Page 1

uw opleidingsgids voor • personeelsmanagement • peoplemanagement • persoonlijke vaardigheden • projectmanagement • algemeen management

voorjaar 2020


2

Van links naar rechts : Patrick Vanhaecke, voor al uw inhoudelijke vragen (patrick.vanhaecke@sbm.be) Kenny Desnyder, voor al uw commerciĂŤle vragen (kenny.desnyder@sbm.be) Steven Soenen, voor al uw vragen over inhouse trainingen (steven.soenen@sbm.be) Yoica Stoffyn, voor al uw praktische vragen (yoica.stoffyn@sbm.be) Elsy Verhelle, voor al uw commerciĂŤle vragen (elsy.verhelle@sbm.be) Joke Six, voor al uw vragen rond Comet plus en loopbaanbegeleiding (joke.six@sbm.be)


3

VOORWOORD Welzijn en winst gaan hand in hand! Wie zich goed voelt op zijn werk, wie graag komt werken, levert een steviger bijdrage! Het welzijn van elke medewerker gaat hand in hand met het welzijn van uw bedrijf. Zich steeds opnieuw verder persoonlijk kunnen ontwikkelen is niet alleen een noodzaak geworden om ‘mee te zijn’, het is ook een kans die elk van ons krijgt of neemt om vooruit te gaan in deze tijden van complexe en steeds sneller opkomende veranderingen, onzekerheid en onduidelijkheid. De ‘uberisering’ of zeg maar disruptieve manier van ondernemen en het actief ouder worden, zullen loopbanen en arbeidsrelaties hertekenen waardoor we anders zullen moeten nadenken over jobs, loopbanen, persoonlijke en professionele ontwikkelingen. Wendbaarheid wordt voor elk van ons heel belangrijk. Nieuwe en vaak betere jobs zullen ontstaan en alle jobs zullen van inhoud veranderen. Bovendien zal de houdbaarheidsdatum van competenties gevoelig inkorten. Samen met u en ons gespecialiseerd team en coaches werken wij graag oplossingen uit zowel met onze kalendertrainingen als met onze maatoplossingen inhouse. Het SBM business & people team staat in elk geval enthousiast voor u klaar om u hierbij te ondersteunen! Succes!


4


5

INDEX

07 # PERSONEELSMANAGEMENT

43 # DIT KAN U OOK INTERESSEREN

HRM Sociale wetgeving en payroll

23 # PEOPLEMANAGEMENT Leiding geven en coachen

31 # PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

Andere opleidingen voor de leidinggevende Taal@work Inhouse trainingen, advies, coaching en begeleiding Effectief leiderschap – take the lead

Werkefficiëntie Communicatie en sociale vaardigheden

39 # PROJECTMANAGEMENT

Iedereen leert! Comet plus Onze troeven

39 # ALGEMEEN MANAGEMENT Changemanagement


6

Personeelsmanagement


7

HRM Human resources management..........................................8

Payroll en sociale wetgeving

Employer branding in de praktijk.....................................10 Functioneringsgesprekken voeren...................................10

Sociale wetgeving in de praktijk!......................................16

Absenteïsme en verzuimgesprekken...............................10

Cursus loon- en personeelsadministratie.....................18

Kostenbewust en strategisch verlonen..........................10

Update loon- en personeelsadministratie....................19

Mentoropleiding (werkplekleren)..................................... 11

Stoomcursus sociale wetgeving NIEUW !................. 19

Train the trainer: collega’s opleiden met de juiste

Pensioenwetgeving in de profitsector............................19

didactische vaardigheden................................................... 11

Jaarlijkse vakantie: wetgeving en praktijk.....................19

Efficiënt rekruteren met de sociale media.................... 11

Tijdskrediet, thematische verloven en SWT. Update

Opleiding tot loopbaancoach.............................................12

wijzigingen anno 2020.......................................................... 20

Opleiding tot vertrouwenspersoon..................................13

Hoe stelt u een wettelijk correct en volledig

Club personeelsmanagers..................................................14

arbeidsreglement op?.......................................................... 20 Loonbeslag en loonoverdracht........................................ 20 Sociale inspectie: bereid u voor!..................................... 20 Actuele sociale wetgeving bedrijfsvoertuig, kostenvergoeding VAA......................................................... 20 Sociaalwettelijke actualiteit m.b.t. pc124 bouw .........21 Sociale wetgeving voor de transportsector..................21


8

Personeelsmanagement / HRM

HRM HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Het optimaal beheren van het “Human Capital” is meer dan ooit een speerpunt in het managementbeleid. Of men nu spreekt van duurzaam personeelsbeleid of strategisch HR-management, de HR-analytics worden steeds belangrijker. Als personeelsverantwoordelijke of -kaderlid hebt u nood aan de juiste personeelsinstrumenten om het concurrentiële en strategische voordeel van uw bedrijf blijvend te ondersteunen. In deze training worden de verschillende werkterreinen en instrumenten van HRM op een praktijkgerichte manier belicht en toegepast met relevante voorbeelden en cases. De toepasbaarheid wordt gegarandeerd door de kennis- en ervaringsuitwisseling van de gespecialiseerde trainers, gecombineerd met de interactie met de deelnemers. Het volledige pakket vormt een coherente human resource managementopleiding, waarin de fundamentele aspecten van het moderne personeelsbeleid aan bod komen. Nieuwe trends en vernieuwingen binnen HRM zijn een constante doorheen de diverse thema’s. Het programma is ingedeeld in 3 thema’s die elk specifieke aspecten van Human Resource Management behandelen. Bij elk thema ontdekt u het verfrissende en inspirerende van de keynotespreker en de “aan de slag”-mentaliteit van de trainer. Het programma staat garant voor een geïntegreerde visie op HRM.

PROGRAMMA THEMA 1: HR-BELEID 1. Het HR-beleidsplan opstellen, meten en bijsturen - 1 sessie U start de reeks met de visie van de docent op Human Resource Management en de noodzakelijke bouwstenen voor het opzetten van een duurzaam en geïntegreerd HR beleidsplan. Doorheen de opleiding krijgt u inzicht in het belang van de verschillende HR activiteiten die steeds in relatie staan met het realiseren van de bedrijfsstrategie. Net zoals een onderneming of organisatie steeds op zoek is naar de ‘unieke belevenis’ bij klanten, moet ook HR op zoek naar de hefbomen voor een performant en productief personeelsbeleid. Wat HRM hiervoor moet doen, krijgt u binnen dit eerste thema toegelicht. 2. Werving en selectie: de juiste persoon op de juiste plaats - 2 sessies De zoektocht naar goede medewerkers blijft actueel. We zoeken talent, intern of extern, binnen een sterk gewijzigd arbeidsklimaat. We worden geconfronteerd met technologische veranderingen, nieuwe generaties met andere behoeften, toenemende diversiteit en nieuwe economische feitelijkheden. Maar hoe trekken we nieuwe medewerkers aan in deze gewijzigde context en hoe blijven we goed selecteren? Tijdens deze sessies ligt de focus bij het interview als selectie-instrument.

3. Interne communicatie – 1 sessie Een goede en duidelijke communicatie is belangrijk. Niet alleen met uw klanten of leveranciers, maar ook - en vooral met uw eigen medewerkers. Actief gebruik maken van de kracht van interne communicatie betekent meer dan gewoon informeren. Een doordacht intern communicatiebeleid en een permanente dialoog tussen management en medewerkers leiden tot meer motivatie en is de basis voor een geslaagde praktijk van duurzame verbetering.


Personeelsmanagement / HRM

9

THEMA 2: HUMAN CAPITAL

THEMA 3: TALENT & REWARD

1. ‘Bedrijfscultuur, leiderschap en changemanagement’ - de rol van HR - 1 sessie

1. Competente of getalenteerde medewerkers? – 1 sessie

In deze sessie lichten we de ‘soft’ aspecten van het Human

Uw werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van uw

Resource Beleid toe, hoewel net die aspecten vaak ook

organisatie, waarin behoorlijk wat geïnvesteerd wordt.

zeer ‘hard’ en ‘aanwezig’ kunnen zijn zoals leiderschap en

Een slagkrachtig competentiemanagement draagt bij tot

de hedendaagse bedrijfscultuur, met sleutelbegrippen als

een maximaal rendement en realisatie van uw bedrijfs- of

coaching, empowerment (dat begint bij een goed onthaal

organisatiestrategie!

van nieuwe medewerkers) en situationeel leiderschap.

Competentiemanagement draait rond het erkennen,

Daarnaast wordt ook ingegaan op de wijze waarop een

ontwikkelen en inzetten van competenties van werknemers

organisatiecultuur door doelbewuste inspanningen kan

in functie van zowel bedrijfsdoelen als persoonlijke wensen

worden veranderd (veranderingsmanagement).

en ambities.

2. Performance-management en continuïteit in de organisatie - 1 sessie

2. Over talent en vooral beyond talent – 1 sessie

Het begeleiden van medewerkers in het bereiken van de

en positieve impact gehad op de rol en positionering van de

vooropgestelde resultaten is voor elke leidinggevende een permanente opgave. Een belangrijk hulpmiddel daartoe is het voeren van doelstellings-, functionerings-, evaluatie- en evolutiegesprekken. HR moet hier voor de leidinggevenden de nodige tools aanreiken. Als leidinggevende is het belangrijk om samen met uw medewerkers duidelijke doelstellingen af te spreken en regelmatig te reflecteren op de voortgang en de kwaliteit van hun werk. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat het perspectief van de organisatie en van de medewerker verder reikt dan het gesprek zelf. 3. Learning & development: ontwikkeling van medewerkers via opleidingen - 2 sessies Om de positie op de markt te behouden en te verbeteren, is het blijven ontwikkelen van de professionele competenties van uw medewerkers onontbeerlijk. Opleidingen geven niet alleen een boost aan het rendement van een onderneming, ze werken bovendien motiverend voor alle medewerkers. Vorming, training en opleiding zijn een cruciaal strategisch instrument. De HR-afdeling in het bedrijf heeft hier een belangrijke en toenemende verantwoordelijkheid.

De discussie over HR als business partner heeft een sterke HR-afdeling in organisaties. De centrale vraag blijft echter nog steeds: hoe kan HR haar grip op toegevoegde waarde aan de business verstevigen en haar betekenis vergroten? Eén antwoord op deze vraag klinkt steeds luider: baseer alles wat u doet rond mens en organisatie op harde feiten. Wat HR doet met en rond talent is de cruciaalste activiteit. De HR-afdeling kan haar toegevoegde waarde vergroten door verandering van richting, inrichting en verrichting van haar activiteiten. 3. Strategisch en kostenbewust verlonen – 2 sessies Strategisch verlonen krijgt tegenwoordig veel aandacht omdat strategie nu eenmaal streeft naar een competitief voordeel. In een krappe arbeidsmarkt, waar u goede werknemers wil aantrekken en goede werknemers wil behouden kan uw verloningsstrategie het verschil maken. Studies wijzen uit dat heel wat ondernemingen wel een verloningsstrategie trachten te ontwikkelen, maar dat werknemers daar toch niet helemaal tevreden over zijn. Tezelfdertijd stellen we steeds opnieuw vast dat België een duur land is om werknemers te verlonen. Wat zijn de mogelijkheden? Avondcursus - 12 avonden Gent startdatum 10/03/2020 Prijs: € 1.950 excl. BTW #: 070582


10

Personeelsmanagement / HRM

EMPLOYER BRANDING IN DE PRAKTIJK

ABSENTEÏSME EN VERZUIMGESPREKKEN

Maak van uw werknemers ambassadeurs van uw organisatie.

Eén dag afwezigheid van uw werknemer door ziekte kost

In deze training gaat u op zoek naar de unieke én authentieke

het bedrijf gemiddeld 700 euro. 70% van alle afwezigheden

troeven van uw organisatie om die te kunnen vertalen in

door ziekte zijn eigenlijk zo goed als onwettig. Vandaar

een campagne om nieuwe mensen te rekruteren en om een

deze opleiding die (helaas) ieder bedrijf en organisatie

retentiebeleid voor uw huidige medewerkers op te zetten.

aanbelangt: wat kunt u doen om het absenteïsme te voorkomen en te verminderen. Na deze training hebt u

Bovenop de klassikale sessies is er 1 individueel coaching-

inzicht in de problematiek en een mogelijk plan van aanpak.

moment met de trainers. Daarnaast is online coaching

U leert hoe u correcte gesprekken kunt voeren die zullen

mogelijk. Op het einde van de opleiding hebt u een

leiden tot minder absenteïsme.

SWOT-analyse rond employer branding, een selectie van strategische doelstellingen en een beknopt actieplan op

Dagcursus - 1 dag

maat van uw organisatie. Daarnaast hebt u ideeën opgedaan

Gent: 7/05/2020

van acties die u zou kunnen uitrollen.

Prijs: € 252,00 excl. BTW #: 110643

Gezien het opstellen van een strategie rond employer branding het werk is van meerdere personen, kan het handig zijn om de opleiding met 2 medewerkers uit het bedrijf te volgen. De tweede deelnemer van dezelfde organisatie geniet van 50% korting. Namiddag-avondcursus - 2 dagen Gent: 9/03/2020 en 30/03/2020 Prijs: € 445,00 excl. BTW #: 170486

KOSTENBEWUST EN STRATEGISCH VERLONEN In een krappe arbeidsmarkt, waar alle bedrijven goede werknemers willen aantrekken en goede werknemers willen behouden kan uw verloningsstrategie het verschil maken. Studies wijzen uit dat heel wat ondernemingen wel een verloningsstrategie trachten te ontwikkelen maar dat hun werknemers daar toch niet helemaal tevreden over zijn.

FUNCTIONERINGSGESPREKKEN VOEREN

Tezelfdertijd stellen we vast dat België één van de duurste landen is qua loonkost. Wat zijn de mogelijkheden? Avondcursus - 2 avonden

In deze training willen we u tools aanreiken die u helpen

Gent: 04/06/2020 en 11/06/2020

bij het geven van feedback en bespreekbaar maken

Prijs: € 252,00 excl. BTW

van prestaties tijdens een functioneringsgesprek. We

#: 180602

bekijken ook hoe we door middel van een goed gevoerd functioneringsgesprek de motivatie van uw medewerkers kunnen verhogen. Deze opleiding wordt gekleurd met tal van praktische voorbeelden en oefeningen. Namiddag-avondcursus - anderhalve dag Roeselare: 13/02/2020 en 20/02/2020 Prijs: € 340,00 excl. BTW #: 130380 Avondcursus - 3 avonden Gent: startdatum 12/05/2020 Prijs: € 340,00 excl. BTW #: 130380


Personeelsmanagement / HRM

MENTOROPLEIDING (WERKPLEKLEREN)

11

EFFICIËNT REKRUTEREN MET DE SOCIALE MEDIA

Deze training heeft als doel medewerkers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding

Wie LinkedIn, Facebook, Twitter, .... gebruikt ziet regelmatig

van “werkpleklerenden” (diverse soorten van leerlingen,

posts verschijnen voor een vacature. In de SBM-workshop

cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer).

Efficiënt rekruteren met de sociale media leert u de sociale

Voor deze training van 2 sessies wordt een uitzondering

netwerken beter te gebruiken zodat uw oproep ook effectief

gemaakt op de minimumduur waaraan een opleiding moet

gelezen wordt.

voldoen om in aanmerking te komen voor het betaald educatief verlof. Medewerkers die een opleiding volgen tot

U leert hoe u efficiënt uw doelgroep kan bereiken en uw

mentor om stagiairs op de werkvloer op te volgen, komen in

aanwervingsbeleid kan uitdragen. Maar ook hoe u ermee

aanmerking voor het vlaams opleidingsverlof.

nuttige informatie over sollicitanten terugvindt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de do’s en dont’s.

Mentoren in ondernemingen en organisaties begeleiden werkpleklerenden op de werkplek. Hiervoor ontvangt de

Dagcursus – 1 dag

organisatie een RSZ-vermindering van € 800 per mentor per

Gent: 06/05/2020

kwartaal.

Prijs: € 252,00 excl. BTW #: 150306

Dagcursus – 1 dag Brugge: 28/01/2020 Prijs: € 252,00 excl. BTW #: 130385

TRAIN THE TRAINER: COLLEGA’S OPLEIDEN MET DE JUISTE DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN Nieuwe medewerkers, medewerkers die roteren naar een andere afdeling of functie, nieuw samengestelde teams, het vergt inspanning van collega’s om hen goed te laten ‘inlopen’ of ‘inscholen’. In deze opleiding krijgt u inzicht hoe mensen leren, u krijgt de basis van coachen, leert beter en constructiever communiceren, u leert omgaan met conflictsituaties en moeilijke karakters en u krijgt de kennis en vaardigheden om professioneel als werkplekcoach te fungeren. Dagcursus – 2 dagen Roeselare: 24/03/2020 en 31/03/2020 Prijs: € 445,00 excl. BTW #: 130736


12

Personeelsmanagement / HRM

OPLEIDING TOT LOOPBAANCOACH

Loopbaancoaching kan niet alleen opgestart worden op vraag van een individuele werknemer, maar kan ook ingezet worden binnen een organisatie voor interne loopbaanvragen. Deze opleiding geeft u de nodige inhoudelijke instrumenten om als loopbaancoach aan de slag te gaan.

• Zingeving: “Ik wil meer voldoening, plezier, of uitdaging in mijn werk.” • Kwaliteiten-reflectie: “Ik wil weten wat mijn sterke en zwakke punten zijn en hoe hiermee best om te gaan.” • Motieven-reflectie: “Ik wil weten wat voor mij het

U leert manieren om over uzelf te reflecteren en zo tot

belangrijkst is in mijn werk (waarden, interesses en

meer zelfinzicht te komen, te gebruiken ten aanzien van de

drijfveren).”

persoon die u begeleidt. U evolueert naar een ‘reflectieve professional’, leert een typisch verloop van begeleidingsprocessen en dit in verbinding met persoonlijke ontwikkeling, teamdynamieken, organisatiebewustzijn en -cultuur.

• Balans werk-privé: “Ik wil een beter evenwicht tussen mijn beroeps- en privéleven.” • Arbeidsmarkt-verkenning: “Ik wil een zicht op de arbeidsmarkt.” • Leiderschap: “Ik heb vragen rond promotie, demotie, leiderschap, …”

De opleiding is inspirerend voor zowel interne als externe loopbaancoaches.

• Groei en uitdaging: “Ik wil ontdekken hoe ik mijn talenten/ competenties beter kan inzetten.” • …

Diverse thema’s voor een loopbaanbegeleiding: • Het werk meer werkbaar maken. Het geeft antwoord op vragen als: “In mijn huidige werksituatie heb ik te hoge werkdruk, stress, signalen van burn-out, …” • Relaties in de werkcontext: “In mijn huidige werksituatie heb ik het moeilijk met (een) collega(‘s), teamleider, …” • Jobdoelwit: “Ik wil weten welk werk en/of statuut (werknemer, zelfstandige, …) écht bij mij past en ik wil mij heroriënteren op de arbeidsmarkt.”

Wat kent u na het volgen van deze opleiding? • U leert de theoretische basis en vaardigheden van gespreksvoering waarin luisteren en reflecteren de belangrijkste componenten vormen. • U verwerft inzicht in de verbinding tussen de individuele behoeften en de afdeling- en/of organisatiebehoeften en leert kijken naar win-win in deze. • De opleiding legt de link met competentiemanagement. • U leert bewust communiceren en krijgt een dosis oefeningen en handvaten die u kan gebruiken in het bedrijf, in het team, in een gesprek. • U leert een loopbaancoaching op maat van de coach. Als u een door de VDAB erkend loopbaancoach wilt worden, doorloopt u hiervoor met de VDAB een procedure. We leggen u uit hoe dat werkt. Als u deze procedure niet wilt starten, dan kunt u - na het volgen van deze opleiding - zich aanbieden bij een erkend loopbaancentrum. Namiddag-avondcursus – 5 dagen Roeselare: startdatum 12/02/2020 Prijs: € 1.722,00 excl. BTW #: 160479


Personeelsmanagement / HRM

13

OPLEIDING TOT VERTROUWENSPERSOON Sinds 2007 (KB 17/5/2007) bestaat er een wet die de werknemer beschermt tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze wet bepaalt een preventieve aanpak, een procedure in geval van falen en een bescherming van de betrokkenen. De vertrouwenspersoon speelt hierin een sleutelpositie. Wat kent u na het volgen van deze opleiding Een vertrouwenspersoon vangt medewerkers op met psychosociale problemen, slachtoffers van ongewenste gedragingen, agressie, problemen of

Hoofdstuk 4: ‘Beheersing probleemsituaties’ (3 dagen) In dit hoofdstuk ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps en de organisatorische dimensies van probleemsituaties. Dagopleiding – 5 dagen Gent: startdatum 10/03/2020 Prijs: € 950,00 excl. BTW #: 050549

communicatieproblemen met collega’s of leidinggevenden. Een vertrouwenspersoon heeft een objectieve rol waarbij werknemers hun hart kunnen luchten. Dit komt zowel de werknemer als het bedrijf ten goede. Medewerkers die zich goed voelen op het werk zijn gemotiveerder en presteren doorgaans beter. Het is noodzakelijk dat deze vertrouwenspersoon een opleiding volgt die de wettelijke voorschriften naleeft. Docent Zita Deplae is preventieadviseur gespecialiseerd in psychosociaal welzijn op het werk van Liantis, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

PROGRAMMA Het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 rond de preventie van psychosociale risico’s op het werk leidt ertoe dat de vertrouwenspersoon een basisopleiding van 5 dagen moet volgen. Hoofdstuk 1 en 2 welzijn en psychosociale risico’s (1 dag): We gaan in op de vragen rond ‘wat’, ‘wie’ en ‘hoe’ in het kader van welzijn en, meer specifiek, psychosociale risico’s op het werk. Deze modules gaan in op het kader waarbinnen de vertrouwenspersonen hun rol en functie dienen uit te voeren. Hoofdstuk 3: Gesprekstechnieken (1 dag) In dit hoofdstuk staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.

INTERVISIE VOOR VERTROUWENSPERSONEN BIJSCHOLING SBM organiseert drie maal per jaar vier uur verplichte bijscholing voor vertrouwenspersonen op verschillende tijdstippen en op verschillende locaties. Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen in het kader van bovenstaande wetgeving en in het verleden reeds een opleiding hebben gevolgd moeten deze bijscholing wettelijk verplicht volgen. De bijscholing omvat volgende aspecten: • Opfrissing gespreks- en bemiddelingsvaardigheden • Supervisie (uitwisseling van ervaringen en bespreken praktijkgevallen) Dagopleiding: cursus van 1 halve dag: • Roeselare: 12/03/2020 – voormiddag • Roeselare: 7/05/2020 – namiddag • Gent: 8/10/2020 – voormiddag Prijs: € 150,00 excl. BTW #: 150303


14

Personeelsmanagement / HRM

CLUB PERSONEELSMANAGERS

Collega’s onder elkaar

PROGRAMMA:

HR-verantwoordelijken zijn in hun organisaties veel

Jammer, deze thema’s / sprekers hebt u gemist

bevraagde, drukbezette managers, die in de noodzaak naar permanente vorming en actualisatie een combinatie wensen

Sessie 1: De CEO aan het woord over mensgericht

van professionele contact- en discussiemogelijkheden

ondernemen

met collega’s, confrontatie van de eigen visie met die van specialisten en ervaringsuitwisseling. De SBM “Club Personeelsmanagers” voldoet reeds 30 jaar aan deze

Spreker: Pascale Vandamme, Managing Director Dell EMC Belux com and Head of EMEA Nato & Nato Alliances

behoefte. Sessie 2: Tendensen in de HR anno 2020 De Club Personeelsmanagers telt momenteel 40 leden en is bedoeld voor HR-directeuren én HR-business partners. De sessies vinden overwegend plaats in Brugge

Spreker: Dirk Buyens, Director Open Exec Education / full professor at Vlerick Business School/ CEO Great Place to Work Belgium (GPtW)

(Weinebrugge) en een paar keer in Roeselare (Mercure hotel), op maandagen met onthaal en netwerking vanaf 17u30 en

Sessie 3: Sociale actualiteit voor HR-

een voordracht vanaf 19u00.

verantwoordelijken

Het programma en de sprekers worden elk cursusjaar

Spreker: Stijn Demeestere, Laga

vernieuwd. Een stuurgroepteam beraadt zich jaarlijks over de thema’s die zullen behandeld worden en de keynote speakers die zij hiervoor uitnodigen.

Sessie 4: HR wordt belangrijker dan cijfers Spreker: Sam Furnier, auteur, trainer en bedrijfscoach


Personeelsmanagement / HRM

U kan nog inschrijven voor de sessies van 2020!

15

Sessie 7: 16 maart 2020 Hoe opleiden het nieuwe rekruteren wordt

Goed om weten: u kan 1 sessie gratis meevolgen. Sessie 5: 20 januari 2020 Bouwstenen voor een constructieve sociale dialoog

Spreker: Nick Leenaert, Talent Director / HR Director Group Services at Unilin Unilin profileert zich als een open, vooruitstrevende en sterk op innovatie gerichte onderneming. Het beschikt

Sprekers: Prof. Dr. Peggy De Prins, AMS, en mevr. Lieveke

over een moderne, state-of-the art productieomgeving

Norga, vakbondsverantwoordelijke ACV Puls en betrokken

waar in elke afdeling de laatste technologieën gebruikt

bij innovatieprojecten rond syndicale wer(k/v)ing op de

worden. Opportuniteiten worden gegrepen en innovatie

arbeidsmarkt van de toekomst.

is dagdagelijkse kost. Waarin Unilin anders is? In het uitgesproken geloof dat een bedrijf met talent en menselijke

Sociaal overleg innovatiever maken? Kan het, of is dit een

drive het verschil maakt. Duaal leren wordt er sterk ingezet

brug te ver? Prof. Peggy De Prins (Antwerp Management

als rekruteringstool. Verneem hoe ze dat klaarspelen.

School) formuleert tien bouwstenen voor een andere sociale dialoog. Ongetwijfeld inspiratie en voer voor discussie en reflectie. Ze gaat in debat met Lieveke Norga, vakbondsverantwoordelijke ACV. Het beloofd een boeiend debat te worden.

Sessie 8: 27 april 2020 Leadership in tijden van verandering Spreker: Frank Manesse, gepassioneerde ondernemer in organisatie-ontwikkeling en educatie

Sessie 6: 17 februari 2020 HR Digital Transformation

Dankzij een verscheidenheid aan internationale ervaringen (Europa, Canada / VS, Azië / Pacific) en multidisciplinair werk heeft Frank een diep begrip van de impact van culturele

Spreker: Geert Van Gucht (Tamahris) Geert van Gucht legt ons

diversiteit op management en leiderschap in zowel fysieke

uit wat HR Digital Transformation inhoudt en hij licht dit toe

als virtuele bedrijfsomgevingen.

a.h.v. enkele concrete voorbeelden op het vlak van opleiding, prestatiemanagement en rekrutering. Geert Van Gucht is van opleiding master in de filosofie en

Sessie 9: 18 mei 2020 Intervisie onder de leden

master in information technology and operations research. Hij heeft als HR professional meer dan 30 jaar ervaring in operationele en HR managementfuncties.

Sessie 10: 6 juni 2020 Afsluitend event

In de afgelopen 10 jaar is zijn focus gericht op organisatorische veranderingen, optimalisatie van de hulpmiddelen en HR-technologie. Recentelijk is hij

Het nieuw programma voor het volgend seizoen zal

verantwoordelijk voor een groot HRIS transformatie

beschikbaar zijn vanaf 1 juli.

programma binnen een internationale financiële groep.

Contacteer Patrick Vanhaecke voor meer info en lidgeld: patrick.vanhaecke@sbm.be - 078/353 638


16

Personeelsmanagement / Payroll en socale wetgeving

SOCIALE WETGEVING IN DE PRAKTIJK! Arbeidsrecht, sociale wetgeving en payroll worden in deze opleiding vertaald naar de impact ervan in de praktijk van elke dag.

4. Praktijksprekers De docenten spreken niet enkel vanuit theorie, of toch niet vanuit een academische ingesteldheid. Wat essentieel is, is uw praktische kennis verhogen. De droge, theoretische

1. Unieke format

inzichten m.b.t. arbeidsrecht, sociale wetgeving en payroll

Verschillende opleidingen over sociaal recht of wetgeving

worden vertaald naar de impact voor de praktijk van elke

beperken zich tot een paar sessies die ogenschijnlijk het volledige scala aan expertisen met bijhorende theorieën, termen en begrippen aanhalen. Anders dan deze opleidingen die vlug verdampen is de lessenreeks van SBM ambitieuzer en eerlijker.

dag.

PROGRAMMA: Deel 1: Arbeidsrecht • Basisregels i.v.m. het selecteren, aanwerven en onthaal

2. Duurzame expertise in haalbare termijn Als HR-verantwoordelijke of HR-medewerkers hebt u een functie die én veelzijdig én inhoudelijk zeer divers is. Iedereen verwacht van u uitgebreide én praktische kennis over personeelsbeleid, payroll én sociale wetgeving. Nochtans is niets evident gezien de uitgebreidheid van de deelexpertisen en de sociaal-wettelijke actualiteit die zeer frequent wijzigt. Toch verwachten directie en medewerkers van u een vlug en correct antwoord, tot in de details. 3. Praktijkgericht en actueel Deze opleiding zal u niet alleen een heropfrissing geven van een aantal wettelijke elementen maar ook diepgaander inzoomen op bepaalde deelaspecten die momenteel actueel zijn óf voor u van bijzonder belang. U zal in de mogelijkheid zijn om te blijven stilstaan bij uw eigen ervaring en actualiteit en hierdoor uw praktische kennis van arbeidsrecht en sociale wetgeving verbeteren.

van personeel kennen. • De basisregels m.b.t. reglementering en procedures bij de aanwerving van werknemers van zowel Belgische als vreemde nationaliteit kennen. • Wetgeving en reglementering i.v.m. het sluiten van arbeidsovereenkomsten (omtrent aard, rechtsbronnen, formules, vorm, rechten en plichten van werkgever en werknemer) toepassen. • De diverse soorten en vormen van arbeidsovereenkomsten (ook de bijzondere en aanverwante statuten) opsommen en de mogelijkheden ervan weergeven. • Nauwkeurig weergeven welke elementen deel uitmaken van de inhoud van een arbeidsovereenkomst en welke formaliteiten daarbij moeten vervuld worden. • De reglementering m.b.t. het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kunnen toepassen.


Personeelsmanagement / Payroll en socale wetgeving

Deel 2: Welzijnswetgeving, arbeidsongevallen en beroepsziekten • Arbeidsveiligheid • Gezondheid • Psychosociale belasting • Ergonomie • Arbeidshygiëne • Verfraaiing van de werkplaats • Intern leefmilieu

Deel 8: Pensioenen • Een pensioenaanvraag begeleiden en tevens weten welke rechten en plichten er zijn voor de (toekomstig) gepensioneerde • Vanuit de meest diverse beroepsloopbaansituaties en gezinstoestanden het werknemerspensioen berekenen • Vanuit de meest diverse beroepsloopbaansituaties en gezinstoestanden het pensioen voor de zelfstandige berekenen

• Pesten, agressie en OSGW

• De verschillende pensioenpijlers.

Deel 3: RSZ-wetgeving

Deel 9: Groeipakket

• Berekeningsbasis van de bijdragen • Begrip loon inzake sociale zekerheid • Wat is geen loon? • Betaling der bijdragen • RSZ-bijdragen per categorieën van werknemers • Vermindering der bijdragen (toepassingsgebieden, voorwaarden) • Sancties, burgerlijke strafsancties • Frauduleuze praktijken Deel 4: Jaarlijkse vakantie • Voor arbeiders • Voor bedienden • Vakantiegeld voor jeugdige en oudere arbeiders en bedienden • Bijzondere gevallen Deel 5: Ziekte/invaliditeit en sociale bijstand

Deel 10: Werkloosheid • Weten wie en in welke omstandigheden recht heeft op werkloosheidsuitkering • De procedures kennen in geval van uitsluiting, sancties en beroep • De bestaande wetgeving i.v.m. SWT, loopbaanonderbreking, ... toepassen • Behandeling van de belangrijke items uit de werkloosheidsverzekeringswetgeving • Wetgeving met raakvlakken tot werkloosheidsreglementering Deel 11: Internationale tewerkstelling Internationale tewerkstelling is niet meer weg te denken uit de dagelijkse werking van elke personeelsdienst: Belgische werknemers hebben opdrachten in buitenland, buitenlandse werknemers komen werken in België. Waarmee moet

• Gezondheidszorg: de terugbetaling voor loontrekkenden

rekening worden gehouden op vlak van:

• De ziekte-uitkeringen: algemene regeling loontrekkenden

• Sociale zekerheid

Deel 6: Verzekeringen

17

• Arbeidsrecht • Fiscaliteit

• Verzekering arbeidsongevallen, waarborgen, bijzonderheden • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering • Andere: reisverzekering, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, alle bouwplaatsrisico’s, verzekeringen voor specifiek sectoren Deel 7: Loon en loonberekening • De volledige berekening van alle elementen die te

Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de verplichtingen met betrekking tot werken met buitenlandse onderaannemers op de werkvloer. Deel 12: Speciale topics Bepaalde onderdelen van een bestaande module worden gedetailleerder behandeld. Avondcursus – 20 avonden

maken hebben met betaling van lonen, bezoldigingen

Roeselare: startdatum 10/03/2020

of vergoedingen aan een personeelslid snel en efficiënt

Prijs: € 2.090,00 excl. BTW

uitvoeren.

#: 140840

• De basisbegrippen i.v.m. fiscaliteit kennen en hanteren. • De berekeningen i.v.m. al deze belastingen efficiënt uitvoeren.


18

Personeelsmanagement / Payroll en socale wetgeving

CURSUS LOON- EN PERSONEELSADMINISTRATIE

Correcte loonresultaten en degelijk ingevulde sociale documenten zijn bepalend voor de sociale relaties binnen een onderneming. Deze cursus wil op een systematisch geordende wijze zicht geven op de totaliteit van de documenten uit de loon- en

Verplichtingen t.o.v. werknemers • Inschrijvingen in het personeelsregister • Arbeidsovereenkomst opmaken • Situering binnen de rechtsnormen • Geldigheids- en vormvereisten, nietige bepalingen

personeelsadministratie.

Soorten

WAT KENT U NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

• Inhoud (proefperiode, concurrentiebeding, ...)

• U kent en gebruikt vlot alle sociale documenten bestemd

• Uitvoering van arbeidsovereenkomst

voor werknemers en officiële instanties. • U begrijpt de berekening van lonen en wedden. • U bent binnen een bedrijf voortaan de ideale gesprekspartner van sociale secretariaten en officiële instanties.

PROGRAMMA Indiensttreding van werknemers • Verplichtingen t.o.v. de officiële instanties: RSZ • Administratie van de directe belastingen • Kinderbijslagfonds • Interbedrijfsgeneeskundige dienst • Kas voor jaarlijkse vakantie • Arbeidsongevallenverzekering

• Arbeidsreglement • Bezoldiging • Wet op de bescherming van het loon • Wederzijdse verplichtingen van partijen • Schorsing van de arbeidsovereenkomst en loonwaarborgen • Jaarlijkse vakantie en betaalde feestdagen • Arbeidswet • Collectief arbeidsrecht • Arbeidsovereenkomst beëindigen • Verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst eindigt • Bescherming tegen ontslag Avondcursus – 12 avonden Brugge: startdatum 12/03/2020 Prijs: € 935,00 excl. BTW #: 040517


Personeelsmanagement / Payroll en socale wetgeving

19

UPDATE LOON- EN PERSONEELSADMINISTRATIE

PENSIOENWETGEVING IN DE PROFITSECTOR

Als u een basisopleiding sociaal recht of ‘loon- en

Verwerf een basisinzicht in de pensioenwetgeving.

personeelsadministratie’ heeft gevolgd, of over voldoende praktische ervaring met payroll en sociaal recht beschikt,

Het is niet altijd mogelijk om een langlopende opleiding rond

dan is deze training iets voor u.

pensioenwetgeving te volgen. Daarvoor werd in die context deze korte, praktijkgerichte opleiding ontwikkeld, bedoeld

Misschien raadplegen uw collega’s u over bepaalde

om medewerkers die op regelmatige basis vragen krijgen

deelaspecten van payroll of sociale wetgeving? De

over pensioenen, een basisinzicht te geven.

personeelsverantwoordelijke of algemene directie vraagt

De lessen concentreren zich vooral op concrete problemen

uw mening, uw input. Na uw advies kan het gebeuren dat

waar u mee geconfronteerd wordt, zoals hoe de aanvragen

bepaalde beleidsbeslissingen er komen. Deze sessies

van pensioenen moeten gebeuren, welke de concrete

ondersteunen u om verder te groeien naar die professional

soorten pensioen zijn en de juiste informatie die u kan

die u als ervaren payrollbeheerder of HR-verantwoordelijke

meegeven. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

moet zijn. Dagcursus – 1 dag Avondcursus – 2 avonden

Roeselare: 7/05/2020

Roeselare: 20/01/2020 en 28/01/2020

Prijs: € 252,00 excl. BTW

Prijs: € 252,00 excl. BTW

#: 100164

#: 090291

STOOMCURSUS SOCIALE WETGEVING NIEUW ! Essentials in personeelswetgeving.

JAARLIJKSE VAKANTIE: WETGEVING EN PRAKTIJK Om de wetgeving op de jaarlijkse vakantie voor arbeiders en bedienden te beheersen krijgt u in deze opleiding de basis mee van deze wetgeving om zo efficiënt de correcte

Indien u rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken bent

berekening zelfstandig te kunnen uitvoeren.

bij de personeelswetgeving is het belangrijk dat u een

Want ook al doet u een beroep op een sociaal secretariaat

basiskennis bezit over sociale wetgeving, want beslissingen

dat het vakantiegeld berekent, toch moet u vragen

i.v.m. de tewerkstelling van personeel hebben meestal grote

van werknemers in verband met vakantiegeld kunnen

gevolgen. Bedoeling is uiteindelijk problemen te voorkomen,

beantwoorden.

eerder dan te genezen. U krijgt een antwoord op onder andere: We garanderen na deze dag niet dat u expert wordt in

Hoe wordt het vakantiegeld berekend? Wat als de werknemer

sociale wetgeving, wel dat u met kennis van zaken de juiste

tijdskrediet, ouderschapsverlof enz. opneemt? Wat gebeurt

beslissingen kunt nemen wanneer van toepassing.

er als de werknemer nadien opnieuw voltijds gaat werken? Wat als de werknemer bij verschillende werkgevers gewerkt

Namiddag/avondcursus – 1 dag

heeft? Wat zijn de noodzakelijke attesten en de verplichte

Gent: 4/02/2020

inhoud? Jeugd- en seniorvakantie: wie? hoe? wanneer? .....

Prijs: € 252,00 excl. BTW #: 111219

Avondcursus – 2 avonden Gent: 24/03/2020 en 31/03/2020 Prijs: € 252,00 excl. BTW #: 190461


20

Personeelsmanagement / Payroll en socale wetgeving

TIJDSKREDIET, THEMATISCHE VERLOVEN EN SWT. UPDATE WIJZIGINGEN ANNO 2020 Er zijn vanaf 2020 opnieuw opvallende wijzigingen in de themaverloven en het tijdskrediet. Werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt ook weer wat strenger geregeld. In deze opleiding krijgt u een overzicht en gaan we in op de nieuwigheden. Avondcursus – 3 avonden Kortrijk: startdatum 3/03/2020 Prijs: € 340,00 excl. BTW #: 070554

SOCIALE INSPECTIE: BEREID U VOOR! Sociale inspectie op komst? Geen reden tot paniek. Op een dag is het zover: inspecteurs van de ‘Sociale inspectie’ staan voor de deur ... Wat staat er u te wachten? Wapen u tegen moeilijke of lastige vragen en bereid u in deze workshop voor op bezoek van de sociale inspectie! U krijgt een volledig beeld van wat ze controleren, tot welke gevolgen of sancties een inbreuk kan leiden en wat u in alle gegeven omstandigheden het beste doet. Namiddag/avondcursus – 1 dag

HOE STELT U EEN WETTELIJK CORRECT EN VOLLEDIG ARBEIDSREGLEMENT OP? Het arbeidsreglement is een zeer belangrijk en vaak onterecht onderschat document binnen de onderneming. Dit huishoudelijk reglement moet u dan ook met de grootste zorgvuldigheid opstellen. Het kan conflicten vermijden en problemen oplossen. U hebt er dus alle baat bij een zo volledig en duidelijk mogelijk arbeidsreglement uit te werken. Avondcursus – 2 avonden Brugge: 5/03/2020 en 12/03/2020 Prijs: € 252,00 excl. BTW #: 090307

LOONBESLAG EN LOONOVERDRACHT

Gent: 26/03/2020 Prijs: € 252,00 excl. BTW #: 060336

ACTUELE SOCIALE WETGEVING BEDRIJFSVOERTUIG, KOSTENVERGOEDING VAA We leggen de focus op een actualisatie van de materie. We tonen u, via berekeningen, het verschil in nettoloon met of zonder bedrijfswagen en de voordelen van alle aard voor uw werknemers. De RSZ voorziet forfaits op vlak van onkostenvergoedingen en brengt geregeld een aanpassing op vlak van bedragen en toepassingsvoorwaarden. We geven u de nodige inzichten zodat u het loonpakket voor de werknemer kan optimaliseren. De verschillende soorten kostenvergoedingen worden vanuit sociaalwettelijk en fiscaal standpunt ontleed. Namiddag/avondcursus – 1 dag

Wat betekent loonbeslag of loonoverdracht voor uw

Kortrijk: 10/02/2020

personeelslid of cliënt?

Prijs: € 252,00 excl. BTW

In deze opleiding wordt duidelijk wat loonbeslag en

#: 120809

-overdracht inhoudt, wat de voorwaarden zijn, alsook voor welke valkuilen men aandacht dient te hebben. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op de regeling inzake de inhoudingen op het loon, alsook de procedure collectieve schuldenregeling (CSR). Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met praktijkvoorbeelden en praktijkproblemen. Voormiddagcursus – 1 voormiddag Gent: 14/05/2020 Prijs: € 135,00 excl. BTW #: 140759


Personeelsmanagement / Payroll en socale wetgeving

21

SECTORSPECIFIEKE SOCIALE WETGEVING In slechts 1 avond verwerft u een actuele en praktijkgerichte kennis over specifiek sectoraal geregelde thema’s met rechtstreeks belang voor de loon- en personeelsadministratie in uw sector.

SOCIAALWETTELIJKE ACTUALITEIT M.B.T. PC124 BOUW U verneemt alles in een notendop wat van toepassing is op het bouwbedrijf mbt personeelswetgeving. Dit gaat over de specifieke sectorale bepalingen m.b.t.: • Correcte verloning • Mobiliteitsvergoeding • Geintegreerd welzijnsbeleid • Flexibiliteit mbt arbeidsduur • Verplichtingen tov overheid • Welke vergunningen zijn nodig? • Eenheidsstatuut arbeider/bediende. In hoeverre toepasbaar? Avondcursus – 1 avond Gent: 23/03/2020 Prijs: € 158,00 excl. BTW #: 111224

SOCIALE WETGEVING VOOR DE TRANSPORTSECTOR U verneemt in een notendop de meest recente topics betreffende de tewerkstelling van personeel in de sector transport en logistiek, meer bepaald: • Lonen en bijzondere vergoedingen • Arbeidsduur en flexibiliteit • Rij- en rusttijden • Sociale documenten en gegevens voor te leggen bij inspectie • maatregelen tegen sociale dumping • Tegemoetkomingen van het sociaal fonds transport en logistiek Avondcursus – 1 avond Gent: 19/02/2020 Prijs: € 158,00 excl. BTW #: 120422


22

Peoplemanagement


23

Leiding geven

Coachen

Leiding geven voor nieuwe leidinggevenden...............24

Coachen van medewerkers.................................................26

Leiding geven aan arbeiders..............................................25

Weerstanden ombuigen naar constructief samenwerken.................................................27 Feedback geven voor leidinggevenden NIEUW !....... 28 SelfcoachingÂŽ voor leidinggevenden NIEUW !...........29


24

Peoplemanagement / Leiding geven

LEIDING GEVEN VOOR NIEUWE LEIDINGGEVENDEN Leiding geven is principieel anders dan uitvoerend werk. Het

Deze training is een must voor elke nieuw-leidinggevende

‘doen’ besteedt u uit aan anderen. Dit betekent dat u meer

die zich wil verdiepen in zijn nieuwe leidersrol.

invloed krijgt op anderen. Leiding geven betekent dat u een stuk afhankelijker bent van mensen die het werk voor u doen. Dit maakt uw taak er niet gemakkelijker op. U moet medewerkers laten samenwerken. Van u wordt verwacht dat u uw medewerkers gemotiveerd houdt. Als leidinggevende neemt u immers een andere positie in dan als collega. Te sterke persoonlijke banden maken het doorgaans moeilijk om knopen door te hakken.

PROGRAMMA Tijdens de training besteden we aandacht aan wat het voor u betekent om leidinggevende te zijn. U leert omgaan met het krachtenspel tussen uzelf als leidinggevende en uw medewerkers. U ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om op de volgende vragen te kunnen antwoorden:

Hoe pakt u dit aan? Wat is ervoor nodig om verder te kunnen groeien in uw nieuwe functie?

Tijdens deze training maken we een onderscheid tussen leiderschap en management. Managen is de taakgerichte, harde kant, zoals plannen en zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats is. Leiding geven is de mensgerichte, zachte kant: uw medewerkers motiveren, ontwikkelen, stimuleren. Management en leiderschap zijn allebei nodig. Als u zich bij uw medewerkers alleen bezighoudt met de managementkant, is de kans groot dat u op hen overkomt als een gevoelloze controleur. U merkt dan wellicht dat ze doen wat u van hen vraagt, maar meer zult u niet mogen verwachten. Als u zich alleen op de leiderschapstaken richt, loopt u het risico dat uw medewerkers niet precies weten wat er van hen wordt verwacht. De menselijke kant van leiding geven is de moeilijkste. Over het algemeen weet u wel welke taken er uitgevoerd moeten worden of wat de doelstellingen zijn, maar mensen zover krijgen dat ze hun best voor u doen is heel wat moeilijker.

• Hoe zorgt u voor een afstemming van verwachtingen over uw rol? • Wat zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden van de leidinggevende? • Hoe bouwt u gezag, geloofwaardigheid en vertrouwen op? • Hoe spreekt u uw medewerkers aan? • Hoe geeft u kritiek en feedback? • Hoe motiveert u uw medewerkers? • Hoe gaat u om met ‘lastig’ gedrag? Inzicht en invloed in interactiepatronen. • Hoe past u uw stijl aan? Situationeel leiding geven. • Hoe gaat u om met voormalige collega’s? Deze training wordt georganiseerd op verschillende locaties. Dagcursus - 2 dagen Gent: 28/01/2020 en 4/02/2020 Roeselare: 23/04/2020 en 7/05/2020 Prijs: € 980,00 excl. BTW #: 080352


Peoplemanagement / Leiding geven

LEIDING GEVEN AAN ARBEIDERS

Als teamverantwoordelijke van een groep arbeiders wordt er van u verwacht dat u uw medewerkers niet alleen duidelijke instructies geeft, maar ook motiveert en leidt. Dagelijkse situaties op de werkvloer vereisen voor de leidinggevende de nodige vakkennis. Tijdens dit leertraject krijgt u kennis en praktische tips mee om efficiënt leiding te geven aan arbeiders. Een vooral praktijkgerichte opleiding waarbij u zich als deelnemer ontwikkelt tot een effectieve leidinggevende door het uitbreiden van uw technische en organisatorische capaciteiten met leiderschapsvaardigheden zoals coachen, motiveren, informeren en overtuigen.

Sessie 3. Situationeel Leiding Geven • verschillende leiderschapsstijlen • (bij)sturen • overtuigen en ondersteunen • overleggen en betrekken • overdragen of delegeren • afspraken maken Sessie 4. Team: coachen van een ploeg • de rol van de coach • op de ‘lijn’ blijven staan • taakverdeling en samenwerking • fasen van teamvorming • normen en waarden in een team

PROGRAMMA Sessie 1. Basis sociale vaardigheden • creëren van een veilig klimaat • de bedoeling verduidelijken • afspraken maken • basisprincipes en wetten in de communicatie • over ‘interpretaties’ en ‘feiten’ • over luisteren en vragen stellen • over de oorsprong van onze gedachten • over lichaamstaal en intonatie • over parafraseren • over storingen in de communicatie en hoe die te vermijden • oefeningen • de deelnemers oefenen in groep sociale vaardigheden die fundamenteel zijn bij intermenselijke contacten Sessie 2. RET: Rationeel-Emotieve-Training • het ABC-model van RET • agressiviteit, assertiviteit en subassertiviteit • de Axenroos van Ferdinand Cuvelier • ingrijpen bij onaanvaardbaar gedrag • omgaan met over-assertiviteit en agressie • technieken, oefeningen en toepassingen

• oplossingsgericht coachen • vergadertechnieken Avondcursus - 4 avonden Gent: startdatum 23/01/2020 Prijs: € 980,00 excl. BTW #: 140849

25


26

Peoplemanagement / Coachen

COACHEN VAN MEDEWERKERS Haal het beste uit uzelf en uw team! We kunnen leiding geven steeds uitdrukken in de vorm van een combinatie van sturen en ondersteunen.

• Uitwerken van persoonlijke thema’s in het coachen zoals: belemmeringen, metacommunicatie, leerstijlen, interactiepatronen en talenten/valkuilen tussen

• Sturen betekent de mate waarin de leider zich bezighoudt met het specificeren van de plichten en verantwoordelijkheden van een medewerker of een groep van medewerkers. • Ondersteunen betekent de mate waarin de leidinggevende

leidinggevende en medewerker • Oefenen in coachen van medewerkers: vertrouwen geven/ vragen, interventies in het coachen, grenzen en dilemma’s in het coachen, zelfbeeld coach-gecoachte • Uitwerken van organisatiethema’s in het coachen zoals:

de tweerichtingscommunicatie onderhoudt en inspeelt op

opzetten coachtraject voor individu en team, verschillende

/ rekening houdt met de voorstellen en verlangens van

vormen van coachen

elke individuele medewerker.

• Human driven management: bijsturen van professionals • Invloed van organisatieculturen op coachen

Leiding geven zal dus altijd een combinatie inhouden van de voornoemde handelingen. In deze training zal

Namiddagcursus – 3 namiddagen

u inzicht krijgen in de bepalende factoren bij de keuze

Gent: startdatum 27/04/2020

tussen verschillende stijlen van leiding geven en leert u

Prijs: € 735,00 excl. BTW

verschillende situaties inschatten.

#: 170619

Deze topics komen aan bod in het programma: • Aanleidingen en situaties van deelnemers om coachend leiderschap in te zetten • Afweging of coachen dan wel leiding geven in de gegeven situaties effectief is • Het verschil tussen managen en coachen • Het coachgesprek: vraagstelling, waarneming en feedback geven • Omgaan met dilemma’s ten aanzien van de verschillende rolopvattingen t.a.v. leidinggeven en coachen • Oefenen in de vaardigheid van de leidinggevende als procesbegeleider (coach) en leiden/ondersteunen van de ontwikkeling in “zelfsturing” • Omgaan met persoonlijke grenzen en mogelijkheden als coachend leider


Peoplemanagement / Coachen

27

WEERSTANDEN OMBUIGEN NAAR CONSTRUCTIEF SAMENWERKEN Goed leiderschap is een kunst die u alleen kunt leren door het unieke samenspel van enerzijds theoretische bagage en anderzijds vooral het praktisch toepassen daarvan. Deze training wil u ondersteunen in uw verdere ontplooiing als leidinggevende. U krijgt een beter inzicht in het begrip ‘conflict’ en ‘weerstand’, en hoe conflicten en weerstand ontstaan. U leert de vaardigheden om succesvoller en effectiever te handelen in situaties waarin belangentegenstellingen een rol spelen.

Deze topics komen aan bod in het programma: • Omgaan met weerstanden »» Wat is weerstand? »» Waaraan kan u merken dat medewerkers weerstand hebben? »» Wat zijn belangrijke aspecten bij gedragsverandering? »» Hoe weerstand ombuigen naar motivatie? »» Van weerstand naar betrokkenheid (betrokkenheidsmodel) »» Een motiverende werkomgeving (ABC van motivatie) • Omgaan met conflicten »» Soorten conflicten »» Het conflictproces onder de loep »» De eigen conflicthanteringsstijl »» Omgaan met de eigen emoties en de emoties van anderen »» Escalatie van het conflict »» Verschillende manieren om een conflict aan te pakken »» Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitvorming (BOB-model) »» Komen tot een oplossing door volgen en sturen »» Bemiddelen in een conflict Voormiddagcursus – 3 voormiddagen Gent: startdatum 09/03/2020 Prijs: € 735,00 excl. BTW #: 170620


28

Peoplemanagement / Coachen

FEEDBACK GEVEN VOOR LEIDINGGEVENDEN NIEUW ! U veronderstelt dat uw medewerkers wel weten wat

Deze topics komen aan bod:

belangrijk is, wat hun targets zijn, hoe ze aan de slag moeten om de doelen die hen gesteld worden te bereiken. Maar, wat

• Ken u zelf in uw relatie tot de andere

ook de hiërarchische positie van uw medewerker is, iedereen

• Kent u de communicatieprincipes?

heeft de behoefte en het recht te weten of hij of zij de

• De kunst van de correcte vraagstelling

functie naar behoren uitoefent.

• Actief luisteren: tips om dit toe te passen

Feedback geven kan adhoc, naar aanleiding van een plots

• Ontdek ogenblikkelijk signalen uit de lichaamstaal

gebeuren, het kan ook in een formeler feedbackgesprek.

• Assertief versus agressief

Dat laatste is een onmisbare informatiebron voor de

• Dominanties en mogelijke interacties

leidinggevende. Door de feedback af te stemmen op

• Smart-doelstellingen bepalen en communiceren

het ontwikkelingsniveau en de persoonlijkheid van de

• Positieve en negatieve feedback

medewerkers kunt u er een hechte band mee ontwikkelen.

• Factoren die werknemers het meest motiveren

Dit kadert eveneens in het prestatiegericht coachen.

• Het johari-venster • Bespreken van vragen rond feedback

Dagcursus – 1 dag

• Speciaal geval: het ontwikkelingsgesprek

Roeselare: 11/05/2020

• Prestatiegerichte coaching via professionele feedback

Prijs: € 252,00 excl. BTW

• Omgaan met conflictueuze situaties

#: 140156

• Correctieve coaching • In het kort: regels voor het geven van feedback


Peoplemanagement / Coachen

29

SELFCOACHING® VOOR LEIDINGGEVENDEN NIEUW ! Efficiënter werken in minder tijd. Als leidinggevende vinden we het normaal dat wij coachend

SelfCoaching® leert u om op een lagere hersenactiviteit te

omgaan met onze medewerkers. We helpen en ondersteunen

functioneren. Op het niveau waarop we controle hebben

hen in hun ontwikkeling om hun volle potentieel te kunnen

over ons denken, voelen en handelen, maar ook over ons

inzetten en samen hele mooie resultaten te halen. Het is

geheugen en ons probleemoplossend vermogen.

geen overbodige luxe om als leidinggevende ook te kunnen terugvallen op hulp en ondersteuning in moeilijke momenten

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden die beseffen

of in stressvolle situaties. Met SelfCoaching® voor

dat u als manager zelf moet doen wat u van een ander

leidinggevenden ontwikkelen we de mogelijkheid om als

verwacht, die daarbij zichzelf beter willen leren kennen

leidinggevende uzelf te coachen op een heel aantal vlakken.

en sturen en die in staat willen. In de opleiding leert u uw eigen energie opbouwen en ontdekt u hoe u met minder

Wat geldt voor uw medewerkers, geldt ook voor u als

stress meer uit uzelf en de medewerkers kan halen. U leert

leidinggevende: efficiënt werken (ook met mensen) en

bovendien efficiënter werken in minder tijd en met veel

blijvend evolueren vergt tijd en aangeleerde skills.

minder stress. Namiddag/avondcursus – 2 dagen Kortrijk: 10/03/2020 en 17/03/2020 Prijs: € 530,00 excl. BTW #: 111175


30

Persoonlijke vaardigheden


31

Werkefficiëntie

Communicatieve en sociale vaardigheden

Timemanagement...................................................................32 De drukte de baas!.................................................................32 Stoomcursus persoonlijke effectiviteit NIEUW !.......32 Sneller en beter beslissen: smart thinking@work NIEUW !.........................................33 Clean desk, clean disk. Vind iets terug in 3 seconden NIEUW !..........................33

Spreken tot een publiek...................................................... 34 Professioneel omgaan met media en pers NIEUW !.................................................................... 34 Assertiviteit............................................................................. 34 Geweldloos communiceren en omgaan met mensen.35 Omgaan met conflicten en lastig gedrag...................... 36 Authentieker communiceren en beïnvloeden NIEUW !.......................................................... 36 Personal branding: maak van uzelf een sterk merk......................................... 36 Body language – lichaamstaal beheersen en gebruiken............................................................................37 Beter presteren met hoger EQ en NLP............................37


32

Persoonlijke vaardigheden / Werkefficiëntie

TIMEMANAGEMENT Hebt u moeite om uw aandacht en tijd efficiënt te verdelen over uw uitgebreid takenpakket? Wilt u hierin verandering brengen door bewuster en effectiever met uw tijd op het werk om te gaan? Dan is deze praktijkgerichte training iets voor u. U leert niet alleen verschillende vaardigheden om uw timemanagement te verbeteren maar ook manieren om effectief te plannen en communiceren, met meer controle en

STOOMCURSUS PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NIEUW ! Doorheen deze opleiding bieden we praktische tips en tools aan om effectiever te worden in ons werk. Door alle drukte en prikkels slagen we er vaak niet in om datgene te doen wat echt belangrijk is; om aan onze prioriteiten te werken.

minder stress.

Soms is er meer nodig dan enkel een goed timemanagement,

Avondcursus – 4 avonden

niet effectiever.

Roeselare: startdatum 26/03/2020 Voormiddagcursus – 4 voormiddagen

waarbij we misschien wel efficiënter worden maar daarom

In deze opleiding leert u wat u concreet kan doen om de ‘juiste dingen’ te doen. U leert hoe u stappen vooruit kunt

Westerlo: startdatum 12/05/2020

zetten naar meer veerkracht en motivatie. U reflecteert over

Prijs: € 445,00 excl. BTW

andere deelnemers.

#: 070577

uw werk en uw leven en leert ook uit de ervaringen van de

Namiddag/avondcursus – 2 dagen Gent: 11/02/2020 en 18/02/2020

DE DRUKTE DE BAAS! Doorheen deze opleiding bieden we u praktische tips en tools aan om “de drukte” toe te laten in uw leven en er beter mee om te gaan. U leert pauze te nemen en ruimte te maken. U krijgt inzicht welke invloed drukte heeft, zowel op uw lichaam als in uw geest. Na deze training kan u grenzen stellen op een verbindende manier. Deze training leert u dat de output van uw werk veel en veel belangrijker is dan het proberen beheersen van de constante stroom aan input. Deze training heeft veel aandacht voor tips, tricks en tools met aandacht voor uw eigen actieplan. Avondcursus – 3 avonden Gent: startdatum 23/04/2020 Prijs: € 340,00 excl. BTW #: 190115

Prijs: € 445,00 excl. BTW #: 190604


Persoonlijke vaardigheden / Werkefficiëntie

33

SNELLER EN BETER BESLISSEN: SMART THINKING@WORK NIEUW !

CLEAN DESK, CLEAN DISK. VIND IETS TERUG IN 3 SECONDEN NIEUW !

Deze sessies leren u een aantal praktische denktechnieken

Inzichten aanbrengen hoe u de efficiëntie en effectiviteit kan verbeteren voor uzelf en binnen uw afdeling. Uiteindelijk doel is iets binnen de 3 seconden terugvinden op kantoor of op de PC.

aan, met als kenmerk: ‘eenvoudig + kort + krachtig’. Die denktechnieken werden recentelijk ontwikkeld voor en uitgetest door het Learning Centre van de Europese Raad. De realiteit van snelle veranderingen en ‘disruptie’ van iedere dag nodigt ons uit om beter en helderder te denken, individueel en in groep, zonder behoefte aan ‘off-the-job training’ of ‘we gaan er een weekendje teambuilding over doen’. De technieken komen uit de ervaring van de docent Bernard Lernout, aanvankelijk 22 jaar als ‘gebruiker’ en daarna 22 jaar als ‘trainer-coach’. Avondcursus – 4 avonden Gent: startdatum 26/05/2020 Prijs: € 445,00 excl. BTW #: 190602

• U leert wat clean desk- clean disk wil zeggen, wat de voordelen zijn en welke stappen er te nemen zijn in uw omgeving. • U zoekt naar oplossingen voor mogelijke nadelen/ problemen bij het werken in een clean desk – clean disk situatie. • U krijgt inzicht in de fasen en niveaus van clean desk – clean disk. • U krijgt inzicht in hoe uw persoonlijke efficiëntie te verbeteren & dynamisch onthaast te kunnen werken in een kantooromgeving. • U krijgt inzicht in hoe een clean desk – clean disk programma op te starten. Namiddag/avondcursus – 2 dagen Roeselare: 11/05/2020 en 25/05/2020 Prijs: € 445,00 excl. BTW #: 190605


34

Persoonlijke vaardigheden / Communicatieve en sociale vaardigheden

SPREKEN TOT EEN PUBLIEK

ASSERTIVITEIT U weet wel wat zeggen, maar u durft niet. U denkt ‘neen’, maar u hoort uzelf ‘ja’ zeggen. U aanvaardt extra werk, ook al hebt u er geen tijd voor. U vermijdt conflictsituaties. Dit zijn maar enkele voorbeelden waarbij uw assertiviteit op de proef wordt gesteld. Met deze training leert u voor uzelf op te komen en durft u “nee” te zeggen, zonder agressief te zijn. Aan de hand van oefeningen leert u hoe u uw mening kan overbrengen met de juiste communicatievaardigheden wat zal resulteren in een groter zelfvertrouwen. U leert kritiek te geven (en te krijgen) en meningsverschillen en discussies op te lossen. Deze training wordt georganiseerd op verschillende locaties met verschillende data.

In deze workshop maakt u kennis met een stapsgewijze opbouw van uw speech of presentatie, met aandacht voor

Gent: Avondcursus – 4 avonden

de structuur en de inhoud. We nemen evenveel tijd voor de

Startdatum: 12/03/2020

manier waarop u voor uw publiek staat. U zal zelfstandig een krachtige en overtuigende presentatie kunnen opbouwen en

Kortrijk: Dagcursus – 2 dagen

geven.

Startdatum: 9/06/2020

Avondcursus – 4 avonden

Prijs: € 445,00 excl. BTW

Brugge: startdatum 4/02/2020

#: 120243

Prijs: € 445,00 excl. BTW #: 070515

PROFESSIONEEL OMGAAN MET MEDIA EN PERS NIEUW ! In deze opleiding leert u een interview voorbereiden. En hoe u zich tijdens een interview gedraagt. Voor de geschreven pers, voor de radio, voor de televisie, voor een videopost op uw social media kanalen, … U krijgt in de opleiding ook de kans om voor de camera te staan. Welke trucjes gebruiken journalisten? Hoe blijft u ‘on message’? Wat doet u als u een fout maakt? Welke outfit trekt u aan? Voormiddagcursus – 1 voormiddag Gent: 11/03/2020 Prijs: € 395,00 excl. BTW #: 190550


Persoonlijke vaardigheden / Communicatieve en sociale vaardigheden

35

GEWELDLOOS COMMUNICEREN EN OMGAAN MET MENSEN Iedereen communiceert, maar soms is het zinvol stil te staan bij de manier waarop we dat doen. Bereiken we met onze communicatie wel dat wat we willen en bedoelen? In deze opleiding komt u meer te weten over uw eigen manier van communiceren en de invloed die dat heeft op het gedrag van anderen. U leert, in verschillende cases, gebruik te maken van diverse technieken die u kunnen helpen bij het effectief communiceren. U leert observeren, interpreteren en waarnemen. Avondcursus – 4 avonden Brugge: startdatum 3/03/2020 Prijs: € 445,00 excl. BTW #: 090235

Uw docent Bart Bulteel getuigt: Ik geef deze opleiding al sinds heel lang, en ik doe dit nog steeds heel graag. Ik heb doorheen de jaren ook geleerd om steeds meer te verfijnen en inhoudelijk flexibel af te stemmen op de vragen en noden van de deelnemers. De feedback die ik op het einde, bij de mondelinge evaluatie krijg, raakt mij altijd, door uitspraken als: »» ik ben echt veranderd, ook al was het maar 4 sessies; »» ik vind dat iedereen deze opleiding zou moeten krijgen; »» ik maak mij niet meer druk om wat anderen “denken” van mij; »» ik ga nu veel constructiever om met anderen; »» ik weet nu hoe ik met “moeilijke” mensen kan omgaan; »» ik ben veel verdraagzamer geworden; »» er is zoveel veranderd nu ik dit alles weet; »» ik zal nu anders omgaan met mijn collega’s; »» ik zie nu echt wel waar het probleem in essentie over gaat; »» ik had dit veel eerder moeten weten, dan had ik nooit zoveel conflicten met mijn collega-medewerkers gehad; »» ...


36

Persoonlijke vaardigheden / Communicatieve en sociale vaardigheden

OMGAAN MET CONFLICTEN EN LASTIG GEDRAG

PERSONAL BRANDING: MAAK VAN UZELF EEN STERK MERK Beschouwt u uzelf als een vindingrijke “out-of-the-box

Bestaan er echt ‘moeilijke’ mensen of veroorzaakt hun

thinker”, terwijl uw omgeving u eerder als zakelijk en rigide

gedrag moeilijke situaties?

gewaar wordt? Aardt u moeilijk in uw nieuwe collegiale

Leren omgaan met moeilijke mensen houdt in dat u leert hoe

kringen na een ingrijpende reorganisatie? Krijgt u uzelf als

u er mee om gaat teneinde samen tot oplossingen te komen.

ijverige kracht met een goed product niettemin maar moeilijk

Welke fundamentele communicatievaardigheden kunnen u

verkocht op een krappe (arbeids)markt? Misschien grijpt u

helpen in de omgang met moeilijke mensen?

steeds naast die felbegeerde promotie?

Na deze training zal u conflicten en lastig gedrag beter

Personal branding vertrekt vanuit de grondgedachte dat het

begrijpen, hebt u meer duidelijkheid over de reacties van

krachtigste marketinginstrument uw eigen persoon is.

anderen en over uw eigen reacties tijdens conflicten en kan u uit de vicieuze cirkel van actie-reactie stappen om

Met deze praktijkgerichte en interactieve training worden uw

vervolgens effectiever te reageren.

talenten zichtbaarder voor klant, collega en baas naarmate uw zelfvertrouwen groeit. U leert bewust communiceren en

Dagcursus – 2 dagen

ernaar handelen.

Roeselare: 4/02/2020 en 11/02/2020 Prijs: € 445,00 excl. BTW

Versterk uw persoonlijke impact!

#: 050590 Namiddagcursus – 2 namiddagen Kortrijk: 13/02/2020 en 20/02/2020

AUTHENTIEKER COMMUNICEREN EN BEÏNVLOEDEN NIEUW ! Respectvolle en open communicatie is hét fundament van teamwerk. Als we onze doelen willen bereiken zullen we constructief met elkaar moeten praten. Communicatie verbindt ons maar kan ons ook uit elkaar drijven. Om echt te verbinden met anderen moet uzelf ook echt zijn. In deze opleiding leren we waarom dit zo belangrijk is, hoe we dit kunnen bereiken en welke tips en oefeningen ons kunnen helpen. Avondcursus – 3 avonden Kortrijk: startdatum 18/03/2020 Prijs: € 340,00 excl. BTW #: 190603

Prijs: € 252,00 excl. BTW #: 120241


Persoonlijke vaardigheden / Communicatieve en sociale vaardigheden

BODY LANGUAGE – LICHAAMSTAAL BEHEERSEN EN GEBRUIKEN

37

BETER PRESTEREN MET HOGER EQ EN NLP Dat we naast een IQ ook een EQ hebben, weten we

Meer dan 70% van het effect van een boodschap wordt gecreëerd door non-verbale signalen zoals lichaamshouding, stem, intonatie, mimiek, positionering. Toch blijkt dat de meeste mensen tijdens gesprekken nauwelijks gebruikmaken van de belangrijke informatie die lichaamstaal geeft. Nochtans geeft deze informatie vaak veel meer prijs dan het gesproken woord. Door het leren interpreteren van lichaamstaal van uzelf en anderen zal u uw gesprekspartner beter begrijpen en inschatten. Daarnaast bevordert goede non-verbale observatie de snelheid en effectiviteit van communicatie. Avondcursus – 2 avonden Roeselare: 20/05/2020 en 27/05/2020 Prijs: € 300,00 excl. BTW #: 080415 Inclusief het boek van docent Pieter De Smet “Non-verbale communicatie dat spreekt”

ondertussen allemaal. Maar hoe we ons IQ en EQ optimaal kunnen laten samenwerken en wat we er precies mee kunnen aanvangen in onze professionele praktijk, is een andere vraag... Daartoe kan u gebruik maken van NLP (Neurolinguïstisch Programmeren), dat een efficiënter gebruik van uw vermogens aanleert. We werken in deze training volgens de leercyclus: eerst ervaart u in een oefening waar het om draait. Van daaruit worden modellen toegelicht en expliciet gemaakt. Een zeer levendige en praktische werkwijze die u toelaat de opgedane kennis onmiddellijk toe te passen in de praktijk. Namiddag/avondcursus – 1 dag Kortrijk: 19/03/2020 Prijs: € 252,00 excl. BTW #: 150305


38

Projectmanagement & algemeen management


39

Projectmanagement Projectmanagement ............................................................ 40

Algemeen management Veranderingen succesvol invoeren in de praktijk NIEUW !.............................................................. 41


40

Projectmanagement

PROJECTMANAGEMENT Beheer uw project succesvol van begin tot einde Het succes van een project hangt af van uw vaktechnische capaciteiten, maar ook voor een groot deel van uw leiderschapsvaardigheden. Het is niet alleen het werk van een projectleider maar ook van elke leidinggevende en stafmedewerker die een project moet uitvoeren samen met bijhorende teams en teamleiders. Vertrekkend van een goed idee naar het afleveren van een goed project kan alleen als het project goed is georganiseerd, voorbereid, gepland en afgerond. Uw medewerkers enthousiast maken zijn samen met het motiveren van uw team en een vlotte communicatie essentieel voor het slagen van projecten.

PROGRAMMA: • Wat is projectmatig werken? • Specifieke kenmerken van een project • Succesfactoren en faalfactoren • Projectstandaarden (Prince2, PMBOK) • Overzicht van de 4 fasen van elk geslaagd project »» Fase 1: de opstart »» Fase 2: het projectplan »» Fase 3: de uitvoering »» Fase 4: het project afsluiten • Communicatie • Motiveren van uw team Dagcursus – 2 dagen Roeselare: 13/02/2020 en 20/02/2020 Prijs: € 445,00 excl. BTW #: 080457


Algemeen management / Changemanagement

41

VERANDERINGEN SUCCESVOL INVOEREN IN DE PRAKTIJK NIEUW ! • Hoe pakt u veranderingen in uw organisatie aan? • Hoe ontluikt en verzamelt u energie bij de medewerkers om veranderingen in te zetten? • Hoe motiveert en promoveert u uw medewerkers tot mede-veranderaars? • Hoe creëert u samen met uw team werkwijzen om niet alleen problemen op te lossen maar ook flexibiliteit te

Workshop Er is een zeer groot gepersonaliseerd workshopgehalte. We gebruiken cases die door u aangebracht worden. Met een zeer positieve en appreciërende instelling toont de trainer hoe u als ‘verander-begeleider’ de verschillende teamleden, met al hun verschillen, respectvol afspraken laat maken en ownership laat nemen en delen.

kweken om de continue veranderingen bij te houden. • Hoe ontdekt en creëert u kansen in de veranderingen • Ontwikkel meer energie en zet deze ‘verander-energie’ om in resultaten met werkvreugde.

Flipping the classroom (Blended learning) • Theorie en informatie, digitaal en gepersonaliseerd aangeleverd • ¼ les-sessie = herhaling theorie & feedback

We leren u in deze sessies hoe u veranderingen succesvol

• ¾ les-sessie = praktijk-oefeningen, DOEN, DOEN, DOEN

kan invoeren. Door het hanteren van het ‘flipping-the-classroom’-model is Waarom deze opleiding volgen?

de theorie en alle informatie digitaal beschikbaar.

Dit lessentraject en de aanpak ervan differentieert zich op volgende manieren: • Respect voor de verschillen en de diversiteit van de deelnemers • Constant triggeren van nieuwsgierigheid van de deelnemers

Waarderende aanpak De workshop biedt iedere deelnemer de kans om verschillende posities in te nemen. Daardoor verkrijgt u praktisch inzicht in diverse denkwijzen en motivaties en groeit het wederzijds respect. U leert ook gebruikelijke

• Het engagement en de motivatie van de trainer

barrières te doorzien en te ontmantelen. Met uw

• Voortdurend terugkoppelen naar herkenbare situaties

waarderende aanpak genereert u co-creatie met de

• Voortdurend theorie in praktijk brengen, waardoor alle

medewerkers, die door deze aanpak erkenning voelen en

handelingen ‘gevoeld’ worden • Focus op ‘DOEN’ maakt de stappen in het “Change”-traject heel herkenbaar en tastbaar. • Naast zelf doen, leren de deelnemers veel van evalueren en feedback geven van het ‘ZIEN DOEN’ • Het terugkoppelen van de praktijk naar de theorie versterkt de nieuwsgierigheid van de deelnemers • Door zoveel mogelijk ‘eigen situaties’ te simuleren, die

energie vrijmaken voor het verandertraject. Met uw waarderend onderzoekende aanpak verhoogt het engagement van uw medewerkers en verandert het ‘moeten’ in ‘gemotiveerd willen’. Deze gemotiveerde houding komt tevens uw internal branding ten goede. U leert onderzoeken hoe verschillende ‘karakters’ toch een solied team kunnen vormen om in het veranderproces te groeien met een positief resultaat, voor uw bedrijf of

de cursisten zelf aanbrengen, krijgen de deelnemers veel

organisatie, voor uw klant, voor uw teamleden en voor uzelf

kansen om ‘ownership’ te nemen

als verander-begeleider.

• De voelbare ‘leerwinst’ motiveren de deelnemers om hun eigen ontdekkingsreis verder te zetten. Zodoende

Avondcursus - 4 avonden

worden ze een verpersoonlijking van wat zij neerzetten

Gent: startdatum vanaf 17/02/2020

in de organisatie; nl. met een positieve spirit waarderend

Prijs: € 480,00 excl. BTW

faciliteren te leren ‘automatisch’ waarderend te faciliteren.

#: 160385 Met boek Six batteries of change, auteur: Prof. Dr. Kurt Verweire


42

Andere opleidingen voor de leidinggevende


Andere opleidingen voor de leidinggevende

43

Financiële trainingen MEEPRATEN MET DE BOEKHOUDER

BALANSEN LEZEN EN BEGRIJPEN

Een boekhouder of accountant verwerkt de

opbouw van balans en resultatenrekening en belicht de

boekhoudkundige en fiscale administratie. Regelmatig krijgt de ondernemer rapporten over de stand van zaken. Een accountant of boekhouder gebruikt een bepaald vakjargon en volgt bepaalde systemen die soms onvoldoende begrepen worden. Deze training zorgt dat u met kennis van zaken beleidsbeslissingen met uw financiële raadgevers kan

In deze opleiding neemt de docent u mee doorheen de belangrijke bouwstenen en hun onderlinge verhoudingen. U krijgt een correct begrip van de jaarrekening en u krijgt meteen ook meer inzicht in de kritische manier waarop externen (banken, leveranciers, aandeelhouders,…) tegen de bedrijfssituatie aankijken.

bespreken.

Kortrijk: 2 dagen - startdatum 5/03/2020

Avondcursus – 3 avonden

Gent: 4 avonden - startdatum 8/06/2020

Roeselare: startdatum 17/03/2020 Prijs: € 315,00 excl. BTW

Brugge: 4 avonden - startdatum 27/04/2020 Prijs: € 440,00 excl. BTW #: 040523

#: 040566

BASISTRAINING DUBBEL BOEKHOUDEN Voor vennootschappen (BV, NV, ...), is het systeem van dubbel boekhouden verplicht. Alle boekhoudpakketten op computer werken ook volgens dit systeem. Het is dus noodzakelijk dat u de belangrijkste principes kent om te begrijpen wat de software doet en om de outprints juist te interpreteren. Indien de dubbele boekhouding correct gevoerd wordt, biedt het een grote bewijskracht ten opzichte van fiscale administraties. U bent dus beter gewapend bij fiscale controles. Maar vooral: het systeem biedt een schat aan informatie om de onderneming financieel maar ook strategisch beter te kunnen sturen. Redenen genoeg om een opleiding dubbel boekhouden te volgen of te laten volgen

FINANCIËLE ANALYSE EN BALANSMANAGEMENT Met deze hands-on inoefentraining leert u vlot om zelf de evolutie van liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en een reeks andere cruciale financiële knipperlichten op een gestructureerde manier op te volgen. De eerste 3 sessies zijn opgebouwd rond een handig financieel scoringsmodel (in Excel), dat toelaat zèlf de financiële gezondheid van een bedrijf kritisch te beoordelen en op te volgen. Tijdens de laatste sessie wordt dieper ingegaan op hoe de balans beheerd kan worden in het kader van optimale financiële ratio’s die de bancaire ‘rating’ van de onderneming bepalen. Zo verhoogt u meteen de slaagkansen van financieringen. Avondcursus – 4 avonden

door een medewerker.

Kortrijk: startdatum 29/04/2020

Avondcursus – 10 avonden

#: 180703

• Brugge: startdatum 12/02/2020 • Roeselare: startdatum 26/03/2020 Prijs: € 595 excl. BTW #: 040530

Prijs: € 895,00 excl. BTW

Deze training wordt ook georganiseerd ism Cevora Werkt u in een bedrijf met Paritair Comité 200, dan kan u deze opleiding in Brugge gratis volgen. Uw inschrijving dient dan te gebeuren via Cevora (www.cevora.be) Dagcursus – 2 dagen Brugge: 12/05/2020 en 19/05/2020 Prijs: € 895,00 excl. BTW #: 190249


44

Andere opleidingen voor de leidinggevende

Klant- en Marktgericht Ondernemen EXPERT KLANTGERICHTHEID (CERTIFIED TRAINING) Manage het veranderproces naar klantgedrevenheid bij organisatie en medewerkers. Klantgerichtheid: klinkt goed en lijkt cruciaal. Maar wat houdt het precies in? Waarom loont het? En hoe maakt u uw organisatie écht klantgericht? We leggen het u haarfijn uit aan de hand van theoretische modellen en praktische cases – inclusief materiaal van toporganisaties die weten hoe het moet. Volg de opleiding Customer Experience Management en: . • u onderneemt klantgericht in plaats van productgericht. • u biedt uw doelgroep een waardevolle beleving die smaakt naar meer. • u motiveert uw medewerkers om hun beste beentje voor te zetten. Zo maakt u het verschil met uw concurrenten, bedient u uw klanten of accounts op hun wenken, en haalt u betere cijfers. Waarop wacht u nog? Avondcursus – 10 avonden Gent: startdatum 10/03/2020 Prijs: € 995,00 excl. BTW #: 180321 U kan gratis kennismaken met de spelregels in klantgericht werken. Schrijf u in voor deze gratis infosessie en keer – net als zeer veel anderen voor u – huiswaarts met een pak inspiratie en tips! Vanaf 18u30 in … Gent, op 27/01/2020 Brugge, op 4/02/2020 Brugge, op 13/02/2020

KLANTGERICHT ONDENEMEN? HET GAAT OM DE CIJFERS, DIRECTEUR Return on Customer Satisfaction (ROCS) “Kan je concreet berekenen wat klantgericht werken opbrengt?”, horen wij u vragen. Het antwoord is: ja, dat kunnen wij. En we helpen het u ook graag leren. Bevraagt u uw klanten met de NPS (Net Promotor Score)? Dan leert u bij ons hoe u de financiële impact van uw klanten accuraat berekent. Schrijf u in voor deze unieke training + individuele coachingsessie en u: • Krijgt inzicht in de kracht van kwantitatieve en kwalitatieve klantenbevragingen in het algemeen. En de Net Promotor Score (NPS) in het bijzonder. • Leert de fincanciële impact (ROCS) van uw klanten te berekenen a.d.h.v. praktische cases. • Leert hoe u aan de slag gaat met de resultaten van uw analyse. Een training van 6 uur. Aangevuld met een sessie van 2 uur individuele ondersteuning. De andere extra’s verklappen we u nog niet. Avondcursus – 2 avonden Gent: startdatum 7/05/2020 Dagcursus – 1 dag Brugge: 26/05/2020 Prijs: € 795,00 excl. BTW #: 190503


Andere opleidingen voor de leidinggevende

BOUWEN AAN EEN MERKIDENTITEIT: BRANDING VAN A TOT Z NIEUW !

DIGITAAL TRANSFORMEREN. HOE FUTUREPROOF IS UW ZAAK?

Waarom bestaat u als bedrijf of zaak? Wat is uw waarde

Digitaliseer uw strategie, tools, processen en communicatie. #futureproof

en wat zijn uw waarden? Hoe onderscheidt u zich van uw concurrenten? Wat wil u uitstralen? Welke boodschap

45

wil u communiceren? Wie wil u als klanten? Wie wil u als

Is uw zaak klaar voor de digitale toekomst? In deze opleiding

medewerkers? En wat wil u dat ze over u zeggen?

krijgt u meer dan enkel het antwoord op deze vraag. U leert kijken naar de digitale transformatie van uw zaak als een

Een duidelijke identiteit is van levensbelang voor uw bedrijf

verbinding van meerdere schakels.

of zaak. Het is ook het fundament voor al uw communicatie. Een consistente “branding” zorgt voor herkenbaarheid bij

In 5 sessies geven we vorm aan:

uw klanten én medewerkers. Als ze weten waar u voor staat,

• uw futureproof strategie

hebt u hun vertrouwen. Weten ze het niet, dan haken ze af.

• de selectie van uw digitale tools

Communiceer helder en systematisch. Het doet wonderen

• schaalbare processen en meetbare communicatie

voor uw merkidentiteit. De opleiding is praktisch en pragmatisch. De docent is dat Kortom, we reiken u de handvatten aan voor succesvolle

ook. Bij elke sessie bespreekt hij de aanpak en toepassingen

branding. Stapje voor stapje. Met praktijkvoorbeelden van

die voor u relevant zijn. Uw digitale uitdagingen en

hoe het wel en niet moet. Tina Fabry coacht u met behulp van

doelstellingen staan centraal. Met focus op een concreet

haar unieke tool: het “brand essence wheel”. Een aanrader!

resultaat en een digitaal actieplan voor uw zaak. Zo bent u klaar voor de digitale toekomst!

Dagcursus – 1 dag Gent: 19/02/2020 Prijs: € 395,00 excl. BTW

Kom naar de gratis ontbijt- of avondsessie en u krijgt het

#: 190524

antwoord. Maak in 2 uur kennis met de componenten van een digitaal transformatieplan! Gent, avondsessie– 9/03/2020 van 19u00 tot 21u00 Brugge, ontbijtsessie– 16/03/2020 van 08u00 tot 10u00 Prijs: gratis!

Benieuwd naar het volledig aanbod “Klant- en Marktgericht Ondernemen”? Contacteer Luc Verhaeghe op het nummer 078 35 36 38 of via luc.verhaeghe@sbm.be


46

Taal@work met zelfvertrouwen communiceren in een andere taal

taalacademy.sbm.be


Taal

47

TAALOPLEIDINGEN TAALBADEN CONVERSATIECLUBS SCHRIJFTRAININGEN Kies de formule die bij u past. Op maat, bedrijfsintern of in open class. Traditioneel of gecombineerd leren. Individueel of in (kleine) groep.

Durf spreken in een andere taal. In alle werkomstandigheden. Begrijpen en begrepen worden. Zonder angst om fouten te maken. In alledaagse communicatie en in situaties waar specifiek en zelfs gespecialiseerd jargon nodig is. Onder collega’s. Met klanten en distributeurs. Met leveranciers en andere stakeholders. U wordt door onze ervaren taaltrainers gecoacht: ✓✓ In kleine groepen of individueel. U krijgt de nodige aandacht en boekt zichtbare vooruitgang op korte tijd. Uw inspanningen renderen! ✓✓ In een aangename, ongedwongen sfeer. Met gemotiveerde en gelijkgestemde medecursisten. En gepassioneerde, toegewijde taalcoaches. Uw zelfvertrouwen groeit zienderogen! ✓✓ Met beproefde leermethodes, innovatieve formats of toptechnologische e-modules. Een effectieve aanpak afgestemd op de manier van leren die u verkiest. Uw motivatie maakt het verschil!

Een nieuwe taal leren? Een opfrissing van uw huidige taalkennis of naar een hoger taalniveau? Het blijven onderhouden van uw taalskills of een intensieve deepdive? U komt voor uw talenkennis bij SBM voor de courant gebruikte talen. Maar ook voor minder frequente talen. Taalvaardigheden gekoppeld aan interculturele skills. Op maat van uw bedrijf, uw activiteiten, uw medewerkers. Bedrijfsintern of in open classes. En nee, wij houden ook niet van taaltesten . Een korte screening van uw huidig taalniveau voordat u uw keuze maakt, bevelen wij u wel aan. Gratis en vrijblijvend! Contacteer Yoica Stoffyn op 078 35 36 38 of via yoica.stoffyn@sbm.be. Surf naar taalacademy.sbm.be.

taalacademy.sbm.be


48

Taal

Taalopleidingen Traditioneel leren Training en begeleiding tijdens offline contactmomenten met de taalcoach. ➤Open ➤ Classes. De talen, de data en alle andere informatie van onze taaltrainingen vindt u op op pagina 50 of online op taalacademy.sbm.be ➤Bedrijfsinterne ➤ taaltraining op maat. Bel/mail Vanessa Aneca (078 35 36 38 - vanessa.aneca@sbm.be)

Gecombineerd leren (blended learning) NIEUW ! Al gehoord van onze nieuwe formule “Begeleid zelfstandig leren van een taal”? Uw taalvaardigheden verbeteren of een nieuwe taal leren? Maar dan liefst op een hedendaagse, leuke manier? Dan is begeleid zelfstandig leren de methode op uw maat. Klassikale oefen- en coachingsessies met een taalcoach. In combinatie met zelfstandig leren in de online leermodules. En met individuele opvolging en coaching. Op de ogenblikken die u het best schikken. Aan uw eigen tempo. Met zoveel herhaling als u wenst. Deze leuke aanpak vereenvoudigt uw leren en u boekt sneller resultaat! Maak kennis met onze innovatieve leermethode. Gratis en vrijblijvend. Bel of mail Yoica (078 35 36 38 – yoica.stoffyn@sbm.be). U krijgt toelichting en een demo bij het concept Begeleid zelfstandig leren van een taal. Op één van onze collectieve demosessies of tijdens een persoonlijke afspraak op een campus bij u in de buurt! ➤In ➤ deze formule: • Duits voor beginners • Frans voor beginners • Spaans voor echte beginners • Alledaagse en professionele communicatie in het Frans • Alledaagse en professionele communicatie in het Duits Bel/mail Yoica Stoffyn (078 35 36 38 - yoica.stoffyn@sbm.be). ➤Bedrijfsinterne ➤ taaltraining op maat. Bel/mail Vanessa Aneca (078 35 36 38 - vanessa.aneca@sbm.be)

Bent u verantwoordelijk voor de inkoop van taaltrainingen in uw bedrijf? Dan maakt u graag kennis met de mogelijkheden van ons zeer kwalitatief online taalplatform? Contacteer ons voor een vrijblijvende demo! 078 35 36 38 of luc.verhaeghe@sbm.be taalacademy.sbm.be


Taal

49

Conversatieclubs

Taalbaden Een energieke boost van skills en zelfvertrouwen!

U kan op elk moment van het jaar instappen

“Het taalbad Frans was voor mij de ideale gelegenheid om

bijzondere locatie! U wordt verwelkomd in een aangenaam

Voor de conversatieclubs kiezen we steeds voor een

intensief in het Frans te communiceren. En tegelijkertijd mijn theoretische kennis en woordenschat wat op te frissen. In mijn huidige werksituatie durf ik mij soms iets minder snel te uiten in de Franse taal. Uit angst om fouten te maken. Ik merkte na het volgen van deze intensieve taaltraining dat ik nu weer sneller durf te spreken. En meer aandacht heb voor mijn uitspraak. Bovendien waren het leuke, aangename sessies met een zeer deskundige taalcoach. We konden zelf ook suggesties aanbrengen. Een echte aanrader!” Astrid Himpens, Financieel-administratief projectmedewerker POM West-Vlaanderen. ➤Open ➤ Classes. Taalbad Frans (Kortrijk) Taalbad Engels (Gent). 5 dagen (maandag 24 t.e.m. vrijdag 28/02). Taalbad Duits (Kortrijk). 3 dagen (dinsdag 20 t.e.m. donderdag 22/04). ➤Bedrijfsintern ➤ taalbad op maat.

kader met een heerlijk gevarieerd ontbijt. We koppelen het aangename aan een leerrijke conversatie. Met thema’s van uw keuze. Een gesmaakte formule! Jammer dat u de eerste 3 bijeenkomsten gemist hebt. Maar er is goed nieuws! U kan ten allen tijde aansluiten. We verwelkomen u graag op zaterdag 15 februari om 9u00 voor 3 uur Franse taal, cultuur, gewoontes en gebruiken. Daarna staan 14/03, 25/04, 16/05 en 13/06 ingepland. ➤Open ➤ Classes. Conversatieclub Frans Ontbijtsessies (Viva Sara, Kortrijk). Info: taalacademy.sbm.be ➤Bedrijfsinterne ➤ conversatieclub op maat. Bel/mail Vanessa Aneca (078 35 36 38 - vanessa.aneca@sbm.be)

Bel/mail Vanessa Aneca (078 35 36 38 - vanessa.aneca@sbm.be)

“Meertaligheid is niet langer een extra troef. Het is gewoonweg van levensbelang. Bedrijven die hun”klant” niet beheersen, verliezen terrein t.o.v. hun concurrenten. Kennis van taal, vaak gespecialiseerde vaktaal, is een factor van succes in een globaliserende samenleving en economie.” taalacademy.sbm.be


50

Taal

Kalenderaanbod - open classes Wenst u meer te lezen over een training, ga dan naar taalacademy.sbm.be of naar www.sbm.be en typ de webcode uit de rechterkolom in de zoekbalk. Startdatum

Lesplaats

Prijs

Webcode

Screen uw taalniveau Evalueer uw taalniveau - Frans

di 28 januari 2020

Kortrijk

gratis

140330

Evalueer uw taalniveau - Frans

wo 29 januari 2020

Brugge

gratis

140330

Evalueer uw taalniveau - Frans

di 4 februari 2020

Roeselare

gratis

140330

Begeleid zelfstandig leren NIEUW ! Duits voor beginners

do 5 maart 2020

Brugge

€ 525,00

190507

Alledaagse professionele communicatie in het Duits

do 12 maart 2020

Brugge

€ 525,00

190509

di 3 maart 2020

Brugge

€ 525,00

190506

Alledaagse en professionele communicatie in het Frans

do 5 maart 2020

Roeselare

€ 525,00

190344

Spaans voor echte beginners

do 19 maart 2020

Kortrijk

€ 525,00

190508

Taalbad Frans spreken op het werk - Intermediair

ma 24 februari 2020

Kortrijk

€ 525,00

140309

Taalbad Engels spreken op het werk - Gevorderd

ma 24 februari 2020

Zwijnaarde

€ 525,00

140377

Taalbad Duits spreken op het werk – intermediair

ma 20 april 2020

Kortrijk

€ 325,00

140337

wo 4 maart 2020

Brugge

€ 425,00

140306

ma 9 maart 2020

Kortrijk

€ 425,00

140306

Roeselare

€ 425,00

140314

Brugge

€ 425,00

140314

Frans voor beginners

De taalbaden

Frans Professioneel communiceren in het Frans - Basis Professioneel communiceren in het Frans - Basis Professioneel communiceren in het Frans - intermediair

do 13 februari 2020

Professioneel communiceren in het Frans - Intermediair

ma 2 maart 2020

Professioneel communiceren in het Frans - Gevorderd

di 11 februari 2020

Roeselare

€ 425,00

140354

Professioneel communiceren in het Frans - Gevorderd

wo 12 februari 2020

Kortrijk

€ 425,00

140354

Roeselare

€ 325,00

140302

Kortrijk

€ 425,00

090442

wo 4 maart 2020

Roeselare

€ 425,00

140304

Professioneel communiceren in het Duits - Basis

ma 9 maart 2020

Roeselare

€ 425,00

140301

Professioneel communiceren in het Duits - Intermediair

do 12 maart 2020

Kortrijk

€ 425,00

140326

Pools - Initiatie (module 1)

di 17 maart 2020

Roeselare

€ 325,00

140311

Portugees - Initiatie (module 2)

ma 2 maart 2020

Roeselare

€ 395,00

050907

Professioneel communiceren in het Spaans - Basis

ma 2 maart 2020

Kortrijk

€ 460,00

140365

Telefoneren & E-mails schrijven in het Frans - Intermediair

ma 20 april 2020

Engels Professioneel communiceren in het Engels - Basis Professioneel communiceren in het Engels - Intermediair

ma 10 februari 2020

Duits

Andere talen

taalacademy.sbm.be


Taal

Schrijftraining Nr. 1 Schrijftraining in Vlaanderen exclusief i.s.m.

Overtuigend schrijven voor luie lezers Uw lezer is lui. Hij leest uw tekst niet voor zijn plezier. En al zeker niet voor het uwe! Nee, hij wil gewoon zo snel mogelijk de info krijgen die er voor hem toe doet. Zonder zoek- of denkwerk. Bedient u hem op zijn wenken? Dan leest hij uw boodschap. Vervult u zijn basisbehoefte niet? Dan bent u hem voorgoed kwijt. ✓✓ Waarop kickt uw luie lezer? Waardoor haakt hij af? ✓✓ Hoe verleidt u hem om voort te lezen? Of om niet weg te klikken? ✓✓ Wanneer reageert hij zoals u verwacht, of hoopt? U kan kiezen tussen een korte formule van 1 dag of een workshop van 2 dagen. Volg en geniet van deze unieke training van 1 dag. 100% infotainment. Of kies voor 50% infotainment en 50% doe-momenten en schrijf u in voor de 2-daagse workshop ‘Overtuigend schrijven voor luie lezers - ‘Workshop bedrijfsteksten schrijven’! Wedden dat u nadien 100% aandacht van uw lezers krijgt bij elke tekst die u schrijft? Training van 1 dag. Gent, 6 mei 2020 van 9u30 tot 16u30 (webcode 190611) Workshop van 2 dagen. Gent, 17 en 24 maart van 9u30 tot 16u30 (webcode 180319) Mis uw plaatsje niet.

Deze – en vele andere – organisaties vertrouwen de taalbegeleiding van hun medewerkers aan SBM toe

taalacademy.sbm.be

51


52

Inhouse trainingen, advies, coaching en begeleiding


53

Inhouse trainingen, advies, coaching en begeleiding Bijna elke SBM training kan in uw organisatie georganiseerd worden. U beslist mee over de lengte en de inhoud van uw opleiding, op maat gemaakt aan uw opleidingsbehoefte. SBM vindt in zijn ruim netwerk van ervaren consulenten beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Wenst u gecoacht te worden? Dankzij personal coaching bent u op korte termijn zeker van succes.

Stap 2: de coaching Tijdens de coachingsessies gaat u dieper in op de stappen die u kunt en wilt zetten om uw doel te bereiken. Talenten worden ontleed en gestimuleerd, hindernissen bekeken en overwonnen. Een goede coach luistert, stimuleert u op uw eigen ritme, gaat concreet te werk en geeft u een stevige basis om verder te blijven groeien. Een personal coach is

WAAROM INTERNE BEGELEIDING EN COACHING?

een absolute must voor wie op korte termijn een maximaal

• U wilt aan uw persoonlijke ontwikkeling werken, u

DE 7 VOORDELEN VAN COACHING

hebt nood aan een professioneel klankbord of u wenst persoonlijk te groeien. • U bent werkgever en uw werknemers hebben behoefte aan een gepersonaliseerde ontwikkelingsaanpak. Of dit nu een groep werk-nemers zijn of één werknemer maakt niet uit. • U wilt een succesvolle training vlot laten verlopen.

HET SBM COACHINGPROCES Stap 1: de intake Tijdens een verkennend gesprek wordt het doel van uw coachingtraject helder gemaakt. Dit kan al dan niet in samenwerking met een leidinggevende of HR-medewerker gebeuren. Na afloop kennen u, de coach en eventuele andere betrokkenen precies het opzet van uw traject.

resultaat wil bereiken.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Intensief en doeltreffend Volledig op maat Maximaal rendement Resultaat op korte termijn Op maat van uw agenda In de door u gekozen taal Op een door u gekozen locatie

Om te achterhalen wat SBM voor uw onderneming kan betekenen, contacteer vandaag nog: Patrick Vanhaecke (patrick.vanhaecke@sbm.be) of Elsy Verhelle (elsy.verhelle@sbm.be) via het nummer 078/353.653.


54

Effectief leiderschap

Effectief leiderschap TAKE THE LEAD met performante en tevreden medewerkers in tijden van constante verandering Met dit ondersteuningstraject voor leidinggevenden verhogen we: • de wendbaarheid en performantie van de organisatie • het welzijn en het engagement van de medewerkers • de competenties van de leidinggevenden

Wij stellen u een duurzame, maatschappelijk verantwoorde en slimme aanpak voor. U hoeft niet alle fases te doorlopen. Dit is afhankelijk van uw visie. We garanderen met onze integrale visie onze beloftes: • werknemers zijn tevreden met hun job • zijn geëngageerd op/voor het werk • het langdurig en frequent ziekteverzuim zal jaar na jaar afnemen • jonge medewerkers zullen het bedrijf niet snel verlaten • leidinggevenden zijn authentiek en competent in hun rol als leidinggevende De wereld verandert snel. Zijn uw leidinggevenden en medewerkers veerkrachtig en competent genoeg om de veranderingen om te zetten in groei of hogere performantie? Een klassieke benadering van adhoc initiatieven helpt uw organisatie niet daadwerkelijk verder. Een nieuwe aanpak is nodig, die niet louter symptoombestrijding is maar rekening houdt met wat tot meer impact leidt. In hoeveel fases heeft u al stappen gezet?

FASE 1: FOCUS We bespreken met directie en kaderleden de kernwaarden en de zingevende opdracht van uw organisatie. We focussen op een doorleefde en gedragen visie-missiewaardenverklaring door alle medewerkers via een specifieke, effectieve methode. De fundamenten van uw peoplemanagement worden versterkt. Concreet: • bespreken, updaten of faciliteren van de visie-missie-waarden • principes rond leiderschap en samenwerken in teams formuleren of aanpassen • Waarden van de organisatie vertalen naar gedeelde en gedragen gedragsnormen waar naar geleefd wordt (als basis voor vertrouwen en een motiverende werkomgeving). Zo komen we tot een set gedragsregels die verwerkt worden in een gedragskompas.


Effectief leiderschap

FASE 2: VOELEN

FASE 5: DUURZAAM BEVESTIGEN

Hier richten we ons op de rol als leidinggevende. We

De valkuil van de tijd, waardoor fase 4 stilaan terug van

creëren zelfinzicht en stellen een persoonlijk actieplan

de radar zou kunnen verdwijnen na het doorlopen van

op om het competentieniveau (kennis-vaardigheden-

vorige fases, wordt gedicht door het gewenste gedrag te

gedrag) te laten overeenkomen met het gewenste

blijven stimuleren.

gedrag als leidinggevende (gedragsnormen voor leidinggevenden).

Om een stabiel en degelijk resultaat te bekomen, is follow up belangrijk. We ondersteunen via microlearning,

• leiderschapsprincipes voor uw organisatie

intervisie en coaching.

vertalen naar concrete gedragsnormen voor de leidinggevenden • persoonlijkheid en/of leiderschapcompetenties leidinggevenden in kaart brengen. We doen dit op basis van peilen naar voorkeurgedrag of op een wetenschappelijk gefundeerde basis. • Zelfreflectie over wie jij bent als leidinggevende

Onze methode is gebaseerd op volgende principes: • De nadruk ligt op het leren via praktijkoefeningen en voorbeelden. • De cases die worden besproken zijn realistisch, gehaald uit de realiteit en de praktijksfeer van de deelnemer. • De aanpak is minimaal theoretisch, maximaal

FASE 3: WETEN EN DOEN Elke leidinggevende kan nog groeien in zijn rol als leidinggevende. We creëren een wil tot verbetering en een groeipad geplaveid met kennis, inzicht en vaardigheden. Op maat van elke leidinggevende.

praktisch en kenmerkt zich door een permanente vertaalslag van wetenschappelijke concepten naar de dagdagelijkse praktijk op de werkvloer. • De methode is interactief, niet ex-cathedra. • Door peer review leren de deelnemers van elkaar. • Maximaal tegemoet komen aan het 70:20:10 referentie leermodel van Charles Jennings.

De ontwikkeling leidinggevenden kan verlopen via basiscursussen of masterclasses, troaching, vaardigheidstrainingen, individuele of teamcoaching, tussentijdse opdrachten, intervisie. Het traject is een leidraad om je team beter te benaderen, je werkwijze aan te scherpen en de motivatie van je werknemers te maximaliseren. Zodat jij en ook zij elke dag zonder omwegen fluitend naar het werk komen.

FASE 4: ZIJN Voorgaande drie fases zijn bouwstenen om te landen op de eindbestemming: het gewenste gedrag van medewerker en leidinggevende. We ondersteunen de leidinggevenden bij het uitvoeren en het evalueren van hun persoonlijk actieplan. We zien toe op de “validatie” van de gedragswijzigingen via coaching, intervisie, enquêtes, 180° of 360° feedback.

Take the lead en contacteer ons voor meer informatie:  patrick.vanhaecke@sbm.be  050/40 30 97

55


56

Maak kennis met het inspirerende, collectieve antwoord van grote bedrijven en kmo’s op hun vraag naar opleidingen die de employability van hun medewerkers verhogen. In onze huidige kenniseconomie is levenslang leren niet meer weg te denken. ‘Iedereen LEERT!’ is een consortium van bedrijven dat een actueel antwoord wil bieden op de groeiende nood aan opleidingen voor een brede groep medewerkers in het kader van groei en ontwikkeling. SBM verzekert de professionele invulling, de coördinatie en vlekkeloze organisatie van deze opleidingen. Sluit de visie en de missie van ‘Iedereen LEERT!’ aan bij die van uw bedrijf? Welkom in ons lerend netwerk!

Hoe werkt het?

OPEN VISIE

LEVENSLANG LEREN

GROEI

linkt bedrijven met elkaar

is noodzakelijk

zowel professioneel als persoonlijk

REGIONALE CLUSTERS

binnen deze regionale clusters vormt zich een HR-netwerk tussen de participerende bedrijven die knowhow en best practices kunnen delen.

OPLEIDINGSKALENDER divers aanbod aan opleidingen

technisch

verkoop

management

finance

welzijn

talen

informatica

meer

WIN-WIN werkgever financiert de opleiding, werknemer investeert vrije tijd

TRAININGS-EXPERTISE SBM zorgt voor opleidingsprogramma’s en onderlegde docenten, praktische organisatie en administratie

Meer info? Wij komen graag bij u langs iedereenleert.sbm.be


57

TALENT West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen Ad Ultima Group - BMSvision - CERM - CCV - Comma - Creax Easypay group - Ingenium - Savaco - Servaco - Soft Naert - Televic Vandelanotte - Vyncke Maak kennis met ‘Talent’, iets wat iedereen bezit en ook bij iedereen ten volle ontplooid kan worden. Dit kennisnetwerk richt zich op bedrijven die voornamelijk met kenniswerkers of hoger opgeleiden werken. Alles draait rond levenslang leren en ontwikkelen in de heersende kenniseconomie. De persoonlijke groei en blijvende inzetbaarheid van iedere werknemer staat centraal. Er wordt halfjaarlijks een opleidingsaanbod opgesteld, specifiek gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes. Dit aanbod wordt telkens in samenspraak met alle betrokken bedrijven opgemaakt en is enkel toegankelijk voor werknemers van de deelnemende bedrijven


58

Compet Plus

COMET PLUS »» Hoe weet ik wie binnen ons bedrijf welke kennis en vaardigheden bezit? »» Hoe kan ik opleidingsnoden detecteren op een eenvoudige manier?

»» Hoe kan ik onze leidinggevenden praktisch ondersteunen bij het voeren van functionerings-/evaluatie-/loopbaan-... gesprekken?

»» Hoe volg ik actiepunten op via persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s)? Via comet plus kan uw bedrijf op een eenvoudige manier werk maken van deze uitdagingen.

Comet staat voor COmpetence MEasurement Tool, een online platform om competenties te meten als vertrekpunt voor verdere toepassingen. Plus omdat de tool en bijhorende aanpak verder gaat dan het louter in kaart brengen van competenties. Gestoeld op meer dan 10 jaar ervaring is comet plus een eenvoudig en praktisch instrument dat inhoudelijk volledig op maat van uw bedrijf vormt krijgt. Comet plus wordt voornamelijk ingezet als hulpmiddel bij onthaal nieuwe medewerkers, voeren van functionerings-, evaluatie-,loopbaan-, ... gesprekken, in kaart brengen van ontwikkelingsnoden, jobrotatie, kennisborging, …

Veel bedrijven gebruiken comet plus als tool bij functioneringsgesprekken e.d. Medewerkers en/of leidinggevenden vullen een op maat vragenlijst in als voorbereiding op het gesprek. Diverse kanten-klare rapporten vormen dan de leidraad voor een constructieve dialoog. Door de concrete gedragsindicatoren worden competenties meetbaar, tastbaar en dus makkelijker bespreekbaar. Acties en doelstellingen worden geregistreerd als leerdoelen in POP’s. Een andere toepassing van de tool is het samenstellen van competentiematrixen. In één oogopslag ziet men ontwikkelingspunten op teamniveau, polyvalentiemogelijkheden, interne experts, … Een handig vertrekpunt voor jobrotatie, loopbaangesprekken, opleidingsplanning, kennisborging, … »» jarenlange ervaring in competentie- en talentmanagement

»» volledig op maat van uw bedrijf

»» voor uitvoerende functies, bedienden, leidinggevenden en HR »» vaktechnische én gedragscompetenties »» van self-assessment tot 360° feedback

»» duidelijke rapporten als hulp bij het voeren van gesprekken met medewerkers Stel uw vragen aan joke.six@sbm.be of via 050 40 30 92. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.


Onze troeven

ONZE TROEVEN 1 SAMEN AAN DE SLAG In de woordenlijst van SBM prijkt het woord ‘interactief’ op de pagina van de topfavorieten. ‘Inter’ verwijst naar de connectie en de onderlinge uitwisseling. ‘Actief’ verwijst naar de manier waarop. Samen gaan we aan de slag om de specifieke noden van uw bedrijf in kaart te brengen, om een sterk plan uit te tekenen en om dit plan ook daadwerkelijk uit te voeren. Zo stimuleren we samen ten volle de groei van uw bedrijf en de ontwikkeling van de talenten en competenties van uw medewerkers.

2 OP EN TOP ERVAREN SBM is niet aan zijn proefstuk toe. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een toonaangevende expert in advies, coaching en training. 1909 freelance docenten en experts, waaronder adviseurs, trainers, coaches en een gespecialiseerd team van productontwikkelaars, staan in voor een integrale aanpak van talent- en competentieontwikkeling. Hierbij richten we ons op één gemeenschappelijk doel: .

3 SUCCES VERZEKERD SBM is gekend voor zijn ‘hands-on-mentaliteit’. Het afleveren van een onderbouwde strategie is geen eindpunt. Het is de aanzet om ze daadwerkelijk te implementeren. SBM is thuis in een breed gamma van kennisdomeinen op alle bedrijfsniveaus. Met onze tools op maat maken we de resultaten meetbaar voor iedereen in uw bedrijf. Want net als u houdt SBM van tastbaar rendement.

59


SBM DOET WAT MET UW PROFESSIONELE BAGAGE ... Want SBM is dé specialist in bedrijfsgerichte training, coaching en advies. SBM is de partner in talent- en competentieontwikkeling van kmo’s, grote bedrijven en (internationale) organisaties. Samenwerken met SBM betekent financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Bespaar op de opleidings- of advieskost. Ga na of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet op www.vlaio.be. Pijler opleidingen: DV.O214464. Pijler advies: DV.A214465. Samenwerken met SBM betekent ook financiële ondersteuning vanuit uw sector. Dankzij de partnerships met een aantal sectorfondsen beschikt u over bijkomende middelen voor het uitrollen van uw opleidingsinitiatieven.

GET IN TOUCH

078/35 36 38 info@sbm.be

vind alles op sbm.be

INFORMATIE & COMMUNICATIE Alle informatie over onze opleidingen en trainingen in ons open kalenderaanbod vindt u op de nieuwe website www.sbm.be. Wat u misschien nog niet over SBM weet, is dat we u of uw medewerker na het volgen van de open trainingen verder intern kunnen begeleiden. Of we doen dat als inhouse consultingtraject vanaf de start! We hebben de expertise en ervaring in huis om uw organisatie

m.z. Spoorwegstraat 14 – 8200 Brugge | v.u. J. De Neve

191121-001 SBM Business en people vj 20-A4

naar een hoger niveau te tillen!

Profile for groepsyntrawest

SBM Business en People management VJ 2020  

SBM Business en People management VJ 2020