ODSHERRED - DANMARKS FØRSTE UNESCO GLOBAL GEOPARK

Page 1

LIVET I

ODSHERRED

DANMARKS FØRSTE UNESCO GLOBAL GEOPARK

VIN OG VIDUNDERLIGE UDSIGTER

TAG UD I DET FRI EN USÆDVANLIG

Smag, spis, skål ... Hylderne i det lokale spisekammer bugner

FIRE PERLER PÅ EN SNOR: KUNSTEN, KULTUREN, GASTRONOMIEN

OG NATUREN I GEOPARKEN

PICNIC I DET ÅBNE LANDSKAB

VANDRING MELLEM VOLDE OG HØJE

DRUESKALLER, -KERNER OG

-STILKE fra presningen af druer på Vejrhøj Vingård. Et restprodukt fuld af potentiale.

GEOPARK ODSHERRED ER

KUNST, KULTUR, LANDSKAB OG FØDEVARER I VERDENSKLASSE

I 2024 vil der fortsat være særligt fokus på fødevarerne, lige fra sund mad til vores skolebørn til utrolige tryllerier i områdets Michelinrestauranter. Sammen med skolerne i Odsherred, tilbyder Geopark Odsherred sunde måltider, baseret på lokale råvarer, sammen med top-kokke inviterer vi lokale, turister og sommerhusejere til overraskende langbordsmiddage, og undervejs skåler vi med vores gæster i safter fra blomster, bær og frugter, specialøl og vine fra vores fremragende vingårde. Sammen med fødevareproducenterne laver vi lokale fødevaremarkeder, og sammen med Michelin-restauranten, MOTA, har vi netop udgivet bogen ”Gastronomiske oplevelser i Geopark Odsherred – MOTA’s fortolkninger”, som du kan læse mere om på side 76. Vi ses ude hos producenterne, omkring langbordet, madkurven eller på en af Odsherreds gode spisesteder.

DER GEOPARK ODSHERRED BIETET KUNST, KULTUR, LANDSCHAFT UND SPEISEN AUF WELTNIVEAU

Im Jahr 2024 wird der Schwerpunkt weiterhin auf der Ernährung liegen, von der gesunden Ernährung unserer Schulkinder bis hin zur unglaublichen Magie in den Sternerestaurants der Region. In Zusammenarbeit mit den Schulen in Odsherred bietet der Geopark Odsherred gesunde Mahlzeiten auf der Basis lokaler Zutaten an. Zusammen mit Spitzenköchen laden wir Einheimische, Touristen und Ferienhausbesitzer zu überraschenden langen Tafeln ein und stoßen dabei mit Säften aus Blumen, Beeren und Früchten, Bierspezialitäten und Weinen aus unseren hervorragenden Weinbergen an. Gemeinsam mit Lebensmittelproduzentenorganisieren wir lokale Lebensmittelmärkte, und zusammen mit dem Sternerestaurant MOTA haben wir gerade das Buch Gastronomiske oplevelser i Geopark Odsherred – MOTA’s fortolkninger (Gastronomische Erlebnisse im Geopark Odsherred – MOTAs Interpretationen) veröffentlicht, über das Sie auf Seite 76 mehr erfahren können. Wir sehen uns bei den Erzeugern, an der langen Tafel, am Picknickkorb oder in einem der tollen Lokale von Odsherred.

GEOPARK ODSHERRED MEANS WORLD-CLASS ART, CULTURE, LANDSCAPE, AND FOOD

2024 will see continued focus on food, right from healthy food for our schoolchildren to incredible magic wrought in the Michelin restaurants in the area. With the schools in Odsherred, Geopark Odsherred offer healthy meals based on local ingredients; with top chefs, we invite local people, tourists, and summer-cottage owners to join us for surprising meals round long tables, and we clink glasses filled with juice from flowers, fruits, and berries, special ales, and wines from our superb vineyards. With the food producers, we set up local food markets, and with the Michelin restaurant, MOTA, we have just published the book ‘Gastronomic Experiences in Geopark Odsherred – MOTA’s Creations’ – learn more on page 76.

See you at the food producers, round the long table, with the picnic basket, or at one of Odsherred’s fine eateries.

Geopark Odsherred

Morten Egeskov

Foto: Mary Jo Hau

INDHOLD

LIVET I ODSHERRED

Udgiver: Fonden Geopark Odsherred

Redaktør: Helle Nordgaard Grafisk design og tilrettelæggelse: Mary Jo Hau

Skribenter: Morten Egeskov, Helle Nordgaard, Jakob Walløe Hansen, Pernille Bosov Godt, Anne Vincents Johansen.

Oversættere: Lisbeth Walpole og Sprogbiz

Tryk: Stibo Complete

Kopiering fra bookazinet må kun finde sted efter forudgående aftale med udgiver.

Forsidefoto: Mary Jo Hau

6 SCENEN ER SAT VED NÆSHOLM

Historien, søen og et smukt, kuperet landskab

18 MØD KARIN SAUER

Keramikeren, der brænder for sin kunst

22 VINPLUKKER FOR EN DAG

Tag med i vinmarken på Vejrhøj Vingård

32 DRAGSHOLM SLOT RELAIS & CHATEÂUX

Hver dag skriver slottet ny historie

44 KUNSTDAGE I ODSHERRED

Sæsonen er udvidet. Oplev kunsten tæt på

52 EN USÆDVANLIGT LANDSKABSHISTORIE

Hvad skabte de små høje og lange volde ved Gniben?

66 LUGEKONERNE FLYTTER MED

Museumshaven holder flyttedag

72 MØD THOM SKJOLD GAGNÉR

Skulptør med et væld af forskellige udtryk

76 BOGEN OM MADOPLEVELSER I ODSHERRED

Tag med i køkkenet på MOTA og videre ud i geoparkens landskab

80 FESTIVALER, MUSIK OG SPISEOPLEVELSER Det spiller for Odsherred. Lyt og smag.

86 ANNEBERG KULTURPARK FØR OG NU

Nyt liv fylder de smukke bygninger bag skoven

100 MØD TRINE KENT

Maleriet, kunsten og det store spring

106 HAVTORN FRA VEDDINGE BAKKER

Oversøgård bugner af gyldne bær

112 OPLEV GEOPARKEN FRA VANDSIDEN

Et nyt koncept inviterer dig på tur i kajak

118 STEDETS STEMMER

Odsherred Teater udvider scenen

122 PICNIC I DET GRØNNE

Tag på skovtur med Det Vilde Køkken

130 MIDTVEJSMIRAKLET

Kunsten i Grevinge Kirke trækker tråde

136 ET SUG I MAVEN OG GOD VIN I GLASSET Ørnberg Vin vokser

144 VEJRHØJ FAMILIE TRAIL

Tag løbeskoene på og tag skridt, der gør gavn

150 EN GYLDEN LYSTFISKERHISTORIE

En guldring er bedre end to fisk i nettet

4

Til livets store & små fejringer

DRAGSHOLM SLOT

Find roen og slip tankerne løs i de perfekte rammer for et ophold eller besøg af enhver karakter. Gastronomien, anført af vores Michelin-restaurant, er hjertet af det mere end 800 år gamle slot, som ligger placeret perfekt for smukke naturoplevelser. Overnat på storslåede slots- og godsværelser, eller planlæg et dagsbesøg i Madhuset, Dragsholm Slot Bistro eller vores gourmet-restaurant.

DRAGSHOLM ALLÉ • VINDEKILDE • 4534 HØRVE • WWW.DRAGSHOLM-SLOT.DK • +45 5965 3300

Nybolig Odsherred Til alle tider. Til alle hjem.

MICHELIN

SCENEN ER SAT VED NÆSHOLM

Århundreders historie dominerer i søhøjlandet omkring Højby og Nygård. Borge og volde indikerer vigtig historisk betydning. Krydret med et smukt og kuperet landskab er kulissen sat for alle tiders fortælling om magtkampe, krige, konger og dronninger.

Tekst: Jakob Walløe Hansen Foto: Mary Jo Hau

REETABLERINGEN AF NYGÅRD SØ blev færdig i 2014 og var finansieret af Naturstyrelsen og Odsherred Kommune med bidrag fra hhv. Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden.

LAD DIG FORFØRE af den gamle borgruin og dens mange gemmer, og pludselig er middelalderen ikke langt væk.

Selv om Nygård Sø i dag er en reel sø, var området nok nærmere en sump i middelalderen, da Næsholm blev anlagt som en borg omkring midten af 1200tallet. Borgens eksistens som magtcentrum var dog kortvarig. Fund af pilespidser rundt om ruinen indikerer, at borgen falder i kamp allerede i 1340. På dette tidspunkt har borgerkrig hærget Danmark i en lang årrække, i en kongeløs tid med en pantsat nation - fortrinsvis til holstenske grever. Årstallet for Næsholms fald er sammenfaldende med at Valdemar Atterdag konsoliderer sin magt i Danmark og kommer ud på den anden side af borgerkrigen som konge for et samlet rige.

Efter borgens fald bruger man bygningsmateriale fra den gamle borg til at bygge en ny gård få hundreder meter væk. Deraf navnet for området: Nygård. Og måske ikke uden et vist element af sandhed over sig, fortæller skrøner fra den tid - omend det er småt med dem - at Valdemar bruger den nye gård som sit foretrukne jagtslot i området.

FORBUNDET

Herfra bliver det småt med kilderne, og i detaljen ved man kun lidt om udviklingen i området. Noget ligger dog nogenlunde fast.

I århundrederne efter ligger Næsholm hen som en ruin. Faktisk helt frem til midten af 1900-tallet, hvor Vilhelm la Cour varetager den mest veldokumenterede undersøgelse og udgravning af en middelalderborg noget sted i Danmark.

Adgangen til borgruinen var i den periode lettet af, at man i 2. halvdel af 1800-tallet havde tørlagt området og brugt jorden til landbrug. I 2013 og 2014 reetablerede Naturstyrelsen søen, hvilket gjorde området tilgængeligt for den naturglade gæst. I samme ombæring anlagde man en pælebro ud til holmen i et spor, der løber parallelt med den gamle bro, der førte ud til borgen. Dermed er adgangen til borgruinen nu også mulig.

I dag er der 17 hektar sø, hvis bredder sammen med holmen giver den besøgende rigelig mulighed for at søge ind i den forbundethed, der præger Nygård Sø, hvor kultur, landskab og natur smelter sammen. Så afsted, ud og nyd denne ikke så besøgte, men meget sceniske destination.

8

GÆS, TERNER, SKARVER, ÆNDER og mange mange flere fugle flokkes i Nygård Sø; turen rundt om søen eller ud på holmen er aldrig kedelig for den fugleglade gæst i området.

10

GRÅSTRUBET LAPPEDYKKER; lyder ikke af meget… men den lille fugl har en meget karakteristisk sang (lyder som en stukket gris) - og er på den måde et meget genkendeligt tegn på forår.

VÅGEN er blishønens overlevelse.

FORNEMMELSEN AF, at naturen prikker dig på skulderen er udtalt ved en tur rundt om søerne ved Højby og Nygård, hvor især fugle tiltrækker sig meget opmærksomhed. I 2014 blev der observeret ynglende stylteløbere i Nygård Sø. Et tilløbsstykke for ornitologer og vandrere med interesse for fuglekikkeri. I dag er det den lille gråstrubet lappedykker, der med sit meget skingre kald er bebuder af forårets komme. Men vent ikke på den; året rundt kan du opleve naturens underværker og tilbagelægge en oplevelsesrig vandretur i området.

11

DIE BÜHNE STEHT BEI NÆSHOLM

Jahrhunderte der Geschichte prägen das Seehochland um Højby und Nygård. Burgen und Wälle weisen auf eine wichtige historische Bedeutung hin. Gewürzt mit einer wunderschönen, hügeligen Landschaft ist dies die Kulisse für eine Geschichte über Machtkämpfe, Kriege, Könige und Königinnen.

Obwohl der Nygård-See heute ein echter See ist, war das Gebiet im Mittelalter wahrscheinlich eher ein Sumpf, als die Burg Næsholm um die Mitte des 13. Jh. angelegt wurde. Die Existenz des Schlosses als Machtzentrum war jedoch nur von kurzer Dauer. Um die Ruinen herum gefundene Pfeilspitzen deuten darauf hin, dass die Burg bereits 1340 in einer Schlacht fiel. Zu diesem Zeitpunkt wütete der Bürgerkrieg schon seit vielen Jahren in Dänemark, in einer königslosen Zeit mit einer Nation, die großenteils an holsteinische Grafen verpfändet war. Næsholm fiel zu der Zeit, als Valdemar Atterdag seine Macht in Dänemark konsolidierte und aus dem Bürgerkrieg als König eines geeinten Königreichs hervorging.

Nach dem Fall der Burg wurden die Baumaterialien der alten Burg für den Bau eines neuen Hofs in einigen hundert Metern Entfernung verwendet. Daher auch die Bezeichnung für das Gebiet: Nygård = neuer Hof. Und es ist vielleicht nicht alles erfunden, denn es gibt – wenn auch nur wenige – Erzählungen aus jener Zeit, die besagen, dass Valdemar den neuen Hof als sein bevorzugtes Jagdhaus in der Gegend nutzte.

VERBUNDEN

Ab hier werden die Quellen spärlich, und es ist wenig über die Entwicklung des Gebiets im Einzelnen bekannt. Eine Sache ist jedoch ziemlich sicher.

In den folgenden Jahrhunderten lag Næsholm in Trümmern. Tatsächlich bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, als Vilhelm la Cour die am besten dokumentierte Untersuchung und Ausgrabung einer mittelalterlichen Burg in ganz Dänemark vornahm. In dieser Zeit wurde der Zugang zur Burgruine dadurch erleichtert, dass das Gebiet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trockengelegt und landwirtschaftlich genutzt wurde. In den Jahren 2013 und 2014 hat die dänische Naturschutzbehörde den See wiederhergestellt und das Gebiet für den naturbegeisterten Besucher zugänglich gemacht. Gleichzeitig wurde eine Pfahlbrücke zur Insel gebaut, die parallel zu der alten Brücke verläuft, die zum Schloss führte. So ist nun auch die Burgruine wieder erreichbar. Heute sind es 17 Hektar See, deren Ufer zusammen mit der kleinen Insel dem Besucher die Möglichkeit geben, in die Verbundenheit einzutauchen, die den Nygård-See auszeichnet, wo Kultur, Landschaft und Natur miteinander verschmelzen. Machen Sie sich also auf den Weg und genießen Sie dieses wenig besuchte, aber landschaftlich sehr reizvolle Ziel.

DAS GEFÜHL, von der Natur auf die Schulter geklopft zu werden, ist bei einem Spaziergang um die Seen von Højby und Nygård besonders ausgeprägt, wo vor allem die Vögel viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Im Jahr 2014 wurden brütende Stelzenläufer im Nygård-See beobachtet. Ein beliebtes Ziel für Ornithologen und Wanderer mit Interesse an der Vogelbeobachtung. Heute ist es der kleine Rothalstaucher, der mit seinem schrillen Ruf den Frühling ankündigt. Aber warten Sie nicht darauf; das ganze Jahr über können Sie die Wunder der Natur erleben und eine abenteuerliche Wanderung in der Gegend unternehmen.

12

ODSHERRED BADEHOTEL

Hotel HøjbySø ligger midt i Geopark Odsherred i smukke omgivelser højt over Højby Sø. Tæt ved ligger middelalderkirken med de smukke kalkmalerier. Naturen, kulturen og den lokale kunst, venter lige udenfor. På Hotel HøjbySø har vi skabt de optimale rammer for dit ophold og besøg.

Book et ophold på ODSHERRED BADEHOTEL Ellingebjergvej 1 – 4573 Højby +45 70 20 11 33 www.hotelhoejbysoe.dk

NÆSHOLM SETS THE SCENE

Centuries of history dominate the lake district around Højby and Nygård. Castles and ramparts indicate historical significance. Add to this a beautiful and hilly landscape, and the scene is set for a great tale of power struggles, wars, kings, and queens.

Although Lake Nygård Sø is now a true lake, the area was probably a swamp in medieval times when Castle Næsholm was founded around the mid-thirteenth century.

However, the castle’s role as a power centre was a brief one. Finds of arrow points all around the ruin indicate that the castle fell in battle already in 1340. At this time, Denmark had been plagued by civil war for years – there was no king and the nation was pawned – chiefly to Holstein earls. The year of the fall of Næsholm coincides with king Valdemar Atterdag consolidating his power in Denmark as he emerged from the civil war as king of a united nation.

After the fall, building materials from the old castle were used to build a farm a few hundred metres away, thus lending its name to the area: Nygård (New Farm).

Contemporary anecdotes – although they are few and far between – perhaps contain a grain of truth when they tell of Valdemar using the new farm as his favourite local hunting lodge.

HISTORICAL CONNECTIONS

From then on, sources are scarce and only a few details are known about the development of this area. We do have a few facts, however.

Over the next century, Næsholm was left in a ruined state. Right up until the mid-twentieth century, that is, when the historian Vilhelm la Cour headed the most

well-documented investigation and excavation of a medieval castle anywhere in Denmark.

During this period, access to the castle ruin was facilitated, because the area had been reclaimed as farmland in the second part of the nineteenth century. In 2013 and 2014, the Danish Nature Agency re-established the lake, which made the area accessible for outdoor enthusiasts. Furthermore, a pile bridge parallel to the original bridge leading out to the castle was built, making it possible to access the castle ruin.

Today, the lake covers seventeen hectares, and its shores and the islet provide good opportunities to explore the historical connections emerging from Lake Nygård Sø, where culture, landscape, and nature come together to form a perfect synthesis. Still relatively undiscovered, this is a scenic destination definitely worth a visit.

THE SENSE OF BEING ENVELOPED BY NATURE is acute when taking a walk round the lakes at Højby and Nygård, where notably birds are a centre of interest. In 2014, breeding black-winged stilts were observed in Lake Nygård Sø – sensational for ornithologists and birdwatching hikers. Today, the shrill call of a red-necked grebe is announcing the coming of spring. No need to wait for this, though, nature’s wonders on a hike through the area can be experienced throughout the year.

14
Vi kan hjælpe med udlejning -må vi det? FERIEPARTNER ODSHERRED • +45 59 91 08 88 • ODSHERRED@FERIEPARTNER.DK Dit sommerhus, dit favoritsted ... og måske for en stund ferieoplevelsen for andre?

OPLEV ANNEBERG KULTURPARK MED ALLE SANSER

Det kræver mere end bare en enkelt sætning at beskrive Anneberg Kulturpark. For hvor skal man begynde?

Man kunne starte med at fortælle om de fredede bygninger, der har huset et sindssygehospital i hundrede år, og som dannede ramme om et helt minisamfund for patienter og ansatte med egen kirke, frugtplantager, parkanlæg og brandstation.

Eller man kunne fortælle om alle de gastronomiske oplevelser, man kan få i Anneberg Kulturpark i dag. Restauranterne ERBA og Michelin-restauranten MOTA serverer mad i verdensklasse baseret på lokale råvarer fra

Odsherred. Der er også en række fødevarevirksomheder, der producerer alt fra tang over fermenterede bælgfrugter til øl og økologisk is og vin lavet på lokale bær og frugter.

Man kunne også fortælle om mulighederne for at holde bryllupper og firmaarrangementer eller om det historiske Gæstehus, hvor man kan tage en hyggelig overnatning i fred og ro. Eller man kunne fortælle om alle arrangementerne for børn og voksne i Anneberg Kulturpark som eksempelvis de kreative workshops i vinterferien, påskemarkedet, Sankt Hans-bålet på magiske sommeraftener eller operakoncerterne i parken, hvor tusindvis af gæster hygger sig med picnic og

hvidvin. Eller man kunne fortælle om fødevaremarkederne med lokale producenter, om litteratur- og fortællefestivalen, Ind i Mørket eller om Kulturstien, der inviterer på en oplevelsesrig vandretur i området. Man kunne også starte med at fortælle om de smukke omgivelser med fjorden og skoven som nabo, eller om rådyrene, der græsser mens fuglene pipper. Eller hvorfor ikke fortælle om alle kunstnerne,

der har værksteder i den gamle hovedbygning, hvor der netop er åbnet et helt nyt galleri?

Det er ikke sådan lige til at beskrive Anneberg Kulturpark, for hvor skal man begynde? Derfor er det altså bedst selv at opleve alt, hvad Anneberg Kulturpark har at byde på.

Læs mere på www.annebergkulturpark.dk - vi glæder os til at se jer.

Følg Anneberg Kulturpark på Facebook, Instagram og find flere informationer på www.anneberkulturpark.dk

MØD KARIN SAUER KUNSTNERPORTRÆT

Karin Sauer er vokset op i et hjem fyldt med musik, håndværk og kunst. Hun var derfor heller ikke ret gammel, da hun fandt ud af, at hun skulle gå den kunstneriske vej. Karin Sauer er udlært pottemager og gik efterfølgende på Aarhus Kunstakademi. Hun har de seneste 20 år arbejdet specielt med tepotter og raku, hvor selve brændingen af keramikken skaber et helt særligt udtryk.

Tekst: Anne Vincents Johansen Foto: Lars Wahl og Ole Akhøj

Hvad er det første værk du kan huske, at du har lavet? Jeg har arbejdet kreativt på mange forskellige måder, siden jeg var barn. Som 15-årig begyndte jeg at fordybe mig i indfarvning af tekstiler og voksbatik. Der gik det for alvor op for mig, at jeg ville gå den kunstneriske vej. Jeg havde vanskeligt ved at vælge, for jeg var optaget af mange forskellige kunstneriske processer og arbejdede også med teater og musik, så det er vanskeligt at pege på, hvad der var det første reelle ”værk”.

Hvordan har din kunstneriske/keramiske praksis udviklet sig siden da?

I min familie var der tradition for at lære sig håndværket først og så bygge en kunstnerisk overbygning på bagefter. Jeg gik derfor i lære som pottemager.

At stå i lære er at sætte sig ud over sig selv og følge en daglig rytme på et værksted. Det havde ikke meget med kreativ udfoldelse at gøre, men drejede sig mere om tilpasning og håndværksmæssig disciplin, stædighed og vilje. Det var derfor naturligvis en sejr, endelig at stå med svendebrevet i hånden. Men det var der ikke så

meget perspektiv i, hvis man ikke skabte sig et personligt udtryk. Jeg gik derfor efterfølgende på Århus Kunstakademi, som var en spændende udfordring, hvor jeg ikke alene eksperimenterede med form og funktion, men også med mine egne glasurer, som forudsætning for et selvstændigt udtryk. Drejningen har dog stadig et godt tag i mig.

Hvorfor blev du kunstner?

Jeg gik på Den Katolske Skole i Næstved. Den lå på toppen af Kählerbakken, og når man stod og pressede næsen mod ruden for enden af den lange mørke gang, kunne man se fårene på de grønne skråninger bagved Kählers Keramiske Fabrik. Engang fik klassen en rundvisning, og jeg husker, hvordan jeg stod i øjenhøjde foran en sparkeskive, hvor en af de garvede drejere var i gang. Jeg blev nærmest suget ind i lerets rotation på skiven.

Senere gik jeg på Vestbirk Musikhøjskole, hvor jeg regnede med at skulle gå musikvejen, som sanger. Så det var bare lidt for sjov, at jeg prøvede at dreje på skolens keramikværksted. Men jeg blev fanget ind af det og endte med at gå i lære som pottemager.

18

KARIN SAUER HAR EN SÆRLIG INTERESSE for tepotter og rakubrænding. Hendes udtryk er stramt og sirligt komponeret, men rakubrændingen tilfører keramikken en helt særlig overflade.

Hvor finder du inspirationen til dine værker?

Og hvilken rolle spiller Odsherred i dette?

Mange spørger hvor jeg finder inspiration til mine ting. Og det er der ikke noget enkelt svar på. Den der arbejder med kunstneriske processer, er mere eller mindre på jagt hele tiden. Man har øjne og ører med sig, uanset hvor man færdes. Om man ser på arkitektur i New York eller går på designmuseum i Wien, så ser man efter strukturer, former og farver. På mure, på asfalten, på fliserne, på trapperne, i naturen.

Det er langt fra altid, jeg selv er klar over, hvorfra inspirationen kommer. Nogle gange går der flere år, fra jeg har lavet en ting, til jeg finder ud af, hvor inspirationen egentlig kom fra. Pludselig fanger jeg en rød tråd.

Jeg er fyldt 70 år og har boet i Odsherred i snart 40 år. Jeg startede værkstedet i 1993, og jeg er stadig glad for at bo her. Nu er jeg ikke landskabsmaler, så jeg kan ikke sige, at Odsherred som sådan har betydet noget eksakt for mit arbejde. Men området betyder noget for mig personligt.

Naturen er utrolig afvekslende, og lyset heroppe kan stadig få mig til at slippe værktøj og ler. Så går jeg lige ud og lader det sive ind. Det kan være helt orange eller magenta og andre gange grønt. Det er magisk.

19

TRIFFT KARIN SAUER

Karin Sauer wuchs in einem Elternhaus auf, das von Musik, Handwerk und Kunst geprägt war. Deshalb war sie auch noch recht jung, als ihr klar wurde, dass sie einen künstlerischen Weg einschlagen würde. Karin Sauer machte eine Ausbildung zur Töpferin und studierte anschließend an der Kunstakademie in Aarhus. In den letzten 20 Jahren hat sie speziell mit Teekannen und Raku gearbeitet, wo das Brennen der Keramik einen einzigartigen Ausdruck erzeugt.

Welches ist Ihr erstes Werk, an das Sie sich erinnern können?

Ich habe schon als Kind auf viele verschiedene Arten kreativ gearbeitet. Im Alter von 15 Jahren begann ich, mich mit dem Färben von Textilien und der Wachsbatik zu beschäftigen. Da wurde mir wirklich klar, dass ich den künstlerischen Weg einschlagen wollte. Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden, weil ich in viele verschiedene künstlerische Prozesse involviert war und auch im Theater und in der Musik gearbeitet habe, so dass es schwierig ist, das erste wirkliche ‚Werk‘ zu nennen. Wie hat sich Ihre künstlerische/keramische Praxis seither entwickelt?

In meiner Familie gab es die Tradition, zuerst das Handwerk zu erlernen und danach einen künstlerischen Überbau zu bauen. Also habe ich eine Töpferlehre gemacht.

Ein Lehrling zu sein bedeutet, sich selbst zu überwinden und einem täglichen Rhythmus in einer Werkstatt zu folgen. Das hatte wenig mit kreativem Ausdruck zu tun, sondern eher mit Anpassung und handwerklicher Disziplin, Hartnäckigkeit und Entschlossenheit. Daher war es natürlich ein Sieg, endlich einen Gesellenbrief in der Hand zu haben. Aber das hatte wenig Sinn, wenn man nicht einen persönlichen Ausdruck fand.

Anschließend besuchte ich die Kunstakademie in Aarhus, was eine spannende Herausforderung war, bei der ich nicht nur mit Form und Funktion experimentierte, sondern auch mit meinen eigenen Glasuren als Voraussetzung für einen unabhängigen Ausdruck. Aber das Töpfern hat mich immer noch fest im Griff.

Warum sind Sie Künstlerin geworden?

Ich besuchte die katholische Schule in Næstved. Sie lag am oberen Ende des Kählerbakken, und wenn man am Ende des langen dunklen Ganges stand und die Nase an das Fenster drückte, konnte man die Schafe auf den grünen Hängen hinter der Kähler-Keramikfabrik sehen. Einmal bekam die Klasse eine Führung und ich erinnere mich, dass ich auf Augenhöhe vor einer Kick-Scheibe stand, an der einer der erfahrenen Töpfer arbeitete. Ich wurde fast in die Drehung des Tons auf der Scheibe hinein gesogen.

Später besuchte ich die Vestbirk Musikhøjskole, wo ich den Weg der Musik als Sängerin einschlagen wollte. Also habe ich aus Spaß versucht, in der Keramikwerkstatt der Schule zu drehen. Aber es hat mich gepackt und ich habe eine Lehre als Töpferin gemacht.

Woher nehmen Sie die Inspiration für Ihre Arbeit? Und welche Rolle spielt Odsherred dabei?

Viele Leute fragen mich, woher ich die Inspiration für meine Sachen nehme. Und darauf gibt es keine einfache Antwort. Jeder, der mit künstlerischen Prozessen arbeitet, ist mehr oder weniger ständig auf der Suche.

Ich weiß nicht immer, woher meine Inspiration kommt. Manchmal dauert es Jahre, bis ich merke, woher die Inspiration eigentlich kommt. Plötzlich finde ich einen roten Faden.

Ich bin 70 Jahre alt und lebe seit fast 40 Jahren in Odsherred. Die Werkstatt habe ich 1993 gegründet und bin immer noch glücklich, hier zu leben. Ich bin ja kein Landschaftsmaler, daher kann ich nicht sagen, dass Odsherred als solches eine besondere Bedeutung für meine Arbeit hat. Aber die Gegend bedeutet mir persönlich etwas.

Die Natur ist unglaublich vielfältig und das Licht hier oben kann mich immer noch dazu bringen, Werkzeuge und Ton loszulassen. Dann gehe ich einfach nach draußen und lasse es einsickern. Es kann ganz orange oder magenta und manchmal grün sein. Es ist magisch.

MEET KARIN SAUER

Karin Sauer grew up in a home filled with music, handicraft, and art. She was not very old, therefore, when she discovered that she wanted to follow an artistic path. Karin Sauer is a trained potter and continued her studies at Aarhus Art Academy. For the past twenty years, she has chiefly worked with teapots and raku, where the actual firing of the ceramic work creates a wholly unique expression.

Can you remember the very first work you did?

I’ve worked creatively in many different ways since childhood. Aged fifteen, I became interested in textile dyeing and batik. This was when I realised in earnest that I wanted to follow an artistic path. I found it difficult to choose, as I was interested in a variety of artistic processes; I also worked with theatre and music, so it’s hard to definitively pinpoint the very first real ‘work’.

How has your artistic/ceramic practice developed since then?

There was a tradition in my family to first learn a craft and then take an artistic education afterwards. So, I was apprenticed to a potter.

Being an apprentice means looking beyond yourself and follow a daily rhythm in a workshop. This had little to do with artistic work but more with adaptation and discipline in relation to the craft, stubbornness, and will. It was a victory, therefore, to finally hold the certificate of the completed apprenticeship in my hand. However, there was little perspective in it unless you created a distinctly personal expression.

So, I enrolled in Aarhus Art Academy, an interesting challenge where I not only experimented with form and function but also with my own glazes as a basis for a personal expression. Nevertheless, throwing still holds a strong appeal.

Why did you become an artist?

I attended the Catholic School in Næstved. It stood at the top of the

Kähler hill, and if you pressed your nose against the window pane at the end of the long dark corridor, you could see the sheep grazing on the green slopes behind Kähler’s Keramiske Fabrik (Kähler’s Ceramic Factory). Once, our class was given a guided tour, and I remember standing eye to eye with a kick wheel, where one of the experienced throwers was busy. I was practically sucked into the rotating clay on the wheel.

Later, I attended Vestbirk Musikhøjskole, where I planned to follow a musical career as a singer. So, it was just a bit of fun when I tried to throw clay in the school’s pottery workshop. Eventually, I became wholly absorbed in it and ended up being apprenticed to a potter.

Where did the inspiration for your work come from? And which role does Odsherred play in this?

Many ask me where the inspiration for my works comes from. There’s no simple answer to this. People working with artistic processes are more or less constantly on the lookout.

It’s by no means certain that I know where the inspiration comes from. Sometimes, several years pass between having made something and finding out where the inspiration actually came from. Suddenly, I chance upon a golden thread.

I’m now seventy years old and have lived in Odsherred for almost forty years. I started the workshop in 1993, and I’m still happy to be here. I’m not a landscape painter, so I can’t say whether Odsherred, as such, has played a specific role in my work. But the area is important to me personally.

Nature is incredibly varied, and the light up here still manages to make me drop both my tools and clay. Then I go outside for a while and let it sink in. It can be completely orange or magenta and, at other times, green. It’s pure magic.

20

RESTAURANT MOTA OG ERBA

Restaurant MOTA er chefkok Claus Henriksens kompromisløse tilgang til det gastronomiske håndværk. MOTA har de sidste to år været indehaver af en Michelin-stjerne, som restauranten modtog blot få måneder efter åbningen. Stemningen er hyggelig og uhøjtidelig samtidigt med at kvaliteten er tårnhøj. Book bord på restaurant-mota.com

Restaurant ERBA er Odsherred på italiensk. ERBA handler om helt frisklavet pasta og masser af lokale råvarer. ERBA har á la carte-servering med retter, der passer til sæsonen, og ERBA er perfekt til familiemiddagen, hvor børnenes favoritter også er på kortet. Book bord på restaurant-erba.com

21

HÅNDGRIBELIGT OG STORSLÅET.

En event på Vejrhøj Vingård giver både stor indsigt i arbejdet på vingården og mulighed for at opleve landskabet og vinmarkerne med den overdådigt smukke udsigt.

22

VINPLUKKER FOR EN DAG

Vejrhøj Vingård i Odsherred afholder hvert år arrangementer, hvor du får indblik i livet og det krævende arbejde som dansk vinproducent.

Tekst: Helle Nordgaard Foto: Mary Jo Hau
24

TO GENERATIONER og nære relationer til vingården er de vigtige læremestre for de fremmødte. Viden, vilje og en passion for at fremstille kvalitetsvine er bærende i alt arbejdet, og den proces der ligger frem til vinen kommer på flaske og kan sælges med Vejrhøj Vingårds logo på etiketten.

Vejrhøj vingård holder hen over sommer og efterår en række vinsmagninger og arrangementer, som du indløser billet til igennem vingårdens hjemmeside. Under vinhøsten afholdes events for en begrænset gruppe, hvor programmet står på vinplukning og besøg i vineriet. Her er der også mulighed for at overvære, når dagens høst presses og druesaften spreder sin frugtige søde duft.

Vi er mødt op til briefing, kaffe og friskbagte boller på Vejrhøj Vingård en søndag morgen i september. Efteråret viser sig fra sin smukkeste side med sol, stille vind og en temperatur, der hurtigt gør vindjakker og dunveste overflødige.

Nina og Niels Fink, der har grundlagt vingården og dyrker markerne økologisk, tager imod med kaffe og morgenbord. Vi møder også det øvrige team fra vingården, der denne dag også består af sønnen Adam, hans hustru Camilla og deres to børn samt den tyske ønolog Jens Heinemeyer. Jens Heinemeyer er tilknyttet Vejrhøj Vingård som vinmager og medvirkende til at Nina og Niels er nået langt med deres vinproduktion på meget kort tid. Flere af vinene fra Vejrhøj Vingård har høstet priser for deres høje kvalitet.

Siden Nina og Niels Fink plantede den første vinstok i 2011 er vingården vokset. Den er i dag beplantet med 10.000 vinstokke fordelt over tre hektar jord.

I dag skal der høstes Solaris - en af de fem sorter, der dyrkes på vingården. Der er stor forventning til dagens program. Flere af de fremmødte drueplukkere har deltaget før og følger vingårdens udvikling fra år til år. Udover oplevelsen af at være vinplukker for en dag, er der inviteret til frokost i vingårdens orangeri. Ligesom morgenmaden er frokosten lokalt produceret og i dag leveret af en af egnens dygtige catere, Maiken Konge og Lasse Frank Hansen.

Som vinplukker bliver du undervist af Nina eller Niels, inden du sendes op i vinmarken med saks og spand: Du lærer hvordan du plukker, vigtigheden af at alt kommer med, at druerne tjekkes og dårlige druer sorteres fra før klaserne fyldes i spandene og videre i de store grå containere, der er placeret for enden af rækkerne.

Koncentrationen er stor og der er fokus på at få gjort et godt stykke arbejde. Man hjælper hinanden med at gøre rækkerne færdige. Ind i mellem holdes der små pauser med friske æbler fra naboens frugtplantage og tid til at nyde den formidable udsigt over vinmarkerne og Sejerø Bugt. Det bliver hurtigt til en hel del fyldte containere i løbet af formiddagen. En god portion, der senere på eftermiddage bliver til druesaft. En høstdag på Vejrhøj Vingård af Solaris-druer gav i 2023 omkring 2400 kg druer svarende til 1600 liter druer. vejrhoj.dk

25

ARBEJDET MED AT PRESSE dagens høst af solaris er en fascinerende oplevelse oven på formiddagens drueplukning. Nina og Niels Fink har hjælp ved vinpressen af næste generation, Adam og Camilla, børnebørn og ønologen Jens Heinemeyer.

26

WEINLESER FÜR EINEN TAG

Die Weingüter in Odsherred organisieren jährlich Veranstaltungen, bei denen Sie einen Einblick in das Leben und die Arbeit auf einem Weingut erhalten.

Das Weingut Vejrhøj bietet den ganzen Sommer und Herbst über eine Reihe von Weinproben und Veranstaltungen an, für die Sie über die Website des Weinguts Eintrittskarten kaufen können. Während der Weinlese werden für eine begrenzte Gruppe Veranstaltungen mit einem Programm zur Weinlese und Besichtigung der Weinkellerei organisiert. Es besteht auch die Möglichkeit, dem Pressen der Tagesernte beizuwohnen und zu erleben, wie der Traubensaft seinen fruchtig-süßen Duft verströmt.

Wir trafen uns an einem Sonntagmorgen im September zu einem Briefing, Kaffee und frisch gebackenen Brötchen im Vejrhøj Vingård. Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite mit Sonnenschein, Windstille und Temperaturen, die Windjacken und Daunenwesten schnell überflüssig machen.

Nina und Niels Fink, die Gründer des Weinguts und Biobauern, begrüßen uns mit Kaffee und Frühstück. Wir treffen auch den Rest des Weingutteams, das an diesem Tag auch aus Sohn Adam, dessen Frau Camilla und ihren beiden Kindern sowie dem deutschen Önologen Jens Heinemeyer besteht. Jens Heinemeyer ist Kellermeister im Vejrhøj Vingård und hat Nina und Niels geholfen, in kurzer Zeit viel mit ihrer Weinproduktion zu erreichen. Mehrere der Weine von Vejrhøj Vingård wurden für ihre hohe Qualität ausgezeichnet.

Seit Nina und Niels Fink im Jahr 2011 den ersten Weinstock gepflanzt haben, ist der Weinberg gewachsen. Heute verteilen sich 10.000 Rebstöcke auf drei Hektar Land.

Heute wird Solaris geerntet – eine der fünf Sorten, die auf dem Weingut

angebaut werden. Die Vorfreude auf das heutige Programm ist groß. Viele der anwesenden Lesehelfer haben schon früher mitgearbeitet und verfolgen die Entwicklung des Weinbergs von Jahr zu Jahr. Neben der Erfahrung, einen Tag lang als Traubenpflücker tätig zu sein, sind sie zu einem Mittagessen in der Orangerie des Weinguts eingeladen. Wie das Frühstück wird auch das Mittagessen vor Ort produziert und von einem der talentiertesten Caterer-Teams der Region, Maiken Konge und Lasse Frank Hansen, geliefert.

Als Traubenpflücker werden Sie von Nina oder Niels unterwiesen, bevor Sie mit Schere und Eimer in den Weinberg gehen: Sie lernen, wie man richtig pflückt, d.h. alles wird mit einbezogen, Trauben werden kontrolliert und schlechte Trauben werden aussortiert, bevor die Trauben in die Eimer und in die großen grauen Behälter am Ende der Reihen gefüllt werden.

Die Konzentration ist hoch und der Schwerpunkt liegt auf einer guten Arbeit. Man hilft sich gegenseitig, die Reihen zu beenden. Zwischendurch gibt es kurze Pausen, um frische Äpfel aus dem benachbarten Obstgarten und die herrliche Aussicht auf die Weinberge und die Bucht von Sejerø zu genießen.

Das summiert sich im Laufe des Vormittags schnell zu einer Menge voller Behälter. Eine ansehnliche Menge, die sich später am Nachmittag in Traubensaft verwandelt. Ein Lesetag im Vejrhøj-Weinberg von Solaris-Trauben erbrachte im Jahr 2023 rund 2400 kg Trauben, was 1600 Litern Trauben entspricht.

28

WINE PICKER FOR A DAY

Every year, the vineyards in Odsherred organise events where visitors can learn about the life and work in a vineyard.

During the summer months, Vejrhøj Vingård (Vineyard) organises a series of ticketed wine-tasting and other events – tickets are available from the vineyard’s website. During the wine harvest, events are held for a limited group of people, who will be picking grapes and visiting the winery. They will also experience the day’s harvest being pressed and smell the fruity sweet fragrance of the grape juice as it fills the air.

We arrive for a briefing, coffee, and freshly-baked rolls at Vejrhøj Vingård one Sunday morning in September. It is a golden autumn day with sun, a quiet breeze, and a temperature that quickly render cagoules and quilted waistcoats superfluous.

We are welcomed by Nina and Niels Fink, organic wine growers and founders of the vineyard, before sitting down for coffee and breakfast. We also meet the rest of the vineyard team which, today, also includes their son Adam, his wife Camilla, and their two children as well as the German oenologist Jens Heinemeyer. Jens Heinemeyer is winemaker at Vejrhøj Vingård and has been instrumental in Nina and Niels achieving much with their wine production in a very short period. Several wines from Vejrhøj Vingård have earned prizes for their quality.

Since Nina and Niels Fink planted the first vine in 2011, the vineyard has expanded. It now comprises 10,000 vines growing on three hectares of land.

Today, the Solaris grape will be harvested – one of five varieties grown in the vineyard. Expectations are high. Several of our fellow wine pickers have taken part previously and follow the development of the vineyard from year to year. Besides the experience of being a grape-picker for a day, we are ging to have lunch in the vineyard’s orangery. Like breakfast, the lunch is produced locally and delivered by one of the quality caterers in the area, Maiken Konge and Lasse Frank Hansen.

Wine pickers are instructed by Nina or Niels before setting off for the vineyard equipped with scissors and a barrel: you learn how best to pick – ensuring that everything is picked and how to check the grapes and discard the bad ones before the bunches are placed in the barrels and, from there, into the large containers placed at the end of the rows.

People are highly focused and striving to do a good job. People help each other to finish the rows. Now and again, we take a break to eat fresh apples from the neighbouring orchard and a moment to enjoy the formidable views across the vineyard and Sejerø Bay.

The containers quickly fill up during the morning. A fine harvest that will be turned into grape juice later that afternoon. A day’s harvest of Solaris grapes at Vejrhøj Vingård in 2023 yielded around 2400 kg grapes, corresponding to 1600 litres of juice.

29

ÅBNING AF SÆRUDSTILLING

MED ANETT BILICZKI

27. APRIL - 20. OKTOBER 2024

ÅBNING AF KUNST I PINSEN POETRYSLAM

DEBAT OM KUNST OG KUNSTIG INTELLIGENS

18. MAJ 2024

GLAZZ

EN SKØN DAG PÅ PLÆNEN OG MUSEET MED MUSIK, SJOV, MAD OG AKTIVITETER FOR ALLE ALDRE 24. JULI 2024

HISTORISK GLAS

MODERNE DANSK GLASKUNST

 KULTUREVENTS  FERIEAKTIVITETER  MUSEUMSBUTIK  CAFÉ

DRAGSHOLM SLOT RELAIS & CHÂTEAUX

Dragsholm Slot rejser sig majestætisk i landskabet ved Lammefjorden med sin betagende arkitektur, omgivet af enestående natur og gastronomi i verdensklasse. Med 800 år på bagen skrives der stadig nye kapitler til slottets historie. Senest er slottet blevet beriget med en hoteldirektør, Ulla Bonvang, der fra første dag har omfavnet stedet og følt sig hjemme.

32
Tekst: Helle Nordgaard Foto: Mary Jo Hau

DRAGSHOLM SLOTS HVIDKALKEDE

MURE og store fritstående træer spejler sig i voldgravens mørke vand og skaber nye billeder afhængig af årstid, solens og månens position på himlen.

– Dragsholm Slot er meget mere end blot et hotel. Her oplever man ting, som går ud over, hvad man kan orkestrere og planlægge. Det kan være en vildfaren fasan, der byder velkommen på gårdspladsen, vores skovfoged Anders og hans hund Ib, der deler nyt om, hvad der spirer i skoven og i vores urtehave, eller synet af vores kokke, der er på tur rundt om voldgraven for at sanke urter og blomster, der bliver en del af den gastronomiske oplevelse. Der er altid en særlig stemning her fra tidlig morgen, som er fantastisk og uden sammenligning, fortæller Ulla Bonvang.

– Det, der først tiltrak mig som udefrakommende, var rammerne, historien og fortællingen, der knytter sig til Dragsholm Slot. Det var alt det, jeg forestillede mig, der ville være unikt her. Men allerede efter den første dag gik det op for mig, hvad der virkelig er specielt her - for mig. Det er menneskene og det engagement, de ansatte udviser. Jeg møder en høj faglighed i alle afdelinger, og dertil er der en mærkbar stolthed for Slottet. Jeg har arbejdet mange steder med dygtige fagprofessionelle, men der er en særlig ånd her på slottet, som jeg ikke har oplevet tidligere.

– Man går ikke bare den ekstra mil for gæsterne, men også for hinanden og for stedet. Der er alle historierne om de mennesker, der har været tilknyttet slottet i mange år, og dem, der kender hvert et hjørne og alle detaljer om slottet.

– Vores skovfoged, Anders, er et godt eksempel; han byder ind og supplerer de oplevelser, vi skaber indenfor dørene, med den natur, der omgiver os. Når jeg starter en arbejdsdag på Dragsholm Slot, kan jeg møde Anders, som allerede har været ude langs rækkerne i vinmarken med vejrbidte kinder. Så får jeg historien om, at luftfugtighe -

den i de tidlige morgentimer er perfekt til at forme grenene på vinstokkene og fastgøre dem til de vandrette bæretråde. Det er helt unikt.

JAKKEN PASSER

Ulla Bonvang er hoteldirektør på Dragsholm Slot og tiltrådte stillingen den 1. marts 2024. Vi møder Ulla 21 dage inde i sin ansættelse. – Jeg er taknemmelig for at have fået mulighed for at være en del af Dragsholm Slots imponerende historie. Jeg er blevet taget rigtig godt imod og føler mig allerede som en del af Slotsteamet. Som datter af en skovridder har jeg haft fornøjelsen af at besøge mange slotte og herregårde, jeg har fulgt min far på hans mange skovbesøg og deltaget i en del jagter. Forbindelsen til naturen her på Dragsholm er meget stærk. Det er et liv, jeg kender fra min opvækst, og jeg føler mig på alle måder hjemme i omgivelserne. Min klassiske sorte hoteluniformsjakke er skiftet ud med godsejertweed, og det passer mig rigtig godt.

– Der er en værdifuld sparring imellem Mads Bøttger og mig. Selvom det er nyt, at Dragsholm Slot har fået ansat en direktør, så er Mads stadig ejer og administrerende direktør. Min tilstedeværelse her betyder, at Mads kan fokusere på at generere nye ideer og muligheder for at vækste organisationen, som udover Dragsholm Slot består af Brdr. Price-restauranterne og Jørgensens Hotel i Horsens.

– Med så højt fagligt niveau, som vi har blandt personalet på slottet, bliver vi meget specialiserede i hver afdeling. Min opgave er bl.a. at sikre, at serviceoplevelsen bliver ensrettet høj på tværs af alle afdelinger.

– Serviceoplevelserne produceres af de mennesker, der arbejder her. Slotsteamet er maskinrummet i slottets ydelser og fundamentet for

34

SOM DIREKTØR PÅ DRAGSHOLM SLOT er Ulla Bonvang betroet nøglen til slottets mange rum og værelser. Det gælder også vinkælderen, der er en af slottets stoltheder og åbnes ved særarrangementer – eller når den rigtige vin skal udvælges til serveringer i Gourmeten, Bistroen og Madhuset.

den vare vi leverer, derfor sætter jeg personaletrivsel og ordnede forhold højt. Jeg har personale, der refererer direkte til mig, men mit ansvar omfatter alle. Jeg påtager mig ansvaret for, at alle trives og udvikler sig i disse smukke omgivelser i takt med den øvrige udvikling.

FOKUS PÅ MENNESKER OG POTENTIALE

– I min tilgang til organisationsudvikling tager jeg udgangspunkt i de mennesker, der udgør organisationen, samt de eksisterende systemer og processer. Derfra arbejder jeg på at udvikle potentialet for både personalet og for organisationen.

– Jeg arbejder indefra og ud. Lige nu undersøger jeg, hvordan ”maskinrummet” fungerer på Dragsholm Slot. Og derfra bevæger vi os ud. Og derfra finder vi ud af, hvor mange flere muligheder, vi har. Det tror jeg giver en meget mere spændstig udvikling. Det er en mere smidig måde fremfor at sige: Nu skal vi dén retning og gøre dét eller dét! Jeg skal have mine mennesker omkring mig med.

BEGYNDTE HOS ÅRHUNDREDES KOK

Ulla Bonvang har taget en hoteluddannelse i England.

– Imens jeg er i England, forelsker jeg mig i en franskmand. Jeg flytter med ham til Frankrig og indlogerer mig hos hans forældre. Jeg kan fransk til husbehov og lidt til. Imens jeg er i Paris, bliver jeg tilbudt job hos Jöel Robuchon. Det var et helt tilfældigt møde med manden, der gjorde, at jeg kom til at arbejde hos ham. Han gav mig sit visitkort og sagde: ”Nu starter du hos mig på mandag.” Jeg anede ikke, hvem han var og var helt uimponeret. Da jeg kom hjem til min kærestes

forældre og fortalte, hvor jeg skulle arbejde, var de lige ved at falde bag over. Jöel Robuchon var Frankrigs mest anerkendte restauratør og kok på det tidspunkt med tre Michelinstjerner … viste det sig. Og kåret som Århundredes kok af guiden Gault Millau i 1989. Jeg kom ikke i køkkenet, men jeg skulle være det kvindelige islæt i restauranten og arbejdede der i to et halvt år. Siden da har jeg været i Danmark og blandt andet arbejdet på D’angleterre, på Storekro i Fredensborg og Kokkedal Slot.

HVOR ER DRAGSHOLM SLOT OM FEM ÅR?

– Om fem år ser jeg Dragsholm Slot som en endnu mere integreret del af det lokale og internationale turistmiljø. Vi vil fortsat være et ikonisk destinationsslot, der tiltrækker besøgende fra hele verden med vores unikke kombination af historie, natur og gastronomi i verdensklasse.

– I løbet af de kommende år stræber vi efter at udvide vores tilbud og oplevelser for vores gæster. Vi vil fortsætte med at være et knudepunkt for luksuriøse ophold, intime bryllupper, inspirerende konferencer og uforglemmelige gastronomiske oplevelser.

– Samtidig vil vi fortsætte vores fokus på bæredygtighed og ansvarlig turisme, hvilket indebærer at minimere vores miljømæssige fodaftryk og styrke vores forbindelser med de dygtige lokale producenter og leverandører.

– Jeg ser os som en dynamisk organisation, der konstant søger nye måder at forbedre vores service og produkter på, altid med respekt for vores historie og de mennesker, der udgør vores team. Dragsholm Slot vil forblive et symbol på elegance, kvalitet og autenticitet i årene fremover.

35

DRAGSHOLM SLOT GOURMET er en Michelin-restaurant, der siden tildelingen af en Michelin-stjerne i 2017 har fortsat sin ambition og position med den eftertragtede stjerne.

I Bistroen (på billedet t.h.) arbejder køkkenet ud fra den samme filosofi som Gourmeten og med udgangspunkt i det lokale terroir.

36

HERSKABSSTALDEN

Kommer du forbi slottet på vej til sommerhuset eller er du på udflugt i området, kan du spontant dreje indenom slottet og bestille en god kop kaffe i Herskabsstalden. Her er der åbent fra kl. otte om morgenen. Herskabsstalden er også stedet, hvor overnattende gæster, spiser deres morgenmad. Herskabsstalden har åbent for smørrebrød, kaffe og godt hjemmebag hver lørdag og søndag 11:30 – 17:00. En frokost kan kombineres med en tur omkring slottet. Måske for at klø en gris bag ørerne. Dragsholm Slot har sine egne sortbrogede grise, der nyder livet i en indhegning i skoven bag slotshavens store rododendron. Her går de året rundt og roder med trynerne i jorden. Uvidende om, hvor kort afstanden kan være til slottets chefkok Jeppe Foldager og hans team i slotskøkkenet.

HERRSCHAFTSSTALL

Wenn Sie auf dem Weg zu Ihrem Ferienhaus am Schloss vorbei kommen oder einen Ausflug in die Umgebung machen, können Sie spontan anhalten und eine gute Tasse Kaffee im Herrschaftsstall bestellen. Dort ist ab acht Uhr morgens geöffnet. Der Herrschaftsstall ist auch der Ort, an dem Übernachtungsgäste ihr Frühstück einnehmen.

Der Herrschaftsstall ist jeden Samstag und Sonntag von 11:30 bis 17:00 Uhr für Smörrebröd, Kaffee und selbstgebackenen Kuchen geöffnet. Ein Mittagessen kann mit einem Spaziergang um das Schloss kombiniert werden. Vielleicht, um ein Schwein hinter den Ohren zu kraulen. Schloss Dragsholm hat seine eigenen schwarzbunten Schweine, die in einem Gehege im Wald hinter den großen Rhododendren des Schlossgartens leben. Dort laufen sie das ganze Jahr über mit ihren Rüsseln in der Erde. Nicht wissend, wie kurz der Weg zum Chefkoch des Schlosses, Jeppe Foldager, und seinem Team in der Schlossküche sein kann.

HERSKABSSTALDEN

If you pass the castle on your way to a summer cottage or if you’re just passing, do stop and enjoy a cup of coffee in the Herskabsstalden. It’s open from 8 a. m. Herskabsstalden is also the place where overnighting guests eat their breakfast.

Herskabsstalden is open for open sandwiches, coffee, and homemade cakes every Saturday and Sunday from 11:30 a. m. until 5 p. m. Combine lunch with a walk round the castle – with the chance to scratch a pig behind the ears.

Dragsholm Castle has its own black-and-white pigs, who enjoy life in a pen in the woods behind the large rhododendron in the castle gardens. Here, they enjoy life all year round with their snouts constantly in the ground, rooting for food. Happily unaware of the short distance to head chef Jeppe Foldager and his team in the castle kitchen.

38

HERSKABSSTALDEN huser Dragsholm

Slot Madhus, der er en uformel restaurant med caféstemning og et lokalt mødested. Her kan du både kan nyde en god kop kaffe, et glas vin efter fyraften eller en is ved bordene uden for i sommerhalvåret.

DRAGSHOLM SLOT, RELAIS & CHÂTEAUX

Schloss Dragsholm erhebt sich mit seiner atemberaubenden Architektur majestätisch in der Landschaft des Lammefjords, umgeben von einzigartiger Natur und Weltklasse-Gastronomie. Nach 800 Jahren werden immer noch neue Kapitel in der Geschichte des Schlosses geschrieben. In jüngster Zeit wurde das Schloss durch eine Hoteldirektorin bereichert, der den Ort vom ersten Tag an in sein Herz geschlossen hat und sich dort wohlfühlt.

– Schloss Dragsholm ist viel mehr als nur ein Hotel. Sie erleben Dinge, die über das hinausgehen, was Sie organisieren und planen können. Das kann ein wilder Fasan sein, der Sie im Hof begrüßt, unser Förster Anders und sein Hund Ib, die Ihnen mitteilen, was im Wald und in unserem Kräutergarten sprießt, oder der Anblick unserer Köche, die am Wassergraben unterwegs sind, um Kräuter und Blumen zu sammeln, die dann Teil des gastronomischen Erlebnisses werden. Vom frühen Morgen an herrscht hier immer eine besondere Atmosphäre, die erstaunlich und einzigartig ist, sagt Ulla Bonvang.

– Was mich als Außenstehenden zuerst angezogen hat, waren der Ort, die Geschichte und die Erzählung, die mit Schloss Dragsholm verbunden sind. Alles, was ich mir vorgestellt hatte ist einzigartig. Aber schon nach dem ersten Tag wurde mir klar, was hier wirklich besonders ist – für mich. Es sind die Menschen und der Einsatz, den sie zeigen. In allen Abteilungen erlebe ich ein hohes Maß an Professionalität, und auch der Stolz auf das Schloss ist spürbar. Ich habe schon an vielen Orten mit erfahrenen Fachleuten gearbeitet, aber hier im Schloss herrscht ein besonderer Geist, den ich noch nie erlebt habe.

– Sie setzen sich nicht nur für die Gäste ein, sondern auch füreinander und den Standort. Es gibt all die Geschichten der Menschen, die seit vielen Jahren mit dem Schloss verbunden sind und die jeden Winkel und jedes Detail des Schlosses kennen.

– Unser Förster Anders ist ein gutes Beispiel dafür; er bietet an, die Erfahrungen, die wir in unseren Räumen möglich machen, mit der Natur, die uns umgibt, zu ergänzen. Wenn ich einen Arbeitstag in Schloss Dragsholm beginne, treffe ich Anders, der schon mit wettergegerbten Wangen durch die Reihen im Weinberg gegangen ist. Dann erfahre ich, dass die Feuchtigkeit in den frühen Morgenstunden perfekt ist, um die Zweige der Rebstöcke zu formen und sie an den horizontalen Erziehungsdrähten zu befestigen. Es ist wirklich einzigartig.

DIE JACKE PASST

Ulla Bonvang ist Hoteldirektorin von Schloss Dragsholm und hat das Amt am 1. März 2024 angetreten. Wir sprachen 21 Tage danach mit ihr. – Ich bin dankbar für die Gelegenheit, an der beeindruckenden Geschichte von Schloss Dragsholm teilhaben zu können. Ich bin sehr gut aufgenommen worden und fühle mich bereits als Teil des Teams. Als Tochter eines Försters hatte ich das Vergnügen, viele Burgen und Schlösser zu besuchen, ich habe meinen Vater bei seinen vielen Waldbesuchen begleitet und an einigen Jagden teilgenommen. Die Verbindung zur Natur ist hier in Dragsholm sehr stark. Es ist ein Leben, das ich aus meiner Kindheit kenne, und ich fühle mich in dieser Umgebung in jeder Hinsicht zu Hause. Mein klassisches schwarzes Hoteljackett wurde durch eine Tweedjacke des Gutsbesitzers ersetzt, und sie steht mir sehr gut.

– Es gibt ein wertvolles Sparring zwischen Mads Bøttger und mir. Obwohl es neu ist, dass Schloss Dragsholm einen Direktor eingestellt hat, ist Mads immer noch der Eigentümer und geschäftsführender Direktor. Meine Anwesenheit hier bedeutet, dass Mads sich darauf konzentrieren kann, neue Ideen und Möglichkeiten für das Wachstum des Unternehmens zu entwickeln, zu dem neben Schloss Dragsholm auch die Restaurants Brdr. Price und Jørgensens Hotel in Horsens gehören.

– Aufgrund der hohen Professionalität der Mitarbeiter des Schlosses ha-

ben wir uns in jeder Abteilung sehr spezialisiert. Eine meiner Aufgaben ist es, dafür zu sorgen, dass die Servicequalität in allen Abteilungen gleichbleibend hoch ist.

– Dienstleistungserlebnisse werden von den Menschen geschaffen, die hier arbeiten. Das Team des Schlosses ist der Motor der Dienstleistungen des Schlosses und die Grundlage für das von uns gelieferte Produkt, weshalb ich großen Wert auf das Wohlergehen und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter lege. Ich habe Mitarbeiter, die mir direkt unterstellt sind, aber zu meinen Aufgaben gehören alle. Ich trage die Verantwortung dafür, dass sich jeder in dieser schönen Umgebung im Einklang mit der übrigen Entwicklung entfalten kann.

MIT AUGENMERK AUF MENSCHEN UND POTENZIAL

– Mein Ansatz zur Organisationsentwicklung basiert auf den Menschen, die die Organisation ausmachen, sowie auf den bestehenden Systemen und Prozessen. Davon ausgehend arbeite ich daran, das Potenzial sowohl der Mitarbeiter als auch der Organisation zu entwickeln.

– Ich arbeite von innen nach außen. Im Moment untersuche ich, wie der ‚Maschinenraum‘ von Schloss Dragsholm funktioniert. Und von dort aus gehen wir weiter. Und von dort aus erkennen wir, wie viele weitere Möglichkeiten wir haben. Ich denke, das macht die Entwicklung viel flexibler. Das ist eine agilere Art statt zu sagen: Lass uns diesen Weg gehen und dies oder jenes tun! Ich muss meine Leute um mich herum mit ins Boot holen.

BEGANN BEIM KOCH DES JAHRHUNDERTS

Ulla Bonvang hat eine Hotelausbildung in Großbritannien absolviert.

– In Großbritannien verliebte ich mich in einen Franzosen. Ich zog mit ihm nach Frankreich und wohnte bei seinen Eltern. Französisch kann ich für den Hausgebrauch und etwas mehr. In Paris wurde mir Arbeit bei Jöel Robuchon angeboten. Das war ein zufälliges Treffen mit dem Mann, durch das ich bei ihm arbeitete. Er gab mir seine Visitenkarte und sagte: „Jetzt fängst Du am Montag bei mir an”. Ich kannte ihn nicht und war überhaupt nicht imponiert. Als ich zu den Eltern meines Freundes ging und ihnen sagte, wo ich arbeiten werde, sind sie fast umgefallen. Jöel Robuchon war damals Frankreichs bekanntester Gastronom und Küchenchef mit drei Michelin-Sternen ... wie sich herausstellte. 1989 wurde er vom Gault Millau zum Koch des Jahrhunderts ernannt. Ich kam nicht in die Küche, sondern ich sollte das weibliche Gesicht des Restaurants werden und arbeitete dort zweieinhalb Jahre lang. Seitdem war ich in Dänemark und habe bei D'Angleterre, im Storekro in Fredensborg und im Kokkedal Slot gearbeitet. WO STEHT SCHLOSS DRAGSHOLM IN FÜNF JAHREN?

– In fünf Jahren sehe ich Schloss Dragsholm als einen noch stärker integrierten Teil der lokalen und internationalen Tourismuslandschaft. Wir werden weiterhin ein ikonisches Schloss sein, das mit seiner einzigartigen Kombination aus Geschichte, Natur und Weltklasse-Gastronomie Besucher aus der ganzen Welt anlockt.

– In den kommenden Jahren wollen wir unsere Angebote und Erlebnismöglichkeiten für unsere Gäste erweitern. Wir werden weiterhin ein Zentrum für luxuriöse Aufenthalte, intime Hochzeiten, inspirierende Konferenzen und unvergessliche gastronomische Erlebnisse sein.

– Gleichzeitig werden wir uns weiterhin auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Tourismus konzentrieren, was bedeutet, dass wir unseren Umweltfußabdruck minimieren und unsere Beziehungen zu qualifizierten lokalen Produzenten und Lieferanten stärken.

– Ich sehe uns als dynamisches Unternehmen, das ständig nach neuen Wegen sucht, um unseren Service und unsere Produkte zu verbessern, wobei wir unsere Geschichte und die Menschen, die unser Team bilden, stets respektieren. Schloss Dragsholm wird auch in Zukunft ein Symbol für Eleganz, Qualität und Authentizität sein.

40

7 TING, DU SIKKERT IKKE VIDSTE OM TANG:

• Blæretang er Danmarks sundeste grøntsag

• Tang optager 5 gange så meget Co2 som planter på jorden

• Alle Danmarks tangtyper findes omkring Odsherred

• 6 gram tørret tang svarer til 600 gram friske grøntsager i forhold til mineraler og vitaminer

• Tang er med til at rense vandet, da den lever af næringsstofferne i vandet.

• Tang er rig på umami-smag

• I nogle tangarter er halvdelen kostfiber, mens andre indeholder store mængder af protein

Få en unik oplevelse på en tang-safari med Dansk Tang. Efter en introduktion i tangens herligheder hører du nærmere om, hvorfor netop Odsherred er et fantastisk sted at arbejde med tang. Efterfølgende skal du iført waders en tur i vandet, hvor du får mulighed for at smage den friske tang, der bl.a. leveres til landets allerbedste restauranter. Du vil løbende få tips og ideer til at tilberede mad, hvor tangen indgår. Efter 2,5 time i tangens univers, er du selv klar til at arbejde med havets grøntsager.

Læs mere på www.dansktang.dk

DRAGSHOLM CASTLE, RELAIS & CHÂTEAUX

Dragsholm Castle rises majestically in the landscape near Lammefjorden with its impressive architecture, world-class gastronomy, and surrounded by unique natural landscapes. Dating back eight hundred years, chapters are still being added to the history of this castle. Recently, a hotel director joined the team, She embraced the place and felt at home here right from the start.

‘Dragsholm Castle’s much more than a hotel. You’ll experience things that go beyond what can be orchestrated and planned. Perhaps a lost pheasant welcoming you in the courtyard, our assistant forester Anders and his dog Ib sharing news about what is currently growing in the woods and in our herb garden, or our chefs wandering around the moat gathering herbs and flowers to enhance the gastronomical experience. From the early morning, there’s a special atmosphere here, which is unique and without comparison.

The thing that first attracted me as a newcomer was the setting, history, and the narrative associated with Dragsholm Castle. Everything was unique here, just as I’d imagined it. But already after the first day, I realised what’s so special here: the people and the engagement of the staff. I see professionalism in all departments and a palpable pride in the castle. I’ve worked in a lot of different places with skilled professionals, but there exists a special atmosphere in this castle that I haven’t encountered before.

You don’t just go the extra mile for your guests but also for your colleagues and for the castle. There are all the stories about people associated with the castle for many years and those who have detailed knowledge about the place and know every nook and cranny.

Our assistant forester Anders is a good example; he supplements the experiences we create inside the castle with the surrounding nature. When I begin my working day at Dragsholm Castle, I sometimes meet Anders returning from the vineyard with tanned cheeks. He tells me that the humidity of the early morning hours is perfect for shaping the vine shoots and fastening them to the horizontal cordons. It’s quite unique, says Ulla Bonvang.’

THE JACKET FITS

Ulla Bonvang is hotel director at Dragsholm Castle, a position she took up on 1 March 2024. We meet Ulla twenty-one days into her new job.

’I’m grateful to have had the opportunity to be part of Dragsholm Castle’s imposing history. I’ve had a superb reception and already feel part of the castle team. I’m the daughter of a forest superintendent, so I’ve had the pleasure of visiting many castles and manors, and I used to accompany my father on his many visits to forests and took part in several hunts. The connectedness with nature here at Dragsholm is very strong. It’s a life I remember from my childhood and I feel very much at home in these surroundings. My classic black hotel uniform jacket has been replaced by landowner tweed, and that suits me fine.

There’s much valuable mentoring between Mads Bøttger and myself. Although it’s new for Dragsholm Castle to employ a director, Mads is still the owner and CEO. My being here means that Mads can focus on generating new ideas and opportunities to expand the organisation which, besides Dragsholm Castle, comprises the Brdr. Price restaurants and Jørgensen’s Hotel in Horsens.

With the top professional level that exists among the castle staff, each

department becomes highly specialised. My task is to ensure that the service experience is equally high across all departments.

The service experience is produced by the people working here. The castle team is the ’engine room’ of castle service and the foundation of the product we deliver, which is why I give high priority to staff well-being and good working conditions. I’ve got staff that refer directly to me, but I’m responsible for everyone. It is my responsibility that everyone thrives and prospers in these beautiful surroundings in line with developments generally.’

FOCUS ON PEOPLE AND POTENTIAL

‘In my approach to organisational development, I start with the people who make up the organisation and the existing systems and processes. From there, I work to develop the potential of both staff and organisation.I work from the inside out. Just now, I’m discovering how the ’engine room’ works at Dragsholm Castle. From there, we move outwards. And then we find out what options and opportunities we have. I believe that makes for a more resilient development process. It’s a suppler approach rather than saying, ’Now we’re taking that direction and doing this or that! I need to have the support of the people around me.’

STARTED WITH THE CHEF OF THE CENTURY

Ulla Bonvang studied hotel management in England.

‘While in England, I fell in love with a Frenchman. I moved with him to France and stayed with his parents – I speak a passable French. While in Paris, Jöel Robuchon offered me a job. It was a chance meeting with the guy, that landed me the job. He gave me his business card and said, ”You start working for me on Monday.” I had no idea who he was and was entirely unimpressed. When I returned to my boyfriend’s parents and told them where I would be working, they were stunned. Jöel Robuchon was the most respected restaurateur and chef in France at that time with three Michelin stars … as it turned out. Moreover, he was elected Chef of the Century by the Gault Millau Guide in 1989. I didn’t go anywhere near the kitchen, but I was to be the restaurant’s female touch and worked there for two-and-a-half years. Later, I returned to Denmark and worked at, among others places, D’angleterre, Storekro in Fredensborg, and Kokkedal Castle.’

WHERE IS DRAGSHOLM CASTLE IN FIVE YEARS’ TIME?

‘In five years’ time, I see Dragsholm Castle as even more integrated into the local and international tourist environment. We’ll continue to be an iconic castle destination, attracting visitors from around the world with our unique combination of history, nature, and world-class gastronomy.

In the coming years, we’ll strive to expand the experiences we offer our guests. We’ll continue to be a centre for luxurious stays, intimate weddings, inspiring conferences, and unforgettable gastronomic experiences.

Moreover, we’ll continue our focus on sustainability and responsible tourism, which means minimising our carbon footprint and strengthening our links with the expert local producers and suppliers.

I see us as a dynamic organisation, constantly seeking new ways to improve our service and products, always respecting our history, and the people in our team. Dragsholm Castle will remain a symbol of elegance, quality, and authenticity in the years to come.’

42

ØRNBERG VIN HAR I 17 ÅR VIST, AT MARKERNE PÅ

SJÆLLANDS ODDE UDGØR ET UNIKT TERROIR

Ørnberg Vins marker har leveret vin i særklasse inden for dansk vinavl siden plantningen af de første vinstokke i 2007. Hovedsorten er Solaris, en drue der har vist sig specielt velegnet til dyrkning på Ørnberg Vins marker på Sjællands Odde.

Specielt for en dansk vingård producerer Ørnberg Vin her en bred vifte af hvide vine. Fra de tørre, sprøde elegante mousserende og stille vine, til kraftige, smagfulde og søde dessertvine. Alle med de karakteristiske sprøde, elegante syreprofiler og de tydelige frugt- og bærnoter, som er kendetegnende for Cool Climate vine.

Vingården er åben for besøg og oplevelser på egen hånd, rundvisninger med vinsmagning eller for køb af vine.

Åbningstider og rundvisninger med vinsmagning, se www.oernbergvin.dk

Kontakt +45 24488468 / mail: info@oernbergvin.dk

KUNSTDAGE

I ODSHERRED

Odsherred og kunsten har altid været stærkt forbundne. Lige siden Odsherredsmalerne i 1930’erne bosatte sig og malede landskabet, har kunstnere valfartet til. Det gør de stadig i høj grad, og en af måderne, man kan opleve kunsten i Odsherred, er at besøge kunstnernes værksteder og atelierer under Kunstdage i Odsherred.

Tekst: Anne Vincents Johansen Foto: Morten Jensen, Mary Jo Hau, Palle Jørly Jensen og John Olsen/Photodan.dk

44

FOR TREDJE ÅR I TRÆK tages der forskud på Kunstdage i Odsherred hos bl.a. Pakhusgalleriet, hvor de deltagende kunstnere udstiller et særligt værk op til pinsen. Udstillingen er sjov og varieret, da de mange kunstnere har hvert deres særlige udtryk.

Kunstdage i Odsherred har eksisteret siden 1998, hvor kunstnerne for første gang åbnede dørene op for publikum. Kunstdage har været forbundet til pinsen, da det finder sted i pinseweekenden. VisitOdsherred, som arrangerer Kunstdage, og kunstnerne selv, ønsker dog, at det ikke kun skal være muligt at opleve kunsten i Odsherred i pinse-weekenden. Derfor er Kunstdage blevet udvidet med en weekend mere i efteråret – første weekend i september.

Foruden den ekstra weekend fyldt med kunst er der også andre nye initiativer. Fx er der hvert år en udstilling i Pakhuset op til pinsen. Her udstiller en stor del af kunstnerne fra Kunstdage et værk. De fleste værker er til salg, og derudover er det en god måde at møde kunsten, inden man tager ud på sin pinsetur. Udstillingen giver et godt indblik i, hvad den enkelte kunstner arbejder med, og om det er en, som man skal tilføje til sin ruteplan. De mange kunstnere arbejder meget forskelligt og i et væld af materialer og medier. Nogle er kunsthåndværkere og laver kopper og skåle i keramik. Andre maler landskaber i store formater. Der er gobelinvævere, fotografer og så er der kunstnere som sammensætter materialer, som man ikke normalt forbinder med kunst.

Et andet initiativ er udstillingen "Forgængelig" i Kunstnerfløjen i Anneberg Kulturpark, hvor 23 kunstnere fortolker begrebet forgængelig med hver deres værk.

HVAD ER KUNST?

Hempel Glasmuseum er også en stor bidragsyder til Kunstdage. Det er nu tre år siden at VisitOdsherred overtog projektledelsen af Kunstdage, og dette medførte diskussioner om, hvem der definerer, hvad der er kunst – og hvad, der er god kunst. Denne diskussion har Hempel Glasmuseum taget op i forbindelse med deres årlige åbningsarrangementer, lørdag i pinseweekenden. Der har både været paneldebatter (ved Jytte Hilden, Trine Ross samt udvalgte kunstnere fra lokalområdet), talk ved Bente Scavenius og performancekunst af Lilibeth Cuenca Rasmussen.

I 2024 er det 3. gang, at museet byder på et sprudlende og tankevækkende arrangement, som både tilbyder plads til diskussionen om kunst og lægger scene til en anderledes kunstnerisk oplevelse.

I 2024 vil man således kunne opleve en samtale med overskriften ”Kunst og Kunstig Intelligens”, dirigeret af videnskabsjournalist Lone Frank i samtale med psykolog Mads Korsgaard og kunstner Cecilie Waagner Falkenstrøm, som netop benytter kunstig intelligens i sin kunstfremstilling. Og så tager poetry slammer Dennis Buchleitner temperaturen på kunstspørgsmålet ved fremførelsen af slammet ’Det er dét, der er kunst’, skrevet specielt til Hempel Glasmuseum.

HOLD DIG OPDATERET

Du kan orientere dig om de forskellige kunstnere på Odsherredkortet, som kan findes gratis rundt i sommerlandet. Desuden kan du downloade appen Kunstdage i Odsherred, som bliver opdateret løbende. Her kan du finde mere information om de enkelte kunstnere samt links til deres Instagram- og Facebook-sider.

Du kan orientere dig om arrangementerne på Hempel Glasmuseum og i Pakhusgalleriet på deres websites.

46
JOSEFINE OPSAHL ved sæson-åbning på Hempel Glasmuseum.

TIL KUNSTDAGE I ODSHERRED kan du møde de mange kunstnere og høre om deres værker og arbejdsproces. Du kan måske endda være heldig at opleve nogle af dem i aktion med at arbejde på et værk.

47

KUNSTTAGE IN ODSHERRED

Odsherred war immer stark mit der Kunst verbunden. Seit die Odsherred-Maler die Landschaft in den Dreißigerjahren besiedelt und gemalt haben, strömen Künstler in die Region. Das ist auch heute noch so, und eine der Möglichkeiten, Kunst in Odsherred zu erleben, ist der Besuch der Werkstätten und Ateliers der Künstler während der Kunsttage in Odsherred.

Die Kunsttage in Odsherred gibt es seit 1998, als die Künstler zum ersten Mal ihre Türen für die Öffentlichkeit öffneten. Die Kunsttage werden mit Pfingsten in Verbindung gebracht, da sie am Pfingstwochenende stattfinden. Der Organisator VisitOdsherred und die Künstler selbst möchten jedoch, dass man Kunst in Odsherred nicht nur am Pfingstwochenende erleben kann. Aus diesem Grund wurden die Kunsttage um ein weiteres Wochenende im Herbst erweitert – das erste Wochenende im September. Neben dem zusätzlichen Kunstwochenende gibt es auch andere neue Initiativen. Zum Beispiel findet jedes Jahr vor Pfingsten eine Ausstellung im Pakhusgalleriet statt. Dort stellen viele der Künstler der Kunsttage ein Werk aus. Die meisten Werke sind käuflich zu erwerben, und es ist auch eine gute Gelegenheit, die Kunst kennenzulernen, bevor Sie in den Pfingstausflug aufbrechen. Die Ausstellung gibt einen guten Einblick in die Arbeit der einzelnen Künstler und zeigt, ob man sie in die geplante Tour aufnehmen sollte. Die zahlreichen Künstler arbeiten sehr unterschiedlich und mit einer Vielzahl von Materialien und Medien. Einige sind Kunsthandwerker und stellen Tassen und Schalen aus Keramik her. Andere malen Landschaften in großen Formaten. Es gibt Gobelinweber, Fotografen und Künstler, die Materialien zusammenstellen, die normalerweise nicht mit Kunst in Verbindung gebracht werden. Es ist also für jeden etwas dabei.

Eine weitere Initiative ist die Ausstellung „Verderblich“ im Künstlertrakt im Anneberg Kulturpark, bei der 23 Künstler interpretieren das Konzept vergänglich mit jeder ihrer Arbeit.

WAS IST KUNST?

Das Hempel Glasmuseum leistet auch einen wichtigen Beitrag zu den Kunsttagen. Vor nunmehr drei Jahren hat VisitOdsherred die Projektlei-

tung der Kunsttage übernommen, was zu Diskussionen darüber führte, wer definiert, was Kunst ist – und was gute Kunst ist. Das Glasmuseum Hempel hat diese Diskussion im Rahmen seiner jährlichen Eröffnungsveranstaltungen am Samstag des Pfingstwochenendes aufgegriffen. Es gab Podiumsdiskussionen (mit Jytte Hilden, Trine Ross und ausgewählten Künstlern aus der Region), Vorträge von Bente Scavenius und Performance-Kunst von Lilibeth Cuenca Rasmussen.

Im Jahr 2024 wird das Museum zum dritten Mal Gastgeber einer ausgelassenen und zum Nachdenken anregenden Veranstaltung sein, die sowohl Raum für Diskussionen über Kunst bietet als auch die Bühne für eine andere künstlerische Erfahrung bereitet.

Im Jahr 2024 können Sie ein Gespräch mit dem Titel „Kunst und künstliche Intelligenz“ erleben, das die Wissenschaftsjournalistin Lone Frank im Gespräch mit dem Psychologen Mads Korsgaard und der Künstlerin Cecilie Waagner Falkenstrøm führt, die künstliche Intelligenz in ihrer Kunstproduktion einsetzt. Und der Poetry Slammer Dennis Buchleitner bringt die Kunstfrage auf den Punkt, indem er den eigens für das Hempel Glasmuseum geschriebenen Slam „Das ist das, was Kunst ist“ vorträgt.

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

Mehr über die verschiedenen Künstler erfahren Sie auf der Odsherred-Karte, die kostenlos in der Sommerlandschaft ausliegt. Sie können auch die App Kunsttage in Odsherred herunterladen, die regelmäßig aktualisiert wird. Hier finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Künstlern und Links zu ihren Instagram- und Facebook-Seiten. Informationen über die Veranstaltungen des Hempel Glasmuseums und des Pakhusgalleriet finden Sie auf deren Websites.

48

SCENEBLOG

“Det er sørgelige skæbner og mudder til knæene, og det er politik, både når det er bedst og værst. Men det er dæleme godt teater i Odsherred.”

ISCENE

”Den magisk-realistiske Dæmningen snor sig gennem tid og rum i en verden af mudder, vand, urjordiske norner, fallerede fiskere og entreprenante politikertyper. Lammefjordens muld er i fare i dette gode, skæve bud på klimateater, hvor duften af jord bidrager til at nuancere det eksplosive emne sanseligt og mellemmenneskeligt – eller mellemjordisk, skulle man måske sige”.

5. – 14. SEPTEMBER TORSDAG-FREDAG KL. 19.30, LØRDAG KL. 15. ODSHERRED.BILLETTEN.DK

Plakatfoto:

DÆMNINGEN

Da et nyt overnationalt EU-projekt lanceres udløser det ramaskrig fra de lokale, ikke mindst landmændene. Hele Lammefjorden skal nemlig genetableres og deres ejendomme oversvømmes.

I anledning af 150 årene for Lammefjordens inddæmning, har vi kastet os over et stykke storslået lokalhistorie, hvor man virkelig mærker historiens vingesus.

Forestillingen DÆMNINGEN er et tankeeksperiment der taler ind i klimadebatten. En debat fuld af dilemmaer, og hvor diskussioner om tiltag hurtig bliver polariseret. Men hvad skal der til for at samle os? Og hvordan bliver vi enige om fremtidens retning i en mere og mere kompleks verden, hvor der ikke er noget quickfix.

Odsherred Teater er Odsherreds kulturelle samlingspunkt. Det anmelderroste teater ligger midt på gågaden i Nykøbing Sj. I sensommeren 2021 stod en ny smuk teaterbygning færdig og klar til at byde publikum indenfor i teatrets magiske mørke. Odsherred Teater producerer teater, der tager udgangspunkt i lokale historier. Men du kan også opleve Odsherred Sommerrevy, Comedy Surprise, nycirkus i gågaden, koncerter samt et bredt repertoire af det bedste danske turnéteater. Som et af de få teatre i Danmark har vi aktiviteter året rundt.

I 2024 kan du opleve vores store satsning DÆMNINGEN, både i april/maj og september, sommerrevy, juleforestillingen 90-års fødselsdagen og meget andet.

Følg os på Facebook, Instagram og på odsherredteater.dk, hvor du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.

49
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Fotograf Lars Wahl

ART DAYS IN ODSHERRED

Odsherred has always been strongly associated with art. Since the 1930s, when the Odsherred painters settled here to paint the landscape, artists have arrived in great numbers and continue to do so. One way of experiencing art in Odsherred is to visit the artists’ workshops and studios during the event Kunstdage i Odsherred (Art Days in Odsherred).

This event has existed since 1998, when the artists first opened their doors to the public. Taking place during the Whitsun Bank Holiday weekend, the Kunstdage event has traditionally been associated with Whitsun. However, VisitOdsherred, who arranges the event, and the artists themselves hope to extend the Odsherred art experience beyond the Whitsun weekend. Kunstdage will therefore also be held during a weekend in the autumn – the first weekend of September.

In addition to an extra weekend filled with art, other new initiatives have been launched as well. Every year, for example, there is an exhibition at Pakhusgalleriet in the days preceding the Whitsun weekend. Many of the artists taking part in the Kunstdage event show a work here. Most works are for sale, and it is a fine opportunity to experience art before planning a drive through the spring landscape. The exhibition gives a good idea how the individual artists work, and whether you might like to add them to your list of studio visits. The many artists work very differently in a wealth of materials and media. Some are craft artists and make ceramic mugs and bowls. Others paint large-scale landscapes. There are tapestry weavers, photographers, and artists who combine materials not usually associated with art. There is truly something to suit everyone.

Another initiative is the exhibition "Perishable" in the Artists Wing in Anneberg Kulturpark, where 23 artists interpret the concept perishable with each their artwork.

WHAT IS ART?

Hempel Glasmuseum is a major contributor to the Kunstdage event. It is now three years since VisitOdsherred took over the project management

of Kunstdage, and this led to discussions about who defines art – and decides what is good art. Hempel Glasmuseum highlighted this discussion in their annual opening event on Whitsun Saturday. There were panel debates (with panellists Jytte Hilden, former minister, Trine Ross, art historian, and selected local artists), a talk by art historian Bente Scavenius, and performance art by Lilibeth Cuenca Rasmussen.

2024 will be the third time the museum offers a sparkling and thoughtprovoking event with discussions about art and an opportunity to enjoy an extraordinary art experience in a spectacular setting.

In 2024, you can experience a dialogue under the heading ’Art and Artificial Intelligence’ (in Danish), convened by science journalist Lone Frank in conversation with psychologist Mads Korsgaard and artist Cecilie Waagner Falkenstrøm, who use AI in her art production. Finally, the poetry slammer Dennis Buchleitner will address the art question by reciting his slam ’Det er dét, der er kunst’ (This is art), written specially for Hempel Glasmuseum.

KEEP UPDATED

Find the various artists on the Odsherred Map, available free of charge from many outlets in Odsherred. Moreover, you can download the app Kunstdage i Odsherred, which is updated on a current basis. This gives detailed information about individual artists and links to their Instagram and Facebook profiles.

Find out more about the events at Hempel Glasmuseum, at Pakhusgalleriet, and on their websites.

50

KUNSTNERFLØJEN2024

BESØG KUNSTNERFLØJENS NYE GALLERI

I den tidligere hovedbygning i Anneberg Kulturpark ligger Kunstnerfløjen – et kunstnerfællesskab med 28 nutidskunstnere, der hver har sit eget atelier. I stueetagen ligger det nye galleri, der er blevet skabt i det tidligere fine forkontor fra Sindssygehospitalets tid. Gæsterne er mere end velkomne til at besøge galleriet og de mange kunstneres værksteder. I kan købe et helt unikt værk med hjem og få en snak med de udøvende kunstnere.

Se mere på www.annebergkulturpark.dk og følg Kunstnerfløjen på Facebook og Instagram

51

STRANDVOLDE FOR 6000 ÅR SIDEN, strandvolde i dag; historien er den samme. Men Stenlejerne er blot ikke strandvolde, men resultatet af menneskets udvinding af skærver i kystaflejringerne.

ET USÆDVANLIGT STYKKE LANDSKABSHISTORIE

Et mylder af små høje, lange volde og sommerhuse præger landskabet ved Yderby Lyng mod Gniben. Højene og voldene overgroet og oversået med spor af fårs trampestier. Et stykke landskab, der på en og samme tid er en klassisk og usædvanlig vandring i kulturhistorisk brug af naturgrundlaget.

Tekst: Jakob Walløe Hansen Foto: Mary Jo Hau og Jakob Walløe Hansen

ET TIDLIGERE CEMENTSKIB tæt ved kysten markerer en lille bid af historien om landskabets udvikling. Nu blot et vrag. Uden horisont. I tid og rum.

IKKE KUN MENNESKET søger ly og læ i Stenlejerne. Med en stor forskellighed i habitater, er biodiversiteten også pæn.

54
55
56

HVOR BEDRE END I HEDELYNGEN

skal Elsa Beskows elverpiger finde deres hatte – i form af liden klokke …

En gammel, men god geologisk rettesnor siger, at i perioder med varme er der mindre is, mindre land og mere vand og i perioder med kulde, er der mere is, mere land og mindre vand. Og her i geologien finder man et godt sted at starte fortællingen om grundlaget for fænomenet ‘Stenlejerne’ yderst på Sjællands Odde.

For i lange perioder igennem stenalderen, hvor temperaturen var højere end i dag - blev store mængder eroderet materiale i området for nutidens Sjællands Odde ført med strømme mod vest - samtidig med at undergrunden hævede sig. Og selv om fortællingen her er noget simplificeret, er det historien om Sjællands Oddes tilblivelse. Yderst på spidsen ved Yderby formedes over tid store volddannelser, der løb parallelt med kysten. Disse volde kaldes strandvolde og er altså helt naturlige.

SKÆRVER TIL BYGGEINDUSTRIEN

Nutidens volde er derimod ikke naturlige. Faktisk er de det stik modsatte. Men det er naturligt, at de ligger hvor de ligger. For i stenalderens strandvolde, lå en stor ressource. I modsætning til hvad de fleste tror, er de lange voldlignende strukturer i strandområderne omkring Yderby ikke skabt af naturens voldsomme kræfter - men derimod et resultat af intens industri, der skulle tilvejebringe skærver til byggeindustrien ude i den store verden.

I næsten 75 år minede enorme maskiner de gamle grusforekomster i en sådan grad, at der er i dag kun ses de voldsomme ar i landskabet. Fabrikker, gravemaskiner, udskibningsbroer, tippevognsbaner og ikke mindst de mange arbejdere er for længst væk, men konturerne af dem står tilbage. Som toppe, jordvolde og lange dalstrøg langs med kystentydelige tegn på menneskelig aktivitet.

RO PÅ DET YDERSTE

Har man ikke nok i disse former, kan man fra den tyske Autobahn 7 kaste et blik på Kielerkanalen, der i dag ikke ville eksistere, hvis det ikke var for stenene fra Sjællands Odde, der i en årrække op til 1. Verdenskrig leverede skærver, som blev sejlet direkte til Tyskland.

Den foreløbige slutning på fortællingen bød på eftertidens behov for gode steder at anlægge sommerhuse. Og således blev istidens og stenalderens aflejringer en ny og lidt en mere bæredygtig ressource. Et sted til ro og rekreation på afstand af nutidens megen larm - på Sjællands alleryderste spids.

57

TOPPENE, DALSTRØGENE og de mange stier, der er trampet af vandrere på to og fire ben, tegner et pirrende vinterlandskab.

EIN UNGEWÖHNLICHES STÜCK LANDSCHAFTSGESCHICHTE

Unzählige kleine Hügel, lange Wälle und Ferienhäuser prägen die Landschaft bei Yderby Lyng in Richtung Gniben. Die Hügel und Wälle sind bewachsen und mit Spuren von Schafspfaden übersät.

Ein Stück Landschaft, das sowohl ein klassischer als auch ein ungewöhnlicher Spaziergang durch die kulturhistorische Nutzung der natürlichen Umwelt ist.

Ein alter, aber guter geologischer Leitfaden besagt, dass es in Wärmeperioden weniger Eis, weniger Land und mehr Wasser gibt und in Kälteperioden mehr Eis, mehr Land und weniger Wasser. Und hier in der Geologie ist ein guter Platz, um die Geschichte der Entstehung des Phänomens ‚Stenlejerne‘ am äußersten Ende von Sjællands Odde zu beginnen.

Während langer Zeiträume in der Steinzeit, als die Temperaturen höher waren als heute, wurden große Mengen an erodiertem Material im Gebiet der heutigen Sjællands Odde von den Strömungen nach Westen getragen – zur gleichen Zeit, als sich der Untergrund hob. Und auch wenn die Erzählung hier etwas vereinfacht ist, ist es die Geschichte der Entstehung von Sjællands Odde. Am Ende der Landzunge, bei Yderby, haben sich im Laufe der Zeit große Wälle gebildet, die parallel zur Küste verlaufen. Diese Wälle werden Seedeiche genannt und sind also völlig natürlich.

KIES FÜR DIE BAUBRANCHE

Die heutigen Schutzwälle sind jedoch nicht natürlich. Sie sind sogar das genaue Gegenteil. Aber natürlich ist, dass sie da liegen, wo sie sind. Denn in den steinzeitlichen Wällen lag eine große Ressource. Entgegen der landläufigen Meinung sind die langen, wallartigen Strukturen in den Strandgebieten um Yderby nicht du-

rch die gewaltigen Kräfte der Natur entstanden, sondern vielmehr das Ergebnis einer intensiven Industrie, die Schotter für die Bauindustrie in der ganzen Welt lieferte.

Fast 75 Jahre lang ‚förderten‘ enorme Maschinen die alten Kiesvorkommen derartig, dass heute nur noch die gewaltigen Wunden in der Landschaft zu sehen sind. Fabriken, Bagger, Ladebrücken, Lorenbahnen und nicht zuletzt die vielen Arbeiter sind längst verschwunden, aber die Umrisse sind noch vorhanden. Als Gipfel, Wälle und lange Täler entlang der Küste – deutliche Zeichen menschlicher Aktivität.

RUHE, GANZ AM RAND

Wenn Sie noch nicht genug von diesen Formen haben, können Sie sich den Nord-Ostsee-Kanal von der deutschen Autobahn 7 aus ansehen, den es heute nicht gäbe, wenn die Steine von Sjællands Odde nicht gewesen wären, die einige Jahre lang bis zum Ersten Weltkrieg direkt nach Deutschland verschifft wurden.

Das vorläufige Ende der Geschichte brachte der zukünftige Bedarf an guten Orten für den Bau von Ferienhäusern. Und so wurden die eiszeitlichen und steinzeitlichen Ablagerungen zu einer neuen und etwas nachhaltigeren Ressource. Ein Ort für Ruhe und Erholung, weit weg vom heutigen Lärm – an der äußersten Spitze von Seeland.

60

ANNEBERGHUS

Lad dine drømme vokse, folde sig ud og blive til virkelighed. Leder du efter unikke rammer til jeres bryllup, en stor fødselsdagsfest eller konfirmation?

På Anneberghus finder du en kombination af autentisk herregårdsmiljø med udsigt til søen, voldgraven og Isefjorden, og den helt nære, hyggelige stemning inkluderet overnatning til jeres gæster.

Anneberghus kan blive jeres hus for en weekend www.anneberghus.dk

AN UNUSUAL PIECE OF LANDSCAPE HISTORY

Countless hillocks, long ridges, and summer cottages characterise the landscape near Yderby Lyng in the direction of Gniben. The hillocks and ridges are overgrown and dotted with sheep paths. A landscape which is also a classic and unusual example of how cultural history has shaped the natural landscape.

An old but valid geological guiding principle stipulates that, in warm periods, there is less ice, less land, and more water, whereas in cold periods, there is more ice, more land, and less water. Geology provides a helpful starting point for the story behind the origin of the ‘gravel pits’ phenomenon at the very tip of the Sjællands Odde peninsula.

In the Neolithic Age – when the temperature was higher than it is now – large quantities of eroded materials around what is now the Sjællands Odde peninsula were taken in a westerly direction by the currents while, at the same time, the subsoil rose. Although somewhat simplified, this is the story of the creation of the Sjællands Odde peninsula. Over time, at the outermost tip near Yderby, large ridge formations emerged parallel to the coast. These are called beach ridges and occur quite naturally.

GRAVEL FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY

In contrast, the present-day ridges are not natural occurrences. Quite the opposite, in fact. It is nevertheless quite natural that they are here, since the Neolithic beach ridges contained major resources. Contrary to common belief, the long bank-like structures in the beach areas around Yderby were not created by

the forces of nature – they area a result of intense industry to produce gravel for the construction industry on an international scale.

For almost seventy-five years, enormous machines ’mined’ the ancient gravel deposits to such an extent that the severe landscape scars evident today are all that is left. Factories, excavators, wharves, mine-cart tracks, not forgetting the countless workers, are long gone, but certain contours remain. Hillocks, banks, and long stretches of valley along the coast – clear indications of human activity.

PEACE AT THE TIP

If these shapes do not suffice as evidence, next time you go south on the German Autobahn 7, have a look at the Kiel Canal – which would not exist were it not for the stones derived from the Sjællands Odde peninsula. During the years preceding World War I, gravel was sailed from the peninsula directly to Germany.

The provisional end to the story is posterity’s need for desirable sites on which to build summer cottages. In this way, Ice Age and Neolithic deposits became a new and slightly more sustainable resource. A place for peace and recreation away from the noise of present-day life – at the outermost tip of Zealand.

62

VEJRHØJ VINGÅRD

Vingården ligger smukt ved vandrestien fra Vindekilde til Vejrhøj. Fra markerne og vineriet er der udsigt over Nekselø og havet.

Vores druer bliver til 20.000 flasker vin om året – hvidvin, rosévin, mousserende vin. Vinene er økologiske enkeltmarks-vine. De afspejler det sted, de kommer fra, vækstsæsonens vejr og vinbondens arbejde. Vinene har fundet vej til nogle af landets bedste restauranter.

Gå en tur i vinmarken på egen hånd. Kom til rundvisninger, vinsmagninger og andre arrangementer. Køb vin i gårdbutikken. Se åbningstider og læs mere på www.vejrhoj.dk.

GRINEFLIP OG HYGGESTUNDER FOR HELE FAMILIEN

Lad stress og jag blive hjemme og nyd en dejlig dag i Sommerland Sjælland med mere end 60 forlystelser og aktiviteter, gode spisesteder og grønne oaser, hvor I kan slappe af og hygge jer sammen.

GLÆD JER TIL…

I sæson 2024 kan Sommerland Sjællands gæster glæde sig til både velkendte forlystelser og flere nyheder på aktivitetsfronten. Årets nyhed i 2024 er MiniSplash, som er et nyt vandlegsområde med forskellige installationer, der kan sprøjte med vand, så børnene kan løbe og lege og køle sig ned i de varme sommerdage.

I juli 2023 kunne Sommerland Sjællands gæster for første gang sætte sig i de nye vandrutsjebaner Twisting Tubes, der hver er 127 meter lange. I 2023 var det to ud af tre vandbaner der åbnede og i 2024 står alle 3 vandbaner klar.

Som altid står de klassiske aktiviteter også klar til at byde jer velkommen. Besøg MiniLegeland med karruseller og forlystelser kun til de mindste, Amazonas jungle, den stemningsfulde westernby, racerlandet og meget mere - og når både små og store legebørn trænger til lidt fornyet energi, kan I nyde en lækker bid mad fra et af spisestederne.

MÆTTE MAVER MORER SIG MEST

I Sommerland Sjælland er der noget for enhver smag til både den store og den lille sult.

I Fru Jensens desserthus i westernbyen, Silver City, kan I lade jer friste af både churros, belgiske vafler, et stort udvalg af is (også laktosefri) samt kolde og varme drikkevarer. Prøv eksempelvis vores spændende crazy shakes. I Silver Bistro serveres spændende salater, sandwiches og lette retter. Er I mere til en lækker pizza- og salatbuffet kan I lægge vejen forbi Siesta Pizza, og man kan som altid også sætte tænderne i en saftig Sommerlandsburger med sprøde pommes frites til i Western Burgerhouse.

Gårdhaven Streetfood vil til sæson 2024 byde på både velkendte og nye smagsoplevelser. Gårdhaven er placeret lige uden for Sommerland ved siden af parkens MiniLegeland og holder de fleste dage længere åbent end sommerlandet, så aftensmaden er også nemt klaret hos Sommerlands fantastiske naboer. Gårdhaven kan både besøges som gæst fra Sommerland Sjælland eller med gratis adgang via hovedindgangen på Tinghulevej.

NÅR EN DAG IKKE ER NOK

Vi har flere forskellige overnatningsmuligheder lige ved siden af vores vandland. De runde hobbit-shelters er populære blandt de helt små børn, men er man mere end 4 personer i familien eller ønsker mere plads, er der også andre overnatningsmuligheder. I Sommerland Sjællands hytteområde finder man også stemningsfyldte prærievognshelters, feriehytter i forskellige størrelser med og uden plads til hund samt store hytter med eget udendørs softub spa.

Som overnattende gæst i Sommerland Sjælland er der også nem og direkte adgang til Gårdhaven Streetfood.

BESØG SOMMERLAND SJÆLLAND

Du finder Sommerland Sjælland på Gl. Nykøbingvej 169, 4572 Nr. Asmindrup.

Se mere og køb dine billetter på www.sommerlandsj.dk

SJÆLDNE PLANTER og sommerfugle trækker besøgende til. For lugekonerne er det både det meditative i at arbejde i bedene, vidensdelingen og fællesskabet, der trækker.

LUGEKONERNE FLYTTER MED

Et fællesmuseum for Odsherreds Museum og Odsherreds Kunstmuseum i kombination med et formidlingscenter for Geopark Odsherred er under opsejling. Planen er, at de tomme bygninger og arealet på Grundtvigsskolen i Nykøbing Sjælland skal skabe rammer for det nye fællesmuseum med udstillinger, aktiviteter og en byhave, der summer af liv.

66
Tekst: Helle Nordgaard Foto: Mary Jo Hau m.fl.

MUSEUMSHAVEN VAR OG ER både for gæster med en faglig interesse for særlige planter og for dem, der bare vil nyde haven som en lille oase.

Selvom det vil tage nogle år, før alle planer kan realiseres, begynder Odsherreds Museum allerede i foråret 2024 en flytning af Museumshaven. Museets frivillige lugekoner, der hidtil har passet museumsplanterne på Anneberg ved Odsherred Museum, er det vigtige omdrejningspunkt og en kapacitet, når 170 urter skal flyttes og slå rødder i nye omgivelser.

HAVEN VENDER TILBAGE TIL BYEN

Lugekonerne fra museet har fået en vigtig rolle i de nye planer. – Museet har inddraget os i det, der skal til at ske. De har lyttet til os. Også i ansøgningsfasen da museet søgte penge, fortæller Ruth, der på tyvende år er aktiv lugekone og har været med siden sidste flytning af haven til Anneberg fra det gamle museum ved kirken i Nykøbing Sjælland i 2004. Det er med fondsmidler fra Nordea-fondens ”Her gror vi-pulje” arbejdet kan gå i gang. Der kommer nyt design på haven, nye plantekasser i cortenstål og bordebænkesæt, hvor kørestolsbrugere og dagplejemødre med børn i klapvogne uden problemer kan trille ind og få sig en god plads.

Stedet skal blive et rart sted at søge hen, nyde en kop kaffe og se på de mange planter. Hen ad vejen en del af den samlede oplevelse på fællesmuseet.

– Indtil videre har vi fået et år til at flytte planterne, så de bevares. Det er i første omgang ikke den endelige plan, vi arbejder ud fra. Vi har set på, hvor vi kan etablere bede, fjernet fliser og fundet plads som forholdene er nu. Der kommer også en anlægsgartner ind i billedet. Et firma, der graver ud og flytter jord. Lidt ad gangen. Så flytter vi de planter, vi vurderer kan overleve. Vi begynder med at flytte et par planter i spande. Enkelte lader vi blive, da de ikke vil få de rigtige betingelser på den nye adresse. Og så har vi også samlet frø, der gør det muligt at sikre nogle af planterne overlevelse.

ET NYT BYRUM OG EN OASE

– Vores opgave bliver at få et flise- og asfaltområde i den tidligere skolegård til at blomstre. Vi skal være med til at gøre stedet til en byoase. Et

68

Som museumsinspektør er det en fornøjelse at arbejde sammen med Lugekonerne.

De er stærke, selvkørende og ved hvad de vil. Lugekonerne, og jeg siger bevidst lugekonerne og ikke haven, de skal ”flyttes” med og involveres i det nye projekt fra starten.

Det er dem der tager det første spadestik i forvandlingen af den gamle skolegård.”

Thomas Egeberg Lund Johansen, Odsherred Museum

frirum hvor dagplejemødre, borgere, turister og områdets sommerhusgæster må kigge forbi, fortæller Lene, der også er engageret lugekone. Lægeurter, snapseurter, planter til farvning af tekstil samt urter behæftet med overtro. Fx har alrunerod igennem tiden fået skyld for meget og er blevet tillagt virkning imod alt muligt, men der er ikke rigtigt belæg for noget af det.

Og så er der de giftige planter, der for en sikkerheds skyld skal vokse bag et hegn med en låge.

– Et åbent sted, hvor flere mennesker siver igennem, er det sin sag at have fx galnebær stående med store fine bær, der kan friste børn. Børnehaver, vuggestuer, dagplejere og familier med børn skal kunne komme forbi. Haven skal blive en oase, der er til glæde for så mange som muligt. Vi skal lave nye skilte med planternes navne og kendetegn og ikoner for virkning, hvad planterne kan bruges til, om de er giftige og om planten er forbundet med overtro. Det skal også gøres tydeligt, at gæster i første omgang vil se en midlertidig udgave af den nye have, siger Ruth.

– Vi har også dét, vi kalder Det vilde bed. Det er de planter vi ikke kan styre og som skal omplantes det rigtige sted. Skvalderkål for at give et eksempel.

ALTID BRUG FOR EN TIL

Lugekonerne lægger i gennemsnit et par ugentlige timer i opgaven. Ruth og Lene smiler lidt ved betegnelsen lugekone. Køn er faktisk uden betydning og mænd er velkomne.

Da haven flyttede til Anneberg og Ruth begyndte som frivillig i haveprojektet blev der brug for et større hold til at passe de mange bede i den nye museumshave uden for byen. Ruth bedyrede over for den daværende leder af haven, at hun sagtens kunne finde nogle hekseagtige kvinder, der ville være med til at passe haven i de nye omgivelser. Da Svend Sørensen fra Odsherreds Kulturhistoriske Forening tog over, skulle der findes et navn, og han foreslog ”lugekonerne”. Et navn der er blevet hængende og også pt omfatter teamets eneste mand, Ole.

69

DIE JÄTEFRAUEN KOMMEN MIT

Ein gemeinsames Museum für Odsherreds Museum und Odsherreds Kunstmuseum in Verbindung mit einem Informationszentrum für den Geopark Odsherred ist in Arbeit. In den leer stehenden Gebäuden und auf dem Gelände der Grundtvigsskolen in Nykøbing Sjælland soll das neue Gemeindemuseum mit Ausstellungen, Aktivitäten und einem lebendigen Stadtgarten eingerichtet werden.

Obwohl es noch einige Jahre dauern wird, bis alle Pläne realisiert werden können, wird Odsherreds Museum bereits im Frühjahr 2024 mit dem Umzug des Museumsgartens beginnen. Die ehrenamtlichen Jätefrauen des Museums, die sich schon früher um die Museumspflanzen auf dem Anneberg im Odsherred-Museum gekümmert haben, sind ein wichtiger Angelpunkt und eine bedeutende Kapazität, wenn 170 Kräuter umgesiedelt werden und in einer neuen Umgebung Wurzeln schlagen sollen.

DER GARTEN KEHRT IN DIE STADT ZURÜCK

Den Jätefrauen des Museums wird in den neuen Plänen eine wichtige Rolle zugewiesen.

– Das Museum hat uns in das Geschehen einbezogen. Sie haben uns zugehört. Auch in der Antragsphase, als das Museum auf der Suche nach einer Finanzierung war, sagt Ruth, die seit zwanzig Jahren eine aktive Jätefrau ist und seit dem letzten Umzug des Gartens nach Anneberg vom alten Museum bei der Kirche in Nykøbing Sjælland im Jahr 2004 dabei war. Mit den Mitteln aus dem Pool „Hier wachsen wir“ der Nordea-Stiftung kann die Arbeit beginnen. Es wird ein neues Design für den Garten geben, neue Pflanzgefäße aus Cortenstahl und Tisch-Bänke-Kombinationen, die für Rollstuhlfahrer und Kinderbetreuer mit Kinderwagen leicht erreichbar sind. Der Platz soll ein anziehender Ort werden, an dem man eine Tasse Kaffee trinken und die vielen Pflanzen betrachten kann. Letztendlich wird er Teil des Gesamterlebnisses im Gemeinschaftsmuseum werden. – Bislang haben wir ein Jahr, die Pflanzen umzusiedeln, um sie zu erhalten. Es ist nicht der endgültige Plan, mit dem wir zunächst arbeiten. Wir haben uns angeschaut, wo wir Beete anlegen können, haben Fliesen entfernt und so Platz gemacht, wie es möglich ist. Auch ein Landschaftsgärtner kommt ins Spiel. Ein Unternehmen, das Erde aushebt und bewegt. Eins nach dem Anderen. Dann setzen wir die Pflanzen um, die wahrscheinlich überleben können. Wir beginnen mit dem Transport einiger Pflanzen in Eimern. Ein paar lassen wir zurück, weil sie am neuen Standort nicht die richtigen Bedingungen vorfinden. Außerdem haben wir Samen gesammelt, mit denen wir das Überleben einiger Pflanzen sichern können.

EIN NEUER STÄDTISCHER RAUM UND EINE OASE

– Unsere Aufgabe wird es sein, eine geflieste und asphaltierte Fläche auf dem ehemaligen Schulhof zum Blühen zu bringen. Wir helfen, die Fläche

in eine städtische Oase zu verwandeln. Eine Freistätte, in dem Tagesmütter, Bürger, Touristen und die Gäste der Ferienhäuser der Region willkommen sind, sagt Lene, die auch eine engagierte Jätefrau ist.

Heilkräuter, Schnapskräuter, Pflanzen zum Färben von Textilien und mit Aberglauben verbundene Kräuter. Die Alraunwurzel zum Beispiel wurde im Laufe der Jahre für vieles verantwortlich gemacht, und es wurde behauptet, dass sie gegen alles Mögliche wirksam sei, aber es gibt keine handfesten Beweise für irgendetwas davon.

Und dann sind da noch die giftigen Pflanzen, die zur Sicherheit hinter einem Zaun mit einem Tor wachsen müssen.

– Auf einer Freifläche, an der viele Menschen vorbei kommen, ist es bestimmt keine gute Idee, z. B. Tollkirschen mit großen, zarten Beeren zu pflanzen, die Kinder anlocken können. Kindergärten, Kitas, Tagesmütter und Familien mit Kindern sollten die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Der Garten sollte eine Oase für möglichst viele sein. Wir werden neue Schilder mit Pflanzennamen und -merkmalen sowie Symbolen für Wirkungen, Verwendungsmöglichkeiten, Giftigkeit und Bezug zum Aberglauben herstellen. Es sollte auch deutlich gemacht werden, dass die Besucher zunächst eine vorläufige Version des neuen Gartens sehen werden, sagt Ruth.

– Wir haben auch das so genannte Wildbeet. Das sind die Pflanzen, die wir nicht kontrollieren können und die an der richtigen Stelle neu gepflanzt werden müssen. Giersch als Beispiel.

WIR BRAUEN IMMER EINEN MEHR

Die Jätefrauen arbeiten durchschnittlich zwei Stunden wöchentlich. Ruth und Lene lächeln bei der Bezeichnung Jätefrau. Das Geschlecht spielt keine Rolle und Männer sind willkommen.

Als der Garten nach Anneberg umzog und Ruth anfing, ehrenamtlich im Gartenprojekt mitzuarbeiten, wurde ein größeres Team benötigt, um die vielen Beete im neuen Museumsgarten außerhalb des Stadtzentrums zu pflegen. Ruth versicherte dem damaligen Leiter des Gartens, dass sie leicht ein paar Hexenfrauen finden könne, die bei der Pflege des Gartens in seiner neuen Umgebung helfen würden. Als Svend Sørensen von Odsherreds Kulturhistoriske Forening die Leitung übernahm, musste ein Name gefunden werden, und er schlug ‚die Jätefrauen‘ vor. Der Name blieb und schließt auch den gegenwärtig einzigen Mann des Teams, Ole, mit ein.

70

THE WEEDING WENCHES CAME, TOO

A joint museum for the Odsherreds Museum and the Odsherred Art Museum combined with a Geopark Odsherred learning centre is in the pipeline. It is hoped that the vacant buildings and grounds of the school Grundtvigsskolen in Nykøbing Sjælland will create the setting for a new joint museum offering exhibitions, activities, and an urban garden buzzing with life.

Although it will take a few years to realise all the plans, the Odsherreds Museum will start moving the museum garden already in the spring of 2024. Voluntary weeding wenches working for the museum have looked after the museum plants at Anneberg near the Odsherreds Museum and will now be a crucial resource and capacity when one hundred and seventy herbs will have to be transplanted to new surroundings.

THE GARDEN RETURNS TO THE TOWN

The museum weeding wenches play vital roles in the new plans.

– The museum has included us in their new plan. They’ve listened to us, also in the application phase when the museum applied for funding, says Ruth, an active weeding wench of twenty years’ standing, who helped with the last move of the garden to Anneberg from the old museum near Nykøbing Sjælland Church in 2004.

The work receives generous funding from the Nordea-fonden’s ’Her gror vi-pulje’ (Here-we-grow fund). The garden will be redesigned, there will be new Corten steel plant boxes and picnic tables, and there will be easy access for wheelchair users and childminders with pushchairs to come and enjoy the garden. The idea is for the garden to be a pleasant oasis where visitors can enjoy a cup of coffee and have a look at the many plants. Ultimately, it will be part of the overall joint museum experience.

– So far, we’ve been given a year to move the plants to ensure their survival. Initially, we’re not working to the final plan. We’ve looked at where we can establish new bedding areas, we’ve removed paving stones, and found sites that will do for now. A landscape gardener will also be called in. A company to excavate and move earth. One step at a time. We’ll then move those plants that are likely to survive. We’ll start by moving a few plants in buckets. Some will be left behind, as they won’t have optimal conditions at the new address. We’ve also gathered seeds, so we can ensure the survival of some of the plants.

A NEW URBAN SPACE AND OASIS

– Our task will be to make the paved and asphalted areas in the former playground bloom. We’ll help turn the place into an urban oasis. A haven

where childminders, local people, tourists, and summer-cottage dwellers can drop in, says Lene, who is also an enthusiastic weeding wench. Medicinal herbs, schnapss herbs, plants used for textile dyeing, and herbs associated with superstition. Over the ages, for example, much has been attributed to the mandrake plant, and it was supposed to a cure all sorts of things, but there’s no real proof that it works.

And then there are the poisonous plants which must grow behind a gated fence for safety.

– It would be problematic to have deadly nightshades with their large fine berries to tempt children growing in an open place where many people pass through. Nursery schools, day nurseries, and families with young children should be able to visit us safely. The garden will be an oasis to be enjoyed by as many as possible. We’re going to make new signs with plant names and their special features, plus icons indicating their use: the plants’ beneficial effects, whether they are poisonous, and whether they are associated with superstition. It’ll also be made clear that visitors will initially see a temporary version of the new garden, says Ruth.

– We’ve also got what we call the Wild Bed. The plants which we can’t control grow here, and they need to be transplanted to an appropriate site. Ground elder is a good example.

ALWAYS ROOM FOR ONE MORE

The weeding wenches spend a couple of hours on the project each week. Ruth and Lene smile at the term ‘weeding wenches’. Gender isn’t an issue and men are more than welcome.

When the garden moved to Anneberg and Ruth started as a volunteer on the garden project, bigger teams were required to look after the many beds in the new museum garden outside town. Ruth assured the then head of the garden that she could easily find witch-like women to look after the garden in its new surroundings. When Svend Sørensen from Odsherreds Kulturhistoriske Forening took over, a name had to be found for them and he suggested ’weeding wenches’. A term that stuck and includes Ole – currently the only man in the team.

71

MØD THOM SKJOLD GAGNÉR

KUNSTNERPORTRÆT

Thom Skjold Gagnér bor og har atelier i Vallekilde. Han arbejder i et væld af medier og materialer. Han er uddannet pottemager og sidenhen stentøjskeramiker fra Aarhus Kunstakademi. Hans skulpturer og keramiske figurer forestiller ofte dyr. Nogle skulpturer er skabt af materialer, som vi ikke normalt forbinder med kunst – et stoleben, en kop eller et bordben. Vi har mødt Thom til en snak om kunst og hvor det hele begyndte for ham.

Tekst og foto: Anne Vincents Johansen

Hvad er det første værk, du kan huske, at du har lavet?

Det første værk jeg laver er en fedtfarvetegning af et spirituelt væsen. En krop med et æg på og et øje. Jeg ved ikke hvor gammel, jeg er – måske 14. Jeg har forsøgt mange gange at lave noget lignende, men det er ikke lykkedes. Det er det første, jeg husker at have lavet. Det første keramiske jeg lavede, var en lille rummand. Jeg efterlignede en af de store piger nede på fritidshjemmet. Hun lavede sådan en lille kuglefigur – det lignede en hoptimist – den abede jeg efter.

Hvordan har din kunstneriske/keramiske praksis udviklet sig siden da?

Jeg gør det samme som dengang, bare på nye måder. Jeg kan godt sige, at jeg vil et eller andet. Men det er sjældent, at værket ender der, hvor jeg

tænkte det skulle. Der er altid en sidegren. Jeg er begyndt at lave mange fugle. Folk kalder dem for Vallekilde fuglen. Den er stiliseret – en klondykefugl. Jeg har mange forskellige udtryk, men er begyndt at snævre det mere ind. Det er blevet mere på mål og gentagelser. Jeg har altid lavet keramik – det var også det, som holdt mig i folkeskolen – jeg brugte meget tid i keramikværkstedet. Men jeg laver ikke kun keramik – jeg sammensætter alt muligt. Smadrer keramik og sætter det sammen igen. Tilføjer ting. Jeg har et lager af alt muligt, som jeg bruger til min kunst.

Hvorfor blev du kunstner?

Der blev ligesom trykket på en eller anden knap, og så har det bare kørt lige siden. Det var i de glade 70’ere. Jeg var kongen af keramikværkste-

72

THOM SKJOLD GAGNÉRS ATELIER er spændende at gå på opdagelse i. Hans værker har mange forskellige udtryk og størrelser. Mange af værkerne er sammensat af genstande, som Thom finder rundt omkring. Ledninger, børnesko, tallerkener eller en gammel handske. Andre værker er mere traditionelt udformet, men altid med et strejf af Thoms helt særlige udtryk.

det, både på skolen og i fritidshjemmet. Jeg møder keramikeren Erik Nyholm på en sommerudflugt med fritidshjemmet. Vi drikker te og hører plader. Vi hører Zappa og Rod Stewart – jeg var helt høj på plader. Jeg kigger pludselig ned i bunden af tekoppen og får øje på noget – hvad er det? Det er en smeltet ølflaske, fortæller Erik Nyholm. Hvad siger du! Den oplevelse var helt klart starten på noget for mig.

Hvor finder du inspirationen til dine værker?

Og hvilken rolle spiller Odsherred i dette?

Jeg holder det lokale bibliotek kørende – jeg bestiller enormt mange bøger. Jeg bliver nysgerrig og så sker der kædereaktioner. Fx fandt jeg de her Kachina-figurer. Sådan nogle hellige figurer, som man

bruger til at forklare børn gudernes og livets sammenhæng. Jeg har været stor Alice Cooper fan og hans slange hed Kachina. Da jeg opdagede den sammenhæng, tænkte jeg: What! Det skal jeg undersøge – jeg lånte alt fra nær og fjern. Jeg brugte det som inspiration til nogle af mine figurer. Odsherred spiller også en rolle – mine fugle har jeg fundet her. Det startede ved, at jeg var i praktik hos min kæreste Birgitte Kitamoto. Hun ville have, at jeg skulle dekorere nogle kopper med fugle. Der startede det – det er samme opskrift hver gang – men de bliver alle sammen forskellige. Nogle har lange næb, nogle har korte. Nogle ligner en bekkasin og nogle ligner måske en måge. Jeg har også fundet inspiration hos forfatteren Haruki Murakami og hans ’trækopfugl’.

73

TRIFFT THOM SKJOLD GAGNÉR

Thom Skjold Gagnér hat ein Atelier in Vallekilde und lebt auch dort. Er arbeitet mit einer Vielzahl von Medien und Materialien. Er absolvierte eine Ausbildung als Töpfer und später als Steinzeugkeramiker an der Kunstakademie in Aarhus. Seine Skulpturen und Keramikfiguren stellen oft Tiere dar. Einige Skulpturen sind aus Materialien gefertigt, die wir normalerweise nicht mit Kunst in Verbindung bringen – ein Stuhlbein, eine Tasse oder ein Tischbein. Wir haben uns mit Thom über Kunst unterhalten und darüber, wie für ihn alles begann.

Welches ist das erste Werk, an das Sie sich erinnern können?

Das erste Werk, das ich anfertigte, war eine Pastellkreidezeichnung eines geistigen Wesens. Ein Körper mit einem Ei darauf und einem Auge. Damals war ich wohl 14. Ich habe viele Male versucht, etwas Ähnliches zu machen, aber es ist mir nie gelungen. Das ist das erste, an das ich mich erinnern kann. Die erste Keramik, die ich gemacht habe, war ein kleiner Raumfahrer. Ich ahmte eines der großen Mädchen im Freizeitzentrum nach. Sie machte eine kleine kugelförmige Figur – sie sah aus wie ein Hoptimist – die kopierte ich.

Wie hat sich Ihre künstlerische/keramische Praxis seither entwickelt?

Ich mache dasselbe wie damals, nur auf neue Art. Ich kann sagen, dass ich etwas tun möchte. Aber es ist selten, dass die Arbeit dort landet, wo ich sie mir vorgestellt habe. Es gibt immer einen Seitenweg. Ich habe angefangen, eine Menge Vögel zu machen. Die Leute nennen sie Vallekilde-Vogel. Er ist stilisiert – ein zusammengestückelter Vogel. Ich habe eine Menge verschiedener Ausdrücke, aber ich fange an, sie immer mehr einzugrenzen. Es geht jetzt mehr nach Maß und Wiederholungen. Ich habe schon immer Keramik gemacht – das war es auch, was mich in der Grundschule gehalten hat – ich habe viel Zeit in der Keramikwerkstatt verbracht. Aber ich mache nicht nur Keramik – ich setze alles Mögliche zusammen. Zerschlage Keramik und setze sie wieder zusammen. Ich

füge Dinge hinzu. Ich habe einen Vorrat an allen möglichen Gegenständen, die ich für meine Kunst verwende.

Warum wurden Sie Künstler?

Es war, als ob ein Knopf gedrückt wurde, und seitdem läuft es. Das war in den glücklichen Siebzigerjahren. Ich war der König der Keramikwerkstatt, sowohl in der Schule als auch im Freizeitszentrum. Auf einem Sommerausflug mit dem Freizeitzentrum traf ich den Keramiker Erik Nyholm. Wir tranken Tee und hörten Musik. Frank Zappa und Rod Stewart – ich war high von Schallplatten. Plötzlich schaue ich auf den Boden der Teetasse und sehe etwas – was ist es? Es ist eine geschmolzene Bierflasche, sagte Erik Nyholm. Was sagt man dazu! Diese Erfahrung war definitiv der Anfang von etwas für mich.

Woher nehmen Sie die Inspiration für Ihre Arbeit? Und welche Rolle spielt Odsherred dabei?

Ich halte die örtliche Bibliothek am Laufen – ich bestelle eine große Menge an Büchern. Ich werde neugierig und dann kam es zu Kettenreaktionen. Ich habe zum Beispiel diese Kachina-Figuren gefunden. Das sind heilige Figuren, die Kindern die Verbindung zwischen Göttern und Leben erklären sollen. Ich war ein großer Fan von Alice Cooper und seine Schlange hieß Kachina. Als ich diese Verbindung erkannte, dachte ich: Was! Das muss ich untersuchen – ich lieh mir alles von nah und fern. Ich habe es als Inspiration für einige meiner Figuren benutzt. Auch Odsherred spielt eine Rolle – ich habe meine Vögel hier gefunden. Alles begann, als ich ein Praktikum bei meiner Freundin Birgitte Kitamoto absolvierte. Sie wollte, dass ich einige Tassen mit Vögeln dekoriere. So fing es an – es ist jedes Mal das gleiche Rezept – aber sie werden alle anders. Manche haben einen langen Schnabel, andere einen kurzen. Manche sehen aus wie Schnepfen und manche wie Möwen. Ich habe mich auch von dem Autor Haruki Murakami und seinem „Aufziehvogel" inspirieren lassen.

MEET THOM SKJOLD GAGNÉR

Thom Skjold Gagnér lives and works in Vallekilde where he has his studio. He works in a wealth of media and materials. He is a trained potter and later qualified as a stoneware ceramicist at Aarhus Art Academy. His sculptures and ceramic figures often depict animals. Some sculptures are created from materials not usually associated with art – a chair leg, a cup, or a table leg. We met Thom for a chat about art and where it all started for him. What’s the first work you remember having created?

The first work I did was a pastel drawing of a spiritual creature. A body with an egg and one eye. I don’t know how old I was – maybe fourteen. I’ve tried many times to do something similar but never succeeded. This is the first thing I remember doing. The first ceramic object I did was a small space man. I followed the example of one of the bigger girls in the after-school club. She’d done a small spherical figure – a bit like a hoptimist – I copied that. How did your artistic/ceramic practice development after that?

I do the same as I did then, only in new ways. I’m telling you, I’ve always got a specific idea. But the work rarely ends up how I’d anticipated it. I always encounter a forked branch. Now, I make a lot of birds. People call them Vallekilde birds. They are stylised – an eclectic bird. I use many different expressions but try to narrow it down a bit. Now it’s more a case of set measurements and repetitions. I’ve always made pottery – this was what kept me in school – I spent a lot of time in the pottery workshop. But I don’t just do pottery – I combine all sorts of things. Smash pottery items and reassemble them. Add things to them. I’ve got a store of all sorts of things, which I use in my art.

Why did you become an artist?

Something set me off, and it’s been going ever since. It happened in the jolly 1970s. I was king of the pottery workshop, both in the school and in the after-school club. I met the ceramicist Erik Nyholm on a club summer outing. We drank tea and listened to records. We listened to Zappa and Rod Stewart – I was high on records. I looked down the bottom of my mug and noticed something – what was it, I wondered? ‘A melted beer bottle’, Erik Nyholm said. How about that! That experience truly set something off in me.

Where do you find inspiration for your works? And which role does Odsherred play in this?

I keep the local library going – I order lots and lots of books. I become curious and this sets off chain reactions. To give you an example, I found these Kachina figures. They’re holy figures used to explain the idea of God and the meaning of life to children. I used to be a great fan of Alice Cooper, and his snake was named Kachina. When I discovered that, I thought, What! I’ll have to look into this – I borrowed things from near and far. I used it as inspiration for some of my figures. Odsherred also plays a role – I discovered my birds here. It started during a period of work experience at my girlfriend Birgitte Kitamoto’s place. She wanted me to decorate some cups with birds. That’s when it started – they are made according to the same formula each time – but all end up different. Some have long beaks, some short beaks. Some resemble a snipe, and some resemble a gull, perhaps. I also found inspiration in the writer Haruki Murakami and his ’wind-up bird’.

74

DEEPER ROOTS BREWING

Vi har indrettet os i det gamle Kedelhus i Anneberg Kulturpark, hvor vi med et topmoderne brygværk brygger alt vores øl. Med lokale samarbejder og lokale fødevarer brygger vi øl med smag af Geopark Odsherred, et af Danmarks største spisekamre med en stor produktion af frugt, bær, korn og lignende. Blandt andet humle fra Asnæs, havets grøntsager fra Dansk Tang og lokalt dyrkede gulerødder i et samarbejde med MOTA. Vi ønsker at skabe unikke produkter der binder mennesker, kulturer og forskellige koncepter sammen.

Kontakt os på info@deeper-roots.dk Rundvisning og ølsmagninger for firmaer og private: https://deeper-roots.dk/collections/beer-tasting Besøg Deeper Roots Brewings bryghus i Anneberg Kulturpark, baren i Nykøbing Sj. eller i Lyngladen, Vig eller kig forbi i vores salgshytte på Rørvig Havn.

DEEPER-ROOTS.DK • @DEEPERROOTSBREWING

TIL NYDELSE OG INSPIRATION

NY KOGEBOG

MOTA’s fortolkninger tager dig med på en 160-siders smukt illustreret rejse om gastronomi og lokale fødevarer i Odsherred. I bogen

åbner Claus Henriksen til sit køkken på Michelin-restauranten MOTA, og giver opskrifter og indtryk fra sit mad-univers, geoparkens fødevarekammer, landskab og vilde natur.

Odsherred er kendt for sit landskab, sine grøntsager og sine passionerede producenter, der nørder og udvikler madvarer, vine, øl og safter til den store guldmedalje. Det er også her, hvor friskhøstede råvarer, der gror lige uden for vinduet, bliver forvandlet til små mirakler og himmerigsmundfulde. Og her man kan bryste sig af at have to Michelin-restauranter. I bogen inviteres læseren med på en 160 siders rejse, der tager udgangspunkt i Claus Henriksens mad-univers på Michelinrestaurant MOTA og fører videre til nogle af de producenter, der hver dag leverer friske varer til restauranten. Mennesker og steder i landskabet, der tilfører vigtige afsnit til historien om Odsherred som et område, der både har lang tradition for at producere kvalitetsfødevarer og er i stærk udvikling på det gastronomiske felt.

Titlen er ’Gastronomiske oplevelser i Geopark Odsherred, MOTA’s fortolkninger’. På engelsk ’Gastronomic Adventures in Geopark Odsherred, MOTA’s creations’.

Bogen er første bind i en serie og udkom december 2023 i en dansk version og få dage inde i 2024 på engelsk. Bogen er blevet til i et samar-

bejde imellem Geopark Odsherred og Claus Henriksen på Restaurant

MOTA i Anneberg Kulturpark. Claus Henriksen var tidligere chefkok i Slotskøkkenet på Dragsholm Slot, hvor han sammen med sit team fik tildelt en Michelinstjerne i 2017. En stjerne der fortsat tindrer over slottet med Jeppe Foldager som chefkok. Senere har Claus åbnet Restaurant MOTA og hentet en Michelin-stjerne dertil.

ET KAPITEL FOR SIG

Bogen er rigt illustreret med foto af råvarer og retter fra Restaurant MOTA, og du får en række af Claus Henriksens opskrifter, så du kan lade dig inspirere og gøre ham kunsten efter. Hele vejen igennem er de lokale råvarer i spil og anvendt på nye og overraskende måder. Fx kan du i bogen få opskriften på, hvordan Claus sylter og marinerer en grøn mirabelle plukket i det nærmeste vilde hegn, så den trumfer de bedste oliven fra Spanien. En snack, der passer perfekt til et godt lokalt glas vin fra en af områdets vingårde.

Fotografen Claes Bech-Poulsen har taget alle billederne til bogen og

76
Foto: Claes Bech-Poulsen og Mary Jo Hau

CLAES BECH-POULSENS BILLEDER er en nydelse i sig selv. Bogen er desuden lærredsindbundet med guldtryk af et hampblad, der understreger en af de unikke detaljer i Claus Henriksens madunivers.

har sammen med geoparkens skribent og redaktør på bogen, Helle Nordgaard, været på besøg hos landmænd, vinbønder og flere nye fødevarevirksomheder i Odsherred. Undervejs får stemninger, farver og udsigter over geoparkens landskab lov til at pryde siderne og bidrage til den samlede fortælling i smukt design af grafiker Mary Jo Hau.

Bogen kan både bruges som ’kogebog’, læses, nydes og pynte på sofabordet i sin vår-grønne lærredsindbinding. Og frem for alt må den meget gerne inspirere læseren til at tage ud og opleve gastronomien i Odsherred.

Gastronomiske oplevelser i Geopark Odsherred, MOTA’s fortolkninger, er ukommet på dansk og engelsk, udgivet af Geopark Odsherred og har modtaget fondsmidler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Vejl. pris er kr. 299,Bogen kan bl.a. købes hos Bog & Idé i Nykøbing Sj. og Asnæs og på Restaurant MOTA.

Tjek ørvrige forhandlere på nettet: https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/spis/bog/mota

77

DAS BUCH ÜBER SPEISEERLEBNISSE IN ODSHERRED

Ein neues Buch lädt den Leser in die Küche des Restaurants MOTA und weiter in die Landschaft, die Speisekammer und die wilde Natur des Geoparks ein.

Odsherred ist bekannt für seine Landschaft, sein Gemüse und seine leidenschaftlichen Produzenten, die Lebensmittel, Weine, Biere und Säfte in rauen Mengen entwickeln. Hier werden auch erntefrische Produkte, die direkt vor dem Fenster wachsen, zu kleinen Wundern und himmlischen Köstlichkeiten verarbeitet. Und hier kann man mit ganzen zwei Sternerestaurants prahlen.

In diesem Buch wird der Leser auf eine 160-seitige Reise eingeladen, die mit Claus Henriksens Lebensmitteluniversum im Sternerestaurant MOTA beginnt und zu einigen der Erzeuger führt, die das Restaurant täglich mit frischen Produkten beliefern. Menschen und Orte in der Landschaft, die wichtige Abschnitte zur Geschichte von Odsherred als Gebiet mit einer langen Tradition in der Herstellung von Qualitätslebensmitteln und einer starken Entwicklung im gastronomischen Bereich beitragen.

Der Titel heißt ’Gastronomiske oplevelser i Geopark Odsherred, MOTA‘s fortolkninger’. Englisch ’Gastronomic Adventures in Geopark Odsherred, MOTA’s creations’.

Das Buch ist der erste Band einer Serie, erschien im Dezember 2023 in Dänisch und zu Beginn des Jahres 2024 in Englisch. Das Buch ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Geopark Odsherred und Claus Henriksen im Restaurant MOTA im Anneberg Kulturpark. Claus Henriksen war zuvor Küchenchef der Schlossküche auf Schloss Dragsholm, wo er und sein Team 2017 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden. Danach hat Claus Henriksen das Restaurant MOTA eröffnet und sich dort einen Michelin-Stern verdient. Ein Stern, der mit Jeppe Foldager als Chefkoch weiterhin über dem Schloss leuchtet.

EIN KAPITEL FÜR SICH

Das Buch ist reich bebildert mit Fotos von Zutaten und Gerichten aus dem Restaurant MOTA, und Sie finden eine Reihe von Claus Henriksens Rezepten, die Sie dazu inspirieren können, es ihm nachzutun. Überall werden lokale Zutaten auf neue und überraschende Weise verwendet. In dem Buch finden Sie zum Beispiel das Rezept, wie Claus eine grüne Mirabelle, die er an der nächsten Wildhecke gepflückt hat, so einlegt und mariniert, dass sie die besten Oliven aus Spanien übertrumpf. Ein Snack, der perfekt zu einem guten Glas Wein aus einem der Weingüter der Region passt.

Der Fotograf Claes Bech-Poulsen hat alle Fotos für das Buch gemacht und zusammen mit der Projektleiterin und Autorin und Herausgeberin des Buches des Geoparks, Helle Nordgaard, Landwirte, Winzer und mehrere neue Lebensmittelunternehmen in Odsherred besucht. Unterwegs dürfen Stimmungen, Farben und Ausblicke auf die Landschaft des Geoparks die Seiten zieren und zum Gesamtbild beitragen Geschichte in wunderschönem Design von der Grafikerin Mary Jo Hau.

Das Buch kann als ‚Kochbuch‘ verwendet, gelesen, genossen und in seinem frühlingsgrünen Leineneinband im Sommerhaus den Couchtisch schmücken. Und vor allem soll es den Leser inspirieren, die Gastronomie in Odsherred zu erleben.

Gastronomiske oplevelser i Geopark Odsherred, MOTA’s fortolkninger, sind auf Dänisch und Englisch verfügbar, wird vom Geopark Odsherred herausgegeben und wurde vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums bezuschusst.

Unverb. Preisempfehlung DKK 299,-

Das Buch ist bei Bog & Idé in Nykøbing Sj. und Asnæs sowie im Restaurant MOTA erhältlich.

https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/spis/bog/mota

78

BOOK ABOUT FOOD EXPERIENCES IN ODSHERRED

In a new book, readers are invited into the kitchen at Restaurant MOTA and out into the untamed nature and food store of the geopark landscape.

Odsherred is known for its landscape, vegetables, and impassioned producers who nerd out and develop foods, wines, beers, and juices to the full. This is also where freshly-harvested ingredients growing right outside the windows are transformed into small miracles and heavenly mouthfuls. What’s more, the area boasts no less than two Michelinrestaurants.

The reader is invited on a one-hundred-and-sixty-page journey starting in Claus Henriksen’s food universe at his Michelin restaurant MOTA and continuing to some of the producers who supply the restaurant with fresh produce on a daily basis. People and places in the landscape adding important chapters to the story of Odsherred as an area with a long tradition of both quality food production and rapid gastronomic development.

The title is ’Gastronomiske oplevelser i Geopark Odsherred, MOTA’s fortolkninger’ – also available in an English version titled ’Gastronomic Adventures in Geopark Odsherred, MOTA’s Creations’.

The book is the first volume in a planned series and was published in December 2023 in a Danish version followed by an English version a few days into 2024. The book was conceived as a collaboration between Geopark Odsherred and Claus Henriksen of Restaurant MOTA in Anneberg Kulturpark. Claus Henriksen was formerly head chef at the Dragsholm castle kitchen where he and his team were awarded a Michelin star in 2017. A star that continues to shine on the castle with Jeppe Foldager now the head chef. Later, Claus opened Restaurant MOTA and secured a Michelin star there, too.

IN A LEAGUE OF ITS OWN

The book is illustrated with photos of ingredients and finished dishes from Restaurant MOTA, moreover, it offers many of Claus Henriksen’s recipes to inspire and try out for yourself. The book focuses on local produce, which is used in innovative and surprising ways. For example, you will learn how, like Claus, to pickle and marinade an unripe greengage picked in the nearby wild hedge – beating the best Spanish olives hands down. A perfect snack to accompany a glass of cool wine from one of the local vineyards.

The photographer Claes Bech-Poulsen has taken all the photos for the book and, along with the geopark author and editor, Helle Nordgaard, visited farmers, winegrowers, and several new food enterprises in Odsherred. Along the way, moods, colors and views of the geopark's landscape are allowed to adorn the pages and contribute to the overall story in beautiful design by graphic designer Mary Jo Hau.

Use the book as a ’cookbook’, read it, enjoy it, or simply leave it temptingly on your coffee table in its spring-green cloth binding. More than anything, it aims to inspire readers to and experience the gastronomy in Odsherred for themselves.

Gastronomic Adventures in Geopark Odsherred, MOTA’s Creations, is available in Danish and English, published by Geopark Odsherred with funding provided by the European Agricultural Fund for Rural Development. Recommended retail price DKK 299.

The book is available from Bog & Idé in Nykøbing Sj. and Asnæs and at Restaurant MOTA.

https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/spis/bog/mota

79

VI GUIDER DIG TIL

ÅRETS MUSIKFESTIVALER

Der er noget for enhver smag, når musikfestivalerne pibler frem hen over sommeren i Odsherred. Lige meget om du er til jazz, kammermusik, metal, pop, opera eller noget andet mere alternativt, så kan du opleve det midt i Odsherreds smukke natur.

Tekst: Anne Vincents Johansen Foto: Helle Nordgaard, John Olsen/Photodan.dk og Carsten Lundager

KALEIDOSKOP

2024 er 32. sæson med Odsherreds Kammermusikfestival. Festivalen har hvert år et tema og dette års tema er ’Kaleidoskop’. Når kikkerhullet sættes for øjet, møder det nemlig kammermusik med forgreninger ud i jazz, tango, cabaret og folkemusik. Du kan opleve de klassiske mesterværker spejlet med mere overraskende og sjældent opført musik. Festivalen afholdes i Anneberg Kulturparks koncertsal med fem aftenkoncerter og fem eftermiddagskoncerter. Ligesom de forrige år spiller unge talenter fra Jakob Gade Legats talentprogram med på eftermiddagskoncerterne. Gæsterne kan også deltage i en vandrekoncert i kulturparkens historiske rammer og en meditationskoncert i Nykøbing Sjælland Kirke. Desuden et foredrag med billedkunstner Jesper Christiansen og forfatter Pablo Llambias. Der er også noget for børnene – nemlig en børnekoncert i samarbejde med Odsherreds Teater.

Festivalen løber af stablen d. 28/7 - 2/8. Du kan læse mere om festivalens program på www.kammermusik.dk.

80

I 2024 SPILLER UNGE LOVENDE MUSIKERE IGEN eftermiddagskoncerter til Odsherreds Kammermusikfestival. De er en del af Jacob Gades Talentprogram, hvis formål er at løfte niveauet og styrke interessen for at spille klassisk musik i aldersgruppen 12-19 år.

81
82

OPERA I DET FRI afholdes hvert år på plænen i Anneberg Kulturpark under afslappede forhold – medbring stole eller picnictæppe og nyd den skønne musik. Nykøbing/Rørvig jazzfestival finder til gengæld sted på mange forskellige lokationer i Rørvig og Nykøbing, når det løber af stablen.

ALTERNATIV MUSIK I NAKKE

I Nakke finder man d. 24. – 27. juli en inkluderende og alternativ musikfestival. Nakkefestival kalder sig selv ’Danmarks hyggeligste festival’ – og det er også hyggeligt. Musikfestivalen byder på musik indenfor mange genrer og en teltplads, der lægger op til fællesskab og kreative indslag. Du kan f.eks. overnatte i fællesteltet – tipien. Der er to scener, hvor der både spilles musik, danses og fortælles historier.

Festivalen er nonprofit og blev afholdt første gang i 1996 på fodboldbanen bag Rørvig Friskole med inspiration fra Woodstock-festivalen.

Du kan læse mere om årets program og det praktiske på Nakkefestivalens hjemmeside www.nakkefestival.dk.

OPERA I DET FRI

Hver sommer afholder Den Kongelige Opera koncerter under åben himmel i det danske land – heriblandt Odsherred d. 9. august. I Anneberg Kulturpark kan du derfor opleve international opera i ren og skær verdensklasse – og endda ganske gratis.

Stemningen er afslappet og både garvede operaentusiaster og helt spæde nybegyndere kan opleve nogle af de største hits fra operaens verden, når Den Kongelige Opera præsenterer uddrag af den kommende sæsons repertoire. Det er tredje år, at arrangementet finder sted i Odsherred. Tag dit tæppe og en picnickurv med eller køb din mad og drikkevarer på stedet. Arrangementet præsenteres i et samarbejde mellem Den Kongelige Opera, Cool-tour, UNESCO Global Geopark Odsherred og Anneberg Kulturpark.

NYKØBING/RØRVIG JAZZFESTIVAL

Er du mere til jazz så skal du kigge mod Nykøbing/Rørvig, hvor der i løbet af to sommerdage er gratis jazz-musik, som både appellerer til det brede og smalle jazzpublikum. Hvert år åbnes ballet som regel med morgenbadejazz i samarbejde med Rørvig Helårsbadere, hvor der serveres ostemadder og kaffe. Festivalen arrangeres af lokale frivillige kræfter og foruden sommerversionen d. 31. juli – 1. august, kan du også opleve jazz om vinteren, typisk i uge 52. I 2024 er der et særlig fokus fra arrangørens side på, at få flere kvindelige jazzmusikere på programmet. Følg med på Nykøbing/Rørvig Jazzfestivals Facebook for løbende opdateringer. Foruden ovenstående væld af musiske muligheder, kan du også få dine øregange plejet med rock og metal musik på Asgaard Rock Festival d. 9/8 – 11/8. Er du mere til Birthe Kjær, Medina eller Andreas Odbjerg, kan du tage til Vig Festival d. 10/7 – 13/7 – men du skal være hurtigt ude, der plejer at blive udsolgt.

83

LANGBORDSMIDDAGENE, som man kan deltage i året rundt, byder på lækker mad tilberedt af lokale kokke med lokale fødevarer. Her kan du se, hvordan det så ud, da en af middagene i 2023 fandt sted på færgen Nakkehage.

GASTRONOMI PÅ HØJ KURS

Odsherred er fuld af kunst, kultur og musik, men husk også alle de gastronomiske oplevelser, som Odsherred byder på.

Året rundt kan du fx komme til langbordsmiddag, hvor lokale kokke laver mad baseret på lokale råvarer. Middagene er arrangeret af UNESCO Global Geopark Odsherred og VisitOdsherred i samarbejde med den lokale fødevareorganisation FIO – Fødevareproducenter i Odsherred. Middagene finder ofte sted på spændende og anderledes lokationer. Sidste år kunne du f.eks. komme til middag på noget så anderledes som færgen Nakkehage. I foråret 2024 afholdt Bistro F middag i Vig Kirke, hvor der blev serveret i form af altergang og gæsterne kunne nyde den anderledes middag på kirkebænkene. Flere middage er i støbeskeen og annonceres løbende.

Foruden langbordsmiddage, er der også løbende madmarkeder, bl.a. i Anneberg Kulturpark, hvor lokale producenter byder på en smagsprøve og sælger lokalt producerede fødevarer og råvarer.

I efteråret kåres desuden årets Grand Cru kartoffel og gulerod. Du kan smage finalegrøntsagerne og selv have indflydelse på kåringen, ved at stemme på din favorit!

Du kan også booke rundvisninger og vinsmagninger på flere af de lokale vingårde, hvor der produceres dansk vin i topkvalitet.

Du kan følge med på www.visitodsherred.dk/det-sker for informationer om diverse gastronomiske og kulturelle oplevelser.

84

VI SÆLGER ODSHERRED!

For Nybolig Odsherred handler det ikke kun om at sælge boliger, vi vil også sælge området.

Nybolig Odsherred er din lokale mægler! Odsherreds skønne natur gør det til et helt unikt sted at købe bolig. Vi er Danmarks første UNESCO-geopark med et varieret landskab og skovområder, der er perfekt til en gå- eller cykeltur med stop og smukke udsigter undervejs. Husk også de dejlige sandbadestrande, der strækker sig langs Odsherreds kyst og indbyder til en svalende dukkert i sommervarmen.

Sommer og vinter finder du os blandt andet i en af vores butikker på Algade i Nykøbing Sj., hvor vi altid er klar til en uforpligtende snak om dine boligdrømme.

Nybolig Odsherred Til alle tider. Til alle hjem.

ANNEBERG KULTURPARK FØR OG NU

Det gamle psykiatriske hospital på Anneberg har gennemgået en vild transformation, siden ejer og direktør Gitte Klausen overtog bygningerne i 2018, og begyndte det store arbejde med at skabe det, vi i dag kender som Anneberg Kulturpark. Vi har været i gemmerne og finde fotos fra da bygningerne stadig fungerede som hospital. Hvordan så det mon ud dengang i forhold til nu?

86
Tekst: Anne Vincents Johansen Foto: Mary Jo Hau og arkiv

PORTEN TIL ANNEBERG

Oprindeligt var der store hegn ved indgangen, når man kørte ind til det psykiatriske hospital i hestevogn. I dag er hegnene væk og tilbage står kun de store søjler. Der var en poppelalle med en lindehæk bag ved. Pludselig udbrød der poppelsyge og så skulle træerne fældes. En dygtig gartner kiggede på lindehækken og udvalgte de træer, der kunne opstammes i kandelaberform. Resten blev fældet. Så den lindealle, der er i dag, var oprindeligt blot en lang hæk der omkransede poppelalleen. Vejen var også noget smallere - i 1915 var der stort set kun hestevogne, så behovet for en bred vej var ikke ret stort. I dag kan to biler passere hinanden. Annebergparken er et stort område, men dette er faktisk den eneste indgang. Ved store arrangementer er det bogstaveligt talt en flaskehals, men det er også det, der gør, at trafikken i det daglige er ret ret begrænset i Annebergparken. Det er et dejligt roligt kvarter, hvor der ikke er noget gennemkørsel.

DIE PFORTE VON ANNEBERG

Ursprünglich gab es hohe Zäune am Eingang, wenn man mit der Pferdekutsche zur psychiatrischen Klinik fuhr. Heute sind die Zäune verschwunden und nur noch die großen Säulen vorhanden. Es gab eine Pappelallee mit einer Lindenhecke dahinter. Plötzlich brach die Pappelkrankheit aus und die Bäume mussten gefällt werden.

Ein geschickter Gärtner sah sich die Lindenhecke an und wählte die Bäume aus, die in Form eines Kandelabers geschnitten werden konnten. Die übrigen wurden gefällt. Die heutige Lindenallee war also ursprünglich nur eine lange Hecke, die die Pappelallee umgab. Die Straße war auch etwas schmaler – 1915 gab es so gut wie nur Pferdekutschen, so dass es keinen großen Bedarf für eine breite Straße gab. Heute können zwei Autos aneinander vorbeifahren.

Der Annebergpark ist ein großes Areal, aber dies ist eigentlich der einzige Eingang. Bei großen Veranstaltungen ist sie buchstäblich ein Nadelöhr, aber sie ist auch der Grund dafür, dass der Verkehr im Annebergpark im Alltag ziemlich eingeschränkt ist. Es ist ein schönes, ruhiges Gebiet ohne Durchgangsverkehr.

THE GATE TO ANNEBERG

Originally, one would be met by tall fences at the entrance when arriving at the mental hospital in a horse-drawn carriage. The fences are now gone and only the large columns are left. There was a poplar-lined avenue with a lime hedge behind it. At one point, a fungus disease attacked the poplars and they had to be felled.

A skilled gardener examined the lime hedge and selected the trees to be pruned to a candelabrum shape. The rest were felled. So, originally, the present-day avenue lined with lime trees was just a long hedge encircling the poplar avenue. The road was also somewhat narrower – in 1915, horse-drawn carriages were by far the commonest form of transport, so the need for a wider road was virtually non-existent. Today, two cars can pass comfortably.

Although Annebergparken is extensive, this is the only entrance. Big events tend to cause a bottleneck, but at the same time, it means that traffic is kept to a minimum during the week. It is a quiet area with no through traffic.

87

GÆSTEHUSET

På Anneberg er der røde og gule bygninger. De røde bygninger var oprindeligt de administrative afdelinger, hvor de gule var sengeafdelinger. Gæstehuset, som det i dag hedder, er en af de gule bygninger. På 2. sal boede plejerne, mens 1. sal og stueetagen var fælles sengeafdelinger. Her sov de mange patienter side om side. Når man blev indlagt på psykiatrisk hospital, var man automatisk tvunget til tre ugers sengeleje. Dette blev forvaltet meget bogstaveligt – når man var syg, så lå man ned – og det er det, man kan se på billedet. De mange patienter er blevet rullet udenfor, så de kan ligge i deres senge og få frisk luft og sol. Den friske luft var noget man gik meget op i – det kan man også se på de mange åbne vinduer. Verandaerne rundt om bygningerne blev lavet netop, så patienterne kunne blive kørt udenfor og få så meget frisk luft som muligt. Bygningen var i en årrække hjem for Scenekunstskolen, men den blev nedlagt i 2021, hvorefter Gitte Klausen købte bygningen og satte den i stand med respekt for den oprindelige stil. I dag bruges det som Annebergs Gæstehus. Der er 31 værelser med bad og toilet på gangen.

DAS GÄSTEHAUS

Anneberg besteht aus roten und gelben Gebäuden. Die roten Gebäude waren ursprünglich die Verwaltungsabteilungen, während die gelben Gebäude Krankenstationen waren. Das Gästehaus, wie es heute genannt wird, ist eines der gelben Gebäude. In der zweiten Etage wohnten die Pfleger, während die erste Etage und das Erdgeschoss als Schlafsäle/Mehrbettzimmer genutzt wurden. Hier schliefen die vielen Patienten Seite an Seite.

Wenn man in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wurde, war man automatisch gezwungen, drei Wochen lang Bettruhe zu halten. Das wurde sehr buchstäblich gehandhabt – wenn man krank war, lag man im Bett – und das ist es, was Sie auf dem Bild sehen können. Die vielen Patienten wurden nach draußen gerollt, damit sie in ihren Betten liegen und frische Luft und Sonne tanken konnten. Frische Luft war eine Priorität – das zeigen die vielen offenen Fenster. Die Veranden rund um die Gebäude wurden angelegt, damit die Patienten nach draußen gerollt werden und so viel frische Luft wie möglich bekommen konnten.

Das Gebäude beherbergte einige Jahre lang die Bühnenkunstschule, die jedoch 2021 geschlossen wurde. Danach kaufte Gitte Klausen das Gebäude und restaurierte es unter Berücksichtigung des ursprünglichen Stils. Heute wird es als Gästehaus von Anneberg genutzt. Es gibt 31 Zimmer mit Dusche und Toilette auf dem Flur.

GUEST HOUSE

Anneberg is comprised of red and yellow buildings. The red buildings originally housed the administrative departments, whereas the yellow ones were wards. Known as the guest house, it occupies one of the yellow buildings. The nursing staff lived on the second floor, and the ground and first floor served as patient wards where the many patients slept side by side.

When admitted to a mental hospital, patients were forced to stay in bed for three weeks. This was administered to the letter – when people were ill, they had to lie down – and this is the situation shown in the picture. The many patients have been wheeled outside for some sun and fresh air whilst lying in their beds. Fresh air was very important – also evident from the many open windows. The verandas encircling the buildings were built specifically so that the patients could be wheeled outside to get as much fresh air as possible.

For many years, the building housed 'Scenekunstskolen'. The school closed in 2021 and the building was subsequently bought by Gitte Klausen, who renovated it in due respect of the original style. Today, it serves as Anneberg’s guest house. There are thirty-one rooms with a shared bath and toilet.

88
89

VASKERIET

På fotoet af det gamle vaskeri og køkkenbygningen kan man virkelig se, hvordan den gamle skønvirkehave bredte sig rundt om bygningerne. Bygningerne blev brugt til det, som navnet også lægger op til – industrivaskeri og køkken. I dag er det et stort multifunktionsrum. Der er café, udstillinger, markeder og børneaktiviteter. Mange af de lokale aktører holder også til i denne bygning – Psykiatrisk Museum, Contempehrary, Dansk Tang, Isøre is og Højsgaards mikrovineri. Bygningen har også været med i flere film, da flere dele af den står ligesom i 1915. Senest er der blevet filmet til det danske drama ’Ustyrlig’ som gik i biograferne i 2022.

DIE WÄSCHEREI

Auf dem Foto des alten Wasch- und Küchengebäudes kann man gut erkennen, wie sich der alte Jugendstil-Garten um die Gebäude herum erstreckte. Die Gebäude wurden für das genutzt, was der Name vermuten lässt – industrielle Wäscherei und Küche. Heute ist es ein großer Mehrzweckraum. Dort gibt es ein Café, Ausstellungen, Märkte und Aktivitäten für Kinder. Viele der l okalen Anbieter sind ebenfalls in diesem Gebäude untergebracht – Psychiatriemuseum, Contempehrary, Dansk Tang, Isøre Is und Højsgaards Mikrovineri. Das Gebäude wurde auch schon in mehreren Filmen verwendet, da mehrere Teile des Gebäudes noch im Zustand von 1915 erhalten sind. Zuletzt wurde dort das dänische Drama „Ustyrlig" (Unkontrollierbar) gedreht, das 2022 in die Kinos kam.

LAUNDRY

The photo of the old laundry and the kitchen wing shows how the old Arts and Craft garden extended round the buildings. The buildings were, as the name suggests, used as an industrial laundry and kitchen area. Today, it is a large multifunctional space. There is a café, exhibitions, markets, and children’s activities. Many local actors also use this building – the Psykiatrisk Museum, Contempehrary, Dansk Tang, Isøre Is, and Højsgaards Mikrovineri. The building has also been used as backdrop for several films, since parts of it still appear as it did in 1915. Recently, filming took place here for the Danish drama ’Ustyrlig’, screened in cinemas in 2022.

91

SKØNVIRKEHAVEN

"At gøre livet lyst og trygt for dem hvis sind er mørkt og sygt. Derfor er disse huse bygt."

I begyndelsen af 2022 skrev den lokale naturvejleder- og rådgiver Jørgen Stoltz til Gitte Klausen. Han havde fundet en søjleeg som ville passe perfekt til den gamle skønvirkehave på Anneberg. Der manglede netop ét træ til at omkranse den store sten i centrum af Anneberg. Det var en større operation at få flyttet det store træ fra en sommerhusgrund til Anneberg. Som tak til Jørgen, er træet i dag opkaldt efter ham.

Der er store planer for at genskabe resten af den oprindelige skønvirkehave. At sætte den sidste søjleeg var første lille skridt i et stort arbejde, som der stadig søges efter midler til.

DER JUGENDSTIL-GARTEN

"Um das Leben hell und sicher zu machen für diejenigen, deren Gemüt dunkel und krank ist. Dazu wurden diese Häuser gebaut."

Anfang 2022 schrieb der örtliche Naturvermittler und Berater Jørgen Stoltz an Gitte Klausen. Er hatte eine Säuleneiche gefunden, die perfekt in den alten Jugendstil-Garten von Anneberg passen würde. Es fehlte nur noch ein Baum, um den großen Stein in der Mitte von Anneberg zu umringen. Es war eine umfangreiche Aktion, den großen Baum von einem Ferienhausgrundstück nach Anneberg zu bringen. Als Dankeschön an Jørgen ist der Baum nun nach ihm benannt.

Es gibt große Pläne, den Rest des ursprünglichen Jugendstil-Gartens wiederherzustellen. Die Pflanzung der letzten Säuleneiche war der erste kleine Schritt eines großen Vorhabens, für das noch Mittel gesucht

THE ARTS AND CRAFT GARDEN

‘Making life bright and secure for those whose minds are dark and anguished. That’s why these houses were built.’

In the early part of 2022, the local nature interpreter and consultant Jørgen Stoltz wrote to Gitte Klausen. He had discovered an English oak that would go well in Anneberg’s old Arts and Craft garden. It so happened that just one such tree was needed to complete the ring of trees encircling the large stone at the centre of Anneberg. It was a major operation to move the big tree from a summer-cottage plot to Anneberg. By way of thanking Jørgen, the tree has been named after him.

Plans are being made to remodel the original Arts and Craft garden. Planting the last English oak was thus the first step in a lengthy process and funding is still being raised.

92
93
94

MOTAS FESTSAL

Dette var hospitalets festsal. Der var kønsopdelte indgange og mænd og kvinder blev bænket i hver deres side. Hospitalsansatte opførte små teaterstykker i det lille teater.

På et tidspunkt er loftet blevet sænket, for at få varmeforsyning ind. Det smukke hvælvede loft er derfor desværre stadig gemt væk. Det er en af Gitte Klausens drømme, en dag at finde en anden løsning, så der atter kan blive åbnet op. I dag bruges festsalen til selskaber og jazzkoncerter.

MOTAS BANKETTSAAL

Dies war der Bankettsaal der Psychiatrischen Heilanstalt. Der Eingang var, nach Geschlecht getrennte, sodass die Männer und Frauen getrennt saßen auf jeder Ihre Seiten. Im kleinen Theater führten die Mitarbeiter der Psychiatrischen Heilanstalt kleine Theaterstücke auf.

An einer Stelle wurde die Decke gesenkt, um die Wärmezufuhr zu ermöglichen. Die schöne Gewölbedecke ist daher leider verborgen. Es ist ein von Gitte Klausens Träumen, eines Tages eine andere Lösung zu finden, damit die Gewölbte Decke wieder zu sehen ist. Heute wird der Ballsaal für Veranstaltungen und Jazzkonzerte genutzt.

MOTA'S BANQUET HALL

This was the hospital banquet hall. There were gender-separated entrances and men and women were seated on separate sides. Hospital staff performed small plays in the small theatre. At one point the ceiling has been lowered to bring in central heating. The beautiful vaulted ceiling is therefore unfortunately hidden away. It is one of Gitte Klausen's dreams to one day find another solution so that it can be opened up again. Today, the ballroom is used for parties and jazz concerts.

95

KIRKEN

På billedet ses den daværende administrationsbygning (i dag Kunstnerfløjen) og Anneberg Kirke. Oprindeligt fungerede kirken som hospitalskirke. Her var gudstjener, dåb og vielser. Men begravelserne foregik i kapellet, hvor patienterne inden de blev begravet, fik fjernet deres hjerne –deraf navnet ’De hjerneløses kirkegård’.

Kirken bruges i dag kun til bryllupper, men det er en aktiv kirke, og en af de få danske kirker som er fredet.

DIE KIRCHE

Das Bild zeigt das ehemalige Verwaltungsgebäude (heute Künstlerflügel) und die Annebergkirche. Ursprünglich diente diese als Kirche für die Psychiatrische Heilanstalt. Hier fanden Gottesdienste, Taufen und Hochzeiten statt. Aber die Beerdigungen fanden in der Kapelle statt, wo den Patienten vor ihrer Beerdigung das Gehirn entnommen wurde – daher der Name „Friedhof der Hirnlosen“.

Heute wird die Kirche nur noch für Hochzeiten genutzt, sie ist jedoch eine aktive Kirche und eine der wenigen dänischen Kirchen, die unter Denkmalschutz steht.

THE CHURCH

The picture shows the former administration building (today the Artist Wing) and Anneberg Church. Originally, the church functioned as a hospital church. Services, baptisms and weddings were held here. But the funerals took place in the chapel, where the patients had their brains removed before they were buried - hence the name 'Cemetery of the brainless'.

Today, the church is only used for weddings, but it is an active church, and one of the few Danish churches that is protected.

96

KUNSTNERFLØJEN – DEN GAMLE ADMINISTRATIONSBYGNING

Kunstnerfløjen ligger i den bygning, som oprindeligt indeholdt administrationen. Det var ikke kun administrationskontorer, men administrationspersonalet boede der faktisk også. En af de første forvaltere på hospitalet var Ejvind Mørch, som var gift med Gudrun Trier – bedsteforældrene til kunstner og forfatter Dea Trier Mørch. Bygningen ligger centralt i Annebergparken og fremstår i dag smukt restaureret. Nogle steder var lofterne blevet sænket. Dette er åbnet op igen og de gamle stuklofter er blevet genskabt. Væggene er malet i de oprindelige farver.

Kunstnerfløjen udgør i dag atelier for 30 aktive kunstnere. De har hvert et atelier, som gæster er velkomne til at besøge. Der er også et galleri, hvor kunstnere løbende har udstillinger.

DER KÜNSTLERFLÜGEL – DAS ALTE VERWALTUNGSGEBÄUDE

Der Künstlerflügel befindet sich in dem Gebäude, in dem ursprünglich die Verwaltung untergebracht war. Dort befanden sich nicht nur Verwaltungsbüros, sondern die Mitarbeiter der Verwaltung wohnten dort auch. Einer der ersten Verwalter des Krankenhauses war Ejvind Mørch, der mit Gudrun Trier verheiratet war – die Großeltern der Künstlerin und Autorin Dea Trier Mørch.

Das Gebäude befindet sich im Zentrum des Annebergparks und ist heute wunderschön restauriert. An einigen Stellen waren die Decken abgesenkt worden. Diese wurden wieder geöffnet und die alten Stuckdecken wurden wiederhergestellt. Die Wände sind in den Originalfarben gestrichen.

Heute ist der Künstlerflügel ein Atelier für 30 aktive Künstler. Jeder von ihnen hat ein Atelier, das von Gästen besucht werden kann. Außerdem gibt es eine Galerie, in der die Künstler regelmäßig Ausstellungen veranstalten.

ARTISTS’ WING – THE FORMER ADMINISTRATION BUILDING

The artists’ wing is found in the former administration building – which not only housed the offices, the administrative staff actually lived there, too. One of the first hospital managers was Ejvind Mørch, who was married to Gudrun Trier – grandparents of the artist writer Dea Trier Mørch.

Situated centrally in Annebergparken, the building has now been beautifully renovated. In certain areas, lower ceilings had been fitted. These have now been removed and the old stuccoed ceilings have been remodelled and the walls painted in the original colours.

The artists’ wing now provide studio space for thirty active artists. They each have their own studio, and they welcome visitors. There is also a gallery where the artists arrange exhibitions on a current basis.

98

MØD TRINE KENT

KUNSTNERPORTRÆT

Trine Kent maler landskaber, som hun finder rundt omkring i Odsherred. Hun har altid drømt om at blive kunstner, og har tegnet og malet siden hun var helt lille. I 2023 tog hun springet og blev kunstner på fuld tid. Mød en kunstner som har gjort sin passion til sin levevej.

Tekst: Anne Vincents Johansen Foto: Mary Jo Hau

Hvad er det første værk, du kan huske, at du har lavet?

Efter nærmere eftertanke … er det et værk fra en malekonkurrence i Odense i 2006, hvor jeg kom i finalen. Det var et portræt af Karen Blixen malet med udgangspunkt i et gammelt fotografi. Værket blev efterfølgende doneret til børneafdelingen på Odense Universitetshospital. Det syntes jeg var ret cool! Det var det første aktive valg jeg tog, om at gøre noget med min kunst.

Hvordan har din kunstneriske/keramiske praksis udviklet sig siden da?

Jeg har altid arbejdet med billeder – tegning og maleri. Det har været i perioder. Da mine børn var små, var der ikke tid til det. Det har sidenhen fået lov at få mere plads. Nu er mine børn voksne. Det har givet tid til, at jeg kunne arbejde mere med kunsten. I starten stod jeg inde i stuen og malede med høretelefoner på, så jeg kunne skærme mig selv fra det, der foregik rundt om mig. I dag har jeg atelier i min have og i Kunstnerfløjen på Anneberg. Min første udstilling var i et venteværelse og siden da, er det gået voldsomt stærkt. Nu arbejder jeg med kunst på fuldtid. Rent motivmæssigt, så lavede jeg mange portrætter i starten, hvor jeg i dag primært maler landskaber, men jeg holder stadig fast i portrættet.

Hvorfor blev du kunstner?

Det er noget, som altid har ligget i mig. Lige siden jeg gik i fritidshjem, hvor en pædagog sagde, at jeg skulle være kunstner. Det ville da være drømmen, men jeg tænkte ikke, at det var en mulighed for mig. Der er flere ting

i det at være kunstner, som gør det helt særligt for mig – det, at der træder noget frem i lærredet ud af ingenting – det synes jeg er magisk. Desuden skaber det en forbindelse til andre mennesker. Nogle bliver rørt eller oplever nogle sansninger. Processen med at gå fra mit arbejde som pædagog til at arbejde som kunstner på fuld tid har været længerevarende. Det krævede meget af mig at skulle være nærværende to steder. Jeg gik stille og roligt ned i tid på mit arbejde. I starten, når nogle sagde ”det er også dejligt, at du har sådan en hobby”, kunne jeg mærke, at det prikkede til noget i mig – det er ikke bare en hobby! Det gør mere i mig end noget, som jeg bare lige hygger mig med. Her for et år siden sagde min mand så: ”Er det ikke nu, du skal gøre det?”

Hvis ikke man skal gøre det, man brænder for, når man er her – hvornår skal man så gøre det? Og så tog jeg springet.

Hvor finder du inspirationen til dine værker? Og hvilken rolle spiller Odsherred i dette?

Da jeg boede i København og kørte til Odsherred, kunne jeg simpelthen mærke, hvad der skete i min krop. Skuldrene røg ned, og jeg kunne trække vejret på en anden måde. Det er her, jeg finder min inspiration til mine landskabsværker. Jeg går meget på opdagelse i lys – og det er helt særligt her i Odsherred. Nogle gange er jeg taget ud at rejse for at finde ny inspiration og nye motiver. Da jeg så er kommet af sted, har jeg ikke kunne mærke noget som helst. Jeg behøver ikke at skulle så langt væk for at finde min inspiration. Jeg vender altid tilbage til Odsherred.

100

TRINE KENT HAR EN SÆRLIG EVNE, når det kommer til at indfange lys i sine malerier. Hun arbejder med mange penselstrøg og flere lag maling, som giver et intenst udtryk. Når man går tæt på malerierne, kan man se, at hun sammensætter mange forskellige farver, hvilket er med til at skabe en dynamik i hendes værker.

TRIFFT TRINE KENT

Trine Kent malt Landschaften, die sie in Odsherred findet. Sie hat schon immer davon geträumt, Künstlerin zu werden und zeichnet und malt seit ihrer frühen Kindheit. Im Jahr 2023 wagte sie den Schritt und wurde Vollzeitkünstlerin. Treffen Sie eine Künstlerin, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat.

Welches ist das erste Werk, an das Sie sich erinnern können?

Wenn ich es mir recht überlege ... es ist ein Bild von einem Malwettbewerb in Odense 2006, bei dem ich ins Finale kam. Es war ein Porträt von Karen Blixen, gemalt nach einem alten Foto. Das Bild wurde anschließend der pädiatrischen Abteilung des Universitätskrankenhauses Odense gespendet. Ich fand das ziemlich cool! Es war die erste aktive Entscheidung, die ich getroffen habe, um etwas mit meiner Kunst zu machen.

Wie hat sich Ihre künstlerische/keramische Praxis seither entwickelt?

Ich habe schon immer mit Bildern gearbeitet – zeichnend und malend, zeitweise. Als meine Kinder klein waren, hatte ich keine Zeit dafür. Seitdem habe ich mehr Platz dazu bekommen. Jetzt sind meine Kinder erwachsen. Dadurch habe ich Zeit bekommen, mehr mit Kunst zu arbeiten. Am Anfang stand ich im Wohnzimmer und malte mit Kopfhörern, damit ich nicht mitbekam, was um mich herum geschah. Heute habe ich ein Atelier in meinem Garten und im Künstlerflügel von Anneberg. Meine erste Ausstellung fand in einem Wartezimmer statt, und seitdem hat es sich rasend weiterentwickelt. Jetzt arbeite ich hauptberuflich mit Kunst. Was die Motive betrifft, so habe ich anfangs viele Porträts gemalt, während ich heute hauptsächlich Landschaften male, aber ich bleibe dem Porträt treu.

Warum wurden Sie Künstlerin?

Das ist etwas, das schon immer in mir war. Seit ich in ein Freizeitzentrum

ging, wo mir ein Lehrer sagte, dass ich Künstlerin werden sollte. Das wäre ein Traum, aber ich dachte nicht, dass das für mich in Frage käme. Es gibt einige Dinge, die das Künstlerdasein für mich besonders machen – die Tatsache, dass etwas aus dem Nichts auf der Leinwand erscheint – das finde ich magisch. Außerdem schafft es eine Verbindung zu anderen Menschen. Einige werden gerührt oder erleben bestimmte Eindrücke. Der Übergang von meiner Arbeit als Pädagogin zu meiner Arbeit als Vollzeitkünstlerin war ein langwieriger Prozess. Es hat mich viel Kraft gekostet, an zwei Orten präsent zu sein. Ich habe langsam meine Arbeitsstunden reduziert. Am Anfang, wenn jemand sagte: „Es ist toll, dass du so ein Hobby hast“, konnte ich spüren, dass es etwas in mir ansprach – es ist nicht nur ein Hobby! Es bringt mir mehr als etwas, mit dem ich nur einfach Spaß habe. Vor einem Jahr sagte mein Mann: „Ist es jetzt nicht an der Zeit, es zu tun?“ Wenn du nicht das tust, wofür du Leidenschaft hast, wenn du hier bist, wann wirst du es dann tun? Und dann habe ich den Sprung gewagt. Woher nehmen Sie die Inspiration für Ihre Arbeit? Und welche Rolle spielt Odsherred dabei?

Als ich in Kopenhagen lebte und nach Odsherred fuhr, konnte ich einfach spüren, was in meinem Körper passierte. Meine Schultern fielen entspannt nach unten und ich konnte ganz anders atmen. Hier finde ich die Inspiration für meine Landschaftswerke. Ich erforsche das Licht sehr viel – und hier in Odsherred ist es etwas ganz Besonderes. Manchmal bin ich gereist, um neue Inspiration und neue Motive zu finden. Wenn ich dann unterwegs war, habe ich überhaupt nichts mehr gespürt. Ich muss gar nicht so weit weg gehen, um mich inspirieren zu lassen. Ich kehre immer wieder nach Odsherred zurück.

MEET TRINE KENT

Trine Kent paints landscapes from Odsherred. She always dreamed of becoming an artist and has been drawing and painting since early childhood. In 2023, she took the plunge and became a full-time artist. Meet an artist who has made a career out of her passion. What is the first work you remember having done?

Thinking about it … it was a work from a painting competition in Odense in 2006, where I reached the final. It was a portrait of Karen Blixen painted from an old photograph. The work was later donated to the children’s ward at Odense Universitety Hospital. I thought that was really cool! It was the first active decision I made about doing something with my art. How has your artistic/ceramic practice developed since then?

I’ve always worked with pictures – drawing and painting. It was a periodical thing with me. When my children were small, there wasn’t much time. Now, I’ve gradually given it more space. My children are grown now. This has given me time to concentrate on my art. In the early days, I painted in the sitting room wearing headphones to keep out everything that went on around me. Now, I have a studio in my garden and one in the Artist’s Wing at Anneberg. My first exhibition was held in a waiting room and since then, things began to move fast. I’m now a full-time artist. Regarding motifs, I did a lot of portraits to begin with, whereas today, I primarily paint landscapes but still do portraits.

Why did you become and artist?

It’s always been part of me. Since my after-school-club days where a

teacher told me I would become an artist. That would be a dream come true, but I didn’t consider it a possibility, at all. There are several aspects of being an artist that makes it quite unique – the fact that something appears on the canvas from nothing – that’s just magic. Also, it creates a link to other people. Some are moved or experience certain sensations. The evolutionary process from my job as a pedagogue to being a full-time artist has been a lengthy one. It took a lot out of me to keep up a sense of presence in two places. I gradually worked shorter hours as a pedagogue. In the beginning, when someone said ’how lovely to have such a hobby’, I sensed something inside me reacting – it’s not just a hobby! It goes deeper than something I just do for fun. A year ago, my husband said, ’Now would be a good time to do it, right?

If you don’t do what you really want to while you’re here – when should you do it?’ So, I did.

Where do you find inspiration for your works? And which role does Odsherred play in this?

When I lived in Copenhagen and drove to Odsherred, I simply felt something happening in my body. My shoulders dropped, and I could breathe in a different way. This is where I find inspiration for my landscape works. I like exploring the light – and it’s wholly unique here in Odsherred. Sometimes, I go travelling to find new inspiration and new motifs. Once there, I never feel anything, at all. I don’t need to travel far to find inspiration. I always return to Odsherred.

102

SIDINGE GÅRDBUTIK & FRUGTPLANTAGE

Vi er en lille gårdbutik og produktionsvirksomhed, der er udviklet gennem tre generationer.

Gårdbutikken ligger midt i det naturskønne Odsherred hvorfra vi henter alle de friske og lokale producerede frugter og grøntsager til vores produktion af delikatesser, som sælges i vores gårdbutik samt lokalt og i mange delikatessebutikker rundt omkring i Danmark.

Besøger du vores gårdbutik finder du et stort og flot udvalg af delikatesser, livsstil og velvære.

Sidinge Gårdbutiks ostemonter, med oste modnet på eget ostelager, sætter baren højt for kvalitet. Vores egen produktion af delikatesser er f.eks. nøddedressing, salatdressing, marmelade og sennep i mange varianter, rapsolie og delikatesse olie samt et meget stort udvalg af rene frugt- og grøntsags safter samt blomstersafter.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Sidinge Gårdbutik og til en af Danmarks ældste stjerne landsbyer. www.sidinge.dk

DIS I N GEGÅRDBUTIK&F R ·EGATNALPTGU

SMAG ÅRSTIDENS URTER

Oplev Odsherreds landskab hele året rundt gennem ture med Silva Danica og maden i Det Vilde Køkken. Stedet hvor Odherred fortolkes gennem lokale råvarer og naturens rige spisekammer. detvildekoekken.com • silvadanica.dk

HAVTORN FRA VEDDINGE BAKKER

I det smukke randmorænelandskab i Veddinge Bakker ligger Oversøgård. Gården drives økologisk og har siden 2016 specialiseret sig i dansk økologisk havtorn.

Tekst: Anne Vincents Johansen Foto: Mary Jo Hau

HAVTORN var en af de første planter, der kunne vokse i Danmark efter sidste istid. Den er ekstremt nøjsom og selvforsynende med næringsstoffer.

Myten siger, at en diæt af havtornblade var dét, som fik Zeus bevingede hest Pegasus til at kunne flyve. I dag anvender man særligt bladene til te og kosmetik, men faktisk også hestefoder.

107

Det er de små orange vitaminbomber, havtorn, som er hovedfokus i Oversøgårds økologiske landbrug. Bærbusken har en historie, der rækker tusindvis af år tilbage i tiden og har groet i Danmark efter den sidste istid. Den er hårdfør og vindstærk, men kræver et lysåbent landskab.

VEJRHØJBUENS BAKKEDE LANDSKAB

Gården er beliggende i det skønne Veddinge Bakker, som er en del af Vejrhøjbuen, som blev skabt af den sidste istid for ca. 15 -18.000 år siden. Vejrhøjbuen er en del af Odsherredbuerne, de tre højderygge, hvor Vejrhøjbuen er den mest markante. Højdeforskellen fra bunden af kløften til ryggen af Vejrhøjbuen er på op til 40 m.

Fra gården er der udsigt til både strand og fjord. Desuden er der syv højtliggende småsøer beliggende mellem Brendeshøj og Disbjerg, som gården er opkaldt efter – Oversøgård.

Oversøgård er en gård, som drives med passion og en mission om at passe på miljøet, vores drikkevand og

BÅDE BÆRRET OG BLADENE på

havtorn er særligt rige på vitamin C. Efter finsortering af de friske bær pakkes og fryses de til senere salg.

ikke mindst udbrede viden om havtorn og bærrets mange gode egenskaber. Gården har en 130 år lang historie og drives i dag af H. C. Bisschop Mogensen. Den er drevet økologisk siden 1994 og jorden dyrkes efter gødningsfri principper med øje for at passe på jordens og klimaets sundhed.

EN VITAMINRIG NØD

Vidste du, at havtorn faktisk er en nød? Nødden er dækket af det gul/orange kød, men farven kan variere lige fra citrongul og knaldorange til koralrød alt efter sorten.

Havtorn indeholder store mængder af vitamin C, E og er en god kilde til vitamin K. Det er en nøjsom plante og så er den selvforsynende med næringsstoffer. Den er på denne måde både klimavenlig, næringsrig og til stor gavn for både dyr og mennesker.

Oversøgård håndhøster selv alle havtorn og sælger primært til virksomheder. Det er dog også muligt for privatpersoner at købe havtorn eller booke en tur med selvpluk.

108

OVERSØGÅRD HÅNDHØSTER alle havtorn i perioden august-september. Herefter kommer bærrene hjem til gården, hvor de blæses for urenheder og blade. Herefter håndsorteres de, emballeres og fryses ned. Alt sammen et par timer efter høst, hvorfor bærrene bevarer deres friskhed. Oversøgård forarbejder ikke sine havtorn, men sælger bærrene til bl.a. virksomheder, som producerer juice, øl, vin, marmelade og andre lækre produkter. Privatpersoner kan også købe havtorn og booke en tur, hvor man selv kan komme ud at plukke bærrene.

110

SANDDORN VON VEDDINGE BAKKER

Der Oversøgård liegt in der schönen Randmoränen-Landschaft von Veddinge Bakker. Der Hof wird biologisch geführt und hat sich seit 2016 auf dänischen Bio-Sanddorn spezialisiert.

Es sind die kleinen orangenen Vitaminbomben, Sanddorn, die im Mittelpunkt des ökologischen Landbaus von Oversøgård stehen. Der Beerenstrauch hat eine Jahrtausende lange Geschichte und wächst seit der letzten Eiszeit in Dänemark. Er ist winterhart und verträgt Wind, braucht aber eine offene Landschaft.

DIE HÜGELLANDSCHAFT DES VEJRHØJ-BOGENS

Der Hof liegt in den schönen Veddinge-Hügeln, einem Teil des Vejrhøj-Bogens, der durch die letzte Eiszeit vor etwa 15-18.000 Jahren entstanden ist. Der Vejrhøj-Bogen ist Teil der OdsherredBögen, der drei Bergrücken, von denen der Vejrhøj-Bogen der prominenteste ist. Der Höhenunterschied vom Grund der Schlucht bis zum Kamm des Vejrhøj-Bogens beträgt bis zu 40 Meter. Vom Hof aus hat man Aussicht auf Strand und Fjord. Zwischen Brendeshøj und Disbjerg gibt es auch sieben hoch gelegene kleine Seen, nach denen der Hof benannt ist – Oversøgård (etwa: Hof über den Seen).

Der Oversøgård ist ein Bauernhof, der mit Leidenschaft und der Mission betrieben wird, die Umwelt und unser Trinkwasser zu

schützen und nicht zuletzt das Wissen über Sanddorn und seine vielen positiven Eigenschaften zu verbreiten. Der Betrieb blickt auf eine 130-jährige Geschichte zurück und wird derzeit von H. C. Bisschop Mogensen geführt. Die seit 1994 biologisch bewirtschafteten Flächen werden nach den Grundsätzen der Düngemittelfreiheit und mit Blick auf die Gesundheit von Boden und Klima bewirtschaftet.

EINE VITAMINREICHE NUSS

Wussten Sie, dass Sanddorn eigentlich eine Nuss ist? Die Nuss ist mit gelb-orangem Fruchtfleisch umgeben, aber die Farbe kann je nach Sorte von zitronengelb über leuchtend orange bis korallenrot variieren.

Sanddorn enthält große Mengen an Vitamin C und E und ist eine gute Quelle für Vitamin K. Er ist eine genügsame Pflanze und versorgt sich selbst mit Nährstoffen. Somit ist sie klimafreundlich, nährstoffreich und von großem Nutzen für Mensch und Tier. Oversøgård erntet den gesamten Sanddorn von Hand und verkauft ihn hauptsächlich an Unternehmen. Aber Privatpersonen können auch Sanddorn kaufen oder eine Selbsternte-Tour buchen.

SEA BUCKTHORN FROM VEDDINGE BAKKER

Nestled in the fine end-moraine landscape of Veddinge Bakker is fram Oversøgård. It is organic and has specialised in Danish organic sea buckthorn since 2016.

The main focus of the Oversøgård organic farm is sea buckthorn, the small orange berries rich in vitamins. The story of the bush goes back thousands of years and it became native to Denmark following the last Ice Age. It is hardy and tolerates wind but requires an open landscape.

THE HILLY LANDSCAPE OF THE VEJRHØJ

ARCH

The farm is located amid the beautiful Veddinge Bakker, part of the Vejrhøj Arch created by the glacial activity during the last Ice Age some 15–18,000 years ago. The Vejrhøj Arch is part of the Odsherred Arches, the three ridges of which the Vejrhøj Arch is the most striking. The height difference from the bottom of the valley to the top of the Vejrhøj Arch is up to 40 m.

The farm commands views to both the beach and the fjord. Furthermore, seven high-altitude small lakes are located between Brendeshøj and Disbjerg, giving the farm its name – Oversøgård (High Lake Farm).

Oversøgård is run with passion – and a mission to look after the natural environment, our drinking water and, not least, disseminate

knowledge about sea buckthorn and its numerous beneficial qualities. The history of the farm goes back one hundred and thirty years and it is now farmed by H. C. Bisschop Mogensen. It has been farmed organically since 1994, and the land is cultivated without the use of fertilizers, thus ensuring healthy soil and safeguarding climate.

A nut rich in vitamins

Did you know that sea buckthorn is theoretically a nut? The nut is covered by the yellow-orange flesh, but the colour may vary from lemon yellow and bright orange to coral red depending on the variety.

Sea buckthorn contains large quantities of vitamin C and E and is a good source of vitamin K. It is a hardy plant and self-sufficient in nutrients. As such, it is both climate-friendly, nutritious, and highly beneficial for both people and animals.

Oversøgård harvests all their sea buckthorn by hand, and they sell primarily to enterprises. However, it is possible for private people to buy sea buckthorn or book a trip to pick their own.

111

OPLEV GEOPARKEN FRA VANDSIDEN

Rørvig Havn en sommerdag summer af liv, store is, fiskeanretninger og børn hængende med armene ud over bådebroen ihærdige efter at fange krabber. Denne sommer vil endnu en aktivitet være klar for alle, der elsker at være på vandet.

Tekst: Pernille Bossov Godt Foto: Lasse Skou Hauschildt

DU KAN PLANLÆGGE din ferie med forhåndsbookinger eller hoppe på en spontan tur, hvis lysten lige rammer. For folk der fisker efter krabber eller er ude og bade og tænker: Det kunne være fedt! Vejret er fantastisk. Fjorden er smuk. Lad os prøve noget andet.

I april 2024 åbnede KAYAKOMAT, et selvbetjent kajak- og paddleboardudlejningssystem placeret nemt tilgængeligt på Rørvig Havn. Handlingsmanden bag det nye kajak- og paddleudlejningskoncept hedder Lasse Skou Hauschildt. Han er gift med Ida og sammen har de to børn. Ida er vokset op i Rørvig, hvor hendes forældre stadig bor. Hele familien harderfor altid haft stor glæde af området både på land og i vand, når de besøgte børnenes bedsteforældre. Selv boede de i København, indtil de i sommeren 2023 tog springet og flyttede til Rørvig.

– Det var en længsel mod mere lys, mere åben himmel, mere natur, fortæller Lasse.

Særligt havnen i Rørvig har Lasse og hans familie været flittige brugere af, og han har flere gange drømt om at kunne leje en kajak eller et paddleboard, så han nemt og spontant kunne tage familien med på vandet.

– Det kan være en logistisk udfordring, enten at skulle slæbe kajakker eller få dem op på taget af en bil og køre ned til vandet. Den der nemme adgang til havet med en kajak eller et SUP board, det har jeg virkelig savnet.

Da Lasse en dag tilfældigt stødte på et opslag på instagram, hvor en kollega havde besøgt en KAYAKOMAT-station i Sverige, blev hans interesse fanget. Efter familien flyttede til Rørvig gik der ikke lang tid, før

Lasse præsenterede ideen for bl.a. havnefogeden, der hurtigt så potentialet i den nye iværksætter og KAYAKOMAT-stationen. Snart var både den rette placering, byggetilladelse fra kommunen og opbakning fra Rørvig Havns andre aktører i hus.

EN NY VINKEL PÅ GEOPARKEN

Odsherred er beriget med 157 km lang smuk kystlinje, der både rummer stille fjord, åbent hav, skov, strand og klint. Uanset hvor I Odsherred man befinder sig, er der aldrig langt til vandet, og her kan geoparkens landskab og smukke natur nydes fra en helt ny vinkel.

KAYAKOMAT-stationens placering i Rørvig byder på et hav af muligheder for både lange og korte ture på vandet. Er man nybegynder eller ønsker man mere rolige rammer til mindre børn, er den lille bugt lige syd for Rørvig Havn, ifølge Lasse, helt perfekt.

– Rørvig er en ren kravlegård for nybegyndere i kajak. Der er lavt og roligt vand, selv en dag hvor det blæser lidt. Det er meget trygt - også med mindre børn. Du kan bunde overalt.

Tager man en tur nordøst fra Rørvig Havn kommer man til Skansehage. Et helt klassisk eksempel på en krum-odde, der udgør rammerne for en

113

"Lørdag morgen sejlede vi fra Rørvig Havn til Stokkebjerg Skov og overnattede i telt. Det var en dag i august, det var vindstille, det var lunt og solen bragede bare ned. Det var en fuldstændig magisk dag. Vi ankom midt på eftermiddagen, gik en tur i skoven og lavede bål. Man kan gøre det med sin kæreste, man kan gøre med sine børn, man kan gøre det med sine kollegaer. Det er et oplagt udflugtsmål. Vi stoppede ved Unnerud undervejs og badede fra badebroen der”

Lasse Skou Hauschildt

skøn bugt med rig natur og sandstrand. Sejler man længere nord på til Rørvigs nordligste punkt, rammer man Korshage, hvor Isefjord og Kattegat mødes.

På en tur sydpå langs vandkanten i Isefjord, venter endnu flere oplevelser. Nede ved Nakke kommer man forbi Skredbjerg, hvor stejle skrænter står helt ud til vandet – et godt eksempel på det rå landskab den seneste istid har efterladt på sin vej. I 1946 blev Skredbjerg fredet pga. den sjældne vegetation og er i dag tæt bevokset af krat og træer, og huser et rigt fugleliv. Lige rundt om Nakke-halvøen kommer man til Slettemosen, som er et af Odsherreds mest afsidesliggende naturområder. Trænger man til et hvil, kan man gøre det på den lille strand. På den modsatte side af Nykøbing Bugt kan man gøre stop ved sandstranden nedenfor Anneberg. Her er der adgang til den smukke skov med en spændende historie. Der er blandt andet fundet en stor koncentration af gravhøje og skåltegn. Det er også muligt at besøge Anneberg Kulturpark, der både rummer Kunstnerfløjen, flere lokale fødevareproduktioner, en Michelin restaurant og flotte historiske bygninger.

Lægger man kajakkerne til ved stranden mellem Kildehuse og Strandhuse, kan man ud over et dejligt dyb i vandet tage turen ind i Ulkerup Skov. Her finder man Ulkerup Sjælene og fundamentet fra en gammel skovlandsby, der blev nedlagt i 1872. En rigtig fin historie og udflugt for både store og små. Lidt længere sydpå møder man Stokkebjerg Skov.

– Stokkebjerg Skov, synes jeg er et helt fuldstændig oplagt udflugtsmål her fra Rørvig Havn. Der kan du sejle til på fem seks timer og tage en overnatning. Der er fri teltning i hele skoven. Du kan sagtens have et telt og en sovepose med, fortæller Lasse.

Her kan man også se Lommestenen ude i vandet - en af Danmarks største sten. Den er vurderet til at veje over 40 tons og er blevet flyttet hertil af

isens kraft for mere end 17.000 år siden.

Tager man kajakkerne en tur længere ned ad Isefjord, kommer man til Sandskredet i Kongsøre Skov. Stranden er meget populær og den smukke bøgeskov står helt ned til vandet og spejler sig. Kongsøre skov rummer mange oldtidslevn, heriblandt Kong Øres grav, et smukt tingsted samt mange gravhøje og stendysser, der giver skoven et romantisk præg.

SIKKERHED

I FOKUS

KAYAKOMAT er et selvbetjent tilbud til alle der har lyst til at prøve kræfter med kajak, tandemkajak eller paddleboard. Det har ingen betydning, om man har brugt mange timer på havet eller om man har lyst til at prøve for første gang. Alle kajakker er brede havkajakker og lejer du paddleboards, vil du også opleve, at boardet er stabilt og brugervenligt, selv for nybegyndere. Udlejning og betaling sker via KAYAKOMATs hjemmeside, hvor det er muligt både at booke til en bestemt dato eller leje med det samme. Når bookingen er gennemført, får man en kode, der kan låse op for den eller de kajakker og paddleboards, man har booket.

Selvom KAYAKOMAT er ubemandet og brugen af kajakker og paddleboards er på eget ansvar, er sikkerheden i fokus.

– Når du booker igennem KAYAKOAMAT-konceptet, skal du gennemgå små animationer om sikkerhed, der guider dig i forhold til søsikkerhed. Fx at man skal bære redningsvest, der selvfølgelig er inkluderet i lejen. Der ligger redningsveste i kajakken sammen med en pagaj, en øse og cockpitcover. De obligatoriske ting i forhold til at sejle i kajak er med i lejen.

Desuden opfordrer Lasse til, at man holder sig langs kysten på det stille og lave vand, hvis man ikke har den store erfaring.

Du finder KAYAKOMAT på Rørvig Havn via kayakomat.com

114

ERLEBEN SIE DEN GEOPARK VOM WASSER AUS

Im Hafen von Rørvig ist an einem Sommertag viel los, große Eisportionen, Fischgerichte und Kinder, die mit ausgestreckten Armen über dem Steg hängen und eifrig Krabben fangen. In diesem Sommer steht eine weitere Aktivität für alle bereit, die gern auf dem Wasser sind.

Im April 2024 öffnete der KAYAKOMAT, ein Selbstbedienungs-Verleih für Kajaks und Paddelbretter, der direkt am Hafen liegt. Die treibende Kraft hinter dem neuen Kajak- und Paddelverleihkonzept im Hafen von Rørvig ist Lasse Skou Hauschildt. Er ist mit Ida verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Ida wuchs in Rørvig auf, wo ihre Eltern noch immer leben. Die ganze Familie hat das Gebiet daher immer genossen, sowohl an Land als auch im Wasser, wenn sie die Großeltern der Kinder besuchte. Sie lebten in Kopenhagen, bis sie den Schritt wagten und im Sommer 2023 nach Rørvig zogen.

– Es war eine Sehnsucht nach mehr Licht, mehr freiem Himmel, mehr Natur, sagt Lasse.

Vor allem den Hafen von Rørvig haben Lasse und seine Familie häufig besucht, und er hat oft davon geträumt, ein Kajak oder ein Paddelbrett mieten zu können, um mit seiner Familie einfach und spontan aufs Wasser zu gehen.

– Es kann eine logistische Herausforderung sein, die Kajaks zu schleppen oder sie auf das Autodach zu laden und zum Wasser zu fahren. Den einfachen Zugang zum Meer mit einem Kajak oder einem Paddelbrett, den habe ich wirklich vermisst.

Eines Tages stieß Lasse auf einen Beitrag auf Instagram, in dem ein Kollege eine KAYAKOMAT-Station in Schweden besucht hatte, und sein Interesse war geweckt. Nachdem die Familie nach Rørvig gezogen war, dauerte es nicht lange, bis Lasse die Idee dem Hafenmeister vorstellte, der schnell das Potenzial des neuen Unternehmers und der KAYAKOMATStation erkannte. Bald hatte Lasse den richtigen Standort, eine Baugenehmigung von der Gemeinde und die Unterstützung der anderen Beteiligten im Hafen von Rørvig.

EINE NEUE SICHT AUF DEN GEOPARK

Odsherred ist reich an 157 Kilometern wunderschöner Küstenlinie, darunter ein ruhiger Fjord, offenes Meer, Wald, Strand und Steilküste. Egal, wo Sie sich in Odsherred befinden, das Wasser ist nie weit entfernt, und hier können Sie die Landschaft und die schöne Natur des Geoparks aus einem ganz neuen Blickwinkel genießen.

Die Lage der KAYAKOMAT-Station in Rørvig bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für lange und kurze Ausflüge auf dem Wasser. Wenn Sie Neuling sind oder eine ruhigere Umgebung für kleinere Kinder suchen, ist die kleine Bucht südlich des Hafens von Rørvig perfekt, meint Lasse. – Rørvig ist ein Spielplatz für Kajakanfänger. Das Wasser ist seicht und ruhig, selbst an einem windigen Tag. Es ist sehr sicher – auch mit kleinen Kindern. Sie können überall stehen.

Wenn Sie vom Hafen von Rørvig aus in Richtung Nordosten fahren, kommen Sie nach Skansehage. Ein klassisches Beispiel für eine geschwungene Landzunge – einen so genannten Nehrungshaken – die den Rahmen für eine wunderschöne Bucht mit vielfältiger Natur und einem Sandstrand bildet. Wenn Sie weiter nach Norden zum nördlichsten Punkt von Rørvig paddeln, erreichen Sie Korshage, wo sich Isefjord und Kattegat treffen.

Wenn Sie Ihre Kajaks am Strand zwischen Kildehuse und Strandhuse zurücklassen, können Sie nicht nur einen Sprung ins Wasser genießen, sondern auch in den Ulkerup-Wald gehen. Hier finden Sie die Ulkerup-Seelen und die Fundamente eines alten Walddorfes, das 1872 aufgegeben wurde. Eine tolle Geschichte und ein toller Ausflug für Jung und Alt. Etwas weiter südlich treffen Sie auf den Stokkebjerg-Wald.

– Ich denke, der Stokkebjerg-Wald ist ein ganz naheliegendes Ausflugsziel hier vom Rørvig-Hafen aus. Man kann in fünf oder sechs Stunden dorthin segeln und die Nacht dort verbringen. Im gesamten Wald kann man kostenlos campen. Man kann einfach ein Zelt und einen Schlafsack mitnehmen, erklärt Lasse.

Hier können Sie auch den Lommestenen (Taschenstein) im Wasser sehen – einen der größten Steine Dänemarks. Er wiegt schätzungsweise über 40 Tonnen und wurde vor mehr als 17.000 Jahren durch die Kraft des Eises hierher gebracht.

Wenn Sie mit den Kajaks weiter den Isefjord hinunterfahren, erreichen Sie Sandskredet im Kongsøre-Wald. Der Strand ist sehr beliebt, und der schöne Buchenwald, der bis zum Wasser reicht, spiegelt sich dort. Der Wald von Kongsøre beherbergt viele Altertümer, darunter das Grab von König Øre, eine schöne Thingstätte und viele Hügelgräber und Steinsetzungen, die dem Wald eine romantische Atmosphäre verleihen.

SICHERHEIT IM MITTELPUNKT

KAYAKOMAT ist ein Selbstbedienungsprogramm für alle, die Kajakfahren, Tandem-Kajakfahren oder Stand-up-Paddeln ausprobieren möchten. Es spielt keine Rolle, ob Sie schon viele Stunden auf dem Meer verbracht haben oder ob Sie es zum ersten Mal versuchen wollen. Alle Kajaks sind breite Seekajaks, und die Paddelbretter sind stabil und anwenderfreundlich, auch für Neulinge.

Die Anmietung und Bezahlung erfolgen über die Website von KAYAKOMAT, wo man für ein bestimmtes Datum buchen oder sofort mieten kann. Sobald die Buchung abgeschlossen ist, erhalten Sie einen Code, um das/ die gebuchte(n) Kajak(s) und Paddelbretter freizuschalten.

Obwohl KAYAKOMAT unbemannt ist und die Benutzung von Kajaks und Paddelbrettern auf eigene Gefahr erfolgt, ist Sicherheit oberstes Gebot.

- Wenn Sie über das KAYAKOAMAT-Konzept buchen, müssen Sie kleine Sicherheitsanimationen durchlaufen, die Ihnen zeigen, wie Sie auf dem Meer sicher bleiben. Zum Beispiel müssen Sie eine Schwimmweste tragen, die natürlich im Mietpreis enthalten ist. Schwimmwesten sind im Kajak zusammen mit einem Paddel, einer Schöpfkelle und einer Cockpitabdeckung enthalten. Die obligatorischen Gegenstände für das Kajakfahren sind im Mietpreis enthalten.

Darüber hinaus empfiehlt Lasse, sich an der Küste in ruhigem, flachem Wasser aufzuhalten, wenn Sie unerfahren sind.

KAYAKOMAT im Hafen von Rørvig finden Sie über kayakomat.com

Auf einer Fahrt nach Süden entlang der Wasserkante des Isefjords warten noch mehr Erlebnisse. Unten bei Nakke passieren Sie Skredbjerg, wo steile Hänge bis zum Wasser reichen – ein gutes Beispiel für die raue Landschaft, die die letzte Eiszeit hinterlassen hat. 1946 wurde der Skredbjerg wegen seiner seltenen Vegetation unter Schutz gestellt, und heute ist er dicht mit Büschen und Bäumen bewachsen und beherbergt eine reiche Vogelwelt. Gleich hinter der Halbinsel Nakke kommt man nach Slettemosen, einem der abgelegensten Naturgebiete Odsherreds. Wenn Sie eine Pause brauchen, können Sie die an dem kleinen Strand machen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Nykøbing-Bucht können Sie am Sandstrand unterhalb von Anneberg anhalten. Hier haben Sie Zugang zu einem wunderschönen Wald mit einer spannenden Geschichte. Unter anderem hat man eine große Konzentration von Grabhügeln und Schalensteinen gefunden. Sie können auch den Anneberg Kulturpark besuchen, der den Künstlerflügel, mehrere lokale Lebensmittelproduktionen, ein Michelin-Stern-Restaurant und schöne historische Gebäude beherbergt.

116

EXPERIENCE THE GEOPARK FROM THE WATER SIDE

On a summer’s day, Rørvig Harbour is buzzing with life, big ice creams, fish platters, and children lying on the jetty eagerly fishing for crabs. This summer, a new activity is on offer for anyone who loves life on the water.

April 2024 saw the opening of KAYAKOMAT, an easily accessible self-service kayak and paddleboard rental system located on the harbour. The man behind the new KAYAKOMAT concept at Rørvig Harbour is Lasse Skou Hauschildt. He is married to Ida and they have two children. Ida grew up in Rørvig, and her parents still live here. So, they all used to enjoy the area, both on land and at sea, when visiting the children’s grandparents. The family lived in Copenhagen until the summer of 2023 when they uprooted and moved to Rørvig.

– We longed for more light, more open skies, more nature, says Lasse.

The harbour in Rørvig was a particular favourite of Lasse and his family, and he often dreamt of being able to hire a kayak or a paddleboard to take his family out on the water without too much trouble.

– It can be a logistic challenge to either haul kayaks about or get them loaded on to the car roof rack and transported down to the water. I’ve really missed the easy access to the sea with a kayak or a SUP board.

One day, Lasse saw a posting on Instagram, where a colleague had visited a so-called KAYAKOMAT station in Sweden, and an idea took form. Once the family had moved to Rørvig, Lasse wasted no time in presenting the idea to the harbour master and others, who were quick to see the potential in the new entrepreneur and the KAYAKOMAT station. Soon, municipal planning permission, back-up from the other actors on Rørvig Harbour, and the best position on the harbour had been secured.

A NEW ANGLE ON THE GEOPARK

Odsherred is lucky to have 157 km of attractive coastline comprising quiet fjords, open sea, forests, beaches, and cliffs. Regardless of where you are in Odsherred, you are never far from the water, which offers a wholly new angle from which to enjoy the Geopark landscapes and spectacular nature.

The position of the KAYAKOMAT station in Rørvig offers plenty of opportunities for both long and short trips on the water. According to Lasse, the small bay just south of Rørvig Harbour is perfect for beginners or those who want a quieter area for small children.

– Rørvig is a veritable ‘playpen’ for beginners in kayaking. Low and quiet waters, even on slightly windy days. It’s very safe – also for young children. They won’t be out of their depth anywhere.

A trip in a north-easterly direction from Rørvig Harbour will take you to Skansehage. A classic example of a curved spit, forming a lovely bay with plenty of nature and a sandy beach. If you continue further north to the northernmost tip of Rørvig, you will see Korshage, the point where the Isefjord and Kattegat meet.

A trip southward along the shores of Isefjord offers more fine experiences. Near Nakke, you will pass Skredbjerg, where steep slopes rise out of the water very close to the shore – a good example of a rugged landscape taking shape during the latest Ice Age. In 1946, Skredbjerg was designated a protected area because of the rare vegetation, and the area is now a dense thicket with trees and a veritable bird haven. Just round the Nakke

peninsula, you will see Slettemosen, which is one of Odsherred’s most remote natural areas. The small beach here is perfect for a rest. On the opposite side of Nykøbing Bay, you could put in on the beach below Anneberg. There is easy access to the forest and its interesting history. Very many barrows and stones with cup-shaped marks were discovered here. You could also visit Anneberg Kulturpark comprising the Artists’ Wing, several local food producers, a Michelin restaurant, and pristine historical buildings.

If you put in on the beach between Kildehuse and Strandhuse, you could take a dip and go for a walk in Ulkerup Forest, where you will find the Ulkerup Souls sculptures and foundations from an ancient forest village abandoned in 1872. A fine historical destination for both adults and children. A little further south is Stokkebjerg Forest.

– Stokkebjerg Forest is an obvious destination from Rørvig Harbour. It takes some five to six hours to get there, and there are overnight facilities. Tents are permitted all over the forest. You could easily bring a tent and a sleeping bag, says Lasse.

There is also a chance to see the Lommestenen, one of Denmark’s biggest erratic boulders, in the water close to the shore. It is estimated to weigh more than forty tons and was brought here by the forces of the ice sheet more than 17,000 years ago.

If you take your kayaks further out on to the Isefjord, you will see the Sandskredet in Kongsøre Forest. The beach is very popular and the beautiful beech forest is reflected in the water. Kongsøre Forest contains many ancient monuments, including the grave of Kong Øre, a fine assembly place or ‘thingstead’, and many barrows and dolmens, lending the forest a romantic atmosphere.

FOCUS ON SAFETY

KAYAKOMAT is a self-service facility for anyone who would like to try a single or double kayak or a paddleboard. Whether you have spent many hours on the water or are about to try this for the first time is of no consequence. All kayaks are wide sea-going kayaks, and if you rent a paddleboard, you will notice that it is stable and user-friendly, even for beginners.

Hire and payment is done via the KAYAKOMAT website, where it is possible to book straight away or reserve a specific date. Once the booking is complete, you will receive a code to unlock the kayak(s) and paddleboard(s) you have booked.

Even though the KAYAKOMAT is unmanned and the responsibility when using the kayaks and paddleboards rests entirely with the user, there is focus on safety.

– When you book via the KAYAKOAMAT concept, you need to view small safety animations guiding you on safety at sea. For example, having to wear a lifejacket, which is included in the price, of course. There are lifejackets in the kayak along with a paddle, a bailer, and a cockpit cover. Statutory items for sailing a kayak are all included in the price.

Furthermore, Lasse suggests that you stay in the quiet low waters along the coast if you are unexperienced.

Find the KAYAKOMAT at Rørvig Harbour via kayakomat.com

117

STEDETS STEMMER

En af Odsherred Teaters egenproduktioner i år foregår i naturen på fire udvalgte lokationer i Geopark Odsherred.

Foto: Plakatfoto er skabt i samarbejde med fotograf Lars Wahl og Teaterleder Leiv Arne Kjøllmoen

VI GLÆDER OS TIL at kunne byde publikum velkomne til mange scenekunstneriske oplevelser i landskabet i Odsherred.

I samarbejde med Geopark Odsherred har teatret skabt fire lydværker til egnen. De fire dramatiske værker er skrevet af dramatikerne William Lippert og Amalie Munksgaard Olesen, Jacob Katz Hansen og forfatteren Kaspar Colling Nielsen. De fire kunstnere har været på besøg på en specifik lokation og er her blevet guidet i området af Geoparkens geolog og naturvejleder Jakob Walløe Hansen. Herefter er manuskripterne blevet til i samarbejde med dramaturg Mette Kruse, som også har instrueret de fem skuespillere, der har indspillet værkerne her på Odsherred Teater. I værkerne kan man høre Odsherred Teaters to skuespillere Mei Oulund og Henrik Ipsen. Herudover kan man høre Elias Munk samt Bente Eskesen, som publikum i disse år kan opleve i den anmelderroste forestilling

”90-års fødselsdagen – same procedure as last year”. Også Ane Steensgaard Juul, som optræder i vores forestilling ”Dæmningen”, kan opleve i ”Stedets stemmer”.

DRAMA VIA QR-SKILTE

I de fire meget forskellige værker, møder vi fortid og nutid og aner en mulig fremtid. Vi møder en geolog, ånder og trolde, en handicapmedhjælper, en bitter og indebrændt ældre mand, en kvinde med et knust hjerte, der måske kan heles, samt en datter, der muligvis udfordrer sin mor på vejen af den stejle sti op mod Vejrhøj.

Når værkerne er produceret, kan de tilgås via QR-skilte og en smartphone ved følgende lokationer: Lommestenen, Vejrhøj, Birkehøj

118
Stedets stemmer er vores måde at placere kulturen og kunsten midt i landskabet.

LYDVÆRKERNE KAN OPLEVES

i Geopark Odsherred på de fire forskellige steder via QR fra d.23.6 og ligger her også tilgængelige på Odsherred Teaters hjemmeside, hvorfra du kan høre dem.

og Korevle og på vores hjemmeside. På sigt skal der i alt skabes lydværker til tolv særligt udpegede steder i Geopark Odsherred.

SCENEKUNST I LANDSKABET

– ”Stedets stemmer” er startet med et ønske om at komme ud i landskabet med scenekunsten. De sidste par år har vi haft et stort fokus på at få teaterhuset i Nykøbing Sj. op at køre og udbyde forskellige aktiviteter af høj kvalitet i vores alle sammens teaterhus, siger teaterleder Leiv Arne Kjøllmoen (Leffe).

– Nu er det så tid til også at komme ud af huset. Og hvilket bedre sted end i vores alle sammens Geopark? Geoparken har udpeget 12 signatursteder i landskabet, som er såkaldte ‘must-sees’, altså steder,

man bare skal opleve. Tanken er, at vi i løbet af de næste par år kan udkomme med lydværker til alle 12 signatur-steder. Lydværkerne er som små noveller, små kulturelle gaver, man får, når man er ude og opleve den smukke natur, vi er omgivet af her i Odsherred.

– De fire unikke steder vi har taget fat på i år, er Lommestenen, Birkehøj, Korevle, og ikke mindst Vejrhøj. For at opleve de små lyddramaer skal man bruge et par høretelefoner og en mobiltelefon. Vi håber, at alle vil tage godt imod de her små lydværker ude i landskabet, og at det vil blive en integreret del af folks naturoplevelse på stederne.

Stedet stemmer er et samarbejde mellem Geopark Odsherred og Odsherred Teater og medfinansieres af Øernes Kunstfond og Poul Johansen Fonden af 1992.

119

ÖRTLICHE STIMMEN

Eine der Eigenproduktionen des Odsherred Theaters findet in diesem Jahr in der Natur an vier ausgewählten Orten im Geopark Odsherred statt.

In Zusammenarbeit mit dem Geopark Odsherred hat das Theater vier Klangwerke für das Gebiet geschaffen. Die vier dramatischen Werke stammen aus der Feder der Dramatiker William Lippert und Amalie Munksgaard Olesen, Jacob Katz Hansen und des Autors Kaspar Colling Nielsen. Die vier Künstler haben einen bestimmten Ort besucht und wurden von dem Geopark-Geologen und Naturvermittler Jakob Walløe Hansen durch das Gebiet geführt. Die Drehbücher entstanden in Zusammenarbeit mit der Dramaturgin Mette Kruse, die auch die Regie bei den fünf Schauspielern führte, die die Werke hier im Odsherred Theater aufgenommen haben. Die beiden Schauspieler des Odsherred Theaters, Mei Oulund und Henrik Ipsen, sind in diesem Stück zu hören. Zu hören sind auch Elias Munk und Bente Eskesen, die das Publikum in der von der Kritik gefeierten Vorstellung „90-jähriger Geburtstag – same procedure as last year” erleben kann. Ane Steensgaard Juul, die in unserer Performance „Dæmningen” (Der Damm) auftritt, ist auch in „Stedets stemmer” (Örtliche Stimmen) zu sehen.

DRAMA VIA QR-KODES

In den vier sehr unterschiedlichen Werken treffen wir auf Vergangenheit und Gegenwart und erahnen eine mögliche Zukunft. Wir treffen einen Geologen, Geister und Trolle, einen Behindertenpfleger, einen verbitterten und ausgebrannten alten Mann, eine Frau mit einem gebrochenen Herzen, das geheilt werden könnte, und eine Tochter, die ihre Mutter auf dem steilen Pfad hinauf zum Vejrhøj herausfordern könnte.

Sobald die Werke fertiggestellt sind, können sie über QR-Kodes und ein Smartphone an folgenden Orten abgerufen werden: Lommestenen

(Der Taschenstein), Vejrhøj, Birkehøj sowie auf unserer Homepage. Langfristig sollen im Geopark Odsherred Klangwerke für insgesamt zwölf speziell ausgewiesene Gebiete geschaffen werden.

DARSTELLENDE KUNST IN DER LANDSCHAFT

- „Stedets stemmer” entstand aus dem Wunsch heraus, mit der darstellenden Kunst in die Landschaft hinauszugehen. In den letzten Jahren haben wir uns stark darauf konzentriert, das Theaterhaus in Nykøbing Sj. in Betrieb zu nehmen und verschiedene hochwertige Aktivitäten in unserem Theaterhaus anzubieten, sagt Theaterleiter Leiv Arne Kjøllmoen (Leffe).

- Jetzt ist es an der Zeit, auch aus dem Haus zu gehen. Und wo wäre das besser möglich als in unser allem Geopark? Der Geopark hat 12 charakteristische Orte in der Landschaft identifiziert, die so genannte „Muss-Sehenswürdigkeiten” sind. Die Idee ist, dass wir in den nächsten Jahren Audiowerke für alle 12 Signaturorte veröffentlichen können. Die Audiowerke sind wie kleine Kurzgeschichten, kleine kulturelle Geschenke, die man bekommt, wenn man die wunderschöne Natur, von der wir hier in Odsherred umgeben sind, erlebt.

- Die vier einzigartigen Orte, die wir dieses Jahr besucht haben, sind Lommestenen, Birkehøj, Korevle und nicht zuletzt Vejrhøj. Um die kleinen Hörspiele zu erleben, brauchen Sie einen Kopfhörer, ein Mobiltelefon und Datenvolumen. Wir hoffen, dass diese kleinen Klangwerke in der Landschaft von allen begrüßt werden und zu einem festen Bestandteil des Naturerlebnisses der Menschen an den Standorten werden.

„Stedets stemmer” ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Geopark Odsherred und dem Odsherred Theater und wird von Øernes Kunstfond und Poul Johansen Fonden af 1992 mitfinanziert.

STEDETS STEMMER

This year, one of Odsherred Teater’s own productions is set out in the landscape of four special locations in Geopark Odsherred.

In collaboration with Geopark Odsherred, the theatre has created four sound works for these locations. The four dramatic works are written by the dramatists William Lippert and Amalie Munksgaard Olesen, Jacob Katz Hansen, and the writer Kaspar Colling Nielsen. The four artists visited the specific locations guided by the Geopark geologist and nature interpreter Jakob Walløe Hansen. Following that, the manuscripts were written in collaboration with the dramatist Mette Kruse, who also directed the five actors when the works were recorded at Odsherred Teater. Mei Oulund and Henrik Ipsen, both from Odsherred Teater, feature in the works. So do Elias Munk and Bente Eskesen, currently featured in the critically acclaimed play ’90-års fødselsdagen – same procedure as last year’ (Dinner for One). Also, Ane Steensgaard Juul, currently featuring in our play ’Dæmningen’ (The Dam) is featured in ‘Stedets stemmer’ (Voices of the Landscape).

DRAMA VIA QR CODES

Past and present meet in these four very different works, hinting at a possible future. We meet a geologist, spirits, and trolls, a personal assistant to a disabled person, an embittered and frustrated elderly man, a woman with a broken heart – which may be healed, and a daughter who might challenge her mother on the steep path leading to Vejrhøj.

Once the works are produced, they can be accessed via QR codes and a smartphone at the following locations: Lommestenen, Vejrhøj, Birkehøj

and Korevle as well as via our website. Eventually, sound works will be produced for twelve specially selected locations in Geopark Odsherred.

DRAMATIC ART IN THE LANDSCAPE

- ’Stedets stemmer’ began with a wish to bring dramatic art into the landscape. The past few years, we’ve had special focus on getting the theatre in Nykøbing Sjælland up and running to enable us to offer a variety of top-quality activities in our own theatre, says Leiv Arne Kjøllmoen (Leffe), theatre manager.

- Now’s the time to get out of the house. And where better than to our very own Geopark? The Geopark has selected twelve signature locations in the landscape, so-called ‘must-sees’. The idea being that, during the next couple of years, we will be able to produce sound works for all twelve signature locations. The sound works are like small short-stories, small cultural gifts offered when out and about experiencing the beautiful landscape that surrounds us in Odsherred.

- The four unique locations we have tackled this year are Lommestenen, Birkehøj, Korevle, not forgetting Vejrhøj. To experience the small sound dramas, you need earphones and a mobile phone. We hope that every–one will welcome the small sound works dotted about the landscape, and that it will become an integral part of people’s experience of nature in these locations.

’Stedets stemmer’ is a collaborative venture between Geopark Odsherred and Odsherred Teater, co-financed by Øernes Kunstfond and the Poul Johansen Fonden af 1992.

120

HEIDI SCHNABEL

På Toldbovej 8 i Rørvig blandes, røres og påfyldes den naturlige hudplejeserie fra Heidi Schnabel. I butikken finder du desuden et stort udvalg af italiensk hør, accessories og andre lækkerier. Når vejret tillader det, kan du nyde kolde/varme drikke, drinks, is og hjemmebag. Besøg butikken i Rørvig eller bestil dine favoritter på  www.heidischnabel.dk

PICNIC I DET GRØNNE

I geoparken gemmer sig de skønneste steder, hvor kulturhistorien, naturen og udsigten slår benene væk under dig. Og er madkurven pakket med det helt rigtige og selskabet lige så godt, som du håbede, så er der intet at fortryde. Bare nyd det!

VIL DU SIKRE DIG, at indholdet i kurven, omgivelserne og udsigten er så ovenud score-venlig, at det måske bliver dit livs bedste date? Vi har fået Anna og Jørgen fra Det Vilde Køkken i Klint til at pakke en kurv og finde den helt rigtige plet. Her Orehøje i Kårup Skov, hvor der imellem bronzealderhøjene findes velegnede steder at slå sig ned.

Tekst: Helle Nordgaard Foto: Jørgen Stoltz, Helle Nordgaard og Mary Jo Hau

PICNICKURV

Smørdampede hvide asparges

(eller grillede over bål) med vinaigrette, bjørnerod, surdejstoast.

Serveret i et glas.

Pølser i ramsløgsvøb

Små sandwich af boller bagt på surdej med brændenælde:

Lakserilette med kokleare Rådyrrilette, rønnechutney

Bagt peberfrugt med marineret mozzarella

Vild salat – små ramsløg blade, skvalderkål, løgkarse, grøn mynte, bøgeblade, strand fladbælg, blomster af ramsløg, sødskærm

Dressing – skovpeto blandet med en god mayonaise.

Rabarbermuffins med skovmærke

Lemonade af rabarbersaft, citron, skovmærke detvildekoekken.com

MED EN SUBLIM MADKURV og udsigt over landskabet er man aldrig garanteret ro og tosomhed. Så husk altid at tage lidt ekstra med i kurven, hvis I pludselig får gæster. Pilekurven var pakket med lokale lækkerier, bl.a. Annas hjemmebagte og knasende sprøde skovturstallerkner med vilde urter, saftige sandwich, kølig Perle fra Ørnberg Vin, safter fra Sidinge Gårdbutik og Frugtplantage og en række andre delikatesser fra naturens og Odsherreds spisekammer.

Det Vilde Køkken pakker hellere end gerne en madkurv til dig og dine gæster. Men har du mod på selv at stå for indholdet, så får du her et par tips og ideer til, hvordan du kan tviste menuen med køkkenchefens egne opskrifter på sødt, sprødt, saftigt og hjemmebagt. Anna Andersen og Jørgen Stoltz har siden 2016 drevet deres spisehus i Klint, hvor Anna er chef i køkkenet og Jørgen garant for menuens vilde urter, svampe, bær og andet fra naturen.

Ofte sanker Jørgen i forbindelse med en frisk dukkert i Isefjorden eller Kattegat. Jørgen er helkrops- og helårsbader, Anna nøjes med gåturen til og fra stranden og med at dyppe tæerne, hvis vandtemperaturen er høj nok, og Jørgen på forhånd lover ikke at sprøjte på hende! Du kan møde dem på tur gennem skoven, hvor Jørgen svinger med håndklædet i den ene hånd og en kurv der bugner af vilde urter og svampe i den anden. Anna med hunden Alfred i snor og endnu en fuld kurv med friskhøstede råvarer til aftenens menu eller weekendens brunch, som Det Vilde Køkken er specialist i: Bedstes brunch som bedstemor Anna laver den.

FÆLLES PASSION

Anna og Jørgen er fælles om at løfte opgaverne hen over en lang arbejdsuge i spisehuset, danner par og blev gift under åben himmel på en blæsende dag ved Klintebjerg i 2016 - året, hvor de også åbnede Det Vilde Køkken. Sammen ejer de også firmaet Mad og Natur Aps, hvor vandringer og alt det spiselige fra naturen er omdrejningspunktet. En passion for dem begge.

ANNAS SPRØDE BRØDSKÅLE

1dl surdej

½ dl kold vand 1dl hvedemel

1 dl havregryn fine eller grove

2 dl solsikkekerner

1 dl hørfrø

1 tsk flagesalt

½ dl koldpresset rapsolie fra Sidinge Gårdbutik og Frugtplantage

Urter til at rulle ind i brødskålene efter eget valg fx. skvalderkål, små ramsløgblade, strandsennep, røllike

Sten pakket ind i bagepapir

Bland alle ingredienser sammen til en klistret dej. Kom lidt mel på fingrene og tril små boller. Lad dem stå tildækkede i 10 min. Læg hver bolle imellem to stk. bagepapir, rul næsten færdig, kom det ønskede blad af vildurten og rul det ind i dejen. Læg dejpladen forsigtigt på stenen med urten ned mod stenen. Bag brødskåle i opvarmet ovn 180º i 18 min. Tag skålen forsigtigt af stenen og bag den færdig i 5 min. Brødskåle skal være helt tørre og sprøde. De opbevares i en tætlukket beholder.

125

SKAL DU SMAGE PÅ NATUREN i april og maj finder du ramsløg i skovbunden flere steder i Odsherred. Bl.a. ved Vraget, når du følger stien op gennem skoven til Vejrhøj. Pluk, duft og smag, og prøv så Annas ramsløgtzaziki og marinerede ramsløgknopper til madkurven.

ANNES URTEOPSKRIFTER

SKOVMÆRKESUKKER

5 dl rørsukker

5 dl friske skovmærke helst topskud hvor der er mest aroma. Den bedste skovmærke plukkes inden dens blomstring.

Kom sukker i en bageplade sammen med groft hakket skovmærke. Bland begge del grundigt sammen ved at nulre det i begge hænder indtil skovmærke skifter farve og bliver mørkt. Sæt bagepladen i 50 gr opvarmet ovn. Både sukker og skovmærke skal være helt tørre. Det tager ca. 3 – 4 timer. Kom det tørre skovmærkesukker i blenderen og blend hurtigt indtil sukkeret bliver lysegrønt.

Skovmærkesukker opbevares i et tætlukket, tør beholder og bruges i desserter, kager, i frugtgrød.

RAMSLØGTZATZIKI

5 dl hakkede ramsløg stilke

½ l skyr, creme fraiche eller græsk yoghurt

Salt og peber

De indsamlede ramsløg sorteres. Stilkene nippes fra bladene som kan anvendes til enten pesto eller som indpakning til diverse kødretter. Hak stilkene groft, i ca. 3-4 mm. Bland dem sammen med salt og peber i skyr. Lad tzatzikien trække i 1 time. Serverers som dip eller som tilbehør til frikadeller.

MARINEREDE RAMSLØGKNOPPER

2 dl ramsløgknopper

2 dl hvidvinseddike

1 dl rørsukker

10 peberkorn

1 stjerneanis

1 laurbærblad

10 g salt

Bland krydderier og sukker sammen med eddiken i en gryde, varm op til kogepunktet og afkøl. Imens blandes ramsløgknopper sammen med saltet. Lad stå i nogle timer. Rens knopperne for salt, kom dem i et rengjort glas og hæld eddikelagen over. Luk glasset godt til og lad det stå i 7 dage. Ramsløgknopper kan blandt andet spises i salater som tilbehør til pålæg.

126

TIPS TIL DIN UDFLUGT

Imens Anna har været i køkkenet og har kreeret en picnic a la Det

Vilde Køkken, har Jørgen været ude i geoparken for at finde de helt rigtige steder at slå sig ned med en fyldt madkurv. Han kender landskabet ud og ind efter mange år som naturvejleder, skov- og landskabsingeniør samt indehaver af rådgivningsfirmaet Silva Danica. Han kender ”eftertænksomhedsstederne” i klitterne, de små hemmelige pletter under trækronerne, gravhøjene, udsigtspunktet eller bænken og madpakkehuset, der giver ly for regn og blæst.

7 SKØNNE STEDER TIL PICNIC:

Orehøj i Kårup Skov 500 meter fra shelterplads og madpakkehus

Madpakkehus på gul rute i Bjergene med borde, bænke og udsigt til Nekselø

Kanebjerg på Gniben - bakken før skydeskolen

Skansehage: her er borde, bænke, badestrand og toilet (egnet for gangbesværede) derfra kan man gå ud til spidsen af hagen

Nordstrand: Fredelige gryder i klitterne mod øst. Ved Nordstrand finder du også borde, bænke, badestrand og toilet (egnet for gangbesværede)

Sandskredet med borde, bænke, badebro og toilet (egnet for gangbesværede)

Vraget: Fredelige steder i klitterne mod syd. Her er også borde, bænke, badestrand og toilet (delvis egnet for gangbesværede)

NIKKENDE KOBJÆLDE er en rigtig forårsbebuder, der også pryder ved Orehøj. Odsherred Kommune har af Miljøministeriet fået tildelt Nikkende kobjælde som ansvarsart. Det betyder ikke, at den er fredet. Vi skal blot passe ekstra godt på den lille lodne og violet blomstrende plante, der er i slægt med anemone og vokser på lysåbne og kystnære overdrev og skrænter.

127

PICKNICK IM GRÜNEN

Der Geopark birgt die schönsten Orte, an denen Kulturgeschichte, Natur und Ausblicke Sie begeistern werden. Und wenn der Picknickkorb mit den richtigen Dingen gepackt ist und die Gesellschaft so gut ist, wie Sie gehofft haben, gibt es nichts zu bedenken. Genießen Sie einfach!

Det Vilde Køkken packt gerne einen Picknickkorb für Sie und Ihre Gäste. Aber wenn Sie Lust haben, finden Sie hier ein paar Tipps und Ideen, wie Sie Ihr Menü mit den Rezepten des Chefkochs für süße, knusprige, saftige und selbstgebackene Speisen aufpeppen können.

Anna Andersen und Jørgen Stoltz betreiben ihr Restaurant in Klint seit 2016. Anna ist Chefköchin und Jørgen ist für die Wildkräuter, Pilze, Beeren und andere natürliche Zutaten auf der Speisekarte verantwortlich.

Jørgen sammelt die Zutaten oft in Verbindung mit einem frischen Bad im Isefjord oder Kattegat. Jørgen ist ein Ganzkörper- und Ganzjahresschwimmer, Anna geht nur zum und vom Strand und taucht ihre Zehen ein, wenn die Wassertemperatur hoch genug ist und Jørgen im Voraus verspricht, sie nicht zu bespritzen. Man kann sie bei einem Spaziergang durch den Wald treffen, mit Jørgen, der ein Handtuch in der einen und einen Korb voller Wildkräuter und Pilze in der anderen Hand schwingt. Anna mit ihrem Hund Alfred an der Leine und einem weiteren gefüllten Korb mit frisch geernteten Zutaten für das Abendmenü oder den Wochenendbrunch, auf den Det Vilde Køkken spezialisiert ist: Großmutters Brunch, wie Oma Anna ihn macht.

GEMEINSAME LEIDENSCHAFT

Anna und Jørgen teilen sich die Arbeit in einer langen Arbeitswoche im Lokal, sind ein Paar und heirateten 2016 an einem windigen Tag im Freien in Klintebjerg – dem Jahr, in dem sie auch Det Vilde Køkken eröffneten. Gemeinsam besitzen sie auch das Unternehmen Mad og Natur Aps, bei dem das Wandern und alles Essbare aus der Natur im Mittelpunkt stehen. Eine Leidenschaft für beide.

TIPPS FÜR IHREN AUSFLUG

Während Anna in der Küche stand und für die Bookazine-Leser ein Picknick à la Det Vilde Køkken zubereitete, war Jørgen im Geopark unterwegs, um genau die richtigen Plätze zu finden, um sich mit einem vollen Picknickkorb niederzulassen. Als langjähriger Naturvermittler, Forst- und Landschaftsingenieur und Inhaber des Beratungsunternehmens Silva Danica kennt er die Landschaft wie seine Westentasche. Er kennt die „Orte der Besinnung“ in den Dünen, die kleinen geheimen Plätze unter den Baumkronen, die Grabhügel, den Aussichtspunkt oder die Bank und den Picknick-Unterstand, der vor Regen und Wind schützt.

7 TOLLE PLÄTZE FÜR EIN PICKNICK:

Orehøj im Wald von Kårup, 500 m vom Shelterplatz und dem Lunchpakethaus entfernt

Picknick-Hütte an der gelben Route in den Bergen mit Tischen, Bänken und Blick auf Nekselø

Kanebjerg auf Gniben – der Hügel vor der Schützenschule

Skansehage – Tische, Bänke, Strand und Toilette (behindertengerecht), von hier aus kann man bis zur Spitze der Landzunge laufen

Nordstrand: Ruhige Senken in den Dünen im Osten. Am Nordstrand finden Sie auch Tische, Bänke, Strand und Toilette (behindertengerecht).

Sandskredet (die Sandrutsche) mit Tischen, Bänken, Steg und Toilette (behindertengerecht)

Vraget: Ruhige, nach Süden ausgerichtete Plätze in den Dünen. Es gibt auch Tische, Bänke, Strand und Toilette (teilweise behindertengerecht).

ANNAS KNUSPRIGE BROTSCHALEN

1 dl Sauerteig

1/2 dl kaltes Wasser

1 dl Weizenmehl

1 dl feine oder grobe Haferflocken

2 dl Sonnenblumenkerne

1 dl Leinsamen

1 TL Salzflocken

1/2 dl kaltgepresstes Rapsöl von der Sidinge Gårdbutik og Frugtplantage Kräuter Ihrer Wahl zum Einrollen in die Brotschalen, z. B. Giersch, kleine Bärlauchblätter, Meersenf, Schafgarbe

In Backpapier eingepackter Stein

Alle Zutaten zu einem klebrigen Teig verarbeiten. Etwas Mehl auf die Finger geben und den Teig zu kleinen Kugeln rollen. Diese 10 Minuten zugedeckt ruhen lassen.

Jedes Brötchen zwischen zwei Stücke Backpapier legen, rollen, bis es fast fertig ist, das gewünschte Blatt der Wildkräuter hinzufügen und in den Teig einrollen. Das Teigblatt vorsichtig mit der Kräuterseite zum Stein hin auf den Stein legen.

Die Brotschalen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad 18 Minuten lang backen. Die Schale vorsichtig vom Stein nehmen und 5 Minuten fertig backen.

Die Brotschalen müssen völlig trocken und knusprig sein. In einem fest verschlossenen Behälter aufbewahren.

128

PICNIC IN THE OPEN

The Geopark is full of fine locations, cultural history, nature, and views that will knock you sideways. With a picnic basket packed with delicious fare to be enjoyed in pleasant company, why hesitate? Just enjoy it!

Det Vilde Køkken (The Wild Kitchen) will be happy to pack a picnic basket for you and your guests. If, however, you would like to do the catering yourself, there are a few tips and ideas below on how to give the menu a twist with the head chef’s own recipes for sweet, crispy, juicy, and home-baked fare.

Since 2016, Anna Andersen and Jørgen Stoltz have run their own eatery in Klint, where Anna manages the kitchen while Jørgen sees to the wild herbs, mushrooms, berries, and other good things from nature’s world of plenty.

Often, Jørgen will gather herbs when going for a quick dip in the Isefjorden or the Kattegat Sea. Jørgen is a whole-body- and whole-year bather, whereas Anna restricts herself to walking to and from the beach – and to dipping her toes if the water temperature is sufficiently high, and Jørgen promises solemnly not to splash! You might meet them walking through the woods, Jørgen swinging a towel in one hand and a basket brimming with wild herbs and mushrooms in the other. Anna with the dog Alfred on a leash and a second basket full of freshly gathered things for the evening menu or the weekend brunch – Det Vilde Køkken’s speciality: grandma’s brunch prepared by grandma Anna.

SHARED PASSION

Anna and Jørgen share the tasks of a long working week in the eatery. They were married in the open on a windy day at Klintebjerg in 2016 – the year they opened the Det Vilde Køkken. They also own the firm Mad og Natur ApS (Food and Nature), where walks and nature’s edible plants are key. A passion they both share.

TIPS FOR YOUR OUTING

While Anna spent time in the kitchen creating a picnic à la Det Vilde Køkken for readers of the Bookazine, Jørgen visited the Geopark to find the perfect places to enjoy a bursting picnic basket. He knows the landscape inside out after many years of working as a nature interpreter, forest and landscape engineer, and owner of the consultancy firm Silva Danica. He knows the contemplative places in the dunes, the small secret spots beneath the treetops, the burial mounds, vantage points, or the bench and picnic shelter where you can enjoy your picnic under cover.

SEVEN PERFECT PICNIC SPOTS:

Orehøj in Kårup Skov 500 metres from shelter site and picnic shelter

Picnic shelter on the yellow route in the ’mountains’ with picnic tables and views to Nekselø

Kanebjerg, Gniben – the hill before you get to the shooting range

Skansehage Spit– with picnic tables, beach, and toilet (suitable for people with mobility impairment). From there, you can walk to the end of the spit

Nordstrand: Peaceful hollows in the east-facing dunes. At Nordstrand, there are also picnic tables, beach, and toilet (suitable for people with mobility impairment)

Sandskredet with picnic tables, bathing jetty, and toilet (suitable for people with mobility impairment)

Vraget: Peaceful spots in the dunes facing south. Here, too, are picnic tables, a beach, and toilet (partly suitable for people with mobility impairment)

Anna’s crisp bread bowls:

100 ml sour dough

50 ml cold water

100 ml wheat flour

100 ml porridge oats, fine or coarse

200 ml sunflower seeds

100 ml linseeds

1 tsp sea salt flakes

50 ml cold-pressed rapeseed oil from Sidinge Gårdbutik og Frugtplantage

(Sidinge Farm Shop and Orchard)

Herbs of your choice to incorporate into the bread baskets, e.g. ground elder, small ramson leaves, sea rocket, common yarrow Stones wrapped in greaseproof paper

Mix all the ingredients until you have a sticky dough. With floury fingers, roll the dough into small rolls. Cover and leave for 10 min.

Place each roll between two layers of greaseproof paper and roll them out roughly. Now place the wild herbs of your choice on the dough and roll it again. Place the rolled-out dough on the stone with the herbs facing the stone. Bake the bread bowls at 180 degrees in a pre-heated oven for 18 min. Carefully remove the bowl from the stone and bake it for a further 5 min. The bread bowls must be completely dry and crisp. Keep in an airtight container.

129

MIDTVEJSMIRAKLET

Grevinge Kirke er en kunstnerisk perle mellem kunstmuseum og kunstnerhjem.

Tekst: Kunsthistoriker Jesper Sejdner Knudsen Foto: Mary Jo Hau

De ligger som perler på en snor de tre kunsthistoriske steder i Odsherred: Odsherreds Kunstmuseum med Odsherredsmalerne, Grevinge Kirke og Malergården i Plejerup – Swanefamiliens kunstnerhjem. Alle tre steder viser fine eksempler på stor dansk kunst i Det Tyvende Århundrede. Det er derfor oplagt at besøge Grevinge Kirke på vejen mellem kunstmuseum og kunstnerhjem. Men der er mindst fire forskellige grunde til at besøge Grevinge Kirke – foruden naturligvis de kirkelige handlinger. Først og fremmest er det en ualmindelig fin middelalderkirke, beliggende med smuk udsigt over den inddæmmede Lammefjorden. Bygningen er opført i omkring 1140 med mange til- og ombygninger gennem de følgende århundreder. Det har bevirket, at der er anvendt såvel teglsten, marksten som frådsten i bygningen.

DANSKE MUSEERS FØRSTEMAND

Den anden grund er den helt særlige historie, der knytter sig til kirkens prædikestol. Den er fra 1604 med senere tilføjelser og fortæller også om dansk museumsvæsens fødsel. Indtil 1927 var kirken underlagt Københavns Universitet, og tiende fra kirken udgjorde derfor lønnen til én af professorerne i lægevidenskab. Denne var samtidig kirkens kurator og patron. Derfor fik professor Ole Worm (1588 – 1654) sit navn udskåret på prædikestolen. I flere år var han også rektor på Universitetet.

For eftertiden er Ole Worms navn især knyttet til hans store og banebrydende arbejde indenfor det antikvariske område. Han iværksatte undersøgelser såvel indenfor naturhistorien som af oldtid og middelalder. Fx var det ham, der beviste, at overleverede enhjørnings horn i virkeligheden var narhvalstænder. Han regnes også for grundlægger af runologien – læren om tydning af runeindskrifter.

Ole Worm oprettede det første egentlige museum i Danmark, hvor forskellige sjældne sager blev indsamlet og udstillet i hans professorbolig i København. Sidenhen indgik museet i Det Kongelige Kunstkammer og efterfølgende i Nationalmuseet. En lang række af Nationalmuseets samlinger stammer fra Worms museums-samlinger. Prædikestolen i Grevinge Kirke sender således en venlig hilsen til dansk museumsvæsens grundlægger og én af dens største profiler.

FRESKOMALERI MED BENSPÆND

Den tredje grund til et kunstkig er et stort freskomaleri, der udnytter hele altervæggen. Det blev udført af maleren Niels Larsen Stevns (1864 – 1941) - én af de mest betydningsfulde kunstnere i det 20. århundrede. Stevns udførte adskillige store udsmykningsopgaver, ikke mindst i kirker. Hovedværket er Mindehallen i H.C. Andersens Hus i Odense, 1932, med store

freskomalerier af H.C. Andersens liv. Niels Larsen Stevns startede sine kunstneriske løbebane som elev på Vallekilde Højskole, og var i mesterlære hos Joakim Skovgaard på den store udsmykning af Viborg Domkirke. Larsen Stevns var barndomsven med præsten i Grevinge, Hans Peter Hansen Gjevnøe (1869 – 1927). Allerede i 1915 havde han og Larsen Stevns arbejdet på at tilvejebringe et freskomaleri på altervæggen. Det var dog noget af et benspænd, at der i forvejen var en altertavle med motivet Kristus i Emmaus, udført i 1838 af guldaldermaleren Adam Müller (1811 –1844). Også Larsen Stevns’ motiv drejede sig om pinsen. Den kongelige bygningsinspektør Martin Borch (1855 – 1937) var voldsom modstander af planen om altertavle-freskoen. For at sætte trumf på fik han udfærdiget en meget voluminøs ramme om den eksisterende altertavle.

Først da Borch var fratrådt sit erhverv, genoptog præsten og kunstneren deres forehavende. Larsen Stevns fortsatte imidlertid med at inkorporere altertavlen i den samlede udsmykning af væggen. Således er pinsemotivet behandlet på hver side af altertavlens plads: Opstandelsen fra graven til venstre og Himmelfarten til højre. En senere eftertid har flyttet den oprindelige altertavle ned i kirkeskibet, og derfor fremstår freskoen overraskende anderledes med de to handlinger i hver side og i midten et stort, øde ørkenlandskab.

LAD DE SMÅ BØRN …

Den fjerde grund til et kunstbesøg i kirken er knyttet til kunstnerfamilien Swane. Deres kunstnerhjem: Malergården i Plejerup ligger i Grevinge Sogn, og derfor er to af familiens medlemmer begravet på kirkegården til højre for indgangen til våbenhuset. Det drejer sig om Sigurd Swane (1879 – 1973) og hans ældste datter Hanne (1926 – 1986). De øvrige tre familiemedlemmer fik deres urner nedsat på Malergårdens jord ned mod Lammefjorden: Agnete (1893 – 1994), Gerda (1930 – 2004) og Henrik (1929 – 2011).

I tårnrummet udførte Gerda Swane i 1962 en stor glasmosaik over motivet: Lad de små Børn komme til mig. Kunstneren var meget optaget af religiøse emner, og havde selv en særdeles empatisk indstilling til alt levende omkring hende – mennesker og dyr.

Det kom senere frem – til Sigurd Swanes store fortrydelse - at udførelsen af værket hos Glarmesterfirmaet Frese og Sønner blev finansieret ved, at han forærede Kirken tre malerier. Disse kunne kirken sælge til fordel for datterens udsmykning. Det viste sig efterfølgende, at kun de to af malerierne blev solgt. Derfor er det sidste maleri, der forestiller et landskabsmotiv fra Spanien, for få år siden blevet foræret til Malergården –Swanernes kunstnerhjem. Ringen mellem Grevinge Kirke og Malergården er blevet sluttet.

130

GERDA SWANES FARVESTRÅLENDE

GLASMOSAIK i tårnet på Grevinge Kirke er skabt over motivet: Lad de små børn komme til mig, 1962.

NIELS LARSEN STEVNS: Freskomaleri - Opstandelsen og Himmelfarten, 1924. PÅ NORDSIDEN AF TÅRNET på Grevinge Kirke findes en spændende helleristning, en såkaldt “håndtegnssten”, der stammer fra broncealderen, ca 1000-900 f.kr.

132

DAS WUNDER AUF HALBEM WEG

Die Grevinge Kirke ist eine künstlerische Perle zwischen Kunstmuseum und Künstlerheim.

Die drei kunsthistorischen Sehenswürdigkeiten in Odsherred liegen wie Perlen aufgereiht: Odsherreds Kunstmuseum mit den Odsherred-Malern, Grevinge Kirke und der Malergården in Plejerup – das Künstlerheim der Swanefamilie. Alle drei Stellen zeigen treffende Beispiele schöner dänischer Kunst des 20 Jh. Darum bietet es sich an, die Grevinge Kirke auf dem Weg zwischen Kunstmuseum und Künstlerheim zu besuchen. Es gibt aber mindestens vier unterschiedliche Gründe für einen Besuch der Grevinge Kirke – abgesehen natürlich von ihrer eigentlichen Funktion als Kirche.

Zunächst einmal ist es eine ungewöhnlich sehenswerte Mittelalterkirche, schön gelegen, mit Aussicht über den trockengelegten Lammefjord. Sie stammt etwa aus dem Jahr 1140, mit vielen An- und Umbauten in den nachfolgenden Jahrhunderten. Dabei sind sowohl Ziegelsteine als auch Feldsteine und Travertin verwendet worden.

DER ERSTE DER

DÄNISCHEN MUSEEN

Der zweite Grund ist die ganz besondere Geschichte, die mit der Kanzel der Kirche verbunden ist. Sie ist von 1604 – mit späteren Ergänzungen –und berichtet auch von der Entstehung des dänischen Museumswesens. Bis 1927 gehörte die Kirche der Universität in Kopenhagen, und der Zehnte (die Steuer) der Kirche diente als Gehalt für einen Professor der Heilkunde. Der war gleichzeitig Kurator und Mäzen der Kirche. Darum bekam Professor Ole Worm (1588–1654) seinen Namen in die Kanzel eingeschnitzt. Worm war auch mehrere Jahre Rektor der Universität.

Für die Nachwelt ist der Name von Ole Worm vor allem mit seiner bedeutenden, bahnbrechenden Arbeit im Bereich des Antiquariats verbunden. Er begann Studien zu Naturgeschichte, Altertum und Mittelalter. Beispielsweise war er es, der nachwies, dass die überlieferten Einhornhörner in Wirklichkeit Narwalzähne waren. Er gilt auch als Begründer der Runologie – der Lehre von der Deutung von Runeninschriften.

Ole Worm gründete das erste eigentliche Museum in Dänemark, in dem unterschiedliche Seltenheiten in seiner Professorenwohnung in Kopenhagen gesammelt und ausgestellt wurden. Später wurde das Museum Teil der Königlichen Kunstkammer und danach des Nationalmuseums. Zahlreiche Sammlungen des Nationalmuseums stammen von Worms Sammlungen. Die Kanzel in der Kirche von Grevinge grüßt also den Gründer des dänischen Museumswesens und einen seiner wichtigsten Vertreter.

FRESKOMALEREI MIT HINDERNISSEN

Der dritte Grund für einen kunstinteressierten Besuch ist ein großes Fresko, das die gesamte Altarwand einnimmt. Es wurde von dem Maler Niels Larsen Stevns (1864–1941) gemalt – einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jh. Stevns führte etliche große Ausschmückungsaufgaben durch,

nicht zuletzt in Kirchen. Sein Hauptwerk ist die Gedächtnishalle in H. C. Andersens Haus in Odense, 1932, mit großen Fresken aus H. C. wAndersens Leben. Niels Larsen Stevns begann seine künstlerische Laufbahn als Schüler der Vallekilde Højskole und war in Meisterlehre bei Joakim Skovgaard während der großen Ausschmückung des Doms in Viborg.

Larsen Stevns war seit der Kindheit mit Hans Peter Hansen Gjevnøe (1869–1927) befreundet, dem späteren Pfarrer von Grevinge. Bereits 1915 hatten er und Larsen Stevns für ein Fresko an der Altarwand gearbeitet. Es gab jedoch ein Hindernis in Form eines Altarbilds mit dem Motiv Christus in Emmaus, 1838 von dem Goldalter-Maler Adam Müller (1811–1844) gemalt. Auch Larsen Stevns’ Motiv handelte von Pfingsten. Der Königliche Bauinspektor Martin Borch (1855–1937) war entschiedener Gegner des Plans für ein Altarbild-Fresko. Um das zu betonen, ließ er einen auffällig großen Rahmen für das vorhandene Altarbild anfertigen.

Erst nachdem Borch nicht mehr im Amt war, wiederholten Pfarrer und Künstler ihr Vorhaben. Larsen Stevns bezog das Altarbild aber weiterhin in die Ausschmückung der Wand ein. So wird das Pfingstmotiv auf beiden Seiten des Altarraums behandelt: die Auferstehung aus dem Grab links und die Himmelfahrt rechts. Später wurde das ursprüngliche Altarbild in das Kirchenschiff umgesetzt, und deshalb sieht das Fresko mit den beiden Motiven auf beiden Seiten und einer großen, trostlosen Wüstenlandschaft in der Mitte überraschend anders aus.

LASSET DIE KINDLEIN …

Der vierte Grund für einen Kunstbesuch in der Kirche hängt mit der Künstlerfamilie Swane zusammen. Ihr Künstlerheim, der Malergården in Plejerup, liegt im Kirchspiel Grevinge, und darum sind zwei Familienmitglieder auf dem Friedhof beerdigt, rechts vom Eingang zum Kirchenvorraum. Es handelt sich um Sigurd Swane (1879–1973) und seine älteste Tochter Hanne (1926–1986). Die drei übrigen Familienmitglieder wurden in ihren Urnen auf dem Gelände des Malergårdens am Lammefjord beigesetzt: Agnete (1893–1994), Gerda (1930–2004) und Henrik (1929–2011). Im Turmraum schuf Gerda Swane 1962 ein großes Glasmosaik mit dem Motiv: Lasset die Kindlein zu mir kommen. Die Künstlerin war sehr an religiösen Themen interessiert und hatte eine sehr einfühlsame Einstellung zu allen Lebewesen um sie herum – Menschen und Tiere.

Später stellte sich zu Sigurd Swanes großem Bedauern heraus, dass die Ausführung der Arbeiten durch die Glaserei Frese und Söhne dadurch finanziert wurde, dass er der Kirche drei Gemälde schenkte. Die konnte die Kirche für die Ausschmückung von seiner Tochter verkaufen. Danach zeigte sich, dass nur zwei der Bilder verkauft waren. Darum ist das letzte Gemälde, ein Landschaftsmotiv aus Spanien, vor wenigen Jahren dem Malergården, dem Künstlerheim der Swanes, geschenkt worden. Der Ring zwischen Grevinge Kirke und Malergården ist geschlossen.

133

MIDWAY MIRACLE

Grevinge Church is an absolute art gem located midway between an art museum and an artists’ home.

These three art-historical spots appear in Odsherred like pearls on a string: the Odsherred Art Museum featuring the Odsherred painters, Grevinge Church, and the artists’ home Malergården in Plejerup – the home of the Swane family of artists. All three with fine examples of great Danish twentieth-century art. It would therefore be natural to visit Grevinge Church on the way from the Art Museum to artists’ home. There are, in fact, at least four different reasons to visit Grevinge Church – quite apart from the religious services, of course.

First and foremost, it is an unusually fine medieval church, which commands exceptional views across the reclaimed Lammefjorden. The building dates from around 1140 with multiple extensions and conversions carried out over the next centuries. So, we see brick, fieldstones, as well as travertine used in the building.

DANISH MUSEUM PIONEER

The second reason is the anecdote about the church pulpit. It dates from 1604 with some later additions, and, moreover, relates the birth of Danish museums. Until 1927, the church was governed by the University of Copenhagen and tithes from the church thus paid the salary of a professor of medicine, who also happened to be guardian and patron of the church. This is the reason that Professor Ole Worm’s (1588–1654) name is carved on the pulpit. Worm was also chancellor of the university for several years.

Future generations primarily associate Ole Worm’s name with his pioneering work in the field of antiquities. He initiated investigations into natural history as well as antiquity and the Middle Ages. He proved, for example, that handed-down unicorn horns were, in fact, narwhale teeth. Furthermore, he is considered the founder of runology – the study of deciphering runic inscriptions.

Ole Worm founded the first real museum in Denmark: a variety of rare objects were collected and displayed in his professorial home in Copenhagen. Later, the museum was incorporated into the Royal Cabinet of Curiosities before being integrated into the present-day National Museum of Denmark. Many of the Museum’s collections are based on Worm’s collections. Thus, the pulpit in Grevinge Church is a nod to the founding father of Danish museums and one of its greatest dignitaries.

FRESCO WITH A CHALLENGE

The third reason to look for art is the large fresco covering the entire altar wall. It is the work of the painter Niels Larsen Stevns (1864–1941) –among the most influential twentieth-century artists. Larsen Stevns did several public art commissions, notably in churches. His main work is the

Mindehallen (Memorial Hall) in Hans Christian Andersen’s House in Odense, 1932, featuring large frescos depicting scenes from Hans Christian Andersen’s life. Niels Larsen Stevns started his artistic career as a student at Vallekilde Folk High School. He was apprenticed to Joakim Skovgaard and thus took part in latter’s decorative project of large-scale mural frescos for Viborg Cathedral.

Larsen Stevns was a childhood friend of Hans Peter Hansen Gjevnøe (1869–1927), vicar of Grevinge Church. Already in 1915, he and Larsen Stevns planned to produce a fresco for the altar wall. However, the existing altar piece, Christ in Emmaus, painted by the Golden Age painter Adam Müller (1811–1844) in 1838 presented quite a challenge. Like this, Larsen Stevns’s motif was also based on the Pentecost. Martin Borch (1855–1937), royal inspector of listed buildings, vehemently opposed the plan to paint an altar-piece fresco. To drive the point home, he had the existing altar piece framed by a heavy-duty frame.

The vicar and artist did not resume their project until Borch had left office, and Larsen Stevns continued to incorporate the altar piece into the general wall fresco. The Pentecostal motif is addressed on either side of the altar piece: the Resurrection on the left and the Ascension on the right. Posterity removed the original altar piece to the nave, and the fresco therefore appears quite unique with the two specific acts on either side and the extensive desolate desert landscape in the centre.

LET THE LITTLE CHILDREN …

The fourth reason for an art visit to the church is the Swane family of artists. Their artists’ home Malergården in Plejerup lies in the parish of Grevinge, and two family members are buried in the churchyard just left of the porch entrance: Sigurd Swane (1879–1973) and his eldest daughter Hanne (1926–1986). The urns of other family members were interred on Malergården’s land overlooking the Lammefjorden: Agnete (1893–1994), Gerda (1930–2004), and Henrik (1929–2011).

In 1962, Gerda Swane did a large glass mosaic for the tower room on the theme ‘Let the little children come to me’ (Luke 18:15–17). The artist was very preoccupied with religious topics and had strong feelings of empathy towards all living things around her – humans and animals alike.

It later appeared – much to the regret of Sigurd Swane – that the firm of glaziers ‘Frese og Sønner’ had agreed to produce the work in return for Swane donating three paintings to the church. The church could then sell these to finance his daughter’s work. It emerged later that only two of the paintings were sold. So, the last painting, a Spanish landscape, was presented to the Swane family home Malergården a few years ago. Thus, the wheel involving Grevinge Church and Malergården comes full circle.

134

BOOK DIN NÆSTE SOMMERHUSFERIE OG GÅ PÅ OPDAGELSE I ODSHERRED

Vi hjælper med inspiration til din helt unikke ferieoplevelse. Brug bookazinet eller kig forbi bureauet. Vi bor på Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj.

Kontakt os på + 45 59 91 08 88 eller book på www.feriepartner.dk/odsherred

PÅ SJÆLLANDS ODDE HAR ØRNBERG VIN stor succes med en langsomt voksende vingård og en produktion af vine, der høster stor anerkendelse. Nu udvides antallet af vinstokke og planer om oplevelser, der knytter sig til vinsmagningerne og andre events på vingården.

ET SUG I MAVEN OG GODE VINE I GLASSET

Deltager du i en event på Ørnberg Vin, får du indsigt i vinbondens og kældermesterens passionerede arbejde. Sammen med det øvrige team får du mulighed for at indsnuse stemningen på en dansk vingård.

Tekst: Helle Nordgaard Foto: Mary Jo Hau

På en solrig sommerdag kan du som besøgende på Ørnberg Vin få fornemmelsen af at være landet på en vingård i et sydlandsk vindistrikt. Med et rigtigt godt glas vin i hånden og udsigt over de skrånende vinmarker og sejerø Bugt, kan det næsten ikke blive bedre.

Du er midt i et landskab, der med sin beliggenhed på Sjællands Odde med vand på begge sider fascinerer og opfordrer til et stop på vejen til eller fra Odden Færgehavn. Og et landskab, hvor vinstokkene har de helt rigtige vækstbetingelser. Geologien og de maritime klimaforhold skaber tilsammen ovenud gode vilkår.

EN VINGÅRD DER VOKSER

I dag fylder rækkerne af vinstokke seks hektar jord. De første blev plantet i 1997, og planen er, at Ørnberg Vin, der har eksisteret siden 2007 i de kommende år skal nå et skridt videre og udvide vinmarkerne og dermed produktionen af vine og de oplevelser, der kobler sig til vinproduktionen.

Målet i 2025 er at øge arealet med vinstokke yderligere. Men fra en ny vinstok plantes, går der cirka tre år, inden der kan høstes druer fra stokkene. Det kræver både de rette vilkår, et stort stykke passioneret arbejde og tålmodighed at udvide og nå nye ambitiøse mål.

Du kan holde dig orienteret om nye tiltag og arrangementer på vingårdens hjemmeside. oernbergvin.dk

VINPLUKKERNE GÅR TIL OPGAVEN med stor ildhu. Klaserne bliver tjekket efter instruktion af fagfolkene på vingården, inden de fyldes i spandene. Vinproduktion er en kompleks proces, hvor mange faktorer spiller ind på det endelige resultat.

139
140

ET DEDIKERET TEAM af medarbejdere og frivillige omkring Ørnberg Vin lægger hvert år et stort arbejde i vinmarken.

141

ÜBERWÄLTIGENDE GEFÜHLE – UND GUTE WEINE IM GLAS

Der Besuch einer Veranstaltung bei Ørnberg Vin gibt Ihnen einen Einblick in die leidenschaftliche Arbeit des Winzers und Kellermeisters und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Atmosphäre eines dänischen Weinguts zu genießen. Auf der Website des Weinguts können Sie sich über die Veranstaltungen auf dem Laufenden halten.

An einem sonnigen Sommertag können sich die Besucher wie auf einem Weinberg in einer südlichen Weinregion fühlen. Mit einem guten Glas Wein in der Hand kann es kaum noch besser werden.

Sie befinden sich inmitten einer Landschaft, die durch ihre Lage an der Sjællands Odde eine fantastische Aussicht auf die Weinberghänge und die Bucht von Sejerø bietet. Und eine Landschaft, in der die Reben die richtigen Wachstumsbe-

dingungen vorfinden. Die Geologie und das maritime Klima schaffen hervorragende Voraussetzungen.

Heute füllen die Rebenreihen sechs Hektar Land. Die ersten Rebstöcke wurden 1997 gepflanzt, und es ist geplant, dass Ørnberg Vin in den kommenden Jahren noch einen Schritt weiter geht und die Weinberge und damit die Produktion von Weinen und die mit der Weinproduktion verbundenen Erfahrungen ausbaut.

Die Rebfläche soll 2025 weiter vergrößert werden. Vom Pflanzen eines neuen Rebstocks bis zur Ernte der ersten Trauben vergehen etwa drei Jahre. Es braucht die richtigen Voraussetzungen, viel Herzblut und Geduld, um zu expandieren und neue ehrgeizige Ziele zu erreichen. oernbergvin.dk

NERVOUS BUTTERFLIES IN THE STOMACH AND FINE WINES IN THE GLASSES

Taking part in an event at Ørnberg Vin will provide insight into the impassioned work of a winegrower and cellar master and an opportunity to sample the atmosphere in a Danish vineyard. Find out about events on the vineyard’s website.

On a sunny summer’s day, visitors may be excused for thinking that they have landed in a vineyard in a southern European wine district. Is there anything better that an excellent glass of wine?

We are on the Sjællands Odde peninsula, which offers excellent views across the sloping vineyards and Sejerø Bay. This is a landscape where the vines have the very best growing condi-

tions. A combination of geology and the maritime climate creates the perfect conditions.

Today, six hectares are planted with vines. The first were planted in 1997 and there are plans for Ørnberg Vin to step up in the coming years and expand the vineyard, the wine production, and the experiences associated with this.

The goal is to further increase the total amount of vines in 2025. From the time a new vine is planted, it will be three years before grapes can be harvested. To expand and achieve new ambitious goals require perfect conditions and a good deal of impassioned work and patience. oernbergvin.dk

142
Her begynder drømmen om et nyt sommerhus.
Uden drømme mister vi evnen til at nytænke virkeligheden

EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

ELTOFTNIELSEN.DK

TLF. 70 20 21 05

UDLEJNING HOVEDKONTOR KØBENHAVN & FREDERIKSBERG RUNGSTED KYST KGS. LYNGBY NORDKYSTEN ODSHERRED RØRVIG HOLBÆK ROSKILDE HELLERUP ODSHERRED ASNÆS

VEJRHØJ OG DE SMUKKE OMGIVELSER omkring den historiske gravhøj og langs Sejerø Bugt danner rammerne for Vejrhøj Familie Trail. Et løb, hvor den åbenlyse glæde blandt børn og voksne giver de frivillige kræfter lysten til at gentage succesen år efter år.

VEJRHØJ FAMILIE TRAIL

MED HJERTERUM OG UDSYN

At stå distancen eller nå til tops har et formål, der rækker ud over den personlige sejr for deltagerne. I Vejrhøj Familie Trail er samvær og fællesskab omdrejningspunktet – og så genererer løbet støtte til børn, der har brug for mere bevægelse, leg og succesoplevelser.

121 meter over havets overflade, placeret på en af Odsherreds imponerende randmoræner, Vejrhøjbuen, ligger den historiske bronzealdergravhøj Vejrhøj. Punktet er Sjællands tredje højeste og med sin imponerende 360 graders udsigt over Sejerøbugten, Lammefjord – ja over hele Odsherred, er turen op til Gravhøjen alle skridt værd. En tur som selv en verdens-omrejsende bjergbestiger gør flittigt brug af.

Casper Thusholt Larsen har en stor passion for vilde landskaber, natur og bjergbestigning. Siden han var en lille dreng, har han drømt om at gennemføre Seven Summits, der består i at bestige de syv højeste bjerge på syv kontinenter. I 2017 startede han den frivillige forening The7Summits, hvor han kunne begynde at realisere sin drøm. Et par år senere blev Casper opmærksom på Legeheltenes arbejde og blev straks grebet af tanken om at kunne udføre sin drøm og samtidig samle penge ind til indlagte og udsatte børn og unge. Siden ændrede foreningen navn til #Charity7Summits, der i dag afholder flere forskellige løb og arrangementer med det formål at vise børn og unge, hvad naturen byder på af gode oplevelser, samvær, leg og bevægelse.

ALLE BØRN HAR RET TIL LEG

Når Casper ikke rejser rundt for at bestige verdens højeste bjerge, er han flittig bruger af Odsherreds bakkede landskab. Både som led i sin træning sammen med sin forening og sammen med sin kone og deres tre børn. Under de mange ture rundt i ”Odsherreds Bjerge” gik Casper og tænkte på, hvordan der kunne samles endnu flere penge ind til Legeheltenes arbejde.

– Det kunne vi ved at lave et familieløb, hvor raske børn kan komme ud i naturen, væk fra iPad og telefoner, og være sammen med familien - og samtidig være med til at støtte de børn, der har det hårdt på hospitalerne. Det giver noget perspektiv, fortæller Casper om starten på Vejrhøj Familie Trail-projektet.

Legeheltene tager rundt til børn på hospitaler, psykiatriske afdelinger, børnehjem og indkvarteringssteder for flygtninge. Her skaber de frirum til ”bare” at være børn med leg, fællesskaber, bevægelse og succesoplevelser. Netop dette prøver Casper også at opnå med Vejrhøj Familie Trail. Om man er rask eller syg, har man lige ret til at være barn, opleve sejre og samvær.

PLADS TIL ALLE

Det handler ikke om at komme først. Vejrhøj Familie Trail er for hele familien. Både børn, forældre, bedsteforældre og sågar hunde kan løbe eller gå med. Der er flere forskellige distancer og ruter, alt efter hvad man selv ønsker at prøve kræfter med. En enkelt runde er på syv km, hvilket man kan vælge at løbe eller gå en, to eller tre omgange. Børn kan vælge mellem en tur langs stranden på 2.5 km, en tur på til Vejrhøj på 3 km eller en runde på 7 km. Voksne er velkomne til at løbe eller gå med deres børn og tidsplanen er lagt efter, at forældrene derefter kan nå en tur på en af de længere ture efterfølgende. Vil man løbe med sin hund kan man tilmelde sig Cani Cross, hvor der kan vælges mellem tre eller syv km.

Mulighederne er altså mange for, at man som familie kan sammensætte en dejlig dag med en fælles oplevelse.

145
Tekst: Pernille Bossov Godt Foto: Morsch Photo

VEJRHØJ FAMILIE TRAIL er for både børn, forældre, bedsteforældre og sågar hunde. Der er flere forskellige distancer og ruter, der giver rig mulighed for, at man som familie kan sammensætte en god fælles aktiv oplevelse.

– Ved at kalde det et familieløb er vores oplevelse, at forældrene gør det sammen med deres børn. De er med til at motivere dem og så får de en fed oplevelse sammen. I stedet for det kun er forældrene der tager ud og løber alene, så er det her familien der tager ud og løber sammen. Der er flere der siger til os, at de bruger løbet hvert år til at komme ud og væk fra skærmene derhjemme. Det er bare noget de skal, fortæller Casper.

Løbets startplads fungerer som arrangementets hjerterum. Pladsen rummer borde, stole, boder og plads til forskellige børneaktiviteter. Børnene kan boltre sig i en hoppeborg eller gå en tur til stranden og der er mulighed for at købe både mad, drikke og merchandise. Fællesskab, hygge og samvær er vigtige nøgleord, der hele tiden arbejdes for at blive implementeret på nye måder. På pladsen er også opstillet et podie, hvor alle børn får uddelt en medalje og ikke mindst får lov at mærke glæden ved deres personlige sejre på øverste trin.

– Den glæde børnene har i øjnene! Og forældrene der kigger på deres glade børn… Og bedsteforældrene er med… Altså, det er jo fedt, siger Brian, der er frivillig i #Charity7Summits og medhjælper til Vejrhøj Familie Trail. For både ham og Casper er netop den åbenlyse glæde fra både børn og voksne al arbejdet og alle timerne værd.

146

VEJRHØJ FAMILIEN-TRAIL

HERZLICHKEIT UND AUSSICHT

Das Überwinden der ganzen Strecke oder das Erreichen der Spitze hat einen Zweck, der über den persönlichen Sieg der Teilnehmer hinausgeht. Beim Vejrhøj Familien-Trail stehen Geselligkeit und Gemeinschaft im Mittelpunkt – und der Lauf schafft Unterstützung für Kinder, die mehr Bewegung, Spiel und Erfolgserlebnisse brauchen. 121 Meter über dem Meeresspiegel, auf einer der beeindruckenden Randmoränen von Odsherred, Vejrhøjbuen, liegt der historische Grabhügel Vejrhøj aus der Bronzezeit. Der Ort ist der dritthöchste Punkt auf Seeland und mit seiner beeindruckenden 360-Grad-Aussicht auf die Bucht Sejerøbugten, den Lammefjord – und sogar ganz Odsherred – ist der Weg hinauf zum Hügelgrab jeden Schritt wert. Ein Ausflug, den selbst ein weltreisender Bergsteiger häufig nutzt. Casper Thusholt Larsen hat eine Leidenschaft für wilde Landschaften, Natur und Bergsteigen. Seit er ein kleiner Junge war, träumte er davon, die Seven Summits zu erreichen, d. h. die sieben höchsten Berge auf sieben Kontinenten zu besteigen. Im Jahr 2017 gründete er die Freiwilligenorganisation The7Summits, mit der er seinen Traum verwirklichen konnte. Ein paar Jahre später wurde Casper auf die Arbeit der Spielhelden aufmerksam und war sofort von der Idee fasziniert, seinen Traum zu verwirklichen und gleichzeitig Geld für hospitalisierte und gefährdete Kinder und Jugendliche zu sammeln. Seitdem hat sich die Organisation in #Charity7Summits umbenannt und organisiert heute verschiedene Läufe und Veranstaltungen mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, was die Natur an guten Erfahrungen, Zusammengehörigkeit, Spiel und Bewegung zu bieten hat.

ALLE KINDER HABEN DAS RECHT ZU SPIELEN

Wenn Casper nicht gerade unterwegs ist, um die höchsten Berge der Welt zu besteigen, ist er ein begeisterter Besucher der hügeligen Landschaft von Odsherred. Sowohl im Rahmen seines Trainings mit seiner Organisation als auch mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Während der vielen Ausflüge rund um „Odsherreds Berge" überlegte Casper, wie er noch mehr Geld für die Arbeit der Spielhelden sammeln könnte.

– Das ginge, indem wir einen Familienlauf organisieren, bei dem gesunde Kinder in die Natur gehen können, weg von iPads und Telefonen, und Zeit mit ihren Familien verbringen – und gleichzeitig helfen, die Kinder zu unterstützen, die in Krankenhäusern zu kämpfen haben. Das gibt einem eine Perspektive, sagt Casper über den Beginn des Projekts Vejrhøj Familien-Trail.

Die Spielhelden besuchen Kinder in Krankenhäusern, psychiatrischen Einrichtungen, Waisenhäusern und Flüchtlingsunterkünften. Dort schaffen sie Freiräume, um mit Spiel, Gemeinschaft, Bewe-

gung und Erfolgserlebnissen ‚einfach‘ Kind zu sein. Genau das will Casper mit dem Vejrhøj Familien-Trail erreichen. Egal, ob man gesund oder krank ist, man hat das gleiche Recht, ein Kind zu sein, Siege und Zusammensein zu erleben.

PLATZ FÜR ALLE

Es geht nicht darum, der Erste zu sein. Der Vejrhøj Familien-Trail ist für die ganze Familie da. Kinder, Eltern, Großeltern und sogar Hunde können mitlaufen oder gehen. Es gibt verschiedene Streckenlängen und Routen, je nachdem, was Sie ausprobieren möchten. Eine einzelne Runde ist sieben Kilometer lang, wobei Sie wählen können, ob Sie eine, zwei oder drei Runden laufen oder gehen. Kinder können zwischen einem 2,5 km langen Strandspaziergang, einem 3 km langen Spaziergang nach Vejrhøj oder einer 7 km langen Rundtour wählen. Die Erwachsenen sind herzlich eingeladen, mit ihren Kindern zu laufen oder zu gehen, und der Zeitplan ist so gestaltet, dass die Eltern anschließend an einer der längeren Wanderungen teilnehmen können. Wenn Sie mit Ihrem Hund laufen möchten, können Sie sich für Cani Cross anmelden, wo Sie zwischen drei oder sieben Kilometern wählen können.

Die Möglichkeiten für Familien, einen wunderschönen Tag mit einem gemeinsamen Erlebnis zu gestalten, sind reichhaltig.

– Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Eltern dies mit ihren Kindern tun, wenn es ‚Familienlauf‘ heißt. Sie motivieren sich gegenseitig, und machen gemeinsam eine tolle Erfahrung. Anstatt dass die Eltern alleine laufen, geht hier die Familie gemeinsam laufen. Mehrere Leute erzählen uns, dass sie das Rennen jedes Jahr nutzen, um sich von den Bildschirmen zu Hause zu entfernen. Es ist einfach etwas, das sie tun müssen, sagt Casper.

Der Startbereich ist das Herzstück der Veranstaltung. Auf dem Platz befinden sich Tische, Stühle, Stände und Platz für verschiedene Aktivitäten für Kinder. Kinder können in einer Hüpfburg spielen oder am Strand spielen gehen, und Sie können Essen, Getränke und Waren kaufen. Gemeinschaft, Gemütlichkeit und Zusammengehörigkeit sind wichtige Stichworte, die immer wieder neu mit Inhalt gefüllt werden. Auf dem Platz ist auch ein Podium aufgebaut, auf dem alle Kinder eine Medaille erhalten und sich nicht zuletzt auf der obersten Stufe über ihre persönlichen Siege freuen können.

– Die Freude in den Augen der Kinder! Und die Eltern die ihre glücklichen Kinder ansehen … Und die Großeltern sind dabei … Also, das ist einfach toll, erzählt Brian, ein Freiwilliger in #Charity7Summits und Helfer beim Vejrhøj Familien-Trail. Sowohl für ihn als auch für Casper ist die offensichtliche Freude der Kinder und Erwachsenen all die Arbeit und die vielen Stunden wert.

147
VEJRHØJ FAMILY TRAIL – SPENDING TIME TOGETHER WHILE ENJOYING THE VIEWS

Going the distance or getting to the top has a purpose beyond being a personal victory for those taking part. Vejrhøj Family Trail centres on socialising and community spirit – besides generating support for children who need more exercise, more play, and to experience a sense of success.

Rising one hundred and twenty-one metres above sea level, the ancient Bronze Age barrow Vejrhøj stands on the Vejrhøj Arch, one of Odsherred’s impressive end moraines. It is the third highest point on Zealand with fine three-hundred-and-sixty-degree panoramic views across the Sejerø Bay, Lammefjord – well, most of Odsherred, in fact – and the race to the ancient barrow is worth every step. Moreover, it is frequently revisited by an international mountaineer.

Casper Thusholt Larsen has a deep passion for wild landscapes, nature, and mountaineering. Since childhood, he dreamt of completing the Seven Summits: climbing the seven highest mountains on seven continents. In 2017, he started the voluntary association The7Summits, thus taking the first steps to realising his dream. A few years later, Casper discovered the work done by the Legeheltene (Play Heroes) and immediately seized on the idea of combining his dream with collecting money for children and young people who were either hospitalised or vulnerable in some way. The association later changed its name to #Charity7Summits, which now organise a variety of runs and events to show children and youngsters what nature has to offer in the way of memorable experiences, socialising, play, and exercise.

ALL CHILDREN HAVE THE RIGHT TO PLAY

When Casper is not travelling the world to climb its highest mountains, he is often spotted in Odsherred’s hilly landscape. Both as part of his training with the association and with his wife and their three children. During the many trips round the Odsherred ’mountains’, Casper wondered how he could raise even more money for the work of the Legeheltene.

– We could organise a family run where healthy children could be outdoors, away from iPads and mobile phones, and be with their families –while helping to support those children who have a hard time in hospitals. It offers perspective, says Casper about the beginnings of the Vejrhøj Family Trail project.

The Legeheltene visit children in hospitals, psychiatric wards, children’s homes, and refugee centres. Here, they create a free space for the chil-

dren with play, socialising, movement, and experiences that give them a sense of success. This is what Casper tries to achieve with the Vejrhøj Family Trail. Whether healthy or sick, everyone has the right to a childhood and to experience victories and spending time together.

ROOM FOR EVERYONE

It is not about crossing the finishing line first. The Vejrhøj Family Trail is for the whole family: children, parents, grandparents, and even dogs can run or walk the distance. There are different distances and routes to suit individual needs challenge. The seven-km route, for example, can be walked or run once, twice, or three times. Children can choose between a 2.5-km route along the beach, a 3-km route to Vejrhøj, or a 7-km route.

Adults are welcome to walk or run with their children, and the time schedule is planned so that the adults have time to do one of the longer routes afterwards. If you would like to run with your dog, please register for the Cani Cross, where you can choose a three or seven km route.

So, there are numerous possibilities for families to put together a lovely day with shared experiences.

– By calling it a family run, we find that parents bring their children along. The parents help to motivate them and they’ll have a great experience together. Instead of only the parents going running on their own, the whole family will be doing it together. People tell us that they use his run every year to get out and escape the screens back home. It’s just something they’ve got to do, says Casper.

The assembly area doubles as a socialising space. There are tables, chairs, stands, and various children’s activities. The children can enjoy themselves in a bouncing castle or take a walk along the beach, and you can buy food, drink, and merchandise. Community spirit, bonhomie, and socialising are keywords, and efforts are constantly made to implement them in novel ways. There is a podium, where all children receive a medal and are allowed to experience the joy of their personal victories being recognised at top level.

– The joy in these children’s eyes! And the parents watching their beaming children … And the grandparents being there, too … That’s just great, says Brian, a volunteer for #Charity7Summits and assistant at the Vejrhøj Family Trail. Both he and Casper believe that the evident happiness of both children and adults is worth all the hours and work, they put into it.

148

MINIGOLFPARKEN ER DET PERFEKTE MÅL FOR DIN FAMILIEUDFLUGT

PARKEN TILBYDER 18 UNIKKE ADVENTUREBANER, HVOR DU KAN SPILLE DIG IGENNEM ODSHERREDS ATTRAKTIONER OG VARTEGN. Her kan en familie på ferie nemt bruge et par timer på de udfordrende baner, nyde de smukke omgivelser og den lækre mad fra vores café. Hos os er der plads til alle. Både til dig som gerne vil have en sjov oplevelse med minigolf, men også til dig, der vil opleve minigolfs mere seriøse side. Vi tilbyder nemlig flere typer bolde i forskelligevægtklasser, som giver dig mulighed for at nørde teknik. Find os på minigolfparken.dk

EN GYLDEN LYSTFISKERHISTORIE

Flemming Kaul fortæller om fund i Geopark Odsherred.

Tekst og foto: Flemming Kaul

Påsken giver for mange sommerhusejere anledning til at åbne sæsonen. I 1988 nød en familie foråret i deres sommerhus ved Rørvig i Odsherred. D. 1. april tog faren og hans søn ud på en lille fisketur. Men ingen fisk bed på. Da de lidt skuffede var på vej ind i den lille jolle, fik de tæt på stranden i det stille vejr øje på noget, som glitrede på havbunden. Faren smøgede ærmerne op, og han kunne lige akkurat nå den skinnende genstand, der lå på ca. en halv meters dybde. Det viste sig at være et stykke af en vægtig, flettet guldring. Da familien få uger før havde besøgt Nationalmuseet og havde set samlingen af snoede ringe fra vikingetid, var de ikke i tvivl om fundets betydning.

Nationalmuseet reagerede derfor også hurtigt, da familien henvendte sig om deres fund. Sammen med en dykker fra Skibshistorisk Laboratorium i Roskilde, tog jeg til Rørvig. Kunne der være noget mere? – en skat? – stumper af et skibsvrag? Der blev dog ikke fundet mere. Ringen må betragtes som et enkeltfund. Den blev naturligvis erklæret for danefæ.

Stykket af guldringen, som er sammenbukket i U-form, består af syv sammenflettede guldstænger eller guldtråde. I udrettet form må det være ca. 12,5 cm langt. Det vejer 101,5 gram. og er af næsten rent guld. I den ene ende, den tykkeste, er alle trådene hugget over i ét hug, mens de i den anden ende er viklet lidt ud og hugget lidt forskellige steder.

Ringen fra Rørvig hører til vikingetidens snoede eller flettede ringe. Den oprindeligt hele ring, antagelig en halsring, må have repræsenteret en kæmpe formue. Blandt de snoede ringe overgås vores ring i tykkelse kun af den halsring, der i 1977 blev fundet ved Tissø i Vestsjælland. Tissø-ringen er dog flettet efter et andet mønster. En guldring fra en skat ved Vester Vedsted ved Ribe er flettet nogenlunde som Rørvig-ringen. På Gotland er fundet et par ringe, der med syv tråde er flettet på helt identisk måde. En af armringene fra Fæsted-skatten, Vestjylland, kan i sit fletværk minde om Rørvig-ringen.

Rørvig-ringens fundsted ligger strategisk lige bag indsejlingen til både Roskildefjord og Isefjord, mellem Isøre og Lynæs. Navnet Isøre, nær Rørvig, har historisk klang. Ved Isøre lå en naturhavn, hvor ledingsflåden samledes. Her var der et tingsted, Isøretinget, vigtigt i tidlig middelalder og antagelig tilbage i vikingetid. Folk fra hele riget samledes ved to kongevalg ved Isøre, Harald Hen i 1074 og Niels i 1104. Saxo nævner, at det var på Isøre, at Kristendommen blev indført i Danmark. Selve stedet for Isøretinget, har man ikke kunnet finde. Måske var rammen omkring forhandlinger ved tingstedet først og fremmest hele det fjordområde, hvor skibene i læ kunne samles. Landskabet synes at have ændret sig meget siden vikingetid, med feddannelser og sandflugt.

I alle tilfælde har mange personer af betydning i vikingetid og tidlig middelalder mødtes nær det sted, som i dag hedder Rørvig. Den ærede læser kan selv efter behag fortsætte fortællingen om, hvordan en vægtig guldring kunne ende i vandet ved Rørvig.

150

INGEN FISK BED PÅ KROGEN, men en lille skinnende genstand på havbunden gav en særlig betydningsfuld fangst med hjem fra fisketuren for far og søn.

151

EINE GOLDENE ANGELGESCHICHTE

Für viele Ferienhausbesitzer ist Ostern der Beginn der Saison. 1988 genoss eine Familie den Frühling in ihrem Ferienhaus bei Rørvig in Odsherred. Am 1. April gingen Vater und Sohn angeln, aber kein Fisch biss an. Als sie mit ihrer kleinen Jolle etwas enttäuscht auf dem Heimweg waren, sahen sie nahe am Ufer in dem stillen Wasser etwas auf dem Meeresboden glitzern. Der Vater krempelte die Ärmel hoch und konnte gerade so eben den glitzernden Gegenstand erreichen, der in ca. 50 cm Tiefe lag. Der erwies sich ein Stück eines schweren, geflochtenen Goldrings. Da die Familie noch wenige Wochen zuvor das Nationalmuseum besucht und dort die Sammlung von wikingerzeitlichen gedrehten Ringen gesehen hatte, bestand kein Zweifel an der Bedeutung des Fundes.

Das Nationalmuseum reagierte daher auch schnell, als die Familie sich wegen des Fundes dorthin wandten. Zusammen mit einem Taucher des schiffshistorischen Labors in Roskilde fuhr ich nach Rørvig. Könnte da noch mehr sein? – ein Schatz? – Wrackreste? Es wurde aber nicht mehr gefunden. Der Ring ist ein Einzelfund. Er wurde natürlich zu Danefæ (kulturhistorischer Fund) erklärt.

Das U-förmig gebogene Stück des Goldrings besteht aus sieben ineinander verschlungenen Goldstäben oder Golddrähten. Im geraden Zustand sollte es etwa 12,5 cm lang sein. Es wiegt 101,5 g und besteht aus fast reinem Gold. An einem Ende, dem dickeren, wurden alle Fäden in einem Zug abgeschnitten, während sie am anderen Ende etwas verwickelt sind und an leicht unterschiedlichen Stellen abgeschnitten wurden.

Der Ring von Rørvig gehört zu den gedrehten oder geflochtenen Ringen aus der Wikingerzeit. Der ursprünglich ganze Ring, vermutlich ein Halsring, muss ein riesiges Vermögen dargestellt haben. Unter den ged-

rehten Ringen wird unser Ring in seiner Dicke nur von dem Halsring übertroffen, der 1977 in Tissø in Westseeland gefunden wurde. Der Tissø-Ring ist jedoch nach einem anderen Muster geflochten. Ein Goldring aus einem Schatz in Vester Vedsted bei Ribe ist ähnlich geflochten wie der Ring von Rørvig. Auf Gotland wurde ein Paar Ringe gefunden, die auf völlig identische Weise mit sieben Strängen geflochten sind. Einer der Armreifen aus dem Hort von Fæsted, Westjütland, erinnert an den Ring von Rørvig. Die Fundstelle des Rørvig-Rings liegt strategisch günstig direkt hinter dem Eingang zum Roskilde Fjord und zum Isefjord, zwischen Isøre und Lynæs. Der Name Isøre, in der Nähe von Rørvig, hat eine historische Bedeutung. In Isøre gab es einen natürlichen Hafen, in dem sich die gemeinsame Flotte versammelte. Hier gab es eine Thingstätte (Gerichtsplatz), Isøretinget, der im frühen Mittelalter und wahrscheinlich schon in der Wikingerzeit von Bedeutung war. Bei zwei Königswahlen in Isøre, Harald Hen 1074 und Niels 1104, kamen Menschen aus dem ganzen Königreich zusammen. Saxo erwähnt, dass auf Isøre das Christentum in Dänemark eingeführt wurde. Der genaue Standort des Isøretinget ist noch nicht gefunden. Vielleicht war der Schauplatz der Verhandlungen auf de Thingstätte in erster Linie das gesamte Fjordgebiet, wo sich die Schiffe im Windschatten sammelten. Die Landschaft hat sich seit der Wikingerzeit offenbar stark verändert, mit neuen Landzungen und Sandverwehungen.

Auf jeden Fall trafen sich viele wichtige Personen der Wikingerzeit und des frühen Mittelalters in der Nähe des heutigen Ortes Rørvig. Es steht dem geneigten Leser frei, die Geschichte fortzusetzen, wie ein gewichtiger Goldring im Wasser von Rørvig gelandet ist.

A GOLDEN ANGLING STORY

For many summer-cottage owners, Easter kick-starts the new season. In 1988, a family was enjoying the spring in their summer cottage near Rørvig in Odsherred. On 1 April, the father took his small son fishing, but no fish seemed to want to take the bait. The weather was still and, somewhat disappointed, they made their way back when, close to the shore, they discovered a glittering object on the seabed. Dad rolled up his sleeves and just about managed to get hold of the object some fifty centimetres below the surface. It turned out to be a fragment of a heavy, braided gold ring. Having visited the National Museum of Denmark a few weeks earlier, the family had seen the collection of braided rings from the Viking Age and knew instantly that this was a significant find.

So, the National Museum of Denmark was swift to react when the family contacted them about their find. I went to Rørvig with a diver from the Dendrochronology Laboratory of the National Museum of Denmark in Roskilde. Could there be more? A treasure, perhaps? Fragments from a shipwreck? However, nothing more was found. The ring was a single find and is now considered treasure trove belonging to the Danish state.

The fragment of a gold ring, bent into a U-shape, comprises seven braided gold rods or threads. Straightened out, it must be about 12.5 cm long. It weighs 101.5 g and is almost pure gold. At the thickest end, all the threads are severed by a single cut, whereas at the other end, they are slightly untwined and cut in different places.

The ring from Rørvig does, indeed, date back to the Viking Age twined or braided rings. The original complete ring, presumably a neck ring, is likely to have represented a huge fortune. Among the braided rings, our

ring is only superseded by a neck ring discovered in Lake Tissø, western Zealand, in 1977. However, the braided pattern of the Tissø ring is different. A gold ring from a treasure at Vester Vedsted near Ribe, Jutland, is braided very much like the Rørvig ring. On the island of Gotland, Sweden, a couple of rings were discovered, whose seven threads are braided exactly like this one. The braiding of the arm ring derived from the Fæsted treasure, West Jutland, resembles the Rørvig ring to some degree.

The finding place of the Rørvig ring is quite strategic: behind the seaward approach to both Roskildefjord and Isefjord between Isøre and Lynæs. Isøre, near Rørvig, has historical associations: there was a natural harbour there, which became an assembly point for navy battleships. There was also an open-air governing assembly site, a so-called ‘thingstead’, the Isøre Thing, important during early medieval times and presumably also during the age of the Vikings. People assembled from all corners of the nation for two royal elections at Isøre: to elect king Harald Hen in 1074 and king Niels in 1104. Saxo, the historian, notes that Isøre was the place where Christianity was introduced to Denmark. The actual site of the Isøre Thing has never been found. Perhaps the framework for negotiations at the assembly site was the entire fjord area where ships could assemble in relative shelter. The landscape seems to have changed much since the Viking Age through the formation of leas and sand drift. In any case, many important people from the Viking Age and early Middle Ages would have assembled near the place now known as Rørvig. Readers may speculate as to how a weighty gold ring ended up in the water near Rørvig.

152

VIDSTE DU, AT ODSHERRED ER DET

STED I LANDET, HVOR DER ER FLEST

UDØVENDE KUNSTNERE?

HERREDET - UNESCO GLOBAL

GEOPARK ODSHERRED - HAR EN LANG

TRADITION FOR, AT KUNSTNERE OG KREATIVE SJÆLE TAGER PÅ OPHOLD,

BOSÆTTER SIG OG ARBEJDER. NOGLE

VÆLGER SOM ODSHERREDMALERNE

I 1930'ERNE AT SØGE SAMMEN I

FÆLLESSKABER, ANDRE UDFOLDER

SIG BEDST I EGET VÆRKSTED

ELLER ATELIER. I ODSHERRED KAN DU BESØGE KUNSTNERE, ÅBNE

VÆRKSTEDER OG UDSTILLINGER ÅRET

RUNDT. TJEK ÅBNINGSTIDER PÅ

KUNSTNERNES OG GALLERIERNES

WEBSITES, BRUG APPEN

"KUNSTDAGE I ODSHERRED" OG TJEK

WWW.KUNSTDAGE.DK

Oplev Mette Vangsgaards kunstudstilling helium, frem til 8. december 2024. Samt et udpluk at museets samling af Odsherredsmalernes værker.

Erleben Sie Mette Vangsgaards Kunstausstellung „helium“, bis zum 8. Dezember 2024. Sowie eine Auswahl der Sammlung des Museums mit Werken der Odsherred-Maler.

Experience Mette Vangsgaard's art exhibition helium, until 8 December 2024. As well as a selection from the museum's collection of the works of the Odsherred painters.

MUSEUM ODSHERREDS KUNSTMUSEUM

Rødhøj 11, 4550 Asnæs  Se åbningstider og læs mere: vestmuseum.dk

153

Malerier, unikke Mixed Media med håndstøbt papir, samt smykker af naturmaterialer. Arbejdsprocesserne kan følges i Atelieret. Kom og få historien om malerierne, ”fødslen” af håndstøbt papir til Mixed Media, samt fremstillingen af smykker.

Gemälde, einzigartige Mixed Media mit handgeschöpftem Papier und Schmuck aus Naturmaterial. Die Arbeitsvorgänge können Sie im Atelier verfolgen. Hören Sie die Geschichte über die Gemälde, die Entstehung des handgeschöpften Papiers, und die Schmuckherstellung.

Paintings, unique mixed media works incorporating paper, and jewellery made from natural materials. You are welcome to come and watch me at work in my studio, hear the story about the paintings, watch jewellery being made, and follow the process of making handmade paper.

ATELIER MIKIPE

MINNA KIRSTINE PEDERSEN

Koglevænget 14, Stenstrup Lyng, 4573 Højby www.mikipe.dk. · mikipe@paradis.dk. · +45 21927668

Galleri ARTA22 i Nykøbing Sj. har et formål om at skabe spændende og indbydende rammer om kunsten og præsentere skiftende udstillinger med gæste-kunstnere og egne værker med kunstarter fra alle hjørner af kunstens univers. Galleriet har åbent hele året.

Die Galleri ARTA22 in Nykøbing Sj. hat zum Ziel, für Kunst einen interessanten und einladenden Rahmen zu schaffen und wechselnde Ausstellungen mit Gastkünstlern und eigenen Werken zu zeigen – mit Kunst aus allen Ecken des Kunstuniversums.

Galleri ARTA22 in Nykøbing Sj. aims to create an interesting and welcoming context for the art and to present temporary exhibitions with guest artists and own works, including art genres from every corner of the artistic universe. The gallery is open all year round.

GALLERI ARTA22

Algade 22, 4500 Nykøbing Sj. +45 23724846 · www.arta22.dk · arta@pc.dk

154

I Tårnet på havnen har jeg mit atelier og min udstilling. Herfra opstår ideer, her eksperimenteres, her modelleres, her laves gummi- og voksforme, her svejses, her støbes mindre bronzeskulpturer. Kig indenfor - se processer og færdige værker.

Im Turm am Hafen habe ich mein Atelier und meine Ausstellung. Dort entstehen Ideen, dort wird experimentiert, modelliert, entstehen Gummi- und Wachsformen, wird geschweißt und werden kleinere Bronzeskulpturen gegossen. Schauen Sie herein.

I have my studio and showroom in the Tower on the harbour. This is where ideas take form. Experimenting, modelling, making rubber- and wax moulds, welding, casting small bronze sculptures. Come inside and watch the work processes and see the finished works.

En tepotte skal være drypfri, let og i balance. Den skal bringe os daglig glæde og nydelse. Den har en funktion. Andre krukker skal bare ramme os lige i hjertekulen, skubbe til os – vække forundring og give os nye oplevelser.

Eine Teekanne darf nicht tropfen, muss leicht und ausbalanciert sein. Sie soll täglich Freude bringen. Sie hat eine Funktion. Andere Gefäße sollen uns nur sofort gefallen, uns ansprechen – uns staunen lassen und Erlebnisse vermitteln.

A teapot has to be drip-free, light, and in balance. A source of pleasure and enjoyment every day. Pure functionality. Other jars merely aim to hit a soft spot, nudge us – arouse wonder and provide novel experience.

BILLEDHUGGER

PETER HESK

TÅRNET, Havnevej 25 a, 4500 Nyk. Sj. skulptur@peterhesk.dk · Peterhesk.dk · + 45 21481834

KERAMISK STUDIEGALLERI

KARIN SAUER

Oddenvej 23 | Nyrup | 4500 Nykøbing Sj. www.karinsauer.dk · + 45 21920379

155

Fotokunst digitalt bearbejdet i mange fotografiske lag samt andet fotografisk materiale. Keramisk brugskunst i pladeteknik og unikke skulpturelle værker i stentøj og porcelæn.

Fotokunst, digital in vielen fotografischen Schichten bearbeitet, und anderes fotografisches Material. Keramisches Kunsthandwerk in Plattentechnik und skulpturale Unikate aus Steinzeug und Porzellan.

Photo art processed digitally in many photographic layers and other photographic material. Slab-construction ceramic craft art and unique stoneware and porcelain works.

FOTOGRAF OG KERAMIKER

MORTEN

FUNDER

Kunstnerfløjen, Annebergparken 35, 4500 Nykøbing Sj. www.mortenfunder.dk

Jeg er tekstilkunstner. Unika tørklæder og sjaler håndfilter jeg ved hjælp af 100% Merino uld og Nuno-filt teknikken. Unika væg- og ruminstallationer får spændende aftryk fra planter når jeg bruger teknikken eco-print.

Ich bin Textilkünstlerin. Einzigartige Schals und Tücher filze ich von Hand aus 100% Merino-Wolle mit der Nuno-Filz-Technik. Wand- und Rauminstallationen verleihe ich mit der eco-print-Technik interessante, einzigartige Pflanzenabdrücke.

I’m a textile artist. I produce unique hand-felted scarves and shawls of 100% Merino wool using the Nuno felting technique. Using the eco-print technique, I add fascinating plant impressions to unique wall and room installations.

TEKSTILKUNSTNER

JOAN BERG

Kunstnerfløjen-stuen, Annebergparken 35, 4500 Nykøbing Sj. www.joanberg.dk · joan@fireretninger.dk · instagram: joanbergdesign

156

Billedkunstner Susanne Mainsøe og Ole Pihl udstiller nye værker i galleriet på Sj. Odde. Susannes oliemalerier og akvareller inspireres af Odsherreds landskab og lys. Ole Pihls vigtigste motivkreds er birketræer & skove, akryl på lærred. Susanne holder sommer malekurser.

Die Bildkünstler Susanne Mainsøe und Ole Pihl stellen neue Werke in der Galerie auf Sj. Odde aus. Susannes Ölgemälde und Aquarelle sind von Landschaft und Licht in Odsherred inspiriert.Ole Pihls wichtigste Motive sind Birken und Wälder, Acryl auf Leinwand.

Susanne Mainsøe and Ole Pihl, visual artists, show new works in their gallery at Sj. Odde. Susanne’s oil paintings and watercolours are inspired by Odsherred’s landscape and light. Ole Pihl’s primary motif is birch trees and woodlands, acrylic on canvas.

Keramik i enkle former og glade farver. Hverdagens design – kopper, kander, skåle, vaser. Åbent juli torsdag-søndag 11-16, gerne derudover efter aftale.

Keramik in schlichten Formen und fröhlichen Farben. Für den täglichen Gebrauch – Tassen, Kannen, Schalen, Vasen. Geöffnet: Juli, Donnerstag-Sonntag 11-16, gern auch zu anderen Zeiten nach Vereinbarung.

Pottery in simple shapes and cheerful colours. Utility design – mugs, jugs, bowls, vases. Open in July on Thurs – Sun from 11– 16, or by agreement. GALLERI

SUSANNE MAINSØE

Oddenvej 252. 4583 Sj. Odde. +45 21451774 · www.galleri-mainsoe.dk · olepihl.dk

KERAMIKER BIRGITTE KITAMOTO

Triersvej 3, Vallekilde, 4534 Hørve · +45 26847177   keramik@kitamoto.dk · IG: birgittekitamoto · www.kitamoto.dk

157

Unika stentøj + porcelæn/design/bronze samt skitser + smykker. Skulpturhave m. relieffer. VÆVEVÆRKSTED m. gobeliner v. Marianne Poulsen. Medlemmer af Kunstnersamfundet, BKF og KKS. Åbent fra pinse – 1. sept. Ti – sø 12 – 17 – eller efter aftale.

Steinzeug Unikate + Porzellan/Design/Bronze sowie Skizzen + Schmuck. Skulpturengarten m. Reliefs. WEBEREI m. Gobelins v. Marianne Poulsen. Mitglied in Kunstnersamfundet, BKF und KKS. Geöffnet von Pfingsten – 1. Sept. Di – So 12 – 17 oder nach Vereinbarung.

Unique stoneware + porcelain, design, bronze, sketches + jewellery. Sculpture garden with reliefs. WEAVING WORKSHOP with tapestries by Marianne Poulsen. Member of the artist association Kunstnersamfundet, Danish Visual Artists (BKF), and the Association of Women Artists (KKS). Open from Whitsun until 1 September: Tues – Sun from 12–17 or by agreement.

TUE KERAMIK GALLERI

MARIANNE OG TUE POULSEN

Kårupvej 6, 4540 Fårevejle + 45 20574207 · + 45 21288074 www.tuekeramik · www.mariannevaev.dk

At kreere en form i et udvalgt stykke træ er det vigtigste for Jørgen. Den færdige form har ofte undergået en stor ændring undervejs. Naturens luner har stor indflydelse på det færdige udtryk. Galleri og værksted med egne værker.

Das Wichtigste für Jørgen ist, aus einem bestimmten Holzstück eine Form zu kreieren. Das fertige Stück wird in dem Prozess oft stark verändert. Die Launen der Natur haben großen Einfluss auf das fertige Erscheinungsbild. Werkstatt und Galerie mit eigenen Werken.

Creating shapes from a select piece of wood is essential to Jørgen. The finished shape will often have undergone major changes. The finished expression will be greatly influenced by the whims of nature. Gallery and workshop with own works.

TRÆKUNSTNER JØRGEN NORDSKOV

Hovedgaden 33, 4571 Grevinge www.drej-i-trae@g.mail.com · +45 25339821

158

Keramik med farver, former og figurer og masser af stemning. Alt drejet, dekoreret og modelleret på eget værksted i Vallekilde. Åbent fra 1. juni til slut august, onsdag-søndag 13-16. Derudover efter aftale og når jeg er hjemme.

Keramik voller Farben, Formen und Figuren – und sehr viel Stimmung. Alles wurde in der eigenen Werkstatt in Vallekilde gedreht, dekoriert und modelliert. Geöffnet vom 1. Juni bis Ende August, Mittwoch-Sonntag 13-16 Uhr. Zudem nach Vereinbarung und wenn ich zuhause bin.

Colourful pottery, shapes, figures, and lots of atmosphere. Everything is thrown, decorated, and modelled at my own workshop in Vallekilde. Open from 1 June to the end of August; Wednesday to Sunday 13–16. Or by appointment when I’m around.

Malergården er familien Swanes autentiske kunstnerhjem. Oplev den særlige stemning og nyd udsigten over Lammefjorden. Prøv vores kunstworkshops og aktiviteter for hele familien.

Malergården ist das authentische Zuhause der Künstlerfamilie Swane. Erleben Sie die besondere Stimmung und genießen Sie den Blick über den Lammefjord. Lernen Sie auch unsere Kunstworkshops und Aktivitäten für Familien kennen.

Malergården is the Swane family’s authentic artist’s home. Experience the unique atmosphere and enjoy the views across Lammefjorden. You are welcome to try our art workshops and family activities.

VALLEKILDE KERAMIK

KAREN TRIER

Højskolevej 4, Vallekilde, 4534 Hørve · +45 27517834 Karen@vallekilde-keramik.dk · FB og IG: vallekilde keramik

MUSEUM OG KUNSTNERHJEM MALERGÅRDEN

Plejerupvej 10, 4571 Grevinge Se åbningstider og læs mere: vestmuseum.dk

159

Alle er velkomne i det nye galleri på campingpladsen, der er åbent onsdag fra kl. 10-12 og 14-18, og efter aftale.

Dagsgæstebillet indløses i receptionen.

Malerier af Ida Trier · Gavebod · Markedsvogn · Kreativ onsdag

In der neuen Galerie auf dem Campingplatz sind alle willkommen. Öffnungszeiten: Mittwoch von 10-12 und 14-18 und nach Vereinbarung.

Tagesgastkarte an der Rezeption einlösen.Die Galerie bietet: Gemälde von Ida Trier · Geschenkstand · Marktwagen · Kreativer Mittwoch

Everyone is welcome to visit the camp site’s new gallery open on Wednesdays from 10–12 and 14–18, or by agreement.

Purchase your day tickets in the reception.The gallery offers: Paintings by Ida Trier · Gift shop · Market stall · Creative Wednesday

GALLERI

SANDDOBBERNES GALLERI

Kalundborgvej 26D, 28, 4534 Hørve + 45 61190910

mail@sanddobberne-camping.dk · sanddobberne-camping.dk

KUNSTAUTOMATEN

Velkommen til KUNSTAUTOMATEN - 140 m2 kunstrum midt i gågaden. Kunst, originalværker, reproduktioner, udstillinger, kunstprojekter samt arbejdende værksted. Tjek også vores ”Tøj-collager” - unika genbrug dekoreret med statements og fragmenter af vores kunst. Åbent hele året.

Kunst auf 140 m² mitten in der Fußgängerzone. Kunst, Originalwerke, Reproduktionen, Ausstellungen, Kunstprojekte und arbeitende Werkstatt. Sehen Sie auch unsere „Bekleidungskollagen” an – gebrauchte Einzelstücke, dekoriert mit Aussagen und Fragmenten unserer Kunst. Ganzjährig geöffnet.

140 square metres of art space on the pedestrian street. Art, original works, reproductions, exhibitions, art projects, and an active workshop. Don’t forget our unique collection of reused clothes ’Tøj-collager’ decorated with statements and fragments of our art. Open all year.

KUNSTRUM KUNSTAUTOMATEN

Algade 16, 4500 Nykøbing Sj Karina Funch Art Lab & Anetgallery.dk · FB og IG: kunstautomaten

160160

OVNHUS Kunsthåndværkermarked med over 75 udstillere fra Danmark og Norden, der repræsenterer en bred vifte af professionelt kunsthåndværk indenfor glas, keramik, træarbejde m.m. Den 26-28 juli 2024. PÅ HAVNEN I NYKØBING SJÆLLAND

OVNHUS Kunsthandwerksmarkt mit mehr als 75 Ausstellern aus Dänemark und Nordeuropa, die eine große Auswahl professionellen Kunsthandwerks aus den Bereichen Glas, Keramik, Holz usw. zeigen. Den 26.-28. Juli 2024. AM HAFEN IN NYKØBING SJÆLLAND

OVNHUS Arts and Crafts Market comprising more than seventy-five exhibitors from Denmark and Scandinavia, representing a broad range of professional craft art comprising glass, pottery, wood work, etc.

Dates: 26–28 July 2024. Venue: Nykøbing Sjælland Harbour

KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED

OVNHUS

Havnevej 22, 4500 Nykøbing Sj. www.ovnhus.dk

Stemmen og lyden er i centrum i VoiceColour’s farverige livsglædegemakker. Stemmetræning, sangundervisning, lydunivers og koncerter folder sig ud i magiske rum. Hanne Siboni skaber rum for kreativitetens og øjeblikkets unikke udfoldelse.

Stimme und Ton stehen in VoiceColours bunten Lebensfreude-Räumen im Mittelpunkt. Stimmentraining, Gesangsunterricht, Tonuniversum und Konzerte entfalten sich in magischen Räumen. Hanne Siboni bietet Raum für eine einzigartige Entfaltung von Kreativität und Spontaneität.

Voices and sound are at the centre in VoiceColour’s brightly coloured joie-de-vivre rooms. Voice training, singing lessons, sound universe, and concerts fill the air in magical spaces. Hanne Siboni creates a unique space in which to unfold creativity and the momentary.

STEMMEKUNSTNER HANNE SIBONI

Kunsterfløjen Anneberg Kulturpark, Annebergparken 28A, 4500 Nykøbing Sj. + 45 22195888 · Voicecolour.dk · FB: hanne.siboni

161

VINTERSTEMNING I ODSHERRED indfanget med kameraet på mesterlig vis ved Oddenvej på vejen ud til Yderby Lyng mod Gnibenen en tidlig vintermorgen.

Foto: Mary Jo Hau

KAFFE & KO – til dit arrangement ? kaffeogko.dk l kaffe@kaffeogko.dk l +45 23 24 70 06 l @kaffeogko

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.