Gjennestad vgs - Skolebrosjyre

Page 1

Naturbruk Helse- og oppvekstfag Salg, service og reiseliv Bygg- og anleggsteknikk Påbygg til studiekompetanse


Hvorfor velge oss? Det er flere gode grunner til å velge Gjennestad vgs. Vi er mer enn en vanlig skole. Vi er en passe stor skole, og det gir mange fordeler. Vi ser den enkelte elev, og legger forholdene til rette for at du skal få et godt faglig og sosialt tilbud. For elever som ikke bor i nærområdet, kan vi tilby internat. På internatet får du mye nyttig læring som du ikke får i skoletiden. Velkommen som elev hos oss!

"På Gjennestad er alle velkomne, og vi er opptatt av at alle skal trives. Vi er en slags stor familie der alle passer på hverandre i alle aldre. Her er det rom for alle, både til å utvikle seg og til å lære. " Hanne Leithe Konstad - Elev


5 GRUNNER til å velge Gjennestad vgs 1

Kvalitetsutdannelse

2

Sosialt

3

Vær deg selv

4

Fritid og aktiviteter

5

Rom for tro

Vi har dyktige lærere som er opptatt av å tilrettelegge slik at du når målene dine. Med noen av de viktigste yrkesfaglige utdanningsprogrammene tilbyr vi unike praksis- og lærlingmuligheter.

Vi har høy trivselsfaktor og godt miljø. Her liker vi å gjøre ting sammen, og er opptatt av at alle skal trives.

Her er vi rause med hverandre. Hos oss kan du være deg selv. Alle er unike og like mye verdt.

Skolen har en rekke aktivitetsarenaer. Nytt skolemiljø betyr nye venner og nye opplevelser. Det er tilrettelagt for mange aktiviteter på skolen og i nærområdet - Det er alltid noen å være sammen med.

Vi er en kristen internatskole. Hos oss er det rom for meningsutvekslinger og vi respekterer hver enkelts livssyn. Du får utvikle deg både som elev og som menneske.


En fremtid innen helsefag gir deg store muligheter. Du er garantert jobb!


HELSEFAG Helsefag med garantert jobb i fremtiden! Helsearbeiderfag passer for deg som har lyst til å jobbe med mennesker i alle aldre. Du som vil bli helsefagarbeider, bryr deg om, viser respekt for og tar hensyn til andre menneskers behov. På Gjennestad vgs får du engasjerte faglærere og praksisnær undervisning i godt utstyrte praksisrom. I tillegg arrangeres det studietur i vårsemesteret. Med fagbrev kan du utdanne deg videre. Som helsefagarbeider får du mulighet til å jobbe både i offentlig og privat helsetjeneste, og er garantert jobb for framtiden.


"En hverdag fylt med et mangfold av opplevelser og gleder!"


BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Barne- og ungdomsarbeiderfag passer for deg som er interessert i barn og ungdom. I løpet av dette året vil du lære mye om barn og unges utvikling og behov. En viktig del av faget er kommunikasjon og formidling. Vi skal planlegge og gjennomføre ulike opplegg tilpasset ulike aldersgrupper og funksjonsnivå. Mye av undervisningen foregår ute med fokus på friluftsliv. Etter to år på skole følger to års læretid. Som barne- og ungdomsarbeider kan du bl.a. jobbe i barnehage, SFO, i skole eller på fritidsklubber.


"Digger du følelsen av å kunne skape noe og se ting vokse og ta form?"


GARTNER Vil du lære å dyrke selv og å produsere planter på lag med naturen? Gartnerutdanningen inneholder alt fra teknologiske nyvinninger, klima og miljø, bærekraftig arealforvalting til nye metoder for dyrking som andelslandbruk og urban dyrking. På skolens område har vi et av landets største og beste hagesenter i tillegg til et stort veksthusanlegg. Her får du realistisk praksis. Skolen har i tillegg egen park og anleggsgartneravdeling. Etter to år på skole fullføres utdanningen med to års opplæring i bedrift.


God fagkunnskap og unike praksismuligheter!


TØMRER Elevene våre bygger hus. Ekte hus! Hver klasse er med på å sette opp et komplett hus fra grunnmur til takstein. Gjennom utdanningen hjelper våre dyktige lærere deg til å utvikle praktisk sans, nøyaktighet og godt håndlag. På Gjennestad har vi en stor bygningsmasse og mange ulike håndverkere. Dette gir muligheter for allsidig praksis og en god utdannelse. Etter to år på skole fullføres utdanningen med to år som lærling i bedrift.


Arbeid som setter spor!


ANLEGGSGARTNER Anleggsgartneren jobber ute. Mye av opplæringen er praktisk, og du blir med på anleggsgartnerarbeid både inne på skolens område og ute hos kunder i Vestfold. I tillegg vil du bli utplassert i anleggsgartnerbedrifter i kortere og lengre perioder.

*

Gjennestad vgs samarbeider med anleggsgartnerbransjen i Vestfold. Alle elever som oppfyller gitte kriterier, er garantert læreplass hos en av samarbeidsbedriftene. Les mer på: jobbute.no. Etter to år på skole følger 2 års læretid før du går opp til fagprøve.

*Vg1 naturbruk gir også grunnlag for opptak til anleggsgartner.


Bli med på en spennende reise!


SALG, SERVICE OG REISELIV

Utdanningen passer for deg som vil jobbe med mennesker, markedsføring, salg, reiseliv og turisme. Praksis og teori kombineres i hverdagen. Du lærer kundeservice og salg med ekte kunder. Du får undervisning i entreprenørskap, reiseliv, salg, førstehjelp og mye mer. Vi har en lang kystlinje, og store deler av reiselivsbransjen er knyttet til kysten vår. Derfor tilbyr vi våre elever båtførerprøven! I den sammenheng blir det arrangert kystdager med blant annet båtkjøring. Etter to år på skole fullføres utdanningen med to år som lærling i bedrift.


Student neste!


PÅBYGG TIL STUDIEKOMPETANSE Er du ferdig med Vg2 yrkesfag? Med Vg3 påbygging får du generell studiekompetanse på ett år! Etter dette året er du klar for de fleste høgskoler og universiteter. Påbygging er et år med teoretiske fag i et godt læringsmiljø. Ulike fagturer og prosjekter er en viktig del av undervisningen. Etter påbygg har du garantert gjort store sprang framover i ditt syn på verden og kanskje deg selv.


Flytte hjemmefra!


INTERNAT

Internatet vårt ligger inne på skolens område, og består av flere hus med hyggelige rom. Her kan du bo sammen med vennene dine i et trygt og godt miljø - Læring er mer enn bare fag. Det er utrolig sosialt miljø og mange å være sammen med. Det beste er muligheten til å bli godt kjent med ungdom fra hele landet.


TIL FORESATTE Det kan være et stort steg for deg når ungdommen ønsker å flytte på internatskole. Derfor inviterer vi til et godt samarbeid mellom internatet, ungdommen og dere foresatte. Vi skal gjøre det vi kan for å skape trygge og gode rammer for utvikling, utdanning og vekst. Å bo på internatskole er en fin mellomting mellom det å bo hjemme og det å flytte for seg selv. På internatet er det litt mer frihet enn hjemme, men samtidig er det flere faste rammer på internatet enn når eleven bor helt for seg selv. Like viktig som gode karakterer, er «karakteren» til den enkelte, og nettopp den utvikles, formes og testes på internat. Nye venner og en ny start venter hos oss. Husk at det fortsatt er viktig med oppfølging hjemmefra. Skolen ligger lett tilgjengelig for hjemreise med buss, tog eller fly. Vi lover å ta godt vare på ungdommen din!


Vi utdanner ungdom for fremtiden Miljøfyrtårn // Solceller // Solfangere // Flisfyring // Kildesortering // Elbiler // Biogass

På Gjennestad tar vi klima og miljø på alvor.


10 GRUNNER til å velge yrkesfag 1

Resultater

2

Jobb

3

Lønn

4

Selvstendig

5

Kvalitet

6

Bedriftseier

7

Attraktiv

8

Ansvar

9

170

10

Videreutdanning

Du skaper noe, og ser konkrete resultater av det du gjør.

Du kommer deg raskt ut i jobb.

Du får lønn under utdanning.

Du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig.

Du får ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet.

Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift.

Du blir attraktiv for norske bedrifter.

Du kan få ansvar for å håndtere avanserte maskiner.

Du har over 170 yrker å velge blant.

Du får mange muligheter til å utdanne deg videre.

Kilde: www.nho.no


Våre utdanningsprogram:


TILLIT RAUSHET OMSORG

" Det beste med Gjennestad er respekten alle har for hverandre" Rebekka

KONTAKT Tlf: 333 63 600 Adresse: Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke E-post: post@gjennestadvgs.no

www.gjennestadvgs.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.