Page 1

2 European Meeting of LGBT families

2a Trobada Europea de famílies LGTB

2o Encuentro Europeo de familias LGTB

Catalunya 2012

nd

28 - 1 APRIL ABRIL ABRIL

MAY MAIG MAYO

AN ENGINE OF SOCIAL CHANGE ACTIVITIES FOR THE WHOLE FAMILY COME AND GET MARRIED IN CATALUNYA 2012 FILM DOCUMENTARY PREMIERE RIGHT2LOVE

MOTOR DE CANVI SOCIAL ACTIVITATS PER A TOTA LA FAMÍLIA VINE A CASAR-TE A CATALUNYA 2012 ESTRENA DEL DOCUMENTAL RIGH2LOVE

MOTOR DE CAMBIO SOCIAL ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA VEN A CASARTE A CATALUNYA 2012 ESTRENO DEL DOCUMENTAL RIGHT2LOVE

1


Welcome!

Who are we? FLG is an association of LGBT families. It was founded in Catalonia in 2001 to fight for full equal rights for our families. Over the years and since the beginning of the FLG we have made every effort to partici¬pate in social and legal changes that has finally culminated in not only the approval and passing of the Catalan bill for joint legal adoption on the 30th of March 2005 which stipulates that lesbian and gay couples have the right to adopt their children jointly but also the approval of the bill for gay and lesbian marriage in Spain on June 30th 2005. Qui som? La FLG som una associació de famílies de mares i pares lesbianes, gais i transsexuals que es va crear a Catalunya l’any 2001, i que lluitem per la plena equiparació dels drets i deures de les nostres famílies. Durant aquests anys, FLG ha fet tot el possible per participar en els canvis socials i legals que han aconseguit l’aprovació de la llei d’adopció conjunta per lesbianes i gais a Catalunya, el 30 de març de 2005, i la llei del matrimoni per a gais i lesbianes a l’Estat Espanyol el 30 de juny de 2005. Qui som? La FLG somos una asociación de familias formadas por madres y padres lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Esta entidad se creó en Catalunya el año 2001 con el objetivo de luchar por la plena equiparación de los derechos de nuestras familias. Durante estos años, desde la FLG hemos hecho todo lo posible por participar en los cambios sociales y legales que culminaron en la aprobación de la ley de adopción conjunta para lesbianas y gays en Catalunya el 30 de marzo de 2005, y la ley del matrimonio para gays y lesbianas en el Estado español el 30 de junio de 2005.

NELFA. Network of European LGTB Families Associations NELFA was created in 2009 by 7 organizations. Amongst them was the FLG. Today NELFA has 22 member associations of LGTB families, which represent a total of 14 European countries. The purpose of NELFA it to raise awareness of families like ours, and to provide support to those LGTB families who are in countries where no LGTB family association exists. Another role of NELFA is to pressurise all European Union member states in to providing equal rights for all LGTB families’ children in Europe. In September 2010 NELFA held the first ever European LGTB family meeting, in Paris, France, which was hosted by the French association APGL. NELFA. Xarxa Europea d’Associacions de Famílies LGTB Es va crear el 2009 per 7 entitats, d’entre elles la FLG. Actualment són membres de NELFA 22 entitats de famílies LGTB de 14 països d’Europa. NELFA vol crear consciència sobre les nostres famílies; donar suport a les famílies LGBT en els països on actualment no existeix una associació de famílies LGTB; i pressionar els Estats membres per obtenir la igualtat de drets pels fills i filles de les famílies LGTB. El setembre de 2010 NELFA celebrà la 1a Trobada Europea de Famílies LGTB a París, liderada per l’associació francesa APGL. NELFA. Red Europea de Asociaciones de Familias LGTB Creada en 2009 por 7 entidades, entre ellas la FLG. Hoy cuenta con 22 asociaciones de familias LGTB de 14 países europeos. NELFA quiere crear conciencia de nuestras familias, dar apoyo a las familias LGTB en los países en los que actualmente no existe ninguna asociación de familias LGTB, y presionar a los Estados miembros de la Unión Europea con el fin de obtener la igualdad de derechos para los hijos e hijas de todas las familias LGTB. En septiembre de 2010 NELFA celebró el 1er Encuentro Europeo de Familias LGTB en París, liderado por la asociación francesa APGL.

2

The second European Meeting of LGBT Families – Catalunya 2012 joins us together to share our experiences of father and motherhood. All of us will be able to share what we do in our daily lives as well as the successes and shortcomings of our respective legislation laws on the protection of our children from LGBT families. We are an engine of social change. We bring new values, such as, equality and respect for diversity, to the definition of the word ‘family’. It is precisely for this reason that such differences in European legalities regarding our families is unacceptable. In Europe today there are children who have two legal mothers or fathers but there are also those couples who unfortunately have no recognized parentage. Furthermore although there are countries in Europe where LGBT families are largely accepted on a social level, ironically on a legal level, however they are continued to be defined by law as second class citizens. We must say that homophobia still exists within Europe. But homophobia reduces with social awareness. The main objective of our meeting in Catalunya 2012 is to make our existence more visible to them. We invite you then to participate, contribute, reflect, grow, share and join with us to strengthen and give witness to us becoming more visible to the world. So what are you waiting for? Come and have a great time!

Benvingudes i benvinguts! La 2a Trobada Europea de Famílies LGTB – Catalunya 2012 ens reuneix per compartir les nostres experiències de maternitat i paternitat. Posarem en comú les realitats quotidianes, i també els èxits i les mancances de les nostres legislacions respectives en la protecció dels infants de les famílies lesbianes, gais i transsexuals. Les famílies LGTB som motor de canvi social. Aportem nous valors en la definició de família a la societat, a les institucions i a l’escola. Valors com la igualtat i el respecte per la diversitat. I per tant no és admissible el buit legal, quan no la prohibició explícita, envers les nostres famílies en alguns països europeus. Avui a Europa hi ha infants amb dues mares o dos pares legals al cent per cent. Però també hi ha infants que no veuen reconeguda la maternitat o la paternitat d’algun dels seus progenitors. Hi ha països a Europa en els quals l’acceptació social de la diversitat familiar és molt gran i, en canvi, les lleis hi segueixen definint ciutadanes i ciutadans de primera i de segona. Hem de dir que avui a Europa encara hi ha homofòbia d’estat. I l’homofòbia remet amb la visibilitat. Fem de Catalunya 2102 un gran exercici de visibilitat ciutadana. Us convidem a participar, aportar, reflexionar, créixer, compartir, acompanyar, enfortir-nos, donar testimoni, visibilitzar-nos i passar-ho bé. Us esperem!

¡Bienvenidas y bienvenidos! El 2º Encuentro Europeo de Familias LGTB – Catalunya 2012 nos reúne para que podamos compartir nuestras experiencias de maternidad y paternidad. Pondremos en común nuestras realidades cotidianas, así como los logros y las carencias de nuestras legislaciones en relación a la protección de las hijas e hijos de las familias lesbianas, gays y transexuales. Las familias LGTB somos motor de cambio social. Aportamos nuevos valores a la definición de “familia” en la sociedad, en las instituciones y en la escuela. Valores como la igualdad y el respeto por la diversidad. Y, por tanto, no podemos admitir el vacío legal, y mucho menos la prohibición explícita, que existe hacia nuestras familias en algunos países europeos. Hoy en Europa hay niñas y niños con dos madres o dos padres legales al cien por cien, pero también hay criaturas que no ven reconocida la maternidad o paternidad de alguno de sus progenitores. Existen países europeos en los que la aceptación social de la diversidad familiar es muy grande, y, sin embargo, las leyes siguen estableciendo ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda. Tenemos que denunciar que hoy en Europa todavía hay homofobia de estado. Y la homofobia remite con la visibilidad. Hagamos de Catalunya 2012 un gran ejercicio de visibilidad ciudadana. Os invitamos a participar, aportar, reflexionar, crecer, compartir, acompañar, fortalecernos, dejar testimonio, visibilizarnos y pasarlo bien. ¡Os esperamos!

Elisabet Vendrell PRESIDENTA DE LA FLG


The honorary committee Comitè d’honor Comité de honor

Carme Porta Abad She was MP in the Catalan Parliament as a member of the Catalan party ERC. She was Secretary of Citizen Rights and Family Politics of the Catalan Government. Lesbian and feminist activist Va ser Diputada al Parlament de Catalunya per ERC, i Secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Activista lesbiana i feminista. Fue Diputada en el Parlamento de Catalunya por ERC, y Secretaria de Políticas Familiares y Derechos de Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya. Activista lesbiana i feminista.

Carla Antonelli

Santi Vila

Member of Parliament for the Republic of Italy. In 2008 she announced publically her homosexuality and has fought for LGBT civil rights. She is the only openly declared lesbian who acts in the Italian Parliament to date.

A professor at the University of de Basque Country. Since July 2004 he has been an Ombudsman Ararteko for the Basque Country. President of the Gay and Lesbian Association in the Basque Country (GEHITU).

Alcalde de Figueres i diputat al Parlament de Catalunya. Professor d’Història contemporània de la Universitat de Girona. És el primer cap de llista de CiU que milita en el moviment lgtb.

Diputada del Parlament de la República italiana. El 2008 feu pública la seva homosexualitat i ha lluitat pels drets civils LGTB. És l’única lesbiana declarada al Parlament d’Itàlia.

Professor de la Universitat del País Basc. Des de juliol 2004 és Ararteko (defensor del poble d’Euskadi). President de l’Associació de Gais i Lesbianes del País Basc (GEHITU).

Alcalde de Figueres y diputado en el Parlamento de Cataluña. Profesor de Historia contemporánea de la Universidad de Girona. Es el primer cabeza de lista de CiU que milita en el movimiento lgtb.

Diputada del Parlamento de la República italiana. En 2008 hizo pública su homosexualidad y ha luchado por los derechos civiles LGTB. Es la única lesbiana declarada en el Parlamento de Italia.

Profesor de la Universidad del País Vasco. Desde julio 2004 es Ararteko (defensor del pueblo de Euskadi). Fundador y presidente de la Asociación de Gays y Lesbianas del País Vasco (GEHITU).

Raül Romeva i Rueda PhD in International Affairs and a degree in Economics, Universitat Autònoma Barcelona (UAB). He is MEP as a member of ICV and also a member of the LGBT Intergroup of the European Parliament.

Actriu transsexual i reconeguda activista dels drets LGTB. Va ser coordinadora de l’àrea de transsexualitat del grup federal de gais i lesbianes del PSOE. Diputada de l’Asamblea de Madrid pel PSOE.

Doctor en Relacions Internacionals i llicenciat en Econòmiques per la Universitat Autònoma Barcelona (UAB). Eurodiputat per ICV, i membre de l’intergrup LGBT del Parlament Europeu.

Actriz transexual y reconocida activista de los derechos LGTB. Coordinadora del área de transexualidad del grupo federal de gays y lesbianas del PSOE.Diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE.

Doctor en Relaciones Internacionales i licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma Barcelona (UAB). Eurodiputado por ICV, y miembro del Intergrupo LGBT del Parlamento Europeo

Why not make your dreams come true by getting married on the 1st of May (this wedding will only be legal in some countries). We would like to invite you to the wedding reception!

Íñigo Lamarca

Mayor of Figueres and Member of the Parliament of Catalonia. Professor of contemporary history at the University of Girona, Spain. He is first on the list of the CiU who actively fought for the LGBT movement.

She is an transgender actress, and LGBT rights activist. She also coordinated the transgender area for the gay and lesbian federal group of the Socialist Party (PSOE). Member of the Assembly of Madrid by the Socialist party (PSOE).

Come and get married in Catalunya 2012

Anna Paola Concia

Vine a casar-te a Catalunya 2012 El dia 1 de maig feu realitat el vostre somni, feu visible la vostra reivindicació (aquest casament només serà legal a alguns països). Us convidem al dinar de noces!

Michael Maurice Cashman

Miquel Iceta Llorens

He is a British former actor, now a Labour politician. He has been a Member of the European Parliament for the West Midlands constituency since 1999.

He is the President of the Rafael Campalans Foundation. Member of the Parliament of Catalonia. He was one of the first politicians to officially come out in Spain.

Polític Laborista angles, i ex-actor. Membre del Parlament Europeu pel West Midlands des de 1999.

President de la Fundació Rafael Campalans. Diputat del Parlament de Catalunya. Va ser un dels primers polítics espanyols en declarar obertament la seva condició homosexual.

Político Laborista inglés, y ex-actor. Miembro del Parlamento Europeo desde 1999.

Presidente de la Fundación Rafael Campalans. Diputado del Parlamento de Catalunya. Fue uno de los primeros políticos españoles en declarar abiertamente su condición homosexual.

Ven a casarte a Catalunya 2012 El día 1 de mayo haced realidad vuestro sueño, haced visible vuestra reivindicación (esta boda solo será legal en algunos países). ¡Os invitamos al banquete de boda!

familieslg@familieslg.org

3


4

9

Matrimonio igualitario y filiación para las personas LGTB Las personas LGTB de toda Europa exigimos nuestro derecho a poder casarnos con personas de nuestro mismo género y a obtener la filiación de nuestros hijos e hijas. Queremos una Europa moderna, igualitaria y unida en relación a las cuestiones LGTB. Pedimos que en pleno siglo XXI se acabe por fin con la existencia de una ciudadanía de segunda en Europa. Esta lucha por los derechos LGTB viene precedida por otras luchas importantísimas que buscaban la plena equiparación de los derechos civiles.

0

Matrimoni igualitari i filiació per a les persones LGTB Les persones LGTB de tota Europa exigim el nostre dret a casar-nos amb persones del nostre mateix gènere i a obtenir la filiació dels nostres fills i filles. Volem una Europa moderna, igualitària i unida en relació a les qüestions LGTB. Demanem que a l’inici del segle XXI s’acabi amb l’existència d’una ciutadania de segona a Europa. La lluita pels drets LGTB ve precedida d’altres lluites importantíssimes per aconseguir la plena equiparació dels drets civils.

19 55

19 10

Equal marriage and affiliation for LGBT people All LGBT people throughout Europe should have the right to marry and have the right to have their children in common legally recognised. We would like to live in a modern and egalitarian Europe with respect to LGBT issues. We want then the end of the existence of second-class citizens in Europe. This fight for LGBT civil rights comes after many other important struggles that also sought to gain full equality of civil rights.

Derechos civiles

19 6

Drets civils

19 6

Civil rights

The Suffragette Movement At the end of the 19th century and at the beginning of the 20th, in different parts of the world, a movement of social, economic and political reform emerged. This movement aimed to gain women the right to vote, so abolishing the inequality that existed at that time between men and women.

Overcoming Racial Discrimination In the mid 20th century, the reverend Martin Luther King played a crucial role as head of the movement of civil rights for Afro-American people in the U.S.A. He won Afro-Americans the right to vote and not to be discriminated against, along with some other basic civil rights.

The social impulse of Feminism From the 1960´s to the late 1970´s a period of active protest began regarding the sexual role of women in the workplace and the home. Women’s rights regarding reproduction were also included as part of the protest. Feminism wanted to bring an unofficial end to the inequality of women in society.

The rights of the LGTB collective The riots of June 28th, 1969 at the Stonewall Inn pub in New York, gave rise to the first organized movement of protests from the LGBT community in defense of their rights and sought to fight against a system which persecuted homosexuals under government approval.

Sufragi femení A finals del segle XIX i principis del s. XX, va sorgir a diferents parts del món un moviment reformista social, econòmic i polític que demanava l’extensió del dret a votar (sufragi) a les dones, abolint la desigualtat per gènere que existia aleshores.

Superació de la discriminació racial A mitjans del segle XX el reverend Martin Luther King va desenvolupar una feina crucial als Estats Units d’Amèrica al front del Moviment pels drets civils per les persones afroamericanes, reclamant el seu dret al vot, la no discriminació i altres drets civils bàsics.

Impuls social del feminisme A partir de la dècada de 1960 i fons els anys 70, es va iniciar la reivindicació de la dona en les vessants familiars, sexuals, laborals i en els drets en reproducció, per tal d’acabar de la desigualtat de les dones a la societat.

Els drets del col·lectiu LGTB Els disturbis del 28 de juny de 1969 al pub Stonewall Inn, a New York, van generar el primer moviment organitzat de protesta de la comunitat LGTB per defensar els drets i lluitar contra un sistema que perseguia els homosexuals amb el beneplàcid del govern.

Sufragio femenino A finales del siglo XIX y principios del s. XX, surgió en diferentes lugares del mundo un movimiento reformista social, económico y político que pedía la extensión del derecho al voto a las mujeres, aboliendo con ello la desigualdad por género existente en aquellos momentos.

Superación de la discriminación racial A mediados del siglo XX, el reverendo Martin Luther King desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del Movimiento por los derechos civiles de las personas afroamericanas, reclamando su derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos.

Impulso social del feminismo A partir de la década de 1960 y hasta finales de los años 70, se inició la reivindicación de la mujer en los ámbitos familiar, sexual, laboral... y en los derechos de reproducción, para acabar con la desigualdad de las mujeres en la sociedad.

Los derechos del colectivo LGTB Los disturbios del 28 de junio de 1969 en el pub Stonewall Inn, en Nueva York, dieron pie al primer movimiento organizado de protesta por parte de la comunidad LGTB en defensa de sus derechos y para luchar contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del Gobierno.


Declaration of Strasburg 2011 “Remember that it is the right of all state members from the European council to respect without discrimination the daily life of any couple, including those cases where a couple has moved to another European country or is in the process of doing so, or is considering moving from one member state to another.

Declaració d’Estrasburg 2011 “Recordem que el deure dels estats membres del Consell d’Europa és respectar de forma antidiscriminatòria la vida familiar de qualsevol parella, tot incloent els supòsits en què la parella s’hagi traslladat, s’estigui traslladant o vulgui traslladar-se d’un estat a un altre.”

Declaración de Estrasburgo 2011 “Recordemos que el derecho de los Estados miembros del Consejo de Europa es respetar de forma no discriminatoria la vida familiar de cualquier pareja, incluyendo también aquellos casos en que la pareja se haya trasladado, o se esté trasladando o tenga pensado trasladarse de un estado a otro.”

WORK MATERIAL: OUR DRAFT OF THE MANIFESTO The meeting in Catalonia 2012 is to discuss and debate this manifesto. www.familieslgtn2012.org/index.php/en/manifiesto.html

MATERIAL DE TREBALL: EL NOSTRE ESBORRANY DEL MANIFEST A discutir a la Trobada 2012. www.familieslgtb2012.org/index.php/en/manifesto.html

MATERIAL DE TRABAJO: NUESTRO BOCETO DEL MANIFIESTO A discutir en el encuentro Catalunya 2012. www.familieslgtb2012.org/index.php/en/manifiesto.html

José Luis Rodríguez Zapatero Special Invitation to the Meeting He was the former president of the Spanish govern-ment from 2004 until 2011. He supported and defended the law that equates gay marriage to heterosexuals, adopted in July 2005, thereby producing a notable advance in Spanish law in comparison to the majority of other European countries. This big step was also accom¬panied by the passing of the Catalan bill for joint legal adoption. For the first time in history it was the South of Europe who obtained these civil rights. This meant a breaking with tradition and forming a counterbalance to those Nordic states. So thus these new rights produced a social and legal advancement, which created a benchmark for many other European countries.

Convidat especial de la Trobada President del govern espanyol (2004-2011). A l’inici del seu mandat (juliol 2005) es va aprovar la Llei que equiparava els matrimonis homosexuals als heterosexuals, produint-se un notable avenç en la legislació espanyola en comparació a la major part dels països d’Europa. Aquest avenç fou paral·lel a altres drets reconeguts per part d’altres instàncies, com en l’adopció i reconeixement de filiació per part del Parlament de Catalunya. Per primera vegada al sud d’Europa s’assoliren drets que havien estat pioners als països nòrdics, en contraposició al pes de la tradició en els meridionals. A Catalunya i Espanya es produeix un avenç social i legal que és ara un referent per a molts països europeus.

Family Pride Vine a celebrar l’orgull de les famílies! La primera Family Pride de tot Europa

Invitado especial del encuentro Presidente del Gobierno español (2004-2011). Al principio de su mandato (julio de 2005) apoyó y defendió la ley que equipara los matrimonios homosexuales a los heterosexuales, produciéndose con ello un notable avance en la legislación española en comparación a la mayoría de los países de Europa. Este avance fue acompañado de otros derechos reconocidos por otras instancias, como la adopción y el reconocimiento de la filiación por parte del Parlament de Catalunya. Por primera vez en el sur de Europa se consiguieron derechos que habían sido pioneros en los estados nórdicos, en contraposición al peso de la tradición en los países meridionales. Tanto en Catalunya como en España se produjo así un avance social y legal que se ha convertido hoy en un referente para muchos países europeos.

6 -8 Vine a celebrar l’orgull de les famílies! La primera Family Pride de tot Europa

JULY 2012 JULIOL 2012 JULIO 2012

VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)

Vine a celebrar l’orgull de les famílies! La primera Family Pride de tot Europa

www.familieslg.org / www.ampgyl.org

5


The Meeting Punt de point trobada

Punto de encuentro

Lloret de Mar Lloret de Mar is a beautiful seaside town whose delightful beaches and coves captivate visitors from all around. Situated in an unparalleled and extraordinary natural environment, this former fishing village enjoys an excellent climate and landscape, and offers all kinds of familyfriendly activities. It is the perfect place to explore and experience the traditions, history and gastronomy of the Costa Brava.

Lloret de Mar és una preciosa vila marinera que captiva els visitants amb les seves meravelloses platges i cales. Ubicat en un marc natural inigualable, aquest antic poble de pescadors conjuga un clima i un paisatge excel·lents, i ofereix variades possibilitats d’activitats per gaudir amb tota la família. És el punt ideal en el qual endinsar-se i viure les tradicions, la història i la gastronomia de la Costa Brava.

Lloret de Mar es una preciosa villa marinera que cautiva a los visitantes con sus maravillosas playas y calas. Ubicado en un entorno natural inigualable, este antiguo pueblo de pescadores conjuga un clima y un paisaje excelentes, y ofrece una gran variedad de actividades para disfrutar con toda la familia. Es el punto ideal en el que adentrarse y vivir las tradiciones, la historia y la gastronomía de la Costa Brava.

www.lloretdemar.org / www.costabrava.org

Evenia Olympic Palace Hotel **** This hotel which opened in 2008 is the newest and most modern of all the hotels found within the `Evenia Olympic Resort´ complex, which it forms a part of. It has an avant-garde design, with spacious and modern rooms of up to 35 m2, each with 2 beds, a lounge with a sofa-bed and a spare bed for a child. In addition each of the rooms is luxuriously equipped with: Satellite TV, air conditioning, a safe, a fridge, a microwave, Internet access, a phone, a terrace and all have complete bathrooms. The hotel is located in a quiet area of Lloret de Mar, just only a few metres meters from the town centre and the beach, so therefore is ideally located for all families. Furthermore, the extensive gardened spaces within the hotel complex along with the spacious and comfortable lounge room areas make this an ideal setting for any event or celebration ensuring it is a great success. Hotel Evenia Olympic Palace **** Inaugurat l’any 2008, és l’hotel més nou i modern del complex Evenia Olympic Resort, del qual en forma part. Amb un disseny avantguardista, les seves àmplies i modernes habitacions de fins a 35 m2 tenen un dormitori de 2 llits i un saló amb sofà-llit i llitera. A més, estan equipades amb tot luxe de detalls: televisor via satèl·lit, aire condicionat, caixa forta, nevera, microones, accés a Internet, telèfon, terrassa, bany complet, etc. Situat en una zona tranquil·la de Lloret de Mar i a pocs metres del centre de la població i de la platja, constitueix un hotel ideal per a famílies. Així mateix, l’àmplia zona enjardinada del complex així com les característiques dels seus amplis i còmodes salons el converteixen en el marc idoni per què qualsevol esdeveniment o celebració sigui tot un èxit.

HOTEL EVENIA OLYMPIC PALACE AVDA. DEL RIERAL, 55-57 LLORET DE MAR (SPAIN) www.eveniahotels.com/ olympicpalace

6

Hotel Evenia Olympic Palace **** Inaugurado en el año 2008, es el hotel más nuevo y moderno del complejo Evenia Olympic Resort, del que forma parte. Con un diseño vanguardista, sus amplias y modernas habitaciones de hasta 35 m2 cuentan con un dormitorio de 2 camas, un salón con sofá-cama y litera. Además, están equipadas con todo lujo de detalles: televisor vía satélite, aire acondicionado, caja fuerte, frigorífico, microondas, acceso a Internet, teléfono, terraza, baño completo, etc. Ubicado en una zona tranquila de Lloret de Mar y a escasos metros del centro de la población y de la playa, constituye un hotel ideal para familias. Asimismo, la amplia zona ajardinada del complejo así como las características de sus amplios y cómodos salones lo convierten en el marco idóneo para que cualquier evento o celebración sea todo un éxito.


DOFI JET BOATS www.dofijetboats.com

Barcelona

Figueres

History, modernism and the avant-garde Barcelona, the capital of Catalonia, positioned on the northwest Mediterranean coast, is without doubt one of the most cosmopolitan and economically active cities in Spain. This avant-garde city despite being associated with modernism has also a very ancient history too, as can be seen in its numerous Romanesque, Gothic and Renaissance monuments, or even in its rich archaeological remains. Having an intense artistic and cultural life, Barcelona has been an important centre of modernism for some time now. It is distinguished above all mainly for its works of the artist and architect Antoni Gaudí, who designed the Sagrada Familia and Park Güell. Indeed it is Antoni Gaudí together with many other great contemporary artists who have given the city an exciting new look that makes it so unique and unmistakable.

Dalí and surrealism The town of Figueres, the capital of Alt Empordà, in Girona, is located in the far north-east of Catalonia and is an important gateway to Europe. This town was the chosen enclave for the great artist Salvador Dalí, and where he was born. Here he established the headquarters for his Theatre-Museum, the largest surrealistic object in the world, with its giant eggs, its bread covered facade and its transparent dome. Housed inside the museum is a collection of his works from all his working life, including original creations, an assortment of jewels and various pieces of work from other artists whom Dalí admired. To visit this Theatre-Museum is a unique experience, one which penetrate the mind and enables you to see the thought processes behind the work of one of the greatest geniuses of the twentieth century. You cannot miss a visit the Toy Museum of Figueres.

Història, modernisme i avantguarda Barcelona, la capital de Catalunya, situada al nord-oest de la costa mediterrània, és sens dubte una de les ciutats més cosmopolites i econòmicament més actives d’Espanya. Aquesta vantguardista urbs té també una història molt antiga, com es pot observar en els seus nombrosos monuments romànics, gòtics i renaixentistes, o fins i tot en les seves riques restes arqueològiques. D’una intensa vida artística i cultural, Barcelona ha estat un importantíssim centre del modernisme, i es distingeix sobretot pels treballs d’Antoni Gaudí, autor de la Sagrada Família o del Parc Güell, que, juntament amb grans artistes contemporanis, ha donat a la ciutat un aspecte nou i excitant que la fa única i inconfusible. Historia, modernismo y vanguardia Barcelona, la capital de Cataluña, situada al noroeste en la costa mediterránea, es sin duda una de las ciudades más cosmopolitas y económicamente más activas de España. Esta vanguardista urbe tiene también una historia muy antigua, como se puede observar en sus numerosos monumentos románicos, góticos y renacentistas, o incluso en sus ricos restos arqueológicos. De una intensa vida artística y cultural, Barcelona ha sido un importantísimo centro del modernismo, y se distingue sobre todo por los trabajos de Antoni Gaudí, autor de la Sagrada Familia o del Parque Güell, quien, junto con grandes artistas contemporáneos, ha dado a la ciudad un aspecto nuevo y excitante que la hace única e inconfundible. • www.barcelonaturisme.com

Dalí i el surrealisme La ciutat de Figueres, capital de l’Alt Empordà, a Girona, està situada a l’extrem nord-oriental de Catalunya i constitueix una important porta d’entrada cap a Europa. Precisament aquest va ser l’enclavament escollit pel genial artista Salvador Dalí, fill de la ciutat, per establir la seu del seu Teatre-Museu, el major objecte surrealista del món, amb els seus ous gegants, els seus pans a la façana i la seva cúpula transparent. La col·lecció que alberga inclou obres de totes les seves èpoques, creacions originals, una col·lecció de joies i diverses obres d’altres artistes als quals Dalí admirava. Visitar aquest Teatre-Museu és una experiència única per penetrar en el pensament i l’obra d’un dels grans genis del segle XX. I a Figueres heu de visitar també el Museu del Joguet. Dalí y el surrealismo La ciudad de Figueres, capital de l’Alt Empordà, en Girona, está situada en el extremo nororiental de Catalunya y constituye una importante puerta de entrada hacia Europa. Precisamente este fue el enclave escogido por el genial artista Salvador Dalí, hijo de la ciudad, para establecer la sede de su Teatro-Museo, el mayor objeto surrealista del mundo, con sus huevos gigantes, sus panes en la fachada y su cúpula transparente. La colección que alberga incluye obras de todas sus épocas, creaciones originales, una colección de joyas y varias obras de otros artistas a los que Dalí admiraba. Visitar este Teatro-Museo es una experiencia única para penetrar en el pensamiento y la obra de uno de los mayores genios del siglo XX. Y en Figueres tenéis que visitar también el Museo del Juguete. • www.figueres.cat • www.salvador-dali.org/ museus/figueres • www.mjc.cat/

7


Speakers & activities

8

Ponents i activitats

Ponentes y actividades

Mar González

Charlotte Patterson

Professor for the Department of Psychology and Education (University of Sevilla).

Professor of Psychology. Director of Women & Gender Studies. University of Virginia.

Professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació (Universitat de Sevilla).

Professora de Psicologia. Directora d’Estudis de Dones i Gènere. Universitat de Virgínia.

Profesora Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación (Universidad de Sevilla).

Profesora de Psicología. Directora de Estudios de Mujeres y Género. Universidad de Virginia.

Martine Gross

Marina Sáenz

Teresa Freixas

Sociologist of CNRS, Paris. Honorary President of APGL.

Lawyer and legal advisor for the Association of Transsexuals Así somos, in Valladolid (Spain)

Professor of Constitutional Law and president of the Fundació Universitària Martí l’Humà.

Sociòloga del CNRS, París. Presidenta d’honor de l’APGL.

Advocada i assessora jurídica de l’Associació de Transsexuals Así somos, de Valladolid

Catedràtica de Dret Constitucional i presidenta de la Fundació Universitària Martí l’Humà.

Socióloga del CNRS, París. Presidenta de honor de APGL.

Abogada y asesora jurídica de la Asociación de Transexuales Así somos, de Valladolid

Catedrática de Derecho Constitucional y presidenta de la Fundació Universitària Martí l’Humà.

Robert Wintemute

Alexander Schuster

Montserrat Tur

Professor of Law for Human Rights at King’s College London.

Scientific director for Lenford Research Centre in support of LGBT rights.

Advocate. She was the Secretary for Children and Families of the Catalonian Government.

Professor de Dret dels Drets Humans al King’s College de Londres.

Director Científic del Lenford Research Center en suport dels drets LGTB.

Advocada. Va ser Secretària d’Infància i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Profesor de Derecho de los Derechos Humanos en el King’s College de Londres.

Director Científico del Lenford Research Center a favor de los derechos LGTB.

Abogada. Fue Secretaria de Infancia y Familias de la Generalitat de Catalunya.

Eveline Yv Nay

Esther Nolla

Mónica Oltra

Social scientist at the Centre for “Gender Studies” at the University of Basel.

President of the Association of Parents of LGBT people (AMPGYL).

lawyer and Political representative in the Valencian Government.

Científica social del Centre pels Estudis de Gènere de la Universitat de Basilea.

Presidenta de l’Associació de Mares i Pares de GLBT (AMPGYL).

Diputada a les Corts Valencianes. Advocada.

Científica social en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Basilea.

Presidenta de la Asociación de Madres y Padres de GLBT (AMPGYL).

Diputada en las Cortes Valencianas. Abogada.

Rosa Borge

Imma Jové

PhD in Political Science and Sociology. A specialist in policies for LGBT people.

Doctor of Medicine and Surgery. Gynaecologist at CEFER Reproduction Institute.

Dra. en Ciències Polítiques i Sociologia. Especialista en polítiques per persones LGTB.

Dra. en Medicina i Cirurgia. Ginecòloga a l’Institut de Reproducció CEFER.

Dra. en Ciencias Políticas y Sociología. Especialista en políticas para personas LGTB.

Dra. en Medicina y Cirugía. Ginecóloga en el Instituto de Reproducción CEFER.


On-going activities

Activitats transversals

Actividades transversales

TAKING PLACE DURING THE CONFERENCE TO ENHANCE KNOWLEDGE AND COMMUNICATION

ACTIVITATS DURANT TOTA LA TROBADA, DE CONEIXEMENT I COMUNICACIÓ

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL ENCUENTRO, DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN

ORGANISATIONS FAIR. POSTERS AND GUIDES TO THE DIFFERENT ASSOCIATIONS EVERY DAY > MAJESTIC AND PALACE ROOMS CORRIDOR • All the associations will fill out a form and create a poster in their own language and in English using a similar design. These posters will be on exhibit in the “Entities fair”. • Using the information from the forms, a guide to the different entities will be compilied. • A poster exhibition and stands to show materials and merchandise will be displayed.

FIRA D’ENTITATS. PLAFONS I GUIA D’ENTITATS TOTS ELS DIES > PASSADÍS SALES MAJESTIC I PALACE • Totes les entitats participants emplenen una fitxa i fan un pòster en el seu propi idioma, i en anglès, amb un disseny similar. Aquests pòsters s’exposaran a la “fira d’entitats”. • Amb aquesta informació es farà una Guia d’entitats europees de famílies LGTB. • Exposició dels pòsters i estands amb tauleta per materials de les organitzacions i merxandatge.

FERIA DE ENTIDADES. PLAFONES Y GUÍA DE ENTIDADES TODOS LOS DÍAS > PASILLO SALAS MAJESTIC Y PALACE • Todas las entidades participantes rellenan una ficha y elaboran un póster en su propio idioma, y en inglés, con un sistema y un diseño similar. Estos pósters se expondrán en la “feria de entidades”. • Con esta información se confeccionará una Guía de entidades europeas de familias LGTB. • Exposición de los pósters y estands con mesa para materiales de las organizaciones y merchandising.

CAT’12 2.0 EVERY DAY • Blog about the conference set up in real time with the programme, the activities, a follow up of the conference and photographs. LEAPS FORWARD. PHOTOS AND PHOTOCALL EVERY DAY > AT THE INFORMATION POINT • Photos of couples, groups, families... jumping to create a virtual meeting exhibition of “leaps forward fighting for our rights”. • A photocall of the 2nd European LGBT families Meeting – Catalunya 2012. WALL OF EXPECTATIONS AND FINAL APPRAISALS EVERY DAY > AUDITORIUM CORRIDOR • The participants at the conference will write on coloured cardboard their expectations. Using these pieces, a wall will be made. The participants will also write on card their conclusions about the meeting. • At the start and finish of the event the participants will be photographed and their opinions recorded. This work will then be used and shown on a film during the plenary session at the conference´s closure.

SPONSORS’ FAIR / COMPANY SPONSORS EVERY DAY > HOTEL HALL • Stands displaying a variety of commerical brands which are sponsoring the conference meeting. FILM AND AUDIOVISUAL PROJECTION ROOM RALLY 1 • Projections of all the audiovisual material that the associations would like to share. • Cinema at night. Projections of LGBT families’ films. • There is a programe with a timetable available of the showing times. AGORA SPACE. SPACE TO MEET AND EXCHANGE IDEAS FREELY SUNDAY AND MONDAY MORNING > IMPERIAL SALON HALL /CAFETERIAS/ TERRACE • Space with chairs and a board with a schedule on where the atendees can put forward any topics they wish to be discussed freely and also invite those who wish to talk about these proposed topics, to put their name down. • The idea is to present this work at the end of the event in the plenary and draw up any conclusions from the information if there are any. CONTRIBUTIONS AND VOTES ON THE MANIFESTO SATURDAY AND MONDAY AT NOON > AUDITORIUM CORRIDOR • The manifesto will be exhibited in the Auditorium corridor, from the morning onwards so people can make any new contributions to it. • On Monday afternoon the collection of new contributions will cease so that the NELFA convention will be able to draw up a final Manifesto.

SUPPORT THE MANIFESTO NOW www.familieslgtb2012. org/index.php/en/ manifesto.html

CAT’12 2.0 TOTS ELS DIES • Bloc de la trobada en temps real amb el programa, les activitats, el diari del desenvolupament de la trobada, fotos... SALTS CAP ENDAVANT. FOTOS. PHOTOCALL TOTS ELS DIES > PUNT D’INFORMACIÓ • Fotografiar parelles, grups, famílies... saltant per fer una exposició virtual de la trobada de salts cap endavant, en la lluita pels nostres drets! • Photocall de la 2a Trobada Europea de Famílies LGTB – Catalunya 2012. MURAL D’EXPECTATIVES I MURAL DE VALORACIONS TOTS ELS DIES > PASSADÍS AUDITORI • Els i les participants escriuran sobre cartolines de color les seves expectatives, amb les que es farà un mural al passadís de l’Auditori. També escriuran en cartolines la seva valoració final de la trobada. • Al començament i al final es gravarà/fotografiarà a la gent amb les seves expectatives i les seves valoracions per projectarne unes quantes en plenari a la Cloenda.

FIRA DE SPONSORS / EMPRESES PATROCINADORES TOTS ELS DIES > HALL HOTEL • Estands de diferents marques comercials que patrocinen la trobada. CINEMA, PROJECCIONS AUDIOVISUALS SALA RALLY 1 • Projeccions de tots els audiovisuals que les associacions vulguin compartir. • A la nit cinema. Projecció de pel·lícula de temàtica de famílies LGTB. • Es disposarà d’un programa amb l’horari de les projeccions. ESPAI ÀGORA. ESPAI DE REUNIÓ I INTERCANVI LLIURE DIUMENGE I DILLUNS MATÍ > HALL DEL SALÓ IMPERIAL/CAFETERIES/ TERRASSA • Espai amb cadires i pissarra amb un horari, per a que les/els participants puguin proposar temes de manera lliure i autogestionada i convidar als que es vulguin apuntar per xerrar sobre el tema proposat. • El compromís és exposar en el plenari el treball realitzat i les conclusions si n’hi ha. APORTACIONS I VOTACIONS SOBRE EL MANIFEST DE DISSABTE A DILLUNS MIGDIA > PASSADÍS AUDITORI • S’exposarà el Manifest al passadís de l’Auditori a partir del dissabte al matí, per recollir aportacions noves. • Dilluns tarda es tanca la recollida d’aportacions i en assemblea de NELFA es consensua un Manifest final.

ADHEREIX-TE AL MANIFEST www.familieslgtb2012. org/index.php/ca/ manifiesto.html

CAT’12 2.0 TODOS LOS DÍAS • Blog del encuentro en tiempo real con el programa, las actividades, el seguimiento del desarrollo del encuentro, fotos... SALTOS HACIA DELANTE. FOTOS. PHOTOCALL TODOS LOS DÍAS > PUNTO DE INFORMACIÓN • Fotografiar parejas, grupos, familias... saltando para hacer una exposición virtual del encuentro de “saltos hacia delante, en la lucha por nuestros derechos”. • Photocall del 2º Encuentro Europeo de Familias LGTB – Catalunya 2012. MURAL DE EXPECTATIVAS Y MURAL DE VALORACIONES FINALES TODOS LOS DÍAS > PASILLO AUDITORIO • Las y los asistentes escribirán sobre cartulinas de colores sus expectativas, con las que se hará un mural. También se escribirá en cartulinas su valoración del encuentro. • En el inicio y en la clausura se grabará / fotografiará a la gente con sus expectativas y sus valoraciones para proyectar algunas de ellas en la sesión plenaria del acto de clausura.

FERIA DE ESPÓNSORS / EMPRESAS PATROCINADORAS TODOS LOS DÍAS > HALL DEL HOTEL • Estands en el hall del hotel de diferentes marcas comerciales que patrocinan el encuentro. CINE, PROYECCIONES AUDIOVISUALES SALA RALLY 1 • Proyección de todos los materiales audiovisuales que las asociaciones deseen compartir. • Por la noche, sesión de cine. Poyección de películas que versen sobre el tema de las familias LGTB. • Se dispondrá de un programa con el horario de las proyecciones. ESPACIO ÁGORA. LUGAR DE REUNIÓN E INTERCAMBIO LIBRE DOMINGO Y LUNES POR LA MAÑANA > HALL DEL SALÓN IMPERIAL/ CAFETERÍAS/TERRAZA • Espacio habilitado con sillas y pizarra, con un horario, para que las/los participantes puedan exponer temas de manera libre y autogestionada, e invitar a quien lo desee a apuntarse para hablar y debatir sobre el tema propuesto. • El compromiso es exponer en la sesión plenaria el trabajo realizado y las conclusiones obtenidas. APORTACIONES Y VOTACIONES ACERCA DEL MANIFIESTO DEL SÁBADO AL LUNES A MEDIODÍA > PASILLO AUDITORIO • Se expondrá el Manifiesto en el pasillo del Auditorio, a partir del sábado por la mañana, para recoger nuevas aportaciones. • El lunes por la tarde se cerrará la recogida de aportaciones y en asamblea de la NELFA se consensuará un Manifiesto final. ADHIÉRETE AL MANIFIESTO www.familieslgtb2012. org/index.php/es/ manifiesto.html

9


Programme (English)

FAMILY ACTIVITIES ACTIVITIES FOR CHILDREN/TEENAGERS

For more information, visit the website: www.familieslgtb2012.org

Saturday 28th 8h- 9h 9.30h

Sunday 29th Breakfast

• Recording participants’ expectations

• 8h-9h RALLY 3 ROOM: Nelfa representatives & sponsors reception

• Welcoming the families and assigning them their accommodation: - Greeting the attendees and assessing the group dynamics - Familiarising the guests with their new environment

• 9.30h AUDITORIUM: ROUND TABLE. LGBT Families, we are “an engine of social change” (Simultaneous translation) MODERATOR: Vicent Borràs SPEAKERS: Mar González, Charlotte Patterson, Marina Saénz

ACTIVITIES TO WELCOME OUR CHILDREN/TEENAGERS

• 9.30h “Agora space”. A space to meet and exchange ideas freely ACTIVITIES FOR CHILDREN/TEENAGERS: • 3-4 years: Alba’s Tales + games and workshop • 5-11 years: Circus workshop • 12-17 years: Round table: The worries and concerns of adolescents in LGBT families + Olympic Games

11h 11.30h

Coffee break • Recording participants’ expectations • Welcoming the families and assigning them their accommodation: - Greeting the attendees and assessing the group dynamics - Familiarising the guests with their new environment ACTIVITIES TO WELCOME OUR CHILDREN/TEENAGERS

• Small group work: LGBT Families, “we are an engine of social change” (Simultaneous translation) - AUDITORIUM: LGBT families’ experiences transforming our reality. With Martine Gross and Mar González - MAJESTIC ROOM: “Transgendered parenthood”. With Marina Sáenz and Eveline Yv Nay - PALACE ROOM: “New challenges in Education”. Esther Nolla - ROYAL ROOM: Surrogacy Seminar. “Men Having Babies” • 11.30h Agora space. A space to meet and exchange ideas freely ACTIVITIES FOR CHILDREN/TEENAGERS: • 3-4 years: Alba’s Tales + games and workshop • 5-11 years: Circus workshop • 12-17 years: Round table: The worries and concerns of adolescents in LGBT families + Olympic Games

13h

LUNCH

LUNCH

15h

• AUDITORIUM: The Official opening ceremony: The President of the Catalan Government, Mayor of Lloret, NELFA President, FLG President (Simultaneous translation)

• 13.30h ROYAL ROOM: Sponsored presentations: Men Having Babies

• The premiere of the film “Right 2 Love” (10’)

• 14.30h Sightseeing tour around Barcelona or Figueres

16h

A Toast on the terrace (Group Photograph - Catalunya 2012)

17h

• Presentation of NELFA and all its member organizations. An exhibition of stands and posters from the different associations (Simultaneous translation) • 18h Film: “Right 2 Love” (60’) ACTIVITIES FOR CHILDREN/TEENAGERS: • 3-8 years: Theatre Show and theatre workshop • 9-11 years: Olympic Games & photography workshop • 12-17 years: Olympic Games

19h

Dinner

Picnic/dinner out at Figueres or Barcelona

20.30h

• 20.30h PÈRGOLA: A disco for children and juniors

• 21.30h Havaneres singing at Vila Sq. in Lloret

• CAFETERIA & HALL: Gathering to discuss: The Life & feelings of LGBT families

• RALLY 1 ROOM: Cinema. LGBT Families

• 22h PÈRGOLA: Zapping show • RALLY 1 ROOM: Cinema. LGTB Families

23.30h

10

DISCO

DISCO


Activities taking place during the conference to enhance knowledge and aid communication:

The conference associations´ fair Cat’12 2.0 Leaps forward. Photographs and photocall

Wall of expectations and final appraisals Sponsors’ Fair / Company Sponsors Film and audiovisual projection

Agora space. Space to meet and exchange ideas freely Contributions and votes on the Manifesto

Monday 30th

Tuesday 1st

Breakfast

Breakfast

• 9.30h ROUND TABLE: “The Main challenges in the recognition of rights for LGBT Families” (Simultaneous translation) MODERATOR: Francesc Xavier Jaurena SPEAKERS: Teresa Freixas, Robert Wintemute, Alexander Shuster

• 9h Overall evaluation of the participants´ feelings after the event

• 9.30h “Agora space”. A space to meet and exchange ideas freely

• 9h AUDITORIUM: Workshop, display and exchange of didactic and pedagogical learning materials (Simultaneous translation) MODERATOR: Daniel Gabarró PARTICIPANTS: Katy Pallàs, Tiina Rosenberg, Glòria Canyet, Ed. A Fortiori

ACTIVITIES FOR CHILDREN/TEENAGERS: • 3-4 years: Alba’s Tales + games and workshop • 5-11 years: Gymkhana • 12-17 years: Workshop: “Discriminatory Conduct” + Olympic Games

ACTIVITIES FOR CHILDREN/TEENAGERS: • 3-8 years: The world games + workshops • 9-17 years: Games on the beach • 12-17 years: Photography Workshop

Coffee break

10.30h Coffee break

• Small group work: “Rights for LGBT Families”. Action proposals for local and net work. (Simultaneous translation) - AUDITORIUM: “Legality in motion”. With Robert Wintemute and Montserrat Tur

• 11h The Closing ceremony of the conference: Reading of the Manifesto, and conclusions (Simultaneous translation)

- MAJESTIC ROOM: “Political challenges and legal halts”. With Rosa Borge and Mónica Oltra - PALACE ROOM: “Building families”. With Imma Jové, Felix Gloor and Roger Sutter

8h - 9h 9.30h

11h 11.30h

• 11.30h Children’s play. A short film clip of the participants expectations and a final evaluation • 12.30h Wedding ceremony (Simultaneous translation) Whole group: adults & children together

- ROYAL ROOM: “Surrogacy Seminar”. Men Having Babies • 11.30h Agora space. A space to meet and exchange ideas freely ACTIVITIES FOR CHILDREN/TEENAGERS: • 3-4 years: Alba’s Tales + games and workshop • 5-11 years: Gymkhana • 12-17 years: Workshop: Discriminatory Conduct + Olympic Games LUNCH

Lunch and wedding dance ON the terrace

13h

• 13.30h ROYAL ROOM: Sponsored presentations: Men Having Babies

• Wedding dance continues on the terrace

15h

• Family activities: - 15h A cruise to Tossa with Dofi Jet Boats - An excursion to Ronda along the coast - A visit to Saint Clotilde Gardens - A trip to the beach and swimming pool - Champagne tasting at Montferrant

• Farewell

• 17h ROOM RALLY 1: Networking with NELFA representatives

Dinner • 20.30h PÈRGOLA: A disco for children and juniors

19h 20.30h

• 22h Evening dance • RALLY 1 ROOM: Cinema. LGBT Families

DISCO

23.30h

11


Programa (català)

ACTIVITATS FAMILIARS ACTIVITATS INFANTILS/JUVENILS

Per a més informació, consulteu la web: www.familieslgtb2012.org

Dissabte 28 8h- 9h 9.30h

Diumenge 29 ESMORZAR

• Enregistrament d’expectatives de les/els participants

• 8h-9h SALA RALLY 3: Reunió representants de Nelfa amb espònsors

• Benvinguda i allotjament famílies: - Dinàmiques de grup i de benvinguda - Descoberta

• 9.30h AUDITORI: TAULA RODONA. Les famílies LGTB som motor de canvi social (Traducció simultània) MODERA: Vicent Borràs PONENTS: Mar González, Charlotte Patterson, Marina Saénz

ACTIVITATS INFANTILS/JUVENILS de Benvinguda

• 9.30h Espai Àgora de reunió i intercanvi lliure ACTIVITATS INFANTILS/JUVENILS: • 3-4 anys: Contalles de l’Alba + jocs i taller • 5-11 anys: Taller de circ • 12-17 anys: Taula rodona: Les inquietuds dels adolescents de famílies LGTB + Jocs olímpics

11h 11.30h

Coffee break • Enregistrament d’expectatives de les/els participants • Benvinguda i allotjament famílies: - Dinàmiques de grup i de benvinguda - Descoberta ACTIVITATS INFANTILS/JUVENILS de Benvinguda

• Treball de grups: Les famílies LGTB som motor de canvi social (Traducció simultània) - AUDITORI: Les experiències de les famíles LGTB transformadores de la realitat. Amb Martine Gross i Mar González. - SALA MAJESTIC: Maternitat i paternitat transsexual. Amb Marina Sáenz i Eveline Yv Nay - SALA PALACE: Nous reptes en l’àmbit educatiu. Amb Esther Nolla - SALA ROYAL: Gestació Subrogada. Men Having Babies • 11.30h Espai Àgora de reunió i intercanvi lliure ACTIVITATS INFANTILS/JUVENILS: • 3-4 anys: Contalles de l’Alba + jocs i taller • 5-11 anys: Taller de circ • 12-17 anys: Taula rodona: Les inquietuds dels adolescents de famílies LGTB + Jocs olímpics

13h

Dinar

Dinar

15h

• AUDITORI: Inauguració i Benvinguda: President Govern Catalunya, Alcalde Lloret, Presidenta NELFA, Presidenta FLG (Traducció simultània)

• 13.30h SALA ROYAL: Presentacions d’Espònsors gestació subrogada. Men Having Babies

• Estrena documental curt (10’) Right 2 Love

• 14.30h Sortida Excursió-visita turística a Figueres o Barcelona.

16h

Brindis a la terrassa (Foto de grup Catalunya 2012)

17h

• Presentació de la Nelfa i de totes les entitats membres. Exposició de pòsters i estands de les associacions (Traducció simultània) • 18h Estrena Rigth 2 Love (60’) ACTIVITATS INFANTILS/JUVENILS: • 3-8 anys: Espectacle teatral + taller de teatre • 9-11 anys: Jocs olímpics + Taller de fotografia • 12-17 anys: Jocs olímpics

19h

Sopar

recepció / sopar a Figueres i Barcelona

20.30h

• 20.30h PÈRGOLA: Minidisco infantil i juvenil

• 21.30h Havaneres a la plaça de la Vila de Lloret

• CAFETERIES I HALL: Cafè Tertúlia: Les famílies LGTB, com vivim, com sentim?

• SALA RALLY 1: Cinema. Tema Famílies LGTB

• 22h PÈRGOLA: Zapping show • SALA RALLY 1: Cinema. Tema Famílies LGTB

23.30h

12

DISCOTECA

DISCOTECA


Activitats transversals durant tota la trobada, de coneixement i comunicació:

Fira d’entitats. Pòsters i guia d’entitats Cat’12 2.0 Salts Cap Endavant. Fotos. Photocall

Mural d’expectatives i de valoracions Fira de sponsors / Empreses patrocinadores Cinema, projeccions audiovisuals

Espai Àgora. Espai de reunió i intercanvi lliure Aportacions i votacions sobre el Manifest

Dilluns 30

Dimarts 1

ESMORZAR

ESMORZAR

• 9.30h TAULA RODONA: Principals reptes en el reconeixement de drets de les famílies LGTB. Obertures i obstacles cap a la igualtat de drets (Traducció simultània) MODERA: Francesc Xavier Jaurena PONENTS: Teresa Freixas, Robert Wintemute, Alexander Shuster

• 9h Enregistrament de valoracions finals de les/els participants

• 9.30h Espai Àgora de reunió i intercanvi lliure ACTIVITATS INFANTILS/JUVENILS: • 3-4 anys: Contalles de l’Alba + jocs i taller • 5-11 anys: Gimcana • 12-17 anys: Taller Conductes discriminatòries + Jocs olímpics

8h - 9h 9.30h

• 9h AUDITORI: Taller, Exposició i Intercanvi de materials didàctics, pedagògics i educatius (Traducció simultània) MODERA: Daniel Gabarró PARTICIPEN: Katy Pallàs, Tiina Rosenberg, Glòria Canyet, Ed. A Fortiori ACTIVITATS INFANTILS/JUVENILS: • 3-8 anys: Jocs del món + tallers • 9-17 anys: Jocs a la platja • 12-17 anys: Taller de fotografia

Coffee break

10.30h Coffee break

• Treball de grups: Drets de les famílies LGTB. Propostes d’actuació pels nivells locals i pel treball en xarxa (Traducció simultània) - AUDITORI: Mobilitzacions del dret. Amb Robert Wintemute i Montserrat Tur

• 11h Cloenda: lectura manifest, conclusions (Traducció simultània)

- SALA MAJESTIC: Impassos jurídics, reptes polítics. Amb Rosa Borge i Mónica Oltra

• 12.30h Cerimònia de casaments

11h 11.30h

• 11.30h Representació infantil Vídeo d’expectatives i valoracions finals

- SALA PALACE: Construïm la nostra família. Amb Imma Jové, Felix Gloor i Roger Sutter - SALA ROYAL: Gestació Subrogada. Men Having Babies • 11.30h Espai Àgora de reunió i intercanvi lliure ACTIVITATS INFANTILS/JUVENILS: • 3-4 anys: Contalles de l’Alba + jocs i taller • 5-11 anys: Gimcana • 12-17 anys: Taller Conductes discriminatòries + Jocs olímpics Dinar

Dinar i ball de casament a la terrassa

13h

• 13.30h SALA ROYAL: Presentacions d’Espònsors gestació subrogada. Men Having Babies

• Continua la festa i el ball de casament a la terrassa

15h

• Activitats en família: - 15h Creuer a Tossa amb el vaixell Dofi Jet Boats - Excursió pel Camí de Ronda - Visita Jardins Sta. Clotilde - Tast caves Montferrant - Piscina/platja en família

• Comiat

• 17h SALA RALLY 1. Assemblea de Nelfa

Sopar • 20.30h PÈRGOLA: Minidisco infantil i juvenil

19h 20.30h

• 22h Ball de gal·la • SALA RALLY 1: Cinema. Tema Famílies LGTB

DISCOTECA

23.30h

13


Programa (castellano)

ACTIVIDADES FAMILIARES ACTIVIDADES INFANTILES/JUVENILES

Para más información, consulta la web: www.familieslgtb2012.org

Sábado 28 8h- 9h 9.30h

Domingo 29 DESAYUNO

• Recogida de expectativas de las/los asistentes al encuentro

• 8h-9h SALA RALLY 3: Reunión representantes de Nelfa con espónsors

• Bienvenida y alojamiento familias: - Dinámicas de grupo y de bienvenida - Descubrimiento de los espacios

• 9.30h AUDITORIO: AUDITORIO: MESA REDONDA. Las familias LGTB somos motor de cambio social (Traducción simultánea) MODERA: Vicent Borràs PONENTES: Mar González, Charlotte Patterson, Marina Saénz

ACTIVIDADES INFANTILES/JUVENILES de bienvenida

• 9.30h Espacio Ágora de reunión e intercambio libre ACTIVIDADES INFANTILES/JUVENILES: • 3-4 años: Contalles de l’Alba + jocs i taller • 5-11 años: Taller de circo • 12-17 años: Mesa redonda: Las inquietudes de los adolescentes de familias LGTB + Juegos olímpicos

11h 11.30h

Coffee break • Recogida de expectativas de las/los asistentes al encuentro • Bienvenida y alojamiento familias: - Dinámicas de grupo y de bienvenida - Descubrimiento de los espacios ACTIVIDADES INFANTILES/JUVENILES de bienvenida

• Trabajo en grupo: Las familias LGTB somos motor de cambio social (Traducción simultánea) - AUDITORIO: Las experiencias de las familias LGTB transformadoras de la realidad. Con Martine Gross y Mar González - SALA MAJESTIC: Maternidad y paternidad transexual. Con Marina Sáenz y Eveline Yv Nay - SALA PALACE: Nuevos retos en el ámbito educativo. Con Esther Nolla - SALA ROYAL: Gestación Subrogada. Men Having Babies • 11.30h Espacio Ágora de reunión e intercambio libre ACTIVIDADES INFANTILES/JUVENILES: • 3-4 años: Contalles de l’Alba + jocs i taller • 5-11 años: Taller de circo • 12-17 años: Mesa redonda: Las inquietudes de los adolescentes de familias LGTB + Juegos olímpicos

13h

COMIDA

COMIDA

15h

• AUDITORIO: Inauguración y Bienvenida: Presidente Gobierno Catalunya, Alcalde Lloret, Presidenta NELFA, Presidenta FLG (Traducción simultánea)

• 13.30h SALA ROYAL: Presentaciones de espónsors gestación subrogada. Men Having Babies

• Estreno del documental corto (10’) Right 2 Love

• 14.30h Salida Excursión-visita turística a Figueres o Barcelona.

16h

Brindis EN la terraZa (Foto de grupo Catalunya 2012)

17h

• Presentación de Nelfa y de todas las entidades miembros. Exposición de pósters y estands de las asociaciones (Traducción simultánea) • 18h Estreno Rigth 2 Love (60’) ACTIVIDADES INFANTILES/JUVENILES: • 3-8 años: Espectáculo teatral + taller de teatro • 9-11 años: Juegos olímpicos + Taller de fotografía • 12-17 años: Juegos olímpicos

19h

CENA

Recepción/cena en Figueres y Barcelona

20.30h

• 20.30h PÉRGOLA: Minidisco infantil y juvenil

• 21.30h Havaneras en la plaza de la Vila de Lloret de Mar

• CAFETERÍAS/HALL: Café tertulia: Las familias LGTB, ¿cómo vivimos y sentimos?

• SALA RALLY 1: Cine. Tema Familias LGTB

• 22h PÉRGOLA: Zapping show • SALA RALLY 1: Cine. Tema Familias LGTB

23.30h

14

DISCOTECA

DISCOTECA


Actividades transversales durante todo el encuentro, de conocimiento y comunicación:

Feria de entidades. Plafones y guía de entidades Cat’12 2.0 Saltos hacia delante. Fotos. Photocall

Mural de expectativas y valoraciones Feria de espónsors / Empresas patrocinadoras Cine, proyecciones audiovisuales

Espacio Ágora. Lugar de reunión e intercambio libre Aportaciones y votaciones acerca del Manifiesto

Lunes 30

Martes 1

DESAYUNO

DESAYUNO

• 9.30h MESA REDONDA: Principales retos en el reconocimiento de derechos de las familias LGTB. Logros y obstáculos hacia la igualdad de derechos (Traducció simultánea) MODERA: Francesc Xavier Jaurena PONENTES: Teresa Freixas, Robert Wintemute, Alexander Shuster

• 9h Recogida de valoraciones finales de las/los asistentes

• 9.30h Espacio Ágora de reunión e intercambio libre ACTIVIDADES INFANTILES/JUVENILES: • 3-4 años: Contalles de l’Alba + juegos y taller • 5-11 años: Gincana • 12-17 años: Taller Conductas discriminatorias + Juegos olímpicos

8h - 9h 9.30h

• 9h AUDITORIO: Taller, Exposición e Intercambio de materiales didácticos, pedagógicos y educativos (Traducción simultánea) MODERA: Daniel Gabarró PARTICIPAN: Katy Pallàs, Tiina Rosenberg, Glòria Canyet, Ed. A Fortiori ACTIVIDADES INFANTILES/JUVENILES: • 3-8 años: Juegos del mundo + taller • 9-17 años: Juegos en la playa • 12-17 años: Taller de fotografía

Coffee break

10.30h Coffee break

• Trabajo en grupo: Derechos de las familias LGTB. Propuestas de actuación en el ámbito local y para trabajar en red (Traducción simultánea) - AUDITORI: Mobilizaciones del derecho. Con Robert Wintemute y Montserrat Tur

• 11h Clausura: lectura del Manifiesto, conclusiones (Traducción simultánea)

- SALA MAJESTIC: Indefiniciones jurídicas, retos políticos. Con Rosa Borge i Mónica Oltra

• 12.30h Ceremonia de bodas

11h 11.30h

• 11.30h Representación infantil Vídeo de las expectativas y valoraciones finales

- SALA PALACE: Construyamos nuestra familia. Con Imma Jové, Felix Gloor y Roger Sutter - SALA ROYAL: Gestación Subrogada. Men Having Babies • 11.30h Espacio Ágora de reunión e intercambio libre ACTIVIDADES INFANTILES/JUVENILES: • 3-4 años: Contalles de l’Alba + juegos y taller • 5-11 años: Gincana • 12-17 años: Taller Conductas discriminatorias + Juegos olímpicos COMIDA

Comida y baile de boda en la terraza

13h

• 13.30h SALA ROYAL: Presentaciones de espónsors gestación subrogada. Men Having Babies

• Continúa la fiesta y el baile de boda en la terraza

15h

• Actividades en familia: - 15h Crucero a Tossa de Mar con el barco Dofi Jet Boats - Excursión por el Camino de Ronda - Visita a los Jardines de Santa Clotilde - Cata de cavas Montferrant - Piscina/playa en familia

• Despedida

• 17h SALA RALLY 1. Asamblea de Nelfa

CENA • 20.30h PÉRGOLA: Minidisco infantil y juvenil

19h 20.30h

• 22h Baile de gala • SALA RALLY 1: Cine. Tema Familias LGTB

DISCOTECA

23.30h

15


Activities for Activitats children and infantils teenagers i juvenils As in every family, our sons and daughters are the most important in our LGBT families. For that reason we have prepared an Activities’ Programme especially designed for them to have fun, play, learn, experiment, laugh and above all enjoy Catalonia 2012 as much as they can.

Com en totes les famílies, les nostres filles i fills són el més important per les famílies LGTB. I per això els hem preparat un Programa d’Activitats especialment pensat per ells, per a que es diverteixin, juguin, aprenguin, coneguin, experimentin, riguin, i sobretot, gaudeixin al màxim de Catalunya 2012.

Activities Without a doubt they will make lots of new friends and will have a lot of fun at the different workshops like sports, theatre, artistic crafts, story-telling, juggling... Moreover they will share three wonderful days with children from many other LGBT families. Catalonia 2012 is a family gathering for all members of the family. Our children will be looked after by expert monitors and by our wonderful team of volunteers They will make sure all the activities are appropriate for their abilities, interests and age. Parents will then be able to fully attend the conference and the workshops with sound peace of mind, that their children are well looked after and having a good time. In Catalonia 2012 the whole family will have great fun!

Actividades infantiles y juveniles Como en todas las familias, nuestros hijos e hijas son lo más importante para las familias LGTB, por eso les hemos preparado un programa de actividades especialmente pensado para ellos, para que se diviertan, jueguen, aprendan, experimenten, conozcan, se rían y, sobre todo, disfruten al máximo de Catalunya 2012.

Les activitats Esports, tallers de ball, de teatre, de creació artística, conta contes, jocs malabars… segur que s’ho passen rebé i fan molts amics i amigues. A més a més, s’emportaran una experiència única: conviuran durant uns dies amb molts altres nens i nenes que tenen una família com la seva. Catalunya 2012 és una Trobada de famílies i per a tota la família. Els nostres fills i filles estaran perfectament atesos per un gran equip de monitors/es especialitzats i per un meravellós equip de voluntariat, que estaran amb ells, adequant cadascuna de les activitats als seus interessos i capacitats, en funció de les franges d’edat. D’aquesta manera les persones adultes podrem participar de ple en les conferències, xerrades, tallers, amb la tranquil·litat de saber que els nostres infants i adolescents estaran molt ben atesos i passant-s’ho d’allò més bé! A Catalunya 2012 tota la família ens ho passarem súper!

Las actividades Deportes, talleres de baile, de teatro, de creación artística, cuenta cuentos, juegos malabares... seguro que se lo van a pasar genial y van a hacer un montón de amigos. Además, se van a llevar una experiencia única: convivir durante unos días con otros niños y niñas que tienen una familia como la suya. Catalunya 2012 es un encuentro de familias y para toda la familia. Nuestros hijos e hijas van a estar perfectamente cuidados por un gran equipo de monitores especia¬lizados y por nuestro estupendo equipo de voluntariado, que van a trabajar con ellos adecuando cada una de las actividades a sus intereses y capacidades por franjas de edad. Así los adultos podremos vivir de lleno las charlas y conferencias sabiendo que nuestros peques estarán bien. ¡En Catalunya 2012 toda la familia lo vamos a pasar genial!

16


Activities

Activitats

Actividades

SATURDAY 28th > 17h-19h

DISSABTE 28 > 17h-19h

SÁBADO 28 > 17h-19h

• 3-4 years: Circle games + Theatre • 5-6 years: Clapping - hands games + Theatre • 7-8 years: Getting to know my friends • 9-11 years: Name’s round • 12-14 years: Photography workshop • 15-17 years: Sherlock Holmes

• 3-4 anys: Fem rotllana + Teatre • 5-6 anys: Piquem de mans + Teatre • 7-8 anys: Coneixent els meus amics • 9-11 anys: Roda de noms • 12-14 anys: Taller Fotografia • 15-17 anys: Sherlock Holmes

• 3-4 años: Juegos en círculo + Teatro • 5-6 años: Juegos de palmas + Teatro • 7-8 años: Conociendo a mis amigos • 9-11 años: Rueda de nombres • 12-14 años: Taller de fotografía • 15-17 años: Sherlock Holmes

SUNDAY 29th > 9.30h-11h

DIUMENGE 29 > 9.30h-11h

DOMINGO 29 > 9.30h-11h

• 3-4 years: Little Alba has… • 5-6 years: The inventions box • 7-8 years: Games drawer • 9-11 years: Discover the sea • 12-14 years: Juggling • 15-17 years: Super-games

• 3-4 anys: L’Alba té • 5-6 anys: La caixa dels invents • 7-8 anys: Calaix de jocs • 9-11 anys: Un mar per descobrir • 12-14 anys: Xanques i malabars • 15-17 anys: Súper jocs

• 3-4 años: Alba tiene • 5-6 años: La caja de los inventos • 7-8 años: Cajón de juegos • 9-11 años: Un mar por descubrir • 12-14 años: Zancos y malabares • 15-17 años: Súper juegos 11h-11.30h SNACK

SUNDAY 29th > 11.30h-13h

DIUMENGE 29 > 11.30h-13h

DOMINGO 29 > 11.30h-13h

• 3-4 years: Experimenting with toys • 5-6 years: Gymkhana of the senses • 7-8 years: Crazy Gymkhana • 9-11 years: Multi-adventure • 12-17 years: “Teens of LGBT families concerns”

• 3-4 anys: Experimentem amb joguines • 5-6 anys: Gimcana sensorial • 7-8 anys: Gimcana boja • 9-11 anys: Multiaventura • 12-17 anys: “Adolescents de famílies LGTB”

• 3-4 años: Experimentando con los juguetes • 5-6 años: Yincana sensorial • 7-8 años: Yincana loca • 9-11 años: Multiaventura • 12-17 años: Taller “Los adolescentes de familias LGTB”

MONDAY 30th > 9.30h-11h

DILLUNS 30 > 9.30h-11h

LUNES 30 > 9.30h-11h

• 3-4 years: Little Alba plays • 5-6 years: Five senses • 7-8 years: Cities gathering • 9-11 years: Timeless games • 12-14 years: Skills labyrinth • 15-17 years: The time machine

• 3-4 anys: L’Alba juga • 5-6 anys: Els cinc sentits • 7-8 anys: La trobada de les ciutats • 9-11 anys: Jocs d’ahir, d’ara i sempre • 12-14 anys: Laberint d’habilitats • 15-17 anys: La màquina del temps

• 3-4 años: Alba juega • 5-6 años: Los cinco sentidos • 7-8 años: El encuentro de las ciudades • 9-11 años: Juegos de ayer, de hoy y de siempre • 12-14 años: Laberinto de habilidades • 15-17 años: La máquina del tiempo

MONDAY 30th > 11.30h-13h

DILLUNS 30 > 11.30h-13h

LUNES 30 > 11.30h-13h

• 3-4 years: Psychomotricity • 5-6 years: Alternative Olympics • 7-8 years: Multi-sports • 9-11 years: The Olympus • 12-17 years: “Discriminatory conducts”

• 3-4 anys: Psicomotricitat • 5-6 anys: Olimpíada alternativa • 7-8 anys: Multisport • 9-11 anys: L’Olimp • 12-17 anys: “Conductes discriminatòries”

• 3-4 años: Taller de Psicomotricidad • 5-6 años: Olimpiada alternativa • 7-8 años: Multideportes • 9-11 años: El Olimpo • 12-17 años: Taller “Conductas discriminatorias”

TUESDAY 1st > 9h-10.30h

DIMARTS 1 > 9h-10.30h

MARTES 1 > 9h-10.30h

• 3-4 years: Little Alba learns... • 5-6 years: Giant traditional games • 7-8 years: Discovering the world • 9-11 years: Treasure hunt at the beach • 12-15 years: Adventure at the beach • 15-17 years: Photography workshop

• 3-4 anys: L’Alba aprén • 5-6 anys: Jocs Tradicionals Gegants • 7-8 anys: Un món per descobrir • 9-11 anys: Recerca del tresor a la platja • 12-15 anys: Aventura a la platja • 15-17 anys: Taller fotografia

• 3-4 años: Alba aprende • 5-6 años: Juegos tradicionales gigantes • 7-8 años: Un mundo por descubrir • 9-11 años: La búsqueda del tesoro en la playa • 12-15 años: Aventura en la playa • 15-17 años: Taller de fotografía

11h-11.30h SNACK

10.30h-11h SNACK

17


Documentary

Right2Love

Documental

Right2Love

Documental

Right2Love

Our right to love On Saturday the 28th of April at the Conference opening ceremony, the film “Right2Love” will have its premiere showing. The film documentary which lasts almost an hour shows the intimate and personal day to day life of seven lesbian, gay and trans-sexual European families. This film study highlights the great differences which exist between some countries within the European Community. These range from having full equal rights in some states to a total lack of social support and legality in others. The film then, serves as an example of the struggle which LGBT families have to deal with on a daily basis in their respective countries in order to have recognition of their family rights. It provides an honest testimony of the urgent need to establish European citizenship laws which include and protect the rights of all LGBT families.

El nostre dret a estimar Dissabte 28 d’abril, a la inauguració de la trobada, s’estrenarà el film Right2love, un documental de quasi 60 minuts de durada on, de manera intimista i personal, es retrata el dia a dia de set famílies lesbianes, gais i transsexuals europees. Aquest treball també posa de manifest les grans diferències existents entre alguns països de la Comunitat Europea, que va de la plenitud de drets en alguns estats fins a la manca absoluta d’acompanyament social i de legalitat en d’altres. És, per tant, una mostra de la lluita que les famílies LGTB estan duent a terme als seus respectius països perquè els reconeguin els seus drets familiars, i un testimoni fidel de la necessitat d’uns drets de ciutadania europea que emparin totes les famílies LGTB.

Nuestro derecho a amar El sábado 28 de abril, en la inauguración del Encuentro, se estrenará el film Rigth2Love, un documental de casi una hora de duración donde, de manera intimista y personal, se retrata el día a día de siete familias lesbianas, gays y transexuales europeas. Este trabajo pone de manifiesto las grandes diferencias existentes entre algunos países de la Comunidad Europea, que van de la plenitud de derechos en algunos Estados a la falta absoluta de acompañamiento social y de legalidad en otros. Es, por tanto, una muestra de la lucha que las familias LGTB están llevando a cabo en sus respectivos países para que se les reconozcan sus derechos familiares, y un testimonio fiel de la necesidad imperiosa de que se establezcan unos derechos de ciudadanía europea que amparen a todas las familias LGTB.

A 10 minute version can be seen using the link: www.familieslgtb2012.org

Podeu veure la versió de 10 minuts a: www.familieslgtb2012.org

Se puede ver la versión de 10 minutos en: www.familieslgtb2012.org

FILM DIRECTOR / DIRECTORA

Adaia Teruel A qualified journalist since the year 2000, Adaia Teruel works in television and has created more than 30 reports on TV3. Since the year 2006 she has being working as a freelance filmmaker. She has created audio visual work for the Government of Catalonia and directed documentaries which have received awards at several festivals. In addition she has also made a documentary series for the television and also worked as a news editor and reporter. Adaia Teruel és llicenciada en Periodisme i des de l’any 2000 treballa en el mitjà televisiu. Ha fet més de 30 reportatges a TV3 i des de 2006 treballa com a realitzadora freelance. Ha fet treballs audiovisuals per a la Generalitat de Catalunya, ha dirigit documentals, premiats a diversos festivals, i ha realitzat també una sèrie documental per a televisió. També ha treballat com a redactora d’informatius i reportera. Licenciada en Periodismo desde el año 2000, trabaja en el medio televisivo. Ha realizado más de 30 reportajes en TV3 y desde 2006 trabaja como realizadora freelance. Ha hecho trabajos audiovisuales para la Generalitat de Catalunya, ha dirigido documentales, premiados en varios festivales, y ha realizado también una serie documental para la televisión. También ha trabajado como redactora de informativos y como reportera.

18


LLORET DE MAR

Getting there

LLORET DE MAR

Com arribar-hi

LLORET DE MAR

BY PLANE

EN AVIÓ

EN AVIÓN

The nearest airports to the conference location are:

Els aeroports més propers són:

Los aeropuertos más cercanos son:

• Barcelona (75 km away)

• Barcelona (a 75 km)

• Barcelona (a 75 km)

• Girona (30 km away)

• Girona (a 30 km)

• Girona (a 30 km)

BY BUS

EN AUTOBÚS

EN AUTOBÚS

• There are regular bus services from Girona airport to Lloret de Mar.

• Autobusos de línea regular entre l’Aeroport de Girona i Lloret de Mar.

• Autobuses de línea regular entre el aeropuerto de Girona y Lloret de Mar

• There are regular bus services from Barcelona airport to Lloret de Mar.

• Autobusos de línea regular entre l’Aeroport de Barcelona i Lloret de Mar.

• Autobuses de línea regular entre el aeropuerto de Barcelona y Lloret de Mar

• Change at Blanes-Lloret de Mar. Transport to Pujol: is service 6 at Blanes Station (Tel. +34 972 36 44 76 / www.transportspujol.com)

• Transfer Blanes-Lloret de Mar. Transports Pujol: Línia 6 Estació de Blanes. (Tel. +34 972 36 44 76 / www.transportspujol.com

• Transfer Blanes-Lloret de Mar. Transports Pujol: Línea 6 Estación de Blanes (Tel. +34 972 36 44 76 / www.transportspujol.com)

• Transfer between Girona-Lloret de Mar: “Autocars Mas” (Tel. +34 972 21 23 19 / www.autocarsmas.com)

• Transfer Girona-Lloret de Mar: Autocars Mas (Tel. +34 972 21 23 19 / www.autocarsmas.com)

• Transfer Girona-Lloret de Mar: Autocars Mas (Tel. +34 972 21 23 19 / www.autocarsmas.com)

• Bus Station at Lloret de Mar (Tel. +34 972 36 58 32)

• Estació d’autobusos Lloret de Mar (Tel. +34 972 36 58 32)

• Estación de autobuses Lloret de Mar (Tel. +34 972 36 58 32)

BY TRAIN

EN TREN

EN TREN

Lloret de Mar has a train link at Blanes station, with two main lines, which connect Blanes with Barcelona and France (between Blanes and Lloret it is necessary to use the bus service or take a taxi).

Lloret de Mar connecta amb tren a l’estació de Blanes, amb 2 línies principals que connecten Blanes amb Barcelona i França (entre Blanes i Lloret hi ha transfer d’autobús).

Lloret de Mar tiene conexión ferroviaria desde la estación de Blanes, con 2 líneas principales que conectan Blanes con Barcelona y con Francia (entre Blanes y Lloret hay transfer de autobús).

BY CAR

EN COTXE

EN COCHE

• L’autopista de la costa C-32 connecta Barcelona amb Lloret fins a Palafolls. Un cop allí seguir en direcció Blanes i després fins Lloret de Mar per la carretera Gi-682.

• La autopista de la costa, C-32, lleva desde Barcelona hasta Palafolls, y allí hay que continuar en dirección Blanes y después hasta Lloret de Mar por la carretera Gi-682.

• L’autopista AP7, des de Barcelona o des de França, fins la sortida 9 (Lloret de Mar). Després cal agafar la carretera C-63 sempre en dirección Lloret.

• La autopista AP7, desde Barcelona o desde Francia, tiene una salida hacia Lloret de Mar (salida 9). Después hay que tomar la carretera C-63 siempre en dirección a Lloret.

• Take C-32 motorway which goes along the coast from Barcelona to Palafolls. Once in Palafolls continue in the direction towards Blanes and then continue on to Lloret de Mar along the Gi-682. • The AP7 motorway which goes from Barcelona or from France has a route off it to Lloret de Mar at exit 9. Shortly afterwards you should take the road marked C-63 always following signs in the direction towards Lloret.

Cómo llegar

FIGUERES GIRONA LLORET DE MAR

BLANES

CATALUNYA

BARCELONA

19


INSTITUTIONS INSTITUCIONS INSTITUCIONES

ORGANISATION ORGANITZACIÓ ORGANIZACIÓN

SPONSORS EMPRESES COL·LABORADORES EMPRESAS COLABORADORAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES E IBEROAMERICANOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MULTILATERALES OFICINA DE DERECHOS HUMANOS

www.familieslg.org familieslg@familieslg.org

NELFA MEMBERS MEMBRES MIEMBROS

www.familieslgtb2012.org www.familieslg.org familieslg@familieslg.org

THANK YOU GRÀCIES GRACIAS

Our deepest thanks to all entities, offices, organizations and people that have helped in any way they could to make Catalonia 2012 possible for all of us. El nostre més sincer agraïment a totes les entitats, organismes, associacions i persones que ens han ajudat a que Catalunya 2012 es faci realitat. Nuestro más sincero agradecimiento a todas las entidades, organismos, asociaciones y personas que nos han ayudado a que Catalunya 2012 se haga realidad.

20

CO-ORGANIZATION AND COLLABORATION CO-ORGANITZACIÓ I COL·LABORACIÓ COORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN

VOLUNTEER VOLUNTARIAT VOLUNTARIADO This project is possible thanks to our fantastic team of volunteers. More than 100 volunteers who are coming from very different backgrounds, have joined Catalonia 2012, in solidarity and altruistically, to help keep everything running smoothly and to make it a great success. Thank you! Gràcies al fantàstic equip de Voluntariat (més de 100 voluntàries i voluntaris d’àmbits molt diversos) que de forma solidària i desinteressada s’han apuntat al projecte de Catalunya 2012 per ajudarnos a que tot funcioni i a que l’èxit sigui total. Gracias al fantástico equipo de Voluntariado (más de 100 voluntarias y voluntarios de ámbitos muy diversos) que de forma solidaria y desinteresada se han apuntado al proyecto de Catalunya 2012 para ayudarnos a que todo funcione y que el éxito sea total.

LGBT Calaunya 2012  
LGBT Calaunya 2012  

2nd European Meeting of LGBT Families. Catalunya 2012

Advertisement