Page 1

Tietoa taskuun 2018


TIETOA TASKUUN 2018


YLEISTIETOA Vaasa on kaunis, historiallinen kaupunki, josta löytyy jokaiselle jotakin. Energia, hyvä työtilanne ja onnelliset ihmiset houkuttelevat käymään ja jäämään. Kaupungin 67 392 asukkaan joukosta löytyy sata eri kansallisuutta. Kaksikielisyys näkyy arjessa. . li 400 vuotta vanhassa Vaasassa kohtaavat historia ja nyY kyaika, kulttuuri ja luonto, kauppakeskukset ja kauppahalli. Kaupunki myös on portti Suomen ainoaan luonnonperintökohteeseen – Merenkurkun saaristoon. Kasvavat yritysalueet, logistiikan kehittäminen sekä innovaatiot ja yhteistyö luovat pohjan tulevaisuuden Vaasalle. ●●

Pinta-ala 31.12.2017��������������������������������������������������������� 574 km²

»» maa-alue����������������������������������������������������������������������364 km² »» vesialue��������������������������������������������������������������������������210 km² ●●

Rantaviivan pituus������������������������������������������������������������473 km

»» mannerranta��������������������������������������������������������������������80 km »» saaristoranta������������������������������������������������������������������313 km »» järvien ja jokien rannat�������������������������������������������������80 km ●●

4

Asemakaavoitettu alue 31.12.2016������������������������������ 4 731 ha


Kaupunginvaltuusto ja kunnallisvaalit 2017 59 jäsentä, puheenjohtaja Joakim Strand (RKP). 1. varapuheenjohtaja Anne-Marie Viinamäki (KOK), 2. varapuheenjohtaja Jukka Mäkynen (PS). Puolue

Paikkoja

Naisia

Miehiä

Äänet

RKP SDP KOK PS VIHR VAS KESK KD Muut YHTEENSÄ

18 13 10 6 4 4 2 2 59

8 7 6 1 4 3 2 0 31

10 6 4 5 0 1 0 2 28

9 631 6 799 5 132 3 201 2 537 2 085 1 527 1 385 401 32 698

Kaupunginhallitus

11 jäsentä, puheenjohtaja Kim Berg (SDP). Hallituspaikat puolueittain: RKP 4 (Hans Frantz, Johan Kullas, Anne Salovaara-Kero, Barbro Kloo), SDP 2 (Kim Berg, Pirjo Andrejeff), KOK 2 (Marko Heinonen, Raija Kujanpää), PS 1 (Mauri Ollila), VIHR 1 (Laura Ala-Kokko), VAS 1 (Harri Moisio). Kaupunginjohtaja: ������������������������������������������������������Tomas Häyry Toimialajohtajat: Markku Järvelä���������������������������������������� teknisen toimen johtaja Christina Knookala����������������������������������� sivistystoimen johtaja Jukka Kentala������������������������ sosiaali- ja terveystoimen johtaja

TIETOA TASKUUN 2018

5


Talousarvio

2017 (tilinpäätös) 2018 (talousarvio) (sisältää liikelaitokset).(1.000 euroa)��������������������(1.000 euroa) ●● Toimintakate....................... 360.233������������������������������360.204 ●● Verotulot ............................ 279.720������������������������������284.005 ●● Valtionosuudet...................100.863�������������������������������� 101.754 ●● Vuosikate ............................ 31.964��������������������������������� 37.686 ●● Investoinnit (netto) ............ 30.110���������������������������������33.095 ●● ●●

Investointien tulorahoitus, %.93,7������������������������������������� 115,9 Lainamäärä, €/asukas........... 3.836�����������������������������������3.649

Kunnallisverotus

●● ●● ●● ●●

6

2017 (tilinpäätös) 2018 (talousarvio) Kunnallisvero, 20,0 %....... 222.407������������������������������� 231.556 Osuus yhteisöverotuotosta.. 32.031����������������������������������31.439 Kiinteistövero........................20.282���������������������������������� 21.010 Yhteensä........................ 279.720�������������������������283.005


VÄESTÖ Väestö

Asukasluku Suomenkielisiä Ruotsinkielisiä Muut kielet Naisia Miehiä

Väestö ikäryhmittäin 0-6 v 7-15 v 16-24 v 25-64 v 65- v Yhteensä

31.12.2016 67.620 46.742 15.416 5.462 33.770 33.850

%

31.12.2017

%

69,1 22,8 8,1 50,0 50,0

67.392 46.237 15.395 5.760 33.578 33.814

31.12.2016

%

31.12.2017

%

5.110 6.391 9.411 33.822 12.886

7,5 9,5 13,9 50,0 19,1

4.900 6.543 9.202 33.614 13,133

7,3 9,7 13,7 49,9 19,5

67.620

Kielet 31.12.2017 8,5% 68,6%

100

67.392

68,6 22,8 8,5 49,8 50,2

100

Ikäryhmät 31.12.2017 19,5%

7,3% 9,7%

22,8% 13,7%

49,9% Suomi Ruotsi Muut

0-6v 7-15v 16-24v 25-64v 65-v

TIETOA TASKUUN 2018

7


Väestömuutos.............. 2015...........2016���� 2017*

Syntyneet.....................................752.................. 703������������� 656 Kuolleet.........................................558..................594���������������617 ●● Luonnollinen väestönkasvu...+194................ +109����������������+4 ●● Maahanmuutto (netto)...........+314.................+158�����������+290 ●● Maassamuutto (netto)............+107................. -261������������-496 ●● Väkiluvun korjaus...................... +44..................... -5���������������-22 Väestömuutos.........................+654.................. +1��������� -222 *ennakkotieto ●● ●●

Koulutusaste................ 2015.............2016 ●● ●●

8

15 v. täyttänyt väestö.........56.742... 83,9%....56.763���� 84,2% Tutkinnon suorittaneita.......42.117....73,2%....42.472�����74,8% »» keskiaste...........................22.756.... 40,1%....22.907����40,4% »» korkea-aste....................... 19.361.... 34,1%.... 19.565���� 34,5%


ELINKEINORAKENNE Työvoima ja työpaikat

Työpaikat toimialoittain 31.12.2015 Toimiala

2010 2011 % %

Yhteiskunnalliset palvelut

12 239 12 437 12 540 12 370 12 200 12 221 32,7 32,7 33,0 32,7 32,8 33,4

Teollisuus

8 695 23,8

8 856 23,3

8 862 23,3

8 728 23,1

8 317 22,4

8 051 22,0

Kauppa, kuljetus ja majoitus

5 796 15,5

5 910 15,5

5 854 15,4

5 832 15,4

5 719 15,4

5 625 15,4

3 990 10,7

4 059 4 133 10,7 10,9

4 122 10,9

4 083 11,0

3 919 10,7

1 792 4,8

1 885 5,0

1 738 4,6

1 863 4,9

2 007 5,4

1 960 5,3

Rakentaminen

1 768 4,8

1 825 4,7

1 783 4,8

1 803 4,7

1 794 4,8

1 777 4,9

Informaatio ja viestintä

1 524 4,1

1 482 3,9

1 540 4,0

1 548 4,1

1 533 4,1

1 522 4,2

Rahoitus- ja vakuutus- 719 toiminta 1,9

687 1,8

738 1,9

716 1,9

714 1,9

730 2,0

LVI-, sähkö- ja jätehuolto

367 1,0

381 1,0

363 1,0

336 1,9

344 0,9

336 0,9

Kiinteistöalan toiminta

257 0,7

276 0,7

292 0,8

304 0,8

307 0,8

314 0,9

Alkutuotanto

248 0,7

229 0,6

211 0,6

215 0,6

189 0,5

183 0,5

Yhteensä

37.395 38.027 38.054 37.837 32.207 36.638 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallintopalvelut Taiteet, viihde ja virkistys sekä muut palvelut

2012 %

2013 %

TIETOA TASKUUN 2018

2014 %

2015 %

9


Työpaikkojen määrän muutos

.................................... v. 2013............v.2014....... v. 2015 ................................................ - 217................. -630............- 569

Vaasan työvoima

.................................... 1/2016............1/2017....... 1/2018 ...........................................33.085............. 32.988......... 32.910

Vaasan työllinen työvoima

.....................................1/2015........... 1/2016........1/2017 ............................................29.370............. 28.828........ 28.920 10


Työpaikkaomavaraisuus

v. 2013 v. 2014 v. 2015 126,8%.........126,5 %........126,3 %

Keskimääräinen työttömyysaste

●● ●●

v. 2015 v. 2016 v. 2017 Vaasa ............................. 10,9%............. 11,8%........... 10,5% koko maa .................... 13,4 %............ 13,3%............ 11,5%

Vaasan suurimmat työnantajat 

●●

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Työpaikat 2017 Vaasan kaupunki*���������������������������������������������������������������� 5.885 *Sivuvirkaiset vakinaiset palomiehet ja työllistetyt eivät sisälly tilastoon Wärtsilä-konserni ���������������������������������������������������������������� 2.822 Vaasan sairaanhoitopiirin ky/Keskussairaala����������������2.222 ABB Oy������������������������������������������������������������������������������������� 1.781 Danfoss���������������������������������������������������������������������������������������633 KPO-konserni����������������������������������������������������������������������������473 Vaasan yliopisto�����������������������������������������������������������������������452 K-ryhmä��������������������������������������������������������������������������������������437 Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur (SÖFUK)��������������������������������������������338 VEO Oy����������������������������������������������������������������������������������������317 Åbo Akademi, Vaasa���������������������������������������������������������������278 Citec Vaasan yksiköt���������������������������������������������������������������256 ELY-keskus, TE-toimisto, KEHA-keskus (Vaasa)��������������261 Posti Oy�������������������������������������������������������������������������������������� 214 Elisa-konserni (Anvia-konserni 30.6.16 asti)��������������������� 110

TIETOA TASKUUN 2018

11


KUNNALLINEN LIIKETOIMINTA Vaasan kaupunki omistaa yhteisöjä ja osuuksia eri yhteisöistä muodostaen omistuksensa ja vaikutusvaltansa perusteella kaupunkikonsernin. Konserniin kuuluu 23 tytäryhtiötä, 6 kuntayhtymää ja 13 osakkuusyhtiötä, joiden kautta tuotetaan mm. energia-, asumis-, vapaa-ajan-, koulutus-, erikoissairaanhoito- ja jätteenhuoltopalveluita.

Liikelaitokset

Vaasan Vesi............................. 2016������������������������������� 2017 Liikevaihto .......................14,9 milj.€......................... 14,98 milj.€ ●● Vesijohtoverk. pituus..........990km������������������������������� 998 km ●● Veden kulutus..............5,53 milj.m3������������������������5,58 milj.m3 ●● Veden kulutus asukasta kohti/vrk.......... 223 litraa����������������������������226 litraa ●● Vesimaksu.........................1,36 €/m3����������������������������1,36 €/m3 ●● Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa)....................................99,5 %��������������������������������� 99,5 % ●●

12


●● ●●

●● ●●

Viemäriverkon pituus......... 540km��������������������������������547 km Käsitelty jätevesimäärä...............7,42 milj.m3������������������������6,92 milj.m3 Jätevesimaksu................2.05 €/m3 ��������������������������2.05 €/m3 Liittymisprosentti jätevesiverkostoon...............96,9 %���������������������������������96,9 %

Vaasan Talotoimi .................... 2016������������������������������� 2017 ●● Liikevaihto...................... 48,0 milj.€�������������������������� 47,0 milj.€ ●● Investointien kokonaisrahoitus.............18,1 milj.€ ����������������������������� 7,1 milj.€ »» Uudisrakentaminen....9,4 milj.€����������������������������0,0 milj.€ »» Perusparannus............. 8,7 milj.€������������������������������ 7,1 milj.€ ●●

Hallinnassa oleva tilakanta���������������������� Huoneneliö (Hum2)

»» omassa tilakannassa... 366.500������������������������������360.700 »» ulkoa vuokrattua tilakantaa............................21.700�������������������������������� 22.800

TIETOA TASKUUN 2018

13


Pohjanmaan pelastuslaitos .... 2016������������������������������� 2017 Liikevaihto........................ 17,8 milj.€......................... �� 17,8 milj.€ ●● Pelastustehtävät.....................2.580����������������������������������� 2.455 ●● Ensihoitotehtävät................. 16.954����������������������������������17.454 ●● Turvapuhelintehtävät.............1.486�������������������������������������1.310 ●●

Vaasan Aluetyöterveys........... 2016������������������������������� 2017 ●● Liikevaihto.......................4,53 milj.€��������������������������4,23 milj.€ Asiakaskunta toimipisteittäin: ●● Vaasan toimipiste...................11.353������������������������������������11.491 ●● Laihian toimipiste.................... 1.262�������������������������������������1.419 ●● Mustasaaren toimipiste........2.303����������������������������������� 2.243 Vaasan Aluetyöterveys toimii Vaasan kaupungin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Laihian ja Mustasaaren kuntien sekä sopimuksen tehneiden yritysten työntekijöiden työterveysasemana ja myös merimiesterveyskeskuksena. Konserniyhtiöt 14


Kvarken Ports Ltd. (Vaasa)..... 2016������������������������������� 2017 Tavaraliikenne............ 1.408.879 tn������������������������1.106.558 tn ●● Tuonti............................1.249.035 tn������������������������� 926.462 tn ●● Vienti.................................. 159.841tn��������������������������180.096 tn ●● Alusliikenne..........................589 kpl��������������������������������622 kpl ●● Matkustajia ................... 183.591 kpl������������������������� 199.518 kpl ●● Väyläsyvyys................................ 9 m���������������������������������������9 m ●●

Vaasan Sähkö Oy .................... 2016������������������������������� 2017 ●● Vaasan Sähkö-konsernin liikevaihto.......................... 141 milj.€����������������������������130 milj.€ ●● Sähkönmyynti »» Sähkönmyynti...........1.908 GWh��������������������������1.702 GWh »» Asiakasmäärä.............90.691 kpl�������������������������� 90.701 kpl ●● Kaukolämpö »» Lämmönmyynti.......... 685 GWh����������������������������684 GWh »» Asiakasmäärä................ 3.213 kpl���������������������������� 3.242 kpl Vaasan Sähköverkko Oy ●● Sähköliittymien lukumäärä ...........................................36.267 kpl���������������������������36.451 kpl ●● Siirretyn sähkön määrä ........................................... 1.025GWh�������������������������1.008 GWh ●● Sähkön siirtoasiakkaita ...........................................70.837 kpl���������������������������71.309 kpl Ab Stormossen Oy.................. 2016������������������������������� 2017 ●● Liikevaihto......................... 15,3milj.€���������������������������13,6 milj.€ ●● Vastaanotetut jätemäärät...............173.500 tonnia��������������� ..145.000 tonnia ●● Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste...................98,4 %��������������������������������� 98,5 % ●● Investoinnit.................. 2,949 milj.€���������������������������� 1,18 milj.€

TIETOA TASKUUN 2018

15


16


ASUMINEN JA RAKENTAMINEN Asuntokanta 31.12.2017

Erillisissä pientaloissa.............. 10.699��������������������������������� 26,8 % Rivi- tai ketjutaloissa................... 3.261������������������������������������8,2 % Asuinkerrostaloissa....................25.118��������������������������������� 62,9 % Muissa rakennuksissa....................860������������������������������������2,2 % Yhteensä.............................. 39.938�������������������������� 100,0% Opiskelija-asuntopaikkoja (VOAS) v. 2017��������������������n. 3.000

Pikipruukki 2017����������������������������������Hallinnassa ●●

Pikipruukki������������������������������������������������������������� 3.585 asuntoa

»» Liikevaihto �������������������������������������������������������������� 23, 2 milj.€ ●●

Asumisoikeus����������������������������������������������������������� 266 asuntoa

»» Liikevaihto������������������������������������������������������������������ 2,0 milj.€

Vähänkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy 2017 ●● ●●

Hallinnassa������������������������������������������������������������������173 asuntoa Liikevaihto����������������������������������������������������������������������� n. 1 milj.€

Asuntotuotanto 2017������������������������������ Asuntoa

erilliset pientalot...................98 kpl���������������������������������� 19,9 % rivi- ja ketjutalot.................... 29 kpl������������������������������������5,9 % ●● asuinkerrostalot...................365 kpl����������������������������������74,2 % Yhteensä............................. 492 kpl��������������������������100,0 % ●● ●●

Kunnallistekniset työt.2016������������������������ 2017 ●●

●●

●●

●● ●● ●● ●●

Vanhoja katuja pohjustettu........................11.660m²���������������������������29.027 m2 Uusia katuja pohjustettu....................... 16.780m²����������������������������15.673 m2 Uusia pyöräteitä ja jalkakäytäviä pohjustettu......14.550m²�����������������������������8.465 m2 Asfalttityöt.........................72.316m²��������������������������101.342 m2 Asfalttimäärät.................. 12.450 tn����������������������������� 17.365 tn Vesijohdot........................... 7.450 m������������������������������ 9.997 m Viemärit............................... 3.520 m������������������������������ 5.470 m TIETOA TASKUUN 2018

17


●● ●●

Sadevesiviemärit................4.860m������������������������������� 2.007m Liikenne- ja suojaviheralueet................ 1.000m2����������������������������10.600m2

Kunnossapidettävät liikenneväylät............... 2016������������������������ 2017 ●● ●● ●●

Kadut.................................... 361,1 km������������������������������� 364 km Pyörätiet............................. 128,9 km����������������������������������131 km Erilliset raitit....................... 64,4 km������������������������������ 64,4 km

Hoidettavat viheralueet.2016���������������������� 2017 ●● ●● ●●

18

Rakennetut puistoalueet....230 ha���������������������������������230 ha Leikkikenttiä...........................80 kpl���������������������������������� 82 kpl Metsää................................ 4.000 ha�����������������������������4.050 ha


SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaalityö ja perhepalvelut 2017

Lapsi- ja perhesosiaalityö Yhteydenotot (SHL) lapsi- ja perhesosiaalityöhön��������263 ●● Määräaikana tehdyt vireilletulot����������������������������������������92 % ●● Lastensuojelun vireilletuloja����������������������������������������������1 330 ●● Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointeja .(sis. lastensuojelutarpeen selvitykset)�������������������������������622 ●● Määräaikana tehdyt arvioinnit ja selvitykset����������������� 80 % ●● Lastensuojeluasiakkaat, lapsia���������������������������������������������744 ●● Omaishoidontuki, asiakkaita��������������������������������������������������152 ●●

Lasten ja perheiden palvelut ●● Perheneuvola, käyntejä�������������������������������������������������������1 482 ●● Lapsiperheiden kotipalvelu, käyntejä »» sosiaalihuoltolain mukaisia....... �����������������������������������4 730 »» lastensuojelulain mukaisia����������������������������������������������� 890 ●● Erityishuoltolain mukainen iltapäivätoiminta, hoitopäivät�����������������������������������������������������������������������������2 305 ●● Perhehoito, hoitovuorokausia��������������������������������������� 20 869 ●● Laitoshoito, hoitovuorokausia »» oma toiminta������������������������������������������������������������������� 7 004 »» ostopalvelu�����������������������������������������������������������������������4 479 ●● Kotoutumisen tukeminen »» uusia asiakkaita�������������������������������������������������������������������259 »» kotitalouksia������������������������������������������������������������������������ 665 Aikuisten sosiaalityö ●● Perustoimeentulotukea saaneita kotitalouksia���������������232 ●● Täydentävää toimeentulotukea saaneita kotitalouksia� 1 412 ●● Ehkäisevää toimeentulotukea saaneita kotitalouksia����432 ●● Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu »» matkoja��������������������������������������������������������������������������� 82 478 »» asiakkaita��������������������������������������������������������������������������� 1 793 ●● Henkilökohtaisen avun asiakkaita���������������������������������������345 ●● Vastaanottokeskus »» kuntaansiirtymisaika keskimäärin�����������������������������54 vrk »» majoitusvuorokausia��������������������������������������������������� 139 312 ●● Tulkkikeskus, tulkkaustunteja������������������������������������������15 425 TIETOA TASKUUN 2018

19


●●

●● ●●

●●

●●

●●

●●

●●

20

Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten avo-, päivä- ja työtoiminta EHL, asiakkaita »» oma toiminta������������������������������������������������������������������������ 160 »» ostopalvelut���������������������������������������������������������������������������� 83 Kuntouttava työtoiminta, toimintapäiviä���������������������17 788 Psykososiaalinen avokuntoutus (siirtyi Vaasan kaupungille 1/17) »» asiakkaita�������������������������������������������������������������������������������137 »» käyntejä�������������������������������������������������������������������������������1 451 Kotikuntoutustiimi »» asiakkaita������������������������������������������������������������������������������� 110 »» käyntejä������������������������������������������������������������������������������ 3 714 Päihdehuollon laitoskuntoutus, hoitovuorokausia »» oma toiminta�������������������������������������������������������������������� 2 882 »» ostopalvelu������������������������������������������������������������������������1 884 Nuorisoasema Klaara ja mielenterveysja riippuvuuskeskus Horisontti, käyntejä............. ����������16 158 Vammaisten asumispalvelut, asumisvuorokausia »» oma toiminta�������������������������������������������������������������������32 881 »» ostopalvelu�������������������������������������������������������������������� 34 750 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisvuorokaudet »» omissa asumisyksiköissä����������������������������������������������� 8 879 »» ostopalvelu��������������������������������������������������������������������� 38 016


Koti- ja laitoshoito

Yli 75-vuotiaat.............. 5 987 (2016)��������������������� 5 966 (2017) Ikäkeskus Hoitotarvikejakelun asiakaskäyntejä:................2442 ●● Vapaaehtoistoiminta: »» vapaaehtoisten lukumäärä 36 (2016), 41 (2017) ●● Ikäneuvosto (nykyisin Vanhusneuvosto) kokoontui vuonna 2017 seitsemän kertaa ja käsitteli 62 pykälää ●● Viriketoiminta 2017: »» Kokoontumiskerrat 697 ja asiakaskäynnit 4 960 »» 64 tilaisuutta Vuorikeskuksessa, osallistujia yli 2000 ●● Hyvinvointia ja terveyttä edistävä (Hyte)-testitilaisuus 75-vuotiaille: »» testattiin 151 henkilöä (kutsuttuja 368) ●●

Kotihoito............................................ 2016................2017 ●● Säännöllisen palvelun asiakkaita.....1 477...................1 328 ●● Kotisairaanhoidon asiakasmäärä.... 1 804...................1 879 Palveluasuminen................................ 2016................2017 ●● Palveluasumispaikkoja........................ 525.....................606 ●● Palveluasumisen hoitopäivät yhteensä............................................184.734..............195.336 »» Oma palvelu.................................. 57,9 %................58,6 % »» Ostopalvelu....................................42,1 %.................41,4 % Laitoshoito......................................... 2016................2017 ●● Laitoshoitopaikkoja................................. 98....................... 116 »» Pitkäaikaispaikat................................. 20 ...................... 20 »» Lyhytaikaispaikat.................................78....................... 96 ●● Laitoshoidon hoitopäivät................ 48 712 ............. 40 904 ●● Kotisairaala hoiti................... 669 potilasta.... 614 potilasta ●● Diabetesvastaanottokäyntejä................................................. 3 081................. 3 082

TIETOA TASKUUN 2018

21


22


Terveyspalvelut

Vastaanottopalvelut 2017 Avoterveydenhuolto toimii viidellä terveysasemalla: Gerbyn, Kirkkopuistikon, Ristinummen, Tammikaivon ja Vähänkyrön terveysasemilla. Terveysasemilla toimivat lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot. Käyntejä oli lääkärillä yhteensä: 33 995 ja hoitajilla yhteensä: 66 549. Lääkäreiden ja hoitajien päivystysvastaanotot toimivat terveysasemilla arkisin virka-aikana. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin päivystysvastaanotto on keskitetty Vaasan keskussairaalan yhteispäivystykseen. Käyntejä yhteispäivystyksessä yhteensä: 19 504. Perhesuunnitteluneuvola ja äitiysneuvolat toimivat keskitetyissä tiloissa, Hietalahdenkatu 6, lukuun ottamatta Vähänkyrön äitiysneuvolaa, joka toimii Vähänkyrön terveysasemalla. Perhesuunnittelussa oli käyntejä yhteensä: 4 725. Joukkotarkastus-PAPA- kokeeseen kutsuttiin 2 920 naista, osallistumisprosentti oli 76,59. Synnytyksiä vuonna 2017 oli 656. Äitiysneuvolan asiakkaille tarjotaan keskimäärin 12 äitiysneuvolakäyntiä. Käyntejä äitiysneuvolassa oli yhteensä: 9 275. Isäneuvolassa on toteutunut 108 asiakaskäyntiä. Lastenneuvolat toimivat lähipalveluperiaatteella. Neuvolaikäiseille lapsille tehdään ennen kouluikää 15 terveystarkastusta. Kirjoilla lastenneuvolassa oli 5142 lasta. Käyntejä oli yhteensä: 17 590. Lastentautien ja gynekologian erikoislääkäreiden vastaanotolla käyntejä yhteensä: 851. Kouluterveydenhuolto toimii perusopetuksen oppilaitoksissa. Oppilaita oli yhteensä: 6 673. Kouluterveydenhuollon tarkastukset tehdään jokaisella vuosiluokalla. Käyntejä oli yhteensä: 16 969. TIETOA TASKUUN 2018

23


Opiskeluterveydenhuollon piiriin Vaasan kaupungissa kuuluu n. 10 500 opiskelijaa, jotka opiskelevat ammatti- ja kansanopistoissa, lukioissa tai ammattikorkeakouluissa. Opiskeluterveydenhuolto sisältää terveyden- ja sairaudenhoidon. Lukion ja toisen asteen opiskelijoille tehdään terveystarkastus ensimmäisen lukuvuoden aikana, ammattikorkeakoulun opiskelijat kutsutaan tarvittaessa terveystapaamiseen. Käyntejä oli yhteensä: 15 055. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon hoitaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jonka toimintaa Vaasa tuki 228 917 eurolla vuonna 2017. Terveydenedistämisen yksikkö on moniammatillinen asiantuntijayksikkö. Vuoden 2017 aikana on järjestetty 17 väestölle suunnattua tapahtumaa. Opiskelu- ja kouluterveydenhuollossa on toteutettu yhteensä 26 teemapäivää. Yleisöluentoja erilaisille ryhmille ja yhdistyksille 23 kertaa sekä 6 koulutustilaisuutta sosiaali- ja terveystoimen eri henkilökuntaryhmille.

Vaasan Ruokapalvelut

Vastaa päiväkotien, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, koti- ja laitoshoidon, vammaispalveluiden ja kaupunginsairaalan ateriapalvelujen tuottamisesta. Myös henkilöstöruokailu kuuluu toiminnan piiriin. Laskennallisten aterioiden määrä on n. 3,6 miljoonaa vuodessa.

24


VARHAISKASVATUS Lapsia varhaiskasvatuksessa 2016.... päiväkodit��perhepäivähoito ●● kokoaikainen........................................ 1.316������������������������������171 ●● osa-aikainen........................................ 1.289�����������������������������159 Lapsia varhaiskasvatuksessa 2017..... päiväkodit��perhepäivähoito ●● kokoaikainen....................................... 2.149����������������������������286 ●● osa-aikainen............................................331�������������������������������16 0-6-v. lapsista esiopetuksessa 727 (v. 2016) ja 659 (v. 2017) lasta. Ostopalvelupäiväkodit lapsia päivähoidossa........................ 2016��������������������� 2017 ●● kokoaikainen.......................................... 235��������������������������� 384 ●● osa-aikainen........................................... 227������������������������������70 0-6-v. lapsista esiopetuksessa 26 (v. 2016) ja 31 (v. 2017) lasta. ......................................................................2016������������������������� 2017 ●● Kaupungin päiväkoteja................... 24 kpl����������������������� 24 kpl ●● Lapsia hoidossa yht.................3.397 lasta�������������� 3.236 lasta ●● Määrä on .......................................... n. 62 %���������������������� n. 63% kaikista alle 7-vuotiaista lapsista ●● Perhepäivähoitajia........................... 70 kpl�����������������������64 kpl ●● Avoimen päiväkodin toiminnassa...................................196 lasta�������������������172 lasta ●● Kotihoidon tukea maksetaan keskim...... 959 perheelle/kk��� 916 perheelle/kk ●● Yksityisen hoidon tukea keskim..................... 8 perheelle/kk������� 3 perheelle/kk ●● Täsmälisää maksetaan keskim....... 180 perheelle/kk��� 166 perheelle/kk ●● Steinerpäiväkoti, esiopetus...........5 lasta���������������������� 6 lasta ●● Vaasan kristillinen koulu, esiopetus...............................8 lasta���������������������� 5 lasta TIETOA TASKUUN 2018

25


26


KOULUTUS Perusopetus....................................... Kouluja�������� Oppilaita 2017-2018 ●● Alakoulut vuosiluokat 1-6, suomenk. ........12�����������������3.070 ●● Alakoulut vuosiluokat 1-6, ruotsink. ........... 4���������������������853 ●● Yläkoulut vuosiluokat 7-9.............................. 4������������������ 1.567 ●● Yläkoulu vuosiluokat 7-9, ruotsink. ............. 1���������������������388 ●● Valmistava opetus, suomenk........................ 4�����������������������34 ●● Valmistava opetus, ruotsink.......................... 2�������������������������11 ●● Rudolf Steinerkoulu vuosiluokat 1-9........... 1�����������������������113 ●● Vasa övningsskola, »» vuosiluokat 1-9 ja esiopetus...................... 1�������������������� 505 ●● Vaasan kristillinen koulu.................................. 1�����������������������68 »» valmistava koulutus����������������������������������������������������������������� 1

Toisen asteen koulutus.Opiskelijoita 2017-2018 Vaasan lyseon lukio�������������������������������������������������������� 794 Vaasan lyseon lukion aikuislinja��������������������������������������� 49 Vasa gymnasium���������������������������������������������������������������161 Vasa svenska aftonläroverk��������������������������������������������� 90 Vasa övningsskolan lukio ja IB����������������������������������������377 Vamia ( sisältäen oppisopimukset, nuoret ja aikuiset )�������� 4.386 ●● Humanistinen ja kasvatusala��������������������������������������������������156 ●● Kulttuuriala����������������������������������������������������������������������������������68 ●● Yhteiskunallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnon ala������������������������������������������������������������������������� 689 ●● Tekniikka ja liikenteen ala���������������������������������������������������� 1533 ●● Palvelut/Matkailu-, ravitsemis- ja talousala����������������������528 ●● Palvelut/Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala������������������������ 1136 ●● Luonnontieteiden ala���������������������������������������������������������������� 92 ●● Luonnonvara ja ympäristöala��������������������������������������������������10 ●● VALMA-koulutus�����������������������������������������������������������������������174 TIETOA TASKUUN 2018

27


28


YA! Yrkesakademin i Österbotten�������������������������������� 1.350 Tekniikan ja liikenteen ala����������������������������������������������������� 469 ●● Matkailu-, ravitsemis- ja talousala�����������������������������������������54 ●● Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala������������������������������������������474 ●● Luonnonvara- ja ympäristöala �������������������������������������������� 134 ●● Kulttuuriala����������������������������������������������������������������������������������69 ●● Luonnontieteiden ala���������������������������������������������������������������� 32 ●● Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala��������� 77 ●● Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus41 YA!:n kurssitoiminta on myös laaja. ●●

Korkea-asteen koulutus Opiskelijoita 2017-2018 Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK��������������������������� 3.299 ●● Tekniikan yksikkö������������������������������������������������������������������ 1.398 ●● Liiketalouden yksikkö����������������������������������������������������������1.085 ●● Sosiaali- ja terveysalan yksikkö�������������������������������������������� 816 Yrkeshögskolan Novia��������������������������������������������������� 2.112 ●● Teknik och företagsekonomi���������������������������������������������� 1.255 ●● Vård�������������������������������������������������������������������������������������������� 849 Vaasan yliopisto* ●● Tutkinto-opiskelijat��������������������������������������������������������������4.959 »» Filosofinen tiedekunta����������������������������������������������������1.456 »» Kauppatieteellinen tiedekunta������������������������������������ 2.355 »» Teknillinen tiedekunta������������������������������������������������������ 1.148 ●● Erillisiä opintoja suorittavat��������������������������������������������������749 ●● Avoin yliopisto���������������������������������������������������������������������� 2.568 ●● Levón-instituutti (täydennyskoulutus)*�������������������������� 1.249 *Opiskelijoita 2016 Helsingin yliopisto ●● Oikeustieteellinen koulutus, Vaasa �������������������������������������192

TIETOA TASKUUN 2018

29


30


Åbo Akademi, Vaasa Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta������ 1.013 »» joista tutkijaopiskelijoita����������������������������������������������������127 ●● Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta������� 78 »» joista tutkijaopiskelijoita������������������������������������������������������� 6 ●● Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta��������������������������34 »» joista tutkijaopiskelijoita�������������������������������������������������������� 1 ●●

Svenska handelshögskolan (Hanken) ●● Kauppatieteiden maisteri ja -kandidaatti������������������������� 530 ●● Kauppatieteiden tohtori������������������������������������������������������������ 21 ●● Hanken – täydennyskoulutuskeskus (Vaasa)��������������������177 ●● Avoin Hanken���������������������������������������������������������������������������� 130

Muut oppilaitokset������Opiskelijoita 2017-2018

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland����������������������58 Fria Kristliga Folkshögskolan��������������������������������������������82 Kuula-opisto����������������������������������������������������������������� 1.250 Taiteen perusopetus - Taikon ��������������������������������������1.200 Vaasan kesäyliopisto ����������������������������������������������������4.151 Vaasan työväenopisto/Vaasa-opisto ������������������������� 5.250 Vasa Arbis�������������������������������������������������������������������� 2.500

Muita osaamistoimijoita

Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA (hallinnollisesti Taideteollisen korkeakoulun alainen), Teknologiakeskus Oy Merinova Ab, Technobothnia yhteislaboratorio, Levón Instituutti (Vaasan yliopiston tutkimus-, koulutus- ja kehittämiskeskus), Vaasan Energiainstituutti VEI (Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tutkimusinstituutti), Tritonia (Vaasan korkeakoulujen yhteinen kirjasto)

TIETOA TASKUUN 2018

31


32


KULTTUURI Teatteri- ja oopperataide 2017

EsityksiäYleisöä Vaasan kaupunginteatteri............................ 254����������59.000 ●● Wasa Teater......................................................300����������49.000 ●● Pikku Aasin Nukketeatteri.............................. 63��������n. 4.500 ●●

Vaasan kaupunginorkesteri 2017

KonserttejaKuulijaa Konsertteja..........................................................64����������� 22.357 ●● Tilausesiintymisiä................................................ 21�������������16.519 ●● Oopperaesitykset*................................................7�������������� 1.578 * lukuihin sisältyy La Bohéme ●●

Vaasan kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

20162017 Kokonaislainaus...................................... 1.189.339�������� 1.136.163 ●● Lainoja / asukas..............................................17,59��������������16,80 ●● Fyysiset käynnit...................................... 606.088�����������579.113 ●● Verkkokäynnit............................................342.182�������� 362.454 ●● Sivunavaukset (kotisivuilla) .............. 1.746.022�������1.818.924 ●● Kirjastoaineisto yht. 31.12....................... 594.146���������601.502 ●● Kirjoja 31.12.................................................. 517.675��������� 524.581 ●● Kirjahankinta (vuoden aikana)................ 17.898�������������18.891 ●● Aukiolotunteja..............................................17.523��������� 19.613,5 ●●

Museot

Kävijät 20162017 Pohjanmaan museo ja Terranova............15.255������������20.913 ●● Kuntsin modernin taiteen museo............8.656�������������9.954 ●● Taidehalli.........................................................8.001�������������5.696 ●● Tikanojan taidekoti....................................... 7.575�������������11.363 ●● Vanhan Vaasan museo................................. 1.185��������������1.908 ●● Pläkkyrimuseo.............................................n. 280�����������������275 ●●

TIETOA TASKUUN 2018

33


Muut

Bragen ulkomuseo, Edvinin taidepuisto ja Korsumuseo, Meijerimuseo, Savilahden koulumuseo, Suomen kirjastomuseo, Vaasan auto- ja moottorimuseo, Vaasan merimuseo, Vaasan sotaveteraanimuseo, Vaasan työväenmuseo, Vähänkyrön kotiseutumuseo.

Kulttuurikeskus 2017

Vaasan XXV Kuorofestivaali (24.-28.5.2017): 76 kuoroa, n. 1.600 esiintyjää ●● 78 konserttia ●● yleisöä n. 14.140 Taiteiden yö (10.8.2017): ●● n. 1000 esiintyjää ●● käyntimäärä n. 110.000 Vaasa Wildlife Festival (2017): ●● Suomi 100v. hanke ●● 18 tapahtumaa ●● 2769 kävijää ●●

Kulttuurikeskuksen tehtävänä on vastata kaupungin yleisestä kulttuuritoiminnasta, toimia kulttuuritoimijoiden tukijana, ylläpitää ja hallinnoida Kasarmi 13 -kulttuurirakennusta, Kulttuuritalo Fannya ja kaupungintaloa sekä tuottaa erilaisia kulttuuritapahtumia ja –tilaisuuksia yksin ja yhteistyössä. Kulttuurikeskus luo edellytyksiä monimuotoiselle kulttuurityölle, on kehittämässä kulttuurisesti rikasta Vaasaa, sekä toimii aktiivisena yhteistyökumppanina.

34


VAPAA–AIKA Liikunta- ja ulkoilupaikat

20162017 Botniahalli.....................202.085 käyttäjiä��230.386 käyttäjiä ●● Vaasa Areena*.............293.577* käyttäjiä���� 313.714 käyttäjiä ●● Elisa Stadion**�������������������������������������������������� 93 207 käyttäjiä ●● Uimahalli.......................... 267.197 kävijöitä���257.468 kävijöitä ●● Öjberget – ...................6.143 laskettelijaa4.538 laskettelijaa talviurheilukeskus *lukuihin sisältyy Sportin otteluyleisö 96 212 katsojaa. ** lukuihin sisältyy Vaasan Palloseuran ja U19- esiturnauksen otteluyleisö 50 456 katsojaa. ●●

Ulkoliikuntapaikat:........................... 2016��������������������� 2017 ●● Nurmikentät...................................... 36 kpl����������������������� 36 kpl ●● Tekonurmi/ hiekkatekonurmi kentät....................6 kpl������������������������� 6 kpl ●● Hiekkakentät...................................... 18 kpl������������������������ 18 kpl ●● Yleisurheilukenttiä..............................3 kpl��������������������������3 kpl ●● Jääkentät/kaukalot......................... 47 kpl����������������������� 47 kpl ●● Uimarannat.......................................... 11 kpl������������������������� 11 kpl ●● Kuntoratoja/hiihtolatuja.................. 21 kpl������������������������ 21 kpl ●● Luontoliikunta-alueita.......................6 kpl������������������������� 6 kpl ●● Lähiliikunta-alueita.............................5 kpl��������������������������5 kpl Sisäliikuntapaikat: ●● Koulujen liikuntasalit........................32 kpl�����������������������30 kpl ●● Kaupungin kuntosalit.........................2 kpl��������������������������2 kpl ●● Urheiluhallit..........................................6 kpl������������������������� 6 kpl ●● Telinevoimistelusali..............................1 kpl��������������������������2 kpl Yksityiset tarjoajat: ●● Tennis- / squash-halli..........................1 kpl���������������������������1 kpl ●● Ulkotenniskenttiä ...............................5 kpl������������������������� 6 kpl ●● Minigolfratoja ......................................4 kpl������������������������� 4 kpl ●● Ratsastustalleja ..................................5 kpl��������������������������5 kpl ●● Kuntosaleja ........................................ 14 kpl������������������������ 16 kpl ●● Urheiluseuroja .................................195 kpl����������������������198 kpl TIETOA TASKUUN 2018

35


36


Vaasan kaupungin nuorisopalvelut

Vaasan kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa vaasalaisille nuorille monipuolisia matalankynnyksen palveluita arkeen ja vapaa-aikaan. ●● Etsivä nuorisotyö Origo ●● Kulttuurinen nuorisotyö (kerhot, leirit, tapahtumat) ●● Monikulttuurinen nuorisotyö ●● Nuorisotalot, 6 kpl ●● Nuorisovaltuusto ●● Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari ●● Ohjaamo ●● Perhekeskus ●● Rokkikoulu ●● Skeittihalli ●● Walkers-nuorisokahvila ●● Nuorten työpaja Varikko Tunnusluvut 2017: ●● Nuorisotalojen käyntikerrat (sis. nuorisokahvilan ja skeittihallin käyntikerrat)�����42.325 ●● Nuorisotapahtumien kävijät�������������������������������������������� 4.400 ●● Tietoa, neuvontaa ja ohjausta (Reimari)���������������������������725 ●● Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret (teemakerhot ja -leirit, Rokkikoulu monikulttuurinen nuorisotyö)����������������������������������������������������������������������������� 2654 ●● Suunnitelmallisesti tuetut nuoret (kohdennettu ja etsivä nuorisotyö)���������������������������������������������������������������������������������415 ●● Nuorisovaltuuston yleiskokoukset�����������������������������������������10 ●● Perhekeskuksen toimintaan osallistuneiden määrä (Asuinalueilla järjestetty toiminta ja tapahtumat, Helmen kävijämäärät)�������������������������������������������������������������������������� 3415 TIETOA TASKUUN 2018

37


Matkailu..........................................2016���� 2017 ●●

Hotellit: .................................................................8 kpl���������7 kpl huoneita..............................................................833�����������795 vuoteita............................................................ 1.898��������1.599 yöpymiset.................................................. 234.588����248.123 käyttöaste..................................................... 56,6 %������ 59.1 %

»» »» »» »» ●● ●●

●● ●●

38

Vaskiluodon Leirintäalueen kävijät ............. 17.335������15.488 Viihdekylpylä Tropiclandian kävijät.............79.016�����80.473 Vierasvenepaikkoja...........................................20 kpl������20 kpl Vierasvenesatama.................................................1 kpl����������1 kpl


Kokous- ja kongressitilat 2017

Suurin auditorio:��������������������������������������������������� 525 henkilölle Suurin halli:��������������������������������������������������������5.000 henkilölle V. 2017 Vaasassa järjestettiin 38 kansainvälistä kongressia, jossa oli 2.678 osanottajaa. ●● ●●

Vaasan ystävyyskaupungit LähtienAsukkaita ●● ●● ●● ●● ●●

●● ●● ●● ●●

Harstad (Norja) ...................................v. 1949�����������������24.845 Helsingör (Tanska) ..............................v. 1949���������������� 62.443 Kiel (Saksa) ........................................... v. 1967�������������� 249.023 Malmö (Ruotsi, kummik.)...................v. 1940��������������� 341.457 Morogoro (Tansania, ystäväkaupunki)............... v. 1988��������������� 315.866 Pärnu (Viro) .......................................... v. 1956������������������ 51.739 Schwerin (Saksa) ................................ v. 1965�����������������98.285 Sumperk (Tšekin tasavalta)...............v. 1984�����������������26.697 Uumaja (Ruotsi)...................................v. 1949���������������125.080 TIETOA TASKUUN 2018

39


Sää........................................... 2016������������������� 2017 ●● ●●

●●

●●

Vuoden keskilämpötila.................5,2 oC�������������������������6,2 oC Lämpimin kuukausi, keskil............17,2 oC (heinäk.)����� 15,5 oC (heinäk.) Kylmin kuukausi, keskil......... -9,7 oC (tammik.)�����-3,9 oC (helmik.) Vuoden sademäärä...............678,6 mm�������������������516,2 mm

Vaasassa ilmestyvät suurimmat lehdet 2017 ●●

Pohjalainen Kokonaislevikki...........����������������������������������18.566

»» Levikin jakauma, painettu����������������������������������������������1.067 »» Levikin jakauma, painettu ja digi������������������������������ 15.603 »» Levikin jakauma, vain digi.......... ������������������������������������ 1.074 ●●

Vasabladet Kokonaislevikki............�����������������������������������16.153

»» Levikin jakauma, painettu��������������������������������������������������185 »» Levikin jakauma, painettu ja digi�������������������������������13.998 »» Levikin jakauma, vain digi.......... ������������������������������������1.970

Julkisia rakennuksia ●●

40

Gerbyn seurakuntakeskus..............(Aitoaho, Viljanen, 1992)


●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●● ●●

●● ●● ●● ●● ●●

●●

Hallintotalo����������������������������������������������������(Setterberg, 1860) Hovioikeus������������������������������������������������������ (Setterberg, 1862) Huutoniemen kirkko�����������������������������������(Ruusuvuori, 1962) Kaupungintalo�������������������������������������������������������(Isaeus, 1883) Merikaarron kirjasto ja päiväkoti��������������������� (Perkka, 2001) Merikaarron koulu�������������������������������������������� (Arkilahti, 2001) Monitoimitalo Variska�����������������������������������������(Halme, 1990) Mustasaaren kirkko��������������������������������������(Adelcrantz, 1786) Oikeustalo������������������������������(Laiho, Pulkkinen, Raunio, 1996 Ortodoksinen kirkko������������������������������������(Setterberg, 1864) Palosaaren kirkko�������������������������������������(A.W. Stenfors, 1910) Pohjanmaan verotoimisto�������������������������� (Nurminen, 1990) Poliisitalo������������������������������������������������������(Pertti Neva, 2003) Pääkirjasto�������������� (Schoultz, Flickenberg, Serenius, 1936) Pääkirjaston uusi osa�������������(Lahdelma, Mahlamäki, 2001) Savilahden koulun peruskorjaus ja laajennus���������������������������������������������� (Keskikiikonen, 2012) Tekninen virasto����������������������������������������������������(Halme, 1979) Tervajoen koulu ja päiväkoti, peruskorjaus ja laajennus�������������������������������������������������������� (Höglund, 2015) Tielaitoksen virastotalo��������������������������������(Nurminen, 1989) Tritonia, Vaasan tiedekirjasto ja oppimiskeskus������������(K. ja S. Paavilainen, 2001) Vaasan kirkko������������������������������������������������ (Setterberg, 1862) Vaasan Yliopisto����������������������������(K. ja S. Paavilainen, 1994) Vaasan ylioppilastalo, Domus Bothnica������������������������������(Aitoaho, Viljanen, 2008) Valtion virastotalo����������������������������������������� (Nurminen, 1984) Vetokannaksen kirkko�������������������������������� (G. Bergman, 1961) Vähäkyrö-talo������������������������������������������������ (Ylipahkala, 1976) Vähäkyrö-talon peruskorjaus����������(Kangasniemi RI, 2013) Vähänkyrön kirjasto ja päiväkoti����������������������������(Ylipahkala-Mikkonen Oy, 1997) Vähänkyrön terveysasema����������������������������(Lahtinen, 2015)

Patsaita ●● ●● ●●

Jääkäripatsas�������������������������������������������������(Leppäinen, 1958) Merikotka������������������������������������������������������������������(Kallio, 1969) Suomen vapaudenpatsas����������������������������������(Liipola, 1938) TIETOA TASKUUN 2018

41


LIIKENNE Lentoliikenne.............................2016����������� 2017 ●●

Kokonaismatkustajamäärä................288.520��������������300.118

»» josta ulkomaan matkustajia...........114.979�������������� 137.785 ●●

Liikenneilmailun laskeutumiset........... 2.942���������������� 2.894

»» josta ulkomaan matkustajia................1.218������������������ 1.347

Rautatieliikenne.........................2016����������� 2017 ●●

●●

42

Vaasaan saapuneet ja lähteneet matkustajat................. 407.373�������������458.461 Vaasaan saapuva ja Vaasasta lähtevä tavara.................. 4.380 tn�������������6.194 tn


Matkustajalaivaliikenne............2016����������� 2017 ●● ●● ●●

Matkustajamäärät................................. 184.144������������� 199.657 Henkilöautoja..........................................40.824��������������� 44.214 Linja-autoja.................................................... 536���������������������472

Linja-autoliikenne......................2016����������� 2017

Paikallisliikenne: myydyt kausikortit............................ 16.182 kpl����������������--- kpl ●● myydyt sarjaliput................................5.616 kpl���������15.218 kpl ●● waltti-kortti......................................... 5.500 kpl ��������� 5.364 kpl ●● arvon lataus......................................... 2.572 kpl ���������19.251 kpl ●● joukkoliikenteen kokonaismatkustajamäärä.........1.197.093 hlö�� 2.232.235 hlö ●●

Matkahuolto: ●● myydyt matkaliput......................n. 4.950 kpl����� n. 3.800 kpl ●● myydyt kuukausikortit / vuosikortit........n. 2.200 kpl����� n. 2.200 kpl ●● pakettiliikenne................................n. 340.000������ n. 404.000 lähetystä

Rekisteröidyt moottoriajoneuvot ..................2016��31.12.2017 ●● ●● ●●

Henkilöautoja.......................................... 33.470���������������33.862 Muita autoja................................................3.570����������������� 3.435 Muita moottoriajoneuvoja.......................8.631���������������� 7.604

TIETOA TASKUUN 2018

43


Profile for Vaasan kaupunki / Graafiset palvelut

Vaasa - Tietoataskuun 2018  

Vaasa - Tietoataskuun 2018