Page 1

Byli jsme v JAR • Jack Nicklaus v Senici • 85 let GC Praha • Holy Valley v Mnichově • Marek Nový – vítěz OM 2010

březen 2011

Dárek k předplatnému balíček kosmetiky březen 2011 | číslo 3 | ročník 5

Holy Valley,

svaté údolí pod Mnichovem hřiště 4g

JAR:Hráli

jsme nejdelší 3par Cestování

Veletrhy

umíme je využít? Marketingolf

85 let Golf Clubu

Praha Obraz

ideálního hřiště kompozice

Jack Nicklaus

v Senici jak se staví hřiště

Marek Nový

Vítěz Order of Merit 2010 téma

89 Kč / 129 Sk / 4,28 ¤


e d i to r i a l

Zelená uklidňuje napsal MICHAEL JON nafotil Antonín Krčmář

svého resortu po volbách také nastoupil s jasně deklarovaným úmyslem vyčistit ten svůj chlívek od vší špíny a udělat pořádek, jaký svět neviděl, je najednou přímo spojen s půlmiliardovým tunelem. Zároveň celá kauza znovu potvrdila to, o čem jsem byl skálopevně přesvědčen, že neexistuje. Nikdy jsem nevěřil, že by se byznys dělal na golfu. No a golf je zase jednou medializován v  krásném světle luxusních přesunů desítek a  stovek milionů z konta na konto. Platí tady ještě pravidlo, že i negativní reklama je jednou z nejefektivnějších a má velké plus v tom, že ji subjekt, který v ní hraje hlavní roli, většinou neplatí? No, pámbů s náma a zlý pryč, jak by řekla babička Vlasta. No a  přichází na řadu bobtnající evergreen. Volba prezidenta ČGF. Už zase máme několik kandidátů, dokonce to vypadá, že se můžou za určitých okolností hýbat i další škatulata, proti změnám existuje několik výzev. Přestože jsem takový ateista, že se až bojím, že mě bůh potrestá, modlím se právě k němu, aby pomohl všem aktérům tohoto dramatu v pravý čas udržet důstojnost na patřičné úrovni. Když už jsme u těch svazů. Byl jsem nedávno v sídle ČSTV. Teprve tam na chodbě na člověka, který sport má rád, dopadne celý ten mazec se Sazkou naplno, byť je to určitě jenom náhoda. Prázdné chodby, „vybydlený“ bufet a zima… Ale to už jsou témata na příští vydání.

D

nes si dovolím tak trochu osobnější notu. Byli jsme nedávno v místě mého rodiště popřát všechno nejlepší dvěma jubilantům. Mému tátovi a  taky babičce, která ve fantastické kondici oslavila devadesátku. Zastavil se čas. Aspoň na chvilku. Bylo to strašně prima. Mělo to ale jeden efekt. Člověk se po návratu logicky neubrání tomu, že se zase potká z očí do očí s realitou všedního dne. Jen má díky tomu, že pár hodin naslouchal člověku, který je na tomhle světě už devět desetiletí, přece jenom trochu lepší nadhled. Ne, nedělám si iluze, ono mi to určitě dlouho nevydrží.

To nic nemění na tom, že máme v ruce číslo, kde je spousta zajímavých věcí. Vracíme se do druhé poloviny loňské profesionální sezóny, mluvíme s Petrem Němcem o vzdělávání profesionálů, cestujeme do Jihoafrické republiky, ale hlavně slavíme s  Motolem! A protože zelená uklidňuje, věřím, že všechny ty „zneklidňující zprávy“ pohled na fotografie u jednotlivých materiálů dokonale přebije.

Pak si uvědomí (i ve vztahu k Duchu hry, který zájemci najdou v  Pravidlech mimochodem na straně dvacet dva) jak je svým způsobem komické, když jeden z vládních úředníků, který do

Tak ať se vám s námi líbí. 

Michael Jon, šéfredaktor

VYDAVATEL MEDIA DRIVE s. r. o., Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4, IČ: 27951456, DIČ: CZ27951456 NÁKLAD 11 500 Ks. Byla podána přihláška do systému ověřování ABC ČR, www.abccr.cz Vstupní ověřování bude provedeno podle platné metodiky OBCHODNÍ ŘEDITELKA Hanka Trojanová, trojanova@mediadrive.cz mediální poradkyně Jitka Turková, turkova@mediadrive.cz ŠÉFREDAKTOR Michael Jon, jon@mediadrive.cz zástupce šéfredaktora Hynek Just, just@mediadrive.cz, editorka Lenka Soukupová, soukupova@mediadrive.cz JAZYKOVÉ KOREKTURY Jiří Varvařovský, zdenka Brázdilová INZERCE telefon: 272 107 111, inzertní podklady: podklady@mediadrive.cz DTP Studio Marwin CZ, s. r. o. Manažerka FORGOLF Tour Kateřina Wich ČASOPIS DÁLE TVOŘÍ Dáda Kutilová, Antonín Krčmář, Karel Brázdil, Jiří Bartošek, Jakub Joachim, Jan Kolman, Ota Mrákota, Radko Voleman, David Turecký, Jan Veber, Michaela Žemličková, Mišo Dúha, Leoš Kopecký, Luboš Procházka, Josef Pecák, Radek Vašíček, Ivo Doušek, Michaela Frýdová, Mirek Dobrý, Jaromír Fridrich, Jiří Steiner, Irena Páleníčková, Daniel Valchovník, Vojtěch Štajf, Petr Procházka, J. C. Novák, Jakub Červenka, Kateřina Růžičková, Lucie Vítková a Jaroslav Tatek ADRESA REDAKCE ForGolf, MEDIA DRIVE, Vinohradská 174, Praha 3, 130 00 DISTRIBUCE PNS, a. s., Grand Princ a.s., Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o., kluby, proshopy, hotely, restaurace PŘEDPLATNÉ SEND Předplatné, spol. s  r. o., Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, telefon: 225 985 225, e-mail: send@send.cz REGISTRACE MK ČR E 16921, ISSN WEB www.forgolf.cz foto na titulní straně antonín krčmář

Vydavatel neodpovídá za obsah uveřejně­ných inzerátů, ForGolf je měsíčník. Cena jednotlivého výtisku: 89 Kč/129Sk/4.28¤. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., ISSN 1802-3541/08, MK ČR E 16921. Kopírování, znovupublikování, rozšiřování jakékoli části časopisu se povoluje pouze s písemným souhlasem vydavatele.

4


obsah

Petr Němec

STR. 16

Máme jedny z nejtěžších podmínek

STR. 22

85 let GC Praha

Ohledně počátků našeho golfu není zásadních sporů. Panuje shoda v tom, že Golf Club Praha je nejstarším českým klubem. Tak se pojďme podívat, jak to všechno začínalo. A víte vůbec, že původní motolské hřiště stálo na protějším kopci? STR. 27 Etika, matka

STR. 52 Dva okruhy

Ano, ano. Blíží se další jarní otevírání hřišť, a tak se už brzy fairwaye zaplní nedočkavci. Opakování je matka moudrosti a ani opakováním těch úplně základních věcí nic nemůžeme pokazit.

Pakliže jste četli rádi články v rubrice ANATOMIE - nemusíte po jejím posledním díle z minulého měsíce truchlit. Otevíráme nový seriál, zaměřený na kompozici...

moudrosti

po devíti aneb OBRAZ IDEÁLNÍHO HŘIŠTĚ

Jméno Petr Němec je pro spoustu golfistů známým pojmem. Přesto jsem nabyl dojmu, že by se o jeho práci mohlo napsat trochu víc. Už proto, že jeho činnost je nesmírně důležitým stavebním kamenem celého českého golfu.

STR. 30

STR. 35

Téma

Jaká byla sezona PRO 2010, část II. co dodat? STR. 46 Jak se dělá hřiště?

A jak ho dělal Jack Nicklaus v Senici? V první části třídílné série Jak se staví hřiště jsme si přiblížili některé zásady výstavby golfového hřiště na příkladu jedinečného resortu Gold Golf v západoslovenské Senici. Jen krátce jsme se zmínili o architektovi hřiště – společnosti Jack Nicklaus Design.

Holy Valley, svaté údolí golfu

Valley je víc, Valley je jiné, Valley je jedna velká vize, která se změnila ve skutečnost. To říká Michael Weichselgartner a ví, o čem mluví. Přitom je řeč o hřišti, které je dostupné i našinci, kousek pod Mnichovem...

6


STR. 56 Martin Prokop

Rychlejší než golfový míč v letu

Téměř každý z nás už najezdil na svých cestách za golfem, a nejen za ním, tisíce kilometrů. Dostali jsme se na silnici do různých situací, různě je vyřešili anebo nevyřešili. Jak se tváří úřadující mistr světa juniorů v automobilových soutěžích Martin Prokop?

STR. 86

Extrémní golf v Jižní Africe

STR. 62 Vybavení

Bag místo kufru? A co nabízejí naši prodejci za novinky? STR. 72 Greenkeeping

Když se řekne trávník I.

O trávníku se toho stále moc neví. Alespoň u laické veřejnosti nebo, chcete-li, běžných golfistů, kteří se jeho vlastnostmi nezabývají odborně. Právě z toho důvodu otevíráme nový seriál, který by nám, tedy těm, kteří na profesionálně upravovaném trávníku tráví hodně ze svého volného času, mohl pomoci zdokonalit trávník třeba i na naší zahradě.

Pokud chcete během dlouhých zimních měsíců zapomenout na starosti všedního dne, strávit pohádkovou dovolenou uprostřed divoké africké přírody, báječně se odreagovat u golfu a zahrát si tři nej, pak právě Jižní Afrika je skvělou volbou. Aneb byli jsme na nejdelším 3paru světa – a uhráli jsme ho. STR. 118 Stáňa Samková:

Zchladit nebo vyhecovat

S věkem se trénink mění, a tak k tomu také trenérka z Karlových Varů přistupuje. V roce 2009 ukončila studium na Five Star Academy a nadále působí jako trenérka v Golf Clubu Karlovy Vary. Tato usměvavá, příjemná a vstřícná mladá dáma, která ví, co od života chce, miluje Irsko, zelenou barvu a při slově golf se jí vybaví klídek a pohoda.

STR. 75 Stalo se...

v našich klubech a na veletrzích STR. 68

STR. 106

Lucie Hinnerová

Byla to náhoda

Lucka pochází z městečka jménem Kopřivnice. V současné době pobývá v Brně, kde studuje Masarykovu univerzitu, obor sportovní management. Hraje za Golf Club Brno a za její golfovou přípravou stojí trenér Petr Moučka.

Pohled pod pokličku Díl první

STR. 130

Leadbetterova akademie

STR. 110 Golf s příchutí

adrenalinu

Dá se udělat golfem díra do světa? Dá, ale musí se to umět. A umí to čeští „prodejci golfu“? Přesvědčili jsme se na veletrhu Holiday World a Golf World Prague 2011...

Extrémní golf, jak už název sám vypovídá, není nic pro slabé povahy. Pokud se nejlépe cítíte na svém domovském devítijamkovém hřišti, které znáte jako své boty, a nejste ve své kůži, když už někdy vyrazíte hrát jinam, raději zůstaňte věrni standardnímu golfovému prostředí. STR. 114 Vzneste se nad

Mladou Boleslav

Už začal váš manžel odpočítávat dny, které zbývají do začátku golfové sezony? Nenechte ho jezdit po turnajích samotného, přidejte se s dětmi k němu, a zatímco bude hrát, vy můžete pořádně prozkoumat okolí hřiště a užít si.

7

Málokterý úspěšný golfista začínal s golfem až v dospělosti. Pár by se jich sice našlo, ale naprostá většina golfových talentů držela v  ruce hůl už v dětství. Ve většině zemí, kde golf žije, prosperují i tréninková centra a golfové školy. Tím nejlepším a nejslavnějším „TCM“ na světě je určitě Akademie Davida Leadbettera, která sídlí na Floridě a má své pobočky v mnoha zemích.


f oto m ě s í c e


a k t ua l i t y

napsali & nafotili kluby a promotéři

Zápisník Moraváka

Tiger, Belek a já Nepozastavujte se nad zmateným titulkem tohoto sloupku. Všechno je v pořádku. To je jen stručný obsah mých myšlenek posledních týdnů. Začněme Tigerem. Stále jsem jeho fandou, moje jednoduché myšlení nedokáže oblíbit si každý týden jiného hráče; překvapivá vítězství outsiderů mne spíš rozesmutní. Asi nejsem sám, sledovanost turnajů, kde Tiger nehraje, silně klesá a  nejvíc těch, kde dříve hrál a  teď ne. A  to nebude jen sledovanost televizní: bez nějakého – původního nebo nového – superhrdiny se o  golfu nebude tolik mluvit a může nastat odliv nadšení pro golf jako takový, úbytek přihlášek nových hráčů, úbytek hráčů již jsoucích… Novým hrdinou se v  počátečních turnajích roku zdál být snědý silák z Venezuely Jhonattan Vegas, ale neudržel špičkové výkony ze svých prvních vystoupení. Tiger moc nehraje, a když hraje, nedaří se mu tolik, jak bych si přál. Tak se v televizi nebo v počítači čtyři dny v týdnu koukám na Čejku, ten je taky můj, tisknu palec v naději, že tentokrát…

Golf Show(ck) Neboli „golf-šok“ se vám přihodí, nenecháte-li si ujít letošní, již šestnáctou a ve střední Evropě největší výstavu golfu, golfového vybavení, golfového cestování, prostě všeho, co k tomuto sportu patří. Budete šokováni novým driverem Titleist, cenami za fitting u stánku GOLFSMITH, nabídkou golfových destinací z celého světa. Budete šokovat své spoluhráčky, až se v klubu objevíte v oblečení, které má premiéru na GOLF SHOW. Budete šokováni výběrem nejnovějších holí, které vám budou k dispozici na největším indoor drivingu ve střední Evropě. Budete šokováni golfovými zájezdy, letem helikoptérou a hodnotným golfovým zbožím, které s velkou pravděpodobností vyhrajete. Krásná a atraktivní, stále ještě mladá, celá v rozpuku, šestnáctiletá Golf Show by byla v šoku, kdybyste se na ni nepřišli od 11. do 13. března podívat na Výstaviště Letňany. www.golfshow.cz

ČGF s PGA

za vzdělání, výchovu, rozvoj

V pondělí 21. února se v Erpet Golf Centru v Praze sešli představitelé ČGF a české PGA, aby zhodnotili spolupráci v minulém roce a definovali společné cíle a rozsah odpovědností do budoucna. Obě strany - v zájmu dalšího rozvoje českého golfu - projednaly principy efektivní spolupráce při vzdělávání cvičitelů a profesionálů. ČGF i české PGA jde v první řadě o to, aby u nás bylo co nejvíc vychovaných hráčů s odpovídající znalostí pravidel a etikety. Stále užší spolupráci si však vyžadují i poslední události, např. znovuzařazení golfu do programu LOH v roce 2016. Výbor ČGF na jednání zastupovali Jan Jenčovský, Michal Zahradníček, Jiří Kovář, Karel Vopička, Vladimír Lich a generální sekretář Miroslav Holub, výbor české PGA Petr Nitra, Petr Němec, Oldřich Nechanický a Tomáš Teissing. Zdroj: ČGF www.cgf.cz

10

– ale je to totéž co Tiger. V půlce posledního kola druhý, pár „dabláčů“ na konci a je za dvacítkou. Ani to není špatné, ale po tom průběhu se cítím zklamán, obrán o iluze, že to někdy vyjde. Už se k tomu schylovalo tolikrát… Tak se soustřeďuju sám na sebe. Na podzim už jsem sotva lezl, šel jsem do sebe a shodil nějaká přebývající kila. Samozřejmě jsem z toho onemocněl a  teď se pracně dávám do kupy. Rotoped, gumy, lyže – proměna bláta ve svaly ovšem nějaký čásek trvá. Trochu to spěchá – za pár dnů mám letenku směr přecpaný Belek. I v tom jsem konzervativní, měl bych reagovat na zhoršující se podmínky tohoto ještě loni ráje, ale zacpu si uši a jedu: třeba tam na mě zbude nějaké místečko a zahraju si. Teplotní rozdíl 20 a víc stupňů je výrazné lákadlo. Belek je start do sezony pro stále více lidí. Bohužel. Před pár lety tam byly únorové termíny poloprázdné a málem za babku, teď je trochu volněji snad jen v lednu a pak v nejparnějším létě. Hlas lidu praví: nejvyšší čas přehodnotit zvyky a  vydat se jiným směrem. Nebo zase začít věnovat zimu lyžím a na golf chodit, až tady oschnou meze. Což ještě chvíli potrvá. A tak zase zbude noční vysedávání u televize a u počítače… napsal Ivo Doušek


a k t ua l i t y

Golf v Benešově pro všechny V

St. Havel a O2 Golf Adventures

Zajímavou novinkou pro tento rok je nové partnerství O2 Golf Adventures s Golf Clubem Château st. Havel. Roční členství v O2 Golf Adventures Clubu Château St. Havel můžete zakoupit již od 2 800 Kč. Za částku 3 600 Kč získáte spolu s členstvím i roční předplatné časopisu ForGolf. O2 Golf Adventures organizuje vlastní golfové turnaje, pořádá golfové akce pro rodiny s dětmi, zajišťuje golfové kurzy a v neposlední řadě cestuje za golfem po celém světě. Ke každému zakoupenému zájezdu od nás obdržíte golfovou čepici značky Conte of Florence. www.o2golfadventures.cz

12

Benešově vznikl nový golfový klub, který si klade za cíl zpřístupnit tento dynamicky se rozvíjející sport široké veřejnosti, zejména dětem. Benešovský golfový klub těsně spolupracuje s Golf Resortem Konopiště, se kterým sdílí část svého zázemí. Noví členové tak za velmi výhodných podmínek (viz www.bengk.cz) získají přístup na veškeré tréninkové plochy zmíněného prestižního klubu a neomezenou hru na 9jamkovém hřišti, které bude nově znormováno na par 29. Svou délkou, designem a členitostí se rozhodně řadí k těm náročnějším devítkám. Cílem klubu je přitáhnout ke golfu hlavně začínající golfisty, rodiny s dětmi, nehrající manželky skalních golfistů a juniory z okolí Benešova a středních Čech. I když jsou dospělí členové vítáni, Benešovský golfový klub by se rád zaměřil na dětský golf. Klub chystá vybudování své vlastní dětské golfové akademie, kterou povedou členové české PGA se zkušeností s prací s dětmi. Kromě každotýdenních tréninků, kde bude poskytnuta komplexní výuka golfové hry, se děti mohou těšit na pravidelné turnaje. Poté budou moci zhodnotit své nově nabyté golfové zkušenosti a porovnat síly s vrstevníky z jiných oddílů. I v průběhu letních prázdnin klub počítá s přítomností malých golfistů. Připravuje pro ně týdenní golfové kempy či „příměstské tábory“, kdy rodiče budou moci své ratolesti ráno do klubu dovézt a odpoledne si je vyzvednout. Benešovský golfový klub si do budoucna slibuje nejen nalezení golfových talentů, přivedení nových hráčů do golfového světa, ale i zprostředkování nezapomenutelných chvil na golfu pro své členy. Dalším z cílů je také vybudování klubového života, který zatím v českém golfu nehraje prim, což je opravdu škoda. www.bengk.cz


a k t ua l i t y

Znáte

greenie planet?

GOLF INDOOR ROKU 2011

Máte svůj oblíbený indoor? Líbilo se vám v nějakém indoor centru nebo naopak jste někde byli zklamáni? Od 15. 1. 2011 máte možnost indoory hodnotit, nominovat a také vyhrát jednu ze zajímavých cen na portálu Golfova-hriste.cz. Za zmínku určitě stojí třeba víkendový pobyt s golfem a relaxací v Hotelu Esplanade Spa & Golf Resort v Mariánských Lázních. Vyhrát můžete také fíčka, golfové knihy a řadu dalších cen. Cílem ankety je vybrat TOP 10 golfových indoorů v ČR, kterou určí svým hlasováním golfisté. Do této desítky bude zařazeno pět nejlépe hodnocených a pět nejčastěji nominovaných indoorů. Budete hodnotit služby a vybavenost, prostředí a atmosféru, poměr ceny versus spokojenost a technickou kvalitu simulátorů. Nominovat indoory do Top 10 je možné kromě vyplněného dotazníku na portálu Golfova-hriste.cz také odesláním SMS zprávy ve tvaru AREAL název indooru na telefonní číslo 903 09 05 (cena SMS zprávy je 5 Kč včetně DPH). Hlasování probíhá do 15. 3. 2011. O tři dny později dojde k vylosování cen. O výsledcích budete informování v příštím ForGolfu. www.golfova-hriste.cz

Slyšeli jste o Greenie planet? Je to sociální síť speciálně vytvořená pro golfisty. V podstatě agregátor základních golfových informací a jeho výjimečnost spočívá v tom, že má globální povahu. Takže pokud ho nevyužijete např. pro nalezení informací o domácích hřištích, možná se bude hodit, až vyrazíte za golfem do zahraničí. www.Greenieplanet.com.

My čekali zimu a zatím přišlo jaro...

Letošní zima měla hned několik specifik. Začala poměrně brzy, byla dost bohatá na sníh a také – umožnila hrát golf o hodně dříve než v minulých letech. Napříč celou republikou se hned s opadnutím sněhu začalo řešit, jestli by nebylo možné pustit golfisty na hřiště. Alespoň na víkend. A tak se stalo, že už během února měli otevřeno například v Hostivaři, v Hodkovičkách, na Kaskádě, na Konopišti, ve Mstěticích, Berouně, Staré Boleslavi, Poděbradech, Darovanském dvoře... anebo v Benátkách! (popisek fotky: Forgolf zdraví z Benátek v typickém jarním dni, 7. 2. 2011). www.golfbenatky.cz

Nemusíte ho slyšet, když ho hrajete

Se zajímavým názvem No snob golf – for everyone přišel jako s novým projektem Driving range Snail nedaleko Prahy, u obce Úholičky. Na místě cvičné louky a šestijamkové akademie začal pořádat pravidelné lekce nácviku golfu pro neslyšící. Jestliže znáte někoho ve svém okolí s tímto handicapem, kdo by chtěl s golfem začít, nebo se s neslyšícími stýkáte pravidelně a máte pocit, že na jiném hřišti by je vyhnali – pozvěte je do Úholiček. Zde se jim budou věnovat s veškerou péčí... www.golfsnail.cz

14


a k t ua l i t y

19

nových klubů

Golf v historii času

do ČGF?

V rámci výroční konference ČGF v sobotu 19. března v Praze se rozhodne také o tom, kolik nových klubů vstoupí do ČGF. O vstup v tomto roce žádá 19 klubů. Připomeňme však, že vloni o vstup do ČGF žádalo 14 klubů a Česká golfová asociace handicapovaných, přijato nakonec bylo sedm klubů a zmíněná asociace. Seznam najdete v článku přímo na stránkách ČGF. www.cgf.cz Přijďte se podívat na výstavu obrazů s golfovou tematikou – Golf v historii času. Bude probíhat od 9. března do 29. dubna ve Výstavní síni PRE v Jungmannově ulici. Reprinty, plakáty a veškerá grafika s golfem související pocházejí ze sbírky Martina Motlocha. Výstava probíhá pod záštitou společnosti Pražská energetika, a. s., a agentury Gejzír. www.gejzir.eu

INZERCE

Akademické MS

V

na Ypsilonce!

roce 2012 na severu Čech proběhne týdenní svátek golfu. Na jednom z nejkvalitnějších hřišť se o tituly utkají univerzitní sportovci celého světa. Po španělské Malaze přebírá pomyslnou štafetu Česká republika. MS proběhne v termínu 4.–7. července 2012. Areál, který v uplynulých letech hostil kromě významných amatérských soutěží pod hlavičkou České golfové federace také například třetí evropskou profesionální ligu – EPD Tour, ale hlavně dokázal přivést v roce 2008 zpět do ČR turnaj ze série European Tour v podobě „druholigové“ Ypsilon Challenge by Alex Cejka, má nyní před sebou další velice seriózní test kvalit hřiště i  zázemí. Mimochodem výběr místa konání při kandidatuře je samozřejmě přímo ovlivňován kvalitami nabízeného areálu a tak historie a parametry Ypsilon Golf Resortu byly určitě jedním z  rozhodujících faktorů na pomyslných vahách komisařů. www.ygolf.cz

15


Clubhouse 1928

výročí

„Old Course“ českého golfu (k 85. výročí Golf Clubu Praha, zal. 15. 3. 1926)

Ohledně počátků našeho golfu není zásadních sporů. Panuje shoda v tom, že Golf Club Praha je nejstarším českým klubem. Jeho založením vyvrcholila aktivita Přípravného výboru, ustaveného v r. 1924. S podporou Ministerstva zahraničních věcí (na „mírný nátlak“ diplomatického sboru vedeného anglickým vyslancem G. R. Clerkem) a díky pochopení Ministerstva národní obrany, které dalo v předchozím roce souhlas s využitím pozemků vojenského cvičiště v Motole, k tomu došlo v březnu roku 1926. Jak ale jeho vývoj, který by se dal charakterizovat semíláním mezi mlýnskými kameny nemocnice, vojska a politiky, pokračoval? 16


napsal Jaroslav C. Novák nafotil autor & archiv klubu

Projekt rekonstrukce hřiště po zkrácení (1935)

Stalo se tak zásluhou řady osobnos- Dětské onkologie a Nemocnice Na zachycoval širší situaci, což přesnější těsně před pořízením záběru do tí – zejména budoucího předsedy Homolce. Jeho jihozápadní hranici orientaci prakticky znemožňovalo. Klánovic. Tam sloužila do 50. let výkonného výboru Ing. J. Jahna tvořila obytná zástavba dnešní Ku- Spolehlivým vodítkem k přesnému jako caddie-house. Při dolním okraa  čestného sekretáře barona Fran- drnovy ulice – až po křížení s ulicí polohopisu se stala (jakkoli nepří- ji snímku je patrná nezměněná trasa tiška Ringhoffera, podle jehož U  Hrušky; na jihovýchodě to byla liš kvalitní) fotografie z  leteckého Plzeňské ulice. návrhu bylo do roka vyJak délky jamek kobudováno hřiště a  postavena klubovna. Ve stínu Nejprve zkrácená osmička, pak hráli jsme na dvojce přes lísaly grafickými „VIP“ sloužil klubu jako hlavy dělníků a hromady písku, štěrku a jiných materiálů Dalšími „důkazy“ jsou archivátajemník Ing. Josef Charpři stavbě nové silnice. Letos jsme opět nuceni hřiště lie GCP – vytyčovací vát – neúnavný organizátor i  projektant golfo- zkrátiti. Mírně a ještě ohleduplně, zato však nezadržitelně plán na podkladu mapy tzv. stabilního katastru vých hřišť… včetně toho, nás v Motole vytlačují ze dveří. (polygon A–N), tvořío kterém je řeč. cí přílohu původní náHřiště za nemocnici, přibližná trasa dnešní ulice Brolí- snímkování v r. 1938, objevená v ar- jemní smlouvy, a  dále Charvátův nemocnice za hřiště? kovy. Po výpovědi z Motola byla na chivu Vojenského kartografického plán se skicou na zkrácení hřiště Oblíbená legenda praví, že první místě klubovny v r. 1940 postavena ústavu v Dobrušce. Na ní je dobře z  r. 1935. Obraz hřiště, napověmotolské hřiště muselo ustoupit Sokolovna a plocha vlastního hřiště patrný jak jeden z původních ústa- zený leteckým snímkem, dostává výstavbě dětské nemocnice. Až tak byla v 70. letech z valné části zasta- vů – v současnosti Infekční klinika tak pevnější kontury. Ostatní dopřesně tomu však nebylo. Ve sku- věna sídlištěm Homolka. FNM (světlý objekt na severu), tak vozujeme z  autentických textů. tečnosti se rozkládalo jihovýchod- Jak si tím můžeme být jisti, když i areál hřbitova Kotlářka na východ- V  r. 1926 bylo hřiště ještě nedoně od areálu dnešní FNM, zčásti o  jeho výstavbě se nedochovalo ním okraji. Při opačné – západní hotovené. Na jeho výsledném (obrazně i  doslova) „pod“ teprve mnoho záznamů? Ve francouzském – straně hřiště, ve vazbě na vilovou designu se podílel i tajemník GCP nedávno vybudovanými objekty tisku publikovaný plán bohužel ne- čtvrť, stávala klubovna, přenesená Ing. J. Charvát. Vítězem prvního

17


výročí turnaje, který se konal až 2. 10. 1927, se stal Dr. B. K. Ryznar. Klubová mistrovství „o putovní pohár M. Švestky“ se pak hrávala pravidelně v červnu – ve formátu 36 jamek na rány, bez vyrovnání. Délky, počínaje „oficiálním znovuotevřením“ v r. 1929, z něhož pochází skupinová fotografie publikovaná v Tennis

Jevanech a na Chodově. Posledně jmenovaná nabídka pocházela od velkostatkáře Hracha. Šlo o  zalesněné pozemky Milíčovského dvora s rybníky Vrahem a Homolkou. Komplexní záměr byl předložen ke schválení valné hromadě v  r.1934. Promítala se zde dokonce i filmová reportáž z dané lokality a popisoval

jamka č.

r. 1929

r. 1933

r. 1935

1

238

238

210

2

200

200

210

3

330

404

160

4

265

355

395

5

360

398

340

6

192

192

340

7

134

134

190

8

352

434

130

9 celkem:

283

313

180

2354

2668

2155

Charvátův projekt multifunkčního areálu, který zahrnoval kromě 18jamkového hřiště (délky 5,8 km) i tenisové kurty a  plavecký bazén. Ani z tohoto mraku však – ke škodě věci – nezapršelo…, metropole tím přišla o „resort“, který by svými parametry vyhovoval až do současnosti. A kdo ví – možná mohl mít i šťastnější osud než budoucí hřiště u Vidrholce… Situace v  Motole se mezitím dále komplikovala. Druhou podstatnou rekonstrukcí prošel při zkrácení, k němuž došlo v souvislosti se stavbou nové silnice (k budoucí Lupusové nemocnici), o  čemž výroční

Počátkem r. 1936 bylo rozhodnuto zakoupit pozemky v Radošovicích. Vzápětí se však naskytla možnost směnit je výhodně za pozemky knížete Lichtensteina v Klánovicích.

& Golf Revue, kolísaly v průběhu dalších let následovně (v metrech): „Pražské hřiště,“ píše J. Charvát v časopisu Slovanský golf v r. 1933, „vykazovalo nejvíce vad před tím, než byla odraziště přeložena dozadu a hřiště tím podstatně prodlouženo. Bylo tu několik jamek vadné délky, nesprávné rozdělení jamek a  i  celkově nedostatečná délka…,“ když recenzuje dokončenou rekonstrukci. Vítěz klubového mistrovství v tomto roce – líšnický H. Tonder – zde dosáhl výsledků 79 + 78 ran/18 jamek. V  témže roce byla firmou Golfová stavební společnost B. Sirotka & spol. provedena ještě přestavba greenů č. 3 a 5. Hřiště tím dosáhlo na maximum možného…

Nezadržitelně vytlačováni

Od začátku 30. let se vedení klubu snažilo stabilizovat situaci hřiště buď uspořádáním vztahů „s městem a  vojskem“, jejichž výsledkem by byl „dlouhodobý pacht“, anebo nalezením nové lokality. Obava, že město najde pro armádu jiné cvičiště a  pozemky dosavadního rozprodá na komerční výstavbu, byla stále reálnější. Postupně proto byly prověřovány možnosti na Závisti, v Suchdole, Chuchli, Jílovišti,

zpráva v r. 1935 říká: „Kousek za kouskem nám amputují z  našeho hřiště… Nejprve zkrácená osmička, pak hráli jsme na dvojce přes hlavy dělníků a  hromady písku, štěrku a  jiných materiálů při stavbě nové silnice. Letos jsme opět nuceni hřiště zkrátiti. Mírně a ještě ohleduplně, zato však nezadržitelně nás v  Motole vytlačují ze dveří…“ V  Golfových zprávách pro další sezonu se referuje: „…není již možno hráti druhou jamku tak, jak se hrála dosud. Green-Committee bylo proto nuceno změniti pořadí jamek a dovoluje si oznámiti členům, že se od nynějška hrají

Letecké snímkování 1938– VGKÚ Dobruška

18


napsal XXXX foto XXXX

19


výročí

Exhibiční zahájení sezony 1929 – sedící: pí Blochová, bn. Fr. Ringhoffer, A. Hecht, pí Lechnerová; stojící: H. Petschek, Dr. B. Ryznar, Ing. Teller, Mr. Turner, kons. Lechner, Q. Bloch, Dr. Proskowetz, Dr. Rössler, Fr. Ringhoffer ml., M. Švestka a trenér A. Linacre (přezdívaný „Oranžová hlava“)

jamky dle přiloženého plánku…“ Leteckým snímkem zachycená situace odpovídá popsanému stavu, jak lze usuzovat z jeho porovnání s Charvátovým plánem z r. 1935. Ze struktury hřiště, rok po ukončení poslední sezony v  r. 1937, jsou na fotografii zřetelně vidět bohužel už pouze bunkery a několik greenů, které můžeme spíše jen tušit. Nicméně je zřejmé, že terén nebyl nijak masivně upravován, nýbrž využíván ve své přirozené formě a že ani po více než 10 letech provozu nelze na hřišti zaznamenat žádnou vzrostlou zeleň. To souviselo nejen s nepříznivými stanovištními podmínkami (exponovaný jižní svah a  erodovaná jílovitá půda – nic z toho vegetaci nesvědčí), ale i s přísnými limity, jimiž využití pozemků omezovalo zemské vojenské velitelství. Ve smlouvě se dočítáme například, že „Golf-Club smí uvedené pozemky používati pouze v  době, kdy voj. oddíly na cvičišti necvičí, tj. v  hodinách odpoledních; po celý den jen v neděli a ve svátek“, ane-

bo že „Vojenská správa nepřijímá žádného ručení ze ev. poškození hřiště a jeho zařízení cvičícími oddíly…“!

Hledání nového prostoru

Od října 1934, kdy GCP obdržel od Intendance ZVV první výpověď, se otázka hledání prostoru

radošovické pozemky směnit za klánovické. Na květnové valné hromadě o tom referovala jedna z  nejaktivnějších osobností ve vedení GCP 30. let – mecenáška (mj. majitelka krátkého hřiště v Dejvicích – v zahradě zámečku na Hadovce) Z. Havránková. Ve zprávě jednatele najdeme i povědomě znějící slova o  „potížích,

Motolský Old Course zanikl v okamžiku, kdy beze zbytku naplnil svoji historickou úlohu pro nové hřiště stala životní nutností. Postupně byly prověřovány další vhodné lokality – Šárka, Modřany, Ruzyně, Hrdlořezy…, až bylo počátkem r. 1936 definitivně rozhodnuto o  zakoupení pozemků v  Radošovicích u  Říčan. Vzápětí se však naskytla ještě výhodnější nabídka – získat od knížete Lichtensteina lesní pozemky v Klánovicích. Operativně bylo schváleno čerstvě nabyté

vyplývajících z celého těžkopádného komplexu jednání s  úřady a zákony…“. Do konce roku byly nicméně dopracovány smlouvy, schválen další Charvátův projekt a rozjeta intenzivní kampaň k  opatření finančních prostředků, tentokrát již „na ostro“... Sezonou 1937 golf v  Motole (na příštích 30 let) pomalu končil. Údržba hřiště se již zane-

20

dbávala, neboť vše směřovalo ke stěhování. Mistrovství klubu se poprvé nehrálo „doma“, ale na novém hřišti v K. Varech – jako trénink na mezinárodní mistrovství republiky. To vše ovšem již patří do jiné – klánovické – kapitoly dějin GCP – včetně historicky naivní iluze, jakou „neocenitelnou výhodou bylo, že jsme tento pozemek mohli zakoupiti, čímž se každý z  našich členů stal spolumajitelem cenného pozemku!“, jež zazněla na členské schůzi koncem roku. Těžiště práce se v  nadcházející sezoně logicky přeneslo na stavbu do Klánovic, kam byla v  polovině roku přestěhována i motolská klubovna, aby sloužila dál jako caddie-house. Ke dni otevření nového hřiště – 25. 6. 1938 – se zcela zastavil provoz hřiště starého…

Zlatá epocha českého golfu

Motolský Old Course zanikl v okamžiku, kdy beze zbytku


naplnil svoji historickou úlohu. Více než 10 let byl epicentrem českého golfu – obdobně jako Golf Club Praha, který hrál klíčovou roli jako jeho modus operandi…, vždyť jejich počáteční fáze v motolském prostoru dokonale splývají! K předčasné-

mu vrcholu své profesní kariéry se přiblížil Ing. J. Charvát – muž se smutným osudem, jehož dílo si zaslouží více pozornosti. Pouhá dekáda, na kterou byla paradoxně zredukována celá jedna epocha (Golden Age) českého golfu, má tím světlejší odstíny,

čím temnější období mělo následovat. Co říci na závěr? Rekapitulovat historické události jistě netřeba. Snad postačí citovat z lakonického zápisu zářijové výborové schůze GCP, kde bylo pod bodem 4/ „Vzato na vědomí…, že oba trenéři

21

odcestovali zpátky do Anglie.“ A vrátili se, chtělo by se, byť v přeneseném slova smyslu, dodat, až za 30 let – a „pro změnu“ zase do Motola. Sice na protější kopec, ale přece…, ostatně stejně jako sám obnovený Golf Club Praha!


r o z h ovo r

Petr Němec Máme jedny z nejtvrdších

podmínek

Jméno Petr Němec je pro spoustu golfistů známým pojmem. Přesto jsem nabyl dojmu, že by se o jeho práci mohlo napsat trochu víc. Už proto, že jeho činnost je nesmírně důležitým stavebním kamenem celého českého golfu. 22


napsal Michael Jon foto Antonín Krčmář & Martin Kabát

P

ojďme si pěkně na úvod představit šéfa vzdělávání PGA Czech. Infor‑ mace o člověku, který má možnost vzděláváním profesionálních trené‑ rů přímo ovlivnit golfové prostředí, jsou roz‑ hodně víc než jen zajímavé...

PETR NĚMEC, Mgr. Nar. 21. 4. 1951 v Mariánských Lázních, ženatý Kariéra: PGA Master Professional, v  roce 1998 držitel nejvyššího ocenění evropské PGA – Five Star European PGA Award, člen PGAC a  PGA of Germany, Vice President PGAC, Trenér 1. tř. (týká se studia FTVS) Vystudoval: Gymnázium v  Mariánských Lázních a UK FTVS Praha, když studia zakončil v roce 1977 diplomovou prací Golf a jeho význam v TV (považte, v jakém roce). V roce 1995 získal akademický titul Magistr. Dosavadní činnost: Petr Němec působil na Pedagogickém institutu v Karlových Varech, na Gymnáziu v Karlových Varech, v Golf Resortu Bad Griesbach (GER), připravoval golfové semináře pro ČSGF, pracuje dlouhodobě jako předseda vzdělávací a zkušební komise PGAC, je autorem Tréninkových standardů pro vzdělávání golfových profesionálů a  autorem Metodického manuálu pro golfová TCM – Trénink mládeže (2005). K  jeho sportovním úspěchům patří 3x zisk titulu mistr ČSSR v  soutěži družstev (oddíl Slavia UK Praha, 1973, 1975, 1979). K oceněním jeho práce patří výroční cena Evropské PGA – Golf Professional of the Year 1998, udělení akreditace jeho vzdělávacímu systému The European Training Standard (1999 jako 9. členská země evropské PGA), který aplikuje ve Five Star Golf Academy, v  níž působí jako odborný garant a  vedoucí lektor. Působil jako golfový profesionál doposud 11 let v  GC Bad Griesbach, 1 rok v  GC Gahlenz e.V., 5 let v  GC Chemnitz e.V. – Wasserschloß Klaffenbach a  po založení české profesionální asociace pedagogicky vedl PGAC – Czech National Educational Golf Centre v  Bad Griesbachu a  v  Golf centru Erpet v  Praze (od roku 1993). Do loňského roku vzdělávala Five Star Golf Academy profesionály v  Erpetu a  na FTVS, od letošního roku vzdělávání probíhá v překrásném a hypermoderně vybaveném středisku PGAC v GC Dejvice, Petr Němec sám pak vyučuje golf pro golfovou veřejnost v GC Praha.

Začneme takovou všetečnou otázkou, která se nabízí. Jak může profík přijít k Five Star Award, o jaké ocenění jde? Toto ocenění získávají profesionální tre‑ néři a  hráči za herní výsledky v  turnajích, za výkon funkce kapitána v  důležitých tý‑ mových utkáních, za vzdělávání, coaching

Důležitý je a byl proces sjednocování standar‑ dů. Velmi významným prvkem je propojení se vzdělávací institucí, kdy ve Fakultě tělesné vý‑ chovy a sportu máme velice důležitého a víc než důstojného partnera a  spoluhráče. Náš systém je kopírován a  přenášen i  do dalších členských zemí PGA´s of Europe.

Mimochodem máme jedny z nejtvrdších podmínek pro získání Playing ability členů. Konkrétně druhé nejtvrdší hned po Anglii. Pro připuštění k závěrečné zkoušce je zapotřebí splnit herní výkonnost, tj. pět uhraných výsledků +2 nad par hřiště z našich turnajů. a trénink, za počiny v oblasti architektury a  designu, za dlouhodobý přínos a  službu golfu a  v  dalších oblastech, kde je jejich činnost přínosem. Najdeme mezi nositeli tohoto významného ocenění i nějaká světově známá jména? Některá jména budou možná pro mladší gol‑ fisty neznámá a budou si muset „gůglovat“, co je s nimi spojeno, ale začnu třeba hned Bernar‑ dem Gallacherem. Avšak patří mezi ně i He‑ inz Fehring, Severiano Ballesteros nebo třeba Bernhard Langer. Vy jste získal toto ocenění za práci a  vzdělávací program v PGAC. Jaká jsou pozitiva tohoto programu proti jiným?

23

Jakým způsobem jste se chopil kormidla řídícího vzdělávací procesy v PGAC? Když byla založena česká PGA, přišel za mnou tehdejší prezident ČGS pan Hanuš Goldscheider. Řekl mi o tom, že v probíhají‑ cím procesu bych měl být zapojen, a prakticky mi nařídil, abych se hlavně na rozdíl od mých kolegů nepouštěl do práce s ambicemi hráče, protože je potřeba PGA vzdělávat. Existují nějaká další měřítka úspěšnosti vzdělávacích programů? Ano, existují. Je to v první řadě získání takzva‑ ného Full recognition standardu pro národní profesionální asociaci. Dlouhodobý proces o uznání české PGA zahájil v roce 1993 a vy‑ vrcholil po naplnění všech potřebných kapitol


r o z h ovo r

24


Petr Němec při společné fotografii s Ernie Elsem. Vpravo Alan Babický

Co studují profesionálové za obory? Výuka a trénink golfu, teorie a praxe techniky golfu, oprava a údržba golfových holí, pravidla golfu, organizace soutěží, nauka o golfovém hřišti, sportovní nauka a řízení obchodu. a uzavření všech atestací ze strany PGA´s of Europe přiznáním tohoto statusu v roce 1999 a  jeho následným obhájením v  roce 2002, které bylo spojeno se změnami způsobenými přestěhováním výuky z  Německa do Prahy a zapojením FTVS do procesu. Koho jiného se zeptat než vás. Už tady padly ambice herní, pedagogické. Občas slýcháme termíny Playing PRO a Teaching PRO. Kde je rozdíl, jestli nějaký existuje? Ten rozdíl existuje a  je, byť ne na první po‑ hled, dramatický. Playing PRO neboli hrající profesionál nesmí vyučovat golf. Smí se účast‑ nit maximálně golfových klinik, které nesmějí vykazovat prvky vyučování, mohou ale napří‑ klad zahrnovat vysvětlování Course manage‑ mentu. Jeho protějškem je vyučující profesi‑ onál, který musí, aby mohl učit, absolvovat systém vzdělávání a  zkoušek a  investovat do tohoto procesu také finanční prostředky. No a  ještě jedna zajímavost, která tyto kategorie dokreslí. Když v  USA někteří hráči dojdou k  přesvědčení, že nemají šanci na tour, pře‑ cházejí do kategorie vyučujících profesioná‑ lů. Jenže historicky dokázáno někteří z  nich nedokázali při vstupu vyhovět podmínkám a neuspěli.

25

Pokud je někdo vyučujícím profesionálem, musí si udržet i herní výkonnost? Ano, musí. Playing ability členů u  nás pro‑ kazujeme díky sérii turnajů organizovaných každoročně pod hlavičkou PGAC, na kterých jsou jejich herní schopnosti dobře testovány a taky jsou vidět. Mimochodem máme jedny z nejtvrdších podmínek pro získání. Konkrét‑ ně druhé nejtvrdší hned po Anglii. Podmínky tak zdaleka nesplní každý jen tím, že vstoupí mezi profesionály. Jak vypadá celý vzdělávací proces? To zabere trochu místa, ale řekneme si nej‑ důležitější prvky. Vzdělávání trvá tři roky, je smluvně zajištěno vzdělávacím centrem pana Petra Němce. Vzdělávání je organizováno for‑ mou seminářů, převážně v zimním období. Je rozděleno na dvě části, odbornou a všeobec‑ nou, která probíhá na FTVS. Každý rok je za‑ končen postupovou zkouškou do dalšího roč‑ níku a  závěrečnou zkouškou. Pro připuštění k závěrečné zkoušce je zapotřebí splnit herní výkonnost, tj. pět uhraných výsledků +2 nad par hřiště z  našich turnajů. První tři měsíce jsou zkušebním obdobím. Tato doba slouží též k tomu, aby klub mohl podepsat smlouvu a v případě nepodepsání, aby kandidát neztra‑


r o z h ovo r lice rozsáhlé. Může mít na starosti výuku hry, pravidel a etiky, Fitting a  opravy holí, vést pro-shop. Ale tím to nekončí. Může také po‑ máhat s výkonem mnoha funkcí sportovně-organizačních. Například? Může organizovat sportovní činnost klubu, soutěže, vést družstva mládeže i  dospělých, řídit nábor nových hráčů/členů, organizovat a řídit kliniky a DEMO dny. Řídit plánování tréninků, vést cvičitele. S  majiteli hřiště pak může ještě spolupracovat při přípravě, údržbě a úpravě hřiště. Myslíte, že se tohle přání někdy naplní? V  některých klubech už to začíná fungovat. Majitelé resortů a  vedení klubů nacházejí sy‑ nergické spojení v  případě přidělování kom‑ petencí vzdělaným profesionálům. Devalvace profesionálního řemesla v podobě obyčejných pronájmů rohožek, kdy se profesionál dostává na úroveň obyčejného cvičitele, je ale pořád značně rozšířeno. Také ekonomické stimuly jsou diametrálně odlišné od ideálů na startu kariéry profesionálních golfistů. Doufejme, že s nárůstem základny se bude tato součást pro‑ středí měnit. Aby se profesionálové dostali tam, kde by si zasloužili být, a  aby vydržela vaše snaha vy‑ chovávat a vzdělávat členy PGAC, to vám pře‑ je redakce ForGolfu. Díky za rozhovor. til amatérský statut. Obsah vzdělávání vypadá takto: První ročník – trenér mládeže, semi‑ nární práce, postupové zkoušky, druhý ročník – trenér II. třídy, seminární práce, postupové zkoušky, třetí ročník – playing ability, obhá‑ jení závěrečné diplomové práce, závěrečné zkoušky. Jaké jsou předměty, které profesionálové studují? My nemluvíme o  předmětech, ale o  obo‑ rech. Jsou jimi výuka a  trénink golfu, te‑ orie a praxe techniky golfu, oprava a údržba golfových holí, pravidla golfu, organizace soutěží, nauka o  golfovém hřišti, sportovní nauka a řízení obchodu.

kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC, dosáhl na FTVS na trenéra II. třídy a splňuje herní výkon‑ nost, dosažená kvalifikace má platnost tři roky. Následuje Golfový profesionál – licen‑ ce A, tím je pak plně kvalifikovaný profesi‑ onál, který úspěšně ukončil studium PGAC, FTVS UK (min. trenér II. třídy) a splňuje herní výkonnost, Golfový profesi‑ onál – licence B je plně kvalifikovaný pro‑ fesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC, FTVS UK, ale nesplňuje herní vý‑ konnost. Dalšími stupni jsou Assistant, Ap‑ prentice (členové PGAC, kteří teprve plní povinnosti vzdělávacího systému) a Playing PRO, kteří splňují herní výkonnost.

Další oblastí, kde se mezi amatéry trochu tápe, jsou klasifikace profesionálů… Tak si je rovnou vyjasníme. Master Pro je nejvyšší stupeň kvalifikace a může být pouze jmenován PGAE nebo PGAC. Je to plně kvalifikovaný profesionál, který úspěš‑ ně ukončil studium PGAC, má ukončené vzdělání na FTVS (min. trenér I. třídy) a splňuje herní výkonnost; Head Pro je plně

Vy se netajíte názorem, že v českém prostředí není umístění profesionálů takové, jaké by mělo být. Z jakého úhlu pohledu? Činnost profesionála v  golfovém klubu vy‑ plývá z  oborů, ve kterých je školen, velmi často ale možnosti širokého záběru profe‑ sionálů není využíváno. Jeho místo, pokud je úspěšným studentem, je v  managementu klubu nebo resortu. Jeho možnosti jsou ve‑

26


p r av i d l a

Etiketa, matka moudrosti Ano, ano. Blíží se další jarní otevírání hřišť, a tak se už brzy fairwaye zaplní nedočkavci. Opakování je matka moudrosti a ani opakováním těch úplně základních věcí nic nemůžeme pokazit. napsal Ivo Doušek

A

by to nebylo podáváno někdy až těžko srozumitelným jazykem technokratického rozhodčího, promluví k vám zkušený hráč, který dokáže empaticky vnímat provoz na hřišti, své poznatky sbírá často při obyčejných rundách mezi kamarády bez turnajového stresu. Lidově nahozenou etiku golfu vám dnes seskládal a zároveň okomentoval Ivo Doušek.

„Opáčko“ z etiky Dřív, než vskočíte do nové sezony, zkuste si zopakovat to, co byste měli či naopak neměli dělat na hřišti – před hrou, na odpalu, v poli, na greenu, po hře. Já vím, všechno znáte, ale opakování matka moudrosti… „Hrej míč, jak leží. Hrej hřiště, jak je najdeš. Když to udělat nejde, udělej to, co je fér. Ale abys rozeznal, co je fér, musíš znát pravidla.“ Tohle jsou zlatá slova golfu, ale ne všichni se jimi řídíme. Někdo z  nevědomosti, někdo vědomě sahá po řešeních, která si s pravidly tak docela nerozumějí. Často je to subtilní, někde na hranici mezi etikou a  pravidly samými. A  už se do toho dejme. Na rozjezd tady máme řádku vcelku samozřejmých tipů, které by měl dodržovat každý, kdo vstoupí s holemi na hřiště. A hned je taky okomentujeme. 1. označené míčky, týčka, markovátko, rukavice, tužka a  vypichovátko nesmějí chybět, zkontroluj před začátkem hry. Komentář: je to rutina, kterou noví hráči vstřebávají jen zvolna. Raději mít všechno dvakrát než něco nemít. Taky skóre-karta občas zůstane v autě… 2. buď připraven, když jsi na řadě – hůl si

vol už cestou k míčku. Komentář: jedna z největších příčin pomalé hry. Nekochej se příliš dlouho ranami spoluhráčů, nediskutuj o nich, pokud jsi sám na řadě. 3. pohybuj se vždycky ve směru hry – odpal a  jdi dopředu, bag stavěj ve směru dalšího pohybu. Komentář: ale nepředcházej spoluhráče, který hraje, mohlo by to pro tebe mít fatální následky. A se stavěním bagů ve směru dalšího pohybu jsou problémy hlavně u greenů. 4. hrej podle pravidel – ale při přátelské rundě diskutuj o  sporných otázkách až po hře, v  klubovně. Komentář: k  diskusím dochází zejména při turnajích, při přátelské rundě se obvykle vše vyřeší na místě. Pravidla přitom občas zapláčou. 5. pohybuj se sportovně – mezi ranami se pohybuj plynule dopředu. Čím rychleji půjdeš, tím víc času máš na své rány. Komentář: stále slyšíme: „Choď rychle, hrej pomalu,“ ale pomalých chodců jsou plná hřiště. A není to jen věkem… A  jde i  o  krátké úseky. Když si někdo dává na čas s opuštěním greenu, mohou ti, kdo čekají vzadu, puknout vzteky. Tam je to nejviditelnější. 6. buď pozorný, sleduj, co se děje za tebou – nech rychlejší hráče, ať tě předejdou. Komentář: to není jen věc pozornosti, ale ochoty, obecné slušnosti. Ale těch, kdo nechtějí pustit a dělají, že dozadu nevidí, naštěstí není mnoho. 7. dávej pozor, kde skončil tvůj míček – najdi na dráze míčku nějaký ukazatel, ať co nejlíp víš, kde ho hledat. Hrej provizorní míč, když není jisté, že svůj míč najdeš. Komentář: někdy ukazatel najít nelze nebo je to těžké, zejména v roughu. Nehledej dlouho, míček tolik nestojí a ten provizorní, ležící na fairwayi, mnohdy znamená lepší vý-

27

sledek než pět ran v roughu tím původním. Ve jménu zrychlení hry se doporučuje přímo hrát míč nový místo provizorního, když míč vletěl někam, kde je hledání předem odsouzeno k nezdaru. Když bys ho pak v tom roughu náhodou našel, prostě si ho vezmeš s sebou. 8. buď fér ke svým spoluhráčům – chovej se vůči nim tak, jak bys chtěl, aby se chovali oni k tobě. Komentář: to platí stále, jde o nepodvádění, neulevování si pokopnutím míčku do lepší pozice atd., nerušení spoluhráčů mluvením při odpalech nebo nevhodným pohybem, ale i o vážnější věci – správné počítání a zapisování ran. 9. buď fér ke hřišti – zanech hřiště za sebou ve stejném anebo lepším stavu, než jsi je našel. Vracej řízky, vypichuj důlky na greenu – nejen ty svoje. Komentář: to je marný boj. Stále o tom slyšíte, ale na každém hřišti najdete kupu nevrácených řízků, důlků na gre‑ enech, zahozených týček a nedopalků. 10. nedostávej sám sebe pod tlak – raduj se z  dobrých ran, a  když se nějaká nepovede, rychle na ni zapomeň. Komentář: některým hráčům trvá léta, než si odvyknou komentovat každý svůj úder, nadávat, když se nepovede, a všem sdělovat, proč se tak stalo. Zvlášť nadávání, mlácení holí, přehnané emoce nepřispívají dobré náladě ani koncentraci ostatních členů flightu. 11. užij si svou hru, raduj se z  ní, i  když pokaždé nezahraješ rekord hřiště nebo rekord svůj. Komentář: kdyby měl člověk věšet hlavu pokaždé, když se nezlepší, moc golfistů už by nezbylo. Každý jednou dojde ke svému maximu a kolem něj osciluje. Rytmus sedmi zhoršení ku jednomu zlepšení, který odhalil jeden golfista statistik, jistě neplatí jen pro něj samého.


rubrika

28


Než do toho poprvé uhodíš – před hrou: – rezervuj si včas tee time – na hřiště přijeď včas, ať máš čas v klidu provést všechno, co se před hrou provést má – zdvořilost začíná už na parkovišti – informuj se o místních pravidlech, často ti to zachrání nějaký ten úder – obleč se přiměřeně, počítej s  tím, že za dobu hry se počasí může změnit klidně i několikrát – vybav se jídlem a pitím, ať neprosíš na čtrnácté jamce spoluhráče o záchranu – maximálně 14 holí, dostatek míčků a všechny propriety vyjmenované výše – nezapomeň si vyřídit úředničení – green fee, žeton na driving, skóre-kartu, birdie-book – rozcvič se, bez toho dobrý výkon nepodáš, nikdo z dobrých hráčů tohle neopomíjí – na cvičných plochách se chovej tiše, nediskutuj halasně se známým – ostatní trénují a snaží se soustředit se na své rány – vracej prázdné košíky na drivingu

Hrej míč, jak leží. Hrej hřiště, jak je najdeš. Když to udělat nejde, udělej to, co je fér. A na to musíš znát pravidla. Na prvním týčku: – nejpozději 5 min. před startem na odpališti – představ se spoluhráčům – zavčas si připrav hůl – popřej spoluhráčům pěknou hru – nedělej nic, co by mohlo rušit další hráče – hrej plynule, ale beze spěchu při úderu Na co myslet při hře: – golf se hraje ponejvíce bez rozhodčího – disciplína a zdvořilost patří k duchu hry – hrej míč tak, jak leží, nebo jiným způsobem v případech určených pravidly – buď čestný při aplikaci pravidel – respektuj pokyny maršála – důsledně počítej své rány – při pochybách dej přednost zkušenějšímu spoluhráči

– buginou jezdi po cestách, pokud tam jsou – hrej, až je na tobě řada – nechval rány lepších spoluhráčů, třeba se jim nelíbily tolik jako tobě – nebuď hlučný, všude kolem jsou další hráči – telefon používej co nejméně, vždy po dohodě se spoluhráči –h rej teprve, až hráči před tebou jsou z dostřelu

– z vedej míček, pokud nebudeš hrát jako první – je to hráčské. Cizí míček často hráči periferně překáží – vracej správně vlajku do jamky – počkej, až jamku dohrají všichni, neodcházej dřív – do skóre-karty zapisuj až mimo green, nejlépe u odpaliště další jamky

V ideálním případě je golf samoregulující se hra. Ale je mnoho situací, kdy je potřeba tu samoregulaci trošku podpořit, popostrčit. Zvlášť v dnešní době, kdy se golf stává stále masovějším sportem... – p omáhej spoluhráčům při hledání jejich míčků, zrychlí se tím hra celého flightu –n eškoď hřišti, škodíš tím zejména hráčům, kteří jdou za tebou – z působené nebo nalezené škody dávej do pořádku – u držuj bezpečný odstup, ale drž kontakt –n enechávej ležet přeražená týčka –h rej provizorní míče, zrychluje to pohyb celého flightu –h řiště je jednosměrka, hrej stále dopředu – t vá pozice na hřišti je „za předchozím flightem“, a ne „před následujícím flightem“ – z ahrabávej stopy v bunkru –n evstupuj do biozón –d obrý čas na kolo leží u 4–4,5 h A na greenu: – bagy a vozíky na green nesmějí –o dkládej je ve směru k  dalšímu odpališti, ne před green

–o pravuj důlky na greenu – nejen svoje, ale i další, které objevíš – v lajku vyndavá ten, jehož míček je nejblíž jamce, případně ten, kdo je jamce nejblíž v okamžiku, kdy se všechny míčky octnou na greenu –n evstupuj jiným do linie puttu, a to ani za jamkou

29

Po poslední jamce: – nepociťuj dodržování etiky jako přítěž – dodržování etiky je tvoje navštívenka – jsi zástupcem a zároveň nositelem „ducha hry“ – oceňuj práci všech, kdo mají s hřištěm co do činění – považuj své spoluhráče za součást golfového společenství – pěstuj toto společenství – poděkuj na konci hry spoluhráčům podáním ruky – považuj vyhlášení vítězů za nedílnou součást turnaje – a ještě jednou na parkovišti – nenechávej vedle auta hromádky trávy, které vyklepeš ze spajků V ideálním případě je golf samoregulující se hra. Ale je mnoho situací, kdy je potřeba tu samoregulaci trošku podpořit, popostrčit. Zvlášť v dnešní době, kdy se golf stává stále masovějším sportem, kdy už to není hra gentlemanů, kdy složení golfistů dost přesně odpovídá vzorku celé populace. Etika nenařizuje, nezakazuje. Je subtilnější. Obsahuje řadu doporučení. Za jejich porušení nejsou vypsány žádné trestné rány, nejvyšším trestem za porušování etiky je obecné opovržení, zisk špatné pověsti, která pak na příslušném hráči dlouho drží. A tomu by se jistě chtěl každý vyhnout.


h ř i št ě 4 g

Golf Valley München


napsal Ivo Doušek nafotil Ivo Doušek & resort Golf Valley

Holy Valley, svaté údolí golfu Valley je víc, Valley je jiné, Valley je jedna velká vize, která se změnila ve skutečnost. To říká Michael Weichselgartner a ví, o čem mluví. Přitom je řeč o hřišti, které je dostupné i našinci, kousek pod Mnichovem...


h ř i št ě 4 g

Sedmá jamka hřiště B, příjemný třípar, jen musíte přestřelit tenhle potůček před greenem a zídku

T

ak tedy kousek pod Mnichovem, nedaleko dálnice na Salcburk, vy‑ rostl nedávno jeden z největších a  nejmodernějších golfových areá‑ lů Německa – Golf Valley München. Na 140 hektarů se vešly tři mistrovské devítky, dalších devět cvičných jamek akademie a víc než do‑ statečné tréninkové prostory.

louky – bylo tady takzvané vyrovnávací území, řídká louka na nepříliš kvalitním podkladu. Tato místa zde chrání, příroda si tam dělá, co chce, a nikdo jí do toho nemluví.

než se rostlinky „chytí“ a terén zaplní, trvá to tady o něco déle. Ale díky nim nemáte pocit, že hrajete v rovině, často překryjí rozhled a jste v údolíčku, sami pro sebe se svou jamkou.

Světová kvalita pro 60 tisíc

Kravata a 100 hráčů na drivingu

Pan Weichselgartner nebudoval jen tak lecjaké hřiště. Říkají o něm, že je vizionář. Jeho vizi mu pomohl naplnit kanadský golfový architekt David J. Krause, žák Roberta Trenta Seniora, a na hřišti je to na první pohled poznat (říkají odborníci). Vizí zároveň bylo ukázat nebo spíš

Spojil jsem svou cestu s návštěvou Mnichova, ale protože prvotní bylo Golf Valley, požádal jsem předem recepci, aby mi vytipovala vhod‑ Z louky links né ubytování v blízkosti hřiště. Dostal jsem jas‑ Až tam pojedete, neptejte se na „Golf velí“, jak ný tip na hotel Altwirt 4 km od resortu. Tam by se to četlo anglicky. Jméno Valley je místní jsem přespal, a  tak jsem se dostal i  ke svému název, je to obec, v jejímž katastru průvodci – zahrát si se mnou se se resort nalézá, německy se čte vydal sám majitel pan Vogl, první „valaj“. Celá okolní krajina je rovi‑ Vyhloubili zde jezera a materiál rozvozili málem partner hřiště vůbec. natá, ale v  dálce čnějící vrcholky po celé původně rovné ploše, tvarovali jednotlivé V  recepci jsme se setkali s  Mar‑ Alp vytvářejí hřišti zajímavou kuli‑ kem Drospem, dvoumetrovým jamky a jejich okolí. su. Kdybyste se na resort podívali ředitelem hřiště. Jako všichni, z  letadla (ale podobnou službu kdo pracují u  golfu, mi na otáz‑ vykoná i mapa), spatřili byste území tvaru sko‑ dokázat, že i v Německu může vzniknout svě‑ ku, jestli je golfista, odpověděl, že ano, ale že ro přesného čtverce, hustě poseté fairwayemi tové hřiště. To je teď obrazem nejmodernějších od doby, kdy tady dělá, má na hru méně času. a greeny. Blízko středu je klubovna, jamky v její trendů golfové architektury při využití všeho Vystudoval sportovní marketing, od té doby blízkosti – to je samá vodní překážka. Vzdále‑ nového, co nabízí golfový průmysl. působí stále u  golfu – muž na pravém místě. nější fairwaye už jsou „sušší“, tam jsou zas pře‑ Cílem takového hřiště je pokaždé i snaha o po‑ Kravata, oblek – zaměstnanci jsou vývěsním řádání těch největších turnajů. S tím bylo také štítem resortu… kážky jiného druhu. Na hřišti moc stromů nenajdete. „Chtěl jsem hřiště navrženo: kopečky a  návrší kolem gre‑ Marko nás doprovodil na driving. Tam jsem vybudovat links,“ vysvětluje majitel a duše re‑ enů mohou sloužit jako přirozené tribuny, po‑ trochu zíral: spousta míčků vyrovnaných sortu Michael Weichselgartner, „links s  ame‑ čítalo se s kapacitou až 60 000 možných divá‑ v  úhledných pyramidách, použití zdarma, rickým course designem.“ Výsledkem jeho ků. Golf Valley také spolu s dalšími pěti resorty a byly to Titleisty NXT! Driving range 340 x mnohaletého úsilí je zcela přebudovaný terén, bojoval o to, kdo půjde za Německo do soutěže 400 metrů, vejde se sem až 100 hráčů. Další na němž jsou rovné snad jen greeny. Vyhloubili o místo konání Ryder cupu 2018, o jehož při‑ tréninkové prostory zase odpovídající velikos‑ zde jezera a  materiál rozvozili málem po celé dělení se snaží šest evropských států. ti, například je tady pět putting greenů. Jednu původně rovné ploše, tvarovali jednotlivé jam‑ Ty kopečky postupně zarůstají: ještě je vidět, ze svých 28 dependencí (má je ve 13 zemích) ky a jejich okolí. Leckde ale zůstal kus původní že původní materiál byl skutečně „hubený“; sem umístil i  guru golfového švihu David

32


Kolik a za co? Členství tady není nijak levné, přesto klub už téměř naplnil svou maximální kvótu počtu členů – 900. Platí se 5 000 eur při vstupu, roční poplatek je 2 225 eur. Ale zase je tady garance – díky třem devítkám – že si členové zahrají, i když současně probíhají třeba dva turnaje. Bohatě se využívá i akademie, není zas tak malá, jsou tam dokonce čtyři čtyřpary a na 18 jamkách naměříte 3 400 metrů. Ceník Golf Valley se liší od všech ceníků, které znám – nevedou tady víkendovou přirážku jako skoro všude, cenové hladiny jsou přesto dvě: v pondělí a v úterý je sleva, ostatních pět dnů je cena stejná. Ty ceny jsou 75 eur Po–Út, další dny 110. Od čtyř hodin polovic. A ještě přišli s novinkou: partnerské green fee. Od dvou hodin do čtyř platí jeden a hrají dva. www.golfvalley.de

V ranním sluníčku a za rosy je hřiště celé počmárané. Bohužel to nevydrží – člověk si musí přivstat

Leadbetter, hřiště má trvalou přítomnost dok‑ tora (jediné v Německu) a  terapeuta a  další vymoženosti.

O greeny a celé hřiště se stará dvacet greenke‑ eperů. Vede je perfekcionista Andy Matzner, který se kromě jiných štací pět let staral o gre‑ eny v  St Andrews. Na greenech i  fairwayích nechal vysadit speciální druhy travin, zčásti vyvinuté vlastními silami. Bunkery jsou ručně hrabané, buď celé, nebo boky. Hned druhá jamka je z  této devítky nejtěžší. Důvod – green je skoro celý schovaný za vel‑ kým bunkerem. Čtyřpar, 380 ze žlutých, ze

850 metrů greenů o rychlosti 11

A pak už hurá na hřiště. To má tři devítky, A, B a C, nejobtížnější kombinace je BC, přiroze‑ ně mne na ni pan Vogl vytáhl. Ze zlatých od‑ pališť má přes 7100 metrů a patří k nejdelším evropským hřištím. Ale těch odpališť je na kaž‑ dé jamce šest a my hráli ze žlutých, tak to tak dlouhé nebylo, jen něco přes šest tisíc metrů. Ovšem dokázali sem naskládat dost obtíží, tak‑ že ta BC kombinace, kde se hrají větší turnaje, měla SR 138. Přidávalo mi to šest ran…! „Béčko“ začíná pětiparem, v  dopadové zóně druhé rány začíná waste area a táhne se až ke greenu, chce to dobře mířit a trochu kličkovat. Green obrovský a rovný jako stůl, greeny jsou tady velké všechny, v průměru je to 850 metrů čtverečních. A  rychlé – během celé sezony si prý udržují rychlost na 11! Ale že byly rovné a opravdu dobré, férové, puttovalo se na nich velmi pěkně.

zlatých o 60 metrů delší. Pokud nedostřelí‑ te druhou na green, dá se to objet zprava, ale vlajku prý zásadně dávají těsně za ten bunker, vysvětlil mi Hans – no ano, byla tam.

Bermudský trojúhelník mezi jezery

Když už si tým pana Weichselgartnera dal při vý‑ stavbě tolik záležet, neodbyli žádnou část hřiště.

33

Odpaliště mají speciální dvaceticentimetrový nosný podklad, i na všech fairwayích leží pět centimetrů nosné vrstvy. To se v Německu ob‑ jevilo poprvé a svědčí to o vysokých aspiracích resortu. Taky sem uložili 140 kilometrů drenáží a trubek, zavlažovacích i odvodňovacích. Ty odvodňovací svádějí vodu rovnou do jezírek – či jezer, jsou dost velká, jejich celková kapacita je 240 000 kubických metrů, to garantuje dosta‑ tek vody i v sušších částech roku. Jezera jsou sou‑ středěna hlavně poblíž klubovny, do části zvané Bermudský trojúhelník, kolem nich je několik jamek, z toho dvě ostrovní. Pátá a šestá jamka mají u greenu jezero. Na pětce to není tak zlé, green je od vody asi deset metrů. Horší je sedmička. Ze zlatých 639, na fairway to mají 240 metrů. My ze žlutých jen 498. Po‑ sledních asi 100 metrů levý dogleg, jehož levou stranu tvoří jezero. I green je u něj – tentokrát je tady jen pětimetrový svažující se límec. Dá se na‑ dehrát zprava, ale tam je u greenu velký bunkr. Vlajku měli u kraje a Hans naznačil, že jinak ji tady ještě neviděl… Na další jamce jsem našel míček s  nápisem LOST BY WW, ztracen někým s iniciálami WW, a hned jsem ho začal používat. Ta jamka je pří‑ jemný třípar, green je od fairwaye oddělen poto‑ kem, za ním asi metrová zeď, nad ní green. Na dvě rány na green pohoda, na jednu risk.

Rodinka plná singlů

Přešli jsme na část C. Druhá jamka moc pěkná, ve druhé půlce se dostanete do údolíčka, z kaž‑ dé strany kopečky, zde neobyčejně vysoké, údolí


h ř i št ě 4 g

Nádherné tvary, že? Jen kdyby ten bunker nebyl tak blízko greenu... Alpy v pozadí vypadají maličké, ale ve skutečnosti je to pěkná kulisa

se trochu kroutí, vyplivne vás u greenu, ten je dělá z ostrovního greenu ostrovní green. Chybějí kový hotel. Dům s tradicí dostal nový šarm. A že vlevo. Tady jsem při odpalu zalitoval, že jsem na okraje. Jen green a dva bunkery. Není to daleko jsou hoteliéry golfisté, bylo napojení na budova‑ ten nalezený míček nepřipsal svůj monogram, (128), ale pocit dokonalý, green se vám zmen‑ né Golf Valley logické, hotel poskytuje golfovodal jsem do roughu, ale na hubené louce je řídký. šuje před očima. Naštěstí mne zachránil bunker, -ubytovací slevové balíčky. C3 je krásný třípar, celou levou stranu fairwaye ovšem byl pořádně hluboký. Teď je silně moderní slovo wellness. Tady jsem ohraničuje voda, zase jsem měl možnost uplatnit Pak už jsem seděl s  panem Weichselgartnerem pociťoval wellness po celou dobu, nejen když svůj monogram, ale naštěstí míček našel green. a  hoteliérem Hansem Voglem u  oběda v  klu‑ jsem si užíval jejich wellnessová zařízení. Zača‑ Těsně. Tady má vrtač velkou možnost to hráčům bovně, postavené v  lehkém toskánském stylu. lo to už objednávkou noclehů – jako po másle. udělat pokaždé jiné – green má délku 45 metrů! Vaří se tady výborně, to ale není mezi golfo‑ Pokoj s prodlouženou postelí – příjemná změna Michael Weichselgartner má v  59 letech HCP vými resorty žádná výjimka. Pan W. vyprávěl proti obvyklým délkám. Ale nejvíc na mne zapů‑ 5,9 – ovšem v klubu je s ním mezi muži až na o budování, o tom, že hřiště vznikalo v úzké spo‑ sobila jídelna. Nejen kvůli jídlu: celá velká míst‑ 24. místě. Hrají tady zřejmě nost je vybavena nebo spíš dobří borci. Michaelovy vyzdobena takovým zvlášt‑ Představte si green na vodě, kolem chybí to, co dělá dcery vynikají v  rámci klu‑ ním způsobem, že každý bu víc – Lena třetí, HCP mimoděk ztiší hlas. z ostrovního greenu ostrovní green. Chybějí okraje. 2,6 a Alexandra osmá – 5,7. Jen green a dva bunkery.Není to daleko (128), ale pocit Pan Vogl se mnou poveče‑ Takže tatínek je doma až řel – částečně, odbíhal, byl dokonalý, green se vám zmenšuje před očima. trojka… pořád v  jednom kole. Ale dozvěděl jsem se, co jsem Ostrovní green bez okrajů? lupráci s německou PGA a s BMW jako světově potřeboval: vaří tady zkušený kuchař, na jídelní‑ C4 je ostrý pravý dogleg, v půlce řada bunkerů největším sponzorem golfu, s  cílem připravit ček dává tradiční krajová jídla, euroasijské kreace, – díky žlutému odpališti se dají dobře přestřelit. všechno i na ty největší golfové události. Hřiště hodně ryb, z nichž hosté nejčastěji žádají specia‑ Pak je vpravo velké waste area a vlevo od greenu ještě zraje, ale to se týká zejména okolí stříhaných litu – rybí talíř. Škoda že jsem se to nedozvěděl, dva obří bunkery – tady si člověk opravdu za‑ ploch: ty samy už jsou ve stavu, jaký očekávali. než jsem si objednal… Ale dobrý byl i grilovaný hraje. Na páté jamce na fairwayi příčné vlny jako Zpět do hotelu. talíř a zákusek – jedna báseň. nejlepší kousky v  Bernolákovu. Voda u  šestého Návštěva resortu Golf Valley rozhodně stojí za greenu velice průzračná, takže můžete sledovat Služby, jež stojí za hřích to, resort i  hotel jsou jen asi 20 autominut od následky hříchů svých předchůdců (případně Přespal jsem ještě jednou, oblíbil jsem si to tam. Mnichova, v  absolutně klidné krajině. Hotel je svých) až do velké hloubky. A že jich tam bylo… V  roce 2003 otevřela rodina Voglova současný zaměřen na kongresovou a podnikovou kliente‑ Na sedmou mne Hans Vogl připravoval už dlou‑ hotel (celým jménem Hotel und Landgasthof lu, hodí se i pro ubytování při návštěvě Mnichova ho předem. Pravil, že tady často hrává, s  hosty Altwirt) v  obci Großhartpenning, postavený bez úmyslu hrát golf, ale při spojení s golfem je svého hotelu i sám, a že tahle jamka pokaždé zna‑ na místě, kde bylo pohostinské zařízení už před vynikající. Samozřejmě kolem každého golfové‑ mená největší vzrůšo z celého hřiště. A skutečně. více než 200 lety. Rodina je převzala v roce 2000 ho resortu jsou hotely – tady je obojí na vysoké Představte si green na vodě, kolem chybí to, co a kompletně přestavěla na moderní čtyřhvězdič‑ úrovni a rozhodně to stojí „za hřích“.

34


téma

2010 PRO

Jaká byla sezona?

Díl 2. ›››

Máme před sebou druhou polovinu skvělé sezony, která vyvrcholila neuvěřitelným soubojem ve svém finále. Ne nepodobným například FEDEXU nebo Race to Dubai. napsal Michael Jon nafotil Antonín Krčmář

35


tĂŠma


Jak jinak popsat boj na čtyřiapadesát jamek, po kterém museli dva hráči (a nebyl to ani dosavadní lídr Order of Merit PGAC, ani lídr Order of Merit Pilsner Urquell Czech PGA Tour) do play-off a šlo nejen o šek pro vítěze, ale dokonce hned o celkové vítězství v sérii!

11. 7. 2010

STROKEPLAY CHAMPIONSHIP PGAC TELČ PROFESIONÁLNÍ ŠAMPIONÁT NA RÁNY OPĚT VYHRÁL PETR NIČ Turnajem PGAC Strokeplay Championship by CZ GOLF začala v Telči druhá polovina sezony Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2010. Petr Nič dokázal zopakovat svůj úspěch z roku 2009. Nejmladší z  golfového rodu Ničů dosáhl prvního turnajového vítězství v  sezoně. Proti předloňskému ročníku republikového šampionátu profesionálů

car Stéphane Lovey. Oba pojí několikaleté přátelství ze zahraničních sérií a Stéphane Lovey hrává turnaje Pilsner Urquell Czech PGA Tour právě na doporučení Petra Skopového. Petr Skopový, který reprezentuje Golf Club Sokolov, zachránil v prvním kole výsledek pod par eaglem na předposlední jamce a  ve finále chtěl od začátku pořádně tlačit na pilu. Na prvních čtyřech jamkách zahrál dvě birdie a vypadalo to, že bude útočit na vítězství. Jenže pak přišlo na šestce bogey a na sedmičce double bogey a své ambice musel trochu snížit. Stéphan Lovey měl po prvním kole 69 a  na vedoucího Roberta Schovánka ztrácel jedinou ránu. Nabízené šance na prvenství se ale možná trochu zalekl a  druhé kolo mu příliš radosti neposkytlo. Na prvních patnácti jamkách ani jednou neskóroval, naopak musel překousnout čtyři bogey. Alespoň dělené druhé místo vybojoval zpátky až na jamkách č. 16 a  17, na nichž zahrál birdie. I  St. Lovey dal v  součtu dohromady skóre –1 a  doplnil Petra

Jeff Sikute (USA) a jeho příhra v Mladé Boleslavi

na rány nemusel s oslavou čekat až na play-off, ale náskok tří ran mu dal v  závěru dostatek klidu k  vychutnání velkého triumfu. Po prvním kole se dělil o 5. místo se Španělem Hojasem. Zatímco soupeři z předních pozic postupně odpadali, Petr Nič se posouval dopředu. Prokázal vyrovnanou výkonnost, když obě kola zahrál na 70 ran. O  druhé místo se za Petrem Ničem podělili Petr Skopový a Švý-

Lukáš Tintěra poprvé mezi profíky vyhrál vloni v Haugschlagu

Skopového. Nejlepším druhým kolem se mohl pochlubit Jakub Stanislav, který se zásluhou výsledku 69 posunul z druhé desítky pořadí až na dělenou čtvrtou pozici. Jeho druhé kolo sneslo ta nejpřísnější měřítka, protože hrál jen samé pary a birdie, která předvedl tři. Lídr Order of Merit české PGA i  Pilsner Urquell Czech PGA Tour Viktor Skalle tentokrát mezi absolutní elitu nepronikl a obsadil dělené 13. místo.

37

KONEČNÉ POŘADÍ 1

Petr NIČ

140 (70 + 70)

–4

2

Petr SKOPOVÝ

143 (71 + 72)

–1

4 6

Stéphane LOVEY (SUI)

143 (69 + 74)

–1

Jakub STANISLAV

144 (75 + 69)

par

Marek NOVÝ

144 (73 + 71)

par

Lukáš LIZÁNEK

145 (73 + 72)

+1

Mike NEWELL

145 (69 + 76)

+1

Robert SCHOVÁNEK

145 (68 + 77)

+1


téma

Dobrovolníci – skvělí fandové golfu

5. 9. 2010

ČSOB RENDEZ VOUS GOLF CLASSIC 2010 MAREK NOVÝ DOSÁHL V MLADÉ BOLESLAVI PRVNÍHO VÍTĚZSTVÍ MEZI PROFESIONÁLY Vůbec poprvé se nejlepší čeští profesionálové spolu se zahraničními kvalitními hráči představili na hřišti Sand Martin´s Hole v Mladé Boleslavi. Hráči si po oba dny nesmírně pochvalovali kvalitu hřiště i  celkovou organizaci turnaje. Nejlépe zvládl nástrahy více než šest a půl kilometru dlouhého hřiště Marek Nový, který dosáhl svého premiérového triumfu mezi profesionály. Na ČSOB Rendez Vous Golf Classic 2010 se po úvodním kole dělil o  vedení s  Jiřím Holým. Ve finále už ale kraloval a  velice klidnou hrou si došel pro prvenství.

Na závěr turnaje se nenechal ničím vyvést z míry a přinesl úplně čistou skóre-kartu okořeněnou jedním birdie, které zahrál na jamce č. 16. Marek Nový konečně zlomil prokletí druhých míst. K  profesionálům přestoupil na začátku předchozí sezony a celkem šestkrát se musel na Pilsner Urquell Czech PGA Tour spokojit s druhým místem. V Mladé Boleslavi předvedl v  prvním kole 68 a ve druhém 71 ran, což v součtu znamenalo skóre –5. Z  celkové půlmilionové dotace získal vítěz 70 tisíc korun. Díky tomu se posunul do vedení v  pořadí série a  upevnil si první příčku v  Order of Merit PGAC. Na druhém místě za Markem Novým skončil se ztrátou dvou úderů Jakub Stanislav s  výsledky 70 a  71 ran. Ve druhém kole mohutně dotahoval. Po devíti jamkách si sice proti výsledku po prvním kole o jednu ránu pohoršil, ale pak rozjel parádní

stíhací tažení. Na druhé devítce třikrát skóroval a snažil se dotáhnout na vedoucího Marka Nového. Nakonec mu na play-off chyběly dvě rány. I tak je pro Jakuba Stanislava 2. příčka nejlepším umístěním v sezoně. Zatím byla jeho letošním maximem čtvrtá místa v Berouně a Telči. Nejlepší výsledek druhého kola vynesl na třetí příčku Andreje Kraljiće. Slovinec zahájil turnaj se skóre 74, ale v  neděli vyrovnal sobotní maxima Jiřího Holého a  Marka Nového, když předvedl 68 ran. V jeho skóre-kartě září eagle na pětiparové sedmičce a pět birdie. O lepší výsledek připravila Andreje Kraljiće tři bogey. Slovinský profesionál v rámci Pilsner Urquell Czech PGA Tour poprvé skončil na stupních vítězů. Jiří Holý, který se po prvním kole dělil s  Markem Novým o  vedení, nenavázal na svůj sobotní výkon a zahrál 82 ran. Zhoršením o 14 ran klesl ve výsledkové listině na dělené 25. místo.

Jiří Kubelík, rozhodčí s certifikátem R&A, řeší na Kaskádě úlevu s Filipem Mrůzkem

KONEČNÉ POŘADÍ 1

Marek NOVÝ

139 (68 + 71)

–5

2

Jakub STANISLAV

141 (71 + 70)

–3

3

Andrej KRALJIĆ

142 (74 + 68)

–2

4

Daniel KRALJIĆ

143 (73 + 70)

–1

Petr SKOPOVÝ

143 (72 + 71)

–1

Lukáš LIZÁNEK

144 (73 + 71)

PARv

Lukáš TINTĚRA

144 (71 + 73)

PAR

Květoslav STRACHOTA

145 (73 + 72)

+1

Ondřej LÉBL

145 (72 + 73)

+1

Stanislav MATUŠ

145 (71 + 74)

+1

6 8

Ekvilibristika Marka Nového při čekání na ránu v Kynžvartu při Czech Challenge 2010. Vítěz celkového Order of Merit PGAC je i na obálce a taky na vedlejší stránce.

38


tĂŠma


19. 9. 2010

INTERNATIONAL MOKOV PRO-AM 2010 V HAUGSCHLAGU VYHRÁL LUKÁŠ TINTĚRA Dvoukolový International MOKOV Pro-Am se uskutečnil na hřišti Waldviertel v  rakouském Haugschlagu. Waldviertel je starší z  obou osmnáctijamkových hřišť, která jsou v  Haugschlagu k  dispozici, a  i  proto se označuje jako Old Course. Po oba dny vládlo na česko-rakouském pomezí ideální počasí, a  tak nic nebránilo tomu, aby se hrál zajímavý golf. Svého prvního triumfu mezi profesionály dosáhl na International MOKOV Pro-Am 2010 Lukáš Tintěra. Po úvodním kole patřila Tintěrovi druhá pozice o  jedinou ránu za vedoucím Španělem Pablem Hojasem. Ve finále svou ztrátu dokázal Tintěra vymazat a zásluhou 69 ran a výsledného skóre –5 si dokráčel pro prvenství. V Haugschlagu se Tintěrovi obzvlášť daří. Na přelomu července a  srpna na druhé místní osmnáctce skončil při silně obsazeném turnaji Alps Tour třináctý a dnes mohl poprvé mezi profesionály slavit. Tintěra si hru užíval se vším všudy a častokrát se

na hřišti dobře bavil. Za pohodový přístup ke hře chválil pozdějšího vítěze už po prvním kole jeho amatérský souputník turnajem a promotér International MOKOV Pro-Am Rudolf Penn. Lukáš Tintěra doposud skončil na podnicích Pilsner Urquell Czech PGA Tour dvakrát druhý. Stalo se tak v loňské sezoně a  na symbolický stříbrný stupínek vystoupil při PGAC Masters ve Mstěticích a na turnaji v Kestřanech. Letos bylo až do Haugschlagu jeho maximem 4.  místo na PGAC Masters v Sokolově. Za prvenství si pětadvacetiletý Tintěra vysloužil prémii 2 741 eur. Druhou příčku v napínavém závěru uhájil po prvním kole vedoucí Pablo Hojas. Španěl nakonec až tolik nebojoval s  vítězným Tintěrou, ale s  třetím Ondřejem Léblem, který na něj nebezpečně dotíral. Nakonec o druhém místě pro Hojase rozhodla jediná rána. Hojas hrál 69 a pak si pohoršil na 73, což dalo dohromady kvalitní výsledek –2. I  španělský profesionál se ještě na Pilsner Urquell Czech PGA Tour nikdy tak vysoko neumístil. Už zmiňovaný Ondřej Lébl neměl ke druhé příčce daleko. Hojase stíhal ze všech sil a proti včerejšku si o jednu ránu polepšil. K sobotním 72 úderům dnes přidal 71. Jmé-

Robert Schovánek vzdal na Kaskádě hold golfu svým úžasným oblekem

no Ondřeje Lébla tak najdeme ve výsledkové listině se skóre –1 na třetí pozici. Lébl tím zkompletoval letošní sbírku „medailových“ umístění – na Masters v Sokolově vítězství, v  Tálích druhá příčka a v Haugschlagu třetí. Lídra Order of Merit Pilsner Urquell Czech PGA Tour Viktora Skalleho trápily zdravotní problé-

my a tentokrát své bodové konto nijak významně neobohatil. Včerejších 81 a dnešních 78 úderů stačilo jen na dělené 34. místo. Situace na předních pozicích žebříčku se tím vyrovnala, a proto můžeme na závěrečném Kaskáda Grand v  Brně očekávat velice dramatický souboj o krále Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2010.

KONEČNÉ POŘADÍ 1.

Lukáš TINTĚRA

139 (70 + 69)

–5

2.

Pablo HOJAS

142 (69 + 73)

–2

3.

Ondřej LÉBL

143 (72 + 71)

–1

4.

Matthew WEBB

144 (72 + 72)

PAR

Christoph BAUSEK

144 (71 + 73)

PAR

6.

Claude GRENIER

146 (73 + 73)

+2

Josh WILLARD

146 (72 + 74)

+2

Jakub STANISLAV

148 (75 + 73)

+4

Albin THALLER

148 (73 + 75)

+4

Vít ŠIMEK

148 (73 + 75)

+4

8.

Filip Mrůzek při vítězství v Berouně. Tady ještě jako amatér.

41


téma

Standa Matuš dotíral na turnajový triumf několikrát. Ještě musí čekat. Na protější straně Zuzka Kamasová (SVK).

ORDER OF MERIT stav k 6. říjnu 2010 Česká golfová profesionální sezona se pomalu blíží ke svému závěru. Posledním domácím turnajem bude Kaskáda Grand finále ve dnech 7.–10. října 2010, kterým vyvrcholí Pilsner Urquell Czech PGA Tour. Právě tento podnik může zásadním způsobem promluvit do pořadí série i  Order of Merit PGAC. Dotace turnaje je rekordní 1 milion korun a vítěz si odnese také rekordní prémii ve výši 170 tisíc korun. Order of Merit PGAC vede před brněnským Grand finále Marek Nový se ziskem 347 470 korun. V čele má plzeňský rodák náskok před druhým Viktorem Skallem cca 90 tisíc. Marek Nový přibližně polovinu svého konta získal při turnajích EPD Tour, kde se dokonce třikrát prosadil do elitní desítky. Vysoká odměna pro vítěze brněnského turnaje

mu ale nedává jistotu obhajoby prvenství v národním žebříčku. Ve hře není pouze Viktor Skalle, ale i Petr Skopový, Ondřej Lébl a  Lukáš Tintěra. V  případě velkého výpadku a nešťastné shody okolností mají malou naději přeskočit Nového i  Petr Nič nebo Jakub Stanislav. Kaskáda Grand finále každopádně slibuje velice atraktivní podívanou, ve které se bude až do poslední jamky bojovat o co nejlepší umístění nejen na turnaji, ale i  v  celoročních žebříčcích. Pořadí Pilsner Urquell Czech PGA Tour od poloviny sezony kraluje Viktor Skalle. Do Order of Merit série se započítávají pouze body uhrané na turnajích Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2010. I  v  tomto žebříčku se situace před Grand finále nesmírně vyrovnala a na konečný triumf v celé sérii si dělá zálusk velice početná skupina hráčů. Teoretickou šanci poskočit až na první místo má dokonce i patnáctý v pořadí Jakub Janda.

Největšími adepty na vítězství za Viktorem Skallem jsou Ondřej Lébl, John Horsky, Marek Nový a vzhledem k  aktuální

42

formě i Lukáš Tintěra nebo Petr Skopový. Počítat se musí i s loňským králem série Petrem Ničem.

ORDER OF MERIT PGAC 2010 (PŘED KASKÁDOU) 1.

Marek NOVÝ

377 292

2.

Viktor SKALLE

261 575

3.

Petr SKOPOVÝ

234 884

4.

Ondřej LÉBL

220 748

5.

Lukáš TINTĚRA

191 569

ORDER OF MERIT PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2010 (PŘED KASKÁDOU) 1.

Viktor SKALLE

238 783

2.

Ondřej LÉBL

218 415

3.

John HORSKY

191 448

4.

Marek NOVÝ

179 500

5.

Lukáš TINTĚRA

164 819


téma 9. 10. 2010

KASKÁDA GRAND FINÁLE 2010, BRNO-JINAČOVICE GRAND FINÁLE I CELOU SÉRII VYHRÁL ONDŘEJ LÉBL Nejprestižnější golfová série ve střední Evropě Pilsner Urquell Czech PGA Tour završila rok 2010 neuvěřitelně dramatickým vyvrcholením Kaskáda Grand finále Czech PGA Tour v  Brně-Jinačovicích. Vítěze turnaje i celé série totiž muselo určit až play-off mezi Ondřejem Léblem a Lukášem Tintěrou. Jejich souboj rozhodla až druhá jamka rozehrávky. Do finálového kola šel z  vedoucí příčky Marek Nový s  náskokem dvou ran před Stanislavem Matušem a  Ondřejem Léblem. Na první devítce se ale všechno začalo otáčet. Matuš nasázel na jamkách č. 3, 4 a  5 tři birdie v řadě za sebou a protlačil se do průběžného vedení s  aktuálním skóre –1, které dokázal držet až k  poslední jamce. Ondřej Lébl předvedl na úvodních devíti jam‑ kách dvě birdie a  i  on se dostal před Marka Nového, který na‑ opak zapisoval dvě bogey a další přidal na desítce. Na zadních pozicích byl zatím klid. Drama se začínalo rozjíždět s obrovským nástupem Lukáše TinPetr Mrůzek a jeho oblíbený „pavouk“ při čtení greenu

Další z kvalitních profesionálů, Jiří Němeček

těry. Birdie na devítce a desítce ještě nic zásadního nesignalizovala. Ta pravá smršť, která doprovázela mohutný finiš, přišla od Lukáše Tintěry od 15. jamky s  parem 5. Tintěra „nasypal“ tři birdie za sebou a  na osmnácté jamce se zásluhou paru posunul s výsledkem 68 ran do play-off. Tintěra ale musel čekat, jak se vyvine situace v  posledním flightu. Nový už byl ze hry o turnajový titul i  prvenství v  sérii. Velkou bitvu svedli v  závěru Stanislav Matuš a  Ondřej Lébl. Před poslední jamkou na tom byli díky Léblovu birdie na se-

44

KONEČNÉ VÝSLEDKY 1.

Ondřej LÉBL

75 + 71 + 70

216

(PAR)

170 000

2.

Lukáš TINTĚRA

75 + 73 + 68

216

(PAR)

110 000

3.

Stanislav MATUŠ

75 + 71 + 71

217

(+1)

82 000

4.

Marek NOVÝ

71 + 73 + 74

218

(+2)

62 000

5.

Petr NIČ

78 + 75 + 70

223

(+7)

48 500

Jiří NĚMEČEK

78 + 72 + 73

223

(+7)

48 500

7.

Petr SKOPOVÝ

78 + 70 + 76

224

(+8)

41 000

8.

Filip MRŮZEK

77 + 75 + 73

225

(+9)

37 000

9.

Stéphane LOVEY

73 + 77 + 76

226

(+10)

34 000

10.

Jan ZEDNÍČEK

74 + 80 + 73

227

(+11)

25 750

Roman SVOBODA

78 + 74 + 75

227

(+11)

25 750


dmnáctce stejně. Jejich miniduel rozhodla hra z fairwaye. Matuš poslal druhou ránu do vody. Lébl neriskoval a přihrál si před green. Na greenu ležel třetí ranou a po dvou puttech zahrál bogey a  zajistil si účast v  rozehrávce. Matuš naopak čtyřmetrový putt do bogey, který by ho posunul do play-off, neproměnil a skončil třetí. Play-off mezi Ondřejem Léblem a Lukášem Tintěrou začínalo na desáté jamce. Oba hráči se dostali na green druhou ranou a po dvou puttech odešli s  parem. Pokračování napínavé koncovky se přesunulo na jamku č. 18. Lukáš Tintěra po celé kolo riskoval a ze své cesty neuhnul ani v  psychicky vypjaté rozehrávce. Druhou ránu směroval na levou část greenu, ale míček nakonec skočil do vody. Tím se otevřela cesta k vítězství pro jeho kolegu z play-off. Ondřej Lébl zachoval chladnou hlavu a  zvolil stejnou strategii jako ve třetím kole, jen

s tím rozdílem, že jeho třetí rána skončila přibližně jeden a půl metru od praporkové tyče a  putt do paru umístil do jamky. Léblova radost mohla propuknout naplno. Vyhrál turnaj i  celou Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2010. Za vítězství obdržel prémii 170 tisíc korun, čímž v sérii dohromady nasbíral 388 415 bodů. Z průběžné první příčky sesadil Viktora Skalleho, který spadl na třetí místo, z druhého Lukáše Tintěru. Šťastný vítěz svůj výkon okomentoval následovně: „Ve finále jsem se mohl maximálně spolehnout na svou krátkou hru. První devítku jsem doslova učipoval, protože mi úplně ideálně nevycházely rány do greenu. Pomohla mi i smůla Standy Matuše a pak i Lukáše Tintěry, když jim míček nešťastně odskočil do vodní překážky. Musím vyzdvihnout skvěle připravené hřiště a  poděkovat místnímu greenkeeperovi a celému jeho týmu.“

Jan Juhaniak dokáže i v seniorském věku soupeřit s mnohem mladšími hráči na plné délce hřiště

PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2010 / KONEČNÉ POŘADÍ 1.

Ondřej LÉBL

388 415

2.

Lukáš TINTĚRA

274 819

3.

Viktor SKALLE

244 833

INZERCE

NOVÉ STUDIO PARDUBICE – LUXDAN Sladkovského 458 Tel: 775 103 209 e-mail: pardubice@dankuchen.cz

WWW.dankuchen.cz Dovozce Jan Vlach

BRNO – LUXDAN Plotní 41; Tel.: 545 234 499 e-mail: polasek@dankuchen.cz KLADNO – LUXDAN vašatova 3218; Tel.: 775 577 841 e-mail: info@dankuchen.cz KUNOVICE – LUXDAN Pekařská 806; Tel.:608 478 061 e-mail: info@dankuchen-uh.cz

STRÁŽ N. NISOU – DAN PARTNER Studánecká 591; Tel.: 482 323 439 e-mail: kuchyne@ikhcz.cz

ŠUMPERK – LUXDAN Hlavní třída 1/15; Tel.: 608 074 881 e-mail: sumperk@dankuchen.cz

ZLÍN – DAN PARTNER Tř.Tomáše Bati; Tel.: 577 012 005 e-mail: m.losak@seznam.cz

PRAHA – LUXDAN Korunovační 19; Tel.: 777 898 163 e-mail: praha@dankuchen.cz

KOŠICE SLOVENSKO – CFT s.r.o. Moyzesova 46; Tel.: 905 501 501 e-mail: dotkuchyne@centrum.sk

OSTRAVA – DAN PARTNER U Oblouku 4; Tel.: 596 953 040 e-mail: mevro@mevro.cz

znojmo – připravujeme jihlava – připravujeme

NABÍZÍME SPOLUPRÁCI KUCHYŇSKÝM STUDIÍM V CELÉ ČR!


Část II.

J a k s e stav í h ř i št ě

Jak Jack Nicklaus

hřišti pomohl

V první části třídílné série Jak se staví hřiště jsme si přiblížili některé zásady výstavby golfového hřiště na příkladu jedinečného resortu Gold Golf v západoslovenské Senici. Jen krátce jsme se zmínili o architektovi hřiště – společnosti Jack Nicklaus Design (dále JND) a jeho senior designérovi Tomu Pearsonovi, který se přidal k projektu v roce 2008. V tomto díle tedy věnujeme zaslouženou pozornost právě architektonickému studiu JND.


napsal Jakub Červenka, www.czech-golf-design.cz nafotil autor & Zdeněk Mojžíš


J a k s e stav í h ř i št ě

Jamka č. 4 a instalace travního drnu na stěnu fervejového bunkeru. V pískovém prostředí je instalace travního drnu jedinou možnou cestou, jak zachovat ostré tvary modelace a zároveň zabránit erozím.

Č

asto bývá pravidlem, že se v průběhu přípravy a realizace takovýchto mamutích projektů vystřídají některé (a často i klíčové) články. Bylo tomu tak i  v  Senici. V  průběhu výstavby došlo nejprve ke změně projektanta přizváním JND, následně dodavatele a nakonec přišla i změna uvnitř investorské skupiny. Designéra Toma Pearsona vystřídal jiný dlouholetý Senior Design Associate, pan Dirk Bouts, který vstoupil do projektu na jaře roku 2009 společně s námi.

smyslu paru jednotlivých jamek byly už pevně stanoveny. Zahájení prací před příchodem JND předcházelo vymýcení těch částí lesa, kudy povedou jednotlivé jamky. A s tímto plánem těžby neměl JND nic do činění. Zpětně s  tímto faktem již nelze nic dělat. Možná že kdyby byl JND pozván do území od samého začátku, hřiště by dnes vypadalo naprosto jinak, ale to nic nemění na skutečnosti, že nynější podoba, až bude kompletně dokončena, bude opravdu „velká bomba“.

kterých si dobře zahraje každý. Začátečník, výkonnostní amatérský hráč i profesionál. Jak tohoto principu v praxi dosáhnout? JND má své základní principy golfové architektury, které modifikuje a upravuje individuálně pro každé hřiště, prostředí, lokalitu. Tedy i pro Senici.

Široké fairwaye, nízké roughy…

Základní odlišnou charakteristikou v Senici, patrnou na první pohled, jsou fairwaye. Jsou velkoryse široké. Takřka od kraje lesa k druhému kraji. Samozřejmě že šířka fairwaye a  semi-rouTrocha šťávy Golfovému hřišti bylo zjevně potřeba dodat šťávu. JND si na ghu bude stanovena neuškodí kvalitě provedených prací pochopitelně velmi zakládá, protože koncepcí seče, ale na Od vstupu JND do od nám známéjen úspěšné a podařené projekty mohou splnit cíl pro všechny rozdíl projektu si investor sliho odlišení hracích tři zainteresované strany. boval zvýšení atraktivploch, které se často nosti golfového hřiště, stává chybně dogmapřínos nových impulzů v golfové architektuře, tem, na tomto hřišti nejsou vysoké roughy. zajištění kontroly správného technologického Nicklaus se na Slovensko těšil Jednotlivé fairwaye jsou od sebe odděleny mepostupu při výstavbě a dodržování harmono- Senické hřiště je již dnes zařazeno mezi 100 zilesím. To je tvořeno vzdušnými borovicemi gramu výstavby. Jak jinak popsat důvod, že nejlepších světových hřišť ve výstavbě. V sou- a podrostem, ve vyšších a sušších částech hřiště golfovému hřišti bylo zjevně potřeba dodat časné době má kancelář Jacka Nicklause roze- tvořeným především nádherně do růžova zabaršťávu. JND si na kvalitě provedených prací po- stavěné projekty v  celkem 42 zemích včetně veným vřesem. Ve spodních částech, v  místech chopitelně velmi zakládá, protože jen úspěš- států na americkém kontinentu. Celkem se původních mokřadů, pak kapradím. To vše sponé a podařené projekty mohou splnit cíl pro může pyšnit 350 hřišti ve 38 zemích po celém lečně vytváří ve společnosti nádherné okolní kravšechny tři zainteresované strany. Investorovi světě. Když přišla nabídka z nového, JND do- jiny hřiště velmi, ale opravdu velmi krásné. Jeho zhodnocení investice s  generováním zisku, sud neuchopeného trhu, kterým Slovensko základní charakteristika je mu dána právě mísstavební společnosti a projektantovi hřiště po- je a ve kterém je několik hřišť v drtivé většině tem, ve kterém se nachází. Nicméně samy fairdesignovaných a  postavených jen jedním do- waye jsou modelovány poměrně bohatě, greeny bídky v podobě dalších zakázek. Pro JND to ale nebyla „rutinní“ zakázka, pro- davatelem, přijal JND tuto výzvu s nadšením. rovněž a k tomu všemu jsou doplněné také velmi tože trasování jamek a  také jejich postup ve Filozofií JND je projektovat a stavět hřiště, na hlubokými bunkery.

48


něn mnoha malými „bankříky“ a travnatými ostrůvky. Byl posazen níž než green současný. JND vznesl okamžitý požadavek, aby byla prověřena přítomnost a  výše hladiny podzemní vody. Za tímto účelem byla vybagrována zkušební jáma, ve které se okamžitě objevila voda. A změna koncepce byla na světě. Jen upřesňuji, že původní dodavatel považoval jamku za dokončenou a chystal se na ní zahájit setí! Z nic neříkajícího par 3 z kopce dolů, jejíž předností bylo jen ono převýšení, se stala jamka velmi strategická a esteticky impozantní.

Překážka, nebo past?

Jamky č. 4. Umístění bunkerů v okolí dopadové plochy umožní hráčům vybrat si vlastní strategii hry po této fairwayi.

...a mokřady

Na spodních jamkách, kde byly původně zmíněné mokřady, a tedy logicky v  místech průsaků podzemních vod, které se z vyšších částí hřiště tlakem a  gravitací tlačí dolů do údolí, umožnilo pouhým vyhloubením založit rozsáhlé vodní překážky. Voda je díky bílé barvě písku průzračně čistá, se zabarvením do odstínu letní modré oblohy. Až kýčovité obrazy. To všechno dohromady vytváří celkový dojem velmi pestrého, přírodního hřiště.

Hráč, bezpečnost a estetika

Jak probíhala spolupráce s JND? Po zmapování území, finálního layoutu hřiště, podle kterého probíhala výstavba, byla učiněna řada důležitých změn. Drtivá úprava změn se odehrála „pouze“ v rovině strategie hry a estetické kvality projektu. I tento zdánlivě malý rozsah navržených úprav si vyžádal velké přesuny materiálů. Cílem bylo zlepšit přehlednost a hratelnost hřiště z  pohledu herní bezpečnosti a  zároveň doplnit vizuálně zajímavé prvky, které by herní strategii doplnily, podpořily, umocnily a především významně ovlivnily. K  tomu posloužila kompletní revize práce s pískovými překážkami. Umístění každého bunkeru bylo dlouho diskutováno, přemýšlelo se nad jeho velikostí, zasazením do prostoru, tvarováním i pozičním zasahováním do fairwaye. Velmi profesionální a erudovaný přístup ke golfové architektuře. Hráč, bezpečnost a  estetická kvalita, to jsou základní prvky filozofie JND. Přístup velmi dů-

ležitý, protože na každou naši otázku, proč to či ono, jsme vždy dostali komplexní a promyšlenou odpověď. Každá hrana bunkeru má svou přesnou stavební výšku počítanou ve výškových centimetrech. Např. zadní hrana bunkeru na jamce č. 4 byla určena ve výšce 210,65 m n.m. s důrazem na 65! Pokud je architekt takto připraven, stavba probíhá daleko plynuleji. Je to opravdu velmi důležité. Přejděme nyní ke změnám vyvolaným JND, které byly pro finální tvář hřiště zásadní.

Pro projektanty JND je důležité, aby hráči měli na hřišti stále dobrý přehled. To platí také na jamce, kterou hrají. To znamená, že terénní nerovnosti, které by bránily výhledu do doglegu, se odstraňují. Této vizuální korektnosti, jak sami hráči říkají principům golfové architektury JND, bylo v Senici dosaženo kombinací více prvků. Zvýšením odpališť a snížením terénních nerovností mezi odpalištěm a místem dopadu tak, aby celý tento prostor byl otevřený a  přehledný. Stejným principem pracuje JND i s bunkery. Překážka, která není vidět, není překážkou, ale záludnou pastí nespravedlivě trestající hráče. Takto jednoduše popsané pravidlo ale v  případě hotových zemních prací na Gold Golfu předchozím dodavatelem znamenalo značné zatížení finančního rozpočtu. Nicméně veškeré úpravy, které JND do hřiště vnesl, byly motivovány jediným cílem, aby si hráči na hřišti zahráli co nejlépe. Prakticky žádný z původně projektovaných bunkerů nezůstal. Zásadně se také změnil jejich tvar. Z plochých (nám v Čechách velmi dobře známých) pastí pro ještěrky (autorův popis) se design bunkerů zásadně změnil.

Když přišla nabídka z nového, JND dosud neuchopeného trhu, ve kterém je několik hřišť v drtivé většině designovaných a postavených jedním dodavatelem, přijal JND výzvu s nadšením. Jak JND hřiště změnil?

Typickým příkladem je práce na jamce č. 8. Par 3. Původně byla jamka o mnoho kratší. JND, aby využil skutečnosti velkého převýšení, které je mezi nejvyšším odpalištěm a  greenem celkem 12 metrů, přidal nad rámec původního projektu ještě dvě odpaliště. Celkové převýšení prostoru jamky je ale ještě o 3 metry větší. Green je totiž vyvýšen nad vodní překážku. Důvod je jen estetický. Hrana mezi greenem a  vodní překážkou je totiž oddělena dřevěnou kůlovou hradbou, na kterou je z odpališť opravdu skvělý pohled. Původně měl být green chrá-

49

Napojovat, spojovat, navazovat

Tvar dna je u většiny bunkerů převážně kulatý, tradiční, zadní stěna překážky je vždy vyšší, aby bylo vždy vidět písek, a tedy bylo jasné, že jde o bunker. Největším rozdílem je ale jeho hloubka. Takto hluboké bunkery můžeme potkat snad jen na některých jamkách na hřišti Albatross Golf Clubu nebo na Casa Sereně. Uveďme si to na příkladu jamky č. 4. Umístění bunkerů v okolí dopadové plochy umožní hráčům vybrat si vlastní strategii hry po této fairwayi. Hráč bude mít možnost na odpališti přemýšlet, kterou cestou bude hrát a jestli zvolí


J a k s e stav í h ř i št ě

Změna koncepce na jamce č. 8 se uskutečnila až poté, co ji předchozí dodavatel a projektant považovali za dokončenou. JND z této jamky udělal nezapomenutelný tří par.

cestu mimo anebo skrz bunkery. Paradoxně hra sportovně využitelnou. Bohužel naše ne- Na řadu tak přichází další nástroj, redesign, ktepřes bunkery umístěné na levé straně fairwaye pružná legislativa tento rozdíl zatím nezná. rý se stává jedním ze základních pilířů manageumožní hráči lepší úhel pro příhru do greenu A ještě jeden pohled si dovolím. Jestliže se mentu ke zvýšení kvality a zájmu hráčů o exisnež hra pravou stranou fairwaye, kde sice bun- investor rozhodne pro výstavbu golfového tující hřiště. Jenže ten s sebou přináší také svá kery nečíhají, ale úhel příhry do greenu je těžší. hřiště, ale z  obavy před přílišným zásahem „ale“ v podobě dočasného omezení hry, snížení Princip hry na této jamce je tedy ten, že každého do krajiny bude postupovat ve smyslu co kvality travních ploch a  především vícenáklahráče čeká jeden úder lehký a jeden těžký. Hráč nejmenšího samotného zásahu, otevře tím dů. Jestliže majitel hřiště dojde ke zjištění, že má možnost výběru, který úder si vybere jako dveře k  přijímání obrovských kompromisů hlavním důvodem snižujícího se počtu hráčů v neprospěch golfové hry. A svým způsobem na jeho hřišti jsou chyby na hřišti samém, kteprvní. Záměr původního projektanta byl využít co tím popírá svoje vlastní rozhodnutí investice rých se dopustil během výstavby, je tento fakt nejvíce členitosti terénu. JND se reliéfem pů- do golfu. doprovázen efektem snižujících se tržeb, a tedy vodní krajiny nechává také nedostatku finančinspirovat, ale slepě ji neních prostředků. kopíruje, naopak dodržuje Redesign přichází Hráč, bezpečnost a estetická kvalita, to jsou základní prvky jasné principy a  pravidla, jako poslední záfilozofie JND. Přístup velmi důležitý, protože na každou původní svahování terénu chrana v době, kdy naši otázku, proč to či ono, jsme vždy dostali komplexní modeluje. Golfová archimísto aby hřiště a promyšlenou odpověď. tektura JND je o  napojosplácelo původní vání, spojování, navazování investici na vybunové modelace na okolí, tedy na krajinu. A v tom Jestliže je cílem postavit golfové hřiště, které dování a  zároveň generovalo zisk, potýká se je rozdíl mezi původním projektantem a  JND. bude dobré, kvalitní a  zajímavé, jedním slo- s faktem další a tentokrát nucené investice do V některých částech hřiště sama krajina, pokud vem „hratelné“, hráči jej budou vyhledávat, zajištění opětovného zájmu hráčů o hřiště. je třeba významně tvarována, určuje, jak se má vynaložené finanční prostředky a úsilí dosáh- Investorská skupina Gold Golf si tento fakt v  novém tvarování pokračovat. Ve společnosti nou svého cíle a smyslu. Má však smysl stavět uvědomila naštěstí brzy, ještě před dokončejsou rozšířené názory, že výstavba golfového hřiště hledáním kompromisů a s vynaložením ním výstavby. Negativním efektem tohoto zjišhřiště přetváří krajinu. Důležité je dodat, že ji nejnižších finančních prostředků? Tento pří- tění bylo zvýšení stavebního rozpočtu a  prokultivuje zpět na krajinu, kterou bude nadále stup – a vidíme to dnes na drtivé většině čes- dloužení doby výstavby. Efekt, který tam ale kých hřišť – dříve či později přinese odliv hrá- získají, bude po nějakém období jednoznačně využívat. čů. V období ekonomické krize a zvyšujících ziskem! Už dnes mají ze skutečnosti spoluKompromis, nebo názor? se nároků hráčů na kvalitu hřiště a jeho atrak- práce s  kanceláří Jack Nicklaus Design velký Je naprosto zřetelný rozdíl mezi developer- tivnost se takový přístup stává přinejmenším mezinárodní přínos. Bylo to naprosto zásadní skou výstavbou, stavbou hal a  překladišť diskutabilním a pro některá hřiště bude i lik- a  klíčové rozhodnutí, mohu to ze své osobní a  touto kultivací krajiny na krajinu zpětně vidační. zkušenosti potvrdit.

50


51


ko m p o z i c e I Po seznámeni se základy anatomie golfových hřišť můžeme se vydat po druhé ose našich úvah, jejímž cílem je prozkoumat způsoby, jakými jsou jednotlivé součásti hřišť vzájemně skloubeny. Tak, aby vytvořily jedinečný – a přitom funkční – celek. Teze „forma následuje funkci“ platí i pro golfová hřiště. Otevíráme tedy nový blok, věnovaný KOMPOZICI hřiště.

Dva okruhy po devíti

aneb OBRAZ

IDEÁLNÍHO HŘIŠTĚ

J

akkoli je každá kompozice zvláštní, přece její autoři vždy vycházejí z určitých obecně platných a  všeobecně známých, byť většinou nepsaných, zásad. K těm několika málo „psaným pravidlům“ patří třináct, již v  samém úvodu první části citovaných Mackenzieho charakteristik „ideálního“ golfového hřiště. Budeme se jich proto alespoň začátkem druhé části nadále volně držet.

5, 9, 12, 18, nebo 22 jamek? Hned první z postulátů – požadavek na 2 okruhy po 9 jamkách – zaslouží pozornost. Že byl autorem „opsán“ z Old Course, je evidentní, ale kde se tam vzal? Je všeobecně známo, že nejstarší hřiště vypadala jinak: Leith Links (Edinburgh) – 5 jamek; The Links at St Andrews – 22; Old Musselburgh Links – 9; Prestwick Golf Links – 12? Tak jako na většinu neznámých z golfové historie existuje i na tuto otázku řada možných odpovědí. Jedním z  faktů je, že k  tomu fyzicky došlo již r. 1764. Druhou věcí je, že do pravidel bylo 18jamkové „stanovené kolo“ vtěleno až v r. 1857. Legenda praví, že tím předchůdkyně R & A  argumentovala jako svou komparativní výhodou, aby se mohla ucházet o uspořádání Open Championship, vypisovaného na 36 jamek. Provedená

úprava totiž umožňovala sehrát jej pouze ve dvou kolech, zatímco jinde to znamenalo absolvovat kola tři či dokonce čtyři! Na většinovém zastoupení jamek par 4 se ani po sto letech nic nemění. Herní koncepty mohou ovšem disponovat navíc i skrytými, až mysteriózními složkami. Určitě nejznámějším příkladem takového zvláštního aspektu je magický vnitřní algoritmus, který byl vtělen do hřiště Old Course v r. 1864: provedené úpravy umožňují hrát hřiště po i proti směru hodinových ručiček. Navíc je celé hřiště dokonale palindromické. B. Jones byl touto magií čísel natolik unesen, že se ji pokusil transformovat, alespoň po jednotlivých devítkách, do projektu Augusta National… Další příklad, s  nímž se setkáme: H. Colt přestavěl Muirfieldské linksy tak, že nanejvýš tři dráhy běží stejným směrem… A do třetice: když W. Flynn rekonstruoval Shinnecock Hills, provedl to skoro ze samých trojúhelníků!

vídá skutečnost, že s tímto ohledem budovaná klasická hřiště nezestárla – a  po periodických úpravách jsou schopna dodnes hostit i nejprestižnější profesionální turnaje. Složitost úkolu však tkví v tom, že se současně požaduje, aby přechod mezi jamkami nebyl příliš dlouhý. Protichůdně znějí též další dva požadavky: že dráhy by měly být přiměřeně zvlněné – ne však zase moc, aby terén nevyžadoval od hráčů „alpinistické výkony“ –, ale zejména, aby se na minimum omezily rány naslepo! Do kategorie „tvarování“ patří i následující ideální charakteristiky: osobitost každé jamky a přirozený charakter jejich okolí jsou podmínkami, bez nichž to prostě nejde. Monotónnost hřiště je nejtěžším designérským hříchem, srovnatelným snad jedině s uměle působící „krajinou“. Naturálnost pozadí, na kterém se odvíjí sekvence golfových úderů, je nejvlastnějším atributem a  nejlepším důkazem outdoorové povahy golfu jako takového.

S rezervou a nemonotónně

Liberté, egalité, fraternité

Prozíravou se jeví další Mackenzieho zásada – ponechávat mezi jamkovištěm a odpalištěm následující dráhy dostatečně velkou prostorovou rezervu pro budoucí možné prodlužování hřiště! O důležitosti zmíněného aspektu nejlépe vypo-

Osmé (ale i 11.–12.) „přikázání“ zní, zjednodušeně řečeno, že všichni hráči jsou si před hřištěm rovni – silnějším i slabším by mělo nabízet nejen dostatek výzev na jedné –, ale i  únikových cest na druhé straně. V  analytické části jsme viděli,

52


napsal Jaroslav C. Novák Foto & ilustrace archiv autora

že i metodika hodnocení hřišť rozlišuje golfisty nek. Kromě objektivně dané terénní konfigurace, zpět do města (In). V r. 1764 byly první čtyři – nejen na muže a ženy, ale i podle výkonnosti: na jež může být pro koncept hřiště zcela určující, je relativně krátké – dráhy přeměněny na dvě dlouscratch- a bogey- hráče. Smyslem všech handica- důležitá i subjektivní apetence – ať už k originál- hé, čímž bylo „soutěžní kolo“ zredukováno z 22 pových systémů je vyrovnávat startovní vyhlídky nímu, či některému ze známých geometrických na 18 drah (přesněji 9 reverzních, vymezených soutěžících. Dokonce i úplný začátečník musí mít schémat. Příslušnost k určitému terénnímu typu 10 jamkami). Pokyn k tomuto „vylepšení“ má sice šanci obejít celé hřiště, byť za cenu přiměřeně vyš- i zvolené tvaroslovné uspořádání – to vše ovliv- jen podobu zápisu ze schůze Gentlemen Golfers šího skóre – a v rámci pravidel sehrát rovnocenný ňuje výsledný výraz. Nejen na tom ovšem záleží. a není ilustrován žádným plánkem, přesto je pozápas proti zkušenějším … Definitivní „kompoziční figura“ (chcete-li kon- kládán za první známý „projekt“, vedený zřejmě Poslední dvě zásady jsou pro rovnici golfové hry cept, rozvrh, trasování, průběh, vedení, osnova, péčí o zajištění plynulosti hry v úvodní a závěrečkořenovými charakteristikami né partii hřiště… Konflikty mezi hráči, do– pojednávají o její plynulosti. Požadavek, aby se předcháze- Na většinovém zastoupení jamek par 4 se ani po sto letech hrávajícími z protisměrů lo dlouhému hledání a  ztránic nemění. Herní koncepty mohou ovšem disponovat na shodné jamky vedly v r. 1832 ke zřízení dvou tám míčů, má svůj přesah i do navíc i skrytými, až mysteriózními složkami. jamek na každém greepsychologie a související herní nu (s výjimkou prvního pohody hráčů. Plynulost hry samé i  harmonické zážitky z  ní musí zajišťovat kostra… či po anglicku Lay-out, příp. Routing) a posledního). Z téže doby se datuje označovat nejen vyvážení profilu hřiště, ale i to, že jeho roz- je ovlivňována i  řadou dalších charakteristik, jamky 1. devítky bílými a 2. devítky červenými vlajkami. Až v r. 1848 dostal greenkeeper vržení nutí hráče využívat celou škálu rozličných o kterých bude v tomto dílu řeč… úderů a ran, prováděných různými holemi. Čím je Na proměnách schématu hry podél kousku po- Allan Robertson pokyn ke skutečnému zdvojebřeží u St Andrews se obvykle ve zkratce vyklá- ní greenů. Prováděl to dalších 10 let. Současně hra proměnlivější, tím lépe… dají celé dějiny golfu. Cestou ven z města směrem rozšiřoval herní koridor, což usnadnilo odlišení Máte správnou kompoziční k přístavu v ústí řeky Eden (Out) se golf hrál již protisměrných drah. Spolu s T. Morrisem st. vyfiguru? začátkem XVII. století, ale „hřiště“ mělo podobu budovali nový green č. 17, oddělený od greenu S uvedenými postuláty se jistě lze ztotožnit. Tvůr- hrbolaté stezky mezi dunami. Až koncem století č. 1. Po r. 1865 pak Morris pokračoval v rozšiřočí proces je však složitější, neboť nás nutí vypořá- se zde nalézalo 12 vyhloubených jamek – a mezi vání fairwayí, výstavbě greenu č. 18, budování dat se s nimi v rámci místně specifických podmí- nimi 11 „drah“. Od poslední jamky se hrálo zase závlah a nových odpališť (viz obr. č. 1 fáze a–e).

53


ko m p o z i c e I

Hřiště řečená klasická

St Andrews – Old Course

V první části jsme viděli, jak lze proti proudu času sledovat genezi jednotlivých druhů jamek až k jejich archetypálním vzorům, ze kterých byla hřiště posléze postupně skládána v různých fázích procesu šíření golfu po světě. Obdobně je možné načrtnout typologii „druhů“ právě těch hřišť, z nichž golfoví architekti nejčastěji čerpali inspiraci. Pokus o takový přehled se podává v apendixu Hřiště řečená klasická, paralelně provázejícím text druhé části.

D

o výběru ze Zlatých golfových časů (epochy, věku, éry, století – jak jinak bývá nazýváno období od 70. let XIX. až do 40. let XX. století) neboli Golden Age jsme zařadili – kromě kultovních skotských hřišť doplněných (symbolicky) dvěma z Anglie a po jednom z Walesu a Severního Irska – i pětici hřišť amerických (plus pro pořádek jedno kanadské), která představují spojovací článek mezi starým a novým (golfovým) světem. Jejich autoři se hlásili ke svým inspiračním zdrojům – ale zároveň je již modifikovali k vlastnímu obrazu, takže se tato hřiště záhy stala vzory pro nespočet dalších a dalších…

Old Course (The Links at St Andrews), St Andrews – SCO

Historie golfu v zátoce Fife severovýchodně od Edinburgu je dlouhá a  známá. Hřiště zde procházela specifickým vývojem. Díky poloze města a přístavu, existence s klubem úzce propo-

jené univerzity a počátkům rozvoje turistického ruchu se koncem XVII. století mezi ostatními začalo prosazovat St Andrews. Epicentrem golfu se stalo zdejší hřiště The Links, později proslavené pod názvem Old Course… Z  řady jeho mimořádných charakteristik si na úvod připomeňme zvláštnost, spočívající v  netypické formě vlastnictví pozemku – v  XII. století jej král David I. Skotský daroval veřejnosti s tím, že si tam „každý může zadarmo dělat, cokoli se mu zlíbí“. Roku 1552 zde arcibiskup J. Hamilton výslovně povolil hrát golf. Ale už předtím se tu golfisté po generace mísili s pasoucími se králíky a ovcemi, jezdci na koních, pradlenami, lukostřelci, fotbalisty i  pejskaři. Válka proti králíkům jako veřejným nepřátelům golfu se začala vítězně obracet v průběhu XIX. století. Definitivně rozhodnuta byla až parlamentním zákonem z r. 1894. Do té doby zde platila středověká pravidla, povolující z půdy skrývat travní drny, těžit v písku škeble a další podobné aktivi-

54

ty, jež se všechny podepsaly na dnešní podobě hřiště. Délka „Morrisova“ hřiště činila 5,8 km. Začátkem XX. století je pak přestavěl a tím prodloužil na 6 km nejprve R. A. Hull, ve 30. letech je pak J. Braid toutéž metodou prodloužil na 6,3 km. V současné době měří 6,6 km s tím, že při mimořádných událostech, jako např. při Open Championship, se otevírají přídavná mistrovská odpaliště na drahách č. 2, 13 a 14, ležící zpravidla mimo jejich historický půdorys (posledně jmenované se ocitlo až na sousedním hřišti Eden Course). Změnou z r. 2010 bylo prodloužení dráhy č. 17 o téměř 40 m – umístěním odpaliště na vedlejší cvičnou louku – takže celková délka hřiště pro Open činila 6 680 m! Pravo-levá orientace je pro hřiště dalším z osudových faktorů. V současnosti se má za to, že hra po směru hodinových ručiček je racionálnější vzhledem k tomu, že většina hráčů má tendenci hrát slice (tj. úder odklánějící se vpravo) a míč tedy pravděpodobněji zůstává uvnitř hřiště… Po levé straně „dráhy“ se zde hrálo od zdvojení jamek v r. 1832 až do vybudování nového greenu č. 17 (odděleně od č. 1), což spolu


s novým odpalištěm č. 2 umožnilo hrát oběma směry. „Nové“, pravostranně orientované hřiště, hrané proti směru hodinových ručiček, převládlo a stalo se standardem. Hra v opačném směru se dnes povoluje jen výjimečně při historii připomínajících příležitostech. Pikantní je, že mnohé bunkery, které přežily na hřišti z různých vývojových fází a z pohledu dnešní hry postrádají smyslu – bývají jako „autentické“ součásti drah kopírovány s nimi, ačkoli geneticky spolu vůbec nesouvisejí… Mírumilovná úvodní dráha byla pojmenována podle Swilcamského potoka, chránícího zpředu její (samostatné) jamkoviště. Dvojka však již je typická – nic zde není jisté, ani směr hry ne. Na fairwayi se lze seznámit s prvními pot-bunkery. Svůj název odvozuje od zdi, oddělující sousední dráhu č. 17 od Old Course Hotelu. Název trojky připomíná úvozovou cestu, která v minulosti dráhu protínala. Přídomek Out ji odlišuje od stejnojmenné protisměrné jamky č. 15. Čtyřka je první ze „strategických“ – trasu k  jamkovišti je nutno rozmyslet. Jméno připomíná greenkeepera, který si zde namísto penze vysloužil koncesi na provozování stánku s občerstvením. Pětka je první ze dvou dlouhých par 5. Název vysvětlují dvě verze, z nichž ani jed-

na není zřejmá. Po křížení cest ani překračování strže u greenu nezbyly žádné stopy. Další Out (k rozlišení od č. 13) z celkem čtyř. Šestá nejenže svým okolím skutečně připomíná vřesoviště, byla však i  místem, kam se vyvážely odpadky, shrnovaly škeble apod. Jde o třetí Out – spárovaný s jamkou č.12. Vyvýšená sedmička je poslední Out, navíc křížící se s 11. protiběžnou dráhou stejného jména. Svou polohou vtahuje hráče do prostorových souvislostí – poskytuje orientaci po hřišti i okolí. Osmička je první ze dvou krátkých jamek – odtud i  její prozaický název. Odpaliště je nejzazší výspou hřiště nad ústím řeky Eden. Devítka bývá označována za nejméně zajímavou koncovku na (nejen tomto) hřišti. I jméno má podobné, jen green vyniká tím, že není zdvojený… Desítka je první na cestě zpět – a nijak jednoduchá, o  čemž se přesvědčil i  B. Jones, když frustrován z double-bogey na této jamce vzdal

55

ve 3. kole Open 1921. Jméno tohoto věhlasného amerického amatéra nese jamka od sezony následující po jeho smrti v r. 1971. Jedenáctá – druhý par 3, zvaná High (In), má unikátní terénní konfiguraci: vyvýšený green s  valem, oddělujícím jej od písečných dun spadajících do ústí řeky Eden (po které bývá tato jamka někdy též nazývána). Dvanáctkou je další In, spárovaný s jamkou č. 6 na stupňovitém „vřesovištním“ double-greenu. Po třináctce se hra vrací na neidentifikovatelnou „křižovatku“, tentokrát ovšem s  přídomkem In. Nejdelší (čtrnáctou) jamkou je druhý par 5 s popisným jménem: Long. Slávu jí svou analýzou herních strategií zajistil A. Mackenzie. Patnáctka názvem odkazuje k jamce č. 3 s jediným rozdílem: In. Vlastní jméno Cartgate nemá nic společného s americkým výrazem pro golfová autíčka (ta se v  Británii označují „buggies“). Šestnáctá dráha se vrací podél zdi – a  končí greenem před místem jejího zalomení, podle čehož byla pojmenována. Od stejného rohu se naslepo přes zeď hraje vlajková sedmnáctá jamka. Jméno nedostala podle sousedního hotelového areálu (bývalého nádraží), ale podle staré mýtní silnice, která se frekventovaně dostává do hry za předposledním samostatným greenem. Proti ní je osmnáctka přívětivou jamkou. Nese jméno muže, který měl přes ulici (Links Rd) svůj rodinný krámek s golfovými potřebami a vlastnoručně vybudoval poslední ze čtyř samostatných greenů… jam

název

1 Burn 2 Dyke 3 Cartgate (out) 4 Ginger Beer 5 Hole O_Cross (Out) 6 Heathery (Out) 7 High (Out) 8 Short 9 End Out: 10 Bobby Jones 11 High (In) 12 Heathery (In) 13 Hole O_Cross (In) 14 Long 15 Cartgate (In) 16 Corner of the Dyke 17 Road 18 Tom Morris In: Celkem (m):

délka m par 344 414 363 439 520 377 357 160 322 3296 348 159 318 425 565 417 387 416 327 3362 6658

4 4 4 4 5 4 4 3 4 36 4 3 4 4 5 4 4 4 4 36 72


bu s i n e s s

Martin Prokop rychlejší než

golfový míč v letu Téměř každý z nás už najezdil na svých cestách za golfem, a nejen za ním, tisíce kilometrů. Dostali jsme se na silnici do různých situací, různě je vyřešili anebo nevyřešili. Jsem si ale jist, že mnoho z nás zná situaci „na mě nikdo nemá“, a výraz dotyčného, který se tváří jako mistr světa. Jak se tváří úřadující mistr světa juniorů v automobilových soutěžích Martin Prokop? A proč vlastně hraje také golf? 56


napsal Leoš Kopecký nafotil Jakub Joachim & Zdeněk Sluka

Martin Prokop – dospělý junior Martin Prokop je mistr světa v automobilových soutěžích – juniorské kategorie J-WRC, špičkový představitel mladé české „soutěžácké“ generace a tváří se velmi příjemně. Tady je třeba podotknout, že junioři se v rally sportu jezdí do 28 let, protože za volant si pochopitelně mladíci mohou sednout až v 18 letech. Martinovi je 28, takže právě proběhl jeho přechod z juniora – mistra světa – mezi „dospělé“ jezdce WRC. V roce 2011 odjede dvojice Martin Prokop – Jan Tománek s vozem Ford Fiesta S2000 sedm z deseti soutěží, tedy maximální možný počet z nově vyhlášeného šampionátu, zkráceně označovaného jako S-WRC.

Z

náme sugestivní záběry na trasu rychlostní zkoušky z kabiny soutěžáckého auta v plné rychlosti a dokážeme si alespoň přibližně představit, jaké vlastnosti by člověk za volantem takového speciálu měl mít, jaký stres prožívá, jak často se pohybuje na hranici fyzikálních zákonů, na hranici mezi bytím a nebytím na silnici či v cíli rychlostní zkoušky. Může závodník rally hrát vůbec golf? S Martinem jsme se sešli v indooru hotelu Step a hned na první pohled bylo jasné, že určitě na golf může.

Kde jste začal hrát a kdo vás ke golfu přivedl? Začal jsem jako mladík díky rodičům a  bylo to v Nové Bystřici. Bydleli jsme v Jihlavě a v Bystřici tenkrát golf začínal. Pak ale přišlo intenzivní závodění, takže jsem dlouho golf zanedbával, přerušil jsem i studia a zůstaly mi jen sporty s motoristickým zaměřením – hlavně posilování, běhání. Ke golfu jsem se mohl vrátit, až když jsem začal víc cestovat do zahraničí a občas bylo trochu víc času před nebo po závodě. Hodně jsem hrál v Mexiku. Tam jsme

Prvořadě ostatní sporty zlepšují fyzickou kondici jezdce. Při nehodě reaguje rozdílně organismus, který je v dobré kondici a  který je zanedbaný. Když je organismus vitální a připravený, je mno-

Tlak na psychiku se zvyšoval, takže hlavní význam golfu přicházel ve chvílích, kdy jsem potřeboval vyčistit hlavu, umožnit mozku, aby se vyprázdnil.

oterapeutem. I když postupně to všechno začalo být docela monotónní, takže jsem se postupně vrátil i  k  některým svým dříve provozovaným sportům – florbal, tenis a právě golf. Ten získal na významu v  okamžiku, kdy se začaly dostavovat úspěchy. Tlak na psychiku se zvyšoval, takže jeho hlavní význam přicházel ve chvílích, kdy jsem potřeboval vyčistit hlavu, umožnit mozku, aby se vyprázdnil. Na to je golf ideální.

jednou byli v resortu, kde se nedalo dělat nic jiného, takže to byl dobrý impulz k návratu ke golfu. Ale jen jako doplňkovému, opravdu rekreačnímu, relaxačnímu sportu. Nechodím hrát pravidelně, ani se nezúčastňuji turnajů. I tak mě golf hodně baví a užívám si ho stejně jako tenis a jiné relaxační sporty.

hem pravděpodobnější, že uniknete třeba vnitřnímu zranění, regenerace má lepší průběh atd. Navíc řídit auto opravdu není tak jednoduché, jak to vypadá. Je potřeba síla, velká výdrž, takže se provozují jak sporty na posílení, tak i ty pro velkou výdrž.

Jedna ze základních představ o automobilovém sportu se týká rychlostí reakcí. Cvičíte své reakce? Jistě. Fyzioterapeut neustále vymýšlí různé způsoby cvičení pro zrychlení reakcí – jednoduché cviky s tenisáky, starty a svalové reakce z nejrůznějších výchozích poloh. Jde o vnímání prostoru periferním viděním, správné vyhodnocení a adekvátní reakce.

Říkal jste, že jste se věnoval motoristicky zaměřeným sportům. Jakým? Řidič točí volantem a šlape na pedály…

A to jsou třeba jaké? Posilování jak to klasické, tak i vnitřních orgánů, hodně běhu, plavání. Jsem stále v kontaktu s fyzi-

A cítíte za dobu svého závodění nějaké zásadní změny třeba v periferním vidění, ve schopnosti reagovat?

57


bu s i n e s s

58


On se takový vývoj odehrává tak nějak postupně. Takže teď se cítím velmi dobře. Je to pochopitelně obrovský rozdíl proti tomu, kdy jsem začínal, ale nedá se říct, že by nastal nějaký zlom. Postupně se mé schopnosti zlepšovaly, teď je důležité je udržet. Prostě když je pauza mezi závody, je třeba zůstat aktivní. Jakou roli hraje vytrvalost? V Čechách se závody jezdí jeden a  půl dne, dva dny, mistrovství světa se jede tři dny. Obvykle pátek, sobota, neděle a  celé tři dny sedíte v autě – tak 15 hodin denně. Ale už čtyři dny předem si trať najíždíte a jeden z těch dnů máte možnost testovat auto. Takže sedm dní sedíte v autě od rána do večera, sedm dní musíte být v  plném provozu – od 5. hodiny ranní do 10. večerní. Prostě pořád. Když uděláte chybu, tak to obvykle znamená víc než jen ztrátu bodu. Nejčastěji karambol. Takže koncentraci musíte mít stále pod kontrolou

a hledat chvilky, kdy je alespoň na pár minut možné beztrestně polevit. Záleží hodně na vybalancování psychiky, opravdu není možno být celých 15 hodin plně koncentrovaný. Musíte se naučit šetřit energii. Co je nejdůležitější vlastností soutěžního jezdce? Klid, rozvážnost, chladná hlava za všech situací. Emotivní, temperamentní jezdci dokáží ze sebe dostat velké výkony, ale nevydrží to dlouho. Hodně právě pomáhá „čistá hlava“, umět se soustředit a mít cíl, vědět, co chci. Co považujete za svůj největší úspěch? Pochopitelně titul juniorského mistra světa v roce 2009, ale bylo už hodně krásných závodů i výsledků. Loni jsme skončili třetí ve WRC. Máte deset let závodění za sebou, kde je z hlediska věku zenit soutěžního jezdce?

Tenhle sport je hodně o zkušenostech. Když v 18 máte volant v rukou, moc toho neumíte, získáváte zkušenosti, jezdíte juniory. Pak v  28 přestoupíte mezi dospělé a  zase tak moc času prosadit se není, protože když máte hodně zkušeností, začne pomalu docházet síla a  vitalita. Takže zenit je tak 35–38 let, pak už to pomalu tělo přestává zvládat. Kolik závodů ročně musíte absolvovat? Maximální počet je asi tak 12. To je tak hranice, kdy se závodění a vše ostatní, co s tím souvisí, nestávají rutinou a  zůstávají ještě zajímavými. Pro tento rok mám v  plánu osm bodovaných závodů a  ostatní jsou přípravné. Teď se třeba odjíždím připravit do Skandinávie, rozjezdit se a za tři týdny pak jedu na důležitý, bodovaný závod do Mexika. Ale když budete trénovat ve Švédsku, tak budete na sněhu a v Mexiku moc sněhu nebude?

Ne, to ne. Jde opravdu o to, být v  autě, poslouchat spolujezdce, vnímat auto a udržovat návyky. Udržet si bystrost, reakce. Je to stejné, jako když si jdete zahrát nějaký menší turnaj, ale víte, že za dva týdny vás čeká důležitý turnaj. Musí to být ale opravdu turnaj. Jde o kondici. Musí existovat pocit tlaku, startovního stresu, vědomí měření a srovnávání výsledků, diváci u trati. Jaký jste hráč golfu? Asi trošku nedisciplinovaný. Ale hlavní důvod je v tom, že si to chci užít. Takže pravidla pochopitelně ano, ale upřímně – jen ta hlavní. Pokud jdu s hráčem, který detailně řeší a vyhodnocuje každou situaci či pozici míče, tak mě to s ním nebaví. Pochopitelně o nic nehrajeme, nehraji turnaje, ale golf je pro mě opravdu především zábavou, relaxací. Soutěžení si užívám v  autě. Možná až přestanu závodit, začnu hrát golf víc.

59

Malcolm Wilson o Martinovi Prokopovi

„Velice nás těší, že úřadující mistr světa juniorů pojede s jedním z našich vozů,“ řekl Malcolm Wilson, ředitel týmu M-Sport, který pro Ford Fiestu S2000 vyvinul. M-Sport je dlouhodobým partnerem Fordu v mezinárodním soutěžním sportu – a nasazuje také špičkové Fordy Focus RS WRC jménem BP Ford Abu Dhabi World Rally Teamu v mistrovství světa. „Jsem rád, že se Martin poté, kdy skončil mezi juniory, rozhodl pro kategorii S2000 jako pro další postup ve své kariéře. Těšíme se na spolupráci s ním a dáme mu tolik technické podpory, kolik bude potřeba. Kategorie S2000 je pro nás velmi důležitá a já jsem si jist, že to v příští sezoně pro všechny zúčastněné posádky bude velice zajímavý šampionát!“ dodal Malcolm Wilson.


p ř e d p l at n é

ForGolf je tu pro vás každý měsíc. Získáte slevu proti koupi u stánku a spolehlivou distribuci na udanou adresu.

NOVINKA – udělejte radost svým blízkým a darujte dárkový voucher na předplatné časopisu FORGOLF na 1 rok za 999 Kč

více informací na www.forgolf.cz nebo 225 985 225


Předplaťte si ForGolf na 1 rok za 999 kč Navíc získáte balíček balíček s dámskou i pánskou kosmetikou v celkové hodnotě 1508 Kč

DERMACOL PEARL ELIXIR Objevte zářivost a vitalitu perel na své pleti!

Přípravky z pleťové řady Dermacol PEARL ELIXIR s cenným extraktem z perel poskytuje pleti prevenci proti prvním vráskám, hydrataci, energii a ochranu. Oblíbený koenzym Q10 přispívá ke zvýšení pevnosti, pružnosti a zlepšuje regeneraci pleti. Kreatin pokožku hydratuje a pomáhá k redukci drobných vrásek. O svou pleť můžete pečovat pravidelně a komplexně s denním, nočním a očním krémem PEARL ELIXIR. Intenzivní vyhlazující péči zajistí pleťová maska PEARL ELIXIR MASK.

DERMACOL CAREER Laboratoře Dermacol vyvinuly speciální řadu přípravků pro muže. Stále více mužů začíná pečovat o svůj vzhled, zajímají se o péči o svou pokožku a vyhledávají přípravky, které by jim poskytly dokonalý komfort. Dermacol CARRER, řada přípravků pro muže, kombinuje účinné, pěstící a zklidňující látky, které každému muži poskytnou dokonalou péči od hlavy po paty. Pečující i pěstící kosmetické přípravky tak odpovídají potřebám mužské pokožky, která se od té ženské v mnoha ohledech liší.

Více informací o značce Dermacol naleznete na www.dermacol.cz platí při objednání do 6. 4. 2011


v y b av e n í

Bag místo kufru? Když golf začínal, bagy neexistovaly. Jedna až dvě hole se vešly do ruky, míč do kapsy. Pak se začaly dělat jednoduché „věšáky“ na hole, které se hodily přes rameno. Na „půlsadu“ to bohatě stačilo. Střih, uteče několik desítek let. Kdo dnes nemá bag, který unese alespoň 14 holí, komplet převlečení do deště, trochu golfové literatury, několik lahví s vodou či čajem, náhradní tucet míčů a svačinu, jako by nebyl. Tak se podívejme, s čím přicházejí obchodníci se začátkem sezony...


Napsali & nafotili prodejci


v y b av e n í

PRODEJCE amSPORT, s. r. o. Högerova 1098/9 Praha 5 Tel.: 724 297 785 www.amgolf.cz

ASBRI stand bag s potiskem Na oba modely XP5 i XP14 lze zhotovit jakýkoli potisk na zakázku. Objednáte-li si bag s brandingem (je možné již od 2 bagů), cena včetně bagu je 2990 (XP5), resp. 3388 (XP14) Kč. Model XP5 má 5místný horní rozdělovač a váží 2 kg, model XP14 14místný a váží 3,3 kg. Cena: 2990 Kč (XP5), 3388 Kč (XP14)

Ogio Helios

Ultralehký bag na nošení – méně než 1,5 kg! 9 palců široký 6dílný organizér na hole, AFS komfortní anatomické popruhy, O-Shox systém pružného zavěšení, prodyšné bederní polstrování, 6 kapes včetně kapsy na nápoje a cennosti, vyroben z textilie hex-rip odolné proti roztržení. Dostupný ve 4 různých barevných kombinacích. Cena: 3990 Kč

PRODEJCE Golfsmith CZ & SK Golfcentrum Čechie U Sluncové 618 Praha 8 Tel.: 731 194 219 www.golfsmith.cz

Ogio Syncro

Bag na vozík s velkým množstvím funkcí. 14dílný organizér na hole v celé délce, Hoode™-systém – unikátní vrchní kryt proti dešti. ZBP™ – bezzipová kapsa na příslušenství, integrovaná rukojeť pro snadné přenášení, vnitřní izolovaná komora proti vlhkosti, polstrované kapsy na cennosti a mobilní telefon, úchyt na rukavici a putter, úchyt na deštník, kryt bagu proti dešti, lehce přístupná magnetická kapsa na skóre-kartu. Celkem 10 různých kapes, dostupný ve 4 různých barevných kombinacích. Cena: 5990 Kč

64


NIKE cart bag Sport Trolley

Golfový bag určený především na vozík s velikostí 9,5´´ (24,13 cm) a pořadačem se 14 rozdělovači. Bag je z odlehčené a odolné konstrukce. Má 9 funkčních kapes (z toho 6 na zip). Mezi nimi naleznete chladicí kapsu, kapsy na oblečení, pití a cennosti. Cena: 3900 Kč

PRODEJCE Bestgolf Shop U Slovanky 9D Praha 8 Tel.: 777 109 130 www.bestgolf.cz

CALLAWAY stand bag Euro G2 Organiser

Golfový bag s nožičkami o velikosti 9´´ (22,86 cm) a se čtrnácti rozdělovači. Bag je zajímavý dvojitým ramenním popruhem s patentovanou technologií IZZO pro nošení na zádech. Bag má celkem 9 kapes s různým využitím (kapsa na oblečení po celé délce bagu, kapsa na cennosti a drobnosti). Hmotnost je 2,7 kg. Cena: 3990 Kč

PRODEJCE

Srixon Tour Bag

Golflevne.cz Muchova 9 Praha 6 Tel.: 723 328 201 www.golflevne.cz

Výrazný bag od firmy Srixon o velikosti 9,5“. Cena: 4900 Kč

PRODEJCE SprintSport T.G.Masaryka 38 Karlovy Vary Tel.: 602 720 243

Cleveland Tour Bag

Novinka od firmy Cleveland, velké kapsy na uložení všech potřebných věcí, s dvojpopruhem. Cena: 3300 Kč

Forgan of St Andrews Pro ll Cart bag PRODEJCE Golf Resort Black Bridge Národních hrdinů 891 Praha 9 Tel.: 602 175 965 www.sprintsport.cz

65

Nejnovější cart bag značky Forgan. Rozdělen 14 příčkami, vybaven držákem deštníku či úchytem na rukavičku. 9 kapes na vše potřebné, z toho 2 velké na oblečení, 2 kapsy na míčky, kapsa na cennosti nebo izolovaná kapsa na nápoje. K dostání ve 3 barvách, hmotnost pouze 5 kg. Cena: 2499 Kč


v y b av e n í Stand Bags Bridgestone Golf

9“ bag se šestikomorovým rozdělovníkem, 6 kapes se zipy včetně kapsy na cennosti. Voděodolná kapsa na cennosti lemovaná kůží, izolovaná kapsa na láhev, dvojité popruhy, široký ramenní pás pro extrémní komfort, speciální systém „Leg Lock“ udržuje nožičky od bagu v zajištěné poloze. Ochranný nepromokavý kryt. Cena: 3590 Kč

PRODEJCE PRO KENNEX SPORT, s. r. o. zastoupení značek: PRO KENNEX, TECNIFIBRE, BRIDGESTONE a PRECEPT GOLF Jinonická 80 158 00 Praha 5 Tel.: 296 554 491, 603 288 239 www.bridgestone-golf.eu

Cart bags Bridgestone Golf

9,5“ bag se šestikomorovým rozdělovníkem, 9 kapes se zipy včetně kapsy na cennosti. Kapsa na cennosti olemována velurem, izolovaná kapsa na láhev, externí komora na putter, speciální držák na 3 golfové míče (snadno přístupný), hlavní držadlo pro jednoduché zvednutí bagu, ochranný nepromokavý kryt. Cena: 4490 Kč

TOUR Staff bag Bridgestone Golf

10,5“ bag se šestikomorovým rozdělovníkem, vysoce odolná polyuretanová konstrukce obalená pěnou. 10 kapes se zipy včetně kapsy na cennosti, olemované velurem, 2 izolované kapsičky na láhev, vycpané, vysoce odolné pruhy, nastavitelné dvojité popruhy, skrytá komora na deštník, ochranný nepromokavý kryt. Cena: 8190 Kč

PRODEJCE HOOK company Vnoučkova 840 Benešov Tel.: 317 721 231 www.hook-golf.cz

BULLET EASY STAND BAG

Praktický, elegantní a výrazně odlehčený stand bag je vhodný pro použití nejen na cestách. Dvojitý popruh umožňuje pohodlné nošení na zádech. Dále bag nabízí mnoho praktických úložišť pro vaše golfové potřeby. BARVA: černá, modrá, oranžová, zelená. Cena: 1000 Kč

66


napsal XXXX foto XXXX

67


m a r k et i n g o l f

Dá se udělat golfem díra do světa? Dá, ale musí se to umět. V rámci 20.ročníku veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD – podle tiskové zprávy nejvýznamnější akce svého druhu ve střední Evropě –, proběhl i specializovaný trh GOLF WORLD PRAGUE 2011. Jaké marketingové poučení si z takové akce můžeme vzít my, které „marketingolf“ zajímá?

Z

oficiální tiskové zprávy je zřejmý záměr pořadatele: „I letos je cílem veletrhu, který soustřeďuje subjekty golfového turismu a  prodejce golfových potřeb do jednoho místa a  prezentuje odborné i  laické veřejnosti vše, co se stále oblíbenějším sportem gentlemanů souvisí, zejména poskytnout inspiraci do nadcházející sezony.“ Za tím účelem představilo 20 vystavovatelů ze všech koutů světa návštěvníkům atraktivní domácí

i zahraniční golfové destinace, nejnovější vybavení a  publikace s golfovou tematikou.

Marketing v reálu Nechci hodnotit, zda se záměr veletrhu pořadatele podařil či nikoli, ale zajímalo mě, jak sami vystavovatelé vnímají veletrh jako komunikační prostor, jako příležitost k  prezentaci. A  také, co si od ní slibují, jaký volí způsob oslovení a  jak naplňují ono prastaré spojení AIDA, které vede k úspěchu na trhu. Attention (po-

zornost), Interest (zájem), Desire (touha), Action (akce – nákup). Jen pro představu o potenciálu trhu golfové turistiky uvádím čísla asociace IAGTO (International Association of Golf Tour Operators), která sdružuje asi 1500 subjektů. Členové IAGTO realizují ročně 80 % prodejů golfových dovolených na světě, což kromě asijského trhu znamená obrat přes 1 miliardu € – tedy díra do světa se tady určitě udělat dá. Jak vypadá marketing golfového turismu v reálu?

68

Představte si, že zastupujete golfové hřiště, hotel, dopravce, lázně, restauraci a přejete si, aby k  vám jezdili golfoví turisté. V  principu existují dvě základní cílové skupiny, které potřebujete oslovit – cestovní kanceláře a volné klienty. S cestovními kancelářemi a  agenturami se komunikuje snadno. Je jich omezený počet, existují seznamy, sdružení a databáze. Není tedy problém je oslovit nabídkou, projednat podmínky a  spolupracovat – odchyt klientů má na starosti cestovní kancelář, není to váš problém.


napsal Leoš Kopecký, www.artis3000.com foto archiv Holiday World

Český stánek na IGTM 2010 v době poledního klidu

To druhá cílová skupina – volní klienti – je těžší k ulovení, nalákání, ale zase nemusíte snižovat ceny o  provizi jako u  cestovních kanceláří. Nicméně o to více musíte investovat do reklamy a  například do expozice na veletrhu. A zláká-li vás k účasti veletrh typu Golf World Prague, je třeba vědět, že první dva dny veletrhu jsou určeny právě první cílové skupině – profesionálům cestovního ruchu. A  druhé dva dny patří volným klientům a pasantům, kteří zavítají k vašemu stánku a budou chtít využít vašich služeb přímo, bez zprostředkování cestovní kanceláří. Takovou nabídku od vás očekávají a je na vás, jestli je zaujmete a přesvědčíte k nákupu.

Keramický hrnec Golf World Prague je organizován profesionálně, takže poskytuje

standardní servis a prezentace subjektů může být poměrně aktivní a  dynamická, se silným momentem překvapení, které by

Nicméně mě přítomnost zcela negolfových produktů zaujala. Pořád ještě platí, že pokud chcete prodat něco úplně negolfového,

Jak vypadal z pohledu marketingové komunikace obraz Golf World Prague? Jaká byla struktura vystavovatelů a jaké komunikační nástroje? No, tak nějak to bylo stejné jako loni, stejné jako předloni… Veletrh by přece ale měl přinášet novinky, ne?! právě v  léty neměnném prostředí zavedeného veletrhu vyvolalo lavinu zájmu. Tohoto momentu nevyužil žádný z  vystavujících subjektů, tedy překvapení se nekonalo, pozornost nevyprovokovalo nic kromě centrálně umístěné expozice s jakýmisi hlavolamy, které nebyly golfové.

prodáte to na golfovém veletrhu? Co takhle keramický hrnec a přehazovačka na kolo?

Jako loni, jako předloni Jak vypadal z pohledu marketingové komunikace obraz Golf World Prague? Jaká byla struktu-

69

ra vystavovatelů a jaké komunikační nástroje? No, tak nějak to bylo stejné jako loni, stejné jako předloni… Veletrh by přece ale měl přinášet novinky, ne?! Lídrem marketingových komunikací a prezentací v cestovním ruchu jsou tzv. tourist boardy. Zde bylo možno shlédnout dvě expozice se standardní nabídkou letáků, map a průvodců. Nic nového ani zajímavého. Cestovní kanceláře se někde sdružily do většího stánku, někde ne, ale nikde nepřinesly nic převratného. Potvrdily svou účastí trvající existenci na trhu, což dnes je také poměrně silnou devízou, nicméně to není prodejním argumentem. Dále pak z oboru cestovního ruchu už vystavovala jen asociace sdružující hotely a  hřiště, jejíž profil je při detailním pohledu na nabídky trochu nejasný, a jed-


m a r k et i n g o l f

no golfové hřiště z podhůří. To bylo vše, co se týkalo cestování za golfem. Potom už jen dva typy luxusních automobilů, jeden stylový magazín, tři golfové magazíny, golfový internetový portál, asi tři nepříliš důrazní prodejci golfového vybavení, golfový simulátor, umělý green, šperky z přírodních kamenů, magnetické náramky, vybavení interiérů… Proč takto rozpačité spektrum nabídky a nedůrazné prezentace?

Pro negolfisty dobré Důvodů je mnoho. Hlavním je pravděpodobně krize veletrhů obecně. Nicméně, i kdyby krize výstavnictví nebyla, byly expozice určené golfistům orientovány správně na cílovou skupinu? Vloni navštívilo Holiday World celkem asi 30 000 osob. Golfistů v  ČR je 0,5 % populace, tedy na veletrh přišlo pravděpodobně asi 150 golfistů. Jinými slovy Golf World Prague umožňuje komunikaci spíše s  negolfisty nebo

s potenciálními golfisty. Takže zaměření na hlavolamy, šperky z  přírodních kamenů, auta a magnetické náramky je vlastně v pořádku. Tyto expozice zkrátka správně využívají golfového prostředí pro zvýšení kreditu svého zboží.

gue. I esteticky nepříliš zdařilá expozice vzbuzovala zájem svou mírnou chaotičností a  věřím, že mohla přilákat určité množství pasantů z řad negolfistů. Tedy na příkladu této expozice šlo najít všechny prvky naplňující prastaré marketingové schéma AIDA: Po-

Golfová turistika má opravdu velký potenciál, Česká republika je dobrou destinací a je jen třeba si uvědomit, jak ji správně propagovat. To, že nemáme středomořské či subtropické podnebí, ještě neznamená, že k nám nebudou hráči jezdit. Jistý aquapark, asociace hotelů, které sice golf moc nenabízejí, ale využívají jeho blízkosti pro zlepšení své image, devítijamkové hřiště v  příjemném podhorském prostředí s  nabídkou programu pro začátečníky tak z  pohledu marketingové komunikace naprosto vévodily Golf World Pra-

zornost si expozice získala svou velikostí a centrálním umístěním, zájem svou neobvyklostí a  šíří nabídky, touhu k nákupu vyvolala výřečnost zkušených prodejců a některá zvýhodnění mohla způsobit i akci na místě. Jenže ona golfová turistika má opravdu velký potenciál, Česká

70

republika je dobrou destinací a je jen třeba si uvědomit, jak ji správně propagovat. To, že nemáme středomořské či subtropické podnebí, ještě neznamená, že k nám nebudou hráči jezdit. Na IGTM 2010 ve Valencii se nás ptali přátelé z  Finska, jak mají začít propagovat finský golf zahraničním turistům. Prý s tím máme už dost zkušeností. Zatím to vypadá, že spíše špatných zkušeností, ale i to, kudy cesta nevede, je důležitou informací, ne?

Reportáž z Golf World Prague 2011 najdete na straně 75


napsal XXXX foto XXXX

71


greenkeeping

řekne část. I. – Listy, plsť, kořeny O trávníku se toho stále moc neví. Alespoň u laické veřejnosti nebo, chcete-li, běžných golfistů, kteří se jeho vlastnostmi nezabývají odborně. Právě z toho důvodu otevíráme nový seriál, který by nám, tedy těm, kteří na profesionálně upravovaném trávníku tráví hodně ze svého volného času, mohl pomoci zdokonalit trávník třeba i na naší zahradě. Naučíme se, jak si všímat, co mu hrozí, kdy ho správně sekat a jak ho třeba také efektivně hnojit...

S

oučástí našich životů jsou lidé (golfisté i negolfisté), domácí mazlíčci nebo kytky v  truhlíku. Samozřejmostí pro nás je dojít si na oběd, u některých dodržovat pitný režim, oholit se, a vůbec se celkově udržovat. Nikdo se nepozastaví nad tím, že psi, kočky nebo jiná domácí zvířata musíme nakrmit a napojit nebo zalít kytky v truhlíku. Jen málo lidí přemýšlí, jak to, že když vyrobíte řízek při nepovedeném odpalu, trávník opět zaroste, nebo, jak je možné, že můžete puttovat na trávníku posečeném na 3 mm a  co vlastně greenkeepeři musí všechno dělat, abyste byli na hřišti spokojení. A to bych vám chtěla v tomto miniseriálu vysvětlit. Doufám, že vám získané informace objasní nejen to, že sekačky na hřišti občas musíte potkat nebo proč je část hřiště na regeneraci určitý čas zavřená. Ale také bych byla ráda, protože mnohé principy můžete aplikovat i na domácí zahrady, abys-

te informace využili třeba při výběru travního osiva v obchodě a  při ošetřování vašeho trávníku. Aby byl tak krásný, jak jen může být.

Obr. 1: Struktura travního drnu intenzivního trávníku na přirozeném půdním profilu (SCHRADER, KALTOFEN in HRABĚ et al., 2003).

Základní vrstvy Tak, jako se ve škole nejprve učíme písmenka, abychom byli schopní psát, nebo číslice a pak malou násobilku, abychom uměli počítat, tak i v trávníkářství jsou základy, které je třeba znát, abychom pochopili základní principy, na kterých můžeme dále stavět. Základ trávníku tvoří travní drn, který je tvořen třemi základními vrstvami (Obr. 1): - listová vrstva, - vrstva plsti (zežloutlá, částečně rozložená a zplstnatělá biomasa), - prokořeněná svrchní vrstva půdy nebo substrátu.

Odnožování na prvním místě Listová vrstva je část, se kterou přímo přicházíme do styku. Pod-

1. Zelená nadzemní listová vrstva, sečená (0–40 mm), nesečená (60–100 mm) 2. Vrstva plsti, nedostatečně rozložená (5–30 mm) 3. Vrstva plsti, silně rozložená (5–10 mm) 4. Odnožovací zóna 5. Hlavní kořenová zóna (50–100 mm)

72


napsala Hanka Pospíchalová nafotili autorka & archiv ITTEC plošně rozšiřují nadzemními nebo podzemními výběžky do okolí, vytvářejí souvislé porosty, vyplňují místa mezi trsnatými druhy. Klíčení a počáteční vývoj jsou pomalé, plného rozvoje dosahují ve 3.–4. roce vegetace, jsou velmi vytrvalé, za příznivých podmínek může rostlina vytrvat na stanovišti desítky, až stovky let. Abychom využili všechny pozitivní vlastnosti obou výše jmenovaných skupin, míchají se do travních směsí travní druhy trsnaté i výběžkaté (více v dalším díle).

Psineček výběžkatý snese sečení až na 2 mm, které je požadováno pro greeny. Vytváří však velké množství plsti.

le šířky a barvy listů jednotlivých odrůd můžeme sestavovat směsi se světlou nebo tmavou barvou. Travní druhy s úzkými listy se vyjímají v  exkluzivních reprezentačních trávnících. Mezi nejdůležitější vlastnosti trav však patří odnožování = vegetativní rozmnožování = růst nových odnoží (travních výhonků) z odnožovací zóny. Odnožování trav má zásadní význam pro možnost vytvoření hustého kompaktního drnu a  jeho odolnost k  poškození při mechanické zátěži, ať už v  parku při pobíhání dětí, nebo na golfovém nebo fotbalovém hřišti při pohybu hráčů. Na rychlosti tvorby nových odnoží a jejich růstu, která je různá u  jednotlivých druhů trav, závisí regenerační schopnost a vytrvalost

kořenovým systémem a i  pomocí nových odnoží. Takže nové odnože se propojí mezi řízkem i okolím. Trávník nespotřebuje tolik energie na „zalátání“ díry. Velmi zjednodušeně vysvětlím růst nových výhonků – odnoží. Trávy odnožují dvěma způsoby: a)intravaginálně  –  nové odnože prorůstají vzhůru z listové pochvy mateřské rostliny, přičemž první se objevuje poblíž báze rodičovské čepele. b)extravaginálně  –  nové odnože prorůstají vně pochvou mateřské rostliny, která je chrání, a  vznikají stolony (nadzemní výběžky) či rhizomy (podzemní výběžky), odnože rostou zpočátku horizontálně. První způsob odnožování je charakteristický pro trávy trsnaté, druhý

trsnaté trávy a

Kořeny jsou ústa trávy... Spolu s růstem odnoží a  tvorbou nových odnoží probíhá vždy proces odumírání jejich listů a tím i vzniku vrstvy plsti. Intenzita tvorby nových odnoží je podmíněna řadou

Travní plsť vyčesaná vertikutačními kazetami z odpaliště

výběžkaté trávy B

Obr. 2: intravaginální (A) a extravaginální (B) odnožování trav: 1 – odnožovací uzlina, 2 –odnož, 3 – listová pochva, a – nadzemní výběžky, b – podzemní výběžky (HRABĚ et al., 2003; GREGOROVÁ, 2001, upraveno).

trávníku. Pokud se vám nepovede odpal a vy vytvoříte řízek, který nevrátíte zpět, bude trávníku trvat mnohem déle, než pomocí nových odnoží díru zaplní. Protože na řízku z  90 % zůstane odnožovací uzlina (viz obr. 2) i  většinou částečně s kořenovým systémem, pokud řízek vrátíte a zašlápnete, dáte mu možnost jednak regenerovat

způsob pro trávy výběžkaté. Obecně platí, že trsnaté trávy vytvářejí řidší trsy a nejsou trvale schopny vytvářet zapojený porost. Jejich odnožování je podpořeno častější sečí a  mechanickým zatěžováním. Dobře regenerují. Rychleji klíčí, plného rozvoje dosahují ve 2.–3. roce vegetace, vytrvalost je kratší (1–10 let). Proti tomu výběžkaté trávy se

k metabolickým procesům probíhajícím v rostlině. Pokud to přirovnám k člověku, jsou to ústa k příjmu vody (a dalších kapalin) a potravy. Pokud jsme hladoví a  žízniví, není nám dobře. A stejně je tomu i u rostlin. Čím větší má trávník aktivní plochu kořenů, tedy i větší množství zásobních látek, tím má i vyšší odolnost porostů ke změnám vnějších podmínek a  odolnost vůči stresovým vlivům. Odnožování, plstnatění i růst kořenového systému je možné ovlivňovat volenými technologiemi ošetřování trávníků (výškou sečení, intenzitou hnojení a  zavlažování, regeneračními zásahy aj.) a  je tedy možné docílit optimálních podmínek pro vypěstování kvalitního, hustého a svůj účel plnícího trávníku. Rady „jak na to“ budou náplní dalších dílů našeho seriálu...

faktorů (vlhkost půdy, průběh teplot, obsah přístupných živin, frekvence a výška sečení, travní druh i odrůda aj.). Hlavní biomasa kořenů intenzivně ošetřovaného trávníku se nachází ve vrstvě do 5 cm pod povrchem (až 80 %). Kořeny mají nejen upevňovací funkci, ale hlavně přijímají vodu a v ní rozpuštěné látky nutné

73

Beard, J.B. (1973): Turfgrass – Science and Culture. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. Gregorová, H. (2001): Trávnikárstvo. 1.vydání. Nitra: Slovenská pol`nohospodárska univerzita v Nitre. 108 s. ISBN 80-7137-876-3. Hrabě, F. et al. (2003): Trávy a trávníky - co o nich ještě nevíte. Olomouc: Vydavatelství ing. Petr Baštan - Hanácká reklamní. 158 s. ISBN 80-903275-0-8. Míka, V. (ed.) (2002): Morfogeneze trav. Výzkumný ústav rostlinné výroby. Praha. 200 s. ISBN 80-86555-20-8. Svobodová, M. (1998): Trávníky. Skriptum. Praha: ČZU v Praze. 81 s. ISBN 80-213-0380-8. Turgeon, A.J. (2002): Turfgrass management. 6th Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Persey. 400s. ISBN 0-13-027823-8.


najdi míč

text připravila redakce nafotil antonín krčmář

1

2

3

5

Opět se ztratil míč na Case Sereně. Tentokrát pomáháte hledat Noelu Anthonzmu Ratcliffovi.

Na j d i Mí č !

4

6

Vy h r a j

a

7

8

9

A

B

Najdi míč

C

D

2

4

5

Vy h r a j

a

7

8

Správná odpověď z čísla 1/2010: F1

9 A

B

C

D

1

NA J D I Mí č !

4

5

7

a

Vy h r a j

. Tentokrát jde o míč španělského seniora Domingo Hospitala

2

3

6

E

F

G

H

I

J

text připravila redakce nafotil antonín krčmář

Vidíte na fotografii míč? Jistěže ne. On totiž zmizel. Šikovní grafici ho vyretušovali... Vy ale jistě tušíte, v jaké části obrázku se mohl nacházet. Sledujte typ úderu, pohled hráče, zbytky půdy či písku ve vzduchu... a jako správní detektivové a šikovní golfisté jistě brzy zjistíte, kde by se mohl nacházet míč.

Výherce tentokrát obdrží Forgan IWD Putter model Mk III, semi-mallet putter stavěný na míru v hodnotě 1499 Kč.

OdpOVědi pište na adresu

soutez@mediadrive.cz, v předmětu

Svůj míč nemůže najít Peter Senior při předloňské Case Sereně. Pomůžete mu?

Na j d i Mí č !

3

NAJDI MÍČ

F

G

H

I

J

text připravila redakce nafotil antonín krčmář

1

6

E

Vidíte na fotografii míč? Jistěže ne. On totiž zmizel. Šikovní grafici ho vyretušovali... Vy ale jistě tušíte, v jaké části obrázku se mohl nacházet. Sledujte typ úderu, pohled hráče, zbytky půdy či písku ve vzduchu... a jako správní detektivové a šikovní golfisté jistě brzy zjistíte, kde by se mohl nacházet míč. Tipněte si (např. pole A1, určitě jste někdy hráli lodě). Výhercem z minulého čísla se stává: Petra Kallerová. Gratulujeme!

74

Výherce tentokrát obdrží hybrid Forgan IWD. Univerzální, tolerantní a elegantní, v hodnotě 1499 Kč. Cenu do soutěže věnoval Golflevne.cz.

Odpovědi pište na adresu

soutez@mediadrive.cz, v předmětu zprávy s heslem FOTOSOUTĚŽ Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.


sta lo s e

Golf World očima návštěvníka Na jiném místě tohoto čísla (konkrétně na straně 68) je úvaha o rozmanitých druzích marketingu golfové turistiky a golfu vůbec, jak jej prezentoval únorový veletrh Golf World Prague. Tento článek se dopady viděného nezabývá, vzal si za cíl podívat se konkrétněji na to, co golfoví vystavovatelé nabízeli a jak vyjádřili cíle, s kterými se veletrhu zúčastnili.

P

očet stánků zabývajících se golfovou tematikou proti loňsku poklesl z asi třiceti na dvacet. Kupodivu se téměř nezmenšila celková plocha, kterou Golf World, přidružený letos počtvrté k mnohem většímu veletrhu Holiday World, zabral. Tak to potvrdil i  manažer výstavy Ing. Hozlár z  pořádající Incheby: „Byly postaveny nové resorty a ty ještě nebyly puštěny do reklamy. Zanedlouho je také další veletrh, Golf Show, vystavovatelé se přelévají mezi námi a jimi. Ale zmenšení plochy bylo jen nepatrné. Každopádně je spojení našich tří vele-

trhů – Golf World, Holiday World a Top Gastro – užitečné pro všechny tyto tři partnery.“ Když na Golf World přišel člověk, zvědavý něco se o  golfu dozvědět, ať už laik, nebo golfista, určitě nemusel spěchat po pár minutách pryč. Hlavně ve dnech pro veřejnost byly stánky v centru pozornosti – a určitě ne jen kvůli faktu, že přes Golf World vedl hlavní vstup na Holiday World.

V seniorech je budoucnost

Co do velikosti zaujal největší plochu stánek BHC @ G (Bohemia Hotel Club @ Golf).

75

To je iniciativa majitele libereckého hotelu Babylon (a nověji také golfového hřiště Ještěd) Ing. Vajnera, vizionáře, který se v poslední době ve snaze pomoci přilákat do golfu nové tváře stal velkým propagátorem seniorského golfu. BHC @ G vytváří propojení mezi hotely a  golfovými hřišti po celé republice – vzájemně si vyměňují hotelové vouchery a vouchery na hru a ty pak nabízejí svým klientům. Síť se dobře rozjíždí a  už má spoustu členů. Za tuto inspirující iniciativu se Ing. Vajner (jako jediný z golfové


sta l o s e sféry) ocitl na seznamu osobností cestovního ruchu navržených na cenu Holiday World Award. Ing. Vajner vidí hlavní cíl účasti v možnosti komunikovat s lidmi z různých sfér. Tím získává jako vystavovatel zpětnou vazbu: jeho hotel Babylon už něco znamená, ale mají i  další aktivity a  stále víc se jich snoubí s golfem. A přestože kolem stánku projde odhadem 99,5 % negolfistů, i ti se o golfu něco dozvědí.

Spousta lidí má pocit, že golf je nabubřelý, nebo řeknou, že nemají čas. To mne utvrzuje, že je vhodné zaměřit se na seniory, ti čas mají. „Spousta lidí má pocit, že golf je nabubřelý, nebo řeknou, že nemají čas. To mne utvrzuje, že je vhodné zaměřit se na seniory, ti čas mají,“ svěřil se. A už pro to podniká i konkrétní kroky: nechal vyrobit několik tisíc DVD o seniorském golfu, kde si i sám zahrál, a masově je šíří. Asi druhý největší stánek patřil turecké firmě Bilyana. Nemýlíte se – Belek. Majitel pan Birol Uygurlu vystavuje na Golf World už potřetí, ke svému stánku vždycky pozve i  řadu ředitelů či manažerů hotelů a hřišť z Beleku. Tentokrát nebyli moc spokojeni s  prvními dvěma dny veletrhu vyhrazenými pro odborníky z branže, zájem veřejnosti ve druhých dvou dnech jim to však vynahradil. Bilyana vozí do Beleku na deset tisíc golfistů ročně, nejvíc z  Anglie, a  zaměřuje se na přímý kontakt s  jednotlivci a s trenéry, kteří s sebou vozí klienty. O ty ředitele a manažery se Bilyana dělila s  cestovní kanceláří Golf Planet – rovněž stálicí tohoto veletrhu. Cirkulovali sem a  tam. Golf Planet je největším českým „dodavatelem“ golfistů do Turecka, a  nejen tam. Majitel cestovky Michal Křeček: „Jsme tady od začátku, je to dobrý prostředek zviditelnění. Jsou s  námi turečtí partneři, soustřeďujeme se samozřejmě na golfovou klientelu. Odedávna míříme ke kvalitě, naše nabídka golfisty oslovuje. Snažíme se, aby se golfisté přesvědčili, že golf je i  o  cestování a  že to mohou být velice příjemné chvíle.“ Golfový katalog firmy je hodně obsáhlý; podobný má tradičně i firma Snail Travel, další tradiční vystavovatel.

76


napsal Petr Procházka foto archiv Incheba

Golf a pět sportů navíc

Pokaždé je na veletrhu i firma Fomei. Ředitel divize golf Zdeněk Veverka nám předvedl novou sadu holí Fomei, určenou pro hráče střední a nižší výkonnosti. Nevypadaly špatně, moderní design i  grip, širší hlava – na jaře se uvidí. Ale hlavní hit expozice Fomei představoval jako obvykle multifunkční simulátor Visual Sports, který za velmi výhodné finance (770 000 Kč, to je bezmála poloviční cena obvyklých jednoúčelových simulátorů) nabízí až 56 golfových hřišť, fotbal, hokej, basket, americký fotbal a  basebal! „V  minulých letech vedla výstava pokaždé k  prodeji několika simulátorů, pro nás je to cenná prezentace. Když si to možný budoucí zákazník může takhle anonymně vyzkoušet, má to velký smysl. Musíme jít klientům nou dobu. Však také nabízíme i  měsíční golfové balíčky!“

Když na Golf World přišel člověk, zvědavý něco se o golfu dozvědět, ať už laik, nebo golfista, určitě nemusel spěchat po A co golf na Holiday? pár minutách pryč. Hlavně ve dnech pro veřejnost byly stánky Zapátral jsem po stopách golfu i  v  sálech Holiday World. To je mnohem větší v centru pozornosti. naproti,“ je přesvědčen Zdeněk Veverka. Andaluskou golfovou federaci (FGA) reprezentoval svým stánkem pan Marco Polacci. Andaluzie má přes 110 hřišť, z toho je 70 napěchováno na Costě del Sol, španělském Slunečném pobřeží. „Začali jsem na Golf Show, tady jsme potřetí. Belek

nám odvedl část klientely, teď se to ale rozhořelo v Egyptě a to nám může nahrát – ,Kanáry’ přeplněny, Belek plný – a  my nabízíme krásná hřiště i  velice výhodné golfové balíčky. Čeští hráči přijíždějí pořád víc, létá se do Malagy, je to tu hřiště vedle hřiště, můžete u nás strávit libovol-

77

výstava, letos 47 států, exotičtí nováčci jako Jamajka, Sýrie, Tanzánie, spousta nových subjektů z tradičních států. Partnerskou zemí bylo po letech opět Slovensko. Překvapili mne v  marockém stánku: země si hrdě říká Království golfu a mají tam letos rok golfu! Jen kolem Casablanky je devět hřišť, mnoho dalších je kolem měst s  podobně báječnými jmény Tanger, Fez, Marakéš, Rabat nebo Agadir. Golf hraje i  Jeho Majestát král Hassan II. (to jste se koneckonců mohli dočíst i ve ForGolfu)! „U  nás je spousta hřišť a  Češi to vědí,“ říkal tradiční účastník veletrhu pan Ali Marzouki, zastupující thajskou centrálu cestovního ruchu. „Z  těch 27 000 českých turistů, kteří k nám loni přijeli, s sebou mělo hole 5–7 %. Počty rostou, většina aerolinek reaguje a  přepravuje bagy zdarma.“ I  ve stánku Dominikánské republiky se o  golfu mluvilo. Paní Leila Boasierová, ředitelka Dominican Tourist Boardu pro střední a  východní Evropu, má golfisty ráda: „Jsou to zkušení cestovatelé, dobří klienti, řada jich jezdí opakovaně. Máme jim co nabídnout.“ A tak by se dalo pokračovat dál: golf byl přítomen v  mnoha stáncích, vystavující si uvědomují, jak potenciálně silnou skupinu oslovují.


sta l o s e

Krásné 20. místo získal Vojtěch Dostál – uprostřed

Volvo World Golf Challenge Vojtěch Dostál mezi 34 nejlepšími

P

napsala Petra Doležalová foto archiv Volvo World Golf Challenge

adesát tisíc hráčů z celého světa odehrálo v  průběhu loňské golfové sezony téměř padesát tisíc soutěžních kol, aby se mohli na přelomu ledna a  února zúčastnit prestižního turnaje na ostrově Bahrajnského království. Do světového finále se však probojovalo jen 51 nejlepších. Letos dostalo světové finále amatérů nový název: Volvo World Golf Challenge. Povýšení jména z  původního Volvo Masters Amateur přineslo nové možnosti a pro hráče vzrušující zážitek: po kvalifikačním kole si mohlo těch nejlepších 34 amatérských hráčů zahrát společnou hru s profesionály v rámci tour Volvo Golf Champions. Taková příležitost je ve světě golfu pořádaných automobilkami naprosto

unikátní. Mezi tyto nejlepší amatérské hráče se probojoval i náš reprezentant. Nejmladší, teprve osmnáctiletý Vojtěch Dostál se se svým mezi amatérskými špičkami naprosto nejnižším handicapem (0,3) dostal do kva-

78

lifikace ve flightu s profesionálními hráči Edoardem Molinarim a Raphaelem Jacquelinem. Vítězství Světového finále Volvo World Golf Challenge nakonec patřilo Američanu Rodneymu F. Louisonovi, český reprezentant obsadil 20. místo z celkových 51 hráčů. Naději účastnit se této hry na královském hřišti v  Bahrajnu budou už brzy mít také účastníci letošních kol. Ta česká odstartují již první květnový víkend na plzeňském hřišti Dýšina, postupně budou následovat další víkendy na hřištích v Mladé Boleslavi, Kunětické hoře a ve Slavkově. O tom, kdo z hráčů si splní velký sen, rozhodne finále pořádané 17. září v Mariánských Lázních. www.volvodirect.cz/vma/


sta lo s e

Vyvrcholení

CZECH GOLF JUNIOR TOUR napsala Jitka Nedbalová foto archiv

O

pravdovým vyvrcholením celoroční golfové soutěže CZECH GOLF JUNIOR TOUR, kterou pořádá GOLF ACADEMY MSTĚTICE, bylo soustředění vítězů jednotlivých kategorií v tréninkovém kempu GAMST ve Spojených arabských emirátech. Soustředění ve výborně vybaveném tréninkovém areálu Al

Hamra Golf Resort se zúčastnilo šest chlapců a šest dívek, kteří měli možnost každodenního tréninku a hry na hřištích Al Hamra a Tower links pod vedením trenérů golfové akademie a  Head Pro areálu anglického profesionála Rosse McArthura. Opravdovým zážitkem pro všechny hráče byla návštěva turnaje European PGA v Emirates Golf Club v Dubaji,

79

kde mohli na vlastní oči vidět Tigera Woodse, Lee Westwooda, Martina Kaymera a mnoho dalších hráčů světové špičky. Možnost trénovat a  hrát na špičkových hřištích uprostřed zimy je pro další golfový růst mladých hráčů velmi důležitá a je potřeba doufat, že nabízené možnosti a nadstandardní podmínky přípravy v nadcházející sezoně zužitkují.


sta l o s e napsal a nafotil Jan Verner

Koho na Men Tour nepotkáte? V předešlých číslech jste se mohli dozvědět, kdo všechno hraje MenTour. Tour svým názvem inklinuje k mužské populaci, ale ze soutěže se postupně stává spíše společný projekt mužů i žen, které jsou již od začátků vítány na každém z turnajů, a ženy letos dokonce budou hrát i o účast v Pro-Am soutěži LET na Zbraslavi.

H

lavní hráčskou skupinou také nejsou jen golfisté jednotlivci, ale hlavně golfové rodiny a party golfistů i golfistek. Nastal však také čas, abychom si napsali, koho zde nenatrefíte. Nepotkáte zde hráče, kteří hrají nečestně a nefér (hrozí jim při odhalení razantní distanční trest), dále hráče, kteří se chovají agresivně či nedodržují etiku, protože tito aktéři jsou postupně vyřazováni. Platí tu zásada skvělé atmosféry a podmínek pro pohodovou hru bez stresu a bez konfliktů. Je důležité vědět, že jde o  projekt sportovního charakteru, a  pokud narazíte na vyšší HCP, pak to jsou hráči, kteří mají zájem na jeho snížení. Hráči zde na rozdíl od komerčních tours nečekají, hra má tempo, nikdo ne-

přinese na kartě skóre vyšší než devět (desátá rána je automaticky škrt). Jde o hráče, kteří mají golf rádi, hrají často, ale zároveň si váží svého času a vyhovuje jim možnost flexibilně bookovat startovní časy. Tuto zimní sezonu se konala jen zkrácená indooorová část ve spolupráci se Sportcentrem Romana Šebrleho, turnaje byly odehrány i na prosluněném Tenerife, kde se uskutečnil již III. ročník zimní série. Počasí opět vyšlo, ze 14 dní pršelo jen jedenkrát. Chystá se ještě Mallorca a poté začne již český intenzivní turnajový kalendář a boj o finále a celostátní žebříčky. Letos se bude velmi často hrát opět na Karlštejně, Konopišti, Zbraslavi, Ypsilonu, v Hodkovičkách, v Ústí, v Mariánských Láz-

80

ních a na dalších hřištích a samozřejmě opět všude za velmi výhodné turnajové green fee, které je vždy nižší než aktuální platné green fee. Již přes 1000 hráčů má přihlášky do nového, již IV. ročníku. Jelikož se však hraje denně a někdy na několika místech republiky, má stále každý šanci na pohár z turnaje, nebo dostat se mezi 32 nejlepších, postupujících do finále. Bodování soutěže je postaveno na spravedlivém systému stanoveném především na výši vašeho HCP. Nejlepší pak samozřejmě bojují i o brutto žebříčky a postupy. Hráči mezi sebou celkově soupeří nejen celorepublikově, ale i ve městech a regionech a postupový pavouk je velmi rozmanitý, dokonce myslí i  na pár postupových míst přes play-off.


Co n á s č e k á

Tři kříže

napsala Pavla Charvátová foto archiv

I

když venku za okny je pořád ještě zima, snadno si představím světlounce zelenou rašící jarní trávu na greenech i fairwayích. Přemýšlím o  tom, v  čem jsou si podobné a v čem se naopak liší obě devítky hřiště na Slapech. Pro obě určitě platí, že jsou to hřiště otevřená do krajiny a přátelská, se širokými fairwayemi a  modelovanými greeny. První devítka (Rabyňská hora) má poměrně unikátní rozložení 3 + 3 + 3, tedy 3 třípary, 3  čtyřpary a  3 pětipary. Na rozdíl od toho druhá devítka (Tři kříže) má klasické složení: dva třípary, dva pětipary a pět čtyřparů. Obě devítky nabízejí krásné výhle-

Golf Park Slapy sv. Jan se v nadcházející sezoně rozroste o druhou devítku. A nejen to: teď právě probíhá ladění interiérů v nově vznikající multifunkční budově Pavilonu Slunce, která chystá zahájení provozu na přelom dubna a května.

dy, ale z „Rabyňky“ je vidět na vodu, kdežto ze „Křížů“ na obec Slapy a do údolních lesů. U obou je plánovaný průměrný čas průchodu něco kolem dvou hodin a dvaceti minut. Na téhle druhé devítce ale určitě mnohem víc zapojíte nohy. A užijí si na ní hráči typu „shotmaker“, šikovní hráči, a taky hráči, kteří rádi riskují a pokoušejí štěstí. Suma sumárum je druhá devítka na Slapech o  něco málo fyzicky náročnější, víc se tu chodí z kopce do kopce, najdeme tady úplně nejkratší jamku hřiště a taky asi nejtěžší ránu. Přesun z Rabyňské hory na Tři kříže je velmi krátký, asi jen 50 m (vůbec přechody mezi

jamkami jsou na celé 18 krátké) a celá 18 zasazená do prostoru 55 ha bude mít příjemnou délku kolem 5,5 km ze žlutých odpališť. Kromě klasických bílých odpališť pro mistry, žlutých, modrých a červených se v nadcházející sezoně počítá i s vybudováním speciálních juniorských odpališť využívaných při dětských turnajích. Obě devítky působí dohromady jako kompaktní zajímavá osmnáctka.

81


Co n á s č e k á

CO NÁS ČEKÁ A CO NEMINE Co nás čeká? Na tuhle odpověd bychom museli mít křišťálovou kouli, ale doufejme, že lepší počasí než v loňském roce. Všichni jsme již natěšení, za pár týdnů vybalíme bagy, hole a hurá na golf !

A co nás nemine? Co se týká čistě ženských turnajů, tak ty už zapustily své kořeny každou středu dopoledne v Hodkovičkách. Letos zde začínáme 6. dubna. Mimoto připravujeme i různé čistě dámské akce,

ta první bude již v březnu v salonu Estee Lauder. Bližší informace o našich turnajích naleznete na www.erbiagc.cz.

Napsala redakce a Marcela Chrpová nafotil Jakub Joachim

Stále ještě jsou před námi především indoorové turnaje, ale už všichni netrpělivě vyhlížíme, až se to konečně zazelená a budeme se moci nadechnout jarního vzduchu na svých oblíbených hřištích…

Z turnajového kalendářE 11. 3.

Nová Amerika

Dětský indoorový turnaj

12. 3.

Indoor Mladá Boleslav

SAMSUNG INDOOR TOUR IX. TURNAJ

12. 3.

Indoor Ostrava

ORIFLAME dámská halová tour 2011

13. 3.

Indoor Golf Fomei

Jarní turnaj mládeže

17. 3.

Indoor Hostivař

ČSOB zimní dámská golfová tour 2011

Indoor Golf Club Beřovice

Beřovická Indoor neděle

Pardubice – Lázně Bohdaneč

Aprílový Golf Open

20. 3. 1. 4.

82


Časopis o životě nejen na greenech

Golfový turnaj není jen společenskou událostí, kde se lidé dobře baví a hrají jednu z nejkrásnějších her, ale je to výjimečná příležitost, jak se setkat s klienty a obchodními partnery v neformálním duchu a přesto nenásilně zdůraznit hodnoty společnosti.  Golf není jen sport, ale životní styl, který napomáhá k upevňování a navazování nových obchodních a přátelských vztahů. Odměňte Vaše důležité obchodní partnery – staňte se partnerem FORGOLF Tour 2011 a pozvěte je na golfový turnaj, který bude příjemným zpestřením pro hráče golfu stejně jako pro ty, kteří golf ještě nehrají.

Termíny a místa konání FORGOLF Tour 2011: 30. 4. 2011 Golf Park Plzeň 29. 5. 2011 Golf Resort Konopiště 12. 6. 2011 Golf Club Kunětická hora 16. 7. 2011 Golf Mladá Boleslav 13. 8. 2011 Golfresort Albatross


l e g e n da

Muž který

Nápovědy

miluje výzvy

Když jsme se procházeli budovou světové Síně slávy, potkali jsme tam tolik golfových legend a slyšeli tolik velkých lidských příběhů, že jsme si je nemohli nechat jen pro sebe. Jen se nám v tom ohromném množství úžasných hráčů a jejich osudů někdy úplně vytratilo jméno. Pomůžete nám dopátrat se, o koho se jedná? Naštěstí jsme s sebou měli naši dvorní kreslířku Michaelu Žemličkovou, která stihla vytvořit pár portrétů... XXYY je asi nejméně známý z hráčů, kteří tvořili páteř vývoje světového golfu posledních desetiletí, ale nic si s nimi v úspěších nezadá. 39 vítězných PGA turnajů, z toho pozoruhodných pět na British Open a  další tři majory! Pětkrát byl první v  money order list (nejvíc peněz za sezonu), byl prvním hráčem, který vydělal víc než půl milionu dolarů za sezonu (1980). Mezi léty 1977 až 1984 byl šestkrát hráčem roku, čtyřikrát se zúčastnil Ryder cupu a popáté jako kapitán USA, třikrát Vardon Trophy. A dodnes je tento šedesátník úspěšný na Champions Tour a dalších turnajích.

nějakou chvíli neprojevovalo. Měl výpadky. Na U.S. Open v r. 1974 ve Wigned Foot vedl před poslední rundou o ránu, pak ale nastřílel 79 a skončil pátý (nepřipomíná vám to výpadky nešťastníka s  českými kořeny?). Podobně o rok později v Medinahu – vedl po dvou kolech, ale skončil hluboko v poli. „Naučil jsem se vyhrávat tak, že jsem prohrával a nelíbilo se mi to,“ říkal XXYY. Měl smůlu, že se jeho kariéra zčásti kryla s nejlepšími léty Jacka Nicklause. Tehdy se těžko vyhrávalo, Jack byl nenasytný. Ale jestli mu někdo ne-

Proslulé jsou jeho putty, dodnes se tak nazývají ty dlouhé a dobře trefené, jež těsně přejedou a zastaví se blízko u jamky. S jistotou dostával míček do pozice, z níž pak skóroval. XXYY byl všestranně sportovně nadaný, pro hezkou tvářičku mu přezdívali Dillinger (to byl velice populární bankovní lupič třicátých let, proslulý hezkou tváří a vybraným oblečením, pro veřejnost trochu hrdina, něco mezi zločincem a Jánošíkem). Ale byl i pořádně „nabušený“ a rád se fotil v boxerských rukavicích. Brzo po vstupu do PGA se o něm začalo říkat, že je jako buldok: jak ucítí nějakou slabinu, nastoupí na driving a mlátí do toho tak dlouho, až ji odstraní. Ale ve výsledcích se to ještě

bojácně šlapal na paty, tak to byl právě XXYY. A byly to právě tyto souboje, které XXYY, o deset let staršího než Nicklaus, vynesly mezi nesmrtelné. V roce 1977 na turnaji Masters se oba celou dobu tahali o vedení, ke konci vedl Nicklaus, ale pak XXYY nasadil k nevídanému finiši, na posledních šesti jamkách čtyři birdie a výhra o dvě rány. O pár měsíců později na British Open v Turnburry spolu oba svedli možná nejvypjatější

84

Golfista, o kterém je řeč, vstoupil do světové Síně slávy (The Golf Hall Of Fame) v roce 1988, narodil se v Kansas City v USA. Mezi jeho nejdůležitější vítězství patří 2x Masters, 1x U.S. Open, 5x British Open, Senior PGA Championship nebo Senior British Open. Své tipy na jméno hráče nám posílejte nejpozději do 20. dne tohoto měsíce na adresu soutez@ mediadrive.cz, jen nezapomeňte do předmětu zprávy uvést heslo LEGENDA. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který dostane originál kresby v rozměru 50 x 60 cm.

a nejintenzivnější bitvu v historii turnajů kategorie major. Po dvou dnech se dělili o vedení, další dva dny šli spolu v posledním flightu a tam to celou dobu vřelo! Nicklaus zahrál skvělých 65–66, ale XXYY byl ještě lepší: 65–65! Takhle se ti dva honili na mnoha turnajích celá léta. V roce 1982 na U.S. Open v Pebble Beach se Nicklaus hnal posledním kolem ve vedení a s vidinou rekordního pátého triumfu, na závěrečných jamkách XXYY napjal síly a  začal nebezpečně kontrovat. Jeho pitch-in do birdie z hlubokého roughu, to byla jedna z  nejúžasnějších ran světového turnajového golfu. Zvlášť v takové situaci! Pak ještě následovalo birdie na osmnáctce a muž bez nervů o dvě rány vyhrál své jediné U.S. Open. Takové výzvy miloval nejvíc, říkali to o něm jiní, potvrdil to i on sám. Frank Tatum, bývalý prezident USGA: „Imponující je jeho soustředění, koncentrace, nevšední inteligence a duševní síly napřené k cíli, kterého se rozhodne dosáhnout. Miluje situace, při nichž se mnohým třesou kolena.“ Proslulé jsou jeho putty, dodnes se tak nazývají ty dlouhé a dobře trefené, jež těsně přejedou a zastaví se blízko u jamky. Ve svých nejlepších dobách XXYY puttoval naprosto nebojácně, mnohokrát samozřejmě minul, ale s  jistotou dostával míček do pozice, z níž pak skóroval.

Vítězem soutěže z minulého čísla je: Miluše Jägerová


napsal Ivo Doušek ilustrovala Michaela Žemličková

85


c e stová n í

Extrémní golf

v Jižní Africe

86


napsal DANIEL VALCHOVNÍK & O2 GOLF ADVENTURES nafotil autor

Pokud chcete během dlouhých zimních měsíců zapomenout na starosti všedního dne, strávit pohádkovou dovolenou uprostřed divoké africké přírody, báječně se odreagovat u golfu a zahrát si tři nej, pak právě Jižní Afrika je skvělou volbou. My jsme ji navštívili za podpory

87


c e stová n í

J

Životní odpal na Extreme 19th

Milionový Gary Player Golf Course

ižní Afrika patří zcela jistě k těm místům na světě, která mají pro golfovou dovolenou ideální podmínky. Prvotříd‑ ní golfová hřiště, výborné klima a golf se dá hrát po celý rok. Kro‑ mě standardně navržených hřišť zde najdete i  ta méně obvyklá, která společně v  tomto článku navštívíme.

Ztracené město od Garyho Playera Tím prvním je golfové hřiš‑ tě The Lost City Golf Course v Sun City, kde tříparovou jam‑ ku č. 13 hlídají až dva metry vel‑ cí krokodýli nilští. Během hry na třináctce se vyplatí soustředit na přesný úder a dávat pozor, po‑ kud skončíte ve vodní překážce, míček zde určitě nesbírejte a ra‑ ději si dropněte. Hřiště bylo navrženo jedním z  nejúspěšnějších hráčů golfu Garym Playerem v  roce 1993 – prohlásil dokonce, že pat‑ ří k  jeho nejoblíbenějším. Sytě

The Palace of the Lost City GC – 9 jamka s klubovnou

Hned vedle The Lost City Golf Course se nachází světoznámé hřiště, které se považuje za jedno z nejslavnějších v  Africe. Proč? Každý prosinec hostí Nedbank Golf Challenge známý také jako Million Dollar Challenge, který naposledy vyhrál Angličan Lee Westwood se skóre 271 (–17). Rekord turnaje drží z roku 1999 Ernie Els 263 (–25). Osmnáctka Gary Player Golf Course je tech‑ nicky velmi náročná kvůli vyso‑

Tříparovou jamku č. 13 hlídají až dva metry velcí krokodýli nilští. Během hry na třináctce se vyplatí soustředit na přesný úder a dávat pozor, pokud skončíte ve vodní překážce, míček zde určitě nesbírejte a raději si dropněte. zelené fairwaye jsou kontras‑ tem k okolní krajině a  bunke‑ rům s  hnědým pískem, jejichž rozmístění patří k  hlavním zna‑ kům celého hřiště. Zadní devít‑

ka, kde je většina odpališť vyvý‑ šená, pak nabízí jedny z nejúžas‑ nějších pohledů, se kterými jsem se při svých afrických cestách za golfem setkal.

88

kému počtu bunkerů a vodních překážek, které trestají jakoukoli nepřesnost. Nejznámější jamkou je pětiparová devítka, která při dlouhém drivu umožňuje hrá‑


Jak si dovolenou objednat?

Proces je jednoduchý a hlavně na míru. Na www.o2golfadventures.cz jsou v sekci zájezdy modelové nabídky. Z těch si vyberete, určíte termín a další své požadavky. Informace zašlete na travel@o2golfadventures nebo zavoláte na tel. č.: 224 500 036. www.o2ga.cz

Jak se sem dostanete?

Letecká společnost Turkish Airlines létá se svými novými airbusy z Prahy do Johannesburgu denně na pravidelných linkách. Golfové bagy vám přepraví zdarma.

Další aktivity

Kromě golfu je v Entabeni možné zúčastnit se výletů do africké divočiny, které je možné absolvovat jak autem, tak helikoptérou, a odnést si tak nezapomenutelné nejen golfové zážitky...

Dramatická okolní krajina Entabeni

čům zasáhnout ostrovní green druhou ranou. Obě zmíněná golfová hřiště leží dvě hodiny jízdy od Johannes‑ burgu u špičkových pětihvěz‑ dičkových hotelů The Palace of The Lost City 5* a  hotelu The Cascades 5*. Ty nabízejí, na co si jen vzpomenete, včetně uměle vytvořené písečné pláže s  moř‑ skými vlnami.

Nejbláznivější třípar na světě Nejdelší tříparová jamka světa, tedy ta, kde se má zahrát prvním úderem na green, leží čtyři hodi‑ ny od Sun City a přibližně 200 km od Johannesburgu. Jde o jam‑ ku s příznačným názvem Extreme 19th, par 3 s greenem ve tvaru af‑ rického kontinentu. Její výškové převýšení má 430 m a délka činí neuvěřitelných 400 m. Vzdále‑ nost od odpaliště do středu gre‑ enu je 587 metrů. Jde o jedinečný zážitek, který v sobě nese velkou dávku adrenalinu.

Nejdelší tříparová jamka světa má výškové převýšení 430 m a délka činí neuvěřitelných 400 m. Vzdálenost od odpaliště do středu greenu je 587 metrů. Na jamku se dá dostat pouze vr‑ tulníkem. Let z Great Rift Valley na výběžek pohoří Waterberg trvá minutu a  půl a  vyjde v  pře‑ počtu od 6000 korun na osobu ve čtyřčlenném flightu až do 24 000 korun za jednu osobu. Sly‑ šel jsem, že při čerstvém otevření jamky místní rangeři, kteří si od‑ pal vyzkoušeli, podstoupili na po‑ hoří šestihodinový výšlap. Jestli zasáhli green, nevím, ale obdivuji, že byli schopni vůbec odpálit. A  o  co tady jde? To pochopíte až v momentě, kdy stojíte na od‑ pališti, v  ruce držíte driver a  na týčku máte připraven žlutý mí‑ ček značky Titleist s  logem The Legend Golf & Safari. V tu chvíli vám vše dojde. Při pohledu do

údolí a na dramatickou okolní krajinu je velmi těžké se na cokoli soustředit. Zvláště pak, když máte odpálit rovný drive a stojíte pou‑ hý metr od 400metrové propasti.

Diplom za double bogey Je to nejbláznivější jamka, kterou jsem v životě hrál. K zásahu gre‑ enu je kvůli převýšení potřeba asi 280 metrů dlouhý odpal. Samo‑ zřejmě s velkou dávkou přesnosti a také štěstí na povětrnostní pod‑ mínky, které se zde často mění. Trvá předlouhých 20 vteřin, než se míč dotkne země. Pokud tedy doletí tam, kam má, a  neskončí v buši. Pokud se drive povede, je úžasné letící míček s  napětím

89

Užitečné odkazy

O turnaji Nedbank Golf Challenge: www.nedbankgolfchallenge.com Gary Player design www.garyplayer.com O Extreme 19th: www.legendgolfsafari.com The Palace of The Lost City: www.suninternational.com


c e stová n í

The Palace of the Lost City GC – 8 jamka (par3)

sledovat a čekat, kam sedne. Golfový profesionál (Rick van Wyk, který skóroval v birdie) je u  odpalu a  vysílačkou naviguje tři černé „kedíky“ stojící dole na fairwayi ohledně směru míčku. Měl jsem „štěstí“, caddy míček

ní vzpomínku i v podobě diplo‑ mu, který jsem obdržel. A  co víc, přálo i  počasí. Nece‑ lou hodinu po odpalu se zatáh‑ lo a začala více než dvouhodino‑ vá africká sprcha. Nezapomenu‑ telný zážitek je nutné v  klubov‑

Při pohledu do údolí a na dramatickou okolní krajinu je velmi těžké se na cokoli koncentrovat. Zvláště pak, když máte odpálit rovný drive a stojíte pouhý metr od 400metrové propasti. našel, končím ve vysokém rou‑ ghu přibližně dva metry od fair‑ waye a asi 30 metrů od greenu. Po zpátečním letu helikoptérou dávám další životní ránu, která končí metr před greenem. Gol‑ fové napětí vrcholí nejen nahoře, ale i dole. Jeden chip a nakonec dva putty mi dávají v konečném součtu double bogey, které mi zanechá na Extreme 19th život‑

ně tentokrát na „dvacáté“ jamce s přáteli oslavit. Jen 0,6 procenta pokusů končí parem. Do konce ledna 2011 byla zahrána pouhá dvě birdie a  21 parů. Na odpalu byly za‑ znamenány dvě zničené hole. Z  toho ta druhá zrovna v  mém flightu, ale to je jiný příběh. 3500 hráčů mělo doteď možnost si odpal vyzkoušet. Prvním au‑

The Palace of the Lost City GC – 13 jamka (par3)

torem birdie se stal bývalý hráč kriketu a nyní profesionální gol‑ fista Franklyn Stephenson z Bar‑ badosu. Green zasáhl na první pokus ve vzdálenosti sedm met‑ rů od jamky a pak proměnil svůj putt. Zatím stále ještě platí cena

90

za hole in one ve výši 1 000 000 USD.

Kde létají míče dál než obvykle Další mistrovskou osmnáctkou, která se nachází ve stejné ob‑


Přistání helikoptérou na pohoří Waterberg – Extreme 19th

Kde se ubytovat? Hostům je v okolí k dispozici několik tipů a kategorií ubytování 4* až 5*, jako jsou The Legend Golf & Safari Resort, Eagle´s Nest, Hanglip, Lakeside, Ravinside, Wildside a Kingfisher. Každá Lodge je umístěna na charakteristickém místě, který prozrazuje její samotný název.

lasti Entabeni, je The Legend Golf & Safari, které patří k nej‑ delším golfovým hřištím v Jižní Africe a zároveň i na světě. Jeho základní délka je 6534 metrů a  dá se protáhnout až na 7748 metrů! Každá jamka má pět různých odpališť. Z  výměry ja‑ mek lze kvůli zdejším teplotám a nadmořské výšce 1200 metrů odečíst deset procent, o  něž tady míče létají dál než obvykle. Na světě prozatím není žádné golfové hřiště jako The Legend Golf & Safari Resort. Každou

Hřiště dokonale uspokojí všechny hráče nižšího handicapu. Rozhodně není určeno pro úplné začátečníky. Jak jsem se ze zkušenosti přesvědčil, hřiště pro ně bude spíše trápením.

jeho jamku navrhl jiný hráč světového kalibru. Tu první má na svědomí jihoafrický gol‑ fový profesionál Trevor John Immelman (v roce 2008 vyhrál prestižní turnaj Masters). Mezi autory těch dalších patří napří‑ klad Jim Furyk, Bernhard Lan‑ ger, Colin Montgomerie a  dal‑ ší. Hřiště dokonale uspokojí všechny hráče nižšího handica‑ pu. Rozhodně není určeno pro úplné začátečníky. Jak jsem se ze zkušenosti přesvědčil, hřiš‑ tě pro ně bude spíše trápením. Stejně jako ostatní jihoafrické golfové resorty hřiště dokonale splývá s  okolní krajinou. Poži‑ tek ze hry dokreslují i  krásné výhledy na pohoří Waterberg, kde se nachází již zmíněná jam‑ ka Extreme 19th.

Materiál vznikl ve spolupráci s Daniel Valchovník O2 GA - druhá rána Extreme 19th  

91


au to

TŘETÍ DĚJSTVÍ

ALFA ROMEO GIULIETTA

Julie. To je Giulietta v italštině. Tímhle krásným ženským jménem již byly v minulosti označeny dva modely milánské automobilky Alfa Romeo (1955–1964 a 1977–1985). Vloni představený nový model de facto nahrazuje Alfu Romeo 147, jeho komerční úspěch pak do značné míry ovlivní budoucnost této designem proslulé značky, snad ještě víc než přesun sídla značky do Turína.

E

vropské trhy začala Giu‑ lietta dobývat ve velkém stylu. Vždyť i u nás se stala Autem roku 2011 klubu motoristických novinářů a v obdobné anketě českého Svazu dovozců automobilů zvítězila ve své kategorii nižší třídy. Důvodem není rozhodně jen zajímavá cena a pětiletá záruka, ale zejména kom‑ binace s  do detailu propracova‑ ným designem a také s moderními technologiemi, kterým vévodí níz‑ koobjemové, ale přesto výkonné, turbomotory.

CITLIVÉ ŘÍZENÍ Vůz jsme vyzkoušeli s turbo‑ dmychadlem přeplňovanou zá‑ žehovou čtrnáctistovkou s více‑

bodovým vstřikováním. Agregát o výkonu 170 koňských sil nebo chcete-li 125 kW je prostředním benziňákem v  nabídce. Zákla‑ dem je stejně objemný motor o  výkonu 88 kW, špičkou pak verze 1750 TBi, což je rovněž přeplňovaný čtyřválec o  výko‑

92

nu 173 kW! Výběr doplňují tři diesely – 1.6 JTD (77 kW) a 2.0 JTDm (103, resp. 125 kW). Veskrze tak jde o  moderní mo‑ tory, které všechny poskytují pětidvéřovému modelu solidní dynamiku. Giulietta 1.4 TB se může po‑

chlubit elektronickým systémem D.N.A, aktivně upravujícím tzv. mapu motoru, na jehož vývoji se podílela italská firma Magneti Marelli. Díky tomuto technické‑ mu řešení si může řidič nastavit tři předvolené konfigurace – Normal, All Weather a Dynamic. Kromě rozdílného nástupu krou‑ ticího momentu podle potřeby a  stylu jízdy systém ovlivňuje i  hranici aktivace stabilizačního elektronického systému a  v  reži‑ mu Dynamic ovlivňuje i účinnost posilovače řízení. V  této třídě tak nabízí jedinečnou možnost jednoduchým přepnutím ovla‑ dače před řadicí pákou změnit pohodlný vůz v  malý sporťák. Nemůžeme pak ani nezmínit no‑


napsal Vojtěch Štajf nafotil napsalautor XXXX foto & archiv XXXX

SROVNÁNÍ Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair

Motor: Zážeh. čtyřválec turbo 1368 ccm Výkon (kW/k): 125/170 Max. točivý moment (Nm/ot. min–1): 250/2500 Zrychlení: 0–100 km/h (s): 7,8 Max. rychlost (km/h): 218 Kombinovaná spotřeba (l/100 km): 5,9 Délka (mm): 4350 Zavazadlový prostor (l): 350 Základní cena (Kč): 586 000

vou, šestistupňovou převodovku, posílající výkon na kola přední nápravy. Díky vhodnému zpřevo‑ dování se motor ochotně vytáčí a sportovně tuhé odpružení do‑ dává živý dojem. Jízdní vlastnosti musíme v nižší střední třídě hod‑ notit rozhodně jako nadprůměr‑ né, sportovně založenému řidiči by maximálně nemuselo vyhovo‑ vat naladění až příliš účinného elektrického posilovače řízení a  trochu „tuhý“ pocit při řazení rychlostních stupňů.

ITAL S NĚMECKOU VÝBAVOU Nová Alfa svým až „německy“ kvalitním zpracováním popírá svou dlouholetou pověst. Pro sportovnější jízdu jsme ocenili příjemně tuhá sedadla, vůz pak nabízí hodně dynamický design interiéru a  pro Alfu Romeo kla‑ sickou červeně podsvětlenou přístrojovou desku s  kruhovými budíky. I  když se z  tohoto vozu kromě Apeninského poloostrova zřejmě nestane masový model,

VW Golf 1.4 TSI

Jízdní vlastnosti musíme v nižší střední třídě hodnotit rozhodně jako nadprůměrné, sportovně založenému řidiči by maximálně nemuselo vyhovovat naladění až příliš účinného elektrického posilovače řízení a trochu „tuhý“ pocit při řazení rychlostních stupňů. přesto se jako většina milánských vozů s hadem ve znaku jistě do‑ stane do učebnic automobilové‑ ho designu. Všechny ovládací prvky jsou umístěny víceméně intuitivně, kdo se v  poslední době setkal s  vozem koncernu Fiat, bude hned jako doma. Výbava testova‑ ného vozu „disctinctive“ je u da‑ ného motoru proti konkurenci nadstandardní a zároveň jedinou nabízenou: je v  ní automatická dvouzónová klimatizace, šestnác‑ tipalcová litá kola, volant s  ovlá‑ dáním rádia v kůži či stabilizační systém VDC. Seznam příplatko‑ vé výbavy je pak hodně dlouhý a  umožňuje dosáhnout i  třičtvr‑

těmilionové ceny za tento vůz. Vysoká úroveň v podobě šestice airbagů je ve standardu u  všech verzí. Pro zákazníky hledající ješ‑ tě bohatší a kompletnější vybave‑ ní je určena výbava Premium za 25 tisíc Kč, obsahující bi-xenono‑ vé světlomety s  funkcí AFS (na‑ táčení do zatáček), systém Blue & Me s  připojením Bluetooth, portem USB a přehrávačem MP3 a zadní parkovací senzory. Golfově jde sice s  ohledem na prostornost o  průměrný vůz po‑ platný svým proporcím, co se ale týče koeficientu pozornosti, kterou vzbuzuje na parkovišti klubu, pak jsou jeho akcie hodně vysoko.

93

Motor: Zážeh. čtyřválec turbo 1390 ccm Výkon (kW/k): 118/160 Max. točivý moment (Nm/ot. min–1): 240/2000 Zrychlení: 0–100 km/h (s): 8,0 Max. rychlost (km/h): 220 Kombinovaná spotřeba (l/100 km): 6,3 Délka (mm): 4199 Zavazadlový prostor (l): 350 Základní cena (Kč): 536 100

Opel Astra 1.6 T

Motor: Zážeh. čtyřválec turbo 1598 ccm Výkon (kW/k): 132/180 Max. točivý moment (Nm/ot. min–1): 230/2200 Zrychlení: 0–100 km/h (s): 8,5 Max. rychlost (km/h): 221 Kombinovaná spotřeba (l/100 km): 6,8 Délka (mm): 4419 Zavazadlový prostor (l): 370 Základní cena (Kč): 504 000


design

Těšit se do práce?

To není sci-fi!

Neosobní a studené kanceláře jsou minulostí. Novým trendem jsou relaxační zóny umístěné v bezprostřední blízkosti pracovního místa. Všichni víme, že soustředěnou práci je třeba prostřídat s odpočinkem, a to vícekrát během dne. A nejlépe se odpočívá v prostředí, které máme nejraději...

94


napsala Martina Volná foto archiv společnosti Kyzlink atmosféry pláže. Naopak červená a sytá zelená vybízejí k aktivitě, cíleně jsou použity ve sportovním baru, který je ideální k  upuštění nashromážděného adrenalinu.

Dům

metaarchitektury

Telefonní budka v kanceláři

Velkou pozornost architekti věnovali nejen výběru materiálů, z větší části přírodních, ale také dalšího netradičního nábytku. Zaměstnanci si užívají relaxační sedací vaky, sedačky ve tvaru a designu kamenů nebo rybářskou loďku sloužící jako relaxační sezení. Další novinkou zpří-

J

e vědecky dokázáno, že po 30 minutách plného soustředění je třeba jít, lidově řečeno, vyvětrat si hlavu. Je třeba změnit prostředí, odreagovat se. Také nové kreativní nápady lépe přijdou v houpací síti než v  kancelářském křesle. Některé společnosti již pochopily, že čím spokojenější zaměstnance mají, tím větší výkon budou podávat.

Pánský klub, bar nebo pláž

Jedna z nich je AVG – výrobce antivirových programů. Zaměstnává několik stovek zaměstnanců, z  nichž většina pracuje po celý den u počítače. A vyžaduje se od nich permanentní kreativita a výkonnost. Ve svém nově otevřeném výzkumném centru mají k  dispozici několik relaxačních zón, které se volně prolínají celou budovou. Každá je jiná,

Nové kreativní nápady lépe přijdou v houpací síti než v kancelářském křesle. Některé společnosti již pochopily, že čím spokojenější zaměstnance mají, tím větší výkon budou podávat. každý si může vybrat prostředí podle své momentální nálady. Je libo pánský klub s kulečníkem a knihovnou, nebo si zahrát stolní fotbal ve sportovním baru? Nebo raději odpočívat na pláži? Architekti společnosti KYZLINK, kteří interiéry navrhovali, ve svých návrzích pracují s  psychologií, zohledňují vliv barev, materiálů i intenzity světla na náladu a chování lidí. Pánský klub a kavárna jsou laděny do hnědých, uklidňujících barev. Pozitivní vliv na náladu člověka má také měkké světle modré zabarvení

jemňující pracovní den jsou tzv. telefonní budky. Jsou to maličké místnůstky, kde si každý může vyřídit telefonní hovor, aniž je rušen nebo by rušil někoho jiného. V tomto případě mají kruhový půdorys, dovnitř je umístěn jediný kus nábytku, malé pohodlné kulaté křesílko. Telefonní hovory z houpací sítě, nový kontrakt podepsaný ve vlastním pánském klubu, pracovní porady na pláži, to vše není sci-fi. Stačí popustit uzdu fantazii a může to být příjemná realita všedního dne.

95

Napsal a sebe ilustroval Architekt Jan Klempíř jan@jkla.cz Má někdejší úvaha o vlastních stavbách architektů a úvaha o složitosti vnímání sebe jako autora i uživatele byla letos konfrontována s  nově otevřenou stavbou pražské fakulty architektury. Jiný případ metaarchitektury. Dům, kde téměř každý jeho uživatel bude kritikem, navíc téměř s jistotou přesvědčený o tom, že on by to udělal jinak, lépe, pochopitelně. Dali to udělat Aleně Šrámkové, pravděpodobně proto, že jí je výše uvedené úplně jedno. Mám ale za to, že se úvaha o návrhu domu pro vyučování navrhování domů vydává v  té stavbě podnětným směrem. „Jak věříme, je bez exkluzivního soudobého designu,“ uvádí o  nové škole architektury autoři. „Působí cíleně skromným, jednoduchým a chudším dojmem,“ píše se o  ní náznakem. Prostě je tak trochu ošklivá, jak už Šrámkové stavby jsou. Možná ta budova cíleně své studenty provokuje k invenci či otázkám. Nebo chce být didaktická jen tím, že téměř naplno ukazuje, že podstatou domu není být „pěkný“. Místy dodává, že není ostuda, když je, nechává ale k  úvaze, zda se tak děje cíleně, nebo jakousi souhrou šťastných náhod. Nemyslím, že to přestavuje nějaké rozhrnutí obzoru směru, kterým může architektura také směřovat. Rozpačité mi připadá záměrně se takovému pohledu navíc vyhýbat. Jako mírně poťouchlá glosa o  architektuře pro architekty rozhodně stojí za pozornost.


d e ko r

Aktivní vinný sklep moderní trend archivace vína Každý, kdo má rád dobré víno, určitě ví, že nejlepší podmínky pro archivaci vína poskytuje vinný sklep. Díky moderní technologii je však nyní možné kvalitně uchovat víno i v domě či bytě. Stačí mít poměrně malý nevyužitý prostor, který se může proměnit v dokonalý archiv vín.

www.aktivni-vinne-sklepy.cz

Pro váš dokonalý interiér

ORSEI LIVING GALLERY

Pokud se zajímáte o krásné bytové doplňky, svítidla a nábytek, nahlédněte do nově otevřeného luxusního showroomu ORSEI LIVING GALLERY. Tento prostor slouží nejen k prezentaci nových trendů a kolekcí materiálů, ale zároveň poskytuje i profesionální poradenství v oblasti návrhu a realizace bytových interiérů. www.orsei.cz

napsali & nafotili prodejci

Stýská se vám už po golfu?

Začleňte do svého interiéru třeba některé z kování značky Twin s golfovým motivem. Při každém stisknutí kliky si pak připomenete, že doba zelených hřišť se i u nás doma blíží! www.twin.cz

Přivoláváte

jaro?

Také se každý den se zatajeným dechem díváte na teploměr, kdy konečně opustí své zimní hodnoty a začne se tvářit poněkud radostněji? Pak si pořiďte stylový zahradní teploměr, na který je radost se podívat, i když zrovna mrzne.

www.krasnydomov.cz

Soutěž

Hrajte s námi o tři sady mlýnků Peugeot! Mlýnky Peugeot jsou od roku 1810 symbolem tradice francouzské vášně pro gastronomii a umění užívat si života. Těla mlýnků a mlecí mechanismy jsou vyráběny výhradně ve Francii a jsou ručně kompletovány. Kontroloři pak ověří součinnost jednotlivých součástí mlýnku a jeho bezchybné fungování. Díky tomu Peugeot poskytuje celoživotní záruku na mlecí mechanismus. Hrubost mletí lze u tradičních mlýnků Peugeot nastavit utažením korunky, většina mlýnků je dnes však již vybavena systémem uSelect, který umožňuje volbu ze šesti přednastavených hrubostí mletí od jemného prášku po pořádné kusy pepře.

Soutěžní otázka: Je možné používat francouzskou keramiku Emile Henry z nabídky Potten & Pannen – Staněk, vyrobenou technologií Ceradon, i v troubě? www.vasekuchyne.cz

96

Na vaše odpovědi se těšíme na adrese soutez@mediadrive.cz, heslo Peugeot, do 20. 3.


gur mán

Kulinářské spojení

dvou světů

Máte rádi sushi a další lahůdky z asijské kuchyně? Nebo raději pořádný steak? restaurací sítě ze sushi, ať už v tradiční, či mo- riyaki omáčce, přírodní steak se zakladatelem Provozovatelem Sushi Point je od roku 2004 derně pojaté úpravě. Můžete tak z  lososa či marinovaný úhoř a jednatelem společnost POOL CAFE, s. r. o. ochutnat klasické sashimi, nigiri, s  japonskou rýží. Kulinářský restaurací Během šesti let se značka Sushi maki, navíc tu jsou však i speciál- požitek završuje široký výPoint díky vysoké kvalitě a  pro- ní maki kreace, které díky pečlivě běr kvalitních sypaných čajů SushiPoint a Kobe japonské i  čínské provenience a lahodné domácí zákusky. Markem Kerlem V nabídce restaurací Sushi Point na vás čeká jsme si povídali to nejlepší ze sushi, ať už v tradiční, či moderně Sushi Point se rozrůstá o zákulisí exotické První Sushi Point byl otevřen pojaté úpravě. v  pražském Myslbeku, kde jsme kuchyně. fesionalitě úspěšně etablovala na českém gastronomickém trhu. Myšlenka zaměřit se na sushi vyšla z  mého setkání s  kuchařem Davidem Růžou, který byl odborníkem na přípravu tohoto pokrmu. V nabídce restaurací Sushi Point na vás čeká to nejlepší

vybraným ingrediencím a vytříbenému umění našich kuchařů otevírají nové horizonty chuti i  estetiky. Pokud syrové ryby nejsou pro vás to pravé, nevadí – určitě si vyberete některou ze specialit teplé kuchyně, jako například kuřecí špízy v  te-

98

v interiéru využili souznění přírodních materiálů – bambusu, kůže, mramoru a  dřeva s  moderním osvětlením, temnou barvou a  broušenými skleněnými dekoracemi. Druhý vyrostl na Andělu, na místě původní kavárny, kde v designu převládají přírodní tóny. Po těchto dvou


napsala Lenka Soukupová foto archiv provozovnách jsme se rozhodli vybudovat celou síť a v současné době máme již osm fungujících restaurací. Hledali jsme však i  další možnosti, jak posílit značku, abychom mohli nabízet i něco jiného než sushi.

Kobe – labužnický zážitek

Proto přichází koncept KOBE, který spojuje dva světy – sushi z Asie a  steaky z  Jižní Ameriky. Restaurace Kobe jsou místem, kde se ti nejlepší kuchaři a profesionálně vyškolený personál starají o to, aby se z vaší návštěvy stal nezapomenutelný zážitek. Nabídka pokrmů uspokojí svou pestrostí a  originalitou i  ty nejnáročnější

Koncept KOBE spojuje dva světy – sushi z Asie a steaky z Jižní Ameriky labužníky. Můžete se těšit na báječné steaky, saláty, masové a rybí speciality, nudle a samozřejmě na sushi speciality, které svou kvalitou a  čerstvostí surovin navazují na dlouholetou tradici restaurací Sushi Point. Za pozornost rozhodně stojí speciality připravované z  masa Kobe, které je mnohými znalci považováno za nejkvalitnější hovězí maso na světě. Druhou pobočku Kobe jsme loni otevřeli v  nákupním cent-

ru Chodov. Ukázalo se, že mezi fastfoody kvalitní restaurace chyběla a náš koncept se ukázal jako úspěšný.

Kam se ubírat dál?

V tuto chvíli máme pocit, že stále ještě můžeme rozšiřovat své pole působnosti, musíme však vybírat zaměření i  místa pro nové provozovny velmi obezřetně. Proto bychom se rádi v  letošním roce zaměřili na vylepšování našich služeb a v expanzi budeme pokračovat až v  roce 2012. Již dříve jsme však nabídli zákazníkům možnost vychutnat si nabídku specialit restaurací Sushi Point v  pohodlí domova, v kanceláři nebo na originálním večírku či oslavě. Služba SUSHI EXPRESS zajistí rozvoz a doru-

čení až na jejich stůl. Všechna nabízená jídla jsou připravována na základě objednávky vždy z čerstvých surovin. Na to bychom rádi navázali cateringem, chceme být součástí různých akcí, kde v  podobě našich specialit můžeme být pověstnou třešničkou na dortu.

Sushi je populární a zažívá určitý boom Klíč k úspěchu

Myslím si, že jsou dva klíče k úspěchu: vynikající kreativní kuchaři a kvalitní suroviny. Nikdy jsme neměli jediný problém, co se týče kvality podávaných surovin. Kdyby k  němu došlo, byla by to velmi negativní reklama, která by nás poškodila. Sushi je populární a zažívá určitý boom, ale v okamžiku, kdy si dáte nekvalitní porci, snadno na ně zanevřete. Proto mě trápí pokusy různých jednotlivců a  rádoby levných řetězců, které poškozují kvalitu a krásu tohoto pokrmu.

Těšíme se na vás

Našimi zákazníky jsou z velké části lidé, kteří žijí v  České republice, a  ti se nám do restaurací pravidelně vracejí. A to nám dává obrovskou sílu jít dál a těšíme se na nové pobočky, ale především na nové zákazníky.

99

Šéfkuchařem restaurací Sushi Point a Kobe je David Růža. Japonští mistři sushi procházejí velmi dlouhodobými kurzy na přípravu tohoto pokrmu. Ty trvají řádově léta. Jakou máte průpravu vy? Sushi se věnuji 16 let, učil jsem se od japonského šéfkuchaře, který byl první u nás v Praze. Chystal jste někdy sushi pravým Japoncům? Ano, mnohokrát. Je nějaký rozdíl v  tom, jak se sushi připravuje v  Japonsku a u nás? Oba dva trhy jsou naprosto rozdílné, ať už jde o dostupnost surovin, anebo o jejich cenu. Nebojíte se, že vám někdy rukama projde nečerstvé maso? S  našimi dodavateli spolupracujeme již několik let, a  tak máme 100% důvěru. Jedl jste někdy sushi z fugu? Je to zážitek, který stojí za to? Bohužel jsem zatím neměl možnost ochutnat fugu, ale každopádně to mám v plánu. Jaké pokrmy mají v  největší oblibě v Sushi Pointech Češi? Nejoblíbenějším a nejprodávanějším produktem jsou California special a California selekce.


mňam

Siddharta Café

– asijské pokrmy s evropskými prvky Restaurace Siddharta Café v pražském BuddhaBar Hotelu Prague připravila pro nadcházející období nové menu, které se ponese v „Euro-Asian“ duchu. Uveďme například Tagliatelle z kalamárů s koriandrem a nakládaným citronem či tradiční polévku Tom Yum. Z hlavních jídel se představí třeba Pappardelle s lesními houbami dušenými na másle a kuřecím masem „Jerk“. Závěrečnou tečku obstará sladká varianta japonského sushi – nigiri.

Chvilka pohody

Dopřejte si dávku nevšednosti a luxusu, kterou máme všichni po ruce a která nezklame: pravou tradiční skotskou whisky Ballantine’s. Stačí malá sklenka tohoto výborného nápoje a rázem se přenesete do světa skotských vřesovišť, jezer, nedotčené přírody. A listovat si můžete knihou Jima Murraye.

www.buddhabarhotelprague.com

Moderní interpretace klasické retro chladničky

Novinkou v portfoliu značky Veuve Clicquot je Le Fridge. Jde o chladicí box inspirovaný klasickým vintage stylem spotřebičů z 50. let. Le Fridge udrží lahev šampaňského Veuve Clicquot Yellow Label dostatečně vychlazenou po dobu dvou hodin.

Inspirace pro chladné večery Text a foto: Prodejci

NA ROMANTICKOU SCHŮZKU V SOUKROMÍ

O afrodiziakální síle celeru věděli už staří Egypťané. Příjemně uvolnit svůj protějšek a povzbudit jeho chuť můžete s Tretter’s chipsy s mořskou solí a koktejlem Royal Flush. Tento lahodný koktejl namíchal barman Tretter’s baru Tomáš Toka. Pro přípravu koktejlu potřebujete: n 6 lístků bazalky

n 2 cl Midori

n 3 cl Drambuie

n chilli papričku.

n 3 jahody

Kulinářské jaro na Baště

Na jaře se na Hliněné Baště otvírá terasa s krásným výhledem na rybníček. A k tomu připravil šéfkuchař výtečnou jarní nabídku. Můžete se těšit na chřestovou polévku, chřest s holandskou omáčkou, carpacio z červené řepy a hlavně na jarní pochoutky z výtečného masa. Třeba na pečené kůzlátko na másle či jehněčí pečínku s mangoldem. www.hlinenabasta.cz

101

n 2 cl čerstvé citronové šťávy

Do připravené míchací sklenice vhodíme 6 lístků bazalky a 3 jahody, které rozdrtíme pomocí drtítka. Nalijeme 3 cl Drambuie (likér z whisky s medovou příchutí), 2 cl Midori (melounový likér) a 2 cl čerstvé citronové šťávy. Vše důkladně protřepeme. Koktejlovou skleničku vytřeme napůl rozřízlou chilli papričkou a vysypeme přebytečná semínka. Do skleničky nalijeme obsah šejkru přes double strainer (barové a čajové sítko) a ozdobíme lístkem bazalky.


ku lt u r a

Událost sezony

balet Popelka

Pohádku Popelka na hudbu Sergeje Prokofjeva připravuje soubor baletu Národního divadla na 14. a 15. dubna po Svěcení jara jako svou druhou velkou premiéru sezony. Mimořádná podívaná není určena jen dětem, ale díky jedinečné fantazii tvůrců může zaujmout i dospělé. Balet Popelka se na prknech historické budovy ND objeví již pošesté. www.narodni-divadlo.cz

Jaroslav Dušek jako kámen

Zajímá vás jedinečnost osobnosti Jaroslava Duška, jeho vnitřní svět a pohled na ten vnější? Máte chuť ponořit se do hlubin moře, vzlétnout do oblak a vyrovnaně přistát zpět? Pak právě pro vás míří do kin film Když kámen promluví. Film není typickým portrétem známé osobnosti a hereckého multiinstrumentalisty – jde o širokospektrální výpověď zachycující jeho barvitý vnitřní život i názory a postoje k tématům, která se dotýkají každého z nás. Na data březnových projekcí se podívejte na www.aerofilms.cz.

Otakar Vávra slaví století

napsali & nafotili kulturní promotéři

Jako by velikán českého stříbrného plátna Otakar Vávra zcela popřel naše vnímání času. Rodák z Hradce Králové totiž slavil 28. února 2011 neuvěřitelných 100 let. A stále se těší ze života, i když už dobře nevidí a neslyší. Legendární režisér proslavil obsazováním do svých 52 filmů téměř všechny české herecké hvězdy. Více o jeho životě a kompletní filmografii naleznete zde: www.csfd.cz/tvurce/3319-otakar-vavra.

Hrdý Budžes jako audiokniha

Supraphon vydává knižní bestsellery Ireny Douskové Hrdý Budžes & Oněgin byl Rusák jako audioknihu v kompletu 4CD. Jde tedy o zvukovou podobu oblíbených a na sebe navazujících knih Ireny Douskové Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák. Hrdý Budžes vzbudil hned po svém vydání v roce 1998 obrovský zájem. Ten ještě narostl poté, kdy dílo autorka zdramatizovala a v premiéře je uvedlo Divadlo A. Dvořáka v Příbrami. Za hlavní roli získala v roce 2004 Barbora Hrzánová Cenu Thálie.

www.supraphon.cz

102


TIPY

Nikon, jak ho neznáte

Nikon posiluje řadu fotoaparátů COOLPIX Performance pomocí dvou nových modelů, které posunují laťku v oblasti vysoké funkčnosti a minimálních rozměrů na novou úroveň. COOLPIX P300 je zcela nový model série P zaměřené na ty, kteří to s fotografováním myslí vážně a chtějí plně využít všech možností vynikajícího kompaktního fotoaparátu. COOLPIX P500 nahrazuje pokročilý fotoaparát P100 a nabízí ještě vyšší rozsah zoomu. Coolpix P500 (na obrázku) bude dostupný od 3. března za doporučenou prodejní cenu 9990 Kč. www.europe-nikon.com

Monitor, o jakém jste snili

ASUS představil profesionální LCD monitor řady PA246Q ProArt s úhlopříčkou 24´´, nativním rozlišením 1920 x 1200 (poměr stran 16:10) a pozorovacími úhly 178°. Jeho panel je založen na technologii P-IPS, která je schopna zobrazit velký rozsah barev. Monitor nabízí funkci pro rychlé zobrazení náhledu skutečné velikosti zpracovávaného dokumentu. Pro snadné připojení k dalším zařízením je novinka vybavena vstupy DisplayPort, HDMI, DVI-D a D-sub. Cena: 11 990 Kč. www.asus.com

W & F představuje WatchSculptures

Český nezávislý hodinářský ateliér W & F se účastní expozice i doprovodného programu největší výstavy hodin a hodinek v Čechách Umění řemesla hodinářského (od 5. února do 29. března 2011 v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice). Jeho produkce se vyznačuje důrazem na čistý originální design a ruční výrobu v malých sériích. Na výstavě představí své modely z kolekce WatchSculptures Pure, jejichž intenzivní vývoj trval dva roky a kromě výrazného podílu ruční umělecké a řemeslné práce se vyznačují několika technickými inovacemi. www.wf-atelier.eu

Go, Johnny, Go, Go, Go!

Johnnie Walker Black Label, jedinečná míchaná skotská whisky, je synonymem exkluzivní chuti a dynamiky již více než sto let. A právě nyní udělal Johnnie Walker další rázný krok kupředu. Směle zaoblil design své tradiční čtvercové láhve Black Label. Výjimečná směs nejkvalitnějších skotských whisky zůstává a k ní se druží originální forma. Cena: 499 Kč. www.global-wines.cz

104


napsali & nafotili prodejci

Projektor do kapsy

Genius představil kapesní projektor GPP-1000, jehož hlavní předností je snadná mobilita. Má rozměry 116 x 60 x 26 mm a váží jen 160 gramů. I přesto dokáže promítat obraz o velikosti úhlopříčky 15 až 165 cm. Miniaturní a snadno přenosný projektor Genius GPP-1000 je standardního formátu 4:3 a disponuje životností 12 tisíc hodin. Využívá optickou jednotku 3M s LED technologií a svítivostí 12 lumenů a nabízí rozlišení 640 x 480 bodů. Cena: 4990 Kč. www.geniusnet.cz

Profi notebooky od Toshiby

Toshiba oznámila uvedení nové řady štíhlých a lehkých notebooků určených pro profesionály. Nová řada R800 zahrnuje modely tří různých velikostí. Model R830 má displej s úhlopříčkou 13,3 palce, model R840 s úhlopříčkou displeje 14,0 palce a R850 s úhlopříčkou 15,6 palce. Do standardní výbavy řady R800 patří jeden port USB 3.0 a dva porty USB 2.0, rozhraní pro bezdrátové sítě WLAN, Bluetooth, HDMI a jsou připraveny pro mobilní širokopásmové připojení k internetu (Mobile Broadband). Očekává se, že nové pracovní notebooky v řadách Portégé, Tecra a Satellite Pro budou v Evropě, na Středním východě a v Africe k dostání během druhého čtvrtletí 2011. www.toshiba.cz

Galaktická androidní novinka

Samsung GALAXY S wi-fi 4.0, nejnovější přírůstek do neustále se rozšiřující rodiny GALAXY, založené na operačním systému Android. Samsung GALAXY S wi-fi 4.0, který je vybaven 4palcovým LCD displejem Super Clear, poskytuje díky platformě Android jedinečný zážitek z práce s aplikacemi a zábavnými funkcemi. Samsung GALAXY S wi-fi 4.0 se na světových trzích začne prodávat v první polovině roku, nejprve ve Velké Británii. www.samsung.cz

Získejte slevu na toto křesílko!

Líbí se vám? Chtěli byste je mít doma? Designové křeslo BATMAN v kombinaci odlehčené nerezové podnože a kůže může být vaše s 10% slevou. Stačí přijít s tímto číslem ForGolfu buď do vzorkové prodejny v Českých Budějovicích, anebo napsat na carelli@rwmcz.com, v předmětu s heslem 4G032010, a sleva vám bude poskytnuta... Původní cena: 35 000 Kč. www.carelli.cz

105


Hr áčka 4G

Byla to náhoda Lucie Hinnerová

Lucka pochází z městečka jménem Kopřivnice. V současné době pobývá v Brně, kde studuje Masarykovu univerzitu, obor sportovní management. Hraje za Golf Club Brno a za její golfovou přípravou stojí trenér Petr Moučka. V zimě jezdí na prkně, v létě moc času nezbývá, a tak si jde zahrát s kamarády beachvolejbal, squash nebo tenis. Ráda si také od všeho občas odpočine a jen tak se povaluje. 106


napsala Dáda Kutilová nafotil Antonín Krčmář & archiv

Začátky golfu a první úspěchy Ke golfu jsem se dostala v  létě roku 2004 v Rožnově pod Radhoštěm. Byla to náhoda, otec dostal od známého první golfovou hůl, a  tak jsme šli tu hůl vyzkoušet na hřiště do nedalekého Rožnova. Do té doby ani jeden z nás neměl o golfu ponětí, já jsem v té době hrála tenis a  lední hokej. Zde jsem potkala svého trenéra Petra Moučku, který mě zasvětil do začátků a spolupracuji s ním dodnes. Zimní přípravu 2004 až 2005 jsem věnovala intenzivnímu tréninku a na jaře jsem si udělala zelenou kartu. Začala jsem jezdit na turnaje Morava cupu a  na konci první sezony jsem měla HCP 19. Po sezoně 2006 jsem se dostala na HCP 9, v r. 2007 na HCP 5 a v r. 2008 na HCP 2,5. Rok 2009 byl mým maturitním ročníkem, tak to bylo s trénováním a hrou složitější, a tak výsledky nebyly nic moc, stagnovala jsem. V letošní sezoně jsem se dostala na vysněný HCP 1,8.

Líbilo by se mi, kdyby mé budoucí povolání bylo nějak spojeno s golfem. Golfoví trenéři Od počátku trénuji s Petrem Moučkou a poslední dva roky společně navštěvujeme pana Pavla Niče seniora. V  zimním období trénujeme 3x až 4x týdně, v letních měsících je to spíše hra na hřišti. V zimě se zabýváme především technikou a v březnu většinou trávíme nějaký čas v  teple, letos budu pět týdnů na Floridě, z toho tři týdny s trenérem. V letních měsících se zaměřujeme hlavně na course management a přípravu na jednotlivé turnaje.

Škola a golf Studuji druhým rokem Masarykovu univerzitu obor sportovní management. Obor, který studuji, obsahuje spoustu předmětů zabývajících se různými sporty, což mi velice pomáhá ke zvyšování fyzické kondice a  obratnosti, navíc sportovní předměty mě mnohem více baví než teorie.Ve škole mi zatím vždycky vyšli vstříc, jak na střední, tak teď na vysoké. Všechno je to o domluvě. Je náročné skloubit tyto dvě aktivity, ale nějak se to zvládne. Většinou dávám přednost golfu, raděj si jdu odpálit pár balónků, než sedět za stolem a něco se šprtat. S  čímž úplně nesouhlasí mamka, ta přikládá škole velký důraz. Ale jelikož studuji sportovní školu, máme hodně praktických předmětů, které mi pomáhají s fyzickou kondicí, a také

se do nich nemusím učit různé definice a podobně. Pak přijde zkouškové období a  mě nezbude nic jiného, než trávit nějaký čas nad skripty a poznámkami z přednášek. Na golfík ale ani teď nezapomínám, musím se přece od učení nějak odreagovat a  to mi jde nejlépe v indooru.

Rituály před turnajem nebo během turnaje

Nejoblíbenější hřiště a oblíbený spoluhráč

Nezapomenutelný zážitek z turnaje

Mé nejoblíbenější hřiště je Čeladná, kde jsem také začínala. Bylo to první „velké“ hřiště, kde jsem hrála. Nejraději chodím hrát se svým trenérem. Při hře mi radí v course managementu a  společně odstraňujeme chyby. Při takové hře sestavujeme tréninkový plán na další dny a turnaje. V průběhu jarního semestru se nejvíce pohybuji na Kaskádě, kde hraji s trenérem nebo kamarádkami Abry a Kájou. O prázdninách, když je čas, si jdu zahrát s kamarádem Ringem na Čeladnou.

Pro mne je každý další turnaj velkým zážitkem, i když ne vždy pozitivním. Ráda vzpomínám na ty úspěšné.

107

Rituály před turnajem žádné nemám. Pouze si pouštím své oblíbené písničky těsně před hrou a také potřebuji mít dostatek času před startem na to, abych se rozehrála, označila si míče a podobně.

Golfový vzor Annika Sorenstam, není sice úplně mým vzorem, ale s trenérem se snažíme trénovat podle švédského systému. V začátcích mi pomohla hodně Sandra Jantová, která mě seznámila s křížkovými turnaji, jak to na nich chodí a podobně.


Hr áčka 4G

Lucie Hinnerová Věk: 20 HCP: 1,8 Členka: Golf Club Brno Značka holí: Titleist AP2 Značka míčků: Titleist ProV1x Talisman v bagu: nemám Oblíbené zahraniční hřiště: Tále Oblíbené české hřiště: Čeladná Golfový vzor: Annika Sorenstam Oblíbený film: Butterfly effect Oblíbený zpěvák: od každého něco Oblíbené jídlo: jakýkoli steak s šopským salátem Co mám ráda: sladkosti Co nemám ráda: přetvářku Vzkaz pro čtenáře: Držte mi palce!


na fyzickou přípravu a teď už trénuji pravidelně v indooru na Brněnském výstavišti 3x–4x týdně, přes víkend jsem doma v  Kopřivnici a  to chodím do fitka a  trochu běhat. Letos v  zimě jedu za teplem na Floridu, kde budu trénovat tři týdny s  trenérem a  dva týdny sama, kdy za mnou přijede bratr a  bude mi pomáhat s fyzickou přípravou.

Co mne čeká v tomto roce Zúčastním se amatérské tour a mým hlavním cílem bude juniorské mistrovství, protože již poslední rok můžu hrát v této kategorii. Školu bych chtěla dokončit, snad se mi to podaří nějak skloubit, myslím teď hlavně na golf.

Lucka se svým bratrem na dovolené na Plitvických jezerech

Srovnání golfu v Čechách a za hranicemi Za hranicemi jsem se účastnila jen MM Slovenska a taky MM Polska. Měla jsem možnost si tam zahrát se zahraničními hráčkami. Tento turnaj není dostatečně velký, a tak si myslím, že hráčky, které hrály na těchto turnajích, byly na podobné úrovni jako u nás. Bohužel jinou zkušenost se zahraničními výjezdy nemám. Věřím, že si na nějakých větších turnajích brzy zahraji.

V letošní sezoně jsem se dostala na vysněný HCP 1,8

co hrajeme golf pro radost a myslíme to s golfem upřímně.

Shrnutí uplynulé sezony V sezoně 2009 se mi moc nedařilo. Maturovala jsem, musela se věnovat víc škole, a tak jsem doufala, že sezona 2010 bude lepší. Začala jsem v  dubnu na akademickém mistrovství ČR, kde jsem obsadila 2. příčku, na mistrovství na jamky jsem postoupila do 2. kola jamkové části. Trochu se mi povedlo i juniorské MM ČR na rány, kde jsem obsadila slušnou, ale nešťastnou, čtvrtou příčku, protože se mi nepovedlo poslední, 3. kolo. Zbytek sezony jsem hrála standardní výsledky. Celou sezonu mě brzdila krátká hra, na které budu muset letos zapracovat.

Golf jako sport pro všechny

Móda a já

Myslím si, že golf je v podstatě čím dál více přístupný více a  více lidem, problém spíše může být v tom, aby si to také více a více lidí uvědomilo. To ale může být běh na delší trať. Je to samozřejmě škoda pro golf jako takový. Ale věřím, že se to časem přiblíží ke stavu, jaký je obvyklý ve státech, jako je například Velká Británie. Myslím, že akce jako „Hraj golf, změň život“ tomu pomáhají. Často se setkávám s názorem, že golf je drahý, ale myslím, že dnes je většina sportů drahá přiměřeně úrovni, na které se provozují. A rekreačně? Podle mého názoru je srovnatelný například s lyžováním. Je fakt, že je velmi náročný na čas strávený při trénincích, ale opět záleží na tom, jak dobře chceme golf hrát. A že je golf snobský sport? To je věc pohledu. Je pravda, že někteří golfisté mohou tento dojem vzbuzovat, ale myslím, že je nás většina,

Na turnaji se snažím nejen dobře hrát, ale samozřejmě i dobře vypadat. Říkám si, že když už mi hra nejde, tak ať aspoň u  toho dobře vypadám. Barvy jsou pro mě důležité, snažím se své oblečení vždy nějak sladit, ale nevím, zda mi to vždycky vyjde. Důležité pro mě je, abych se v tom dobře cítila, musí to být pohodlné. V létě nejraději hraji v kraťasech, nebráním se ani sukním, ale to jen občas. V golfu se podle trendů neřídím, nosím to, v čem je mi nejlépe. I v civilním oblečení je pro mě důležité hlavně pohodlí. Nosím spíše normální nenápadné oblečení, nejčastěji asi modré jeansy s nějakým trikem.

Příprava na nadcházející sezonu Příprava začala v listopadu a potrvá do konce března, v listopadu a prosinci jsme se zaměřili

109

V golfu se podle trendů neřídím, nosím to, v čem je mi nejlépe. Čas na relax V sezóně moc času na relaxaci nezbývá, spíše si jdu po hře ještě zaputtovat a odpálit pár míčků na driving, trochu poupravit to, co mi v daném kole nešlo. Poté si většinou na chvíli odpočinu kouknutím na nějaký dobrý film a samozřejmě se musím dobře navečeřet, bez toho bych nemohla druhý den podat jakýkoliv výkon. Většinou večer před turnajem chci prožít klidně, jít rozumně spát. Mezi turnaji relaxuji tak, že si zajdu na masáž, trochu do fitka, anebo si jdu zaplavat na koupaliště. Ale nic z toho nepřeháním. Samozřejmě musím mezi turnaji i trénovat.

Moje sny a přání do budoucna Mým momentálním přáním je udělat zkoušku z anatomie a fyziologie. Ale v golfu bych se chtěla nadále zlepšovat, uvidíme, jak to půjde. Líbilo by se mi, kdyby mé budoucí povolání bylo nějak spojené s golfem. Ale jak moc spojené bude, to ukáže až čas.


Z jiného pohledu

Golf s příchutí

adreanlinu Extrémní golf, jak už název sám vypovídá, není nic pro slabé povahy. Pokud se nejlépe cítíte na svém domovském devítijamkovém hřišti, které znáte jako své boty, a nejste ve své kůži, když už někdy vyrazíte hrát jinam, raději zůstaňte věrni standardnímu golfovému prostředí.

110


napsala Lenka Soukupová foto archiv

A

le pokud máte rádi změnu, hec, legrácky a nevadí vám trochu drsnější podmínky, vyzkoušejte určitě XGolf. Tento typ hry se znovu objevil někdy v  osmdesátých letech v  USA, v principu se ale dá říci, že je to návrat ke kořenům golfu se vším všudy. Někdy máme pocit, že nás civilizace válcuje, a  to se odráží ve snahách vybočit z vyjetých kolejí. Zatímco se stavějí další a další, krásnější, elegantnější a propracovanější golfová hřiště, řada hráčů se dává zlákat stále exotičtějšími podmínkami. Golf se tak hraje i na poměrně nečekaných místech. Na severu Norska, 500 kilometrů za polárním kruhem, se hraje v záři polárního slunce nepřetržitě šest měsíců v roce, a těch zbývajících šest měsíců zase za svitu polární záře. Až z toho přecházejí oči… Na druhé straně zeměkoule, na jihu Argentiny, leží Ushuaia, nejjižněji položené hřiště. Australské Alice Springs, kde se hraje i v tepAlan Babický při odpalu, jako teečko slouží v tomto případě zlomená hůlka

Snow driving

Greeny se na sněhu označují červeným kruhem

lotách 50 °C, je hřiště s nejvyšší teplotou na světě. A hřiště La Paz Golf Club v Bolívii je zase nejvýše položeným hřištěm na světě, leží totiž 3,2 km nad úrovní moře.

Jeho duchovním otcem a zároveň prezidentem Společnosti golfistů extrémních je Alan Babický.

To vše je exotika. Pokud ale máte chuť zkusit něco jiného a nechce se vám jezdit tak daleko, nemusíte. Zůstaňte doma v  Česku, i  tady se hraje přece extrémní golf.

Proč jste se dostal k extrémnímu golfu, ten normální vás už nebaví, je to pro vás nuda? To ne. V roce 2004 jsem ale překládal knihu, která se jmenovala Extrémní golf. Popisovali tam řadu pološílených variant, kdy se hraje například v  rozvalinách města, ve vybydlené

111

čtvrti, na skládce, a vždycky ten typ extrémního golfu má nějaký přívlastek typu Urban, Jungle a  podobně. V  knize ale byla i  zmínka o extrémním horském golfu, který se mi zdál nejstravitelnější. Popisuje se tam i  další zajímavá sekce tohoto golfu, a to jsou hřiště, která jsou položena extrémně. Nejteplejší, nejchladnější, nejvýše, nejníže, nejseverněji, nejjižněji. Musí být nesmírně zajímavé objet si je a na všech si zahrát. Zjišťoval jsem si to a vycházelo by to zhruba


Z jiného pohledu

Dobrá nálada po skončeném turnaji

Extrémně těžký rough

golfu v republice. Dokonce jsme aspirovali na členství v České golfové federaci. Zpočátku to vypadalo dobře, ale dostala nás preambule, že nově vznikající klub musí mít své hřiště. My sice máme hřiště všude, ale to se mi nějak nepodařilo vysvětlit. V roce 2010 se náš turnaj odehrál už s velkou parádou – s  vlajkami, stupni vítězů, hromadou účastníků, televizí... Lidi nastoupili na start s batůžkem a třemi holemi, protože nejezdily lanovky, vyvezli jsme je nahoru a pak hráli po sjezdovce dolů. Přálo nám počasí, úžasná zábava.

Fairwaye v lesích nebývají zrovna široké

Odpal směrem na sjezdovku

na milion korun, protože například poslední část cesty na nejseverněji položené hřiště na Islandu je nutné podniknout se psím spřežením. Uvažoval jsem o tom, že by to byl určitě úžasný zážitek, a kdybych našel čtyři další lidi do party, tak jedu hned. Ale zatím jsem je nenašel a ani je nehledám, protože mám spoustu jiné práce. Vzhledem k tomu, že jsem spoustu času strávil na horách, nejprve jako závodník na lyžích a  pak coby lyžařský instruktor, jsem se tedy začal věnovat horskému golfu. Zatímco jsem dokončoval překlad knížky, domluvil jsem se svým kamarádem, který má rád a  zná dobře

hory – a to je Martin Schwartz. Slovo dalo slovo a  byl tu první ročník turnaje Extrémního golfu na Pláních. O rok později jsme uspořádali zimní verzi na Chopku, kde jsme hranice jamkoviště červeně nastříkali na sníh. Zůstalo jen u  těchto jednotlivých turnajů, nebo jste tento směr nějak rozvíjel? S Luckou Borhyovou a Martinem Schwarzem jsme založili Společnost golfistů extrémních, což je občansko-prospěšné sdružení, kde je členství zatím bezplatné a  které je obecně uznávané jako nejvyšší orgán extrémního

112

V čem se kromě terénu tento typ golfu odlišuje? Hra má dvě zajímavá specifika: jednak se neputtuje a  za druhé míčky létají dál, protože se hraje většinou z kopce a v horách je citelně řidší vzduch, což je opravdu znát. Hraje se klidně i v džínách – on dnes už celý svět hraje i klasický golf v džínách, jen k nám to ještě nedorazilo. Extrémní golf je o tom, že se všechno vrací ke kořenům: nemáte nic určeného, nic posekaného, i  když my jsme sjezdovku posekali na roughovou délku 3–5 cm. My tedy střiháme i sjezdovky, ale principem je skutečně návrat ke kořenům, tedy žádná snobárna, žádné kostkované kalhoty, škrobené límce, svetry s jelenem. Dnes již tradiční soutěžní trať – 10 jamek (par 36) – byla vytyčena ve skiareálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. Start se nachází na počátku Modré sjezdovky, po dvou jamkách trať plynule přechází na Červenou sjezdovku a po ní pokračuje až k dojezdu na stadion, odkud stoupá „Valentovým průsekem“ vzhůru až pod


Z pravidel mistrovství ČR v extrémním golfu  Každý hráč si může na hru vzít maximálně 3 hole podle vlastního výběru.  Na odpališti je povoleno míč týčkovat na klasické golfové týčko nebo na hromádku písku. (Písek pořadatelé nezajišťují. Levné míče a  týčka lze zakoupit u  pořadatele turnaje.)  Veškeré překážky všech typů a  původu včetně staveb, všechny typy povrchu a  veškeré porosty jsou zcela organickou součástí hry.  Jamka je dokončena, pokud se míč nachází většinou svého objemu uvnitř kruhu (nebo na čáře) označujícího jamku.  Fairwayí se rozumí celá šíře sjezdovky, příslušné či jiné.  Funkce kedíka je v  extrémním golfu nahrazena „hledačem“. Hledač je více než nutností a  jsou povoleni tři hledači na jednoho hráče. Vhodným doplňkem pro hledače může být ochranná přilba.  Hole doporučujeme starší.  Účast na akci a MČR je jak pro hráče, tak nehrající doprovod dobrovolná a na vlastní nebezpečí.

Hledání není vždycky snadné

velký hank černé FIS World cup sjezdovky, kde se trať obrací, aby se vrátila snowparkem a malým hankem zpět na stadion, kde na bývalém skokánku pro snowboardisty hra končí. Slavnostní zahájení je vždycky den předtím v Mexické restauraci, tam se jim vypije všechna tequila a druhý den se hraje. Jak vypadá konkrétně toto hřiště? Jamky jsou skutečně zajímavé a  mají i  svá jména. Například jednička je Modré mámení. Dvojka je Rudý šus, protože se hraje už po červené v té části, kde i ti největší pitomci jezdí šusem. Trojka je Dělo z kleče, odpaliště je v kleči vedle sněhového děla. Původně jsme chtěli Dělo vkleče, ale když jsem zaklekl, z té kleče jsem neviděl. Zlomený dogleg – dogleg je běžný název pro jamku, tenhle je ale dvojitý. To se ve mně ozval golfový designér a řekl jsem: tohle není jen tak obyčejný dogleg, to je Zlomená psí noha. Předčasně vyvrcholení je překrásná jamka, která ještě není na konci. Je to poslední jamka na červené sjezdovce, hrajete z ohromného kopce dolů do krásné zatáčky. Ta další jamka je zrádná: prudce do kopce, měří jen 76 metrů, ale musíte vzít mnohem delší hůl. Hraje se totiž na kopec, který tam mají postavený akrobatičtí lyžaři, na násep mezi červenou a černou sjezdovkou. Freesty-

Vítězové turnaje s trofejemi

le je stometrová jamka v U-rampě pro snowboardisty a  desítka je nejhezčí jamka, i  když pološílená: pod dvousedačkou je taková malá boule, na kterou snowboardisté skáčou. Vypadá to jako pohřbená koroptev, jako střecha od auta. Hrajete 150 metrů nahoru do prostoru 2 x 4 metry, když minete o půl metru, jste na pláni dole u dojezdu sjezdovek a snažíte se zahrát tak, aby to zůstalo nahoře, na tom malém prostoru. Na této jamce jsem jednou zahrál 13 ran! Celé hřiště jsem šel v podstatě v paru a na té poslední jsem zahrál asi 10 nad par. Naštěstí

113

jsem tehdy – jako vždycky – hrál mimo soutěž. Kolik hráčů se zúčastnilo posledního turnaje a jaké bylo jejich složení? Loni v září hrálo více než 50 lidí, kromě hráčky s nulovým handicapem byl dokonce k vidění i flight dětí a také zcela regulérní x-golfoví hledači – v helmách, jdoucí před hrajícím flightem, označující míčky vlaječkami… A vzhledem k tomu, že obliba extrémního golfu roste, těším se už na letošní ročník.


N e s e ďt e d o m a

Vzneste se nad Mladou Boleslav

Už začal váš manžel odpočítávat dny, které zbývají do začátku golfové sezony? Nenechte ho jezdit po turnajích samotného, přidejte se s dětmi k němu, a zatímco bude hrát, vy můžete pořádně prozkoumat okolí hřiště a užít si.

114


napsali Lenka Soukupová & www.kudyznudy.cz foto Czech Tourism, Kudyznudy.cz & archiv

Pojďme se porozhlédnout po okolí hřiště v Mladé Boleslavi. Vzneste se do vzduchu Pokud budete mít s sebou děti, nemůžete určitě vynechat Aeroklub Mladá Boleslav. Nadační fond Letadlo Metoděje Vlacha zde provozuje osm létajících replik historických letadel z období od počátků letectví až po druhou světovou válku. Letouny si prohlédnete v hangáru nebo při cvičných či předváděcích letech. Členové nadačního fondu vám vše rádi ukáží. V příjemném prostředí leteckého baru se můžete občerstvit, ale také si příjemně posedět pod střechou kryté vyhlídkové terasy, odkud je krásně vidět na provoz celého letiště. Pokud vás omrzí jen se na letadla dívat, můžete si v  aeroklubu domluvit vyhlídkový let nad Mladou Boleslaví anebo dále do Českého ráje. www.akmb.cz

zatímco váš tandemový pilot se postará o váš komfort a bezpečnost. Poté ve správnou chvíli váš tandemový pilot otevře padák a nechá vás jej řídit. Po 6–10 minutách se přiblížíte k zemi. Nad zemí si řízení opět tandempilot převezme, aby s vámi bezpečně přistál. www.tandemoveseskoky.cz

z nejpohádkovějších zámků České republiky, se můžete přesvědčit sami. Zámek je přístupný po celý rok. Můžete si jej projít s výkladem o jeho historii nebo samostatně vystoupat na věž s  nádhernou vyhlídkou do údolí řeky Jizery. Na místě dnešního zámku stála původně dřevěná tvrz, na jejímž místě nechal postavit Jaroš ze Sovojovic v le-

tech 1463–1468 pevný gotický hrad, který dostal jméno Nový Stránov. Stránov vlastnilo v průběhu historie několik rodů, jako například rodina prezidenta Škodových závodů, který byl za zásluhy o rozvoj průmyslu povýšen do baronského stavu. www.zamekstranov.cz

Zažijte minutu volného pádu! Letadélka vám připadají nudná? Paraškola Kantor v Mladé Boleslavi představuje nejbezpečnější seskoky padákem, tandemové seskoky. Je to ideální metoda pro ty, kteří si přejí vyzkoušet volný pád bez dlouhodobého tréninku. Nejdříve si vychutnáte vyhlídkový let letadlem při stoupání do výšky 4 000 metrů, odkud bezpečně připoutáni k tandemovému pilotovi vyskočíte z  letadla a  můžete si vychutnat zážitek až 60 sekund volného pádu,

V roce 1935 pracovníci Českých drah při opravě statiky věže našli přímo pod ní váček se 470 stříbrnými mincemi z období třicetileté války. A co trocha romantiky? Novorenesanční zámek Stránov najdete v obci Jizerní Vtelno nedaleko Mladé Boleslavi. O tom, proč bývá zámek označován za jeden

115

Nedaleko Mladé Boleslavi, vlastně jen na druhém břehu řeky Jizery, leží zřícenina gotického hradu Michalovice, díky dominantní věži známého spíše jako Michalovická Putna. Hrad byl


N e s e ďt e d o m a postaven na strmém výběžku nad řekou, se samostatně opevněným předhradím odděleným hlubokým příkopem. Sám hrad byl obehnán dvojitou hradbou a pozůstatky hradního paláce napovídají, že byl dvoupatrový. Nejcharakterističtějším prvkem je obranná válcová věž, která přečkala i nešetrné hledání pokladu v  19. století. Byla podkopána a  na jedné straně se sesunula o celé patro. Její stabilita však byla později obnovena a  dodnes

V roce 1935 pracovníci Českých drah při opravě statiky věže našli přímo pod ní váček se 470 stříbrnými mincemi z  období třicetileté války.

je přístupná veřejnosti. Výhled z ní ocenil i Karel Hynek Mácha, na jehož počest je zde umístěna bronzová deska. Když jdete chodbou a  stoupáte po točitém schodišti nahoru

parku nebo jen čajový dýchánek... Skvělé pověsti se těší zdejší restaurace Piano Nobile s denním provozem a znamenitým á la carte menu. Špičkovou gastronomii

Skvělý oběd na Château Mcely A protože krásně prožitý den by měl být korunován kulinářským zážitkem, vydejte se na Château Mcely. Voňavé barbecue na pátiu, vzrušující piknik v  anglickém

Zámecká kuchyně čerpá z místních tradic a dochovaných receptur původní aristokratické gastronomie rodiny Thurn-Taxisů, která žila na zámku do roku 1947. na vyhlídku, cítíte, jako byste padali k jedné straně. Shora je působivý pohled na údolí Jizery, část Mladé Boleslavi a věž Lorety v Kosmonosích. Neví se, jestli staří hledači pokladů na hradě něco našli, ale poklad tu opravdu byl.

zde prezentuje zkušený tým pod vedením šéfkuchaře Libora Krušinského – mistra svého oboru, který se učil od vyhlášeného francouzského šéfkuchaře Jacquesa Auffrayse a získával cenné zkušenosti doma i v zahraničí.

116

Zámecká kuchyně čerpá z místních tradic a  dochovaných receptur původní aristokratické gastronomie rodiny Thurn-Taxisů, která žila na zámku do roku 1947. Využívala jej především jako lovecký zámeček, takže k nejvyhlášenějším tady patřily – a opět patří – pokrmy ze zvěřiny. V případě krásného počasí si kulinářský zážitek umocněný kouzelným výhledem do kraje a okolního Svatojiřského lesa můžete vychutnat v zámeckém pátiu. www.chateaumcely.cz


Po stopách Bedřicha Smetany

Víte, že…:

Protože pohyb nesmí chybět, doporučujeme vám odjet z Mladé Boleslavi do blízkých Dobrovic, kde se můžete vypravit na příjemnou pěší túru do míst, která jsou spjata s posledními léty života Bedřicha Smetany. Jabkenická obora se svým malebným okolím ho inspirovala k  napsání oper Hubička, Čertova stěna a Tajemství. Okruh podél rybníků je nazýván Smetanovou procházkou a měří celkem 18 kilometrů. V Jabkenicích si pak určitě prohlédněte raně gotický kostel Narození P. Marie a dřevěnou zvonici a  nakoukněte i  do barokní myslivny, kde Smetana strávil poslední léta svého života.

…Muzeum B. Smetany v jabkenické myslivně, kde skladatel v  letech 1875–1884 bydlel, bylo otevřeno v r. 1928, když v oboře dávali představení Prodané nevěsty… …Josef Schwarz, nadlesní v jabkenické oboře na konci 19. století, byl Smetanovým zetěm… …nová stálá expozice, otevřená v  roce 2003, přibližuje život Smetanovy rodiny i  rodiny Žofie a  Josefa Schwarzových v  Jabkenicích. Jejím jádrem jsou interiéry Smetanovy pracovny a  rodinného salonu zrekonstruované podle dobových svědectví a  zařízené zčásti i  původním

Co určitě nemůžete vynechat Automobilka Škoda se jako jedna z mála může pochlubit více než stoletou nepřerušenou výrobní tradicí. Muzeum Škody Auto vám představí její příběh, který se od roku 1895 odehrává v Mladé Boleslavi. Muzeum nabízí k  prohlídce tři expozice: Expozice 100 let firmy, kde se můžete seznámit s  historií výroby automobilů značky Škoda. Mezi exponáty nechybí ani Voiturrete, první vůz vyrobený v Mladé Boleslavi. Expozice Sleeping beauty představuje veterány v původním stavu. Máte tak jedinečnou příležitost porovnat staré vozy před renovací s těmi, které již prošly restaurátorskou dílnou a  jsou součástí hlavní expozice 100 let firmy. Galerie motorů je uspořádána chronologicky, aby názorně demonstrovala šedesátiletý vývoj konstrukce motorů. www.skoda-auto.cz

Jabkenická obora se svým malebným okolím inspirovala Smetanu k napsání oper Hubička, Čertova stěna a Tajemství. dochovaným nábytkem Smetanovy rodiny a dalšími autentickými památkami. … v sále s malou galerií obrazů skladatelova vnuka Zdeňka Schwarze je možný nerušený poslech Smetanových skladeb podle vlastního výběru… … je zde nainstalována zrestaurovaná opona jabkenických ochotníků namalovaná v roce 1877 skladatelovou manželkou Betty Smetanovou… INZERCE


trenérka

Zchladit nebo vyhecovat Stáňa Samková

Trenérka: Golf Club Karlovy Vary Jak říká Stáňa Samková, každého golfistu je občas potřeba zchladit nebo naopak vyhecovat. S věkem se trénink mění, a tak k tomu také trenérka z Karlových Varů přistupuje. V roce 2009 ukončila studium na Five Star Academy a nadále působí jako trenérka v Golf Clubu Karlovy Vary. Tato usměvavá, příjemná a vstřícná mladá dáma, která ví, co od života chce, miluje Irsko, zelenou barvu a při slově golf se jí vybaví klídek a pohoda.

118


napsala Dáda Kutilová nafotil Antonín Krčmář & archiv Stáňo, kdy jste začala s golfem a  co vás k němu vedlo? S  golfem jsem začala ve svých dvanácti letech. Vzal mě tam tatínek. V té době jsem dělala závodně akvabely, ale když jsem poznala s tatínkem golf, tak jsme se pro to oba zapálili. Bylo to v Karlových Varech, to tam ještě bývala stará klubovna. Jeden ze začátků byl takový, že jsem přišla na jedenáctou jamku na odpaliště, vzala do ruky nějakou pánskou hůl – ještě starou a dřevěnou – a „šlehla“ jsem to do studny, která bývala uprostřed fairwaye. Prý to bylo dobré, tak jsem tedy začala s tréninky. Chtěla jste od samého začátku být dobrou golfistkou? Při konci střední školy a začátku mé dospělácké budoucnosti jsem si uvědomila, že bych se golfem živit mohla. Po vystudování Obchodní akademie v  Karlových Varech jsem šla na rok na Vysokou školu ekonomickou a tam se to začalo lámat. To jsem si řekla, že bych asi měla začít pracovat, že studovat nechci. Musela jsem si sama začít vydělávat na život. To byl impulz, kdy jsem se vrátila z Prahy do Karlových Varů a začala pracovat v golfovém klubu a od toho se začalo vše ostatní odvíjet. Až tam mi přišla ta myšlenka stát se trenérkou. Já jsem nikdy nebyla ambiciózní. Byla jsem takové to klasické dítě, které dělalo angličtinu, hudebku, akvabely, golf, a klidně bych zvládala ještě dělat i něco navíc. Spíš jsem chtěla ovládat všechno než v něčem vynikat.

Nemám v povaze se za něčím hnát, spíš budu přijímat nebo bojovat s tím, co život přinese. Co jste původně dělala v golfovém klubu ve Varech? Byla jsem přijata na pomoc s tréninkem dětí a další pomocné práce, které bylo třeba v klubu dělat. To mi bylo dvacet let, měla jsem HCP 4 a v té době jsem si udělala kurz na cvičitelku golfu. Pak jsem v roce 2006 vstoupila do PGA, a  tak začala trénovat i  svou vlastní skupinu dětí a  jako STK klubu organizovala turnaje. Kdy jste ukončila studium na Five Star Academy a co následovalo poté? Po třech letech jsem měla složit závěrečné zkoušky, ale kolidoval mi vypsaný termín, tak jsem je odložila na následující sezonu a v roce 2009 jsem ukončila studijní program pod PGAC. Žádná zvláštní změna poté ne-

následovala. Nadále jsem učila v Golf Clubu Karlovy Vary děti a také vlastní klienty. Koho nejraději trénujete? Nejlepší trénink je s dětmi. Je s nimi legrace a jsou hravé a soutěživé. Dají se dobře motivovat. S  věkem se trénink také mění. Na začátku malým dětem začnete ukazovat základy a stokrát je opakujete, opravujete a hrajete si s nimi. Čím jsou děti starší, začnou mít svoji hlavu. Nechce se jim měnit něco, co je možná špatně, ale co funguje. S dospělými je trénink také fajn. Každý se do golfu vrhá s jiným cílem a  k  tomu potřebujete někoho občas zchladit anebo vyhecovat jeho zájem.

119

Co vám dává tato práce? Samozřejmě mě baví. Přibližně deset let už se věnuji tréninku druhých, ať už jsem jen pomáhala, nebo sama začala trénovat. Za tu dobu vidím golf taky z více úhlů a můžu vyhodnotit, co jsem udělala špatně a  co dobře. Zrovna na dětech je to dobře vidět. Odměnou je pak pro mě nějaký ten dílčí úspěch dětí nebo klientů. Mám asi také štěstí na příjemné klienty, a když se z nich pak stanou známí anebo dokonce přátelé, trénink pak také víc baví. Hraje někdo z  vaší rodiny? A  měla jste v  ní podporu?


trenérka v klubu, a na zážitky s tím spojené. Golf nebyl tak masivní, bylo málo hřišť a málo hráčů, znali jsme se skoro všichni navzájem... Pomýšlíte již na založení rodiny? Ano, pomýšlím. (smích) A  kde se vidíte za 10 let? Myslíte si, že vás bude práce trenérky stále bavit? To je otázka, co bude za deset let. Třeba budu mít rodinu a vše se posune jiným směrem, ale

Golf nebyl tak masivní, bylo málo hřišť a málo hráčů, znali jsme se skoro všichni navzájem... Hraje jen tatínek, maminka ne. Můj starší bratr zatím vozí hole jen v kufru u auta, ale asi dřív než on začnou hrát jeho kluci. Jsou to dvojčata a je jim šest let. Dříve bylo relativně málo turnajů proti dnešku. Golf klub nás vysílal na turnaje a dost nás podporoval, takže s tím asi rodiče neměli vyloženě nějakou zátěž. Jinak morálně mě taťka vždycky podporoval zpoza každého stromu, protože jsem mu dlouho zakazovala mi kedit. Jakých golfových úspěchů si ceníte? Cením si titulu mistryně republiky na jamky v roce 2005. Cením si i toho, že jsem byla na

plánech a cílech asi nemá smysl dál mluvit. Nemám v  povaze se za něčím hnát, spíš budu přijímat nebo bojovat s tím, co život přinese. Jak často si zahrajete na hřišti? Sezonu teď začínám společně s kolegou Mirkem Stehlíkem třemi týdny v Turecku, kde se věnujeme nadšeným hráčům a  téměř denně s  nimi hrajeme na hřišti. Od dubna, kdy se rozjíždí sezona u  nás, už to není tak intenzivní. Několikrát v týdnu se dostanu třeba na devítku s klienty, ale moc času na svůj golf už nemám.

Musela jsem si sama začít vydělávat na život. To byl impulz, kdy jsem se vrátila z Prahy do Varů a začala jsem pracovat v golfovém klubu v Karlových Varech. mistrovství Evropy týž rok ve Švédsku, kde se mi dařilo. Dobrý pocit mám také z některých dosažených výsledků mých žáků při mé kariéře trenérky. Kde momentálně působíte? Stále pracuji jako trenérka v Golf Clubu Karlovy Vary. Máte do budoucna nějaké cíle, plány? Když si připomenu cíle a plány před třemi lety a zjistím, že moc se jich neuskutečnilo, tak si uvědomuji, že to byly spíše sny nebo reakce na prostředí a  dobu, kterou jsem prožívala. To, co jsem si přála tehdy, si už třeba dnes nepřeji. A proto o dalších

Kdybyste se měla z hodiny na hodinu rozhodnout pro nějaký jiný sport než golf, co by to bylo? Nevím... Možná bych začala s  aerobikem, plaváním, ráda lyžuji. Teď mě baví zumba. Ale výkonnostně už bych se asi nikam nedostala a ani se nehrnula. Tak asi ve dvaceti letech jsem si v golfu prošla krizí. To jsem měla dvouměsíční pauzu, kdy jsem nesáhla na hole. Ale nebylo možné se k němu nevrátit. Jaké emoce ve vás vyvolává slovo golf? Klídek, pohodu... Příjemné prostředí, kde si člověk může pročistit hlavu, když si na to najde čas. Ráda vzpomínám na „křížkové turnaje“, které jsem objížděla společně s  partou

120

Stáňa Samková

HCP: PRO Značka holí: železa Cleveland, dřeva Srixon Oblíbená hůl: šestka železo Míčky: Srixon Oblíbený film: Barevný závoj Oblíbená země: Srí Lanka, Thajsko Oblíbené jídlo: sushi Oblíbená zpěvačka: Norah Jones Oblíbená barva: zelená a modrá

myslím si, že u golfu dál zůstanu. Je to pěkná práce, a pokud budu mít možnost, v dětských trénincích bych ráda pokračovala. Od září 2011 rozjíždíme na soukromé střední obchodní akademii předmět Golf Manager, kde bych měla s  kolegy z  Golf Resortu Karlovy Vary vyučovat jak základy a historii golfu, tak ekonomiku v praxi související s vedením klubu a hřiště. Uvidíme, jak se to všechno v následující dekádě vyvine.


INZERCE


J a k h r át n a …

Konopiště 36 jamkový ráj za Prahou

V jednom z článků na začátku minulého roku jsme rozebírali devět vybraných nejzajímavějších jamek z Radeckého, v tomto díle nás čekají zbylé jamky tohoto hřiště. Již v prvním díle bylo velmi obtížné psát jen o devíti vybraných, protože každá jamka tohoto hřiště má svoji atmosféru a každá stojí za to, abychom si o ní přečetli něco zajímavého. 122


napsal & nafotil Jan Verner

Pohled z ptačí perspektivy

P

ojďme se tedy tentokrát výjimečně nejdříve zmínit o turnajích. Resort Konopiště je jedním z  nejvytíženějších turnajových areálů v  České republice, počínaje spoustou komerčních turnajů. Pokud jste členy GCKO, potom pro vás existuje klubová tour, která se poslední rok konala v nepravidelných intervalech o nedělích. Každopádně většina z  nás tímto členstvím neoplývá a  pro ty je zde mimo jiné i  mužská golfová Men Tour, kde jsou samozřejmě i ženy vítanými hosty. Tato rozsáhlá tour se na Konopišti bude hrát pravidelně v  úterý a  ve čtvrtek většinou od poledních startovních časů, tak, aby hráči dopoledne stihli ještě něco málo odpracovat. Ale pojďme již konečně jamku po jamce, abychom věděli, jak zahrát a vyhrát, ať již na turnaji, nebo sami nad sebou, a úspěšně pokořit hřiště, které se těší takové oblibě. Tentokrát jsem jamky rozebíral s místním profesionálem Martinem Hurychem.

Jamka č. 2, par 4

Po birdie na první jamce máte před sebou šanci na další podobný skalp. Po úspěchu na první jamce vraťte svoje psychické rozpoložení do stavu na odpališti jedničky a drive pošlete na dvojce více k  pravé straně, neboť vlevo

dopadu drivu se na levé straně nachází jezírko a napravo jsou umístěny dva velké bunkery. Pro delší hráče by neměl být problém první ranou přestřelit vodní překážku, odkud už by nemělo být těžké ohrozit green. Kratším hráčům bych doporučil nasměrovat první ránu přesně na směrový sloup. Pokud neuvidíte před druhou ranou green, jděte se podívat dopředu, abyste přesně zjistili polohu jamky na širokém greenu, který je ze tří stran obklopen bunkery. Pouze před greenem nehrozí žádné nebezpečí, takže je možné ránu na něj zahrát i na doběh. za odpališti je rybník a za ním číhají rozsáhlé bunkery. Po dobře trefené ráně přes 200 m je již vidět dobře celé jamkoviště. Po kratším odpalu vás čeká ještě více cesty, budete hrát delší druhou ránu do poměrně úzkého táhlého greenu. Chcete-li se vyhnout velkým problémům, dbejte na to, aby vaše rána neskončila vlevo mimo green. Za poměrně hlubokým bunkerem se zde nachází nerovný terén svažující se do vodní překážky. Na pravé straně začátku greenu je velký mělký bunker, ze kterého by nemělo být těžké dostat míček ven na jamkoviště.

Jamka č. 3, par 4

Tato čtyřparovka je dost podobná předešlé jamce. Vzhledem k tomu, že první ránu hrajeme přes horizont, směr hry nám ukazuje černo-bílý sloup na středu hrací plochy. V  místě

123

Jamka č. 7, par 4

Voda za zády, dvě jamky si teď od ní odpočinete. Sedmička je na první pohled těžká jamka, dogleg doleva. I když na umístění odpalu máme poměrně dost prostoru, doporučuji směrovat drive k levé straně hrací plochy, čímž si jamku o značný kus zkrátíme. Pozor však na dva velké, za sebou položené bunkery v místě dopadu. Po zdařilé první ráně již máme green jako na dlani, pozor však na druhou ránu, kterou hrajeme do kopce a je s tím třeba počítat při výběru správné hole. Také je nutno přihlédnout k pozici praporku, neboť green na této jamce patří k největším a zároveň nejdelším nejen na tomto hřišti. Rozdíl mezi počátkem a  koncem činí neuvěřitelných 50 m, v polovině je rozdělen do dvou pater. Aby toho nebylo málo, z pravé i levé strany na nás číhají bunkery.


J a k h r át n a …

Bude to Nearest to the pin?

Jamka č. 8, par 3

Před odpalem na této jamce potřebujeme zjistit, jak nám to vlastně dnes fouká. Vzhledem k tomu, že mezi odpalištěm a greenem nejsou žádné stromy, tak to občas fouká dost silně. S větrem v zádech nám stačí odpálit míček do vzduchu a on už si doplachtí na green. Zatímco když to fouká proti, je občas nutné se opřít i do dřeva. Rány, které nedopadnou přímo na green, mohou skončit v bunkerech, které zasahují z pravé i z levé strany před green. Snažte se proto hrát přímo doprostřed dlouhého, poměrně rovného greenu.

Jamka č. 10, par 3

Nejkratší třípar celé osmnáctky a častá jamka pro turnajový nearest to the pin. Úvodní úder veďte co nejvíce zpříma, neboť na zhruba 40 metrech jamku velmi znesnadňuje úzký průsek mezi stromy. Kratší pull nebo hook bude pravděpodobně „odměněn“ 1 trestnou ranou za zásah jezírka. Levá část greenu je lemována hustým semi-roughem a  mělkým bunkerem. Při výběru hole dbejte na umístění jamky. Green je trojúrovňový a  dosáhnout jej lze 3 až 4 holemi. Při turnajích pak miřte obzvlášť přesně, případný hole in one vám totiž otevře cestu k exotické dovolené.

Jamka č. 11, par 4

Výstup mezi desítkou a jedenáctkou stojí za to, poté vás čeká první čtyřpar ve druhé devítce

s doglegem doleva. Drive je lepší umístit na pravou část fairwaye, aby se vám otevřel výhled na green při druhé ráně. Vyhnete se také velkému bunkeru, který číhá na levé straně v  místě dopadu většiny odpalů. Při druhé ráně dejte pozor na výběr hole. Zhruba od poloviny jamky hrajeme poměrně dost do kopce a je nutné sáhnout po nižší holi, než obvykle hrajeme. Trefit velký green by neměl být pro většinu hráčů problém, pozor však na velké bunkery, které jsou jak na levé, tak i na pravé straně jamkoviště.

Jamka č. 12, par 5

Poměrně jednoduchá jamka s ostrým doglegem doprava. Do odpalu se můžete pěkně opřít. Vzhledem k tomu, že první ránu hrajete přes horizont, je nutné se přesvědčit, zda se někdo nenachází hned za ním. Ideální směr je

124

mírně z pravé strany od bílo-černého sloupu, který nám ukazuje, kam bychom měli hrát. Pozor však na větší odchýlení doprava, neboť po celé pravé straně jamky je hranice hřiště. Před druhou ranou se můžete rozhodnout, zda riskovat hru přes pole, a tedy už mimo hranici hřiště (za níž je již vidět green), nebo si přihrát do zatáčky. První variantou si jamku značně zkrátíte a při zdařilé ráně lze atakovat i green. V případě druhém si pouze přihrajete zhruba na vzdálenost 130 m od jeho počátku. Trefení greenu by neměl být velký problém, pozor však na bunkery, které číhají po obou jeho stranách. Jedno důležité upozornění na závěr. V doglegu na pravé straně fairwaye je umístěn zvon, na který by měl zazvonit poslední hráč z vašeho flightu. Je to signál pro skupinu za vámi, že už není nikdo v dosahu jejich drivů a mohou v pohodě hrát.

Jamka č. 13, par 4

Mírný dogleg doleva. Drive na této jamce je vhodnější umístit k levé straně fairwaye, čímž si značně zkrátíte druhou ránu do greenu. Pozor však na vodní překážku, která pohltí všechny nepovedené krátké odpaly. Je nastražena zhruba 100 m od odpališť na kraji roughu. Pro hráče, kteří si tolik nevěří, doporučuji hrát na střed fairwaye. Dávejte si pozor na druhou ránu, kterou budete hrát do kopce. Praporek se zdá hodně blízko, ovšem ve skutečnosti je dál, než vypadá. Proto se podívejte


men tour

www.mentour.cz

Rány do greenu jamky č.7

Jamka č. 14, par 5

Tato jamka je nejdelší na hřišti. Více než polovina vede do kopce. Do drivu je nutné se pořádně opřít a směrujte jej více k levé straně hrací plochy. Na pravé straně na nás číhají dva velké bunkery a les. I druhou ránu je třeba natáhnout, stále je bezpečnější hrát více na levé straně fairwaye. Po dvou vydařených ranách drivem a fairwayovým dřevem nám zbývá asi sto metrů na obrovský green. Dávejte pozor, kde je umístěn praporek. Jamkoviště je dost členité a  při delších puttech není snadné zahrát míč na dva údery do jamky. Za zmínku stojí ještě hluboké bunkery na pravé i levé straně greenu.

Jamka č. 15, par 4

Martin Hurych o této jamce tvrdí, že jde o  jednu z  nejtěžších jamek, které zná. Hru nám znepříjemňuje protivítr, který tu většinou fouká. Odpal hrajte na směrový kůl, který je umístěn na horizontu. Delším hráčům doporučuji hrát více vlevo, neboť asi na dvou stech metrech napravo je umístěno jezírko a v případě drivu na pravou stranu jamky můžete dostřelit až do něj. Druhá rána je dost dlouhá, není vidět green. Miřte proto opět na

směrový kůl, který je za greenem. Pokud vás netlačí fligth za vámi, popojděte si dopředu a podívejte se, kde je praporek umístěn. Pozor na bunker před greenem na pravé straně. Green je obrovský, dvoupatrový a hodně členitý.

Jamka č. 16, par 3

Třípar s obtížným velkým greenem. Při odpalu není vidět první polovina jamkoviště, takže vzdálenost se zdá kratší, než ve skutečnosti je. Nenechte se tím zmást, pozor na správnou volbu hole. Velkou roli hraje opět směr větru, který zde většinou fouká. Snažte se umístit odpal na střed greenu, můžete zahrát i na doběh.

Jamka č. 17, par 4

Na této jamce je důležité první ranou odpálit míč co nejdál přes horizont, pouze hodně vyhozená či zatažená rána může skončit v překážce. Na pravé straně v místě dopadu drivu číhá jezírko a na straně levé poměrně hluboký bunker, který nám prakticky znemožňuje hrát druhou ránu do greenu. Delší hráči by tedy neměli mít problém po dobrém drivu atakovat green a mělo by k tomu postačit střední železo. Hráči s kratším odpalem budou muset pravděpodobně sáhnout i po fairwayovém dřevu. Green je opět hodně členitý, dvoupatrový, z  obou stran obehnán mělkými bunkry. Je nutné pracovat s pin position, dejte si pozor pouze na to, abyste neskončili až za jamkovištěm, kde je místy až nehratelný terén.

125

INZERCE

do pin pozice, v jaké části greenu je umístěn. Většinou je nutné zvolit o dvě až tři čísla nižší hůl. Největším nebezpečím okolo greenu jsou bunkery na jeho levé i pravé straně.

www.mentour.cz


F oto r e p o rtá ž

Ruční úprava

fairwayí Green 5.jamky

Když to v Klánovicích žilo naplno Boj o obnovu golfového hřiště v Klánovicích sledujeme již několik let. Pojďme se však podívat na toto místo v době, kdy se tu hrálo a hřiště žilo svým vlastním golfovým životem. Návrh klánovického hřiště vytvořil v roce 1929 architekt ing. Josef Charvát. Z původních plánů vystavět 18 jamek zbyla jen devítka, která se začala budovat v roce 1937 a o rok později byla uvedena do provozu. Poslední významnou událostí v Klánovicích bylo československé amatérské mistrovství v golfu o Masarykův pohár v roce 1946. V roce 1952 bylo hřiště, přestože jej stavitelé ještě nestihli dotáhnout do konečné podoby, rozoráno. 


napsala Lenka Soukupová foto z archivu Antonína Krčmáře

Před klubovnou

cx ycxyc xycycxcxyc

Hezkou hr

ního klubu v

u!

Před klánovicko

Výstavba 4.gr ee

o Všesportov Předsednictv

Green nu

3.jam ky

u klubovnou se

všichni rádi fo

tili

Klánovicích


F oto r e p o rtá ž

Pohled n a

posledn

í green a

klubovn

háru v Předávání po

u v Klán

ovicích

m utkání meziklubové

Finále začíná! Vep

Praha–­Brno

Obhlídka stav

by klubovny

Green 4.j

Turnaj v plném pro

udu

amky

ředu oba soupeři

H. Tonder a K. Hyne

k


napsal XXXX foto XXXX

129


Z a v e l ko u l o u ž í

Pohled pod pokličku:

Díl první

Leadbetterova akademie Málokterý úspěšný golfista začínal s golfem až v dospělosti. Pár by se jich sice našlo, ale naprostá většina golfových talentů držela v ruce hůl už v dětství. Ve většině zemí, kde golf žije, prosperují i tréninková centra a golfové školy. Tím nejlepším a nejslavnějším „TCM“ na světě je určitě Akademie Davida Leadbettera, která sídlí na Floridě a má své pobočky v mnoha zemích. 130


Z

ajímal nás pohled pod pokličku tohoto fenoménu, a proto se mu budeme věnovat v tomto i příštím čísle. Mimochodem víte, jak se anglicky řekne poklička? Cover… Tak tedy nahlédněme pod cover, jak to pan Leadbetter dělá. V centru této akademie, IMG Brandenton, žije a pracuje kromě řady instruktorů z  celého světa i Jana Peterková. Podle jejího vyprávění je úžasné pozorovat, když David sám učí. Není to ale jenom David, kdo je fantastický v  tom, co dělá. Všichni Davidovi instruktoři jsou něčím neobvyklí a úžasní. Přestože všichni vyučují stejnou teorii, každý ji učí jinak. Pracují 7 dní v týdnu od rána do večera s profesionálními hráči z PGA a LPGA tour, s dětmi, ale i s úplnými začátečníky. Žijí tím, co dělají, a musí tím být i tak trochu posedlí. Všichni absolvovali kompletní certifikační proces, což je dvouleté studium založené na 13 Leadbetterových knihách. Základem jeho nauky je kniha Golf Swing – „Davidova Bible“, kterou se učí znát do sebemenších detailů. Děti se mohou přihlásit do IMG Full time programu od 8 let. Je zde k dispozici základní a střední škola Pendelton. Program je jasný: škola ráno a odpoledne golf. Práce s menšími dětmi se samozřejmě liší od práce s teeanagery. V IMG byl tento rok vybudován zvláštní program pro menší děti. V některých ohledech je práce s dětmi snazší, přece jen menší děti více poslouchají. Na druhé straně ale musí být trenér kreativnější. Koordinace očí a rukou se v dětství teprve rozvíjí a tento rozvoj je potřeba podpořit. Je to ideální doba na hraní nejrůznějších her, rozvíjejících pohybové schopnosti, protože později, v teenagerském věku, už by na ně bylo pozdě. Je obecně známo, že v posledních letech, ve věku počítačů, je mnoho malých dětí fyzicky nedostatečně vyvinutých, slabých, až zakrnělých. Děti mají málo pohybu, neběhají venku tak, jako to kdysi bylo normální. Ze školy jdou domů a usedají k počítači a hrají hry. Dalším problémem je u malých dětí

napsala Lenka Soukupová foto Antonín Krčmář & archiv

Ze zpráv na oficiálních stránkách Akademie Davida Leadbettera:

vyčerpávaly. Děti mají v programu zahrnut i čas strávený ve třídě, kde se učí, jak se má správně stravovat sportovec – atlet a golfista – a jak zdravě jíst i v soukromém životě. Další hodiny tráví s golfovými psychology, kteří pro ně připravují videa a hry, a to vše slouží k tomu, aby lépe zvládaly emoce na hřišti. Je to samozřejmě otázka priorit a týdenního rozvrhu.

18. 12. 2010 – Studentka IMG Leadbetterovy akademie Jessica Korda přestoupila k profesionálům 4. 1. 2011 – 16letá Ginger Howardová získala prestižní členství v juniorském Ryder cupu 13. 1. 2011 – Studentka Brandentonské akademie Jaclyn Sweeneyová je připravena na svůj debut na LET

Během jednoho týdne v akademii proběhne minimálně alespoň jedna hodina z patnácti v učebně. Obdobně i zde se liší forma i obsah cvičení s ohledem na vě-

jednostranné zaměření se na jeden druh sportu. Takové dítě pravděpodobně nikdy nedosáhne maximálního úspěchu v té dané specializaci. Hodiny s menšími dětmi musí být děleny na více částí. Odpolední dětský program trvá celé tři

hodiny, od dvou odpoledne do pěti. Osmileté dítě se jen s obtížemi dokáže soustředit celou hodinu. Proto je důležité naplánovat, jak správně rozvrhnout čas, aby byly pokryty veškeré aspekty hry, aniž by se děti nudily nebo se nadměrně fyzicky a psychicky

Malé děti hrají hry, jako je hra na vodníky, baví se přetahováním lana, skákáním panáka a podobně. kové skupiny. Výuka golfu je podávána zábavnou formou a pro prcky zůstává především hrou. Proto jsou golfové tréninky zpestřovány fotbalem, košíkovou, tenisem, házenou apod. Malé děti hrají hry, jako je hra na vodníky, kdy se snaží mezi sebou proběhnout a chytit se, baví se přetahováním lana, skákáním panáka a podobně. Her je bezpočet a nové nápady přicházejí i od dětí samých. Vždycky je to nějaká obdoba her už známých, které pomáhají rozvíjet pohybové dovednosti a případně i upozorní na nějaký talent. Nejenže hry umožňují utvářet lepší sportovce, ale také oživí golfový den.

David Leadbetter

Světový instruktor golfu Nr. 1, jeho rukama prošlo nespočetné množství hráčů PGA Tour, European PGA Tour, LPGA Tour Proslavil se svým novým pojetím výuky golfu, díky níž jeho žáci dosáhli za uplynulých 30 let úžasných výsledků. Mohou se pochlubit více než 100 vítězstvími na světových turnajích. Na seznamu jeho žáků nechybějí například Ernie Els, Trevor Immelman, Ian Poulter, Greg Norman, Michelle Wie, Bernhard Langer a spousta dalších. Existuje celkem 30 golfových akademií Davida Leadbettera ve 13 zemích světa

131

Většinou po 45 minutách odpalování míčů na louce se menší děti dost unaví a ztrácejí koncentraci. Hry je opět probudí, nabijí novou energií, která je potřebná k dokončení tréninku, třeba jen pro krátkou hru. Každý den se musí vejít do tréninkového dne ze všeho alespoň část – full swing-technika, krátká hra, rutina, příprava – vizualizace, pravidla atd.


Z a v e l ko u l o u ž í Jedním z instruktorů, kteří pracují společně s Janou Peterkovu v IMG Brandenton, je Duncan Smith, který sám s golfem začínal až ve 13 letech a k profesionálům přestoupil po ukončení studia na univerzitě. A Duncan si i pro naše golfové studenty připravil malou instruktáž, která se před začátkem sezony může hodit – upřímně řečeno může se hodit nám všem.

Jak zasáhnout míč, abyste byli delší a rovnější

Klíč k dosažení konzistentních drivů Indikátorem chybné polohy míčku může být i to, že na vrchu svého nového driveru objevíte otisk barvy z míčku. Je to znamení, že golfový míček zasahujete ve špatném úhlu (obr. 1). Když udeříte železem do trávy, sestupný úder pomůže dostat míček nad fairway. S driverem je naopak vyžadován vzestupný úder, který pomůže dostat míček vysoko a do dálky na fairway. Jak si tento způsob upevnit: •R ozkročte nohy na šířku ramen, abyste pomohli udržet rovnováhu •M íček by měl ležet uvnitř vedle levé paty a pozice rukou je lehce za míčkem (obr. 2) •C elým tělem se odtáhněte od míčku, 60 % váhy by mělo být nad vaší pravou nohou (obr. 3)

obr. 1

obr. 2

Na hřišti si představte, jak hrajete ve svahu, pomůže vám to k delšímu letu a následnému rolování míčku do větší vzdálenosti.

obr. 3

132


Jak během víkendu vyhrát sázku Základy vašeho perfektního puttování

obr. 1A

obr. 1B

obr. 1C

obr. 1D

Kolikrát jste už měli před sebou dvoumetrový putt na 18. jamce, který měl rozhodnout sázku? A kolikrát jste nevyhráli jen proto, že jste na poslední jamce zahráli tři putty? Tomu se dá ale předejít, když budete lépe rozumět přípravě na ránu. Příprava zahrnuje uvedení vašeho těla do správné polohy

i s několika malými odchylkami pro nestandardní situace. Líc vašeho putteru je nastavena v 90° úhlu k linii puttu a vaše tělo je zase ve spojení s lící putteru. Toto zarovnání je velmi důležitým klíčem k úspěchu (obr. 1A). Když stojíte nad golfovým míčkem, vaše oči by měly přesně sledovat linii puttu. Míček je umístěn pod levým okem,

133

ruce volně visí pod rameny a horní ruka jemně tlačí proti hrudi. Důležité je kyvadlo, kterým vedete ránu, aby míček roloval konzistentně. K tomu pomůže i udržení trojúhelníku mezi pažemi a rameny během úderu (obr. 1B, C, D). Kontrolujte tento pohyb při práci s rameny a nepoužívejte při něm pouze ruce či zápěstí.


fa s h i o n

Končí doba ledová napsali & nafotili prodejci

LADIES GLAMIS JACKET

Tato krásná lehoučká dámská bunda je speciálně vytvořena tak, aby vám při hře poskytla maximální pohodlí. Dokonale se přizpůsobí tělu, že ani neucítíte, že ji máte na sobě. Použité strečové materiály a speciální vysoce prodyšná membrána K-Ultra vám umožní maximální volnost v pohybu, nepřekvapí vás ani lehká přeháňka a nešustivá látka umožní maximální koncentraci na úder. Neoprenové manžety udrží vaše zápěstí v suchu a teple.

Celosvětově známá značka

TOMMY HILFIGER

otevřel dne 28. 2. 2011 v OC Chodov svůj druhý obchod. Po divizi Hilfiger Denim zde naleznete ucelenou kolekci této značky, včetně dětského a golfového zboží, obuvi a doplňků.

www.kjus.cz

vás pro muže, které baví rozsvítí Něco elegance

Spolehlivě

Hedvábný šátek plný krásných barev je spolehlivým doplňkem, který se nedá přehlédnout. Ať už jím ozdobíte oblečení, anebo jej uvážete na kabelku, určitě neuděláte chybu.

www.frey-wille.com

Dvorní návrhář značky Dunhill Kim Jones připravil pro nadcházející sezonu bohatý výběr outfitů i doplňků pro skutečné gentlemany. Módní kousky jsou sofistikované a klasické, přesto si udržují svěží a mladistvý vzhled. www.dunhill.com

134

Nahlédněte do jarních kolekcí

a začněte rychle vybírat, jaro se už blíží. Možná, že svěžími barvami a světlými tóny se vám je podaří přivolat rychleji. www.steilmann.cz


ko m e r č n í p r e z e n ta c e

Nová kolekce Coccinelle je tady! Značka COCCINELLE, která vznikla v roce 1978 v severoitalském městě Parma, působí v České republice už devátým rokem. Po tuto dobu si dokázala podmanit velké množství zákaznic. V současnosti je jednou z vedoucích značek na trhu v oboru kožené galanterie v Praze, kde tuto prodejnu najdete v prostorách Obecního domu. Vyrazte do města! Nová kolekce představuje kabelky ve tvaru „pytle“ s řetízky, novou zvláštností je také vyšívání kombinované třásněmi nebo chic plátěné tašky s afro-tiskem. Novinkou sezony se stává brašna ve tvaru kbelíku vyrobená z lesklé teletiny. Večerní psaníčko-clutch je v posledních letech neodmyslitelným doplňkem pro každou ženu, která miluje eleganci a sleduje módní trendy. V této kolekci jsou použity materiály jako lesklá kůže zdobená sponami, hedvábí s polodrahokamy nebo romantická verze ve tvaru růže.

Máte rádi klasiku? Luxusní provedení, jemné a čisté tvary. To je nová kolekce značky COCCINELLE. Kabelky, které vyprávějí příběhy kontrastů: eklekticky-strategické, sofistikovaně-přírodní, jednoduché a elegantní. A to vše s překvapivými, nápaditými detaily.

Značka Coccinelle použila v této kolekci většinu klasických materiálů. Teletina-nappa dodává taškám nádech glam městského stylu, tištěná losí kůže vytváří bohatý venkovský styl, ale také jemné zpracování „craquelé“ ovčí kůže dodává nevšední, „vintage look“ a působí tak opotřebovaným dojmem, který zůstává i pro tuto sezonu trendy.

Organický svět Tuto novou kolekci charakterizují odstíny barev, které jako by pocházely z National Geographic. Jsou to zemité tóny pouštního písku, dřeva, promoklé zeminy kaňonů, tropických západů slunce, ale i růžového křemene, alabastrové, světle modré severní oblohy a ledově bílých polárních oblastí. To jsou barvy, které vévodí nové kolekci značky COCCINELLE.

Hvězdná spolupráce Coccinelle pokračuje již podruhé ve spolupráci s designérem Kostasem Murkudisem, který dodává značce nový, nekompromisní urbanistický styl. Nová kolekce vypovídá o spolupráci mezi designéry značky COCCINELLE a KOSTASEM – kombinují se zde vynikající řemeslné práce a používají luxusní materiály, které ale také inspirují k funkčnímu designu. Dva nové grafické styly kabelek COCCINELLE vznikly také ve spolupráci s londýnskou designérkou Barbarou Hulanicki. Tato ikona designu zanechává na kolekci svůj nezaměnitelný rukopis art deco. Kolekce představuje nové kontrasty barev, které jsou živé a veselé. Novinkou je květinové deco; vzor, inspirovaný svobodou je ztvárněn na kabelkách této sezony. Gumové plážové tašky v maxi verzích s potisky, ale také čistý design dodávají těmto letním taškám efekt a kouzlo. Kolekce COCCINELLE jaro–léto 2011 nabízí i širokou škálu bot, sandálů, bižuterie a  drobných kožených doplňků. www.coccinelle.com

135


rel axace

Dejte se do formy před novou sezonou napsala Lenka Soukupová foto archiv

Kouzlo zámecké relaxace

Zapomeňte na zimní spánek a vydejte se s námi do nového relaxačního centra Wellness v hotelu Château St. Havel, kde byl pro vás otevřen svět relaxace s whirlpooly, saunami a masážemi. Čeká na vás široká paleta služeb od privátních saun přes whirlpooly a masáže až po wellness pobyty či zážitkové balíčky pro dva. Specialitou wellness centra je Infinit masáž. Jde o naprosto dokonalý styl masáže, který se podřídí vašim přáním a potřebám. Infinit masáž je sestavená přímo na míru tak, aby co nejlépe uvolnila svaly a ulevila zádům či končetinám. U privátní sauny můžete zvolit její druh podle svých představ – například tradiční finskou nebo mírnější variantu, exotickou tropickou saunu. Saunu lze zkombinovat s relaxací ve druhé wellness zóně – ve vířivém whirlpoolu, kde se dají vyzkoušet různé druhy hydromasáží. Jedna privátní vířivka je k dispozici pro pár či skupinku přátel, a to až pro pět osob. Celý prostor je ozvučen, občerstvení si můžete kdykoli objednat vnitřní telefonní linkou. Do privátních zón vám obsluha může připravit nealkoholické i alkoholické nápoje, kvalitní vína či šampaňské a občerstvení ze zámecké kuchyně šéfkuchaře Ondřeje Slaniny, který dokáže připravit opravdu vynikající delikatesy. www.wellnessnazamku.cz

Co umí ultrazvuk:

Zhubněte do jarního oblečení Trápí vás špíčky v oblasti zadečku a stehen? V první řadě je nutné odbourat a uvolnit tuky – o to se postará ultrazvuk. Přiložením hlavice ultrazvukového přístroje nebo sondy na kůži začnou částečky v tkáni rychle kmitat a díky tomu vzniká v hlubších vrstvách teplo a tření. To má za následek jakousi vnitřní mikromasáž, díky níž a teplu se rozšiřují cévy a mezibuněčný prostor, zrychluje se mízní tok a zplodiny látkové výměny tak mají snazší cestu „odchodu“. Ultrazvukem rozbité a uvolněné tuky, které se zatím motají kolem svého ložiska, je potřeba bezprostředně vyloučit z těla a to se nejrychleji podaří lymfatickými cestami. Ty je ovšem opět potřeba uvést do stavu pohotovosti. Nejlépe se to podaří pomocí přístroje Bailine nebo lymfodrendáže se skořicovým zábalem nebo klasickou ruční lymfatickou masáží. www.1prettywomanfigure.cz

136

SOUTĚŽ

6 z vás vyhraje poukaz na 3 lekce na Power Plate! Soukromí, osobní trenérka a 45 minut cvičení – to je Power Plate Studio v Erpetu Trénink na Power Plate v intimní atmosféře s osobním trenérem si můžete užívat v Power Plate Studiu v Erpet Golf Centru. 45minut naplněných intenzivním cvičením, které prověří všechny tělesné partie, je vhodné pro všechny věkové skupiny. Navíc se nemusíte bát, že by se na vás dívaly zvědavé oči ostatních cvičících. V Power Plate Studiu Erpet jsou dva stroje, a tak je zaručena intimní atmosféra pro trénink. Pro golfisty je připravena série cviků posilujících svaly důležité pro kvalitní golfový švih. Na všechno dohlíží profesionální trenérka s kvalifikací pro Power Plate, která zaručí, že trénink je vždy co nejúčinnější. Proti jiným centrům je cvičení v Power Plate Studiu v Erpetu dlouhé opravdu plných 45 minut a  trenérka se věnuje jen a jen vám! Soutěžní otázka:

Je cvičení na Power Plate účinné i v boji s celulitidou? Na vaše odpovědi se těšíme na adrese soutez@mediadrive.cz, heslo Power Plate, do 20. 3. www.erpetgolfcentrum.cz • www.centrumpowerplate.cz


Lu x u ry

Šperky tak krásné,

až přechází zrak napsali & nafotili prodejci

Lara Bohinc

vycházející hvězda na nebi luxusních značek

Symbol vaší lásky

Její tvorba respektuje tradiční řemeslné metody obohacené o znalosti a zkušenosti s průmyslovou výrobou. Fotogravírování, laserové řezání a práce s CAD programy používané v procesu tvorby dávají klasickému designu moderní a nadčasovou eleganci.

Pokud chystáte svatební den, neriskujte a vydejte se do rodinného klenotnictví HALADA, které je na českém trhu již dvacet let synonymem luxusu a prvotřídní kvality. Nepochybně si zamilujete prsteny přední německé značky August Gerstner, která patří mezi nejstarší a největší výrobce snubních prstenů na světě.

www.simpleconcept.cz

www.halada.cz

Klenot tvaru, barvy a světla

Nepřehlédněte novou kolekci šperků Appassionata od Roberta Coina! Smyslné křivky tisíců jemných zlatých vláken jsou propleteny do mozaikového vzoru. Pro dosažení těch nejzářivějších barev je použito tradiční zlato, a to žluté, bílé a růžové. Kov je doplněn třpytem broušených briliantů. www.robertocoin.com

Kvalita a uvolněný styl

Mladistvé a elegantní

náramky z jarní kolekce Louis Vuitton můžete přidat k jakémukoli outfitu a neuděláte chybu. www.louisvuitton.com

138

Stříbrné ručičkové hodinky GANT Cape May na bílém koženém řemínku se díky své jednoduché eleganci dobře hodí k formálnímu oblečení i k outfitům pro volný čas. www.gant.com


ko m e r Ä? n Ă­ p r e z e n ta c e

139


ko s m et i k a Pro hebkou

pleť

Garnier přichází se zcela novým přístupem k dlouhodobé hydrataci pokožky těla trvající až 7 dní. Přípravky Body Intensive 7 Days s L-Bifidem, výtažkem z probiotik, dopřejí pokožce dlouhodobou hydrataci a zároveň jsou potěšením pro vaše smysly. www.loreal.com

Průlomem napsali & nafotili prodejci

Voňavé a příjemné novinky

do vaší koupelny

Pantene Aqua Light přepisuje pravidla péče o vlasy

Pokud vás trápí pocit zplihlých vlasů, můžete mu nyní předcházet používáním skvělých inovací. Pantene Aqua Light se pyšní novou, ve vodě vysoce rozpustnou, technologií Clean-rinse, jež byla vyvinuta pro rychlejší oplachování. Pečující komplex obsahuje přísady shluklé v mnoha velmi tenkých vrstvách a v nižších koncentracích, než bývá obvyklé.

www.pantene.cz

Zlato pro vaši pleť

Tekuté mýdlo Gold s obsahem echinacey, panthenolu a zlatých vloček šetrně očistí vaši pleť a dodá jí zářivost, jemná emulze Gold s obsahem aloe vera, echinacey, panthenolu a zlatých vloček dodá vaší pokožce luxusní péči. www.zepter.cz

Baví vás nakupovat?

Za některé nákupy bývají i odměny… Při nákupu produktů Estée Lauder v ceně nad 1800 Kč získáte kosmetickou taštičku se sedmi produkty. Najdete zde kompletní péči o pleť i vše, co potřebujete k dokonalému líčení. www.esteelauder.com

140

v péči o pleť

je sérum IMEDEEN expression line control™. Působí okamžitě proti známkám mimického stárnutí a zlepšuje kvalitu a vzhled pleti zestárlé vlivem UV záření. Tento mimořádně lehký gelový krém zároveň zesiluje účinek hydratačních krémů a poskytuje stálou ochranu před příčinami stárnutí pleti.

www.imedeen.cz


pelmel napsali & nafotili prodejci

Cena pro eleganci

Cenu Louis Vuitton Classic Concept Award získal letos Jaguar C-X75. Koncept C-X75 je na jedné straně oslavou 75 let kultovního designu Jaguar a na straně druhé poskytuje náhled do budoucnosti automobilové technologie. Tento vůz je navržen jako elektrické dvousedadlové superauto na hranici v současnosti dosažitelného maximálního výkonu i ekologičnosti provozu. www.lousivuitton.com

Nový čtyřhvězdičkový hotel

NH Praha Radlická,

první z řetězce NH Hoteles v hlavním městě České republiky, poskytuje ideální zázemí pro byznys klientelu i turisty. Umístění hotelu na Smíchově, v těsné blízkosti nákupních galerií, restaurací a kaváren u Anděla, na dosah centra Prahy, navíc s výtečnou dopravní dostupností, se ukázalo být velmi dobrou volbou. www.nh-praha.cz

Tipy & zajímavosti, které nás zaujaly Ecovacs přináší novou éru uklízení

Robotické vysavače Ecovacs Deepoo představují inteligentní řešení pro každodenní úklid vaší domácnosti. V nabídce modelů si vyberou i ti nejnáročnější. Vysavače Ecovacs mají bezpečnostní senzory, které zabrání jejich pádu ze schodů a slouží k rozpoznání překážek. Robot vysává všechny typy podlah, automaticky se pohybuje po podlaze místnosti a uklízí sám bez jakékoliv pomoci. Po ukončení vysávání se sám vrací do nabíjecí stanice a čeká na další úklid. S robotickými vysavači Ecovacs vás uklízení bude bavit.

V titanu se dá vařit i v páře

Titanové nádobí ETA od tradičního českého výrobce malých domácích spotřebičů patří ve své kategorii k jedničce na trhu. Ten, kdo dává přednost zdravému způsobu přípravy jídla, uvítá vaření ve skleněné parní nástavbě, která je kompatibilní s vybranými modely titanového nádobí. Cena: 1699 Kč • www.eta.cz

Cena: od 6 990 Kč www.ecovacs.cz

Ekologická pára vyčistí vše, na co přijde

Parní čistič STREAM CP 1001 odstraňuje nečistoty, špínu, mastnotu a vodní kámen. To vše bez chemie. Poradí si i se škodlivými bakteriemi, zápachem a jako jeden z mála „uklízečů“ dokáže ničit také alergeny. Široké využití má i díky bohatému příslušenství, s nímž je možné čistit nejrůznější povrchy. Skvěle se hodí do domácnosti, ale třeba i do auta nebo na čištění spár v koupelně a kuchyni. Cena: 995 Kč • www.my-concept.cz

142


r o z h ovo r j u n i o r

Jen a jen za sebe Hraje David Štrouf

David Štrouf má o své budoucnosti jasno. Prioritou je pro něj vzdělání a rád by se jednou dostal na nějakou zahraniční školu. Baví ho totiž jazyky. Pokud by to šlo, nebránil by se ani profesionálnímu golfu. Má za sebou už nejedno vítězství a nejvíce si cení úspěchů na posledním mezinárodním mistrovství České republiky v Mariánských Lázních, kde skončil devátý. Na golfu Davida baví především to, že je to sport individuální a výsledek záleží jen a jen na něm samém. napsala Dáda Kutilová nafotil Karel Brázdil

143


r o z h ovo r j u n i o r Davide, jsi členem v Erpetu a  na Malevilu. Proč právě tam a jaké hřiště má Malevil? V Erpetu jsem členem od začátku mé sportovní kariéry a doufám, že nikdy nebudu muset měnit. Na Malevilu mám členství především proto, že jsem tam jako malý začínal. Hřiště na Malevilu má příjemnou vesnickou atmosféru, ale abych se přiznal, asi přes rok jsem na něm nehrál. Slyšel jsem, že tam proběhly nějaké změny, takže se těším, až je vyzkouším. Pokud bych je měl srovnat s hřišti, na kterých teď běžně hraji, tak je to pro mě vždy taková příjemná oddechovka a nemusím se moc snažit. (smích)

Minulou sezonu jsem se soustředil především na Czech Golf Amateur Tour a mistrovské turnaje v  České republice. Letos se chci zaměřit především na zahraniční turnaje a  turnaje tady brát jako přípravu na ně. Také bych chtěl získat nominaci do českého týmu na mistrovství Evropy do 18 let, které se letos hraje v Praze na Zbraslavi. Minulý rok se mi poměrně vydařil. Dosáhl jsem skvělého výsledku na mezinárodním mistrovství v  Mariánských Lázních, vyhrál žebříček kadetů, skončil druhý na mistrovství kadetů a  vyhrál s  Erpetem dva týmové tituly – do 16 a do 18 let.

Nikdy nezapomenu na to, když letos při President Masters ve Slavkově byl Ondra Lieser tak nespokojený se svou hrou, že přestal mluvit. To jsem myslel, že je konec světa. Jak dlouho už hraješ a kdo tě ke golfu přivedl? Ke golfu mě přivedli rodiče, když mi bylo asi pět. Pravidelně hraji od nějakých sedmi let. Takže to bude asi devět let.

Studuješ osmileté gymnázium, musíš se tedy hodně učit, kde bereš čas na trénink a turnaje? Letos jsem si zařídil ve škole individuální studijní plán, takže problémy s  absencí moc nemám. Mám hlavně štestí, že mi víceméně všichni profesoři vycházejí vstříc a podporují mě. Každopádně škola pro mne bude vždy prioritou, a  proto se snažím procházet s  vyznamenáním. Zatím se to daří, a tak doufám, že to vydrží i nadále. Jakých turnajů se účastníš a jaké jsi měl v minulé sezoně výsledky?

Kromě golfu, školy, co ještě rád děláš ve svém volnu? Většinou spím. Jinak obyčejné věci jako všichni mladí lidé mého věku. Hraje také někdo z tvé rodiny? Rodiče hrají oba, i  když v  poslední době už moc nestíhají. Táta se věnuje spíše rozhodcování a máma hraje občas s kolegy z práce. Kdo je tvým vzorem v  golfu? Sleduješ i  zahraniční golf v TV? Mým vzorem je Ian Poulter. Líbí se mi jeho názory a rád sleduji jeho výsledky. Je také zajímavé čekat, s jakou šílenou kombinací oblečení přijde na dalším turnaji. Turnaje ze zahraničí v  TV moc nesleduji, hlavně vzhledem k vysílacím časům. Vždy ale sleduji výsledky na internetu. Jaké hřiště je tvé nejoblíbenější? Mé nejoblíbenější hřiště bude asi hřiště v Karlových Varech. Ve velké většině případů jsem tam hrál skvěle a líbí se mi to lesní prostředí. Vůbec preferuji všechna lesní nebo parková hřiště, hra mi pak přijde zajímavější.

Co tě na golfu nejvíc baví a naopak i štve? Na golfu mě baví především to, že je to individuální sport. Když jdu na hřiště, tak vím, že za své výsledky si odpovídám sám a hraji jen a jen za sebe. Je to sport, při kterém není nikdy nic jisté a je potřeba se soustředit na každou ránu bez výjimky. Golf mě naopak štve vždy, když mi to nejde. Nejsem typ hráče, který by házel holemi, ale poměrně rád si zanadávám. Kdo tě trénuje a jaký je tvůj trenér? Mým trenérem je již přes pět let Jiří Němeček. Je to především můj kamarád a jsem rád, že trénuji právě u něj. Se mnou a mými kamarády objíždí téměř všechny důležité turnaje, pomáhá nám při tréninkových kolech a za to bych mu chtěl velice poděkovat.

nem Zachem a Alešem Procházkou. Sázíme se o peníze každou hru celou sezonu a stejně nakonec skončíme na nule.

Jak často trénuješ teď přes zimu? Do Erpetu chodím trénovat pětkrát týdně a vedle toho ještě dvakrát až třikrát týdně do posilovny. Snažím se na svých tréninkových návycích nic neměnit, ale občas je těžké se v hale motivovat.

Nejsem typ hráče, který by házel holemi, ale poměrně rád si zanadávám Pamatuješ si na nějaký nezapomenutelný zážitek z golfu? Takových zážitků bylo mnoho, ale pamatuji si všechna kola, která se mi povedlo otočit ze špatných ve výborná. Pak mám mnoho historek z  různých turnajů, ale nevím, jestli je ideální je takhle vyprávět. (smích) Ale nikdy nezapomenu na to, když letos při President Masters ve Slavkově byl Ondra Lieser tak nespokojený se svou hrou, že přestal mluvit. To jsem myslel, že je konec světa. S kým si nejraději jdeš zahrát? Vzhledem k tomu, že málokdy jdu hrát jen pro radost, tak určitě s kamarády z Erpetu Šimo-

144

Účastnil ses některých turnajů na simulátorech? Každý rok hraji Erpet cup, takové neoficiální jamkové mistrovství, pak také mistrovství republiky na rány a mistrovství družstev. Také hrajeme s kamarády zimní ligu v Erpetu, bohužel jsme ale často o víkendech pryč, takže se občas stává, že ne všechna utkání odehrajeme v plné sestavě. Jak vypadá takový tvůj klasický tréninkový den v sezoně? Vcelku obyčejně, trénuji většinou to, co mi nejde. Ono těch klasických tréninkových dnů moc není. Většinou je trénink spojený s přípravou před kolem nebo si jdu zatréno-


vat poté, kdy dohraji. Vždy se ale snažím klást důraz na věci, o kterých vím, že mě drží nad vodou – například putty do dvou metrů.

Za každým vítězstvím či dobrým výsledkem stojí mnoho práce a každý má něco do sebe. Připravuješ se na golf ještě nějak jinak? Spolupracuji se skvělým anglickým golfovým psychologem Robertem Breadonem, který je nejen mým rádcem, ale také kamarádem a tak trochu i vzorem. Dále přes zimu chodím pravidelně do fitka, kde pracuji s mou trenérkou přes fyzickou stránku Eliškou Staňkovou, která je českou reprezentantkou v hodu diskem. Podle mě je jak psychická, tak fyzická stránka stejně důležitá, právě jako samotný golfový trénink, a proto se snažím ani jednu z těchto věcí nezanedbávat. Jakých úspěchů si za celou dobu, kdy hraješ, nejvíce ceníš? Jednoznačně posledního mistrovství České republiky v  Mariánských Lázních, kde jsem skončil devátý s celkovým score –3, pak všech prvenství v  mládežnických žebříčcích a titulů mistra republiky jak v jednotlivcích, tak v týmových soutěžích. Je toho hodně a hlavně za každým vítězstvím či dobrým výsledkem stojí mnoho práce a každý má něco do sebe.

Sázíme se o peníze každou hru celou sezonu a stejně nakonec skončíme na nule.

David Štrouf

Věk: 17 Člen: GCERP HCP: +0,4 Značka holí: driver Titleist 910D2, fairwayové dřevo Titleist 906F4, hybrid 906H, železa Titleist MB, wedge Titleist Vokey Design Spin Milled Tour Chrome 52o a 58o, putter Scotty Cameron Newport 2.7 Značka míčků: Titleist ProV1x Talisman v bagu: žádný kromě visaček z turnajů Oblíbené jídlo: steak na jakýkoli způsob Oblíbený zpěvák: všichni, kteří dělají dobrou a zajímavou hudbu Oblíbený film: Pulp Fiction Oblíbený herec: Christian Bale Oblíbená značka auta: BMW

Davide, a na závěr nám prozraď, jaké jsou tvoje cíle a plány do budoucna? Kam bys to jednou v golfu chtěl dotáhnout? Mou prioritou bude vždy vzdělání, chtěl bych vystudovat práva a popřípadě nějakou ekonomickou školu. Vzhledem k mé znalosti jazyků doufám, že budu schopný získat stipendium na nějaké zahraniční škole. Golf je pro mne především zábava. Baví mě ho hrát, baví mě vyhrávat a časem bych chtěl zkusit, kam budu schopný dojít i v oblasti profesionálního golfu. Ale pokud se to nepodaří, nic se nestane. Každopádně mohu na rovinu říct, že na rohožce mne za deset let rozhodně neuvidíte.

145


fa s h i o n j u n i o r

MEN FRASER JACKET

Extra lehká pánská bunda, která zároveň díky membráně Stunner Stretch umožňuje maximální rozsah pohybu. Látka je elastická ve všech směrech, aby vás při nápřahu nikde nic netáhlo. Tato bunda je vysoce odolná proti větru, navíc lze sbalit do velmi malého balíčku. Rozmary počasí vás s bundou fraser jacket v kapse nemůžou překvapit. I tento model používá neoprenové manžety, které chrání zápěstí, tolik důležité pro kvalitní provedení úderu. Ze stejného materiálu je k dostání i vesta.

Cena: 6090 Kč www.kjus.cz

Na trénink i na schůzku napsali & nafotili prodejci

Přesnost nade vše

Krásné a výrazné hodinky jsou nejen nezbytností, ale i úžasným doplňkem. Cena: 1660 Kč www.quiksilver.com

Chraňte si

zrak

a bude vám to při tom i slušet! Cena: 2430 Kč www.roxyeurope.com

Spojením legendárních tenisek s unikátními vlastnostmi materiálu Croslite vznikly super pohodlné, neuvěřitelně lehounké tenisky s typickým zavazováním na tkaničky. Jejich lehkost evokuje i sám název – Hover, což je anglický výraz pro sloveso „vznášet se“. Cena: 1490 Kč www.crocs.com

INZERCE

146


Z a o st ř e n o n a TC M

Golf Klub Na Vrších: Děti na zelené louce Co je malé, to je milé, říká se. Platí to hlavně o mláďatech. Matka příroda je obdařila co největším možným počtem vlastností, jejichž účelem je působit roztomile, ať je to vzhled, nebo kolébavá, nejistá chůze, aby v džungli života zdárně přežila období, kdy je každý živočišný druh nejvíce ohrožen – dětství.

napsal Jaroslav Kuťák foto archiv

147


Z a o st ř e n o n a TC M

M

alá a milá mohou být i golfová hřiště, jako například hřiště Golfového Klubu Na Vrších nedaleko Librantic, což je hned vedle Třebechovic pod Orebem, které leží opravdu jen kousek od Hradce Králové, čtvrthodinka cesty od hřiště. Dva nadšenci, Zdeněk Horák a Tomáš Folberger, tu vybudovali nejprve šestijamkovou akademii s roz-

Golfové hřiště Na Vrších u Librantic leží mezi poli, pod mírně zvlněnými, zalesněnými kopečky, stranou od skutečné civilizace. lehlým drivingem a velkým puttingem a pak téměř každý rok přidávali mistrovské jamky, kterých už je nyní také šest a o další se bojuje. Když se obojí spojí, tedy malé hřiště s dětmi, vyjde nám ideální podoba TCM (tréninkového centra mládeže), jak se úředně nazývá golfová výuka nejmenších členů klubu. Klidné a dostatečně velké, bezpečné zázemí. Ale jedna věc je oficiální potvrzení existence TCM, kterou mají na Vrších od loňského roku, druhou věcí je skutečný přístup k  dětem. Sám fakt, že jich do Librantic na golf chodí více než tři desítky, je na zastrčený vesnický klub vynikající a jistě není výsledkem plakety TCM, nýbrž dlouholeté práce klubových golfistů a golfistek. Jmenoval bych na tomto místě kromě obou zmíněných pánů ještě

cvičitele Vlastičku Horákovou a Honzu Volejníka, pak také rodiny Strnadových, Vrabcových, Rejlových, Paarových a další. Získat děti pro golf přitom není snadné, snad jeden tip za všechny, jak to udělat. Golfové hřiště Na Vrších u  Librantic leží mezi poli, pod mírně zvlněnými, zalesněnými kopečky, stranou od skutečné civilizace. Je tu ideální prostor pro letní dětské tábory, které zde pravidelně pořádají od počátku existence klubu. Děti se zde kromě golfu seznamují se základy tenisu, jezdí na kolech,

148

běhají po lese, plavou v rybníčku (pokud přes něj zrovna nepálí golfisti), hrají nejrůznější hry, spí ve stanech (když přijde bouřka, stěhují se ke Strnadovým, jen pár desítek metrů odtud do bezpečí). Hlavně ty menší děti, jak známo, u  ničeho nevydrží příliš dlouho, ale tady mohou střídat zájmy podle libosti. Pak se z nich, a nejen z nich, stanou zájemci o golf a dvakrát až třikrát týdně se scházejí na trénincích v létě. V zimě v indoorovém centru Fomei Hradec Králové (pět simulátorů, odpaliště, putting, chiping) dvakrát do týd-


Děti se účastní turnajů, několikrát už dosáhly až na turnajovou bednu. děti zůstaly na golfu co nejdéle. Tak například:

ne. Já jako profesionál zdejší děti sice sleduji, ale hlavní podíl na jejich výchově mají velmi zkušení kluboví cvičitelé. Děti se účastní turnajů, což je pro nás i pro ně pochopitelně to nejlákavější na golfu, několikrát už dosáhly až na turnajovou bednu, například v Dětské túře Severovýchod nebo v turnajích na indooru Fomei. Zmínil bych se o  drobnostech, které mě zaujaly, snadno je přehlédnete, ale podle mého názoru velmi pomáhají tomu, aby

• v klubovně je jeden stůl vyčleněn dětem, stále tam leží papíry a barevné pastelky, v létě podnos s pitím • hned vedle klubovny je pod kohoutkem kbelík s  kartáčkem, děti si samy myjí hole a hodně je to baví, když u toho mohou po sobě cákat • po areálu stále pobíhají 2–3 koťata • v  bufetu mají typicky dětské zboží: kyselé či cukrem obalované měkké tyčinky všeho druhu po dvou korunách • domek s  toaletami je zde umístěn přímo uprostřed areálu, jak známo, děti si vzpomenou vždycky na poslední chvíli, že se jim chce... Tady to nikde nemají dál než pár desítek vteřin, totéž platí i  o  umístění bufetu. V letních měsících je žízeň stálá, během hry jedné devítky kolem něj projdete celkem čtyřikrát. • Vedle bufetu je krytá terasa, jejíž stěny jsou tvořeny velkoplošnými skleněnými tabulemi, de facto je to víceméně skleník. Nefouká tam, je tam teplo a je odtud vidět na všechny strany, tedy kamkoli na hřiště. Jestliže někde hrají rodiče, dítě je má stále na očích, je v klidu a může si hrát. Anebo obráceně – rodiče mají své ratolesti stále pod dohledem.

149

Golfový Klub Na Vrších je podle mého skromného domnění příkladem snah, které lze systémově nazývat skrytým potenciálem českého golfu, jenž se obecně stále ještě ubírá hlavně cestou velkých ambiciózních resortů, které by nejlépe hned první sezonu uvítaly evropskou PGA na nějakém turnaji, což je samozřejmě velmi v pořádku a chvályhodné, jenže skutečné podhoubí nových golfistů má šanci vyrůstat právě v takových klubech, jaký je ten u Librantic – skromně, v lásce k přírodě a  golfu, postupně a  trpělivě, s  povděkem za všechno, co pro začínající hráče vykonává parta nadšenců v místech, odkud je na velká hřiště v mnoha ohledech daleko. Tréninkové centrum mládeže GK Na Vrších tento účel bezpochyby plní. Potvrdili mi to i kamarádi, kteří za mnou jezdí z celé republiky i s dětmi. U nás je klid, pohoda, žádné nervy. Ideální pro golf velkých i malých.


g lo s a

Trenér je také golfista Nastala doba tréninkové přípravy na blížící se sezonu. Ta opět přivedla řadu golfistů do nepříliš oblíbených indoorových drivingů. Letos jsem se rozhodl, že přes zimu potrénuji trochu více, a tak se mi během ledna a února podařilo navštívit desítku největších indoorů v republice...

T

o mi umožnilo provést osobní průzkum „švarů a nešvarů“ spojených s existencí mnoha golfistů různých vlastností a charakterů v poměrně malých uzavřených prostorech. Nejzajímavějším zjištěním bylo, že indoor ze zvukového hlediska poměrně krutě odhaluje charakterové vlastnosti trenérů a cvičitelů, kterých se ve všech indoorech letos vyskytovalo poměrně dost, bohužel. Prakticky v  každém indooru se nachází minimálně jeden golfista, který si nevypíná mobilní telefon a tak, kromě hlasitého vyzvánění, dovolí si ještě hlasitě vyřizovat hovor. A  co víc a ještě méně pochopitelně - toto dělají i trenéři a cvičitelé!

napsal Mirek Dobrý Ilustroval Mišo Dúha S nejkřiklavějším „neslušným hlasitým“ chováním jsem se setkal v  jednom nejmenovaném zcela nově otevřeném indoorovém drivingu. Hlasitě vyzvánějící telefon, pak velmi nahlas, jako by někoho překřikoval, začal volajícímu vysvětlovat podrobnosti ohledně lyžování v Itálii. Až to jeden z trénujících nevydržel a  upozornil ho, že ruší ostatní. Na to se mu dostalo reakce, že když tu může stejně nahlas hovořit a  rušit ho jeden z  trenérů, nechápe, proč by nemohl hovořit on. Měl bohužel pravdu, protože asi za pět minut dorazil jeden z mediálně nejaktivnějších trenérů a  po dalších asi pěti minutách se tak „ponořil“ do svého trénování, že během dalších

20 minut prakticky všichni trénující s naštvanými výrazy prostor opustili. Zbyl jsem poslední a také dost naštvaný. Jeho velmi, ale opravdu velmi hlasitý projev mi narušil plány a zkazil i náladu, kterou jsem si po dost náročném pracovním dni hodlal spravit pohodovým tréninkem. A  tak jsem při svém odchodu z drivingu onoho „zasloužilého trenéra“ diplomaticky upozornil, že jeho hlasitý projev ostatní velmi ruší – k mému údivu se ani neomluvil. Skončím již několikrát opakovanou proklamací. Chování trenérů na cvičných loukách i  na hřištích je velkým problémem českého golfu. Oni takové chování přenášejí dále na ostatní hráče, zejména potom na začá-

150

tečníky. A po letošním osobním průzkumu indoorových drivingů musím konstatovat, že výrazně větším problémem je chování trenérů starších ročníků. Ti mladší vesměs trénují a  hovoří polohlasem tak, aby neobtěžovali ostatní hráče. Z jejich projevu je patrné něco, co bych nazval snad slovy respekt či úcta. Marně přemýšlím, proč chybí v projevech starších trenérů – golf si přeci tento respekt a úctu zaslouží, nebo ne!? Příjemné i nepříjemné zážitky, o které se chcete podělit se čtenáři, zasílejte na: redakce@mediadrive.cz


Byli jsme v JAR • Jack Nicklaus v Senici • 85 let GC Praha • Holy Valley v Mnichově • Marek Nový – vítěz OM 2010

březen 2011

Dárek k předplatnému balíček kosmetiky březen 2011 | číslo 3 | ročník 5

Holy Valley,

svaté údolí pod Mnichovem hřiště 4g

JAR:Hráli

jsme nejdelší 3par Cestování

Veletrhy

umíme je využít? Marketingolf

85 let Golf Clubu

Praha Obraz

ideálního hřiště kompozice

Jack Nicklaus

v Senici jak se staví hřiště

Marek Nový

Vítěz Order of Merit 2010 téma

89 Kč / 129 Sk / 4,28 ¤

ForGolf 2011 1-3  

Časopis ForGolf, ForGolf Women, Forgolf Junior