BVMagazine nr 7

Page 1

Verder vooruithelpen

Voortvarend

verbinden

JUNI 2020

Praktisch parkmanagement


MKG Koeriers BV Den Heikop 5 5424 SV Elsendorp

Van helvoort

registermakelaars in assurantiën bv

ISO 9001-2008

T 088 113 12 34 E info@mkgkoeriers.nl I www.mkgkoeriers.nl

NVGA

Persoonlijk advies Vraagt u zich wel eens af hoe u verzekerd bent? Wij nemen u alle zorg uit handen en zorgen ervoor dat uw verzekeringen passen bij uw persoonlijke situatie. Voor een vrijblijvend en persoonlijk advies neemt u contact op met één van onze adviseurs. Van Helvoort Registermakelaars in Assurantiën Vliet 28, 5422 VV Gemert T. 0492 37 11 00

www.vanhelvoort.nl


Inhoud

Voorwoord Beste lezer,

Slim Inrichten pag. 20

Samen Werken pag. 6

pag. 8

Verantwoord Bindmiddel BVelopments 5 Kansen 5 Parkmanagement 6 Usawa Coffee

8

Crisisteam 10 Bedrijventerreinen 11 GROS Hygiëne & Schoonmaaksystemen

12

Bouwbedrijf Hendriks Gemert

17

KeenSystems 18 Gebiedsvisie 20 Rabobank Helmond Peel Noord

22

Eeterij Stoer

25

Colofon 26 Van Helvoort Makelaardij

Voortvarend verbinden is het thema van dit nummer. Juist in deze tijd kan samen sterker maken. Parkmanagement is een mooi voorbeeld van hoe je met elkaar een winwinsituatie kunt creëren. Meer doen voor minder –door gezamenlijke inkoop schaalvoordeel behalen, door taken te verdelen en gezamenlijk te investeren in zaken als veiligheid en routing- is daar een onderdeel van. Elkaar sterker maken kan ook door met een of meerdere bedrijven samen nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Of simpelweg producten of diensten bij elkaar af te nemen. Daarvoor moet je wel van elkaar weten wat je doet. Dat is een belangrijke reden geweest om in 2017 te starten met BV Magazine. Dat ondernemend Gemert-Bakel kansen blijft zien blijkt ook dit zevende nummer van BV Magazine. Usawa Coffee verovert vanuit Gemert de wereld en laat zien dat je, door een eigentijdse draai aan een eeuwenoud product te geven, nationaal en internationaal mensen, organisaties en bedrijven kunt verbinden. GROS Hygiëne en schoonmaakmiddelen speelt snel in op nieuwe vraag die door de coronamaatregelen is ontstaan. Keen Systems verrijkt Gemert met een in het oog springend bedrijfspand. Zo staat deze editie weer vol met ondernemingen die voortvarend aan de toekomst werken. Ruimte om te kunnen groeien is daarvoor een randvoorwaarde. Binnen de Peelregio zijn afspraken gemaakt om ondernemers binnen de eigen gemeente plek te kunnen blijven bieden. Samen met inwoners wordt per kern gekeken hoe wonen, werken en leven het beste ingevuld kan worden. Ook dat is voortvarend verbinden in GemertBakel.

27

Veel leesplezier toegewenst!

Meer pag. 11 Ruimte 3


NIEUW IN GEMERT!

BEN JIJ EEN AANPAKKER?

KOM DAN NAAR MOERVAST

WIJ HEBBEN EEN BREED ASSORTIMENT EN INTERESSANTE PRIJZEN! NIEUWE FILAAL IN GEMERT

Moervast BV is al ruim 25 jaar actief met technische producten vanuit de vestiging in Susteren (Roermond). Ons assortiment is breed en prijstechnisch interessant. Op 18 mei openden we ons nieuwe filiaal in Gemert.

IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS LOPEN ER VERSCHILLENDE INTERESSANTE ACTIES VOOR PRODUCTEN EN GEREEDSCHAPPEN!

BETROUWBARE PRODUCTEN, SERVICE EN FLEXIBILITEIT

Wij zijn de ideale partner voor aannemers, timmer- & klusbedrijven, dakdekkers, hoveniers, industrie en iedereen die van aanpakken weet in Gemert en omstreken! Onder het genot van een bakje koffie en worstenbroodje leggen we graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

TEAM MOERVAST BV INDUSTRIEWEG 34 GEMERT Voor meer info bel of mail met Arjan van Voorden T 06 51 62 70 71 • E gemert@jebra.nl

BEVESTIGINGSMATERIALEN • LIJMEN/KITTEN • GEREEDSCHAPPEN • KLIM- EN STEIGERMATERIALEN

OFFICIEEL DEALER VAN:


KANS EN

BVelopments 2,8 miljoen teststaafjes die gebruikt worden om te testen op het coronavirus worden in Gemert verpakt. Op bedrijventerrein Wolfsveld verwerkt ECM Europe 210.000 coronateststaafjes per week. Daarna worden ze geleverd aan het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH). De staafjes worden landelijk gebruikt om te testen op het COVID-19 virus. [ ]

Susanne Aben-Ter Burg is de nieuwe gemeentelijke accountmanager bedrijven voor de kleine kernen in GemertBakel. De afgelopen jaren heeft zij zich onder andere bezig gehouden met de uitgifte van bedrijfskavels in de plannen Bolle Akker in Bakel, Binnen- en Buitenveld in Milheeze en Smartpark in Gemert. Ook sloot zij het afgelopen jaar al aan bij diverse overleggen met ondernemersverenigingen. Naast de uitgifte van deze bedrijfskavels, wat ze blijft doen, is zij inmiddels ook het aanspreekpunt voor ondernemers. Samen met Wiel Verhaegh, accountmanager bedrijven en economie voor Gemert, faciliteert zij de ondernemers in Gemert-Bakel bij het ondernemen. Zijn er zaken waar je als ondernemer de hulp van de gemeente bij kunt gebruiken neem dan contact met haar op: susanne.terburg@gemertbakel.nl of telefonisch: 06-38170236 [ ]

Voor gebruik door een aantal ondernemers in een straal van 15 km rond de beoogde plek in De Rips, wordt een wasplaats gebouwd voor landbouwvoertuigen die worden ingezet bij gewasbescherming. Vanuit het principe van verantwoorde akkerbouw en door verwachte strengere regelgeving en handhaving is besloten tot een gezamenlijke aanpak. Doel van dit project is om te komen tot een forse emissiereductie (95%), waterbesparing (50%) en een gesloten kringloop. Het zal leiden tot afname van gezondheids-risico’s en verbetering van de omgevingskwaliteit. Looptijd van het project is twee jaar. Initiatiefnemer van de wasplaats is Ploegmakers Groep uit De Rips. Partners zijn Waterschap Aa en Maas, Claessens Agri-Service, Landbouwbedrijven Botden en Mts. Geling Opgenoort Provincie Noord-Brabant (POPsubsidie) en Innovatiehuis de Peel ondersteunen het project financieel. [ ]

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

D

e Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt uitgewerkt. Een bedrijf krijgt maximaal € 50.000 per 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kan je gebruikmaken.van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni t/m 30 september 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen. Je kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie. Meer informatie: www.rvo.nl. [ ] 5


S

amen werken aan een toekomstbestendig bedrijvenpark: is daar op Smartpark en Wolfsveld voldoende animo voor? Wat zijn daarbij de knelpunten en behoeften? Wat is er nodig om het structureel tot een succes te maken? Projectbureau GebiedsVerbinders heeft daar in opdracht van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en de gemeente Gemert-Bakel onderzoek naar gedaan. “Parkmanagement vraagt om een actieve bijdrage van ondernemers.” In 2017 is aan Smartpark/Wolfsveld het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) toegekend. “Dat was de beoogde eerste stap op weg naar een veiliger en aantrekkelijker bedrijventerrein”, legt William Manders (Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen) uit. Na drie jaar kan het Keurmerk verlengd worden. Anders komt het te vervallen. “Voordat we daar opnieuw tijd en energie in steken, willen we weten of daar draagvlak voor is. Omdat het geen zin

6

heeft om aan een dood paard trekken.” De vraag is volgens Manders ook hoe je onderlinge samenwerking in de toekomst invult. “Het keurmerk is een vertrekpunt. Verlengen we het dan blijft een belangrijke samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer geborgd. Een meer verregaande vorm van gemeenschappelijkheid is Parkmanagement. Daarbij trekken ondernemers en overheid samen op om de kwaliteit van een bedrijventerrein te waarborgen en verder te verbeteren.” Onder parkmanagement kunnen zaken als gezamenlijk beheer van de openbare ruimte, collectieve beveiliging, bewegwijzering en afvalinzameling en centrale inkoop van onderzoek en advies vallen. “Maar zien ondernemers dat zitten? Wat kan er dan wel, wat niet en waar is echt behoefte aan? Met een drietrapsraket brengen we dat in kaart. Om een beter beeld te krijgen van wat er speelt hebben we af-

gelopen november met ondernemers en gemeente bij elkaar gezeten. Begin 2020 is een onderzoek gestart naar het draagvlak voor bredere en meer georganiseerde vormen van samenwerking op Smartpark/ Wolfsveld. Ook kunnen betrokken ondernemers online de enquête ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Smartpark’ invullen.” GebiedsVerbinders Frits en Niels Rutten hebben in de afgelopen maanden met meer dan twintig ondernemers persoonlijke gesprekken gevoerd. Frits Rutten: “Ondernemers zijn positief over verbreding van de samenwerking, zo blijkt uit ons onderzoek. Ze zijn bereid om de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te verbeteren en daaraan financieel bij te dragen, maar wel op voorwaarde dat iedereen meedoet. Een deel wil daarbij zelf aan het roer zitten door zitting te nemen in een werkgroep of het bestuur van de organisatie die de samenwerking moet gaan aansturen. Parkmanagement kan een


geschikt middel zijn om verbindingen te leggen en initiatieven te ontplooien, maar je hebt er wel een bepaalde organisatiegraad voor nodig. Als er voldoende steun voor is -de respons op de enquête is daarbij een belangrijke graadmeterkan er mogelijk al komende zomer een stichting of vereniging worden opgericht, die bevoegd is om dit proces in goede banen te leiden. De operationele uitvoering van het Parkmanagement dient uiteindelijk in handen van een professionele partij te liggen die verantwoording aflegt aan deze stichting of vereniging.” Een toekomstbestendig bedrijventerrein betekent voor iedere ondernemer wat anders, maar er is altijd een gemeenschappelijke agenda. Op basis van gezamenlijke knelpunten en behoeften die uit het onderzoek naar voren komen zijn voor Wolfsveld/Smartpark vier kernthema’s geformuleerd: Schoon, heel en veilig,

Huisvesting, Duurzaamheid en Werkgelegenheid. “Die kunnen als onderlegger dienen bij het opstarten van collectieve projecten.” Remmende factoren voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein zijn volgens ondernemers het ontbreken van centraal toezicht, collectieve beveiliging, gezamenlijk strooibeleid en onveilige situaties die ontstaan omdat er te hard gereden wordt (Wolfsveld) of omdat alle verkeer over dezelfde weg moet (Smartpark). Binnen het kernthema Huisvesting zijn te dure glasvezelabonnementen en onvoldoende straatverlichting een doorn in het oog. Ook op het gebied van duurzaamheid valt nog winst te behalen. Het ontbreekt aan onderlinge samenwerking, openbare laadpalen en mogelijkheden om slimme mobiliteitsoplossingen te delen. Daarnaast zijn er veel vervoersbewegin-

gen, omdat er met verschillende afvalinzamelaars wordt gewerkt. Werkgelegenheid is een ander punt van zorg. Ondernemers hebben moeite om voldoende geschikt personeel te vinden en missen een structurele koppeling met het onderwijs. Ze vinden bovendien dat het bedrijventerrein te weinig zichtbaar is binnen de gemeente, dat aan ‘smart’ te weinig invulling wordt gegeven op het Smartpark , dat bedrijven elkaar onvoldoende kennen en dat ze te weinig met elkaar samenwerken. “Met deze verbeterpunten willen we samen aan de slag. Insteek is om ons eerst op de quick-wins te richten, zodat we snel zichtbare resultaten kunnen boeken. Dat draagt weer bij aan een verdere verbreding van het draagvlak.” (Foto: Daim van Dijk, DD-Productions). Ga voor de enquête ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Smartpark’ naar: https://mkbnl. socratos.net/direct/wolfssmart. [ ]

Samen werken aan een toekomstbestendig bedrijventerrein in Gemert

Parkmanagement Smartpark/Wolfsveld 7


‘Juist nu kan koffie

betekenisvol zijn’

V

an eerlijk verbouwde koffiebonen tot duurzame distributie en zelfs hergebruik van de koffieresten. Usawa Coffee koppelt koffie van de hoogste kwaliteit aan een bedrijfsvoering die zo verantwoord mogelijk is.

“Het zijn bizarre tijden”, zeggen Maikel Arts en Pieter Staadegaard van Usawa Coffee. “Wij willen mensen met onze koffie bij elkaar brengen en op een positieve manier verbinden. Maar dat is vanwege de corona-maatregelen bijna onmogelijk.” Sinds ruim een jaar timmeren Arts en Staadegaard flink aan de weg met hun bedrijf Usawa Coffee. Vanuit hun koffiebranderij annex proeflokaal aan de Kerkstraat 3a in Hartje Gemert verkopen ze koffie met een bijzonder verhaal. “Wij leveren zo eerlijk mogelijke koffie op een zo groen en sociaal mogelijke manier”, vat Staadegaard de bedrijfsfilosofie bondig samen. Centraal in het verhaal rond Usawa Coffee staat Josephat Torner, die Staadegaard vier jaar terug in Tanzania ontmoette. Net 8

als Staadegaard’s zoon leidt Torner aan albinisme. “In Nederland geen probleem”, vertelt de oprichter van Usawa. “Maar in Afrika hebben mensen met albinisme twee vijanden. De zon. En er wordt vanuit een raar bijgeloof op ze gejaagd.” Staadegaard besloot de Josephat Torner Foundation in het leven te roepen om mensen met albinisme in Afrika te ondersteunen. Om geld te genereren kwam hij uit bij koffie. Staadegaard: “Oost-Afrika heeft heeft een hele rijke koffie-cultuur. Er komen bijzondere koffiesoorten vandaan.” Josephat Torner overleed afgelopen voorjaar echter plotseling, als gevolg van een verkeersongeval. “Een enorm verlies”, verzucht Staadegaard. “Josephat was het boegbeeld van onze stichting en een groot voorvechter voor mensen met albinisme in Afrika.” Dat zijn overlijden juist nu plaatsvond maakt het extra wrang, vervolgt hij: “Je wilt zóveel doen, maar reizen kan nu niet. Vreselijk.” Arts: “Veel mensen hebben iemand verloren de laatste tijd. Voor ons is dat Josephat. Misschien dat koffie juist nu ook betekenisvol kan zijn.”


Usawa Coffee verantwoord bindmiddel

Want de ontwikkelingen bij Usawa Coffee gaan ondertussen ‘gewoon’ door. Eind mei is het proeflokaal verruimd en werd een koffiebrander geïnstalleerd met een driemaal hogere capaciteit als het vorige exemplaar. “We leveren steeds meer aan bedrijven, scholen, sportverenigingen en horeca, eventueel met de benodigde apparatuur”, vertelt Arts. “Ook dat doen we trouwens zo verantwoord mogelijk.” Hij wijst op grote, afsluitbare koffieblikken: “Dat is ons statiegeld-systeem. En binnen Gemert distribueren we onze koffie met een elektrische bakfiets die, net als onze brander, energie krijgt van zelf opgewekte groene stroom.” Staadegaard: “Zelfs de koffiedrab halen we op. Daar maken we UV-beschermende kleding van.” Daarmee is het verhaal van Usawa Coffee rond. De koffiebonen komen van biologische plantages in Tanzania, Nicaragua, Colombia en Brazilië, zegt Arts: “De boeren ontvangen meer dan twee keer de fairtrade-prijs en worden geholpen bij het verhandelen en verbeteren van hun koffie. Daardoor verbeteren ook hun leefomstandigheden.” De in eigen huis gebrande

bonen worden ingepakt door medewerkers van sociale dagbesteding MeMo in Gemert. En de verpakking is gemaakt uit biologisch afbreekbaar restafval uit de landbouwindustrie, net als de wegwerpbekers en roerstaafjes die Usawa levert. Staadegaard: “We zijn continu bezig om onze processen te optimaliseren. Dat geldt trouwens ook voor de manier waarop we onze bonen branden; slow roasted. Want uiteindelijk draait het om de smaak.” “Als bedrijf kun je je met onze koffie onderscheiden”, besluit Arts. “Juist nu. We werken op een manier waarvan de waarde de afgelopen tijd is bewezen; sociaal, lokaal en met oog voor het milieu. En, niet onbelangrijk, we zijn zeker niet duurder dan andere koffiemerken. Bovendien is Usawa Coffee simpelweg van topkwaliteit. We nodigen iedereen uit om het verschil te komen proeven.” Meer info: www.usawa.coffee [ ] 9


Crisisteam helpt

ondernemers

sneller vooruit

O

m ondernemers sneller vooruit te kunnen helpen in coronatijd heeft de gemeente Gemert-Bakel intern een crisisteam geformeerd. In het team zitten medewerkers die zich bezighouden met vergunningen, toezicht, bouw en beheer, het sociaal domein en de lokale economie. Door de integrale aanpak kan er bij vragen van ondernemers eerder duidelijkheid worden gegeven. Gemert-Bakel is de eerste gemeente in deze regio met een crisisteam dat zich specifiek richt op ondernemers, zo geeft accountmanager bedrijven en economie Wiel Verhaegh aan. “Juist nu is het belangrijk om zo min mogelijk hindernissen voor ondernemers op te werpen. Daarom hebben we gekeken hoe we vragen en verzoeken van ondernemers sneller door de organisatie heen kunnen leiden. Die hoeven nu over veel minder schijven, omdat ze direct bij het crisisteam terechtkomen. Omdat alle betrokken afdelingen vertegenwoordigd zijn in het team kan er snel een antwoord worden gegeven of een beslissing worden genomen. Als er een eensluidend advies ligt kost het ook minder tijd om een besluit te nemen. En waar nodig kan er direct opgeschaald worden naar het gemeentebestuur.” Het crisisteam is sinds april operationeel: “Ondernemers reageren positief en ook medewerkers binnen onze organisatie zijn enthousiast. De ruimte die de wet- en regelgeving biedt proberen we optimaal te benutten. Nood breekt bovendien wetten. We werken nu soms toch mee aan zaken, waar we drie maanden geleden weinig content mee waren. Neem bijvoorbeeld het tijdelijk verruimen van laad- en lostijden bij winkels, zodat ze constant bevoorraad kunnen worden en waardoor er minder piekmomenten zijn. Ruimere openingstijden waren er al, maar kunnen nu ook gekoppeld worden aan de bevoorrading. Ook het waar mogelijk juist versneld doorvoeren van overheidsopdrachten en het sneller doorlopen van vergunningsprocedures komt binnen het team aan de orde. Verder worden vragen over de corona-noodverordening en het toepassen daarvan snel en integraal beantwoord.

10

Gemert-Bakel denkt graag mee en wil maatwerk leveren: “Dat deden we al, maar nu onder deze bijzondere omstandigheden met extra aandacht. Als er bijvoorbeeld een vraag komt of een kavel wat later aangekocht kan worden om een bedrijf nu wat meer lucht te geven, dan kijken we serieus naar de mogelijkheden. Als de transactie dan wat later plaatsvindt, maar daardoor wel gewoon door kan gaan, dan kan dat onder de huidige omstandigheden een reden zijn om uitstel te verlenen.” De gemeente doet meer om ondernemers in deze lastige periode tegemoet te komen. Uitstel van gemeentelijke belastingen en leges is daar een voorbeeld van. “Daarnaast brengen we bestaande coronaregelingen onder de aandacht van ondernemers en lobbyen we actief voor aanvullende voorzieningen. Dat laatste doen we samen met onze partners in de regio en lokale en nationale ondernemersorganisaties en op basis van de signalen die lokale bedrijven afgeven.” Geldelijke steun alleen is niet altijd de oplossing. “De anderhalve-meter-economie biedt ook kansen. Het kan zijn dat je daarvoor anders moet gaan denken en ondernemen. Als gemeente maken we ons ook wel zorgen over de omzet die bij reguliere bedrijven wegvalt die nu nog vol aan het werk zijn. De bouwsector is bijvoorbeeld nu nog druk met de opdrachten die al ingepland stonden, maar er komen op dit moment nauwelijks nieuwe orders van ondernemers en voor utiliteitsbouw bij. Zeker as deze langer duurt met een tweede besmettingsgolf komen we voor een grote opgave te staan. Dan hebben we elkaar als gemeente, samenleving en bedrijfsleven nog harder nodig om de economie weer vlot te kunnen trekken. Ondernemers uit Gemert-Bakel kunnen voor vragen en advies terecht bij accountmanagers bedrijven en economie Wiel Verhaegh (wiel.verhaegh@gemert-bakel.nl) en Susanne Aben-Ter Burg (susanne.terburg@gemert-bakel.nl). Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar op 0492-378500. [ ]


Mogelijkheden uitbreiding bedrijventerreinen Bakel en Milheeze onderzocht

Peelgemeenten vragen ruimte voor bedrijfsontwikkeling

V

oor bedrijfsontwikkeling blijft, als het aan de Peel ligt, ruimte in de regio. De plattelandsgemeenten in de Peel hebben op verzoek van de provincie afspraken gemaakt over de programmering van bedrijventerreinen in de periode 20202030. Gaat de provincie akkoord, dan blijft vestiging en uitbreiding van bedrijven blijft mogelijk in Gemert-Bakel. Samen met Helmond en de vijf andere Peelgemeenten wordt gewerkt aan een nieuw regionaal bedrijventerrein voor grotere en zwaardere bedrijven. Voor de coalitie in Gemert-Bakel staat voorop dat er in iedere dorpskern ontwikkelingsmogelijkheden voor plaatselijke ondernemers moeten zijn. Het invullen van nieuwe vraag in de regio mag dus niet ten koste gaan van lokale vraag. Lokale vraag is leidend. “Ook binnen de gemeentegrenzen proberen we vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen”, zegt gemeentelijk programmaleider economie Jolanda van Rooy. Naast lokale binding zijn bereikbaarheid, afstand tot leveranciers en de arbeids- en afzetmarkt bepalend bij de keuze voor een bedrijfslocatie. “Met de wensen van de ondernemer dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden. Regionale samenwerking moet daarbij geen doel zijn, maar een middel.”

In Bakel en Milheeze is bijna alle bedrijfsgrond bezet. “Samen met de ondernemersverenigingen hebben we daarom de behoefte in kaart gebracht. We onderzoeken nu waar uitbreiding mogelijk is om in de lokale vraag te kunnen voorzien. Om uit te mogen breiden is wel toestemming van de provincie nodig.Op Smartpark Gemert zijn nog voldoende kavels beschikbaar, maar ook daar kijken we al naar de toekomst. Voor het laatst overgebleven agrarisch bedrijf in het gebied moet nog een oplossing worden gevonden, zodat Smartpark zich in de komende jaren kan blijven ontwikkelen.” De provincie Noord-Brabant heeft aan elke subregio –waaronder de Peel- gevraagd om het aanbod aan bedrijventerreinen in kaart te brengen en uiteindelijk tot gezamenlijke afspraken te komen in Zuidoost-Brabant. De provincie wil alleen toestemming voor uitbreiding geven als het aanbod binnen de regio op elkaar afgestemd is en als extra uitgifte dan nog steeds noodzakelijk blijkt. Vraaggericht ontwikkelen is daarbij het vertrekpunt. Gemert-Bakel, Asten, Deurne, Laarbeek, Helmond en Someren zijn gezamenlijk met deze opdracht aan de slag gegaan. Er zijn nu collectief afspraken gemaakt over de vraaggerichte programmering

van bedrijventerreinen in de Peelregio. Die worden op 17 juni oriënterend met de provincie besproken. Als Noord-Brabant vervolgens akkoord is worden de afspraken voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden. Als ze zijn vastgesteld, kunnen ze verder worden uitgewerkt. Er wordt dan,behalve economische aspecten, nadrukkelijk gekeken naar kwalitatieve aspecten als bereikbaarheid, duurzaamheid en de Regionale Energiestrategie.” In februari 2020 is adviesbureau BRO in opdracht van de Peelgemeenten gestart met de locatiestudie voor een nieuw regionaal bedrijventerrein. Dat heeft geresulteerd in een eerste ‘longlist’ van mogelijke locaties. Deze locaties worden nu nader onderzocht. De Peelgemeenten vinden de beschikbaarheid en nabijheid van zo’n terrein van groot belang voor het lokale bedrijfsleven. Zodra bedrijven op een lokaal terrein te weinig ruimte hebben om verder te groeien moeten zijn naar een regionaal bedrijventerrein kunnen verhuizen. Zonder dat de woon-werkafstand voor werknemers te groot wordt. Ook vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening en landschappelijke kwaliteit is het raadzaam om grootschalige bedrijven te clusteren op grootschalige terreinen en niet aan de randen van kleine kernen. [ ]

11


GROS HygiĂŤne & Schoonmaaksystemen zet alle zeilen bij

Flexibel insp op extrem in corona-ti 12


pelen

me vraag ijd

T

erwijl veel bedrijven noodgedwongen in de luwte kwamen te liggen vanwege de corona-maatregelen, moesten bij GROS hygiëne & schoonmaaksystemen alle zeilen worden bijgezet. De Gemertse groothandel in schoonmaakproducten zag een golf aan orders op zich afkomen.

“We hebben in zeer korte tijd een importlijn van mondmaskers opgezet”, geeft eigenaar John Janssen van GROS Hygiëne & Schoonmaaksystemen een voorbeeld uit de afgelopen turbulente periode. “Voor de uitbraak van Covid-19 verkochten we die slechts mondjesmaat. Nu waren we in staat om midden in de crisis vele ziekenhuizen in hun vraag naar goedgekeurde mondmaskers te voorzien; het resultaat van een bezoek aan fabrikanten in China vorig jaar en de positieve samenwerking die uit dat bezoek is ontstaan.” GROS Hygiëne & Schoonmaaksystemen is een groothandel op het gebied van schoonmaakmiddelen, reinigingsmachines en aanverwante producten. Vanaf de Oude Bakelsedijk 6 in Gemert bedient het bedrijf grote organisaties als ziekenhuizen, diverse industriën en scholen, maar ook het MKB en schoonmaakbedrijven. GROS kan doorgaans putten uit een voorraad van zo’n 4000 verschillende producten. Maar met de uitbraak van Covid-19 stond die voorraad onder grote druk, zegt Janssen: “We konden de ontwikkelingen uit onze orders aflezen. Toen de crisis begon ontstond er bijvoorbeeld een enorme run op desinfectie handgel. We waren in een mum van tijd uitverkocht, en onze producenten ook. Zelfs de grondstoffen en de verpakkingen waren op.” Ook desinfectiemiddelen liepen hard, vervolgt Janssen: “Om oppervlakken als bureau’s en handcontactpunten te desinfecteren. En er was een run op papieren vouwhanddoeken en de dispensers waar die in hangen. Door bedrijven en instellingen is in deze middelen flink gehamsterd.” Inmiddels zijn de voorraden van GROS weer redelijk op niveau, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Janssen: “Ik ben enorm trots op ons team, samen hebben we het toch maar mooi voor elkaar gekregen. Door snel te schakelen hebben we waar nodig nieuwe producenten kunnen betrekken en zo hebben we onze klanten gedurende de afgelopen tijd toch telkens kunnen bedienen.” Nu de corona-maatregelen langzaamaan weer versoepeld worden, merkt Janssen dat opnieuw aan de order-portefeuille: “Sinds de scholen en diverse zogenaamde contactberoepen weer zijn opgestart neemt de vraag naar desinfectiemiddelen weer toe. En we zien een toename in single-use schoonmaakproducten, deze zijn in combinatie met desinfectiemiddelen uitermate geschikt doordat op deze manier van schoonmaken kruisbesmetting wordt uitgesloten.” Janssen verwacht dat de aandacht voor hygiëne- en desinfectiemiddelen voorlopig nog wel aan zal houden. Hij noemt de ‘no-touch handdesinfectiezuilen’ als voorbeeld: “Het is een sterk visitekaartje wanneer bedrijven dit soort zuilen een plek bij hun entree geven. Een teken van aandacht voor veiligheid, verantwoordelijkheid en zorg voor zowel medewerkers als klanten. En bovenal; een effectief middel bij de bestrijding van Covid-19.” Meer informatie: www.grosbv.nl [ ] 13


Kasteel Gemert, de parel van Europa of zoals het misschien beter typeert ‘Domain of Fascination’. Initiatief en ontwikkeling:

Want ‘fascinerend’ is het juiste woord. Zowel voor de roemruchte historie als voor de beleving van het fraaie ensemble van kasteelgebouwen, omgeven door het schitterende kasteelpark.

blhuisvesting.nl


Inspiring your standard of living

Domain of Fascination

De exclusieve residenties met de bijbehorende high standard services mogelijkheden bieden u als ‘kasteelheer en kasteelvrouw’ uniek en bijzonder wonen. Op een historische buitenplaats in de periferie van het dynamische Brainport. kasteelvangemert.nl


FIAT PROFESSIONAL

van professionals voor professionals PRO DEALS vanaf € 7.250,- of € 89,- p. mnd. Zolang de voorraad strekt. Wij leveren voor u alle diversen soorten en maten, ook open en gesloten bakwagens.

Uw bedrijf voor: Nieuwe Fiat personenauto’s, bedrijfswagens, occasions, campers, reparaties en schadeherstel.

Autobedrijf P.J. Peeters

Kom langs in onze showroom of maak een afspraak.

Gemert, Oost-om 36 Tel. 0492-361345 www.pj-peeters.nl

Het bestuur van BKG wenst alle ondernemers gezondheid en kracht toe in deze roerige tijden.

#corona

samentegen

Gemert

rp

do Elsen

De Mortel

Hand

Bakel

el

Milheeze

De Rips


Met beide benen op de grond E en oververhitte woningmarkt, stikstof, PFAS en recentelijk corona. Het afgelopen jaar was niet bepaald mild voor de bouwwereld. Hoewel de gevolgen van de corona-crisis nog amper zijn te overzien houdt de directie van Bouwbedrijf Hendriks Gemert het hoofd koel: ‘Goede prestaties zorgen voor continuïteit. Dat is altijd zo geweest.’

Robert Hendriks kan zich het moment nog exact herinneren. Toen de recessie van 2008 toesloeg besloot de toenmalige eigenaar van Bouwbedrijf Hendriks Gemert zijn personeel bij elkaar te roepen: “Letterlijk op een vrijdagmiddag in de kantine. Ik vroeg wat we ermee zouden doen; inkrimpen of onze regio vergroten.” De personeelsleden gaven unaniem de voorkeur aan optie twee, ook al betekende dat extra reistijd. Daarmee verschafte het Gemertse bouwbedrijf zich een weg uit de crisis, die in dubbele zin positief uitpakte. “We maakten destijds funderingen voor de zendmasten van Vodafone, KPN en T-Mobile”, vertelt Jochem Hendriks, die

het bedrijf in 2015 van zijn vader overnam. “Aanvankelijk in de regio. Daarna gingen we dat werk ook landelijk doen. Vervolgens werd het steeds meer, tot en met de volledige installatie van de antennes voor de telecomproviders. Onze timmermannen en metselaars rolden in feite zo het telecomvak in. Mede dankzij hun inbreng behoren we tot de best presterende bedrijven in die markt.” Het tekent allicht het ondernemerschap van de familie Hendriks. De overgrootvader van huidig eigenaar Jochem startte het familiebedrijf al in 1898. Robert vermoedt dat de waardes die aan een familiebedrijf hangen een belangrijke basis zijn voor de stabiliteit: “Wij staan met beide benen op de grond en leveren goede kwaliteit voor een nette prijs. En als je goed werk levert krijg je nieuwe opdrachten, zo werkt het nu eenmaal.”

springen het nieuwe pand van KeenSystems en de 18 appartementen aan het Kruiseind in het oog, maar het recente portfolio bevat ook een politiebureau in Enschede en een ambulancepost in Ulvenhout. Daarnaast pleegt het bedrijf onderhoud voor scholengemeenschappen en andere overheidsinstanties en is het actief bij de ombouw van kantoorpanden naar woonunits. Kleinere, particuliere verbouwingsprojecten worden door Bouwbedrijf Hendriks Gemert net zo lief omarmd. Jochem: “We willen als bedrijf geen stempel krijgen. Bovendien vinden onze werknemers die afwisseling fijn.” Robert: “Zij krijgen veel eigen verantwoordelijkheid en dat betaalt zich terug in loyaliteit. We hebben eigenlijk alleen natuurlijk verloop. En dat verloop vangen we weer op met leerlingen die we zelf opleiden. Ook daarmee bouwen we aan onze stabiliteit.” Meer info: www.hendriksgemert.nl [ ]

Tegelijkertijd beperkt de Gemertse bouwonderneming zich niet tot een bepaalde markt. Hendriks is landelijk actief met woning- en utiliteitsbouwwerken; in Gemert

Bouwbedrijf Hendriks Gemert bouwt aan continuïteit 17


B

egin dit jaar betrokken de software-ingenieurs van het Gemertse KeenSystems een volledig nieuw en fraai onderkomen. Directeur Steven Lam geniet van die nieuwe werkomgeving: ‘Vanaf dag één voelde ik de rust’. “Een ideaalbeeld”, noemt eigenaar Steven Lam het nieuwe, in het oog springende pand van KeenSystems aan de Zuid-Om in Gemert. “De primaire gedachte was het creëren van een fijne sfeer om in te werken. Dat is volgens mij gelukt. Werkplezier vind ik het allerbelangrijkste.” Steven Lam kan gerust betiteld worden als eigenzinnige ondernemer. Met zijn bedrijf KeenSystems ontwikkelt hij slimme en hoogwaardige telecomsystemen. “Je kunt ons vergelijken met bedrijven als KPN en Vodafone’, vertelt hij zonder omweg. “Alleen leveren wij niet aan eindgebruikers. We ontwikkelen

18

halffabrikaten die vaak achter de schermen draaien. Onze afnemers, veelal lokaal opererende bedrijven, ontwikkelen zelf het uiteindelijke product.” Voor de ontwikkeling van die hoogwaardige systemen zijn slimme ingenieurs nodig. KeenSystems heeft 15 mensen in dienst, 5 vacatures staan open. Zakelijk gezien zou het daarom slimmer zijn om in Helmond of Eindhoven bij het station te zitten, erkent Lam. Maar, vervolgt hij, “het is een bewuste keuze om hier te zitten. Ik word blij van de rustige omgeving. Naast een station heerst toch een andere dynamiek.” Lam wijst op de omliggende natuur die door het vele glas bijna de kantoorruimtes ingetrokken wordt. “Aan de overkant zie je de bolle akkers. Daar mag niet gebouwd worden. Het uitzicht blijft dus lekker vrij.” Dat ruimtelijke gevoel komt ook in het pand zelf terug. De directeur-eigenaar geeft met plezier een rondleiding: “Ik kan me voor-


‘Werkplezier

staat bij ons voorop’

Oogstrelend pand geeft werknemers KeenSystems rust en ruimte stellen dat mensen nieuwsgierig zijn. De buitenkant kennen ze wel. Maar de binnenkant is zeker zo interessant, vinden wij.” De rondleiding begint op de middelste verdieping, waar de centrale entree uitzicht biedt op door glaswanden gescheiden kantoorruimtes. Lam: “Het is heel open. Als je vooraan staat kijk je zo naar achteren. Er zijn 26 werkplekken; 20 vast en 6 flexibel. Iedereen werkt op deze verdieping. Je ziet elkaar zitten, maar je hoort elkaar niet. Die rust vind ik fijn.” Een centraal gelegen trap leidt naar de bovenste verdieping, waar zich een vergaderruimte en de kantine bevinden. Ook hier halen grote glazen wanden de omgeving naar binnen. Het dakterras biedt uitzicht op de omliggende natuur. Lam benoemt het groene dak: “Daar hebben we kruiden geplant. Ook op die manier halen we de natuur binnen.”

Twee verdiepingen lager, op de begane grond, gaan ontspanning en ontwikkeling hand in hand. Een tweetal experimenteerruimtes is ingericht om systemen aan tests te kunnen onderwerpen, vertelt Lam: “We hebben op vier locaties in Amsterdam servers staan. Die omgeving hebben we hier nagebouwd. Om te ontwikkelen en om proefopstellingen te kunnen testen.” Daarnaast herbergt de begane grond een ontspanningsruimte met een poolbiljart en air-hockey, laat Lam zien: “Iedereen heeft suggesties kunnen doen. Die hebben we vervolgens gerealiseerd.” Waarmee we terugzijn bij het werkplezier, de eerste gedachte achter het pand. “Vanaf dag één voelde ik de rust”, besluit Lam. “Het is heerlijk om in zo’n omgeving te werken. Het liefst zou ik hier met 20 man zitten. Maar ja. Dat zul je op meer plaatsen horen.” [ ] 19


G

emeente en gemeenschap gaan samen werken aan een nieuwe omgevingsvisie voor Gemert-Bakel. Die visie biedt meer ruimte voor maatwerk.

De Omgevingswet komt eraan. Gemeenten zijn daarom verplicht om een nieuwe omgevingsvisie op te stellen. Gemert-Bakel heeft ervoor gekozen om dit samen met inwoners en ondernemers te doen. Dat gebeurt onder het motto ‘Samen slim’. Gemeentelijk programmaleider Ruimte Patrick de Wit: “De huidige omgevingsvisie beperkt zich tot het ruimtelijk domein. De toekomstige visie is veel breder van opzet. Niet alleen de inrichting van de ruimte, maar ook andere aspecten die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving worden daarin meegenomen. Gezondheid en veiligheid zijn daar voorbeelden van.” De gemeenteraad is als eerste aan zet. Zij stelt medio oktober een richtinggevend koersdocument voor de nieuwe omgevingsvisie vast. Binnen deze kaders is ruimte voor maatwerk. De thema’s uit het koersdocument worden dan gebiedsgericht verder uitgewerkt. “Belanghebbenden kleuren het op dorpsniveau verder in. Bijvoorbeeld: ‘Als je die paal naar links zet, wat heeft dat voor gevolgen in een gebied. Komen daardoor functies of kwaliteiten in de knel? Moet je het anders in gaan richten? Kun je daar samen een oplossing voor vinden?’ Zo worden er per kern andere accenten gelegd.” Het is aan de raad om te besluiten of alle inwoners en ondernemers uit de betreffende kern bij deze uitwerking betrokken worden of alleen de organisaties die hen vertegenwoordigen, zoals een dorpsraad, ondernemersvereniging, zlto-afdeling en het afvaardiging van het verenigingsleven. Praten er veel mensen mee, dan is er waarschijnlijk wat meer tijd voor de uitwerking nodig. Naar verwachting is de nieuwe omgevingsvisie in 2021 gereed. Gemert-Bakel beschikt dan over een richtinggevend document voor de komende tien tot dertig jaar. “Dat stuk is niet in beton gegoten. Bijstellen kan altijd. Het gaat er vooral om dat je op basis van de visie interactief met elkaar blijft nadenken over je eigen omgeving.” [ ]

20


Samen slim inrichten

Omgevingswet biedt mogelijkheden De Omgevingswet is een aangenomen maar nog niet ingegane Nederlandse wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. De wet maakt veel bestaande regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed overbodig. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschillende malen uit-

gesteld. In juli 2017 werd de geplande datum van1 juli 2019 wederom uitgesteld naar een nog te bepalen datum. Op 6 oktober 2017 werd bekend dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding 1 januari 2021 zou zijn, maar mede vanwege de coronacrisis in 2020 wordt dit opnieuw uitgesteld. Gemeentelijk programmaleider Ruimte Patrick de Wit: “De Omgevingswet maakt het mogelijk om een aantal bestaande rijksregelingen op gemeentelijk niveau te wegen. Daardoor zou meer ruimte kunnen ontstaan voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Nu gelden voor heel Nederland dezelfde regels. Als de Omgevingswet van kracht wordt kunnen deze voor een deel afgestemd worden op lokale omstandigheden. Stel dat het vooral in het belang van de omgeving is dat de luchtkwaliteit verbetert. Dan zou een gemeente op grond van de nieuwe Omgevingswet kunnen besluiten om daar strengere eisen aan te stellen dan voorheen. Met regelgeving rond bodemkwaliteit zou dan misschien juist soepeler omgesprongen kunnen worden om per saldo tot een beter woon-, werk- en leefklimaat te kunnen komen.” [ ]

21


Frans van den Heuvel

Een ondernemer die midden

in de samenleving staat

ren, waar ze samen met de ouders ook een fruitje kunnen eten. In de winterdag legt Frans altijd een ijsbaan aan. Als het weer het toelaat kan iedereen daar gratis schaatsen. “Frans is het voorbeeld van een ondernemer die nooit stilzit”, vindt Wilco Peters, accountmanager MKB van Rabobank Peel Noord Helmond. “Hij is altijd bezig om zijn eigen onderneming verder te ontwikkelen en daarnaast is hij zich bewust van zijn omgeving. Dat doet hij onder meer met de speeltuin en de ijsbaan. Hij kijkt niet alleen naar zijn eigen winkel. Hij is zich bewust van wat er in Aarle-Rixtel speelt en wil daar ook een rol in spelen. Dat past dan ook goed bij de Rabobank.”

R

oep in Aarle-Rixtel ‘Power to the Pieper’ en iedereen weet direct wat je bedoelt. Het is de slogan van Frans van den Heuvel die aan de Opstal zijn groente- en fruitspeciaal-zaak runt. Van den Heuvel is een veelzijdige ondernemer die steeds in de toekomst blijft kijken. Nieuwe ideeën ontstaan én worden gerealiseerd. Met hulp van de Rabobank. Wie bij Frans ‘de plak’ oprijdt ziet altijd beweging. In de speeltuin rijden kinderen op de skelters en gieren het uit van het lachen. Voor de ingang van de winkel staat een immense krat, vol met sinaasappels. En binnen is de keuze reuze. Het assortiment groente, fruit, salades en maaltijden is zeer uitgebreid. De winkel van Frans heeft een hele metamorfose ondergaan de afgelopen twintig jaren.

Met hulp van de bank heeft Frans sinds kort zijn eigen versautomaat. Daar kunnen mensen 24 uur per dag, 7 dagen in de week hun verse groenten, fruit en maaltijden halen. “Ik merkte dat er vaak klanten buiten de openingstijden behoefte hadden aan hun verse producten. Toen ontstond het idee van de versautomaat. Via Financial lease van de Rabobank heb ik die snel kunnen realiseren.” Wilco: “Vanuit Rabo Lease kunnen wij objecten financieren. De klant is direct volledig eigenaar en betaalt zijn rente en aflossing aan de Rabobank. Het grote voordeel is dat we zo snel een financiering kunnen regelen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om auto’s, groot materieel voor een grondverzetbedrijf of brouwinstallaties voor kleine brouwerijen.”

“We verkochten altijd al groente vanaf huis. We telen onder meer aardappels, asperges, peulen en tuinbonen voor de eigen winkel. Maar toen de groenteboer in de Dorpsstraat stopte, kwam er ook steeds meer vraag naar andere producten. Langzaamaan ben ik er vanaf toen meer bij gaan kopen.” Het assortiment breidde uit, de winkel werd te klein. Rechts van de ouderlijke boerderij, herrees een compleet nieuwe winkel. En Frans bleef oog houden voor de samenleving. Zo bouwde hij naast de winkel een complete speeltuin voor de kinde-

De versautomaat bij Frans was direct een voltreffer. Stilzitten, daar is hij niet van. Dus Frans kijkt direct verder. Zijn nieuwste plan is het opzetten van een zorgboerderij, links naast zijn ouderlijk huis: ‘Power to the people’. “Eenzaamheid is het grootste probleem bij ouderen. Ik wil deze mensen uit hun isolement halen, middels een dagbesteding.” Waar mogelijk draagt de Rabobank ook daar zijn steentje bij. Wilco: “Met financiering, maar ook met onze kennis en netwerk. Een ondernemer die midden in de samenleving staat, willen we graag helpen.” [ ]

22


23


g n i s s o l p o l Totaa ondernemers voor

B en F Media Uw partner op internet

✆ 088 235 2363 Zakelijk Internet

Zakelijke Telefonie

Internet voor ondernemers

Telefonie voor ondernemers

Web voor ondernemers

• • • • • •

• • • • •

• • • •

ADSL, SDSL, VDSL en Glasvezel Kabel Stabiel, betrouwbaar en veilig PIN en Alarm over IP Backup online Bestand online Slimme e-mailoplossingen

Webdesign & Hosting

Lage abonnementstarieven Lage gesprekstarieven Onbeperkt aantal telefoonnummers Fax 2 mail Voicemail 2 mail

W W W.BENFMEDIA.NL

Professionele hosting (webhosting) Uniek design Zoekmachine optimalisatie Integratie Sociale Media

er len ver t s n die ijke l e ak te z Bes

Waterrand 7 - 5421 GA Gemer t - info @ benfmedia.nl - Tel. 088 235 23 63

IJzersterke combinatie Van Helvoort Grafisch bedrijf aan de ene kant, onze webshop DutchPrint.nl aan de andere. Wilt u standaard drukwerk ook in oplages vanaf 1 ex. bestellen? Doe dat dan snel en gemakkelijk online bij DutchPrint.nl.

van helvoort grafisch bedrijf

.nl

Heeft u een goed advies, uitgebreidere service of creativiteit nodig? Neem dan contact op met Van Helvoort Grafisch Bedrijf tel. 0492 37 11 37. Uiteraard bent u bij allebei verzekerd van een uitstekende kwaliteit drukwerk.

Wij laten uw grafische ideeën werkelijkheid worden


Eeterij Stoer biedt alle faciliteiten voor bedrijfsevenementen

De perfecte plek voor ieder zakelijk moment

I

n het bosrijke buitengebied van Boekel biedt Eeterij Stoer zakelijke gasten alle faciliteiten voor een bedrijfsevenement in een krachtige sfeer. ‘Wij kunnen elke zakelijke bijeenkomst tot een succes maken.’ “Natuurlijk is het nu wat lastiger vanwege de corona-maatregelen”, zegt bedrijfsleidster Minou Martens van Eeterij Stoer. “Maar normaal gesproken kunnen wij bedrijven alles bieden. Van vergaderingen tot een zakelijke lunch of borrel. En van een bijzondere trainingslocatie tot een compleet verzorgd bedrijfsfeest.” Eeterij Stoer, aan de Peelstraat 22 midden in het buitengebied van Boekel, biedt haar gasten een buitengewoon verblijf. Het ruime terras geeft uitzicht op de bosrijke omgeving tussen Boekel en Handel. De sfeervolle serre haalt die omgeving op koelere momenten naar binnen. En het intieme restaurantgedeelte biedt uitzicht op de binnenbak van de achtergelegen manege waar Western-paarden worden getraind. Die Western-sfeer is terug te vinden in de aankleding en op de kaart van Stoer. “Eerlijke producten voor een eerlijke prijs”, omschrijft Martens de menukeuze. “En alles met een net wat stoerder randje, zowel wat ingrediënten betreft als in de presentatie. Zo serveren we onze gerechten bijvoorbeeld op houten planken.” Voor zakelijke activiteiten hanteert Eeterij Stoer verschillende formules. Veel bedrijfsuitjes die in de omgeving plaatsvinden

eindigen aan de Peelstraat 22, vertelt Martens: “Het gras rondom ons terras is, met de picknicktafels, een fijne plek voor onze gasten om even uit de kantoor- of werksfeer te komen. We kunnen buiten of binnen bijvoorbeeld een aangeklede borrel aanbieden. En onze serre is de perfecte locatie voor een lopend buffet, een walking dinner of een Proeverij Stoer; drie gangen voor een extra scherpe prijs.” Kleinere groepen kunnen gebruik maken van een high-tea als lunch tijdens een vergadering. Met een high-wine of high-beer kunnen presentaties of trainingen op passende wijze worden afgesloten, vervolgt Martens: “In onze serre zijn alle faciliteiten aanwezig. Er hangt een beamerscherm en de serre is volledig afsluitbaar. Veel bedrijven uit de omgeving maken daar al gebruik van.” Ook grotere groepen kunnen bij Eeterij Stoer uitstekend terecht. Er is ruimte voor honderd man, het terras niet meegerekend. Daarmee is Stoer ook een ideale locatie voor een spetterend bedrijfsfeest, zegt Martens: “Met de gastheer bespreken we vooraf alles. De drankjes die geschonken worden, de borrelhapjes die we serveren. Ook daarin kunnen we heel veel bieden. Eventueel regelen we zelfs de band of dj.” Eeterij Stoer is daarmee de perfecte locatie voor iedere zakelijke aangelegenheid, besluit Martens: “Bij ons kun je heel veel richtingen uit. Wij zijn heel flexibel en in overleg is eigenlijk alles mogelijk.” Meer info: www.eeterijstoer.nl [ ] 25


Colofon Business Varia (BV) Magazine is een uitgave van: Gemert Media BV Vliet 20 5422 VV Gemert Tel. 0492-371111 info@gemertmedia.nl www.gemertmedia.nl Acquisitie: René Paardekooper Rob Vlemmings Teksten: Marcel Bosmans Siel Peijs

Het adres voor:

Coverfoto Usawa Coffee: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie) Foto’s: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie) Marcel Bosmans Joost Duppen Daim van Dijk (DD-Productions)

Crossmediale communicatie Zakelijke (online) teksten en foto’s Drukwerk

Eindredactie: Marcel Bosmans Opmaak: Ilse van der Pas Druk: Van Helvoort Grafisch Bedrijf / DutchPrint

Huisstijl ontwerp

Verspreiding: Gemert Media Oplage: 3000 exemplaren, business-to-business in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel.

Uitgever van: Gemerts Nieuwsblad Gemertsnieuwsblad.nl TipGemertsNieuwsblad.nl BV Magazine Heerlijck Vrij Magazine

Vliet 20 • Gemert • 0492-371111 • info@gemertmedia.nl www.gemertmedia.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Adverteren in Business Varia Magazine? Neem contact op met één van onze media-adviseurs, René Paardekooper of Rob Vlemmings, telefoonnummer 0492-371111, e-mail bv@gemertmedia.nl.


Marktleider in bedrijfsmatig onroerend goed dankzij lokale focus

Van Helvoort Makelaardij heeft specifieke kennis

S

pecifieke kennis van de lokale markt maakt Van Helvoort Makelaardij tot dé bedrijfsmakelaar in de regio GemertBakel, Boekel-Venhorst en Laarbeek. ‘Wij zijn in deze regio marktleider op het gebied van taxaties, verkoop en verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed.’ “Wij zagen markt voor een lokale bedrijfsmakelaar”, zegt eigenaar Paul van Helvoort van Van Helvoort Makelaardij. “Met ons kantoor zijn we al zeer actief op de woningmarkt van zowel bestaande als nieuwbouw. Sinds een kleine twee jaar richten we ons ook met succes op bedrijfsmatig onroerend goed, zoals kantoren, winkels en overige bedrijfsruimtes.” Van Helvoort Makelaardij ondersteunt bedrijven en pandeigenaren hierbij op drie gebieden; verkoop en verhuur van bedrijfsmatig vastgoed, taxatie en advisering. Het kantoor is vanuit twee vestigingen, aan het Ridderplein 5 in Gemert en het Sint Agathaplein 33 in Boekel, primair actief in de regio Gemert-Bakel, Boekel-Venhorst en Laarbeek. Die regionale aanwezigheid verschaft het kantoor duidelijke voordelen, zegt Van Helvoort: “Wij zijn exact op de hoogte van de lokale markt. En we hebben een zeer uitgebreid netwerk opgebouwd, zowel van aanbieders als van potentiële kopers of huurders van een bedrijfspand in de regio.” Voor met name de winkel-verhuurmarkt zijn er echter ook goede contacten met diverse grote landelijke winkelpartijen. Dankzij dat lokale netwerk is het portfolio dat Van Helvoort te huur of te koop aanbiedt actueel en ruim. Het aanbod is altijd te vinden via www.vanhelvoortmakelaardij.nl, FundainBusiness.nl en de sociale media, zegt Van Helvoort: “Zowel nieuwbouw als bestaande locaties. In de meeste gevallen treden we op namens de eigenaar van het pand. Maar mensen kunnen natuurlijk ook

vrijblijvend een zoekopdracht bij ons neerleggen.” De lokale marktkennis is volgens Van Helvoort van doorslaggevend belang bij de waardebepaling van een pand. “Er kunnen flinke prijsverschillen zijn tussen Gemert en Helmond, of zelfs Uden”, vertelt hij. “Wij kunnen na een eerste gesprek al meteen een goede indicatie van de marktwaarde geven.” Bovendien is Paul van Helvoort gercertificeerd taxateur voor bedrijfsmatig vastgoed voegt hij daar direct aan toe. “Belangrijk. Want we kunnen daardoor een volledig taxatierapport leveren volgens de richtlijnen van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, red.). Vaak is zo’n taxatierapport nodig bij de aankoop van een pand in verband met de hypotheekverstrekking.” Behalve taxaties en ondersteuning op het gebied van koop of huur geeft Van Helvoort Makelaardij advies over bijvoorbeeld herontwikkeling van bestaande locaties. Van Helvoort: “We bekijken dan samen met de eigenaar of er een beter rendement behaald kan worden. Zoals centrumlocaties met een diepe tuin waar appartementen gerealiseerd kunnen worden of een gedateerd pand dat opgefrist een betere winkeluitstraling geeft.” Het hoge serviceniveau heeft ertoe geleid dat Van Helvoort Makelaardij zich inmiddels regionaal marktleider in de bedrijfsmakelaardij mag noemen, een titel die Paul van Helvoort trots stemt: “Met zes medewerkers zijn we ‘slechts’ een middelgroot makelaarskantoor. Tegelijkertijd hebben we een professioneel team en zijn onze lijntjes kort. Die kleinschaligheid, gekoppeld aan onze continue focus op lokale vastgoedontwikkelingen, geeft ons een onderscheidende voorsprong in de markt.” Meer info: www.vanhelvoortmakelaardij.nl [ ] 27


Inspiring your business

Domain of Fascination

Kasteel Gemert, eeuwenlang een bestuurlijk centrum van de grote regio. Binnenkort verkrijgt het wederom een significante economische en maatschappelijke positie als een internationaal knooppunt. Waar nieuwe verbindingen worden gelegd op het gebied van kennis, wetenschap en cultuur, met Europa en de rest van de wereld. Kasteel Gemert, een fascinerende locatie in de periferie van Brainport, een bron van inspiratie voor ondernemen. Initiatief en ontwikkeling:

kasteelvangemert.nl blhuisvesting.nl