________________13 Excel - intermediair_________________________________________________________________________13 Excel - gevorderd___________________________________________________________________________14 Word - basis________________________________________________________________________________14 Word - intermediair_________________________________________________________________________14 Word - gevorderd___________________________________________________________________________15 Outlook - basis_____________________________________________________________________________15 Outlook - gevorderd________________________________________________________________________16 MS OneNote_______________________________________________________________________________16 SALES, MARKETING & COMMUNICATIE _________________________________________________________17 professioneel gebruik van linkedin__________________________________________________________18 Klantgericht schrijven: 10 meestertrucs______________________________________________________19 Commerciële vaardigheden voor de maritieme sector - NIEUW_____________________________ 20 PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN________________________________________________________________21 Assertiviteit & zelfvertrouwen_______________________________________________________________ 22 Efficiënt online werken en vergaderen_____________________________________________________ 23 VEILIGHEID, MILIEU EN KWALITEIT_______________________________________________________________ 24 Bekwaamheid BA4 bij het werken met elektriciteit__________________________________________ 25 Aangeduide persoon EHBO - Brandbestrijding met digitale blussimulatie___________________ 26 Basisopleiding EHBO hulpverlener_________________________________________________________ 27 Bijscholing EHBO hulpverlener_____________________________________________________________ 28 CORPORATE VITALITY_________________________________________________________________________ 29 Fit en energiek op kantoor_________________________________________________________________ 30 Mindfulness op het werk____________________________________________________________________31

powered by

OPEN KLASSIKAAL

OPEN LIVE WEBINAR

(u volgt vanop het werk of van thuis uit)

INHOUSE KLASSIKAAL (in uw bubbel op het werk)

INHOUSE LIVE WEBINAR (u volgt vanop het werk of van thuis uit)


3

WAAROM PORTISKILLS Portiskills is het resultaat van het samenbrengen van de haven- en logistieke expertise van Portilog met de brede skillservaring van SBM binnen het bedrijfsleven. Naast een halfjaarlijks innovatief en didactisch vernieuwend kalenderaanbod is Portiskills ook actief op de inhouse markt met leeroplossingen rond onboarding, upskilling en reskilling. Wil u, als organisatie, inzetten op sterke competenties in de domeinen HR, veiligheid, ICT, multimedia, leiderschap, marketing, sales of op gebied of op persoonlijke vaardigheden? Dan zit u bij Portiskills als gegoten. Het aanbod wordt elk half jaar samengesteld door een kerngroep met HR-verantwoordelijken uit haven- en logistieke bedrijven. De Antwerpse Scheepvaartvereniging en Forward Belgium ondersteunen het initiatief. Bent u reeds klant van Portilog? Dan geniet u een korting van 5% op de inschrijvingsprijs door vermelding van het btw-nummer van uw bedrijf bij de inschrijving. Bent u geen klant van Portilog maar heeft u wel interesse in een opleiding van Portiskills? Neem gerust contact met ons op, u bent van harte welkom!

INCOMPANY Heeft u liever een inhouse opleiding, enkel voor uw team en op maat van uw bedrijf? Kies dan voor een incompany training. Naast het aanbod van PortiSkills kunnen ook alle opleidingen uit het kalenderaanbod van SBM binnen uw organisatie worden georganiseerd. Voor het overbrengen van kennis doet Portiskills een beroep op een korps van ruim 2.000 experts. Haal onze experts bij u in huis en ontdek de voordelen van een incompany training: U heeft slechts één aanspreekpunt U bepaalt de doelstelling en inhoud U kiest het tijdstip en de locatie U betaalt per opleiding, niet per deelnemer U bespaart op reistijd en verplaatsingskosten U kiest voor maximaal rendement We garanderen een persoonlijke aanpak We gaan met u in gesprek om te kijken wat nodig is om aan uw opleidingsnoden te voldoen Analyse opleidingsbehoefte Voorstel op maat Praktijkoriëntatie Opleiding op maat Evaluatie en follow-up

SUBSIDIES Buiten de 5% korting die u als Portilog-klant geniet, kunt u, afhankelijk van uw situatie, aanspraak maken op een of meerdere subsidies. Zeker het nakijken waard. LOGOS Behoort uw bedrijf tot het Paritair Comité 226, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden en voor opleidingen die niet tot het aanbod van LOGOS behoren, een beroep doen op een subsidie door het sectorfonds LOGOS. Meer info www.logosinform.be KMO-PORTEFEUILLE Portiskills is erkend opleidingsverstrekker voor de ondernemerschapsportefeuille. Het erkenningsnummer van Portiskills is DV.O214464 (opgelet, dit is hoofdletter ‘O’, gevolgd door de cijfers 214464).


4

HR & personeelsbeleid

powered by

OPEN KLASSIKAAL

OPEN LIVE WEBINAR

(u volgt vanop het werk of van thuis uit)

INHOUSE KLASSIKAAL (in uw bubbel op het werk)

INHOUSE LIVE WEBINAR (u volgt vanop het werk of van thuis uit)


HR & personeelsbeleid

5

LEARNING & DEVELOPMENT EXPERT Webinar - 10 sessies Startdatum: 22/03/2022 om 18u30 Prijs: € 1045,00 #210528

SESSIE 5: VAN TRAININGSMAKELAAR TOT LEERFACILITATOR ‘Vroeger was alles beter,’ hoort men weleens. Sowieso was het leven van de L&D professional vroeger makkelijker. Elke vraag werd opgelost met een formele training. En indien mogelijk zat die training dan nog in de standaard catalogus.

Zin om mee te bouwen aan de ontwikkeling van talent? Wilt u een specialist worden in vorm en inhoud geven aan leerbeleid? Dan is deze training Learning & development expert zeker iets voor u. U identificeert en analyseert leerbehoeftes, begeleidt de uitvoering van leerinterventies en evalueert de effecten van -investeringen.

Een project definiëren

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Een project afsluiten

SESSIE 6: L&D PROJECTEN TOT EEN GOEDE EINDE BRENGEN »» Een project plannen »» Stakeholderanalyse Een project opvolgen »» Triple constraint - bijsturen - opvolgen - rapporteren

L&D managers L&D administrators HR managers en HR verantwoordelijken Trainingsmanagers Lijnmanagers

PROGRAMMA SESSIE 1: DE WETENSCHAP VAN LEREN Korte self-paced module waar alles nogmaals verduidelijkt wordt. Over leren doet veel de ronde: leerstijlen, generatiedenken, MBTI, 70:20:10, enz. We doorprikken enkele mythes en zoomen in op bewezen frameworks en modellen die wél werken. Hierbij maken we onderscheid tussen leren op macro- en op microniveau.

SESSIE 2 EN 3: TRENDS Data & analytics Extended realities Mobile learning & performance support Content curation Games & gamification Leerplatformen AI & chatbots Op gepersonaliseerd en adaptief leren en hoe leerplatformen en chatbots volop bezig zijn om hierop in te spelen

»» Evaluatie »» Lessons learnt

SESSIE 7: ONTWIKKELEN VAN AANTREKKELIJKE EN MOTIVERENDE LEERTRAJECTEN Een sessie die integraal focust op instructional design en welke didactische principes u kunt gebruiken om een goede module of training te ontwikkelen. We vertrekken vanuit die principes om een gebalanceerd traject te ontwikkelen. Enkele aandachtspunten tijdens de sessie.

SESSIE 8: DE BASICS VAN EEN GOEDE L&D ADMINISTRATIE Administratie, een topic waar bijna niemand over spreekt binnen L&D maar zo belangrijk. Zonder een goede administratie, geen goed beleid. Binnen deze twee sessies belichten we enkele cruciale topics die ervoor kunnen zorgen dat uw L&D afdeling optimaal en kwalitatief werkt.

SESSIE 9: ONTWIKKELEN VAN AANTREKKELIJKE EN MOTIVERENDE LEERTRAJECTEN In deze sessie bouwen we verder op het instructional design van leertrajecten. Hoe zorgt u ervoor dat een leertraject aantrekkelijk blijft, dat er zo weinig mogelijk uitval is en dat lerenden de juiste feedback krijgen. Hoe meet u de efficiëntie van leren, of kan dit eigenlijk niet? Deze module is opnieuw doorspekt met het gebruik van diverse tools zodat iedereen meteen zelf kan ervaren wat de meerwaarde kan zijn van LearnTech.

SESSIE 10: DE BASICS VAN EEN GOEDE L&D-ADMINISTRATIE Inleiding- vraagstelling vorige les

SESSIE 4: L&D PROJECTEN TOT EEN GOEDE EINDE BRENGEN De L&D professional staat voor heel wat uitdagingen. Om deze tot een goed einde te brengen zijn projectmanagement skills essentieel. U beoogt immers een verandering in uw organisatie én u kunt het niet alleen. En dan komen de technieken van projectmanagement heel goed van pas. Op het juiste moment de juiste mensen betrekken op de juiste manier bepaalt in grote mate het succes van uw opdracht. Het begint bij een duidelijke afbakening en definitie, samen met het helder zetten van rollen en verantwoordelijkheden. En na het opvolgen en bijsturen volgt het afsluiten van uw project, een cruciale stap die al te vaak slordig wordt behandeld.

Praktische organisatie van leertrajecten: wat is een stappenplan om opleidingen te organiseren en wat zijn hierbij do’s en dont’s? L & D analytics Nabespreking oefeningen Leerplatformen: de basics van leerplatformen en hun verschillende rapporteringsmogelijkheden Q en A en afsluiting


6

HR & personeelsbeleid

HET VOEREN VAN FUNCTIONERINGSGESPREKKEN Opleiding - 2 sessies Cepa, Antwerpen Startdatum: 09/03/2022 om 9u30 Prijs: € 265,00 #210520

PROGRAMMA 1. Intro 2. Situering »» Definitie, kenmerken en doelstellingen »» Voordelen

Functioneringsgesprekken blijven noodzakelijk. Medewerkers hebben nood aan een continue evaluatie. Wat wordt er van hen verwacht en wat verwachten zij van u? En hoewel het functioneringsgesprek al geruime tijd in het bedrijfsleven bestaat, blijft het voor de manager moeilijk om zijn/ haar medewerkers te vertellen hoe ze functioneren. Bedoeling is vooral om tweerichtingsverkeer in het gesprek toe te laten. Uw medewerker heeft ook een stem die gehoord mag worden. Duidelijke feedback zorgt ervoor dat uw medewerkers direct leren uit wat ze goed doen en wat beter kan. Maar ook de leidinggevende kan groeien. Het functioneringsgesprek is een goed moment om elkaars sterke en verbeterpunten op een rijtje te zetten. In deze training willen we u tools aanreiken die u helpen bij het geven van feedback en het bespreekbaar maken van prestaties tijdens een functioneringsgesprek. We bekijken ook hoe u door middel van een goed gevoerd functioneringsgesprek de motivatie van uw medewerkers kunt verhogen. De opleiding wordt gekleurd met tal van praktische voorbeelden en oefeningen zodat u de training onmiddellijk kunt toepassen in de praktijk.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Leidinggevenden die functioneringsgesprekken moeten voeren.

METHODOLOGIE In deze training staat de praktijk van u als deelnemer centraal. Door middel van groepsgesprekken en cases wordt de koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Ook is er voldoende ruimte voorzien voor het bespreken van de eigen cases en praktijkervaringen.

»» Functioneringsgesprekken: what’s in a name? »» Situering in de evaluatiecyclus / ontwikkelcirkel 3. Organisatorische omkadering »» Interne beslissingen »» Documenten en tools »» Interne communicatie »» Praktisch: tijd en ruimte 4.Drie stappen bij een functioneringsgesprek »» Voorbereiding »» Door leidinggevende »» Door medewerker »» Gesprek »» Onderdelen »» Onderwerpen »» Output: verslag, POP, ... 5. Communicatie (technieken, tips en aandachtspunten) »» Enkele wetten en basismodellen »» Feedback geven »» Actief luisteren »» Valkuilen »» Moeilijke situaties 6. Reflectie


HR & personeelsbeleid

7

GOED ONTHAAL VAN NIEUWE MEDEWERKERS Webinar - 2 sessies Startdatum: 22/03/2022 om 9u Prijs: € 265,00 #210522

WAT KENT U NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING? Professionele aanpak in het opstarten van een onthaal- en introductieprocedure voor nieuwe medewerkers de bestaande onthaal- en introductieprocedure kritisch toetsen en optimaliseren

INTRODUCTIE Het KB van 25 april 2007 maakt een onthaalprocedure in elk bedrijf wettelijk verplicht. Maar ook in de praktijk blijkt een goed onthaal vele voordelen te hebben zowel in functie van snelle inwerking van de nieuwe medewerker, als in functie van groei en binding.

OMSCHRIJVING Nieuwe medewerkers op een professionele manier onthalen en introduceren legt een belangrijke basis voor hun loopbaan binnen de organisatie, bijvoorbeeld motivatie, tevredenheid, binding met de organisatie en optimaal functioneren op lange termijn. Een goed onthaal is de basis voor vertrouwen in en groei binnen de functie én de organisatie.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? HR-verantwoordelijken en (HR-) medewerkers die instaan voor het onthaal en de introductie van nieuwe collega’s.

VOORKENNIS Er is geen specifieke voorkennis vereist.

METHODOLOGIE Live webinar. Wettelijk kader, modellen en praktijk, good practices, ervaringsuitwisselingen, ...

PROGRAMMA DEEL 1 - Waarom een onthaalbeleid? Wettelijk kader: onthaal van nieuwe medewerkers is verplicht Een psychologisch én professioneel aspect Vaak voorkomende misvattingen DEEL 2 - De organisatie van een warm en kwalitatief onthaal Organiseren op drie niveaus: de organisatie, de werkvloer/ het team en de functie Organiseren in drie tijdsblokken: vóór de start, tijdens en na de inwerkingperiode Organiseren vanuit drie brillen/doelstellingen: onthaal, opleiding en begeleiding De rol van de leidinggevende versus meter/peter Uitrol van een efficiënt meter/peter programma Leercurve en leerstijlen Praktische toepassingen vb. welkomstbrochure, onthaaldag, buddy-systeem, … DEEL 3 - Aan de slag Hoe introduceren binnen de organisatie? Integratie met het HR-beleid Do’s and don’ts Good practices en ervaringsuitwisselingen


8

HR & personeelsbeleid

BASISOPLEIDING TOT VERTROUWENSPERSOON Opleiding - 10 sessies Cepa, Antwerpen Startdatum: 08/03/2022 om 9u30 Prijs: € 950,00 #210529

WAT KENT U NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING? Na deze opleiding: bent u op de hoogte van de procedures en wetten rond psychochosiaal welzijn op het werk. bent u wettelijk in orde om de rol van vertrouwenspersoon op te nemen. bent u in staat de dagdagelijkse problemen op een adequate en probleemoplossende manier aan te pakken.

PROGRAMMA HOOFDSTUK 1 EN 2 WELZIJN EN PSYCHOSOCIALE RISICO’S (2 HALVE DAGEN) Tijdens deze module gaan we in op de vragen rond ‘wat’, ‘wie’ en ‘hoe’ in het kader van welzijn en, meer specifiek, psychosociale risico’s op het werk. Deze modules gaan in op het kader waarbinnen de vertrouwenspersonen hun rol en functie dienen uit te voeren. Welzijn Partners in welzijn

INTRODUCTIE

Aanpak welzijn op het werk

Sinds 2007 (KB 17/5/2007) bestaat er een wet die de werknemer beschermt tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze wet bepaalt een preventieve aanpak, een procedure in geval van falen en een bescherming van de betrokkenen. De vertrouwenspersoon speelt hierin een sleutelpositie. Deze training wordt gegeven in samenwerking met Liantis.

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag

Psychosociale risico’s Oorzaken van psychosociale risico’s Gevolgen van psychosociale risico’s Procedures Actoren bij psychosociaal welzijn Rol en statuut vertrouwenspersoon Deontologie en beroepsgeheim

OMSCHRIJVING Het Koninklijk besluit van 10 april 2014 rond de preventie van psychosociale risico’s op het werk leidt ertoe dat de vertrouwenspersoon een basisopleiding van 5 dagen moeten volgen.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

HOOFDSTUK 3: GESPREKSTECHNIEKEN (2 HALVE DAGEN) In deze module staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend. Algemene regels van communicatie

Preventieadviseurs

»» Gesprekstechnieken

Medewerkers aangesteld als vertrouwenspersoon die nog geen vorming hebben

»» Tijdens het gesprek

Vertrouwenspersonen die een grondige heropfrissing nodig hebben aangepast aan de huidige wetgeving Medewerkers sociale dienst

»» Voor het gesprek »» Na het gesprek »» Omgaan met emoties Advies geven Herkaderen

BIJKOMENDE INFO Als vertrouwenspersoon volgt u jaarlijks een bijscholing waarbij ervaringen worden uitgewisseld. Kies uit verschillende locaties en tijdstippen.

METHODOLOGIE Aan de hand van reflectie-oefeningen, discussie-oefeningen, uitwisselen ervaringen, rollenspellen, uitwerken casus, etc. wordt de vertrouwenspersoon gestimuleerd en ondersteund om de nodige kennis en vaardigheden in de praktijk om te zetten. Deze opleiding wordt begeleid door preventieadviseurs psychosociale aspecten.

HOOFDSTUK 4: “BEHEERSING PROBLEEMSITUATIES” (6 HALVE DAGEN) In dit hoofstuk ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties. Gesprek met een derde (bv. leidinggevende, personeelsdienst, ...) Bemiddeling Conflictbeheersing (o.a. model van Glasl) Ondersteunende gesprekken bij stress en burn-out (o.a. model van Karasek) Doorverwijzen Team- en organisatiemodellen (o.a. SDRPI-model van Ron Fry)


HR & personeelsbeleid

9

INTERVISIE VERTROUWENSPERSOON BIJSCHOLING Opleiding - 1 sessie Cepa, Antwerpen Startdatum: 25/04/2022 om 13u30 Prijs: € 160,00 #210523

PROGRAMMA

WAT KENT U NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

Psychosociale risico’s worden nu omschreven als ‘de kans dat werknemers psychische schade ondervinden, al dan niet gepaard gaande met lichamelijke schade ten gevolge van blootstelling aan elementen van arbeidsorganisatie, -inhoud, -voorwaarden, -omstandigheden, interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden op het werk’.

Na deze terugkomsessie hebt u inzicht in de gewijzigde wetgeving en de invloed ervan op uw opdrachten als vertrouwenspersoon.

Binnen de preventie van deze risico’s krijgen de verschillende partners in de werkomgeving een belangrijke rol toebedeeld.

OMSCHRIJVING Deze bijscholing heeft tot doel bestaande vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bij te brengen om de functie van vertrouwenspersoon te kunnen blijven uitoefenen (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en K.B. van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk). Wij organiseren vier maal per jaar de vier uur verplichte bijscholing voor vertrouwenspersonen op verschillende locaties en online via live webinar. De andere data en locaties kunt u vinden bij de praktische gegevens.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen en in het verleden reeds een opleiding hebben gevolgd moeten deze bijscholing wettelijk verplicht volgen.

Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen in het kader van bovenstaande wetgeving en in het verleden reeds een opleiding hebben gevolgd moeten deze bijscholing wettelijk verplicht volgen. Om te voldoen aan de jaarlijkse verplichting omvat de bijscholing volgende aspecten: Opfrissing gespreks- en bemiddelingsvaardigheden Supervisie (uitwisseling van ervaringen en bespreken praktijkgevallen)


10

HR & personeelsbeleid

MENTOROPLEIDING OPLEIDEN VAN WERKPLEKLERENDEN Opleiding - 2 sessies Cepa, Antwerpen Startdatum: 18/02/2022 om 9u30 Prijs: € 265,00 #210519

INTRODUCTIE 1. RSZ-vermindering van € 800 per mentor per kwartaal. Mentoren in ondernemingen en organisaties begeleiden stagiairs op de werkplek. Hiervoor ontvangt de organisatie een RSZ-vermindering van € 800 per mentor per kwartaal. 2. Recht op betaald educatief verlof per mentor. Medewerkers die een opleiding volgen tot mentor om stagiairs op de werkvloer op te volgen, komen in aanmerking voor het betaald educatief verlof. Voor deze training van 2 sessies wordt een uitzondering gemaakt op de minimumduur waaraan een opleiding moet voldoen om in aanmerking te komen voor het betaald educatief verlof. De maatregel is er om de werkgevers ertoe te brengen in mentorschap te investeren. Synoniemen van mentor zijn bijvoorbeeld “peter/meter” en “werkplekcoach”.

OMSCHRIJVING De opleiding heeft als doel om medewerkers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van “werkpleklerenden” (diverse soorten van leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer).

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Medewerkers uit een KMO die zich willen bijscholen tot professionele mentor, erkend om voor de werkgeversdoelgroepvermindering in aanmerking te komen.

METHODOLOGIE Theoretische uiteenzetting afgewisseld met oefeningen die door de deelnemers in kleine groepjes of met de hele groep samen worden uitgewerkt.

PROGRAMMA Het aanleren van technieken om een opleidingsplan op te stellen Hoe op een constructieve manier instructies geven? Op welke manier afdoende communiceren? Hoe vorderingen opvolgen? De correcte aanpak in het geven van feedback Hoe moet u stagiairs bijsturen zonder hen te demotiveren? Wanneer en hoe moet u ze evalueren?


11

ICT & multimedia

powered by

OPEN KLASSIKAAL

OPEN LIVE WEBINAR

(u volgt vanop het werk of van thuis uit)

INHOUSE KLASSIKAAL (in uw bubbel op het werk)

INHOUSE LIVE WEBINAR (u volgt vanop het werk of van thuis uit)


12

ICT & multimedia

HET BESTE UIT OFFICE Opleiding - 2 sessies Cepa, Antwerpen Startdatum: 24/03/2022 om 9u30 Prijs: € 180,00 #210543

PROGRAMMA Excel Formules Draaitabellen Grafieken

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Word

Voor diegenen die nog meer willen halen uit de verschillende MS-Office pakketten. Leer sneller en efficiënter gebruik maken van de verschillende functionaliteiten. Vooral het onderling gebruik tussen de pakketten komt aan bod.

Koppelingen tussen Word en Excel (mailmerge)

VOORKENNIS Een basiskennis van Word - Excel - PowerPoint en Outlook is noodzakelijk om deze opleiding te kunnen volgen.

Automatiseren Vanuit Word mails versturen (ook naar meerdere adressen, die gehaald worden uit Excellijst) PowerPoint Invoegen grafieken en data uit excel Outlook Adresgegevens uit excel importeren in Outlook + uit Outlook exporteren Efficiënt gebruik van Outlook – (timemanagement) Daarnaast worden heel wat handige tips en tricks gegeven.


ICT & multimedia

13

E-LEARNING - NIEUW E-learning of afstandsleren is een interactieve leersituatie waarbij we gebruik maken van internet. Het e-learningplatform is compatibel op elke browser. Deze manier van leren heeft als voordeel dat u kunt leren op uw eigen tempo, wanneer en waar u maar wilt. Gedurende 8 weken wordt u ondersteund door een e-coach die u helpt bij moeilijkheden of vragen tijdens uw traject. Begeleiding van een e-coach via e-mail (antwoord binnen de 24 uur op werkdagen) U heeft echter wel 1 jaar toegang tot het platform Deelnemers ontvangen gedurende 8 weken wekelijks 3 mails: »» Extra oefening »» Motivatiemail »» Extra tip

EXCEL - BASIS E-learning Startdatum: vrij te kiezen Prijs: € 110,00 #210532

PROGRAMMA Schermonderdelen Schermonderdelen vervolg Gegevensinvoer

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Personen die graag MS-Excel leren kennen en gebruiken. Excel is wereldwijd het meest gebruikte rekenbladprogramma.

Werkmappen Vulgreep en aangepaste lijnen Selecteren Formules

VOORKENNIS

Functies

Computer basisvaardigheden zijn noodzakelijk.

AutoFilter

Sorteren Opmaak Zoeken en vervangen

EXCEL - INTERMEDIAIR E-learning Startdatum: vrij te kiezen Prijs: € 110,00 #210534

PROGRAMMA Grafieken Formules Vulgreep en aangepaste lijsten

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Personen die reeds een basiskennis van MS-Excel hebben en toch graag nog wat meer halen uit dit rekenbladprogramma.

VOORKENNIS Basis computervaardigheden en basiskennis Excel is vereist.

Gegevenstabellen en filters Voorwaardelijke opmaak Subtotalen Sparklines Celnamen Logische en zoekfuncties Plakken speciaal Gegevensvalidatie Hulpmiddelen voor gegevens Beveiliging


14

ICT & multimedia

EXCEL - GEVORDERD E-learning Startdatum: vrij te kiezen Prijs: € 110,00 #210533

PROGRAMMA Voorwaardelijke opmaak Expert formules Besturingselementen

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Personen die reeds een stevige kennis van MS-Excel hebben en die zich nog verder wensen te verdiepen in dit krachtige rekenbladprogramma.

Expert functies Draaitabellen en -grafieken Hulpmiddelen voor gegevens Uitgebreide filters Aangepaste gegevensvalidatie

VOORKENNIS

Grafieken

Computer basisvaardigheden en een basiskennis van MS-Excel is vereist om deze opleiding te kunnen volgen.

WORD - BASIS Startdatum: vrij te kiezen Prijs: € 110,00 #210535

PROGRAMMA Werkomgeving Tekst invoeren

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Zakelijke gebruikers van de computer of bedienden.

VOORKENNIS Er moet een basiskennis zijn van Windows, internet en e-mail.

Selecteren Tekstopmaak Randen en arcering Lijsten Spelling Pagina-opmaak

WORD - INTERMEDIAIR E-learning Startdatum: vrij te kiezen Prijs: € 110,00 #210536

PROGRAMMA Alinea-opmaak Objecten invoegen Pagina-opmaak

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Kantoor- en zakelijke gebruikers van de computer die de functionaliteiten van Word beter willen leren kennen.

VOORKENNIS PC-basisvaardigheden en vertrouwd zijn met Windows en bestandsbeheer is noodzakelijk. Ook een minimale basiskennis van Word is nodig om deze opleiding te kunnen volgen.

Secties (basis) Stijlen Tabellen


ICT & multimedia

15

WORD - GEVORDERD E-learning Startdatum: vrij te kiezen Prijs: € 110,00 #210533

PROGRAMMA Stijlen maken en gebruiken Werken met complexe tabellen Index

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Kantoor- en zakelijke gebruikers van de computer die de gevorderde functionaliteiten van Word willen leren kennen.

Wijzigingen bijhouden Afdruk samenvoegen Beveiligen

VOORKENNIS PC-basisvaardigheden en vertrouwd zijn met Windows en bestandsbeheer is noodzakelijk. Daarnaast een basiskennis van Word. Word is de meest gebruikte tekstverwerker ter wereld. De software werkt zeer handig door het lint en een serie tabbladen. Beide onderdelen maken van Word een aangenaam werkinstrument. Ontdek de gevorderde functies en sta versteld van de mogelijkheden.

OUTLOOK - BASIS E-learning Startdatum: vrij te kiezen Prijs: € 110,00 #210538

PROGRAMMA OUTLOOK ALGEMEEN Het venster van Microsoft Outlook Navigatiedeelvenster, Leesvenster, Contactenvenster

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Personen die wensen te leren werken met Outlook voor hun emailverkeer en agenda.

VOORKENNIS Computer basisvaardigheden zijn noodzakelijk.

Titelbalk, Statusbalk, Het lint De mini-werkbalk (mini toolbar) BERICHTEN VERZENDEN EN ONTVANGEN Een e-mail aanmaken en verzenden Postvak UIT Postvak Verzonden items Ontvangen, beantwoorden, doorsturen en lezen van e-mail Mails indelen Een bijlage toevoegen Een bericht naar meerdere personen sturen Werken met Cc. En Bcc. Verwijderen van een e-mailbericht Terughalen van een verwijderd e-mailbericht Afdrukken van een e-mailbericht CONTACTPERSONEN Contactpersonen toevoegen en bewerken Afbeelding toevoegen Ordenen en weergave van contactpersonen Zoeken van een contactpersoon AGENDA Agenda openen Afspraken toevoegen Afspraken verwijderen


16

ICT & multimedia

OUTLOOK - GEVORDERD E-learning Startdatum: vrij te kiezen Prijs: € 110,00 #210539

PROGRAMMA Afspraken maken Afspraken annuleren Taken

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Medewerkers die beter willen leren werken met Outlook en hun mailbox beter onder controle willen krijgen.

VOORKENNIS

Notities Zoekmappen Regels Vergaderverzoeken Agendaweergaves

Een basiskennis van Outlook is vereist.

MS ONENOTE E-learning Startdatum: vrij te kiezen Prijs: € 110,00 #210540 Notities op één locatie bijhouden, dat is waarvoor OneNote dient!

OMSCHRIJVING De verschillende onderdelen van Office bieden steeds meer mogelijkheden om aan uitwisseling van gegevens te doen. Excel werkbladen worden geïntegreerd in powerpointpresentaties, mails bevatten tabellen die uit Excel worden geïmporteerd enz. OneNote is ontworpen om de zaken zoals brainstorms, notities, onderzoeken, informatie die je verzamelt, takenlijsten, ... te centraliseren. OneNote biedt een organisatieruimte om informatie uit verschillende Office-programma’s en andere bronnen (internet) overzichtelijk bij te houden en te organiseren zodat het voldoet aan de behoefte van de gebruiker vanuit zijn/haar functie of project. OneNote laat ook toe die informatie te delen met anderen.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Kantoor- en zakelijke gebruikers, docenten van de computer die gebruik willen leren maken van MS-OneNote.

VOORKENNIS Een basiskennis van Windows is vereist.

PROGRAMMA Overzicht van de OneNote werkruimte Secties en pagina’s Notities nemen en vormgeven Opzoeken en verzamelen van informatie Notities zoeken en organiseren Veiligheidsinstellingen in OneNote Notities delen met anderen OneNote gebruiken met andere Office-toepassingen OneNote als mobiele applicatie


17

Sales, marketing & communicatie

powered by

OPEN KLASSIKAAL

OPEN LIVE WEBINAR

(u volgt vanop het werk of van thuis uit)

INHOUSE KLASSIKAAL (in uw bubbel op het werk)

INHOUSE LIVE WEBINAR (u volgt vanop het werk of van thuis uit)


18

Sales, marketing & communicatie

PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN LINKEDIN Webinar - 1 sessie Startdatum: 01/06/2022 om 18u30 Prijs: € 105,00 #210527

PROGRAMMA Hoe gebruik ik mijn bedrijfsprofiel? Hoe voorzie ik mijn profiel van goede inhoud? Hoe trek ik klanten en nieuwe medewerkers aan? Hoe gebruik ik de betalende diensten van LinkedIn?

OMSCHRIJVING LinkedIn is meer dan Facebook in een kantooroutfit. Het zakelijke netwerk is een goudmijn om professionele relaties op te bouwen. En om klanten en kandidaten de weg te wijzen naar uw bedrijf – toch als u het slim aanpakt. Hoe? Dat verklappen we u in dit inspiratiewebinar van 1,5 uur. U komt als marketeer, verkoper of recruiter te weten: hoe u uw bedrijfsprofiel professioneel voorziet van goede inhoud, hoe u een sterk netwerk bouwt, voedt en onderhoudt, hoe u optimaal de betalende diensten inzet. Zet uw bedrijfsmerk in de schijnwerpers en bereik uw doelgroep. Zo gebruikt u LinkedIn professioneel!

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Marketeers, verkopers, recruiters


Sales, marketing & communicatie

19

KLANTGERICHT SCHRIJVEN: 10 MEESTERTRUCS Webinar - 4 sessies Startdatum: 17/02/2022 om 18u30 Prijs: € 295,00 #210521

PROGRAMMA

INTRODUCTIE

Vorm & stijl (bied hapklare tekstporties en entertain uw luie lezer)

Portiskills en Schrijfdokter Wim Van Rompuy. Een geslaagd partnership. Dit is wat klanten over ons zeggen:

Besef dat u tijd steelt

Doen lezen in een wereld die snel schakelt (open class workshop) Best confronterend, maar ook léuk! (bedrijfsinterne training) Zot zeg hoeveel beter die tekst wordt! (bedrijfsinterne training)

4 live webinars van 1,5 uur: inhoud (overtuig met ultieme argumenten en ontmijn sluimerende bezwaren)

Leaflet of e-mailing, webtekst of nieuwsbrief, bedrijfsmagazine of persbericht: waarom lezen klanten, journalisten of collega’s ze niet? Omdat het tijd kost: tijd die u van hen steelt. Tijd die zij niet willen besteden aan warrige inhoud in een doodgraversstijl. Vinden zij dat u te lui was om alles voor te kauwen? Dan haken ze af - en terecht. Bespeel inhoud, vorm en stijl

OMSCHRIJVING Doe uw lezer... lezen! De 10 meestertrucs in 4 webinars! Ontnuchterend: de modale lezer zit echt niet te wachten op uw communicatie. Moderne, gehaaste klanten doorploegen uw commerciële of informatieve teksten niet voor hun plezier. Nee, zij zijn lui. Zij eisen instant info die er voor hen toe doet. U steelt tijd die zij aan iets anders willen besteden. Hoe u daarin slaagt? Door hen op hun wenken te bedienen met de inhoud, vorm en stijl van uw tekst. Alleen dan rijft u klanten binnen. Vervult u hun basis-leesbehoeften niét? Dan schuift u hen door naar uw concurrent. Aan u de keuze. Waarop kicken de doorsnee lezers? Waardoor haken zij af? Hoe verleidt u hen om voort te lezen? Om niet weg te klikken? Wanneer reageren zij op uw aanbod? In 4 webinars van 1,5 uur krijgt u alle kennis aangereikt om een goede van een minder goede tekst te onderscheiden. U leert de 10 meestertrucs die u een vlekkeloze tekst garanderen. Wilt u uw kennis meteen omzetten in kunde? Kies dan zonder verpinken voor de tweedaagse workshop “Klantgericht schrijven: doe uw lezer... lezen”. Uw trainer: Wim Van Rompuy (Schrijf.be)

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Voor iedereen die schrijft. Commercieel of informatief. Scherm of papier. Elke schrijfvorm komt aan bod: mailing & e-mail, webtekst & social media post, blog & persbericht, uitnodiging & interne nota, offerte, ...

METHODOLOGIE 4 live webinars van 1,5 uur.

Belandt uw brochure in de papiermand? Wordt uw persbericht genegeerd? Blijft uw e-mail onbeantwoord? Dan treft uw lezer geen schuld: u ging als schrijver in de fout. Dat is een harde diagnose, ja. Maar ook hét inzicht dat u op het goede pad zet: maak het uw luie lezer gemakkelijk. Dan beloont hij u en brengt uw communicatie meer op dan ze kost - op papier en elektronisch. Dan lezen uw collega’s uw mails plots wel. En blijven uw prospecten die in Google op uw webpagina klikken, er wel hangen om te bestellen. Grijp u vast aan 101 handvaten Verwacht u ronkende theoretische modellen? Een vijftienstappenplan? Neem dan niét deel aan deze workshops. Kijkt u uit naar 101 hyperconcrete handvaten waarmee u meteen aan de slag gaat? Naar 10 testjes die u dodelijk precies vertellen of u de luie lezer over de streep trekt? Schrijf u dan meteen in: u zult het zich niet beklagen. Beloofd! Stel elke tekstvraag in de chat Geen tekstvraag zo gek of moeilijk, of uw trainer beantwoordt ze. Laat u dus gaan!


20

Sales, marketing & communicatie

COMMERCIËLE VAARDIGHEDEN VOOR DE MARITIEME SECTOR - NIEUW Opleiding - 2 sessies Cepa, Antwerpen Startdatum: 12/05/2022 om 13u Prijs: € 225,00 #210516

PROGRAMMA Mindset »» Eigenschappen van de verkoper »» Het verkoopsproces stap voor stap Prospectie

OMSCHRIJVING In deze opleiding leert u alle commerciële basisvaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in de maritieme sector.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Junior account managers Junior business development managers

»» Voorbereiding »» Cold calling »» Social selling Het salesgesprek »» Etiquette »» Opbouw »» Tot een goed einde brengen en afsluiten De presentatie

Sales executives

»» Opbouw

Inside sales

»» Inhoud

Verkopers

»» Tips & tricks De offerte »» Opmaak en voorwaarden »» Opvolging van je offerte »» Scoren, wat daarna? Claims »» Hoe ermee omgaan Simulaties en oefeningen


21

Persoonlijke vaardigheden

powered by

OPEN KLASSIKAAL

OPEN LIVE WEBINAR

(u volgt vanop het werk of van thuis uit)

INHOUSE KLASSIKAAL (in uw bubbel op het werk)

INHOUSE LIVE WEBINAR (u volgt vanop het werk of van thuis uit)


22

Persoonlijke vaardigheden

ASSERTIVITEIT & ZELFVERTROUWEN Opleiding - 3 sessies Bluepoint, Berchem Startdatum: 21/04/2022 om 18u30 Prijs: € 360,00 #210525

PROGRAMMA Assertiviteit en assertief gedrag Aandachtspunten: de omgang met anderen in de werksituatie Voor uw mening opkomen ‘Neen’ durven zeggen

WAT KENT U NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

Kritiek geven en krijgen

Deze opleiding resulteert in:

Meningsverschillen en discussies

Een groter zelfvertrouwen Een betere relatie met uw collega’s Een aangename werkomgeving Betere communicatievaardigheden

OMSCHRIJVING U weet wel wat zeggen, maar u durft niet. U denkt ‘neen’, maar u hoort uzelf ‘ja’ zeggen. U aanvaardt extra werk, ook al hebt u er geen tijd voor. U vermijdt conflictsituaties. Dit zijn maar enkele voorbeelden waarbij uw assertiviteit op de proef wordt gesteld. Zelfverzekerdheid zit niet in de genen, maar u kunt het wel leren! Durf “nee” zeggen en opkomen voor uzelf.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Medewerkers die zich rustig, zelfverzekerd en professioneel willen opstellen tegenover collega’s, klanten en leveranciers.

VOORKENNIS Er is geen specifieke voorkennins vereist.

METHODOLOGIE Deze training is zeer praktijkgericht. Daarom beperken we het aantal deelnemers tot 12.

Openstaan voor complimenten Oefeningen


Persoonlijke vaardigheden

23

EFFICIËNT ONLINE WERKEN EN VERGADEREN Opleiding - 2 sessies Bluepoint, Berchem Startdatum: 19/04/2022 om 18u30 Prijs: € 265,00 #210524

PROGRAMMA Hoe uzelf voorbereiden voor uw online meeting: »» neem de tijd om aan dat vertrouwen te werken. Dat begint al bij een goede voorbereiding De verschillende rollen tijdens een online meeting:

OMSCHRIJVING Of u nu met Teams, Skype, Zoom of een ander platform communiceert, er zijn een aantal zaken waarop u moet letten zoals uw lichaamstaal, uw voorbereiding, uw deelnemers alert houden, ... Kortom er zijn verschillende zaken waarmee u moet rekening houden. Het visuele aspect weegt zwaar door maar u wilt toch een performante indruk nalaten bij uw volgende online meeting, niet?

»» ook in een online meeting of bij een vergadering op afstand is het belangrijk om de correcte vergadertechnieken te gebruiken en ervoor te zorgen dat uw deelnemers actief zijn Welke technieken zijn er beschikbaar: »» op vandaag zijn er tal van online vergadertools beschikbaar. U krijgt een algemeen overzicht van de beschikbare online vergadertools Waar op letten tijdens de meeting:

Met dit kort webinar zult u verrast zijn waar u allemaal moet op letten want online vergaderen is veel meer dan een digitale uitnodiging versturen.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Leidinggevenden en medewerkers.

»» tijdens de meeting is het belangrijk om iedereen bij de les te houden. Het feit dat u niet fysiek in éénzelfde ruimte zit maakt het voor deelnemers eenvoudiger om sneller af te haken Praktische tips en oefeningen: »» het is ook belangrijk om tijdens de sessie reeds aan de slag te gaan en te oefenen


24

Veiligheid, milieu en kwaliteit

powered by

OPEN KLASSIKAAL

OPEN LIVE WEBINAR

(u volgt vanop het werk of van thuis uit)

INHOUSE KLASSIKAAL (in uw bubbel op het werk)

INHOUSE LIVE WEBINAR (u volgt vanop het werk of van thuis uit)


Veiligheid, milieu en k waliteit

25

BEKWAAMHEID BA4 BIJ HET WERKEN MET ELEKTRICITEIT Opleiding - 2 sessies Cepa, Antwerpen Startdatum: 24/02/2022 om 9u Prijs: € 285,00 #210545

VOORKENNIS Codificatie bekwaamheden: BA1 = iedereen BA2 = kinderen BA3 = gehandicapten

WAT KENT U NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

BA4 = gewaarschuwden (deze opleiding)

Men moet de gevaren van elektriciteit en risico’s met elektriciteit onderkennen en tevens alert kunnen reageren wanneer zich problemen of ongevallen voordoen. Wij willen de deelnemers vooral waarschuwen voor de gevaren van elektriciteit.

BIJKOMENDE INFO

INTRODUCTIE Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan is niet zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke werkzaamheden door wie uitgevoerd mogen worden en welke risico’s en veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

OMSCHRIJVING De werkgever moet een dossier samenstellen waarin op basis van de installaties, de activiteiten en zijn werknemers wordt bepaald of een persoon “BA4 gewaarschuwd” of “BA5 vakbekwaam” moet zijn. De werkgever bepaalt wie deze kwalificatie nodig heeft. In principe is het raadzaam om werknemers die met elektriciteit in contact komen (hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door het uitvoeren van andere taken) deze opleiding te laten volgen. Het diploma van de werknemer is voor deze opleiding van ondergeschikt belang.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? BA4 = Gewaarschuwden Zowel naar werkzaamheden van niet-elektrische aard in de omgeving van elektrische installaties als taken van elektrische aard onder toezicht.

BA5 = vakbekwamen

Om duidelijker richting te geven organiseren we de BA4 en de BA5 opleidingen als totaal afzonderlijke opleidingen. Je hoeft dus niet eerst BA4 te volgen en daarna door te stromen naar BA5. Ofwel kies je voor BA4 = GEWAARSCHUWDE (1 dag) Ofwel kies je voor BA5 = VAKBEKWAAM (2 dagen) Mocht u eerder al een opleiding BA4 gevolgd hebben en de BA5 vakbekwaam willen volgen, dan kan dit (er zal wel een stukje herhaling zijn).

PROGRAMMA Begrippen »» Arbeidsongevallen »» Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten »» Gevaar - risico - causaliteitsprincipe »» Evaluatie van risico’s, methodieken »» Beheersen van de risico’s en methodieken Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving »» ARAB - Codex »» AREI De gevaren van de elektrische stroom »» De uitwerkingen op het lichaam »» De effecten op de installaties Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT Beperkte activiteiten van BA4 Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen


26

Veiligheid, milieu en k waliteit

AANGEDUIDE PERSOON EHBO - BRANDBESTRIJDING MET DIGITALE BLUSSIMULATIE Opleiding - 2 sessies Cepa, Antwerpen Startdatum: 24/03/2022 om 8u30 Prijs: € 400,00 #210546

WAT KENT U NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING? Na het volgen van deze opleiding kan u een basis verzorging toedienen en kan u een aantal kleine blusmiddelen correct gebruiken. Dit alles in afwachting van de tussenkomst van gespecialiseerde diensten.

DEEL 1: BASISINITIATIE EHBO: THEORIE EN PRAKTIJK Een crisissituatie aanpakken door gebruik te maken van de 4 stappen methodiek en basisregels EHBO De vitale functies van een slachtoffer beoordelen De hulpdiensten alarmeren De basisreanimatie uitvoeren Het AED-toestel gebruiken Handelen bij een bewusteloos slachtoffer door o.a. de stabiele zijligging uit te voeren Handelen bij een luchtwegobstructie Ernstige bloedingen herkennen en stelpen Wondzorg: het belang van handhygiëne en het gevaar van infecties benoemen

OMSCHRIJVING Ieder bedrijf of organisatie moet de nodige maatregelen nemen opdat men een optimale organisatie van de eerste hulp kan bereiken die overeenstemt met de kenmerken van het bedrijf of de organisatie. Een belangrijk aspect hierbij is het personeel belast met het waarborgen van de eerste hulp. Naast o.a. de hulpverleners die een volledige basisvorming gevolgd hebben kunnen er ook werknemers aangeduid worden, de zogenaamde “aangeduide personen”. Deze personen hebben een initiatie EHBO gevolgd met praktische oefeningen zodat een basis verzorging kan worden toegediend in geval van incidenten. Vaak zijn deze “aangeduide personen” ook diegene waarvan we verwachten dat ze gepast kunnen ingrijpen in geval van een beginnende brand. Vandaar de noodzaak dat deze “aangeduide personen” op een veilige en correcte manier kunnen gebruik maken van een aantal blusmiddelen. Voor de praktijk gaan we gebruik maken van onze digitale blus-unit. Omwille van de interactie worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Deze opleiding richt zich tot personendie binnen het bedrijf of de organisatie kunnen geduid worden als “aangeduide personen”. Deze opleiding is een aanrader voor diegene die een basisopleiding EHBO en een basisopleiding ivm brandbestrijding wenst te volgen.

PROGRAMMA De opleiding bestaat uit 2 delen, enerzijds hebben we de basisinitiatie EHBO en anderzijds hebben we de brandbestrijding waarbij we gebruik maken van onze digitale blus-unit.

DEEL 2: BRANDBESTRIJDING: THEORIE EN PRAKTIJK VIA ONZE DIGITALE BLUSUNIT Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand De soorten branden (brandklassen) De soorten blusmiddelen Blusprincipes: hoe handelen bij een brand, hoe een brand bestrijden Kleine blusmiddelen: poeder, CO2, water, schuim, branddeken, brandhapel Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring Evacuatie, signalisatie, pictogrammen en communicatie Praktijk brandbestrijding van diverse vuurghaarden (brandklassen) via onze digitale blus-unit en waarbij gebruik kan gemaakt worden van onze elektronische blindmaskers om de zichtbaarheid te regelen.


Veiligheid, milieu en k waliteit

27

BASISOPLEIDING EHBO HULPVERLENER Opleiding - 4 sessies Cepa, Antwerpen Startdatum: 28/04/2022 om 8u30 Prijs: € 245,00 #210542

WAT KENT U NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING? De basisvorming voor hulpverleners zorgt dat de hulpverlener de doelstellingen bereikt met het oog op het herkennen van de levensbedreigende medische toestand van personen en het toepassen van de principes van de eerste hulp in afwachting van het tussenkomen van gespecialiseerde diensten.

INTRODUCTIE

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Deze opleiding richt zich tot personen die het attest van de basisopleiding EHBO hulpverlener wensen te behalen.

PROGRAMMA DOELSTELLING 1: DE BASISPRINCIPES Wettelijk kader, de rol van de hulpverlener, het beschikbaar materieel, registratie incidenten en acties Het belang van basishygiëne in eerste hulp procedures Analyseren van de toestand en omstandigheden, alarmeren en handelen in noodsituaties Procedures: comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie, verplaatsing en evacuatie van slachtoffers

DOELSTELLING 2: HET ONDERSTEUNEN VAN DE VITALE FUNCTIES

Het correct toepassen van eerste hulp bij een ongeval kan een mensenleven redden. Een ongeluk is vlug gebeurd! Het is van levensbelang dat snel én op de juiste manier eerste hulp wordt verleend.

Toedienen van eerste hulp aan een bewusteloos slachtoffer inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen

OMSCHRIJVING

Toedienen van eerste hulp aan een slachtoffer met ademnood inclusief luchtwegobstructie

Bovendien is het wettelijk verplicht om als bedrijf of organisatie personen in dienst te hebben die de eerste hulp kunnen verlenen aan werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn. De vorming en bijscholing zorgen er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van eerste hulp toe te passen. In afwachting van de komst van de gespecialiseerde diensten kunnen zij het slachtoffer helpen en begeleiden.

Herkennen van de toestand van een slachtoffer met pijn in de borst Toepassen van cardio-pulmonale reanimatie (basisreanimatie, AED)

DOELSTELLING 3: ANDERE AFWIJKINGEN Herkennen van de symptomen van een ernstige aandoening (cardiovasculair stelsel, zenuwstelsel, vergiftiging) en de principes van eerste hulp toepassen Correcte hulp verstrekken bij: bloedingen; huidwonden; letsels en trauma aan botten, spieren en gewrichten; hoofdletsel inclusief vermoeden van een wervelletsel; brandwonden; oogletsel inclusief de gevallen waarin men het oog dient te spoelen

COMPETENTIE-EVALUATIE


28

Veiligheid, milieu en k waliteit

BIJSCHOLING EHBO HULPVERLENER Opleiding - 1 sessie Cepa, Antwerpen Startdatum: 19/05/2022 om 13u Prijs: € 130,00 #210541

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING? De bijscholing voor EHBO- hulpverleners omvat 4 lesuren en is gericht op het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis.

OMSCHRIJVING Het is wettelijk verplicht om als bedrijf of organisatie personen in dienst te hebben die de eerste hulp kunnen verlenen aan werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn. De vorming zelf en de jaarlijkse bijscholing zorgen er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft en behoudt om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van eerste hulp toe te passen. In afwachting van de komst van de gespecialiseerde diensten kunnen zij het slachtoffer helpen en begeleiden.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? De EHBO hulpverlener die jaarlijks 4 uur bijscholing dient te volgen. Er worden maximaal 15 deelnemers toegelaten.

VOORKENNIS U bent EHBO hulpverlener.

PROGRAMMA Het programma van deze bijscholing is gericht op het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis.

DOELSTELLING 1: De basisprincipes (wetgeving, basishygiëne, analyseren, procedures, toestandsanalyse)

DOELSTELLING 2: Het ondersteunen van de vitale functies (bewusteloos, stuiptrekkingen, ademnood, toestandsherkenning slachtoffer, reanimatie)

DOELSTELLING 3: Andere afwijkingen (aandoeningen, vergiftiging, bloedingen, huidwonden, spieren en,gewrichten, hoofdletsels, brandwonden, oogletsels)


29

Corporate vitality

powered by

OPEN KLASSIKAAL

OPEN LIVE WEBINAR

(u volgt vanop het werk of van thuis uit)

INHOUSE KLASSIKAAL (in uw bubbel op het werk)

INHOUSE LIVE WEBINAR (u volgt vanop het werk of van thuis uit)


30

Corporate vitalit y

FIT EN ENERGIEK OP KANTOOR Webinar - 1 sessie Startdatum: 07/02/2022 om 19u Prijs: € 90,00 #210518

INTRODUCTIE Gezondheidsproblemen en stress behoren tot de top 5 oorzaken van een langdurig ziekteverzuim. Mensen die een bureaujob uitoefenen zitten het grootste deel van de dag. Dit vormt een ideale voedingsbodem voor allerlei klachten van het bewegingsapparaat. Om stil en geconcentreerd op hun stoel te blijven zitten gebruiken de medewerkers voortdurend dezelfde spieren.

OMSCHRIJVING De meest voorkomende klachten van mensen die een bureaujob doen zijn: rugklachten ademhalingsziekten carpaletunnelsyndroom tendinitis van de bovenste ledematen Voorkomen is dus de boodschap, gezien de kosten voor absenteïsme hoog kunnen oplopen. de directe kost (het gewaarborgd loon) de indirecte kost kan twee tot driemaal hoger zijn dan de directe kost. (We denken hier aan het aanwerven van een vervangend personeelslid, het opleiden van deze persoon, productiviteitsverlies, ... Verhoogde werkdruk bij de directe collega’s) Recent cijfermateriaal toont aan dat de mate waarin werknemers spanningsklachten rapporteren met 21% is gestegen, deze cijfers gelden voor jong en oud. Uit deze cijfers kunnen we opmaken dat de het behandelen van de toenemende stress bij jong en oud heel belangrijk wordt in een goed absenteïsmebeleid. Wat is het voordeel voor uw bedrijf: Verminderen van ziekteverzuim Uw medewerkers kunnen zich beter concentreren Uw medewerkers zijn fitter en energieker Wat is het voordeel voor de medewerker: Stress neemt af in het lichaam waardoor fysieke klachten en pijnen verminderen Betere energie doorstroming in het luchaam, men voelt zich gelukkiger en gezonder Verhoogd energiepeil, vitaliteit en veerkracht Slaapcomfort verhoogt

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? De opleiding richt zich tot personen die een zittend beroep uitoefenen en die actief willen werken aan preventie van rugklachten.

VOORKENNIS Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

PROGRAMMA Tijdens deze workshop leren de deelnemers hoe ze via eenvoudige Yoga-oefeningen hun lichaam fit en gezond kunnen houden. In deze workshop worden 5 eenvoudige, effectieve bewegingen (Lu Jong) aangeleerd die zich specifiek richten op de probleemzones. Daarnaast wordt er een oogbeweging aangeleerd die de spanning wegneemt veroorzaakt door beeldschermwerk. Op het einde van deze workshop bent u in staat om zelfstandig de oefeningen uit te voeren. Er worden tips gegeven, hoe en wanneer je deze oefeningen kan inplannen. Het dagelijks uitvoeren van een deze bewegingen neemt slechts 12 min in beslag.


Corporate vitalit y

31

MINDFULNESS OP HET WERK Opleiding - 4 sessies Bluepoint, Berchem Startdatum: 02/05/2022 om 18u30 Prijs: € 470,00 #210526

WAT KENT U NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING? Na deze opleiding hebt u meer inzichten in hoe en waardoor uw leven en werk kwaliteitsvoller, efficiënter en creatiever kan worden.

INTRODUCTIE ‘Het werk’ is voor veel mensen een bron van stress. Het is niet eenvoudig om tegemoet te komen aan alle eisen van uw werk en in te spelen op de constante stroom van veranderingen. Hoe vaak gebeurt het ook niet dat we terwijl we aan het eten zijn ondertussen nadenken over wat er nog allemaal moet gebeuren? Heel vaak zijn we met onze aandacht ‘mindless’: we piekeren, maken plannen, we dagdromen, we zitten met onze gedachten in het verleden of in de toekomst, we leven op automatische piloot, ...

OMSCHRIJVING Mindfulness betekent ‘met uw volledige aandacht in het hier-en-nu zijn’. Bij mindfulnesstraining, ook wel aandachtstraining genaamd, traint u aandacht, concentratie, bewustzijn, ... Alles wat u met aandacht doet wint namelijk aan kwaliteit en overzicht. Het kan u leren om bepaalde denkprocessen om te draaien en efficiënter te werken. De essentie van mindfulness bestaat erin om zoveel als mogelijk in het hier en nu te leven en u niet te laten afleiden door zaken die er niet toe doen. Mindfulness klinkt misschien zweverig, maar is het eigenlijk helemaal niet. Wetenschappelijke studies bevestigen de positieve effecten van deze meditatietechniek bij mensen met stress- en gezondheidsklachten. Doorbreek die ‘automatische piloot’ en leef en werk bewuster én efficiënter!

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Deze training richt zich tot iedereen die een kwaliteitsvol evenwicht wil bewaren tussen werk en privé en die efficiënt wil presteren onder druk.

BIJKOMENDE INFO Deze opleiding biedt u voor een kleine meerprijs de mogelijkheid om aansluitend op de opleiding een gepersonaliseerd gesprek te hebben met de docente waarbij er dieper ingegaan kan worden op uw ervaring met de nieuwe vaardigheden en de vertaling naar uw eigen werkplek.

METHODOLOGIE Deze training is vooral praktisch en ervaringsgericht. Er is voldoende ruimte voor leerwensen en het delen van ervaringen. We werken met eenvoudige concentratie en- focusoefeningen. Bedoeling is dat u de aangeleerde vaardigheden ook thuis verder onderhoudt. Dit via digitale oefeningen om er verder mee aan de slag te gaan.

PROGRAMMA DEEL 1: MINDFULNESS OP DE WERKPLEK EN UW DAGELIJKS LEVEN Wat is het? Tijd vrijmaken voor Mindfulness Uw mentale veerkracht vergroten op het werk en thuis Hoe ermee aan de slag gaan?

DEEL 2: VERANKEREN Uw efficiëntie en uw creativiteit verhogen Verder op weg na deze opleiding: opmaak persoonlijk actieplan


HEBT U EEN VRAAG? Wenst u een opleiding intern te organiseren of bent u op zoek naar een specifieke training? Het Portiskills business & people team zal u graag verder helpen : Via telefoon op het nummer +32 3 206 73 88 Voor al uw inhoudelijke, praktische en commerciële vragen: tom.demeyere@portiskills.be

PORTISKILLS DOET WAT MET UW PROFESSIONELE BAGAGE…. Want Portiskills is dé specialist in bedrijfsgerichte training, coaching en advies. Portiskills is de partner in talent- en competentieontwikkeling van kmo’s, grote bedrijven en (internationale) organisaties. KMO PORTEFEUILLE Samenwerken met Portiskills betekent financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. U bespaart op de opleidings- of advieskost. Ga na of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet op www.vlaio.be. Pijler opleidingen: DV.O214464 (opgelet, dit is hoofdletter ‘O’, gevolgd door de cijfers 214464). LOGOS

+ 32 3 206 73 88 info@portiskills.be

Behoort uw bedrijf tot het Paritair Comité 226, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden en voor opleidingen die niet tot het aanbod van LOGOS behoren, een beroep doen op een subsidie door het sectorfonds LOGOS. Meer info www.logosinform.be Samenwerken met Portiskills betekent ook financiële ondersteuning vanuit uw sector. Dankzij de partnerships met een aantal sectorfondsen beschikt u over bijkomende middelen voor het uitrollen van uw opleidingsinitiatieven.

vind alles op portiskills.be

INFORMATIE & COMMUNICATIE Alle informatie over onze opleidingen en trainingen in ons open kalenderaanbod vindt u op de nieuwe website www.portiskills.be. Wat u misschien nog niet over Portiskills weet, is dat we u of uw medewerker na het volgen van de open trainingen verder intern kunnen begeleiden.

powered by

m.z. Spoorwegstraat 14 • 8200 Brugge | v.u. J. De Neve

210831-201 TDY Portiskills nj 21-A4

Of we doen dat als inhouse consultingtraject vanaf de start! We hebben de expertise en ervaring in huis om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Mindfulness op het werk

3min
pages 31-32

Fit en energiek op kantoor

1min
page 30

CORPORATE VITALITY

1min
page 29

Bijscholing EHBO hulpverlener

1min
page 28

Basisopleiding EHBO hulpverlener

1min
page 27

Bekwaamheid BA4 bij het werken met elektriciteit

1min
page 25

Aangeduide persoon EHBO - Brandbestrijding met digitale blussimulatie

2min
page 26

VEILIGHEID, MILIEU EN KWALITEIT

1min
page 24

Efficiënt online werken en vergaderen

1min
page 23

Commerciële vaardigheden voor de maritieme sector - NIEUW

1min
page 20

Assertiviteit & zelfvertrouwen

1min
page 22

Klantgericht schrijven: 10 meestertrucs

2min
page 19

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

1min
page 21

professioneel gebruik van linkedin

1min
page 18

SALES, MARKETING & COMMUNICATIE

1min
page 17

Het beste uit office

1min
page 12

Basisopleiding tot vertrouwenspersoon

2min
page 8

ICT & MULTIMEDIA

1min
page 11

Intervisie vertrouwenspersoon - bijscholing

1min
page 9

Learning & development expert

3min
page 5

Mentoropleiding - opleiden van werkpleklerenden

1min
page 10

HR & PERSONEELSBELEID

1min
page 4

Goed onthaal van nieuwe medewerkers

1min
page 7

Het voeren van functioneringsgesprekken

1min
page 6
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.