Page 1

Trainingen Accountancy & Fiscaliteit Bijblijven in een veranderende regelgeving en werkomgeving najaar 2019 - voorjaar 2020


2

VOORWOORD Geachte professional,

SBM doet u vooruitgaan!

Voortdurende vorming en bijscholing is absoluut noodzakelijk om bij te blijven met de steeds sneller veranderende regelgeving en werkomgeving. Niet enkel de permanent wijzigende inhoud en inzichten, maar ook de grote impact van de wijzigende manier van werken (o.m. digitalisering) stellen grote uitdagingen aan het levenslang leren van u en uw medewerkers. De versnelde automatisering en digitalisering biedt enorme efficiëntie-opportuniteiten, maar een degelijk inzicht in de diverse financiële thema’s blijft een absolute must. In deze brochure vindt u ons aanbod van opleidingen binnen het vakgebied fiscaliteit en accountancy. De opleidingen kunnen ook intern in uw bedrijf georganiseerd worden. U hebt een opleidingsbehoefte voor meerdere medewerkers? SBM maakt voor u een opleiding op maat van uw bedrijf. Wij hopen van harte u en uw medewerkers te mogen verwelkomen op één van onze opleidingen uit het open aanbod, hetzij bij u inhouse een opleiding te mogen organiseren. Met vriendelijke groeten, HET FINANCE TEAM.

P.S. Het is raadzaam uw interesse bekend te maken via onze website www.sbm.be. Zo kunnen we u in de toekomst verder gericht informeren.

De meeste opleidingen komen in aanmerking voor permanente vorming IAB-BIBF-IBR

Volg gratis opleidingen via Cevora Sommige financiële opleidingen worden dit najaar georganiseerd in samenwerking met Cevora. Concreet betekent dit dat, indien u bediende bent in een bedrijf met Paritair Comité 200 (na te vragen bij uw personeelsdienst), u de aangeduide opleidingen GRATIS kan volgen. Uw inschrijving dient dan te gebeuren via Cevora (www.cevora.be). Onderstaande opleidingen komen in aanmerking: • Basistraining dubbel boekhouden (reeks te GENT) • Doorgroeitraining algemene boekhouding voor financieel medewerkers (reeks te GENT) • Afsluiten boekjaar (reeks te GENT) • Consolidatie – opstellen van de geconsolideerde jaarrekening (reeks te GENT) • Grondige snelcursus vennootschapsbelasting (reeks te GENT) • Stoomcursus fusies en splitsingen (reeks te GENT) • Grondige snelcursus vennootschapsrecht (reeks te GENT)


3

INDEX NIEUWE OPLEIDINGEN IN HET NAJAAR________________ 4

RECHT EN ONDERNEMINGEN_______________________ 19

ACCOUNTANCY____________________________________ 5

ƒƒ GRONDIGE SNELCURSUSSEN________________________________ 20

ƒƒ BASISTRAININGEN_________________________________________ 6 ƒƒ Basistraining dubbel boekhouden (ism Cevora)_____________ 6 ƒƒ Basistraining enkelvoudig boekhouden____________________ 6 ƒƒ Correct factureren in de bouw____________________________ 6 ƒƒ GRONDIGE SNELCURSUS_____________________________________7 ƒƒ Doorgroeitraining algemene boekhouding voor financieel medewerkers (ism Cevora)________________________________7 ƒƒ VERDIEPINGSTRAININGEN___________________________________ 8 ƒƒ Afsluiten boekjaar (ism Cevora)___________________________ 8 ƒƒ Boekhoudkundige opvolging van een bedrijf/filiaal in Frankrijk_______________________________________________ 8 ƒƒ Consolidatie - opstellen van de geconsolideerde jaarrekening (technieken) (ism Cevora)________________________________ 8 ƒƒ IFRS___________________________________________________ 8

FISCALITEIT______________________________________ 9 ƒƒ BASISTRAINING___________________________________________ 10

ƒƒ Toegepaste modules omtrent de nieuwe wet op de Vennootschappen en Verenigingen voor adviesberoepen____ 20 ƒƒ Topics Bedrijfsleiders en hun stafmedewerkers: de nieuwe Wet op de Vennootschappen (en de Verenigingen) NIEUW_____________________________ 20 ƒƒ Meepraten met de notaris omtrent hoe mijn statuten aanpassen aan het nieuwe BV-recht NIEUW________________21 ƒƒ Grondige snelcursus vennootschapsrecht (ism Cevora) NIEUWE WETGEVING_____________________________________21

ONZE TRAININGEN IN FINANCIEEL MANAGEMENT______ 22 ƒƒ Balansen lezen en begrijpen_____________________________ 22 ƒƒ Cash- en werkkapitaalbeheer____________________________ 22 ƒƒ Budgetteren en forecasten (ism Cevora)__________________ 22 ƒƒ Kostprijsberekening als managementtool NIEUW__________ 22 ƒƒ Stoomcursus controller (ism Cevora)_____________________ 23 ƒƒ Financiële analyse en balansmanagement (ism Cevora) NIEUW_____________________________________ 23

ƒƒ Hoe vult u een BTW-aangifte in?_________________________ 10

ƒƒ Credit Professional_____________________________________ 23

ƒƒ GRONDIGE SNELCURSUSSEN_________________________________ 11

ƒƒ Financiële rapportering met Excel VERNIEUWDE OPLEIDING_______________________ 23

ƒƒ Grondige snelcursus vennootschapsbelasting (ism Cevora)____________________________________________ 11 ƒƒ Grondige snelcursus BTW________________________________ 11 ƒƒ Grondige snelcursus personenbelasting___________________ 11 ƒƒ BTW in de praktijk: BTW-aangifte en controle_______________12 ƒƒ Stoomcursus fusies en splitsingen (ism Cevora)____________________________________________12 ƒƒ VERDIEPINGSTRAININGEN___________________________________13 ƒƒ BTW aspecten van vouchers en overige marketingacties NIEUW_________________________________________________13 ƒƒ De fiscale strategie na de Brexit NIEUW____________________13 ƒƒ Tax shelter: een aantrekkelijke beleggingsopportuniteit_____13 ƒƒ BTW voor de garagesector________________________________13 ƒƒ BTW voor de reissector__________________________________14 ƒƒ Correcte BTW-behandeling bij doorrekening van kosten______14 ƒƒ De BTW-eenheid________________________________________14 ƒƒ Internationale BTW in de praktijk_________________________14 ƒƒ Landbouwfiscaliteit_____________________________________15 ƒƒ Het accountantsadvies in de praktijk NIEUW_______________15 ƒƒ Vergroening van uw wagenpark: 360° belicht NIEUW________15 ƒƒ UPDATES EN THEMASEMINARIES_____________________________16 ƒƒ Fiscale club en BTW club_________________________________16

TRAININGEN DIE U OOK KUNNEN INTERESSEREN______ 24 ƒƒ Opleiding Fiscalist (ism onze partner Syntra West)_________ 24 ƒƒ Leiding geven voor nieuwe leidinggevenden_______________ 24 ƒƒ Coachen van medewerkers______________________________ 24 ƒƒ Succesvol onderhandelen_______________________________ 25 ƒƒ Klantgericht telefoneren________________________________ 25 ƒƒ Groeien dankzij digitalisering. Digitaal transformeren als KMO. NIEUW___________________ 25 ƒƒ De drukte de baas! NIEUW______________________________ 25 ƒƒ Timemanagement______________________________________ 26 ƒƒ E-mailmanagement: bewuster omgaan met e-mail NIEUW___ 26 ƒƒ Feedback geven voor leidinggevenden NIEUW_____________ 26 ƒƒ Contracten met partners in het VK NIEUW_________________ 26

TAAL___________________________________________ 27 ƒƒ Durf spreken in een ander taal. In alle werkomstandigheden._____________________________27 ƒƒ Taalopleidingen________________________________________ 28 ƒƒ Taalbaden_____________________________________________ 29 ƒƒ Conversatieclubs ______________________________________ 29 ƒƒ Kalenderaanbod - open classes__________________________ 30 ƒƒ Schrijftraining__________________________________________31


4

Nieuwe opleidingen in het najaar

NIEUWE OPLEIDINGEN IN HET NAJAAR »» BTW ASPECTEN VAN VOUCHERS EN OVERIGE MARKETINGACTIES_________________________________13 Vouchers: een struikelblok in uw BTW-aangifte? De nieuwe BTW-wetgeving op vouchers toegelicht.

»» DE FISCALE STRATEGIE NA DE BREXIT___________________________________________________________13 Welke BTW-impact heeft de Brexit op uw transacties?

»» HET ACCOUNTANTSADVIES IN DE PRAKTIJK_____________________________________________________15 De meest gestelde vragen waarmee een beginnende adviesberoeper te maken heeft.

»» VERGROENING VAN UW WAGENPARK: 360° BELICHT______________________________________________15 Uw car-policy: update van de fiscale, BTW en arbeidsrechtelijke reglementering en de impact van de vergroening

»» TOPICS BEDRIJFSLEIDERS EN HUN STAFMEDEWERKERS: DE NIEUWE WET OP DE VENNOOTSCHAPPEN (EN DE VERENIGINGEN)_____________________________ 20 Ken de toepassingen op uw bedrijf van de nieuwe Wet op de Vennootschappen en de Verenigingen.

»» MEEPRATEN MET DE NOTARIS OMTRENT HOE MIJN STATUTEN AANPASSEN AAN HET NIEUWE BV-RECHT__________________________________________________________________ 20 Welke keuzes kan/moet ik maken m.b.t. de BV statuten?


5

Accountancy


6

Accountancy / Basistrainingen

BASISTRAININGEN Basistraining dubbel boekhouden (ism Cevora)

Correct factureren in de bouw

Code website 040530 & 190255

Code website 090338

Docenten: Christian Ellebaut of Bart Vande Ginste

Docent: Eddy Bosmans

Voor vennootschappen (bv, nv, ...), is het systeem van dubbel boekhouden verplicht. Alle boekhoudpakketten op computer werken ook volgens dit systeem. Het is dus noodzakelijk dat u de belangrijkste principes kent om te begrijpen wat de software doet en om de outprints juist te interpreteren. Indien de dubbele boekhouding correct gevoerd wordt, biedt het een grote bewijskracht ten opzichte van fiscale administraties. U bent dus beter gewapend bij fiscale controles. Maar vooral: het systeem biedt een schat aan informatie om de onderneming financieel maar ook strategisch beter te kunnen sturen. Redenen genoeg om een opleiding dubbel boekhouden te volgen of te laten volgen door een medewerker.

Sedert 2016 zijn de regels inzake facturatie en de opeisbaarheid van BTW opnieuw gewijzigd. De wijzigingen zorgen ervoor dat de boekhoudkundige verwerking eenvoudiger wordt. Het is echter cruciaal dat u de nieuwe regeling beheerst, zodat u voor een correcte facturatie zorgt op het gepaste tijdstip en met de juiste vermeldingen. Zoniet loopt u het risico dat u btw moet voorfinancieren terwijl uw klant nog niet betaald heeft...nefast voor uw cashpositie! Een degelijke factuur is de basis voor een snelle betaling: er zijn heel wat verplichte vermeldingen. Ook zijn sluitende verkoopvoorwaarden belangrijk. Daarnaast zijn er een aantal valkuilen zoals ondermeer voorschotten die schadevergoedingen worden (wat met de BTW?), aankoop van grondstoffen door de klant, de factuurdatum en de BTWtermijnen,... Met strategisch factureren verdient u geld en heeft u uw cashpositie onder controle.

10 sessies verdeeld over 5 dagen van 9u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30 (dag) of van 19u tot 22u (avond)

3 sessies van 18u30 tot 21u30 Brugge: start maandag 18/11/2019

Kortrijk: start 9/10/2019 (avond) Gent: start 5/11/2019 (dag) (ism Cevora) Brugge: start 12/02/2020 (avond) Roeselare: start 26/03/2020 (avond)

Attest permanente vorming IAB/BIBF: 9 punten € 315 (excl. 21% BTW)

Attest permanente vorming IAB/BIBF: 30 punten € 595 (excl. 21% BTW)

Basistraining enkelvoudig boekhouden 

Code website 160149

Docent: Veerle Victoor Niet alle ondernemers en ondernemingen moeten een dubbele boekhouding voeren. Een vereenvoudigde boekhouding mag door kleine ondernemingen, met uitzondering van enkele sectoren: verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen en beursverrichtingen (zie criteria website), worden gevoerd. Tijdens deze opleiding leert u de principes kennen van de enkelvoudige boekhouding, zodat u zonder problemen zelf uw vereenvoudigde boekhouding kan voeren. 5 sessies van 18u30 tot 21u30 Kortrijk: start maandag 18/11/2019 € 400 (excl. 21% BTW)

Meepraten met de boekhouder 

Code website 040566

Docenten: Bart Delarue of Niels Van Rijsselberghe Een boekhouder of accountant verwerkt de boekhoudkundige en fiscale administratie. Regelmatig krijgt de ondernemer rapporten over de stand van zaken. Een accountant of boekhouder gebruikt echter een bepaald vakjargon en volgt bepaalde systemen die soms onvoldoende begrepen worden. Deze training zorgt dat u met kennis van zaken beleidsbeslissingen met uw financiële raadgevers kan bespreken. 3 sessies van 19u tot 22u Gent: start donderdag 17/10/2019 Roeselare: start dinsdag 17/03/2020 € 315 (excl. 21% BTW)


Accountancy / Grondige snelcursus

GRONDIGE SNELCURSUS Doorgroeitraining algemene boekhouding voor financieel medewerkers (ism Cevora) 

Code website 130744 & 190257

Docent: Jan De Klerck Tijdens deze opleiding krijgt u een grondige training boekhouden. De hoofddoelstelling van deze opleiding is de opfrissing van de boekhoudkundige input-verrichtingen met zelfstandige codering van de verrichting(en). Als leidraad doorheen de opleiding maken we gebruik van het wettelijk M.A.R. en een algemeen rekeningstelsel. De opgedane kennis zal bijdragen tot het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn om een tussentijdse of eindeboekjaar-afsluiting uit te voeren. 4 sessies van 9u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30 of van 19u tot 22u Gent: start dinsdag 15/10/2019 (dag) (ism Cevora) Kortrijk: start dinsdag 3/03/2020 (avond) Attest permanente vorming IAB/BIBF: 12 punten â‚Ź 420 (excl. 21% BTW)

7


8

Accountancy / Verdiepingstrainingen

VERDIEPINGSTRAININGEN Afsluiten boekjaar (ism Cevora) 

Code website 040486 & 190254

Docenten: Siebrecht Plateau en Donald Vandenberghe Het is een steeds terugkerende zorg voor de verantwoordelijken van de boekhouding om deze oefening te maken tot tevredenheid van alle partijen. Men moet de jaarrekening opstellen volgens de principes van regelmatigheid, oprechtheid en getrouwheid, op de fiscaal voordeligste manier, erover wakend dat ze een stevige argumentatie vormt bij de kredietonderhandeling met de bankier en dat ze vertrouwen schept bij leveranciers en klanten. Daarbij mag men in geen geval uit het oog verliezen dat ook de aandeelhouders tevreden moeten zijn over het resultaat. Dit seminarie geeft u antwoorden op de vragen die u in dit verband hebt. U leert hoe men, op de meest voordelige manier, van het boekhoudkundige naar het fiscale resultaat evolueert. 4 sessies verdeeld over 2 dagen, van 14u tot 17u en van 17u30 tot 20u30 of van 9u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30 Kortrijk: start donderdag 7/11/2019 (namiddag/avond) Gent: start donderdag 5/12/2019 (dag) (ism Cevora) Brugge: start woensdag 29/01/2020 (namiddag/avond) Attest permanente vorming IAB/BIBF: 12 punten € 855 (excl. 21% BTW)

Boekhoudkundige opvolging van een bedrijf/filiaal in Frankrijk 

Code website 140425

Docent: Marnix Cornette Eén van de sleutels voor succes bij de uitbreiding van de bedrijfsactiviteit naar Frankrijk is de beheersing van de boekhoudkundige, fiscale en vennootschapsrechtelijke aspecten van het Franse filiaal. Het is hierbij onmisbaar dat de verantwoordelijken voor de boekhouding in België vertrouwd zijn met de Franse verschillen en zich het Franse ‘jargon’ kunnen eigen maken. Tijdens dit seminarie worden de belangrijkste verschilpunten belicht zodat u zonder problemen de boekhouding voor een vestiging in Frankrijk kunt voeren. 1 sessie van 19u tot 22u Gent: dinsdag 26/11/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 3 punten € 255 (excl. 21% BTW)

Consolidatie - opstellen van de geconsolideerde jaarrekening (technieken) (ism Cevora) 

Code website 040488 & 190256

Docent: Siebrecht Plateau Consolidatie wint steeds meer aan belang. Bovendien moeten grote groepen vaker financieel rapporteren onder IAS/IFRS. Deze overgang heeft in eerste instantie betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde bedrijven. Dit zorgt ervoor dat een degelijke kennis van de technische aspecten inzake correcte toepassing van de consolidatieregels, zowel onder Belgian Gaap als onder IAS/IFRS een onmisbare troef wordt voor veel financiële professionals. 4 sessies verdeeld over 2 dagen, van 14u tot 17u en van 17u30 tot 20u30 of van 9u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30 Gent: start maandag 25/11/2019 (dag) (ism Cevora) Brugge: start woensdag 3/06/2020 (namiddag/avond) Attest permanente vorming IAB/BIBF: 12 punten € 855 (excl. 21% BTW)

IFRS 

Code website 060359

Docent: Siebrecht Plateau Heel wat bedrijven bewegen zich op internationale markten of hebben wereldwijd vestigingen, zijn beursgenoteerd of hebben de intentie tot beursintroductie. Beursgenoteerde bedrijven passen de IAS/IFRS-normen verplicht toe, maar ook niet genoteerde bedrijven hanteren deze normen steeds vaker. Na een korte introductie over ontstaan, evolutie en bronnen van de IAS/IFRS-normen behandelt de ervaren docent een reeks essentiële onderwerpen die relevant zijn voor iedereen die betrokken is of wil worden bij de toepassing van IAS/IFRS. De behandelde onderwerpen worden ondersteund door relevante cases. De IAS/IFRS-benadering wordt bovendien telkens getoetst aan de geldende Belgian GAAP regels. 4 sessies verdeeld over 2 dagen, van 14u tot 17u en van 17u30 tot 20u30 of van 9u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30 Gent: start vrijdag 8/11/2019 (dag) Kortrijk: start maandag 4/05/2020 (namiddag/avond) Attest permanente vorming IAB/BIBF: 12 punten € 855 (excl. 21% BTW)


9

Fiscaliteit


10

Fiscaliteit / Basistraining

BASISTRAINING Hoe vult u een BTW-aangifte in? 

Code website 120681

Docent: Bart Vande Ginste Tijdens deze opleiding leert u hoe u als zelfstandig ondernemer zelf uw BTW-aangifte invult en hoe u die efficiĂŤnt kunt controleren. BTW-plichtigen die recht op aftrek hebben, moeten immers een periodieke BTW-aangifte indienen. Met deze aangifte wordt het verschil tussen de verschuldigde en aftrekbare belasting duidelijk. De aangifte moet verplicht via de Intervat-toepassing ingediend worden. De identificatie gebeurt met de elektronische identiteitskaart, of met een digitaal certificaal (Global Sign, Isabel of Certipost). 1 sessie van 18u30 tot 22u Brugge: woensdag 11/03/2020 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 3,5 punten â‚Ź 159 (excl. 21% BTW)


Fiscaliteit / Grondige snelcursussen

11

GRONDIGE SNELCURSUSSEN Grondige snelcursus vennootschapsbelasting

Grondige snelcursus BTW

(ism Cevora)

Docenten: Katrien Vermoote of Marc De KeyserCode website 040633 & 190251

Docenten: Donald Vandenberghe of Filip Mees Aan de hand van een up-to-date documentatie zal de vennootschapsbelasting grondig en systematisch besproken worden. Deze snelcursus richt zich tot iedereen die op een systematische manier de volledige vennootschapsbelastingsmaterie wil instuderen of opfrissen. 10 sessies van 9u tot 12u en 13u tot 16 of van 19u tot 22u Brugge: start maandag 30/09/2019 (avond) Gent: start donderdag 3/10/2019 (dag) (ism Cevora) Kortrijk: start donderdag 23/01/2020 (avond) Attest permanente vorming IAB/BIBF: 30 punten € 705 (excl. 21% BTW)Code website 040591

De juiste toepassing van de BTW-regels blijft een ingewikkelde opgave. Zowel de regelgeving inzake de intracommunautaire handelingen, als de verwerking van Belgische handelingen (bv. onttrekkingen, herzieningen, ...) zorgen vaak voor moeilijkheden. Bovendien komen er regelmatig nieuwe administratieve circulaires, is er de evoluerende rechtspraak en worden er regelmatig grondige wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd, zowel op Europees als op federaal vlak. Deze snelcursus begint van nul en geeft u een grondig, systematisch en praktijkgericht overzicht van de BTWmaterie. 10 sessies van 19u tot 22u Brugge: start woensdag 9/10/2019 Kortrijk: start dinsdag 21/01/2020 Gent: start woensdag 22/04/2020 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 30 punten € 705 (excl. 21% BTW)

Grondige snelcursus personenbelasting 

Code website 050495

Docenten: Marc Gielis of Filip Vandenberghe Met deze grondige snelcursus brengen wij u de basis en de meest actuele zaken van onze steeds veranderende personenbelasting bij. Het aanslagbiljet vormt de rode draad doorheen deze opleiding. De docent bespreekt vanuit zijn praktijk de personenbelasting op een grondige en ordelijke wijze via up-to-date documentatie. Ideaal voor wie snel een grondige kennis wil verwerven, zijn kennis wil opfrissen en verdiepen.

KORTING Volgt u meerdere grondige snelcursussen (BTW, PB, VenB, VenR) komend cursusjaar? Dan kan u een voordeeltarief bekomen! • vanaf 2 grondige snelcursussen: 10% korting • vanaf 3 grondige snelcursussen: 15% korting • 4 grondige snelcursussen: 20% korting (data grondige snelcursus vennootschapsrecht op pagina 21)

10 sessies van 19u tot 22u Kortrijk: start donderdag 10/10/2019 Brugge: start maandag 3/02/2020 Gent: start dinsdag 24/03/2020 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 30 punten € 705 (excl. 21% BTW)


12

Fiscaliteit / Grondige snelcursussen

BTW in de praktijk: BTWaangifte en controle

Stoomcursus fusies en splitsingen(ism Cevora)

Code website 150297

Docent: Peter Van den HeuvelHet invullen van de BTW-aangifte vergt praktische kennis. Anderzijds is het belangrijk om te weten of de financiële gegevens op een correcte manier worden gerapporteerd in de BTW-aangifte. Vanuit de inleidende begrippen als belastbare handelingen, plaatsbepalingsregels, vrijstellingen, BTW-voldoening, aftrekbeperkingen, etc; worden alle facetten van de BTW-aangifte toegelicht. De nodige praktijkvoorbeelden zullen dit illustreren. Tevens komen een aantal controlemiddelen aan bod.

Docenten: Patrick Huybrechts & Rik Galle

2 sessies van 18u30 tot 22u Kortrijk: start dinsdag 15/10/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 7 punten € 210 (excl. 21% BTW)

Code website 190253

De komende jaren zullen heel wat Vlaamse bedrijven van zaakvoerder of eigenaar wisselen. Deze praktijkgerichte opleiding zorgt voor een verbreding en verdieping van uw kennis en kan tevens dienen als voorbereiding op de examens van het BIBF of IAB. De docenten gaan dieper in op de meest courante soorten overnames, splitsingen en fusies, alsook de specifieke problematieken/aandachtspunten hierbij. 6 sessies van 13u30 tot 16u30 Gent: start donderdag 17/10/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 18 punten € 1.095 (excl. 21% BTW)


Fiscaliteit / Verdiepingstrainingen

13

VERDIEPINGSTRAININGEN BTW aspecten van vouchers en overige marketingacties NIEUW

Tax shelter: een aantrekkelijke beleggingsopportuniteitDocent: Rolf Declerck

Code website 190062

Docent: Lore GermonpréCode website 130745

Deze opleiding bezorgt u enerzijds een overzicht van de nieuwe BTW-regels voor vouchers die van toepassing zijn sedert 1 januari 2019 aan de hand van concrete voorbeelden. Naast de eigenlijke vouchers worden ook de btw-regels aangehaald bij andere commerciële marketingacties en incentives.

Tax Shelter is een Federale maatregel voor vennootschappen om op een fiscaal aantrekkelijke manier te investeren in Belgische audiovisuele producties. De tax shelter is een aantrekkelijke beleggingsopportuniteit omdat met een minimaal risico toch een economisch verantwoord rendement behaald wordt. Tijdens dit seminarie gaan wij in op de praktische aspecten die voortvloeien uit deze laatste tax shelter hervorming.

1 sessie van 18u30 tot 21u30 Gent: start donderdag 21/11/2019

1 sessie van 19u tot 22u Gent: start maandag 18/11/2019

Attest permanente vorming IAB/BIBF: 3 punten € 255 (excl. 21% btw)

Attest permanente vorming IAB/BIBF: 3 punten € 159 (excl. 21% btw)

De fiscale strategie na de Brexit NIEUW 

Code website 190187

Docent: Lore Germonpré Elke partij die handelt in en met het Verenigd Koninkrijk zal gevolgen ondervinden naar aanleiding van de Brexit. In dit BTWseminarie leert u welke transacties gewijzigd zullen worden door de Brexit en hoe u zich hierop reeds kan voorbereiden. 1 sessie van 18u30 tot 21u30 Gent: start dinsdag 5/11/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 3 punten € 195 (excl. 21% btw)

BTW voor de garagesector 

Code website 050650

Docent: Peter Van den Heuvel De BTW-wetgeving van toepassing in de autobranche is een labyrint van regels en uitzonderingen op deze regels. Bovendien is de wetgeving constant in evolutie. Tijdens dit seminarie mag u een praktijkgericht overzicht verwachten van knelpunten in de autobranche die zich binnen de BTW-sfeer kunnen voordoen en dit in het licht van recente wetgeving. Een niet te missen seminarie voor al wie goed op de hoogte wil zijn en blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van BTW in de garagesector! 1 sessie van 18u30 tot 21u30 Gent: donderdag 28/11/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 3 punten € 159 (excl. 21% BTW)


14

Fiscaliteit / Verdiepingstrainingen

BTW voor de reissector

De BTW-eenheid

Code website 110574

Code website 120688

Docent: Peter Van den Heuvel

Docent: Katrien Vermoote

De zesde BTW-richtlijn bevat bepalingen voor reisbureaus en touroperators. Artikel 26 stelt hierin een bijzondere regeling van belastingheffing van de BTW over de winstmarge van de reisbureaus. België heeft deze richtlijn omgezet in nationale wetgeving die van kracht gegaan is op 1 december 1977. Sinds 1/1/2010 is er ook ‘het BTW-pakket’ dat de plaats van de dienst vastlegt en naast vereenvoudigingen ook nieuwe problemen meebrengt. Dit seminarie behandelt alle knelpunten op BTW-vlak: plaats van de dienst zowel B2B als B2C (en het onderscheid), waarborg-voorschot, onderaanneming, BTW op winst.

Een BTW-eenheid is in feite één BTW-plichtige, die in plaats komt van haar aangesloten leden. Hier zijn tal van voordelen aan verbonden: kostenvermindering, de BTW-behandeling bij transacties tussen de ondernemingen verloopt altijd correct, de cashflow wordt geoptimaliseerd,… Alvorens een BTW-eenheid kan gevormd worden, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Tijdens deze verdiepingstraining overlopen we stap voor stap: hoe, in welke situaties en met wie een BTW-eenheid kan opgericht worden.

1 sessie van 18u30 tot 21u30 Gent: donderdag 14/11/2019

1 sessie van 19u tot 22u Brugge: dinsdag 5/05/2020

Attest permanente vorming IAB/BIBF: 3 punten € 255 (excl. 21% BTW)

Attest permanente vorming IAB/BIBF: 3 punten € 255 (excl. 21% BTW)

Correcte BTW-behandeling bij doorrekening van kosten

Internationale BTW in de praktijk

Code website 110487

Code website 150298

Docent: Katrien Vermoote

Docent: Peter Van den Heuvel

Sinds midden 2010 moeten ondernemingen BTW afdragen op de voordelen alle aard. Uiteraard is het belangrijk dat deze doorrekening van kosten correct gebeurt, om zo te vermijden dat geld verloren gaat (wegens niet kunnen terugvorderen, dubbele BTW-aftrekbeperkingen, enz.). In de praktijk blijkt dat op dit vlak nogal wat fouten worden gemaakt. Tijdens dit seminarie leert u hoe u de BTW correct behandelt bij het doorrekenen van kosten, zodat u onnodig geldverlies kunt vermijden.

Komt u in aanraking met intra- en extra-communautaire klanten en leveranciers en u weet niet altijd hoe u de BTW correct moet factureren of boeken? Heeft u nood aan een heropfrissing van de internationale BTW-regels? Tijdens de opleiding ‘Internationale BTW’ zal u vertrouwd raken met de internationale en intracommunautaire BTW-verrichtingen en transacties. Na deze opleiding weet u in welk land de BTW betaald moet worden, in welke gevallen en onder welke condities er een BTW-vrijstelling kan toegepast worden en hoeveel van de zelf betaalde BTW kan gerecupereerd worden.

1 sessie van 19u tot 22u Gent: dinsdag 26/05/2020 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 3 punten € 159 (excl. 21% BTW)

3 sessies van 18u30 tot 21u30 Gent: start woensdag 27/11/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 9 punten € 315 (excl. 21% BTW)


Fiscaliteit / Verdiepingstrainingen

Landbouwfiscaliteit 

Code website 040575

Docent: Jan Verkest Een landbouwer kan (inzake BTW en directe belastingen) voor een fiscaal regime kiezen volgens de regels voor zelfstandigen of volgens specifieke regels voor landbouwers. Landbouwfiscaliteit is echter een complexe materie en dat maakt de keuze er niet eenvoudig op. Om uw cliënten-landbouwer goed te kunnen adviseren moet u over een grondige kennis beschikken. 3 sessies van 19u tot 22u Gent: start dinsdag 19/11/2019 Roeselare: start donderdag 30/04/2020 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 9 punten € 315 (excl. 21% BTW)

Het accountantsadvies in de praktijk NIEUW 

Code website 190204

Docent: Marc Gielis De taak van de boekhouder/accountant evolueert meer en meer naar dat van een adviserende rol. Een duidelijk en helder advies geven op de meest gestelde vragen waarmee een startende medewerker te maken heeft, is niet evident. Het is dikwijls moeilijk om een passend en correct antwoord op deze vragen te formuleren. In deze twee seminaries maken we een selectie van de meest voorkomende vragen, gesteld door bestuurders en zelfstandigen. Na het volgen van de opleiding bent u in staat om een helder juridisch en fiscaal advies te gaven aan uw klanten.

2 sessies van 19u tot 22u Gent: start donderdag 21/11/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: in aanvraag € 345 (excl. 21% BTW)

15

Vergroening van uw wagenpark: 360° belicht NIEUW 

Code website 1902018

Docenten: Bart Verstuyft, Lorien Van den Bempt en Jeroen Bouwsma De vergroening van uw wagenpark, is dit zinvol voor uw bedrijf? Een heel courante vraag die boekhoudkantoren krijgen ivm de aankoop van een nieuwe wagen of wagenpark van de klant. Het mobiliteitsvraagstuk wordt hier toegelicht in zijn totaliteit. Naast het fiscale luik wordt ook het juridische en het HR-aspect van de wagen onder de loep genomen. Hoe optimaliseert u als bedrijf de mobiliteitskost? Dit seminarie behandelt ook de diverse mogelijkheden die zijn uitgewerkt in combinatie met de auto om de mobiliteit binnen uw bedrijf op punt te stellen. Het moge duidelijk zijn dat de actuele discussies omtrent het aanbieden van een bedrijfswagen (in het bijzonder als looncomponent) dient te worden bekeken en/of onderzocht vanuit een multidisciplinair 360%-perspectief. Immers de vergroening van het wagenpark zal niet bereikt worden door een eenzijdige aanpak vanuit één enkele discipline. 1 sessie van 19u tot 22u Gent: dinsdag 26/11/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: in aanvraag € 255 (excl. 21% BTW)


16

Fiscaliteit / Updates en themaseminaries

UPDATES EN THEMASEMINARIES Fiscale club en BTW club 

Codes website 050527 en 120470

De Fiscale club en de BTW club zorgen ervoor dat u aan de hand van een zeer actuele bundeling van alle relevante wetteksten, circulaires, parlementaire vragen, arresten als eerste op de hoogte bent van alle nieuwigheden (én handigheden). Uw voordelen • Uw permanente vorming IAB en BIBF (totaal voor beide clubs 36 vormingspunten) • Een dubbele invalshoek vanuit zowel de privésector als de administratie • Afgedrukte syllabi aanwezig bij elke sessie • De flexibiliteit van onze docenten die snel inspelen op de actualiteit • De beste prijs-kwaliteit verhouding

• Broodjes en drank inbegrepen in de pauze • Flexibiliteit qua locaties (tijdens de sessies kan u switchen tussen Brugge, Gent, Ieper, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Veurne) • Reeds jaren meer dan 500 tevreden deelnemers

Leer de SBM BTW- en Fiscale club kennen via de video op https://sbm.be/clubs/fiscale-club of door het inscannen van deze QR-code


Fiscaliteit / Updates en themaseminaries

FISCALE CLUB 2019-2020 Sessie 1

Filip Vandenberghe

Sessie 5

Filip Vandenberghe

Brugge A

maandag 16 september 2019

Brugge A

maandag 13 januari 2020

Brugge B

dinsdag 1 oktober 2019

Brugge B

dinsdag 11 februari 2020

Kortrijk A

maandag 23 september 2019

Kortrijk A

maandag 27 januari 2020

Kortrijk B

donderdag 19 september 2019

Kortrijk B

donderdag 30 januari 2020

Roeselare A

dinsdag 17 september 2019

Roeselare A

dinsdag 4 februari 2020

Roeselare B

donderdag 26 september 2019

Roeselare B

donderdag 13 februari 2020

Oostende

woensdag 25 september 2019

Oostende

woensdag 5 februari 2020

Ieper

maandag 30 september 2019

Ieper

maandag 20 januari 2020

Gent

dinsdag 10 september 2019

Gent

dinsdag 28 januari 2020

Sessie 2

Frank Maertens

Sessie 6

Frank Maertens

Brugge A

maandag 7 oktober 2019

Brugge A

maandag 2 maart 2020

Brugge B

dinsdag 22 oktober 2019

Brugge B

dinsdag 17 maart 2020

Kortrijk A

maandag 21 oktober 2019

Kortrijk A

maandag 9 maart 2020

Kortrijk B

donderdag 3 oktober 2019

Kortrijk B

donderdag 20 februari 2020

Roeselare A

dinsdag 8 oktober 2019

Roeselare A

dinsdag 10 maart 2020

Roeselare B

donderdag 24 oktober 2019

Roeselare B

donderdag 12 maart 2020

Oostende

woensdag 23 oktober 2019

Oostende

woensdag 18 maart 2020

Ieper

maandag 14 oktober 2019

Ieper

maandag 16 maart 2020

Gent

dinsdag 15 oktober 2019

Gent

dinsdag 18 februari 2020

Sessie 3

Frank Vanbiervliet

Sessie 7

Frank Vanbiervliet

Brugge A

maandag 4 november 2019

Brugge A

maandag 30 maart 2020

Brugge B

dinsdag 12 november 2019

Brugge B

dinsdag 21 april 2020

Kortrijk A

maandag 18 november 2019

Kortrijk A

maandag 23 maart 2020

Kortrijk B

donderdag 14 november 2019

Kortrijk B

donderdag 26 maart 2020

Roeselare A

dinsdag 26 november 2019

Roeselare A

dinsdag 31 maart 2020

Roeselare B

donderdag 21 november 2019

Roeselare B

donderdag 23 april 2020

Oostende

woensdag 6 november 2019

Oostende

woensdag 22 april 2020

Ieper

maandag 25 november 2019

Ieper

maandag 20 april 2020

Gent

dinsdag 5 november 2019

Gent

dinsdag 24 maart 2020

Sessie 4

Frank Maertens

Sessie 8

Frank Maertens

Brugge A

maandag 16 december 2019

Brugge A

maandag 4 mei 2020

Brugge B

dinsdag 10 december 2019

Brugge B

dinsdag 19 mei 2020

Kortrijk A

maandag 9 december 2019

Kortrijk A

maandag 11 mei 2020

Kortrijk B

donderdag 12 december 2019

Kortrijk B

donderdag 14 mei 2020

Roeselare A

dinsdag 17 december 2019

Roeselare A

dinsdag 5 mei 2020

Roeselare B

donderdag 19 december 2019

Roeselare B

donderdag 28 mei 2020

Oostende

woensdag 18 december 2019

Oostende

woensdag 27 mei 2020

Ieper

maandag 2 december 2019

Ieper

maandag 25 mei 2020

Gent

dinsdag 3 december 2019

Gent

dinsdag 28 april 2020

17


18

Fiscaliteit / Updates en themaseminaries

BTW CLUB 2019-2020 Sessie 1

Bert Nijsten

Sessie 3

Bert Nijsten

Brugge A

maandag 23 september 2019

Brugge A

maandag 9 maart 2020

Brugge B

dinsdag 17 september 2019

Brugge B

dinsdag 3 maart 2020

Kortrijk A

maandag 16 september 2019

Kortrijk A

maandag 2 maart 2020

Kortrijk B

donderdag 26 september 2019

Kortrijk B

donderdag 5 maart 2020

Roeselare

woensdag 18 september 2019

Roeselare

woensdag 4 maart 2020

Oostende

donderdag 19 september 2019

Oostende

donderdag 12 maart 2020

Ieper

donderdag 12 september 2019

Ieper

donderdag 19 maart 2020

Veurne

woensdag 11 september 2019

Veurne

woensdag 11 maart 2020

Gent

dinsdag 24 september 2019

Gent

dinsdag 17 maart 2020

Sessie 2

Bert Nijsten

Sessie 4

Bert Nijsten

Brugge A

maandag 9 december 2019

Brugge A

maandag 11 mei 2020

Brugge B

dinsdag 3 december 2019

Brugge B

dinsdag 5 mei 2020

Kortrijk A

maandag 2 december 2019

Kortrijk A

maandag 4 mei 2020

Kortrijk B

donderdag 5 december 2019

Kortrijk B

donderdag 7 mei 2020

Roeselare

woensdag 4 december 2019

Roeselare

woensdag 13 mei 2020

Oostende

donderdag 12 december 2019

Oostende

donderdag 14 mei 2020

Ieper

donderdag 19 december 2019

Ieper

donderdag 21 mei 2020

Veurne

woensdag 11 december 2019

Veurne

woensdag 6 mei 2020

Gent

dinsdag 10 december 2019

Gent

dinsdag 12 mei 2020

Praktische gegevens Avondsessies van 18u30 tot 21u30. Syllabi, broodjes en drank tijdens de pauze zijn inbegrepen. Inschrijvingsgeld
 • Fiscale Club (8 sessies): € 675 (excl. 21% BTW) • BTW Club (4 sessies):

€ 375 (excl. 21% BTW)

• Beide Clubs (12 sessies): Voordeeltarief: € 890 (excl. 21% BTW) ipv. €1.050! • IAB - BIBF ATTEST: Elke sessie van de clubs staat gelijk aan 3 vormingsuren. De beide clubs samen geven u dus 36 vormingsuren/punten. GRATIS KENNISMAKINGSSESSIE: 3U PERMANENTE VORMING Interesse in onze Fiscale en/of BTW Club? Kom GRATIS de eerste sessie bijwonen, u krijgt er drie uur permanente vorming bij!

Neem alvast een kijkje op www.sbm.be/clubs


19

Recht en ondernemingen


20

Recht en ondernemingen / Grondige snelcursussen

GRONDIGE SNELCURSUSSEN Toegepaste modules omtrent de nieuwe wet op de Vennootschappen en Verenigingen voor adviesberoepen

Topics Bedrijfsleiders en hun stafmedewerkers: de nieuwe Wet op de Vennootschappen (en de Verenigingen) NIEUWDocenten: Tom Swinnen en Delphine Vandenabeele

Code website 190117

Docenten: Tom Swinnen en Delphine Vandenabeele De compacte en praktische leermodules van dit programma helpen u als advies beroeper ten bate van bedrijven. Via deze modules leert u de nieuwe wet concreet toepassen in uw adviezen en acties naar uw bedrijfsklanten. • Module 1: algemene bepalingen • Module 2: maatschap, VOF, CommV en UBO • Module 3: kapitaalloze BV • Module 4: wijzigingen NV • Module 5: bestuur en aansprakelijkheid • Module 6: ontbinding en vereffening U kan intekenen voor de volledige reeks of voor de 6 modules apart. 6 sessies verdeeld over drie dagen van 9u30 tot 12u en van 13u tot 15u30 Kortrijk: start maandag 18/11/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 2,5 punten per gevolgde module € 1.100 (excl. 21% btw) voor de volledige reeks of € 195 (excl. 21% btw) per moduleCode website 190130

De nieuwe Wet op de Vennootschappen en de Verenigingen zal een grondige impact hebben op uw organisatiestructuur. Vandaar deze leermodule met diverse mogelijke toepassingen op uw bedrijf. • De nieuwe kapitaalloze BV en wijzigingen inzake de NV • Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid - UBO-verplichtingen 1 sessie van 19u tot 22u Gent: start dinsdag 22/10/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 3 punten € 195 (excl. 21% btw)


Recht en ondernemingen / Grondige snelcursussen

Meepraten met de notaris omtrent hoe mijn statuten aanpassen aan het nieuwe BV-recht NIEUW

Grondige snelcursus vennootschapsrecht (ism Cevora) NIEUWE WETGEVINGDocenten : Tom Swinnen en Delphine Vandenabeele

Code website 190168

Docenten: Tom Swinnen en Delphine Vandenabeele Maatschappelijk juridische achtergrond: de nieuwe BV wet laat veel vrijheid op het vlak van de statuten en de bestuurders zullen dit zeker vragen aan hun boekhouders en accountants of zelfs advocaten en juristen. Slimme bestuurders gaan dit zeker niet zelf doen wegens de juridische angels. Kunnen meepraten en mee nadenken met de notaris die dergelijke statuten verlijdt wordt een intensieve taak van vele adviesberoepers. 1 sessie van 13u30 – 16u Gent: maandag 7/10/2019 Roeselare: maandag 14/10/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 2,5 punten
 € 195 (excl. 21% btw)21

Code website 190252

In de dagelijkse praktijk van uw onderneming of uw cliënt spelen juridische vragen en/of problemen een steeds belangrijkere rol. Veel handelingen of beslissingen hebben een vennootschapsrechtelijk aspect. Een degelijke basiskennis van het vennootschapsrecht laat u toe om snel een juiste beslissing te nemen en/of uw cliënt correct en adequaat te adviseren. Het vennootschapsrecht is bovendien in volle beweging. Een grondige opfrissing van uw kennis over het vennootschapsrecht - in het bijzonder gelet op het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) - waarvan de krachtlijnen reeds duidelijk zijn en binnen afzienbare tijd in werking zal treden - is sterk aan te raden. 8 sessies van 13u30 tot 16u30 Gent: start donderdag 3/10/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 24 punten € 705 (excl. 21% BTW)


22

Overzicht f inancieel management

Onze trainingen in financieel management Balansen lezen en begrijpen

Budgetteren en forecasten(ism Cevora)

Code website 040523

Docent: Hans VanrooseIn deze opleiding neemt de docent u mee doorheen de opbouw van balans en resultatenrekening en belicht de belangrijke bouwstenen en hun onderlinge verhoudingen. U krijgt een correct begrip van de jaarrekening en u krijgt meteen ook meer inzicht in de kritische manier waarop externen (banken, leveranciers, aandeelhouders,…) tegen de bedrijfssituatie aankijken.

Docent: Wim De Wulf

4 sessies van 9u tot 12u en 13u tot 16u (dag) of 19u tot 22u (avond) Brugge: start dinsdag 15/10/2019 (avond) Gent: start vrijdag 8/11/2019 (dag) Kortrijk: start donderdag 21/11/2019 (avond) Attest permanente vorming IAB/BIBF: 12 punten € 420 (excl. 21% BTW)

Code website 190248

Deze opleiding gaat dieper in op het belang van budgettering en forecasting als financiële vertaalslag van de ondernemingsstrategie. Degelijke budgettering en adequate managementrapportering is een must voor verantwoorde besluitvorming. Focus wordt gelegd op het budget als performance managementtool. Tijdens deze opleiding komen naast de concrete aspecten/vormen van budgetopmaak en –opvolging bijgevolg ook de relatie met strategie, plancyclus, management reporting & BI, … ruim aan bod. Aan de hand van diverse cases wordt bovendien de samenhang binnen de budgetopbouw en –opvolging toegelicht. 4 sessies verdeeld over 2 dagen, van 9u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30 Gent: start dinsdag 3/12/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 12 punten € 895 (excl. 21% BTW)

Cash- en werkkapitaalbeheer 

Code website 130428

Docenten: François De Witte en Aline D’Haeyer Deze basisopleiding neemt u mee in de geldstromen die in beweging worden gezet door productieprocessen, (internationale) logistieke processen en verkoopprocessen. Dit inzicht is immers belangrijk voor een gezond en transparant werkkapitaalbeheer. Cash-, treasury- en creditmanagement moeten garant staan voor een goed beheer en evenwicht tussen de inkomende en uitgaande geldstromen. Deze opleiding is bestemd voor wie weliswaar reeds beschikt over enig financieel basisinzicht doch een breder inzicht wenst te verwerven in werkkapitaal, alvorens zich verder te specialiseren één of meerdere aspecten van het cash-, treasury- en creditmanagement. 3 sessies van 9u tot 12u (voormiddag) of 19u tot 22u (avond) Gent: start dinsdag 15/10/2019 (avond) Gent: start donderdag 5/03/2020 (voormiddag) Attest permanente vorming IAB/BIBF: 9 punten € 640 (excl. 21% BTW)


Kostprijsberekening als managementtool

NIEUWCode website 180704

Docent: Wim De Wulf In deze opleiding worden de basics van zowel gangbare als de meer doorgedreven kostprijsberekening opgefrist. Aan de hand van uitgebreide oefeningen worden de verschillende technieken ontvouwd. Dit laat toe, aan te tonen waarom een techniek in bepaalde situaties geschikt, minder geschikt of voorbijgestreefd is. Doorheen de verschillende oefeningen wordt geduid welke technieken dit in meer of mindere mate kunnen ondersteunen zodat kostenmanagement nog meer een management-tool wordt eerder dan een historisch analyse-instrument. 4 sessies verdeeld over 2 dagen, van 9u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30 Gent: start maandag 18/11/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 12 punten € 895 (excl. 21% BTW)


Overzicht f inancieel management

Stoomcursus controller

Credit Professional

(ism Cevora)

Code website 190250

Docenten: Johan Theuninck, Wim De Wulf en Koenraad De Smet De rol van de controller is de laatste jaren geëvolueerd van scorekeeper naar businesspartner. Daar gaat een ruim takenpakket mee gepaard. Deze opleiding belicht uitvoerig de verschillende domeinen waarin de controller actief is. Hierbij wordt zowel op de financiële thema’s (werkkapitaal, kostprijs, variantieanalyse, investeringsanalyse, waardebepaling, budgettering,...) als op aspecten zoals strategie, ERP-evaluatie,... gefocust. U krijgt heel wat tools aangereikt en leert de meest recente trends. 6 sessies verdeeld over 3 dagen van 9u tot 12u en 13u tot 16u (dag) Gent: start vrijdag 22/11/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 18 punten € 1.095 (excl. 21% BTW)

23

Code website 160328

Docenten: Aline D’Haeyer en Emily Van Damme Creditmanagement is een belangrijke schakel in de bedrijfsvoering zowel in het verkoops- als in het financiële proces. Een goed georganiseerde interactie tussen beide is bijgevolg cruciaal. Deze zeer praktijkgerichte opleiding met zorgvuldig gekozen cases en oefeningen zorgt voor een degelijk inzicht in alle facetten (financiële, administratieve, juridische, ...) van creditmanagement. Zo krijgt u ook inzicht in de volledige administratieve opvolgingsketen zowel op gebied van auditcontroles als op softwareniveau. Wat is de impact van bepaalde creditbeslissingen op uw bedrijf, medewerkers, systemen en uiteraard niet te vergeten: uw klanten? Ter illustratie wordt tot slot een case behandeld met de creditmanagementsoftware “iController”. 6 sessies verdeeld over 3 dagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Gent: start dinsdag 19/11/2019 Attest permanente vorming IAB/BIBF: 18 punten € 1.095 (excl. 21% BTW)

Financiële analyse en balansmanagement (ism Cevora)

Financiële rapportering met Excel VERNIEUWDE OPLEIDING

NIEUW

Code website 180703 & 190249

Docenten: Jan De Klerck en Bruno Degrande U bent reeds vertrouwd met de bouwstenen van de jaarrekening maar wil graag zelf meer routine ontwikkelen in de financiële analyse en evaluatie van een onderneming. Tal van belanghebbenden; leveranciers, bankiers, kredietverzekeraars, de fiscus, ... volgen immers (evoluties) van uw balans(-structuur) en dus de financiële gezondheid van de onderneming of organisatie op. Met deze hands-on inoefentraining leert u vlot om zelf de evolutie van liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en een reeks andere cruciale financiële knipperlichten op een gestructureerde manier op te volgen. 4 sessies van 9u tot 12u en 13u tot 16u (dag) of 19u tot 22u (avond) Gent: start donderdag 21/11/2019 (dag) (ism Cevora) Kortrijk: start woensdag 29/04/2020 (avond) Attest permanente vorming IAB/BIBF: 12 punten € 895 (excl. 21% BTW)

Code website 040485

Docent: Dirk Roose Wenst u méér informatie te halen uit de overvloed aan data en deze ook accurater te interpreteren? Wilt u deze informatie bovendien ook overzichtelijk kunnen rapporteren? MS-Excel is een krachtige tool om deze gegevensstroom en de rapportering te verbeteren. Hierdoor ontdekt u sneller het verhaal achter de cijfers en neemt u beter onderbouwde beleidsbeslissingen inzake planning, budgettering en financiële analyses. Bouw zonder programmeur uw eigen analyses, rapporten en “business intelligence” op. Deze opleiding integreert in de financiële rapportering tevens de nieuwe revolutionaire tools binnen Excel m.n. Power Pivot en Power Query. Microsoft heeft inderdaad de keuze gemaakt om Excel ten volle te integreren in bestaande systemen en niet meer als een geïsoleerde toepassing te behandelen. Op deze trend wordt uitgebreid ingespeeld. 6 sessies, van 14u tot 17u en 17u30 tot 20u30 of 19u tot 22u (avond) Brugge: start dinsdag 5/11/2019 (avond) Gent: start maandag 16/03/2020 (namiddag/avond) Attest permanente vorming IAB/BIBF: 18 punten € 1.095 (excl. 21% BTW)


24

Traningen die u kunnen interesseren

Trainingen die u ook kunnen interesseren Opleiding Fiscalist

Leiding geven voor nieuwe leidinggevenden

ism onze partner 

Code website 040810

Fiscaliteit is een materie voor specialisten geworden. De cursus fiscalist biedt een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding omtrent de beroepskennis waarover je als boekhouderfiscalist moet beschikken. De kracht van deze opleiding, die voortbouwt op een grondige boekhoudkundige voorkennis, ligt in haar praktijkgerichtheid en in de behandeling van concrete probleemsituaties. Je verwerft kennis over personen- en vennootschapsbelasting, je leert fiscale aangiftes optimaal invullen en er advies over verstrekken. Via casestudy’s wordt je redeneervaardigheid en zelfwerkzaamheid getraind. Verder komen registratie- en successierechten aan bod, evenals lokale, regionale en internationale fiscaliteit. Na deze tweejarige cursus kun je, als zelfstandige of als medewerker in een boekhoudkantoor of bij de boekhoudafdeling van een firma, alle fiscale verplichtingen vervullen en zelfstandig fiscale dossiers (zowel op vlak van btw, personen- als vennootschapsbelasting) behartigen. Daarnaast kun je de opgedane kennis ook gebruiken in aanverwante sectoren zoals het bank- en verzekeringswezen. Bekwame fiscalisten zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt. Onze opleiding ‘Fiscalist’ is erkend door het BIBF (beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten) en geeft aan de houders van een diploma ‘Boekhouder’ de mogelijkheid om de erkenningsprocedure tot boekhouder-fiscalist in te zetten. BRUGGE Maandag- en woensdagavond, bijkomend op zaterdagvoormiddag Startdatum: maandag 16 september 2019 ROESELARE Maandag- en woensdagavond, bijkomend op donderdagavond Startdatum: maandag 16 september 2019 KORTRIJK Groep A Maandag- en woensdagavond, bijkomend op donderdagavond Startdatum: woensdag 18 september 2019 Groep B Vrijdagnamiddag en –avond, , bijkomend op zaterdagvoormiddag Startdatum: vrijdag 20 september 2019 Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt per cursusjaar € 430 (excl. BTW) + BTW = € 520,30 (incl. BTW).

Meer info: www.syntrawest.be of info@syntrawest.beCode website 080352

Deze training is een must voor elke nieuw-leidinggevende die zich wil verdiepen in zijn nieuwe leidersrol. Tijdens de training besteden we aandacht aan wat het voor u betekent om leidinggevende te zijn. Na deze opleiding hebt u de nodige bagage om de stap naar leidinggevende te zetten. U hebt uzelf en uw valkuilen en sterktes als leider leren kennen. U krijgt inzicht in de communicatie en gewoontepatronen van uw medewerkers en u verwerft vaardigheden die u zullen toelaten als leider het beste van uzelf te geven want als leidinggevende eemt u immers een andere positie in dan als collega. Te sterke persoonlijke banden maken het doorgaans moeilijk om knopen door te hakken. U leert omgaan met het krachtenspel tussen uzelf als leidinggevende en uw medewerkers. Dagcursus – 2 dagen Gent: 10/10/2019 en 17/10/2019 € 935 excl. BTW

Coachen van medewerkers 

Code website 170619

Deze training is voor leidinggevenden die willen leren om coachend leiding te geven. U leert het coachen aan als managementstijl. Daarbij stellen we met u steeds de vraag of en waarom coachen voor u in een gegeven situatie de meest effectieve stijl is. U werkt in verschillende cases dilemma’s en moeilijkheden uit die in de praktijk op verschillende manieren spelen. Na deze training kan u leiding geven met impact! Namiddagcursus – 3 namiddagen Kortrijk: 23/09/2019, 30/09/2019 en 7/10/2019 € 700 excl. BTW


Trainingen die u kunnen interesseren

Succesvol onderhandelen 

Code website 060384

Na deze workshop heeft u een overzicht van de parameters die spelen bij een onderhandeling, de opties die u heeft inzake stijl en de druk die u wel of niet wil voeren op de onderhandelingen. U zal de basistricks van anderen herkennen. U zal beter de grenzen aan uw toegeeflijkheid plannen, inbouwen en beheren. Inzicht zonder oefening rendeert niet echt, daarom worden ook enkele praktische casussen doorlopen en zal u betere voeling krijgen met de praktijk aan de onderhandeltafel. Avondcursus - 3 avonden Roeselare: 10/10/2019, 17/10/2019 en 24/10/2019 Prijs: € 395 excl. BTW

25

Groeien dankzij digitalisering. Digitaal transformeren als KMO. NIEUW 

Code website 190285

Digitaliseer uw businessmodel, bedrijfsprocessen en communicatie #futureproof Groeien door te kijken naar de digitale transformatie van uw organisatie als één verbonden geheel. Een combinatie van: • een futureproof strategie • een juiste selectie van digitale tools • schaalbare interne bedrijfsprocessen • meetbare online communicatie

Klantgericht telefoneren 

Code website 190119

U komt telefonisch in contact met klanten, leveranciers of andere stakeholders binnen en buiten uw organisatie? Dan beseft u dat uw gedrag en de manier waarop u communiceert een wereld van verschil maakt. Ook door het stemtimbre en de intonatie die u gebruikt, komt een gesprek totaal anders over. Vriendelijk en klantgericht communiceren aan de telefoon is niet altijd vanzelfsprekend. U hebt het druk, de persoon aan de andere kant van de lijn is onvriendelijk, doet lastig, is ongeduldig. Hebt u er ook wel eens moeite mee om rustig en klantgedreven te blijven? Na deze training zal dat niet meer het geval zijn. Dagcursus – 1 dag Gent: 21/11/2019 € 250 excl. BTW

Zo bent u klaar voor de digitale toekomst! De opleiding is heel praktisch. Bij elke sessie bespreken we de aanpak en welke toepassingen voor u interessant zijn om u te organiseren en om efficiënt te communiceren. Bij elke sessie focussen we op een concreet resultaat en een actieplan met de digitale uitdagingen en doelstellingen. Avondcursus - 5 avonden Gent: 05/11/2019, 12/11/2019, 19/11/2019, 26/11/2019 en 03/12/2019 € 495 excl. BTW

De drukte de baas!

NIEUWCode website 190115

Doorheen deze opleiding bieden we u praktische tips en tools aan om “de drukte” toe te laten in uw leven en er beter mee om te gaan. U leert pauze te nemen en ruimte te maken. U krijgt inzicht welke invloed drukte heeft, zowel op uw lichaam als in uw geest. Na deze training kan u grenzen stellen op een verbindende manier. Deze training leert u dat de output van uw werk veel en veel belangrijker is dan het proberen beheersen van de constante stroom aan input. Deze training heeft veel aandacht voor tips, tricks en tools met aandacht voor uw eigen actieplan. Avondcursus – 3 avonden Roeselare: 7/11/2019, 14/11/2019 en 21/11/2019 € 325 excl. BTW


26

Traningen die u kunnen interesseren

Timemanagement 

Code website 070577

Leer effectiever met uw tijd omgaan. In deze praktijkgerichte training verwerft u verschillende vaardigheden om uw timemanagement te verbeteren. U leert een onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken en u slaagt erin uw prioriteiten op orde te krijgen. U leert het tijdsgebrek in uw professioneel leven om te buigen naar een werkbare dagindeling waardoor stress zal verdwijnen. Namiddag-avondcursus – 2 dagen Brugge: 5/11/2019 en 19/11/2019 € 425 excl. BTW

Feedback geven voor leidinggevenden NIEUW 

Code website 140156

U veronderstelt dat de medewerkers wel weten wat belangrijk is, wat hun targets zijn, hoe ze aan de slag moeten om de doelen die hen gesteld worden te bereiken. Maar, wat ook de hiërarchische positie van de medewerker is, iedereen heeft de behoefte en het recht te weten of hij of zij de functie naar behoren uitoefent. Feedback geven kan adhoc, naar aanleiding van een plots gebeuren, het kan ook in een formeler feedbackgesprek. Dat laatste is een onmisbare informatiebron voor de leidinggevende. Door de feedback af te stemmen op het ontwikkelingsniveau en de persoonlijkheid van de medewerkers kunt u er een hechte band mee ontwikkelen. Dit kadert eveneens in het prestatiegericht coachen. Namiddag-avondcursus - 1 dag Gent: 28/11/2019 € 240 excl. BTW

E-mailmanagement: bewuster omgaan met e-mail NIEUW

Contracten met zakenpartners in het Verenigd KoninkrijkNIEUW

Code website 180605

De training confronteert u met de werkelijkheid. Daarnaast biedt het u middelen om de controle terug te krijgen en te behouden. Uw inbox wordt weer aangenaam nuttig. Tijdens deze interactieve training overlopen we de 7 hoofdzonden van e-mailmanagement. Het resultaat: minder en relevantere e-mails! Dat willen we toch allemaal, niet? Avondcursus – 2 avonden Gent: 5/12/2019 en 12/12/2019 € 240 excl. BTWCode website 190293

De Brexit is nu nog ‘koffiedik’ kijken maar zelfs nu reeds kunnen bedrijven contractuele maatregelen nemen ter verzekering van hun zakelijke relaties in Engeland. M.a.w.: hoe uw commerciële relaties met zakenpartners in het VK continueren? Dagcursus – 1 namiddag Kortrijk: 15/10/2019 Antwerpen: 12/09/2019 € 135 (excl. 21% btw)


Taal

27

TAALOPLEIDINGEN TAALBADEN CONVERSATIECLUBS SCHRIJFTRAININGEN Kies de formule die bij u past. Op maat, bedrijfsintern of in open class. Traditioneel of gecombineerd leren. Individueel of in (kleine) groep.

Durf spreken in een ander taal. In alle werkomstandigheden. Begrijpen en begrepen worden. Zonder angst om fouten te maken. In alledaagse communicatie en in situaties waar specifiek en zelfs gespecialiseerd jargon nodig is. Onder collega’s. Met klanten en distributeurs. Met leveranciers en andere stakeholders. U wordt door onze ervaren taaltrainers gecoacht: ✓✓ In kleine groepen of individueel. U krijgt de nodige aandacht en boekt zichtbare vooruitgang op korte tijd. Uw inspanningen renderen! ✓✓ In een aangename, ongedwongen sfeer. Met gemotiveerde en gelijkgestemde medecursisten. En gepassioneerde, toegewijde taalcoaches. Uw zelfvertrouwen groeit zienderogen! ✓✓ Met beproefde leermethodes, innovatieve formats of toptechnologische e-modules. Een effectieve aanpak afgestemd op de manier van leren die u verkiest. Uw motivatie maakt het verschil!

Een nieuwe taal leren? Een opfrissing van uw huidige taalkennis of naar een hoger taalniveau? Het blijven onderhouden van uw taalskills of een intensieve deepdive? U komt voor uw talenkennis bij SBM voor de courant gebruikte talen. Maar ook voor minder frequente talen. Taalvaardigheden gekoppeld aan interculturele skills. Op maat van uw bedrijf, uw activiteiten, uw medewerkers. Bedrijfsintern of in open classes. En nee, wij houden ook niet van taaltesten . Een korte screening van uw huidig taalniveau voordat u uw keuze maakt, bevelen wij u wel aan. Gratis en vrijblijvend! Contacteer Yoica Stoffyn op 078 35 36 38 of via yoica.stoffyn@sbm.be. Surf naar taalacademy.sbm.be.

taalacademy.sbm.be


28

Taal

Taalopleidingen Traditioneel leren Training en begeleiding tijdens offline contactmomenten met de taalcoach. > Open Classes. De talen, de data en alle andere informatie van onze taaltrainingen vindt u op taalacademy.sbm.be > Bedrijfsinterne taaltraining op maat. Bel/mail Vanessa Aneca (078 35 36 38 - vanessa.aneca@sbm.be)

Gecombineerd leren (blended learning) NIEUW! Contactmomenten (offline/online) met de taalcoach worden in deze formule aangevuld met online leermodules van een uitzonderlijke kwaliteit. Beschikbare online leermodules: ✓✓ Voor volledige beginners: het verwerven van communicatieve vaardigheid in vreemde talen in algemene contexten (niveaus A1-A2). Leer een nieuwe taal en begrijp de cultuur. ✓✓ Voor wie geen of nauwelijks voorkennis heeft: dagelijks voorkomende ‘zakelijke’ situaties (niveaus A2-B1). Leer de communicatieve situaties en de woorden & structuren die u het meest ontmoet. ✓✓ Voor wie communicatieve vaardigheid in een andere taal in een bedrijfscontext wil verwerven (niveau (B1)-B2-(C1)). Leer een taal en begrijp de buitenlandse cultuur van zakendoen. Leer onderhandelen. Kenmerken van de online leermodules: van bron- naar doeltaal, stemopname, autocorrectie, aandacht voor culturele verschillen, flexibiliteit, een duidelijke en modulaire opbouw. De tracking en dashboards laten de taaltrainer toe om u individueel te coachen. U kan zich vergelijken met de andere deelnemers. De werkgever ziet de vooruitgang van zijn medewerker(s). ➤Open ➤ Classes. “Communication quotidienne (dans les affaires)”. Alledaagse communicatie & professionele-zakelijke communicatie. SPECIALE AANBIEDING! Bel/mail Elsy Verhelle (078 35 36 38 - elsy.verhelle@sbm.be). ➤Bedrijfsinterne ➤ taaltraining op maat. Bel/mail Vanessa Aneca (078 35 36 38 - vanessa.aneca@sbm.be)

Hoe leert u taal Receptief

• • • • • •

HOE LEERT U EEN TAAL IN DE GECOMBINEERDE AANPAK?

Tekst, voordracht Alinea Zin Woordgroep Woord Woordvorm

✓✓ Van “receptief” naar “productief”. Van KENNEN naar KUNNEN. Het zandlopermodel. ✓✓ Contrastief. Vanuit uw eigen brontaal en -cultuur naar uw doeltaal en -cultuur. U wordt door onze taaltrainers gecoacht in het

• Woordvorm

Productief

organiseren van uw leren. Ze vervullen de rol van

• Woord

leerpsycholoog en van taalexpert en -animator.

• Zin

U werkt met technologie van uitzonderlijke kwaliteit.

• Tekst, voordracht

Deze aanpak vereenvoudigt uw leren en u boekt sneller

• Woordgroep • Alinea

resultaat. Bent u verantwoordelijk voor de inkoop van taaltrainingen in uw bedrijf? Dan maakt u graag kennis met de mogelijkheden van ons zeer kwalitatief online taalplatform? Contacteer ons voor een vrijblijvende demo! 078 35 36 38 of luc.verhaeghe@sbm.be taalacademy.sbm.be


Taal

Taalbaden

29

Conversatieclubs

Een energieke boost van skills en zelfvertrouwen!

U kan op elk moment van het jaar instappen

“Het taalbad Frans was voor mij de ideale gelegenheid om

bijzondere locatie! U wordt verwelkomd in een aangenaam

Voor de conversatieclubs kiezen we steeds voor een

intensief in het Frans te communiceren. En tegelijkertijd mijn theoretische kennis en woordenschat wat op te frissen. In mijn huidige werksituatie durf ik mij soms iets minder snel te uiten in de Franse taal. Uit angst om fouten te maken. Ik merkte na het volgen van deze intensieve taaltraining dat ik nu weer sneller durf te spreken. En meer aandacht heb voor mijn uitspraak. Bovendien waren het leuke, aangename sessies met een zeer deskundige taalcoach. We konden zelf ook suggesties aanbrengen. Een echte aanrader!” Astrid Himpens, Financieel-administratief projectmedewerker POM West-Vlaanderen.

kader met een heerlijk gevarieerd ontbijt. We koppelen het aangename aan een leerrijke conversatie. Met thema’s van uw keuze. Een gesmaakte formule! ➤Open ➤ Classes. Conversatieclub Frans - Conversatieclub Engels. Ontbijtsessies (Viva Sara, Kortrijk). Info: taalacademy.sbm.be ➤Bedrijfsinterne ➤ conversatieclub op maat. Bel/mail Vanessa Aneca (078 35 36 38 - vanessa.aneca@sbm.be)

➤Open ➤ Classes. Taalbad Frans (Roeselare) – Taalbad Engels (Gent). 5 dagen (maandag 26 t.e.m. vrijdag 30/08). Taalbad Duits (Gent). 3 dagen (dinsdag 27 t.e.m. donderdag 29/08). ➤Bedrijfsintern ➤ taalbad op maat. Bel/mail Vanessa Aneca (078 35 36 38 - vanessa.aneca@sbm.be)

“Meertaligheid is niet langer een extra troef. Het is gewoonweg van levensbelang. Bedrijven die hun”klant” niet beheersen, verliezen terrein t.o.v. hun concurrenten. Kennis van taal, vaak gespecialiseerde vaktaal, is een factor van succes in een globaliserende samenleving en economie.” taalacademy.sbm.be


30

Taal

Kalenderaanbod - open classes Wenst u meer te lezen over een training, ga dan naar taalacademy.sbm.be of naar www.sbm.be en typ de webcode uit de rechterkolom in de zoekbalk. Startdatum

Lesplaats

Prijs

Webcode

Taalbad Frans spreken op het werk - Intermediair

ma 26 augustus 2019

Roeselare

€ 495,00

140309

Taalbad Engels spreken op het werk - Gevorderd

ma 26 augustus 2019

Gent

€ 495,00

140377

di 27 augustus 2019

Gent

€ 295,00

140337

gratis

140330

De taalbaden summerclasses Taalbad Duits spreken op het werk – intermediair NIEUW

Screen uw taalniveau Evalueer uw taalniveau (offline of online) - Frans

ma 30 september 2019

Evalueer uw taalniveau (offline of online) - Frans

ma 30 september 2019

Evalueer uw taalniveau (offline of online) - Frans

di 1 oktober 2019

Brugge Roeselare

gratis

140330

Kortrijk

gratis

140330

Roeselare

€ 395,00

140323

Frans Professioneel communiceren in het Frans - Initiatie

wo 23 oktober 2019

Professioneel communiceren in het Frans - Initiatie

ma 18 november 2019

Kortrijk

€ 395,00

140323

Professioneel communiceren in het Frans - Basis

wo 16 oktober 2019

Kortrijk

€ 395,00

140306

Professioneel communiceren in het Frans - Basis

ma 21 oktober 2019

Brugge

€ 395,00

140306

Professioneel communiceren in het Frans - Basis

di 22 oktober 2019

Roeselare

€ 395,00

140306

Professioneel communiceren in het Frans - Intermediair

di 15 oktober 2019

Roeselare

€ 395,00

140314

wo 16 oktober 2019

Kortrijk

€ 395,00

140314

wo 18 september 2019

Kortrijk

€ 395,00

140354

Professioneel communiceren in het Frans - Intermediair Professioneel communiceren in het Frans - Gevorderd Telefoneren & E-mails schrijven in het Frans - Intermediair Frans voor personeelsmedewerkers en uitzendconsulenten - Intermediair Frans in het transport

ma 4 november 2019

Kortrijk

€ 295,00

140302

di 8 oktober 2019

Kortrijk

€ 460,00

150277

ma 14 oktober 2019

Kortrijk

€ 460,00

140336

Roeselare

€ 395,00

040832

Kortrijk

€ 395,00

140301

wo 6 november 2019

Roeselare

€ 395,00

090442

ma 7 oktober 2019

Roeselare

€ 395,00

140304

di 1 oktober 2019

Duits Professioneel communiceren in het Duits - Initiatie

ma 18 november 2019

Professioneel communiceren in het Duits - Basis

do 17 oktober 2019

Engels Professioneel communiceren in het Engels - Basis Professioneel communiceren in het Engels - Intermediair

Andere talen Nederlands spreken op het werk (voor Franstaligen) – initiatie NIEUW

Kortrijk

€ 395,00

120828

ma 21 oktober 2019

Roeselare

€ 395,00

170175

Portugees - Basis

do 17 oktober 2019

Roeselare

€ 395,00

190122

Professioneel communiceren in het Spaans - Initiatie

ma 14 oktober 2019

Kortrijk

€ 460,00

140308

Chinees - Initiatie

di 5 november 2019

Kortrijk

€ 395,00

140303

Italiaans - Initiatie

wo 6 november 2019

Gent

€ 460,00

150349

Pools - Initiatie

di 12 november 2019

Roeselare

€ 295,00

050906

Portugees - Initiatie

De conversatieclubs "Conversatieclub Frans - Gevorderd Venez savourer notre formule table ronde & petit-déjeuner"

za 19 oktober 2019

Kortrijk

€ 495,00

140299

Conversatieclub Engels - Gevorderd

za 26 oktober 2019

Kortrijk

€ 495,00

150577

taalacademy.sbm.be


Taal

Schrijftraining Nr. 1 Schrijftraining in Vlaanderen exclusief i.s.m.

Overtuigend schrijven voor luie lezers Uw lezer is lui. Hij leest uw tekst niet voor zijn plezier. En al zeker niet voor het uwe! Nee, hij wil gewoon zo snel mogelijk de info krijgen die er voor hem toe doet. Zonder zoek- of denkwerk. Bedient u hem op zijn wenken? Dan leest hij uw boodschap. Vervult u zijn basisbehoefte niet? Dan bent u hem voorgoed kwijt. ✓✓ Waarop kickt uw luie lezer? Waardoor haakt hij af? ✓✓ Hoe verleidt u hem om voort te lezen? Of om niet weg te klikken? ✓✓ Wanneer reageert hij zoals u verwacht, of hoopt? Training van 2 dagen ➤Dag ➤ 1: inhoud. Overtuig met ultieme argumenten en ontmijn sluimerende bezwaren. ➤Dag ➤ 2: vorm & stijl. Bied hapklare tekstporties en entertain uw luie lezer.

In open class wordt deze training dit najaar slechts één keer georganiseerd. Dinsdag 19 en 26 november in Gent, telkens van 09:30 tot 16:30. Mis uw plaatsje niet.

Deze – en vele andere – organisaties vertrouwen de taalbegeleiding van hun medewerkers aan SBM toe

taalacademy.sbm.be

31


HEBT U EEN VRAAG?

SBM DOET WAT MET UW PROFESSIONELE BAGAGE….

Het finance team helpt u graag verder.

Want SBM is dé specialist in bedrijfsgerichte training,

Via telefoon op het nummer 078 353 653

coaching en advies. SBM is de partner in talent- en competentieontwikkeling van kmo’s, grote bedrijven en

Greet Polfliet voor al uw inhoudelijke vragen:

(internationale) organisaties.

greet.polfliet@sbm.be

Samenwerken met SBM betekent financiële steun van het

Kenny Desnyder voor al uw commerciële vragen:

Agentschap Innoveren & Ondernemen.

kenny.desnyder@sbm.be

U bespaart tot 40% op de opleidings- of advieskost. Ga na of

Jill Vermeulen voor al uw praktische vragen over data en locaties: jill.vermeulen@sbm.be

uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet op www.vlaio.be. Pijler opleidingen: DV.O214464. Pijler advies: DV.A214465. Samenwerken met SBM betekent ook financiële ondersteuning vanuit uw sector. Dankzij de partnerships met een aantal sectorfondsen beschikt u over bijkomende middelen voor het uitrollen van uw opleidingsinitiatieven.

GET IN TOUCH

078/35 36 38 info@sbm.be

vind alles op sbm.be

INHOUSE TRAININGEN Wenst u een training uitsluitend voor enkele medewerkers van uw bedrijf of organisatie te organiseren op data die u het best schikken en op een door u gekozen locatie? Dat kan, zowel voor een bestaande training uit ons open aanbod als voor een aangepaste training die in gezamenlijk overleg op maat van uw bedrijf wordt samengesteld. Contacteer ons vandaag nog! Voor al uw vragen over inhouse trainingen:

m.z. Spoorwegstraat 14 – 8200 Brugge | v.u. J. De Neve

190607-002 SBM FIS-ACC nj 19-A4

jill.vermeulen@sbm.be

Profile for groepsyntrawest

SBM Accountancy en fiscaliteit Najaar 2019  

SBM Accountancy en fiscaliteit Najaar 2019