ForGolf 2011 5

Page 55

napsal Leoš Kopecký

Rumen Sazdov

Srdce, oko, erupce Malíř Rumen Sazdov golf nehraje, malíř Rumen Sazdov golf vidí. Už nevím, kde jsme se s Rumenem potkali, ale bylo to poměrně brzy po jeho příjezdu z Bulharska do Prahy, v září 1989. Rumen Sazdov se narodil v roce 1959 v Kjustendilu v Bulharsku a absolvoval Výtvarnou fakultu na Univerzitě Cyrila a Metoděje ve Velikém Tărnovu, specializace figurální malba. Od září 1989 žije a pracuje v Praze. Jeho autorské práce jsou součástí soukromých sbírek ve 29 státech, na čtyřech kontinentech světa. Majiteli děl jsou mimo jiné princ Kiril Tarnovski, španělská markýza Gloria Ferera des Monsolis, hraběnka Kristine d´Barout, monacká princezna Stefanie, madame Chirac, kytarista skupiny Scorpions p. Schenker, pí Lívia Klausová a jiné významné osobnosti. www.rumensazdov.cz

P

rotože mám rád Bulharsko – tedy především bulharskou přírodu a některé vlastnosti Bulharů, snadno jsme k sobě našli cestu a z našich dlouhých debat v různých kavárnách vzniklo přátelství, které už trvá řadu let. Rumen je člověk, který mě vždycky během zlomku vteřiny teleportuje do světa obrazů, básní, krásných žen a dobrého vína. Tak pozitivní, energický, poetický, obrazný, vždy připravený k akci, tak neuvěřitelně spontánní, strhující a podmanivý to chlap je, že je vždycky těžké se s ním rozloučit. A stejné je to s jeho obrazy. Mám jich několik už poměrně dlouho, ale v žádném případě se „nevykoukaly“. Jsou to dobré obrazy, moc dobré obrazy.

55


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.