Page 5

Figuur 1: opvullen van de ruimte tussen twee vrijstaande woningen, zodat er rijwoningen komen.

kwistig met ruimte omgesprongen. Het merendeel van de woningen zijn alleenstaande woningen met vaak grote en diepe tuinen. Er ligt enorm veel beton. Uit de berekeningen blijkt dat er zelfs meer oppervlakte naar beton gaat voor wegen, opritten en parkings (19% van de verkaveling), dan naar de woningen zelf (11%). De overige oppervlaktes zijn tuinen en openbaar groen.

Verschillende opties

opvullen van de ruimte tussen twee vrijstaande woningen, zodat er rijwoningen komen (zie FIGUUR 1) Een andere mogelijkheid is ‘bouwen in tweede lijn’. Omdat veel van de woningen diepe tuinen hebben, kan achteraan in de tuin een tweede rij woningen gebouwd worden. De tuin kan al dan niet gemeenschappelijk worden of opgedeeld worden in twee. Een derde optie, die daarop verderbouwt, is het integreren van bestaande

woningen in een woonerf rond een gemeenschappelijke binnentuin, met een gedeelde fietsenstalling, bergruimte of een buurtmoestuin. Deze oplossing is tevens een goede basis voor een cohousingproject (zie FIGUUR 2). Als je verschillende van deze opties combineert, kunnen er in de verkaveling naast het station van Drongen 200 bijkomende woonunits gebouwd worden. Evenveel als de stad voorziet in de open ruimte in Baarle.

In deze verkaveling is heel wat ruimte beschikbaar om te verdichten. Dat kan op verschillende manieren. Een eerste optie is om een nieuwe woonunit te bouwen tegen een bestaande vrijstaande woning, zodat een halfopen bebouwing ontstaat. Een vergelijkbare optie is het

Figuur 2: integreren van bestaande woningen in een woonerf

5

Profile for Gents MilieuFront

Frontaal winter 2018  

Frontaal winter 2018  

Advertisement