Page 1

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ DEXA η τεχνολογία αιχµής στην ολοσωµατική ανάλυση - λιποµέτρηση Οι αθλητές πάντα αναζητούν την ιδανική αναλογία λίπους/µυών για το σώµα τους, δηλαδή την “ιδανική φόρµουλα” του βέλτιστου βάρους, δύναµης, ταχύτητας και αντοχής. Οι πιθανότητες επιτυχίας τους εξαρτώνται από την ικανότητά τους να διατηρήσουν τη µυϊκή τους δύναµη σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες, καθώς και να υπερνικήσουν ισχυρές αντιστάσεις. Όλες αυτές οι παράµετροι, εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την σύσταση του σώµατός τους. Αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν πως η σωστή αναλογία µυϊκής µάζας/λίπους αυξάνει τη δύναµη, την ταχύτητα, την αντοχή και την ευκινησία, τα οποία είναι ζωτικής σηµασίας για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων στον αθλητισµό. Η διατροφή, συνδυασµένη µε στοχευµένο εξειδικευµένο πρόγραµµα εξάσκησης, συµβάλλουν αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά εαν είναι επιθυµητό οι δυνατότητες επιτυχίας του αθλητή να φτάσουν στο υψηλότερο δυνατό όριο, είναι αναγκαίο να προσµετράται η πρόοδος µε αξιόπιστες και αντικειµενικές µετρήσεις, ώστε µέσω επανελέγχων να υπάρχει η ανάλογη ανατροφοδότηση δεδοµένων (feedback) για συνεχή επικαιροποίηση των αναγκών. Με αυτό τον τρόπο θα λαµβάνονται από τον ενδιαφερόµενο οι κατάλληλες αποφάσεις αναπροσαρµογής ενός αναποτελεσµατικού ή µη εντελώς εξειδικευµένου προγράµµατος διατροφήςεξάσκησης για τις πραγµατικές ανάγκες του αθλητή. Κοιτάζοντας στον καθρέφτη, ή παρακολουθώντας το βάρος σε µια ζυγαριά, λίγη βοήθεια προσφέρει και ουσιαστικά δεν επαρκεί ώστε να προετοιµάσει πλήρως το σώµα του αθλητή για αγώνες, όπου απαιτείται η µέγιστη δυνατή δύναµη, ταχύτητα, αντοχή και ευλυγισία. Κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος διατροφής και εξάσκησης, είναι αναγκαίο να επιβεβαιώνεται αν η αλλαγή ή και η στασιµότητα του σωµατικού βάρους συνοδεύερται από διαφοροποίηση στα επιµέρους συστατικά του σώµατος, δηλαδή πχ αν όταν ελαττώνει ή αυξάνει το σωµατικό του βάρος ο αθλητής, είναι απαραίτητο να γνωρίζει αν χάνει λίπος ή µυϊκό ιστό, ή αν κερδίζει κυρίως µυϊκό ιστό και όχι λίπος, ώστε να γνωρίζει πόσο ισορροπηµένη είναι η εξέλιξή του. Γι'αυτό το λόγο είναι ουσιαστικής σηµασίας να παρέχεται µια ακριβής και λεπτοµερής ανάλυση των συστατικών του σώµατος σε µυϊκή και σε λιπώδη µάζα, κι όχι απλά µια ένδειξη της περιεκτικότητας σε λίπος. Η ολοσωµατική ανάλυση δια της µεθόδου DEXA είναι µια απευθείας µέτρηση της σύνθεσης του σώµατος, µε ακρίβεια και αξιοπιστία, και παρέχει δεδοµένα ξεχωριστά για κάθε τµήµα του σώµατος. Με αυτά τα αναµφισβήτητα πλεονεκτήµατα, εύκολα διακρίνεται από όλες τις υπόλοιπες κοινές µεθόδους ως το πρότυπο αναφοράς, και αποτελεί την τεχνολογία αιχµής στην γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη ανάλυση του σώµατος (body composition). Επαγγελµατικές αθλητικές οµάδες, όπως πχ οι Green Bay Packers, χρησιµοποιούν την ολοσωµατική ανάλυση δια της µεθόδου DEXA για να παρακολουθούν την πρόοδο των παικτών κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου αλλά και της περιόδου ανάπαυλας. Επίσης, το Olympic Training Center στο Colorado Springs χρησιµοποιεί την ολοσωµατική ανάλυση δια της µεθόδου DEXA για να πιστοποιεί και να αναπτύσσει εξειδικευµένα προγράµµατα εξάσκησης για τους αθλητές, ακόµα και για την µη αγωνιστική περίοδο. Ο αµυντικός Nick Roach των Chicago Bears είναι ένας από τους πάρα πολλούς αθλητές που χρησιµοποιούν την ολοσωµατική ανάλυση δια της µεθόδου DEXA για να παρακολουθεί πιο αποτελεσµατικά και να τροποποιεί καταλλήλως το πρόγραµµα εξάσκησης και διατροφής του στην ετοιµασία της αγωνιστικής περιόδου, ενώ λόγω ιστορικού κακώσεων στα κάτω άκρα του, θέλει να παρακολουθεί την αναλογία λίπους/µυών στα πόδια του, ώστε να ελαττώσει στο ελάχιστο δυνατό τις πιθανότητες κάκωσης-τραυµατισµού. Το Washington Institute of Sports Medicine προσφέρει ολοσωµατική ανάλυση δια της µεθόδου DEXA στους αθλητές. Μερικές ακόµη εφαρµογές της ολοσωµατικής ανάλυσης δια της µεθόδου DEXA που έχουν υιοθετηθεί από αθλητές όπως ο Nick Roach αλλά και από προπονητές και εκπαιδευτές που παρακολουθούν τους αθλητές τους µε ολοσωµατική ανάλυση, είναι οι παρακάτω:


Η εξέταση, στα κορυφαία σύγχρονα µηχανήµατα DEXA, διαρκεί µόλις 3 λεπτά!

DEXA & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

DEXA & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you