Page 1

Vel komment i l FØRJULKOSFOR SMÅ OG STOREINAMSSKOGAN FAMI LI EPARK LøRDAG 4 .DESEMBER ogSØNDAG 5 .DESEMBER Ar r angør er : Nams s koganFami l i epar k,NamasVeks t ,Nams s koganHot el l ,Nams s koganHus f l i ds l ag

Vil ager j ul el y st i l di ne kj ær e

Jul ekor tf ot ogr af er i ng

LØRDAG 4 .des ember1 2. 00-1 7. 00

SØNDAG 5 .des ember1 1 . 00-1 6 . 00

Åpendy r epar kogj ul ebut i kk Nams s koganHus f l i dl agsj ul emes s e

Åpendy r epar kogj ul ebut i kk

Åpentl y s ut s al ghosNamasVeks t Jul ever ks t ed ( 1 2. 00-1 4 . 00) Mat i ngavEl goks enRaut en ( 1 2. 00-1 3 . 00) Vif i nner . . . . ogvekkerni s s en!( 1 4 . 00) Pepper kakebaki ng( 1 5 . 00-1 7. 00) Kanef ar t

Nams s koganHot el l : -5 s engshy t t e 1nat t 6 00, -,hel ehel gen 1 . 000, -4 s engshy t t e1nat t 5 00, -,hel ehel gen 900, -

ÅpenSvømmehal l !

Lør daget t er mi ddag: 1 7. 00–1 9. 00 Søndag mor gens vømmi ng: 09. 00–1 1 . 00

Åpentl y s ut s al ghosNamasveks t Jul ekor t f ot ogr af er i ngmed f j øs ni s s en,el genLi s aogTr i neRei n idy r epar ken.Hus kf ot oappar at ! ( 1 1 . 3 0-1 2. 3 0) Dr opi nnkur sf ors t ør r ebar nog voks ne(f r a1 3 . 00) Oppl evr ovdy r eneipar kenpås i t t f i nes t e,ogbl imedpåul vemat i ng ( 1 5 . 00)

Førjulskos i Namsskogan familiepark 2010  

Velkommen til førjulskos lørdag 4. desember og søndag 5. desember.I år kan du komme til Namsskogan Familiepark for å få julestemning. Også i...

Advertisement