BV Magazine

Page 1

MEI 2019

Dealen met Duitsers

Kansen in alle kernen

Gemert-Bakel groene motor

Nieuwe

Energie


de ruimte

Geef uw zakelijke inspiratie bij Nederheide

www.nederheide.nl Kaak 11 | 5763 PK Milheeze | 0492 82 00 80 | info@nederheide.nl


Inhoud

Voorwoord Beste lezer,

pag. 6

Go green

Actieve club

Hightech ontdekken pag. 15

pag. 31

BVelopments 5 Kansen 5 Energie Strategie

6

SolarUnie 8 Rabobank Peel-Noord

10

Hendriks Installatietechniek

12

Hightech Helmond-de Peel

15

Voips 16 BL Huisvesting

18

Starten met Duitsers

20

Mastermate Willemsen

21

ABS Van Houtert

22

Afstemming bedrijventerreinen

24

MKG Koeriers

27

Starten met Belgen

28

Topscore 29 Ondernemersvereniging Milheeze

31

Innovatiehuis De Peel

33

Colofon 34

Kansen in alle kernen pag. 24

We komen in ons land van de ene in de andere transitie terecht. Na de decentralisaties van het Sociaal Domein, staan we nu voor een hele andere opgave, de Energietransitie. De gemeente heeft hier volop mee te maken, maar veel zaken zullen ook u als ondernemer niet ontgaan. We krijgen allemaal te maken met vernieuwde regelgeving zoals de wet Voortgang Energie Transitie, de informatieplicht energiebesparing en het verbod op wegwerpartikelen. Diverse bedrijven zijn al actief om de energietransitie vorm te geven. Voorbeelden hiervan ziet u in dit magazine. De problematiek is complex en we (ondernemers, overheid, maatschappelijke organisaties en inwoners) hebben elkaar nodig om duurzame oplossingen te creëren. Daaraan zal ieder vanuit zijn eigen rol en expertise een bijdrage moeten leveren. Het besef groeit dat een economie gebaseerd op enkel financiële groei, niet houdbaar is. Door schaarste aan grondstoffen en groei van de wereldbevolking moeten we anders over onze economie gaan nadenken. We zien steeds meer alternatieve inzichten ontstaan die niet alleen gericht zijn op financieel gewin, maar ook duurzaamheid nastreven. Als portefeuillehouder duurzaamheid vind ik deze transitie best ingewikkeld. Het heeft namelijk ook sociale aspecten in zich. Veel mensen geven de voorkeur aan uitgaven die direct plezier opleveren, zoals vakantie. Dat is veel minder het geval bij zonnepanelen en een hybride warmtepomp. Kansen blijven zien is belangrijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar circulaire economie: zoek kansen om elkaars kennis en grondstoffen te gebruiken. Een aantal bedrijven uit onze gemeente heeft met succes de weg naar het Stimuleringsfonds Metropool Regio Eindhoven of Brainport Development al gevonden. ‘Toekomstbestendige Maakindustrie’ is bijvoorbeeld een project voor industriële maakbedrijven in Brainport Eindhoven die met vernieuwing aan de slag willen. Ook Innovatiehuis De Peel werkt samen met ondernemers uit de regio aan een platform om de grondstoffen en materialen uit te wisselen tussen bedrijven. Er is voldoende kennis aanwezig in onze gemeente en slimste regio, dus maak hier gebruik van!

Miranda de Ruiter Wethouder duurzaamheid Gemeente Gemert-Bakel 3


• • • • • •

Tegels Sanitair Badkamers Natuursteen Tegelwerken Installatiewerk

www.raaijmakerstegelensanitair.nl Raam 20 Gemert ✆ 0492 - 362862

IJzersterke combinatie Van Helvoort Grafisch bedrijf aan de ene kant, onze webshop DutchPrint.nl aan de andere. Wilt u standaard drukwerk ook in oplages vanaf 1 ex. bestellen? Doe dat dan snel en gemakkelijk online bij DutchPrint.nl.

van helvoort grafisch bedrijf

.nl

Heeft u een goed advies, uitgebreidere service of creativiteit nodig? Neem dan contact op met Van Helvoort Grafisch Bedrijf tel. 0492 37 11 37. Uiteraard bent u bij allebei verzekerd van een uitstekende kwaliteit drukwerk.

Wij laten uw grafische ideeën werkelijkheid worden


KANS EN

BVelopments Speciaal voor ondernemers die op de hoogte willen blijven van de economische ontwikkelingen in Gemert-Bakel en de regio, is er een digitale nieuwsbrief Economie Via www.gemert-bakel.nl/abonneer-je-op-onze-nieuwsbrief kun je je hiervoor aanmelden. Zo ontvang je de volgende nieuwsbrief rechtstreeks. Heb je zelf nieuws vanuit jouw onderneming? Deel dit met de gemeente, zodat wij dit op kan nemen in een volgende nieuwsbrief. [ ]

Voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes is het gezicht van de start van het ambitieuze Female Tech Heroes netwerk. Meer dan 600 tech-vrouwen hebben zich aangemeld. Kroes: ‘Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de tech en daar moet verandering in komen. Daar wil ik me met dit initiatief voor inzetten.’ Female Tech Heroes is een nieuw netwerk in de Brainportregio, opgezet om vrouwen te enthousiasmeren over technologie. [ ]

Directeur Jos van Doren (Van Doren Engineers Boekel) is een van ‘Brabants Besten’. Ondernemers die uitblinken in innovatief werkgeverschap en een inspiratiebron vormen voor andere ondernemers. Dat zijn ‘Brabants Besten’, oftewel ambassadeurs van een sterke sociale Brabantse economie, die elk jaar door de provincie Noord-Brabant worden verkozen. Van Doren mag zich sinds kort ook een ‘Brabants Beste’ noemen. Gedeputeerde Bert Pauli overhandigde hem het certificaat dat bij de titel hoort. [ ]

Dirk Lammers is de nieuwe centrummanager voor Gemert en Bakel. Lammers is door ondernemersverenigingen Gemert en Bakel, VVV Gemert-Bakel en de gemeente Gemert-Bakel aangesteld voor twee dagen in de week. Zijn belangrijkste doel: Hartje Gemert en centrum Bakel op de kaart zetten bij de inwoners van Gemert-Bakel, buurgemeenten en toeristen om meer omzet te creëren bij de ondernemers. [ ]

Subsidie aanvragen

D

e Nederlandse overheid, maar ook de Europese Unie ondersteunen je bedrijf soms financieel. Er zijn veel subsidies voor ondernemers. Zeker als je producten of diensten passen bij onderwerpen die zij belangrijk vinden, zoals duurzaamheid, innovatie of internationale samenwerking. Veel subsidieregelingen hebben een duidelijke doelgroep, strenge voorwaarden en een deadline voor een aanvraag. Check dus altijd goed of de subsidie of regeling goed past bij jouw project of activiteiten. Soms moet je eerst je project laten controleren voordat je de subsidie kunt aanvragen. Zorg er in ieder geval voor dat je subsidie aanvraagt, voordat je begint. Je krijgt meestal geen subsidie voor een project dat je al bent begonnen. Neem voldoende tijd voor het schrijven van je subsidieaanvraag. Soms moet je een uitgebreid projectvoorstel maken. Ook kost de behandeling van de subsidieaanvraag vaak veel tijd. Heb je een interessante subsidie gevonden? Vaak worden niet alle mogelijkheden van een subsidieregeling uitgelegd. Praat op tijd met de subsidieverstrekker en ontdek de ‘grenzen van de regeling’. Onderzoek bijvoorbeeld goed welke van je bedrijfsactiviteiten geschikt zijn voor de subsidie. Soms krijg je het geld pas nadat je het project heeft gedaan. Je moet dan het bedrag ‘voorfinancieren’. Goed om dit vooraf uit te zoeken, want misschien moet je hiervoor naar de bank. Als je zeker weet dat subsidie bij je project past, en je hebt alle informatie verzameld die nodig is, dan kan de aanvraag de deur uit. Meestal gaat dit digitaal, via de website van de subsidieverstrekker. Je kunt een subsidieadviseur zoeken om je te helpen bij het vinden en het aanvragen van subsidies. Zo’n adviseur heet ook wel een intermediair. Kijk eerst naar de aanvraagprocedure en download aanvraagformulieren. Je weet zo of zelf aanvragen voor jou een goede optie is. Besluit je daarna om een adviseur in te huren? Kies dan een adviseur die je branche, vakgebied en regio goed kent. Spreek goed af welke diensten deze intermediair aan je levert en welke prijs je daarvoor gaat betalen. Je bent gemiddeld 5% tot 15% van het bedrag van de subsidie kwijt aan een subsidieadviseur. Ook als je iemand vraagt voor subsidieadvies, ben je tijd kwijt met de voorbereiding en het regelen van de aanvraag. Bron: ondernemerspleinkvk.nl [ ] 5


Gemert-Bakel als groene motor van Brainport

Energie Strategie

biedt

ondernemers kansen 6


D

e Regionale Energie Strategie (RES) biedt kansen voor ondernemend Gemert-Bakel. Gemeentelijk projectleider Arthur Rijken geeft uitleg. De RES vloeit voort uit het nationale Klimaatakkoord. “Elke bestuursregio moet aan de rijksoverheid aangeven hoeveel ton C02reductie zij denkt te kunnen realiseren. Die aantallen worden bij elkaar opgeteld en dan wordt gekeken of nog meer besparing nodig is om aan de landelijke doelstelling te kunnen voldoen. Het is nog onzeker of dat haalbaar is.” Wat op voorhand vaststaat is dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant voor een zware opgave staan. De Metropoolregio Eindhoven mag wel zelf bepalen hoe zij wil besparen. “Zij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om meer energie op te wekken met wind- of zonnekracht, maar dat kan niet overal. Er dient dus eerst gekeken te worden wat haalbaar en wenselijk is. Omdat er een tekort aan is moet Nederland slim met de schaarse ruimte omgaan. Hoe meer zonnepanelen er op gebouwen geplaatst kunnen worden, hoe minder ruimte nodig is voor wind- en zonneparken. Daar stuurt de overheid op. Daarmee kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat er te weinig plek overblijft voor voedselproductie of de bouw van woonwijken of bedrijventerreinen.” De gemeente Gemert-Bakel heeft het voortouw genomen door alle belangrijke gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken voor 2030. Er liggen al geruime tijd zonnepanelen op het gemeentehuis en sinds vorig jaar is er een warmtepomp geplaatst. Alleen bij uitval van de warmtepomp of bij zeer lage buitentemperaturen kan er worden teruggevallen op de aardgasaansluiting. (Op de foto poseert wethouder duurzaamheid Miranda de Ruiter met Peter Graat van Hendriks Installatie Techniek bij de panelen). Ook het regionale bedrijfsleven kan aan verduurzaming bijdragen door zoveel mogelijke vierkante meters aan dakruimte beschikbaar te stellen voor de opwekking van zonne-energie. “Dat kan groene stroom voor eigen gebruik

zijn, maar ook voor particulieren. In De Rips (Ploegmakers Groep), Elsendorp (Van de Wetering Graszoden) en Milheeze (Van Kessel Olie) gebeurt dat al op kleinere schaal. Vrijkomende agrarische bebouwing kan ook een geschikte locatie zijn voor de productie van groene stroom. De mogelijkheden voor reguliere ondernemingen om buiten de postcoderoos energie aan particulieren te leveren zijn op dit moment nog beperkt, maar dat kan volgens Rijken veranderen als de energiewet wordt aangepast. Bedrijven die interesse hebben in het opwekken van duurzame energie kunnen zich wel al melden bij de gemeente Gemert-Bakel. Naast wind- en zonne-energie neemt de regio biomassa, geothermie en het gebruik van restwarmte van bedrijven onder de loep. “Een regionaal biomassaplein, waar energie uit groenafval wordt gehaald, is een optie. Daarnaast komt er een nieuw onderzoek naar aardwarmte. Die bevindt zich diep onder de grond en kan met het grondwater worden opgepompt.” Een grote uitdaging voor de regio is het verduurzamen van het woningbestand. “De meeste huizen worden nu nog met aardgas verwarmd, maar moeten op termijn C02-neutraal worden.” Ook de uitstoot van C02 door het bedrijfsleven moet omlaag. Ondernemingen die veel energie verbruiken zijn verplicht om binnen vijf jaar besparende maatregelen te nemen en kantoren moeten voor 2023 energielabel c hebben. “Daarbij liggen kansen om samen op te trekken, bijvoorbeeld op bedrijvenparkniveau.” Binnen de Metropoolregio Eindhoven zullen vooral landelijke gemeenten schone energie gaan opwekken. “In de steden staan de meeste huizen en grote bedrijven. Daar wordt de meeste energie verbruikt, maar er is weinig ruimte voor de productie van groene stroom. Eindhoven en Helmond hebben het omringende platteland dus nog harder nodig. Dat versterkt de positie van Gemert-Bakel binnen de regio.” Meer informatie: www.gemert-bakel.nl [ ]

7


SolarUnie: van pionier tot innovator in zonne-energie

‘Zonnepanelen zijn

altijd interess

8


sant’

A

l in de tijd dat zonnepanelen nog gezien werden als min of meer exotische producten begon Jeffrey Otten met het plaatsen en verkopen van zonnepanelen. Dertien jaar later is SolarUnie uitgegroeid tot één van de grootste en meest innovatieve bedrijven op het gebied van zonne-energie in de regio. “Iedereen zei dat ik helemaal gek was geworden met die lelijke panelen”, lacht eigenaar Jeffrey Otten van SolarUnie. “Het is veel te duur en het ziet er niet, was de algemene gedachte.” Al in 2006 begon Jeffrey Otten, naast zijn werk als elektromonteur, met de verkoop van zonnepanelen. Jeffrey: “Daar dacht niemand toen nog aan.” Het bleek voor de jonge ondernemer echter een schot in de roos. Binnen afzienbare tijd kon hij zich volledig richten op het leveren en plaatsen van zonnepanelen. Na enkele omzwervingen is Jeffrey in januari met zijn bedrijf SolarUnie neergestreken aan de IJzerzijp 7 in Gemert. De ruimte in het gloednieuwe bedrijfspand is hard nodig, verduidelijkt hij: “Sinds een jaar of vijf is de markt aangetrokken. We doen één à twee particuliere woningen per dag. Renovatieprojecten, met meerdere woningen, hebben we vijf tot acht per dag. En gemiddeld één keer per maand doen we een groot SDE (Stimulering Duurzame Energie, red.) project. Er gaan hier heel veel zonnepanelen doorheen.” Groot voordeel hierbij is dat Jeffrey, vanuit zijn begintijd, rechtstreeks contact heeft met de fabrikanten van zonnepanelen. Niet alleen levert dat hem, en dus de klanten van SolarUnie, inkoopvoordeel op. Jeffrey zit ook aan tafel om mee te praten over de laatste innovaties, vertelt hij: “We zijn continu in ontwikkeling. We plaatsen de panelen niet alleen meer op het dak. We verwerken ze ook in schuttingen, als gevelbekleding, in bestrating. Er zijn zelfs panelen die we als ruiten plaatsen. Die zijn zo helder als glas. Daar kijk je zo doorheen; heel mooi.” Een ander voordeel van de jarenlange ervaring binnen SolarUnie is dat klanten van A tot Z geholpen worden, benadrukt Jeffrey: “We doen in principe alles. Inclusief subsidieaanvragen, belastingteruggave voor particulieren of het regelen van de in- en verkoop van de opgewekte stroom. Het is dus niet alleen het plaatsen van de zonnepanelen, het gaat ook om de begeleiding. Die service vind ik heel belangrijk.” Het leverde Jeffrey geen windeieren op. Sinds dit jaar is SolarUnie de naamgever van het Helmond Sport-stadion ‘’SolarUnie stadion’’. De jonge eigenaar hoopt op die manier zoveel mogelijk mensen en bedrijven te bereiken. Want als Jeffrey ergens van overtuigd is, is het dat iedereen voordeel kan halen uit het gebruik van zonnepanelen, besluit hij: “Ik vind dat zonnepanelen altijd interessant zijn. Sowieso vanwege de duurzaamheid, natuurlijk. Tegelijkertijd gaat het energielabel van je woning of bedrijfspand omhoog. Bovendien gaat alles steeds meer richting elektrisch. Hoe mooi is het als je straks je auto inplugged en via je eigen energiebron van stroom kunt voorzien.” Meer informatie: www.solarunie.nl [ ]

9


H

oe ver bent u al met de verduurzaming van uw bedrijf? De accountmanagers MKB van Rabobank Peel Noord gaan graag met u het gesprek aan om te sparren over de toekomst. Het liefst al in de planfase. Ze hebben namelijk niet alleen geschikte financieringsoplossingen voor het realiseren van uw plannen, maar ook een groot regionaal netwerk en ze kunnen terugvallen op de professionele kennisdesk van Rabobank Nederland.

Duurzaamheid en circulaire economie staan hoog op de wereldwijde, landelijke en regionale agenda. Zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Er zijn steeds meer ontwikkelingen die ertoe nopen duurzaamheidsplannen te ontwikkelen. De accountmanagers van Rabobank

Peel Noord denken graag met u mee over de toekomst van uw bedrijf. Het liefst al aan de ontwerptafel waar u uw plannen maakt. “Het begint met op tijd bij de ondernemer aan tafel zitten”, stelt Hans van Boxtel, accountmanager MKB bij Rabobank Peel Noord. “Het liefst zo vroeg mogelijk. Want hoe eerder in de planfase wij worden betrokken, hoe beter we onze rol als inspirator, verbinder en facilitator kunnen vervullen.” ‘Growing a better world together’ is de ambitie van Rabobank. Duurzaamheid en circulaire economie zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Voor ondernemers die ‘groen’ willen investeren, heeft de bank dan ook geschikte producten, zoals de groenlening. Dit is een lening met een looptijd van 10 jaar die wordt

aangeboden met een rentekorting als de te financieren plannen aan de voorwaarden voldoen. “Er moet in ieder geval een groenetiket aan hangen dat door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met een certificaat wordt bevestigd. Wij begeleiden de klant daarbij en zorgen ervoor dat dit certificaat er ook komt”, legt Van Boxtel uit. Hoewel de groenlening van de Rabobank een zeer interessante lening is die volop ruimte biedt voor duurzame investeringen, is het waardevol de accountmanager al vroeg in het traject te betrekken. Ruim voor u een lening aanvraagt. “Wij beschikken over een groot netwerk van bedrijven die op de één of andere manier al ervaring hebben met verduurzaming of die elkaar perfect zouden

Op tijd met elkaar in gesprek over ondernemersplannen

10


kunnen aanvullen om tot een circulaire economie te komen”, licht Van Boxtel toe. “Wat voor het ene bedrijf restafval is, kan voor een ander bedrijf bijvoorbeeld juist een grondstof zijn. Wij kunnen die bedrijven met elkaar in contact brengen. Of we kennen een architect die ervaring heeft met een bepaald soort duurzaam ontwerp. Met dat soort verbindingen kunnen wij helpen de duurzaamheidsplannen naar een hoger level te tillen.” Ook de Kennisdesk Circulaire Economie van Rabobank Nederland, waarop accountmanagers MKB een beroep kunnen doen, kan een belangrijke rol spelen bij de kwaliteit en het niveau van de duurzaamheidsplannen. De professionals van de kennisdesk beschikken over de meest up-to-date kennis op het gebied van

voedsel-, energie- en bouwvraagstukken. Bij duurzaamheid zijn zonnepanelen vaak het eerste waaraan wordt gedacht. Maar er zijn zoveel meer mogelijkheden. Collega-accountmanager Wilco Peters vertelt: “We hebben bijvoorbeeld een bedrijfspand gefinancierd waar de warmte van de computerservers wordt teruggewonnen en wordt gebruikt voor verwarming van het gebouw.” Maar denken over duurzaamheid is volgens de accountmanagers niet alleen voor de grote bedrijven. “Een schilder die een nieuwe bedrijfswagen nodig heeft, kunnen we ook ondersteunen met de financiering van een elektrische bus”, stelt Peters.

activiteiten om klanten uit te dagen tot het maken van duurzaamheidsplannen. Er zijn regelmatig netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken om van elkaars bedrijf inspiratie op te doen. Daarnaast vond vorig jaar de Circulaire Economie Challenge in de Brainportregio plaats en kunnen bedrijven zich ieder jaar inschrijven voor de Rabobank Duurzame Innovatieprijs. “Later dit najaar volgen ook regionale duurzame innovatiedagen. We hopen natuurlijk veel van onze klanten daar terug te zien”, kondigt Peters aan. “Houd onze berichtgeving in de gaten en we laten ons graag uitdagen om met u het gesprek over duurzame investeringen of circulaire economie aan te gaan.”

Naast één op één sparren met de klant organiseert Rabobank ook andere

www.rabobank.nl/peelnoord [ ]

Sparren over de

toekomst

11


H

endriks Installatietechniek heeft duurzaamheid bovenaan de agenda staan. Dat geldt niet alleen voor de kwaliteit van de elektrotechnische installaties die het Gemertse bedrijf levert. Ook de omgang met klanten en het personeelsbeleid zijn geënt op duurzame relaties en betrouwbaarheid.

“Wij gaan niet voor een zesje”, zegt Jos Hendriks, samen met Peter Graat eigenaar van Hendriks Installatietechniek in Gemert. “Dat zouden onze mensen trouwens ook niet accepteren. Ze willen trots kunnen zijn op hun werk.” Hendriks Installatietechniek, gevestigd aan Raam 16 in Gemert, verzorgt elektrotechnische installaties in de breedste zin van het woord. Het bedrijf is actief bij nieuwbouw-, renovatie- of on-

Bouwen op

derhoudsprojecten van bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties. Maar het levert ook de elektrotechniek voor bedrijfspanden, scholen, overheidsinstellingen en particuliere woningen. “Op dit moment is duurzaamheid iets waar wij veel aan werken”, vertelt Peter Graat. “Zo hebben we het gemeentehuis in Gemert helemaal voorzien van led-verlichting. Dat werkt drie kanten op. Het energieverbruik gaat sterk omlaag. Het lichtniveau gaat flink omhoog. En we kunnen de lichtkleur aanpassen aan de specifieke vraag. Een daglichtkleur is bijvoorbeeld veel prettiger voor het concentratievermogen.” Ook op de groeiende vraag naar zonnepanelen speelt Hendriks in, vervolgt Peter: “Alleen is niet elke woning of elk pand daarvoor geschikt. Wij adviseren of de opbrengst opweegt tegen de investeringen. Als dat zo is kunnen we de hele installatie aanleggen.”

kwaliteit en betrouwbaarheid

12


Hendriks Installatietechniek werd in 1978 opgericht door Jos’ vader Marc, als afsplitsing van het gelijknamige bouwbedrijf. En het draagt alle kenmerken van een familiebedrijf in zich. “Er werkt een monteur bij ons die al voor het bouwbedrijf werkte”, verduidelijkt Jos. “Die is al 43 jaar in dienst.” “We proberen de waardes die bij een familiebedrijf passen te behouden”, vult Peter aan, zelf vanaf 1988 in dienst van het bedrijf voordat hij in 2009 mede-eigenaar werd. Langdurige relaties met de ruim 20 personeelsleden zijn daar een voorbeeld van. En dat is niet zonder reden, legt hij uit: “We hebben top-personeel. Zij maken het voor ons. Van onze werknemers is 85 procent hier als stageloper begonnen. Dat hebben we het liefst. Dan kunnen we ze precies onze standaarden en ma-

nier van werken bijbrengen. We kennen ze daardoor ook heel goed en weten precies wie we op welk project moeten zetten.” En daar profiteren de klanten van, waarmee Hendriks Installatietechniek in de meeste gevallen langdurige relaties onderhoudt. Ook al een kenmerk van een familiebedrijf, zegt Peter: “We zijn no-nonsens. Onze klanten kunnen er op vertrouwen dat het allemaal goed geregeld is door mensen die er verstand van hebben.” Want de elektrotechnische installaties van Hendrik Installatietechniek zijn ‘af’, besluit hij voor de duidelijkheid: “Als je boven het plafond kijkt ziet het er ook netjes uit. Onze mensen leggen geen scheef leidingwerk aan.” Meer informatie: www.hendriksinstallatietechniek.nl [ ]

Hendriks Installatietechniek gaat niet voor een zesje

13


Speciaal voor bestaande utiliteits- en industriële panden met een gasverbruik vanaf 10.000m3/jaar heeft R&R Systems zijn PVT warmtepomp-systeem herontwikkeld. • 40 - 80% gas besparen • Eerste stap naar verduurzaming • Hoog rendement op uw investering • Zeer aantrekkelijke subsidies zoals: SDE zonelektrisch, SDE zonthermisch, ISDE • Positief voor het veelal verplichte energielabel

Vliet 17, 5422 VV Gemert www.energieverdieners.nl

Uw partner in duurzame energie Specialist in het vervaardigen van kozijnen, ramen, deuren en trappen, alles op maat en met zorg afgewerkt

Hout natuurlijk!

De Vlonder 202 • 5427 DH Boekel • Tel. 0492-326418 Maarten van Haandel • info@mahobo.nl • Tel. 06-23543893

www.mahobo.nl


Kennismaken met Hightech Helmond-de Peel

M

aakbedrijven uit regio de Peel vormen samen Stichting Hightech Helmond-de Peel. In deze stichting zijn bedrijven en onderwijsinstellingen verenigd, met als gezamenlijk doel het interesseren van verschillende doelgroepen (met name jeugd) voor techniek en daarmee voldoende nieuwe aanwas genereren voor de technische sector in de Peelregio. Hightech Helmond-de Peel geeft tijdens de Dutch Technology Week (DTW) haar visitekaartje af.

DTW laat kinderen op een speelse manier kennismaken met techniek en technologie. Idee is dat meer leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs voor een toekomst in de techniek kiezen als ze ontdekken welke uitdagingen deze sector biedt. De achtste editie vindt plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 mei. Het regio-event van Hightech Helmond-de Peel is een succesnummer. Het aantal bezoekers is gegroeid van 1250 bij de eerste aflevering tot 4.000 vorig jaar. Ook doen er steeds meer bedrijven mee. De activiteit is gestart met 25 ondernemingen, anno 2019 staat de teller op 60. Gemert-Bakel wil in 2022 gastheer voor Helmond-de Peel zijn. Binnen de gemeente zijn veel innovatieve techniekbedrijven gevestigd. Een deel van deze ondernemingen neemt nog niet deel aan de DTW. “Dat is jammer”, vindt projectleider economie van de gemeente Gemert-Bakel Jolanda van Rooy”, want binnen de techniek is een groot tekort aan goed geschoolde mensen. De

DTW kan eraan bijdragen dat meer jeugd een technische opleiding gaat volgen. Dat is van vitaal belang voor de sector.” De gemeente zet er ook op in om het onderwijs meer bij de DTW te betrekken, door te kijken of de activiteiten vroegtijdig in de lesprogramma’s kunnen worden opgenomen. Accountmanager bedrijven en economie Wiel Verhaegh: “Je zou er bijvoorbeeld met de Roefeldag naartoe kunnen gaan. Een deel van de extra middelen die het Commanderij College in de komende jaren ontvangt om techniekonderwijs op de kaart te zetten, zou eveneens aan activiteiten besteed kunnen worden die techniek onder de jeugd promoten, zoals de DTW. Want hoe goed een opleiding ook is, leerlingen moeten er wel voor willen kiezen.” Hightech Helmond-de Peel presenteert zich op zaterdag 25 mei bij Franke Nederland in Helmond. Daar laten tientallen bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio zien wat ze in huis hebben. Een greep uit de activiteiten: Speel basketbal tegen een machine! Wie is beter? ​Test je kracht met een handdrukapparaat. Beleef de technische installaties van een gebouw met Augmented Reality. Spuit zelf een logo. Laat iets bewegen met vloeistof! Het kan met een hydraulische arm. Bestuur zelf een robot. Maak zelf een houder voor jouw mobiele telefoon. Maak jouw tour door de hotspot interactief en beleef nog meer. Meer informatie: www.hightechhelmonddepeel.nl of download de gratis DTW-app. [ ]

Maakbedrijven presenteren zich tijdens Dutch Technology Week

15


Voips verbindt

Specialist in zakelijke communicatieoplossingen 16


M

ensen staan tegenwoordig continu en op allerlei manieren met elkaar in verbinding. Voips speelt daar optimaal op in. Het Gemertse bedrijf biedt zakelijke communicatieoplossingen die tijd-, locatie- en apparaatonafhankelijk zijn.

“Vroeger had je alleen vaste telefonie”, zegt Nils Nijhof, samen met Jeroen Mulder eigenaar van het Gemertse bedrijf Voips. “Nu heb je e-mail, chat, videogesprekken en mobiele telefonie. Wij hebben één oplossing waarmee we al die manieren van communiceren verbinden.” Voips, gevestigd aan de Scheiweg 26 in Gemert, bestaat zes jaar. In die tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende specialist op het gebied van bedrijfsmatige communicatie. “We richten ons op het MKB en MKB-plus”, vervolgt Nils. “Bedrijven met 5 tot 500 FTE’s vormen onze kern, maar ook voor 500+ FTE hebben wij de juiste oplossing. We hebben een sterk regionaal karakter, maar bedienen ook landelijke en internationale klanten.” De hoofdmoot van de activiteiten wordt gevormd door internet-telefonie in de breedste zin van het woord, waarbij Voips zowel de software als benodigde hardware levert en implementeert. Nils: “Voor sommige bedrijven is een basisoplossing prima. Anderen willen het hele pakket. Op basis van de behoefte bepalen we samen met het bedrijf welke oplossing het beste past.” ‘Hosted Voips Expert’ heet dat hele pakket waarop de eigenaar doelt. Het systeem integreert slim allerlei vormen van communicatie. Werknemers hebben via hun desktop toegang tot alle contactgegevens. Zelfs integratie binnen het CRM-systeem is mogelijk. Zij kunnen, met behulp van een headset of gekoppelde telefoon, bellen via hun computer. Mensen uitnodigen voor een videogesprek, conference-call of chatsessie kan ook. Het systeem is gekoppeld aan de mobiele telefoon van werknemers, waardoor ze ook onderweg of tijdens thuiswerken gebruik kunnen maken van alle voordelen. Bovendien draait het in een online-omgeving, waardoor anderen niet persé ook over Hosted Voips hoeven te beschikken om deel te nemen aan een (video-)gesprek of chatsessie. Voordeel is daarnaast dat gesprekken kunnen worden opgenomen of gelogd. “Van onze klanten erkent 99 procent de toegevoegde waarde van Hosted Voips”, vertelt Nils.“Ook bedrijven die vooraf sceptisch waren over alle features.” Hij benadrukt dat het systeem, behalve uitgebreid en gebruiksvriendelijk, ook betaalbaar is: “Alle functionaliteit is inbegrepen. Daardoor zijn de kosten conform de tarieven voor een basis telefonie-oplossing. Maar wel met veel meer mogelijkheden.” Er is nog een reden om voor de diensten van Voips te kiezen, besluit Nils. Een praktische. “In september komt ISDN van KPN te vervallen. Bedrijven moeten voor die tijd overgaan naar internet-telefonie, als ze dat al niet zijn. Wij zijn er klaar voor. We hebben voor elk bedrijf de juiste oplossing voorhanden” Voips wil de lezers van BV Magazine graag een gratis telecomscan aanbieden. Meer informatie: www.voips.nl/bvmagazine [ ]

17


BL Huisvesting ontwikkelt

energiezuinig 18


B

L Huisvesting heeft duurzaamheid hoog in het vandaal staan. De Gemertse gebiedsontwikkelaar brengt dat in de praktijk bij nieuwbouwprojecten en herbestemming van historisch erfgoed.

Een treffend voorbeeld van duurzame huisvesting is het project Skôn néje wunning in Boekel. Achttien twee-onder-een-kapwoningen, hoekwoningen en tussenwoningen en een vrijstaand huis zijn ingebed in een groen gebied aan de rand van het dorp. Het nieuwbouwplan van BL Huisvesting heeft ook in een ander opzicht een groen karakter, want er is slim omgegaan met natuurlijke bronnen als daglicht en zonnewarmte. “Bewoners profiteren in de winter van de warmte die de zon biedt”, legt Bas van de Laar (BL Huisvesting) uit, “terwijl de zuidgevel zo is opgebouwd dat het ’s zomers niet te warm wordt. Ook is er efficiënt gebruikgemaakt van zonnepanelen en luchtwarmtepompen.” Door energiewinning uit duurzame bronnen als zon, lucht en aardwarmte, door het terugwinnen en hergebruiken van energie en door de huizen te isoleren verbruiken de woningen, bij een gemiddeld gebruik, op jaarbasis niet meer energie dan ze opleveren. Deze Nul-op-de-meter-woningen zijn dus per saldo energieneutraal. “Doordat ze geen uitstoot hebben en de energiekosten nul zijn, stijgen ze sterker in waarde dan woningen die niet energieneutraal zijn. Een ‘skôn néje wunning’ in Boekel is dus ook een goede investering.” Ook voor een energieneutrale woning van BL Huisvesting geldt het principe van persoonlijke huisvesting. “Kopers kunnen vooraf hun eigen woning naar eigen wens indelen. Er is een uitgebreid aanbod aan indelings- en uitbreidingsvarianten dat zorgvuldig op elkaar afgestemd is. Een extra grote woonkamer, een veranda of praktische bijkeuken, Persoonlijke huisvesting maakt individuele woondromen waar.” BL Huisvesting draagt eveneens bij aan duurzaamheid door bestaande gebouwen een nieuwe bestemming te geven. Erfgoed met grote culturele en historische waarde, zoals klooster Nazareth en het kasteel in Gemert, kan daardoor aan de volgende generatie overgedragen worden. “Kloosters, kerken en kastelen zijn schoolvoorbeelden van duurzaam bouwen. Ze zijn gebouwd voor de eeuwigheid en al honderden jaren in gebruik.” Minder duurzaam is het energieverbruik van deze beeldbepalende gebouwen. Eeuwenlang kropen kasteelbewoners en hun huisdieren dicht bij elkaar rondom de schouw om de zich aan elkaar en het vuur te verwarmen. Later deden de petroleumkachel, gashaard en cv-installatie hun intrede, maar zaken als dubbele beglazing en muurisolatie ontbreken vaak nog. “Erfgoed energiezuinig maken zonder de historische uitstraling geweld aan te doen is best een uitdaging”, geeft Van de Laar aan. “De donjon betegelen met zonnepanelen is technisch mogelijk, maar oogt niet fraai. Daarom onderzoeken we andere opties, zoals het gebruik van collectieve aardwarmte. Hierdoor borduren we voort op de huidige ontwikkeling van gasloos bouwen en is het gebouw weer voorbereid op een duurzame toekomst.” De kasteelbewaarder richt zich tevens op een duurzaam gebruik van het kasteel. “Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van groenten en kruiden uit eigen tuin en andere streekproducten in het restaurant en fluisterboten op zonne-energie voor de rondvaarten in de grachten. Zo dragen we bij aan een betere toekomst.” Meer informatie: www.blhuisvesting.nl [ ] 19


STA RTE RS

Starten met Duitsers:

Pünktlich sein W il je als bedrijf in zee gaan met de Duitsers? Bij het zakendoen in Duitsland moet je rekening houden met de lokale cultuur en gebruiken. Voorkom missers en maak een goede indruk met de onderstaande do’s-and-don’ts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bij zakelijke gesprekken met onze Oosterburen is de voertaal vaak Duits en niet Engels. Dit geldt vooral bij het traditionele midden- en kleinbedrijf. Spreek je Duits? Dan wordt dat gewaardeerd. Duitsers zijn op hun beurt perfectionistisch. Ze kunnen daarom soms terughoudend zijn om Engels te spreken. De zakencultuur in Duitsland is formeler dan in Nederland. Etiquette is belangrijk en tutoyeren uit den boze. Wel zijn er lossere omgangsvormen in sectoren waar jongeren werken. Denk aan ICT-bedrijven of de creatieve industrie. Het eerste contact is vaak kort en formeel. Voornamen worden niet gebruikt tenzij de gesprekspartner dit aangeeft. Voor Duitsers is hiërarchie erg belangrijk. Er is een duidelijke scheiding tussen werk en privé. Privézaken worden niet besproken op de werkvloer. Wanneer iemand zich voorstelt met een titel, spreek hem/ haar dan aan met deze titel. Let op dat u de juiste titel gebruikt. Duitsers vinden titels belangrijk en hebben respect voor academische prestaties en de bijhorende status. Plan je zakelijke afspraken ruim van te voren in. Een afspraak ligt in Duitsland vaak schriftelijk en bindend vast. Afspraken aan het einde van de dag zijn vaak niet wenselijk. Zorg er altijd voor dat je op tijd bent. Mist u een afspraak dan kan dat

20

gevolgen hebben voor uw relatie met uw zakenpartner. Bereid je goed voor op een zakelijke bijeenkomst. Neem ook documentatie mee, bij voorkeur in het Duits. Verkoop je een technisch product? Neem dan de technische specificaties mee. Bij een zakelijke afspraak is formele kleding vanzelfsprekend. Duitsers zijn conservatief als het gaat om kleding bij zakelijke afspraken. Dure zakelijke geschenken zijn niet gebruikelijk. Wie toch een gebaar wil maken, neemt een klein geschenkje van goede kwaliteit mee.

Taalfouten worden in schriftelijk Duits niet getolereerd. Zakelijke correspondentie moet in vlekkeloos Duits zijn opgesteld. Kies bij schriftelijk contact/uitingen voor een professioneel bureau en laat uw teksten controleren. Heb je een zakelijk conflict met een Duitse zakenpartner? Ga er dan niet vanuit dat dit op een informele manier wordt opgelost. In Duitsland worden conflicten minder snel in der minne geschikt. Ook neemt de Duitse zakenman eerder een advocaat in de arm. Duitsers gaan voor zekerheid. Vasthouden wat je hebt, is vaak het devies. Veranderingen vergen daarom veel tijd en geduld, ook voor het bedrijfsleven. Maar als je eenmaal binnen bent, dan is dit vaak ook voor de lange termijn. Duitsers werken vaak vele jaren met dezelfde toeleverancier. Bron: rvo.nl [ ]


‘Een goede outfit zorgt voor tevreden medewerkers’

M

astermate Willemsen, aan de Scheiweg in Gemert, is bij veel mensen vooral bekend als technische groothandel. Ook voor bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen is het een betrouwbaar adres.

“Mijn winkeltje”, noemt Ine Vereijken het enthousiast. Ine is bij Mastermate Willemsen verantwoordelijk voor de afdeling werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). En die afdeling is rijk gevuld, vervolgt ze: “We hebben een heel groot assortiment”. Mastermate Willemsen, gevestigd aan de Scheiweg 27 in Gemert, is een technische groothandel gespecialiseerd in hangen sluitwerk, toegangssystemen, gereedschappen en ijzerwaren. Dankzij de inzet van Ine mogen ook bedrijfskleding en veiligheidsmiddelen tot specialisme gerekend worden. Klanten kunnen bij Mastermate Willemsen terecht voor veiligheidsschoenen en bijvoorbeeld helmen, gehoorbeschermers, handschoenen, valbescherming en veiligheidsbrillen. Ine is daarbij de spin in het web, vertelt ze: “Ik adviseer onze klanten en ga vervolgens op zoek naar de juiste kleding. Ik regel pas-series voor alle medewerkers, zorg voor bedrukking of het borduren van het logo en pak de kleding in. Voor iedere werknemer maak ik een eigen pakket. Dat werkt voor veel klanten heel prettig.” Tegelijkertijd houdt Ine een online ‘Kleding Management Systeem’ bij, zodat bij vervolgbestellingen of nieuwe werknemers snel de juiste kleding voorhanden is. Bedrijven kunnen via dit portal hun kleding volledig op maat bestellen. Iedere medewerker kan zelf inloggen en een bestelling plaatsen, waarmee

de afdeling inkoop of de directie wordt ontzorgd. Ine: “Als we het logo al hebben, kunnen we vaak binnen één dag leveren.” Naast het uitgebreide assortiment noemt Ine persoonlijke aandacht als sterk punt van Mastermate Willemsen. “Onze kleding is van hoge kwaliteit”, legt ze uit. “Het moet duurzaam zijn maar ook comfortabel zitten. Ik ga met pas-series bij bedrijven langs, zodat de werknemers de stof kunnen voelen en kunnen passen hoe de kleding werkelijk zit. Bij de veiligheidsschoenen hanteren we ook breedtematen. Ook daar is een goede pasvorm heel belangrijk.” Het bedrukken van de kleding gebeurt door Mastermate Willemsen in eigen huis. En ook daarbij is goed advies belangrijk, verduidelijkt Ine: “Bedrijfskleding is een visitekaartje voor het bedrijf. Het logo moet dus mooi op de kleding staan. Maar ook mooi blijven zitten. Niet elke stof is even geschikt om te bedrukken, dus daar moet je rekening mee houden.” Dat bedrijfskleding de laatste jaren in esthetische zin flink vooruit is gegaan, draagt bij aan die uitstraling. Ine: “Je hebt tegenwoordig hele leuke kleding zoals hoodies of lichtgewicht broeken in stretch-stof. Er zijn zelfs veiligheidsschoenen in sneaker-model.” Met die moderne en hoogwaardige kleding kunnen bedrijven zich niet alleen optimaal presenteren. Het draagt tegelijkertijd bij aan tevreden medewerkers, besluit Ine: “Het belangrijkste is dat mensen veilig kunnen werken. Maar als de kleding ook nog eens comfortabel zit en het ziet er goed uit, dan hebben mensen veel meer plezier in hun werk. Daar geloof ik heilig in.” Meer informatie: www.mastermate.nl [ ] 21


ABS Van Houtert vertrouwd met autoschade

B

etrouwbaarheid en een hoge mate van klanttevredenheid noemt eigenaar Cas van Houtert de belangrijkste waardes binnen autoschadeherstelbedrijf ABS Van Houtert. Al 52 jaar helpt het Gemertse familiebedrijf automobilisten na een schadegeval weer snel op weg.

“Autoschade is voor veel mensen een emotioneel moment”, zegt Cas van Houtert, eigenaar van ABS Van Houtert. “Je rijdt niet elke dag schade. Voor ons is het vanzelfsprekend.” Het Gemertse autoschadeherstelbedrijf ABS Van Houtert bestaat ruim vijftig jaar. Al in 1968 begon Piet van Houtert in een schuurtje op de Heuvel met het uitdeuken en 22

spuiten van schadeauto’s. Inmiddels is het bedrijf al jaren gevestigd aan de Pandelaar 68, waar dagelijks zo’n 10 tot 15 personenwagens en lichte bedrijfswagens in de volledig ingerichte werkplaats staan om hersteld te worden. Jongste aanwinsten in die werkplaats zijn drie afgescheiden werkplekken, waar continu aan één voertuig gewerkt kan worden. Plus een all-in-one-cabine voor ééndagsreparaties. “De kunst is om het proces zo efficiënt mogelijk in te richten”, legt Cas van Houtert, die het bedrijf in 2006 overnam van zijn vader, de recente investeringen uit. “Zodat onze klanten zo snel mogelijk, meestal binnen twee à drie dagen, weer de weg op kunnen.”


‘Mensen

zo snel mogelijk

weer op weg helpen’

Cruciaal in dat proces is het intakegesprek, vervolgt Van Houtert: “We maken, samen met de klant, een zo duidelijk mogelijk schaderapport. Het is belangrijk om dat in één keer goed te doen. Zodat iemand meteen weet wat er gaat gebeuren en wat de kosten zijn.” De gegevens uit die eerste schade-inspectie worden bovendien gebruikt om melding te doen bij de verzekeringsmaatschappij en om onderdelen te bestellen. Van Houtert: “En we zorgen dat we van elke auto weten wat de fabriekseisen zijn. Zodat we de auto exact volgens die eisen kunnen herstellen.”

uiteindelijke aflakken in de eigen spuitcabine, door de monteurs van ABS Van Houtert op foto’s wordt vastgelegd. De eigenaar: “Veel klanten vinden dat fantastisch. Die beelden laten zien wat we gedaan hebben en geven een bepaald gevoel.” En dat is geheel volgens de bedrijfsfilosofie, verduidelijkt Van Houtert: “Onze service heeft eigenlijk niets met schade te maken. Ik hoor nooit: ‘wat is het toch een mooie lak’. Mensen willen het vertrouwen hebben dat ze netjes en snel geholpen worden. Die klanttevredenheid, daar gaat het om.”

Bijzonder is dat elke stap in het herstelproces, van het demonteren van beschadigde onderdelen tot het

Meer informatie: www.absvanhoutert.nl [ ]

23


Behoefte lokale ondernemers leidend voor Gemert-Bakel

Regionale afstemming W aar kunnen bedrijven terecht in de regio? Hoe stem je daar het grondaanbod op af? Op deze vragen moeten de Peelgemeenten een gezamenlijk antwoord zien te vinden.

De provincie Noord-Brabant heeft aan elke subregio gevraagd om het aanbod aan bedrijventerreinen in kaart te brengen en waar mogelijk tot gezamenlijke afspraken te komen. Het aanbod per Peelgemeente, maar ook binnen de gemeentegrenzen, verschilt nu sterk. Programmaleider economie van de gemeente Gemert-Bakel Jolanda van Rooy: “In Gemert is voor nu nog voldoende bedrijfsgrond beschikbaar, maar in Bakel en Milheeze is er een tekort. De

24

provincie wil alleen toestemming voor uitbreiding geven als het aanbod binnen de regio op elkaar afgestemd is en als extra uitgifte dan nog steeds noodzakelijk blijkt. Ons uitgangspunt is dat er in alle kernen voldoende bedrijfsgrond aanwezig is nu en in de toekomst.” De Peelgemeenten zijn dus aan zet. “Zij brengen nu eerst het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod in beeld: hoeveel vierkante meters er waar beschikbaar zijn, om welke typen terreinen het gaat en op welke locaties die gesitueerd zijn enzovoorts. Logistieke bedrijven zijn bijvoorbeeld vooral bij snelwegen neergestreken, terwijl in Gemert-Bakel veel slimme maakindustrie te vinden is.”


aanbod bedrijfsgrond De resultaten van deze inventarisatie zijn voor de zomervakantie bekend. “Als duidelijk is wat er is en waar, dan is de volgende stap kijken wat op welke plek nog nodig is en hoe dat binnen de regio gerealiseerd kan worden. Voor Gemert-Bakel staat daarbij wel voorop dat er gemeentebreed voldoende bedrijfsgrond beschikbaar moet blijven om in de behoefte van lokale ondernemers te kunnen voorzien. “Dat is ook wezenlijk voor de lokale leefbaarheid”, zegt Wiel Verhaegh, gemeentelijk accountmanager bedrijven en economie. “Zonder de steun van de plaatselijke sponsor kan de voetbalclub niet draaien.”

De provincie kijkt vooral naar het aanbod per gemeente en regio. “Het gemeentebestuur vindt het relevant dat ook op niveau van de kernen wordt gekeken, dus daar ligt nog een uitdaging.” Naast lokale binding zijn zaken als bereikbaarheid, afstand tot leveranciers en de arbeids- en afzetmarkt bepalend bij de keuze voor een bedrijfslocatie. “Met de wensen van de ondernemer dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden. Regionale samenwerking moet daarbij geen doel zijn, maar een middel.” [ ]

25


FIAT PROFESSIONAL

van professionals voor professionals PRO DEALS vanaf € 7.250,- of € 89,- p. mnd. Zolang de voorraad strekt. Wij leveren voor u alle diversen soorten en maten, ook open en gesloten bakwagens.

Uw bedrijf voor: Nieuwe Fiat personenauto’s, bedrijfswagens, occasions, campers, reparaties en schadeherstel.

Autobedrijf P.J. Peeters

Kom langs in onze showroom of maak een afspraak.

Gemert, Oost-om 36 Tel. 0492-361345 www.pj-peeters.nl

Van helvoort

registermakelaars in assurantiën bv

ISO 9001-2008

NVGA

Persoonlijk advies Vraagt u zich wel eens af hoe u verzekerd bent? Wij nemen u alle zorg uit handen en zorgen ervoor dat uw verzekeringen passen bij uw persoonlijke situatie. Voor een vrijblijvend en persoonlijk advies neemt u contact op met één van onze adviseurs. Van Helvoort Registermakelaars in Assurantiën Vliet 28, 5422 VV Gemert T. 0492 37 11 00

www.vanhelvoort.nl


Nieuwe look voor MKG Koeriers E en nieuwe look voor MKG Koeriers. De huisstijl van het Elsendorpse bedrijf is opgefrist. Daardoor springt MKG nog meer in het oog.

MKG Koeriers kom je overal tegen. De koerier en sneltransporteur is 24 uur per dag onderweg in binnen- en buitenland. Net als het geel-blauw van de ANWB zijn de rood-witte bedrijfswagens van MKG een vertrouwde verschijning in het verkeer. Dankzij een aangepaste belettering vallen ze nu nog meer op. Directeur Joan Minten: “MKG Koeriers bestond in 2018 dertig jaar. Dat was een mooi moment om de huisstijl eigentijdser te maken. We zijn al jaren een sterk merk. Het nieuwe logo straalt dat uit. Het is opvallend en onderscheidend. Je ziet nu al van ver MKG op de flanken staan.” Stapsgewijs wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd. Het wagenpark van MKG Koeriers bestaat uit 75 voertuigen. Alle bestelwagens, bussen en trucks worden (of zijn) opnieuw beletterd. Ook de bedrijfskleding, de merchandise en de website krijgen een nieuwe look. De ombouwoperatie is in december gestart en zal naar verwachting voor de zomer afgerond zijn.

Het werk gaat ondertussen gewoon door. Voor veel bedrijven in Zuidoost-Nederland is MKG Koeriers een onmisbare schakel in het logistieke proces. Het klantenbestand is divers: van multinationals tot zzp-ers. MKG is gespecialiseerd in geconditioneerd medicijnenvervoer. “Pharma staat op één, gevolgd door automotive, machinerie, versproducten en bouwmaterialen. Maar we transporteren ook ziekenhuisbedden, huis-aan-huisbladen en high value producten als computers en telefoons. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar terugvrachten en combinatiezendingen met minder spoed die we flexibel kunnen inplannen. Vanwege de gunstige tarieven kan dat voor veel bedrijven een interessante optie zijn.” Recentelijk is daar het transport van bloedproducten bijgekomen. “Die worden in opdracht van Sanquin -en vaak met grote spoed- van de bloedbank naar ziekenhuizen in de regio vervoerd. Het medewerkersbestand is daardoor met twintig mensen uitgebreid.” Bij MKG Koeriers staan ongeveer 100 mensen op de loonlijst. De omzet van het bedrijf is in het afgelopen jaar flink gestegen. Om in de groeiende vraag te kunnen voorzien is een nieuwe loods be-

trokken en het totale bedrijfsoppervlak uitgebreid tot 13.000 vierkante meter. MKG is gevestigd Elsendorp: “Op een kwartier rijden van de A50, A77 en A73 is dat de ideale uitvalsbasis. 90% van onze klanten bevindt zich binnen een straal van 50 kilometer rondom ons bedrijf. Die kunnen we direct bedienen.” MKG Koeriers koppelt snelheid aan efficiëntie: “Of het nu om een belangrijk document of een lading van twintig ton gaat: wij vervoeren het. Onze medewerkers en voertuigen zijn flexibel inzetbaar. We hebben een eigen garage met twee monteurs, een wasstraat, een dieselpomp en een grote op- en overslagruimte.” MKG is 24 uur per dag bereikbaar en heeft de planning volledig geautomatiseerd. “Daardoor kunnen we snel schakelen en maatwerk leveren.” Betrouwbaarheid staat bij MKG Koeriers hoog in het vaandel. “Daarom werken we vooral met ervaren krachten: mensen die van aanpakken weten, het hoofd koel houden en over verantwoordelijkheidsgevoel beschikken.” Meer informatie: www.mkgkoeriers.nl. [ ]

27


STA RTE RS

Starten met Belgen:

Eerst luisteren

G

a je onderhandelen met een Belgische partner? Of wil je binnenkort zelf als bedrijf naar onze Zuiderburen? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een aantal handige tips voor je op een rijtje gezet.

België is na Duitsland onze grootste exportpartner. We exporteren meer dan € 48 miljard naar België, dat is bijna een tiende van onze totale export. Voor Belgen is vertrouwen een belangrijke voorwaarde om tot zaken te komen. In Nederland worden zaken meestal tijdens de vergadering bepaald, in België worden beslissingen vaak in de wandelgangen genomen. Of tijdens een uitgebreide lunch in een restaurant, met de aantekening dat je hier niet snel ter zake komt. Het vertrouwen moet eerst worden opgebouwd. Neem hier de tijd voor. Belgen zijn een trots volk. Trots op hun cultureel erfgoed, bourgondische levensstijl, hun enorme diversiteit aan bieren en ze houden van sport en feestvieren. Dit zijn een paar voorbeelden van onderwerpen waar je aansluiting kunt vinden wanneer je een vertrouwensband wilt opbouwen met je zakenpartner. Belgen zijn formeler en beleefder dan Nederlanders. Ze stellen beleefdheid zeer op prijs. Tutoyeer niet totdat uw zaken-

28

partner dit voorstelt. Houd het in eerste instantie op ‘u’ of ‘vous’, ook al worden er voornamen gebruikt. Direct ter zake komen met een Belgische zakenpartner is niet verstandig. Directheid kan als onbeleefd worden ervaren. Men verwacht eerst een sociaal gesprek over bijvoorbeeld het weer of de familie. Bescheidenheid wordt over het algemeen op prijs gesteld. Loop niet met je mening te koop maar luister vooral naar wat je zakenpartner te zeggen heeft. Belgen zijn meesters in het sluiten van compromissen. Dat kan een nadeel zijn, omdat een Belg niet onmiddellijk zegt wat hij denkt. Mede hierdoor kan het een tijd duren voordat de deal is gesloten. Trek dus niet te snel conclusies uit een gesprek, maar heb geduld. Houd daarnaast rekening met de taalverschillen binnen de drie gewesten in België en wees daarop voorbereid. De voertaal van Vlaanderen is Nederlands. In Wallonië en een groot deel van Brussel spreekt men voornamelijk Frans. In een deel van het oosten van België spreekt men voornamelijk Duits. Bron: rvo.nl [ ]


Topscore maakt al 25 jaar uw promotie draagbaar

V

an bedrijfs- en promotionele kleding tot relatiegeschenken en kentekenplaathouders, Topscore biedt al 25 jaar het gemak van al uw reclameuitingen op één adres. “Ontzorgen is onze grote kracht.” Hans van den Eijnden werkte als vliegtuigmonteur op de luchtmachtbasis in Volkel toen hij startte met de verkoop van sportkleding. Daarmee werd in 1994 de basis voor Topscore gelegd. “Ik zag het als een leuke bijverdienste en werkte vanuit huis.”

Deze teamtenues moesten ook bedrukt worden. Dit werd in eerste instantie ingekocht, maar ondernemend als hij is, dacht Van den Eijnden dit ook zelf te kunnen. Hij nam de zeefdruk in eigen hand en schafte naar verloop van tijd ook een borduurmachine aan. Ondertussen toonde zoon Jeroen steeds meer interesse in het bedrijf. “Toen hij vijftien jaar geleden instroomde, kreeg Topscore een extra boost en hadden we een duidelijk doel om naar toe te werken. Het viel toen het steeds lastiger te combineren met mijn werk bij defensie. Omdat het ondernemerschap me meer plezier bezorgde, besloot ik mijn baan op te zeggen en me fulltime op Topscore te

richten. Met Jeroen erbij konden we nog meer slagen maken en verder doorgroeien tot waar we nu staan.” In een modern bedrijfspand op Smartpark Gemert zijn een kledingdrukkerij, een borduurstudio en een showroom ondergebracht. “Doordat we alles in eigen huis hebben, kunnen we nauwlettend toezien op de kwaliteit van het product, snel leveren en flexibel op de vraag van de opdrachtgever inspelen”, geeft Jeroen van den Eijnden aan. ”Wij nemen de vraag uit handen, denken mee en zijn pas tevreden als de klant dat ook is. Dankzij onze eigen ontwerpstudio kunnen we opdrachtgevers ondersteunen in het ontwikkelen van de ‘corporate identity’. Vooraf drukproeven en samples aanmaken is dankzij de korte lijntjes vanzelfsprekend” Werknemers van bedrijven waaraan geleverd wordt kunnen desgewenst zelf outfits komen passen of uitproberen. “We hebben zelfs klanten waarbij het personeel kiest uit een vooraf afgesproken kledingpakket. Ze krijgen dan een vast budget om te besteden en een eigen login om online een bestelling te kunnen plaatsen. Zo ontzorgen we optimaal.”

Topscore biedt voor elk budget de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hans van den Eijnden: “Onze machines zijn erop gericht om aan iedere vraag te kunnen voldoen. Per stuk of in grote oplages, wij hebben een passende oplossing. Ook de teksten en logo’s die op de outfits gedrukt of geborduurd worden zijn kleurecht en slijtvast. Producten hebben daardoor een lange levensduur.” Naast een fysieke ruimte beschikt Topscore ook over een digitale showroom. Daarin is ook een catalogus te vinden met ruim 400 pagina’s aan relatiegeschenken en giveaways die op maat bedrukt en gegraveerd kunnen worden. Met ruim een kwart eeuw ervaring in de markt bouwt Topscore met 18 medewerkers verder aan de toekomst. “Een eigen webshop staat al in de steigers. Zo blijven we flexibel inspelen op de vraag. Niet voor niets is Topscore uitgegroeid tot de grootste leverancier van kentekenplaathouders in de Benelux. We blijven kansen zien.” Meer informatie: topscorebedrijfskleding.nl [ ]

29


Uw adres voor automaterialen, banden, uitlijnen en totaalonderhoud van uw auto, bedrijfsauto, aanhangwagen of caravan. Wat bieden wij u: • Meer dan 50 jaar ervaring • Enthousiaste, top geschoolde medewerkers • We werken met de modernste apparatuur • Duidelijke prijsafspraken en eerlijk advies • Goede service

Dus kom langs. Wij denken met u mee en zetten graag dat stapje extra voor u, om samen te zorgen voor een veilige zorgeloze reis in uw auto. Snel, betrouwbaar en duidelijk. Team first stop van Hees

Nijverheidsweg 5, 5421 WN Gemert T: 0492 36 20 27 E: info@pvhees.nl

www.pvhees.nl


Ondernemersvereniging Milheeze zet kern op de kaart

‘Actieve club in actief dorp’

M

ilheeze is een actief dorp. En dat is ook aan het aantal ondernemers af te lezen. Ondernemersvereniging Milheeze bindt die bedrijfseigenaren en zelfstandigen op een manier die bij de gemeenschap past. “De cultuur hier is dat het gewoon geregeld wordt.”

“Alleen geen agrariërs”, zegt Van Kessel. “Die zitten bij de ZLTO.” Manders: “De laatste twee jaar hebben we een belangrijke stijging gemaakt. Er zijn dertien leden bijgekomen, waarvan veel zelfstandigen. Ook mensen die in Milheeze wonen, maar elders hun bedrijf hebben, mogen trouwens lid worden.”

“Hoe formeler we worden, hoe minder mensen er komen opdagen”, schetst secretaris Rick Manders de sfeer binnen Ondernemersvereniging Milheeze (OVM). “Wij zijn geen netwerk-gerichte club waarbij het alleen maar gaat om het verhogen van de onderlinge omzet.”

Die leden treffen elkaar vier keer per jaar. Twee keer voor een bedrijfsbezoek, waarbij het bestuur zoekt naar verrassende gastheren zoals de zandafgraving bij Nederheide. Daarnaast wordt twee keer een bijeenkomst georganiseerd waarvoor een interessante spreker wordt uitgenodigd. “Tijdens één van die bijeenkomsten houden we ook onze jaarvergadering”, lacht Van Kessel. “Maar die is na een kwartier altijd al klaar.” Manders: “Het formele gedeelte houden we sowieso kort. Het gaat er om dat je samen een pilsje kunt pakken. Dan krijg je toch vaak de beste gesprekken.”

“Als OVM hebben we drie taken”, vult voorzitter Joan van Kessel hem aan. “Onderlinge contacten bevorderen door bijeenkomsten te organiseren. Bedrijfsbezoeken. En Milheeze op de kaart houden bij de gemeente.” De oorsprong van OVM ligt bij de winkeliers die het dorp in de jaren ’60 en ’70 rijk was. Tegenwoordig is de vereniging veel meer gemêleerd. De 58 leden variëren van bouwbedrijven tot zelfstandige zakelijke dienstverleners.

Een actueel thema is het aantal bedrijfskavels in Milheeze. Op dit moment is slechts één kavel beschikbaar, terwijl OVM verwacht dat er meer nodig zullen zijn. Van Kessel: “We zijn

in Milheeze niet gebaat bij een industrieterrein in Gemert. We moeten zorgen dat we de voorzieningen hier houden.” Samen met de ondernemersvereniging van buurdorp Bakel, waar eenzelfde vraagstuk ligt, heeft OVM de kwestie aanhangig gemaakt bij de gemeente, zegt Manders: “Zodat die bij de provincie kan gaan lobbyen.” Natuurlijk wordt ook het eigen dorp door de verenigde ondernemers niet vergeten. Zo treedt OVM op als sponsor van dorpsbrede evenementen. Bewust, zegt Van Kessel: “Je moet zorgen dat de inwoners het naar hun zin hebben. Direct of indirect heb je elkaar toch nodig.” En die evenementen kunnen uiteindelijk toch ook leiden tot een verhoging van de onderlinge omzet, voegt hij toe: “Het gaat er om dat je bekend bent met elkaar. Het is makkelijk zaken doen als je dezelfde taal spreekt.” Manders: “Er hoeft hier geen document van zeven pagina’s geparagrafeerd te worden. De cultuur is dat het gewoon geregeld wordt.” Meer informatie: www.ovm-milheeze.nl [ ]

31


Renault KANGOO, TRAFIC & MASTER

Bedrijfswagen voor de vakman

Gemert Komweg 41, tel. (0492) 36 14 72 Getoond model kan afwijken van standaarduitvoeringen en is verkrijgbaar tegen meerprijs. Vraag naar de voorwaarden; bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl/verkoopvoorwaarden.

www.vogelsautobedrijf.nl


Kennis delen levert winst op K

ennis delen levert winst op. Innovatiehuis De Peel brengt ondernemingen, overheden en onderzoeksinstituten bij elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren. De ontwikkeling van een Smart Industry Field Lab is een de projecten die door het Innovatiehuis is opgezet. “Ook een aantal slimme maakbedrijven uit onze gemeente, zoals Kuunders Technoworks uit Bakel en Creative Productions uit Gemert, heeft zich daarvoor aangemeld”, geeft programmaleider economie van de gemeente Gemert-Bakel Jolanda van Rooy aan. “Deelnemers gaan samen onderzoeken hoe productieprocessen slimmer ingericht en hoe mensen en middelen efficiënter ingezet kunnen worden.” ‘Samen smarter’ is het nieuwe denken. “Vroeger zat het verdienmodel van slimme maakbedrijven vooral in de patenten, denk aan de vele uitvindingen van Philips. In de huidige tijd levert het vaak meer op om kennis te delen en van elkaar te leren”, legt gemeentelijk accountmanager bedrijven en economie Wiel Verhaegh uit. “Dat komt omdat steeds meer innovaties vrij gebruikt kunnen worden. Google is daar een voorbeeld van. Bedrijven als het Gemertse EasyIO spelen op die ontwikkeling in door speciaal voor deze open sources nieuwe modules te ontwikkelen. Die verbeteren de toegankelijkheid en toepasbaarheid. Daardoor wordt het voor nog meer bedrijven interessant om er gebruik van te maken.” Groeiende vraag vanuit de markt kan niet alleen met technologie beantwoord

Innovatiehuis De Peel brengt bedrijven bij elkaar

worden. “Hoe slim maakbedrijven ook zijn, groei van productie gaat vaak onherroepelijk gepaard met groei van het personeelsbestand. Het kost bedrijven steeds meer moeite om voldoende geschikte medewerkers te vinden en te behouden. De arbeidsmarkt is krap en door het hoge tempo van innovatie zijn er steeds meer individuele vaardigheden vereist. We willen voorkomen dat er een rem komt op de economische ontwikkeling.” Een van de initiatieven van het Innovatiehuis richt zich daarom op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. “Een toenemend deel is de taal niet eigen of laaggeletterd. Als je orders niet kunt aflezen of ze niet begrijpt, als je niet verstaat wat je collega’s of leidinggevenden zeggen, dan leidt dat tot problemen op de werkvloer. Voorkomen is ook in dit geval beter dan genezen. Dat kan door tijdig in te zetten op training van de taalvaardigheid. Zo benut je het regionale arbeids-

potentieel beter en draag je bij aan een verdere ontwikkeling van je bedrijf en het regionale bedrijfsleven.” In het project Stuwende Bedrijven participeren nu vooral grotere ondernemingen, doel is dat de opgedane kennis wordt gedeeld met de overige, ook kleine, ondernemingen in De Peel. “Samen met overheden en kennisinstituten als de Technische Universiteit Eindhoven (afbeelding) kijken zij wat er nodig is om bedrijfsexpansie te kunnen faciliteren. Welke speelruimte kan een gemeente bieden? Hoe kom je aan voldoende personeel en stagiaires? Hoe bedien je nieuwe markten? Door kennis en ervaring uit te wisselen en waar wenselijk samen op te trekken kun je elkaar versterken en voorop blijven lopen. Zodat Brainport een van de slimste regio’s in de wereld blijft.” Meer informatie: innovatiehuisdepeel.nl [ ]

33


Colofon Business Varia (BV) Magazine is een uitgave van: Gemert Media BV Vliet 20 5422 VV Gemert Tel. 0492-371111 info@gemertmedia.nl www.gemertmedia.nl Acquisitie: René Paardekooper Rob Vlemmings Teksten: Marcel Bosmans Siel Peijs

Uw partner voor:

Coverfoto Jeffrey Otten: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie) Foto’s: Jeroen Kuppens (Kuppens Fotografie) Marcel Bosmans

Crossmediale communicatie Zakelijke (online) teksten en foto’s Drukwerk

Eindredactie: Marcel Bosmans Opmaak: Ilse van der Pas Druk: Van Helvoort Grafisch Bedrijf / DutchPrint

Huisstijl ontwerp

Verspreiding: Gemert Media Oplage: 3000 exemplaren, business-to-business in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel.

Uitgever van: Gemerts Nieuwsblad Gemertsnieuwsblad.nl TipGemertsNieuwsblad.nl BV Magazine

Vliet 20 • Gemert • 0492-371111 • info@gemertmedia.nl

www.gemertmedia.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Adverteren in Business Varia Magazine? Neem contact op met één van onze media-adviseurs, René Paardekooper of Rob Vlemmings, telefoonnummer 0492-371111, e-mail bv@gemertmedia.nl.


VERGADEREN OP HET HOOGSTE NIVEAU! DE VIP-ROOM Deze rustige en ruime vergader- en presentatie-ruimte ligt op de zevende verdieping van het Business Center Gemert: Een mooi uitzicht is dus gegarandeerd en bij mooi weer kunt u zelfs op de dakterrassen terecht. Verder biedt de VIP-Room alle faciliteiten die u en uw gasten als VIP mogen verwachten, zoals onbeperkt koffie, thee en water moderne presentatiemiddelen, gratis WiFi, alle ruimte voor uw aanvullende wensen, enzovoort. Letterlijk en figuurlijk vergaderen op het hoogste niveau van Gemert! Neem voor meer informatie contact op met Karin Roos:

Scheiweg 26, 5421 XL Gemert, Telefoon 0492 378 111 Email businesscentergemert@kingspanunidek.com Website www.businesscentergemert.nl


Investeren in de kwaliteit van Nederland BL Huisvesting investeert in de leefbaarheid en voorzieningen in winkelcentra, woongebieden, erfgoed en bedrijfslocaties in steden en dorpen in Nederland. Wij ontwikkelen woningen, supermarkten, winkels en complete bedrijfsboulevards. Met succes, en met ruimte voor de maximale kwaliteit, gebruikersgericht, innovatief en duurzaam. We hebben oog voor de meest gewilde locaties en voor de beste samenwerkingspartners. Dat we met elkaar ontzettend mooie resultaten kunnen bereiken, bewijzen talrijke succesvolle ontwikkelingen van BL Huisvesting. Een mooi voorbeeld daavan is Kasteel van Gemert. Het eeuwenoude Kasteel. belangrijk in Brabant, staat aan de vooravond van een nieuwe toekomst. In samenwerking met de provincie en gemeente Gemert-Bakel wordt het kasteel herontwikkelt. De nieuwe plannen staan garant voor een eigentijdse visie, een geweldige dynamiek en een economische, toeristische en maatschappelijke spin-off voor de hele regio Brabant! Wij zijn altijd op zoek naar geschikte locaties en samenwerkingspartners in de publieke en private sector. Voor meer informatie kijkt u op blhuisvesting.nl