BV Magazine

Page 1

OKTOBER 2017

Grenzen

verleggen

Gezamenlijke

vraag bundelen

Goede voorbeeld gevenInhoud

Voorwoord Geachte lezer, Ondernemen is grenzen verleggen. Dat begint al bij de keuze voor het ondernemerschap. ‘Zekerheden’ als een vast inkomen laat je achter, als je een eigen bedrijf begint. Je vertrekt met een doel, maar de bestemming is onbekend. Dat het leven onder alle omstandigheden geen garanties biedt, besef je pas echt als je los van de grond komt.

Bakel verbindt pag. 22

JOGB

pag. 14

Een ondernemersavontuur biedt onbegrensde mogelijkheden. Je bent je eigen baas en bepaalt zelf welke richting je opgaat. Je horizon verbreden, betekent ook kijken naar samenwerking die meerwaarde oplevert. Binnen je eigen netwerk, gemeente en regio, nationaal en internationaal.

Boekels model pag. 30

BVelopments

5

TipGemertsNieuwsblad.nl

5

Veiligere bedrijventerreinen

6

Glasvezel buitengebied

8

Innovatiehuis

9

Van de Punt Filmproducties

10

Topscore

13

JOGB

14

Back to Back

17

BL Huisvesting

18

FONZ

21

OVB

22

Martens Dakbedekkingen

25

Vogels Autobedrijf

26

Kansen

29

Boekels model

30

Rabobank Peel Noord

33

Verbe Garage- en bedrijfsdeuren

34

Starters

37

Colofon

38

Samen veiliger pag. 6

BV Magazine licht in deze najaarseditie een aantal grensverleggende voorbeelden uit. Het Innovatiehuis van de Peel bundelt de vragen van ondernemers uit de regio om gezamenlijk kracht te ontwikkelen. Tijdens een meerdaagse bijeenkomst van het Europees Plattelands Parlement maken gasten uit veertig verschillende landen kennis met het Boekels Model. Ook het Erasmus-programma kan voor entrepreneurs uit Gemert-Bakel en Boekel van toegevoegde waarde zijn. Parkmanagement, glasvezel in het buitengebied en het instellen van een ondernemersfonds zijn grensverleggende ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen. Samenwerking tussen ondernemers wordt steeds belangrijker. Lokale ondersnemersverenigingen als JOGB en OVB spelen daarom in toenemende mate een rol van betekenis. In BV Magazine ontvouwen ze hun visie. Maar de tweede editie van dit bedrijvenmagazine laat bovenal zien hoe lokale ondernemers binnen hun eigen vakgebied grenzen verleggen. Bijvoorbeeld door duurzaam te bouwen, in te spelen op nieuwe vormen van mobiliteit of door aan de basis te staan van een innovatief bedrijfsverzamelgebouw. De Poort van de Peel is voor nieuwe ontwikkelingen wagenwijd geopend.

M a r c e l Bosmans Hoofdredacteur

3


Het complete pakket onder één dak

Bij GROS vindt u het voordeel van de totaal leverancier, wij bieden het complete pakket voor de schoonmaak. Van chemie en reinigingsmiddelen, schoonmaak hulpmaterialen en reinigingsmachines tot hygiënische artikelen en toiletinrichting.

Oude Bakelsedijk 6

T 0492 39 02 21

info@grosbv.nl

5421 WP Gemert

F 0492 39 02 46

www.grosbv.nl


TI P

BVelopments Hoe denkt Om de verdere ontwikkeling van Smartpark Gemert mogelijk te maken heeft de gemeente Gemert-Bakel ruim 1 hectare grond aangekocht. Voor het agrarische bedrijf aan de Wolfsbosscheweg is 2,8 miljoen euro neergeteld. Daardoor kan er direct in 2018 gestart worden met de uitgifte van kavels aan Wolfswater. Omdat nu ook duidelijk is wanneer de geurcontouren van het agrarische bedrijven komt te vervallen, kunnen er grotere kavels aangeboden worden. [ ]

Haegens Kraanverhuur uit Elsendorp heeft een nieuwe mobiele telescoopkraan in gebruik genomen. Deze Liebherr LTM 1070-4.2 heeft een maximale hijslengte van 50 meter. Op 2,5 meter is de hijscapaciteit 70 ton. [ ]

De roze fiets waarmee Tom Dumouilin de Giro Dí’Italia won is gespoten door Unlimited Colors uit Venhorst. Sinds Ted Cranen in 2005 met zijn bedrijf is gestart is Team Giant een van zijn opdrachtgevers. Ook de fietsen van Michael Matthews en Warren Barguil, winnaars van de groene en de bolletjestrui in de afgelopen Tour de France en van Olympisch wegkampioen bij de vrouwen Anna van der Breggen zijn door Unlimited Colors gespoten. [ ]

Ans Ploegmakers uit De Rips is toegetreden tot het bestuur van Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG). Ploegmakers is met haar echtgenoot Frans eigenaar van AnFra. Deze onderneming richt zich onder andere op de verhuur van agrarisch onroerend goed. Ze is tevens oprichter van boerenvandepeel.nl, een site en netwerk dat het imago van de agrische sector in de regio wil verbeteren. [ ]

Businessnieuws melden? Stuur een e-mail naar info@gemertmedia.nl

de markt over jouw

W

plan?

il je weten of jouw product lokaal of regionaal in de markt ligt, én wat de marktpotentie is? Heb jij een vraagstuk voor inwoners en/of ondernemers in jouw omgeving? Dan is een eigen raadpleging via TipGemertsNieuwsblad.nl een interessante optie. Via het panel TipGemertsNieuwsblad.nl kunnen lezers die wonen en/of werken in Gemert-Bakel en Boekel hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving of over thema’s die voor hen relevant zijn. Aanmelden via tipgemertsnieuwsblad.nl is voor inwoners eenvoudig en gratis. Periodiek wordt deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen. Speelvoorzieningen in de eigen wijk kan een thema zijn, maar ook bijvoorbeeld hoe zij een bepaalde bouwlocatie bij voorkeur ingevuld zien of aan welke winkel of zorgvoorziening nog behoefte is. Informatie die ook voor markpartijen van meerwaarde is. TipGemertsNieuwsblad is één van de 42 inwonerspanels in Nederland, die individueel of in combinatie ingezet kunnen worden om de bevolking te raadplegen. Ontdek tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek hoe je hier als bedrijf optimaal gebruik van kunt maken. TipGemertsNieuwsblad is een samenwerkingsverband tussen Gemert Media en TopOnderzoek. TopOnderzoek is een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau dat gevestigd is in Horst. Toponderzoek werkte onder andere voor de Universiteit van Tilburg, Fontys Hogescholen, het Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NRC Handelsblad, KRO Brandpunt en Nu.nl en is aangesloten bij brancheorganisatie MOA. Meer informatie: info@gemertmedia.nl. 5


O

ndernemers, gemeente, politie en brandweer trekken samen op om Wolfsveld en Smartpark veiliger en aantrekkelijk te maken. De recente toekenning van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) is daarvan het eerste tastbare resultaat.

Daarnaast wordt onderzocht of cameratoezicht, parkmanagement en het instellen van een ondernemersfonds gerealiseerd kunnen worden en of daar onder ondernemers voldoende draagvlak voor is. Het keurmerk KVO-B is een blijk van waardering voor Nederlandse bedrijventerreinen waar samengewerkt wordt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde om het certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en eventuele andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het terrein aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. In de werkgroep KVO Wolfsveld I en II (Smartpark) werken Onno Keuker (MKB Nederland), ondernemers Erwin van Limpt (Haval), Jeroen van Elk (Elk Totaal Onderhoud) en Hans van den Eijnden (Topscore), medewerkers van de gemeente Gemert-Bakel Wiel Verhaegh (accountmanager bedrijven ) en Peter van Horen (openbare orde en veiligheid), wijkagent Hein Albers, Inge Mikkers (veiligheidsregio), ontwikkelaars Bas van de Laar (BL Huisvesting), Tim van Melis (Kingspan Unidek) en Martijn van Deursen (Unigoed) en William Manders (BKG) aan veilig ondernemen op het Gemertse bedrijventerrein. “We hebben voor de komende drie jaar een actieplan opgesteld om onze doelstellingen waar te maken, dus het is belangrijk om nu door te pakken”, vindt Verhaegh. Daar zitten relatief kleine zaken bij zoals elkaar aanspreken op en het delen van onveilige situaties (bijv. met een App) en het aanpassen van verlichtingen en verkeersituaties. Maar ook grote zaken die verdere samenwerking en draagvlak vereisen. Collectief cameratoezicht op het bedrijventerrein kan een dergelijke volgende stap zijn. Een aantal maatschappijen geeft al korting op de premie voor opstal- en inboedelverzekeringen voor ondernemingen die op een bedrijventerrein met een KVO-B gevestigd zijn. Hangen daar ook camera’s, dan kan deze korting oplopen tot vijftien procent. Cameratoezicht is dus goed voor de veiligheid, maar biedt ook financiële voordelen. Een meer verregaande vorm van samenwerking is Parkmanagement. Daarbij trekken ondernemers en overheid samen op om de kwaliteit van een bedrijventerrein te waarborgen 6

en verder te verbeteren. Onder parkmanagement kunnen zaken als gezamenlijk beheer van de openbare ruimte, collectieve beveiliging, bewegwijzering en afvalinzameling en centrale inkoop van onderzoek en advies vallen. Ondernemersvereniging BKG heeft parkmanagement opnieuw op de agenda gezet. Ook het instellen van een Ondernemersfonds is een optie. Elke ondernemer betaalt dan via de Onroerendezaakbelasting (Ozb) mee aan collectieve activiteiten en faciliteiten. Daardoor is er een basis voor structurele financiering van collectieve zaken, kunnen economische kansen makkelijker


en sneller verzilverd worden en wordt er aantoonbaar meer geïnvesteerd in gebieden. Leden van lokale ondernemersverenigingen (inclusief de ZLTO) worden in het najaar uitgebreider geïnformeerd over het fonds, tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. Drie hoofdscenario’s komen daarbij aan bod: behoud van bestaande (gebiedsgerichte) ondernemersfondsen –de reclamebelasting in het Gemertse centrum is daar een voorbeeld van-, het verbreden van het aantal gebiedsgerichte onderdernemersfondsen of inzetten op een gemeentebreed ondernemersfonds. Daarbinnen zijn dan ook weer verschillende

financieringsopgaven in omvang en verdeling uitvoerbaar. Wolfsveld/ Smartpark kan de lokale proeftuin voor al deze samenwerkingsvormen zijn. Op dit bedrijventerrein zijn relatief veel ondernemers gevestigd die bij het BKG aangesloten zijn. Daardoor is het wat makkelijker te organiseren. Uiteindelijk zou het ook op andere Gemert-Bakelse bedrijventerreinen uitgerold kunnen worden. Maar in alle gevallen geldt: alleen als ondernemers er zelf positief tegenover staan. Meer informatie: www.smartparkgemert.nl [ ]

Samen

bedrijventerreinen

veiliger maken

7


Bedrijven kunnen zich tot 1 december aanmelden

Glasvezel buitengebied binnen handbereik

G

lasvezel is binnen handbereik voor bedrijven en burgers in het buitengebied. Kiest minimaal de helft van de huishoudens in het buitengebied van de vier deelnemende gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen en Son en Breugel voor een aansluiting, dan wordt het glasvezelnetwerk aangelegd. Aanmelden is mogelijk tot 1 december 2017. Internet speelt een steeds grotere rol in ons bestaan: van ondernemen en studeren, tot het invullen van de belastingen, bankieren en zorg op afstand. We kunnen eigenlijk niet meer zonder een snelle en stabiele internetverbinding. Ook voor een goede mobiele bereikbaarheid in de toekomst is glasvezel essentieel. Het binnengebied van Gemert-Bakel is vrijwel volledig ‘verglaasd’, maar in het buitengebied ontbreekt vooralsnog een snelle internetverbinding. Dat komt vooral omdat de aanleg erg duur is. Het buitengebied meet vele vierkante kilometers en de afstand tussen de onderlinge woningen is groot. Ter illustratie: om het buitengebied in de vier voornoemde gemeenten aan te sluiten moet er 425 kilometer gegraven en 42,7 kilometer glasvezel aangelegd worden. Omdat er relatief weinig mensen wonen is het aantal potentiële aansluitadressen beperkt. De meeste marktpartijen zijn daarom niet bereid om glasvezel aan te leggen. Zij redeneren dat de investering te hoog is, om deze op (korte) termijn terug te kunnen verdienen.

8

De Gemeente Gemert-Bakel onderschrijft het grote belang van een goede verbinding en heeft dan ook samen met de Provincie en regiogemeenten gezocht naar een oplossing en deze gevonden in de Maatschappij voor Breedband in Brabant, kortweg MABIB. Deze heeft wel de ambitie om het buitengebied van snel internet te voorzien. Onder de voorwaarde dat het animo dusdanig is, dat aanleg verantwoord is. Wie woont en/of onderneemt in het buitengebied kan kiezen uit twee betalingsvarianten: een vastrechtbijdrage van €15 per maand of een eenmalig bedrag van €1815,- incl. BTW per aansluiting. Daarnaast brengt een serviceprovider abonnementskosten in rekening. Volgens MABIB zijn de totale kosten ongeveer gelijk (maandelijks) of circa 15 euro lager (eenmalig) dan wat gebruikers in het buitengebied nu voor internet, tv en telefonie moeten neerleggen. Bijkomende voordelen zijn dat de waarde van de woon- of bedrijfslocatie stijgt als deze aangesloten wordt op een glasvezelnetwerk en de aantrekkingskracht van het buitengebied als woon- en werkgebied toeneemt. Daardoor trekken burgers en bedrijven minder snel weg en blijft het buitengebied ook in de toekomst leefbaar. Als de vraagbundeling slaagt, dan is naar verwachting het gehele glasvezelnetwerk eind 2018 operationeel. Meer informatie: www.mabib.nl. [ ]


Innovatiehuis van de Peel bundelt regionale vraag

S

amenwerking in de regio = een sterke regionale economie. In theorie is het een simpele rekensom. Maar hoe zorg je er in de praktijk voor dat het eerste deel gelijk staat aan het tweede? Het Innovatiehuis van de Peel biedt uitkomst. Innovatiehuis De Peel is opgericht door de zes Brabantse Peelgemeenten (Gemert-Bakel, Laarbeek, Helmond, Deurne, Asten en Someren), de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en Waterschap Aa en Maas. Strategische partners zijn Brainport en Senzer. Het Innovatiehuis is geen fysiek gebouw, zoals een gemeentehuis, maar een netwerkorganisatie.“Het is een onafhankelijke partij die de regionale vraag bundelt”, verduidelijkt gemeentelijk programmaleider economie Jolanda van Rooy (Gemert-Bakel). “Innovatie is in nagenoeg alle sectoren van de economie een thema. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering en robotisering. Het Innovatiehuis kijkt welke vragen er leven en of ze geclusterd kunnen worden in een project of een programma.” Doelstellingen van het Innovatiehuis zijn het vergroten van het vermogen om resultaatgericht samen te werken, te reflecteren en te innoveren, betere toegang tot kennis, kunde en geld van andere spelers en meer aandacht genereren

voor de successen die in de regio behaald worden. “Ondernemers zijn voorzichtig om kennis en kunde transparant met elkaar te delen”, zegt gemeentelijk accountmanager bedrijven en economie Wiel Verhaegh. “Ze zien elkaar toch eerst en vooral als concurrenten. Als semi-overheidsinstelling heeft het Innovatiehuis geen commercieel belang en is daarmee onafhankelijk. Dat wekt vertrouwen bij ondernemers, waardoor er sneller verbindingen gelegd kunnen worden.” Het doel is ondernemers te faciliteren met economische en innovatieve vraagstukken.” Van Rooy denkt dat het Innovatiehuis vooral voor het mkb van meerwaarde kan zijn. “Grotere bedrijven weten hun weg binnen Brainport wel te vinden. Zij kunnen in de regel voldoende capaciteit vrijmaken om individuele vragen op het gebied van innovatie te inventariseren en te adresseren. Voor kleinere ondernemingen is dat lastiger. Met hulp van het Innovatiehuis kunnen zij gezamenlijk kracht ontwikkelen. Daarbij ligt de focus niet alleen op de zogenaamde Binnenscope van Brainport (Food, Slimme maakindustrie en Automotive), maar ook op de Buitenscope (Agro, Zorg en Vrijetijdseconomie).” Meer informatie: jolanda.vanrooy@gemert-bakel.nl of wiel.verhaegh@gemert-bakel.nl. [ ] 9


Waarom film ook voor

werkt

10

met


E

jou

‘Vertel je verhaal t een film. Dan komt het binnen’

en goede film boeit van begin tot eind. Dat merk je thuis op de bank, maar zakelijk werkt het net zo. Mensen hebben nu eenmaal een voorkeur voor video. Als je er slim mee omgaat, versterkt film je boodschap enorm. Van de Punt maakt er werk van. Beeld beklijft beter dan tekst. Mensen vinden het niet alleen prettiger om naar bewegend beeld te kijken, ons leervermogen werkt voor 80 procent visueel. De cijfers bewijzen dat: met video stijgt je websitebezoek aanzienlijk. YouTube is dan ook uitgegroeid tot de tweede zoekmachine wereldwijd. Mensen zoeken dus bewust naar video. En wij zoeken naar de manier waarop dat ook voor jou werkt.

Iets bekennen We moeten iets bekennen. De liefde voor ons werk kunnen wij nauwelijks verbergen. Het aanstekelijk enthousiasme waarmee we elke klus aanpakken, is misschien wel onze grootste kracht. Voortdurend duiken we in nieuwe werelden. We zijn dan ook oprecht nieuwsgierig naar de drijfveren van een organisatie, naar hun verhaal. Wat beweegt iemand om elke dag zijn ziel en zaligheid in het succes van een organisatie stoppen? Wij vinden het een voorrecht om de passie te achterhalen. En onze camera daarop te richten.

Trots Een film stemt trots. Dat geldt voor eigenaren, medewerkers en ook wijzelf willen op elke nieuwe productie trots zijn. Het is steeds weer een auditie voor de volgende film. Dat daagt ons uit om steeds grenzen op te zoeken. In techniek, in apparatuur en creativiteit. We hebben alle relevante disciplines in huis, om een project helemaal naar eigen inzicht te kunnen volbrengen. Van de eerste research tot de laatste nabewerking. Van concept tot editing. En van het openingsshot tot een enthousiaste kijker, die achterblijft met de juiste gedachte aan jouw boodschap. Meer informatie: www.vandepunt.nl [ ] 11Topscore biedt een persoonlijke benadering in bedrijfskleding

‘Mensen moeten gewoon binnen kunnen lopen’

V

an veiligheidsschoen tot promotie-polo, bij Topscore in Gemert vinden bedrijven en organisaties de kleding die bij de wensen van hun medewerkers past. De drempel ligt hierbij bewust laag: “Klanten schuiven in de pauze soms gewoon bij ons aan tafel aan.” “We zijn een familiebedrijf”, vertelt Jeroen van den Eijnden van Topscore. “Wij vinden de persoonlijke benadering die daarbij past belangrijk. Mensen moeten hier gewoon binnen kunnen lopen en geholpen worden.” Topscore is gespecialiseerd in de levering van werkkleding en promotionele kleding. Het bedrijf beschikt over een eigen zeefdrukkerij en borduurstudio waarmee de kleding, per stuk of in grotere partijen, van de juiste reclame-uiting kan worden voorzien. “Wij hebben alle disciplines in huis, van logo-ontwerp, inclusief het op de kleding projecteren, tot aan de levering”, vervolgt Van den Eijnden. “Klanten hebben bij ons één aanspreekpunt. Wij willen ze de complete zorg voor hun bedrijfskleding uit handen nemen.” Daarbij hanteert Topscore een individueel ordersysteem, legt Van den Eijnden uit: “Werknemers van een bedrijf kunnen bij ons binnen hun budget kleding uit komen zoeken. Wij houden precies bij wat ze al hebben. Dat scheelt het bedrijf een hoop tijd. En de werknemers zijn altijd optimaal gekleed.” Die werknemers kunnen daartoe terecht in het pand van Topscore aan de IJzerzijp in Gemert. Een showroom biedt

de mogelijkheid kleding te passen en uit te zoeken. Van den Eijnden: “We hebben de meeste producten, van veiligheidsschoenen tot jassen, wel in huis. Wat er niet is kunnen we in pas-series laten komen. In onze ogen is het belangrijk dat mensen de pasvorm kunnen uitproberen of de stof kunnen voelen. Werkkleding moet gewoon goed zitten.” Uniek hierbij is de samenwerking met het Gemertse Voetinstituut Penninx. Veiligheidsschoenen kunnen door Voetinstituut Penninx worden aangepast aan orthopedische behoeftes van werknemers. “Werkschoenen moeten aan specifieke veiligheidseisen voldoen”, verduidelijkt Van den Eijnden. “Je kunt niet zomaar een zooltje vervangen. Wij zijn zijn leverancier van Elten-schoenen. Voetinstituut Penninx kan in overleg met de klant steunzolen maken die passen binnen de veiligheidsnorm van dit merk. Ze gebruiken gecertificeerde materialen van Elten.” Behalve in bedrijfskleding is Topscore ook specialist in promotionele kleding. Zo werden vrijwilligers van Fun Run Gemert en de Gemertse Kindervakantieweek voorzien van passende t-shirts. “Hierbij gaat het vaak om grote aantallen”, legt Van den Eijnden uit. “Ook daarvoor draaien we onze hand niet om. Onze drukkerij werkt met verschillende technieken. Daardoor hebben we op kledinggebied altijd de juiste oplossing in huis. Prijstechnisch. Maar ook kwalitatief.” Meer informatie: www. topscorebedrijfskleding.nl. [ ]

13


E

lkaar leren kennen en van elkaar leren zijn de belangrijkste doelstellingen van Jonge Ondernemers Gemert-Bakel, stelt voorzitter Roy van Berlo. Vanuit samenwerking kunnen namelijk mooie en vruchtbare ideeёn ontstaan.

“Wij merkten dat er behoefte was aan een club voor jonge ondernemers”, vertelt Roy van Berlo. Hij stond vorig jaar, samen met Cor Verhoeven en Jeroen van den Eijnden, aan de basis van Jonge Ondernemers Gemert-Bakel (JOGB). “Veel jonge ondernemers lopen tegen dezelfde dingen aan. Het is fijn om dan een sparringpartner te hebben. Je stapt makkelijker op een leeftijdsgenoot af als je iets redelijks eenvoudigs niet weet.” Dat de behoefte aan een eigen platform reëel was blijkt uit 14

het ledenaantal. Nog geen jaar na oprichting hebben zich zo’n veertig ondernemers, met een leeftijd tot maximaal 35 jaar, bij JOGB aangesloten. Vier keer per jaar komen de leden bij elkaar, vertelt Van Berlo: “We hebben twee bijeenkomsten die inhoudelijk van aard zijn. In november organiseren we bijvoorbeeld een seminar, bedoeld om kennis op te halen. En twee keer per jaar hebben we een informele samenkomst, zoals het eindejaarsfeest. Die zijn met name bedoeld om elkaar op een laagdrempelige manier beter te leren kennen.” Want netwerken is een belangrijk doel voor JOGB, stelt Van Berlo. Dat werkt volgens de voorzitter twee kanten op. Als ondernemers weten wat er in Gemert-Bakel allemaal zit, hoeven ze het niet van ver te halen. Tegelijkertijd biedt het


Jonge ondernemers in Gemert-Bakel helpen elkaar vooruit

‘Je stapt makkelijker op een

leeftijdsgenoot

af’

de mogelijkheid de eigen activiteiten onder de aandacht te brengen. Van Berlo: “Het is nog pril, want we bestaan natuurlijk nog geen jaar. Maar je ziet al dingen ontstaan. In het voorjaar hebben we een solex-toer gemaakt langs een aantal leden. Een groepje kleinere ondernemers en zzp-ers heeft zich toen gezamenlijk gepresenteerd. Zo begint het. Leden helpen elkaar om hun bedrijf in the picture te zetten. En dus de omzet te stimuleren. Uiteindelijk verwacht ik dat er samenwerkingen ontstaan. En die leiden altijd weer tot nieuwe ideeën.” JOGB geeft zelf het voorbeeld in het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden. De contacten met andere ondernemersverenigingen binnen de gemeente Gemert-Bakel zijn goed. Van Berlo: “Wij zijn een mooie aanvulling op bestaan-

de clubs zoals Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel. We stimuleren onze leden ook om bij zoveel mogelijk netwerkclubs te gaan. Dat helpt je bedrijf namelijk gigantisch vooruit.” JOGB kan daarbij een mooie eerste aanzet zijn. Want niet iedereen stapt van nature even makkelijk op een ander af, realiseert Van Berlo zich: “Bij ons is die drempel misschien net iets lager. Dat merk je ook. Onze leden zoeken elkaar actief op. Het zijn geen ondernemers die achterover leunen. In die zin zien we JOGB ook als keurmerk.” Ondernemers die zich aansluiten bij JOGB krijgen vanaf 1 januari 2018 het BKG-lidmaatschap gratis, als ze voldoen aan de voorwaarden om lid te worden van het BKG. Meer informatie: www.jogb.nl. [ ] 15


Van helvoort

registermakelaars in assurantiën bv

NVGA

ISO 9001-2008

Persoonlijk advies Vraagt u zich wel eens af hoe u verzekerd bent? Wij nemen u alle zorg uit handen en zorgen ervoor dat uw verzekeringen passen bij uw persoonlijke situatie. Voor een vrijblijvend en persoonlijk advies neemt u contact op met één van onze adviseurs.

Van Helvoort Registermakelaars in Assurantiën Vliet 28, 5422 VV Gemert T. 0492 37 11 00

www.vanhelvoort.nl

Partyverhuur Goossens

verrast, ontzorGt en denkt met u mee • Tenten • Verlichting • Koel en toiletwagens • Interieur • Catering benodigdheden • Aankleden hallen • Drank

Bakelseweg 9, 5425 WB De Mortel • 0492-365582 • info@partyverhuur-goossens.nl

www.Partyverhuur-Goossens.nl


Back to Back: ontwerp en uitvoering in één hand

‘Creativiteit is niet alleen iets creëren’

B

ij Reclamestudio Back to Back in Gemert hebben grafisch ontwerp en signing een plek onder hetzelfde dak. Die unieke combinatie biedt klanten de mogelijkheid er op bijzondere wijze uit te springen, legt eigenaar Geert van Vlerken uit. “Creativiteit is niet alleen iets creëren”, vertelt Geert van Vlerken van Reclamestudio Back to Back. “Het is ook het combineren van mogelijkheden.” Van Vlerken doelt op de disciplines die Back to Back in huis heeft. De Gemertse reclamestudio beschikt niet alleen over een eigen ontwerpafdeling. De ontwerpen kunnen bij Back to Back rechtstreeks worden omgezet in bijvoorbeeld car wrapping, displays of wandvullende visuals. “De combinatie van grafisch ontwerp en signing zie je niet vaak”, legt Van Vlerken uit. “We kunnen met onze ontwerpen optimaal inspelen op de technieken die we gebruiken. Daardoor kunnen we net een stap verder gaan.” Reclamestudio Back to Back timmert sinds 2000 stevig aan de weg. Het Gemertse bedrijf heeft landelijke ketens in haar klantenbestand. Maar ook het lokale MKB, scholen en woningcorporaties weten hun weg naar de Weerijs in Gemert te vinden. “Het grafische werk is heel breed”, vertelt Van Vlerken. “Wij verzorgen huisstijlen en logo’s, doen het ontwerp voor websites en maken brochures. Digitale ontwerptechnieken combineren we vaak met foto’s of pentekeningen.

Alles om de juiste sfeer te creëren.” Hoewel het ontwerpwerk een toonaangevende discipline is bij Back to Back, haalt de reclamestudio een belangrijke meerwaarde uit de combinatie met de eigen sign-afdeling. Die biedt de mogelijkheid grafisch ontwerp in huis te vertalen naar blikvangende reclame-uitingen. Hierbij valt te denken aan wrapping, het inpakken van een auto in bedrukte folie, wanddecoratie of bijzondere gevelreclame. Van Vlerken: “De wisselwerking tussen de medewerkers op onze sign-afdeling en onze ontwerpers is een grote plus. Ze weten van elkaar precies wat kan en wat niet. Ook de ontwikkelingen op materiaalgebied volgen wij op de voet. Daardoor kunnen we altijd optimaal inspringen op de nieuwste mogelijkheden.” Dat leverde al bijzondere opdrachten op. De interieur aankleding van een sportschoolketen bijvoorbeeld, inclusief wandvullende visuals in naadloos behang. Voor de MTV Music Week werd een complete bus beletterd en van ledverlichting voorzien. “Wij vinden het leuk om statements te maken”, besluit Van Vlerken. “Eye-catchers die naadloos op de huisstijl aansluiten. Wij weten echt wat mogelijk is en kunnen daardoor net iets verder gaan. Uiteindelijk geeft dat onze klanten de meeste voldoening.” Meer informatie: www.backtoback.nl. [ ]

17


Bas van de Laar, BL Huisvesting

‘Investeren in de kwa

van Nederlan


n aliteit

nd’

B

L Huisvesting investeert in de kwaliteit van Nederland. Samen ontwikkelen, met oog voor gebruikers en omgeving, levert volgens Bas van de Laar blijvend meerwaarde op. “Een project is voor mij pas geslaagd, als ik zeker weet dat ik er op mijn 70e nog graag kom. Dan heeft het betekenis.” Maatwerk is het handelsmerk van de Gemertse gebiedsontwikkelaar. “Onze basisfilosofie is tweeledig: geen concessies doen aan de kwaliteit en optimaal ontwikkelen voor de gebruiker. Sinds we zeven jaar geleden gestart zijn met ons eerste project, de Rooije Hoeven in Gemert, passen we het principe van Persoonlijke Huisvesting toe. De koper van een huis krijgt de keuze uit een aantal typen, architectuurstijlen, afwerkingsdetails, duurzaamheidsopties, indelingen en uitbreidingsmogelijkheden.” Op basis van deze uitgangspunten realiseert BL Huisvesting meer woningbouwprojecten in Gemert en Boekel, zoals recentelijk La Dolce Villa en in de nabije toekomst de herontwikkeling van klooster Nazareth en 90 woningen in de Bakelse wijk Neerakker. Ook in andere delen van Zuid-Nederland is BL Huisvesting actief. “ We wonnen een prijsvraag voor de duurzaamste wijk van Limburg en konden daardoor 35 woningen in De Beekse Bron realiseren.” Een ander project dat in het oog springt is Berckelbosch in Eindhoven. “Een tuindorp in de stijl van de jaren ’30, waar we eveneens het principe van Persoonlijke Huisvesting toepassen.” BL Huisvesting investeert tevens in de kwaliteit van huisvesting voor winkels en bedrijven. “In Hartje Gemert werken we aan een woon- en winkelcomplex, met een Aldisupermarkt, appartementen en 200 parkeerplaatsen. Voor de centrumontwikkeling in Berlicum zijn de definitieve plannen al gepresenteerd en met enthousiasme ontvangen. Voor een dorp zijn dit belangrijke projecten, omdat ze een kwaliteitsimpuls aan het hele centrumgebied kunnen geven. In de visie van BL Huisvesting moet een planontwikkeling van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving en op een breed draagvlak kunnen rekenen. “Dat is de kortste weg naar het beste resultaat. Een goede gebiedscommunicatie is daarom essentieel. Hoe kunnen we de wensen van gebruikers, omwonenden en overheid optimaal integreren in een ontwerp, zodat iedereen erachter staat en het past in de omgeving? Om een voorbeeld te noemen: op de planlocatie in Berlicum zijn een half jaar geleden resten van een kasteel teruggevonden. Een van de gevels heeft daarom de kenmerken van een kasteel gekregen. Zo blijft het lokale verleden in het heden voortleven.” Maatwerk leveren loopt ook als een rode draad door de plannen om op Smartpark Gemert een Agri Green Boulevard te realiseren. “Onderzoek heeft uitgewezen dat er behoefte is aan een bedrijfsverzamelgebouw, dat zich specifiek op het agro-innovatieve bedrijven richt. De invulling van het plaatje willen we daarbij zoveel mogelijk aan de gebruikers overlaten.” Binnen en buiten Gemert-Bakel blijft BL Huisvesting investeren in de kwaliteit van Nederland. “We zijn daarom altijd op zoek naar geschikte locaties en naar nieuwe partners om mee samen te werken. Voor verschillende lokale bedrijven zijn we al jarenlang een loyale partner. Als het past dan kunnen we met elkaar mooie dingen realiseren.” Meer informatie: www.blhuisvesting.nl [ ] 19


Investeren dekwaliteit kwaliteit Investerenin in de vanNederland Nederland van

Investeringen en ontwikkelingen in Eindhoven, Gemert, Beek (LB) en Boekel

BL Huisvesting investeert in de leefbaarheid en voorzieningen in nieuwe en bestaande winkelcentra, woongebieden en bedrijfslocaties in steden en dorpen in Nederland. Wij ontwikkelen woningen, supermarkten, winkels en complete bedrijfsboulevards. Met succes, en met ruimte voor de maximale kwaliteit, gebruikersgericht, innovatief en duurzaam. We hebben oog voor de Investeringen en ontwikkelingen in Eindhoven, Breda, Berlicum, Gemert, Beek (LB) en Boekel meest gewilde locaties en voor de beste samenwerkingspartners. Dat we met elkaar ontzettend mooie resultaten kunnen bereiken, bewijzen talrijke BL Huisvesting investeert in de leefbaarheid en voorzieningen in nieuwe en zoek bestaande succesvolle ontwikkelingen van BL Huisvesting. Wij zijn altijd op naarwinkelcentra, geschikte woongebieden en bedrijfslocaties in steden en publieke dorpen in en Nederland. ontwikkelen woningen, locaties en samenwerkingspartners in de private Wij sector. supermarkten, winkels en complete bedrijfsboulevards. Met succes, en met ruimte voor de maximale kwaliteit, gebruikersgericht, innovatief en duurzaam. We hebben oog voor de meest gewilde locaties en voor de beste samenwerkingspartners. Dat we met elkaar ontzettend mooie resultaten kunnen bereiken, bewijzen talrijke succesvolle ontwikkelingen van BL Huisvesting. Wij zijn altijd op zoek naar geschikte locaties en samenwerkingspartners in de publieke en private sector.

Voor meer informatie kijkt u op blhuisvesting.nl Voor meer informatie kijkt u op blhuisvesting.nl


FONZ helpt ondernemers op weg naar groei

‘95 procent van onze aanvragen

B

ij ondernemen gaan de kosten vaak voor de baat uit. FONZ helpt MKB-ondernemers aan financiering om hun groeiplannen te verwezenlijken. Daar is FONZ goed in: “95 procent van onze aanvragen is succesvol.” “Financiering begint met vertrouwen”, start eigenaar Mark Bankers van FONZ. “We kijken altijd eerst of het plan waarmee een ondernemer komt ook een goed plan is. Als dat inderdaad zo is dan gaan we de financiering regelen met alle mogelijke bronnen die er zijn.” Bankers richtte FONZ op in 2015. Het bedrijf, met vestigingen in Beek en Donk en Veldhoven, helpt MKB-ondernemers bij financieringsvraagstukken. Hierbij kan het gaan om groeifinanciering, werkkapitaal, de financiering van voorraden of investeringen in bedrijfsmiddelen. “Bij de oprichting doken we in het gat dat de banken lieten liggen”, vertelt Bankers. “Tegenwoordig zijn we intermediair van de drie groot banken en kunnen we tegen hele scherpe tarieven bancair financieren. Dat is vaak erg gunstigst.” De aanpak van FONZ kenmerkt zich door het uitwerken van een goed onderbouwd plan. Samen met de ondernemer wordt een doorgerekende financieringsaanvraag opgesteld. Hierbij worden eventueel ook de accountant of huisjurist van de aanvrager betrokken. FONZ heeft zelf heel veel kennis in huis. Daarnaast kan het bureau altijd terugvallen op een netwerk aan specialisten. Bankers: “Door goed samen te werken met alle partijen kunnen we heel snel handelen en

is succesvol’

tot een oplossing komen. Als alle benodigde gegevens aanwezig zijn is een financiering binnen één week te realiseren.” Die aanpak werkt, vervolgt Bankers: “Op het moment dat wij met een plan aan de slag gaan maken we het ook af. In 95 procent van de gevallen levert dat ook de gevraagde financiering op.” Die financiering komt overigens niet per definitie van banken. FONZ kijkt naar alle mogelijkheden die er zijn. Afhankelijk van de omstandigheden kan het benodigde kapitaal ook via één van de 80 andere bronnen, zoals investeerders, lease-maatschappijen of crowd-funding, verkregen worden. Eén van de klanten die door FONZ aan groeikapitaal werd geholpen is Tim van Schijndel van Unique Buitenleven. Toen hij met zijn bedrijf vanuit Boekel wilde verhuizen naar een bedrijfspand met woning in Gemert kwam hij met FONZ in contact. “De financiering was snel rond”, vertelt Van Schijndel. “FONZ stelde een zeer gedegen financieringsvoorstel op en toonde de urgentie aan. Daarmee werden mogelijkheden gecreëerd die vooraf buiten onze verwachtingen lagen.” Precies dat, kansen mogelijk maken die niet direct voor mogelijk worden gehouden, is waar FONZ goed in is, besluit Bankers: “Wij krijgen energie van ambitieuze ondernemers met groeiplannen. Ons doel is altijd het beste advies op zakelijk financieringsgebied.” Meer informatie: www.fonz.nl [ ] 21


OVB wil Bakelse ondernemers actief verbinden

‘Afwachten werkt niet’ O

ledenlijst kijken als ze een product of dienst nodig hebben. Als je al eens samen een pilsje hebt gepakt is het contact tóch makkelijker.”

“Netwerken is een belangrijke doelstelling”, vertelt Francis van Otterdijk-van Gils (foto), voorzitter van Ondernemersvereniging Bakel (OVB). “Op het moment dat je als ondernemer zichtbaar maakt wat je doet, merk je dat dat oplevert. Afwachten tot het aan je deur gezet wordt werkt niet.” Van Gils trad zo’n negen jaar geleden aan als voorzitter. Eén van haar eerste acties was het op poten zetten van het Bakelse ondernemerscafé. Die avonden kennen een vast stramien. Er vindt een ronde-tafel-gesprek plaats van exact een uur. Daarna kan de tijd informeel worden ingevuld.

Een rijk jaarprogramma is dan ook één van de prioriteiten van het bestuur. Behalve de vier à vijf ondernemerscafé’s per jaar zijn er ledenuitstapjes. Die worden bijvoorbeeld gebruikt om deelnemende bedrijven te bezoeken. En tijdens de jaarvergadering is een diner of buffet een vast onderdeel. Allemaal met het doel om zoveel mogelijk ondernemers bij OVB te betrekken. Sinds kort ligt hierbij speciale focus op jonge Bakelse ondernemers, vertelt Van Gils: “Met Roel Niessen hebben we jong bloed in het bestuur gekregen. Dat levert nieuwe energie op. Roel is nu samen met Rick Meulendijks aan het bekijken wat we voor een jonge doelgroep zouden kunnen betekenen.”

ndernemersvereniging Bakel wil een verbindend platform zijn voor zoveel mogelijk Bakelse ondernemers. Want een brede diversiteit schept meer kansen en biedt extra mogelijkheden.

Van Gils: “Daar heb ik samen met Johan Habraken veel energie in gestoken. Maar het levert ook op; het ondernemerscafé trok vanaf het begin veel publiek. Ik denk dat we, mede daardoor, in het eerste jaar een verdubbeling van het ledenaantal bereikten.” Op dit moment heeft OVB een stabiel aantal van zo’n honderd leden. Die hoeven hun onderneming overigens niet persé in Bakel te drijven. Ook mensen die in Bakel wonen, maar hun bedrijf elders hebben, mogen zich als lid aanmelden. “We mikken bewust op diversiteit”, verheldert Van Gils. “Vroeger was het een echte winkeliersvereniging. In Bakel had je zelfs twee ondernemersverenigingen. Eentje voor de Dorpsstraat, en eentje voor de Van de Poelstraat. Nu is er echt een collectief ontstaan.” En dat biedt voordelen. Zo kunnen de leden van OVB profiteren van het goede contact dat het bestuur heeft met bijvoorbeeld de gemeente Gemert-Bakel. Daarnaast helpt een breed en goed gevuld ledenbestand bij het ondernemen, legt Van Gils uit: “Je merkt dat onze leden tegenwoordig eerst op de 22

Ondertussen heeft Van Gils ook haar eigen wensenlijstje. Volgens de voorzitter zouden ondernemers in Bakel zich nog meer bewust mogen zijn van kansen die voorbij komen. Ze noemt als voorbeeld de golfbaan: “Iedereen wist destijds dat die er zou komen. Toch waren er maar weinig ondernemers actief mee bezig. Elkaar bewust maken van zulke kansen, daar kunnen we als OVB misschien nog meer op inzetten.” Want, zo besluit Francis van Gils, ook voor Ondernemersvereniging Bakel is het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen: “Toen ik begon waren we op zoek naar hoe we het zouden gaan aanpakken. Nu is de tijd rijp om door te pakken.” Meer informatie: www. ondernemersbakel.nl [ ]
Martens Dakbedekkingen met nieuw pand klaar voor de toekomst

‘Het moet gewoon netjes zijn’

M

artens Dakbedekkingen maakte afgelopen jaren een fikse groei door. Een nieuw bedrijfspand geeft het Gemertse bedrijf weer ruimte. Kwaliteit tegen een eerlijke prijs is de motor achter het succes: “Het moet gewoon netjes zijn.” “Dit nieuwe pand geeft veel rust”, vertelt Chantal Martens. “Qua ruimte en logistiek zijn we er flink op voorruit gegaan.” “We waren uit onze jas gegroeid”, vult Haico Martens aan. “De laatste drie jaar is onze omzet telkens met honderd procent verdubbeld. We zijn van vijf naar veertien werknemers gegaan. Hier hebben we gelukkig weer de ruimte.” Martens Dakbedekkingen betrok afgelopen september een compleet nieuw pand aan de Rechteloop in Gemert. Daarvoor was het bedrijf gehuisvest aan de Beerze. Haico en Chantal Martens runnen Martens Dakbedekkingen echter al vanaf 1999. Het bedrijf is, de naam zegt het al, gespecialiseerd in alle soorten dakbedekking. “In PVC, EPDM en bitumineuzen”, verduidelijkt Haico. “Inclusief isolatie en alle bijkomende werkzaamheden.” Chantal: “Zoals het koper- en zinkwerk. Voor dakgoten, maar bijvoorbeeld ook voor complete dakkapellen. Daar hebben we een specialist voor in dienst.”

De omzet haalt het bedrijf deels uit nieuwbouwprojecten en deels uit renovatiewerk, zowel voor de zakelijke als de particuliere markt. Haico: “Die spreiding vinden we belangrijk. Natuurlijk is het fijn om voor een groot project meters te kunnen maken. Maar ook voor kleinere aannemers staan wij altijd klaar. We zijn in al die jaren dan ook geen enkele opdrachtgever kwijtgeraakt.” Daarbij waakt Haico over twee zaken, geeft hij aan. Gemaakte afspraken worden bij Martens Dakbedekkingen nagekomen. En er wordt kwaliteit geleverd tegen een eerlijke prijs. In het verlengde van die gedachte past het dat Martens Dakbedekkingen erkend leerbedrijf is voor jonge dakdekkers. Eén van die leerlingen, Andy Kamp, kwalificeerde zich afgelopen jaar zelfs als één van de vier beste dakdekkers van Nederland. Chantal: “Het is tegenwoordig heel moeilijk om aan goed personeel te komen. Als we ze zelf opleiden weten we zeker dat ze de kwaliteit leveren die ons voor ogen staat.” Want, zo besluit Haico, het nieuwe pand mag dan ruimte geven aan de groei van Martens Dakedekkingen. Uiteindelijk draait het om het werk dat de medewerkers buiten afleveren: “Netjes en secuur werken staat bij ons op één. We houden niet van afraffelen. Dan komen we liever een dag extra terug.” Voor meer informatie: www.martensdakbedekkingen.nl [ ]

25


‘De toekomst staat ons in

V

eel bedrijven uit Gemert en de omliggende peelgemeenten vertrouwen al jaren op de service van Vogels Autobedrijf. De Gemertse Renault-dealer bestaat 85 jaar, maar bewijst met een up-to-date aanbod en service een verre van ouderwetse partner te zijn. De nieuwe modellen van Twingo tot Espace, maar ook de onlangs gepresenteerde Talisman en Koleos nodigen uit om ze eens uit te proberen. Een sterke mix voor zowel zakelijk als privé gebruik. Paul Bekkers van Vogels Autobedrijf; “Wij merken dat de nieuwe designstrategie van de Nederlandse hoofdontwerper bij Renault, Laurens van den Acker, aanslaat bij zowel de vaste Renault-rijders als bij klanten die we nog niet eerder in onze showroom hebben gehad. Veiligheid en comfort staat al sinds het begin hoog in het vaandel bij Renault, maar een krachtige en herkenbare uitstraling, die begon bij de Clio, zijn

26

Vogels Autobe

daar de afgelopen jaren aan toegevoegd.” Met de Kangoo, Trafic en Master beschikt Renault tevens over een compleet en onderscheidend gamma bedrijfswagens. Kenmerkend voor de bedrijfswagens van Renault zijn het extreem lage brandstofverbruik, de efficiënt ingerichte laadruimte en de optimale ergonomie en comfortbeleving voor de bestuurder. “Renault is al jaren toonaangevend in bedrijfswagens”, vult Eric van Schijndel, chef werkplaats bij Vogels, aan. “Niet voor niks kopen verschillende andere automerken bij Renault hun bedrijfswagens in.” Zakelijk rijden in een Renault van Vogels biedt meer voordelen. Paul Bekkers; “Flex Financial Lease is voor veel ondernemers interessant. Bij deze financieringsvorm betaal je de bedrijfswagen in termijnen af. Onderhoud en garantie zijn tot het einde van


bij de showroom’

edrijf bouwt mee aan zakelijk succes de looptijd inbegrepen, terwijl de rente tot nul procent gaat.“ Het Franse concern heeft daarnaast als een van de eerste autoproducenten vol ingezet op elektrisch rijden en die voorsprong betaalt zich uit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is steeds meer opkomst. In de regio kiezen al steeds meer bedrijven en particulieren voor een schone Renault. Vogels Autobedrijf behoort sinds 1 januari tot het exclusieve netwerk van Renault-dealers in Nederland die gecertificeerd zijn om elektrische Renaults te verkopen en repareren. “De toekomst staat bij ons in de showroom”, zegt Bekkers. “De vraag is niet of, maar wanneer je instapt.“ Op het moment van schrijven heeft Vogels ongeveer vijftig volledig elektrisch aangedreven auto’s afgeleverd. De klant-

tevredenheid is hoog: “Het rijdt geweldig en vanwege de lage bijtelling is een elektrische bedrijfswagen of auto van de zaak financieel aantrekkelijk.” Het aanbod elektrische bedrijfsauto’s groeit snel. Naast de Kangoo is er bijvoorbeeld ook een Master op stroom in aantocht.” Een andere pluspunt is de snelle en uitgebreide service van de Autobedrijf Vogels “Als een bedrijfswagen compleet ingericht is, kan een ondernemer eigenlijk niet zonder. Om het voertuig weer zo spoedig mogelijk in bedrijf te hebben, wordt aan onderhoud en reparatie de hoogste prioriteit gegeven. We beschikken over vijf gekwalificeerde monteurs en een uitgekiende voorraad onderdelen om de klant zo snel mogelijk op weg te kunnen helpen.” Meer informatie: www.vogels-renault.nl [ ] 27


g n i s s o l p o l ers m Totaa e n r e d n voor o

B en F Media Uw partner op internet

✆ 088 235 2363 Zakelijk Internet

Zakelijke Telefonie

Internet voor ondernemers

Telefonie voor ondernemers

Web voor ondernemers

• • • • • •

• • • • •

• • • •

ADSL, SDSL, VDSL en Glasvezel Kabel Stabiel, betrouwbaar en veilig PIN en Alarm over IP Backup online Bestand online Slimme e-mailoplossingen

Webdesign & Hosting

Lage abonnementstarieven Lage gesprekstarieven Onbeperkt aantal telefoonnummers Fax 2 mail Voicemail 2 mail

W W W.BENFMEDIA.NL

Professionele hosting (webhosting) Uniek design Zoekmachine optimalisatie Integratie Sociale Media

e lijk ake z te Bes

er rlen e v t ns die

Waterrand 7 - 5421 GA Gemer t - info @ benfmedia.nl - Tel. 088 235 23 63

IJzersterke combinatie Van Helvoort Grafisch bedrijf aan de ene kant, onze webshop DutchPrint.nl aan de andere. Wilt u standaard drukwerk ook in oplages vanaf 1 ex. bestellen? Doe dat dan snel en gemakkelijk online bij DutchPrint.nl.

van helvoort grafisch bedrijf

.nl

Heeft u een goed advies, uitgebreidere service of creativiteit nodig? Neem dan contact op met Van Helvoort Grafisch Bedrijf tel. 0492 37 11 37. Uiteraard bent u bij allebei verzekerd van een uitstekende kwaliteit drukwerk.

Wij laten uw grafische ideeën werkelijkheid worden


KAN S E N

Erasmus voor ondernemers aspirant-ondernemer uit ander een Europees land ontvangen. In ruil voor uitwisseling van ondernemerservaring draagt hij bij aan jouw bedrijfsactiviteiten, zoals marktonderzoek, marketing/ sales of onderzoek en ontwikkeling.

Als aspirant-ondernemer of ervaren ondernemer kun je in aanmerking komen voor het programma Erasmus voor jonge ondernemers. Als aankomend ondernemer kun je maximaal een half jaar ervaring op-

doen bij een bedrijf in een ander Europees land. Je krijgt daarbij een tegemoetkoming in de kosten van de Europese Commissie. De hoogte daarvan verschilt per deelnemend land. Als ervaren ondernemer kun je maximaal zes maanden kosteloos een

Als aspirant-ondernemer kom je in aanmerking als je vergevorderde plannen voor het opzetten van een eigen bedrijf hebt of de afgelopen drie jaar een eigen bedrijf bent begonnen. Als ervaren ondernemer kun je aspirantondernemers ontvangen als je eigenaar-manager van een mkb-bedrijf bent, dit bedrijf al minimaal drie jaar bestaat en je bereid bent je kennis en ervaring met een nieuwe ondernemer te delen en als mentor te fungeren. Meer informatie: www.erasmus-entrepreneurs.eu. [ ]

Renault Formula Edition

Slim ondernemen met een eigen en unieke identiteit

Renault MASTER Formula Edition v.a. € 272,- per maand * i.c.m. garantie & onderhoud

Renault TRAFIC Formula Edition v.a. € 219,- per maand * i.c.m. garantie & onderhoud

Formula Edition uitrusting: √ √ √ √ √ √

Gele accenten exterieur LED dagrijverlichting Mistlampen vóór Lichtmetalen wielen hoogglans zwart Renault logo in hoogglans zwart Formula Edition vloermatten met logo

Renault KANGOO Formula Edition v.a. € 154,- per maand * i.c.m. garantie & onderhoud

Introductieaanbod: tijdelijk het unieke Renault Sport R.S.01 horloge cadeau ** Gemert Komweg 41, tel. (0492) 36 14 72 De vanafprijzen bedragen € 17.890,- (Kangoo Formula Edition), € 26.000,- (Trafic Formula Edition) en € 32.740,- (Master Formula Edition). Dit zijn adviesprijzen excl. btw, bpm en onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de klant. Getoonde modellen en omschrijvingen van kenmerken wijken af van standaarduitvoeringen en zijn verkrijgbaar tegen meerprijs. Vraag naar de voorwaarden; bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden. * Maandbedrag op basis van 0% Flex Financial Lease (FFL) i.c.m. onderhoud en verlengde garantie (beide 80.000KM) met 5 jaar looptijd, 33,3% aanbetaling (evt. uit inruilwaarde) en 20% slottermijn. Renault Business Finance behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van FFL zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. ** Bij aanschaf van een Kangoo, Trafic of Master Formula Edition geeft Renault Nederland u een gratis R.S.01 horloge erbij (zolang de voorraad strekt). Het horloge zal bij de levering van de auto aan u worden verstrekt door de Renault-dealer.

www.vogelsautobedrijf.nl


V

enhorst is van 18 tot en met 21 oktober het Brussel van het Europese platteland. Meer dan 300 genodigden uit 40 verschillende landen zijn dan in de kleine Peelkern te gast voor een driedaagse bijeenkomst van het European Rural Parliament (ERP). Het plattelandsparlement komt een keer in de twee jaar samen om zich over de toekomst van het platteland te buigen. Maar wat onderneemt de gemeente Boekel zelf om het platteland aantrekkelijk te houden voor burgers en bedrijven? Burgemeester Pierre Bos, wethouder Henri Willems en gemeentesecretaris Jo Marcic over het Boekelse (succes-) Model. “Verantwoordelijkheden terugleggen bij burgers en bedrijven is de kern van het Boekelse Model”, legt Marcic uit. De strekking van het verhaal: als mensen verantwoordelijk-

heid krijgen, dan nemen ze verantwoordelijkheid. Daardoor kun je met minder wetten en regels toe en ben je per saldo beter af en goedkoper uit. Boekel bracht het in de praktijk door nieuwbouw welstandsvrij te maken en de procedures voor bouwvergunningen te verkorten. In het laatste geval moesten architecten er zelf op gaan toezien dat ontwerp en uitvoering in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving. Boekel aantrekkelijk houden voor burgers en bedrijven is volgens Bos een gezamenlijke verantwoordelijkheid. “Wonen, leven en werken linken aan elkaar. Een gemeente met voldoende gekwalificeerde krachten is aantrekkelijk voor bedrijven. Die bedrijven maken een gemeente weer aantrekkelijk voor gekwalificeerde krachten. Zonder inwoners geen werkgelegenheid en zonder werkgelegenheid geen inwoners. Vandaar dat Van Boxtel (logistieke dienstverlener,

Boekels Model is grensverleggend

30


red) van zijn werknemers verlangt dat ze iets terugdoen voor de samenleving. Zo kan iedereen een actieve bijdrage leveren aan een optimaal woon-, leef- en werkklimaat in Boekel en Venhorst.”

meer agrarische bebouwing vrijkomt. Bijkomend voordeel is dat we leegstand en verpaupering voorkomen. Ligt verdere uitbreiding in het verschiet? Dan bieden bedrijventerreinen in Boekel en Venhorst doorgroeimogelijkheden.”

De do-it-yourself-mentaliteit is diepgeworteld. Willems: “Op het platteland heb je elkaar harder nodig dan in de stad, omdat hier niets komt aanwaaien. Ons woordenboek begint met de a van aanpakken. Ook de korte lijnen, de relatief goedkope grond en de gunstige ligging in de driehoek Den Bosch - Eindhoven en Nijmegen maken Boekel tot een geschikte uitvalsbasis voor ondernemers.”

Voorwaarden scheppen is meer dan faciliteren, zo benadrukt Bos. “Betaalbare woon- en werkruimte, goede onderwijs-, zorg- en cultuurvoorzieningen en een toereikend horecaen winkelaanbod dragen bij aan de leefbaarheid, maar sociale cohesie -een bloeiend verenigingsleven, de bereidheid om elkaar te helpen en er gezamenlijk de schouders onder te zetten - is niet minder belangrijk. Zo zou een Europees Plattelandsparlement in Venhorst zonder de tomeloze inzet van lokale vrijwilligers niet mogelijk zijn geweest. Samen zijn we in staat om grenzen te verleggen.”

Beginnende ondernemers krijgen van de gemeente Boekel de ruimte om zich in het buitengebied te vestigen. “Starters zijn op zoek naar een betaalbare, kleinschalige bedrijfsruimte. Die is in het buitengebied beschikbaar, omdat er steeds

Meer informatie: www.erp2017.nl [ ]

‘Collectief verantwoordelijk voor optimaal

ondernemersklimaat’

31


VAN HELVOORT MAKELAARD B.V.EN VERKOOP OORT MAKELAARDIJ BEMIDDELING BIJ: AANVAN HELVOORT MAKELAAR • TAXA

• •

ANEN VERKOOP TAXATIES BEHEER B.V. OORT MAKELAARDIJ BEMIDDELING BIJ: AANEN VERKOOP TAXA AAN- EN VERKOOP TAXATIES BEHEER B.V. VAN HELVOORT MAKELAARDIJ HATCHBACK VANAF € 19.995 STATIONWAGON VANAF € 20.995 B.V.EN VERKOOP • TAXATIES • BEHEER VOORT MAKELAARDIJ BEMIDDELING BIJ: AAN-

Bijtelling v.a. € 168*

DEEN NIEUWE TIPO AANVERKOOP

• TAXATIES • BEHEER

Bijtelling v.a. € 176*

JE HOEFT NIET VEEL UIT TE GEVEN OM JE RIJK TE VOELEN. De Tipo staat nu bij ons in de showroom. Functioneel, buitengewoon ruim en opvallend rijk uitgerust met onder andere: 440 liter kofferbak, achterin de grootste beenruimte in zijn klasse, Uconnect™ multimediasysteem, parkeersensoren, airconditioning, 6 airbags, 16’’ lichtmetalen velgen en ESP met hillholder. Heb je toch behoefte aan nog meer bagageruimte dan is er ook de Tipo Stationwagon met het Magic Cargo Space-systeem, Flip&Fold-achterstoelen voor vlakke bagageruimte van 1,80 m (1650 liter). Je hoeft niet veel uit te geven om je rijk te voelen. Maak snel een afspraak voor een proefrit of kom gewoon langs. Je bent van harte welkom.

fiat.nl

AUTOBEDRIJF P.J. PEETERS GEMERT, OOST-OM 36, TEL. 0492 - 36 13 45 www.pj-peeters.nl

�rijs incl. btw�bpm en de onvermijdbare kosten nodig voor a�evering van de auto aan de consument. ��gebeelde auto verkrijgbaar tegen meerprijs. ��ijtelling gebaseerd op de Tipo �usiness en 40,�� inkomstenbelasting. De verbruikscij�ers �ijn gebaseerd op de o�ci�le �uropese testmethode. �et daadwerkelijke verbruik hangt mede a� van de omstandigheden en uw rijgedrag. �rijswij�igingen en druk�outen voorbehouden. �ijk voor de verkoopvoorwaarden op �at.nl�verkoopvoorwaarden.

Gem. brandstofverbruik: 3,4 – 6,3 l/100 km (1 op 15,9 – 29,4). CO2: 89 – 147 g/km. 1.500kg trekgewicht.

VAN MAKELAARDIJ B.V. VANHELVOORT HELVOORT MAKELAARDIJ

B.V. VAN HELVOORT MAKELAARDIJ B.V. IJzerzIJp Gemert

AAnvAnGshuurprIJs vAnAf € 925,-mAAnd excl. BtW UW BEDRIJFSMAKELAAR VAN DEper REGIO!

UW BEDRIJFSMAKELAAR VAN DE REGIO! UWbedrijfsobjecten BEDRIJFSMAKELAAR VAN DE REGIO! • Winkel- en • Taxaties

De 8 fraaie bedrijfsunits hebben een totale oppervlakte van circa 183 m2. De begane grond heeft een oppervlakte van circa 126 m2 en de verdieping van 57 m2. De bedrijfsunits worden turn-key opgeleverd. In overleg kunnen op verzoek van huurder wijzigingen worden uitgevoerd in het opleveringsniveau. Per bedrijfsunit heeft men de beschikking over 2 eigen parkeerplaatsen. Het is uiteraard mogelijk om meerdere units gezamenlijk te huren.

• •Winkel••Taxaties enen verhuur • Advisering •Verkoop Winkelenbedrijfsobjecten bedrijfsobjecten Taxaties • Verkoop • Verkoopenenverhuur verhuur

••Advisering Advisering

5421 CV Gemert, St. Agathaplein 33, 5427 AARidderplein Boekel 5,Tel. (0492) 37 11 90 St. Agathaplein 33, 5427 AA Boekel Tel. (0492) 37 11 90 Ridderplein CVGemert, Gemert, 5,5421 5421 CV St. Agathaplein 33, 5427 AA Boekel

JK OOK OP: WWW.VANHELVOORTGROEP.NL Tel. (0492) 11 90 OP: WWW.VANHELVOORTGROEP.NL KIJK37OOK Helvoort Makelaardij B.V. is onderdeel van de

Helvoort Makelaardij B.V. is onderdeel van de

WWW.VANHELVOORTGROEP.NL van helvoort groep van helvoort groep V Gemert, St. St. Agathaplein 33,33, 5427 AA Boekel (0492) 37 Ridderplein 5,Tel. 5421 CV Gemert, Ridderplein 5,5, 5421 CV Gemert, 21 CV Gemert, Agathaplein 5427 AA Boekel Tel. (0492) 3711119090St. Ridderplein 5421 CV Gemert, St.Agathaplein Agathaplein33, 33, 5427 5427 AA AA Boek Boek Ridderplein 5, 5421 CV Gemert,

multIfunctIonele zeer representAtIeve BedrIJfsunIts St. St. Agathaplein 33,33, 5427 AAAA Boekel Agathaplein 5427 Boekel GeleGen op frAAIe locAtIeTel. opTel. BedrIJventerreIn Wolfsveld te Gemert OP:OP: WWW.VANHELVOORTGROEP.NL (0492) 37OOK 11 9090 OP: KIJK WWW.VANHELVOORTGR KOK OOK WWW.VANHELVOORTGROEP.NL (0492) 37 11 KIJK OOK OP: WWW.VANHELVOORTGR Helvoort Makelaardij B.V. B.V. is onderdeel vanGemert de de Helvoort Makelaardij is onderdeel van ridderplein 5, 5421 cv

tel. (0492) Helvoort 37 11 90Makelaardij B.V. is onderdeel van de WWW.VANHELVOORTGROEP.NL WWW.VANHELVOORTGROEP.NL st. Agathaplein groep 33, 5427 AA Boekel www.vanhelvoortgroep.nl helvoort

van van helvoort groep

Helvoort Makelaardij B.V. is onderdeel van de

van vanhelvoort helvoort groep groep


Accountmanagers MKB Rabobank Peel Noord bankieren in spijkerbroek

Van maatpak naar maatwerk

B

ankieren in spijkerbroek. Met en tussen ondernemers. De accountmanagers MKB van Rabobank Peel Noord brengen het in de praktijk. Erik Nooijen en Wilco Peters verkiezen het maatwerk boven het maatpak. “Bij een bank denk je direct aan een groot gebouw met spreekkamers, waar driedelig de dresscode is en je alleen op afspraak terecht kunt”, legt Erik uit. “Als starter of zelfstandige wandel je er niet automatisch met elke vraag binnen. Nemen we die drempel weg, dan kunnen we als accountmanagers MKB sneller meedenken over passende oplossingen. Ondernemen is kansen benutten. En wij willen ondernemers daarin maximaal ondersteunen. De bank moet dan geen sta-in-de-weg zijn.”

gen werkplek kunnen beschikken. Waar ondernemers elkaar kunnen versterken en bedrijf en bank niet meer op afstand opereren. We wisten direct: dit concept biedt zoveel kansen voor lokale ondernemers, daar moeten we in Peel Noord werk van maken”, aldus Wilco. De Gerarduskerk wordt als het aan Erik en Wilco ligt dé inspirerende omgeving voor ambitieuze ondernemers die willen groeien door elkaar sterker te maken. “De gemeente Gemert-Bakel en woningcorporatie Goed Wonen hebben het idee omarmd. De plannen zijn inmiddels gepresenteerd. We verwachten komend voorjaar te kunnen starten.”

Hoe kun je (pre)starters en ondernemers optimaal bedienen? Wilco: “Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben Erik en ik veel gesprekken met lokale ondernemers en collega’s uit andere delen van Nederland gevoerd. Een eye-opener was een bezoek aan B. Amsterdam. De accountmanagers MKB van de Rabobank hebben in dit verzamelgebouw voor jonge ondernemingen een eigen werkplek. Laagdrempeliger kan haast niet.”

Dagelijks omringd zijn door jonge, creatieve ondernemers, Erik kijkt er naar uit. “Samen kunnen we meer bereiken. Iedere vraag moet je kunnen stellen met je laptop dicht. Heb je bijvoorbeeld een vraag over betalingsverkeer, verzekeringen of financieren, dan kun je die rechtstreeks aan Wilco of mij stellen. Wij komen dan op korte termijn met een oplossing. Ook workshops, trainingen en masterclasses kunnen op locatie gegeven worden. Zo geeft Rabobank Peel Noord een eigentijdse invulling aan haar coöperatieve gedachtegoed.”

“Een centrale locatie waar startups, zzp-ers en kleine zakelijke dienstverleners tegen relatief lage kosten over een ei-

Meer informatie: www.rabobank.nl/lokale-bank/peel-noord [ ]

33


Gerrit Verhagen van Verbe Garage- en bedrijfsdeuren:

‘We maken geen onderscheid tussen grote en kleine klanten’

V

erbe Garage- en bedrijfsdeuren vestigde zich drie jaar geleden in Gemert. Het familiebedrijf vond aan de Dieze 13 een nieuw pand met ruime mogelijkheden voor assemblage. Aan de hoogwaardige werkwijze en het omvangrijke assortiment is sindsdien feitelijk niets veranderd, behalve dan dat het serviceniveau zich verder heeft uitgebreid. Vader Gerrit en zonen Paul en Johan Verhagen waren al werkzaam in de branche toen ze achttien jaar geleden gezamenlijk voor zichzelf begonnen aan de Bussele in Erp. Inmiddels laten zij de interne bedrijfsvoering, de boekhouding en het offertetraject over aan Anne Donkers. Paul en Johan houden zich bezig met de assemblage en montage, terwijl Gerrit op de achtergrond actief blijft. Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd laat Gerrit Verhagen de zaak niet zomaar in de steek. Hier ligt een verband met de verhuizing naar Gemert. “Als ondernemer wil je graag iets opbouwen. Ik laat graag iets na aan mijn zoons dat blijvend van waarde is. In Veghel kwam destijds

34

nieuwe bouwgrond beschikbaar, maar omdat het hele traject veel tijd in beslag zou nemen, besloot ik te verhuizen naar een bestaand pand op bedrijventerrein Wolfsveld. Dat scheelde ook aanzienlijk in de kosten, vanwege de lage waarde van onroerend goed op dat moment. Het huidige onderkomen bood ons de meeste mogelijkheden. Omdat we in eigen huis produceren en assembleren en materialen, waaronder grote panelen, als direct beschikbare voorraad opslaan, hebben we nogal wat ruimte nodig.” Verbe legt zich toe op de productie en montage van sectionaaldeuren. Een sectionaaldeur is een garage- of bedrijfsdeur die uit horizontaal scharnierende delen bestaat. Deze lamellen worden via een railsysteem naar het plafond geschoven als de deur opengaat.


Afnemers zijn particulieren en bedrijven uit alle denkbare branches. Verbe heeft onder andere naam gemaakt in de agrarische sector. “In tegenstelling tot sommige collega’s hebben we nooit onderscheid gemaakt tussen klanten die voor een deur of voor tientallen komen. Daar plukken we nu de vruchten van. Bijvoorbeeld in de tuinbouwsector waar oude houten deuren steeds vaker vervangen worden door sectionaaldeuren. Overigens hebben we zelfs in tijden van crisis nooit om werk verlegen gezeten. Dankzij mond-tot-mondreclame weten mensen dat we onze afspraken nakomen en dat service bij ons hoog in het vaandel staat.” De service van Verbe beperkt zich niet tot deuren van het eigen merk. “We hebben ook onderdelen van andere producenten op voorraad. Problemen met sectionaaldeuren zijn meestal het gevolg van montagefouten. Op dat vlak valt nog het nodige te verbeteren.” Verbe is zelf hoofdzake-

lijk actief in een straal van 75 kilometer rond Gemert, maar beschikt elders in Nederland en in Belgie over een dealernetwerk. Dealers die zelf de montage verzorgen zijn door Verbe opgeleid. “Bij onvolkomenheden wordt de schuld eerder bij de producent dan bij de monteur gelegd. Daarom stellen we hoge eisen aan de montage.” Een deur van Verbe kan in elke gewenste maat en RAL-kleur geleverd en geheel naar wens afgewerkt worden. Klanten kunnen onder andere kiezen uit een korrel- of houtnerfstructuur, Ruiten zijn standaard voorzien van een brandwerende polyuretheenlaag met rondom perfecte afdichtingen. Ook zijn er verschillende bedienings en beveiligingsmogelijkheden. Van handmatige tot elektrische bediening, al dan niet op afstand. Op welke Verbe-deur de keuze ook valt, hij voldoet aan alle Europese eisen. Verbe adviseert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. De koffie staat voor u klaar in de showroom aan de Dieze. Meer informatie: www.verbegaragedeuren.nl. [ ]

35


Altijd keuze uit meerdere hypotheekaanbieders SNS Huisselectie MEER WETEN OF EEN AFSPRAAK MAKEN VOOR EEN GRATIS ORIËNTATIEGESPREK?

Binnen 24 uur een afspraak

SNS Winkel in Gemert: Ridderplein 27, Gemert Onze Financieel Adviseurs: Patricia van de Kerkhof 06 - 12 97 26 19 Pim van Zutven 06 - 57 59 17 58

Door een unieke samenwerking met Voetinstituut Penninx, kunnen werkschoenen worden aangepast aan orthopedische behoeftes van werknemers. De schoenen behouden daardoor de veiligheidsklasse

www.topscorebedrijfskleding.nl / www.devoetspecialist.nl


START E RS

Jonger dan 18 en een eigen bedrijf starten?

E

voor jouw handelen. Krijg je geen toestemming? Dan is je rechtshandeling ongeldig en kunnen je ouders of voogd je handelen nog drie jaar terugdraaien.

Met een handlichting hoeft dat niet meer. Die kun je bij de kantonrechter aanvragen als je 16 of 17 jaar oud bent. De handlichting vervalt automatisch wanneer je 18 en dus meerderjarig wordt.

Ook als minderjarige moet je jouw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en belasting betalen. De KvK verzorgt vaak ook je aanmelding bij de Belastingdienst. Je moet wel je voogd of een van je ouders meenemen. Tenzij je een handlichting hebt en die meeneemt. Dan mag je de inschrijving zelf doen.

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan kun je geen handlichting aanvragen. Dit kun je oplossen door bij elke rechtshandeling je ouders of voogd om toestemming te vragen. Zij moeten dan overal schriftelijk toestemming voor geven. En zijn dan verantwoordelijk en aansprakelijk

Houd er rekening mee dat winst uit je bedrijf gevolgen kan hebben voor de kinderbijslag. Maak je als minderjarige ondernemer â‚Ź1.265 of meer winst per kwartaal? Dan moeten je ouders of voogd dit doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij krijgen dan

en eigen bedrijf starten als je jonger bent dan 18 jaar? Dat kan. Ook al ben je volgens de wet dan minderjarig. En daarmee handelingsonbekwaam. Je mag daarom alleen beslissingen nemen met toestemming van je ouders of voogd.

geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer. Als je winst maakt, heb je een bron van inkomsten. Dan ziet de Belastingdienst je waarschijnlijk als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je betaalt dan belasting over de winst uit je onderneming. Je moet zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Daarnaast ontvang je een aanslag voor de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Je aangifte heeft ook invloed op die van je ouders. Zij worden via Box 3 belast voor je eventuele vermogen. Daarnaast moet over de meeste producten en diensten omzetbelasting (btw) betaald worden. Bron: Ondernemersplein.nl. [ ]

Wat als je iemand in dienst neemt? Crowdfunding Als je voor het eerst een werknemer in dienst neemt, dan is er een aantal zaken dat je moet regelen. BV Magazine zet ze voor je op een rijtje. Komt er een medewerker bij je op de loonlijst te staan, meld je dan direct als werkgever aan bij de Belastingdienst. Je krijgt dan een loonheffingsnummer toegewezen. Dat heb je nodig, omdat je loonheffingen moet inhouden op het salaris van je personeelslid en belastingaangifte moet doen. Tweede stap is het invullen van een wijzingsformulier bij de Kamer van Koophandel (KvK). Ook iedere toekomstige wijziging in het medewerkersbestand dient bij de KvK gemeld te worden. Voordat je iemand aanneemt, ben je verplicht om de identiteit van de kandidaat te controleren. Maak een duidelijk leesbare kopie van een wettig en geldig identiteitsbewijs van je aanstaande medewerker en

bewaar dit in de loonadministratie. Leg de arbeidsvoorwaarden (salaris, inhoudingen, werktijden, vakantiedagen) vast in een schriftelijke en door beide partijen getekende overeenkomst. Controleer of de gestelde voorwaarden niet in strijd zijn met geldende wet- of regelgeving en cao. Zorg ervoor dat je alle verplichte gegevens in je administratie verwerkt, voordat de werknemer begint. Spreek bij een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden, een proeftijd af, waarbinnen beide partijen per direct mogen opzeggen. Bied je werknemer een pensioenregeling aan. Dit is wettelijk verplicht als er binnen je brache een bedrijfstakpensioenfonds is. Win bij twijfel advies in bij een onafhankelijk adviseur. [ ]

in tien stappen 1. Doe de scan op www.crowdfundingscan.nl 2. Stel een businessplan op 3. Bepaal je financieringsbehoefte en het bedrag dat je met crowdfunding wilt ophalen. 4. Bepaal de vergoeding voor je investeerders. 5. Kies een crowdfundingplatform dat het beste bij je doelstelling past. 6. Zorg voor een goede pitch 7. Mobiliseer je netwerk 8. Start je campagne 9. Maak gebruik van mediakanalen om je campagne onder de aandacht te brengen 10. Blijf ook na de campagne in contact met je investeerders Bron: Kamer van Koophandel [ ]

37


Colofon Business Varia (BV) Magazine is een uitgave van: Gemert Media BV Vliet 20 5422 VV Gemert Tel. 0492-371137 info@gemertmedia.nl www.gemertmedia.nl Acquisitie: René Paardekooper Rob Vlemmings Teksten: Marcel Bosmans Siel Peijs

Uw partner voor:

Coverfoto: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie) Foto’s: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie) Marcel Bosmans Marco Jansen (MJ Fotografie Bakel)

Crossmediale communicatie Zakelijke (online) teksten en foto’s Drukwerk

Eindredactie: Marcel Bosmans Wim Poels Opmaak en druk: DutchPrint Verspreiding: Gemert Media

Huisstijl ontwerp

Oplage: 3000 exemplaren, business-to-business in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel.

Uitgever van: Gemerts Nieuwsblad Gemertsnieuwsblad.nl TipGemertsNieuwsblad.nl BV Magazine

Vliet 20 • Gemert • 0492-371137 • info@gemertmedia.nl

www.gemertmedia.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Adverteren in Business Varia Magazine? Neem contact op met één van onze media-adviseurs, René Paardekooper of Rob Vlemmings, telefoonnummer 0492-371137, e-mail info@gemertmedia.nl.


DE VIP-ROOM

Letterlijk en figuurlijk vergaderen op het hoogste niveau van Gemert

Naast representatieve werkplekken voor ondernemers, het riante auditorium en de inspirerende ‘GreenRoom’, is er nu een nieuwe toevoeging aan de faciliteiten van het Business Center Gemert: De VIP-Room. Deze rustige en ruime vergader- en presentatie-ruimte ligt op de zevende verdieping van het Business Center Gemert. Een mooi uitzicht is dus gegarandeerd en bij mooi weer kunt u zelfs op de dakterrassen terecht. Verder biedt de VIP-Room alle faciliteiten die u en uw gasten als VIP mogen verwachten, zoals onbeperkt koffie, thee en water, moderne presentatiemiddelen, gratis WiFi, alle ruimte voor uw aanvullende wensen, enzovoort. Vergaderen kan vanaf nu dus ook op een mooie plek en in een goede sfeer!

Verhuur in dagdelen  Inclusief koffie, thee en water  Aanvullende catering mogelijk  Moderne presentatiemiddelen  Inspirerend uitzicht  Privacy  Comfortabel  Representatief 

Neem voor meer informatie even contact op met Karin Roos: Scheiweg 26, 5421 XL Gemert Telefoon 0492 378 111 Email: businesscentergemert@kingspanunidek.com Website www.businesscentergemert.nl

LAAT U INSPIREREN DOOR DIT UITZICHT!


Hallenbouw - Renovatie - Bouwmaterialen

HUISMAN GEMERT HUISMAN GEMERT Hallenbouw - Renovatie - Bouwmaterialen

BOUWEN IN VERTROUWEN BOUWEN IN VERTROUWEN

Hallenbouw Complete kwaliteitsbouw incl. bouwaanvraag, tekeningen, berekeningen en fundering. Montage met eigen vakmensen, >15.000 stuks gerealiseerd. Ook leverbaar als bouwpakket voor zelfbouw.

Renovatie Renovatie van dak en gevel incl. inventarisatie & sanering bij asbest. Uw dak zo kort mogelijk open door goed afstemmen. Alles in één hand. Combinatie nieuw- en aanbouw mogelijk. vooR Renovatie

na Renovatie

bouwmateRialen Groothandel en voorraadhouder in bouwmaterialen. Bestellen d.m.v. webshop, per mail, per telefoon of in persoon. Direct afhalen mogelijk doordeweeks en op zaterdagochtend.

GolFPlaten

DamwanDPlaten

DaKPanPlaten

SanDwiCHPanelen

ZetweRK

balKHout

HUISMAN.NL