Geoforum 179 - December

Page 1

Mødestedet for geografisk information • December 2016 • Nr. 179

KORTDAGE 2016 side 4-9


KORT NYT NYE ANSIGTER I ARRANGEMENTSUDVALGENE Der er henover efteråret kommet flere nye kræfter til de udvalg, der arrangerer gå-hjem-møder rundt om i hele landet. Steffen Svinth Thommesen fra Gentofte Kommune, Jesper Koch, Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, og Mie Winstrup, der til dagligt arbejder i Septima, har meldt sig under fanerne i arrangementsudvalg Øst, og Sanne Rüsz Mikkelsen fra Vejle Kommune er nyt medlem i Arrangementsudvalg Syd.

INSPIRATION TIL VEJVEDLIGEHOLDELSE Nyt inspirationskatalog skal skabe mere værdi og mere for pengene, når kommunerne skal vedligeholde vejene. Det skriver Finansministeriet på dets hjemmeside. Kataloget, som COWI har lavet for KL og Finansministeriet, samler erfaringerne med reorganisering af vejvedligeholdelse fra i alt otte kommuner. Derudover rummer kataloget fire organisationsmodeller for vejvedligeholdelse, som tager udgangspunkt i kommunale cases. Kataloget kan hentes i sin fulde længde fra Finansministeriets hjemmeside https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2016/11/reorganiseringaf-vejvedligeholdelse-kan-give-mere-for-pengene

KORTDAGE I PERSPEKTIV Hvis du vil have mere fra Kortdage 2016, så kan du glæde dig til næste nummer af Perspektiv, for det står i Kortdages tegn. Syv artikler, der tager udgangspunkt i oplæg fra konferencen. Perspektiv udkommer sammen med januarudgaven af GEOFORUM.

ER DU FLYTTET ELLER HAR DU SKIFTET JOB? Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til som medlem af Geoforum at give besked til os på geoforum@geoforum.dk om enhver adresseændring eller evt. ændring i mailadresse.

JULEN ER LIGE OM HJØRNET Dette nummer er det sidste i 2016, og selvom der er nogle uger til, så vil vi gerne ønske rigtig god jul og et godt nytår. Næste nummer af GEOFORUM lander i din postkasse i starten af januar. God læselyst og på gensyn i 2017.

Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad samt øvrige meddelelser rettidigt.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forside Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, besøgte på Kortdage udstillingen og gav et interview. Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.600

Kommende numre Deadline Nr. 180 5. dec. 2016 Nr. 181 13. jan. 2017 Nr. 182 16. febr. 2017 Nr. 183 10. marts 2017 Nr. 184 18. april 2017 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Kortdage 2016. Tak for sidst AF AF NILS BO WILLE-JØRGENSEN, FORMAND FOR KORTDAGSUDVALGET 2016

Tusind tak til alle, der bidrog til at gøre Kortdage 16 til en succes: Oplægsholdere, sessionsledere, facilitatorer, udstillere, sponsorer og alle der engageret har deltaget i de tre dage i Aarhus. For jeg synes faktisk det blev en succes. Vi ville gerne gøre Kortdage lidt anderledes i år – vi ville godt bevæge os – for dét, branchen kan, vi kan, med vores løsninger, vores data og vores kompetencer giver værdi, og det har vi en forpligtelse til fortsat at udvikle og udbrede kendskabet til. Vi ville gerne fortsat lade Kortdage være stedet, hvor der er videndeling og netværk, men samtidig prøve at få rystet det lidt introverte af os - sætte mere fokus på, hvordan vi kan vende os ud mod omverden og være mere aktiv i at gøre vores plads meget mere synlig i den generelle udvikling. For der er jo brug for os. Vi kom ud over rampen. Vi fik sat en dagsorden, og vi fik rigtig gode og inspirerende indlæg udefra. Vi havde således i år nogle særdeles spændende hovedtalere: Rikke Hvilshøj, direktør i Dansk IT, der talte om disruption, Ulla Kronborg Mazzoli fra Geoforums bestyrelse perspektiverede det datadrevne i et EU- og internationalt perspektiv, journalist og radiovært på Harddisken på P1, Anders Høeg

Nissen, tog os igennem en intelligent tur i den digitale nu- og fremtid, og antropologen Rikke Ulk udfordrede os i forståelsen af os selv: ”GIS-medarbejderen er en mulighedsspotter, netop fordi vedkommende sidder med så stor viden. I ser på kort og de informationer, de rummer, dagligt. I har overblikket og viden om, hvor der sker ændringer. Denne viden skal I lære at få kommunikeret ud til andre, så de kan gøre brug af jeres viden.” Vi fik besøg af en minister, der fik en god indsigt i vores fag og kompetencer, og vi kom både i radio og TV adskillige gange med væsentlige indlæg og relevante diskussioner om en af konferencens gennemgående aktiviteter, nemlig tracking og overvågning. Jeg synes også, at vi lykkedes med at balancere de vigtige faglige, tekniske indlæg og de mere procesorienterede og perspektiverende indlæg under nye former. Vi kom ikke i mål med det hele – slet ikke, men jeg håber, at vi fik sat lidt gang i en ny udvikling af Kortdage, for det er min opfattelse at vi i år ikke blot var en ”fætter-kusine-fest”, og det synes jeg er den rigtige retning.

Kort Nyt

2

Indvielse af Geodatastyrelsen

12

Leder

3

Mødekalenderen

14

Konference - tracking

4

Udpluk af arrangementer

15

Kortdagsgalleri

8

Nyt fra virksomhederne

16

Hvor skal de nye borgere komme fra?

10


Mikrocomputer Foto: Jesper Balleby

TRACKET PÅ KORTDAGE Når du siger tracking, siger du også geodata. Derfor var det oplagt for arrangørerne at beskæftige sig med og tale om netop tracking og overvågning på Kortdage 2016 i Aarhus. Her blev der indsamlet og diskuteret data samt de muligheder og problemstilligner, der er forbundet med tracking og overvågning.

AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

Når man, lige fra regeringer til konferencearrangører, tracker, eller overvåger, folk, så handler det fundamentalt om, hvor folk befinder sig på givne tidspunkter. Det handler om stedet og om de mønstre, som vi skaber, når vi bevæger os fra sted til sted. Men til hvad og hvordan kan man bruge disse data? Hvad fortæller de om de personer, der bliver tracket? Og hvor langt kan man tillade sig at gå, når man griber ind i folks liv – med eller uden deres vidende? Dette var et gennemgående tema på årets Kortdage, som blev afholdt i Musikhuset i Aarhus den 7.-9. november. Flere sessioner, heriblandt den internationale hvor omdrejningspunktet var flygtninge og GIS, tog emnet op og fik forskellige perspektiver på både muligheder og problemstillinger ved tracking eller overvågning. ”Tracking er jo brug af geodata. Og i denne setting, hvor det er geodatabranchen, der er samlet, synes vi det er både spændende og relevant at forholde os til tracking. Det skal også ses i lyset af den brug af og opmærksomhed på overvågning, der generelt er, ikke kun herhjemme, men på globalt plan. Det er et emne, der i høj grad deler vandene. De spørgsmål, som tracking og overvågning rejser – ikke kun i forhold til teknologien, men også når det gælder de etiske overvejelser, man kan/må gøre sig, når man ligger inde med så mange data og dermed besidder en vis magt, er vigtige for

4

G EOFOR U M • DECEM BER 2016

Foto: Jesper Balleby

vores branche at forholde os til,” fortæller kortdagsudvalgsformand, Nils Bo Wille-Jørgensen om baggrunden for aktiviteterne omkring tracking. Eksperimentet tracking 100 af deltagerne på Kortdage 2016 havde frivilligt meldt sig til at blive udstyret med en lille rund chip, en >>


WEBINAR: STYR PÅ DANDAS? FÅR DU NOK UD AF DINE LEDNINGSDATA?

20. december kl. 9.30 - 10.15

Tilmelding: go.hexagonsi.com/datamodeller

GRATIS

Avancerede datamodeller som DANVAND, DANDAS samt El- og Varme-datamodeller kan være komplekse størrelser at jonglere med, når man skal have den rette viden trukket ud af dem. Det kan kræve indgående kendskab til datamodellen og avancerede SQL-udtryk. På dette webinar ser vi nærmere på, hvordan man med grafiske og intuitive værktøjer kan dykke ned i modellerne og udtrække rapporter i fom af regneark og temakort samt masseopdatere data.


Trackathon på Kortdage 2016. Foto: Jesper Balleby

såkaldt beacon, som ved at ’snakke’ sammen med mikrocomputere, der var sat op i Musikhuset, kunne fortælle, hvor disse deltagere befandt sig i Musikhuset i Aarhus. Med andre ord havde disse deltagere sagt ja til at blive tracket i de tre dage, konferencen varede. De data, der kom ind undervejs, blev der analyseret på en hel dag i en trackathon – en pendant til en hackathon. Her sad en arbejdsgruppe og trak data ud for at finde mønstre i dem, for sidst på dagen fra scenen i udstillingen at kunne præsentere resultaterne for deltagerne. Her kunne man blandt andet se, hvilke sessioner, der er populære, og hvilke, der er mindre populære. ”Disse mønstre udgør en viden, som arrangørerne kan bruge som pejlemærker, når næste års konference skal planlægges,” lyder det fra en af initiativtagerne til hackathon-aktiviteten, Morten Fuglsang, der til dagligt er GIS konsulent i Sweco. Men udover videndeling har ønsket altså også været – blandt andet gennem tracking-

6

G EOFOR U M • DECEM BER 2016

eksperimentet, hvor deltagerne fik fornemmelsen af, hvad det vil sige at blive tracket, helt tæt på – at deltage i diskussionerne om både muligheder og negative konsekvenser som branche. I en workshop om Internet of Things på den afsluttende dag blev trådene således samlet omkring konferencens tracking-tema. Her blev muligheder, teknologi og etik vendt, og på den måde blev der taget hul på en drøftelse af de refleksioner, dette tema rummer – også i en geodata-sammenhæng. Kortdage 2016: Ikke bare i ord: På de næste sider får du glimt fra årets konference, fra både det faglige og det festlige. Og hvis de ikke er nok, så ligger der flere billeder på hjemmesiden kortdage.dk. Her ligger også præsentationerne fra de mange sessioner. God fornøjelse


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø

Software by Sweco

Læs mere på www.sweco.dk


Kortdage 2016. Fotos: Jesper Balleby

8

G EOFOR U M • DECEM BER 2016


G E OFORUM • DE C E MBE R 2016

9


Hvor skal de nye borgere komme fra? 75 af de danske kommuner vil gerne aktivt tiltrække nye borgere. Det påviste Geomatic i det white paper, de udgav i begyndelsen af november. Det viste blandt andet at nogle kommuner ønsker at tiltrække bestemte målgrupper, mens andre ”blot” ønsker at være attraktive som bosætningskommuner. Kun få kommuner benytter imidlertid data eller analyser, der kan belyse, hvor deres tilflyttere kommer fra.

AF JEANETTE MAYLAND OLSEN, GEOMATIC

”Bosætningsindsatser er ikke meget anderledes end marketing fra private virksomheder; det handler om at møde borgeren, hvor de er. Viden om tilflytternes tidligere geografi og øvrige forhold er vigtige input i planlægningen af de strategiske indsatser,” siger direktør i Geomatic, Martin Glarvig.

De ufokuserede indsatser kan skærpes med geografi Kun 34 kommuner har egentlige aktivitetsplaner i forbindelse med bosætningsstrategien. Her er der en bred enighed om, at kommunerne gerne vil fortælle ”den gode historie” om kommunen. Meget få udpeger imidlertid hvilke geografiske områder, historien skal fortælles i. For eksempel får de potentielle tilflyttere jo ikke øje på historien, hvis den fortælles i kommunens egen lokalavis eller i andre medier, der ikke ses af de potentielle tilflyttere. Hvis kommunerne i højere grad fokuserede deres bosætningsindsatser i udvalgte geografiske områder, ville de kunne skærpe udpegningen af både kommunikationskanaler og til dels også budskaberne:

De kommuner, der har foretaget analyser som en del af arbejdet med at fastlægge en bosætningsstrategi, har ofte benyttet denne viden i den videre planlægning af kommunens bosætningsindsatser. Det gælder både i udpegningen af målgrupper og fastlæggelsen af de egentlige bosætningsaktiviteter.

”Kommunerne skal dels blive mere bevidste om, at de i bosætningsindsatsen indgår i en konkurrencesituation med andre. Derfor skal de finde ud af, hvad der gør deres kommune særligt attraktiv og for hvem. Derudover skal de også i højere grad være bevidste om, at borgerne kun fanger kommunernes bosætningsindsatser, hvis de føles relevante,” understreger Martin Glarvig.

17 kommuner har analyseret på de nuværende flyttemønstre. I disse analyser indgår der som regel en afdækning af til- og fraflytternes geografi, men for langt størstedelen af kommunerne synes det uafklaret, hvor de nye borgere er kommet fra, eller tidligere borgere er flyttet til. Og det er synd, for det bør være en del af kommunernes vidensgrundlag, når der udarbejdes bosætningsstrategier:

10

EOFOR G EO E OFOR FO R U M • DECEMBER DECEM BER 2016


Find fokus med en datadrevet bosætningsstrategi Analysens konklusion er derfor, at kommunerne kan vinde ved i højere grad at udnytte både egne data eller alliere sig med leverandører, der kan bistå med at sikre en datadrevet proces. Data kan nemlig i høj grad svare på, hvor en kommunes potentielle tilflyttere kan findes. Med udgangspunkt i analysen af de aktuelle flyttemønstre er der nemlig gode muligheder for at vælge (både online og offline) medier, der sikrer, at målgruppen ser kommunens budskaber.

Sådan blev analysen gennemført Analysen bygger på de offentligt tilgængelige strategier og handleplaner, der ligger på kommunernes hjemmesider. Indsamlingen af de kommunale strategier og handleplaner er gennemført i perioden 1. juni – 30. juni 2016. Kommuner, der ikke omtaler aktiviteter eller målsætninger, der skal påvirke bosætningen, men fx kun beskriver befolkningsprognoser, er ikke medtaget. Strategier, der går på tværs af kommuner og fx omtaler

”Kommunerne skal satse på det særegne, de skal udvælge deres opland og målgrupper på baggrund af relevante analyser og data – og de skal tilrettelægge bosætningsindsatser med disse målgrupper for øje. Og så skal de naturligvis kommunikere deres budskaber knivskarpt på de rigtige platforme,” slutter Martin Glarvig.

regionalt samarbejde, er heller ikke taget med. Du kan downloade hele analysen på: www.geomatic.dk/bsr

GE EO OFORUM FO RUM • DE C E MBE R 2016

11


Geodatastyrelsen er officielt flyttet til Aalborg Den 1. november flyttede Geodatastyrelsen, GST, til Aalborg. Det gjorde den som et led i regerings udflytningsplan, og resultatet er, at det, der tidligere var en samlet Geodatastyrelse, nu er delt i to styrelser, nemlig Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering og Geodatastyrelsen.

12

G E OFOR U M • DECEM BER 2016


Fra venstre ses Pia Dahl Højgaard, Lars Chr. Lilleholt og Thomas Kastrup Larsen. Foto: Morten HH

snoren og ønskede medarbejderne tillykke med de nye omgivelser og den nye direktør. Han fortalte, at der havde været mere end 1000 ansøgere til de 56 stillinger, der nu er blevet besat. ”Jeg glæder mig selvfølgelig hver gang, vi kommer et lille skridt nærmere dét mål. Og jeg er overbevist om, at Geodatastyrelsen hurtigt vil finde sig til rette i de nye omgivelser og udfylde sin vigtige rolle for både lokalsamfundet og Danmark,” sagde ministeren med henvisning til regeringens plan for at rykke arbejdspladser uden for hovedstadsområdet. Borgmester Thomas Kastrup Larsens (A) bød velkommen til Aalborg, og derefter var der rundvisning for gæsterne i styrelsens nye flotte lokaler.

Foto: Lars Bodum, Aalborg Universitet

Geoforum ønsker Geodatastyrelsen tillykke med flytningen og al mulig held og lykke med de nye arbejdsopgaver.

AF KAREN FREDERIKSEN, MEDLEM AF GEOFORUMS BESTYRELSE

Der blev serveret både kage og bobler, da GST´s nye domicil på Lindholm Brygge i Nørresundby i Aalborg officielt blev indviet. Direktør, Pia Dahl Højgaard, bød ved indvielsen af lokalerne velkommen og fortalte om den spændende fødsel af GST med de to myndighedsopgaver: Søkortlægning og hele matrikelområdet. Hun takkede de medarbejdere, som havde valgt at flytte med samt de mange nye, der det sidste år er kommet til. Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), deltog også ved lejligheden og klippede

GST´s myndighedsopgaver helt konkret: - Ejendomsregistrering og matriklen udgør det juridiske grundlag for omsætning, belåning, vurdering og beskatning af fast ejendom i Danmark. - Søopmåling og søkortlægning til brug for fritidssejlads og skibserhvervets navigation i de danske, grønlandske og færøske farvande. Herunder ansvaret for salg og distribution af marine data og produkter for Danmark og Grønland.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2016

13


MØDEKALENDER DATO

12. jan.

EMNE

STED

Nytårskur - Sådan får du liv

Aarhus

i dine 3D-modeller 19. jan.

Nytårskur - Byvandring

Odense

26. jan.

Nytårskur i Øst

København

14

G EO F O RU M • DEC EMBER 2016


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Nytårskur - Sådan får du liv i dine 3D-modeller online

VEST

Torsdag den 12. januar kl. 16:00 - 20:00 Rigtig mange organisationer, og især kommuner, har fået produceret og er bekendt med mulighederne i digitale 3D modeller i forbindelse med diverse projekter, men anvendelsen i den daglige sagsbehandling har haltet noget bagefter. Nye teknologier som Virtual Reality (VR) og online viewere, der fungerer på mobile enheder, giver nu brugerne

adgang til helt nye og meget spændende muligheder for på en enkel måde at præsentere projekter og skitser online med hidtil uset realisme. Til nytårskuren vil vi præsentere fire indlæg, hvor man ved selvsyn kan opleve forskellen mellem de traditionelle visualiseringsmetoder

og de nye med anvendelse af VR-briller. Sted Niras Ceres Alle 3 8000 Aarhus C Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Nytårskur - Byvandring Odense

SYD

Torsdag den 19. januar kl. 17:00 - 21:00 Kom på guidet byvandring bag om den odenseanske historie og seværdigheder og hør de mange spændende fortællinger, der knytter sig til Odense. Vandringen starter på Odense Andels Æg og fører dig videre gennem nogle af 1800 tallets industri- og historiske bygninger,

som i dag danner rammen om kulturoplevelser, både for turisterne men også indbyggerne. Vi vandrer gennem midtbyen, hvor H. C. Andersen og kirkerne præger bybilledet, og via dele af å-stien, gennem spændende og alsidige villakvarterer og omkring nye spændende bygninger.

Sted LIFA Østergade 61 5000 Odense Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Vidste du, at stillingsopslag, der bringes på www.geoforum.dk, rent faktisk bliver set? En aktiv stillingsannonce kommer nemlig ud med Geoforums nyhedsbrev og bliver dermed set af mere end 1000 medlemmer, forankrede i vidt forskellige hjørner af geodatabranchen. Derudover bliver Geoforums side ofte opdateret på Googles søgetjeneste, og din annonce på www.geoforum.dk når derfor hurtigt ud til interesserede jobsøgere. G E OFORUM • DE C E MBE R 2016

15


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Tak for nogle gode dage på Kortdage Tak til alle jer der kiggede forbi på vores laboratorium på Kortdage, hvor vi blandt andet viste, hvordan man nemt kan ’forbinde alt til alt’. Det var en stor fornøjelse at få en snak med jer om praktiske eksempler på internet of things, og hvordan det kan revolutionere måden, hvorpå vi arbejder og indsamler data. Nu ser vi frem til at arbejde videre med nogle af jeres gode idéer. Vi lovede at uddele en præmie til den, der kunne levere den mest geniale og samtidig anvendelige idé til, hvordan vi kan anvende teknologien i fremtiden. Vinderen er nu fundet. Tillykke til Karen Skjelbo fra Danmarks Statistik, som kom med det bedste forslag og vinder gaven med rom og chokolade. Kontaktperson: Jan Jørgensen Telefon: 52519110 Email: jan.joergensen@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Fra hype til virkelighed ”Smart City”, ”Internet of Things”, ”Big Data” med flere er teknologibegreber med stor opmærksomhed men vanskelige at få styr på indholdsmæssigt og ikke mindst omsat til praktiske, værdiskabende løsninger. Gevinster og risici Teknologierne flytter sig så hurtigt, at uden klare mål og teknologiforståelser er der stor risiko for fejlinvesteringer ved gennemførelse af denne type projekter. Omvendt er der også spændende muligheder. Og åbenlyst er der en klar kobling til GIS. Rådgivning Med baggrund i tekniske erfaringer fra udvikling af flere sensorbaserede dataindsamlingsløsninger og en mere overordnet strategisk tilgang har vi over de sidste måneder løst opgaver for flere styrelser og kommuner, hvor vi har rådgivet omkring etablering af IoT-infrastruktur samt vurderet muligheder og begrænsninger ved projekter. Kontaktperson: Jesper Kaae Petersen Telefon: 56402491 Email: jekp@cowi.dk Hjemmeside: www.cowi.dk

Stor interesse for 64 bit RasterGIS på Kortdage

Tak for sidst og velkommen til to nye kolleger

MapInfo Pro Advanced, indeholder de nye 64 bit RasterGIS funktioner, som Peter Horsbøll viste med forskellige datalanalyser. Herunder punkt til punkt sigtbarhed, forskellige interpolationsmetoder, visualiseringer og hill shade under anvendelse af den danske højdemodel. Du kan hente en prøveversion af Advanced fra MapInfo Pro 64 bit. MapInfo Pro 16.0 er på trapperne, og denne version er kun tilgængelig i en 64 bit version.

Tak for nogle rigtig gode Kortdage og for de meget konstruktive dialoger med samarbejdspartnere og kunder.

Ved at gå i gang med 64 bit versionen opnås bl.a markante hastighedsforbedringer og et mere moderne og intuitivt design især for nye brugere. Mød os på Vejforum 7.-8. december 2016 stand 97. Her viser vi vores nye VejGIS løsning i MapInfo Pro med fuld integration til Offline appen GMGIS. Se hvordan vi holder styr på de mange fotos, der tages langs et vejprojekt. Hør også indlægget fra Vesterhimmmerlands Kommune om deres brug af offline data i felten i forbindelse med et stort omfartsvejprojekt. GMGIS (Geograf Mobile GIS ) er nu klar til Android og Smartphones. Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 48 16 67 07 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

16

G E OFOR U M • DECEM BER 2016

To ny ansigter i Geomatic Vi har budt velkommen til to nye kolleger i Geomatic. Lise Grandjean-Thomsen er startet i Geomatic’s Geolab som Junior Consultant. Lise er begejstret for customer journeys and insights. Privat bor hun i Valby med hendes mand og en dansk-svensk gårdhund, Vaks. Tania Holm Linke har de seneste ti år arbejdet med kundeindsigter, datadrevet markedsføring og kommunikation, samt segmenteringsmodeller og målgruppeanalyser. Vores kunder kommer til at have glæde af Tanias begejstring for optimering og udnyttelse af kundedata og bedre kendskab til adskillige marketing discipliner og kanaler. Privat er hun bosat i Greve, hvor hun bor sammen med sin mand og to døtre. Kontaktperson: Jeanette Mayland Olsen Telefon: 26622330 Email: jmo@geomatic.dk Hjemmeside: www.geomatic.dk


GIS4Mobile / Planlink Når det nye system til ejendomsvurderinger bliver en realitet vil det trække på en lang række data, blandt andet plansystemets data er vigtige. GeoSite har udviklet PLANLINK som et effektivt værktøj til via GIS at vedligeholde alle plandata. Kontakt os for en gratis demonstration. GIS4Mobile systemet udvides hele tiden Med tracking kan brugeren dokumentere sit tilsyn. Systemet kan automatisk registrere vejnummer og kilometrering, eller nærmeste adresse for alle registreringer. Vores app kører både online og offline. Med GIS4Mobile kan 1 løsning dække alle behov. TIP kommunen Som en del af GIS4Mobile systemet kan vi levere en komplet løsning med borgerindberetning, både via app og hjemmeside. Heri er der geografisk kontrol, fx på om der indberettes på en kommunevej, hvis dette er relevant. Og når opgaven er løst, får borgeren automatisk besked. Kontakt os for 1 måneds gratis demo. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.geosite.dk

Geoindsigt er din nye dataportal Geoindsigt er online data, services og applikationer, som gør dit (GIS-) liv nemmere, billigere og mere overskueligt. Geoindsigt giver dig en række kort og data, der kan bruges, uanset om du allerede har en GIS infrastruktur eller ej. Du får fx opdaterede baggrundskort, adgang til data om Administrative Grænser (DAGI), terrænkort, bypolygoner, matrikler og bygningskort, statistiske data og trafikdata. Med Geoindsigt har du adgang til data med det samme. Du skal ikke konvertere data fra forskellige formater. Du kan visualisere, analysere og dele data on the fly og du kan sammenstille data fra mange forskellige kilder - og også inkludere egne forretningsdata. Med data via Geoindsigt sparer du omkostninger til klargøring og dataopdatering. Du minimerer også risikoen for at du selv - eller andre i din organisation - køber de samme data flere gange. Bruger du allerede nu ArcGIS, kan du blive i platformens univers og bruge alle de apps, der følger med ArcGIS. Kontakt os hvis du vil vide mere.

Vi har fundet Kortdages bedste stedsans! Vi vil gerne sende en stor tak til alle, der besøgte os på Kortdage. Nogle af jer fik en demo af vores Smart M.Apps og Business Intelligence-løsninger, hvor vi behandlede socio-økonomiske københavnerdata og driftsdata for byens grønne områder. Andre tog detektivhatten på og spottede ikke-registrerede ændringer i GeoDanmark-data med change detection eller hoppede på crowdsourcing-bølgen med en hotspot-analyse over borgerpraj. Rigtig mange af jer gik benhårdt efter at bevise, at I havde Kortdages bedste stedsans i vores virtuelle opdagelsesrejse. Der blev brugt hele og halve timer i jagten på vejskilte eller kendemærker, der kunne afsløre ens position. Vinderen blev fundet ved lodtrækning blandt alle, der fik over 24.000 point. Kristine Bessesen fra Forsyning Helsingør blev den heldige vinder af globussen – stort tillykke! En særlig anerkendelse går ud til Steen Muchitsch fra Køge Kommune, der gennemførte med en perfekt score på 25.000 – det må være Kortdages bedste stedsans! Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

KMD Cognito KMD Cognito guider dig igennem datalabyrinten Har du svært ved at finde data, savner du en beskrivelse af data eller er det relationer mellem data, der er svære? KMD Cognito Catalog er en beskrivelse af de data, som KMD distribuerer igennem KMD Cognito Local, KMD Cognito Utility og KMD Cognito Private. Det er muligt at foretage søgning på tværs af alle oplysninger, som findes i Cognito Catalog. Vi arbejder hele tiden på at udvide datagrupperne i KMD Cognito. Data fra Tingbogen, Smileyordningen, Politistatistikken og Statstidende er blot nogle få af de data, der er på vej i KMD Cognito. KMD i nyt beskæftigelsesprojekt med Assens Kommune Morten Larsen, GIS-koordinator i Assens kommune, og Birgitte Jensen, KMD, samarbejder om et spændende projekt ”Beskæftigelse i Assens kommune – medarbejderinformationssystem”. KMD skal hjælpe med at koble geografiske faktorer med de faglige krav i jobformidlingen, bl.a. ved at lokalisere beskæftigelsestilbud samt hvilke tilbud, der benyttes og af hvem. Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 6196 2647 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: http://www.kmd.dk/

Kontaktperson: Rune Homann Telefon: 39965900 Email: runeh@informi.dk Hjemmeside: www.informi.dk

G E OFORUM • DE C E MBE R 2016

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE KortViser.dk

Vinder af VR-briller fundet

LIFA har haft stor tilgang af kunder til KortViser.dk, som er LIFA’s web GIS. Dette har medført mange ønsker og nye ideer, som naturligvis skulle implementeres. I den forbindelse er næste generation under idriftsættelse.

Over 100 deltagere på Kortdage havde VR-brillerne på og deltog i NIRAS’ konkurrence om at finde de ti skjulte NIRAS-logoer i det virtuelle trafikprojekt under Aarhus Cykelby, som vi havde sat op som 3D/VR-miljø. Vi vil gerne sige tak til alle, der deltog, og også en stor tak til alle dem, vi har mødtes og talt med på standen.

Teknologierne bag KortViser.dk bygger på openlayers 3 / HTML 5, hvilket giver mange fordele, som fx en stor performance - forbedring og mulighed for dynamisk rotation af kortet i realtid. Løsningen er skalerbar, således at den passer til såvel mobile enheder som computere. Desuden er der fokus på øget funktionalitet fx lukkelister og tilgængelighed, fx redigering i marken på mobil. Ejendoms-ejer-kortet Allerede nu har LIFA’s online-korttjeneste ’ejendoms-ejer-kortet’ haft succes hos bl.a. detailhandel- og finansbranchen samt andre atypiske kunder for geodatabranchen. Online korttjenesten bliver løbende ajourført og skaber derfor et hurtigt overblik over ejendoms- ejerforhold på en helt enkel måde. Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 63136800 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

Kort til Trap Danmark Septima har indgået et strategisk samarbejde med Trap Danmark om formidling af Trap Danmarks omfattende univers af levende fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark. Tilbuddet bliver henover de kommende år udviklet i tæt samarbejde med udvalgte brugergrupper, parallelt med udgivelsen af det monumentale Trap Danmark 34 binds bogværk Visning af QGIS-projekt med Septima Widget Med Septima Widget er det let at bringe et QGIS-projekt ud på en hjemmeside. Opsætning laves i QGIS Desktop, hvor det er muligt at styre kartografi, oprette printskabelon og definere hvilke oplysninger, der skal vises til brugeren. QGIS-projektet udstilles enkelt og let via QGIS Server og Septima Widget konfigureres automatisk. Det bliver således let at integrere kort med gennemarbejdet kartografi på websider. Se eksempel på septima.dk/qgis. Bronze-sponsor for QGIS Vi vil gerne støtte den fortsatte udvikling af QGIS. Derfor er Septima nu blevet bronze sponsor for QGIS. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

18

G E OFOR U M • DECEM BER 2016

Blandt deltagerne i konkurrencen har vi nu udtrukket den heldige vinder: Steffan Rosenborg fra Esbjerg Kommune. Vi sender ham et sæt bestående af 3 VR-briller, så han kan byde sine kolleger indenfor i den virtuelle verden. Nåede du ikke at opleve de imponerende 360 graders billeder i vores VR-briller, kan du finde dem via www.niras.dk/3d. Du kan se billederne på computer, tablet og mobil - både med og uden VR-briller. Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan 3D kan skabe værdi i din kommune, er du velkommen til at kontakte os - vi stiller gerne op til et uforpligtende møde. Kontaktperson: Uffe Gross Telefon: 6020 1927 Email: ugr@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk/3d

Webløsning til forsyningerne der giver effektivisering i dagligdagen NK forsyning og FORS har begge valgt SWECO’s Webløsning, som er skræddersyet til forsyningernes behov med adgang til relevante fagdata tilpasset den enkelte bruger samt alle de offentlige datasæt både på PC, tablet og smartphone. Webløsningen består af en standardpakke med gængse GISfunktionaliteter og fagpakker til de enkelte forsyningsarter samt en LerMailservice til automatisk besvarelse af graveforespørgsler fra LER med udlevering af PDF-tegninger og digitale oplysninger. Der er integrationer til diverse fagsystemer fx brønddata, afregningsdata, deklarationer, DriftWeb mm., og der kan genereres minimaps til visning på forsyningens hjemmeside. Fagpakkerne indeholder moduler, som er specielt efterspurgt indenfor de enkelte forsyningsarter fx lukkelister, TV-inspektioner, mobilregistrering, udsendelse af SMS’er mm. Kontaktperson: Minna Vadskjær Telefon: 4348 6094 Email: minna.vadskjaer@sweco.dk Hjemmeside: http://www.sweco.dk/vi-tilbyder/it-til-by-og-land/


DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO OG GADEFOTO 2016 COWI udbygger fotodokumentationen af Danmark og fotograferer i 2016 hele landet, både fra luften og fra gadeniveau. Vi leverer dermed et aktuelt og historisk detaljeret øjebliksbillede af Danmark, der giver det optimale grundlag for planlægning og projektering og sikrer grundlaget for hurtig og effektiv sagsbehandling. Danmarks Digitale Ortofoto 2016 er et detaljeret sommerortofoto i 12½ cm opløsning over landområder samt fjorde og kystnære område. DDO® 2016 leveres i traditionel farveudgave (RGB) og i farveinfrarød udgave (CIR). Danmarks Digitale Gadefoto 2016 er en landsdækkende billedsamling med mere end 15 mio. 360° panoramabilleder, der optaget fra i alt 102.000 km vejstrækning med et billede for hver 7 m.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Vær med når GI Norden afholder Nordic Conference on Geodemographics

22.-23. maj 2017 i København Deadline for at indsende abstracts er den 15. januar 2017.

Læs mere og tilmeld dig på www.geoforum.dk/kurserogarrangementer


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.