BV Magazine nr 2 2020

Page 1

OKTOBER 2020

Kwaliteiten koppelen

Talent

triggeren

Leven lang leren


Eeterij Stoer is gelegen in de mooie bosrijke omgeving van Boekel tussen veel mooie fiets- en wandelroutes; de plek om even te pauzeren van je tocht en te genieten van een lekkere lunch, een heerlijk diner of gewoon een vers bakje koffie met gebak midden in de bossen.

Events

r, een lunch of dine nt genieten van ku n een pub s aa on j nk bi je De . t Naast da onze gasten or vo ts l! en ev g graa pu lair en snel vo organiseren w ij iek. Ze zijn erg po uz n m le e ge liv tre en aa n eidsm quiz, w ildavonde de nodige veiligh or vo ij w en rg zo . Ook in deze tijd nnen laten gaan n toch door te ku om deze avonde

HIGH CONCEPT EN

Buiten de regu lie re lunch- en dine rkaart hebben w onze High concep e ook nog ten: High Wine, Beer en Lunch. A warme- en koud llerlei lekkere e hapjes met jouw favoriete drankj je nog meer? Vo es erbij, wat w il or meer informat ie en prijzen kun op w w w.eeterijs je terecht toer.n l/high

#Steunlolakngarijaklom veel met lokale ondernemingen te

en. We vinden het be voor veel bedrijv deze lastige tijd in erking met de r w ke en ze m n, sa ke e er w w rt een nieu ko s nd si e gbesteding w en maken op de da j Daarom hebb Zi . oe Sh se or H . Boekel, ke week anders zorgboerderij in or ons; vers en el vo n voor hun te n ar re ta se e ni st de lekker e dingen orga uk le r ee w zij nnen naar een koffie Met dat geld ku w ij overgestapt n zij k Oo ! in -w lang ĂŠn cliĂŤnten, een w in aatschappelijk be veel oog voor m et m r ie nc ra ve le t. Usawa in Gemer heerlijke koffie,

Wil je meer weten over ons? Ga naar onze website www.eeterijstoer.nl en check onze facebook en instagram pagina voor de laatste nieuwtjes! Wij zijn wo t/m zo geopend vanaf 11.00 uur Peelstraat 22, Boekel, tel. 085-3038467


Inhoud

Voorwoord War for talent

pag. 9

Aanschuiven pag. 16

Ontwikkeling centrum

In sectoren als ICT, Zorg, Bouw en Techniek is de druk op de arbeidsmarkt al zo groot dat het grootste deel van de studenten al een baan heeft voordat ze klaar zijn met hun studie. In tijden van hoogconjunctuur is het logisch dat de vraag naar mensen toeneemt. Toch is dit niet iets dat alleen gepaard gaat met hoogconjunctuur. Die schaarste in een aantal sectoren zal blijven. Ook als er een nieuwe crisis ontstaat. Door een wereldwijde pandemie bijvoorbeeld. Ik noem maar eens iets geks.

pag. 25

Je eigen

bedrijf beginnen Colofon 5 BVelopments 5 Talentsamenwerking 6 Aanschuiven 9 Activus Uitzendbureau

10

Mezenberg Techniek

14

Centrumontwikkeling 16 New Boxes

18

De Ploegmakers Groep

21

Rabobank Helmond Peel Noord

22

Starters 25

pag. 6

Leven lang leren

Komt u gemakkelijk aan goed en gekwalificeerd personeel? Gaat u pas zoeken als u iemand nodig hebt of kijkt u verder vooruit? Investeert u bijvoorbeeld in stageplaatsen? Ziet u die als ‘veel gedoe’ of als een manier om relatief goedkoop en zonder risico’s uitgebreid met uw potentiele nieuwe vaste medewerker kennis te maken?

Feit is dat de vergrijzing toeneemt. Er zijn verhoudingsgewijs steeds minder jongeren en in een aantal sectoren gaan op korte termijn zoveel mensen met pensioen dat er te weinig jonge mensen zijn om de vacatures op te vullen. Dan wil je dus dat studenten jouw bedrijf kennen én er een goed gevoel bij hebben. Maar de praktijk is dat ze u waarschijnlijk helemaal niet kennen. En niet kennen betekent niet gekozen worden. En wacht dan niet met een charmeoffensief tot het laatste studiejaar. Begin al op het voortgezet onderwijs met investeren! Ik verwacht niet dat BV-magazine, hoe mooi ook, bovenaan de leeslijst van een student zal staan. Wel is het een fantastisch medium voor een oproep tot gezamenlijke actie om ‘the war for talent’ in ons voordeel te beslechten. En daarvoor ligt binnenkort een ingenieus strijdplan klaar! Mét het Commanderij College én Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel! Lokaal talent verbinden met én behouden voor lokale bedrijven! U doet toch mee? Roël Hoppezak New Boxes

3


Aan de (h)eerlijke koffie in Brabant


BVelopments De overheid maakt middelen vrij om ondernemers te helpen met digitalisering en databeheersing. Het kabinet steekt de komende vijf jaar twintig miljard euro in het Nationaal Groeifonds. Dat geld is bestemd voor kennisontwikkeling, infrastructuur, onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Ook de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) investeren de komende jaren fors in digitale kennis en innovatie. Dit biedt kansen voor bedrijven in de Brainportregio. Gemeenten, onderwijs en ondernemers werken daarom samen initiatieven uit die bedrijven met elkaar verbinden en uitwisseling van kennis en data bevorderen. Voor Innovatiehuis De Peel is daarbij een belangrijke rol weggelegd. “We richten ons niet alleen op de grotere, maar ook op de kleine spelers”, zegt Wiel Verhaegh, accountmanager bedrijven en economie bij de gemeente Gemert-Bakel. “Zowel een ASML als een BSML moet hiervan kunnen profiteren.” [ ]

De eerste vier informatierondes van het Peel Natuurdorpen project vonden op 11 en 14 september plaats in Milheeze. De sessies waren speciaal bedoeld voor boeren en grondeigenaren uit de Peel. Mede-initiatiefnemer Jan Ottens vertelde over zijn plan voor het stichten van zes natuurdorpen in de Peelregio. De droom voor 2030 is 3500 hectare aan nieuwe natuur met 10.000 tiny houses. Meer dan 150 boeren en grondeigenaren kwamen naar de plannen luisteren. Als het project uitgevoerd worden kunnen boeren met een (melkvee)bedrijf kleinschalig gaan werken en een nieuwe bron van inkomsten aanboren. Maar ook boeren die gewoon gangbaar willen boeren, kunnen bij het initiatief aansluiten. Een deel van hun land kunnen ze omvormen tot natuurlijk bosgebied waarop tiny houses komen te staan. [ ]

Het platform Innovatief werkgeverschap is een digitale ontmoetingsplaats voor ondernemers die vragen hebben over nieuwe vormen van werkgeverschap. Thema’s als sociale innovatie, inclusief werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen en een Leven Lang Ontwikkelen komen aan bod. Het platform is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, samen met ondernemers die koplopers op deze gebieden zijn. Deze mkb-ondernemers hebben het keurmerk ‘Brabants Besten’ gekregen van de provincie, omdat zij uitblinken in de manier waarop zij hun medewerkers op vernieuwende wijze inzetten en de potentie van de Brabantse beroepsbevolking benutten. [ ]

Colofon Business Varia (BV) Magazine is een uitgave van: Gemert Media BV Vliet 20 5422 VV Gemert Tel. 0492-371111 info@gemertmedia.nl www.gemertmedia.nl Acquisitie: René Paardekooper Rob Vlemmings Teksten: Marcel Bosmans Siel Peijs Coverfoto Eveline van Zutphen: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie) Foto’s: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie) Marcel Bosmans Joost Duppen Eindredactie: Marcel Bosmans Opmaak: Ilse van der Pas Druk: Van Helvoort Grafisch Bedrijf / DutchPrint Verspreiding: Gemert Media BV Oplage: 3000 exemplaren, business-to-business in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Adverteren in Business Varia Magazine? Neem contact op met één van onze media-adviseurs, René Paardekooper of Rob Vlemmings, telefoonnummer 0492-371111, e-mail bv@gemertmedia.nl.

5


Overheid, onderwijs en bedrijven werken samen aan talentontwikkeling

T

alentontwikkeling moet niet aan leeftijdgebonden zijn, vinden bedrijven, scholen en gemeenten in de Peelregio. Daarom zetten zij samen in op een leven lang leren.

Wethouder economie Inge van Dijk vertegenwoordigt GemertBakel in de regionale regiegroep Arbeidsmarkt en Onderwijs De Peel. “Gemeenten, scholen en bedrijven hebben er alle drie belang bij dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar afgestemd zijn. Door daar samen in op te trekken kun je meer bereiken. Daarom hebben we de krachten gebundeld in een regiegroep en zoeken we hierbij aansluiting bij Brainport Eindhoven.” Passende en doorlopende scholing en ontwikkeling van talent is economisch van belang, zo benadrukt Van Dijk. “De voorsprong die we in kennis en kunde hebben moeten we behouden en ver6

der uitbouwen, willen we als regio mee blijven doen. Als we daar niet in blijven investeren, verliezen we onze aantrekkingskracht. Als bedrijvigheid verdwijnt, vallen banen en voorzieningen weg. We zijn zelf aan zet om dat te voorkomen.” Omdat voorkomen beter is dan genezen zou al er in een vroeg stadium aangestuurd moeten worden op de juiste match. “Als jongeren die nu in opleiding zijn weten waar vraag naar is en wat de beroepen van de toekomst zijn, dan kunnen ze daar tijdig op voorsorteren.” Bij het maken van de juiste keuze helpt het ook, als je weet wat je kunt verwachten. “Het Commanderij College is daarom op zoek naar een vaste werk- en leeromgeving, waar je de praktijk tot in detail nabootst. Zodat het voelt alsof je al in een bedrijf werkt.


Een leven lang leren

‘Blended learning’ is ook een optie: een uur op een bestaand bedrijf -waar je wel met de nieuwste computers en machines kunt werken-, een uur digitaal les en een uur in de klas. Het Techniekcentrum Brainport is een succesvol voorbeeld van zo’n hybride samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.” Bedrijven en organisaties hebben een duidelijke verantwoordelijkheid. “Het is hun belang om blended learning (mede) mogelijk te maken, kennis over te dragen en stageplekken aan te bieden.” Ook Gemert-Bakel stelt stagiairs en afstudeerders in de gelegenheid om binnen de gemeentelijke organisatie ervaring op te doen (foto). De wethouder is daar warm voorstander van: ”Begeleiding kost tijd en geld, maar betaalt zich terug. Talenten brengen nieuwe energie en inzichten mee. Het is ook een goede manier om in

de toekomst de juiste mensen aan je te kunnen binden.” Een leven lang leren is het uitgangspunt in de Peelregio. “Ook mensen die werken of zoek zijn naar een baan moeten zich kunnen ontwikkelen. Zo blijven ze up-to-date en verbeteren ze hun arbeidsperspectief. Dat kan collectief -denk aan de Fieldslabs waarbij bedrijven kennis uitwisselen- of individueel. Bijvoorbeeld door een fysiek loket te openen waar mensen terecht kunnen voor advies of door een digitaal platform in te richten, waar je een beroepentest kunt doen.” Een directe vorm van vraag en aanbod bij elkaar brengen is het in Gemert-Bakel ontwikkelde Peelwerk.nl. “Dit platform matcht bedrijven die in coronatijd een tekort of juist een overschot aan arbeid hebben. Dat helpt om de Peel in bedrijf te houden.” [ ] 7


Het adres voor: Crossmediale communicatie Zakelijke (online) teksten en foto’s

Uitgever van: Gemerts Nieuwsblad Gemertsnieuwsblad.nl TipGemertsNieuwsblad.nl BV Magazine Heerlijck Vrij Magazine

Drukwerk Huisstijl ontwerp

Vliet 20 • Gemert • 0492-371111 • info@gemertmedia.nl www.gemertmedia.nl

IJzersterke combinatie Van Helvoort Grafisch bedrijf aan de ene kant, onze webshop DutchPrint.nl aan de andere. Wilt u standaard drukwerk ook in oplages vanaf 1 ex. bestellen? Doe dat dan snel en gemakkelijk online bij DutchPrint.nl.

van helvoort grafisch bedrijf

.nl

Heeft u een goed advies, uitgebreidere service of creativiteit nodig? Neem dan contact op met Van Helvoort Grafisch Bedrijf tel. 0492 37 11 37. Uiteraard bent u bij allebei verzekerd van een uitstekende kwaliteit drukwerk.

Wij laten uw grafische ideeën werkelijkheid worden


Aanschuiven online talkshow voor en door lokale bedrijven

Goeie buurt voor ondernemers

A

anschuiven is een nieuw programma voor ondernemers en ondernemende mensen in Gemert-Bakel. De online talkshow is te zien op het YouTube-kanaal van Gemert Media TV en op de websites aanschuiven. nu, gemertsnieuwsblad.nl en omroepcentraal.nl. De pilot heeft als thema familiebedrijven. Tafelgasten zijn ondernemers Cas van Houtert (ABS Van Houtert Gemert), Frans Ploegmakers (Ploegmakers Groep De Rips) en Rob van Schijndel (Bouwbedrijf A. Van Schijndel Gemert). Aanschuiven wordt gepresenteerd door Bas Leenders. Sidekick bij de eerste aflevering is het ondernemende topmodel Nicky Opheij. Aanschuiven is een gezamenlijk initiatief van B en F Media, CombasiQ Marketing en Communicatie, De Oplossers, Gemert Media/Gemerts Nieuwsblad, Omroep Centraal en Perfect Bouwbegeleiding en wordt mede mogelijk gemaakt door Boiling Business. Wiljan Jansen (Perfect Bouwbegeleiding) is een van de partners in het pro-

ject: “Wat ons als bedenkers bindt is dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om ondernemers en organisaties met elkaar te verbinden.” Rob Vlemmings (Gemert Media) beaamt dat: “We zijn ervan overtuigd dat samen sterker maakt. Binden en verbinden, het delen van kennis en kunde, is belangrijk en wordt nog belangrijker voor bedrijven. Dat doen we als Gemert Media al met BV Magazine. Aanschuiven kan daar een mooie, online aanvulling op zijn. “ Frank Vermunt (B en F Media): “Steeds meer zaken zijn met elkaar verbonden. Vraag en aanbod veranderen snel. Ook technologie ontwikkelt zich in een rap tempo. Dat is uitdagend, maar biedt ook kansen.” Jansen: “Door daar samen in op te trekken kun je meer slagkracht ontwikkelen en voor alle betrokkenen meerwaarde creëren.” Aanschuiven is daar een goed voorbeeld van. Bas Leenders (CombasiQ): “De makers delen hun kennis en kunde met en de gasten doen dat met elkaar en met de kijkers. Zo inspireer je elkaar en kom je op nieuwe ideeën.”

Zoals de ondertitel ‘goeie buurt voor ondernemers’ verraadt, gebeurt dat in een ontspannen sfeer. Vermunt: “We vertrekken vanuit een thema, maar onderweg komen ook persoonlijke drijfveren en achtergronden voorbij.” Vaste programmaonderdelen zijn een gesproken column, het blokje Boiling en de Uitschuiver. De eerste aflevering is door het tv-team van Omroep Centraal opgenomen in de Gemertse Boelthiek. Marcel Bosmans (Gemert Media): “We schuiven iedere keer op een andere plek in Gemert-Bakel aan. In de toekomst willen we met publiek gaan filmen, om meer interactie te krijgen en een nieuwe netwerkgelegenheid voor ondernemende mensen te creëren.” Wil je als ondernemer jouw verhaal komen vertellen in Aanschuiven? “Natuurlijk ben je daarvoor van harte welkom”, bevestigt Leenders. “Als je even contact met ons opneemt via www.aanschuiven. nu dan vertellen wij jou wat de mogelijkheden zijn om bij ons aan te schuiven.” Meer info: www.aanschuiven.nu [ ] 9


A

rbeidsbemiddeling is maatwerk. Als regionaal georiënteerde partner weet het Gemertse Activus Uitzendbureau als geen ander de juiste match te vinden: ‘Wij kennen de markt en kunnen exact inschatten wie bij welk bedrijf past.’ “Een werknemer die goed op zijn plek zit, presteert beter”, zegt eigenaar Eveline van Zutphen van Activus Uitzendbureau resoluut. Sinds 2017 staat ze zelfstandig aan het roer van het familiebedrijf dat haar ouders in 1986 begonnen. Maar ze bemiddelt namens Activus al ruim tien jaar tussen werkgevers en werknemers. “Niet alleen voor de invulling van tijdelijke arbeidsplaatsen via uitzending of detachering”, vertelt ze. “We verzorgen ook de werving en selectie voor vaste aanstellingen of begeleiden bij de plaatsing van zzp’ers.” Maatwerk noemt Eveline daarbij onontbeerlijk: “Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn in ons werk onmisbaar. Wij

werken altijd nauw samen met de werkzoekenden en onze klanten en kijken waar hun wensen en behoeften liggen. Van daaruit komen we tot een passende en effectieve oplossing. Niet voor niks zijn onze kernwaarden: ‘betrouwbaar, persoonlijk en expertise’. Kernwaarden die in onze nieuwe huisstijl sprekend naar voren zullen gaan komen.” Vanaf een centrale plek aan het Ridderplein 31 in Hartje Gemert bedient Activus een regio die zich grofweg uitstrekt van Den Bosch tot Weert en van Venray tot Tilburg. “Een brede markt”, vervolgt Eveline. “We hebben metaalbedrijven als klant, maar ook koeriers en bedrijven in de voedselindustrie of de logistiek. We bemiddelen voor commerciële en administratieve functies, voor montagemedewerkers én voor tekenaars of werkvoorbereiders. Eigenlijk voor elk niveau in elke branche.” Eveline zag de vraag naar flexibele arbeidskrachten in de af-

Dé b

10


gelopen maanden, die door corona onzeker gekleurd waren, sterk toenemen. Een tendens die volgens haar nog wel even aan zal houden: “Bedrijven weten niet waar het naar toegaat. Of ze zoeken vervanging voor personeel dat tijdelijk is uitgevallen. Wij bieden ze de flexibiliteit om hun activiteiten toch voort te zetten.”

Scholing valt ook onder die verantwoordelijkheid. Activus biedt haar uitzendkrachten, indien nodig, een gedegen opleidingstraject aan. “Dat gaat verder dan een online training“, zegt Eveline. “Van de ene kant vergroten we daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt. Van de andere kant kunnen we zo nog beter inspelen op de vraag van onze klanten.”

Belangrijk daarbij is dat Activus zowel ABU als NEN-4400-1 gecertificeerd is, gekende kwaliteitskeurmerken voor de uitzendbranche. Eveline: “Onze klanten kunnen er op vertrouwen dat het proces bij ons van A tot Z geregeld is, van een goed contract tot en met de juiste beloning. Dat is belangrijk, want ook bij inhuur ben je als bedrijf verantwoordelijk voor je werknemers. Werken met een gecertificeerd bureau is om deze redenen essentieel. Dit geeft namelijk de zekerheid dat je als klant niet voor onverwachte kosten of verrassingen komt te staan.”

Want uiteindelijk zit daar de kracht van Activus Uitzendbureau. Dankzij de regionale oriëntering én het laagdrempelige karakter van het bureau kennen Eveline en haar medewerkers de markt. “Klanten hebben bij ons één vast aanspreekpunt”, zegt de eigenaresse. “Wij, op onze beurt, weten wie onze klanten zijn. Mensen stappen hier makkelijk binnen. Wij kunnen dan vaak direct al inschatten bij welk bedrijf diegene past.” Meer informatie: www.activus.nl [ ]

Activus Uitzendbureau activeert al 34 jaar mensen en bedrijven

é betrokken partner in

arbeidsbemiddeling 11


Mezenberg Techniek: betrokken partner voor telecom- en data-infrastructuur

‘Wij verkopen niks wat de klant niet wil’

12


S

inds juni staat de naam ‘Mezenberg Techniek’ prominent op de glazen gevel van een markant pand met uitzicht op de Oost-Om in Gemert. Van daaruit helpt het bedrijf klanten met op maat gesneden bedrijfstelefonie, internetaansluitingen, WiFi-, datanetwerken en ICT-projecten. “Wij zijn 24 op 7 bereikbaar. Voor alle klanten. Altijd”, zegt eigenaar en oprichter Jos Mezenberg van Mezenberg Techniek. “En als een klant belt hebben wij vaak al gemonitored wat er aan de hand is.” Het is direct duidelijk; Bij Mezenberg Techniek wordt ‘Service’ met een hoofdletter geschreven. Afgelopen juni betrok het bedrijf het markante bedrijfsgebouw met grote glazen gevel aan de Roer 6, langs de Oost-Om, in Gemert. Het ruime pand vormt de perfecte uitvalsbasis voor de gespecialiseerde monteurs van Mezenberg Techniek, dat zich onderscheidt met geïntegreerde bedrijfstelefonie, provider-onafhankelijke internetaansluitingen, ICT-projecten en datanetwerken via WiFi, glasvezel of straalverbindingen. Voor bedrijfstelefonie put Mezenberg uit geavanceerde systemen. “Integratie van mobiele telefonie, het gebruik van verschillende nummers voor zakelijk en privé of automatische telefoonbeantwoording, in feite is alles mogelijk”, zegt Jos. “Daardoor zijn onze installaties voor elk bedrijf interessant, of het nu gaat om één of 200 telefoons. We richten de centrale op maat in, met precies die functionaliteit die de klant nodig heeft.” Dat geldt ook voor de internetaansluitingen die Mezenberg Techniek verzorgt, vervolgt de eigenaar: “We weten precies wat op welk adres mogelijk is en zijn niet gebonden aan één provider. We kunnen daardoor altijd het best passende aanbod adviseren. Wij verkopen niks wat de klant niet wil.” Het aanleggen van datanetwerken is een specialiteit van Mezenberg Techniek. Bedrijven met een groot vloeroppervlak, zoals distributiecentra of kassencomplexen, zijn vaak het best geholpen met glasvezel. Jos: “De snelheid is fenomenaal. Maar het is een techniek die specialistische kennis en vaardigheid vergt. We hebben geïnvesteerd in apparatuur en opleiding. Niet alleen voor de aanleg, maar ook om storingen snel te kunnen verhelpen.” Bedrijven kiezen ook vaak voor WiFi of ‘normaal’ bedrade netwerken, vertelt Jos. Ook hier leidt kennis tot resultaat op maat: “Het is geen kwestie van simpelweg een WiFi-versterker ergens inpluggen. Je moet weten waar in het pand welke behoefte is, en daar het netwerk op aanleggen.” Voor bedrijven met verschillende locaties op korte afstand noemt Jos een straalverbinding als mogelijke oplossing: “Daarmee zijn snelheden tot 1 GHz mogelijk; ideaal voor een bedrijf met bijvoorbeeld vestigingen aan twee kanten van een straat.” Een gevolg van de aanleg van telecomsystemen of datanetwerken is dat Mezenberg regelmatig de vraag krijgt om ook ICT-vraagstukken op te pakken. “Logisch”, vindt Jos. “Als je een bedrijfsnetwerk aanlegt is het installeren van computers een volgende stap. Ook in die kennis hebben we daarom geïnvesteerd.” Waarna de eigenaar van Mezenberg Techniek terug wijst naar zijn openingszin: “We hebben veel klanten in de gezondheidszorg, de horeca, de bouw of de vervoersindustrie. Bedrijven die niet pas om negen beginnen of om vijf uur ophouden, maar die wel direct geholpen willen worden als ze een probleem hebben. Onze klanten weten dat ze bij Mezenberg Techniek niet in de wacht worden gezet of langs allerlei keuzemenu’s worden geleid. Ze krijgen meteen de juiste man aan de lijn.” Meer informatie: www.mezenbergtechniek.nl [ ] 13


Inspiring your standard of living

Domain of Fascination

Kasteel Gemert, de parel van Europa. Of zoals het misschien beter typeert ‘Domain of Fascination’. Want ‘fascinerend’ is het juiste woord. Zowel voor de roemruchte historie als voor de beleving van het fraaie ensemble van kasteelgebouwen, omgeven door het schitterende kasteelpark en de feeërieke slotgracht. Kasteel Gemert, gesticht in 1391 door de Kruisridders van de Duitse Orde, was een voornaam onderkomen voor de Commanderij en diende eeuwenlang als bestuurlijk centrum van de Heerlijkheid


kasteelvangemert.nl

Gemert. Historisch erfgoed dat aan de vooravond staat van een grondige restauratie en herontwikkeling. Kasteel Gemert verkrijgt hiermee opnieuw een considerabele positie in de periferie van Brainport en wellicht als uw toekomstige domicilie. De Hoofdburcht biedt gelegenheid tot het wonen in exclusieve residenties, waarbij u geniet van een uitgebreide collectie van hig-end servies. Meer informatie verkrijgt u bij kasteelvangemert.nl De familie Bas van de Laar heet u van harte welkom

Ontwikkeling


G

edreven lokaal talent is de drijvende kracht achter de centrumontwikkeling in Gemert Vorstendom. Door individuele kwaliteiten van inwoners en ondernemers aan elkaar te koppelen, is er meer denk- en slagkracht beschikbaar om het dorpshart kloppend te houden.

“Een aantrekkelijk centrum houden is niet alleen een verantwoordelijkheid van winkeliers en horecaondernemers”, legt gemeentelijk programmaleider economie Jolanda van Rooy uit. Samen met Ido Cranen, eveneens opsteller van de centrumvisie 2011-2021, stuurt zij de ontwikkeling van het centrum aan. “Zij kunnen het niet alleen, omdat ze tegelijkertijd een zaak moeten runnen. Daar gaat veel tijd 18

en energie inzitten, zeker in deze lastige tijd. De vijver waarin ondernemersverenigingen naar helpende handen moesten vissen was te klein en is daarom vergroot. We vissen nu Gemert-Bakel-breed door nadrukkelijk in te steken op burgerparticipatie. Ieder individu heeft een talent. Door inwoners en hun specifieke kwaliteiten met elkaar te verbinden kun je gemeenschappelijk meerwaarde creëren.” Voor de ontwikkeling van Gemert Vorstendom is een nieuwe organisatiestructuur opgezet, met een overkoepelende stuurgroep voor het centrum, met meerdere werkgroepen en centrummanager Marinke Goosen als verbinder. Dieter Janssen is bereid gevonden de voorzit-

tersrol op zich te nemen. “Aan verschillende mensen die eerder al hadden laten zien hun bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling van het centrumis gevraagd om als kartrekker van een werkgroep te fungeren, zoals Remko Boesveld (directeur KunstLokaal/De Eendracht) voor sfeer en beheer, Frank Vermunt (voorzitter Fun Run Gemert) voor evenementen, Gijs Verhagen (Rabauw Craft Beer/ Cafe Gij&Ik) voor marketing en communicatie en Bas van de Laar (BL Huisvesting/ Kasteel van Gemert) voor vastgoed. Ook wethouder Inge van Dijk is werkgroeptrekker, hier gaat het over de publieke ruimte. Bij deze werkgroep worden ook onze inwoners nadrukkelijk betrokken. Harrie Wijn, voorzitter Ondernemersver-


Lokaal talent leidend bij centrumontwikkeling Gemert

Kwaliteiten

koppelen eniging Gemert, vertegenwoordigt de belangen van de centrumondernemers. De werkgroeptrekkers hebben zelf hun eigen werkgroep samengesteld op basis van energie en betrokkenheid. Ben je daarvoor niet benaderd, maar denk je wel een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het centrum te kunnen leveren? Meld je dan gerust. Alle input is welkom.” Ook jongeren zijn actief bij de Gemertse centrumontwikkeling betrokken. “Omdat zij vaak niet naar inloop- en inspraakavonden gaan, misten we hun inbreng. We wisten niet hoe zij over de toekomst van het centrum denken, terwijl zij wel de toekomstige ondernemers, gebruikers en bezoekers van het centrum zijn. Daarom

hebben we samen met New Boxes gekeken hoe we jongeren meer bij de ontwikkeling van Gemert Vorstendom konden betrekken.” New Boxes is een lokaal initiatief dat studenten en werkgevers bij elkaar brengt en zo talent aan ervaring koppelt. “In dit geval zijn we samen met jongeren op pad gegaan. Na een rondleiding door het dorpshart hebben mbo-studenten van het Eindhovense Summa College samen met New Boxes ideeën uitgewerkt die kunnen bijdragen aan een aantrekkelijker centrum. Daarbij is vooral ingezet op nieuwe activiteiten en evenementen: een outdoor gym in de vorm van een groot sporttoernooi met gezonde foodtrucks,

een waterfestival met watergevechten, glijbanen en dj’s, lasergames met ridderthema in de winkelstraten, een drive-inbioscoop, een silent disco, een Gemertse black and white party, een spel zonder grenzen, een biercantus en een wijnproeverij.” Nog een voorbeeld van jongerenparticipatie is de pop-up-store die het afgelopen voorjaar in het centrum van Gemert geopend was. Leerlingen van het Commanderij College deden daar ervaring op met de in- en verkoop van producten. “De basis voor morgen en overmorgen leg je vandaag. Als je tijdig talent activeert, creëer je op langere termijn kansen. Daardoor kun je voorop blijven lopen.” [ ] 17


O

nze regio zit vol met mooie MKB bedrijven die staan te springen om talentvolle, jonge medewerkers. Tegelijkertijd lopen er genoeg jongeren rond die hun talenten maar wat graag willen ontplooien maar daarvoor hun heil buiten de regio zoeken. Hoe behouden we deze talenten voor de regio en verbinden hen met de bedrijven hier? Het antwoord: Talentcenter New Boxes. Hoe vind je jonge, gedreven mensen die in ontwikkeling en talent aansluiten bij jouw bedrijf? Hoe breng je je onderneming succesvol onder de aandacht bij een generatie die gewend is aan online profilering en communicatie? En hoe bind je dat jonge talent aan je bedrijf? Het zijn vragen waar veel ondernemers in de regio mee worstelen, zagen Roël Hoppezak en Jan Krol. Voormalig onderwijsleider Krol en Hoppezak, met een achtergrond in de regionale politiek en het bedrijfsleven, vonden elkaar in die constatering. Samen

ontwikkelden ze Talentcenter New Boxes; een online platform dat een brug slaat tussen bedrijfsleven en jongeren die op zoek zijn naar een stageplaats, (bij)baan of aantrekkelijk project. ‘Motivatie en talent zijn medebepalend voor succes’. “New Boxes werkt twee kanten op”, vertelt Hoppezak. “Jongeren maken op het New Boxes Talentcenter hun Skillpas aan. Een Skilpass is het resultaat van de uitkomsten van een aantal gevalideerde tools waarmee de jongere inzicht geeft in zijn of haar talenten, drijfveren, persoonlijke kenmerken en 21th century skills. Op hun beurt presenteren bedrijven zich op het Talentcenter. Daar plaatsen zij hun stages, (bij)banen en projecten.” Een slim algoritme zorgt er vervolgens voor dat de meest perfect passende kandidaten worden gepresenteerd. Krol: “Maar niet voordat wij daar zelf een persoonlijke check op hebben gedaan. De kans op een succesvolle samenwerking wordt

‘Ontwikkeling en behoud van

talent versterkt

lokale economie’

18


daarmee sterk vergroot. Juist omdat zaken als talent en skills worden meegewogen.” Het lokale bedrijfsleven kan volgens Hoppezak veel meer uit Brainport halen. Hoppezak kwam op het idee voor New Boxes dankzij zijn betrokkenheid bij diverse Brainport-projecten: “We spreken in onze regio vaak vol trots over de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs”, zegt hij. “De programma’s werken prima voor grote bedrijven als ASML of Philips. Maar ook Gemert-Bakel heeft prachtige bedrijven die daar nu niet of nauwelijks van profiteren. Krol: “Terwijl die bedrijven het grootste deel van de markt vertegenwoordigen en net zo goed behoefte hebben aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel.” ‘New Boxes wil aanjager zijn voor de lokale economie. Het Talentcenter New Boxes is onlangs online gegaan. Krol

hoopt met het platform nog een derde, hoger doel te dienen. Naast het begeleiden van studenten naar een succesvolle start van hun loopbaan en het helpen van bedrijven bij het vinden van talent, kan New Boxes als belangrijke aanjager van de lokale economie dienen. “We starten een omvangrijk project met het Commanderij College én Bedrijven Kontakt Gemert waarmee we lokaal talent al in een vroeg stadium binding geven met het lokale bedrijfsleven. Daarmee is de kans kleiner dat ze hun heil op latere leeftijd elders gaan zoeken. We behouden het talent dus voor de regio. En dat versterkt de ondernemerskracht.” Hoppezak: “Met New Boxes begeleiden we studenten naar hun droomloopbaan. Hoe mooi is het dat ze die droom binnen de eigen regio te kunnen waarmaken?” Meer informatie: www.newboxes.nl [ ]

Talentcenter New Boxes bindt jong talent aan lokaal bedrijfsleven

19


YO U N G AC H I E V E R S

Vind talent, word gevonden. Talentcenter New Boxes biedt u een excellente selectie jongeren die aantoonbaar past op uw stageplek, (bij)baan of project. En het is dé plaats waar zij uw bedrijf vinden.

New Boxes

Sint Gerardusplein 1

0850768769

www.newboxes.nl

5421 HS Gemert

info@newboxes.nl

FIAT PROFESSIONAL

van professionals voor professionals PRO DEALS vanaf € 7.250,- of € 89,- p. mnd. Zolang de voorraad strekt. Wij leveren voor u alle diversen soorten en maten, ook open en gesloten bakwagens.

Uw bedrijf voor: Nieuwe Fiat personenauto’s, bedrijfswagens, occasions, campers, reparaties en schadeherstel.

Kom langs in onze showroom of maak een afspraak.

Autobedrijf P.J. Peeters Gemert, Oost-om 36 Tel. 0492-361345 www.pj-peeters.nl


De Ploegmakers Groep:

Samen sterk, grondig werk

B

ij de Ploegmakers Groep nemen landbouw- en grondverzetmachines een onmisbare plaats in. Toch vormen de vaak kostbare machines niet het belangrijkste bedrijfskapitaal van het Ripse familiebedrijf: ‘Onze werknemers, die zijn echt goud waard.’ “Het is hectisch.” Frans Ploegmakers zegt het met een gevoel voor understatement. Hij werd vanochtend om half vier uit bed gebeld omdat er een maishakselaar met pech stil stond. “En de volgende ploeg moest er om vijf uur weer mee op pad. Dus dat moet dan wel even opgelost worden.” Martien Ploegmakers: “Dat toont direct de mentaliteit van onze gouden werknemers, want dankzij de nachtelijke inzet van de monteurs, draait de machine ’s ochtends wel weer.” Het voorval toont ook de dynamiek binnen de Ploegmakers Groep. De broers Frans en Martien Ploegmakers zijn samen eigenaar van de in 1934 door hun opa gestarte onderneming. Het Ripse familiebedrijf verenigt de drie divisies ‘groen’, ‘grond’ en ‘infra’. “We zijn een agrarisch loonbedrijf, we doen zelf aan akkerbouw. En we zijn actief binnen de grond-, weg- en wegenbouw”, somt Frans op. De drie takken zijn binnen de Ploegmakers Groep met allerlei lijntjes verbonden. Zo is de akkerbouwtak een belangrijke klant van het loonbedrijf, dat op zijn beurt weer gebruik maakt van de grondverzetmachines van de infragroep. “Die verbondenheid is er ook bij onze mensen”, zegt Frans. “Ik vind het fantastisch om te zien dat de mensen van het grondverzet op de tractor springen als het druk is bij het agrarisch loonwerk. Die saamhorigheid máákt het bedrijf.”

Want met name dat agrarisch loonwerk, bij uitstek seizoengebonden, vraagt een buitengewoon flexibele instelling van het personeel, vult Martien aan: “We zitten nu midden in de maisoogst. Dat werk gaat 20 uur per dag in ploegendiensten door. En in de overige 4 uur plegen we onderhoud aan de machines.” Hun 52 werknemers noemen Martien en Frans dan ook meerdere malen ‘goud waard’. “Net als hun gezinnen”, voegen ze er direct aan toe. “Want dit soort uren kun je alleen draaien als het thuisfront er achter staat.” De werknemers krijgen binnen de Ploegmakers Groep alle vrijheid om zich te ontwikkelen. Het bedrijf biedt ze opleidingsmogelijkheden en geeft ze de ruimte om zelf met oplossingen of verbeterplannen te komen. Martien: “We doen het samen. Dat willen we van alle kanten uitstralen.” Om de saamhorigheid te benadrukken hanteert de Ploegmakers Groep sinds kort de slogan ‘Samen Sterk, Grondig Werk’. Voor de introductie werd een film opgenomen met de medewerkers en een aantal van hun kinderen. “Mooi”, noemt Frans de totstandkoming van die film. “Wij kwamen met een globaal idee. Onze mensen gaven er vervolgens zelf hun invulling aan. En zo hoort het, vind ik. Je hoeft echt geen Ploegmakers te heten om hier wat te zeggen te hebben.” Meer informatie: www.ploegmakersgroep.nl [ ] 21


Nieuwe ideeën ontstaan en kansen worden gegrepen

Gelukkig gaat het met veel bedrijven ook heel goed. Meer dan ik had verwacht.” Met deze positieve boodschap trapt Claudia Verheijen af. Claudia ziet dat ondernemers doen waar ze juist groot mee zijn geworden: ondernemen. Ligt de markt in hun eigen branche stil, dan komen ze met nieuwe innovatieve ideeën. En als ze daarbij financiële vragen hebben, dan kunnen ze terecht bij Claudia. Claudia is accountmanager MKB bij Rabobank Helmond Peel Noord en staat ondernemers bij in hun financiële zoekvragen. “Ik wil graag de vinger aan de pols houden. Zie me als een spin in het web die het werk van ondernemers makkelijker kan maken. Zijn er financieringsvraagstukken, dan wil ik die samen met de ondernemer oplossen, zodat die kan doen wat hij wil doen: zijn onderneming zo goed mogelijk runnen. Denk daarbij aan het werkkapitaal, het leasen van machines of het aanschaffen

22

van panden en of auto’s. Samen met de ondernemer ga ik kijken welke mogelijkheden er zijn en welke stappen hij kan zetten om die financiële vraagstukken op te lossen. Voor ondernemers ben ik een financiële sparringpartner.” Claudia wordt daarin gesteund door diverse specialisten binnen de Rabobank. Of het nu gaat om verzekeringen, lease, vermogensplanning of bedrijfsovernames; de Rabobank beschikt over al die expertises en samen met collega-specialisten kan Claudia de vraagstukken van ondernemers beantwoorden. Sinds mei is Claudia een van de gezichten voor MKB’ers in het werkgebied van Rabobank Helmond Peel Noord. “Ik ben opgegroeid in Gemert, woon in Beek en Donk en ben binnen de Rabobank ooit begonnen in Helmond. Als er iemand bekend is met het werkgebied ben ik het wel”,


vertelt ze met een knipoog. De start voor Claudia was niet eenvoudig. Corona leverde zorgen op voor ondernemers, maar de opgelegde restricties van de overheid leidden ertoe dat ze niet zomaar bij hen langs kon gaan. “Beginnen vanuit thuis in coronatijd is lastig. Aan klanten moet je jezelf telefonisch voorstellen in plaats van dat je even op de koffie gaat. Het enthousiasme van ondernemers komt beter over als je echt langsgaat. Normaal ontmoeten we ook veel ondernemers op netwerkbijeenkomsten of bij ondernemersverenigingen, die bijeenkomsten gaan ook niet door nu”, vertelt Claudia. “Corona maakt het extra moeilijk omdat je ook ondernemers treft die in zwaar weer zitten. Zij leven in onzekere tijden. Hun omzet valt weg, maar de vaste lasten gaan wel door. Ook daarin wil ik ze zo goed mogelijk faciliteren en van advies voorzien.” Door corona zijn de vraagstukken van ondernemers wel

veranderd, ziet Claudia. “Nu zijn er bijvoorbeeld coronakredieten. Sommige ondernemers vragen om uitstel van aflossing. Samen met de ondernemer kijk ik ook of de financiële regelingen van de overheid benut zijn.” Claudia ziet dat ondernemers de draad zo goed als mogelijk weer oppikken. “Ze maken een inhaalslag. Nieuwe ideeën ontstaan en kansen worden gegrepen. Zo zijn we ook nauw betrokken bij Brainport en zien we veel start-ups in de innovatieve branche. Dat ik de ondernemers daarbij kan helpen, dat maakt mijn werk zo mooi. Uiteraard beseffen wij dat gezien de huidige omstandigheden en het nog steeds aanwezige virus er voor veel bedrijven een moeilijke en onzekere periode in het vooruitzicht ligt.” Claudia Verheijen claudia.verheijen@rabobank.nl [ ]

23


Van helvoort

registermakelaars in assurantiën bv

NVGA

ISO 9001-2008

Persoonlijk advies VAN MAKELAA VAN HELVOORT HELVOORT MAKELAARD B.V. B.V. OORT MAKELAARDIJ ORT MAKELAARDIJ BEMIDDELING BIJ: EN VERKOOP BEMIDDELING BIJ: AANAANEN VERKOOP • TAXAT • TA

AANEN VERKOOP N- EN VERKOOP

Vraagt u zich wel eens af hoe u verzekerd bent? Wij nemen u alle zorg uit handen en zorgen ervoor dat uw verzekeringen passen bij uw persoonlijke situatie.

TAXATIES ••BEHEER BEHEER •• TAXATIES

VAN HELVOORT MAKELAARDIJ B.V. B.V.EN VERKOOP • TAXATIES LVOORT MAKELAARDIJ Voor een vrijblijvendBEHEER BEMIDDELING BIJ: AAN• en

J: AAN- EN VERKOOP

• TAXATIES • BEHEER

persoonlijk advies neemt u contact op met één van onze adviseurs.

Van Helvoort Registermakelaars in Assurantiën Vliet 28, 5422 VV Gemert T. 0492 37 11 00

www.vanhelvoort.nl

VAN MAKELAARDIJ B.V. VANHELVOORT HELVOORT MAKELAARDIJ

B.V.

VAN HELVOORT MAKELAARDIJ B.V. HAAGEIJK 11, GEMERT

SCHEIWEG 21-23, GEMERT

Op fraaie zichtlocatie

UW BEDRIJFSMAKELAAR gelegen bedrijfsruimte metVAN DE REGIO!

Een winkel-/ kantoorruimte van circa 245 m2 gelegen aan aanloopstraat van het centrum van Gemert met een frontbreedte van circa 10 meter!

een kantoorruimte van circa 270 m2, een bedrijfshal met overkapping van in totaal circa 725 m2 en een bungalow van circa 140 m2 met tuin op de begane grond.

UW BEDRIJFSMAKELAAR VAN DE REGIO!

• Winkel- en bedrijfsobjecten • Taxaties UW BEDRIJFSMAKELAAR VAN DE REGIO! • •Winkelbedrijfsobjecten• Advisering • Taxaties Verkoop enen verhuur

VRAAGPRIJS € 679.000,-- k.k. HUURPRIJS € 60.000,-- per jaar (ex. BTW)

• Winkelen bedrijfsobjecten • Verkoop en verhuur

HUURPRIJS € 1.495,-- per maand (ex. BTW)

• Taxaties • Advisering

WOLFSWATER 9, GEMERT VLIET 24, GEMERT 5, 5421 CV Gemert, St. Agathaplein 33, 5427 AA Boekel 5,Tel. (0492) 37 11 90 St. Agathaplein Ridderplein CVGemert, Gemert, 33, 5427 AA Boekel Tel. (0492) 37 11 90 Ridderplein 5,5421 5421 CV St. Agathaplein 33, 5427 AA Boekel

Op fraaie zichtlocatie Multifunctionele zeer KIJK OOK OP: WWW.VANHELVOORTGROEP.NL Tel. (0492) 11 90 OP: WWW.VANHELVOORTGROEP.NL KIJK37OOK gelegen bedrijfsruimte van representatieve nieuwbouw bedrijfsunits van crica 150 m2 gelegen op fraaie Helvoort Makelaardij B.V. is onderdeel van de WWW.VANHELVOORTGROEP.NL locatie op bedrijventerrein Smartpark te Gemert ! 5, 5421 CV Gemert, Ridderplein

• Verkoop en verhuur

Helvoort Makelaardij B.V. is onderdeel van de

van helvoort groep

circa 670 m2 met optioneel een kantoorruimte van circa 240 m2

• Advisering

van helvoort groep

CV Gemert, St. Agathaplein 33, 5427 AA Boekel 5,Tel. (0492) 37 11 90 St. Agathaplein 33, 5427 AA Boekel Ridderplein 5421 CV Gemert, St. Agathaplein 33, 5427 AA Boekel

OOK OP: WWW.VANHELVOORTGROEP.NL Tel. (0492) 11 90 OP: WWW.VANHELVOORTGRO KIJK37OOK

Helvoort B.V. is€onderdeel van (ex. de is onderdeel van de HUURPRIJS 675,-maand BTW)Boekel 5, HUURPRIJS perB.V. maand (ex. BTW) 33, Gemert, St.Makelaardij Agathaplein 33,per5427 AA (0492) 37 11Makelaardij 90€ 2.500,-Ridderplein CVHelvoort Gemert, St. Agathaplein 5427 AA Ridderplein Tel. 5,5421 5421 CV Gemert, WWW.VANHELVOORTGROEP.NL

van helvoort groep St. Agathaplein 33, 5427 AA Boekel van helvoort groep Ridderplein 5, Gemert St. Agathaplein 33, Boekel Tel. (0492) 37 11 90 makelaar@van-helvoortbv.nl WWW.VANHELVOORTGROEP.NL

K OP: WWW.VANHELVOORTGROEP.NL Tel. (0492) 11 90 OP: WWW.VANHELVOORT KIJK37OOK Helvoort Makelaardij B.V. is onderdeel van de

Helvoort Makelaardij B.V. is onderdeel van de


STA RT ERS

Je eigen bedrijf beginnen als student

Stappenplan voor starters

W

il je als student met een bedrijf starten? De Kamer van Koophandel (KvK) heeft hiervoor een handig stappenplan ontwikkeld.

1. Rechtsvorm kiezen Als je een eigen bedrijf start, heb je een juridische vorm nodig: een rechtsvorm. Die bepaalt onder andere je aansprakelijkheid, maar ook welke belastingen je moet betalen en of je fiscale voordelen krijgt.

2. Bedrijfsnaam kiezen Voor je KVK-inschrijving heb je een bedrijfsnaam nodig. Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft hangen én maak duidelijk wat je te bieden hebt. Onderzoek vooraf of je bedrijfsnaam nog niet bestaat.

3. Handlichting aanvragen Ben je minderjarig en wil je zelf beslissen over je handelingen dan kun je handlichting aanvragen bij de rechter. Je kunt handlichting aanvragen als je 16 of 17 jaar oud bent. Je hebt hiervoor toestemming nodig van uw ouders of verzorgers.

4. Inschrijven bij KVK Schrijf je in bij het Handelsregister van de KVK. KVK geeft je gegevens door aan de Belastingdienst. Je hoeft je niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst je als btwondernemer opneemt in de administratie, krijg je jouw omzetnummer en btw-identificatienummer.Ben je minderjarig, neem dan bij het inschrijven een bewijs mee van de handlichting. Of neem je ouder of verzorger mee.

5. Studiefinanciering checken Ben je na 1 september 2015 aan je

studie in het hbo of aan de universiteit begonnen. Dan mag je onbeperkt bijverdienen. Ben u voor deze datum begonnen of volg je een opleiding in het mbo? Dan mag je in 2020 maximaal €15.003,05 bijverdienen. Verdien je meer dan moet je jouw studiefinanciering stopzetten.

6. Financiering regelen Er zijn verschillende manieren om aan financiering te komen voor je bedrijf: een lening aanvragen bij de bank of familie, chhecken of je bedrijf in aanmerking komt voor subsidies, gebruikmaken van crowdfunding of het uit eigen vermogen financieren. Maak een financieel plan en kijk in hoeverre financiering nodig is.

7. Administratie bijhouden Als ondernemer moet je een administratie opzetten en bijhouden. Zorg dat deze voldoet aan de eisen. Je moet bijvoorbeeld duidelijk laten zien hoeveel belasting je moet beta-

len of hoeveel btw je moet betalen of ontvangen. Je kunt deelnemen aan de nieuwe kleine ondernemersregeling.

8. Algemene voorwaarden en verzekeringen regelen Breng je ondernemersrisico’s in kaart, beperk ze zoveel mogelijk of dek ze af. Bijvoorbeeld met een aansprakelijkheids- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vergeet ook je pensioen niet, En met algemene voorwaarden maak je direct duidelijk welke rechten en plichten jij en je klanten over en weer hebben.

9. Klanten zoeken Hoe kom je aan klanten? Veel ondernemers vinden klanten via hun netwerk. Bekijk welke evenementen en bijeenkomsten er in uw regio zijn en bezoek netwerkbijeenkomsten. Meer informatie: www.kvk.nl [ ]

25


Nieuwe opslag ruimtes te huur. Huur direct uw box!

Maakt het Units van 5, 7, 10m2 voor €10,- per m2 verschil

Het duurde even voor we het hardop durfden te zeggen. Maar inmiddels weten we het zeker. Een product is te vergelijken, maar GROS maakt het verschil. We kennen de professionele schoonmaakbranche als onze broekzak en nemen niet alles zomaar aan. Ook niet van onze leveranciers. We blijven kritisch, proberen zelf dingen uit en verbeteren of modificeren zo nodig onze machines.

Wij staan dicht bij onze klanten en kennen hun uitdagingen. Over ons assortiment en schoonmaakconcepten geven we graag uitgebreid advies en verzorgen we trainingen.

Meer ruimte voor minder geld

Wij willen iets betekenen voor onze klanten en daarvoor worden we gewaardeerd. Onze persoonlijke aandacht en kennis maken elk geleverd product tot een GROS product.

Ervaar de efficiency én ontdek hoe je bovendien kosten bespaart.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op Tel.: 0492 390 221 info@grosbv.nl www.grosbv.nl

151181 Gros BVmagazine 210x297.indd 1

Maakt het verschil

CONTACT Nijverheidsweg 15 | 5421WN Gemert | www.garagebox.direc 07-10-20 16:11


.

NIEUWE OPSLAGRUIMTES TE HUUR HUUR DIRECT VAN UW BOX! Units van 5, 7, 10 m2 voor €10,- per m2 Meer ruimte voor minder geld

Meer ruimte voor minder geld GEMERT - Tijdelijke opslag van de inboedel, extra ruimte voor bedrijfsvoorraden of de winterstalling van de motor. Bij Garagebox Direct in Gemert is een veilige, extra opslag ruimte snel en eenvoudig online te regelen. “Wij maken extra opslag zo makkelijk mogelijk”, vertelt Jaimy Steenmeijer van Garagebox Direct enthousiast. “Als je wilt heb je bij ons binnen enkele minuten een garagebox gehuurd. Bovendien zijn we scherp geprijsd en hanteren we een opzegtermijn van slechts een maand. Iedereen, van particulier tot kleine ondernemer, kan hier veilig en flexibel zijn spullen opslaan.” Onze locatie in Gemert is zelfs 24/7 toegankelijk. Sinds afgelopen augustus is Garagebox Direct gevestigd aan de Nijverheidsweg 15 in Gemert. Verdeeld over twee verdiepingen heeft het bedrijf 150 opslagunits ter beschikking, het merendeel in de drie standaardgroottes 5, 7 en 10 m2. De maandelijkse huurprijs bedraagt 10 euro per vierkante meter. En dat is relatief goedkoop, zegt Jaimy: “Wij bieden meer ruimte voor minder geld. Waar veel bedrijven in kubieke meters rekenen zijn onze units over het algemeen ook groter. Want vergis je niet; in een unit van 5 m2 kun je eigenlijk al een hele inboedel kwijt.”

worden: “Dat kan bij ons volledig online via www.garagebox. direct. Met twee drukken op de knop heb je bij wijze van spreken een garagebox. Als je nu opslag nodig hebt, kun je vijf Daarnaast hecht Garagebox Direct belang aan veilige opslag. minuten later je spullen hier al opbergen.” Het pand is volledig geïsoleerd, waardoor het binnen nooit zal Over dat laatste is ook nagedacht. Er is ruimte om een auto vriezen of extreem warm zal worden. Opgeslagen artikelen of aanhanger naar binnen te rijden, zodat de opslagruimtes worden daardoor ook niet vochtig. Er is 24/7 cameratoezicht droog te bereiken zijn. Een lift is beschikbaar voor de bovenste en tijdens kantooruren is er een beheerder aanwezig. Die verdieping. “Die gaat tot 2500 kg”, zegt Jaimy. “En tilt dus laatste is indien nodig ook telefonisch bereikbaar. Meer ruimte voor geld maken we het onze met gemak een auto minder op. Ook daarmee Eén van de grootste voordelen van Garagebox Direct is huurders zo eenvoudig mogelijk.” volgens Jaimy het gemak waarmee een unit gehuurd kan

irect | 0800-2092 1

Nieuwe opslag ruimtes te huur. Huur direct uw box! Units van 5, 7, 10m2 voor €10,- per m2

www.garagebox.direct • info@garagebox.direct • 0800-2092

CONTACT

Nijverheidsweg 15 | 5421WN Gemert | www.garagebox.directCONTACT | 0800-2092

Nijverheidsweg 15 | 5421WN Gemert | www.garagebox.direct | 080


Inspiring your standard of living

Domain of Fascination

kasteelvangemert.nl

Kasteel Gemert, de parel van Europa. Of zoals het misschien beter typeert ‘Domain of Fascination’. Want ‘fascinerend’ is het juiste woord. Zowel voor de roemruchte historie als voor de beleving van het fraaie ensemble van kasteelgebouwen, omgeven door het schitterende kasteelpark en de feeërieke slotgracht. Kasteel Gemert, gesticht in 1391 door de Kruisridders van de Duitse Orde, was een voornaam onderkomen voor de Commanderij en diende eeuwenlang als bestuurlijk centrum van de Heerlijkheid Gemert. Historisch erfgoed dat aan de vooravond staat van een grondige restauratie en herontwikkeling. Kasteel Gemert verkrijgt hiermee opnieuw een considerabele positie in de periferie van Brainport en wellicht als uw toekomstige domicilie. De Hoofdburcht biedt gelegenheid tot het wonen in exclusieve residenties, waarbij u geniet van een uitgebreide collectie van hig-end servies. Meer informatie verkrijgt u bij kasteelvangemert.nl

Ontwikkeling

De familie Bas van de Laar heet u van harte welkom