Beleef Rosmalen nr 1 2018

Page 1

-DDUJDQJ 1XPPHU

-$ ) )

XQQT JGV NGXGP

- ) 2 -'$ ) \KLP IGFTGXGP OGPUGP

5COGP GGP XQQTUVGNNKPI OCMGP KU

# -/./$&& ' 0&


Kinderopvang 't Goudvisje

$D RODBH@KHRS HM JHMCDQNOU@MF

$% %34% /06".' 6//2 *% " 9

",4)*$ 7"4 4% /.4$%++%. 6//2 *% 0%54%2

.//)4 %%. 3"")% -)$$"' 6//2 *% +).$ ." 3#(//,

Vaste & vertrouwde gezichten

Omgang met dieren & iedere dag naar buiten

Meest uitdagende activiteitenaanbod

Kleine huiselijke groepen

Voorbereiding op school

BSO Specials Outdoor & Sport

Eten & slapen zoals thuis

Met vriendjes spelend leren

Gratis vervoer

Babyspecialisten die precies weten wat je baby nodig heeft

Aandacht voor sport, bewegen, muziek, cultuur en creativiteit

Onvergetelijke vakanties, met wensen die in vervulling gaan

'@RSUQHI UNNQ JHMC _ NTCDQ Welkom kind! Jij ontdekt jouw wereld in je eigen tempo. Je bent uniek met jouw talenten. Bij ’t Goudvisje draait alles om jouw welzijn en groei. We laten je zien, horen, proeven, voelen en beleven en zo ontdek je jouw natuurlijke wereld. Je maakt kennis met alle facetten van de natuur. Je leert samen spelen en maakt vriendjes. Je danst, beweegt, ontdekt muziek en sport en komt er achter hoe vindingrijk en creatief je bent. Het allerbelangrijkste vinden we dat je je bij ons veilig voelt en we samen bijzondere herinneringen gaan maken. Welkom ouder! Wij bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin jouw kind zich kan ontwikkelen en goed voelt. Je kind maakt bij ons kennis met andere kinderen, spelen, bewegen, de natuur, tradities en buiten zijn. Hoe onze opvang het best kan aansluiten op jouw wensen en onze pedagogische visie bekijken we graag samen met jou. Maak gebruik van onze ervaring, kennis, en extra service wanneer jij het nodig hebt. We geven graag deskundig advies.

F LDD @ C D C E D KD D QS@@K N O Q D C T / KHMD LDS NMR NM Kinderopvang ’t Goudvisje & BSO ’t Haaienhonk • 073 - 522 16 70 • WWW.GOUDVISJE.NL


81149114& %1.1(10

0KGWY EGPVTWO )0 3,,/7&11"/ 3 + %"1 "+1/2* + $"*"+1 ,0* )"+ "+ &( ,-/" %1 1/,10 ,- ,+0 *,,&" "+1/2*ǽ ' /"+ 4,/!1 %"1 4 %1"+ "&+!")&'( "),,+! "+ 4,/!1 ,+0 1, % ) $"7"))&$" "+1/2* 3"//&'(1 *"1 ""+ *,,&" 2&1 /"&!&+$ǽ &" &"!1 -) 10 + 1 ) 3 + +&"24" ,+!"/+"*&+$"+ǽ " !"+("+ 3 )1 + &!)Ǿ 3 + /"+Ǿ & /&0 "+ "4 ,/( &77 ǽ "1 +&"24" "+1/2* * (1 ,,( 3"/0 %&))"+!" 3"/-) 10&+$"+ "+ 3"/%2&7&+$"+ *,$")&'(ǽ , 4,/!1 !" "* 01/ (0 #)&+( $/,1"/ "+ ! 1 "1"("+1 ! 1 !&1 4 /"+%2&0 %"1 00,/1&*"+1 #)&+( 2&1 ( + /"&!"+ǽ &1 +&"24" /2&0"+!" % /1 $ 1 $"$ / +!""/! +&"24" ,+!"/+"*"/0 + / ,0* )"+ ),(("+Ǿ 4 /!,,/ %"1 4&+(") + ,! +Ń$ +1/"((")&'("/ 4,/!1ǽ " #""01")&'(" ,-"+&+$ 3 + !" +&"24 ,24 &0 ,- ǝ 0"-1"* "/ǽ "1 "+1/2* 3 + ,0* )"+ %""#1 ""+ - / $/,1" 3,,/!")"+ǽ "1 &0 $"* ((")&'( "/"&( / "+ 3,,/ &"!"/""+ 2&1 ,0* )"+ !& %1 &'ǽ ,( 3,,/ ""+ 4&'( )0 !" /,,1" &")"+ )&$1 %"1 $"4,,+ ,- #&"10 #01 +!ǽ ,* '" )&"3"/ *"1 !" 21,Ȅ + "+ '" + 122/)&'( "3"+""+0 3 + % /1" 4")(,*ǽ / &0 3,),- $/ 1&0 - /(""//2&*1"ǽ 200"+ %"1 4&+(")"+ !,,/ %" '" *&00 %&"+ "%,"#1" ,* "3"+ 2&1 1" /201"+ǽ 1 ( + -/&* ,- " /&"0-/,+$Ǿ !" $"7"))&$" %2&0( *"/ 4 / '" (2+1 #0-/"("+ *"1 3/&"+!"+ǽ ,( %"1 +&"24" $"!"")1" "3 1 01/ (0 3,),- %,/" 7, )0 %"1 +&"24" $/ +! #ć ,0* ")"+ "+ !" ),2!" "+1"/&+$ - ) 1"$"+,3"/ !" +&"24 ,24ǽ ,0* )"+ &0 ,3"+!&"+ ""+ )"3"+!&$ !,/-ǽ "7" 7,*"/ 4,/!"+ "/ 4""/ 3,),- $"7"))&$" 1&3&1"&1"+ &+ %"1 "+1/2* $"%,2!"+ǽ " (,*01 3 + ""+ +&"24 "+1/2* 3 )1 0 *"+ *"1 %"1 3"/0 %&'+"+ 3 + ""+ 3"/+&"24! ) !ǽ " "("+!" ")""#Ȓ #,/*2)" &0 !,,/ !" +&"24" 2&1$"3"/ +ǔ + "!& &+$/&'-"+! 3"/+&"24! "+ ,*$"7"1 &+ ""+ ()"2//&'( * $ 7&+"Ǿ 4 /&+ "/ +&"1 ))""+ +! %1 &0 3,,/ ,+! ,+ ! ,+!"/+"*"+! ,0 ,0* )"+Ǿ * / ,,( 3, 3,,/ -,/1/"11"+ 3 + & 1 &+ &+1"/"00 +1" &+4,+"/0 "+ "+ *,,&" -)"(("+ &+ %" %"1 !,/- 4 / 4" ) ))"* ) 7, 1/,10 ,- 7&&' 7&'+ǽ *"+0 ))" , ,+!"/+"*"/0 ""+ 4 4 /* 4")(,*

*#) -.

$GNGGH 4QUOCNGP KU GGP ITCVKU OCIC\KPG FCV JWKU CCP JWKU DG\QTIF YQTFV KP 4QUOCNGP 'ORGN /CCURQQTV *KPVJCO /CNKUMCOR -TWKUUVTCCV )TQQVG 9KGNGP 8KPMGN )GHHGP GP 0WNCPF *GV XGTUEJKLPV XKGT MGGT RGT LCCT KP GGP QRNCIG XCP GZGORNCTGP

(161)4#(+'

&* ,(Ǿ + ,/* +Ǿ ,/$"+ +!"/1Ǿ Ǘ01 $"Ǿ ,-%&"Ȓ )"2/ "/ &"0"+ 6'-56'0

+(&" 3 + "7"4&'(Ǿ ,-%&"Ȓ )"2/ "/ &"0"+Ǿ ") "*& ,,+"+Ǿ + 3 + )-%"+Ǿ "+!6 3 + &'00")Ǿ &* ,")0 12/##-

+ ǔ + "!& 3 &47-

21 % /&+1 #&8'46'4'0 +0 &+6 /#)#<+0'!

+ 3 + !" ,00"+ "/$ țǕǛ ǗǜǗǜǘǝǖǕȜ ,# + ,/* + țǕǛ ǗǚǙǛǛǜǖǛȜǽ ")""#/,0* )"+ȯ' +"+' +*"!& ǽ+)ǽ 3"/(,,-ȯ' +"+' +*"!& ǽ+) %144'5210&'06+'#&4'5

")""# ,0* )"+ )&"1 ǗǕǾ ǚǙǗǗ Ǿ "*"/1ǽ

""+ ")""# ,0* )"+ ,+13 +$"+Ȅ "7,/$() %1"+ȯ' +"+' +*"!& ǽ+)ǽ #% )-2+1"+ (2+1 2 1"/2$3&+!"+ ,- 444ǽ' +"+' +*"!& ǽ+) &"10 2&1 !"7" 2&1$ 3" * $ 4,/!"+ ,3"/$"+,*"+ 7,+!"/ 3,,/ #$ +!" 0 %/&ƞ")&'(" 1,"01"**&+$ 3 + !" 2&1$"3"/ǽ + !"7" 2&1$ 3" (2++"+ $""+ /" %1"+ 4,/!"+ ,+1)""+!ǽ " '" 02$$"01&"0 ,# &!""Ċ+ 3,,/ ( +!&! 1"+ &+ ,+7" /2 /&"("+Ȅ 1 %"1 ,+0 4"1"+ 3& ")""#/,0* )"+ȯ' +"+' +*"!& ǽ+)

$GNGGH+PJQWF 0(( - :F 1**-% - ;9:A

/QQK UVGN

/&'+ "+ & ++" 3 + ,/01

7KV GP VJWKU /&"+!"+ 3,,/ %"1 )"3"+

1PDGMGPF DGMGPF *"+ ""+ 3,,/01"))&+$ * ("+

-NGKPG OGPUGP ITQVG FTQOGP ,+$ $" ,(01 &0 ,2! $"! +

/ " )* " ) " ( &/ *( ( / +' 5$ - / ' 5 )

&G QOUNCI

+ %,,#! + / 3,"1"+

&G VGCOIGGUV

"!/"3"+ &' !" / +!4""/

$QWTIQPFKUEJ IGPKGVGP " )"+1" ,- ,+0 ,/!

&G HQEWU QR ,0* )"+ ,+14 (1

- !" ,3"/Ç¿ &))"* +00"+ "+ ,+&.2" % -"+!,+( ,1, !,,/Ç¿ + ,/* +


Juwelier

Schute

Voor veel mensen is de naam SEIKO een begrip voor een goed, duurzaam en mooi horloge van een hoge kwaliteit. Wat veel mensen echter niet weten is dat SEIKO als merk erg innoverend is en constant verbeteringen probeert te bedenken in de horloge wereld. Zo produceert SEIKO ook alle onderdelen die in de horloges gebruikt worden in eigen fabriek. Hierdoor is het samen met Rolex, het enige echte manufacture horloge merk in de wereld. Met de Presage lijn, richt SEIKO zich op de automatische horloges in een klassiek en modern klassieke uitstraling. Zo is er een horloge uitgebracht geheel geinspireerd op de uitstraling van het eerste Japanse mechanische polshorloge (1913). Dit horloge heeft de uitstraling van toen, met de techniek van meer dan 100 jaar ervaring in het maken van kwaliteit uurwerken. De Presage Cocktail Collectie bestaat uit 6 modellen, waarbij elk model is geïnspireerd op een andere cocktail en ook een eigen ‘kleurencocktail’ biedt. De sunray wijzerplaten tonen een prachtig verdiept reliëf, waarbij de glinsterende schoonheid nog extra wordt verdiept door 7 hoogglans laagjes die perfect te zien is dankzij de helderheid van het gebogen glas. De wijzers zijn op uitermate verfijnde wijze gebogen, waardoor deze smaakvolle Presage horloges een nóg slanker profiel konden krijgen. De onmiskenbare kracht van Seiko’s mechanisch uurwerk is voelbaar bij het draaien van de uniek vormgegeven kroon.

Achter de Driesprong 1 | 5241 TK Rosmalen telefoon 073-5218871 | www.juwelierschute.nl


/11+ 56'.

-$%) ) $ )) 1 ) *-./

\KLP GT IGYQQP XQQT FG CPFGT 415/#.'0 ť +GFGTG 4WUOQNNGPUG OKPU MGPV JGP PCVWWTNKLM +U JGV PKGV XCP ECTPCXCN FCP XCP JWP DGFTKLXGP 1H XCP JGV HGKV FCV LG OCCT JQGHV VG DGNNGP GP \G UVCCP GT 'P FCV XKPFGP \G XQNMQOGP PQTOCCN 6'- 56 512*+' (. ' 7 4 8 ' 4$ +' 5' 0 (161ũ 5 ,#0 (14/#0

/ 4"&+&$ *"+0"+ 72))"+ 4"1"+ ! 1 /&'+ țǙǚȜ $""+ $" ,/"+ "+ $"1,$"+ ,0* )"+ / &0ǽ &'+ 4&"$ 01,+! &+ % &'(ǽ ," &0 %&' ! + %&"/ 1"/" %1 $"(,*"+Ȅ Ȋ ,2 *"1 !" 21,ȋǾ +14,,/!1 %&' *"1""+Ǿ 4 +1 $/ --"+ * ("+ ( + %&' 4")ǽ &' 4"/! +&"1 3,,/ +&"10 $"3/ $! ,* ) 101 *"" 1" %")-"+ &' !" 3,,/ "/"&!&+$ 3 + !" -,)&1&"(" ()"10 !,,/ '"# 3 + /"&'ǽ + ""/)&'(ǿ !" $/ --"+ 3),$"+ ,3"/ 1 #")ǽ

5QOU MQOGP FKPIGP IGYQQP QR LG RCF

- 7&'+ 14 )#!" (4 * /&'+ + / ,0* )"+ǽ &'+ 3 !"/ % ! ""+ 3/,24 )"/"+ ("++"+Ǿ ""+ )"/ /"0 !&" (,,()"0 $ # ,- %2&0%,2!0 %,,) " /,+ ț+2 !" Ȝǽ Ȋ 1 4"/! !" 14""!" 3/,24 3 + *&'+ 3 !"/ǽ &'+ *,"!"/ 01&"/# 1,"+ &( 7"3"+ 4 0ǽȋ /&'+ $&+$ + / !" + 1 /& 3, "+ / (1" ""+ ""1'" &+$" 2/$"/!ǽ Ȋ 1 (4 * 3,,/ ) !,,/ *&'+ 01&"#*,"!"/ǽ &' $ # %&"/ )"0 "+ ("+!" %"") 3"") *"+0"+ǽȋ & ++" țǙǖȜ &0 $" ,/"+ &+ &+1% * "+ &0 ""+ " %1" ,0* )"+0"ǽ + *,"!"/0( +1 3"/4 +1 + !" $/,1" # *&)&" "/(%,# "+ + 3 !"/0( +1 ""+ + ,+$"+ǽ /,*"+ ,3"/ 4 1 7" ) 1"/ 4&)!" 4,/!"+Ǿ % ! 7" +&"1 " %1Ǿ * / 1,"+ 7" &+ !" %,/" 1"/" %1(4 *Ǿ 3,+! 7" ! 1 "&$"+)&'( 4") %"") )"2(ǽ + (,("+ %,2!1 7" +,$ 01""!0 "+ &++"+(,/1 ț,# ,3"/ ""+ &"10 ) +$"/ 1&'!'"Ȝ 7 ) 7" "&+!")&'( % / $/,1" 4,,+("2("+ %" "+ǽ " ""/01" *2/"+ 01 + )Ǿ * / ' ȁ!" "01" ,243 (("/0 *,"1"+ 1%2&0 )1&'! +,$ !" -)&+1'"0 7"11"+ Ȕ "+ 7, &0 %"1 ,,( *"1 !" ("2("+ǽ "1 $" "2/1Ǿ * / &+ ""+ /201&$ 1"*-,ǽ /&'+ 4""1 ! 1 7")# ,,( 4")ǽ &' )""#1 4") 7&'+ '"2$!!/,,*ǽ ) 3 + # (&+!0 # + 4&)!" %&' !" ,24 &+ǽ "10 * ("+ 3 + +&"10ǽ "10 /"Ċ/"+ȁ! 1 1/,( %"* 4")ǽ + 0&+!0 ")# ' / %""#1 %&' 7&'+ "&$"+ ,24 "!/&'#ǿ ,24 "!/&'# 3 + ,/01ǽ &+!0 ǗǕǖǚ %""#1 & ++" ! /+ 01 + ,+$"+ 122/01""+ ,- !" /2&001/ 1Ǿ 4 / &' 7" 3,,/ ) $/ #*,+2*"+1"+ * (1ǽ Ȋ "1 &0 %"1 *,,&01" ,* 1" !,"+Ǿȋ

$GNGGH


/11+ 56'.

3"/1")1 7"Ǿ Ȋ%"1 &0 " %1 ! +( / "+ ""/3,) 4"/(Ǿ * / %"1 )&'#1 + 122/)&'( 4") )1&'! 3"/!/&"1&$ǽȋ / ""/01" *,+2*"+1 4 0 3,,/ ćć+ $"7&+ ț0) %1,##"/0 3 + !" / *- *"1 !" ǖǜȜǽ Ȋ ( ("+!" !" *"+0"+ +&"1 %,,/Ǿ * / ! 1 4 0 " %1 %"#1&$ǽ 4 ( %" 01 + /2))"+ ,3"+ %"1 *,+2*"+1ǽȋ

) &+ !" () 0Ǿȋ 3"/1")1 & ++"ǽ , /,)!"+ 7" ,,( !" &+!"/3 ( +1&"4""( &+ 3 + !" ǽ Ȋ ( "$,+ "/*""Ǿȋ 3"/1")1 /&'+Ǿ Ȋ"+ ! + *"1""+ ,,( ))" ! $"+ǽ )(" 3,+! (4 * &( 1%2&0 *"1 "+1%,20& 01" 3"/% )"+ "+ %"1 ' / "/,- + * & ++" %"1 01,('" ,3"/ǽȋ " )""# 3""/1&"+ ' / &' %"1 (&+!"/3 ( +1&"4"/(ǽ " 3&+!"+ %"1 +,/* )ǿ *""%")-"+ǽ ")#0 +2 !" (&+!"/"+ 3 + 0 %,,) 7&'+Ǿ 01"("+ 7" +,$ %2+ % +!"+ 2&1ǽ /&'+ * (1" ) 101 +,$ "3"+ ""+ -,!&2* 3,,/ %"1 +&"24" &+! "+1/2* ȉ1 "+ǽ + ,% ' Ǿ %"1 ( *- 3 + $/,"- %1ǽ /&'+ %""#1 %"1 ' /"+) +$ *"" $",/$ +&0""/! "+ )0 7" +2 "))"+Ǿ ,*! 1 7" ""+ +% +$"/ +,!&$ %" "+Ǿ ! + /&'!1 %&' 1, % $"4,,+ "3"+ǽ ""+ -2+1ǽ

##0*#0)'4

" (4 *"+ ")( / Ǘǖ ' / $")"!"+ 1"$"+Ǿ &' 4"!"/7&'!0" ("++&00"+ "+ &+*&!!")0 7&'+ 7" ǖǝ ' / $"1/,24! "+ 14"" (&+!"/"+ 3"/!"/ ț "//6 3 + ǗǕ "+ &1 % 3 + ǖǙȜǽ " "$,++"+ %2+ 3,+122/ 0 *"+ &+ !" "+01/ 1 "+ !" (&+!"/"+ $&+$"+ ,,( &+ ȉ1 "+ + / 0 %,,)ǽ ) 0+") 4"/!"+ /&'+ "+ & ++" ! / 1&"#ǽ Ȋ ( %&")- 0,4&"0,

+P LG GGPVLG DGP LG PKMU Ȋ " *,"1 %"1 1, % 0 *"+ !,"+Ǿȋ 7"$1 & ++"Ǿ Ȋ&+ '" ""+1'" "+ '" +&(0ǽȋ + ,,( /&'+ 3&+!1 ! 1ǿ Ȋ )0 &"* +! &"10 3/ $1Ǿ !," '" ! 1 $"4,,+ǽ 1 &0 1, % #&'+Ȅ , $"3/ $! 4,/!"+Ǿ ,*! 1 *"+0"+ 4"1"+ ! 1 7" ,- '" (2++"+ /"("+"+Ǿ &0 +"1 7, *,,& )0 &' ""+ 3,"1 ) )2 ")(" 4""( ""+ 1" * 1/ &+"+ǽȋ " 7&'+ ! + ,,( ) 3,,/ 3"") 3"/"+&$&+$"+ $"3/ $!Ǿ * / " %1 3 01&$%"&! 7,"("+ 7" +2 +&"1ǽ Ȋ &' ""+ 3"/"+&$&+$ *,"1 '" "/ )1&'! 7&'+ǽ "1 &0 ! + 4") 3/&'4&))&$Ǿ * / +&"1 3/&' )&'3"+! "+ &( 3&+!ǿ )0 '" "/$"+0 ' 1"$"+ 7"$1Ǿ *,"1 '" "/ ,,( 01 +ǽ ( !," %"1 )&"3"/ $"4,,+ 7,ǽ )0 '" &"* +! 3,,/2&1 (2+1 %")-"+Ǿ !," '" ! 1 $"4,,+ǽȋ #&,7&#06

"1 /+ 3 ) 7&'+ 7" $/ $ $"7&"+" $"7& %1"+ǽ + 7" !,"+ ,,( 3,),- *""ǽ , 4 0 /&'+ !'2! +1 3 + /&+0 + !ȉ+ /01" &+ ǗǕǖǖǽ + & ++" * (1 ) ,+$"3""/ +"$"+ ' / #,1,ȉ0 3 + ))" 1&3&1"&1"+ "+ %"1 '"2$! ),(ǽ ,( ""+ 2&1 !" % +! $"),-"+ %, 6Ǿ +"1 )0 % / "!/&'# &+ + 122/01""+ǽ Ȋ ,*0 (,*"+ !&+$"+ $"4,,+ ,- '" - !ǽȋ 1 %"1 4,/!1 $"4 /!""/! &0 !2&!")&'(ǽ "7" /+ 3 ) 4"/! 7" ,+!"/0 %"&!"+ *"1 !" /,+7"+ +!% 0ǽ

$GNGGH


/11+ 56'.

" (&+!"/"+ 3&"/"+ ,,( 3,),- *""ǽ 2!01" 7,,+ "//6 7&1 &' " Ć-("0 "+ "$,+ ,,&1 &' !" '"2$!/ !ǽ /+ 3,)$!" !" "2$!%,#( -")ǽ Ȋ Ǿ %"1 &0 +"1 7,ȉ+ #""01+"20 )0 4&'Ǿȋ ) %1 & ++"Ǿ Ȋ7" %" "+ %"1 ,,( *"1 !" - -)"-") &+$"$,1"+ $"(/"$"+ǽ ȋ &1 % 4"/! 7")#0 '"2$!-/&+0 3&"/ ' / $")"!"+ǽ &' %&")! ""+ 221 !&" 7, $,"! 4 0Ǿ ! 1 7&'+ 0),$ + +,$ )1&'! %"/% )! 4,/!1 ț / 7&'+ 14"" !&+$"+ ,- !" 4"/")!Ǿ ǖȜ &0 /+ 3 ) "+ ǗȜ &0 !" /"01Ȝǽ Ȋ 1 &0 4") %"") $ #Ǿ 1, %Ȅȋ + %"1 *,,&" &0 ! 1 7&'+ ,2!"/0 7&'+ 221 ,,( 7")# 0 %/"3"+ǽ "10 4 1 & ++" +2 ")( ' / !,"1ǽ Ȋ ( "$&+ "/ )1&'! *"" "+ /&'+ 7"1 !" -2+1'"0 ,- !" &ǽȋ "1 &0 4") %"") $ # ,* 1" !,"+Ǿ 7,ȉ+ 221 0 %/&'3"+ǽ Ȋ " (&+!"/"+ (,*"+ *"1 ""+ 16-"1'" "+ 4&' $ + ! + 0 *"+ + / $/ --"+ 7,"("+ǽȋ /&'+ 32)1 +ǿ Ȋ "1 &0 ,,( %"") *,,&

9G MWPPGP JGGN IQGF

UCOGPYGTMGP ,* 1" 7&"+ %," !" '"2$!-/&+0"+ "+ Ȓ-/&+0"00"+ &+ %2+ /,) $/,"&"+ &"!"/ ' /ǽ + &' &1 % "3&") %"1 7, $,"!Ǿ ! 1 %&' +2 ")( ' / ""+ 221 4&) !,"+ǽȋ Ǿ " *1 ,,( & ++"ǿ Ȋ &' 4&) "/ 3"/!"/ &+ǽ ")# * (1 %&' +2 *27&"( &' ,$ "+!'" ! + "+ 0-"")1 %&' &' !" "2$!%,#( -")ǽȋ " 14"" (2++"+ %"") $,"! 0 *"+4"/("+ǽ & ++"ǿ Ȋ ( !," ,,( ) ' /"+ 7&'+ !*&+&01/ 1&" "+ ,"(%,2!&+$ǽȋ /&'+ ) %1ǿ Ȋ + ! 1 $ 1 &+!"/! ! $,"!ǽ " %" "+ ")( / +,$ +&"1 %"1 ( +1,,/ 2&1$"3, %1"+ǽȋ 1 ( +1,,/ )&$1 %1"/ %"1 %2&0ǽ / +2 "3"+ 1&'!")&'( ,,( !" 4 &0Ǿ ,*! 1 !&" !,,/ !" 3"/ ,24&+$ 3"/!4"+"+ &0 2&1 %"1 4,,+%2&0ǽ / ! 1 &0 $""+ !&+$"1'" %,,/ǽ 1 &0 $"4,,+ +2 ""+* ) 7,ǽ "1 &0 ,,( $"4,,+ !/2(ǿ 14"" "!/&'3"+Ǿ 14"" (&+!"/"+Ǿ ! /1"+ &' ȉ+ ""/ ț & ++"Ȝ "+ ' ȁ!&" #""01'"0 %Ćǽ / 7&'+ 7" ,,( 4") 3 ( &'ǽ + + 122/)&'( ,- 7,+! $ !" 4""( #0)2&1"+ ,# "%ȁ&+)2&!"+ Ȓ %"1 &0 * / +"1 %," %"1 3 )1 Ȕ &' #ć ,11)"0ǽ "7"))&$Ǿ *"1 ""+ $/,"-ǽ ")# 7&'+ 7" ,3"/&$"+0 $""+ )&! *""/ 3 + ""+ /+ 3 )0 )2 ǽ Ȋ " $ + $"4,,+ 0 *"+ "+ ! 1 "3 )1 ,+0 "/$ $,"!ǽ " 7&'+ ! + 3/&' ,* 1" $ + "+ 01 + 4 / 4" 4&))"+ǽȋ + ! + 7&'+ 7" &+""+0 #$")"&!ǽ +1 ,+ )! "+ 1/&"+ (,*"+ !" 12&+ &+ǽ 4"" ""+!"+Ǿ !&" ) ""+ ' / ,# 3&'# 3 + * /1 1,1 *"& &+ !" 12&+ 3"/ )&'3"+ǽ Ȋ " 7&'+ 7" * / ""+ + * $ + $"3"+Ǿȋ ) %1 & ++"ǽ + %Ǿ 4 /,* ,,( +&"1ǽ )0 '" &"* +! 3,,/2&1 (2+1 %")-"+ !," '" ! 1ǽ ")#0 )0 %"1 ""+!"+ 7&'+ǽ

$GNGGH


AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

ROSMALEN

Sluit deuren en ramen af met gecertificeerd hang- en sluitwerk. Verklein de kans op een inbraak met 90%!

$

'1*/)'/231%%3 # 02.%-'/ */(0 1*+,2'/&'4'*-*)*/) /-

HU

E P H W S H 6 LR G H P J LQ 2SHQ

""" !

JOS VAN BOXTEL GROEP ERVAAR ONZE KRACHT!

Alles op het gebied van automobiliteit! www.josvanboxtel.nl


#&8'4614+#.

'GTNKLM GP RGTUQQPNKLM

) $ ' 1$ . !$) \QPFGT RQGURCU Ŭ'GP RGTUQQPNKLMG CCPRCM XKPFGP YKL JGV DGNCPITKLMUVŭ \GIIGP FG \WUUGP *GNGPC XCP 7FGP &KCPC XCP 1QTUEJQV XCP 7FGP GP DTQGT .GG 4Q[ XCP 7FGP WPCPKGO #N DKLPC LCCT UVCCV FKV JQQI KP JGV XCCPFGN DKL #FXKGUDWTQ 8CP 7FGP (161 &# 0 0; 8# 0 * 1 7 6 7 /

$"7&+02&1 /"&!&+$ *&+!"/ $ 1 4"/("+Ǿ *,"1 !" %6-,1%""( +,$ "1 ) / 7&'+ǽȋ )'9110 &1'0

Ȋ /&3ć 7&"+ 4" ")( / 3"")Ǿ * / 4" "0-/"("+ +,,&1 7 ("+ ,- #""01'"0 *"1 ,3"/&$" # *&)&"ȋǾ 3"/1")1 ")"+ ǽ Ȋ +0 "/,"-0$"%"&* &0 2&1"/* 1" ") +$/&'(ǽ + !" "* "/ "01 + 4" ǗǛ ' /ǽ 1 3&"/"+ 4" 3,)$"+0 ,+0 *,11,ǿ !," * / $"4,,+Ǿ ! + !," '" ) $"( $"+,"$ǽȋ

"1 4&11" - +! 3 + !3&"0 2/, + !"+ 01 1 3 +4"$" !" $2+01&$" )&$$&+$ + &' !" 0+")4"$ &+ ,0* )"+Ǿ * / 4,/!1 $"/2+! !,,/ / 0" %1" )(2**"/0ǽ ! 1 %2+ ,2!"/0 ,,&1 ""+ %6-,1%""(Ȓ !3&"0 2/" 2 + %2&0 "$,++"+Ǿ + *"+ %2+ !/&" (&+!"/"+ & + Ǿ ")"+ "+ "" ,6 !" 7 ( ,3"/ǽ & + ǿ Ȋ +*&!!")0 &0 %"1 "!/&'# $"$/,"&!Ǿ * / 4" )&'3"+ ""+ ()"&+0 % )&$ # *&)&" "!/&'#ǽ +7" *,"!"/ 4"/(1 7")#0 +,$ *"" 0 *"+ *"1 !" /"01 3 + ,+0 1,-1" *ǽȋ -146' .+,0'0

!3&"0 2/, + !"+ $""#1 !3&"0 ,- %"1 $" &"! 3 + %6-,1%"("+Ǿ &+(,*"+Ǿ 0 % !"Ǿ )"3"+ "+ *""/ǽ Ȋ " 7&'+ " %1 ""+ 1" * *"1 ,+7" 4"/(+"*"/0ȋǾ 7"$1 ""Ȓ ,6ǽ Ȋ &' 012/"+ +&"1 ))""+ * / +Ǿ 4" 4"/("+ $"4,,+ *""ǽ " (2+1 !" ("++&0 4") %" "+Ǿ * / '" *,"1 !&" ,,( (2++"+ 1,"- 00"+ǽ " %" "+ ))"* ) ,+7" "&$"+ "5-"/1&0"0 "+ 4"1"+ )1&'! 4 1 "/ 0-"")1 !,,/ !" (,/1" )&'+"+ ,+!"/)&+$ǽȋ $'6##.$##4

Ȋ " 3&+!"+ %"1 ") +$/&'( ,* *"+0"+ !&/" 1 1" 4,,/! 1" 01 + "+ %" "+ 7"("/ $""+ ǞȒ1,1ȒǚȒ*"+1 )&1"&1ȋǾ 3"/3,)$1 ""Ȓ ,6ǽ Ȋ 1 ( + ))""+ !,,/! 1 4" +,,&1 1" 3"/ 2&1 ,+0 ' 0'" 7&'+ $"$/,"&!ǽ 1 %,2!"+ 4" $/ $ 7,ǽ &"1 1" 3"") ,- !" 3,,/$/,+! "+ $""+ -,"0- 0ǽ " $"3"+ $/ $ ""+ ""/)&'( !3&"0 "+ !"+("+ *"1 ,+7" () +1"+ *""ǽ ,*0 3"/4 %1"+ *"+0"+ ""+ %,$" %6-,1%""( + 1" (2++"+ǽ &' 3/ $"+ )1&'! + / !" 1,"(,*01ǽ )0 &"* +! &'3,,/ "")! !,,/ !3&"0 2/, + !"+ Ȣ / #0" + Ǜǖ Ȣ ǚǗǙǝ ,0* )"+ Ȣ Ǖǜǘ Ȓ ǚǖǘ ǖǗ ǕǕ Ȣ &+#,ȯ3 +2!"+$/,"-ǽ+) Ȣ 444ǽ !3&"0 2/,3 +2!"+ǽ+)

$GNGGH


#&8'4614+#.

Viking Entertainment, méér dan alleen een

0 0 ) / . -/$ *GV NKLMV \Q XCP\GNHURTGMGPF ,G JGDV GGP DWKVGPGXGPGOGPV \QCNU 4QUOCNGP #XGPWG 'P LC PCVWWTNKLM URGGNV FCCT GGP DCPF GP FTCCKV GT GGP FL /CCT CEJVGT JGV DQGMGP XCP FKG OW\KGM ICCV GGP JGNG YGTGNF UEJWKN 8KMKPI 'PVGTVCKPOGPV WKV *GGUYKLM &KPVJGT KU \QÅ©P CIGPV YCCT LG GGP CTVKGUV MWPV KPJWTGP 'T YQTFV FCIGNKLMU IGYGTMV CCP DQGMKPIGP GP RTQITCOOC U KP DKPPGP GP DWKVGPNCPF

"1 "!/&'# %""#1 ""+ $/,,1 "5 )20&"# "01 +! 3 + /1&"01"+Ǿ +!0 "+ !'Ȇ0 "+ ""+ 7""/ 2&1$" /"&! +"14"/( &++"+ !" "+1"/1 &+*"+14"/")!ǽ ,,/ !" 0-" & )&01&0 %" ("++&0 !&" %"1 "!/&'# &+ 7&'+ /2&* 3""/1&$' /&$" $"0 %&"!"+&0 %""#1 ,-$" ,24!Ǿ &0 &(&+$ +1"/1 &+*"+1 ,,( ""+ $,"!" !3&0"2/Ç¿ !" *"!"4"/("/0 4"1"+ -/" &"0 4")( "+1"/1 &+*"+1 &' 4 1 3,,/ "3"+"*"+1 - 01Ǿ 4 1 "/ &' !" ,/$ +&0 1&" 3 + "3"+"*"+1"+ (,*1 (&'("+ "+ %," ,/$ +&0 1,/"+ %2+ "3"+"*"+1"+ %"1 "01" (2++"+ -/,*,1"+ǽ /+ 01 %,2!1 &(&+$ +1"/1 &+*"+1 7& % &+1"+0&"# "7&$

*"1 +!"/" 0-" & )&01&0 %" 1&3&1"&1"+ 7, )0 (1, "/#"01 /1&"01"+Ǿ "!/&'#0"3"+"*"+1"+ "+ È’2&101 -'"0Ǿ 1%" 1"/-/,!2 1&"0Ǿ "È’* /("1&+$ "+ 3"/7,/$!" /"&7"+ + / 2/,-"0" 3,"1 )4"!01/&'!"+ǽ ÈŠ " 7&'+ !20 3"") *""/ ! + ))""+ ""+ /1&"01"+ 2/" 2È‹Ǿ ,+ )2!"/"+ !" 14"" !&/" 1"2/"+ ,+ !"+ "(("/ "+ ,0* )"+ / "1"/ "/ 2+1Ǿ "&!"+ 1"3"+0 +,$ 1&"# )0 *27&( +1ǽ &(&+$ +1"/1 &+*"+1 &0 ćć+ 3 + !" $/,1"/" "!/&'3"+ &+ !" "+1"/1 &+*"+1 / + %" &+ ,+0 ) +!ǽ "1 1")1 /2&* Ç—Ç• *"!"4"/("/0Ǿ 4 /3 + ,+$"3""/ !" %")#1 ,- %"1 01&')3,))" %,,#!( +1,,/ &+ ""04&'(È’ &+1%"/ 4"/(1ǽ "1 "!/&'# &0 &+ %"") %"1 ) +! 1&"# "+ %""#1 3"01&$&+$"+ &+ ")!"+Ǿ **"+Ǿ &'*"$"+ "+ 2)0 "/$ È› Èœǽ " #$"),-"+ ' /"+ 7&'+ "/ &+ !" /1&"01"+4"/")! !&3"/0" ,+14&((")&+$"+ $"4""01ǽ , !"+("+ ,/$ +&0 1,/"+ "+ /1&"01"+ *""/ "+ *""/ &+ 0"$*"+1"+ "+ -/,#&")"+ǽ " ! + "È’4"/")! *"1 10 "+ !'ȉ0 &0 " %1 ""+ +!"/" ! + &'3,,/ "")! !&" 3 + !" #""01"+ "+ - /1&'"+ *"1 ,3"/ +!0 "+ /1&"01"+ǽ "!" ! /,* /& %11" &(&+$ +1"/1 &+*"+1 ""+ - / ' / $")"!"+ 14"" +&"24" "!/&'3"+ ,-È€ $"+ 6 "+ 2/, ǽ $"+ 6 4,/!1 $"/2+! !,,/ ',+$" -/,#"00&,+ )0 !&" 3"")

("++&0 %" "+ 3 + !" %"!"+! $0" 10 "+ !'ȉ0ǽ 2/, &0 ! + 4""/ $"0-" & )&0""/! &+ "!"/) +!01 )&$" /1&"01"+ "+ 3"/7,/$1 ,+!"/ +!"/" !" "5 )20&"3" ,"(&+$"+ 3 + /1&"01"+ 4 /,+!"/ Ȉ-&/ 1"+(,+&+$ȉ ++"0ǽ &(&+$ +1"/1 &+*"+1 ( + )0 (,"-") ))" 0-" & )&01"+ / !-)"$"+ !&" +,!&$ 7&'+ǽ ÈŠ &' 7&'+ ""+ /" 1&"3" &!""ÄŠ+* %&+" "+ $"3"+ !3&"0 ,- * 1 + () +1"+ !&" +,$ +&"1 -/" &"0 4""1 4 1 7" 4&))"+ ,"("+È‹Ǿ 7"$1 ,+ǽ / ,,( &' ))"/)"& +!"/" 7 ("+ /,+!,* !" ,/$ +&0 1&" 3 + ""+ "3"+"*"+1 &"!1 &(&+$ +1"/1 &+*"+1 ,-),00&+$"+ǽ &' * /("1&+$ "+ -/,*,1&" &'3,,/ "")!ǽ ÈŠ " %" "+ 0-" & )&01"+ &+ "&$"+ %2&0 ,- %"1 $" &"! 3 + -/,*,1&"Ǿ È›"È’Èœ* /("1&+$ "+ 0, & ) *"!& ǽ " (2++"+ !20 ,,( 4 1 ! 1 "1/"#1 3"") 3,,/ ,+7" () +1"+ "1"("+"+È‹Ǿ 3"/1")1 "1"/ǽ ÈŠ ,,/ !" + 24" 0 *"+4"/(&+$ *"1 1& ("1 2/" 20 ( + &(&+$ +1"/1 &+*"+1 ,3"+!&"+ %")-"+ &' !" ( /13"/(,,-È‹Ǿ 32)1 ,+ +Ǿ ÈŠ " 7&'+ $/ $ ""+ *""/4 /!" 3,,/ ,+7" () +1"+È‹ǽ &" /"!" +- ( 3 + &(&+$ +1"/1 &+*"+1 4"/(1ǽ ÈŠ ,,/ !" +%,2!"+!" !/2(1" 72))"+ 4" !&1 ' / 3"/!"/ $ + 2&1 /"&!"+ǽ ,3"+!&"+ 7,/$"+ 4" "/3,,/ ! 1 %"1 -/"11&$ 4"/("+ &0 *"1 ,+0È‚È‹

&(&+$ +1"/1 &+*"+1 È¢ 1ǽ "/3 1&2001/ 1 Ç— È¢ ǚǙǜǘ ""04&'(È’ &+1%"/ È¢ ")ǽǿ ǕǙǖǘȒǗǞǛǕǞǚ &+#,ȯ3&(&+$"+1"/1 &+*"+1ǽ+) È¢ 444ǽ3&(&+$"+1"/1 &+*"+1ǽ+)

$GNGGH


#&8'4614+#.

0C LCCT UVKNVG XQNIV UVQTO OGV

'* &#*0.

6KGP LCCT VQGTFGP \G FQQT DKPPGP GP DWKVGPNCPF QO QXGTCN FG \CCM XQNNGFKI RNCV VG URGNGP &G XQQTOCNKIG DCPF %NQEMJQWUG XKPFV JGV PC LCCT UVKNVG VKLF YQTFGP XQQT GGP XTQGIG GP JGXKIG \QOGTUVQTO <KL JQWFGP QR XTKLFCI LWPK XCPCH WWT GGP OW\KMCNG TGȨPKG FKG XQQT KGFGTGGP GGP HGGUV XCP JGTMGPPKPI YQTFV ȘP JGV FCM XCP .WPGPDWTI 'XGPVU /QTG KP .QQUDTQGM GT EQORNGGV CH ICCV DNC\GP -CCTVLGU \KLP CNNGGP VG TGUGTXGTGP XKC YYY ENQEMJQWUGDCPF PN YCCTDKL GT FKXGTUG OQIGNKLMJGFGP \KLP XQQT GGP OGGT FCP IGPQGINKLMG CXQPF OGV PC CHNQQR GGP CHVGTRCTV[ &114 9 ' 0 &; 8#0 . +, 55' .

+ ǖǞǝǘ 01,+!"+ $&1 /&01 ,+ !"+ "(("/ "+ !/2**"/ ,+ 3 + !" ""/!,+( + !" 4&"$ 3 + ), (%,20"ǽ "+ ,3"/ +! !&" 7& % !&/" 1 *"1 ""+ !20! +&$" () - ,- !" *27&( )" ) +!( /1 7"11"Ǿ ! 1 !" )"!"+ "/ &+ 0+")1/"&+3 /1 %2+ 4"/( 3 + * (1"+ "+ %"1 &+ !"7" *&0-) 101" 4,,/! Ȉ%, 6 "+ * 1"2/ȉ 3"/3&+$"+ !,,/ -/,#"00&,+")" "/,"-0*27&( +1"+ǽ Ȋ "+ 3 + ,+7" 01"/(01" -2+1"+ &0 ! 1 4" ))"* ) *""/!"/" &+01/2*"+1"+ "0-")"+ "+ ))"* ) $,"! (2++"+ 7&+$"+ȋǾ 3"/1")1 !"+ "(("/Ǿ &'$"01 + !,,/ 1,"10"+&01 "+ć 3 + ,+$"/"+Ǿ 00&01 +0 2"+"+ "+ !/2**"/ / ") 2#+ $")ǽ 101$"+,"*!" 3"/3&+$ ,+ 3 + !" ""/!,+( + ! 1 !"7" "/Ǿ 7, )0 %&' 7")# *")!1Ǿ + 3&'# %")" *,,&" ' /"+ *"" 01,-1"ǽ

"+,"*! 3&"/1 ) ,#1"4") ), (%,20" 4 0 !20! +&$ -,-2) &/ ! 1 4"(")&'(0 3&"/ 1,1 3&'# (""/ 4"/! ,-$"1/"!"+ǽ / &' 4 /"+ "/ +,$ /"-"1&1&"0ǽ Ȋ "1 4 0 1,-0-,/1ȋǾ 7, 4"1"+ !" +!)"!"+ +,$ǽ Ȋ " 0-"")!"+ ć %1 ))"0ǽ + #""01*27&"( 1,1 !" 1,-ȒǖǕǕ "+ 4 / *,$")&'( * (1"+ 4" "/ *"1 ()"&+" 3"/()""!- /1&'"+ ""+ *&+&Ȓ 1 3 +Ǿ "1 4 0 !20 ""+ )2&01"/Ȓ Ć+ (&'("/3 /&+$ǽȋ ")"+ !"+("+ *"1 ""+ ) % 1"/2$ + ), (%,20"ǽ 20! +&$ ! 1 %,"4") !" +! "/ &+ ǖǞǞǘ *"" 01,-1" !" +!)"!"+ 1,1 !" ! $ 3 + 3 +! $ !,,/ 1,"+* )&$" # +0 3"/7, %1 4"/!"+ ,* +,$ ćć+ (""/ ""+ ,-1/"!"+ 1" 3"/7,/$"+ǽ "10 4 / ), (%,20" + Ǘǚ ' / 01&)1" *"1 3"") -)"7&"/ $"%,,/ + $ 1 $"3"+ǽ 1&)1" 3,,/ !" 01,/* ! + 4 +1 !&" $ + !" %"/"+Ǿ ,- 3/&'! $ ǗǗ '2+& &' 2+"+ 2/$ &+ ,,0 /,"( 7"("/ ,+1("1"+"+ǽ Ȋ "1 4,/!1 ""+ #""01 3 + %"/("++&+$ "+ ""+ ")"3&+$ȋǾ ()&+(1 %"1 "+1%,20& 01ǽ " %"/"+ "),3"+ "/ ""+ ,2!"/4"10 $"7"))&$" 3,+! 3 + 1" * ("+ *"1 3,,/+ *")&'( !" *27&"( !&" ), (%,20" &+ !&" ' /"+ 0-"")!"+ǽ + /"0,)221ǿ Ȋ "1 4,/!1 ""+ ""+* )&$ ,-1/"!"+ǽ &0 %"1 +&"1ǽȋ * !" &+4"+!&$" *"+0 1" 3"/01"/("+ &0 "/ !" *,$")&'(%"&! ,* 3,,/ #$ +! + %"1 ,-1/"!"+ ""+ 2##"1 1" /"0"/3"/"+ǽ ,,/ 3"/!"/ &+#, %&"/,3"/ 7&" !" 4" 0&1" 3 + !" 1& ("13"/(,,-ǽ #),,- 3 + !" 0%,4 &0 "/ 3,,/ &"!"/""+ ""+ #1"/- /16Ȃ /1'"0 ç ʒ ǖǚǾǕǕ -ǽ-ǽ 7&'+ 1" /"0"/3"/"+ 3& 444ǽ ), (%,20" +!ǽ+)

$GNGGH


Exclusieve tuininrichting voor wie anders kiest

EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN • TUINOVERKAPPINGEN • TUINPROJECTEN Sprokkelbos outdoor & lifestyle Sprokkelboschstraat 18 5243 RK Rosmalen info@sprokkelbos.nl | www.sprokkelbos.nl


#&8'4614+#.

0/* -$%! && -.

MYCNKVGKV UGTXKEG GP VTCPURCTCPVKG 415/#.'0 ť .WWE &GMMGTU KU PQI OCCT LCCT OCCT GGP XKUKG JGGHV JKL YGN &KV LCCT PCO JKL #WVQDGFTKLH &GMMGTU QXGT XCP \KLP QWFGTU GP ICCV JKL GT XQN XQQT Ŭ-NCPVGP MQOGP DKL QPU PQQKV XQQT XGTTCUUKPIGP VG UVCCP ŭ

-")"+ &+ !" 4"/(-) 10 *, %1 +&"1Ǿ 4 +1 ! 1 4 0 1" $"3 /)&'(ǽ , % %""#1 22 !" )&"#!" 3,,/ 21,ȉ0 *"1 !" - -)"-") &+$"$,1"+ $"(/"$"+ǽ Ȋ ( %,2 $"4,,+ 3 + 21,ȉ0ǽ )0 &' +1'" 4"/(1" &( 3/,"$"/ ) 3,,/ ""+ Ȓ!" )"/ǽ 1 7&'+ " %1 -/ %1&$" 4 $"+0ǽȋ "1 )""( %"* ! + ,,( $"4")!&$ ,* &+ ""+ $/,,1 "!/&'# 1" 4"/("+ǽ 1 4 0 "&$"+)&'( 7&'+ !/,,*ǽ 22 012!""/!" + !" &+ /&" "/$"+Ǿ ""+ * + $"*"+1,-)"&!&+$ $"/& %1 ,- !" 21, / + %"ǽ Ȋ ,"+ &( &+ ,+0 "&$"+ # *&)&" "!/&'# $&+$ 4"/("+Ǿ 7 $ &( - 0 !" 3,,/!")"+ 3 + ""+ ()"&+"/" 7 (ǽ

( 01 +&"1 ))""+ &+ !" 0%,4/,,*Ǿ * / !," ,,( ""+ 012( -) ++&+$ "+ 7&1 *"1 *&'+ % +!"+ &+ %"1 3"1ǽȋ ,( 3,,/ () +1"+ &0 ! 1 #&'+ǽ Ȋ " %" "+ %&"/ " %1 +,$ %"1 # *&)&"$"3,")ǽ / 7&'+ (,/1" )&'+1'"0ǽ " (2+1 &"* +! !&/" 1 +0-/"("+Ǿ ,,( ,+7" *,+1"2/0ǽȋ - !&1 *,*"+1 &0 7&'+ 3 !"/ +,$ ""+ +1 ) ! $"+ 4"/(7 * &' 21, "!/&'# "(("/0 "+ ,,( 7&'+ *,"!"/ 4"/(1 "/ +,$ǽ Ȋ &'+ ,,* 4"/(1 &+ !" 4"/(-) 10Ǿ ) 3 + # %"1 "$&+ "&+! ' /"+ 1 %1&$ǽ " %" "+ !20 ""+ 0,)&!" 1" *ǽȋ ) +1"+ (2++"+ &' 21, "!/&'# "(("/0 1"/" %1 3,,/ +&"24" 21,ȉ0Ǿ * / ,,( Ȋ',+$ $" /2&(1ȋǽ Ȋ 1 7&'+ 4 $"+0 3 +

* 5&* ) 7"0 ' / ,2! "+ *"1 * 5&* ) ǖǗǕǽǕǕǕ (&),*"1"/0 ,- !" 1"))"/ǽ &+!0 3,/&$ ' / %" "+ 4" ,,( -/&3 1" )" 0"ǽȋ /+ 01 3"/7,/$"+ 7" ,,( %"1 ,+!"/%,2! "+ 0 % !"%"/01")ǽ Ȋ "- / 1&"Ǿ Ǿ 01,/&+$0!& $+,0"Ǿ +!"+4&00") "+ ,+!"/%,2!ǽ "1 ,*-)"1" - (("1 !20ǽȋ &' 21, "!/&'# "(("/0 %" "+ 7" 3,,/ 3 01" () +1"+ ,,( ""+ 3,,/!"")- 0ǽ Ȋ "1 !"7" - 0 (/&'$1 ""+ () +1 3"") 3,,/!")"+Ǿ 7, )0 %"1 $/ 1&0 3"/3 +$"+ 3 + ) *-'"0Ǿ (,/1&+$ ,- %"1 ,+!"/%,2! "+ %"1 $/ 1&0 &'32))"+ 3 + (,")3),"&01,# &'3,,/ "")!ǽȋ 21, "!/&'# "(("/0 %""#1 7& % $"0-" & )&0""/! &+ 01,/&+$"+ǽ Ȋ " 21,ȉ0 3 + 1"$"+4,,/!&$ 7&11"+ 3,) *"1 ")"(1/,+& ǽ 1 3&+! &( %"") &+1"/"00 +1ǽ " )&'3"+ ,+7" *,+1"2/0 ,,( ,-)"&!"+ǽ " *,"1 ,,( &' )&'3"+ǽȋ 1 &0 !" 3&0&" 3 + 22 "(("/0ǽ &' 4&) +,$ *""/ 4"/("+ + 1/ +0- / +1&"ǽ Ȋ ) +1"+ 4"1"+ 4 / 7" + 1," 7&'+ &' ,+0 ć+ "$/&'-"+ ,,( 4 1 4" !,"+ǽ ( 3&+! !&" 0"/3& " "/$ ") +$/&'(ǽ &' "))"+ )1&'! ""/01 3 + 1"3,/"+ ,-Ǿ *, %1"+ "/ (,01"+ )&'("+ &' !" &'3,,/ "")!ǽ , (,*"+ () +1"+ &' ,+0 +,,&1 3,,/ 3"// 00&+$"+ 1" 01 +ǽȋ

21, "!/&'# "(("/0 Ǿ "01"&+! ǖǾ ǚǗǙǚ ,0* )"+ Ȣ ") ǕǜǘȒǚǗǖǖǝǝǝ Ȣ 444ǽ 21, "!/&'#!"(("/0ǽ+)

$GNGGH


7+6 '0 6*7+5

XTKGPFGP XQQT

# / ' 1 )

5KPFU TWPPGP ,KOO[ +UTCKN GP #[OCP )QJCT JWP TGUVCWTCPV ,CHHC 2K\\C )TKNN *QWUG GP \KL \KLP FCCTOGG FG NCPIUV \KVVGPFG QPFGTPGOGTU QR FG &TKGURTQPI $GMGPFG IG\KEJVGP FWU KP 4QUOCNGP /CCT YKG \KLP \KL! 9CV FTKLHV JGP KP JGV NGXGP! 8QQT $GNGGH 4QUOCNGP JCFFGP YKL GGP IGURTGM OGV FG JGTGP 6'-56 #0-+' 8#0 * ' <' 9 +, - (161ũ 5 ,#0 (14/#0

+ %"1 /"01 2/ +1 &0 %"1 ,- !"7" * +! $*&!! $ ""+ (,*"+ "+ $ + 3 + "7,"("/0ǽ "+ $/,"- (&+!"/"+ &+ !" 0&00 %,,))""#1&'! (,*1 3,,/ ""+ &'0'"ǽ " 7,+ 0 %&'+1Ǿ %"1 &0 !" ""/01" ! $ !&" /2&(1 + / )"+1"ǽ ) +1"+ (,*"+ # "+ +ǽ +!"+ 4,/!"+ $"0 %2!ǽ ,+$" * ++"+ 3 + /,+! !" Ǘǝ ' / 4 /"+ 7" 1,"+ 7" &+ ǖǞǝǝ + / "!"/) +! (4 *"+ǽ &**6 0/ &)Ǿ $" ,/"+ &+ %"1 72&!"+ 3 + $6-1"Ǿ 4"/(1" + 01 7&'+ 012!&" # /* &" ) 0&+!0 7&'+ 3&'#1&"+!" &+ %"1 1,"/&0*"ǽ 6* + ,% / 4,,+!" &+ )"5 +!/&Ċ "+ 012!""/!" " ,+,*&" + !" 2+&3"/0&1"&1ǽ " 4&))"+ ))" "& %2+ %,/&7,+ 3"//2&*"+Ǿ 4 1 3"/!"/ (&'("+ ! + ))""+ $6-1"ǽ +ȁ 7" 4&))"+ 4"/("+ǽ /,* (&"7"+ 7" 3,,/ "!"/) +!ǽ " ,+1*,"1"+ ")( / 3,,/ %"1 ""/01 &' %2+ ""/01" + &' ""+ 0%, /* 7 ( &+ ""+"+! )ǽ

$GNGGH

9GPPGP CCP JGV Ũ$TCDCPVU

-YCTVKGTMGũ


7+6 '0 6*7+5

84+'0&'0 8114 *'6 .'8'0

"1 ()&(1 !&/" 1 1200"+ 0/ &) "+ ,% /ǽ "&!"+ 7&'+ 3,)$")&+$"+ 3 + !" (,-1&0 % ,/1%,!,5" ("/(Ǿ "+ %2+ $"),,# +""*1 ""+ ") +$/&'(" -) 10 &+ &+ %2+ )"3"+ǽ ,+$" * ++"+ !&" % /! 4&))"+ 4"/("+ "+ &"10 4&))"+ ,- ,24"+ &+ "!"/) +!ǽ +"$"+ * +!"+ 1" %" "+ $"4"/(1 3,,/

Ũ-KG\GP VWUUGP 'I[RVG GP 0GFGTNCPF KU CNU MKG\GP VWUUGP OQGFGT GP MKPF +M JQWF XCP CNNGDGK GXGPXGGNÅ© ""+ 0Ǿ %" "+ 7" ))" "& %2+ "&$"+ 7 (ǽ "1 !22/1 +,$ ""+ +1 ) ' /"+ 3,,/! 1 7" 0 *"+ ## &+ ,0* )"+ ,3"/+"*"+ǽ ,% /Ç¿ ÈŠ ( % ! 7 ("+ !,,/ %"1 %")" ) +!Ç¿ ""/)"+Ǿ *"/0#,,/1Ǿ ""+"+! )ǽ +$7 * ,+101,+! %"1 &!"" ,* 0 *"+ *"1 0/ &) ""+ 7 ( 1" ,-"+"+ǽ " ("+!"+ ")( / !,,/ "+ !,,/ "+ ! %1"+ %"17")#!" ,3"/ %," '" ""+ /"01 2/ +1 /2+1ǽ + ǖǞǞǚ (,+!"+ 4" %"1 /"01 2/ +1 ## &+ ,0* )"+ ,3"/+"*"+ǽÈ‹ 0/ &) 32)1 ) %"+! +Ç¿ ÈŠ ( 4""1 +,$ ! 1 %"1 !" ! $ + /+ 3 ) 4 0Ǿ 4" %" "+ 1,"+ %"1 % /&+$% --"+ *""$"* (1È‚È‹ + 7,

4,/!"+ !" 14"" ,+!"/+"*"/0 3/&"+!"+ 3,,/ %"1 )"3"+ǽ + +2 7&'+ 7" !" 7 ( !&" %"1 ) +$01 3 + ))" "!/&'3"+ $"3"01&$! &0 + !" /&"0-/,+$ǽ " 4,+"+ "&!"+ &+*&!!")0 ,,( ) Ç—Ç– ' / &+ ,0* )"+Ǿ 3) ( &' !" 7 (ǽ 0/ &) 1/,24!" *"1 !" 720 3 + ,% /Ǿ 4 /!,,/ 7" + 01 3/&"+!"+ ,,( 74 $"/0 7&'+ $"4,/!"+ǽ ,( %2+ (&+!"/"+Ǿ 0/ &) %""#1 14"" !, %1"/0 "+ ,% / 14"" !, %1"/0 "+ ""+ 7,,+Ǿ $/,"&"+ ,- &+ ,0* )"+ǽ &'!"+0 %"1 $"0-/"( (,*1 ""+ *,"!"/ *"1 ""+ 0)2+$") %1&$" -2 "/7,,+ &++"+ "+ 3/ $1 + / !" 0ǽ

0/ &) -/ 1 *"1 *,"!"/ "+ 7,,+ !&" ""+ 01 $"-)"( 7,"("+ 3,,/ !" (+2)ǽ &' 7&1 ,- %"1 ,+&+$ &))"* Ç– ,))"$"ǽ 0/ &) 0) 1 !" 4 1 3"/)"$"+ (+2) ,- !" 0 %,2!"/0 "+ 7"$1 ! 1 %&' 3 + % /1" 4")(,* &0ǽ ÈŠ 1 !" 0 %,,) * / "3"+ "))"+ǽÈ‹ ""/ + 1 #") )"$1 ,% / 2&1 ! 1 7" %"") 3 ( 01 $& &/" %" "+ǽ ÈŠ " %" "+ %&"/ 3"") (&+!"/"+ 3 + %"1 ,+&+$ &))"*Ç– ,))"$"ǽ ,( 4") ""+0 !,3" (&+!"/"+ǽ " 4&))"+ &"!"/""+ ""+ ( +0 $"3"+ǽ " 0 %,)"+ 7"$$"+ 3 (Ç¿ )0 %"1 &' ## +&"1 )2(1Ǿ ! + )2(1 %"1 +"/$"+0ǽÈ‹

<G YKNNGP JKGT FCV \G XQN \KVVGP PC GGP RK\\C

$GNGGH


7+6 '0 6*7+5

64165

,% / "+ 0/ &) 7&'+ 1/,10 ,- 4 1 7" 0 *"+ %" "+ ,-$" ,24!ǽ "1 &0 ""+ /"01 2/ +1 *"1 ""+ 2&1$" /"&!" ( /1ǽ ,% /Ç¿ ÈŠ +0 *,11, &0Ç¿ %" /"0-" 1 3,,/ &"!"/""+ǽ "!"/" () +1 &0 $")&'(ǽ , 7&'+ 4&' ,-$"3,"! "+ 7, 3,"!"+ 4&' ,+7" (&+!"/"+ ,-ǽ " 7&"1 %&"/ $""+ !/,+("+ ',+$")2& !&" + %"1 01 --"+ +,$ ""+ 0%, /* (,*"+ 0 ,/"+ "+ 01"++&0 (,*"+ 0 %,--"+ǽ &' 7&'+ &"!"/" ! $ ,* ǗǘǽÇ•Ç• 22/ !& %1ǽ "+0"+ $"!/ $"+ 7& % %&"/ &+ !" 7 (ǽ *! 1 4&' 7" *"1 /"0-" 1 "% +!")"+Ǿ (/&'$"+ 4" /"0-" 1 1"/2$ǽÈ‹ ÈŠ "+0"+ !&" %&"/ 3/,"$"/ )0 1&"+"/ 4"/(1"+Ǿ (,*"+ +2 %&"/ *"1 %2+ "&$"+ (&+!"/"+ǽ + 7, ,,( *"1 () +1"+Ǿ %")" $"+"/ 1&"0 (,*"+ %&"/ "1"+È‹Ǿ )!20 ,% /ǽ "1 ""+ $)&*) % 3"/1")1 0/ &) ! 1 *"+0"+ %"* ,3"/ ) %"/("++"+ǽ

$GNGGH

1OFCV YKL OGV TGURGEV DGJCPFGNGP MTKLIGP YG TGURGEV VGTWI %7.6774

2)122/3"/0 %&))"+È„ &' !"7" 3/ $ "$&++"+ 7" 1" 3"/1"))"+ ,3"/ 3"/0 %&))"+ 1200"+ "!"/) +!"/0ǽ ,% /Ç¿ ÈŠ " %" "+ !,,/ %"1 %")" ) +! $"4"/(1Ǿ "+ ,3"/ ) &0 %"1 +!"/0ǽ &"1 ))""+ !" *"+0"+Ǿ * / ,,( !" 0* (ǽ "1 -&77 !""$ &0 4") %"17")#!"Ǿ * / !" 1,--&+$ &0 ,3"/ ) +!"/0ǽ + ,0* )"+ *,"1 !" 1,--&+$ $,"! 32))"+Ǿ !20 *"1 3"") ( 0ǽ " 4&))"+ %&"/ " %1 %"1 $"3,") %" "+ ! 1 7" 3,) 7&11"+Ǿ + ""+ -&77 ǽ / - 00"+ 4&' !" ( /1 ,- +ǽÈ‹ " *"+1 )&1"&1 &+ / +1 - 01 %"+ǽ "1 &0 %&"/ ""+ 012( $"*,"!")&'("/ "+ !" /") 51" 0#""/ - 01 4") &' %"+ǽ / *"1 + *" 6* + *,"01 4") 4"++"+ + %"1 Ȉ / +10 (4 /1&"/1'"ȉǽ ÈŠ + %"1 +,,/!"+ 3 + %"1 ) +! (4 * &"!"/""+ ,- 1&'!Ǿ ! / %,2! &( 3 +ǽ #0-/ ( &0 #0-/ (ǽ / %&"/ (,*1 &"!"/""+ $"/201 ""+ (4 /1&"/ ) 1"/ "+ ! + 3&+!"+ 7" +,$ ! 1 7" ,- 1&'! 7&'+È‹Ǿ 7"$1 %&' ) %"+!ǽ "1 )"3"+ 3 + !" # *&)&" 6* + "+ 0/ &) 0-"")1 7& % # 1200"+ !" 7 (Ǿ # *&)&" "+ !" ("/(ǽ " 7 ( &0 &"!"/" ! $ 3 + %"1 ' / ,-"+Ǿ "% )3" ,- ""/01" ("/01! $ǽ " 7&'+ $"),3&$ "+ $ + &"!"/" 7,+! $ + / !" /1%,!,5" "/( &+ &+!%,3"+ǽ - !" 3/ $ ,# 7" 7& % "!"/) +!"/ 3,")"+ ,# $6-1"+ /Ǿ +14,,/!1 0/ &)Ç¿ ÈŠ "1 &0 )0 (&"7"+ 1200"+ '" *,"!"/ "+ '" (&+!ǽ ( ( + +&"1 (&"7"+ 1200"+ "&!" ) +!"+Ǿ &( %,2! 3 + ))" "& "3"+3"")ǽÈ‹ ,% /Ç¿ ÈŠ " $ + &"!"/ ' / ,- 3 ( +1&" &+ $6-1"Ǿ * / + !/&" 4"("+ 4&) &( " %1 4""/ + / %2&0Ǿ + / "!"/) +!ǽ + 4&) &( + / !" 7 (È‚È‹


#&8'4614+#.

Ik wil voor mezelf beginnen maar hoe zit het met?

L Q J" G X R K N H R % L N D OV Q D N W D : L H Q H Q" UG H Y U H P R Q G H UQ H

+RH ]LW KHW ELM ]LHNWH RYHUOLMGHQ HQ SHQVLRHQ"

:DW YRRU ULVLFRÂŞV ORRS LN DOV LN YRRU PLM]HOI JD EHJLQQHQ"

Al deze vragen waar je mee komt te zitten, kunnen wij voor je beantwoorden. Wij als Geerts Adviesgroep hebben een uniek traject om jou als aankomende ondernemer te helpen met alle vragen die er zijn en jou op te starten als ondernemer en te begeleiden tot het moment is dat je met pensioen gaat. In 1 A4tje kunnen wij je laten zien waar je rekening mee moet houden met betrekking tot de kosten, belastingen, de rechtsvorm voor je bedrijf en wat je ongeveer kan verdienen als je de stap maakt om voor jezelf te beginnen . Kortom met nagenoeg alle vragen kan je bij ons terecht. Nieuwsgierig? Bel ons en maak een afspraak. De koffie of thee staat bij ons klaar.

Dorpstraat 13 | 5293 AL Gemonde • B. Woltersstraat 1 | 5241 EH Rosmalen • Nieuwstraat 33a | 5691 AA Son info@geertsadviesgroep.nl | www.geertsadviesgroep.nl | 073 - 55 16 516


10$'-'0& $'-'0&

5COGP GGP XQQTUVGNNKPI OCMGP KU

# -/./$&& ' 0& /GV FG QRXQGTKPI XCP +ECTWU GKPF OCCTV FQQT 5VCIG OCTMGGTFG ,GWIF /WUKECN )TQGR 5VCIG WKV 4QUOCNGP JGV VKGPLCTKI DGUVCCP +P JGV PCLCCT MTKLIV JGV VYGGFG NWUVTWO PQI GGP HGGUVGNKLM XGTXQNI OGV FG QRXQGTKPI XCP 4GPV FQQT 5VCIG *QG GGP MNGKP DGXNQIGP VGCO MKPFGTGP GP LQPIGTGP UVGGFU YGGT NCCV UVTCNGP KP 2GTTQP 6'-5 6 ,# 0 8# 0 #. 2*'0 (161ũ5 ,#0 (14/#0 , 14)' 0 ' 0 & ' 46 ' 0 56#)'

4"" -/,!2 1&"0 -"/ ' / ,- !" -) +("+ /"+$"+Ǿ "1"("+1 %"1 %")" ' / !,,/ &+ 1,24 7&'+ǽ +1%,20& 0*" &0 ! /3,,/ ,+,+1 ""/)&'(ǽ &" *"1 ,+&.2" % -"+!,+( "+ &))"* +00"+ -/ 1Ǿ *"/(1 *"1""+ ! 1 %"1 ! / + +&"1 0 %,/1ǽ )( / +32))"+! 3"/1"))"+ 7&' &+ %,,$ 1"*-, ,3"/ ǗȒ 1 $"ǽ "1 $"0-/"( 3&+!1 -) 10 &+ 1%2&0% 3"+ 2)12/"") "+1/2* "//,+ȒǘǾ 4 / ))" 3,,/01"))&+$"+ 4,/!"+ $"0-"")!ǽ ,+&.2" &0 3,,/7&11"/Ǿ &))"* -"++&+$*""01"/ 3 + ǗȒ 1 $"ǽ &"1 ! 1 7&' 3"/*")!&+$ 3 + !&" "0122/0#2+ 1&"0 7")# ") +$/&'( 3&+!"+Ǿ ) *,"1 &"* +! 7" + 122/)&'( 3"/32))"+ǽ / %"1 %"+ ,* $ 1 &0 ! 1 (&+!"/"+ -)"7&"/ %" "+ ,- %"1 -,!&2*ǽ / 01"("+ 7&' $/ $ "+"/$&" &+ǽ Ȋ " 7&'+ "/ )0 ""+ 3/&"+!"+$/,"-'" &+$"01 -1Ǿȋ 7"$1 ,+&.2"ǽ Ȋ +7" (&+!"/"+ 7 1"+ !"01&'!0 &' !" *20& )$/,"- &+& "&"/&'ǽ / 4"/! $"/"-"1""/! ,- 0&00 %,,) " )"( "+ !" 2&13,"/&+$"+ 3,+!"+ -) 10 &+ " &" %1"+ǽ ,"+ * (1" %"1 1" * "("+! "/*"" 1" 4&))"+ 01,--"+ǽ 1 3,+!"+ 4&' 7,+!"Ǿ !20 %" "+ 4" *"1 3&"/ * + %"1 01,('" ,3"/$"+,*"+Ǿ *"1 %"1 &!"" 4" 7&"+ 4") 4 / %"1 0 %&- 01/ +!1ǽȋ " +!"/" 14"" 7&'+ +1,+ 1""+ "/$"+ "+ 20 ++" 00,+ǽ +1,+ 4 0 3,,/7&11"/ 3 + ǗȒ 1 $"Ȁ %&' 01,-1" 14"" ' / $")"!"+ 1,"+ %&' !&/" 1"2/ 4"/! 3 + "//,+Ȓǘǽ 20 ++" !,"1 %"1 0" /"1 /& 1 "+ +""*1 *"1 ,+&.2" ))" -/,!2 1&"4"/(7 *%"!"+ 3,,/ % / /"("+&+$ǽ 24+/'74

+ ǗǕǕǝ !" 21""/!" ǗȒ 1 $" &+ "+ 2/-0%"/! &+ "/)& 2* *"1 %" &77Ǿ ,-$"3,"/! !,,/ (&+!"/"+ &+ !" 0&00 %,,))""#1&'!ǽ "+ ' / ) 1"/ 4"/! " ,+&+$ 3 + 1,/"+ ,-$"3,"/! &+ !" +&"24" 1%" 1"/7 ) 3 + %"1 3"/ ,24!" "//,+Ȓǘǽ /*"" % ! %"1 (&+!"/$"7")0 % - !" -/&*"2/ǽ + ǗǕǖǕ (4 * !" '"2$!$/,"- & ,)&+, 2&1 2$%1 ,,( ,+!"/ !" 3)"2$")0 3 + ǗȒ 1 $"ǽ + " -"")!,,0 &+ 2$%1 4"/! !" *20& ) ,,&" ,)3"+ $"0-"")!ǽ ,,/1 + % ! ǗȒ 1 $" 14"" #!")&+$"+ǿ 1 $"Ȓǖ "+ 1 $"ȒǗǽ

$GNGGH


10$'-'0& $'-'0&

$GNGGH


10$'-'0& $'-'0&

&))"*ǿ Ȋ 1 $"ȒǗ )""( ""+ + 122/)&'(" "+ $"4"+01" 2&1 /"&!&+$ǽ "/!"/ (,+!"+ (&+!"/"+ + !" 0&00 %,,) +&"1 ) +$"/ 0-")"+ &+ ,0* )"+Ǿ +2 (,+!"+ 7&' $"4,,+ !,,/01/,*"+ǽȋ

*GV ICCV GTQO FCV MKPFGTGP RNG\KGT JGDDGP QR JGV RQFKWO "&!" #!")&+$"+ 1"))"+ +2 7,ȉ+ Ǚǚ 0-")"/0ǽ &"24" +4 0 &0 "/ +,$ )1&'! 3,),-Ǿ *20& ) )&'#1 ,+3"/*&+!"/! -,-2) &/ǽ +!"/ %"1 *,11, Ȋ "!"/""+ %""#1 1 )"+1ȋ 4,/!1 &"!"/""+ 3"/4")(,*!ǽ ,,/ 1 $"ȒǖǾ "!,")! 3,,/ (&+!"/"+ 3 + ǝ 1,1 "+ *"1 ǖǗ ' /Ǿ *")!"+ 7& % 3,,/ ) (&+!"/"+ 2&1 ,0* )"+ +ǽ / &0 ,,( 3,,/ &"!"/""+ ""+ /,) 4"$$")"$!ǽ 1 $"ȒǗ &0

$GNGGH

3,,/ 0-")"/0 3 + ǖǗ 1,1 ǗǕ ' /ǽ &' (,*"+ +&"1 ))""+ 2&1 ,0* )"+Ǿ * / ,,( 2&1 ,*)&$$"+!" -) 10"+ǽ ,,/ &"!"/" -/,!2 1&" 4,/!"+ 2!&1&"0 $"%,2!"+ǽ 27&( ) )"&!"/ .2"0 ,6,+0 "+ /"$&00"2/ /6Ȓ ++ %,+( 7&'+ /1&01&"( 3"/ +14,,/!")&'( 3,,/ "&!" #!")&+$"+ǽ '06*175+#56 27$.+'-

+ !" #$"),-"+ 1&"+ ' / &0 !" ) 1 01""!0 %,$"/ $")"$!Ǿ 7"$1 &))"*ǽ Ȋ " 01"))"+ %,$" "&0"+ + ()"!&+$Ǿ !" ,/0 "+ %"1 $")2&!ǽ &+!0 14"" ' / 4,/!"+ !" ,-3,"/&+$"+ 3 + 1 $"ȒǗ )&3" "$")"&! !,,/ ""+ +!ǽ )0 '" 14&+1&$ 4,/!1 *,"1 '" 01,--"+ &' ,+0ǽ " *""01" 0-")"/0 7&'+ "%"-1 *"1 %"1 3&/20 "+ )&'3"+ ,- !" ""+ ,# +!"/" * +&"/ 1&"# &+ %"1 1%" 1"/ǽ " !"+("+ +2 + ""+ - /1 '"2$! "0122/ "01 +!" 2&1 2&101 --"/0ǽ , )&'3"+ 7&' 1, % 3"/ ,+!"+ + ǗȒ 1 $"ǽȋ

"!"/ 3,,/' / /"+$1 1 $"Ȓǖ ""+ +&"24" *20& ) ,- !" -) +("+Ǿ &"!"/ + ' / &0 1 $"ȒǗ + !" "2/1ǽ "&!"


10$'-'0& $'-'0&

#!")&+$"+ $"3"+ !/&" 3,,/01"))&+$"+ǽ ,+&.2"Ç¿ ÈŠ &' 1 $"È’Ç– 3/ $"+ 4" &' !" &+0 %/&'3&+$"+ ) ,* %2)-,2!"/0Ǿ !&" 3"/3,)$"+0 &"!"/ %2+ 1 ("+ (/&'$"+ 1," "!"")!ǽ " 2&13,"/&+$"+ 7&'+ )1&'! 2&13"/(, %1ǽ !"/0 "+ *,"!"/0Ǿ ,- ȉ0 "+ ,* ȉ0Ǿ /,"/1'"0 "+ 720'"0 "+ 3/&"+!'"0 "+ 3/&"+!&++"1'"0 3,/*"+ ""+ 1/,24 "+ "+1%,20& 01 -2 )&"(ǽ ,,/ 1 $"È’Ç— *,"1"+ 4" % /!"/ 4"/("+Ǿ * / ! 1 * (1 %"1 !" *,"&1" "51/ 4 /!ǽÈ‹ 564#.'0&' )'<+%*6'0

1 $"È’Ç– /"-"1""/1 ,- 4,"+0! $*&!! $Ǿ 1 $"È’Ç— ,- 3/&'! $ 3,+!ǽ ++""/ !" "+" #!")&+$ +"1 + ""+ +&"24" -/,!2 1&" "$&+1Ǿ &0 !" +!"/" ) % )3"/4"$" !" /"-"1&1&"0ǽ ÈŠ &$"+)&'( "+ '" !20 %"1 %")" ' / !,,/ "7&$ ÈŠǾ 7"$1 &))"*ǽ ÈŠ &'+ 3/,24 01%"/ * (1 ) 1&"+ ' / !" ()"!&+$ 3,,/ "&!" #!")&+$"+ǽ + !" * +!"+ 3,,/ 3,,/01"))&+$"+ %""#1 ,+0 %2&0 3"") 4"$ 3 + ""+ + & 1")&"/ǽÈ‹

0KGWYG CCPYCU KU GT XQNQR OWUKECN DNKLHV QPXGTOKPFGTF RQRWNCKT "1 %,,/1 "/ &'ǽ ÈŠ *"+ *"1 (&+!"/"+ ""+ 3,,/01"))&+$ * ("+ &0 % /101&((" )"2(ǾÈ‹ 7"$1 ,+&.2"ǽ ÈŠ / &' $"+&"1 &( +"1 7,3"") 3 + !" /"-"1&1&"0 )0 3 + !" 2&13,"/&+$ǽ , )0 &( ,,( $"+&"1 3 + ) !&" 01/ )"+!" $"7& %1"+ ,- !" #1"/- /16ǽÈ‹ &))"* 32)1 +Ç¿ ÈŠ " 4"/(1 *"1 7&'+ ))"+ + / %"17")#!" !,")ǽ * !" ( 0 1" 0-"(("+ 01 + 4" &"!"/ ' / !/&" ! $"+ *"1 3""/1&$ * + 1,&)"11"+ 0 %,,+ 1" * ("+ ,- %"1 &--" --"+ "01&3 ) %&"/ &+ ,0* )"+ǽ "!"/""+ !,"1 ! + 7&'+ "01 "+ %""#1 %"1 -/&* + / !" 7&+ǽ "1 $""#1 ""+ $,"! $"3,") ,* 0 *"+ "/$"+0 !" 0 %,2!"/0 ,+!"/ 1" 7"11"+ǽÈ‹

$GNGGH


10$'-'0& $'-'0&

&G OGGUVG URGNGTU DNKLXGP CEVKGH KP JGV VJGCVGT

+M IGPKGV PGV \Q XGGN XCP FG TGRGVKVKGU CNU XCP FG WKVXQGTKPIGP $GNGGH


#&8'4614+#.

Jan&Jan Media staat midden in de samenleving U leest nu het eerste nummer van het vernieuwde magazine Beleef Rosmalen. Het is een kleurrijke uitgave geworden, vol met rijk geïllustreerde en verrassende reportages over bekend en onbekend Rosmalen, over (on)gewone mensen, opvallende verenigingen en natuurlijk de lokale ondernemers. Wij als medewerkers van Jan & Jan Media zijn er trots op. We hopen dat u het met evenveel plezier leest als wij het gemaakt hebben. J & Jan Media kent u van het weekblad de Rosbode/de Streekwijzer. Jan Beleef Rosmalen is daarop een hele mooie aanvulling. Meer dan bij B de krant is er ruimte voor achtergronden, diepgang en uitgebreide d fotoreportages. Dit nummer kwam tot stand in samenwerking met fo o onder andere het Centrummanagement Rosmalen. Beleef Rosmalen is geheel in eigen huis gemaakt en daarmee een B vvisitekaartje voor ons bedrijf geworden. Ook u kunt gebruik maken van de kkennis en vaardigheden van onze medewerkers. Bij Jan & Jan Media kunt u folders en flyers of zelfs complete magazines laten maken, drukken en/ of verspreiden, inclusief online aandacht. Klanten hebben bij Jan & Jan één aanspreekpunt en de lijnen zijn kort. Drukwerk in kleine oplages kan vaak zelfs nog dezelfde dag geleverd worden. Hoeveel genoegen we zelf ook beleefden aan het samenstellen van dit magazine, uiteindelijk is Beleef Rosmalen natuurlijk bedoeld voor u, de lezer uit Rosmalen en omgeving. We staan graag midden in de samenleving. Heeft u suggesties over onderwerpen, personen die een portret verdienen? Of maakt u zelf mooie foto’s, die u graag in dit magazine aan een groot publiek zou presenteren? Laat het ons weten en stuur een mail naar beleefrosmalen@janenjanmedia.nl of bel 0492-371112.

Jan&Jan Media BV. | www.janenjanmedia.nl

JAN EN JAN MEDIA

Jan Forman, tel. 06 25 46 67 16, e-mail jforman@janenjanmedia.nl. Jan van de Vossenberg, tel. 06 2727 3810, e-mail jvdvossenberg@janenjanmedia.nl

$GNGGH


#&8'4614+#.

2#7.+'0 )4#8'5

&13 /13 /1 "$")"&!&+$ 3"/7,/$1 2&13 /1"+ &+ "+ /,+! Ȉ0È’ "/1,$"+ ,0 %ǽ /,#"00&,+"") "+ 3,,/ ) ,,( %"") -"/0,,+)&'( "+ *"1 3,))"!&$" +! %1ǽ ÈŠ /3,,/ %,"# &( $""+ (2+01'" 1" !,"+ǽ ( "+ $"4,,+ *"7")#ǽ "1 &0 *,,& ! 1 *"+0"+ '" &+ 7,ȉ+ (4"10 /" -"/&,!" %"") !& %1 &' ) 1"+ (,*"+ǽ " 4"+0"+ 3 + !" ,3"/)"!"+" "+ %2+ !&"/ /"+ 7&'+ 3,,/ *&' %"1 ))"/ ") +$/&'(01"ǽ *"+ 7,/$"+ 4" 3,,/ ""+ -"/0,,+)&'( #0 %"&!ǽÈ‹ 1 - 3,,/ 01 - "$")"&!1 2)&"+ !"

+P NKGHFG

'*.' / )

Ŭ/GPUGP MTKLIGP JKGT CNNG VKLF QO OGV HCOKNKG GP XTKGPFGP VG JWKNGP VG NCEJGP GP JGTKPPGTKPIGP VG FGNGP 5QOOKIGP FQGP FCV OGV GGP QXGTXNQGFKIG NWPEJ CCP FG ITQVG VCHGN KP FG JWKUMCOGT #PFGTGP \KVVGP Å©U PCEJVU OGV GGP UVWM RK\\C KP FG JCPF PCCUV FG QXGTNGFGPG +GFGTGGP PGGOV CHUEJGKF QR \KLP GKIGP OCPKGT 'P FCCTXQQT DKGFV *GV #HUEJGKFUJWKU CNNG TWKOVG Å­ /* "+ % /1")&'( ,+13 +$1 2&13 /1 "$")"&!01"/ 2)&"+ / 3"0 % / "7,"( &+ !" 3,,/* )&$" - 01,/&" &+ *-")ǽ / $ 013/&'%"&! &+ ,* &+ 1&" *"1 !" 0#""/3,) &+$"/& %1" /2&*1"0 3 + %"1 %&01,/&0 %" - +! 7,/$1 3,,/ ""+ Ȉ1%2&0$"3,")ȉǽ 1 &0 ,,( -/" &"0 4 1 7" 3,,/ ,$"+ % ! &' %"1 &+/& %1"+ 3 + %"1 ()"&+0 % )&$" #0 %"&!0%2&0ǽ ÈŠ " %" "+ %&"/ 14"" /,24( *"/0 "+ ""+ /2&*1" 3,,/ ""+ ()"&+" #0 %"&!0!&"+01ǽ )0 7" ! 1 4&))"+Ǿ (2++"+ + "01 +!"+ Ç—Ç™ 22/ -"/ ! $ !& %1 &' %2+ ,3"/)"!"+ !&"/ /" 7&'+ǽÈ‹

'GP ITQQVUG JGTKPPGTKPIUDKLGGPMQOUV QH GGP KPVKGO CHUEJGKF GT \KLP \Q XGGN OQIGNKLMJGFGP $GNGGH

,G VTGMV KP FG FCIGP PC JGV QXGTNKLFGP \Q KPVGPU OGV GNMCCT QR + "01 +!"+ &+ !" ! $"+ + ""+ ,3"/)&'!"+ǽ ÈŠ " ,3"/)"!"+" ("+ &( 3 ( +&"1Ǿ * / &( 3,") *" 3"/ ,+!"+ *"1 !" *"+0"+ !&" %1"/ )&'3"+ǽ ) &' *&'+ ""/01" "7,"( 3,") &( + %," 7&' *"1 ")( / ,*$ +Ǿ %," 7" ,3"/ !" ,3"/)"!"+" -/ 1"+ǽ + ,,( &+ !" ! $"+ ! /+ 4,/!1 *&'+ "")! 3 + !" ,3"/)"!"+" "+ 7&'+ ,# % / +! *"1 !" 3"/0 %&))"+!" + "01 +!"+ 01""!0 !2&!")&'("/ǽ ( )2&01"/ $,"!Ǿ ) 1 *"+0"+ &+ %2+ 4 /!" "+ 3"/1 ) %2+ 4"+0"+ + / ""+ - 00"+!" 2&13 /1ǽÈ‹ " 4"+0"+ 3 + ,3"/)"!"+"+ "+ %2+ + "01 +!"+ 7&'+ %"") 3"/0 %&))"+!Ǿ ,,( 4 1 "1/"#1 !" ), 1&" 3 + !" 2&13 /1ǽ 1 ( + ""+ ("/( 7&'+Ǿ * / ,,( ""+ 0-,/1( +1&+"Ǿ ""+ $"*""+0 % -0%2&0 ,# ""+ 12&+ǽ ÈŠ "!"/ #0 %"&! &0 4""/ +!"/0ǽ ,/!1 %"1 ""+ $/,,10" %"/&++"/&+$0 &'""+(,*01 ,# '2&01 ""+ &+1&"* #0 %"&! *"1 ""+ ()"&+ $/,"-'" !&"/ /"+È„ &) &"* +! 1%2&0


Ũ.KGHFG JQWFV PKGV QR YCCT JGV NGXGP GKPFKIVũ 2)&"+ǿ Ȋ &'+ ()"&+0 % )&$" 2&13 /1 "+1/2* "1 #0 %"&!0%2&0Ǿ $"3"01&$! + !" /,,0!&'01/ 1 &+ "+ ,0 %Ǿ &"!1 + "01 +!"+ !" /2&*1" ,* &+ %2&0")&'(" 0#""/ #0 %"&! 1" +"*"+ 3 + %2+ + 01"+ǽ / &0 ))" 1&'! 3,,/ 0 *"+7&'+Ǿ "*,1&"0 "+ %"/&++"/&+$"+ǽȋ

,-$" /! )&$$"+ ,# )&"3"/ &+ "1 #0 %"&!0%2&0Ȅ / 7&'+ 7, 3"") *,$")&'(%"!"+ǽ )(" 4"+0 /"0-" 1""/ &(ǽȋ "+0"+ (2++"+ % / !&"- ,+1/,"/"+ǽ , )0 !" 7,+"+ !&" 3 ((2+!&$ ""+ (&01 1&**"/"+ 3,,/ %2+ 3 !"/ ,# %"1 "' /!" " %1- / ! 1 ,,( + !" !,,! +,$ +&"1 3 + ")( /0 7&'!" 4&) 4&'("+ǽ Ȋ +! +(0 %"1 3"/!/&"1 *,"1 '" )&'3"+ 0 % (")"+ǽ +1 "/ *,"1"+ /,24( /1"+ !" !"2/ 2&1Ǿ ), 1&"0 4,/!"+ $"/"0"/3""/!Ǿ /,24 !3"/1"+1&"0 4,/!"+ $"-) 101Ǿ *27&"( "+ #,1,ȉ0 4,/!"+ 2&1$"(,7"+ǽ + *&' !" 1 ( ,* !&1 ))"0 &+ $,"!" +"+ 1" )"&!"+ǽȋ 1""!0 3 ("/ * ("+ *"+0"+ &' )"3"+ %2+ 4"+0"+ 3,,/ !" "&$"+ 2&13 /1 ("+ /ǽ ,+$ "+ ,2! 0 %2&3"+ &' 2)&"+ + 1 #") ,* ""+ 2&13 /1 !,,/ 1" 0-/"("+ǽ 1 (2++"+ 14"" " %1$"+,1"+ ,- )""#1&'! 7&'+Ǿ * / ,,( ""+ 7&"(" *,"!"/ *"1 % / 7,,+ǽ Ȋ 1 &0 %"") "*,1&,+"")Ǿ * / %"1 $""#1 ,,( /201ǽ ,,/ %"+

1R GGP QEJVGPF KP FG \QOGT YGTF KM YCMMGT OGV JGV YQQTF

ŨWKVXCCTV\QTIũ

-"/0,,+)&'( "+ 3,,/ %2+ !&"/ /"+ǽ " !,,! 0) 1 *"+0"+ 2&1 %"1 3")!ǽ " *,"1 &+ (,/1" 1&'! 3"") "0)&00&+$"+ +"*"+ǽ + $""#1 %"1 %,23 01 )0 !" 4"+0"+ 3 + !" ,3"/)"!"+" "("+! 7&'+ǽȋ )0 !" 2&13 /1 3,,/ &' &0Ǿ &0 %"1 0,*0 *,"&)&'( ,* ")( / ),0 1" ) 1"+ǽ Ȋ " 1/"(1 &+ !" ! $"+ + ""+ ,3"/)&'!"+ 7, &+1"+0 *"1 ")( / ,-ǽȋ , % ) 1 2)&"+ !" + "01 +!"+ +&"1 7,* / ),0ǽ +1 &' !" *""01" *"+0"+ "$&+1 %"1 /,24-/, "0 - 0 + !" 2&13 /1ǽ " ! $"+ !&/" 1 + ""+ ,3"/)&'!"+ 4,/!"+ 7" ,-$"0),(1 !,,/ "7,"(Ǿ 1")"#,,+1'"0 "+ -/ (1&0 %" 7 ("+ǽ / + ""+ 4""( (,*1 !" -,01Ǿ $"/& %1 + Ȉ!" "/3"+ 3 +ȁȉ + ! 1 &0 ,+#/,+1"/"+!ǽ /,* &"!1 2)&"+ / 3"0 &13 /1 "$")"&!&+$ ,,( + 7,/$ &+ !" 3,/* 3 + ""+ (,01"),,0 "7,"( 3 + & + &")"0 + *"+0 "// ,/$ &+ ,24ǽ Ȋ &' &"!1 ,+!"/01"2+&+$ &' -/ (1&0 %" "+ "*,1&,+")" 7 ("+ + ""+ ,3"/)&'!"+ǽ ( ! / $" /2&( 3 +Ǿ !3&0""/ &( )1&'!ǽ " %")-1 '" 7, $,"! ,- 4"$ǽȋ /+ 01 0 %"+(1 2)&"+ &+ "1 #0 %"&!0%2&0 &"!"/" ""/01" 7,+! $ 3 + !" * +! ""+ ((&" /,,01ǽ +1 !" 7,+! $ &0 3,,/ 3"") *"+0"+ !&" ""+ !&"/ /" %" "+ 3"/),/"+ ""+ *,"&)&'(" ! $Ǿ 4""1 2)&"+ǽ + 7, )&'#1Ǿ ,+! +(0 %"1 ),0) 1"+Ǿ ""+ )&"#!"3,))" +! "01 +ǽ

) -**( $. 0$/" &*( ) &&$ /-**./ 2)&"+ǿ Ȋ ( "+ +&"1 7,* / &+ %"1 3 ( $"/,)!ǽ ( %" ǖǛ ' / *""$"4"/(1 ,- !" 7 ( 3 + *&'+ * +Ǿ &+ ""+ %"") +!"/" / + %"ǽ ,,/ !" /" "00&" / (1" &( *&'+ + (4&'1Ǿ "+ *,"01 *&'+ * + *&' ,+10) +ǽ 1 &0 %"1 "01" !" 2 ! 1 &( ,,&1 3 + %"* %" 1 $"(/"$"+Ȃ - ""+ , %1"+! &+ !" 7,*"/ 4"/! &( 4 (("/ *"1 %"1 4,,/! Ȉ2&13 /17,/$ȉǽ ( $&+$ 0,))& &1"/"+ &' ""+ 2&13 /1,+!"/+"*&+$ "+ 4"/! +$"+,*"+ǽ / 2&1"&+!")&'( 4&)!" &( 1, % 3,,/ *&'7")# "$&++"+ǽ + *&'+ "&$"+ - +!Ǿ ,- *&'+ "&$"+ -)"(ǽ ,"+ !" ,2!" - 01,/&" 3/&'(4 * 3&")"+ ))" -277")012('"0 &+ ")( /ǽ &1 4 0 3,,/ *&' %"1 1"("+ ! 1 *&'+ !/,,* 7,2 2&1(,*"+ǽȋ

- !" ""/01" 7,+! $ 3 + !" * +! ,/$ +&0""/1 2)&"+ Ȉ""+ ((&" 1/,,01ȉǽ " (1 7")# ""+ )"(("/" 1 /1 ,# ("ǽ - !"7" *&!! $ (2++"+ *"+0"+ !&" &"* +! 3"/),/"+ %" "+ ) +$0(,*"+ ,* "3"+ 0 *"+ 1" 7&'+ǽ Ȋ "1 $"*&0 "+ "0"# "$&+1 - 0 + !" 2&13 /1Ǿ ! /,* &0 + 7,/$ 7, ") +$/&'(ȋǾ $""#1 2)&"+ +ǽ

2)&"+ / 3"0 &13 /1 "$")"&!&+$ Ȣ /,,0!&'01/ 1 ǖǗ Ȣ ǚǗǘǛ "+ ,0 % Ȣ ǕǜǘȒǝǝǝǚǝǕǝ Ȣ ǕǛȒǗǕǘǛǕǝǞǗ &+#,ȯ- 2)&"+2&13 /1ǽ+) Ȣ 444ǽ- 2)&"+2&13 /1ǽ+)

$GNGGH


Uw partner voor:

JAN EN JAN MEDIA

Zakelijke (online) teksten en foto’s

Vliet 20 • Gemert • 0492-371112 verkoop@janenjanmedia.nl Jan vd Vossenberg 06-27273810 Jan Forman 06-25466716

Drukwerk

WWW.JANENJANMEDIA.NL Uitgever van:

:HHNEODG de Brug

Crossmediale communicatie

GH Rosbode

GH Streekwijzer

Huisstijl ontwerp


-.'+0' /'05'0 )416' &41/'0

*)" " *&./ KU QWF IGFCCP

415/#.'0 ť &G LCTKIG 6GUUC XCP 5VGPWU KU HKV 'P UVGTM /CCT FCV YCU PKGV CNVKLF \Q 2CU VKGP LCCT IGNGFGP QPVFGMVG \G JGV URQTVGP GP FCV XGTCPFGTFG JCCT NGXGP &G LCTKIG #NGUJC )GXGTU JQWFV QQM XCP NGMMGT DGYGIGP 5VGTMGT PQI JGV NKLMV JCCT YGN YCV QO PGV CNU 6GUUC CCP YGFUVTKLFDQMUGP VG FQGP &G VYGG IKPIGP UCOGP KP IGURTGM 6'-56 '0 (161ũ 5 512 * +' (. ' 7 4 8 ' 4$ +' 5' 0

&"+ ' / $")"!"+ 7 1 "00 +&"1 %"") )"(("/ &+ % / 3")ǽ "11"/)&'( ,,( 4") ""+ ""1'"ǽ " 012!""/!" ""+ ""1'"Ǿ * / #""011" +,$ 3"") *""/ǽ ÈŠ ( 4 0 +&"1 %"") "/$ % --6ǾÈ‹ 3"/1")1 7"Ǿ ÈŠ+&"1 *"1 *&'+ )&'# "+ +&"1 *"1 *&'+ &++"/)&'(ǽ

( 4 0 ,,( " %1 $""+ 0-,/1"/ǽ "1 )""( *" 3"/0 %/&((")&'( "&$"+)&'(ǽÈ‹

" -/,"#)"0 * (1" % / "+1%,20& 01ǽ , "+1%,20& 01 7")#0 ! 1 7" % / %")" )"3"+001&') 3"/ +!"/!"ǽ ÈŠ ( 3,+! %"1 7, )"2(È‚ ( % ! +&"1 *""/ %"1 $"3,") 1" *,"1"+ 0-,/1"+Ǿ * / 1" *,$"+ 0-,/1"+ǽ ( 4&)!" 7")# $ +È‚ + ' Ǿ ! + $ '" 3 +7")# 4 1 $"7,+!"/ "1"+ǽ ( (/""$ *""/ 7")#3"/1/,24"+ "+ 3,")!" *" 2&1"&+!")&'( ,,( $")2((&$"/ǽÈ‹

/ 1, %Ǿ "/ 4"/!"+ ))"/)"& 0-,/1"+ +$" ,!"+ &' ,+160Ǿ 4 / "00 3"/-)""$(2+!" 012!""/!"Ǿ "+ 7" $&+$ * / ""+ (""/ (&'("+ǽ ÈŠ )0 (&+! % ! &( 4") ) +$ ,- '2!, $"7"1"+Ǿ * / ! 1 4 0 1,"+ )4""/ "3"+ $")"!"+ǽ

( "0),,1 ""+ -/,"#)"0 ,(0"+ 1" $ + !,"+ǽ &" 4"/! $"$"3"+ !,,/ !!6 *2)!"/0Ǿ "5È’-/,# ,(0"/ "+ ,,( 4") 01 !!&" $"+,"*!ǽ

'GP YGFUVTKLF KU FG MGTU QR FG VCCTV , $&+$ "00 3 + ćć+ (""/ &+ !" 4""( 0-,/1"+ + / 7"0 (""/ &+ !" 4""( 0-,/1"+ǽ "1 ""+ $/,1" $)&*) %ǽ " *""01"+ ,+!"/ ,+0 *,"1"+ ! / +,$ 01""!0 +&"1 +

$GNGGH


-.'+0' /'05'0 )416' &41/'0

9CU KM OCCT GGTFGT DGIQPPGP FGPM KM FCP !"+("+ǽ &" 0)"2/"+ 7& %7")# ""+ (""/ + / !" 0-,/10 %,,)Ǿ ,*! 1 %"1 !20 " %1 4") *,"1ǽ *11)<9#0)'4

"00 +&"1 !20ǽ 1"/("/ +,$Ç¿ ,- !&1 *,*"+1 /2+1 7" $"4,,+ "3"+ 1200"+ %"1 4"/( "+ !" (&+!"/"+ !,,/ !" ,- - 6* &+ ,0* )"+ǽ 4""ÄŠ+% )# ' / $")"!"+ 4"/! 7" *,"!"/ 3 + +6 "+ ")# * +!"+ $")"!"+ 4"/! ,++,/ $" ,/"+ǽ % ' Ǿ 1,"+ 7" !20 !" 0-,/10 %,,) + %"1 ,-01 /1"+ 4 0ǽ ÈŠ "1 (4 * $"4,,+ 7, 2&1ǾÈ‹ ) %1 7"Ǿ ÈŠ!" ,2!" 0&00 %,,) ȉ1 "+ (4 * )""$ 1" 01 + "+ 1,"+ !2&!")&'( 4"/! ! 1 !" 0 %,,) +&"1 *"1""+ -) 1 $&+$Ǿ %" &( !" 01,21" 0 %,"+"+ +$"1/,(("+ "+ $"3/ $! ,# 4" !" ()"21"/$6*7 ) (,+!"+ %2/"+ )0 )""$01 +! "%""/ǽÈ‹ ,,$74 +$"/ È” 4 +1 * /1 3,/&$ ' / È” 01,+! 7" +,$ )"0 1" $"3"+ǽ ÈŠ Ǿ 2&1"&+!")&'( %""#1 ""+ ',+$"+ *" ,3"/$"+,*"+ %,,/ "+ !""! &( ))""+ +,$ * / *""ǽ "+ ""1'" 1/ $"/ 4")&04 /Ǿ * / 1, %ǽÈ‹ 5,145 52146+'(

)"0% "3"/0 (4 * +!"/% )# ' / $")"!"+ *"1 ,(0"+ &+ +/ (&+$ 3& ',/0 -,/1&"#ǽ & !&1 -/,$/ ** (2++"+

$GNGGH

(&+!"/"+ ,- ""+ ) $!/"*-")&$" * +&"/ ("++&0* ("+ *"1 3"/0 %&))"+!" 0,,/1"+ 0-,/1"+ǽ ÈŠ ( 7 1 ) ,- %&- %,-Ǿ * / %"1 )""( *" )"2( ,* ""+ (""/ 1" (& ( ,(0"+ǽÈ‹ )"0% !""! ""+ (""/ *"" "+ 3,)$!" ""+ 4""( ) 1"/ +,$ ""+0 ""+ -/,"#)"0ǽ / *,"!"/ *,+ 3 + "00"*Ç¿ ÈŠ Ǿ &( 4&)!" 4") 7"("/ 4"1"+ ,# 7" %"1 )"2( 3,+!ǽÈ‹ + ! 1 4 0 !20 7,ǽ + % / ,2!"/" 720 6)"&$% (/""$ 7" % +!0 %,"+"+ "+ 3 + % / *,"!"/ ""+ 01") 0 %""+ "0 %"/*"/0ǽ ÈŠ "1 &0 %"") )"2(ǾÈ‹ 3"/1")1 )"0% Ǿ ÈŠ4" !,"+ 3"") 3"/0 %&))"+!" !&+$"+ǽ -!/2(("+ &'3,,/ "")! "+ 0-"))"1'"0Ǿ * / ,,( 0) + + 122/)&'(ǽÈ‹ "00 ("+1 ! 1 4")Ǿ 4 +1 "% )3" ,(0"+ !""! 7" ,,( + (& ( ,(0"+ǽ ÈŠ , % 3&+! &( %"1 ,(0"+ 2&1"&+!")&'( )"2("/Ǿ ,*! 1 '" 4") '" %")" )& % * &' $" /2&(1 * / 1, % ))""+ * / 0) 1 *"1 '" 32&01"+Ǿ &+ -) 10 3 + 0 %,--"+ǽÈ‹ + ) 1 ! 1 ) 101" +,2 +"1 %"1$"+" 7&'+ ! 1 )"0% %"1 )"2(01" 3&+!1ǽ "00 3&+!1 %"1 "/$ $,"! 3 + )"0% ! 1 7" &0 $ + (& ( ,(0"+ǽ ÈŠ "1 $ 3" &0 ! 1 7" ) 7, 3/,"$ "$,++"+ &0ǽ

( 4 0 - 0 Ç—Ç– "+ ! 1 4 0 3"") 1" ) 1 ,* "/ +,$ " %1 0"/&"20 *"" + !" $ +$ 1" $ +ǽ / %" &( 4") ""+0 0-&'1 3 +ǽ 0 &( * / ""/!"/ "$,++"+Ǿ !"+( &( ! +ǽÈ‹ $1:+0) /#/#Å©5

1""!0 *""/ 3/,24"+ $ + È›(& (Èœ ,(0"+Ǿ *"/(1 ,,( "00 ǽ ÈŠ &00 %&"+ &0 !" 0-,/1 4 1 ) $!/"*-")&$"/ $"4,/!"+ǽ + "/ 7&'+ +2 ,,( )"00"+ 3,,/ ))""+ 3/,24"+ǽÈ‹ ,( &+ !" 0-,/10 %,,) 3 + "00 &0 %"1 *"/"+!"") 3/,24ǽ ÈŠ &' !"


-.'+0' /'05'0 )416' &41/'0

" %1" ,(0)"00"+ (,*"+ "&$"+)&'( ))""+ * ++"+Ǿ * / &' %"1 /,00 ,(0"+ 7&'+ %"1 4""/ *""/ 3/,24"+ǽÈ‹ + ! /+ 01 $""#1 7" ,5&+$ !&"0 "+ ,5&+$ * ȉ0ǽ ,,/ ) ! 1 ) 101" &0 ""+ 02 "0ǽ ÈŠ + &0 %"1 %&"/ )1&'! ""+ 3/,)&'(" "+!"Ǿ 4 +1 !" (&+!"/"+ *,$"+ *""ǽÈ‹ "1 &0 ))"* ) 7,ȉ+ 02 "0 $"4,/!"+ È›/" "+1")&'( 7&'+ "/ ,,( ,(0)"00"+ 3,,/ (&+!"/"+ &' $"(,*"+ÈœǾ ! 1 7" "&$"+)&'( 2&1 % / ' 0'" $/,"&1ǽ ÈŠ " 7&'+ &+!"/! ! ,- 7,"( + / &"10 $/,1"/0ǽÈ‹ ,,/ )"0% &0 ! 1 ))"* ) +,$ ""+ 3"/È’3 +È’% /È’ "!È’0%,4ǽ " 4&) &+ &"!"/ $"3 ) 4") 3"/!"/ &+ %"1 ,(0"+ǽ &00 %&"+ ! 1 7" ,,( 4") ""+ 4"!01/&'!'" + 7,2 !2/3"+ǽ "00 Ç¿ ÈŠ ( 3,+! ! 1 %"1 $ #01" 4 1 &( ,,&1 $"! + %" È‚ &' ""+ 1" *0-,/1 01 '" "/ 0 *"+Ǿ * / &+ !" /&+$ 01 '" "/ ))""+ǽ "1 '" "&$"+ (/ %1"+ǽ + ,3"+!&"+ &0 %"1 ,,( &"10 ,* + /1," 1" 4"/("+ǽÈ‹ +1 "/ $ 1 + 122/)&'( ""+ %")" 3,,/ "/"&!&+$ + 3,,/ #ǽ ÈŠ " )"1 ! + ,- '" 3,"!&+$ "+ '" $ 1 %"") 3"") 1/ &+"+ǽ ,ȉ+ 4"!01/&'! &0 " %1 !" ("/0 ,- !" 1 /1ǽÈ‹ 524+0)'4+)

+$ &0 "00 +&"1ǽ /&" (""/ % ! 7" ""+ 4"!01/&'! "+ !/&" (""/ 4,+ 7"ǽ ÈŠ ( 7,2 +,$ 4") 3"") 3 ("/ 4&))"+ 3" %1"+Ǿ * / )0 3/,24 &0 ! 1 "01 *,"&)&'(ǽ &+! * / ""+0 ""+ 3/,24 *"1 ""+ "- )! $"4& %1Ǿ ""+ "- )!" "/3 /&+$ ć+ !&" &+ !" /&+$ !2/#1 1" $ + 01 +ǽÈ‹ )"0% 7,2 %"1 ,,( 4") !2/3"+ǽ "("/ *"1 ""+ %,,#! "0 %"/*"/ ,*ǽ ÈŠ ( 7,2 %"1 4") ""+ ""1'" 0- ++"+! 3&+!"+ǾÈ‹ 7"$1 7"ǽ 1 " *1 "00 ǽ ÈŠ - ++"+! &0 %"1 7"("/ǽ "1 &0 * / %"") (,/1 ,,(ǽ /&" (""/ 14"" *&+21"+Ǿ * / ! /+ "+ '" %")"* ) ,- "+ ,,( %"") "/$ 1/,10 ,- '"7")#ǽ )0 '" &+ !" /&+$ 01 1Ǿ 3"/$""1 '" ))"0 ,* '" %""+ǽ 1 &0 " %1 %"") $ #ǽÈ‹ " ',+$" )"0% 0+ -1 ! 1 4")ǽ +1 3 + ćć+ (""/ &+ !" 4""( ""+ 22/1'" 1/ &+"+Ǿ (/&'$1 7" ) %"") 3"") "+"/$&"ǽ ÈŠ ( 3,") *" ! + "01 0-/&+$"/&$ǽÈ‹

"00 %""#1 "01 +,$ 4") 4 1 !3&"0 3,,/ )"0% ǽ ÈŠ 2&01"/ $,"! + / !" !, "+1ǽÈ‹ / ! 1 !,"1 7" )Ǿ 3,)$"+0 % / *,"!"/ǽ ÈŠ "1 )"2(" &0 ,,( ! 1 7" 14"" (""/ -"/ ' / "5 *"+ *,$"+ !,"+ǽ + 4"/("+ 7" 1, % "/$"+0 + /1,"ǽÈ‹ + %"1 "$&+ $&+$ )"0% ))""+Ǿ +2 $ 1 % / 3/&"+!&+ "00 *""ǽ ÈŠ ,2Ǿ ! 1 3&+! &( ! + 1, % (+ -ǾÈ‹ 7"$1 "00 Ǿ ÈŠ! 1 '" ))""+ "$,++"+ "+1ǽ + ! 1 "/ +2 ""+ 3/&"+!&+ *""$ 1Ǿ &0 + 122/)&'( ))""+ * / )"2(È‚È‹ + ! + 4&))"+ 7" 1, % 3 + ")( / 7&"+ 4 4 1 7" (2++"+ǽ 20 !,"1 )"0% % % / % +!0 %,"+"+ + "+ 1/"(1 "00 % / 3"01 2&1ǽ "/01 "3"+ 11,241'" 0-/&+$"+ "+ ! /+ ")( / """+ ""1'" 2&1! $"+ǽ ÈŠ &1 &0 4") $,"! %,,/ǾÈ‹ 3&+!1 "00 Ǿ ÈŠ'" "4""$1 '" /*"+Ǿ "+"+Ǿ '" %")" )&'# !,"1 *""ǽ " 1&'! 3)&"$1 ! + ,,( *"1""+ 3,,/ &'ǽÈ‹ 1 3&+!1 )"0% ,,(ǽ +!"/% )# ' / $")"!"+ % ! 7" " %1 +&"1 $"! %1 ! 1 7" ,- 7,2 (2++"+ !/2(("+ǽ ÈŠ + +2 (2+ '" "/ ,,( +,$ &' 0) + "+ 0 %,--"+È‚È‹ " !/ &"+ +,$ ""+ /,+!'" ,* ")( / %""+ǽ ÈŠ 3" 0-,/1 &0 !&1 1, %Ǿ %ĆȄȋǾ ) %1 "00 ǽ + )"0% " *1Ǿ ) "3"+ /""! ) %"+!Ç¿ ÈŠ "") $ #È‚È‹

$GNGGH


*,*, %$5&(/21$ ZRUGW DO VLQGV JHwQVSLUHHUG GRRU NXQVW HQ QLHXZH WUHQGV +HW VWDDW YRRU H[FOXVLYLWHLW NZDOLWHLW FRPIRUW IXQFWLRQDOLWHLW HQ GXXU]DDPKHLG 'H FROOHFWLH EHVWDDW XLW DSDUWH PRQWXUHQ HQ ]RQQHEULOOHQ PHW HHQ GXLGHOLMNH HLJHQ LGHQWLWHLW

&DWHOLMQHQ &: 5RVPDOHQ ZZZ NLMNHHQVURVPDOHQ QO


#&8'4614+#.

Etos is voor de zevende keer uitgeroepen tot ‘Beste drogisterij’ en haalt op basis van klantwaardering de hoogste gemiddelde score van 7.89. Dit blijkt uit het GfK Drogisterij Rapport 2018. In dit rapport worden drogisterijen op 8 aspecten beoordeeld. Op 5 aspecten krijgt Etos de hoogste waardering. Dit zijn ‘deskundigheid personeel’ (7.72), ‘keuze drogisterijartikelen’ (7.83), netheid van de winkel’ (8.16), ‘kwaliteit van artikelen’ (8.13) en ‘sfeer in de winkel’ (7.98). Onlangs heeft Etos de award in ontvangst mogen nemen van GfK en Careality.

Erkenning vanuit de consument De best gewaardeerde drogisterij is een erkenning vanuit de consument. De drogisterijformules werden door hun eigen klanten beoordeeld op acht verschillende aspecten: deskundigheid personeel, keuze drogisterijartikelen, vriendelijkheid personeel, goede kwaliteit, nette winkel, leuke sfeer, lage prijzen en aantrekkelijke aanbiedingen.

e j r a a p s k j li e k k Zo ma m! u r t n e C n le a m s bij Etos Ro FO QFO BOLPQ CJK KF BBOLP LBBSU CJK KF B BQQ PGG LBBSU &UPT BQQ P F &UPT BMUJKE KF BO BMUJKE K O TDBO &U .JK &UPT F t .FME KF BBO WPPS .JKO PM LBBSU W TQBBS FO JT KF BSQVOU t #JK FMLF FVSP POUWBOH KF TQBBSQVOU #JK TQB HSBUJT WBO EF t )FC KF FFO WPMMF TQBBSLBBSU EBO NBH KF LJF[FO VJU Ă?Ă?O QSPEVDUFO Ă˜G ĂŠ LPSUJOH PQ IFU &UPT FJHFO NFSL BTTPSUJNFOU t &FO WPMMF TQBBSLBBSU JT WJFS XFLFO HFMEJH

25

arpu ‡ Iedere klant ontvangt komende weken 25 extra a p s spaarpunten cadeau bij de eerstvolgende aankoop met de Etos app of kaart. Punten zijn alleen te ontvangen bij Etos Rosmalen Centrum. Lever deze bon in!!!

nten

! cadeau

OCPE JO EF XJOLFM PG PQ FUPT OM DBEFBVTQBSFO N V W DBEFBVLBBSUFO FO nFTWPFEJOH U N NBBOEFO [JF BDUVFFM BB OEFO N NBB WPFEJOH U MFO FO nFT FFTNJEEF BSUFO HFO N V W DBEFBVLB

Yes! Spaar nu altijd bij elke euro!

Met Etos sparend naar een nieuwe locatie!! 8JOLFMFO CJK &UPT 3PTNBMFO JT OV IFMFNBBM FFO GFFTUKF EBOL[JK IFU OJFVXF &UPT $BEFBV 4QBSFOĂž &O CJK GFFTU IPSFO DBEFBVTy 7PPSUBBO TQBBS KF BVUPNBUJTDI WPPS NPPJF QSPEVDUFO XBOOFFS KF CJK BBOLPQFO JO PO[F XJOLFM KF &UPT LBBSU PG BQQ MBBU TDBOOFO 0G KF LJFTU WPPS ĂŠ LPSUJOH PQ IFU &UPT FJHFO NFSL BTTPSUJNFOU 8JTU KF FJHFOMJKL BM EBU XJK CJOOFOLPSU FFO BOEFSF MPDBUJF LSJKHFO %BU XF WFSIVJ[FO OBBS EF OJFVXF CPFSEFSJK BBO EF EPSQTTUSBBU JO IFU OJFVXF DFOUSVNQMBO &O EBU XF HFFO mMJBBM [JKO NBBS FFO 'SBODIJTF WFTUJHJOH 8F CSFJEFO EBO VJU JO EJWFSTFO BTTPSUJNFOUTHSPFQFO &O EBU BM IFU WFSUSPVXEF QFSTPOFFM OBUVVSMJKL NFF HBBU "MMFT JO FFO OJFVX KBTKF TVQFS USPUT [JKO XF 0N KPV UF WPPS[JFO WBO EF OJFVXTUF NBLF VQ NFSLFO DBEFBVUKFT IFFSMJKLF HFVSUKFT BMUJKE WPPSEFMJH FO OBUVVSMJKL VJUCSFJEJOH PQ POT [FMG[PSHBTTPSUJ NFOU 0OT EPFM 3PTNBMFO FFO CFFUKF MFVLFS NBLFO EVT LPN 4IPQ FO QBSUZ POĂž


#&8'4614+#.

)TQQVUVG GP OQQKUVG!К

%#5+01 1 ) - "$* ) *. #

/CCT NKGHUV O DGUNCCV FG INQGFPKGWYG XGUVKIKPI XCP )TCP %CUKPQ &G DQWY XCP JGV ECUKPQ KU DKLPC XQNDTCEJV *GV ECUKPQ XGUVKIV \KEJ KP 8CP FGT 8CNM *QVGN 0WNCPF ť ũU *GTVQIGPDQUEJ 'GP OWUV UGG XQQT KGFGTGGPК

" 3"01&$&+$ (,*1 &+ + 3,)$&+$ ,- %"1 02 "03,))" / + 0&+, &+ %"1 + !"/ )( &")Ǿ ! 1 &+ %"1 3,,/' / 3 + Ç—Ç•Ç–Çš % / !"2/"+ ,-"+!"ǽ ÈŠ +7" 0&+,ȉ0 7&'+ +"1 )0 &+ 0 "$ 0 ""+ 1,1 ) ")"3&+$ 3,,/ !" "7,"("/È‹Ǿ 7"$1 / +( 01")&'+0Ǿ !&/" 1"2/ 3 + %"1 0&+,ǽ ÈŠ " $ 01 ( + 0) -"+ &+ %"1 %,1")Ǿ "1"+ &+ %"1 /"01 2/ +1 "+ 3"/* (1 4,/!"+ &+ %"1 0&+,ǽ " %" "+ ,+0 ) 1"+ &+0-&/"/"+ !,,/ !" +&"2401" 0&+,ȉ0 &+ 0 "$ 0 4 / $ 01%""/0 % - "/$ %,,$ &+ %"1 3 +!") 01 1ǽ " 0 *"+4"/(&+$ *"1 "+!6 3 + !"/ )(Ǿ "+"/ ) 3 + $"/ 3 + %"1 %,1")Ǿ 7,/$1 3,,/ ""+ %")" 1,1 )" ")"3&+$ 3,,/ !" $ 01ǽÈ‹ $ " * /(1 3"/ +!"/!" *"/(1" / +( 01")&'+0 "+(")" ' /"+ $")"!"+Ǿ !,,/ !" (,*01 3 + &+1"/+"1 $ *&+$Ǿ ǗǙȒ22/0 " ,+,*&" $ "+ !" 3"/ +!"/"+!" "&0"+ 3 + !" ,+02*"+1ǽ &' "0),,1 ! 1 " %"1 1&'! 4"/! 3,,/ &"10 +&"240Ǿ ""+ 1,1 ) +!"/" +- (ǽ % "+ 3,))"!&$ $" 21,* 1&0""/! ,+ "-1Ǿ 7, 2&1$"3,"/! ! 1 !" *"!"4"/("/0 " %1 !" #, 20 (2++"+ )"$$"+ ,- $ 01%""/0 % - "+ +&"1 &+ ""+ #$"0),1"+ ( 00 "7&$ 7&'+ *"1 $")! 4&00")"+ǽ

GGH $GNGGH


#&8'4614+#.

" $ 01%""/ȡ! *" + 01 !" $ 01 &+ -) 10 3 + "/1"$"+,3"/ %1"/ ""+ )&"Ǿ ! 1 *,"01 %"1 +&"24" ,+ "-1 4,/!"+ǽ &'! %" "+ ,* !" $ 01"+ -/&* 1" 3"/* ("+Ȃ 1 +$"32)! *"1 ,-1/"!"+0 "+ 1&3&1"&1"+ 7, )0 4"(")&'(0 $/ 1&0 )&3" &+$,Ǿ ),1"/&'"+ *"1 7")#0 21,ȉ0 )0 %,,#!-/&'0Ǿ 7,/$1 3,,/ ""+ 1,1 ) +&"24" ")"3&+$Ǿ +1"/1 &+*"+1 *"1 ""+ %,,#!)"11"/ǽ + !"/ )( "+ 01")&'+0 - (1"+ &+ &") !" 7 ("+ ) ,+Ȓ "!"/) +!0 $/,,10 +Ǿ +2 &0 2) +! + !" "2/1ǽ " ,/12$"0" / %&1" 1 &$2") + &, "+ 01")&'+0 ,-1&* )&0""/!" %"1 ,+14"/- 3,,/ %"1 +&"24 1" ,-"+"+ 0&+,Ǿ + &, 1"("+!" + 01 %"1 0&+, &+ &") ,+!"/ +!"/" ,,( 3,,/ !" 2!!% / &+ /&'0ǽ + !" *22/ 3 + %"1 %,1") &0 ""+ 2&10- /&+$ $"* (1 3,,/ !" *"1"/0%,$" $) 7"+ "+1/""Ǿ !&" *"1 #,+1"&+"+ "+ ""+ /"!" 1/ - "7,"("/0 ) 3,,/ &++"+(,*01 ""+ ,+3"/$"1")&'(" &+!/2( *,"1 $"3"+ǽ ,( !" +()"!&+$ 01/ )1 )25" 2&1ǿ 4 /*" ()"2/"+Ǿ %,,$1" "+ 0#""/3,))" ,)3"/)& %1&+$ǽ "1 0&+, "0 %&(1 ,3"/ ""+ /2&* ,-$"7"11" ("2("+ ,* !" $ 01"+ 3 + "1"+ "+ !/&+("+ 1" (2++"+ 3,,/7&"+ǽ " 3"01&$&+$ &+ &") &0 ǗǙ 22/ -"/ ! $ $",-"+!Ǿ ))" ! $"+ 3 + %"1 ' /ǽ + 2) +! 72))"+ !" ,-"+&+$01&'!"+ ,+#,/* !" ,00 %" /"$")$"3&+$ 4,/!"+ $"% +!% #!ǽ "1 0&+, &0 $/ 1&0 1,"$ +(")&'(ǽ ,( &0 !" !"")+ *" + !" )&3" ),1"/&'"+ "+ &+$, $/ 1&0 "+ 4,/!"+ "/ (,01"),,0 % -'"0 "+ !/ +('"0 + 0-")"+!" () +1"+ $"0"/3""/!ǽ " *&+&*2*)""#1&'! &0 Ǘǖ ' /ǽ - !&1 *,*"+1 4,/!1 "/ % /! $"4"/(1 ,* "&+! -/&) ,-"+ 1" (2++"+ $ +ǽ "+ $/,,10 ,-"+&+$0#""01 3,)$1 ) 1"/ !&1 ' /ǽ *11(&5210514

,( )"2( ,* 1" 3"/*")!"+ &0 ! 1 + !"/ )( 2) +!Ȓ ȉ0Ȓ "/1,$"+ ,0 %Ǿ 0 *"+ *"1 / + 0&+,Ǿ !" +&"24" %,,#!0-,+0,/ &0 3 + "+ ,0 %ǽ "1 %,1") 3 + + !"/ )( 2) +!Ȓȉ0Ȓ "/1,$"+ ,0 % 7 ) ""+ $/,+!&$" 3"/ ,24&+$ ,+!"/$ + "+ 7 ) !" 2&101/ )&+$ (/&'$"+ 3 + ""+ $"4")!&$ $/,,1 "+ )25" %,1")ǽ " 01 /1 01 1 $"-) +! &+ %"1 !"/!" (4 /1 ) 3 + ǗǕǖǝ "+ 7 ) "&+! ǗǕǗǕ 3,)1,,&! 7&'+ǽ &'!"+0 !" 3"/ ,24&+$ 7 ) %"1 %,1") $"4,,+ ,-"+ )&'3"+ǽ

$GNGGH


6DPHQ KDOHQ ZH KHW EHVWH XLW GH GDJ :HONRP ELM 9LYHQW :LM ELHGHQ GH EHVWH ]RUJ ELM X WKXLV HQ LQ RQ]H ZRRQ]RUJFHQWUD &OLsQWHQ EHVOLVVHQ ]HOI KRH ]LM KXQ ]RUJ ZLOOHQ LQYXOOHQ 8 RYHUOHJW PHW RQ]H SURIHVVLRQDOV HQ ZLM ]HWWHQ RQ]H NHQQLV HUYDULQJ HQ WHFKQRORJLH LQ RP X WH KHOSHQ KHW EHVWH XLW XZ GDJ WH KDOHQ Âł'H EDQG KHW YHUWURXZHQ ZDV ZHGHU]LMGV HQ RQEHWDDOEDDU YRRU RQ]H PRHGHU 7RS ´ Onze medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun stukje van de organisatie. Zij worden daarbij ondersteund door een grote groep vrijwilligers, die dagelijks voor u klaar staan. Plezier in het werk vinden we belangrijk. Daardoor leveren we immers nog betere zorg. Vivent investeert voortdurend in opleidingen, in nieuwe technologie, maar ook in doorgroeimogelijkheden. Dat is belangrijk voor onze medewerkers en daar proďŹ teert ook u van.

³%LM 9LYHQW KHE LN GH RSOHLGLQJ +%2 9HUSOHHJNXQGH NXQQHQ YROJHQ ,N NRP ELM MRQJ HQ RXG PHW DOOHPDDO HHQ DQGHUH ]RUJYUDDJ ,N EHQ WURWV RS GH NOHLQH VXFFHVPRPHQWMHV ]RDOV KHW RSERXZHQ YDQ HHQ EDQG PHW HHQ FOLsQW ´ Op zoek naar een (vakantie)baan of vrijwilligerswerk? Kijk voor onze vacatures op www.werkenbijvivent.nl Meer weten over Vivent en onze dienstverlening? Kijk op www.vivent.nl of bel 088 - 163 70 00. Vivent zorgt!

´:DDUGRRU LN PHW HHQ JOLPODFK QDDU PLMQ ZHUN JD" +HW LV HUJ DIZLVVHOHQG ,N VWDUW ELM HHQ HHQ]DPH FOLsQW RP SHSHUNRHN PHH WH HWHQ HQ HLQGLJ GH GDJ PHW HHQ PHGLVFK RYHUOHJ ¾


#&8'4614+#.

(NGZKDGN GP

*) 0-- - )

'GP HNGZKDGNG QPFGTPGOKPI OGV MQTVG NKLPGP GP RGTUQQPNKLMG EQPVCEVGP Ŭ9G JGDDGP VGPUNQVVG GGP MNGKP VGCOŭ NGIV 5VCP XCP *GNXQQTV XCP 8CP *GNXQQTV )TCHKUEJ $GFTKLH WKV ŬOCCT YG JGDDGP XGGN MGPPKU GP GTXCTKPI ŭ $KL FG\G )GOGTVUG FTWMMMGT TQNV QQM FG $GNGGH 4QUOCNGP XCP FG RGTUGP 6'- 56 9 + / 2 1' . 5 (161 ,#0 (14/#0

"1 "!/&'# ("+1 14"" -,1"+ǽ 21 %-/&+1ǽ+) &0 !" &+1"/+"11 ( 3 + + ")3,,/1 / #&0 % "!/&'#Ǿ 3,,/ ) "!,")! 3,,/ %"1 ""+3,2!&$" !/2(4"/(ǽ / &' 3 )1 1" !"+("+ + /&"#- -&"/Ǿ 3&0&1"( /1'"0 "+ #)6"/0Ǿ * / ,,( -,)0 +!'"0Ǿ 3) $$"+ "+ 0- +!,"("+ǽ "1 ""+ - / ()&(("+ 0122/ '" 3 +2&1 1%2&0 ,# ( +1,,/ !/"0 !" '-$ ,# -!# !&" '" 4&) ) 1"+ !/2(("+ǽ "+ - / ! $"+ ) 1"/ 4,/!1 '" "01"))&+$ ("2/&$ 1%2&0 "7,/$!ǽ / %"1 &0 ,,( *,$")&'( ,* %"1 "!/&'# 1" 3/ $"+ ,- 0&0 3 + &'3,,/ "")! ""+ ),$, "+ ""+ !/"0 ""+ ( /1'" ,# /&"#- -&"/ 1" ) 1"+ ,+14"/-"+ǽ Ȋ "") *"+0"+ !"+("+ ! 1 -/&'7"+ 3 + ""+ ()"&+ "!/&'# )0 %"1 ,+7" 3"") %,$"/ 7&'+ ! + !&" 3 + !" $/,1" &+1"/+"1',+$"+0ǽ / &+ #"&1" 0 %"")1 %"1 %"") 4"&+&$ǽ / 7&'+ ,,( -/,!2 1"+ 4 /*"" 4&' $,"!(,-"/ 7&'+ ! + ,+7" *""/ "("+!" ,+ 2//"+1"+ȋǾ &0 !" ,3"/12&$&+$ 3 + + ")3,,/1ǽ +(7&' !" !&$&1 )" -"/0 !&" %"1 "!/&'# 1"$"+4,,/!&$ %""#1Ǿ &0 %"1 ,3"+!&"+ *,$")&'( ,* ,,( &' %")" ()"&+" ,-) $"+Ǿ 7")#0 1,1 ǖ "5"*-) /Ǿ +1/"((")&'(" 1 /&"3"+ 1" % +1"/"+ǽ ,,/ *""/ ,*3 +$/&'(" !/2(4"/(,-!/ %1"+ *,"1 '" &' + ")3,,/1 / #&0 % "!/&'# 7&'+ǽ 1 "0 %&(1 ,3"/ ""+ +1 ) -/,#"00&,+")" ,+14"/-"/0Ǿ !&" &'3,,/ "")! !" ) 6,21 3 + ""+ 1&'!0 %/&#1Ǿ #,)!"/ ,# ,*-)""1 ,"( (2++"+ 3"/7,/$"+ǽ Ȋ &' ,+0 &0 &+ #"&1" ))"0 *,$")&'(ȋǾ 4""1 + ")3,,/1ǽ Ȋ + %"1 !/2(("+ 3 + ""+ #,)!"/ 1,1 %"1 * ("+ 3 + ""+ ,"(ǽ " 3"/7,/$"+ %"1 ,*-)"1" -/, "0Ǿ 3 + %"1 ,+14"/- 1,1 !" )"3"/&+$ǽ + !,,/! 1 4" ))"0 &+ "&$"+ %2&0 !,"+Ǿ (2++"+ 4" 3 ( 3"// 00"+! 0+") )"3"/"+ "+ 3)2$ &+0-/&+$"+ ,- 3"/ +!"/"+!" 4"+0"+ 3 + !" () +1ǽȋ " 7,2 (2++"+ !"+("+ ! 1 !/2(4"/( &+ !"7" !&$&1 )" 1&'! %1"/% )! "$&+1 1" / ("+ǽ "1 &0 !" ,3"/12&$&+$ 3 + + ")3,,/1 ! 1 ! 1 +&"1 7, &0ǽ Ȋ 122/)&'( &0 %"1 ))"* ) 4 1 *&+!"/ ! + 3,,/ !" (,*01 3 + %"1 &+1"/+"1ȋǾ "/("+1 %&'ǽ + - (1 %&' ""+ /, %2/" !&" &' %"* $"!/2(1 &0 "+ %,2!1 !&" ,*%,,$ǽ Ȋ "+ ++"/1'" ,- %"1 4" &0 *,,& "+ /!&$Ǿ * / &( !"+( ! 1 '" %&"/*"" *""/ !" +! %1 1/"(1ǽȋ &" ,3"/4""$1 7&'+ !/2(4"/( + + ")3,,/1 / #&0 % "!/&'# 1" $2++"+Ǿ ( + 3/&' )&'3"+! ""+ #0-/ ( *"1 1 + * ("+ǿ ǕǙǞǗȒǘǜǖǖǘǜǽ &1 ( + ,,( 3& + ǔ + "!& ǿ + ,/* + țǕǛȒǗǚǙǛǛǜǛǖȜ ,# + 3! ,0"+ "/$ țǕǛȒǗǜǗǜǘǝǖǕȜǽ + ")3,,/1 / #&0 % "!/&'# Ȣ )&"1 ǗǙ Ȣ ǚǙǗǗ "*"/1 Ȣ 444ǽ3 +%")3,,/1$/,"-ǽ+) Ȣ 444ǽ!21 %-/&+1ǽ+)

$GNGGH


4CTG XQIGNU OGV DTGKPGP

HǶJǧǺǯJ[Ǫ

&G $KI$KTF KU GGP \GGT \GNF\COG XQIGN FKG XQQTPCOGNKLM XQQTMQOV KP 0QQTF $TCDCPV &G MNGKPG MNGWTTKLMG XQIGN FQGV \KLP PCCO \GMGT GGT CCP /GV \KLP ETGCVKGXG NQMTQGR GP MNGWTTKLMG VGMGPKPI FQGV JKL PKGV QPFGT XQQT FG ITQVG XQIGNU &G $KI$KTF KU GGP MNGKPG GKIGPYKL\G ETGCVKGXG GP \GGT UQEKCNG XQIGN FKG

-2$) GHHGEVKGH

XQQTPCOGNKLM NGGHV XCP ETGCVKXGKV &G OGGUVG OGPUGP FKG XQQT JGV GGTUV JGV IGNWM JGDDGP GGP $KI$KTF VG \KGP XGTDC\GP \KEJ OGGUVCN QXGT FG OQQKG DKLPC GZQVKUEJG MNGWTGP GP ETGCVKGU FKG JKL DG\KV *KGTFQQT YQTFV JKL QQM YGN IGTGMGPF VQV FG OQQKUVG XQIGN XCP QPU NCPF

.XLNHQV ZDUHQ ]H %LJ%LUG RSULFKWHUV $QRXN YDQ &DXWHU HQ (UZLQ )UXQW QRJ PDDU QHW XLW KHW HL (QLJH MDUHQ ODWHU YORJHQ ]H YROZDVVHQ HQ YDNEHNZDDP XLW 9DQGDDU GH EHGULMIVQDDP ΖQPLGGHOV KHOSHQ ]H LHGHUHHQ GLH JH]LHQ ZLO ZRUGHQ DDQ HHQ QLHXZ LPDJR RI ELM HHQ PHGLDEUHHG UHFODPHR΍HQVLHI 9DQ FRPPXQLFDWLHDGYLHV QDDU FRPSOHHW YHU]RUJGH XLWZHUNLQJ 'H FUHDWLHYH VWXGLR RQWZHUSW GRHOWUH΍HQGH FDPSDJQHV HQ XQLHNH KXLVVWLMOHQ ERXZW IXQFWLRQHOH HQ UHVSRQVLYH ZHEVLWHV

'HHGEVKGH GP %TGCVKGHК

)J ȈǮLȹǯǶȨ

&' '+8 .76+'

;TȢW DzȥJȦ ǮSǷǵǯWFǹǮȥ TȆ ȢSǷ \JǶȬ Lǧ dzȜFȦ GǮǫǩǯWȧȩJIǮȜ Sǰ TK ǽȢDZL ȣdzȤ TU $TQGFGP

GNGGH $GNGGH $

$GNNGP OCI PCVWWTNKLM QQM

$OOHV EHJLQW PHW KHW XLWEURHGHQ YDQ JRHGH LGHH­Q WLMGHQV HHQ EUDLQVWRUPVHVVLH

7KVMQOGP

:LH EHQ MH HQ ZDW LV MH YHUKDDO" %HSDDO MH LQGHQWLWHLW HQ NHUQZDDUGHQ


9QWR QTǹȤ PU

*GV DGIKP 5KPFU XQTKI LCCT OCCMV $KI$KTF RCMMGPFG TGENCOG

YGTM

KP GGP XQQTOCNKI $GTNKEWOU DCPMIGDQWY &G MCPVQQTVWKP MTGGI LWPING CNNWTG GP FG MNWKU DKGFV TWKOVG XQQT JGV NKEJVXQGVKIG GP ETGCVKGXG URCTTGP OGV MNCPVGP 6GNMGPU PGV GXGP YCV CPFGTU FCV KU $KI$KTF

"&QWIJ KV 9HUSDNNLQJ ORJR FRQFHSWRQWZLNNHOLQJ

"$CXCTKC FDUQDYDOVFDPSDJQH IRWRJUDÈ´H

)*0& ETGCVKGH

WKU "#EJVGT JGV HQTP ZHEVLWH GHVLJQ

7KVXNKGIGP

+RH JD MH FRPPXQLFHUHQ QDDU GH EXLWHQZHUHOG" :HONH PHGLD JD MH LQ]HWWHQ YRRU MH FRPPXQLFDWLH"

2CTKPIUFCPU

9DO RS PHW MH HLJHQ XQLHNH LQGHQWLWHLW HQ VSUHHN MH GRHOJURHS DDQ /DDW MH ORNURHS KRUHQ

0GUVGNGP

=RUJ YRRU HHQ JRHGH NODQWHQELQGLQJ %OLMI RS HHQ XQLHNH PDQLHU LQ EHHOG ELM MH WRHNRPVWLJH NODQW

UHFODPH XLWLQJHQ

$GNGGH


&' 1/5.#)

Paulien Bolwijn: +- )+0) 8#0 *11(& 0##4 81'6'0 6'-56 #0-+' 8#0 *' <' 9 +, (161ũ5 ,#0 (14/#0

8CCM XQNVTGMV JGV NGXGP \KEJ NCPIU GGP YGI XCP VQGXCNNKIJGFGP ,G TQNV XCP FG GPG DCCP KP FG CPFGTG 5QOU DTGPIV JGV LG PC GGP NCPIG YGI PCCT FCCT YCCT LG OQGV \KLP 8QQT FG TWDTKGM Ũ&G QOUNCIũ RTCVGP YG OGV OGPUGP FKG \QsP RTQEGU JGDDGP OGGIGOCCMV <QCNU 2CWNKGP $QNYKLP FKG PC LCCT YGTMGP KP DGNGKFUHWPEVKGU KP FG \QTI GTCEJVGT MYCO ŨYCCTXQQT \G GKIGPNKLM DGFQGNF YCUũ <G ICH JCCT DCCP QR GP TKEJVVG \KEJ XQNNGFKI QR JCCT RTCMVKLM XQGVTGHNGZ VJGTCRKG 'GP XGTJCCN QXGT ŨYQTFGP YKG LG DGPVũ

% / ,-)"&!&+$ $"7,+!%"&!04"1"+0 % --"+ &+ 01/& %1Ǿ /,)!" 2)&"+ &+ ""+ + )0 4"1"+0 % --"/ &' %"1 !"*&0 % &"("+%2&0 01/& %1ǽ Ȋ "+ ),$&0 %" 01 -ǽ "1 ,3"/(4 * *" )0 %"1 4 /"ǽ ( 4 0 "&$"+)&'( 4") 3"/ 0!Ȁ &( !""! %"17")#!" 4"/( )0 1,"+ &( 012!"+1 4 0 "+ +2 (/""$ &( "/ ,-""+0 3,,/ "1 )!ǽȋ " !""! 4 / 7" $,"! &+ 4 0Ǿ ,ņ/!&+"/"+Ǿ ,+!"/7,"("+Ǿ 3/ $"+ 01"))"+Ǿ "+ 7" )""/!" 3"")ǽ / 1, %ȁǽ )0 7" 1"/2$(&'(1 4 /"+ "/ # "+ 1," ()"&+" "))"1'"0 !&" /&+(")!"+ǽ -""+0 (,+ ""+ $"! %1" % / ,3"/3 ))"+ǽ 0 !&1 +,2 " %1 4 1 &( 4&)Ȅ +&'#.+56

&'!"+0 %"1 &+1"/3&"4 +""*1 2)&"+ !" 1&'! ,* 1" 7,"("+ + / !" '2&01" #,/*2)"/&+$"+ǽ " ) 1 $"/201 ""+ 01&)1"

$GNGGH

3 ))"+ǽ "+ 01&)1" !&" +&"1 ,+$"* ((")&'( 3,")1Ǿ * / !&" - 01 &+ !" ,*$"3&+$ "+ - 01 &' 2)&"+ǽ + !" -/ (1&'(/2&*1" 7&'+ !" $")2&!"+ 3 + 2&1"+ 3"/ 4"$ǽ "1 3,")1 )0 ""+ , ,+Ǿ ! / + !" 4 )24 ,/ % &+ ,0* )"+ǽ 2)&"+ $&+$ *""/ !" ")"&!0( +1 ,- "+ 3,)$!" !" -,01Ȓ !"*&0 %" ,-)"&!&+$ 7,/$3"/+&"24&+$ "+ (4 )&1"&10 ")"&!ǽ Ȋ ( 4&)!" ""+ &'!/ $" )"3"/"+ + %"1 3"/ "1"/"+ 3 + !" )&Ċ+1"+7,/$ǽ ")"&!04"/( )&'(1 (,2! "+ #01 +!")&'(Ǿ * / ! 1 4 0 %"1 3,,/ *&' '2&01 +&"1ǽ ( 3&+! %"1 ") +$/&'( ,* *"1 *"+0"+ &+ $"0-/"( 1" $ + "+ !" '2&01" 3/ $"+ 1" 01"))"+ǽȋ &' "&+&"/ 3 + /(") %&")! 7" 7& % 1&"+ ' / "7&$ *"1 %"1 "0 %/&'3"+ "+ ,+!"/7,"("+ 3 + &+1"/+" -/, "00"+ǽ Ȋ ( 4 0


&' 1/5.#)

""+ &!" )&01ǽ ( 4&)!" !" 7,/$ 3"/ "1"/"+Ǿ !" ,+!"/)&+$" 0 *"+4"/(&+$ "3,/!"/"+ǽ "1 &0 #&'+ ,* &"10 3 +2&1 ""+ &!" ) 1" !,"+Ǿ * / !" (""/7&'!" &0Ç¿ %," )&'# '" 7")# ,3"/"&+!È„È‹ 1&"+ ' / /&+(")!" "/ ,-+&"24 ""+ ) /* ")ǽ "7" (""/ /&+(")!" %&' ) &"10 01"/("/ "+ )2&!"/ǽ ÈŠ ( 4&)!" 01""!0 !& %1"/ + / !" )&ÄŠ+1Ǿ * / &( !/""# "/ 01""!0 3"/!"/ 3 + #ǽ 1 &( 4&)!" &'!/ $"+ + !" )&ÄŠ+1Ǿ )2(1" *" ! 1 4") ,- !"7" -)"(È„È‹ 81'64'(.':/#55#)'

"1 4 0 &+ !&" 1&'! ! 1 7" 1,"3 ))&$ &+ ,+1 1 (4 * *"1 3,"1/"#)"5* 00 $"ǽ ÈŠ &'!"+0 ""+ 3 ( +1&" *"1 ,+0 $"7&+ &+ % &) +!ǽ ,"1/"#)"5* 00 $" &0 ! / 3,))"!&$ &+$" 2/$"/!ǽ "1 &0 3"/$")&'( / *"1 3,,/ ,+0 ""+ "7,"( + !" ( --"/ǽ ) &' *&'+ ""/01" (""/ / (1" %"1 *" "+,/*ǽ 1 %"1 4 0È„ "+ "/3 /&+$ 3 + 1,1 )" ,+10- ++&+$ǽ "+ /!0 $"3,") 3 + 01"3&$ ,- !" $/,+! 01 +ǽ "+ ,-"+ /&+$ǽ ( %" 3 ( * 00 $"0 $"% !Ǿ * / !&1 4 0 1,1 ) +!"/0ǽÈ‹ &' 1%2&0(,*01 0),"$ 7" !" (/ +1 ,-"+ "+ % / ,,$ 3&") ,- ""+ !3"/1"+1&" 3 + !" ,-)"&!&+$ 3,"1/"#)"51%"/ -"21ǽ ,"3 )È„ " 01 /11" *"1 !" !/&"' /&$" ,-)"&!&+$ǽ ÈŠ "4")!&$ǽ "/4&') &( +,,&1 &"10 *"1 3,"1"+ % !ǽ ") 0-/ ( !" %&+"0" %,)&01&0 %" * +&"/ 3 + (&'("+ + / $"7,+!%"&! "+ 7&"(1" *" )1&'! "/$ +ǽÈ‹ (;5+'-' 5+)0#.'0

,$ 01""!0 4 0 2)&"+ 7,"("+!" + / ""+ + !& %1"/ &' !" )&ÄŠ+1ǽ + 1,"+ 4 0 ! / ) /*# 0" !/&"ǽ ÈŠ ( (/""$ ))"/)"& #60&"(" 0&$+ )"+ǽ "/4&') &( "7&$ 4 0 *"1 %"1 0 %/&'3"+ 3 + !, 2*"+1"+ 3,,/ 7,/$-/,$/ ** ȉ0Ǿ (/""$ &( 01""!0 *""/ ""+ (+,,- &+ *&'+ * $ǽ ( 4"/! "/ 7")#0 *&00")&'( 3 +ǽ ( (,+ +&"1 *""/ ,* !" % *3/ $ %""+Ç¿ &0 !&1 4 / &( )&' 3 + 4,/!È„ 0 !&1 $,"! 3,,/ *&'È„È‹ )0 ""+ 0,,/1 ) 101" 1/"( + / %"1 "("+!"Ǿ "-1""/!" 7" ""+ + &' !" , "/1 ,--"0 1& %1&+$Ǿ 0-" & )&01&0 %" "$")"&!&+$ 3,,/ *"+0"+ !&" )&+! ,# 0)" %17&"+! 7&'+ǽ / %"1 $&+$ " %1 +&"1 *""/ǽ ÈŠ / 4 /"+ $"4,,+ 1" 3"") ) /* "))"+Ǿ %&"/ 4"/! &( +&"1 $")2((&$ 3 +ǽÈ‹ "1 /,"/ *,"01 ,*ǽ ""+ % )# ' / + * 7" ,+10) $ǽ ÈŠ ( $" /2&(1" ""+ - / * +!"+ ,* 1" 3,")"+ 4 1 &( " %1 4&)!"ǽ ( + * !" 1&'! ,* 1" )2&01"/"+ + / *&'+ &++"/)&'(" 01"*ǽ ( "(""( 3 12/"0 "+ )&"1 7" ,- *" &+4"/("+ǽ 1""!0 $ # *&'+ 2&( %"1 +14,,/!Ç¿ "" +&"1 !,"+ǽÈ‹ +,$ 4 1 "/"+ ,- !" 4"$ 1" %" "+ 3"/0) $"+Ǿ % (1" 7" !" (+,,- !,,/ǽ "+ &( 4") ""+ ,+!"/+"*"/È„ + # ' +2 /& Ç—Ç•Ç–Çœ /& %11" 7" 7& % #2))1&*" ,- % / -/ (1&'( 2)&"+ ")""+Ǿ ,"1/"#)"57,+"1%"/ -&"ǽ

52410) +0 *'6 &+'2'

"1 3,")!" )0 ""+ 0-/,+$ &+ %"1 !&"-"ǽ ÈŠ ""+ 01/2 122/Ǿ $""+ $"$ / +!""/! 0 ) /&0Ǿ $""+ ,))"$ ȉ0ǽ + &( ! 1 4")È„ + &( ! /*"" 4") *&'+ &+(,*"+ 3"/!&"+"+È„ / 3 + # %"1 ""/01" *,*"+1 ,3"/%""/01" ""+ $"3,") 3 + Ȉ1%2&0(,*"+ȉǽ & * 00 $"0 ( + &( *"+0"+ &' %2+ $"3,") "+ 3"/) +$"+0 ) 1"+ (,*"+ǽ ( % ) 3"") 3,)!,"+&+$ 2&1 ćć+ ,- ćć+ ,+1 1 "+ 3&+! %"1 &'7,+!"/ ,* ""+ 1&'!'" !"")$"+,,1 1" 7&'+ 3 + &"* +!0 )"3"+ǽ ( "1/ - *"7")# /"$")* 1&$ ,- ""+ &$ 0*&)"È‚È‹ & %1 / $"/ (1 3"/1")1 7" ,3"/ ""+ )&ÄŠ+1 *"1 /(&+0,+ǽ ÈŠ ( * 00""/!" %"* ) ""+ 1&'!Ǿ ""/01 3 +2&1 !" /,)01,")Ǿ 1,"+ 3 +2&1 %"1 "!ǽ "1 $&+$ 0)" %1"/ *"1 %"*ǽ ) ( 3,,/ 7&'+ !,,! $ # &( %"* ""+ * 00 $"ǽ &' 3/,"$ *" !& %1 &' 1" (,*"+ "+ 1,"+ &( *"1 *&'+ ,,/ 3) ( &' 7&'+ $"7& %1 4 0Ǿ 7"& %&' *"1 3"") *,"&1"Ç¿ Ȉ!&1 &0 %"1 - / !&'0Ȃȉǽ "1 * (1" *" $")2((&$ "+ ! +( /ǽ 1 &( ! 1 3,,/ %"* (,+ !,"+ǽ 1 &0 -/" &"0 4 / &( 3,,/ "!,")! "+ǽÈ‹

+*&!!")0 &0 2)&"+ ""+ ' / 3,))"!&$ )0 7")#01 +!&$" + %"1 4"/(ǽ &' 4"/(1 *""/ ! + 3,,/%""+Ǿ * / %"1 3,")1 +&"1 )0 4"/(ǽ ÈŠ ( "+ ,+10- ++"+Ǿ (/ %1&$ "+ "+"/$&"(ǽ "1 4"/("+ $""#1 *" "+"/$&"ǽ + !" 3/&'%"&! !&" &( 3,") &0 ,+ "1 ) /ǽ ( "+ 3 + %,,#! + / 3,"1"+ $"$ +È‚È‹ " 4&) +,$ 4") 1,"3,"$"+ ! 1 7" )1&'! ,3"/ ) *"1 3"") -)"7&"/ %""#1 $"4"/(1ǽ " %""#1 ) % / "/3 /&+$"+ +,!&$ $"% ! ,* 1" (,*"+ 1,1 4 / 7" +2 &0ǽ / ") +$/&'(01" )"3"+0)"0 &0 ! + ,,(Ç¿ )2&01"/ + / '" &++"/)&'(" 01"*ǽ &" 4""1 )1&'! 4 1 $,"! 3,,/ '" &0ǽ "!"/""+ %""#1 7,ȉ+ 01"*Ǿ !&"- 3 + &++"+Ǿ !" (2+01 &0 "/+ / 1" )2&01"/"+ǽ 2/# '"7")# !" 3/ $ 1" 01"))"+Ç¿ !," &( &"10 ,* + ""+ "- )! "")! 1" 3,)!,"+Ǿ ,# ,*! 1 &( %"1 " %1 7")# 4&)È„

$GNGGH


*1146Ä?& 9Ä? 0'/'0 &' 6Ä?& 8114 79 )'*114Ä€ ƒ 9RRU DOOH OHHIWLMGHQ ƒ 'H PHHVW JHDYDQFHHUGH QLHXZH HQ NOHLQVWH RQ]LFKWEDUH KRRUWRHVWHOOHQ YDQ 3KRQDN :LGH[ 2WLFRQ 6LHPHQV 6WDUNH\ ƒ 8Z ]HOIVWDQGLJ DXGLFLHQ ZLM ZHUNHQ YRRU DOOH ]RUJYHU]HNHUDDUV ƒ 9HHO HUYDULQJ PHW RRUVXL]HQ ƒ 8 ZRUGW DOWLMG JHKROSHQ GRRU HHQ JHGLSORPHHUG DXGLFLHQ ƒ *HHQ ZDFKWWLMGHQ HQ JUDWLV SDUNHUHQ YRRU GH GHXU ƒ +RRUWRHVWHO YDQDI Čœ ELMEHWDOHQ

5DDGKXLVVWUDDW 5RVPDOHQ 5RPSHUWSDVVDJH 'HQ %RVFK

%H]RHN RQV RS ZZZ KRRUWLMG QO RI ZZZ IDFHERRN FRP KRRUWLMG

2SHQLQJVWLMGHQ 0D XXU 5RVPDOHQ

'L W P 9U XXU %HLGH

=D XXU %HLGH

2)); ?776 3),7 Je bent van harte welkom in de gezellige winkel in het centrum van Rosmalen

'p ZLQNHO YRRU EDE\ HQ NLQGHUNOHGLQJ

OXIES Je bent uniek, net als OXies! Maak een keuze uit de prachtige nieuwe voorjaarscollectie en match jouw leren OXies armband of ketting bij je outďŹ t en je stemming

#NUVWDNKGHV

KAAT Modieuze damestassen van het label Kaat, de tassen worden in Nederland met de hand gemaakt en zijn van echt leer!

Ĺš MQTVKPI

DKL DGUVGFKPI XCPCH Ĺš

CNNGGP IGNFKI QR PKGV CHIGRTKLUFG CTVKMGNGP

8QNI QPU QR HCEGDQQM GP QH KPUVCITCO &QTRURNGKP )GHHGP 9KNJGNOKPCUKPIGN $GTIJGO 5EJWVUDQQOUVTCCV 5EJCKLM Astrid en Jacqueline van der Plas Dorpsstraat 43 • 5241 EA Rosmalen ___ RII[_WWVMVSILW VT

TERRASOVERKAPPINGEN TERRASOVERKAPPINGEN BALKONBEGLAZING BALKONBEGLAZING VERANDADAKEN VERANDADAKEN ZONWERING ZONWERING TUINKAMERS TUINKAMERS

ZZZ SHEEHOVEDE\HQNLGV QO

&' )411656' 5*19411/ 8#0 $4#$#06 6'44#518'4-#22+0) 64'06.+0' OGVGT DTGGF Z OGVGT WKVXCN GZEN RNCCVUKPI

+PFWUVTKGVGTTGKP &G -GVVKPI D 8WIJV 6 ĹŽ 6

YYY LCFCXGTCPFC EQO

Ĺš $G\QGM QP\G UJQYTQQO KP 8WIJVĐŻ 1RGPKPIUVKLFGP OC V O XT XCP VQV WWT <CVGTFCI XCP WWT #NNG FCIGP VGNGHQPKUEJ DGTGKMDCCT &G MQHĆ’G UVCCV MNCCTĐ°


&' 6'#/)''56

$TCPFYGGTNKGFGP \KLP

" - 1 ) ( ). ) #CP FG XTKLYKNNKIG DTCPFYGGT KU PKGVU XTKLDNKLXGPFU 9CPPGGT FG RKGRGT ICCV NCCV LG CNNGU XCNNGP GP URQGF LG LG PCCT FG RQUV QO \Q UPGN OQIGNKLM WKV VG MWPPGP TWMMGP 9CPV GT KU PQQKV VKLF VG XGTNKG\GP GP LQWY VGCO MCP JGV XGTUEJKN OCMGP &G IG\COGPNKLMG IGFTGXGPJGKF \QTIV XQQT JGEJVG VGCOU $TCPFYGGTNKGFGP \KLP VTQVU QR JWP YGTM GP QR GNMCCT 6'-56 ,#0 8#0 #. 2 * ' 0 (161 5 ,#0 (14/#0

,0* )"+ %""#1 ǛǗ ' / ""+ "&$"+ / +!4""/-,01ǽ ,,/ ) !" ) 101" ' /"+ 7&'+ "/ #)&+( 4 1 3"/ +!"/&+$"+ &+ !" / +!4""/,/$ +&0 1&" !,,/$"3,"/!ǽ , % &0 !" "&$"+ &!"+1&1"&1 &+1 1 $" )"3"+Ǿ 7"$1 -,01 ,** +! +1 / &00"/0ǽ ÈŠ ,"+ ,0* )"+ &+ ǖǞǞǛ #20""/!" *"1 Ȉ0È’ "/1,$"+ ,0 %Ǿ (4 * !" ,0* )"+0" / +!4""/ ,+!"/ !" 3)"2$")0 3 + %"1 ,00 %" (,/-0ǽ " !,"+ *"" *"1 %"1 ,"#"+-/,$/ ** "+ %"1 ,+!"/%,2! 3 + %"1 * 1"/&"") $" "2/1 &+ "+ ,0 %ǽ / 4" 7&'+ 4") ""+ 7")#01 +!&$" -,01 $" )"3"+ǽ - ,+7" 21,ȉ0 01 1 / +!4""/ / +1 ,,/!Ǿ * / ,- !" 7,++"()"- 01 1 ,0* )"+ǽÈ‹

$GNGGH


&' 6'#/)''56

,G MKGUV GEJV XQQT FKV YGTM &CCTQO KU JGV DGNCPITKLM FCV QQM LG PCCUVGP GP LG YGTMIGXGT CEJVGT LG MGW\G UVCCP 6'#/

/ +1 ,,/! 3"/4&'01 + / !" $/,1" /",/$ +&0 1&" !&" &+ ǗǕǖǖ &0 !,,/$"3,"/! ,* !" / +!4""/ 7, 0) $3 /!&$ *,$")&'( 1" ) 1"+ ,-"/"/"+ǽ / +!4""/ / +1 ,,/! "01/&'(1 %"1 $" &"! 3 + &"/)&+$0 ""( 1,1 "20!"+ǽ Ȋ &' 3,/*"+ ""+ 3 + !" ǘǞ 2&1/2(-,01"+ &++"+ ! 1 $" &"!ǽ " -/ 1"+ ,,( +&"1 ) +$"/ ,3"/ !&01/& 1"+ * / ,3"/ 1" *0ǽ &' 7&'+ 1" * ǘ 3 + / +1 ,,/!ǽ &' ""+ 2&1/2( 4,/!1 )1&'! $"("("+ 4")( 1" * %"1 0+")01 1"/ -) 10" ( + 7&'+ǽ /3,,/ % +1"/"+ 4" !" 7,$"+,"*!" 7"/+" ,)$,/!" ")ǽ "7" ,-7"1 7,/$1 ,,( 3,,/ *""/ 0 *"+4"/(&+$ *"1 !" 22/-,01"+ǽȋ " ( 7"/+" &+ ,0* )"+ "0 %&(1 ,3"/ 14"" 1 +( 21,0-2&1"+ !&" &' ""+ / +! ,# ,+$")2( )0 ""/01" 1"/ -) 10" 7&'+ǽ /+ 01 &0 "/ ""+ % ( /* 21, *"1 !/&" (&),*"1"/ 0) +$ 3,,/ 0-" & ) $/,,1 4 1"/1/ +0-,/1ǽ Ȋ +7" % ( /* 21, 4,/!1 &+$"7"1 &+ !" /"$&, 3 + "20!"+ 1,1 %&'+!")ǽ / %" "+ 4&' &'3,,/ "")! ""+ ) !!"/4 $"+ +,!&$Ǿ ! + !,"+ 4" ""+ "/,"- ,- -,01 "+ ,0 %ǽȋ $'<'66+0)

"$,++"+ &+ !" ,/-001/ 1 "+ ! /+ $"3"01&$! &+ !" !%2&001/ 1Ǿ 3"/%2&0!" !" / +!4""/( 7"/+" &+ ǖǞǝǕ + / !" %2&!&$" ), 1&" + !" 2/$"*""01"/ 7 &/ ) +ǽ

$GNGGH

+ ǗǕǖǙ 4"/! !" ( 7"/+" #)&+( 3"/ ,24!ǽ &00"/0 01""(1 7&'+ 1/,10 +&"1 ,+!"/ 01,")"+ ,# +("+ǽ Ȋ " ( +1,/"+Ǿ 4"/(Ȓ "+ ,+!"/%,2!0/2&*1"+ 4"/!"+ +$"- (1 "+ !" %2&0( *"/ 3 + !" 3/&'4&))&$"/0 4"/! 3"/ ,24!ǽ "1 &0 %&"/ #&'+ 4"/("+ "+ $,"! 3"/1,"3"+ǽ ȉ0 3,+!0 &0 !" ( 7"/+" ,,( +,$ ""+0 *,,& +$")& %1ǽ / $ 1 '" % /1 )0 -,01 ,** +! +1 0+"))"/ 3 + (),--"+ǽȋ " -,01 1")1 ǗǛ 3/&'4&))&$"/0ǽ "1 * 1"/&"") ( + ,- &"!"/ *,*"+1 4,/!"+ &+$"7"1ǽ Ȋ / 7&'+ )1&'! ǖǙ *"+0"+ - / 1Ǿ ,,( ,- 7,+Ȓ "+ #""01! $"+ǽ " 4"/("+ *"1 ""+ Ȓ "+ Ȓ-),"$ *"1 &"!"/ 3 01" "3")3,"/!"/0 "+ % 2##"2/0ǽ &+!0 ǗǕǕǜ %" "+ 4" ""+ 3 01" ! $!&"+01 "7"11&+$ 3 + "/,"-0(/ %1"+Ǿ 7,! 1 4" ,- 4"/(! $"+ 3 + ȉ0 *,/$"+0 %1 1,1 ȉ0 *&!! $0 % )# 3&'# $"$ / +!""/! &++"+ +!"/% )3" *&+221 + ""+ *")!&+$ (2++"+ 2&1/2(("+ǽȋ &" *, %1 !"+("+ ! 1 %"1 )"3"+ ,- !" -,01 3,,/ !"7" $/,"- 3,,/ ) "01 1 2&1 4 %1"+ ,- ""+ *")!&+$Ǿ 3"/$&01 7& %ǽ Ȋ " ! $!&"+01 &0 + 122/)&'( )1&'! &+7"1 /Ǿ * / %,2!1 7& % ,,( "7&$ *"1 /&0& , "%""/0&+$Ǿ ,-"/ 1&,+")" 3,,/ "/"&!&+$"+Ǿ 3 ( "(4 *%"&! 3 + *"+0"+Ǿ * 1"/&"") ȡ * 1"/& ) "+ %2&03"01&+$ǽȋ , )0 %"1 / +!4""/3 ( ,,( *""/ &+%,2!1 ! + %"1 )200"+ 3 + / +!"+ǽ / +!4""/)&"!"+ 4,/!"+ &+$"7"1 &' 3"/(""/0,+$"3 ))"+Ǿ ,+$"3 ))"+ *"1 $"3 /)&'(" 01,##"+ "+


&' 6'#/)''56

,+$")2(("+ ,- %"1 4 1"/ǽ ,)&1&" "+ %2)-3"/)"+&+$0!&"+01"+ !,"+ /"$")* 1&$ ""+ "/,"- ,- 00&01"+1&" !,,/ !" / +!4""/ǽ 8##4&+)*'&'0

2&1"+ !" "/,"-0 "7"11&+$ 3,,/ !" ! $!&"+01 7&'+ "/ !" 3/&'4&))&$" / +!4""/)&"!"+ǽ 2+ %1"/$/,+! * $ %"") !&3"/0 7&'+Ǿ 4 1 7&' $"*""+ %" "+ &0 %2+ $"!/"3"+%"&!ǽ ,!/ !" -&"-"/ $ 1Ǿ ) 1"+ 7&' ))"0 2&1 %2+ % +!"+ 3 ))"+ǽ &00"/0Ç¿ ÈŠ " (&"01 " %1 3,,/ !&1 4"/(ǽ /,* &0 %"1 ") +$/&'( ! 1 ,,( '" + 01"+ "+ '" 4"/($"3"/ %1"/ '" ("27" 01 +ǽ "/($"3"/0 !&" *"!"4"/("/0 !" /2&*1" &"!"+ ,* )0 / +!4""/* + ,-/,"- / 1" 7&'+Ǿ !&"+"+ ! /*"" %"1 * 10 % --")&'( ") +$ǽ / &' %" "+ 7&' *"1 ""+ ,-$")"&!" / +!4""/* + ,# È’3/,24 7")# ,,( 21,* 1&0 % ""+ $"(4 )&#& ""/!" "!/&'#0%2)-3"/)"+"/ &+ %2&0ǽÈ‹ )0 -/,#"00&,+")" ,/$ +&0 1&" 3"/4 %1 !" / +!4""/ !"7")#!" 3 /!&$%"!"+ 3 + 3/&'4&))&$"/0 )0 3 + "/,"-0(/ %1"+ǽ "!"/ +&"24 )&! 3,)$1 !" 14""' /&$" ,-)"&!&+$ 1,1 * +0 % - ǽ + %"1 ""/01" ' / )""/1 *"+ ))"0 ,3"/ / +! "01/&'!&+$Ǿ &+ %"1 14""!" ' / ,3"/ 1" %+&0 %"

%2)-3"/)"+&+$ǽ " ,-)"&!&+$ 4,/!1 "1 )! !,,/ !" / +!4""/ǽ "!"+ ,+13 +$"+ ,,( ""+ ' /3"/$,"!&+$ "+ ""+ 22/3"/$,"!&+$ 3,,/ !" 1&'! !&" 7&' "01"!"+ + !" ,-)"&!&+$ "+ ,"#"+"+ǽ /+ 01 ,+13 +$"+ 7&' ""+ "!/ $ -"/ 2&1/2( "+ 7&'+ 7&' 3"/7"("/! 1"$"+ 0 % !" "+ )"10") 1&'!"+0 %2+ !&"+01ǽ 9'+0+) 8'4.112

"1 3"/),,- &0 +&"1 $/,,1Ǿ &0 !" "/3 /&+$ 3 + &00"/0ǽ ÈŠ &" ""+* ) 3,,/ !&1 3 ( %""#1 $"(,7"+ )&'#1 3 ( 7,) +$ %"1 ( +ǽ ,1 3,,/ ""+ - / ' / *,"01"+ / +!4""/)&"!"+ 01,--"+ *"1 ǚǚ ' /ǽ &" $/"+0 &0 ),0$") 1"+Ǿ * / + '" 3&'#1&$01" (/&'$ '" &"!"/ ' / ""+ ("2/&+$ǽÈ‹

1R QP\G CWVQÅ©U UVCCV

$TCPFYGGT $TCDCPV 0QQTF OCCT QR FG \QPPGMNGR UVCCV

4QUOCNGP

$GNGGH


&' 6'#/)''56

)WKFQ XCP 4QQKL

/CPUEJCR $ $TCPFYGGTOCP UKPFU UGRVGODGT :DW GLW ZHUN PRRL PDDNW VDPHQ PHW HHQ WHDP RS RQYHUZDFKWH PRPHQWHQ GH JHPHHQVFKDS KHOSHQ

-CTGN .CPIGTCCR

-GPP[ 9KLIGTUG

/CPUEJCR $ EJCWHHGWT $TCPFYGGTOCP UKPFU LCPWCTK

#URKTCPV OCPUEJCR # $TCPFYGGTOCP UKPFU UGRVGODGT

:DW GLW ZHUN PRRL PDDNW VDPHQ GH NOXV NODUHQ HQ KHW JHYRHO YDQ YROGRHQLQJ DOV GDW JRHG OXNW

:DW GLW ZHUN PRRL PDDNW PHQVHQ YRRUXLW KHOSHQ HQ LHWV NXQQHQ EHWHNHQHQ YRRU 5RVPDOHQ YHHO FRQWDFW PHW LQZRQHUV

4QD .CPIGTCCR

/CPUEJCR # $TCPFYGGTOCP UKPFU HGDTWCTK :DW GLW ZHUN PRRL PDDNW ZHUNHQ LQ HHQ KHFKWH JURHS RP PHQVHQ LQ QRRG WH KHOSHQ MH ZHHW YRRUDI QRRLW ZDW MH PHHPDDNW

$GNGGH


&' 6'#/)''56

*CTTKG XCP FG 5CPFG

/CPUEJCR $ EJCWHHGWT $TCPFYGGTOCP UKPFU UGRVGODGT :DW GLW ZHUN PRRL PDDNW VDPHQ LHWV NXQQHQ EHWHNHQHQ YRRU PHQVHQ LQ QRRG HQ KHW RQYRRUVSHOEDUH NDUDNWHU YDQ KHW YDN

&' !" / +!4""/ (,* '" /"$")* 1&$ !"7")#!" %1"/+ *"+ 1"$"+ǽ + -,01 ,0* )"+ 7&'+ "/ 14"" 3 !"/0 0 *"+ *"1 %2+ 7,,+ 1&"#Ǿ "+ ""+ 3 !"/ 7")#0 *"1 14"" 7,,+0ǽ ")# (,*1 &00"/0Ǿ !&" 0&+!0 ǗǕǖǛ -,01 ,** +! +1 &+ ,0* )"+ &0Ǿ ,,( 2&1 ""+ " %1 / +!4""/$"7&+ǽ &'+ 3 !"/ "+ /,"/ 4 /"+ "3"+""+0 / +!4""/* +ǽ Ȋ " 3"/ ,+!"+%"&! *"1 %"1 1" * &0 $/,,1 "+ )&'#1 ,,( "01 + )0 )"!"+ ""+* ) 7&'+ #$"74 &!ǽ " %" "+ ""+ %")" 1&"3" -"/0,+"")03"/"+&$&+$ǽ " ,"#"+"+ &"!"/" * +! $ "+ ""+ (""/ -"/ * +! (,*"+ !" ,2!Ȓ)"!"+ ,,( + / !" %2&0( *"/ 3 + !" 3/&'4&))&$"/0 &+ !" ( 7"/+"ǽ &' / +!4""/4"!01/&'!"+ $ + 7&' *"" )0 02--,/1"/0ǽȋ " %2&0( *"/ &0 "/ +&"1 ))""+ 3,,/ !" $"7"))&$%"&!ǽ Ȋ ""+ 2&1/2( !&" &*- 1 %""#1 $"% ! $ 1 +&"* +! + / %2&0 3,,/! 1 4" 0 *"+ (,##&" %" "+ $"!/,+("+ "+ !" &+7"1 %" "+ $"Ċ3 )2""/! *"1 !" -),"$ǽǽ " * (1 ))"* ) 4") ""+0 %"#1&$" 0&12 1&"0 *""ǽ + &0 %"1 $,"! ,* 1" 4"1"+ ! 1 '" "/ +&"1 ))""+ 3,,/ 01 1ǽ " !")"+ )&"# "+ )""! *"1 ")( /ǽ ( +,"* %"1 4")""+0 ""+ 14""!" %24")&'(ǽ + &0 !" &*- 1 3 + ""+ &+ &!"+1 "/$ %"#1&$Ǿ ! + %""#1 / +1 ,,/! 7&'+ "&$"+ " * ,))"$& )" -3 +$ǽȊ

9G \KLP CNVKLF QR \QGM PCCT IGOQVKXGGTFG OCPPGP GP

XTQWYGP

/CTE 8KUUGTU

2QUVEQOOCPFCPV DGXGNXQGTFGT $TCPFYGGTOCP UKPFU UGRVGODGT :DW GLW ZHUN PRRL PDDNW LQ WHDPYHUEDQG LQFLGHQWHQ EHVWULMGHQ LQ GLYHUVH RPVWDQGLJKHGHQ

0+'79' .'&'0

* !" "7"11&+$ 3 + !" -,01 ,- -"&) 1" %,2!"+ 7&'+ +&"24" )"!"+ )1&'! 4")(,*ǽ Ȋ " 7&'+ )1&'! ,- 7,"( + / $"*,1&3""/!" * ++"+ "+ 3/,24"+ 3 + # ǖǝ ' / !&" 0+") ,- !" ( 7"/+" (2++"+ 7&'+ )0 7&' 4,/!"+ ,-$"/,"-"+ǽ " !,"1 3"") 3 /!&$%"!"+ ,-ǽ " (,*1 &+ ""+ %" %1 1" * *"1 ,))"$ ȉ0 !&" 3,,/ ")( / () / 01 +ǽ &' 7&'+ 1/,10 ,- ,+0 1" * "+ ,- ")( /ǽ )0 &( 3,,/ *"7")# 0-/""(ǿ 4 1 !&1 4"/( 7, *,,& * (1 &0 %"1 $"3,") ! 1 '" " %1 &"10 (2+1 "1"("+"+ 3,,/ !" 2/$"/ &+ +,,! "+ &'!/ $"+ + !" 3"&)&$%"&! 3 + !" $"*""+0 % -ǽȋ ""/ &+#,/* 1&" 444ǽ / +!4""/$/,"-/,0* )"+ǽ+) ,# (&'( ,- !" # " ,,(- $&+ ǽ # +""* ,+1 1 ,- *"1 / &00"/0 3& "* &)ǿ *ǽ3&00"/0ȯ /4 +ǽ+)Ǿ 1")ǽ ǕǝǝȒǕǗǕǝǘǘǞǽ

$GNGGH


415/#.'0 #8'07'

9CV GGP

/*+2 & $) G 0C OCCPFGPNCPIG XQQTDGTGKFKPIGP XCP GGP MNGKP ENWDLG XTKLYKNNKIGTU IKPI QR CRTKN 4QUOCNGP #XGPWG XCP UVCTV /GN &GOK /QQPGP YCU GTDKL GP FQGV XGTUNCI 6'- 56 /'. &'/+ /110'0 (161Å© 5 ,#0 (14/#0

$GNGGH


415/#.'0 #8'07'

, )0 ")( ' / 4 0 "/ ,,( !&1 ' / ""+ +&"24" &+32))&+$ $"$"3"+ + !" 3/&'! $ 3,+! 3 + !&1 "3"+"*"+1ǽ " 3,+! 01,+! &+ %"1 1"("+ 3 + !" )-" !ȉ 2 "0 "+ + 122/)&'( 7,3"") *,$")&'( $")! ! /3,,/ ,-% )"+ǽ ,0 "&'* +0 1/,10""/1 !&1 ' / *"1 7&'+ 1" * Ȉ " &"10* 1'"0ȉ !" )-" !ȉ 2"7Ǿ * / 3,,/! 1 7&' (2++"+ "$&++"+ *"1 "!4&+$"+ 3 + !"7" /"20 &0 %"1 2&1"/ /! ,,( 3 + ") +$ ! 1 "/ ""+ "/$ $")! *"" + / / +(/&'( $"+,*"+ ( + 4,/!"+ǽ "%"") ") +$"),,0 %" "+ !" +!0 ȉǝǘ "+ ,+(6 /,,3" ǗǽǕ 0 *"+ *"1 -/"0"+1 1,/ ,24" ,** !" $"%")" 3,+! !" %")" 1"+1 + %"1 7&+$"+ "+ ! +0"+ $"%,2!"+ǽ 01 ""+ 02 "03,))" 3"&)&+$ *"1 0-,+0,/- (("11"+ !&" !" ,0* )"+0" 4&+(")&"/0 1"/ "0 %&((&+$ % !!"+ $"01")!Ǿ &0 "/ ,,( )"(("/ $"$"1"+ "+ $"!/,+("+ $"!2/"+!" !" 3,+! "+ &0 "/ ""+ -/ %1&$ "!/ $ ,-$"% )!ǿ * / )&"#01 ʒǖǚǕǕȂ "+ 1,- 3,+! *"1 ""+ 1,-,- /"+$01 !20ǽ -112,'5,#)'45

" 3,)$"+!" , %1"+! $&+$"+ ,* ǖǕ 22/ !" !"2/"+ 4""/ ,-"+ 3,,/ !" ' /)&'(0" 7 /ǽ " ""/01" (,,-'"0' $"/0 01,+!"+ ) /2&* ,- 1&'! () / 3,,/ !" !"2/ ,* %2+ 0) $ 1" 0) + "+ 4"/!"+ % /1")&'( ,+13 +$"+ !,,/ !" 4&+(")&"/0 !&" 1 #")0Ǿ /"(("+ "+ !,7"+ 3,) () / % !!"+ 01 + *"1 !" *,,&01" ()"!&+$Ǿ 0 %,"+"+ "+ "00,&/"0 3,,/ %")" )"2(" -/&'7"+ǽ " "7,"("/0 (4 *"+ *"1 )"$" % +!"+ &++"+ "+ (,+!"+ % 01 +&"1 +!"/0 ! + !" 1"+1 4""/ 3"/) 1"+ *"1 1 00"+ 3,) +(,-"+ǽ + 3,,/ !"$"+"+ !&" "/ $""+ $"+,"$ 3 + (,+!"+ (/&'$"+Ǿ 4 /"+ + 122/)&'( ,,( ))" 4&+(")0 $",-"+! "+ 4 0 %"1 ,3"/ ) $"7"))&$ !/2(ǽ

'GP VQRQRDTGPIUV XQQT

#NRG Fũ*W\GU

$GNGGH


-0#..'0&' (''56#810&

!" $"7"))&$" !/2(1" 3 + ,3"/! $ 4"/! %"1 1&'! 3,,/ ""+ (+ ))"+!" #""01 3,+!È€ "+ ! 1 &0 %"1 $"4,/!"+È‚ ,3"/ +! 4 0 #$"/"&0! + / ,0* )"+ "+ (4 * 1"/" %1 &+ ""+ 3,))" 1"+1 *"1 "+1%,20& 01" #""01$ +$"/0ǽ + ""+ $2&)16 -)" 02/" +&+"1&"0 *"!)"6 1,1 + ,%"*& + % -0,!6 "+ 3 + "6,+ " 1,1 + %" " 1)"0Ǿ +&"10 4 0 1" $"(ǽ ))" )""#1&'!"+ 4 /"+ ,- !"7" *,,&" #""01 3,+! 3"/1"$"+4,,/!&$! "+ %"1 4 0 -/ %1&$ ,* 1" 7&"+ ! 1 ',+$ "+ ,2! 0 %,2!"/ + 0 %,2!"/ %"1 "+" *,*"+1 !" 14&01 !"!"+ "+ %"1 +!"/" *,*"+1 7")#0 01,+!"+ 1" % (("+ǽ

*GV MQOGPFG \QOGTUGK\QGP FTCCKV ŨV QO \KP KP

&' 0-

/,)&'(" -/&+10 7,/$"+ 3,,/ "*,1&"0ǽ * /* !&1 ))"0 "+ '" "+1 () / 3,,/ !" %""/)&'(" 7,*"/0" ! $"+ǽ 1 "/ 3"/!"/ +&"1 &+ '" ( 01 * $ ,+1 /"("+ !"7" 7,*"/ &0 ""+ '" +0 /1&(")ǽ / 7&'+ 3")" 4 00&+$"+ "+ *,!"))"+ 1" 3"/(/&'$"+ &' ʭǽ +0 1" * !3&0""/1 '" $/ $ 3,,/ %"1 '2&01" *,!")ǽ

(QMR\ The

0(( Vibes

1(;7 ddamesmode d voor een maatje tj meer ,/-001/ 1 ǚǕ ,0* )"+ ǕǜǘȒǚǗǗǘǚǛǕ 444ǽ+"51-)20ǽ+)

&47-$'<1%*6' /1&'5*195

- 7,+! $Ǿ !" ! $ 3 + !" *,!"0%,4Ǿ 4 0 %"1 + 122/)&'( 3 + ") +$ ! 1 &"!"/""+ "/ -&"(#&'+ 2&17 $ "+ 4 0 %"1 + ""+ 3,+! 4 / !" !/ +( /&'(")&'( 3),"&!" "/$ +$"+ * ! 1 %"1 -/,$/ ** - 0 4 1 ) 1"/ "$,+ǽ * Ç–Ç— 22/ $&+$"+ !" 4&+(")0 ,-"+ "+ ,* ǖǘ 22/ "$,+ !" ""/01" *,!"0%,4ǽ " +&"2401" 1/"+!0 ,- ))" $" &"!"+ (4 *"+ 3,,/ &'ǽ "!" !,,/ !"7" $"4")!&$" 0%,4 ),,-1 ,0* )"+ "/ !"7" 7,*"/ ,*-)""1 # 0%&,+ )" &' *"1 !" )"2(01" ()"!&+$Ǿ 0 %,"+"+ "+ "00,&/"0 * / ,,( + 122/)&'( !" ))"/$ #01" /&))"+ "+ ( -0")0 "+ + 122/)&'( 7")#0 !" *,,&01" )&+$"/&" "+ !()"!&+$ǽ &'!"+0 ))" 3&"/ !" 0%,40 4 0 %"1 )"(("/ !/2( &+ !" 1"+1Ǿ !,,/ ))" &+0-&/ 1&" !&" !" *"+0"+ ,-!"!"+ 01,+!"+ !" 4&+(")0 3,) *"1 4&+(")"+! -2 )&"( "+ *"!" !,,/ %"1 %""/)&'(" 4""/ 7 1 %"1 1"// 0 ,,( 4""/ ,*3,)ǽ ) *"1 )È€ 4 1 ""+ 1,-4""("+!È‚ +( + !" ,/$ +&0 1&" "+ + ))" 3/&'4&))&$"/0 3,,/ !&1 $"4")!&$" 4""("+!ǽ "1 "3"+"*"+1"+ 7, )0 !"7" 7"11"+ 4" Ȉ,+0 *,,&" ,0* )"+ȉ $,"! ,- !" ( /1ǽ " (2++"+ +2 ) +&"1 4 %1"+ ,- ,0* )"+ 3"+2" Ç—Ç•Ç–Çžǽ


415/#.'0 #8'07'

/'6 &'<' 6+25 8+0& ,' ''0 $'*# &+' ,' #.5 )')16'0 <+6 1H LG OGV GGP UGPUWGNG DQG\GO FG \QOGT KPUVCRV JCPIV PKGV GPMGN XCP LG DQTUVGP CH #NNGU DGIKPV GP GKPFKIV DKL FG LWKUVG DGJCOCCV 'P FCV DNKLMV PKGV CNVKLF GGP UKPGEWTG 4GEGPV QPFGT\QGM VQQPV KOOGTU FCV UNGEJVU XCP FG XTQWYGP XCPFCCI FG LWKUVG DGJCOCCV FTCCIV /CCT JQG YGGV LG PW YCPPGGT LG DGJC LQW CNU IGIQVGP \KV! &G\G VKRU XCP 8CP FGT $WTIJ .KPIGTKG IKFUGP LG QR YGI NCCV LG KPURKTGTGPК 7,"(1, %1 + / !" '2&01" "% Ǿ &(&+& ,# !- (ǽ 1"+ 4" "$&++"+ &' %"1 "$&+ǽ ," '" "% ,# &(&+& +Ǿ 2&$ '" )& %1'"0 3,,/,3"/ "+ "4""$ 7 %1 %""+ "+ 4""/ *"1 '" 0 %,2!"/ ) !"+ 7,! 1 '" ,/01"+ 7& % ,- + 122/)&'(" 4&'7" &+ '" "% +"01")"+ǽ

" "+1 ,+!"/7,"( )""/1 ! 1 0)" %10 ǘǕʢ 3 + !" 3/,24"+ % / ,//" 1" "% * 1 ("+1ǽ + 4" $"3"+ %"1 $/&# 1,"Ǿ %"1 &0 ,,( +&"1 ""+3,2!&$ǽ )/&'(" /&1"/& 0-")"+ *"" &+ !" 7,"(1, %1 + / ""+ - 00"+!" "% ǽ * "/ 0)" %10 "+(")" ,- 1" +,"*"+Ç¿ ""+ 74 +$"/0 % -Ǿ '" $"4& %1Ǿ '" )& % *0 ,24Ǿ '" )""#1&'!Ǿ ) !"7" # 1,/"+ "Ħ+3),"!"+ '" ,/01"+ǽ ,*1 ! / ,3"+,- ! 1 "&!" ,/01"+ &' !" *""01" 3/,24"+ 3"/0 %&))"+ǽ +!"/0 $"7"$!Ǿ %"1 &0 $""+ ,3"/ ,!&$" )25" ,* '" &' !" +(,,- 3 + ""+ "% 1" ) 1"+ )"&!"+ !,,/ ""+ )&+$"/&" 016)&+$ "5-"/1ǽ +1 $""# 1,"Ǿ +&"* +! ( + !" &*- 1 3 + ""+ - 00"+!" "% ,- '" 1,1 ) ),,( ,+1("++"+ǽ "1 !"7" Çš 1&-0 %")-1 !" 016)&01" 3 + + !"/ 2/$% &+$"/&" ',2 )3 01 ,- 4"$ &+ '"

3"/3,)$"+0 01 + "+ * ( '" "% ,# &(&+& 3 01 7,! 1 %"1 /2$- +! 7& % +"1'"0 %,/&7,+1 ) ,* '" )& % * 0)2&1ǽ "1 ,-ǿ %"1 /2$- +! &0 %"1 ") +$/&'(01" ,+!"/!"") 3 + '" "% Ǿ ,*! 1 %"1 '" !" +,!&$" 01"2+ *,"1"+ $"3"+ǽ "1 ! /,* ,+1/,)""/1 ")(" )&+$"/&" 016)&01" &' + !"/ 2/$% 01""!0 ,# %"1 %1"/01" $"!"")1" +&"1 ,3"+ !" "2$")0 3,,/ + 2&101&'$1ǽ 4"" $")&'(" ,/01"+Ǿ %"1 &0 0)" %10 ""+ ()"&+ +1 ) 3/,24"+ $"$"3"+ǽ * !&" /"!"+ &0 %"1 "00"+1&"") ! 1 ")( 0 %,2!"/ +!'" #7,+!"/)&'(

4,/!1 +$"- 01Ǿ *"1 %"1 ,,$ ,- % /*,+&"27" 01"2+ "+ 06**"1/&0 %" ,/01"+ǽ /"2(1 !" 01,# ,# 0)2&1"+ !" 2-0 +&"1 3,))"!&$ +È„ + 7&'+ !" 2-0 1" $/,,1 3,,/ ',24 ,/01"+ǽ "7")#!"/1&'! *,"1"+ '" 1"-")0 7& % +"1'"0 &+ %"1 !&"-01" -2+1 3 + '" 2- "3&+!"+ǽ "1 ,*$"(""/!" $")!1 ,,(Ç¿ )0 '" ,/01"+ ,,( * / ""+ ""1'" 2&1 '" 2-0 012)-"+Ǿ &0 '" "% 1" ()"&+ 3,,/ '" ,/01"+ǽ ,1 0),1 "+ +&"1 ,+ ") +$/&'(Ç¿ ,+1/,)""/ !" "2$")0 3 + '" "% ,# &(&+&ǽ ,") '" !" "2$")0 -/&(("+ &+ '" %2&! +"1 ,+!"/ '" ,(0")0Ǿ ! + %" '" ""+ 1" $/,1" "% * 1 3 01ǽ )0 !" "2$")0 &+ !" %2&! 1200"+ '" ,/01"+ -/&(("+Ǿ 4&) ! 1 ! /"+1"$"+ 7"$$"+ ! 1 '" "/ ""+ 1" ()"&+" "% %" 1 2&1$"-&(1ǽ &) '" 7"("/ 7&'+ ! 1 '" !" '2&01" "% 2&1(&"01È„ ) +$0 &' + !"/ 2/$% &+$"/&" "+ ) 1 '" * 1 "5 1 "- )"+ !,,/ ""+ )&+$"/&"016)&01" !&" '" 2- "+ ,*1/"( + 24("2/&$ ,-*""1È‚ +)&+" ""+ )&+$"/&"016)&+$ &+ ,"("+ ( + ,,( 3& 444ǽ 2/$%)&+$"/&"ǽ+)

$GNGGH


+DOOR

7+( 32:(5 2)

%$%(77( 0HW %DEHWWWH YLQGHQ ZLM KHW DOWLMG HHQ IHHVWMH (HQ Q JH]HOOLJH JH FROOHJD PHW KDUW YRR R U 5 5RVP PDO DOHQ H HQ YRRRU HQ RU ;$ ;$1 ;$ 1 $OV MH GRRU %DDEH E WWH JHKROSHQ HQ ZRUGW Z HW ZH H MH G GDW MH HHQ HHUOLMN DGYLHV NULMJW JW HQ ]HH KHOHPDDO YRRU MH JDDW

GNGGH GGH G $GNG

377 78)66)&37 %0 ` 6371%0)2


QLHXZ ]RPHUVHL]RHQ

1DPHQV ;$1 7URWV RS 5RVPDOHQ

7+( 32:(5 2)

/(11<

$/,; /(9, .2&&$ 2%-(&7 0$'$0 672/7= +. /,9,1*

/HQQ\ RQ]H VKRSPDQDDJJJHU LV HHQ VXSHU ȑMQH HQ JH]HOOLJH %UDEDDQ QWVH FROOHJD =H ZHU H NW N KDU DUG LV HUJ JHG GX XOGLJ =H H QHHPW H KWW GH HF H WL W MG MG YRRU U MH HQ Q MLMM JDDW PHW H HHQ H JRHG JR HG JHY HYRH RHO GH GH GHX HXU XL XLWW

./(9(5,1* ,%$1$ 62),( 6&+1225 678',2 $11(/2(6 5,1$6&,0(172 <$<$ ' <= '$ -$1( 1 /86+.$

1 , ( 8 : ( . / ( 8 5 ( 1 : ( / 2 9 ( < ( / /2:

=+5,// /7% *,36< ,&+, 58( '( )(00( 1,&. -($16 -88/ %(//( *(,6+$ 03 '(10$5.

:LM ]LHQ X JUDDJ DQ ELM RQ]H ZLQNHO D W GH 'URSVVWUDD WH 5RVPDOHQ 'H NRȞȑH VWDDW NODDU

(3647786%%8 )( ` 9()2 1%6/8786%%8 ++ ` ()2 &37', ,)0*8,)9:)04%77%+) %4 ` ;;; <%2;31%2 20


415/#.'0 #8'07'

De zon is er eindelijk door, en daar worden we blij van! In volle zon en met hele goede zin hebben wij tijdens Rosmalen Avenue onze nieuwste mode laten zien in een knallende modeshow. Wat heb je daar kunnen zien, wat zijn de trends voor dit seizoen, en ligt in de winkel op jou te wachten?

De collectie is gewoon goed! Kom langs en zie het zelf… Met meer dan 40 verschillende polo’s in fijne en frisse kleuren van de merken Scotch& Soda, Lyle & Scott, Matinique, Diesel, Genti, Cast Iron en Superdry. Het olijfgroen van afgelopen seizoen wordt ook nu weer in deze collectie doorgevoerd. Deze kleur groen is met alle kleuren te combineren en het staat iedereen. De vertrouwde blauwe en grijze tinten vormen nog steeds de basis van de gehele collectie. Frisse kleuren zoals zalm, rosé, en licht groen geven de collectie de gewenste vrolijke zonnige uitstraling. Met twaalf verschillende zwemshorts van onder meer Diesel, Scotch & Soda, Bjorn Borg en Lyle & Scott kan elke klant op het strand goed voor de dag komen. Was-tip: Was ‘onze’ kleding op 30 graden max. maar even zo belangrijk; zet (indien mogelijk) het toerental van het centrifugeren omlaag naar ongeveer 800 Hier voorkom je mee dat je kleding alsnog krimpt! Nog een weetje voor de lange mannen; als jouw shirt, polo of sweater uit de was komt, trek het dan (voorzichtig) in vorm, zo blijft hij mooi op lengte, en voorkom je dat hij te kort wordt.

WEAR-IT DRUNEN | Grotestraat 131b | Telefoon 0416 - 54 04 84 WEAR-IT ROSMALEN | Dorpsstraat 50c | Telefoon 073 - 522 41 41

WWW.WEAR-IT.NL


415/#.'0 #8'07'

&COGUOQFG \QOGT +PFTWMYGMMGPF

-$%& ) 1*' 1 ) &' 0-

&G FCOGUOQFG XCP FG \QOGT XCP KU UCOGP VG XCVVGP CNU KPFTWMYGMMGPF ŨTKLMũ XQN XCP MNGWT RTKPVU GP UVCVGOGPVU &G QRVKOKUVKUEJG DNKM XCP QPVYGTRGTU XGT VCCNV \KEJ KP JGV IGDTWKM XCP INCP\GPF XGNQWTU GP \KLFG RCTGNU MNGWTKIG DQTFWWTUGNU DQVCPKUEJG RTKPVU GP YCTOG HTKUUG GP HGNNG MNGWTGP %QNNGEVKGU XQN TKLMG OCVGTKCNGP GP OQQKG MNGWT GP EQODKPCVKGOQIGNKLMJGFGP \KLP JGV TGUWNVCCV $KL 8CP FG )TCCH OQFG XKPFV W GGP IGXCTKGGTFG EQNNGEVKG YCCTKP CN FG\G VTGPFU \KLP QRIGPQOGP

+0-&/ 1&" ,-$"! + 1&'!"+0 ,0* )"+ 3"+2"Ȅ + &0 %"1 %,,$ 1&'! 3,,/ ""+ "7,"( + + !"

/ # *,!"ǽ +7" *,!"Ȓ !3&0"2/0

("++"+ !" +&"24" ,))" 1&"0 !,,/ "+ !,,/ "+ %")-"+ 2 *"1 ""+ $,"! ,* &+ 1&"Ȓ !3&"0ǽ ,* $"/201 3/&' )&'3"+! (&'("+ "+ - 00"+ǽ

+ !" / # ,!" ,0* )"+ ,/-001/ 1 ǖǕ Ȣ ǚǗǙǖ ,0* )"+ ǕǜǘȒǚǗǖ ǗǗǖǝ "/)& 2* "/ 2/&20-)"&+ ǝǙ Ȣ ǚǗǚǝ "/)& 2* ǕǜǘȒǚǕǘ ǗǗǞǙ

$GNGGH


415/#.'0 #8'07'

Damesschoenen

) ) * # .

$) Herenschoenen

Grote maten schoenen

+0 2&1$" /"&!" 00,/1&*"+1 &"!1 3,,/ ""+ &"!"/ 4 1 4&)0ǽ ,( 3,,/ $/,1" * 1"+Ǿ ! *"0 1ȡ* * 1 Ǚǚ "+ %"/"+ 1ȡ* * 1 ǚǕǽ

,/-001/ 1 ǘǖȒǘǘȒǘǘ ǚǗǙǖ ,0* )"+ Ǖǜǘ ǚǗǖǗǘǜǙ

www.moonenschoenen.nl


415/#.'0 #8'07'

41 15/# #.'0 0 Å¥ *GV \KKLP IQ QWFG GP VKLF FGP XQQTT ; 1 . 1 -CRR RGTU KP 4Q QUOC CNGP P OCC CT FC CCT JC CF GKI IGPCTGUUG G +PI IGDQTTI XC CP FG G 8GP P LC CCT IGNGFG GP GE EJV P PKGV QR FW WTXG GP JQR RGP +P PQXG GODG GT QR RGPF FG \G G FG FGWTG GP XC CP JC CCT M MCRRG GTU\CCM CCP FG 4C CCF FJWKUU UVTCC CV GP PW KUU FKG MCR RUCNQP P CNY YGGT VG MNNGKPК "1 3&") &+ &"!"/ $"3 ) 4") ,- 1&'!"+0 %"1 "01&3 ) &+ Ç—Ç•Ç–Ç™ǽ ,!"))"+ *"1 ) 24 "+ $/,"+ % / !"")!"+ #)6"/0 2&1 3 + !" +&"24 1" 3"01&$"+ ( --"/07 ( ǽ ,,/ ',+$" *"&!"+ "+ 3/,24"+ !&" 0+ (1"+ + / 4 1 #"))" ()"2/"+ &+ %"1 % / !ć 2&1(,*01ǽ ÈŠ / "&$"+)&'( ( + &"!"/""+ &' ,+0 1"/" %1ǾÈ‹ 3"/1")1

+$" ,/$ǽ +1 ' Ǿ 1,"3 ))&$ &0 7" !" ()"2/"5-"/1ǽ " &0 7")#0 *"1 +"$"+ +!"/"+ $"+,*&+""/! 3,,/ !" %4 /7(,-# /,#"00&,+ ) &/ ,),/ " %+& & +Ǿ ,+!"/!"") 3 + !" ,&##2/" 4 /!ǽ " %,,/1 !20 +2 ) &' !" 1&"+ "01" ( --"/0 3 + "!"/) +!È‚ ÈŠ ( %,2 3 + ()"2/ "+ ! 1 &0 ,,( 4") 1" 7&"+ + *&'+ ( -0")ǽ ,,/ !" 4"!01/&'! %" &( ""+ % /*,!") 3,,/7&"+ 3 + ""+

2+& ,/+( -0")ǽ 1 01 1 "&$"+)&'( 3,,/ ""+ ( -0") *"1 $/ --&$" ()"2/1'"0ǽ + &"!"/ $"3 ) $""+ + 122/)&'(" ()"2/"+ǽÈ‹ , % 7&'+ 7" &' ǽ ǽ ǽ ,,( $"0-" & )&0""/! &+ '2&01 !&" ()"2/"+ǽ ÈŠ &' ,+0 &0 "/ $""+ 0-/ (" 3 + 1/"+!0ǽ &"3"/ (&'("+ 4" + / 4 1 &' !" () +1 - 01ǽ ( %,2 3 + ()"2/ "+ ! 1 7&" '" + *&'+ ( -0")ǽ / )0 &"* +! ""+ *,,&"Ǿ + 122/)&'(" ),+!" ()"2/ 4&)Ǿ (2++"+ 4" ! 1 ,,(ǽÈ‹ ,,/ +$" ,/$Ǿ !&" 3,,/ %"1 ( --"/0*"/( ȉ +7 +1"/+ 1&,+ ) ,- ))"/)"& -)"(("+ (,*1Ǿ &0 ǽ ǽ ǽ " %1 ""+ 1%2&0 0&0ǽ ÈŠ "+ "&$"+ ( -0 ),+ &0 )1&'! *&'+ !/,,* $"4""01ǽ + Ç—Ç•Ç–Ç™ "$,+ &( *"1 ćć+ 4"/(+""*01"/ǽ 2 7&'+ 4" *"1 ""+ 1" * 3 + %1 "+ $ + 4" È” + ""+ #)&+(" 3"/ ,24&+$ È” 3"/%2&7"+ + / !" ,/-001/ 1ǽÈ‹

/ 7 ) 7" &+ '2)& % / +&"24" ( -0 ),+ ,-"+"+ǽ " !2/#1 +2 ,,( 4") &+ % / "&$"+ 02 "0 1" $"),3"+ǽ ÈŠ +0 1" * "01 1 2&1 %1 %")" 3"/0 %&))"+!" *"&!"+ǽ 1 &0 ,,( ,+7" (/ %1ǽ "1 ( --"/03 ( &0 ""+ - 00&" 3 + ,+0 ))"* )ǽ + ! 1 7&" '"ǽÈ‹ , (/&'$"+ !" ( -01"/0 ,,( 3,),- !" $")"$"+%"&! 7& % 1" ,+14&((")"+ǽ ÈŠ /,* %" "+ 4" +2 ,,( " %1" * ++"+ 3,+!"+Ǿ ,*! 1 ,+7" ( -01"/ 2/ !" / "/0 %,,) !,"1ǽÈ‹ 1/ (0Ǿ &+ %"1 +&"24" - +!Ǿ (,*1 ! / +,$ *""/ /2&*1" 3,,/ǽ ,,/),-&$ ,+ "+1/""/1 +$" ,/$ 7& % ,- !" ,&##2/" 4 /!ǽ ÈŠ + ! /+ &0 "/ 4""/ ""+ %")" +&"24" 2&1! $&+$ *"1 ""+ +&"24" ( -0 ),+È‚È‹

ǽ ǽ ǽ --" "/0

NGGH $GNGGH


$174)10&+5%* )'0+'6'0

&G NGPVG KU DGIQPPGP

&0)) ) ) - 0$/ ) &G NGPVG KU QHHKEKGGN DGIQPPGP FG FCIGP YQTFGP NCPIGT FG NGPVG\QP NCCV \KEJ CNYGGT NGMMGT \KGP 'P PQI GGP XQQTFGGN GT \WNNGP YGGT XGNG NGMMGTG XQQTLCCTURTQFWEVGP VG XGTMTKLIGP \KLP /CCT JQG DGTGKFGP YG FKG XQQTLCCTURTQFWEVGP \QCNU CURGTIGU FQRGTYVGP GP IGXQIGNVG!

9+, 81'.'0 105 18'4#. 6*7+5

" 3"/' /! $03&0&1" 1%2&0 1/ (1"/"+ ,- 3"// 00"+!" #&+$"/#,,!$"/" %1"+Ȅ # 1&'!"+0 ""+ # *&)&"! $ !" (2+01 #(&'("+ &' ,+7" $/&))*""01"/Ȅ ,2/$,+!&0 % "+&"1"+ %""#1 ))"0 &+ %2&0 ,* ',24 $ 01"+ 1%2&0 1" 1/ (1"/"+ ,- ""+ ,+3"/$"1")&'(" 0* (0"+0 1&"ǽ + %"1 *,,&" &0ǿ '&' %" 1 "/ )0 $ 01%""/ ,# $ 013/,24 $""+ ,*(&'("+ + /ǽ +7" *, &")" ("2("+ &+ ',24 12&+ 1,1 ""+ %"#Ȓ(,( &+ ',24 ("2("+Ȁ 4&' 3,")"+ ,+0 ,3"/ ) 1%2&0ǽ &1"/ /! (,*"+ 4" 3,,/ # ) +$0 ,* !" ), 1&" 1" "(&'("+ "+ 1" 7&"+ 4 1 '&' Ȉ&+ %2&0ȉ %" 1ǽ 4 4"+0"+ 7&'+ ,+7" 0&0&+$/"!&Ċ+1"+Ǿ 4 /*"" 4" ""+ /" "-1 ,- * 1 * ("+ 3,,/ %"1 -"/#" 1" 1%2&0#""01ǽ / $ 3,"$"+ 4" ! / 7")# +,$ ""+ +1 ) 3"// 00"+!" &!""Ċ+ + 1,"Ȃ 241'( &' .'06' +0 10<' -11-.11&5К

" )"+1" &0 +$" /,("+ " %"/3 11"+ ,+0 4,/(0%,--/,$/ ** ǽ " - (("+ 4""/ $/,,10 2&1 *"1 ""+ 2&1$" /"&!" 0")" 1&" %""/)&'(" 0"&7,"+0-/,!2 1"+Ǿ &+0-&/ 1&"

$GNGGH

3,,/ +(,*"+!" #""01! $"+Ǿ 4,/(0%,- 0-"/$"0 "+ *""/ǽǽǽ ,( 7,ȉ+ ,2/$,+!&"/ &+ % /1 "+ +&"/"+Ȅ + 7&'+ 4&' ,- 7,"( + / ',2Ȃ "+1 2 $"Ħ+1"/"00""/!Ȅ ,"( +2 '" 4,/(0%,-Ȃ +052+4#6+' 01&+) 8114 79 (''56!

&1 2&1"+0"&7,"+ ' /&$ ,# ""+ +!"/" %"2$)&'(" $" "2/1"+&0 !&" %"1 3&"/"+ 4 /! &0Ȅ &' (,*"+ $/ $ ) +$0 ,* 0 *"+ ""+ -) + 1" * ("+ 3,,/ ""+ &'7,+!"/ "+ 3,)* (1 #""01 &' ',2 ,- ), 1&"ǽ )0 '" )3 01 ""+ ! 12* 4&)1 /"0"/3"/"+Ǿ +""* ! + ,+1 1 *"1 ,+0 ,-Ȃ + "0-/"("+ 4" '" 4"+0"+ǽ &' &'1"+ ,+0 $/ $ 3 01 &+ !" 1"/&+$ 3 + 24 "3"+"*"+1Ȃ &'( 3,,/ *""/ &+#,/* 1&" ,-ǿ 444ǽ ,2/$,+!&0 %$"+&"1"+ǽ ,*ǽ "+ "))"1'" 3&+!"+ 4&' +"1 7, )"2(ǿ ǕǛȒǘǙǖǘǖǗǚǝǽ


$174)10&+5%* )'0+'6'0

+P JQQK IGTQQMVG CURGTIGU /'6 $''0*#/ 9QTVGNOQWUUGNKPG GP JQPKPI VKLOLWU +0)4'&+ǿ06'0 8114 2'4510'0 /+076'0

ǖǛ 0-"/$"0Ǿ /"("+ Ǚ Ȓ ǚ 0-"/$"0 -"/ -"/0,,+ Ǘ 3,))" % +!"+ ț(/2&!"+Ȝ%,,&Ǿ 3 + !" !&"/"+4&+(") ǖ ""+% *Ǿ 1200"+ ǜǚǕ Ȓ ǖǕǕǕ $/ *Ǿ 3,,/$"$ /! "+ $"-"(")!ȡ $"* /&+""/! )2*&+&2* ('" *"1 $ 1'"0 3,,/ !" / " 2" ț3"/(/&'$ / &' !" 02-"/* /(1Ȝ ǘǕǕ $/ * ,0-""+ ǕǾǚ ) !'" ) 2/&"/ ǕǾǗǚ 012( 0' ),1 Ǘǚ $/ ,1"/ ǕǾǚ !) /,,* ǖ (/2&!+ $")ǽ Ǚ ")ǽ %,+&+$ ǖ 1 ('" 3"/0" 1&'* ǖ !) /,!" 4&'+ ǘ !) 4&)!Ȓ ,# ( )#0#,+! Ǚ ") /Ć*" #/ Ĥ %" 7,21Ǿ -"-"/ $'4'+&+0)

ǖǽ "/4 /* !" / " 2" ,# &$ /""+ $$ 3,,/ 1,1 *&!!")%,,$ țǖǚǕ Ȝǽ Ǘǽ +&'! 3,,/ !" *,200")&+" !"

-""+1'"0 &+ !2++" -) (("+ țǘ **Ȝ "+ 7"1 7" ,- *"1 4 1"/Ǿ ) 2/&"/Ǿ (/2&!+ $") "+ 0' ),1 ǘǽ &"1 7" # )0 7" $,"! $ / 7&'+ǽ / & !" -""+ &+ ""+ ("2("+* %&+" #&'+ "+ 4/&'# !" * 00 !,,/ ""+ #&'+" 7""#ǽ ,"$ + / 0* ( 7,21 "+ -"-"/ 1,"ǽ Ǚǽ ,"$ /,,* 1,"Ǿ ) 1 (,/1 (,("+Ǿ /,"/ !" ,1"/ "/!,,/ "+ /"+$ ,- 0* ( *"1 -"-"/Ǿ 7,21 "+ +,,1*20( 1ǽ ǚǽ %&) !" 0-"/$"0 "+ % ) %"1 ,+!"/01" $"!"")1" 3 + !" 0-"/$"0 #ǽ "$ %"1 )2*&+&2* / " 2"Ȓ /,,01"/ ,- %"1 /,,01"/ 3 + !" / " 2"ǽ ""* ""+ 3,))" % +! %,,& "+ )"$ !"7" ,- %"1 )2*&+&2* /,,01"/ *"1 !" $ 1'"0ǽ "/!"") %&"/,3"/ !" 0-"/$"0 "+ "!"( *"1 %"1 ,3"/&$" %,,&ǽ "$ %&"/ ,3"+,- !" ""+% *ǽ ,,( !" 0-"/$" *"1 !" ""+% * 3,,/ ,+$"3""/ ǘǕ *&+21"+ǽ Ǜǽ "/4 /* 3,,/ !" '20 !" %,+&+$ *"1 !" 1&'* &+ ""+ 01"")- + 1,1 !" %,+&+$ 3),"& / &0ǽ ,"/ !" 4&'+ "/!,,/ "+ ) 1 !" 3),"&01,# &+ ǽ Ǚ *&+ǽ 1,1 !" %")#1 &+(,("+ǽ ǜǽ %"+( !" #,+! "/ &' "+ ) 1 !"

0 20 ,-+&"24 &+ ǽ ǖǕ *&+ǽ 1,1 ǽ !" %")#1 &+(,("+ǽ ǝǽ ,"/ !" /Ć*" #/ Ĥ %" ),0 *"1 ǖȒǗ ""1)"-")0 3 + !" 0 20 "+ /,"/ %"1 *"+$0") !,,/ !" /"01 3 + !" 0 20Ǿ ) 1 !" 0 20 4""/ + !" (,,( (,*"+ "+ /"+$ % / ,- 0* ( *"1 7,21 "+ -"-"/ǽ Ǟǽ %" ( + ǗǕ *&+21"+ *"1 ""+ 0 %"/- *"0'" ,# !" 0-"/$"0 ) $ / 7&'+ǽ )Ǿ 7,!/ !" 0-"/$"0 () / 7&'+Ǿ ""/01 !" ""+% * 3 + !" / " 2" "+ 3"/4&'!"/ %"1 %,,&ǽ ,2 !" ""+% * 4 /* &+ !" 3,,/3"/4 /*!" ț%"1")2 %1Ȝ,3"+ǽ ) !" 0-"/$"0 3 + !" / " 2"Ǿ 3"/4&'!"/ %"1 %,,& 3 + !" 0-"/$"0 "+ %,2 "3"+12"") 4 /* &+ !" %"1")2 %1 ,3"+ 3 + ǛǕ ʍ ǽ ǖǕǽ +&'! !" ""+% * &+ !2++" -) (("+ǽ %"- 14"" $,"!" )"-")0 4,/1")*,200")&+" ,- %"1 ,/!ǽ ( 3"/3,)$"+0 *"1 ""+ )"-") ""+ 01/""- 3 + !" 4,/1") !,,/ *"1 !" ,))" ( +1 3 + !" )"-") 3 +2&1 !" *,200")&+" ""+ 3"$"+!" "4"$&+$ 1" * ("+ǽ "$ !" $"/,,(1" 0-"/$"0 ,- !" 4,/1")*,200")&+"ǽ "/!"") !&3"/0" -) (("+ ""+% * ,3"/ %"1 $"%"")ǽ ( %"1 $"/" %1 # !,,/ ""+ /2&*" )"-") 3 + !" 0 20 ,3"/ !" $"%"") 1" $&"1"+ǽ "/3,)$"+0 * ( '" *"1 ""+ % )3" )"-") 0 20 ""+ *,,&" 01/""- /,+!,* %"1 $"/" %1ǽ

$GNGGH


Voor eenof renovatie nieuwe keuken op maat U bent van harte welkom om onze sfeer te proeven!

Een persoonlijke benadering voor een persoonlijke keuken Overbeeke 21 5258 BL Berlicum 073 - 503 88 61

Werstkant 17 • Berlicum Tel. 073-5030509 Dinsdag van 16.00-20.00 uur Woensdag t/m zondag van 12.00-20.00 uur (nabij Camping De Hooghe Heide)

www.de-pimpernel.nl

Dakkapel op uw nieuwbouwwoning een dure optie? Niet bij ons!

Welkom-AANBIEDING Tegen inlevering van deze kortingsbon

2e PANNENKOEK

GRATIS

(de goedkoopste)

PANNEKOEKENHUYS & UITSPANNING

info@vanderdussenmaatkeukens.nl www.vanderdussenmaatkeukens.nl

(actie ook geldig bij meerdere personen zoals 4=2, 6=3, enz.)

gg p Prefab specialist sindssinds 19921992 Prefabdakkapellen dakkapellen specialist 15 jaar garantie op dak en dakkapel Binnen een halve geplaatst Binnen een halve dagdag geplaatst Hoogwaardige kwaliteit 15 jaar garantie op dak en dakkapel 15 jaar garantie op dak en dakkapel Geheel naar eigen wens en smaak aan te passen Hoogwaardige kwaliteit Hoogwaardige kwaliteit Geheel naarVele eigen wens en smaak aan te passen opties beschikbaar Geheel naar eigen wens en smaak aan te passen Vele opties beschikbaar Bezoek voor meer informatie onze website Vele opties Bezoek voor meer beschikbaar informatie onze website

www.vangrinsvendakkapellen.nl

K

Elke zater da g

KIJKMIDDAg G van 12.00-16.00

Huisbergen 1 5249 JR Rosmalen 073-5033794


415/#.'0 1069##-6 &' (1%75 12

4QUOCNGP

*)/2 &/III 4QUOCNGP QPVYCCMV 1PFGT FKG PQGOGT VTQM HQVQITCCH 9KO -QM XCP (QVQ -KGMUJQR 9KO -QM CCP &G &TKGURTQPI VYGG MGGT TQPF FG MNQM XCP XKLXGP ũU PCEJVU IGYCRGPF OGV \KLP ECOGTC 4QUOCNGP KP Ŭ6YGG MGGT YCPV FKG GGTUVG PCEJV KP HGDTWCTK YCU JGV UWRGTMQWF 9G JGDDGP HNKPM CHIG\KGP GP OQGUVGP GEJV VJWKU QRYCTOGP ŭ &G VYGGFG PCEJV QPIGXGGT GGP OCCPF NCVGT YCU JGV DGVGT WKV VG JQWFGP Ŭ0CVWWTNKLM YCU JGV RTCEJVKIŭ \GIV JKL Ŭ,G DGPV IGYGPF FCV GT CNVKLF XGTMGGT KU 0W RTQGHFG LG FG TWUV FG XGTNCVGPJGKF +M JGD YGN JGV KFGG FCV KM FCV IQGF JGD XCUV MWPPGP NGIIGP ŭ

$GNGGH


&' (1%75 12 415/#.'0 1069##-6

<Q UVKN GP XTGFKI \Q XTQGI

$GNGGH


415/#.'0 1069##-6 &' (1%75 12

+M YGTM OGV GGP 0KMQP & (WNN (TCOG GP GGP 0KMQP OO NGPU QR UVCVKGH OGV GGP UNWKVGTVKLF XCP UGEQPFGP GP FKCHTCIOC QO GNMG DGYGIKPI KP FG HQVQ VG XQQTMQOGP FTWM KM CH OGV GGP CHUVCPFUDGFKGPKPI

o QO WWT ŨU OQTIGPU DGUV MQWF

$GNGGH


&' (1%75 12

$GNGGH

(KGVUDTWI GP TQVQPFGV V V V

ng tuinverlichti ppingen a terrasoverk carports tuinhuisjes & londers &v schutttingen Specialist in tuinverlichting In onze showroom vindt u de grootste collectie buitenverlichting voor huis & tuin waarvan 1000 modellen zijn opgesteld. Kom langs voor lichtadvies en een lichtplan.

Maatwerk in tuinhout In eigen werkplaats maken wij allerlei toepassingen van hout voor in de tuin zoals schuttingen, tuinhuisjes, terrasoverkappingen en vlonders.

8LWJHEUHLGH LQIRUPDWLH RS RQ]H VLWH %HUNGLMN 6LQW 0LFKLHOVJHVWHO

::: 78,1727$$/ 1/

Werstkant 34 5258 TC Berlicum 073 – 503 63 24 of 06 - 53 72 85 34 www.uitvaartverzorgingberlicumrosmalen.nl info@uitvaartverzorgingberlicumrosmalen.nl

3HUVRRQOLMN EHWURNNHQ

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen ‘s-Hertogenbosch • Breda • Udenhout • Eindhoven Bezoek één van onze showrooms of kijk op:

www.kozion.nl

Maaskantje 32 | Den Dungen tel 073 594 34 79 www.meysenslaapcomfort.nl


n e n o Meer w nder i m r o Vo .000 v.o.n. 5 6 2 å G N I N TUSSENWO 0 v.o.n. 0 .0 5 7 2 å G N HOEKWONI waarden. elaar naar de voor netto maandlasten Vanaf å 880,00

° Vraag de mak

UNIEKE LOCATIE BIJ GROOTE WIELEN PLAS

N DE SINGEL LAATSTE RIJWONINGEN AA MET TUINEN OP HET ZUIDEN MING OP IEDERE VERDIEPING AR W ER RV OE VL LE AB RT FO COM EN KEUKEN COMPLEET SANITAIRPAKKET DOMOTICA HEJMANS SLIMWONEN HUIS Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. T 073 5236465 U www.hetwaarehuis.nl

HEIJMANSGROOTEWIELEN.NL


#&8'4614+#.

Samenwerking ,1*0510 2'6(11&5 '0 41;#.< 2'65 %1 *GV KU GGP DKL\QPFGTG UCOGPYGTMKPI KP JGV 4QUOCNGPUG DGFTKLHUNGXGP &G LQPIG QPFGTPGOGT 4Q[ 9GUMGT JGGHV OGV 4Q[CN\ 2GVU %Q GGP FKGTGPYKPMGN KP FG DTGGFUV OQIGNKLMG \KP XCP JGV YQQTF +ORQTVGWT ,QJPUQP 2GVHQQFU JCCNV FKGTXQGFGTU PCCT 0GFGTNCPF GP JGGHV FCCTPCCUV VGIGPYQQTFKI QQM GGP GKIGP OGTM &G VYGG QPFGTPGOGTU JGDDGP QPFGT OGGT IGOGGP FCV \G IG\QPFJGKF XCP JWKUFKGTGP XQQTQR UVGNNGP 'P FWU NKIIGP FG IG\QPFG JQPFGP GP MCVVGPDTQMMGP XCP ,QJPUQP PCVWWTNKLM KP FG YKPMGN XCP 4Q[ ,6 )7 "10 ǔ , &0 ""+ !&"/"+4&+(") &+ !" /""!01" 7&+ 3 + %"1 4,,/!ǽ &' ,6 ( + !" !&"/"+)&"#%" "/ 2&1"/ /! 1"/" %1 3,,/ ""+ -"/0,,+)&'( !3&"0 ,- * 1 ,- 3")"/)"& 1"//"&+"+Ǿ 7, )0 ))"/$&"ȒǾ %2&!Ȓ "+ 3 %1 -/, )"*"+Ǿ $"4/& %10 +!,"+&+$"+ǽ ,6 )7 "10 ǔ , &0 $/,"&"+!Ǿ ,*! 1 ,6 7&'+ 7 ( 3,,/1!2/"+! 3"/ "1"/1 !,,/ 3"/+&"24"+!" -/,!2 1"+ 1" 3"/(,-"+ǽ "1 &0 (,/1,* ""+ !&"/"+0-" & )7 ( *"1 !" + !/2( ,- 0-" & )ǽ ,6 )&'#1 ,3"+!&"+ )"/"+ǽ &"1 ))""+ %,2!1 %&' !" ,+14&((")&+$ /,+!,* !&"/3,"!&+$ &'Ǿ %&' 4""1 ,,( 3"") ,3"/ %2&0!&"/"+ "+ $"7,+!%"&!ǽ , 3"/(,,-1 %&' ))"/)"& + 122/)&'(" -/,!2 1"+Ǿ 7, )0 02--)"*"+1"+Ǿ #61,1%"/ -"21%&0 %" *&!!")"+ ț-) +1"+$"+""0(2+!"Ȝ "+ -/,!2 1"+ &+ !" %,*",- 1%&"ǽ ,6 4"/(1 0 *"+ *"1 ""+ $"!/ $01%"/ -"21Ǿ 1/ &+"/0 "+ ""+ 3,"!&+$0!"0(2+!&$"ǽ (2+1 "/ ))"0 ,3"/ )"7"+ ,- !" # " ,,(- $&+ 3 + !" ,+!"/+"*&+$ 444ǽ# " ,,(ǽ ,*ȡ ,6 )7 "10 ,ǽ

,%+ "$,+ 7&'+ $/,,1% +!") &+ ǗǕǖǕ ,- ""+ 1,1 ( +1,,/ 3"/ ,24!" 0) -( *"/ǽ "1 "!/&'# $/,"&!"Ǿ "+ &+*&!!")0 )"3"/1 ,%+0,+ "1#,,!0 !" *"/("+ /,#&+"Ǿ ) +"1 "1 "+ *ȉ0 &")! + /2&* ǚǚǕ 4&+(")0 &+ "!"/) +! "+ ")$&Ċǽ ,/&$ ' / $&+$ "&$"+ / ,%+ /0 ""+ +&"24" 2&1! $&+$ +ǿ %&' ) + ""/!" ""+ "&$"+ *"/( %,+!"+3,"/ǿ &3"/4,,!ǽ ,%+ %""#1 %&"/3,,/ ""+ 2&1$" /"&! ,+!"/7,"( ) 1"+ !,"+ + / !" +&"2401" 1/"+!0 &+ %,+!"+3,"!&+$ "+ ,+14&((")!" 7"0 $/ +3/&'" 3 /& +1"+ !&" ")( $" 0""/! 7&'+ ,- !/&" 3)""0 /,++"+ #(,*01&$ 3 + 3/&'" 2&1),,-!&"/"+ǽ 1 0) 1 +ǽ + "!"/) +!Ǿ * / ,,( ! / 2&1"+ǽ "$"+4,,/!&$ &0 %"1 *"/( ) &+ %1 ) +!"+ 3"/(/&'$ /ǽ &1 ' / (,*1 &3"/4,,! ,,( *"1 ( 11"+3,"/ǽ "1 -/,!2 1 4,/!1 $"-/"0"+1""/! ,- +1"/7,, &+ "2/"+ "/$Ǿ !" $/,,101" 3 ( "2/0 1"/ 4"/")! 3,,/ ))"0 4 1 *"1 %2&0!&"/"+ 1" * ("+ %""#1ǽ + 2&1"/ /! )&$1 ,,( ! 1 -/,!2 1 01/ (0 4""/ &' ,6 &+ !" 4&+(")ǽ ,"!" 0 *"+4"/(&+$ "$&+1 ),( ) "+ ! / 7&'+ "&!" ,+!"/+"*"/0 1/,10 ,-ǽ

,6 )7 "10 ǔ , Ȣ ,/"+01/ 1 Ǘ Ȣ ǚǗǙǖ ,0* )"+ Ȣ ǕǛ ǘǕǕǜǕǙǙǘ ,%+0,+ "1#,,!0 Ȣ ##&"/ ,/ % ǖǙ Ȣ ǚǗǙǖ ,0* )"+ Ȣ Ǖǜǘ ǚǗǗǕǝǜǘ 444ǽ',%+0,+-"1#,,!0ǽ+)

$GNGGH