Page 1

Ă…rsrapport | 2018


Kort om Gorrissen Federspiel

Gorrissen Federspiel er et af ­landets ældste advokatfirmaer med rødder, der går tilbage til 1869. Firmaet fokuserede tidligt på interna­ tional rådgivning og servicering af udenlandske klienter, og blandt de oprindelige kerneområder var både bank- og finansområdet samt råd­ givning af rederier. Begge områder, hvor internationale aspekter udgør en integreret del af forretningen. I dag er Gorrissen Federspiel førende inden for en lang række juridiske specialer og erhvervssektorer. Firmaet rådgiver om alle aspekter af erhvervsjuridiske forhold.

Firmaets værdier

Den røde tråd, der gennemsyrer vores arbejde og liv på kontoret, er firmaets værdier. De er gældende for alle medarbejdere, uanset om man er stud.jur., jurist, partner eller en del af staben. Kvalitet | Værdiskabelse | Udsyn | Holdånd | Etik

Organisation

Gorrissen Federspiel er opdelt i 12 specialegrupper, der hver ledes af en partner. Firmaets specialegrupper er: Arbejds- & Ansættelsesret Bank & Finans Capital Markets Corporate / Mergers & Acquisitions EU- & Konkurrenceret Fast Ejendom Rekonstruktion & Insolvens IP & Digital Business Proces Shipping/Offshore/Transportation Skat Økonomisk Analyse


Fremgang og investeringer Det er nu tre år siden, at Gorrissen Federspiel gik fra at være et interessentskab til at være et partnerselskab, og det er derfor også tredje gang, at vi udgiver vores årsrapport. Den 1. juli 2018 overtog jeg posten som Managing Partner efter Tomas Haagen. Jeg anser det som et kæmpe privilegium og ansvar at stå i spidsen for en så markant aktør i den danske advokatbranche. Igennem mine 15 år i Gorrissen Federspiel har jeg været optaget af at udvikle vores fælles forretning, og jeg har derfor med ildhu kastet mig over opgaverne, der følger med at være Managing Partner i et traditionsrigt og førende advokatfirma. Jeg ser frem til at understøtte den stra­ tegiske udvikling i firmaet med afsæt i klienternes behov og det marked, vi agerer på. 2018 har været et travlt og begivenhedsrigt år, der ud over rådgivning af faste, loyale klienter også har budt på nye kli­ enter og udfordrende sager. Vi har mærket en høj efterspørgsel på vores specialiserede viden på tværs af forretningen, hvilket bekræfter vores specialiseringsstrategi. Samlet set har vi kunnet indfri vores forventninger til 2018 – og endda overgå dem. Vi har realiseret en omsætning på 683,2 mio. kroner, hvilket svarer til en stigning på 3,5 % i forhold til 2017. Den flotte indsats er båret af et stærkt team af kompetente partnere og medarbejdere, der udviser stor holdånd og går til deres opgaver med et brændende engagement og en solid faglig viden. I 2018 har vi styrket vores position som videnshus og har haft fokus på at dele vores viden til gavn for andre og at komme til orde i samfundsdebatten. Året har også budt på store investeringer. Vi har investeret i state of the art it-systemer, der giver større transparens, mere forudsigelighed og bedre forretningsgange – til gavn for os og vores klienter. Vi har investeret i vores medarbejdere gennem uddannelse og initiativer, der skal fremme trivsel og arbejdsglæde. Vi plejer løbende vores internationale netværk. At have internationalt perspektiv har altid været kendetegnende for os, og en stor del af omsætningen kan henføres til klienter i udlandet. Det har været et godt år for os – og for branchen. Desværre har branchen også været udsat for hård kritik, der primært har været båret af enkelte sager. Ordentlighed er en værdi, vi som firma og branche skal værne om. I Gorrissen Federspiel er det en integreret del af vores DNA og værdisæt og noget, som vi helt naturligt altid har fokus på i alt, hvad vi foretager os. Jeg glæder mig til at videreføre og fremme vores værdier i 2019. Det bliver uden tvivl endnu et travlt år, og vi har allerede mange spændende sager i pipelinen. På den baggrund forventer vi et positivt aktivitetsniveau i hvert fald på linje med 2018 og jeg ser frem til – sammen med dygtige kolleger – at rådgive firmaets danske og internationale klienter.

Martin André Dittmer Managing Partner


Gorrissen Federspiel | Årsrapport 2018 Redaktion René Jakobsen, Gorrissen Federspiel Layout og opsætning Denise Hennig, Gorrissen Federspiel Fotos Nicky Bonne, Rune Johansen, Bax Lindhardt, Henrik Woer, Gorrissen Federspiel Cover Udsnit af Kasper Eistrups maleri ”The Bull” Tryk Knudtzon Graphic Gorrissen Federspiel Axeltorv 2 1609 København V +45 33 41 41 41 Silkeborgvej 2 8000 Aarhus C +45 86 20 75 00 contact@gorrissenfederspiel.com www.gorrissenfederspiel.com

Marts, 2019


Indhold 4 Nedslagspunkter | 2018 12 FÌllesskabet først 16 Tema | Videnshus 22 Tema | Udvikling og udsyn 26 Lille branche med stor betydning 29 Gorrissen Federspiel i medierne 30 Tema | CSR 32 Second to none in all respects 34 Ledelsesstruktur 37 Regnskabsberetning


Nedslagspu

4


nkter | 2018 Kort om regnskabet For Gorrissen Federspiel resulterede 2018 i en nettoom­ sætning på 683,2 mio. kr., svarende til en vækst på 3,5 % i forhold til 2017. Gorrissen Federspiel forventer en fort­ sat positiv udvikling inden for firmaets specialeområder i 2019. Som følge af effektivisering af interne processer samt øget videndeling forventes der øget vækst i netto­ omsætningen trods et stabilt niveau af antal beskæftige­ de i 2019. Der er mange spændende sager og projekter i pipelinen for 2019, og vi ser frem til at rådgive firmaets danske og internationale klienter og samtidig være med til at understøtte den strategiske udvikling i firmaet.

Medarbejderfordeling | 2018 Partnere: Advokater: Fuldmægtige: Jurister i alt: Administration: Studerende: Service:

I alt

49 119 93 261 121 57 28 467 5


Talstærke fakta | 2018

36

20

år er gennemsnitsalderen i firmaet

advokater blev uddannet hos Gorrissen Federspiel

1260 følger os på Instagram

synes godt om os på Facebook

arrangementer har vi holdt

6556 følgere er tilknyttet Gorrissen Federspiels LinkedIn-side

Kønsfordeling | Firma

Ansatte jurister

Kvinder

11 %

 Administration Partnere

nyhedsbreve har vi skrevet

7175

Medarbejderfordeling

Jurastuderende

40 200

Mænd

13 % 48 %

47 %

53 %

28 %

Kønsfordeling | Jurister

Kønsfordeling | Partnere

Kvinder

Kvinder

Mænd

Mænd

57 %

14 %

43 % 86 %

6


Markante sager 2018 bød på udfordrende og markante sager, hvor vi fik brug for vores evner til at håndtere komplekse projekter i stærkt samarbejde mellem kontorets specialegrupper. Vi bistod blandt andet med salget af KMD og salget af Scandlines. Vi råd­ gav Vækstfonden om investeringen i teknologi- og læringsvirksomheden Area9 Lyceum, der var den første større venture capital-investering i Danmark. I 2018 bistod vi med gen­ nemførelsen af salget af Maersk Olie og Gas til Total, og vi bistår nu med den planlagte notering af Maersk

Drilling Holding. I forlængelse af en række carve-out transaktioner, vi har håndteret de senere år, hjalp vi Tibnor med at købe Saniståls stålforretning og IC Group med at sælge firmaets Peak Performanceaktiviteter. Vi har desuden rådgivet om væsentlige ejendomstransakti­ oner, herunder i Carlsberg Byen og for svenske Heimstaden, ligesom vi har været involveret i udviklingen af bydelen Stigsborg Havnefront i Aalborg. Vi har tillige sammen med vores klienter vundet skelsættende sager inden for blandt andet skatte­ ret, ophavsret og konkurrenceret.

Partner Michael Steen Jensen har si­ den slutningen af efteråret 2018 haft sin daglige gang i Holmens Kanal, hvor han bistår Danske Bank som Co-Interim Group General Counsel. Udover løbende sager og faste kli­ entforhold har Gorrissen Federspiel mangeårige samarbejdsrelationer med en række vigtige strategiske kli­ enter, der blandt andet omfatter A.P. Møller - Mærsk, ISS, Novo Nordisk, Vestas Wind Energy, Nykredit og Danske Bank.

2018 viser Gorrissen Federspiels

markante placering i det danske advokatmarked. Rækken af transaktioner, retssager og vores løbende bistand til Danmarks største virksomheder viser, hvem vi er. Uafhængige advokater med fokus på kvalitet, kvantitet og etik. Vi har landets bedste medarbejdere og – synes vi selv – landets bedste klienter. | Peter Appel, partner og bestyrelsesformand

Strategi I 2018 igangsatte vi et arbejde med tydeligere at definere vores strategi funderet på Gorrissens Federspiels kultur og værdier. Vi ser meget frem til denne proces, hvor vi i fællesskab skal skabe en platform, som sikrer, at vi står endnu stærkere i et konkurrencepræget marked.

Jeg ser frem til i 2019 at besøge flere af

firmaets større klienter og tale om deres forventninger til os som juridisk samarbejdspartner. | Martin André Dittmer, Managing Partner

7


Nye partnere Gorrissen Federspiel optog med virkning fra 1. januar 2018 Alexander Troeltzsch Larsen og Kenneth Hvelplund Pedersen som partnere. Alexander er tilknyttet firmaets specialegruppe for Fast Ejendom og bistår såvel danske som udenlandske virk­ somheder. Alexander beskæftiger sig med alle aspekter af projektudvikling inden for fast ejendom. Han har også stor erfaring med transaktioner vedrørende køb og salg af investerings- og erhvervsejendomme samt udarbejdel­ se og forhandling af erhvervslejekontrakter. Alexander underviser desuden i planret.

8

Kenneth er tilknyttet firmaets Procesgruppe og har spe­ cialiseret sig inden for voldgift. Han bistår både danske og udenlandske virksomheder inden for dette område. Fælles for sagerne er, at de fortrinsvis relaterer sig til større komplekse tvister. Kenneth er certificeret vold­ giftsdommer og har betydelig international erfaring fra blandt andet arbejdsophold i New York.


Talent 100 | Ejendomsspecialist og læremester Endnu engang er en af vores dygtige advokater udnævnt som erhvervstalent i Berlingskes Talent 100. I år har Berlingske peget på 33-årige Lone Mai Truelsen, der arbejder som ejendomsspecialist i specialegruppen for Fast Ejendom, hvor hun særligt rådgiver internationale klienter om større ejendoms­transaktioner. Lone er uddannet fra Aarhus Universitet og kom til Gorrissen Federspiel i 2016. Ved siden af jobbet har hun taget en erhvervsPh.d. og fik i 2017 udgivet sin afhandling under titlen ”Tinglysningens Retsvirkninger”. Lone besidder en særdeles høj faglighed og stærk ekspertise inden for sit felt, hvilket er blandt bevæggrundene for indstillingen til Talent 100. Derudover er Lone mentor/lods for de fuldmægtige i firmaet og én, som de unge rigtig gerne vil arbejde sammen med og lære af. ”Jeg er rigtig glad for nomineringen og kåringen og ikke mindst for, at Gorrissen Federspiel giver mig mulighed for at udvikle mig yderligere og i samarbejde med så dygtige kollegaer,” siger Lone Mai Truelsen om udnævnelsen.

Gorrissen-partner ny formand for IBA-komité Gorrissen Federspiel har en lang tradition for internati­ onalt samarbejde og deltagelse i IBA (The International Bar Association). Derfor er vi stolte over, at traditionerne­ bliver holdt i hævd med udnævnelsen af partner Michael Steen Jensen som ny formand for The Banking Law Commitee, der har omkring 3.500 medlemmer. Topposten betyder, at Gorrissen Federspiel igen får en markant plads i det internationale IBA-samarbejde og en enestående mulighed for at udvide vores i forvejen omfattende netværk. Michael Steen Jensen er partner og til daglig leder af specialegruppen Bank & Finans.

9


Gammelt møder nyt Også i 2018 har Gorrissen Federspiel ydet støtte til Den Gamle By i Aarhus. Vores kontordomicil i Aarhus er placeret lige ved siden af frilandsmuseet for bykultur, hvor vi med en årlig donation er med til at bevare og restaurere Hobrohuset.

Branchens bedste image

Film om Axel Towers

I 2018 kunne vi glæde os over at opnå advokatbranchens bedste image ifølge Berlingske Business Magasins årlige imageanalyse. På et enkelt år er vi rykket 27 pladser frem til nr. 51 blandt 140 danske virksomheder.

”De Fem Cirkler” er titlen på en dokumentarfilm, der går bag om byggeriet af vores nye domicil i København, Axel Towers. I filmen, der fik verdenspremiere på Copenhagen Architecture Festival i maj 2018, kommer seerne tæt på byggeriets tilblivelse og arkitekt Lene Tranbergs tanker og tvivl i den kreative proces. I filmen møder man også forskellige mennesker, for eksempel en pølsemand, en buschauffør og en turist, der alle har en holdning til Københavns nye vartegn.

Gorrissen Federspiel høster særligt anerkendelse på parametrene kommunikation, ansvarlighed og ledelse. Gennem en målrettet indsats er vi blevet markant mere synlige i offentligheden og i pressen. Vores nye place­ ring giver os ikke blot det bedste image i branchen, men vores bedste imageplacering gennem tiden.

10


Axel Towers vandt københavnernes hjerter For første gang har borgerne i Københavns Kommune kunnet stemme på deres yndlingsbyggeri. Over 2.000 stemmer blev afgivet, og vores nye domicil på Axeltorv lige overfor Tivoli blev kåret som det smukkeste byggeri i København i 2018. Udover at vinde æren som publikums­ favorit har Axel Towers også modtaget en præmiering af Københavns Kommune med følgende begrundelse: ”Arkitekterne har grebet muligheden for at gendigte Axeltorv som en del af Københavns voldanlæg og har placeret de fem runde tårne som punkter i et landskab, ligesom udkigsposterne på volden. Indvendigt er Axel Towers gennemført med en enkel materialeholdning af høj kvalitet med gennemarbejdede detaljer”. Axel Towers åbnede officielt i juni 2017 og er tegnet af arkitekt Lene Tranberg.

11


Fællesskabet

først Fra mødelokalerne i Axel Towers i København har man et godt overblik over byen. Og et godt overblik er lige præcis, hvad Martin André Dittmer har haft brug for, siden han i juli 2018 tiltrådte som ny Managing Partner. Fra første dag har filosofien i hans ledelse været klar: Fællesskabet først. I sommeren 2018 overtog Martin André Dittmer posten som Managing Partner efter Tomas Haagen. Selvom han ikke altid har drømt om at blive Managing Partner, er der ingen tvivl om, at det ligger til ham at gå forrest. Martin André Dittmer har været hos Gorrissen Federspiel i 15 år, hvor han har opbygget og udviklet firmaets specialegruppe­ inden for EU- & Konkurrenceret. ”Som partner for specialeområdet EU- & Konkurrenceret har jeg altid haft fokus på at udvikle min afdeling til gavn for hele forretningen. Jeg er et omvandrende idékatalog, som sætter mange skibe i søen. Det kræver naturligvis et stort arbejde og dygtige kolleger at sikre god navigation hele vejen rundt. Jeg forsøger at motivere andre gennem mit engagement, og mit mål er at skabe den bedst mulige arbejdsplads, hvor vi går glade på arbejde og leverer bran­ chens bedste rådgivning til vores klienter. For at indfri disse ambitioner bliver vi nødt til at løfte i flok og hele tiden overveje, hvad der gavner firmaet og ikke blot vores respektive afdelinger,” siger Martin André Dittmer.

12

Partnere skal tættere på forretningen Ét af Martin André Dittmers tiltag har været at etablere en række udvalg og tænketanke, der skal bringe part­ nerne tættere på forretningen. Alle partnere er derfor involveret i et eller flere udvalg, der beskæftiger sig med alt fra CSR-politik til strategiudvikling. ”Partnernes engagement skal smitte af på resten af organisationen, og derfor er det vigtigt, at de føler et stort ejerskab. Jeg hverken kan eller skal drive forretningen alene. Desuden er jeg af den overbevisning, at ejerskabet og ikke mindst arbejdsglæden bliver større ved, at man får ansvar for og indflydelse på driften af firmaet.” Større arbejdsglæde Ifølge Martin André Dittmer skal arbejdsglæden også fremmes gennem små positive indspark i hverdagen. ”Konkurrencen om de største talenter i advokatbranchen er stor, og derfor skyder vi os selv i foden, hvis vi ikke har


13


14


et stærkt fokus på at skabe arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne. Udover at kunne tilbyde medarbejderne spændende arbejdsopgaver, gode karrieremuligheder, faglige udviklingsforløb og fleksible arbejdstider, skal vi også have fokus på de måske lidt blødere elementer af en god hverdag,” påpeger Martin André Dittmer. Derfor har Gorrissen Federspiel blandt andet lanceret projektet ”Stronger Together”, der har til formål at im­ plementere nogle enkle sundhedsfremmende tiltag, for eksempel mikromotion i hverdagen og mentale pauser, så medarbejderne får mulighed for at lade batterierne op i en krævende hverdag. ”Jeg har selv testet den del, der handler om de små men­ tale pauser og oplever, at det har en stor effekt. Hvis vi med disse tiltag kan hjælpe medarbejderne til at opleve mere overskud og balance i deres hverdag, så vil jeg anse projektet som en succes,” siger han. Værdisæt gennemsyrer alt Gorrissen Federspiel bygger på fem værdier: Kvalitet, Holdånd, Etik, Værdiskabelse og Udsyn. Fem stærke værdier som enhver ny medarbejder skal kunne spejle sig i, hvis de vil arbejde for firmaet. ”Alt, vi gør, bygger på vores værdier. Det interessante er, at jeg efter 15 år i virksomheden kan sige helt klart, at vores DNA og værdisæt ikke har ændret sig. Det er det samme, som det altid har været - og det er en god ting. Naturligvis følger vi med tiden og tilpasser os løbende kli­ enter og medarbejderes behov, men grundlæggende står vi for de samme værdier, vi altid har gjort. Vi arbejder benhårdt på at løfte de mange opgaver, erhvervslivet giver os. De medarbejdere vi rekrutterer er derfor dygtige, ambitiøse mennesker, der kan identificere sig med vores værdier og ønsker at være en aktiv del af vores fælles­ skab,” siger Martin André Dittmer. Rådgivning af højeste kvalitet Gorrissen Federspiel er begunstiget af at have en stor klientbase, hvoraf mange af klienterne har benyttet firmaet i mange år. Ifølge Martin André Dittmer hænger det sammen med, at der gøres en stor indsats i at udvikle klientforholdene og bygge langvarige relationer. ”Vores klienter ved, at vi efterlever vores værdi om at levere kvalitet. Hver eneste dag forsøger vi at levere over forvent­ ningen. Vi viser oprigtig interesse for klienten og deres forretning, sætter vores høje faglighed i spil og gør vores yderste for at servicere dem bedst muligt,” siger han og pe­

ger på, at den løbende videreuddannelse af medarbejderne også er et vigtigt element i serviceringen af klienter. ”Vi har igangsat en projektlederuddannelse efter PRINCE2-modellen for vores jurister. Den juridiske faglig­ hed kan nemlig ikke stå alene, når vi skal yde den bedste rådgivning. Ofte håndterer vi meget komplekse sager med mange parter involveret. Det kræver, at vores advokater også er dygtige projektledere, der kan styre processerne hensigtsmæssigt og effektivt fra start til slut.” Det foretrukne valg En god rådgiver skal desuden investere i en nær relation til klienten og forstå klientens udfordringer og forretning til fulde, så han eller hun bliver i stand til at finde den bedste løsning inden for de formelle rammer. Netop det brede perspektiv, den dybe forretningsindsigt og rollen som betroede rådgivere kendetegner medarbejderne hos Gorrissen Federspiel, mener Martin André Dittmer. Derfor har han også store ambitioner for firmaets fremtid: ”Vi er – og skal være – dem, man går til, når ens udfor­ dring er kompleks og forretningskritisk. Vi vil være det foretrukne valg for dansk erhvervsliv, og det skal ikke være til at komme uden om at vælge os. Det er ambitiøst, men det er helt i tråd med vores selvforståelse. Vores historie og den kvalitet, vi leverer, berettiger os til at have som mål at være landets førende advokatfirma,” fastslår han.

Kort om Martin André Dittmer Karriere – Managing Partner siden 2018 – Partner i Gorrissen Federspiel siden 2007 og leder af specialegruppen for EU- & Konkurrenceret – Gorrissen Federspiel 2004 – Kromann Reumert 1995 - 2003 – Leder af Kromann Reumerts kontor i Bruxelles 2001 - 2003 Uddannelse – Advokat 1998 – Cand.jur., Københavns Universitet, 1995 – LL.M., Katholieke Universiteit Leuven, 1995

15


Tema | Videnshus

Vi deler viden og erfaringer Viden er vores vigtigste ressource, for det er vores specialiserede viden, der hjælper klienterne med at nå deres mål. Sagernes størrelse og kompleksitet kræver ofte, at vi samarbejder på tværs af specialeområder. Vi deler vores erfaringer og viden, og hos os ved medarbejderne, hvem de skal gå til, hvis de har spørgsmål eller blot ønsker at blive klogere og udvide deres faglige horisont.

Vi tror på, at perspektiver udefra gør os klogere, ligesom vi også gerne selv stiller vores viden til rådighed for omverdenen. Vi ved, at læring skal foregå hele livet, og at viden ikke kommer af sig selv, men skal plejes, fodres og opdyrkes.

Den vigtigste vidensdeling foregår ansigt til ansigt Vi har talt med Ib Ravn, lektor ved Aarhus Universitet og forfatter til flere bøger om facilitering af vidensdeling, om vigtige elementer i vidensdeling. ”Interessen for vidensdeling er vokset støt gennem de sidste par årtier. Der har været megen fokus på, hvordan man kunne lægge viden ind i databaser. Det kræver, at viden gøres skriftlig – og at medarbejderne prioriterer at formulere og indtaste den viden. Det har vist sig vanske­ ligt at få folk til dette. De færreste synes, at det er særlig inspirerende for eksempel at skrive projekterfaringer ind på en skærm, når man ikke aner, om de erfaringer nogen­ sinde bliver brugt af andre. Vidensdeling fungerer bedst, når den foregår mundtligt. Hvordan finder man dem, der har viden? Hvordan får man adgang til viden? Dette er langt vigtigere, end at

16

man har adgang til et system med en masse viden. Vidensdeling skal også faciliteres, hvis det skal have ef­ fekt. God vidensdeling finder sted, når mennesker mødes i mindre grupper. Det kan være til velfaciliterede møder i dagligdagen eller i forbindelse med mentorordninger. I en mentorordning er det helt afgørende, at begge parter tør bringe sig selv og deres viden i spil. Mentoren skal også være god til at lytte til mentee’en, så det ikke blot bliver et foredrag fra den mest erfarne til den mindre erfarne. Substansen i videndeling er nemlig, at mennesker kommer til at tale sammen om det, der er vigtigt, og at de hjælper hinanden med at løse udfordringer, så man i fællesskab skaber mere værdi for arbejdspladsen og samfundet.”


Vestager trak fuldt hus Gorrissen Federspiel fik besøg af en af Danmarks mest magtfulde politikere da EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager i april lagde vejen forbi. Foran et fyldt pakket auditorium talte kommissæren om Europas fremtid, og de fremmødte fik en unik lejlighed til at stille spørgsmål til alt fra persondataret og ulighed til klimaudfordringer. Margrethe Vestager, der ifølge Time Magazine er blandt verdens 100 mest indflydelsesrige personer, svarede veloplagt på spørgsmål fra deltagerne og satte også selv spørgsmålet om EU's berettigelse i centrum. ”Mere end nogensinde før skal EU være med til at opretholde freden. Vi står over for nye, farlige trusler, fx cyberattacks,” sagde Margrethe Vestager blandt andet. Vestager ser dog også store fordele ved den teknologiske udvikling, og hun ser det som sin opgave at oversætte vores grundværdier, så de giver mening i en digital verden. ”Der er fantastiske ting ved Big Data. Vi kan kurere sygdomme og få trafikken til at flyde. Vi skal redde de positive elementer fra teknologiens mere mørke sider,” sagde hun.

Sunburst: Innovationsprogram for iværksættere Innovation og iværksætteri er for alvor kommet på dags­ ordenen de senere år, og det gælder også hos Gorrissen Federspiel. For at understøtte iværksættere med at udvikle deres forretning har vi lanceret et nyt innovati­ onsprogram kaldet Sunburst. Iværksættere med en klar forretningsplan kan ansøge om at blive en del af pro­ grammet, hvor de mest talentfulde startups får adgang til juridisk rådgivning til en værdi af 150.000 kr. Et særligt erhvervspanel bestående af erfarne kræfter fra store danske virksomheder er med til at vælge, hvilke startups der skal optages i programmet. Og der er i den grad behov for juridisk bistand, hvis man vil lykkes med sin startup, mener Lasse Søndergaard Christensen, der er partner og daglig leder i specialegruppen for IP & Digital Business. Nogle af de nye forretningsmodeller, som særligt nye virksomheder baserer sig på, er nemlig slet ikke lovlige: ”Det er klart, at det er uheldigt, når man tror, at man har fundet på noget genialt, som lige er ved at blive taget ind

på markedet, og så viser det sig, at det aldrig nogensinde kan gennemføres,” siger Lasse Søndergaard Christensen til AdvokatWatch. Hos Gorrissen Federspiel håber vi også at kunne bruge det nye innovationsprogram til at udvikle en stærk relati­ on til nye virksomheder, der potentielt kan blive klienter i fremtiden. "Vores ønske rent kommercielt er at få lov at være med i de tidlige stadier af virksomhedens liv for at få en chance for at være med også på de senere stadier. Det betyder, at vi helst ikke slipper de her virksomheder på noget tids­ punkt. Den gratis rådgivning hører op, når de 150.000 kr. er brugt, men vores tanke er egentlig stadigvæk at holde dem tilknyttet," udtaler Lasse Søndergaard Christensen til AdvokatWatch. Initiativet er søsat i 2018, og i begyndelsen af 2019 bliver de første Sunburst-vindere kåret.

17


Ministerbesøg: Diversitet på agendaen Fraværet af kvindelige ledere i dansk erhvervsliv er et tema, der i stigende grad fylder i samfundet, i medierne og her hos os. Derfor satte vi i november fokus på emnet i en stort anlagt paneldebat med deltagelse af blandt andre ligestillingsminister Eva Kjer Hansen. Alle pladser til vores debat blev revet væk på få dage, og auditoriet i Axel Towers var fyldt til bristepunktet, da vi i november stod bag en paneldebat om ligestil­ ling i topledelse. Erhvervsministeriets seneste evalueringsrap­ port viser en markant  forskel i andelen af mænd og kvinder på topposter og i besty­ relser. Hos Gorrissen Federspiel ønsker vi at bidrage til, at forskellen mindskes.

gens påvirkning på virksomheders bundlinje var omdrej­ ningspunktet for debatten, hvor ligestillingsministeren pointerede, at der er brug for en kulturændring: ”Jeg savner en snak om at få talenter i spil. Den rigtige chef vil se efter de rigtige kompetencer - uanset om det er en mand eller kvinde. Vi har mange udfordringer med at få de kvindelige talenter i spil. Vi kan ikke lovgive os ud af det. Vi skal få toplederen til at tænke over mangfoldighe­ den. Det er en kulturæn­ dring,” sagde hun blandt andet.

Mændene er meget bedre til at melde sig selv på banen, og de er mere vedholdende. Vi kvinder vil gerne opdages. Men det nytter ikke noget at sidde og være dygtig. Du er nødt til at være aktiv og tage initiativ.

Debatten blev arran­ geret af advokatfuld­ mægtig Helle Mollerup og stud.jur. Yas Farah Bakhsh Akbatani – to af vores dytige unge medarbejdere. Panelet bestod af repræsentanter fra store danske virksomheder og organisationer. Spørgsmål om sammenhængen mellem kønsdiversitet og selskabsledelse og kønssammensætnin­ 18

Rollemodel: ”Det nytter ikke noget at sidde og være dygtig” Siden 2017 har Gorrissen Federspiel været en del af The Diversity Council, der står bag kampagnen | Camilla C. Collet, partner ”Lead the Future”. Kampagnens mål er at skabe flere kvindelige ledere, og det skal blandt andet ske gennem rollemodeller. Partner Camilla C. Collet, partner Charlotte Thorsen og advokat Gitte Dehn Lansner er udvalgt som rollemodeller i kampagnen.


Paneldeltagerne (venstre mod højre): Caroline Rusten (Nordic Director for UN Women), Lotte Holck (postdoc på CBS), Pierre Berkmann (SVP of HR hos GN Store Nord), Gitte Dehn Lansner (advokat hos Gorrissen Federspiel og rollemodel i DC-kampagnen ”Lead the Future”), Eva Kjer Hansen (Ligestillingsminister), Jacob Bech Hansen (konsulent hos Boston Consulting Group) og Rikke Schiøtt Petersen (medlem af Komitéen for god selskabsledelse og partner hos Gorrissen Federspiel).

Diversitet i ledelse handler om, at vi skal blive bedre til at udnytte hele talentmassen, og virksomhederne har fordele af at øge diversiteten i deres ledelser. Det er Gorrissen Federspiel opmærksomme på, og de har påbegyndt arbejdet med det. 

| Eva Kjer Hansen, ligestillingsminister

Corporate Council Academy I mange år har vi tilbudt vores klienter og andre interesse­ rede at få ny viden gennem seminarer målrettet virksom­ hedsjurister. Til seminarerne bliver deltagerne klogere på emner, der hører til virksomhedsjuristers centrale arbejds­ områder, og det er Gorrissen Federspiels egne partnere og senioradvokater, der underviser i samarbejde med eksterne

foredragsholdere. Vores seminarer er yderst velbesøgte og giver praktisk indsigt i alt fra M&A til ansættelsesret med særlig vægt på internationale aspekter. I 2018 behandlede vi emner som krisestyring og strategiske og operative tiltag i forbindelse med retsmedicinske og juridiske undersøgelser.

At give sin viden videre Flere af Gorrissen Federspiels jurister er tilknyttet landets universiteter og videregående uddannelsesin­ stitutioner som undervisere. Her videregiver de deres viden og juridiske indsigt til næste generation. Vores jurister underviser blandt andet på CBS, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse (DIFI). Vores jurister skriver artikler om aktuelle juridiske emner til forskellige tidsskrifter og publikationer. Også på den juridiske bogreol kan man finde repræsentanter fra Gorrissen Federspiel, da nogle af vores jurister har forfattet lærerbøger og afhandlinger, der sætter fokus på juridiske problemstillinger og områder.

”Prospektretten”, der beskriver de væsentligste prakti­ ske og juridiske aspekter af arbejdet med et prospekt for værdipapirer fra de indledende overvejelser og frem til et selskabs værdipapirer udbydes til offentligheden og optages til handel. Advokat Lone Mai Truelsen med speciale inden for Fast Ejendom står bag bogen ”Tinglysningens retsvirknin­ ger”, der med få ændringer udgør forfatterens Ph.d.afhandling og indeholder en redegørelse for og analyse af tinglysningens retsvirkninger. Senioradvokat Kristian Helge Andersen er medforfatter på ”Konkurrenceloven med kommentarer”.

Partner Mikael Philip Schmidt fra vores speciale­ gruppe inden for Corporate M&A har skrevet bogen

19


Gorrissen Federspiel var officiel partner, da VM i Sejlsport lagde til kajs i Aarhus i sommeren 2018. Som aktiv erhvervsaktør i Aarhus støttede vi verdensmesterskabet og var med til at sikre optimale rammer for en international sportsbegivenhed.

20


21


Tema | Udvikling og udsyn

Ledelsesprogram målrettet kvindelige talenter I november 2018 afsluttede fem af Gorrissen Federspiels kvindelige advokater The Diversity Councils (DC) ledelses­program anno 2018. Deltagerne i master class-programmet har fået tildelt en Cross Industry Mentor, som har ydet sparring vedrørende karriereud­ vikling. 2018-­dimittenderne fra Gorrissen Federspiel er: Tina Herbing, Line Gritt Boel Jensen, Julie Rindom, Magnhild Sæbø og Louise Celia Korpela (sidstnævnte ikke afbilledet).

Ud over Gorrissen Federspiel var der i år også deltagere fra Tryg, PwC, A.P. Møller - Mærsk, Udenrigsministeriet og Grundfos.

Lodsordning guider studenterne

Counsellorordning sikrer uforstyrrede samtaler

Begrebet “lods” stammer fra søfarten og betegner en person, der hjælper og rådgiver skibsføreren med at føre sit skib gennem farvande, som lodsen har et særligt kendskab til. Det kan for eksempel være vanskelige områder som smalle stræder og indsejlinger til havne. Hos Gorrissen Federspiel anvendes lodsbegrebet i firmaets interne vidensdelings- og vejledningsstruktur, hvor studenter og advokatfuldmægtige vejledes af mere erfarne jurister. Som student hos Gorrissen Federspiel bliver man tilknyt­ tet en studentergruppe. Hver studentergruppe vejledes løbende af en yngre advokat eller advokatfuldmægtig, der fungerer som gruppens “lods”. Lodsen deler viden og hjælper studenterne med prioritering af arbejdsopgaver. Det er ikke kun på de faglige områder, at lodsen guider studenterne. Lodsen tager også hånd om sociale aktivite­ ter, der er med til at styrke sammenholdet og samarbejdet på kontoret.

22

”Det har været rigtig fedt, og jeg må indrømme, at jeg er stolt af at være en del af programmet med så mange seje kvinder. Jeg er især glad for det fine og saglige netværk, som jeg har fået med disse kvinder fra forskellige lande, herunder Rusland, Norge, Holland og USA, med forskel­ lig baggrund, uddannelse og branche,” fortæller advokat Magnhild Sæbø.

Som advokat er man en del af firmaets counsellorordning, hvor man bliver tilknyttet en partner eller senioradvokat, som man mødes med jævnligt. Det har stor værdi at få løbende sparring fra kolleger med mange års erfaring, ligesom det gavner erfarne rådgivere at få input fra yngre kræfter. Videndeling og erfaringsudveksling foregår hele tiden, men vores counsellorordning giver mulighed for at føre uforstyrrede samtaler af både faglig og mere privat karakter med en fast sparringspartner. Vi tror, at vores counsellorordning skaber stor værdi for begge parter og øger kvaliteten af vores arbejde.


For os er det en kerneopgave at hjælpe vores medarbejdere med at få opbygget de rette kompetencer, så de kan indfri deres ambitioner og nå deres mål. Alle er forskellige, og derfor tilbyder vi skræddersyede udviklingsforløb, der passer til den enkelte medarbejders karrieredrømme. Vi kalder det skræddersyet faglighed. 

| Sara Jursic, Head of HR

23


Tema | Udvikling og udsyn

Globale erfaringer Traditionen med udstationeringer og uddannelsesophold går langt tilbage. Per Federspiel (1905-1994), advokat og minister, grundlagde i sin tid traditionen med at sende yngre jurister til udlandet for at arbejde i en periode. En tradition, vi i dag holder i hævd ved fortsat at sende advokater, advokatfuldmægtige og studenter til udlandet på arbejds- eller uddannelsesophold. Herunder har vi samlet tre historier fra medarbejdere, der har været på uddannelses- eller arbejdsophold i Asien.

I Kina siger man ikke ”nej”

Danna Zhang, advokatfuldmægtig i IP & Digital Business. Ansat siden 2017.

Danna Zhang har talt kinesisk, siden hun var lille. Med en kine­ sisk far, privatundervisning, et ophold som sommerfuldmægtig i Beijing og talrige familiebesøg i landet har det været let at holde sproget ved lige. I sit daglige arbejde for Gorrissen Federspiel drager hun store fordele af sine sprogkundskaber og dybdegående indsigt i den kinesiske kultur. Hun hjælper blandt andet danske virksomheder med at ekspandere til Asien, og så er hun ofte inde over sager om varemærkekrænkelser. ”Når man fører sager i Kina, er der nogle meget speci­ fikke krav til dokumentation og identitetscertifikater. Samtidig er der krav om, at beviserne skal være oversat til kinesisk. Jeg kan forstå bevismaterialet og være med til 24

at verificere det. Selvom vores kinesiske samarbejdspart­ nere er meget grundige og omhyggelige, synes jeg, at det er en fordel, at vi kan give konkrete input til de sproglige formuleringer,” siger Danna Zhang. For fire år siden var hun sommerfuldmægtig hos firmaet King & Wood Mallesons i Beijing, hvor hun oplevede en meget anderledes arbejdskultur end den danske. ”I Kina er man på kontoret fra kl. 7 om morgenen til den ansvarlige partner går hjem,” siger Danna og tilføjer, at høflighed også spiller en stor rolle: ”Ordet ’nej’ bruges nærmest ikke på kinesisk. Jeg lærte først ordet at kende for et par år siden til trods for, at jeg har talt sproget fra barnsben. Til gengæld bruges ’ja’ i flæng. Det kan godt føre til nogle misforståelser, hvor man måske tror, at der er enighed om retningen, uden at det i virkeligheden er tilfældet. Man skal være opmærksom på, at kinesere pakker tingene ind for ikke at virke afvisende.”


Udstationering: Make it in China Caroline Boysen, advokat, Corporate M&A. Udstationeret hos Fangda Partners i Beijing og Shanghai fra august 2017 til februar 2018.

”Jeg har altid haft et ønske om at blive udstationeret, men det var en partner, som jeg har arbejdet meget sammen med, der opfordrede mig til at vælge Kina. Der viste sig dog at være lidt langt fra tanke til handling på grund af en besværlig visumproces, men i august 2017 kom jeg endelig afsted,” fortæller Caroline Boysen. Udstationeringen, der varede til februar 2018, førte Caroline til Beijing og Shanghai, hvor hun arbejdede hos Fangda Partners – et lokalt kontor, som Gorrissen Federspiel har haft et mangeårigt samarbejde med. ”Kina er en uundgåelig spiller på den globale scene med et potentielt kæmpe marked, som mange er interesseret i at komme ind på. Mange danske virksomheder har alle­ rede etableret sig eller ønsker at etablere sig i Kina. I lidt mere begrænset omfang ses også eksempler på kinesisk interesse i opkøb af danske virksomheder,” forklarer hun. På kontoret blev hun hurtigt involveret i spændende transaktioner og blev i den forbindelse introduceret til kinesisk forretningskultur og en arbejdsrytme, der ad­ skiller sig en del fra den vante. ”Der er stor respekt om autoritetsfigurer og en mere hierarkisk arbejdskultur end i Danmark. Samtidig er der også en relativ uformel tone blandt kollegaer på samme niveau og i forhold til påklædningen. Jeg skulle vænne mig til en anderledes arbejdsrytme, der blandt andet bestod af en frokostpause, der nemt kunne tage halvan­ den time, eventuelt med en lille middagslur i kontorstolen bagefter,” siger hun. Fritiden blev brugt på at gå på opdagelse i og uden for byerne. ”Jeg fandt hurtigt stamsteder rundt omkring og blev især forelsket i Beijing, som er både charmerende og original. Jeg havde dog også brug for at få noget frisk luft uden for byens trængsel indimellem, så jeg meldte mig ind i en hiking-klub sammen med nogle nordmænd.” Når Caroline Boysen bliver spurgt, om hun kunne finde på at tage af sted igen, er svaret klart:

Et studieliv i Hong Kong

Henrik Søgaard-Nielsen, stud. jur. Udvekslingsophold i Hong Kong fra januar til maj 2018.

Jeg studerede ved The University of Hong Kong fra januar til maj 2018. Muligheden for at være afsted på egen hånd i et land, der er så anderledes end Danmark, tiltalte mig meget. Fagligt blev jeg virkelig udfordret af de ambitiøse undervisere og studerende. Der er høje forventninger til ens deltagelse i undervisningen, og konkurrencen blandt de studerende er meget inten­ siv. I ét fag blev der for eksempel udloddet 10.000 Hong Kong dollars (svarende til ca. 8.400 kr.) til den dygtigste studerende. Underviserne er hentet ind fra hele verden, og jeg fik hurtigt et yndlingsfag. Faget Securities Law and Regulation in Hong Kong har gjort, at jeg virkelig har fået øjnene op for børs- og kapitalmarkedsret. Jeg boede på et enkeltmandsværelse på otte kvadrat­ meter. Værelset lå på et residential college, der svarer til et kollegie, der stilles til rådighed af universitetet. Det var en vældig god løsning, da Hong Kong ellers er verdens dyreste by at bo i. Der var fælleskøkken, og man kom derfor hurtigt ind under huden på de andre studerende – både lokale og internationale. De lokale på kollegiet var meget inkluderende og inviterede mig blandt andet med ud at spise. Jeg oplevede en helt unik by, der fungerer som en form for kontaktflade mellem øst og vest. Som et levn fra den engelske kultur kører man i venstre side af vejen, og der kører gamle sporvogne rundt fra kolonitiden. Samtidig spiller den kinesiske kultur en stor rolle og vinder mere og mere indpas. Man bevæger sig i en blanding af slipse­ klædte engelske bankmænd og talrige dim sumrestauran­ ter. Maden i Hong Kong var en oplevelse i sig selv, og jeg skulle lige vænne mig til den. Overraskende nok smager kyllingefødder og grisenyre ret godt. Jeg lærte en hel masse om mig selv, og jeg har udviklet mig meget på det personlige plan. Når man befinder sig i en by som Hong Kong på egen hånd, er man tvunget til at tackle udfordringer på en anden måde, end når man har hele sit netværk omkring sig. Og så er det en stor gave, at jeg har fået et omfattende internationalt netværk med venner og bekendte over hele jordkloden.

”Jeg tænker tilbage på det halve år med et stort smil. Det var meget udviklende at bo i et land, der er så markant anderledes end Danmark, og en udfordring at skulle etab­ lere sig uden at kende en sjæl, men samtidig var det så sjovt. Jeg faldt virkelig for Kina og vil gerne afsted igen, hvis muligheden byder sig.”

25


Lille branche med stor betydning Partner i Gorrissen Federspiel, Lotte Eskesen, trådte i september 2018 tilbage som formand for brancheforeningen Danske Advokater efter fire år på posten. I denne artikel ser hun tilbage på sin tid som formand og sætter ord på de temaer, der fylder i branchen i dag. Den 21. september 2018 holdt Lotte Eskesen sin sidste mundt­ lige beretning som formand ved Danske Advokaters gene­ ralforsamling. Hun takkede for støtten og tilliden gennem den fire år lange formandsperiode, hvor tiden, ifølge hende selv, er fløjet afsted.

”Hele den digitale udvikling har fyldt meget i arbejdet for Danske Advokater, og det er Danske Advokaters klare ambition at være et relevant videncenter for medlemmerne. Digitaliseringen af branchen kan måske af nogle be­ tragtes som en udfordring eller en | Lotte Eskesen, partner trussel, men for mig er der kun én farbar vej: Vi er nødt til at omfav­ ne de nye teknologiske muligheder, for de er til gavn for klienterne, og klienter bliver som bekendt kun tilfredse, hvis de får den bedste service,” påpeger hun.

Advokatens rolle i retssamfundet er helt central, og det forpligter naturligvis. 

”Det har været en spændende og lærerig rejse, som jeg ikke ville have været foruden. I Danske Advokater er der et kollegialt fællesskab, som alle kan få udbytte af at deltage i. Det er en spændende tid for branchen, og der har været nok af emner at tage fat på for vores brancheforening,” siger Lotte Eskesen. 26

Teknologien skal omfavnes Den nye revisorlov, nye hvidvaskregler og indførelsen af persondataforordningen er blot nogle af de ting, der har bidraget til bunken af arbejdsopgaver for Danske Advokater den seneste tid. Regulatoriske forhold spiller en tiltagende stor rolle for advokater både internt og i forhold til den rådgivning, der ydes eksternt til klienter.


Lotte Eskesen er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1990. Siden 1993 har hun været ansat i Gorrissen Federspiel, hvor hun blev partner i 2002. Forinden var hun ansat i Justitsministeriet. Hun har både en dansk og tysk advokatbestalling. Lotte Eskesen har specialiseret sig inden for rets- og voldgiftssager samt større finansieringssager. Hun er ofte voldgiftsdommer i både danske og internationale voldgiftssager. Lotte Eskesen var formand for brancheforeningen Danske Advokater fra 2014-2018.

27


Etikken i højsædet Et initiativ, som Lotte Eskesen er særligt glad for at have været med til at lancere, er advokatKODEKS, som alle landets advokatvirksomheder kan tiltræde. Gorrissen Federspiel er tiltrådt kodekset, der består af fem elemen­ ter med fokus på etik, transparens og social ansvarlighed. ”Vi tilhører en faggruppe, der har en stærk selvforståel­ se for vores egne værdier, og som omverdenen betragter som privilegeret. Derfor er der også høje forventninger til os fra samfundet. Hele branchens omdømme lider skade, når der er negative historier om enkelte advo­ katfirmaer. Vi har iværksat advokatKODEKS, fordi vi ønsker at være en åben og ansvarlig branche, der imøde­ kommer de forventninger og krav, omverdenen stiller til os,” siger Lotte Eskesen. Advokaten som betroet rådgiver For hende er der ingen tvivl om, at det er fagligheden, der er limen i branchen. ”Uanset om vi arbejder inden for det ene eller det andet fagområde og uanset advokatfirmaets størrelse, så er det vores høje faglighed, der binder os sammen. Vi er en lille branche med stor betydning, men den position kan vi kun fastholde, hvis vi står sammen.”

”Jeg håber, at advokater i endnu højere grad end i dag vil blive betragtet som betroede rådgivere – hvad end det drejer sig om projektering af nye ejendomme, gene­ rationsskifte i en virksomhed eller ekspansion til nye markeder,” fastslår hun. Danske Advokater kunne i 2018 fejre sit 10-års jubilæ­ um. I alt repræsenterer brancheforeningen mere end tre fjerdedele af de advokater og advokatfuldmægtige, der er ansat i en advokatvirksomhed. Lotte Eskesen fremhæver, at initiativet med advokatKO­ DEKS også er blevet bemærket af landets justitsminister: ”Advokater spiller en meget vigtig samfundsmæssig rolle. Derfor er de også underlagt en meget stram re­ gulering med retsplejeloven og de advokatetiske regler, og sådan bør det også være. Det er meget positivt, at advokatbranchen selv iværksætter et kodeks, så borgere og virksomheder kan se, hvilke etiske værdier de advo­ katvirksomheder, der har tilsluttet sig advokatKODEKS, arbejder med. Advokatens rolle i retssamfundet er helt central, og det forpligter naturligvis. Derfor glæder jeg mig til at følge arbejdet i advokatKODEKS, som, jeg mener, bygger på nogle fornuftige samfundsansvarlige værdier,” siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Fagligheden er dog i konstant bevægelse, og Lotte Eskesen ser også gerne, at advokatrollen fortsat udvikler sig.

AdvokatKODEKS Det er frivilligt at tilslutte sig advokatKODEKS. Hvis en adokatvirksomhed tilslutter sig, forpligter den sig dog til at arbejde med elementerne i advokatKODEKS. De fem elementer er:

Advokatbranchen er reguleret gennem retsplejelo­ ven og de advokatetiske regler. Kodekset har ingen indvirkning på disse krav, men fungerer sideløbende hermed.

–– Åbenhed

Danske Advokater offentliggør hvert år en redegø­ relse, der giver en samlet status for virksomhedernes arbejde med elementerne i advokatKODEKS. Målet i Danske Advokaters Vision 2020 er, at mindst halvde­ len af medlemmerne tiltræder advokatKODEKS.

–– Social ansvarlighed –– Håndtering af etiske dilemmaer –– Fokus på kunder og medarbejdere –– Mangfoldighed og diversitet

28


Gorrissen Federspiel i medierne 2018 var på mange måder et markant år for Gorrissen Federspiel – og vi markerede os på flere måder i medierne, hvor nye tiltag, ny Managing Partner og en ny strategi især blev omtalt. Midt på året fik vi en ny Managing Partner, da Tomas Haagen valgte at forfølge en karriere uden for firmaet og skiftede til Novo Nordisk. Martin André Dittmer overtog stafetten under stor mediebevågenhed. Vores nye Managing Partner gjorde sig hurtigt bemærket ved at fortælle om sin nye strategi for Gorrissen Federspiel: "Fællesskabet først", der siden blev fulgt op med trivsels­ programmet Stronger Together. Som en aktiv samarbejdspartner i The Diversity Council satte vi fokus på at skabe fremtidens kvindelige ledere via Advanced Leadership Program, hvor fem af vores kvinde­ lige jurister dimitterede i 2018. Vi inviterede ligestillings­ minister Eva Kjer Hansen til paneldebat om kønsdiver­ sitet på topledelsesniveau. Gitte Dehn Lansner, advokat og mor til fire, blev interviewet af TV 2 og medvirkede i flere artikler, podcast-udsendelser og tv-programmer om netop diversitet og work-life-balance. Vi modtog flere priser, men især to blev dækket og beskrevet tæt i pressen: Axel Towers vandt Københavns Kommunes nye publikumspris, og vores nye københavn­ ske domicil fik dermed titlen ’Københavns smukkeste byggeri’ efter en afstemning. Berlingske Business’ årlige Guldimage undersøgelse konkluderede, at Gorrissen Federspiel har det bedste image i advokatbranchen, da vi særligt gik frem på tre imageparametre: Kommunikation, ansvarlighed og ledelse. Det gik heller ikke ubemærket hen, at partner og på daværende tidspunkt formand for brancheorganisationen Danske Advokater Lotte Eskesen i begyndelsen af 2018 kunne fejre 50-års fødselsdag.

29


Tema | CSR

Skolen i Nepal står klar Gorrissen Federspiel indgik i 2016 et partnerskab med Human Practice Foundation om at opføre en ny skole i Dumkot, en lille bjergby i Dolakhaprovinsen i det nord­ østlige Nepal. Nepal er et af verdens fattigste lande, hvor adgang til uddannelse er meget begrænset.

skal løfte lokalsamfundets evne til selv at kæmpe sig vej ud af fattigdommen. Som en del af vores samarbejde har vores medarbejdere mulighed for at søge orlov i en peri­ ode for at rejse til Nepal og undervise eleverne i engelsk eller hjælpe til på anden vis.

I december 2018 stod Bhagawati Lower Secondary School færdig og klar til brug. Skoleledelsen og lokalbefolknin­ gen har været dybt engageret i projektet og arbejdet hårdt for, at skolen kunne tages i brug så hurtigt som muligt.

Advokat Line Gritt Boel Jensen holdt orlov i syv måneder for at arbejde frivilligt hos Human Practice Foundation i Nepal, og hun opfordrer andre til at gøre det samme:

Human Practice Foundation er en visionær velgørenheds­ organisation grundlagt af Pernille Kruse Madsen, der er uddannet advokat hos Gorrissen Federspiel. Fonden arbejder primært med skole- og iværksætterprojekter, der

30

”Mit råd til andre vil være at gøre det! Det er utroligt givende både personligt og professionelt. Bare spring ud i det og slip kontrollen – du kommer helt sikkert ikke til at fortryde det,” siger hun.


Tema | CSR

Gorrissen Federspiel tilslutter sig FN-initiativ Samfundsansvar er en prioriteret del af vores virke, og derfor var det i 2018 et naturligt skridt for os at tiltræde UN Global Compact, der opstiller ti principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar, som alle bygger på anerkendte konventioner om menneske­ rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikor­ ruption. Hos Gorrissen Federspiel har vi forpligtet os til at integrere principperne i vores strategi og forretningskultur og aflægge en årlig status til UN Global Compact om vores indsatsområder inden for Corporate Social Responsibility (CSR). Som resultat af dette og vores øgede fokus på CSR, udgiver vi fra 2019 en årlig CSR-rapport.

CSR-rapport I vores CSR-rapport kan du læse meget mere om, hvordan vi arbejder med samfundsansvar som en integreret del af vores virksomhedsledelse og forretningsaktiviteter. Vi prioriterer især pro bono-arbejde og er involveret i en række forskellige initiativer. Du finder vores CSR-rapport på vores hjemmeside: gorrissenfederspiel.com/ corporate-social-responsibility

31


Second to none in all respects Gorrissen Federspiel er gennem en årrække blevet betegnet som et af de bedste advokatfirmaer i Danmark. I internationale undersøgelser foretaget af Legal 500, Chambers og IFLR1000 fremhæver vores klienter og samarbejdspart-

nere især vores juridiske kompetencer, forretningsforståelse og tilgængelighed. Vi er stolte over, at vi konsekvent får positiv feedback på vores juridiske arbejde.

They are outstanding, as they provide very sound and thought-

through advice. They know our needs and requirements, and what is important and what is not. | Chambers Europe

32


The lawyers are highly skilled and have a

good commercial and strategic approach. | Chambers Europe

Provides ‘excellent and

Is second to none in all respe-

tailor-made consultancy’ in all competition law matters, with a focus on merger control, litigious proceedings and public procurement.

cts, including response time, operational and to the point advice, and excellent value for money.

| Legal 500

| Legal 500

Are really knowledgeable

Recognised for its focussed and strategic advice.

and really strong in negotiations. They are also very flexible as well as responsive and available.

| Legal 500

| Chambers Europe

They provide legal advice of the utmost quality and are highly accessible at all times.

| IFLR1000

33


Ledelsesstruktur Bestyrelse Peter Appel (formand), Martin André Dittmer (Managing Partner), Anders Peter G. Christoffersen, Henriette Gernaa, Bo Holse og Tobias Linde.

Kapitalejere/partnere (2018)

34

Christian Alsøe

Niels Heering

Michael Meyer

Jakob Skaadstrup Andersen

Bo Holse

Finn Møller

Peter Appel

Ole Horsfeldt

Kenneth Hvelplund Pedersen

Niels Bang

Tomas Haagen

Chantal Pernille Patel

Morten Nybom Bethe

(udtrådt pr. 30. september 2018)

Rikke Schiøtt Petersen

Lasse Søndergaard Christensen

Morten Hans Jakobsen

Jacob Skude Rasmussen

Anders Peter G. Christoffersen

Anders Ørjan Jensen

Jacob Sand

Camilla C. Collet

Jan Hellmund Jensen

Mikael Philip Schmidt

Martin André Dittmer

Michael Steen Jensen

John Sommer Schmidt

Olaf Carl Ehrenskjöld

Hans-Peter Jørgensen

Peter Sjøgreen

Lotte Eskesen

Erik Kjær-Hansen

Morten Skjønnemand

Mikkel Fritsch

Kenneth Kvistgaard-Aaholm

Søren Stæhr

Christoffer Fode

Alexander Troeltzsch Larsen

Klaus Søgaard

Søren Fogh

Merete Larsen

Søren Høgh Thomsen

Henriette Gernaa

Jesper Avnborg Lentz

Charlotte Louise Thorsen

Tue Goldschmieding

Tobias Linde

Michael Wejp-Olsen

Lars Grøngaard

Jens V. Mathiasen

Jacob Ørndrup


Rådgivningsområder På tværs af vores 12 specialeområder arbejder vi sammen i en række branchegrupper, der sikrer, at opgaver bliver løst dér, hvor kompetencerne er størst.

Specialegrupper

Branchegrupper

Arbejds- & Ansættelsesret

Compliance & CSR

Bank & Finans

Energi & Forsyning

Capital Markets

FinTech

Corporate/M&A

Fly & Tog

EU- & Konkurrenceret

Forsikring & Genforsikring

Fast Ejendom

Internationale bygge- & anlægsprojekter

Rekonstruktion & Insolvens

Life Sciences

IP & Digital Business

Maritime Disputes

Proces

Media & Entertainment

Shipping/Offshore/Transportation

Miljø

Skat

Private Equity

Økonimisk Analyse

Revisions- & rådgivningsvirksomheder Internationalt French Desk German Desk Greenland Desk

Stabsfunktioner En række stabsfunktioner understøtter juristernes arbejde og sikrer firmaets drift. Daglig ledelse Facility HR Intern service IT Marketing & Kommunikation Økonomi

35


Regnskabsberetning Ă…rsrapport | 2018


Indhold 41 Virksomhedsoplysninger 42 Ledelsespåtegning 43

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

46

Ledelsesberetning

49

Resultatopgørelse for 2018

50 Balance pr. 31.12.2018 52 Egenkapitalopgørelse for 2018 53 Pengestrømsopgørelse for 2018 54 Noter 58 Anvendt regnskabspraksis


Virksomhedsoplysninger

Virksomhed Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab Axeltorv 2 1609 København V CVR-nr.: 38052497 Hjemsted: København Regnskabsår: 01.01.2018 - 31.12.2018 Redegørelser på virksomhedens hjemmeside Redegørelse for samfundsansvar: http://www.gorrissenfederspiel.com/corporate-social-responsibility Bestyrelse Peter Hald Appel, formand Anders Peter Geismar Christoffersen Tobias Linde Bo Holse Martin André Dittmer Henriette Kirstine Gernaa Direktion Martin André Dittmer, direktør Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C

41


Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2018 31.12.2018 for Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 28.02.2019 Direktion Martin André Dittmer, direktør Bestyrelse Peter Hald Appel, formand Anders Peter Geismar Christoffersen Tobias Linde Bo Holse Martin André Dittmer Henriette Kirstine Gernaa

42


Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab for regnskabsåret 01.01.2018 31.12.2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2018 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegnin­ gens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille drif­ ten eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationa­ le standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som bru­ gerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

43


Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisio­ nen. Herudover: • Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisions­ bevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væ­ sentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. • Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. • Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs­ mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. • Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begi­ venheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konklude­ rer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores kon­ klusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. • Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin­ delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til års­ regnskabsloven.

44


Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska­ bet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. København, den 28.02.2019 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Jens Jørgensen Baes statsautoriseret revisor MNE-nr. mne14956 Christina Nilsson statsautoriseret revisor MNE-nr. mne44182

45


Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal Hovedtal

2018 t.kr.

2017 t.kr.

Nettoomsætning

683.292

659.884

615.266

Bruttoresultat

557.808

535.981

522.963

Driftsresultat Resultat af finansielle poster

2016 t.kr.

18.910

17.933

16.943

(3.230)

(3.053)

(3.143)

Årets resultat

15.680

14.880

13.800

Samlede aktiver

427.195

449.755

367.655

Egenkapital

114.680

112.880

109.800

27.341

(48.978)

22.478

(223)

(9.453)

(204)

(17.775)

(17.381)

(86.917)

2,3

2,3

2,2

Egenkapitalens forrentning (%)

13,8

13,4

12,6

Soliditetsgrad (%)

26,8

25,1

29,9

Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Nøgletal Nettomargin (%)

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af “Anbefalinger & Nøgletal”. Partnerselskabet er stiftet via en omdannelse af Gorrissen Federspiel (interessentskab) med virkning fra 1. januar 2016. Selskabet er stiftet ved indskud af aktiver til dagsværdi, hvorfor der ikke findes sammenligningstal for tidligere regnskabsår end 2016. Ved bedømmelsen af årets resultat skal det tages i betragtning, at kapitalejerne i selskabet tillige er partnere i virksom­ heden, og at vederlaget til disse er resultatafhængigt. Vederlaget er udgiftsført under personaleomkostninger.

Nøgletal

Nøgletal udtrykker

Nettomargin (%)

Årets resultat x 100 Nettoomsætning

Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet.

Egenkapitalens forrentning (%)

Årets resultat x 100 Gns. egenkapital

Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden.

Soliditetsgrad (%)

46

Beregningsformel

Egenkapital x 100 Samlede aktiver

Virksomhedens finansielle styrke.


Ledelsesberetning

Hovedaktivitet Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed i Danmark. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Gorrissen Federspiel har i tråd med forventningerne oplevet vækst i 2018. For Gorrissen Federspiel resulterede 2018 i en nettoomsætning på 683,2 mio.kr., svarende til en vækst på 3,5% i forhold til 2017. Firmaet tilbyder ”full service juridisk rådgivning”, hvor der samarbejdes tæt mellem og på tværs af specialeområder. Væksten har som forventet varieret områderne imellem. Gorrissen Federspiel beskæftigede ved udgangen af 2018 omtrent samme antal jurister (261 mod 256) som på tilsva­ rende tidspunkt i 2017. Firmaet beskæftigede ved udgangen af 2018 i alt 439 medarbejdere mod 438 ved udgangen af 2017. Med Gorrissen Federspiels erklærede klientmål i fokus, er firmaets specialeområder og kontinuerlige fokus på såvel høj faglig kvalitet som medarbejderes udvikling og uddannelse vigtige parametre for at tiltrække og fastholde bran­ chens dygtigste medarbejdere. En større IT transformation, som har berøring med forretningsmæssige, tekniske og organisatoriske aspekter, blev iværksat i 2017, og forventes afsluttet i 2019. Det strategiske initiativ tager udgangspunkt i firmaets klienter og un­ derstøtter firmaets målsætning om effektivitet, høj faglig kvalitet, videndeling og sikkerhed i arbejdet for klienterne. Usikkerhed vedrørende indregning og måling Der er ikke konstateret særlig usikkerhed ved indregning og måling. Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling Der er ved udarbejdelse af årsrapporten ikke konstateret usædvanlige forhold.

47


Ledelsesberetning

Forventet udvikling Gorrissen Federspiel forventer en fortsat positiv udvikling inden for firmaets specialeområder i 2019. Som følge af effektivisering af interne processer samt øget videndeling forventes der øget vækst i nettoomsætningen trods et stabilt niveau af antal beskæftigede i 2019. Dette understøttes af IT transformationen samt øget fokus på effektivisering af vores procedurer. Der er mange spændende sager og projekter i pipelinen for 2019, og vi ser frem til at rådgive firmaets danske og inter­ nationale klienter og samtidig være med til at understøtte den strategiske udvikling i firmaet. Særlige risici Gorrissen Federspiel har alene påtaget sig sædvanlige risici forbundet med drift af advokatvirksomhed og har en balanceret klientsammensætning, der begrænser risikoen for tab på debitorer. Gorrissen Federspiel har afdækket risikoen for professionsansvar ved tegning af passende ansvarsforsikring i et anerkendt dansk forsikringsselskab. Videnressourcer Gorrissen Federspiel ønsker fortsat at fremme fællesskabet og fremme det bedste i os alle sammen. Der vil fortsat være fokus på, hvordan der stilles de bedste rammer til rådighed for vores medarbejdere. Det være sig dels i forhold til fleksibilitet i hverdagen og karriereforløbet afhængig af den livssituation, de befinder sig i og dels i forhold til, hvordan firmaet som arbejdsplads kan være medvirkende til at gøre det nemmere – for os alle – at vælge de bedste løsninger i arbejdstiden. Vi har derfor blandt andet lanceret et internt projekt ”Stronger Together”. Redegørelse for samfundsansvar Gorrissen Federspiel har i løbet af 2018 udarbejdet nedskrevne politikker for samfundsansvar. Disse fremgår som en Communication on Progress (COP) under UN Global Compact, hvorfor vi henviser til rapporten på www.gorrissenfederspiel.com/corporate-social-responsibility. Redegørelse for det underrepræsenterede køn Kønsfordelingen i Gorrissen Federspiels øverste ledelsesorgan, i form af bestyrelsen, er 17% kvinder og 83% mænd. Firmaet har opstillet det måltal, at det øverste ledelsesorgan skal bestå af minimum 2 kvinder i 2022, svarende til 33% med den nuværende konstellation. Gorrissen Federspiel har yderligere et generelt ønske om diversitet og ønsker at hæve andelen af kvinder i aktionærkredsen, der ved udgangen af 2018 udgjorde 14%. Kønsfordelingen blandt vores jurister (inkl. partnere) er 43% kvinder og 57% mænd, mens fordelingen for alle beskæftigede hos Gorrissen Federspiel er 54% kvinder og 46% mænd. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til regnskabsaflæggelsen ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

48


Resultatopgørelse for 2018

Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger

Note

2018 kr.

2017 t.kr.

1

683.292.427

659.884

2, 3

Bruttoresultat

Personaleomkostninger

4

Driftsresultat

Andre finansielle indtægter

(125.484.561)

(123.903)

557.807.866

535.981

(538.897.822)

(518.048)

18.910.044

17.933

514.826

729

Andre finansielle omkostninger

5

(3.744.870)

(3.782)

Årets resultat

6

15.680.000

14.880

49


Balance pr. 31.12.2018

Note Deposita Finansielle anlægsaktiver

7

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

8

Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

50

2017 t.kr.

18.778.512

18.556

18.778.512

18.556

18.778.512

18.556

273.189.277

272.345

110.832.000

106.297

9

6.041.551

33.462

10

13.562.636

13.184

403.625.464

425.288

4.791.183

5.911

408.416.647

431.199

427.195.159

449.755

Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender

2018 kr.


Balance pr. 31.12.2018

Virksomhedskapital

Note

2018 kr.

2017 t.kr.

11

49.000.000

48.000

50.000.000

50.000

2.450.000

0

Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Forslag til udbytte for regnskabsåret

13.230.000

14.880

114.680.000

112.880

3.000.000

7.000

3.000.000

7.000

Bankgæld

48.758.251

59.221

Leverandører af varer og tjenesteydelser

10.269.855

14.771

164.304.041

168.199

Egenkapital

Andre hensatte forpligtelser

12

Hensatte forpligtelser

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

13

Anden gæld

14

86.183.012

87.684

Kortfristede gældsforpligtelser

309.515.159

329.875

Gældsforpligtelser

309.515.159

329.875

427.195.159

449.755

Passiver Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

16

Eventualforpligtelser

17

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

18

51


Egenkapitalopgørelse for 2018

Egenkapital primo Kapitalforhøjelse Udbetalt ordinært udbytte Årets resultat

Egenkapital ultimo

Virksomhedskapital kr.

Øvrige reserver kr.

Overført overskud eller underskud kr.

Forslag til udbytte for regnskabsåret kr.

I alt kr.

48.000.000

50.000.000

0

14.880.000

112.880.000

1.000.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

(14.880.000)

(14.880.000)

0

0

2.450.000

13.230.000

15.680.000

49.000.000

50.000.000

2.450.000

13.230.000

114.680.000

Virksomhedsdeltagerne har pr. 31.12.2018 et samlet tilgodehavende hos selskabet på 164.304 t.kr., jf. note 13. Tilgodehavendet dækker dels over løbende mellemværender, og dels at virksomhedsdeltagerne har stillet likviditet til rådighed for selskabet mod en mindre forrentning.

52


Pengestrømsopgørelse for 2018

Note Driftsresultat Andre hensatte forpligtelser Ændringer i arbejdskapital Pengestrømme vedrørende primær drift

Modtagne finansielle indtægter

15

2018 kr.

2017 t.kr.

18.910.044

17.933

(4.000.000)

2.300

15.661.292

(66.158)

30.571.336

(45.925)

514.826

729

(3.744.870)

(3.782)

27.341.292

(48.978)

Køb af finansielle anlægsaktiver

(222.796)

(16.016)

Salg af finansielle anlægsaktiver

0

6.563

(222.796)

(9.453)

(14.880.000)

(13.800)

Betalte finansielle omkostninger Pengestrømme vedrørende drift

Pengestrømme vedrørende investeringer

Udbetalt udbytte Kontant kapitalforhøjelse

1.000.000

2.000

(3.895.416)

(5.581)

(17.775.416)

(17.381)

Ændring i likvider

9.343.080

(75.812)

Likvider primo

(53.310.148)

22.502

(43.967.068)

(53.310)

4.791.183

5.911

Hævede tilgodehavender og reduktion af mellemregninger Pengestrømme vedrørende finansiering

Likvider ultimo Likvider ultimo sammensætter sig af: Likvide beholdninger Kortfristet gæld til banker Likvider ultimo

(48.758.251)

(59.221)

(43.967.068)

(53.310)

53


Noter

1. Nettoomsætning 2018 kr.

2017 t.kr.

Årets afsluttede arbejder

678.757.427

651.860

Igangværende arbejder for fremmed regning 31.12.

110.832.000

106.297

Igangværende arbejder for fremmed regning 01.01.

(106.297.000)

(98.273)

683.292.427

659.884

Geografiske markeder og aktiviteter afviger ikke betydeligt indbyrdes, hvorfor der ikke foretages rapportering, jf. årsregnskabslovens § 96.

2. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter regnskabsårets omkostninger til administration, lokaler, uddannelse, markedsføring, tab på debitorer mv.

3. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Lovpligtig revision

2018 kr.

2017 t.kr.

330.000

320

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

50.000

50

Skatterådgivning

75.000

100

Andre ydelser

21.000

288

476.000

758

2018 kr.

2017 t.kr.

501.164.543

482.928

Pensioner

12.276.610

11.275

Andre omkostninger til social sikring

2.318.880

1.974

4. Personaleomkostninger

Gager og lønninger

Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

23.137.789

21.871

538.897.822

518.048

367

352

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B, stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst. Partnerselskabets bestyrelse har ikke modtaget ledel­ sesvederlag i regnskabsåret.

54


Noter

5. Andre finansielle omkostninger

Renteomkostninger i øvrigt Valutakursreguleringer

2018 kr.

2017 t.kr.

3.553.926

3.375

190.944

407

3.744.870

3.782

I posten ”Renteomkostninger i øvrigt” indgår forrentning på mellemregninger med kapitalejerne i partnerselskabet på 2.217.091 kr.

6. Forslag til resultatdisponering

Ordinært udbytte for regnskabsåret Overført resultat

2018 kr.

2017 t.kr.

13.230.000

14.880

2.450.000

0

15.680.000

14.880

7. Finansielle anlægsaktiver Deposita kr. Kostpris primo

18.555.716

Tilgange

222.796

Kostpris ultimo

18.778.512 18.778.512

Regnskabsmæssig værdi ultimo

8. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender hos klienter Nedskrivningskonto

2018 kr.

2017 t.kr.

277.892.277

275.664

(4.703.000)

(3.319)

273.189.277

272.345

55


Noter

9. Andre tilgodehavender 2018 kr. Øvrige tilgodehavender

2017 t.kr.

6.041.551

33.462

6.041.551

33.462

I regnskabsposten ”Andre tilgodehavender” indgår i 2017 et nettoindestående på 62.563 kr. opgjort som forskellen mellem indestående på klientkon­ ti på 778.994.450 kr. og klienttilsvar på 778.931.887 kr.

10. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter periodisering af forudbetalte omkostninger.

11. Virksomhedskapital

Selskabskapitalen

Antal

Pålydende værdi kr.

Nominel værdi kr.

49

1.000.000

49.000.000

49

49.000.000

Ingen kapitalandele er tillagt særlige rettigheder. Partnerselskabet har i regnskabsåret 2018 tegnet 1 ny kapitalandel af 1.000.000 kr.

12. Andre hensatte forpligtelser I sagens natur er udfaldet af og tidspunktet for, hvornår ansvarssager afsluttes, usikkert, men forpligtelserne vurderes alle afviklet inden for de kommende tre til fire år. Forpligtelserne omfatter sagsomkostninger, herunder advokatomkostninger og eventuelle erstatninger.

13. Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse er udtryk for dels stiftertilgodehavende opstået ved omdannelsen fra interessentskab til partnerselskab pr. 1. januar 2016, dels løbende mellemværender med partnerne, og endelig at partnerselskabet har tilbudt partnerne en mindre forrentning af mellem­ værender mod, at partnerselskabet kan råde over likviditeten i aftalte perioder.

14. Anden gæld 2018 kr.

2017 t.kr.

39.050.300

39.784

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.

10.610.821

16.864

Feriepengeforpligtelser

29.047.016

25.323

7.474.875

5.713

86.183.012

87.684

Moms og afgifter

Andre skyldige omkostninger

I regnskabsposten ”Anden gæld” indgår i 2018 en nettogæld på 490.779 kr. opgjort som forskellen mellem indestående på klientkonti på 802.472.221 kr. og klienttilsvar på 802.963.000 kr.

56


Noter

15. Ændring i arbejdskapital 2018 kr.

2017 t.kr.

Ændring i tilgodehavender

21.662.606

(89.244)

Ændring i leverandørgæld mv.

(6.001.314)

23.086

15.661.292

(66.158)

2018 kr.

2017 t.kr.

421.384.279

449.737

.

16. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand frem til udløb

Selskabet har indgået huslejeaftaler vedrørende lejemål i henholdsvis København og Århus. Den samlede huslejeforpligtelse udgør 384.334 t.kr. pr. 31. december 2018. Selskabet leaser inventar, indretning af lejede lokaler samt it fra GFJURA 883 A/S, der er et helejet datterselskab af Gorrissen Federspiel Komple­ mentar Advokatanpartsselskab. Den samlede leasingforpligtelse hertil udgør 37.050 t.kr. pr. 31. december 2018.

17. Eventualforpligtelser Partnerselskabet har i forbindelse med indgåelse af huslejekontrakter forpligtet sig til at tilbagelevere lokalerne i samme stand som ved modtagelsen. Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution på 30.000 t.kr. for bankgæld i GFJURA 883 A/S.

18. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse Ingen parter har bestemmende indflydelse på selskabet. Partnerselskabet har med bestyrelsen og direktionen (ledelse), som anses for nærtstående parter, haft nedenstående transaktioner:

Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesmedlemmer vil modtage udbytte, jf. note 6. Der har herudover været løbende mellemværender med ledelsen såvel som med de øvrige partnere. Selskabets komplementar, Gorrissen Federspiel Komplementar Advokatanpartsselskab, har for regnskabsåret 2018 modtaget et vederlag for kom­ plementarhæftelse på 19 t.kr. Selskabet har, som beskrevet i note 16, indgået leasingaftaler med GFJURA 883 A/S, der er et helejet datterselskab af Gorrissen Federspiel Komple­ mentar Advokatanpartsselskab.

57


Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor). Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatet, i takt med at den aftalte tjenesteydelse leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i året udførte arbejde (produktionsmetoden). Indregning til salgsværdi forudsætter, at de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og at det er sandsynligt, at betaling vil blive modtaget. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter eksterne omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvi­ dere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhe­ dens medarbejdere.

58


Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra bankindestående samt transaktio­ ner i fremmed valuta. Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld og transaktioner i fremmed valuta. Skat af årets resultat Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor der ikke afsættes hverken aktuel eller udskudt skat af årets resultat i årsregnskabet. Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskabs resultat beskattes hos partnerselskabets kapitalejere efter de i skattelovgivningen gældende regler. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskriv­ ninger til imødegåelse af forventede tab. Klientmellemværender, netto Klientmellemværender indeholder nettobeløbet af klientkonti i pengeinstitutter og klienttilsvar. Modregning er sket ved indregning i balancen, mens bruttobeløbet er specificeret i noten. Klientkonti i pengeinstitutter indeholder samtlige de betroede midler, som er indestående på særlige klientkonti i pengeinstitutter. Klientkontiene er omfattet af reglerne om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler. Klienttilsvar omfatter samtlige de beløb, som oppebæres for tredjemands regning. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af de på balancedagen udførte arbejder på sager­ ne samt de på sagerne medgåede omkostninger. Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede om­ kostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

59


Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt post i ledelsens forslag til resultatdisponering. Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder for fremmed regning, besluttede og offentliggjorte omstruktureringer mv. Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra balanceda­ gen måles til tilbagediskonteret værdi. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige de samlede indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, hensættes til dækning af det samlede tab, der påregnes ved det pågældende arbejde. Operationelle leasingaftaler Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksom­ hedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaf­ taler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

60


Specialiseret erfaring

Som rådgivere er vi i tæt dialog med vores klienter for at finde den løsning, som ud fra forretningsmæssige, strategiske og etiske hensyn er den bedste i den givne situation. Vi rådgiver inden for alle erhvervsretlige områder og er organiseret i 12 specialegrupper, der hver især dækker forskellige rådgivningsfelter og sikrer både bredde og dybde i rådgivningen. Vi arbejder hver dag for, at vores klienter får den mest optimale rådgivning tilpasset netop deres behov og situation. Ud over specialegrupperne har vi etableret en række branchegrupper, hvor erfaring samles og viden deles.

Arbejds- & Ansættelsesret

Vi leverer specialistrådgivning om arbejds- og ansættelsesretlige forhold suppleret med en stærk kommerciel og selskabsretlig forståelse. Vi bistår både med danske og internationale aspekter af ansættelsesretten, herunder ikke mindst de EU-retlige aspekter, hvor vi har en unik markedsposition. Vi fungerer som sparringspartner for de klienter, der råder over stærke interne HR-ressourcer, ligesom vi rådgiver og sparrer med de klienter, som ikke har en intern HR-afdeling.

Bank & Finans

Vi går forrest i udviklingen inden for bank- og finansieringsjura, og vores praksis går tilbage til 1948, hvor landsretssagfører Per Federspiel genoptog sin i 1937 påbegyndte advokatpraksis og satte bank- og finansret på kortet i det dan­ ske advokatlandskab. Vi dækker hele spektret inden for bank- og finansret, herunder finan­ siering af drift, opkøb og projekter, obligations­ emissioner samt regulatoriske forhold. Udover finansieringsområdet rådgiver vi også om stiftelse, opkøb, fusion, salg og ophør af ban­ ker og andre finansielle institutioner samt alle regulatoriske forhold vedrørende de finansielle institutioner og afgiver opinions til sektoren, herunder netting, clearing og finansiel sikker­ hedsstillelse.

Capital Markets

Gorrissen Federspiel har en førende rolle på alle kapitalmarkedsretlige områder, herunder børsintroduktion, overtagelse samt aktie- og obligationsudstedelse. Vi har repræsenteret stort set alle førende tegningsgaranter og størstedelen af danske udstedere – finansielle institutioner og danske virksomheder – i for­ bindelse med de største aktie- og obligations­ udstedelser i dansk historie, og vi har deltaget i de fleste af alle store børsintroduktioner i de

seneste ti år. Vi bistår således en lang række børsnoterede klienter med løbende rådgivning omkring børsretlige forhold i bred forstand, herunder håndtering af oplysningsforpligtelser, handel med værdipapirer, generalforsamlinger og corporate governance.

Corporate/M&A Dækker alle aspekter inden for virksomheds­ overdragelser, selskabsret, fondsret og kon­ traktsret. Vi rådgiver danske og multinationale selskaber og kapitalfonde om opkøb, fusioner, frasalg, koncernomstruktureringer, mana­ gement buyout og compliance. Vi har ageret som rådgivere i et utal af transaktioner inden for mange forskellige brancher. Vores bistand dækker et bredt spektrum af transaktions- og virksomhedstyper, herunder en række af de mest omfattende og komplicerede transaktio­ ner i Danmark. Herudover rådgiver vi bredt om en række kontraktmæssige forholdsom fx joint ventures, kommercielle kontrakter, ejeraftaler, vedtægter og incitamentsordninger.

EU- & Konkurrenceret

Gorrissen Federspiel har én af landets største og førende konkurrenceretsafdelinger, der dækker hele spektret inden for konkurrenceog udbudsretten. Vi har specialiseret os i at yde generel rådgivning af firmaets klienter vedrørende spørgsmål om dansk og EU-kon­ kurrenceret. Vi har etableret en specialistenhed inden for økonomisk analyse, hvor økonomer bistår med ekspertviden inden for blandt andet fusions­ vurdering, fusionskontrol, civilretlige erstat­ ningssager og økonomiske aspekter inden for statsstøtteområdet.


Fast Ejendom

Gorrissen Federspiel yder specialiseret rådgivning inden for alle aspekter af fast ejendom. Vores eksperter på området er bredt funderet, men med fokus på ejendom­ stransaktioner, projektudvikling, lejeret, entreprise- og rådgiverret samt tvistløsning- og håndtering. Vi er involveret i en meget høj andel af de største dan­ ske ejendomstransaktioner og bistår kontinuerligt med udviklingen af landets mest markante udviklingsområder. Tilsvarende stærk er vores praksis inden for bygge- og anlægssektoren med langvarige relationer til de mest betydelige aktører, som vi bistår med væsentlige bygge- og anlægsprojekter. Kombinationen af en bred viden om fast ejendom, den relevante specialviden og fokusering på klientens behov sikrer vores klienter den optimale rådgivning.

IP & Digital Business

Vi bistår klienter inden for forretningsområder, der rela­ terer sig til immaterielle rettigheder og teknologi. IP & Digital Business-gruppen beskæftiger sig med en bred vifte af discipliner, der udspringer af og relaterer sig til immaterielle rettigheder, teknologi, persondata, IT og outsourcing. Vi tilbyder bl.a. rådgivning i forbindelse med: Franchise & kædesamarbejder, varemærker, domænenav­ ne og markedsføring. Vi har en bredt sammensat gruppe af specialister tilknyttet. Afdelingen omfatter både rådgi­ vere med en traditionel advokatmæssig baggrund, rådgi­ vere, der har skrevet Ph.D.-afhandlinger med relevans for deres arbejde i gruppen, samt rådgivere der har erfaring fra både Patent- og Varemærkestyrelsen og EUIPO. Det sikrer, at gruppen altid kan yde hurtig og klar rådgivning af højeste kvalitet.

Proces

Gorrissen Federspiels procesafdeling rådgiver danske og internationale erhvervsvirksomheder inden for tvist­ håndtering. Vores team er specialister i forebyggelse og håndtering af tvister og sikrer den bedste repræsenta­ tion, når en tvist skal afgøres under en rets- eller vold­ giftssag. Vi tilbyder optimal håndtering af uenigheder i samarbejder og kan minimere risici for fremtidige tvister, både ved rets- og voldgiftssager i Danmark og ved EU-Domstolen.

Rekonstruktion & Insolvens

Vi har stor erfaring og ekspertise inden for insolvens­ retten i bred forstand. Vi yder rådgivning inden for alle insolvens- og rekonstruktionsretlige områder og virker som rekonstruktører, kuratorer og likvidatorer. Vores store erfaring og ekspertise på disse områder sikrer en hurtig og effektiv sagsbehandling med fokus på juridiske og kommercielle forhold. Vi har gennem årene behandlet nogle af de største konkursboer i Danmark og håndteret yderst komplekse problemstillinger af både national og international karakter.

Shipping/Offshore/Transportation

Vi er førende rådgiver inden for rederi-, offshore- og transportindustrien og infrastruktur. Vores søretsprak­ sis daterer sig helt tilbage til 1890’erne. Klienterne tæller blandt andre de fleste danske redere, værfter, havne, en stor togoperatør og en række udenlandske rederier. Vi bistår transportsektorens interesseorganisationer samt forsikringsselskaber, herunder P&I-klubber. Vi rådgiver sektoren om alle erhvervsretlige spørgsmål – ikke mindst selskabsret, compliance, joint ventures, køb og salg af skibe og tog, nybygninger, finansiering, forsikringsret og traditionel søret. Vores rådgivning sker ofte i samarbejde med firmaets øvrige specialegrupper og vores specialise­ rede procesadvokater fører retssager ved domstolene og ved voldgift.

Skat

Vi rådgiver om skattemæssige forhold ved virksomheds­ overdragelser, investeringer, koncernomstruktureringer, medarbejderaktieprogrammer, transfer pricing, ton­ nageskat, moms og afgifter samt generationsskifte af virksomheder og formue i levende live og ved død. Grup­ pen fører sager ved Skatteankestyrelsen, domstolene og EU-Domstolen.

Økonomisk Analyse

Gorrissen Federspiels økonomiske specialenhed har stor erfaring med kvantitative og kvalitative metoder samt økonomisk modellering. Kvantitative argumenter vejer tungt indenfor en lang række af specialeområder, herunder fx proces, skatteret og konkurrenceret. Vores økonomiske specialister arbej­ der tæt sammen med alle specialegrupper i Gorrissen Federspiel. Samarbejdet mellem økonomer og juridiske eksperter sikrer, at vores klienter oplever en komplet råd­ givning, hvor alle sagens aspekter er belyst og analyseret.


Profile for gorrissenfederspiel

Årsrapport | 2018  

2018 har været et travlt og begivenhedsrigt år, der ud over rådgivning af faste, loyale klienter også har budt på nye klienter og udfordrend...

Årsrapport | 2018  

2018 har været et travlt og begivenhedsrigt år, der ud over rådgivning af faste, loyale klienter også har budt på nye klienter og udfordrend...