6e editie van Hitland Magazine

Page 1

#7 - 2020

INTERVIEWS

MAHLER

JUBILEUMEDITIE

VAN TOEN... NAAR NU

VASTGOED ONTWIKKELING

EXCELSIOR BUSINESSCLUB

NVO

VERZEKERINGEN

RSGA

HITLAND STUDENTEN OPEN 2020

NIEUWE DIRECTEUR JAN LASSCHE ZWAAIT AF TON AKER STELT ZICH VOOR

Hitland Magazine

1


2

Hitland Magazine


INHOUD Voorwoord: 25 jarig jubileum in coronatijd

5

Jan Lassche met pensioen per 1 mei

6

Bijzondere projecten van Mahler Vastgoed Ontwikkeling

8

Excelsior Business Club is een echt zakelijk platform

14

NVO Verzekeringen gaat voor de 'persoonlijke touch'

24

Golfbaan Hitland bestaat 25 jaar: van toen naar nu

28

Nieuwe directeur recreatieschap Hitland: Ton Aker

34

31.000 euro scheidt Rotterdammer van mogelijke genezing

40

Rotterdam Student Golf Association organiseert Hitland studenten open 2020

46

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel reikt arme gezinnen helpende hand

52

8 6 34

24 14 46

40

52

COLOFON FOTOGRAFIE GOOS RECLAMEMAKERS TEKST INTERVIEWS OVEREIJNDER VAN DEN DOOL COMMUNICATIE REDACTIE ROXANNE DEN OUDEN ART DIRECTION & VORMGEVING SASKIA DE VREUGD DRUKWERK GOOS RECLAMEMAKERS

3


b ove r o plafonds

&

S y s t e e m wa n d e n

Wij dragen uw project op handen Bovero b.v. / Lyonstraat 43 / Rotterdam bovero@bovero.nl / www.bovero.nl

HET GEZELLIGSTE RESTAURANT IN ROTTERDAM

ETEN & DRINKEN Van prikkelende borrelhappen tot aan de uitgebreide en gevarieerde dinerkaart. Van onze buffetten tot het uitgebreide barbecue menu.

Restaurant De tuin Vanwege haar waanzinnige ligging ĂŠĂŠn van de mooiste plekjes in Rotterdam. Aan de rand van het prachtige Kralingse Bos en direct gelegen aan de minstens zo mooie Kralingse Plas.

4

Foto: Pim Vuik

Wij zijn 7 dagen per week geopend van 10:00 - 00:00 uur

P l a s z o o m 3 5 4 | Ro t t e r d a m | T 0 1 0 - 4 5 2 7 7 4 3

R E S TAU R A N T D E T U I N.N L

Hitland Magazine


25 JARIG JUBILEUM IN CORONA TIJD DIT JAAR MOEST EEN FEESTELIJK GOLFJAAR WORDEN MET DE VIERING VAN HET 25-JARIG JUBILEUM VAN GOLFBAAN HITLAND OP MEERDERE MOMENTEN GEDURENDE HET GEHELE JAAR. DE OPENINGSWEDSTRIJD OP 25 APRIL KWAM TE VERVALLEN VANWEGE DE SLUITING VAN DE GOLFBANEN DOOR DE LANDELIJKE CORONAMAATREGELEN MIDDELS EEN “INTELLIGENTE LOCKDOWN”. In 1993 is Golfclub Hitland opgericht in een vergadering in

onder controle. De kracht is om het met zijn allen vol te hou-

“de Aardbeienboom” te Nieuwerkerk aan den IJssel. Nog

den tot de maatregelen weer kunnen worden versoepeld.

altijd zijn wij heel blij en zeer positief over de plezierige en constructieve samenwerking met Golfclub Hitland. Uiter-

Samen moeten wij zorgen dat we niet gaan verslappen met

aard zijn er in de afgelopen jaren door tegenstrijdige belan-

het opvolgen van de protocollen. Niemand wil toch dat er

gen ook conflicten geweest, maar door de goede samen-

op de golfbanen iemand wordt besmet met het Coronavi-

werking zijn wij hier altijd weer uitgekomen. Belangrijk is om

rus en dat we bij een volgende uitbraak wederom de baan

in gesprek te blijven met elkaar!

moeten sluiten. Golf is de meest ideale recreatieve buitenbezigheid die beoefend kan worden zonder dat je in contact

Op 16 september 1995 zijn eerst de “oude” 9 holes in ge-

hoeft te komen met anderen en ook gebruik je altijd je eigen

bruik genomen. De eerste golfers konden hun voetstappen

materialen. So “stay focused”!!

zetten op Golfbaan Hitland. In deze editie nemen wij jullie mee via een tijdslijn van 25-jaar groei en ontwikkelingen op

Net als velen van jullie zijn ook wij financieel zwaar getrof-

Golfpark Hitland. Het is uitgegroeid tot een laagdrempelige,

fen door de sluiting van de golfbaan in de periode van me-

volwaardige en zeer volwassen golfaccommodatie welke

dio maart tot medio mei. Hieronder een quote van de Neder-

voorziet in alle behoeften die een golfer (en niet-golfer) zich

landse Golf Federatie (NGF) en de Nederlandse Vereniging

maar kan wensen.

voor Golfaccommodaties (NVG): "De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidari-

De eerste maanden van het jaar zijn letterlijk in het water

teit van alle golfers. Als Nederlandse sport nemen we het

gevallen. Wij zullen ons moeten schikken naar, en voorbe-

standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken,

reiden op de wisselende weersomstandigheden geduren-

zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Je club of baan heeft

de het jaar. In de wintermaanden veel wateroverlast en in

nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen

het golfseizoen meer droogte. Het management buigt zich

door, terwijl er geen inkomsten zijn van greenfeespelers,

over de te nemen stappen om de strijd aan te gaan met de

evenementen en horeca. Om die reden vragen we je uit

toekomstige hoeveelheid regen en droogte in de komende

naam van de NGF om solidair te zijn met je club en baan.

jaren. Op welke manier wij dit denken te gaan doen, zullen

Juist nu is het belangrijk om achter jouw club en baan te

we communiceren via nieuwsbrieven en -berichten.

staan. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van je golfaccommodatie, zodat je straks, als de situatie het toelaat en de

Vervolgens stond de volgende uitdaging voor de deur: de

banen weer opengaan, weer kan golfen."

“Coronacrisis”. Als je ons in de afgelopen vijfentwintig jaar had verteld, dat we zoiets ooit zouden meemaken, hadden

Laten we met zijn allen vooruit kijken en alsnog zorgen voor

we je voor gek verklaard. Inmiddels is het toch wel echt re-

een mooi en succesvol jaar!

aliteit en moeten wij dealen met alle maatregelen/protocollen die landelijk worden gecommuniceerd. Met het gehele

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Hitland-team hebben wij de protocollen goed uitgezet en

JOLANDA SERNÉ | BAANMANAGER

Hitland Magazine

5


Per 1 mei 2020

JAN LASSCHE MET PENSIOEN DONDERDAG 30 APRIL WAS DE LAATSTE WERKDAG VAN JAN LASSCHE ALS DIRECTEUR VAN RECREATIESCHAP HITLAND. JAN IS VANAF DE AANLEG BETROKKEN GEWEEST BIJ RECREATIEGEBIED PARK HITLAND (VOORHEEN HITLANDBOS) EN GOLFBAAN HITLAND.

Sinds 1982 raakte Jan betrokken vanuit zijn rol bij de

jaren. "Afscheid nemen in deze crisisperiode is denk ik net

provincie Zuid-Holland en vanaf 1997 werd hij directeur

iets gemakkelijker dan wanneer de golfbaan in full swing

van het recreatieschap en de golfbaan. Na ruim 22 jaar

zou zijn. Een prachtige baan waar niet op gespeeld kan

in die functie diende zijn pensioengerechtigde datum

worden, 't is jammer, maar het is wat het is", aldus Jan met

zich aan. In die 22 jaar is Jan uitgegroeid tot een bekend

zijn nuchtere kijk.

gezicht in de golf- en recreatiebranche. Voor velen is Jan onlosmakelijk met Hitland verbonden. Per 1 mei geniet

Vanwege de coronacrisis en -maatregelen hebben wij

Jan Lassche van zijn pensioen.

geen afscheid voor Jan kunnen organiseren zoals we voor ogen hadden en hem van harte hadden gegund.

Het beëindigen van je carrière en afscheid nemen

Een afscheid zoals hij zeker wel verdiend heeft na zijn

van je loopbaan en collega’s is en blijft een bijzonder

jarenlange inzet voor Hitland. Wij spreken het vertrouwen

fenomeen, maar dat is het wellicht nog meer in tijden van

uit dat er vast en zeker nog een moment dat we het glas

de Coronacrisis. De golfbaan was op de laatste werkdag

kunnen heffen op Jan zijn gezondheid en de ongetwijfeld

van Jan gesloten, en tot aan de laatste werkdag werd

prachtige jaren na Hitland. Als collega's hebben wij het al

door Jan benut om de nieuwe directeur Ton Aker in te

uitgesproken, maar doen wij het gewoon nog een keertje:

werken. Op de laatste werkdag van Jan hebben we in

Jan, grote dank voor alles en we gaan je missen! En zoals

een klein gezelschap kort teruggeblikt op de afgelopen

je zelf al zei; "uit het oog is zeker niet uit het hart".


PROGRAMMA BEDRIJVENCOMPETITIE 2020 Alle bedrijfsleden van Businessclub Hitland kunnen jaarlijks deelnemen aan de bedrijvencompetitie. In 2020 bestaat de bedrijvencompetitie wederom uit een uitwisseling met de businessclub van Golf & Country Club Capelle aan den IJssel (GCCC), met in totaal zes wedstrijden. Data bedrijvencompetitie 2020 Datum Donderdag 25 juni Donderdag 9 juli Donderdag 23 juli Donderdag 6 augustus Donderdag 20 augustus Donderdag 24 september

Locatie Golfclub Capelle & Golfbaan Hitland* Golfclub Capelle & Golfbaan Hitland* Golfclub Capelle & Golfbaan Hitland* Golfclub Capelle & Golfbaan Hitland* Golfbaan Capelle Golfbaan Hitland

Data extra evenementen 2020 Datum Locatie Donderdag 8 oktober Golfbaan Capelle

Extra info

Slotwedstrijd

Evenement "Ryder Cup"

* Tot nader bericht wordt er op beide banen op dezelfde dag gespeeld met een start vanaf hole 1. Door de coronamaatregelen is een shotgunstart niet toegestaan.

REGISTRATIELID BUSINESSCLUB HITLAND Wil je op een laagdrempelige wijze instappen en kennismaken met onze gezellige businessclub? Dan is het registratielidmaatschap een passende oplossing! Het registratielidmaatschap is bedoeld voor oriënterende/ kleinere bedrijven en ZZP’ers om te kunnen deelnemen aan de bedrijvencompetitie van Businessclub Hitland. Het registratielidmaatschap bevat: • Eén team (2 personen) voor 6 bedrijvencompetities van 18 holes waarvan er 3 op Hitland en 3 op Capelle worden georganiseerd. Dit is inclusief: • Greenfees bij de bedrijvencompetities op Hitland en Capelle; • Ontvangst met koffie/thee; • Hapje, baanflesje & candybar in de baan; • Eén drankje en bittergarnituur na afloop (exclusief: Lunch, diner en overige drankjes). Hitland Magazine

De kosten voor dit registratielidmaatschap zijn € 595,-- exclusief BTW. De aanbieding voor het registratielidmaatschap is geldig voor één kalenderjaar. Uiteraard hopen wij, dat je door positieve ervaringen het registratielidmaatschap om wil zetten naar een persoonlijk of niet-persoonlijk bedrijfslidmaatschap op Hitland met het recht op het gekozen speelrecht.

7


Bijzondere projecten van Mahler Vastgoed Ontwikkeling

‘KLEINE CLUB DOET GROOTSE DINGEN’ "EEN LEUKE, COMPACTE CLUB." ZO TYPEERT TWAN MAHLER ZIJN TEAM VAN MAHLER VASTGOED ONTWIKKELING. EN INDERDAAD: MET ZIJN 6 VASTE MEDEWERKERS IS DE ROTTERDAMSE ONTWIKKELAAR BESCHEIDEN VAN OMVANG. "MAAR WEL IN STAAT OM GROOTSTE DINGEN TE DOEN!", VOEGT DE BESTUURDER EN MEDE-EIGENAAR DAAR TROTS AAN TOE.

8

Hitland Magazine


"We krijgen nu al heel veel gave reacties."

Hitland Magazine

9


"Over 100 jaar moeten onze gebouwen en woningen nog steeds in goede conditie zijn."

Sinds de oprichting in 2001 ontwikkelt Mahler Vastgoed kantoren, bedrijfspanden, woningprojecten en zelfs hele buurten, vooral in Zuid-Holland. In het familiebedrijf zwaaien vader Tino en zoon Twan de scepter. Broer Max verzorgt de vormgeving van de communicatie-uitingen.

VOORZIEN IN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE Zo'n 20 jaar geleden besloot oprichter Tino Mahler zijn eigen weg in vastgoedland te bewandelen: bijzondere projecten ontwikkelen die voorzien in een maatschappelijke behoefte en de buurt verrijken. Die koers varen de Mahlers nog steeds. Zoon Twan: "Daarnaast letten we heel goed op de duurzaamheid. Onze gebouwen en woningen verbruiken weinig energie en gaan heel lang mee. Over 100 jaar moeten ze nog steeds in goede conditie zijn."

10

Hitland Magazine


Deze visie komt goed tot uiting in de herontwikkeling van het dorpsplein in Zevenhuizen. Op de plek van het voormalige gemeentehuis komen 40 energiezuinige woningen, winkels, zorgvoorzieningen en bedrijven aan huis. En ook het plein gaat helemaal op de schop. De hele buurt is bij het project betrokken. Komende zomer wordt alles opgeleverd. Twan: "Maar we krijgen nu al heel veel gave reacties."

MEER DAN 600 WONINGEN IN 7 TORENS Met trots en plezier kijkt de ontwikkelaar ook terug op Waldo City in het Haagse Laakhaven-West. Daar hielp het diverse Hindoestaanse organisaties hun gebedshuizen realiseren. Het project viel zo in goede aarde dat Mahler in samenwerking ook nog eens 7 woontorens met ruim 600 woningen in de omgeving mocht ontwikkelen. En eind 2019 werd in het Haagse Statenkwartier De President opgeleverd. De ontwikkelaar ontfermde zich niet alleen over het complex met 157 woningen, maar toverde tevens het grote kale plein ervoor om in een mooie groene ontmoetingsplek voor de hele buurt. "Ook hier kwam goed tot uiting dat we in elk project graag iets terugdoen voor de buurt."

LOKAAL STERK In projecten als deze bewijst zich de kracht van de korte lijnen. "Omdat we vooral in de regio werken, zijn we goed bekend met de lokale situatie. Met veel gemeenten en ondernemers hebben we een vertrouwensband . We weten wat er speelt, zitten zelf aan tafel met gemeenten en kunnen dus heel snel schakelen. Voor onze samenwerkingspartners is dat zeer prettig werken."

MOOI-WEERGOLFER Ontspanning zoekt Twan vooral op Golfbaan Hitland, Op zijn vaste golfstek slaat hij regelmatig een balletje met familie, vrienden, relaties en soms alleen. Hij is dól op de sport. "Je wordt steeds weer uitgedaagd om het uiterste uit jezelf te halen. Maar op de golfbaan is het ook gewoon aangenaam vertoeven. Onderweg klets je gezellig met elkaar en na afloop neem je een hapje en drankje." Het héél fanatieke van vroeger is er echter wel van af. "Ik ben nu meer een mooiweergolfer. De temperatuur maakt niet uit, als het maar droog is..."

Hitland Magazine

11


HIGH LEVEL SOLUTIONS HIGH Peinemann is LEVEL sinds 1954 actiefSOLUTIONS in de wereld van horizontaal-, verticaal- en wegtransport. Wat begon als een familiebedrijf is 1954 uitgegroeid one-stop-shop met vestigingen de hele wereld. Peinemann is sinds actief intot deeen wereld van horizontaal-, verticaal- over en wegtransport. WatPeinemann begon als verhuurt en verkoopt een breed scala aan equipment en biedt extra onderhoudsen personeelsdiensten een familiebedrijf is uitgegroeid tot een one-stop-shop met vestigingen over de hele wereld. Peinemann aan. Door combinatie van descala uitgebreide vloot enen debiedt additionele diensten kan voorzien verhuurt ende verkoopt een breed aan equipment extra onderhoudsenPeinemann personeelsdiensten in de Door behoeften van haar van klanten. aan. de combinatie de uitgebreide vloot en de additionele diensten kan Peinemann voorzien in de behoeften van haar klanten.

WWW.PEINEMANN.NL WWW.PEINEMANN.NL

ruitschade? we komen naar u toe Een ster of barst in uw autoruit? U bent natuurlijk welkom in onze vestiging. Maar we komen ook graag naar u toe, als dat u beter uitkomt.

gratis fles ruitenreiniger bij reparatie of vervanging*

* Actie geldig op vertoon van deze advertentie, zolang de voorraad strekt.

Autotaalglas Rotterdam Noord Frobenstraat 17c 010-4181754

12

Hitland Magazine


Wil je ook zaken doen in een groene omgeving nabij Rotterdam? Dan is Businessclub Hitland iets voor jou! Actieve & gezellige businessclub Bedrijfslidmaatschappen op maat Vergaderen met moderne faciliteiten Vele mogelijkheden voor bedrijfsuitjes Uitwisseling met andere businessclubs

Vergaderen

Ontspannen

Netwerken

Meer informatie? E: Jolanda@hitland.nl T: 0180-317188

www.hitland.nl Blaardorpseweg 1 | 2911 BC | Nieuwerkerk aan den IJssel Hitland Magazine

Meld je nu aan! En ontvang een aantrekkelijke business aanbieding voor 2020. 13


"Sponsors actief met elkaar verbinden" 14

Hitland Magazine


DAAN BOVENBERG, COMMERCIEEL DIRECTEUR EXCELSIOR:

‘Over en weer iets voor elkaar betekenen’

EXCELSIOR BUSINESS CLUB IS EEN ECHT ZAKELIJK PLATFORM GEEN CLUB IN HET BETAALDE VOETBAL HEEFT ZO ONGELOOFLIJK GEPRESTEERD MET ZULKE BEPERKTE MIDDELEN. HET VERHAAL VAN EXCELSIOR IS BIJ VEEL VOETBALLIEFHEBBERS BEKEND: KLEIN STADION, KRAPPE BEGROTING EN SPELERS DIE LASTIG TE BEHOUDEN ZIJN ALS ZE GOED PRESTEREN. TOCH LUKTE HET DE KRALINGERS OM ZICH VIER KEER OP RIJ IN DE EREDIVISIE TE HANDHAVEN. MET EEN 11E PLAATS IN HET SEIZOEN 2017-2018 ALS HOOGSTE EINDKLASSERING OOIT. EN MET ALS GEDENKWAARDIGE HOOGTEPUNTEN ENKELE STADSDERBY’S WAAR MEN IN DE KUIP EN OP HET KASTEEL LIEVER NIET AAN TERUGDENKT…

Hitland Magazine

15


FAMILIAIRE SFEER

VERNIEUWBOUW STADION

Echter, in het seizoen 2018-2019 degradeerde

Excelsior wacht niet af. Dat leidde in mei tot

Excelsior naar de Keukenkampioen Divisie. Een

het aanbieden van een ontwikkelplan voor

sportieve én financiële aderlating die in het Van

de vernieuwing van het huidige stadion aan

Donge & De Roo-stadion tot een flinke puzzel

de gemeenteraad van Rotterdam. In het plan

leidde. “Zo’n tegenvaller dwingt je extra goed

zijn twee opties uitgewerkt: een nieuwbouw en

na te denken over de aantrekkingskracht van de

vernieuwbouw-variant. In beide gevallen moet

club op de lange termijn”, vertelt commercieel

het binnen enkele jaren een multifunctioneel

directeur Daan Bovenberg. Voor Excelsior

vastgoedcomplex/stadion

betekent dat primair het behouden van het

wonen, sport, bewegen, elkaar ontmoeten

familiaire en laagdrempelige karakter, van de

en

gemoedelijke sfeer die er altijd hangt. Het heeft

doelstelling is het genereren van niet-voetbal

de club een sympathiek imago bezorgd in heel

gerelateerde inkomsten voor Excelsior.

Nederland. Excelsior biedt een omgeving waar

Daan Bovenberg: “Het vervolgtraject is mede

iedereen zich thuis en veilig kan voelen: jong

afhankelijk van de investeringsbereidheid en

en oud, man en vrouw, van de hardcore fan tot

initiatieven van marktpartijen en financiers

de zakelijke netwerker. De sportieve ambitie

waarmee we verkennende gesprekken hebben

is en blijft uiteraard (opnieuw) een stabiele

gevoerd. Wij krijgen daar gelukkig nog steeds

eredivisionist te worden. Daar wordt door

positieve signalen over. De gehele ontwikkeling

directie, selectie, technische staf, medewerkers

zal, als het doorgaat, fasegewijs plaatsvinden

en vrijwilligers onvermoeibaar aan gewerkt. Ook

en een aantal jaar gaan duren.”

gezondheid

opleveren

samenkomen.

waar

Belangrijke

nu de coronacrisis alles onzeker maakt. Gaat de nieuwe competitie volgens planning van start, mag er publiek naar de stadions komen…?

Een impressie van de stadionplannen van Excelsior. 16

Hitland Magazine


ACCOUNT MANAGER NOËLLE VAN LOON:

'ER KAN VEEL BIJ ONS' SAMEN MET COMMERCIEEL DIRECTEUR DAAN BOVENBERG EN HAAR COLLEGAACCOUNTMANAGER RYAN VAN DIJK IS NOËLLE VAN LOON BIJ EXCELSIOR VERANTWOORDELIJK VOOR NEW BUSINESS EN RELATIEBEHEER (SPONSORS & SALES).

Noëlle: “Naast die ruim twintig thuiswedstrijden is

EXCELSIOR DNA

er in ons Van Donge & De Roo-stadion veel meer te

Bij Noëlle zit Excelsior in haar DNA. Haar opa en oma

doen en te organiseren. Allereerst bieden we zaal-

deden vroeger de kantine en vader Winand van Loon

ruimte met horeca aan. Bedrijven en organisaties

was in de jaren negentig contractspeler bij de club.

kunnen hier vergaderen, seminars en andere busi-

Oom Mario Meijer is de verzorger en hersteltrainer

ness meetings houden of recepties en feesten orga-

van de selectie. En Noëlles moeder Lucienne

niseren. Ook het houden van clinics op het veld is

Meijer is met haar vastgoedonderhoudsbedrijf

mogelijk. En er worden bij ons events georganiseerd

Mansveld Totaal sponsor van Excelsior. Niet zo

die niet aan voetbal gerelateerd zijn, zoals een ko-

gek dus dat Noëlle haar afstudeerstage bij de club

ningsdagfeest, een boksgala. Er kan veel bij ons,

deed. Dat beviel zo goed dat ze tijdens haar HBO-

meer dan vaak gedacht wordt.”

opleiding commerciële economie als vrijwilliger de persbegeleiding tijdens wedstrijden ging doen. Sinds medio 2017 werkt ze fulltime bij Excelsior.

'Persoonlijke contact stelt ons in staat om bedrijven op de juiste manier aan elkaar te koppelen.' Noëlle: “Als accountmanagers gaan wij twee à drie keer per jaar bij de lid-bedrijven van ons Business Club langs om bij te praten en wensen in kaart te brengen. Dat persoonlijke contact stelt ons in staat om bedrijven op de juiste manier aan elkaar te koppelen. Zo ontstaan zakelijk vaak mooie dingen merken we in de praktijk.”

Noëlle van Loon

Hitland Magazine

Meer weten? www.sbvexcelsior.nl/business

17


'Bedrijven actief met elkaar verbinden.' 18

Hitland Magazine


KIND VAN DE CLUB Daan Bovenberg (1988) is een echt ‘kind van de club’. Vanaf zijn vijfde doorliep hij alle jeugdelftallen. In 2007 debuteerde hij in de hoofdmacht. Zijn carrière als betaald voetballer liep vervolgens via FC Utrecht en NEC weer terug naar Woudestein. Enkele jaren terug zette Daan een punt achter de actieve voetballerij. Hij had het betaalde voetbal weten te combineren met de master bedrijfskunde (strategische ontwikkeling) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ging aan de slag bij ING, op de afdeling fusies en overnames. Het commercieel directeurschap bij Excelsior overkwam hem. “Zoiets stippel je niet uit. Ik heb altijd goed contact gehouden met de club en algemeen directeur Ferry de Haan. Toen hij me voorjaar 2019 vroeg of ik Wouter Gudde, die naar FC Groningen vertrok, wilde opvolgen, hoefde ik niet lang na te denken. En het bevalt me tot nu toe uitstekend.”

GEMÊLEERD GEZELSCHAP Excelsior heeft, naast de trouwe hoofdsponsor DSW Zorgverzekeringen, bijna 350 bedrijven die als sponsor business seats, vaste reclameborden en led boarding in het stadion afnemen. Daarnaast telt de Excelsior Business Club 250 lid-bedrijven waarvan de vertegenwoordigers elkaar bij wedstrijden en allerlei evenementen en bijeenkomsten treffen. Het is een zeer gemêleerd gezelschap, groot en klein, uit alle geledingen van het bedrijfsleven in de regio GrootRotterdam. En dat aantal leden groeit gestaag. Daan Bovenberg: “Wij zijn meer dan een voetbalclub. Excelsior is een bedrijf met voetbal als core product. We bieden onze sponsors niet alleen exposure, onze business club ontwikkelt zich als een echt netwerkplatform. Belangrijk onderdeel van onze propositie is het actief verbinden van al die bedrijven. Wie hoort bij wie en wat kan men voor elkaar betekenen? Maar liefst tachtig procent van de leden doet, behalve nuttige en gezellige dingen, ook echt zaken met elkaar.”

SAMENWERKING MET GOLFBAAN HITLAND De Excelsior Business Club organiseert per seizoen een vijftiental evenementen. Die staan altijd in het teken van sfeer én verbinden. Golf is een vast bestanddeel van die activiteiten. Vier keer per jaar is er een golfevent en één keer per jaar een golfreis naar het buitenland. De jaarlijkse onderlinge golfdag vindt traditiegetrouw op Golfbaan Hitland plaats. Daan: “We hebben een fijne samenwerking en zijn ook lid van de Businessclub Hitland. Wekelijks reserveren we er altijd een aantal flights voor onze leden. Golfbaan Hitland heeft op zijn beurt weer business seats bij ons. Zo proberen we over en weer iets voor elkaar te betekenen.” De commercieel directeur van Excelsior mist het voetballen niet. “Het was een extreem leerzame periode. De omgang met spelers, bestuursleden, supporters, sponsors en media leerden mij het wereldje van binnenuit kennen en dat helpt natuurlijk enorm in mijn huidige functie. Als commercieel directeur kan ik bij Excelsior bovendien heel breed bezig zijn. Naast financiën, sponsoring, horeca en merchandising ook met voetbaltechnische zaken en onze jeugdopleiding.”

Hitland Magazine

19


20

Hitland Magazine


SLA JE SLAG! bij De Mik Bedrijfshuisvesting

LICHTENAUERLAAN 140 (BRAINPARK II) 3062 ME ROTTERDAM | 010 - 453 03 03 | INFO@MIK.NL | WWW.DEMIK.NL

“Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag.”

Hitland Magazine

21


Bestel of reserveer bij één van onze locaties: Bleiswijk

Maassluis

Prinsenland

Vlaardingen

Zoetermeer

Dorpsstraat 2

Koningshoek 93050

M. van IJperenplein 259

Surfpad 50

Dorpsstraat 114

Bleiswijk

Maassluis

Rotterdam

Vlaardingen

Zoetermeer

010 521 1566

010 313 8964

010 447 2231

06 15215348

079 342 8383

06 254 836 63

22

06 294 168 21

06 423 785 31

06 152 153 48

06 424 286 65 Hitland Magazine


Zekerheid in golf hangt af van verstand en karakter Zakelijke-/ en particuliere verzekeringen, financiële planning, Risicomanagement, Pensioenen en Hypotheken. “Gratis second opinion van uw verzekeringspakket”

Verbouwen, verhuizen of opruimen? Verbouwen, verhuizen of opruimen? Huur een container voor uw afval Huur een container voor uw afval

Bijna iedere klus thuis levert afval op. Bijna iedere klus thuis levert afval op. Een container huren is eenvoudig. Tegen vaste all-in tarieven, dus zonder verrassingen achteraf. Een container huren is eenvoudig. Tegen vaste all-in tarieven, dus zonder verrassingen achteraf. We adviseren u graag welke container het meest geschikt is. Container vol? We adviseren u graag welke container het meest geschikt is. Container vol? Danhaalt haaltRenewi Renewi‘m‘mweer weervoor voor u op. houdt u meer én energie uw klus. Dan u op. ZoZo houdt u meer tijdtijd én energie overover voorvoor uw klus. Meerweten? weten? Meer Renewilocatie locatieRotterdam Rotterdam| Molenvliet | Molenvliet | 3076 Rotterdam Renewi 4 |4 3076 CKCK Rotterdam 010--428 4288111 8111| |randstadzuid@renewi.com randstadzuid@renewi.com 010 | |

RENEWI0176_Advertentie_205x139,5_verbouwen_verhuizen_opruimen_particulier_V2_Molenvliet.indd 1 RENEWI0176_Advertentie_205x139,5_verbouwen_verhuizen_opruimen_particulier_V2_Molenvliet.indd 1

Hitland Magazine

22-3-202022-3-2020 12:31:22 12:31:22

23


'Wij zijn echt geĂŻnteresseerd in mensen.'

24

Hitland Magazine


NVO Verzekeringen gaat voor de 'persoonlijke touch'

'DE LEUKSTE FINANCIËLE DIENSTVERLENER' 'DE LEUKSTE FINANCIËLE DIENSTVERLENER', ZO STAAT TE LEZEN OP DE WEBSITE VAN NVO VERZEKERINGEN. "ONZE SLOGAN LUIDT: FRIS, EERLIJK EN GERICHT", BEAAMT COMMERCIEEL DIRECTEUR/MEDE-EIGENAAR LEON DE ZWART. "DIE WERKHOUDING ZIT DIEP IN ONS DNA."

Hitland Magazine

25


Tegen de digitale stroom in koestert het bedrijf van Nieu-

DE DEUR OPEN EN DE KOFFIE KLAAR

werkerker Leon de Zwart en zijn studievriend Jochem

Klanten waarderen vooral het persoonlijke contact en

de Man de persoonlijke benadering. "Wij gaan voor

deskundige advies van het team van Leon en Jochem.

persoonlijk contact met de klant. De persoonlijke touch

"Wij zijn echt geïnteresseerd in mensen. Daarom bellen

staat bij ons bovenaan, daarna komt het gemak van on-

we regelmatig om te vragen hoe het met ze gaat en of

line. En onze klanten waarderen dat."

alles nog naar wens is. Bij ons staat de deur altijd open en de koffie klaar. Deze persoonlijke manier van werken

"Alleen digitaal vinden we maar koud en afstandelijk."

vinden we hartstikke belangrijk in een samenleving die steeds complexer wordt. En onze klanten kennelijk ook."

KLANTEN HELPEN TIJDENS CORONACRISIS Uiteraard gaat de coronacrisis ook de deur van NVO Verzekeringen niet voorbij. "Wij hebben dagelijks contact met ondernemers en particulieren om te vragen hoe

LANDELIJK BEKEND MET TRANSPORTVERZEKERINGEN

we ze kunnen helpen om door deze ernstige crisis te

NVO Verzekeringen bestaat op de kop af 75 jaar. Leon

len, of de vooruitbetaalde jaarpremie om te zetten naar

de Zwart en Jochem de Man namen het Capelse ver-

een kwartaal- of maandbetaling, zodat er wat liquiditeit

zekeringsbedrijf in 2017 over van Peter Roos. Sindsdien

los komt."

komen. Bijvoorbeeld door de premiebetaling uit te stel-

wordt het verzekeringsbedrijf gerund vanuit 's-Gravendeel. In het historische pand aan de Zuid Voorstraat ze-

ÓP NAAR DE 19E HOLE...

telen ook De Man Advies en RegioBank 's-Gravendeel,

Golfen doet Leon de Zwart 'in de achtertuin'. Hij woont

alle geleid door het tweetal.

op een steenworp van Golfbaan Hitland, waar hij al 15 jaar regelmatig zijn balletje slaat met vrienden en ken-

Bedrijven en particulieren kunnen bij Leon, Jochem en

nissen. De Nieuwerkerker noemt zichzelf een echte 'ge-

hun 14 medewerkers terecht voor alle denkbare verze-

zelligheidsgolfer'. De '19e hole' is minstens zo belangrijk

kerings- en financiële zaken: van schadeverzekeringen

als de 18e. Met vrienden reist Leon ook elk jaar naar

tot pensioenen en hypotheken. Vooral transportverze-

Spanje voor een golfvakantie. Dit jaar stond eindelijk

keringen zijn een echte NVO-specialiteit. Leon de Zwart:

ook een bedrijfslidmaatschap op de agenda. Maar het

"Transportbedrijven uit het hele land verzekeren hun au-

coronavirus trok daar een streep door. Leon, monter:

to's en ladingen bij ons. Van Heerlen tot Slochteren. We

"Volgend jaar beter..."

zijn ook lid van de Dutch Tank and Silo Association, een werkgroep van Transport en Logistiek Nederland. Veel klanten kennen ons daarvan."

26

Meer info op nvoverzekeringen.nl

Hitland Magazine


Zorg voor een goede Kinderzorg www.stichting-dada.nl

PARTNER Hitland Magazine

VOOR NU EN IN DE TOEKOMST

27


GOLFBAAN HITLAND 25 JAAR! VAN TOEN ... NAAR NU De bouw van het golfhuis is ondertussen in volle gang! De golfshop, de buggy- en lockerloods zijn ondertussen in volle gang!

1992 Tijdens de landinrichting van het gebied dat wij nu kennen als Park Hitland, oftewel Recreatiegebied Hitland, kwamen de plannen voor de aanleg van een golfbaan op tafel. Op 15 december 1992 is het officiële besluit genomen om een golfbaan te gaan aanleggen in het gebied tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel.

1994 Op 3 september 1994 werd als eerste de drivingrange in gebruik genomen. Inmiddels was ‘Golfclub

1993 In 1993 vond op 19 april het eerste overleg plaats met Golfclub van Rijckevorsel (in oprichting), de vereniging die actief zou gaan worden op Golfbaan Hitland na de aanleg.

28

van Rijckevorsel’ opgericht (sinds 18 november 1993). De communicatie tussen de leden, vooral mededelingen van het bestuur naar de leden toe, verliep in die tijd voornamelijk via het clubblad dat in april 1994 voor het eerst verscheen.

Hitland Magazine


1995

2020

1995

2003

Op 13 februari 1995 wordt de gebruikersovereenkomst tussen de golfbaan/het recreatieschap

In 2003 werd de A-status

en Golfclub van Rijckervorsel

door de NGF toegekend.

getekend. Golfschool Rinus

Een 9 holes par 3 (oefen)

Goor was intussen een

baan completeert het

golfshop en golfschool gestart,

totale golfaanbod op

die met succes een groot

Golfpark Hitland.

aantal beginnende, maar ook ervaren golfers de kneepjes het voorjaar van 1995 werd in

2002

het golfhuis Restaurant van

Een uitbreiding volgde in

Rijckevorsel geopend.

2002, toen de bouw van

van het golfspel bijbracht. In

de golfshop en de buggy-/ Enkele maanden later op

lockerloods is gestart.

16 september 1995 werd de 9 holes baan – ontworpen door Gerard Jol – in gebruik genomen.

1997 De B-status volgde in 1997 en

2000

de plannen voor de uitbreiding

Op 4 september 2000 werden

van de golfbaan naar 18 holes

de tweede 9 holes in gebruik

worden werkelijkheid als medio

genomen, waarmee Golfbaan

1997 de aanleg hiervoor van start

Hitland 18 holes werd. De NGF

gaat. Het ontwerp is wederom

verstrekte vrijwel direct na de

van de tekentafel van Gerard Jol.

ingebruikname van de nieuwe holes de NGF B-status.

Hitland Magazine

29


2015 Begin 2015 is de exploitatie van Golfshop Hitland overgenomen door Golfplaza. Hiermee breidde Golfplaza Nederland hun winkels uit met de grootste on course golfshop van Europa:

2009

Golfplaza Hitland. In de zomer van 2015 was er een unieke gebeurtenis

In 2009 gingen zowel

op de golfbaan: de Tour de

de golfschool als het

France passeerde Golfbaan

restaurant over naar

Hitland! Op inschrijving konden

nieuwe eigenaren,

mensen deelnemen aan een

waarna zij verder gingen

golfevenement, golfclinic of terras

als Golfschool Hitland

arrangement. Alles op Hitland

en restaurant Hit eten &

was die dag in Frans thema en

drinken.

uiteraard keek iedereen uit naar het moment dat de wielrenners de baan passeerden. In september 2020 bestond Golfbaan Hitland 20 jaar! Onze bezoekers zijn in die week getrakteerd op heerlijke petit

2011

fours.

Sinds 24 januari 2011 luidt de naam van de vereniging Golfclub Hitland.

2011-2012 In 2011 startte de verbouwing van het golfhuis. Het gebouw werd uitgebreid met (nieuwe) kleedkamers, het kantoor en de receptie zijn volledig verbouwd. Het geheel gaf een nieuwe look and feel aan de binnenkomst bij de receptie. Ook zijn de twee vergaderzalen verbouwd en gemoderniseerd.

30

Hitland Magazine


1995 2018 In 2018 vierde Golfclub Hitland haar zilveren jubileum! Met een speciaal lustrumjaar zijn er allerlei leuke activiteiten en festiviteiten georganiseerd. Doordat de golfclub al opgericht was voordat de golfbaan aangelegd was (1993), vierden zij in 2018 al hun jubileum. In november 2018 kwam de driving-range in eigen beheer van Golfbaan Hitland. Er is direct geïnvesteerd in nieuwe afslagmatten en een (dubbele) ballenautomaat.

2020

2020 Begin 2020 zijn er diverse grote (renovatie)werkzaamheden uitgevoerd op de baan, waaronder op de driving-range. Het middelste gedeelte is volledig afgegraven, voorzien van nieuwe drainage, grond en graszoden. Daarna zijn de nieuwe targets geplaatst. Het nieuwe geheel ziet er top uit! Op 16 september 2020 is het zo ver… Dan bestaat Golfbaan Hitland 25 jaar! Uiteraard wordt daar nog op een leuke manier vorm aan gegeven. Ook kun je dit jaar op meerdere manieren en momenten ons jubileum terug zien komen. TIP: Ook is er een speciale logobal – de jubileumeditie te koop bij de receptie van Golfbaan Hitland.

2019 In 2019 is de par 3 baan ingemeten door de NGF. Sinds de zomer van 2019 is niet alleen de 18 holes baan qualifying, maar ook onze uitdagende 9 holes par 3 baan! Ook heeft de golfbaan in 2019 de golfschool in eigen beheer genomen. Sinds de start van Golfschool Hitland hebben wij twee enthousiaste golfprofessionals: Xavier Ruiz Fonhof en Janna de Ruijter. Hitland Magazine

31


Wij maken reclame

BROCHURES / MAGAZINES

GROOT FORMAAT PRINT

CUSTOM MADE

PEESFRAMES

(AUTO) BELETTERING

WEBSITES

ONTWIKKELING HUISSTIJL

OUTDOOR SIGNING

WALLCOVERS

Harmanshoeve 8 -10 Ouderkerk aan den IJssel 0180 68 32 15 info@goosreclamemakers.nl

goosreclamemakers.nl 32

Hitland Magazine


GOEDE DOELEN GOLFWEEK BIJ HITLAND

7 T/M 12 SEPTEMBER 2020 GOLF OOK MEE!

Save the date GOLFBAAN HITLAND

0180 317 188

|

|

BLAARDORPSEWEG 1

|

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

EVENTS@HITLAND.NL

|

WWW.HITLAND.NL

WWW.TMULDER.NL

TECHNISCHE

GROOTHANDEL VOOR DE PROFESSIONELE AFNEMER

Hitland Magazine

33


"Met mijn groene achtergrond, zie ik uiteraard zowel mogelijkheden voor het recreatiegebied Park Hitland als Golfbaan Hitland"

34

Hitland Magazine


De nieuwe directeur van Recreatieschap Hitland

EVEN VOORSTELLEN: TON AKER MET INGANG VAN 1 APRIL IS TON AKER IN DIENST GETREDEN ALS NIEUWE DIRECTEUR VAN RECREATIESCHAP HITLAND. IN DE PERIODE VAN EEN MAAND TIJD IS HIJ DOOR VOORMALIG DIRECTEUR JAN LASSCHE INGEWERKT, WAARNA JAN LASSCHE OP 1 MEI MET PENSIOEN IS GEGAAN. GEZIEN ALLE CORONAMAATREGELEN WAREN ER DIVERSE OVERDRACHTSMOMENTEN, WAARVAN VEEL OP AFSTAND. QUA OVERDRACHT WAS HET EEN ANDERE OVERGANGSPERIODE DAN GEPLAND EN GEHOOPT, MAAR GELUKKIG IS DE OVERDRACHT IN PRAKTISCHE ZIN WEL SUCCESVOL GEWEEST.

Hitland Magazine

35


"Mijn ervaring met specifiek golf is al van een heel aantal jaren geleden."

WIE IS TON Ton is 56 jaar en woonachtig in Gouda. Ton is getrouwd

Om Golfbaan Hitland heen ligt het mooie, 267 hectare

met Maya Ismayanti (Indonesië), heeft 4 kinderen uit zijn

grote recreatiegebied Park Hitland. De functie van Ton is

eerste huwelijk en een bonusdochter met Maya. Ton is

met name gericht op het recreatiegebied, en op het ge-

de zoon van een bloembollenteler uit West-Friesland,

bied van de golfbaan werkt hij nauw samen met baan-

en heeft na een “groene opvoeding” ook gekozen voor

manager Jolanda Serné. “Met mijn groene achtergrond

een “groene opleiding”: de Hogere School voor Tuin-

vanuit zowel studie als werkveld, zie ik uiteraard zowel

en Landschapsinrichting in Boskoop. Van daar uit veel

mogelijkheden voor het recreatiegebied Park Hitland

werkervaring opgedaan, o.a. bij twee Floriades, aan-

als Golfbaan Hitland”.

nemingsbedrijven, Keukenhof én in de golfbranche; als verantwoordelijk voor de totstandkoming, aanleg, reno-

ERVARING IN DE RECREATIEBRANCHE EN GOLFWERELD

vatie en het onderhoud van golfbanen. Ton: “De Floria-

Ton: “Mijn ervaring met specifiek golf is al van een heel

de en Keukenhof hebben raakvlakken met recreatie en

aantal jaren geleden. Bij de opleiding in Boskoop werd

golf. Opbouw en beheer van een groot park doe je niet

ik opgeleid tot tuin- en landschapsinrichter. Ik heb cul-

in je eentje, dat doe je met veel partijen samen. Zo ook

tuur, techniek en civiele techniek gedaan. Veel groen,

natuurlijk op een golfbaan. Daarnaast ben je gericht op

weg- en waterbouw: grote groene projecten. Eigenlijk

gasten, zoals je dat ook in een recreatiegebied en op

hebben Jan Lassche - mijn voorganger – en ik verwante

een golfbaan bent.”

opleidingen gevolgd. Jan in Velp, ik in Boskoop. Dat wa-

projectmanager bij AHA de Man. In deze functie was hij

ren eigenlijk toentertijd zogezegd dé twee opleidingen

DIRECTEUR RECREATIESCHAP HITLAND

met deze ‘groene’ achtergrond.

Als je aan Ton vraagt hoe hij bij de vacature voor directeur Recreatieschap Hitland uit kwam, dan is zijn ant-

Tijdens mijn carrière van 2003-2006 bij AHA de man

woord: “Eigenlijk per toeval. Mijn vrouw was voor zich-

was ik verantwoordelijk voor de aanleg en renovatie

zelf aan het rondkijken, en zij kwam de functie tegen.

van golfbanen in Nederland, België en Duitsland. Toen

Toen ik de vacature voorbij zag komen dacht ik; dit is

ben ik ook onder andere SBA tegengekomen, ik was

een mooie kans. Mijn vorige baan was heel leuk maar

veel in het Limburgse actief en later meer in deze regio.”

wel een eind weg (in Haarlem), waardoor ik veel tijd aan

Naast het werken op diverse golfbanen in binnen- en

reizen kwijt was. Gezien de functie en wat er gevraagd

buitenland, heeft Ton ook op vele banen in binnen- en

werd aan ervaring, kon ik bij de vacature overal ‘ja’ in-

buitenland gegolfd. Maar, altijd recreatief. De laatste ja-

vullen. Toen dacht ik: het kan niet anders, ik moet hier op

ren heeft hij niet veel gespeeld, maar daar wil hij nu op

reageren. Ik ben door de selectieprocedure heen geko-

Hitland op korte termijn verandering in brengen.

men en nu dus sinds 1 april werkzaam bij Hitland.”

36

Hitland Magazine


KANSEN OP DE GOLFBAAN Op de korte termijn (komend jaar) ziet Ton een kans op

Water op Hitland is een kans op de (middel)lange ter-

het gebied van de biodiversiteit en (her)beplanting op

mijn, waar Ton zich samen met baanmanager Jolanda

de golfbaan. In 2019-2020 zijn ruim 140 essen gekapt

op wil gaan focussen. In de afgelopen winterperiode

vanwege de essentakziekte. De ruimte die daardoor is

was er sprake van een enorme wateroverlast op diver-

ontstaan op de baan, wordt deels opnieuw ingevuld met

se holes. Daar ligt een uitdaging om te kijken wat we

nieuwe beplanting. Ton zet alle wensen op een rij en in

daar aan kunnen doen. “Het moet natuurlijk niet zo zijn

combinatie met een blik op de huidige biodiversiteit ver-

dat we straks bijvoorbeeld tijdelijk dicht zouden moeten

wacht hij daar eind 2020 een herbeplantingsplan voor

wanneer er één of meerdere holes onder water staan.

te hebben. Het plantseizoen start in november, dus daar

Een bekend probleem hier in de regio is de bodemda-

kan dan direct mee worden gestart. “Ook kun je bij de

ling, niet zo zeer de waterstand. Daardoor komt het

herbeplanting naar het golftechnische kijken, want door

water relatief gezien steeds hoger te staan. Er zijn al-

bepaalde vormen van beplanting kunnen we wellicht

tijd technische mogelijkheden/oplossingen, maar het is

nog iets aan de rating veranderen. Alhoewel de baan

aan ons om te gaan kijken welke passende oplossingen

op Hitland al redelijk lastig is door alle waterpartijen.”

er zijn en hoe dit in het financiële plaatje past. Streven naar kwaliteit, samen werkend met een enthousiast team en hard werkende partijen op Hitland. Op naar de toekomst!”

Hitland Magazine

37


Altijd het juiste klimaat Compair voor airconditioners, warmtepompen en klimaatbeheersing Naast een breed scala aan airconditioners en warmtepompen voor de particuliere en zakelijke markt, levert Compair Airconditioning klimaatbeheersing op maat voor commercieel vastgoed, winkelbedrijven, utiliteit, zorginstellingen, woningen en scheepvaart. Een eigen installatie- en servicedienst staat garant voor een probleemloze montage en periodiek airco onderhoud.

Compair Airconditioning werkt met gemotiveerde, hooggekwalificeerde medewerkers, heeft ruime ervaring en kent een markt- en klantgerichte aanpak. Een onderneming met een sterke reputatie door de wensen van de klant op nummer één te zetten, kwaliteit te leveren en de juiste mensen en technieken in te zetten voor een perfecte klimaatoplossing.

Mient 14a • 2903 LC Capelle a/d IJssel • T +31 (0)10 442 25 64 • info@compair-airco.nl • www.compair-airco.nl

WE ZIJN WEER OPEN! Onze restaurants zijn weer open! Check kfc.nl voor de voorwaarden.

38

Hitland Magazine


DE ENIGE ECHTE FULL COLOR

ROTTERDAMSE SCHEURKALENDER

o’s van Rotterdam en meer!!

Met o.a. Rotterdamse quotes, fot

2021

VANAF

€950

excl. verzendk osten excl. BTW

LET OP! LOGO + W

EBADR

LET OP!

ES

LOGO + W E

BADRES

UITGAVE ROTTERDAM AANTAL

PRIJS

1

STUKS

€ 17,50

10 STUKS

GEPERSONALISEERD AANTAL

PRIJS

€ 7,50

50 STUKS

€ 800

GEEN

€ 150,-

€ 10,-

100 STUKS

€ 1000,-

GEEN

20 STUKS

€ 280,-

€ 10,-

150 STUKS

€ 1500,-

GEEN

30 STUKS

€ 390,-

€ 15,-

200 STUKS

€ 1900,-

GEEN

40 STUKS

€ 460,-

€ 15,-

250 STUKS

€ 2250,-

GEEN

50 STUKS

€ 500,-

GEEN

100 STUKS

€ 950,-

GEEN

Hitland Magazine

VERZENDKOSTEN

VERZENDKOSTEN

ALLE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

BESTEL JE KALENDER NU OP WWW.DEROTTERDAMSESCHEURKALENDER.NL

39


"Dat ik al meteen was uitbehandeld, kon ik niet bevatten." 40

Hitland Magazine


31.000 euro scheidt Rotterdammer van mogelijke genezing

ROMANO'S LAATSTE KANS HET INTERVIEW IS DRIE KWARTIER ONDERWEG ALS ROMANO GERRITSEN (37) PLOTSELING STILVALT... "HEB JE NOG VRAGEN?", KLINKT HET VERMOEID. "IK BEN DOODOP..." DOOR DE SLOPENDE ZENUWAANDOENING PPMS IS DE GERINGSTE INSPANNING DE ROTTERDAMMER AL TE VEEL. EN DAN TE BEDENKEN DAT HIJ IN 2016 NOG EEN HELE MARATHON UITLIEP. HIJ KAN HET ZELF BIJNA NIET GELOVEN...

Hitland Magazine

41


Romano Gerritsen met dochters Zoë (links) en Sarah... 'die zagen hun papa ineens in een rolstoel op het schoolplein...'

Romano weigert zich echter bij zijn lot neer te leggen. Met de

die hem zijn leven kan teruggeven. De slagingskans is 75%.

crowdfunding-actie 'Romano's laatste kans' hoopt hij 70.000

En volgens Romano ligt zelfs een volledig herstel in het

euro bijeen te krijgen voor een kostbare stamceltherapie in

verschiet. Het ontbreekt alleen aan voldoende geld om de

Mexico die hem wellicht helemaal kan genezen. Er staat

reis daadwerkelijk te kunnen maken. Hoe langer echter de

39.000 euro op de teller. Wie helpen hem aan de resterende

behandeling uitblijft, hoe kleiner de kans dat deze aanslaat.

31.000?

'OPEENS NIET MEER LOPEN EN PRATEN' 75% KANS OP HERSTEL

Maar eerst even terug naar 2017. Romano Gerritsen is dan

De geboren en getogen Rotterdammer lijdt aan Primair-

nog een vrolijke, sportieve dertiger met een fijne baan als

progressieve multiple sclerose, de agressiefste vorm

verhuisauto-chauffeur en twee dochters thuis: de tweeling

van MS. Romano's linkerhersenhelft en ruggenmerg zijn

Sarah en Zoë (nu 8 jaar). In zijn vrije tijd bokst hij bij No Limits

aangetast, waardoor hij nauwelijks kan lopen, heel snel

in Nieuwerkerk en traint hij met vrienden en vriendinnen vier

uitgeput is, traag reageert, dingen vergeet en plassen slecht

keer per week voor de Rotterdam Marathon 2018. Eerder

kan ophouden. Binnen houdt hij zich vast aan muren en

had hij er al twee volbracht.

meubels. Buiten verplaatst hij zich per rolstoel. Werken kan Romano allang niet meer. In Nederland is hij uitbehandeld.

Van de ene op de andere dag gaat het echter mis. Góed mis.

Opgegeven. Zijn voorland is een leven in bed als een

"Ik kon opeens niet meer lopen en praten", herinnert hij zich.

kasplant. Hij rilt bij de gedachte. Tenzij...

"Dat ging heel snel van kwaad tot erger. Waar ik voorheen op de stappenteller 20.000 stappen afklokte, kwam ik nu

Vóór augustus hoopt Romano het ontbrekende geld in te

niet verder dan 70 meter. Ik voelde ook bijna niets meer. Dat

zamelen voor een behandeling in een Mexicaanse kliniek

schoot wel binnen..."

42

Hitland Magazine


HOEVEEL IS ZEVEN MAAL DRIE? Diagnose: PPMS. Tegen deze agressiefste vorm van MS

VRIENDEN STARTEN CROWDFUNDING-ACTIE

is in Nederland niets te doen. Het duurde een maand

Om de benodigde 70.000 euro bijeen te krijgen, zetten

voordat Romano de dreun had verwerkt. "De diagnose MS

vrienden en vriendinnen onder aanvoering van Annerieke

vond ik niet eens zó erg", vertelt hij in zijn bovenwoning in

Vorsteveld een crowdfunding-actie op touw, compleet

Rotterdam-Noord. "Maar dat ik al meteen was uitbehandeld,

met een officiële stichting, een website en een speciale

kon ik niet bevatten. Mijn wereld stond helemaal op zijn kop.

Facebook-groep. In het begin had Romano daar moeite

En ook die van mijn dochters. Die zagen hun papa ineens

mee. "Opeens moest ik iets verkopen: mezelf. Maar ik heb

in een rolstoel op het schoolplein en moesten nu alles zelf

niets te verkopen, alleen maar te ontvangen. Het voelde als

opruimen en in de supermarkt dingen voor papa uit het

bedelen. Gelukkig kon ik me snel over dat nare gevoel heen

schap halen. Helpen met huiswerk kon ik ook niet meer. Ik

zetten."

wist niet eens hoeveel zeven maal drie is... Het gaat nu iets beter, maar verder dan de tafel van acht kom ik nog steeds

'DOLBLIJ MET ELKE EURO'

niet."

De teller staat inmiddels op zo'n 39.000 euro, mede door de opbrengsten van een boksmarathon van No Limits

ROMANO'S HOOP LIGT IN MEXICO

(3350 euro) en de opbrengst van de oktoberverkoop van

Via de Facebook-groep van MS-patiënten kwam hij op het

tweedehands golfclubs bij Golfbaan Hitland (ruim 1000

spoor van de Mexicaanse kliniek. Daar worden jaarlijks

euro), een gift van 5000 euro van een volslagen onbekende

enkele honderden patiënten met veel succes behandeld

die hij toevallig ontmoette tijdens de Wereldhavendagen en

tegen de gevolgen van PPMS. Romano: "Mijn neuroloog in

vele kleinere giften. Maar nog steeds komt Romano 31.000

het Maasstad-ziekenhuis zei: dóen. En ook mensen die de

euro tekort. En de tijd dringt... De Rotterdammer hoopt vurig

behandeling hebben ondergaan, raadden het me aan. Ze

dat dit artikel veel lezers aanzet om ook een bijdrage te

kunnen weer gewoon denken en praten. En meer dan de

storten. "Echt, ik ben dolblij met elke euro..."

helft heeft zelfs geen hulpmiddelen meer nodig."

HELPT U MEE? Wilt u meehelpen aan de stamceltherapie van Romano Gerritsen in Mexico? Stort uw bijdrage dan op bankrekeningnummer NL42 INGB 0008729264 ten name van 'Stichting Romano's laatste kans'. Meer informatie over Romano's ziekte en de crowdfundingactie vindt u op:

www.romanoslaatstekans.nl facebook/romanoslaatste kans

Hitland Magazine

43


SUCCESVOL EN ONTSPANNEN GOLFEN IS GEBASEERD OP EEN DOORDACHT SPEL-SYSTEEM Zo kan het ook werken in een bedrijf. Om het doel te bereiken moeten soms meerdere uitdagingen worden overwonnen. Wij kunnen u helpen bij Strategie - Financiering - Bedrijfsovername en de doelstellingen te realiseren

Voor direct contact Robert Claassen 06 10 45 99 87

WWW.CMENP.NL/ROTTERDAM

WORD NU LID VAN DE LEUKSTE GOLFCLUB VAN NEDERLAND! Bij GVN ben je niet aan één golfbaan gebonden. Zo blijf je flexibel en kun je elke week deelnemen aan onze leuke wedstrijden, op verschillende banen. Je bent al GVN-lid vanaf € 22,50 per jaar!

WWW.GVN.NL 44

Hitland Magazine


Ben Vastgoed - Advertentie 133,5x190.pdf

1

13-03-19

14:09

Voor lucratief vastgoed in Rotterdam.

Altijd Ên overal kunnen samenwerken met collega’s en klanten?

Het kan met de flexibele oplossingen van Axoft IT & Telecom. Onze ervaring en aanpak zorgen voor een optimaal bedrijfsproces gericht op resultaat. Ook interesse naar wat Axoft voor uw organisatie kan betekenen? Wij staan voor u klaar.

Vertrouw op een zorgeloze digitale werkomgeving Consulting | Cloud Telefonie & Werkplek | Hardware | Software | Vaste & Mobiele Telefonie Internet of Things | Managed Services | Security Bel: 088 - 22 10 800 of kijk op: www.axoft.nl

Hitland Magazine

45


'Golfsport voor studenten extra toegankelijk maken.'

46

Hitland Magazine


Lisa Luijkx, voorzitter Rotterdam Student Golf Association

‘ONZE JAARLIJKSE STUDENTEN GOLFDAG IS DIT JAAR WEER OP HITLAND. WE KIJKEN ER NAAR UIT!’ OP HAAR VIJFDE MOCHT LISA LUIJKX AL MET HAAR VADER MEE NAAR DE GOLFBAAN. VAN HEM LEERDE ZE ALVAST EEN BEETJE SLAAN EN PUTTEN OP DE DRIVING RANGE. NU, OP HAAR TWINTIGSTE, HEEFT LISA HANDICAP 18,9 EN IS ZE VOORZITTER VAN DE ROTTERDAM STUDENT GOLF ASSOCIATION (RSGA).

Hitland Magazine

47


De vereniging organiseert dit jaar voor de tweede keer

GEZELLIGHEID VOOROP

op rij haar jaarlijkse open studententoernooi op Golf-

Op maandagen houdt RSGA de wekelijkse trainings-

baan Hitland. Op zaterdag 10 oktober treffen tientallen

avond bij Seve. Genieten van de sport en gezelligheid

studenten uit Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Tilburg,

staan daarbij voorop, vertelt Lisa. Iedereen kan en mag

Eindhoven, Nijmegen, Groningen en Maastricht elkaar

er op zijn eigen manier met golf bezig zijn. “Er is om de

op en om de baan in Nieuwerkerk aan den IJssel. Er

week een pro die ons gericht op een bepaald aspect

wordt die dag om zowel een individueel als een team-

begeleidt, voor iedereen op zijn of haar eigen niveau.

klassement gestreden. Lisa: “Marylane Quandt en de

Maar het is niet verplicht daaraan mee te doen. Je kunt

andere medewerkers van Golfbaan Hitland denken echt

helemaal je eigen gang gaan. En uiteraard drinken we

met ons mee. Het is fijn samenwerken en er kan veel.”

aan het eind van de avond een borrel met elkaar.”

OOK VOOR YOUNG PROFESSIONALS De RSGA telt ruim 140 leden en heeft haar thuisbasis bij Golfcenter Seve in Rotterdam. De RSGA is er voor alle studenten, benadrukt Lisa, zowel HBO als universitair en niet alleen in het Rotterdamse. Overigens mogen de leden na hun studententijd ook als young professionals

"Er is om de week een pro die ons gericht op een bepaald aspect begeleidt."

lid blijven, zo ongeveer tot hun dertigste. “Maar ook na je dertigste zijn er nog mogelijkheden om aan te blijven sluiten. Zo is er bijvoorbeeld een, landelijk, alumni

TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR

lidmaatschap beschikbaar voor onze leden van boven

De voorzitter van RSGA vervolgt: “Wij willen de golfsport

de dertig.”, zegt de voorzitter. Zelf is Lisa derdejaars

voor studenten extra toegankelijk maken. Allereerst bie-

(bachelor) bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit

den we een keuze uit diverse, zeer betaalbare lidmaat-

Rotterdam. Ze woont nog bij haar ouders in Dordrecht,

schappen. Goedkoper ga je het als student niet vinden.

maar kwam via de Eurekaweek, de introductieweek voor

Dat geldt ook voor onze beginnerscursussen. Golfsets

nieuwe studenten, met RSGA in contact. “Ik woon prima

zijn bij Seve voor ons gratis te gebruiken. Dan kun je

thuis, maar wilde uiteraard wel iets van het studentenle-

eerst kijken of de sport echt iets voor je is en daarna pas

ven meemaken. De golfvereniging is voor mij ideaal. Je

je eigen tas en clubs aanschaffen. ”

sluit aan bij leeftijdsgenoten met dezelfde interesse en combineert het sportieve met het sociale.”

Je studentenjaren vormen een mooi moment om in te stappen, vindt Lisa. Je hebt er later in je professionele

Het zaadje werd weliswaar in haar prille jeugd geplant,

leven gegarandeerd profijt van. Er wordt op de golfbaan

maar kwam pas tien jaar later tot wasdom. Lisa ging

intensief genetwerkt en dat je actief golfer bent, doet

serieus golfen rond haar zestiende. Toen ruilde ze de

het best goed op je CV. Ze zou dat nog eens extra willen

teamsport hockey in voor de meer individuele genoe-

benadrukken bij vrouwelijke studenten. Met een man-/

gens van een rondje langs de holes. In haar thuisstad

vrouwverhouding van 80/20 kan dat bij RSGA, en ook bij

Dordrecht begon ze met lessen en haalde ze haar GVB.

andere studentengolfverenigingen beter, vindt ze.

Het is vooral het technische van het golfen dat haar boeit. “Steeds weer een aspect van je spel proberen te perfectioneren, daar werk ik best serieus aan. Verder is het natuurlijk gewoon een leuk spelletje.”

48

Hitland Magazine


"Samenwerking met Golfbaan Hitland professioneel en plezierig."

PROFESSIONEEL EN PLEZIERIG Lisa Luijkx ervaart de samenwerking met Golfbaan Hitland als professioneel en plezierig. “Men denkt echt met

INTERESSE?

je mee en maakt veel van onze wensen voor het toernooi mogelijk. Zo had Marylane vorig jaar heel attent de

Heeft u ook belangstelling voor

scorekaarten voor ons geprint met het aantal slagen wat

een sportief en gezellig event op

iedereen kreeg en de goodiebags voor de deelnemers

Golfbaan Hitland? Marylane Quandt

aangevuld met tees, potloodje en een pitchfork. En omdat

(sales & events) bespreekt graag de

de baan met het openbaar vervoer niet echt gemakkelijk

vele mogelijkheden met u.

te bereiken is, en onze deelnemers uit het hele land komen, rijdt er op ons verzoek een speciale pendelservice

T: 0180 31 71 88

van en naar metrostation De Terp. Ook de kwaliteit van

E: Events@hitland.nl

restaurant Hit eten & drinken, zowel de keuken als de bediening, bevielen ons de eerste keer erg goed. Allemaal goede redenen om weer terug te komen naar Hitland.” Ook het weer zat mee bij de editie van 2019. Hoewel het met 33 graden Celsius wel iets te veel van het goede was…

Hitland Magazine

49


Wij creëren gemeenschappelijke waarde door het oplossen van problemen die relevant zijn voor een complexe, verstedelijkte wereld met een schaarste aan hulpbronnen.

ARE YOU READY TO MAKE A DIFFERENCE? LET’S MAKE COMPLEX, EASY TOGETHER.

Wij zijn een wereldwijd advies- en ingenieursbureau, toonaangevend op het gebied van inspecteren, analyseren en adviseren van de bebouwde en landelijke omgeving, met ruim 5.000 mensen. Samen met onze klanten gaan we de uitdaging aan en zorgen we voor een betere, mooiere en gezondere leefomgeving.

www.rps.nl

WEBSITES • WEBSHOPS • ONLINE MARKETING

Wij zorgen dat je

online vindbaar bent Wij zijn stapelgek op websites

WESTBLAAK 180 3012 KN ROTTERDAM

50

010 669 07 55 WWW.GOOS.ONLINE

Hitland Magazine


De essentie schoon Devan essentie enschoon fris van en fris

O O N M A A K O N D E R H O U D • G LAS R E I N I G I N G • G EVE L R E I N I G I N G • VLOE R O N D E R H O U D • S P E C I A L I STIS C H S C H O O N MAAKWE RK S C H OSOCNHM A A K O N D E R H O U D • G LAS R E I N I G I N G • G EVE L R E I N I G I N G • VLOE R O N D E R H O U D • S P E C I A L I STIS C H S C H O O N MAAKWE RK Mommers

Mommers

Schoonmaak

Schoonmaak

T 0180 314335 - E info@mommers.nl - www.mommers.nl

T 0180 314335 - E info@mommers.nl - www.mommers.nl

WIJ ZORGEN VOOR BETALENDE KLANTEN Voor een optimale geldstroom binnen uw organisatie, moet u bij Salvors zijn. Wij voeren voor tal van opdrachtgevers in de regio het debiteurenbeheer uit. Daarmee zorgen wij voor vlot betalende klanten waar u hoge waarde aan hecht. Onze communicatietechnieken zijn commercieel van inslag en prettig van toon voor uw debiteur. Over het gehele traject vanaf factuur tot vonnis, kunt u terecht bij Salvors!

Neem contact met ons op voor een kennismakingsafspraak! Bel 010 752 3743 en ga even naar onze website www.salvors.nl

Hitland Magazine

51


Uit handen van baanmanager Jolanda SernĂŠ ontvingen Wim de Bruin (links) en Paul van den Eijnden vorig jaar een groot deel van de opbrengst van de Golfweek. 52

Hitland Magazine


Leergeld Hollandsche IJssel reikt arme gezinnen helpende hand

GEEN GELD VOOR WINTERKLEREN... SCHOOLSPULLEN KOPEN, MET DE KLAS OP SCHOOLREIS, EEN COMPUTER VOOR HET HUISWERK, SPORTKLEDING OM TE KUNNEN SPORTEN, EEN FIETS OM NAAR SCHOOL TE RIJDEN... IN ONZE REGIO WONEN HONDERDEN KINDEREN UIT ARMERE GEZINNEN, VOOR WIE DEZE ALLEDAAGSE ZAKEN NIET ZIJN WEGGELEGD.

Hitland Magazine

53


Gelukkig reikt Leergeld Hollandsche IJssel ze de helpende

SCHRIJNENDE GEVALLEN

hand. In samenwerking met de gemeenten helpt de stichting

Voor haar werk ontvangt de stichting jaarlijks een bijdra-

kinderen van 4 t/m 17 jaar uit de gemeenten Capelle en

ge van de landelijke Leergeld-organisatie en totaal bijna

Krimpen a/d IJssel en Zuidplas aan middelen om hun draai

€ 120.000,- aan subsidies van de gemeenten en de Van

te kunnen vinden in de maatschappij. Want, zegt sectretaris

Capellen Stichting. "In ruil hiervoor moeten we wel strikt

Paul van den Eijnden: "Nu meedoen is straks meetellen."

binnen de lijntjes kleuren", stelt Paul van den Eijnden. "In de praktijk komen we echter veel schrijnende gevallen te-

ONDER DE ARMOEDEGRENS

gen die we volgens de regels eigenlijk niet zouden mogen

In de regio leeft 6 à 7% van de kinderen onder de

helpen." Voorzitter Wim de Bruin: "Kinderen hebben bijvoor-

armoedegrens. Zonder extra hulp moeten ouders hun

beeld wel recht op het lidmaatschap van een sportclub,

kroost veel dingen ontzeggen die voor andere kinderen

maar niet op sportkleding. Maar hoe kun je nu voetballen

heel normaal zijn, zoals sportkleding, een muziekinstrument,

zonder voetbalschoenen?"

een laptop voor huiswerk en projecten, een schoolreisje, (verplichte) dure werkboeken. In 2019 schoot de stichting

LAATSTE WENS: OP FAMILIEBEZOEK IN FINLAND

zo'n 550 kinderen en hun ouders te hulp.

Voor alle hulp die buiten de gemeentelijke regels vallen,

een fiets, een bezoek aan theater of museum, of zelfs de

beschikt de stichting over een speciale 'sponsorpot'. Eind Van den Eijnden: "Voor deze gezinnen zijn wij een laatste

vorig jaar werd daaruit nog een reis betaald van een ern-

vangnet. Ouders moeten namelijk eerst aankloppen bij de

stig ziek kind dat nog één keer zijn familie in Finland wilde

gemeente. Alleen waar die ondersteuning niet toereikend is,

zien. De Bruin: "Een dyslectisch kind hebben we een speci-

kunnen ze een beroep doen op ons. Wij vervangen dus niet

ale computer kunnen geven dat het nodig had om naar het

het gemeentelijke armoedebeleid. Maar waar dat beleid

opleidingsinstituut te kunnen gaan." En honderden gezinnen

tekort schiet, vullen wij dat aan."

die geen winterkleding of schoolspullen konden betalen, ontvingen een kledingpas en/of schoolspullenpas, zodat ze deze onmisbare spullen alsnog konden kopen. Van den Eijnden: "Van het sponsorgeld helpen we kinderen die dit keihard nodig hebben."

54

Hitland Magazine


OPBRENGST GOLFWEEK: € 24.500,-

VOETEN IN DE KLEI

De sponsorpot wordt gevuld met giften van particulieren,

Het stichtingsbestuur bestaat uit bestuurlijke 'zwaar-

liefdadigheidsinstellingen als de lokale Lions-clubs en be-

gewichten'. Wim de Bruin was wethouder in Capelle, Paul

drijven, waaronder € 24.500,- uit de opbrengst van de Golf-

van den Eijnden is hoogheemraad bij het waterschap.

week op Hitland. "Met deze gift zijn we gigantisch blij", aldus

En ook de andere bestuursleden hebben hun wortels in

De Bruin. "We kunnen er dingen mee doen die hard nodig

de politiek of de cultuurwereld. "Bij elkaar beschikken we

zijn." Het geld van de sponsors wordt goed besteed. Van

over een groot netwerk en gaan deuren makkelijker voor

den Eijnden: "Er blijft geen cent aan de strijkstok hangen.

ons open. Daar profiteert de stichting van", vertelt De Bruin.

We werken alleen met vrijwilligers en maken uitsluitend kos-

"Maar het échte werk doen onze vrijwilligers. Zij staan met

ten voor kantoorspullen, telefoonabonnement en dergelijke.

hun voeten in de klei. "

Van elke euro gaat minimaal 90 cent naar de kinderen."

"Hoe kun je nu voetballen zonder voetbalschoenen?"

ARMOEDE NEEMT TOE De hulp van Stichting Leergeld Hollandsche IJssel is harder

Allemaal liefdewerk oud papier. Of toch niet helemaal.

nodig dan ooit. De beide bestuursleden zien de armoede elk

Van den Eijnden: "We krijgen er heel veel voldoening voor

jaar toenemen. De Bruin: "Vooral in gezinnen waarvan beide

terug. Onze vrijwilligers worden soms spontaan om de

ouders werken en samen iets boven het minimum-inkomen

hals gevlogen door hun cliënten. 'Wat fijn dat je ons hebt

zitten. Deze mensen komen voor veel voorzieningen niet

geholpen!' Dat doet je natuurlijk goed. Ik ben blij dat ik kan

in aanmerking, omdat ze net niet aan de norm voldoen.

bijdragen om deze mensen het een beetje beter te laten

Hierdoor zijn ze vaak nog armer dan een bijstandsgezin."

krijgen."

Van den Eijnden: "Een fiets voor de kinderen, een laptop die de school voorschrijft... ze kunnen het niet betalen. Echt heel schrijnend."

WORD OOK DONATEUR! Wilt u armere kinderen in de regio ook helpen om mee te kunnen doen en mee te kunnen tellen? Word dan donateur. Omdat de stichting een erkende ANBI-instelling is, is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar. Voor alle informatie over de stichting en de contactgegevens kunt u terecht op:

www.leergeldijssel.nl

Hitland Magazine

55


www.mahutteschilders.nl

CULINAIR GENIETEN Hit eten & drinken

Restaurant Hit - eten & drinken is uniek gelegen op recreatieschap Hitland (Nieuwerkerk a/d IJssel). Het restaurant ademt een sfeer uit van een moderne gezellige huiskamer, voorzien van een openhaard met zitje, wijnbar en gezellige bar. Hit voert een uitgebreide, moderne menukaart met voor een ieder wat wils.

De bar

Naast het restaurant heeft Hit een kleine oude bruine kroeg die gebruikt kan worden voor verjaardagen, kleine groepen die gezamenlijk iets te vieren hebben.

Het terras

We hebben een geweldig terras met ongeveer 130 zitplaatsen, een grote lounge hoek en een panoramisch uitzicht over hole 10 en hole 18 van Golfbaan Hitland.

Hit eten en drinken VOF Blaardorpseweg 1 | 2911 BC Nieuwerkerk a/d IJssel T. 0180 - 321 526 | www.hitetenendrinken.nl | info@hitetenendrinken.nl

56

Hitland Magazine


Schuttevaerweg 24, Postbus 10261, 3004 AG, Rotterdam-Spaanse Polder, T. (010) 298 74 74, E. info@zegro.nl, www.zegro.nl

Uw totaalinstallateur met alle specialismen onder ĂŠĂŠn dak www.tibvanwijngaarden.nl

KvINL

Hitland Magazine

Kwaliteit voor Installaties Nederland

57


BUSINESSCLUB HITLAND ZAKEN DOEN, ONTSPANNEN EN NETWERKEN MET EEN GEZELLIGE, BRUISENDE EN ACTIEVE BUSINSESSCLUB

58

ABN AMRO

LOMANS CAPELLE

THE ACTION CLUB

M3E BOUWKOSTEN MANAGEMENT

ACTUA GROEP B.V.

MAHLER VASTGOED ONTWIKKELING B.V.

AXOFT IT & TELECOM

MOMMERS SCHOONMAAK

B&O PRODUCTEN/BOUW B.V.

NATIONALE NEDERLANDEN / NNPV

BAAN12

ORGA B.V.

BOVERO

PIT RECRUITMENT

G. BUTTNER & CO

PLAS HOLDING B.V.

COMPAIR AIRCONDITIONING B.V.

QUANDAGO

DE MIK BEDRIJFSHUISVESTING

RADDER HORECARE B.V.

DEKRA EXPERTS B.V.

RENECO B.V.

DORTLAND EN VAN BEEM

RESTAURANT DE ROODE LEEUW

DUIJNISVELD MANAGEMENT

ROLLOOS OIL & GAS

ELECTROLUX HOME PRODUCTS

RPS B.V.

ETICOLL

SBA GOLF & GROEN B.V.

EXCELSIOR BUSINESSCLUB

SEIJKENS DEN OUDEN

FUJI TRADING (MARINE) B.V.

SKS PROFESSIONALS

GOLFLINK

VAN DER SPEK UITVAART B.V.

GOOS RECLAMEMAKERS

STEDER GROUP B.V.

INTERCAD HOLLAND

TECHNISCHE UNIE B.V.

INTERPARKING NEDERLAND B.V.

BOUWBEDRIJF FRANS VINK & ZONEN B.V.

KFC ROTTERDAM

WL TECHNIEK

KOM-IT

YANGCREDIBLE CONSULTING

Hitland Magazine


LEREN GOLFEN OF JE GOLFSPEL VERBETEREN DOE JE BIJ GOLFSCHOOL HITLAND! Bij Golfschool Hitland kunnen beginners en gevorderden op elk niveau werken aan de ontwikkeling van hun spel, zowel individueel als in groepsverband. Tijdens de lessen wordt er intensief getraind, maar er is ook ruimte voor plezier.

LESMOGELIJKHEDEN: 1-daagse cursus (max. 10 personen): voor het leren van de basisbeginselen, bekroond met een baanpermissie voor de par-3 baan.

Handicap 54 cursus (max. 6 personen): vervolg op de 1-daagse cursus, klaarstomen voor baanpermissie NGF (golfvaardigheidsbewijs).

PrivĂŠlessen: heel gericht werken aan je individuele spelniveau.

Thema-groepslessen (max. 6 personen): voor wie de vijf basisslagen wil aanscherpen: putten, chippen, pitchen, bunkerslag en swing.

Golfclinic: golfles van 1,5 uur incl. putt-wedstrijdje + hapje en drankje.

Voor info en aanmelden:

www.golfschoolhitland.nl

Blaardorpseweg 1 | 2911 BC Nieuwerkerk aan den IJssel 0180 31 71 88 | golfschool@hitland.nl

WWW.GOLFSCHOOLHITLAND.NL

Hitland Magazine

Xavier Ruiz Fonhof 06 240 95 556

Janna de Ruijter 06 129 57 753 59


60

Hitland Magazine