__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KONTAKT Et magasin fra Gjennestad vgs og Drift · 2020

Kortreist skolebygg i massivtre

Et bygg for framtida

BERNIE • IHUGA OG MILJØVENNLIG • GAMLE MINNER NYE SPOR • TREDJEGENERASJONS GARTNER • ALT HAR EN HISTORIE


Hva er ditt beste minne fra Gjennestad? Kjenner du noen som skal gå videregående skole til høsten? Fortell dem om tiden din på Gjennestad. Fortell om det som betydde mest for deg når du ser tilbake. Fortell om det som var gøy – det som var utfordrende – og hva tiden på Gjennestad gjorde med deg! Gjennom flere år har vi undersøkt hvor de som starter på Gjennestad har hørt om skolen. Familie og venner er grunnen til at 60-70% av de nye elevene velger Gjennestad. Takk for at dere som har vært elever på Gjennestad anbefaler skolen. Tips de unge du kjenner å besøke www.gjennestadvgs.no. På hjemmesiden finner du studietilbudet, informasjon om internat, søknadsskjema og ikke minst filmen som presenterer Gjennestad videregående skole.

2 GJENNESTAD KONTAKT 2020


INNHOLD

I koronaens tid Skoleåret 2019-2020 startet opp som et vanlig skoleår, men det skulle vise seg at skolehverdagen etter hvert ble ganske annerledes grunnet Koronapandemien. 12. mars ble skole og internat stengt, og alle elever ble sendt hjem. Likevel har alle elevene våre fått undervisning. Dyktige og positive lærere og elever har jobbet hver dag med digital skole i både fellesfag og programfag. Det må være en del hjem nå med strøkne hager og hus etter at våre elever har hatt praksis hjemme. Vi er takknemlige for alle som har bidratt til at det har latt seg gjøre å gjennomføre skoleåret uten at elevene fysisk er i klasserommet. Myndighetene åpnet etter hvert opp for at elevene våre kunne komme tilbake til Gjennestad, og det ser ut til å fungere godt. Det er en del restriksjoner og retningslinjer vi alle må rette oss etter, men det er flott å ha elever og lærere i bygningene på Gjennestad igjen. Dette skoleåret har vi hatt færre elever enn tidligere år. Likevel har det vært en positiv stemning på Gjennestad. Vi har fått nye, miljøvennlige og flotte lokaler med 3 klasserom i massivtrebygget i tillegg til at de andre klasserommene også har fått en fornying. Det er hyggelig å kunne fortelle at vi starter opp igjen med Vg2 Landbruk og gartnernæring (gartnerutdanning) fra høsten 2020. Lærer er på plass og vi tror at en løsning med 2+2 løp, kan bli et godt tilbud for våre elever. Dvs 2 år på skole etterfulgt av 2 år i lære slik at elevene får et fagbrev som gartner. Vi skal også starte opp igjen med det som nå skal hete Salg, service og reiseliv. Engasjerte lærere er i gang med å lage et spennende og lærerikt opplegg for elevene. Jeg er takknemlig for Gjennestad! Det er godt å være et sted der alle ansatte i skole og drift er opptatt av å gi hver enkelt elev et trygt, godt og kunnskapsrikt år. Vi er en kristen skole og elevene vet hva vi står for, men de skal få ta sine egne valg. Ungdommene skal oppleve at de blir møtt med raushet og respekt når de ønsker en prat om tro, tvil eller andre viktige spørsmål. Takk til deg som har oss med i tankene og bønnene dine.

Kristin Sanna Kihle, Rektor Gjennestad vgs

05

ANDAKT

06

BERNIE

09

IHUGA OG MILJØVENNLIG

10

ET BYGG FOR FRAMTIDA

12

GAMLE MINNER, NYE SPOR

14

ÅRET 2019-2020

16

ÅRETS JUBILANTER

21

ÅRSMELDING

30

TREDJEGENERASJONS GARTNER

32

ALT HAR EN HISTORIE

34

LOVE IS IN THE AIR

VIKTIG INFORMASJON Avlysning! ELEVSTEVNE – JUBILANTER Årets elevstevne avlyses grunnet Covid-19 og smittevernhensyn. Mer informasjon og jubilantlister s. 16.

KOLOFON Redaktør / Njål Arve Melberg Ansvarlig redaktør / Kristin Sanna Kihle Redaksjonsmedarbeider / Berit Reite 2020 / Årgang 67 Design og layout / Nordic State Foto / Nicholas Tourrence s. 2, 4, 23, 27 og baksiden. Trykk / bk.no Opplag: 3 000 eksemplarer Adresse: Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke Telefon: 33 36 36 00 Webside: gjennestadvgs.no / gjennestaddrift.no E-post: post@gjennestad.no Facebook: gjennestadvgs Instagram: gjennestadvgs Bankgiro: 2530 05 22001 Kontakt er et blad fra Gjennestad vgs og Gjennestad Drift. Gjennestad ble grunnlagt i 1946 og er eid av Normisjon.

3 GJENNESTAD KONTAKT 2020


«På Gjennestad har jeg fått lov til å bli det fineste og beste det går an å bli: meg selv!» Anne Marie, elev på Gjennestad vgs

Personale ANSETTELSER SIDEN FORRIGE KONTAKT: Heidi Foldvik Hersdal Gartner Karine G. Huseby Gartnerlærer Åshild Moskvil Anleggsgartner Velkommen til Gjennestad! FØLGENDE HAR SLUTTET/SLUTTER: Anne Kari S. Jakobsen Kokk Gina Flåtnes Kokk Hege Bergfjord Lærer Just Henriksen Selger, pensjonert Vi takker for innsatsen som er gjort ved Gjennestad, og ønsker lykke til med nye oppgaver!

Gi en gave? Vi er svært takknemlig til alle som vil støtte skolen økonomisk. Over en periode har vi hatt lave elevtall og det gjør at vi er i en krevende økonomisk situasjon. ALTERNATIV 1 Vipps-nummer 608388 Skann gjerne QR-koden direkte i Vipps-appen.

ALTERNATIV 2 Bankoverføring til konto 3000 33 55922

Dersom du gir kr 500 eller mer og ønsker gaven registrert som skattefri gave gjennom Normisjons givertjeneste, må du i tillegg legge inn ditt personnummer i merknadsfeltet. Kontonummer: 3000 33 55922 Takk for gaven!

4 GJENNESTAD KONTAKT 2019


Andakt

Et liv i tro TEKST

Mona S. Olsen

Jesus sier til oss i Matteus 6,34 «Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» og i Filippenserne 4,6 står det; «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Alle mennesker vil i løpet av livet møte på små og store prøvelser. Som en kristen som tror på de ord som står skrevet i Bibelen har man en veldig stor fordel i livet. Man trenger ikke å bekymre seg. Jesus sier i Matteus 11, 28-30 «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» ‭Å tro på de ord som står skrevet i Bibelen og som Jesus har sagt oss er noe man velger å gjøre. Enten så tror man eller så tror man ikke. Troen er Guds gave til menneskene. Alle kan tro, men ikke alle vil tro. Velger man å tro på Guds ord når livet byr på utfordringer, går til han med sin byrde, og ikke bekymre seg, ja, da kan man være trygg hver eneste dag uansett forhold. Bibelen ber oss altså om å legge alle våre egne bekymringer på ham og å stole på at han vil gi oss hvile. Følelsene kan skape uro i oss men inne i hjertet kjenner man lykke på grunn av troen på løftene i Guds ord. ‬ Fred og glede gir han til den som setter sin lit til han.

5 GJENNESTAD KONTAKT 2020


Gjennestad-elever Oktober 2018 opplevde Bernie marerittet. Han falt fra fire meter og ble lam. Med styrke, krativitet og pågangsmot tok han livet tilbake.

Bernie TEKST

Bernie, eller Bjørn Erik Bergan, som han egentlig heter, begynte på naturbruk på Gjennestad i 2007. Så gikk han ett år på anleggsgartner før han tok naturforvaltning og fikk studiekompetanse. For oss som har jobbet på Gjennestad i noen år, er det umulig å ikke vite hvem Bernie er. Han var og er full av engasjement og spillopper. Hvem er det som ikke husker alle kreasjonene med de grønne kassene fra frilandsavdelingen, eller bildet av internatleder Njål, forstørret mange ganger, til et megabilde i hallen. Etter Gjennestad gikk Bernie i lære som anleggsgartner hos Aakerholt Steen & Lund, og jobbet deretter tre år til i firmaet etter fagprøven. Så ble det militæret, luftforsvaret. Der tok han også lastebil-lappen og yrkeskarrieren endret seg. Bernie begynte å kjøre for Asbjørn Næss Transport AS. Fra 2015 har Bernie kjørt utallige turer mellom sør,- øst- og vestlandet. Han kjørte semitrailer med trelast fra Bergene Holm til byggvarehandlere rundt Haugesund, Stavanger og Bergen. Ulykken Det er oktober 2018 og en vanlig arbeidsdag for Bernie. Han har kommet frem til Ølensvåg som ligger en times kjøretur fra Haugesund. Bernie befinner seg vel 4 meter over bakken, oppå plankelasset. Så skjer det som ikke skal skje. Bernie faller ned. De som finner ham, skjønner alvoret og ringer etter ambulanse. De forstår at det er ryggskader, så ambulansehelikopteret kommer og frakter ham direkte til Haukeland sykehus i Bergen. Der er det rett på operasjonsbordet. 12 timer etter ulykken våkner Bernie. Da er ryggen brukket, han har kraniebrudd, brudd i skulder og brukket tre ribbein.På de 12 timene har brødrene og mamma kommet, i tillegg

Berit Reite FOTO Privat

Det er en vanlig arbeidsdag, Bernie har nettopp ankommet med semitraileren. Han befinner seg vel fire meter over bakken, oppå plankelasset. Så skjer det som ikke skal skje.

til tre gode venner fra Gjennestadtiden. Andrea Brunjulfsen og Stian Kjoss kjørte til Gardermoen og fikk kastet seg på et fly, mens Rein Sindre Torvik tok fly fra Kristiansund. Alle var på plass før Bernie våknet. Bernie berømmer vennenes støtte og hjelp i tiden etter. Det var litt usikkert hvor mye skade kraniebruddet hadde forårsaket, men det har gått bra. Da var det værre med bruddene i ryggen. Etter en uke på Haukeland ble Bernie fraktet til Torp med ambulansefly. Etter noen dager på Sykehuset i Vestfold (Tønsberg), ble han fraktet til Sunnås sykehus. Der ble han værende til slutten av februar. Det ble trening og opplæring, både av kropp og sjel, men førligheten i beina er borte, og Bernie sitter i rullestol. Bernie har alltid vært interessert i biler og lastebiler. Han har alltid mekket og bygd om til større motorer i bilene sine. Det første han gjorde etter han kom hjem fra Sunnås, var å selge leiligheten sin, kjøpe ny rullestolvennlig leilighet og selge den manuelle bilen. Så satte han i gang med oppbygging av sin BMW E30, 89-model. Etter to måneder kunne Bernie

6 GJENNESTAD KONTAKT 2020

kjøre bil igjen. Prosessen for å skaffe en ny ombygd bil er veldig lang og tungvint. Bernie er en rastløs sjel, så han kjøpte bil for egen regning, en BMW M4, og fikk den bygd om av Handicare, etter råd fra ergoterapeut. Men siden han gjorde jobben selv og ikke ventet på NAV, får han ikke refundert noe. Jobben & sjefen Bernie bruker store ord når han beskriver sjefen sin i Asbjørn Ness Transport AS. Verdens beste arbeidsgiver, sier Bernie. Han besøkte Bernie på Haukeland i Bergen og han var på Sunnås sykehus flere ganger. Han ringer, støtter og følger opp. Bernie har vært bestemt på å skulle kjøre igjen. Han har snakket med én i samme situasjon, som er lam og kjører lastebil. Etter en lang prosess har arbeidsgiver nå kjøpt ny lastebil til Bernie. NAV har kostet alt som har med utstyr og ombygging å gjøre, og i juni skal bilen stå klar for kjøring. Da kan endelig Bernie begynne å jobbe igjen. Venting Bernie innrømmer at tiden har vært litt tung innimellom. Det har vært mye venting! Men Bernie er en urolig sjel og han fyller dagene med mange gjøremål. Han har fått bygd om bilene. Han har bygd om den elektriske sparkesykkelen sin. Han har kjøpt seg vannscooter. Da løfter han rullestolen opp på vannscooteren og så farer han avsted. Han har bygd seg en banebil til drifting. Han har vært med på arrangementer gjennom Camp Spinal, som drives av Sunnåsstiftelsen. De gjør mye for folk i rullestol og for slagpasienter. Elles er han med venner, på møter og kurs, hos fysioterapeut og han er med kollegaer


7 GJENNESTAD KONTAKT 2019


på jobb. Han mekker mye, og så bruker han tid på kjæresten og ny hund. Bernie forteller om det første møtet med kjæresten Venja. Han var ute på byen og skulle tøffe seg litt og kjøre ned trappa med rullestolen. Denne gangen gikk det ikke så bra og han tryna foran beina til Venja, som svarte med å le! Bitter? På spørsmålet om han er bitter, svarer Bernie at han ikke er bitter, men at han heller ikke er fornøyd. Han er veldig innstilt på å gjøre det beste ut av det, men innrømmer at han har dager som ikke er gøy. Men han fokuserer på at han, tross alt, har vært heldig. På Sunnås sykehus møtte han mange som har det mye verre. Hadde han ødelagt virvlene lenger oppe på ryggsøylen, kunne han ha vært uten kraft i fingrene. Bernie er sterk i hendene og han har følelser i beina. Han kjenner smerte, og det er behagelig med massasje, men han har ikke noe tro på at han skal kunne gå igjen. Hvis førligheten skulle komme tilbake, hadde den nok gjort det nå. - Jeg gidder ikke å klage. Jeg prøver å fylle dagene med så mye fint som mulig, sier Bernie.

8 GJENNESTAD KONTAKT 2020


Ny emballasjedesign

Ihuga og miljøvennlig TEKST

Njål Arve Melberg FOTO Njål Arve Melberg

I veksthusa på Gjennestad jobbes det hele tiden med å redusere det miljømessige fotavtrykket. Nå satser vi også på miljøvennlig emballasje. Biobrenselanlegget har i lengre tid forsynt små spirer i veksthusa med varme. I tillegg kjøres både blomster og planter snart ut med biler som går på gass. Nå satser veksthusa også på miljøvennlig emballasje. Materialbruken på emballasjen er av ensartede materialer som papir, tre og plast og kan resirkuleres. Urtene har fått nye poser, og både urter og blomster har fått nye etiketter. Etikettene har fått sin husform fra veksthusa. Kommunikasjonen er tydelig og morsom. «Jeg er et must i gryta!» forteller selleripersille på forsiden og samtidig får man tips om hva slags mat den passer best til eller hva den kan brukes til. Designet og kommunikasjonen er utviklet av designbyrået Nordic State på oppdrag fra Møyfrid Sørestad Hem, avdelingsleder veksthus.

1. Etikettene i papir festet på trepinne er en nyhet. De har fått formen sin fra veksthusa og har morsomme og praktiske tekster. 2. Alle blomster og urter har fått ny emballasje og nye etiketter. Det finnes enkeltposer for de fleste krydderurtene, i tillegg til denne som kan brukes til alle. Navnet suppleres med et klistremerke.

1

9 GJENNESTAD KONTAKT 2019

2


Kortreist skolebygg i norsk massivtre Vi har bygget det første massivtrehuset i Norge med elementer kun fra norsk fabrikk med norsk trevirke.

Et bygg for framtida TEKST & FOTO

I 2019 bygde Gjennestad Drift vårt nye signalbygg i norsk massivtre. 21. januar var den offisielle åpningen. Vi fikk storfint besøk av klima- og miljøvernminister Ola Elverstuen, som også holdt åpningstalen. Han sa blant annet: – Det er et bygg for framtida, det peker utover seg selv. Det er en del av løsningen med å kutte klimautslipp, ta vare på naturen og utnytte ressursene bedre i en sirkulær økonomi. Sammen med elevrådsleder Isak Lyng Svendsen og nestleder Lise-Maja Wilhelmsen Lie plantet han et prydkirssebærtre for å markere åpningen. Bygget er tegnet av Vårdal arkitekter ved arkitekt Håvard B. Olsen. Huset er bygd etter TEK 17 og har hovedfokus på lavt CO2 avtrykk i byggets levetid. Det er derfor bygd i massivtre (KL-tre), med norsk trefiberbasert isolasjon i vegger og tak. Utvendig er huset kledd med 100% malmfuru fra Telemark. Den vannbårne varmen kommer fra eget biobrenselanlegg

Njål Arve Melberg

som er matet med kortreist biovirke. Den aller første leveransen fra Splitkon AS gikk til Gjennestad Drift. Plast eller betong er ikke brukt over grunnmuren. Isolasjonen er trefiberbasert og til og med heissjakta er 100 % trekonstruksjon. Dette var første gang Byggmester SveinAre Aasrum og hans ansatte bygde med massivtre. Daglig leder i Gjennestad Drift, Geir Fossnes, slo fast at bygget er 1 mm for langt – men det kunne byggmesteren bare høvle vekk neste gang han var innom. Bygget har 93 selvbærende takstoler og 47 av dem er ulike. Hverken arkitekt Håvard B. Olsen eller byggmester Svein Are Aasrum syntes det var noe problem. Bygget ligger på venstre side av hovedbygningen. Andre etasje inneholder utleiekontorer som i sin helhet er utleid til Pilar regnskap.

10 GJENNESTAD KONTAKT 2020

1. Klima- og miljøvernminister Ola Elverstuen holdt en tale og foretok den offisielle åpningen. 2. Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk har bygget sin egen skole. Her har Vg1 inntatt sitt nye klasserom. 3. Arken - bygget er ferdig!


FORDELER MED MASSIVTRE: Tre er det eneste fornybare bygningsmaterialet i Norge. Alle trelastkvaliteter kan brukes. 70% av tømmerstokken utnyttes. Lokalt foredlet og kortreist. Lettere transport enn stål og betong. Høy styrke i forhold til vekt gir enklere fundamentering. Kort byggetid. Meget gode brannegenskaper. Begrenset mengde byggeavfall. Godt arbeidsmiljø. Lite støy og støv i byggeperioden. Tre som erstatter stål/betong; besparelse på ca 700 kg CO2-eq/m3 i livsløpsperspektiv. Halvering av CO2 avtrykket ved å bygge i massivtre kontra stål og betong. Totalt reversibelt tilbake til naturen. Stemningsskapende egenskaper og allergifritt innemiljø.

1

2

2

3


Graver'n fra Sørby

Gamle minner – nye spor TEKST

Berit Reite FOTO Njål Arve Melberg

Per Sørby har mange minner fra Gjennestad. Fra han var liten gutt, til han ble ansatt og gravde ut til det første hagesenteret. Over sommeren setter han nye spor - da graver han ut den nye veien i ytterkant av plenen.

12 GJENNESTAD KONTAKT 2020

Ja, det er en Gjennestadkjenner vi tar en prat med på benken utenfor huset hans på Sørby. Allerede som en liten tass brukte han mye av tiden sin på Gjennestad. Han lekte med Tone, veslejenta til rektor Lofthaug, i tillegg til vaktmesterguttene og datteren til Holm. De samlet seg i parken eller på Sørbyhjørnet på butikken til Bø. – Vi blei aldri jagd bort. Han var grei, butikkeier Bø, forteller Per. Gjennestad fra start Per Sørby er et oppkomme av minner. Etter at var han var ferdig utdannet agronom fra Melsom, ble han ansatt på Gjennestad, fra 1969-1974. Han var med å grave ut det første hagesenteret og det ble graving og bygging av veksthus. I 1972 kjøpte han «gravern». Da hadde han egentlig tenkt å være hjemme og leie seg ut til graving, men slik ble det ikke. Etter Gjennestad ble det Melsom igjen, med bygging av korntørke, vedlikehold og til slutt driftsbestyrer.


Per Sørby i samtale med Geir Fossnes.

Over sommeren nå, skal han begynne å grave over plenen, for den nye veien inn til Gjennestad. Den økende trafikken til I 1985 gravde han for Stokke jordvan- hagesenteret krever en annen løsning på ning. Det var 50 grunneiere som slo seg innkjørselen. sammen for å bruke Akersvannet til – Jeg vet ikke hvordan det skal gå, siden jeg vanning. Gjennestad ble ikke med på har solgt både traktor og henger - men med det, men derimot ble det jordvanning fra glimt i øyet sier han at det er Gjennestad Gjennestadvannet. Per og Johan Bue grav- som ha kjøpt dem. de og bygde pumpehuset, som nå er brukt av Gjennestad og skigruppa på Stokke. Sørby i ungdommen Skigruppa bruker vannet til produksjon Per mimrer litt om hvordan det var i hans av snø. Det begynte de med allerede i 2000. ungdom. Da var det to butikker, tre bensinPer forteller om et langt samarbeid med pumper og to kiosker på Sørby. Butikkeier Tom Horntvedt, et samarbeid som startet Bø, med sin alt-mulig-butikk hadde Shell. i 1999. Han har gravd og tilrettelagt for Hos Myhre var det Esso, og på verkstedet mange skiløyper i Storås. Det toppet seg over veien var det BP. under NM i 2010, med lys- og vannopplegg. – Husk at E18 gikk rett gjennom – Tom ringer meg om det er noe galt, om Sørbykrysset den gang. Per forteller videdet så er midt på natta, sier Per. Senere re at han har fått mye kjeft av bilister, har det blitt asfaltert i løypene for rulles- siden han hadde løe og uthus på andre ki. Asfalten stjeler mye lys, så nå jobber de siden av veien. Da han fikk tilkjørt kraftfôr, stengte bilen E18, og det ble lange med å få mer lys i løypene. Igjen ble Gjennestad arbeidsplass for køer av biler på begge sider. Han husker Per Sørby. Han jobber mye sammen med også godt Fru Mikkelsen som dreiv kiosk på Stokkelinna. Den gang var det kino på Christoffer Holt. – Christoffer er helt topp å jobbe sammen Myrvang, og kiosken var svært populær. med. Akkurat nå holder de på nedenfor veksthusa, for å få bort slaggvann og hin- «Eiendomsbaron» dre at det renner ut i Akersvannet. Et av På spørsmål om hva han gjør på fritiden, de største arbeidene han har gjort var å sier Per at han vil ha minst mulig fritid. rive skolebygningen. Det var stor spen- Han har mange hus å ta vare på. Da han ning knyttet til det arbeidet, som ble ledet reiv låven, solgte han en tomt, og fikk bygav Johan Bue. Han var også med å grave get en tomannsbolig som han leier ut. Han ut tomta til massiv-trehuset. Per er ikke så har solgt flere tomter i nærheten og han sikker på hvor vakkert han synes huset er, leier ut jorda. Etter at Statoil la ned, kjøpte men han ser at utsikten innenfra og ut mot han huset sammen med en til, og de leier parken er vakker. Han spurte på spøk en ut til Sørby Pizza. I overetasjen i hovedhuav de som jobber på regnskapskontorene set leier han ut til en fra Polen, som har om de får gjort noe, eller om det bare sitter vært i Norge i 20 år. Han har kone og voksne barn hjemme i Polen, men de har også og ser på den vakre utsikten. bodd i Norge i flere omganger. Nå håper Per at kona kommer oppover igjen. Egentlig pensjonist Per er egentlig pensjonist. Han sier at – Når hun er her, vasker og ordner hun litt han vil slutte, men at han ikke får lov av for meg, og så er hun flink til å male. Geir Fossnes. Det er for mange prosjekter. Otto Møller var rektor på Melsom den gang, husker han.

13 GJENNESTAD KONTAKT 2020

Da sidebygningen på gårdstunet brant, bygget han kårbolig litt lenger borte, med to leiligheter. Under den har han fullt lager, med for eksempel en gammel traktor og lastebil. Det står forresten en fin Volvo fra 1977 på gårdsplassen. Per forteller at det tidligere var mye gammelt på gården, som ville være verdifullt nå, men moren gav bort det meste til loppemarkedet på Skjeelokalet, eller Kuffen, som de også sa. Det var gammelt seletøy og gamle sleder. Han husker at de gav bort en vogge som faren hadde ligget i. Da hadde faren satt som ultimatum at hvis den ikke ble solgt for mer enn 500 kroner, ville han ha den tilbake. Det var mange penger på den tiden, men de så den aldri igjen. Han innrømmer at han ikke er den dyreste eiendomsbaron, men synes det er fint med stabile leieboere. På spørsmål om han steller og lager mat selv, svarer han ja, men at han nesten hver søndag blir invitert til middag hos Kari Fjell. Det er veldig koselig. Det eneste han dyrker nå er litt hobbypoteter. Han er ikke mye ute og reiser, men innrømmer at han har vært både i Statene og i Italia. Når det er sagt, trives han best hjemme.


ÅRET Øyeblikk fra skoleåret 2019/20

TEKST

Berit Reite FOTO Njål Arve Melberg

1

1. Bli kjent ved skolestart. Vg2 anleggsgartner stables på pall. 2. Gruppebilde av Vg1 bygg- og anleggsteknikk i august. 3. Undervisningsfløyen som ligger i forlengelse av gymsalen ble bygget om høsten 2019. Store klasserom ble delt og nytt skolekjøkken ble bygget. Her har Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag praksis med besøk fra Ramsum barneskole.

2

3

4. Dessert- og kakekvelder liker vi på Gjennestad. 5. Internasjonal Komité arrangerte tradisjonen tro både marked og solidaritetsløp. Gjennom løpet kan man f.eks danse, løpe, sykle en 600 meters lang løype i 30 minutter. Målet er å skaffe så mange som mulige sponsorer som gir en viss sum per omgang. Pengene går til Martin Luther College i Bangladesh.

4

6. Vg1 naturbruk deltok på «Østersdugnaden» som er en folkedugnad hvor alle som vil enkelt kan bidra til å fjerne stillehavsøsters fra Vestfoldkysten. Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst i Vestfold. 5

6

14 GJENNESTAD KONTAKT 2020


7. Daniel Stang og Sondre Revfem (Vg2 byggteknikk) monterer solceller på undervisningsfløyen (250 m2). Samlet produksjon på Gjennestad er ca 100 000 kWh/år. 100% av energien brukes momentant internt på Gjennestad. Vi sier at vi har verdens mest kortreiste strøm. 8. Hagesenteret på Gjennestad klart for plantesesongen 2020. Dette er et av inntrykkene måkene får. 9. Årets elever samlet i gymsalen. 10. Bransjetreff på Gjennestad har blitt en tradisjon. Dette er et møtested mellom elever og bedrifter / opplæringskontorer innen bygg- og anleggsfagene. Flere av elevene fant sin fremtidige lærebedrift.

8

7

9

11. Høytidelig åpning av et nytt fellesareal i internatet – Game on. Dette er et rom hvor elevene kan ta med seg dataene og konsollene sine og ha det enda mer sosialt. Men det viktigste av alt; godt og stabilt internett. Rommet ligger i kjelleren under resepsjonen. F.v. Jon Einar Skjørdal, Brage Fallmyr og Thorstein Kjønnø (ansatt og ildsjel for rommet).

10

12. Høstgallaen arrangeres av årets miljøarbeidere som et lyspunkt i en av skoleårets mørkeste måneder. 13. Russeball 2020 med kåringer ca en måned før Covid-19 endret hele russetiden. 12

11

13

15 GJENNESTAD KONTAKT 2020


Årets jubilanter

5-ÅRS JUBILANTER Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag 2014-2015 Caroline Almgren Christoffer Bye Frode Berntinussen Jonathan Solvang-Nielsen Kim Robert Nygård Marianne Søraa Marte Meli Veum Marthe Brenne Ola Petter Ingelsrudøya Koteng Rolf-Arne Sørgård Sebastian Holtung Lorentzen Simen Tanggård Sondre Lye Skretting Sondre Straume Sunniva Bredholt Victoria Madeleine Belsby

Elevstevne 2020 - avlyst! Vi hadde gledet oss til å invitere deg til elevstevne her på Gjennestad i august. Men slik situasjonen er mtp koronapandemien mener vi av smittevernhensyn at det ikke er forsvarlig å samle mange mennesker fra ulike deler av landet. Vi ser oss derfor nødt til å avlyse elevstevnet 2020.

Klokkerveien 18 Steinsnesveien 20 Nedre Gokstadvei 44 Storgata 101 Braskereidsvegen 1 Holtungveien 863 Nordre Veum 20 Lillengtangen 19 Løkeveien 295 PB 46

3158 Andebu 3187 Horten 3208 Sandefjord 3182 Horten 4235 Braskereidfoss 3178 Våle 1615 Fredrikstad 1735 Varteig 3160 Stokke 2434 Braskereidfoss

Tanggårdveien 8 Ringveien 12b Jarlsberggt 6 Sikkelandsveien 100 Belsbyveien 411

3294 Stavern 4360 Varhaug 3125 Tønsberg 1730 Ise 1730 Ise

5-ÅRS JUBILANTER Vg2 Blomsterdekoratør 2014-2015 Alexandra Mariussen Hansen Anja Sidsel Gundersrud Jakovesi Anna Freydis Frimannsdottir Gøril Elise Monsen Eliassen Henriette Nielsen Irmelin Unneberg Karoline Iselin Haraldsen Michelle Hansen Mona Trollnes Pia Cathrine Moen Pia Mari Aase Nilsson Sofie Stensby Stine Hegland

Men fortvil ikke! Vi vil invitere dere som er jubilanter i 2020 til neste års elevstevne, sammen med de som er jubilanter i 2021. Invitasjon vil komme i posten våren 2021. Dato for elevstevne 2021 er ikke helt fastsatt enda, men det blir sannsynligvis i august. Dere kan allerede nå ta kontakt med hverandre og avtale å møtes neste sommer. Dere kan for eksempel opprette gruppe på facebook for deres kull. Det ser vi at noen klasser allerede har gjort.

Kallaveien 29 Tyriveien 9 Øbergveien 59B Tulipanveien 5 Eikebakken 23 Mortensvei 13 B Tennisveien 17 Halumveien 20 Hampemyrveien 16 Sommerro Terrasse 20 Vågauneveien 94 Kveldeveien 355 Møllendalsveien 54

3071 Sande i Vestfold 3160 Stokke 1793 Tistedal 3228 Sandefjord 3070 Sande i Vestfold 3114 Tønsberg 3244 Sandefjord 3158 Andebu 4818 Færvik 3085 Holmestrand 7206 Hellandsjøen 3282 Kvelde 5009 Bergen

Sørjordet 29 Fjordveien 42 Hollavegen 194 Neptuns Vei 4 Solløkkaveien 23 Vindalveien 11 Vidnesveien 419 Årfuglveien 3 Granittveien 43 D Fossekleiva 11

3060 Svelvik 3490 Klokkarstua 3729 Skien 3060 Svelvik 3233 Sandefjord 3219 Sandefjord 1816 Skiptvet 3243 Kodal 3214 Sandefjord 3075 Berger

5-ÅRS JUBILANTER Vg2 Byggteknikk 2014-2015 Adrian Simensen Hans Carstein Kristoffersen Jim- André Halvorsen Joakim Nyrønning Jon Kristian Bjune Børresen Ole Karoly Greff Larsen Ole Kristian Søby Simen Aleksander Eliassen Sindre Anholt Andersen William Wemundstad Sundet

5-ÅRS JUBILANTER Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 2014-2015 Ailin Mari Iversen Snekkerfaret 5E Anette Kristianslund Tveterveien 168 Benedicte Hem Ringshaugveien 20 Bodil Liljan Espevik Østsideveien 545 Heidi Therese Sigerstad Rønegutua 16 Henriette Westberg Storevarveien 272 Håkon Ruud Kringstad Liv Karoline Alsaker Tordivelveien 43 Maren Saanum Storhaugstien 18 Miriam Elena Severinsen Øverliveien 6 B Mona Kristin Imenes Skarphagaveien 87 Pernille Teoline Westrum Kilsveien 28 Sandra Ellefsen Bruun Ringveien 5 Sigrid Eide Stensvoll Olav Digres Vei 22 Synnøve Borch Texnesåsen 19 Tanya Broen Kleppa Sæheimsveien 6a

1537 Moss 1746 Skjeberg 3154 Tolvsrød 3275 Svarstad 2335 Stange 3160 Stokke 7970 Kolvereid 3172 Vear 7022 Trondheim 3159 Melsomvik 3140 Nøtterøy 3766 Sannidal 3275 Svarstad 3170 Sem 1591 Sperrebotn 3170 Sem

5-ÅRS JUBILANTER Vg2 Helsearbeiderfag 2014-2015 Indra Morera Bermudez Johanne Retterholt Julie Moen Maren Andrea Gaasholt Maren Jensen Paula Torres Ragna-Elise Eik Vestly Silje Kristine Sandnesmo Vik Victoria Sylow

Bakketun 2 Retterholt Lerkeveien 9a Algeveien 2 Gamle Strømmevei 53 Haugestenveien 10 B Gamle Kongevei 13 Grønlivegen 30 Meiseveien 3

6980 Askvoll 4760 Birkeland 3057 Solbergelva 3154 Tolvsrød 4638 Kristiansand S 1640 Råde 3160 Stokke 3924 Porsgrunn 3142 Vestskogen

5-ÅRS JUBILANTER Vg2 Salg, Service og sikkerhet 2014-2015 Abdifatah Isaak Hashi Axel Unneberg Dani Karasakel Bakke Elisabeth Haukeland Jaslin Kaur Julie Løkeberg Kamilla Eikvang Mørk Barbakken Kristin Skåli Marius Aas Borge

Seimbvein Mortens Vei 13 A Granerødveien 9 Postboks 17 Broen 16 Tolvsrødveien 56 Auliveien 3 B Tolvsrødveien 62 Bjerkeveien 9

Det er fint om dere tar kontakt dersom listene ikke er korrekte på tlf 33 36 36 00 eller post@gjennestad.no.

16 GJENNESTAD KONTAKT 2020

3158 Andebu 3114 Tønsberg 3160 Stokke 5560 Nedstrand 3170 Sem 3154 Tolvsrød 3170 Sem 3154 Tolvsrød 3175 Ramnes


Nadine Sandrine Irambona Nils Petter Fonn Oscar Aamoth Sandra Israel Sivert Erik Bruun Hansen Stian Skjold Granerød Stine Offerdahl Hansen Therese Erdvik Pedersen Tor-Magnus Sandbekk Eikrem

Ravnåsen 8 3743 Skien Flekkenveien 69 3145 Tjøme Hauger 1890 Rakkestad Minnelundveien 13 H0121 9019 Tromsø Vadumåsen 21 3159 Melsomvik Vearlia 28 3173 Vear Mårstien 5 3060 Svelvik Furusvingen 26 3060 Svelvik Vipesvingen 11 3188 Horten

Tørres Aulesjord Olsen Ulrik Myrhaug Vegard M. Bratland Lund

Liarvågvegen 876 Sentroveien 17B Storgata 22 Vestre Andebu Vei 88 Urds Vei 2 Gotuholtvegen 2 Solveien 21 Prins Oscars Gate 13 Hollenderåsen 12A Elvestad 5 Bråtenlia 13 D Brunstadveien 104 Rydningen 5 Ospeveien 24 Tassebekkveien 7L Døvleveien 17c Riddervolds Vei 4 A Kamboveien 38 Tronsborgveien 8 Viksveien 11 Nordsiveien 1919 Briggveien 43 F Søndre Alle 17 Nansetgate 75 Graabrødregaten 3B Askvegen 8 A Sigyns Gate 1 Havnehagen 7 Hvarnesveien 4 Grevefaret 3 Hamnbogveien 8 Villstråveien 6 Andåsveien 4 Åsgata 13 A Røsslyngveien 3

Aina Audensen Anne Turid Isaksen Camilla Vaaden Emilie Fon Haugteien Emma Louise Larsen Henriette Korsmo Taraldsen Ingrid Myhre Johanson Julie Ambjørnsen Tveitan Karoline Eide Karoline Rutzen Katrine Gulliksen Kjerstin-Sabrin Kittilsen Kristine Vasbotten Lars Espen S. Løvvold Maja-Karense R. Henriksen Marit Børresen Mette Vedvik Rakel Frøystad Sandra Lyngholm Solfrid Wåle Tonje Skaug

5560 Nedstrand 3182 Horten 3160 Stokke 3158 Andebu 3216 Sandefjord 3850 Kviteseid 3115 Tønsberg 3011 Drammen 3234 SANDEFJORD 1640 Råde 1929 AULI 3159 Melsomvik 4355 Kvernaland 3158 Andebu 3160 Stokke 3170 Sem 3179 Åsgårdstrand 1538 Moss 3170 SEM 3170 Sem 9470 Gratangen 4624 Kristiansand 3122 Tønsberg 3269 Larvik 3110 Tønsberg 4480 Kvinesdal 0260 OSLO 3075 Berger 3282 Kvelde 3280 Tjodalyng 8178 Halsa 3261 Larvik 4625 Flekkerøy 3182 Horten 3173 Vear

Samsjøveien 83 Helgeroveien 202 Skinnaneveien 240 Myrgata 6 Stavangerfjords Vei 13 B Mosserødveien 65

Andrea Brynjulfsen Christian Kaldager Hegdahl Daniel Nicolai Aas Elisabeth Moss Lundemo Espen Furuheim Johansen Heidi Rosenvold Ude Håkon Søfteland Josefine Guillen Katrine Såstad Rasmussen Kristina Øygard Mikal Andre Grape Peter Wahlstrøm Nilssen Rebekka Emilie Nord-Varhaug Sindre Nikolai Nordeide Stig Daniel Narten Stine Borden Therese Rugstad Tobias Løke Torunn Steinland

3525 Hallingby 3294 Stavern 3178 Våle 3050 Mjøndalen 4083 Hundvåg 3226 Sandefjord

Halumveien 335 Harkjæråsen 35 Hoppestadlia 9 B Biboveien 2 Kvastebyveien 204 Gamle Vegsundveg 27 Gallisveien 6 Gosenveien 7 C Gjennestadtunet 10

Anne-Lene Nilsen Christine Fjærestran Lie Dan Andre Andresen Holand Elisif Thomassen Juvik Ellen Grennes Even Eggen Thorseth Hanne Mette Austerheim Håkon Håland Joakim Odde Kjersti Herregården Kristoffer Kjær Andreassen Ole Bent Bjørnøy Per Svolsbru Pål Sjølingstad Skarpeid Rikke Halvorsen Sangar Rostamkhel Stine Straume Tonette Lien Nordhaug Tor Gudmund Lode Østmo Vibeke Steen Vibeke Walle Korneliussen

3158 Andebu 3760 Neslandsvatn 3721 Skien 3178 Våle 1747 Skjeberg 6020 Ålesund 3158 Andebu 3055 Krokstadelva 3160 Stokke

10-ÅRS JUBILANTER Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag 2009-2010 Anders Dørmenen Andreas Veiga Henriksen Arthur Svenning Bjørn-Ole Årsund Christoffer Norshus Einar Mangelrød Elise Holtung Guro Fjørtoft Sporsheim Ingalill Klevsgård Jan Olav Hagebø Jeanett Lønn Hvidsten Jørgen Nilsen Granheim Kristian Tranum Leif Tore Solberg Lillian Lerbo Ueland Malin Horsgaard Larsen Marius Bjerkeli Morgan Owen Lien Nikolai L. Mørk Raymond Kolstad Aasen Tommy Kjennerud

Melsomvikveien 12 Romsveien 301 Fiskeriveien 6 Valhallveien 2b Sletterødveien 1 Farrisveien 1367 Fonsveien 470 Midtveien 3 Vestbygdvegen 165 Semsveien 112 Fonsveien 842 Snarveien 6 Øvre Kind Vei 4 Meteorveien 35 A Hvitveisveien 81 Solvangveien 18 Vollsåsen Terrasse 73 Hvålsveien 3e Hvitveisstien 2 Feskjærveien 10 Lundehaugen 34

2836 Biri 3157 Barkåker 3277 Steinsholt 3123 Tønsberg 3261 Larvik 3135 Torød 4070 Randaberg 3138 Skallestad 4790 Lillesand 4515 Mandal 3209 Sandefjord 3960 Stathelle 3267 Larvik 3173 Vear 3158 Andebu 3239 Sandefjord 6740 Selje 3113 Tønsberg 3188 Horten 3679 Notodden 3275 Svarstad

Hotvedtveien 3 Korsvikveien 24 Ravnøveien 48 Sundveien 47 Øvre Fjellvang Åmotveien 5 Vinkelveien 28 Solbergsvingen 15 Vearkleiva 3 Stølahaugen Opthunveien 5 Granerødveien 37 Byskogveien 12 Kringlebotn 367 Lingelemveien 18a Tinnheiveien 11 Ospeveien 13 Losgaten 15 Erstadengan 1

3158 Andebu 3234 Sandefjord 3160 Stokke 2100 Skarnes 3159 Melsomvik 3158 Andebu 3114 Tønsberg 1385 Asker 3173 Vear 6848 Fjærland 3174 Revetal 3160 Stokke 3257 Larvik 5225 Nesttun 3225 Sandefjord 4629 Kristiansand S 3158 Andebu 3159 Melsomvik 6610 Øksendal

10-ÅRS JUBILANTER Vg3 Gartnernæring 2009-2010

5-ÅRS JUBILANTER Vg3 Gartnernæring 2014-2015 Amrey Veronika Bass Anne-Birgit Fahre Brødsjømoen Eirik Pedersen Erle Trosby Eriksen Fredrik Gunnarstorp Auberg Helene Hauge Notø Maja Karense R. Henriksen Mina Amalie Juritsen Minda Stensby

Biriveien 75 Barkåkerveien 83b Skiensveien 80 Tolinesvei 2 Sisselrotveien 2 Torødveien 40 Valahaug 9 Oserødveien 36c Tingsakermoen Seljeveien 58 Skaustranda 69 Gamle Omborsnesvei 2 Støperiveien 15 Vearlia 4 Gallisveien 6 Feensveien 16 Holmavika Husvikveien 16 Verftsbassenget 8b Meheiaveien 38 Sognsveien 18

10-ÅRS JUBILANTER Vg2 Salg, service og sikkerhet 2009-2010

5-ÅRS JUBILANTER Vg3 Naturforvaltning 2014-2015 Anette Sofie Sørstrøm Arissa Hendrika Nuncia Koers Charlotte Blixhavn Halvorsen Julie Pøhner Thorbjørnsen Sveinung Flaat Hegreberg Vilde Saasen

3533 Tyristrand 3070 Sande i Vestfold 3112 Tønsberg

10-ÅRS JUBILANTER Vg2 Blomsterdekoratør 2009-2010

5-ÅRS JUBILANTER Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 2014-2015 Aina Dalva Lie Andrea Emilie Frednes Anita Kristensen Anna Renathe Trollsås Celine Tangen Emil Samland Emilie Haug Skarpås Emilie Helen Borgersen Emma Aurora Siren Emma Elnes Elvestad Guro Tørnby Håkon Folvik Ina Nessa Høyland Jannike Løkeberg Kristine Kristensen Magnus Stene Maren Kristine Løvmo Olsen Marita Noreen Tariq Michelle Rothe Nora Johannessen Olav Molund Rebekka Teigland Robert Hermansen Grytnes Samer Shaban Sandra Sandholdt Sarah Catrine Thune Solveig Aurora Tislevoll Steffen Simonsen Susanne Mathisen Thea Nordal Bull Therese Nilsen Tobias Brabo Tørseth Trine Bakke Trond Teimann Aarvik Tuva Eirin Ilestad

Kindsåsfaret 11 Tandbergåsen 43 Svend Foyns Gate 43

3160 Stokke 3179 Åsgårdstrand 3132 Husøysund 3179 Åsgårdstrand 3180 Nykirke 3282 Kvelde 3174 Revetal 1913 Askim 2335 Stange 3300 Hokksund 3174 Revetal 3517 Hønefoss 3533 Tyristrand 3113 Tønsberg 3174 Revetal 3158 Andebu 3080 Holmestrand 3160 Stokke 3183 Horten 3179 Åsgårdstrand 3320 Vestfossen

Skoleveien 14 Kristiansandsveien 1176 Lyngåsveien 4 Antin Nilsensveg 35b Herstadveien 43 Kanalveien 13 Frydenbergsletta 19h Kvernevik Veien 175 Gullberlokken 7 Gårdsbakken 37d Selvikåsen 8 Fjellbuveien 4 Fjellboveien 1 Foged Heibergsgate 3 Øydisvei 14 Gamle Kongeveii 28 Oklungveien 3 Hoksrødvn. 27 Tomballeen 8 Djupedalsfaret 62 Haraldsrødveien 60

3222 Sandefjord 4516 Mandal 3153 Tolvsrød 2070 Råholt 3140 Borgheim 3110 Tønsberg 3160 Stokke 4070 Randaberg 3123 Tønsberg 3256 Larvik 3070 Sande i Vestfold 1832 Askim 3260 Larvik 4514 Mandal 3122 Tønsberg 3160 Stokke 3948 Porsgrunn 3158 Andebu 1643 Råde 3280 Tjodalyng 3239 Sandefjord

10-ÅRS JUBILANTER Vg3 Naturforvaltning 2009-2010 Anne Lise Steinsland Guttormsen Bjørn Erik Bergan Inger Lund Lena Marie Sandberg Marius Christensen Narve Aasberg Per Arne Hagen Tommy Nyland Sveen Trym Bendik D Hjermstad

Skjelbreiavegen 311 Ysterigata 3 Tuftveien 3 Thorshaugvn.3 Sleipnerveien 55 Gamle Kongevei 94 Kjønnåsvegen 40 Sjøveien 6 Gunnestadvein 5 C

2840 Reinsvoll 3160 Stokke 3070 Sande i Vestfold 3748 Siljan 3274 Larvik 3160 Stokke 2630 Ringebu 3120 Tønsberg 3140 Borgheim

10-ÅRS JUBILANTER Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 2009-2010 Andrea Egeland Annette Sandvik Brita Marina Vonstad

Eljestraumvegen 9 Ragnhildrødvn.41 Rektangelveien 1

Det er fint om dere tar kontakt dersom listene ikke er korrekte på tlf 33 36 36 00 eller post@gjennestad.no.

17 GJENNESTAD KONTAKT 2020

4480 Kvinesdal 3160 Stokke 3114 Tønsberg


Christina Nymo Elisabeth Wergeland Ellen Waldeland Emilie Fjeldberg Gerd Anne Pedersen Gjermund Follestad Ingrid Hauger Sjong Joakim Vestøl Kamilla Thu Olafsen Karina Mørken Kristine Gullichsen Balto Lise Igland Malene Knutsen Malene Krokeide Sarah Elise LeaOlsen Solbjørg Elise Austjore Sonja Frøystad Susanne Marie Gran Thor-Einar Haugen Tina Beate Jacobsen

Raveien 404 Stokke Ravei 399 A Vadland Kirkegaten 20b Kalfarveien 106 Mikkelvegen 2b Skallevoldveien 26 - Apotekergata 14 Skalbergveien 11 Andebuveien 707 Nordås 9 Hauanveien 6 Thurmanns Gate 3b Bergsgt. 34 Mo-Byrtevegen 2104 Husvikveien 16 Kastanjeveien 24 Byskogveien 12 Mostubben

3241 Sandefjord 3160 Stokke 4362 Vigrestad 3132 Husøysund 5022 Bergen 7081 Sjetnemarka 3150 Tolvsrød 4742 Grendi 3160 Stokke 3175 Ramnes 3158 Andebu 4885 Grimstad 3158 Andebu 3117 Tønsberg 2615 Lillehammer 3880 Dalen 3113 Tønsberg 3151 Tolvsrød 3257 Larvik 3221 Sandefjord

Karl-André Breitve Kathrine Strand Hansen Linneleen Skoli Mariann Stakkestad Marie Helen Rakaas Hetland Martin Brekke Nina Singstad Rebekka Frivold Remi Refsland Siri Kvam-Andersen Solveig Karlsen Stefan Mathias Andreassen Stine Sollie Jensen Susann Fevang Tonje Jokerud Tori Egeberg Zara-Thilde Anundsen

Redalen Roligheten Skauveien 4 Adlers Gate 7 Jupiterlia 22 Brenslevegen 19 Søndre Varlo Gård Bjønnesveien 27 Sørbyveien 304 Fjellveien 5 Wiersholmen, Råde Bekkedalsveien 4 Fon Porfyrveien 5 Tverrmoen 7 Ulfs Vei 24 Hovstad Østerøyvn. 392 Marknesringen 4 Øvre Storgt. 103 Tunvoll Vn. 38 Hoen Gamle Kongevei 23 Kjærranveien 20

Anne-Britt Skåre Astrid Thornæs Christine Horn Nilsen Hans-Christian Strøm Ida Johansen Inger Abelone Andreassen Ivar Bø Kristian Larsen Lars Draugsvoll Mari Ann Ruud Marius Fevang Nikolas Kroff Per Myren Pia Irene Frittz Rita Børtnes Ruben Fredrick Thorén Rune Berntsen Silja Hansen Siri Sando Steinar Wall Tone Tanding Torgrim Løkken Valborg Gunnarson Vivian Teland

3535 Krøderen 3270 Larvik 3472 Bødalen 3116 Tønsberg 3033 Drammen 6443 Tornes i Roms 3300 Hokksund 3140 Borgheim 3178 Våle 3470 Slemmestad 1580 Rygge 3030 Drammen 3174 Revetal 3140 Borgheim 4645 Nodeland 1386 Asker 4742 Grendi 3237 Sandefjord 4052 Røyneberg 3018 Drammen 3057 Solbergelva 3300 Hokksund 3070 Sande i Vestfold 3180 Nykirke

Dalsveien 104 Honerød, Høyjord Farmannsveien 4 Løkka Prestbøen Sigynsvei 14a Ulvefaret 100 Voldshagan 37 - Skreppestadv. 17 Lahellevn. 101 Nordlitoppen 4 Østbyveien 36a Kjernåsveien 3 B Trevland 2 Nedre Bjerggate 13 Borgund Sørbyveien 541g Selvikveien 5a Briskeveien 39 Nøklegård

Aage Solhaug Anders Fredriksen Are Gundersen Astor Vevang Bjørn Egeberg Bjørn Frode Kimerud Espen Bremseth Espen Alexander Tønseth Fridgeir Gardarsson Hans Hillestad John Michael Strøm Kent Are Holm Kim Eirik Kristiansen Nils Magnus Haugsdal Olav Nedkvitne Ole Gunnar Grundstrøm Petter Martinsen Rune Vasli Simon Navine Hammerstad Trond Brubak

3145 Tjøme 3158 Andebu 3111 Tønsberg 3243 Kodal 3151 Tolvsrød 1488 Hakadal 3090 Hof 3244 Sandefjord 3261 Larvik 3218 Sandefjord 3271 Larvik 3280 Tjodalyng 3142 Vestskogen 3243 Kodal 3181 Horten 6888 Steinklep 3178 Våle 3189 Horten 3158 Andebu 3158 Andebu

Anna Frida Alkemark Berit Rønsen Camilla Enoksen Dagrun Solheim Gunnhild Totland Hilde Håkonsen Hilde Stenbråten Inger Johanne Kristiseter Inger-Marie Lavik Kjetil Nybø Kristian Guren Kristin Holand Maren Johanne K. Tveiten Mari Johanne Kiserud Mette Gry Andersen Møyfrid Fremstad Ole-Håkon Opstad Ragne Helene Justad Solvor Dyrnes Stian Skram Terje Reed Tonje Sigrid Simonsen Trude Gjelstad

3090 Hof 7088 Heimdal 3174 Revetal 7600 Levanger 3126 Tønsberg

15-ÅRS JUBILANTER VK2 Allmennfaglig påbyggingsår 2004-2005 Anders Lid Anne Guro Tretteteig Arne-Olav Klevsgård Cecilie Waallann Edvart Freberg Ellinor Abrahamsen Hildegunn Nilsen Ina Christin Angelsen Ingrid Victoria Syslak Jan Eivind Kvam-Andersen

Grosvoldveien 47e Ragnhildrødveien 45 Vestbygdvn. 165 Annas vei 42a Tenvikveien 11 Hystadveien 204 Farvannet Terrasse 6 Nygårdsveien 25c Farmannsvn.37 Andebuveien 75

6143 Fiskåbygd 3123 Tønsberg 3185 Skoppum 3614 Kongsberg 3189 Horten 3160 Stokke 4879 Grimstad 3268 Larvik 3173 Vear 3290 Stavern 3135 Torød 3223 Sandefjord 6523 Frei 3120 Tønsberg 4544 Fossdal 3124 Tønsberg 3055 Krokstadelva 3160 Stokke 3060 Svelvik 3182 Horten 3110 Tønsberg 7227 Gimse 5043 Bergen 4647 Brennåsen

Elgestien 2 - - Håbageilen 20 Finstadbru Valleveien 707 Stokkebekkgata 17a Skansvn.1 Sagaveien 12 Rakkevn 1 - - - Liaveien 31a Nedkvitne Buarveien 66 Vidsyn Dvergsnesvn.114 Ing. Hoel Vei 48 -

3188 Horten 0468 Oslo 4639 Kristiansand 4325 Sandnes 1930 Aurskog 3960 Stathelle 7500 Stjørdal 7374 Røros 3050 Mjøndalen 3294 Stavern 7240 Hitra 2610 Mesnali 8314 Gimsøysand 6800 Førde 5700 Voss 3158 Andebu 2335 Stange 4639 Kristiansand 1346 Gjettum 4755 Hovden

20-ÅRS JUBILANTER VK2 Allmennfaglig påbyggingsår 1999-2000

15-ÅRS JUBILANTER VK1 Tegning, form og farge 2004-2005 Audun Zimmermann Ådalen 9 Eyvor Hovstein Furunes Perslia 45 Ingrid Elén Bjerke Død Karianne Solberg Myhre Fon Kristin Alvestad Høgberget 54 Sandra V.V. Kjøniksen

- Syrbekkvn.8a Paulivn. 151 Meheiaveien 724 Rugdestien 9 Gryteveien 283 Gjert Sørensensvei 60 Kleiverveien 100 Vearløkka 23a Torsrødveien 17 Berganveien 258 Snorreveien 6 Kalvhusbakken 36 Skarphagavn. 18 Dalevegen 1013 Bjørne Vn. 1 Lindeveien 19a Feenvn.312 Strømsgate 4 Wistingsvei 43a Gråbrødregata 24b Einerveien 25 Fagernes 19 Koleknibvg 38 A

15-ÅRS JUBILANTER Yrkeskurs Golfbanefag 2004-2005

15-ÅRS JUBILANTER VK1 Blomsterdekoratør 2004-2005 Anne-Marije Helena A Weerstra Camilla Bergan Camilla Haugom Guro Haugen Tveten Ingrid Anneli Edh Iselin Aandstad Julie Charlotte Wike Hansen Lene Carine Frugård Linn Therese Kristensen Margareth Mathisen Merete Wisth Mona Hotvedt Pernille Moskvil Randi Therese Trevland Silje Helen Vevelstad Siv Tufte Stine Marie Haugen Eileraas Theres Wiik Tine Johannesen Åse Sommerud

3159 Melsomvik 3290 Stavern 3229 Sandefjord 3171 Sem 4015 Stavanger 3171 Sem 3122 Tønsberg 3159 Melsomvik 3232 Sandefjord 3170 Sem 3238 Sandefjord 3158 Andebu 3159 Melsomvik 3158 Andebu 1449 Drøbak 3280 Tjodalyng 3126 Tønsberg

15-ÅRS JUBILANTER VK2 Gartner 2004-2005

15-ÅRS JUBILANTER VK1 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg 2004-2005 Anders Langlien Andreas Thon Moland Camilla Hjetland Carlos Krøger Røed Christian Jensen Refvik Erlend Larsen Sandnes Hans Christian A. Hals Henning Omsted Henrik Erichsen Ida Njøs Evensen Jon Anders Wiersholm Katrine Heen Marius Brandvold Pedersen Martin Rygh Monica Solheim Nicolai Holm Normann Hovstad Odd Henrik Almehagen Roar Epland Stine Svendsen Tone Helen Hammer Vegard Fyrileiv Vidar Nyrønning Åshild Moskvil

Løytnantstien 5 Torsrødveien 2 Kråkåsveien 63b Døvlevn.71 Dalaneveien 37 Andebuveien 315 Dyre Vaas Vei 8 Bilegt. 7 Furustadveien 9 Andebuveien 75 Solbakkeåsen 14 Hoksrødveien 19 Solnesbakken 14 Bokevn.16 Spervikaveien 11 Kløvfaret 17 -

3619 Kongsberg 3160 Stokke 2335 Stange 3244 Sandefjord 3140 Borgheim 3230 Sandefjord 4645 Nodeland 3214 Sandefjord 3125 Tønsberg 3170 Sem

Børrestadvn.15 Agnes 3290 Stavern Stormyrvegen 11a 2005 Rælingen Strandpromenaden 184 1516 Moss Nordbogen 8150 Ørnes - 6760 Bryggja Holteveien 1 3158 Andebu Mårveien 31 3160 Stokke Vestneshaugen 17 6390 Vestnes Eksingedalen 5728 Eidslandet Skorvane 20 5220 Hagavik Melleby 1580 Rygge Markvn. 27 3221 Sandefjord Fuglehauggata 12a 0260 Oslo Jorunbuen 12 1613 Fredrikstad Skogveien 12 3160 Stokke - 7318 Mølnbukt Opstad 1580 Rygge Sønderhellene 6 3404 Lier - 3864 Rauland Omsundet 6521 Frei Grannesveien 144 4030 Hinna Grimstadgata 24 0464 Oslo Brands Vei 20a 3122 Tønsberg

Det er fint om dere tar kontakt dersom listene ikke er korrekte på tlf 33 36 36 00 eller post@gjennestad.no.

18 GJENNESTAD KONTAKT 2020


Anne-Britt Lindseth Bent Andre Sydsether Bente Hauso Birte Aaland Brit Anita Olsen Charles Kavangi Kimatu E. Karina Gulbrandsen Ellen Margrete T. Bonden Erik Frogner Frode Stokke Harald Inge Sand Hedda Iren F. Kortnes Håkon Kjølås Inger Holthe Ingfrid Kleveland Ingjerd Nystuen Ivar Funderud Janne-Lill Arnesen Karianne Mørch Kjell Sparvath Knut Bernhard Herbjørnrød Kristin Gausereide Kåre Johan Graff Marlen Foseid Ole Kristian Sylling Per-Ole Hogstad Roar Bache-Wiig Runi Edvardsen Selliah Ravichandran Sigve Haugstad Simon Helgen Solveig Hvalbye Stig Indregård Svein Kjetil Lersbryggen Talvinder Singh Sandhu Tone Dahle Tordis Kleiveland Trond Hodne Vigdis Hotvedt Vigdis Gabrielle Oulie Øystein Utne

20-ÅRS JUBILANTER Vk2 Gartner 1999-2000 Aase Tveter Anders Bakken Ann Kristin Dybedal Grindalen Berit Synnøve Sandvand Birgitte Ringdal-Brekke Charlotte Therese Chr.-Løvenhjelm Dag Reinemo Aasgård Elisabeth Torgrimsen Ellen Vataker Liverød Espen Rekkedal Frode Torgrimsen Gina Austad-Stavdal Gunnar Anton Bjønness Hanne Kristine Knijf Thorstad Hjørdis Fuglestad Jan Egil Steinsholt Jørgen Åhlund Haugland Knut Andreassen Knut Hjelleset Kristin Wessel Marthine Søyland Hoel Miriam Evju Olav Budalen Ole Andreas Ringdal-Brekke Ole Bjørn Bårnes Per Runar Anvik Roger Myhre Terje Olsson Tove Endresen Larsson Trond Slettmyr Unni Becker Veronika Nauf Steinsholt

Kalliåsen 11 Grimsrudvn. 138 Brennavegen 17 Jåbergveien 39 Raveien 71 Granlyveien 14 Hem Kirkevei 102 Furustadveien 12 Tyttebærverveien 3 Øgardveien 55 Furustadveien 12 Austadveien 566 Bjønnesvn. 2 Boligveien 3 Stemmen 9b Lågendalsveien 2884 Breisteinvn. 328 Sunneklep Vn. 10 C/O Gunnhild Hjelleset Nedre Sandskje Tøyengata 36a Gravdalsveien 48 Hulderveien 2b Raveien 71 Grorudveien 87 Rennbergsvegen 48 Pb 85 Grünersgt. 9 Helgerødvn. 323 Valnesfjordveien 4 Feskjærvn.1 Lågendalsveien 2882

3280 Tjodalyng 3442 Hyggen 3676 Notodden 3232 Sandefjord 3232 Sandefjord 3154 Tolvsrød 3275 Svarstad 3232 Sandefjord 3242 Kodal 1390 Vollen 3232 Sandefjord 3748 Siljan 3140 Borgheim 3470 Slemmestad 4340 Bryne 3277 Steinsholt 5111 Nyborg 3174 Revetal 4438 Sira 3160 Stokke 0578 Oslo 3647 Hvittingfoss 1890 Rakkestad 3232 Sandefjord 3748 Siljan 2380 Brumunddal 2271 Flisa 0552 Oslo 3145 Tjøme 8200 Fauske 3179 Åsgårdstrand 3277 Steinsholt

Lauvøyveien 196 Hauer Gård Sjøbakkveien 21 Død Skogvn.33 B Årøveien 98 Blåviolstigen 18c Kjøreveien 33 Gryte Gausengate 10b Vakåsveien 7 Møllerveien 5 Kanonersvingen 17 Ringeriksveien 42 - Vestgardsvegen 144 Hammerøsvei 5 Kirkeveien 25 C Sømsveien 140 Gryte Slettingdalen Storneset 39 Bråtenalleen 16 Haugsvegen 17 Ulaveien 65 Vestbygda Storveien 55 Kråvasslia 4 B Gjennestadtunet Rustadtorget 14 Librekkvegen 45 Lillebaug Hananv.93 Svalevegen 35 D Furuveien 24 Lyngåsen 22 - Elgveien 2 Skjæret 10 Kleveåsen 11 Stokkeveien 42 Brattåsv. 58 Eidalsveien 313 Tangvaldvn. 40 Snødestien 3 Jøssongvn 10a Hagtvedt Kirkeveien 172 Grytestien 14 Tuterudveien 4 Øvre Åsaker

7900 Rørvik 1440 Drøbak 7985 Foldereid 1406 Hebekk 3233 Sandefjord 19734 Stockholm, SE 4362 Vigrestad 3070 Sande i Vestfold 3080 Holmestrand 1395 Hvalstad 3440 Røyken 3159 Melsomvik 3400 Lier 5150 Lindås 2340 Løten 3060 Svelvik 1664 Rolvsøy 4870 Fevik 3160 Stokke 3240 Andebu 5915 Hjelmås 0487 Oslo 5628 Herland 3280 Tjodalyng 2743 Harestua 1816 Skiptvet 5091 Flaktveit 3160Stokke 1434 Ås 6657 Rindal 1529 Moss 1518 Moss 1432 Ås 1405 Langhus 3280 Tjodalyng 2050 Jessheim 3732 Skien 4515 Mandal 3070 Sande i Vestfold 3140 Borgheim 3350 Prestfoss 3960 Stathelle 4056 Tananger 1384 Asker 3270 Larvik 3140 Nøtterøy 3160 Stokke 2007 Kjeller 3430 Spikkestad

Ånerud Østre 11 Folkvord Nørstrudvegen 74

2040 Kløfta 4318 Sandnes 3677 Notodden

25-ÅRS JUBILANTER Vk2 Gartner 1994-1995 Anita Karlsen Langeland Anna-Marie Hønsi Anne- Lise Solli Anne Marie Bergan Aune Anneli Harlem Beathe Thode Iversen Berit Bakkmyr Bertel Sæverhagen Birgit Bonden Elen M. Fjugstad Erik Johannes Andresen Erna Mari Andersen Kjenner Gilianna R. Frydal Grete Egelandsdal Kvalsvik Grete-Norunn Landro Gunhild Kvåle Westgård Gunilla Helene Holm Haavard Kirkeng Hanne Beate Beck Zapffe Hans Gunnar Pedersen Hans Olaf Aas Heidi Lillegrundset Myntevik Helene O. Juliussen Hildegunn Haugen Inger Hege Krogh Jeanette Johannessen Jill Merete Espe Jon Magne Gabrielli Jostein Hauge Kjell Kongsten Kjellfrid Buseth Holte Kjetil Kullerud Kristin Evensen Mari Myhrene Mariann Sundin Marianne Klepaker Marianne Olsen Marianne Semb Marit Røiseland Riddervold Mette Slevigen Aasnæs Morten Fevang Johansen Randi Fragått Ruth Gjømle Tangen Solvor Helgøy Bø Sølvi Jøssong Tanja Finnerud Tor- Guttorm Guttormsen Unn Tove Gabrielli Hanem Vigdis Jerpseth Øystein Hoel

9845 Tana 6011 Ålesund 5174 Mathopen 1659 Torp 4460 Moi Machakos, Kenya 3075 Berger 3070 Sande i Vestfold 3400 Lier 3425 Reistad 3075 Berger 3400 Lier 9845 Tana 3222 Sandefjord 4517 Mandal 1430 Ås 4801 Arendal 4328 Sandnes 3070 Sande 3220 Sandefjord 3220 Sandefjord 3984 Ct Odijk, Holland 3480 Filtvet 0495 Oslo 3410 Sylling 3717 Skien 3170 Sem 1385 Solberg 5730 Ulvik 3160 Stokke 3830 Ulefoss 3360 Geithus 3400 Lier 3060 Svelvik 1336 Sandvika 5412 Stord 5281 Valestrandfossen 4341 Bryne 3178 Våle 1450 Nesoddtangen 1440 Drøbak

30-ÅRS JUBILANTER Praksiskurs 1989-1990 Eilin Låtveit Bakkemyra 15 4724 Iveland Hilde Fosse - 3570 Ål Jon Ivar Tretteteig Anholt 3160 Stokke Jon Ivar Wahl Hovseterveien 66b 0768 Oslo Jostein Nicolaisen - 3090 Hof Kent Jonas Løkke Nordlitoppen 36 1743 Klavestadhauge Linda Eidet Jørgensen Hospitalgt. 37 F 3263 Larvik Lis Annette Angelsen Vårveien 4 3320 Vestfossen Ove Kleveland Solhøgdavn.13 4517 Mandal Rune Finsrud - 0201 Oslo Sachie Toda – 202-6 1-106 Kubo Nagasaka,Higa – Iwate-Ken 029-03, Japan Torkel Nilsen Grønåsvn 11 3214 Sandefjord

30-ÅRS JUBILANTER Vk2 Gartner 1989-1990 Agnar Lund Anders Surlien Astrid Dale Sæther Beate Stene Eli Sydsæther Elisabeth Arnesen Ellen Margrete Meisingset Ellenora Sandve Erik Elfstedt Gerd Solveig Vatnedal Gunnar Rinde Hanne Homb Inger Hilde Jørgensen Inger Lovise S. Hegelstad Irene Homleid Jørgen Slinde Kari Johanne Vollen Marianne Strøm Nils-Arne Andersen Ole Anton Nordberg Siv Randi Kjeldsen Terje Reinfjord Wenche Nordli

Råstadveien 231 Østagløtt B - Haukemyrveien 65 Brusdalsveien 295 Melumveien 15b Røyvegen 97 Slemmestadvn.119 Hasler Rudjord Valleveien 47 Furu Mårstien 40 B Raunevegen 17 Rønningvn. 85 Storhaugen 33 Furset Rambergvn. 15 B - Knut Hamsunåsen Bjørkelunden 4a Åsbakken 5 Dalen 6

3233 Sandefjord 1709 Sarpsborg 6420 Aukra 3135 Torød 6011 Ålesund 0760 Oslo 3726 Skien 1394 Nesbru 2072 Dal 4580 Lyngdal 3070 Sande 2858 Kapp 1615 Fredrikstad 4340 Bryne 3100 Tønsberg 5009 Bergen 6200 Stranda 3115 Tønsberg 1628 Engalsvik 2830 Raufoss 4018 Stavanger 1890 Rakkestad 4340 Bryne

Brastadveien 24 Svelvikv.260 Tanumruta Død Sundene Huseby Raukv.1, Leilnr.6050 Sandkollvn. 9

3400 Lier 3037 Drammen 3267 Larvik 3145 Tjøme 3400 Lier 0680 Oslo 3229 Sandefjord

40-ÅRS JUBILANTER Gartnerkurs 1979-1980 Alf Einar Bjørnstad Anne Kristin Thorset Anne Lise Dalen Anne Margrethe Myki Anne Sofie Sørhaug Anne-Kari Braathen Britt Fagerli Edit Synnøve Moe

30-ÅRS JUBILANTER Gartnerkurs 1989-1990 Anne Cecilie Jahren Anne Klingsheim Folkvord Anne Mari Lenes

Holmfjell Rødseth Storingavika 15 Framveien 3 Skei 6 P.O.Box 227 Wamunyu Dyrdalbakken 13 Bondiveien 14 Tuverud Gartneri Lierbakkene 83 Sandsveien 36 Askveien 29 Holmfjell Martin Larsens Vei 14 Solhøgdavn.13 Bregnevn. 19 Boks 226 Idrettsv. 14 Holm Raveien 315 Herbjørnrød Boterbloem 26 Huseby Gård Lachmannsvei 70 B Solberg Gård Chr.H.Bloms Gate 35 Låhne, Ramnesveien Eriksrudveien 28 Pb 165 Ulvik Plantelab. Sundby Olsbryggevegen 41 Bregnev. 6 Vestenga 2c Kroksveien 12 Emma Hjortsvei 22 Navrastikkmyro 21 Kleivelandsvegen 66 Lars Tjøttavn. 41 Grøtås Jaerveien 73 Skogrovn. 3

Det er fint om dere tar kontakt dersom listene ikke er korrekte på tlf 33 36 36 00 eller post@gjennestad.no.

19 GJENNESTAD KONTAKT 2020


Elisabeth Olsen Linnesstranda 39 3400 Lier Ellen Brandt Sambøl 1870 Ørje Embjørg Synnøve Kaupang Kaupangveien 305 3261 Larvik Gudbrand Lych Askvig Vilberg Øvre 2016 Frogner Guri Helene Bryplass - 3587 Skurdalen Hanne Rydeng - 9018 Tromsø Hans Jørgen Fuglevik Ovenveien 15 1580 Rygge Inga-Lill Torgersen Eriksen Engaveien 51 B 2000 Lillestrøm Inge Eidsheim - 5175 Vikanes Jan Erik Haraldsen Lokkebergvn. 40 1344 Haslum Jan Govert Timenes Timenesv. 48 4635 Kristiansand Jan-Erik Westlund Sildebanen 23 1570 Dilling Jon Rasmus Stokke Død Kari Sandvik Søndre Torrudv.11 3090 Hof Karin Melhus Bjørheimsbygd 4120 Tau Kathrine Fladvad Furuveien 16 D 1356 Bekkestua Kristin Morseth Efteløtveien 470 3647 Hvittingfoss Lars Olav Haugen Boks 165 2336 Stange Leif-Magne Ådlandsvik Krokavn. 79 5353 Straume Live Andersen Brydedammen 11 3216 Sandefjord Mari Anne Mæle Upperudsvägen 6 46472 Håverud, SE Marius Egge Baneveien 16 3400 Lier Mona Elisabeth Brodin : 7 Ruelle Du Temple. Fr-F- 17630 La Flotte En-Re, Frankrike Nils Ingar Melchior Trudvangveien 5 3216 Sandefjord Odd Molvik Målvikgrend 5993 Ostereidet Ole Løversbakke Orkerød Gård, Jeløy 1500 Moss Ove Wiik Jupitersv. 8 A 3226 Sandefjord Ove Harald Hannestad Gamle Kirkevei 53 1617 Fredrikstad Signe Hansen Ekornvn. 6 1430 Ås Signe Reidun Skarsbø Heilsuhæli N.L.F.I. - Is-810 Hveragerdi, Island Sigrid Flaata Stalsbergsgt. 6 3612 Kongsberg Steinar Dalen Tanumruta 3267 Larvik Steinar Gusland Foldvikvn 146 3294 Stavern Svein Ragnar Wold-Hansen Bronkavegen 95 2435 Braskereidfoss Thorer Egeland - 1820 Spydeberg Tjøstolf Andreas Vittersø Lindhjemveien 3280 Tjodalyng Tore Nilsen Finneidg 26 A 8210 Finneid Torleiv Austnes - 6290 Haramsøy Torun Wittingsrud Nedre Flatåsen Vei 304 7079 Flatåsen Trygve Tvedten Østbyveien 3280 Tjodalyng Venke Synøve Østby Svensson Kleiverveien 52 3268 Larvik Øystein Serkland - 3748 Siljan Åse Kirsti Juvang Drolsum 3370 Vikersund

60-ÅRS JUBILANTER 12 måneders kurs 1959-1960 Arne Henrik Berg Einar Gard Erling Magne Takle Hans Sylling Helge Lilleås Ingrid Berge Jørgen Hodnebrog Karin Margrete Stokkenes Marte Trydal Nikolai Edland Odd Kolsrud Odd Meløysund Oddveig Bjørg Fidjestøl Olav Skard Ole Erik Eriksrud Oskar Aarvik Per Thomas Bonden Sigmund Lid Øystein Langerud

Anders Bergflødt Arne Studsrød Astrid Fløistad Bjørn Walde Harald Pettersen John Fredriksen Knut Grøtte Leif Johannessen Magnus Hegg Olaf Olsen Langø Ragnar Numme Rolf Olsen Hegge Syver Stensstuen Ulf Bottolfs Andersen

Bruveien 2 Tunheim Lerestvedt Svartefjorden 24 Mårveien 30 Korsmo Død Gislemyrveien 16 Ringeriksveien 114 Død Rabbenkroken 16 Krogshavn Gamle Vinnesg. 3a Valløvn. 166

3400 Lier 3170 Sem 4883 Bjorebekk 5244 Krokeide 3160 Stokke 1850 Mysen 4626 Kristiansand 3400 Lier 3740 Skien 3970 Langesund 3057 Solbergelva 3150 Tolvsrød

Gartnervn. 3 Død Tritonvn. 48 - Steinklossvn. 2 Fiane Død

1970 Hemnes 1734 Hafslundsøy 5613 Ytre Ålvik 3124 Tønsberg 4993 Sundebru -

Død - Neuberggt. 9a 3.Etg. Død Død Eplehagan 8 Kreftingsv. 1 Vik Død Død Død Død Sørnestunet 12 Død Død Død Kårmo Sjuestok Mårveien 24 Tingvollv. 58 Futejordet 13 Død -

3766 Sannidal 0367 Oslo 1349 Rykkin 1613 Fredrikstad 4280 Skudeneshavn 4015 Stavanger 7320 Fannrem 3159 Melsomvik 3160 Stokke 1712 Grålum 3282 Kvelde 2334 Romedal

60-ÅRS JUBILANTER Tilleggskurs 1959-1960 Berit Langseth Eigil Sanna Finn Vestby Oddmund Utne Ottar Raaen Thoralf Thorjussen Thordis Andersen

Vearåsen 20 C 3173 Vear Marmorvn. 5 3150 Tolvsrød 8 Kelvedon Dr, Littleover, Derby De23-3rz, U.K. Klaras Vei 59 3224 Sandefjord - 6230 Sykkylven Stjernevn. 22 3100 Tønsberg Gartnerv.4 1970 Hemnes Elgveien 99 1534 Moss Engenevn. 11, Hisøy 4846 Arendal - 5797 Utne - 5993 Ostereidet Båtsfjordveien 18 9800 Vadsø Tveide 4760 Birkeland Jørgen Moes Gt. 6 5553 Bergen

70-ÅRS JUBILANTER A-Kurs 1949-1950 Arne Martin Holhjem Aslak Lofthaug Berit Ruud Birger Kvalsund Eilert Aasen Einar Johnsen Einar Stubberud Eirik Soldal Erling Thrana Bugge Gudtorm Lauvsnes Isak Bøe Jan Erik Johannessen Johanne Hansen Kåre Barland Leiv Wergeland Odd Halvard Hansen OddnyBlomli Oddvar Tidemann Ola Bjelland Olaf Olseng Svein Sundby Svein Våland Sverre Bjørnstad

50-ÅRS JUBILANTER Gartnerkurs 1969-1970 Ada Koller Hageness Anne Kari Grimstad Arne Abrahamsen Arne Kvåle Arne Torgersen Arvid Hotvedt Arvid Tuvsjøen Astrid Hofstad Audun Skramstad Birger Dundas Bjørn Melchior Larssen Bjørn Sigmund Myrvang Bjørn-Egil Bjørnevold Einar Østby Hafberg Thorisson Ingvil Torunn Torgersen Ivar Gustav Udahl Johan Furan John Enger Kai Hermansen Karin Elisabeth Carlson Kjell Sverre Andersen Marit Hoem Oddvin Fykse Ole Moe Sylling Sigbjørn Kvitno Steinar Hansen Sverre Storstein Sverre Willy Jonstang Terje Grorud Tore Tonna

3295 Helgeroa 2900 Fagernes 3370 Vikersund 6783 Stryn 4885 Grimstad 2090 Hurdal 4156 Mosterøy 1476 Rasta 4532 Øyslebø 1356 Bekkestua 3184 Horten 3070 Sande -

60-ÅRS JUBILANTER 18 måneders kurs 1958-1960

40-ÅRS JUBILANTER Praksiskurs 1979-1980 Anne Nygård Berit Refsdal Moskvil Daljit Singh Gunn Eva Skogli Hildur Lillevik Jaswinder Singh Kristian Langseth Liss Merete Karlsen Mathias Geir Mathiassen Olav Svartveit Sonja Molvik Tone Høyland Stople Tor Tveide Åse Johannessen

Søndersrød Død Våningveien 23 Død Østengen Aarheimsvegen 39 Grefstad - Død Vollaveien 144 Asbjørnsensv. 144 Død Nesan Edelgranveien 37 Død Fogdevn. 11 Grytebakken Død Død

St.Gartner-Og Bl.Dek.Skole,Vea, 2390 Moelv - 4062 Klepp St. Langangsvn. 276 3947 Langangen - 4517 Mandal - 4164 Fogn Feenveien 32 3160 Stokke - 3506 Røyse - 2090 Hurdal Åsveien 116 4328 Sandnes - 8960 Hommelstø Amundrødveien 53a 3142 Vestskogen Øydis Vei 9 3122 Tønsberg Lyderhornslien 43 5178 Loddefjord Østby 3280 Tjodalyng Lambhagavegur 23 113 Reykjavik, Island - 4164 Nord-Fogn Ynglingevn. 28 3184 Horten Bilet 48 3080 Holmestrand Swangstandv. 4 3410 Sylling Jernbanegt. 1 3110 Tønsberg Død - 4011 Stavanger Djupdalsveien 25 6411 Molde - 5612 Steinstø - 2355 Gaupen Eidesbrotet 10 5750 Odda Hofveien 6 3092 Sundbyfoss Vaggestad 3220 Haukerød Granittveien 12 3140 Nøtterøy Hellerud Hovedgård Oslo 6 Askerveien 2 D 1384 Asker

20 GJENNESTAD KONTAKT 2020


Gjennestad vgs og Gjennestad Drift

Ã…RSMELDING 2019

21 GJENNESTAD KONTAKT 2019


GJENNESTAD VGS 2019

Årsberetning VIRKSOMHETENS ART OG MÅL Gjennestad videregående skole (VGS) ble opprettet 09.12.06 og ligger i Sandefjord kommune i Vestfold og Telemark. Den er skilt ut fra Gjennestad Drift (GD) etter pålegg fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Skolen er eid av Normisjon , og registrert som forening i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Skolen er godkjent som et religiøst alternativ under Friskolelova, og mottar statstilskudd til driften. Skolens særpreg og pedagogiske grunnidé er at den beste læring skjer når teori og praksis går hånd i hånd.

husleie. Det er anledning til å ta skolepenger med inntil 15 % av kostnadene i offentlig skole. Skolepengene hos oss utgjorde i 2019 7,54 % av skolens kostnader. I Undervisningsavdelingen (tilskuddsberettiget drift) ble underskuddet på 2.336.581. Internatet gikk med kr 250.361 i underskudd. Gjennestad Drift har bidratt med overføringer på kr 2.615.000 for å dekke samlet underskudd og sikre tilstrekkelig egenkapital. Totalt viser årsregnskapet et overskudd på kr 50.910. Resultatet legges til egenkapitalen for ikke tilskuddsberettiget drift. Sum egenkapital utgjør kr 745.318.

Gjennestad videregående skole, org.nr: 990 695 628 har til formål å: • Gi yrkesopplæring og grunnlag for videre utdanning • Utvikle hele mennesket og fremme sunn kristen tro • Engasjere til internasjonalt arbeid i samarbeid med Normisjon

STYRETS SAMMENSETNING Agnar Kvalbein Styreleder Else Kari Bjerva Styremedlem Hallgeir Bø Styremedlem Turid Birkeland Styremedlem Ove Kleveland Styremedlem Ole Fladstad Varamedlem Amund Kind Varamedlem Frank Løymen Representant pedagogisk personale Ingrid Dalsve Gærnæ Representant andre ansatte Synnøve Hjemdal Elevrådets representant vår 2018 Isak Lyng Svendsen Elevrådets representant høst 2018

Det gis undervisning på videregående skoles nivå innen yrkesfaglige- og studiespesialiserende utdanningsprogram. I 2019 har vi hatt godkjenning for følgende programområder: • • • • • • •

Naturbruk, inntil 90 elever Design og håndverk, inntil 50 elever Service og samferdsel, inntil 50 elever Byggfag, inntil 34 elever Helse- og oppvekstfag, inntil 57 elever Studiespesialisering, inntil 90 elever Påbygging til generell studiespesialisering, inntil 40 elever

Styret har behandlet 41 saker i 2019. Stokke, 14.05.2020 Styret i Gjennestad videregående skole

Skolen er totalt godkjent for 411 elever hvorav inntil 58 voksne elever uten rett, i henhold til Friskolelova §11-3. Skolen er pliktig til å ta opp elever fra hele landet. Skolen har internat med 140 rom. Noen av disse kan brukes som dobbeltrom. DRIFT OG UTVIKLING Våren 2019 fikk skolen tilskudd for 172,35 elever (162 heltidselever og 23 deltidselever) Høsten 2019 fikk vi tilskudd for 136,02 elever (119 heltidselever og 22 deltidselever). Vi startet høsten 2019 med 36,33 (44) elever mindre enn forrige skoleår. Programområde Studiespesialiserende og Design og håndverk ble lagt ned med virkning fra høsten 2019. Vg3 Studiespesialiserende fullføres i inneværende skoleår.

RESULTATREGNSKAP GJENNESTAD VGS

Vi har ikke hatt elever på Service og samferdsel inneværende skoleår, men styret har bestemt at programområdet skal være et satsningsområde når ny struktur er klar fra høsten 2020. Programområdet endrer navn til Salg, service og reiseliv. Vi startet heller ikke Vg2 Landbruk og gartnernæring dette år i påvente av lærlingeløp for gartnerfaget, men har ansatt gartnerlærer slik at vi starter opp igjen med vg2 Landbruk og gartnernæring i august 2020. Helse- og oppvekstfag og Bygg- og anleggsteknikk vil fortsatt være et satsningsområde fremover.

Salgsinntekter Elevrelatert inntekt Offentlig tilskudd Andre inntekter

4 197 2 380 056 23 415 734 21 120

0 0 5 527 463 0 0 0 17 880 2 637 550

Sum driftsinntekter

25 821 107

5 545 343 2 637 550 34 003 999

Innkjøp undervisn. Praksistjenester Kost/losji

485 541 1 116 486 4 645 200

0 0 0

0 0 0

485 541 1 116 486 4 645 200

Sum varekostnader

1 602 027

4 645 200

0

6 247 227

RESULTAT 2019 Undervisning Internat Gaver Sum

Økonomisk har dette vært et svakt år. Det er krevende å kutte kostnader tilstrekkelig når vi mister inntekter. Skolen har fått rabattert husleie og praksistjenester med 50 % i 2019. Dette fortsetter også inn i 2020. Vi tror spissingen på programområdene skal styrke vår posisjon som yrkesfagskole fremover. Å være en internatskole gir oss mange muligheter og utfordringer. Vi erfarer at det er krevende å holde oppe dugnadsinnsatsen blant ansatte i VGS og GD, med tanke på tilsynsvakter. Vi er avhengige av frivillig innsats etter skoletid for å kunne gi våre elever et godt sosialt og åndelig miljø. Et ekstra, frivillig engasjement for elevene er det som skiller vår skole fra offentlige videregående skoler.

Lønn og ferie Sosiale kostnader Innleid personell Refusj/tilskudd Div personalkostn.

Flertallet av våre elever har fra før av ikke et nært forhold til kristen tro, men gjennom ord for dagen hver morgen i klasserommet, kristendomsfaget, møte med ansattes kristne tro og på fellessamlinger, får de en erfaring med kristendom i teori og praksis. Det frivillige kristne tilbudet som Skolelag, kveldssamlingen TimeOut og bibelgrupper er svært viktige redskap til å formidle og dele kristen tro og liv.

16 863 488 749 171 4 385 968 138 194 2 596 815 -1 004 026 44 974 135 397

4 197 7 907 518 23 415 734 2 676 550

0 17 612 659 0 4 524 162 0 2 596 815 0 -1 004 026 0 180 371

Sum personalkostn. 22 887 219 1 022 762 23 909 981 Avskrivninger 2 139 2 139 Lokaler Reisekostnader Salg- og marked Andre kostnader

Forutsetningen om fortsatt drift er etter styrets oppfatning til stede og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetningen.

Sum andre driftskostnader Driftsresultat

ARBEIDSMILJØET Det er felles Arbeidsmiljøutvalg (AMU) for GD og VGS. AMU hadde 4 møter og 41 saker til behandling i året som gikk. Sykefraværet for 2019 er lavt, og ligger på 2,48 %. Det er en nedgang fra 3,56 % året før.

Netto finansposter Resultat

LIKESTILLING Totalt har Gjennestad vgs 33 ansatte, hvorav 15 menn og 18 kvinner. 30 er ansatt i fast stilling, 3 er ansatt i engasjementer. Styret består av to kvinnelige og tre mannlige medlemmer. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

ÅRSREGNSKAP OG DISPONERING AV RESULTAT Skoledrift etter Friskolelova gis statstilskudd på 85 % av kostnadene for en tilsvarende elevplass i den offentlige skolen. Det gis i praksis ikke tilskudd til investeringer og

22 GJENNESTAD KONTAKT 2020

1 868 251 447 732 7 677 315 056 1 067 374 123 582 3 700 553 -2 368 692

131 259 -253 878 2 637 550

1 868 251 455 409 315 056 1 190 956 3 831 812 14 980

32 111

3 518

35 629

-2 336 581

-250 361 2 637 550

50 608


TEKST HILDE GRØSTAD AASEN

Undervisningen Ved telling våren 2019 hadde skolen 175,35 elever (162 heltidselever og 23 deltidselever). Høsten 2019 fikk vi tilskudd for 135,71 elever (119 heltidselever og 22 deltidselever). Vi startet høsten 2019 med ca. 50 elever mindre enn forrige skoleår. Det er nok flere grunner til dette. Før det første valgte vi å legge ned studiespesialiserende studieretning. Vi gjennomfører likevel vg3 studiespesialiserende skoleåret 2019/2020 slik at elevene kan gjøre seg ferdige. Høsten 2019 var også første året vi ikke har hatt vg1 design og vg2 blomsterdekoratør. Dette kombinert med et mindre kull gir utslag i antall elever. Det er programfagsområdene Bygg og anleggsteknikk og Helse og oppvekstfag som er størst på Gjennestad nå. Vi har også grei søkning til vg1 naturbruk og vg2 anleggsgartner. Høsten 2020 vil vi starte vg2 gartner opp igjen etter noen år uten. Gartnerne skal nå ut i lære som alle andre yrkesfag i 2 år etter vg2. Høsten 20 starter også salg, service og reiseliv opp. Skolens nye stolthet, massivtrebygget, sto ferdig i årsskiftet 19/20. Elevene var i hele 2019 med på byggeprosessen, og byggfagselevene har sammen med vg3 flyttet inn i eget hus. Huset ble offisielt åpnet av klima-og miljøvernminister Ola Elvestuen 21.januar 2020. Det har blitt et fantastisk bygg som mange vil komme for å se på. Byggfagelevene hadde også flere andre store prosjekter i 2019. De var bla. med å lage benker og blomsterkasser til en miljøgate i sentrum av Sandefjord. Da kom ordføreren på besøk for å prøvesitte benkene. De har også ferdigstilt flere hus, både i Stokke og på Vear. Vg1 naturbruk har vært med på miljødugnad for å holde skjærgården i Vestfold rein for Stillehavsøsters. De plukket denne i Bogen, Sandefjord kommune. Fokus er fremmede arter, og hva vi kan gjøre for å hindre spredning. Det å få praktisere yrket i bedrift i faget YFF en god erfaring og en spennende opplevelse for alle. Læreplassgaranti for vg2 anleggsgartnere kom for fullt på plass. Alle våre elever (etter gitte kriterier) er garantert læreplass. Elevene i vg2 anleggsgartner var på skoletur til Kaukenhof i Amsterdam. De var overrasket over den lave kvaliteten på steinarbeider i byen, men tulipanene var magiske! Våren 2019 fikk vi to norgesmestre på skolen. Det var Arne Hangerhagen og Johanne Kalager som var med i skoleNM i anleggsgartnerfag. De er kvalifisert til EM i yrkesfag som er utsatt til januar 2021. Nå er de begge ute i lære, Johanne i Slottsgartneriet der hun steller Kongens parker og hager, og Arne her på Gjennestad. På helse og oppvekstfag har vi valgt å fokusere på friluftsliv på vg2 barne og ungdomsarbeiderfag. De har vært på skitur, skøytetur, kanotur og klatretur. De har også laget mat på bål og lært seg å spille gitar. Vg2 helsefagarbeider har lært seg tegnspråk og hatt førstehjelpsdag. Helsefagarbeiderene stilte også opp med egen spa-avdeling under solidaritetsdagen høsten 2019. Begge klasser var på tur sammen til Spania våren 2019, der de besøkte Solgården og sjømannskirken blant annet. Elevene har gjennom året hatt et misjonsprosjekt; Martin Luther College i Bangladesh, og høsten 2019 hadde elevene solidaritetsløp, arbeidsdag og marked til inntekt for dette. Året 2019 (som altså er to halve skoleår) er det samlet inn 141.674 kr. Russen var med på Krafttak mot kreft-aksjonen og fikk inn hele kr. 27.372,Det er utfordrende, men givende å drive internatskole. Vi kommer tett på elevene og kan følge dem en bit på veien i gode og utfordrende dager. Det er stadig en utfordring i det å skaffe nok tilsynsvakter, og vi må bare oppfordre til at ansatte bør ta disse frivillige vaktene. En dedikert gjeng av ansatte og elever driver også skolens kveldsamlinger, TimeOut. Kveldssamlingene er godt besøkt. Elevene driver også på egenhånd skolelag og miljøarbeiderne på internatet har bibelgrupper.

23 GJENNESTAD KONTAKT 2020


2018/2019

Elever som fullførte skoleåret VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Brage Fallmyr Vestfold Daniel Stang Vestfold David Kvilesjø Akershus Dennis Stamnes Vestfold Jon Einar Skjørdal Vestfold Karl Oskar Skjærseth Vestfold Magnus Meyborg Telemark Martin Barth Frøseth Vestfold Mathias Aasnæs Vestfold Nicolay Søberg Vestfold Ole Ambjørn Kjeldaas Vestfold Ole Jacob Dagsland Sogn og Fjordane Sindre Eriksrud Vestfold Sondre Revfem Vestfold Steffen Daniel Sørum Østfold Tinus Rilvaag Vestfold Ulrik Andreas Glenne Vestfold Vetle Hallgrimsen Elverum Vestfold Victoria K. Randgaard Akershus

VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Anna Sofi Aase Nilsson Benedicte Alice Sikveland Dibora Tekle Emilie Louise Husby Ester Sofie Johansen Angermo Kristin Loftheim Madelen Lerbrekk Maria Rebecca Aniksdal Silje Lier Veronica Walmann

Trøndelag Rogaland Vestfold Akershus Akershus Østfold Rogaland Nordland Vestfold Akershus

VG1 HELSE OG OPPVEKSTFAG Andrea Trevinius Saga-Olse Anne-Marit Sjuve Pedersen Carmen-Elise Aune Johanne Thorbjørnsen Julie Sellevoll Kine Bjørnstad Marianne Øyjordsbakken Mats Wainaina Ottersen Michelle Ungibauer Miriam Elise Havåg Nora Mehus Simonette Nordby Sondre Hansen Turid Elise Løvli Tuva S. Sveiven Victor Olivier Chr. Hæve Emery

Aust-Agder Vestfold Østfold Vestfold Vestfold Østfold Vestfold Vestfold Vestfold Oslo Vestfold Akershus Vest-Agder Telemark Vestfold Buskerud

VG1 NATURBRUK Anton Roberg-Askim Brage Sweeney Jonas Linnestad Kristine Ripnes Maria Ryningen Solberg Marte Jordstøyl Bøe Nicolai Sundsvold Undem Randi Sofie Wingaard Sandra Staff Vik Shane Marie Kigen Halvorsen Thekla Aarstadberg Thomas Pedersen Tilde Atelie Skredlund Victoria Eggum

Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold Østfold Vestfold Vestfold Telemark Vestfold Telemark Vestfold Telemark Vestfold Vestfold

VG1 STUDIESPESIALISERING David Kostrytsya Ida Elise Vinje Ingrid Henriksen Holm John Anders Tala Mabel Skorpen Andersen Marita Ueland Midtskogen Ole Sivert Alsaker

Vestfold Telemark Vestfold Vestfold Rogaland Buskerud Vestfold

VG2 ANLEGGSGARTNER OG IDRETTSANLEGGSFAG Arne Bull Hangerhagen Vestfold Emma Vassdal Vestfold Hans Gustav Fosaas Vestfold Johanne Elida Kalager Vestfold Jonas Torp Dahl Vestfold Kiana Tatiana Okstveit Akershus Kristian Husum Vestfold Marius Bragge Vestfold Martine Haakonsen Vestfold Mathias Jenssen Rogaland Maurice Baur Vestfold Per Anders Eckdahl Vestfold Sigurd Røskar SimonsenHellesø Vestfold Simen Bjørkan Vestfold Vebjørn Mingeødegård Østfold Vebjørn Dahle Skaara Vestfold William Grelland Røkholt Akershus

VG2 BLOMSTERDEKORATØR Anette Hvam Johnsen Anne Marie Granlund Storhaug Astrid Tidemann Gram Birgitte Martinsen Sønstebø Camilla Hødnebø Nundal Helene Byrkjeland Husa Martine Tufte Stenhaug Ramona Osland Sean Sweeney

Vestfold Nordland Vestfold Buskerud Vestfold Hordaland Vestfold Sogn og Fjordane Vestfold

VG2 BYGGTEKNIKK Aleksander Krohn-Fagervoll Alexander Emre Andreassen Carl Erik Almgren Christian Kaneblei Tomassen Dag Magnus Gabrielsen Henrik Holt Børresen Ivar Grødem Nicklas Felipe Cerda Sander Aas Sigurd Wirgenes Theodor Martin Andersen Theodor Tollefsen

Oslo Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold

VG2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG Akilimali Mizerero Telemark Anna Maria Volden Hallgren Vestfold Aurora Nilsen Østfold Even Løvås Greger Møre og Romsdal Fay Martinsen Hedmark Henriette Møller Hvam Vestfold Ida Celine Arntsberg Erfjell Østfold Jenny Kaspara Moen Østfold Linn Juan Mauland Vestfold Lise-Maja Wilhelmsson Lie Akershus Nora Synnøve Kvernhusengen Vestfold Pernille Rohde Sørensen Vestfold Rosalia Mari Silch Vestfold Sondre Grønstad Vestfold

VG2 HELSEARBEIDERFAG Daniel Langåker Daniel Myhre Hege Tomine Hodnemyr Jasmin Elizabeth Ayoub Karen Sofie Narum Eriksen Kari Weggesrud

24 GJENNESTAD KONTAKT 2020

Rogaland Vestfold Vest-Agder Rogaland Buskerud Vestfold

Silje Asheim Øystein Hegnastykket

VG2 STUDIESPESIALISERING Beatrice Iren Reinholtsen Christian Brage Skui Daniel Rwotomiya Aluku Einar Viken Elin Bjørg Lidtveit Viki Hannah Emilie Kisen Inger-Marie Bjerketvedt Isak Lyng Svendsen Jasmin Parlak Kamilla Nymoen Kristian Samset Kristina Elisabeth Jorend Linda Duriqi Maren Elise Vaala Simon Gamst Sondre Dahl Obrestad William Haugen

Vestfold Telemark

Akershus Telemark Østfold Telemark Aust-Agder Hedmark Østfold Akershus Vest-Agder Vestfold Rogaland Vestfold Akershus Vest-Agder Finnmark Rogaland Telemark

VG3 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Albert Emil Arntsen Øien Vestfold Andrine Haaland Ask Vestfold Arthur Sebastian Aarseth Tyskland Celine Nergård Smitt Vestfold Elisabeth Høstmark Kroknes Vestfold Emilie Victoria Havåg Oslo Even Five Asgrimplass Vestfold Helene Askjer Vestfold Helene Moen Karlsen Vestfold Haakon Faller Vestfold Jonas Holte Vestfold Kristine Westberg Vestfold Lars Ole Skjørdal Vestfold Lasse Bjørnstad Vestfold Lene Sofie Mythe Buskerud Madelen Berglund Nordland Malin Birkeland Hordaland Nadia Marlen Birkeland Solberg Hordaland Nedzad John Salkicevic Vestfold Nora Elise Kallasten Østfold Nora Tønnesøl Blom Aust-Agder Sander Arnesen Aslaksrud Vestfold Sarah Sofie Fretheim Vestfold Synnøve Hjemdal Østfold Tim Oscar Delphin Wiger Vestfold Trym Asgeir Garli Oppland Åste Vaaden Vestfold

VG3 STUDIESPESIALISERING Benjamin Andersen Casper Døviken Christoffer Wessel Sætre Elias Sanna Grønset Ellinor Angelica Erstad Emma Falleth Olsen Frida Olsson Pedersen Juliana Rebekka Andersen Miriam Skjeggestad Ole Martin Dahl Olaussen Sondre Mathiesen Brønnich

Vestfold Spania Vestfold Vestfold Hordaland Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold Vestfold


GJENNESTAD DRIFT 2019 er realistisk praksis for elevene i VGS, men binder mye kapital og totaløkonomien er ikke entydig positiv. Det er også risiko i forbindelse med dette, ikke minst med tanke på fremtidige krav mot oss som byggherre. I 2019 har vi fullført to eneboliger i undervisningsøyemed. 2019 var også året da vi bygde et massivtrehus på 920 m2 for undervisning og utleiekontorer. Gjennestad var med dette først ute med et større massivtrehus fra norsk fabrikk med norsk tømmer. Dette er et signalbygg med sterk klimaprofil.

Årsberetning VIRKSOMHETENS ART OG MÅL Gjennestad Drift, org.nr 969 773 589 (heretter kalt GD) har siden 1946 drevet sin virksomhet i Stokke i Vestfold. Skolen er eid av Normisjon og registrert som forening i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Gjennestad videregående skole, org. nr 990 695 628 (heretter kalt VGS) ble etter pålegg fra Fylkesmannen i Vestfold skilt ut fra GD og har siden 010107 vært egen juridisk enhet.

ÅRSREGNSKAP OG DISPONERING AV RESULTAT Årsregnskapet viser et overskudd på kr 3 879 957 etter skatt. Regnskapet er belastet med kr 2 615 000 for å dekke underskudd i VGS. GD har god soliditet, men det stilles fortsatt store krav til effektiv drift og kostnadskontroll. Bedriften er underlagt regnskapsloven og bokføringsloven og er revisjonspliktig. Årets overskudd legges til egenkapitalen.

Formålet for Gjennestad Drift er tredelt: 1. Drive en bedrift som gir relevant praksis for elevene i VGS. 2. Møte alle mennesker med gode verdier og fremme sunn kristen tro. 3. Forvalte eiendom og verdier i et langsiktig perspektiv.

STYRETS SAMMENSETNING Agnar Kvalbein Styreleder Else Kari Bjerva Styremedlem Hallgeir Bø Styremedlem Turid Birkeland Styremedlem Ove Kleveland Styremedlem Ole Fladstad Varamedlem Amund Kind Varamedlem Leif Andersson Representant for ansatte

En stor del av virksomheten på eiendommen benyttes som praksisarena for flere av VGS sine utdanningsprogram, og GD ønsker å legge til rette for at flest mulig av programfagene utnytter denne muligheten. GD driver veksthusproduksjon, anleggsgartnervirksomhet, hagesenter, parkvedlikehold, mekanisk verksted, storhusholdningskjøkken, energiproduksjon, vedlikehold av alle bygninger på eiendommen samt utleie av kontorer, bygninger og jordbruksarealer. VURDERING AV FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 37 saker. Stokke, 14.05.2020 Styret i Gjennestad Drift

ARBEIDSMILJØET Det er felles Arbeidsmiljøutvalg (AMU) for GD og VGS. AMU hadde 4 møter og 41 saker til behandling i året som gikk. Sykefraværet utgjorde 6,3 % mot 4,8 % forrige år. Fravær ved barns sykdom er ikke med i dette tallet. Arbeidsmiljøet vurderes som godt.

RESULTATREGNSKAP GJENNESTAD DRIFT

LIKESTILLING GD har 25 mannlige og 43 kvinnelige ansatte. Styret består av 3 mannlige og 2 kvinnelige medlemmer.

RESULTAT 2019 2018

LÆRLINGER Gjennestad har bevisst valgt å ha lærlinger hos oss. Vi ser dette som en del av vårt samfunnsansvar. I 2019 hadde GD hadde vi 5 lærlinger fordelt på blomsterdekoratør, IKT servicemedarbeider, butikkfaget og anleggsgartner.

Salgsinntekter 113 084 370 104 585 600 Tilskudd 16 140 150 000 Leieinntekter 5 962 927 7 176 644 Andre inntekter 1 445 811 1 546 236

YTRE MILJØ GD sin virksomhet utgjør ikke noen stor trussel mot det ytre miljø. En risiko knyttet til ordinær virksomhet er utslipp av næringsløsning fra veksthusa til vassdraget mot Akersvannet. I løpet av siste siste året har vi kartlagt avrenningen i samarbeid med fylkesmannen og Norsk landbruksrådgiving. Omlegging av avløpssystemer er i gang. Sommeren 2019 ble dammen i parken kartlagt med tanke på biologisk mangfold. Den ble karakterisert som naturtypeverdi A (svært viktig) først og fremst fordi det ble påvist kjempestarr (Carex riparia) som er en sjelden art.

Sum driftsinntekter 120 509 248 113 458 480 Varekjøp 48 150 090 43 126 011 Bruttofortjeneste 72 359 158 70 332 470 Lønn og feriepenger 34 573 530 32 827 637 Sosiale kostnader 6 655 006 6 118 368 Innleid/internt personell 1 318 097 1 359 264 Refusjoner/tilskudd -1 695 203 -2 235 580 Andre personalkostnader 281 474 213 131

KLIMATILTAK GD har siden 2015 vært godkjent som Mijløfyrtårn, og ble resertifisert i 2018. Gjennestad har 36 000 m2 oppvarmet bygningsareal. Oppvarmingen er 94 % basert på fornybar energi i kortreist, naturtørket skogsflis. I tillegg har vi solfangeranlegg og solcelleanlegg på 800 m2 på takflater som produserer mer enn 100 000 kWh/år, samt mer enn 10 varmepumper. Vi har to hurtigladere og en normallader for elbiler ved hagesenteret. I dag kommer 17 % av energiforbruket til GD sine kjøretøyer fra elbiler/biogassbiler. Vårt mål er 45 % innen 2021. DRIFT, UTVIKLING OG RISIKO Utviklingen for GD er knyttet til utviklingen ved VGS, samt utviklingen innen hagesenter- og gartnernæringen generelt. Det er et klart mål at Gjennestad (GD og VGS) fungerer og oppfattes som en helhet. Vi vil videreutvikle driften og forvalte eiendommens verdier i et langsiktig perspektiv og skape en god arena for opplæring på kristent grunnlag. En reguleringsplan som hjemler og sikrer framtidig utvikling av området ble oversendt til kommunal behandling. Likviditeten svinger mye gjennom året. Med store innkjøp før vårsalg og binding av kapital i bygningsmasse er dette krevende. Med økende omsetning har disse svingningene blitt større. Tilgang på nødvendig driftskapital gjennom året har vært sikret gjennom lån fra stiftelsen Thronseths Minnefond. Stiftelsen har til formål å støtte Gjennestad sin virksomhet. Økt omsetning av hagemøbler i hagesenteret har ført til økt import og dermed økt valutarisiko. I 2019 hadde vi et netto agiotap på 80 000, mens vi i 2018 hadde en gevinst på 27.000. For å redusere risikoen har vi valgt å sikre deler av valutabehovet for 2020, se egen note.

Sum personalkostnder Avskrivninger

41 132 904 4 452 286

38 282 821 3 936 717

Energi Vedlikehold Salg- og markedsføring Andre kostnader

4 538 386 6 047 193 1 619 984 9 752 295

4 098 770 7 097 712 1 636 558 9 541 391

Sum andre driftskostnader Driftsresultat

26 410 143 4 816 112

26 311 147 5 738 502

Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad

-620 043 4 196 069 -316 112

-255 204 5 483 297 -188 592

Årsresultat

3 879 957

5 294 705

UTLEIEVIRKSOMHET GD leier ut både kontorer, undervisningslokaler, boliger, driftsbygninger og jord. Inntektene har vært stabile over mange år. I 2019 ble det bygget nytt kombinert undervisnings- og kontorbygg. Dette ga en langsiktig leieavtale med regnskapskontoret som i mange år har holdt hus på Gjennestad. ELEVPRAKSIS I flere år har GD kjøpt tomter hvor byggfag-elevene er med å bygge boliger. Dette

25 GJENNESTAD KONTAKT 2020


TEKST LARS HANGERHAGEN

Administrasjonen ADMINISTRATIV STAB Ingrid Dalsve Gærnæ Mona S. Olsen Thorstein P. Kjønnø John Arne Imenes Marius Østreborge Torild Bergene Holm Lars Hangerhagen

Sentralbord/Resepsjon/Regnskap Sentralbord/Resepsjon Fagarbeider IKT IKT-ansvarlig og 30 % karriererådgiver IKT-lærling Regnskapsmedarbeider Avdelingsleder

2019 har vært et år uten de store endringer. Administrasjonen skal bistå skole og drift slik at de får utført sine tjenester og produksjon best mulig. Det har vært et stabilt år hvor mye har fungert veldig bra. Samtidig må vi ikke komme dit hen at dette blir en sovepute. Vi må alltid vurdere våre systemer og løsninger om de fungere optimalt og om ting kan gjøres enklere, bedre og mindre ressurskrevende. Ønsker å takke alle for god innsats!

FOTO MARTIN THRONDSEN

TEKST GEIR MELLINGEN

ÅrsMellingen hagesenteret PERSONALE

HAGESENTER

Geir Mellingen Avdelingsleder Hilde Marie Sundmyhr Blomsterdekoratør Merete Kirkevold Blomsterdekoratør Hilde Roberg Blomsterdekoratør Caroline Hauge Møbelselger og juletreprinsesse Ragnhild F Sætre Blomstredekoratør Randi T Kjærås SoMe-ansvarlig og interiør/snitt Charlotte Bettum Gartner og planteansvarlig Kristian Flåtnes Hagemøbelgartner Camilla Eia Sparre Interiørdame og utstillingsansvarlig Tormod Sandvik Teknisk gartner Elisabeth Aaberg Sukke Utegartner Gina Flåtnes Permisjon til nyttår, sluttet 31.12.19 Anne Berg Johansen Kafeansvarlig Anne Kari Jakobsen Kokk May Åshild Sparre Kokk Jane Gulli Kokk Therese Berg Kokk Merete G. Boyer Hagemøbelselger Turid Eide Kasseansvarlig og møbelselger Harald Dypedal Teknisk overgartner Linda Mangelrød Hoelsæter Blomsterdekoratør i Stokke Bente Marie Myhre Mellingen Blomsterbutikken i Stokke, blomsterdekoratør Ingvild Øyen Hegna Blomsterdekoratør Ulrik Jensen Linnestad Gartner Inger Dokken Sjefsutegartner Heidi Nilsen Utegartner Heidi Foldvik Hersdal Hagemøbelselger og innegartner Irene Dalen Sesong møbelselger Malin Hødnebø Lærling blomsterdekoratørfaget Elisabeth Mangelrød Innegartner Fredrik K Johansen Møbelkjører til okt 2019, sluttet Susanne Leth Lærling 4s faget 40% praksis, resten skole Golsa Hossseini Kassesesonghjelplenge Kristine Dalen Risan Blomsterdekoratør Mariann Slettedal Blomsterbutikken i Stokke, blomsterdekoratør

En god vår, en god sommer, en god høst og et godt julesalg førte til et godt år. Mange messer, mange kurs, stadige aktiviteter er viktig. Det viktigste er likevel superdyktige og engasjerte medarbeidere. Hagesenteret lever med nye utstillinger, nye varer og sesongskifter, det gjør arbeidsdagen spennende.

Listen over dyktige medarbeidere er lang, men kunne vært enda lenger om vi tok med alle ekstrahjelper og sesongmedarbeidere.

26 GJENNESTAD KONTAKT 2020


TEKST ARNE-OLAV KLEVSGÅRD

TEKST NJÅL ARVE MELBERG

Park- og Husholdning og anleggsgartner- internat avdelingen ANSATTE Arne-Olav Klevsgård Hans Olaf Aas Halvor Hegna Tor-Edvin Almås Anne Pernille Gilje Åshild Moskvil Jon-Arne Moslått Arne Hangerhagen

ANSATTE Njål Arve Melberg Lisbeth Brekke Ellen B. Riksfjord Bjørg Jensen Anita Lund Laima Ramanauskie Aud Hoaas Minda Stensby Monika Januskeviciene Izabela Fornek

Avdelingsleder Anleggsgartner Anleggsgartner Anleggsgartner Anleggsgartner Anleggsgartner i sesong fom april 2018 Lærling fom august 2018 Lærling fom juni 2019

LOKALITETER Vi trives godt i bygg 12. Lokalene er fine i den daglige driften, og har i tillegg god plass når vi drar i gang med innendørs øvelsesarbeid som skifer og brostein på vinteren.

Internatleder og avdelingsleder Kjøkkensjef Utleie- og renholdsleder Kjøkkenassistent Kokk Lærling institusjonskokk Kjøkkenassistent Ekstrahjelp Renholder Renholder

Husholdningen sørger for god og næringsrik mat til internatboere, ansatte og besøkende. I tillegg utføres regelmessig renhold av fellesarealer. I 2019 ble Vidar Brennsæter, Trond Sandstad Sletvold og Tomas N. Lunde (50 %) ansatt som ettåringer (miljøarbeidere). Første og sistnevnte er tidligere elever. De gjør en stor innsats kveld og helg for å øke trivselen hos elevene.

INTERNE OPPDRAG Høsten 2019 ble det påbegynt et større arbeid med utomhusanlegget til det nye massivtrehuset. Dette er et prosjekt vi tar med oss inn i 2020, og som ferdigstilles i 2021. Vi har fullført flytting og etablering av nytt LOG demofelt, siden det nye massivtrehuset er bygd der dagens felt har stått i mange år. Ellers så er parken og anlegget for øvrig i stadig utvikling, med fokus på enklere og mindre tidkrevende vedlikehold.

Dette året har det bodd ca 100 elever (våren) på internatet, og ca 75 høsten 19. Vi opplever at trivselen er stor. Internatet er avhengig av at ansatte velvillig stiller opp som tilsynsvakter. Takk til alle dere som bidrar med vakter og setter av ettermiddager, dager, helger, netter og ferier.

EKSTERNE OPPDRAG Hoveddelen av våre oppdrag er hos eksterne kunder, og i hovedsak hos privatpersoner. Vi har i 2019 gjennomført oppdrag for om lag 30 forskjellige kunder, med prosjekter som varierer i omfang fra et par dager til over flere måneder. Vi startet denne høsten opp et stort prosjekt for Tønsberg kommune, der vi bygger et nytt lite torg på Ysteritorget på Sem. Vi har også i år hatt et samarbeid med Grøteig AS om snørydding.

Utleie av lokaler til møter, selskap, kurs og sommerdrift gir fortsatt et viktig økonomisk bidrag til driften. Konfirmantleirer har blitt viktige arrangementer for oss om sommeren. Vi er takknemlige for at Gjennestadforeningen fortsetter sin trofaste støtte gjennom forbønn og innsamling av penger til husholdningen.

MARKEDSFØRING I 2017 skrev vi en samfunnskontrakt med anleggsgartnerbedrifter i Vestfold Strandman, Håkonsen & Sukke, Grøteig og Steen & Lund. Der garanterer bedriftene læreplass til våre elever. I 2018 ble Jobbute.no etablert, som er et rekrutteringsprosjekt for anleggsgartnere. Vi opplever et tett og godt samarbeid med næringen, der vi jobber mot et felles mål. I 2019 ble det gjennomført en rekke aktiviteter sammen med disse bedriftene, både internt for våre egne elever og eksternt som rekruttering av nye elever.

Ansatte har lagt bak seg nok et år i tjeneste for elever, ansatte og besøkende.

Det har vært et innholdsrikt år der vi har fått gjennomført mye. Det er et godt og kreativt samarbeid i avdelingen – der utfordringer mottas med takk. Ved å gi får vi også noe tilbake, og det er en god tone å ha blant kollegaer!

FOTO MARTIN THRONDSEN

27 GJENNESTAD KONTAKT 2020


TEKST MØYFRID S. HEM

TEKST GEIR FOSSNES

Veksthusa

Forvaltning, drift og vedlikehold

ANSATTE Møyfrid Sørestad Hem Renate Abrahamsen Svein Brekke Arne Martin Hem Just Henriksen Kari Håvet Maki Kristoffersen Anne-Grete Løvli Yrja Katrin Nilsen Eidem Torbjørg Nysether Gocho Moskov Pawel Mich Edyta Mich Bård Ranheim Erik Röhrs Marit Röhrs

Avdelingsleiar Vikariat til august

BEMANNING 60%, pensjonist frå august

Geir Fossnes Christoffer Holt Leif Andersson Martin Dalen

Lærling fram til fagbrev i juli

Avdelingsleder og daglig leder Gjennestad Drift 60% stilling

I tillegg til daglig vedlikehold av bygninger, maskiner, redskaper og inventar av skolens «felleseie», har gruppen utført oppdrag av forskjellig art for de enkelte avdelinger, samt koordinering av en del fellesoppgaver. Frå august

STØRRE PROSJEKTER • •

Innafor personalet er det stor stabilitet og det gir oss verdifull kompetanse. Også dette året var me så heldige at ein lærling bestod sin fagprøve i veksthus. Yrja Katrin Nilsen Eidem blei ferdig med sine to år i lære. Me hadde også fleire andre lærlingar inne på korte opphald nokre månader gjennom vinteren. Ingen lærlingar starta dessverre hos oss hausten 2019 sidan vg2 landbruk og gartnernæring ikkje hadde elevar hos oss dette året. Men me samarbeider vidare med opplæringskontoret om dei lærlingane som alt er i gong. Me har som vanleg elevar frå vg1 naturbruk i praksis. Også ungdomsskuleelevar var innom fast for å få seg yrkeserfaring. Innafor opplæring må me også nemne godt samarbeid med nav og andre om språkpraksis og arbeidspraksis for nye innvandrarar.

Massivtrehus Riving av gamle undervisningsbygget

PRAKTISKE UNDERVISNINGS-OPPDRAG • •

Bygg og natur Verkstedpraksis

På produksjonssida er det bare mindre endringar. Framleis er det slik at produksjon av utplantingsplanter til kommunar og firma om våren er det viktigaste området for oss. Det er også spennande å komma inn på marknaden til ungdomsskular og idrettslag som sel vidare blomar for å tene pengar til skuleturar og drift. Totalt har me omlag 60 kundar som me leverer direkte til med stort og smått. Våren er ein ekstrem toppsesong. Krydderet held ein stabil produksjon i forhold til åra før. Elles produserte me Hortensia, diverse grønplanter, amplar og småplanter av ulike grønsaker i 2019. Økonomisk blei 2019 eit svært godt år.

FOTO NJÅL A. MELBERG

FOTO NJÅL A. MELBERG

28 GJENNESTAD KONTAKT 2020


29 GJENNESTAD KONTAKT 2020


På Gjennestad i generasjoner Jon-Arne Moslått fra Svinndal er tredje generasjon som har utdannet seg til gartner på Gjennestad. Han trår i både mamma Anne Kari og bestefar Jon Gisle Rønnings fotspor.

Tredjegenerasjons gartner på Gjennestad TEKST

Berit Reite FOTO Njål Arve Melberg

Mamma Anne Kari hadde sin siste arbeids- gode karakterer. Han berømmer lærerne fritida. Etter bibelskolen vil han jobbe i et annet veksthusanlegg først for å få mer dag for 25 år siden i år på Gjennestad, for å se og hjelpe hver enkelt. erfaring, før han flytter inn på gutteromog bestefar Jon Gisle Rønning gikk på – Det var en god opplevelse! met hjemme på gården. Gjennestad for 53 år siden. Det er i hovedI tillegg til å game (spille), er Jon-Arne sak mamma som nå driver Kjærnsrød Kompetanse med hjem gartneri AS i Svinndal, og der er dette Jon-Arne kommer fra et 9 mål stort vekst- interessert i bilpleie. Han steller godt med gartneriet Jon-Arne sannsynligvis kom- husanlegg. De er kanskje Norges største på både sin BMW fra 2007 og Toyota Celica mer til å overta om noen år. Pappa Thor- eføy, men driver også med vår- og julepro- GT fra 1994. Han liker også å stelle med Arne driver tømrerfirma, men hjelper til duksjon. I tillegg driver de med korn og hobby-sauene på gården hjemme. gress, og de har noen hobbysauer. Etter to Jon-Arne brenner for faget, men er bekympå gården når det trengs. – Det var aldri noe spørsmål om hva jeg år som elev ved gartnerutdanningen, ble ret for yrkets framtid. skulle gjøre etter ungdomsskolen, det Jon-Arne lærling på Gjennestad. Da læreti- – Da jeg gikk på gartner var vi fire som visvar nemlig å utdanne meg til gartner på den som gartner var over, fikk han tilbud ste hva vi ville, to på friland, én på hage og Gjennestad. Det er noe Jon-Arne ikke om å bli lærling som anleggsgartner, så da jeg på veksthusproduksjon. Resten visste angrer på i dag. Det er seks år siden han ble det to år til på Gjennestad. Målet er å ikke helt, sier han. Han er opptatt av at vi flyttet fra den «riktige» siden av fjorden. jobbe som gartner hjemme, men Jon-Arne må gi riktig informasjon om yrket. synes det er viktig med kompetansen en – Vi må være engasjerte, men ikke skremHan likte veldig godt miljøet på skolen. – Det var som å være på leir hele tiden, anleggsgartner har, med tanke på gården, me folk med for mye engasjement. Vi må forteller han. Elevene kommer fra hele hus og hage. Han håper på å utvide driften finne ut hva elevene er interessert i og landet, og selv om man mister kontakten når han overtar hjemme, og da vil han ha bygge på det. Jon-Arne mener at anleggsgartnerne har noe å lære bort. De har fått når folk flytter tilbake til sine hjemsteder, bruk for all den kompetansen han kan få. laget en særdeles god film om faget - hvor har Jon-Arne fått mange gode venner på fag, glede og engasjement er i fokus. Gaming & bil Gjennestad. Jon-Arne trekker fram noe annet som var Jon-Arne drar ikke rett hjem til Svinndal Det siste som står igjen for Jon-Arne nå, er etter Gjennestad. Først skal han gå et år på fagprøven innen anleggsgartnerfaget. Det veldig bra med utdanningen. – Jeg har aldri vært så skoleflink, og har Fjellhaug bibelskole i Oslo. Der skal han blir nok ett eller annet som blir stående i slitt med lekser. På Gjennestad var det gå gaminglinja (dataspill-linja). Gaming fremtiden på Gjennestad. Deretter er det mye mer praktiske fag, og jeg begynte å få (dataspill) er noe han driver mye med på over fjorden til den «riktige» siden igjen.

30 GJENNESTAD KONTAKT 2020


31 GJENNESTAD KONTAKT 2020


32 GJENNESTAD KONTAKT 2020


Gammel historie møter ny Undervisningsbygget fra 1962 ble revet høsten 2019. Bygget var lite energiøkonomisk og hagesenteret trengte parkeringsplasser. Finansieringen av bygget har en litt spesiell historie.

Alt har en historie TEKST & FOTO

Njål Arve Melberg

Gjennestad hagebruksskole (frem til 1963) fikk et økende behov for undervisningsrom i takt med at elevtallet økte. Det var imidlertid krevende å få lån fra bankene på denne tiden. For å komme i gang med byggeprosessen ble det vinteren 1961 hugget tømmer i skogen med tanke på bygget. Sagmester Sørli fra Tomb og en ansatt fra Haslestad Bruk i Hof ble lånt inn. Saging ble utført på Hesby Sagbruk på Sem og der ble også materialene tørket og høvlet. For å skaffe penger til undervisningsbygget ble det satt i gang en innsamlingsaksjon gjennom bladet For Fattig og Rik. Det ble samlet inn ca kr 180.000,- igjennom aksjonen. Men det trengtes mer penger og sluttfinansieringen ble ordnet på en litte spesiell måte. Fisketur Når Olav Lofthaug (skolens første rektor) skulle slappe av likte han å dra på fisketur. Da han var i Bykleheiene for å fiske, kom han i prat med en annen mann som var der og fisket. Etter en stund sier mannen: - Nei, nå må jeg slutte. Jeg skal ned i bygda og avtale et lån med banksjefen. Dette ga Lofthaug en idé. Her var det kanskje

mulig å få lån til undervisningsbygget? Bykle kommune var i oppstarten av kraftutbyggingen og kommunen hadde store inntekter. Lofthaug oppsøkte banksjefen i Bykle Sparebank og spurte om muligheten for et lån på kr 200.000,-. «Jau, pengar hev me nok av», svarte banksjefen. Og siden sikkerheten i Det norske lutherske Indremisjonsselskap ble vurdert som tilstrekkelig så gikk lånet i orden. Bygget ble innviet og tatt i bruk i september 1962. Skolebygget med inventar kostet kr 415.000,-. En anekdote Under rivningen av undervisningsbygget ble det funnet en adresseetikett inne i konstruksjonen. Den visste at deler av konstruksjonen ble produsert av Splitkon Limtre som var en avdeling under skifabrikken Splitkein i Hønefoss. Denne fabrikken var eid av Laila Schou Nilsen. Mellom 1999 og 2011 forsvant Splitkon navnet gjennom en fusjon - for så å dukke opp igjen i 2011. I 2018 bygde Splitkon Norges - og på det tidspunktet, verdens største fabrikk for produksjon av massivtre av norsk trevirke. Deres første store leveranse gikk til Gjennestads nybygg i massivtre.

33 GJENNESTAD KONTAKT 2020

Finansiering: • Innsamling/utlodning kr. 180.000,• Lån fra Stokke Sparebank kr. 50.000,- til 4,5% rente. • Lån fra Valle Sparebank kr. 200.000,- til 4,5% rente.

Kilde: Trekk fra Gjennestad Gartnerskoles historie 19461990, av Olav Lofthaug og Ola Bjelland.


Giftemål Vi merker det alle sammen; små blikk, blussende kinn, hender som finner hverandre. Det skjer igjen og igjen – og det skjer på Gjennestad. Når vi sitter i gymsalen første dag av skoleåret kan vi la blikket gå rundt i salen og tenke; hvem blir det i år, hvilke blikk skal møtes, hvilke hender skal finne hverandre? Unge mennesker kommer til skolen, forventningsfulle, det ligger noe i luften.

Love is in the air TEKST

Berit Reite FOTO Privat

– 1967 –

Laila og Einar Denne gangen skal vi mer enn 50 år tilbake i tid. Vi tar en prat med Laila og Einar Sætre. Einar kom til Gjennestad 18. september i 1962 for å bli gartner, etter at han fant en brosjyre om skolen på Framnes folkehøyskole, der han gikk da. Laila har vært nær nabo til Gjennestad hele livet. Mor hennes dreiv kiosk for Gjennestad, og søsteren jobbet på skolen. Laila og Einar fikk tidlig øye for hverandre. De gikk sammen på Kuffen, et ungdomslokale på Skjee, og de var ofte i peisestua hos Wergelands. Dessuten jobbet Laila i en av butikkene på Sørby. Hun husker ennå lukten av hårproduktet Einar brukte å kjøpe på butikken, keratin. Hun spøker om at det var krøllene hans hun falt for. Allerede i påska 1964 ble hun med Einar hjem til Løfallsstrand i Hardanger. Da var Laila 16 år. Året etter gikk hun på Solborg Folkehøgskole, og det året ble de forlovet. Etter 1 1/2 år på gartnerkurset og tre måneder rekruttskole på Voss, begynte Einar sin karriere på Gjennestad. Den varte fra 7. september 1964 til han gikk av med pensjon i 2011. Jobben har vært allsidig, som gartner og som faglærer (praksislærer). Det var Einars oppgave å planlegge hvilke oppgaver elevene skulle ha i praksisen. Han syntes det var et givende arbeid, men også litt problematisk, siden det var realistisk arbeid, og produksjon måtte gå fort. Laila kaller seg selv den evige praktikanten på Gjennestad. Til sammen har hun jobbet 30 år på bruket, som sesongarbeider med å skjære rosenkål, og ikke minst i hagesenteret med de siste åra i butikken på Stokkesenteret. Hvem er det som ikke har sett Laila bak disken på butikken, eller som loddselger for et veldedig formål?

Laila og Einar giftet seg i 1967, og lille julaften to år etter kom Arnstein. Etter det kom Katrine og Ragnhild - og nå er de besteforeldre til 6 barn. De første 20 årene bodde de på Gjennestad; 9 år over veksthusene, 6 år i barnehagen og 5 år i hovedhuset. Så bygde de hus på tomten til Lailas mor der de nå har et trivelig hjem. De er begge pensjonister, men fortsatt aktive. Laila er aktiv i Den Lille Hjelper og Gjennestadforeningen. Laila forteller at det var obligatorisk å bli med i disse foreningene når man bodde på Gjennestad. Fruene på den tiden var stort sett hjemmeværende, de passet barna for hverandre og oppdro dem for hverandre. Hun strikker og syr, og alt går til misjonen. Hun legger ut bilder av gryteklutene sine på Instagram, og folk bestiller og kjøper. To ganger i måneden er hun med på Trill og Trall i Stokke kirke. Da lager hun mat til et felles måltid. – Hu har ikkje ro i rumpa, sier Einar. – Men jeg har ikke ADHD, svarer hun. Einar har vært aktiv i politikk og menighetsarbeid i mange år, og han liker å følge med. Han leser mye, gjør hagearbeid og annet forefallende. Sammen med søsken har han barndomshjemmet i Hardanger, så det blir noen turer dit. Han liker også å følge med på Facebook. Der «treffer» han tidligere Gjennestad-elever. Etter at Einar hadde kreft for noen år siden, har han problemer med rygg og bein. Han har ikke vondt, men cellegiften har drept noen nerver. Han vil mere enn han orker, sier Laila.

34 GJENNESTAD KONTAKT 2020


Laila og Einar Sætre fant kjærligheten etter å ha møtt hverandre på Gjennestad i 1962.

35 GJENNESTAD KONTAKT 2020


RETURADRESSE: GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE, GJENNESTADTUNET 10, 3160 STOKKE

Gjennestad vgs har fortsatt noen ledige skoleplasser for skoleåret 2020-2021! Kjenner du noen som er interessert? Ta kontakt for å sjekke hvilke utdanningsprogram som har ledig plass. Telefon 33 36 36 00 eller post@gjennestad.no

Profile for gjennestadvgs.no

GjennestadKontakt 1-2020  

Kontakt er et blad fra Gjennestad vgs og Gjennestad Drift. Gjennestad ble grunnlagt i 1946 og er eid av Normisjon.

GjennestadKontakt 1-2020  

Kontakt er et blad fra Gjennestad vgs og Gjennestad Drift. Gjennestad ble grunnlagt i 1946 og er eid av Normisjon.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded