Page 1

Statsindkøb Magasinet

Til indkøbere i staten, regionerne og kommunerne Nr. 2 - Uge 16, 2013 31. Årgang

B æ r e d yg t

ig

he

d2 3 01

Energimesse bygger bro til verdens grønne indkøb Klimakommuner ved at komme i mål Udbud.dk skal bruges endnu mere


Kør klimamålene i hus med en elbilløsning fra CLEVER. CLEVER har større erfaring end nogen anden elbil-operatør med rationel drift af elbiler i offentligt regi. Vi kan derfor hjælpe jer med at regne den ud og lægge en køreplan for omstillingen til elbiler i jeres kommune. Kontakt CLEVERs kommuneansvarlige Rasmus Larsen på 82 30 30 30 og hør, hvordan I kan få en driftssikker og CO2-besparende elbil-løsning – eller gå ind på clever.dk og læs mere om vores løsninger.

CLEVER leverer elbil-løsninger og opladning døgnet rundt til alle elbiler på det danske marked. CLEVER er dansk og ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE, NRGi, EnergiMidt og Energi Fyn.


Statsindkøb Magasinet

Til indkøbere i staten, regionerne og kommunerne

Ansvarshavende: John Mäenchen ....................... 33 21 20 00 Redaktion: Keld Broksø ............................... 23 24 41 52 E-mail: keld@kb-kommunikation.dk Brian Markwall .......................... 27 84 31 21 E-mail: info@statsindkoeb.dk www.statsindkoeb.dk Annoncer: Salgschef, Brian Markwall ..... 27 84 31 21 Ekspedition og sekretariat: Gl. Jernbanevej 48 2500 Valby Telefon ........................................ 33 21 20 00 Telefax ......................................... 33 21 42 42 E-mail: info@statsindkoeb.dk E-mail: annonce@ann-eksp.dk Sats, repro og tryk: Grafisk Trykcenter AS, www.gte.dk

Oplag: 7.000 eksemplarer 31. årgang Medlem af

Samarbejdspartner

ISNN 0901-6090 Distribution og modtagere: Magasinet »Statsindkøb« distribueres 6 gange årligt til: Abonneneter på rammeaftaler i Statens og Kommunernes IndkøbsService. Medlemmer af IKA. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handelshøjskoler og seminarier. Social- og sundhedssektoren, her under hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: For modtagere udover målgruppen, kr. 210.-/år (incl. moms og porto i Danmark) Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar kildeangivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

Broen til verdens grønne indkøb Når tyske Donauer Solartechnik Vertriebs GmbH stiller op på Danmarks hidtil største cleantech messe, Energy Europe i Bella Center fra den 23.-25. maj, så får firmaet måske knap så meget lokal, dansk interesse. Her vil et dansk firma som DrivhusEffekten måske synes mere interessant fordi det var leverandør i 2012 af nordens største solcelleanlæg på Topdanmarks hovedkvarter. Men vi skal passe på ikke at blive for lokalt snæversynede. En af de vigtigste funktioner for Energy Europe er at bygge bro til verdens grønne og ikke mindst offentlige indkøb. Det kan betale sig. For nylig fik danskerne eksempelvis at vide, at tyskejede Siemens nu har skabt endnu flere danske arbejdspladser i vindindustrien end det efterhånden lidt vingeskudte, danske vindenergi-flagskib Vestas. leantech er en global affære. Vi må gøre op med den lidt gammeldags opfattelse af, at danske virksomheder med djævelens vold og magt skal nyde fremme som leverandører til det offentlige, når vi ellers overholder EU-udbudsregler m.v. Faktisk kan de danske arbejdspladser også være at finde i udenlandske virksomheder, som kan indgå i den store base af grøn know how, som ikke mindst danske forskningsmiljøer på bl.a. DTU, Aalborg og Københavns Universiteter har opbygget. Et godt eksempel er en udstiller på messen som Feiyue Group Europe ApS. Firmaet blev etableret i Danmark i 2007 som en del af China Feiyue Group Co. Ltd. Med andre ord: Her har Kina etableret danske arbejdspladser. Vi skal altså ikke være så bange for, at udenlandsk cleantech fylder op i det danske erhvervsliv, ligesom der mest vil være udenlandske virksomheder på Energy Europe. Danske offentlige indkøbere vil se danske virksomheder i mindretal, men de mange udenlandske, grønne virksomheder bygger bro til danske offentlige indkøbere, som får hele verdens grønne løsninger ind ad hoveddøren og dermed nye ideer udefra. Copenhagen Cleantech Cluster er også ude med snøren for at få international cleantech til at etablere sig i Danmark. Også der har messen en vigtig funktion! Det er også en god nyhed for offentlige indkøbere, at messen nærmest er druknet i succes. Det er nemlig en succes, som betyder to ting: • Yderligere potentiale for den eksport på 12 milliarder euro, som gør Danmark til et stort cleantechland, og med en ventet firdobling af eksporten de næste fire til fem år. • Yderligere eksport betyder også mere dansk baseret innovation, som giver det offentlige både bedre, mere innovative og billigere, grønne løsninger. Energy Europe er den første messe for grøn energi af den internationale kaliber, som vi ser nu. Andre har prøvet, men med de nuværende tilmeldinger er succesen allerede i hus, og potentialet er der for en femdobling over de kommende år. Tænk på, hvad der er sket med dansk mode siden Copenhagen Fashion Week har fået København på modens verdenskort på linje med Milano, Paris og New York. Intet tyder på, at vi ikke kan gøre det samme for cleantech. Nye netværk vil blive skabt: Energy Europe tilbyder gratis matchmaking for erhvervsfolk for at skabe de netværk. Eksperter og kolleger fra branchen står parat til at udveksle viden og indgå samarbejde. Danske udstillere har også en stribe historier at byde på – og holder fanen højt i det internationale miljø. Det er en imponerende indsats, at de nu også bliver broen til verdens grønne indkøb. STATSINDKØB

Statsindkøb 2/2013 - - - - - - - -

3


8260

Lad besparelser på el og vand finansiere investeringen i nye vaskemaskiner og tumblere

Plejehjem, sygehuse, institutioner …. På plejehjem, sygehuse og andre institutioner står der mange gamle vaskemaskiner og tørretumblere og tæller negativt i miljøregnskabet. De bruger ganske enkelt alt for meget vand og strøm. Med en GRØNT VASKERI-aftale får I nye, energibesparende vaskerimaskiner, uden det koster ekstra. Investeringen finansieres nemlig af energibesparelsen (ESCO princippet). Og aftalen er naturligvis inkl. servicekontrakt. Ring til Electrolux Professional på tlf. 63 76 22 20, og hør mere om GRØNT VASKERI-aftaler. Eller kig ind på www.laundrysystems.electrolux.dk og se, hvordan Kolding Kommune fx sparer 21 tons CO2 hvert år med GRØNT VASKERI.

Electrolux Professional A/S Vaskeriløsninger

8260 Grønt vaskeri_annonce.indd 1

Hammerholmen 24–28

DK-2650 Hvidovre

tlf. 63 76 22 20

www.laundrysystems.electrolux.dk

08/03/12 13.51


Læs i dette nummer: Energimesse bygger bro til verdens grønne indkøb Danmarks hidtil største cleantech messe, Energy Europe i Bella Center fra den 23.25. maj, er allerede fyldt op, og mest med udenlandske virksomheder. Danske offentlige indkøbere vil se danske virksomheder i mindretal, men de mange udenlandske, grønne virksomheder bygger bro til danske offentlige indkøbere, som får hele verdens grønne løsninger ind ad hoveddøren og dermed nye ideer udefra.

Læs side 6

Klimakommuner ved at komme i mål Klimakommunerne er ved at komme i mål efter fem års kamp for at få kommunerne til at forpligte sig til årlige CO2-reduktionsmål på mindst 2 %. 74 af 98 kommuner er med via grønne indkøb af bl.a. solceller, elbiler og renoveringer. EU-klimakommissær Connie Hedegaards besked til de sidste 24 kommuner er helt klar: Hvad venter I på?! 24 kommuner er ikke med, og Statsindkøb offentliggør en liste over dem.

Læs side 12

Udbud.dk skal bruges endnu mere Kontorchef Line Nørbæk, som bl.a. leder Udbud.dk (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) har et vigtigt ét års jubilæum er undervejs: 1. april er det ét år siden, at alle offentlige fik pligt til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser på Udbud. dk, som skal samle offentlige udbud ét sted, så leverandører lettere kan finde de offentlige opgaver. Men mange flere både må og skal bruge Udbud.dk, og det skal en kampagne sikre.

Læs side 28

d! NYheandling

beh Nano olceller af s Tagrens og maling siden 1989

Landsdækkende Professionel rengøring og Nano-behandling af solcelleanlæg – sparer årlig rengøring – bevarer effektiviteten af solcelleanlægget – 10 års garanti

VI HAR IM 20 åR s ERE END ERVIc TAgE I H ERET VEsTjy ELE LLAND

Tlf. 97 31 21 42 · Mobil 40 29 44 56 · info@solcelle.rengoring.dk · www.hvidesande-tagrens.dk · www.solcelle-rengoring.dk

Statsindkøb 2/2013 - - - - - - - -

13.51

5


Bæredygtighed 2013

Energimessen bygger bro til verdens grønne indkøb Danmarks hidtil største cleantech messe, Energy Europe i Bella Center fra den 23.-25. maj, er allerede fyldt op – men mest med et internationalt sus fra udenlandske virksomheder. Danske offentlige indkøbere vil se danske virksomheder i mindretal, og mange især internationale nyheder. Til gengæld bygger de udenlandske, grønne virksomheder bro til dansk erhvervsliv og danske offentlige indkøbere, som får hele verdens grønne løsninger ind ad hoveddøren og dermed nye ideer udefra. Når Feiyue Group Europe ApS på Energy Europe messen i Bella Center fra 23.-25. maj stiller op, så kan nogle studse over det udanske navn på den danske udstiller. Men når man hører, at firmaet blev etableret i Danmark i 2007 som en del

af China Feiyue Group Co. Ltd., så ringer et par kinesiske klokker. Netop den internationale vinkel er vigtig for messen med forventet 10.000 besøgende: Den bliver brobygger til alverdens cleantech uden for Danmark.

Den internationale vinkel har også gjort, at EU’s danske klimakommissær, Connie Hedegaard, har sagt ja til at åbne messen. I øvrigt sammen med hendes efterfølger som dansk klimaminister, Martin Lidegaard, lige som de pressede, dan-

ske energivirksomheder, Vestas og DONG Energy, giver et par ord med på vejen fra henholdsvis Ditlev Engel og Henrik Poulsen i en åbningsdebat. Den kinesiske aflægger i Danmark, Feiyue Group Fortsættes på side 7.

EasyBIPV fokuserer på 3. parts dokumenterede høj kvalitets og innovative PV sol-teknologi løsninger. Vi tilbyder nye teknologier og lavere priser uden fordyrende omkostninger med mulighed for centralt indkøb fra vores eget lager. EasyBIPV har 4 claims indenfor PV solteknologi og med eget eksklusivt dansk design er vi udråbt til at være meget innovative. Vi sammenarbejder med de førende virksomheder i branchen på vigtige nøgleområder. Flere af vores produkter er kåret som værende blandt verdens mest effektive af det tyske Magasin Photon. Du er velkommen til at blive inspireret på vores On-line Shop, hvor vi til den professionelle bruger kan tilbyde omkostningsbesparende grønne løsninger.

Be s øg Energ os på y Euro me s s e p e 23.-25 n .m stand aj nr. C1-02 5 EasyBIPV kan enten levere direkte til bygherre eller gennem en af vores samarbejdspartnere som så står for montage og implementering.

Vores hovedprodukter og egen produktions linie består af: 1. BIPV (integreret i tagfladen) solceller som kan opgraderes med en hybrid absorber og AC Micro inverter 2. Alu. Montage beslag – bl.a. til tagmontage uden gennembrydning af tag membran 3. Højt ydende 1 og 3 faset invertere

6

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013

EasyBIPV ApS – Skagerrakvej 8 – Frihavnen – 2100 København Ø. W: www.easybipv.info E: info@easybipv.com T: 36 960 575 og 81 911 911


Solceller er et af de helt store, danske slagnumre på Energy Europe i Bella Center.

Projekt: FN Byen

Boligforeningen Ringgården i Århus.

Bygherre: By & Havn

Solcelleanlæg tag:

Totalentreprise: Phil & Søn

Solcelleanlæg facade: 41.4 kWp

34,3 kWp

Størrelse i m2: 45.000 Solcelleanlæg: 360 kWp Afleveres: Maj 2013 af SolarElements

Tænk solceller ind i dit næste projekt

SOLCELLELØSNINGER TIL DET OFFENTLIGE Din partner inden for professionelle solcelleanlæg Vores team af projektspecialister står klar til at designe dit kommende solcelleanlæg. Vi har en lang referenceliste med store og små projekter til det offentlige. Hør også nærmere om vores nye produkt til sikring af solcelleanlæg ved brand ... kontakt os gerne allerede i dag!

· Projektering · Installation

· Finansiering · Service

SolarElements A/S info@solarelements.dk · www.SolarElements.dk/projekt · Tlf.: 70 20 00 09

Statsindkøb 2/2013 - - - - - - - -

7


Fortsat fra side 7. Europe Aps, er netop et eksempel på det, som en anden central, dansk udstiller vil have mere af: Copenhagen Cleantech Cluster er ude med snøren for at få international cleantech til at etablere sig i Danmark. Organisationen arbejder for vækst i cleantech-industrien, og den repræsenterer 350 virksomheder og 30.000 arbejdspladser omkring hovedstaden. Blandt deres partnere er Copenhagen Capacity, som netop skal tiltrække udenlandske virksomheder. Dermed kan den hidtil største messe for ren energi i Danmark som international brobygger give de centrale, offentlige, danske indkøbere nye ideer udefra. - Vi gør bestemt noget for at tiltrække de udenlandske og komme i dialog. Vi hjælper med at få sat møder op, så de udenlandske kan møde partnere og etablere nye samarbejder, siger Michael Johansen, som er projektudviklingschef for Copenhagen Cleantech Cluster. - Vi har en stand og en scene, og her vil man blandt

andre møde vores formand, Anders Eldrup, og se test og demonstration af løsninger, beretter Michael Johansen. Copenhagen Cleantech Cluster gik stærkt ind i Energy Europe fordi messen viste sig at blive så stor. - Mange har forsøgt med blandet held at lave de messer før, men det her ser ud til at blive en succes, konkluderer Michael Johansen. En succes betyder også yderligere potentiale for den eksport på 12 milliarder euro, som gør Danmark til et stort cleantechland. Cleantech er den hurtigst voksende sektor i dansk eksport, og den ventes at firdoblet i de næste fire til fem år. Fuldt hus & 5 skarpe Jacob Schmidt, som er salgsog marketingsdirektør samt primus motor i messen i hos Bella Center, bekræfter et fuldt hus på messen. Statstindkøb gav ham derfor 5 skarpe: Er du ved godt mod på messens vegne? - Ja – det går super godt. Der er kommet udstillere i et tempo, som vi ikke har set

tidligere. Når folk ser, hvem og hvad der er med, så går de nærmest i panik og skal være med alle sammen. Vi når op på 10.000 bruttokvadratmeter. Mere har vi ikke plads til i år. Hvordan fornemmer du udstillernes håb til grøn energis fremtid, når krisen kradser? - Det ved jeg ikke, men de vil gerne udstille, for alle man taler med indenfor det segment kender arrangementet og vil med. Energi Danmark – forstået som alle interesseorganisationer og virksomheder på området – kommer her. Om ikke som udstillere så som besøgende. Danske virksomheder er i mindretal. Men er der potentiale for at få flere danske og måske svenske virksomheder med næste år? - Ja, det potentiale er der. Vi har til denne første messe lagt to tredjedele af vores tid i det internationale salgsarbejde. Den internationale vinkel var vigtig. Nu har vi etableret en bro til den internationale verden. Næste gang ønsker vi at lade den første del af salgsarbejdet gælde danske og sydsvenske virksomheder.

I vil have en årlig messe fra nu af – kan den blive dobbelt så stor fremover? - Ja, messen kan ikke alene blive dobbelt så stor. Den kan også i princippet blive fem gange så stor, hvis vi afsætter 50.000 bruttokvadratmeter Connie Hedegaard og Martin Lidegaard m.fl. åbner messen – vil I både i år og fremover give god plads til de politiske diskussioner om grøn energi? - Det politiske bliver en del af vores åbning. Men dertil får vi over 100 sessions og konferencer om værdikæden af integrerede løsninger. Det er ikke så meget politiske diskussioner, som det er præget af. Men hvis der er ønsker om det, så er der en masse politiske organisationer og græsrodsorganisationer på messen. Der vil være plads til politik både i år og de kommende år, siger Jacob Schmidt. Danske udstillere holder fanen højt Danske udstillere har en stribe historier at byde på – og holder fanen højt i det internationale miljø. Statsindkøb fortæller her kort om, hvad en række

Overvejer I at investere i solceller i år? Så se her! Flere kommuner, skoler og sportshaller har allerede valgt at satse på kvalitet og investeret i solceller fra LG f.eks. valgte Faxe Kommune LG, da der skulle solceller på taget. Her er 5 gode grunde til at gøre det samme: • • •

• •

Høj kvalitet: LG solceller har høj kvalitet og gennemgår et hårdt testprogram, hvor hvert eneste panel gennemlyses for at udelukke selv de mindste fejl Høj produktion: LG har moduler på helt op til 300 W, det giver mulighed for en højere produktion på samme areal Sikker garanti: LG solceller kommer med attraktive garantiforhold, der blandt andet indeholder en 25 års lineær effektivitetsgaranti. Samtidig er LG en af verdens allerstørste elektronikproducenter og derfor ikke kun afhængig af solcellemarkedet Ingen risiko: LG er en sydkoreansk producent, der selv producerer alle dele af solcellerne, så med LG risikerer man ikke kedelige overraskelser, hvis EU beslutter at indføre en staftold på kinesiske solcelleprodukter Konkurrencedygtige priser: LG er kvalitet, men det til trods har flere udbud vist, at vores forhandlere kan konkurrere på prisen Co2Pro er kåret til LG’s europæiske samarbejdspartner 2012. Kontakt os på tlf.: 72 44 06 00 eller info@co2pro.dk for mere info om, hvorfor LG er en sikker måde at investere skatteborgernes penge eller for et godt tilbud.

8

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013


pare på n strøm.

Danske udstillere på Energy Europe Bl.a. DONG Energy, Resen Waves, Vestas, Victor Energy ApS, Viasol, Solar Glas, Solar Elements, Bagger Nielsen, Danfoss, Duotec A/S, Solar ApS, JS Solar, EASYBIPV APS, JEMA Energi, Copenhagen Cleantech Cluster A/S, Victor Energy ApS, Feiyue Group Europe ApS, E-MILL ApS, Solaropti ApS, Greenwave Reality ApS, Torben Rafn & CO. A/S, Drivhuseffekten ApS, Solia A/S, Resen Energy ApS, Viasol ApS, DONG Energy Oil & Gas A/S, Blue Water Shipping A/S, Teknologisk Institut og PVENERGY A/S.

danske udstillere kan byde på: Selv om Vestas er voldsomt presset efter det værste fjerde kvartal i mange år i 2012, så er der stadig ordrer for milliarder. Det samme kan man sige om DONG Energy, som under den nye chef, Henrik Poulsen, har været ude i fyringsrunder, men stadig er central som leverandør og indkøber i Danmark. Resen Energy holder øje med den internationale forretningsudvikling af teknikvirksomheder, og her har grøn energi skabt en stribe opstartsvirksomheder. Firmaet vurderer det tekniske og praktiske i, hvordan man kan komme i gang og på nye markeder via

en specialviden om vedvarende energi. I selskabet Resen Waves sælger koncernen også bølgekraft bøjer. Mange firmaer har flere grønne løsninger på paletten – eksempelvis Victor Energy ApS, som leverer solcelleanlæg, vindmøller, solfangeranlæg, jordvarme, biogas og hybridanlæg. Solceller er et stort, dansk slagnummer på Energy Europe. Eksempelvis Viasol, fastslår, at det absolut stadig kan betale sig med solceller på offentlige institutioner. Det sker, skriver firmaet, fordi man kan nettoafregne eget forbrug baseret på timebasis. El-produktion, som ligger ud

over timeforbruget, vil blive afregnet med 1,30 kr/kWh. Offentlige bygninger har et stort forbrug i de timer, hvor solcelleanlægget producerer, hvorfor egetforbruget, der kan nettoafregnes, som regel er højt. Eksempelvis på skoler, børnehaver, rådhuse og svømmehaller. Mange andre solcellefirmaer på messen vil sikkert gerne skrive under på, at det er en god, offentlig forretning. Ganske som Statsindkøb beskrev i forrige nummer. Eksempelvis udstillerne Solia A/S, Viasol, Solaropti, JEMA Energi og Solar glas og Solar Elements. Udstilleren DrivhusEffekten har især gjort sig bemærket som leverandør i 2012 af nordens største solcelleanlæg på forsikringsfirmaet Topdanmarks hovedkvarter. Et solcellefirma, Easy BIPV, fokuserer på innovation i solteknologi, og har egen produktion. Flere af deres produkter er kåret blandt de mest effektive af Phonton Magazine i Tyskland. God, grøn energi nytter dog ikke, hvis det ikke kan transporteres videre.

Her har Bagger Nielsen i 30 år solg energiføringssystemer fra tyske KabelSchlepp. Danfoss med 23.000 medarbejdere globalt bidrager med danske miljøløsninger i verdensklasse. Sidste år fik Danfoss blandt andet et gennembrud i Kina, da Danfoss og COWI fik en trecifret millionordre på en fjernvarme løsning til byen Anshan. Ifølge den kinesiske regering skal Anshan reducere sit CO2 udslip med 16 % inden 2015. Projektet skabte 100 nye jobs i Danfoss og COWI. GreenWave skaber energistyring med intelligent overvågning, så man nemt kan overvåge og styre apparater for det handler mange grønne løsninger også om. God fornøjelse på messen. Statsindkøb vender tilbage i næste nummer med en grundig reportage fra Energy Europe om de løsninger, som danske offentlige indkøbere især kan have interesse i.

Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

33018

cost effective energy

Solenergi - en naturlig del af offentlige projekter Som offentlig institution kan I skære betydeligt i jeres løbende omkostninger med et solcelleanlæg. Indregnes investeringen i selve anlægget, vil I kunne producere jeres egen strøm for cirka 66 øre per kWh. En strøm, der hos elselskaberne koster 2 kr at købe - og prisen er stadigt stigende.

Med et solcelleanlæg går I samtidig foran med et godt eksempel i forhold til miljøet. For hver kW solceller I installerer, spares miljøet for 0,9 tons CO2 om året. Tag os med på råd - det betaler sig i længden.

Vi hjælper hele vejen- også efter installationen. Vi står personligt inde for det produkt, vi monterer og vi er først glade, når I er helt tilfreds. Vi er specialister med mere end 800 solgte anlæg sidste år. Tag os med på råd så tidligt som muligt. Jørn Bue Madsen og Jørn Limann.

BlueSolar AS · Karetmagervej 9 · 7000 Fredericia · tlf. 72161771 · salg@bluesolar.dk · bluesolar.dk 33018 Ann Statsindkøb 185x132 mm.indd 1

30/01/13 11.5647

Statsindkøb 2/2013 - - - - - - - -

9


Bæredygtighed 2013

Klimakommune kampagnen fortsætter - men er ved at komme i mål Det er en kampgane, som nægter at give op før alle er med. Til gengæld er Klimakommunerne ved at komme i mål efter fem års kamp for at få kommunerne til at forpligte sig til årlige CO2-reduktionsmål på mindst 2 %. Rødovre er netop kommet på holdet, så 74 af 98 kommuner er med via grønne indkøb af bl.a. solceller, elbiler og renoveringer. EUklimakommissær Connie Hedegaards besked til de sidste 24 kommuner er helt klar: Hvad venter i på?! Alle kommuner ved det, men ikke alle gør det endnu: Kommunerne kan nedsætte CO2udledningen ved at renovere

bygninger, købe el-biler og ikke mindst købe energirigtigt ind. For nylig blev Rødovre også klar til underskrift på et for-

pligtende mål om at reducere CO2 fra egne aktiviteter med mindst 2 % årligt, og blev dermed officielt klimakommune.

I november 2012 fyldte initiativet med klimakommuner fem år. EU-miljøkommissær Connie Hedegaard var selv dansk klimaminister for fem år siden, hvor hun var med til at søsætte klimakommunerne sammen med Danmarks Naturfredningsforening, som står for initiativet. - Til de kommuner, der ikke er kommet med, vil jeg bare sige: Hvad venter I på? Lød spørgsmålet på en filmet fødselsdagshilsen, men siden november har kun Rødovre meldt sig klar som klimakommune af de i alt 25 kommuner, der manglede den gang. Omvendt er nu et overvældende flertal af 74 kommuner ud af 98 kommuner nu blevet klimakommuner, og kampagnen er dermed ved at komme i Fortsættes på side 12.

København vil være CO2-neutral i 2025, og er klimakommune med 2 % reduktion om året. Men det overgår eksempelvis klimakommunerne Gribskov med 4 % og Holbæk og Bornholm med 3 %.

10

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013


ENERGY EUROPE Copenhagen, 23 – 25 May 2013

Ny messe for energiløsNiNger

sætter danmark på verdenskortet

ENERGY EUROPE

- international messe & konference i Bella Center for vedvarende energiløsninger Den 23.-25. maj 2013 præsenterer Bella Center landets første og største energimesse, ENERGY EUROPE. Den nye messe bliver afviklet med både national og international opbakning fra blandt andre Dansk Industri, Copenhagen Cleantech Cluster, DS-Håndværk, Dansk Energi, brancheorganisationen Vindmølleindustrien og EREC (European Renewable Energies Council).

ENERGY EUROPE 2013 omfatter følgende temaer: Vindenergi • Solenergi • Bio Energi • Biogas • Langdistance varmeanlæg • Intelligente energisystemer, kraftvarme • Grønne bygninger • Geotermisk energi • Energieffektivitet og Cleantech • E-mobilitet og andre CO2-frimobiliteter • Brændselsceller og brint • Bølge- og tidevandsenergi • Vandmøller og vandkraftværker.

Udstillere fra 15 lande præsenterer deres produkter og serviceydelser, der dækker mere end 10.000 kvm i flere messehaller. Herudover afholdes daglige konferencer på både dansk og engelsk.

Messe- og konferencedage – åbningstider: Torsdag 23. maj 10.00 - 18.00 Fredag 24. maj 10.00 - 18.00 Lørdag 25. maj 10.00 - 16.00

På ENERGY EUROPE kan du - gennem videndeling på tværs af industrier og landegrænser - blive klogere på, hvordan andre har løst udfordringer og lavet smarte løsninger. Velkommen til tre energifyldte dage i Bella Center.

Torsdag den 23. maj og fredag den 24. maj er messen åben for professionelle indkøbere og besøgende. Fredag eftermiddag og lørdag den 25. maj er messen åben for publikum.

Læs mere på www.energy-europe.dk


Fortsat fra side 10. mål – om end kampganen fortsætter til alle er med. Især det sydlige Vestjylland står svagt. Men også her er der forhandlinger i gang. I Danmarks Naturfredningsforening er kampagneleder Jens la Cour da også optimistisk. - Heldigvis kommer der fortsat nye til. Vi forventer fortsat, at alle vil være klimakommune fordi det har vist at være en håndterbar ramme, der er til at gå til. Langt de fleste kommuner har oplevet, at når man målretter en indsats er det ikke en udgift – snarere tværtimod, siger Jens la Cour. Statsindkøb kan i nogle kommuner udenfor samarbejdet se et sammenfald med, at de kommuner også har en konflikt om naturinteresser. Omvendt er der også kommet klimakommuner til, hvor Naturfredningsforeningen ellers har en konflikt, men hvor de kommuner alligevel har sluttet op om målene. Aftalerne hjælper klimakommunerne til initiativer på lokalt plan, og de løber minimum fem år og gælder kommunens virksomhed. Der er ingen grænser for initiativerne til at nå målene, og Naturfredningsforeningen hjælper klimakommunerne med at gøre initiativerne synlige og med lokal forankring. Der skal laves en klimahandlingsplan, og den skal implementeres og overvåges. Men nogen striks kontrol er der ikke, om end kommunerne har ansvar for, at opgørelserne er i orden. - Kommunerne skal selv rapportere hvert år. Vi undersøger selvfølgelig om det ser fornuftigt ud. Heldigvis har ikke måttet forlange 3. parts revision af regnskaber, fortæller Jens la Cour.

Kom langt med Kom langt med Statoil kontokort Kom langt med Kom langt med Statoil kontokort Kom langt med Kom langt med Statoil kontokort Kom langt med Statoil kontokort Statoil kontokort Statoil kontokort Statoil kontokort Kom langt med Statoil kontokort

Dokumenteret forbrug, rentefri kredit og sikkerhed for lav pris - det er blot nogle af de fordele, der knytter sig til Statoilforbrug, kontokort. Dokumenteret rentefri kredit og sikkerhed for lav pris - det er blot nogle af de fordele, der knytDu kantilbruge til køb af benzin, diesel, vask Dokumenteret forbrug, rentefri kredit og sikkerhed ter sig Statoilkortet kontokort. og alle øvrige varer på mere end 340 Statoil statioDokumenteret forbrug, rentefri kredit og sikkerhed for lav pris - det er blot nogle af de fordele, der knytDokumenteret forbrug, rentefri kredit og sikkerhed ner i Danmark. for lav pris - detkortet er blot de fordele, dervask knytter til Statoil kontokort. Du sig kan bruge tilnogle køb afafbenzin, diesel, Dokumenteret forbrug, rentefri kredit og sikkerhed for lav pris det er blot nogle af de fordele, derstatioknytter sig til Statoilvarer kontokort. og alle øvrige på mere end 340 Statoil Dokumenteret forbrug, rentefri kredit og sikkerhed for lav pris det er blot nogle af de fordele, der knytter sig til Statoil kontokort. Allekan kortkortet kan desuden til betaling Du bruge tilnogle køb afanvendes diesel, ner ivores Danmark. for lav pris - det kontokort. er blot afbenzin, de fordele, dervask knytter sig til Statoil på Storebæltsbroen og Øresundsbroen samtstatiobeDu kan øvrige bruge kortet til mere køb afend benzin, vask og alle varer på 340 diesel, Statoil ter sig til Statoil kontokort. Du kan bruge til mere købi Sverige afanvendes benzin, vask nyttes på Statoil stationer ogdiesel, Norge. og øvrige varer på end 340 Statoil stationer ivores Danmark. Allealle kortkortet kan desuden til betaling Du kan bruge kortet til køb af benzin, diesel, vask og alle øvrige varer på mere end 340 Statoil stationer i Danmark. Dokumenteret forbrug, rentefri kredit og sikkerhed på Storebæltsbroen og Øresundsbroen samt beDu kan bruge kortet til køb af benzin, diesel, vask og alle øvrige varer på mere end 340 Statoil stationer ier Danmark. Det naturligvis gratis at få et Statoil Firma Kort, for lav pris det er blot nogle af de fordele, der knytAlle vores kort kan desuden anvendes til betaling nyttes på Statoil stationer i Sverige og Norge. og alle øvrige varer på mere end 340 Statoil stationer ivores Danmark. du finder ansøgningsskemaet på www.ski.dk. Alle kort kan desuden anvendes til betaling ter sig til Statoil kontokort. på og Øresundsbroen samt benerStorebæltsbroen ivores Danmark. Alle kort kan desuden anvendes tilsamt betaling på og at Øresundsbroen benyttes på Statoil stationer i Sverige ogFirma Norge. DetStorebæltsbroen er naturligvis gratis få et Statoil Kort, Alle vores kort kan desuden anvendes til betaling på Storebæltsbroen og Øresundsbroen samt beScan koden forkortet atstationer læse mere om vores produkter nyttes på Statoil i Sverige ogdiesel, Norge. Du kan bruge til køb af benzin, vask du finder ansøgningsskemaet på www.ski.dk. Alle vores kort kan desuden anvendes tilsamt betaling på Storebæltsbroen og Øresundsbroen benyttes på Statoil stationer i Sverige og Norge. og services eller gå ind påfåwww. statoil.dk. alle øvrige varer på end 340Firma Statoil statioDet er naturligvis gratis at et Statoil Kort, på Storebæltsbroen ogmere Øresundsbroen samt benyttes på Statoil stationer i Sverige og Norge. Det naturligvis gratis at få etom Statoil Firma Kort, nerfinder ierDanmark. du ansøgningsskemaet påvores www.ski.dk. Scan koden for atstationer læse mere produkter nyttes på Statoil i Sverige og Norge. Det er naturligvis gratis et Statoil Firma Kort, du finder ansøgningsskemaet påstatoil.dk. www.ski.dk. og services eller gå ind at påfåwww. Det er naturligvis gratis at få et Statoil Firma Kort, du finder ansøgningsskemaet på www.ski.dk. Alle er vores kort desuden anvendes til betaling Scan koden forkan atgratis læse mere om vores produkter Det naturligvis at få et Statoil Firma Kort, du finder ansøgningsskemaet på www.ski.dk. Scan koden eller for atgå læse om statoil.dk. vores produkter på Storebæltsbroen ogmere Øresundsbroen samt beog services ind på www. du finder ansøgningsskemaet på www.ski.dk. Scan koden for atstationer læse om statoil.dk. vores produkter og services eller gå ind mere på iwww. nyttes på Statoil Sverige og Norge. Scan koden eller for atgå læse om statoil.dk. vores produkter og services ind mere på www. Scan koden eller for atgå læse om statoil.dk. vores produkter og ind mere påfåwww. Detservices er naturligvis gratis et Statoil Firma Kort, og services eller gå ind at på www. statoil.dk. du finder ansøgningsskemaet på www.ski.dk.

www.statoil.dk

Scan koden for at læse mere om vores produkter og services eller gå ind på www. statoil.dk. www.statoil.dk

www.statoil.dk www.statoil.dk www.statoil.dk www.statoil.dk 12142 90x210 SKI Annonce.indd 1 www.statoil.dk 12142 90x210 SKI Annonce.indd 1

15/02/13

Mange målsætninger Klimakommunerne er blevet en del af den efterhånden store buket af kommunale klimamålsætninger. De omfatter eksempelvis Green Cities-samarbejdet, Københavns mål om 08.11 at blive CO2 neutral i 2025 og

15/02/13 08.11

12142 90x210 SKI Annonce.indd 1 12142 90x210 SKI Annonce.indd 1

15/02/13 08.11 15/02/13 08.11

12142 90x210 SKI Annonce.indd 1

15/02/13 08.11

12142 90x210 SKI Annonce.indd 1

15/02/13 08.11

12142 90x210 SKI Annonce.indd 1

15/02/13 08.11

12

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013

Motiverende besparelser En del besparelser bruges motiverende. Hvidovre og Fredensborg har nu decentrale energibudgetter for at kunne give økonomiske gulerødder ved god klima- og energiad-

15/02/13 08.11

12142 90x210 SKI Annonce.indd 1

www.statoil.dk

Borgmesterpagten, som er en europæisk bevægelse for at forpligte sig til energieffektivitet og gå længere end EU's mål om at reducere CO2-emissionen med 20 % inden 2020. Men klimakommuneprojektet er anderledes, mener Jens la Cour. - Der er en reduktion af CO2 på mindst 2 procent – hvert år. Mange andre sætter mål over eksempelvis 10 år, og så kan det være, at man politisk først kommer i gang efter otte år. Når målene er for langt ude i fremtiden kan de omfatte flere valgperioder. Ingen kan sige, hvad der vil ske i mellemtiden. Når man kommer frem til målstregen kan kommende politikere sige ”det var ikke min skyld”, hvis intet er sket. I klimakommunerne er der hele vejen gennemsigtighed om, hvad der sker, og et krav om løbende dokumentation for resultaterne, siger Jens la Cour. I 2011 var DN også selv rundt og interviewe seks klimakommuner om erfaringerne. Det var opmuntrende: Fem af de seks var langt med renoveringen af kommunernes bygninger. Udover reduktioner i CO2-udledningen, fremhævede Frederikshavn, Kolding, Roskilde og Thisted, at renoveringen også gav besparelser i driftsomkostningerne. Albertslunds renoveringsarbejde reducerede udledningen 181 tons CO2, svarende til 2,1 %, for kommunens bygninger fra 2007–2010. Frederikshavns CO2- reduktion var 19,6 pct., svarende til 2552 tons, for deres bygninger fra 2007 til 2010. Bl.a. solvarme til rådhuset og dagslys via ovenlys var vigtige elementer. Som en sideeffekt påpegede især Albertslund, Frederikshavn, Kolding og Thisted, at de også fik bedre indeklima.

Online annoncering på www.statsindkoeb.dk ring 27 84 31 21


XtraTIL BYT tilbud! NYT

Disse 24 kommuner mangler at blive klimakommuner: 74 kommuner er klimakommuner, men EU-klimakommissær Connie Hedegaard vil også gerne have disse 24 kommuner med: Lemvig, Viborg, Favrskov, Ringkøbing-Skjern, Varde, Billund, Vejle, Hedensted, Esbjerg, haderslev, Tønder, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, Langeland, Guldborgsund, Rudersdal, Herlev, Glostrup, kerteminde, Lemvig, Struer, Læsø. færd i skoler og institutioner. Nogle steder får institutionerne selv en del af de sparede penge igen, så de kan bruges til nyt undervisningsmateriale, udflugter m.m. Flere kommuner er nu også klar til næste skridt: Påvirkningen af borgernes adfærd er en stor udfordring. Thisted afsatte derfor 300.000 kroner til energiprojekter i landsbyen Gettrup til gratis energitjek i privatboliger og formidling og inspiration i andre byer. Herning tilbød også borgere gratis energitjeks hos 290 husstande i klimalandsbyen Studsgård. Konklusionen er, at det er nødvendigt at dokumentere, at kommunen har styr på egen virksomhed før man kan kræve at borgerne også skal gøre en indsats. Der skal fejes for egen dør og gås foran. Samarbejdet Green Cities er her langt fremme. Det gælder klimakommunerne Herning, Allerød, Ballerup, Kolding, Albertslund og København. Blandt deres ambitiøse mål er, at el- og varmeforsyning skal være CO2-neutral inden udgangen af 2025. Og inden udgangen af 2015 er udslippet af CO2 reduceret med 25 % i forhold til 2006. Derfor vil de seks kommuner også gerne købe mere grønt, men det ikke altid nemt på grund af EU-regler. Eksempelvis må papir- og kontorvarer, linned og mad ikke bruge blomsten og svanemærket i udbud – for de gælder ikke i hele EU. Det gør fælles udbud besværlige fordi nogle krav så skal specificeres. Trods besværlighederne er initiativerne for at gå foran blandt andet, at: • København skifter kommunale køretøjer ud for at 85 % i 2015 er el- og brintbiler. • Kolding er med i det europæiske SMART SPP projekt, som har ført til et stort udbud af LED-lyskilder.

• I Herning har kommunens egen entreprenørvirksomhed nu en grøn indkøbspolitik. Alle kemikalier screenes for miljø- og arbejdsmiljøpåvirkning inden indkøb. De kommunale eksempler er vigtige for ud over borgerne også at få erhvervslivet med. Derfor har Green Cities også sat projektet Carbon 20 i gang: 100 virksomheder i Green Cities’ seks klimakommuner arbejder mod at nedbringe deres CO2-udslip med 20 procent inden slutningen af 2013. Fire regioner mangler Trods klimakommunernes succes, så er der den malurt, at det stadig kniber med et parallelt initiativ for klimaregioner: Kun én region er med, og intet er sket på det område hos de fire øvrige regioner siden Region Nordjylland blev klimaregion i 2010. I den aftale forpligter Region Nordjylland sig til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med mindst 2 procent om året. Det vil sige på sygehuse, og i regionens udviklingsplaner, uddannelsesindsatser osv. Jens la Cour ser netop den fokus på egne aktiviteter som det, der gør det svært at få de andre fire regioner til at blive klimaregioner. - Et gennemgående problem er, at man er nervøs for eksempelvis at slukke for sygehusenes maskineri, for at spare strøm. Også selv om man måske kun bruger det seks ud af 24 timer i døgnet, siger Jens la Cour. Og imens kan klimakommunerne sole sig i stor politisk opbakning. Klimaminister Martin Lidegaard er ikke i tvivl om effekten: - Klimakommune-projektet har rigtig stor politisk betydning for klimaarbejdet i kommunerne, fastslog han ved kampagnens fem års fødselsdag. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

Nilfisk GD 930 G

- til effektiv professionel rengøring

Du får kr. 1.630,for din gamle støvsuger, hvis du bytter nu!

GD 930 G KR. 3.629,Vi køber din gamle støvsuger for KR. 1.630,Du får fantastiske GD 930 G for

KR. 1.999,-

Svarer til kr. 2.498,75 inkl. moms

Vi har kaldt den verdens bedste støvsuger til professionel rengøring i mange, mange år. GD 930 G er robust og solid med en super god HEPA filtrering, der tilbageholder alt ned til og med bakterier. Desuden har den alt det bedste tilbehør. • 15 liters stor støvpose • Lydsvag • 15 meter lang ledning • Gratis kombinationsmundstykke medfølger som ekstra tilbehør Den anførte pris er vejledende og alle anførte beløb er ex. moms og WEEE afgift. Tilbud om køb af gammel støvsuger gælder ved samtidigt køb af GD 930 G indtil 30.4.2013. Max. 1 brugt pr. købt GD 930 G. Forbehold for ændring i tilbehørs udformning.

Information & forhandleranvisning: tlf. 43 23 40 00 marketing.dk@nilfisk.com Nilfisk-Advance Danmark A/S, Sognevej 25, 2605 Brøndby, tlf. 43 23 40 50, fax. 43 23 40 60, marketing.dk@nilfisk.com, www.nilfisk.dk

Find forhandler på www.nilfisk.dk

DK Statsindkøb 90x270 2013 Byt til Nyt.indd 1

Statsindkøb 2/2013 - - - - - - - -

13

22-03-2013 10:31:53


Bæredygtighed 2013 Nu vil Øresundsbron være mere klimavenlig med belysningen.

Øresundsbro halverer energiforbrug med LED-lamper uden at sænke lysstyrken Energi svarende til 53 parcelhuses elforbrug på et år. Så meget regner Øresundsbron med at sænke forbruget alene i 2013. Der med går det dobbeltstatslige selskab foran. Øresundsbron (sådan staves den!) har i den grad satset på at blive et fyrtårn i Øresundsregionen på klimaområdet ved at sænke energien svarende til 53 parcelhuses elforbrug på et år. Så meget regner Øresundsbron med at sænke forbruget alene i 2013. Det er en del af et samlet energi- og klimaprojekt, som giver en markant sænkning af energiforbruget ikke mindst på belysning på forbindelsen. Øresundsbron startede i 2009 et projekt, der går ud på at kortlægge præcis hvor energiforbruget er størst på forbindelsen, og hvor det kan sænkes. Eftersom belysning i tunnelen

14

bruger mest energi, var det også her man startede indsatsen. - Vi begyndte med kun at have hvert sjette lysrør i tunnelen tændt om natten, i stedet for dem alle, og det har givet en stor besparelse. I november 2012 gik vi skridtet videre og slukkede hver anden lampe, selv om dagen, fortæller Bengt Hergart, anlægsdirektør ved Øresundsbron. Nu har man også vedtaget tiltag omkring den øvrige belysning. Samtlige lamper langs motorvejen på broen, 360 styk, har fået energibesparende LED-lamper, som halverer energiforbruget uden at sænke lysstyrken.

- De gamle lamper var slidte og skulle udskiftes, så vi valgte en mere miljøvenlig og energibesparende model, siger Bengt Hergart. Bengt Hergart regner med, at disse tiltag vil føre til en sænkning af energiforbruget på op til en gigawatttime i 2013. Og det er det, som svarer til 53 parcelhuses energiforbrug på et år. I perioden 2010 til 2012, har projektet medført et fald i forbruget på tre gigawatttimer, svarende til 160 parcelhuses energiforbrug. Ud over reduceret belysning, har en justering af måden man opvarmer servicerum ved tun-

nelen været den mest effektive ændring. - Vi er meget tilfredse, men vi stopper ikke her. Miljøet er i høj grad i fokus på Øresundsbron, og vi får hele tiden nye ideer. Nu arbejder vi på at finde miljøvenlige løsninger til den teknik på broen, som står til at skulle skiftes ud, som eksempelvis vejbelysningen. Meget ser ud til at være gået fremad siden broåbningen i 2000: I 2001 lå Øresundsbrons energiforbrug på 12,7 gigawatttimer om året. I 2010 var det faldet til 10,6 gigawatttimer, og i 2012 lå forbruget på 7,6 gigawatttimer. n

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013

1302


www.louispoulsen.com

130223_Ann. Statsindkøb_billedgalleri.indd 1

04/03/13 13.56


Bæredygtighed 2013

Klimaministeren vil hjælpe el-, gas- og brintbiler på vej - også i det offentlige I løbet af foråret bliver der på klimaministerens foranledning indgået strategiske partnerskaber for infrastruktur til køretøjer på gas, brint og el. Partnerskaberne for elbiler skal blandt andet arbejde for, at der kommer både offentlige og private flåder af elbiler. Nye partnerskaber skal sikre, at der kommer flere elbiler på gaden, og at der bliver nemmere adgang til at lade bilerne. Partierne bag energiforliget fordeler 70 millioner kroner mellem el-, gas- og brintbiler. I løbet af foråret vil der blive indgået strategiske partnerskaber for infrastruktur til køretøjer på gas, brint og el. Alle relevante partnere – blandt andre kommuner, større flådeejere og operatører – vil blive inviteret til at deltage i partnerskaberne. Formålet er at skabe størst mulig effekt og få flere energieffektive køretøjer på vejene. - Jeg håber, at partnerskaberne kan sikre, at vi for alvor for skubbet udviklingen i gang. Vi kommer med en pose penge til infrastruktur, men det er nødvendigt at private aktører også bidrager med infrastruktur og køretøjer, hvis det for alvor skal batte noget, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Partnerskaberne for elbiler vil i alt få 40 millioner kroner over de kommende tre år. De første 20 millioner kroner kan bruges allerede i år. Elbilerne er ved at være en driftsikker og markedsmoden teknologi. Nu handler det om at få elbiler på gaden i større omfang. Det sker kun, hvis bilfabrikkerne mærker en efterspørgsel, og hvis bilerne er synlige i gadebilledet, så brugerne kan se at teknologien fungerer. Partnerskaberne for elbiler skal blandt andet arbejde for, at der kommer både offentlige og

16

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013

private flåder af elbiler. Tanken er, at det offentlige kommer med penge til infrastruktur, mens de øvrige deltagere i partnerskabet kommer med yderligere bidrag til infrastruktur samt et større antal biler. - Mange har erklæret elbilerne for en fiasko, men det var først sidste år, det for alvor blev muligt at købe en rigtig serieproduceret elbil. Jeg er overbevist om, at der kommer til at ske meget i de kommende år, siger Martin Lidegaard. Partnerskaberne for gas til tung transport får 20 millioner kroner over tre år. Gas vil være mest interessant for den tunge transport som lastbiler og busser. Naturgas til transport er en moden teknologi, men der er blandt andet behov for at afklare, hvordan økonomien vil være for transportørerne og dem der skal drive gastankstationerne. Der er afsat 10 millioner kroner til infrastruktur til brintbiler. Da teknologien endnu ikke er markedsmoden, vil de fleste penge til brint først blive udmøntet i 2015, når der forventes at være flere køretøjer. - Det bliver en stor udfordring at få transportsektoren over på vedvarende energikilder. Vi får brug for en række teknologier til at dække behovene i både persontransporten og lastbilerne. Med pengene og de nye partnerskaber skaber vi et godt grundlag for udviklingen i de kommende år, siger Martin Lidegaard. n

Klimaminister Martin Lidegaard er overbevist om, at der kommer til at ske meget i de kommende år med elbilerne.


Ny rammeaftale for kontormøbler til offentlige institutioner Ny bred rammeaftale fra SKI, hvor skarp konkurrence har givet priser på otte pct. under markedsprisen for kontor- og institutionsmøbler til det lokale plejehjem, kantinen eller døgninstitutionen. 10 større og mindre leverandører har vundet udbuddet. Det svarer til en forventet besparelse på 17 mio. kr. årligt. Offentlige institutioner kan fra foråret 2013 hurtigt og nemt anskaffe nye møbler uden at belaste budgettet unødigt. Møblerne til det lokale plejehjem, kantinen eller døgninstitutionen kan erhverves på en ny bred rammeaftale fra SKI, hvor skarp konkurrence har

givet priser på otte pct. under markedsprisen. 10 større og mindre leverandører har vundet udbuddet. Dermed skulle det blive lettere for det offentlige at udskifte de udtjente møbler. Fra 1. april 2013 kan offentlige myndigheder via den nye,

frivillige og brede rammeaftale fra SKI hurtigt finde den relevante leverandør og afgive ordren – uden selv at skulle i EU-udbud. En prisanalyse fra SKI viser at, den nye møbelaftale har et prisniveau, der ligger otte pct. under markedsprisen. Det sva-

rer til en forventet besparelse på 17 mio. kr. årligt, eller knap 70 mio.kr. i aftalens løbetid. Besparelsen er beregnet på baggrund af de indkomne tilbud, der afspejler markedets priser. Der er ikke tale om dyre designermøbler, men et stort

Tænk på miljøet når bilen skal vaskes - spar op til 130 liter drikkevand pr. vask i en OK svanemærket vaskehal

En væsentlig faktor ved OK’s vaskeanlæg er forbruget af drikkevand. OK’s vaskeanlæg bruger kun 20 liter drikkevand pr. bilvask, en almindelig bilvask bruger op til 150 liter! Den resterende vandmængde OK anvender er renset genbrugsvand.

www.ok.dk 18

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013


En ny rammeaftale fra SKI giver priser på otte pct. under markedsprisen. Fra 1. april kan offentlige myndigheder via den nye, frivillige og brede rammeaftale fra SKI hurtigt finde den relevante leverandør og afgive ordren – uden selv at skulle i EU-udbud. Her er det sættet 4-Cast Lounge med design fra Strand + Hvass. Pressebilledet er hentet fra Møbel+Interiør Brancheforeningen.

udvalg af funktionelle møbler, hvor kvaliteten er sikret via en række specifikke mindstekrav til møblerne. Et bredt felt af større og mindre virksomheder vil de næste fire år stå for leverancen til det offentlige. Blandt de 10

leverandører – er der også et konsortium. Aftalen omfatter fem delaftaler med en bred vifte af kontormøbler, kantine- og loungemøbler, samt møbler til plejehjem, daginstitutioner og undervisningsinstitutioner.

For at gøre aftalen nem at bruge, er leverandørerne på de enkelte delaftaler ranglistet efter kriteriet laveste pris. - Vi har imødekommet de offentlige brugeres behov for, at aftalen skal være nem og hurtig at bruge og samtidig

have et bredt sortiment til en god pris og kvalitet. Derfor har vi valgt en model, hvor leverandørerne er ranglistet efter laveste pris, mens kvaliteten er sikret via mindstekrav i udbuddet. Det gør aftalen hurtig at overskue og let at anvende, siger SKI’s udbudschef Christian Lunding. Der er stillet krav om, at træ og træbaseret materiale i møblerne er både lovligt fældet og bæredygtigt. Aftalen forventes at omsætte for godt 210 mio. kr. om året i aftalens fireårige løbetid. SKI har i forvejen to fælleskommunale forpligtende aftaler med et smallere standardiseret sortiment af kontormøbler. Offentlige institutioner, der er tilmeldt de forpligtende kontormøbelaftaler, kan benytte den frivillige aftale til at indkøbe de møbler, der ikke er omfattet af de smallere forpligtende aftaler. Rammeaftale 03.13 Møbler er nu i stand still-perioden, der udløber ved udgangen af 7. februar 2013. Se de valgte leverandører og læs mere om aftalens delaftaler og sortiment på www.ski.dk/udbud n

www.rbmfurniture.dk

RBM lancerer nyheden RBM Noor til juni i Danmark.

Statsindkøb 2/2013 - - - - - - - -

19


Konference åbner dørene for fremtidens hospitaler Region Hovedstaden inviterer til netværk og samarbejde mellem det private erhvervsliv og de store hospitalsbyggerier på Hospitalsbyggerikonference 2013: Frem mod 2020 bygger Region Hovedstaden nyt og moderniserer i alt syv hospitaler med et samlet budget på omkring 15 mia., som skal i offentlige udbud. De enorme offentlige indkøb kan man høre mere om 25. april på Herlev Hospital. Fremtidens hospitaler er tættere på, end man skulle tro. Frem mod 2020 bygger Region Hovedstaden nyt og moderniserer i alt syv hospitaler med et samlet budget på omkring 15 mia. Arbejdet er allerede i gang, og på Hospitalsbyggerikonference 2013 får det private erhvervsliv og andre interesserede mulighed for at få den

nyeste viden og status for de syv store byggerier. Hvordan løfter man i praksis ambitionerne om at bygge grønne, bæredygtige og hygiejniske hospitaler? Og hvordan underbygger man fremtidens behandling og organisering med it, mobile løsninger og logistik? Det er nogle af de emner, dagens deltagere kan blive kloge på.

Fremtidens hospitaler gælder blandt andet offentlige udbud for godt 15 milliarder kroner.

Specielle lejepriser til stat, kommuner og regioner

Tlf. 70 11 33 55 Lej kort eller lang tid personbiler, vare- og lastvogne, mandskabsvogne og busser.

20

En dør ind til de store hospitalsbyggerier Konferencen giver et samlet overblik over udbud og faser i byggerierne og illustrerer potentialet for innovative virksomheder, siger koncern projektdirektør i Region Hovedstaden Kasper Jacoby: - Hospitalsbyggerierne er en oplagt mulighed for på en gang at skabe vækst i virksomhederne og innovative, værdifulde løsninger på fremtidens hospitaler til gavn for patienter, personale og miljø. På konferencens markeds-

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013

Statsindkøb_SKI_2013_kvartside.indd 1

29/01/13 14.04

plads får deltagerne mulighed for at netværke direkte med hospitalernes byggeorganisationer på Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev, Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Glostrup, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og Nyt Hospital Nordsjælland. Hospitalsbyggerikonference 2013 (med undertitlen ”Netværk med de store hospitalsbyggerier”) sker på Herlev Hospital, Store Mødesal, 25. april 2013 Kl. 11.30 – 16.30. n


Ny rykker telemedicinen endelig i regionerne: Over de næste to år vil omkring 2000 patienter blive koblet op til sygehuset med telemedicinsk udstyr, som indkøbes i en af de hidtil største satsninger i regionerne.

Regionerne investerer massivt i telemedicinsk behandling Regionerne investerer 33 millioner kroner i ny telemedicin i et samlet projekt til 66 millioner – herunder indkøb af telemedicinsk it-udstyr. 2000 patienter deltager i det største telemedicinske projekt nogensinde, hvor de med måleudstyr bliver tilset i deres hjem. Regionerne investerer 33 millioner kroner i projektet, som både højner kvaliteten for kronikere og effektiviserer sygehusdriften Over de næste to år vil omkring 2000 patienter blive koblet op til sygehuset med telemedicinsk udstyr, så patienterne kan blive tilset af sundhedspersonale, mens de sidder hjemme i stuen. Det er patienter, som lider af KOL, diabetes, kroniske inflammatoriske tarmsygdomme samt gravide med og uden komplikationer, som får gavn af det indtil videre største telemedicinske projekt i Danmark. Telemedicinprojektet er en massiv regional investering. Regionerne investerer 33 millioner kroner i projektet på i alt 66 millioner kroner. Resten finansieres af Fonden for Velfærdsteknologi. Investeringerne i den IT, der skal bruges i telemedicinprojektet forventes at have tjent sig selv hjem igen efter fire år. Det skyldes især, at brugen af telemedicin betyder færre sengedage for kronikerne på

Online annoncering på www.statsindkoeb.dk ring 27 84 31 21 22

sygehusene, og at der er brug for mindre personale ved telemedicinsk behandling sammenlignet med behandling på sygehuset. - Med denne kæmpe satsning viser regionerne, at vi tænker stort. For at vi kan udnytte potentialerne ved telemedicinsk hjemmemonitorering, kræver det, at vi går ud i stor skala og omtænker organiseringen i sundhedsvæsenet. Samtidig kan storskalaprojektet styrke det tværsektorielle samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis og øge opgaveglidningen på tværs af sektorer, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg. Frihed for kronikere og gravide Ulla Astman peger også på, at brugen af telemedicin kan højne kvaliteten i behandlingen, fordi kronikerne og de gravide selv kan overvåge deres sygdom og graviditet. - De telemedicinske løsninger betyder også øget frihed for kronikerne og gravide, fordi de ikke længere i samme grad er afhængige af aftaler på sygehuset, siger Ulla Astman. Projektet er forankret i Region Midtjylland og Region Hovedstaden med en lang række samarbejdspartnere. Fire hospitaler og op mod 10 kommuner samt en række praktiserende læger deltager i projektet. n

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013

Ann_


GRØNNE KLIMAKOMMUNER

Vi REDucERER STRøMfoRbRuGET i DiN KoMMuNE

Konica Minolta har igennem mange år arbejdet intensivt på, at reducere strømforbruget på vores multifunktionsprintere. Derfor er vi også stolte af, at næsten alle vores produkter er mærket med ENERGY STAR, og således lever op til Sekretariatet for Go´Energi mærkets anbefalinger. Grønne funktioner Automatisk dobbeltsiddet udskrivning, som sparer på papiret N-up funktion, som udskriver flere sider på samme side og dermed sparer yderligere papir og toner Timer og kalendersystem, så maskinen tænder og slukker i forhold til arbejdstiden og på helligdage Se mange flere funktioner og læs om vores miljøpolitik på www.konicaminolta.dk eller scan QR-koden Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund • 72 21 21 21 • www.konicaminolta.dk Ann_210x297_Energy_Europe.indd 1

15/03/13 16.08


Offentlige it-indkøb betaler sig:

Borgerne får brikkerne til at falde på plads med digital selvbetjening hos det offentlige. Borgerne er ikke så bange for digitale henvendelser. Det viser de seneste tal fra kommunernes optælling af henvendelsesmønstre. Antallet af henvendelser via selvbetjeningsløsninger er steget fra 2011 til 2012. Og fra 1. december 2013 bliver yderligere 12 opgaver omfattet af den obligatoriske selvbetjening.

Digitale brikker samler det offentlige spil, når borgerne skal finde op og ned i den offentlige sektor.

Den seneste opgørelse over kommunale henvendelser, viser at danskerne i høj grad er vant til at betjene sig selv på nettet. Den generelle udvikling viser, at selvbetjening i stigende grad bliver brugt, særligt inden for de områder, som blev omfattet af lov om obligatorisk digital selvbetjening 1. december 2012. Eksempelvis er der på flytteområdet sket en markant stigning i brugen af selvbetjening

24

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013

på nettet. Hvor der i 2011 blev modtaget 39 % af flytteansøgningerne digitalt, bliver nu 64 % af henvendelserne modtaget hos kommunen via selvbetjening. Den samme positive udvikling kan ses på antallet af digitale ansøgninger om sundhedskort og dagtilbud. Kommunerne har haft meget fokus på at hjælpe både dem, der allerede er digitale, men også de borgere, som har

svært ved at betjene sig selv digitalt. Der er for eksempel uddannet over 7.000 digitale ambassadører i kommunerne, som har hjulpet borgerne med råd og vejledning og medbetjening ved borgerpc'er. - Det er rigtig positivt at se, at borgerne i stigende grad bruger selvbetjeningsløsningerne. Det viser, at danskerne gerne vil betjene sig selv på nettet og allerede er vant til det. Det har været vigtigt for

kommunerne at sørge for den fornødne hjælp og støtte til dem, hvor det digitale ikke falder så naturligt. Jeg ser også udviklingen som et tegn på, at kommunerne yder en vigtig service til de borgere, som ikke i forvejen er vant til at færdes online, siger Pia Færch, kontorchef i KL's Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening. Fra 1. december 2012 blev det obligatorisk at anmelde flytning, bestille sundhedskort, opskrive børn til skole og daginstitution digitalt, enten via kommunens hjemmeside eller borger.dk. Og fra 1. december 2013 bliver yderligere 12 opgaver omfattet af ”obligatoriske selvbetjening”, den såkaldte bølge 2. Bølge 3 og 4 bliver indført i henholdsvis 2014 og 2015. Det er målet, at 80 % af henvendelserne til kommunerne på udvalgte områder skal modtages via selvbetjeningsløsninger. - Øget digital kommunikation med den offentlige sektor er en naturlig udvikling. Digital selvbetjening giver en fleksibilitet, som de fleste brugere forventer i dag. Lovgivningen er blot med til at skubbe på en udvikling, som allerede er godt i gang, udtaler Pia Færch. n


OPGRADÉR TIL DUSTIN.

Hvert år leverer Dustin it-udstyr og -løsninger til tusindvis af offentlige institutioner og virksomheder. Det har vi gjort med fokus på optimalt udbytte for vores kunder i mere end 27 år. Måske kan du også få glæde af at opgradere til Dustin? Alt hvad du behøver hos én leverandør Som kunde hos Dustin får du adgang til vores særlige offentlige salgsafdeling: • Personlig kontaktperson, der er specialist i it til den offentlige sektor

• Gratis adgang til certificerede specialister inden for hardware, software m.m.

• Elektronisk fakturering med håndtering af flere EAN-numre pr. indkøbskonto • Mere end 200.000 it-produkter fordelt på mere end 900 varemærker. Hurtigt og sikkert leveret fra eget lager.

FM og SKI godkendt Dustin er FM forhandler for HP på servere & storage, Dell på servere, samt Fujitsu på pc, SKI leverandør på 02.04 Computere og SKI forhandler på følgende aftaler: • 02.02 Computere, standardarbejdspladser og 250 stk. (Lenovo og Dell)

• 02.03 Server & Storage (HP, Dell, Fujitsu) • 02.04 Computere (leverandør)

• 02.06 Kommunikationsudstyr og –løsninger, netværksudstyr (HP) • 50.41 Computere (Dell)

• Dustin.dk - Nordens førende e-handelsportal for it-produkter • Finansiering og leasing

LÆS MERE PÅ DUSTIN.DK ELLER RING 8743 9882, SÅ HJÆLPER VI DIG MED AT FINDE DEN LØSNING, DER PASSER NETOP TIL DIN VIRKSOMHED.


Den åbne dørs politik gav Region Syddanmark dialogpris Åbenhed og dialog gav Region Syddanmark nyindstiftet pris fra IKA.

Foreningen af offentlige indkøbere (IK A) uddelte på deres årskonference for første gang Dialogprisen. Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark vandt prisen. - Region Syddanmark har ændret adfærd og viser en vej mod bedre og konstruktiv dialog i forbindelse med udbud. De tager dialog med leverandørerne før udbud med henblik på at lave et så godt udbud som muligt, og under standstill perioden kan man også få en god dialog uafhængigt af, om man er vinder eller taber. De har været et forgangsbillede – helt tilbage til 2009 – med hensyn til at se vigtigheden i at skabe en konstruktiv dialog mellem leverandører og indkøbere, lød begrundelsen. Handler om at turde Ditte Nicolajsen, Indkøbsområdeansvarlig fra Region Syddanmark, modtog prisen på

Dialog i næsten alle faser af et udbud og åbne døre om bedømmelserne har givet Region Syddanmark IKA´s dialogpris. vegne af sin afdeling: - Udbudsreglerne giver mange muligheder for dialog – Udfordringen er at turde bruge dem, sluttede hun takketalen. Det har Region Syddanmark

netop gjort. Siden 2007 har afdelingen systematisk arbejdet med dialog i udbudsprocessen. I dag er dialog en så fast del af udbudsprocessen, at processen er beskrevet via et ”dialog udbudshjul”.

Giver øget åbenhed - Udbudshjulet illustrerer, hvordan dialog indgår i hele udbudsprocessen, og hvordan læring fra et udbud viderebringes til det næste. Det er ikke kvantefysik. Men ved hele tiden at have dialog i vores tanker har vi ved mange små tiltag opnået en helt ny åbenhed. Åbenheden signalerer samtidig, at processen er gennemført korrekt og professionelt, siger Indkøbsområdeansvarlig Ditte Nicolajsen, som oplever at åbenheden i processen fremmer det gode købmandskab: - Tilbudsgiverne oplever at blive inddraget i processen og blive mødt af en professionel organisation. Det giver et bedre samarbejde og færre klagesager. Resultatet er en forbedret konkurrencesituation, bedre udbudsmateriale, færre ukonditionsmæssige tilbud, kontrakter med kvalitet og innovative løsninger. n

Udvalgt ør leverand under Statens saftale Indkøb

Så få da noget ud af det møde ... Hvad venter du på? Vi står klar med alt, hvad du har brug for og mere til. På Bymose Hegn er vi dybt engageret i, hvad det er for et møde eller konference, du skal holde hos os. Derfor står vi klar med gratis læringsværktøjer, der både overrasker og skaber involvering. ...og tag det bare for givet, at alt det praktiske er, som det skal være ... og mere til. Vi har den indsigt, der skal til, for at du får det bedste udbytte.

Bymosegårdsvej 11 | 3200 Helsinge | 48 79 84 00 | www.bymosehegn.dk

26

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013


DERBIGUM MILJØVENLIGE TAGPAP-LØSNINGER Vi leverer innovative og bæredygtige tagpap-løsninger, for at spare energi og omkostninger, producere vedvarende energi, øge bæredygtigheden samt reducere bygningers udslip af CO2. Ønsker du at blive klogere på traditionelle tagpaptage, reflekterende hvide tage eller grønne bevoksningstage, så er det os, du skal have fat i.

Kontakt os på tlf. 70 15 15 17 eller send en mail til info@derbigum.dk for at høre mere

Danmarks stærkeste kæde af tagdækkere


Stafetten 2013 Statsindkøb holder en rullende debat i gang om offentlige indkøb. I hvert nummer kommenterer en stafetholder aktuelle spørgsmål – og giver stafetten videre. Vi ved ikke, hvad det udvikler sig til. Men det bliver spændende! I dette nummer skulle direktør Niels Gotfredsen have kommenteret intelligent indkøbspolitik – men den er åbenbart ikke klar til at blive intelligent endnu. Mens vi venter, har vi givet stafetten til kontorchef Line Nørbæk fra Udbud.dk

Udbud.dk skal bruges endnu mere Kort før redaktionens deadline tikkende en mail ind fra direktionssekretær Sisse Hjerrild Iversen fra Moderniseringsstyrelsen/Statens Indkøb: ”Jeg kan desværre ikke sige noget om tidsperspektivet endnu,” konstaterede hun, da Statsindkøb på efterhånden fjerde måned søgte et interview fra

hendes chef, Niels Gotfredsen, om indholdet af en varslet, intelligent indkøbspolitik. Spørgsmålene i stafetten er formuleret af branchedirektør i Dansk Industri, DI, Mette Rose Skaksen, som ganske som Statsindkøb er spændt på arbejdets resultat i Moderniseringsstyrelsen (herunder

Skimmelangreb efter vandskader. Hvad gør man så? Prøv vores

Special

Læs mere om dette effektive produkt på vores hjemmeside: www.lavtox.dk

Statens Indkøb): Hvad det bliver til med strategien for intelligente indkøb? Vi giver ikke op! Men vi giver foreløbig stafetten til kontorchef Line Nørbæk, som bl.a. leder Udbud. dk (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Valby, hvor hun også er chef for Center for offentlig konkurrence med bl.a. sekretariatsbetjening af Udbudsrådet, analyser og politikoplæg om offentlig konkurrence, information og vejledning om udbudsreglerne, frit valg samt OPS og OPP). Og hvorfor spørger vi nu Line Nørbæk om Udbud.dk? Jo, et vigtigt ét års jubilæum er undervejs: 1. april er det ét år siden, at alle offentlige fik pligt til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser på Udbud.dk, som skal samle offentlige udbud ét sted, så leverandører lettere kan finde de offentlige opgaver. Samtidigt skal Udbud.dk gøre det lettere for ordregiverne at håndtere indkøbsprocessen. Målet var blandt andet også at få annonceret mindre udbud under 500.000 kroner og oplyse om fremtidige indkøbsplaner for regioner og kommuner – samt naturligvis EU-udbud og licitationer af bygge- og anlægsopgaver. Lad os se, hvordan det går: Der skal mere på Udbud.dk Er de offentlige udbydere og private leverandører vænnet til at bruge Udbud.dk nu, Line Nørbæk?

28

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013

- Vi har ikke foretaget en evaluering af det endnu. Men nu har systemet ét års fødselsdag lige om lidt, og der laver vi en reklamekampagne for det overfor de offentlige ordregivere. Det sker fordi vores indtryk er, at det bliver brugt, og det er rigtigt fint for branchen og gennemsigtigheden, men der er også en del annonceringer, som måske ikke finder vej derind. Ja, EU-udbud er med, men hvad med mindre udbud? - Det er naturligt, at EUudbud er der inde fordi vi integrerer med TED-databasen. Men i forhold til de mindre udbud under en halv million kan der være flere med. Det er ikke mindst for de små annonceringer, at Udbud.dk er skabt. Bekendtgørelserne siger også, at de skal rykkes derind. Men ikke det hele finder vej. Hvad har I af statistik? - Vi har nogle tal fra udbudsformidlerne, så vi kan sammenligne med foregående år. Men der er et stort gab mellem de tal og tallene på Udbud.dk lige nu. Mange annonceringer finder dog vej. Men jeg ved ikke præcis i hvilket omfang tilbudsgiverne har vænnet sig til at bruge udbud. dk endnu. Vi har også et OK billede af, hvor mange udbud under en halv million der er nu, men vi har ikke gjort op, hvor mange procent vi mangler endnu. Vi har ikke driftet et helt år endnu, så det er ikke helt rimeligt at gøre op. Men systemet skal være en succes og


man kan få nyheder fra. Tanken med Udbud.dk har heller ikke været at udkonkurrere de andre og veletablerede virksomheder, som har fine produkter, og som kan strømline mere branchespecifikt. De kan noget helt andet end os, siger Line Nørbæk.

Kontorchef Line Nørbæk er chef for Udbud.dk (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Valby) er på vej til ét års jubilæum for, at alle offentlige indkøbere fik pligt til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser på udbud. dk. Men der må godt komme flere kunder i butikken, og en reklamekampagne er undervejs.

bruges af ordregiverne. Vi har alle en interesse i at få så meget gennemsigtighed i de udbud som muligt. Derfor er systemet blevet lanceret. Man kan også lægge fremtidige indkøbsplaner for kommuner og regioner ud. Hvor meget er det sket? - Ikke ret meget. Men vi vil sikre, at ordregiverne bliver bekendte med den mulighed – for det er også en forpligtigelse. Man kan netop bruge Udbud.dk til at skabe gennemsigtighed om de fremti-

dige udbud, så leverandørerne har en chance for at se, hvad der sker, og så de kan forberede sig. Jeg har ikke tjekket sidste tal, men sidst lå der ikke super mange indkøbsplaner. Skal man fremover kun gå på Udbud.dk som privat leverandør? - Nej, eksempelvis Udbudsvagten og Mercell tilbyder helt andre hyldevarer. De laver skræddersyet hjælp til de enkelte tilbudsgivere og er branchespecifikke. Udbud.dk er mere en opslagstavle, som

Næste stafet venter på Niels Gotfredsen Som nævnt var stafetholder helt tilbage i sidste nummer af Statsindkøb i 2012, branchedirektør i Dansk Industri, DI, Mette Rose Skaksen, spændt på arbejdets resultat i Moderniseringsstyrelsen (herunder Statens Indkøb): For hvad bliver det til med strategien for intelligente indkøb? Statsindkøb vil stadig gerne give Moderniseringsstyrelsens direktør, Niels Gotfredsen, mulighed for at fortælle om den varslede intelligente, offentlige indkøbsstrategi. Mette Rose Skaksens spørgsmål til Niels Gotfredsen lyder derfor fortsat sådan: 1) Hvad er egentlig en intelligent offentlig indkøbsstrategi? Hvad menes der med det? Og hvor meget skal til før en indkøbsstrategi bliver intelligent?

2) Hvilke initiativer skal til i vejledninger og lovgivning før kommuner og regioner og andre offentlige instanser har kompetencer og mulighed for at lave intelligente indkøb? Baggrunden for spørgsmålene forklarede Mette Rose Skaksen sådan: - Når regeringen varsler intelligente indkøb ser vi det i sammenhæng med en innovationsstrategi. DI repræsenterer mange virksomheder, som mener det offentlige kan købe klogere ind og kan få mere innovative ting ud af indkøbene. Vi er spændte på, hvor langt man vil gå. Vi er interesserede i redskaberne, om det er funktionsudbud eksempelvis – og hvordan man sikrer implementeringen af strategien. Både DI og Statsindkøb er derfor også spændte på, hvordan stafetten udvikler sig på det område. Som Terminator i Arnold Schwarzeneggers skikkelse sagde i et her let omskrevet citat: ”We´ll be back!” Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

OK SOLCELLER

I RINGER BARE OGSÅ OM 25 ÅR 100% danskejet i 100 år. Siden 1913 har OK leveret energiløsninger til tiden. Og nu er tiden kommet til solceller, hvis I vil spare på miljøbelastning og el-udgifter. Vi har stor erfaring med professionelle solcelleanlæg til virksomheder. Og som noget nyt har vi udarbejdet et analyseredskab, der sikrer, at du får størst mulig afkast af din solcelleinvestering. Vi leverer kvalitetsanlæg med høj ydelse til konkurrencedygtige priser. Installeret af eksperter. For selv om solenergi varer evigt, er det rart at vide, at I hos OK får 25 års garanti på solcelleanlæg. Og vi er der også om 25 år, så I ringer bare.

de lere snak l a g Rin g få en ellesolc go i da vores ter: r d me ekspe 5 28 22 Læs mere på 89 3

ok-solceller.dk

Jylland Projektsalgschef Flemming Mæhlisen Mail: flma@ok.dk Tlf.: 20147972 Fyn/Sjælland/Øer Projektsalgschef Lars Mørcke Mail: lamo@ok.dk Tlf.: 40220348

Statsindkøb 2/2013 - - - - - - - -

29


Foto: Baggrundsfoto Solbergfoss 1 eksteriør (Foto: E-CO)

Ny europæisk forskningsplan viser vejen til en grønnere fremtid for Europas elsystemer Europas elsystemer skal være klar til høj forsyningssikkerhed, når der kommer mere grøn, vedvarende energi og intelligens i elsystemet. Ny fælles europæisk forsknings- og udviklingsplan rækker frem til 2022. Energinet.dk og de 40 europæiske kolleger med ansvar for eltransmissionssystemet har netop offentliggjort en forsknings- og udviklingsplan, der rækker frem til 2022. Europas elsystemer skal være klar til fortsat høj forsyningssikkerhed, når der kommer mere

grøn, vedvarende energi og intelligens i elsystemet, hvilket også får stor betydning for de offentlige elindkøb. Alle europæiske elnet er udfordret af landenes klima- og energipolitik. Det markante skifte til mere vedvarende energi udfordrer eksempelvis

o Nu skal alle Europas elsystemer gøres klar til mere grøn energi – herunder det danske, hvor offentlige indkøbere også får stadig større fokus på energibesparelser.

AT LAVE ET ORDENTLIGT STYKKE ASFALTARBEJDE ER EN SELVFØLGE HOS OS

Vi bestræber os hele tiden på, at vore produkter og løsninger er af højeste kvalitet til gavn for mennesker og miljø. At lave et ordentligt stykke asfaltarbejde uanset størrelse er en selvfølge hos os, det har vi gjort siden 1939.

30

- - - - - - - - Statsindkøb 2/2013

kvalitet hele vejen

pankas.dk

elsystemet de dage, hvor det ikke blæser, og vindmøllerne står stille. Den europæiske sammenslutning af eltransmissionssystem operatører, ENTSO-E, har derfor udarbejdet en handlingsplan for, hvilke forsknings- og udviklingsbehov der er i perioden frem til 2022. Handlingsplanen beskriver de behov der er for forskning og udvikling, så eltransmissionssystemerne i Europa bliver i stand til at løse fremtidens vigtige opgave med høj forsyningssikkerhed, integration af miljøvenlig elproduktion og markedsbaseret drift.

Udfordringerne i Danmark er også udfordringer i Europa, og med markante danske påvirkninger af handlingsplanen kan der ske fælles udvikling, som er til gavn for Danmark, fortæller Kim Behnke, forsknings- og miljøchef i Energinet.dk. Han er Energinet.dk's repræsentant i ENTSO-E's Research and Development Committee. Inger Pihl Byriel, forskningskoordinator i Energinet. dk, er repræsentant i arbejdsgruppen Workgroup R&D Plan, der har lavet handlingsplanen. n


Foto: Baggrundsfoto Solbergfoss 1 eksteriør (Foto: E-CO)

overblik Vores

sikrer din

kommune

I et marked med meget skiftende elpriser er det vigtigt at have overblik over de mange faktorer, som kan have indflydelse på din kommunes elpris. Hos Energi Danmark lægger vi vægt på professionel rådgivning. Vores rådgivere har mange års erfaring i energibranchen og har det fulde overblik over markedet. Vi sikrer, at din kommune får dækket sit energibehov bedst muligt i forhold til den valgte risikoprofil.

www.energidanmark.dk

Læs mere om energi til erhverv her:


UMM Magasinpost ID-46709

Med staten og København som ejere skal der også ny metro til den bæredygtige bydel Nordhavnen i København. Arbejdet er netop vedtaget til at gå i gang i 2014. Foto: Metroselskabet/Peter Sørensen

Ny metro til Nordhavn går i gang i 2014

Fax 3321 4242.

e-post: info@statsindkoeb.dk

en afgrening fra Cityringen kan man sikre en effektiv og miljøvenlig transportform til beboere og erhvervsdrivende i den nye bydel. Inden byggeriet kan gå i gang, skal regeringen behandle lov om metro til Nordhavn. Loven forventes vedtaget inden sommerferien. Arbejdet påbegyndes i 2014. Metroselskabet har det overordnede ansvar for driften af Metroen samt for at anlægge den nye metrolinje, Cityringen, som Nordhavnens metro bliver en del af. Den daglige drift af Metroen er udliciteret til Metro Service. Det er Metro Service, der holder øje med at togene kører, kontrollerer billetter og udfører reparation og rengøring af togene m.m. Metroselskabet er et interessentskab, og ejes af Københavns Kommune (50 procent), staten ved Transportministeriet (41,7 procent og Frederiksberg Kommune (8,3 procent). n

Ved adresseændring kontakt venligst Magasinet Statsindkøb

København er nu et skridt nærmere at få metro til Nordhavn, der i 2019 gør det muligt at komme fra Rådhuspladsen til den nye, bæredygtige bydel i Nordhavn på 10 minutter. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har nemlig efter en offentlig høring vedtaget et kommuneplantillæg for linjeføringen og stationerne og tiltrådt undersøgelsen af metroens virkninger på miljøet – den såkaldte VVM-undersøgelse og miljøvurdering. Planerne giver mulighed for, at Metroselskabet kan etablere metro til Nordhavn med to stationer: En underjordisk station ved den eksisterende Nordhavn Station og en højbanestation ved det nye stationsområdet, Orientkaj. Metroen skal betjene de nye københavnere for København vokser med 10.000 nye københavnere om året, og den nye bæredygtige bydel i Nordhavn skal skabe plads til de mange nye københavnere. Ved at bygge en metrolinie til Nordhavn som

Afsender: Magasinet Statsindkøb, Gl. Jernbanevej 48, 2500 Valby

Københavns Kommune har vedtaget kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for metro til Nordhavn. Byggeriet forventes at gå i gang i 2014, og det bliver en markant, offentlig investering.

Statsindkøb 2/2013  

Statsindkøb 2/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you