BV Magazine mei 2022

Page 1

Meer ruimte

Lokaal kennis inkopen

MEI 2022

Boodschappen als basis


NIEUWE

RENAULT KANGOO alle ruimte voor succes International Van of the Year 2022

al vanaf

/maand € 174 met Financial Lease *

Renault Pro+ 20 innovatieve rijhulpsystemen standaard zeer rijk uitgerust ook als automaat verkrijgbaar

Gemert Komweg 41, Tel. (0492) 36 14 72 * Flex Financial Lease- (FFL) inclusief aanschaf GarantiePlus (verlengde garantie) én Renault Onderhoudscontract (allebei o.b.v. 48 maanden en 100.000 km), looptijd 60 maanden, minimaal 30% aanbetaling, 20% slottermijn en een financiering tegen 0% rente. FFL geldt op nieuwe zakelijke Renault-bedrijfswagenorders. geldt niet i.c.m. jaarafspraken. algemene voorwaarden van toepassing, op te vragen via nl-marketing@ rcibanque.com. Renault Business Finance behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van FFL zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. acceptatie voorbehouden. aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Business Finance, handelsnaam van RCI Financial Services B.V., Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk (KvK-nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. de actie is geldig t/m 3 april 2022 met uiterste registratiedatum 30 juni 2022. schrijffouten, rente- en prijswijzigingenvoorbehouden. vraag de Renault-dealer naar de voorwaarden, bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/actievoorwaarden.

renault.nl

vogels-renault.nl


Inhoud

Voorwoord Lokaal kennis inkopen

Prijsbepaling

pag. 26

Ondernemersruimte pag. 6

Detailhandelsvisie pag. 16

Colofon

5

BVelopments

5

Bedrijventerreinen uitgebreid

6

Amber Legal

8

MooiGroendak.nl

10

Ivenko Klimaatbeheersing en Koudetechniek

12

Kasteel van Gemert

14

Sterk boodschappenaanbod

16

Van Helvoort Makelaardij

19

Starters

21

Red Lemon

22

Zakendoen in Polen

24

Kansen

26

Zelf doen. Verantwoordelijkheid nemen. Kansen pakken. Herken je jezelf hierin? Dan ben je vast een ondernemend type. Loslaten is lastig voor veel ondernemers. Waarom zou je het uit handen geven? Omdat het je bedrijf sterker kan maken. Je kunt niet alles zelf en ook niet alles zelf doen. Zelfs een multinational heeft niet alle kennis en kunde in huis. Zakelijk succes hangt niet alleen af van je product of dienst. Ook de organisatie moet op orde zijn. De inkoop, productie en verkoop, maar ook de boekhouding, de loonadministratie, het wagenparkbeheer, de verzekeringen, de veiligheidsvoorschriften en het persoonsbeleid. Dat is stuk voor stuk een vak apart. Het is dus slim om daar een professional voor in te schakelen. Zodat je zelf kunt blijven doen waar je het best in bent. Want met jouw individuele kwaliteiten kun je juist een verschil maken. Voor de meeste van deze expertises hoef je niet ver van huis. Accountants, juristen, financieel adviseurs, verzekeringsagenten, arbeidsbemiddelaars en makelaars zitten niet alleen op de Amsterdamse Zuidas, maar ook gewoon om de hoek. Die plaatselijke professial is even onafhankelijk, maar vaak net wat meer betrokken en beschikt over een betere kennis van de lokale en regionale markt. Door lokaal en regionaal in elkaar te investeren, draag je bij aan een sterkere samenleving. Het is goed voor de plaatselijke economie, de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau en zorgt ervoor dat mensen, middelen, kennis en kunde behouden blijven en zichzelf vermenigvuldigen. Dat draagt structureel bij aan het vestigingsklimaat en het individuele bedrijfsresultaat. Het loont dus om het dichtbij huis te halen. Namens de makers van BV Magazine, veel lokaal leesplezier!

BTW-id

pag. 21 3


Nieuwe opslag ruimtes te huur. Nieuwe opslag ruimtes te huur. Huur direct uw box! Nieuwe opslag ruimtes te huur. Huur direct uw box! Huur direct uw box! Units van 5, 7, 10m2 voor €10 per m2 22 voor €10 per m22 Units van 5, 7, 10m Meer ruimte voor minder geld 2 2 Units van 5, 7, 10m voor €10 per m Meer ruimte voor minder geld

Meer ruimte voor minder geld

CONTACT CONTACT Nijverheidsweg 15 | 5421WN Gemert CONTACT Nijverheidsweg 15 | 5421WN Gemert www.garagebox.direct | 0800-2092 Nijverheidsweg 15 | 5421WN Gemert www.garagebox.direct | 0800-2092 06 27 00 01 90 www.garagebox.direct | 0800-2092


Colofon Business Varia (BV) Magazine is een uitgave van: Gemert Media BV Vliet 20 5422 VV Gemert Tel. 0492-371111 info@gemertmedia.nl www.gemertmedia.nl Acquisitie: René Paardekooper Rob Vlemmings Teksten: Marcel Bosmans Siel Peijs Coverfoto Maaike Blankert: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie)

BVelopments De instroom van (hoogopgeleid) talent in Helmond en omliggende Peelgemeenten blijft achter ten opzichte van andere delen van Brainport. Dat is een van de bevindingen uit de Economische Agenda De Peel 2022-2027. “De oorzaken zijn divers. De beperkte opwaartse dynamiek in de lokale beroepsbevolking, de beperkte ontwikkelkracht van de lokale verzorgende sectoren, de beperkte aantrekkingskracht op jong talent, de perifere ligging binnen de Metropoolregio en de achterblijvende ontwikkeling in de Peelgemeenten.” De Peelregio zet daarom in op het behouden en aantrekken van talent en ontwikkelen van het huidige arbeidspotentieel (Een leven lang leren). Vanuit de regionale ambitie om als arbeidsmarktregio koploper leven lang ontwikkelen te worden is in augustus 2022 het fysieke en online loket leven lang ontwikkelen (BOOST) van start gegaan, met als onderdeel daarvan Stageregio. [ ]

Foto’s: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie) Marcel Bosmans Eindredactie: Marcel Bosmans Opmaak: Ilse van der Pas

Huisman Gemert heeft na 60 jaar de vertrouwde vestiging aan de Zandstraat verruild voor een compleet nieuwe zichtlocatie aan de Oost-Om op Smartpark Gemert. Daar is sinds 20 april zowel de productie, als de opslag en het kantoor ondergebracht. [ ]

Druk: Van Helvoort Grafisch Bedrijf / DutchPrint Verspreiding: Gemert Media Oplage: 3000 exemplaren, business-to-business in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Adverteren in Business Varia Magazine? Neem contact op met één van onze media-adviseurs, René Paardekooper of Rob Vlemmings, telefoonnummer 0492-371111, e-mail bv@gemertmedia.nl.

Het eeuwfeest van De Rips wordt ook door ondernemers gevierd. Op 18 september 2022 vindt 100 jaar De Rips Onderneemt plaats, met activiteiten en kramen van lokale bedrijven. Later wordt hier meer over bekendgemaakt. [ ]

BKG, Commanderij College, New Boxes en Gemeente Gemert-Bakel werken samen om de samenwerking tussen de bedrijven en de school te versterken. In dit kader stond de BKG-ledenbijeenkomst van afgelopen maart volledig in het teken van dit thema. 24 leden hebben actief bijgedragen aan het verbinden met het onderwijs met 38 VWO-3 leerlingen. Ook de overige 32 leerlingen hebben een match gemaakt met bedrijven uit de regio. Denk daarbij aan organisaties als defensie, politie, ziekenhuis en onderwijs. [ ]

5


Bedrijventerreinen Bakel en Milheeze uitgebreid

I

n Bakel en Milheeze komt extra ruimte om te ondernemen. Er worden in de komende jaren nieuwe bedrijfskavels uitgegeven. De gemeente Gemert-Bakel hoopt in de toekomst nog meer gronden aan te kunnen kopen, om in de lokale vraag te kunnen voorzien. Voor het gemeentebestuur van Gemert-Bakel staat voorop dat er in ieder dorp ontwikkelingsmogelijkheden voor plaatselijke ondernemers moeten zijn. Omdat in Bakel en Milheeze vrijwel alle bedrijfskavels uitgeven zijn, is door de ondernemersverenigingen van Bakel en Milheeze een enquête gehouden om de behoefte te peilen voor bedrijfskavels. Daaruit blijkt dat er veel vraag is naar bedrijfsgrond binnen de eigen kern. Dertig ondernemers zijn serieus geïnteresseerd. De provincie Noord-Brabant heeft aan elke subregio –waaronder de Peel, gevraagd om het aanbod aan bedrijventerreinen te inventarisen en tot gezamenlijke afspraken te komen. De provincie wil alleen toestemming voor uitbreiding geven als het aanbod binnen de regio op elkaar afgestemd is en als

6

extra uitgifte dan nog steeds noodzakelijk blijft. Vraaggericht ontwikkelen is daarbij het vertrekpunt. Gemert-Bakel, Asten, Deurne, Laarbeek, Helmond en Someren zijn gezamenlijk met deze opdracht aan de slag gegaan. Er zijn collectief afspraken gemaakt over de vraaggerichte programmering van bedrijventerreinen in de regio. Om in de lokale vraag te kunnen voorzien mag Gemert-Bakel de bestaande bedrijventerreinen in Bakel en Milheeze uitbreiden. Het gaat daarbij om circa twee hectare bedrijfskavels op Bolle Akker en ongeveer één hectare op Binnenveld. Om groenvoorzieningen te kunnen realiseren moet er nog meer grond aangekocht worden door de gemeente. Om de ontwikkeling mogelijk te maken zijn geschikte locaties in kaart gebracht en is er voorkeursrecht op gevestigd. Eind 2021 zijn de onderhandelingen met de grondeigenaren opgestart. In Bakel zijn gronden verworven, in Milheeze zijn de gesprekken nog niet afgerond. “Voor nu kunnen we één hectare uitgeven, omdat we gebonden zijn aan de program-


Meer ruimte om te

ondernemen

ma-afspraken die we als Peelgemeenten met de provincie gemaakt hebben”, legt gemeentelijk Accountmanager bedrijven en economie Suus Aben-Ter Burg uit. “De overige gronden hopen we in een volgende periode uit te kunnen geven.” Een projectgroep onder leiding van Ruud Oude Griep krijgt de opdracht om het proces in goede banen te leiden en waar mogelijk te versnellen. De eerste bijeenkomst met geïnteresseerde ondernemers en omwonenden in Bakel vindt medio juni plaats. Milheeze volgt zodra de gronden verworven zijn. Doel is om alle belanghebbenden tijdig te informeren en te betrekken bij de planvorming. “Je kunt wensen en mogelijkheden beter vooraf, dan achteraf op elkaar afstemmen. Er ontstaan dan minder snel problemen en vertragingen bij doorlopen van de ruimtelijke procedures. We zijn natuurlijk wel gehouden aan de wettelijke termijnen, dus er kan niet per direct gebouwd gaan worden. In de loop van 2023 verwachten we dat de schop de grond in kan.” Met geplande uitbreiding kunnen meer, maar niet alle onder-

nemers geholpen worden. “Voor de komende jaren blijft de vraag groter dan het aanbod. Er is dus nog fors meer bedrijfsgrond nodig in Gemert-Bakel. Ook De Rips heeft bijvoorbeeld aangeven dat er behoefte is aan nieuwe kavels. Ook die vraag willen we in kaart brengen. “Er moet in alle kernen ruimte zijn om te ondernemen. Dat is essentieel voor de leefbaarheid”, geeft wethouder Economische Zaken Bart Claassen aan. “Bedrijven, winkels en horeca zijn broodnodig. Ze bieden werkgelegenheid, helpen voorzieningen en het verenigingsleven in stand te houden en maken Gemert-Bakel tot een aantrekkelijk plek om te wonen, werken en te recreëren.” Samen met de andere Peelgemeenten wil Gemert-Bakel ook een nieuwe regionaal bedrijventerrein gaan inrichten. Bedrijventerrein Brainport moet plek gaan bieden aan ondernemingen die niet (meer) op lokale bedrijventerreinen passen, omdat ze te groot zijn. Met steun van de provincie wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Een voorkeurslocatie voor het 60-hectare grote terrein is de volgende stap. [ ]

7


Maaike Blankert van Amber Legal:

‘Als ik het bedrijf kan ik

razendsnel meeden

8


D

ken,

l nken’

e visie van arbeidsrecht-advocaat Maaike Blankert is even helder als logisch. Met haar kantoor Amber Legal helpt ze ondernemers hun bedrijfsprocessen juridisch zó in te richten dat arbeidsconflicten voorkomen worden. Dat loont de inspanning: ’Principes kunnen onnodig veel tijd, energie én geld kosten.’ “Natuurlijk kan ik vechten”, zegt Maaike Blankert beslist. “Maar ik probeer er altijd voor te zorgen dat dat niet nodig is. Als je juridische zaken aan de voorkant goed regelt, kun je veel vervelende discussies voorkomen.” Arbeidsrecht-advocaat Maaike Blankert is direct helder in de visie die ze hanteert. Met haar kantoor Amber Legal, gevestigd aan de Scheiweg 26 in Gemert, begeleidt ze werkgevers bij alle zaken die het arbeidsrecht raken. “Het opstellen van juridisch kloppende arbeidscontracten en de beëindiging daarvan, ook bij flexibele arbeidsrelaties. Advisering bij langdurig ziekteverzuim. Hulp bij het inpassen van lastige cao-regels. En privacy-kwesties op de werkvloer”, somt ze wat voorbeelden van haar juridische diensten-pallet op. Door haar klanten, veelal familiebedrijven en MKB-ondernemingen, vroegtijdig van de juiste adviezen te voorzien verkleint ze de kans op conflicten of een vervelende gang naar de rechtbank. Een gang die je als ondernemer liever voorkomt, bepleit ze: “Als je problemen voor bent, scheelt dat een hoop negatieve energie en kosten.” Ze werkt daarbij het liefst vanuit een hechte vertrouwensrelatie. Maaike noemt de term ‘huis-advocaat’: “Ik kom graag langs om het bedrijf te zien, de sfeer te proeven en te kijken hoe de processen werken. Het liefst word ik onderdeel van de organisatie. Zodat ik een kort lijntje heb met de directeur of de eigenaar. En eventueel met HR-managers, als die er zijn.” Precies dankzij die laagdrempelige betrokkenheid is ze in staat om proble-

men voortijdig te signaleren en -dus- op voorhand te voorkomen. Als voorbeeld noemt ze privacy op de werkvloer. Een breed begrip waar behoorlijk wat bij komt kijken, vertelt ze: “Mag je als werkgever zomaar meelezen in de bedrijfsmail van werknemers? Hoe pas je de AVG toe? Hoe zit het bij ziekte? Welke gegevens mag je verwerken in het personeelsdossier? Hoe ga je om met camera’s op de werkvloer? Wat doe je met GPS-trackers in bedrijfswagens die ook privé gebruikt worden? In welke gevallen moet je afspraken over persoonsgegevens van werknemers vastleggen in een verwerkersovereenkomst?” Allemaal zaken, zegt Maaike, waar je als werkgever goed over na moet denken. Liefst vooraf: “Zodat je in beeld hebt wat wel of niet kan.” Belangrijk is in elk geval een werkbaar evenwicht tussen het belang van de werkgever en de privacy van de werknemers, benadrukt ze: “De techniek maakt veel mogelijk, maar je moet het wel goed inrichten. Daar kan ik snel in meedenken. Zeker als ik het bedrijf goed ken.” Naast het juridisch advies en de juridische bijstand die Maaike geeft, treedt ze op als mediator bij conflicten rond de arbeidssfeer. Ze vertelt dat mediation een discipline is die sterk in opkomst is. De werkgever en werknemer treden bij zo’n traject samen in gesprek, waarbij Maaike als gespreksleider en bemiddelaar fungeert. “Dat sluit aan bij de manier waarop ik als advocaat werk”, vertelt de eigenaresse van Amber Legal. “Bij mediation kijk je naar de belangen achter de standpunten. Dat is precies wat ik als advocaat ook altijd bepleit; probeer de route via goed overleg te vinden waarlangs je er samen uitkomt.” En dat is zinvol, voegt ze direct toe: “Vaak speelt er meer dan alleen het juridische probleem. Als dat uitgesproken wordt, kun je tot lange termijn-oplossingen komen. Zodat je elkaar in het dorp ook nog tegen kunt komen.” Meer info: www.amber-legal.nl [ ] 9


MooiGroendak.nl:

‘Een mooi groen dak is één van de slimste vormen van verantwoord

ondernemen’

E

en mooi groen dak bevordert de biodiversiteit, helpt de waterhuishouding, bespaart energie en geeft elk pand ook nog eens een kleurrijke, natuurlijke uitstraling. MooiGroendak.nl biedt alles voor de aanleg van zo’n natuur- en energievriendelijke dakbedekking. Elke ondernemer zou een natuurlijk groen dak moeten overwegen, vinden Bart en Jolanda Rovers van MooiGroendak.nl: “Met een mooi groen dak voeg je natuur toe aan je omgeving. Je draagt direct bij aan een gezonder leefklimaat.” Zelf kwamen Bart en Jolanda met de voordelen van groene daken in aanraking via hun hoveniersbedrijf Bart Rovers Hoveniers. “Het eerste groene dak dat we aanlegden was voor de brandweerkazerne in Bakel”, vertelt Bart. “Daarna is het balletje hard gaan rollen en hebben we het groen op de 10

grond naar een hoger niveau getild.” De sterk stijgende vraag naar de aanleg van groene daken, bij particulieren maar zeker ook bij bedrijven en instellingen, vormde de aanzet voor hun Gemertse onderneming en webshop. Via MooiGroendak.nl bieden Bart en Jolanda complete pakketten aan voor het beleggen van platte en hellende daken met natuurlijk, mooi en levend groen. “Inclusief een helder stappenplan”, vertelt Jolanda, die benadrukt dat de pakketten zowel bij mensen thuis als aan hoveniersbedrijven geleverd worden. Een dak dat bedekt is met natuurlijke beplanting biedt veel voordelen. De extra isolatielaag bespaart energie en geeft verkoeling op warme zomerdagen. De bodem en planten houden water langer vast, bijvoorbeeld bij overvloedige regenbuien. De aanplant bevordert de biodiversiteit en draagt


bij aan een prettiger en gezondere leefomgeving. Het ziet er mooi en kleurrijk uit. “En je verdubbelt er de levensduur van de dakbedekking mee”, zegt Bart. “Tot wel veertig of vijftig jaar.” MooiGroendak.nl biedt alles om zo’n groen dak naar ieders smaak aan te leggen. Op de gelijknamige website kunnen pakketten besteld worden voor een standaard sedumdak, maar bijvoorbeeld ook pakketten speciaal gericht op de biodiversiteit zoals een vlinder- en bijvriendelijk dak. Die pakketten zijn compleet en bestaan uit wortelwerende folie, waterhoudende beschermmat, drainagebaan, voedingsbodem, afwerkgrind en natuurlijk de gekozen aanplant. “De vraag naar groene daken is groot”, weet Jolanda, die merkt dat veel mensen er voor kiezen hun groene dak niet zelf aan te leggen. “Ze laten het liever doen. Daarom leveren we onze pakketten ook aan collega-hoveniersbedrijven.”

Via hun hoveniersbedrijf Bart Rovers Hoveniers verzorgen Bart en Jolanda zelf ook de aanleg van mooie groene daken, in toenemende mate ook voor bedrijven en overheidsinstellingen. “Een grote fabriekshal wordt vanwege de daklast moeilijk”, zegt Bart. “Maar kantoren, winkelpanden of bijvoorbeeld scholen profiteren net zo goed van alle energie- en natuurvoordelen.” Wat de aanleg van een mooi groen dag voor ondernemers extra aantrekkelijk maakt is dat er interessante fiscale regelingen zijn. Maar dat zou niet de hoofdmotivatie moeten zijn, besluit Jolanda: “De investering verdien je op termijn sowieso terug. Een mooi groen dak is één van de meest eenvoudige, slimste en mooiste manieren om maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm te geven.” Meer info: www.mooigroendak.nl en www.aanleggroendak.nl [ ] 11


I

venko Klimaatbeheersing en Koudetechniek koppelt een gezonde klimaathuishouding aan een gunstige energierekening. Met geïntegreerde systemen laat het Gemertse bedrijf zien dat een aangenaam binnenklimaat voordelig kan zijn voor milieu én portemonnee. “Hier hebben we één systeem geïnstalleerd waarmee we het hele binnenklimaat regelen. Verwarming, airconditioning én ventilatie”, vertelt eigenaar Maarten de Jong van Ivenko Klimaatbeheersing en Koudetechniek als hij de plattegrond van een gezondheidscentrum laat zien. “Dat is waar we goed in zijn. We verzorgen airconditioning, warmtepompsystemen, ventilatietechniek en koeltechniek voor particulieren, bedrijven, scholen en gezondheidsinstellingen.”

Ivenko bedient, met het team van 12 deskundige medewerkers, zakelijke en particuliere klanten in een wijde regio rondom Gemert. Sinds december is het bedrijf gevestigd aan IJzerzijp 2 in Gemert. Het gloednieuwe bedrijfspand is de uitvalsbasis voor de montageteams en servicemonteurs. Ook krijgt het pand een showroom om de verschillende (design) airconditioning- en warmtepomp systemen te tonen. Daarnaast fungeert het als demonstratiehuis voor de klimaatsystemen die Ivenko in huis heeft. “Want er zijn veel mogelijkheden om het binnenklimaat van een bedrijfspand duurzaam te verbeteren”, vertelt Maarten. Hij wijst opnieuw naar de tekening. “In dit geval hebben we één centrale, elektrische warmtepomp geïnstalleerd, met twee buitenunits. Vanuit die warmtepomp worden alle losse warmte-units in de

Ivenko Klimaatbeheersing en Koudetechniek:

Voor elk pand het juiste

werkklimaat

12

verschillende ruimtes gevoed, via één centraal leidingstelsel. Die units kunnen zowel koelen als verwarmen, zodat het hele gebouw altijd exact op de juiste temperatuur is. En centraal aangestuurde ventilatie zorgt er voor dat de lucht ook gezond is.” Een groot voordeel van het getoonde voorbeeld is dat het hele systeem compleet op elektrische energie draait, vervolgt Maarten: “Daardoor ben je niet langer afhankelijk van gas. Sterker nog, in veel gevallen kan de gasaansluiting in z’n geheel worden afgesloten.” Als het systeem gecombineerd wordt met zonnepanelen is de milieu- en energiewinst nog groter. En dat is, behalve duurzaam, ook gewoon goed voor de energierekening. Zeker met de huidige prijzen, zegt Maarten. “We


opereren in een markt die altijd in beweging is. We krijgen momenteel veel vragen over warmtepompen, omdat veel mensen op zoek zijn naar een andere manier van verwarmen. Tijdens de corona-periode was er de begrijpelijke vraag naar ventilatiesystemen, maar ook veel vraag naar airconditioning systemen bij mensen thuis.” Daarmee toont de eigenaar van Ivenko de dynamiek aan in de markt waarin hij met zijn bedrijf opereert. Een markt die volop in ontwikkeling is en continu nieuwe mogelijkheden biedt voor verbetering en verduurzaming van het binnenklimaat. Als voorbeeld haalt Maarten een

project aan van een nieuw gerealiseerd kantoorpand: “Daar hebben we een gecombineerd systeem geïnstalleerd voor de ventilatie en verwarming van de diverse ruimtes. Het ventilatiesysteem wordt aangestuurd door CO2sensoren. Zodra de CO2-waarde een bepaald niveau bereikt gaat de installatie automatisch meer lucht verversen in de ruimte waarbij gebruikt gemaakt wordt van warmteterugwinning. Dat systeem is gecombineerd met warmtepompsystemen waarmee het pand energiezuinig geventileerd, verwarmd en gekoeld kan worden. Omdat er geen standaard oplossing is voor elk bedrijfspand, brengt Maarten altijd een bezoek aan ondernemers die hun binnenklimaat duurzaam willen verbeteren, ver-

volgt hij. “Dan maak ik een opname van de bestaande situatie en bespreken we samen wat de wensen zijn. Op basis daarvan doen we een uitgewerkt maar vrijblijvend voorstel.” Een voorstel dat voor bedrijven of instellingen complex kan zijn, beseft Maarten zich: “Precies daarom vinden we dat persoonlijke bezoek zo belangrijk. Want als je één systeem wilt voor het koelen, verwarmen én ventileren van je pand, spelen er nogal wat variabelen mee.” Ivenko Klimaatbeheersing en Koudetechniek kan daarin, als specialist, de meest optimale totaaloplossing bieden. Maarten: “Dat is altijd ons doel. Wij kunnen elk pand een aangenaam binnenklimaat geven dat ook nog eens gezond en duurzaam is.” Meer info: www.ivenko.nl [ ]

13


Wonen op Kasteel Gemert:

Exclusief wonen met complete

kasteelbeleving

N

a een lange aanloop zijn de ontwikkelingen rond Kasteel Gemert inmiddels in volle gang. Wonen op de historische Buitenplaats van Gemert en Brainport wordt een ervaring met allure, belooft kasteelheer Bas van de Laar. “Je woont hier met het gevoel dat je altijd op vakantie bent.” Eigenaar Bas van de Laar wijst op het riante complex van Kasteel Gemert. “Je hebt de rust en de rijkdom van het kasteeldomein dichtbij. En dankzij alle faciliteiten word je compleet ontzorgd. Dat maakt wonen hier tot een bijzonder rijke ervaring.” Wie over het Ridderplein in Vorstendom Gemert wandelt kan het niet ontgaan; de verbouwing van Kasteel Gemert is in volle gang. In de Hoofdburcht worden 7 residenties en penthouses gerealiseerd. Ook komen er 7 exclusieve hotelsuites in de gewelven. In de Voorburcht wordt gewerkt aan 8 kasteelappartementen en de overige hotelkamers. Halverwege dit jaar wordt de eerste residentie opgeleverd aan de toekomstige kasteelbewoners, vertelt Van de Laar: “Op dit moment is 70

14

procent van de appartementen en residenties verkocht. Dus de vaart zit er goed in.” In de Hoofdburcht zijn nog enkele penthouses en een residentie beschikbaar. Met prijzen van 1.050.000 euro tot 2,8 miljoen euro vallen die in het prestigieuze segment. Maar daar krijg je ook veel comfort en woonbeleving voor terug, benadrukt Van de Laar: “Je kunt gebruik maken van alle hotelfaciliteiten en -diensten. Bovendien woon je op een fantastische plek, met ofwel uitzicht op het kasteelpark en -plein ofwel uitzicht op het levendige Ridderplein.” De luxe residenties zijn met oppervlaktes van 156 tot 420 m2 ruim opgezet en van alle gemakken voorzien. Toch is het met name de entourage die wonen op Kasteel Gemert bijzonder maakt. Dat geldt natuurlijk voor de groene weelde van de kasteeltuinen, midden in Hartje Gemert. Daarnaast genieten de kasteelbewoners de luxe van exclusieve voorzieningen. Zo biedt een wijnlounge in het souterrain van de Hoofdburcht ruimte om


eigen wijnen te bewaren en gasten op een bijzondere manier te ontvangen. Onder kasteelplein komen, aan de tuinkant, spa- en wellness-faciliteiten. Met sauna’s, stoombaden én uitzicht, vertelt Van de Laar: “In het zwembad zwem je parallel aan de kasteelgracht.” Dat uitzicht op de gracht biedt ook de compleet geoutilleerde gym, die aan de zijde van het Ridderplein is voorzien. “En je hebt de volledige service van een vijfsterren-hotel”, vervolgt de kasteelheer. “Zoals housekeeping, private dining, roomservice en private parking.” Het sterrenhotel is met uiteindelijk ca. 55 kamers voornamelijk gesitueerd in de het Poortgebouw en de Jezuïtenvleugel aan het Ridderplein. In de Hoofdburcht komen 7 hotelsuites. “Die zijn interessant als investeringsobject”, vertelt Van de Laar. “Je koopt als het ware een hotelkamer die door het hotelmanagement wordt verhuurd. Dat levert je een gegarandeerd brutorendement op van 5 procent voor 15 jaar. Bovendien mag je drie weken per jaar vrij van de suite en alle hotelfaciliteiten gebruik maken.”

Het kasteelcomplex wordt niet alleen binnen de grachten ontwikkeld. Ook in de directe omgeving is er beweging. Op de landerijen bij De Haag is ruimte voor drie zelfbouwkavels. En in de ommuurde tuin komen 13 levensloopbestendige woningen, zegt Van de Laar: “Alle betrokken instanties zijn akkoord. Ik verwacht dat ze in het najaar in de verkoop komen. Het mooie is dat je als bewoner ook van alle hotelfaciliteiten gebruik mag maken.” Ondertussen wordt hard gewerkt aan verdere ontwikkelingen. Woningen in de bomencarré, twee restaurants en een museum in de Donjon staan in de planologische steigers. Het past allemaal bij de visie van Kasteel Gemert als ‘Domain of Fascination’, zegt Kasteelheer Bas van de Laar: “Het kasteel is ooit gesticht als bestuurlijk centrum door de Duitse Orde. Daarna werd het een religieus centrum. Wij willen er een cultureel centrum van maken dat zoals vroeger van internationale allure is. Een groene oase in Brainport waar wonen en beleven op een unieke manier samenkomen.” Meer info: www. kasteelvangemert.nl [ ] 15


Gemert-Bakel actualiseert detailhandelsvisie

‘Een sterk

boodschappenaanbod als basis’

D

e gemeente Gemert-Bakel actualiseert zijn detailhandelsvisie uit 2019. Aanleiding zijn enerzijds algemene ontwikkelingen in detailhandel en centrumgebieden. Zo daalt het aantal fysieke winkels door verschuiving naar aankopen via webwinkels. Dit vraagt om een “offensief detailhandelsbeleid,” zodat kan worden “behouden wat echt belangrijk is,” schrijft de Visie Detailhandelsstructuur 2022. Anderzijds moeten keuzes gemaakt worden voor de winkelstructuur binnen het centrum van Gemert doordat daar meerdere supermarktinitiatieven spelen. Supermarkten zijn belangrijke publiekstrekkers. Een goede locatiekeuze is daarom van groot belang; voor hen, zowel als voor andere centrumfuncties. Dit haakt aan bij het Centrumplan Gemert 2022-2032 dat de gemeenteraad in 2021 vaststelde. Zo biedt de nieuwe detailhandelsvisie een kader 16

voor de toekomstige detailhandelsstructuur: compacte winkelgebieden in Gemert en Bakel en een dorpssupermarkt in de kleine kernen. Gemert-Bakel is een bovenlokaal centrum met buiten de bebouwde kommen amper detailhandel. Het aantal inwoners neemt toe van 30.700 in 2020 tot 32.250 in 2030. Hierdoor zijn er in alle kernen woningbouwplannen. De leeftijdsopbouw van de bevolking wijkt niet af van de landelijke. Wel wonen er relatief veel gezinnen en minder alleenstaanden en mensen met een niet-westerse achtergrond. Het gemiddeld inkomen ligt wat onder het landelijk gemiddelde. Aan luxe-winkels zal minder behoefte zijn dan aan winkels met een goede prijskwaliteitsverhouding. De provincie adviseert het winkelvloeroppervlak te verkleinen en nieuwe ontwikkelingen in te passen in kansrijke winkelgebieden. Gemert-Bakel onderschrijft dat en wil daarom supermarkten in of aan de rand van compacte winkelgebieden.


Toenemend online-winkelen maakt minder fysieke winkels nodig. Winkels die zich moeilijk kunnen onderscheiden van internet hebben het zwaar. Kleinere wijk- en buurtwinkelcentra met dagelijkse winkels blijven het goed doen, maar in middelgrote centra met vooral niet-dagelijkse winkels ontstonden problemen. Corona versnelt deze trend, al zijn er grote verschillen tussen branches en vervaagt hun onderscheid (koffie bij de kapper). Gemert is met een groter aandeel niet-dagelijkse winkels kwetsbaarder voor deze ontwikkelingen dan de kleinere dorpen. Ondanks dat veel mensen hun boodschappen voortaan online bij de supermarkt bestellen, verwachten de onderzoekers dat supermarkten veel klanten blijven trekken: ontmoetingsfunctie. Nabijheid tot die supermarkt wordt daarmee een voordeel voor andere winkels: combinatiebezoek. Dit maakt een goede inpassing van supermarkten belangrijker. Voor dagelijkse winkels zien de onderzoekers geen uitbreidingsruimte. Voor extra supermarkten is ook “in Gemert geen

marktruimte” blijkt uit de nieuwe marktruimteberekening. Hooguit voor “verplaatsing of uitbreiding van reeds aanwezige supermarkten.” Voor niet-dagelijkse winkels verwachten ze dat “een verdere terugloop reëel is”. Wellicht kan hier toevoeging van een branchevreemd aanbod helpen. Wethouder economie en financiën, Bart Claassen, onderschrijft de nieuwe Structuurvisie Detailhandelsstructuur. “Een offensiever detailhandelsbeleid, dat sterk gericht is op het maken van keuzes en op het behouden van dat wat echt belangrijk is, is nodig om onze centra toekomstbestendig te houden,” luidt zijn conclusie. Daarbij horen mogelijk ook “stappen om te komen tot een autovrij/autoluw centrum van Gemert en kleinschalige publieksgerichte concepten in de gangen van Gemert-centrum.” Ook “Ondernemersvereniging Gemert ondersteunt de structuurvisie van harte,” laat voorzitter Harrie Wijn weten. “We zijn blij dat het centrum op deze manier de volle aandacht van de overheid heeft.” [ ] 17


Van helvoort

registermakelaars in assurantiën bv

ISO 9001-2008

NVGA

Persoonlijk advies Vraagt u zich wel eens af hoe u verzekerd bent? Wij nemen u alle zorg uit handen en zorgen ervoor dat uw verzekeringen passen bij uw persoonlijke situatie. Voor een vrijblijvend en persoonlijk advies neemt u contact op met één van onze adviseurs. Van Helvoort Registermakelaars in Assurantiën Vliet 28, 5422 VV Gemert T. 0492 37 11 00

www.vanhelvoort.nl


Van Helvoort Makelaardij:

Vertrouwde

specialist in zakelijk vastgoed

U

itgebreide kennis van de regionale markt en een stevig lokaal fundament maken Van Helvoort Makelaardij tot tot marktleider op het gebied van zakelijk onroerend goed in de regio Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek. ‘We weten exact wat er speelt. Daardoor kunnen we onze klanten ook exact van dienst zijn.’

Gemert is een positieve uitzondering op het landelijke beeld, vertelt Paul van Helvoort over de bezettingsgraad van het Gemertse winkelcentrum: “Er is weinig leegstand. En als er winkels weggaan worden de panden snel weer verhuurd.” Van Helvoort weet waarover hij praat. Als eigenaar en makelaartaxateur van Van Helvoort Makelaardij kent hij de Gemertse vastgoedmarkt als geen ander. Met zijn kantoor, gevestigd aan het Ridderplein 5, is hij al jaren actief op het gebied van zakelijk en particulier vastgoed in de regio. “We weten exact wat er speelt in Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek”, vertelt hij. “We zijn lokaal betrokken. Daardoor kennen we de lokale markt goed, zowel qua prijsstelling als qua belangstelling voor verhuur of koop.” Paul van Helvoort ziet twee trends voor de zakelijke vastgoedmarkt. In Gemert zijn relatief veel lokale centrumondernemers actief: “Dat maakt het winkelaanbod divers en aantrekkelijk. Je vindt hier minder de grote ketens, maar juist originele winkels met een eigen kleur.” Daarnaast trekken volgens Van Helvoort veel zakelijke dienstverleners naar Hartje Gemert: “Die kiezen liever voor een locatie dichtbij het levendige centrum, in de zijstraten van de hoofdstraat bijvoorbeeld, dan dat ze op één van de bedrijfsterreinen gaan zitten. Ergens is dat logisch, omdat je bijvoorbeeld alle horeca dichtbij hebt.” Het maakt het Gemertse centrum tot een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Van Helvoort Makelaardij

kan hen op verschillende manieren van dienst zijn. Zo ondersteunt het team bij de verkoop of verhuur van bedrijfsen winkelpanden. Dankzij het lokale fundament heeft Van Helvoort Makelaardij hierin een uitgebreid netwerk opgebouwd, vertelt de eigenaar: “We hebben altijd een ruim en actueel aanbod in centrumpanden, kantoorruimtes en bedrijfshallen op bedrijfsterreinen. Zowel nieuwbouw als bestaande locaties.” Dat portfolio is te vinden via www.vanhelvoortmakelaardij.nl, FundainBusiness.nl en de sociale media. Daarnaast helpt Van Helvoort Makelaardij met advisering. “Samen met de klant bekijken we hoe we het rendement van zijn bedrijfspand kunnen verhogen”, legt Van Helvoort uit. “Bijvoorbeeld door het realiseren van appartementen boven een bestaand kantoorpand. Of het verfrissen van de winkeluitstraling door de gevel te vernieuwen.” In het verlengde daarvan verzorgt Van Helvoort Makelaardij waardebepalingen en taxaties. Paul van Helvoort is gecertificeerd taxateur voor bedrijfsmatig vastgoed, waardoor hij een taxatierapport kan leveren volgens de richtlijnen van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Die uitgebreide service, gekoppeld aan de lokale betrokkenheid, maakt Van Helvoort Makelaardij tot regionaal marktleider in het zakelijk vastgoed. Eigenaar Paul van Helvoort is trots op die titel: “Met zeven medewerkers zijn we ‘slechts’ een middelgroot makelaarskantoor. Maar die medewerkers zijn stuk voor stuk gedreven professionals die dagelijks klaar staan voor onze klanten. Dat geeft ons een onderscheidende voorsprong in de markt.” Meer info: www.vanhelvoortmakelaardij.nl [ ] 19


Print Offset Vormgeving

Rotatie Informeer naar de Print mogelijkheden: Vormgeving

0492 37 11 37 0492 37 11 37

Informeer naar de mogelijkheden:

Wij

Wij laten uw grafische ideeën laten uw grafische ideeën werkelijkheid worden

werkelijkheid worden Van Helvoort Grafisch Bedrijf bv

an helvoort grafisch bedrijf

.nl


START ERS

Meer over het

btw-identificatienummer

A

ls je een bedrijf start en de Belastingdienst je ziet als ondernemer voor de btw, dan heb je een btwidentificatienummer (btw-id) en omzetbelastingnummer nodig. Wat zijn dat en waarom heb je ze nodig? KVK geeft uitleg. Een btw-identificatienummer is voor eenmanszaken en zzp’ers een uniek nummer. Het nummer krijg je van de Belastingdienst als zij je als ‘ondernemer voor de btw’ zien. Je gebruikt je btw-id voor alle contacten met klanten en leveranciers, zoals op je facturen en website. Kortom, op al je uitingen naar buiten. Het btw-id heeft in tegenstelling tot het oude btw-nummer géén koppeling met je Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor is je privacy beter beschermd. Het nieuwe btw-id ziet er zo uit: de landcode NL, negen (willekeurige) cijfers, de letter ‘B’ en een controlegetal van twee cijfers. Voorbeeld van een btw-identificatienummer is NL 123456789B01. Het subnummer is een tweecijferig nummer. Meestal is dat 01. Je vindt het nummer na de ‘B’ in je btw-identificatienummer. Als je al eerder een btw-nummer hebt gehad, is het sub-nummer waarschijnlijk 02. Je moet je btw-id vermelden op je facturen. De datum die je op je factuur zet bepaalt de aangiftedatum. Dus verstuur je een factuur op 15 september? Dan moet je de btw van deze factuur meenemen in je aangifte van het derde kwartaal. Zelfs als je dit bedrag nog niet in het derde kwartaal hebt ontvangen. Verkoop je via internet of bied je daar je diensten aan? Vermeld je btw-id nummer dan ook duidelijk op je website. Je kunt een tweede btw-id aanvragen als je nieuwe activiteiten gaat doen binnen je bedrijf. Start je met nieuwe activiteiten met een andere SBI-code of heb je meerdere vestigingen? Dan moet je dit door-

geven aan de KVK. Je mag daarvoor een tweede btw-id aanvragen bij de Belastingdienst. Een tweede btw-id houdt in dat je een extra btw-aangifte doet en een aparte administratie bijhoudt. Dit kan handig zijn als je nieuwe activiteit onder een ander btw-tarief valt. Er is hiervoor geen speciaal aanvraagformulier bij de Belastingdienst. Voor het contact met de Belastingdienst gebruik je het omzetbelastingnummer (dat is je oude btw-nummer). Voor eenmanszaken is het omzetbelastingnummer gebaseerd op het BSN. Je gebruikt het omzetbelastingnummer voor je btw-aangifte, het terugvragen van oninbare btw en het verleggen van je btw. Het nummer ziet er zo uit: een RSIN/fiscaal nummer of Burgerservicenummer (BSN) en een toevoeging van drie posities: B01 t/m B99. Een voorbeeld van een omzetbelastingnummer is 111234567B01. Hoe en welke nummers je krijgt, hangt af van je rechtsvorm: Als je je eenmanszaak inschrijft bij KVK, krijg je van de Belastingdienst binnen twee weken twee brieven.

Een brief met daarin je omzetbelastingnummer en een brief met je btw-identificatienummer. Het oude btw-nummer voor eenmanszaken en zzp’ers was gebaseerd op je BSN nummer. Met het gebruik van het nieuwe btw-id wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en de privacy versterkt. Eenmanszaken krijgen nu een btw-identificatienummer en een omzetbelastingnummer. Bij een bv, vof, maatschap of andere rechtsvormen krijg je na inschrijving bij KVK binnen twee weken een brief van de Belastingdienst. In deze brief staan je btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer. De twee nummers verschillen voor alle rechtsvormen (behalve de eenmanszaak) nauwelijks van elkaar. Alleen het btw-id bevat de letters NL en het omzetbelastingnummer niet. Voor ‘nietéénmanszaken’ zijn de 9 cijfers van het omzetbelastingnummmer/btw-id gelijk aan het RSIN dat VOF’s, CV’s, Maatschappen, BV’s hebben (krijgen). Bron: www.kvk.nl [ ] 21


R

ed Lemon ontzorgt de lokale ondernemer. Mark van der Steen en Hans van Boxtel begeleiden vanuit de vestiging in Gemert financieringsaanvragen en bieden managementondersteuning op maat aan bedrijven uit de regio. “We zijn nuchter, eerlijk en direct benaderbaar. Ondernemers kunnen bouwen op kennis en kunde.” Van Boxtel en Van der Steen hebben een achtergrond bij de Rabobank. “Wat de bank deed, doen wij nu”, zo legt Van Boxtel uit: “No-nonsense gedegen en onafhankelijk ondersteuning bieden aan ondernemers. Persoonlijk, dichtbij en met kennis van de lokale en regionale markt. Daar is behoefte aan en daar halen we zelf ook de meeste voldoening uit. We leven in een digitaal tijdperk, maar niet alles

kan online. Als je bijvoorbeeld onroerend goed koopt of een bedrijf overneemt, dan doe je dat niet via de computer, maar behulp met mensen die je recht in de ogen kunt kijken. Dat wekt vertrouwen.” Red Lemon helpt bij financieringsaanvragen “Heb je als bedrijf geld nodig om iets te kunnen kopen, dan kunnen wij dat regelen”, zegt Van der Steen. “Voorwaarde is wel de plannen haalbaar en wenselijk zijn en dat wij er zelf in geloven. Is dat het geval, dan gaan we er ook helemaal voor. We merken dat ondernemers dat gaaf vinden.” Red Lemon fungeert daarnaast als klankbord voor ondernemers. “We richten ons vooral op de familiebedrijven.”

Red Lemon ontzorgt de lokale ondernemer

‘Helpen met financieringsaanvragen en managementondersteuning’

22


Directeur-eigenaren hebben vaak veel vakkennis, maar kunnen niet van alles verstand hebben. Is daardoor de boekhouding of het personeelsbeleid niet op orde, dan staat dat het succes van de onderneming in de weg. Kom je daar zelf onvoldoende aan toe? Ben je er niet goed in? Of vind je het niet leuk om te doen? Dan zorgen wij voor passende ondersteuning. Door als sparringpartner te fungeren, de juiste begeleiding te bieden of als spin in het web specialismen te ontsluiten.” Denk je dat Red Lemon je verder kan brengen? Neem dan contact op met Mark van der Steen (06-10893706) of Hans van Boxtel (06-57327006) of wandel binnen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. “We

brengen dan samen de wensen mogelijkheden in kaart, kijken of er een klik is, wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat de kosten zijn. We werken altijd op basis van vertrouwen. Onafhankelijk en met heldere, onderbouwde uurtarieven. Zonder kleine lettertjes of vage kortingen. Zodat op voorhand duidelijk is wat we van elkaar mogen verwachten.” Red Lemon is in 2018 gestart. Van der Steen is één van de oprichters. Van Boxtel heeft zich recentelijk bij het collectief aangesloten. Het lokale bezoekadres is Karbeel 18 in Gemert. Meer info: www.red-lemon.nl [ ]

23


K A N SE N

Tien tips voor zakendoen in Polen

H

et centraal gelegen Polen heeft een economie met goede groeimogelijkheden. Veel Nederlandse ondernemers doen al met succes zaken in Polen. Waar moet je rekening mee houden als je zaken doet in Polen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft tien tips.

1. Gebruik een tolk buiten de steden Pools is de officiële taal in Polen. Daarnaast spreken veel mensen in de grote steden goed Engels, vooral de jongere generatie. Bij het zakendoen buiten deze steden en bij de Poolse overheid is het gebruik van Engels minder vanzelfsprekend. Informeer daarom van tevoren of een tolk nodig is of niet. Het spreken van een paar Poolse woorden maakt een goede indruk en wordt gewaardeerd. 2. Respecteer de zakelijke gebruiken De Poolse zakencultuur is vrij formeel. Draag nette kleding: pak en stropdas voor mannen en bijvoorbeeld blazer en nette schoenen voor vrouwen. Schud verder geen handen boven de drempel bij een ontmoeting aan de deur. Dit wordt gezien als een teken van ongeluk. Houd er rekening mee dat de ontvangst bij grote ondernemingen en staatsbedrijven meestal uit meerdere personen bestaat. 3. Leg afspraken duidelijk vast Maak duidelijke afspraken; denk niet te snel dat de Poolse zakenpartner op dezelfde golflengte zit. Het is verstandig om na een zakelijke bijeenkomst dat wat besproken is per e-mail te bevestigen. 4. Besteed aandacht aan contacten Hoewel Poolse zakenmensen formeel kunnen zijn, is persoonlijk contact erg belangrijk. Polen leren hun buitenlandse zakenpartners graag kennen, zodat ze weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ga daarom niet te snel over op zakendoen tijdens gesprekken. Neem de tijd om een zakenrelatie op te bouwen voor de lange termijn. 5. Plan genoeg tijd in Zakendoen in Polen kost tijd. Onder meer vanwege het persoonlijke contact en de formaliteiten, vraagt een zakelijke deal veel geduld. Houd er bovendien rekening mee

24

dat de bureaucratie het zakendoen enorm kan vertragen. Plan hier dus genoeg tijd voor in. 6. Pas op met gevoeligheden Het geloof is belangrijk voor een groot deel van de Poolse bevolking. Maak daarom geen grapjes over kerk en religie. Ook onderwerpen als de Tweede Wereldoorlog, het communisme, abortus en homorechten liggen gevoelig. Vermijd deze onderwerpen en wees voorzichtig als ze in een gesprek naar boven komen. 7. Onderschat de hiërarchie niet Hiërarchie is belangrijk in Polen, vooral bij de overheid en grote (staats)bedrijven. Degene met beslissingsbevoegdheid neemt ook daadwerkelijk de beslissingen. Vaak is dit ook de persoon die vergaderingen opent en leidt. Poolse managers zullen niet snel iets delegeren. Onderschat deze hiërarchie niet bij onderhandelingen en het sluiten van deals. 8. Kom niet te laat Het is in de zakencultuur van Polen beleefd om op tijd te komen voor afspraken. Polen verwachten dit ook van buitenlandse zakenpartners. Plan daarnaast afspraken minimaal 4 tot 5 dagen van tevoren in. 9. Gebruik geen voornamen Het is beleefd om Poolse zakenpartners aan te spreken met “pan” (meneer) of “pani” (mevrouw). Na een eerste kennismaking wordt soms de u-vorm gebruikt, in combinatie met iemands voornaam. Spreek een Poolse zakenpartner echter niet aan met alleen de voornaam, tenzij dit nadrukkelijk gevraagd wordt. 10. Geef geen verkeerde cadeaus Een klein relatiegeschenk kan prima in Polen. Geef echter geen chrysanten of een even aantal bloemen. Dit wordt geassocieerd met begrafenissen. Ook wodka is geen goede keuze. Kies liever voor een typisch Nederlandse lekkernij of drank. Geef ook geen dure cadeaus, want dit brengt de ontvanger in verlegenheid. Bron: www.rvo.nl [ ]


25


K A N SE N

Vijf tips voor

slimme prijsbepaling

P

rijsbepaling is een vak apart en soms ook meer kunst dan wetenschap. Wat in de ene branche werkt, kan in andere branches niet zomaar worden gekopieerd. De Kamer van Koophandel (KvK) geeft vijf tips die je snel kunt toepassen. 1. Zet een anker Je zet een anker, een ‘hoge’ prijs die klanten als eerste zien. Die hoge prijs beïnvloedt de verwachtingen van klanten. De meeste klanten kiezen vervolgens voor de middelste, lagere optie. Die ziet er aantrekkelijk uit. Voorbeeld: je verkoopt een apparaat voor 120 euro. Dan maak je 3 opties: 300 euro, 150 euro en 50 euro. De meeste klanten zullen kiezen voor die van 150 euro terwijl de originele prijs 120 euro was. De exacte hoogte van de ankers is een kwestie van testen, maar de methode wordt niet voor niets vaak toegepast. 2. Werk met pakketten Kijk eens naar het totaal van producten of diensten dat je levert. Je hoeft niet op elk product evenveel winst te maken. Bepaalde zaken zijn goedkoper of zelfs gratis, al dan niet als lokkertje. Winst maak je vervolgens op andere produc26

ten of diensten. Wat is jouw assortiment? Welke diensten of producten zijn meer marketinginstrument om klanten binnen te halen en welke zijn de echte winstmakers? Diensten en producten samenvoegen is een veelgebruikte strategie. Een pakket voelt als meer waar voor je geld. Je komt binnen voor 1 dienst of product, maar je krijgt er van alles bij. Denk aan de effecten van 2 voor de prijs van 1, gratis samples of cadeautjes en stapelkorting. 3. Varieer met je prijzen Je hoeft niet altijd voor iedereen dezelfde prijs te hanteren. Spoedopdrachten, weekendklussen, producten op maat: ze hebben een andere prijs dan ‘doorsnee’ werk. Maak je prijzen variabel en dynamisch. Denk aan dal- en piekuren. Hoe meer data en gegevens je hebt van je klanten, hoe beter je dit middel in kunt zetten. 4. Geef extra’s, geen korting Prijzen verlagen is een veel voorkomende reflex als het minder gaat. Maar wat als het straks weer beter gaat? Als je korting geeft, geef je een signaal af dat je product eigenlijk minder waard is. Bovendien wakkert het wantrouwen aan bij je klanten. “Waarom gaf je me niet direct de lagere

prijs?,” zullen ze denken. Korting is het begin van een neerwaartse spiraal. Je hebt je klant geleerd dat vragen om korting werkt. Slimmer is om voor dezelfde prijs extra’s te geven. Een cadeautje, een aandenken, een mooie verpakking, vip-service. Meer waar voor je geld in plaats van minder geld voor je waar. 5. Gebruik de psychologie van prijs Beslissingen en aankopen worden niet enkel op basis van verstand genomen. Intuïtie en emotie spelen ook een rol. Hier kun je op inspelen met neuromarketing. Het blijkt bijvoorbeeld dat hersenen beter naar beneden kunnen afronden dan omhoog bijstellen. Daarom kopen we meer als prijzen eindigen op ,99. En als we twee prijzen zien, neigen we naar de goedkoopste. Er zijn allerlei ‘foefjes’ die je kunt toepassen. Een prijs in kleinere letters voelt ook letterlijk lager. Een productprijs zonder euroteken erbij zien we minder als een kostenpost. Goede beschrijvingen met mooie namen en woorden die kwaliteit en vakmanschap beschrijven doen het beter dan korte productnamen. Daarom staan er op menukaarten soms de prachtigste omschrijvingen. Bron: www.kvk.nl [ ]0492-371 190

040-244 40 73

Ontwikkeling

Domain of Fascination