Geoforum 185 - Juni

Page 12

2017 Fortsat optimisme i geodata-branchen Optimismen i geodata-branchen fortsætter, viser Geoforums virksomhedsundersøgelse 2017. Vejen til succes er dog ikke uden forhindringer. Virksomhederne peger i undersøgelsen på væsentlige udfordringer for branchens muligheder for at indfri det forventede vækstpotentiale. AF JESPER HØI SKOVDAL, GEOFORUM, OG THOMAS BALSTRØM, GEOFORUMS BESTYRELSE

Geoforum har siden 2009 udført en tilbagevendende undersøgelse blandt geodata-branchens private virksomheder. Hvor optimismen i finanskriseårene var ganske forsigtig, har den i årenes løb manifesteret sig til en solid tro på markedet og fremtiden. De fleste virksomheder svarer i virksomhedsundersøgelsen 2017, at deres forventninger til 2016 er blevet positivt indfriet. De melder også, at markedet er inde i en positiv udvikling med øget travlhed hos kunderne og efterspørgsel på geodatafaglige kompetencer.

12

G E OFOR U M • JU NI 2 0 1 7

Et marked i vækst Ingen af de deltagende virksomheder skriver, at deres konjunkturer er for nedadgående. Det er dog ikke alle virksomheder, der har oplevet 2016 som et udelukkende positivt år. Virksomhederne angiver flere begrænsende faktorer for vækst og fremgang, Ikke mindst er det et problem for virksomhederne, at der mistes kompetence, fordi der ikke er tilstrækkeligt med velkvalificerede kandidater til de opslåede stillinger, hvilket har ført til faldende omsætning og udebleven vækst.