Page 1

THEMA’S DIE WIJ AANBIEDEN VIA DEZE VERSCHILLENDE LEERVORMEN 1. BRAND EN EVACUATIE (THEORIE EN PRAKTIJK) Het is cruciaal hoe medewerkers bij brand reageren om zoveel mogelijk mensen op snelle en adequate wijze in veiligheid te brengen. Overlegtijd is er nauwelijks in noodsituaties en het juiste spontane reactievermogen dient zo veel mogelijk aangeleerd te zijn. De theorie wordt gekoppeld aan de praktijk via een mobiele brandunit of een digitale blussimulatie unit. 2. INITIATIE EHBO – OPLEIDING AANGEDUIDE PERSOON (THEORIE EN PRAKTIJK) De initiatie EHBO is bedoeld voor medewerkers die geen brevet van hulpverlener hebben, maar toch in staat moeten zijn om eerste zorgen te verstrekken. Wie de opleiding aangeduide persoon heeft gevolgd, kan met kennis van zaken de basishandelingen van de eerste zorg toedienen op de werkvloer in geval van een ongeval of gezondheidsprobleem. 3. BA4 – BA5 De werkgever moet een dossier samenstellen waarin op basis van de installaties, de activiteiten en zijn werknemers wordt bepaald of een persoon “BA4 gewaarschuwd” of “BA5 vakbekwaam” moet zijn. De werkgever bepaalt wie deze kwalificatie nodig heeft. In principe is het raadzaam om werknemers die met elektriciteit in contact komen (hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door het uitvoeren van andere taken) deze opleiding te laten volgen. Het diploma van de werknemer is voor deze opleiding van ondergeschikt belang. 4. VEILIG WERKEN OP HOOGTE Deze opleiding kadert binnen het KB voor “Werken op hoogte” (31 augustus 2005, BS 15 september 2005). De opleiding is bestemd voor personen die veilig werken op hoogte niveau 1 en/of 2 wensen te behalen.

Digital Safety: Toepassingen van nieuwe leervormen voor veiligheidsopleidingen

5. HEFTRUCKBESTUURDER Personen die werken met een heftruck (zowel regelmatig als sporadisch) hebben een veiligheidsfunctie en moeten hiervoor opgeleid zijn. Deze opleiding richt zich tot personen die het attest van heftruckbestuurder moeten behalen of vernieuwen. ANDERE THEMA’S ZIJN MOGELIJK OP AANVRAAG.

AL & AUG TU

m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge - v.u. J. De Neve

inschrijven op www.sbm.be/digitalsafety 181128-110 SBM Digital safety

TE D R EN E

M I

OLEARNI CR

G

G

SE

S GAM I

M

OU RI

ITY

RNIN G

AL

LE A

N

E-

N

ASSIKAAL KL

VIR

Contacteer nathalie.tjaeckx@sbm.be of bel 078 353 638

Bespaar op uw loonkost en verhoog het engagement bij uw werknemers!


DIGITAL SAFETY: TOEPASSINGEN VAN NIEUWE LEERVORMEN VOOR VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN

VAN WELKE LEERVORMEN KAN IK GEBRUIK MAKEN? ASSIKAAL KL

MAAK SLIM GEBRUIK VAN DIVERSE LEERVORMEN EN BESPAAR OP UW LOONKOST Werken op een veilige manier in een veilige en gezonde werkomgeving is vandaag een must geworden.Opleiden, trainen en sensibiliseren vergroten het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Steeds vaker wordt dan ook van de werkgever verwacht dat hij zijn werknemers een passende opleiding heeft laten volgen opdat ze hun werk op een “veilige” manier zouden kunnen uitvoeren. Vandaag kunnen we beroep doen op tal van nieuwe leervormen dankzij het enorme aanbod aan digitale technologie. Kiezen voor alternatieve leervormen, eventueel in combinatie met andere, zorgt voor meer betrokkenheid en een betere veiligheidsattitude van je medewerkers. Het zorgt voor een verhoogde leerwinst en maakt de plicht om zich voortdurend bij te scholen zoveel leuker. Bovendien is het ook efficiënter waardoor je ook loonkosten gaat uitsparen. Vandaag zijn er reeds heel wat opleidingen waar het digitaliseren zinvol kan ingezet worden. We denken bijvoorbeeld aan opleidingen zoals EHBO, werken op hoogte, BA4-BA5, heftruckbestuurder, eerste interventie brandbestrijding met kleine blusmiddelen, …

De lerende staat centraal met daarrond alle noodzakelijke ondersteuning: leren op je eigen tempo, herhalen zoveel u wil, extra oefeningen maken, eventueel persoonlijke begeleiding op afstand,… Voordelen zijn: geen reistijd, files, verplaatsingskosten. De werknemer heeft ook een grotere flexibiliteit naar tijdstip en plaats waar hij de kennis opdoet. We vermijden daarnaast ook tijdverlies aan onderwerpen die de werknemer reeds kent. Het is ook eenvoudig om het leren van je werknemers op te volgen en bij te sturen.

S GAM I

OLEARNI CR

G

M I

N

Elk bedrijf is uniek. We stemmen de leeroplossing af op de hoeveelheid deelnemers, de beschikbare tijd per deelnemer, de beschikbare tools die voor handen zijn, de digitale geletterdheid, ... Benieuwd naar de oplossing voor uw bedrijf? Wij geven graag tekst en uitleg bij een knapperige croissant. • Kortrijk – 31 januari 2019 van 8u00 tot 10u30 • Gent – 14 februari 2019 van 8u00 tot 10u30 • Brugge – 21 februari 2019 van 8u00 tot 10u30

OU RI

RNIN G

G

GRATIS ONTBIJTSESSIES

LE A

N

SE

E-

De meest traditionele manier om kennis, vaardigheden en competenties uit te wisselen. Hier maken we gebruik van een ervaren trainersteam die zorgvuldig wordt geselecteerd. Naast inhoudelijke kennis beschikken zij over de juiste didactiek.

Inschrijven kan via www.sbm.be/digitalsafety of contacteer nathalie.tjaeckx@sbm.be.

Optie 4

Optie 5

Klassikale opleiding

E-learning

Serious gaming

Microlearning

VR / AR

AL & AUG TU

ITY

PRAKTIJK Optie 1

Optie 2

Toepassing live

Digitale toepassing

AL

Optie 3

TE D R EN E

Optie 2

M

Optie 1

VIR

THEORIE

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Met serious gaming kan je op een korte periode heel veel mensen trainen. Het is bewezen dat via deze leervorm 30% betere kennisoverdracht is. Deze tool kan ook gebruikt worden als voortraject op een klassikale opleiding. Deze leervorm is gemaakt om kennis op een compacte manier aan te leren aan de werknemer. Met geavanceerde micro-learning technieken maken we leren aantrekkelijker. Microlearning is een doeltreffende en relatief goedkope manier voor bedrijven en organisaties om hun medewerkers en klanten bij te scholen of wegwijs te maken. Via deze leervorm verhoog je ook het engagement van de werknemer. Via gamification (werken met levels, badges, quiz, ...) verhoog je de retentie. Bij een nazorgtraject zorgt dit er ook voor dat de leercurve niet daalt. Virtual Reality en Augmented reality zijn hulpmiddelen die meer mogelijkheden bieden om je lessen te verrijken. Hierdoor kan je reële situaties simuleren die moeilijk te simuleren zijn in het echt. VR en AR slim inzetten om nieuwe vaardigheden aan te leren of te remediëren verhoogt de leeropbrengst én automatische betrokkenheid. Daarnaast kunnen we ook het materiaalgebruik verminderen.

SBM Digital safety Voorjaar 2019  
SBM Digital safety Voorjaar 2019