__MAIN_TEXT__

Page 1

DigiVaasa Digitalisaatiovisio 2019-2025


Mitä DIGITALISAATIO tarkoittaa? Digitalisaatio on ihmislähtöistä johtamista ja päätöksentekoa, ei vain teknologinen asia Tavoitteena asiakaslähtöiset palvelut, jotka ovat saatavilla paikasta ja ajasta riippumatta

Asiakaslähtöistä palvelujen uudelleen suunnittelua ja koko toimintamallin muutosta, ei vain nykyisten prosessien muuttamista digitaaliseen muotoon.

Sähköisten palveluiden hyödyntäminen vapaa-ajalla ja työelämässä

Vapauttaa henkilöstölle aikaa itselle ja organisaatiolle tärkeisiin tehtäviin

Helpottaa kansalaisten vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Poistaa aikaan, tilaan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä rajoituksia


Sun ja mun digi

Asiakasarvot

Tavoitteet

Laadukkaat, turvalliset ja saavutettavat digipalvelut VETOVOIMAINEN DIGIKUNTA

LAADUKKAAT, ASIAKASLÄHTÖISET DIGITAALISET PALVELUT

DIGIVALMIS KUNTA

TEHOKKAAT PROSESSIT

Väestönkasvu Matkailijamäärät

90% palveluista sähköistetty Sähköisten palveluiden käyttöaste 85%

Alueen yritykset saavat työvoimaa alueen oppilaitoksista

Johtaminen Asiakastyytyväisyys

MATKAILIJAT, TULOMUUTTAJAT

PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄT

YRITYKSET, YHTEISÖT, KORKEAKOULUT

HENKILÖSTÖ JA PÄÄTTÄJÄT Ajanmukainen digitaalinen työympäristö Lupa kokeilla Hallittu työtapojen muutos

Älykkäät elämykselliset palvelut Tieto sekunneissa

Tietojen asianmukainen käyttö Saavutettavat digipalvelut kolmella kielellä 24/7 Asioinnin helppous, palvelukokemus

Prosessit Resurssit ja osaaminen

Opastus ja neuvonta Vahva digitaalinen näkyvyys

Tapahtuma-alusta Avoin langaton verkko Verkkomyynti

Osallisuus Palvelujen jatkuva kehittäminen asiakkaiden kanssa Digituki- palvelut 3D-kaupunkimalli, paikkatiedot Hyvinvointi- ja turvallisuusteknologia Asiakkuuden-hallinta

Ketterä kumppanuus Kaupunki kokeilujen mahdollistajana

Digitaalinen kokeilukulttuuri

Toimintaa ja päätöksentekoa tehostavat teknologiset ratkaisut

Verkostomainen yhteistyö

Tiedolla johtaminen

Avoin data

Osaamisen hallinta ja kehittäminen

Alusta ja resurssi palveluille ja yhteistyölle

Laitekanta Palvelumuotoilun tuki Tukipalvelut


TAVOITTEET 1. VETOVOIMAINEN DIGIKUNTA

Älykkäät elämykselliset palvelut matkailijoille ja kuntalaisille Digivalmis kunta

2. LAADUKKAAT, ASIAKASLÄHTÖISET DIGITAALISET PALVELUT

• • • •

Toimintavarmat ja saavutettavat palvelut Kaupungin kehittämiseen on helppo osallistua Hyvä asiakas- ja palvelukokemus Digivalmis kuntalainen

3. OSAAJIEN KEHTO (DIGIVALMIS KUNTA)

• • • •

Osaavan työvoiman varmistaminen Kokeilukulttuurin edistäminen Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen avoimen datan avulla Digivalmis henkilöstö

4 TEHOKKAAT SISÄISET PROSESSIT

• • • • • •

Prosessien jatkuva parantaminen ja hallittu työtapojen muutos Yhteinen tietovaranto Tietoa pyydetään vain kerran Tiedolla johtaminen Ajanmukainen työympäristö Digivalmis johto

TOIMENPITEET

MITTARIT

• Verkkomyynti

• • • •

• Digitaaliset palvelut kpl / vuosi • Digitaalisten palvelutapahtumat

• Verkkosivu-uudistus • Kuntalaisportaali (kuntalaistili)

• Monikanavainen asiointi, mm. chat-palvelu • Kuntalaisten opastus digipalveluiden käyttöön • Kuntalaiset ja kolmas sektori mukana

• Muuttohalukkuustutkimus • Tapahtumien määrä tapahtuma-alustassa

kpl / vuosi Digitaalisten palveluiden käyttöaste Asiakastyytyväisyys

Avoin verkko Palvelut yhdistävä mobiilipalvelu Sähköinen tapahtuma-alusta Matkailun ja kulttuurin ym. verkkomyynnin laajentaminen

– mm. osallistumis- ja palautekanavat

kehittämässä digipalveluita

• Kokeilujen määrä • Tarjottavan avoimen datan määrä • Koulutuspaikkojen ja -polkujen määrä

• Henkilöstön digitaidot tasolla

• Henkilöstön osaamiskartoitus, digivalmennus ja -tuki

• Ketterät kokeilut • Linjaus ja periaatteet avoimen datan tarjoamisesta

3 asteikolla 1-5 • Ammattibarometri

• Laaja-alaiset yhteistyöverkostot

• Prosessin läpimenoaika ja

virheettömyys • Resurssien käytön tehokkuus • Palvelupyyntöjen määrä • Sisäisten digipalveluiden käyttöaste • Työhyvinvointikysely

Työelämäyhteistyö

• • • • •

Johdon sitouttaminen ja muutosjohtamisen valmennus Yhteiset kehittämisen työkalut Prosessien ja päätöksenteon tehostaminen ja digitalisoiminen Dokumenttien hallinnan yhdenmukaistaminen Modernit laitteet ja toimivat yhteydet Keskitetyn tietovaraston ja tietomallin käyttöönotto


Vaasan kaupungin Digitalisaation visio

Saavutettavat sähköiset palvelut

Digitaalinen palvelu, neuvonta ja ohjaus

Digitaalinen toiminnanohjaus

Keskitetty asiakkaiden ja tiedon hallinta

Laadukkaat, turvalliset ja saavutettavat digipalvelut

Avoin data

Digitaalinen näkyvyys ja avoin verkko

Tiedolla johtaminen

Kokonaisarkkitehtuurin määrittäminen

Uudet prosessit ja tavat toimia

Älykkäät oppimateriaalit

Tietoon perustuvat ketterät kokeilut

Vahvaa yhteisöllisyyttä tukeva palvelu

Automatisaatio ja modernit työvälineet


DigiVaasa Digitalisaatiovisio 2019-2025

Profile for Vaasan kaupunki / Graafiset palvelut

DigiVaasa Digitalisaatiovisio 2019-2025  

DigiVaasa Digitalisaatiovisio 2019-2025