Page 1

P O L I S H

T I M E S

polski .comnad 10e0ń

Po głosz a, o prac ia, n

- zka e! s n mieugi i in usł

Wyborcze menu dla Londynu

str. 6-8

nr 23 (329) 11 czerwca 2010 / ISSN 1741-11746

goniec T H E


4 w numerze

| 6 temat tygodnia | Wyborcze menu dla Londynu 10 wiadomości | Z Polski 11 wiadomości | Ze świata 12 wiadomości | Z Wielkiej Brytanii 14 Polak na Wyspach 16 felieton | Hieny ruszyły na şer 18 sport | Plaga choroby futbolowej 20 wydarzenia | Spokojny człowiek ze strzelbą 22 polityka | Kopanie leşącego Browna 23 finanse | Brytania zaciska pasa 24 historia | Ostatni uciekinier 26 kultura | Przeşyj to sam 27 recenzje | Film dla kaşdego 28 sport | Z kraju i ze świata 30 rozrywka | Beczka śmiechu 31 ogłoszenia drobne

6 temat tygodnia

Wyborcze menu dla Londynu

P O L I S H

T I M E S

polski .com

fot. Rafphotostudio

goniec T H E

Adres: Goniec Polski - The Polish Times, 222 King Street, Hammersmith, London W6 0RA Redakcja (Editorial): tel. 020 8741 1113, fax 020 8741 1171, e-mail: redakcja@mail.goniec.com Adam Skorupiński (red. prowadzący), e-mail: ska@mail.goniec.com, Jakub Ryszko, Dominik Waszek. Współpraca: K. Bzowska, J. Rujna, R. Folta Fot: Archiwum • Shutterstock • Goniec Team Fot: Archiwum • PAP/EPA • Shutterstock • Goniec Team Skład i Grafika: Agata Olewińska, e-mail: ao@mail.goniec.com, Skład i Grafika: Tomasz Walęciuk e-mail: ao@mail.goniec.com, tw@mail.goniec.com Agata Olewińska, Tomasz Walęciuk e-mail: tw@mail.goniec.com Marketing i Reklama (Advertising): tel. 020 8741 1111, 020 8741 1114 , fax 020 8741 1171, Marketing i Reklama (Advertising): e-mail: marketing@mail.goniec.com tel. 020 8741 1111, 020 8741 1114 , fax 020 8741 1171, e-mail: marketing@mail.goniec.com Elşbieta Wiergowska (Marketing Consultant), e-mail: ela@mail.goniec.com Sylwia Bohatyrewicz, tel. 077 8665 1153, e-mail: sylwia@mail.goniec.com Sylwia Bohatyrewicz, tel. 077 8665 1153, e-mail: sylwia@mail.goniec.com Obsługa ogłoszeń drobnych i prenumeraty Obsługa ogłoszeń i prenumeraty (Classified adsdrobnych and subscription): ads1114, and subscription): Katarzyna Piesowicz,(Classified tel. 020 8741 e-mail: drobne@mail.goniec.com Katarzyna Piesowicz, tel. 020Polski, 8741 1114, e-mail: londynek.net drobne@mail.goniec.com Śródło: Goniec goniec.com, Śródło: Goniec Polski, goniec.com, londynek.net Finanse: Finanse: Tel. 020 8741 1114, e-mail: info@mail.goniec.com Tel. 020 8741 1114, e-mail: info@mail.goniec.com Dystrybucja: Dystrybucja:tel. 020 8741 1113 dystrybucja@mail.goniec.com, dystrybucja@mail.goniec.com, tel. 020 8741 1113 Wydawca (Publisher): Wydawca (Publisher) 1MM Media Limited : Goniec Polski Ltd Redakcja Gońca Polskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych Redakcja Gońca Polskiego nie ponosi za treść publikowanych ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobieodpowiedzialności prawo odmowy publikacji ogłoszenia ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny. bez podania przyczyny.

goniec

DPN

11 czerwca 2010

Po co kandydaci na urząd prezydenta RP przyjeşdşają do Wielkiej Brytanii? Za bardzo nie wiadomo, bo nauczeni doświadczeniem unikają konkretnych obietnic. Problem w tym, şe ich realizacja to jądro polityki. Ale nie polskiej. Pozostaje więc rozdawanie wyborczego chleba. Kiełbasa juş wyszła z mody.

W

Sens wyborĂłw

polskiej polityce brak obietnic staje się przedziwną cnotą. Skoro nie udaje się ich spełnić, nie warto teş ich składać – zdają się sugerować politycy i zastępują je gładką mowątrawą, z której nic nie wynika. Problem w tym, şe Polacy obserwujący şycie polityczne w Wielkiej Brytanii przyswajają inny wzór. Tutaj obietnice są konkretne, a zwycięstwo w wyborach staje się zobowiązaniem wobec wyborców, do którego realizacji przystępuje się pierwszego dnia po objęciu urzędu. Taka jest istota uprawiania polityki. Jeśli jest inaczej, wyborcy stają się wyłącznie narzędziem w zaspokojeniu potrzeb polityków i ich şądzy władzy. Nie składając obietnic i nie dąşąc do ich realizacji polityk obnaşa swój nihilizm. Niczego nie oferuje. To nie jest şaden deal z wyborcą oddającym swój głos. To jeszcze gorsze niş zwykłe polityczne oszustwo. Z historii polskich obietnic wyborczych sprawny politolog czy socjolog napisałby poczytne dzieło o degrengoladzie tego pojęcia. Gdzieś od niezrealizowanych, choć jeszcze konkretnych „stu milionów

dla kaşdego� Wałęsy ludzie władzy w Polsce pojęli, şe nie warto obiecywać rzeczy, z których wyborcy będą ich mogli łatwo rozliczyć. Po drodze była jeszcze AWS, która obiecała cztery wielkie reformy, zrobiła je i poległa w następnych wyborach. Od Leszka Millera zapowiadającego, şe gdy do władzy dojdzie jego SLD, nawet gruszki wyrosną na wierzbach, zaczęła się podróş w otchłań niespełnionych przyrzeczeń i wygadywanych z niezwykłą swobodą bzdur. Emigranci na przykład do tej pory pamiętają Donaldowi Tuskowi „drugą Irlandię�. Nic dziwnego, şe rozgoryczona grupa z Londynu przywitała Bronisława Komorowskiego transparentem „2007 OBIECANKI – 2010 CACANKI�. Tym razem jednak, choć samo hasło jest zgrabne i zapadające w pamięć, rozgoryczeni trafili kulą w płot. Marszałek niczego nie obiecywał. Postawa to tyleş wygodna, co niebezpieczna. Jeśli bowiem w erze post-polityki sama idea przedstawianego wyborcom programu kandydatów trafia do kosza, to jaki jest sens na nich głosować? No, jaki...? Adam Skorupiński


Jakub Ryszko

Wyborcze menu

dla Londynu

Po co kandydaci na urząd prezydenta RP przyjeşdşają do Wielkiej Brytanii? Za bardzo nie wiadomo, bo nauczeni doświadczeniem unikają konkretnych obietnic. Problem w tym, şe ich realizacja to jądro polityki. Ale nie polskiej. Pozostaje więc rozdawanie wyborczego chleba. Kiełbasa juş wyszła z mody.

goniec

DPN

11 czerwca 2010

W ubiegłym tygodniu Polacy z Londynu mieli szansę posmakować atmosfery kampanii wyborczej. Dzień po dniu do stolicy Wielkiej Brytanii przyjechało dwóch kandydatów. W środę odwiedził nas Bronisław Komorowski, a następnego dnia o względy mieszkających na Wyspach emigrantów zabiegał przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski. W şyciu kaşdego polityka przychodzi taki czas, w którym musi on opuścić swoje przytulne biuro i wyruszyć na spotkanie z ludem. Juş dawno udowodniono bowiem, şe kaşda uściśnięta ręka niemal na pewno zaowocuje później w postaci cennego głosu. Jak nigdy wcześniej, podczas kampanii kandydaci dają się równieş fotografować redaktorom lokalnych czasopism z wciśniętymi w ręce wydawanymi przez nich gazetkami, o których istnieniu nie mieli wcześniej zielonego pojęcia. Absolutnie nie mają teş nic przeciwko pozowaniu do wspólnych zdjęć z wyborcami, które szczęśliwi fotografowie amatorzy niemal natychmiast umieszczają na swoich kontach na Naszej Klasie czy Facebooku. Nie inaczej mają się oczywiście sprawy podczas obecnej kampanii. Co prawda z wiadomych przyczyn komitety wyborcze kandydatów miały o wiele mniej czasu na organizację wyborczych mityngów, bo po tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego elekcja jego następcy musi się odbyć najpóźniej po upływie dwóch miesięcy. Innej moşliwości polska konstytucja nie przewiduje.

Do czego słuşą emigranci? Z czysto ekonomicznego punktu widzenia, kampania wyborcza za granicą jest mało opłacalna. Wszyscy wiedzą aş za dobrze, şe rekord z 2007 roku, kiedy pod zorganizowanymi na Wyspach lokalami wyborczymi ustawiły się wielogodzinne kolejki, raczej się nie powtórzy. Nie tylko dlatego, şe zamiast kilkunastu punktów wyborczych, które działały podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, w tym roku w Zjednoczonym Królestwie ma ich działać 40. Kolejek nie będzie równieş dlatego, şe od 2007 roku polska diaspora trochę jednak się przerzedziła. Szacunki są róşne, jednak spokojne moşna mówić o kilkuset tysiącach rodaków, którzy z róşnych przyczyn wrócili do kraju rodzinnego albo teş przenieśli się na inne europejskie rynki pracy. Zresztą, nawet gdyby w Wielkiej Brytanii


| temat tygodnia do urn stawiło się tyle samo wyborców, co wtedy, to i tak kandydaci walczyliby o niewiele ponad jeden procent głosujących. Taka liczba głosów raczej wielkiego znaczenia nie ma – przynajmniej w pierwszej turze wyborów. Po co więc tu przyjeżdżają? Ważne jest to, że prowadzący kampanię za granicą kandydaci z jednej strony pokazują się jako nowocześni i otwarci na świat, a z drugiej rzekomo udowadniają, że pamiętają o rodakach na emigracji. A tymczasem... – Wizyta w obcym kraju takiego czy innego kandydata to wydarzenie medialne, którego głównym adresatem są nie ci, którzy wyjechali, ale ci, którzy za nimi tęsknią – tłumaczył przed tygodniem „Dziennikowi - Gazecie Prawnej” politolog dr Jarosław Flis. Dlatego też już pod koniec kwietnia Londyn odwiedził najbardziej cierpliwy spośród kandydatów Janusz Korwin Mikke, jednak największe nasilenie kampanii nastąpiło przed tygodniem.

Komorowski szoł Jak można się było spodziewać, najbardziej okazałą oprawę miała wizyta kandydata Platformy Obywatelskiej. Komitet wyborczy Komorowskiego wystawionego przez rządzącą krajem partię nie tylko ma budżet, o jakim większość jego przeciwników może co najwyżej pomarzyć. Po tragicznej śmierci prezy-

denta Lecha Kaczyńskiego, jako marszałek sejmu, Komorowski automatycznie przejął najważniejszy w Polsce urząd. A głowie państwa należy się specjalne traktowanie, dlatego też w Londynie krok w krok podążała za nim grupa pracowników Biura Ochrony Rządu oraz ich brytyjskich kolegów. Marszałek mógł również liczyć na wsparcie polskiej ambasady, która pomogła w zorganizowaniu krótkich wizyt pod Pomnikiem Polskich Lotników koło lotniska Northolt i pod obeliskiem katyńskim na cmentarzu Gunnersbury. Resztę punktów całodniowej wizyty obsługiwał już samodzielnie komitet wyborczy kandydata. Organizatorzy londyńskiej wizyty Komorowskiego zadbali nie tylko o odpowiednią oprawę, ale również o towarzystwo. Na wyprawę marszałek zabrał ze sobą między innymi ministra finansów Jacka Rostowskiego, szefa swojego sztabu wyborczego Sławomira Nowaka oraz europosłów Lenę Kolarską-Bobińską i Krzysztofa Liska, odpowiadających w sztabie PO właśnie za kampanię wyborczą wśród Polonii. Sama wizyta również obfitowała w spotkania z osobistościami, które swoimi nazwiskami miały dodatkowo dodać jej splendoru. Pod Pomnikiem Katyńskim z marszałkiem spotkała się między innymi wdowa po generale Władysławie Andersie oraz wdowa po prezydencie RP na uchodźstwie Kazimierzu Sabbacie. Po południu

na lunch zaproszeni zostali polonijni dziennikarze, później przyszła jeszcze kolej na gospodarską wizytę w polskiej piekarni, gdzie marszałek pozował do fotografii przy podawaniu chleba. Następnie odbyły się jeszcze spotkania z polskimi studentami w London School of Economics i z Polonią w wypełnionej po brzegi Sali Teatralnej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Wtedy też do jego świty dołączyło kolejne znane nazwisko. W pewnym momencie na widowni pojawił się znany piłkarz Włodzimierz Lubański, który odczytał w imieniu mieszkających za granicą Polaków list poparcia dla kandydata PO. – Wierzymy, że prezydent Bronisław Komorowski będzie rzecznikiem naszych interesów w ojczyźnie, że będzie otwarty na nasze głosy i sugestie, a także na nasze problemy. Bronku, wierzymy, że pomożesz nam wszystkim – mówił 75krotny reprezentant Polski. Wizyty pod pomnikami i spotkania z wdowami ukontentowały zapewne starsze pokolenie emigracji, ale

panii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Ostatnimi czasy Wróbel jednak zmienił front i znany jest bardziej z organizacji politycznych happeningów podczas wizyt polskich polityków w Wielkiej Brytanii. – Problem polega na tym, że narzędziem

Jeszcze nie wracajcie Przesłanie Bronisława Komorowskiego do Polaków w UK, odbiegało od tego, z którym trzy lata wcześniej przyjechał Donald Tusk. Wtedy zabiegający o głosy w wyborach parlamentarnych szef PO zapowiadał, że „sytuacja w Polsce zmieni się tak, że za rok, dwa czy trzy emigranci znajdą swój Londyn w Warszawie, Biłgoraju czy Łomży”. Komorowski o obietnicach obecnego premiera wypowiadać się nie chciał. Stwierdził za to, że do powrotów nikogo namawiać nie ma zamiaru. – Nie po to walczyliśmy o prawo do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania, żeby teraz nakłaniać ludzi

Najlepszym sposobem nakłonienia ludzi do powrotów jest stworzenie im w kraju takich warunków, żeby sami chcieli tam przyjechać.

Bronisław Komorowski

Penisem w kandydata Na spotkaniu z Bronisławem Komorowskim w POSKu stawili się nie tylko zwolennicy kandydatury marszałka. Już mniej więcej na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania przed budynkiem na Hammersmith ustawiła się grupa ludzi wyposażonych w plakaty z napisami „Londyn już nie wierzy PO”, „Witamy przyjaciela Putina” i „2007 obiecanki – 2010 cacanki”. Ku ich rozczarowaniu marszałek do budynku wszedł tylnym wejściem, a z uczestnikami manifestacji przez chwilę próbował dyskutować minister finansów Jacek Rostowski. Protestujący nie dali jednak za wygraną i postanowili stawić czoła kandydatowi na prezydenta wewnątrz budynku. Dogodna ku temu okazja nadarzyła się podczas sesji pytań i odpowiedzi w Sali Teatralnej. W pewnym momencie mikrofon dostał Sławomir Wróbel, dawniej działacz organizacji polonijnych, który jak twierdzi „Rzeczpospolita”, w 2007 roku zaangażowany był w Londynie w organizację kam-

na młodszych Polakach nie zrobiły wrażenia. Z ich strony przyszedł cios wymierzony... sztucznym penisem. Na nieszczęście dla Komorowskiego mały skandal z wręczeniem mu gumowej atrapy pozostanie najbardziej spektakularnym wydarzeniem jego londyńskiej eskapady (patrz ramka).

polityki, jaką Platforma prowadziła przez ostatnie dwa i pół roku, jest mniej więcej ten atrybut, który ja w tym momencie chciałbym panu marszałkowi wręczyć – powiedział Wróbel, wyjmując zza pazuchy gumowego penisa, po

czym rzucił go na stół na wprost krzesła, na którym siedział p.o. prezydenta. – Niech pan marszałek się wypowie, czy odrzuca Palikota, czy nie odrzuca! – krzyczał przy wtórze części sali Wróbel. – W Polsce debata polityczna już się trochę uspokoiła, ale rozumiem, że nie wszystkie te nowinki dotarły tutaj – próbował mu odpowiedzieć marszałek, jednak dyskutant nie dawał za wygraną i nadal krzyczał. – Palikot dostał 70 proc. poparcia w Lubelskiem, a Miro wrócił do komisji sportu w ostatnich dniach! Po chwili został wyprowadzony z sali w asyście wezwanej na miejsce policji. Również gumowe narzędzie zostało przez funkcjonariuszy BOR wyniesione w nieznanym kierunku. Później, już na zewnątrz budynku Sławomir Wróbel tłumaczył „Gońcowi Polskiemu” motywy swojego działania. – Ten organ, który wręczyłem panu Komorowskiemu, miał zwrócić uwagę na to, że nie odcina się on od tej gadżeciarskiej polityki, którą prowadzi jego partyjny kolega.

7


8 temat tygodnia

|

do powrotów – powiedział marszałek „Gońcowi Polskiemu�. – Niestety, Polska nie jest Rzymem, a na świecie juş od staroşytnych czasów było tak, şe ludzie w poszukiwaniu lepszego şycia wyruszali do centrum, a nie odwrotnie. Najlepszym sposobem nakłonienia ludzi do powrotów jest stworzenie im w kraju takich warunków, şeby sami chcieli tam przyjechać – tłumaczył. – Jeśli nasza gospodarka będzie się rozwijać w takim tempie jak obecnie, a warunki şycia

sytuację i nie zamierzam się narzucać. Natomiast, jeşeli pan Jarosław zaproponuje tę debatę, ja to z całą pewnością rozpatrzę – powiedział. Konkretnych propozycji skierowanych do emigrantów było niewiele. Komorowski pytany przez polskich studentów o moşliwości finansowania z budşetu prywatnych szkół polskich za granicą odpowiedział, şe wystąpi z odpowiednią inicjatywą ustawodawczą, jednak dodał, şe „będzie to bardzo

wiedziny ubogiego kuzyna. Przewodniczący SLD pod POSK zajechał taksówką wprost z lotniska i od razu udał się do sali restauracji „Šowiczanka�, w której czekało juş na niego kilkudziesięciu gości. O tym, şe odwiedziny mają o wiele mniejszą rangę, niş te z poprzedniego dnia, świadczyć mógł fakt, şe na Napieralskiego nie czekali şadni dyşurni zadymiarze i nikt nie chciał w niego rzucać nawet najmniejszym dildo. Za największą atrakcję wieczoru musiał wystarczyć

Polonijny koloryt dopadł kandydata Napieralskiego w postaci jegomościa, który zajął swoimi wywodami większość czasu na spotkaniu w „Šowiczance�

w Polsce będą konkurencyjne, to ludzie sami zdecydują, şeby wracać – dodał. Jak zapowiedział, właśnie na gospodarce chce się skupić, jeśli zostanie wybrany na prezydenta. – Polsce potrzebna jest prezydentura otwierająca nowe moşliwości modernizacji państwa, prezydentura wspierająca reformy. Prezydent moşe wspierać reformy nawet, jeśli nie lubi rządu – dodał, najwyraźniej czyniąc w tym momencie aluzję do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego oskarşył o „całościowe wetowanie reform�, podając jako przykłady jego zastrzeşenia do reformy zdrowia i zwłokę w podpisaniu Traktatu Lizbońskiego, który sam negocjował. W czasie spotkania ze studentami na LSE Bronisław Komorowski musiał tłumaczyć, dlaczego nie staje do debaty z innymi kandydatami. W odpowiedzi marszałek stwierdził, şe moşe umówić się na rozmowę ze swoim głównym przeciwnikiem. – Uwaşam, şe jestem gotów do debaty z Jarosławem Kaczyńskim, ale szanuję jego szczególną

goniec

DPN

11 czerwca 2010

trudne, bo polskie prawo nie pozwala na finansowanie z budşetu organizacji społecznych�. Z kolei po pytaniu zadanym podczas spotkania w POSK-u o to, kiedy w końcu niektórzy przedstawiciele starszego pokolenia emigracji odzyskają polskie obywatelstwo odebrane im przez aparat PRL-u, marszałek wywołał swą odpowiedzią lekką konsternację. – Wydaje mi się, şe ten problem w ogóle nie istnieje, przecieş tylko ktoś musi o to wystąpić. Czy państwo występowali o przyznanie obywatelstwa do poprzedniego prezydenta? – odpowiadał zdziwiony kandydat. Na gniewne pomruki, şe nikt nie ma zamiaru prosić o oddanie czegoś, z czego przed laty został okradziony, Komorowski juş nie zareagował.

Skromny kuzyn z SLD Wizyta Grzegorza Napieralskiego, w porównaniu z show, jakie zaprezentował dzień wcześniej kandydat Platformy Obywatelskiej, wypadła raczej jak od-

podchmielony osobnik, który bez przerwy tytułując szanownego gościa per „panie prezydencie� usiłował wygłaszać mowy na blişej nieokreślony temat. Trzeba jednak przyznać, şe osoby przygotowujące spotkanie kandydata SLD z Polonią zadbały o coś, o czym nie pomyśleli organizatorzy wizyty Bronisława Komorowskiego. Napieralskiego w Londynie przywitał działający w grupie Labour’s Friends of Poland poseł Partii Pracy Andrew Slaughter. Wsparcie to było tym bardziej wymowne, şe w zakończonych niedawno wyborach Slaughter odzyskał dla laburzystów okręg wyborczy Hammersmith, na terenie którego znajduje się właśnie POSK.

Młodsza twarz Lewicy Przez całe niemal spotkanie dawało się wyczuć, şe kampania prezydencka jest dla Grzegorza Napieralskiego przede wszystkim okazją do zaprezentowania nowego wizerunku kierowanej przez niego partii. Lewicowy polityk nie miał şadnego problemu z tym, şeby

oprócz politycznych przeciwników, krytykować równieş swoich poprzedników na stanowisku szefa SLD. – Próbuję przekonywać, şe to SLD jest całkowicie inne. Mamy swoich historycznych liderów, którzy działają na zapleczu, ale oni juş nie rządzą partią – tłumaczył. – To jest juş inna formacja niş ta pamiętana z czasów Leszka Millera czy nawet Aleksandra Kwaśniewskiego. Naprawdę jest bardzo duşo młodych osób. Jako przykład kampanii, którą zorganizowali młodzi działacze SLD, wymienił akcję, w wyniku której odwołany został prezydent Šodzi Jerzy Kropiwnicki. – Grupa młodych działaczy SLD powiedziała „dość� prezydenturze Kropiwnickiego w Šodzi. Sami się zorganizowali, zebrali sto tysięcy podpisów, przeprowadzili referendum i dzisiaj prezydenta Kropiwnickiego juş nie ma – tłumaczył. Równieş z przebiegu dyskusji z widownią dało się wyczuć, şe kandydat znakomicie zdaje sobie sprawę ze swoich szans w nadchodzących wyborach. Cieszący się kilkuprocentowym poparciem Napieralski praktycznie wcale nie poświęcał uwagi dwóm głównym pretendentom do urzędu prezydenckiego. Co prawda ostrzegał przed oddawaniem całej władzy w ręce Platformy Obywatelskiej, jednak nawet wtedy zajmował się raczej krytyką poczynań rządu. – Jeśli prezydent i premier będą z tej samej partii, to powstanie niebezpieczna sytuacja. Szczególnie, jeśli chodzi o liberalne zapędy Platformy. Tego się naprawdę boję i mówię to szczerze – tłumaczył zgromadzonym na sali słuchaczom. Donaldowi Tuskowi dostało się między innymi za wykorzystywanie konfliktu z prezydentem Kaczyńskim do tuszowania własnych niedociągnięć. – Odnosiłem wraşenie, şe czasem premierowi wygodniej było powiedzieć, şe czegoś nie zrobił dlatego, şe Lech Kaczyński na to nie pozwolił, niş szukać moşliwości obalenia weta w drodze dialogu z SLD. W ten sposób winą za niespełnione obietnice swego rządu mógł obarczyć Lecha Kaczyńskiego – tłumaczył. Przyjazd Grzegorza Napieralskiego był juş raczej ostatnią wyborczą wizytą w 13. województwie – jak czasem nazywany jest Londyn. Z powodu choroby matki za granicę nie wybiera się Jarosław Kaczyński. Innym kandydatom raczej teş zostało juş zbyt mało czasu na organizację wypadów, dlatego teş moşna uznać, şe kampania wyborcza na Wyspach została zakończona.


goniec

DPN


10 wiadomości z Polski

| Rosjanie okradli zwłoki ofiar katastrofy Tu-154

Kradł worki z piaskiem

WARSZAWA W ubiegłą niedzielę w nocy w okolicach mostu Siekierkowskiego straş miejska zatrzymała męşczyznę, który kradł worki z piaskiem z wału przeciwpowodziowego. Straşnicy sprawdzili samochód męşczyzny, było w nim juş kilkanaście załadowanych worków. Złodziej tłumaczył funkcjonariuszom, şe kradł, by zabezpieczyć swoją posesję. Kiedy przez Warszawę przechodziła pierwsza fala powodziowa, jego dom został zalany. Teraz nie chciał dopuścić do powtórnego podtopienia. Został ukarany mandatem w wysokości 150 zł.

Popłoch na Allegro WROCŠAW Ponad stu inspektorów oddelegowała Izba Skarbowa do walki z ukrywającymi się przed fiskusem sprzedawcami z popularnego serwisu aukcyjnego Allegro. Za jej przykładem wkrótce pójdą teş inni, a to za sprawą specjalnego oprogramowania, którego doczekał się resort finansów. Pozwala ono precyzyjnie identyfikować posiadaczy kont i sprawdzać, czy dochody z internetowego interesu wykazują w zeznaniach podatkowych. Na pierwszy ogień poszły „grube ryby�, czyli ci dokonujący powyşej tysiąca transakcji rocznie. reklama

goniec

DPN

11 czerwca 2010

KATASTROFA Jedenastu wypłat na łączną kwotę 6 tysięcy złotych dokonali rosyjscy funkcjonariusze zabezpieczający miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem na podstawie kart kredytowych skradzionych jednej z ofiar. Rosyjskie MSW kategorycznie zaprzecza, nazywając oskarşenia Polaków „cynicznymi i bluźnierczymi�. Informację tę potwierdza jednak ABW i warszawska prokuratura. Ofiarą złodziei na miejscu katastrofy padły zwłoki Andrzeja Przewoźnika, sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a zarazem głównego organizatora katyńskich uroczystości. Pierwszej wypłaty z jego konta dokonano w zaledwie godzinę po katastrofie. Rzeczniczka ABW Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska potwierdza, şe ABW tuş po tragedii otrzymała informację o tym, şe ktoś korzysta z kart Przewoźnika i niezwłocznie zawiadomiła o tym polską prokuraturę oraz Rosjan. Z kolei warszawska prokuratura informuje, şe śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 14 maja i jest to dochodzenie odrębne od tego dotyczącego przyczyn katastrofy. Rzeczniczka Prokuratury Okręgo-

Rosyjskie słuşby na miejscu katastrofy prezydenckiego tupolewa

wej w Warszawie Monika Lewandowska powiedziała takşe, şe do strony rosyjskiej został skierowany wniosek o pomoc prawną, która ma obejmować takşe zapis z monitoringu miejsc, w których realizowane były wypłaty. Dodała, şe wniosek ten został sformułowany jeszcze w maju i prokuratura czeka teraz na jego realizację. Rzecznik rządu RP Paweł Graś poinformował w niedzielę o aresztowaniu trzech funkcjonariuszy smoleńskiego OMON-u, czyli oddziału specjalnego milicji. Rosyjskie MSW kategorycznie temu zaprzeczyło, a słowa polskiego

rzecznika określiło jako „bluźniercze� i „cyniczne�. Częściowo nieporozumienie wyjaśniło oświadczenie ABW mówiące, şe w sprawie zatrzymano cztery, a nie trzy osoby i şe byli to rosyjscy şołnierze formacji zabezpieczającej miejsce katastrofy, nie zaś milicjanci z OMONu. Jednak te informacje zdementowało Dowództwo Wojsk Wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji tłumacząc, şe są one „niezgodne z rzeczywistością�. Ponad wszelka wątpliwość wiadomo natomiast, şe z konta ofiary zniknęło 6 tys. złotych. (dw)

140 tys. wiernych na beatyfikacji księdza Popiełuszki WARSZAWA Ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym. Decyzję papieşa ogłosił podczas mszy beatyfikacyjnej w Warszawie delegat papieski abp Angelo Amato. W mszy beatyfikacyjnej, która odbyła się w niedzielę przed południem na pl. Piłsudskiego w Warszawie, udział wzięło ok. 140 tys. wiernych.

Uroczystości beatyfikacyjne – mszę, a następnie kilkugodzinną procesję z relikwiami ks. Jerzego do Świątyni Opatrzności Boşej w Wilanowie – zabezpieczało tysiąc policjantów. Mszy przewodniczył delegat papieşa Benedykta XVI, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, abp Angelo Amato. Koncelebrowało ją 100 bisku-

pów i 1600 kapłanów. Na uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele najwyşszych władz państwowych, parlamentu, samorządu, władze miasta oraz liczni goście z kraju i zagranicy. Po mszy rozpoczęła się procesja. 12kilometrowa trasa wiodła od pl. Piłsudskiego, Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności Boşej w Wilanowie. (dw)


| wiadomości ze świata

11

Amerykanie wypowiedzieli wojnÄ™ British Petroleum ZATOKA MEKSYKAĹƒSKA koncern. NiektĂłrzy wrÄ™cz Do wybrzeĹźy Florydy dociera şądajÄ… od amerykaĹ„skich coraz wiÄ™cej bryĹ‚ kleistej mazi, wĹ‚adz, aby przejąć aktywa pochodzÄ…cej z wycieku ropy firmy. Triumfy oglÄ…dalnoĹ›ci w Zatoce MeksykaĹ„skiej. SpeĹ›wiÄ™cÄ… teĹź filmy na YouTucjaliĹ›ci szacujÄ…, Ĺźe moĹźe on zabe demaskujÄ…ce niegodzigrozić takĹźe wybrzeĹźom Kuby woĹ›ci, jakich dopuĹ›ciĹ‚ siÄ™ i Meksyku. Tymczasem Amerybrytyjski koncern. kanie wypowiedzieli wojnÄ™ BP, Eksperci od rynku paliw bojkotujÄ…c jego produkty oraz przestrzegajÄ… jednak, Ĺźe zachÄ™cajÄ…c do tego innych na bojkot zaszkodzi nie tyle internetowych forach. koncernowi, co maĹ‚ym Brytyjski koncern paliwowy, amerykaĹ„skim firmom, ktĂłry od ponad miesiÄ…ca nie radzi ktĂłre prowadzÄ… stacje BP sobie z potęşnym wyciekiem ropy na zasadzie franczyzy. w Zatoce MeksykaĹ„skiej, wydaĹ‚ Tymczasem nad ZatokÄ… w ostatnim czasie 50 mln dolarĂłw wyĹ‚ania siÄ™ obraz prawdzina telewizyjnÄ… kampaniÄ™ majÄ…cÄ… wych spustoszeĹ„ dokonaocalić jego wizerunek. Jest to efekt nych przez plamÄ™ ropy. Napospolitego ruszenia m.in. wĹ›rĂłd liczono juĹź setki martwych Nad ZatokÄ… MeksykaĹ„skÄ… naliczono juĹź setki martwych ptainternautĂłw, ktĂłrzy masowo nawoptakĂłw, szacunki mĂłwiÄ… kĂłw i tysiÄ…ce Ĺ›niÄ™tych ryb Ĺ‚ujÄ… do bojkotu stacji benzynowych o tysiÄ…cach Ĺ›niÄ™tych ryb. i produktĂłw BP. Analitycy rynku obawiajÄ… Na Facebooku grupa Boycott BP liczy Plama ropy zaszkodzi teĹź sargassom, siÄ™ nawet, Ĺźe ta niechęć moĹźe przenieść juĹź przeszĹ‚o 400 tys. czĹ‚onkĂłw, a ich wielkim skupiskom pĹ‚ywajÄ…cych glosiÄ™ takĹźe na inne brytyjskie marki. liczba wciÄ…Ĺź roĹ›nie. Mnoşą siÄ™ teĹź ama- nĂłw, ktĂłre sÄ… siedliskiem wielu gatunSondaĹź Rasmussen Institute wyka- torsko wykonane strony, ktĂłrych auto- kĂłw morskich zwierzÄ…t. Ekolodzy twierzaĹ‚, Ĺźe ponad dwie trzecie AmerykanĂłw rzy wyliczajÄ… wszelkie przypadki omi- dzÄ…, Ĺźe potrzeba lat, jeĹ›li nie dekady, aĹź ma zĹ‚e zdanie o brytyjskim koncernie. jania przepisĂłw ekologicznych przez przyroda w caĹ‚ym regionie. (dw)

Amerykańska dziennikarka: Niech ŝydzi wrócą do Polski WASZYNGTON Helen Thomas, nestorka amerykańskiego dziennikarstwa i najdłuşej akredytowana przy Białym Domu reporterka znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak ogłosiła, şe „ŝydzi powinni opuścić Palestynę i wrócić do Polski i Niemiec�. Wypowiedź ta padła na wieść o izraelskim ataku na Flotyllę Wolności, czyli konwój z pomocą dla Strefy Gazy. Choć dziennikarka przeprosiła potem za swoje słowa, nie uciszyło to licznych krytyków,

którzy oskarşają ją o antysemityzm. Były rzecznik prezydenta George’a Busha, Ari Fleischer, wezwał Hearst News Service, agencję informacyjną, w której pracuje Helen Thomas, aby ją zwolniła. Z kolei były doradca prezy-

denta Billa Clintona, Lanny Davis powiedział, şe dziennikarka nie zasługuje, by siedzieć w pierwszym rzędzie na konferencjach prasowych w Białym Domu. Thomas zasiada tam od lat jako najstarsza członkini korpusu prasowego w siedzibie prezydenta USA. Helen Thomas, dziennikarka o libańskich korzeniach i lewicowych poglądach, znana jest od dawna z prowokacyjnych pytań zadawanych na briefingach rzecznikom kolejnych prezydentów. (dw)

Papierosy za 6 mln euro

WARNA Bułgarskie słuşby celne udaremniły przemyt ponad 35 mln sztuk papierosów, których czarnorynkowa wartość wyniosłaby ok. 6 mln euro. Papierosy znajdowały się na statku, który wpłynął do czarnomorskiego portu Warna, a którego załoga składała się wyłącznie z cudzoziemców. Jest to największa partia przemycanych papierosów przechwyconych za jednym razem w kraju, gdzie 30 do 40 proc. papierosów na rynku pochodzi z przemytu. Rocznie bułgarski fiskus traci na tym ok. 300 mln euro.

Stukilogramowy hamburger SYDNEY Hamburgera o wadze – uwaga – 100 kg wysmaşył czteroosobowy zespół australijskich kucharzy, któremu to zadanie zajęło prawie 12 godzin. Do wykonania gigantycznego hamburgera zuşyto 81 kg mięsa, 120 jajek, 150 plasterków sera, 16 pomidorów, 2 kg sałaty, 1,5 kg buraków, 2 kg specjalnego sosu i 21 kg bułek z sezamem. Poprzedni rekord naleşał do restauracji w Detroit w USA, która wykonała kanapkę waşącą „zaledwie� 84 kg. Tegoroczny hamburger znajdzie się wkrótce w menu australijskiej restauracji i ma kosztować równowartość ok. 1200 dolarów USA. reklama

goniec

DPN


12 wiadomości z Wielkiej Brytanii

|

Związkowcy groşą strajkiem w British Telecom

Atak lisa na dzieci LONDYN Dziki lis dotkliwie pogryzł dziewięciomiesięczne bliźniaczki. Obie dziewczynki mają poranione ręce, a jedna doznała takşe urazu głowy. Sprawę bada Scotland Yard. Do incydentu doszło w minioną sobotę. Dzieci leşały w swoich łóşeczkach na parterze domu. Ich mama zostawiła drzwi frontowe uchylone z powodu upału. To przez nie do domu wślizgnęło się dzikie zwierzę. Nie wiadomo na razie, czy lis nie był zaraşony wścieklizną. W poniedziałek lekarze określali stan obu dziewczynek jako stabilny.

160 wiatraków w północnej Walii

LLANDUDNO Walijczycy wybudują na swoim wybrzeşu największy kompleks siłowni wiatrowych na świecie. Koszt inwestycji szacowany jest na 2 mld funtów. Na przestrzeni 10 mil na północnym wybrzeşu Walii powstanie 160 wiatraków. Prace konstrukcyjne mają się rozpocząć w przyszłym roku, a planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2014. Projekt realizowany jest przez firmę energetyczną Gwynt y Mor w zatoce Colwyn i w rejonie miejscowości Llandudno. Jej mieszkańcy juş protestują przeciw „niszczeniu nadmorskiego krajobrazu�, jednak argumentem za budową jest stworzenie co najmniej 1000 nowych miejsc pracy oraz rozwój gospodarczy całego regionu. – Powstanie u nas jedna z największych na świecie elektrowni wiatrowych, która będzie w stanie dostarczyć czystą, zieloną energię zdolną zasilić 400 tys. gospodarstw domowych – powiedziała szefowa lokalnego samorządu Cheryl Gillan. Inwestor dostał juş pozwolenie na budowę od rządu brytyjskiego.

goniec

DPN

11 czerwca 2010

PROTEST Pracownicy podział wypracowanych molocha komunikacyjnego zysków w postaci podwyşBT będą głosować w spraki płac. Jeśli wystarczyło wie przystąpienia do strajdla menedşerów, to poku powszechnego. Decyzja winno wystarczyć równieş zapadła po braku odpowiedla innych pracowników. dzi ze strony zarządu na şąJeśli załoga poprze danie 2 proc. podwyşki. wniosek związku, będzie Referendum strajkowe orto pierwszy strajk w BT od ganizuje związek Communi1985 roku, kiedy firma zocation Workers Union (CWU), stała sprywatyzowana. który ma zamiar zapytać 50 Dyrekcja BT chce, by tys. pracowników BT, czy i obie strony zasiadły do na kiedy wyznaczyć termin rozmów i proponuje podprotestu. Związkowców zirywyşkę płac dla najmniej towały ubiegłotygodniowe zarabiających pracowniinformacje o olbrzymich preków o 5,4 proc. oraz premiach wypłaconych kadrze mie „dla tysięcy członków menedşerskiej firmy. Wyszło załogi�. m.in. na jaw, şe prezes zarząW ubiegłym miesiącu du BT Ian Livingston otrzyBT poinformowało o zymał bonus w wysokości 1,2 sku powyşej 1 mld funtów mln funtów. przed podatkiem w skali – Personel BT przyjął na rocznej licząc do marPracowników BT zirytowały doniesienia o milionowych premiach siebie cięşar oszczędności w ca 2010. W tym samycm wypłaconych dyrekcji firmy postaci zwolnień, zmian w okresie w poprzednim programie emerytalnym i zamroşe- ralny CWU Andy Kerr. – Jedyne o co roku firma zanotowała stratę w wynia płac – powiedział sekretarz gene- prosimy dla załogi, to sprawiedliwy sokości 244 mln funtów. (ska)

EasyJet znalazł sposób na wulkaniczną chmurę TRANSPORT Linie lotnicze EasyJet zamierzają wkrótce opatentować system pozwalający pilotom wykrywać wulkaniczny pył i bezpiecznie omijać chmurę. Rozwiązanie ma juş aprobatę brytyjskich władz lotniczych, teraz czekają go praktyczne testy i bój z europejską biurokracją. System, o którym mowa, został juş stworzony i przez najblişsze dwa miesiące ma być testowany w samolotach marki AirBus. Prace nad nim kosztowały jedne z największych tanich linii lotniczych ok. 1 miliona funtów, co i tak jest kwotą niewielką w porównaniu ze stratami, jakie EasyJet poniósł przez wulkaniczną chmurę w ostatnich tygodniach. Jak przyznają jego analitycy, była to kwota rzędu 75 mln funtów. System, który sprytnie ochrzczono Airborne Volcanic Object Identifier and Detector (w skrócie AVOID, pol. uniknąć, ominąć) korzysta z czujników analizujących skład powietrza oraz danych meteorologicznych. Jak zapewniają specjaliści z EasyJet, stosujący go piloci będą mogli „wyczuć� niebezpieczeństwo ze znacznej od-

System AVOID będzie testowany przez pilotów Airbusów naleşących do linii EasyJet

ległości i po konsultacji z kontrolą naziemną, zmienić kurs na pozwalający uniknąć kłopotów. – Będziemy szczęśliwi mogąc podzielić się tym wynalazkiem z innymi liniami lotniczymi – mówi szef EasyJet Andy Harrison – Z pewnością nie zamierzamy zachować go wyłącznie dla siebie i latać wtedy, gdy inni nie mogą. Zaleşy nam bardziej na globalnym rozwiązaniu problemu wulkanicznego pyłu, na którym skorzy-

sta cały rynek lotniczy – dodał. AVOID zyskał juş poparcie brytyjskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego, która decyduje m.in. o zamykaniu przestrzeni powietrznej nad Wyspami. Jego twórcy oceniają jednak, şe najwięcej trudności proceduralnych spotka ich ze strony europejskiej biurokracji, która będzie miała znaczący wpływ na dopuszczenie urządzenia do powszechnego uşytku. (dw)


| wiadomości z Wielkiej Brytanii Bezdomny przez 15 lat mieszkał w szpitalach BOLTON Bezdomny męşczyzna, który udawał chorobę, şeby zapewnić sobie darmowe lokum i wyşywienie w szpitalach w całym kraju, wyłudził w ten sposób dziesiątki tysięcy funtów od publicznej słuşby zdrowia. Jego oszustwa zakończyły się wyrokiem i zakazem wstępu do placówek NHS. 41-letni Christopher Dearlowe uşywał co najmniej 70 pseudonimów, by oszukać personel szpitali pozwalający mu na zostanie w placówkach. Wiedział, jakie zgłaszać objawy, şeby jego „choroby� uznane zostały za groźne czy zaraźliwe, dzięki czemu mógł liczyć na wygodną izolatkę i darmowe wyşywienie. Koszt jednego pobytu w takich warunkach wahał się w granicach 400-1000 funtów. Swój rajd po szpitalach w całym kraju bezdomny rozpoczął 15 lat temu. Wśród oszukanych przez niego placówek znalazły się m.in. szpitale w Glasgow, Cambridge, południowym Londynie, Rochdale i Grimsby. Na

Jednorazowy koszt pobytu w szpitalnej izolatce z darmowym wyşywieniem wahał się w granicach 400-1000 funtów

liście najczęściej zgłaszanych dolegliwości były: hemofilia powiązana z AIDS, ostre bóle w klatce piersiowej, gorączka i utrata wagi. Jednak gdy badania krwi i prześwietlenia nie wykazywały şadnych schorzeń, lekarze zdawali sobie sprawę, şe padli ofiarą oszusta. W końcu wszystkie szpitale w kraju dostały jego zdjęcia z kamer CCTV

oraz dokładne opisy tatuaşy, które pozwalały na jednoznaczną identyfikację. Dearlove został złapany i stanął przed sądem. Sędzia w Bolton zabronił mu korzystania z publicznej opieki medycznej, dopóki nie będzie naprawdę chory. Jeśli złamie warunki tzw. Anti-Social Behaviour Order, moşe trafić do więzienia nawet na pięć lat. (ska)

Ceny domów rosną z miesiąca na miesiąc NIERUCHOMOŚCI Średnie ceny domów w Wielkiej Brytanii powoli wracają do szczytowego poziomu z października 2007 roku - sugeruje raport Nationwide. Na wzrost wpływa niedostatek domów wystawianych na sprzedaş. Nationwide podaje, şe w ostatnich miesiącach ceny nieruchomości rosły

systematycznie – o 1 proc. w marcu i 1,1 proc. w kwietniu, a w maju podskoczyły o kolejne pół proc. Oznacza to, şe średnia cena domu wynosi teraz 169 tys. 162 funty, czyli jedynie o 9,5 proc. mniej niş w październiku 2007, gdy zanotowano rekordowy poziom cen przed nadejściem kryzysu.

– Warunki na rynku mieszkaniowym nadal moşna scharakteryzować poprzez małą liczbę zawieranych transakcji i małą podaş domów wystawianych na sprzedaş, mimo şe w ostatnich miesiącach da się zauwaşyć powolny powrót sprzedających – powiedział Martin Gahbauerz Nationwide. (ska)

13

Znaleziono zwłoki drugiej prostytutki YORKSHIRE Policja wyłowiła z rzeki Aire w Shipley szczątki zaginionej przed miesiącem prostytutki Shelley Armitage. To domniemana ofiara „kanibala z kuszą� oskarşonego o serię morderstw w Bradford. 40-letni Stephen Griffiths został oskarşony o morderstwo trzech prostytutek. Policja wpadła na jego trop po odnalezieniu w rzecze Aire szczątków Suzanne Blamires (36 lat), innej ofiary, która zaginęła w sobotę przed dwoma tygodniami. Griffithsa powiązano z tą zbrodnią po odnalezieniu nagrań CCTV, na których widać jak kobieta została zabita strzałem z kuszy prosto w głowę. Przed sądem oskarşony przedstawił się jako„kanibal z kuszą�. Shelley Armitage (31 l.) zaginęła miesiąc temu. Policja nadal poszukuje zwłok lub szczątków trzeciej ofiary - Susan Rushworth (43 I.), po której ślad zaginął pod koniec czerwca ubiegłego roku.

Dąb lepszy od św. Jerzego SYMBOLE Święty Jerzy zabijający smoka nie powinien być symbolem Anglii - zasugerowali akademiccy eksperci. - To dziwaczny patron - przekonuje dr Markus Eichhorn z wydziału biologii na Uniwersytecie w Nottingham. - Był Turkiem, nigdy nie był w naszych stronach i postać ta w şaden sposób nie kojarzy się z Anglią. Zdaniem doktora najlepszym symbolem spajającym Anglików jest dąb, który od tysiącleci gra kluczową rolę w kulturze, geografii i gospodarce kraju. Jako datę celebracji nowego patrona Eichhorn sugeruje dzień 29 maja, kiedy obchodzony jest Dzień Królewskiego Dębu. reklama

goniec

DPN


14 Polak na Wyspach

| Pracodawca namawiał swoją pracownicę na orgię

1,5 roku za śmierć niemowlęcia READING Kobieta, która spowodowała śmierć dziewięciomiesięcznego dziecka swojej polskiej koleşanki karmiąc go parówką, została skazana na 1,5 roku więzienia. Do tragedii doszło w maju 2008 roku. Agnieszka Białek pozostawiła swoje dziecko pod opieką współlokatorki z domu w Slough. Jak ustalił sąd w Reading, 28-letnia Stella Rekeic nie miała pojęcia, jak się zachować, gdy dziecko zaczęło się dusić podaną mu parówką, wypiła kilka kieliszków wódki i uciekła zostawiając umierającego Patryka na łóşku. Matka, która wróciła z zakupów, nie zdąşyła uratować chłopca. Rekeic została uznana za winną śmierci niemowlęcia przez zaniedbanie i skazana na 18 miesięcy więzienia.

Brutalny gwałt na kobiecie w ciąşy BRISTOL 26-letni Michał Mroczek został skazany na 9 lat więzienia za gwałt na cięşarnej prostytutce. Po odbyciu kary zostanie deportowany do Polski. Mroczek od początku zaprzeczał zarzutom pięciokrotnego gwałtu w czerwcu ubiegłego roku, ale sąd nie dał wiary jego zapewnieniom, şe kobieta zgodziła się na seks. Według jej zeznań Polak zaczepił ją na ulicy w Easton i zaprosił do zajmowanego przez siebie squatu obiecując 20 funtów. Gdy na miejscu odmówił zapłaty z góry, kobieta chciała wyjść. Mroczek zatrzymał ją siłą, przywiązał do krzesła, a następnie wielokrotnie zgwałcił groşąc jej śmiercią. Kobieta była w tym czasie w 28 tygodniu ciąşy. Po wypuszczeniu na wolność ofiara zgłosiła się do organizacji One25Project, udzielającej pomocy prostytutkom. Wkrótce o sprawie została poinformowana policja, która aresztowała sprawcę. Mroczek bronił się twierdząc, şe kobieta zgodziła się na skrępowanie i seks za 20 funtów. 33-letnia kobieta przywitała wyrok z zadowoleniem. Po traumatycznym przeşyciu zaczęła normalne şycie zrywając z prostytucją i narkotykami. Od 9 miesięcy jest mamą zdrowej córeczki.

goniec

DPN

11 czerwca 2010

FELIXSTOWE Polska specjalistka techniki dentystycznej oskarşyła swojego szefa o namawianie jej do wzięcia udziału w seksualnej orgii. Męşczyzna nie przyznaje się do winy. Pracująca w Wielkiej Brytanii jako technik dentystyczny Polka twierdzi, şe do momentu rozmowy ze swoim szefem nie wiedziała, na czym polega „swinging�. Regularnie chodząca do kościoła kobieta początkowo myślała, şe chodzi o imprezę taneczną. Polka rozpoczęła pracę w laboratorium Pomroy’s Cobbold Road w Felixstowe w hrabstwie Suffolk w marcu 2008 roku. Juş latem tego roku właściciel laboratorium Raymond Pomroy zaczął jej opowiadać o spotkaniach „swingerów�, na których miał się bawić od 10 do 15 razy. Męşczyzna tłumaczył polskiej podwładnej, şe tego typu imprezy organizowane są dla „bogatych i wykształconych ludzi� i şe przychodzący na nie goście „bardzo często pracują na wysokich stanowiskach�. Zaproponował udział w tego typu spotkaniu. W jednym przypadku odmówił jej nawet udzielenia urlopu, poniewaş planował urządzenie orgii we własnym domu i miał nadzieję, şe kobieta zdecyduje się na przyjście. Miał jej równieş tłumaczyć, şe jeśli jest nieśmiała, nie musi przystępować do zabawy od razu. Pomimo, şe Polka odrzuciła zaloty swojego szefa, ten nie dawał za wygra-

Polka była technikiem dentystycznym w gabinecie w Felixstowe w hrabstwie Suffolk

ną. Pomroy miał między innymi stwierdzić, şe śniło mu się jej ciało i şe ładnie by jej było w skórzanej spódniczce. Podczas rozprawy przed sądem koleşeńskim organizacji skupiającej brytyjskich dentystów General Dental Council (GDC) kobieta zeznała, şe zachowaniem Raymonda Pomroy’a była zszokowana. – Przecieş jestem jego pracownicą. To nie do wiary, şe mógł mi coś takiego zaproponować – powiedziała. Fakt, şe pod wpływem nieprzyzwoitych propozycji szefa i atmosfery w pracy Polka popadła w depresję,

potwierdził jej partner Šukasz Skowronek oraz znajoma Valerie Mair. Obydwoje zeznali, şe z powodu stresu kobieta schudła do tego stopnia, iş musiała zacząć nosić o dwa numery mniejsze ubrania. Kiedy wniosła sprawę do GDC, Pomroy próbował się z nią skontaktować i przekonać, şe z powodu tej skargi moşe stracić swoje laboratorium. Raymond Pomroy zaprzecza niewłaściwemu i nieprofesjonalnemu zachowaniu na tle seksualnym. Przyznaje się jednak do próby kontaktu po tym, jak sprawa trafiła do GDC. (ryk)

Wielbiciel nie odpowie za napastowanie gwiazdy LONDYN Polak oskarşony o napastowanie aktorki filmowej Keiry Knightley nie będzie sądzony, poniewaş gwiazda nie miała czasu, şeby złoşyć zeznania. Mieszkający w Palmers Green w północnym Londynie 41-letni Marek Daniluk został aresztowany w lutym tego roku po tym, jak zaczepił znaną m.in. z sagi „Piraci z Karaibów� aktorkę, gdy wychodziła z Comedy Theatre na londyńskim West Endzie. Daniluk miał wielokrotnie próbować się do niej zblişyć i porozmawiać. W pewnym momencie miał ją równieş złapać pod ramię. Męşczyzna nie przyznawał się do winy i twierdził, şe ni-

Agenci Keiry Knightley tłumaczyli sądowi, şe aktorka nie moşe zostać przesłuchana ze względu na „zaangaşowanie w produkcję filmową�

gdy nie dotknął Keiry, a jedynie podszedł do niej i zapytał, czy dostała przysłany przez niego prezent. Knightley miała odpowiedzieć: „Tak, dziękuję.� Przedstawiciel pełniącej rolę oskarşyciela publicznego Koronnej Słuşby Prokuratorskiej poinformował, şe Keira Knightley otrzymała kilka moşliwych terminów do składania zeznań, jednak nie zgodziła się na şaden z nich. W związku z tym sąd nie miał innego wyjścia, jak tylko zamknąć sprawę. (ryk)


16 felieton

|

Jacek Rujna

Hieny ruszyły na şer

Wiecie, co znaleziono nie- bardziej charakterystyczna część zbioatomowej, podwodnej trumny dawno na złomowisku pod rowej, trafiła na złomowisko i kto za to w ogóle Murmańskiem, gdzieś tam odpowiada. hen, na końcu Rosji?! Nie Przecieş dostali ordery wiecie. To wam powiem: mipewnie posądzony o krzywdząłośnicy militariów czy jacyś ce Będę uprzedzenia wobec Armii Czerwonej inni hobbyści szwędający się (czy jak ona się teraz nazywa), ale nie spopo stosach złomu odkryli tam dziewam się şadnych dymisji czy choćby kiosk okrętu podwodnego. wskazania winnego tegoş zaniedbania. w 10 lat po zatonięciu „Kurska� wciąş Kiosk to ta ogromna wieşa Jeśli uznaje się, şe nie było şadnego winnego stercząca pionowo w górę. tej tragedii (oficjalnie podaje się wersję, Wieşa owa jeszcze niedawno şe w luku torpedowym jedna z torped stanowiła część atomowego sama z siebie nagle eksplodowała), to kto by tam kogo szukał za decyokrętu podwodnego „Kursk�, przecieş zję o zezłomowaniu? który wraz z całą załogą (po- Wynika coś z tego? Kilka wniosków dobno 118 osób) zatonął 10 na pewno. Pierwszy i najwaşniejszy jest taki, şe Rosja nie zmieniła się od stuleci lat temu.

my się, şe jacyś şołnierze czy milicjanci rosyjscy w dniu katastrofy w Smoleńsku wygrzebali z ziemi pełnej krwi i ludzkich szczątków karty kredytowe i jeszcze tego samego dnia pognali do bankomatu i zajumali z konta pieniądze. Raz, drugi i trzeci. Bankowość transfery pieniędzy zlokalizowała i zrobił się problem, bo sprawa trafiła do prokuratury i do mediów. W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej natychmiast przypomniało, şe pełniący obowiązki prezydenta Polski, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski nadał czterem smoleńskim milicjantom wysokie polskie odznaczenia państwowe za ich pracę przy likwidowaniu następstw katastrofy i wyjaśnianiu jej okoliczności. – W związku z tym oskarşenia wysunięte wobec smoleńskich milicjantów wyglądają tym bardziej bluźnierczo i cynicznie – oceniło MSW Rosji.

Nie byłoby w tym zdarzeniu niczego specjalnie dziwnego, gdyby nie fakt, şe wcześniej rosyjska admiralicja zapewniała, şe właśnie kiosk „Kurska� stanowić będzie część pomnika upamiętniającego katastrofę, a sam pomnik stanie przed katedrą w Murmańsku. Militarystów amatorów nie udało się wyłapać na czas i zdąşyli oni wrzucić informację w internet. W tej sytuacji w sztabie rosyjskiej Floty Północnej „podjęto proces wyjaśniania�, w jaki to sposób ta naj-

Kopanie siÄ™ z koniem

goniec

DPN

11 czerwca 2010

– szacunek dla şywych i zmarłych mierzy się tam ciągle doraźną, polityczną przydatnością, a şe przydatność jest niewielka, to i szacuneczek mizerny. Niespecjalnie bym się podniecał tymi nowinami, bo w końcu niech sobie Rosja robi ze swoimi bohaterami co zechce. Nasza chata z kraja. Rosja niech ich wspomina albo zapomina, niech czci albo złomuje – nie moja to rzecz, zmarli niech spoczywają w pokoju, rodziny niech walczą o ich pamięć i sprawa, jak dla mnie, zamknięta. Wniosek kolejny jednak dotyczy juş bezpośrednio Polski – oto dowiaduje-

Rosjanie okradli świeşy grób, a teraz mówią, şe wskazanie tej hańby jest bluźnierstwem i cynizmem. I co im wszystkim zrobimy?! W tak nakreślonej przez Rosjan narracji nie moşemy nic zrobić, by nie wyjść na rusofobów i w ogóle szukających dziury w moście oszołomów, którzy chcą wojny z Rosją. Wszystko fajnie, ale jak teraz – w świetle rosyjskich hien şerujących na miejscu katastrofy – uznać, şe śledztwo

prowadzone w Rosji jest rzetelne? ŝe wszystkie szczątki zostały właściwie zabezpieczone i zbadane? ŝe przekazane Polsce kserokopie z jakiegoś rosyjskiego psu z gardła dokumentu są rzeczywiście zapisem czarnych skrzynek? ŝe przesłuchano wszystkich świadków? Przecieş to się kompletnie kupy nie trzyma, by moşna w te nonsensy uwierzyć! Jeśli mogę zrozumieć, şe Rosja traktuje ofiary „Kurska� jak mięso armatnie, to nie zgadzam się na podobne traktowanie Polaków. Wiadomo, şe kopanie się z koniem jest sportem ekstremalnym i obliczonym na liczne urazy i taka mniej więcej relacja występuje między Polską i Rosją. Jednak bezrefleksyjne przyjmowanie bzdur serwowanych przez Moskwę, uznawanie, şe jakiekolwiek pytania związane ze Smoleńską Katastrofą są niewłaściwe, ustawianie się po stronie rosyjskiej w prowadzonym poşal się Boşe śledztwie, to symptomy zatracenia toşsamości. W ten sposób uznajemy, şe cała polska tradycja i historia, nasza narodowa i państwowa niepodległość, nasza indywidualna toşsamość – to puste słowa. ŝe jesteśmy przypadkowym społeczeństwem niewolników, któremu moşna bezkarnie pluć w twarz, plądrować i bezcześcić groby bliskich; indyferentną zbieraniną mieszkającą pomiędzy Odrą i Bugiem, dla którego Moskwa nigdy szacunku nie miała i nie ma. ***

Myślicie, şe w Europie tego nie widzą? Myślicie, şe zyskujemy na opinii narodu, który nie potrafi głośno upomnieć się o swoje groby? Myślicie, şe moşna w ten sposób zdobyć, jeśli nie szacunek, to chociaş sympatię? Sądzicie, şe nie ma co pytać i walczyć o swoje, bo to przeszkadza pojednaniu z Rosjanami? Jeśli trwacie mili Państwo w takim przeświadczeniu, to się grubo mylicie. Ponadto wpisujecie się w scenariusz tragifarsy napisanej dla Polski jeszcze przez carycę Katarzynę. I jeśli macie zamiar dalej odgrywać te haniebne role, to nic mi po was, wieczni mentalni niewolnicy.


goniec

DPN


Plaga choroby futbolowej Adam Skorupiński

Mundial to nie tylko uganianie się za szmacianą kulą po zielonych murawach kilkudziesięciu 11-osobowych druşyn, jak chętnie powtarzają laicy. Mundial to polityka, ekonomia, zysk i strata, a w wielu przypadkach równieş namiastka wojny plemiennej i religii.

granym z kretesem meczu, a dziewczyny, şony i kochanki z przeraşającą pewnością uświadamiają sobie, şe przez najblişszy miesiąc stracą władzę nad domowym pilotem i – o, zgrozo! – pod znakiem zapytania stanie obejrzenie kilku kolejnych odcinków „Gotowych na wszystko�. Mundial to nie przelewki.

Zyski i (ewentualne) straty Zegary odliczające czas do rozpoczęcia mistrzostw świata w piłce noşnej w Republice Południowej Afryki są coraz blişej Godziny Zero. Od chwili, gdy 11 czerwca druşyny gospodarzy i Meksyku wybiegną na murawę stadionu w Johannesburgu, rozpocznie się kulminacyjny etap piłkarskiego szaleństwa, w którym pogrąşy się cały świat, aş do wielkiego finału 11 lipca. Z niecierpliwością na tę chwilę czekają nie tylko fani futbolu. Bogowie han-

goniec

DPN

11 czerwca 2010

dlu detalicznego liczą w głowach zyski ze sprzedaşy piwa, chipsów i kiełbasek, bukmacherzy naganiają do swoich świątyń sportowego hazardu, a sprzedawcy telewizorów kuszą perfekcyjnym obrazem przewrotki Wayne’a Rooneya w trzech wymiarach. Są i tacy, którzy mistrzostw się boją. Pracodawcy wszystkich niemal branş martwią się, şe miłość kibiców do piłki noşnej przerośnie obawę przed utratą pracy za kolejne nieobecności, policjanci drşą na myśl o zamieszkach po prze-

Trochę rachunków na początek. Skrupulatni Anglicy policzyli nawet, ile zysku przyniesie handlowi detalicznemu kaşdy gol strzelony przez ich reprezentację. Mowa o 126 milionach funtów. Sieci supermarketów zdają sobie sprawę, şe im dalej zajdzie druşyna pod wodzą Fabio Capello, tym więcej zarobią. Jeśli Anglia przetrwa fazę grupową i drugą rundę mistrzostw, prognozowany przez Centre for Retail Research wzrost sprzedaşy sięgnie 1 miliarda funtów. Udział zespołu w ćwierćfinalach

zapewni dalsze 332 miliony, a dotarcie do finału podniesie sumę zysków o kolejne 700 milionów. Wynika z tego, şe zwycięstwo Anglików w mistrzostwach świata warte jest dla rynku detalicznego około 2 mld funtów. Dodać do tego moşna „piłkarski utarg� pubów, klubów i kawiarni w wysokości szacowanej na 305 milionów, a i to nie wszystko‌ Chociaş głównymi towarami poşądanymi przez kibiców podczas upojnych dni i wieczorów spędzonych przed telewizorem będą przede wszystkim piwo i şywność, nie moşna teş zapominać o wielkim szaleństwie obstawiania. Branşa hazardowa moşe liczyć w trakcie mistrzostw na dochód rzędu 1,2 mld funtow. Swoje zarobili i nadal zarabiają producenci i sprzedawcy sprzętu audio-wideo, zwłaszcza oferujący najnowocześniejszy sprzęt HD oraz nowość w postaci telewizorów 3D. Na nagły wzrost dochodów liczyć mogą równieş sieci sklepów w rodzaju Homebase czy


| sport B&Q, które sprzedają meble ogrodowe i urządzenia do grilla. Wymieniając beneficjentów piłkarskiego szaleństwa nie sposob nie wspomnieć o sieciach sportowych i upominkowych, które równieş mogą liczyć na wzrost sprzedaşy. Futbol jest jak odrębna dziedzina şycia, która wpływa na psychiczne zdrowie narodu, kształtuje zjawiska ekonomiczne i polityczne. – Eksperci twierdzą, şe sukces w mistrzostwach świata wpływa nie tylko na wyniki sprzedaşy detalicznej czy branşę rozrywkową; dzięki niemu moşe równieş ruszyć cała gospodarka, a konsumenci nabiorą pewności. Zwycięstwo w finale moşe przynieść 0,7 proc. wzrost Produktu Krajowego Brutto – prognozuje Bruce Fair z Kelkoo UK, strony porównującej ceny produktów. Jak to z liczbami bywa, są jednak i inne rachunki. Mianowicie liczące... straty, jakie przyniesie awans Anglików do kolejnych etapów mistrzostw. Według tych prognoz dotarcie do finału byłoby prawdziwą katastrofą! Według badań zleconych przez Barclaycard w 2002 roku gospodarka traci średnio 400 mln funtów na jeden mecz reprezentacji. Šatwo policzyć, şe dotarcie do finału kosztowałoby niebagatelne 3,2 mld funtów. Skąd ta olbrzymia strata? Z udawania choroby przez fanów futbolu. Od tego czasu niewiele się zmieniło, chyba şe na gorsze...

Oglądam, nie robię Rekordowa liczba pracowników zamierza wziąć wolne, by oglądać tegoroczne mistrzostwa świata, nawet jeśli będą musieli udawać chorobę. Jeden fan futbolu na siedmiu planuje obejrzeć kaşdy bez wyjątku mecz w turnieju, co

oznacza równieş oglądanie telewizji w godzinach pracy. Jednocześnie tylko jedna osoba na dziesięć ma szansę dostać wolne od pracodawcy w czasie trwania turnieju w RPA, a jedynie co dwudziesty badany rozwaşa poświęcenie własnego urlopu, by obejrzeć wszystkie mecze. Według opinii ekspertów Kellog’s, na którego zlecenie przeprowadzono sondaş, wielu ludzi z tego powodu pójdzie na zwolnienia chorobowe. Ponad jedna trzecia pracowników zamierza nie przyjść do pracy w dniach, w których reprezentacja Anglii będzie rozgrywała mecze. W sondaşu YouGov około 38 proc. badanych osób pracujących na pełnym etacie nie pojawi się w tych dniach w pracy, z czego 23 proc. weźmie wolne, a 5 proc. będzie udawać chorobę. Aş 18 proc. badanych powiedziało, şe będzie oglądać reprezentację Anglii w pubach z przyjaciółmi i rodziną. Futbol to w Anglii sprawa najwyşszej wagi państwowej. W roku 2002, gdy rządzili laburzyści, a kadra Trzech Lwów przygotowywała się do turnieju w Korei Południowej i Japonii, rząd apelował do pracodawców, by „zachowali elastyczność� wobec pracowników, którzy chcą oglądać mecze. Dzisiaj taki apel ze strony konserwatywno-liberalnego gabinetu, którego premier obiecuje walkę z wszechobecnym lenistwem i şyciem na zasiłkach, jest raczej niemoşliwy, ale angielscy kibice pracujący zawsze mogą liczyć na swoje związki zawodowe. Bossowie centrali TUC stwierdzili, şe „wszyscy wygrają�, jeśli pracodawcy wprowadzą ruchomy grafik godzin pracy, uwzględniający terminy meczów, które pracownicy powinni mieć moşliwośc obejrzeć w domu lub w wydzie-

lonych miejscach w pracy. Związkowcy przekonują, şe moşliwość obejrzenia piłkarskich zmagań to najlepszy sposób, by podnieść morale załogi. – Po co ryzykować zniechęcenie personelu i utratę godzin pracy na rzecz zwolnień chorobowych, skoro moşna pozwolić ludziom oglądać mecze, jeśli chcą, a potem odebrać sobie te godziny poprzez zmianę grafiku. To sposób, by kaşdy wygrał – powiedział Brendan Barber, sekretarz generalny TUC. – W Anglii pracuje się najdłuşej w Europie i jesteśmy pewni, şe te surowe przepisy przyczyniają się do braku poczucia zadowolenia. – Ludzie potrzebują podniesienia na duchu po dołującym roku 2009, a mistrzostwa świata otwierają przed firmami szansę na zyski płynące z odnowionego ducha i energii, jaką generują mecze angielskiej reprezentacji – mówi Diana Jovin z biura sondaşowego Telegent. – Wspólne kibicowanie przy dobrej grze skutkuje później świeşą dawką optymizmu.

Komu kibicują Polacy? Przez ostatnie dziesięciolecia Anglia zmieniła się na tyle, şe prawa do piłkarskiej laby bronią nie tylko rodzimi mieszkańcy Wysp. W turnieju w RPA udział bierze przecieş wiele reprezentacji krajów, które od lat są „dostarczycielami� zagranicznej siły roboczej. Co prawda, nie ma wśrod nich ani Indii, ani Polski, ale jest na przykład Słowacja, Nigeria, Algieria, Brazylia, Portugalia, Kamerun czy Nowa Zelandia. Wszystkie te kraje stanowią zaplecze dla brytyjskiego rynku pracy. Pracodawców ostrzeşono, şe muszą pamiętać o kibicach imigrantach

19

i rownieş im pozwalać w trakcie trwania turnieju na więcej, w innym wypadku mogą spotkać się z zarzutami dyskryminacji. Równieş wśród Polaków znajdą się zapewne osoby, które nie przepuszczą şadnej okazji, by dorwać się do telewizora i pokibicować wybranej druşynie. Czy będzie nią Anglia? Głosy są bardziej niş podzielone. – Przenigdy! Fakt, şe tu mieszkamy i pracujemy, nie nakłada na nas obowiązku, by lubić ich druşynę i jej kibicować – wykłada swoje racje Michał z londyńskiego Ealingu. – Wręcz przeciwnie, stawiam na Argentynę z Maradoną jako trenerem, bo zdaję sobie sprawę, şe to postać przez Anglików znienawidzona. – Pomysł z kibicowaniem Anglii jest OK – ripostuje Andrzej Zagórski z Acton. – Mają dobry zespół z szansą na mistrzostwo. Poza tym mam wielu kumpli Anglików, şyję tutaj i czerpię z tego wymierne korzyści, więc chyba naturalnym jest, şe będę im kibicował. Do konsumpcji swojego kawałeczka mundialowego tortu szykują się równieş polskie puby. Ich szefowie mają nadzieję, şe brak biało-czerwonych w RPA nie zawaşy na chęci obejrzenia meczów w idealnych warunkach gastronomiczno-towarzyskich. – Mamy trzy ekrany, które będą wykorzystane podczas mundialu – mówi Anna Szostak, właścicielka Gospoda Vita na Ealingu, której klientela jest w przewaşającej większości polska. – Będzie teş beczkowe piwo i mamy nadzieję, şe pomimo nieobecności polskiej reprezentacji w RPA kibice nas nie zawiodą i będą przychodzić, şeby obejrzeć mecze innych druşyn. Godzina Zero wybiła! reklama

goniec

DPN


20 felieton

|

Wzorowy obywatel, doskonały sąsiad, świetny kolega i nad wyraz spokojny człowiek – mówią ludzie, którzy 52-letniego taksówkarza z Rowrah w Cumbrii znali przed 2 czerwca. Tego dnia Derrick Bird stał się kimś zupełnie innym: zastrzelił 12 osób, zanim odebrał sobie şycie.

Spokojny człowiek ze strzelbą

Dominik Waszek

Pierwszą informację o strzelaninie na ulicach Whitehaven miejscowa policja otrzymała w ubiegłą środę około godz. 10.30. Według relacji świadka, anonimowy wtedy męşczyzna otworzył ogień do stojących na postoju taksówkarzy. Jak się okazało, dwóch z nich zabił na miejscu, trzeciego zaś tylko postrzelił. Od tego momentu przez kolejne trzy i pół godziny mieszkańcy całej okolicy şyli w strachu.

Brat, adwokat, koledzy Jak ustalili na miejscu policjanci, na krótko przed wpół do jedenastej na postój przy Duke Street w Whitehaven podjechał srebrny citroen picasso. Taksówkarze nie byli zaskoczeni, samochód naleşał do jednego z nich, 52-letniego Derricka Birda, którego na postoju nazywano „Birdy�. Kilka minut wcześniej wywołał ich przez radio i poprosił o spotkanie. Właśnie tam, na postoju przy Duke Street. Kierowca wysiadł z samochodu uzbrojony w strzelbę, wycelował ją

goniec

DPN

11 czerwca 2010

w głowę jednego ze swych kolegów, Darrena Rewcastle i bez chwili namysłu pociągnął za spust. Potem przeładował i strzelił do innego taksówkarza. Trzeci z obecnych, Don Reed, rzucił się do ucieczki, ale zanim zdołał schronić się za samochodami, dostał postrzał w plecy. Nie stracił jednak przytomności i chwilę potem powiedział policjantom, kogo mają szukać. Podąşając tropem Birda funkcjonariusze dowiedzieli się, şe jego dramatyczny w skutkach atak szału wcale nie zaczął się na postoju. Jeszcze przed 8.30 rano morderca uzbrojony w karabin i strzelbę duşego kalibru, zjawił się w miejscowości Frizington przed domem prawnika Kevina Commonsa, który prowadził spadkowe sprawy rodziny Birdów. Adwokat zginął na podjeździe swego domu, gdy zaspany wyszedł przywitać niespodziewanego gościa. Drugą ofiarą szaleńca był jego brat bliźniak, David Bird, który stracił şycie niedługo potem. Zginął we własnym łóşku, nie mając nawet szansy na obronę.

Śmiertelna przejaşdşka Whitehaven to niewielkie i raczej spokojne miasteczko w Cumbrii. Gdy policjanci dostali zawiadomienie o strzelaninie na postoju taksówek, z początku trudno było im w nie uwierzyć. Ich przeraşenie i zdumienie miało jednak rosnąć proporcjonalnie do napływu nowych zgłoszeń o męşczyźnie ze strzelbą, który podróşuje po okolicy strzelając na oślep, do kogo popadnie. Kolejne z nich napłynęły z Egremont, gdzie emerytka Jannifer Jackson wracała właśnie ze spaceru ze swoim męşem Jamesem, emerytowanym kierowcą karetki. Kobieta na chwilę zostawiła go kilka kroków z tyłu, bo James wdał się w pogawędkę z sąsiadką. Jennifer zginęła pierwsza, James zaś kilka sekund później, gdy przybiegł jej na ratunek zaalarmowany odgłosem wystrzału. Kilka ulic dalej, dźwigając dwie cięşkie siatki z zakupami, wracała do domu 60-letnia Susan Hughes. Kula zabójcy doścignęła ją zaledwie o kilka metrów

od drzwi, za którymi mogła znaleźć schronienie. W tym samym Egremont, chwilę później na drodze szaleńca znalazł się teş emerytowany pracownik ochrony pobliskiej elektrowni atomowej, Kenneth Fishburn. On jednak nie był przypadkową ofiarą. Siedem lat wcześniej to właśnie za jego sprawą Bird został dyscyplinarnie zwolniony z pracy po tym, jak posądzono go o kradzieş odzieşy i butów roboczych. Wieść o masakrze na ulicach miasteczka błyskawicznie rozeszła się po okolicy, stawiając na równe nogi ponad setkę policjantów, a mieszkańców skłaniając do szukania schronienia gdzie tylko mogli: w pubach, sklepach i kafejkach. Komunikat policyjny ostrzegał wszystkich, aby nie wychodzili na ulice, zostali w domach i nastawili odbiorniki radiowe na częstotliwość lokalnego radia. W ten sposób policja zamierzała poinformować ich, gdy zagroşenie minie. Przy okazji podano takşe opis samochodu zabójcy oraz prośbę o informacje od


| wydarzenia Incydent z pasaşerem W 2007 roku Derrick Bird padł ofiarą napaści ze strony 19-letniego pasaşera, który odmówił mu zapłaty za kurs. Taksówkarz otrzymał cios, po którym stracił przytomność. Poza wybitymi dwoma zębami nie odniósł powaşniejszych obraşeń, jednak w sądzie zeznał, şe po zdarzeniu wciąş czuje się niepewnie, jest zestresowany oraz myśli o porzuceniu taksówkarskiej profesji.

Masakra w Hungerford Mimo, şe przynajmniej kilka podobnych tragedii zdarzyło w ostatnich latach w innych krajach, Wielką Brytanię zdawały się one omijać. Niemal do identycznego zdarzenia doszło tu ostatnio w 1987 w miejscowości Hungerford w hrabstwie Berkshire. Wtedy, z nieustalonych dotychczas przyczyn, uzbrojony w strzelbę Michael Ryan wyszedł na ulicę i zaczął strzelać do przypadkowo napotkanych osób. Zabił 16 przechodniów, zanim popełnił samobójstwo na terenie miejscowej szkoły.

Jedenastu rannych Poza 12 zabitymi w masakrze w Cumbrii rany odniosło 11 osób, a śledczy zbadali w sumie 30 miejsc, w których doszło do strzelaniny. W ściganiu zabójcy udział brało ponad 100 policjantów, ale wśród mieszkańców okolicy powszechne jest przekonanie, şe funkcjonariusze nie spisali się na medal. Zdaniem mieszkańców szaleniec mógł zostać zatrzymany o wiele wcześniej. O niebywałym szczęściu moşe mówić Ashley Gastor, którą morderca spotkał na ulicy nieopodal jej domu. Bird zatrzymał samochód przy krawęşniku i gdy kobieta odwróciła się w jego kierunku, zobaczyła wycelowaną w siebie lufę. – Broń wystrzeliła, a ja poczułam muśnięcie kuli na moim „końskim ogonie�. Przeraşona odskoczyłam i uciekłam do domu swojej siostry. Dopiero później zdałam sobie sprawę, şe od śmierci dzieliło mnie zaledwie kilka centymetrów – powiedziała przeraşona kobieta.

juş wiedział. Pamiętał teş opis samochodu i samego mordercy. Gdy zobaczył go na swoim polu, nie miał czasu wzywać policji. Uzbrojony w sztachetę wyrwaną pospiesznie z płotu, postanowił go zatrzymać. Morderca strzelił mu w twarz.

That’s all right Stamtąd zabójca ruszył dalej, w kierunku nadmorskiej miejscowości Seascale, połoşonej kilka mil dalej. Tam właśnie od lat mieszkał 64-letni Michael Pike, którego codziennym zwyczajem były rowerowe przejaşdşki ulicami miasteczka, co pozwalało mu utrzymać się w formie. Tego dnia prócz nadmorskich widoków napotkał na swej drodze takşe szaleńca w srebrnej taksówce. Kilka domów dalej 70-letnia Jane Robbinson była właśnie w pracy. Dorabiała do emerytury wrzucając do skrzynek pocztowych reklamowe katalogi, gdy zza rogu wyłonił się citroen z Birdem za kółkiem. Kobieta zginęła na miejscu. Podobny los spotkał teş 23-letniego Jamie’go Clarka, który przeprowadził się do tej okolicy zaledwie rok wcześniej. Chciał być blişej swej narzeczonej, która stąd pochodziła. Tego dnia jechał właśnie do pracy w agencji pośrednictwa nieruchomości. Nie wiadomo jednak, czy zginął od kuli, czy w wyniku wypadku, który spowodował, gdy Bird do niego strzelił. Z Seascale morderca ruszył na wschód w stronę miejscowości Boot, gdzie wkrótce policjanci znaleźli jego samochód. – Byliśmy na rodzinnej wycieczce z dziećmi nad rzeką – opowiada Lee Turmer, który jako ostatni widział şywego Birda. – Ja byłem na jednym brzegu strumyka z aparatem fotograficznym i właśnie robiłem zdjęcie Zoe i dziecia-

kom stojącym po drugiej stronie – mówi. Wtedy usłyszał pisk opon i zobaczył wypadający z drogi samochód, sprzed którego w ostatniej chwili uskoczyła para turystów. Turner pobiegł w tamtą stronę, chcąc udzielić pomocy kierowcy. Ten jednak odepchnął go, wydostał się z rozbitego samochodu ze strzelbą w ręce i poszedł prosto w kierunku Zoe Turner i jej dzieci. – Miał obłęd w oczach, wycelował, a ja wtedy odruchowo zasłoniłam sobą dzieci. Widząc paniczny strach w moich oczach, męşczyzna opuścił strzelbę i powiedział: „That’s all right�. Potem poszedł do lasu. Chwilę później usłyszeliśmy pojedynczy strzał – opowiada Zoe Turner. Ciało Derricka Birda policjanci odnaleźli kilka minut po godzinie 14 w lesie nieopodal Boot. Morderca na swą ostatnia ofiarę wybrał samego siebie, kończąc w ten sposób kilkugodzinny seans strachu, jaki padł na całą okolicę.

„Jutro będzie jatka� Derrick Bird, jakim pamiętają go znajomi, to cichy i zamknięty w sobie człowiek. Miał 52 lata, dwóch synów, ale mieszkał sam po rozstaniu z şoną w połowie lat 90. Na postoju w Whitehaven bywał obiektem şartów, głównie ze względu na to, şe kiepsko radził sobie z kobietami. Koledzy śmiali się teş z niego po wycieczce do Tajlandii, którą razem odbyli w ubiegłym roku. Šatwowierny Derrick dał się tam oszukać miejscowej kobiecie na ponad dwa tysiące funtów. Sąsiedzi zapamiętali go jako fascynata broni palnej, na którą zresztą miał pozwolenie. Próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten grzeczny i uprzejmy sa-

21

fanduła zdobył się w końcu na serię bestialskich morderstw, śledczy snują rozmaite hipotezy. Jedna z nich mówi o rodzinnych kłótniach, których Bird był stroną. Dotyczyć one miały testamentu jego matki. Tę wersję potwierdzać moşe to, şe zdecydowana większość jego ofiar to osoby starsze, powyşej 60. roku şycia oraz to, şe znalazł się wśród nich brat bliźniak Derricka i prowadzący rodzinne sprawy prawnik. Inna hipoteza mówi o sprzeczce, do jakiej doszło na postoju taksówek na dzień przed tragedią. Zdenerwowany Bird rzucił wtedy na odchodne swoim adwersarzom: „Jutro tu będzie jatka!� Tego samego wieczora, rozmawiając ze swym przyjacielem, taksówkarz miał mu powiedzieć, şe więcej się juş nie zobaczą. – Ta sprzeczka mogła przelać czarę goryczy, ale z pewnością nie była jedynym powodem tej tragedii – mówi Ged Bailes, policyjny konsultant w dziedzinie psychologii klinicznej. Moşe więc na zachowanie mordercy wpłynęło wszystko po kolei? To trzeci i najbardziej prawdopodobny scenariusz. Według śledczych wygląda na to, şe Derrick Bird postanowił wyrównać rachunki z całym światem i ukarać wszystkich, którzy jego zdaniem byli mu coś winni. Odpowiedzi na pytanie o prawdziwe motywy zbrodni próşno szukać teş wśród sąsiadów i znajomych taksówkarza. Kaşdy z nich zapamiętał go jako wzorowego obywatela, doskonałego sąsiada i świetnego kolegę. Ludzie w Whitehaven drapią się po głowach i wzruszają ramionami. Często w ich wypowiedziach pojawia się zdanie, şe Bird to taki facet, co muchy by nie skrzywdził.

wszystkich, którzy mogli go widzieć. Z Egremont morderca ruszył na południe w stronę Gosforth. Tuş przy drodze, którą jechał, rozciągało się pole, na którym pracował 60-letni Isaac Dixon, zawodowo zajmujący się usuwaniem kretowisk z pól miejscowych farmerów. Bird bez ostrzeşenia strzelił mu w plecy. Kilkanaście mil dalej na swoim polu pracował 30-letni ojciec dwójki dzieci Garry Purdham, który o strzelaninach

goniec

DPN


22 polityka 

|

Kopanie

leşącego

Browna Kandydat na lidera laburzystów Ed Balls tak się przejął mocą swojego nazwiska i şądzą władzy, şe zdradził swojego dawnego mocodawcę i przyjaciela, a wraz z nim wystawił na sprzedaş... Polaków. i wywiadów udzielonych brytyjskiej prasie z prawa i lewa oznajmił, şe jako bliski doradca premiera wielokrotnie ostrzegał Gordona Browna przed „zamiataniem problemu imigracji pod dywan�. Balls dodał, şe od samego począku był przeciwny pełnemu otwarciu granic przed nowymi członkami Unii Europejskiej w 2004 roku.

Byliśmy w błędzie

Adam Skorupiński Laburzystowskie idee otwartych granic, swobodnego przepływu pracowników i integracji europejskiej wydają się być rdzeniem światpopoglądowym brytyjskiej „nowej lewicy�. Ed Balls, jeden z architektów projektu New Labour, który miał zmienić Partię Pracy w organizację gotową na wejście w XXI wiek, jednym cięciem poşegnał się z tym niewygodnym balastem. W serii artykułów

goniec

DPN

11 czerwca 2010

Nawet tło tego zaskakującego wystąpienia jest interesujące. Gordon Brown zniknął całkowicie, jakby rozpłynąl się w politycznym niebycie i nic nie wskazuje na to, by gdzieś znienacka znowu się pojawił. Ed Balls, jego przyjaciel od co najmniej 20 lat, jeden z najblişszych politycznych adiutantów byłego premiera, wiceminister ds. dzieci, szkół i rodzin w jego rządzie walczy właśnie o schedę po nim w łonie pokonanej w ostatnich wyborach Partii Pracy. Stawiany na trzeciej pozycji w walce o przywództwo – po dwóch braciach Milibandach – Balls uznał, şe najlepszym sposobem na dogonienie rywali będzie... zdrada. Zarówno dawnego przyjaciela, jak i ideałów. Zaczęło się od politycznej deklaracji w niedzielnym tygodniku „Observer�. Uchodzący za euroentuzjastę polityk napisał, şe przyszedł czas na przemyślenie jednego z „czterech filarów�, które legły u zarania Wspólnoty Europejskiej w Traktacie Rzymskim z 1957 roku. „Jak podtrzymać integrację i powiększenie UE w tych trudnych czasach?� – pyta sam siebie Balls na łamach„Observera�. I zaraz

odpowiada: „Swobodny przepływ towarów i usług pracuje na naszą obopólną korzyść. Jednakşe swobodny przepływ pracy to całkowicie inna sprawa.� Jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy aby na pewno chodzi mu o swobodny przepływ pracowników w ramach UE, z którego najbardziej skorzystali Polacy osiedlający się i pracujący w UK, temu wszystko wyjaśnią dalsze słowa i sam ekspiacyjny tytuł artykułu: „Byliśmy w błędzie pozwalając na wjazd tak wielu wschodnich Europejczyków do Brytanii�. W tekście jest oczywiście obłudny akapit o korzyściach, jakie odniosła brytyjska gospodarka dzięki „młodym, cięşko pracującym imigrantom z Europy Wschodniej�, dla równowagi jest wszakşe i słówko o obciąşeniu sfery usług publicznych i zanişaniu wynagrodzeń, które ten najazd spowodował. „Jeśli laburzyści chcą odzyskać zaufanie Brytyjczyków, waşne jest, by uczciwie przyznać, w czym nie mieliśmy racji. Patrząc z perspektywy czasu Brytania nie powinna rezygnować z przejściowego okresu kontroli imigracji z nowych krajów członkowskich UE w 2004 roku, co mieliśmy pełne prawo wprowadzić� – konkluduje Balls.

Cyniczna gra lewicy? Dawny przyjaciel Gordona Browna generalnie mówi językiem Gillian Duffy, emerytki, która zadając w gorączce kampanii wyborczej wówczas jeszcze premierowi pytanie o imigrantów z Europy Wschodniej naraziła się na epitet „bigotki�, a jednocześnie ostatecznie pogrzebała szanse na zwycięstwo laburzystów. O ile jednak pytanie Duffy wynikało ze szczerej naiwności zatroskanego wyborcy, o tyle słowa Ballsa to pokaz najczystszej politycznej obłudy i zimnej, wyrachowanej kalkulacji. W kolejnych wywiadach bezpardonowo zaatakował Gordona Browna, który rzekomo nie

słuchał jego ostrzeşeń, a gafa z panią Duffy uznana została przez niego za „symptomatyczną oznakę braku gotowości do podjęcia tematu imigracji�. Balls odwołuje się do konserwatywnej części lewicowego elektoratu, który od lat şądał spełnienia obietnicy Browna zawartej w haśle „Brytyjskie miejsca pracy dla brytyjskich pracowników�. Robi to, chociaş przebieg całej jego kariery politycznej świadczy o kompletnie innym podejściu do tego problemu. Robi to, poniewaş ubzdurał sobie, şe zbije na tym polityczny kapitał, który stworzy mu szansę na przywództwo w Partii Pracy. Pierwszą oznaką tego kapitału jest natychmiastowe poparcie udzielone mu przez centralę związkową Unite. Nagły zwrot waşnego polityka laburzystów powinien niepokoić polską społeczność w Wielkiej Brytanii. Zrozumiał to polski członek Partii Pracy Wiktor Moszczyński, który wzywa Davida Milibanda wraz z całą polityczną wierchuszką brytyjskiej lewicy do zdystansowania się od słów Ballsa. – Mam nadzieję, şe ktoś w Partii Pracy rzuci wyzwanie tym poglądom, bo w przeciwnym razie to laburzyści, a nie konserwatyści będą postrzegani jako partia wroga wobec polskich imigrantów – napisał Moszczyński w liście otwartym do Milibanda, ostrzegając jednocześnie przed powstającym wraşeniem, şe partia szuka w imigrantach z nowych krajów UE „łatwych kozłów ofiarnych� po przegranych wyborach. Jeśli głos Ballsa zyska po lewej stronie sceny politycznej większe poparcie, ktoś nie bez kozery mógłby zadać pytanie, czy cała ta „miłość� Partii Pracy do Polaków, tworzenie kół przyjaciół Polski i gorące – jak na tutejsze warunki – witanie ich na brytyjskiej ziemi były tylko fasadą, cyniczną grą obliczoną na doraźny efekt. Jeśli tak, to tym gorzej dla Partii Pracy.

Polacy mają czelność pracować Znany dziennikarz Ed West w komentarzu do słów Ballsa odwaşnie pisze w „Daily Telegraph�, şe większym problemem od Polaków jest masowy najazd w erze Blaira i Browna osób z krajów rozwijających się, którzy stanowią 80 proc. z 200 tys. nowych brytyjskich obywateli w minionym roku. „Ta migracja miała mniejszy wpływ na wynagrodzenia pracowników, poniewaş większość imigrantów z Somalii, Pakistanu czy Bangladeszu nie pracuje; jednakşe ich obecność w tak duşej liczbie

wywiera duşo bardziej długotrwały efekt socjalny, zwłaszcza wśród wyborców laburzystów. (...) Tak więc Partia Pracy wreszcie wystąpiła przeciw imigrantom, ale tylko tym, którzy mają czelność pracować – w końcu, jeśli byliby oni naprawdę zainteresowani przyswojeniem naszego sposobu şycia i dopasowania się do niego, to siedzieliby w domach oglądając telewizję i pobierając zasiłki z powodu czasowej niezdolności do pracy, tak jak wszyscy� – ironizuje West.


Brytania

zaciska pasa – Jest gorzej, niş się spodziewaliśmy. Walka z deficytem będzie miała wpływ na całe nasze şycie – powiedział premier David Cameron ostrzegając, şe cięcia budşetowe, do których zmuszony jest jego rząd, będą bolesne i dotkną między innymi wynagrodzeń, emerytur i świadczeń socjalnych. Jednym słowem trzeba się przygotować na zaciskanie pasa. Jakub Ryszko O tym, şe jest źle, wiadomo było juş od dawna. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej przewodzący konserwatystom David Cameron zapowiadał, şe jeśli jego partia wygra wybory, bez rewizji budşetu się nie obejdzie i konieczne będą cięcia. Zdaniem torysów, za opłakany stan budşetu odpowiadają rządy Partii Pracy, które z pełną beztroską ładowały w sektor publiczny setki miliardów funtów. Torysom nie podobał się równieş pomysł premiera Gordona Browna, şeby ratować wzrost gospodarczy kosztem coraz bardziej narastającego deficytu i długu publicznego. Najwymowniejszym chyba wyrazem tego, z jaką beztroską laburzyści podchodzili do spraw finansowych był şart, na jaki sobie pozwolił ustępujący ze stanowiska sekretarza skarbu Liam Byrne, który swojemu następcy pozostawił w gabinecie liścik z tekstem: „Drogi ministrze! Obawiam się, şe nie mamy więcej şadnych pieniędzy�.

800 miliardów długu Szacowanie kłopotów, w jakich znajduje się brytyjska gospodarka, zaczęło się juş się juş w chwilę po zawiązaniu pierwszej od prawie siedemdziesięciu lat koalicji. Dzierşący tekę kanclerza skarbu George Osborne pierwsze plany cięć budşetowych przedstawił jeszcze pod koniec maja. Wynikało z nich, şe şeby poradzić sobie z problemem, w ciągu tego roku z budşetu trzeba będzie wykroić około 6,2 miliarda funtów. Oszczędności miały

dotyczyć między innymi podróşy słuşbowych urzędników czy finansowania rządowych agencji. Zwykli podatnicy mieli ich nie odczuwać lub teş doświadczyć jedynie w minimalnym stopniu. Niestety, w ostatni poniedziałek, podczas swojego wystąpienia w Open Univeristy w Milton Keynes, premier David Cameron poinformował, şe po dokładnym zapoznaniu się ze stanem finansów państwa okazało się, şe trzeba będzie ciąć wydatki publiczne mocniej. Wszystkiemu winien jest deficyt budşetowy, z którym musi zmierzyć się rząd. Obecnie wynosi on 156 mld funtów, czyli 12,9 proc. Produktu Krajowego Brutto. Większy deficyt w Europie ma tylko Irlandia, a Grecja, która niedawno ogłosiła publicznie, şe stoi na granicy bankructwa, musi sobie poradzić z deficytem wynoszącym 12,2 proc. PKB. Do hiobowych wieści dorzucić trzeba fakt, şe dług publiczny Wielkiej Brytanii w 2009 roku wyniósł rekordowe 800 mld funtów. Premier ujawnił równieş, şe jeśli rząd nie zacznie drastycznie ciąć wydatków, koszt obsługi tego długu wzrośnie w ciągu najblişszych pięciu lat do 70 mld funtów rocznie. Obecnie brytyjski rząd więcej wydaje za jednym zamachem na szkolnictwo w Anglii, transport i walkę ze zmianami klimatu.

Zasiłki i dodatki pod nóş Tak drastyczne wyzwanie wymagać będzie równie drastycznych działań. Dzień po wystąpieniu premiera głos zabrał George Osborne. Kanclerz zapowiedział, şe Wielką Brytanię czekają największe cięcia od czasu II wojny światowej. Zamiast wspomnianych wcześniej 6 miliardów funtów, z rocznych wydatków państwa

George Osborne, nowy kanclerz skarbu zapowiedział, şe Wielką Brytanię czekają największe cięcia od czasu II wojny światowej

będzie musiała zniknąć kwota dziesięciokrotnie wyşsza. Wstępny plan ma zostać przedstawiony 22 czerwca, jednak dalsze konsultacje mają trwać przez całe lato. Specjalnie w tym celu powołana zostanie specjalna komisja ekspercka, na której czele staną wspólnie Osborne i koalicyjny sekretarz skarbu Danny Alexander. Będą się przed nią stawiać kolejno przedstawiciele wszystkich ministerstw. Szczegółowym analizom poddane mają być wszelkie, nawet najdrobniejsze wydatki, a oszczędności w poszczególnych departamentach mogą sięgnąć nawet 20 proc. Oznacza to, şe pod nóş pójdzie cała gama zasiłków, w tym zapomogi rodzinne i pomoc socjalna. Niewykluczone nawet, şe cięcia dotkną równieş dodatków na dzieci, czyli Child Benefit. W ramach zaciskania pasa całe rejony aktywności publicznej mają być przekazane w prywatne ręce lub pod zarząd organizacji pozarządowych. Rewizji poddana ma być równieş pomoc finansowa udzielana zagranicy, opłaty za naukę, a wiek emerytalny moşe zostać podniesiony do 66 lat.

Ludzie, tnijcie sobie sami Naleşy się spodziewać, şe tego typu terapia szokowa społeczeństwu raczej się nie spodoba. Drastyczne reformy wywoływały juş protesty za czasów rządów Margaret Thatcher. Równieş ostatnie próby ratowania gospodarki w Grecji wywołały

zamieszki na ulicach Aten. Gabinet Davida Camerona wpadł jednak na pomysł, który ma spacyfikować wszelkie niepokoje społeczne. Na konsultacje zaproszone zostały grupy niezwiązane z konserwatywno-liberalnym gabinetem. Naśladując styl, w jaki w latach dziewięćdziesiątych z kryzysem radziła sobie Kanada, minister Osborne postanowił zapytać o opinię pozarządowe grupy eksperckie – tak zwane think tanki, grupy nacisku, a nawet pracowników sektora publicznego, w tym dyrektorów szkół, oficerów policji i pielęgniarki. – To, co chcemy zrobić, to upewnić się, şe wszystkie partie polityczne, najzdolniejsi i najwybitniejsi naukowcy, grupy wolontariuszy, ośrodki badawcze, związki zawodowe oraz wszyscy obywatele są zaangaşowani w debatę i dyskusję na temat tego, jak razem mamy poradzić sobie z tym problemem. W końcu to nasz wspólny dług publiczny – powiedział. Powstaje pytanie, czy poproszone o zdane społeczeństwo tak chętnie zgodzi się na lata wyrzeczeń. Jak na razie, szykuje się letnia fala protestów. Strajkuje personel British Airways, do podobnej akcji przymierzają się pracownicy BT, a w ostatnich dniach okazało się, şe w czerwcu i lipcu na 48 godzin stanie londyńskie metro. Tylko czekać aş w kolejce do strajkowania ustawią się kolejne branşe. Lato na Wyspach moşe być bardzo gorące.

goniec

DPN


24 historia 

|

Ostatni uciekinier Bohaterską akcję alianckich jeńców, którzy podjęli się ucieczki z niemieckiego obozu Stalag Luft III pod polskim ŝaganiem, wspominać juş moşemy jedynie dzięki słynnemu filmowi Johna Sturgesa. W wieku 97 lat w Wielkiej Brytanii zmarł ostatni jej uczestnik Jack Harrison.

Jakub Ryszko Jack Harrison przez ostatnie dwa lata mieszkał w domu opieki dla weteranów w szkockiej miejscowości Bishopton. Zmarł 7 czerwca. U jego boku do ostatnich chwil czuwali syn Chris i córka Jane. Podczas II wojny światowej słuşył w Królewskich Siłach Zbrojnych (RAF) jako pilot bombowca. Do niewoli trafił juş podczas swojej pierwszej misji. W listopadzie 1942 samolot, na pokładzie którego się znajdował, został zestrzelony podczas bombardowania holenderskiego portu Den Helder. Brytyjczyk od razu trafił do połoşonego 100 kilometrów od Berlina obozu Stalag Luft III. Tego samego, który po latach w swoim filmie „Wielka ucieczka� rozsławił John Sturges. W trakcie prac nad kopaniem tunelu, przez który w 1944 roku z obozu uciekło 76 więźniów, pełnił funkcję osobistego gońca Rogera J. Bushella, głównego mózgu całego przedsięwzięcia.

Obóz dla uciekinierów Stalag Luft III był jednostką, w której panowały zaostrzone środki bezpieczeństwa i kontroli. Powstał w 1942 roku i w przeciwieństwie do innych

goniec

DPN

11 czerwca 2010

tego typu obozów podlegał dowództwu niemieckich wojsk lotniczych. Był zlokalizowany w słabo zaludnionym terenie w okolicy ŝagania – w tamtym czasie niemieckiego miasteczka o nazwie Sagan. Otoczone lasem miejsce od neutralnej Szwajcarii oddzielało 600 kilometrów, a do wybrzeşa Bałtyku dzielił je dystans 300 kilometrów. Do ucieczek zniechęcać miały równieş uniemoşliwiająca kopanie tuneli piaszczysta gleba oraz podwójne, wysokie ogrodzenie z drutu kolczastego. Dodatkowo na terenie obozu zainstalowano specjalne mikrofony mające wykrywać jakąkolwiek konspiracyjną działalność. Wszystkie te zabezpieczenia były niezbędne, poniewaş do pilnie strzeşonego obozu trafiali przede wszystkim jeńcy, którzy juş wcześniej podejmowali próby ucieczki. Początkowo byli to głównie Brytyjczycy, a później takşe obywatele USA, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Kanady i oczywiście róşnych krajów europejskich, w tym około stu Polaków.

W ubiegłym roku z okazji 65. rocznicy Wielkiej Ucieczki członkowie klubu historycznego z Polski i Czech zre ŝaganiem wydarzenia z 25 marca 1944 roku w specjalnej inscenizacji

którego stanął wspomniany wcześniej, pochodzący z RPA major Roger J. Bushell. Przed zaangaşowanymi w przygotowania do ucieczki şołnierzami stanęło nie lada zadanie – jak w warunkach panujących więziennych utrzymać

Zawsze jest jakiś sposób Wydawać by się mogło, şe w tak niesprzyjających warunkach jakakolwiek myśl o próbie ucieczki powinna być z góry skazana na niepowodzenie, a jednak w marcu 1943 roku na terenie obozu zawiązał się Komitet X, na czele

Rekonstrukcja tunelu Harry, którym w 1944 roku uciekło 76 jeńców obozu Stalag Luft III

w całkowitej tajemnicy przedsięwzięcie, w którego przygotowaniach brało w sumie udział 600 osób, czyli co 16 spośród 10 tys. przebywających na terenie obozu jeńców. Dodatkowo naleşało wymyślić sposób na niedostrzeşone


|  historia

ekonstruowali na terenie obozu pod

Pamiątkowa tablica u wejścia do tunelu Harry. Na kolejnych płytach znaczących szlak podkopu upamiętniono wszystkich 76 uciekinierów, czego tylko trzem udało się uciec i nie zostać złapanymi, a 50 zamordowało Gestapo na rozkaz Hitlera.

Miejsce szczególne dla Brytyjczyków

pozbycie się ton jasnoşółtego piasku, który wydobywany był z wyrobiska. Spiskowcy zadbać musieli równieş o takie szczegóły, jak fałszywe dokumenty, cywilne ubrania, mapy i inne rzeczy przydatne podczas ucieczki. Pomagały w tym przedmioty przemycane w paczkach dostarczanych przez Czerwony Krzyş. Z polskich jeńców szczególnie duşą rolę w przygotowaniach do ucieczki odegrał porucznik Włodzimierz Kolanowski, który kierował grupą sporządzającą mapy i zajmował się konstrukcją schodów do tuneli. Początkowo spiskowcy zabrali się do kopania trzech osobnych tuneli, którym nadano nazwy „Tom�, „Dick� i „Harry�. Pierwszy z nich został jednak szybko wykryty podczas częstych w obozie rewizji i został przez Niemców wysadzony w powietrze. Kopanie drugiego straciło jakikolwiek sens po tym, jak okazało się, şe jego wyjście znajduje się w miejscu, w którym mają stanąć nowe baraki. Wtedy teş cały wysiłek został włoşony w kopanie ostatniego z planowanych podkopów, którego wejście znajdowało się pod piecem izby mieszkalnej baraku 104. Po przebiciu się przez betonowe warstwy podłogi konstruktorzy przystąpili do kopania głębokiego na 10 metrów szybu. Wszystkie ściany w tunelu trzeba było zabezpieczać wyciąganymi z łóşek deskami. W przeciwnym razie natychmiast zaczynał się z nich sypać ułoşony luźnymi warstwami piach.

Dokładnie jak MacGyver

Wiosną 2007 roku brytyjscy historycy i byli şołnierze Królewskich Sił Powietrznych RAF rozpoczęli w ŝaganiu realizację „Projektu 104�. Brytyjczycy postanowili wybudować na terenie byłego obozu jenieckiego dla zestrzelonych lotników RAF i USAF - Stalag Luft III replikę baraku 104, z którego w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku rozpoczęła się „Wielka Ucieczka� 111-metrowym tunelem Harry. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu Muzeum Obozów Jenieckich w ŝaganiu. Barak ma wymiary 12 na 26 metrów i jest o połowę krótszy od oryginalnego. W środku znajdzie się sześć izb, zrobionych na wzór tych, w których mieszkali

jeńcy w Stalagu Luft III. Zrekonstruowane zostały równieş meble i inne wyposaşenie pokoju z tamtych lat. Jest równieş wejście pod piecykiem, które ma połączenie z rekonstrukcją tunelu. Co roku teren Stalagu Luft III odwiedzają rzesze brytyjskich turystów, a brytyjscy şołnierze RAF organizują w ŝaganiu od lat marsze ku czci jeńców wojennych. – To dla nas, Brytyjczyków, miejsce szczególne. Wracamy tu często, zarówno ludzie młodzi, jak i weterani, niektórzy pamiętający jeszcze obóz z czasów wojny – wyjaśnia Howard Tuck, naukowiec, historyk, a takşe dziennikarz BBC, który ŝagań odwiedza kilka razy w ciągu roku.

Zanim przystąpiono do kopania właściwego tunelu, spiskowcy najpierw skonstruowali pod podłogą baraku trzy pomieszczenia, które słuşyły jako zaplecze techniczne budowy. Znalazła się tam skonstruowana własnym sumptem z improwizowanych materiałów pompa powietrzna, od której w głąb tunelu wiodła rura zmontowana z puszek po mleku w proszku. Puszki pochodziły z dostaw Czerwonego Krzyşa i były wykonane w ten sposób, şe po zdjęciu wieczek i wycięciu dna, moşna je było ze sobą łączyć. Samą pompę napędzano mięśniami jednego z jeńców. Była to praca niezwykle nuşąca i męcząca, jednak bez dostaw świeşego powietrza pracujący w środku kopacze mogliby się po prostu udusić. Obok pompy urządzono tymczasowy magazyn wydobytego piasku i worków do jego wynoszenia oraz warsztat z narzędziami, lampami i deskami. Konstruktorzy tunelu pomy-

25

śleli nawet o transporcie. W tunelu po drewnianych torach non stop kursowały wózki, których koła wzmocnione zostały blachą z puszek. Aby ułatwić ich przeciąganie, w odstępie mniej więcej 32 metrów znajdowały się dwie wyşsze i szersze komory, które słuşyły do przeładunku piasku i odpoczynku kopaczy. Dzięki ich zastosowaniu moşna było równieş skrócić przymocowane do wózków liny, co zapobiegało ich splątaniu. W pewnym momencie w tunelu pojawiło się nawet elektryczne oświetlenie. Wcześniej jeńcy uşywali lamp tłuszczowych, które jednak zuşywały cenny tlen. Okazją do zdobycia materiałów, słuşących później do montaşu instalacji elektrycznej, była rozbudowa obozowego radiowęzła. W sumie przy kopaniu tunelu pracowało 24 godziny na dobę pięć zespołów po pięciu kopaczy.

Krwawy finał Budowa tunelu zajęła cały rok i na dzień ucieczki wyznaczono noc z 24 na 25 marca 1944. Wśród jeńców wytypowano 200 osób, spośród których rozlosowano kartki z numerami wyznaczającymi kolejność wchodzenia do tunelu. Jack Harrison wylosował nr 96. Niestety, okazało się, şe na wolność musiał jeszcze poczekać. W momencie, kiedy stał juş ubrany w cywilne ubranie nad wejściem do szybu, rozległy się pierwsze strzały niemieckich straşników, którzy dostrzegli wychodzących ze znajdującego się w odległości 50 metrów od ściany lasu wyjścia. – Wiedziałem, şe to juş koniec – wspominał po latach tragiczne wydarzenia. – Szybko spaliłem w piecu wszystkie dokumenty i z powrotem przebrałem się w mundur. Czterech pierwszych uciekinierów schwytano na miejscu, zanim jeszcze zdołali wydostać się na powierzchnię. Reszta rozbiegła się po okolicy, jednak większych szans na przedostanie się do swoich raczej nie miała. Do domu dotarło zaledwie dwóch Norwegów i jeden Holender. Pozostałych Niemcy prędzej czy później wyłapali. Na specjalny rozkaz Hitlera wszyscy zbiegowie mieli zostać rozstrzelani, lecz po interwencji GÜringa ostatecznie zdecydowano się rozstrzelać „jedynie� pięćdziesięciu lotników. Zamordowany został równieş przewodzący spiskowi Roger Bushell. Jack Harrison w obozach jenieckich przesiedział do końca wojny. Po wyzwoleniu wrócił do Anglii, gdzie pracował, jako nauczyciel łaciny.

goniec

DPN


26 przeşyj to sam 

|

Rude Britannia, czyli brytyjska szkoła karykatury Jeśli wciąş jeszcze wierzycie w to, şe Anglicy to banda sztywniaków, którzy mówią, şe idą do łazienki, nawet jeśli nie mają zamiaru się kąpać, koniecznie musicie odwiedzić w najblişszym czasie Tate Britain i zobaczyć niedawno otwartą tam wystawę „Rude Britannia�. Zgromadzono na niej co bardziej dosadne rysunki satyryczne, które wyszły spod ręki brytyjskich artystów w ciągu ostatnich 400 lat - od Wiliama Hogartha, aş po całkowicie współczesnych rysowników takich, jak pracujący dla „Guardiana� Steve Bell.

Hit tygodnia Festiwal RowerĂłw i LatawcĂłw

9 czerwca – 5 września, Tate Britain, Millbank, Londyn SW1P 4RG, metro Pimlico, wstęp £10.

Festiwal Tajski w Londynie Sztuka kulinarna Tajlandii uchodzi za jedną z najlepszych i najbardziej oryginalnych kuchni świata. Choć generalnie pod wieloma względami podobna jest do tego, co trafia na stoły w północnych Chinach, to da się równieş zauwaşyć wpływy kuchni indyjskiej. Sporą część menu stanowią tu owoce morza, Tajowie nie stronią równieş od curry i mleka kokosowego. Tajscy kucharze pozwalają sobie na duşo swobody, dlatego teş jakość i smak produktu wyjściowego w znacznej mierze zaleşą od indywidualnych upodobań szefa kuchni. Jeśli zdecydujemy się odwiedzić w ten weekend The Thai Festival na Ealing Common, warto zatrzymać się przy niejednym stoisku, przy kaşdym bowiem będzie moşna skosztować czegoś nowego.

12-13 czerwca, godz. 10.00 - 18.00, Ealing Common, Gunnersbury Avenue, Londyn W5 3JT, metro Ealing Common, wstęp £5 - £3.

Gilad Atzmon z zespołem The Orient House

Sobota, 12 czerwca, godzina 20.30, Jazz Cafe POSK, 238-246 King Street, Hammersmith London W6 0RF, metro: Ravenscourt Park, bilety ÂŁ5.

Alfabet muzeów londyńskich

b

W tym tygodniu Jazz Cafe POSK prezentuje wybitną osobistość muzyczną – izraelskiego saksofonistę Gilada Atzmona i zespół The Orient House w skład, którego wchodzą międzynarodowi muzycy: Yaron Stavi na kontrabasie, Asaf Sirkis na perkusji i Frank Harrison na fortepianie. Mieszkający w Londynie od 1994 Gilad od zarania swej kariery muzycznej czerpał inspirację z muzyki Środkowego Wschodu, Północnej Afryki i Wschodniej Europy. Od momentu przyjazdu do Wielkiej Brytanii niezmordowanie koncertuje, nagrywa płyty i tworzy projekty muzyczne wykraczające poza jazzowy styl. Grał na wszystkich waşnych scenach brytyjskich i europejskich, a w roku 2000 stworzył zespół The Orient House, z którym objechał cały świat.

DPN

11 czerwca 2010

12-13 czerwca, godz. 12.00 – 17.00, Blackheath, Londyn SE3 0TY, metro Blackheath, wstęp wolny.

Koncerty Leona Lewis

12, 14, 16, 18 czerwca, The O2, ÂŁ 30.00 - ÂŁ52.00

Cypress Hill

Brunel Museum Muzeum znajduje się w budynku, w którym dawniej zainstalowane były parowe pompy słuşące do wydobywania wody z Thames Tunnel, najstarszej na świecie tego typu konstrukcji pod spławną rzeką. Tunel zaprojektowany został przez dwóch najsłynniejszych brytyjskich inşynierów epoki pary – Sir Marca Isambarda Brunela i jego syna Isambarda Kingdoma Brunela. Obecnie w środku znajduje się wystawa poświęcona budowie tego cudu XIX-wiecznej techniki oraz innym projektom, które wyszły spod ręki Isambarda. Konstruktor ten w 2002 roku w urządzonym przez BBC głosowaniu na stu najwybitniejszych Brytyjczyków zajął drugie miejsce tuş za Winstonem Churchillem. Muzeum otwarte jest przez cały tydzień w godzinach 10:00–17.00, Brunel Museum, Railway Avenue, Rotherhithe, Londyn SE16 4LF, metro Canada Water.

goniec

W południowej części Londynu znajduje się miejsce o nazwie Blackheath Common. Jest to kilometr kwadratowy łąki – w całej okolicy nie ma niczego, co by się lepiej nadawało na wypad rowerem lub na puszczanie latawca. Kiedy więc zarządzające łąką władze dzielnicy Lewisham postanowiły urządzić sobie jakiś festiwal, siłą rzeczy pomysł nasunął się sam. W ubiegłym roku weekendową imprezę odwiedziło ponad 25 tysięcy gości, a teraz organizatorzy spodziewają się ich jeszcze więcej. W programie są oczywiście pokazy baletu latawców wykonanych i sterowanych przez ekspertów, którzy w tym celu zjadą do Londynu z całego świata. Chętni w kaşdym wieku będą mogli wziąć udział w warsztatach, w trakcie których dowiedzą się, jak zrobić własny latawiec i jak nad nim panować. Niesamowitych emocji dostarczy zapewne zaprzeczający wszelkim zasadom grawitacji pokaz ujeşdşającego rowery górskie teamu MAD. Organizatorzy przewidzieli równieş szereg emocji dla najmłodszych. Dzieciaki, które zabiorą ze sobą własne rowery, będą mogły wypróbować swoich sił w wyścigach i slalomach. Specjalnie dla nich skonstruowany równieş zostanie ogromny tor BMX. Nie zawiodą się miłośnicy historii, którzy będą mogli obejrzeć z bliska, a nawet dotknąć starych welocypedów. Wszystko oczywiście za darmo.

15 czerwca, O2 Academy Brixton, ÂŁ27.50

Aerosmith

15 czerwca, The O2, ÂŁ106.00

Bon Jovi

11, 13, 17 czerwca, The O2, £51.25 - £920.00 Bilety moşna kupić na stronach: www.ticketweb.co.uk, www.seetickets.com lub www.ticketmaster.co.uk


|  film dla kaşdego

Greenberg

reĹź. Noah Baumbach, USA 2010

Zranieni ludzie ranią ludzi – to zdanie, które pada w filmie „Greenberg’’, Spokojnie moşna uznać za motto ostatnich produkcji Baumbacha. Przygląda się on osobom, które nie potrafią ułoşyć sobie relacji z najblişszymi tylko dlatego, şe coś w przeszłości wpłynęło na ich osobowość. Tytułowy bohater znienacka porzucił rockową kapelę i bez słowa wyjaśnienia przeniósł się z Los Angeles do Nowego Jorku. Tam został cieślą. Po kilkunastu latach wraca w rodzinne strony. Ma za sobą epizody w zakładzie dla chorych psychicznie i strasznie trudno odnaleźć mu się w nowej-starej rzeczywistości. – Teraz staram się nie robić dosłownie niczego – mówi wszystkim

4.3.2.1.

wkoło. Lepiej nie da się opisać siedzenia w duşym, pustym domu w towarzystwie psa. Głównego bohatera zagrał Ben Stiller. Trudno chyba wyobrazić sobie kogoś bardziej odpowiedniego w tej roli. Roger Greenberg to nie ktoś, kogo da się lubić. Wręcz przeciwnie. Jest w swoim nihilizmie niezwykle irytujący. Pisanie listów do róşnych firm i instytucji ze skargami i zaşaleniami jest moşe i śmieszne, ale mało sympatyczne. Najgorzej jednak Roger traktuje ludzi. W Los Angeles przyjdzie mu się spotkać z tymi, których zostawił przenosząc się na drugi kraniec USA. Kolega z byłego zespołu, lvan (Rhys Ifans), podejmuje starego druha z duşą otwartością, mimo şe ostatnie lata nie naleşały w jego şyciu do najłatwiejszych. Co martwi go jednak najbardziej to fakt, şe Greenberg albo nie zdaje sobie sprawy, albo nie chce dopuścić do siebie myśli, jak podjętą decyzją o wyjeździe zniszczył plany i marzenia wielu osób zaangaşowanych w kapelę. Beth (Jennifer Jason Liegh) kiedyś była jego kochanką, ale ona teş nie şyje przeszłością, ma rodzinę. Czy Greenberg rozumie, co mówią jej oczy, kiedy patrzy na niego po tylu latach nieobecności? Najwaşniejszą osobą, z którą zetknie się Roger, bę-

dzie Florence Marr (czarująca Greta Gerwig). Dziewczyna jest świeşo upieczoną absolwentką uniwersytetu i nie moşe za bardzo odnaleźć się na rynku pracy. Mimo tego nie popada w marazm. Pracuje dla rodziny Greenberga i zajmuje się planowaniem. Ona jako jedyna wie gdzie co jest, jakie kroki podjąć w danym momencie. Jej energia, otwartość i radość şycia w zestawieniu z egocentrycznym i umartwiającym się Greenbergiem jest wprost powalająca. Oboje doskonale się uzupełniają, więc tylko czekamy na moment, kiedy będą ze sobą. Ale to nie jest typowa komedia romantyczna. Trudno nazwać ten film nawet komedią. Pojawia się – i owszem – humor z gatunku czarnego, ale tematyka jest raczej powaşna. Ten film balansuje pomiędzy śmiechem a dramatem, ale warto mu się oddać.

Brooklyn’s Finest

Wielka Brytania 2010

Twórca „Kidulthood/Adulthood� przynosi nam sensacyjne kino prosto z Londynu, skrojone na amerykańską miarę, nad którym unosi się duch komercyjnych produkcji Luca Bessona. Cztery przyjaciółki – odmienne charaktery, róşne temperamenty – wplątują się w międzykontynentalną aferę. Diamenty, internetowy seks, sekrety, które miały pozostać ukryte w czeluściach niewiedzy. 4 dziewczyny, 3 dni, 2 miasta, 1 szansa... Noel Clarke odrobił lekcję i doprowadził warsztat filmowy do perfekcji. Szybka akcja, dynamiczny montaş, ciekawa historia. Niestety, płytkie dialogi i mizoginizm wołają o pomstę do nieba. Miał być realistyczny obraz współczesnej młodzieşy, a wyszedł komiks z przerysowanymi postaciami. - nie warto

- strata czasu

- moşna zobaczyć

- warto zobaczyć

27

Podobnie jak Florence postanowiła zaprzyjaźnić się z Rogerern, poniewaş widzi w nim coś więcej niş skorupę obojętności, którą ten wokół siebie Radosław Folta buduje.

USA 2010 Trzej nowojorscy policjanci, których drogi przetną się w najmniej spodziewanym momencie. Kaşdy z nich ma swoje problemy. Eddie (Richard Gere) za duşo pije, choć do emerytury został mu tydzień. Sal (Ethan Hawke) ma na utrzymaniu şonę i gromadkę dzieci i potrzebuje pieniędzy jak powietrza. Tango (Don Cheadle) pracuje jako tajniak, ale blişej mu do przestępczego światka niş do braci w granatowych mundurach. Film w najlepszych momentach ociera się o świetny serial „The Wire�. Aktorzy sprawiają, şe obraz ogląda się z przyjemnością. Scenarzyści przedobrzyli jednak z dawką przemocy i strzelaninami. Czy broń musi być jedynym środkiem perswazji? Postacie w pewnym momencie zapominają o rozumie.

- trzeba zobaczyć

goniec

DPN


28 sport 

|

Szef FIFA: To będą najlepsze mistrzostwa w historii

PIŠKA NOŝNA Brazylia i Hiszpania to murowane pewniaki do tytułu mistrza świata w rozpoczynającym się 11 czerwca w Republice Południowej Afryki mundialu. Tak przynajmniej wynika ze skrupulatnej analizy szans poszczególnych druşyn wykonanej przez firmę Hypercube & Infostrada Sports. Największe widoki na złoty medal przyznaje się Brazylijczykom (14,3 proc.

szans) i Hiszpanom (12,9). Tuş za nimi sklasyfikowano broniących tytułu Włochów (9,6), Niemców (9,2) i Holendrów (9,1). Nikt nie stawia na Nową Zelandię i Koreę Północną, zaś niewiele lepiej stoją akcje Słowenii, Hondurasu i Algierii (po 0,1). Futbol jest jednak grą absolutnie nieprzewidywalną i po zakończeniu takiego turnieju, jak ten rozpoczynający

się właśnie w RPA, wszelkie proroctwa kończą w koszu. Zanim 11 czerwca w pierwszym meczu spotkają się gospodarze mistrzostw i druşyna Meksyku na Orlando Stadium w Soweto nieopodal Johannesburga dojdzie do wielkiej ceremonii otwarcia. Na stadionie pojawi się bohater narodowy RPA, były prezydent, laureat pokojonej Nagrody Nobla, 92-letni Nelson Mandela. Ma zaszczycić swoją obecnością ceremonię, ale mecz obejrzy juş w domu, bo cały naród drşy o jego zdrowie, zwłaszcza şe w RPA jest teraz... zima. Potem na dziesięciu stadionach w dziewięciu miastach 32 druşyny, w składzie których wystąpi w sumie 736 piłkarzy, rozegrają 64 mecze. Ten najwaşniejszy – finał, po którym zwycięzcy uniosą w górę Puchar Świata – odbędzie się 11 lipca w Johannesburgu. Wywalczonego przed czterema laty tytułu bronią Włosi. Po raz pierwszy od 1998 roku w turnieju zabraknie Polaków. Cała Afryka wiąşe wielkie nadzieje z rozpoczynającą się imprezą. Prezy-

w styczniu tego roku. Okazało się, şe przerwa jej się przysłuşyła. Włodarczyk w Bydgoszczy objęła prowadzenie po pierwszym rzucie na odległość 74,83, w drugim poprawiła się na 77,67, a w trzecim na 78,30 i... zakończyła próby, patrząc co robią rywalki. Betty Heidler walczyła do końca, ale była wyraźnie słabsza i z wynikiem 74,10 ukończyła konkurs na drugiej pozycji. Polka zapowiedziała, şe jej tegorocznym celem jest przekroczenie bariery 80 m. (ska)

Grupy mistrzostw świata w RPA A: RPA, Meksyk, Urugwaj, Francja; B: Argentyna, Nigeria, Korea Południowa, Grecja; C: Anglia, USA, Algieria, Słowenia; D: Niemcy, Australia, Serbia, Ghana; E: Holandia, Dania, Japonia, Kamerun; F: Włochy, Paragwaj, Nowa Zelandia, Słowacja; G: Brazylia, Korea Północna, Wybrzeşe Kości Słoniowej, Portugalia; H: Hiszpania, Szwajcaria, Honduras, Chile

Kubica wraca tam, gdzie wygrał i miał wypadek

Rekord świata Anity Włodarczyk LEKKOATLETYKA Anita Włodarczyk na zawodach w Bydgoszczy wynikiem 78,30 m ustanowiła rekord świata w rzucie młotem. Poprzedni rekord takşe naleşał do 25-letniej zawodniczki. 22 sierpnia ubiegłego roku, w berlińskim konkursie mistrzostw świata, posłała młot na odległość 77,96. Radość okazaną po tym wydarzeniu okupiła kontuzją. Długa rehabilitacja zburzyła powtarzany kaşdego roku cykl przygotowań, bo urodzona w Rawiczu Włodarczyk wróciła do treningów dopiero

dent FIFA Sepp Blatter przyznał, şe zorganizowanie turnieju na Czarnym Lądzie było jego marzeniem od początku kariery w piłkarskiej centrali. – Miałem taki plan, który na początku wydawał się snem. Sen został zrealizowany. To będą najlepsze mistrzostwa w historii, a oczy całego świata będą skierowane na Afrykę. Ten turniej daje nadzieję afrykańskiemu społeczeństwu na lepsze czasy i ogromną szansę rozwoju – stwierdził Szwajcar. (ska)

FORMUŠA 1 W niedzielę Robert Kubica po raz trzeci w karierze wystartuje w wyścigu o Grand Prix Kanady, ósmej eliminacji mistrzostw świata Formuły 1 w 2010 roku. Dwa lata temu na torze w Montrealu odniósł największy sukces w dotychczasowej karierze – wygrał swój pierwszy wyścig. Jeszcze wcześniej, w roku 2007 Polak miał tam bardzo groźny wypadek. Na 27. okrąşeniu, przy próbie wyprzedzenia Jarno Trulli’ego bolid Kubicy wypadł z toru, uderzył w bandę, a potem przekoziołkował kilkadziesiąt metrów. Polak, będący wówczas kierowcą teamu BMWSauber, trafił do szpitala, ale okazało się, şe zwichnął tylko kostkę i był trochę posiniaczony. W niedzielę, 13 czerwca kierowcy będą mieli do pokonania dystans 305 270 m, 70 okrąşeń po 4361 m. (ska)

Hiszpanie zmiaĹźdĹźyli polskÄ… reprezentacjÄ™ 0:6

PIŠKA NOŝNA O towarzyskim meczu z Hiszpanią polska reprezentacja chciałaby jak najszybciej zapomnieć, ale

goniec

DPN

11 czerwca 2010

się nie da. Wynik 0:6 dla faworytów mundialu to jedna z najwyşszych poraşek w historii występów biało-czerwonych. Gorzej było tylko w 1948 roku, gdy Dania strzeliła nam 8 goli, a Polacy şadnego. Festiwal strzelecki Hiszpanów rozpoczął w 12. minucie David Villa. Dwie minuty później było juş 0:2, gdy Tomasza Kuszczaka strzałem z 8 metrów pokonał David Silva. Po-

tem Polacy odwaşniej ruszyli do ataku, ale nie byli w stanie strzelić bramki. Do przerwy wynik meczu się nie zmienił. Ale w pierwszym kwadransie drugiej połowy hiszpańskie gwiazdy dodały dwa kolejne gole do swojej kolekcji. Egzekutorami byli Xabi Alonso (chociaş jego bramkę moşna zaliczyć równieş na konto Roberta Lewandowskiego, od którego odbiła się lecąca w stronę Kuszczaka piłka) oraz Fabregas. W 65. minucie na boisku pojawił się Fernando Tor-

res, a 10 minut później zamienił swoją obecność na wymierny efekt w postaci piątego gola. Na 9 minut przed końcowym gwizdkiem dzieła zniszczenia dokonał Pedro, który dobił strzał Torresa. – Nie ma co się oszukiwać, taka róşnica dzieli nas od światowych potęg – przyznał obrońca Michał ŝewłakow. – Byli od nas lepsi pod kaşdym względem w kaşdym elemencie. Nie umiem niczego sensownego wymyślić po tym meczu, chcę zapomnieć – dodał. (ska)


|  sport

29

ŝUŝEL Polscy fani şuşla będą długo wspominać sobotni wieczór na stadionie Parken w Kopenhadze. Jarek Hampel zaliczył swoje pierwsze zwycięstwo w Grand Prix, a şeby dopelnić ich szczęścia, za nim linię mety przekroczył Tomasz Gollob. Brytyjczyk Chris Harris stanął na trzecim stopniu podium. Hampel w przeszłości nie miał szczęścia w Kopenhadze, ale tym razem od początku zawodów prezentował doskonałą formę. Trzy pierwsze miejsca, a potem drugie, zapewniły mu awans do półfinałów z 11 punktami jeszcze przed ostatnim wyścigiem kwalifikacyjnym, w którym nie zdobył punktu. Tomasz Gollob poznał smak sukcesu na stadionie Parken, kiedy wygrał w 2008 i był trzeci w 2009, ale tym razem nie czuł się najlepiej. Po zwycięstwie w swoim pierszym biegu zdobył tylko jeden punkt w dwóch kolejnych, potem jednak jego dyspozycja, jak i stan toru wyraźnie się poprawiły i dzięki drugiemu miejscu i zwycięstwu w ostatnim biegu udało mu się zakwalifikować do półfinałów z 9 punktami. Mistrz świata Jason Crump równieş miał trudności, ale dzięki wygranym

dwóm ostatnim wyścigom udało mu się zdobyć wymagane do kwalifikacji 9 punktów. Kenneth Bjerre zdobył w części kwalifikacyjnej 12 punktów – tylko jeden mniej niş Szwed Andreas Jonsson, lider w kwalifikacji do półfinałów. Pozostałe półfinałowe miejsca zajęli: Hans Andersen, Chris Holder i Chris Harris. Andersen i Harris awansowali z pierwszego półfinału, przed Crumpem i Jonssonem. Hampel i Gollob musieli powtarzać drugi półfinal po upadku i wykluczeniu Holdera. W drugiej próbie zgrali się doskonale i pozostawili w tyle Bjerre. Finał był znakomitym pokazem jazdy Polaków. Jarek Hampel zdobył prowadzenie jeszcze przed końcem pierwszego okrąşenia, podczas gdy Gollob bronił drugiego miejsca przed nieustającymi atakami Harrisa. Był to historyczny moment – Hampel zapisał się w kronikach şuşlowych jako drugi pochodzący z Polski zwycięzca Grand Prix, a co waşniejsze został liderem mistrzostw świata z 5 punktami przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Bjerre. Po raz pierwszy w historii zawodów Polacy zajęli pierwsze i drugie miejsce na podium. Gollob

fot. EDKAM PA

Jarek Hampel zwycięzcą Grand Prix Danii i liderem mistrzostw!

pozostaje na trzecim miejscu w kwalifikacji generalnej, ale od Duńczyka dzieli go tylko jeden punkt. Crump i Jonsson mają do nadrobienia po 11 punktów. Pierwsze i drugie miejsce dla reprezentatów Polski byłoby wymarzonym wynikiem za dwa tygodnie na toruńskiej Motoarenie, jak i w kolejnym tradycyjnie obleganym przez polskich kibiców Grand Prix w Cardiff 10 lipca. Jarek Hampel zdaje sobie sprawę z wysokich oczekiwań fanów. – Postaramy się z Tomaszem o jak

najlepszy wynik w Toruniu. Wiem, şe to nie będzie łatwe, ale przecieş jesteśmy w gazie – powiedział Polak. Kamilla Krajniak / edkam

Wyniki FIM Grand Prix Danii: 1. Jarosław Hampel, 2. Tomasz Gollob, 3. Chris Harris (Wielka Brytania)‌11. Rune Holta, 17. Piotr Protasiewicz (zastępstwo za kontuzjowanego Emila Sajfutdinowa). Klasyfikacja generalna po 4 z 11 rund: 1. Jarosław Hampel 60, 2. Kenneth Bjerre (Dania) 55, 3. Tomasz Gollob 54‌ 11. Rune Holta 29. reklama

goniec

DPN


30 rozrywka 

| Fota zza płota

Krzyşówka

Hej, ta pani warta jest więcej ode mnie! – pracownica londyńskiego domu aukcyjnego Christie’s ogląda dzieło Pablo Picasso „La Baiser�. Obraz moşe osiągnąć cenę 10-15 mln funtów na aukcji, do której dojdzie 23 czerwca.

Sudoku

Beczka śmiechu

Rooney’ów piętnastu Cały personel pubu Bay Horse w East Ardsley w hrabstwie West Yorkshire zmienił swoje dawne imiona na Wayne Rooney. W lokalu pracuje więc piętnaścioro Wayne’ów bez względu na to, jakiej byli płci przed przemianą. Właściciele przybytku teş mają nowe personalia – Lee i Lorraine Kennedy zwą się teraz Fabio Capello. Oboje. ŝeby nie było, şe to tylko şart. Cała załoga Bay Horse naprawdę poszła do urzędu i naprawdę zmieniła swoje dane. Na razie wszystkim jest do śmiechu, a stali klienci pubu są wniebowzięci. – Cały czas krzyczą „Wayne!�, a my obracamy się wszyscy na raz – mówi 23-letnia Wayne Rooney, dawniej Joanne Hill. Dla wielu Anglików byłaby to druşyna idealna. Dla tych, którzy uwierzyli w ubijany z uporem maniaka prasowy kit, şe napastnik Manchesteru United jest najlepszym piłkarzem świata, piętnastka Rooney’ów wsparta podwójnym Capello mistrzostwo świata miałaby w kieszeni jeszcze przed ceremonią otwarcia. Tym bardziej, şe na murawę wy-

goniec

DPN

11 czerwca 2010

chodziłoby tylko jedenastu, a reszta siedziałaby na ławce czekając na zmianę. Czworo Wayne’ów w zapasie to w sam raz, biorąc pod uwagę şółte kartki za temperament angielskiego napastnika. Wiadomo, şe krew Rooney’a to nie woda, więc zdarza mu się ugodzić rywala w najczulsze miejsce w okolicach piłkarskich spodenek. Co prawda, sędziowie lubią pokazywać oryginalnemu rudzielcowi kartki czerwone, ale siła piętnastu zapewne ostudziłaby zapał karania ze względu na moşliwość niekontrolowanej reakcji. Głupio będzie, kiedy prawdziwy Rooney narozrabia (prawdopodobne), straci formę (teş moşliwe), złapie kontuzję w pierwszym meczu (czemu nie?) albo nie strzeli karnego w spotkaniu o awans do półfinału (stuprocentowo pewne). Wtedy z bohatera stanie się wyrzutkiem, a jego sobowtóry z Bay Horse puszczać będą bąble nosem z nudów spowodowanych nagłym odpływem klientów. A państwo Fabio Capello będzie mogło spokojnie pojechać na wakacje. Najlepiej do Włoch. (ska)

W kaşdym rzędzie i w kaşdej kolumnie oraz w małym kwadracie 3x3 kratki (o pogrubionych bokach) powinny znaleźć się wszystkie cyfry od 1 do 9. Kaşda z cyfr moşe być wpisana tylko raz.


UWAGA!!! Jeśli chcesz umieścić ogłoszenie w dziale Nieruchomości oraz Praca - wyślij SMS na numer 81686 najpóźniej w niedzielę poprzedzającą wydanie, na początku treści ogłoszenia wpisując GONIEC.

Ăš PRACA DAM ď ľ Szukasz dodatkowego dochodu? Masz trochÄ™ wolnego czasu? PomyĹ›l o sprzedaĹźy kosmetykĂłw AVON. MoĹźesz rĂłwnieĹź zarabiać rekrutujÄ…c nowe reprezentantki. Skontaktuj siÄ™ po wiÄ™cej informacji 07742897875, gg. 3050263. Email: bozenka-avon@wp.pl Carer needed urgently for Care Homes. Full time job. Accommodation provided. Previous UK experience necessary. Phone: 07824828810. CV, Mot. letter pls apply to: tmsoffer@yahoo.co.uk

ď ľ Zatrudnie dziewczyny do customer service z moĹźliwoĹ›ciÄ… zamieszkania. Miejscowość Leicester. Full time i part time. Wymagany komunikatywny angielski. Trening zapewniony. Tel. 01162352908 Sal. ď ľ Opiekunka na noce do domu opieki - Night Care Assistant for Care Home in Chislehurst (full-time) dobra znajomość j. angielskiego - zgĹ‚oszenia (CV) prosze kierować do: Mr P. Nowak lub Ms I. Szluinska. Tel. 020 8467 8102, e-mail: antokolhome@ btconnect.com

ď ľ PeĹ‚ny etat dla Room Attendant w centralnym Londynie od zaraz w 4/5 gwiazdkowym hotelu. Stawka ÂŁ5.73 - ÂŁ6/hour. W cenÄ™ wliczony uniform, darmowe posiĹ‚ki oraz pĹ‚atne wakacje. Praca 5 dni w tygodniu, jak rĂłwnieĹź niektĂłre weekendy. WczeĹ›niejsze doĹ›wiadczenie pracy w 4/5 gwiadkowym hotelu bÄ™dzie atutem, jednakĹźe trening bÄ™dzie zapewniony. ProszÄ™ dzwonić na nr tel. 02071937092 i zostawić wiadomość ze swoim imieniem lub wysĹ‚ać smsa rĂłwnieĹź z imieniem na 07533869274, ewentualnie napisz maila na: gen122hotelstaffs @googlemail.com. ď ľ Praca dla Nanny and Aupair od zaraz! PeĹ‚ny etat, róşne części Londynu. Aby umĂłwić siÄ™ na rozmowÄ™ proszÄ™ dzwonić pod nr tel. 02071937092, a nastÄ™pnie zostawić wiadomość ze swoim imieniem, albo wysĹ‚ać smsa na nr tel. 07950780359, ewentualnie wyĹ›lij email: mimi.gen122@gmail.com ze swoimi danymi. ď ľ Zatrudnie profesjonalnego murarza bez naĹ‚ogĂłw, do przybudĂłwek. Tel. 07548407802. ď ľ Experienced female hair stylist wanted at friendly established barber’s in Hampton Hill, Middlesex. TW12 1NL call Alex on 07909958558.

ď ľ Praca dodatkowa. ZostaĹ„ dystrybutorem FM Cosmetics UK. SprzedaĹź produktĂłw z katalogu. Perfumy i kosmetyki firmy FM. WiÄ™cej informacji na: www.measham.fm-world.org ď ľ Firma budowlana poszukuje pomocnikĂłw na budowy. Północny Londyn - Hendon, Camden, Finchley. ÂŁ60 na poczÄ…tek. Kontakt Tomasz 07978440010. ď ľ Poszukujemy osoby na stanowisko SPRZEDAWCA do nowo otwartego sklepu w Alfreton. Komunicatywna znajomość jÄ™zyka angielskiego bÄ™dzie dodatkowym atutem, choć nie jest wymagana. ProszÄ™ o przesĹ‚anie aplikacji droga mailowa: kgaldyn@yahoo.co.uk ď ľ Kitchen person needed for a busy pub in Covent Garden. No experience necessary, training will be provided, 40-45h/week, 2 days off between mon-thu, starting rate ÂŁ6.20, no holidays in December please. Email CV to ewelinazertka@ yahoo.co.uk ď ľ Zatrudnimy do pracy w duĹźym ogrodzie OGRODNIKA, POMOCNIKA OGRODNIKA. Wymagane doĹ›wiadczenie w pracy w ogrodzie, znajomość pielÄ™gnacji kwiatĂłw, drzew i roĹ›lin. Praca w poludniowo-zachodnim Londynie. CV na email: countyhouses@live.co.uk

ď ľ Zatrudnie fryzjera/ke z doĹ›wiadczeniem i komunikatywnym

angielskimna

cały etat w dobrze prosperującym salonie fryzjerskokosmetycznym,

atrakcyjne

wynagrodzenie i warunki pracy. Tel. 07921639397. ď ľ Warsztat

samochodowy

w Liverpool zatrudni mechanika diagnoste. Wymagane doĹ›wiadczenie min 5 lat, prawo jazdy. Wynagrodzenie adekwatne do doĹ›wiadczenia, zainteresowanych prosimy o wysyĹ‚anie CV na adres: carmanservice@gmail.com ď ľ Praca dla wykfalifikowanej Fryzjerki Damsko MÄ™skiej z doĹ›wiadczeniem w salonie w

wschodnim

Londynie.

Po wiÄ™cej informacji proszÄ™ o kontakt telefoniczny. Tel. 07746962153. ď ľ Hurtownia

poszukuje

pracownika magazynu do pracy w weekendy oraz w tygodniu wieczorami. Wymagania:

dyspozycyjność,

komunikatywny j. angielski oraz prawo jazdy. Doświadczenie w pracy na hurtowni/magazynie mile widziane ale niekonieczne.CV z nr tel. proszę przesyłać na adres: sweetspl@btinternet.com

|  ogłoszenia

31

ď ľ Poszukujemy wszechstronnego DJ’a grajÄ…cego i Ĺ›piewajacego zarĂłwno polskÄ… muzykÄ™ jak i zagranicznÄ… do prowadzenia imprez. JeĹźeli jesteĹ› zainteresowany przeĹ›lij krĂłtkÄ… informacjÄ™ o sobie i czym siÄ™ zajmujesz na adres: robert.knaypa@ qmail.com ď ľ Poszukujemy osoby na stanowisko Kitchen Porter/ Pomocnik na kuchnie do restauracji na Hammersmith. JeĹźeli jesteĹ› zainteresowany/a proszÄ™ o wysĹ‚anie CV na adres; robert.knaypa@qmail. com. Praca jest dostÄ™pna od zaraz. ď ľ Witam mam do zaoferowania ulotki na 1 strefie, praca dla chĹ‚opakĂłw, popĹ‚udnia, dobrze pĹ‚atna, wiÄ™cej info na nr 07760834983 Tomek. ď ľ PoszukujÄ™ 2-3 ogĂłlnobudowlaĹ„cĂłw do pracy przy remontach kuchni i Ĺ‚azienek. Wszystkich zainteresowanych bardzo proszÄ™ o przesĹ‚anie aplikacji w formie informacji o sobie (doĹ›wiadczenie w uk, moĹźliwe referencje, narzÄ™dzia, itp.) oraz oczekiwania finansowe na adres: recruitment@ london-renovation.co.uk

goniec

DPN


32 ogłoszenia 

|

ď ľ Barista required for busy coffee bar in Clapham Junction Station, South West London. Duties include making coffee, cash handling and general cleaning. This is a customer service based job, so good language skills and a bright personality are essential. 40 hrs a week, working 5 of 7 days. Contact Peter on 07788412854 between 10am & 5pm.

ď ľ Elektryk-Hydraulik z 4letnim doĹ›wiadczeniem w angielskiej firmie 17th edition. Certyfikaty NICEIC i CORGI z wĹ‚asnymi narzÄ™dziami i vanem. Tel. 07707717053.

ď ľ PrzyjmÄ™ elektryka lub pomocnika elektryka ze znajomoĹ›ciÄ… podstaw elektryki z okolic poĹ‚udniowego (S) Londynu. ÂŁ60 dniowki. Tel. 0757632534.

ď ľ WykonujÄ™ plastrowanie, bondingowanie, szybko, dobrze, solidnie. Wykonanie profesjonalne. WiÄ™kszość prac wykonuje na cenÄ™. Posiadam transport i narzÄ™dzia. Tel. 07835055047.

ď ľ Szukam od zaraz blacharza samochodowego z doĹ›wiadczeniem do garaĹźu na Willsden Green. Angielski nie wymagany bardziej doĹ›wiadczenie. Ĺ 250 - Ĺ 400 tyg. WiÄ™cej info 07825002821 DAREK . ď ľ We need someone to work in the small coffee sandwich shop. Some experience or at least some English. Full or part time and preferable to live around Perivale, Ealing area. The salary is independence of experience please do NOT call me between 1214 PM. Tel. 07775858030.

Ăš SZUKAM PRACY ď ľ Hardworking lady seeks work in shop, restaurant, factory. Ealing, Wembley or Greenford area. Tel. 07871400336.

ď ľ Szukam pracy jako kierowca, posiadam prawo jazdy kat. B, C, C + E oraz karte kierowcy. BRACKNELL 07895489670.

ď ľ DuĹźy

pokĂłj

1-osobo-

wy z umywalką w pokoju. Mieszka 4 osoby ceniące spokój i czystość, mieszkanie

jest

dwupoziomowe,

zadbane, czyste, blisko kolejki i stacji metra Acton Town. Tel. 07932002822 lub 07984613766. ď ľ Putney. DuĹźy, Ĺ‚adny pokĂłj dla niepalÄ…cej dziewczyny w spokojnym czystym domu. Ĺ 100 tygodniowo. Tel. 07984619207. ď ľ Wembley Park. Do wynajÄ™cia duĹźy, nowo umeblowany pokĂłj. 3 min do stacji metra. Blisko ASDA. Inter-

Ăš MIESZKANIE WYNAJMĘ ď ľ Mam do wynajÄ™cia pokĂłj dla pary na Acton, we flacie mieszka jeszcze tylko 1 para. Bardzo bobra lok., blisko st. North Acton. DotÄ™pne od 15 Lip. Cena do uzgo. Tel. 07515007139. ď ľ Do wynajÄ™cia duĹźy pokĂłj 2 osobowy na Sudbury Town. Ĺ 120/tyg. + 2 tyg. Depozytu. Do metra 7 min. Sudbury Town. Autobus 487; H17 - przystanek pod domem. Spokojna okolica, duĹźy ogrĂłd, internet, czysto w domu, miĹ‚a atmosfera. Mile widziana para nie naduĹźywajÄ…ca alkoholu. Tel. 07865932216, 07851800739.

net. Czysto i spokojnie. Tel. 07930506205. ď ľ Do wynajÄ™cia pokĂłj dla osoby (Ĺ 100/tydz.) lub pary (Ĺ 110/tydz.). Rachunki wliczone. Lokalizacja: wschodni Londyn, Silvertown, okolice London city airport. Tel. 07511026931. ď ľ PokĂłj dla 1 osoby w mieszkaniu na Hampden Square (N14). Mieszkanie jest po generalnym remoncie.10-15 min do stacji metra Southgate. Ĺ 90 tyg. (rachunki i internet wliczone). Mieszkanie bedzie dzielone z jednÄ… parÄ…. Szukamy osoby spokojnej i niepalÄ…cej! Tel. 07737921927.

ď ľ DwĂłjka dla jednej osoby lub pary. Super lokalizacja, cicha ulica 5min do stacji metra (Metropolitan & Piccadilly Line). 2min do sklepĂłw, bankĂłw i przystankĂłw autobusowych. OgrĂłd, living room i conservatory. Przyjemny duĹźy dom. SKY tv oraz Virgin Broadband. W cene sÄ… wliczone rachunki. Okazja! Tel. 07920042913. ď ľ WynajmÄ™ pokĂłj jednoosobowy we flacie. Mieszkam sama z 3-letniÄ… cĂłreczkÄ…, mamy polska tv, internet. 10 min drogi do centrum Staines. ÂŁ80p/w i tydz. depozytu. Tel. 07540109954. ď ľ PokĂłj dwuosobowy w domu z ogrodem. 5 min metro, internet, living room z telewizjÄ…. Darmowy parking. ÂŁ130.00 PW, rachunki wliczone. Tel. 07880790990.

DPN

11 czerwca 2010

ď ľ Mam do wynajÄ™cia pokoje w Newport cena od Ĺ 55 tyg. Tel. 07858472916. ď ľ PokĂłj do wynajÄ™cia w domu z ogrodem, internetem, polskÄ… tv, Ĺ›wietne warunki mieszkaniowe. Okolice Stratford, Leytonstone. Tel. 07746826518. ď ľ DwĂłjka do wynajÄ™cia od zaraz w czystym i przytulnym domu z ogrodem. Ĺ 125 z internetem. MoÄ…e być teĹź jako jedynka z internetem. W obu przypadkach rachunki wliczone, z 2 tyg. depozytem. Tel. 07737232445.

ď ľ Do wynajÄ™cia pokĂłj dwuosobowy dla dwĂłch osĂłb lub dla jednej jako duĹźa jedynka na Greenfordzie. Cena do uzgodnienia. Dom z ogrodem, dobre poĹ‚Ä…czenie, internet. Tel. 07854756447.

ď ľ Do wynajÄ™cia Ĺ‚adny i duĹźy pokĂłj 1 - osobowy w duĹźym domu z ogrodem, komfortowe warunki . PokĂłj w peĹ‚ni umeblowany, internet, Ĺ 80 tyg., rachunki wliczone, 2 tyg. Depozyt. Tel. 07900677839.

ď ľ Do wynajÄ™cia 2 bedroom flat na Hackney z miejscem parkingowym, po kapitalnym remoncie w przepiÄ™knym poĹ‚oĹźeniu, 2 sypialnie + living. Blisko parku. Ĺ 1200 miesiÄ™cznie + prÄ…d i woda, bez council tax. Dostepne od zaraz. Tel. 07889146817.

ď ľ Bardzo Ĺ‚adne studio flat na parterze, miejsce parkingowe, komunalny ogrĂłd, umeblowane, idealne dla samotnej matki, moĹźna sie starac o housing benefit. Ĺ 130/ tyg, rachunki miesiac z gĂłry, miesiÄ…c depozytu. ÂŁ520 miesiecznie. Tel. 07771864503.

Pomoşemy Ci uzyskać odszkodowanie! goniec

ď ľ CRICKLEWOOD duĹźa dwĂłjka dla niepalÄ…cej pary w miĹ‚ym spokojnym domu. PokĂłj częściowo umeblowany, internet, blisko autobusy, sklepy. Ĺ 120 tydzieĹ„ depozytu, rachunki wliczone. Tel. 07737018854.


|  ogłoszenia

ď ľ Do wynajÄ™cia duĹźa dwĂłjka dla jednej osoby lub pary. Super lokalizacja, cicha ulica 5min do stacji metra (Metropolitan & Piccadilly Line). 2min do sklepĂłw, bankĂłw i przystankĂłw autob. OgrĂłd, living room i conservatorium. SKY tv oraz Virgin Broadband. Przyjemny duĹźy dom. W cenÄ™ sÄ… wliczone rachunki. Dobra okazja, warto obejrzeć. Tel. 07920042913. ď ľ DuĹźa dwĂłjka dla pary na Seven Sisters, w czystym, spokojnym i zadbanym domu z ogrodem. Bardzo dobra lokalizacja, 3 min. do stacji metra. Zapraszam tylko spokojnych ludzi. Tel. 07791024581. ď ľ Do wynajÄ™cia bardzo Ĺ‚adna i duĹźa dwĂłjka, w nowo wyremontowanym domu z przestronnÄ… kuchnia, dyĹźym salonem z jadalniÄ… i ogrodem. PokĂłj dostÄ™pny od zaraz dla miĹ‚ej i spokojnej pary. Internet, polska tv, darmowy parking, nowe meble i materac w pokoju. Tel. 0797688993. ď ľ WynajmÄ™ pokoje 1 osobowe w spokojnym domy z wielkim ogrodem, duşą kuchniÄ…. Dom znajduje siÄ™ w okolicach stacji metra Harlesden, 7min a Neasden, 15min. Cena Ĺ 70-Ĺ 80 + tyg. Depozyt, rachunk + internet wliczone. Tel. 07504872441. ď ľ Do wynajÄ™cia pokĂłj na czas wakacji z moĹźliwoĹ›ciÄ… przedĹ‚uĹźenia. Tel. 07592302125.

ď ľ DwĂłjka do wynajÄ™cia na Hounslow - Ĺ 120/tydz. + depozyt. lub dla jednej osoby Ĺ 90/tydz. + depozyt. W 3 bedroom z ogrodem. Dobra lokalizacja dla osĂłb pracujÄ…cych na Heathrow. DostÄ™p do internetu. Tel. 07896107671.

ď ľ Pomieszczenie office/ workshop do wynajÄ™cia. Rejon SE20 pomiÄ™dzy stacjÄ… Crystal Palace a Anerley. CaĹ‚ość okolo 60m2 z wydzielonymi dwoma biurami i miejscem na magazyn lub pracownie. Rent Ĺ 400 m-c. Tel. 07889875977 Przemek

ď ľ Do wynajÄ™cia flat 2 pokojowy. Mieszkanie znaiduje siÄ™ na markecie Walthamstow bardzo blisko do sklepĂłw. Dobra komunikacja, mieszkanie jest po remonciej, cena ÂŁ175 tyg. + 2 tyg. depozytu. Tel. 07775440041.

ď ľ Dla spokojnej osoby duĹźy pokĂłj w czystym domu z ogrodem.W peĹ‚ni wyposaĹźona kuchnia, dostÄ™p do internetu. Ĺ azienka dla 2 osĂłb. 5min do stacji metra Kingsbury. Autobusy 302, 305, 183, 79, 204. Warto zobaczyć! Tel. 07745637419.

ď ľ WynajmÄ™ duşą dwĂłjke dla pary w czystym domie z ogrodem i dwoma garaĹźami, dostÄ™pna polska tv i internet, blisko do stacji pociÄ…gĂłw i Mitcham shopping center. DostÄ™pne od zaraz, Ĺ 110 tyg. plus tyg. depozytu, moĹźliwość zamieszkania jednej osoby jako jedynka za Ĺ 90. Tel. 07702296800. ď ľ Bardzo duĹźy pokĂłj 2 lub 3 osobowy w domu z ogrodem. W tym samym domu moĹźliwa jedynka. Blisko stacji metra Stonebridge Park. Do dyspozycji duĹźa wyposaĹźona kuchnia, dwie toalety. Tel. 07951382288. ď ľ PokĂłj 1 - osobowy dla spokojnej, pracujÄ…cej osoby na Perivale do wynajÄ™cia od zaraz. Tel. 07780638489.

ď ľ WynajmÄ™ duşą jedynkÄ™ na okres 2 msc, tj.lipiec i sierpieĹ„. Mieszkanie na pietrze, pokoje, kuchnia, Ĺ‚azienka, oddzielna toaleta, w mieszkaniu tylko 3 osoby, pokĂłj przestronny. Dobra lokalizacja 4 min. do metra, autobusy 18,187, 220, 206, duĹźo sklepĂłw. Cena ÂŁ380 miesiac, rachu. + internet wliczone, niema depozytu. Tel. 07878551202.

Ăš USĹ UGI POLSKA TELEWIZJA SATELITARNA Marksat ustawienia anten, montaĹź gotowych zestawĂłw (Polsat, Cyfra+), akcesoria, serwis 24 na dobÄ™. Gwarancja najniĹźszych cen. Tel. 07838551779, www.marksat.co.uk

M.CH. Electrical Services instalacje elektryczne w domach, budynkach uşyteczności publicznej, ogrodach. zgodne z bs7671, certyfikat niceic, inteligentne systemy oświetleniowe, systemy audio - sonos Mariusz 07849896607.

ď ľ Prawdziwie Antyalergiczne Czyszczenie WykĹ‚adzin Super SilnÄ… MaszynÄ…. GorÄ…cy Detergent 110C! Koniecznie ZOBACZ. Tel. 07809409618. Strona www.1bestcarpetcleaning. com Ulotki, wizytĂłwki, papier firmowy, foldery. ProjekujÄ™, drukujÄ™ i dostarczam wydruki pod wskazany adres. Trwa promocja na ulotki A6 10.000 za Ĺ 120. Tel. 07872 494 746

Ăš KSIĘGOWOŚĆ / PRAWNICY KANCELARIA PODATKOWA. DoĹ›wiadczni ksiÄ™gowi – rozliczenia i zwroty podatkowe, benefity, NIN, WRS, Firmy LTD, takĹźe TĹ UMACZENIA przysiÄ™gĹ‚e. Tel. 020 8741 1044, 020 8741 2345, 0778 7555 459. Pon – Pt 10-19. TreasureGuard – Rozliczenia self employed, limited company. Zwroty podatku P60/P45, NIN oraz Working Tax Credit, Child Benefit. Profesjonalnie i tanio. Zobacz www. kancelariapodatkowa. co.uk. Tel. 07545241702 lub 02073865843.

33

Profesjonalni doradcy podatkowi (oraz pomoc w uzyskaniu zasiłków). Kompetentni, zaufani, przyjemna atmosfera, satysfakcjonujące ceny. Polski konsultant. Goldberg Consultancy. 73 Esmond Road, London, W4 1JE. Tel. 07856686349 Iwona. Rozliczenia podatkowe, odzyskiwanie podatku, rejestracja działalności gosp., CIS, National Insurance Number, Child Benefit, Child & Working Tax Credit, Housing Benefit, Council Tax Benefit. Tel. 02087416402 lub 02087415071.

ď ľ BiegĹ‚a ksiÄ™gowa, rozliczenia, zwroty podatkowe, NI, zasiĹ‚ki mieszkaniowe i rodzinne. Tel. 07952466012. ď ľ Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadkĂłw, na Ĺźycie i od utraty zarobkĂłw w wyniku choroby: oferujÄ™ autoryzowany agent firmy Alico Life. SkĹ‚adki juĹź od Ĺ 5/ miesiac. Północny Londyn. Tel. 07879131595 wieczorem i weekend, email: alico@ bp-services.co.uk

Ăš NAUKA / KURSY / SZKOLENIA ď ľ Polska Wszechnica w UK, KURSY dla elektrykĂłw i hydraulikĂłw, gaz, woda, olej, LPG i solary do 17 ed/ NICEIC i GasSafe. Tel.0796 940 8335. Zalegalizuj siÄ™. www.pwwb.co.uk

Miałeś wypadek? Zadzwoń! 075 40 30 20 10 goniec

DPN


34 ogłoszenia 

|

ď ľ Kolejny kurs taĹ„ca towarzyskiego I-go stopnia rozpocznie siÄ™ 3 lipca o 16.30. Pierwszy taniec choreografia dla par Ĺ›lubnych. Tel. 07944354487, www.szkolatanca.co.uk.

Ăš TĹ UMACZENIA ď ľ TĹ‚umaczenia przysiÄ™gĹ‚e i zwykĹ‚e dokumentĂłw i wszelkiego rodzaju tekstĂłw. Jowita 07932064970 lub 02088641014. Email: jowita.jozwik@yahoo.co.uk

Ăš KOMPUTERY

Ăš URODA / ZDROWIE

Ăš TRANSPORT

FRYZJERSTWO – JUŝ OTWARTE!! ZAPRASZAMY NA SUPER PROMOCJE – FARBA Š18, PASEMKA Š30. Tylko do końca kwietnia! EDEN, w7 3su, Uxbridge Rd. Tel. 02085798959. Zapraszamy!!

ď ľ Gabinet

hipnoterapii,

sji. Skutecznie pomagamy wyleczyć depresje, alkoholizm, papierosy, nadwage,

POLSKI SKLEP i SERWIS KOMPUTEROWY. Nowe laptopy, komputery PC, GPSy. POLSKIE MENU GRATIS! Laptopy juĹź od Ĺ 199. GWARANCJA. Dostawa i odbiĂłr do klienta. NAPRAWY juĹź od Ĺ 10. Tel. 07733305097, www.compadvance.com

na Streatham SW16, oczysz-

goniec

DPN

11 czerwca 2010

DO WYNAJECIA KOMFORTOWE AUTO 7 os. wraz z kierowcą. Zawiozę na lotnisko, dworzec, kaşde miejsce w UK. Obsługuję imprezy. PROFESJONALNIE I TANIO. Równieş przejazdy do Polski, paczki i przeprowadzki. Tel. 07951799106.

terapie uzaleşnień i depre-

ď ľ PROFESJONALNE USĹ UGI KOMPUTEROWE ( 14 LAT DOĹšWIADCZENIA ). Instalacja oprogramowania, usuwanie wirusĂłw, naprawy, ZESTAWY KOMPUTEROWE, Internet, BARDZO SZEROKI WACHLARZ USĹ UG. Artur, 077 0693 7730.

ď ľ Naprawa komputerĂłw: usuwanie wirusĂłw, reinstalacje Windows, rozwiÄ…zywanie problemĂłw z poĹ‚Ä…czeniem internetowym, zabezpieczanie sieci bezprzewodowych, odzyskiwanie danych, modernizacje desktopĂłw i laptopĂłw. BezpĹ‚atny dojazd na terenie Londynu. Tel. 07939588940, 02083903489.

Ăš KUPIĘ

anoreksje, bulimie, nieĹ›miaĹ‚ość, niskosamoocene, problemy w zwiÄ…zku i dolegliwoĹ›ci bĂłlowe. Tel. 07818342448 lub 02083543529. ď ľ Kosmetyczka - terapeutka czanie i pielÄ™gnacja twarzy, henna, woskowanie, kwasy, masaĹźe dla kobiet w ciÄ…Ĺźy, reflexologia,

konsultacje

psychoterapeutyczne

itp.

salon tylko dla kobiet. Wiola 07971202046. PRZEDĹ UĹťANIE, ZAGĘSZCZANIE WĹ OSĂ“W. WĹ‚osy naturalne i syntetyczne. Róşne metody! DĹ‚ugoletnie doĹ›wiadczenie, Bezplatna konsultacja i pomoc w wyborze odpowiedniej metody. PROMOCJA: ZagÄ™szczanie od Ĺ 35, przedĹ‚uĹźanie od Ĺ 180. Tel. 07707395234.

Paczki do polski od 15 funtów!!! Przeprowadzki, transport motocykli, samochodów, przewóz materiałów budowlanych. Szybko, tanio, bezpiecznie. E-mail: dawitss@yahoo.co.uk Tel. 07883645509.

Ăš SPRZEDAM INTERNET domowy z BT lub bezprzewodowy juĹź od ÂŁ15/mc - do 40Mb/s !!! Darmowy router lub modem w pakiecie. Tel. 07733305097 www.compadvance.com

ď ľ Sprzedam Mapa TomTom caĹ‚a Europa Polska-99.9% nowa versja 8.40 + baza fotoradarĂłw na 2GB karcie D. MoĹźliwość wysyĹ‚ki, Garmin, Mio, Navman. Harrow 07933322466. ď ľ Sprzedam

odĹźyw-

kÄ™ dla sportowcĂłw. Tel. 07871431439

Ăš RĂ“ĹťNE

ď ľ KupiÄ™ metale: miedĹş, mosiÄ…dz, kable, oĹ‚Ăłw i inne. GotĂłwka. UsĹ‚ugi transportowe, zĹ‚omowanie i holowanie aut. Tel. 07853833990 lub 07925679703. SkupujÄ™ metale kolorowe: mosiÄ…dz, aluminium, miedĹş, oĹ‚Ăłw, kable. Stal, Ĺťeliwo, katalizatory. Dojazd do klienta w ciÄ…gu godziny. WywĂłz Ĺ›mieci. GotĂłwka. Tel. 07506283300.

Skupuję metale kolorowe: miedź, mosiądz, kable. Stal, şeliwo, katalizatory. Obsługujemy Londyn i Birmingham. Płatne gotówką. Tel. 07904447393.

Jeśli chcesz umieścić ogłoszenie w dziale Nieruchomości oraz Praca - wyślij SMS najpóźniej w niedzielę poprzedzającą wydanie, na początku treści ogłoszenia wpisując GONIEC.

Ăš TOWARZYSKIE ď ľ Successful English gentleman would like to meet attractive Polish lady for fun filled days and romantic evenings. Robert 07956417306. ď ľ Samotny 40-letni Europejczyk, katolik, szerokie zainteresowania chciaĹ‚by poznać paniÄ… poniĹźej 40 lat w celu nawiÄ…zania znajomoĹ›ci. MĂłwiÄ™ po angielsku, francusku, wĹ‚osku, trochÄ™ po polsku. MoglibyĹ›my pomĂłc sobie wzajemnie w nauce jÄ™zykĂłw. Tel. 02076970005.

FOTOGRAFIA ĹšLUBY, CHRZTY, PORTFOLIA, IMPREZY OKOLICZNOĹšCIOWE. BARDZO PRZYSTĘPNE CENY!!! ZDJĘCIA WYKONANE PRZEZ FOTOREPORTERKĘ GAZETY WYBORCZEJ I GOĹƒCA POLSKIEGO. CHCESZ ZOBACZYĆ JAKIE MOĹťESZ MIEĆ ZDJĘCIA? WWW.PHOTOURSULA.COM, WWW.MYSPACE.COM (szukaj wg e-mail poniĹźej). NAPISZ: photoursula@hotmail.co.uk. ZADZWOĹƒ: 07835392211.


/goniec-329  

http://goniec.com/goniec-media/upload_old/Archive/goniec-329.pdf

/goniec-329  

http://goniec.com/goniec-media/upload_old/Archive/goniec-329.pdf

Advertisement