Grenzenloos Magazine 38 - Januari/Februari 2018

Page 28

Emigreren

Ben ik wel uit het juiste hout gesneden? A

llemaal leuk en aardig natuurlijk, die emigratieplannen, maar ben jij eigenlijk wel uit het juiste hout gesneden om dit alles aan te kunnen? Want hoe je het ook wendt of keert, een

emigratie is een avontuurlijk, risicovol, energievretende en enorm grote verandering in je leven. Jouw karakter (en dat van je eventuele partner) speelt dus een hele grote rol. 28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.