__MAIN_TEXT__

Page 1

-DDUJDQJ 1XPPHU

-$ ) )

XQQTJGVNGXGP

-)2 -'$ ) \KLPIGFTGXGP OGPUGP

5COGPGGP XQQTUVGNNKPIOCMGPKU

#-/./$&& ' 0&


Kinderopvang 't Goudvisje

$DRODBH@KHRSHMJHMCDQNOU@MF

$%%34%/06".' 6//2*%"9

",4)*$7"44%/.4$%++%. 6//2*%0%54%2

.//)4%%.3"")%-)$$"' 6//2*%+).$."3#(//,

Vaste & vertrouwde gezichten

Omgang met dieren & iedere dag naar buiten

Meest uitdagende activiteitenaanbod

Kleine huiselijke groepen

Voorbereiding op school

BSO Specials Outdoor & Sport

Eten & slapen zoals thuis

Met vriendjes spelend leren

Gratis vervoer

Babyspecialisten die precies weten wat je baby nodig heeft

Aandacht voor sport, bewegen, muziek, cultuur en creativiteit

Onvergetelijke vakanties, met wensen die in vervulling gaan

'@RSUQHIUNNQJHMC_NTCDQ Welkom kind! Jij ontdekt jouw wereld in je eigen tempo. Je bent uniek met jouw talenten. Bij ’t Goudvisje draait alles om jouw welzijn en groei. We laten je zien, horen, proeven, voelen en beleven en zo ontdek je jouw natuurlijke wereld. Je maakt kennis met alle facetten van de natuur. Je leert samen spelen en maakt vriendjes. Je danst, beweegt, ontdekt muziek en sport en komt er achter hoe vindingrijk en creatief je bent. Het allerbelangrijkste vinden we dat je je bij ons veilig voelt en we samen bijzondere herinneringen gaan maken. Welkom ouder! Wij bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin jouw kind zich kan ontwikkelen en goed voelt. Je kind maakt bij ons kennis met andere kinderen, spelen, bewegen, de natuur, tradities en buiten zijn. Hoe onze opvang het best kan aansluiten op jouw wensen en onze pedagogische visie bekijken we graag samen met jou. Maak gebruik van onze ervaring, kennis, en extra service wanneer jij het nodig hebt. We geven graag deskundig advies.

FLDD @ C D C E D KD D QS@@K N O Q D C T / KHMD LDSNMRNM Kinderopvang ’t Goudvisje & BSO ’t Haaienhonk • 073 - 522 16 70 • WWW.GOUDVISJE.NL


81149114&%1.1(10

0KGWYEGPVTWO )03,,/7&11"/3+%"1"+1/2*+$"*"+1,0*)"+"+&( ,-/" %11/,10,-,+0*,,&" "+1/2*ǽ'/"+4,/!1%"1 4 %1"+"&+!")&'("),,+!"+4,/!1,+01, %)$"7"))&$" "+1/2*3"//&'(1*"1""+*,,&"2&1/"&!&+$ǽ &"&"!1-)10+1)3++&"24",+!"/+"*&+$"+ǽ" !"+("+3)1+&!)Ǿ3+ /"+Ǿ &/&0"+"4,/(&77ǽ "1+&"24" "+1/2**(1,,(3"/0 %&))"+!"3"/-)10&+$"+ "+3"/%2&7&+$"+*,$")&'(ǽ,4,/!1!" "*01/(0#)&+( $/,1"/"+!1"1"("+1!1!&14/"+%2&0%"100,/1&*"+1 #)&+(2&1(+/"&!"+ǽ &1+&"24"/2&0"+!"%/1$1$"$/+!""/!+&"24" ,+!"/+"*"/0+/,0*)"+),(("+Ǿ4/!,,/%"1 4&+(")+,!+Ń$+1/"((")&'("/4,/!1ǽ"#""01")&'(" ,-"+&+$3+!"+&"24,24&0,-ǝ0"-1"*"/ǽ "1 "+1/2*3+,0*)"+%""#1""+-/$/,1"3,,/!")"+ǽ "1&0$"*((")&'("/"&(/"+3,,/&"!"/""+2&1,0*)"+ !& %1&'ǽ,(3,,/""+4&'()0!" /,,1"&")"+)&$1%"1 $"4,,+,-#&"10#01+!ǽ,*'")&"3"/*"1!"21,Ȅ+"+ '"+122/)&'("3"+""+03+%/1"4")(,*ǽ/&03,),-$/1&0 -/(""//2&*1"ǽ 200"+%"14&+(")"+!,,/%"'"*&00 %&"+"%,"#1",* "3"+2&11"/201"+ǽ1(+-/&*,-"/&"0-/,+$Ǿ!" $"7"))&$"%2&0(*"/4/'"(2+1#0-/"("+*"13/&"+!"+ǽ ,(%"1+&"24"$"!"")1""3101/(03,),-%,/" 7,)0%"1 +&"24"$/+!#ć,0*")"+"+!"),2!""+1"/&+$-) 1"$"+,3"/!"+&"24,24ǽ,0*)"+&0,3"+!&"+""+ )"3"+!&$!,/-ǽ"7"7,*"/4,/!"+"/4""/3,),-$"7"))&$" 1&3&1"&1"+&+%"1 "+1/2*$"%,2!"+ǽ "(,*013+""++&"24 "+1/2*3)10*"+*"1%"1 3"/0 %&'+"+3+""+3"/+&"24!)!ǽ""("+!"")""#Ȓ #,/*2)"&0!,,/!"+&"24"2&1$"3"/ +ǔ +"!& &+$/&'-"+!3"/+&"24!"+,*$"7"1&+""+()"2//&'(*$7&+"Ǿ 4/&+"/+&"1))""+ +! %1&03,,/ ,+! ,+ ! ,+!"/+"*"+! ,0 ,0*)"+Ǿ*/,,( 3, 3,,/-,/1/"11"+3+ & 1 &+ &+1"/"00+1"&+4,+"/0 "+ "+*,,&"-)"(("+&+ %" %"1!,/-4/4" ) ))"*)7,1/,10,- 7&&' 7&'+ǽ *"+0))" , ,+!"/+"*"/0""+ 4 4/*4")(,*

*#)-.

$GNGGH4QUOCNGPKUGGPITCVKUOCIC\KPGFCVJWKU CCPJWKUDG\QTIFYQTFVKP4QUOCNGP'ORGN /CCURQQTV*KPVJCO/CNKUMCOR-TWKUUVTCCV)TQQVG 9KGNGP8KPMGN)GHHGPGP0WNCPF*GVXGTUEJKLPVXKGT MGGTRGTLCCTKPGGPQRNCIGXCPGZGORNCTGP

(161)4#(+'

&*,(Ǿ + ,/*+Ǿ ,/$"++!"/1ǾǗ01$"Ǿ ,-%&"Ȓ )"2/"/&"0"+ 6'-56'0

+(&"3+ "7"4&'(Ǿ,-%&"Ȓ )"2/"/&"0"+Ǿ")"*& ,,+"+Ǿ +3+)-%"+Ǿ"+!63+&'00")Ǿ&*,")0 12/##-

+ǔ +"!&3 &47-

21 %/&+1 #&8'46'4'0+0&+6/#)#<+0'!

+3+!",00"+"/$țǕǛǗǜǗǜǘǝǖǕȜ,# + ,/*+țǕǛǗǚǙǛǛǜǖǛȜǽ ")""#/,0*)"+ȯ'+"+'+*"!&ǽ+)ǽ 3"/(,,-ȯ'+"+'+*"!&ǽ+) %144'5210&'06+'#&4'5

")""#,0*)"+ )&"1ǗǕǾǚǙǗǗǾ "*"/1ǽ

""+")""#,0*)"+,+13+$"+Ȅ "7,/$() %1"+ȯ'+"+'+*"!&ǽ+)ǽ #%)-2+1"+(2+121"/2$3&+!"+,- 444ǽ'+"+'+*"!&ǽ+) &"102&1!"7"2&1$3"*$4,/!"+,3"/$"+,*"+7,+!"/ 3,,/#$+!"0 %/&ƞ")&'("1,"01"**&+$3+!"2&1$"3"/ǽ +!"7"2&1$3"(2++"+$""+/" %1"+4,/!"+,+1)""+!ǽ "'"02$$"01&"0,#&!""Ċ+3,,/ (+!&!1"+&+,+7"/2/&"("+Ȅ 1%"1,+04"1"+3& ")""#/,0*)"+ȯ'+"+'+*"!&ǽ+)

 $GNGGH


+PJQWF 0(( -:F1**-%-;9:A

 /QQKUVGN

/&'+"+&++"3+,/01

 7KVGPVJWKU /&"+!"+3,,/%"1)"3"+

 1PDGMGPFDGMGPF *"+""+3,,/01"))&+$*("+

 -NGKPGOGPUGPITQVGFTQOGP ,+$$",(01&0,2!$"!+

 /" )* " ) " (&/*(( /+' 5$ - / ' 5 )

 &GQOUNCI

+%,,#!+/3,"1"+

 &GVGCOIGGUV

"!/"3"+&'!"/+!4""/

 $QWTIQPFKUEJIGPKGVGP ")"+1",-,+0,/!

 &GHQEWUQR ,0*)"+,+14(1

-!" ,3"/Ç¿&))"* +00"+"+,+&.2" %-"+!,+( ,1,!,,/Ç¿ + ,/*+


Juwelier

Schute

Voor veel mensen is de naam SEIKO een begrip voor een goed, duurzaam en mooi horloge van een hoge kwaliteit. Wat veel mensen echter niet weten is dat SEIKO als merk erg innoverend is en constant verbeteringen probeert te bedenken in de horloge wereld. Zo produceert SEIKO ook alle onderdelen die in de horloges gebruikt worden in eigen fabriek. Hierdoor is het samen met Rolex, het enige echte manufacture horloge merk in de wereld. Met de Presage lijn, richt SEIKO zich op de automatische horloges in een klassiek en modern klassieke uitstraling. Zo is er een horloge uitgebracht geheel geinspireerd op de uitstraling van het eerste Japanse mechanische polshorloge (1913). Dit horloge heeft de uitstraling van toen, met de techniek van meer dan 100 jaar ervaring in het maken van kwaliteit uurwerken. De Presage Cocktail Collectie bestaat uit 6 modellen, waarbij elk model is geïnspireerd op een andere cocktail en ook een eigen ‘kleurencocktail’ biedt. De sunray wijzerplaten tonen een prachtig verdiept reliëf, waarbij de glinsterende schoonheid nog extra wordt verdiept door 7 hoogglans laagjes die perfect te zien is dankzij de helderheid van het gebogen glas. De wijzers zijn op uitermate verfijnde wijze gebogen, waardoor deze smaakvolle Presage horloges een nóg slanker profiel konden krijgen. De onmiskenbare kracht van Seiko’s mechanisch uurwerk is voelbaar bij het draaien van de uniek vormgegeven kroon.

Achter de Driesprong 1 | 5241 TK Rosmalen telefoon 073-5218871 | www.juwelierschute.nl


/11+56'.

-$%) )$)) 1)*-./

\KLPGTIGYQQPXQQTFGCPFGT 415/#.'0ť+GFGTG4WUOQNNGPUGOKPUMGPVJGPPCVWWTNKLM+UJGVPKGVXCPECTPCXCN FCPXCPJWPDGFTKLXGP1HXCPJGVHGKVFCVLGOCCTJQGHVVGDGNNGPGP\GUVCCPGT 'PFCVXKPFGP\GXQNMQOGPPQTOCCN 6'- 56 512*+'(. ' 7 48 ' 4$ +' 5' 0 (161ũ 5 ,#0 (14/#0

/4"&+&$*"+0"+72))"+4"1"+ !1/&'+țǙǚȜ$""+$",/"+"+ $"1,$"+,0*)"+/&0ǽ&'+4&"$ 01,+!&+ %&'(ǽ ,"&0%&'!+%&"/ 1"/" %1$"(,*"+ȄȊ,2*"1!" 21,ȋǾ+14,,/!1%&'*"1""+Ǿ4+1 $/--"+*("+(+%&'4")ǽ &'4"/! +&"13,,/+&"10$"3/$!,*)101 *""1"%")-"+&'!"3,,/"/"&!&+$ 3+!"-,)&1&"("()"10!,,/'"#3+ /"&'ǽ+""/)&'(ǿ!"$/--"+3),$"+ ,3"/1#")ǽ

5QOUMQOGP FKPIGPIGYQQP QRLGRCF

-7&'+14)#!"(4*/&'++/,0*)"+ǽ&'+3!"/%!""+3/,24)"/"+ ("++"+Ǿ""+)"//"0!&"(,,()"0$#,-%2&0%,2!0 %,,)"/,+ț+2!"ȜǽȊ1 4"/!!"14""!"3/,243+*&'+3!"/ǽ&'+*,"!"/01&"/#1,"+&(7"3"+40ǽȋ /&'+$&+$+/!"+ 1/&3,"+/(1"""+""1'"&+$"2/$"/!ǽȊ1 (4*3,,/)!,,/*&'+01&"#*,"!"/ǽ&'$#%&"/)"0"+("+!"%"")3"")*"+0"+ǽȋ &++"țǙǖȜ&0$",/"+&+ &+1%*"+&0""+" %1",0*)"+0"ǽ+*,"!"/0(+1 3"/4+1+!"$/,1"#*&)&""/(%,#"++3!"/0(+1""++,+$"+ǽ /,*"+,3"/417")1"/4&)!"4,/!"+Ǿ%!7"+&"1" %1Ǿ*/1,"+7"&+!" %,/" 1"/" %1(4*Ǿ3,+!7"!1"&$"+)&'(4")%""))"2(ǽ+(,("+%,2!17"+,$ 01""!0"+&++"+(,/1ț,#,3"/""+&"10)+$"/1&'!'"Ȝ7)7""&+!")&'(%/$/,1" 4,,+("2("+%""+ǽ"""/01"*2/"+01+)Ǿ*/'ȁ!""01",243(("/0 *,"1"+1%2&0)1&'!+,$!"-)&+1'"07"11"+Ȕ"+7,&0%"1,,(*"1!"("2("+ǽ "1 $""2/1Ǿ*/&+""+/201&$1"*-,ǽ /&'+4""1!17")#,,(4")ǽ &')""#14")7&'+'"2$!!/,,*ǽ)3+#(&+!0#+ 4&)!"%&'!",24&+ǽ "10*("+3++&"10ǽ "10 /"Ċ/"+ȁ!11/,(%"*4")ǽ+ 0&+!0")#'/%""#1%&'7&'+"&$"+,24"!/&'#ǿ,24"!/&'#3+,/01ǽ &+!0ǗǕǖǚ%""#1&++"!/+01+,+$"+122/01""+,-!"/2&001/1Ǿ 4/&'7"3,,/)$/#*,+2*"+1"+*(1ǽȊ "1&0%"1*,,&01",*1"!,"+Ǿȋ

 $GNGGH


/11+56'.

3"/1")17"ǾȊ%"1&0" %1!+(/"+ ""/3,)4"/(Ǿ*/%"1)&'#1+122/)&'( 4"))1&'!3"/!/&"1&$ǽȋ /""/01" *,+2*"+1403,,/ćć+$"7&+ ț0) %1,##"/03+!"/*-*"1!" ǖǜȜǽȊ (("+!"!"*"+0"++&"1 %,,/Ǿ*/!140" %1%"#1&$ǽ 4 (%"01+/2))"+,3"+%"1 *,+2*"+1ǽȋ

)&+!"()0Ǿȋ3"/1")1&++"ǽ,/,)!"+7",,(!"&+!"/3(+1&"4""(&+3+!" ǽȊ ("$,+"/*""Ǿȋ3"/1")1/&'+ǾȊ"+!+*"1""+,,())"!$"+ǽ)("3,+! (4*&(1%2&0*"1"+1%,20&01"3"/%)"+"+%"1'/"/,-+*&++"%"101,('" ,3"/ǽȋ")""#3""/1&"+'/&'%"1(&+!"/3(+1&"4"/(ǽ "3&+!"+%"1+,/*)ǿ*""%")-"+ǽ")#0+2!"(&+!"/"+3+0 %,,)7&'+Ǿ01"("+ 7"+,$%2+%+!"+2&1ǽ/&'+*(1")101+,$"3"+""+-,!&2*3,,/%"1 +&"24"&+! "+1/2*ȉ1"+ǽ+,%'Ǿ%"1(*-3+$/,"- %1ǽ/&'+%""#1%"1 '/"+)+$*""$",/$+&0""/!"+)07"+2"))"+Ǿ,*!17"""++%+$"/+,!&$ %""+Ǿ!+/&'!1%&'1, %$"4,,+"3"+ǽ ""+-2+1ǽ

##0*#0)'4

"(4*"+")(/Ǘǖ'/$")"!"+ 1"$"+Ǿ&'4"!"/7&'!0"("++&00"+"+ &+*&!!")07&'+7"ǖǝ'/$"1/,24!"+ 14""(&+!"/"+3"/!"/ț "//63+ǗǕ "+&1 %3+ǖǙȜǽ""$,++"+%2+ 3,+122/0*"+&+!""+01/1"+ !"(&+!"/"+$&+$"+,,(&+ȉ1"++/ 0 %,,)ǽ)0+")4"/!"+/&'+"+ &++"!/ 1&"#ǽȊ (%&")-0,4&"0,

+PLGGGPVLGDGPLGPKMU Ȋ "*,"1%"11, %0*"+!,"+Ǿȋ7"$1&++"ǾȊ&+'"""+1'""+'"+&(0ǽȋ+,,( /&'+3&+!1!1ǿȊ)0&"*+!&"103/$1Ǿ!,"'"!1$"4,,+ǽ1&01, %#&'+Ȅ ,$"3/$!4,/!"+Ǿ,*!1*"+0"+4"1"+!17",-'"(2++"+/"("+"+Ǿ&0+"17, *,,&)0&'""+3,"1) )2")("4""(""+1"*1/&+"+ǽȋ"7&'+!+,,()3,,/ 3"")3"/"+&$&+$"+$"3/$!Ǿ*/" %1301&$%"&!7,"("+7"+2+&"1ǽȊ&'""+ 3"/"+&$&+$*,"1'""/)1&'!7&'+ǽ "1&0!+4")3/&'4&))&$Ǿ*/+&"13/&')&'3"+!"+ &(3&+!ǿ)0'""/$"+0'1"$"+7"$1Ǿ*,"1'""/,,(01+ǽ (!,"%"1)&"3"/$"4,,+ 7,ǽ)0'"&"*+!3,,/2&1(2+1%")-"+Ǿ!,"'"!1$"4,,+ǽȋ #&,7&#06

"1 /+3)7&'+7"$/$$"7&"+"$"7& %1"+ǽ+7"!,"+,,(3,),-*""ǽ,40 /&'+!'2!+13+/&+0 +!ȉ+/01"&+ǗǕǖǖǽ+&++"*(1),+$"3""/ +"$"+'/#,1,ȉ03+))" 1&3&1"&1"+"+%"1'"2$!),(ǽ,(""+2&1!"%+! $"),-"+%,6Ǿ+"1)0%/"!/&'#&++122/01""+ǽȊ,*0(,*"+!&+$"+$"4,,+ ,-'"-!ǽȋ1%"14,/!1$"4/!""/!&0!2&!")&'(ǽ"7" /+3)4"/!7" ,+!"/0 %"&!"+*"1!"/,+7"++!%0ǽ

 $GNGGH


/11+56'.

"(&+!"/"+3&"/"+,,(3,),-*""ǽ2!01"7,,+ "//67&1&' "Ć-("0"+"$,+,,&1&'!"'"2$!/!ǽ/+3,)$!" !" "2$!%,#(-")ǽȊ Ǿ%"1&0+"17,ȉ+#""01+"20)04&'Ǿȋ ) %1&++"ǾȊ7"%""+%"1,,(*"1!"--)"-")&+$"$,1"+ $"(/"$"+ǽȋ&1 %4"/!7")#0'"2$!-/&+03&"/'/$")"!"+ǽ &' %&")!""+221!&"7,$,"!40Ǿ!17&'+0),$++,$)1&'! %"/%)!4,/!1ț/7&'+14""!&+$"+,-!"4"/")!ǾǖȜ&0 /+3)"+ǗȜ&0!"/"01ȜǽȊ1&04")%"")$#Ǿ1, %Ȅȋ+%"1 *,,&"&0!17&'+,2!"/07&'+221,,(7")#0 %/"3"+ǽ "1041 &++"+2")('/!,"1ǽȊ ("$&+"/)1&'!*"""+/&'+7"1 !"-2+1'"0,-!"&ǽȋ "1&04")%"")$#,*1"!,"+Ǿ7,ȉ+2210 %/&'3"+ǽȊ" (&+!"/"+(,*"+*"1""+16-"1'""+4&'$+!+0*"+ +/$/--"+7,"("+ǽȋ/&'+32)1+ǿȊ "1&0,,(%"")*,,&

9GMWPPGPJGGN IQGF

UCOGPYGTMGP ,*1"7&"+%,"!"'"2$!-/&+0"+"+Ȓ-/&+0"00"+&+%2+/,) $/,"&"+&"!"/'/ǽ+&'&1 %"3&")%"17,$,"!Ǿ!1%&'+2 ")('/""+2214&)!,"+ǽȋ Ǿ"*1,,(&++"ǿȊ &'4&) "/3"/!"/&+ǽ")#*(1%&'+2*27&"(&',$"+!'"!+ "+0-"")1%&'&'!" "2$!%,#(-")ǽȋ "14""(2++"+%"")$,"!0*"+4"/("+ǽ&++"ǿȊ (!," ,,()'/"+7&'+!*&+&01/1&""+,"(%,2!&+$ǽȋ/&'+) %1ǿ Ȋ+!1$1&+!"/!!$,"!ǽ"%""+")(/+,$+&"1%"1 (+1,,/2&1$"3, %1"+ǽȋ 1(+1,,/)&$1 %1"/%"1%2&0ǽ/+2"3"+1&'!")&'(,,( !"4 &0Ǿ,*!1!&"!,,/!"3"/,24&+$3"/!4"+"+&02&1 %"14,,+%2&0ǽ/!1&0$""+!&+$"1'"%,,/ǽ1&0$"4,,+ +2""+*)7,ǽ "1&0,,($"4,,+!/2(ǿ14"""!/&'3"+Ǿ 14""(&+!"/"+Ǿ!/1"+&'ȉ+""/ț&++"Ȝ"+'ȁ!&" #""01'"0%Ćǽ/7&'+7",,(4")3(&'ǽ++122/)&'(,- 7,+!$!"4""(#0)2&1"+,#"%ȁ&+)2&!"+Ȓ%"1&0*/+"1 %,"%"13)1Ȕ&'#ć,11)"0ǽ "7"))&$Ǿ*"1""+$/,"-ǽ ")#7&'+7",3"/&$"+0$""+)&!*""/3+""+ /+3)0 )2ǽ Ȋ"$+$"4,,+0*"+"+!1"3)1,+0"/$$,"!ǽ"7&'+ !+3/&',*1"$+"+01+4/4"4&))"+ǽȋ+!+7&'+7" &+""+0#$")"&!ǽ+1,+)!"+1/&"+(,*"+!"12&+&+ǽ 4""""+!"+Ǿ!&")""+'/,#3&'#3+*/11,1*"&&+!" 12&+3"/)&'3"+ǽȊ"7&'+7"*/""++*$+$"3"+Ǿȋ ) %1&++"ǽ+ %Ǿ4/,*,,(+&"1ǽ)0'"&"*+!3,,/2&1 (2+1%")-"+!,"'"!1ǽ")#0)0%"1""+!"+7&'+ǽ

 $GNGGH


AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

 ROSMALEN

Sluit deuren en ramen af met gecertificeerd hang- en sluitwerk. Verklein de kans op een inbraak met 90%!

             $     

   

'1*/)'/231%%3 # 02.%-'/   */(0 1*+,2'/&'4'*-*)*/) /-

HU

E P H W S H 6 LR G H P J LQ 2SHQ

"""  !  

JOS VAN BOXTEL GROEP ERVAAR ONZE KRACHT!

Alles op het gebied van automobiliteit! www.josvanboxtel.nl


#&8'4614+#.

'GTNKLMGPRGTUQQPNKLM

)$ '1$ . !$)\QPFGTRQGURCU Ŭ'GPRGTUQQPNKLMGCCPRCMXKPFGPYKLJGVDGNCPITKLMUVŭ\GIIGPFG\WUUGP *GNGPCXCP7FGP&KCPCXCP1QTUEJQVXCP7FGPGPDTQGT.GG4Q[XCP7FGP WPCPKGO#NDKLPCLCCTUVCCVFKVJQQIKPJGVXCCPFGNDKL#FXKGUDWTQ8CP7FGP (161  &# 0 0; 8# 0 * 1 7 6 7 /

$"7&+02&1/"&!&+$*&+!"/$1 4"/("+Ǿ*,"1!"%6-,1%""(+,$ "1)/7&'+ǽȋ )'9110&1'0

Ȋ/&3ć7&"+4"")(/3"")Ǿ*/4" "0-/"("++,,&17("+,-#""01'"0 *"1,3"/&$"#*&)&"ȋǾ3"/1")1 ")"+ǽ Ȋ+0"/,"-0$"%"&*&02&1"/*1" ")+$/&'(ǽ +!" "*"/"01+4" ǗǛ'/ǽ13&"/"+4"3,)$"+0,+0 *,11,ǿ!,"*/$"4,,+Ǿ!+!,"'" )$"($"+,"$ǽȋ

"14&11"-+!3+!3&"02/,+!"+0113+4"$"!"$2+01&$")&$$&+$+&' !"0+")4"$&+,0*)"+Ǿ*/4,/!1$"/2+!!,,//0" %1")(2**"/0ǽ!1 %2+,2!"/0,,&1""+%6-,1%""(Ȓ!3&"02/"2+%2&0"$,++"+Ǿ+*"+%2+ !/&"(&+!"/"+&+Ǿ ")"+"+"",6!"7(,3"/ǽ&+ǿȊ +*&!!")0&0%"1 "!/&'#$"$/,"&!Ǿ*/4")&'3"+""+()"&+0 %)&$#*&)&""!/&'#ǽ+7"*,"!"/ 4"/(17")#0+,$*""0*"+*"1!"/"013+,+01,-1"*ǽȋ -146'.+,0'0

!3&"02/,+!"+$""#1!3&"0,-%"1$"&"!3+%6-,1%"("+Ǿ&+(,*"+Ǿ 0 %!"Ǿ)"3"+"+*""/ǽȊ"7&'+" %1""+1"**"1,+7"4"/(+"*"/0ȋǾ7"$1 ""Ȓ,6ǽȊ&'012/"++&"1))""+*/+Ǿ4"4"/("+$"4,,+*""ǽ "(2+1!" ("++&04")%""+Ǿ*/'"*,"1!&",,((2++"+1,"-00"+ǽ"%""+))"*) ,+7""&$"+"5-"/1&0"0"+4"1"+)1&'!41"/0-"")1!,,/!"(,/1")&'+"+,+!"/)&+$ǽȋ $'6##.$##4

Ȋ"3&+!"+%"1")+$/&'(,**"+0"+!&/" 11"4,,/!1"01+"+%""+7"("/ $""+ǞȒ1,1ȒǚȒ*"+1)&1"&1ȋǾ3"/3,)$1""Ȓ,6ǽȊ1(+))""+!,,/!14"+,,&11" 3"/2&1,+0'0'"7&'+$"$/,"&!ǽ1%,2!"+4"$/$7,ǽ&"11"3""),-!" 3,,/$/,+!"+$""+-,"0-0ǽ"$"3"+$/$""+""/)&'(!3&"0"+!"+("+*"1 ,+7"()+1"+*""ǽ,*03"/4 %1"+*"+0"+""+%,$"%6-,1%""(+1"(2++"+ǽ &'3/$"+)1&'!+/!"1,"(,*01ǽ)0&"*+!&'3,,/"")!!,,/ !3&"02/,+!"+Ȣ /#0"+ǛǖȢǚǗǙǝ ,0*)"+ȢǕǜǘȒǚǖǘǖǗǕǕȢ&+#,ȯ3+2!"+$/,"-ǽ+)Ȣ444ǽ!3&"02/,3+2!"+ǽ+)

 $GNGGH


#&8'4614+#.

Viking Entertainment, méér dan alleen een

0 0 ) / . -/$ *GVNKLMV\QXCP\GNHURTGMGPF,GJGDVGGPDWKVGPGXGPGOGPV\QCNU4QUOCNGP#XGPWG 'PLCPCVWWTNKLMURGGNVFCCTGGPDCPFGPFTCCKVGTGGPFL/CCTCEJVGTJGVDQGMGPXCPFKG OW\KGMICCVGGPJGNGYGTGNFUEJWKN8KMKPI'PVGTVCKPOGPVWKV*GGUYKLM&KPVJGTKU\QÅ©P CIGPVYCCTLGGGPCTVKGUVMWPVKPJWTGP'TYQTFVFCIGNKLMUIGYGTMVCCPDQGMKPIGPGP RTQITCOOC UKPDKPPGPGPDWKVGPNCPF

"1"!/&'#%""#1""+$/,,1"5 )20&"# "01+!3+/1&"01"+Ǿ+!0"+!'È&#x2020;0"+ ""+7""/2&1$"/"&!+"14"/(&++"+!" "+1"/1&+*"+14"/")!ǽ,,/!" 0-" &)&01&0 %"("++&0!&"%"1"!/&'#&+ 7&'+/2&*3""/1&$'/&$"$"0 %&"!"+&0 %""#1,-$",24!Ǿ&0&(&+$ +1"/1&+*"+1,,(""+$,"!"!3&0"2/Ç¿ !"*"!"4"/("/04"1"+-/" &"04")( "+1"/1&+*"+1&'413,,/"3"+"*"+1 -01Ǿ41"/&'!",/$+&01&"3+ "3"+"*"+1"+(,*1(&'("+"+%," ,/$+&01,/"+%2+"3"+"*"+1"+%"1 "01"(2++"+-/,*,1"+ǽ/+01 %,2!1&(&+$+1"/1&+*"+17& % &+1"+0&"#"7&$

*"1+!"/"0-" &)&01&0 %" 1&3&1"&1"+ 7,)0(1,"/#"01/1&"01"+Ǿ "!/&'#0"3"+"*"+1"+"+È&#x2019;2&101-'"0Ǿ 1%"1"/-/,!2 1&"0Ǿ"È&#x2019;*/("1&+$"+ 3"/7,/$!"/"&7"++/2/,-"0" 3,"1)4"!01/&'!"+ǽÈ&#x160;"7&'+!203"") *""/!+))""+""+/1&"01"+2/"2È&#x2039;Ǿ ,+ )2!"/"+!"14""!&/" 1"2/"+,+ !"+"(("/"+,0*)"+/"1"/ "/2+1Ǿ"&!"+1"3"+0+,$ 1&"#)0 *27&(+1ǽ &(&+$+1"/1&+*"+1&0Ä&#x2021;Ä&#x2021;+3+!" $/,1"/""!/&'3"+&+!" "+1"/1&+*"+1/+ %"&+,+0)+!ǽ "1 1")1/2&*Ç&#x2014;Ç&#x2022;*"!"4"/("/0Ǿ4/3+ ,+$"3""/!"%")#1,-%"101&')3,))" %,,#!(+1,,/&+ ""04&'(È&#x2019;&+1%"/ 4"/(1ǽ "1"!/&'#&0&+%"")%"1)+! 1&"#"+%""#13"01&$&+$"+&+")!"+Ǿ **"+Ǿ&'*"$"+"+ 2)0"/$È&#x203A;È&#x153;ǽ "#$"),-"+'/"+7&'+"/&+!" /1&"01"+4"/")!!&3"/0",+14&((")&+$"+ $"4""01ǽ,!"+("+,/$+&01,/"+"+ /1&"01"+*""/"+*""/&+0"$*"+1"+ "+-/,#&")"+ǽ"!+ "È&#x2019;4"/")!*"1 10 "+!'È&#x2030;0&0" %1""++!"/"!+ &'3,,/"")!!&"3+!"#""01"+"+ -/1&'"+*"1 ,3"/+!0"+/1&"01"+ǽ "!"!/,*/& %11"&(&+$ +1"/1&+*"+1""+-/'/$")"!"+ 14""+&"24""!/&'3"+,-È&#x20AC; $"+ 6"+2/,ǽ $"+ 64,/!1$"/2+! !,,/',+$"-/,#"00&,+)0!&"3"")

("++&0%""+3+!"%"!"+!$0" 10"+!'È&#x2030;0ǽ2/,&0!+4""/ $"0-" &)&0""/!&+"!"/)+!01)&$" /1&"01"+"+3"/7,/$1,+!"/+!"/"!" "5 )20&"3","(&+$"+3+/1&"01"+ 4/,+!"/È&#x2C6;-&/1"+(,+&+$È&#x2030; ++"0ǽ &(&+$+1"/1&+*"+1(+)0(,"-") ))"0-" &)&01"+/!-)"$"+!&"+,!&$ 7&'+ǽÈ&#x160;&'7&'+""+ /"1&"3" &!""Ä&#x160;+* %&+""+$"3"+!3&"0,- *1+()+1"+!&"+,$+&"1-/" &"0 4""1417"4&))"+,"("+È&#x2039;Ǿ7"$1,+ǽ /,,(&'))"/)"&+!"/"7("+ /,+!,*!",/$+&01&"3+""+ "3"+"*"+1&"!1&(&+$+1"/1&+*"+1 ,-),00&+$"+ǽ&'*/("1&+$"+-/,*,1&" &'3,,/"")!ǽÈ&#x160;"%""+0-" &)&01"+ &+"&$"+%2&0,-%"1$"&"!3+ -/,*,1&"ǾÈ&#x203A;"È&#x2019;È&#x153;*/("1&+$"+0, &) *"!&ǽ"(2++"+!20,,(41!1 "1/"#13"")3,,/,+7"()+1"+ "1"("+"+È&#x2039;Ǿ3"/1")1"1"/ǽÈ&#x160;,,/!" +24"0*"+4"/(&+$*"1 1& ("12/"20(+&(&+$+1"/1&+*"+1 ,3"+!&"+%")-"+&'!"(/13"/(,,-È&#x2039;Ǿ 32)1,++ǾÈ&#x160;"7&'+$/$""+ *""/4/!"3,,/,+7"()+1"+È&#x2039;ǽ &"/"!"+-(3+&(&+$ +1"/1&+*"+14"/(1ǽÈ&#x160;,,/!" +%,2!"+!"!/2(1"72))"+4"!&1'/ 3"/!"/$+2&1/"&!"+ǽ,3"+!&"+ 7,/$"+4""/3,,/!1%"1-/"11&$ 4"/("+&0*"1,+0È&#x201A;È&#x2039;

&(&+$+1"/1&+*"+1È¢1ǽ"/31&2001/1Ç&#x2014;È¢Ç&#x161;Ç&#x2122;Ç&#x153;Ç&#x2DC; ""04&'(È&#x2019;&+1%"/È¢")ǽǿÇ&#x2022;Ç&#x2122;Ç&#x2013;Ç&#x2DC;È&#x2019;Ç&#x2014;Ç&#x17E;Ç&#x203A;Ç&#x2022;Ç&#x17E;Ç&#x161; &+#,ȯ3&(&+$"+1"/1&+*"+1ǽ+)È¢444ǽ3&(&+$"+1"/1&+*"+1ǽ+)

 $GNGGH


#&8'4614+#.

0CLCCTUVKNVGXQNIVUVQTOOGV

'*&#*0.

6KGPLCCTVQGTFGP\GFQQTDKPPGPGPDWKVGPNCPFQOQXGTCNFG\CCMXQNNGFKIRNCVVG URGNGP&GXQQTOCNKIGDCPF%NQEMJQWUGXKPFVJGVPCLCCTUVKNVGVKLFYQTFGPXQQT GGPXTQGIGGPJGXKIG\QOGTUVQTO<KLJQWFGPQRXTKLFCILWPKXCPCHWWTGGP OW\KMCNGTGȨPKGFKGXQQTKGFGTGGPGGPHGGUVXCPJGTMGPPKPIYQTFVȘPJGVFCMXCP .WPGPDWTI'XGPVU/QTGKP.QQUDTQGMGTEQORNGGVCHICCVDNC\GP-CCTVLGU\KLP CNNGGPVGTGUGTXGTGPXKCYYYENQEMJQWUGDCPFPNYCCTDKLGTFKXGTUGOQIGNKLMJGFGP \KLPXQQTGGP OGGTFCP IGPQGINKLMGCXQPFOGVPCCHNQQRGGPCHVGTRCTV[ &1149 ' 0 &;8#0 . +, 55' .

+ǖǞǝǘ01,+!"+$&1/&01,+!"+ "(("/"+!/2**"/,+3+!" ""/!,+(+!"4&"$3+ ), (%,20"ǽ"+ ,3"/+!!&"7& % !&/" 1*"1""+!20!+&$"()-,-!" *27&()")+!(/17"11"Ǿ!1!" )"!"+"/&+0+")1/"&+3/1%2+4"/( 3+*(1"+"+%"1&+!"7" *&0-)101"4,,/!Ȉ%,6"+ *1"2/ȉ3"/3&+$"+!,,/ -/,#"00&,+")""/,"-0*27&(+1"+ǽ Ȋ"+3+,+7"01"/(01"-2+1"+&0!1 4"))"*)*""/!"/"&+01/2*"+1"+ "0-")"+"+))"*)$,"!(2++"+ 7&+$"+ȋǾ3"/1")1!"+"(("/Ǿ&'$"01+ !,,/1,"10"+&01"+ć3+,+$"/"+Ǿ 00&01 +02"+"+"+!/2**"/ / ") 2#+$")ǽ101$"+,"*!" 3"/3&+$,+3+!"""/!,+(+!1 !"7""/Ǿ7,)0%&'7")#*")!1Ǿ+3&'# %")"*,,&"'/"+*""01,-1"ǽ

"+,"*!3&"/1),#1"4")), (%,20"40!20!+&$-,-2)&/!14"(")&'(03&"/1,1 3&'#(""/4"/!,-$"1/"!"+ǽ/&'4/"+"/+,$/"-"1&1&"0ǽȊ "1401,-0-,/1ȋǾ 7,4"1"+!"+!)"!"++,$ǽȊ"0-"")!"+ć %1))"0ǽ+#""01*27&"(1,1!" 1,-ȒǖǕǕ"+4/*,$")&'(*(1"+4""/*"1()"&+"3"/()""!-/1&'"+""+*&+&Ȓ 1 3+Ǿ "140!20""+)2&01"/ȒĆ+(&'("/3/&+$ǽȋ ")"+!"+("+*"1""+) %1"/2$+), (%,20"ǽ20!+&$!1%,"4")!"+! "/&+ǖǞǞǘ*""01,-1"!"+!)"!"+1,1!"!$3+3+!$!,,/1,"+*)&$" #+03"/7, %14"/!"+,*+,$ćć+(""/""+,-1/"!"+1"3"/7,/$"+ǽ "104/ ), (%,20"+Ǘǚ'/01&)1"*"13"")-)"7&"/$"%,,/+$1$"3"+ǽ1&)1"3,,/!" 01,/*!+4+1!&"$+!"%"/"+Ǿ,-3/&'!$ǗǗ'2+&&'2+"+2/$&+,,0/,"( 7"("/,+1("1"+"+ǽȊ "14,/!1""+#""013+%"/("++&+$"+""+")"3&+$ȋǾ()&+(1 %"1"+1%,20&01ǽ"%"/"+"),3"+"/""+,2!"/4"10$"7"))&$"3,+!3+1" *("+*"13,,/+*")&'(!"*27&"(!&"), (%,20"&+!&"'/"+0-"")!"+ǽ +/"0,)221ǿȊ "14,/!1""+""+*)&$,-1/"!"+ǽ&0%"1+&"1ǽȋ *!"&+4"+!&$"*"+01"3"/01"/("+&0"/!"*,$")&'(%"&!,*3,,/#$+!+%"1 ,-1/"!"+""+2##"11"/"0"/3"/"+ǽ ,,/3"/!"/&+#,%&"/,3"/7&"!"4"0&1"3+!"1& ("13"/(,,-ǽ #),,-3+!"0%,4&0"/3,,/&"!"/""+""+#1"/-/16Ȃ /1'"0çʒǖǚǾǕǕ-ǽ-ǽ7&'+1"/"0"/3"/"+3&444ǽ ), (%,20"+!ǽ+)

 $GNGGH


Exclusieve tuininrichting voor wie anders kiest

EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN • TUINOVERKAPPINGEN • TUINPROJECTEN Sprokkelbos outdoor & lifestyle Sprokkelboschstraat 18 5243 RK Rosmalen info@sprokkelbos.nl | www.sprokkelbos.nl


#&8'4614+#.

0/* -$%! && -.

MYCNKVGKVUGTXKEGGPVTCPURCTCPVKG 415/#.'0ť.WWE&GMMGTUKUPQIOCCTLCCTOCCTGGPXKUKGJGGHVJKLYGN &KVLCCTPCOJKL#WVQDGFTKLH&GMMGTUQXGTXCP\KLPQWFGTUGPICCVJKLGTXQN XQQTŬ-NCPVGPMQOGPDKLQPUPQQKVXQQTXGTTCUUKPIGPVGUVCCPŭ

-")"+&+!"4"/(-)10*, %1+&"1Ǿ4+1!1401" $"3/)&'(ǽ, %%""#122 !")&"#!"3,,/21,ȉ0*"1!" --)"-")&+$"$,1"+$"(/"$"+ǽȊ (%,2$"4,,+3+21,ȉ0ǽ )0&'+1'"4"/(1"&(3/,"$"/)3,,/""+Ȓ!")"/ǽ 17&'+" %1-/ %1&$"4$"+0ǽȋ "1)""(%"*!+,,( $"4")!&$,*&+""+$/,,1"!/&'#1"4"/("+ǽ140 "&$"+)&'(7&'+!/,,*ǽ22 012!""/!"+!" &+ /&""/$"+Ǿ""+*+$"*"+1,-)"&!&+$$"/& %1,-!" 21,/+ %"ǽȊ,"+&(&+,+0"&$"+#*&)&""!/&'#$&+$ 4"/("+Ǿ7$&(-0!"3,,/!")"+3+""+()"&+"/"7(ǽ

(01+&"1))""+&+!"0%,4/,,*Ǿ*/!,",,(""+012( -)++&+$"+7&1*"1*&'+%+!"+&+%"13"1ǽȋ ,(3,,/()+1"+&0!1#&'+ǽȊ"%""+%&"/" %1+,$%"1 #*&)&"$"3,")ǽ/7&'+(,/1")&'+1'"0ǽ "(2+1&"*+!!&/" 1 +0-/"("+Ǿ,,(,+7"*,+1"2/0ǽȋ-!&1*,*"+1&07&'+ 3!"/+,$""++1)!$"+4"/(7*&'21,"!/&'# "(("/0"+,,(7&'+*,"!"/4"/(1"/+,$ǽȊ&'+,,*4"/(1 &+!"4"/(-)10Ǿ)3+#%"1"$&+"&+!'/"+1 %1&$ǽ "%""+!20""+0,)&!"1"*ǽȋ )+1"+(2++"+&'21,"!/&'#"(("/01"/" %13,,/+&"24" 21,ȉ0Ǿ*/,,(Ȋ',+$$"/2&(1ȋǽȊ17&'+4$"+03+

*5&*)7"0'/,2!"+*"1*5&*)ǖǗǕǽǕǕǕ (&),*"1"/0,-!"1"))"/ǽ&+!03,/&$'/%""+4",,( -/&31")"0"ǽȋ/+013"/7,/$"+7",,(%"1,+!"/%,2! "+0 %!"%"/01")ǽȊ"-/1&"ǾǾ01,/&+$0!&$+,0"Ǿ +!"+4&00")"+,+!"/%,2!ǽ "1 ,*-)"1"-(("1!20ǽȋ &'21,"!/&'#"(("/0%""+7"3,,/301"()+1"+,,( ""+3,,/!"")-0ǽȊ"1!"7"-0(/&'$1""+()+13"") 3,,/!")"+Ǿ7,)0%"1$/1&03"/3+$"+3+)*-'"0Ǿ(,/1&+$ ,-%"1,+!"/%,2!"+%"1$/1&0&'32))"+3+(,")3),"&01,# &'3,,/"")!ǽȋ 21,"!/&'#"(("/0%""#17& %$"0-" &)&0""/!&+01,/&+$"+ǽ Ȋ"21,ȉ03+1"$"+4,,/!&$7&11"+3,)*"1")"(1/,+& ǽ 13&+!&(%"")&+1"/"00+1ǽ")&'3"+,+7"*,+1"2/0,,( ,-)"&!"+ǽ "*,"1,,(&')&'3"+ǽȋ 1&0!"3&0&"3+22 "(("/0ǽ &'4&)+,$*""/4"/("+ +1/+0-/+1&"ǽȊ)+1"+4"1"+4/7"+1,"7&'+&' ,+0ć+"$/&'-"+,,(414"!,"+ǽ (3&+!!&"0"/3& ""/$ ")+$/&'(ǽ&'"))"+)1&'!""/013+1"3,/"+,-Ǿ*, %1"+ "/(,01"+)&'("+&'!"&'3,,/"")!ǽ,(,*"+()+1"+ &',+0+,,&13,,/3"//00&+$"+1"01+ǽȋ

21,"!/&'#"(("/0Ǿ"01"&+!ǖǾǚǗǙǚ,0*)"+Ȣ")ǕǜǘȒǚǗǖǖǝǝǝȢ444ǽ21,"!/&'#!"(("/0ǽ+)

 $GNGGH


7+6'06*7+5

XTKGPFGPXQQT

# /' 1 )

5KPFUTWPPGP,KOO[+UTCKNGP#[OCP)QJCTJWPTGUVCWTCPV,CHHC2K\\C)TKNN *QWUGGP\KL\KLPFCCTOGGFGNCPIUV\KVVGPFGQPFGTPGOGTUQRFG&TKGURTQPI $GMGPFGIG\KEJVGPFWUKP4QUOCNGP/CCTYKG\KLP\KL!9CVFTKLHVJGPKPJGVNGXGP! 8QQT$GNGGH4QUOCNGPJCFFGPYKLGGPIGURTGMOGVFGJGTGP 6'-56 #0-+'8#0 * ' <' 9 +, - (161ũ 5 ,#0 (14/#0

+%"1/"012/+1&0%"1,-!"7"*+!$*&!!$""+(,*"+"+$+3+ "7,"("/0ǽ"+$/,"-(&+!"/"+&+!"0&00 %,,))""#1&'!(,*13,,/""+&'0'"ǽ "7,+0 %&'+1Ǿ%"1&0!"""/01"!$!&"/2&(1+/)"+1"ǽ)+1"+(,*"+#"++ǽ +!"+4,/!"+$"0 %2!ǽ ,+$"*++"+3+/,+!!"Ǘǝ'/4/"+7"1,"+7"&+ǖǞǝǝ+/"!"/)+! (4*"+ǽ &**6 0/&)Ǿ$",/"+&+%"172&!"+3+$6-1"Ǿ4"/(1"+017&'+012!&" #/* &")0&+!07&'+3&'#1&"+!"&+%"11,"/&0*"ǽ6*+ ,%/4,,+!"&+ )"5+!/&Ċ"+012!""/!"" ,+,*&"+!"2+&3"/0&1"&1ǽ"4&))"+))""&%2+ %,/&7,+3"//2&*"+Ǿ413"/!"/(&'("+!+))""+$6-1"ǽ+ȁ7"4&))"+4"/("+ǽ /,*(&"7"+7"3,,/"!"/)+!ǽ",+1*,"1"+")(/3,,/%"1""/01&'%2+ ""/01"+&'""+0%,/*7(&+""+"+!)ǽ

 $GNGGH

9GPPGPCCP JGVŨ$TCDCPVU

-YCTVKGTMGũ


7+6'06*7+5

84+'0&'08114*'6.'8'0

"1()&(1!&/" 11200"+ 0/&)"+ ,%/ǽ"&!"+7&'+ 3,)$")&+$"+3+!"(,-1&0 %,/1%,!,5"("/(Ǿ"+%2+$"),,# +""*1""+")+$/&'("-)10&+&+%2+)"3"+ǽ ,+$" *++"+!&"%/!4&))"+4"/("+"+&"104&))"+,-,24"+&+ "!"/)+!ǽ+"$"+*+!"+1"%""+$"4"/(13,,/

Ũ-KG\GPVWUUGP'I[RVG GP0GFGTNCPFKUCNU MKG\GPVWUUGPOQGFGTGP MKPF+MJQWFXCP CNNGDGKGXGPXGGNÅ© ""+0Ǿ%""+7"))""&%2+"&$"+7(ǽ "1!22/1+,$""++1)'/"+3,,/!17"0*"+ ##&+ ,0*)"+,3"/+"*"+ǽ ,%/Ç¿È&#x160; (%!7("+!,,/%"1%")" )+!Ç¿ ""/)"+Ǿ*"/0#,,/1Ǿ""+"+!)ǽ+$7* ,+101,+!%"1&!"",*0*"+*"1 0/&)""+7(1",-"+"+ǽ "("+!"+")(/!,,/"+!,,/"+! %1"+%"17")#!",3"/ %,"'"""+/"012/+1/2+1ǽ +Ç&#x2013;Ç&#x17E;Ç&#x17E;Ç&#x161;(,+!"+4"%"1 /"012/+1 ##&+,0*)"+,3"/+"*"+ǽÈ&#x2039; 0/&)32)1 ) %"+!+Ç¿È&#x160; (4""1+,$!1%"1!"!$+ /+3)40Ǿ 4"%""+1,"+%"1%/&+$%--"+*""$"*(1È&#x201A;È&#x2039;+7,

4,/!"+!"14"",+!"/+"*"/03/&"+!"+3,,/%"1)"3"+ǽ ++27&'+7"!"7(!&"%"1)+$013+))""!/&'3"+ $"3"01&$!&0+!"/&"0-/,+$ǽ"4,+"+"&!"+&+*&!!")0 ,,()Ç&#x2014;Ç&#x2013;'/&+,0*)"+Ǿ3)(&'!"7(ǽ 0/&)1/,24!" *"1!"7203+ ,%/Ǿ4/!,,/7"+013/&"+!"+,,( 74$"/07&'+$"4,/!"+ǽ,(%2+(&+!"/"+Ǿ 0/&)%""#114"" !, %1"/0"+ ,%/14""!, %1"/0"+""+7,,+Ǿ$/,"&"+,- &+,0*)"+ǽ &'!"+0%"1$"0-/"((,*1""+*,"!"/*"1""+ 0)2+$") %1&$"-2"/7,,+&++"+"+3/$1+/!"0ǽ

0/&)-/1*"1*,"!"/"+7,,+!&"""+01$"-)"(7,"("+ 3,,/!"(+2)ǽ &'7&1,-%"1,+&+$&))"*Ç&#x2013; ,))"$"ǽ 0/&) 0)1!"413"/)"$"+(+2),-!"0 %,2!"/0"+7"$1!1%&' 3+%/1"4")(,*&0ǽÈ&#x160;1!"0 %,,)*/"3"+"))"+ǽÈ&#x2039; ""/+1#"))"$1 ,%/2&1!17"%"")3(01$&&/" %""+ǽÈ&#x160;"%""+%&"/3"")(&+!"/"+3+%"1,+&+$ &))"*Ç&#x2013; ,))"$"ǽ,(4")""+0!,3"(&+!"/"+ǽ"4&))"+ &"!"/""+""+(+0$"3"+ǽ"0 %,)"+7"$$"+3(Ç¿)0%"1 &' ##+&"1)2(1Ǿ!+)2(1%"1+"/$"+0ǽÈ&#x2039;

<GYKNNGPJKGTFCV\GXQN \KVVGPPCGGPRK\\C

 $GNGGH


7+6'06*7+5

64165

,%/"+ 0/&)7&'+1/,10,-417" 0*"+%""+,-$",24!ǽ "1&0 ""+/"012/+1*"1""+2&1$"/"&!" (/1ǽ ,%/Ç¿È&#x160;+0*,11,&0Ç¿%" /"0-" 13,,/&"!"/""+ǽ "!"/"()+1&0 $")&'(ǽ,7&'+4&',-$"3,"!"+7, 3,"!"+4&',+7"(&+!"/"+,-ǽ "7&"1 %&"/$""+!/,+("+',+$")2&!&"+ %"101--"++,$""+0%,/* (,*"+0 ,/"+"+01"++&0(,*"+ 0 %,--"+ǽ&'7&'+&"!"/"!$,* Ç&#x2014;Ç&#x2DC;ǽÇ&#x2022;Ç&#x2022;22/!& %1ǽ"+0"+$"!/$"+ 7& %%&"/&+!"7(ǽ*!14&'7" *"1/"0-" 1"%+!")"+Ǿ(/&'$"+4" /"0-" 11"/2$ǽÈ&#x2039; È&#x160;"+0"+!&"%&"/3/,"$"/)01&"+"/ 4"/(1"+Ǿ(,*"++2%&"/*"1%2+ "&$"+(&+!"/"+ǽ+7,,,(*"1 ()+1"+Ǿ%")"$"+"/1&"0(,*"+%&"/ "1"+È&#x2039;Ǿ)!20 ,%/ǽ"1""+$)&*) % 3"/1")1 0/&)!1*"+0"+%"*,3"/) %"/("++"+ǽ

 $GNGGH

1OFCVYKLOGVTGURGEVDGJCPFGNGP MTKLIGPYGTGURGEVVGTWI %7.6774

2)122/3"/0 %&))"+È&#x201E;&'!"7"3/$"$&++"+7"1"3"/1"))"+,3"/3"/0 %&))"+1200"+ "!"/)+!"/0ǽ ,%/Ç¿È&#x160;"%""+!,,/%"1%")")+!$"4"/(1Ǿ"+,3"/)&0%"1 +!"/0ǽ&"1))""+!"*"+0"+Ǿ*/,,(!"0*(ǽ "1-&77!""$&04") %"17")#!"Ǿ*/!"1,--&+$&0,3"/)+!"/0ǽ +,0*)"+*,"1!"1,--&+$$,"! 32))"+Ǿ!20*"13"")(0ǽ"4&))"+%&"/" %1%"1$"3,")%""+!17"3,)7&11"+Ǿ +""+-&77ǽ/-00"+4&'!"(/1,-+ǽÈ&#x2039; "*"+1)&1"&1&+/+1-01%"+ǽ "1&0%&"/""+012($"*,"!")&'("/"+!"/")51" 0#""/-014")&'%"+ǽ/*"1+*"6*+*,"014")4"++"++%"1 È&#x2C6;/+10(4/1&"/1'"È&#x2030;ǽÈ&#x160; +%"1+,,/!"+3+%"1)+!(4*&"!"/""+,-1&'!Ǿ!/ %,2!&(3+ǽ#0-/(&0#0-/(ǽ/%&"/(,*1&"!"/""+$"/201""+(4/1&"/ )1"/"+!+3&+!"+7"+,$!17",-1&'!7&'+È&#x2039;Ǿ7"$1%&') %"+!ǽ "1)"3"+3+!"#*&)&"6*+"+ 0/&)0-"")17& %#1200"+!"7(Ǿ#*&)&""+!" ("/(ǽ"7(&0&"!"/"!$3+%"1'/,-"+Ǿ"%)3",-""/01"("/01!$ǽ"7&'+ $"),3&$"+$+&"!"/"7,+!$+/!"/1%,!,5""/(&+&+!%,3"+ǽ-!"3/$ ,#7"7& %"!"/)+!"/3,")"+,#$6-1"+/Ǿ+14,,/!1 0/&)Ç¿È&#x160; "1&0)0(&"7"+ 1200"+'"*,"!"/"+'"(&+!ǽ ((++&"1(&"7"+1200"+"&!")+!"+Ǿ&(%,2!3+ ))""&"3"+3"")ǽÈ&#x2039; ,%/Ç¿È&#x160;"$+&"!"/'/,-3(+1&"&+$6-1"Ǿ*/+!/&" 4"("+4&)&(" %14""/+/%2&0Ǿ+/"!"/)+!ǽ+4&)&(+/!"7(È&#x201A;È&#x2039;


#&8'4614+#.

Ik wil voor mezelf beginnen maar hoe zit het met?

L Q J" G X R K N H R % L ND OV Q D N W D : L H Q H Q" UG H Y U H P R Q G H UQ H

+RH]LWKHWELM]LHNWH RYHUOLMGHQHQSHQVLRHQ"

:DWYRRUULVLFRÂŞVORRS LNDOVLNYRRUPLM]HOI JDEHJLQQHQ"

Al deze vragen waar je mee komt te zitten, kunnen wij voor je beantwoorden. Wij als Geerts Adviesgroep hebben een uniek traject om jou als aankomende ondernemer te helpen met alle vragen die er zijn en jou op te starten als ondernemer en te begeleiden tot het moment is dat je met pensioen gaat. In 1 A4tje kunnen wij je laten zien waar je rekening mee moet houden met betrekking tot de kosten, belastingen, de rechtsvorm voor je bedrijf en wat je ongeveer kan verdienen als je de stap maakt om voor jezelf te beginnen . Kortom met nagenoeg alle vragen kan je bij ons terecht. Nieuwsgierig? Bel ons en maak een afspraak. De koffie of thee staat bij ons klaar.

Dorpstraat 13 | 5293 AL Gemonde â&#x20AC;˘ B. Woltersstraat 1 | 5241 EH Rosmalen â&#x20AC;˘ Nieuwstraat 33a | 5691 AA Son info@geertsadviesgroep.nl | www.geertsadviesgroep.nl | 073 - 55 16 516


10$'-'0&$'-'0&

5COGPGGPXQQTUVGNNKPI OCMGPKU

#-/./$&& ' 0& /GVFGQRXQGTKPIXCP+ECTWUGKPFOCCTVFQQT5VCIG OCTMGGTFG,GWIF/WUKECN)TQGR5VCIGWKV4QUOCNGP JGVVKGPLCTKIDGUVCCP+PJGVPCLCCTMTKLIVJGV VYGGFGNWUVTWOPQIGGPHGGUVGNKLMXGTXQNIOGVFG QRXQGTKPIXCP4GPVFQQT5VCIG*QGGGPMNGKP DGXNQIGPVGCOMKPFGTGPGPLQPIGTGPUVGGFUYGGTNCCV UVTCNGPKP2GTTQP 6'-5 6,# 08# 0#. 2*'0(161ũ5 ,#0(14/#0 , 14)' 0 ' 0 & ' 46 ' 0  56#)'

4""-/,!2 1&"0-"/'/,-!"-)+("+/"+$"+Ǿ"1"("+1%"1%")"'/!,,/&+ 1,247&'+ǽ+1%,20&0*"&0!/3,,/,+,+1""/)&'(ǽ&"*"1,+&.2" %-"+!,+( "+&))"* +00"+-/1Ǿ*"/(1*"1""+!1%"1!/++&"10 %,/1ǽ)(/ +32))"+!3"/1"))"+7&'&+%,,$1"*-,,3"/ǗȒ1$"ǽ "1$"0-/"(3&+!1-)10&+ 1%2&0%3"+ 2)12/"") "+1/2*"//,+ȒǘǾ4/))"3,,/01"))&+$"+4,/!"+$"0-"")!ǽ ,+&.2"&03,,/7&11"/Ǿ&))"*-"++&+$*""01"/3+ǗȒ1$"ǽ&"1!17&'3"/*")!&+$ 3+!&""0122/0#2+ 1&"07")#")+$/&'(3&+!"+Ǿ)*,"1&"*+!7"+122/)&'( 3"/32))"+ǽ/%"1%"+,*$1&0!1(&+!"/"+-)"7&"/%""+,-%"1-,!&2*ǽ /01"("+7&'$/$"+"/$&"&+ǽ Ȋ"7&'+"/)0""+3/&"+!"+$/,"-'"&+$"01-1Ǿȋ7"$1,+&.2"ǽȊ+7"(&+!"/"+71"+ !"01&'!0&'!"*20& )$/,"-&+&"&"/&'ǽ/4"/!$"/"-"1""/!,-0&00 %,,)" )"("+!"2&13,"/&+$"+3,+!"+-)10&+"&" %1"+ǽ,"+*(1"%"11"* "("+!"/*""1"4&))"+01,--"+ǽ13,+!"+4&'7,+!"Ǿ!20%""+4"*"13&"/ *+%"101,('",3"/$"+,*"+Ǿ*"1%"1&!""4"7&"+4")4/%"10 %&-01/+!1ǽȋ" +!"/"14""7&'++1,+1""+"/$"+"+20++"00,+ǽ+1,+403,,/7&11"/3+ ǗȒ1$"Ȁ%&'01,-1"14""'/$")"!"+1,"+%&'!&/" 1"2/4"/!3+"//,+Ȓǘǽ20++" !,"1%"10" /"1/&1"++""*1*"1,+&.2"))"-/,!2 1&"4"/(7*%"!"+3,,/ %//"("+&+$ǽ 24+/'74

+ǗǕǕǝ!"21""/!"ǗȒ1$"&+"+2/-0%"/!&+"/)& 2**"1%"&77Ǿ ,-$"3,"/!!,,/(&+!"/"+&+!"0&00 %,,))""#1&'!ǽ"+'/)1"/4"/!",+&+$ 3+1,/"+,-$"3,"/!&+!"+&"24"1%"1"/7)3+%"13"/,24!""//,+Ȓǘǽ /*""%!%"1(&+!"/$"7")0 %-!"-/&*"2/ǽ +ǗǕǖǕ(4*!"'"2$!$/,"- & ,)&+,2&12$%1,,(,+!"/!"3)"2$")03+ǗȒ1$"ǽ +"-"")!,,0&+2$%1 4"/!!"*20& ),,&",)3"+$"0-"")!ǽ,,/1+%!ǗȒ1$"14""#!")&+$"+ǿ 1$"Ȓǖ"+1$"ȒǗǽ

 $GNGGH


10$'-'0&$'-'0&

 $GNGGH


10$'-'0&$'-'0&

&))"*ǿȊ1$"ȒǗ)""(""++122/)&'(""+$"4"+01" 2&1/"&!&+$ǽ"/!"/(,+!"+(&+!"/"++!"0&00 %,,)+&"1 )+$"/0-")"+&+,0*)"+Ǿ+2(,+!"+7&'$"4,,+ !,,/01/,*"+ǽȋ

*GVICCVGTQOFCVMKPFGTGP RNG\KGTJGDDGPQRJGV RQFKWO "&!"#!")&+$"+1"))"++27,ȉ+Ǚǚ0-")"/0ǽ&"24"+40&0 "/+,$)1&'!3,),-Ǿ*20& ))&'#1,+3"/*&+!"/!-,-2)&/ǽ +!"/%"1*,11,Ȋ "!"/""+%""#11)"+1ȋ4,/!1&"!"/""+ 3"/4")(,*!ǽ,,/1$"ȒǖǾ"!,")!3,,/(&+!"/"+3+ǝ1,1 "+*"1ǖǗ'/Ǿ*")!"+7& %3,,/)(&+!"/"+2&1,0*)"+ +ǽ/&0,,(3,,/&"!"/""+""+/,)4"$$")"$!ǽ1$"ȒǗ&0

 $GNGGH

3,,/0-")"/03+ǖǗ1,1ǗǕ'/ǽ&'(,*"++&"1))""+2&1 ,0*)"+Ǿ*/,,(2&1,*)&$$"+!"-)10"+ǽ,,/&"!"/" -/,!2 1&"4,/!"+2!&1&"0$"%,2!"+ǽ 27&())"&!"/ .2"0,6,+0"+/"$&00"2//6Ȓ++ %,+(7&'+/1&01&"(3"/+14,,/!")&'(3,,/"&!"#!")&+$"+ǽ '06*175+#5627$.+'-

+!"#$"),-"+1&"+'/&0!")101""!0%,$"/$")"$!Ǿ7"$1 &))"*ǽȊ"01"))"+%,$""&0"++()"!&+$Ǿ!" ,/0"+%"1 $")2&!ǽ&+!014""'/4,/!"+!",-3,"/&+$"+3+1$"ȒǗ )&3""$")"&!!,,/""++!ǽ)0'"14&+1&$4,/!1*,"1'" 01,--"+&',+0ǽ"*""01"0-")"/07&'+"%"-1*"1%"13&/20 "+)&'3"+,-!"""+,#+!"/"*+&"/ 1&"#&+%"11%"1"/ǽ "!"+("++2+""+-/1'"2$!"0122/"01+!"2&1 2&101--"/0ǽ,)&'3"+7&'1, %3"/,+!"++ǗȒ1$"ǽȋ

"!"/3,,/'//"+$11$"Ȓǖ""++&"24"*20& ),-!" -)+("+Ǿ&"!"/+'/&01$"ȒǗ+!""2/1ǽ"&!"


10$'-'0&$'-'0&

#!")&+$"+$"3"+!/&"3,,/01"))&+$"+ǽ,+&.2"Ç¿È&#x160;&'1$"È&#x2019;Ç&#x2013; 3/$"+4"&'!"&+0 %/&'3&+$"+),*%2)-,2!"/0Ǿ!&" 3"/3,)$"+0&"!"/%2+1("+(/&'$"+1,""!"")!ǽ" 2&13,"/&+$"+7&'+)1&'!2&13"/(, %1ǽ!"/0"+*,"!"/0Ǿ ,-È&#x2030;0"+,*È&#x2030;0Ǿ/,"/1'"0"+720'"0"+3/&"+!'"0"+ 3/&"+!&++"1'"03,/*"+""+1/,24"+"+1%,20&01-2)&"(ǽ ,,/1$"È&#x2019;Ç&#x2014;*,"1"+4"%/!"/4"/("+Ǿ*/!1*(1 %"1!"*,"&1""51/4/!ǽÈ&#x2039; 564#.'0&')'<+%*6'0

1$"È&#x2019;Ç&#x2013;/"-"1""/1,-4,"+0!$*&!!$Ǿ1$"È&#x2019;Ç&#x2014;,- 3/&'!$3,+!ǽ++""/!""+"#!")&+$+"1+""++&"24" -/,!2 1&""$&+1Ǿ&0!"+!"/")%)3"/4"$"!"/"-"1&1&"0ǽ È&#x160;&$"+)&'("+'"!20%"1%")"'/!,,/"7&$È&#x160;Ǿ7"$1&))"*ǽ È&#x160;&'+3/,2401%"/*(1)1&"+'/!"()"!&+$3,,/"&!" #!")&+$"+ǽ +!"*+!"+3,,/3,,/01"))&+$"+%""#1,+0 %2&03"")4"$3+""++&1")&"/ǽÈ&#x2039;

0KGWYGCCPYCUKUGTXQNQR OWUKECNDNKLHVQPXGTOKPFGTF RQRWNCKT "1%,,/1"/&'ǽÈ&#x160;*"+*"1(&+!"/"+""+3,,/01"))&+$ *("+&0%/101&((")"2(ǾÈ&#x2039;7"$1,+&.2"ǽÈ&#x160;/&'$"+&"1&( +"17,3"")3+!"/"-"1&1&"0)03+!"2&13,"/&+$ǽ,)0&( ,,($"+&"13+)!&"01/)"+!"$"7& %1"+,-!"#1"/-/16ǽÈ&#x2039; &))"*32)1+Ç¿È&#x160; "4"/(1*"17&'+))"++/%"17")#!" !,")ǽ*!"(01"0-"(("+01+4"&"!"/'/!/&"!$"+ *"13""/1&$*+1,&)"11"+0 %,,+1"*("+,-%"1 &--" --"+ "01&3)%&"/&+,0*)"+ǽ "!"/""+!,"1!+7&'+ "01"+%""#1%"1-/&*+/!"7&+ǽ "1$""#1""+$,"! $"3,"),*0*"+"/$"+0!"0 %,2!"/0,+!"/1"7"11"+ǽÈ&#x2039; 

 $GNGGH


10$'-'0&$'-'0&

&GOGGUVG URGNGTUDNKLXGP CEVKGHKP JGVVJGCVGT

+MIGPKGVPGV \QXGGNXCPFG TGRGVKVKGUCNU XCPFG WKVXQGTKPIGP $GNGGH


#&8'4614+#.

Jan&Jan Media staat midden in de samenleving U leest nu het eerste nummer van het vernieuwde magazine Beleef Rosmalen. Het is een kleurrijke uitgave geworden, vol met rijk geïllustreerde en verrassende reportages over bekend en onbekend Rosmalen, over (on)gewone mensen, opvallende verenigingen en natuurlijk de lokale ondernemers. Wij als medewerkers van Jan & Jan Media zijn er trots op. We hopen dat u het met evenveel plezier leest als wij het gemaakt hebben. J & Jan Media kent u van het weekblad de Rosbode/de Streekwijzer. Jan Beleef Rosmalen is daarop een hele mooie aanvulling. Meer dan bij B de krant is er ruimte voor achtergronden, diepgang en uitgebreide d fotoreportages. Dit nummer kwam tot stand in samenwerking met fo o onder andere het Centrummanagement Rosmalen. Beleef Rosmalen is geheel in eigen huis gemaakt en daarmee een B vvisitekaartje voor ons bedrijf geworden. Ook u kunt gebruik maken van de kkennis en vaardigheden van onze medewerkers. Bij Jan & Jan Media kunt u folders en flyers of zelfs complete magazines laten maken, drukken en/ of verspreiden, inclusief online aandacht. Klanten hebben bij Jan & Jan één aanspreekpunt en de lijnen zijn kort. Drukwerk in kleine oplages kan vaak zelfs nog dezelfde dag geleverd worden. Hoeveel genoegen we zelf ook beleefden aan het samenstellen van dit magazine, uiteindelijk is Beleef Rosmalen natuurlijk bedoeld voor u, de lezer uit Rosmalen en omgeving. We staan graag midden in de samenleving. Heeft u suggesties over onderwerpen, personen die een portret verdienen? Of maakt u zelf mooie foto’s, die u graag in dit magazine aan een groot publiek zou presenteren? Laat het ons weten en stuur een mail naar beleefrosmalen@janenjanmedia.nl of bel 0492-371112.

Jan&Jan Media BV. | www.janenjanmedia.nl

JAN EN JAN MEDIA

Jan Forman, tel. 06 25 46 67 16, e-mail jforman@janenjanmedia.nl. Jan van de Vossenberg, tel. 06 2727 3810, e-mail jvdvossenberg@janenjanmedia.nl

 $GNGGH


#&8'4614+#.

2#7.+'0)4#8'5

&13/13/1"$")"&!&+$3"/7,/$1 2&13/1"+&+"+/,+! È&#x2C6;0È&#x2019; "/1,$"+,0 %ǽ/,#"00&,+"")"+ 3,,/),,(%"")-"/0,,+)&'("+*"1 3,))"!&$"+! %1ǽÈ&#x160;/3,,/%,"# &($""+(2+01'"1"!,"+ǽ ("+ $"4,,+*"7")#ǽ "1&0*,,&!1 *"+0"+'"&+7,È&#x2030;+(4"10/"-"/&,!" %"")!& %1&')1"+(,*"+ǽ" 4"+0"+3+!",3"/)"!"+""+%2+ !&"//"+7&'+3,,/*&'%"1 ))"/")+$/&'(01"ǽ*"+7,/$"+4" 3,,/""+-"/0,,+)&'(#0 %"&!ǽÈ&#x2039; 1-3,,/01-"$")"&!12)&"+!"

+PNKGHFG

'*.'/ )

Ŭ/GPUGPMTKLIGPJKGTCNNGVKLFQOOGVHCOKNKGGPXTKGPFGPVG JWKNGPVGNCEJGPGPJGTKPPGTKPIGPVGFGNGP5QOOKIGPFQGP FCVOGVGGPQXGTXNQGFKIGNWPEJCCPFGITQVGVCHGNKPFG JWKUMCOGT#PFGTGP\KVVGPÅ©UPCEJVUOGVGGPUVWMRK\\CKPFG JCPFPCCUVFGQXGTNGFGPG+GFGTGGPPGGOVCHUEJGKFQR\KLP GKIGPOCPKGT'PFCCTXQQTDKGFV*GV#HUEJGKFUJWKUCNNGTWKOVGÅ­ /*"+%/1")&'(,+13+$12&13/1"$")"&!01"/2)&"+ /3"0%/"7,"(&+!" 3,,/*)&$"-01,/&"&+*-")ǽ /$013/&'%"&!&+ ,*&+1&"*"1!"0#""/3,) &+$"/& %1"/2&*1"03+%"1%&01,/&0 %"-+!7,/$13,,/""+È&#x2C6;1%2&0$"3,")È&#x2030;ǽ1&0 ,,(-/" &"0417"3,,/,$"+%!&'%"1&+/& %1"+3+%"1()"&+0 %)&$" #0 %"&!0%2&0ǽÈ&#x160;"%""+%&"/14""/,24(*"/0"+""+/2&*1"3,,/""+()"&+" #0 %"&!0!&"+01ǽ)07"!14&))"+Ǿ(2++"++"01+!"+Ç&#x2014;Ç&#x2122;22/-"/!$!& %1&' %2+,3"/)"!"+!&"//"7&'+ǽÈ&#x2039;

'GPITQQVUGJGTKPPGTKPIUDKLGGPMQOUVQH GGPKPVKGOCHUEJGKF GT\KLP\QXGGNOQIGNKLMJGFGP $GNGGH

,GVTGMVKPFG FCIGPPCJGV QXGTNKLFGP \QKPVGPUOGV GNMCCTQR +"01+!"+&+!"!$"++""+ ,3"/)&'!"+ǽÈ&#x160;",3"/)"!"+"("+&( 3(+&"1Ǿ*/&(3,")*" 3"/,+!"+*"1!"*"+0"+!&" %1"/)&'3"+ǽ)&'*&'+""/01" "7,"(3,")&(+%,"7&'*"1")(/ ,*$+Ǿ%,"7",3"/!",3"/)"!"+" -/1"+ǽ+,,(&+!"!$"+!/+ 4,/!1*&'+"")!3+!",3"/)"!"+" "+7&'+,#%/+!*"1!" 3"/0 %&))"+!"+"01+!"+01""!0 !2&!")&'("/ǽ ()2&01"/$,"!Ǿ)1 *"+0"+&+%2+4/!""+3"/1) %2+4"+0"++/""+-00"+!" 2&13/1ǽÈ&#x2039; "4"+0"+3+,3"/)"!"+"+"+%2+ +"01+!"+7&'+%"")3"/0 %&))"+!Ǿ ,,(41"1/"#1!"), 1&"3+!" 2&13/1ǽ1(+""+("/(7&'+Ǿ*/ ,,(""+0-,/1(+1&+"Ǿ""+ $"*""+0 %-0%2&0,#""+12&+ǽ È&#x160; "!"/#0 %"&!&04""/+!"/0ǽ,/!1 %"1""+$/,,10" %"/&++"/&+$0&'""+(,*01,#'2&01""+ &+1&"*#0 %"&!*"1""+()"&+ $/,"-'"!&"//"+È&#x201E;&)&"*+!1%2&0


Ũ.KGHFGJQWFV PKGVQRYCCTJGV NGXGPGKPFKIVũ 2)&"+ǿȊ&'+()"&+0 %)&$"2&13/1 "+1/2* "1 #0 %"&!0%2&0Ǿ$"3"01&$!+!"/,,0!&'01/1&+ "+,0 %Ǿ&"!1+"01+!"+!"/2&*1",*&+ %2&0")&'("0#""/#0 %"&!1"+"*"+3+%2+ +01"+ǽ/&0))"1&'!3,,/0*"+7&'+Ǿ"*,1&"0"+ %"/&++"/&+$"+ǽȋ

,-$"/!)&$$"+,#)&"3"/&+ "1 #0 %"&!0%2&0Ȅ/7&'+7,3"") *,$")&'(%"!"+ǽ)("4"+0/"0-" 1""/ &(ǽȋ "+0"+(2++"+%/!&"-,+1/,"/"+ǽ ,)0!"7,+"+!&"3((2+!&$""+ (&011&**"/"+3,,/%2+3!"/,#%"1 "'/!"" %1-/!1,,(+!" !,,!+,$+&"13+")(/07&'!"4&) 4&'("+ǽȊ+!+(0%"13"/!/&"1*,"1 '")&'3"+0 %(")"+ǽ+1"/*,"1"+ /,24(/1"+!"!"2/2&1Ǿ), 1&"0 4,/!"+$"/"0"/3""/!Ǿ /,24!3"/1"+1&"04,/!"+$"-)101Ǿ *27&"("+#,1,ȉ04,/!"+2&1$"(,7"+ǽ +*&'!"1(,*!&1))"0&+$,"!" +"+1")"&!"+ǽȋ 1""!03("/*("+*"+0"+&' )"3"+%2+4"+0"+3,,/!""&$"+ 2&13/1("+/ǽ ,+$"+,2! 0 %2&3"+&'2)&"++1#"),*""+ 2&13/1!,,/1"0-/"("+ǽ1(2++"+ 14""" %1$"+,1"+,-)""#1&'!7&'+Ǿ */,,(""+7&"("*,"!"/*"1 %/7,,+ǽȊ1&0%"")"*,1&,+"")Ǿ */%"1$""#1,,(/201ǽ,,/%"+

1RGGPQEJVGPFKPFG\QOGTYGTF KMYCMMGTOGVJGVYQQTF

ŨWKVXCCTV\QTIũ

-"/0,,+)&'("+3,,/%2+!&"//"+ǽ"!,,!0)1*"+0"+2&1%"13")!ǽ "*,"1&+ (,/1"1&'!3"")"0)&00&+$"++"*"+ǽ+$""#1%"1%,2301)0!"4"+0"+3+!" ,3"/)"!"+""("+!7&'+ǽȋ )0!"2&13/13,,/&'&0Ǿ&0%"10,*0*,"&)&'(,*")(/),01")1"+ǽȊ "1/"(1&+!" !$"++""+,3"/)&'!"+7,&+1"+0*"1")(/,-ǽȋ, %)12)&"+!" +"01+!"++&"17,*/),0ǽ+1&'!"*""01"*"+0"+"$&+1%"1 /,24-/, "0-0+!"2&13/1ǽ"!$"+!&/" 1+""+,3"/)&'!"+4,/!"+7" ,-$"0),(1!,,/"7,"(Ǿ1")"#,,+1'"0"+-/(1&0 %"7("+ǽ/+""+4""((,*1 !"-,01Ǿ$"/& %1+Ȉ!""/3"+3+ȁȉ+!1&0 ,+#/,+1"/"+!ǽ /,*&"!12)&"+ /3"0&13/1"$")"&!&+$,,(+7,/$&+!"3,/*3+""+ (,01"),,0"7,"(3+&+ &")"0+*"+0"//,/$&+,24ǽȊ&'&"!1 ,+!"/01"2+&+$&'-/(1&0 %""+"*,1&,+")"7("++""+,3"/)&'!"+ǽ(!/ $"/2&(3+Ǿ!3&0""/&()1&'!ǽ"%")-1'"7,$,"!,-4"$ǽȋ /+010 %"+(12)&"+&+ "1#0 %"&!0%2&0&"!"/"""/01"7,+!$3+!" *+!""+((&"/,,01ǽ+1!"7,+!$&03,,/3"")*"+0"+!&"""+!&"//" %""+3"/),/"+""+*,"&)&'("!$Ǿ4""12)&"+ǽ +7,)&'#1Ǿ,+!+(0%"1),0)1"+Ǿ""+)&"#!"3,))"+!"01+ǽ

 )-**($.0$/" &*( ) &&$ /-**./ 2)&"+ǿȊ ("++&"17,*/&+%"13($"/,)!ǽ (%"ǖǛ'/*""$"4"/(1,- !"7(3+*&'+*+Ǿ&+""+%"")+!"/"/+ %"ǽ,,/!"/" "00&"/(1"&( *&'++(4&'1Ǿ"+*,"01*&'+*+*&',+10)+ǽ1&0%"1"01" !"2 !1&(,,&13+%"*%"1$"(/"$"+Ȃ-""+, %1"+!&+!"7,*"/4"/!&( 4(("/*"1%"14,,/!Ȉ2&13/17,/$ȉǽ ($&+$0,))& &1"/"+&'""+ 2&13/1,+!"/+"*&+$"+4"/!+$"+,*"+ǽ/2&1"&+!")&'(4&)!"&(1, % 3,,/*&'7")#"$&++"+ǽ +*&'+"&$"+-+!Ǿ,-*&'+"&$"+-)"(ǽ,"+!",2!" -01,/&"3/&'(4*3&")"+))"-277")012('"0&+")(/ǽ&1403,,/*&'%"1 1"("+!1*&'+!/,,*7,22&1(,*"+ǽȋ

 -!"""/01"7,+!$3+!"*+!,/$+&0""/1 2)&"+Ȉ""+((&"1/,,01ȉǽ"(17")#""+ )"(("/"1/1,# ("ǽ-!"7"*&!!$(2++"+ *"+0"+!&"&"*+!3"/),/"+%""+ )+$0(,*"+,*"3"+0*"+1"7&'+ǽȊ "1$"*&0 "+"0"#"$&+1-0+!"2&13/1Ǿ!/,*&0 +7,/$7,")+$/&'(ȋǾ$""#12)&"++ǽ

2)&"+ /3"0&13/1"$")"&!&+$Ȣ/,,0!&'01/1ǖǗȢǚǗǘǛ"+,0 %ȢǕǜǘȒǝǝǝǚǝǕǝȢǕǛȒǗǕǘǛǕǝǞǗ &+#,ȯ-2)&"+2&13/1ǽ+)Ȣ444ǽ-2)&"+2&13/1ǽ+)

 $GNGGH


Uw partner voor:

JAN EN JAN MEDIA

Zakelijke (online) teksten en foto’s

Vliet 20 • Gemert • 0492-371112 verkoop@janenjanmedia.nl Jan vd Vossenberg 06-27273810 Jan Forman 06-25466716

Drukwerk

WWW.JANENJANMEDIA.NL Uitgever van:

:HHNEODG de Brug

Crossmediale communicatie

GH Rosbode

GH Streekwijzer

Huisstijl ontwerp


-.'+0'/'05'0)416'&41/'0

*)"" *&./ KUQWFIGFCCP

415/#.'0Å¥&GLCTKIG6GUUCXCP5VGPWUKUHKV'PUVGTM/CCTFCVYCUPKGVCNVKLF \Q2CUVKGPLCCTIGNGFGPQPVFGMVG\GJGVURQTVGPGPFCVXGTCPFGTFGJCCTNGXGP &GLCTKIG#NGUJC)GXGTUJQWFVQQMXCPNGMMGTDGYGIGP5VGTMGTPQIJGVNKLMV JCCTYGNYCVQOPGVCNU6GUUCCCPYGFUVTKLFDQMUGPVGFQGP&GVYGGIKPIGP UCOGPKPIGURTGM 6'-56'0 (161Å© 5 512 * +' (. ' 7 48 ' 4$ +' 5' 0

&"+'/$")"!"+71"00+&"1%""))"(("/&+%/3")ǽ "11"/)&'(,,(4")""+""1'"ǽ"012!""/!"""+""1'"Ǿ */#""011"+,$3"")*""/ǽÈ&#x160; (40+&"1%"")"/$%--6ǾÈ&#x2039; 3"/1")17"ǾÈ&#x160;+&"1*"1*&'+)&'#"++&"1*"1*&'+&++"/)&'(ǽ

(40,,(" %1$""+0-,/1"/ǽ "1)""(*"3"/0 %/&((")&'( "&$"+)&'(ǽÈ&#x2039;

"-/,"#)"0*(1"%/"+1%,20&01ǽ,"+1%,20&017")#0 !17"%/%")")"3"+001&')3"/+!"/!"ǽÈ&#x160; (3,+!%"17, )"2(È&#x201A; (%!+&"1*""/%"1$"3,")1"*,"1"+0-,/1"+Ǿ*/ 1"*,$"+0-,/1"+ǽ (4&)!"7")#$+È&#x201A;+'Ǿ!+$'" 3+7")#41$"7,+!"/"1"+ǽ ((/""$*""/7")#3"/1/,24"+"+ 3,")!"*"2&1"&+!")&'(,,($")2((&$"/ǽÈ&#x2039;

/1, %Ǿ"/4"/!"+))"/)"&0-,/1"++$",!"+&' ,+160Ǿ4/"003"/-)""$(2+!"012!""/!"Ǿ"+7"$&+$ */""+(""/(&'("+ǽÈ&#x160;)0(&+!%!&(4"))+$,-'2!, $"7"1"+Ǿ*/!1401,"+)4""/"3"+$")"!"+ǽ

("0),,1""+-/,"#)"0,(0"+1"$+!,"+ǽ&"4"/! $"$"3"+!,,/!!6*2)!"/0Ǿ"5È&#x2019;-/,#,(0"/"+,,(4") 01!!&"$"+,"*!ǽ

'GPYGFUVTKLFKUFGMGTU QRFGVCCTV ,$&+$"003+Ä&#x2021;Ä&#x2021;+(""/&+!"4""(0-,/1"++/ 7"0(""/&+!"4""(0-,/1"+ǽ"1""+$/,1"$)&*) %ǽ "*""01"+,+!"/,+0*,"1"+!/+,$01""!0+&"1+

 $GNGGH


-.'+0'/'05'0)416'&41/'0

9CUKMOCCTGGTFGT DGIQPPGPFGPMKMFCP !"+("+ǽ&"0)"2/"+7& %7")#""+(""/+/!"0-,/10 %,,)Ǿ ,*!1%"1!20" %14")*,"1ǽ *11)<9#0)'4

"00+&"1!20ǽ1"/("/+,$Ç¿,-!&1*,*"+1/2+17"$"4,,+ "3"+1200"+%"14"/("+!"(&+!"/"+!,,/!",-- 6* &+,0*)"+ǽ4""Ä&#x160;+%)#'/$")"!"+4"/!7"*,"!"/3+ +6"+")#*+!"+$")"!"+4"/!,++,/$",/"+ǽ% 'Ǿ1,"+7"!20!"0-,/10 %,,)+%"1,-01/1"+40ǽ È&#x160; "1(4*$"4,,+7,2&1ǾÈ&#x2039;) %17"ǾÈ&#x160;!",2!"0&00 %,,) È&#x2030;1"+(4*)""$1"01+"+1,"+!2&!")&'(4"/!!1!" 0 %,,)+&"1*"1""+-)1$&+$Ǿ%"&(!"01,21"0 %,"+"+ +$"1/,(("+"+$"3/$!,#4"!"()"21"/$6*7) (,+!"+%2/"+)0)""$01+!"%""/ǽÈ&#x2039; ,,$74+$"/È&#x201D;4+1 */13,/&$'/È&#x201D;01,+!7"+,$)"01"$"3"+ǽÈ&#x160; Ǿ 2&1"&+!")&'(%""#1""+',+$"+*",3"/$"+,*"+%,,/"+ !""!&())""++,$*/*""ǽ"+""1'"1/$"/4")&04/Ǿ */1, %ǽÈ&#x2039; 5,14552146+'(

)"0% "3"/0(4*+!"/%)#'/$")"!"+*"1,(0"+&+ +/(&+$3&',/0-,/1&"#ǽ&!&1-/,$/**(2++"+

 $GNGGH

(&+!"/"+,-""+)$!/"*-")&$"*+&"/("++&0*("+*"1 3"/0 %&))"+!"0,,/1"+0-,/1"+ǽÈ&#x160; (71),-%&-%,-Ǿ*/ %"1)""(*")"2(,*""+(""/1"(& (,(0"+ǽÈ&#x2039;)"0%!""! ""+(""/*"""+3,)$!"""+4""()1"/+,$""+0""+ -/,"#)"0ǽ /*,"!"/*,+3+"00"*Ç¿È&#x160; Ǿ&(4&)!" 4")7"("/4"1"+,#7"%"1)"2(3,+!ǽÈ&#x2039;+!140!207,ǽ +%/,2!"/"7206)"&$%(/""$7"%+!0 %,"+"+"+ 3+%/*,"!"/""+01")0 %""+"0 %"/*"/0ǽ È&#x160; "1&0%""))"2(ǾÈ&#x2039;3"/1")1)"0%ǾÈ&#x160;4"!,"+3"") 3"/0 %&))"+!"!&+$"+ǽ-!/2(("+&'3,,/"")!"+ 0-"))"1'"0Ǿ*/,,(0)++122/)&'(ǽÈ&#x2039;"00("+1!14")Ǿ 4+1"%)3",(0"+!""!7",,(+(& (,(0"+ǽ È&#x160;, %3&+!&(%"1,(0"+2&1"&+!")&'()"2("/Ǿ,*!1'"4")'" %")")& %*&'$"/2&(1*/1, %))""+*/0)1*"1 '"32&01"+Ǿ&+-)103+0 %,--"+ǽÈ&#x2039;+)1!1)101"+,2 +"1%"1$"+"7&'+!1)"0%%"1)"2(01"3&+!1ǽ "003&+!1%"1"/$$,"!3+)"0%!17"&0$+ (& (,(0"+ǽÈ&#x160; "1$3"&0!17")7,3/,"$"$,++"+&0ǽ

(40-0Ç&#x2014;Ç&#x2013;"+!1403"")1")1,*"/+,$" %10"/&"20 *""+!"$+$1"$+ǽ/%"&(4")""+00-&'13+ǽ 0&(*/""/!"/"$,++"+Ǿ!"+(&(!+ǽÈ&#x2039; $1:+0)/#/#Å©5

1""!0*""/3/,24"+$+È&#x203A;(& (È&#x153;,(0"+Ǿ*"/(1,,("00ǽ È&#x160;&00 %&"+&0!"0-,/141)$!/"*-")&$"/$"4,/!"+ǽ +"/7&'++2,,()"00"+3,,/))""+3/,24"+ǽÈ&#x2039;,(&+!" 0-,/10 %,,)3+"00&0%"1*"/"+!"")3/,24ǽÈ&#x160;&'!"


-.'+0'/'05'0)416'&41/'0

" %1",(0)"00"+(,*"+"&$"+)&'())""+*++"+Ǿ*/&'%"1 /,00,(0"+7&'+ %"14""/*""/3/,24"+ǽÈ&#x2039;+!/+01$""#17",5&+$!&"0"+,5&+$*È&#x2030;0ǽ ,,/)!1)101"&0""+02 "0ǽÈ&#x160;+&0%"1%&"/)1&'!""+3/,)&'(""+!"Ǿ4+1!" (&+!"/"+*,$"+*""ǽÈ&#x2039; "1&0))"*)7,È&#x2030;+02 "0$"4,/!"+È&#x203A;/" "+1")&'(7&'+"/ ,,(,(0)"00"+3,,/(&+!"/"+&'$"(,*"+È&#x153;Ǿ!17""&$"+)&'(2&1%/'0'"$/,"&1ǽ È&#x160;"7&'+&+!"/!!,-7,"(+/&"10$/,1"/0ǽÈ&#x2039; ,,/)"0%&0!1))"*)+,$""+3"/È&#x2019;3+È&#x2019;%/È&#x2019;"!È&#x2019;0%,4ǽ"4&)&+&"!"/$"3) 4")3"/!"/&+%"1,(0"+ǽ&00 %&"+!17",,(4")""+4"!01/&'!'"+7,2 !2/3"+ǽ"00Ç¿È&#x160; (3,+!!1%"1$#01"41&(,,&1$"!+%"È&#x201A;&'""+1"*0-,/1 01'""/0*"+Ǿ*/&+!"/&+$01'""/))""+ǽ"1'""&$"+(/ %1"+ǽ +,3"+!&"+&0%"1,,(&"10,*+/1,"1"4"/("+ǽÈ&#x2039;+1"/$1+122/)&'(""+ %")"3,,/"/"&!&+$+3,,/#ǽÈ&#x160; ")"1!+,-'"3,"!&+$"+'"$1%"")3"") 1/&+"+ǽ,È&#x2030;+4"!01/&'!&0" %1!"("/0,-!"1/1ǽÈ&#x2039; 524+0)'4+)

+$&0"00+&"1ǽ/&"(""/%!7"""+4"!01/&'!"+!/&"(""/4,+7"ǽÈ&#x160; (7,2+,$ 4")3"")3("/4&))"+3" %1"+Ǿ*/)03/,24&0!1"01*,"&)&'(ǽ&+!*/""+0 ""+3/,24*"1""+"-)!$"4& %1Ǿ""+"-)!""/3/&+$Ä&#x2021;+!&"&+!"/&+$!2/#1 1"$+01+ǽÈ&#x2039; )"0%7,2%"1,,(4")!2/3"+ǽ"("/*"1""+%,,#!"0 %"/*"/,*ǽÈ&#x160; (7,2%"1 4")""+""1'"0-++"+!3&+!"+ǾÈ&#x2039;7"$17"ǽ1"*1"00ǽÈ&#x160;-++"+!&0%"1 7"("/ǽ "1&0*/%"")(,/1,,(ǽ/&"(""/14""*&+21"+Ǿ*/!/+"+'" %")"*),-"+,,(%"")"/$1/,10,-'"7")#ǽ)0'"&+!"/&+$011Ǿ3"/$""1'"))"0 ,*'"%""+ǽ1&0" %1%"")$#ǽÈ&#x2039;"',+$")"0%0+-1!14")ǽ+13+Ä&#x2021;Ä&#x2021;+ (""/&+!"4""(""+22/1'"1/&+"+Ǿ(/&'$17")%"")3"")"+"/$&"ǽÈ&#x160; (3,")*"!+ "010-/&+$"/&$ǽÈ&#x2039;

"00%""#1"01+,$4")41!3&"0 3,,/)"0%ǽÈ&#x160;2&01"/$,"!+/!" !, "+1ǽÈ&#x2039;/!1!,"17")Ǿ3,)$"+0 %/*,"!"/ǽÈ&#x160; "1)"2("&0,,(!1 7"14""(""/-"/'/"5*"+*,$"+ !,"+ǽ+4"/("+7"1, %"/$"+0 +/1,"ǽÈ&#x2039; +%"1"$&+$&+$)"0% ))""+Ǿ+2$1%/3/&"+!&+"00 *""ǽÈ&#x160;,2Ǿ!13&+!&(!+1, % (+-ǾÈ&#x2039;7"$1"00ǾÈ&#x160;!1'"))""+ "$,++"+"+1ǽ+!1"/+2""+ 3/&"+!&+*""$1Ǿ&0+122/)&'())""+ */)"2(È&#x201A;È&#x2039; +!+4&))"+7"1, %3+")(/7&"+ 4 417"(2++"+ǽ20!,"1)"0% % %/%+!0 %,"+"++"+1/"(1 "00%/3"012&1ǽ"/01"3"+ 11,241'"0-/&+$"+"+!/+")(/ """+""1'"2&1!$"+ǽÈ&#x160;&1&04") $,"!%,,/ǾÈ&#x2039;3&+!1"00Ǿ È&#x160;'""4""$1'"/*"+Ǿ"+"+Ǿ'" %")")&'#!,"1*""ǽ"1&'!3)&"$1 !+,,(*"1""+3,,/&'ǽÈ&#x2039;1 3&+!1)"0%,,(ǽ+!"/%)#'/ $")"!"+%!7"" %1+&"1$"! %1 !17",-7,2(2++"+!/2(("+ǽ È&#x160;++2(2+'""/,,(+,$&'0)+ "+0 %,--"+È&#x201A;È&#x2039; "!/&"++,$""+/,+!'",* ")(/%""+ǽÈ&#x160; 3"0-,/1&0!&1 1, %Ǿ%Ä&#x2020;È&#x201E;È&#x2039;Ǿ) %1"00ǽ +)"0%"*1Ǿ)"3"+ /""!) %"+!Ç¿È&#x160; "")$#È&#x201A;È&#x2039;

 $GNGGH


*,*,%$5&(/21$ZRUGWDOVLQGVJHwQVSLUHHUGGRRUNXQVWHQQLHXZHWUHQGV +HWVWDDWYRRUH[FOXVLYLWHLWNZDOLWHLWFRPIRUWIXQFWLRQDOLWHLWHQGXXU]DDPKHLG 'HFROOHFWLHEHVWDDWXLWDSDUWHPRQWXUHQHQ]RQQHEULOOHQPHWHHQ GXLGHOLMNHHLJHQLGHQWLWHLW

&DWHOLMQHQ&:5RVPDOHQZZZNLMNHHQVURVPDOHQQO


#&8'4614+#.

Etos is voor de zevende keer uitgeroepen tot â&#x20AC;&#x2DC;Beste drogisterijâ&#x20AC;&#x2122; en haalt op basis van klantwaardering de hoogste gemiddelde score van 7.89. Dit blijkt uit het GfK Drogisterij Rapport 2018. In dit rapport worden drogisterijen op 8 aspecten beoordeeld. Op 5 aspecten krijgt Etos de hoogste waardering. Dit zijn â&#x20AC;&#x2DC;deskundigheid personeelâ&#x20AC;&#x2122; (7.72), â&#x20AC;&#x2DC;keuze drogisterijartikelenâ&#x20AC;&#x2122; (7.83), netheid van de winkelâ&#x20AC;&#x2122; (8.16), â&#x20AC;&#x2DC;kwaliteit van artikelenâ&#x20AC;&#x2122; (8.13) en â&#x20AC;&#x2DC;sfeer in de winkelâ&#x20AC;&#x2122; (7.98). Onlangs heeft Etos de award in ontvangst mogen nemen van GfK en Careality.

Erkenning vanuit de consument De best gewaardeerde drogisterij is een erkenning vanuit de consument. De drogisterijformules werden door hun eigen klanten beoordeeld op acht verschillende aspecten: deskundigheid personeel, keuze drogisterijartikelen, vriendelijkheid personeel, goede kwaliteit, nette winkel, leuke sfeer, lage prijzen en aantrekkelijke aanbiedingen.

e j r a a p s k j li e k k Zo ma m! u r t n e C n le a m s bij Etos Ro FO QFO BOLPQ CJK KF BBOLP LBBSUCJKKFB BQQ PGGLBBSU &UPTBQQP F&UPT BMUJKE KF BOBMUJKEK OTDBO &U .JK &UPTF t.FMEKFBBOWPPS.JKO PM LBBSUW TQBBS FOJTKF BSQVOU t#JKFMLFFVSPPOUWBOHKFTQBBSQVOU #JKTQB HSBUJT WBOEF t)FCKFFFOWPMMFTQBBSLBBSU EBONBHKFLJF[FOVJUĂ?Ă?O QSPEVDUFO Ă&#x2DC;GĂŠLPSUJOHPQIFU&UPTFJHFONFSLBTTPSUJNFOU t&FOWPMMFTQBBSLBBSUJTWJFSXFLFOHFMEJH

25

arpu Â&#x2021; Iedere klant ontvangt komende weken 25 extra a p s spaarpunten cadeau bij de eerstvolgende aankoop met de Etos app of kaart. Punten zijn alleen te ontvangen bij Etos Rosmalen Centrum. Lever deze bon in!!!

nten

! cadeau

OCPEJOEFXJOLFMPGPQFUPTOMDBEFBVTQBSFO NVWDBEFBVLBBSUFOFOnFTWPFEJOHUNNBBOEFO [JFBDUVFFMBB OEFO NNBB WPFEJOHU MFOFOnFT FFTNJEEF BSUFO HFO NVWDBEFBVLB

Yes! Spaar nu altijd bij elke euro!

Met Etos sparend naar een nieuwe locatie!! 8JOLFMFOCJK&UPT3PTNBMFOJTOVIFMFNBBMFFOGFFTUKFEBOL[JKIFUOJFVXF&UPT$BEFBV 4QBSFOĂž&OCJKGFFTUIPSFODBEFBVTy7PPSUBBOTQBBSKFBVUPNBUJTDIWPPSNPPJFQSPEVDUFO XBOOFFSKFCJKBBOLPQFOJOPO[FXJOLFMKF&UPTLBBSUPGBQQMBBUTDBOOFO0GKFLJFTUWPPSĂŠ LPSUJOHPQIFU&UPTFJHFONFSLBTTPSUJNFOU8JTUKFFJHFOMJKLBMEBUXJKCJOOFOLPSUFFOBOEFSF MPDBUJFLSJKHFO %BUXFWFSIVJ[FOOBBSEFOJFVXFCPFSEFSJKBBOEFEPSQTTUSBBUJOIFUOJFVXF DFOUSVNQMBO &OEBUXFHFFOmMJBBM[JKONBBSFFO'SBODIJTFWFTUJHJOH 8FCSFJEFOEBOVJUJO EJWFSTFOBTTPSUJNFOUTHSPFQFO&OEBUBMIFUWFSUSPVXEFQFSTPOFFMOBUVVSMJKLNFFHBBU"MMFT JOFFOOJFVXKBTKF TVQFSUSPUT[JKOXF0NKPVUFWPPS[JFOWBOEFOJFVXTUFNBLFVQNFSLFO DBEFBVUKFT IFFSMJKLFHFVSUKFT BMUJKEWPPSEFMJH FOOBUVVSMJKLVJUCSFJEJOHPQPOT[FMG[PSHBTTPSUJ NFOU0OTEPFM3PTNBMFOFFOCFFUKFMFVLFSNBLFOEVTLPN4IPQFOQBSUZPOĂž


#&8'4614+#.

)TQQVUVG GPOQQKUVG!Ð&#x161;

%#5+01 1)- "$* )*.#

/CCTNKGHUVODGUNCCVFGINQGFPKGWYGXGUVKIKPIXCP)TCP%CUKPQ &GDQWYXCPJGVECUKPQKUDKLPCXQNDTCEJV*GVECUKPQXGUVKIV\KEJKP8CPFGT8CNM *QVGN0WNCPFťũU*GTVQIGPDQUEJ'GPOWUVUGGXQQTKGFGTGGPÐ&#x161;

"3"01&$&+$(,*1&++3,)$&+$,-%"102 "03,))" /+0&+,&+ %"1+!"/)(&")Ǿ!1&+%"13,,/'/3+Ç&#x2014;Ç&#x2022;Ç&#x2013;Ç&#x161;%/!"2/"+ ,-"+!"ǽÈ&#x160;+7" 0&+,È&#x2030;07&'++"1)0&+0"$0""+1,1)")"3&+$ 3,,/!""7,"("/È&#x2039;Ǿ7"$1 /+(01")&'+0Ǿ!&/" 1"2/3+%"1 0&+,ǽ È&#x160;"$01(+0)-"+&+%"1%,1")Ǿ"1"+&+%"1/"012/+1"+3"/*(1 4,/!"+&+%"1 0&+,ǽ"%""+,+0)1"+&+0-&/"/"+!,,/!" +&"2401" 0&+,È&#x2030;0&+0"$04/$01%""/0 %-"/$%,,$&+%"1 3+!")011ǽ"0*"+4"/(&+$*"1"+!63+!"/)(Ǿ "+"/) 3 +$"/3+%"1%,1")Ǿ7,/$13,,/""+%")"1,1)"")"3&+$3,,/!" $01ǽÈ&#x2039; $ "*/(13"/+!"/!"*"/(1" /+(01")&'+0"+(")"'/"+ $")"!"+Ǿ!,,/!"(,*013+&+1"/+"1$*&+$ǾÇ&#x2014;Ç&#x2122;È&#x2019;22/0" ,+,*&" $ "+!"3"/+!"/"+!""&0"+3+!" ,+02*"+1ǽ &'"0),,1!1 " %"11&'!4"/!3,,/&"10+&"240Ǿ""+1,1)+!"/"+-(ǽ % "+3,))"!&$$"21,*1&0""/! ,+ "-1Ǿ7,2&1$"3,"/!!1!" *"!"4"/("/0" %1!"#, 20(2++"+)"$$"+,-$01%""/0 %- "++&"1&+""+#$"0),1"+(00"7&$7&'+*"1$")!4&00")"+ǽ

 GGH $GNGGH


#&8'4614+#.

"$01%""/ȡ!*"+01!"$01&+-)103+"/1"$"+,3"/ %1"/""+)&"Ǿ!1*,"01%"1+&"24" ,+ "-14,/!"+ǽ &'!%""+,*!"$01"+-/&*1"3"/*("+Ȃ1 +$"32)!*"1,-1/"!"+0"+ 1&3&1"&1"+7,)04"(")&'(0 $/1&0)&3"&+$,Ǿ),1"/&'"+*"17")#021,ȉ0)0%,,#!-/&'0Ǿ 7,/$13,,/""+1,1)+&"24"")"3&+$Ǿ+1"/1&+*"+1*"1 ""+%,,#!)"11"/ǽ +!"/)("+01")&'+0-(1"+&+&")!"7("+) ,+Ȓ"!"/)+!0$/,,10+Ǿ+2&02)+!+!""2/1ǽ ",/12$"0"/ %&1" 1&$2")+ &,"+01")&'+0 ,-1&*)&0""/!"%"1,+14"/-3,,/%"1+&"241",-"+"+ 0&+,Ǿ+ &,1"("+!"+01%"1 0&+,&+&"),+!"/ +!"/",,(3,,/!"2!!%/&+/&'0ǽ +!"*22/3+ %"1%,1")&0""+2&10-/&+$$"*(13,,/!"*"1"/0%,$" $)7"+"+1/""Ǿ!&"*"1#,+1"&+"+"+""+/"!"1/- "7,"("/0)3,,/&++"+(,*01""+,+3"/$"1")&'("&+!/2( *,"1$"3"+ǽ,(!"+()"!&+$01/)1)25"2&1ǿ4/*" ()"2/"+Ǿ%,,$1""+0#""/3,))",)3"/)& %1&+$ǽ "1 0&+, "0 %&(1,3"/""+/2&*,-$"7"11"("2("+,*!"$01"+3+ "1"+"+!/&+("+1"(2++"+3,,/7&"+ǽ "3"01&$&+$&+&")&0ǗǙ22/-"/!$$",-"+!Ǿ))"!$"+3+ %"1'/ǽ +2)+!72))"+!",-"+&+$01&'!"+ ,+#,/*!" ,00 %"/"$")$"3&+$4,/!"+$"%+!%#!ǽ "1 0&+,&0$/1&0 1,"$+(")&'(ǽ,(&0!"!"")+*"+!")&3"),1"/&'"+"+&+$, $/1&0"+4,/!"+"/(,01"),,0%-'"0"+!/+('"0+ 0-")"+!"()+1"+$"0"/3""/!ǽ"*&+&*2*)""#1&'!&0Ǘǖ'/ǽ -!&1*,*"+14,/!1"/%/!$"4"/(1,*"&+!-/&),-"+ 1"(2++"+$+ǽ"+$/,,10,-"+&+$0#""013,)$1)1"/!&1 '/ǽ *11(&5210514

,()"2(,*1"3"/*")!"+&0!1+!"/)(2)+!Ȓ ȉ0Ȓ "/1,$"+,0 %Ǿ0*"+*"1 /+0&+,Ǿ!"+&"24" %,,#!0-,+0,/&03+ "+,0 %ǽ "1%,1")3++!"/ )(2)+!Ȓȉ0Ȓ "/1,$"+,0 %7)""+$/,+!&$" 3"/,24&+$,+!"/$+"+7)!"2&101/)&+$(/&'$"+3+""+ $"4")!&$$/,,1"+)25"%,1")ǽ"01/1011$"-)+!&+%"1 !"/!"(4/1)3+ǗǕǖǝ"+7)"&+!ǗǕǗǕ3,)1,,&!7&'+ǽ &'!"+0!"3"/,24&+$7)%"1%,1")$"4,,+,-"+)&'3"+ǽ

 $GNGGH


6DPHQKDOHQZHKHWEHVWHXLWGHGDJ :HONRPELM9LYHQW:LMELHGHQGHEHVWH]RUJELMXWKXLVHQLQ RQ]HZRRQ]RUJFHQWUD&OLsQWHQEHVOLVVHQ]HOIKRH]LMKXQ]RUJ ZLOOHQLQYXOOHQ8RYHUOHJWPHWRQ]HSURIHVVLRQDOVHQZLM]HWWHQ RQ]HNHQQLVHUYDULQJHQWHFKQRORJLHLQRPXWHKHOSHQKHWEHVWH XLWXZGDJWHKDOHQ Âł'HEDQGKHWYHUWURXZHQZDV ZHGHU]LMGVHQRQEHWDDOEDDUYRRU RQ]HPRHGHU7RS´ Onze medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun stukje van de organisatie. Zij worden daarbij ondersteund door een grote groep vrijwilligers, die dagelijks voor u klaar staan. Plezier in het werk vinden we belangrijk. Daardoor leveren we immers nog betere zorg. Vivent investeert voortdurend in opleidingen, in nieuwe technologie, maar ook in doorgroeimogelijkheden. Dat is belangrijk voor onze medewerkers en daar proďŹ teert ook u van.

³%LM9LYHQWKHELNGHRSOHLGLQJ +%29HUSOHHJNXQGHNXQQHQ YROJHQ,NNRPELMMRQJHQRXG PHWDOOHPDDOHHQDQGHUH ]RUJYUDDJ,NEHQWURWVRSGH NOHLQHVXFFHVPRPHQWMHV]RDOV KHWRSERXZHQYDQHHQEDQG PHWHHQFOLsQW´ Op zoek naar een (vakantie)baan of vrijwilligerswerk? Kijk voor onze vacatures op www.werkenbijvivent.nl Meer weten over Vivent en onze dienstverlening? Kijk op www.vivent.nl of bel 088 - 163 70 00. Vivent zorgt!

´:DDUGRRULNPHWHHQJOLPODFK QDDUPLMQZHUNJD"+HWLVHUJ DIZLVVHOHQG,NVWDUWELMHHQ HHQ]DPHFOLsQWRPSHSHUNRHNPHH WHHWHQHQHLQGLJGHGDJPHWHHQ PHGLVFKRYHUOHJ¾


#&8'4614+#.

(NGZKDGNGP

*)0-- - )

'GPHNGZKDGNGQPFGTPGOKPIOGVMQTVGNKLPGPGPRGTUQQPNKLMGEQPVCEVGPŬ9GJGDDGP VGPUNQVVGGGPMNGKPVGCOŭNGIV5VCPXCP*GNXQQTVXCP8CP*GNXQQTV)TCHKUEJ$GFTKLH WKVŬOCCTYGJGDDGPXGGNMGPPKUGPGTXCTKPIŭ$KLFG\G)GOGTVUGFTWMMMGTTQNVQQM FG$GNGGH4QUOCNGPXCPFGRGTUGP 6'- 56 9 + /2 1' . 5(161 ,#0 (14/#0 

"1"!/&'#("+114""-,1"+ǽ21 %-/&+1ǽ+)&0!"&+1"/+"11(3++ ")3,,/1 /#&0 %"!/&'#Ǿ3,,/)"!,")!3,,/%"1""+3,2!&$" !/2(4"/(ǽ/&'3)11"!"+("++/&"#--&"/Ǿ3&0&1"(/1'"0"+ #)6"/0Ǿ*/,,(-,)0+!'"0Ǿ3)$$"+"+0-+!,"("+ǽ"1""+ -/()&(("+0122/'"3+2&11%2&0,#(+1,,/!/"0!"'-$,#-!#!&" '"4&))1"+!/2(("+ǽ"+-/!$"+)1"/4,/!1'""01"))&+$ ("2/&$1%2&0"7,/$!ǽ /%"1&0,,(*,$")&'(,*%"1"!/&'#1"3/$"+,-0&03+ &'3,,/"")!""+),$,"+""+!/"0""+(/1'",#/&"#--&"/1" )1"+,+14"/-"+ǽ Ȋ"")*"+0"+!"+("+!1-/&'7"+3+""+()"&+"!/&'#)0%"1,+7" 3"")%,$"/7&'+!+!&"3+!"$/,1"&+1"/+"1',+$"+0ǽ/&+#"&1" 0 %"")1%"1%"")4"&+&$ǽ/7&'+,,(-/,!2 1"+4/*""4&' $,"!(,-"/7&'+!+,+7"*""/"("+!" ,+ 2//"+1"+ȋǾ&0!" ,3"/12&$&+$3++ ")3,,/1ǽ+(7&'!"!&$&1)"-"/0!&"%"1 "!/&'#1"$"+4,,/!&$%""#1Ǿ&0%"1,3"+!&"+*,$")&'(,*,,(&' %")"()"&+",-)$"+Ǿ7")#01,1ǖ"5"*-)/Ǿ+1/"((")&'("1/&"3"+ 1"%+1"/"+ǽ ,,/*""/,*3+$/&'("!/2(4"/(,-!/ %1"+*,"1'"&'+ ")3,,/1 /#&0 %"!/&'#7&'+ǽ1"0 %&(1,3"/""++1) -/,#"00&,+")",+14"/-"/0Ǿ!&"&'3,,/"")!!")6,213+""+ 1&'!0 %/&#1Ǿ#,)!"/,# ,*-)""1,"((2++"+3"/7,/$"+ǽȊ&',+0&0&+ #"&1"))"0*,$")&'(ȋǾ4""1+ ")3,,/1ǽȊ+%"1!/2(("+3+""+ #,)!"/1,1%"1*("+3+""+,"(ǽ"3"/7,/$"+%"1 ,*-)"1" -/, "0Ǿ3+%"1,+14"/-1,1!")"3"/&+$ǽ+!,,/!14"))"0&+ "&$"+%2&0!,"+Ǿ(2++"+4"3(3"//00"+!0+"))"3"/"+"+3)2$ &+0-/&+$"+,-3"/+!"/"+!"4"+0"+3+!"()+1ǽȋ "7,2(2++"+!"+("+!1!/2(4"/(&+!"7"!&$&1)"1&'! %1"/%)!"$&+11"/("+ǽ "1&0!",3"/12&$&+$3++ ")3,,/1 !1!1+&"17,&0ǽȊ122/)&'(&0%"1))"*)41*&+!"/!+3,,/ !"(,*013+%"1&+1"/+"1ȋǾ"/("+1%&'ǽ+-(1%&'""+/, %2/" !&"&'%"*$"!/2(1&0"+%,2!1!&",*%,,$ǽȊ"+++"/1'",-%"1 4"&0*,,&"+/!&$Ǿ*/&(!"+(!1'"%&"/*""*""/!" +! %11/"(1ǽȋ &",3"/4""$17&'+!/2(4"/(++ ")3,,/1 /#&0 %"!/&'# 1"$2++"+Ǿ(+3/&')&'3"+!""+#0-/(*"11+*("+ǿ ǕǙǞǗȒǘǜǖǖǘǜǽ&1(+,,(3& +ǔ +"!&ǿ + ,/*+ țǕǛȒǗǚǙǛǛǜǛǖȜ,# +3!,0"+"/$țǕǛȒǗǜǗǜǘǝǖǕȜǽ + ")3,,/1 /#&0 %"!/&'#Ȣ)&"1ǗǙȢǚǙǗǗ "*"/1Ȣ444ǽ3+%")3,,/1$/,"-ǽ+)Ȣ444ǽ!21 %-/&+1ǽ+)

 $GNGGH


4CTGXQIGNU OGV DTGKPGP

HǶJǧǺǯJ[Ǫ

&G$KI$KTFKUGGP\GGT\GNF\COGXQIGNFKG XQQTPCOGNKLMXQQTMQOVKP0QQTF$TCDCPV &GMNGKPGMNGWTTKLMGXQIGNFQGV\KLPPCCO \GMGTGGTCCP/GV\KLPETGCVKGXGNQMTQGR GPMNGWTTKLMGVGMGPKPIFQGVJKLPKGVQPFGT XQQTFGITQVGXQIGNU &G$KI$KTFKUGGPMNGKPGGKIGPYKL\G ETGCVKGXGGP\GGTUQEKCNGXQIGNFKG

-2$) GHHGEVKGH

XQQTPCOGNKLMNGGHVXCPETGCVKXGKV&GOGGUVG OGPUGPFKGXQQTJGVGGTUVJGVIGNWMJGDDGP GGP$KI$KTFVG\KGPXGTDC\GP\KEJOGGUVCN QXGTFGOQQKGDKLPCGZQVKUEJGMNGWTGPGP ETGCVKGUFKGJKLDG\KV*KGTFQQTYQTFVJKLQQM YGNIGTGMGPFVQVFGOQQKUVGXQIGN XCPQPUNCPF

.XLNHQVZDUHQ]H%LJ%LUGRSULFKWHUV$QRXNYDQ&DXWHU HQ(UZLQ)UXQWQRJPDDUQHWXLWKHWHL(QLJHMDUHQ ODWHUYORJHQ]HYROZDVVHQHQYDNEHNZDDPXLW9DQGDDU GHEHGULMIVQDDPΖQPLGGHOVKHOSHQ]HLHGHUHHQGLH JH]LHQZLOZRUGHQDDQHHQQLHXZLPDJRRIELMHHQ PHGLDEUHHGUHFODPHR΍HQVLHI9DQFRPPXQLFDWLHDGYLHV QDDUFRPSOHHWYHU]RUJGHXLWZHUNLQJ'HFUHDWLHYH VWXGLRRQWZHUSWGRHOWUH΍HQGHFDPSDJQHVHQXQLHNH KXLVVWLMOHQERXZWIXQFWLRQHOHHQUHVSRQVLYHZHEVLWHV

'HHGEVKGHGP%TGCVKGHК

)JȈǮLȹǯǶȨ

&''+8.76+' ;TȢWDzȥJȦǮSǷǵǯWFǹǮȥTȆȢSǷ \JǶȬLǧdzȜFȦGǮǫǩǯWȧȩJIǮȜSǰ TKǽȢDZLȣdzȤTU $TQGFGP

 GNGGH $GNGGH $

$GNNGPOCIPCVWWTNKLMQQM 

$OOHVEHJLQWPHWKHW XLWEURHGHQYDQJRHGH LGHH­QWLMGHQVHHQ EUDLQVWRUPVHVVLH

7KVMQOGP

:LHEHQMHHQZDWLVMH YHUKDDO"%HSDDOMH LQGHQWLWHLWHQ NHUQZDDUGHQ


9QWRQTǹȤ PU

*GVDGIKP 5KPFUXQTKILCCTOCCMV$KI$KTFRCMMGPFGTGENCOG

YGTM

KPGGPXQQTOCNKI$GTNKEWOUDCPMIGDQWY&G MCPVQQTVWKPMTGGILWPINGCNNWTGGPFGMNWKUDKGFV TWKOVGXQQTJGVNKEJVXQGVKIGGPETGCVKGXGURCTTGP OGVMNCPVGP6GNMGPUPGVGXGPYCVCPFGTUFCVKU $KI$KTF

"&QWIJKV 9HUSDNNLQJORJR FRQFHSWRQWZLNNHOLQJ

"$CXCTKC FDUQDYDOVFDPSDJQH IRWRJUDÈ´H

)*0& ETGCVKGH  WKU "#EJVGTJGVHQTP ZHEVLWHGHVLJQ

7KVXNKGIGP

+RHJDMHFRPPXQLFHUHQ QDDUGHEXLWHQZHUHOG" :HONHPHGLDJDMHLQ]HWWHQ YRRUMHFRPPXQLFDWLH"

2CTKPIUFCPU

9DORSPHWMHHLJHQXQLHNH LQGHQWLWHLWHQVSUHHNMH GRHOJURHSDDQ/DDWMH ORNURHSKRUHQ

0GUVGNGP

=RUJYRRUHHQJRHGH NODQWHQELQGLQJ%OLMIRS HHQXQLHNHPDQLHULQ EHHOGELMMHWRHNRPVWLJH NODQW

UHFODPHXLWLQJHQ

 $GNGGH


&'1/5.#)

Paulien Bolwijn: +-)+0) 8#0*11(& 0##4 81'6'0 6'-56 #0-+'8#0*' <' 9 +, (161ũ5 ,#0(14/#0

8CCMXQNVTGMVJGVNGXGP\KEJNCPIUGGP YGIXCPVQGXCNNKIJGFGP,GTQNVXCPFG GPGDCCPKPFGCPFGTG5QOUDTGPIVJGV LGPCGGPNCPIGYGIPCCTFCCTYCCTLG OQGV\KLP8QQTFGTWDTKGMŨ&GQOUNCIũ RTCVGPYGOGVOGPUGPFKG\QsPRTQEGU JGDDGPOGGIGOCCMV<QCNU2CWNKGP $QNYKLPFKGPCLCCTYGTMGPKP DGNGKFUHWPEVKGUKPFG\QTIGTCEJVGT MYCOŨYCCTXQQT\GGKIGPNKLMDGFQGNF YCUũ<GICHJCCTDCCPQRGPTKEJVVG\KEJ XQNNGFKIQRJCCTRTCMVKLMXQGVTGHNGZ VJGTCRKG'GPXGTJCCNQXGTŨYQTFGPYKG LGDGPVũ

%/,-)"&!&+$$"7,+!%"&!04"1"+0 %--"+&+ 01/& %1Ǿ/,)!"2)&"+&+""++)04"1"+0 %--"/ &'%"1 !"*&0 %&"("+%2&001/& %1ǽȊ"+),$&0 %" 01-ǽ "1,3"/(4**")0%"14/"ǽ (40"&$"+)&'(4") 3"/0!Ȁ&(!""!%"17")#!"4"/()01,"+&(012!"+140"+ +2(/""$&("/,-""+03,,/"1)!ǽȋ"!""!4/7"$,"! &+40Ǿ ,ņ/!&+"/"+Ǿ,+!"/7,"("+Ǿ3/$"+01"))"+Ǿ"+7" )""/!"3"")ǽ/1, %ȁǽ)07"1"/2$(&'(14/"+"/#"+1," ()"&+""))"1'"0!&"/&+(")!"+ǽ-""+0(,+""+$"! %1" %/,3"/3))"+ǽ 0!&1+,2" %141&(4&)Ȅ +&'#.+56

&'!"+0%"1&+1"/3&"4+""*12)&"+!"1&'!,*1"7,"("+ +/!"'2&01"#,/*2)"/&+$"+ǽ")1$"/201""+01&)1"

 $GNGGH

3))"+ǽ"+01&)1"!&"+&"1,+$"*((")&'(3,")1Ǿ*/!&" -01&+!",*$"3&+$"+-01&'2)&"+ǽ +!" -/(1&'(/2&*1"7&'+!"$")2&!"+3+2&1"+3"/4"$ǽ "1 3,")1)0""+ , ,+Ǿ!/+!"4)24,/ %&+ ,0*)"+ǽ 2)&"+$&+$*""/!"")"&!0(+1,-"+3,)$!"!"-,01Ȓ !"*&0 %",-)"&!&+$7,/$3"/+&"24&+$"+ (4)&1"&10")"&!ǽȊ (4&)!"""+&'!/$")"3"/"++%"1 3"/"1"/"+3+!" )&Ċ+1"+7,/$ǽ")"&!04"/()&'(1(,2!"+ #01+!")&'(Ǿ*/!140%"13,,/*&''2&01+&"1ǽ (3&+!%"1 ")+$/&'(,**"1*"+0"+&+$"0-/"(1"$+"+!"'2&01" 3/$"+1"01"))"+ǽȋ &'"&+&"/3+/(")%&")!7"7& %1&"+'/"7&$*"1%"1 "0 %/&'3"+"+,+!"/7,"("+3+&+1"/+"-/, "00"+ǽȊ (40


&'1/5.#)

""+&!")&01ǽ (4&)!"!"7,/$3"/"1"/"+Ǿ!",+!"/)&+$" 0*"+4"/(&+$"3,/!"/"+ǽ "1&0#&'+,*&"103+2&1""+ &!")1"!,"+Ǿ*/!"(""/7&'!"&0Ç¿%,")&'#'"7")# ,3"/"&+!È&#x201E;È&#x2039; 1&"+'//&+(")!""/,-+&"24""+)/*")ǽ"7"(""/ /&+(")!"%&')&"1001"/("/"+)2&!"/ǽÈ&#x160; (4&)!"01""!0!& %1"/ +/!" )&Ä&#x160;+1Ǿ*/&(!/""#"/01""!03"/!"/3+#ǽ1&( 4&)!"&'!/$"++!" )&Ä&#x160;+1Ǿ)2(1"*"!14"),-!"7" -)"(È&#x201E;È&#x2039; 81'64'(.':/#55#)'

"140&+!&"1&'!!17"1,"3))&$&+ ,+1 1(4**"1 3,"1/"#)"5*00$"ǽÈ&#x160;&'!"+0""+3(+1&"*"1,+0$"7&+&+ %&)+!ǽ,"1/"#)"5*00$"&0!/3,))"!&$&+$"2/$"/!ǽ "1&03"/$")&'(/*"13,,/,+0""+"7,"(+!" (--"/ǽ)&'*&'+""/01"(""//(1"%"1*""+,/*ǽ1%"1 40È&#x201E;"+"/3/&+$3+1,1)",+10-++&+$ǽ"+/!0 $"3,")3+01"3&$,-!"$/,+!01+ǽ"+,-"+/&+$ǽ ( %"3(*00$"0$"%!Ǿ*/!&1401,1)+!"/0ǽÈ&#x2039; &'1%2&0(,*010),"$7"!"(/+1,-"+"+%/,,$3&"),- ""+!3"/1"+1&"3+!",-)"&!&+$3,"1/"#)"51%"/-"21ǽ ,"3)È&#x201E;"01/11"*"1!"!/&"'/&$",-)"&!&+$ǽÈ&#x160; "4")!&$ǽ "/4&')&(+,,&1&"10*"13,"1"+%!ǽ")0-/(!"%&+"0" %,)&01&0 %"*+&"/3+(&'("++/$"7,+!%"&!"+7&"(1" *")1&'!"/$+ǽÈ&#x2039; (;5+'-'5+)0#.'0

,$01""!0402)&"+7,"("+!"+/""++!& %1"/&' !" )&Ä&#x160;+1ǽ+1,"+40!/)/*#0"!/&"ǽÈ&#x160; ((/""$))"/)"& #60&"("0&$+)"+ǽ"/4&')&("7&$40*"1%"10 %/&'3"+3+ !, 2*"+1"+3,,/7,/$-/,$/**È&#x2030;0Ǿ(/""$&(01""!0*""/ ""+(+,,-&+*&'+*$ǽ (4"/!"/7")#0*&00")&'(3+ǽ ( (,++&"1*""/,*!"%*3/$%""+Ç¿&0!&14/&()&'3+ 4,/!È&#x201E; 0!&1$,"!3,,/*&'È&#x201E;È&#x2039; )0""+0,,/1)101"1/"(+/%"1"("+!"Ǿ "-1""/!"7" ""++&'!","/1,--"01& %1&+$Ǿ0-" &)&01&0 %" "$")"&!&+$3,,/*"+0"+!&")&+!,#0)" %17&"+!7&'+ǽ/ %"1$&+$" %1+&"1*""/ǽÈ&#x160;/4/"+$"4,,+1"3"") )/*"))"+Ǿ%&"/4"/!&(+&"1$")2((&$3+ǽÈ&#x2039; "1/,"/*,"01 ,*ǽ""+%)#'/+*7",+10)$ǽ È&#x160; ($"/2&(1"""+-/*+!"+,*1"3,")"+41&(" %1 4&)!"ǽ (+*!"1&'!,*1")2&01"/"++/*&'+&++"/)&'(" 01"*ǽ ("(""(3 12/"0"+)&"17",-*"&+4"/("+ǽ1""!0 $#*&'+2&(%"1+14,,/!Ç¿""+&"1!,"+ǽÈ&#x2039; +,$41"/"+,-!"4"$1"%""+3"/0)$"+Ǿ%(1"7" !"(+,,-!,,/ǽ"+&(4")""+,+!"/+"*"/È&#x201E;+#'+2/& Ç&#x2014;Ç&#x2022;Ç&#x2013;Ç&#x153;/& %11"7"7& %#2))1&*",-%/-/(1&'(2)&"+ ")""+Ǿ,"1/"#)"57,+"1%"/-&"ǽ

52410)+0*'6&+'2'

"13,")!")0""+0-/,+$&+%"1!&"-"ǽÈ&#x160; ""+01/2 122/Ǿ $""+$"$/+!""/!0)/&0Ǿ$""+ ,))"$È&#x2030;0ǽ+&(!14")È&#x201E; +&(!/*""4")*&'+&+(,*"+3"/!&"+"+È&#x201E;/3+# %"1""/01"*,*"+1,3"/%""/01"""+$"3,")3+ È&#x2C6;1%2&0(,*"+È&#x2030;ǽ&*00$"0(+&(*"+0"+&'%2+$"3,") "+3"/)+$"+0)1"+(,*"+ǽ (%)3"")3,)!,"+&+$2&1Ä&#x2021;Ä&#x2021;+ ,-Ä&#x2021;Ä&#x2021;+ ,+1 1"+3&+!%"1&'7,+!"/,*""+1&'!'" !"")$"+,,11"7&'+3+&"*+!0)"3"+ǽ ("1/-*"7")# /"$")*1&$,-""+&$0*&)"È&#x201A;È&#x2039; & %1/$"/(13"/1")17",3"/""+ )&Ä&#x160;+1*"1/(&+0,+ǽ È&#x160; (*00""/!"%"*)""+1&'!Ǿ""/013+2&1!"/,)01,")Ǿ1,"+ 3+2&1%"1"!ǽ "1$&+$0)" %1"/*"1%"*ǽ)(3,,/7&'+ !,,!$#&(%"*""+*00$"ǽ &'3/,"$*"!& %1&'1" (,*"+"+1,"+&(*"1*&'+,,/3)(&'7&'+$"7& %140Ǿ7"& %&'*"13"")*,"&1"Ç¿È&#x2C6;!&1&0%"1-/!&'0È&#x201A;È&#x2030;ǽ "1*(1"*" $")2((&$"+!+(/ǽ1&(!13,,/%"*(,+!,"+ǽ1&0 -/" &"04/&(3,,/"!,")!"+ǽÈ&#x2039;

+*&!!")0&02)&"+""+'/3,))"!&$)07")#01+!&$"+ %"14"/(ǽ&'4"/(1*""/!+3,,/%""+Ǿ*/%"13,")1+&"1 )04"/(ǽÈ&#x160; ("+,+10-++"+Ǿ(/ %1&$"+"+"/$&"(ǽ "1 4"/("+$""#1*""+"/$&"ǽ+!"3/&'%"&!!&"&(3,")&0 ,+"1)/ǽ ("+3+%,,#!+/3,"1"+$"$+È&#x201A;È&#x2039; "4&)+,$4")1,"3,"$"+!17")1&'!,3"/)*"13"") -)"7&"/%""#1$"4"/(1ǽ"%""#1)%/"/3/&+$"++,!&$ $"%!,*1"(,*"+1,14/7"+2&0ǽ /")+$/&'(01" )"3"+0)"0&0!+,,(Ç¿)2&01"/+/'"&++"/)&'("01"*ǽ&" 4""1)1&'!41$,"!3,,/'"&0ǽ "!"/""+%""#17,È&#x2030;+01"*Ǿ !&"-3+&++"+Ǿ!"(2+01&0"/+/1")2&01"/"+ǽ2/#'"7")# !"3/$1"01"))"+Ç¿!,"&(&"10,*+""+"-)!"")!1" 3,)!,"+Ǿ,#,*!1&(%"1" %17")#4&)È&#x201E;

 $GNGGH


*1146Ä?& 9Ä?0'/'0&'6Ä?& 811479)'*114Ä&#x20AC; Â&#x192;9RRUDOOHOHHIWLMGHQ Â&#x192;'HPHHVWJHDYDQFHHUGHQLHXZHHQNOHLQVWHRQ]LFKWEDUH KRRUWRHVWHOOHQYDQ3KRQDN:LGH[2WLFRQ6LHPHQV 6WDUNH\ Â&#x192;8Z]HOIVWDQGLJDXGLFLHQZLMZHUNHQYRRUDOOH]RUJYHU]HNHUDDUV Â&#x192;9HHOHUYDULQJPHWRRUVXL]HQ Â&#x192;8ZRUGWDOWLMGJHKROSHQGRRUHHQJHGLSORPHHUGDXGLFLHQ Â&#x192;*HHQZDFKWWLMGHQHQJUDWLVSDUNHUHQYRRUGHGHXU Â&#x192;+RRUWRHVWHOYDQDIČ&#x153;ELMEHWDOHQ

5DDGKXLVVWUDDW5RVPDOHQ 5RPSHUWSDVVDJH'HQ%RVFK 

%H]RHNRQVRSZZZKRRUWLMGQORIZZZIDFHERRNFRPKRRUWLMG

2SHQLQJVWLMGHQ 0D XXU 5RVPDOHQ

'LWP9U XXU %HLGH

=D XXU %HLGH

2));?7763),7 Je bent van harte welkom in de gezellige winkel in het centrum van Rosmalen

'pZLQNHO YRRUEDE\HQ NLQGHUNOHGLQJ

OXIES Je bent uniek, net als OXies! Maak een keuze uit de prachtige nieuwe voorjaarscollectie en match jouw leren OXies armband of ketting bij je outďŹ t en je stemming

#NUVWDNKGHV

KAAT Modieuze damestassen van het label Kaat, de tassen worden in Nederland met de hand gemaakt en zijn van echt leer!

ĹšMQTVKPI

DKLDGUVGFKPIXCPCHĹš

CNNGGPIGNFKIQRPKGVCHIGRTKLUFGCTVKMGNGP

8QNIQPUQRHCEGDQQMGPQHKPUVCITCO &QTRURNGKP)GHHGP 9KNJGNOKPCUKPIGN$GTIJGO 5EJWVUDQQOUVTCCV5EJCKLM Astrid en Jacqueline van der Plas Dorpsstraat 43 â&#x20AC;˘ 5241 EA Rosmalen ___RII[_WWVMVSILWVT

TERRASOVERKAPPINGEN TERRASOVERKAPPINGEN BALKONBEGLAZING BALKONBEGLAZING VERANDADAKEN VERANDADAKEN ZONWERING ZONWERING TUINKAMERS TUINKAMERS

ZZZSHEEHOVEDE\HQNLGVQO

&')411656'5*19411/8#0$4#$#06 6'44#518'4-#22+0) 64'06.+0' OGVGTDTGGFZOGVGTWKVXCN GZENRNCCVUKPI

+PFWUVTKGVGTTGKP &G-GVVKPID8WIJV 6ĹŽ6

YYYLCFCXGTCPFCEQO

Ĺš $G\QGMQP\GUJQYTQQOKP8WIJVĐŻ 1RGPKPIUVKLFGPOCVOXTXCPVQVWWT<CVGTFCIXCPWWT #NNGFCIGPVGNGHQPKUEJDGTGKMDCCT&GMQHĆ&#x2019;GUVCCVMNCCTĐ°


&'6'#/)''56

$TCPFYGGTNKGFGP \KLP

" - 1 )( ). ) #CPFGXTKLYKNNKIGDTCPFYGGTKUPKGVUXTKLDNKLXGPFU9CPPGGTFGRKGRGTICCVNCCVLG CNNGUXCNNGPGPURQGFLGLGPCCTFGRQUVQO\QUPGNOQIGNKLMWKVVGMWPPGPTWMMGP 9CPVGTKUPQQKVVKLFVGXGTNKG\GPGPLQWYVGCOMCPJGVXGTUEJKNOCMGP &GIG\COGPNKLMGIGFTGXGPJGKF\QTIVXQQTJGEJVGVGCOU$TCPFYGGTNKGFGP\KLP VTQVUQRJWPYGTMGPQRGNMCCT 6'-56 ,#08#0 #. 2 * ' 0 (161 5,#0 (14/#0

,0*)"+%""#1Ç&#x203A;Ç&#x2014;'/""+"&$"+/+!4""/-,01ǽ,,/)!")101"'/"+7&'+"/#)&+(413"/+!"/&+$"+&+!" /+!4""/,/$+&01&"!,,/$"3,"/!ǽ, %&0!""&$"+&!"+1&1"&1&+1 1$")"3"+Ǿ7"$1-,01 ,**+!+1/ &00"/0ǽÈ&#x160;,"+ ,0*)"+&+Ç&#x2013;Ç&#x17E;Ç&#x17E;Ç&#x203A;#20""/!"*"1È&#x2C6;0È&#x2019; "/1,$"+,0 %Ǿ(4*!",0*)"+0"/+!4""/,+!"/!"3)"2$")03+%"1,00 %"(,/-0ǽ "!,"+*""*"1%"1,"#"+-/,$/**"+%"1,+!"/%,2!3+%"1*1"/&"")$""2/1&+"+,0 %ǽ/4"7&'+4")""+ 7")#01+!&$"-,01$")"3"+ǽ-,+7"21,È&#x2030;0011/+!4""//+1,,/!Ǿ*/,-!"7,++"()"-011,0*)"+ǽÈ&#x2039;

 $GNGGH


&'6'#/)''56

,GMKGUVGEJVXQQTFKVYGTM&CCTQOKUJGVDGNCPITKLM FCVQQMLGPCCUVGPGPLGYGTMIGXGTCEJVGTLG MGW\GUVCCP 6'#/

/+1,,/!3"/4&'01+/!"$/,1"/",/$+&01&"!&"&+ ǗǕǖǖ&0!,,/$"3,"/!,*!"/+!4""/7,0)$3/!&$ *,$")&'(1")1"+,-"/"/"+ǽ/+!4""//+1,,/! "01/&'(1%"1$"&"!3+&"/)&+$0""(1,1 "20!"+ǽ Ȋ&'3,/*"+""+3+!"ǘǞ2&1/2(-,01"+&++"+!1$"&"!ǽ "-/1"+,,(+&"1)+$"/,3"/!&01/& 1"+*/,3"/1"*0ǽ &'7&'+1"*ǘ3+/+1,,/!ǽ&'""+2&1/2(4,/!1 )1&'!$"("("+4")(1"*%"10+")011"/-)10"(+7&'+ǽ /3,,/%+1"/"+4"!"7,$"+,"*!"7"/+",)$,/!" ")ǽ"7",-7"17,/$1,,(3,,/*""/0*"+4"/(&+$*"1 !"22/-,01"+ǽȋ "(7"/+"&+,0*)"+"0 %&(1,3"/14"" 1+(21,0-2&1"+!&"&'""+/+!,#,+$")2()0""/01"1"/ -)10"7&'+ǽ/+01&0"/""+%(/*21,*"1!/&" (&),*"1"/0)+$3,,/0-" &)$/,,141"/1/+0-,/1ǽȊ+7" %(/*21,4,/!1&+$"7"1&+!"/"$&,3+ "20!"+1,1 %&'+!")ǽ/%""+4&'&'3,,/"")!""+)!!"/4$"+ +,!&$Ǿ!+!,"+4"""+"/,"-,--,01"+,0 %ǽȋ $'<'66+0)

"$,++"+&+!",/-001/1"+!/+$"3"01&$!&+!" !%2&001/1Ǿ3"/%2&0!"!"/+!4""/(7"/+"&+ǖǞǝǕ +/!"%2&!&$"), 1&"+!"2/$"*""01"/7&/ )+ǽ

 $GNGGH

+ǗǕǖǙ4"/!!"(7"/+"#)&+(3"/,24!ǽ&00"/001""(17&'+ 1/,10+&"1,+!"/01,")"+,#+("+ǽȊ"(+1,/"+Ǿ4"/(Ȓ"+ ,+!"/%,2!0/2&*1"+4"/!"++$"-(1"+!"%2&0(*"/ 3+!"3/&'4&))&$"/04"/!3"/,24!ǽ "1&0%&"/#&'+4"/("+ "+$,"!3"/1,"3"+ǽȉ03,+!0&0!"(7"/+",,(+,$""+0 *,,&+$")& %1ǽ/$1'"%/1)0-,01 ,**+!+1 0+"))"/3+(),--"+ǽȋ "-,011")1ǗǛ3/&'4&))&$"/0ǽ "1*1"/&"")(+,-&"!"/ *,*"+14,/!"+&+$"7"1ǽȊ/7&'+)1&'!ǖǙ*"+0"+-/1Ǿ ,,(,-7,+Ȓ"+#""01!$"+ǽ"4"/("+*"1""+Ȓ"+ Ȓ-),"$*"1&"!"/301""3")3,"/!"/0"+ %2##"2/0ǽ&+!0 ǗǕǕǜ%""+4"""+301"!$!&"+01"7"11&+$3+ "/,"-0(/ %1"+Ǿ7,!14",-4"/(!$"+3+ȉ0*,/$"+0 %11,1ȉ0*&!!$0%)#3&'#$"$/+!""/!&++"+ +!"/%)3"*&+221+""+*")!&+$(2++"+2&1/2(("+ǽȋ &"*, %1!"+("+!1%"1)"3"+,-!"-,013,,/!"7" $/,"-3,,/)"0112&14 %1"+,-""+*")!&+$Ǿ3"/$&01 7& %ǽȊ"!$!&"+01&0+122/)&'()1&'!&+7"1/Ǿ*/ %,2!17& %,,("7&$*"1/&0& ,"%""/0&+$Ǿ,-"/1&,+")" 3,,/"/"&!&+$"+Ǿ3("(4*%"&!3+*"+0"+Ǿ*1"/&"") ȡ*1"/&)"+%2&03"01&+$ǽȋ ,)0%"1/+!4""/3(,,(*""/&+%,2!1!+%"1)200"+ 3+/+!"+ǽ/+!4""/)&"!"+4,/!"+&+$"7"1&' 3"/(""/0,+$"3))"+Ǿ,+$"3))"+*"1$"3/)&'("01,##"+"+


&'6'#/)''56

,+$")2(("+,-%"141"/ǽ,)&1&""+%2)-3"/)"+&+$0!&"+01"+ !,"+/"$")*1&$""+"/,"-,-00&01"+1&"!,,/!" /+!4""/ǽ 8##4&+)*'&'0

2&1"+!""/,"-0"7"11&+$3,,/!"!$!&"+017&'+"/!" 3/&'4&))&$"/+!4""/)&"!"+ǽ 2+ %1"/$/,+!*$%"") !&3"/07&'+Ǿ417&'$"*""+%""+&0%2+$"!/"3"+%"&!ǽ ,!/!"-&"-"/$1Ǿ)1"+7&'))"02&1%2+%+!"+3))"+ǽ &00"/0Ç¿È&#x160; "(&"01" %13,,/!&14"/(ǽ/,*&0%"1 ")+$/&'(!1,,('"+01"+"+'"4"/($"3"/ %1"/'" ("27"01+ǽ"/($"3"/0!&"*"!"4"/("/0!"/2&*1" &"!"+,*)0/+!4""/*+,-/,"-/1"7&'+Ǿ!&"+"+ !/*""%"1*10 %--")&'(")+$ǽ/&'%""+7&' *"1""+,-$")"&!"/+!4""/*+,#È&#x2019;3/,247")#,,( 21,*1&0 %""+$"(4)&#& ""/!""!/&'#0%2)-3"/)"+"/&+ %2&0ǽÈ&#x2039; )0-/,#"00&,+")",/$+&01&"3"/4 %1!"/+!4""/ !"7")#!"3/!&$%"!"+3+3/&'4&))&$"/0)03+ "/,"-0(/ %1"+ǽ "!"/+&"24)&!3,)$1!"14""'/&$" ,-)"&!&+$1,1*+0 %-ǽ +%"1""/01"'/)""/1*"+))"0 ,3"//+!"01/&'!&+$Ǿ&+%"114""!"'/,3"/1" %+&0 %"

%2)-3"/)"+&+$ǽ",-)"&!&+$4,/!1"1)!!,,/!" /+!4""/ǽ"!"+,+13+$"+,,(""+'/3"/$,"!&+$"+ ""+22/3"/$,"!&+$3,,/!"1&'!!&"7&'"01"!"++!" ,-)"&!&+$"+,"#"+"+ǽ/+01,+13+$"+7&'""+"!/$ -"/2&1/2("+7&'+7&'3"/7"("/!1"$"+0 %!""+)"10") 1&'!"+0%2+!&"+01ǽ 9'+0+)8'4.112

"13"/),,-&0+&"1$/,,1Ǿ&0!""/3/&+$3+&00"/0ǽ È&#x160;&"""+*)3,,/!&13(%""#1$"(,7"+)&'#13(7,)+$ %"1(+ǽ,13,,/""+-/'/*,"01"+/+!4""/)&"!"+ 01,--"+*"1Ç&#x161;Ç&#x161;'/ǽ&"$/"+0&0),0$")1"+Ǿ*/+'" 3&'#1&$01"(/&'$'"&"!"/'/""+("2/&+$ǽÈ&#x2039;

1RQP\GCWVQÅ©UUVCCV

$TCPFYGGT $TCDCPV0QQTFOCCT QRFG\QPPGMNGRUVCCV

4QUOCNGP

 $GNGGH


&'6'#/)''56

)WKFQXCP4QQKL

 /CPUEJCR$ $TCPFYGGTOCPUKPFU UGRVGODGT :DWGLWZHUNPRRLPDDNWVDPHQ PHWHHQWHDPRSRQYHUZDFKWH PRPHQWHQGHJHPHHQVFKDSKHOSHQ

-CTGN.CPIGTCCR-GPP[9KLIGTUG/CPUEJCR$EJCWHHGWT $TCPFYGGTOCPUKPFU LCPWCTK

#URKTCPVOCPUEJCR# $TCPFYGGTOCPUKPFU UGRVGODGT

:DWGLWZHUNPRRLPDDNWVDPHQ GHNOXVNODUHQHQKHWJHYRHOYDQ YROGRHQLQJDOVGDWJRHGOXNW

:DWGLWZHUNPRRLPDDNWPHQVHQ YRRUXLWKHOSHQHQLHWVNXQQHQ EHWHNHQHQYRRU5RVPDOHQYHHO FRQWDFWPHWLQZRQHUV4QD.CPIGTCCR

 /CPUEJCR# $TCPFYGGTOCPUKPFU HGDTWCTK :DWGLWZHUNPRRLPDDNWZHUNHQLQ HHQKHFKWHJURHSRPPHQVHQLQ QRRGWHKHOSHQMHZHHWYRRUDIQRRLW ZDWMHPHHPDDNW

 $GNGGH


&'6'#/)''56

*CTTKGXCPFG 5CPFG /CPUEJCR$EJCWHHGWT $TCPFYGGTOCPUKPFU UGRVGODGT :DWGLWZHUNPRRLPDDNWVDPHQ LHWVNXQQHQEHWHNHQHQYRRU PHQVHQLQQRRGHQKHW RQYRRUVSHOEDUHNDUDNWHUYDQKHW YDN

&'!"/+!4""/(,*'" /"$")*1&$!"7")#!" %1"/+*"+ 1"$"+ǽ +-,01,0*)"+7&'+"/ 14""3!"/00*"+*"1%2+7,,+ 1&"#Ǿ"+""+3!"/7")#0*"1 14""7,,+0ǽ ")#(,*1&00"/0Ǿ!&"0&+!0ǗǕǖǛ -,01 ,**+!+1&+,0*)"+ &0Ǿ,,(2&1""+" %1 /+!4""/$"7&+ǽ&'+3!"/"+ /,"/4/"+"3"+""+0 /+!4""/*+ǽ Ȋ"3"/,+!"+%"&!*"1%"1 1"*&0$/,,1"+)&'#1,,("01+)0)"!"+""+*)7&'+#$"74&!ǽ "%""+""+%")" 1&"3"-"/0,+"")03"/"+&$&+$ǽ","#"+"+&"!"/" *+!$"+""+(""/-"/*+!(,*"+!",2!Ȓ)"!"+,,(+/!"%2&0(*"/ 3+!"3/&'4&))&$"/0&+!"(7"/+"ǽ&'/+!4""/4"!01/&'!"+$+7&'*"")0 02--,/1"/0ǽȋ "%2&0(*"/&0"/+&"1))""+3,,/!"$"7"))&$%"&!ǽȊ""+2&1/2(!&"&*- 1 %""#1$"%!$1+&"*+!+/%2&03,,/!14"0*"+(,##&"%""+ $"!/,+("+"+!"&+7"1%""+$"Ċ3)2""/!*"1!"-),"$ǽǽ "*(1))"*) 4")""+0%"#1&$"0&121&"0*""ǽ+&0%"1$,"!,*1"4"1"+!1'""/+&"1 ))""+3,,/011ǽ"!")"+)&"#"+)""!*"1")(/ǽ (+,"*%"14")""+0""+ 14""!"%24")&'(ǽ+&0!"&*- 13+""+&+ &!"+1"/$%"#1&$Ǿ!+%""#1/+1 ,,/!7&'+"&$"+"*,))"$&)"-3+$ǽȊ

9G\KLPCNVKLFQR\QGMPCCT IGOQVKXGGTFGOCPPGPGP

XTQWYGP

/CTE8KUUGTU

 2QUVEQOOCPFCPV DGXGNXQGTFGT $TCPFYGGTOCPUKPFU UGRVGODGT :DWGLWZHUNPRRLPDDNWLQ WHDPYHUEDQGLQFLGHQWHQEHVWULMGHQ LQGLYHUVHRPVWDQGLJKHGHQ

0+'79'.'&'0

*!""7"11&+$3+!"-,01,--"&)1"%,2!"+7&'++&"24")"!"+)1&'! 4")(,*ǽȊ"7&'+)1&'!,-7,"(+/$"*,1&3""/!"*++"+"+3/,24"+3+# ǖǝ'/!&"0+"),-!"(7"/+"(2++"+7&'+)07&'4,/!"+,-$"/,"-"+ǽ "!,"1 3"")3/!&$%"!"+,-ǽ "(,*1&+""+%" %11"**"1 ,))"$ȉ0!&"3,,/")(/ ()/01+ǽ&'7&'+1/,10,-,+01"*"+,-")(/ǽ)0&(3,,/*"7")#0-/""(ǿ 41!&14"/(7,*,,&*(1&0%"1$"3,")!1'"" %1&"10(2+1"1"("+"+3,,/ !"2/$"/&++,,!"+&'!/$"++!"3"&)&$%"&!3+!"$"*""+0 %-ǽȋ ""/&+#,/*1&"444ǽ/+!4""/$/,"-/,0*)"+ǽ+) ,#(&'(,-!"# ",,(-$&+ǽ #+""* ,+1 1,-*"1/ &00"/0 3&"*&)ǿ*ǽ3&00"/0ȯ/4+ǽ+)Ǿ1")ǽǕǝǝȒǕǗǕǝǘǘǞǽ

 $GNGGH


415/#.'0#8'07'

9CVGGP

/*+2 & $) G 0COCCPFGPNCPIGXQQTDGTGKFKPIGPXCPGGPMNGKPENWDLG XTKLYKNNKIGTUIKPIQRCRTKN4QUOCNGP#XGPWGXCPUVCTV /GN&GOK/QQPGPYCUGTDKLGPFQGVXGTUNCI 6'- 56/'. &'/+/110'0 (161Å© 5,#0 (14/#0

 $GNGGH


415/#.'0#8'07'

,)0")('/40"/,,(!&1'/""++&"24"&+32))&+$$"$"3"++!" 3/&'!$3,+!3+!&1"3"+"*"+1ǽ"3,+!01,+!&+%"11"("+3+!")-" !ȉ 2"0"++122/)&'(7,3"")*,$")&'($")!!/3,,/,-%)"+ǽ ,0 "&'*+0 1/,10""/1!&1'/*"17&'+1"*Ȉ" &"10*1'"0ȉ!")-"!ȉ 2"7Ǿ*/3,,/!1 7&'(2++"+"$&++"+*"1"!4&+$"+3+!"7"/"20&0%"12&1"//!,,(3+ ")+$!1"/""+"/$$")!*""+/ /+(/&'($"+,*"+(+4,/!"+ǽ "%"") ")+$"),,0%""+!"+!0ȉǝǘ"+,+(6 /,,3"ǗǽǕ0*"+*"1 -/"0"+11,/,24" ,**!"$"%")"3,+!!"%")"1"+1+%"17&+$"+"+ !+0"+$"%,2!"+ǽ 01""+02 "03,))"3"&)&+$*"10-,+0,/-(("11"+!&"!",0*)"+0" 4&+(")&"/01"/"0 %&((&+$%!!"+$"01")!Ǿ&0"/,,()"(("/$"$"1"+"+ $"!/,+("+$"!2/"+!"!"3,+!"+&0"/""+-/ %1&$"!/$,-$"%)!ǿ*/ )&"#01ʒǖǚǕǕȂ"+1,-3,+!*"1""+1,-,-/"+$01!20ǽ -112,'5,#)'45

"3,)$"+!", %1"+!$&+$"+,*ǖǕ22/!"!"2/"+4""/,-"+3,,/!"'/)&'(0" 7/ǽ"""/01"(,,-'"0'$"/001,+!"+)/2&*,-1&'!()/3,,/!"!"2/,* %2+0)$1"0)+"+4"/!"+%/1")&'(,+13+$"+!,,/!"4&+(")&"/0!&"1#")0Ǿ /"(("+"+!,7"+3,)()/%!!"+01+*"1!"*,,&01"()"!&+$Ǿ0 %,"+"+"+ "00,&/"03,,/%")")"2("-/&'7"+ǽ""7,"("/0(4*"+*"1)"$"%+!"+ &++"+"+(,+!"+%01+&"1+!"/0!+!"1"+14""/3"/)1"+*"1100"+3,) +(,-"+ǽ+3,,/!"$"+"+!&""/$""+$"+,"$3+(,+!"+(/&'$"+Ǿ4/"+ +122/)&'(,,())"4&+(")0$",-"+!"+40%"1,3"/)$"7"))&$!/2(ǽ

'GP VQRQRDTGPIUV XQQT

#NRGFũ*W\GU

 $GNGGH


-0#..'0&'(''56#810&

!"$"7"))&$"!/2(1"3+,3"/!$4"/!%"11&'!3,,/""+(+))"+!" #""013,+!È&#x20AC;"+!1&0%"1$"4,/!"+È&#x201A;,3"/+! 40#$"/"&0! +/,0*)"+"+(4*1"/" %1&+""+3,))"1"+1*"1"+1%,20&01" #""01$+$"/0ǽ+""+$2&)16-)"02/"+&+"1&"0*"!)"61,1+ ,%"*&+%-0,!6"+3+"6,+ "1,1+%""1)"0Ǿ+&"1040 1"$"(ǽ))")""#1&'!"+4/"+,-!"7"*,,&"#""013,+! 3"/1"$"+4,,/!&$!"+%"140-/ %1&$,*1"7&"+!1',+$"+,2! 0 %,2!"/+0 %,2!"/%"1"+"*,*"+1!"14&01!"!"+"+%"1 +!"/"*,*"+17")#001,+!"+1"%(("+ǽ

*GVMQOGPFG \QOGTUGK\QGPFTCCKV ŨVQO \KPKP

&' 0-

/,)&'("-/&+107,/$"+3,,/"*,1&"0ǽ */*!&1))"0"+'""+1()/3,,/!"%""/)&'(" 7,*"/0"!$"+ǽ1"/3"/!"/+&"1&+'"(01*$ ,+1/"("+!"7"7,*"/&0""+'"+0/1&(")ǽ/7&'+ 3")"400&+$"+"+*,!"))"+1"3"/(/&'$"+&'ʭǽ +01"*!3&0""/1'"$/$3,,/%"1'2&01"*,!")ǽ

(QMR\ The

0(( Vibes1(;7 ddamesmode d voor een maatje tj meer ,/-001/1Ç&#x161;Ç&#x2022;,0*)"+ Ç&#x2022;Ç&#x153;Ç&#x2DC;È&#x2019;Ç&#x161;Ç&#x2014;Ç&#x2014;Ç&#x2DC;Ç&#x161;Ç&#x203A;Ç&#x2022;444ǽ+"51-)20ǽ+)

&47-$'<1%*6'/1&'5*195

-7,+!$Ǿ!"!$3+!"*,!"0%,4Ǿ40%"1+122/)&'(3+")+$ !1&"!"/""+"/-&"(#&'+2&17$"+40%"1+""+3,+!4/!"!/+( /&'(")&'(3),"&!""/$+$"+*!1%"1-/,$/**-041)1"/ "$,+ǽ*Ç&#x2013;Ç&#x2014;22/$&+$"+!"4&+(")0,-"+"+,*Ç&#x2013;Ç&#x2DC;22/"$,+!" ""/01"*,!"0%,4ǽ"+&"2401"1/"+!0,-))"$"&"!"+(4*"+ 3,,/&'ǽ"!"!,,/!"7"$"4")!&$"0%,4),,-1,0*)"+"/!"7" 7,*"/ ,*-)""1#0%&,+)"&'*"1!")"2(01"()"!&+$Ǿ0 %,"+"+"+ "00,&/"0*/,,(+122/)&'(!"))"/$#01"/&))"+"+(-0")0"+ +122/)&'(7")#0!"*,,&01")&+$"/&""+!()"!&+$ǽ &'!"+0))"3&"/!"0%,4040%"1)"(("/!/2(&+!"1"+1Ǿ!,,/))" &+0-&/1&"!&"!"*"+0"+,-!"!"+01,+!"+!"4&+(")03,)*"1 4&+(")"+!-2)&"("+*"!"!,,/%"1%""/)&'("4""/71%"11"//0,,( 4""/,*3,)ǽ )*"1)È&#x20AC;41""+1,-4""("+!È&#x201A;+(+!",/$+&01&""++))" 3/&'4&))&$"/03,,/!&1$"4")!&$"4""("+!ǽ"1"3"+"*"+1"+7,)0!"7" 7"11"+4"È&#x2C6;,+0*,,&",0*)"+È&#x2030;$,"!,-!"(/1ǽ"(2++"++2) +&"14 %1"+,-,0*)"+3"+2"Ç&#x2014;Ç&#x2022;Ç&#x2013;Ç&#x17E;ǽ


415/#.'0#8'07'

/'6&'<'6+258+0&,'''0 $'*#&+','#.5)')16'0<+6 1HLGOGVGGPUGPUWGNGDQG\GOFG\QOGTKPUVCRVJCPIV PKGVGPMGNXCPLGDQTUVGPCH#NNGUDGIKPVGPGKPFKIVDKL FGLWKUVGDGJCOCCV'PFCVDNKLMVPKGVCNVKLFGGP UKPGEWTG4GEGPVQPFGT\QGMVQQPVKOOGTUFCVUNGEJVU XCPFGXTQWYGPXCPFCCIFGLWKUVGDGJCOCCV FTCCIV/CCTJQGYGGVLGPWYCPPGGTLGDGJCLQWCNU IGIQVGP\KV!&G\GVKRUXCP8CPFGT$WTIJ.KPIGTKG IKFUGPLGQRYGINCCVLGKPURKTGTGPÐ&#x161; 7,"(1, %1+/!"'2&01""%Ǿ&(&+& ,#!-(ǽ 1"+4""$&++"+&'%"1"$&+ǽ," '""%,#&(&+&+Ǿ2&$'")& %1'"0 3,,/,3"/"+"4""$7 %1%""+"+ 4""/*"1'"0 %,2!"/)!"+7,!1'" ,/01"+7& %,-+122/)&'("4&'7"&+'" "%+"01")"+ǽ

" "+1,+!"/7,"()""/1!10)" %10 Ç&#x2DC;Ç&#x2022;Ê¢3+!"3/,24"+%/ ,//" 1" "%*1("+1ǽ+4"$"3"+%"1$/&# 1,"Ǿ%"1&0,,(+&"1""+3,2!&$ǽ )/&'(" /&1"/&0-")"+*""&+!" 7,"(1, %1+/""+-00"+!""%ǽ *"/0)" %10"+(")",-1"+,"*"+Ç¿ ""+74+$"/0 %-Ǿ'"$"4& %1Ǿ'" )& %*0,24Ǿ'")""#1&'!Ǿ)!"7" # 1,/"+"Ħ+3),"!"+'",/01"+ǽ ,*1!/,3"+,-!1"&!" ,/01"+&'!"*""01"3/,24"+ 3"/0 %&))"+ǽ +!"/0$"7"$!Ǿ%"1&0$""+ ,3"/,!&$")25",*'"&'!" +(,,-3+""+"%1")1"+ )"&!"+!,,/""+)&+$"/&"016)&+$ "5-"/1ǽ+1$""#1,"Ǿ+&"*+!(+ !"&*- 13+""+-00"+!""% ,-'"1,1)),,(,+1("++"+ǽ"1!"7" Ç&#x161;1&-0%")-1!"016)&01"3++!"/ 2/$%&+$"/&"',2)301,-4"$&+'"

3"/3,)$"+001+"+*('""% ,#&(&+&3017,!1%"1/2$-+!7& % +"1'"0%,/&7,+1),*'")& %* 0)2&1ǽ"1,-ǿ%"1/2$-+!&0%"1 ")+$/&'(01",+!"/!"")3+'""%Ǿ ,*!1%"1'"!"+,!&$"01"2+ *,"1"+$"3"+ǽ"1!/,* ,+1/,)""/1")(")&+$"/&"016)&01"&' +!"/2/$%01""!0,#%"1 %1"/01" $"!"")1"+&"1,3"+!""2$")0 3,,/+2&101&'$1ǽ 4""$")&'(",/01"+Ǿ%"1&00)" %10 ""+()"&++1)3/,24"+$"$"3"+ǽ *!&"/"!"+&0%"1"00"+1&"")!1 ")(0 %,2!"/+!'"#7,+!"/)&'(

4,/!1+$"-01Ǿ*"1%"1,,$,- %/*,+&"27"01"2+"+06**"1/&0 %" ,/01"+ǽ /"2(1!"01,#,#0)2&1"+!" 2-0+&"1 3,))"!&$+È&#x201E;+7&'+!" 2-01" $/,,13,,/',24,/01"+ǽ"7")#!"/1&'! *,"1"+'"1"-")07& %+"1'"0&+%"1 !&"-01"-2+13+'" 2-"3&+!"+ǽ "1 ,*$"(""/!"$")!1,,(Ç¿)0'",/01"+ ,,(*/""+""1'"2&1'" 2-0 012)-"+Ǿ&0'""%1"()"&+3,,/'" ,/01"+ǽ ,10),1"++&"1,+")+$/&'(Ç¿ ,+1/,)""/!""2$")03+'""%,# &(&+&ǽ,")'"!""2$")0-/&(("+&+ '"%2&!+"1,+!"/'",(0")0Ǿ!+%" '"""+1"$/,1""%*1301ǽ)0!" "2$")0&+!"%2&!1200"+'",/01"+ -/&(("+Ǿ4&)!1!/"+1"$"+7"$$"+ !1'""/""+1"()"&+""%%"1 2&1$"-&(1ǽ &)'"7"("/7&'+!1'"!"'2&01""% 2&1(&"01È&#x201E; )+$0&'+!"/2/$% &+$"/&""+)1'"*1"5 1 "-)"+!,,/""+)&+$"/&"016)&01"!&" '" 2-"+,*1/"(+24("2/&$ ,-*""1È&#x201A; +)&+"""+)&+$"/&"016)&+$&+,"("+ (+,,(3&444ǽ2/$%)&+$"/&"ǽ+)

 $GNGGH


+DOOR

7+(32:(52)

%$%(77( 0HW%DEHWWWHYLQGHQZLMKHWDOWLMG HHQIHHVWMH(HQ Q JH]HOOLJH JH FROOHJDPHW KDUWYRR R U5 5RVP PDO DOHQ H HQYRRRU HQ RU;$ ;$1 ;$ 1 $OVMHGRRU%DDEH E WWHJHKROSHQ HQ ZRUGW Z HW ZH H MHG GDWMHHHQHHUOLMNDGYLHV NULMJW JWHQ]HH KHOHPDDOYRRUMHJDDW

 GNGGH GGH G $GNG

37778)66)&37%0`6371%0)2


QLHXZ]RPHUVHL]RHQ

1DPHQV;$1 7URWVRS5RVPDOHQ

7+(32:(52)

/(11<

$/,; /(9, .2&&$ 2%-(&7 0$'$0 672/7= +./,9,1*

/HQQ\ RQ]HVKRSPDQDDJJJHU LVHHQVXSHU ȑMQHHQJH]HOOLJH%UDEDDQ QWVHFROOHJD =H ZHU H NW N KDU DUGLVHUJ JHG GX XOGLJ =H H QHHPW H KWW GH HF H WL W MG MGYRRUUMHHQ Q MLMM JDDWPHW H HHQ H JRHG JR HG JHY HYRH RHOGH GHGHX HXUXL XLWW

./(9(5,1* ,%$1$ 62),(6&+1225 678',2$11(/2(6 5,1$6&,0(172 <$<$ ' <= '$ -$1( 1 /86+.$

1 , ( 8 : ( . / ( 8 5 ( 1  : ( / 2 9 ( < ( / /2:

=+5,// /7% *,36< ,&+, 58('()(00( 1,&.-($16 -88/ %(//( *(,6+$ 03'(10$5.

:LM]LHQXJUDDJ DQ ELMRQ]HZLQNHOD  W GH'URSVVWUDD WH5RVPDOHQ 'HNRȞȑH VWDDWNODDU

(3647786%%8)(`9()21%6/8786%%8++`()2&37',,)0*8,)9:)04%77%+)%4`;;;<%2;31%220


415/#.'0#8'07'

De zon is er eindelijk door, en daar worden we blij van! In volle zon en met hele goede zin hebben wij tijdens Rosmalen Avenue onze nieuwste mode laten zien in een knallende modeshow. Wat heb je daar kunnen zien, wat zijn de trends voor dit seizoen, en ligt in de winkel op jou te wachten?

De collectie is gewoon goed! Kom langs en zie het zelf… Met meer dan 40 verschillende polo’s in fijne en frisse kleuren van de merken Scotch& Soda, Lyle & Scott, Matinique, Diesel, Genti, Cast Iron en Superdry. Het olijfgroen van afgelopen seizoen wordt ook nu weer in deze collectie doorgevoerd. Deze kleur groen is met alle kleuren te combineren en het staat iedereen. De vertrouwde blauwe en grijze tinten vormen nog steeds de basis van de gehele collectie. Frisse kleuren zoals zalm, rosé, en licht groen geven de collectie de gewenste vrolijke zonnige uitstraling. Met twaalf verschillende zwemshorts van onder meer Diesel, Scotch & Soda, Bjorn Borg en Lyle & Scott kan elke klant op het strand goed voor de dag komen. Was-tip: Was ‘onze’ kleding op 30 graden max. maar even zo belangrijk; zet (indien mogelijk) het toerental van het centrifugeren omlaag naar ongeveer 800 Hier voorkom je mee dat je kleding alsnog krimpt! Nog een weetje voor de lange mannen; als jouw shirt, polo of sweater uit de was komt, trek het dan (voorzichtig) in vorm, zo blijft hij mooi op lengte, en voorkom je dat hij te kort wordt.

WEAR-IT DRUNEN | Grotestraat 131b | Telefoon 0416 - 54 04 84 WEAR-IT ROSMALEN | Dorpsstraat 50c | Telefoon 073 - 522 41 41

WWW.WEAR-IT.NL


415/#.'0#8'07'

&COGUOQFG\QOGT +PFTWMYGMMGPF

-$%& )1*'1)&' 0-

&GFCOGUOQFGXCPFG\QOGTXCPKUUCOGPVGXCVVGPCNUKPFTWMYGMMGPF ŨTKLMũXQNXCPMNGWTRTKPVUGPUVCVGOGPVU&GQRVKOKUVKUEJGDNKMXCPQPVYGTRGTUXGT VCCNV\KEJKPJGVIGDTWKMXCPINCP\GPFXGNQWTUGP\KLFGRCTGNUMNGWTKIGDQTFWWTUGNU DQVCPKUEJGRTKPVUGPYCTOGHTKUUGGPHGNNGMNGWTGP%QNNGEVKGUXQNTKLMGOCVGTKCNGPGP OQQKGMNGWTGPEQODKPCVKGOQIGNKLMJGFGP\KLPJGVTGUWNVCCV$KL8CPFG)TCCHOQFG XKPFVWGGPIGXCTKGGTFGEQNNGEVKGYCCTKPCNFG\GVTGPFU\KLPQRIGPQOGP

+0-&/1&",-$"!+1&'!"+0 ,0*)"+3"+2"Ȅ+&0%"1%,,$ 1&'!3,,/""+"7,"(++!"

/#*,!"ǽ+7"*,!"Ȓ!3&0"2/0

("++"+!"+&"24" ,))" 1&"0!,,/"+ !,,/"+%")-"+2*"1""+$,"! ,*&+1&"Ȓ!3&"0ǽ,*$"/201 3/&')&'3"+!(&'("+"+-00"+ǽ

     

    +!" /#,!" ,0*)"+ ,/-001/1ǖǕȢǚǗǙǖ,0*)"+ ǕǜǘȒǚǗǖǗǗǖǝ "/)& 2* "/ 2/&20-)"&+ǝǙȢ ǚǗǚǝ"/)& 2* ǕǜǘȒǚǕǘǗǗǞǙ

 $GNGGH


415/#.'0#8'07'

Damesschoenen

) ) * # . 

$) Herenschoenen

Grote maten schoenen

+02&1$"/"&!"00,/1&*"+1&"!1 3,,/""+&"!"/414&)0ǽ ,(3,,/$/,1"*1"+Ǿ!*"01ȡ**1Ǚǚ "+%"/"+1ȡ**1ǚǕǽ

,/-001/1ǘǖȒǘǘȒǘǘ ǚǗǙǖ,0*)"+ ǕǜǘǚǗǖǗǘǜǙ

www.moonenschoenen.nl


415/#.'0#8'07'

41 15/# #.'0 0Å¥ *GV\KKLPIQ QWFG GPVKLF FGPXQQTT;1.1-CRR RGTU KP4Q QUOC CNGP POCC CTFC CCT JC CFGKI IGPCTGUUG G +PI IGDQTTIXC CPFG G8GP PLC CCTIGNGFG GPGE EJVP PKGV QRFW WTXG GPJQR RGP+P PQXG GODG GT QR RGPF FG\G GFG FGWTG GPXC CPJC CCTM MCRRG GTU\CCM CCP FG4C CCF FJWKUU UVTCC CVGP PWKUUFKGMCR RUCNQP PCNY YGGTVGMNNGKPÐ&#x161; "13&")&+&"!"/$"3)4"),-1&'!"+0 %"1 "01&3)&+Ç&#x2014;Ç&#x2022;Ç&#x2013;Ç&#x2122;ǽ,!"))"+ *"1)24"+$/,"+%/!"")!"+ #)6"/02&13+!"+&"241"3"01&$"+ (--"/07(ǽ,,/',+$" *"&!"+"+3/,24"+!&"0+(1"++/ 41#"))"()"2/"+&+%"1%/!Ä&#x2021; 2&1(,*01ǽÈ&#x160;/"&$"+)&'((+ &"!"/""+&',+01"/" %1ǾÈ&#x2039;3"/1")1

+$",/$ǽ +1'Ǿ1,"3))&$&07"!" ()"2/"5-"/1ǽ"&07")#0*"1+"$"+ +!"/"+$"+,*&+""/!3,,/!" %4/7(,-#/,#"00&,+) &/ ,),/ " %+& &+Ǿ,+!"/!"")3+!" ,&##2/"4/!ǽ"%,,/1!20+2)&' !"1&"+"01"(--"/03+ "!"/)+!È&#x201A;È&#x160; (%,23+()"2/"+!1 &0,,(4")1"7&"++*&'+(-0")ǽ ,,/!"4"!01/&'!%"&(""+ %/*,!")3,,/7&"+3+""+

2+& ,/+(-0")ǽ1011"&$"+)&'( 3,,/""+(-0")*"1$/--&$" ()"2/1'"0ǽ +&"!"/$"3)$""+ +122/)&'("()"2/"+ǽÈ&#x2039; , %7&'+7"&'ǽǽǽ,,( $"0-" &)&0""/!&+'2&01!&"()"2/"+ǽ È&#x160;&',+0&0"/$""+0-/("3+1/"+!0ǽ &"3"/(&'("+4"+/41&'!"()+1 -01ǽ (%,23+()"2/"+!17&"'" +*&'+(-0")ǽ/)0&"*+! ""+*,,&"Ǿ+122/)&'("),+!"()"2/ 4&)Ǿ(2++"+4"!1,,(ǽÈ&#x2039; ,,/ +$",/$Ǿ!&"3,,/%"1 (--"/0*"/(È&#x2030;+7 +1"/+1&,+),- ))"/)"&-)"(("+(,*1Ǿ&0ǽǽǽ" %1 ""+1%2&00&0ǽÈ&#x160;"+"&$"+(-0),+ &0)1&'!*&'+!/,,*$"4""01ǽ +Ç&#x2014;Ç&#x2022;Ç&#x2013;Ç&#x2122; "$,+&(*"1Ä&#x2021;Ä&#x2021;+4"/(+""*01"/ǽ2 7&'+4"*"1""+1"*3+ %1"+ $+4"È&#x201D;+""+#)&+("3"/,24&+$ È&#x201D;3"/%2&7"++/!",/-001/1ǽÈ&#x2039;

/7)7"&+'2)&%/+&"24" (-0),+,-"+"+ǽ "!2/#1+2,,(4")&+%/"&$"+ 02 "01"$"),3"+ǽÈ&#x160;+01"*"011 2&1 %1%")"3"/0 %&))"+!"*"&!"+ǽ 1&0,,(,+7"(/ %1ǽ "1 (--"/03(&0""+-00&"3+,+0 ))"*)ǽ+!17&"'"ǽÈ&#x2039;,(/&'$"+!" (-01"/0,,(3,),-!"$")"$"+%"&! 7& %1",+14&((")"+ǽÈ&#x160;/,* %""+4"+2,,(" %1" *++"+3,+!"+Ǿ,*!1,+7" (-01"/2/!"/"/0 %,,)!,"1ǽÈ&#x2039; 1/(0Ǿ&+%"1+&"24"-+!Ǿ(,*1 !/+,$*""//2&*1"3,,/ǽ ,,/),-&$ ,+ "+1/""/1 +$",/$7& % ,-!",&##2/"4/!ǽÈ&#x160;+!/+&0 "/4""/""+%")"+&"24"2&1!$&+$ *"1""++&"24"(-0),+È&#x201A;È&#x2039;

ǽ ǽǽ --" "/0

 NGGH $GNGGH


$174)10&+5%*)'0+'6'0

&GNGPVGKUDGIQPPGP

 &0)) ))-0$/ ) &GNGPVGKUQHHKEKGGNDGIQPPGPFGFCIGPYQTFGPNCPIGTFGNGPVG\QPNCCV\KEJCNYGGT NGMMGT\KGP'PPQIGGPXQQTFGGNGT\WNNGPYGGTXGNGNGMMGTGXQQTLCCTURTQFWEVGPVG XGTMTKLIGP\KLP/CCTJQGDGTGKFGPYGFKGXQQTLCCTURTQFWEVGP\QCNUCURGTIGU FQRGTYVGPGPIGXQIGNVG!

9+,81'.'010518'4#.6*7+5

"3"/'/!$03&0&1"1%2&01/(1"/"+,-3"//00"+!" #&+$"/#,,!$"/" %1"+Ȅ#1&'!"+0""+#*&)&"!$!"(2+01 #(&'("+&',+7"$/&))*""01"/Ȅ,2/$,+!&0 % "+&"1"+%""#1 ))"0&+%2&0,*',24$01"+1%2&01"1/(1"/"+,-""+ ,+3"/$"1")&'("0*(0"+01&"ǽ+%"1*,,&"&0ǿ'&'%"1"/ )0$01%""/,#$013/,24$""+,*(&'("++/ǽ +7"*,&")"("2("+&+',2412&+1,1""+ %"#Ȓ(,(&+',24 ("2("+Ȁ4&'3,")"+,+0,3"/)1%2&0ǽ&1"//!(,*"+4" 3,,/#)+$0,*!"), 1&"1""(&'("+"+1"7&"+41'&'Ȉ&+ %2&0ȉ%"1ǽ44"+0"+7&'+,+7"0&0&+$/"!&Ċ+1"+Ǿ 4/*""4"""+/" "-1,-*1*("+3,,/%"1-"/#" 1" 1%2&0#""01ǽ /$3,"$"+4"!/7")#+,$""++1) 3"//00"+!"&!""Ċ++1,"Ȃ 241'(&'.'06'+010<'-11-.11&5К

")"+1"&0+$"/,("+"%"/311"+,+0 4,/(0%,--/,$/**ǽ"-(("+4""/$/,,102&1*"1""+ 2&1$"/"&!"0")" 1&"%""/)&'("0"&7,"+0-/,!2 1"+Ǿ&+0-&/1&"

 $GNGGH

3,,/+(,*"+!"#""01!$"+Ǿ4,/(0%,-0-"/$"0"+ *""/ǽǽǽ ,(7,ȉ+,2/$,+!&"/&+%/1"++&"/"+Ȅ+7&'+4&',- 7,"(+/',2Ȃ"+12$"Ħ+1"/"00""/!Ȅ ,"(+2'"4,/(0%,-Ȃ +052+4#6+'01&+)811479(''56!

&12&1"+0"&7,"+'/&$,#""++!"/"%"2$)&'("$""2/1"+&0 !&"%"13&"/"+4/!&0Ȅ&'(,*"+$/$)+$0,*0*"+ ""+-)+1"*("+3,,/""+&'7,+!"/"+3,)*(1#""01&' ',2,-), 1&"ǽ)0'")301""+!12*4&)1/"0"/3"/"+Ǿ +""*!+ ,+1 1*"1,+0,-Ȃ+"0-/"("+4"'" 4"+0"+ǽ &'&'1"+,+0$/$301&+!" 1"/&+$3+24"3"+"*"+1Ȃ &'(3,,/*""/&+#,/*1&",-ǿ 444ǽ,2/$,+!&0 %$"+&"1"+ǽ ,*ǽ "+"))"1'"3&+!"+4&'+"17,)"2(ǿǕǛȒǘǙǖǘǖǗǚǝǽ


$174)10&+5%*)'0+'6'0

+PJQQKIGTQQMVGCURGTIGU /'6$''0*#/9QTVGNOQWUUGNKPGGPJQPKPIVKLOLWU +0)4'&+ǿ06'08114 2'4510'0/+076'0

ǖǛ0-"/$"0Ǿ/"("+ǙȒǚ0-"/$"0-"/ -"/0,,+ Ǘ3,))"%+!"+ț(/2&!"+Ȝ%,,&Ǿ3+!" !&"/"+4&+(") ǖ""+%*Ǿ1200"+ǜǚǕȒǖǕǕǕ$/*Ǿ 3,,/$"$/!"+$"-"(")!ȡ $"*/&+""/! )2*&+&2*('"*"1$1'"03,,/ !"/" 2"ț3"/(/&'$/&'!" 02-"/*/(1Ȝ ǘǕǕ$/*,0-""+ ǕǾǚ)!'")2/&"/ ǕǾǗǚ012(0'),1 Ǘǚ$/,1"/ ǕǾǚ!)/,,* ǖ(/2&!+$")ǽ Ǚ")ǽ%,+&+$ ǖ1('"3"/0"1&'* ǖ!)/,!"4&'+ ǘ!)4&)!Ȓ,#()#0#,+! Ǚ") /Ć*"#/Ĥ %" 7,21Ǿ-"-"/ $'4'+&+0)

ǖǽ"/4/*!"/" 2",#&$ /""+ $$3,,/1,1*&!!")%,,$țǖǚǕȜǽ Ǘǽ+&'!3,,/!"*,200")&+"!"

-""+1'"0&+!2++"-)(("+țǘ**Ȝ "+7"17",-*"141"/Ǿ)2/&"/Ǿ (/2&!+$")"+0'),1 ǘǽ &"17"#)07"$,"!$/7&'+ǽ/& !"-""+&+""+("2("+* %&+"#&'+"+ 4/&'#!"*00!,,/""+#&'+"7""#ǽ ,"$+/0*(7,21"+-"-"/1,"ǽ Ǚǽ,"$/,,*1,"Ǿ)1(,/1(,("+Ǿ /,"/!",1"/"/!,,/"+/"+$,- 0*(*"1-"-"/Ǿ7,21"+ +,,1*20(1ǽ ǚǽ %&)!"0-"/$"0"+%)%"1 ,+!"/01"$"!"")1"3+!"0-"/$"0 #ǽ"$%"1)2*&+&2*/" 2"Ȓ /,,01"/,-%"1/,,01"/3+!" /" 2"ǽ""*""+3,))"%+!%,,& "+)"$!"7",-%"1)2*&+&2* /,,01"/*"1!"$1'"0ǽ"/!"") %&"/,3"/!"0-"/$"0"+"!"(*"1 %"1,3"/&$"%,,&ǽ"$%&"/,3"+,- !"""+%*ǽ,,(!"0-"/$"*"1 !"""+%*3,,/,+$"3""/ǘǕ *&+21"+ǽ Ǜǽ"/4/*3,,/!"'20!"%,+&+$ *"1!"1&'*&+""+01"")-+1,1!" %,+&+$3),"&/&0ǽ,"/!"4&'+ "/!,,/"+)1!"3),"&01,#&+ ǽǙ *&+ǽ1,1!"%")#1&+(,("+ǽ ǜǽ %"+(!"#,+!"/&'"+)1!"

020,-+&"24&+ ǽǖǕ*&+ǽ1,1 ǽ !"%")#1&+(,("+ǽ ǝǽ,"/!" /Ć*"#/Ĥ %"),0*"1ǖȒǗ ""1)"-")03+!"020"+/,"/%"1 *"+$0")!,,/!"/"013+!"020Ǿ )1!"0204""/+!"(,,( (,*"+"+/"+$%/,-0*(*"1 7,21"+-"-"/ǽ Ǟǽ%" (+ǗǕ*&+21"+*"1""+ 0 %"/-*"0'",#!"0-"/$"0)$/ 7&'+ǽ )Ǿ7,!/!"0-"/$"0()/ 7&'+Ǿ""/01!"""+%*3+!" /" 2""+3"/4&'!"/%"1%,,&ǽ ,2 !"""+%*4/*&+!" 3,,/3"/4/*!"ț%"1")2 %1Ȝ,3"+ǽ )!"0-"/$"03+!"/" 2"Ǿ 3"/4&'!"/%"1%,,&3+!"0-"/$"0 "+%,2"3"+12"")4/*&+!" %"1")2 %1,3"+3+ǛǕʍǽ ǖǕǽ+&'!!"""+%*&+!2++" -)(("+ǽ %"-14""$,"!")"-")0 4,/1")*,200")&+",-%"1,/!ǽ( 3"/3,)$"+0*"1""+)"-")""+01/""- 3+!"4,/1")!,,/*"1!",))"(+1 3+!")"-")3+2&1!"*,200")&+" ""+3"$"+!""4"$&+$1"*("+ǽ "$!"$"/,,(1"0-"/$"0,-!" 4,/1")*,200")&+"ǽ"/!"")!&3"/0" -)(("+""+%*,3"/%"1$"%"")ǽ (%"1$"/" %1#!,,/""+/2&*" )"-")3+!"020,3"/!"$"%"")1" $&"1"+ǽ"/3,)$"+0*('"*"1""+ %)3")"-")020""+*,,&"01/""- /,+!,*%"1$"/" %1ǽ

 $GNGGH


Voor eenof renovatie nieuwe keuken op maat U bent van harte welkom om onze sfeer te proeven!

Een persoonlijke benadering voor een persoonlijke keuken Overbeeke 21 5258 BL Berlicum 073 - 503 88 61

Werstkant 17 â&#x20AC;˘ Berlicum Tel. 073-5030509 Dinsdag van 16.00-20.00 uur Woensdag t/m zondag van 12.00-20.00 uur (nabij Camping De Hooghe Heide)

www.de-pimpernel.nl

Dakkapel op uw nieuwbouwwoning een dure optie? Niet bij ons!

Welkom-AANBIEDING Tegen inlevering van deze kortingsbon

2e PANNENKOEK

GRATIS

(de goedkoopste)PANNEKOEKENHUYS & UITSPANNING

info@vanderdussenmaatkeukens.nl www.vanderdussenmaatkeukens.nl

(actie ook geldig bij meerdere personen zoals 4=2, 6=3, enz.)

gg p Prefab specialist sindssinds 19921992 Prefabdakkapellen dakkapellen specialist 15 jaar garantie op dak en dakkapel Binnen een halve geplaatst Binnen een halve dagdag geplaatst Hoogwaardige kwaliteit 15 jaar garantie op dak en dakkapel 15 jaar garantie op dak en dakkapel Geheel naar eigen wens en smaak aan te passen Hoogwaardige kwaliteit Hoogwaardige kwaliteit Geheel naarVele eigen wens en smaak aan te passen opties beschikbaar Geheel naar eigen wens en smaak aan te passen Vele opties beschikbaar Bezoek voor meer informatie onze website Vele opties Bezoek voor meer beschikbaar informatie onze website

www.vangrinsvendakkapellen.nl

K

Elke zater da g

KIJKMIDDAg G van 12.00-16.00

Huisbergen 1 5249 JR Rosmalen 073-5033794


415/#.'01069##-6 &'(1%7512

4QUOCNGP

*)/2&/III 4QUOCNGPQPVYCCMV1PFGTFKGPQGOGTVTQMHQVQITCCH9KO-QMXCP(QVQ-KGMUJQR 9KO-QMCCP&G&TKGURTQPIVYGGMGGTTQPFFGMNQMXCPXKLXGPũUPCEJVUIGYCRGPF OGV\KLPECOGTC4QUOCNGPKPŬ6YGGMGGTYCPVFKGGGTUVGPCEJVKPHGDTWCTKYCUJGV UWRGTMQWF9GJGDDGPHNKPMCHIG\KGPGPOQGUVGPGEJVVJWKUQRYCTOGPŭ&GVYGGFG PCEJVQPIGXGGTGGPOCCPFNCVGTYCUJGVDGVGTWKVVGJQWFGPŬ0CVWWTNKLMYCUJGV RTCEJVKIŭ\GIVJKLŬ,GDGPVIGYGPFFCVGTCNVKLFXGTMGGTKU0WRTQGHFGLGFGTWUVFG XGTNCVGPJGKF+MJGDYGNJGVKFGGFCVKMFCVIQGFJGDXCUVMWPPGPNGIIGPŭ

 $GNGGH


&'(1%7512 415/#.'01069##-6

<QUVKNGPXTGFKI \QXTQGI

 $GNGGH


415/#.'01069##-6 &'(1%7512

+MYGTMOGVGGP0KMQP&(WNN(TCOG GPGGP0KMQPOONGPUQRUVCVKGH OGVGGPUNWKVGTVKLFXCPUGEQPFGP GPFKCHTCIOCQOGNMGDGYGIKPI KPFGHQVQVGXQQTMQOGPFTWM KMCHOGVGGP CHUVCPFUDGFKGPKPI

oQOWWT ŨUOQTIGPU DGUVMQWF

 $GNGGH


&'(1%7512

 

 $GNGGH

(KGVUDTWI GPTQVQPFG


 VVVV

ng tuinverlichti ppingen a terrasoverk carports tuinhuisjes & londers &v schutttingen Specialist in tuinverlichting In onze showroom vindt u de grootste collectie buitenverlichting voor huis & tuin waarvan 1000 modellen zijn opgesteld. Kom langs voor lichtadvies en een lichtplan.

Maatwerk in tuinhout In eigen werkplaats maken wij allerlei toepassingen van hout voor in de tuin zoals schuttingen, tuinhuisjes, terrasoverkappingen en vlonders.

8LWJHEUHLGHLQIRUPDWLHRSRQ]HVLWH %HUNGLMN6LQW0LFKLHOVJHVWHO

:::78,1727$$/1/

Werstkant 34 5258 TC Berlicum 073 – 503 63 24 of 06 - 53 72 85 34 www.uitvaartverzorgingberlicumrosmalen.nl info@uitvaartverzorgingberlicumrosmalen.nl

3HUVRRQOLMNEHWURNNHQ

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen ‘s-Hertogenbosch • Breda • Udenhout • Eindhoven Bezoek één van onze showrooms of kijk op:

www.kozion.nl

Maaskantje 32 | Den Dungen tel 073 594 34 79 www.meysenslaapcomfort.nl
n e n o Meer w nder i m r o Vo .000 v.o.n. 5 6 2 å G N I N TUSSENWO 0 v.o.n. 0 .0 5 7 2 å G N HOEKWONI waarden. elaar naar de voor netto maandlasten Vanaf å 880,00

°Vraag de mak

UNIEKE LOCATIE BIJ GROOTE WIELEN PLAS

N DE SINGEL LAATSTE RIJWONINGEN AA MET TUINEN OP HET ZUIDEN MING OP IEDERE VERDIEPING AR W ER RV OE VL LE AB RT FO COM EN KEUKEN COMPLEET SANITAIRPAKKET DOMOTICA HEJMANS SLIMWONEN HUIS Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. T ‡ 073 ‡5236465 U www.hetwaarehuis.nl

HEIJMANSGROOTEWIELEN.NL


#&8'4614+#.

Samenwerking ,1*05102'6(11&5 '041;#.<2'65%1 *GVKUGGPDKL\QPFGTGUCOGPYGTMKPIKPJGV4QUOCNGPUG DGFTKLHUNGXGP&GLQPIGQPFGTPGOGT4Q[9GUMGTJGGHVOGV 4Q[CN\2GVU%QGGPFKGTGPYKPMGNKPFGDTGGFUVOQIGNKLMG\KP XCPJGVYQQTF+ORQTVGWT,QJPUQP2GVHQQFUJCCNVFKGTXQGFGTU PCCT0GFGTNCPFGPJGGHVFCCTPCCUVVGIGPYQQTFKIQQMGGP GKIGPOGTM&GVYGGQPFGTPGOGTUJGDDGPQPFGTOGGTIGOGGP FCV\GIG\QPFJGKFXCPJWKUFKGTGPXQQTQRUVGNNGP'PFWUNKIIGP FGIG\QPFGJQPFGPGPMCVVGPDTQMMGPXCP,QJPUQPPCVWWTNKLM KPFGYKPMGNXCP4Q[ ,6)7"10ǔ,&0""+!&"/"+4&+(")&+!"/""!01"7&+3+%"1 4,,/!ǽ&',6(+!"!&"/"+)&"#%""/2&1"//!1"/" %13,,/""+ -"/0,,+)&'(!3&"0,-*1,-3")"/)"&1"//"&+"+Ǿ7,)0))"/$&"ȒǾ %2&!Ȓ"+3 %1-/,)"*"+Ǿ$"4/& %10+!,"+&+$"+ǽ,6)7"10ǔ, &0$/,"&"+!Ǿ,*!1,67&'+7(3,,/1!2/"+!3"/"1"/1!,,/ 3"/+&"24"+!"-/,!2 1"+1"3"/(,-"+ǽ "1&0(,/1,*""+ !&"/"+0-" &)7(*"1!"+!/2(,-0-" &)ǽ ,6)&'#1,3"+!&"+)"/"+ǽ&"1))""+%,2!1%&'!",+14&((")&+$ /,+!,*!&"/3,"!&+$&'Ǿ%&'4""1,,(3""),3"/%2&0!&"/"+"+ $"7,+!%"&!ǽ,3"/(,,-1%&'))"/)"&+122/)&'("-/,!2 1"+Ǿ7,)0 02--)"*"+1"+Ǿ#61,1%"/-"21%&0 %"*&!!")"+ț-)+1"+$"+""0(2+!"Ȝ "+-/,!2 1"+&+!"%,*",-1%&"ǽ,64"/(10*"+*"1""+ $"!/$01%"/-"21Ǿ1/&+"/0"+""+3,"!&+$0!"0(2+!&$"ǽ (2+1"/))"0,3"/)"7"+,-!"# ",,(-$&+3+!",+!"/+"*&+$ 444ǽ# ",,(ǽ ,*ȡ,6)7"10,ǽ

,%+"$,+7&'+$/,,1%+!")&+ǗǕǖǕ,-""+1,1(+1,,/3"/,24!" 0)-(*"/ǽ "1"!/&'#$/,"&!"Ǿ"+&+*&!!")0)"3"/1 ,%+0,+"1#,,!0 !"*"/("+/,#&+"Ǿ)+"1"1"+*ȉ0 &")!+/2&*ǚǚǕ4&+(")0&+ "!"/)+!"+")$&Ċǽ ,/&$'/$&+$"&$"+/ ,%+/0""++&"24"2&1!$&+$+ǿ%&' )+ ""/!"""+"&$"+*"/(%,+!"+3,"/ǿ&3"/4,,!ǽ ,%+%""#1%&"/3,,/ ""+2&1$"/"&!,+!"/7,"()1"+!,"++/!"+&"2401"1/"+!0&+ %,+!"+3,"!&+$"+,+14&((")!"7"0$/+3/&'"3/&+1"+!&"")( $"0""/!7&'+,-!/&"3)""0/,++"+#(,*01&$3+3/&'"2&1),,-!&"/"+ǽ 10)1+ǽ +"!"/)+!Ǿ*/,,(!/2&1"+ǽ"$"+4,,/!&$&0%"1 *"/()&+ %1)+!"+3"/(/&'$/ǽ &1'/(,*1&3"/4,,!,,(*"1(11"+3,"/ǽ "1-/,!2 14,/!1 $"-/"0"+1""/!,- +1"/7,,&+"2/"+"/$Ǿ!"$/,,101"3("2/01"/ 4"/")!3,,/))"041*"1%2&0!&"/"+1"*("+%""#1ǽ +2&1"//!)&$1,,(!1-/,!2 101/(04""/&',6&+!"4&+(")ǽ ,"!" 0*"+4"/(&+$"$&+1),()"+!/7&'+"&!",+!"/+"*"/01/,10,-ǽ

,6)7"10ǔ,Ȣ,/"+01/1ǗȢǚǗǙǖ ,0*)"+ȢǕǛǘǕǕǜǕǙǙǘ ,%+0,+"1#,,!0Ȣ##&"/,/ %ǖǙȢǚǗǙǖ,0*)"+ȢǕǜǘǚǗǗǕǝǜǘ 444ǽ',%+0,+-"1#,,!0ǽ+)

 $GNGGH

Profile for Gemert Media

Beleef Rosmalen nr 1 2018  

Beleef Rosmalen nr 1 2018

Beleef Rosmalen nr 1 2018  

Beleef Rosmalen nr 1 2018