Gezondheid, welzijn & wonen in Gemert-Bakel wk48-2023

Page 1

Gezondheid, welzijn & wonen

in Gemert -Bakel

3

‘Iedereen moet mee kunnen doen’

5

Taalhuis

12

Jongerenwerk


2

Gezondheid, welzijn & wonen

Colofon Themakatern Gezondheid, welzijn en wonen is een uitgave van Gemert Media BV in samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel. Gemert Media BV is daarnaast uitgever van o.a. het Gemerts Nieuwsblad, BV Magazine, Heerlijck Vrij en Leren & Ontwikkelen.

Gemert Media BV Vliet 20 5422 VV Gemert T. 0492-371111 redactie@gemertsnieuwsblad.nl verkoop@gemertsnieuwsblad.nl www.gemertsnieuwsblad.nl Acquisitie: René Paardekooper Rob Vlemmings Teksten: Marcel Bosmans Siel Peijs Simon van Wetten Gemeente Gemert-Bakel Fotografie: Marcel Bosmans Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie) Vormgeving: Gemert Media BV Oplage: 15.000 Verspreiding: Dinsdag 28 november als onderdeel van het Gemerts Nieuwsblad huis-aan-huis in de gemeente Gemert-Bakel. Adverteren in het themakatern Gezondheid, welzijn & wonen? Wilt u meer informatie over adverteren in dit themakatern? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemmings van de uitgever. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Gemert

Nieuwe Nederlanders in Gemert-Bakel Elk jaar heten wij nieuwe inwoners welkom in onze gemeente. Daar zijn ook mensen bij uit andere landen die gedwongen op de vlucht zijn. We staan stil bij hoe de gemeente Gemert-Bakel deze wereldburgers een nieuwe toekomst biedt. Van vluchteling tot statushouder Vluchtelingen die aankomen in Nederland worden eerst in Ter Apel opgevangen en geregistreerd als asielzoeker. Wie na screening van de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) in Nederland mag blijven wordt een zogenoemde statushouder. Elke gemeente in Nederland krijgt de opdracht om een aantal statushouders een plek te geven om te wonen. Dat gebeurt in Gemert-Bakel in samenwerking met Goed Wonen. In 2023 staat onze gemeente op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de opgave om rond de 69 statushouders onderdak te bieden. Een veilige plek Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wijst de statushouders toe aan een gemeente. Het kan dus om zowel gezinnen, echtparen als alleenstaanden gaan uit verschillende landen. Wist je dat bij ons in Gemert-Bakel inmiddels al meer dan 70 nationaliteiten wonen? Inburgeren Sinds 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. De nieuwe Nederlanders gaan onder begeleiding van een vaste contactpersoon aan de slag om mee te doen in onze samenleving: ze volgen taallessen, gaan op zoek naar passend werk, kinderen gaan naar school en

▼ De wereldkeuken Gemert.

ze maken via maatschappelijke activiteiten kennis met hun nieuwe woonomgeving. In Gemert-Bakel wordt die begeleiding onder andere verzorgd door werkbedrijf Senzer, welzijnsorganisatie Lumens in samenwerking met Vluchtelingenwerk, Bibliotheek de Lage Beemden, het ROC en vrijwilligers. De inburgeringstermijn is 3 jaar. Gastvrij Gemert-Bakel Het verhaal van een vluchteling is niet van zijn of haar gezicht af te lezen. Zij hebben allemaal hun persoonlijke verhaal. Het is zeker niet eenvoudig om na onzekere tijden een nieuwe draai te geven aan je leven op een plek waarvan je nooit eerder gehoord hebt. De gemeente Gemert-Bakel wil ook gastvrij zijn voor deze nieuwe inwoners. En dat laten ook onze inwoners zien. Neem bijvoorbeeld de wijze waarop inwoners uit Gemert-Bakel opvang of hulp aanbieden aan mensen op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne. En het initiatief van de Wereldkeuken dat inmiddels uitgebreid is met een Wereldtuin en -atelier. Maak eens kennis met de wereldkeuken op www.wereldkeukengemert.nl

Wil jij ook wat betekenen? Mail voor informatie over vluchtelingenwerk met Lumens via lumens@gemert-bakel.nl of bel naar 040-219 33 00 optie 3.


Gezondheid, welzijn & wonen

3

Gemeente Gemert-Bakel volgt drie sporen op weg naar gezonde toekomst

‘Iedereen moet mee kunnen doen op een volwaardige manier’ Inwoners van Gemert-Bakel zijn gezond en voelen zich tevreden over hun leven in de Peel, blijkt uit diverse onderzoeken. Voor wethouder Wilmie Steeghs geen reden om tevreden achterover te leunen: “We willen al onze inwoners zo goed mogelijk in beeld hebben. Nu en in de toekomst”.

“Voor ons staat voorop dat elke inwoner zich hier op z’n plek voelt en mee kan doen”, zegt Wilmie Steeghs, als wethouder verantwoordelijk voor zorg, welzijn en onderwijs binnen de gemeente Gemert-Bakel. “Daarnaast vinden we het belangrijk dat al onze zeven kerkdorpen leefbaar zijn en leefbaar blijven.” De cijfers spreken in Steeghs’ voordeel. Uit recent onderzoek blijkt dat de inwoners van Gemert-Bakel over het algemeen gezonder zijn dan het landelijk gemiddelde. En dat ze hun leven in de Peelgemeente ook bovengemiddeld waarderen. “Maar dat is geen vanzelfsprekendheid”, waarschuwt Steeghs. “De professionele zorg staat onder druk. En die druk wordt alleen maar groter, zowel qua middelen als qua mensen.” Om ook in de toekomst voldoende goede zorg te kunnen waarborgen, heeft Gemert-Bakel rond 2007 een nieuwe koers ingezet. De gemeente zet in op samenwerking met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en professionals in het dorp, dichtbij de zorgvrager. “We kijken naar wat iemand nodig heeft, en proberen daarin de juiste weg te bewandelen of daar de juiste partijen bij in te schakelen.” Preventie In het beste geval wordt de vraag natuurlijk voorkomen, vervolgt Steeghs. Preventie, het voorkomen van gezondheidsproblemen, is dan ook een belangrijke pijler onder het zorgbeleid van Gemert-Bakel. “Daarmee kun je niet vroeg genoeg beginnen”, zegt de wethouder. “Dat begint al in de laagste groepen van de basisschool. Door kinderen te leren wat gezond eten is, draag je bij aan een gezonde leefstijl. Dat nemen ze in de rest van hun leven mee.” Ook sportclubs zijn belangrijk voor het beweegpatroon van de inwoners. Niet alleen van kinderen, maar ook van volwassenen. Steeghs: “Zelfs bij mensen die niet sporten. Want de vrijwilliger die het gras maait is ook gezond en actief buiten bezig.” Tegelijkertijd zorgt de gemeente voor beweegvoorzieningen in de openbare ruimte, zoals speelplekken voor kinderen. “En natuurlijk onze beweegtuinen. In Gemert, De Mortel en Milhee-

Wethouder Steeghs bij de Wereldkeuken Gemert

ze wordt daar volop gebruik van gemaakt. Ook dankzij de activiteiten die onze buurtsportcoaches ondersteunen”, laat Steeghs zien. Netwerk Belangrijk in het gemeentelijke zorgbeleid is de vraaggerichte aanpak, benadrukt Steeghs: “Zodat mensen zelf de regie nemen over hun zorgvraag. En dat ze dat ook durven en zich daarbij gehoord voelen.” De wethouder noemt eenzaamheid, schuldenlast, verslaving, verborgen armoede en relatieproblemen als voorbeelden van zaken waar inwoners mee kunnen worstelen. “Als iemand zo’n zorgvraag heeft”, zegt ze, “dan kijken we eerst naar diens persoonlijke netwerk. Zijn er familieleden of vrienden die kunnen helpen?” Is dat niet het geval of lastig, dan komt de volgende schil in beeld. “Vaak komt er schaamte om de hoek kijken. Niet alles deel je zomaar met familie of vrienden. Dan is het fijn als iemand als een dorpsondersteuner je verder helpt. Zij zijn als geen ander in staat om op een laagdrempelige manier hulp te bieden. Soms is een goed gesprek bij een kop koffie al een hele geruststelling.“ Daarnaast hebben de dorpsondersteuners overal ingangen om mensen verder op weg te helpen. Ook scholen, verenigingen en buren kunnen daar-

in een rol spelen, vervolgt Steeghs: “Al is het maar om te signaleren. Of om te vragen of het wel goed gaat met de buurman als hij al weken de kliko niet buitenzet.” Kansengelijkheid Het doel is uiteindelijk om iedereen zijn of haar plek binnen de Gemert-Bakelse gemeenschap te kunnen bieden, herhaalt Steeghs. “Kansengelijkheid”, noemt ze het. “Voor onze eigen inwoners. Maar zeker ook voor nieuwe bewoners. Ook zij hebben baat bij een krachtig, informeel netwerk.” Ze noemt het Taalhuis, waar mensen met een taalachterstand op weg geholpen worden, als voorbeeld. “Dat is in eerste instantie bedoeld voor mensen met laaggeletterdheid. Maar je ziet ook veel statushouders hun weg er naartoe vinden.” Waar het uiteindelijk om draait, besluit Steeghs, is dat mensen de kans krijgen zich te ontplooien: “Iedereen heeft een talent. Als mensen dat talent kunnen aanspreken voelen ze zich beter. En vaak ook gewaardeerd.” En dan zie je mooie dingen ontstaan: “Zoals de Wereldkeuken. Daarin hebben allerlei vrouwen uit verschillende culturen elkaar gevonden. En samen hebben ze er een succes van gemaakt.”


FYSIOTHERAPIE GEMERT

VOETINSTITUUT PENNINX

Fysiotherapie Manuele Therapie Medical Taping Maud van Kraay Rechter van Berckelstraat 7, 5421 HR Gemert tel. 0492-365381

www.fysiotherapie-gemert.nl

ORTHOPEDIE • PODOTHERAPIE www.devoetspecialist.nl • 0492-361553

• Wijkverpleging • Huishoudelijke hulp • Thuisbegeleiding

Zorgmed Thuiszorg

040-2517830 • www.zorgmed.nl

Peuters van kinderdagverblijf De Ontdekking verbinden zich met ouderen van de zorgboog in Gemert In een hartverwarmend initiatief hebben de jonge peuters van kinderdagverblijf De Ontdekking zich samengevoegd met de oudere bewoners van het verzorgingshuis in Gemert. Een onvergetelijke activiteit waarbij verschillende generaties elkaar ontmoetten, ringen gooien en samen vrolijke liedjes zongen. Het tafereel van vreugdevolle interactie tussen de peuters en de ouderen was een mooie gelegenheid voor verbondenheid en zorgzaamheid tussen verschillende leeftijdsgroepen. Terwijl de ringen heen en weer gingen en om pionnen werden

gegooid, werd er gelachen door zowel de peuters als de senioren, die elkaar vreugdevol aanmoedigden. Kinderdagverblijf De Ontdekking en het zorghuis slaagden erin om zo op een ontspannen manier een brug te slaan tussen de generaties, waarbij jong en oud met elkaar in contact kwamen en van elkaars gezelschap genoten. Het gezamenlijk bezig zijn met de activiteiten leek de tijd te doen vervagen. “Zorg voor elkaar” was het thema wat centraal stond tijdens deze ochtend.

De betrokkenheid en warmte die tijdens deze ontmoeting werden gedeeld benadrukken de waarde van onderlinge verbondenheid in de samenleving. Deze warme activiteit benadrukt eens te meer de kracht van samenkomen van verschillende generaties om elkaar te verrijken door eenvoudig samen bezig te zijn. De hoop is dat dit initiatief zich herhaalt en een blijvende indruk achterlaat in de harten van zowel de jonge kinderen als de ouderen. Zorg en begrip voor elkaar, dat willen we toch allemaal!

Kinderdagverblijf De Ontdekking - Gemert St. Annastraat 4 T: 0492-745296 St. Annastraat 8 T: 0492-331007

www.deontdekking-kdv.nl

Pandelaar 45 T: 0492-390012 Pandelaar 37 T: 0492-390012


Gezondheid, welzijn & wonen

5

Opstap naar meer zelfredzaamheid in Gemert-Bakel

Het Taalhuis helpt bij laaggeletterdheid GEMERT-BAKEL - Hoe herken je laaggeletterdheid? En vooral: hoe maak je het bespreekbaar? En hoe en naar wie verwijs je vervolgens de mensen door? Het Taalhuis is een soort ankerplaats waar de antwoorden op deze vragen net zoals degenen die op zoek zijn naar méér zelfredzaamheid samenkomen.

Namens het Taalhuis leggen Suzan Mulder en Marieke van den Akker vol enthousiasme en betrokkenheid uit hoe belangrijk het is om mensen met beperkte vaardigheden op het gebied van taal, lezen, rekenen en computeren niet alleen te herkennen, maar ook de helpende hand te reiken. Voor dat herkennen sjouwen zij een fors valies mee, een met een cijferslot afgesloten ‘Escape-koffer’. De schrijver van dit artikel moet binnen 15 minuten niet alleen de cijfercode kraken, maar ook met de gegevens ín de koffer tot het openen van een kluisje komen. Tja, ik mag u de uitkomst niet verklappen, maar ik kan u verzekeren dat wanneer in de aanwijzingen zestig procent van de woorden is weggegumd en het irritante tikken van het bijgeleverde klokje je tot een steeds wanhopiger zoeken naar de oplossing drijft, deze kleine escaperoom leidt tot frustratie en schaamte. Suzan en Marieke: “Het klinkt misschien gek, maar dat is juist de bedoeling. Zo ondervind je niet alleen hoe vervelend het is als brieven en folders onbegrijpelijk voor je zijn, maar zul je het probleem ook eerder bij collega’s, buren of vrienden signaleren.”

hun schoolwerk kunnen begeleiden, de dokter en diens folders kunnen begrijpen, het beheer van de financiën en het schrijven van een sollicitatiebrief worden dan genoemd. Marieke: “We maken onderscheid tussen mensen met Nederlands als moedertaal en mensen met een anderstalige achtergrond die Nederlands willen leren. Beide groepen zijn welkom in het Taalhuis.”

(digi)taalvraag! En de ontmoeting met lotgenoten biedt troost en opluchting.”

Speciaal voor organisaties en bedrijven is er een workshop ‘Herkennen en Doorverwijzen’.” Professionals leren laaggeletterdheid herkennen, krijgen handvatten om het probleem bespreekbaar te maken en hoe taalvragers doorverwezen kunnen worden naar het taalaanbod. Inderdaad, de profesHet thema laaggeletterdheid is actueel vanwege sionals lezen dit artikel wellicht. Maar geldt dat ook tv-programma’s als ‘Leven zonder letters’ en ‘Dui- In het TaalCafé oefenen de deelnemers in een informele setting onder begeleiding van getrainde voor de doelgroep van laaggeletterden? Marieke delijke Taal’. Suzan: “Er zijn hier in de bibliotheek vrijwilligers het Nederlands. Dat gebeurt in aparte en Suzan: “Waarschijnlijk niet. Maar dan is er hopas nog drie workshops geweest over hoe je het groepjes, al naar gelang het niveau. Suzan en Ma- pelijk een naaste of een bekende die dit onderwerp gesprek over dit onderwerp aangaat en hoe je de rieke: “De bieb is dan behoorlijk vol. Verder hebben aankaart. Of ineens de excuses dóór hebben als drempel om naar hier te komen, kunt wegnemen. de conversatielessen, bedoeld voor degenen die ‘bril vergeten’, ‘ik heb even geen tijd, vul jij dit even Want eenmaal die drempel voorbij kom je in het in’ of standaard een mitella meenemen. Allemaal liever al pratend dan uit een lesboek leren, en we Taalhuis, een samenwerkingsverband tussen de redenen om niet te hoeven schrijven. Laaggegemeente, bibliotheek De Lage Beemden, ROC Ter beschikken voor zowel anderstaligen als Nederletterden hebben een grotere kans op armoede, AA, Lumens en de Stichting Lezen en Schrijven. Het landstaligen taalmaatjes, waarbij 1 op 1 wordt geoefend. Het ROC Ter AA verzorgt taallessen, niet ongezond leven, schulden, werkeloosheid en zelfs gezamenlijke doel is de laaggeletterdheid terugbedrijfsongevallen. Laten we er met z’n allen iets dringen. Het opkrikken van het taalniveau is nodig, in de schoolbanken, maar aanhakend bij de motiwant 17% van de Gemert-Bakelse inwoners is door vatie van de mensen en bij wat ze willen bereiken. aan doen!” Dan zijn er ook mogelijkheden om een diploma te dit probleem niet volledig zelfredzaam.” Marieke sluit daarop aan: “Het beheersen van de basisvaar- halen.” digheden, niet alleen als het gaat over lezen, maar Er is zeker ook aandacht voor het preventieve geook het om kunnen gaan met de digitale wereld, Maandag van 19.30 uur tot 21.30 uur en deelte, dus het voorkomen van laaggeletterdheid. dat zijn in de samenleving van nu onmisbare bedonderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur loop je kwaamheden. Overal kom je immers ingewikkelde Met programma’s als ‘School en je kind’, de ‘Babyvrijblijvend binnen bij het Taalhuis voor meer bieb’, ‘Peuterbieb’ en de ‘Voorleesexpress’ werken taal tegen.” informatie of een intakegesprek. Eenmaal over de al genoemde drempel volgt eerst ouder en kind samen aan een betere taalontwikkeling. Suzan: “Het allerbelangrijkste is dat mensen een intakegesprek. Wat zou je willen leren? Waar Het Taalhuis is gevestigd in de bibliotheek in wil je beter in worden? En weet dat je echt niet de die lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de De Eendracht, Sint Annastraat 60 in Gemert computer niet voldoende beheersen, beseffen dat enige bent! en is gratis. Vrijwilligers helpen je met de Suzan: “Niet alleen lezen, schrijven en het omgaan zij niet alleen zijn. Eén op de zes inwoners van Nederlandse taal. Iedereen is welkom. onze gemeente heeft daar moeite mee. Het Taalmet de computer worden aangewezen als verbehuis Gemert-Bakel is er voor iedereen met een terpunten. Ook rekenen, spreken, de kinderen in


‘Goed wonen, daar zorg je met elkaar voor in Gemert-Bakel’

Samen’Thuis is Samen bouwen Samen bouw een succesformule Om samen te werken met onze partners

aan buurten waar het voor iedereen aan buurten goed wonen is waar het voor iedere

We een groeiend percentage huurders, voor w We zien een groeiend percentage huurders, voorzien wie wonen en samenleven niet perverschillen. se eenvoudig hun leefgewoontes ver per se eenvoudig is. Omdat hun leefgewoontes Of omdat ze een is. Omdat elkaar. Is iemand te ziek om boodschappen te doen of GEMERT - Dinie Kusters en Ine Smulders wonen in Samen’Thuis. Dat is een te koken, dan aandoening pakken we dat samen op. Als erhebben, iets mis is beperking of psychiatrische p beperking of psychiatrische aandoening hebben, psychische problemen hebben kleinschalige woonvorm voor alleenstaande senioren aan de Virmundtstraat in de ander, is dan hebben dat ook snel in de gaten. een c of een verslaafd Nogalmet eens ookwesprake van of verslaafd zijn. Nogal eens is ook sprake van combinatie vanzijn. die dingen. Gemert. Samen met Hans Vedder, directeur van verhuurder Goed Wonen, delen ze Je kunt bijvoorbeeld vallen en niet meer zonder hulp vraagt ons om soms net iets meer of anders Dit vraagt van ons om soms net iets meer Dit of anders te doen invan onze dienstverlening. hun ervaringen.

overeind kunnen komen. Als je dan nauwelijks contact hebt je buren, dan kan het een hele tijd duren voordat In nauwe samenwerking met onze partners, want d Inbewoner nauwevan samenwerking met onze partners, want devan vraag doorgaanskon Dinie is een het eerste uur. “Hiervoor sleutel in het slot mijn houdt nieuwe appartement je gevonden wordt, met alle gevolgen van dien.” niet op bijdus, een boven het hoofd. Een stapje ext nietappartement op bij eenindak boven hetmijn hoofd. stapje zetten zodatdak ook deze huurde ik een Handel. Omdat man Een draaien. ” extra overleed en ik zelf steeds minder mobiel werd,zijn kwam De thuisgenoten doen vooral ook leuke samen. huurders onderdeel kunnen zijn van dedingen gemeensch huurders onderdeel kunnen van de gemeenschap. er meer zorg op de schouders van mijn zoon te liggen. Ine woont er het minst lang. “Ik heb jarenlang net over Op de begane grond is een centrale ruimte met een Daarom wilde ik dichter bij hem en op kortere afstand de grens in België gewoond. Daar zijn de wachtlijsten grote tafel en keukenblok.Damian ’t Zaaltje, zoals(20) de bewoners met onze partners, waaronder Samen met onze partners, waaronder woont sind Damian (20)Samen woont sinds begin 2021 in de Watermolen. van winkels en de medische voorzieningen gaan voor een huurappartement zo lang, dat het wel tien jaar noemen, is het centrale ontmoetingspunt, waarniet zo goed AM we AM woonbegeleiding hebben we “Thuis ging het “Thuis ging het niet zowoonbegeleiding goed. Het botste vaak met mijn ouders.hebben het wonen. Weeen zitten nubegeleid praktischwoonproject bij elkaar om de hoek.We ” woonden kan een duren jeveel aan de beurtonder ben. één Die tijd heb ik gepraat, geluisterd, gekookt, gekaart en geknutseld uniek begeleid woonproject voor uniek voor We woonden met vijf mens met vijfvoordat mensen en huisdieren dak. Omdat dochter in Gemert woont, heb ik me gerealiseerd. In het jongvolwassenen gerealiseerd. In het was er weinig ru Daardoorniet. wasjongvolwassenen er weinigmijn rust in mijn hoofd. Ik had dringend meer wordt door de 65-plussersDaardoor van Samen’Thuis. Lekker woongebouw aan woongebouw aan de Watermolen ruimte voor mezelf nodig. H nodig. Hier leer op eigen benen tede staan. Tien mensen hadden zich oorspronkelijk voor het ruimte voor hiermezelf ingeschreven. Op ikmijn leeftijd is het fijnWatermolen om familie samen mopperen, maar ook lachen. “We leggen verhuren wij vier ‘onzelfstandige’ en verhuren wij vier ‘onzelfstandige’ en Ik heb meer verantwoordel Ik heb meer verantwoordelijkheid gekregen, waardoor ik ook project ingeschreven. “Ik was nummer zeven. Omdat er in de buurt te hebben. Ik kan mezelf nog prima redden, maandelijks 7,50 euro per persoon in. Daarmee betalen vieropbouw. ‘zelfstandige’ appartementen. vier ‘zelfstandige’ appartementen. meer zelfvertrouwen opbo meer zelfvertrouwen Ik woon hier met leeftijdsgenoten. maar negen appartementen beschikbaar waren, moest maar ben graag onder de mensen. Daarom was dit voor we de koffie en thee, de gezamenlijke activiteiten jongeren krijgen hier de Kwetsbare jongeren krijgen hier de Dat helpt om mijn sociale v Dat helpt om Kwetsbare mijn sociale vaardigheden te verbeteren. Ik heb hier er iemand teleurgesteld worden. Ik was zo bang buiten mij de juiste stap. Hier voel ik me echt samen thuis.” de poetsmiddelen kans sta om onder debinnenstapen buitenshuis enmeer kans om onder begeleiding de stap rust en waarmee regelmaat, sta meer rust en regelmaat, daardoor vrolijk opbegeleiding en ga met meer de boot tenaar bootzelfstandig te vallen, dat ik Goed Wonen gebeld we de ruimte zelf schoonhouden. Met Pasen en Kerst naar zelfstandig wonen te maken. plezier naar school en mijn plezier naar school en mijn werk. Ik heb mijn levenwonen steeds beter te maken. heb om zeZe opdoen het hart te drukken dat dit voor mij een De bewoners hebben een eigen leven, maar brengen op rit.” we met de op de rit.” Ze doen dit met ondersteuning van dit met ondersteuning van kleden Dinie en ik het leuk aande en genieten woonbegeleiding. droomplekAM was. Ik was als een kind zo blij toen ik de ook AM veel tijdwoonbegeleiding. met elkaar door. “We zorgen goed voor hele club van een feestmaal. Soms trekken we erop uit

www.goedwonengemert.nl

w w w.goedwonengemer t.nl


Bewoners genieten samen van een Kerstbrunch

beschutting biedt en waarbij de bewoners wat meer contact met elkaar hebben, uitkomst kunnen bieden. Als zij een ontmoetingsruimte en faciliteiten kunnen delen, hoeft hun appartement niet zo groot te zijn. Dat scheelt weer in de huur en in de energielasten. Hier was plek voor tien appartementen, maar we hebben in dit geval voor negen appartementen plus een ontmoetingsruimte en een logeerkamer met badkamer gekozen.” Een familielid dat op bezoek komt, kan dus eventueel blijven slapen. “Mijn dochter maakt daar regelmatig gebruik van”, valt een van de bewoners de directeur bij. In het begin waren de meningen nogal verdeeld over de gemeenschappelijke voorzieningen van Samen’Thuis, zoals bijvoorbeeld de gemeenschappelijke wasmachine en droger. “Je denkt toch niet dat Gemertse mensen hun ondergoed in een wasmachine gaan stoppen, waar ook de buurman gebruik van maakt”, was een van de reacties die Vedder kreeg. De scepsis is volgens de Goed-Wonen-directeur als sneeuw voor de zon verdwenen. “Samen’Thuis is een succesformule.”

Samen bouwen Dat het zo goed heeft uitgepakt, is voor hem geen verrassing. “Draagvlak ontstaat van onderaf. Als je een huis bouwt begin je niet met het dak, maar met het fundament. In de basis gaat het dus niet om wat de verhuurder wil, maar om waar de huurder behoefte aan heeft. Dat is het vertrekpunt. Dit huis is er gekomen, omdat er in Gemert-Bakel vraag was naar een beschutte, kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen.”

Geclusterd wonen heeft meer voordelen. “Je hebt per saldo minder ruimte nodig. Op deze locatie stonden vijf verouderde eengezinswoningen. Daar zijn negen appartementen voor teruggekomen. Omdat de vraag naar grond veel groter is dan het aanbod, moet je de ruimte zo effectief mogelijk gebruiken. Leef je samen onder één dak, dan heb je ook en meer oog voor elkaar. Het voelt veiliger en meer vertrouwd. De kans op vereenzaming is dan kleiner en in veel gevallen is er minder snel zorg van buitenaf nodig.” Goed Wonen zet daarom nadrukkelijk in op het faciliteren van gemeenschappelijkheid. “Dat doen we binnen de muren van het wooncomplex en direct daarbuiten. Bij de Berken in Milheeze brengen we dat al in de praktijk. Senioren die wat meer zorg nodig hebben, huren er een appartement, maar ook jongvolwassenen die onder begeleiding de stap willen maken naar zelfstandig wonen. Zij helpen elkaar. Ouderen brengen praktische kennis en levenservaring in en de jongeren koken en houden het complex schoon. Nog een voorbeeld is de locatie Gerarduskerk in Gemert. Daar komt een groot appartementengebouw voor eenpersoonshuishoudens van verschillende leeftijden. Ook daar is het de bedoeling om een ontmoetingsruimte in te richten en Om samen te om veel voorzieningen te gaan delen.”

werken met onze partners De woningcorporatie heeft de intentie om de

aan buurten waar het voor iedereen goed wonen is om bijvoorbeeld een kerstshow in een tuincentrum te bezoeken. “En..”, lacht ze. “we pikken ook weleens een terrasje. Maar dat moet je natuurlijk niet aan de politie doorvertellen.”

wen

omgeving actief bij woonprojecten te betrekken, zowel in de aanloop ernaartoe als na de ingebruikname. “In het begin hebben professionele welzijnswerkers ondersteuning geboden bij de opstart van activiteiten in Samen’Thuis. Nu helpen lokale vrijwilligers een handje mee en zijn er buurtbewoners die kleine klusjes opknappen. Dat is waar je op hoopt. Goed wonen bestaat uit meer dan een goede woning alleen. De omgeving is mede bepalend. Daar zorg je samen voor, binnen je eigen wijk en dorp. In Gemert-Bakel wordt die verantwoordelijkheid opgepakt.”

Samen bouw

De kandidaat-bewoners bij de wie totstandkoming We zien een groeiend percentage huurders,zijnvoor wonen en samenleven niet van het project betrokken geweest. “Ze hebben Om samen teookOf omdat ze een per se eenvoudig is. Omdat hun leefgewoontes verschillen. al in een vroeg stadiumwerken met elkaar kennisgemaakt. met Vedder is evenbeperking enthousiast over of Samen’Thuis: “We Als je meer gemeenschappelijk doet, moet er wel eenproblemen hebben psychiatrische aandoeningonze hebben, psychische partners zagen dat huurders op leeftijd vaak nog in een een goed wonen is aan buurten waar het voor iedere klik zijn. Een kandidaat-huurder gaat daarom eerst op of verslaafd zijn. Nogal eens is ook sprake van een combinatie van die dingen. eengezinswoning woonden, terwijl de kinderen al de koffie. Blijkt dat de persoon goed in de groep en lang de deur uit waren en de partner weggevallen. dezeiets specifieke woonvorm past, dante is instroom Dit vraagt van was ons om soms bijnet meer of anders doen in onze dienstverlening. Voor deze mensen zou een woonvorm, die wat meer

mogelijk.”

wie wonen en samenleven niet We zien een groeiend percentage huurders, voor rschillen. OfInomdat ze een met onze partners, want de vraag houdt doorgaans per se eenvoudig is. Omdat hun leefgewoontes ve nauwe samenwerking Hans Vedder, voorof Samen’Thuis psychische problemen hebben beperking niet op bij een dak boven het hoofd. Een stapje extra zetten dus, zodat ook dezepsychiatrische aandoening hebben, combinatie van die dingen. of verslaafd zijn. Nogal eens is ook sprake van een huurders onderdeel kunnen zijn van de gemeenschap. s te doen in onze dienstverlening. Dit vraagt van ons om soms net iets meer of ande

de vraag houdt doorgaans Samen met onze partners, waaronder tra zetten dus, zodat ook deze AM woonbegeleiding hebben we hap. een uniek begeleid woonproject voor

jongvolwassenen gerealiseerd. In het woongebouw aan de Watermolen ds begin 2021 in de Watermolen. d. Het botste vaak met mijn ouders. verhuren wij vier ‘onzelfstandige’ en sen en veel huisdieren onder één dak. vier ‘zelfstandige’ appartementen. ust in mijn hoofd. Ik had dringend meer Kwetsbare jongeren krijgen hier de Hier leer ik op eigen benen te staan. om onder begeleiding de stap lijkheid gekregen,kans waardoor ik ook ouw. Ik woon hier naar met leeftijdsgenoten. zelfstandig wonen te maken. vaardigheden te verbeteren. Ik heb hier Ze doen dit met ondersteuning van a daardoor vrolijk op en ga met meer AMleven woonbegeleiding. n werk. Ik heb mijn steeds beter

www.goedwonengemert.nl

In nauwe samenwerking met onze partners, want Damian (20) woont sinds begin 2021 in de Watermolen. op bij een dak boven het hoofd. Een stapje ex “Thuis ging het niet zo goed. Het botste vaak met mijnniet ouders. We woonden met vijf mensen en veel huisdieren onderhuurders één dak. onderdeel kunnen zijn van de gemeensc Daardoor was er weinig rust in mijn hoofd. Ik had dringend meer ruimte voor mezelf nodig. Hier leer ik op eigen benen teSamen staan.met onze partners, waaronder Damian (20) woont sin AM woonbegeleiding hebben we “Thuis ging het niet zo go Ik heb meer verantwoordelijkheid gekregen, waardoor ik ook een uniek begeleid woonproject voor We woonden met vijf me meer zelfvertrouwen opbouw. Ik woon hier met leeftijdsgenoten. jongvolwassenen gerealiseerd. In het Daardoor was er weinig r Dat helpt om mijn sociale vaardigheden te verbeteren.woongebouw Ik heb hier aan de Watermolen ruimte voor mezelf nodig meer rust en regelmaat, sta daardoor vrolijk op en ga met meerwij vier ‘onzelfstandige’ en verhuren Ik heb meer verantwoord vier beter ‘zelfstandige’ appartementen. meer zelfvertrouwen opb plezier naar school en mijn werk. Ik heb mijn leven steeds Kwetsbare jongeren krijgen hier de Dat helpt om mijn social op de rit.” kans om onder begeleiding de stap naar zelfstandig wonen te maken. Ze doen dit met ondersteuning van AM woonbegeleiding.

www.goedwonengemert.nl

meer rust en regelmaat, s plezier naar school en mi op de rit.”


8

Gezondheid, welzijn & wonen

Hoe een klein gebaar een

Dorpsondersteuner Linda van Melis in gesprek met Hanneke en Marjolein en hun dochters Jozie en Sterre.

Iedereen kan het verschil maken. Simpel en op je eigen manier. Want we willen allemaal wel iets goeds doen, maar vaak weten we niet goed wat. Soms kom je er door een vervelende situatie als ouder alleen voor te staan. Een alleenstaande ouder zijn, brengt uitdagingen met zich mee. Het vraagt om veel creativiteit en flexibiliteit. En als je familie en vrienden in de buurt hebt die bij kunnen springen, is dat erg fijn. Hoe prettig is het om een vast persoon in je buurt te hebben met wie je kunt sparren en overleggen of die gewoon even op je kind(eren) kan passen zodat je even tijd voor jezelf hebt? Het is heel fijn om familie en vrienden om je heen te hebben die er voor je zijn “Uit ervaring weet ik dat iedereen wel eens wat

hulp kan gebruiken en dat het heel fijn is om familie en vrienden om je heen te hebben die er voor je zijn, ook voor praktische dingen” vertelt Hanneke. Hanneke is een alleenstaande moeder en woont met haar dochter Jozie van 11 jaar in Gemert. “Ik vind het vooral heel fijn dat ik iets kan doen voor iemand die dit even nodig heeft” vertelt Hanneke tegen haar vriendin Linda. Soms even wat hulp Ook Marjolein woont in Gemert met dochter Sterre van 9 jaar. Sterre heeft iets meer extra begeleiding nodig in haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Op momenten dat Sterre niet op school is, vraagt dat ook andere aandacht van Marjolein. “Soms doen zich door persoonlijke omstandigheden situaties voor dat ik er fysiek even niet voor Sterre kan zijn”, legt Marjolein uit. In een overleg met dorpsondersteuner Jeugd -Linda van Melis- bespreekt Marjolein waarmee ze

geholpen zou zijn. “Wat blijkt? Marjolein is geholpen met heel alledaagse oplossingen in de buurt, zoals af en toe een plek waar Sterre een paar uurtjes kan gaan spelen of een luisterend oor van een andere moeder die haar begrijpt” legt Linda uit. En dan herinnert ze zich dat Hanneke graag iets voor iemand anders wil doen. “Voor mij een kleine moeite, maar voor de ander een goede oplossing voor een probleem. En ik vind het belangrijk om mijn dochter te leren dat het goed is om eens iets voor een ander te doen”, voegt Hanneke er nog aan toe. Goede klik De dorpsondersteuner brengt Marjolein en Hanneke met elkaar in contact. “Dit klikte goed, dus hebben we in de eerste vakantieweek een afspraak gepland om onze dochters kennis te laten maken. We waren allemaal wat nerveus. Nadat we wat gedronken hadden, werd het wat gemakkelijker en gingen de dames samen het huis van Jozie


Gezondheid, welzijn & wonen

groot verschil maakt

9

bekijken. In de vakantie zijn we ook samen naar de vlindersafari geweest. Dat ging super goed”, vertelt Marjolein. Nieuwe vriendin “Na de vakantie is afgesproken dat Sterre eenmaal per 3 weken op dinsdag wordt opgehaald uit school en fijn bij Hanneke en Jozie mag spelen. Dit is voor mij erg fijn, want dat is op het moment dat ik thuis infuuszorg krijg en niet naar buiten kan“. Hanneke vult aan: “Mijn dochter vindt het heel leuk om een nieuwe vriendin te hebben die ze anders waarschijnlijk niet had leren kennen”. Twee stralende gezichten “Al snel heb ik een stapje achteruit gedaan, Hanneke en Marjolein onderhouden onderling het contact en maken zelf afspraken”, zegt Linda van Melis. “Ik check regelmatig hoe het gaat, of er bijzonderheden zijn, of het nodig is om nieuwe verwachtingen uit te spreken en/ of bij te sturen. Maar dit is nog niet nodig geweest. Als ik beide moeders spreek, geven ze aan dat het prima verloopt. Als ik de 2 meiden zie, dan zie ik twee stralende gezichten. Hoe mooi kan het zijn! Wil jij steungezin worden of heb je juist behoefte aan een steungezin? Neem dan contact op met de dorpsondersteuner Jeugd, Linda van Melis.

Dorpsondersteuners bij jou in de buurt Heb jij een (hulp)vraag of probleem en kun je zelf geen oplossing vinden? Een dorpsondersteuner is een buurtgenoot die samen met jou zoekt naar hulp in de kring van mensen die dicht bij je wonen. De dorpsondersteuner wijst je de weg. Bakel Elsendorp Gemert

Handel Milheeze De Mortel De Rips

Dorpsondersteuners Gemert-Bakel.

Marjo van der Wallen Reinier Koelink Hannie Penninx Theo van der Horst Marianne Nijst Elise van der Toorn Harrie Hellings Henriette van Zeeland Marieke van der Kleijn Martha van den Heuvel Monique van den Elzen Alie Schepers

06-89970546 06-89971093 06-22421237 06-81575431 06-24839006 06-40901632 06-18310729 06-81986069 06-14871257 06-22383474 06-39803456 06-23581120

Dorpsondersteuning Jeugd Maak je je zorgen over je kind? Zijn er problemen in je gezin? Als je tegen vragen of problemen aanloopt bij het opvoeden en opgroeien, dan kun je terecht bij de dorpsondersteuner Jeugd. Zij gaat in gesprek, is een luisterend oor en ondersteunt bij het zoeken naar een passende oplossing. Linda van Melis 06-41339302 (alle dorpen)


Een Nieuw Begin:

Huisje Boompje Baby opent Moeder en Kindhuis Met een hartverwarmende gebeurtenis gaat Huisje Boompje Baby haar deuren openen voor een nieuw hoofdstuk in het ondersteunen van moeders en hun kindje. Het gloednieuwe Moeder & Kindhuis belooft een veilige haven te z�n voor gezinnen, waar liefde en zorg samenkomen. Gelegen aan de Dorpstraat in Bakel straalt het huis een sfeer uit van warmte en toew�ding. Met een missie om moeders te ondersteunen t�dens de cruciale beginfase van het moederschap, biedt het een scala aan diensten en voorzieningen. Oprichter en directeur Marissa Rovers, hulpverlener in hart en nieren, maakt haar droom waar om juist voor de meest kwetsbare doelgroep de juiste hulpverlening te kunnen bieden. Het is de kers op de taart, naast de mogel�kheden die ze met Expertise Bureau OKJ biedt.

In sommige gevallen is intensieve specialistische ambulante hulpverlening toch niet voldoende, maar heeft een moeder weldegel�k de mogel�kheid om te groeien tot de opvoeder die ze wil z�n en die haar kindje nodig heeft. Samen met Algemeen Directeur Bas Ku�pers wordt dit aanbod nu vormgegeven binnen de eigen regio, waardoor boven regionale plaatsingen minder nodig z�n. Voorzieningen en Diensten Huisje Boompje Baby houdt moeder en kind samen door preventief t�dige hulp te verlenen en tracht ernaar om een zo gezond mogel�ke ouder-babyrelatie te bevorderen. Iedere moeder die perspectief en de motivatie heeft om uiteindel�k zelfstandig voor haar kind te kunnen zorgen, moet die kans kr�gen. Alle ouders hebben kwaliteiten, alleen sommige hebben vooral ervaring in hoe het vooral ‘niet moet’. We k�ken verder dan alleen diagnoses in een dossier en de rugzak die moeders met zich meedragen, we k�ken voornamel�k naar kansen en mogel�kheden en gaan daar mee aan de slag. Zo proberen we onnodige uithuisplaatsingen te voorkomen en kr�gen moeders en hun baby’s een kans op een toekomst samen. De (aanstaande) moeder kr�gt de mogel�kheid om eigen knelpunten tot in de kern aan te kunnen pakken en de moeder te kunnen worden die ze graag wil z�n, daarnaast ook een emotioneel beschikbare ouder is die het kind nodig heeft om tot een gezonde ontwikkeling te kunnen komen.

Community-Oriented Aanpak Wat dit huis onderscheidt, is de sterke nadruk op gemeenschap en verbondenheid en de systemische aanpak. Het moedigt moeders aan om ervaringen te delen, elkaar te ondersteunen en het bekende spreekwoordel�k gezegde ‘It takes a villages to raise a child’ weer in werkel�kheid toe te passen. Innovatieve Zorgprogramma’s Huisje Boompje Baby gaat verder dan alleen basiszorg. Het introduceert innovatieve zorgprogramma’s, gericht op het welz�n van zowel moeder als kind. Van workshops over gezondheid en voeding tot behandel sessies over ouder-kindrelaties, het huis bevordert holistische ontwikkeling en draagt de IMH (Infant Mental Health) visie sterk uit. Vaders zien w� als een zeer belangr�k figuur in het leven van een kind, hierdoor zal de vader ook een grote rol hebben in het behandeltraject t�dens de plaatsing. Toekomstige Perspectieven Met deze opwindende opening markeert Huisje Boompje Baby het begin van een reis vol groei en bloei. Bezoek www.huisjeboompje-Baby.nl en ontdek hoe deze huisel�ke plek preventief b�draagt aan een gezonde toekomst voor moeder en kind.

Dorpsstraat 33 • Bakel

WORKOUT PROGRAMS Prime Power Full-Body workout in groepsverband om je kracht te verbeteren.

Prime Boxing Intensieve bokslessen waarbij we werken aan je houding, techniek en conditie.

Prime Intensity High interval training om jouw conditie naar een “next level” niveau te tillen.

Prime Gym Games

CREEËR JOUW LEEFSTIJL Coaching en begeleiding op fysiek en mentaal vlak om onafhankelijk te worden!

Workout waarin Crossfit elementen de basis vormen en we jouw techniek en kracht gaan verbeteren zodat je deel kunt gaan nemen aan onze GAMES!

Personal Training

Davy Vermeulen

GRATIS PROEFLES

Maak een afspraak:

+31 636599287 www.primegym.nl

Mail: davy@primegym.nl

Exclusieve PT trajecten waarbij wij je helpen met jouw individuele doelstellingen.

Small Group Training Krachttraining in kleine groepjes onder begeleiding van een ervaren trainer zodat je het maximale uit je training kunt halen.


Optilook Zien & Horen:

‘Onze klanten draaien weer volledig mee in het leven’ GEMERT - Het is nauwelijks groter dan een halve euromunt, maar kan een wereld van verschil maken. ‘Met een hoortoestel zetten we iemand weer midden in het leven’, beloven de audiciens van Optilook. De Gemertse specialist helpt mensen al decennia beter te zien en te horen. ziet een gehoorapparaat er tegenwoordig uit. Dit zit boordevol techniek. En die techniek gaat razendsnel. Een apparaat van vijf jaar oud loopt al hopeloos achter.”

‘Dit had ik jaren eerder moeten doen!’ Lonneke van de Wetering, José van Bommel en Dieke Leenders horen mensen dat heel vaak roepen. Als audiciens bij Optilook Zien & Horen helpen ze hun klanten bij gehoorproblemen, vertelt Dieke: “Dat is vaak een sluimerend proces. Het kan wel zeven jaar duren voordat iemand aan de bel trekt.” Ze lacht even. “Vaak is dat een familielid of de partner. Omdat de televisie inmiddels wel érg hard staat. Of omdat iemand écht niet meer luistert.” En dat terwijl gehoorproblemen helemaal geen probleem hoeven te zijn, vervolgt de dochter van Optilook-eigenaren Edward en Gonnie Leenders. Ze laat een apparaatje zien dat amper groter is dan een dubbelgevouwen euromunt. “Zo

Die techniek is bovendien bijzonder verfijnd. Het mini-apparaatje valt volledig weg achter de oorschelp. Een miniscuul draadje loopt naar een dopje in het oor. “Dat dopje sluit het oor niet helemaal af zoals vroeger”, legt Dieke uit. “Het filtert de geluiden en tonen.” Want precies daar zit de kunde van een audicien, zegt ze er direct achteraan: “We kijken heel precies naar het gehoorbeeld van onze klanten. Sommige toonsoorten horen ze nog wel. Andere, bijvoorbeeld hele hoge tonen, juist niet. We stellen het apparaat zo in dat alleen die geluidsgebieden versterkt worden die minder worden. En dat doen we ook nog precies op de juiste geluidsstérkte.” Het aanmeten van een gehoortoestel is dan ook niet iets wat in een middagje gebeurd is, voegt ze daar zekerheidshalve aan toe. “Daar trekken we weken voor uit, waarbij we de afstelling steeds verder verfijnen op je persoonlijke voorkeuren. Daar gaan we net zo lang mee door totdat het goed is. Wij zijn pas tevreden als onze klanten volledig tevreden zijn.” Optilook Zien en Horen is een vertrouwd adres in het Gemertse

winkelhart. De speciaalzaak starte al in 1978, in eerste instantie als opticien. Edward en Gonnie Leenders namen het bedrijf in 2005 over en voegden de hoorservice toe. “Het ligt in het verlengde van elkaar”, vertelt Edward. “Mensen die een bril nodig hebben, komen vroeger of later vaak ook in aanmerking voor een gehoortoestel.” Dieke: “Met één verschil. Als je slecht ziet merk je dat vooral zelf. Als je minder hoort is het vaak je omgeving die dat als eerste opmerkt.” De service van Optilook Zien & Horen begint altijd met een vrijblijvende gehoormeting en intakegesprek, zegt Dieke: “Dat kan in onze winkel aan de Molenstraat 3 in Gemert. Maar we hebben ook een mobiele gehoorservice. Als mensen slecht ter been zijn of om andere redenen niet naar hartje Gemert kunnen komen, komen wij op locatie de gehoortest doen.” Een afspraak kan eenvoudig gemaakt worden via de website van Optilook of per telefoon. Afhankelijk van de uitkomst van de meting en het intakegesprek wordt een vervolgtraject afgesproken. In de meeste gevallen kunnen de gediplomeerde audiciens van Optilook hun klanten direct adviseren over een geschikt hoortoestel. In andere gevallen kunnen ze doorverwijzen naar een huisarts of KNO-arts. Het gros van de klanten wordt evenwel door de audiciens zelf geholpen. Dieke: “We gaan altijd voor de beste oplossing. We zijn niet afhankelijk van een merk hoortoestellen en ook niet van een bepaalde zorgverzekeraar. Dus onze klanten hebben daarin veel keuzevrijheid.” De beste oplossing hoeft daarom zeker niet de duurste oplossing te zijn, voegt ze daar direct aan toe: “Je kunt het natuurlijk zo gek maken als je wilt.”

Bij de gehoorservice van Optilook hoort altijd een proefperiode van twee tot drie maanden. In die tijd kunnen mensen wennen aan hun nieuwe ‘gehoor’ en wordt deze tijdens periodieke bezoeken steeds verfijnder afgesteld. “Dat doen we in stapjes”, vertelt Dieke. “Die heb je trouwens ook nodig. Want als je ineens weer alle vogeltjes hoort fluiten, auto’s hoort rijden of de klok hoort tikken krijgen je hersens enorm veel prikkels te verwerken.”

Maar als het toestel dan uiteindelijk helemaal naar iemands persoonlijke gehoorwensen is afgesteld, gaat er een vergeten wereld weer open, zien Dieke en haar collega’s vaak. “Als je minder hoort kun je in een isolement raken”, waarschuwt ze. “Mensen vallen buiten gesprekken, mijden feestjes en blijven het liefste thuis. Terwijl, als je alles weer goed hoort doe je ook weer volledig mee.” Ze denkt even na. “Dat is ook het dankbare aan wat we doen. Het voelt soms alsof we iemands leven teruggeven.” www.optilook.nl


12

Gezondheid, welzijn & wonen

De deur staat open bij jongerenwerk Gemert-Bakel

‘Je bent welkom en mag zijn wie je bent’ GEMERT-BAKEL – Jongerenwerkers vervullen binnen het Sociaal Domein een zeer belangrijke rol. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In een gesprek met Jonathan van Hout, jongerenwerker Sociaal Domein GemertBakel, en Ingrid Bekkers, coördinator sociaal team gemeente Gemert-Bakel wordt duidelijk wat jongerenwerkers doen om het contact met de jeugd op het juiste peil te houden.

“Inderdaad, de gemiddelde dag bestaat niet.” Jongerenwerker Jonathan van Hout geeft een inkijk in wat hij en zijn collega’s in hun dagelijks werk doen en organiseren. “Naast het vaste programma dat we de jeugd aanbieden gaat het jongerenwerk veel meer om wat we op individueel niveau tegenkomen, wat we op straat zien gebeuren, het reageren op incidenten en de jaarlijks terugkerende thema’s.” Kun je een voorbeeld van zo’n thema geven? “Vuurwerk! Van half september tot half december is dat een belangrijk aandachtspunt. We zijn dan preventief bezig, bespreken met de jongens en meiden de consequenties, proberen het verstand de boventoon te laten voeren en dat helpt heus wel, niet bij álle jongeren, maar wel bij veel van hen.” Ingrid Bekkers vult aan: “Inderdaad, we willen graag een goede band met de jongeren houden door goede gesprekjes. Dat zie ik als onze preventieve taak. Ook de politie heeft een preventieve taak waarbij ze jongeren vaak adviseren om met een jongerenwerker te gaan praten. Onze jongerenwerkers geven nooit jongeren aan bij de politie.” Jonathan: “Nee, want als ik geen vertrouwen meer heb bij de jongeren, dan ben ik klaar.” Een ander thema is participatie/educatie. Jonathan: “Dan gaan we de klas in, geven lessen over armoede, omgaan met geld en proberen taboes op dat gebied te doorbreken. We praten in de Nederlandse cultuur niet zo makkelijk over geld. Dure merkkleding lopen als je geen cent te makken hebt? Goede keuzes maken, dat is iets wat je moet leren. Eenzaamheid, daar besteden we ook veel aandacht aan. Als je het zelf ervaart, maar ook als je het bij een ander ziet. Vind niet meteen iets van iemand, zeggen we dan. Niet op voorhand de hakken in het zand. Ga het gesprek aan. De jeugd – en misschien wel iedereen – staat nogal snel met een oordeel klaar. Social media speelt daar een grote rol in, op twee fronten. Eenzaam achter het scherm, maar óók een manier om contacten op te bouwen. De periode vanaf 2000 tot nu is het tijdperk van ‘van de straathoek naar Facebook’. Het aantal hanggroepen en ook het volume ervan is overduidelijk afgenomen. Kwetsbare jongeren zijn tegenwoordig niet minder, maar wel moeilijker vindbaar. Daarom doen we veel aan voorlichting, we organiseren onder andere een Inloop en activiteiten. De jongeren maken daar goed gebruik van.

Jongerenwerkers Noëlle Schoeman, Jonathan van Hout en Selma van Brussel We hebben er de eerste levensbehoeften, namelijk Wifi, PlayStation en eten, en vooral als het kouder wordt is dat allemaal heel populair.” Ingrid: “Waar we dat doen?? Op verschillende plekken in onze gemeente. Bijvoorbeeld in De Bunker, of tijdens het Winterpleinfestijn in het Boerenbondsmuseum, bij Round Up in Bakel en bij de MFA’s. Nee, niet elke week, maar wel met regelmaat.”

Jonathan en Ingrid benoemen nog een keer de vijf pijlers van het jongerenwerk. “Eén: Ambulant. Denk aan straatwerk en schoolbezoek, aan thuisblijfactiviteiten in de schoolvakanties. Twee: Activiteiten faciliteren. Wij doen de deur open of helpen de jeugd iets te organiseren. Daar hoort ook het Meidenwerk bij, of de al genoemde Inloop, bijvoorbeeld het jongerencafé op de vrijdagmiddag, en sport, want dat is hét middel om met de jongeren in contact te komen. Drie: Participatie/Educatie met trainingen, leren presenteren, organiseren, netwerken, samenwerken, weerbaarheid en – zie eerder – eenzaamheid. Vier: Online jongerenwerk, dus social media, maar ook gaming, want dat is populair. Vijf: Individueel, op straat of als aangedragen problematiek. De individualisering heeft goede en slechte kanten. Als een jongere, een kind, de eerste keer aarzelend binnenkomt en een jaar later zelf allerlei activiteiten organiseert… dat is baanbrekend, want ze worden dan gezien!”

Zoals overal in de samenleving speelde de coronapandemie ook in het jongerenwerk de rol van kantelpunt. “Sommige jongeren vonden die periode heel relaxed, met minder prikkels en vooral kinderen in het autistisch spectrum vonden dat prettig. Geen reistijd, de laptop was de school en verder lekker in je eigen veilige bubbel. Juist voor die groep hebben we toen heel leuke middagen kunnen organiseren. Jongerenwerk werd meer een online-gebeurtenis, dat heeft door de corona wel een boost gekregen. We deden aan streams, ontvingen op die manier de jeugdprins carnaval en kwamen ook de jongeren tegen die slecht met Vier betrokken jongerenwerkers, drie stagiaires en het coronatijdperk om konden gaan, degenen die veel jonge, enthousiaste vrijwilligers zeggen: “Je discipline nodig hadden of een nauwer contact met mag zijn zoals je bent en je bent altijd welkom.” de leraar. Heus, thuis zijn is niet áltijd fijn. Als je in de coronatijd aan het puberen was, je grenzen opzocht, dan moest je, net als altijd, die grenzen Voor vragen zoeken door er soms overheen te gaan en dan je Jongerenwerk Gemert-Bakel: neus te stoten. In de coronatijd ontstond echter een ongecontroleerde setting. Maar vergeet niet, WhatsApp (Jonathan, 06-81531595) er zijn ook heel veel jongeren die gewoon lekker of naar school gaan, sporten, vrienden hebben en een Insta (@jongerenwerkgemertbakel) prima thuissituatie.”


Gezondheid, welzijn & wonen

Bingo! Lonne Kuppens (10) en haar klasgenoten van basisschool ’t Einder in Gemert reageerden enthousiast op de oproep in het Gemerts Nieuwsblad aan leerlingen uit groep 6,7 en 8. “Heb jij een idee hoe we Gemert-Bakel een stukje gezonder kunnen maken?” Het idee voor een gezonde bingo is samen met buurtsportcoach Matijs en Elke van de GGD uitgewerkt. Rond de Kerst start het grote Gezonde Bingospel en maakt iedereen uit onze gemeente kans op een prijs. En de hoofdprijs is voor iedere deelnemer: een gezondere levensstijl! Een bingokaart met challenges Lonne en haar klasgenoten hebben samen nagedacht over hoe je gezonder zou kunnen leven en hoe je dat zou kunnen stimuleren. Uit alle goede ideeën is de gezonde bingokaart gekozen. Op de bingokaart staan dit keer niet alleen cijfers, maar ook rijtjes met challenges die je kunt afvinken. “Je kunt bijvoorbeeld gaan wandelen en 12 mensen begroeten of een maaltijd eten met 3 verschillende kleuren groenten” legt Lonne enthousiast uit, “zo kun je op een leuke manier met je gezondheid bezig zijn”.

13

Lonne Kuppens en haar klasgenoten van basisschool ‘t Einder in Gemert

We zijn Goed Bezig in Gemert-Bakel Het idee van Lonne Kuppens en haar klasgenoten is één van de initiatieven die past in het zogenoemde Beweeg- en Preventieakkoord dat in Gemert-Bakel gesloten is met het doel GemertBakel (nog) een stukje gezonder te maken. Daar zorgt “Goed Bezig Gemert-Bakel” voor. Vanuit Goed Bezig is geld beschikbaar voor goede initiatieven die bijdragen aan bewegen, gezondheid en sport in onze gemeente. In de afgelopen periode zijn verschillende initiatieven uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van materialen om bewegend leren in het basisonderwijs te stimuleren, een supermarktsafari over gezonde voeding, de opstart van Walking Handbal en een lezing voor ouders over gamen.

Meedoen aan de grote Gezonde Bingo Rond de kerst zal de Gezonde Bingokaart in het Gemerts Nieuwsblad staan. Houd het goed in de gaten, want met de challenges zijn leuke prijzen te winnen! Voor de basisscholen is een aparte bingokaart ontwikkeld met challenges voor in de klas. Je hebt verder niets nodig om mee te doen. Iedereen maakt kans op een prijs. En de hoofdprijs is natuurlijk een prettiger en gezondere ervaring. Wil je meer weten? Of ben je geïnspireerd door Lonne Kuppens en heb jij zelf ook een goed idee om Gemert-Bakel een stukje gezonder te maken? Laat het ons weten. Kijk voor meer informatie op de website www.goedbeziggemertbakel.nl

Hier worden ook lachspieren getraind Elke maandagmiddag om 14.00 uur en donderdagmorgen om 9.30 uur verzamelt zich een groepje senioren bij de beweegtuin gelegen in de tuin achter de Berken in Milheeze. En ook op andere momenten tref je regelmatig individuele inwoners of bijvoorbeeld een wandelgroep op de beweegtoestellen aan. De beweegtuin is er dankzij de inspanningen en samenwerking van de werkgroep Zorg en Welzijn en KBO Milheeze gekomen. “Een groep inwoners gaf aan de wens en behoefte te hebben aan beweegtoestellen, ook voor minder-validen”, vertelt Thea Nelissen. De keuze van de vijf beweegtoestellen is in overleg met de fysio- en ergotherapeuten gemaakt. “Een beweegtuin houdt mensen gezond en kan ook een revaliderende functie vervullen. Maar met beweegtoestellen alleen ben je er niet”, vervolgt Thea. Het is erg belangrijk om een activiteitenplan op te stellen, zodat de beweegtuin ook echt gebruikt wordt. “We hebben een paar vaste momenten geïntroduceerd waarbij iedereen welkom is”. De beweegcoach vanuit beweegakkoord gemeente Gemert-Bakel geeft af en toe inspiratielessen. “Onder begeleiding en met muziek beweegt iedereen; de beweegtuin vormt samen met andere

Samen bewegen in Milheeze, gezellig en ook gezond

attributen als pionnen, gewichtjes en ballen een circuit. Met een fluitje en iemand die de tijd bewaakt, zorgen we dat we allemaal het hele circuit kunnen afleggen”, vertelt Thea. Het plezier spat eraf bij de groep senioren die samen beweegt. Het regelmatig, op een ongedwongen manier, bewegen vertaalt zich direct naar een beter functioneren in het dagelijks leven. “En na afloop is er voor iedereen koffie en even gezellig na kletsen … maar we blijven buiten”, benadrukt Thea. Ervaring in Milheeze leert dat het animo om te bewegen in de beweegtuin groter is als er meerdere personen aanwezig zijn. “En meedoen is vrijblijvend, je hoeft je niet aan- of af te melden. Iedereen is welkom en kan gewoon aansluiten”, zegt Thea.

“Het belangrijkste, is dat niets moet en (bijna) alles mag. Nieuwe bewegers worden begeleid en krijgen uitleg over de toestellen en attributen. Iedereen helpt elkaar. En het allerbelangrijkste: Er wordt ontzettend veel gelachen!”

Wil jij ook eens bewegen op de toestellen van een beweegtuin? Dat kan ook in de beweegtuin nabij de Sprank in De Mortel en in de tuin van de Ruijschenbergh in Gemert. Vraag de dorpsondersteuner welke beweegmomenten er georganiseerd worden in jouw buurt. In ieder dorp worden activiteiten georganiseerd om bewegen te stimuleren.


Van helvoort

registermakelaars in assurantiën bv

Persoonlijk advies Vraagt u zich wel eens af of u goed verzekerd bent? Wij nemen u alle zorg uit handen en zorgen ervoor dat uw verzekeringen passen bij uw persoonlijke situatie. Voor een vrijblijvend en persoonlijk advies neemt u contact op met één van onze adviseurs.

Zorgboerderij De Liesvelden biedt aan jong en oud een waardevolle dagbesteding aan mensen met een vorm van dementie, mensen met een psychische problematiek of niet aangeboren hersenletsel en aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zorgboerderij De Liesvelden biedt aan jong en oud een waardevolle dagbesteding aan We bieden zorgvorm op maat. mensen met een van dementie, mensen met een psychische problematiek of niet aangeboren hersenletsel en aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke

beperking. We bieden zorg op maat. en film op Kijk voor uitgebreide informatie onze website zorgboerderijdeliesvelden.nl Kijk voor uitgebreide informatie en film op onze website zorgboerderijdeliesvelden.nl

Van Helvoort Registermakelaars in Assurantiën BV Vliet 28, 5422 VV Gemert T. 0492 37 11 00 www.vanhelvoort.nl

Een samenwerkingsverband met Senioren Vereniging Gemert en Houvast. Zorg Collectief Gemert helpt kwetsbare mensen hun zelfstandigheid te bewaren en zijn aanvullend op professionele zorg. Zorg Collectief Gemert bemiddelt bij hulpvragen, ondersteunt administratieve aanvragen, adviseert en verwijst door naar de juiste instantie.

Zorgboerderij De Liesvelden Putweg 2, 5741 TC Beek en Donk Tel.: 06 - 5132 1276 E-mail: info@zorgboerderijdeliesvelden.nl

DE SNS BESPAARHYPOTHEEK: HOE HOGER JE ENERGIELABEL, HOE LAGER JE RENTE. De naam zegt het al: met de bespaarhypotheek bespaar je. Zo krijg je een aantrekkelijke rente als je een huis koopt met energielabel B of hoger. Heb je al een huis en maak je dat energiezuiniger zodat het label B of hoger krijgt? Dan daalt je rente automatisch. MEER WETEN? Kijk op sns.nl/bespaarhypotheek. Of maak een afspraak op sns.nl/afspraak. Bellen kan ook: 030 - 633 30 00. We helpen je graag.

Hulp nodig of vragen? Ons steunpunt is alle werkdagen van maandag tot vrijdag open van 10.00 – 12.00 uur aan Hof van Nazareth 53, Gemert. U kunt ook bellen 0492-347458 Voor meer info zie website: info@zorgcollectiefgemert.nl

Helmond,Ridderplein Ameidestraat Gemert, 2712


Gezondheid, welzijn & wonen

15

Trek tijdig aan de bel bij financiële moeilijkheden Weinig geld hebben om van te leven is niet makkelijk. En dan gebeurt er iets; ziekte, verlies van werk of een onverwachte uitgave. Soms maken mensen ook zelf minder handige keuzes of hebben ze niet de capaciteiten om alles te overzien. Dan kan het snel gaan, schulden stapelen zich op. Welke reden ook: trek tijdig aan de bel als je financieel in zwaar weer komt of dreigt te komen. De stress die je er anders van krijgt, maakt je situatie alleen nog maar moeilijker. Armoede is overigens niet alleen het hebben van weinig geld. Armoede is veel meer dan dat, want door het hebben van weinig geld vallen sociale contacten ook vaak weg. Met je vrienden een terrasje pakken is niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor meedoen aan de derde helft of rijden bij uitwedstrijden van de sportclub. Noem maar op. Hulp vragen blijkt moeilijk. “Schaamte speelt een rol, terwijl dat helemaal niet nodig is.” Aan het woord is Jos de Regt, schuldhulpverlener in onze gemeente. “Er is gewone bijstand, bijzondere bijstand, hulp bij het aanpakken van je schulden, allerlei regelingen. Maar het begint met hulp vragen als je er financieel niet uitkomt of als je al schulden hebt. Dan kunnen wij je helpen om te voorkomen dat je situatie nog lastiger wordt.” Stress wegnemen Stress is een grote boosdoener als het gaat om geldproblemen. De Regt: “Daar beginnen we mee, stress verlagen of liever nog wegnemen. Stress maakt namelijk dat mensen niet meer goed kunnen nadenken. Dan is het ook moeilijk om de problemen aan te pakken.” Weinig geld hebben, betekent overigens niet automatisch dat je in de schulden raakt. “We zien wel dat het vaak hand in hand gaat. Denk aan mensen in de uitkering”, legt de schuldhulpverlener uit. “Maar we zien ook mensen met een gewone baan die in de problemen komen, bijvoorbeeld door een scheiding of werkeloosheid. Of mensen met kleine baantjes die maar net rond kunnen komen en bij tegenslag onder-

uit gaan. Het kan iedereen gebeuren.” Samenwerking Snel handelen is belangrijk. Om mensen tijdig te kúnnen helpen, werken de schuldhulpverleners van Lumens in onze gemeente samen met diverse partijen. “Dan gaat het vooral om uitleggen hoe zij signalen kunnen opvangen. Denk aan ouderenorganisaties die contact hebben met hun achterban. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de ondernemersvereniging of de woningcorporatie. Als zij weten waar ze op moeten letten dan kunnen we er snel bij zijn en erger voorkomen”, legt De Regt uit, “En niet alleen op financieel gebied. Denk aan het voorkomen van huisuitzettingen, ziekteverzuim op het werk of gezondheidsklachten.” Maatwerk Met de mensen die bij Jos aan tafel komen, brengt hij eerst hun financiële situatie in kaart. Wat komt er binnen, waar gaat het geld naar toe, waar zitten de problemen? “Hoe de schuld is ontstaan, doet er op dat moment niet toe. We willen erger voorkomen. Later in het traject kijken we waar mensen zelf misschien andere keuzes kunnen maken.” Dit maatwerk betekent dat sommige mensen met een beetje hulp zelf hun problemen kunnen oplossen. Anderen hebben

een langer traject nodig, waarbij schuldsanering om de hoek komt kijken. “In alle gevallen is er begeleiding en nazorg. Sowieso weten mensen beter de weg naar de diverse vormen van ondersteuning, vanuit de gemeente of van stichtingen zoals Stichting Leergeld of Pas Vooruit.” Heb je schulden, kun je je rekeningen niet betalen of ben je het overzicht kwijt? Neem contact op met het financieel spreekuur, de centrale plek waar inwoners terecht kunnen met alle vragen over geldzaken. Medewerkers staan klaar om jou te informeren, te helpen of (eventueel) door te verwijzen. Zij bieden hulp bij: • administratie • het invullen van formulieren • het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen • geldzorgen als door een verandering in het leven ook het financiële plaatje verandert • vragen over geld(zorgen) en ontstane schulden. Het financieel spreekuur werkt op afspraak. Mail naar hbb@gemert-bakel.nl of bel voor een afspraak met Lumens op telefoonnummer 040-2193300 (kies optie 3).

Leer elkaar kennen op Onsgemertbakel Onsgemertbakel.nl is er voor en door inwoners van Gemert-Bakel. Iedereen met een profiel kan berichten plaatsen, iets in de agenda zetten, een oproep doen of een hulpvraag uitzetten. Op dit digitale dorpsplein staat alles bij elkaar: je kunt zien welke activiteiten en diensten er georganiseerd worden, er is een prikbord en je kunt meepraten over nieuwe plannen. Zo kunnen we elkaar vinden en met elkaar verbinden. Het is écht waar: een goede buur is beter dan een verre vriend! En nog handiger: je kunt Onsgemertbakel ook als app op je mobiele telefoon zetten. Kijk onderaan op de voorpagina bij “Over Onsgemertbakel” hoe je dat doet. Organisaties en verenigingen kunnen een eigen pagina aanmaken. We nodigen alle verenigingen

het is zelfs mogelijk deze pagina als eigen website te gebruiken. Kom je er niet uit? Dan is er hulp van dichtbij. Een aantal betrokken inwoners uit Gemert-Bakel zorgt ervoor dat de website up-to-date blijft. Tenslotte is het leven een stuk aangenamer als je weet wie je buren zijn, waar je terecht kunt voor hulp, waar je in je vrije tijd bijvoorbeeld muziek kunt maken of kunt sporten en waar je elkaar kunt ontmoeten. Deel dit mooie initiatief met je buurtgenoten! Kijk eens op www.Onsgemertbakel.nl ! en organisaties dan ook uit om dat te doen zodat je vindbaar bent. Velen hebben al een pagina, maar er ontbreken nog een paar mooie clubs. Hoe mooi is het als alles op één plek te vinden is. En

Het digitale dorpsplein van Gemert-Bakel

www.Onsgemertbakel.nl dé plek waar inwoners elkaar vinden en verbinden


Combinatie Jeugdzorg: specialist in jeugd- & opvoedhulp Combinatie Jeugdzorg biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders bij com­ plexe vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Ontwikkeling en veiligheid staan hierbij voorop. Afhankelijk van de hulpvraag bieden we behandeling in het gezin of op een van de locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang en begeleiding mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis van Combinatie Jeugdzorg. We gunnen elk kind een thuis & toekomst. Samen met het gezin werken we aan oplossingen die een stevige basis vormen

om samen verder te kunnen gaan, nu en in de toekomst. Ons behandelaanbod bestaat uit: • Ambulante behandeling in het gezin • Echtscheidingshulpverlening en Omgangshuis • MKD (Multidisciplinaire kinderdagbehandeling) • Dagbehandeling Boddaert (na school) • Intensieve dagbehandeling • Woonbegeleiding jonge moeders

• Dag­ en nachtbehandelgroepen (24­uurszorg) • Gezinshuizen • Pleegzorg Combinatie Jeugdzorg werkt met name in Zuidoost­Brabant met hoofdlocaties in Eind­ hoven, Helmond en Veldhoven en ongeveer 30 behandellocaties verspreid over de regio. Ook onze 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Combinatie Jeugdzorg in de praktijk

Dag- en nachtbehandeling

Het Omganghuis

Intensieve dagbehandeling

Vanwege de vele ruzies met geweld tussen zijn moeder en stiefvader kan de 12-jarige Kasper niet thuis wonen. Hij wordt tijdelijk geheimgeplaatst in een crisisgroep en gaat daarna naar een kleinschalige behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg. Hier verblijft hij samen met meisjes en jongens tussen 12 en 15 jaar.

De ouders van Fay (8) zijn gescheiden. Er is veel gebeurd in Fay’s leven: hevige ruzies tussen haar ouders waarbij soms ook geslagen werd. Haar vader die te veel drinkt. Nu woont Fay bij haar moeder. Maar de ruzies zijn niet over en de problemen ook niet. Daarom is echtscheidingshulpverlening van Combinatie Jeugdzorg ingeschakeld.

De 14-jarige Jeroen kent zijn ouders niet en woont in een pleeggezin. Hij heeft op vier verschillende scholen gezeten. Daar ging het niet goed, omdat hij geen instructies opvolgde, geen gezag accepteerde en soms agressief gedrag liet zien. Jeroen zat al een paar maanden thuis voordat hij bij Intensieve dagbehandeling kwam. Daar krijgt hij hulp bij terugkeer naar school.

Fay zag haar vader weinig na de scheiding. Eerst nog wel, maar dat ging mis. Haar vader kwam niet altijd opdagen of werd onverwacht boos. Daardoor heeft Fay haar vader drie jaar niet gezien. Haar ouders praatten niet meer met elkaar. Met Fay ging het niet goed. Ze had forse gedragsproblemen, werd vaak boos en maakte ruzie, thuis en op school. Ze miste haar vader.

Tijdens het startgesprek geven de pleegouders van Jeroen goed aan wat zij denken dat Jeroen nodig heeft. Thuis is hij een lieve, zachtaardige jongen. Hij is creatief, maakt graag grapjes, is empathisch en wil graag gezien worden. Jeroen zelf maakt tijdens het gesprek een boze, gesloten indruk. Het wordt duidelijk dat Jeroen tijdens zijn basisschooltijd veel op de gang zat, omdat hij ‘lastig’ gedrag liet zien en buiten de klas zijn werk wel afmaakte.

In zijn jonge leven heeft Kasper veel geweld gezien en ervaren. Toen hij 4 was stierf zijn vader, met wie hij een fijne band had. Er was hierna thuis weinig structuur en Kasper moest vaak voor zichzelf en zijn moeder zorgen. Hij praat niet over wat hij heeft meegemaakt en herkent en uit zijn emoties niet. Verdriet en boosheid laat hij vaak zien in verbale of fysieke agressie.

Veilige situatie creëren

In de groep bieden behandelaars nabijheid en geven taal aan zijn emoties. In een veilige omgeving met een duidelijke structuur weet Kasper wat hij kan verwach­ ten en ervaart hij dat volwassenen voor hem zorgen. De ambulant helpverlener van Combinatie Jeugdzorg die gekoppeld is aan het gezin biedt hulp aan Kaspers moeder die zo leert om ook thuis een veilige omgeving te creëren. Moeder en zoon ontmoeten elkaar eerst onder begeleiding van de ambulant hulpverlener, zodat het contact tussen Kasper en zijn moeder op een veilige manier voor Kasper plaatsvindt.

Hulp bij verwerkingsproces

Kasper krijgt de behandelmethode ‘Slapende honden wakker maken’ voor chronisch getraumatiseerde kin­ deren aangeboden. Voordat hij en zijn moeder met traumaverwerking kunnen beginnen, is eerst meer inzicht nodig. Daarom maakt Kasper met zijn mentor zijn levenslijn en brengt in beeld wat er allemaal gebeurd is en wat zijn trauma’s zijn. De ambulant hulpverlener maakt met zijn moeder een traumaverwerkingsver­ haal en zij geeft haar zoon toestemming om over zijn trauma’s te praten. Kasper kan hierdoor steeds beter aangeven wat hij denkt en voelt en schrijft veel op. Zo ontdekt hij dat de oorzaak van zijn boosheid in het verleden ligt.

Hoe gaat het nu?

Kasper en zijn moeder zien elkaar elk weekend en dit verloopt ontspannen. Moeder volgt een eigen hulp­ verleningstraject en leert beter voor zichzelf te kiezen en voor Kasper te zorgen. Kasper start binnenkort met de traumaverwerkingstherapie EMDR. Hij geeft goed aan wanneer hij verdrietig of boos is, kan beter over zichzelf vertellen en vindt sneller rust.

Beslissing van de rechtbank

Omdat het Fay’s ouders niet lukte om zelf een oplossing te vinden die goed is voor Fay, gaf de rechtbank hen de opdracht een omgangsregeling af te spreken met de hulp van het Omgangshuis van Combinatie Jeugdzorg. Hier werken experts op het gebied van echtscheidings­ problematiek. Zij helpen ouders opnieuw invulling te geven aan het ouderschap. Ook begeleiden zij het con­ tactherstel tussen kind en ouder. Zo ook bij Fay.

Contact herstellen

Er zijn aparte gesprekken met vader en moeder om afspraken te maken over het contact tussen Fay en haar vader. Het contact wordt langzaamaan onder begelei­ ding opgebouwd in het Omgangshuis. Alleen zo heeft Fay’s moeder er vertrouwen in. Vader krijgt hulp om het contact met Fay weer goed op te bouwen. Fay’s moeder merkt dat het daardoor beter gaat met Fay.

Omgangsregeling

Medewerkers van het Omgangshuis praten met Fay en haar ouders. Ieder apart, en samen. Ze kijken wat ieder wil en hoe dat te bereiken. Ze maken afspraken over wanneer Fay bij haar vader is en wanneer ze bij haar moeder is (omgangsregeling). Familieleden helpen bij het begeleiden van de omgangsmomenten. Want dat kan natuurlijk niet in het Omgangshuis blijven gebeuren. En Fay? Daar gaat het stukken beter mee. Om privacy redenen is Fay niet de echte naam van dit meisje en de foto niet haar beeltenis.

Vaardigheden en talenten ontdekken

Bij Intensieve dagbehandeling wordt duidelijk dat Jeroen bang is voor de oudere kinderen en moeilijk met ze om kan gaan. Dit uit zich in baldadig gedrag. Hij doet er alles aan om niet mee te hoeven doen. Jeroen vindt zichzelf niets waard en heeft weinig zelfvertrouwen, wat hem angstig en onzeker maakt. Hij volgt een pro­ gramma om zijn vaardigheden en talenten te ontdekken en wat hij nodig heeft om weer naar school te kunnen gaan, want dat wil hij graag.

Langzaamaan terug school

Jeroen gaat naar het voortgezet speciaal onderwijs. Dit wordt langzaam opgebouwd, door samen te kijken wat hij kan en korte momenten te oefenen op school. Zijn behandelaars geven de docenten mee bij welke aanpak Jeroen gebaat is en zo ontstaat een goede samenwerking. Jeroen werkt op school bewust op een lager niveau dan hij aan zou kunnen, om zo te ervaren dat hij ergens goed in is. Hij hoort elke dag dat hij het kán, krijgt veel complimenten en wordt gezien, zowel op school als in de groep. Dit geeft hem weer vertrouwen in zichzelf en dat maakt dat hij weer meer durft. Hij maakt nu ook vriendjes in de klas en gaat inmiddels al vier uur naar school. Om privacy redenen is Jeroen niet de echte naam van deze jongen en de foto niet zijn beeltenis.

Meer informatie? Kijk op combinatiejeugdzorg.nl Volg ons ook op

Om privacy redenen is Kasper niet de echte naam van deze jongen en de foto niet zijn beeltenis.

Combinatie Jeugdzorg | Nuenenseweg 4 | 5631 KB Eindhoven | t 040 245 1945 | www.combinatiejeugdzorg.nl


Gezondheid, welzijn & wonen

17

Sportief Wandelen succesnummer bij Gemertse Atletiek Club

‘Zelf aangeven waar de grens ligt’ GEMERT – Sportief Wandelen is een vorm van bewegen waarbij net iets meer van het lichaam wordt gevraagd dan bij gewoon wandelen. Dat kan bijvoorbeeld door tempoverhogingen – zo bouw je conditie op – of door oefeningen waarbij je bezig bent de spieren sterk te maken.

Hilde Rijkers van de Gemertse Atletiek Club is trainster. “Sportief Wandelen bestaat nu zeven jaar, ik heb het destijds samen met medetrainster Miriam opgezet. We hadden deze opzet al bij andere atletiekverenigingen bekeken. Zelf komen we alle twee van het hardlopen af en we hadden de overtuiging dat zo’n vorm van bewegen ook hier in Gemert wel zou aanspreken. Op een leuke, gezellige en verantwoorde manier je conditie op peil houden is uiteraard nooit verkeerd en we vonden het wel een uitdaging om zoiets op touw te zetten.” Ons gesprek vindt plaats na de vijf kwartier die de dinsdagmorgengroep heeft besteed aan wandelen en lichte, gevarieerde oefeningen. Hilde: “De gemiddelde leeftijd varieert een beetje per groep, over het algemeen zijn het zestigplussers, maar iedereen is welkom. Je bepaalt zelf je tempo en maakt het zo zwaar als je zelf wilt. We starten altijd met een goeie warming-up, de ‘losmaak’-oefeningen. Daarna volgen de kracht-, de stabiliteits- en de loopoefeningen. Het kerngedeelte bestaat uit wandelen met tempoverschillen, spelvormen en neembare hindernissen, en we sluiten uiteraard af met een goede cooling down.” De sportieve wandelaars zijn inmiddels verdeeld over drie groepen die één keer per week, op dinsdagavond of donderdagmorgen bij elkaar komen. Uw verslaggever loopt een paar rondjes mee en vraagt links en rechts aan de deelnemers naar de motivatie om mee te doen. Het feit dat je in een groep gemakkelijker de discipline kunt opbrengen om drie kwartier stevig in beweging te zijn, is een vaak genoemd argument. “Het is keigezellig, je leert nieuwe mensen kennen, een dik verdiende

Hilde Rijkers met een groep sportieve wandelaars kop koffie achteraf in de kantine, dat maakt dit alles wel zo leuk.” Ook de kundige leiding wordt aangewezen als een extra reden om mee te doen. “Voor mensen die niet meer echt hard kunnen lopen, maar wel graag in beweging willen blijven, is dit een prima oplossing.” De donderdagmorgengroep die aan het trainen is, bestaat uit ongeveer vijftig mensen. De tweede groep die op deze ochtend bijeenkomt, is pas opgestart en omvat zo’n vijftien deelnemers. Daar kunnen dus best nog wat mensen bij. De derde groep, altijd trainend op dinsdagavond, is op dit moment vijfentwintig personen groot en kan eveneens nog worden uitgebreid. Terug naar Hilde. Zij is al tweeënvijftig jaar lid van G.A.C., geeft naast deze oefensessies ook nog hardlooptrainingen en is eigenlijk haar hele leven met atletiek bezig geweest. “Ik moet op een fatsoenlijke manier deze oefeningen voor kunnen doen. Dat

werkt naar twee kanten, want door al dat voordoen blijf ik ook in vorm. Of de nieuwkomers moeite hebben met aanhaken? Nou, ten eerste bepaalt iedereen zelf tot hoever hij of zij wil gaan. Iedereen geeft zelf aan waar de grens ligt. Als je net begint dan kost het door je knieën zakken misschien wel wat moeite en gaat het gepaard met puffen en zuchten, maar op den duur gaat dat beter. Oefening baart nog steeds kunst! Je spieren worden sterker, de conditie komt op peil en dat is belangrijk.” Is het dus voor iedereen geschikt? Hilde: “Dat kun je nooit met stelligheid zeggen, dat verschilt per persoon. Maar de lat ligt bij ons niet al te hoog. En wat misschien ook wel een voordeel is: wij oefenen hier op de G.A.C.-baan. Prima ondergrond. Elders zie je dit soort groepen oefenen in het bos. Ook leuk, maar een stuk verder weg en niet die gelijkvormige, egale bodem.” Er bestaan bij G.A.C. ook plannen om een vorm van aangepaste atletiek aan te bieden voor mensen met een mentale of lichamelijke beperking. Bovendien is er al een RCVRY Run-groep. Denk de klinkers erbij en u komt uit op ‘recovery’; het betreft een loopgroep voor vrouwen met borstkanker. Hilde voegt er nog aan toe: “We zijn ook actief bezig mensen te werven die vóór de groep willen staan, én – wijzend op Sportief Wandelen groep 2, die in ieder geval deze ochtend uitsluitend uit dames bestaat – mannen, kom erbij!

Meer weten? Mail naar sportiefwandelen@gacgemert.nl. Hilde Rijkers is de contactpersoon.


ZERE VOETEN?

BLIJF ER NIET MEE DOORLOPEN!

Carus, praktijk in verloskunde, echoscopie (alle echoscopie) en kraamzorg!

Wanneer en waarmee naar de podotherapeut?

Alle eerste lijns-

Een podotherapeut is gespecialiseerd in voetproblemen, houding- en bewegingsklachten. Dit is niet aan leeftijd of activiteit gebonden. Iedereen, jong, oud en specifiek sporters kunnen klachten krijgen. Klachten gerelateerd aan een onderliggende oorzaak of aandoening, zoals diabetes, reuma of een oncologische behandeling worden ook behandeld door de podotherapeut.

geboortezorg onder één dak!

Onderzoek en behandeling Een eerste bezoek aan de podotherapeut begint met een intakegesprek gevolgd door een onderzoek. De podotherapeut diagnosticeert uw klacht en stelt een behandeling voor. Dat kan een op maat gemaakte (steun-)zool; zijn, een schoenadvies, het aanbieden van oefeningen, een teenstukje of een tijdelijke behandeling zoals taping zijn mogelijke behandelingen. Er is geen standaard behandeling. De klachten die mensen ervaren zijn zeer divers en de behandelingen dus ook. De behandeling wordt daarop afgestemd.

Goedendag! Wat leuk dat je dit stukje wil lezen, zodat we een inkijkje kunnen geven in onze geboortezorg van Carus! Onze visie is namelijk om alle geboortezorg die je nodig hebt als zwanger koppel onder één dak te bieden met als doel: 1e lijns wat eerste lijns kan, persoonlijke zorg en korte lijnen met andere zorgverleners! Dat betekent dat onze verloskundigen begeleiding geven tijdens de zwangerschap, alle benodigde echo’s maken (vitaliteits-, termijn-, 13 weken-, 20 weken-, groei- en liggingsecho’s), miskramen begeleiden, bevallingen begeleiden, kraambedden begeleiden en onze kraamverzorgsters kraamzorg bieden.

Uw podotherapeut in Gemert Podotherapie Gemert is sinds januari 2010 gevestigd in Gemert, in de Ruijschenbergh. Hoewel dit gebouw binnen Gemert bekend staat als een zorgcentrum voor de oudere mens heeft het meer te bieden dan dat. Het is daarnaast een gezondheidscentrum en ook Oro heeft inmiddels zijn plek hier gevonden. Het gebouw en dus ook mijn praktijk is dan ook voor iedereen toegankelijk. In mijn eenmanspraktijk biedt ik hulp aan alle leeftijdscategorieën en ben je verzekerd van persoonlijke aandacht en continuïteit. Van onderzoek tot aan het maken van een passend hulpmiddel, het wordt allemaal door mijzelf uitgevoerd. Mijn drijfveer is de samenwerking met u! Samen zoeken we naar de meest passende oplossing voor uw klacht.

Alle verloskundigen/echoscopisten en kraamverzorgenden zijn collega’s van elkaar dus dat maakt dat we elkaar goed kennen en dat wij jullie ook gelijk goed leren kennen omdat eigenlijk alle zorgmomenten onder één dak zijn! De kraamverzorgenden leren jullie tijdens de zwangerschap al kennen. Twee collega’s komen op huisbezoek rond 27 weken en één van hen zal later ook daadwerkelijk jullie kraambed begeleiden. Ben je ingeschreven bij onze verloskundigenpraktijk, dan kun je alsnog kiezen voor een ander kraambureau, ben je niet ingeschreven bij onze verloskundigenpraktijk dan kun je alsnog kiezen voor onze kraamzorg! Alles bij elkaar: Zorg op maat!

Ervaar jij pijnklachten? Loop er niet mee door en maak een afspraak. Een verwijzing heeft u niet nodig. Podotherapie gaat niet ten koste van uw eigen risico en de meeste aanvullende verzekering hebben podotherapie in het pakket. Raadpleeg ‘vergoedingen’ op mijn website.

Voor u en uw voeten

Lisette van Duijnhoven info@podotherapie-gemert.nl

Kraamzorg

VERLOSKUNDE, ECHOSCOPIE ÈN KRAAMZORG Alle benodigde geboortezorg onder 1 dak! adres

Statenweg 17, 5427 HB Boekel (postadres) Haageijk 10, 5421 KW Gemert telefoon 06 - 2388 5733 e-mail info@verloskundigenpraktijkcarus.nl website www.verloskundigenpraktijkcarus.nl

Carus Kraamzorg telefoon 06 - 2193 4100 e-mail info@caruskraamzorg.nl website www.caruskraamzorg.nl

Julianastraat 2 Gemert Tel 0492-364987 | WWW.PODOTHERAPIE-GEMERT.NL

Boulevard Ruijschenberg brengt dagbesteding naar breder, toegankelijker niveau:

‘ONZE DEUREN STAAN VOOR IEDEREEN OPEN’ GEMERT - Als een warme slinger loopt Boulevard Rijschenberg door de onderste verdieping van het Gemertse woonzorgcentrum. De sfeervolle ruimtes bieden bezoekers volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien. Door Siel Peijs “Op de eerste plaats is het de gezelligheid die me trekt”, vertelt Tonny van den Heuvel-Hoeks (89). De Gemertse maakt tweemaal per week een wandeling vanaf haar huis dwars door het centrum om Boulevard Ruijschenberg te bezoeken. “Dus ik kom ook nog aan m’n beweging”, voegt ze met een charmante knipoog toe. Tonny van den Heuvel-Hoeks is één van de vaste deelnemers aan de activiteiten op Boulevard Ruijschenberg. Die boulevard, ruim opgezet en makkelijk bereikbaar op de onderste verdieping van woonzorgcentrum Ruijschenberg in hartje Gemert, biedt een kleurrijk palet aan dagbestedingsactiviteiten. “Voor een brede doelgroep”, benadrukt Kim Bombeeck, coördinator van Boulevard Ruijschenberg. “Mensen die hier wonen kunnen meedoen. Er komen cliënten van ORO. En ook voor mensen van buitenaf staan de activiteiten open. Voor hen hebben we speciale abonnementen.” Tonny Van den Heuvel-Hoeks valt onder de laatste groep bezoekers. Voor haar is Boulevard Ruijsenberg een uitkomst, vertelt ze: “Via een vriendin die hier ging wonen kwam ik achter de mogelijkheid. Ik ben al lang alleen, dus is het fijn om met anderen in contact te komen.” Dat is precies zoals Boulevard Ruijschenberg bedoeld is, zegt Kim Bombeeck: “Onze deuren staan voor iedereen open. Daar hebben we onze activiteiten ook op afgestemd, we bieden voor ieder wat wils.”

Voor Tonny van den Heuvel-Hoeks is de wekelijkse geheugentraining de grootste trekker: “Ik heb altijd lesgegeven en vind het belangrijk om mijn hoofd soepel te houden.” Ook de spelletjesmiddag bezoekt ze graag. “Behalve als het sjoelen is. Dat geschuif vind ik teveel gedoe.” “We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn”, zegt Kim Bombeeck. “Ook als je geen indicatie hebt ben je van harte welkom.” Ze denkt even na. “En soms merken we dat bezoekers misschien wat extra ondersteuning nodig hebben. Daar kunnen we dan op een natuurlijke manier het gesprek over aangaan.” Boulevard Ruijschenberg ontstond twee jaar geleden uit een al langer lopende samenwerking tussen de Zorgboog en ORO. In woonzorgcentrum Ruijschenberg was een klein winkeltje ingericht waar cliënten van ORO kunst- en handvaardigheidwerken verkochten. Die verkoopmedewerkers verbreedden al snel hun werkveld. Ze hielpen graag bij andere taken binnen het woonzorgcentrum, zoals het rondbrengen van eten. “Zij bleken een prima wisselwerking te hebben met de vaste bewoners”, zegt Kim Bombeeck. “Dus was de logische volgende stap om die samenwerking uit te breiden.” Dat is gelukt. Boulevard Ruijschenberg loopt als een slinger door het gebouw, met aan weerszijden sfeervol aangeklede ruimtes. Daarin worden bezoekers, in diverse groepsamenstel-

lingen, tal van activiteiten aangeboden. De Boulevard heeft nog steeds een winkeltje waar allerlei artikelen verkrijgbaar zijn, gemaakt door de deelnemers van het Atelier. “De Meditaheek biedt ruimte om je te ontplooien en te verdiepen in de sociale media. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld digitale kunst, multimedia gebruik, video’s bewerken en fotoshoppen”, laat Kim Bombeeck zien. Verderop aan de Boulevard bevinden zich de Sfeerkamer, Rielekskamer en Ontspankamer waar deelnemers zich in alle rust terug kunnen trekken om deel te nemen aan belevingsgerichte en sfeerbepalende activiteiten. Centraal aan de gang ligt het Theater. Dat wordt gebruikt voor veelal grotere groepsactiviteiten. “Gym, muziek, liederentafel, spellen en aan het eind van de week onze feestelijke weekafsluiting”, somt Kim Bombeeck op. “Daar maken we elke vrijdagmiddag iets speciaals van.” Een Stilteruimte en Buurtkamer maken de boulevard compleet. Er is zelfs een klein kapelletje. Bij alle activiteiten spelen de talloze vrijwilligers een centrale rol, vervolgt Kim Bombeeck. “Zonder hen zou het onmogelijk zijn om te doen wat we doen.” Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook altijd welkom, voegt de coördinator daar direct aan toe. “Misschien een groepje natuurliefhebbers”, droomt ze hardop. “We zouden nog graag meer met natuur willen doen. Af en toe een lezing bijvoorbeeld. Of een workshop bloemschikken. Zoals dadelijk met Kerst; een mooie kerstkrans maken.”


Gezondheid, welzijn & wonen

19

Moeder-kindhuis zoekt de verbinding in Bakel

Huisje Boompje Baby kan het verschil maken BAKEL - Kun je met een moeder-kindhuis levens veranderen? Als je de juiste begeleiding en behandeling biedt en niet in hokjes denkt, wel. Zeggen zorgondernemers Marissa Rovers en Bas Kuijpers. Met Huisje Boompje Baby willen zij een verschil maken. Het Brabantse stel is in Bakel neergestreken om deze droom waar te maken.

Achter de monumentale gevel van een beeldbepalend pand in het dorpshart wordt hard gewerkt aan de inrichting van Huisje Boompje Baby. Voor de opening op 1 december aanstaande moet de klus geklaard zijn. Enkele dagen later verwelkomt het Bakelse moeder-kindhuis de eerste bewoners. “We starten niet met zes moeders tegelijk, maar bouwen het geleidelijk op, zodat de bewoners later ook gefaseerd kunnen uitstromen”, legt Bas Kuijpers aan De instromers melden zich niet zelf aan. Ze zijn de keukentafel uit. Ook zijn partner Marissa Rovers doorverwezen door een gemeente, arts of een is aangeschoven. gecertificeerde instelling, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, GGZ of een zieZij heeft een achtergrond in de geestelijke gezond- kenhuis. “Veel van deze jonge moeders krijgen al heidszorg en jarenlang gewerkt met jonge mensen ondersteuning aan huis, maar in sommige gevallen die worstelen met de uitdagingen die het leven is meer nodig. Als het thuis niet veilig genoeg is, biedt. “Overal waar ik kwam, dacht ik: ‘Het kan ankan een kindje niet thuisblijven. Er zijn dan twee ders en beter’. Daarom besloot ik zelf het expertise- mogelijkheden: uit huis plaatsen waarbij de band bureau OKJ op te richten. In het begin combineerde met de ouder(s) verstoord wordt of met de moeder ik het zelfstandig ondernemerschap nog met een samen naar een andere, veilige plek verhuizen. Het baan bij het Autismepunt, maar sinds zes jaar sta eerste kan voor ouder(s) en kind zo ingrijpend zijn, ik helemaal op eigen benen. Sindsdien zijn we stap dat ze er levenslang de gevolgen van ondervinden. voor stap gegroeid. Wil je verzekerd blijven van Ga je voor de tweede optie, dan kun je dit, met de kwaliteit van zorg en je zowel op advies, begeleijuiste begeleiding en behandeling, helpen voorkoding en behandeling kunnen richten, dan moet je men. Dat je ergens in beperkt bent, wil niet zeggen voldoende disciplines in huis hebben, zoals gespeci- dat je geen goede moeder kunt zijn. Samen zorg je aliseerde psychologen, een psychiater en ambulant ervoor dat moeder en kind een goede start maken begeleiders. Zodat je op alle vlakken snapt waar en versterk je de zelfredzaamheid. Zo verklein je de gedrag vandaan komt en daar ook iets mee kunt. kans op een leven vol zorg. “ Om deze experts aan je te kunnen binden, moet je organisatie voldoende groot zijn. We hebben nu de Huisje, boompje, baby onderscheidt zich met een schaal, de kennis en de kunde om op verantwoorde intensieve, integrale aanpak. “Zorgorganisaties wijze deze langgekoesterde wens van een moerichten zich meestal op één specifiek deel, terwijl der-kindhuis waar te maken.” de problematiek waar deze jonge moeders mee kampen, vaak meer divers en veel complexer is. Huisje, Boompje, Baby richt zich op jonge moeHet gevolg is dat instanties naar elkaar gaan wijzen ders die vastlopen in het ouderschap. “Of je 16 of en moeders niet de ondersteuning krijgen die ze 36 bent, autisme hebt, een postnatale depressie nodig hebben. Wil je dingen oplossen, dan moet je of persoonlijkheidsproblemen, verstandelijk beniet in hokjes denken, maar naar het complete plaperkt bent of hoogbegaafd, maakt voor ons niet tje kijken en daarmee aan de slag gaan. Opvoeden uit. Omdat we toewerken naar zelfstandig wonen, begint bij de ouders en niet bij het kind. Hoe ziet het moet je wel 16 of ouder zijn. Je jongste kind mag bij leven van de vader en moeder eruit, welke rol speaanmelding niet ouder dan 1 jaar te zijn, zodat het len ze in de opvoeding, hoe reageren ze op het kind een basis heeft voordat het naar school gaat. Ben en hoe reageert het kind daarop? Daar kijken we je verslaafd aan alcohol of drugs, of loop je direct eerst naar. We gaan afwijkend gedrag bij het kind gevaar het slachtoffer te worden van bedreiging, pas onderzoeken, als vaststaat dat het niet direct mishandeling of eerwraak, dan is dit geen geschikte voortkomt uit de omgeving of de opvoeding.” plek voor jou. We zijn geen-blijf-van-mijn-lijf-huis. Het moet veilig zijn, zowel voor de andere moeders Het moeder-kindhuis voorziet volgens Kuijpers in en kinderen als voor de omgeving. Daarom komen een behoefte: “Er is veel vraag naar. Toch kiezen we er ook alleen moeders en kinderen wonen, geen bewust voor een kleinschalige opzet. Zo kunnen we partners of andere familieleden, met uitzondering maatwerk leveren. We starten met vijf slaapkamers van eigen kinderen als ze jong genoeg zijn.” voor instromers en één uitstroomwoning. Daar-

naast zijn er twee huiskamers, een keuken, een badkamer, douche, toiletten, spreek- en vergaderruimten, een loods die gebruikt kan worden voor opslag en activiteiten en een slaapplek voor een medewerker die slaapdienst heeft. Na een intensief begeleidings- en behandelingstraject van ongeveer een jaar verhuist de jonge moeder met haar kindje van de instroomkamer naar de uitstroomwoning en daar kan ze laten zien dat ze het zelf kan. Dat betekent zelf boodschappen doen, koken, schoonmaken, verzorgen en opvoeden. Mocht er toch nog ondersteuning of advies nodig zijn, dan zijn we in de buurt. Gaat het goed dan kunnen moeder en kind naar huis of naar een woning die ze toegewezen krijgen. In de toekomst hopen we op de deze locatie nog één of twee uitstroomwoningen extra te realiseren, om de doorstroming te bevorderen.” Een eigen moeder-kind-huis is voor het pasgetrouwde paar de kers op de taart. “Na een zoektocht in de regio kwamen we bij dit pand uit. Het voldoet aan al onze eisen. Het heeft uitstraling, is groot en ruim genoeg en de ligging is perfect, dichtbij de voorzieningen, in een dorp dat actief en maatschappelijk betrokken is. Bakel heeft niet de anonimiteit en negatieve prikkels en verleidingen van de stad, maar wel voorzieningen als een supermarkt, fysio en dokterspraktijk om de hoek. We zoeken graag de verbinding met de omgeving. In een hechte gemeenschap waar de lijntjes kort zijn, worden initiatieven als Huisje Boompje Baby eerder omarmd. Het is geen toeval dat twee van onze teamleden Bakels zijn. Onder het motto Oma’s voor mama’s kijken we ook of we bewoners van het nabijgelegen seniorencomplex en het moeder-kindhuis dichter bij elkaar kunnen brengen. We hopen daarnaast dat de kinderen straks één dag per week naar de opvang kunnen gaan, zodat de moeders iets terug kunnen doen voor de gemeenschap. Vrijwilligers uit de Bakel gemeenschap die graag mee willen helpen in het moeder-kindhuis, nodigen we van harte uit om met ons contact op te nemen. Hoe meer handen het initiatief dragen, hoe groter het verschil dat we kunnen maken.”


Een levenstestament voor iedereen die de regie wil behouden In een levenstestament worden zaken vastgelegd die van belang zijn tijdens het leven. U legt uw wensen vast voor een toekomst waarin u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als u door ziekte of ongeval zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen. Dat kan tijdelijk zijn, maar ook permanent door bijvoorbeeld dementie. U kunt met een levenstestament iemand aanwijzen (volmacht geven) die u vertrouwt om (bepaalde) zaken voor u te behartigen. Het is ook mogelijk om aan meerdere personen een volmacht te geven. Maar ook kunt u een reserve gevolmachtigde benoemen. Zo voorkomt u dat er beslissingen genomen worden die niet overeenkomen met uw wensen en belangen.

Zo blijft u de regisseur van uw eigen leven. Wilt u uw belangen goed regelen? Of gewoon eens horen hoe het werkt? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gemert | Uden | Deurne

Telefoon 085 - 076 0760 Partner van generaties

www.gvgn.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.