Page 1

4| 2011

4

SOUTĚŽ O POBYT

VE E VYSOK VYSOKÝCH KÝCH HT TATRÁCH ATR ÁCH

vydava isy

ls te

Za

tví CCB

Časo p

Smluvní partner

l

eno

1991

INSTRUKCE

ALVARO QUIROS 4 kroky k dlouhým drajvům VÝBAVA

SVETRY Oblékejte ty nejlepší

CESTY

MEXIKO Pálivý golf z Latinské Ameriky HŘIŠTĚ

ROPICE

Ročník 19, číslo 4/2011 | 95 Kč/4,20 €

www.casopisgolf.cz

Jamkovka po vzoru profíků

Magické momenty

MASTERS S TA N I S L AV PROS: O B ROVS K Ý BY Z NYS B E Z P O D P O RY S TÁT U
!%)&" !#$ &$ !#!(* #( ,"))+%'+"##

      %$ !  

 #$$ "$  % $   &*+A%,/55)5'0,23F,/+F*2>&1")"* -/,3F3,',)">"+A(1"/? %/=+A-C"!/,6*/5 -,>0A5;C0(F$,)#,3F-,%5'0,201"'+@ +=/,>+?+/,60%F0)"!("*-C"+,02C"9"+A 6"6&*5'0,2!3@C!5,)">"+A-/,$,)#-/, ,011+A0-,/150,21/!&>+@015),3?-,%,!)+? 0(3@)"-!+,20+"6*@+&1")+F*!"0&$+"* 78-,201735 %51=3"(8'"!D(6"*;"0" '206*@C2'"%)3+@+-/(1& (,201/=+(2 0-,/12,)"( "'/,)?1,'"2/>"+-/,39" %+5 (1"CA/=!&1/=3A03D'3,)+F>0(1&3+@3-CA/,!@

   ,)G01?+"')?-"3@!A'('"-C&,!-)2!D)";&1F ()&!1& %,& +"0*A+/29&1'"'& %(,+ "+1 / &+& '"+"0*A,*"6,313-,%52,)#,3= C!0-)B2'"-C"0+@151,-,;!3(5=*0(= 2+!!&"0)*&0 ("1'"'A,!, 3-=+0(?(,)"( &"+/"01,+ ("1352;A3= *"*/=+2)1/!A(5(1"/?*1"/&=)+"9201A 50,(=-/,!59+,016'&9:2'"-"/#"(1+A,!3,! 3)%(,01&,!1@)!A(5-,2;&1?*"*/=+@2+! +"-/,*,(+"+&-C&%201?*!"91&6=/,3"B)"% (=01/">,3=)=1(+"-C"(=;A;=!+?*2-,%52 (/=1(2!"1"302 %26!"91@&-C&(1&3+@' 9A*-,%5260)2+">+?%,!+" '20*50)A&+>01?01CA!=+A-,>0A/,1,35 3&+2)&)=1(212++"/1/"1 %,!")561?1,)=1 (52+!3"01"+/0"/!&"0"))&"'0,2 1()"%(?;"+&+"2 A1A1";"'"*=1"+0,@ 7<15C0*@/+F01/">86'&01A*4&*=)+A3,)+,01 -,%52,)">"+A'"350, ",!,)+?-/,1&3@1 /2+3A %,*D;"1"0)&1!,*)?%,)A>(2 A(51@*1,3)01+,01"**D;"1"*A12+!2>& 3"01201=)"3$2(!"+"6"/";=!+?*A0 1,352!"1"-C&-/3"+&+'(?(,)&3/,6 */5-,>0A6*A+(201,'A&-/,!),2;" +F/2(=3!A(5(1"/?*23=0-C&+=-C%2 +&(!"+& +"1=%+"+",+",-/"+,3? *+;"15(1"/?2!/;A6=-@01A1,)&(!D )";&1?-/,(3)&1+A-/,3"!"+AE!"/2 302 %21"-)" ,)"( &!,-)B2'A")"$+1+A03"1 /56"/&+,3)+53)+@+=1/&> (0)A*">("*3!=*0(?C!@ +3A 3-/,3"!"+A"6/2(=3D 3+@(,)&(/"3+F %3/& A %

    

:2;'01"-CA6+&3 &0-,/1D3-CA/,!@+",3=9+& 3A "01,31")?3(,)"( &"/#,/*+ ",21!,,/ 2/>&1@+'!"1"*,!")6"(1"/?%,+"2!"1" %1A13"+3"/$)!" ("13!=*0(? /5 " ("13-=+0(?(,)"( &-1CA*"6&01@;"'+A*, !")5C!5,2;&1=+,3&+(-/,!59+=*"*/= +"/*&64 0(3@)",!3=!A3)%(,01,!1@) *4&*=)+@ %/=+A-/,1&!"91&/>&1@0&(;!F 353A+"-CA'"*+F-, &1(!50"6-,1A2+! 6+"-/,*,(3?%,*1"/&=)20"*27-C&0'"8+ %,)?/2 " -/=3@ -,3/ %-,2;&1?*"*/= +5"/*&64 6/B2'"1,*21,-/,)?*2

,(,+)?+-/3+A356(,29"+AC"0+@1( 0"2!"1" A1&130,#10%")),3F %2+!= %" .2,& ("1!=*0(=&/" ("1-=+0(= 51,*,!")5'0,2 +"-/,*,(3? %/= +A-/,1&3@1/2-,2;&1F*1"/&=)'",-/,1&@; +F*70,#10%"))(=*8,-,6+=+A1"+>A'"*+@' 9A%)3+@*@(>A,0"()%,11F(=&6!"'20 30!&)+)"%(,01-,%,!)A350,(,2#2+(>+,01 -/(1&>+,01C&1EC"3%,/= %+-/, %=6 " 3)"0"+",-C&-/,%)A! "*@013+"-/,*,( 3F %-/,!59+F % )"/1+10!=*0(? +,/*+10-=+0(?0"2!"1" A1&10(3@)" 3(;!?*-,>0A-C&'(?(,)&3>&++,01&)%,15 0"0(3@)"-!+,2 A*01C&%"*,3/2-1+10 !=*0(?/,++10-=+0(?3=*"6 -, %556-CA'"*+A "01,3=+AA(5-/2;+?*2 %)3+@+"*>(3?*2*1"/&=)2+3=0!),2 %?%,!&+501/=3"+?321@21,20">&)"1!)" +"2!,23D" 6+=1PartneĹ&#x2122;i KJUS SUMMER/SPRING 2011 CZ â&#x20AC;˘ Praha: Az sport, Intersport Myslbek, Golf+Sport â&#x20AC;˘ Brno: Ski & Golf â&#x20AC;˘ Hradec KrĂĄlovĂŠ: RM SPORT â&#x20AC;˘ Ostrava: Total sport, FloriĂĄn sport â&#x20AC;˘ Ä&#x152;eskĂ˝ TÄ&#x203A;ĹĄĂ­n: Domino sport â&#x20AC;˘ Ĺ pindlerĹŻv MlĂ˝n: Ski Sport Horka â&#x20AC;˘ HavĂ­Ĺ&#x2122;ov: Santi sport â&#x20AC;˘ TĂĄbor: Intersport JirĂĄk SK â&#x20AC;˘ Donovaly: Dami sport


Editorial

PETRA PROUZOVÁ zástupce šéfredaktora

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, také jste pozorovali to mírné čeření golfových vod u nás doma i ve světě? Možná jsme v souvislosti s volební Konferencí České golfové federace očekávali mnohem větší šplouchnutí do vody, zvlášť když se o maršálskou hůl rozhodli ucházet dva kandidáti a vše ještě okořenila tzv. Líšnická výzva, ale nakonec z toho víceméně bylo, slovy klasika řečeno, mnoho povyku pro nic. Co na tom, že přání ani jednoho z původních kandidátů vyslyšeno nebylo a také ona výzva podporu nenašla. „Smál“ se tak ten třetí vzadu, do té doby viceprezident ČGF Jan Jenčovský, který stanul v čele federace a povede ji v následujících dvou letech. Svým způsobem šalamounské řešení. Vždyť i odstupující prezident Milan Veselý ho považoval za muže schopného kormidlovat federační bárku, třebaže ne v roli svého nástupce. Teprve po dvou letech nicméně budeme moudřejší, zda šlo o správné rozhodnutí. Prozatím můžeme Janu Jenčovskému a lidem kolem něho pouze popřát klidnou plavbu. O mnohem větší vlnobití, přinejmenším v kontextu evropského golfu, se postaral německý „bourák“ Martin Kaymer, který v šestadvaceti letech vystoupal rovněž na pozici prvního muže. Rozhovor, v němž sám popírá, že by byl chladným strojem na vítězství, najdete uvnitř tohoto čísla. Prostřednictvím článku Jana Vláška „Magické momenty Masters“ se také přenesete na zelené koberce jednoho z nejslavnějších golfových hřišť, Augusta National, a zavzpomínáte na okamžiky, jež se nesmazatelně zapsaly jak do historie úvodního majoru roku, tak do dějin tohoto sportu.

O poznání emotivnější je pomyslný ping pong mezi donedávna „svornými bratry“ z Čeladné, majitelem resortu Stanislavem Prosem a Alexem Flanaganem, osobou spojenou s Czech Open – turnajem, který se stal pomyslným jádrem „sporu“. Podobně pálivá je i polemika Michala Zahradníčka a Ondřeje Kašiny na téma projektu Hraj golf – změň život. Ochuzeni nebudou ani golfisté, kteří si na stránkách našeho časopisu zvykli hledat inspiraci pro svou dovolenou. Takové Mexiko, kterým nás provedl Petr Mikyska, je pro podobný výlet jako stvořené. V kostce vám představujeme i dva zahraniční přírůstky v projektu Jedno fee – dva hráči, polskou Wroclaw a německou Wutzschleife. Zato Ropici lze považovat za domácí stálici, rozhodně to však neznamená, že by zde usínali na vavřínech. Z tradičních rubrik nechybí nabídka golfové výbavy nebo pověstná škola Golf Monthly, „červená zóna“ časopisu byla obohacena o společenské rubriky a moderní trendy. Dovolím si tak upozornit alespoň na článek „Jak investují bohatí“ nebo na zajímavé čtení o sportu králů, koňském pólu. Věřím, že vás dubnový Golf pestrou nabídkou potěší a s radostí se do něho začtete!

UŽÍVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY, ADRESY, NÁZVY RUBRIK A PRODUKTŮ GOLFOVÉ NOVINY, GOLFNEWS, WWW.GOLFINFO.CZ, GOLF REVUE, GOLF BIRDIE CARDS, GOLF SCORE CARDS, GOLF FEE – JEDNO ZA DVA, INVEX CUP, ZNLG (ZIMNÍ NÁRODNÍ LIGA GOLFU), NFLG (NÁRODNÍ FIREMNÍ LIGA GOLFU)

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

1


Foto: Globe Media/Action Images

FOTOEDITORIAL | Světový golf

Střídání stráží, kámo! Dny evropského golfu ve světě pokračují! I když do jamkovky vládnoucí Lee Westwood zase nepřekročil svůj stín v podobě 17. příčky a Graeme McDowell dělil na stejném podniku jen deváté místo. Otěží se chopili jiní borci a mezi osmičku nejlepších proklouzli zkušený Miguel Angel Jiménez, na zámořský úspěch čekající Luke Donald a na post světové jedničky zuby si brousící Martin Kaymer. Co na tom, že jim v cestě stáli hned čtyři Američané. Ti byli ve čtvrtfinále úspěšní jen z poloviny a pak smutně přihlíželi, jak se Donald pere s novopečeným králem Kaymerem o turnajový vavřín. Třiatřicetiletý Donald se naposledy na půdě Spojených států radoval před pěti lety, ale jamkovkou, jež je společným podnikem nejprestižnějších okruhů světa, procházel jako nůž máslem. Zejména domácí borce kosil naprosto nemilosrdně – Hoffmana v první rundě vyprovodil 6&5, stejně jako Kutchara v semifinále a Moore si o kolo dřív vedl jen o chloupek lépe (5&4). Největším oříškem tak byl pro Angličana ve druhém kole další z Evropanů, Ital Edoardo Molinari, který Luka naháněl až do sedmnácté jamky. Z druhé strany si úspěšně klestil cestu „pan elegantní a efektivní“ – Martin Kaymer. Borec stejně výkonný jako německé automobily v klidu zaparkoval až ve finále, před jehož zahájením už věděl, že ho následující pondělí matematika čísel vynese na post světové jedničky! Radost mu tak nekalilo ani ztracené finále, po němž svět patří starému kontinentu: 1. Martin Kaymer, 2. Lee Westwood, 3. Luke Donald, 4. Graeme McDowell. Evropská hostina může začít!

2 | GOLF


Martin Kaymer (vpravo) už není „ten druhý“ vzadu. Poté, co jamkovkou ze seriálu World Golf Championship prošel až do finále, nahradil na pozici nejlepšího hráče světa Lee Westwooda (vlevo).

3


OBSAH | Duben 2011

UDÁLOSTI 10 .......MAGICKÉ MOMENTY MASTERS PŘÍBĚHY A SLAVNÉ OKAMŽIKY ÚVODNÍHO MAJORU 16 .......GERMENÁTOR ROZHOVOR S NOVOU SVĚTOVOU JEDNIČKOU MARTINEM KAYMEREM 22 .......RYDER CUP JE OBROVSKÝ BYZNYS SE STANISLAVEM PROSEM NEJEN O CZECH OPEN 26 .......CZECH OPEN JE MOJE DÍTĚ ROZHOVOR S ALEXEM FLANAGANEM 28 .......REKORDNĚ DLOUHÁ KONFERENCE Z KONFERENCE ČGF 30 .......HRAJ GOLF, ZMĚŇ ŽIVOT POLEMIKA M. ZAHRADNÍČKA A O. KAŠINY 32 .......CESTU NA VRCHOL DLÁŽDÍ ODEHRANÉ TURNAJE ZPOVĚĎ L. TINTĚRY A JEHO DUEL S E. CURRY BARTOŇOVOU INSTRUKCE & VÝBAVA 36 .......ŠKOLA GOLF MONTHLY ALVARO QUIROS – 4 KROKY K DLOUHÝM DRAJVŮM 38 .......RADY A TIPY TRÉNUJTE JAKO IAN POULTER 40 .......PŘÍHRY BRETA BRASSIERA 1 TIPY A POSTŘEHY ČELADENSKÉHO HEAD PRO 42 .......GOLFOVÝ ŠVIH – NÁPŘAH SERIÁL ONDŘEJE TRUPLA – GOLFOVÁ FYZIKA 44 .......KONDIČNÍ PŘÍPRAVA FITNESS – SERIÁL 48 .......GOLFOVÁ DIETA VÝBAVA – NOVINKY 54 .......SVETRY PATŘÍ KE GOLFU ODNEPAMĚTI VYBÍRÁME OBLEČENÍ 58 .......CO SE DALO VIDĚT NA GOLF SHOW ZE ZÁKULISÍ DOMÁCÍHO GOLFOVÉHO VELETRHU CESTY & DOMÁCÍ HŘIŠTĚ 60 .......NEOBVYKLÁ, ALE KRÁSNÁ DESTINACE CESTY ZA GOLFEM – MEXIKO 68 .......ZATÍM NEOBJEVENÝ POLSKÝ KLENOT PŘEDSTAVUJEME – TOYA GOLF & COUNTRY CLUB WROCLAW 70 .......Z POSTELE ROVNOU NA ODPALIŠTĚ POZVÁNKA DO NĚMECKÉ WUTZSCHLEIFE 74 .......SOUTĚŽ O POBYT V GOLFOVÉM RESORTU BLACK STORK VE VÍRU NOVINEK 76 .......JEDNO FEE DVA HRÁČI NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA GOLFOVÉ HRY 78 .......ALFRÉDOV ZBROJÍ NA NOVU SEZONU NA NÁVŠTĚVĚ V ZÁPADOČESKÉM REGIONU 82 .......JAMKOVKA PO VZORU PROFÍKŮ ROPICKÁ OSMNÁCTKA POD LUPOU 86 .......V KRAVAŘÍCH VYROSTE OÁZA KLIDU DALŠÍ OSMNÁCTKA NA SEVERU MORAVY 88 .......VYZKOUŠEJTE ZNORMOVANÝ RADÍKOV RADÍKOVSKÁ DEVÍTKA MĚNÍ TVÁŘ DRIVING 90 .......ČIPY POSTŘEHY O. KAŠINY 92 .......LÉTO BÝVÁ NA SILNICÍCH TRAGICKÉ S ONDŘEJEM VALENTOU NA TÉMA BEZPEČNOST 94 .......DEVATENÁCTÁ JAMKA MŮŽE BÝT VAŠE POSLEDNÍ GENTLEMANEM I NA SILNICI 95 .......TA NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA PRO VAŠE VÝLETY! TOULKY ÚSTECKÝM KRAJEM 98 .......JAK INVESTUJÍ BOHATÍ MODERNÍ TRENDY 101 .....MŮŽE GOLFOVÝ KLUB PROVOZOVAT I JEDNOTLIVEC? PRÁVNÍ PORADNA 102.....GOLF INDOOR ROKU 2011 ANKETA O NEJLEPŠÍ TUZEMSKÝ INDOOR 104.....NEJVĚTŠÍ ONLINE TURNAJOVÁ SÉRIE ZNÁ VÍTĚZE Z DOMÁCÍCH TURNAJŮ 105.....PRESTIŽNÍ BYDLENÍ, GOLF, LÁZNĚ… BYDLENÍ – MODERNÍ TRENDY 106.....BRNĚNSKÝ JAZZFEST SLAVÍ DESÁTÉ VÝROČÍ KULTURNÍ POZVÁNKA 107 .....LET'S GOLF OTEVÍRÁ DVEŘE NOVÁ GOLFOVÁ SÉRIE S POZVÁNKOU DO DUBAJE 108.....WELLNESS SEBEVĚDOMÍ TIP NA DOVOLENOU 110 .....US KIDS GOLF TOUR VSTUPUJE DO 6. ROČNÍKU STŘÍPKY Z OBLÍBENÉ DĚTSKÉ TÚRY 112 .....WORLD GOLF TOUR GOLF V POHODLÍ OBÝVÁKU 114 .....SPORT KRÁLŮ ZE SVĚTA KOŇSKÉHO PÓLA

4 | GOLF

Světový golf – Masters

10 |

Škola GM – Alvaro Quiros

36 |

Rozhovor – Stanislav Pros

Cesty za golfem – Mexiko

22 |

Výbava – novinky

48 |

60 |


KOMENTÁŘE

Redakční informace, předplatné, projekty redakce

Z prvního odpaliště

Vydavatel UniGOLF – CCB, s. r. o. Časopis GOLF Měsíčník, ročník XIX, náklad 12 000 ks

Ondřej Kašina

Vychází první týden v měsíci Foto na titulní straně: Masters, Augusta National Autor: Globe Media/Reuters Redakce Šéfredaktor: Josef Slezák, slezak@ccb.cz Zástupce šéfredaktora: Petra Prouzová, prouzova@ccb.cz Tajemnice redakce: Renata Večeřová, vecerova@ccb.cz Adresa redakce CCB, časopis Golf, Okružní 19, 638 00 Brno, tel.: +420 545 222 774, fax: +420-545 222 499, e-mail: golf@ccb.cz, www.casopisgolf.cz Adresa pražské kanceláře CCB, časopis Golf, Erpet Golf Centrum, Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 377 912 Obchodní oddělení Hana Doležalová, dolezalova@ccb.cz, 604 210 055 Simona Klufová, klufova@ccb.cz, 604 250 555 Marie Stavařová, stavarova@ccb.cz, 731 609 400

Jaké je nejdůležitější pravidlo v golfu Bez mučení přiznávám, že mne pravidla nijak zvlášť nebaví. Ale musím rovněž dodat, že se bez nich golfista neobejde – stejně tak jako se bez znalosti zákonů a pravidel neobejde žádný občan v každodenním životě a práci. Pravidla vždycky budou pro většinu z nás poněkud nudná, ale umožňují nám žít v určité formě řádu a vyhnout se chaosu. Mnoho filozofů, spisovatelů a velkých duchů minulosti došlo k závěru, že určitá míra respektu vůči pravidlům nám v důsledku dává svobodu. Chaos není svobodou, jen entropickou formou nesvobody. Za všechny připomenu alespoň Stefana Zweiga, který na toto téma napsal: „Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. A autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.

Pavla Vacková, vackova@ccb.cz, 607 637 968 Marta Vlková, vlkova@ccb.cz, 602 863 700 Podklady: golf@ccb.cz Předplatné Renata Večeřová; +420 545 222 774, predplatne@ccb.cz Cena ročního předplatného v ČR: 600 Kč, úhrada prostřednictvím SIPO, platební karty, složenky nebo převodem na účet 19-9090940207/0100. Cena ročního předplatného na Slovensku: 29 EUR převodem na účet u ČSOB Bratislava, č. ú. 4006109507/7500.

Všichni známe hlavní autority, které nám v golfu aktualizují a vydávají platný soubor pravidel hry. Je naší povinností se s aktuálními pravidly seznámit, mít o nich alespoň rámcové pojetí. Nad to je rovněž dobré mít vždy s sebou v bagu platnou verzi těchto pravidel. Proč? Odpověď je jednoduchá. Abychom byli připraveni civilizovaně a bez zbytečných rozrušení a emocí řešit sporné situace.

Jako variabilní symbol uveďte číslici 22 a dalších šest různých čísel dle vlastní volby (např. datum narození, IČO atp). Toto číslo nám prosím sdělte – bez tohoto údaje nebudeme moci vaši platbu identifikovat. Redakční informace Registrace MK ČR E 6685 ISSN 1212-4745 a RP Bratislava, č. j. 3482/95-P ze dne 7. 8. 1995 Distribuce: Rozšiřují společnosti PNS (ÚDT, Transpress), Mediaprint & Kapa. Distribuci na Slovensku provádí a předplatné přijímá Mediaprint Kapa, Pressegrosso,a.s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava, e-mail: predplatne@abompkapa.sk, tel.: 02/444 588 21, fax: 02/444 588 19, zelená linka: 0800 188 826 Neoznačené fotografie: archiv redakce. PR články jsou

Mám dva kamarády, kteří před časem začali hrát golf a rychle mu propadli stejně jako já před mnoha lety. Je příjemné být svědkem toho, jak se rozrůstají řady golfistů mezi mými vrstevníky. Nedávno jsem měl možnost se během zimní golfové „hibernace“ s oběma kamarády setkat. Byli dosud pod silným vlivem rozepře z předešlé sezony, kdy se nedokázali shodnout nad pravidlem, které by se mělo použít v případě nehratelného míčku. Jen pro pořádek připomínám, že se jedná o „Pravidlo 28 – nehratelný míč“.

označeny (PR). Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Příspěvky, dotazy, náměty a připomínky k časopisu Golf zasílejte na adresu šéfredaktora nebo vydavatele.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Jestliže je váš míč ve vodní překážce, pak pravidlo o nehratelném míči nelze uplatnit

a při případné úlevě musíte postupovat podle pravidla o vodních překážkách. Kdekoli jinde na hřišti můžete, pokud se domníváte, že váš míč je nehratelný, s jednou trestnou ranou: • zahrát míč z místa, odkud jste naposledy hráli; nebo • spustit míč libovolně daleko zpátky na linii tvořené jamkou, místem, kde míč leží, a místem, na které budete spouštět míč, nebo • spustit míč do vzdálenosti dvou délek hole od místa, kde leží, avšak ne blíže k jamce. Pokud je váš míč v bankru, můžete postupovat stejným způsobem s tím omezením, že pokud míč spouštíte po linii zpět nebo do vzdálenosti dvou délek hole, musíte ho spustit v daném bankru. Nebudu to pravidlo dále rozebírat, od toho jsou platná pravidla golfu, a jsem přesvědčen, že oba mí kamarádi si už vše pečlivě prostudovali a smířili se. Ten příběh ve mně však upevnil víru v prospěšnost znalosti pravidel. Neboť neznalost pravidel a z toho vyplývající nejistoty a dohady mohou být zcela zbytečným zdrojem pří. I když však budeme pravidla golfu znát a budeme mít jejich platnou verzi v bagu, neměli bychom zapomínat na to, jaké je nejdůležitější pravidlo golfu. Podle mého osobního názoru je to Pravidlo 1.4 „Jestliže sporný případ nelze rozhodnout podle pravidel, mělo by se rozhodnout podle práva slušnosti.“ Žádné psané pravidlo tohoto světa a žádný zákon nemohou vynahradit obyčejnou lidskou slušnost a cenu přátelství. Nenabádám vás tím, abyste povyšovali přátelství nad literu pravidel. Spíše k tomu, abyste kdekoliv v životě, když je nutno uplatnit zákony či pravidla, měli na paměti, že jsou i vyšší lidské hodnoty, než prosadit doslovně literu zákona bez citu a ohledů na širší kontext okolností. V konci konců, možná, že v pozdější části golfového života objevíte jedno ještě důležitější pravidlo. Prozradil mi ho loni jeden letitý golfový senior. „Nejdůležitější pravidlo seniorského golfu je udržet se co nejdéle na té správné straně drnu.“ Inu, to je důkaz, že priority se mění s tím, jak procházíme naši cestu životem…

5


KOMENTÁŘE

Z prvního odpaliště zamýšlet se o kladech a záporech existence prezidentské funkce, případně k čemu jsou prezidenti vůbec potřební, nikoliv o tom, kdo by měl být prezidentem. Ladislav Mátl

Konference ČGF 2011 Prezident je u nás trochu ztělesněním monarchistické tradice, je to funkce, která leccos dubluje, či dokonce komplikuje. Některé jeho kompetence lze přitom aplikovat různými způsoby, a dokonce i různě interpretovat, což vytváří další komplikace. Přesto nesdílím názor, že prezident je zbytečný. Je mnoho důvodů, proč tomu tak není. Zmíním se aspoň o jednom – je velmi významným spolutvůrcem atmosféry v golfovém prostředí, do značné míry i tím, kdo ztělesňuje skladbu základních hodnot golfové etikety a existencí funkce prezidenta je personifikuje. Tato okolnost má na poměry v golfovém prostředí větší vliv, než jsme ochotni si připustit. Mám v hlavě jako ozvěnu varování filozofa Karla Poppera z Otevřené společnosti..., a sice, že není důležité vybírat mezi námi nejlepšího vládce, ale zajistit, aby ten, jenž se ukáže jako nehodný, byl hladce vyměněn, což předpokládá, že máme jasno v hodnotách, o něž se ona pravidla výběru a výměny opírají. Řekl bych, že v hodnotách jasno stále nemáme. Proto je přínosnější

Juraj Werner

Jaro je tady! Sezona začíná Přál bych si, aby golfisté: • Chodili na první tee včas. • Neplnili rezervace hráčům, o kterých předem ví, že nebudou hrát. • Poslouchali startéra. • Respektovali marshala. • Nepodváděli, neboť lžou sami sobě. • Měli smělé, zdravé, ale především reálné ambice. Jak u jednotlivých ran, tak u hendikepových cílů. • Hráli především pro radost. • Pochopili, že hendikep je cesta, ne cíl. • Neodhazovali cigaretové nedopalky na hřišti. • Nenechávali zbytky týček na odpališti. • Neplivali na grínu. • Měli radost z každé dobré rány a zapomínali na ty špatné. • Hráli raději tři průměrné rány než jednu senzační.

6 | GOLF

Nedílnou součástí golfu je etiketa a za naprostou samozřejmost se považuje ohleduplnost. Golf se po většinu času hraje bez přímého dohledu rozhodčího, přičemž se spoléhá na osobní zodpovědnost každého hráče, že bude brát ohled na ostatní hráče a bude jednat v souladu s pravidly. Všichni hráči by se měli za všech okolností chovat disciplinovaně, v souladu s dobrými mravy a prokázat sportovního ducha, a to bez ohledu na své ambice, rovinu soutěživosti. I příprava konference je součástí golfu a žádané etikety. Jsou-li pro konferenci dána Místní pravidla, jejich porušení je ostudné. Je neomluvitelné a v rozporu s golfovou etiketou, aby se hráči ve flajtu vzájemně osočovali a ztráceli vůči sobě respekt. Je proti etiketě, aby hráči nedodržovali tempo hry a aby svévolně a ku svému prospěchu upravovali Místní pravidla. Jestliže i při tom všem jsou hráči schopni hrát pětiparovou jamku za dvanáct, hlásit osm a psát pět, měli by mít dostatek soudnosti a skóre kartu vůbec neodevzdávat. Jestli se takový flajt sám není schopen diskvalifikovat, měl by být zapsán na black list a nebýt již na hřiště vpuštěn. Není jiné řešení k udržení golfové etikety ve všech rovinách, pokud jí věříme a máme vůli ji respektovat. (S použitím polemického textu V. Havla)

• Po hře neutíkali ze hřiště, ale se spoluhráči v hospodě pokecali. • Ctili gentlemanská pravidla a etiketu této krásné hry. • Našli vždy sílu pochválit ránu protihráče ve flajtu, určitě se jim to vrátí. • Nenechávali vyzvánět své mobily a telefonovali pouze v nejvážnějších situacích. • Nehráli mulligany. • Nevymlouvali se. • Nevzdávali se! Hodit flintu do žita je lehké. Bojovat, to je oč tu běží! • Byli pokorní. Golf je jako život, dotkneš se hvězd, a dostaneš po prackách. • Brali své děti na golf. Nikde se neotevřou tak, jako při rundě s otcem. • Chodili rychle, hráli pomalu. Nekoukali za sebe, ale před sebe, a byli pouze jednu ránu za flajtem před sebou. • Hráli více přátelských kol než turnajových. • Nehráli sami a našli si kamarády. Výsledky se sice zhorší, ale radost z golfu bude větší. • Dobré mravy z hřišť v cizině si přenášeli na ta naše. • Špatné mravy ze svých hřišť nechali doma. • Byli vzorem. Přeji všem hezkou hru!


Nové BMW řady 6 Cabrio

www.bmwcartec.cz

STAČÍ JEDEN POHLED A POCÍTÍTE VÍTR VE VLASECH. V novém BMW řady 6 Cabrio poznáte pocit naprosté svobody ještě dříve, než vyrazíte na cestu. Jeho dynamický design a výrazné linie ve Vás během okamžiku vyvolají pocit jízdy pod nekonečnou modrou oblohou. Jakmile jste na cestě, oceníte celou řadu technologií jako například volitelný celobarevný Head-Up Display, který pomáhá udržet Váš pohled na silnici za každé situace, nebo systém integrálního aktivní řízení, díky kterému si užijete ještě dynamičtější jízdu. Seznamte se s novým BMW řady 6 Cabrio. Více informací Vám podají naši prodejci.

OSLAVTE S NÁMI DOKONALÝ DESIGN NOVÉHO BMW ŘADY 6 CABRIO. STVOŘENO PRO JÍZDU.

CarTec Group, s.r.o. Vítkovická 3246/1A 702 00 Moravská Ostrava Tel: +420 597 499 200 www.bmwcartec.cz

CarTec Liberec, s.r.o. Obchodní 622 460 01 Liberec XI – Růžodol I Tel: + 420 488 100 500 www: bmwliberec.cz

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového BMW řady 6 Cabrio: 7,9–10,7 l/100 km, 185–249 g/km.

Radost z jízdy


KOMENTÁŘE

Z prvního odpaliště

Paul Prendergast

Zářná budoucnost evropské túry Loňská divoká oslava v rozmáčeném Celtic Manor po zisku Ryder Cupu byla jen sladkou polevou na dortu v roce, který bychom směle mohli označit rokem Evropanů či řádných členů evropské série. Nikdy předtím od doby Seva Ballesterose, Nicka Falda, Sandyho Lylea, Bernharda Langera a Iana Woosnama, pětice skvělých hráčů dobývajících v 80. a 90. letech majory a udržujících cennou týmovou trofej v rukou starého kontinentu, nedominovali Evropané světovému golfu v takové míře. V této souvislosti proto nelze opominout Ira Padraiga Harringtona, který ve svých posledních sedmi grandslamových vystoupeních vybojoval tři tituly a inspiroval tím své následníky. V současnosti se tak EPGA Tour pyšní hned třemi obhájci majoru – Graeme McDowell, Louis Oosthuizen a Martin Kaymer – tak zní jména novodobých evropských reků, ke kterým můžeme směle přidat i nedávno sesazenou světovou jedničku, Angličana Lee Westwooda, zatím marně klepajícího na bránu golfové nesmrtelnosti. Snad je jen otázkou času, kdy její dveře konečně otevře. Jak stylové by bylo, pokud by tak učinil hned v Augustě, načež by se všechny trofeje ocitli v rukou EPGA. Oosthuizen, McDowell a Kaymer přitom ve frontě přeskočili řadu dalších čekatelů, v jejichž případě bychom nebyli zaskočeni, pokud by se právě oni zapsali do historie vítězným písmem. Možná jejich čas přijde letos... Colin Montgomerie, Sergio García, Thomas Björn, Ian Poulter, Paul Casey, Luke Donald nebo Henrik Stenson – ti všichni mají cejch skvělých hráčů, kteří však nikdy nevyhráli major, a je nanejvýš pravděpodobné, že dobrá polovina z nich má šanci tuto nepopulární nálepku sejmout. A nezapomínejme, že kolem této skupiny jako supi krouží mladí dravci jako Rory McIlroy, Matteo Mannaserro, Alvaro Quiros, bratři Molinariové, Ross Fisher či Martin Laird. Přičtěte k nim zkušené Roberta Karlssona a Miguela Angela Jiméneze nebo jihoafrické trio Ernie Els, Retief Goosen a Charl Schwartzel. Opravdu výstavní plejáda borců hájících barvy EPGA. Zatímco ještě donedávna byla evropská série „jen“ vstupní branou do světa velkého golfu jak pro Evropany, tak pro

8 | GOLF

golfisty z ostatních koutů světa, kteří právě dokončili svá studia, nyní je živnou půdou pro nejlepší hráče planety. Skutečnost, že v padesátce nejlepších hráčů světa napočítáme osmnáct zástupců starého kontinentu, nepotřebuje další komentář. Dost možná k tomu přispěl i přesun nemalé porce turnajů do Asie, která okruh finančně nasytila. Stejně tak je vzestup série dán rostoucí kvalitou startovního pole v reakci na nový koncept Race to Dubai, jenž tak pomáhá vyrovnat misky vah klonící se v minulosti výrazně na stranu americké PGA. Greame McDowell a Martin Kaymer vedoucí evropskou smečku na vrchol jasně ukázali, že lze žezlo vyrvat z rukou Američanů, a dost možná se nemýlím, pokud se domnívám, že i v této sezoně uvízne nějaký z majorů v rukou vyslanců starého kontinentu.

POZNÁMKA POD ČAROU Na druhé straně nečekejme, že se souboj o čelní posty bude odehrávat výhradně mezi Evropou a Spojenými státy, dvěma póly, kolem nichž se špičkový golf v uplynulých letech točil.

Zatímco ještě donedávna byla evropská série „jen“ vstupní branou do světa velkého golfu jak pro Evropany, tak pro golfisty z ostatních koutů světa, kteří právě dokončili svá studia, nyní je živnou půdou pro nejlepší hráče planety. Vždyť už před dvěma lety ukončil E. Y. Yang čekání na prvního asijského vítěze majoru a hned pět borců z Asie patří mezi nejlepších padesát hráčů planety. Čas Asie nejspíš přichází! A to ještě nevytasila drápy Čína, kde se s golfem teprve seznamují. Podle odborníků zkoumajících golfový trh vzhledem k růstu čínské ekonomiky a golfového průmyslu už v roce 2015 předběhne Japonsko, přičemž zde do roku 2020 bude k dispozici na 2 700 hřišť okupovaných 50 milióny hráčů. Jen pro srovnání – před rokem 1990 tu bylo méně než deset hřišť, zatímco nyní se jejich počet každoročně zvýší o 30 %! Vzorem hodným následování se ukazuje být Wenchong Liang, vítěz Order of Merit asijské série z roku 2010, který se už vloni vtěsnal mezi desítku nejlepších na PGA Championship. Nejspíš to nebude trvat dlouho a na túře ho doprovodí další krajané, zvlášť pokud by se probojoval do týmu pro Presidents Cup. Jen málokdo si zatím dovede představit, co by to pro čínský golf znamenalo. Každopádně si jména uvedená v tomto článku dobře zapamatujte, určitě o nich uslyšíme. Autor je australským korespondentem časopisu Golf.


www.fotoskoda.cz

Mimořádně

kompaktní fotoaparát SONY NEX-5 Rozlišení 14,2 Mpx Videosekvence Full HD Hlavní přednosti: I Snímky v kvalitě digitální zrcadlovky díky snímači CMOS Exmor™ APS HD s rozlišením 14,2 megapixelu I Videozáznam ve formátu AVCHD Full HD 1920 x 1080i I Vysokorychlostní snímání až 7 snímků za sekundu I 3D panoramatický záběr I 7,5cm (3“) výklopný displej LCD s technologií TruBlack I Snadná obsluha díky nápovědě na obrazovce I Výměnné objektivy s bajonetem E I Tenké a elegantní tělo z hořčíku

Palác Langhans Vodičkova 37, Praha 1


SVĚTOVÝ GOLF | Masters

Magické momenty

Foto: Globe Media/Reuters

MASTERS

Naposledy se do zeleného saka soukal Phil Mickelson.

10 | GOLF


Když legendární Bobby Jones zanechal v roce 1930 v pouhých 28 letech aktivní golfové kariéry a rozhodl se postavit hřiště, kde bude moci hrát se svými přáteli, netušil, že vznikne osmnáctka, jež vejde do dějin. Augusta National, hřiště stvořené k potěše jediného muže, se v průběhu času proměnilo ve skvost, na němž by si rád zahrál snad každý. Zároveň se tento klenot stojící na místě bývalé ovocnářské školky stal téměř okamžitě po svém otevření domovem jednoho ze čtyř dnešních major turnajů – Masters. Text: Jan Vlášek foto: Globe Media/Action Images, Globe Media/Reuters

Během více než sedmdesátileté historie Masters se do fervejí a grínů Augusty National podepsala všechna velká jména světového golfu. Od roku 1934, kdy se turnaj konal poprvé, se na hřišti lemovaném okrasnými kvetoucími keři a stromy, po nichž je pojmenována každá z jamek, odehrálo již 74 soubojů o titul šampiona, který si od roku 1961 obléká zelené sako. Všichni vítězové se nesmazatelně zapsali do dějin světového golfu a některé okamžiky historie setrvaly v srdcích golfových fanoušků déle než ostatní.

GENE SARAZEN A JEHO ALBATROS Gene Sarazen vynechal historicky první ročník turnaje v roce 1934, neboť tou dobou byl na turné v Austrálii. O rok později však již v Augustě nechyběl. V posledním kole ztrácel na vedoucího Craiga Wooda tři rány. Na tehdejší

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

15. jamce, par 5, pak neposlechl svého kedyho, který mínil, že čtyřkou dřevem se nemá šanci dostat přes vodní překážku na grín. A dobře udělal. Plným švihem vystřihl poměrně vysokou ránu, která je nyní známa jako úder, který slyšel celý svět. Míček skončil v jamce, Sarazen zapisoval na pětiparu dvě rány a příštího dne udolal Wooda v play-off hraném na 36 jamek. Sám Sarazen později vzpomínal, že z té dálky ani neviděl, jak míček končí v jamce. Že zahrál albatros, zjistil až z nadšeného aplausu diváků, mezi kterými nechyběl ani samotný zakladatel hřiště, Bobby Jones. Díky vzpomínané ráně se navíc Sarazen stal prvním golfistou, který získal všechny dnešní golfové major tituly. Masters v roce 1935 bylo zároveň jeho posledním vítězným grand slamem kariéry.

NÁVRAT MISTRA JACKA NICKLAUSE V dubnu roku 1986 se v Augustě odehrálo strhující představení, jež vešlo do dějin této hry. Jack Nicklaus od roku 1980 nevyhrál žádný major a jeho hvězda pomalu pohasínala. A ani v tomto roce nevykročil na slavné ferveje nikterak oslnivě. První kolo zahrál po ferve boku svého syna, který mu nosil hole, za 74, avšak postupně se zlepšoval. V druhém kole avša zapisoval 71 úderů a ve třetím 69, nicméně zapis ještě v polovině finálové rundy byla jeho ztráta ztrá na vedení značná. Druhá devítka Augusty National však Dr 13. dubna zažila nevídané vzepětí bývalého šampióna. Když přicházel na odpaliště jamky, ztrácel na prvního Seva Bal15. ja lesterose čtyři údery. A to se v popředí výleste sledkové listiny drželi ještě Tom Kite a Nick sledk Price a zezadu dotíral Greg Norman. Nicklaus potřeboval eagle na pětiparu patNick náctky, aby vykřesal alespoň teoretickou náct šanci na vítězství. Rána trojkou železem šanc neomylně přeletěla vodní překážku a doneom padla na grín. Golden Bear se tak ocitl před padl téměř shodným patem, který zde zahrál témě před dvaceti lety při svém třetím vítězství. do eaglu našel dno jamky, načež hřišPat d těm projel elektrizující výbuch nadšených diváků, tušících, že toho dne budou svědky divák výjimečné golfové události. Od onoho výjim okamžiku se v okolí fervejí a grínů nehookam vořilo o ničem jiném než o tom, že 46letá legenda to může dokázat. lege Augustě se v neděli na šestnácté V Au jamce, par tři, třepetá vlajka na tyči vždy jamc stejném místě, na levém okraji grínu, na st

těsně u vodní překážky. Všichni onen třípar znáte. A znal jej i Nicklaus. Vždy byla jeho oblíbenou jamkou, uměl na ní zahrát cokoliv. Po odehrání míče z týčka se ani nemusel dívat na míček ve vzduchu a směrem k synovi procedil: „It is!!!” Míček jen těsně minul jamku a zastavil se v bezprostřední blízkosti vlajky. Hřiště v Augustě po krátké chvíli vybuchlo nadšením znovu, Jack byl jen jednu ránu od vedení. Ballesteros se ocitl pod tlakem, protože kdesi vpředu před ním kráčela golfová legenda, která přece měla být moc stará na to, aby mohla slavit triumf. Místo ticha však z fervejí, na něž měl Seve vkročit, zaznívaly opakovaně ohlušující salvy nadšených diváků ženoucích Nicklause vpřed. Ballesteros v téměř stejné pozici jako jeho sok na patnáctce volil mezi čtyřkou a pětkou železem. Eagle by téměř jistě odrazil Američanův nástup, jenže Španěl hrál na jistotu za vodu čtyřkou. A přihodilo se mu něco, co ani v budoucnu nedokázal vysvětlit. Zahrál jeden z nejhorších úderů své kariéry – rána zůstala krátká. Seve míček utopil. Nicklaus se chystal tou dobou na sedmnáctém odpališti a slyšel nezvyklou věc – diváci dávali hlasitě najevo spokojenost se zkaženou ranou jeho soupeře. Ten se s reakcí diváků nevyrovnal a na patnáctce par již nezachránil. Na čele se ocitli společně Nicklaus, Ballesteros a Kite, který na patnáctce zahrál birdie. V posledním flajtu šli toho dne Nick Price a Greg Norman a zažívali událost nevídanou. Na poslední flajt závěrečné rundy Masters 1986 čekalo kolem ferveje třináctky namísto burcujícího davu jen asi tři sta osob. Všichni ostatní byli s Nicklausem. Norman v této poklidné atmosféře narušované pouze diváckou bouří vpředu zahrál na 14. a 15. jamce birdie a přiblížil se na dostřel. Fotografie ze sedmnácté jamky onoho ročníku je v golfových kruzích velmi známá. Je na ní zachycen v podřepu sedící Nicklaus a nad ním jeho syn čtoucí dráhu patu do birdie. V zápětí Jack zahrál loudavý ošemetný pat, který padl na dno jamky, čímž se při svém osmadvacátém startu na Masters osamostatnil ve vedení! Z týčka osmnáctky zahrál následně neomylný drajv a druhá rána našla grín. Pak následovalo něco, na co s dojetím vzpomínají minimálně všichni, kteří toho dne byli u ferveje závěrečné jamky nebo

11


SVĚTOVÝ GOLF | Masters

napjatě sledoval míček a pak zklamaně svěsil hlavu. Rána šla přímo do davu na pravé straně grínu. Norman se sice dokázal vrátit třetí ranou, zbýval mu však pat do paru o délce 16 stop, a ten musel bezpodmínečně proměnit. Bohužel se úder na konci své cesty k jamce stočil poněkud vlevo, což znamenalo jediné – Golden Bear alias Jack Nicklaus se stal nejstarším šampiónem Masters v dějinách. Pro Američana to byl poslední vítězný major kariéry a jeho výkon v turnaji si budou pamatovat všichni na věky. V čem bylo tajemství jeho posledního úspěchu? Nejlépe to vystihl Tom Weiskopf: „Jack věděl, že vás porazí. Vy jste věděli, že vás Jack porazí. A Jack věděl, že vy víte, že vás porazí...“ Foto: Globe Media/Action Images

Třebaže Seve Ballesteros vystupuje v článku v roli smutného hrdiny, byl to on, kdo Evropanům otevřel vítěznou bránu do Augusty.

Pro „Bílého žraloka“ Grega Normana bylo Masters prokleté. Několikrát sahal po titulu, ale zelené sako na sebe nikdy nenatáhl. Proti byli buďto jeho soupeři, nebo častěji Norman samotný. A v roce 1986 se zdaleka neodehrálo to nejhorší z toho, co Grega v Augustě potkalo.

dostal do velmi dobré pozice, z níž mohl uhrát potřebné birdie, aby šel s Nicklausem do play-off. A předvedl vynikající pat, jenže snad o centimetr minul levý okraj jamky. Dlouho pak zůstal v podřepu s hlavou v dlaních. Na řadě byl již jen Greg Norman. Ten na sedmnáctce zahrál prachbídný drajv, avšak o jeho druhém úderu Nicklaus

Foto: Globe Media/Reuters

sledovali turnaj v televizi. Proslulí golfoví komentátoři a sportovní novináři později přiznávali, že nikdy za svoji kariéru nezažili emocionálnější okamžik. Davy lidí aplaudovaly Nicklausovi kráčejícímu na osmnáctý grín nejen za výkon, který toho dne předvedl, ale vzdávaly mu hold za celou jeho profesionální kariéru. Když legendární golfista o chvíli později

PROKLETÍ GREGA NORMANA A MIZEŮV PAMÁTNÝ ČIP-IN

Davy lidí aplaudovaly Nicklausovi kráčejícímu na osmnáctý grín nejen za výkon, který toho dne předvedl, ale vzdávaly mu hold za celou jeho profesionální kariéru. Když legendární golfista o chvíli později málem proměnil dlouhý pat do birdie, polykali komentátoři mezi svými slovy i slzy dojetí. málem proměnil dlouhý pat do birdie a neomylně zahrál par, polykali komentátoři živého rozhlasového přenosu mezi svými slovy i slzy dojetí. Američan odcházel do klubovny s náskokem jedné rány před smečkou pronásledovatelů a nezbývalo mu než čekat. Ballesteros definitivně odpadl na sedmnáctce, potřeboval nutně birdie, ale zahrál bogey. Tom Kite se na osmnáctce

12 | GOLF

později prohlásil, že to byla nejfamóznější druhá rána, kterou kdy na golfovém hřišti viděl. Míček skončil patnáct stop od jamky a následný pat vklouzl do ní. Vyrovnáno. Norman zahrál birdie na jamkách 14 až 17 a nehodlal se rvát o titul v play-off, chtěl rozhodnout na osmnáctce. Drajvem nalezl bezpečně fervej a druhou ranou chystal blonďatý Australan útok přímo na vlajku. Po švihu chvilku

Vítězný Faldo objímá zklamaného Grega Normana, kterému nebylo souzeno turnaj vyhrát a jehož kolaps z roku 1996 vešel do dějin.


Corner. Čip-in zajistil Mizeovi neočekávaný titul, zatímco Norman přišel toho roku již o druhý major Jack Nicklaus je s šesti tituly jak nejúspěšnějším hráčem v historii Masters, tak nejstarším vítězem vhistorii.

Hned ned rok po vítězství tví Jacka Nicklause see Australan dostal do play-off lay-off se Sevem Ballesterosem osem a místním mladíkem Larry arry Mizem. Na první dodatečné jamce amce překvapivě chyboval Ballesteros, když zahrál bogey, takže se souboj o titul zúžil jen na Normana a Mize. Měla to být pouze otázka času, kdy prvně jmenovaný mladíka udolá. Druhou jamkou play-off byla jedenáctka, White Dogwood, par 4. Drajvy obou borců přistály bezpečně na ferveji, ovšem Mize minul druhou ranou grín o celých dvacet stop. Norman měl zelené sako již téměř na ramenou, když Mize uchopil sand wedge a vyčaroval čip, který je historicky nejpovedenější ranou na jamce, kde začíná pověstný Amen

euters be Media/R Foto: Glo

úderem, jenž provedl jeh jeho soupeř jinou holí než patrem. Na US PGA Championshi Championships 1987 totiž na poslední jam jamce Bob Tway ukradl Normanovi vítězství, když skóroskór val přímo z bankru. O devět let později vešel do dějin Norman znovu, když se v posledním kole golfově zhroutil. V roce 1996 sice již pomalu mizel z popředí výsledkových listin, ovšem v Augustě se objevil ve famózní formě. V prvním kole vyrovnal dosavadní rekord hřiště – 63 úderů. A když i v dalších dvou kolech předvedl vyrovnané výkony, postavil se v neděli na odpaliště jedničky s pohodlným náskokem šesti ran. Ten se však začal povážlivě tenčit již od prvního grínu. Na týčku devítky vedl stále INZERCE

ještě o tři údery, na desítce již pouze o jednu. Na jedenáctce to ale vypadalo, že se vzepjal, jen těsně minul pat do birdie – jenže zpáteční pat o délce dvou stop minul. Vedení bylo pryč a mělo být ještě hůř. Na dvanáctce, par 3, utopil míček, bylo z toho double bogey, a rázem ztrácel na Nicka Falda dva údery. Finální hřebíček do rakve si Australan zatloukl na šestnáctce, kde opět trefil vodu. Vedení o šest ran se během pěti hodin onoho dubnového kola změnilo v prohru o pět úderů za Faldem. Normanovi zkrátka nebylo souzeno Masters vyhrát.

TIGER A PHIL – SLAVNÁ VÍTĚZSTVÍ A PAMÁTNÉ ÚDERY V novém tisíciletí patří Augusta dvěma mužům, Tigeru Woodsovi a Philovi Mickelsonovi. V posledních deseti ročnících si zelené sako oblékl třikrát Tiger a třikrát Phil. Woods navíc přidal jeden triumf již v roce 1997. Tehdy jednadvacetiletý Woods přijížděl do dějiště turnaje v pozici hráče, který v roce Normanova nezapomenutelného selhání zahájil profesionální golfovou kariéru a od něhož se dalo mnohé očekávat. Takový


SVĚTOVÝ GOLF | Masters

Počátek nového tisíciletí se na profesionální túře nesl ve znamení souboje Woodse s Mickelsonem, bojujících o post světové jedničky. Jejich rivalita se projevila i na půdě Augusty National, kde mezi lety 2001 a 2010 posbírali oba po třech výhrách. Jejich hra nabídla řadu nezapomenutelných golfových momentů, jichž jsme byli svědky. Já osobně nemohu zapomenout zejména na Woodsův čip-in z roku 2005 a Mickelsonovo loňské vítězství. V roce 2005 Masters kořenil duel Woodse s Chrisem di Marcem. Přestože Tiger po třech kolech vedl, v neděli se mu nedařilo. Pustil di Marca na dostřel a na chvíli

Masters a možná nejpovedenější rána Mickelsonovy kariéry. Míček přeletěl vodní překážku a zastavil se ve vzdálenosti několika stop od jamky, výsledkem byl eagle. Hned o jamku později padl další eagle, když na čtyřparu dokázal zavěsit do jamky svoji příhru. V laufu hrající Lefty málem obdobně zahrál eagle i na patnáctce, míček však minul jamku o několik centimetrů, takže z toho bylo „jen“ birdie. Třetí kolo po tomto historickém výkonu zakončil Mickelson na druhém místě o jednu ránu za Westwoodem, nedělním bezchybným výkonem však rozhodl o tom, že potřetí oblékl zelené sako.

Pro „Bílého žraloka“ Grega Normana bylo Masters prokleté. Několikrát sahal po titulu, ale zelené sako na sebe nikdy nenatáhl. Proti byli buďto jeho soupeři, nebo častěji Norman samotný.

Masters z roku 2004 patřilo Mickelsonovi možná i proto, že se jeho velky rival, Tiger Woods, ocitl nejednou tváří v tvář podobné patálii.

hurikán, jaký Tiger roku 1997 roztočil, však čekal málokdo. První devítku sice zahájil jako slabý vánek, když ji zahrál na 40 ran (čtyři nad par), na té druhé však zapisoval famózních 30 úderů, což v konečném součtu znamenalo dvě rány pod par hřiště a průběžné čtvrté místo, tři rány za Johnem Houstonem. V pátek pak Tiger vstoupil do soutěže pravou nohou a celkových 66 jej katapultovalo do čela turnaje, tedy do pozice, v níž se ocitl poprvé v kariéře. Náskok na druhého Montgomerieho činil tři rány. A sobotní osmnáctka mu sedla ještě lépe. S 65 údery dal sbohem zbytku startovního pole potácejícího se stále na stejných číslech a v neděli ráno drajvoval z jedničky s pohodlným náskokem devíti ran na druhého Constantina Roccu. Na hřišti se toho roku mohl zastavit snad jen on sám, a k tomu nedošlo. Woods zahrál v posledním kole opět pod 70, zvítězil s historicky nejvyšším náskokem dvanácti ran, stanovil nejnižší skóre turnaje (osmnáct pod par), stal se nejmladším vítězem turnaje a také první osobou jiné než bílé pleti, která kdy Masters vyhrála. Právě onoho roku se zrodila nová golfová legenda.

14 | GOLF

i do čela. Pak však přišel golfový úder, který byl slyšet po celém světě, podobně jako Sarazenův albatros. Rozdíl byl jen v tom, že Tigerův čip na 16. jamce viděly v přímém přenosu miliony lidí. Onen čip do birdie, kdy Tiger z pomezí rafu a grínu ze vzdálenosti šestnácti stop zahrál neskutečný úder s téměř pravoúhlým brejkem zleva doprava, určitě dobře znáte. Míček se na konci své cesty snad na sekundu zastavil na okraji jamky, aby za nadšeného výbuchu tribun dopadl na její dno. Woods si i díky této trefě vynutil rozehrávku, v níž Di Marca udolal. Phil Mickleson pokoušel osud na Masters tak dlouho, až se nakonec před sedmi lety po čtyřech třetích místech dočkal. Vítězství zopakoval ještě v roce 2006 a vloni, kdy ve třetím kole předvedl výkon srovnatelný s Nicklausovým posledním kolem v roce 1986. Na třech jamkách s pořadovými čísly 13 až 15 dokázal v součtu své skóre stlačit o neskutečných pět ran. Populární Lefty nejprve na poslední jamce Amen Corner, pětiparu jménem Azalea, drajvoval napravo do lesa. Míček nalezl v těžké pozici, poblíž jednoho ze stromů, takže měl prostor tak akorát na svůj levoruký švih. Phil z této zdánlivě bezvýchodné pozice chladnokrevně zaútočil přes vodu na grín, z čehož rezultovala, podle mnohých odborníků, jedna z nejkrásnějších ran historie

Nádherné hřiště Augusta National a turnaj Masters obohatily během dosavadních 74 let existence golf o nespočet krásných golfových momentů. Augusta byla svědkem zrození velkých šampiónů, překvapivých vítězství outsiderů, neskutečných golfových úderů i ran ztracených v slzách bezmoci. Letos se vyvolení golfisté sejdou v Augustě po pětasedmdesáté a jsem si jist, že turnaj napíše další příběh, který bude stát za povšimnutí a přetrvá věky. Třeba jako neuvěřitelný rekord Arnolda Palmera, který v roce 2009 nastoupil ke svému poslednímu Masters kariéry, ve věku 80 let tu hrál po dvaapadesáté… MASTERS Adresa: Augusta, Georgia, USA Rok založení: 1934 Hřiště: Augusta National Golf Club Par: 72 Délka: 7 435 yardů Formát: Hra na rány Odměna: 7 500 000 USD Termín konání: Duben Rekord hřiště: 63 (Nick Price, 1986; Greg Norman, 1996) Celkové rekordní skóre: 270 (Tiger Woods, 1997) Rekordní skóre k paru: -18 (Tiger Woods, 1997) Obhájce trofeje: Phil Mickelson Nejvíce titulů: 6 (Jack Nicklaus)


ROZHOVOR | Martin Kaymer

Jak nejvýstižněji popsat rodáka z Düsseldorfu, který na sklonku února v pouhých šestadvaceti letech vystřídal na světovém trůnu Lee Westwooda? Efektivní? Klidný? Neporazitelný? Pečlivě seřízený stroj na vítězství? „Netuším, co se mu honí hlavou, ale na okolí působí dobrým dojmem. Hodně mi připomíná Bernharda Langera,“ těmito slovy charakterizoval Kaymera jím sesazený Lee Westwood a Rory McIlroy, další Martinův parťák z rydercupového týmu a jeden z jeho soupeřů, přidává, „má dobrý švih a v jeho hře nenajdeme výraznou slabinu. Skvěle zvládá tlak, dobře patuje. To je ta germánská krev. Na hřišti je strašně

Foto: ISIFA

Kde Martin Kaymer zakotví s touto lodí, není zatím jisté, ve světě golfu se však již doplavil na pozici prvního hráče světa.

16 | GOLF

efektivní a jde si tvrdě za svým.“ A co na to Kaymer? „Nejsem stroj na vítězství, nejsem r-o-b-o-t“, tvrdí a při vyslovení posledního slova si dává záležet na každé hlásce.

O Němcích se obecně tvrdí, že jsou metodičtí, pečliví a život mají hodně organizovaný. Je to i případ Martina Kaymera? Řekl bych, že spoustu věcí mají Němci dobře zorganizovaných, což nám v golfu asi pomáhá. Já sám se vždycky snažím zachovat klid a chladnou hlavu. Pokud je člověk trpělivý, porazí půlku startovního pole ještě předtím, než turnaj začne. Polovinu protihráčů tedy „zmrazíte“ ještě před startem, jaké zbraně použijete na ty zbývající? Otec O ec po nás s bratrem vždycky chtěl, Ot abychom v tréninku odpalovali bez týčka, protože v turnaji to tak budeme


mít lehčí. Doteď takhle občas hrávám cvičná kola nebo si vezmu jen liché či sudé hole, jindy zase vynechám wedge. Díky tomu se učím zvládat nejrůznější situace, přispívá to k větší kreativitě a procvičím si různé druhy úderů. Do přípravy jsem zařadil i jógu.

občas traduje, že jsme nudní, ale snad to není můj případ. Nejsem nijak ztřeštěný a v podstatě se chovám podobně jako na hřišti, ale když jsem ve Státech, přeci jen se odvážu víc a přebírám něco z americké nátury.

Takže odtud pramení váš pověstný klid. Dokážete se na hřišti vůbec někdy rozzlobit? Jak už jsem řekl, klid mi pomáhá a pro golf je takové rozpoložení ideální. Samozřejmě mě občas něco naštve, už jen proto, že chci všechno dělat stopro stoprocentně. Někdy to vyjde, někdy ne, a když zpackám turnaj, chvíli mi trvá, než se z toho dostanu. Zatím jsem ale nikdy nic vzteky nezdemoloval… (úsměv)

Jestli to není tím, že jste se za oceán přestěhoval. Proč jste se ale rozhodl právě pro Scottsdale. Většina Evropanů nebo Australanů preferuje spíš Floridu. Mám tu pár přátel, kteří zde žijí přes dvacet let. Před čtyřmi roky jsem je požádal, zda bych k nim nemohl přijet a přes zimu tu trénovat, protože v Evropě tou dobou nejsou k tréninku dobré podmínky. Mám rád hory i místní klima, takže jsem tu nakonec zakotvil.

Byl jste vždycky takový kliďas? Určitě jsem se trochu změnil za posledních pár let. Je to i tím, že golf pro mě není nejdůležitější na světě. Netěší mě, když ztratím turnaj nebo zahraju tripláče, ale není to otázka života a smrti. Nedokážu to dost dobře vysvětlit, ale pomáhá mi také, když si vzpomenu na matku (zemřela v roce 2008 dva týdny po Martinově triumfu na BMW Championship – pozn. red.). A co mimo hřiště, jste stejně rozvážný? Jsem úplně normální nás kluk. O ná ás Němcích se

Typického „domova“ si ale během roku moc neužijete. Nepostrádáte třeba své oblíbené jídlo nebo rodinu? Cestujeme hodně, ale v mém věku je skvělé získávat nové zkušenosti, poznávat odlišné kultury, zahrát si na různých hřištích. V začátku své kariéry jsem to vítal, protože jsem se jako hráč mohl zdokonalovat a učit různé druhy ran. Je něco docela jiného hrát ve Skotsku a týden nato ve Spojených státech, jde o úplně jiné rány, odlišná hřiště. Cestování občas bývá únavné kvůli nepříjemným časovým posunům. Třeba Třeb ba když jsem se

vracel z Abu Dhabi, trvalo mi skoro týden, než jsem se srovnal a mohl normálně spát, ale dokud je člověk mladý, vyrovnává se s tím docela snadno. Rodinu bohužel nemohu brát neustále s sebou, jenže co se dá dělat. Golf je moje práce a jsem smířený se vším, co k tomu patří. Aby také ne. Vystoupat v pouhých šestadvaceti letech na samotný vrchol musí být velkou satisfakcí. Váš vzestup na žebříčku byl hodně strmý a to ještě v závětří číhá řada dalších Evropanů... O postu světové jedničky sní skoro každý z nás. Určitě jsem ale nečekal, že se jí stanu už zkraje letošní sezony. Evropský golf jde hodně dopředu a je skvělé být součástí této éry. Motivujeme se navzájem, jsme hladoví po úspěchu, máme výborný a mladý rydercupový tým. Hrát v Evropě je zábavné a napínavé zároveň. Spousta lidí mi přitom říká, že bych měl jít na PGA, že je to nejlepší soutěž, ale i v Evropě je těžké sbírat tituly, startovní pole je rok od roku silnější. Stačí se jen podívat na žebříček! Dřív to bylo jen o Tigerovi a Philovi, a teď je tu najednou kvartet Evropanů. Vidíte v tom určitý trend? Dá se očekávat, že Evropané v čele na chvíli vydrží, nebo spíš budeme svědky častějšího střídání hráčů na čele? Jsem si jistý, že Tiger i Phil po nás teď půjdou. Na druhé straně, hráči, kteří se vyšplhali do čela, jsou velmi konzistentní, a proto si troufám tvrdit, že nahoře chvilku vydrží. Pokud bych však měl jmenovat někoho, komu bych přál usednout na trůn, pak je to Phil Mickelson. Deset patnáct let se pohybuje v absolutní špičce a je neuvěřitelné, jak zvládl skloubit hru se všemi zdravotními komplikacemi i osobními problémy, které ho vloni provázely, a ještě čelit mediálnímu tlaku. V čem vy sám vidíte největší rozdíl mezi Evropany a Američany? Když přijdete do Států, dobře si toho všimnete. Mně osobně otevřel oči Ryder Cup v roce 2008 (do týmu ho pozval kapitán Nick Faldo, aby zažil atmosféru této soutěže – pozn. red.), v patování a čipování nás Američani nemilosrdně válcovali. Tady jsem si uvědomil, jak moc musím

17


ROZHOVOR | Martin Kaymer

zapracovat na krátké hře. Zatímco dříve bývaly mou nejsilnější zbraní drajvy, teď jsem k tomu přidal i patování a vloni jsem v této statistice v Evropě patřil k nejlepším. Proč jsou Američané lepší v krátké hře? Těžko říct, nejspíš to souvisí s tím, že mají na přípravu lepší podmínky. V Evropě nemáme takové gríny, během turnaje jsou pochopitelně ve špičkové kondici, ale mimo soutěž je tomu jinak. I proto jsem si vybral Arizonu za svůj druhý domov. Doma v Německu jsem kolikrát minul dvoumetrový pat, třebaže jsem míč trefil ideálně, tady, když dráhu dobře přečtu, skončí v jamce. Bez diskusí jste nejúspěšnějším hráčem za posledních šest měsíců! Máte čtyři výhry, včetně majoru, a v jamkovce jste útočil na pátou. Jste světovou jedničkou. Jaký je největší rozdíl mezi obdobím před touto mimořádnou sérií a po ní?

Turnaj Abu Dhabi Golf Championship by se dal přejmenovat na šampionát Martina Kaymera, od roku 2008 zde totiž triumfoval už třikrát.

Martin a média Před loňským triumfem na PGA Championship znalo Martina Kaymera v rodném Německu jen pár lidí. „Na začátku sezony o něm nikdo neslyšel,“ vzpomíná Henning Feindt, sportovní korespondent Bildu, nejprodávanějších novin v zemi, a dodává, „normálně v našem deníku o golfu nepíšeme, dominují fotbal a F1, ale v Kaymerovi Německo našlo nového sportovního hrdinu.“ Po zisku majoru se Kaymer spolu se svou americkou přítelkyní Alison Micheletti objevil na titulní straně Bildu, za oceánem o něm referoval Sports Illustrated a dokonce byl pozván na Wall Street, kde otevíral burzu. „Pro německý golf je to jako výhra v loterii,“ shrnul Martinovy výsledky Florain Bruhns, výkonný ředitel pro Ryder Cup v Německu v roce 2018. Sám Kaymer ale zůstává, jako vždy, nohama pevně na zemi. Jste připravený stát se německou superstar? Jsou tři věci, které na nás Němce nedělají velký dojem – sportovní vozy, čokoládové dorty a golfisté. Golf je jen jedním z mnoha sportů, který v žebříčku nestojí příliš vysoko. Možná i proto až do vašeho vítězství na PGA Championship referovala německá média o golfu vlažně. Teprve poté se začala karta obracet.

Nebyl jsem po té výhře doma. Chtěl jsem si od golfu trochu odpočinout, proto jsme s přítelkyní odjeli na Jamajku na dovolenou, takže ani nevím, jak moc se turnaji média věnovala. Četl jsem nějaké noviny a sledoval Golf Channel, kde to prezentovali jako můj velký triumf, ale jinak máte pravdu, v Německu nebyl takový zájem jako v jiných zemích. Nemrzí vás to? Golf v Německu nestojí tak vysoko jako tenis nebo fotbal, navíc lidí, kteří hrají golf, není tolik, proto mě menší zájem nepřekvapuje. Ale už se to začíná měnit, ne? V momentě, kdy jsem se blížil postu světové jedničky, o mě psali jako o příštím Borisi Beckerovi. Čím byl on pro německý tenis, tím bych já měl být pro golf. Je perfektní, že se německá média začala o golf zajímat, na druhou stranu cítím větší tlak. Ale beru to z té lepší stránky, mohu zvýšit popularitu našeho sportu, což bych velmi rád. Jaké to je být přirovnáván k německým sportovním ikonám? Nerad bych, aby mě novináři srovnávali s ta kovými legendami, jakými jsou Franz

Beckenbauer, Boris Becker nebo Michael Schumacher. Na to je ještě příliš brzy, zdaleka se jim nevyrovnám. Oni sami dominovali ve svých sportech více než desetiletí a inspirovali celou zem. Na druhé straně vás média po Ryder Cupu, kde jste přispěl 2,5 body, vůbec nešetřila. Neřekl bych, že by mě nějak propírali. Během Ryder Cupu jsem nehrál svůj nejlepší golf. Sice jsem předvedl pár perfektních patů, ale sám se sebou jsem moc spokojený nebyl. Média o mém vystoupení referovala pravdivě. Byl to váš první Ryder Cup. Cítil jste tlak? Ještě stále se snažím všechno vyhodnotit. Bylo to něco úplně jiného. A také jsem byl trochu naivní, když jsem si myslel, že předchozí zkušenost z Valhally mě na tuto soutěž dostatečně připraví. Jsem rád, že jsem tam byl, ale nejsem si jistý, zda vás něco na první zápasy může dostatečně připravit. Je to úplně odlišné než hrát na turnajích za sebe. Nehrál jsem jen za Německo, ale za celu Evropu, a když vedle mě šel Colin Montgomerie, ať už jsem vedl nebo prohrával, a právě jsem zahrál bogey, zažíval jsem zvláštní pocity. Chvíli mi trvalo, než jsem se s tím vyrovnal, ale pokud budu mít šanci se Ryder Cupu znovu zúčastnit, budu rád. Emoce, které tam panují, jsou nepopsatelné.


Řekl bych, že po PGA Championship jsem získal obrovskou motivaci a také jsem uvěřil, že mohu vyhrát každý turnaj. Nejdůležitější ale bylo, že jsem na sobě nepřestal pracovat. Nechtěl jsem, aby zůstalo u jediného titulu. Obecně je můj vzestup daný kombinací malých částí mozaiky, která do sebe dokonale zapadla. Jakou roli v této mozaice hraje Fanny Sunesson? Známe se už sedm nebo osm let. Pomáhala mi už v době, kdy jsem ještě jako amatér reprezentoval Německo. Vykládala nám tehdy o course managementu i strategii a také o zkušenostech, které získala během spolupráce s Nickem Faldem. Když jsem pak před lety hrál kvalifikační školu, mohl jsem jí kdykoliv zavolat a zeptat se jí na záležitosti kolem hřiště nebo s ní probrat určité rány. Od roku 2008 spolu rozebíráme mé výhry i neúspěchy. Po každém kole tak dojdu k nějakému vlastnímu závěru, ale jen díky jejím postřehům. Její zkušenosti a správné dotazy, co mi klade, mě dostaly tam, kde dnes jsem.

A co Bernhard Langer? Jeho rady byste neuvítal? Viděli jsme se jen párkrát a poslal mi také několik emailů a zpráv, když jsem vyhrál, ale v žádném užším kontaktu nejsme. Sice mi nabídl, že budu-li potřebovat poradit, mohu se na něho kdykoliv obrátit, ale mám kolem sebe svůj tým lidí, kteří se o mě starají a pomáhají mi se vším potřebným. Je tu moje rodina, kouč v Německu, můj manažer, Fanny, kedík. Nemám zkrátka moc důvodů mu volat. Každopádně je to legenda, nejúspěšnější německý golfista, a já sám se na hřišti snažím vystupovat podobně jako on. Byl mým dětským vzorem, než ho vystřídal Ernie Els, jehož vystupování na hřišti i švih mi nesmírně imponují. Profesionálem jste se stal ve dvaceti, tedy o tři roky později než Langer, zato první major jste vybojoval o dva roky dříve než on. V pouhých pětadvaceti letech, nepřišel tento úspěch příliš brzy? Zdá se, že po zisku PGA Championship, výhře v Ryder Cupu a triumfu v St. Andrews

Martin Kaymer Narozen: 28. prosince 1984 Místo narození: Düsseldorf, Německo Bydliště: Mettmann, Německo; Scottsdale, Arizona, USA Pro od: 2005 Vstup na EPGA: 2007 Turnajová vítězství: 17 (EPGA: 9, PGA: 1, Challenge Tour: 2, EPD Tour: 6) Světový žebříček: 1. (k 20. 3. 2011) Race to Dubai: 2. (k 20. 3. 2011) Individuální ocenění: Nováček roku (EPGA Tour, 2007), vítěz Race to Dubai (2010), Golfista roku (EPGA Tour, 2010) Týmové soutěže Ryder Cup. 2010 World Cup: 2007, 2008, 2009 Amatérské týmové soutěže Eisenhower Trophy: 2004 St. Andrews Trophy: 2004

(Alfred Dunhill Links Championship – pozn. red.), tedy v „kolébce golfu“, bych mohl být nejšťastnějším mužem na světě.

INZERCE

d 9.00 o n e d ý d ž a K

do 22.00

m e ő á n o i Mil ! t u n i m za 20

é dojem na sv chtěl udělat 4) l (5 la vý vo ři za et Š li v nedě r Josef oly) – Rentié vůz, následně h oh al ýc rb br tě vy uh (Š si po z A H il za PRA utoesa.c ESA si zakoup lfu. Na www.a ování s Auto Za 20 minut nc č. K kolegy na go na fi 0 ky 00 dí 0 a 60 5 1 55 u 5 ot 55 dn 0 ho na linku 80 měl původní UV vůz, který v Hostivaři. 470 000 Kč S rn y stihl tu aj ab l, dě jíž od s ním

www.autoesa.cz

800 555 555 W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

K Učilišti 170, Praha 10-Štěrboholy 19


Foto: Reuters

ROZHOVOR | Martin Kaymer

Jsem zdravý, mám skvělou rodinu, jsem úspěšný, přesto mi to nestačí. Chci další vítězství! Co vám ještě schází? Nikdy jsem nehrál dobře na Masters. To je velká výzva. V Augustě hrajeme každý rok, takže se na turnaj mohu dobře připravit. V dosavadních třech startech jste v Augustě ani jednou neprošel cutem. Proč se vám na tomto hřišti nedaří? Našel jsem dvě příčiny. Během prvních dvou startů mě zrazovala krátká hra, napotřetí jsem bojoval s tvarováním ran. Mým přirozeným úderem je fade, ale tady bych potřeboval draw. Už jsme se na to s trenérem zaměřili, protože je frustrující postavit se k míči a vědět, že tu ránu nedokážete zahrát. Takže vás čekala dost velká změna. Ptal jsem se trenéra, jak dlouho to všechno potrvá, a řekl mi, že nebudeme nic dramaticky měnit ze dne na den. Šli jsme krok za krokem, abych si udržel dostatečně dobrou výkonnost. Pracovali jsme na tom celý rok. A jak si teď vedete? Ještě nejsme u konce, draw občas zvládnu, zvlášť pokud mi zprava pěkně foukne. (úsměv) To jste na tom podobně jako fotbalisté Kolína nad Rýnem, vašeho oblíbeného týmu, jehož znak dokonce máte na bagu. Teď také trochu bojují sami se sebou a jsou v dolní polovině tabulky, ale sezona je teprve za půlkou. Doufám, že se na některý z jejich zápasů brzy dostanu, protože atmosféra na stadiónu je neuvěřitelná. Začal jsem jim fandit, když nás s bráchou vzal táta do hlediště. Je to už asi patnáct let a od té doby jsem jejich fanouškem. Zpočátku jsem to ještě tolik nehltal, protože jsem v Düsseldorfu kopal v dresu soupeřů, ale za posledních pár let jsem některé hráče poznal osobně a stal se ze mě jejich velký příznivec. A jaký jste vy sám fotbalista? Nejsem zase tak špatný. Docela mi to šlo a v patnácti letech jsem se musel rozhodnout, čemu dám přednost. Zhruba

20 | GOLF

Vítězství v semifinále jamkovky nad Američanem Bubbou Watsonem (vlevo) posunulo Martina poprvé v kariéře na první místo světového žebříčku.

v obou sportech jsem na tom byl stejně. Něco jsem odkopal za Düsseldorf i za svůj domovský klub poblíž bydliště, kde si mě vyhlédli skauti. Možná jsem měl našlápnuto ke kariéře úspěšného fotbalisty, ale nakonec dostal přednost golf, kde se nemusím bavit se spoluhráči nebo s trenérem. Mám rád svůj čas i svůj prostor a na golfu mohu strávit o samotě několik hodin, aniž by mě kdokoliv rušil. Ten klid si ale dokážete vynahradit, třeba na motokáře, že? Nebo jste se této libůstky po nehodě z před dvou let vzdal? Už jsem do ní zase usedl. Asi tři měsíce po té nehodě, ale řídil jsem jako malá holka, jezdil jsem jako šnek. Ve Phoenixu jste jezdil poprvé? Ne, ne. Začal jsem už v Německu, když jsem byl mladší. Ve Státech jsem se svezl jednou a napodruhé přišla ta kolize. Šel jsem si zajezdit s několika kamarády a jeden z jezdců zezadu do mě vletěl tak, že jsem narazil do motokáry přede mnou. Úplně mi to otočilo chodidlo, ale moc si z toho nepamatuji, protože bolest byla k nevydržení. Zlomil jsem si tři kosti a palec jsem měl úplně někde jinde, takže mi ho museli znovu zlomit a srovnat. Auta vám přesto nedají spát. Kde se ve vás tato vášeň vzala?

My favoritem je BMW M3. Rád se v něm proháním zvlášť v Německu, kde můžu sešlápnout pedál k podlaze víc než kdekoliv jinde. Vlastním i Mini Cooper, což je taky fajn vozítko. Řízení si užívám a když mám čas, rád zkouším, co auto umí. Ještě jako student jsem dokonce pracoval v jedné autodílně a docela mě to chytlo. S jedním instruktorem od BMW jsem si v off-roadu vyzkoušel i jízdu v písku, ukázal mi třeba, jak jezdit s méně nahuštěnými pneumatikami. Parádní zážitek! Prý jste propadl i horolezectví? Párkrát jsem to v Německu zkusil, a nikdy bych neřekl, jak je to náročné. Vloni jsem lozil i v Abu Dhabi a ještě čtyři hodiny poté mě pěkně bolely prsty. Vždycky na to jdeme špatně. Chceme si totiž dokazovat sílu, tak to místo nohou rveme rukama a hlavně bicepsy. (úsměv) A jaký další extrémní sport přijde na řadu? Ve Phoenixu je jedna obří hora zvaná Velbloudí hřbet. Rád bych na ni vylezl. Prý je to docela nebezpečné. Jakmile se vrátím do Scottsdale, začnu to plánovat. Moje přítelkyně už to dokázala, a když to zvládla ona, určitě to dokážu taky. S využitím zahraničních zdrojů připravila Petra Prouzová Foto: Isifa, Globe Media, archiv


INZERCE

Plný výkon

bez ez benzinu i bez kabelu Akumulátorová sekačka Bosch s lithium-iontovou technologií.

Práce s akumulátorovým nářadím je práce bez námahy. S novou a velice lehkou akumulátorovou sekačkou Bosch Rotak 34 LI, 37 LI a 43 LI bez omezení posekáte na jedno nabití až 300 m2 trávníku. Inovativní systém efektivního řízení toku energie z akumulátoru prodlužuje dobu chodu až o 20 %. Výkonný, 36V lithium-iontový akumulátor se postará o snadné sečení dokonce i vysoké trávy. Víc s Více se dozvíte na www.bosch-pt.cz www ww.bo bo nebo n ebo o na p poradenské lince +420 +4 420 2 261 61 3 300 484


ROZHOVOR | Stanislav Pros

Golf je obrovský byznys, podporu státu ale necítím

Přípravy největší golfové události sezony pokračují bez jakýchkoliv problémů dále. Čeladenský turnaj Czech Open ze série European PGA Tour sice bude ve své třetí edici bez předsedy představenstva promotérské společnosti Quirit Alfa Alexe Flanagana, to ale podle slov majitele resortu i promotérské společnosti Stanislava Prose není vůbec důležité. 22 | GOLF


ROZHOVOR | Stanislav Pros

Stanislav Pros (vlevo) v rozhovoru s M. A. Jiménezem, hlavní tváří uplynulých dvou ročníků Czech Open, s jejichž organizací byl nerozlučně spjat Alex Flanagan (v pozadí).

„Trochu mě překvapilo, že pan Flanagan s turnajem získal obrovskou image, ale pan Flanagan není Czech Open,“ říká rozhodně Stanislav Pros. „Jsou to moje kontakty, které jsem mu předal. Překvapilo mě, když jsem od několika lidí slyšel otázku, co bude, když nebude Flanagan? Přitom to byla jen figurka, kterou jsem vysunul. Sloužil jako můj mediální štít.“ Jak ho tedy nahradíte? Na místo generálního ředitele čeladenského resortu je vypsáno výběrové řízení, do dvou měsíců tu bude nový ředitel. A promotérem Czech Open je stále Quirit Alfa, to se nemění. Máme tým lidí, kteří na tom pracovali. Není to o Flanaganovi, je to o týmu lidí. Je to výměna jedné osoby, která není nijak důležitá. Jak si vysvětlujete důvody Flanaganova odchodu? Vezmu to od začátku. Dostal ode mě loňský turnaj pod svá křídla. Ubezpečoval mě, že je vše finančně pokryto, že nevznikne žádná ztráta. Průběžně jsme to kontrolovali, on to dokládal a víceméně až do „vítězného“ konce mě pořád přesvědčoval, že turnaj bude vyrovnaný. Že nebude žádný zisk, ale ani se nebude doplácet. A skutečný výsledek? Minus 62 milionů. Jak jste to řešil? S panem Buksou (druhý spolumajitel Quirit Alfa – pozn. aut.) jsme museli vzít tyto zachrápeníze ze svého, abychom vůbec zachrá nili život promotérské společnosti. Pana Flanagana jsem chtěl vyhodit hned po turnaji, nicméně má dvě malé děti a já mám poměrně silné sociální cítění, tak jsem si s ním sedl. Vzal jsem mu veškeré rozhodovací pravomoci, co se týče ekonomiky, marketingu a obchodní politiky, a řekl jsem, že všechno budu chtít konzultovat a podepisovat. Za takových podmínek mohl zůstat. Proč tedy odchází? Tohle ho zřejmě nejvíce zasáhlo. Když jsem byl v zahraničí, poslal mi mail, že bez pravomocí není schopen nic dělat. Odepsal jsem mu, že se nejpozději 1. března budu vracet, ať počká, že

23


ROZHOVOR | Stanislav Pros

takové věci se neřeší po mailu. Prohlásil, že sejít se můžeme, ale jeho rozhodnutí je nezvratné. Já se nikdy nikoho o nic neprosil a je-li jeho rozhodnutí nezvratné, ať jde. Taky jsem udělal nezvratné kroky, abych naši spolupráci ukončil. První ročník Czech Open jste museli podpořit částkou 100 milionů

korun. Při druhém ročníku jste přišli o dalších 62 milionů. Dokáže si turnaj na sebe vydělat? Při komplikacích v prvním roce nezbylo nic jiného, než si s někým sednout a pobavit se, jestli ten

turnaj budeme dělat, čči nikoliv. Pan Buksa byl ochoten do toho in investovat, za což jsem mu hluboce vděčen. vděč A tu smlouvu jsme uzavřeli. Proto by byl pro mě obrovským zklamáním ten d druhý rok. Tím, jak mě pan Flanagan stále ubezpečoval, že všechno je OK a že roz rozpočet je vyrovnaný, tak jsem se o to o opravdu moc nezajímal. Konec mě pomě poměrně hodně zaskočil. Čímž odpovídám, zatím to ziskové určitě není. Zatím jsme minus hodně peněz. Titulární sponzor by pomohl? Pokoušíme se ho sehn sehnat, ale není to snadné. Český trh není příliš velký a titulární sponz sponzor je poměrně o velkých penězích. pen Několik varozp riant je rozpracováno, ale nic není uzavřeno uzavře tak, abych to mohl říct. Kdybychom K někoho získali, neb nebudeme ho dlouho schovávat. Nevyřešilo by to snížení prize money? My chceme prize mo money zachovat, bude-li to možné. Varia Varianta snížení je až ta poslední. Evropské turnaje tu se většinou hrají kolem jednoho mi milionu eur. Dělají to tak, že dají 300 až 400 tisíc eur na startovné, aby tam dostali dva tři obličeje, a ty turnaje takhle fungují. JJe to taky cesta. Ale my se budeme sna snažit prize money udržet. Přivítal bych, kd kdyby se nám podařilo překlenout letošek, protože ten bude asi nejobtížnější. Příští rok už bude snazší? sn Příští rok bude kapitánem kapitáne evropského výběru pro Ryder Cup Španěl Olazábal, což je náš dobrý přítel. přítel Určitě bychom měli v příštím roce před pře touto týmovou Minimálně soutěží obrovské možnosti. možn by si sem přišel zahrát, prezentoval by Ryder Cupu. Něco tu pohár pro vítěze Ryd takového tu mělo být už u loni, ale Colin Montgomerie to hodil pod stůl. Stáhl nám tři nejlepší hráče a udělal si s nimi konferenci. Myslíte i na Ryder Cup? C podali jsme i žádost Podali jsme žádost, pod o Solheim Cup, který se bude řešit velmi roce 2015. Ryder Cup, brzy, protože bude v ro s olympijskými což je obecně známo, patří p ve fotbale hrami a mistrovstvím světa s

24 | GOLF


ROZHOVOR | Miguel Vidaor

k nejvýnosnějším akcím. A zajímavý je v tom, že není tak ekonomicky náročný. Hraje se už v dané golfové lokalitě, není tam třeba mnoho investic jako u olympiády nebo fotbalového šampionátu, který potřebuje například ohromné stadiony. Je spočítáno, že výnosnost z tohoto podniku je nejvyšší. Ale Ryder Cup není o jednom člověku, ten už musí uchopit vláda dané země. A budete mít pro Ryder Cup takovou podporu? Obávám se, že v tomto státě není nikdo, kdo by byl schopen nám v tom nějak pomoct. Což mě mrzí, protože si myslím, že máme velkou šanci Ryder Cup dostat. Hodně jsme na tom pracovali, jsme na to připravení. Hřiště i zázemí jsou na to připravené. Byli bychom první z bývalého východního bloku, což by nám mohlo pomoct. Zdůvodnění, které jsme nachystali, je poměrné dobré. Ale na prezentaci by musel vzniknout vládní tým, musely by se vyčlenit prostředky a někdo by to musel lobbovat. Jako Putin v Moskvě, někdo by to musel uchopit a jít. Prezident, předseda vlády nebo ministr financí nebo někdo, kdo je schopen tomu opravdu něco dát a nějak pomoct. Bude o to totiž rvačka. Pro daný stát to totiž bude obrovský byznys. Zatím tuhle podporu necítím. Zřejmě narážíte na to, že ani Czech Open nemá žádnou státní podporu. Na jednu stranu je stát schopen proinvestovat obrovské peníze třeba do Liberce na lyžařské mistrovství. Mrzí mě, že se sponzorují projekty, které nemají až takový dopad, a sponzorují se poměrně velkoryse. Na druhou stranu Czech Open nechává stát ležet na okraji zájmu. Přitom ten turnaj je poměrně lukrativní

Promotérem Czech Open je stále Quirit Alfa, to se nemění. Máme tým lidí, kteří na tom pracovali. Není to o Flanaganovi, je to o týmu lidí. Je to výměna jedné osoby, která není nijak důležitá.

Vše běží, jak má Miguel Vidaor, španělský ředitel tel e strany Czech Open ze PGA, má za sebou bou ontrolu pravidelnou kontrolu čeladenského resortu, který se chystá na srpnovou třetí edici turnaje. „Moje návštěva je běžná věc, potřebujeme dohlédnout na přípravu turnaje. Mou úlohou je zkontrolovat, jestli bude všechno připraveno pro hráče. Hotel, jídlo, players lounge, logistika a hřiště. To je moje odpovědnost. Normálně to dělám s greenkeeperem z European PGA Tour, ale protože sezona teprve začíná a tady je ještě místy sníh, přijel jsem sám,“ vysvětloval Miguel Vidaor. Je všechno v pořádku? Jste spokojený? Ano, vše běží tak, jak má. Byl jsem se podívat i na hřišti, ale tam jsem nemohl moc vidět. Ale prošel jsem si dvě nové jamky, které se pro turnaj připravují. Hlavním zástupcem promotéra předchozích ročníků byl Alex Flanagan. Co říkáte jeho odchodu? Celou dobu jsme spolupracovali s Alexem velmi úzce a je smutné, že odchází. Ale my to neovlivníme. Je to vnitřní záležitost, kterou nám nepřísluší komentovat. Takže ani po této stránce nevnímáte nějaký problém? Ne, ne, ne. Pan Pros buduje nový produkční tým a ten bude fungovat.

z hlediska propagace České republiky. Byli jsme teď v Thajsku na golfu, byli jsme v baru a kolega, který seděl proti televizi, najednou říká: To je Čeladná. Povídal jsem mu, že by už neměl pít. Ale otočil jsem se a na Golf Channel opravdu dávali reprízu našeho turnaje. Čtyři dny to tam šlo. To člověka potěší. A to není jenom tohle. Součástí turnaje je přibližně pětačtyřicet minut živého vysílání, které může Česko použít jako prezentaci státu v zahraničí. Jde to do 127 zemí světa, do více než půlmiliardy domácností. To jsou věci, které by daly využít ke zviditelnění Česka, pro zvýšení turistického ruchu. Vždyť odsud jsou peníze jaksi nejlevnější.

Viděl jste nějaké novinky kromě dvou nových jamek? Ani ne. Ale ty jamky představují velkou změnu, a rozhodně k lepšímu. Old Course, kde se hrály předchozí ročníky, je fajn, ale Middle Course je lepší. A další věc je nový pěkný hotel u hřiště, který snad bude v příštích pár měsících hotový. To by mělo být dalším lákadlem pro hráče, neboť budou moct bydlet přímo v Čeladné. Prospěje to atmosféře turnaje, když budou všichni blízko. A důležité je, že tady působí firma Engelmann, velká světová společnost zabývající se údržbou golfových hřišť. Tady v Čeladné mají odborníka Erwina Lechingera který je zodpovědný za údržbu hřiště. Je to pohyb správným směrem.

Co golfoví turisté, budou letos na Czech Open platit vstupné? Myslím si, že to nás nevytrhne. Spíš bych se přiklonil k tomu, aby diváci měli vstup zdarma.

Kdy přijedete na další kontrolu? Znovu přijedeme v dubnu, pak v červnu nebo v červenci. Na obou návštěvách už se mnou bude i Graeme McNiven, head greenkeeper PGA.

Za rozhovor děkuje Pavel Grossmann Autor je redaktor MF DNES Foto: Antonín Krčmář

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Za rozhovor děkuje Pavel Grossmann Autor je redaktor MF DNES Foto. Antonín Krčmář

25


ROZHOVOR | Alex Flanagan

Czech Open je moje dítě Čtyři a půl rroku byl Alex Flanagan spojen s golfovým resortem v Čeladné. Působil zde na pozici generálního ředitele, byl po i předsed předsedou představenstva společnosti Quirit Alfa, jež je promotérem turnaje A Czech Open ze série European PGA Tour a Slovak Open ze série Ladies European Europe Tour i nového turnaje LET, který letos proběhne v Praze. Nyní už vvšak Flanagan v Čeladné není. Proč? Hlavní důvod je ten, že naše názory s majitelem resortu a promotérské agentury panem Prosem se rozcházejí. Ale to jsou v životě normální věci. Dva lidi spolu pracují nějakou dobu, potom přijdou nové nápady, nové vize a lidé na nich buď spolupracují dál, nebo se rozejdou. To je obyčejný proces. Majitel promotérské společnosti Quirit Alfa Stanislav Pros tvrdí, že pod vaším vedením loňský ročník turnaje prodělal 62 milionů korun. Mohl byste to komentovat? Ztrátu pana Prose komentovat nebudu. Co tedy budete dělat? Teď už vím, že budu promotérem Prague Golf Masters. A pokud se akcionáři společnosti Quirit Alfa rozhodnou postoupit mi promotérská práva nebo prodat promotérskou skupinu, která drží práva na dámský golf, tak budu i promotérem Slovak Open. Zahraničí vás nelákalo? Mám několik nabídek i z ciziny, ale v Česku jsem si zvykl. Mám tu rodinu, vyrostly tu mé děti a Česko považuji za svůj druhý domov. Extrémní změny zatím neplánuju. Není důvod odcházet do

26 | GOLF


ROZHOVOR | Alex Flanagan

Diváci si cestu na turnaj našli, zato podpora státu byla pro Flanagana zklamáním.

ciziny, když jsou zajímavé nabídky i tady. Je mi skoro čtyřicet, přemýšlím jinak, než kdyby mi bylo pětadvacet. Mám rodinu a člověk musí nejdříve myslet na své nejbližší, na děti.

turnaje, které se chystají na tento rok. Promotérské agentuře přeju to nejlepší a věřím, že ten tým je už natolik zkušený, aby můj odchod nevyvolal nějakou katastrofu.

Zůstanete tedy v Beskydech? To ne, stěhování z Beskyd určitě bude. Nabídky, které mám, jsou z Prahy.

Budete nadále pomáhat třeba se sháněním hráčů? Snažím se pomáhat. Mé srdce patří tomu turnaji i Čeladné. Turnaj si najde svou novou tvář, nový management a půjde dál.

Jak vaše rozhodnutí přijala rodina? Jsem takový typ člověka, že když se pro něco rozhodnu, tak už si za tím stojím. Pro rodinu to nebylo jednoduché, my jsme totiž i logisticky navázáni na Čeladnou, začali jsme tu stavět dům. Měl jsem plány strávit tu podstatnou část života. Ale ve změnách je budoucnost. Kdy jste se rozhodl odejít z Čeladné? Po ukončení minulého ročníku jsem začal přemýšlet nad svým odchodem. Zrálo to několik měsíců. V zimě, po svátcích, jsem se definitivně rozhodl, že v Čeladné skončím. Ovlivní váš odchod Czech Open? Doufám, že ne. Přeju Czech Open to nejlepší. Je to část mého života, část mojí práce a vlastně ten turnaj pojímám jako svoje dítě, stejně jako všechny velké

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Jestli mě někdo pozve, tak určitě. Jinak se budu dívat v televizi. Ještě nevím, kde budu v srpnu. Říkal jste, že byste rád dělal promotéra turnajům ze série Ladies European Tour. Je pro to nějaký speciální důvod? Dnes je realitou, že pokud Čech prorazí do světa golfu, asi to bude holka. Ony mají tu cestu o mnoho lehčí a otevřenější než kluci.

Přeju Czech Open to nejlepší. Je to část mého života, část mojí práce a vlastně ten turnaj pojímám jako svoje dítě, stejně jako všechny velké turnaje, které se chystají na tento rok. A pokud bych měl možnost a sílu, abych sem přivedl jakéhokoliv hráče díky mým kontaktům a známostem po světě, určitě to udělám. Vždy budu o tom turnaji mluvit jen dobře. Czech Open má před sebou dobrou budoucnost. Ale je tu dost podmínek, které nový promotér musí splnit. Jedna z nich je účast státu a jeho zájem. V minulých dvou ročnících byl zájem minimální nebo vůbec žádný, což pro mě bylo velkým zklamáním. Přijdete se letos do Čeladné na Czech Open podívat?

Když mluvíme o profesionálním golfu, pak tu vidím otevřené dveře pro několik velmi talentovaných hráček, co by mohly prorazit. Chlapy nepodceňuju, ale je to fakt. Dnes je tu Klára Spilková, která je výborná a má před sebou budoucnost, je tu Jessica Korda, a ačkoliv bydlí v Americe, tak je Češka a prezentuje Česko, je tu mladá Daniela Proroková, která se stala profesionálkou. Budoucnost dam – tam bude česká vlajka vidět. Za rozhovor děkuje Pavel Grossmann Autor je redaktor MF DNES Foto: Antonín Krčmář

27


DOMÁCÍ GOLF | Konference ČGF

Rekordně dlouhá konference Co mají společného začátek března a sál pražského hotelu Intercontinental? Jsou to dva tradiční rysy setkání nesoucí jméno Konference České golfové federace. Ta letošní měla podtext „volební“, a tak bylo jasné, že se před západem slunce z prostor pražského hotelu nikdo nedostane. Text: Vít Koďousek, foto: Antonín Krčmář Skupina kolem kandidáta Jiřího Kováře se aktivně účastnila diskuse a zdálo se, že jejich podpora v sále roste. Po několika hodinách se dospělo k zásadní volbě, která měla řešit, zda volit, či nevolit prezidenta na tomto shromáždění. „Líšnická výzva“ byla náhle zapomenuta a delegáti zvedli ruku „pro“ – k překvapení mnoha zástupců v sále. Bylo tedy jasné, že z konference musí vzejít jméno nového muže v čele českého golfu.

Novým prezidentem ČGF se pro následující dva roky stal Jan Jenčovský.

Hlavním bodem, o němž se mluvilo několik měsíců před konferencí, byla volba nového prezidenta České golfové federace. S napětím se očekávalo, kdy a jak k ní dojde, kdo bude kandidátem a jak se nakonec vyřeší ona zapeklitá hádanka. Stávající prezident Milan Veselý totiž ohlásil opuštění nejvyššího postu přesně v polovině volebního období – tedy po dvou letech – což do jisté míry zkomplikovalo celou situaci. Za desetileté působení v čele ČGF se mu dostalo poděkování v řadě diskusních vystoupení. V kuloárech se otevřeně mluvilo o tom, že nejlépe by všemu slušela remíza – prezident by se nevolil a podle stanov by federaci po zbytek volebního období řídil viceprezident. To bylo ostatně i součástí tzv. „Líšnické výzvy“ – tedy prohlášení, které před několika měsíci v Líšnici sepsala velká řada golfových klubů a kde se vyzývá přesně k tomuto scénáři. Po úvodních zdravicích se začalo opravdu jednat – a bylo jasné, že to vůbec nebude jednoduché. Co člověk – to názor...

28 | GOLF

Jiří Kovář otevřeně svou kandidaturu na post prezidenta deklaroval a stejně představil i svůj tým, který chtěl do výboru s sebou. Drobným zádrhelem bylo, že ostatní členové výboru neměli v úmyslu opustit tyto posty, neboť jejich volební období mělo končit až za dva roky. Navíc Michal Zahradníček, o němž se mluvilo jako o protikandidátovi na post prezidenta, tuto roli nepřijal. Takže se schylovalo k variantě, kdy Jiří Kovář stane v čele ČGF, ale se stávajícím výborem – takové Pyrrhovo vítězství. Ve vypjaté atmosféře naplněné řadou osobních výpadů, emotivních apelů i mnoha konstruktivních připomínek se nakonec k mikrofonu dostal Jiří Němec Desítka nových klubů Kromě volby prezidenta byl aklamací doplněn i výbor ČGF, když odstupující trojici Milan Veselý, Jiří Kovář a Petr Nitra nahradili Zdeněk Kodejš z GC Semily (viceprezident), Jiří Pavlíček z Albatross GC (člen výboru pro spolupráci s kluby v regionu Východ A) a Bronislav Cienciala z Beskydského GK (člen výboru pro spolupráci s kluby v regionu Východ B). Rozhodovalo se také o přijetí 18 nových klubů do ČGF, z nichž nakonec uspěla nadpoloviční většina (viz tabulka). V závěru více než dvanáctihodinového jednacího maratónu zástupci GC Alfrédov

z GC Čertovo břemeno a navrhl jako protikandidáta na post prezidenta Jana Jenčovského. Ten nominaci po chvilce přemýšlení přijal a mohlo se volit. Přesně v 18.37 bylo rozhodnuto počtem hlasů 61 ku 53, že vítězem voleb a novým prezidentem České golfové federace se na dva roky stal Jan Jenčovský. Jiří Kovář uznal svou prohru a odstoupil z výboru ČGF. Znamená to tedy, že žádná „změna švihu“ v českém golfu – jak ji navrhoval neúspěšný kandidát – se konat nebude. Ale byla vůbec zapotřebí? Stávající „vládní“ garnitura upevnila svou pozici – to je zřejmé. A to, jestli bylo její počínání úspěšné či nikoliv, bude obhajovat na další volební konferenci za dva roky. Ta letošní patřila rozhodně k těm klidnějším – to i přes svou volební náplň. Byla také historicky nejdelší, když se protáhla do pozdních večerních hodin. A kaňka na závěr? Hromadný odchod delegátů z konference, jenž znemožnil přijmout řadu nových klubů do ČGF. Škoda této ostudné záležitosti na konci dlouhého, ale jinak úspěšného shromáždění zástupců golfových klubů České republiky. a Park GC Hradec Králové převzali plakety pro svá nově zřízená Tréninková centra mládeže (TCM). Třetí nové TCM začne v roce 2011 pracovat v GC Uherské Hradiště, čímž počet center vzroste z loňských 33 na 36 v roce 2011. SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH KLUBŮ Benešovský GK Búřov GC GC Břežany GC Grosshof GC Velké Losiny Golf Jihlava GK Hukvaldy GK Dejvice GK Lipiny GK Ráj-Srbsko


Je na čase podpořit imunitu lék Wobenzym® může pomoci i Vám

Problémy s imunitou nás trápí především v průběhu zimy a bezprostředně po ní, kdy je naše tělo výrazně oslabené. Platí to zejména po tak dlouhé a proměnlivé zimě, jaká byla právě letos. Cítíme se unaveni a hrozí nám chřipky a onemocnění dýchacích cest.

Enzymy – režiséři imunitního systému Medicína už zná několik tisíc různých druhů enzymů, které se účastní všech procesů látkové výměny. Některé z nich také modulují a řídí imunitní systém. Dokáží ho nastartovat a zvýšit jeho obranyschopnost a ve správný okamžik zase dovedou jeho aktivitu utlumit. Enzymy tedy udržují imunitní systém ve zdravé rovnováze.

Wobenzym pomáhá už přes čtyřicet let

posiluje oslabenou imunitu urychluje léčbu zánětů

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčbu dětí konzultujte s lékařem.

www.wobenzym.cz konzultace na tel.: 267 750 003 MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Nejznámějším enzymovým lékem je Wobenzym. Ve světě si ho lidé kupují už přes čtyřicet let. Jen v České republice ho každý rok užívá více než sto tisíc zákazníků, mnozí z nich opakovaně. Kdyby si sami neověřili, že jim pomáhá, určitě by se k němu nevraceli. Výhodou Wobenzymu je, že působí komplexně. Příznivě ovlivňuje průběh zánětů, zmírňuje otoky a posiluje oslabenou imunitu. Je vhodný i pro děti, které nejčastější trpí opakovanými záněty dýchacích cest.

NENÍ ENZYM JAKO ENZYM Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40letou léčebnou praxí. Každý enzym a jeho přesně stanovené množství zde má svůj význam. Zvlášť cenný je živočišný enzym trypsin, který má výrazný protizánětlivý účinek a zlepšuje hojení. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný.


POLEMIKA | Došlo do redakce

Emoce versus čísla Psal se pátek 14. května 2010, když na 34 hřištích z 82 existujících oficiálně zahájil ambiciózní projekt „Hraj golf – změň život“, který od prvních okamžiků vzbuzoval reakce plné vášní.

Někoho děsil již samotný cíl – zdvojnásobit členskou základu (v roce 2013 to mělo být 100 000 golfistů), jiného zase nenechával klidným startovní balíček za 299 Kč, obsahující 3 lekce s trenérem, míče i zapůjčení golfové

výbavy, vše zakončené možností získat za dalších 200 Kč Osvědčení ke hře na hřišti. Není proto divu, že byl celý projekt ostře sledován a průběžně komentován jak obhájci, tak zejména lidmi, kterým se – slovy klasika – způsob této kampaně zdál poněkud nešťastný.

Bezbřehých kritiků je v Česku vždy dostatek Text:

Michal Zahradníček

Rád bych reagoval na článek pana Kašiny z února 2011 s názvem „Golfová exploze v zemi balíčků a olympijských Švejků. Slušní lidé, kteří v životě dosáhli nějakých úspěchů, vědí, že za muže mluví činy. Nevím, kdo je pan Kašina (z veřejných zdrojů se nedá za posledních 15 let zjistit téměř nic, kromě pár článků v golfových médiích a jednoho v iDnes z roku 2001) a co učinil dobrého pro český golf. Zdá se, že je jen rozvláčným pisálkem a demagogem používajícím všeobjímající kritiku pro cokoliv. Uprostřed čísla časopisu Golf píše čtenářům z Lisabonu, aby již na konci čísla napsal z Prahy na zcela jiné téma (Jací jsou dnes golfisté ze země kouzelníků). Sám sebe prezentuje jako „ještě žurnalistu“ a diplomata. Čtenáře ale může nenapadnout (promiňte mi to) spíše Brouk Pytlík. O to překvapivější je, že s devítiměsíčním zpožděním popisuje, jak obdržel informaci od ČGF. Nebudu si všímat jeho laciných parafrází na smyšlené věty, které vkládá nepravdivě do úst České golfové federaci, a ani jiných naprostých výmyslů, když zmiňuje projekt Hraj golf, změň život. Za smutnější považuji fakt, že si pan Kašina ani nepovšimnul, že jestli opravdu hraje golf, pak počin zpřístupnit golf v jeho skutečné kráse není určen jemu, ale těm, kteří si o něm ještě stále a většinou neprávem nemyslí mnoho pozitivního.

30 | GOLF

Následuje mnoho řečnických otázek autora, na které by si měl umět odpovědět, o to spíš, že si říká golfista. „Máme odpovídající trh hřišť? Máme dostatečně připravené zázemí?“ Doporučil bych použít internet, aby nemusel zatěžovat svými otázkami čtenáře. Svým přirovnáním občana-golfisty ke kavce, která se nechala napálit, jen potvrzuje, že nemá valné mínění o potenciálních golfistech. Kdybyste se náhodou chtěl seznámit se strukturou zájemců o tento projekt, kterých bylo v roce 2010 téměř 10 000, jsme vám k dispozici. A určitě najdete

jeho naprosto urážející vztah k olympijské myšlence a olympiádě, kterou nazývá „epizodní akcí“. Doporučím proto tento článek všem, kteří po desetiletí zasvětili svůj život sportu, a především těm, kterým se podařilo něco tak úžasného a ojedinělého, že se mohli na olympiádu připravovat či se jí dokonce zúčastnit. O vítězích netřeba hovořit, neboť ty by asi pro pana Kašinu byli jen pouhými figurkami na politické šachovnici (jak vyplývá z kontextu jeho článku). Ale protože se snažím pokud možno vždy najít na čemkoliv nějaké klady

V minulých letech (2001–2008) činil meziroční přírůstek hráčů v ČR od 17 % do 28 %. Neboť bylo zřejmé, že dynamika růstu členů začíná klesat, bylo pragmatické podpořit poptávku. odpovědi také na kterémkoliv z celkem 45 resortů, které se do projektu zapojily a hodlají tak učinit ve větší míře i v roce 2011. Proč mluví autor o „golfové explozi“, mi také není známo. Stačí si ověřit jednoduše dostupná fakta, z nichž je zřejmé, že to, co pan Kašina nazývá „udržitelný rozvoj“, je přesně jeden z cílů ČGF. V minulých letech (2001–2008) činil meziroční přírůstek hráčů v ČR od 17 % do 28 %. Neboť bylo zřejmé, že dynamika růstu členů začíná klesat, bylo pragmatické podpořit poptávku, a to právě proto, abychom dosáhli udržitelného rozvoje a růstu. Pominu-li fakt, že je autor pomýlen v pojmech, jako je liberální demokracie, tak nemohu opomenout

a mám rád pozitivní konce, pak v jedné věci s panem Kašinou souhlasím – chtěl-li by náš stát golfu skutečně pomoci, pak by podpořil vznik levných municipálních hřišť (jako například svého času ve Švédsku). Není třeba, abychom měnili svět, jak píše autor. Samotné výsledky (dle jeho žargonu) „náborové akce“ ukázaly, že jsme svět (tedy občany ČR) alespoň trochu pochopili. Na závěr snad jen dodám, že kdyby nám golfistům, zejména těm, co se teprve chystají golf hrát, chtěl pan Kašina opravdu pomoci, čekáme na nějaký jeho čin a skutek, neboť „nic nevzbuzuje větší respekt než výsledek“, pane Kašino. Michal Zahradníček, člen výboru ČGF


POLEMIKA | Hraj golf, změň život

Vše korunovala mediální kampaň, využívající k propagaci golfu vybrané osobnosti, a dle propočtů organizátorů akce zasáhla 14 % české populace. Horší už to bylo se samotnými měřenými výsledky, kdy cca 10 000 lidí projevilo zájem, 5 000 se zaevidovalo v programu a 500 z nich (přesně to bylo 537) se stalo členy některého golfového klubu. Ani v roce

2010 se tak nepodařilo zastavit sestupnou křivku absolutního ročního nárůstu, klesající ze svého vrcholu (necelých 7 000 v roce 2007) na cca 6 000 v roce 2008, 5 000 v roce 2009 a 4 000 vloni. Úspěch, nebo prohra? Tomu, že se ve výroční zprávě za rok 2013 objeví v kolonce uvádějící celkový počet golfistů

šestimístné číslo, nevěří už ani sami autoři projektu, že je však potřeba propagovat český golf a pracovat na podmínkách jeho zpřístupnění usnadňujícím rozvoj a růst členské základny, je jasné všem zainteresovaným. A co jiného může posunovat český golf než konfrontace plánovaných cílů i s odlišnými názory. Připravil: Josef Slezák

Golf je součástí společnosti a jejím zrcadlem Text:

Ondřej Kašina

Děkuji panu Michalu Zahradníčkovi za reakci na můj článek. Jsem mu vděčný za to, že jednoznačně podpořil hlavní myšlenku mého článku, že pro udržitelný rozvoj a pro budoucnost našeho golfu by bylo prospěšné napomáhat vzniku levných municipálních (obecních) golfových hřišť a dalších nízkonákladových hřišť, kde by příležitost naučit se golf a hrát jej dostali rovněž lidé z méně favorizovaných sociálních skupin. Dlouholeté zkušenosti ze zemí, kde golf zlidověl (např. USA, Austrálie, Kanada a Švédsko) jednoznačně dokazují, jak prospěšná je ze sportovního i ze širšího sociálního hlediska větší materiální přístupnost golfu. Článek „Golfová exploze v zemi „balíčků“ a olympijských Švejků“, který tuto polemiku vyvolal, byl psán jako fejeton. V tomto žánru se setkávají závažná témata se snahou o humorný, odlehčující pohled. Nejednalo se tedy o žádné programové prohlášení, ani o pokus na kohokoliv osobně útočit. Navíc z technických důvodů byl článek zveřejněn až řadu měsíců po napsání. To také bylo příčinou, že se v jednom čísle časopisu setkal tento článek psaný ještě v Lisabonu s jiným materiálem vytvořeným už v Praze. Jsem však přesvědčen, že důležitost většiny témat nijak nezávisí na pohybu autora v prostoru. Pan Zahradníček se pozastavil nad tím, že se o mně za posledních 15 let na internetu nedá zjistit téměř nic, kromě článků v golfových médiích. Od vzniku samostatné České republiky v roce 1993 pracuji v diplomacii. Pro tento obor lidské činnosti

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

platí, že důkazem kvality práce a zodpovědné služby státu a národu je právě to, že se o takovém člověku „téměř nic neví“ ve světě virtuálních celebrit a internetových serverů. Časopis Golf je něco jako „rodinné stříbro“ našeho golfu. Je formálně i obsahově kvalitní a už léta si drží jednu velmi cennou devizu – dobré jméno. Nicméně jsem přesvědčen, že by při své objektivní kvalitě zasluhoval větší rozšíření mezi naši golfovou obec i mezi širší okruh negolfistů, kteří mají tento sport v úctě a jsou jeho potenciálními adepty. V zájmu každého média, jež chce zaujmout větší množství čtenářů, je publikování otevřené, ostré a současně kultivované polemiky. Ta se vyznačuje tím, že se soustřeďuje na věc samu, na soupeření a tříbení názorů, a v žádném případě se nesnižuje k osobním útokům a zpochybňování občanské vážnosti a odborné erudice účastníků. Pan Zahradníček napsal, že jsem „pomýlený v pojmech, jako je liberální demokracie“. Mohu ho ujistit, že mé odborné znalosti v oboru politologie a politické analýzy jsou bohužel na lepší profesionální úrovni nežli můj golfový švih. V jednom však jeho názor rád využiji – musím přiznat, že od okamžiku napsání zmíněného článku a od mého návratu do vlasti jsem se poněkud změnil a v 57 letech jsem o něco méně přívržencem demokracie liberální a přikláním se stále více k potřebě renesance demokracie humanistické v masarykovském duchu. T. G. Masaryk v závěru života formuloval tezi, že „státy se udržují prostřednictvím naplňování idejí, na jejichž základě vznikly“. V těchto jarních dnech roku 2011 cítím naléhavě, že je nejvyšší čas probudit se a vrátit se k ideálům, na nichž vznikla naše demokracie v roce 1918.

Udržitelný rozvoj našeho golfu nemůže být odtržen od toho, jak žijí a co cítí naši občané. V článku, jenž rozpoutal tuto polemiku, jsem uvedl, že udržitelný rozvoj našeho golfu nebude možný „za situace, kdy se green fee na významné části hřišť pohybuje ve svátečních dnech okolo desetiny průměrného měsíčního platu“. Podle údajů Českého statistického úřadu z února 2011 u nás průměrná mzda vzrostla nejméně od roku 2000 a dosáhla 23 951 Kč. Dvě třetiny obyvatel naší země však podle stejné zprávy mají nižší měsíční plat – v oborech, jako je například zemědělství, lesnictví a rybářství, je mzda průměrně 17 825 Kč a v administrativních a podpůrných činnostech jen 16 137 Kč měsíčně. Nechci žít v zemi, kde by byl golf pouhým povyražením privilegovaných. Ne proto, že bych byl komunista nebo levicový radikál, nýbrž proto, že by mne za takových podmínek hra nejspíš netěšila. Jsem stále přesvědčen, že zdravý golf ve zdravé zemi je přístupný i méně favorizovaným skupinám obyvatel. A nadále věřím, že jednou z možných cest je napomáhat vzniku levných municipálních (obecních) a dalších nízkonákladových golfových hřišť – včetně takových nástrojů, jako jsou investice státu a využití pozemků obcí. Pan Zahradníček uzavírá reakci na můj článek výzvou k činu, kterým bych dokázal, že jsem ochoten a schopen něco konkrétního pro náš golf vykonat. Jako odborník na mezilidskou komunikaci a tvorbu komunikačních strategií tedy nabízím bezplatnou pomoc jakožto konzultant pro jakékoliv budoucí kampaně České golfové federace. Ondřej Kašina, Praha, 10. března 2011

31


ROHOVOR | Lukáš Tintěra

Lukáše zdobí dobrá hra krátkými železy, psychická vyrovnanost a přes subtilní postavu i dostatečná délka drajvů. Slabiny lze hledat při hře na grínu. Pro jeden ze svých přípravných tréninků si vybral Darovanský dvůr u Plzně, kde jsem ho také zastihl společně s Emily Curry Bartoňovou, a tak kromě rozhovoru s Lukášem vznikl i duel obou dvou dobrých přátel.

Cestu na vrchol dláždí odehrané turnaje Sport byl pro Lukáše Tintěru jasnou volbou odmala, jeho otec byl totiž tenistou, matka vystudovala tělocvik. Coby malý chlapec se proháněl po sjezdovkách Vysokých Tater a stranou nezůstávaly ani tenis nebo lední hokej. Slovensko opustil ve třech letech, kdy se celá rodina přestěhovala do Karlových Varů. Od roku 2009 je golfovým profesionálem.

Lukáši, začal bych otázkou z naší branže, dozvěděl jsem se, že začínáš fušovat do řemesla novinářům, co je na tom pravdy? Je to pro mě spíš prestižní záležitost. Dostal jsem pár nabídek spolukomentovat přenosy European PGA v televizi, což byla opravdu veliká zkušenost. Musím říct, že mě to hodně bavilo. V počátcích jsem byl dost nervózní, ale postupem času jsem se, jak se říká, otrkal a stává se z toho můj koníček. Navíc pokud komentujete určité rány, je možné, že je budete i vy někdy používat při hře, takže se tím sami trošku učíte. Pravdou je, že každý by si měl vyzkoušet, co se mu zdá vhodné, aby nakonec zjistil, že je lépe dělat to, co umí dobře, nemyslíš? Plně s tebou souhlasím, ale já mám ten pocit, že dělám dobře skoro vše (smích). Ale jestli narážíš na to komentování, tak máš asi pravdu, zůstanu raději u golfu a komentátorství zůstane mým koníčkem. Ale pojďme se bavit na vážnější téma... Kdybys měl popsat svůj běžný den, jak by to vypadalo? Ráno vstanu a opařím se čajem (smích). Pak už jen golf, ať jako trenér nebo jako hráč, trávím většinu času jen tam. Je to místo, kde byste mě asi potkali nejčastěji. Velice často jsem býval na drajvinku a pálil jeden míček za druhým, ale v poslední době mě začalo více bavit chodit hrát na hřiště. Jedním z důvodů této změny je fakt, že všechny legendy golfu hrály právě na hřišti, nikoliv na cvičné louce. Kolik turnajů za sezonu odehraješ a které měsíce jsou pro tebe fyzicky nejnáročnější?

32 | GOLF


ROZHOVOR | Lukáš Tintěra

Kolem patnácti turnajů. Není to moc, přál bych si, aby to číslo bylo větší, ale nemám tolik financí, abych mohl hrát častěji. To je též jeden z důvodů, proč se věnuji trénování druhých. Bohužel to není nejšťastnější cesta, ale doufám, že se to v budoucnu změní. Co se týče fyzické zátěže, tak tu příliš nepociťuji dle měsíců, ale spíše podle odehraných turnajů. Pokud jich hrajete několik za sebou, je dobré mít po nich aspoň malou pauzu, aby tělo regenerovalo. Přidáváš si ke golfu jako bonus také práci v posilovně? Od té doby, co se stal Tiger žijící legendou, tak se stal z golfu atletický sport. V Americe se pro golfistu používá také označení „atlet“ a posilovna je jedním z těch dalších klíčů, jak být lepší než ostatní. Nejsem sice zrovna typ, co by trávil všechen čas s činkami, ale rád se zapotím. Co ti chybí k tomu, abys dosáhl větších úspěchů jak doma, tak v zahraničí? Dlouho jsem to nevěděl. Často jsem slyšel, že hraju stejně jako ti, co se pohybují

McDowell nebo z těch mladších Antony Kim. Kde je podle tebe hranice mezi úspěšným a neúspěšným golfistou? Jsou vůbec v České republice úspěšní golfisté? Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je tenká, a to platí i při golfu. Když si uvědomíte, že jedno zaváhaní, jedna malá chyba vás může stát vítězství… Sám jsem to v minulém roce pocítil mnohokrát, když jsem skončil druhý jen kvůli jedné ráně. To je prostě sport. Někdo musí vždycky vyhrát, někdo odchází jako poražený. A právě je golf je výjimečný, jelikož se často i ti nejlepší dostanou na druhou stranu, do pole poražených. Jaký je život na zahraničních turnajích? Je to o samotě, nebo cestuješ s někým, kdo ti ve slabých chvilkách dodá odvahu, podrží tě? Nedá se to jednoznačně říct. První sezonu jsem jezdíval s Markem Novým a mám ten dojem, že jsme si jako přátelé na golfu velice vyhovovali. Minulý rok jsem jezdil především sám a na samotu jsem zvykl. Jsem jedináček, takže

Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je tenká, a to platí i při golfu. Když si uvědomíte, že jedno zaváhaní, jedna malá chyba vás může stát vítězství… Sám jsem to v minulém roce pocítil mnohokrát, když jsem skončil druhý jen kvůli jedné ráně. na PGA Tour. Slyšel jsem to ze všech stran a sám sebe jsem se ptal, v čem je tedy rozdíl. Jak to, že oni jsou tam, a já tady? Na turnaji European Tour jsem se pak dal do řeči s Thomasem Levetem, který mi řekl, že jediný rozdíl je v tom, že potřebuji hrát a hrát turnaje. On sám tímto vývojem prošel. Je to jedna z cest, jak se dostat na pomyslný vrchol čili na PGA. Máš nějaké sportovní vzory? A nemusí to být zrovna z oblasti golfu... Mým vzorem jsou moji rodiče. Oni mi dali vše. Doufám, že bude jednou v mých silách jim vše oplatit. Bez nich bych golf nikdy nehrál a bez jejich podpory bych ho nehrál tak dobře. Golfové vzory sice už moc nemám, ale stále se mi líbí hra některých golfistů. Ať je to třeba Graeme

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

jsem se vždycky dokázal nějak zabavit. Uvidíme, jak to bude vypadat tuto sezonu, jestli přibude někdo, kdo by mě doprovázel, nebo to zůstane postaru. Jsi hrdý na to, že jsi český golfista? Ano, jsem velice hrdý, že jsem český golfista. Od svých patnácti let jsem reprezentoval na mezinárodních turnajích a vždy jsem byl hrdý na to, odkud pocházím a že můžu reprezentovat jak sebe, tak svoji zem. Hodně cestuješ po různých destinacích, najdeš si čas a hlavně chuť vyrazit si na dovolenou? Případně, kam by ses chtěl letos podívat? Za svůj krátký život jsem dokázal procestovat skoro celý svět, od Austrálie, přes Afriku

až třeba po Island. Všude s golfem. Na dovolenou nikdy není mnoho času a také se snažím vyhýbat golfovým dovoleným, jelikož je moc nepovažuji za dovolené. Ale čas od času se někam jen tak na chvíli podívám. Minulý rok jsem si vyrazil na tři dny do Barcelony, letos bych chtěl vidět Řím. Jaké máš sportovní sny, předpokládám, že se golfu chceš věnovat ještě dlouho? Mé sny jsou odmala stejné. Zatím to vypadá, že v tomto ohledu asi nikdy nevyrostu. Jelikož bych se chtěl v golfu dostat mezi ty nejlepší, což jsou v Evropě hráči bojující na European Tour. Když se tak na tebe dívám, tak se rozhodně nešetříš, tedy alespoň co se týká příjmu kalorií. Na jakém jídle si nejvíc pochutnáš? Nevím, jak jsi zrovna na tohle přišel, ale mé nejoblíbenější jídlo vždy bylo a bude svíčková na smetaně. Tu prostě miluji, ale neopovrhnu ani maminčinými haluškami, ty jsou ze všech nejlepší. Když ale jdu někam na večeři, většinou si dávám kuřecí steak. Skončí Lukáš Tintěra nakonec, jak se říká na podložce? Asi myslíš rohožku, ne? No vidíš, malý přehmat… Já se tomu snažím stále vyhýbat s většími či menšími úspěchy. Sice pracuji jako trenér jak na Albatrosu, tak v Karlových Varech, ale duší jsem stále golfista, který umí hrát velice dobře. A navíc mě to baví. Za rozhovor děkuje Petr Bürger Foto: Antonín Krčmář LUKÁŠ TIŇTĚRA Výška: 164 cm Váha: 70 kg Datum narození: 12. ledna 1985 Místo narození: Žilina, Slovensko Bydliště: Andělská Hora, okres Karlovy Vary Vzdělání: VŠ Rodina: svobodný Zájmy: snowboarding, tenis, cestování, četba Aktuální klub: Golf Club Karlovy Vary Příslušnost: Pro

33


DOMÁCÍ GOLF | Duel

Lukáš Tintěra versus Emily Curry Bartoňová Zapomeňte na souboj pohlaví, žádný duel na ostří nože se nekoná, přestože v dubnovém golfu zkřížili „meče“ dva přátelé, když Lukáš Tintěra zpovídal na Darovanském dvoře Emily Curry Bartoňovou, která mu vše vzápětí oplatila.

Lukáš se ptá Emily

hudebním žánru. Tančit se dá na všechno, když to člověk cítí. Nedávno jsem začala stepovat, což mě baví hrozně moc. Také se ráda učím novým cizím jazykům.

Známe se dlouho, a já se tě ještě nikdy nezeptal, jaký je vlastně život na zámku? Krásný, ale také plný starostí. Stále je na čem pracovat, co vylepšovat a co obnovovat. Přesto jsem tam šťastná a považuji to za svůj domov.

Studuješ docela zajímavou vysokou školu, prozraď mi, o co jde? Studuji University of Wales, obor business administration. Jediné, co je na tom nevšední, je skutečnost, že všechny studijní materiály, skripta a literaturu si můžeme stáhnout přes internet a přednášky a konzultace probíhají on-line. Tento typ studia není revoluční novinkou, už se praktikuje asi dvanáct let.

Před časem jsem tě viděl řídit auto, je to tvá záliba? Jasně, že měě to to baví! baví ba v ! Je ví Je to to pro pro mě pr mě i forma for orma m ma relaxace, ob obzvlášť bzv zvlá zvlá lášť šťť když kd dyyž je je pěkné pěěkknéé popoočasí. Jediné, né,, co né co mě mě štve, štve št t ve ve,, jsou jjssou arogantní aroga ro oga gant ntní nt ní a netrpěliví v řidiči. ví řid diččii.. Ale Alee ti ti budou budo bu d u vždycky do v dy vž dyck c y ck a všude… Jaké další ší záliby zzál álib ál iby mimo ib mimo mi o golf go ollf a řízení říze ří zení ze ní máš? Tanec. Miluju po-lujju sp sspojení poj ojen oj ení ní po p hybu těla s krásnou krrás krás á no ou hudbou, jee to tato ta aková řeč n naší aašší duše. du uše. še. še Nezáleží mi mi n naa typu tance, ce, ce, ani na

Jaké máš vůbec ambice Ja aké ké m áš v áš ůbe ůb ecc ssportovní e po port orttov vní ní a mbicce mbic mb v letošním Vím, leto le tošn tošn š ím roce? rroc oce? oc e V ím m, že ttě ě na na d dva v va měsíce měsí mě měsí s cce e vyřadila vyř v yřad yř a illa nenemoc, m c, mo c, což cožž je je zásah zása zá ah do o přípravy. pří řípr p av pr vy y.. Ambice Am Ambi mb biiccee mám mám m stále stáále le vysoké. Věřím, v yso vy soké kéé. Vě V ěří řím, řím, m žžee přestávka přípřes př esttáávk es vka v př řípravě nep avvě mi pr mi n euškodila, u ko uš kodi odi d laa, možná možn mo žná žn

dokonce naopak. Nemoc mě přiměla si uvědomit, jak moc tento sport miluji a že se mu chci ještě dlouho věnovat. Co pro tebe znamená Keith Williams? Velký profesionál a vynikající trenér se skvělými znalostmi a zkušenostmi, které umí výborně zúročit při trénování svých žáků. Pomohl mi dostat se na přední místa ženského amatérského golfu v Čechách. Cítila jsi někdy tlak rodiny ohledně lepších golfových výsledků? Moje rodina při mně vždy stála a neustále Určitě jsem ustá us t ále tá le mě m ě podporovala. p dp po dpo o někdy vycítila nebo radost někd ně kdy kd d y vy ycí c í ti cíti t ilaa zklamání zkkll z případného neúspěchu či úspěchu, příp př ípad íp ad dnéé ho n e eú ale nikdy nezažila tlak ohledně ale ni nikd kdyy js kd jsem em mn ne e lepších lee pššícc h golfových lepš golf go lfov lf ovýc ov ýýcc h výsledků. Za to jsem jim jiim vděčná. vd d ěčná ěčč ná ná.. Často zmiňují Čast Ča stto se e v rozhovorech roz ozho ho úspěchy, bych úspě ús p ch hy, y, já já by ych c se naopak zeptal na považuješ za svůj dosan to, to, o cco o po ova a vadní golfový v dn va dníí go golf lfov lf ový ov ý neúspěch a proč? Za nepovažuji nevydařené Z nezdar nez ezda daar ne d n konečné či skóre. Za svůj ko one nečn čnéé umístění čn um m neúspěch neús ne ú pěě ch ús ch beru odfláknutou přípravu, prav pr avv u, u špatnou koncentraci nebo neebo b negativní přístup. To jsou jsou o aspekty, které ve finále náálee hrají tu největší roli v jakémkoliv sportu. jaak Existuje ženském Ex xis istu tu uje v tuzemském ttuz u em uz m golfu pravé kamarádství? Koho bys označila za přítele? Myslím si, že pravé přátelství člověk najde jen párkrát za život. A to má štěstí, jestli vůbec. Přítel je totiž ten, který pro tebe

34 | GOLF


DOMÁCÍ GOLF | Duel

opravdu tu ruku do ohně dá, nikdy tě nezradí a nezapomene na tebe. Co bys pro letošní sezonu vzkázala svým soupeřkám? Ať hrají hůř než já! Ne, to ne. Spíš naopak. Ať hrají nejlépe, jak umí! To je pak pro mě ta správná výzva! Za rozhovor děkuje Lukáš Tintěra Foto: Antonín Krčmář

Emily se ptá Lukáše Je golf stále tvým životem, nebo je to pouze jedna z jeho součástí? Nikdy jsem nad tím takto nepřemýšlel, golf vždy byl, a mám ten pocit, že i bude, součástí mého života. Už jen fakt, že mu více než sedmnáct let podřizuji vše, je dostatečnou odpovědí. Žiju s ním a snažím se mu dát vše, co jen můžu. Za tu dobu mi toho také golf na oplátku spoustu vrátil. Takže by se dalo říct, že mým životem je opravdu golf. Na české poměry dosahuješ dobrých výsledků, jak to ale cítíš v zahraničí? Máš na to se tam prosadit? Na mezinárodním turnaji jsem byl poprvé ve svých čtrnácti letech ve Skotsku. O dva roky později jsem vyhrál svůj první mezinárodní turnaj v Maďarsku a následně v Německu. Pak jsem vedl neoficiální mistrovství Evropy a dokonce i světovou Univerziádu. Mezi profesionály jsem už i v zahraničí měl nějaké úspěchy, když jsem se v průběhu turnaje dokázal dostat na přední pozice. Z výsledků vidím, že ta možnost existuje, a pokud bys chtěla vědět, jestli tomu věřím, pak ti hned odpovím, že ano, mám na to.

Co Lukáš Tintěra a přítelkyně? Jakému typu dívek dáváš přednost? Nejde mi ani tak o typ jako o charakter. Obecně sportovci mají rádi zázemí, kam by se mohli vrátit, kde by je někdo objal. Tak je to i u mě. Vždy potřebuji někoho, kdo na mě bude čekat, až dohraji turnaj, někoho, kdo se na mě usměje a dodá mi dobrou náladu. Mimochodem, kolik procent na tvém profilu na facebooku tvoří ženy a dívky? Dal jsem si s tím práci a pokusil se to spočítat. Nejdříve jsem myslel, že mám na profilu jen dámy, ale nakonec jsem se dostal něco více jak k polovině. Já na profilu moc lidí sám nevyhledávám, a tak většina z nich jsou pouze příchozí žádosti, které vždy akceptuji. Snem každého mladíka je rychlé a silné auto, krásná blondýna, máš to tak stejně? No, jak jsem říkal, na typu mi nezáleží. Jestli to bude bruneta nebo blondýna, to je mi vlastně jedno. Co se týče autíčka, tak mým snem od dětství vždy bývalo porsche. Jakmile si na něj vydělám, tak si ho jen kvůli tomu snu koupím. A mám pocit, že se potom kolem mě bude točit asi i více blondýn. Vidím, že docela dbáš na svůj vhled, je pro tebe důležité dobře vypadat? Myslím Mysl My ysl slím ím si, si,, že že je to to důležité, dů ůle ležité žiité té,, ale ale nesmí al nesm nesm ne mí se se toho posedlost. z to oho h sstát táát po p seedl sedl dlos o t. os t. Nesmíte Nessmí míte te ssee st sstát áátt otroky otro ot ro oky k zzrcadla, rcadla rc adlaa, ad určitě o to ttom o om m ur urči čitě či těě život živo ži ivo vott není. neení. níí. Ale Alle A pokud po oku k d čl ččloloověkk o sebe vě s eb se bee dbáá a vypadá db vypa vy paadá dobře, dobř do b ee,, tak bř takk je je to jen jen en plus. osobně p pl lus us.. A os osob ob bně n se se cítím cíítí tm

mnohem lépe, když jsem upravený, než naopak. Je to dobré pro sebevědomí, které je v golfu jednou z podstatných složek úspěchu. Jakou hudbu posloucháš? Jak relaxuješ a dobíjíš baterie? Hudbu poslouchám rád a je těžké vybrat jednoho oblíbeného interpreta, protože jsem takový ten mainstreamový posluchač, co upřednostňuje především komerční hudbu. Zpívám si v autě, i když to neumím, a přitom se sám sobě směju, ale do Superstar bych se raději nepřihlásil, třebaže v kategorii hvězdné pěchoty bych mohl urvat nějaké ty body. Jinak volný čas trávím jako jakýkoliv jiný člověk, rád čtu, chodím do kina, divadlu se též nebráním, večer mě můžete někdy potkat i v nějakém tom klubu. Z těch regeneračních věcí mám rád spa a nejvíc thajské masáže. Pokud bys měl jmenovat jednu svoji kladnou a jednu zápornou vlastnost, které by to byly? To je otázka opravdu na tělo. Je těžké soudit sám sebe, ale asi bych o sobě mohl říct, že jsem dobrým člověkem. Vždy jsem se o to snažil a doufám že, se mi to i daří. Z těch záporných bych asi zmínil skutečnost, že někdy bývám až příliš flegmatický. Jaký bude z pohledu Lukáše Tintěry rok 2011? ro ok 2011 20 011 11?? Co o tvá tvá á sportovní sspo port po rttov ovní ní i osobní ní oso o sobn so bníí bn přání? p př án ní?? přeji vždy jedno, Já si si př přej ejii vž ej ždy d jen jen n jjed edno ed dno no,, bý bý t šť být ššťastný, asstný, tn ný, ý a tto o jsem když js sem m vvždycky, žd dyccky k , kkdy d ž ví dy vvítězím, ítě tězí tě zm zí m,, jak osobním jja ak vee sportu, sspo p rt po r u, u ttak akk v o s bn so bním ím m životě. živo ži vo otě tě.. rozhovor děkuje Zaa rroz o ho oz ovo vor dě vor d ku uje j Curry EEmily Em mil ily Cu Curr rryy Ba rr BBartoňová r oň rt oňov oňov ováá Foto: Krčmář Fo oto to: Antonín An nto toní n n Kr ní rčm čmář á ář

Vím, že také děláš pro děti, je to jiná práce? Potřebuješ více trpělivosti? Pracuji s dětmi jak v Karlových Varech, tak v akademii Davida Cartera na Albatrossu. Je to příjemná práce, i když, jak říkáš, člověk musí být velice trpělivý. Ale za tu dobu, co s nimi pracuji, tak jsem dospěl k jednomu bodu, který je při trénování nejdůležitější, a sice, že musíte udělat trénink tak, aby děti bavil a aby přicházely šťastné, že vás i golf můžou zase vidět.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

35


4

JEDNODUCHÉ KROKY K DLOUHÝM DRAJVŮM

Z dílny Alvara Quirose

D

rajvr je mou oblíbenou holí a už v době, kdy jsem vyrůstal, patřil jsem ve skupině svých vrstevníků k nejdéle odpalujícím hráčům. Po zisku karty na EPGA Tour v roce 2006 jsem v tomto trendu úspěšně pokračoval. Děje se tak i díky čtyřem základním krokům, které bych vám rád na následující straně odhalil. Agresivní přístup mi umožňuje hlavně síla. Když jsem nedávno kontroloval své statistiky na PGA Tour, potěšilo mě, že na pětiparech jsem byl dvěma ranami v 71,2 % případů. Z toho je zřejmé, že si z týčka vedu opravdu dobře. Však také vévodím zástupu hráčů, když na pětipar potřebuji v průměru 4,63 úderu. V řeči čísel to znamená, že v turnajích na těchto jamkách stáhnu skóre o devět ran. Jsou-li právě dlouhé pětipary vaším postrachem, zkuste si přečíst má doporučení.

DLOUHÉ RÁNY V roce 2009 jsem v průměru pálil do vzdálenosti 317,3 yardu, a rozhodně to nebyla jen otázka štěstí nebo náhody. S pomocí čtyř kroků, s nimiž vás seznáním, jsou mé odpaly mnohem snazší a účinnější, neboť díky nim mohu naplno uplatnit svou sílu.

36 |


ALVARO QUIROS

1DOBRÝ ZAČÁTEK JAKO ZÁKLAD

Většina amatérských hráčů, které jsem kdy viděl, „zabijí“ potřebnou sílu špatným postojem. Velmi často se hrbí a „kulatí“ ramena. Jenže s takovým postojem nelze volně švihnout, ani maximálně vytočit ramena jak při nápřahu, tak při následném vedení paží a hole do úderu. Vaším úkolem je získat dostatek prostoru pro pohyb paží, abyste při švihu mohli pořádně rotovat. Já sám toho docílím tak, že se postavím dál od míče a zaujmu poněkud vzpřímenější postoj. Všimněte si, že s pomocí těchto dvou úkonů si vytvořím prostor mezi pažemi a nohama, takže při impaktu (zásahu) trefím míč plnou silou.

Nezzve N Ne ved ed dejt ejte e Nezvedejte hlla h hla avu hole hol h ole hlavu vzh hůru ů u. ůr vzhůru.

Zaujměte vzpřímenější postoj a míč si umístěte dál od těla, získáte tak dostatek prostoru, abyste mohli při zásahu míče „explodovat“.

2ROTACE MÍSTO ZVEDÁNÍ

Pokud drajvr jenom zvednete vzhůru a budete švihat pod strmým úhlem, nikdy míč netrefíte plnou silou. Sílu totiž nezískáte tím, že hůl nejprve povedete přímo vzhůru a následně dolů, ale rotací trupu a plynulým švihnutím podél těla. Když se podíváte, kam mířím hlavou hole v momentě, kdy ji začínám spouštět dolů (velký obrázek), pochopíte, o čem hovořím. Hlava hole je ve správné rovině a jsem připravený jít zevnitř do míče. Zapamatujte si, že je třeba švihat kolem těla. Nebudete tak míče „šlajsovat“, což vede k slabému zásahu míče a stočení rány nežádoucím směrem.

3

MAXIMÁLNÍ ROZSAH

Jestliže potřebujete vyvinout maximální sílu, musíte dosáhnout co možná největšího rozsahu pohybu, a to jak před zásahem míčem, tak po něm. Spousta amatérů vede hůl při odtažení směrem dovnitř, takže pokrčují paže v loktech. Při následném protažení úderu se pak u těchto hráčů setkáváme s tzv. kuřecím křídlem (po zásahu míče zalomí levý loket směrem vzhůru). A to je špatně. Podívejte se na fotografii vpravo, jak ve fázi odtažení hole držím levou paži pěkně rovně a hlava hole směřuje dolů po dráze vedoucí k cíli. Při kontrole , zda celý pohyb provádím správně, proto často provádím jen poloviční švih. Uvědomuju si, že pohyb paží je po zásahu míče stejný – obě paže jsou rovné a natažené a směřují dolů k cílové linii.

P Ř E V Z A T O S P O V O L E N Í M G O L F M O N T H L Y © I P C M E D I A 2 0 11

Protáhněte paže ve směru dráhy.

Levou paži držte nataženou.

SE, PROSÍM! 4UVOLNĚTE

Po impaktu se pravá ruka pohybuje přes levou, zatímco obě zápěstí rotují. V této chvíli jsou ruce zcela uvolněné jako výsledek plynulého pohybu, kterému musíte věřit. Většina běžných hráčů přitom hůl svírá velmi pevně, což ovšem zamezuje hlavě hole, aby se dostala před ruce. Docílíte tím bohužel pouze zpomalení hlavy hole a připravíte se o pár metrů délky. Jestliže toužíte své rány prodloužit na maximum, musí se hlava hole pohybovat co nejvyšší rychlostí. A k tomu vám pomohou uvolněné ruce, zápěstí i paže. Věřte tomu a jděte do toho.

| 37


INSTRUKCE | Tipy & rady

Trénujte jako

Ian Poulter Extravagantního Iana Poultera netřeba dlouho představovat. Bez ohledu na to, zda už jste jeho fanouškem či nikoliv, určitě nepohrdnete jeho radami. Prozradí vám totiž něco o hře wedží.

Všestrannost – to je vlastnost, kterou se mohou pyšnit všichni golfisté, kteří dobře ovládají své wedže. Jen se na ně zkuste podívat. Do vzdálenosti 90 metrů od vlajky bezpečně vědí, kolik metrů jednotlivými holemi hrají, i jaký švih zvolit. Koneckonců není to žádná věda, protože v tréninku si své rány změří laserem na centimetry přesně. Stejně tak si počíná i Ian Poulter, protože mu je jasné, že i tady leží dobré skóre. Zkuste využít některé z jeho následujících rad: 1. Na hřiště musíte vyjít s vhodnou strategií. S tou mimo jiné souvisí i fakt, že byste měli znát, kolik metrů se svými skórovacími holemi, třeba wedžemi, hrajete. Pro danou ránu si v tréninku zvolte dopadovou zónu, změřte si lasem tuto vzdálenost a pak si vezměte odpovídající hůl. Nebo si z jednoho místa vyberte určitý počet bodů, jejichž vzdálenosti budete znát, a tomu uzpůsobte výběr hole – na určitý úder třeba plná rána SW, na jiný zase plná rána LW apod. V případě, že se potřebujete dostat do určitého rozmezí délek, měňte úchop hole posunutím rukou dolů, stejně tak můžete experimentovat s délkou nápřahu. 2. Umístění míče a nastavení úderové plochy hole jsou další dvě klíčové položky, díky kterým bude vaše krátká hra variabilnější. Jestliže si míč v postoji umístíte mírně dozadu, poletí po nižší dráze, otevřením úderové plochy zase docílíte vyššího letu míče. 3. Do hry také promlouvá strategie. Pokud tušíte, že se na pětiparu nedostanete na grín druhou ranou (a když už to délka jamky umožní, nestojí to za možné riziko), počítejte s přihrávkou na jistotu. Ian v takových případech na rány z nějakých 80 metrů bere oblíbenou pitching wedge (podle větru to může PW s 54°nebo 58°) a z takové pozice se už dokáže přiblížit na dva až tři metry k vlajce. Velmi chytrý přístup. A podobný postup často volí i na čtyřparových jamkách, ne vždy je žádoucí „práskat“ drajvrem o sto šest, někdy dobře poslouží dřevo nebo železo. Jestliže z odpaliště hrozí problémy nebo před grínem číhá překážka, je lepší zahrát do místa, z něhož se k vlajce bezpečně dostanete, a přihrát si na jednopat. 4. Nezapomínejte ani na správně vyrovnaný postoj včetně umístění míče. V tréninku lze k tomuto účelu použít dvě hole. Vytvořte z nich kříž tak, že jsou na sebe kolmé. Jedna z holí pak určuje místo zásahu míče, druhá vymezuje vodící linii pro vyrovnání postoje. 5. A jedna rada na závěr – nesnažte se švihat maximální rychlostí či silou. Dolní část trupu by měla tvořit stabilní základnu, zatímco paže a horní část trupu kompaktně rotují. Pamatujte, že vše je to pouze o kontrole.

Z archivních materiálů připravuje P. Prouzová, foto: Globe Media/Action Images

38 | GOLF

(Příště: Carl Pettersson)


GOLF HOTEL AUSTERLITZ SLAVKOV U BRNA Firemní školení a rodinné oslavy, 30 prostorných dvoulůžkových pokojů a 3 apartmány v šesti luxusních bungalovech přímo u hřiště, klubovny a nekuřácké restaurace

Při objednávce

On-line objednávky ubytování www.hotelausterlitz.cz

GOLF HOTEL AUSTERLITZ Na golfovém hřišti 1510 684 01 Slavkov u Brna

ubytování+greenfee

sleva 10+10 %

tel. recepce: +420 544 221 588 fax: +420 544 221 510 mail: info@hotelausterlitz.cz


INSTRUKCE | Jak na to

Příhry Breta Brassiera 1 Počínaje dubnovým vydáním přinášíme nový seriál z dílny čeladenského Head Pro Breta Brassiera. Své zasvěcené rady okořenil i o pár humorných příspěvků, a tak se kromě cenných tipů také pobavíte.

Out of bounce Jak na čipy Mnoho golfistů dokáže zahrát čip správným směrem, ale nikdy doopravdy nevědí, jak bude jejich přihrávka dlouhá. Problém spočívá v krátkém nápřahu a následně přehnaném zrychlení prošvihu. Pokud šviháte příliš rychle, budete bojovat s odhadem vzdálenosti a s dosažením čistého kontaktu s míčem. Často budete trefovat tlusté nebo slabé rány, takže se připravíte o možnost zachránit par ve chvíli, kdy jen o kousek minete grín. Prodlužte nápřah tak, aby byl stejně dlouhý jako prošvih, a zkuste zklidnit tempo. Pro lepší zvládnutí rány na začátku nápřahu zalomte lehce zápěstí a udržte tuto pozici během zásahu míče. Delší nápřah vám umožní dosáhnout klidnějšího tempa úderu. Zalomení zápěstí vám pomůže trefit míč pod správným úhlem v sestupné fázi pohybu hole. Dobrý rytmus a symetrie jsou u čipování často přehlíženy, přitom hrají naprosto zásadní roli. Najdeme ale také mnoho hráčů s opačným problémem. Používají příliš dlouhý nápřah a během švihu pohyb brzdí. Plynulejší rytmus je lékem i na tento neduh.

40 | GOLF

Pamatujte si, že golfisty můžete rozdělit do následujících kategorií: ucházející, špatný a katastrofální. Hráč, který je schopen zahrát perfektní rány, se nazývá zrádce. Golf je asi jediná hra, kde výborný výkon vzbuzuje opovržení.


Spoustu rekreačních hráčů zachvátí panika, jakmile jsou nuceni vstoupit do písku a stojí tváří v tvář dlouhé ráně z bankru u grínu. Obávají se, že při zahrání plného švihu trefí míč čistě bez písku, takže grín přepálí. Možným řešením, jak se zbavit nervů, je vylézt zpět z bankru a několikrát cvičně švihnout, abyste získali cit pro požadovaný úder. Je to lepší, než provádět cvičné švihy přímo v bankru, kde se můžete omylem dotknout písku, a obdržet tak trestné rány. Pokud potřebujete zahrát výše popsaný úder, zaujměte postoj tak, aby míč ležel v přední části postoje, a představte si, že chcete, aby hůl zasáhla nejprve písek, přibližně pět centimetrů před míčem. Jde o stejný postup jako při klasickém úderu z bankru. Pokud jste zaujali správný postoj, nyní je to již relativně jednoduché. Čím delší švih provedete, tím bude rána delší. Dva až tři cvičné švihy by vám měly dodat dostatek sebevědomí pro správně provedenou ránu.

Out of bounce Během chůze po ferveji druhé jamky povídá pan Murphy spoluhráči z flajtu Quinnovi: „Představ si, moje manželka je tak strašná, že mě dohání k pití.“ „To jsi na tom ještě dobře,“ opáčí Quinn. „Ta moje mě dohání k chůzi!“

Autor původního textu působí jako Head Pro v Prosper Golf Resortu Čeladná. Přeložil: Jiří Novosad

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

INZERCE

Jak na bankry

HEZKÝ ! Y N O Z E S K E T ZAČÁ Hrajte Kaskádu po celý duben s slev

35%

ou!

mek! ja 8 1 i 9 o r p Sleva platí

Přejeme vám pěknou h ru.


Golfová fyzika Golfový švih – nápřah Podobně jako v předchozích kapitolách golfové fyziky budeme i nadále vycházet z příkladu modelového hráče, přičemž se soustředíme na nápřah. Celou sekvenci lze rozdělit do pěti dílčích fází.

Podle výukových materiálů PGAC připravil

Ondřej Trupl

1. FÁZE – ROTACE HORNÍ ČÁSTI TRUPU

pohyboval rameny nebo se vytáčel, zdvihl by paži přibližně do výšky hlavy a následně by mohl pokračovat v druhé fázi pohybu.

3. FÁZE – „ZALOMENÍ“ ZÁPĚSTÍ

2. FÁZE – ZDVIŽENÍ A SPUŠTĚNÍ PAŽÍ

Jestliže by golfista během druhé fáze pohybu mohl díky energii hlavy hole „zalomit“ zápěstí, dokud hlava hole a paže svírají úhel přibližně 90°, provedl by, aniž by o to usiloval, současně druhou i třetí fázi celého pohybu. Když pak zkombinujeme všechny tři fáze přesně dle uvedeného popisu, dostane se do polohy znázorněné na ilustraci třetí postavou zleva. Do této pozice se můžete dostat provedením pohybů ve dvou sekvencích: 1. fáze následovaná současně 2. a 3. fází, nebo 2. a současně 3. fáze následovaná 1. fází. Existují i další sekvence, ale pouze v těchto dvou případech následuje 3. fáze přímo za vrcholem 2. fáze, neboť se tak děje přirozeně.

Při následné fázi je třeba vést hůl po širším oblouku, aby hráč švihl dostatečně uvolněně. Kdyby založil za míč a pokud by hůl držel jen v levé ruce, aniž by

4. A 5. FÁZE – OTÁČENÍ RUKOU A UDRŽENÍ HLAVY HOLE VE SPRÁVNÉ ROVINĚ

Jestliže hráč stojí vzpřímeně, drží levou paži a hůl přímo před sebou v pravém úhlu vzhledem k trupu, může vytočit ramena a hrudník doprava až o 90°. Tímto pohybem nasměruje hůl rovnoběžně od cíle, přičemž úderová plocha hole je přibližně v horizontální poloze. Když pak hráč zaujme golfový postoj, nakloní trup dopředu a spustí paže i hůl, kterou založí za míč. Poté rotuje rameny v pravých úhlech kolem páteře, opět se dokáže otočit až o 90°, ale tentokrát bude jeho tvář mířit mírně k zemi a hůl skončí o trochu níž než ve výše uvedeném případě.

Obr.: Model znázorňující sekvenci dílčích pohybů při nápřahu.

42 | GOLF

Jde o nejjednodušší možný pohyb levého předloktí směrem přes hrudník od levého ramena. Celý pohyb má dvě komponenty, jimiž jsou: 4. a 5. fáze. 4. fázi zahrnuje jednoduchý pohyb paže přes hrudník směrem mírně doprava, čímž se paže dostává do správné roviny, ale hlava hole zatím zůstává nad úrovní této roviny, dokud hráč neohne zápěstí jeho pootočením dozadu současně s jeho „zalomením“. Někteří hráči to zvládnou, ale většina z nich drží zápěstí rovně a „zalamuje“ ho až zapojením 5. fáze. Při ní dochází k otáčení předloktí a ruky současně, takže hřbet levého zápěstí místo aby mířil mírně dolů k zemi, jako je tomu v případě 1. a 2. fáze, míří lehce vzhůru nad horizontálu, což dovoluje přímo „zalomit“ zápěstí a dostat se do požadované rovinu švihu. Všechny uvedené pohyby považujeme za pasivní, neboť jejich primární funkce spočívá v nasměrování hlavního pohybu do ideální roviny švihu, jakmile levá paže při nápřahu rotuje a je vedena vzhůru. (Příště: Nápřah – odchylky od modelu)


º½¤¥«·¥Ĩ¶¥Ĩ¯ Ĩ¤µ%©¹

ÅÀ»TÁÈÀ-’Ž;Ä· ǔº½ÈȽ»¹Á”¼ÃÀ/”ȽÈÀ¹½ÇÈ

FITTING DAY HERE

19.–22. dubna 2011

Mladá Boleslav – Sand Martin’s Holes 9.00–17.00

āÝÞbèٔçݔêíîßãé„Ùè”âÙÞâãêdބl”äæãØéßèí” îâÕaßí”ÈÝèàÙÝçè”çäãàÙaâd”ç”âÙÞàÙä„láݔ ØãáX×láݔäæãÚÙçÝãâXàí”Ý”„äÝaßãêáݔÕáÕècæí ” ÜæXaݔâXæãØâlÜã”èá镔 ÂՔâՄÙᔺÝèèÝâ۔¸Õí”êXá”îãØäãêláٔ ÞÕßcßãàݔØãèÕîí”çãéêÝçÙÞl×l”ç”êÖdæÙá”Üãàl” ՔÞÙÞÝ×ܔˆäæÕêãé”âՔálæé”Õ”äã᎒Ùáٔ êíÖæÕè”çäÙ×ÝÚÝßÕ×Ý ”Þْ”êíàÙä„l”êՄݔÜæé¢

Æ»¿·

µÇÅÆÁ¿·Ä’À³¿·

µÁÀƳµÆ’ÀÇ¿´·Ä

º³À¶»µ³Â

èdêí• „ ê X ⠔çêc” ݛ’ ç Õ a ” Ý ÞèÙ”ç ’ÆáßV‚× ãàÚ¢×ãá é ê æ Ù ×æä ”æÙî Ùè» Â š ⠒ á l Ü ¢ ç ç ¥ ã é Äæ ¥¥’¤ çÙß´µ× ¨ ’ ¨ ¥ © Æ×Þ ¬’ ÄÙèæÓÈãáÕ Ýஔ ¹¡áÕ ëëë¢èÝèàÙÝçè¢×ã¢éß

¸»ÆÆ»À¹’¸ÁĒ¿·Æ³¾Å’ÁĒ»ÄÁÀŠ¾·³Å·’Æ»µ½’ 3 ¿·Æ³¾Å

»ÄÁÀÅ

¿·Æ³¾Å

»ÄÁÀÅ

¿·Æ³¾Å

»ÄÁÀÅ

¿·Æ³¾Å

»ÄÁÀÅ

¿·Æ³¾Å

»ÄÁÀÅ

¿·Æ³¾Å

»ÄÁÀÅ

¿·Æ³¾Å

»ÄÁÀÅ

¿·Æ³¾Å

»ÄÁÀÅ

¿·Æ³¾Å

»ÄÁÀÅ

¿·Æ³¾Å

»ÄÁÀÅ

ëëë¢ÚÝèèÝâÛëãæßç¢×ãá


INSTRUKCE | Kondice

Kompenzační cvičení I v dubnovém vydání se budeme věnovat skupině hráčů produktivního věku. V minulém čísle jste si mohli přečíst něco o kondičním tréninku, tentokrát se budeme věnovat kompenzačnímu cvičení.

kolem nosné osy těla – páteře. Při jejich provádění je třeba dbát několika zásad: • Všechna cvičení provádějte se zahřátými svaly, bez časového stresu. • Nenechte se vyrušovat okolím, soustřeďte se pouze na svoje pocity. • Cviky zopakujte dvakrát až třikrát. • Cviky se zásadně řadí od hlavy k patě.

Připravil: Tým Big One Fitness Výsledkem kompenzačních cvičení by mělo být především osvojení si správného držení těla, z něhož se odvíjejí vhodné pohybové stereotypy. Popisované cviky (viz rastr) tvoří jen malý základ, který lze využít při turnaji nebo momentálních potížích. Kompenzační cvičení jsou však daleko obsáhlejší a je vhodné je provádět pod kontrolou zkušeného trenéra, který je pro vás k dispozici i v BIG ONE FITNESS Clubu s originálním produktem – „Golfovým pilátes“.

Kompenzační cvičení jsou zaměřena na vyrovnávání únavových projevů na hybném ústrojí, objemového zatížení tréninku nebo hry, vzniklé svalové nerovnováhy a prevenci poruch, zejména páteře. Zařazení těchto cviků po tréninku nebo po turnaji pomáhá k celkovému uvolnění zatíženého svalstva a k odstranění únavy. Svalová nerovnováha může být zcela zřetelná, například prostřednictvím rozdílného objemu svalů na jedné polovině těla, nebo se projevuje bolestmi, nejčastěji v oblasti zad. Cvičení by se mělo stát neodmyslitelnou součástí dne, podobně jako běžné

hygienické návyky, a platí to nejen pro turnajové hráče, ale i pro amatérské golfisty. Správně prováděným kompenzačním cvičením totiž můžeme udržet či opět získat správnou délku svalů či bránit jejich ochabnutí. Je nutné protahovat především svaly zádové a zkrácené svaly posturální v kombinaci s torzním cvičením (rotační cviky). Používají se vědomě řízené pohyby, které je hráč schopen kontrolovat a opravovat.

ZÁSOBNÍK CVIČENÍ Uvedené cviky vám mohou pomoci, pokud jste např. na turnaji a nemůžete do posilovny za svým trenérem.

2. Želvička Cvičení se provádí ve stoji nebo sedu s rovnými zády. Položte ruce dlaněmi na ramena, prsty směřují k lopatkám a lokty vpřed. Hlavu vysunujte (avšak nepředklánějte) vodorovně dopředu a dozadu.

straně dolů, na druhé nahoru. Otáčejte a suňte hlavu co nejvíce na tu stranu, kde ruka směřuje palcem dolů. Pak hlavu otáčejte a suňte na opačnou stranu a zároveň přetáčejte dlaně tak, aby pohled vždy směřoval k ruce palcem dolů.

3. „Juk“ za palcem Rozpažte a roztáhněte prsty ve stoji nebo sedu s rovnými zády. Palec směřuje na jedné

4. Kroužení rameny Ve stoji nebo v sedu s rovnými zády paže volně svěste a kružte p pomalu ramenyy ((na obě strany). y)

1. Úklony Cvik provádějte pomalu ve stoji nebo v sedu s rovnými zády pomalu. Aplikovat lze různé varianty – předklony a záklony hlavy („ano“), úklony hlavy do stran („nevím“), otáčení hlavy vlevo a vpravo („ne“).

1

Níže zmíněná cvičení se zaměřují zejména na uvolnění a srovnání svalů

Těšíme se na vás!

2

3

INZERCE

GOLF FITNESS

ACADEMY www.big1fitness.cz

44 | GOLF

4


INZERCE

HRAJ OPRAVDOVÝ GOLF A OBJEV

HŘIŠTĚ

ROKU

2009

- nový VĚRNOSTNÍ PROGRAM, se kterým hraješ zdarma - DOUBLE GREEN FEE Ostravice/Čeladná - atraktivní GOLFOVÉ POBYTOVÉ BALÍČKY - 40% SLEVA NA GREEN FEE pro hosty ubytované v hotelu GREEN INN

18 JAMKOVÉ MISTROVSKÉ GOLFOVÉ HŘIŠTĚ, VYBUDOVÁNO DLE PARAMETRŮ USGA A SPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA PGA

NOVÝ HOTEL**** GREEN INN NA PRAHU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ

TEETIME §724 907 913 info@golf-ostravice.cz

VYNIKAJÍCÍ POLOHA RESORTU JE DÁNA JEHO UMÍSTĚNÍM V REGIONU PĚTI 18 JAMKOVÝCH GOLFOVÝCH HŘIŠŤ

• POUZE 30 MINUT Z MĚSTA OSTRAVY.

TEM YS

CERT IFICAT IO N

S

GOLFU V OSTRAVICI

ADRIAN HUBERT ACADEMY OF GOLF – BRITSKÁ ŠKOLA

ISO 9

00

1:

20

08

w w w . o s t r a v i c e – g o l f . c z

w w w . o p e n s e r i e s . c z


Katalog golfového zboží dostupného v ČR a SR s možností objednávky

Ram 1/2 set •pánský pravý půlset vhodný pro všechny začátečníky •sestava: fairwayové dřevo č. 3, železa 5, 7, 9, SW, putter a bag se stojánkem

4 040,− ✦

Obj. č. GI-HALF

Letecký kryt s kolečky •cestovní kryt na vaše golfové hole, který je bezpečně provede všemi nástrahami cesty

Footjoy rukavice SPIDR2 TIP

1 800,−

•tato golfová rukavice je novinkou pro rok 2011. Rukavice je vyrobena z velice příjemného materiálu FiberSof™ •na dlaňové části je použita exkluzivní kůže DTR, díky které vaše ruka přilne ke gripu tak, že ji nebudete muset křečovitě svírat. To se razantně projeví na vašem golfovém švihu. Díky této kůži rukavice dosahuje skvělých výsledků i za deště •velikost: S–L NOVÉ Obj. č. 64202●

489,−

❚◗

Obj. č. LKS1

Srixon Z−hybrids

ClicGear trolley 3.0 •nový vylepšený model velmi populárního vozíku ClicGear nyní k dispozici ve verzi 3.0, nový design rukojeti s téměř dvojnásobným úložným prostorem a vnitřním držákem na dva míče, letecký rám vyrobený z hliníku je nyní ještě lehčí a robustnější, má nové zpevněné bezdušové pneumatiky, a to není vše! •geniální způsob složení do minimální velikosti Obj. č. 525524■ rozměrů 33 x 38 x 60 cm

Sleva

4 590,−

•shaft Diamana jepevnější ve spodní a horní části pro vylepšení přesnosti a stability •č. 2, 3, 4, 5, RH, Reg/Stiff - kromě č. 5

TIP

Mini putting golf set •skládací putter s cvičnou podložkou a elegantní hliníkovou jamkou v dárkovém pouzdře ve tvaru mini golf bagu •rozměry patovací podložky: 168 x 25 cm

3 900,−

1 990,−

Obj. č. SZH❚◗

Obj. č. GDMINI✦

Voit XT junior set

Golfová bunda Gore−TEX

Ball retriever

•sestava: junior driver, železa 7 a 9, putter, stand bag s nožičkami •Voit all-weather grip •set pro věkovou kategorii 4–7 let, nebo 8–12 let s doplatkem 500 Kč

•nepromokavá bunda do nepříznivého počasí pro mladé golfisty a golfistky. Odolná proti větru a vodě, odolnost proti vodě 20 000 mm •barva: černočervená, materiál: Gore-TEX •dostupné velikosti: 134/140, 146/152, 158/164

•Callaway lovítko teleskopická tyč s logem a headcoverem perfektně padne do vašeho bagu

3 190,− ✦

Obj. č. GI-GSJV

3 190,−

TIP

890,−

NOVÉ ▼▲

Obj. č. 5907135●

Obj. č. 2G3114.72

Srixon AD333 orange •dvouvrstvý míč, povrch s 333 dimply, vrchní vrstva z nového Rabalon elastomeru (o 35% pružnější). Vlastnosti použitých materiálů zvyšují počáteční rychlost při odpalu a zároveň mají skvělé vlastnosti na greenu •příjemný pro drive a hru železem na green i při patování •pokud nyní hrajete: Titleist NXT Tour, Titleist PTS Solo, Titleist DT, Maxfli Noodle, Callaway Big Bertha Blue •cena za balení 3ks

150,−

Obj. č. ADO33❚◗

NOVÉ

All weather rukavice − pár

400,− Obj. č. AWS❚◗

•kombinované dámské all-weather rukavice s microfibre na vnější straně pro lepší flexibilitu •S, M, L; růžová, světle modrá

Golf hybrid junior •pro následující věkové kategorie: 5–8 let, 9–12 let •pro chlapce i dívky

Sleva

890,− Obj. č. GI-JHYB✦

Informace pro zákazníky: *Objednávka přes SMS ve tvaru: číslo zboží, množství, upřesnění, adresa, telefon, e-mail. Upřesněním se rozumí barva apod., pokud je na výběr. Korespondenční lístek na adresu CCB s.r.o., Okružní 19, 638 00 Brno. Telefon nebo e-mail nutný pro ověření objednávky. Golfovyobchod.cz je zprostředkovatelem prodeje, vybrané zboží dodává příslušný obchodník, který je u zboží označen symbolem. Zboží bude zasláno po ČR na dobírku, pro dodání do zahraničí se předem informujte. Objednávka je závazná. Nezapoměňte navštívit naše webové stránky a chytrou koupí zlepšete svou hru i výsledky. Připojte se na www.golfovyobchod.cz a udělejte si zkrátka radost! Ceny odpovídají datu vydání, mohou být obchodníky později měněny. Obrázky jsou jen pro ilustraci, všechny ceny s daní. Detailní podmínky na www.golfovyobchod.cz ✦– Sky Alliance ◗ – Reda Golf, ■ – SmartWave, ● – Bestgolf, ✚ – OČVeD, ❙ – GCZ, ✚✚ – Elephant Trading, ▲ – amSPORT, ▼ – Ing. Vašíček, ❚◗ – SprintSport, ▼▲– Kateřina Skácelová


Najděte si u nás tu nejlepší cenu! Objednávejte:

• na objednavka@golfovyobchod.cz • od 8 do 16 hodin na tel: 548 526 448 • celých 24 hodin SMS brána: 732 711 939*

• na korespondenčním lístku • on-line na webových stránkách

Lakeballs

Longridge power band •pomáhá při nápřahu držet levou ruku nataženou a zároveň pravou ruku u těla. Může být použit při tréninku různých fází švihu •součástí je instruktážní materiál s obrázky NOVÉ

240,− ▲

Obj. č. 454945

Golfový vozík Golfer •velmi praktický, ultralehký a skladný golfový vozík s pevnými kolečky v černé barvě •vozík má nožní brzdičku •držák na score kartu, Sleva na tee a tužku •maximální zatížení 14 kg

Big Max junior trolley

Třída A, balení 100 kusů •vynikající kvalita, vhodné pro všechny druhy her •míčky byly většinou použity na několika jamkách a potom ztraceny •sada obsahuje míče značek Titleist, Strata, Nike, Maxfli, Wilson, Topflite, Dunlop, Pinnacle

•jeden vozík pro všechny velikosti juniorských bagů •nastavitelný držák bagu i rukojeť TIP •pro bagy délky 65–79 cm

1 950,−

1 600,−

Sleva

Obj. č. 49

Obj. č. G03271-19

Mizuno JPX−800

Silverline hůl s kloubem •perfektní pomocník pro nácvik správného švihového oblouku a držení hole •hůl se při špatném nápřahu a švihu v kloubu zlomí a tím dá hráči najevo, že nemá správný pohyb hole. Speciální grip vám nastaví správné položení prstů

•pro dívky ve věku 13–16 let •sestava: 460cm3 driver, dřevo č. 3, hybrid, železa 7, 9, SW, patr a stand bag •grafitové shafty, NOVÉ junior gripy

•tato železa JPX–800 jsou černým koněm letošní sezony. Jedná se o lité hole, které představují ultimátní skloubení kontroly, odpouštění, vzdálenosti, odezvy a pocitu ze hry •železa č. 8, 9 a PW mají hlubokou dutinu, aby maximálně tolerovala chyby. Lícová strana je osazena tenkým plíškem, který zvětšuje tzv. trampolínový efekt, díky nemuž přechází do míčku maximum energie pro větší vzdálenost •Mizuno JPX-800 mají drážky, které odpovídají novým pravidlům o drážkách •hole jsou určené pro hráče středního a nižšího HCP •sada 5–PW na oceli

Taška na vozík

Yamato Trip bag

•vhodný pro většinu golfových vozíků, extra místo pro boty

•sleva 5% •cestovní bag až na 7 holí •pevná konstrukce a stabilní dno

4 890,−

11 940,−

580,−

940,−

Obj. č. GI-LRCADET✦

Obj. č. 70170❚

Obj. č. GI-PGAT05✦

Obj. č. 589✚

Dětský cvičný plastový golfový set TIP

Golfové dětské kalhoty Gore−TEX

•první dětský plastový golfový set, skládající se z 1 driveru, 1 železa, 1 putteru, to vše v bagu. Dále 2 jamky, 2 vlajky a 3 míčky

•dětské nepromokavé kalhoty pro malé golfisty a golfistky, odolnost proti vodě 20 000 mm •barva: černá, materiál: Gore-TEX •dostupné velikosti: 134/140, 146/152, 158/164

390,−

2 790,−

2 392,− Obj. č. GT3-1000E●

Longridge dívčí golfový set

Obj. č. GF08003

NOVÉ

NOVÉ ▼▲

Obj. č. G3115.77

Informace pro obchodníky: Chcete, aby také vaše zboží bylo vidět? • Prostor v internetovém katalogu zdarma. • Zboží nabízíte a dodáváte svým jménem. • Zajímavé zboží nabízené na webových stránkách může být vybráno k otištění na této dvojstraně. A to úplně zdarma! • Počáteční vytvoření databáze zboží zdarma.

1 350,−

AKCE

Obj. č. 65958

PowerBilt Dynasty full set •sada určená pro začátečníky a středně pokročilé, nabízí ve svém složení maximální hodnotu za bezkonkurenčně nízkou cenu •sada: driver, dřevo č. 3, hybridy č. 3 a 4, železa 5–PW, patr, bag, headcovery •pánská pravá i levá, na ocelových shaftech

6 990,−

NOVÉ

Obj. č. 888522■

• Množství zboží v e-katalogu není omezeno. • Vlastní přístupové heslo a aktualizace přímo na webových stránkách. • Stačí podepsat smlouvu, dodat data a pečlivě je aktualizovat. Více informací získáte na www.golfovyobchod.cz nebo na info@golfovyobchod.cz


VÝBAVA | Novinky

N 2 O 1 1 V I N K Y 48 | GOLF


Golfová dieta Trojúhelníkový tvar hlavy vychází vstříc požadavkům na dokonalou aerodynamiku.

Zdá se, že výrobci golfového vybavení nasadili svým „mazlíčkům“ přísnou dietu. Nehledejme za tím ale žádné hubnoucí koktejly „tajemstvím“ ejly nebo dělenou stravu, „tajemstvím chází třeba „ultralight“ od TaylorMadu. jsou mimořádně lehké materiály. Díky tomu přichází Připravil: Robert Varta

TaylorMade Burner SuperFast 2.0 Na rozdíl od R11 nenabízí tento drajvr žádné individuální nastavení parametrů. Je to model z kategorie velmi lehkých, u něhož šlo konstruktérům o dosažení maximální délky ran, a to pomocí odlehčení konstrukce a použití aerodynamických prvků vylepšujících obtékání vzduchu. S hmotností pouhých 279 gramů jde o vůbec nejlehčí drajvr značky. K nízké hmotnosti přispělo zejména využití lehoučkých gripů Winn a osazení lehkým grafitovým šaftem Matrix X-Con 4.8, který váží jen 45 gramů. Šaft je zároveň o něco delší než je běžné, což by mělo vést k prodloužení ran.

Maximálně velká úderová erová plocha je vyvedena v černé barvě.

Odrazová plocha je maximálně velká a je natřená na černo. Líc používá technologii obráceného kužele, jež napomáhá vyšší tolerantnosti – ani rány trefené mimo střed líce neztrácejí na délce. Podobně jako R11 i SuperFast je v horní části hlavy natřený bílou neodrazivou barvou, která má v kombinaci s tmavým lícem usnadňovat založení hole. To, co pouhým okem nelze spatřit, jsou ultratenké stěny hlavy hole o tloušťce pouhých 0,55 mm. Takto ušetřená hmotnost materiálu se posunula níže, což usnadňuje odpálení míče. Trojúhelníkový tvar hlavy vychází vstříc požadavkům na dokonalou aerodynamiku. Ve spodní části hlavy hole napomáhá obtékání vzduchu žebrování. Celá hlava hole působí velmi dynamickým a moderním dojmem, drajvr je určen pro všechny hendikepy. Standardně je dodáván na grafitovém šaftu ve všech běžných pružnostech. Praváci i leváci si ho mohou koupit s lofty 9,5° a 10,5°, pro praváky je navíc k dispozici i varianta s loftem 13°. Stránky výrobce: www.taylormadegolf.com

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

49


VÝBAVA | Novinky

Cobra S3 Max Pokud jste si loni zakoupili předchozí model želez s označením S2 Max a teď trnete, zda letošní set neobsahuje nějakou převratnou novinku, pak můžete být v klidu. S3 Max nic revolučního nepřináší. Popravdě řečeno hole mi připadají hodně podobné, a to jak z hlediska designu, tak i v provedení hlavy hole. To, že se nějak výrazně neinovovalo, nicméně nemusí být na škodu, protože S2 Max se vydařily. Navíc k dílčím úpravám došlo: těžiště se posunulo o něco níž a vylepšily se i „kolejničky“ ve spodní části hlavy, které napomáhají tomu, aby hůl snáze klouzala po trávě a nezasekávala se. Je to zajímavá technologie, a hlavně funguje. S3 se podle prvních recenzí pyšní extrémní schopností odpouštět rány trefené mimo střed líce. Výrazně tomu napomáhá poměrně široká spodní část hlavy hole, která však na fotografiích působí mohutnějším dojmem, než je tomu ve skutečnosti. I když jde o hole určené pro hráče s vyššími hendikepy, žádné extrémní „lopaty“ to nejsou.

Cleveland CG16 Nová sada želez navazuje na předchozí CG7 a bude se prodávat jak v klasickém ocelově šedém provedení, tak v černé verzi, označené jako Black Pearl. Designově si hole na nic nehrají, zkrátka klasický vzhled bez zbytečných parádiček. Přestože jsou určena především pro hráče s vyšším hendikepem, velmi tenkou horní hranu by mohla zaútočit i na city velmi dobrých golfistů. Dutina v zadní části hole umožnila posunout těžiště níž a více dozadu, v porovnání s předchůdci tak železa nabízejí vyšší rány a více tolerance, podpořené širší spodní částí, avšak ta je zároveň vykoupena trochu horší zpětnou vazbou. Železa mají i velmi decentní offset potlačující nežádoucí slice. Značka Cleveland se už dlouhodobě těší pověsti jednoho z nejuznávanějších výrobců wedží, a tak snad nikoho nepřekvapí, že na svých holích dokáže vykouzlit takové drážky, jež míč skutečně pořádně „roztočí“. Využívají k tomu technologii označovanou Laser Milled, kdy jednotlivé laserem vyřezané drážky nejsou stejné, ale hlubší se střídají s jemnějšími. Takové hole pak mají ideální drsnost povrchu pro udělení požadované rotace. Oproti předchozím modelům posílil výrobce lofty. U novějších modelů jsou nižší, například železo číslo 5 má u modelu CG 16 loft 27°, u modelu CG 7 je to 30°. Jinými slovy, loft pětky železa u CG 7 odpovídá loftu železa číslo 6 u CG16. Novou šestkou tak budete delší než loňskou. Výrobci je nutno přičíst ke cti, že se posílením loftů netají, dokonce tyto údaje najdete pod číslem železa na spodní straně hole. Hole si budete moci zakoupit jak na ocelových (odlehčených) šaftech, tak na grafitu ve všech běžných pružnostech. V prodeji jsou od konce ledna. Stránky výrobce: www.clevelandgolf.com

50 | GOLF

Jako náhradu za dlouhá železa nabízí výrobci hybridní hole.

Pokud bojujete s delšími železy, výrobce nabízí jejich výměnu za hybridní hole. Netřeba zdůrazňovat, že bezchybně zapadají do celého setu. Provedení s hybridy je nabízeno jako Cobra Combo Max S3. Hybridy lze zakoupit pouze na grafitu, u želez bude možné volit mezi ocelovými a grafitovými šafty. Všechny hole jsou dostupné i pro leváky ve všech běžných pružnostech, existuje také varianta pro ženy. Stránky výrobce: www.cobragolf.com

Precizněě vysoustružené drážky o optimalizují spin a konzisstenci úderů z rafu.


Titleist Pro V1 2011 Přestože v sortimentu hráčských míčů jsou považovány za absolutní špičku, nespí výrobce na vavřínech a pracuje na dalších vylepšeních. Důkazem budiž model Pro V1 2011. Stejně jako předchůdce se skládá ze tří vrstev. Vnitřní jádro z polybutadienu bylo vylepšováno novou ZG technologií, druhá vnitřní ionomerová vrstva zůstala bez úprav, zato ve svrchní části (uretan elastomer) ubylo 40 dimplů. Loni byste jich napočítali 392, letos tedy pouze 352. Důlky pěti různých rozměrů jsou rozmístěny ve třech osách symetrie. Právě rozmístění dimplů a jejich velikost je velikou vědou, která má obrovský vliv na obtékání vzduchu kolem míče, což se projevuje v jeho letových vlastnostech. Podle testů by měl míč vykazovat o něco pronikavější let, zejména ve větru, a měli byste s ním dosahovat vyšší rotace a tím i kontroly. V prodeji je od konce ledna. Stránky výrobce: www.titleist.com

Letošní model Pro V1 opět tvoří tři vrstvy.

Hlava hole je poměrně subtilní.

Nike Victory Red Pro Hybrid navazuje na loňský stejnojmenný model, jenž však byl v názvu ochuzen o slovíčko „Pro“. Letošní novinka už na první pohled působí PROfesionálněji. Zaujme subtilnější hlava hole, ale hráči s nižšími a středními hendikepy, pro něž je hůl určena, si s ní určitě poradí. Designově jsou navrženy tak, aby dobře doplnily sadu želez se stejným označením, mají tedy identické černočervené barevné provedení na šedostříbrném základu. Nike u svých hybridů, dřev i drajvrů této řady usiloval o zvýšení odrazové schopnosti líce hole. K tomu mu slouží jednak proměnlivá tloušťka líce a tzv. kompresní kanálek. Díky rozdílné tloušťce na obvodu a uprostřed líce se dosahuje srovnatelných vzdáleností i při úderech trefených mimo střed hole. Zatímco této skutečnosti běžně využívají i ostatní výrobci, kompresní kanálek je specialitou značky. Jedná se o postup, kdy je za spodní části líce vytvořena drážka, která má za úkol podpořit odrazové schopnosti její spodní části. Tuto metodu použil Nike už u svého předchozího modelu, drážka však nevedla po celé šířce hlavy hole, jako je tomu u nového modelu. Díky tomu má nový hybrid v porovnání se svým předchůdcem o 21 % lepší odrazové schopnosti. Všechny hybridy se prodávají na grafitových šaftech. Zatímco starší veze byla osazena modelem Aldila Woodoo, novinka se dodává na šaftu Project X 6.0, což je jedna z nejlepších variant dostupných na trhu. Prodávají se s lofty 15°, 18°, 21° a 24°, kromě varianty 15° jsou všechny k dispozici i pro leváky. Stránky výrobce: www.nike.com

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

51


ČLENSTVÍ, KTERÉ VÁ M DÁ KŘÍDLA Využijte jedinečné nabídky golfového resortu Black & White, člena mezinárodního sdružení, a vstupte do světa neomezeného a bezplatného golfu! Šest zemí a 26 hřišť za roční poplatek ve výši pouhých: 1 360 /dospělý hráč 630 /hráč do 21 let Využijte čtyři různé cesty za výletem k moři, jež nabízí UNLIMITED GOLF, a ve čtyřech přímořských resortech si vychutnávejte celoroční golf! Více informací na www.golf.sk

ZA CENU NIŽŠÍ NEŽ OBVYKLE VÁM NABÍZÍME AŽ 25× VÍC


Jedinečná možnost, jak ochutnat hru v Malackách a Bernolákovu! Užívat si go olf plnými doušky. O ně ěčem tako ovém sní neje eden n hráčč. A že nem musí zůstat jen n u pouhého o sněníí, o tom vás sna adno pře esvědčí i pro ojekk t zva aný Unlim mited Go olf – sku utečn ný go olf bez hra anic napřříč še esti evrop pskými sttáty! První otázka se přímo nabízí. Co se skrývá pod označením Unlimited Golf? Unlimited Golf je mezinárodní sdružení umožňující svým členům hrát až na šestadvaceti hřištích.

Ano, pokud o dané hřiště projeví zájem v zahraničí, pak je to možné. Nicméně k zařazení je potřeba získat souhlas všech členů sdružení, přičemž každý z nich má právo veta.

nebo mohou vyzkoušet White i Public v Malackách. Členství samozřejmě ocení především ti, kteří za golfem rádi cestují, neboť z šestadvaceti hřišť, na nichž hrají zdarma, si už musí vybrat opravdu každý.

Kde se tato hřiště nacházejí? Jsou dostupná také Čechům a Slovákům? Tato hřiště najdeme v šesti evropských zemích, a sice v Rakousku, Maďarsku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku a také na Slovensku.

Jaká hřiště jsou z vašeho pohledu pro slovenské a české hráče nejlákavější? Za jednu z nejzajímavější destinací považuji maďarské hřiště Royal Balaton Golf and Yacht Club, se kterým se už dobře

V čem spatřujete největší výhodu tohoto projektu? Jednou z největších výhod je poloha hřišť, neboť jsou situována na hlavních dálničních tazích, a to z Bratislavy až k moři, což přímo

Právě díky zapojení Slovenska mají Slováci i Češi jedinečnou příležitost vyzkoušet si vše na vlastní kůži, a to buď formou domovského členství s registrací, nebo nedomovského členství v bratislavských klubech GCCB Bernolákovo či EGPC Malacky.

seznámila řada slovenských golfistů. Z dalších lákadel mohu jmenovat Velden Koestenberg nacházející se v blízkosti jezera Woertersee (směr Villach), ve Slovinsku to jsou Mokrice, Bovec, Ptuj nebo Lipica, za vyzkoušení stojí i Golfclub Adriatic v Chorvatsku nebo italské hřiště Castello di Spessa.

volá po zkombinování golfové dovolené s pobytem u vody. Druhou předností, kterou vám zatím nenabídnou nikde jinde, je možnost hrát golf celoročně hned ve čtyřech resortech. Jsou jimi slovinská Lipica, italská hřiště Castel d‘Aviano a Castello di Spessa a chorvatské Adriatic Istra, přičemž poslední dvě jmenovaná leží u moře. V neposlední řadě nemohu opomenout výhodnou cenu. Zatímco za podobné peníze vám mnohé resorty nabídnou jediné hřiště a šanci hrát nějakých osm měsíců v roce, s Unlimited Golf získáte až pětadvacetkrát tolik!

Jak se vlastně Unlimited Golf dostal Slovensko? Stalo se tak díky naší bernolákovské osmnáctce Black River, kterou si členové sdružení přáli zařadit do nabídky Unlimited Golf. V rámci jejího rozšíření a také v souladu s naším marketinkovým heslem „Všechny úrovně obtížnosti“ pak přibylo i hřiště White Eurovalley Golf Park v Malackách. Může se součástí sdružení stát i jiné slovenské nebo české hřiště?

Kolik stojí členství v Unlimited Golf? Rakušany vyjde členství na 1 650 euro, ale slovenští a čeští hráči mohou využít v této sezoně zvýhodněné ceny, takže dospělého vyjde členství na 1 360 euro, mládež do 21 let platí 630 euro. Nabídka je výhodná zejména pro hráče z okolí Bratislavy a z Moravy, neboť v jejím rámci mohou pravidelně hrávat na dostupných hřištích Black River a Park v Bernolákovu

Připravila: Barbora Kachlíková


VÝBAVA | Golfové svetry

Přemýšlíte-li o typickém golfovém oblečení, nejspíše vás v první řadě napadnou svetry. Úplety s tradičním károvaným vzorem a golf tvoří takřka nerozlučnou dvojici. Kvalitní svetr rozhodně představuje lepší volbu než sportovní mikina. Stejně jako ona vás zahřeje, zároveň ale vydrží dlouhá léta a bez ohledu na letopočet si udrží svůj styl. Text a foto: Martin Kavka

Svetry patří ke golfu odnepaměti Vyberte si ty nejlepší Jejich výběr na současném golfovém trhu je ohromný. Obava, že si nevyberete, určitě není na místě. V nabídce je celá řada nejrůznějších střihů, s límečky ve tvaru do V, kulatou klasikou i se stojáčkem a zapínáním na zip. K dispozici je také nepřeberná nabídka vzorů a barevných kombinací. To vše od nejrůznějších značek, v tuzemsku přitom najdete i ty neprestižnější.

SVETR Z JEDNOHO KUSU VLNY Kvalitní svetry by měly splňovat několik parametrů. To, že hřejí, splňují všechny, zároveň by však neměly škrtit, překážet při pohybu a hlavně švihu, měly by být

54 | GOLF

vzdušné, pružné a lehké. Elastický úplet je pro golf ideální, aby se hráč cítil v optimální pohodě. Když je navíc každý svetr vyroben s maximální péčí a téměř individuálním přístupem, cítíte se jako v bavlnce. Právě takové jsou svetry Glenbrae, z velké části vyráběné ručně. Anglická značka je současnou jedničkou mezi pletenými svetry ve Velké Británii a objevuje se v prostředí exkluzivních golfových klubů jako například Royal Troon, Kingsbarns či Turnberry. Díky výhradnímu zastoupení společnosti GolfProfi najdete tyto výjimečné svetry z nejlepší ovčí vlny a kašmíru také na českém trhu.

Čím jsou svetry Glenbrae výjimečné? Faktorů, které jim dávají punc exkluzivity, je hned několik. Prim hraje volba nejvybranějších materiálů, výrobce používá nejlepší tříděnou ovčí vlnu či kašmír. Ojedinělý je i výrazný podíl ruční práce při výrobě či použití špičkových technologií.

STAROSTI SE ŠVY HOĎTE ZA HLAVU Chcete příklad takových technologií? Běžné svetry mají švy, bývají upleteny z několika dílů – rukávy, přední a zadní část se sešívají dodatečně. Nikoliv u anglické značky Glenbrae, jejíž modely jsou díky patentovaným postupům vyrobeny


VÝBAVA | Golfové svetry

se dříve potýkali se švy na ramenech či v podpaží, které občas vadí při pohybu. Takové starosti s Glenbrae nepoznáte, svetry skvěle sedí, nejsou neforemné, drží tvar a vzhledem k tomu, že chybějí švy, logicky se ani nepářou. Což je nejčastější problém běžných svetrů. Společnost vyrábí svetry ve vlastní továrně v anglickém hrabství Yorkshire již více než 28 let, a to ze tří různých vlněných vláken. Základním materiálem prvních dvou je ovčí vlna ze dvou nejlepších farem v Austrálii. Zpracovává se za přísně chráněných podmínek a patentovanou technologií, jejímž výsledkem je vinuté vlákno Spiroll Lambswool a odlehčené vlákno Fine Merino. Třetí je vlákno speciálního druhu horských koz Cashmere.

S golfovým svetrem nikdy neztratíte styl.

na pletacím stroji doslova z jednoho jediného kusu vlny, tudíž nemají žádné švy. Výhody plynoucí golfistům z tohoto postupu jsou zřejmé – především herní komfort. Možná to znáte, pokud jste

se dolaďují ručně. Než opustí brány továrny, projde svetr osmnácti technologickými postupy, které zaberou až dvanáct hodin. Teprve pak může zamířit na pulty prodejen. Glenbrae funguje již řadu let, nicméně drží bez problémů krok s dobou a módními trendy. Svetry nabízí v širokém spektru střihů a šestadvaceti barevných kombinacích. Dokáže navíc vyhovět i těm nejnáročnějším módním nadšencům, kteří si mohou nechat vyrobit svetry dle vlastních barevných požadavků a třeba i se svou vlastní výšivkou.

DALŠÍ TRADIČNÍ FIRMY... Vedle Glenbrae vyrábějí velice kvalitní úpletové oděvy také další značky, zmiňme například Ashwort, Lyle & Scott,

Kvalitní svetry by měly splňovat několik parametrů. To, že hřejí, splňují všechny, zároveň by však neměly škrtit, překážet při pohybu a hlavně švihu, měly by být vzdušné, pružné a lehké. JEDEN SVETR, DVANÁCT HODIN K prvotnímu zpracování vlny a výrobě základního úpletu používají v Glenbrae špičkové japonské stroje, pak už je vše čistá manufaktura. Detaily každého kusu Zatímco barevnost je módní záležitost, vysokou funkčnost ocení všichni bez rozdílu.

Oscar Jacobson, Chervo, Glenmuir či BackTee. Skotská značka Lyle & Scott patří bezpochyby mezi nejstarší společnosti. Založena byla již v roce 1874 a na

SVETRY GLENBRAE PODLE DRUHŮ VLÁKEN Lambswool Patentované vlákno z ovčí vlny speciálně vinuté tak, aby byla zajištěna maximální pružnost materiálu pro dlouhodobou trvanlivost střihu. Tyto svetry vydrží jakoukoliv námahu při zachování luxusního vzhledu, jsou proto ideální na golf či pro volný pohyb v přírodě i za nepříznivého počasí. Fine Merino Produkty z australské výběrové odlehčené vlny, vhodné vedle golfové hry za příznivých podmínek také pro každodenní nošení do kanceláře či ve volném čase. Cashmere Svetry stoprocentně vyrobené z nejlepších vláken speciálního druhu horských koz, jako exkluzivní produkt se hodí zejména pro výjimečné příležitosti.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

55


VÝBAVA | Golfové svetry

VÝJIMEČNOST GLENBRAE Nejlepší ovčí vlna na světě Po zpracování jsou svetry velice pružné, hodně vydrží a zachovávají si luxusní vzhled. Ruční výroba přímo v Anglii Všechny svetry jsou vyráběny v anglickém hrabství Yorkshire, základní úplet se zhotovuje na špičkových japonských strojích, poté už probíhá pouze ruční výroba. Jeden svetr za 12 hodin Tak dlouho trvá výroba jediného svetru Glenbrae! Během této doby projde každý kousek osmnácti technologickými postupy a pečlivou kontrolou kvality. Žádné švy Speciální technologie umožňuje na pletacích strojích vytvořit celý svetr jako jeden kus. Nedochází k dodatečnému sešívání, díky tomu se svetr nepáře a drží tvar. Obrovský výběr střihů a barev Každý si může zvolit oblečení dle svého naturelu, pokud si přesto z rozsáhlé nabídky nevyberete, lze si přes GolfProfi zajistit výrobu vlastního kusu i s vlastní výšivkou přímo v Anglii.

Britských ostrovech má za téměř 140 let své působnosti na trhu tradice opravdu na rozdávání. Její výrazné spojení s golfem se datuje od roku 1968, kdy se s novou golfovou kolekcí prezentovala na British Open. Historie firmy Glenmuir, která se zrodila v kolébce hry Skotsku, sahá až do roku 1891. Z malé skotské vísky s krkolomným jménem Kirkfieldbank pak značka dobyla svět a během let se vypracovala mezi Slavná manufaktura Glenbrae svetrů

56 | GOLF

Kolekci svetrů Glenbrae z řady Spirol Lambswool charakturizuje maximální pružnost a trvanlivost.

prestižní výrobce golfového a volnočasového oblečení. Také švédská firma Oscar Jacobson má už více než stoletou historii. V duchu nejlepších skandinávských tradic klade důraz na design, styl a trvalou kvalitu. Zaměřuje se na muže, kteří se rádi oblékají stylově bez ohledu na věk.

...I NOVÉ HVĚZDY Mezi novější značky patří Ashworth. Její počátky se datují do 80. let minulého století, kdy si dala za cíl změnit styl oblékání na golfových grínech. Místo křiklavých vzorů vsadila na stylové oděvy, které se dají s úspěchem nosit jak na pažitu s bagem na zádech, tak při každodenních činnostech. Od října 2008 spadá Ashworth pod křídla značek TaylorMade a Adidas, na PGA Tour najdete její produkty například u Freda Couplese či Seana O'Haira. Italské Chervo se zrodilo na počátku 80. let v jedné horské vesnici v srdci

Dolomit. Bratři Erlacherovi, sportovní nadšenci, začali vyrábět oděvy pro golf a lyžování a později své portfolio rozšířili o další volnočasové aktivity. ORIENTAČNÍ CENOVÉ RELACE Mužské kolekce Glenbrae Spirol Labmswool od 2 590 do 2 890 Kč Glenbrae Fine Merino od 2 590 do 2 890 Kč Glenbrae 100% Cashmere 6 990 Kč Dámská kolekce Glenbrae Spirol Lambswool od 2 590 do 2 690 Kč Glenbrae Fine Merino

2 890 Kč

Jejich značka se soustředí na ty, kteří rádi zdůrazňují vlastní individualitu a vyžadují přitom prvotřídní materiály a funkčnost. A konečně BackTee, které v duchu hesla „navrženo golfisty pro golfisty“ spolupracuje se špičkovými hráči. Golfisté se soustřeďují na technické prvky, aby oděvy vždy maximálně podpořily samotnou hru. Módní prvky pak jdou ruku v ruce s tímto základním požadavkem.


GLENBRAE SPIROL ZIP NECK vhodný do nepříznivého počasí GLENBRAE SPIROL CREW NECK vždy zachová luxusní vzhled

GLENBRAE MERINO V-NECK nejkvalitnější ovčí vlna na světě

GLENBRAE SPIROL CREW NECK LADY vynikající elasticita materiálu

GLENBRAE SPIROL V-NECK dlouhodobá trvanlivost střihu

GLENBRAE SPIROL CREW NECK LADY výběr z líbivých barev

GLENBRAE MERINO V-NECK LADY na golf i pro každodenní nošení

GLENBRAE SPIROL VESTA LADY zahřeje a neomezuje v pohybu GLENBRAE 100% CASHMERE exkluzivní svetry pro výjimečné příležitosti

GOLFPROFI UDÁVÁ TÓN GOLFOVÉ MÓDĚ V ČR. PŘEDSTAVUJEME EXKLUZIVNÍ GOLFOVÉ SVETRY GLENBRAE V NAŠICH MODERNÍCH OBCHODECH. Glenbrae je golfová značka č. 1 v pletených svetrech ve Velké Británii. Ruční výroba z nejlepší ovčí vlny na světě Vám dává garanci jedinečné kvality. Vyberte si z 26 barevných kombinací různých stylů. Pro golfové kluby a firmy možnost výšivky již od 12 ks přímo ve výrobě. Právě teď je nejvyšší čas pořídit si funkční a stylové svetry Glenbrae. Kompletní informace v našich obchodech, na infolince 606 130 130 a v e-shopu na www.golfprofi.cz.

GolfProfi Store Praha Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 – Karlín

GALVIN

GREEN

|

MIZUNO

GolfProfi Store Brno Zábrdovická 15/16a 615 00 Brno

|

GLENBRAE

|

SLIGO

|

FOOTJOY

GolfProfi Store Ostrava U Soudu 6199/25 708 00 Ostrava – Poruba

|

ALBERTO

|

OTTO

KERN

|

NIKE

|

CROSS


VÝBAVA | Golf Show 2011

Co se dalo vidět na Golf Show

Společnost Reda Golf patří již k tradičním účastníkům Golf Show, jejíž 16. ročník proběhl v Letňanech.

Nestihli jste březnový veletrh Golf Show? Vaše škoda! Bylo nač koukat. Ale ještě můžete všechno napravit tím, že si přečtete tento článek. Dozvíte se v něm téměř všechno. Oběhli jsme veletrh za vás, navíc jsme se nakoukli do zákulisí i hledali důvody vedoucí vystavovatele k tomu, aby utratili peníze za místo pro svůj stánek. Text a foto: Ivo Doušek Golfové jaro by určitě nezačalo bez pražského veletrhu Golf Show. Obvyklý termín – v půli března, podruhé v prostorách výstaviště v Letňanech. Letos už 16. ročník! Tak dlouho u nás hraje málokterý golfista, že? Pořadatelská firma Ragusa Amary Zemplinerové vyvinula ohromné úsilí, aby Golf Show převýšila předchozí veletrh Golf World a dostala významné vystavovatele na svou stranu. Do role ředitelky se také vrátila Jana Aksamitová, pod jejímž vedením výstava vzkvétala v letech nedávno minulých. Veletrh v rukou žen – ale proč ne. Raguse se podařilo získat podporu tří významných partnerů: ČGF, GOLFSMITH CZ a SK a serveru Seznam. GOLFSMITH provozuje moderní fittingové a servisní středisko v GC Čechie a na výstavě

58 | GOLF

se prezentoval velice prakticky, návštěvníci si mohli ohmatat, jak fitting funguje, rovnou na místě něco vyladit nebo si dohodnout návštěvu v Čechii. Třetí partner – Seznam.cz – rozvinul mocnou kampaň, která měla přilákat na výstavu co největší počet návštěvníků. Kampaň údajně vyšla na 2 miliony korun! Už od pátečního rána bylo na veletrhu příjemně živo. Výstava byla po všechny tři dny otevřena pro veřejnost. První den či dny většina akcí podobného rázu bývá určena jen lidem z branže, ale tito návštěvníci vlastně byli z branže všichni – těžko by se na veletrh vypravil negolfista. Výjimkou mohli být jednotlivci, kteří sem nakoukli z vedlejšího pavilonu, kde běžela výstava wellness a bazénů.

Proti loňsku obsadili vystavovatelé o kousek menší plochu, ale menší blízko sebe umístěné stánky navodily velice příjemný dojem – na každém kousku bylo něco jiného, hluchých míst minimum. Žádné přecházení kolem dlouhých špalírů zboží, jež lze přehlédnout jedním pohledem. „Dalo to strašné úsilí, protože se s lety výstava zcela proměnila. Dřív si velké firmy objednávaly hodně plochy, dnes jich musíme sehnat deset, abychom zaplnili stejné místo,“ prozradila majitelka pořádající Ragusy, jak se jim letos sháněli vystavovatelé. Ostatně je to přirozený vývoj. Velké firmy se etablovaly na trhu, získaly své partnery – proshopy, a už se nepotřebují představovat na Golf Show v plné šíři sortimentu. Kolekci do proshopů prodají dávno před výstavou, jednotlivé obchody mají zboží vystavené „doma“, sem ho nenosí. Výsledkem je, že návštěvník o dřívější širokou prezentaci přichází. Aby sem přesto přišel, začali organizátoři přebudovávat výstavu ze snové, krásné a golfem jen tak vonící výkladní skříně na výstavu akční. Driving, kde si můžete vyzkoušet hole mnoha předních značek. Fitting – o tom už byla řeč. Simulátory – byly dva, u obou bylo živo. Soutěže, nabídky ochutnávek sportovní výživy… Dobrá cesta. Dříve sem hodně lidí chodilo nakoupit výprodejové zboží, což se nyní omezilo, ale Amara Zemplinerová přesto přiznala, že některé stánky v rámci prezentace nového zboží nabízejí i loňské modely za sníženou cenu. Proč ne? Tohle může vadit jenom kdyby „bazar“ převažoval. Výstava to byla barvitá, ale zcela jsem postrádal prezentace našich golfových hřišť. Čestnou výjimkou byl Grund Resort, kde trvale seděl dokonce Jan Grund, syn majitele. Pak už jen stojan resortu Ještěd v cizím stánku… Jak jsem zjistil, na českých hřištích panuje názor, že se tímto způsobem nemají proč propagovat, že to nic nepřinese. O vylepšení se pokusila federace svou pozicí na driving range, údajně oslovila partnerská hřiště akce „Hraj golf, změň život“, ale ta neposlala ani letáky... A tak prezentace resortů obstarala cizina. Slovensko zastupovala jejich agentura pro rozvoj cestovního ruchu a na stánku


tradičně nechyběly zástupkyně Vysokých a Nízkých Tater – resortů Black Stork a Tále. Hned vedle nich měl stánek Haugschlag – proti loňsku chybělo oficiální zastoupení rakouského golfu Golf in Austria, ale v Haugschlagu hraje tak velké procento Čechů, že zde jejich dvě zástupkyně nemohly chybět. Je třeba podotknout, že všechny uvedené aktivní resorty jsou partnery projektu „Jedno fee, dva hráči“! A za rohem další představitelka rakouského golfu – Češka Hana Heschl, žijící na rakouské straně Šumavy. Golfclub Böhmerwald je kousek za hranicí a začíná k sobě stahovat stále větší množství hráčů – zejména akční nabídkou neuvěřitelných cen hry a ubytování. Cestujme po stáncích. Dominikánská republika je na obdobných akcích dobře vidět. „Sem chodí lidé pro informace o golfu, tak jsme jim je přinesli, patříme sem,“ sdělila mi asistentka ředitelky českého zastoupení Barbora Rygálová. Úkolem propagace je představit zemi jako cíl aktivní dovolené. V případě golfistů představuje třicítku místních golfových hřišť, což zní navzdory devítihodinovému letu lákavě. Ivo Reichelt z Golf Gate měl na zdejší poměry stánek téměř obří. Část z něho zabraly vozíky firmy Jucad, dál hole Tour Edge se svou novou vlajkovou lodí Exotics (o těch jsme psali začátkem roku). V rohu se pak zeleně blýskal simulátor, na odpališti nainstalovaný velice dokonalý analyzátor švihu Golf Achiever, údajně pracující s přesností 99 %. Překvapila mne cena – prodává se buď bez hřišť, nebo se

třemi či třiceti hřišti – ten se třemi stojí jen 250 tisíc a vypadal jako plnohodnotný simulátor. Na opačné straně bušili zájemci do plátna dalšího simulátoru – Zdeněk Veverka z firmy Fomei si účast na výstavě pochvaloval, protože se nejen pravidelně zviditelní, ale uzavře i konkrétní obchody. Reda se svým tradičním sortimentem a nepřehlédnutelnou postavou slavkovského profíka Martina Bauera patří také ke stálicím výstavy, jejich stánek byl doslova nadupaný rozličným zbožím. Starší modely holí se daly pořídit u rakouské firmy Komperdell. Velký stánek, výprodej samozřejmě tvořil jen menší část, ale bylo

Také jsem potkal krásnou dívku, dala mi kupón a pravila, támhle za něj u nás v restauraci dostanete kávu. Podivil jsem se, poděkoval, šel, ale nedostal, platil jsem ji. Trochu zvláštní reklama. Pak tam byla helikoptéra – firma Fly for Fun – výcvik pilotů, pronájem a prodej letadel a vrtulníků, ale tu prostý lid obcházel obloukem, létání na golf vrtulníkem je výsadou nemnohých, kteří sem cestu nenašli. Objevil se i zástupce bratislavského Súkromného slovanského gymnázia, školy se zaměřením na diplomacii, golf, jazyky

Aby sem návštěvník přišel, začali organizátoři přebudovávat výstavu ze snové, krásné a golfem jen tak vonící výkladní skříně na výstavu akční. Driving, fitting, simulátory, soutěže, nabídky ochutnávek sportovní výživy… Dobrá cesta. tu dost živo. Patr a wedge dohromady za čtyři sta, drajvr za 850 Kč – věci z testování, ale ve stavu, do jakého si svoje drahé nové hole každý bezpečně uvede nejpozději do měsíce po koupi. Dětský golf zastupovala firma Thema Trade, další z pravidelných účastníků. Pan Kuracina se tvářil pobaveně, že se vůbec ptám, jestli je pro ně výstava přínosem – ano, samozřejmě! Na dětský golf mne upozornil i plakátek, který avizoval stránky www.detskygolf.cz. Na nich je shromažďována veškerá moudrost týkající se dětského golfu – jak

Věděli jste, že Dominikánská republika nabízí třicítku hřišť?

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

začít, co pořídit, kam se obrátit, srovnávání nabídek… Zajímavé, neznal jsem.

a muzikál. Dost drsná kombinace, možná je to jen výčet možností, ale myšlenka zajímavá. U nás inzeruje něco podobného škola poblíž Brna. Dost bylo i cestování. Canaria Travel – Kanárské ostrovy, jasně. Tam lítá golfistů spousta. Pak stánek s nápisem Jamaica, základna firmy TMR International, která vozí golfisty i jiné cestovatele do těch nejexotičtějších koutů světa. A ještě golfový a hotelový komplex z Mallorky, cestovka Skipas – Golf pas zaměřující se na Švýcarsko, Smart Wings, určitě jsem ještě někoho vynechal. David Tešný z firmy Balance Golf vystavoval doplňky stravy, zvlášť mne potěšily energetické tyčinky Golf Performance Bars, dělané golfistům na míru. Jsou určeny pro dlouhý, ale nikoli intenzivní výkon, energie z nich jde do těla pomaleji, což golfista potřebuje. Ideální způsob konzumace – nalámu tyčinku (je dost robustní a těžká) na třetiny, jím po deváté, dvanácté a patnácté jamce – tam už síly běžně ubývají… A na závěr stánek, v němž matka a dcera Gaudlovy z firmy a.ga.ma. nabízely už jedenáctý díl edice „Klíč k českým golfovým hřištím“. Už to nejsou jen obrázky jamek s krátkým popisem jako v prvních dílech, nýbrž zajímavé čtení. A k tomu první český slovník golfového slangu…

59


CESTY ZA GOLFEM | Mexiko

Neobvyklรก, ale krรกsnรก golfovรก destinace 60 | GOLF


Evropských hráčů v Mexiku najdete málo, českých ještě méně. Za tři roky jsem se na žádném hřišti s krajanem nepotkal, ani mi o něm nikdo nevyprávěl. Jsem však přesvědčen, že si český hráč místní hřiště snadno zamiluje a mnozí třeba na Yucatánu jistě hráli. Možná se po přečtení těchto řádek vypravíte do země Aztéků i vy. foto: Petr Mikyska, Fairmont Hotels & Resorts, Fairmont Acapulco Princess

Text:

Petr Mikyska

Las Hadas Manzanillo servíruje osmnáct dokonalých jamek, ani třináctka není výjimkou.

Mexiko je jedním z hlavních cílů amerických golfistů – zaujímá druhé místo mezi jejich golfovými destinacemi mimo kontinentální USA, hned za Havají. Statisíce důchodců si zařizují své domy na západním pobřeží, většinou v uzavřených komunitách s golfovým hřištěm. Vlídné klima jim dovoluje užívat si golfu, mírné ceny násobí hodnotu úspor. Mexická hřiště si užívají i mladší golfisté. I když jsou fee ve srovnání s USA leckdy vyšší, kvalitně udržovaná hřiště renomovaných tvůrců přesvědčí mnohé o nutnosti větší investice do dovolené. Na nejlepší hřiště v Los Cabos nebo na Mayské riviéře je třeba hru rezervovat i několik týdnů dopředu. Ke golfu a odpočinku navíc přistupuje i typická mexická kuchyně a bohatá historie. Hraje se po celý rok za velmi přijatelných teplot a téměř vždy slunečného počasí. Kolem hlavního města v nadmořské výšce nad 2 200 metrů se může v prosinci nebo v lednu ranní teplota pohybovat kolem 3 °C. Vyskytne-li se jinovatka, marshall hráče na hřiště pustí, až slunce zesílí, ale už před jedenáctou bude teplota u dvacítky. Na atlantickém i pacifickém pobřeží je pravidlem spíše třicítka.

61


CESTY ZA GOLFEM | Mexiko

Společně s vysokou vlhkostí je to obvykle důvod, proč jsou na místních hřištích často povinností buginy – žádný majitel nechce, aby mu hráči na ferveji kolabovali. Někde jsou důvodem také delší přejezdy mezi jamkami, hlavně na pouštních hřištích na poloostrově Baja California, jinde se tak snaží urychlit hru a zvýšit kapacitu hřiště. Mexický golfový zeměpis má několik pásem. Chcete-li si užít každé z nich, připravte se zhruba na čtyři dovolené po dvou týdnech, ale i tak ještě pár krásných resortů nepoznáte. Pro Evropana je nejdostupnější Mayská riviéra a okolí Cancúnu na poloostrově Yucatán. Z Česka a z celé Evropy sem létají pravidelné i charterové lety. Hraje se zde i jediný turnaj PGA mimo USA a Kanadu, Mayakoba Classic. Více než dva týdny můžete zkoušet každý den jiné hřiště, aniž byste ujeli víc než 100 kilometrů. Vyšší koncentrací hřišť se vyznačuje i okolí pětadvacetimilionového Mexico City. Kromě privátních klubů s přehnaně drahým členstvím lze při troše zvídavosti nalézt krásná hřiště s přijatelným fee a nezapomenutelnými scenériemi – třeba grín páté jamky Lomas de Cocoyoc se zasněženým Popocatépetlem v pozadí zdobí spořič obrazovky mého počítače již druhým rokem. Pro Američany určitě nejznámější, pro Evropany právě naopak, je poloostrov Baja

Designéři osmnáctky Fairmont Princess se očividně řídili imperativem – dobře se bavit.

Po celém území Mexika se nacházejí hřiště světových kvalit, přístupná domácím hráčům i zahraničním návštěvníkům – třeba domovské hřiště Loreny Ochoa Country Club v Guadalajaře či Tres Marías v Morelii, zajímavé jsou z tohoto pohledu i turistické destinace Puerto Vallarta, Campeche, Huatulco, Cuernavaca. Na druhou stranu na některá hřiště cizince bez pozvání člena nepustí za žádné peníze. Jinak si ale, nehledě

Mexický golfový zeměpis má několik pásem. Chcete-li si užít každé z nich, připravte se zhruba na čtyři dovolené po dvou týdnech, ale i tak ještě pár krásných resortů nepoznáte. California, přesněji jeho nejjižnější cíp – Los Cabos. Mezi dvěma městečky na pětadvaceti kilometrech napočítáte bezpočet luxusních hotelů a patnáct kvalitních hřišť. Další baštou mexického golfu je jih, především okolí Acapulca. Na dvaceti kilometrech najdeme kvartet příjemných hřišť – na týdenní zimní dovolenou právě tak akorát, uvážíme-li stálé třicetistupňové teploty a vyhlášený noční život tohoto střediska. Když popojedeme na sever, k Ixtapě a Manzanillu, budeme potřebovat celý další týden.

62 | GOLF

na řeči o sociálních nerovnostech a výlučnosti, každý golfista své mexické odpaliště najde.

ACAPULCO Naše cestování začneme na jih od hlavního města. Letecky nebo po kvalitní placené dálnici (mýto stojí kolem 50 dolarů) se z Mexico City přesuneme do 380 kilometrů vzdáleného Acapulca. S ubytováním není problém, hotelů je nepřeberně – na výběr jsou hotely Fairmont Princess či Mayan Palace u přiléhajících hřišť nebo na pláži acapulského zálivu.

Na dovolenou do Acapulca (a na pacifické pobřeží vůbec) je nejlepší vyrazit od prosince do dubna. Teploty se pohybují kolem 30 °C, srážky jsou nulové. V období Silvestra, Velikonoc a amerických jarních středoškolských prázdnin je letovisko plné a hoteliéři úměrně tomu zvyšují ceny. Mimo tyto termíny zde však panuje příjemný poklid. Určitě nejezděte v období dešťů, tedy mezi červnem a srpnem. Na všech hřištích si lze půjčit vybavení, někdy je na něj ovšem podobně smutný pohled jako v některých českých klubech. Historicky prvním hřištěm v Acapulcu je Acapulco Club de Golf, devítka uprostřed města oddělená od pláže jen rušnou ulicí a řadou hotelů. Acapulco je přírodní amfiteátr kolem zálivu a hřiště lehce stoupá právě do vzpínajících se kopců. Jako jediné v okolí má zhruba dvacetimetrové převýšení, ostatní hřiště jsou rovinatá. Dílo Percy Clifforda z roku 1957 se odlišuje také tím, že na něm najdete pouze jednu vodní překážku – na druhé jamce, 130 metrů dlouhém tříparu, kde hrajete z odpaliště umístěného na kopci ve výši pátého patra a před grínem číhá avizovaná voda. Tuto devítku návštěvníci obvykle volí na rozehrání také pro její snadnost – dráhy jsou široké a žádná z jamek není záludná.


Foto: Fairmont Hotels & Resorts

Mexiko

Manzanillo Ixtapa

Acapulco

ACAPULCO CLUB DE GOLF Adresa: Acapulco Club de Golf, Av. Costera Miguel Alemán, Acapulco, Guerrero 396 90, Mexico Tel.: +52 744 484 0781, +52 744 484 0782 Počet jamek: 9 | Par: 36 Green fee: 40–50 USD/9 jamek

Luxusní hotel Fairmont, u něhož leží stejnojmenná osmnáctka – Fairmont Acapulco Princes.

Kromě tříparové dvojky, kde se člověk zadýchá už při stoupání na odpaliště, budí respekt také trojka, par 4, kdy se odpaluje přes horizont. Flajt před sebou sice obvykle nemůžete zasáhnout, přesto se doporučuje při odchodu z grínu zazvonit na zvonec. Zbylé jamky jsou pozvolna se svažující či stoupající široké dálnice. Středoevropanovi usnadňují adaptaci na vysokou vlhkost a teplotu elektrické vozíky. Vždy dva hráči musí mít povinně alespoň jednoho caddieho, což je na jednu stranu daň za to, že na hřiště je vpuštěn každý, kdo nepřijde v džínách, na druhou stranu ale také výrazný sociální příspěvek hráčů. Časem zjistíte, že někdy se v Mexiku na golfovém hřišti živí půlka sousední vesnice. Stanovený poplatek se obvykle pohybuje mezi 15 až 20 dolary, dobrovolné spropitné činí dalších 10 až 15 dolarů. Z centra města se serpentinou přesuneme mimo záliv o zhruba pět kilometrů na jih, do zóny zvané Diamante. Moře je zde otevřené, takže vítr je silnější a vlny vyšší. Jako druhé hřiště doporučuji Mayan Palace u stejnojmenného hotelu, zvané též Copra Golf. Dílo místního architekta Pedra Guereky je ve výborné kondici. Pokud vám nevadí sousedící vilky, vychutnáte si padesátku bankrů, čtyři jezera i členité ferveje.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Původně to byl links, ale pak se rostoucí palmy a keře postaraly o vskutku zajímavý výsledek. Jednoduché hřiště rozhodně není – zejména druhá devítka na psychiku šlajsujících praváků tlačí také bulvárem bezprostředně navazujícím na raf. Můžete si říkat kolikrát chcete, že svůj odpal do autu nepošlete, stejně se podvědomě budete o život joggující turistky strachovat… A úder podle toho dopadne. Následující den začíná jít do tuhého. Už jsme se rozehráli, a tak se můžeme vypravit na skutečné perly. Ta první je u zmíněného hotelu Fairmont Princess. Hotel má vlastně dvě osmnáctky. Druhá s názvem Pierre Marqués je momentálně v přestavbě a vznikne zde golfový komplex s bydlením pod názvem Turtle Dunes. Fairmont Princess není levné, ale za 170 dolarů máte k dispozici špičkově upravené hřiště, vozík s ručníky a vodou, míče na driving. V klubu působí pobočka Lorena Ochoa Golf Academy, kterou si zřídil Lorenin trenér Rafael Alarcón. Osobně jej nepotkáte, sám trénuje v centrále akademie v Guadalajaře, ale jeho zaměstnanci se řadí k nejlepším trenérům na jih od Rio Grande. Zde jim šéfuje Tom Gerke, jehož šedesátiminutová lekce vyjde na 100 dolarů.

MAYAN PALACE – VIDANTA GOLF ACAPULCO Adresa: Mayan Palace – Vidanta Golf Acapulco, Av. Costera de las Palmas C1C, Fracc. Playa Diamante, 399 00, Acapulco, Guerrero, Mexico Tel.: +52 744 469 6000 Email: golfacapulco@grupovidanta.com Web: www.vidantagolf.com Počet jamek: 18 | Par: 72 Délka hřiště (yardy): 6 156 (muži) | 5 352 (ženy) Green fee: 130 USD FAIRMONT ACAPULCO PRINCESS Adresa: Fairmont Acapulco Princess, Costera de las Palmas s/n Fraccionamiento Granjas del Marquez, Acapulco, Guerrero, 398 90, Mexico Tel.: +52 744 469 1000 Email: aca.golf@fairmont.com Web: www.fairmont.com/acapulco Počet jamek: 18 | Par: 72 Délka hřiště (yardy): 6 355 (championship) | 6 085 (muži) | 5 400 (ženy) Green fee: 130–170 USD TRES VIDAS ACAPULCO Adresa: Tres Vidas Acapulco, Carretera a Barra Vieja, Km. 7 Plan de los Amates, Acapulco Guerrero, 399 31, Mexico Tel.: +52 744 435 0823 Email: direcciongolf@tresvidasaca.com Web: www.tresvidas.com.mx Počet jamek: 18 | Par: 72 Délka hřiště (yardy): 7 040 (championship) | 5 895 (muži) | 5 015 (ženy) Green fee: 220 USD

63


CESTY ZA GOLFEM | Mexiko

CAMPO DE GOLF IXTAPA Adresa: Campo de Golf Ixtapa, Apartado Postal 105, Blvd. Ixtapa S/N Ixtapa, 408 80, Mexico Tel.: +52 755 553 1062 Email: teetimepalmareal@fonatur. gob.mx Web: www.fonatur.gob.mx Počet jamek: 18 | Par: 72 Délka hřiště (yardy): 6 898 | 5 801 Green fee: 115 USD MARINA IXTAPA GOLF CLUB Adresa: Marina Ixtapa Golf Club, Calle de la Darsena S/N, Ixtapa, Guerrero, 408 80, Mexico Tel.: +52 755 553 1410 Email. info@marinaixtapa.com Web: www.marinaixtapa.com/golf_ courses.htm Počet jamek: 18 | Par: 72 Délka hřiště (yardy): 6 781 (championship) | 6 328 (muži) | 5 197 (ženy) Green fee: 100 USD

Závěrečný test na Tres Vidas Acapulco

64 | GOLF

Původním designérem z roku 1971 je Ted Robinson, později bylo hřiště přestavěno Robertem Trentem Jonesem seniorem a mám pocit, že chtěli hráče hlavně pobavit. Ostatně, jsme v Acapulcu, kam lidé jezdí především za zábavou. První tři jamky (par 5, 4 a 3) jsou rovné a korektní, na rozehrání. Další rovný čtyřpar hráče ukolébá a teprve na páté jamce, krátkém čtyřparu, si rozčarovaný autor do podélné vody zataženého odpalu uvědomí, že legrace opravdu končí. Pokud se překážce tentokrát vyhnul, má další šanci hned na šestce s doglegem doleva kolem jezera. Opatrníci si nechtějí cestu na grín zkracovat a raději hrají rovně, uprostřed ferveje však na zhruba sto padesáti metrech čeká rozložitý strom, který odpaly buď pochytá, nebo odrazí. V horším případě samozřejmě do vody. Následuje příjemný třípar a nenáročný par 5 s lehce vyvýšeným grínem, aby váš výkon na devítce mohli pozorovat všichni kolegové popíjející tequilu na terase

před klubovnou. Dogleg doleva je přijatelný, druhou ranou se lze lehce dostat na grín chráněný ze stran bankry a zezadu vodou, ale jamkoviště je hodně členité a rozsáhlé, dva paty mohou znamenat úspěch. V atmosféře všeobecné pohody se flajty po devítce obvykle zastaví v restauraci na terase – místní salát Cobb je vyhlášený a možná si budete připadat jako u jeho tvůrce v Hollywood Brown Derby Restaurant ve 30. letech. Doporučuji nicméně nenásledovat příkladu místních v degustaci mexických piv. Pacífico, Victoria, Bohemia, Modelo Especial nebo Indio jsou sice relativně dobré (na Coronu zapomeňte, tu Mexičan jako podřadný druh nechává pro gringos), ale pro výkon na druhé devítce zničující. Už desítka se totiž zahajuje odpalem přes rozlehlý rybník. Jedenáctka (par 4) má jezírko poněkud záludně schované těsně před grínem. Za zkoušku sebevědomí považuji křižovatku a domorodce na autobusové zastávce za zdí – pokud míč


umístíte druhou ranou dobře, zastávka pouze přihlíží. Jestliže grín přestřelíte, zastávka nejprve zahučí a pak začne radit, dokud míč na čtvrtý pokus konečně nedopravíte do jamky. Pak zajásá a troubením se přidají i projíždějící auta. Pokračujete-li nadále se všemi míči, nejdelší jamka hřiště (rovný par 5, 548 yardů) prověří, nakolik jsou vaše dřeva přímá. Dráha se po celé délce vlevo svažuje do jezera, u něhož občas odpočívají leguáni, zdálky připomínající kajmany. Pokud si myslíte, že tady voda končí, jste na omylu. Třináctka (par 3) se totiž hraje přes další jezero. Jamkoviště se svažuje do vody, takže i při jeho zásahu si můžete vyzkoušet, jaké to je vyhrávat míč z vodní překážky. Voda je teplá, ale pomyšlení na setkání s kajmanem přiměje každého k urychlení hry. Marshall a dívky s občer-

všechny pozemky prodány, je možné si za fee 220 dolarů hřiště Roberta von Hagge vyzkoušet, tedy domluvíte-li si tee time alespoň týden dopředu. Jakmile jste ohlášeni, jste váženými návštěvníky. Ochranka u brány hosty oslovuje jménem, uctivě se chová i obsluha parkoviště u vchodu do klubovny. O nic se nestaráte, na všechna místa jste nasměrováni a caddie o vás pečuje, jako kdybyste hráli finále důležitého turnaje. Šatny připomínají pánský klub (dámské neumím posoudit), proshop je rozsáhlý a dobře zásobený. Je znát, že o resort se stará věhlasná společnost Troon Golf. Důležitou roli na hřišti hraje voda, autor se vyřádil i na waste bankrech. Ferveje lemují linksové boule, tak typické pro von Haggeho, za nimi palmy a opravdu hustý raf. Je radno držet se na dokonale

Fairmont Princess není levné, ale za 170 dolarů máte k dispozici špičkově upravené hřiště, vozík s ručníky a vodou, míče na driving. stvovacím vozíkem ujišťují, že kajmani tu určitě nejsou, ale kdo ví... Zpět se samozřejmě vracíme – pravým doglegem – podél stejného jezera jako u dvanáctky, architekt navíc přidal další vodu do ohybu, kdyby si chtěl někdo cestu na čtrnáctý grín zkrátit. Patnáctka pokračuje rovněž s vodou po levé straně, ale větší nástrahou je odpálit přesně mezi stromy, udržet se na ferveji a nepřizabít míčem nikoho v domech po pravé straně. Šestnáctka, pětipar (452 yardů), už vám přijde jako selanka – nikde žádná voda. Ta se vrátí až na následující jamce, krátkém tříparu, hraném 90 yardů přes rybník. A závěrečná jamka je už spíše relax a fotografování vodního ptactva, zdržujícího se v bezpečné vzdálenosti od našeho míče. Po zážitku z Fairmont Princess si většina golfistů myslí, že nic lepšího v Acapulcu už nenajde. Je tu však ještě Tres Vidas, o dalších přibližně sedm kilometrů dále od Acapulského zálivu. Dostat se na tuto osmnáctku není tak docela jednoduché. Jde o soukromý klub, který nepřipouští návštěvu obyčejných smrtelníků. Nejprve je třeba si koupit pozemek a postavit dům, pak teprve může přijít na řadu golf. Ovšem dokud nebudou

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

střiženém pažitu. Všechny vozíky jsou vybaveny GPS a obrazovkou, takže hráč má dokonalý přehled o vzdálenostech. Ovšem naučte se přepočítávat z yardů na metry, jednotky nelze přepnout. Jednička je středně dlouhý par 5 s doglegem vlevo a po druhé ráně zjistíte, že ostrovní grín opravdu není velký. Když se na něj ale dostanete, za odměnu se můžete podívat na půlmetrové želvy ve vodní překážce. Třetí jamka je třípar přes rybník zčásti zarostlý lekníny. Pokud si přihráváme druhou ranou, je třeba si dát pozor na jamkoviště klesající k vodě. Asi je lepší trochu přestřelit a vyhrát míč z velkého bankru za grínem, bělostný písek je jemný a přívětivý. Už na páté dráze (430 yardů) se dostáváme k pláži a výhledem na Pacifik se lze kochat na mnoha dalších jamkách. Blízkost oceánu má dopoledne výhodu i v tom, že od něj vane příjemný vánek. Nehledě na toto osvěžení však mistrovské hřiště nic nedaruje a průměrný hráč bojuje o každé bogey. Odpoledne se pak vánek změní na pořádný vítr a z bogey může být i sněhulák. Myslete na to při rezervaci... Po první devítce přijde vhod občerstvení v klubovně. Měli jsme to štěstí, že jsme se při něm setkali s místním Head Pro, Irem

LAS HADAS MANZANILLO Adresa: Las Hadas Manzanillo, Ave Vista Hermosa S N, Manzanillo, 288 67, Mexico Tel.: +52 314 331 0101 Web: www.lashadasgolf.com Počet jamek: 18 | Par: 71 Délka hřiště (yardy): 6 435 Green fee: 130 USD ISLA NAVIDAD COUNTRY CLUB & GOLF COURSE Adresa: Paseo Country Club, Barra de Navidad, Manzanillo, Colima 489 87, Mexico Tel.: +52 314 337 9025 Email: naceves@prodigy.net.mx Web: www.islanavidad.com Počet jamek: 27 (3 devítky) | Par: 36 Délka hřiště (yardy): 3 442 (Ocean) | 3 564 (Mountain) | 3 501 (Lagoon) Green fee: 215 USD EL TAMARINDO BEACH AND GOLF RESORT Adresa: El Tamarino Beach and Golf Resort, Km. 7,5 Carretera Barra de Navidad-Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 489 70, Mexico Tel.: +52 315 351 5031 Email: reserve@eltamarindoresort.com Web: www.eltamarindoresort.com Počet jamek: 18 | Par: 72 Délka hřiště (yardy): 6 515 (championship) | 6 300 (muži) | 5 800 (ženy) Green fee: 220 USD

Ianem Moorem, jehož možná zaujal náš „exotický“ původ. Ani on nepamatuje, že by zde kdy nějaký Čech hrál… Druhá devítka je ještě náročnější, voda je na všech jamkách s výjimkou poslední. Desítka je pravý dogleg přes jezero, s pidigrínem chráněným bankry ze všech stran. Vychýlená druhá rána dřevem vás uvede v souboj s palmami, mezi které se dostanete, ani nevíte jak. Jedenáctka obtěžuje vodou vlevo, ale to už je člověk zvyklý, teď už s ní počítá. Dvanáctka je jedna z nejhezčích jamek, třípar ze svahu přes vodu, jakoby přímo do moře. Odlesky hladiny trestají všechny, kdo si zapomněli sluneční brýle. Na osmnáctce hráč zajásá, že se konečně zbavil vody, ale po celé délce se zleva

65


CESTY ZA GOLFEM | Mexiko

až ke grínu na pláži táhne třistametrový waste bankr. Já osobně jsem se po drajvu a opakované návštěvě této překážky s trávou potkal až na grínu, a přesto mne závěrečné bogey nemrzelo. Celkový dojem, nejen z této jamky, je úchvatný.

IXTAPA-ZIHUATANEJO Po acapulských hřištích se ještě podíváme na Quebradu na známou místní atrakci – skokany, vrhající se do moře ze čtyřicetimetrové skály, a večerní diskotéku na pláži raději vynecháme – čeká nás přesun do Ixtapy. K dvojměstí Ixtapa-Zihuatanejo je to pouhých 240 kilometrů podél pobřeží, ale po silnici č. 200 procházející desítkami rybářských vesnic. V každé z nich narazíte nejméně na čtyři retardéry, a tak se cesta protáhne až na čtyři hodiny, přičemž kvůli dětem a dobytku na silnici musíte být neustále ve střehu. Na jejím konci najdete dva různé světy. Město Zihuatanejo žijící stále v 50. letech minulého století, jehož nevysoké hotýlky lemují nádhernou zátoku. Většina obyvatel, prý 50 000 z celkem 60 000, jsou Američané. Od vysloužilých sportovců, přes běžné penzisty až po bývalé kriminálníky, následovníky hrdinů filmu Vykoupení z věznice Shawshank (vzpomínáte, kam to Andy uprchl? Ano, do Zihuataneja). Sousední Ixtapa je nově vybudovaný resort, který mexická vláda založila ve stejnou dobu jako Cancún, tedy v polovině 70. let, a se stejným

úspěchem. Moderní hotely světových řetězců leží ale na otevřené pláži, vlnobití je tím pádem citelnější. V Ixtapě jsou dvě hřiště, zhruba na kilometr od sebe. Státní Campo de Golf Ixtapa pochází již z roku 1975 a je pod ním podepsán Robert Trent Jones mladší. Hřiště prochází palmovým hájem a je stavěno turistům na míru – široké ferveje, nízký raf a pohoda na všechny strany. Tedy kromě bankrů, které by potřebovaly trochu více písku a méně kamínků. Fee je za 115 dolarů s buggy v ceně. Golfisty zde občas vyděsí krokodýl vyhřívající se na odpališti, jindy pobaví leguán přebíhající fervej nebo rozčílí zahradník pečlivě sledující míč zašlajsovaný do džungle – aby vám ho mohl obratem

prodat. Nicméně množství ptactva a krásná vegetace rychle vše napraví. Sousední soukromé hřiště Club de Marina Ixtapa je lépe udržované a překvapivě o trochu levnější (kolem 100 dolarů s vozíkem v ceně), také na lelkující zaměstnance zde nenarazíte. Je rovinaté, i když také tady von Hagge namodeloval spoustu boulí. Množství kanálů rozvádí slanou vodu k patnácti z osmnácti jamek, ovšem ani vodní překážky nedokáží odradit zloděje: několik přátel mi vyprávělo, že jim na 16. jamce z vozíku někdo ukradl kameru či peníze. Pro hraní v Ixtapě se vyplatí sledovat pohyb výletních parníků – když přistane některá z velkých lodí, buďte si jisti, že všechny časy budou obsazené.

...a její terasovité odpaliště.

El Tamarindo – grín devítky...

MANZANILLO Po příjemném Zihuataneju-Ixtapě čeká opět silnice č. 200 a dalších 430 kilometrů do Manzanilla. Osídlení je poněkud řidší, a tak cesta zabere jen o málo více než pět hodin. Manzanillo je největším mexickým přístavem, ale čilá lodní doprava nijak nevadí sportovnímu rybaření či šnorchlování. A už vůbec ne golfu. Na okraji zátoky je posazen běloskvoucí hotel Las Hadas, připomínající arabské paláce, se stejnojmennou osmnáctkou, kdysi patřící mezi sto nejkrásnějších hřišť světa. Nová golfová veledíla hřiště z první stovky

66 | GOLF


Million dollar green – neboli poslední zkouška na Las Hadas Manzanillo

vytlačila, to mu však ani dnes neubírá na půvabu. Dvě třetiny jamek se hrají přes vodu, dráhy se proplétají mezi několika druhy vzrostlých palem a jediné, co mne při hře rušilo, byl trénink mexické fotbalové reprezentace na hřišti sousedícím s desátou jamkou. Fee za 130 a 50 dolarů za vozík je pro Mexiko obvyklé. Na závěr 6 435 yardů dlouhého hřiště s touto cenou vnitřně souhlasíte, protože po sedmnácti dokonalých jamkách caddie pyšně představí místní tříparovou signature hole. Z malého kopečku se hraje na „million dollar green“, ostrov uprostřed zálivu s pyšnou siluetou hotelu Las Hadas v pozadí. Pokuste se nešlajsovat, plavci z nedaleké pláže jsou na dostřel. Po tomto zážitku doporučuji večeři v restauraci Los Delfines v hotelu Las Hadas. Lepší rybí speciality v Mexiku sotva okusíte a jako bonus se pod terasou restaurace v nasvíceném moři prohání všemožné druhy ryb. Dalším proslulým hřištěm je asi třicet kilometrů vzdálený Isla Navidad, Vánoční ostrov. Ostrov to není, ale pláž si užijete hned na osmi jamkách. Resort z rýsovacího prkna Roberta von Hagge má jamek celkem sedmadvacet a je v „zabydlovací“ fázi. Krizí postižení američtí investoři se v posledních letech do stavby svých důchodových příbytků moc nehrnou, takže nyní působí oblast poněkud smutně. Při naší návštěvě jsme byli úplně sami a i přes pochvalné reference z golfových

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

časopisů jsme nakonec z hřiště prchli a pokračovali na El Tamarindo. Báli jsme se, že 215 USD, byť s vozíkem v ceně, bychom si asi neužili... Zato El Tamarindo, o dalších třicet kilometrů dále na sever, si podmaní každého – a paradoxně možná právě proto, že tam bude sám. Nebo si tak bude přinejmenším připadat. Klub je určen hotelovým hostům (místní hotel zahrnuje 27 luxusních vilek, ceny se pohybují mezi 300 a 2 000 dolarů za noc, u čtyřložnicové vily o Vánocích 8 100 dolarů

(za Nicklausovým Ocean Course v klubu Cabo del Sol v Baja California Sur, kam se dostaneme příště). Hrál jsem obě a troufám si tvrdit, že El Tamarindo je lepší. Najít na ferveji vyseknutý řízek se nám nepodařilo, ba ani zlomené týčko na odpališti. Gríny byly rychlé tak akorát a rozmanitost jamek neuvěřitelná. Široké a rovné čtyřpary, střídané doglegy par 5 s převýšením patnáct metrů a s úzkým průstřelem z odpaliště, došly až k tříparům hraným třicet metrů dolů z útesu (jamka č. 9). Žádná z jamek není lehká, ale všechny jsou hratelné. Hřiště se rozprostírá na obrovské ploše. Jamky spolu nesousedí, nýbrž na sebe navazují a téměř po vrstevnici obtáčejí pobřežní horu. Klubovna je nejvýše a dráhy pozvolna klesají až k devítce na úrovni pláže, kde je občerstvovací stanice ve stylu mexické vesnické hospody. I tady, stejně jako na celém hřišti, personál hraje výraznou přesilovku. Při návratu ke klubovně jsme pochopili tajemství neposkvrněného stavu hřiště. Snad na každé jamce byl v ústraní připraven zahradník, který drobné šrámy hned opravoval. Všimnout si ho lze jen při bedlivém pozorování. Až vám bude na závěr caddie čistit boty, možná si budete v hlavě promítat emblematickou devátou jamku, nejen dle

Po zážitku z Fairmont Princess si většina golfistů myslí, že nic lepšího v Acapulcu už nenajde. Je tu však ještě Tres Vidas. za noc), ale po předchozí rezervaci si zahraje každý. Musíte ho trochu hledat, od silnice se ke klubovně jede panenskou džunglí se statutem národního parku dobrých deset minut, přičemž můžete sledovat ptáky, opice a jiná zvířata. Rozlehlá klubovna obsahuje vše potřebné, jen golfistů je pomálu. Časem zjistíte, že hřiště hraje za 220 dolarů minimální počet hráčů, my jsme byli za celý den jediní. Po pravdě řečeno, vůbec nám to nevadilo. Divoká příroda a do ní dokonale zasazené jamky tvoří úžasný celek, který si mnohem lépe užijete o samotě. Architekt David Fleming džungli nepřetvářel, pouze se jí nechal inspirovat, aby vykouzlil oficiálně vyhlášené druhé nejkrásnější mexické hřiště

názoru Grega Normana nejkrásnější mexickou jamku vůbec, nebo po ferveji poskakující párek mývalů, pásovce, jeleny... Okruh Mexico City – Acapulco – Ixtapa – Manzanillo – Mexico City zabere přesně dva týdny golfové dovolené – a ještě stihnete v Mexico City před odletem navštívit pyramidy Teotihuacán. Pokud máte volna více, lze pokračovat z Manzanilla dále na sever do Puerto Vallarta, tamních sedm hřišť ,od Nicklause po Weiskopfa, hravě zaplní celý další týden.

(Příště: Golfový ráj na poloostrově Baja California)

67


PŘEDSTAVUJEME | Toya Golf & Country Club Wroclaw

Nroojveě ktu vp 1=2

Zatím neobjevený polský klenot Pouze několik kilometrů severně od centra města leží jedno z nejkrásnějších polských golfových hřišť, vybudované roku 2006 v oblasti bývalého vojenského cvičiště. Designér Jeremy Pern mu vtiskl kombinovaný charakter jak otevřeného linksu na holých pláních, tak uzavřeného parkového hřiště uprostřed vzrostlých stromů a jezer. Pokud byste chtěli golfově zhřešit, pak wroclawský Toya Golf & Country Club je k tomu účelu jako stvořený. Zcela po právu je považován za jedno z nejlepších golfových zařízení v Polsku. Celý komplex tvoří dvě hřiště, devítijamková akademie a mistrovská osmnáctka, vycházející vstříc požadavkům hráčů všech úrovní, a k tomu prvotřídní tréninkové zázemí včetně rozsáhlého putting greenu a akademie Davida Leadbettera, skutečného esa ve svém oboru. Infrastrukturu doplňuje klubovna se stylovou, celoroční restaurací, v níž se servírují vybrané lahůdky, a barem. Ve vkusně vybavené klubovně, v pohodlí a přátelské atmosféře pak můžete rozebírat své úspěchy a zároveň si dopřávat profesionální servis. Neschází kvalitně zásobený sport shop nebo čím dál tím populárnější welness aktivity.

MISTROVSKÁ OSMNÁCTKA Otevřené okolí hřiště spolu s lesními pasážemi navozují uklidňující atmosféru, v níž si hru budete skvěle vychutnávat. Stezky kdysi vyšlapané vojáky tu jsou dodnes vidět, což některým z jamek propůjčuje

68 | GOLF

jedinečnou podobu. Jemně modulované hřiště společně s několika rybníčky působí zcela přirozeně, nicméně původní terén byl takřka plochý. Teprve anglický designér Jeremy Pern mu vdechl částečně tvář linksu, zčásti mu „vnutil“ parklandový nádech. Některé části osmnáctky přesto zůstaly technikou zcela netknuté a umocňují dospělý vzhled hřiště, jehož původ dovoluje přírodě rozkvést v celé své kráse.

nácvik krátké hry, tak driving range s krytými i otevřenými odpališti. Pokud jste golfové Polsko dosud neobjevili, máte nejvyšší čas, přinejmenším tento korálek byste na svou šňůrku golfových objevů měli určitě navléct. Text: Petra Prouzová Foto: Toya Golf & Country Club Wroclaw

DAVID LEADBETTER GOLF ACADEMY Na celém světě napočítáme pětadvacet Leadbetterových akademií rozmístěných ve třinácti zemích, ale jen jednu z nich najdeme v Polsku. Toya Golf je prvním resortem v celém středoevropském regionu, který navázal partnerství se světově uznávanou akademií, nabízející jedinečné tréninkové zázemí i unikátní tréninkové programy, založené na komplexním způsobu výuky. Sám Leadbetter je považován za nekorunovanou jedničku mezi kouči a pod jeho dohledem se připravovala celá řada předních profesionálů. Během třiceti let jeho svěřenci nastřádali na stovku turnajových vítězství včetně několika majorů. Jeho filozofie je jednoduchá – tu stejnou techniku, již učí přední profesionály, lze s úspěchem aplikovat na hráče všech úrovní, od úplných začátečníků až po špičkové hráče. Bez ohledu na hendikep, věk či schopnosti vám slibuje zlepšení hry. Celý resort a jeho zázemí jsou k výuce jako stvořené, kromě mistrovské osmnáctky a devítijamkové akademie jsou k dispozici jak tréninkové plochy pro

Polsko

TOYA GOLF & COUNTRY CLUB WROCLAW Adresa: Toya Golf & Country Club Wroclaw, Rakowa 5, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała, Poland Tel.: +48 713 887 600 Email: golf@toya.pl Web: www.toyagolf.pl Počet jamek: 18 | Par: 72 Délka hřiště (m): 6 326 (černá) | 5 829 (bílá) | 5 508 (žlutá) | 5114 (modrá) | 4 719 (červená) Green fee: 30 euro/120 PLN (po) | 40 euro/160 PLN (út–čt) | 60 euro/240 PLN (so–ne)


Toya Golf & Country Club Wroclaw • 18jamkové mistrovské hřiště par 72 • 9jamková akademie • Putting green o rozloze 800 m2 • Cvičný areál podle USGA standardů • Akademie Davida Leadbettera, první v Polsku • Toya Golf Restaurant, nejvyšší kvalita, celoroční provoz

ul.Kam ieński ego

• Sauna, tělocvična, lázně, golf shop

www.toyagolf.pl

WARSZAWA


CESTY ZA GOLFEM | Německo

Při výstavbě údajně nepadl ani jeden strom, mezi nimiž hřiště kouzelně kličkuje.

Nroojveě ktu vp 1=2

Z postele rovnou na odpaliště Německý resort Wutzschleife je prvním německým hřištěm, které vstoupilo do projektu našeho časopisu „Jedno fee, dva hráči“. Tím se počet zemí, kde platí vouchery 1=2, rozšířil už na pět: Česko, Slovensko, Rakousko a od letoška i Německo a Polsko. Text a foto: Ivo Doušek Wutzschleife je hotel nedaleko Rozvadova se 125letou historií, proslulé místo německého lázeňství v přírodním parku Bayerischer Wald u říčky Schwarzach, která se v těch místech rozlévá do přehradní nádrže Eixdorfer See. Na naše hranice je to po silnici pouhých 20 kilometrů, vzdušnou čarou ještě méně, takže je resort přirozeným cílem pro české golfisty toužící po hře „za čárou“. I já jsem se tam vydal.

70 | GOLF

Jen co jsem přijel, pátral jsem po původu slova Wutzschleife. „Je to Wutzova brusírna,“ vysvětlil mi se smíchem Jörg Hauer, prapravnuk pana Wutze a jeden ze dvou bratrů Hauerů, kteří hotel řídí. „Hotel stojí na místě, kudy kdysi vedla proslulá skelná stezka, lemovaná výrobnami a brusírnami skla“. Celých těch 125 let zůstává ve vlastnictví stejné rodiny, tedy typický německý rodinný podnik. Praděd Wutz by to tady ale už určitě nepoznal, ze skromných

začátků vyrostlo velice reprezentativní ubytování. Koncem minulého století začalo klasické rekreační lázeňství postupně ustupovat ze slávy ve všech tradičních evropských baštách, a to v důsledku rozvoje letectví se zájezdy do exotických destinací i příklonu k aktivnějším druhům dovolených. Vlastníci Wutzschleife zareagovali a výsledkem rodinné rady bylo rozhodnutí


postavit golfové hřiště! V letech 1997 a 1998 tak zde bleskově vyrostlo osmnáct jamek, třebaže se to neobešlo bez potíží. Hřiště totiž objímá vesničku Hillstett, na jejímž okraji je sám resort, a ne každý sedlák byl ochoten prodat nebo pronajmout své pole. „Ťukali si na čelo, když jsme za nimi přišli, nevěřili, že by mohli sedět doma u televize, a přesto mít z polí prospěch. Raději nasadili brambory,“ vysvětluje Jörg Hauer. Někteří do toho šli, jiní ne. Výsledkem je hřiště kouzelně kličkující mezi poli a lesy ve zvlněném terénu Bavorského lesa. „Ještě doteď za námi chodí a pole nabízejí, vidí, že prohloupili, že golf by jim vydělal víc než ty brambory, jenže hřiště je hotové. Ta nedůvěra ke golfu byla v těch letech typická, nebyli jsme zdaleka sami.“ Možná je to štěstí – díky tomu vznikla opravdu barvitá, zajímavá osmnáctka, při jejímž hraní člověk navštíví nejrůznější místa, scenérie i charakter jamek se neustále mění. Až do loňska mělo hřiště par 66, letos na jaře bylo dobudováno na par 70. Jeho kvalitu loni poprvé hodnotila německá golfová federace a koncem léta přidělila hřišti hodnocení ****S – čtyři hvězdy superior. Pět je maximum…

Hned na úvod čeká brutální levý dogleg.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Architekt vsadil hřiště do terénu s minimálními přesuny zeminy, dokonce údajně nepadl ani jeden strom. „Když ještě hřiště mělo par 66, hráči se při té informaci lekali, čekali nějaký mikimausplatz, ale opak je pravdou,“ komentuje dílo Hauer a dodává, „spousta složitých situací, hřiště je „tricky“, poprvé lidé brblají, nedovedou se hned vyrovnat s rozdílem mezi očekáváním a skutečností, podruhé už vědí, kam hrát, potřetí z toho mají radost.“ Samo hřiště začíná snad padesát metrů od dveří hotelu, stačí přejít parkoviště. „Z postele rovnou na odpaliště“, naznačuje Hauer, že si je vědom této přednosti. První jamka je brutální dogleg, čtvrtá nejobtížnější – kdo chce druhou ranou do grínu, musí přestřelit hlubokou, zarostlou rokli, ve které je jezírko. Na kraji rokle jsou cedule s nápisy „Pozor, hadi“, ale bylo mi řečeno, že jsou tam jen proto, aby si hráči nezkracovali cestu a nevyšlapávali chodníček.

U grínu je fervej všechno než rovná, přesto je považována za lehkou zkoušku. Následuje relativně dlouhý přesun – vzhledem k tomu, že buginy tady nabízejí levně (24 euro) a terén je kopcovitý, vyplatí se použít tento výdobytek civilizace. A zase – zdejší tři jamky tvoří trojúhelník na velké louce, obklopené ze všech stran lesem. Ve stejném duchu ještě tři jamky, loni krátké, teď prodlužované, a je zde finále. Projdete či projedete přes silnici spojující vesničku Hillstett s větším městečkem Rötz a poslední tři pořádně natažené dráhy vás dovedou zpět k hotelu. Hotel byl za 125 let své historie několikrát rozšířen a po nejnovějších úpravách působí naprosto moderním dojmem. Je natolik kvalitní, že sbírá spoustu ocenění na poli hotelnictví, kuchyně, ayurvédy i kongresové turistiky. Stavbě dominuje veliká vnitřní prostora, sahající od patra mínus jedna až po prosklenou střechu,

Architekt vsadil hřiště do terénu s minimálními přesuny zeminy, dokonce údajně nepadl ani jeden strom. Výsledkem je hřiště kouzelně kličkující mezi poli a lesy ve zvlněném terénu Bavorského lesa. Dál to pokračuje dlouhým pětiparem, druhá nejtěžší jamka, takže hned na začátek hřiště ukazuje, co umí. Čtyřka je miloučká, projdete přes ulici, odpal hned od jakéhosi stavení, 105 metrů, pro změnu nejlehčí. Tam ale dali hodně malý grín – jinde jsou o fous větší, největší vůbec je asi z dobrých důvodů hned na jedničce, kam borci míří z velké dálky přes onu rokli. Pak se dostaneme na kopec, krásný výhled, asi nejvyšší místo. Ale není čas se rozhlížet, čeká další pravoúhlý dogleg. Tady se vyplatí mít s sebou birdie book. Z odpaliště šestky mi Jörg ukázal na nepříliš vzdálené kopce, za nimi už je Česko. Dvousetmetrový třípar z kopce je opravdu parádní. Následují dva protiběžné čtyřpary, oddělené dvaceti metry výškového rozdílu. Oba se vyznačují šikmou fervejí, je třeba dobře volit místo dopadu. Devítka patří k nejkrásnějším jamkám, jaké jsem kdy viděl. Třípar obklopený ze tří stran vysokým smrkovým lesem, dráha lemovaná kameny zarostlými mechem.

tedy čtyři nebo pět poschodí. Prostora je ohromně vzdušná, prosvětlená, v různých místech do ní zasahují terasy se stolky s židlemi, dole jsou tropické rostliny. Trochu to připomíná obří voliéru, však tu často poletují práci, kteří hostům dělají společnost třeba při snídani. Dokonce si tu občas postaví hnízdo. Hala působí na člověka tak, že mimoděk tlumí hlas, v jejích koutech a poschodích vidíte tu a tam lidi, ale všichni se chovají tiše – oáza klidu. Je to záměr, třebaže nenápadný: tady se odpočívá, nikdo nikoho neruší. Kam se podíváte, tam najdete sochy, přírodní předměty, obrazy, možná nejvíc je sklářských kreací – to má v kraji staletou tradici. Obrazy a další umělecké výtvory, často velkých rozměrů, vnikají i do pokojů. Většina z nich má neobvyklý tvar i zvláštní vybavení. Hotel je řízen dvěma relativně mladými bratry Hauerovými. Jörg má na starosti provoz, Gregor je šéfkuchař. Z výzdoby hotelu podezřívám jejich maminku, ta má zjevně velice vytříbený vkus, hotelem člověk chodí jako domem umění.

71


CESTY ZA GOLFEM | Německo

Na této jamce sklapne past na šlajsery raz dva.

Než jsem se sem vydal, pročetl jsem si na internetu spoustu chvály na kdeco. Ale znáte to – nejlíp vše posoudíte na vlastní kůži. Ovšem tentokrát jsem se s přeháněním, tak obvyklým v rakouských hotelích, nesetkal. Wutzschleife si zakládá na několika přednostech. První z nich je kuchyně. Zmíněný

se hodící pokrmy podle receptur starých až 3 000 let, pokud možno s originálními přísadami. Posledních dvacet let se Wutzschleife dost orientovala na konferenční servis, ayurvéda, golf i ta často vyznamenávaná kreativní kuchyně tak účastníkům výrazně zpříjemňují zdejší pobyt.

Jak se do Wutzschleife dostat? Dálnicí do Rozvadova, po dalších asi 20 km odbočit na státní silnici č. 22 na Rötz, z něhož to jsou jen 2 km do vesničky Hillstett. Dá se to střihnout i přes Domažlice, což je blíž, ale bez dálnice. A ještě k cenové politice. Wutzschleife leží mimo větší města a v oblasti není tolik golfistů, takže o ně resort bojuje nízkými cenami. Už tak dost příznivé fíčko (49/59 euro) si ve všedních dnech ještě vylepšíte pomocí voucherů „jeden za dva“. Špatný není produkt Golf + Kopfkissen, nocleh se snídaní a s golfem za 70 euro! Partnerka si může dát za stejnou cenu Heat + Ice + Kopfkissen, tedy dvouapůlhodinový program očisty těla i ducha. Hoteloví hosté, využívající jiný druh pobytu, platí za golf jen 25/30 euro. Čeští hráči už Wutzschleife postupně objevují – vždyť je to jedno z nejbližších německých hřišť. Panuje tu klid a místní mají o našince opravdový zájem, což zde vycítíte mnohem zřetelněji než v mnohých českých resortech. Nejspíš proto už s Wutzschleife několik českých klubů uzavřelo partnerské dohody.

Wutzschleife si zakládá na několika přednostech. První z nich je kuchyně. Gregor Hauer se učil vařit u slovutných mistrů a brzy po návratu domů začala restaurace sbírat ocenění. Gregor Hauer se učil vařit u slovutných mistrů a brzy po návratu domů začala restaurace sbírat ocenění. Jejich výčet se sem ani nevejde. Gregor říká, že jeho kuchyně je kreativní, a to od přípravy až po názvy jídel. Dáte si třeba „akvarel“? Klidně si dejte, je to ryba, ale tak vyzdobená, že talíř skutečně připomíná obraz. Nebo osmichodové degustační menu… Ale i to běžné uspokojí každého labužníka. Další hit, který staví Wutzschleife do výjimečné pozice, je ayurvéda. Zavedli ji sem v roce 2003, a to ve zcela autentické podobě, jak je provozována ve své vlasti, ve Srí Lance. Toto oddělení vede indický lékař s poněkud výhružně znějícím jménem Anura Chandra–sekera a terapeuti jsou tři muži ze Srí Lanky, perfektně vyškolení a znalí. Lékař ladí program procedur podle stavu klienta, jeho žena připravuje k procedurám

72 | GOLF

A novinkou, fungující od loňska, jsou semináře, otevřené širokému okruhu zájemců ze všemožných oborů. Tato akademie je tvořena cyklem přednášek v délce jednoho semestru, zaměřeným na ekonomiku a výchovu šéfů a manažerů v turismu a dalších oborech, včetně přednášek o správných a úspěšných vzorcích manažerského chování. Kdo vyjde za hotel, objeví složitou zahradu s několika velikými kameny a s nápisem u každého z nich. Je to zahrada silového působení. Každý kámen má působit jiným způsobem. Na podobné věci moc nevěřím, nejspíš proto jsem jejich vliv smyslově nepocítil, i když jsem poctivě strávil chvilku rozjímání u každého z nich. Pravděpodobně jsem se stal o kousek lepším či zdravějším… Nicméně zahrada byla hojně navštěvovaná a hezky se tam přemýšlí.

Německo

Wutzschleife Adresa: Hillstett 40, 924 44 Rötz – Germany Tel.: +49 (0) 997 61 80 Web: www.golfanlage-wutzschleife.de Email: info@golfanlage-wutzschleife.de Počet jamek: 18 | Par: 70 Délka (m): 5 303 (žlutá) | 4 706 (červená) Green fee: 49  (po–pá) | 59  (so–ne) Akceptace voucherů 1=2: pondělí až pátek


FLITE

GOLF OUTLET

GOLFOVÉ POTISKY

ZDARMA

SLEVA 50%

SLEVY 20-40%

GOLFOVÝ VOZÍK LIGNUM

FOOTJOY SPIDR2

ADIDAS P. GRIND

COBRA BAG DB-09

VOZÍK GOLFER

STUBURT HALFZIP

KAŽDÝ MÌSÍC ZLEVÒUJEME! MIZUNO JPX-800

RAM FX-100

FLITE

CALLAWAY EUROG2 CALLAWAY HX HOT CALLAWAY DIABLO FOOTJOY ROLÁK


SLOVENSKÁ HŘIŠTĚ | Black Stork

Black Stork ve víru novinek Golfová sezona v jednom z nejznámějších slovenských resortů co nevidět začne. Zahájena bude začátkem dubna, a to poměrně netradičně – sázením nových stromků přímo na hřišti. Těšit se ovšem můžete na spoustu lákadel, z nichž ty nejzajímavější najdete na následujících řádcích. Připravila: Danka Velecká

V nabídce resortu mají nezastupitelné místo turnaje, jen namátkou z těch tradičních to budou třeba Charity Golf Cup (4. ročník), Faldo Series (II. ročník, finalisti postupují do světového finále v Severním Irsku) nebo Velká cena Black Stork. Připravuje se také množství turnajů hraných v novém formátu, například golfový maratón na 27 jamek nebo třídenní „kolotoč“... Všichni hráči mohou využít výhodné permanentky na golf a cenově atraktivní

nabídku NOC + FEE (od 75 €/osoba/noc v hotelu International), která se už vloni setkala s velkým ohlasem, nebo možnost on-line rezervace tee time. I v této sezoně golfisté jistě uvítají bezplatný vstup na krytá odpaliště a na tréninkové plochy (chipping area a putting green), pojištění zodpovědnosti každého golfisty na hřišti za škody způsobené na majetku či zdraví, pitný režim pro každého hráče a výhodné balíčky služeb. Toto pojištění obsahuje i mimořádný benefit pro

SKI & GOLF Slovakia, 8.–10. dubna 2011 Vysoké Tatry jsou jedinečným místem: lyžování i golf tu mají více než stoletou tradici. Stejně dlouho už zástupci obou sportů měří své síly v nejrůznějších soutěžích, a tak se pro obě sportovní uskupení chystá zkraje dubna již druhý ročník SKI & GOLF Slovakia. Z něho vzejde pět vítězů, kteří budou reprezentovat golfový resort Black Stork na světovém šampionátu v rakouském Zell am See, letos v květnu. Milovníci golfu a lyžování tak mají jedinečnou možnost poměřit se v obou disciplínách a zažít neopakovatelnou atmosféru nejvyšších středoevropských hor. Podniku se mohou zúčastnit golfisté i lyžaři (profesionálové i amatéři), kteří jsou řádnými členy golfových klubů a mají HCP minimálně 36. Hraje se dle pravidel Royal&Ancient St. Andrews a místních pravidel golfového resortu. Lyžaři mají dva pokusy, výsledné skóre se počítá ze tří výsledků (1 kolo lyžování, 2 kola golfu), přičemž čas z lyžařských závodů (od 30 s) se násobí čtyřmi a přičítá ke golfovému skóre z obou kol (36 jamek). Golf se hraje na dvou kombinacích hřišť, pořadí hráčů na startu v prvním kole se odvíjí od jejich HCP. Organizátoři soutěži, manažeři hřiště Black Stork ve Veľké Lomnici jsou přesvědčení, že tentokrát bude počasí účastníkům přát více než vloni a že zkrácení závodu a tím i snížení startovného na 160 euro přivítá do Tater ještě více nadšenců!

74 | GOLF

hráče v podobě pojištění „Hole in One“ na jamce č. 15. I nadále zde budou pokračovat Dny otevřených dveří (jednou měsíčně) pro širokou veřejnost. Stačí přijít a můžete si na krytém odpališti vyzkoušet pod dohledem profesionálního trenéra své první rány, zároveň o golfu získáte spoustu teoretických i praktických informací. Plánuje se také natočení dalších dílů golfové školy, věnovaného konkrétním doporučením především začínajícím golfistům. Tyto a další informace a instrukce najdete i na webových stránkách klubu.

GOLFOVÉ A WELLNESS POBYTY Golfový resort nabízí všem hostům výhodné golfové a wellnes pobyty, které zahrnují ubytování v hotelu International****, nacházejícím se přímo ve středu golfového hřiště. Ubytovaní hosté mají 30% slevu na hru, navíc každý účastník turnaje zde pořádaného získává speciální slevu na ubytování. Návštěvníci mohou vyzkoušet relaxační centrum s vnitřním a venkovním vyhřívaným bazénem s protiproudem, finskou, infra či parní saunu, vířivku, tepidárium nebo posilovnu.

PRÁCE S JUNIORY Pro následující roky půjde o jeden z hlavních úkolů resortu. Děti a junioři se tak mohou znovu zapojit do „Velikonoční


Panoramatický pohled na hřiště s výhledem na slovenské velehory a resortní hotel.

golfové školy“ nebo do letní pětidenní golfové školy, jež proběhne v době prázdnin a bude obohacená kromě lekcí o etice o výlety do Tater, zkušenější hráči mající zelenou kartu pak absolvují s profesionálními trenéry ještě více hodin na hřišti. Koncem srpna v průběhu mezinárodního turnaje Faldo Series opět proběhnou tréninky pod vedením Keitha Wooda, osobního trenéra sira Nicka Falda.

BLACK STORK Adresa: Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica Tel.: +421 524 661 806 Web: www.golftatry.sk Email: golfrecepcia@golfinter.sk GPS: 49°8'13" N | 20°20'23" E Počet jamek: 27 (3 devítky) | Par: 36 Délka (m): 6 280 (International) | 6 218 (Panorama) | 6 382 (Village) Green fee (9/18 jamek): 55 euro (po–čt) | 70 euro (pá–ne) Služby: driving range | chipping area | putting green | výuka golfu | půjčovna vybavení | klubovna | ubytování | wellness

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Soutěžte s námi a vyhrajte! Vyhrajte pobyt pro dvě osoby v golfovém resortu Black Stork Každý, kdo v naší soutěži správně odpoví na uvedenou otázku, bude zařazen do slosování o pobyt pro dvě osoby v golfovém resortu Black Stork ve Vysokých Tatrách, který zahrnuje ubytování na 2 noci v hotelu International**** (nacházejícím se v srdci golfového resortu), snídani formou bufetových stolů, neomezený vstup do relaxačního centra, wi-fi a parkoviště. Dalších 5 vylosovaných výherců obdrží DVD Golfová škola v Tatrách. Soutěž končí 17. dubna 2011. Správnou odpověď a jména výherců zveřejníme v Golf News, držitelé cen budou vyrozuměni. Kdy se uskuteční 2. ročník soutěže SKI & GOLF Slovakia ve Vysokých Tatrách? a) 5.–7. dubna 2011 b) 8.–10. dubna 2011 c) 22.–24. dubna 2011

O CO SE HRAJE? 1. cena: pobyt pro dvě osoby v golfovém resortu Black Stork ve Vysokých Tatrách. 2.–6. cena: DVD Golfová škola v Tatrách SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY • Do losování o cenu budou zařazeny všechny správné odpovědi, které budou elektronicky doručeny nejpozději do 17. dubna 2011 (včetně). • Vylosován bude 1 výherce, jehož jméno bude zveřejněno nejpozději do pondělí 17. dubna v elektronickém týdeníku Golf News a na webových stránkách www.casopisgolf.cz. • Soutěže se mohou zúčastnit pouze občané České republiky a Slovenské republiky, ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci CCB a jejich rodinní příslušníci.

Soutěžit můžete na webových stránkách časopisu: www.casopisgolf.cz 75


+& % / 0 ' &&

%7")3˜Ÿ* 4 KROKY JAK VOUCHER JEDEN ZA DVA POUŽÍT 1

Zvolte si hřiště a ověřte si omezení platnosti tohoto voucheru. Aktuální seznam hřišť zapojených do projektu 1=2 s podmínkami akceptování voucherů na jednotlivých hřištích je uveřejněn na webových stránkách www.1fee2hraci.cz

2

Hráči si musí předem rezervovat startovní čas a již při rezervaci deklarovat, že hodlají použít voucher 1fee2hráči. Ověřte si, zda hřiště vouchery ve vybraném termínu akceptuje.

3

Na hřiště se dostavte v odpovídajícím předstihu na vyplnění voucheru (viz níže) a pro případné ověření totožnosti či registračního čísla.

4

Vouchery jsou určeny výhradně pro běžnou hru a nemohou být používány jako náhrada startovného a greenfee na společenských či sportovních turnajích.

ně pro běžnou hru Vouchery jsou určeny výhrad náhrada startovného a nemohou být používány jako sportovních turnajích. greenfee na společenských či

Hráči uplatňující voucher

www.1fee2hraci.c

z

Kopírování a zneuž ití vouch

eru je trestné.

Diners Club Golf. a

3

2

| Brno – Kaskáda vil | Hluboká nad Lázně Kostelec u | Čeladná | Česk Vltavou | Hořehledy Zlína | Liberec – ý Krumlov | Daro u Plzně | Janov u Ještěd | Liberec Nová Amerika | vanský dvůr | Hřenska | Konopiště – Machnín | Liber Nová Bystřice – Mnic ec – Ypsilon | Mlad – Tvoršovice | Koře Svobodné Hamry h | Ostravice | Ostro é Buky | Molitorov nec | | Svratka | Šilheřovic žská Nová Ves – | Mstětice | Myšt Jezer e | Terez a | Ropice | Slapy Black Stork – Velká ín – Kotlina | Black ěves | | Slavkov u Brna River Resort – Brati Lomnica (Slovensk – Austerlitz | Soko slava (Slovensko) o) | Haugschlag lov | | White Eurovalley (Rakousko) | Otte nstein (Rakousko Resort – Malacky (Slovensko) | ) | Poysdorf (Rako usko) | Wutzschle ife (Německo)

TENTO VO UCHER UMOŽŇU JE NA VYBR ANÝCH H ŘIŠT

ÍCH

PO ZAPLA CENÍ 1 FEE HRU DVĚ MA HRÁČŮM !

CENÍK VOUCHERŮ CENA POČET

6 12

běžná

390 Kč 690 Kč

Platnost do 31. 12. 2011

%7")3 ˜Ÿ*

KAŽDÝ VOUC HE R OPRAVŇUJE NA KTERÉMKOLI DVA HR ÁČE KE HŘE ZA CENU JED Alenina Lhota – V PROJEK TU ZAP Čertovo břemeno OJENÉM HŘIŠTI NOHO FEE | Alfrédov | Bená Františkovy Lázn tky nad Jizerou ě | Heřmanice – – Paradise Male

1

POUŽÍT

ní platnosti tohoto Zvolte si hřiště a ověřte si omeze ných eru Aktuální seznam hřišť zapoje voucheru. akceptování voucherů do projek tu 1=2 s podmínkami ých stránkách webov na něn uveřej je h jednotlivých hřištíc na jed www.1fee2hraci.cz. vat startovní čas a již při reHráči si musí předem rezervo použít voucher 1fee2hráči. zervaci deklarovat, že hodlají uje. ve vybraném termínu akcept Ově si, zda hřiště vouchery Ověřte předstihu ídajícím odpov v te dostav Na hřiště se a pro případné ověření na vyplnění voucheru (viz níže) osti či registračního čísla. tot totožn

+&%/0'&&

ZA DVA JAK VOUCHER JEDEN Z

+&%/0'&&

%7")3 ˜Ÿ*

S JEDNÍM VO UCHEREM UŠ ETŘÍTE AŽ 1 9 0 0 KČ

pro předplatitele platitele časopisu su Golf

290 0 Kč 490 Kč

Uvedená cena zahrnuje DPH, balné a poštovné – platí v případě předplatby, u dobírek bude poštovné a balné v ceně 80 Kč přiúčtováno.

WWW.1FEE2HRACI.CZ

NEPŘEHLÉDNĚTE! NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY GOLFOVÉ HRY

GOLF V ČESKÉ REPUBLICE ALENINA LHOTA – Čertovo břemeno

1

Ušetřete až 720 Kč! RECEPCE: 381 273 074 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až čtvrtek

ALFRÉDOV

2

Ušetřete až 650 Kč! RECEPCE: 374 695 101 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až čtvrtek

BENÁTKY NAD JIZEROU – Golf Resort Paradise

3

Ušetřete až 900 Kč! RECEPCE: 326 313 000 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: středa (8.00–11.00)

BRNO – Kaskáda

4

Ušetřete až 1 600 Kč! RECEPCE: 541 511 711 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí

ČELADNÁ – Prosper GC

5

Ušetřete až 1 690 Kč! RECEPCE: 558 440 410-1, 603 166 697 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí a úterý (8.00–20.00), středa a čtvrtek (14.00–20.00)

ČESKÝ KRUMLOV

6

Ušetřete až 700 Kč! RECEPCE: 606 754 570 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až čtvrtek

DAROVANSKÝ DVŮR

7

Ušetřete až 1 000 Kč! RECEPCE: 371 740 716, 604 211 558 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až pátek (8.00–12.00)

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

8

Ušetřete až 1 200 Kč! RECEPCE: 354 595 402 AKCEPTACE VOUCHERŮ: úterý a středa

HEŘMANICE – Malevil

9

Ušetřete až 1 100 Kč! RECEPCE: 487 762 107 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až pátek

HLUBOKÁ N. VLTAVOU

10

Ušetřete až 750 Kč! RECEPCE: 776 826 376 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až čtvrtek

HOŘEHLEDY

11

Ušetřete až 500 Kč! RECEPCE: 606 793 476 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až čtvrtek

JANOV U HŘENSKA

12

Ušetřete až 500 Kč! RECEPCE: 412 514 334, 602 445 651 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí, čtvrtek (start do 12.00)

KONOPIŠTĚ – Tvoršovice Ušetřete až 1 600 Kč! RECEPCE: 317 784 044 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí, středa (start do 12.00)

13


H R A JTE GOLF A Š ETŘTE SVÉ PEN ÍZ E KOŘENEC 14

Golf & Ski Resort Ušetřete až 1 000 Kč!

22 SOKOLOV

MYŠTĚVES Ušetřete až 500 Kč!

LÁZ. KOSTELEC U ZLÍNA 15 Ušetřete až 450 Kč!

16

LIBEREC – Ještěd

23 SVOBODNÉ HAMRY

NOVÁ AMERIKA

Ušetřete až 600 Kč!

Ušetřete až 1 200 Kč!

NOVÁ BYSTŘICE – Mnich 24 SVRATKA

LIBEREC – Machnín

17

Ušetřete až 600 Kč!

Ušetřete až 1 500 Kč!

19

Ušetřete až 800 Kč!

ě Novktu

v proje

RECEPCE: 604 273 293, 499 421 954 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí

Ušetřete až 60 euro!

RECEPCE: 595 054 144 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až čtvrtek (8.00–11.50)

34 POYSDORF (Rakousko) Ušetřete až 47 euro!

40

RECEPCE: +43 (0) 255 220 272 AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až středa

BLACK & WHITE RESORT – WUTZSCHLEIFE 35 (Německo)

Bratislava (Slovensko)

ROPICE Golf Course

27

Ušetřete až 45 euro!

41

Ušetřete až 49 euro!

Ušetřete až 1 100 Kč!

RECEPCE: +421 245 994 221 RECEPCE: 737 208 892, 558 740 505 (Bernolákovo), +421 911 243 101 (Malacky) AKCEPTACE VOUCHERŮ: AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí úterý až čtvrtek (8.00–12.00) Eurovalley, 8.00–16.00), úterý MOLITOROV U PRAHY 20 SLAPY – Golf Park sv. Jan 28 (White (Black River, 8.00–16.00), středa Ušetřete až 500 Kč! Ušetřete až 1 000 Kč! (v případě, že hráč použije voucher RECEPCE: 321 784 194-5, 773 600 001 RECEPCE: 773 161 742 v úterý na hřišti Black River – White AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: Eurovalley, 8.00–16.00, Black River, pondělí až čtvrtek (8.00–12.00) čtvrtek 8.00–13.00)

MSTĚTICE

v projektu

Ušetřete až 800 Kč! RECEPCE: 608 400 377 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až čtvrtek (start do 14.00)

RECEPCE: 572 501 744, 608 666 555-6 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až pátek, vyjma svátků

Nově

RECEPCE: +43 (0) 282 674 76 AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až pátek

TEREZÍN – Kotlina

26

Ušetřete až 700 Kč!

MLADÉ BUKY

33 OTTENSTEIN (Rakousko) 39

Ušetřete až 1 000 Kč!

Ušetřete až 1 200 Kč!

18 Jezera

RECEPCE: 485 146 616 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí a úterý

Ušetřete až 79 euro! RECEPCE: +43 (0) 286 584 41 AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až pátek

OSTRAVICE Challenge GC 25 ŠILHEŘOVICE

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES –

LIBEREC – Ypsilon

32 HAUGSCHLAG (Rakousko) 38

RECEPCE: 728 771 303 AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až středa

RECEPCE: 558 431 549 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až čtvrtek (8.00–12.00)

RECEPCE: 482 772 711 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až pátek (8.00–13.00)

Nově RECEPCE: +421 917 477 235 v projektu AKCEPTACE VOUCHERŮ: úterý až středa (start do 12.00)

Ušetřete až 500 Kč!

Ušetřete až 1 000 Kč!

37

Ušetřete až 23 euro!

RECEPCE: 608 183 908 AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až čtvrtek (start do 13.00)

RECEPCE: 602 130 905 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí a čtvrtek

RECEPCE: 604 247 053 AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí (8.30–12.00)

31 RAJEC (Slovensko)

Ušetřete až 500 Kč!

RECEPCE: 499 694 241 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až středa

RECEPCE: 577 152 168 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až čtvrtek (9.00–14.00)

Veľká Lomnica (Slovensko) 36

RECEPCE: 724 602 475; 352 661 063 Ušetřete až 55 euro! RECEPCE: +421 524 661 806 AKCEPTACE VOUCHERŮ: AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí pondělí až čtvrtek

RECEPCE: 495 490 850 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až středa

RECEPCE: 516 467 504 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí až čtvrtek

30 BLACK STORK –

Ušetřete až 1 200 Kč!

RECEPCE: +43 997 61 80 AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až pátek

WROCLAW (Polsko) Ušetřete až 40 euro! RECEPCE: +48 713 887 600 AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až pátek

ě Novktu

v proje

42 Nově

v projektu

21 SLAVKOV U BRNA – 29

Austerlitz Golf Resort

Ušetřete až 1 000 Kč! RECEPCE: 326 997 190 AKCEPTACE VOUCHERŮ 1=2: pondělí a úterý (start do 11.50)

Ušetřete až 1 000 Kč! RECEPCE: 544 221 963 AKCEPTACE VOUCHERŮ: středa

Aktualizované informace na www.1fee2hraci.cz

µÜæÖÛâÙæêØå×ԓ µâåáԓ µÜØåèçâê“ ·zÕØßᓠ¿èÕÔᓠÅÔ×ØÕØåړ ÊØÜáÕzÛßԓ ·íÜÔßâæíìᓠ¿êâêØޓÆßÔæÞܓ ÍßâçâåìÝԓ µìÖíìáԓ ÍÚâåíØßØ֓ ÊåâÖßÔê“ ¿zÕÔè“ ÅØÚÜæ µåØÜçÜáÚØᓠ¶âæêÜړ ºØåÜáÚæêÔß×ؓ ÁÔàìæßâê“ ÁâææØᓠºØÜçÛÔÜᓠÁØèÞÜåÖۓ ¶èáØêÔß×ؓ ·åØæ×ØᓠÍØÜçí“ ÃåÔæíÞԓ ½Ôêâå“ ÀØèæØßêÜçí“ ½ØßÖí ¿ÔæÞâêÜÖؓ ÁØèæçÔ×ç“ ¿Øæáԓ ºåìÙâê“ÆßÔæÞܓ ÂæçåÜçí“ ¾Ôçì“ÊåâÖßÔêæÞÜؓ ÅâĤêØÜᓠÊâßÖíìᓠÆêÜØåíÔêԓ ÆâÛßÔáד ÅâÖÛßÜçí“ ¹åØÜçÔߓ ¸ÜÕÔè“ ´ßçØáÕèåړ ºâåíâê“ÆßÔæÞܓ ÅâæÜçí“ »ÔÜáÜÖÛØᓠ¸ÜæØáÕØåړ ÀÜåæޓ ¿èÕâàÜØåí“ ¾ßèÖíÕâåޓ ¾åíØãÜÖؓ“ ÃÜåáԓ ÀÜÞèßÔæâéÜÖؓ ¸ÕØåæÕÔÖۓ ÆçåíØÚâà“ ·âÛáԓ ÁØèÚØåæ×âåٓ ÃØáÜړ ÂßÔêԓ »ØÜ×ØáÔè“ ¹åì×ßÔáç“ µÔדÆÖÛÔá×Ôè“ µèåÚæçZ×ç“ ¹åØÜÕØåړ µâßÞâê“ ÆêÜØåÔ×âê Í×åâݓ ½ØßØáÜԓºâåԓ ÆÖÛàzßßᓠ½ÔêâåíìáԓÆßÔæÞԓ ºåâĤæÖÛzáÔè“ ¾ßâÕèÖޓ »Øåàæ×âåٓ ·Üããâß×ÜæêÔß×ؓ ºzĤáÜçí“ »ÔåçàÔááæ×âåٓ ÑåæéäæíØåf—¨¯—åÜÙæ—íoÚÜáØäâæíf—ß„à‡ëg ºØåԓ ÂßØæáⓠµåÔá× ¸åÕÜæ×âåٓ ÉÔåáæ×âåٓ ÅâááØÕèåړ Ô×çåâ×ԓ ÍÜççÔè“ µâÚÔçìáÜԓ µåíØړ ÀØØåÔáؓ ÆâÕâçÞԓ ÆêÜØÕâ×íÜÖؓ ÆêÜ×áÜÖԓ ¶ÛØàáÜçí“ ¤«“âå“àâåؓÛâßØæ“ÖâèåæØ ÆíÞßÔåæÞԓÃâåØÕԓ ¶ÛåÔæçÔéԓ ¶åÜààÜçæÖÛÔè“ ¶íØæçâÖÛâê »åÔ×ØޓáÔדÁÜæâè“ ·ØÖÜᓠÆçåíØßÜᓠºßÔèÖÛÔè“ ¾ÔàØáÜÖÞì“ÆØáâé“ »ÔåçÛÔè“ ÊÔßÕåíìÖۓ ÊØÜ×ԓ ¾ÔåãÔÖí“ µßÔÖÛâêáÜԓ ´§ “¢“¸ ¿ØêÜᓵåíØæÞܓ µØáØæâé“áÔדÃßâèÖáÜÖܓ ¾ÔàÜØááԓºâåԓ ÊØå×Ôè“ ÇåÜãçÜæ“ µèåÞÛÔå×çæ×âåٓ ÑåæéäæíØåf—°áØäâæíf—ß„à‡ëg §£ ·âÕåâ×íÜØᓠ½ÔÕßâáØ֓áÔדÁÜæâè“ ½Üßâéؓ ¿ÜÖÛçØáæçØÜᓠ“ºåâ×Þâê“ µâÚèæíâê ºâåÖؓ ¿èÕÔêÞԓ ÇåÜØÕØæ“ ØèæçÔ×ç“ ¾åèãÞԓ ÂíÜàØޓ ¬“ÛâßØæ“ÖâèåæØÍêÜÖÞÔè“ Âãâßؓ“ ¿èÕßÜáÜØ֓ ÆçâßßÕØåړ ºØßØáÔè“ ½Ø×ßÜáÔ Í×åâݓ ÈæçܓáÔד¿ÔÕØà“ ÀÜàâá“ Ø »ØáåìÞâê“ ¾âßâáâêæÞÜؓ ÍØèßØáåâ×ԓ ÀÔåÜØáÕØåړ ÍØßØíá쓵åâד ÁÜØàâ×ßÜᓠºßèæíìÖԓ ·èÕܓ ÍêzáÜçí“ ÅØÜÖÛØáÕÔÖۓ ¿zĤáÜçí“ ÉåÖÛßÔÕܓ ÀÜØåâæíâê“ ÂßÕØåáÛÔè“ ºåØÜí“ ÍÔêÔ×íÞÜؓ ¿ÜçéÜáâé“ ´èؓ ºØìØå“ Çèåáâé“ ÊâíáÜÞܓ“ ÍÔÕÞâêÜÖؓÆßÔæÞÜؓ Ô ´ááÔÕØåÚ µèÖÛÛâßí“ ÆÖÛßØÜí“ À ÁØçíæÖÛÞÔè“ ½ÜßØàáÜÖؓ ·âÞæì“ Çåèçáâé“ ¾ÔßØçì“ ¿âà“ µÜßÜáԓ ÆÖÛáØØÕØåړ µåâèàâé“ ¿ÜçâàØåÜÖؓ Åâ×ØêÜæÖۓ ¿âàáÜÖؓáÔדÃâãØßÞâè“ ª«¬“ ´èØåÕÔÖۓ¿ÔèçØå“ ÈãÜÖؓ ÆçåíØßÖؓÂãâßæÞÜؓ µØßԓãâדµØí×ØíØà“ ½ÜåÞâé“ ÃßÔèØᓠÆÖÛêÔåíØáÕØåړ ÁâéԓÃÔÞԓ ÅÔ×Þâê“ Çæ„ØÛæíf—doêãæ—ß„à‡ëg— ¾åÔãÞâêÜÖؓ »åâáâé“ ÆÜØêÜØ ¿âéâæÜÖؓ Áìæԓ ÆÖÛzáÛØÜ×ؓ ¶Ûâàèçâé“ ÆçØçܓ ÇâæíØޓ Íßâçì“Æçâޓ Þ ÇÔåáâêæÞÜؓºâåì“ ºâÚâßÜᓠŸ„ØñÜåo—ÛãܗdoêÜã—í—êÜñåØäì—åØßæ„Ü  ¶ØåéØá쓾âæçØßØ֓ ½âÛÔááÚØâåÚØáæçÔ×ç“ ÂçàèÖÛâê“ Í×íÜØæíâêÜÖؓ ÂØßæáÜçí“ ÀßÔ×ԓµâßØæßÔé“ ÁÔÖÛâד ¿ÜÕâÖÛâéÜÖؓ ·èæíáÜÞܓÍ×åâݓ ÃìæÞâêÜÖؓ ¾ßÔæçØåØ֓áÔדÂÛåܓ ÃÜØÞÔåì“ÆßÔæÞÜؓ ¿ØæáÜÖԓ ÈÝÔíד µÜÔßԓ »âåÜÖؓ ¾ßÜáÚØáçÛÔߓ ¿ØêÜᓾßâ×íÞܓ ½ÔåâàØå“ ¿âèáì“ ºßâÚâêØޓ ÀØßáÜޓ“ ¾Ø×íÜØåíìá ¾âíßؓ ¿Ô×ØޓÍ×åâݓ ·ÔÕåâ ¾Ô×Ôᓠ¾åÔæßÜÖؓ ÍÔçØ֓ ÍÔÕåíؓ ´×âåٓ Ãåè×áÜޓ ÁØÝ×Øޓ ßԓ »âٓ Âæçåâ铓 ÁâéؓÀØæçâ“áÔדÀØçèÝܓ µìæçåíìÖԓ¾ßâ×íÞԓ ÆÜØàÜÔáâêÜÖؓÆßÔæ ºßÜêÜÖؓ ØßÕÜçí“ ºßèÖÛâßÔíì“ ¾åÔßèãì“áÔדÉßçÔéâè“ ¾ÔçâêÜÖؓ ·âÕåèæÞԓ ÆçåâáÜؓÆßÔæÞÜؓ ÅØÛÔè“ Áâé쓵ì×íâé“ Åè×ԓÆßÔæÞԓ ½ØæØáÜޓ ÆßÔáì“ Ãâ×ÕâåÔáì“ ´æ“ ÀìæßâêÜÖؓ »åÔ×Ø֓¾åÔßâéؓ ¾èíáÜԓÅÔÖÜÕâåæÞԓ ºßèÕÖíìÖؓ µåÔá×ìæ“áÔד¿ÔÕØà ÆçÔåԓµâßØæßÔé“ À‰áÖÛÕØåړ ÆØßՓ ÅâíçâÞ쓓 ÂåíØæíؓ ÇåØÕØÖÛâéÜÖؓãâדÂåØÕØà“ ½Ôêâåíáⓠ¶ÛßèàØ֓áÔד¶Ü×ßÜáâè“ µÔÕâåâê“ ¶íØåêÜâáÞÔ ¿ØæíÖíìáì“ ÀÜØ×íìßØæÜؓ ¾âæçØßØ֓áÔדÂåßÜÖܓ ÀÜÞâßâê“ ÉåÕáâ“ãâדÃåÔ×Ø×Øà“ ÇìÖÛì“ ¶ØßÔÞâéÜÖؓ ÁâéؓÆçåÔæØÖܓ ÇìáÜæçؓáÔדÂåßÜÖܓ ½ØæØáÜÖؓ“ ÅìÕáÜޓ ¿ÜÕ ÅÔÖÜÕâåí“ ¾åáâ铓 ÍÔàÕØåޓ Êìåì“ ¶ÛØՓ ¾ÜØçåí“ ¿Ø×íÜá쓴§“ ÉÔàÕØåޓ ÈéÔßì“ ¶ØæÞ쓵åâד »âßÜÖؓ ÅÔÞâéáÜޓ ¾âÕÜâå“ Íâåì“ ÂæêÜØÖÜà ÃåØßâè֓ ÃÔå×èÕÜÖؓ ÊèáæÜØ×Øߓ ¿ØçâÛåÔד Åì×èßçâêì“ ¾âßÜᓠ¶ÛâÖØᓠÀÔåÞçåØ×êÜçí“ Êâ×íÜæßÔê“ÆßÔæÞܓ ÅÜÖÔáì“ µåèáçÔߓ ÃæíÖíìáԓ µåíØæíÖíؓ µØåâèᓠÆèàãØåޓ § ½ÔæçåíØÕÜؓÍ×åâݓ ¬“ ÉìæâÞؓÀìçⓠÀÜççØåçØÜÖۓ ¶Ûåè×Üà“ ¾èçáԓ»âåԓ ¾åÔßè铷éèå“ ÅìàÔåâé“ ÂãÔéԓ ÆçåèàÜØᓠÍ×ÜÖؓ ¿ÔáæÞåâèᓠ¶ÔæßÔé“ ¶ØæÞԓÇåØÕâéԓ »ØåàÔáèé“ÀØæçØ֓ ¶íØÖÛâêÜÖØ ·íÜØ×í ¬¤“µâÛèàÜᓠØÜ×ØáÕØåړ ÍÔÕåØۓ“ ÇÜåæÖÛØáåØèçۓ »åÔ×Ø֓áÔדÀâåÔéÜÖܓ ¿Üçâàìæߓ ÃßÔáԓ“ ÊÜßÔàâêÜÖؓ“ ÍÕÜåâۓ ¾ÔåéÜáԓ ´ »âåâéÜÖؓ ÈæçܓáÔדÂåßÜÖܓ µÜØßæÞâ µÜÔßԓ Âåßâéԓ ÊÜá×ÜæÖÛØæÖÛØáÕÔÖۓ ÆÞâÖíâê“ ÇÔÖÛâé“ µØáØæâé“ ÃØçåéÔßד蓾ÔåéÜáؓ »ÔéÜåâé“ ·âÕåÜæ“ ÉÜçÞâé“ ÈáÜÖâé“ »ßÜáæÞⓠÀâåÔéæÞԓÇåØÕâéԓ ÊÜßÞâêÜÖؓ ÆçåÜÕåⓠÆéÜçÔéì“ ¶ØæÞì“ÇØæÜᓠ¾ßÜàÞâéÜÖؓ ÃßíØᓠÅâÞìÖÔáì“ Íåè֓áÔדÆÔíÔéâè“ ÆçØåáÕØåޓ µåØááԓ ¿â×ìÚâêÜÖØ ºåÔÙØáêzÛå“ ÁØèæçÔ×ç“Ôá“×Øå“ÊÔß×áÔÔՓ ¶ÛâçØÕâå“ ¹èßáØޓ Æçè×ØáÞԓ ÃâßÜÖÞԓ ÁìåÔáì“ µâ哓 ÉßÔæÜà“ ¶ÜØæíìᓠ¿ÜçâéØߓ Öۓ ÃåÜÕåÔà“ ¹åì×ØÞ ÀÜæçØޓ ÊØÜ×ØᓠÈæçåâᓠÆíÖíìåޓ ÍìêÜØ֓ ÆéØçßԓáÔדÆÔíÔéâè“ Â×åì“ ÆØ×ßÖÔáì“ ·âÕåÔáì“ ¿Ø×Ø֓áÔדÆÔíÔéâè“ ÃåÜÕâå“ ÉâçÜÖؓ ÇåÜáØ֓ ·âÕåԓ ÉâÛØáæçåÔèĤ“ ÉÜßæØÖޓ »ÔéßÜÖÞè铵åâד ÅâíàÜçÔߓãâדÇåØàæÜáØà“ ÊÜæßԓ ÅÔ×íÜØÖÛâêì Áâé쓽ÜÖÜᓠ»âßìæâé“ ¹åì×ßÔáç“áÔדÂæçåÔéÜÖܓ µØßԓáÔדÅÔ×Õèíâè“ ÃåØæçÜÖؓ Í×úÔå“áÔדÆÔíÔéâè“ µåØíáÜÖؓ ¾âãåÜéáÜÖؓ ÉØßÞؓµìæçåÜÖؓ »èàãâßØ֓ ¿ØçâéÜÖؓ »ÜåæÖÛÔè“ ÊØåáÕØåÚ ¾zÕßÜçí“ ½ÔÕßèáÞâé“ »âåæâéæÞì“Çìᓠ¿ÜãáÜޓáÔדµØÖéâè“ ÁâéؓÀØæçâ“áԓÀâåÔéؓ èßíÕÔÖÛ ÅâæØáÕØåړ ÁØãâàèޓ µìæçåÜÖؓáÔדÃØåáæçØÝáØà“ ÉÔßÔææÞؓÀØíÜåÜÖܓ ÃÔÖâé“ ÃåØåâé“ ÁÔÕÕèåړ ÂÕØåéÜØÖÛçÔÖۓ ÀÜßØéæÞⓠµâæÞâéÜÖؓ ´àÕØåړ ·âàÔíßÜÖؓ ¶Ô×Öԓ ÃØßÛåÜàâé“ µßÔçáԓ“ ÍèÕåܓ ÇÔÕâå“ ½ÜÛßÔéԓ ¾ßÔçâéì“ ÂæÖÔ×áÜÖԓ ÊÔß×à‰áÖÛØᓠ¾×ìáؓ ¾‰ààØåæÕåèÖޓ ÀÔÞâé“ÇèåíâéÞÔ ÆçåØד µßÔáæÞⓠµìæçåÜÖؓãâד»âæçìáØà“ ÉØßÞؓÀØíÜåÜÖܓ ¾âÝØçÜᓠÁØèáÕèåړ ÇÜæáâé“ ÆØíÜàâéâ“Èæçܓ ÆÖÛêÔá×âåٓ »âåÔí×úâéÜÖؓ ¶Ûåâãìáؓ ¹èåçۓÜà“ÊÔßד ÃÜæØޓ ¾ÔàØáÜÖؓáÔד¿Üãâè“ ÇåØæçú“ ¾ìæèÖÞؓáâéؓÀØæçⓠ¾èåÜà“´×Ôàâé“ ¾åâàØåÜí“ ÉæØçÜᓠÁìåæÞⓠÉØßÞԓµÜçØæ“ ¹åìæçÔޓ ÉìæÞâé“ ÆçåÔÞâáÜÖؓ ÆâÕØæßÔé“ ÀâåÞâéÜÖØ ÆßÜíÔáì“ ÆèæÜÖؓ ÍßÜᓠµìçÖԓ ÍÜßÜáԓ Çìá“áÔדÉßçÔéâè“ ÇØèÕßÜçí“ ¶ÛÔà“ ÇåØÕÜ֓ ·âß ÁÔàØæçú“áÔדÂæßÔéâè“ ëۉççØ »ÔÜ×Ûâٓ ÁÜççØáÔè“ ÃåâçÜéÜᓠÅâ×Üáړ ÉØæØßܓáÔד¿èíáÜÖܓ ÇØß֓ ¾zçíçÜáړ Éâßìáؓ µèåÚßØáÚØáÙØßד ÂçåâÞâéÜÖؓ æÕØåړ Éâ×áÔáì“ ½Üá×åÜÖÛè铻åÔ×Ø֓ ÉÔßÔææÞؓ¾ßâÕâèÞì“ ÅâæÜÖؓ“ ÅØÚØáæçÔèٓ ÂæßÔéÔáì“ ÁÔãÔÝØ×ßԓ ª£“ ÃâéÔíæÞԓµìæçåÜÖԓ ¼éÔáÖÜÖؓ ÀÔåçÜᓠÆßÔéÜÖÜᓠÉÜØÖÛçÔÖۓ Åè ·ÔÖÜÖؓ ÃèÖÛâé“ ÉåèçÞì“ ÉÜàãØåޓ ÀâåÔéæÞؓµè×ØÝâéÜÖؓ »ØàÔè“ ¿ÔããØåæ×âåٓ ÅÔÝØ֓ ÀâåÔéæÞ쓾åèàßâé“ µåèàâé µìßáÜÖؓ ÈÛØåæÞ쓵åâד µØßèæԓ ÅØÚØáæÕèåړ ÃåÔÖÛÔçÜÖؓ ¼ßÔéԓ ¾ßâÕâèÞì“蓵åáԓ µâÝÞâéÜÖؓ ÃâÛâåØßÜÖؓ“ ÅØÚ ÅØÚØ ØÚØ Ú ÅØÚØᓠ·èÕáÜÖԓáÔדÉÔÛâà“ ÉØæØßܓáÔדÀâåÔéâè“ »èæçâãØÖؓ µÔד´ÕÕÔÖۓ Áâéԓ·èÕáÜÖԓ ·èÕáÔáì“ ÆçåÔíáÜÖؓ ÇåØáÖÜᓠÆçåÔèÕÜáړ ÍáâÝàâ ¾ØßÛØÜà“ »ØÜ×ØáåØÜÖÛæçØÜᓠÇèåÖÜÔáæÞؓÇØãßÜÖؓ ºåÔÙØáÔè“ »â×âáÜᓓ ÅÔÔÕæ“Ôá“×Øå“ÇÛÔìԓ ÇåÛâéؓÆéÜáì“ ÆÖÛÜØåßÜáړ ºØÜæØßÛzåÜáړ ÊÔÜ×ÛâÙØá“Ôá“×Øå“ÇÛÔìԓ »âßÜ֓ ¹åØìèáړ ÀÜÞèßâé“ ÁØèæçÔ×ç“Ôá“×Ø哷âáÔè“ ÃÙÔÙÙØáÕØåړ ÃåÜØéÜ×íԓ ´ÕØáæÕØåړ ºà‰áד“ »âåáܓÃßÔáԓ ÅØçí“ µåØÖßÔé“ ÁâéؓÀØæçâ“áÔדÉÔÛâà“ ÀìÝÔéԓ ¾ÔãßÜÖؓ“ ÀÔßßØåæ×âåٓ µÔáæÞԓµìæç ÊÔß×ÞÜåÖÛØᓠ»Ôá×ßâéԓ ¿ÔԓÔá“×Øå“ÇÛÔìԓ ºÕØßì“ “ ÊØÜçåԓ ¸åÚâß×æÕÔÖۓ ©© §¤§“ ßד ÆØáÜÖԓ ¿Ôá×Ôè“Ôá“×Ø哼æÔå“ Ãâìæ×âåٓ »âåᓠµåØíâéԓãâדµåÔ×ßâà“ ÅâççØáÕèåړ ÃÜßæçÜáړ ¾åØàáÜÖԓ »ÔèíØáÕØåړ ÀÔÜáÕèåړ ¸ÜÖÛØá×âåٓ ÉÜßæÛâÙØᓠµâåæÞì“ÀÜÞèßÔæ“ ÉåÕâéؓ ¸ææØáÕÔÖۓ ÍêØççß ÁÜØ×ØåzæçØååØÜÖۓ Öۓ µ« ÆÔæçÜá ÆçåÔíؓ ÃÜØæçúÔáì“ ÍÜÔå“áÔד»åâáâà“ ·ÜáÚâßÙÜáړ “ ÈáçØåÚåÜØæÕÔÖۓ ÃÔææÔè“ ÀÜæçØßÕÔÖۓ ´åáæçâåٓ ÇâãâßúÖÔáì“ µ¦«“ ¿Ôá×æÛèç“ ºåâĤ“ºØåèáÚæ“ ÅØÜæÕÔÖۓ ÍéâßØᓠ¹‰åæçØáíØßߓ µ¦ª ¹åØÜæçÔ×ç“ ÂåçØáÕèåړ “ ÍÔåáâéÜÖԓ µ§£“ µ¦«“ ÀââæÕèåړÔá“×Ø哼æÔå“ ÉÜßæÕÜÕèåړ ÆÖÛZå×Üáړ ºÔáÚÞâÙØᓠÅèÛæçâåٓ ÀÔßÔÖÞì“ »ßâÛâéØ֓ ÁâéԓµÔáԓ ¾åØàæ“Ôá“×Ø哷âáÔè“ ¸ÚÚØáÙØß×ØᓠØÜæÜáړ ÃâÖÞÜáړ ÆçâÖÞØåÔè ÍßÔçØ ÀâåÔéÖØ ÇØèÖÛØåᓠÃØÚÔè“

ÁØåæí—ì—¿„ÜåêâØ

¦§

µ¥ “

Oêëo— åØۗÃØÙÜä

¬

¦

®

¨©

¨

ÇéØßؗ

¦“

´¬

´¬¦“

§

ÇãñÜy—

¬ ¦¦

ÊãØçð

§¦ §¥

§§

Kàãß܄æíàÚܗ

¨¨

ÇØéÛìÙàÚܗ

Äæãàëæéæí

¨¦ ¨§

Âæåæçà‡ëg

&ÜãØÛå[

Âæ„ÜåÜڗ

ÊíæÙæÛåf—— ¿Øäéð—

¦•

§®

Ñãoå—

ÊãØíâæí—ì—¹éåؗ

§«

Æêëéæ•êâ[—Åæí[—ÍÜê

¿ØìÞêÚßãØÞ

§¬

ÉæçàÚܗì—Ë„àåÚÜ

ÍÜvâ[—ÃæäåàÚØ

¨« ¨¬

ÉØáÜÚ

µ§“

µ¨

“

«

&Üê⒗ Âéìäãæí

§© ¨­ µ¨“

&Üêâf— ¹ìÛgáæíàÚÜ

¹éåæ—

ÄåàÚß

“ ¨¤

¦¥

©

ª Ã[ñåg—ÂæêëÜãÜڗ §ª ¦ª ÆêëéØíàÚÜ

ÆãæäæìÚ

¦©

ÁàßãØíؗ

ÂØêâ[Ûؗ

¿ãìÙæâ[— åØۗÍãëØíæì

ÆêëéØíؗ

ÊíéØëâؗ

¸ãÜåàåؗÃßæëؗ

ÎìëñêÚßãÜàÝÜ

¿éØÛÜڗÂé[ãæíf—

§­ ¦¨

¸ãÝéfÛæí— ¿æ„ÜßãÜÛð—

¦® §¨

Åæí[—¸äÜéàâØ

ÄêëgëàÚÜ

©¦

´¬ ¦“

µ¥“

Êæâæãæí ½éØåëà‡âæíð—Ã[ñåg—

Äð‡ëgíÜê—

“

¹Üå[ëâð¦Áàñ¥

ÂØéãæíð—ÍØéð

»ØéæíØåê⒗Ûí‘é

뎾򋯔

§¬

­

¦­ ¦¬ ¦«

¿Ü„äØåàÚܗą ÄãØÛf—¹ìâð ÄØãÜíàã ÄØÚßåoå Á܇ëgۗ

ËÜéÜñoå

¨¥

)®*f5£;"10+&/˜ %0130+&,56

©§

Ðçêàãæå—

ÃàÙÜéÜڗ

©§“

ü¾¼Å»¸——ĸÇ*—¿HÀKM

¦¨“

ד¾zæØá“

¨®

¨ª

¹éØëàêãØíؤ¹Üéåæã[âæíæ

¨¬¤“

ÆëëÜåêëÜàå

©¥

ÇæðêÛæéÝ


DOMÁCÍ HŘIŠTĚ | Alfrédov

zbrojí na novou sezonu Jen málokdo z obyvatel v okolí Alfrédova by pomyslel na to, že zde jednou vyroste golfový areál. Nicméně stalo se, a pohodou dýchající osmnáctka dnes nabízí svůj „zelený polštář“ bezmála šesti stům členů. V mnohém za to vděčí i citlivému zasazení do krajiny lemované lesními porosty a vodními plochami nebo staleté lipové aleji procházející jejím středem. Text a foto: Petra Prouzová, Radek Běláč, foto: GC Alfrédov

Golfový Club Alfrédov byl založen v roce 1999 a v létě téhož roku započala i výstavba hřiště. Nejdříve zde vybudovali osm jamek a driving range, později přibyla devátá jamka, čímž vznikla devítka patřící k nejdelším v České republice, později rozšířená na osmnáctku. V jejím úvodu na hráče nečekají žádné velké překážky v podobě záludných bankrů nebo vodních ploch. Voda začíná až na pětce, čtyřparu dlouhém 326 metrů z bílých odpališť, na němž

78 | GOLF

hrajete druhou ránu přes rybník na grín. A „po modré“ se vydáte i na šestce, kde potok v podobě podélné vody dělí fervej na dvě části. Záleží jen na vás, do které části se rozhodnete posadit svůj první úder. Zvolíte-li pravou část, můžete hrát delší ránu, hráči s vyššími hendikepy by se ale raději měli vydat vlevo s tím, že se sami rozhodnou, kolikátou ranou budou hrát přes potok. Ať už si zvolíte kteroukoliv ze stran, mějte na paměti, že obě dráhy jsou relativně úzké.

Mezi největší výzvy v první části kurzu patří druhý z pětiparů, trojka, jež je s 522 metry z bílých kamenů nejdelší a zároveň i nejobtížnější jamkou celé osmnáctky. Hráči, jejichž předností je délka, si pak vychutnají čtyřparovou osmičku (418 metrů) s malým grínem. Jestliže první devítka prověří spíše délku vašich ran, ta druhá, jež byla dokončena před třemi roky, otestuje zejména vaši taktickou vyzrálost, technickou dokonalost i psychickou odolnost.


Příjemnou a pohodovou atmosféru ze hry umocňuje pedevším citlivé zakomponování hřiště do okolní přírody.

Z HISTORIE ALFRÉDOVA Středověká ves z roku 1239 s názvem Věštice byla součástí kladrubského kláštera. V 15. století však kladrubští páni nechali postavit na tomto místě hospodářský dvůr, který byl často zastavován, aby byl opětovně vyplacen roku 1563. V druhé polovině 18. století zde byl vystavěn zámeček, v podobě menší patrové, obdélníkové stavby se zahradou uprostřed, jenž upadal v zapomnění však po zrušení kladrubského kláštera (1785). Roku 1825 zámeček, tou dobou již zpustlý po rozsáhlém požáru, a tudíž neobyvatelný až do 40. let 19. století, koupil Alfréd Windichgrätz, nechal jej opravit a následně byl také přejmenován na Alfrédov. V novodobé historii sloužil jako hospodářské budovy, což na něm zanechalo stopy, a za minulého režimu byl prakticky zdevastován. Dnes probíhá jeho rekonstrukce a podle záměrů a plánů majitele bude překvapením nejen pro golfové nadšence. Za zmínku stojí ještě dvousetletá alej vedoucí od alfrédovského dvora směrem na Kladruby. Stromořadí tvoří 101 stromů, jejichž kmeny měří po obvodu od 180 do 360 cm. Pro svou estetickou hodnotu a jakožto krajinná dominanta je alej od roku 1987 chráněna. Golfisté se s ní mohou dobře seznámit v závěru první devítky, kde odděluje osmou a devátou jamku.

v paměti z jeho mnohaletého působení na Dýšině. A jaký je jejich hlavní úkol? „Pro letošní rok je pro nás prvořadým cílem výrazné zlepšení kvality grínů,“ prozrazuje Běláč a zároveň upozorňuje na šestici jamek přístupných také negolfistům, „vedle driving range byla využita přilehlá louka a praALFRÉDOV ZVYŠUJE LAŤKU videlnou údržbou tu vyrostlo šest jamek V posledních letech v Alfrédově neupřístupných pro veřejnost“. stále pracovali na zlepšování kvality Jejich gríny nejsou zaJe ložené a pouze se lo stříhají na nižší výšku, s délka některých drah d dosahuje až dvou set d metrů, takže je kromě m nováčků určitě ocení i začátečníci nebo děti. Díky tomu mohou do tajů golfu pronikat v době, kdy je jim osmnáctka ještě se žná závěrečné jamky, mo ru na poloostrovní grín příh u svo ře dob -li zapovězena, a na veJe krásně modelována mezi Zvládnete se na terase. hráčů občerstvujících dočkáte i potlesku od řejném hřišti si snáze vodními plochami a na golfisty ty a rychleji osvojit zák základní golfové dovedčeká několik rybníků, kolem nosti, chování a etiketu. kterých se vine většina jamek. Ty nejsou nijak hřiště. Přesto si byli vědomi, že k tomu, aby se osmnáctka zařadila mezi nejzvlášť dlouhé, takže tu metry ztracené na Nabídka resortu tím nicméně zdaleka lepší domácí resorty, stále něco chybí. první devítce můžete získat zpět. Přesnost není vyčerpána. Pro návštěvníky, kteří Ke zvednutí pomyslné laťky by tak měly oceníte hlavně na jedenáctce a dvanáctce, v Alfrédově plánují strávit golfový víkend pomoci i personální změny na hlavních kde z odpališť posíláte ránu úzkým průsenebo dovolenou, nabízejí již několik let pozicích. Od nové sezony se tak na kem lesa. A vězte, že odchylky ze správného ubytování v jedenácti pokojích s kapacipostu head greenkeepera usadil Radek směru se na výsledku projeví… tou pětadvaceti lůžek přímo v hotelu na Pinďák, v minulosti působící na Nové A pověstná třešinka na dortu? Nejlepší ránu hřišti. Jejich vybavenost přitom odpovídá Americe, pozici ředitele resortu obsasi šetřete na samotný závěr. Zdejší tříparová úrovni tří až čtyř hvězdiček. dil Ing. Radek Běláč, jehož mají mnozí osmnáctka je nejkrásnější výzvou a dokonale prověří srdce každého hráče, neboť se pálí z nějakých 125 metrů přes rybník na poloostrovní grín. Jako na podnose se tak vaše pokusy servírují divákům usazeným na venkovní terase restaurace, kteří každou dobrou ránu ocení zaslouženým potleskem.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

79


DOMÁCÍ HŘIŠTĚ | Alfrédov

Třebaže je osmnáctka převážně rovinatá, uplatníte zde jak kombinaci délky, tak strategie a technických ran.

„Patříte-li k náročnějším hráčům, pak vás určitě potěší rozšířená nabídka ve výběru ubytování, která platí od loňského podzimu. V té době byl totiž otevřen nový wellnes hotel se čtrnácti moderně vy-

poplatek si vyzkoušíte sportovní rybolov ve smyslu „chyť a pusť“. Pokud však přeci jen na ulovenou rybu dostanete chuť, můžete si ji nechat připravit v kuchyni přímo z udice.

„Po modré“ se vydáte i na šestce, kde potok v podobě podélné vody dělí fervej na dvě části. Záleží jen na vás, do které části se rozhodnete posadit svůj první úder. Ať už si zvolíte kteroukoliv ze stran, mějte na paměti, že obě dráhy jsou relativně úzké. bavenými dvoulůžkovými pokoji a šesti luxusními apartmány. Po hře příjemně zregenerujte ve velkoryse zařízeném wellnes se saunami, infra saunou, vířivkou či masážemi,“ dodává ředitel resortu a ve své pozvánce nezapomíná ani na ženy, jež láká na kosmetické či kadeřnické služby. V současnosti se navíc ve vedlejším křídle dokončují bytová studia, jež si zájemce může pronajmout i na delší časové období. Těm, kteří zrovna neholdují golfu, nabízí resort nevšední lahůdku v podobě lovu v přilehlých honitbách nebo mohou vyzkoušet štěstí ve výborně zarybněných vodách přilehlých rybníků. Za mírný

80 | GOLF

JAK SE SEM DOSTANETE Areál je snadno dostupný jak z Plzně, kdy jedete 20 km po dálnici D5 Praha–Rozvadov, kterou opustíte na exitu 107, tak díky dálničnímu obchvatu i z Prahy, z jejíhož západního okraje dorazíte do Alfrédova za necelou hodinu. Co by kamenem dohodil to sem mají i hráči z přilehlých okresních měst, z Tachova, Domažlic i Klatov. Pokud i vy chcete zažit své chvilky slávy třeba na poloostrovním grínu osmnáctky a užít si golf v přátelské a uvolněné atmosféře, nic vám nebrání v návštěvě. Díky příznivým klimatickým podmínkám je hřiště otevřeno téměř celoročně a vzhledem k příznivým cenám si

v Alfrédově zahraje každý včetně naprostých začátečníků. ALFRÉDOV Adresa: Kostelec 96, 349 62 Kostelec Tel.: +420 374 695 101 Email: info@gcal.cz Web: www.gcal.cz GPS: 49°41'04,91" N, 13°01'47,75" E Rok otevření: 1999 Počet jamek: 18 | Par: 72 Délka (m): 6 007 (bílá) | 5 606 (žlutá) | 5 042 (červená) Green fee: 650 Kč (po–čt) | 950 Kč (pá–ne)

Služby: driving range | putting green & chipping area | půjčovna vybavení | výuka golfu | golf shop | klubovna | restaurace | ubytování Akceptace voucherů 1=2: pondělí až čtvrtek


DOMÁCÍ HŘIŠTĚ | Ropice

Závěrečné dvě jamky jako na dlani.

Jamkovka po vzoru profíků Kde?

Jedině v Ropici!

Souznění s přírodou. I tak by se dal charakterizovat dialog ropické mistrovské osmnáctky z dílny rakouského architekta Hanse Georga Erhardta s kopcovitou krajinou Slezských Beskyd. Text: Petra Prouzová, foto: Ropice GC Krásné prostředí s výhledem na beskydské vrcholky s dominantou Javorového vrchu, ležící v nadmořské výšce 310 metrů, tvoří barvitou kulisu pro bitvy odehrávající se na tomto osmnáctijamkovém podhorském klenotu. Podobně jako zdejších osmnáct korálků, tvořících celý kurz, nese punc výjimečnosti i prestižní klání nejlepších profesionálů, kteří v Ropici v rámci jednoho z dílů Pilsner Urquell Czech PGA Tour bojují Variace na téma šestnáctá jamka

82 | GOLF

nejen proti každé z jamek, ale i proti sobě navzájem. Výzva, které na okruhu čelí sporadicky, kouzelná jamkovka v malebném koutu vlasti. Koneckonců hřiště s parem 72 a délkou 5 801 metrů z bílých odpališť je pro konání mistrovských akcí jako stvořené. A přitom si zde na své přijdou i rekreační golfisté. A propós, napadlo vás někdy, jak byste se s jamkovou poprali vy sami? Že ne? V tom případě přijměte malou

pozvánku na hřiště a vyzkoušejte s námi osmnáct kroků ke slávě. Ropice Golf Course, jak zní oficiální název hřiště, nešetří vodními překážkami ani bankry a vlnící se ferveje stejně jako zajímavě tvarované gríny vyžadují přesnost i pečlivé čtení. Kopcovitější a dramatičtější první devítka s nejdelší tříparovou jamkou hřišti a dvěma gríny na sedmé jamce vás příjemně uvedou do hry, abyste svou pouť zakončili


skvostnou triádou jamek v samotném závěru – nejprve čtyřparový dogleg vpravo přes vodu, následuje tříparová sedmnáctka s poloostrovním grínem, aby vše gradovalo náročnou ranou kolem stromu na závěrečném čtyřparu. Setřete pot z čela a už si jen vychutnávejte úžasný pocit ze hry.

JAMKA Č. 1 Úvodní čtyřpar o vzdálenosti 303 metrů z bílých odpališť je zdařilým oknem do ráje nové devítky. Ta začíná odpalištěm u klubovny, kde v popředí ve vzdálenosti přes sto metrů protéká místní potok. Pohled na grín navozuje dojem, že bude pálit do ne-

dvacetimetrového převýšení, tak co do vzdálenosti. Chce to dobrou kondici. Po zdolání stometrového přechodu vás však příjemná odměna nemine – rovná dráha lemovaná z jedné strany lesem, z druhé rafem (jak jinak než zvlněným). Po obou stranách dopadové plochy nastražili písčité bankry, které si žádají přesně umístěný drajv. A zrádný může být i nečekaný vítr...

grín je příjemný, byť chráněný rafem a travnatými bankry.

JAMKA Č. 6 První třetina hřiště končí u kuželovitého útvaru na 176 metrů dlouhém tříparu. Z vyvýšených odpališť máte grín jako na dlani, až si připadáte, že míček odevzdáte „chřtánu sopky“. Tvar jamkoviště v kombinaci s vysokým převýšením kladou nemalé nároky na koncentraci hráče.

JAMKA Č. 4 Oslňující a kaskádový čtyřpar (336 metrů), kde se vám hned na odpališti otevře nezapomenutelný panoramatický výhled

JAMKA Č. 7 Představte si hladinu moře a v povzdálí ležící ostrov. Tak taková je ropická sedmička

Kopcovitější a dramatičtější první devítka s nejdelší tříparovou jamkou na hřišti a dvěma gríny na sedmé jamce vás příjemně uvedou do hry, abyste svou pouť zakončili skvostnou triádou jamek v samotném závěru. konečné dálky, ale nenechte se tímto pocitem zmást. Spíše se soustřeďte na přesnost, protože pravou stranu dráhy lemují stromy, vlevo se pro změnu prudce svažuje kopečkovitý raf. Nakonec vás čeká vyvýšený grín.

JAMKA Č. 2 Nejkratší ze zdejších čtyř tříparů měřící pouhých 135 metrů je dle skóre karty nejsnazší jamkou, a tak si hru v místním amfiteátru vychutnejte. Z pravé strany je ohraničena rafem ve tvaru kolosea, který je přátelský k méně přesným hráčům. Díky tomu i golfisté s vyššími hendikepy dopraví míč na jamkoviště relativně snadno.

JAMKA Č. 3 I když bude ještě podstatně hůř, na třetí jamce (par 4, 348 metrů) už maličko přituhuje. Podepisuje se na tom i vcelku náročný přechod, a to jak v podobě až

na jihovýchodní část Beskyd. Parádní zážitek, jen se nenechte zmítat emocemi, protože stupňovitý charakter jamky s písčitým bankrem po levé straně představuje dokonalou past, která pohotově sklapne, jakmile váš drajv nebude mít potřebné parametry. Další zabijáky dobrého skóre najdeme u grínu. Ten je obsypán bankry, co na tom, že travnatými.

JAMKA Č. 5 Pětka patří mezi nejdelší jamky nové devítky a představuje patrně nejnáročnější test první poloviny kurzu. Dlouhý pětipar (457 metrů) je veden do kopce s širokou fervejí, oboustranně obklopenou vysokým kopcovitým rafem. Výzvou pro každého golfistu jsou písčité bankry, strategicky rozmístěné v dopadových zónách. Ten největší pak číhá v levé části v samém závěru jamky. Jestliže se mu vyhnete, máte prakticky vyhráno,

ROPICE Adresa: Ropice 415, 739 56 Ropice Tel.: +420 737 208 892, +420 558 740 505 Email: info@beskydgolf.com Web: www.beskydgolf.com GPS: 49°42'15,26" N, 18°35'52,86" E Rok otevření: 2004 Počet jamek: 18 | Par: 72 Délka (m): 6 143 (černá) | 5 801 (bílá) | 5 398 (žlutá) | 5 126 (modrá) | 4 755 (červená) Green fee: 1 100 Kč (po–čt) | 1 400 Kč (pá–ne) Služby: akademie (6 jamek) | krytý driving range | pitch & putt area | půjčovna vybavení | výuka golfu | golf shop | klubovna | restaurace | ubytování | indoor (Full Swing simulátor) Akceptace voucherů 1=2: úterý až čtvrtek (8.00–12.00)

83


DOMÁCÍ HŘIŠTĚ | Ropice

měřící 432 metrů. Zvlněné ferveje, krátký pětipar a nádherné dva rovné gríny. Proč druhou nezamířit k vlajce na jamkoviště kompletně obklopené vodou. Už cítím, jak krev tepe ve spáncích... Moc pěkná výzva.

na pohodu, ale prrr! Dvěma tektonickým zlomům protínajícím fervej v dopadových zónách padl za oběť už nejeden nerozvážný golfista.

A jdeme na klasický dogleg. Pro změnu dlouhý čtyřpar (387 metrů), který dokonale prověří délku i přesnost vašich drajvů. Nevěříte? A co ten obří bankr v místě dopadu...

Přechod z devítky na úvodní jamku druhé části hřiště vede přes klubovnu areálu, takže se případně občerstvěte a doplňte si zásoby v bagu, abyste si nepokazili skóre. Určitě máte tentokrát zaděláno na dobrý výsledek.

JAMKA Č. 9

JAMKA Č. 10

Závěr první devítky obstarává nedlouhý čtyřpar (311 metrů). Relativně krátký odpal směřující ke klubovně se jeví takříkajíc

Start „staré devítky“ vede z kopce dolů a začíná 331 metrů dlouhým čtyřparem. Odpaliště otevírá pohled na vysoké kopce

JAMKA Č. 8

Golf v Ropici aneb Vše v jednom Snad každý golfový areál se před sezonou snaží přijít s něčím novým. Nejinak je tomu v Ropici, která nabízí kompletní paletu služeb, od prvotřídně upraveného hřiště, přes skvělou kuchyni až po ubytování v dosahu golfového hřiště. Novinky na hřišti 3 zdokonalení závlahového a drenážního systému 3 zdarma vstup na driving range 3 časové slevy do 12.00 a od 17.00 3 roční slevové karty na 50% slevy z ceny green fee 3 přenosné a nepřenosné roční green fee Nabídka služeb 3 restaurace s venkovní terasou 3 golfový shop

3 relaxační centrum – sauna, masérské služby 3 elektrické golfové vozíky a segway 3 golf indoor se špičkovým Full Swing simulátorem 3 golfové kurzy dle stupně golfových dovedností Penzion Mlýn Ropice 3 ubytování až pro 27 lidí 3 moderní vybavení pokojů se sociálním zařízením a klimatizací 3 restaurace se společenskou místností a krbem pro 49 hostů 3 venkovní posezení s dětským koutkem 3 typy pokojů: 2× 2lůžkový, 1× 3lůžkový, 4× 2lůžkový s možností 2 přistýlek, 1× apartmán pro 2 osoby s možností 2 přistýlek

Beskyd po levé straně a první rány se obávat nemusíte. Obtížnost je dána výškovým rozdílem, vlajka je pak chráněna důkladně, po pravé straně sada pískových a travnatých „bodyguardů“, další bankr vlevo a ještě jeden vzadu.

JAMKA Č. 11 Krásná jamka s vodní překážkou a četnými bankry. To vše z tohoto pětiparu (462 metrů) činí zajímavý a zároveň nejobtížnější test. Daleko nalevo od dopadové plochy číhá uskupení travnatých a pískových překážek, následující ranou se dostanete na druhou dopadovou plochu, kde dráha stoupá při straně strmě vzhůru. Velkým strašákem se jeví být jezero v pravé části, jež kopíruje směr hry. Poté už čeká krátká přihrávka na zvýšené jamkoviště. Vpravo a v jeho přední části nachystal Hans Georg Erhardt velké travnaté bankry, které tvoří jakousi předsunutou hlídku hluboké písečné překážce vpravo od vlajky. Plastičtější představu o parametrech tohoto bankru si jistě utvoříte sami, prozradím-li, že se jeho dno nachází tři metry pod úrovní grínu, v jehož levé straně najdeme další skupinu travnatých a pískových pastí.

JAMKA Č. 12 Přechodem po dřevěném mostku přes říčku Vělopolku se dostaneme na 310metrový par 4, kde svůj drajv musíte namířit tak, aby neskončil v bankrech, strategicky rozmístěných po obou stranách. Třebaže přístupová dráha k vlajce je úzká, lze druhou ranou atakovat grín. Ten je rozdělený na tři úrovně a po levici i po pravici ho obklopují vždy dva bankry. V zadní části se zvedají kopečky, postupně přecházející v travnaté bankry.

JAMKA Č. 13 Ne každý považuje třináctku za šťastné číslo a také na ropickém tříparu (158 metrů) byste neměli zapomínat na obezřetnost. Drajv směřuje přímo na mírně vyzdvižený grín, jenž stráží vpředu dva bankry, pískový vlevo a travnatý vpravo.

JAMKA Č. 14 Nejdelší jamka celé osmnáctky (par 5, 469 metrů) s krásně otevřenou a širokou mírně zvlněnou fervejí sdílí v levé části

84 | GOLF


Zdejší klubovna nabízí vše potřebné a navíc zaujme neotřelým designem.

dopadové zóny bankry s navazující patnáctkou. Druhá rána trochu klame, vypadá to, jako byste museli hrát do relativně úzkého prostoru, nicméně při bližším ohledání zjistíte, že se vám nabízí dostatek prostoru. Horší je to s překážkami po obou stranách, které znesnadňují vstup na grín. Ten je posazen ve stejné rovině jako dráha a je zaštítěný jak směsí travnatých a pískových překážek vlevo, tak jedním skrytým bankrem vpravo.

nástrahy. Cestou k vlajce musíte přepálit jezírko, takže adrenalin zase pracuje. Jamkoviště má dvě úrovně a kdo příhru přetáhne, ten nechť překontroluje svou sand wedge, protože tři hluboké bankry za grínem nedají nic zadarmo.

JAMKA Č. 17 Předposlední parádou v délce 153 metrů je třípar posazený u břehu jezírka s tečkou v podobě poloostrovního grínu. Hratelná jamka, jež se vryje do paměti.

JAMKA Č. 15 Pomalu spějeme do finále a na patnáctce určitě zbystří ranaři. Bezmála čtyřsetmetrový čtyřpar (381 metrů) přímo vybízí k dlouhému odpalu a ne náhodou se právě tady často soutěží o longest drive. Široká a zajímavě zvlněná fervej dá vyniknout vaší fantazii, neboť terénní vlny dovolují uplatnit herní arsenál takřka v celé jeho šíři. Vlevo od dopadové zóny číhají dva velké bankry, jamkoviště sedí ve stejné úrovni s drahou, spadá příkře na pravé straně, přičemž vstup na něj zužují překážky z písku.

JAMKA Č. 16 A jsme u závěrečné trojice, o níž už byla řeč v začátku článku. Nejkrásnější a nejzajímavější pasáž ropické osmnáctky uvozuje 328metrový čtyřpar. Je to dogleg vpravo přes vodu, kde si na první ráně mohou smlsnout písečné i travnaté

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

JAMKA Č. 18 Posledním skvostem s náročnou ránou kolem stromu je 324metrový par 4. Hráči s dlouhými drajvy by se měli pokusit hrát až za potok, ti ostatní by měli skončit před ním a druhou ránu posadit na výše položenou část ferveje za potokem. Grín tvoří dvě roviny dramaticky oddělené vysokým stupněm a jako v mnoha předchozích případech i tady je střežen bankry. A máme to za sebou. Tak jak jste si vedli? Že by to ještě chtělo nějaké rány dopilovat? K tomu je zdejší tréninkové zázemí jako stvořené. Začínajícím i těm, co touží brousit dílčí rány k dokonalosti, je k dispozici akademie o šesti jamkách, dostatečně velký drajvink i modelované dopadové plochy v podobě šest cílových grínů. Díky tomu vybrousíte jak dlouhou, tak

krátkou hru. A že vás děsí bankry? Ať už jde o ty fervejové nebo ty u grínu, žádný problém. Příhry či laserově přesné paty, na to všechno v Ropici mysleli.

MISTŘI V AKCI Chcete-li vidět, jak nástrahy zdejších osmnácti jamek zvládají naši nejlepší hráči, pak do podhůří Beskyd zavítejte v půli června (12.–15. 6.), kdy se zde odehraje Czech PGA Championship – Match Play Trophy. Tradiční jamkovka sklízí body nejen mezi profíky, ale těší se i divácké oblibě. Letos proběhne už devátý ročník a při vzrůstající kvalitě startovního pole se návštěvníci mají nač těšit. A proč při té příležitosti nespojit příjemné s užitečným a neprodloužit si pobyt ve zdejším areálu. Ubytování nabízí nově postavený útulný Penzion Mlýn Ropice, umístěný v těsném dosahu hřiště. I na něm vás čeká řada zajímavých změn, souvisejících především se zkvalitňováním služeb golfového areálu, ať již v podobě stoupající kvality grínů nebo různých slevových nabídek (viz. informace v rámečku). Nemusíte se pochopitelně věnovat výhradně golfu, ale klidně můžete vyrazit na špacír po zdejších kopcích nebo je zdolávat s nohama v pedálech kol. A po kterékoliv aktivitě nevynechejte návštěvu restaurace přímo v areálu, neboť si opravdu pochutnáte!

85


DOMÁCÍ HŘIŠTĚ | Kravaře

Kravařská devítka se nejen rozšíří na osmnáctku, ale původní jamky projdou také výraznou úpravou.

V Kravařích vyroste oáza klidu Rovinatá devítka s minimálním převýšením a menším počtem bankrů. Tak jsme ještě donedávna mohli referovat o golfovém hřišti v Kravařích. To vše už ale patří minulosti a zanedlouho se zde setkáme s dalšími devíti jamkami. Vždyť to znáte, začalo to úvahou o „pouhém“ rozšířením na osmnáctku a další zvyšování laťky na sebe nenechalo dlouho čekat. Zámecký golf klub Kravaře od svého založení v roce 1997 působí v areálu

zámeckého parku a přilehlých pozemcích. Původně zde stávalo jen osmijamkové hřiště, které v pozdějších letech rozšířili o přilehlé plochy zámeckého parku, čímž získalo parametry jednoduché sportovní devítky s parem 36 a maximální délkou 2 596 metrů. Dynamický nárůst členské základny i zvyšující se výkonnostní úroveň klubu daly zapravdu všem golfovým nadšencům, kteří to s vybudováním hracích ploch mysleli vážně, nicméně bouřlivý rozvoj golfu nabral takové tempo, že za současných podmínek

hřiště v původní podobě přestávalo být konkurenceschopné. A tak se zrodila myšlenka vybudovat osmnáctku mistrovských parametrů, díky které se Kravaře dostanou na úroveň nejbližších zařízení, jejichž výhodou je delší historie nebo silný kapitál. Projekt by však sotva mohl být realizován, pokud by nepřišel silný investor. Tím se stala společnost Silgor a.s., za jejíž podpory zde postupně vyrůstá osmnáct jamek, částečně na nových plochách, zčásti v zámeckém parku v prostoru současné devítky.

Chceme golf přiblížit veřejnosti S kým jiným než s mužem z nejpovolanějších bychom se mohli bavit o budoucnosti kravařského hřiště. Jeho současný prezident Miroslav Tošer obětuje golfu spoustu času i energie. Nejen pro něho je současné zvelebování areálu zaslouženou odměnou, která potěší i hráče z blízkého či vzdálenějšího okolí. Mohl byste představit váš klub, jeho historii i současnou devítku. Jak jste spokojen s jejím využitím? Zámecký golf club Kravaře vznikl v roce 1997 v anglickém parku kolem stejnojmenného zámku. Založili jej nadšenci z Kravař a okolí a se stejným elánem začali budovat také devítijamkové hřiště. Zprvu s parem 58, později a až do loňského roku s parem 72. Devítka se využívala v maximální míře. Koneckonců registrujeme 830 členů a o hřiště jeví velký zájem i další golfisté.

86 | GOLF

Kdo byl prvním projektantem hřiště? Hřiště vymysleli a vyprojektovali Jiří Císař a Václav Kulich. Prvně jmenovaný je dnes viceprezidentem klubu a autorem dalšího rozšiřování hřiště. Kdy vás napadlo rozšířit hřiště? Jak se vám tento projekt daří financovat? Od samého počátku jsme věděli, že nám oněch devět jamek nebude stačit. Člověk něco vybuduje, a už se dívá, jak by to vylepšil, rozšířil… Jenže chyběl kapitál a měli jsme i problémy s pozemky. Až v roce 2005 jsme dali dohromady společnost Silgor, a.s. a začali vymýšlet projekt, který by nebyl jen uzavřenou mistrovskou osmnáctkou, ale přiblížil by naopak golf široké veřejnosti, s dalšími možnostmi využití volného času. A tak náš projekt „Silesia – Ralax & Golf Resort Kravaře“ bude zahrnovat kromě golfu také sedm kilometrů nových nebo zrekonstruovaných

pěšin s naučnými cedulemi, dva dětské koutky, půjčovnu kol, v zimě pak půjčovnu běžek. V klubovém zázemí bude celoročně v provozu nejen restaurace, ale i wellness se saunou, masážemi apod. V zimě bude fungovat indoor a simulátor. K tomu všemu ještě penzion s deseti dvoulůžkovými pokoji. Při vlastní výstavbě je nejdůležitější myslet na budoucí provoz. Efektní a líbivé věci nemusí být zrovna praktické a provozně se mohou prodražit. Tady se nachází velké bojiště mezi budoucím provozovatelem, dodavatelem a autorem projektu. Nejnáročnější je vše dokonale promyslet, abychom nemuseli do hotové stavby zasahovat. Mluvím především o hřišti. Klub leží nedaleko od hranic s Polskem, jste připraveni na nárůst zahraničních golfistů? V současné době máme asi dvacet členů z Polska a doufáme, že další přibudou,


Silesia Golf Resort

1

chipping green

237

.0

7.0

15

17

3

5

23

r

236 .5

236.5 r

236.0

236.0

dri

12

vin

g ra

ng

e

altán 236.0 .5 235

r

7

r

2

r

236.5

.0

13

236.0

236.5

pitchin

23 6.5

r r

g are

14 a

va a p O

r

236.0

236.0

5 235.

score card men

r

hole

11

8

r

235.0

235.5

legenda:

236.5

r

8áry katastru 8áry polohopisu stávající vrstevnice 8áry odpal; green fairway semirough bunker water hazard

235.0

r

10 236.0 237.0

dr cha pg

altán 236 .5

r

zele9

235.5

23

9

tee driving range pitching area putting green

ladies

4

1

2

3

1 2 3 4 5 6

321 434 326 155

321 434 306 155

311 400 278 131

30 40 2 13

358 335

345 318

315 292

28 28

7 8 9

490 360 345 3124

476 345 330 3030

435 315 290 2767

4 28 2 264

215 470

200 455

175 425

524 230

496 195

466 165

1 4 45 14

459 331 244 100

442 331 244 100

406 292 227 90

38 29 22

263 2836 5960

263 2726 5756

245 2491 5258

24 24 506

out

10 11 12 13 14 15 16 17 18 out tot

6.0

r

all

18 holes

master pla siting plan

O p a va 6.0 23

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

16

236

od dubna pouze cvičnou louku, naši členové pak mají vyjednány slevy na partnerských hřištích. Ti, kteří teprve chtějí vstoupit do klubu, by rovněž

18

r

236.5

Vizualizace zázemí

Když se ohlédnete za léty oběK ttavé práce v golfu, který zážitek byste označil za nejsilž nější? Zažil jste někdy velké n zklamání? Silné zážitky v golfu prožívám po celou sezonu na každém našem turnaji, když vidím kolem sebe spokojené golfisty, kteří se k nám chodí pobavit. Zapomenout nemohu ani na své první setkání s Hanušem Goldscheiderem při zahajování činnosti klubu. Jeho návštěva pro nás byla obrovskou vzpruhou. Hlubokým zážitkem je pro mě i pro náš klub každé setkání s naším golfovým

4

6

236.5

Jaké jsou vaše cíle a plány do roku 2012? V letošním roce musíme celý projekt dokončit, protože je vázán na evropské dotace. Golfisté mohou využívat

neměli váhat, protože do 30. června letošního roku se nemění vstupní poplatky, jež nyní činí 60 tisíc korun. Poté budou zvýšeny na 80 tisíc a od 1. ledna 2012 případný zájemce zaplatí rovných 100 tisíc. Podrobnosti o to všem ostatně najdete na webových stránkách klubu www.golfkravare.cz.

putting green

k Záme a'e Krav

0

vždyť nejbližší okresní město, šedesátitisícový Racibórz, je od nás stejně daleko jako Ostrava.

club house

5.5

Návrh mistrovského hřiště respektuje stávající vodní plochy a využívá je k jejich plošnému rozšíření. Tím vznikla řada překážek promlouvajících do taktiky a zároveň umocňujících estetický dojem. Další nástrahy představují bankry, které budou lemovat ferveje i strážit gríny. Naštěstí vzhledem k vysoké hladině podzemní vody budou spíše mělké a situované v terénních vyvýšeninách. Vzrostlá vegetace, mnohdy sloužící jakožto orientační body pro hráče, vymezuje jednotlivé dráhy. V souvislosti s další výsadbou by měl být zachován stávající charakter areálu. Plán počítá i s výraznější modelací terénu na plochách mimo historický park i s přesetím fervejí. Všechny jamky budou opatřeny čtyřmi druhy odpališť, přičemž z mistrovských (bílých) kamenů hráči obejdou necelých šest kilometrů. Hřiště s parem 72 bude tvořit pět pětiparů, devět čtyřparových jamek a čtyři třípary. Nedílnou součástí resortu je i barokní zámek, budovaný v letech 1721 až 1728,

jenž byl původně v držení Eichendorffů. Klubovna se nachází na severovýchodním okraji hřiště a spolu s novým drajvinkem, dvěma cvičnými jamkovišti, cvičnými bankry o celkově výměře 300 m2 a šestijamkovou akademií dotváří zázemí klubu. Ten má v současnosti více než osm set členů a očekává se, že po přestavbě hřiště jejich počet přesáhne tisícovku. Připravila: Marie Stavařová

23

Vedle golfového hřiště počítají v návrhu také s vybudováním až sedmi kilometrů zpevněných pěšin i cyklotras o okruzích různých délek, doprovodnou součástí budou lavičky nebo dva dětské koutky. V zimním období bude možné vytáhnout běžky, které si budou moci zájemci zapůjčit, stejně jako kola, ve společenském a technickém zázemí golfového resortu. Zkrátka nepřijdou ani zájemci o golfovou hru z řad nováčků, kterým bude k dispozici půjčovna golfového vybavení, a své umění

budou moci pilovat za pomoci trenéra na cvičných plochách. Před náhlou nepřízní počasí pak všechny ochrání dřevěné altány, umístěné v nejvzdálenějších částech hřiště.

7.5 23

Ta vznikala svépomocí a konstrukce staveb už dávno neodpovídají požadavkům zásad moderního mistrovského hřiště. Proto bude nutné přemístit a přebudovat odpaliště, zvětšit plochy i jejich počet pro všechny hráčské kategorie a zrušena budou i současná jamkoviště. Realizací projektu Silesia – Relax & Golf Resort Kravaře vznikne ojedinělý odpočinkový a golfový komplex, který u nás nemá obdoby. Zatímco současným trendem je golfové areály spíše uzavírat, zde na cca 80 ha vznikne multifunkční krajina, která při procházkách a vyjížďkách zprostředkuje návštěvníkům hru golfu jako součást parkového a přírodního komplexu.

100m

200m

ZÁMECKÝ GOLF CLUB KR

buditelem a hlavním „guru“ našeho projektu Michalem Šteflem. Vím, že golfu obětujete všechno, máte ještě čas na své koníčky a co na to říká vaše rodina? Manželka má „věčný“ hendikep 54 a mé tři dospělé dcery golf nehrají, ale občas zastupovaly na recepci. Jinak můj druhý život představuje hudba, mám retro kapelu, kde hraji na klávesy a zpívám. Občas hrajeme i pro golfisty. Co byste popřál golfu ve vašem kraji pro nejbližších pár let? Moravskoslezský kraj je na poměrně slušné úrovni, co se týká rozmanitosti golfové nabídky, takže chybí jenom málo. Snažme se působit na své golfové i negolfové okolí pozitivně, aby náš koníček nebyl vnímán jenom jako pošetilost mocných, aby se stal možná zcela běžným sportem. To přeji nám všem! Za rozhovor děkuje Marie Stavařová

87


DOMÁCÍ HŘIŠTĚ | Radíkov

S přesnou hrou máte v Radíkově vystaráno.

Vyzkoušejte znormovaný Radíkov Obec Radíkov se nachází nějakých osm kilometrů od Hranic. Žije tu jen kolem 140 obyvatel, přesto zde vyrostlo devět golfových jamek, citlivě zasazených do úžasné přírodní scenérie Oderských vrchů. Obcí procházejí cykloturistické a turistické stezky, a tak mají milovníci přírody a sportu o příjemné chvilky postaráno. Text: Petra Prouzová, foto: GC Radíkov Členitost krajiny, rybníčky i rozmanité sklonové poměry dávají záruku pestrosti a umocňují estetický dojem, jenž si z radíkovské devítky odnesete. Dráhy jsou zakomponovány do původní krajiny nenásilně a plně respektují její ráz. Díky umístění hřiště se nabízejí výhledy i na několik desítek kilometrů vzdálené přírodní dominanty kraje, Hostýnské vrchy se Svatým Hostýnem na jihu, na východní straně Beskydy s Radhoštěm a nejvyšším vrcholem, Lysou horou. Zprovozněním dálnice D1 je hřiště od loňska přístupné z exitu 308, od něhož je to pouhých osm kilometrů cesty. Radíkov je veřejné hřiště, přístupné všem kategoriím golfistů, nicméně cestu si sem najdou zejména začínající golfisté a ti, kteří se s hrou teprve seznamují, takže ocení jeho komorní atmosféru. „Jsme klub, který si klade za cíl přispět k rozšíření golfu jako sportu vhodného pro všechny věkové a výkonnostní kategorie. Také chceme ukázat golf jako volnočasovou aktivitu, která není určena jen pro majetnější vrstvy, vždyť golf pro rekreační

88 | GOLF

účely je mnohdy méně finančně náročný než lyžování, hokej nebo tenis,“ vybízí ke hře prezident klubu Jaroslav Jiříček. Zdůrazňuje také sepjetí fyzické aktivity s pobytem v přírodě a nezapomíná ani na další dimenzi golfu, kterou je jeho společenská povaha. „Kde jinde se při hře setkáváte s dalšími podobně naladěnými nadšenci, a to v příjemném prostředí?“

golfovým architektem Jiřím Veldenem, bylo totiž tou dobou již dokončeno, proč tedy nevyužít získaných zkušeností. Oba jmenovaní muži posléze do Radíkova zavítali a po zhlédnutí uvažovaných ploch nastínili záměr budoucí devítky v areálu lázní. Ten mimo jiné počítal s vybudováním dvou jamek, jež by se hrály přes řeku

UŽITEČNÉ INFORMACE JAK TO VŠECHNO ZAČALO „Byl jsem členem GC Slušovice a vzhledem k dojíždění se zrodil nápad spojit golf s lázněmi v blízkosti bydliště. Počátkem roku 2000 jsme začali získávat podklady a v průběhu března až května proběhly první kontakty s vedením a. s. Lázně Teplice nad Bečvou,“ vypráví Jiříček. Od června téhož roku nabrala jednání s vedením Lázní Teplice detailnější rozměry a podnikly se zásadní přípravné kroky směřující k založení klubu. V souvislosti s návrhem hřiště oslovili s žádostí o spolupráci tehdejšího prezidenta GC Lázně Kostelec Lubomíra Klímka. Kostelecké hřiště, navržené naším prvním

Radíkov Adresa: Radíkov 48, 753 01 Hranice Tel.: +420 732 779 664 Web: www.golf-radikov.cz Email: golfradikov@seznam.cz GPS: 49°35'52,19" N | 17°39'42,13" E Rok otevření: 2002 Počet jamek: 9 | Par: 33 Délka (m): 1 996 (žlutá) | 1 822 (červená) Green fee: 350 Kč (po–pá) | 400 Kč (so–ne) Služby: driving range | putting a chipping green | výuka golfu | půjčovna vybavení | klubovna


Bečvu. Od srpna do října roku 2000 se připravovaly první travnaté plochy a začalo se s jejich pravidelnou údržbou. Sedmičlenný přípravný výbor se sešel 6. října na svém ustanovujícím jednání, kde se aktéři dohodli na podmínkách založení klubu, na schválení stanov a na přípravách k registraci. Klub byl na Ministerstvu vnitra zaregistrován v polovině října 2000. Celý proces se nicméně neobešel bez komplikací. Na konci listopadu bylo odvoláno tehdejší vedení a. s. Lázně Teplice. A třebaže se zkraje roku 2001 s novým vedením jednalo podle původních plánů, Lázně Teplice svůj vstřícný postoj přehodnotily. Svůj nezájem na vybudování golfového hřiště na svých pozemcích zdůvodňovaly obavami o bezpečnost pacientů a návštěvníků lázní. Z tohoto důvodu došlo na přelomu května a června k vytipování nových vhodných lokalit v okolních obcích. Rozhodnutí umístit golfové hřiště v katastru obce Radíkov se zrodilo díky vstřícnému přístupu zastupitelstva a ochotě pronajmout pro hřiště obecní pozemky. Od prosince 2001 do listopadu 2002 probíhalo vyřizování nezbytných podkladů, vypracovaly se zprávy o vlivech výstavby golfového hřiště na životní prostředí a o biologickém hodnocení lokality, nezbytné pro vydání územního rozhodnutí. Po úpravě stávajících travnatých ploch otevřeli v létě driving range s prozatím víkendovým provozem, koncem září už se rozběhla hra na třech provizorních jamkách a zároveň se k osevu připravoval putting a chipping green. Na základě podání žádosti o vstup golfového klubu do ČGF zamířil do Radíkova tehdejší prezident Golf klubu Šilheřovice Josef Prause, který nad stavem hřiště vyjádřil spokojenost. Celý proces byl završen 1. března 2003 na výroční konferenci ČGF, kdy byl Radíkov přijat mezi členy federace. Tou dobou klub čítal 18 členů, což je jen hrstka v porovnání s dnešním stavem, kdy jich evidují 232. V následujícím období se hřiště postupně rozšiřovalo. V roce 2004 bylo v provozu šest jamek se zimními gríny, rok nato zde stála kompletní devítka, zprvu nabízející výhradně přirozené překážky tak, jak je

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Gríny patří spíše k těm menším.

příroda sama stvořila. Postupně ale hřiště měnilo svou tvář a při té příležitosti přibylo několik překážek, zejména vodních. Před šesti lety se dostavěla a do provozu uvedla klubovna, v dalších letech doplněná o potřebné zázemí. Úsilí všech Radíkovských završilo loňské znormování hřiště.

ŽHAVÁ PŘÍTOMNOST Veřejné hřiště nabízí dvě pětiparové, dvě čtyřparové a pět tříparových jamek. Při obejití dvou devítek (par 66) tak urazíte procházku o délce 3 992 metrů ze žlutých a 3 644 metrů z červených odpališť. Hřiště se vyznačuje menšími gríny a vyžaduje přesnou krátkou hru. K využití je i 280 metrů dlouhý driving range. U obsluhy si můžete za příznivé ceny vypůjčit golfové hole, zakoupit míče pro hru na hřišti či další drobné golfové vybavení. Již několik let je možné využít i služeb profitrenéra. Nejprve sem nepravidelně dojížděl Martin Lajmar, po něm v roce 2004 se především zdejším mladým hráčům věnoval Jiří Maglen z Ropice,

mimochodem nejlepší trenér roku 2004, jehož následně vystřídal cvičitel Petr Chromeček. Na něho před pěti lety navázal cvičitel Jaroslav Krčmář, se kterým se v Radíkově setkáte dodnes. Výsledkem jeho práce je rostoucí výkonnost hráčů, o čemž svědčí postup družstva mužů do 2. ligy a umísťování zdejších nadějí na předních místech v mládežnických soutěžích. Klubovna nabízí občerstvení a příjemné posezení, v letních měsících i na terase. Je přístupná nejen návštěvníkům hřiště, ale i projíždějícím cyklistům, motoristům a kolemjdoucím turistům. Po dohodě je možno klubovnu s přibližnou kapacitou 50 osob, včetně vnější terasy, pronajmout pro nejrůznější společenské akce. Místní obyvatelé i návštěvníci regionu tak mají o zábavu navíc. Radíkovská devítka se díky své dostupnosti, pěkné a zajímavé poloze i přátelské atmosféře postupně dostává do povědomí golfové veřejnosti, tak ji objevte i vy.

Původně hřiště nabízelo pouze přírodní překážky, později přibylo i pár umělých.

89


Čipy Hole-in-one neboli o spravedlnosti a nespravedlnosti v golfu a v životě Ondřej Kašina, Praha

Až dosud jsem nikdy nezahrál hole-in-one. Mnohokrát můj míček přeběhnul jamku a několikrát dokonce i ťuknul do vlajkové tyče, ale nikdy se mu nezachtělo skulit se dovnitř a dopřát mi ten závratný pocit. Opakovaně jsem asistoval u toho, když mí spoluhráči vystoupili na tento vrchol golfové euforie. Moje dcera Alžběta si zahrála hole-in-one na magickém pobřežním hřišti Los Canales, když jsme žili ve Venezuele. Náš rodinný rozpočet tehdy zachránila skutečnost, že to bylo v neděli

Ve třetí kategorii se sdružují golfisté těžce nesoucí skutečnost, že dosud nebyli poctěni žádným hole-in-one a zdá se jim, že vzhledem k odehraným létům a obětovanému úsilí na golfových hřištích se nejedná o nic jiného než o další velkou nespravedlnost.

90 | GOLF

a většina členů klubu se chystala na návrat autem do hlavního města Caracasu vzdáleného 130 kilometrů. Ne, že by netekla whisky, ale vyteklo jí přece jen o něco méně, než kdyby se ta událost odehrála v sobotu. Já však zůstávám nadále v „klubu“ těch golfistů, kteří po esu dosud marně touží. Musím však poznamenat, že ten náš „Klub čekatelů na hole-in-one“ není stejnorodý, pokud se týká vnímání faktu, že nám tento krásný zážitek byl odepřen – navzdory tomu, že usilovně trénujeme a hrajeme podle

našich nejlepších schopností. Zdá se mi, že jeho členy lze rozdělit do tří kategorií. Do první kategorie bych zařadil fatalisty, kteří sice po jamce na jeden úder touží, ale v hloubi duše jsou přesvědčeni, že to prostě buď přijde, nebo nepřijde – a jestliže to přijde, tak se to stane tehdy, až to bude muset přijít. Fatalisté jsou mi v golfu sympatičtí. Pak následuje druhá kategorie, do níž bych zařadil i sebe. V ní se nalézají optimisté pevně doufající, že ta jejich „jamka-na-jeden“ je na cestě pokaždé, když si stoupají na odpaliště jakéhokoliv paru 3


DRIVING | Zamyšlení, reflexe

nebo hodně krátkého paru 4, kde se dá dosáhnout grín první ranou. Optimisté jsou rovněž spíše sympatičtí. No a ve třetí kategorii se sdružují golfisté těžce nesoucí skutečnost, že dosud nebyli poctěni žádným hole-in-one a zdá se jim, že vzhledem k odehraným létům a obětovanému úsilí na golfových hřištích se nejedná o nic jiného než o další velkou nespravedlnost, kterou proti nim podlý život konspirativně zosnoval. Takoví nedůvěřiví lidé jsou předurčeni k tomu, aby stále pociťovali zklamání… Je však třeba si přiznat, že víra v cokoliv je složitá a křehká věc. Můj děda byl za II. světové války mučen nacistickým gestapem a poté vězněn v Terezíně

a v koncentračním táboře Buchenwald. Babička, až do té doby věřící katolička, od té chvíle poněkud ochladla ve víře. V jakékoliv víře a především ve víře v Boha. Občas na to vzpomínala a ptala se, jak mohl Bůh dopustit všechny ty hrůzy, a vzhledem k tomu, že se skutečně staly, zda vůbec nějaký Bůh existuje. Její víra ve spravedlnost byla navždy podlomena, zpochybněna. Je skutečně těžké najít v historii lidského rodu, a dokonce i v kratičkém rozměru našeho individuálního života, nějaké srozumitelné vysvětlení a pochopení dimenze spravedlnosti a nespravedlnosti. A zejména pochopit, zda a nakolik si zrovna já tu spravedlnost či nespravedlnost zasloužím.

Foto: sxc.hu

Jednou jsem pracoval s člověkem, který mi svěřil svůj pohled na tajemství našeho úspěchu nebo neúspěchu v životě. Řekl mi: „Je to, Ondřeji, vlastně docela jednoduchý. Každej z nás, když se na konci života vohlídne, tak v tom svým životě najde chvíli, kdy se mu naskytla velká šance. Ale takový velký šance potkáme jen jednou, dvakrát, nejvejš třikrát za celej život. Když je včas nedokážeme poznat a chytit, tak už pak nic dalšího nikdy nepřijde.“

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Často se říká, že golf je kopií našeho života zhuštěnou do osmnácti jamek. Musím přiznat, že také já často shledávám zajímavé paralely mezi tím, jací jsme v ostatních oblastech našeho života a jak se projevujeme při hraní golfu. Kdybych se měl v budoucím životě narodit jako děvče, které se chce vdávat, zaručeně bych nastávajícího ženicha vyvedl, aby si se mnou zahrál nějaké obtížné golfové hřiště. Věřím, že by to o nastávajícím mnohé napovědělo… Ale, jakkoliv je možná golf odrazem naší povahy a naší životní

filozofie, přece jen naštěstí zůstává několik důležitých odlišností. Golf je stále jenom hra. A v té hře přicházejí naše velké šance znovu a znovu, vždy s každým novým odpalem na první jamce. A nejsou ty šance jenom dvě nebo tři jako v našem reálném životě. Užijte si proto golf jako přívětivou variantu života, ve které lze znovu a znovu skládat reparát. Pokud si chcete opravdu užít radost z golfu, odhlaste se co nejdříve z „Klubu ublížených“, sdružujícího ty, kteří uvěřili, že všechny nespravedlnosti záludně nachystal tento svět jenom proti nim. Ohlédněte se zpět, do historie. Třeba jen do historie vaší vlastní rodiny – a určitě zjistíte, že vy sami v podstatě máte kliku. Věřte ve vaši šťastnou hvězdu, konec konců to nic nestojí. Je vždy lepší v něco věřit. Golf je vždycky zábavnější a více vzrušující, když dokážeme zapichovat týčko na odpališti parů 3 pokaždé s očekáváním, že tentokrát přichází naše šťastná chvíle, naše „hole-in-one“.

Je skutečně těžké najít v historii lidského rodu, a dokonce i v kratičkém rozměru našeho individuálního života, nějaké srozumitelné vysvětlení a pochopení dimenze spravedlnosti a nespravedlnosti.

Na tomto světě zřejmě nikdy nebyla a nebude „úplná spravedlnost“. Možná proto, že každý tu spravedlnost a to štěstí vidíme především ze své strany. A kdybychom měli mít štěstí všichni, asi by z toho brzy byla nějaká podivná inflace. Bylo by to jako hrát v golfu „jamku-na-jednu“ každým úderem… A tak, až se vám bude zdát, že k vám není osud spravedlivý, zazpívejte si třeba tuhle od Wabiho Daňka: „…tak řekni, sakra, to svý nevadí, zase bude líp.“ Anebo třeba kousek téhle mojí: „Má milá, tak už to chodí, že život častěji bolí, nežli nebolí. Je ovšem lepší v něco věřit, je vždycky lepší v něco věřit, v cokoli!“

91


ROZHOVOR | Ondřej Valenta

Léto bývá na silnicích tragické Ačkoliv to na první pohled není zcela zřejmé, mají golf a BESIP řadu pojítek. A to nejen v osobě vedoucího uvedeného oddělení Ondřeje Valenty.

BESIP a golf, jak lze vnímat toto spojení? Vnímám ho především z pozici nutnosti řešit u konkrétní cílové skupiny konkrétní problém. Což je obecně jeden z pilířů nové koncepce BESIPu. Více kampaní zacílených na konkrétní problém a skupinu, které budou využívat komunikační kanály ve vztahu k dané skupině. Čím dál více se

Pokud jde o projekt „Nemyslíš, zaplatíš!“, pak skončila pouze velká globální kampaň, nikoli projekt jako značka bezpečnosti. Pod touto značkou připravujeme spoty, které nahradí pořad STOP na České televizi, a také několik menších kampaní zaměřených například na motorkáře či agresi za volantem, jež obsahově odpovídají samotnému názvu. Dále chystáme třeba kampaně „Život nikdy nevyjde z módy“ a „Bezpečně z tréninku“ zaměřené na užívání reflexních prvků, „Pozor, senioři“ cílenou na edukaci seniorů a zvýšení tolerance ostatních řidičů vůči této skupině, „Je to na Tobě – It’s Your choice“ zaměřenou na prevenci alkoholu a drog za volantem, „Jsme vidět!“ s cílem obléci všechny děti v mateřských školkách

Čím dál více se setkáváme s řízením pod vlivem alkoholu v souvislosti s odjezdy hráčů golfu z turnajů, tudíž je potřeba tuto problematiku řešit. setkáváme s řízením pod vlivem alkoholu v souvislosti s odjezdy hráčů golfu z turnajů, tudíž je potřeba tuto problematiku řešit. Ona pověstná 19. jamka (návštěva klubovny po odehrání hřiště) může být v důsledku poslední „odehranou“ jamkou a životní ránou. Známý je projekt „Nemyslíš, zaplatíš!“, který už ale skončil. Co dalšího BESIP chystá?

BESIP V KOSTCE Oddělení BESIP tvoří integrální součástí Ministerstva dopravy. Provádí preventivní činnost a usiluje o zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, včetně snahy o přijetí některých nutných změn v legislativní oblasti provozu na pozemních komunikacích. K této snaze přispívá Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, jejíž cílem je snížit počet usmrcených osob.

92 | GOLF

České republiky do reflexních vest a mnoho dalších kampaní. Golfisté se úderem května velmi masově přemisťují ze hřiště na hřiště, popište řečí statistiky, jak vysoká je nehodovost od května do října? Obecně bývá začátek i průběh léta tragickým obdobím, kdy na silnici umírá zbytečně mnoho lidí. Tento fakt se budeme snažit letos i v dalších letech změnit kampaněmi zaměřenými na bezpečné odjezdy na dovolenou, jízdu pod vlivem alkoholu, nepodceňování únavy apod. V roce 2009 i 2010 registrujeme v období května až října přesně 462 smrtelných dopravních nehod. V roce 2009 to bylo 55,5 % a v roce 2010 dokonce 61 % z celkového počtu usmrcených na našich silnicích za kalendářní rok. Věříme a doufáme, že se nám tato čísla podaří změnit. Víme také, že BESIP se chystá upozornit na prevenci i formou

Ondřej Valenta • 25 let • student Metropolitní univerzity v Praze (obor Mezinárodní vztahy) • vedoucí samostatného oddělení BESIP na Ministerstvu dopravy ČR • tajemník Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu • předseda dozorčí rady Nadace BESIP S jeho jménem je spojena změna koncepce celého fungování BESIPu, nastavení spolupráce s privátním sektorem (Vodafone, Pilsner Urquell ad.), větší medializace bezpečnosti silničního provozu jako celospolečenského tématu, snaha o podporu preventivní činnosti v krajích a maximální spolupráci s regiony. Golf zatím nehraje, o členství dosud nepřemýšlel, ale líbí se mu hřiště v Mariánských Lázních, Čeladné nebo Ypsilonka.

golfového turnaje, svěřte nám toto golfové tajemství? Rádi bychom se některých turnajů zúčastnili s naším promo stanem a připravujeme i několik speciálních vizualizací zaměřených pouze na golfisty. Vaši čtenáři se s nimi setkají již v příštím čísle. Vy sám již po golfu pokukujete, co vás k této krásně hře přimělo? Zatím bohužel kvůli extrémnímu pracovnímu vytížení pouze pokukuji, ale velmi se těším, až se dostanu k tomu, abych si udělal zelenou kartu a začal hrát některé turnaje. Kdy se mi to podaří, je zatím bohužel ve hvězdách. V současné době se tak aspoň druhým rokem spolupodílím na organizaci turnaje na krásném hřišti v Mariánských Lázních. (PR)


Ted’ už nezáleží na tom, kdo Vás naboural Povinné rručení učení N NA100PRO A100PRO kkryje ryje 1 100 00 % n nezaviněných ezaviněných škod na V Vašem ašem vozidle vozidle vvčetně četně škod škod způsobených způsobených žživly. ivly.

Povinné ručení NA100PRO

Ať už do Vás nabourá kdokoliv, s revolučním povinným ručením NA100PRO máte jistotu, že nebudete doplácet na chyby druhých. Chrání totiž i Vás. V případě nezaviněné nehody vyřídíte vzniklou škodu přímo v Kooperativě, bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník. Garantujeme Vám rychlou opravu vozu i to, že ji pokryjeme v plné výši. V případě nehody stačí jediné – zavolat na číslo 841 105 105. A pokud jste se báli například krupobití nebo povodní, už nemusíte. NA100PRO chrání Váš vůz i proti živlům.

Nabídka platí pro osobní a užitková vozidla do hmotnosti 3,5 t.

 841 105 105 www.koop.cz


DRIVING | Ústecký kraj a bezpečnost

Devatenáctá jamka může být vaše poslední

Ústecký kraj je ve srovnání s ostatními kraji České republiky počtem nehod průměrný, což odpovídá jeho průměrné rozloze, délce i kvalitě silnic, počtu obyvatel i motorových vozidel. Stejně jako v celé ČR došlo i v Ústeckém kraji v roce 2010 ke snížení počtu dopravních nehod o cca 20 % proti předcházejícímu roku. Potěšitelný je i pokles počtu zmařených lidských životů. Proti roku 2009 je to o pětinu méně, přičemž jde o nejnižší počet za posledních 20 let. Zarážející je ale nejnižší pokles počtu dopravních nehod v ČR, kdy její účastník řídil pod vlivem alkoholu. „Nejsem přesvědčen, že by se za volantem pilo méně než v letech minulých. Jedním z důvodů může být i fakt, že účastník nehody s nějakým tím pivem či panákem z obavy o ztrátu řidičského průkazu nehodu nenahlásí a poškozenému slíbí, že vezme vinu na sebe. Po vystřízlivění je pak skutečnost naprosto jiná, vyhýbá se odpovědnosti a většinou pak nastanou veliké problémy s finanční likvidací vzniklé škody,“ vysvětluje Jan Pechout, krajský koordinátor BESIPu pro Ústecký kraj a jeden ze zakladatelů kurzů bezpečné jízdy v ČR. Ten se také domnívá, že uvedenou situaci by mohlo zlepšit dobudování chybějícího úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a Ústí nad Labem. Nejenže se tímto krokem sníží počet nehod, ale dojde k podstatnému zlepšení životního prostředí v obcích, které leží na současných objízdných trasách. „Je

94 | GOLF

zarážející, že první úsek dálnice byl otevřen před 21 lety, a dosud není zprůjezdněna po celé trase,“ diví se Pechout. Pracovníka BESIPu naopak těší skutečnost, že počet dopravních nehod zaviněných dítětem jako chodcem nebo cyklistou je takřka nulový. „Jsem přesvědčen, že toto příznivé číslo je společným úsilím a působením školy, Policie ČR i Městské policie i výukou na dětských dopravních hřištích apod. Horší už to je s nezodpovědností nás dospělých. Když děti v autech nevozíme v dětských sedačkách, jezdíme rychle, na červenou, nedáváme přednost chodcům, chováme se agresivně, léčíme si komplexy a dopravní policisty považujeme za obtížný hmyz. Nejen, že tak dáváme svým potomkům velice špatný příklad a oni nás pak s čerstvým řidičákem napodobují, ale bohužel řada z nich nepřežije dopravní nehodu, kterou svým naprosto zbytečným riskováním zaviníme.“ BESIP se v Ústeckém kraji i letos podílí na řadě preventivních akcí, z nichž k největším patří celorepubliková „Dopravní soutěž mladých cyklistů“, spolufinancuje provoz dětských dopravních hřišť, organizuje a zúčastňuje se různých přednášek a besed

zejména s teenagery, kteří brzy usednou za volant auta či řidítka motocyklu. Tradičně se účastní takových akcích, jako jsou TEMPO v Litoměřicích, Den záchranářů na POLYGONU v Mostě, Pohádkový les v Jiříkově nebo BAMBIRIÁDA na Kamencovém jezeře u Chomutova, veškeré akce v rámci „Evropského týdne mobility“ a „Evropského dne bez aut“, které se konají vždy v září. I v roce 2011 bude Jan Pechout pokračovat v úsilí a přesvědčování, aby se bezpečnostními pásy poutaly i posádky vozidel Integrovaného záchranného systému, neboť tato vozidla i za ztížených povětrnostních podmínek na ledu nebo sněhu často jedou rychle, v protisměru nebo na červenou, takže jejich posádky riskují své zdraví a životy, aby pomohly zachránit jiné. „V této preventivní práci vidím smysl a vždycky se mnou „zacvičí“ dopravní nehoda, při které vyhasnou lidské životy. Jen málokdo si umí představit, jak taková nehoda dovede změnit život celým rodinám a přátelům. A dokud se nás tragická situace přímo nedotkne, budeme se bohužel na silnicích chovat stále stejně,“ uzavírá Pechout neradostně. (PR) Jan Pechout • 59 let • vystudoval SPŠ v oboru elektro • absolvent PF (studium zaměřené na výchovu a výcvik řidičů) • „Krajský koordinátor“ BESIPu pro Ústecký kraj • jeden ze zakladatelů kurzů bezpečné jízdy v ČR • v uplynulých 10 letech jeden ze spolutvůrců pořadu STOP pro ČT • jediný pracovník BESIPu mající medailonek v publikaci WHO is WHO Golf nikdy nehrál, ale ví, že to je sport gentlemanů. Přeje si, aby hráči golfu své gentlemanské chování, smysl pro přesnost, klid i to ostatní přenesli také za volant, nejen jedou-li si zahrát své kolo golfu. Věří, že pak bude na našich silnicích více pohody, přátelství, ohleduplnosti a budeme se navzájem více respektovat.


www.branadocech.cz

Ta nejkrásnější místa pro vaše výlety!

www.kr-ustecky.cz


TIP NA VÝLET | Toulky Ústeckým krajem

České Švýcarsko – to letí… Milí golfoví příznivci, jistě už jste náležitým způsobem oslavili zahájení nové golfové sezony, která se začátkem jara opět zaplnila vaše volné chvíle. I já vnímám golf jako ideální sport, kdy si člověk odpočine, zapomene na starosti a v klidném prostředí se soustředí pouze na míček a jamky v okolí. Ústecký kraj je ale rájem nejen pro golfisty, a proto mi dovolte vás pozvat jak za oblíbeným sportem, tak za krásami našeho regionu. Jsem nesmírně hrdá, že do našeho kraje zasahuje nejmladší český Národní park České Švýcarsko, vyhlášený v roce 2000. Jistě jste o něm již mnoho slyšeli v souvislosti s Pravčickou bránou, největší přirozenou skalní bránou v Evropě. Spadá sem také nejnižší bod naší země – 116 metrů nad mořem, ležící u Labe ve Hřensku. I když se tato obec momentálně vzpamatovává z loňských ničivých bleskových povodní, představuje ideální start pro výlet na již zmíněnou Pravčickou bránu či do blízkého okolí. Nedaleko Hřenska se nachází i golfové hřiště Janov s úžasnými výhledy na zdejší jedinečnou krajinu. Užijete si tak nejen profesionální zázemí, ale také unikátní pohled na dominanty Národního parku České Švýcarsko, jenž nabízí mnoho možností a příležitostí k nejrůznějším aktivitám. Můžete se zúčastnit fotografických workshopů, výletů s průvodcem na nejzajímavější místa, horolezeckých programů, raftingu na Labi či letu balónem. Fantazii se meze nekladou a já pevně věřím, že vám všichni pracovníci parku i obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko připraví zážitek přesně podle vašich představ. Doufám, že při vašem golfovém vytížení si najdete chvilku právě pro poznávání Ústeckého kraje, který intenzivně pracuje na změně své pověsti k lepšímu. Přeji vám mnoho úspěchů na golfovém hřišti a spousty nevšedních zážitků v našem kraji. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

96 | GOLF

České Švýcarsko zaznamenává v posledních letech zájem široké veřejnosti, což dokládá nejen vzrůstající návštěvnost, ale i řada ocenění a titulů: Excelentní evropská turistická destinace nebo příjemně znějící „České Švýcarsko, TO letí“. To vše přispívá k budování kvalitní značky tohoto koutu naší republiky, a proto mi dovolte pozvat vás na místa, jež stojí za návštěvu.

Zájem vzbuzovala tato malebná oblast již od druhé poloviny 18. století, kdy zdejší kraj okouzlil švýcarské romantické malíře a získal svůj název – České Švýcarsko. Tehdejší majitelé panství začali systematicky zpřístupňovat turisticky atraktivní lokality, takže se České Švýcarsko záhy stalo vyhledávaným cílem rozvíjející se turistiky. Už od počátku mezi nejatraktivnější lokality patřilo okolí Hřenska a Jetřichovicko, jež si svůj půvab drží dodnes. Nejznámějším z turistických cílů je Národní přírodní památka Pravčická brána, unikátní pískovcová formace a zároveň symbol Národního parku České Švýcarsko. V letošní sezoně se mohou návštěvníci těšit na skutečnou novinku v podobě zpřístupnění nové naučné stezky okolím Pravčické brány. Velkému zájmu turistů se těší také soutěsky říčky Kamenice. Svézt se na lodičkách hlubokým kaňonem obklopeným skalními stěnami bizardních tvarů je možné od Velikonoc do konce října. Minulý rok v srpnu se Hřenskem a soutěskami prohnaly ničivé povodně, které tuto atrakci vyřadily zcela z provozu. Díky houževnatému přístupu obce Hřensko a dalších partnerů se ale již letos můžeme opět na jízdu úchvatným prostředím národního parku těšit. Pravčická brána

Dolský mlýn Kdo přijede do Českého Švýcarska a nenavštíví již legendární, magický i mystický Dolský mlýn, ten jako by tu ani nebyl… Jedná se o zříceninu starého mlýna uprostřed národního parku v údolí říčky Kamenice nedaleko Jetřichovic, často titulovanou „ráj filmařů“, neboť kromě dnes již legendární Pyšné princezny se zde točila řada dalších filmových pohádek, třeba Peklo s princeznou nebo Ztracený princ. Mlýn byl postaven kolem roku 1515 a svému účelu sloužil až do roku 1814, kdy se zde začala pálit kořalka. Po roce 1881 tu vybudovali výletní restauraci při dolní stanici člunové dopravy. Od roku 2007 je Dolský mlýn chráněn jako kulturní památka. O jeho záchranu a konzervaci usiluje občanské sdružení, neboť byl vloni mimořádně poškozený povodněmi. Komu není osud památky lhostejný, ten může přispět do veřejné sbírky na nápravu škod, jež byla zřízena na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje. (Přispívat je možné převodem na zvláštní bankovní účet č. 1002592200/2700.)

Skalní hrad Šaunštejn


Dolský mlýn při natáčení pohádky Ztracený princ

Celkový pohled na krajinu Ústeckého kraje

K Dolskému mlýnu se váže také legenda o tragédii, která se zde údajně stala v 16. století. Podle ní se mlynářův syn vydal do světa na zkušenou. Když se po letech vracel, zdobil jeho tvář plnovous a nevracel se s prázdnou, neboť na cestách hodně zbohatnul. Cestou domů se zastavil v hospodě a vyprávěl sousedům o všem, co ho potkalo. Navečer pak za tmy vyrazil k mlýnu. Chtěl rodiče překvapit a předpokládal, že ho v noci nikdo nepozná. Nechal se ubytovat jako pocestný, mlynáři za nocleh bohatě zaplatil a uložil se k spánku. Množství peněz ale mlynáře zaslepilo, a tak spícího pocestného společně se ženou zavraždili, okradli a jeho tělo ještě v noci zakopali v lese. Druhý den ráno se přišel sedlák zeptat, zda-li mají radost ze shledání se synem. S vědomím, že zavraždili vlastního syna, nemohli rodiče žít a ještě téhož dne se mlynář oběsil a jeho žena skočila do náhonu. A jak už to tak bývá, dodnes prý po okolí bloudí duch zavražděného mlynářova syna a čeká, až ho nějaká dobrá a poctivá duše vysvobodí.

Pro ty, kdo touží spatřit České Švýcarsko z ptačí perspektivy a nebojí se náročnějšího výstupu, se nabízí hned několik možností. Krásné výhledy do krajiny se naskýtají ze skalních vyhlídek Mariina skála, Rudolfův kámen a Vilemínina stěna poblíž Jetřichovic. Vystoupat lze i na rozhlednu na Vlčí hoře poblíž Krásné Lípy, odkud se vám nabídne panoramatický výhled jak na Národní park České Švýcarsko, tak i na Lužické hory. Při

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Plavba na lodičkách v Hřensku se stále těší oblibě.

Mlýnice Dolského mlýna

Rozhledna Vlčí Hora u Krásné Lípy

Přírodní devítka v Janově je pro začátek zcela ideální.

dobrém počasí je možné spatřit i vrcholky Českého středohoří. Úchvatný pohled se nabízí také z Loupežnického hradu Šaunštejn, jednoho ze šesti tzv. skalních hrádků na území národního parku. Ráz zdejší krajiny dotváří i malebné roubené chaloupky ve vesnicích. Zvláštností tohoto kraje jsou takzvané podstávkové domy, které jinde v Čechách nespatříte. Vznikly kombinací roubeného slovanského domu s hrázděným domem západního typu. Mimořádně krásné lidové stavby naleznete v Kamenické Stráni a Vysoké Lípě, které byly vyhlášeny vesnickou památkovou zónou, ale i v obcích Mezná, Chřibská či v Jetřichovicích. Bližší informace o turistických možnostech v Českém Švýcarsku najdete na webových stránkách www.ceskesvycarsko.cz nebo se lze obrátit na turistické informační středisko Dům Českého Švýcarska. Na vaše dotazy vám rádi odpoví. Připravil: Ústecký kraj a Dana Štefáčková (České Švýcarsko o. p. s.) Foto: archiv Ústeckého kraje

Janov

Janov u Hřenska – České Švýcarsko KHG Golfový areál Janov je typem přírodní devítky s mimořádnou scenérií okolních pískovcových stěn. Hřiště se nachází v romantické lokalitě Labských pískovců a bezprostředně navazuje na území Národního parku České Švýcarsko. Tel.: +420 412 514 334, +420 602 445 651 Web: www.golfjanov.cz Počet jamek: 9 | Par: 35 Délka (m): 2 561 (žlutá) | 2 247 (červená) Green fee: 500 Kč (po–pá) | 600 Kč (so–ne)

97


DRIVING | Investiční rádce

Jak investují bohatí Golf a investice, to je jako víno a kvalitní sýr. Obojí spolu úzce nesouvisí, ale vyznavači jednoho obvykle mají velmi blízko i k druhému. na bezrizikových cenných papírech nebo bankovních depozitních produktech. Tím, co bohaté v investičním světě odlišuje od ostatních, je právě dobře vytyčený investiční cíl a rozsáhlá, jasná a realistická investiční strategie. Obojí bývá v případě profesionálních a úspěšných investorů detailně rozpracované. Nikoliv cíl ve smyslu „chci vydělat co nejvíce peněz....“, ale spíše to, čeho chci investováním dosáhnout, jak dlouho to má trvat, kolik peněz k tomu budu potřebovat, jaké lidi budu muset najmout, co jsem ochoten podstoupit a naopak čemu se chci vyhnout.

VÝHODY BOHATÝCH INVESTORŮ Strategie není jediným faktorem, jenž při investování hraje roli. Majetnější investoři mají mimo jasných plánů i spoustu výhod. Mohou si dovolit najímat zkušenější odborníky, poradce a konzultanty, než jsou oni sami, aniž by to ekonomicky výrazně ovlivnilo investici. Mohou také kvalitněji řídit riziko a rozdělovat prostředky do zajímavějších příležitostí. Díky větším možnostem si mohou dovolit skupovat rozhodující podíly, a získat tak větší aktivní vliv na řízení. Do určitých lukrativních příležitostí může být vstup podmíněn určitou minimální částkou. Investice do těchto aktiv se tím pádem stává privilegiem bohatých investorů. Ve většině našich činností, kde se snažíme o určitý úspěch, se vyplácí sledovat a učit se od mistrů v oboru. To platí i o investování. Proto je na místě, pokud chceme, aby naše peníze pracovaly tak, jak chceme, učit se od úspěšných investorů nebo alespoň lehce nahlédnout pod pokličku jejich investičních strategií.

CO ZNAMENÁ BÝT BOHATÝ? Interpretací je mnoho. V našem článku budeme bohatým rozumět ne člověka, který má pouze určitý majetek, ale spíše člověka, který mimo vlastnictví většího majetku má i své úspěšné investiční strategie, jež mu

98 | GOLF

pomáhají majetek rozšiřovat. Bohatého člověka nedělá bohatým ani tak stav jeho konta nebo obsah garáže, ale spíše jeho rozhodnutí, způsob uvažování a určité návyky související s penězi.

INVESTIČNÍ STRATEGIE V mnoha článcích a publikacích se dočtete, že bohatí lidé se většinou vyhýbají riziku a volí bezpečnější strategie. To možná platí u užší skupiny investorů, jež chtějí hodnotu majetku spíše zachovat, než aby se snažili o jeho výraznější nárůst. My jsme se však při naší činnosti nesetkali s velkým množstvím lidí, kteří by své jmění vydělali

RIZIKO, PSYCHOLOGIE A OBECNÉ ZÁSADY Bohatí investoři nejsou zpravidla konzervativní, ale nechtějí podstupovat zbytečné riziko. Jsou rozvážní, o svých aktivitách přemýšlejí dopředu a do hloubky. Při rozhodování se zaměřují spíš na budoucí vývoj než na vývoj v minulosti. Nechají si radit, ale pouze od lidí, kterým důvěřují a kteří za sebou mají výsledky. Nevyhledávají silně spekulativní investice, pokud ano, pak pouze ty, které jsou podloženy jasnými fakty. Nenechávají velkou část úspěchu na náhodných faktorech. V jejich portfoliu najdeme především


dlouhodobé „držáky“ generující zajímavý zisk bez výrazného vlivu vnějších tržních faktorů. Bohatí investoři vyhledávají příležitosti mající ekonomickou logiku, a jsou tudíž průhlednou investicí. Díky těmto vzorcům chování jsou v burzovní terminologii nazýváni „Smart Money“ (chytří investoři).

N E D N E D JE O T S Í M JEDNO ÍLEŽITOST Ő P A N D JE

PORTFOLIA BOHATÝCH • Akcie a dluhopisy Majetní investoři na akciovém trhu spíše prodávají, než nakupují. Mívají v části portfolia zajímavé akcie; větší obchody ale bývají spojeny s většími plány. Příkladem může být skoupení rozhodujícího podílu společnosti ve správnou chvíli, její restrukturalizace a následně ziskový prodej. Dluhopisy bývají v portfoliích zastoupeny také, motivem nákupu bývá pravidelný přísun peněz z úroků. Pro tyto účely jsou zajímavé dluhopisy velkých, zavedených firem, které generují vyšší stabilní příjem. Rovněž se používají i stabilní akcie firem pravidelně vyplácejících vysokou dividendu.

• Soukromé projekty (Private Equity, Venture kapitál, vlastní podnikání) Pokud pomineme vlastní podnikání, které bývá nejčastěji zdrojem majetku bohatého investora, nabízí se i jiné možnosti neveřejného investování. Bývají to investice do developerských projektů, začínajících firem a projektů (start-up/seed capital), patentů apod. Profesionální investor investuje peníze na počátku projektu, čímž podstupuje největší riziko, ale zároveň se mu otevírají dveře k nejzajímavějším výnosům. Po dokončení vývoje projekt buď nechává ve vlastnictví k realizování dalších, nicméně již nižších výnosů, nebo prodává s vysokým výnosem fondům nebo menším investorům na burze. Ti dostanou sice o něco nižší, zato stabilnější výnos. V různých fázích bývají zapojovány i bankovní zdroje, čímž se výnosnost investovaného kapitálu ještě zvyšuje. • Nemovitosti Patří k nejstabilnějším zdrojům pravidelných příjmů. To bývá také hlavní motiv při investování. Zároveň se dá předpokládat určitý

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

1 1 0 2 17. 6.

INZERCE

• Fondy S rostoucím bohatstvím roste v portfoliu podíl uzavřených fondů oproti otevřeným. Jejich strategie jsou často odlišné; uzavřené fondy se uzavírají zpravidla z důvodů uskutečnění velkého, časově ohraničeného projektu. Investoři si většinou mohou dovolit investovat peníze na delší dobu; odměnou za to bývá zajímavější výnos. Fondovými investicemi sledují i s tím spojené daňové výhody. Bohatí investoři vstupují do speciálních fondů, které mají velice kvalitní řízení a dlouhodobé nadstandardní výsledky. Vyhledávají i fondy kvalifikovaných investorů, často zaměřené na netradiční strategie, rizikový kapitál do veřejně neobchodovatelných společností, developerské projekty, nové technologie apod. Výnosy těchto aktiv většinou značně převyšují běžně dostupná aktiva, investor by ale s takovými aktivy měl mít určitou zkušenost. Bohatí investoři často takové fondy i zakládají a umožňují ostatním, „chudším“, svézt se na jejich vlně a naplnit finanční rámec celého obchodu.

í n á l k í Firemnkádě na Kas

li na go ysu, ale n z y b nv at neje abojov z ě v o tým ávistiumíte ých i z e n ž , iv e d t ž b o Doka jamky ze hry, brané ti! adosti y r iš v ř , í u h v it t c s m po ner fové h cen. ělého ní part věcnýc mě skv reklam h o r á íc k k lš z ís a z ě d ů Vít mnoho soupeř 00 Kč a ohledů 0 p 0 h 5 c 1 ý v tě hodno kádě v na Kas y terpárt nou af v d r a b fo á le z ua e stab mosfér ty - hrajem nou at m e kontak íj ř me p t nové a je z u á b v li a s tn íležitos íme př - nabíz 011 17. 6. 2 to být pátek, da mohou t K ask á r i, t o s s o e KDY: r n ý leč tneGolfov dní par aší spo o v h i c t b n : o a E , nt lé KD – přáte repreze M: 4 ši hosté a Ý v T i i Š c Á V nan zaměst d. zní apo ři, příbu

fo Více in

a ww rmací n

r w.golfb

no.cz


DRIVING | Investiční rádce

nárůst tržní ceny nemovitosti – tzn. její možný prodej za vyšší cenu v budoucnu. Pro první účel, tj. pravidelný příjem, bývají vhodné např. kancelářské a komerční budovy, pro nárůst ceny bývají vybí-

měsíců. Kvůli těmto a jiným problémům vznikají specializované fondy, které po konzultacích se světovými špičkami v obchodu s uměním zařazují do svého portfolia vybrané umělecké sbírky.

Nesvěřujte bezhlavě své peníze jiným. Sledujte vždy motivy všech, kteří mají s investicí něco společného. Chce s vámi člověk dlouhodobě profitovat, nebo je prodej/získání vašich peněz do správy tečkou za jeho činností? Zajímejte se aktivně o vaše investice a peníze. rány obytné nemovitosti v lukrativních lokalitách. Zkušení investoři dobře vědí, že nemovitosti jsou velice oblíbeným zajišťovacím nástrojem u bank při čerpání úvěrů. Investor se tak za poměrně malou část prostředků dostane k relativně stabilnímu, dlouhodobému aktivu. Nemalou roli hraje i fyzické vlastnictví nemovitosti. Nejbohatší světoví investoři mívají v nemovitostech i více jak 30 % investičního portfolia. • Fyzické komodity Zlato, platina, stříbro nebo třeba diamant mají pověst nejbezpečnějších aktiv. Bývají umístěny ve fyzické podobě v blízkosti investora, jenž s nimi může nakládat bez omezení vnějších vlivů nebo jiných osob. Oproti ostatním mají několik zásadních výhod, především nízkou vázanost na ostatní aktiva a vysoký stupeň ochrany proti politickým, měnovým, inflačním a tržním rizikům. Hlavním motivem bývá ochrana majetku a zajištění na horší časy; to ale neznamená, že nemohou mít určitý výnos. Pravidlo starých Židů říká, že člověk by v těchto aktivech měl mít uloženu přibližně třetinu investičního portfolia. • Alternativní aktiva – umění, starožitnosti, sbírky, víno... Tyto investice nebývají vždy spojeny s motivem maximálního výnosu, ale spíše s určitou prestiží a estetickým zážitkem. Jsou opět výsadou pouze nejbohatších, a to nejen kvůli pořizovací ceně. Nárůst hodnoty nebývá stabilní, může trvat i několik desetiletí, ale u nejzajímavějších uměleckých titulů může být velice zajímavý, a to i v řádech stovek či tisíců procent. Tyto předměty se prodávají téměř výhradně v aukcích a úspěšný prodej může trvat řadu

100 | GOLF

Podobný příběh má investice do vína. Kvalitní víno můžete vypít s přáteli při zvláštní příležitosti, nebo jej můžete nechat růst na ceně. Tento růst bývá u prémiových titulů velmi strmý. Liv-ex 100 Fine Wine Index, který sleduje ceny 100 nejprestižnějších světových vín, za posledních 6 let stoupl o více jak 220 %. To je číslo, které by ani nejnáročnějšího investora nemělo nechat chladným...

Liv-ex 100 Fine Wine Index – Vývoj cen 100 top vín za posledních 5 let

PĚT INVESTIČNÍCH ZÁSAD 1. Diverzifikujte, ale s rozumem Vsadit všechno na jednu kartu není pouze známkou odvahy, ale částečně i bláznovství. Na druhou stranu není dobré mít karet tolik, že už nad nimi začnete ztrácet kontrolu a přehled. Stavte své bohatství spíš na několika pevných pilířích než na velké hromadě, jejíž obsah ani pořádně neznáte. 2. Hledejte nadčasové investice a nepodléhejte trendům Při investování nehleďte pouze na to, jaký výnos investice měla loni nebo jaký má letos. Nestavte své portfolio na spekulativních bublinách, o kterých nevíte, kdy splasknou, a zda budete mít čas z nich vystoupit. Představte si situaci, kdy akciový trh zažívá boom, rychle roste a každým dnem přibývají

investoři. Racionální, profesionální investor se nepřidá k davu, ale spíš si založí společnost na obchodování s akciemi, která bude tyto lidi obsluhovat. Taková investice mu nevydělá peníze pouze v době růstu trhů, ale bude vydělávat i v době, kdy ostatní budou se ztrátou své předražené akcie prodávat. 3. Používejte intuici a zdravý selský rozum Za každým výnosem hledejte ekonomický důvod. Poroste moje investice dlouhodobě, nebo se propadne, až se o ní přestane psát v médiích? Nabízí stabilní růst, nebo pouze déle neudržitelný spekulativní motiv? Bude o produkt společnosti zájem i ve chvíli, kdy skončí určité legislativní výhody? Věřte své intuici. Pokud máte z investice zdravé nadšení, mějte dostatek odvahy jít do toho. 4. O své peníze se starejte aktivně Nesvěřujte bezhlavě své peníze jiným. Sledujte vždy motivy všech, kteří mají s investicí něco společného. Chce s vámi člověk dlouhodobě profitovat, nebo je prodej/získání vašich peněz do správy tečkou za jeho činností? Zajímejte se aktivně o vaše investice a peníze. Inspirujte se úspěšnými, ale nekopírujte. Nenechte se ovlivňovat. Učte se chybami. Sestavujte vlastní plány a investiční strategie. Každý jsme jiní, investiční strategie dvou lidí nikdy nebudou úplně stejné. 5. Neomezujte se pouze na akciový trh Když se řekne „investice“, mnoho lidí si vybaví pouze burzu, akcie a obchodníky v drahých oblecích. Kapitálové trhy stále nabízejí spoustu zajímavých příležitostí, nicméně v dnešní době je možností mnohem více a bylo by hříchem, kdyby byl akciový trh naším horizontem. Zůstávejte otevření k novým příležitostem z úplně jiných oblastí. Zajímejte se o jiná, netradiční aktiva. Nebojte se nových výzev.

Článek připravil Michael Jindra, projektový manažer investičního klubu InvestClub.cz Více informací na http://www.investclub.cz


DRIVING | Právní poradna

Může golfový klub provozovat i jednotlivec? Ať se to může zdát k nevíře a ať to sebevíc logicky odporuje významu slova „sdružení“ (většina z nás asi předpokládá, že jeden člověk se sdružovat nemůže), je právně možné, aby členem sdružení byla pouze jedna právnická či fyzická osoba. Vyplývá z této skutečnosti, že také golfový klub může vlastnit/provozovat jednotlivec?

K založení sdružení jsou třeba tři osoby, pro jeho další existenci už stačí i jedna.

Sdružení podle výše uvedeného zákona mohou založit nejméně tři osoby, z nichž alespoň jedna musí dosahovat věku osmnácti let. Tyto zakladatele zákon nazývá přípravným výborem. Samotné sdružení pak vzniká v okamžiku, kdy je zaregistrováno ministerstvem vnitra. To přitom sdružení nepovoluje, ale pouze registruje, což je pro zakladatele z povahy věci příznivější a méně náročné. Popsaná praxe však neznamená, že návrh na registraci nemusí splňovat žádné náležitosti. Povinnou součástí návrhu jsou např. stanovy sdružení. A jak je to s právnickými osobami? Nemohou sice být zakladateli sdružení, avšak mohou do něj po jeho vzniku vstoupit a stát se jeho plnohodnotnými členy. Nyní několik slov k zániku sdružení. Zákon nestanoví, že by sdružení zanikalo automaticky poté, co počet jeho členů klesne na méně než tři nebo dva. Je tedy možné a zákonem dovolené, aby členem sdružení byla pouze jedna osoba (např. když z různých důvodů zanikne členství ostatním členům). Z uvedeného vyplývá, že k založení sdružení jsou nutně třeba tři osoby, pro jeho další existenci však už ne,

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Foto: www.ingimage.com

U golfového klubu se bude zpravidla zřejmě jednat o sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Sdružení založená a existující na základě tohoto zákona se často nazývají občanská sdružení. České právo zná i další typy sdružení, ta se ale pro organizaci typu golfového klubu příliš hodit nebudou.

a klub tak teoreticky může vlastnit/provozovat i jednotlivec. Co se dále týče zmíněného zániku sdružení, předpokládá zákon následující možné způsoby: dobrovolné rozpuštění, sloučení s jiným sdružením nebo zánik z rozhodnutí ministerstva vnitra o rozpuštění sdružení. Ministerstvo však může sdružení rozpustit pouze v zákonem stanovených případech – např. když sdružení vyvíjí činnost, která je vyhrazena politickým stranám, církvím či náboženským společnostem apod.

Jan Andrášek, vedoucí právního oddělení Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. Tel.: +420 545 242 592 E-mail: unie@urmr.cz www.urmr.cz

101


DRIVING | Anketa

Golf indoor roku 2011 Známe Top 10 golfových indoorů ČR, samozřejmě včetně absolutních vítězů, víme také, které indoory dle jednotlivých krajů získaly nejlepší hodnocení, a konečně známe i nejoblíbenější typ simulátoru. Pojďme se na to všechno podívat.

První příčku si mezi indoory vysloužilo Erpet golf centrum.

Od 15. ledna do 15. března 2011 měli golfisté možnost hodnotit a popřípadě nominovat indoory do Top 10 na portálu Golfova-hriste.cz. Celkem bylo napočítáno 1 231 platných hodnocení, ze kterých vzešla top desítka nejlépe hodnocených. Abecedně řazeno v ní jsou: Erpet golf centrum, Galaxy golf indoor, Golf indoor Čechie, Golf indoor Hostivař, Golf indoor Nová Amerika, Golf Resort Brno, Indoor golf Dejvice, Indoor golfcentrum Liberec, Relax Golf Jihlava a Sportcentrum Step. Golfisté hodnotili golfová zařízení z hlediska několika kritérií, a to zejména: služby a vybavenost, prostředí a atmosféra, technická kvalita simulátoru a poměr cena/spokojenost. Motivací pro hlasování v anketě byly mimo jiné vložené hodnotné ceny pro vylosované. Za zmínku stojí pobyt s golfem a relaxací v Hotelu Esplanade Spa & Golf Resort

102 | GOLF

v Mariánských Lázních. Dále mohli účastníci hlasování vyhrát green fee na česká i slovenská golfová hřiště a golfové knihy.

Kromě hodnocení jednotlivých indoor center mohli účastníci ankety zvolit svůj oblíbený typ simulátoru. Ze zmíněného počtu více než 1 200 hodnocení vyplynulo, že nejoblíbenějším simulátorem je Full Swing Golf. Na druhém stupínku se umístil Golf Blaster 3D a na třetí příčce About Golf. Nutno ale také dodat, že rozdíly mezi oblíbeností uvedených typů simulátorů nejsou nijak propastné. Je tedy zjevné, že každý ze jmenovaných oslovuje skupinu svých věrných příznivců. Zároveň z odpovědí vyplynulo, že nezanedbatelná skupina golfistů nemá v preferencích konkrétního typu simulátoru jasno. Nevyhraněnost k určitému typu se nejvíce týká začátečníků, což není nijak překvapivé. Svou náklonnost k dalším typům simulátorů projevili golfisté jen v několika málo případech, proto ve výčtu zůstaňme jen u nejsilnější trojky zastoupené na našem trhu. Pojďme se zpět podívat na hodnocení jednotlivých indoor center. Protože

Nejlépe hodnocené indoory v jednotlivých krajích


Ve výčtu výsledků se nám již zbývá podívat se pouze na celkové vítěze ankety, tedy tři nejlépe hodnocené golf indoor centra. Na pomyslné bedně se umístila zařízení reprezentující Prahu: na třetím místě Galaxy golf indoor, na druhé pozici Sportcentrum Step a na první příčku dosáhlo Erpet golf centrum. Sportcentrum Step zařadili účastníci ankety na druhou pozici.

nepředpokládáme, že budete cestovat za lepším indoorem do jiného kraje, podívejme se na nejlépe hodnocené indoory vzhledem k jejich poloze v rámci ČR. Z přiložené mapky můžete vyčíst nejlépe hodnocený indoor vždy v rámci svého kraje. Je dobré zmínit, že například v Praze přesahuje počet indoorů dvě desítky, zatímco v některých krajích můžeme tato zařízení spočítat na prstech jedné ruky. Nejinak je to ale u golfových hřišť a s počtem golfistů nebude poměr zastoupení v jednotlivých krajích příliš odlišný.

mediální partneři ankety, děkujeme a vítězným indoorům gratulujeme k jejich umístění. Teď už víte, kde příští zimu trénovat a připravovat se na sezonu. A pokud si stále nejste jisti nebo již plánujete jarní sezonu, kompletní nabídku českých a slovenských golfových areálů, indoorů a drivingů najdete na Golfova-hriste.cz.

Všem indoorům a všem hlasujícím, kteří se aktivně zapojili do projektu jako

(PR)

Galaxy indoor golf zkompletoval pražský triumf ziskem třetího místa. INZERCE

Do nové sezóny s lepším autem! S přicházející golfovou sezónou se u mnohých opět začne řešit potřeba dalšího auta do rodiny. Vždyť zahrát si bude chtít každý a ne vždy se podaří sladit společné kalendáře. Výhodnou alternativou se v takové chvíli stává kvalitní ojetý vůz, ale aby se radost z golfu nestala noční můrou, je dobré znát alespoň pár základních rad. A na ty jsme se zeptali motoristického novináře, Vladimíra Dolejše: PhDr. Vladimír Dolejš motoristický odborník a publicista

Jste motoristický odborník, který se věnuje automobilismu již několik desítek let. Co byste doporučil zájemcům o koupi nového vozidla v autobazaru? Na co si dát pozor? Koupit opravdu dobře ojeté auto není snadná věc. Při koupi ojetiny totiž hrozí několik rizik. Je například dokázáno, že téměř dvě třetiny vozů prodaných na našem trhu, mají stočené tachometry. Proto je důležité spojit se s takovým prodejcem ojetých vozů, který používá sofistikovanou technologii, s jejíž pomocí dokáže zjistit, kolik má vůz skutečně najeto, respektive, zda bylo s tachometrem nějak manipulováno. Skutečně existuje technologie, která zjistí, zda nebylo manipulováno s tachometrem? Ano, taková technologie skutečně existuje. Vyvinula ji společnost Cebia a nabízí ji jak koncovým zákazníkům, tak i podnikatelské sféře, tedy auto-

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

bazarům. V České republice začala tuto technologii využívat společnost Auto ESA a to jako vůbec první český autobazar. Je to proto jeden z autobazarů, který mohu rozhodně doporučit k bezpečnému nákupu. Zákazníci, kteří kupují auto v Auto ESA, mají totiž záruku, že kupují prověřený vůz. Ale co když si v autobazaru nevyberu? Doporučil byste nákup vozu například přes inzerát? Budeme-li se bavit například o Auto ESA, tak je velmi nepravděpodobné, že by si zákazník z nabídky více než 1000 vozů nevybral. Kdyby se to ale přeci jen stalo, nákup vozidla přes inzerát rozhodně nedoporučuji.

se dostáváme k závěru, že nákup u prověřených obchodníků se rozhodně vyplatí. Jenže dnes každý autobazar říká, že dává záruky a má prověřená vozidla. Jak poznám, že tomu tak skutečně je? Odhalit všechna výše uvedená rizika je skutečně velmi složité. A ani nejlepší technik to někde na ulici nebo v garáži sám jen tak nepozná. Proto je potřeba sledovat jakou technologii obchodník využívá, zda disponuje servisní zónou se zvedáky, zda má veškeré diagnostiky ke zjištění závad, atd. Důležitým vodítkem je také skutečnost, zda obchodník nabízí záruku na výměnu vozu. Například v autobazaru Škodovky.cz mají speciální linku, kde se technici každému přijatému auto věnují a důkladně ověřují, jaký je jeho skutečný technický stav. To samozřejmě není možné bez zkušeností, vybavení a tak dále. Čili další důvod, proč si pečlivě vybírat.

GARANCE AUTO ESA: • garance výhodných cen • právní záruka původu všech vozů • garance ročního servisu ZDARMA • zkušební jízdy a rezervace ZDARMA • garance výměny koupeného vozu do 7 dnů od prodeje • montáže vybraných autodoplňků ZDARMA • certifikát Cebia s kontrolou stavu najetých kilometrů

Dobře, kde ale tedy vysněné auto koupit? Spíš bych doporučil, kde ho nekoupit. Určitě bych si ho nekoupil u nějakých pokoutních dovozců ze zahraničí nebo právě na nejasný inzerát v novinách a podobně. Já bych šel tam, kde mě zbaví tří hlavních nebezpečí: to první je, zda auto má skutečně takový původ, jaký deklarují doklady. Druhý důvod je ten, že mi tam zjistí, jestli auto nebylo nabourané, poškozené povodněmi a nevázne na něm žádná právní zástava, jako třeba nesplacený leasing, exekuce a podobně. A třetí důvod je to, zda vůz má najeto skutečně tolik kilometrů, kolik říká tachometr. Zbavit zákazníka těchto tří hlavních rizik každý neumí. Takže opět

103


DRIVING | Stalo se

Největší online turnajová série zná vítěze Již třetím rokem vypsalo Golfcentrum Liberec největší indoorovou domácí turnajovou sérii v online golfu. Tuto zimu probíhaly souběžně hned dvě, pojmenované dle hlavních sponzorů. První pod názvem Kjus Online Golf Tour Brutto, druhá pod titulem Choc-O-Lait Golf Tour Netto. Připravil: Jiří Steiner Nejúspěšnější hráči obou sérií online golfu sehráli své finále v libereckém Golfcentru.

Narozdíl od předchozích ročníků byly letos v obou turnajových sériích vypsány dvě kategorie, pro muže a pro ženy. V sérii Kjus hráli muži z odpališť pro, v sérii Choc-O-Lait z odpališť amateur, ženy pak v obou sériích hrály z odpališť ladies. Obě túry zahájily úvodním podnikem v pondělí 15. prosince 2010. Každá série se skládala z deseti kvalifi kačních a dvou finálových turnajů. Hrálo se na obou systémech Full Swingu, většinou na LS3, v Berouně a Liberci i na nejnovějším E6. Turnaje probíhaly vždy od pondělí do neděle a zúčastnit se jich mohli jak amatéři, tak profesionálové. Bojovalo se všude tam, kde mají simulátory Full Swing připojené k internetu. Každá z deseti kvalifikačních akcí se bodovala stejně jako jednotlivé

104 | GOLF

díly FedEx Cupu (1. místo = 500 bodů, 70. místo = 1 bod). Po dohrání deseti kvalifikačních turnajů se všichni hráči mohli zúčastnit úvodního finálového podniku, jenž se dal odehrát kdekoliv. K bodům ze základní části se body z prvního finálového klání (opět se bodovalo po vzoru FedEx Cupu) připočetly pouze hráčům po základní části umístěným do 60. místa. Pokud se některý hráč z finálové šedesátky tohoto turnaje nezúčastnil, byl do bodování zařazen hráč na jednašedesátém, případně dalším, místě po základní části. Šedesáti nejlépe obodovaným hráčům pak vzniklo právo účasti v závěrečném podniku. Vítězem se stal golfista, který v součtu základních a dvou finálových turnajů získal nejvíce bodů.

Rozhodující finálové bitvy se odehrály v Golfcentru Liberec. Na netto se hrálo v sobotu 5. března, na brutto o týden později. Zatímco ve finále Choc-O-Lait se podávala jako občerstvení horká belgická čokoláda, ve finále Kjus to byla vychlazená patnáctiletá skotská whiskey Glenfiddich, věnovaná druhým ze sponzorů této série. Netto série byla vypsána především proto, aby šanci na vítězství měli i hráči s vyššími hendikepy. K překvapení organizátorů však celkové stupně vítězů obsadili hráči s nízkými Full Swing hendikepy. Bronz získal Jiří Steiner (HCP 2), stříbro Kosmas Iliadis (HCP 0) a celkovým vítězem se stal Ondřej Lieser (HCP -6). Dámské kategorii vévodila Vendula Johannová. Ti všichni se mohli těšit na produkty Choc-O-Lait. Výsledky po prvním finálovém brutto turnaji slibovaly líté boje v obou kategoriích, což se skutečně potvrdilo. V kategorii žen si titul vysloužila Vendula Johannová před Martinou Pavlasovou, mezi muži se radoval Ondřej Lieser před Robertem Schovánkem a Janem Šmídou. Vítězové obou kategorií získali špičkové oblečení do deště značky Kjus, kterým firma vstupuje na český golfový trh. Cenami společnosti Glenfiddich bylo oceněno dalších osm hráčů. Obou turnajových sérií se zúčastnilo 139 hráčů. V online turnajových sériích, pořádaných Golfcentrem Liberec, startovalo na celém světě již více než 500 golfistů a ve srovnání se světem si zástupci České republiky nevedli špatně. Narozdíl od golfu v přírodě se ve hře na simulátorech řadíme ke světové špičce. Poděkování organizátorů patří jak všem třem sponzorům, tak všem zúčastněným hráčům!


DRIVING | Moderní trendy

Prestižní bydlení, golf, lázně… KRÁLOVSKÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

Bezpochyby k nejkrásnějším tuzemským městům můžeme počítat Karlovy Vary, pověstné svými kolonádami, bohatými možnostmi léčebných procedur, golfového vyžití a nesčetným počtem historických památek. K dokonalosti chybí už jen maličkost, a tou se nabízí luxusní bydlení v Rezidenci Královská Vyhlídka.

Největší české lázeňské město bylo začátkem 19. století jedním z nejvýznamnějším lázeňských měst Evropy. Obyvatelům a návštěvníkům poskytuje neobyčejnou atmosféru a bohaté možnosti , jak trávit volný čas. Architektonicky zajímavě řešená Rezidence Královská Vyhlídka je situována v těsné blízkosti lázeňského centra, v klidné Libušině ulici poblíž známého Hotelu Imperial a poskytuje prestižní bydlení v moderních bytových jednotkách nejrůznějších dispozic, od 1+kk až po 4+kk. Celý komplex tvoří dvě budovy s padesáti individuálně řešenými jednotkami o rozloze od 51 do 148 m2. Samozřejmostí je čtyřiadvacetihodinová recepce nabízející všem rezidentům komplexní služby.

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A BEZPEČÍ Ke každé bytové jednotce přísluší balkon či terasa umožňující příjemný odpočinek na čerstvém vzduchu s královským výhledem na karlovarskou promenádu a okolní přírodu. Nechybí ani dostatek garážových

stání a sklepní kóje v podzemním podlaží rezidence. Všechny jednotky jsou provedeny za použití kvalitních materiálů a moderních technologií. K jejich přednostem patří i nadstandardní vybavení jako dřevěné třívrstvé podlahy, obklady a dlažba nejvyšších kvalit, podlahové přitápění koupelen, dřevěná eurookna, sanitární keramika Laufen Pro a baterie Gröhe. Za zmínku stojí i bezpečnostní prvky v podobě domovních videotelefonů a kamerového systému. U vybraných bytů je k dispozici klimatizace, instalace elektronického zabezpečovacího systému a předokenních rolet nebo žaluzií. Rezidence Královská vyhlídka je tak ideální pro ty, kteří touží po komfortním bydlení v pěší dostupnosti kulturních památek, léčivých pramenů a přírodních krás. A pravověrní golfisté bezpochyby ocení, že na hřiště to mají co by kamenem dohodil. Nezní to lákavě? (PR)

INZERCE

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

105


Brněnský JazzFest slaví desáté výročí nejbohatším programem v historii Instrumentální finesy, tradice, fúze, experiment i vrcholné vokální umění – jubilejní 10. ročník mezinárodního festivalu JAZZFESTBRNO představí během jednoho týdne jazz v mnoha jeho formách a podobách a přiveze do moravské metropole mistry improvizace a hudební vizionáře z Evropy i zámoří.

FORMANEK 13. 4.

COOK 14. 4.

BAEVSKY 14. 4.

STONER 16. 4.

INZERCE

STERN 17. 4. BERNARD

17. 4.

JAZZFESTBRNO si zachovává osvědčený formát dvojkoncertů ve vybrané dny, doplněných o noční jamsession. V rámci přehlídky se představí celá řada zahraničních hvězd, 13. dubna v Semilassu vystoupí americký jazzový matador s českými předky basista Michael Formanek s úžasným klavíristou Craigem Tabornem. O pokračování ruské linie jazzu se postará saxofonista Dmitrij Baevsky v doprovodu americké legendy bebopové kytary Joe Cohna. 14. dubna pak bude jeviště Městského divadla Brno patřit vynikající afroamerické zpěvačce Carle Cook. Milovníci groove se mohou těšit na trio kytaristy Willa Bernarda, zastánci fusion pak na Mike Stern Band s guru fusion bicích Davem Wecklem, kteří vystoupí v neděli 17. dubna v Semilassu.

WEISS BALZAR

20. 4.

KUMMER slaví 70

21. 4.

a mnoho dalších...

29. 3.—21. 4.

JazzFestBrno hlavní partneři

oficiální partneři dodavatel velkoplošného tisku

oficiální dopravce festivalu festival pořádá JAZZFESTBRNO, o. s. ve spolupráci s TwentyFourSeven Promotions, s. r. o.

hlavní mediální partneři

Festival se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Jiřího Bessera, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a primátora statutárního města Brna Romana Onderky.

focus Marketing & Social Research

partneři

za finanční podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury ČR a MČ Brno-střed

Od 13. do 21. dubna se do Brna sjede plejáda výjimečných zahraničních hostů i špičky domácí scény a nabídnou příznivcům jazzu a moderní improvizované hudby neopakovatelné (nejen) hudební zážitky. Slavnostní úvod desátého ročníku obstaral s dvoutýdenním předstihem hudební fenomén jménem Bobby McFerrin. Ten své vokální umění předvedl zdejšímu publiku hned dvakrát – 29. a 30. března v hale Vodova. Návštěvníci koncertu se mohli těšit na Bobbyho tradiční repertoár, který mu získal milióny fanoušků po celém světě.

mediální partner

Chybět nebude ani téměř kompletní domácí scéna. „Letos slavíme desáté výročí Jazzfestu a na takové oslavě samozřejmě nemohou chybět domácí muzikanti – od stálic, jako jsou třeba Robert Balzar nebo Jaromír Honzák, až po skvělé nové projekty

Slavnostní úvod jubilejního 10. ročníku obstará fenomenální Bobby McFerrin.

Davida Dorůžky nebo Tomáše Lišky,“ říká dramaturg festivalu Vilém Spilka. Jazzový kytarista světové úrovně David Dorůžka vystoupí hned ve dvou kapelách: jako host švédských The Stoner a tria Tomáše Lišky s italským bandoneonistou Danielem Bonaventurou. Nabídku doplní zpěvačky Elena Sonenshine, Zuzana Lapčíková a Dorota Barová s kapelou Vertigo Quintet či výjimeční domácí instrumentalisté z kapel Limbo a Face of the Bass. Již tradičně nabídne JAZZFESTBRNO také řadu klubových koncertů a neopakovatelnou atmosféru nočních jamsessions. Novinkou festivalu je vícedenní workshop bubeníka Dana Weisse na půdě Janáčkovy akademie múzických umění. (PR) Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketstream a v běžných předprodejích. Program festivalu najdete na www.JAZZFESTBRNO.cz.


DRIVING | Golfové túry

Let's golf otevírá dveře Golfu není nikdy dost, a tak pokud rádi měříte své síly s ostatními a navíc chcete vyzkoušet co nejvíce hřišť, je nová golfová série – Let's golf – právě pro vás! Více nám už prozradí její duchovní otec Miroslav Prima. Co si mám pod slovy Let's golf představit? Doslovně to znamená „hrajme golf“. Jinak jde též o název nové golfové série, která se hraje formou otevřených turnajů od jara do podzimu v sedmadvaceti golfových resortech v Česku a Rakousku. Čím se odlišuje od ostatních? V první řadě hlavní výhrou. Absolutní vítěz série vyhrává letecký zájezd do Dubaje, kde uvidí na vlastní oči bojovat nejlepší

golfisty planety ve finále evropské PGA Tour Race to Dubai. Liší se také svým formátem. V každém z osmi regionů se hrají o víkendu jednou za měsíc dvě špičkové osmnáctky. Obvykle se tedy hrají každý víkend čtyři turnaje vždy po dvou ve dvou regionech. A konečně, odlišný je také způsob hodnocení. Hraje se systémem nejlepší součet brutto a netto stablefordových bodů, který umožňuje porovnávat hráče rozdílných hendikepových úrovní při zachování standardního systému hry na stablefordové body. Musím se někde registrovat? K účasti v celé sérii se není nutné zaregistrovat, do soutěže jsou automaticky zahrnuti všichni hráči, kteří se zaregistrovali a odehráli minimálně jeden turnaj.

Zaregistrují-li se však hráči k odebírání LG News, odměníme je bonusovými body do celkového hodnocení túry. Budou k dispozici i průběžné výsledky? Samozřejmě budeme pravidelně zveřejňovat nejnovější i průběžné výsledky jak v našich aktualitách LG News, tak na webu v příslušných sekcích. Když budu potřebovat další informace, na koho se mám obrátit? Veškeré kontakty, jakož i všechny ostatní potřebné informaci o LG, jsou uvedeny na webu série www.letsgolf.cz. Informace o kompletní nabídce promotérské společnosti pak najdete na stránkách www.sport-media.cz. (PR)

INZERCE

ODPALTE TO DO DUBAJE

OPEN SÉRIE LET'S GOLF 2011 27

HŘIŠŤ

HLAVNÍ VÝHRA

80

TURNAJŮ

Zájezd na finále EPGA tour Race to Dubai® v hodnotě 60.000 Kč

4

MAJORY

∤ Hodnotné výhry vč. golfových zájezdů ∤ Fee až s 50% slevou ∤ Každý víkend 2 regiony a 4 hřiště

PŘIBLIŽTE SE VÝHŘE JIŽ NYNÍ Zaregistrujte se na www.letsgolf.cz k odběru LG NEWS a získejte body do celkového hodnocení

∤ Začínáme již o Velikonocích www.letsgolf.cz


DRIVING | Tip na dovolenou

Wellness Hotelu Chopok si s jistotou dláždí cestu mezi prvotřídní slovenské hotelové komplexy.

Wellness sebevědomí V zimě a v létě rodiny s dětmi, na jaře a na podzim wellness pobyty. To je ve stručnosti filozofie vedení Wellness Hotelu Chopok****. A funguje! Kdyby to ale všechno bylo tak jednoduché… Text: Marta Csontosová – šéfredaktorka wellness magazínu 40+, Praha, foto: Wellness hotel Chopok Před dobrým rokem se otevřel v Demänovské dolině prvním klientům Wellness Hotel Chopok****. Jak se mu vede? Teď už to mohu přiznat. Když jsem šla před dvěma roky v létě Demänovskou dolinou a viděla tu nabídku ubytování a stravování, docela hlasitě jsem se svěřila s obavou, kdo to všechno naplní. A když jsem ještě viděla téměř přesně naproti Demänovských jeskyní jasně se rýsující kontury nového velkého hotelu s pětašedesáti pokoji, jen jsem nechápavě kroutila hlavou. Vstupovat do této konkurence, vždyť to je ekonomická sebevražda! Hezký, designově dokonale vyřešený hotel otevřeli, nazvali ho jednoduše Chopok.

108 | GOLF

A postupně, velmi nesměle získal i příjmení: Wellness Hotel Chopok****. Jediné, co bylo od začátku vedení hotelu jasné, byla myšlenka rodinného hotelu ve spojení s wellness, a pokud to půjde, tak poskytovat i kongresové služby. Hodně toho údajně ve světě viděli a moc se jim zamlouvalo, jak jinde dokáží skloubit kvalitní hotelové služby bez vytěsňování dětí. Dětský koutek, velké dětské hřiště za hotelem, dětský teplý bazének, hlídání dětí (1 hodina za 5 euro), slečny animátorky odpovědné tři dny v týdnu za přípravu programu pro děti. Rodiče dostaly k dispozici wellness centrum, velký teplý bazén, relaxační místnost s kulečníkem,

bowlingem a vlastním barem. A ještě na jedné věci vedení hotelu trvalo, na špičkové gastronomii. Viděla jsem ty začátky před rokem a zažila i ten nesmělý rozběh. V hotelové hale sálalo teplo z opravdových krbů, všichni zaměstnanci hotelu sledovali počasí nahoře na sjezdovkách Chopku a když zjistili, že začíná mrholit, F & B manager dala pokyn zapnout sauny a ohřívat bazén. „Vždyť je jen jedenáct dopoledne, sauny se zapínají až ve tři,“ slyším překvapenou reakci personálu. „Jenomže lidi se budou vracet promrzlí ze sjezdovky a horké sauny uvítají…,“ argumentovala před rokem ředitelka a na svém rozhodnutí trvala.


DRIVING | Tip na dovolenou

Masáže ve dvou kójích už byly tehdy nedílnou součástí wellness centra, ale nabídka se dala spočítat možná na prstech jedné ruky. Kam se ten rodinný hotel za rok fungování posunul? Jaké stopy zanechaly v designově dokonalých pokojích ručičky dětí? Jak dokáží upokojit požadavky dětských

v dohledné době nevěděli rady, ale prozradím, že součástí večeře je sýrový stůl, ovocný i zeleninový bar. Vinotéka a someliéři jaksi k sýrům patří. Nebo je to opačně? I když jídlo k wellness pocitům patří (tady dokonce servírují promrzlým lyžařům od 15.00 do 17.00 speciální občerstvení

Zvláštní pozornost musím věnovat masážím, jejichž současná nabídka nyní potřebuje hodně tlustý sešit formátu A4. Listuji, listuji a nacházím minimálně šest procedur, se kterými jsem se ještě nikdy nesetkala. návštěvníků, jejich rodičů a neodmítat ani kongresové služby? Krátký dialog napoví: „Kolik let je vašemu dítěti?“ zněl dotaz recepční, když jsem si telefonicky dodatečně objednávala přistýlku pro vnuka. „V létě mu bude dvanáct let,“ odpovídám. „Tak to má u nás pobyt s polopenzí zadarmo,“ zní překvapivá odpověď. Nevěřícně mlčím. „Ano, v rámci zimních rodinných pobytů mají u nás děti do dvanácti let pobyt

zdarma), soustřeďme se na poskytované služby wellness centra. Bazén a lehátka kolem bazénu (o velikosti 15 × 7,5 metrů, hloubce 1,2 metru a teplotě 32° C) dokonale udržované, to samé platí o saunách (tři finské, dvě parní voňavé kabiny), kde je stále k dispozici džbán s čerstvou citronádou. Hoteloví hosté mají vstup do wellness centra zdarma. Pokud jde o děti, tak ty mladší do dvanácti let věku do saunového centra nemohou, nicméně v doprovodu rodičů

A co ta masérka z Mauricia? Také má určitě nové techniky a postupy. Všechno vyzkoušet nelze, volba padla na breussovu masáž. Ta se soustředí na páteř, přičemž se mezi obratle vtírá třezalkový olej. Prvních patnáct minut je to vlastně masáž svalů kolem páteře. Jemná, ale intenzivní. Pak cítím na zádech horký olej, který masér šikovně roztírá po celé páteři. Trvá to asi deset minut a záda se opět zahřejí. Nechci mluvit (mám to od maséra zakázané), a tak se pouze dohaduji, že je to díky nějakému tepelnému nosiči (zahřátý rašelinový nebo parafínový polštář). Tepelný účinek v oblasti páteře umocňuje

Místní wellness nabízí nepřeberné množství procedur.

Voda v bazénu je ohřátá na příjemných 32 °C.

masér neustálým tlakem na přiložené horké polštáře. Breussova masáž je zajímavá procedura. Trvá celou hodinu a přichystá vám minimálně dva zážitky. Zjistíte, že máte na páteři dva body, jejichž stlačením šikovný masér dokáže vyslat páteři impuls k narovnání, a také, že postupným masírováním svalů kolem páteře (směrem od krční páteře dolu) dostává celé tělo signál k uvolnění. Ale víte co, přijeďte se o tom přesvědčit sami. Vrátíte se jako znovuzrození. zdarma. Nemusíte mu brát ani župan, buď mu dáme nejmenší dámskou velikost, nebo si vyberete z dětských županů.“ Odzbrojující. Ve čtyřhvězdičkových hotelích už nepředpokládáte servírování večeře? Tak na ten novodobý zvyk ve Wellness Hotelu Chopok**** zapomeňte. Tady se večeře servírují, a to rovnou čtyřchodové: předkrm, polévka, hlavní jídlo, dezert. Co chod, to umělecké dílo, které je sice škoda konzumovat, ale co s tím? Navíc chcete ochutnat. Nebudu popisovat gastronomii hotelu, protože by si tam s návalem klientely

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

se v saunách toleruje i přítomnost mladších dětí. Na producírující se naháče, jak někde bývá zvykem, jsem zde nenarazila. Všichni sice byli v saunách bez plavek, ale bez výjimky ovinutí bílými ručníky či prostěradly, jež jsou k dispozici v saunovém centru, velké bílé ručníky dostanete u bazénu. Vstup k bazénu je na čipovou kartu, která otevírá dveře i do saunového centra. Zvláštní pozornost musím věnovat masážím, jejichž současná nabídka nyní potřebuje hodně tlustý sešit formátu A4. Listuji, listuji a nacházím minimálně šest procedur, se kterými jsem se ještě nikdy nesetkala.

Kontaktní údaje: Wellness Hotel Chopok 031 01 Demänovská Dolina Slovenská republika Tel.: 00421 / 44 / 559 14 88 Email: recepcia@hotelchopok.sk Web: www.hotelchopok.sk

109


DRIVING | Dětský golf

US Kids Golf Tour vstupuje do 6. ročníku Oblíbená dětská série, US Kids Golf Tour, je už léty prověřená, a tak není divu, že se koncem dubna mladí golfisté vydají už pošesté sbírat body do celostátního žebříčku. A ti nejlepší se mohou těšit i na měření sil se zahraniční konkurencí. Text a foto: Karel Kučera SPECIFIKACE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ US Kids Golf Tour

Šestý ročník odstartuje již koncem tohoto měsíce.

Jako již tradičně se odehrají první dva turnaje letošního ročníku na hřišti v Nové Americe, kam se účastníci sjedou 23. a 24. dubna. Ještě předtím by se ale měli seznámit s několika zásadními změnami. Po dlouhých a náročných jednáních se díky požadavku ze strany rodičů a klubů povedlo najít s vedením STK ČGF společné řešení a zařadit všechny turnaje US Kids Golf Tour do kalendáře mládežnických TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ Akce Seminář pro rodiče Základní část (1. kolo) US Kids Golf Tour CZ I. a II. US Kids Golf Tour CZ III. a IV. US Kids Golf Tour CZ V. a VI. US Kids Golf Tour CZ VII. a VIII: US Kids Golf Tour CZ IX. a X. US Kids Golf Tour CZ XI. a XII. Semifinálové turnaje (2. kolo) US Kids Golf Tour Semifinal CZ I. US Kids Golf Tour Semifinal CZ II. US Kids Golf Tour 2011 na jamky US Kids Golf Czech Open 2011 na jamky US Kids Golf Family Cup US Kids Golf Tour Family Cup I., II. a III. Celostátní finále (3. kolo) US Kids Golf Czech Open Championship Mezinárodní akce US Kids Golf European Championship US Kids Golf Teen World Championship US Kids Golf World Championship 2011

110 | GOLF

turnajů ČGF. Co to pro děti znamená? Chlapcům a dívkám v kategoriích od 10 let se budou výsledky započítávat do mládežnického žebříčku ČGF. Vzhledem k této změně pak dochází k některým úpravám v propozicích US Kids Golf Tour CZ (viz tabulka Specifikace věkových kategorií). Nově bude vypuštěna možnost použití elektronických měřičů vzdálenosti. Využít Termín 16. 4.

23.–24. 4. 30. 4.–1. 5. 14.–15. 5. 11.–12. 6. 18.–19. 6. 9.–10. 7.

Dějiště Zbraslav Nová Amerika Mstětice Kynžvart Telč Písek Sokolov

11.–12. 8. 18.–19. 8.

Dýšina Mstětice

14.–17. 7.

Mstětice

15.–17. 7.

Mstětice

26.–28. 8.

Nová Amerika

31. 5.–2. 6. 28.–30. 7. 4.–6. 8.

Gullane, East Lothian, Scotland Pinehurst, North Carolina, USA Pinehurst, North Carolina, USA

Kategorie

Odpaliště

Hendikep

Chlapci 6 let a méně Chlapci 7 let Chlapci 8 let Chlapci 9 let Chlapci 10 let Chlapci 11–12 let Dívky 7 let a méně Dívky 8 let Dívky 9 let Dívky 10 let Dívky 11–12 let US Kids Golf Teen Tour Chlapci 13–14 let Chlapci 15–18 let Dívky 13–18 let Chlapci a dívky 13–18 let

Zelená Zlatá Zlatá Zlatá Červená Červená Zelená Zlatá Zlatá Červená Červená

+9–54, BEZ +9–54, BEZ +9–54, BEZ +9–54, BEZ +9–54, BEZ +9–54, BEZ +9–54, BEZ +9–54, BEZ +9–54, BEZ +9–54, BEZ +9–54, BEZ

bílá bílá modrá Žlutá/Červená

+9–23 +9–23 +9–23 23,1–54

Počet jamek 9 9 9 18 18 18 9 9 9 18 18 18 18 18 18

pravidla o maximálně deseti úderech na jamce se bude týkat pouze hráčů a hráček soutěžících ze zelených a zlatých odpališť. Zásadní změna se týká také role caddyho. Všechny děti v kategoriích do 12 let ho budou moci používat, i když se jejich výsledky budou započítávat do celostátního mládežnického žebříčku. Dle soutěžního řádu ČGF nebudou moci využívat caddyho pouze chlapci a dívky v kategorii 13–18 let hrající v kategoriích s hendikepovým rozpětím +9–23. Novinkou pro letošní rok je také turnaj pro rodiče, v rámci kterého proběhne seminář orientovaný na postavení rodiče v pozici caddyho, základy pravidel golfu a koncept výuky dětí. Všem rodičům a dětem doporučujeme prostudovat si kompletní propozice uvedené na stránkách www.uskidsgolf.cz.


Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 20, 657 79 Brno, tel. 543 424 211

INZERCE

www. autonova.cz www.ktm-autonova.cz

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH 2011 Čtvrtý ročník série turnajů na podporu léčby a rekonvalescence dětí po úrazech pořádaná Nadačním fondem Modrý hroch.

ek at l op íp

è K , 0 9 9 3.

èn Ro

Golf & Ski Resort Kořenec sobota 14. května 2011 Prosper Golf Resort Čeladná úterý 7. června 2011 Austerlitz Golf Resort neděle 9. října 2011 Patronem tour je reprezentant České republiky v alpském lyžování Ondřej Bank. Kontakt: Mgr. Monika Chasáková Telefon: +420 728 750 779 E-mail: chasakova@modryhroch.cz www.modryhroch.cz


DRIVING | Ze světa zábavy

World Golf Tour V únorovém čísle jsem se pokusil nastínit, jak trávit chladné zimní golfové dny mimo golfové simulátory. Nyní přináším článek pro ty, kteří nehodlají hrát na zamrzlých fervejích ani v indoorech. Tento článek je pro ty, jež hrají rádi golf z tepla svého obývajícího pokoje. A z vlastní zkušenosti vím, že je to velmi návykové...

Text:

Jan Vlášek

Baví-li vás golf ve všech podobách, otevřete jen tak zkusmo internetovou adresu www.wgt.com, zaregistrujtee se hned na úvodní stránce a veďte se instrukcemi nstrukcemi až tak daleko, dokud vás tento portál zcela nepohltí. World Golf Tour je internetová golfová hra, postavená dle mého názoru tak důmyslně, že kažždého náruživého golfistu okakamžitě pohltí. Narozdíl od série rie Tiger Woods PGA Tour od EA A Sports do svého počítače nemusíte stahovat žádný program ani aplikaci, vše se odehrává přímo v okně vašeho internetového prohlížeče. Ihned po registraci získáváte status (Hack), což jsem si velmi volně přeložil jako „motyka“. Jste prostě golfový začátečník, jemuž drajvy létají zprava doleva a paty netrefují jamku ani náhodou. Je vám přidělen tzv. Tier ve výši 150. Toto číslo odpovídá v podstatě počtu úderů, které potřebujete na jedno kolo hry (18 jamek). Čím lépe hrajete, tím je vaše číslo nižší, a přes statusy Amateur, Pro a Master se můžete dostat až do kategorie Legend, což je snem každého, kdo této zábavě propadne. Hra se opravdu velmi podobá golfu samotnému. Jediné, co potřebujete, je myš a trocha golfové představivosti. Úkolem je předně zasáhnout míček tak, aby letěl co nejrovněji, a odhadnout na sloupci vzdálenosti tu pravou míru švihu. K tomu můžete volit mezi všemi myslitelnými holemi, všemi typy úderů, v úvahu musíte vzít pozici míče a vítr. Rychlosti a sklonu grínu musíte zase přizpůsobit rotaci.

112 | GOLF

Když už se přes všemožné písečné a vodní překážky dostanete až na grín, nemáte zdaleka vyhráno. Najít tu správnou patovací linii je opravdu oříšek, a pokud hrajete na grínech se statusem

very fast, čtyřpaty f t dohání d há í vás á trojpaty t j t a čt k zoufalství. Na výběr máte v současné době mezi hrou na rány a jamkovkou. Pokud chcete něco rychlejšího, je možné hrát Closest to the Hole nebo velmi rychlou Blitz hru na 9 jamek. Procházet se můžete po dokonale vykreslených světových hřištích, kterým vévodí Old Course v St. Andrews a Oakmont Hills se svými proslulými písečnými překážkami. Jamkovku a hru na rány můžete hrát i na hřišti Bethpage Black a Kiawah Island. Pro ostatní formy hry je k dispozici dokonce i dějiště letošního Ryder Cupu, Celtic Manor, Pinehurst a další. Navíc nemusíte hrát sám. Kdykoliv vás přestane bavit honba za hendikepem, můžete si zahrát s kýmkoliv, kdo je online. Dokonce si můžete pinknout i foursome. Každý hráč má na úder zpravidla 90 sekund, tento limit lze však zkrátit až na půl minuty. Tvůrce hry není hloupý a počítá s tím, že každý, kdo hře propadne, chce být lepší než ostatní. A toho bez nejnovějšího golfového vybavení nedosáhnete! Úměrně tomu, jak zlepšujete svoje dovednosti, se vám v proshopu otevírají nové a lepší hole.

Koupíte je ale za kredity, jež už si musíte nabít za reálné peníze. Jednoho dne se tak ocitnete na prahu volby mezi pinkáním ve statusu amatéra s kamarády, nebo cestou za golfovým snem. A pokud zvolíte druhou možnost, otevírá vám hra další možnosti.

Každý den se pořádá mnoho turnajů různých obtížností, do kterých je nutné zaplatit vstup v hodnotě 100 až 500 kreditů (100 kreditů = 1 USD). V turnaji se pak hraje o skutečné peníze. Jedinou (a pro české hráče dost podstatnou) nevýhodou je, že takových turnajů se mohou zúčastnit (respektive prize money získají) jen hráči některých evropských zemí, mezi něž Česká republika nepatří. O peníze si tak můžete zahrát jedině z IP adresy jiného státu. A pokud se vám hra zalíbí, založili jsme pro vás soukromý WGT golfový klub čtenářů časopisu Golf. Naleznete jej v sekci Country Clubs pod názvem Czech Golf Magazine – Club of Readers. Abyste se stali jeho členem, je nutné získat pozvánku od marshalla klubu. V takovém případě zašlete na emailovou adresu golf@ccb.cz váš nick name a do předmětu zprávy napište WGT – klubové členství, načež obdržíte pozvánku. Klub začne od dubna po náboru nových členů pořádat vlastní klubové turnaje a soutěže. S trochou štěstí se v případě zájmu vás, našich čtenářů, podaří vytvořit golfovou komunitu milovníků hry, která se třeba jednou, až opadne sníh, sejde i na skutečném odpališti…


HATS OFF

to the numerous tour players who have won wearing FJ ICON golf shoes - the crowning achievement in FootJoy’s iconic legacy.

PUT YOURSELF IN THEIR SHOES

These shoes represent the best in style and tour inspired innovation that players have come to expect from the industry leader. Select from 11 different FJ ICON styles at a retailer near you or create your own at myjoys.co.uk

Explore footjoy.co.uk and sign up to The Comfort Zone, our free e-newsletter Acushnet Österreich GmbH, Gewerbezentrum 106, A-5721 Piesendorf


DRIVING | Ze světa póla

Sport králů

Britští důstojníci poznali polo v koloniální Indii, současnou velmocí je ale Argentina.

114 | GOLF


DRIVING | Ze světa póla

Koňské pólo je považováno za jeden z nejušlechtilejších sportů. Nejen kvůli atraktivnímu sledování jezdeckého umění hráčů na rychlých koních, ale také proto, že je prestižní společenskou událostí.

Nezbytné propriety

Text: Martina Lewis, foto: Renee Teuber

Pólo, nejstarší týmový sport na světě, se ve své podstatě za 2 600 let téměř nezměnil. Velké oblibě se těšila již ve staré Persii v dobách krále Daria hra zvaná chaugán, jež byla provozována jezdci s holemi. Podobná aktivita zvaná pulu (ball) se objevila i v Tibetu, kde jezdci s holemi lovili ondatry. Britští důstojníci tento sport poznali v ko-

také na programu olympijských her, a to v letech 1908, 1920, 1924, 1936. Od publika se u koňského póla očekává nejen velmi dobrá schopnost pozorovat rychlou hru, ale také vysoká koncentrace. Směr hry se totiž mění pokaždé, když padne branka. Toto pravidlo se vztahuje k tradici, která vznikla během zápasů v pólu v koloniální Indii, kde se kvůli vysokým teplotám

Od publika se u koňského póla očekává nejen velmi dobrá schopnost pozorovat rychlou hru, ale také vysoká koncentrace. Směr hry se totiž mění pokaždé, když padne branka. loniální Indii. Nejednalo se již ale o lov ondater, nýbrž o míčový sport. Z Indie byl poté v 19. století převezen do Velké Británie. Jeho největší velmocí je nicméně Argentina, kde najdeme jak nejlepší hráče, koně i kluby, tak dobré klimatické podmínky. Čtyřikrát bylo koňské pólo

PRAVIDLA PÓLA Hřiště Standardní hřiště pro pólo měří 300 yardů (cca 275 metrů) na délku a 200 yardů (cca 183 metrů) na šířku. Minimální rozměry jsou 250 × 150 yardů. Podélné strany hřiště jsou ohraničeny mantinely, na brankových čarách mantinely chybí. Mezi břevny branky z vrbového pletiva je vzdálenost 8 yardů (cca 7,5 metru). Z bezpečnostních důvodů nejsou zakotveny v zemi, tudíž mohou při prudkých nárazech spadnout. Branka Jestliže míč křižuje v libovolné výšce pomyslnou čáru mezi oběma tyčemi branky, považuje se to za gól (branku). Přitom je nepodstatné, zda se míč dostal do branky pálkou nebo se odrazil např. od koně. Po každé brance se střídají strany.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

hrálo převážně ve večerních hodinách. Změnou stran se předcházeno nevýhodě, kterou mělo mužstvo hrající proti zapadajícímu slunci. Travnaté hřiště je dlouhé 300 a široké 200 yardů. V současné době se hraje

Chukkas Zápas póla se dělí na oddíly (chukkas), které jsou v Evropě zpravidla 4, v USA a v Latinské Americe jich většinou bývá 6 až maximálně 8. Každá obvykle trvá 7 minut čisté hrací doby – přerušení se odečítá. Konec chukky se oznamuje gongem. Po prvním zaznění gongu se ovšem ještě půl minuty pokračuje ve hře do druhého zaznění gongu, ledaže se vstřelí branka nebo se hra odpíská z jiných důvodů (např. faul, míč v autu atd.). Poslední chukka ovšem končí již po prvním zaznění gongu po 7 minutách. Do každého nového oddílu se hráč vrátí s čerstvým koněm. Každý kůň přitom může do zápasu nastoupit dvakrát, musí si ovšem alespoň jednu chukku odpočinout. Handicap Hráč má vlastní individuální handicap, který pro každou sezonu stanoví

ve více než 80 zemích, kde proti sobě nastupují dva týmy po čtyřech jezdcích. Cílem je dát co nejvíce gólů do branek na konci hřiště. Utkání je rozděleno na herní periody, takzvané chukky, což jsou úseky o délce přibližně 7 minut. Celý zápas má čtyři

pro každou zemi národní komise na základě výkonu hráče. Kritéria jsou: poziční hra, technika střílení, týmový duch a především jezdecké umění. Stupnice handicapu sahá od -2 do +10. Čím je číslo handicapu vyšší, tím je hráč lepší. Více než 80 % všech hráčů se pohybuje v rozsahu handicapu od -2 do +2. Týmový handicap se zjistí součtem handicapů všech čtyř členů týmu. Jestliže proti sobě hrají různě silné týmy, vyrovná se na začátku hry tento rozdíl přidělením určitého počtu gólů (poloviční nebo celé góly) slabšímu týmu. Pálka a míček Pálka na pólo (stick) je z bambusového či vrbového dřeva a je opatřena příčným špalíčkem (cigárem). Pálka se smí držet jen v pravé ruce. Míček – dříve z lisovaného bambusu, dnes většinou

115


DRIVING | Ze světa póla

schopni během hry pohotově měnit směr, nebojácní a nesmí jim vadit ani pálky svištící kolem jejich hlav. V některých zemích využívají plnokrevníky z dostihů, jsou-li drobnější a mají dobré povahové vlastnosti. Nejlepší chovy mají v Argentině, kde kříží kreolského koně s plnokrevníkem.

PRAGUE POLO OPEN 2010

Sportovní zápolení obstaraváji dva soupeřící týmy o čtyřech hráčích.

chukky, po každé z nich následuje tříminutová přestávka. Profesionalita hráčů je na různé úrovni a je dána takzvaným handicapem hráče, jenž určuje každou sezonu národní komise každé země. Rozsah přidělovaných handicapů je od -2 do +10 u profesionálních hráčů. Čím vyšší

z umělé hmoty – v průměru měří cca 10 centimetrů a váží cca 130 gramů. Postavení Každý ze čtyř členů týmu hraje v určeném postavení. Jestliže své postavení přechodně změní, vždy se pokusí vrátit do své výchozí pozice. Jako číslo 1 se označuje nejofenzivnější hráč. Číslo 2 se rovněž považuje za útočníka, hraje ale více vzadu. Číslo 3 je tvůrce hry a zpravidla nejsilnější hráč v týmu, jehož úkolem je dirigovat hru. Pohybuje se mezi ofenzívou a defenzívou a pokouší se nasměrovat všechny míčky, které dostane, do útoku. Kromě toho pomáhá číslu 4, nazývanému také back, jehož úkolem je především chránit branku. Třetí muž a rozhodčí Rozhodčí, který sedí na postranní čáře, je třetí muž. Pokud se oba rozhodčí jedoucí

116 | GOLF

handicap, tím lepší hráč. Týmový handicap je dán součtem handicapů všech čtyř hráčů. Koně používaní pro koňské pólo jsou nazýváni pony, ovšem jejich obvyklá výška je mezi 1,43 a 1,53 metry. Tito koně musejí být rychlí a hbití, ití, oužívá tak aby byli pálky se p evo. a výrobu N é dř é či vrbov bambusov

na koni na hřišti nemohou shodnout, rozhodne ne o tom, zda doošlo k faulu, třetí etí muž. Trest určí čí rozhodčí na hřišti. řišti. Přerušení hry ry Rozhodčí odpíská íská time out, pokud ud dojde k faulu, stane ne se nehoda nebo podle vlastního uvážení považuje za nutný oddechový čas. V tomto případě se hrací čas zastaví a teprve poté, co je míč opět uveden do hry, běží čas dál. Vhazování (throw in) Na začátku každé chukky a při znovuzahájení hry po každé brance vhodí

V loňském roce se hostitelem koňského póla stala i Česká republika. Pod záštitou La Republica Polo Club, prvního funkčního pólo klubu v České republice, a CEPA (Central Eastern Polo Association) se na farmě Levín nedaleko Prahy uskutečnil mezinárodní turnaj v koňském pólu Prague Polo Open 2010, kde se mezi sebou utkaly týmy Hublot, Stopka&Engine, Credit Suisse a Dior. Handicap turnaje Prague Polo Open 2010 byl stanoven na +4 až +6 a poprvé se prezentovaly i české barvy, a to zásluhou Martiny Lewis, spoluzakladatelky klubu La Republica Polo Club. Vítězství si odnesl tým Credit Suisse, který v nedělním finále porazil Hublot. Na třetím místě se umístil tým Stopka&Engine před čtvrtým Diorem. Více informací na www.larepublicapolo.com ne nebo kontaktujte Martinu Lewis: marti martina.lewis@larepublicapolo.com

jeden z rozhodčích míček mezi jede obě mužstva postavená podél střední čáry. Mezi gólem a vhastře zováním in se čas nezastavuje. zov M Mimo hřiště (out of bonds) Jestliže míček kříží boční Je ččáru, takže opustí hrací pole, považuje se to za out of p bounds (mimo hřiště). Hru b opět zahájí rozhodčí tím, že na stejném místě vhodí nový míček m mezi oba týmy. V tomto případě se čas nezastavuje. Vrácení míče do hry Jestliže tým při útoku vstřelí míč přes základní čáru soupeře ven z pole, zahájí se hra opět tak, že bránící tým odpálí míč ze své základní čáry. Přitom se čas nezastaví.


CZ Tomáš Kasík czechrepublic@galvingreen.com +420 777 55 01 65 SK Svetozár Okrucký slovakia@galvingreen.com +421 949 33 85 26

Časopis Golf 2011/04  
Časopis Golf 2011/04  

Kompletní vydání časopisu Golf, duben 2011

Advertisement