Page 1

Beskyttelse af natur og infra


GreenMax har specialiseret sig i plantebedsindretning målrettet nybeplantning og eksisterende træer, især i bymiljøet. Vi leverer produkter, der samtidig beskytter både natur, belægninger, installationer og infrastruktur. Tidligere blev produkterne under firmanavnet DeepRoot Europa udelukkende leveret af det Amerikanske selskab DeepRoot, som siden 1976 har været verdens førende inden for afskærmning af trærødder, samt konstruktion af plantebede. Vores kvalitative rodledningsprodukter er en gennemprøvet / veldokumenteret løsning til at hindre tidligere tiders beskadigelse på belægninger og underjordiske installationer. På grund af et stigende behov på markedet, for et total-layout af plantebedsindretning, samt forbedring af det eksisterende plantebedsindretning, er det de sidste par år blevet en stadig større og vigtigere aktivitet i vores virksomhed. Derfor er specialisering i rodens konduktans og modstand blevet en del af den »samlede pakke« af produkter til beplantninger og vedligeholdelse af træer i byområder. For klart at kommunikere vores samlede pakke skiftede vi i 2007 navn til GreenMax.

Besparelser i infrastruktur og natur Vores viden og unikke produkter hjælper træer til at overleve mellem beton, fortov og bygninger, som sikrer, at den underjordiske infrastruktur i det urbane landskab er beskyttet. Dette giver i sidste ende ikke bare mere tid og flere penge i budgetterne, men en bedre livskvalitet og øget rentabilitet af træer i byområder. Innovation og bæredygtighed De innovative produkter fra GreenMax er allerede i flere årtier anvendt på tilpasning af habitater og på at forbedre og beskytte infrastrukturen. GreenMax lægger stor vægt på kvaliteten og den korrekte forarbejdning af materialerne. Vores produkter er af høj kvalitet og 100 % genanvendelige materialer.

2

Cradle to Cradle/C2C GreenMax’s produkter er ofte sammensat af plast, som generelt antages at forurene vores samfund. Men dét er ikke sandt, plast er relativt nemt at producere og mange af disse plastprodukter er alle lavet af genanvendt plastaffald. For de produkter GreenMax producerer og leverer, gælder, at cirklen skal sluttes, produkterne skal være genanvendelige. De elementer, der ikke længere er nødvendige, og som skal fjernes fra jorden, for eksempel pga. en renoveringsplan, genanvendes, så de kan genbruges i eller sammen med nye produkter. GreenMax håber på denne måde at bidrage positivt til C2C processen. Hovedtanken i C2C produktionsfilosofien er ganske enkel. Alt hvad der bliver produceret skal i alle produktets livsfaser udlede og efterlade et minimum af forurening, spild og affald. Således bliver et restprodukt fra en produktion videreført til at indgå som en bestanddel af produktionsmaterialet for et nyt produkt, som så igen kan genanvendes til at skabe en række nye produkter. Rækken af “led” hvori et produkts materialer kan genanvendes forsøges maksimeret. Rådgivning Rådgivning om valg af det rigtige system er afgørende for et projekts succes, fordi hvert område har sine egne karakteristika. Vi støtter dig i at udvikle dit projekt. Varebeskrivelse Mere information om vores produkter kan findes på vores hjemmeside: www.mattle.dk eller www.greenmax.eu. Der er også eksempler på specifikationer af alle produkter. Disse specifikationer kan også fås efter anmodning via: www.mattle.dk eller på telefon: +45 20 45 60 83


Plantebedskonstruktion Silva Cell® Plantebedskonstruktion

5

Rodafskærmning Guide til valg 10 RootCommander® 12 RootBlock® 13 RootBlock® plus 14 Root Guide 15 Maskinel installation 19

Plantekummer Menu GreenMax trækummer Green2Move® Profilplantekummer

22 23 24

Træforankring Autogordel opbindingssele ArborTie® opbindingsbånd GreenMax rodforankring

27 27 28

Træstammebeskyttelse TreeProtect® 31 Arborgard® 32 BiteProtect® 33

Plantebedsoptimering Plantebedsoptimering 35 Tree Transplant® Mykorrhiza 36

Iltning & Vanding AirMax & AquaMax 38 AquaMax Vand Reservoir 40 ® NatuDrain 42

Kantafgrænsning GreenMax kantafgrænsning

44

Gade og allétræer Oversigt 46

3


Plantebedskonstruktion Anvendelse: - Med Silva Cell® skabes et stort underjordisk plantebed, så byernes træer kan vokse sig store og blive gamle træer, uden problemer. - Silva Cell® giver mulighed for ekstremsregnsløsninger med stor nedsivnings- og lagerkapacitet.

4


Silva Cell®

Underjordisk plantebedskonstruktion

Anvendelse

Stor jordvolumen og høj jordkvalitet er nøglen til god og sund trævækst. Det er derfor vigtigt, at stille optimeret sund og tæt muld til rådighed. Det store problem for bytræer er, at der altid skal tages hensyn til forsyningsselskabernes (underjordiske) installationer og belægningen. For at give træer så gunstige levebetingelser som muligt, bliver der derfor oftere og oftere udvalgt en underjordisk plantebedskonstruktion. Dette princip er allerede anvendt, med succes, og har synlige effekter på bytræernes sundhed. Et træs succes er forbundet med stedet – og vækstbetingelserne, hvor det skal vokse. En plantebedskonstruktion giver muligheden for funktionelle, værdifulde og smukt voksende træer i bymiljøer. Træer kan uforstyrret blive smukke gamle træer og er dermed et stort plus for både området og miljøet.

- - - - - - - -

Under parkeringsanlæg Åbne pladser/torve Gågader Stier Parker Erhverv og offentlige områder Taghaver Og .......

Silva Cell® er det system, der normalt anvendes. Det giver plads til træer i bymiljøer. Desuden imødekommer konstruktionen de ønskede offentlige krav - og er egnet til alle trafikerede områder.

Naturlige vækstbetingelser

Fordele for byen Træer når deres fulde potentiale - Træer giver merværdi for bymiljøet - Trærødder giver ikke længere problemer - og giver derfor ikke unødige omkostninger til reparationer og skader på installationer og belægninger - Forbedring af gadebilledet - Forbedret luftkvalitet på grund af højere luftrensningskapacitet i store byområder - Store træer giver mere skygge og fungerer som store udendørs klimaanlæg Dette muliggør et fald i temperaturen i byen - Risikoen for oversvømmelser fra voldsomme regnskyl afværges eller falder betydeligt, fordi systemet kan lagre regnvand 5


“Et træ med en stammediameter på 75 cm har en 70x højere luftrensningseffekt end et træ med en diameter på 7,5 cm“

Egenskaber - - - - - - - -

Nem og hurtig installation (sparer mandetimer) Vandlagring på + / - 22 % til 25 % Meget fleksibel at bruge, kassetterne skal ikke kobles sammen Let, hurtig, håndtering Kan placeres manuelt Meget høj kapacitet, højeste trafikale belastninger Maksimalt akseltryk, op til: 14,500 kg Lang levetid (mindst 100 år)

Størrelser - Kasette: 40 (h) x 60 (B) x 120 (L) cm - Låg: 5 (h) x 60 (B) x 120 (L) cm Levering på projektbasis. Materiale Glasfiberforstærket polypropylen (PP), 100 % genanvendeligt Projekter Har du ideer til et projekt? Vi hjælper dig gerne uforpligtigende med at udvikle dit projekt. Se eventuelt casestudier på: www.mattle.dk , www.greenmax.eu eller www.deeproot.com Specifikation Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor: www.mattle.dk eller www.greenmax.eu Mere information om Silva Cell® findes på www.mattle.dk , www.greenmax.eu og www.deeproot.com

6

James Urban: ”The success of a tree is fundamentally linked to the soil in which it grows”


Plantebedskonstruktionen giver tilstrækkelig plads til trærødder, som gør, at bytræer kan blive smukke sunde gamle træer.

Enkel installation

Opfyldning med jord

Meget høj bæreevne

Kabler, rør og installationer er ikke noget problem

7


Projekt i Amersfoort (Holland) 3 år efter installationen af Silva Cell®

Bytræer i fri natur

Bytræer plantet i belægning med Silva Cell®

8


Rodafskærmning Tilpasning til afskærmning af: - - - - - - - -

Kabler Rør Kloakering Funderinger Vejbelægning / belægninger Haver, sportsbaner, parker og legepladser Damme og bassiner Og træerne selv

9


RootBlock eller RootGuide?

Det første skridt, når der skal vælges det rigtige system til forebyggelse af skader fra trærødder i belægninger.

I vores stadig mere urbaniserede områder står ukontrolleret rodvækst årligt for betydelige skader i belægninger og underjordiske installationer. For at forhindre dette sker, benytter vi oftere og oftere rodafskærmning. Der er to typer, RootBlock og RootGuide, til rådighed for disse problemer, Men hvornår skal De bruge hvilket system? Ved første øjekast er begge løsninger meget ens, men der er bestemt en markant forskel. RootBlock af HDPE Forskellen mellem RootBlock og RootGuide En rod-profileringsvæg er glat og kan være fremstillet af forskellige materialer, såsom geotekstil eller HDPE. Træets rod støder på barrieren, og (som følge af manglen på ledning) kredser den langs den glatte væg. Hvis den isolerende væg står for tæt på træet, kan den ikke stabilisere træet (urtepotte virkning). RootGuide er unik, og der er ingen ækvivalente alternativer. Den er forsynet med 90 ° lodrette ribber. Som følge heraf vokser træroden nedad væggen. Når rødderne når undersiden af RootGuide, kan rødderne igen vokse (hvis der en god plantebedskonstruktion) vandret. Desuden er pladerne forsynet med jordankre for at forhindre panelerne i at blive skubbet opad. Derudover kan en dobbelt kant sikre mod forårets springrødder, som ellers kunne finde på at vokse op over panelerne. Panelerne samles ved hjælp af en indbygget sammenkobling. Effekt af RootBlock og RootGuide Set ovenfra

Set fra siden

Set ovenfra

DDPE RootBlock

10

Set fra siden

DeepRoot RootGuide

Hvornår vælge RootGuide? RootGuide anvendes i en afstand på mindre end 2 m af træet (rettesnor: afhængigt af diameteren af det modne træ). Det er hensigten at beskytte belægningen og at tilvejebringe den nødvendige stabilitet til træets beskyttelse. Med RootGuide kan det forhindres, at trærødderne vokser op gennem belægningen og dermed sparre dyre reparationer af belægningen. Panelerne der anvendes har typisk en højde på; 30,45 eller 60 cm. Hvis også kabler og rør har brug for beskyttelse, kan det være nødvendigt med et panel på 90 eller 120 cm. Hvornår vælge RootBlock? RootBlock bruges til at danne en rod-fri zone, for eksempel til beskyttelse af underjordiske installationer. RootBlock kan kun anvendes, hvis den kan sættes ind, hvor der er tilstrækkelig plads. Vi bruger den tommelfingerregel, at afstanden mellem RootBlock-væg og træet skal være mindst 2 m. Dette afhænger af det voksne træs diameter. Følgende beregning kan anvendes til at bestemme den korrekte afstand: minimumsafstand mellem rod og RootBlock-væg: 3 x diameteren af det voksne træs stamme Kun ved allétræer kan denne afstand være mindre, f. eks. på grund af en lavere vindbelastning.

RootGuide

”Vi har kvalitetsprodukter


-

Hvad skal man kigge efter, når et system er valgt? Valget af den rigtige højde af panelerne er betinget af: 1) dybden af det område, der skal beskyttes 2) grundvandsspejlet De fleste rødder vokser ikke i områdets volcapillaire zone eller i grundvandet. Derfor anbefaler vi at sikre, at der altid er mindst 20 cm mellem bunden af panelerne og grundvandet.

RootGuide og RootBlock over jordoverfladen De dybereliggende RootGuide og lodret installerede RootBlock paneler kan placeres 1-2 cm over jordoverfladen. Dette forhindrer rødderne i at vokse op over belægningen. Hvis dette ikke er ønskeligt eller synes æstetisk, kan man vælge periodisk vedligeholdelse af de øvre rødder, dvs. fjerne de rødder der vokser op over jordoverfladen. Komprimering af jorden bag RootGuide Jorden bag RootGuide skal være godt komprimeret. Dette vil give RootGuide stabilitet og sikre at rødderne når de når bunden af panelet ikke begynder at kravle op mod overfalden på den ydre side af panelet.

menu

RootGuide eller RootBlock

Panel op til 2 m fra træet?

Panel mere end 2 m fra træet?

RootGuide

RootBlock

(LR30, DR45, DR60, LR90, LR120)

(RootBlock®, RootBlock® Plus, RootCommander®)

Kabler eller ledninger inden for 2 meter

Renovering Type : LR30

Kabler og ledningers dybde: ja

< 2m

nej

Op til 50 cm

panelets højde: 60/75 cm

Op til 90 cm

panelets højde: 100 cm

> 90 cm

panelets højde: 100t/m 300 cm

Grundvandsstand: - 60 cm Type: DR45 - 80 cm Type: DR60

Kabler og ledningers dybde: Op til 80 cm Type: LR90 > 80 cm Type: LR120

< 2m

> 2m

< 2m

men, det er vigtigt, at vælge den optimale løsning!”

11


RootCommander®

NONWOVEN Rodvægringsdug

Egenskaber

Root Commander® er et 360 g / m² Duplex-coated nonwoven dug, som gør det til en af de stærkeste former for nonwoven vægringsdug på markedet. På området for ikke-vævede tekstiler er rod Root Commander® af højeste kvalitet og har en levetid på 30 år. Root Commander® er egnet til de fleste slags rødder - og meget fleksibel og nem at håndtere. (Nonwoven er ikke egnet til bambus, dertil bruges RootBlock® HDPE)

- - - - - -

Ren og let at installere Impermeabel for rødderne Vandtæt Fleksibel og stærk Modstandsdygtig over for kemikalier Meget nem at bruge

Materiale - Polypropylen, nonwoven, 360 g/m2, coatet på begge sider, grøn og 100 % genanvendelig Specifikation Masse pr. arealenhed (g/m2)

356,9

DIN EN ISO 9864: 2005-05

Tryk (kN) Tryk forskydning (mm)

3,61 39,7

DIN EN ISO 12236: 2006-11

Trækstyrke (kN / m), md Trækstyrke brudforlængelse (%), md

22,02 33,01

DIN EN ISO 10319: 2008-10

Trækstyrke (kN / m), cmd Trækstyrke brudforlængelse (%), cmd

21,97 33,60

Brudstyrke (N) md Brudstyrke (N) md

719,91 670,62

ASTM D 4533: 2004 (2009)

Emballage og størrelser RullerHöhe Højde

Længde

Type

50 cm

50 m

RC 500

65 cm

50 m

RC 650

75 cm

50 m

RC 750

100 cm

50 m

RC 1000

130 cm

50 m

RC 1300

150 cm

50 m

RC 1500

200 cm

50 m

RC 2000

andre størrelser på anfordring

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

12

“34 % af træerne med en diameter på 11-20 cm trænger gennem belægningen”


RootBlock®

HDPE Root Resistance Wall/ afvægringspanel

Egenskaber

RootBlock® med 1 eller 2 mm tykt HDPE panel af den tungeste type i vores katalog (andre tykkelser fås på anfordring). RootBlock® er for alle typer jord og rødder, og er igennem årene brugt i kommuner, som en integreret del i kampen mod ukontrolleret vækst af rødder. RootBlock® er billig i indkøb, særdeles holdbart og er af højeste kvalitet. HDPE er en ren, ikke-forurenende plast og indeholder ingen skadelige stoffer som f.eks. PVC. RootBlock® er 100 % genanvendeligt og derfor meget velegnet til genbrug. Panelet har en garanteret holdbarhed på 100 år. RootBlock® ruller på 25 og 50 meter i længden fås også på anfordring som RootBlock® Plus sammenkobling.

- - - - - - -

Lang levetid (min. 100 år) Let at installere UV-bestandig Fleksibel Modstandsdygtig over for kemikalier Uigennemtrængelig for træ og bambus rødder Holdbar og 100 % genanvendelig

Materiale - HDPE, sort, 100 % genanvendelig Spezifikationen 1 mm

2 mm DIN EN ISO

Masse pr. arealenhed (g/m2)

1078,19 1909,26 9864: 2005-05

Tryk (kN)

2,26

4,45

DIN EN ISO

Tryk forskydning (mm)

32,0

36,0

12236: 2006-11

Trækstyrke (kN / m), md

21,58

43,65

DIN EN ISO

Trækstyrke brudforlængelse (%), md

14,83

14,65

10319: 2008-10

Trækstyrke (kN / m), cmd

22,66

43,91

Trækstyrke brudforlængelse (%), cmd

12,57

13,96

Brudstyrke (N) md

785,57

-

Brudstyrke (N) md

159,31

ASTM D 4533: 2004 (2009)

Emballage og størrelser

1 mm

25 m.

2 mm

Rolle

50 m.

Højde

Type

Type

30 cm

x

WB/BB 30/2

50 cm

WB/BB 50/1

WB/BB 50/2

60 cm

WB/BB 60/1

WB/BB 60/2

75 cm

WB/BB 75/1

WB/BB 75/2

100 cm

WB/BB 100/1

WB/BB 100/2

150 cm

WB/BB 150/1

WB/BB 150/2

200 cm

WB/BB 200/1

WB/BB 200/2

andre størrelser på anfordring

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

“84 % af træer med en diameter på > 50 cm forårsager skader i belægningen”

13


RootBlock® Plus

HDPE Root Resistance Wall med kobling

Egenskaber

RootBlock® Plus med 2 mm tykkelse er et resistent panel af den kraftigste type i vores sortiment (andre tykkelser og længder kan fås på anfordring). Den kraftigste, men den letteste i brug en længde på 5 m; og meget stærk, med en gennemprøvet kobling (30 år). RootBlock® er egnet til alle typer rødder og jord, er meget holdbare og af højeste kvalitet. HDPE er en ren, ikke-forurenende plast, uden skadelige stoffer som f.eks. PVC. RootBlock® Plus er holdbar, 100 % genanvendelig og egnet til genbrug. RootBlock® Plus er med sin tykkelse - sammenkoblingsmulighed, let og hurtig at anvende. Panelet er fremstillet af HDPE og hver del kontrolleres, før de forlader fabrikken. RootBlock® Plus er også udstyret med etiketten GW125 til Tyskland - og vi giver 100 års garanti på væggen.

- Patenteret kobling - Tåler langvarig høj belastning - Fleksibel i brug - Lang levetid (mindst 100 år) - UV-bestandig - Resistent mod træ- og bambusrødder, snavs og mikroorganismer - Hurtig og nem at installere Materiale - Kvalitetscertificeret HDPE, sort, 100 % genanvendeligt Spezifikationen Masse pr. arealenhed (g/m2)

DIN EN ISO 1909,26 9864: 2005-05

Tryk (kN) Tryk forskydning (mm)

4,45 36,0

DIN EN ISO 12236: 2006-11

Trækstyrke (kN / m), md Trækstyrke brudforlængelse (%), md

43,65 14,65

DIN EN ISO 10319: 2008-10

43,91 Trækstyrke (kN / m), cmd Trækstyrke brudforlængelse (%), cmd 13,96

Emballage og størrelser Ruller Højde

Længde

Tykkelse

Type

50 cm

5m

2 mm

RB 50

60 cm

5m

2 mm

RB 60

75 cm

5m

2 mm

RB 75

100 cm

5m

2 mm

RB 100

150 cm

5m

2 mm

RB 150

200 cm

5m

2 mm

RB 200

250 cm

5m

2 mm

RB 250

300 cm

5m

2 mm

RB 300

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

14

afskårne rødder forgrener sig, hvilket giver øget rodklumpsdannelse


RootGuide

Egenskaber

RootGuide er udformet så tidligt som 1976 til at forhindre skader på belægninger. De særlige paneler med styreribber leder trærødderne dybere ned i jorden. RootGuide anvendes til nyplantninger og efter rodbeskæring i forbindelse med renoveringsarbejder og nyetablering. Det forebygger reparationsomkostninger ved beskadigede fortove, belægninger og skader på underjordisk infrastruktur - og forebygger risikoen for faldulykker. DeepRoot® kan anvendes inden for en afstand af 2 m fra træet. Med et traditionelt system får træet ikke tilstrækkelig stabilitet og ikke nok m3 vækstplads. RootGuide kan derfor kun bruges i en afstand op til 2 m fra træet. Panelerne kan i de fleste tilfælde kun anvendes lineært og ikke omkring et træ, men hvis den bruges cirkulært skal afstanden til træet være så stor, at stabiliteten sikres.

- Let koblingssystem - De 90° ribber leder rødderne nedad - Patenterede ankre forhindrer trærødder i at skubbe panelerne op - Den patenterede dobbelte kant forhindrer trærødder i at vokse over kanten, kan modstå længere tids belastning og giver en glat og ren kant - De afrundede kanter giver problemløs anvendelse - Til brug med kort afstand til træet Materiale - - - - - - -

Copolymer Polypropylen (CPP) 50 % genbrugsplast, 100 % genanvendelig Formsprøjtet UV-bestandig Fleksibel Modstandsdygtig overfor kemiske elementer Resistent overfor rødder, snavs og mikroorganismer

Specification ASTMVærdi Testmetode copolymer

Test

Cirkulær anvendelse

polypropylen Trækspænding @ udbytte

D638

3800 PS

Forlængelse @ udbytte

D638

6.3%

Flexural Modulus

D790B

155,000 PSI

Izod Impac

D256A

7.1

Rockwell hårdhed r. skala

D785A

68

Emballage og størrelser

lineær anvendelse

Paneler Højde

Pr. kasse

Pr. kasse

Type

Vægt pr. kasse

30 cm

40 stk

24 m

LR 30

19,8 kg

45 cm

26 stk

15,6 m

DR 45

19,8 kg

60 cm

20 stk

12 m

DR 60

19,8 kg

90 cm

14 stk

8,4 m

LR 90

19,35 kg

120 cm

10 stk

6m

LR 120

19,35 kg

Alle paneler er 60 cm brede og 2,16 mm tykke.

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

Skadede rødder vil blive ekstra tykke og forårsage flere belægningsskader

15


Virkningen Trærødder vokser vandret og støder så på de specielt profilerede paneler. Styreribberne leder rødderne direkte nedad (uden disse ribber, ville rødderne vokse i ring langs panelet, så træet ville blive kvalt og ikke ville udvikle den nødvendige stabilitet). Når rødderne når bunden af panelet, kan de igen vokse vandret, så træet bliver godt forankret i jorden og dermed undgår man beskadigelse af den øverste belægning. Det er vigtigt at følge installationsvejledningerne i anvendelsen af LR30, DR45 og DR60.

x

x

beskyttelse kabler / rør / kloak

beskyttelse fortov

Type

x

Ø 5 paneler Ø 6 paneler Ø 8 paneler

96 cm 115 cm 153 cm

Træ

Tværsnit beregning: Samlet længde paneler divideret med 3,14 = .... cm

45 cm

60 cm

DR 45

x

x

x

60 cm

60 cm

DR 60

x

x

x

90 cm

60 cm

LR 90

x

x

x

LR 120

x

x

x

120 cm 60 cm

16

LR 30

cirkulær anvendelse

60 cm

Uden DeepRoot®

DeepRoot® tilpasning cirkelformet

lineær anvendelse

30 cm

bredde

Højde / dybde

Installationsvejledning

Med DeepRoot®

Rødder er opportunistiske og griber enhver chance for at vokse vildt


En typisk cirkulær placering omkring

En typisk lineær placering ved fortov

variabel diameter

fortov

stopkant

Deep Root guide panelerne bremser

Eksempel: plantehulsindretning med Deeproot®

Jordoverflade DeepRoot Belægning Belægning

Bundopbygning: 3 MPa komprimeret Muld/råjord: <2 komprimeret MPa eller er behandlet med injektion råjord

17


18


Maskinel installation

RootBlock

I samarbejde med det tyske firma Profi Wurzelschutz har GreenMax udviklet en revolutionerende ny kædegraver, som gør det muligt hurtigt og nemt at benytte RootBlock på beskyttede steder. Kædegraveren har en simpel teknologi, som er nem at bruge: - Fræse - RootBlock placeres - Fylde jord på - Komprimerer - Fejer Disse trin er alle samlet i én enhed! Princippet: Med en kædegraver fremstilles en spalte + / - 10 cm. Eksisterende rødder i denne region skæres igennem. Her placeres RootBlock-modulet direkte i den smalle spalte. Kædegraveren gør, at modulet placeres i den rette dybde. Derefter påfyldes jorden, så RootBlock-modulet ikke kan forskubbes. Sidst komprimeres jorden ved hjælp af en pladevibrator. Manøvredygtighed: Kædegraveren kan også anvendes langs meget små veje og i kurver. Vægten af kædegraveren er under 4 ton, således at det er muligt at benytte den på og ved stier.

Rodvægring Med kædegraveren kan der indbygges 2 forskellige rodvægringstyper. - RootCommander nonwoven rodvægringsdug: en af de kraftigste nonwoven duge på markedet. - RootBlock 1mm flex: specielt udviklet til GreenMax maskinel installation. RootBlock-panelet giver den bedste beskyttelse mod problemer med rødder. Fordele - - - - -

Beskyttelse af kabler, rør, funderinger og kloakker Forebyggelse af skader forårsaget af rødder Hurtig og præcis installation af rodvægring Ideel til lange afstande Ikke nødvendigt med vejspærringer

Material - -

RootCommander rodvægringsdug (RC 360) Polypropylen, nonwoven, 360 g/m², coatet på begge sider, grøn, 100% genanvendeligt RootBlock 1mm flex (RB 1 mm flex) HDPE, 1mm, sort, 100 % genanvendeligt

Specifikation RB 1mm Flex

RC 360

Masse pr. arealenhed (g/m2)

1179,27

356,9

9864: 2005-05

Tryk (kN)

3,17

3,61

DIN EN ISO

Tryk forskydning (mm)

99,1

39,7

12236: 2006-11

Trækstyrke (kN / m), md

20,25

22,02

DIN EN ISO

Trækstyrke brudforlængelse (%), md

18,21

33,01

10319: 2008-10

Trækstyrke (kN / m), cmd

20,74

21,97

Trækstyrke brudforlængelse (%), cmd

14,81

33,60

Brudstyrke (N) md

764,25

719,91

ASTM D 4533:

Brudstyrke (N) md

618,53

670,62

2004 (2009)

DIN EN ISO

19


GreenMax maskinel indsætning af rodvægring: Fræsning, placering af rodvægring, opfyldning med jord, komprimering

20


Plantekummer Anvendelse: - - - -

Flytbare beplantninger Grønne events Vejchikaner Virksomheds profilering

21


Menu

Plantekummer

Green2Move

Træ

Typer:

Firkantet

Rund

Speciallavet

Firkantet*

Rund

Vælg farve:

Ekstra:

LED-belysning

Tekst/ Inskribtion

Logo

til pallegafler

LED-belysning

LED-Belysning**

* Firkantet - fås også i Corten stål ** Ændring af farve (Hvid / Cyan / RGB)

22


GreenMax

Plantekummer af træ

LED-belysning

Det er vigtigt, at planten eller træet placeres i en god potte eller beholder. Derfor har GreenMax flere plantekummer og -potter, som du kan gøre så eksklusiv og unik som muligt. Vi arbejder med forskellige størrelser og former, Vi bruger en række forskellige formater, og vi har også plantekummer med LED-belysning. Alle kan fuldstændigt tilpasses og skræddersyes til individuelle behov.

GreenMax sikrer, at din plantekumme eller potte bliver en smuk tilføjelse til dit interiør eller eksteriør. Om aftenen kan dine planter / træer skabe en naturlig belysning og en afslappet atmosfære. Belysningen kan ”låses” til én farve eller kreeres med skiftende farver (hvid, cyan, RGB). Derudover sikrer vores LED-belysning lang levetid, lavt strømforbrug og højt lysudbytte.

Materialesorter Vi arbejder med forskellige træsorter som udføres i forskellige farver. Mål Firkantet: - 60 x 60 x 60 cm - 80 x 80 x 80 cm - 100 x 40 x 40 cm - 100 x 100 x 100 cm - 120 x 120 x 120 cm Rund: - Vinfad/tønde 200 liter GreenMax går ind for eksklusivitet. Det er derfor muligt at bevæge sig væk fra de faste dimensioner af træ-plantekummer eller krukker og vælge en eksklusiv størrelse og form. Er du blevet interesseret? Så kontakt os!

23


Plantekummer

Den bæredygtige plantekumme designet af specialister til professionelle. Hvis flerårige planter ikke er en mulighed, så giver plantekummer et flot resultat. En tung betonbeholder gør det vanskeligt at flytte træet. En støbejerns eller plantekumme af træ er relativt modtagelig for vandalisme. Og hvad design og tilpasning angår, af hensyn til begge materialer, er mulighederne begrænsede. Green2Move plantekummer kan løse problemet. Disse plantekummer består af polystyren (Styrofoam). De er lige så stabile og sikre som en beton-beholder. Men meget lettere og derfor meget mere fleksible i brug. Green2Move kummerne kan flyttes med gaffeltruck, teleskoplæssere eller kran. De har samme karakter som en støbejerns- eller trækumme, men er mere holdbare og giver flere muligheder for tilpasning.

Egenskaber - - - - - - - - - -

Form og farve efter ønske Miljømæssigt forsvarlige råvarer Bæredygtige materialer Sikker håndtering og anvendelse Særdeles form-, slag- og stødfast Afløbssystem og iltning Letvægts, ideel til tag og facade beplantning Høj isolering Brandhæmmende modificeret Let at flytte

Materiale - -

Basismateriale: Polystyren (EPS / Styrofoam) Green2Move produkter er fremstillet af ekspanderet polystyren. EPS er 98 % af luft. Det forklarer den lave vægt og den kendsgerning, at fugt ikke har nogen indflydelse på materialet. EPS har også en unik cellestruktur, hvilket gør at materialet er meget stabilt og stærkt. Coating: Polyurea Produkterne produceres med en færdig plastbelægning, kaldet polyurinstof, denne belægning giver langsigtet beskyttelse mod forskellig forvitring og miljømæssige faktorer.

Mål Green2Move-kummerne laves i enhver ønsket form og størrelse. F.eks. i form af en golfbold eller en urtepotte. Det er også muligt at designe kummerne med logo eller indskrift f.eks. til en kommune.

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

24


25


TrĂŚforankring Anvendelse: - Forankring af trĂŚer over og under jorden

26


AutoGordel Træforankring

Egenskaber

Autogordel, sikkerhedsselen til træer anvendes til nemt at binde og forankre træer. Ved brug af de brede bånd bliver træer holdt i den korrekte position.

- Farve: koksgrå / sort Materiale - Nylon Emballage og størrelser Længde

Bredde

100 m¹

4,5 cm

ArborTie®

Træforankring Egenskaber

ArborTie træforankring har unikke funktioner såsom afrundede kanter, så den ikke skærer ind i barken og har en trækstyrke på 400 kg. Hvis man har glemt at fjerne den fra træet opløses ArborTie® efter 3 til 4 år af sig selv ved hjælp af UV-strålingen. ®

- 100 % genanvendeligt - Farve: olivengrøn - Nedbrydes automatisk efter 3-4 år ved UV-stråling materiale - Fladt vævet polypropylen (PP) Emballage og størrelser ArborTie® Rulle Længde 76 m

Bredde

Tykkelse

2 cm

2mm

ArborTie System-pakningen indeholder: - 3 sorte ankre (Længde: 37 cm øje diameter: 2,5 cm) - 3 ruller ArborTie® (Længde: 3 m bredde: 2 cm) ®

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

27


GreenMax

Rodforankring

Anvendelse

Behovet for at forankre træer er stadigt stigende. GreenMax rodforankring er en effektiv og pålidelig metode til at forankre træer med underjordiske ankre med et absolut positivt og visuelt resultat. Grimme pæle og gjordbånd kan undgås. Båndene med jordankre fæstes underjorden. Det giver en meget stærk underjordisk forankring af roden. Træet bevarer sin naturlige bevægelse og overjordiske pæle er ikke længere nødvendige. Fordele: - Hurtig og nem installation (+ / -15 Minutter pr. træ) - Ingen grimme ankre eller pæle over jorden (flot visuelt bybillede) - Forankringen sikrer god naturlig vækst - Passer til de fleste træer - Der spares arbejdstid

Stammens omkreds:

Jordanker sæt består af:

< 20 cm < 25 cm < 50 cm < 90 cm

- 3 Bælter med anker - Beskyttelsesmåtte - Spændehåndtag

> 90 cm Installationsværktøj Afhængig af det valgte rodforankringssæt er særligt montageværktøj nødvendigt. Det vigtigste redskab er plejlestangen. Den fås til manuel eller maskinel brug. Vi informer gerne om de nødvendige materialer til hurtig og nem installation.

Forankringssystemer med rionet Med forankring i rionet, tilbyder vi en effektiv løsning for træer på taghaver. Denne forankring sker uden jordankre og monteres i stedet med surringsøjer. Anvendelse Med anker

Stammens omkreds:

< 50 cm < 90 cm > 90 cm

Fastgørelse uden anker til f.eks. taghaver: - 3 bælter uden ankre - 1 afskærmningsmåtte - 1 Spændehåndtag

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor. Uden anker 28


Montering af rodklump med rodankre

1

2

3

4

3

4

Montering af rodklump p책 rionet

1

2

29


TrĂŚstammebeskyttelse Anvendelse: - Beskyttelse af stammen mod barkskader og skader fra dyr

30


TreeProtect®

Træstammebeskytter

TreeProtect® er en billig, effektiv og pålidelig fremgangsmåde til at beskytte træerne mod skæreskader og gnavere. TreeProtect fås i farverne brun og grøn. TreeProtect® har optimale udluftningshuller, så stammen får nok luft og lys. Udluftningshullerne sikrer mod insekter og at barken går i forrådnelse. TreeProtect® er let at installere, er 21 cm høj og beskytter stammer op til en diameter på 11 cm. For større træer, kan to eller flere TreeProtect® elementer let kobles sammen.

uden TreeProtect®

med TreeProtect®

Egenskaber - - - - -

Let at installere Forhindrer ikke træet i sin vækst Modstandsdygtig over for UV-stråling Høj kvalitet FDA certificeret plastik Optimale udluftningshuller

Materiale - Polyethylen (PE), 100% genanvendelig Emballage og størrelser Højde

Bredde

Tykkelse

Pr. kasse

21 cm

36 cm

2 mm

100 stk.

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

31


ArborGard®

Træstammebskytter

ArborGard® træstammebeskytter er en effektiv og korrekt fremgangsmåde til at beskytte træer mod skæreskader og gnavere. ArborGard® tilpasser sig den voksende træstamme. ArborGard er tilgængelig i farven grå. ArborGard® har optimale ventilationshuller til forebyggelse af angreb af insekter og undgå forrådnelse af barken. ArborGard® er let at installere, er 22,5 cm høj og beskytter træer med en diameter på 9 cm. For større træer, kan to eller flere ArborGard® elementer let kobles sammen.

Uden ArborGard®

Med ArborGard®

Egenskaber - - - - -

Let at installere Forhindrer ikke træet i sin oprindelige vækst Modstandsdygtig over for UV-stråling Optimale udluftningshuller Giver den oprindelige runde form tilbage

Materiale - Polyethylen (PE), 100 % genanvendelig Emballage og størrelser Højde

Bredde

Tykkelse

Pr. kasse

22,5 cm

29,5 cm

1,52 mm

100 stk.

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

32


BiteProtect®

Træstammebeskytter

Vildt giver mange skade på unge træer. I de første år er træerne stadig meget skrøbelige og har brug for ekstra beskyttelse. BiteProtect er en effektiv beskyttelse mod den slags skader. BiteProtect giver træerne en ekstra coating og beskytter træerne yderligere. Dette gør det umuligt for vildt at skrælle eller feje barken. BiteProtect findes i forskellige højder og to tykkelser. BiteProtect kommer i ruller, så man selv kan bestemme bredden. BiteProtect er nem at montere med kabelstrips. Fordi stammen ikke er lukket inde, er der altid nok luft og lys. Derved undgår man råd i barken. BiteProtect kan også anvendes omkring golfbaner, her anbefales det at anvende den meget stærkere BiteProtect Plus.

Egenskaber - Let at installere - Fleksibel - Let at tilpasse - Kan også bruges mod skader påført af golfbolde (BiteProtect Plus) - Modstandsdygtig over for UV-stråling - Optimal udluftningshuller Materiale - Polypropylen (PP), 100% genanvendelig, sort Enkel tilslutning med strips

Emballage og størrelser Højde

Bredde

Type

100 cm

50 m

BP 100

100 cm

50 m

BP 100 PLUS

Andre højder på forespørgsel

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

Anti-bidskader

33


Plantebedsoptimering Anvendelse: - Levestedsforbedring og planteforberedelse

34


GreenMax

Plantebedsoptimering

Injektion af komprimeret luft i kombination med DeepRoot® paneler (LR30, DR45, DR60) er en ideel løsning til hurtigt og kvalitativt at indrette plantekummer og bede. Ved renoveringen er en kombination af DeepRoot® LR30 og injektion, en effektiv metode til at føre trærødder dybere ned i jorden og til at holde dem tilpas dybt under fortove og belægninger, og samtidig give rødderne mulighed for at fortsætte deres vandrette vækst, under panelerne. Ved brug af LR30, anbringes panelet på en dybde cm -35 og -50 cm. For nyplantning anbefales en kombinationen med Deep Root DR45/ DR60 og injektion. Denne plantebedsoptimering sker på lidt større dybde. Ved brug DR45 og DR60: -50 Cm og -70 cm: -65 cm og -85 cm. Injektionssystemet er mere effektivt og mere sikkert end de traditionelle metoder med f.eks. jord udskiftning. Med bløde pulserende tryk, ved hjælp af trykluft udstyr, oprettes der i form af revner i jordprofilen, rodkanaler i jorden. Disse mellemrum fyldes derefter med substrat. Således opstår der, under træet, et fornyet bæredygtigt vækstmedium. Altså opnås der en jordforbedring uden storstilet udskiftning af jord. Ved at anvende en computerstyret mobil injektionslanse anbringes en nøjagtig mængde af substrat med den pulserende luftstrøm. Dette vil forebygge skader på rødder og forsyningsledninger. Pr. arbejdsgang bliver der minimum beriget en kubikmeter jord, idet den løsner jorden og kan gennembryde op til 2,5 meter under jorden.

Gouda (Holland) August 2000

Gouda (Holland) September 2001

Virkningen

1

En injektionslanse bliver ført ca. 80 cm ned i jorden

2

Ved konstant lavt tryk laves der revner i jorden og der tilføres en stor mængde luft

3

Hvorefter revnerne fyldes med substrat

4

Når revnerne/luftkamrene er blevet fyldt op føres lansen ind højere oppe hvorefter der igen laves revner/kamre som også fyldes op med substrat.

5

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

35


Tree Transplant®

Myccorhizae

Myccorhizae: Tree Transplant® anvendes til træer og buske i beplantninger med nyttige mycorrhiza svampe. Produktet indeholder stærke stammer af endo-og ectomycorrhizal svampe, som vokser i rødderne af transplanterede træer og buske, under forskellige koloniseringer som styrker vækstbetingelserne. De levende sporer blandes med vandabsorberende gel for at forhindre tørkestress. Desuden indeholder Tree Transplant® humussyrer, yucca og algeekstrakter, for at fremme en hurtig vækst af nye rødder. Brugen: Mykorrhizasvampe spiller en væsentlig rolle i alle plantevækster under naturlige forhold, hvor de skaber den aktive forbindelse mellem optagelsen i rodsystemet og jordens økologi. Omfattende feltarbejde – udført bl.a. af University of Michigan, Bartlett Tree Research Laboratorier - har vist, at tilstedeværelsen af mycorrhiza-svampe er gavnligt og øger overlevelse, vækst og sygdomsresistens i træer og buske, sammenlignet med prøver med et lille eller ingen indhold af mykorrhiza. Det gælder i især for træer og buske, der vokser i stressende miljøer, som f.eks. i byerne, på dårlige jorder, som giver dårlige vækstvilkår.

Egenskaber - Træer og buske slår bedre an ved plantning og genplantning - Træer og buske er mindre ramt af tørke - Resistensen forbedres ved at styrke træer og buskes levedygtighed Materiale Mindst 1.000 sporer af vesikuløse Arbusculare (VA) svampe per pakke med 85 gram. Denne blanding består af: - Entrephospora Columbiana, Glomus etunicatum, Glomus Clarum og Glomus sp. - Mindst 60 millioner sporer af Pisolithus tichtorius (verstuifzwam) pr. pakke/85 g. - Acrylamidcopolymer gel, virkningsvarighed; 7 år (underjordisk) - Yucca schidigera - Ascophylum nodosum - Naturlige humussyrer (Leonardite) Emballage og størrelser Vægt

pr kasse

100 poser

á 8,5 kg

Brugsanvisning Stammeomkreds

12 - 14 cm

16 - 20 cm

Mængde

1 pose

2 poser

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

36


AirMax & AquaMax Iltning Vanding Anvendelse: - Effektiv til vanding af trÌer i bymiljøet - Sikrer ekstra ilt i plantekummer

37


AirMax & AquaMax Iltning

Vanding

Egenskaber:

Mange (unge) træer, buske og hække i bymiljøer lider af tørke eller for lidt ilt. AirMax iltningssystem og AquaMax vandingsanlæg er yderst effektive, lette at samle og hjælper træer, buske og hække i bymiljøer. Alle AirMax- og AquaMax-slangerne er som standard ekstra perforeret, hvilket tillader en bedre vandpassage (ved anvendelse som kunstvanding) og mindst 45 % diffusion forekommer (når de anvendes som iltning). På grund af perforeringen kan der anvendes en polyester filtstrømpe, som har en meget lang levetid. En af de store fordele ved vores rør, T-stykker og endedæksler er, at de er fremstillet af genanvendte produkter og er 100 % genanvendelige. Produktet er fremstillet af polyethylen (PE) og polypropylen (PP) og ikke af skadelig PVC.

- - - -

Nem installation UV-bestandig Polyethylen rør, med polyester filtstrømpe Yderligere perforeret for bedre udluftning (AirMax) og en bedre fordeling af vand (AquaMax)

Materiale - Yderligere perforeret polyethylen (PE), 100 % genanvendeligt - Polypropylen (PP) klik-lukning og endedæksel, 100 % genanvendeligt - Polyester filtstrømpe (vævet), 100 % genanvendeligt Bestillingsmuligheder Type

Enhed

PE Dræn / Iltningsrør Ø80

Rulle

PE Drænrør Ø160

Rulle

PP T-stykke

St.

PP endestykke

St.

PP endestykke aftagelig

St.

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor. Brugsvejledning: AirMax iltningssystemerne anvendes i plantebede for at forsyne rødderne med yderligere luft. Den lodrette udluftningsslange er + / - 50 cm og op til max 1 m høj. AquaMax vandingsanlæg anvendes således, at overfladevand omkring stammen synker ned i jorden. den lodrette vandingsslange er + / - 30 cm og op til 50 cm høj. Eksempel Installation

AirMax Iltning AquaMax Vanding

38

Stammeomkreds

Træ højde

Rådgivning*:

8 - 16 cm

<3m

2,5 m**

16 - 25 cm

3-5m

3 m**

25 - 45 cm

5-7m

5 m**

> 45 cm

>7m

8 m**

* I disse eksempler regnes der med et vertikal vanding / iltnings-længde på 50 cm. O ** herunder 80 PE fleksibelt rør (ekstra perforeret med polyester filtstrømpe), PP T-stykke, PP endedæksel 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 11

1. Iltningsrør 80 mm 2. Iltningsrør 80 mm - ekstra slidsede 3. Iltningsrør 80 mm - med dug 4. Iltningsrør 80 mm - med kokos 5. Vandingsrør - 160 mm 6. Endedæksel - 80 mm - skrue 7. Endedæksel - 80 mm – Klik endedæksel 8. Endedæksel - 160 mm - Flytbar 9. T stykke - 80 x 80 x 80 10. T stykke - 80 x 80 x 160 11. Endedæksel - 100 x 100 - Stål 12. Endedæksel - 170 x 170 - Stål

39


AquaMax Vandreservoir

Tør jord i bymiljøerne giver trivselsproblemer for unge træer og planter, ikke mindst nyplantninger. Et vandreservoir er en særdeles effektiv løsning til at forbygge tab af nyplantninger. Vandreservoiret er desuden en god beskyttelse mod barkskader og skader forårsaget af saltning af belægninger om vinteren. Vandreservoiret kan fyldes med kokos eller træflis som beskyttelse mod ukrudt. En yderligere fordel er, at vandreservoiret let kan fyldes med vand og også har en stor vandlagringskapacitet (se skema). Vandreservoirerne graves ned i jorden (op til 10 cm). Det gør, at reservoiret er stabilt og at vandet bliver omkring Rodnettet af træet. Vandreservoiret kan lukkes med dobbeltklæbende tape eller, hvis det ønskes, med faste fittings. Egenskaber - - - - -

Farve: grøn og sort Fleksibel ren plast Genanvendelig Stærk (kan anvendes mere end 1 gang) 100 % genanvendelig

Anvendelse Nedgraves ca. 10cm under jordoverfladen, 20cm skal være synlig over jorden. Ved 2,5 m Ø 80 cm Vand kapacitet: 100 liter Ved 3 m Ø 95 cm Vandlagringskapacitet: 140 liter Ved 3,5 m Ø 1,11 m Vandlagringskapacitet: 195 liter

Specifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Download eller kontakt vores kontor.

40


Dimensioner og materialer Type

Materiale

Længde

Højde

Tykkelse

Overflade Farve

Aquamax Vandreservoir * højde 25 meter 30 cm (AMGR 325G) genbrugt LDPE

3 mm

kornet

mørkegrøn mindst 5 år

Aquamax Vandreservoir * højde 25 meter 30 cm (AMGR 225Z) genbrugt LDPE

2 mm

kornet

sort

mindst 5 år

Budget Vandreservoir * (AMGR 320)

Billig kvalitet 20 meter 30 cm genbrugt LDPE

3 mm

glat

grøn **

ca 3 år

Bio Vandreservoir (AMGR BIO)

biologisk polymerer

1 mm

glat

grøn

ca 3 år

25 meter 30 cm

Levetid

* UV stabil (inkl. UV stabilisator) ** Ved atypisk produktion Aquamax reservoir pakken: GreenMax Vandreservoir pakken er løsningen med koplingsprofiler, der er lette at samle og som effektivt modvirker ukrudt ved hjælp af de tilhørende kokosmåtter. Sættet består af 1 rulle vandreservoir, koplingsprofiler, kokosmåtter og kokosmåtteforankring. Yderligere information: www.greenmax.eu Type

Diameter rodklump Reservoir

koplingsprofiler forankringprofiler

kokosmåtter

Små = 14 træer

Ø 57 cm

1 rulle vandreservoir = 25 m Pr. træ = 1,78 m

14

14

Medium = 11 træer

Ø 73 cm

1 rulle vandreservoir = 25 m Pr. træ = 2,27 m

11

11

Stor = 8 træer

Ø 100 cm

1 rulle vandreservoir = 25 m Pr. træ = 3,12 m

8

8

Ekstra Stor = 6 træer

Ø 133 cm

1 rulle vandreservoir = 25 m Pr. træ = 4,16 m

6

6

41


NatuDrain®

Iltning & Vanding

NatuDrain® er et biologisk træiltningssystem / drænrør fremstillet af majsstivelse og bio plastgranulat Cradonyl®

Anvendelse - Ekstra ilt til beplantninger og direkte kunstvanding af rodsystemet NatuDrain-systemet består af: - Drænings/Iltningsslange - T-stykke - Endedæksel Fordele - - - -

42

NATURLIGVIS! NATURLIGVIS! Reduktion af CO2-emissioner i produktionen på 40 % Bæredygtig og økologisk Under de rette betingelser, med de rette betingelser, komposterer systemet fuldt ud sig selv


Kanterafskærmning Anvendelse: - - - - - -

Begrænsning af vegetation Kantafskærmning af fortove Kantafskærmning af belægninger Kantafskærmning ved grus-belægninger omkring bygninger Kantafskærmning af vand Kantafskærmning af grøn tagdækning

43


GreenMax

Kantafskærmning

Kantafskærmning i og ved vejbyggeri er i historisk sammenhæng fundet tilbage til romernes tid. Den første dokumentation om udviklingen af design af veje, i haven og landskabet har fundet sted siden det 18. århundrede. Indtil det 19.-århundrede blev det foretrukket at have usynlige linjer. Det ændres dog efter og i takt med industrialiseringen. Med fremkomsten af jernprofiler blev der skabt muligheder for have - og landskabsarkitekter, for at foretage afskærmning af græsplæner, blomsterbede og belægninger. Helt op til i dag kan disse kantafskærmninger findes i historiske haver. GreenMax kantafskærmnings-systemet viderefører kantafskærmningen ved at anvende moderne materialer med holdbar korrosionsbeskyttelse. Vi lægger vægt på materialer, der er lette at forarbejde, samt produkter til en god pris og af høj kvalitet. Fortove og belægninger har brug for kantafskærmning for at undgå og forebygge skader. Kanter og bede med forskellig vegetation (f.eks. græsplæner og bedkanter) kan let opretholdes og vedligeholdes med GreenMax kantafskærmning som også kan understrege de skarpe grænser og linjerne i designet.

Dekorative fordele Højere æstetisk værdi gennem klare, skarpe linjer og adskillelse af de forskellige overflader i en have eller et landskab - Kan anvendes både synligt og usynligt - Stærk afskærmning af fortove uden upraktisk og u-estetisk blanding af materialer - Teknisk perfekt pasform og finish med afskærmning til vandpartier, fortove, belægninger, ramper og vegetation - Anvendes til afgrænsning af vandpartier og kanter på pladser eller på taget Økonomiske fordele - Værdistigning i fast ejendom - Mindre vedligeholdelse på grund af god afskærmning af de forskellige elementer i haven eller landskabet - Barriere mod overfladen for rødder eller vegetativ formerede planter som f.eks. kvikgræs - Ingen kantskærring langs plæner, ved kanter til fortove eller belægninger - Hurtig installation og lav vægt minimerer byggeomkostningerne - Direkte installation uden ventetid som f.eks. ved brug af beton (direkte sammenpresning og udjævning af lag) - Materialer af høj kvalitet garanterer en lang levetid Tilgængelig kantafskærmning Ved anlæggelse af haver, parker og grønne tage bliver der ofte anvendt meget forskellige materialer. En oversigt kan ses på www.mattle.dk www.greenmax.eu

44


45


Gade og allétræer Køn/sort

Kaldenavn

Skade på vejdækket

Rodsystem

Bemærkninger

Acer platanoides

Ahorn/Spidsløn

ofte

temmelig flad

Acer saccharinum

Sølvløn

ofte

temmelig flad

Aesculus x carnea

Rød Hestekastanie

ofte

temmelig flad

tæt forgrenet - rodsystem

Aesculus hippocastanum

Hestekastanie

ofte

temmelig flad - dyb

dyb pælerod

Ailanthus altissima

Skyrækker

ofte

flad

kødfulde rødder; dyb pælerod

Betula papyrifera

Papir-Birk

regelmæssigt

flad

Betula pendula

Vortebirk

regelmæssigt

temmelig flad

Betula utilis

Hymalaya Birk

ofte

flad

Crataegus laevigata

Almindelig Hvidtjørn

regelmæssigt

(halv)dyb

Cercidiphyllum japonicum

Almindelig Hjertetræ

regelmæssigt

temmelig flad

Fraxinus excelsior

Almindelig Ask

regelmæssigt

flad - dyb

meget stort rodsystem

Gleditsia triacanthos

Almindelig Tretorn

regelmæssigt

flad - dyb

kødfulde rødder

Pinus sylvestris

Skovfyr

ofte

dyb

lange pælerødder

Platanus Acerifolia

Almindelig Platan

meget ofte

flad

Populus alba

Sølvpoppel

meget ofte

-

Populus canadensis (x)

Canadisk Poppel

meget ofte

flad - dyb

Populus canascens (x)

Gråpoppel

meget ofte

flad

Populus nigra

Sortpoppel

meget ofte

flad

Populus simonii (x)

Kinesisk Balsampoppel

meget ofte

flad

Populus tremula

Bævreasp

meget ofte

flad - halvdyb

Prunus avium

Fuglekirsebær

regelmæssigt

temmelig flad

Prunus serrulata

Japansk Kirsebær

regelmæssigt

temmelig flad

Petrocarya fraxinifolia

Kaukasisk Vingevalnød

ofte

flad - dyb

Pyrus calleryana

Kina-Pære

soms

dyb

Quercus cerris

Frynseeg

regelmæssigt

dyb

Quercus palustris

Sump Eg

ofte

flad - dyb

mange tynde dybe rødder

Quercus petraea

Vintereg

regelmæssigt

flad - dyb

mange tynde dybe rødder

Quercus robur

Almindelig Eg/Stilk-Eg

regelmæssigt

flad - dyb

mange tynde dybe rødder

Quercus rubra

Amerikansk Rødeg

meget ofte -

flad - halvdyb

mange tynde dybe rødder

Robinia pseudoacacia

Almindelig Robinie/

meget ofte -

flad

bredt lod-rodsystem ekstremt forgrenet rodsystem

dyb pælerod

meget bredt rodsystem

dyb pælerod

bredt rodsystem

Uægte Akasie

46

Salix alba

Hvid-Pil

ofte

flad - dyb

Salix sepulcralis ‘Trisis’

(Tristans) Grædepil

ofte

flad

Sophora japonica

Pagodetræ

regelmæssigt

flad - dyb

Sorbus aucuparia

Almindelig Røn

regelmæssigt

temmelig flad - dyb

Tilia cordata

Småbladet Lind

ofte

flad- dyb

meget tykt rodsystem

Tilia europaea (x)

Park Lind

ofte

flad - dyb

dybt tykt rodsystem

Tilia tomentosa

Sølv-Lind

ofte

flad - dyb

dybt

Ulmus carpinifolia

Småbladet Elm

ofte

flad

Ulmus glabra

Skov-Elm

regelmæssigt

flad - dyb

Ulmus hollandica (x)

Hollandsk Elm

ofte

flad

dybt bredt rodsystem

dybt


Egne notater

Spørgsmål? www.mattle.dk Kontakt os venligst. Vores personale vil med glæde hjælpe med eventuelle spørgsmål. Tlf. 20 45 6083 - cma@mattle.dk

47


GREENMAX Postbus 43 5473 ZG Heeswijk - Dinther Holland Tel.: 0031 413 29 44 47 Fax: 0031 413 29 42 86 E-mail: info@greenmax.eu Internet: www.greenmax.eu

GreenMax salgskontorer Holland | Tyskland | Frankrig | Belgien | Østrig | Schweiz | Italien Grækenland | Luxemborg | Norge | Spanien | Portugal | Polen | Danmark | USA | Canada

Mattle Natur & Anlæg ApS Egevænget 63 6600 Vejen Tlf.: +45 20 45 60 83 E-Mail: cma@mattle.dk www.mattle.dk

GR

Cradle to Cradle

Dette katalog er trykt på FSC certificeret papir

EENMAX

K VA L I T E T

GreenMax Catalogue DK  

GreenMax har specialiseret sig i plantebedsindretning målrettet nybeplantning og eksisterende træer, især i bymiljøet. Vi leverer produkter,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you