Page 1


VĂ„LKOMMEN TILL VASA!

WWW.VASA.FI | www.facebook.com/vaasankaupunki www.instagram.com/vaasavasa | www.twitter.com/vaasavasa www.youtube.com/cityofvaasa | www.linkedin.com/company/city-of-vaasa #vaasa #vasa #visitvaasa #myvaasa

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 2

26.6.2019 9.32


Över

20

kulturobjekt inom en kilometers radie från torget

I Vasa talas

Kvarkens skärgård är Finlands

97

enda

olika språk

naturarvsobjekt

Över

140 företag inom energibranschen

I Vasa är energi en positiv drivkraft inte bara i näringslivet utan också i människors vardag och i stadsutvecklingen. Nordens energihuvudstad är en unik kombination av modern internationalism, ung entusiasm, innovativt kunnande och lugn och ro.

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 3

26.6.2019 9.32


MED EN PASSION ATT RÄDDA VÄRLDEN EN ORUBBLIG MÅLMEDVETENHET OCH EN LAGOM DOS GALENSKAP ÄR VÅRA FRÄMSTA DRIVKRAFTER. Vår karaktär har slipats fram under regionens långa historia och präglas idag av stolthet, ihärdighet och en stark tävlingsinstinkt. Människornas passionerade inställning till att lyckas på det personliga planet syns i en hög sysselsättningsgrad och ett mod att försöka sig på det omöjliga. Att skapa innovationer och rädda världen kräver hårt arbete. Vi inspirerar varandra och löser globala utmaningar tillsammans. Det är det här samarbetet som gör att vi klarar oss i den internationella konkurrensen.

FÖR OSS ÄR DET HELT NATURLIGT att förena kompetens, språk och kulturer. Det har resulterat i att Vasa är den näst mest internationella staden i Finland. En stark historia inom internationell handel samt tillverkning av båtar och fartyg samt motorer till dessa har skapat ett globalt kluster inom energibranschen.

DEN POSITIVA ENERGIN OCH FRAMÅTANDAN SYNS ÖVERALLT HÄR. Saker och ting sköts smidigt och vi fastnar inte i gamla hjulspår. Här har alla friheten att leva sitt eget liv som en del av en stark gemenskap.

I VASAREGIONEN UTVECKLAS tekniker för en renare, mer hållbar och energieffektiv värld. Regionens industri producerar över 30 % av Finlands energiteknik som går på export, varav en betydande del är tekniker inom förnybar energi. I Vasaregionen ligger Nordens största energikluster, och Vasa räknas idag som Nordens energihuvudstad. Vårt arbete består av att utveckla nya energitekniker och vår passion är att rädda världen.

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 4

26.6.2019 9.32


havet

är en del av vår vardag och vår källa till återhämtning. Havet finns i vårt DNA.

Passion ENERGI

är mod att leva, experimentera och sikta på något stort.

ÄR KÄNSLA, PASSION & GEMENSAMMA GÄRNINGAR. Den är en kraft som förändrar världen. Cirka

67 500

invånare cirka 69 % finskspråkiga cirka 23 % svenskspråkiga andra språk cirka 8 %

473 km strandlinje

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 5

Vasa grundades av Karl IX år 1606 Staden brann 1852 och flyttades till sin nuvarande plats 1862 Var Finlands huvudstad 29.1–3.5.1918 Du kan imponera på finskspråkiga Vasabor genom att använda “Ylihyvä!”. Det är vårt alldeles egna superlativ (bokstavligt översatt “Överbra”).

26.6.2019 9.32


179 km

Till Vasa flygfält anländer varje dag cirka 10 plan från Helsingfors och Stockholm.

Direkt tågförbindelse från Helsingfors till Vasa på bara

3,5 h

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 6

kilometer cykelväg.

Med färja

4 h / 80 km från Umeå till Vasa.

I torgparkeringen i kärncentrum finns

840

parkeringsplatser.

26.6.2019 9.32


Till Vasa tar du dig snabbt, både på land, till havs och i luften!

Det är enkelt att ta sig till Vasa oberoende av hur och varifrån du kommer. Känd som Västkustens pärla och Österbottens landskapscentrum ligger Vasa vid Blå Vägen som går genom de nordiska länderna. Från Vasa är det kort väg ut i världen tack vare flera direkta flygförbindelser, och du kommer till flygplatsen från Vasa centrum på tio minuter. Tågförbindelserna till Vasa är också utmärkta. Du reser från Helsingfors till Vasa på bara 3,5 timmar. Tågen och fjärrtrafikens bussar tar dig direkt till stadens centrum. Från Umeå till Vasa tar färjan dig på fyra timmar, den kortaste och nordligaste sjövägen som är i bruk året runt. I Vasa ligger allt nära! De flesta hinner till jobbet på 10–15 minuter, så värdefull fritid går inte till spillo på arbetsresor. Cykelvägarna går längs vackra strandrutter och lokaltrafiken transporterar behändigt passagerare inom staden, även till flygplatsen. För dig som rör dig med bil lönar det sig att parkera i Torgparkeringen. Då du kommer upp är du mitt bland köpcentren, butikerna, restaurangerna, caféerna och servicen.

” Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 7

Som Vasabo kan jag under samma dag delta i ett möte utomlands och ändå hämta min dotter i tid på dagis. Det finns ett brett utbud av transportmedel med olika destinationer att välja mellan, så jag kan både vara effektiv och miljömedveten.” – ANNA MÅTTS-FRANSÉN, VASEK

26.6.2019 9.32


Ett hem som doftar hav I Vasa kan ditt hem ligga mitt i staden, vid havsstranden eller i ett genuint landsbygdslandskap, och du har ändå högklassig service nära till hands. Bostadsområdena smälter in i landskapet i harmoni med naturen. Historiska industribyggnader, t.ex. Wasa Yllevarufabrik, har gjorts om för bostadsbruk och nya bostadsområden utvecklas kontinuerligt, t.ex. i Bobäck. Vasaborna uppskattar bra och högklassigt boende och hemmet är en viktig plats för oss. Därför satsas det på boendetrivseln genom att se till att både service och naturupplevelser, så som parker, finns nära till hands. Metvikens aktivitetspark, Hovrättsskogen i Gamla Vasa och motionsleden längs stranden används alla flitigt av stadsborna. Vasa har tack vare sin vackra skärgård en levande och havsnära sommarstugekultur, och sommarstugorna är en förlängning av hemmet för Vasaborna. Den ljusa midsommaren, sommarens semestermånader och villaavslutningen i augusti tillbringas vid havet, endera på den egna eller kompisens sommarstuga.

PARKER lekområdet i Edvinsstigens park, Metvikens aktivitetspark, Arboretumfrisbeegolfbanan.

Många Vasabor åker till sommarstugan med båt ännu långt in i september, och när det blir vinter görs resan över isen. Livskvaliteten kan även mätas i materiella värden: bostäderna, sommarstugorna och affärslokalerna är avsevärt förmånligare i

UTOMHUSVISTELSE Spånbanan i Vasklot, pulkbacken vid ruinerna i Gamla Vasa, Alkula gård.

Vasa än i trängsel-Finland.

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 8

26.6.2019 9.32


” Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 9

Vi drömde om ett egnahemshus med all nödvändig service i närheten. Därför byggde vi hus i Bobäck. Tomten i passlig storlek gör att vi kan vara ute mer och kan hitta på roliga aktiviteter på den egna gården.” – ANNE, MAMMA I EN FAMILJ SOM BYGGT HUS PÅ BOBÄCKS NYA OMRÅDE.

26.6.2019 9.33


EnergyVaasa över

140

företag inom

energibranschen

11 000 arbetstagare

1/4 av Finlands arbetskraft inom energibranschen Den sammanräknade omsättningen cirka

Exportens andel över

80 %

12 % av Finlands hela teknologiexport och

30 %

av Finlands energiteknologiexport

Det internationellt betydande evenemanget Vaasa EnergyWeek i mars varje år

4,4 miljarder euro

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 10

26.6.2019 9.33


Energi är en kraft som förändrar världen

I Vasaregionen utvecklas teknologier för en renare, mer hållbar och energieffektiv värld. Regionens industri producerar över 30 % av Finlands energiteknologi som går på export, varav en betydande del är tekniker inom förnybar energi. Vi vågar ta oss an även krävande utmaningar – staden Vasa har som mål att vara kolneutralt före år 2035. Bland företagen i EnergyVaasa-klustret finns viktig specialkompetens med tanke på lösningar inom distribuerad energiproduktion, energidistribution och -användning, t.ex. elmotorer, kraftverk, vind- och solkraftslösningar, eldistribution och smarta elnät. I Vasa är förtroendet mellan människorna och företagen sällsynt bra. Nätverken fungerar och bakom de stora globala

I Vasa har vi hittat världens bästa samarbetsmodell. Företagen i Vasa, ibland även konkurrerande sådana, samarbetar för att tillsammans utveckla Finland. Vasa är själv ett bra exempel. Företag, universitet, skolor, det omkringliggande samhället, staden Vasa och dess invånare har under lång tid byggt upp detta samarbete och fungerande ekosystem.” – JAAKKO ESKOLA,

företagen verkar hundratals lokala underleverantörer som med hjälp av de stora aktörerna får ut sina produkter i världen. Atmosfären för företagande är sporrande och skapar en grund för tillväxt. Energiteknologiklustret gör regionen till ett globalt tillväxtområde. Den genuina tvåspråkigheten är en utmärkt väg till internationalism. Energianvändning, ekologi och naturfenomen genomsyrar lärandet från småbarnspedagogiken till högskolorna. Universiteten och högskolorna i Vasa inriktar sig allt mer på energiteknologi och de som avlagt sin examen inom det området hittar snabbt jobb.

KONCERNCHEF, WÄRTSILÄ

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 11

26.6.2019 9.33


Människorna är lyckliga, solen skiner och allt går som på Strömsö

Kännetecknande för oss är en stark gemenskap och en vilja att utveckla regionen tillsammans för invånarnas bästa. Servicen främjas, utbudet motsvarar efterfrågan och allt fungerar både på finska och på svenska. Här mår man bra, i livets alla skeden. För barnen erbjuder vi småbarnspedagogik i daghem, inom familjedagvården samt i öppen daghemsverksamhet enligt familjens situation och behov. Vasa är en föregångare inom språkbadsundervisningen på svenska, och utöver de finsk- och svenskspråkiga daghemmen finns även daghem för barn som talar engelska. Daghemmen har även andra inriktningar, t.ex. musik-, idrotts- och naturfostran. I Vasa erbjuds grundläggande utbildning av 14 finskspråkiga och fem svenskspråkiga skolor som upprätthålls av staden och därtill av Vasa övningsskola, Vaasan kristillinen koulu och Vaasan Rudolf Steiner-koulu som upprätthålls av staten. Läroplikten kan

Jag tycker att evenemangen och aktiviteterna som ordnas för seniorer är bra och tillräckliga till antalet. Jag tycker speciellt mycket om våra hjälpare! De är alltid så hjälpsamma och trevliga!”

även kryddas med musik- eller språkbad. De tvåspråkiga yrkesinstituten och gymnasierna tryggar de praktiska färdigheterna och ger beredskap för fortsatta studier. För fritiden erbjuder både de finsk- och svenskspråkiga medborgarinstituten och senioruniversitetet ett rikt kursutbud för alla stadsbor. Servicen för seniorer innefattar gemenskapsinriktad seniorklubbsverksamhet, idrottsservice och kontaktskapande mötesplatser, t.ex. Nätpunkten Senjor. På serviceboenden ordnas även dagklubbsverksamhet, t.ex. seniorklubben Pärlans stund.

– TAIMI, LUCIA-MOMMO 2018

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 12

26.6.2019 9.33


Sex ungdomsgårdar och ett ungdomskafé.

Rockskolan: rock- och popundervisning, spelningar och låtskrivning för 13–17-åringar.   En stark tvåspråkighet är en rikedom inom småbarnspedagogiken och utbildningen.

Exempel på kanaler för påverkan är ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning, invandrarrådet och äldrerådet.

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 13

26.6.2019 9.33


Lokala karriärvägar, internationella utmaningar Den livskraftiga näringsstrukturen i Vasa är en av nyckelfaktorerna bakom den höga sysselsättningsgraden. Arbetsplatserna uppkommer inte bara kring en fabrik eller en sektor, utan näringsstrukturen är tämligen mångsidig. De internationella bolagen i Vasaregionen och deras betydande energikompetens gör regionen till ett viktigt område i Finland.

Vi värdesätter driftighet och utveckling. I Vasa har vi länge haft som praxis sådant som först nu planeras på andra håll. Vi inkluderar exempelvis klienterna i planeringen och utvecklandet av verksamheten. Vårt sjukhus är lagom stort, vi känner och stöder varandra nu och i framtiden!” – ARJA TUOMAALA, LEDANDE ÖVERSKÖTARE, VASA CENTRALSJUKHUS

Sysselsättningsläget i Vasaregionen är bland de bästa i Finland: här är arbetsplatssufficiensen så hög som 126 %. Inkomstnivån ligger nästan på huvudstadsregionens nivå, och proportionellt sett är regionen Finlands mest företagstäta område. Näringslivet i Vasa består av välmående företag, en hållbar utveckling och livlig start up-verksamhet. Tröskeln att starta eget företag är låg, eftersom du får stöd av en stor och mångsidig grupp sakkunniga och ett starkt multiprofessionellt företagarnätverk. Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK) erbjuder avgiftsfri företags- och näringsrådgivning, utbildning samt möjligheter att bilda nätverk. Vasas största sysselsättare är Vasa stad, som kontinuerligt behöver nytt kunnigt folk: unga sommararbetare, studerande vikarier, nyutexaminerade samt erfarna yrkesmänniskor i många utmanande uppgifter.

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 14

26.6.2019 9.33


VIKTIGA SYSSELSÄTTARE Vasa stad, Wärtsilä-koncernen, Vasa sjukvårdsdistrikt, ABB Oy, Danfoss

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 15

TILLVÄXTFÖRETAG Ampner, Arcteq, WE Tech, Gambit

26.6.2019 9.33


6

hĂśgskoleenheter

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 16

30

Ă–ver examensalternativ

13 000 studerande

26.6.2019 9.33


Vi utbildar förändringsagenter

Det är ingen tillfällighet om du tycker att Vasas gatubild känns överraskande ung – var femte person du möter är högskolestuderande. Vasa är i förhållande till invånarantalet Finlands största högskolestad. Våra styrkor är yrkeshögskolornas nära samarbete, den höga graden av internationalisering och de starka banden till företagen i regionen. De internationella företagen i regionen är närvarande i studierna; studerande gör besök i företagen, kursprestationer för företagens räkning, samt uppdrag i fråga om slutarbeten. Studerande erbjuds även praktik- och sommarjobbsplatser. Att göra saker tillsammans är en styrka som sporrar till utveckling, till att tänka annorlunda och skapa något nytt. I Vasa kan du avlägga examen på tre olika språk. Den internationella undervisningspersonalen och internationella studerande skapar en mångkulturell studiemiljö. Du kan t.ex. hitta en språkkompis som du kan lära dig ett nytt språk och en

I Vasa är studielivet smidigt, händelserikt och precis lagom stort. Många av oss blir förälskade i detta Österbottens Paris och stannar kvar här vid havet för evigt.” – EMMA, STUDERANDE, VASA UNIVERSITET

ny kultur med. Här i Vasa vill de studerande påverka och agera aktivt. Det är enkelt att gå med i studerandeorganisationerna, och du kan välja mellan nytta och nöje, eller en kombination, i dina aktiviteter. Delta i pulktävlingen på fastlagstisdagen, i musiktävlingen på Pampas-dagen eller i spelturneringarna under evenemanget Vaasa Game Days. Vaasa Entrepreneurship Society (VES) stöder och sporrar studerande till företagsverksamhet. Hos oss påverkar du som studerande genuint din omgivning, du bildar nätverk över ämnesgränserna och får en unik start på arbetslivet!

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 17

26.6.2019 9.33


Havet ger energi

Om du frågar en Vasabo vad det finaste i Vasa är, är svaret oftast havet. Havet ger oss kraft året runt. Havet är en del av vår vardag och vår källa till återhämtning. Sommartid ordnas skärgårdskryssningar, bastuflotteuthyrning och SUP-paddling i Vasa. Upplev Vasa från havet genom att hyra en kanot eller en snabbare vattenjet. På sommaren går vi till stranden efter arbetsdagen för att simma eller slappna av på en picknickfilt. På sommarkvällarna hittar man Vasaborna på Hovrättsparkens bryggor - ett utmärkt sätt att njuta av havet, solen och vännerna. På vintern väntar vi på att isen kommer så att vi kan göra långa promenader och skida runt bekanta öar. De mest våghalsiga testar snowkite. I Vasa kan du även doppa dig i en vak alldeles i närheten av centrum! De modiga pimpelfiskarna godkänner att vintersäsongen på havsisen är över först när andflockarna simmar förbi. Havet ger oss mycket, både lugn och storm och allt där emellan. Och det är precis därför vi inte skulle byta bort doften av hav, utflykter i skärgården och lokal fisk mot någonting annat.

” Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 18

Vinterbad ger mig en upplevelse som jag inte får någon annanstans. I kallt vatten är jag i mitt rätta element. Allt onödigt rensas bort.” – TERO, VAASA PINGVIINITS VINTERBADARE

26.6.2019 9.33


7

badstränder inom en 3 kilometers radie från torget.

I staden finns över

2 000

båtplatser och en gästbåtshamn i Vasklot.

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 19

Cirka

25 km

skidspår på isen. DE BÄSTA PICKNICKPLATSERNA MED HAVSUTSIKT:

Sandö, Hovrättsparken, Brändö campusområde.

26.6.2019 9.33


Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 20

26.6.2019 9.33


Tiotals kulturupplevelser inom en kilometer från torget

Kulturutbudet i Vasa erbjuder rikligt med upplevelser under hela året. I förhållande till invånarantalet satsar Vasa mest på kultur jämfört med andra finska städer. Gå på spelningar i Skafferiet Ritz med härlig retrostil eller njut av stämningen i jazzkällaren Doo-Bop. Stadsorkesterns symfonikonserter i det storslagna stadshuset ger dig gåshud. Därtill har vi stora musikevenemang som pågår flera dagar, t.ex. Vasa körfestival och Vaasa Festival, som förgyller gatubilden med musikvänner från olika delar av världen. Njut av de högklassiga teater- och musikalföreställningarna på Vasas två professionella teatrar, Vaasan kaupunginteatteri och Wasa Teater. Även studentteatern och barnteatern bjuder på högklassiga teaterupplevelser. Kulturbad och konstfostran ordnas för barn och ungdomar i instituten och hobbygrupper.

TIPS FRÅN EN LOKALINVÅNARE

Ett säkert vårtecken är körfestivaldeltagarna som flockas på stan. På sommaren lönar det sig att dansa vid havsstranden i sommarnatten under Vaasa Festival-evenemanget. På senhösten skrattar vi så att vi kiknar på teatrarnas lillajulföreställningar. På vintern passar det perfekt att styra söndagspromenaden till ett museum.

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 21

Vasa har hela tretton museer där du kan förundra dig över historia och modern konst i. I Österbottens museers samlingar finns konstverk av bland annat Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg och Vasabördiga Fanny Churberg. I synnerhet konstverken av populära Schjerfbeck reser mycket, bl.a. ända till Japan. Tikanojas konsthems mest betydande och utlånade skatt är ett verk av Henri Matisse, och i synnerhet sommartid kommer även utländska gäster för att beundra det. Du kan även bekanta dig med stadens 400-åriga historia via byggnader. Exempelvis Sandviksvillan, som blev färdig år 1845, är numera restaurang. På det gamla kasernområdet finns bland annat dansskolor, en dockteater och konsthallar.

26.6.2019 9.33


Upplev myllret i staden och värmen i bygemenskaperna

När du besöker Vasa kan du välja om du vill bo på ett högklassigt hotell nära torget, ett badhotell vid havsstranden eller på campingområdet på gångavstånd från centrum. Saluhallen och torget ligger sida vid sida med köpcentra och butiker, trivsamma kaféer och restauranger. I centrum finns flera lokala kaféer och restauranger, som tar fram smakupplevelser i världsklass av närproducerade råvaror. Under somrarna öppnar kaféerna och restaurangerna sina terrasser, och torget fylls av försäljare som säljer sin skörd från närområdet. Livet i en bygemenskap kan du uppleva t.ex. i Bockska hörnet,

PROVA OCKSÅ PÅ DESSA UPPLEVELSER:

Skrottorgsevenemanget på torget på sommarsöndagar. En golfbana med 27 hål och många utomhusplaner för fotboll, boboll och ishockey. Botniahallen är Finlands största friidrotts-, bollspels- och allaktivitetshall. Pröva på starka idrottsupplevelser: heja på Vasa Sport i ishockeyns FM-liga samt VPS i finska Veikkausligan i fotboll!

Sundom eller Brändö. I Bockska hörnet finns bryggeriet Bock’s, mötesrum, restaurang, evenemang och torgtillställningar. I Sundom kan du njuta av naturen och vara fågelskådare vid meteoritkratern i Söderfjärden. Ett undantag till slätterna är skidcentret Öjberget, litet men naggande gott, där man på vintern åker slalom och på sommaren kan pröva på backlöpning. Brändö är känt för sin starka självkänsla, eftersom man vid den årliga stadsdelskarnevalen väljer en egen ”borgmästare” som lekfullt förklarar Brändö självständigt från övriga Vasa. Vid Brages friluftsmuseum kan du njuta av kaffe och våfflor i en traditionell österbottnisk bondgårdsomgivning. På en guidad rundtur i Västervik kan du bekanta dig med livsstilsprogrammet Strömsös kulisser.

Café Kanttorila i Lillkyro är sommartid verksamt på gårdstunet till Savilahti-huset som härstammar från medlet av 1800-talet.

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 22

26.6.2019 9.33


FOTO Elina Manninen

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 23

26.6.2019 9.33


Kvarken – Finlands enda naturarvsobjekt på Unescos världsarvslista

Vasaregionens areal ökar varje år med en yta som motsvarar 150 fotbollsplaner till följd av landhöjningen som hör till de snabbaste i världen (8 mm/år). Tack vare det här unika fenomenet har Kvarkens skärgård valts till Unescos världsarvslista som det enda naturarvsobjektet i Finland. Vår skärgård hör till de yngsta landskapen på hela jorden, eftersom en stor del av det nuvarande Vasa var täckt av vatten ännu för 500 år sedan. Landskapet är i kontinuerlig förändring: nya stenar stiger upp ur havet, öar växer fast i fastlandet och bryggor måste flyttas då strandlinjen rymmer. Det unika med skärgården är dess orördhet, rika natur och fågelliv samt den traditionella skärgårdsbosättningens särpräglade kultur. I Kvarkens skärgård finns 16 av Östersjösträndernas endemiska arter som inte finns någon annanstans i världen Det finns mycket att uppleva i världsarvsområdet, både på land, till havs och i luften. Du kan t.ex. hyra en cykel vid kaféet Salteriet, gå upp i utsiktstornet Saltkaret nära intill, fortsätta till fots på Bodvattnets naturstig och avsluta dagen med ett dopp eller paddling. Utsiktstornet är också ett bra mål för en liten dagsutflykt med familjen, eftersom det finns både parkeringsområde och brasplats nära tornet. Du kan ta del av naturarvsområdets upplevelser också mitt i staden vid Kvarkens naturcenter Terranova, som finns på Österbottens museum.

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 24

26.6.2019 9.33


TIPS OM NATURSTIGAR

Ögruppen Valsörarnas natur- och kulturstig finns i Kvarkens yttre skärgård. Rutten på 2,5 km går genom ett fågelskyddsområde.

Bekanta dig med De Geer– moränåsarna på turen i Bodvattnet. Naturstigen är cirka 3,5 km lång.

Vandringsrutten Björkö–Panike på 13 km börjar i närheten av utsiktstornet Saltkaret.

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 25

26.6.2019 9.33


Med passion utvecklar vi framtidens stad

Redan idag skapar vi det framgångsrika framtida Vasa. Växande företagsområden, utvecklande av logistiken på land, till havs och i luften samt innovationer och regionalt samarbete skapar en stabil grund som det går att bygga en hållbar ekonomi på. Nya innovationer samt utbudet av utbildning och arbetsplatser gör att vi fortsätter att vara Nordens energihuvudstad. Ett av alla våra innovativa projekt är Wasa Station, som blir en urban mötesplats och ett evenemangscenter. I Wasa Station kommer det att finnas bl.a. ett musik- och kongresscenter, hotell, bostäder, affärslokaler samt idrottsoch allaktivitetslokaler. I detta spetsprojekt är naturligtvis Vasas starka energikompetens med. Det planeras progressiva energilösningar för kvarteret för att det ska kunna vara så gott som självförsörjande i sin energiförbrukning.

Företagen investerar i Vasa, ökar kompetensen i regionen och skapar innovationer. Wärtsiläs nya Smart Technology Hub på Vasklot i Vasa är den nya generationens forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum. I Vasa skapas möjligheter som är unika också i europeisk skala i och med att

Studerande, forskare och övriga partner skapar en fungerande gemenskap som stärker innovationerna. Att jobba tillsammans är alldeles naturligt för oss.”

man redan har utarbetat en fabriksområdesplan för en stor

MARI K. NIEMI.

som går på miljövänligt bränsle, blir klar för trafikering mellan

DIREKTÖR, INNOLAB

batterifabrik. Vasas och Umeås gemensamma hamn och rederi tryggar trafiken och logistiken i Kvarken också i framtiden. En ny färja, städerna år 2021. Dynamiska Vasa blickar alltid framåt!

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 26

26.6.2019 9.33


LABORATORIET ENERGYLAB

skapar helt nya möjligheter att forska i totalenergisystem.

Målet för pilotområdet för smarta elnät – SUNDOMSMARTGRID – är bl.a. att göra eldistributionen pålitligare. UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSLABORATORIET TECHNOBOTNIA erbjuder under-

visning, utgör en kanal mellan högskolor, företag och andra teknologicentra samt erbjuder olika forsknings- och produktutvecklingstjänster. Vasa stad har valts med till nätverket för HÅLLBARA FÖREGÅNGARKOMMUNER (Finnish Sustainable Communities).

Inom IRIS-PROJEKTET testas nya lösningar för stadsutveckling på områdena energi, mobilitet och IKT.

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 27

26.6.2019 9.33


WWW.VASA.FI | www.facebook.com/vaasankaupunki www.instagram.com/vaasavasa | www.twitter.com/vaasavasa www.youtube.com/cityofvaasa | www.linkedin.com/company/city-of-vaasa #vasa #vaasa #visitvaasa #myvaasa

Vaasa_yleisesite_SV_paallystamaton.indd 28

26.6.2019 9.33

Profile for Vaasan kaupunki / Graafiset palvelut

Välkommen till Vasa  

Det är enkelt att ta sig till Vasa oberoende av hur och varifrån du kommer. Känd som Västkustens pärla och Österbottens landskapscentrum lig...

Välkommen till Vasa  

Det är enkelt att ta sig till Vasa oberoende av hur och varifrån du kommer. Känd som Västkustens pärla och Österbottens landskapscentrum lig...