Kulttour 01 / 2020

Page 1

1/2020 Kulturvåren i Vasa

I vår gör Månskensprinsen 200 ungdomar är en nyskriven en egen musikal fantasypjäs s. 6

s. 16

Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

#NOFILTER

turnerar i österbottniska skolor under våren s. 8

Vän d Vaa för kau san pun gin tea pro tte gra ris m!


Kulturvåren I VASA 1/2020 4

15

VASA STADSORKESTER

5

Kompositionsarbete är odlande

WASA TEATER

13

6

Fantasyförfattare skrev för Wasa Teater

7

Sofia får älvorna att skimra

8

När människovärdet mäts i likes

9

Vårens gästspel på Wasa Teater

10 1/2020

Korta kulturnyheter

5

11

Spelman på taket Scifikomedi i kontorsmiljö inleder hösten 2020

MUSIKFESTSPELEN KORSHOLM

7

12

Vild, fri och ensam

VASA KÖRFESTIVAL

13

Kom på Körfestivalen för att se, uppleva och lyssna!

VASA STADS MUSEER

14

By Nature

15

Poppelgränd och andra verk ur Emil Aaltonens samling

KUULA-INSTITUTET OCH TAIKON

16

Teater i takt med Tiktak

KULTURHUSET RITZ

17

Axplock från vårens program

18

Vaasan kaupunginteatteris vårprogram

19

Briefly in English

Chefredaktör: Christina Knookala / Redaktionssekreterare: Eevamaria Paasikari / Redaktion: Susanna Saari, Sanna Bondas, Jan Fröjdö, Ulla Kalliokoski, Josefiina Vanhanen, Kristiina Vaalasmaa, Jessica Mattila, Eevamaria Paasikari, Maaria Salo / Översättningar: Vasa stads översättningsbyrå och Paul Wilkinson communications / Gratis tillläggsbeställningar och feedback: kulttour@vaasa.fi / Utgivare och förläggare: Vasa stad www.vaasa.fi/se/kulttour / ISSN 1799-1285 (tryckt) ISSN 2343-418X (nättidningen) / Layout: Mikael Matikainen, Vasa stads Grafiska tjänster / Tryckning: Punamusta / Upplaga: 134 174 st. / Distribution: Regionerna Vasa, Seinäjoki, Karleby och Jakobstad samt Sydösterbotten / Pärmbild: Frank A. Unger / På bilden Susanne Marins / Följande KultTour-tidning utkommer i september 2020

fb.com/vaasankaupunki

2

Kulturvåren i Vasa 01/2020

@vaasavasa

@vaasavasa

youtube.com/cityofvaasa


Ledare

Vi fungerar som brobyggare ”O Finland, se, din morgonljusning randas. Och natten skingras, hotfullt mörk och lång.”

16 12

Då jag skriver denna text 8.12 har vi just firat det 102åriga Finland och den finländska musikens dag, vilken infaller på tonsättaren Jean Sibelius födelsedag. Det finns knappast något annat verk som rör oss finländare så djupt som Sibelius Finlandia. Sibelius komponerade verket under en tid då finskheten småningom började komma till uttryck och det unga folket som levde i förtryck behövde en stark tolkare för att skapa en gemensam upplevelse av finskheten. Vi använder uttrycket ”vi är på samma våglängd” för att beskriva kontakten med och förståelsen för andra människor. En av musikens mest grundläggande egenskaper är att skapa en gemensam våglängd, i vars närhet det finns en möjlighet att uppleva ett spektrum av mänskliga känslor. Av åhörarna förutsätts inte en förståelse för verkets strukturer för att de ska kunna stilla sig inför musiken och ge sig hän åt orkesterns klangfulla skönhet. Idag står vi inför helt andra utmaningar än under Finlandias kompositionsår 1899. Världen har vidgats i snabb takt och via sociala medier vet vi på ett ögonblick vad som har hänt på andra sidan jordklotet. Attityderna tillspetsas och upplevelsen av isolering har ökat i samhället. Det är mycket viktigt att vi är brobyggare och att vi vågar diskutera konstens betydelse och möjligheter i vardagen. Enligt min åsikt är orkesterns grundläggande uppgift att betjäna och framföra högklassig musik för så många människor som möjligt. Musiken kan beröra, inspirera och lyfta, då man ger den en möjlighet. Det handlar om hur vi med kärlek utför vårt arbete, hur vi bemöter varandra och hur vi ömsint och viskande berättar de allra värdefullaste hemligheterna. Jag ser fram emot att träffas inom konsten i Vasa. Hjärtligt välkommen att uppleva dessa ljudande vågor.

11 MIA HUHTA Vasa stadsorkesters intendent (fr.o.m. 01.02.2020)

Kulturvåren i Vasa 01/2020

3


Korta kulturnyheter

Vasaregionens evenemangskalender förnyades

Kultur för skolelever Vasa stads kulturläroplan KOPS är ett verktyg för genomförande av kulturfostran som en del av undervisningen i skolorna. Aj vad då? Kulturläroplanen har skapats för att varje skolelev ska garanteras en viss minimimängd kulturerfarenheter under tiden i grundskolan. För varje årsklass har egna kulturobjekt och teman planerats; t.ex. förstaklassarna besöker biblioteket och bekantar sig med museet, andraklassarna får njuta av verksamheten i den grundläggande konstundervisningen, fyrorna går på teater och niorna på stadsorkesterns konserter. I Vasa har kulturläroplanen funnits under ett par läsår. Den skapar en jämlik möjlighet för eleverna att delta i och bekanta sig med konst och kultur.

Vasaregionens största evenemangskalendrar har gått samman på adressen www.vaasa.fi/sv/evenemang för att kunna betjäna publiken och evenemangsarrangörerna i Vasaregionen och Österbotten på bästa sätt. Ur evenemangarrangörerna synvinkel är ändringen stor, eftersom man nu bara behöver fylla i sitt evenemang genom att logga in på ett ställe på adressen events.osterbotten.fi/sv/vasaevents. — Längre kan man inte påstå att det inte händer något i Vasa, säger Visit Vasas VD Max Jansson. Vi vill att invånarna och turisterna ser det stora och breda utbudet av evenemang regionen har att erbjuda med en titt, och nu är det möjligt.

u vasa.fi/evenemang

Kulttuuriakatemia

Stora evenemang 2020 u Stafettkarnevalen 22-23.5.2020 u Körfestivalen 20-24.5.2020 u Festivilla 12.6.2020 u RockPerry 13.6.2020 u Lisää Löylyä Festival 19-20.6.2020 u Konstens Natt 6.8.2020 u Vaasa Festival 6-8.8.2020

Trädgårdskväll på Strömsö

Korta kulturnyheter

Trädgårdskväll på Strömsö ordnas på torsdagen den 4 juni. Både garvade trädgårdsentusiaster och gröngölingar får träffa experter, fynda växter på plantloppis och smaka på frasiga våfflor!

4

TOP 5

Vaasan kaupunginteatteris och Vaasan lyseon lukios gemensamma projekt Kulttuuriakatemia är gymnasisternas egen pjäsproduktion. Anna Moberg är för första gången med och lotsar projektet. — Jag går in i den här uppgiften med stor iver, nyfikenhet och glädje. Det är alltid värdefullt och upphöjande att arbeta med ungdomar. Möjligheten att uttrycka mig själv och arbeta kreativt i skolan är något jag själv saknade under min skoltid. Kulttuuriakatemia är en strålande möjlighet att använda fantasin och kreativa förmågor i ett högklassigt samarbete med Vaasan kaupunginteatteri, summerar Moberg. Temat för Kulttuuriakatemia under våren är passion. De studerande har bekantat sig med ämnet under hösten via olika pjäser.

Kulturvåren i Vasa 01/2020

Evenemang för barn och ungdomar våren 2020 1. HOBBYDAY – Utöva en hobby med en vän 11.2. 2. Evenemanget WARRIOR CATS, bibliotek 18.-20.2. 3. Vasa körfestival: BARNKONSERTEN AMMUU! 24.5. 4. UNGDOMSMUSIKAL veckan 22 5. FESTIVILLA - BARNENS FEST 13.6.


Josefina Vanhanen

Mikael Matikainen

Vasa stadsorkester utlovar i mars ett uruppförande av ett lokalt verk och tar upp två egna solister ur orkestern på scenen.

P

etri Judin har komponerat hela livet. Judin jämför kompositionsarbetet med att odla, där ett bra slutresultat är summan av många lyckade drag. — Kompositionsarbete är kompositörens sätt att odla med traditionella metoder, men med moderna verktyg, beskriver Judin. Judins nyaste verk Summer serenades, får sitt uruppförande på Vasa stadsorkesters konsert i mars. Verket består av fyra självständiga satser, som bär de träffande namnen Kyntö (plöjning), Touko (vårsådd), Sänki (stubb) och Kesanto (träda). Initiativet till verket kom från dess solister, Vasa stadsorkesters musiker John Alén och Erica Nygård. Summer Serenades har komponerats för basklarinett och altflöjt. — Då altflöjten och basklarinetten spelar fulländat tillsammans, skapas en fusion av klangfärger, beskriver Judin.

Speciella instrument

Nygård spelar flöjt och Alén klarinett i Vasa stadsorkester. Soloinstrumenten i konserten Summer serenades hörs något mera sällan. — Altflöjten är litet större än en vanlig flöjt. Ljudet från altflöjten är däremot mjukare, berättar Nygård om instrumentet. — Basklarinetten ljuder en oktav lägre än en vanlig klarinett. Det som fascinerar i instrumentet är dess klangfärg, mjukhet och djup, säger Alén när han beskriver sitt soloinstrument. Basklarinetten är ingen ny bekantskap för Alén. Han har spelat instrumentet i över 30 år. — Jag har i själva verket sedan år 1988 spelat just det här instrumentet som vi kommer att höra på vårens konsert. Alén har spelat i Vasa stadsorkester sedan

Längtan efter sommaren

u to 12.3. kl. 19. 00 Vasa stadshus u dir. James Lowe u u u

sol. Erica Nygård, altfljöt sol. John Alén, bassklarinett Zoltán Kodály: Sommarkväll Petri Judin: Summer serenades (Uruppförande) Leó Weiner: Serenad op. 3 Joseph Haydn: Symfoni nr. 101 ”Uret” 25/21/10 € (Pronto-konsert) Musikcirkel ti 10.3 med James Lowe

år 1982. Alén och hans basklarinett pensioneras tillsammans i juni.

Musik till sommaren

Den konsert som vi får höra torsdagen 12.3 bär namnet Längtan efter sommaren. Utöver Judins verk Summer serenades får vi under konserten höra Zoltán Kodálys Sommarkväll, Leo Weiners Serenad för liten orkester samt Joseph Haydns Symfoni nr 101 med tilläggsnamnet ”Uret”. Konser ten leds av s tadsorkes terns chefdirigent James Lowe, som står inför en utmanande uppgift som dirigent för uruppförandet. — Lowe har varit dirigent för min musik tidigare också, så han vet hur jag skriver för orkestern, säger Judin.Judin berättar att till och med kompositören själv hör nya saker i sin komposition, då man börja öva på verket med orkestern. — Kompositionens slutresultat hör man först efter flera framföranden. Judin spelar med i uruppförandet på piano, fastän hans huvudinstrument är klarinett. Han arbetar som lektor i musikens grunder på Kuula-institutet.

Segrarens besök u to 23.1 kl. 19.00 Vasa stadshus u dir. James Lowe u sol. Mackenzie Melemed, piano Henris salong kammarkonsert u to 30.1 kl. 19.00 Vasa stadshus Sinnesbilder u fre 7.2 kl. 19.00 Vasa stadshus u to 6.2 Seinäjoki-sali, Seinäjoki u Vasa och Seinäjokis stadsorkestrar u dir. Ari Rasilainen u sol. Aarne Pelkonen, baryton Brittisk serenad u to 13.2 kl. 19.00 Vasa stadshus u dir. Nick Davies u sol. Tom Nyman, tenor u sol. Harri Ala-Aho, valthorn Unga solisters konsert u to 20.2. kl. 19.00 Vasa stadshus u dir. James Lowe u sol. elever från musikinstituten Längtan efter sommaren u to 12.3. kl. 19. 00 Vasa stadshus u dir. James Lowe u sol. Erica Nygård, altfljöt u sol. John Alén, bassklarinett Din stund V Jubileumsönskekonsert u to 26.3 kl. 19. 00 Vasa stadshus u dir. Maano Männi Tjajkovskijs glans u to 2.4 kl 19. 00 Vasa stadshus u dir. Sergei Tararin u sol. Sergei Dogadin, violin (vinnare av Tjajkovskj-violintävlingen) Den lustiga kontrabasen u to 16.4 kl. 19. 00 Vasa stadshus u Gemensam konsert med Musikfestspel Korsholm u dir. Johannes Gustavsson u sol. Pontus Grans, kontrabas Drömmar från Finland kammarkonsert u to 23.4 kl. 19.00 Vasa stadshus Den oförglömlige Georg Ots- Valborgs konsert u to 30.4 kl. 19.00 Vasa stadshus u sol. Marko Matvere

Kulturvåren i Vasa 01/2020

Stadsorkester

Kompositionsarbete är odlande

Vasa stadsorkesters våren 2020

5


Fantasyförfattare skrev för Wasa Teater Caroline Mård

Niklas Sandström

”Månskensprinsen” är Maria Turtschaninoffs första pjäs. Fantasyförfattaren konstaterar att det var svårare än hon hade trott att skriva för scenen. ”Månskensprinsen” handlar om en prins som växer upp i ett slott tillsammans med sin mamma drottningen och tre älvor. När solen går ner vaknar han, och vid gryningen går han och lägger sig. Han har aldrig varit utanför slottets murar, och aldrig ifrågasatt sin dygnsrytm till den dag då Tea klättrar in i slottet. Tillsammans beger de sig på upptäcktsfärder i staden, och prinsen förundras över allt nytt och farligt. Det är något som drottningen inte har berättat. I mars går ridån upp för familjepjäsen som spelas fram till 20 maj på Wasa Teater. — Handlingen har sitt ursprung i en berättelse som jag skrev som barn, säger Maria Turtschaninoff.

Wasa Teater

Maria Turtschaninoff

6

Kulturvåren i Vasa 01/2020

Annorlunda att skriva pjäs

Turtschaninoff är en av Finlands mest framstående fantasyförfattare, och hennes romanserie Röda Klostret har hittills utkommit i 22 länder. Att skriva dramatik har aldrig varit ett uttalat mål för Turtschaninoff, men då hon för några år sedan fick möjlighet att delta i det nationella Ung Dramatik-projektet antog hon utmaningen. Projektet handlar om att ta fram nyskrivna pjäser för barn och unga. Att skriva dramatik visade sig vara helt annorlunda jämfört med det som hon hittills hade gjort. — Jag trodde att det svåraste skulle vara att uttrycka allt i dialog, men det visade sig att det mest utmanande var att bygga upp

spänningen. Mina berättelser är vanligtvis ganska långsamma och handlingen byggs upp efter hand, men i ”Månskensprinsen” är det viktigt att något händer direkt, speciellt med tanke på att pjäsen riktar sig till barn.

Ett samarbete

Till sin hjälp har Turtschaninoff haft dramaturgen och dramatikern Anna Simberg, och tillsammans har de skrivit manuset. — Jag är väldigt nyfiken på att ser hur orden blir till kropp, säger Turtschaninoff som strävar efter att vara på plats på premiären den 13 mars. Under det senaste året har Turtschaninoff arbetat intensivt med pjäsen, och vad som blir nästa projekt vill hon inte avslöja i det här skedet.


Sofia får älvorna att skimra Caroline Mård

”Månske nsprinsen” har prem iär den 13 m ars

Frank A. Unger

När ridån går upp för ”Månskensprinsen” på Wasa Teater i mars bär alla skådespelare kostymer designade av Sofia Pantouvaki. Den nyskrivna pjäsen är i första hand riktad till barn, men Pantouvaki säger att bara för att publiken är ung betyder det inte att kostymerna ska vara förenklade.

Effekter i dräkter

”Månskensprinsen” är en nyskriven föreställning av Maria Tur tschaninof f och Anna Simberg. I pjäsen får publiken följa en prins som är vaken på nätterna och sover på dagarna, och som aldrig lämnar slottet där han bor tillsammans med drottningen och tre älvor. Det vill säga tills Tea dyker upp och de tillsammans beger sig ut på upptäcktsfärder i staden. — Det är en spännande och rätt så allegorisk berättelse. Jag har fått läsa flera olika versioner av texten och så småningom har jag börjat se kostymerna framför mig. Den största utmaningen blir att få älvornas dräkter att skimra på scenen.

Kostymer mera än kläder

Kostymerna är mer än bara kläder, de hjälper publiken att

förstå rollfigurerna och ger en inblick i hur världen som pjäsen utspelas i ser ut. — Jag håller i åtanke att pjäsen riktas till barn, men jag designar inte särskilt för barnen. Jag förenklar inte min design bara för att publiken är ung, tvärtom är de unga så exponerade för bilder och berättelser att allt vi gör behöver vara intressant och berikande för dem. Jag strävar efter att undvika stereotypier och försöker visa alternativa sätt för hur en person kan vara och se ut. Pantouvaki har även jobbat med kostymdesign för opera, modern dans och balett, men teatern är speciell eftersom det under repetitionsperioden finns utrymme för samarbete med skådespelarna. — Dräkterna blir skådespelarnas verktyg som hjälper dem att komma in i rollen.

MÅNSKENSPRINSEN

u PREMIÄR: 13.3.2020 u AV: Maria Turtschaninoff & Anna Simberg u REGI: Fiikka Forsman u SCENOGRAFI: Erik Salvesen u KOSTYM: Sofia Pantouvaki u I ROLLERNA: Johan Aspelin,

Wasa Teater

S

ofia Pantouvaki är född i Grekland men under de senaste åtta åren har hon bott i Finland. Det var jobbet som förde henne hit, hon är professor i kostymdesign på Aaltouniversitetet i Helsingfors. Det här är inte första gången som hon designar kostymerna till en produktion på Wasa Teater, hon gjorde kläderna till ”Aladdin och den magiska lampan” år 2017. — Jag har väldigt fina minnen från Vasa. Samarbetet med teaterpersonalen var väldigt smidigt. Vi hade mycket kreativ tid tillsammans, och de försökte lära mig svenska vilket resulterade i många skratt.

Jonas Bergqvist, Lina Ekblad, Alex Holmlund, Sannah Nedergård, Tove Qvickström, Ksenia Timoshenko, Maria Udd PUBLIKARBETE: familjeevenemang 18.4, 6.5, 9.5 & materialpaket för skolor BILJETTPRISER: 20/18/10€

u u

Kulturvåren i Vasa 01/2020

7


Regissör Agneta Lindroos

När människovärdet mäts i likes Caroline Mård

Frank A. Unger.

Under våren kommer föreställningen #NOFILTER att turnera i högstadier, gymnasier och yrkesskolor. Makt, påverkan, sanningar, konsekvenser och yttrandefrihet på nätet är några av de teman som belyses.

I

centrum för handlingen står AleXis, en influencer som utan filter delar med sig av sitt liv och av sina åsikter, uppbackad av bolaget Eternal Entertainment. Så småningom börjar hon känna att något skaver, använder hon t-skjortan för att hon vill eller för att hon får betalt för det? Och vem är det som har makten egentligen? Influencern som påverkar följarnas köpbeslut eller följarna som ocensurerat kan sprida näthat eller med ett enkelt klick kan sluta följa henne. Vad innebär det?

Wasa Teater

Publiken aktivt med

8

Agneta Lindroos regisserar #nofilter som turnerar i österbottniska skolor våren 2020. Föreställningen ingår i Wasa Teaters Teater i Undervisningen-program, där publiken får ta en aktiv roll och skådespelarna även har ett pedagogiskt uppdrag. Föreställningen kommer inte med några färdiga sanningar, utan målet är att väcka frågor kring aktuella och allmänmänskliga teman som är

Kulturvåren i Vasa 01/2020

förankrade i läroplanen. — Förutom föreställningen får eleverna ta del av ett gediget för- och efterarbete. Ju mer läraren satsar på förarbetet i klassen, desto mer får eleverna ut av föreställningen.

Lärt sig av influensers

Under reserachprocessen har Lina Teir och Lindroos hängt mycket på sociala medier, till exempel har de följt olika kända influencers för att få en tydligare bild av hur verkligheten på nätet ser ut. — Vem styr vem egentligen, och vad är sant och vad är falskt? Mycket handlar om jaget, och om vikten av att ha så många följare som möjligt. Det är intressant att fråga sig vad det innebär att ha många följare, påverkar det ens människovärde och leder det till att man behandlas annorlunda? Lindroos säger att dagens unga som har vuxit upp med sociala medier har en annan uppfattning och förståelse för hur de fungerar än hon.

Skådespelarna Jakob Johansson, Susanna Marins och Willhelm Grotenfeldt kommer att köra runt till skolorna från premiären den 19 februari till mitten av maj. — Till skillnad från en ”vanlig” repetitionsprocess så kommer vi att ha med elever som testpublik i ett mycket tidigt skede av repetitionsperioden eftersom deras roll är betydande i hur föreställningen utformas. Vi har också träffat ungdomar och bett dem visa var de hänger på nätet och vem de följer.

#NOFILTER

u Urpremiär 19.2.2020 u MANUSFÖRFATTARE OCH DRAMATURG: Lina Teir u DRAMAPEDAGOG: Nina Dahl-Tallgren u REGI: Agneta Lindroos u SCENOGRAFI & KOSTYM: Elias Kahn u VIDEOPRODUKTION: Klosse Wistbacka u SKÅDESPELARE: Willhelm Grotenfeldt, Jakob Johansson, Susanne Marins


Vårens gästspel på Wasa Teater Man får väl ställa upp — Ett gästspel från Riksteatern

I centrum av det lilla samhället finns en bygdegård där alla samlas. Idrottsklubben, Kennelklubben, Kyrkans barntimme, Unga Örnar, Motorcykelklubben och så förstås Hembygdsföreningen. Alla har sina lokaler i bygdegården och alla är medlemmar i varandras föreningar, vilket gynnar alla eftersom föreningarna får bidrag efter hur många medlemmar de har. Ett bra system ända tills de en dag får ett besök från Hembygdsföreningarnas Riksförbund. Den oväntat uppdykande representanten sätter igång en serie av händelser som ingen hade kunnat förutse.

MAN FÅR VÄL STÄLLA UPP

u 22.4.2020 u MANUS OCH REGI: Adde Malmberg u SCENOGRAFI: Bengt Fröderberg u KOSTYMDESIGN: Helle Carlsson u I ROLLERNA: Sofia Bach, Anna Carlsson, Siw Erixon, Henrik Johansson, Sofia Rönnegård, Daniel Träff u BILJETTPRIS: 35/20€

Vårfanfar! Vårkonsert med Helen Sjöholm & Anna-Maria Hallgarn

Helen Sjöholm och Anna-Maria Hallgarn kommer tillbaka till Wasa Teater! Denna gång för att göra en gemensam Vårfanfar, en vårkonsert med sin orkester bestående av pianist och kapellmästare Joakim Hallin, Ulric Johansson på bas och Tomas Bergqvist på slagverk . Det utlovas en och halvtimme musik bestående av noggrannt utvalda sånger som Helen och Anna-Maria framför med sin musiker.

u Sång: Helen Sjöholm & Anna-Maria Hallgarn u Piano och kapellmästare: Joakim Hallin u Bas: Ulric Johansson u Slagverk: Tomas Bergqvist u Konserter fre 15.5 kl 19, lör 16.5 kl 19, sön 17.5 kl 14.

Biljettslä pp 3 februa ri kl 12!

Kulturvåren i Vasa 01/2020

Wasa Teater

Vårkonsert 15-17.5.2020

9


SPELMAN PÅ TAKET

- En musikal om kärlek och traditioner Jan Fröjdö

Frank A. Unger

Den hyllade musikalen Spelman på taket fortsätter spela ända till 28 mars 2020.

S

pelman på taket handlar om en svunnen tid men är samtidigt en musikal om det närvarande. Den skildrar en befolkning i den fiktiva byn Anatevka, med grundmurade judiska traditioner, där de heliga skrifterna både ger stabil vägledning och upphov till diskussion. Spelman på taket är en musikal med dans, romantik och gripande historier.

Wasa Teater

SPELMAN PÅ TAKET

10

u AV: Joseph Stein u TEST: Sheldon Harnick u MUSIK: Jerry Bock u REGI: Markus Virta u SCENOGRAFI: Jani Uljas u KOSTYM: Linn Wara u KOREOGRAFI: Miguel-Angel Fernandez u KAPELLMÄSTARE: Ralf Nyqvist u LJUSDESIGN: Tobias Lönnquist u LJUDDESIGN: Dennis Lindén u MASK- OCH PERUKDESIGN: Anna Vesterback u DOCKOR- OCH DOCKINSTRUKTÖR: Pia Kalenius u DOCKINSTRUKTÖR: Merja Pöyhönen u I ROLLERNA: Johan Aspelin, Jonas Bergqvist, Mats Holmqvist, Thomas u u

Lundin, Sannah Nedergård, Filip Ohls, Tove Qvickström, Tom Salminen, Carola Sarén, Astrid Stenberg, Ksenia Timoshenko, Maria Udd ORKESTER: Alexei Meidzof violin, John Ale’n/Petri Judin klarinett, Tobias Udd trumpet, Eero Paalanen bas, Patrik Lax slagverk, Ralf Nyqvist piano, Johan Aspelin gitarr/mandolin BILJETTPRISER: 38/35/20 €

Kulturvåren i Vasa 01/2020

BOMULLSÄNGELN Jan Fröjdö

Frank A. Unger

Berättelsen om kvinnor i arbetarklassen och livslång vänskap spelar till 9 maj 2020.

H

ilda föds när 1900-talet är ungt. Som medlem i en välbeställd österbottnisk jordbrukarfamilj är hennes framtid utstakad – hon kommer att leva sitt liv i samma by som hennes släkt bebott sedan urminnes tider. När Hilda som tonåring hamnar i olycka förändras hennes liv. Hon fördrivs från hemgården och tvingas söka tjänst som piga. Tillsammans med Helli lämnar de landsbygden för att söka lyckan i staden. De blir bomullsänglar, arbeterskor på Vasa Bomullsfabrik.

BOMULLSÄNGELN

u AV: Susanna Alakoski u DRAMATISERING: Annina Enckell u REGI: Ulrika Bengts u SCENOGRAFI: Milja Salovaara u KOSTYM: Linn Wara u MASK: Anna Vesterback u MUSIK: Peter Hägerstrand u LJUS: Joonas Tikkanen u LJUD: Tim Stratton u KOREOGRAFI: Soile Ojala u I ROLLERNA: Johan Aspelin, Jonas Bergqvist, Lina Ekblad, u

Ylva Ekblad, Viktor Idman, Sannah Nedergård, Tove Qvickström, Carola Sarén, Ksenia Timoshenko. BILJETTPRISER: 35/32/20€


Dramatiker och regissör Andres Westerberg

Scifikomedi i kontorsmiljö inleder hösten 2020 Frank A. Unger.

I september är det premiär för ”Ayn – en katastrofal kontorskomedi” på Wasa Teater. Andreas Westerberg är både manusförfattare och regissör till pjäsen som bjuder på hög igenkänningsfaktor för alla som jobbar på kontor.

A

ndreas Westerberg är ingenjören som bytte bana i livet och lät det konstnärliga skapandet ta över. ABB ersattes av Novias fotokonstlinje i Nykarleby och därefter konststudier i Göteborg. Till en början låg fokus på fotografi, men efter ett tag märkte Westerberg att hans idéer var rörliga. Från videoinstallationer var film nästa steg, och i september är det premiär för Westerbergs första teaterpjäs på Wasa Teater. —Jag har fått en allt starkare dragning till narrativ och historieberättande, och nu arbetar jag för att kunna skriva på heltid. Vid sidan av det konstnärliga skapandet arbetar Westerberg i sitt stall i Solf. Han och frun Lina Ekblad har fem hästar, och i familjen finns det också tre barn, tre katter och två kaniner. — Det är många munnar att mätta. I pjäsen undersöker Westerberg hur människor samarbetar i dagens individualistiska era. Klimatdebatten och argumentet att det är för dyrt att göra något har inspirerat

manuset. Handlingen utspelas till största delen i ett kontor, en miljö som Westerberg ofta återkommer till i sina projekt. — Ett kontor är ett miniatyrsamhälle där människorna tillbringar största delen av sin vakna tid och där det inte är ovanligt att det förekommer maktkamper.

Katastrof i sikte

I centrum av handlingen finns Pontus Torvalds som får ett jobb på Fountainhead efter att ledningen har misstagit honom för datageniet Linus Torvalds. Företaget vill inleda gruvdrift i rymden och Pontus får i uppgift att styra in en asteroid i omloppsbana runt jorden. Den här uppgiften misslyckas, och plötsligt är asteroiden på kollisionskurs med jorden. — Pjäsen handlar om hur företagsledningen och de anställda förhåller sig till den annalkande katastrofen. Under samma möte diskuteras jordens undergång och hur länge en kaffekopp får stå på bordet innan den räknas som smutsdisk.

Många kommer känna igen sig

Trots det mörka temat är ”Ayn” en komedi och Westerberg säger att skrivandet har varit en lustfylld process. — Jag hoppas att pjäsen delvis ska locka nya besökare till teatern. Alla kontorsanställda, ingenjörer och ekonomer kommer att känna igen sig. Namnet på pjäsen kommer från författaren Ayn Rand vars ultraindividualistiska filosofi Westerberg inte tilltalas av. — Tanken att alla människor är en ö leder till ett väldigt ensamt samhälle.

WASA TEATER, BILJETTKASSAN Sandögatan 7, Vasa +358 (0)6 320 9330 öppen måndag-lördag kl 12-14 & 15-18 www.netticket.fi/wasateater www.wasateater.fi facebook.com/wasateater Instagram @wasateater

Kulturvåren i Vasa 01/2020

Wasa Teater

Caroline Mård

11


Vild, fri och ensam Korsholm Music Festival

Edu Calicher

Musikfestspelen Korsholms teman för kommande sommar är Ludwig van Beethoven och 1920-talet. Festivalen hålls i månadsskiftet juli - augusti, men redan i april uppträder konstnärliga ledaren och violinisten Cecilia Zilliacus i Vasa stadshus.

E

tt nytt årtionde har börjat och under Musikfestspelen Korsholm firar man ”det glada 20-talet”, som inföll för 100 år sedan. Första världskriget var förbi, det följande inte än i sikte och tidsandan var full av ismer, uppfinningar och nya världsrytmer. På Musikfestspelen får man lyssna till många verk från denna spännande tidsperiod och fira med en fest i 1920-talets anda, så ta dansskorna med!

Beethoven 250

Musikfestspelen Korsholm

Ludwig van Beethovens jubileumsår firas också under Musikfestspelen Korsholm. Få kompositörer är lika mytiska som honom och Musikfestspelens tema ”vild, fri och ensam”,

12

Rick Stotijn, double bass

Kulturvåren i Vasa 01/2020

beskriver Beethoven perfekt. Beethoven var försiktig med att bryta sociala och musikaliska konventioner, detta tillsammans med hans försämrande hörsel ledde till en växande känsla av ensamhet. Under Musikfestspelen får vi lyssna till Beethoven, men även till hans vänner, fiender, lärare och beundrare.

Gästkompositör från Sverige

En av Beethovens beundrare är Musikfestspelens gästkompositör svenska Mats Larsson Gothe, som är känd att skapa uttrycksfull och djup musik. Under festivalen får vi njuta av hans verks olika nyanser och även ett uruppförande står på programmet. Musikfestspelen med temat Vild, fri och

ensam inleds med en vårkonsert 15.4 och själva festivalen arrangeras på sommaren 29.7-5.8.2020. Välkommen med!

Musikfestspelen Korsholm 15.4. och på sommaren 29.7–5.8 15.4. Vasa stadshus: Amanda trion 29.7. Korsholms kyrka: Öppningskonsert med Mellersta Österbottens Kammarorkester 31.7. Vasa stadshus: En kväll i 20-talets anda. Mari Palo och band. 4.8. Ritz: The Oscillating Revenge of the Background Instruments (ORBI) 5.8. Trefaldighetskyrkan i Vasa: Avslutningskonsert med Norrlandsoperans Symfoniorkester. www.korsholmmusicfestival.fi Biljetter: www.netticket.fi

u u u u u u u


PUST

Kom på Körfestivalen för att se, uppleva och lyssna! Stian Herdal

Vasa Körfestival intar återigen sin bekanta plats under Kristi himmelsfärdsveckan på tröskeln till sommaren. Det fem dagar långa evenemanget bjuder på högklassig vokalmusik över hela skalan och den framförs på närmare hundra konserter.

D

et glada och sociala internationella storevenemanget inom körmusik ordnas redan för 28:e gången. Till evenemanget väntas tusentals vänner av körmusik, både som uppträdare och som publik.

Sällsynt gemensamt framträdande av toppkörer

Körfestivalens konstnärliga ledare Kristian Heberg och producent Ilkka Nyqvist önskar i programmet lyfta fram särskilt konserthelheten Vigilia–Missa Brevis, som framförs i Trefaldighetskyrkan lördagen den 23 maj. — Det är fint att få två toppkörer till Vasa för första gången för att framföra ett klassiskt verk av det här slaget. För var och en som lyssnar, oberoende av bakgrund, är det en verklig musikupplevelse, gläder sig Heberg och Nyqvist. I denna helhet förenas klassikern Vigilia (1915) och den färska kompositionen Missa Brevis (2018) samt två toppkörer: Ahjo Ensemble och Kamarikuoro Kaamos. Sto r kö r e n , s o m b ilda s av nä s t a n 70

skickliga sångare, leds av Paavo Hyökki. På festivalen uppträder båda körerna även med sin egen repertoar. Sergej Rahmaninovs älskade Vigilia, som är ytterst krävande för människorösten, är den ortodoxa kyrkomusikens pärla och förenar gamla kyrkomelodier och senromantik. Texten och formen i det femdelade verket Missa Brevis refererar till den katolska korta mässan. Verket har komponerats av trion Erik Bosion, Jussi Chydenius och Morten Vinther, som även är känd som Homestay Music-kollektivet. Enligt Chydenius är verket Missa Brevis ”musikaliskt sett mångsidigt men ändå lätt att lyssna på och trevligt att sjunga”.

”Körsångsintresset är en trevlig hobby som förenar människor”

Jukka Nieminen har varit Körfestivalens konferencier ända sedan starten. Han kommer särskilt ihåg en konsert på Non-Stop-scenen i Rewell Center för cirka 15 år sedan, då en blandkör från Yokohama-universitetet i

Japan framförde Jean Sibelius Finlandiahymn på finska. — När sången var slut hade både körsångarna och publiken tårar i ögonen, och ovationerna tänkte aldrig upphöra, minns Nieminen. Nieminen hade senare frågat en av körsångarna hur Finlandia kunde beröra även dem så djupt. Sångaren hade svarat att kören kände till innebörden i V. A. Koskenniemis text och vad den betyder för oss finländare, för att inte tala om Sibelius musik. — På den rätt så korta stunden klarnade det åtminstone för mig hur fin hobby körsång är och hur den sammanför människor, säger Nieminen.

Vasa Körfestival Huvudartister: AITO Vocal Improvisation Collective, aitocollective.fi PUST, norsk a cappella –yhtye pust.org Ahjo Ensemble, ahjoensemble.com Kamarikuoro Kaamos, kamarikuorokaamos.fi Barnmusikorkestern Ammuu!, ammuu.fi

u u u u u

Kulturvåren i Vasa 01/2020

Vasa Körfestival

Ulla Kalliokoski

13


Vasa stads museer Utställningskalender

Kuntsi museum för modern konst Marita Liulia: Mysterium u - 2.2.2020 By Nature u 22.2.-19.4.2020 Kuntsis samling u 9.5.-30.8.2020

Österbottens museum De vackraste skolplanscherna u - 29.3.2020 Villalivet u 17.4.-30.8.2020

Tikanojas konsthem

Poppelgränd och andra verk ur Emil Aaltonens samling u 20.3.-9.8.2020 Hemma hos samlaren u 20.3.2020 -

Vasa konsthall

Ung konst i Österbotten u - 8.3.2020

Jan-Erik Andersson: Fritt rum u 28.3.-10.5.2020 Filmverkstaden 10 år u 16.5.-9.8.2020 Christian Langenskiöld: Marionette u 22.8.-18.10.2020 Förändringar i programmet är möjliga.

Evenemang

Vasa stads museer ordnar ett mångsidigt kompletterande program och evenemang för allmänheten.

Vasa stads museer

Läs mer på museernas Facebook-sidor och på webbplatsen www.vasastadsmuseer.fi

14

Hos oss kan du använda museikortet!

Kulturvåren i Vasa 01/2020

By Nature Maaria Salo

Dragos Alexandrescu

Utställningen By Nature bjuder på en mångsidig grupp österbottniska, eller i området aktiva, nutidskonstnärer. De är antingen födda och uppvuxna i Österbotten, eller har flyttat till Österbotten, och sedan stadigt rotat sig i här. En konstnär kan identifiera sig som Österbottnisk även om man är född i t.ex. Colombia, Tyskland eller Rumänien.

D

en tematiska utgångspunkten är naturen men i tillägg till det traditionella perspektivet förmedlar verken hur naturen upplevs och tolkas. Naturen bildas inte enbart av det som i bildform överförs till betraktaren, utan den bildar även en stämning och miljö, ibland även omedvetet för konstnären. Denna omedvetna process är en viktig del av den kreativa konstnärens verksamhet och processen påverkar hur konstnären närmar sig naturen på ett för konstnären naturligt sätt. I denna aspekt präglas den stämning och miljö i vilken konstnären bor, i detta fall Österbotten. Synviklar som i utställningen balanseras mot varandra är å ena sidan naturen som sådan och å andra sidan den av konstnären subjektivt upplevda naturen. En del konstnärer tar tydligt naturen som utgångspunkt i sin egen kreativitet, medan andra förverkligar individuella perspektiv i förhållande till den omgivande världen, och upplever detta betraktelsesätt som viktigare. Exempelvis Dragos Alexandrescu har i sitt verk The Nature of Fear avbildat skogen och genom enkla metoder påverkat bildmaterialet så att det slutliga verket får betraktaren att associera till en känsla av skräck.

Utställningen presenterar verk, som inte tidigare har setts i Österbotten

En del av verken har gjorts specifikt för denna utställning; exempelvis John Courts processverk blir färdigt först under loppet av utställningen och Heidi Katajamäki förverkligar sitt konstverk direkt i utställningslokalen. I en del verk kan politiska ställningstaganden upptäckas eller visuellt direkta tolkningar av naturen såsom i Malin Francéns och Patricia Rodas verk. Robert Back kombinerar elegant en naturvetenskaplig, noggrann visualitet och modern teknologi i sina digitala målningar. Konstnärerna som deltar i utställningen: Dragos Alexandrescu, Robert Back, Albert Braun, Moa Cederberg, John Court, Malin Francén, Oscar Hagen, Heidi Katajamäki och Patricia Rodas.

By Nature

u 22.2.2020 – 19.4.2020 u Kuntsis museum för modern konst u Tisdag–söndag 11-17 u Måndagar stängt


Poppelgränd och andra verk ur Emil Aaltonens samling Museibild

Till Tikanojas konsthem, som grundades av kommerserådet Frithjof Tikanoja, välkomnas i vår en annan finländsk konstsamlare, Emil Aaltonen.

B

ergsrådet och skofabrikören Emil Aaltonen (1869–1949), som verkade i Tammerfors, samlade under 1910–1940talet en avsevärd konstkollektion, som består av betydande finländska verk från 1800- och 1900-talet samt äldre europeisk konst. Emil Aaltonen samlade sin kollektion i Tammerfors vid samma tid som Frithjof Tikanoja och Karl Hedman byggde upp sina samlingar i Vasa. Aaltonen och Hedman tävlade till och med vid ett par tillfällen om samma verk; det var på håret att Werner Holmbergs Poppelgränd (1857) inte kom att bli en del av Hedmans samling.

Samlingen presenterar teman som var viktiga för Aaltonen

Albert Edelfelt och bröderna von Wright hörde till Aaltonens favoriter. Andra konstnärer som är med på utställningen är bland annat Werner Holmberg, Hjalmar Munsterhjelm, Fanny Churberg, Victor Westerholm, Helene Schjerfbeck, Maria Wiik, Johannes Takanen, Elin Danielsson-Gambogi, Akseli

Gallen-Kallela och Hugo Simberg. Emil Aaltonen, som hade kämpat sig upp till fabrikspatron från fattiga förhållanden, var en romantiker som uppskattade skönhet, och han litade på sin egen smak när han skaffade konstverk. När han köpte Pyynikinlinna år 1932 som hem till sig själv och sina två döttrar hade också samlingen plats att växa. I byggnaden verkar nuförtiden Emil Aaltonens museum som utställningen har gjorts i samarbete med. Under sin levnadstid ville Aaltonen ändå inte upplåta sitt hem helt och hållet för konsten. Han konstaterade år 1933 för Suomen Kuvalehti: ”Jag vill inte göra mitt hem till ett museum, det skulle vara enerverande i vardagslivet.” I Emil Aaltonens samling framträder många för samlaren viktiga teman. Den fennomanska ideologin inspirerade Aaltonen att skaffa verk som avbildade den finländska naturen eller det traditionella livet och miljöerna på landsbygden. Avbildningar av människor intresserade honom också. Modern konst skaffade Aaltonen inte, utan huvudvikten i hans samling ligger på

verk som representerar 1800-talets romantik och nationalromantik.

Aaltonen ville utöka det nationella andliga kapitalet

Konstens bildande värde var viktigt för Aaltonen, och en utökning av samlingen betydde för honom också en utökning av det nationella andliga kapitalet. Konsten hade möjlighet att bevara minnen och gagna utvecklingen mot en fredligare och mer jämlik framtid. I Aaltonens liv hade också andlighet en central plats, och i samlingen finns rikligt med motiv som hänför sig till det andliga. Samtidigt med Emil Aaltonens samling visas i museets tredje våning en helhet som presenterar samlare i Vasa, Hemma hos samlaren.

Poppelgränd och andra verk ur Emil Aaltonens samling

u 20.3. - 9.8.2020 u Tikanojas konsthem u Tisdag–söndag kl. 10–17 u Måndagar stängt

Werner Holmberg: Poppelgränd (1857)

Kulturvåren i Vasa 01/2020

Vasa stads museer

Anna Franck

15


Bara tre kvällsföreställningar, din reservera plats i tid!

Ungdomarna tränar flitigt på musikalen under våren, och med finns dansare från både Kuulainstitutet och TaiKon.

Teater i takt med Tiktak Susanna Saari

Christoffer Björklund

Kuula-institutet och Taikon

I maj i Vasa får vi se en enorm mängd ung energi på en stor scen, då en ungdomsmusikal som kommit till genom samarbete har premiär. Sammanlagt har cirka 200 ungdomar varit med och gjort föreställningen, där de spelar, dansar och sjunger i takt med låtar av bland annat Robin och Tiktak.

16

M

ed på scenen finns cirka 150 unga och 50 har planerat scenografin, multimedierna och belysningen. Den tvåspråkiga musikalen framförs på Vaasan kaupunginteatteris stora scen sista veckan i maj. — Det är bara bra med en stor scen och en stor publik! Först är man naturligtvis nervös, men det går över genast föreställningen börjar, och när man uppträder i grupp får man stöd av varandra, säger Marianna Kinnunen, 14. Kinnunen som dansar balett vid Kuulainstitutet och Agnes Söderström, 15, som tränar modern dans vid TaiKon, får även sjunga i musikalen. — Koreografin är lyckligtvis ganska enkel, så det går bra att sjunga samtidigt, säger flickorna. Musikalen genomförs i samarbete med Vasa stads grundläggande konstundervisning, dvs. TaiKon och Kuula-institutet samt Rockskolan, Onkilahden yhtenäiskoulu och

Kulturvåren i Vasa 01/2020

Vaasan kaupunginteatteri.

En berättelse om vänskap och samarbete

Höstterminen står för dörren, men redan första skoldagen kommer informationen: skolan som är full med mögel måste stängas och undervisningen kan inte ordnas någon annanstans heller. Ungdomarna tar först emot beskedet med glädje, men så småningom kommer tristessen krypande. Var ska de nu fördriva tiden? Vad händer om alla rutiner försvinner och ingen tar ansvar? — Musikalen är en fiktiv berättelse om ett aktuellt problem, men framför allt en berättelse om vänskap och kraften av samarbete, säger musikalens regissör och en av manusförfattarna, Anna Moberg, som även är lärare i teaterkonst vid TaiKon.

Musiker från Kuulainstitutet och Rockskolan

De unga musikerna i föreställningen kommer från Kuula-institutet och Rockskolan inom Vasa stad, och på programmet står bland annat arrangemang av kända finländska poplåtar. Tuukka Nissilä, 18, som spelar saxofon och klarinett har blivit van vid Kuula-institutet att spela både klassisk musik och popmusik. — Samarbete är trevligt och vidgar musikernas perspektiv på musik. Jag har spelat i 10 år redan, så det börjar också vara bekant att uppträda, säger Nissilä som får uppträda både i orkestern och som solist i musikalen.

Mögel / Home – musikpjäs

u tre elevföreställningar och tre kvällsföreställningar sista u veckan i maj u på Vaasan kaupunginteatteris stora scen u biljetter från Vaasan kaupunginteatteris kassa, www.vaasankaupunginteatteri.fi


Ritziin haetaan vapaaehtoisvoimia! Jessica Mattila

Kino Ritz

Vapaaehtoisuus on Ritzin toiminnassa elintärkeää. Ritziä pyörittävä Skafferiet yhdistys koostuu noin 75 vapaaehtoisjäsenestä, joista 14 toimii hallituksessa.

J

äsenet hoitavat kaiken toiminnan iltaisin lipunmyynnistä, baaritarjoilusta elokuvien pyörittämiseen. Ilman heitä toiminta ei olisi mahdollista. — Vaikka meitä on jo paljon, toiminta on kasvanut hurjasti viime vuosien aikana joten uudet vapaaehtoiset ovat aina tervetulleita. Myös hallitukseen on hyvä saada uusia ihmisiä, jotka voivat tuoda uutta intoa ja uusia ideoita toimintaan, sanoo hallituksen puheenjohtaja Niklas Finne. Aktiivijäsen Julien Walserin on ollut mukana toiminnassa jo muutaman vuoden. Hänen

mielestään vapaaehtoistyö Ritzissä on mahtava tapa tutustua uusiin ihmisiin. Julien huomauttaa myös kuinka toiminta on hyvä tapa tutustua Vaasan kulttuurielämään, sillä aktiivijäsenet käyvät kaikissa Ritzin tapahtumissa ilmaiseksi. Mukana pääsee ottamalla yhteyttä esim. sähköpostitse: skafferiet@ritz.fi

Koska Ritz on vanha elokuvateatteri, haluaa yhdistys ylläpitää tätä perinnettä. Elokuvia näytetään joka torstai ja sunnuntai. Ohjelmistossa on paljon Art House ja eurooppalaisia elokuvia. Näytettäviä elokuvia poimitaan rohkeasti eri genreistä ja esitetään myös paikallisesti tuotettuja elokuvia. Eftersom Ritz är en gammal biograf vill föreningen upprätthålla traditionerna och visar film varje torsdag och söndag. Programmet består främst av Art House och europeiska filmer, men filmer från alla möjliga olika genrer plockas modigt in i repertoaren och föreningen visar även lokalt producerade filmer.

Ritz

u Kirkkopuistikko 22 A u www.ritz.fi u skafferiet@ritz.fi

Poimintoja kevään ohjelmistosta / Plock från vårens program:

Vesterinen yhtyeineen

7.2.2020 Liput/Biljetter 27/25€ Faaraoiden aika saapuu Vaasaan, kun Vesterinen Yhtyeineen jatkaa julkaisukiertuettaan alkutalvella 2020 ja saapuu myös Vaasaan perjantaina 7.2.2020!

Temple of the Stars & Ratatosk

13.3.2020 De österbottniska banden Temple of the Stars och Ratatosk gör en gemensam spelning på Ritz. Temple of the Stars influeras av såväl prog-, metal-, rockmusik och folkmusik och Ratatosk kombinerar gamla traditionella instrument med ett modernt sound.

Findus flyttar ut

29.3.2020 Findus flyttar ut är en rolig och musikalisk pjäs för hela familjen om det härliga paret - Pettson och Findus - och deras skojiga äventyr!

Isak Danielsson

24.4.2020 Nuori lahjakkuus Ruotsista Isak Danielson tuli tunnetuksi X-factor ohjelman kautta ja hänellä on nykyään miljoonia kuunteluita Spotifyssa. Artisti esiintyy ensimmäistä kertaa Vaasassa keväällä 24.4!

Volontärkrafter sökes till Ritz! Jessica Mattila

V

olontärerna arbetar under evenemangen med allt från att sälja biljetter, servera i baren och sköta filmvisningar. — Vi har redan ett fantastiskt gäng med många volontärer, men verksamheten har växt otroligt under de senaste åren och nya frivilliga medlemmar och styrelsemedlemmar är alltid

välkomna, berättar styrelsens ordförande Niklas Finne. Julien Walser som varit aktiv medlem på Ritz redan i några år berättar att han som nyinflyttad i Vasa lärt känna många nya människor, blivit del av en gemenskap. Han påpekar även att det är bra sätt att ta del av kulturlivet i Vasa,

eftersom de aktiva medlemmarna får gå på alla evenemang gratis. Om man är intresserad kan man kontakta oss via t.ex. vid hemsidan www.ritz.fi eller per e-post: skafferiet@ritz.fi.

Ritz

u Kyrkoesplanaden 22 A u www.ritz.fi u skafferiet@ritz.fi Kulturvåren i Vasa 01/2020

Ritz

En viktig del av verksamheten på Ritz är frivilligarbetet. Föreningen Skafferiet r.f. som bedriver verksamheten, har ungefär 75 volontärarbetande medlemmar, varav 14 i styrelsen.

17


Wasa Theater

Vaasa Choir Festival

Moonlight Prince (Månskensprinsen)

This large, joyous and social international music festival will be held for the 28th time. During the festival there will be a wide range of quality vocal music arranged at almost one hundred concert events from 20-24 May.

The Moonlight Prince is about a prince growing up in a Castle with his mother the Queen and three elves. He wakes up as the sun sets and goes to bed at dawn. He has never been outside the castle walls and never questions his daily routine, until the day when a curious girl called Tea climbs into the castle. The premiere of the play is on 20 March at Wasa Theater.

#nofilter

Agneta Lindroos directs #nofilter, which will tour Ostrobothnian schools in the spring of 2020. At the centre of the action is AleXis, an influencer who shares her life and opinions in every detail, supported by the company Eternal Entertainment. Eventually, she begins to feel that something is wrong; is she wearing the T-shirt because she wants to or because she is getting paid to wear it? And who really has the power? The tour in school will start on 19 February.

u wasateater.fi

u vaasachoirfestival.fi

City of Vaasa Museums

By Nature

The By Nature Exhibition features a diverse collection of works by contemporary artists from both the north of the country and the Ostrobothnian region. The theme of the exhibition is nature and experiences related to it. In the works you can observe political statements, visually direct interpretations of nature and modern technology. By Nature 21 February - 19 April 2020 Kuntsi Museum of Modern Art

u vaasacitymuseums.fi

Korsholm Music Festival This year’s themes for the Korsholm Music Festival are Ludwig van Beethoven and the 1920s. Many works from this thrilling decade will be heard at the music festival. The evening festivities will also be celebrated in the spirit of the same era. Bring along your dancing shoes! 15 April and 29 July - 5 August.

u korsholmmusicfestival.fi

Pikku vampyyri

Vaasan kaupunginteatteris våren Linus Lindholm

The Sound of Music

Seppo Välinens första regi som chef för Vaasan kaupunginteatteri är stormusikalen The Sound of Music. Musikalen baserar sig på berättelsen om familjen von Trapp och den utspelar sig i 1930-talet. Nunneaspiranten Maria blir sänd till familjen von Trapp som guvernant. Pjäsen har premiär 18–19.9.2020.

u www.vaasankaupunginteatteri.fi

Kulturvåren i Vasa 01/2020

Drosophila sp, digitaalinen maalaus Drophila sp. digital målning

Pjäsen Pikku vampyyri handlar om den speciella vänskapen mellan en människopojke och en vampyrpojke. Anton hittar en ny vän, Rydiger, men vännens hem och vardag är mycket annorlunda än Antons. De olika omständigheterna har ändå aldrig kommit i vägen för vänskapen. Pjäsen drar med åskådarna på ett hårresande äventyr, där man flyger ut från övre våningens fönster till begravningsplatsen och stiftar bekantskap med en tokrolig vampyrfamilj. Premiär 12.3.2020.

18

Pikku vampyyri


18 Kulttuurikevät Vaasassa 01/2020

Come along on a cultural tour of Vaasa! Translation: Paul Wilkinson/Talkingtexts.com Mikael Matikainen / Robert Back

Vaasa City Orchestra This spring the Vaasa City Orchestra will perform a local work, Summer Serenades, featuring two soloists of the orchestra, John Alén and Erica Nygård. Petri Judin’s work will be performed on 12 March as part of a concert called Longing for Summer.

Månskensprinsen on Maria Turtschaninoffin ensimmäinen näytelmä

Wasa Teaterin kevät

u vaasankaupunginorkesteri.fi

Vaasa City Theatre

The Little Vampire (Pikku vampyyri)

Frank A. Unger

The Little Vampire is a play about a special friendship between a human boy and a vampire boy. Better hold on to your seat, because the play takes you on a chilling and fun journey with a crazy vampire family. The premiere of the play is on 12 March 2020.

Månskensprinsen (Kuutamoprinssi)

”Månskensprinsen” kertoo linnassa varttuvasta prinssistä, joka asuu yhdessä kuningatar-äitinsä sekä kolmen keijun kanssa. Hän herää auringon noustessa, ja asettuu nukkumaan aamun sarastaessa. Hän ei ole koskaan käynyt linnan muurien ulkopuolella, eikä kyseenalaistanut elämäänsä kunnes Tea yllättäen kiipeää linnaan. He lähtevät yhdessä löytöretkelle kaupunkiin, jossa prinssi hämmästelee kaikkea uutta ja vaarallista, mistä kuningatar ei ole kertonut. Ensi-ilta 20.3. Wasa Teaterissa.

The Sound of Music

The musical is based on a story of the Austrian von Trapp family dating back to the 1930s. Novice nun Maria is sent to the von Trapp family as a governess. Soon her lively and musical spirit charms not only the children but their strict father as well. The musical premiers on 18-19 September 2020.

u vaasankaupunginteatteri.fi

Erica Nygård and John Alén

#nofilter

Agneta Lindroosin ohjaus #nofilter kiertää pohjalaisia kouluja keväällä 2020. Esitys on osa Wasa Teaterin teatteriopetusohjelmaa, jossa yleisöllä on aktiivinen rooli ja näyttelijöillä on myös pedagoginen tehtävä. Esitys ei tarjoa valmiita totuuksia, vaan tarkoitus on herättää kysymyksiä opetussuunnitelmaan liittyvistä teemoista, kuten valta, vaikuttavuus, totuus, seuraukset ja sananvapaus. Tapahtumien keskipisteenä on AleXis, vaikuttaja, joka suodattamatta jakaa elämänsä ja ajatuksensa Eternal Entertainmentyhtiön tukemana. Pikkuhiljaa hänestä alkaa tuntua, että jokin mättää, käyttääkö hän t-paitaa siksi, että haluaa vai siksi, että hänelle maksetaan siitä? Kenellä valta oikeasti on? Kiertue alkaen 19.2.

u www.wasateater.fi