WaWijzer nov-dec 2021

Page 1

GEMEENTE E ACHTEBEK & OCMW W

KERKGEBOUW OVERSLAG UIT EEN ANDERE HOEK …

tweemaandelijks tijdschrift – november-december 2021

zie blz. 5

– WaWijzer wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier –


colofon colofon

EDITORIAAL november-december 2021

tweemaandelijks tijdschrift, jaargang 38

WE BLIJVEN VOORZICHTIG, MAAR KIJKEN UIT NAAR EEN MOOI EINDEJAAR!

verantwoordelijke uitgever R. Van Cronenburg, burgemeester Gemeentebestuur Wachtebeke vormgeving en druk Graphius – Oostakker werkten mee aan dit nummer: Pascale Bardyn, Annick Braem, Erwin Daelman, Elyse De Graeve, Isabelle Dewaele, Inge François, Leen Groothaert, Débra Lammertyn, Elke Oosterlinck, Karen Van Autreve, Rudy Van Cronenburg, Hans Vande Putte, Nathalie Van Keer, Helen Van Lysebetten Met dank aan de gemeentefotografen en de Wachtebekenaren zelf voor de foto’s. Lees WaWijzer ook digitaal via onze website www.wachtebeke.be doorklikken gemeente – bestuur – pers&publicaties-gemeentelijk infoblad WaWijzer

telefoonnummers burgemeester en schepenen ●

burgemeester Rudy Van Cronenburg 0478 21 48 83 - burgemeester@wachtebeke.be rechtstr. gemeentehuis 09 337 77 11 voorzitter gemeenteraad Linda Van Himme 0479 13 30 03 – linda.vanhimme@wachtebeke.be schepen Piet Penneman 0477 24 38 97 - piet.penneman@wachtebeke.be schepen Peter Van Bambost 0486 95 24 74 – peter.vanbambost@wachtebeke.be schepen Eddy Heirwegh 0475 92 05 17 – eddy.heirwegh@wachtebeke.be schepen voorzitter sociaal comité Christine Bax 0484 65 62 30 – christine.bax@wachtebeke.be

noodnummers ● ● ● ● ● ●

● ●

2

alleen noodoproepen medische hulp 112 of 100 alleen noodoproepen brandweer 112 of 100 alleen noodoproepen politie 101 wachtdienst artsen 1733 het Rode Kruis 105 politie Wachtebeke 09 310 28 00 brandweerzone Centrum 09 268 88 99 niet-dringende oproepen (wespenverdelgingen, waterschade): http://eloket.brandweerzonecentrum.be/ antigifcentrum 070 245 245 FLUVIUS: website www.fluvius.be infolijn 078 35 35 34 onderbreking en defect elektr. 078 35 35 00 gasreukmelding 0800 65 0 65 gasreuk doven/slechthorenden via sms 8635 straatlampentelefoon 0800 6 35 35 www.straatlampen.be VMW De Watergroep Storingen: (8-16.30u) 02 238 96 99 (vanaf 16.30u) 016 30 13 40 Niet dringend: via online contactformulier Telenet – defect aan kabel 015 66 66 66 gemeente Wachtebeke informatieblad

Nog 60 dagen scheiden ons van het nieuwe jaar 2022. Dankzij jullie fantastische medewerking aan de vaccinatiecampagne, zetten we het einde van dit jaar goed in. Niet minder dan 94% van alle Wachtebeekse 18+-ers is immers volledig gevaccineerd! Dit toont aan dat jullie verstandige mensen zijn en dat jullie respect hebben voor de gezondheid van je familie, buren, vrienden en collega’s. We blijven voorzichtig, maar kijken toch vol goede moed uit naar een eindejaarsperiode vol leuke activiteiten. Zo staan op korte termijn de jaarmarkt, sinterklaasfeest, kerstmarkten en andere feestjes voor de deur. Op zaterdag 6 november gaat de jaarmarkt door in ons, voor de gelegenheid, verkeersvrije dorp. Er zijn die dag ook opnieuw tentoonstellingen in zaal Rozenhof en in het Cultuurhuis en De Kring. Op 11 november herdenken we de oorlogen in de kerk en op het kerkplein met het Te Deum en de jeugdige vredesboodschappen. Op zondag 14 november ontvangen we op Overslag de nieuwe burgemeester van Terneuzen feestelijk. Traditiegetrouw worden er, tijdens het jaareinde, heel wat solidariteitsacties op poten gezet. Het is het ideale moment om ons hart (en portefeuille) open te stellen voor anderen die het minder goed hebben. Vele verenigingen, ook Wachtebeekse, die hulpbehoevende mensen concreet helpen, zijn afhankelijk van de opbrengsten van giften. Laat ze niet in de steek, maar steun hen! Ook de eindejaarsfeesten zullen eindelijk opnieuw in warme familiale of vriendenkring kunnen doorgaan en daar kijken we heel erg naar uit! Daarna zien we elkaar uiteraard op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners, die doorgaat op zondag 16 januari. Ik wens jullie een heel warme kerstperiode en een fijn eindejaar! Je burgervader, Rudy

deadline WaWijzer januari-februari 2022 • deadline teksten: vrijdag 26/11 via e-mail: pascale.bardyn@wachtebeke.be • deadline ‘UiT in Wachtebeke’: dinsdag 30/11 via www.uitdatabank.be . Info: 09 337 77 37


gemeente

VOLGENDE GEMEENTERAADSZITTINGEN

Op donderdag 25 november om 19.30 u en donderdag 23 decemb er om 19.30 u kan je de Wachtebeekse gemeente- en OCMW-raad live in de Keureza al van het Cultuurhuis volgen.

Jaarmarkt Zaterdag 6 november is het weer zover: Wachtebeke Jaarmarkt 2021! Het Gemeentelijk Feestcomité en de Wachtebeekse Middenstand hebben opnieuw de krachten gebundeld om er een leuke editie van te maken.

Tussen de kerk en het gemeentehuis zullen allerlei standjes en kraampjes met Wachtebeekse handelaars en verenigingen opgesteld staan. We zorgen ook voor allerlei randanimatie. Kortom alles zal aanwezig zijn om er een leuke en gezellige jaarmarkt van te maken. Kom genieten van dit spektakel tussen 11 en 16 u. Hoe meer bezoekers, hoe meer vreugd!

Herdenking van de oorlogsslachtoffers op 11 november Zoals ieder jaar herdenken we op 11 november de slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Afspraak daarom om 11 u in de kerk voor de gebedsdienst, gevolgd door een toespraak over de vrede om 11.25 u met bloemenhulde voor de slachtoffers aan het monument naast de kerk.

Ook hangen de Wachtebeekse schoolkinderen vredesboodschappen op aan de vredesboom naast het monument. Harmonie De Eendracht speelt volksliederen en doet een rondgang door het centrum van onze gemeente. Iedereen welkom!

Onthaal van de nieuwe burgemeester van Terneuzen op zondag 14 november Op zondag 14 november vindt, zoals ieder jaar, een herdenking plaats op Overslag voor de oorlogsslachtoffers. We maken van deze gelegenheid gebruik om ook de nieuwe burgemeester van Terneuzen (deelgemeente Nederlandse Overslag) officieel welkom te heten. Harmonie Concordia start om 9.30 u aan het buurthuis aan de Nederlandse kant. Burgemeester Erik Van Merrienboer en onze Wachtebeekse burgemeester, stappen dan samen met de harmonie en iedereen die wil, naar de grens waar de band tussen de buurlanden wordt benadrukt op Overslag. Tenslotte houden beide burgemeesters in buurthuis De Zwarte Ruiter een toespraak over de samenwerking tussen Wachtebeke en Terneuzen. Het wijkplatform Overslag en het feestcomité verzorgen de natjes en droogjes. Iedereen is welkom! informatieblad gemeente Wachtebeke

3


gemeente Werken dorpskern Eind september startte fase 3 van de dorpskernherinrichting. In deze fase van de werken hernieuwen we de weg en riolering in Dorp (rijstrook richting Moerbeke), de Godshuisstraat, Molenhoek en Lindestraat. Deze fase duurt tot eind 2021.

Geef je adres wijziging digitaal door Als je verhuist naar Wachtebeke of je verandert van adres binnen Wachtebeke, moet je binnen de 8 werkdagen je nieuwe adres doorgeven aan de dienst burgerzaken. Dit kan vanaf nu ook online via www.wachtebeke.be/adreswijziging. Verhuis je vanuit Wachtebeke naar een andere gemeente? Breng je nieuwe gemeente op de hoogte. Je uitschrijving in Wachtebeke verloopt automatisch. Je kan je adreswijziging pas doorgeven als je daadwerkelijk verhuisd bent. Vervolgens komt de wijkagent langs op je nieuwe adres om vaststelling te doen van je woonplaats. Ten vroegste twee dagen na dit bezoek zijn de gegevens verwerkt. Je kan vanaf dan langskomen in het gemeentehuis om bij dienst bevolking het adres op je identiteitskaart(en) aan te passen.

Kerstverlof Woonwijzer 2021

Wie naar woonzorgcentrum De Mey wil, doet dat via de Burgemeester Van Pottelberghestraat, de Reepstraat en zo via een tijdelijke inrit (op rijbaanplaten). In het Dorp is er enkel gemotoriseerd verkeer mogelijk in de richting van Sint-Kruis-Winkel. Verkeer richting Moerbeke volgt de omleiding via de Merelstraat, Groenstraat, Walderdonk, Melkerijstraat, Stationsstraat en Axelsvaardeken. De parking op het Dr. Jules Persynplein en de handelaars blijven bereikbaar.

Woonwijzer Meetjesland is gesloten van vrijdag 24 december tot en met maandag 3 januari 2022. Er zal in deze periode dus geen zitmoment doorgaan in Wachtebeke. Vanaf 4 januari 2022 zijn we terug bereikbaar voor al jouw woon- en energievragen. Voorlopig werken we nog steeds enkel op afspraak. Je kan een afspraak maken met de woonadviseur op 0487 75 36 28 - vicky@woonwijzermeetjesland.be . Het Woonwijzerteam wenst jou alvast een prettig verlof!

Bloemen op de begraafplaats Om het netjes te houden op het kerkhof, zullen de bloempotten door de gemeente worden verwijderd vanaf 1 december. Graven waarvan de concessie verlopen is (dit wordt minstens een jaar op voorhand aan de ingang van het kerkhof en aan de betrokken graven bekend gemaakt), worden weggehaald en de restanten hiervan krijgen een laatste rustplaats. We voorzien deze plek van een gedenkplaat. 4

gemeente Wachtebeke informatieblad


Kerk van Overslag In juni lanceerden we de zoektocht naar een uitbater voor de herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag. Alle mogelijke kandidaten konden tot eind augustus deelnemen om zo een erfpachtovereenkomst te verkrijgen. Momenteel bekijken we de aanvragen. De erfpachter wiens projectvoorstel het ‘haalt’, zal aan de Overslagse kerk een nieuwe invulling geven en dit in combinatie met een buurtpunt. Hoog tijd dus om de geschiedenis van de OLV Geboortekerk eens in de kijker te zetten. Bron: Jaarboek 1995 Heemkundige Kring. Auteur: Paul Hesters. In de jaren 1711 en 1712 bouwde men de kerk van Overslag. Aanvankelijk werd het een kerk met één beuk. De oppervlakte van de kerk besloeg 150 m², er was dus plek voor 450 personen. Dit zorgde ervoor dat heel wat gelovigen buiten de kerk plaats moesten zoeken om hun zondagsplichten te kunnen vervullen, en dit in weer en wind. De afwerking van het gebouw vergde vele jaren. Het plafonneren en de plaatsing van een vloer in blauwe en witte steen gebeurde nog net in de 18de eeuw. Het kerkhof rondom de kerk werd aangelegd in 1721. In 1851 besloot men de kerk uit te breiden met twee zijbeuken. Men stelde de vergroting van de kerk voor als: ‘Een versiering van het dorp en een bron van welvaren’. Postkaart van de achterzijde van de kerk in 1909

Het huidig uitzicht van de Overslagse kerk dateert van 1896. Het gebouw werd toen vergroot en het kreeg de huidige toren. Een belangrijk element is de ingangsdeur met de wit-steen omlijsting, daterend uit 1712. In 1900 werd een nieuwe klok van wel 558 kg in de toren gehesen. Zij moest er voor zorgen dat het galmde over gans de parochie, zelfs tot in de polders, om de parochianen de eredienst aan te kondigen of om een overlijden van een medeparochiaan te melden. In 1902 werden nieuwe gekleurde glasramen geplaatst. De omgeving rond de kerk wordt nog gekenmerkt door de calvarie met vagevuur, achteraan de buitenkant van de kerk, de Lourdesgrot en de kerkhofmuur met daarin de 7 Weeën van O.-L.-Vrouw uitgebeeld. Het vagevuur: in de meeste kerken waar nog een vagevuurvoorstelling aanwezig is, bestaat het uit een calvarie met beelden en een gemetst vagevuur met sculpturen van personen en vlammen. Op Overslag zijn de beelden vervangen door muurschilderingen en de sculpturen van het vagevuur door een schildering van vlammen. (1712) De Lourdesgrot bevindt zich in de zuid-oostelijke hoek van de kerkomgeving. De grot werd gebouwd in 1925 op initiatief van de pastoor Richard De Buyst en volledig gefinancierd met giften van de inwoners van Overslag. De kerkhofmuur met de kapellen O.-L.-Vrouw van 7 Weeën: de kerkhofmuur werd in 1927 gebouwd met de zeven ‘muurkapelletjes’, elk daarvan bevat een beeldengroep die één van de ‘Zeven Weeën’ van OnzeLieve-Vrouw oproept. Het kerkgebouw van de Overslag staat symbool voor het dorp Overslag dat grensoverschrijdend is, (gedeeltelijk Zeeuws en Vlaams); een stukje van Terneuzen en een stukje van Wachtebeke, een unicum in de Lage Landen.

informatieblad gemeente Wachtebeke

5


gemeente Huur De Kring Goed nieuws: sinds oktober zijn de deuren van de Catharinazaal (de grote zaal) van de Kring weer open! Voor de komende maanden is dit tijdelijk alleen in de weekends dat het Cultuurhuis op zondag gesloten is. We voorzien dat vanaf het nieuwe jaar zowel de Catharina- als de Hubertuszaal zullen beschikbaar zijn voor activiteiten van verenigingen en inwoners. We houden jullie op de hoogte via de gemeentelijke communicatiekanalen. Je kan de Catharinazaal online reserveren via onze website www.wachtebeke.be/zalenhuren. De Hubertuszaal zal je ook via dit online systeem kunnen reserveren. Let op: als je via het online reservatiesysteem nog niet eerder een gemeentelijke zaal huurde, registreer je je eerst en maak je een account aan. Voor meer info kan je terecht op 09 337 77 12 of zaalreservaties@wachtebeke.be .

We feliciteren

de briljanten jubilarissen: Raoul De Rudder-Odette Descamps

6

gemeente Wachtebeke informatieblad

de gouden jubilarissen Raymonde De Beul-Hedwig Penneman


welzijn

SOCIAAL HUIS - GRATIS NUMMER: 0800 1 9185

Volkshaard: we starten met een maandelijkse zitdag in Wachtebeke De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard organiseert een maandelijkse zitdag in Wachtebeke. Tijdens deze zitdag kan de maatschappelijk werker van Volkshaard een antwoord bieden op tal van vragen met betrekking tot sociale huisvesting zoals inschrijving op de wachtlijst, de wachttijden, de berekening van de huur, … Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand tussen 9 en 12 uur. Indien de eerste dinsdag van de maand op een feestdag valt, gaat de zitdag niet door. Eerstvolgende zitdag in Wachtebeke is dus op dinsdag 7 december 2021. Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Je kan een afspraak maken via de website van Volkshaard www.Volkshaard.be of via het nummer 09 223 50 45 Waar? Sociaal Huis, Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke

Verbinden, bewegen, plezier maken!

Mensen zijn sociale wezens die zich verbonden willen voelen met anderen. De coronapandemie heeft pijnlijk blootgelegd hoe belangrijk dit is voor onze mentale gezondheid. Ook samen sporten, speelt een belangrijke rol. Een gezonde geest in een gezond lichaam! De intensiteit van sporten verandert gedurende onze levensloop maar is niet enkel weg gelegd voor het jonge, sportieve lichaam. De gemeente zet in op projecten die mensen verbinden met elkaar. Schepen van sport, schepen van sociale zaken, coördinator jeugd en sport en directie WZC De Mey hebben de hoofden bij elkaar gestoken en een mooi project uitgewerkt. Tussen het woonzorgcentrum, aanleunflats, jeugdbewegingslokalen en kinderopvang, ligt een mooie maar onbenutte ruimte. We willen dit een zinvollere bestemming geven zonder in te boeten op open ruimte en groen door er een bewegingsruimte voor jong én oud van te maken. We hopen dit project tegen de lente van 2022 gerealiseerd te hebben.

interactie tussen verschillende generaties. De (over) grootouders bezoeken, is voor iedereen leuk op deze manier. Aan de picknicktafels zullen mensen in rolstoelen ook kunnen ‘aanschuiven’. De joggers onder jullie kunnen de spieren stretchen aan de toestellen. De jeugdbewegingen kunnen hier activiteiten organiseren. Via aanplanting zal gezorgd worden voor natuurlijke schaduw. Rondom de toestellen en wandelpaden wordt gewerkt met geuren en kleuren via bepaalde bloemsoorten, wat stimulerend is voor mensen met dementie. Een lokale imker kan een bijenkast plaatsen. Een mooi pedagogisch projectje voor de scholen.

Het dorpsrestaurant in Wachtebeke gaat opnieuw open Na een lange noodgedwongen coronapauze gaat het dorpsrestaurant in Wachtebeke opnieuw open. Vanaf 4 oktober is het restaurant geopend om 11.30 u op de volgende dagen: maandag, woensdag, donderdag en zaterdag. Op die dagen kan je opnieuw terecht in de cafetaria van WZC De Mey voor een lekkere en gezonde maaltijd. Wie graag in het dorpsrestaurant komt eten, moet op voorhand inschrijven. Dit kan tot de dag zelf (vóór 9 u) bij de balie van het woonzorgcentrum (ter plekke of via 09 342 62 82). Wie een aangepast dieet volgt, kan dit vermelden bij de inschrijving. Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. De kostprijs voor een maaltijd bedraagt € 8, maaltijdkaarten (5 of 10 beurten) kunnen aangekocht worden bij de balie. Het dorpsrestaurant bevindt zich in de cafetaria van woonzorgcentrum De Mey, Godshuisstraat 13 in Wachtebeke. Op feestdagen gaat het dorpsrestaurant ook door. De huidige coronamaatregelen zijn uiteraard van toepassing: handen ontsmetten bij het betreden van het gebouw, het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van het gebouw (aan tafel mag het mondmasker af) en de tafels worden vooraf en achteraf steeds ontsmet. Het dorpsrestaurant is steeds op zoek naar extra vrijwilligers, wie interesse heeft kan zich melden bij aan-z. Dit kan telefonisch via het nummer 09 344 36 10 of via mail: info@aan-z.eu.

De toestellen zijn ‘tegelijkertijd’ uitdagend voor jong en oud, en rolstoeltoegankelijk. Dat bevordert de informatieblad gemeente Wachtebeke

7


welzijn

Paddenstoelen in het Heidebos - foto: Fred Schuurhuis

8

gemeente Wachtebeke informatieblad


r u u t l u Bib Sport Jeugd C

TN UI A MB EE

vrije tijd

AR

verwendag vrije tijd, buitenspeeldag, vrijetijdsmarkt 25 september

Het werd een prachtige, zonovergoten afsluiter van de zomer 2021 en een ideale, enthousiaste start van ons nieuwe veelbelovende seizoen! informatieblad gemeente Wachtebeke

9


r u u t l u C

vrije tijd Check facebook

GC Cultuurhuis Safarken en website www.wachtebeke.be voor de meest actuele informatie!

 Atelier Creadagen

Inschrijven voor de laatste creadag van dit jaar op 4/11 kan via het online inschrijfsysteem reservaties.wachtebeke.be . Zelf meebrengen: Lunch en waterfles (water kan bijgevuld worden) en best kleren aandoen die vuil mogen worden. Prijs: € 15 per kind per dag - kansentarief € 3,75 Dit is een UiTPAS activiteit.

 Expo Siku:

van 19/11 t.e.m. 11/12 - thema: 'Avondfotografie en vrije fotografie' Gratis te bezoeken tijdens de administratieve openingsuren van het Cultuurhuis en tijdens activiteiten.

 Podium Foyer Muziek – zaterdag 6/11 Little Boy and Nightingale

Little Boy and Nightingale aka Wouter Verhelst en Ilse Van Dooren vormen een duo met een passie voor akoestische blues, country en swingende rock’n’roll, uitgevoerd op akoestische gitaar, mondharmonica, percussie en de aangename stem van Ilse Van Dooren. Tijdens hun optreden stroomt de liefde voor deze muziek van het podium. LITTLE BOY AND NIGHTINGALE – zaterdag 6/11 waar: begin: kaarten: info:

Cultuurfoyer De Zonnewijzer van het Cultuurhuis, Dr. J. Persynplein 6 vanaf 20 u € 8 of duo-tickets € 15 - enkel voorverkoop tickets@wachtebeke.be balie Cultuurhuis – 09 337 77 36 facebook: GC Cultuurhuis Safarken

Next …

10

gemeente Wachtebeke informatieblad


vrije tijd check facebook

Bib

bibwachtebeke of website wachtebeke.bibliotheek.be voor de meest actuele informatie

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR… DE BIB!

Op 27 september lanceerde regiobib Meetjesland in onze bibliotheek de publiekscampagne ‘Alle wegen leiden naar… de bib!’. Deze bestaat uit een tweeledige wedstrijd.

foto: Emile Tack (Nieuwsblad 27/09/2021)

Enerzijds hielden we op 29 september een Facebook-actie en publiceerden we om 14 u een foto van de plek waar we een leesdekentje hadden neergelegd. We riepen hierbij op om zo snel mogelijk naar de getoonde plaats te komen met een voorwerp gerelateerd aan de bib. Het dekentje lag nog maar net neer en we hadden al een winnaar! Om 14.06 u zat Dieuwke (12 jaar) nipt als eerste op het dekentje. Ze won een verrassingspakket met daarin een uniek Bib-dekentje. Anderzijds loopt nog tot eind november de kleurwedstrijd waarmee nog meer zachte bib-dekentjes te winnen zijn. Hoe neem je deel? Haal de prachtige kleurplaat van illustrator Lukas Verstraete op in de bib en breng deze vóór 30 november 2021 ingekleurd binnen. De kleurplaat is zowel leuk voor kinderen als voor volwassenen. In december loten we van alle inzendingen enkele winnaars uit die ook met een zacht bib-dekentje naar huis mogen. Dus, rep je naar de bib, want lezen houdt je warm!

VOORLEESWEEK

Van 20 tot 28 november 2021 is er opnieuw de Voorleesweek. Tijdens deze campagneweek roept Iedereen Leest iedereen op om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen. Want dat maakt écht een verschil. Eén kwartier, elk kind, elke dag. Doe je mee?

De digitale meertalige vertelkiosk Voorlezen in de eigen moedertaal vormt een belangrijke meerwaarde naar een universeel taalbegrip, wat dan weer het leren van andere talen vergemakkelijkt.

Praktische info Voorleesuurtjes met de meertalige Vertelkiosk Voor wie: kinderen van 3 tot 7 jaar en hun (groot)ouders Wanneer: woensdag 10 en 17 november, van 14 tot 15 u Deelname is gratis.

In het kader van de Voorleesweek en de Mondiale uitdagingen willen we aandacht schenken aan het belang van voorlezen in eigen moedertaal en komt de digitale meertalige Vertelkiosk naar onze bib. Dit digitaal kamishibai-theatertje bevat een schat aan verhalen in maar liefst 21 verschillende talen. De verhalen zijn geschikt voor kinderen tussen 3 en 10 jaar, en natuurlijk ook voor +10-jarigen. Je kan de Vertelkiosk zelf komen uittesten van 10 tot en met 18 november tijdens de openingsuren van de bib of kom luisteren tijdens één van de Voorleesuurtjes op 10 en 17 november. informatieblad gemeente Wachtebeke

11


vrije tijd

Bib

Boekstart

KOMENDE SLUITINGSDAGEN ende (feest)dagen: Onze bibliotheek sluit op volg - donderdag 11 november, - vrijdag 12 november, - vrijdag 24 en 31 december, en 1 januari 2022. - zaterdag 25 december 2021

Lezen en voorlezen is voor iedereen leuk, ook voor de allerkleinsten! Met Boekstart willen we kinderen van 0 tot 2,5 jaar en hun ouders laten genieten van boeken. Daarom organiseren we i.s.m. regiobib Meetjesland volgende activiteiten:

Workshop ‘Voorlezen aan baby’s en peuters’ met Inge Umans Op zaterdag 20 november kan je in het Cultuurhuis terecht voor een interactieve workshop met Inge Umans over voorlezen aan baby’s en peuters. Interactief voorlezen aan jonge kinderen, hoe doe je dat? Inge Umans neemt je mee op ontdekkingsreis en laat je kennis maken met: • de leesontwikkeling van kinderen van 0 tot 2,5 jaar • voorlezen en taalontwikkeling • het boekenaanbod en hoe een voorleesmoment thuis een gezellig, intiem en verrijkend (groot) ouder-kind moment kan zijn Praktische info workshop Voor wie: Wanneer: Duur: Waar:

ouders, grootouders, medewerkers kinderopvang, leerkrachten zaterdag 20 november, om 10u ca. 2 uur Keurezaal, Cultuurhuis Safarken

Baby’s@debib

Op zaterdag 27 november nodigen we graag alle ouders met hun baby’s of peuters uit op een gezellig info- en verwenmoment met koekjes, boekjes en een leuke attentie. Broers en zussen zijn natuurlijk ook welkom! Praktische info Baby’s@debib Voor wie: ouders met hun baby of peuter (tot 2,5 jaar) Wanneer: zaterdag 27 november, van 9 tot 10u Waar: in de bib

Deelname aan de workshop of Baby’s@debib is gratis. Inschrijven is verplicht want de plaatsen zijn beperkt. Dit kan via de website wachtebeke.bibliotheek.be, per mail naar bibliotheek@wachtebeke.be of telefonisch op 09 345 73 63.

KOMEN EN GAAN…

Na 30 jaar sloot Greta Colle haar hoofdstuk in onze bib af en ging ze op 1 september op een welverdiend pensioen. Dankjewel voor al die mooie jaren, Greta, we zullen je hier missen! Greta gaf de fakkel onmiddellijk door aan Rani Gillot, onze nieuwe medewerker bij de bibliotheek en het cultuurhuis. Veel succes en welkom, Rani!

12

gemeente Wachtebeke informatieblad


vrije tijd Check facebook

Sport

‘Sportdienst Wachtebeke’ en www.wachtebeke.be/vrijetijd/sport voor de meest actuele informatie

WACHTEBEKE - MOERBEKE wandeltocht op donderdag 11 NOVEMBER

Na een sabbatjaartje wegens corona starten we terug in Wachtebeke t.h.v de kantine van SK Wachtebeke – Stationstraat 181. Vertrekken kan tussen 9 en 10 u. We voorzien leuke wandelingen toegankelijk voor iedereen. Ook buggy’s, kinderfietsjes,… zijn zeker welkom op de kortere lus. Voor iedereen die meedoet aan de wandeling is er een gadget voorzien (zolang de voorraad strekt). Kostprijs: € 2/deelnemer (kinderen tot 12 jaar gratis). De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11

LAUREATENHULDIGING De Wachtebeekse sportraad zet jaarlijks de sportieve inwoners in de bloemetjes. Door corona konden deze festiviteiten 2 jaar niet doorgaan, maar in 2022 pikken we de draad terug op!

DE EERSTE STAP BEGINT BIJ JOUW VOORDEUR! Er beweegt wat in de buurt. Heb je de stappensignalisaties al gezien in Wachtebeke, of elders in Vlaanderen? Hiermee tonen we dat kleine afstanden tussen nuttige locaties in je buurt ook extra stappen opleveren. Van jouw voordeur tot aan het gemeentehuis. Of tussen de bakker en de slager. Want elke stap telt! De komende 4 jaar zet Wachtebeke nog verder in op beweegvriendelijke buurten. Wist je dat ook jijzelf met deze campagne meer aandacht kan vragen voor een zorgzame buurt? Hoe? Wachtebeke verspreidt gratis leuke raamaffiches die aangeven waarom elke stap telt. Ze hangen op in onze gemeente, bij organisaties, zorgverleners, ondernemingen, handelaars ... en zijn te verkrijgen bij de sportdienst. Volg ook de Facebook- en instagrampagina van de sportdienst en van Gezond Leven op de voet voor leuke info en wedstrijden. 10.000 stappen beloont de leukste inzendingen!

Sporters die wonen in Wachtebeke of lid van een Wachtebeekse club die in 2020 – 2021 kampioen werden, komen hiervoor in aanmerking. Ken jij iemand die in aanmerking komt? Vraag het reglement en het aanvraagformulier bij de sportdienst (sportdienst@wachtebeke.be) . Het ingevuld formulier, samen met enkele foto’s van de kandidaat, verwachten we op de sportdienst uiterlijk tegen 15 januari 2022. Doorsturen kan digitaal naar sportdienst@wachtebeke.be . De huldiging van de sportlaureaten en de gemeentelijke kampioenen is gepland op zaterdag 26 maart 2022 in De Kring.

skateinitiatie op buitenspeeldag 25 september informatieblad gemeente Wachtebeke

13


vrije tijd -

Sport

Sport in Cultuurhuis Safarken SPORTAANBOD 2022 - LESSENREEKSEN In januari hernemen we alle lessenreeksen Multimove & Relaxatie, Zumba en Galm. De lessen gaan niet door tijdens de krokusvakantie! Inschrijven: * Multimove & Relaxatie en Zumba vanaf maandag 13 december om 20 u. * GALM vanaf maandag 13 december om 10 u.

Zumba

De lessen starten op dinsdag 18 januari en lopen t.e.m. dinsdag 29 maart en gaan door van 19 tot 20 u. Kostprijs voor deze 10 lessen bedraagt € 30. Iedereen vanaf 14 jaar kan deelnemen.

Multimove & relaxatie

De lessen starten terug op woensdag 12 januari t.e.m. woensdag 30 maart. Voor deze reeks zijn er geen vaste leeftijdsgroepen. Kinderen tussen 3 en 6 jaar kunnen voor beide momenten inschrijven en zo een meest geschikt moment uitkiezen.

Multimove: 13.30-14.30 u.: 3 t.e.m. 6-jarigen Multimove: 14.30-15.30 u: 3 t.e.m. 6-jarigen Relaxatie: 15.30-16.30 u: 4 t.e.m. 9-jarigen De kostprijs bedraagt € 33 voor 11 lessen.

Galm

Een nieuwe reeks start op donderdag 13 januari t.e.m. donderdag 31 maart. Er is keuze tussen 2 tijdstippen: * 9.30 – 10.30 u * 10.30 – 11.30 u De kostprijs bedraagt € 22 voor deze 11 lessen.

DE GROTE GRIEZELTELLING

VAN 23 OKTOBER t.e.m. 7 NOVEMBER Hoeveel griezels duiken er elk jaar op in Vlaanderen? Momenteel is er nog heel weinig geweten over de vampieren, heksen en andere griezelfiguren.

Gezinssport Vlaanderen en Sport Vlaanderen organiseert voor de 2e keer de Grote Griezeltelling.  Plaats griezelfiguren achter het venster of verstop ze in de voortuin.  Maak leuke foto’s tijdens jullie griezelwandeling!

Griezelen jullie gezellig mee?

14

gemeente Wachtebeke informatieblad


vrije tijd check facebook

Jeugd

‘jeugddienst Wachtebeke’ en website www.wachtebeke.be voor de meest actuele informatie

In Wachtebeke bieden we je een zot leuke vrije tijd !

Dag van de jeugdbeweging Hulde van de Jeugd

In 2021 kon je in onze gemeente deelnemen aan heel wat toffe activiteiten. We zetten steeds meer in op een brede waaier aan mogelijkheden.

Dag van de Jeugdbeweging was een feest! Superfijn om zovelen van jullie te zien in de favoriete kleuren van zijn/ haar jeugdwerking! Traditioneel worden op DvdJB ook de uitverkoren jeugdlaureaten, activiteiten en verenigingen die het afgelopen jaar extra uitblonken gehuldigd. Corona stelde in 2020 elke jeugdwerking op de proef en dus verdiende élke jeugdwerker het om in de bloemetjes gezet te worden.

Wil je ook deelnemen aan de jeugdkampen die in onze gemeente worden georganiseerd? Volgend jaar staat er weer heel wat leuks op het programma! Check het overzicht (zie blz. 20), of zoek jouw favoriete activiteit via ons reservatiesysteem: reservaties.wachtebeke.be . In december wordt er ook op papier een overzicht van het aanbod verdeeld, hierin staan ook de mogelijkheden via privé-aanbieders in en rond onze gemeente (sta je er zelf nog niet in, maar wens je dat wel? Mail dan naar jeugddienst@wachtebeke.be). Zijn er nog dingen die je mist in ons aanbod? Suggesties zijn steeds welkom en worden op haalbaarheid bekeken.

De huldigingen voor moed & opoffering in 2021 worden rond maart 2022 georganiseerd. Info en nominaties: social media en website gemeentelijke jeugddienst.

Jaarthema’s Chiro en KSA Het nieuwe werkingsjaar van de Chiro en KSA is terug begonnen. Elke zondagnamiddag kan je samen pret maken aan de jeugdlokalen (Godshuisstraat 11)! SPELEN IS TROEF dit jaar bij KSA en in de Chiro zal het dit jaar VONKEN geven!

Gelijke rechten voor alle kinderen: op de activiteiten georganiseerd door de gemeente is de UiTPAS van toepassing. Meer informatie via https://www.wachtebeke.be/Uitpas

Twijfel je nog of het iets is voor jou? Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Altijd welkom! Iedereen hoort er bij.

Jeugdactiviteiten nov-dec 2021 Wat

Wanneer

Info @

SPOOKy BOEgie

31/10/2021

’t Kasseiken – ! vertoon Covid Safe Ticket !

Speelabeke - terugkomdag

4/11/2021

Speelabeke

Fresh Friday

5/11/2021

’t Kasseiken – Fabriek A Brak

Workshop zeefdruk

6/11/2021

’t Kasseiken – Fabriek A Brak

Geldinzameling 11.11.11

11/11/2021

Alle jeugdverenigingen!

Ateliercafee

17/11/2021

’t Kasseiken – Fabriek A Brak

Ouderavond: ribbetjes à volonté en KSA-feestje!

20/11/2021

Website en facebook KSA

Christus koning

21/11/2021

Chiro Pollyanna

Fresh Friday

3/12/2021

’t Kasseiken – Fabriek A Brak

Workshop lino kerstkaartjes

11/12/2021

’t Kasseiken – Fabriek A Brak

Ateliercafee

15/12/2021

’t Kasseiken – Fabriek A Brak

Old & New Fuif

01/01/2022

’t Kasseiken

informatieblad gemeente Wachtebeke

15


vrije tijd

Jeugd

Huis van het Kind Halloweenpret bij Huis van het Kind Huis van het Kind biedt, naast ondersteuning en informatie voor gezinnen, ook een aantal samenzijn-momenten aan tijdens het jaar. Halloween blies in 2021 de aftrap. Er werden tal van leuke dingen georganiseerd waaraan iedereen kon deelnemen. Op naar het volgende gezellige moment, check onze facebookpagina en de gemeentelijke website (onder ‘Jeugd’) In de herfstvakantie kan je trouwens ook nog steeds deelnemen aan de Griezeltelling. Whoehahahahahaaaa….!

Huis van het Kind is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het LOK Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) wil als gemeentelijk adviesorgaan verschillende partners die bezig zijn met kinderen (0 tot 12), rond de tafel brengen. Zo geven zij mee kleur aan de toekomst van kinderopvang in de gemeente i.s.m. het Agentschap Opgroeien. Het LOK Wachtebeke zoekt een nieuwe voorzitter die beschikt over de nodige communicatieve en onderhandelingsvaardigheden. Kandidatuurstellingen worden verwacht uiterlijk 15/11/‘21 bij Nathalie Van Loo, coördinator Buitenschoolse kinderopvang Het Meykevertje, 09 346 54 22 , nathalie.vanloo@wachtebeke.be

Zie ginds komt…! Het meest magische kinderfeest van het jaar? Dat is toch Sinterklaas, nie waar?! Wachtebeke ligt uiteraard op de route van de Sint, wij schreven al een brief naar Spanje om te weten om welk uur Sinterklaas nu precies zal aankomen in onze gemeente en wat Hij zal zeggen! Helaas kwam de postduif nog niet terug, maar we houden jullie zeker verder op de hoogte. In de tussentijd: nog flink braaf zijn hé (dat geldt ook voor alle mama’s en papa’s die dit lezen natuurlijk)!

Blokkot Studeren studeren, ’t kan lastig zijn… We voorzien graag een leuke ruimte om je te helpen die boeken open te slaan en zot te blokken. Meer daarover op de social media, website en in volgende WaWijzer! 16

gemeente Wachtebeke informatieblad

Samenwerking met Meetjesman, de regionale jeugddienst Meetjesland Opleiding Event Steward Wachtebeke organiseert samen met Meetjesman de Event Steward opleiding, een vorming die je de must knows rond organiseren van een evenement aanleert. Elke geïnteresseerde kan deelnemen, je bekomt deelattesten of een totaalattest bij volledige voltooiing van de cursus. Meer info en inschrijven via facebook Meetjesman: • Brandveiligheid (interactieve opleiding) • Opleiding Event Steward // verantwoord feesten • Opleiding Event Steward // crowd control WelDoeners Het project Wel Doeners heeft als doel het welzijn van kinderen en jongeren na coronatijden te boosten. We gaan aan de slag met onderzoeksresultaten van een grote bevraging en bedenken samen met leeftijdsgenoten voor 20.000 euro (!) relevante acties om jongerenwelzijn een boost te geven!

ACTIVITEITEN van Fabriek A Brak en Jeugdhuis ‘t Kasseiken: Hou de Facebookpagina van @jeugdhuistkasseiken en @FabriekABrak in de gaten voor de meest actuele info over onze werking! - dit was KOTÉ PAVÉE van FAB: - Onze tienerwerking is weer gestart in september. Voor de eerste prefab workshop doken we in de Virtual Reality wereld, een echt fijne beleving! We verwelkomden ook de tieners van het internaat in Wachtebeke! Jeugdhuis ’t Kasseiken sloot deze niet zo zonnige zomer af met een leuke medewerkers- en ledenactiviteit. We huurden een bus en maakten veel plezier in Bobbejaanland. Wist je dat … je ons jeugdhuis kan boeken voor feestjes of andere activiteiten? Ben je jonger dan 30 jaar, dan is dit meestal gratis. Voor meer info of boekingen, contacteer ons snel! Check zeker ook eens onze website voor meer foto’s en weetjes!  www.kasseiken.be


in Wachtebeke

Wachtebeke leeft ! Puyenbroeck, Puidonkdreef 1 contact: 0499 13 20 89, info@balletschooltmd.be, www.balletschooltmd.be

Je eigen activiteit in de volgende UiTagenda ? (januari-februari) Voer ze in vóór dinsdag 30 november via UiTdatabank.be Voor handleiding: Cultuurhuis, Pascale Bardyn – secretariaat, eerste verdieping of pascale.bardyn@wachtebeke.be

Reeksen en permanente activiteiten Nota vooraf: Cultuurhuis Safarken, adres: Dr. J. Persynplein 6 tel. 09 337 77 36 iedere ma van 13-17 u KANTKLOSSEN ALLE SOORTEN Het aanleren van verschillende soorten kant, met begeleiding. Ook voor beginners en op eigen tempo. Er is geen diploma of certificaat voorzien org: De Spellewerksters waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 3 contact: 09 345 08 43; 0498 18 94 00 iedere ma van 19.30-20.25 u en van 20.35-21.30u KOM IN DEZE STRESSVOLLE TIJD TOT RUST MET TAI JI QUAN Tai Ji is werken aan je evenwicht, zowel lichamelijk als mentaal, ademhaling, meditatie, concentratievermogen, stress en je fysiek opbouwen. org: Zgg vzw waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 4,50 contact: 0471 39 07 94, http://www.zgg.be reservatie: info@zgg.be iedere ma van 20-21 u (niet tijdens schoolvakanties) BBB VOOR IEDEREEN, van jonge mama's tot fitte oma's. Begeleiding: Sportwereld Vlaanderen. org: Femma Wachtebeke waar: Sint-Laurens campus Lyceum, Dorp 21 prijs: € 4 ; niet-Femma leden: € 5 contact: Els De Smet: 09 339 01 30, elsdesmet3@gmail.com iedere di van 20.15-21.15 u YOGA org: Ferm Wachtebeke waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 8 ; niet-leden Ferm: € 12 contact: 0476 36 01 66 – 09 342 01 66 iedere di van 13.30-17.30 u iedere wo van 18-22 u CREASALON org: Femma i.s.m. Atelier Smidt waar: Atelier Smidt, Axelsvaardeken 15a prijs: € 5

contact: Nancy: 0499 84 95 01, www.facebook.com/Ateliersmidt iedere wo van 9- 9.45 u en van 10.15-11 u AQUAFITNESS org: Provincie Oost-Vlaanderen waar: Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck, Puidonkdreef 1 prijs: € 3,50 contact: http://www.oost-vlaanderen.be/ puyenbroeck-aquafitness reservatie: https://puyenbroeck. webshop.oost-vlaanderen.be/ iedere wo van 19.30-22 u INTERNATIONALE DANS VOOR JONG-VOLWASSENEN EN VOLWASSENEN voor iedereen ouder dan 18 jaar: dansen van over de hele wereld. 19.30-20.45 u: iedereen, 21-22 u: gevorderden org: Wachtebeekse Dansgroepen WA?DA! waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 65 contact: www.wachtebeeksedans.be iedere wo van 19.30-21 u LINE DANCE org: Ferm Wachtebeke waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 3 ; niet-leden Ferm: € 4 reservatie: fermwachtebeke@gmail.com iedere wo van 13.30-16.30 u, do van 10-12 u en van 15.30-19.30 u vr van 17.30-19.30 u za van 9.30-12 u SPRING EENS BINNEN IN DE BIB! Bij een bezoek aan de Bibliotheek van Wachtebeke (Dr. J. Persynplein 7) kan je elke week een UiTPAS-punt sparen! contact: bibliotheek@wachtebeke.be, www.wachtebeke.be/ bibliotheekwachtebeke iedere wo van 13-22 u vr van 13-22 u za van 13-22 u DANSLESSEN PRE-JAZZ EN MODERN JAZZ (van 3 tot 99 jaar), verdeeld in groepen per niveau org: Balletschool Toi, Moi et la Danse waar: Provinciaal sportcentrum

iedere do van 19-21.30 u (niet tijdens schoolvakanties of op feestdagen) MINDFULNESS TRAINING Erkend 8 wekenprogramma (mbsr/mbct). org: Mindful Zorg waar: Cultuurhuis Safarken, Sportzolder prijs: € 300 contact: 0497 24 92 25, info@mindfulzorg.be, https://www.mindfulzorg.be/#_sessies iedere vr van 19-23.45 u SCHAKEN VOOR JONG EN OUD jeugd: 19-20 u / volwassenen: 20.30-23.45 u org: Schaakclub De Pluspion Wachtebeke waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 55 jeugd: € 90 contact: 0486 65 20 00, schaakclub. wachtebeke@gmail.com, https://depluspion.jouwweb.nl/ iedere vr van 20-21 u DANS (HIPHOP EN FOLK) (9-11 jaar) EL CANDIL (= kinderen van 4de tot 6de leerjaar) org: Wachtebeekse Dansgroepen WA?DA! waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 65 contact: info@wachtebeeksedans.be, www.wachtebeeksedans.be iedere vr van 20-21 u DANS (HIPHOP EN FOLK) (jongeren van 1ste en 2de middelbaar) (El Candil Max) org: Wachtebeekse Dansgroepen WA?DA! waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 65 contact: info@wachtebeeksedans.be, www.wachtebeeksedans.be iedere 2de vr van de maand van 19-23 u SPELLETJESAVOND met zéér uitgebreid gamma aan spelen. org: Gezinsbond Wachtebeke waar: De Zwarte Ruiter, Schoolstraat 3 prijs: € 1 contact: 0486 03 71 39, kleyseele@gmail.com, 0486 03 71 39, https://wachtebeke.gezinsbond.be iedere za van 10-11 u KINDERDANS PIERLEDRAAIERS Kleuterdans en bewegingsexpressie (3-5 jaar) org: Wachtebeekse Dansgroepen WA?DA! /Het Dansend Volkje waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 65 contact: info@wachtebeeksedans.be, www.wachtebeeksedans.be

informatieblad gemeente Wachtebeke

17


in Wachtebeke iedere za van 11-12 u KINDERDANS OMMEZWAAIERS Kinderdans en clipdance (kinderen van 1ste tot 3de leerjaar) org: Wachtebeekse Dansgroepen WA?DA! /Het Dansend Volkje waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 65 contact: info@wachtebeeksedans.be, www.wachtebeeksedans.be iedere zo van 14-17 u KOM DIT JAAR BIJ DE CHIRO! Schrijf je nu in! Alle meisjes van 6 tot 18 zijn welkom! org: Chiro Pollyanna waar: Polyvalente Jeugdlokalen, Godshuisstraat 11B prijs: € 20, UiTPAS Meetjesland: € 5 contact/info: https://chiropollyanna.weebly.com iedere zo van 14-17 u KSA JAAR WACHTEBEKE org: KSA Sint-Hubertus Wachtebeke waar: KSA lokalen, Godshuisstraat 11a prijs: € 35 ; UiTPAS Meetjesland: € 8,75 contact: https://ksawachtebeke.be/ nog tot 31/12 FIETSTOCHT VERKEN JE DORP Fiets-quiz-tocht. Maak kans op een prijs door 3 opdrachten tot een goed einde te brengen en de antwoorden door te sturen naar gezinsbondwaw@gmail.com. Bekendmaking winnaar op spelletjesavond van 14/01/’22. org: Gezinsbond Wachtebeke waar: divers, dorp contact: stuur een mail naar gezinsbondwaw@gmail.com en ontvang de beschrijving reservatie: 0472 57 49 86, gezinsbondwaw@gmail.com, https://wachtebeke.gezinsbond.be FOTOZOEKTOCHT KLOOSTERBOS te downloaden via www.oost-vlaanderen.be/kloosterbos org: Provincie Oost-Vlaanderen waar: Kloosterbos, Gebr. Naudtslaan 2 contact: natuur@oost-vlaanderen.be LOOPOMLOOP/WANDELROUTE WACHTEBEKE-PUYENBROECK Loopomloop Wachtebeke-groen: 3,6 km Loopomloop Wachtebeke-rood: 7,73 km Loopomloop Wachtebeke-blauw: 4,72 km org: Sport Vlaanderen waar: Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck, Puidonkdreef 1 contact: https://www.sport.vlaanderen/ waar-sporten/sporten-in-de-natuur/loopomlopen/routes/?group=11236&ProvincieGroepID=10998&GemeenteGroepId=11236

18

OPKIKKERPAD te downloaden via https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/ recreatiedomeinen/puyenbroeck/ ontspannen/wandelen.html) of neem een gratis folder mee uit het Bezoekerscentrum (P1) of het Onthaal Zwembad (P2). org: Provincie Oost-Vlaanderen waar: Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, start aan Parking 2 contact: 09 342 42 17, puyenbroeck. educatie@oost-vlaanderen.be KOM DIT SEIZOEN VOETBALLEN BIJ SK WACHTEBEKE! org: SK Wachtebeke waar: kantine SK Wachtebeke, Sportstraat 6 prijs: € 210. 2de kind zelfde gezin: € 160. Volwassene: € 250 + verplichte borg kledij volwassenen: € 50. UiTPAS Meetjesland: € 52,5 contact: skw.jeugd@gmail.com ; www. skwachtebeke.be ; www.facebook.com/ SkWachtebeke/about/ LEES ZEKER OOK DE ACTIVITEITEN VERMELD BIJ ONZE VRIJETIJDSDIENSTEN !

Kalender wo 03/11 van 14-16.30 u BELEEF … PUYENBROECK! BIBBERSPINNEN MAKEN (voor kinderen van 6 tot 12 jaar) org: Provincie Oost-Vlaanderen waar: Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a contact: 09 342 42 17, puyenbroeck. educatie@oost-vlaanderen.be reservatie: https://puyenbroeck. webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/ Register do 04/11 van 9-16 u CREADAG VOOR KINDEREN (7-12 JAAR) (zie ook blz. 10) za 06/11 WACHTEBEKE JAARMARKT – zie blz. 3 za 06/11 VERS GEPERST INSCHRIJVINGSAPERITIEF Vernieuwing cultuurkaart en kennismaking programma 2021-2022. Vernieuwing lidmaatschap (met keuze uit boeken en/of cd’s, alle ter inzage). Lid worden kan ook zonder boeken, noch cd's door betaling € 40 of voor dat bedrag schoolbibbonnen te kiezen (je kan voor dat bedrag boeken schenken aan een school van jouw keuze). Ook wie Davidsfonds niet of

gemeente Wachtebeke informatieblad

onvoldoende kent, kan vrijblijvend met onze lokale afdeling kennismaken. org: Davidsfonds Wachtebeke Sint-KruisWinkel waar: Cultuurhuis Safarken contact: mario.deetee@skynet.be za 06/11 van 20-23 u FOYER MUZIEK: LITTLE BOY & NIGHTINGALE Zie blz. 10 zo 07/11 van 7 tot 10 u FOTOGRAFEER … PUYENBROECK! Ook in 2021 is het domein enkele dagen extra vroeg open voor alle liefhebbers van fotografie. Snel inschrijven is de boodschap! org: Provincie Oost-Vlaanderen waar: Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a contact: 09 342 42 17, puyenbroeck. educatie@oost-vlaanderen.be reservatie: https://puyenbroeck. webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/ Overview?ExpositionType=9A22D09E3A3A-EB11-A2E0-F122BEEC18D9 zondag 07/11 van 10-12 u BELEEF … PUYENBROECK! TEKENEN MET NATUURLIJKE INKT org: Provincie Oost-Vlaanderen waar: Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a contact: 09 342 42 17, puyenbroeck. educatie@oost-vlaanderen.be reservatie: https://puyenbroeck. webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/ Register di 09/11 van 19.30-22 u VOGELCUPCAKES MAKEN onder begeleiding, workshop (2 dagen) org: Femma Wachtebeke waar: Cultuurhuis Safarken contact: Linda Hamerlinck, 09 345 95 09 do 11/11 van 9-10 u WACHTEBEKE-MOERBEKE WANDELT zie blz. 13 za 13/11 van 9-11 u OPKIKKERPAD Even de tijd nemen om jezelf op te kikkeren. Het bos is daar de ideale plek voor, zo kom je te weten tijdens deze begeleide wandelingen vol mentale en zintuigelijke oefeningen. org: Provincie Oost-Vlaanderen waar: Provinciaal Domein Puyenbroeck, Parking 2 (Stenenbrug) contact: 09 342 42 17, puyenbroeck. educatie@oost-vlaanderen.be reservatie: https://puyenbroeck. webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/ Overview?ExpositionType=9A22D09E3A3A-EB11-A2E0-F122BEEC18D9


ma 15/11 van 19.30-22 u VOGELCUPCAKES MAKEN (vervolg van di 09/11) di 16/11 van 9-12 u PEUTERSPEELDAG Ontdek, ervaar en leer in ons groen nest & vlieg sterk de wereld in. Heb je een peuter of kleuter thuis, kom eens een kijkje nemen en laat je verrassen! Onze kleuterjuffen kijken er alvast naar uit. org: GO! Openluchtschool ‘t Zwaluwnest waar: Zwaluwlaan 64 contact: secretariaat@zwaluwnest.be

vr 26/11 van 8.45-11.45 u NAAIATELIER voor beginners en gevorderden en met lesgeefster org: Femma Wachtebeke waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 45 (voor de reeks, om de 14 dagen), niet-Femma leden: € 60 contact/inschrijven: Griet De Wilde: 0496 45 18 95, johanengriet@telenet.be zo 28/11 van 14-16 u OPKIKKERPAD zie ook za 13/11 van 9-11 u

zo 19/12 van 14-17 u ZOMERSTRAPPEN: keuze tussen stappen of trappen (zie ook zo 21/11)

van za 20/11 tot zo 11/12 TENTOONSTELLING SIKU FOTO zie blz. 10

vr 02/12 om 19.30 u SCHRIJF ZE VRIJ zie blz. 26

za 20/11 van 16-17.30 u STIKKEDONKERWANDELING Op onze tocht door de stilte van het Heidebos luisteren we naar zinvolle sprookjes en mythen. Onderweg krijgen we de kans om het einde van het hoofdverhaal te ontrafelen. Terug bij de boshuit rond 17.30 u kunnen we genieten van een hartverwarmend drankje en worden de geheimen van het hoofdverhaal prijsgegeven. Begeleiding: Karine Vanvooren (www.uwmoment.be) Meenemen: zaklampje. Inschrijven verplicht! org: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede waar: Heidebos - parking 2, Knokkestraat contact: 09 355 58 59, maatje.den.herder@telenet.be reservatie: ! INSCHRIJVEN VERPLICHT: https://www.natuurpunt.be/agenda/ stikkedonkerwandeling-49784

zo 05/12 van 10-12 u BELEEF … PUYENBROECK! LANDART Wandelend door het domein laten we ons inspireren door al het moois: het landschap, een mooi blad, een mooi gevormde boom... Eens de inspiratie opborrelt, gaan we aan de slag en maken een mooi kunstwerkje dat helemaal opgaat in de omgeving. org: Provincie Oost-Vlaanderen waar: Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a contact: 09 342 42 17, puyenbroeck. educatie@oost-vlaanderen.be reservatie: https://puyenbroeck. webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/ Register

zo 21/11 van 10-12 u BIJEENKOMST POSTZEGELVERZAMELAARS Informatie over de filatelie, gelegenheid tot aanschaffen van postzegelbenodigdheden aan clubprijs, verkoop voor en door de leden, gratis tombola, mogelijkheid tot ruilen. org: Phila Wachtebeke waar: Zaal café Rembrandt, Dorp 102 contact: 09 345 91 22 zo 21/11 van 14-17 u ZOMERSTRAPPEN: keuze tussen stappen of trappen org: Femma Wachtebeke waar: startplaats nog niet gekend contact/inschrijven: Linda 0472 33 44 89, Edith 09 345 98 60, Veronique 0475 26 34 02 di 23/11 om 14 u INFONAMIDDAG ‘ZORGVOLMACHT’ org: Ouderenadviesraad waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 3 (koffiepauze inbegrepen) contact/inschrijven: vóór 20/11 bij Roland Bourgonjon, 0473 59 07 17 of roland.bourgonjon@telenet.be

zo 19/12 van 10-12 u BIJEENKOMST POSTZEGELVERZAMELAARS Informatie over de filatelie, gelegenheid tot aanschaffen van postzegelbenodigdheden aan clubprijs, verkoop voor en door de leden, gratis tombola, mogelijkheid tot ruilen. org: Phila Wachtebeke waar: Zaal café Rembrandt, Dorp 102 contact: 09 345 91 22

vr 10/12 van 8.45-11.45 u NAAIATELIER voor beginners en gevorderden en met lesgeefster org: Femma Wachtebeke waar: Cultuurhuis Safarken prijs: € 45 (voor de reeks, om de 14 dagen), niet-Femma leden: € 60 contact/inschrijven: Griet De Wilde: 0496 45 18 95, johanengriet@telenet.be

zo 19/12 van 14-17 u KERSTONTMOETING org: Femma Wachtebeke waar: Cultuurhuis Safarken contact: Griet De Wilde, 0496 45 18 95 wo 29/12 van 12-17 u BELEEF … PUYENBROECK! PYROGRAFIE (+16) Vuur en hitte zijn gevaarlijke zaken, maar je kan ze ook gebruiken om iets moois mee te maken. org: Provincie Oost-Vlaanderen waar: Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a contact: 09 342 42 17, puyenbroeck. educatie@oost-vlaanderen.be reservatie: https://puyenbroeck. webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/ Register

Meer UiT-tips op

www.UiTinWachtebeke.be en www.UiTinVlaanderen.be = activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar

zo 12/12 van 10-18 u KERSTHAPPENING org: Made by us waar: Vrije Basisschool Sint-Laurens, Dr. J. Persynplein 5 contact: brigitte.aper@outlook.com, 09 345 91 04 of 0477 60 10 27 zo 12/12 van 15-17 u MUZIKALE LEZING ‘DE SIXTIES’ met Rudolf Hecke en zangeres Karen Boelaerts. Een ware trip down memory lane! org: Provincie Oost-Vlaanderen waar: Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a prijs: € 5 contact: 09 342 42 42, puyenbroeck. recreatie@oost-vlaanderen.be reservatie: https://puyenbroeck.webshop. oost-vlaanderen.be/Exhibitions/Register

de faire markt op 16 oktober, een succes !

informatieblad gemeente Wachtebeke

19


in Wachtebeke SPEELELEMENTEN DR. J. PERSYNPLEIN JOEPIE, wat zijn we blij met de extra invulling van onze openbare ruimte op het Persynplein.

Kom zeker op ontdekking!

planning 2022 gemeentelijke sport- en jeugdactiviteiten Krokusvakantie: 28/02 t.e.m. 4/03 Sportkampen kleuter + lager Paasvakantie: Zomervakantie:

4/04 t.e.m. 8/04 Jeugdkamp kleuter + lager juli vrijdag 1/07: 4/07 t.e.m. 8/07: 11/07 t.e.m. 15/07: 18/07 t.e.m. 20/07:

dagactiviteit jeugddienst sportkamp kleuters + lager jeugdkamp kleuters + lager workshops jeugd

augustus 1/08 t.e.m. 5/08: workshops jeugd 15/08 t.e.m. 19/08: 15/08 is verlofdag, van 16/08 t.e.m. 19/08 workshops 22/08 t.e.m. 26/08: sportkamp kleuters + lager jeugdkamp kleuters + lager 29/08: Avonturensportdag 30/08: Dagactiviteit jeugddienst Kerstvakantie Dag nader te bepalen: winteractiviteit jeugd

20

gemeente Wachtebeke informatieblad


hoe gaat het met … ?

PAADHAI VZW Corona is zonder twijfel het onderwerp van gesprek. In de media, in de politiek, op het werk, onder vrienden en familie…. En terecht, want zelden heeft zo iets kleins als een virus zoveel impact gehad op onze maatschappij. En dan mogen we van geluk spreken in dit land te leven waar medische zorgen van een hoge kwaliteit zijn, waar vaccinatie tegen een ongekend tempo uitgerold kan worden, waar mogelijk financiële gevolgen beperkt worden en mensen zich iedere dag met veel energie inzetten voor anderen. Maar er zijn landen waar het minder goed gaat en dat treft zijn inwoners, en ook de projecten die vanuit enkele vrijwilligers in ons land of gemeente gesteund worden, dubbel zo hard. We laten Erwin Daelman, voorzitter van Paadhai vzw, aan het woord:

Hoe gaat het met … Paadhai vzw? Paadhai vzw is zo een kleinschalig project dat kansarme kinderen in India steunt. Wie India hoort denkt daarbij aan de schrikwekkende beelden van de talloze doden, gebrek aan medische apparatuur en de crematies langs straat. De tol was hoog: meer dan 32 miljoen besmettingen en bijna 500 000 doden. Ook ons project ondervond de gevolgen. Er was reeds twee keer een ‘lock down’. Dit betekent geen lokale donaties van voedsel, het sluiten van scholen en dus geen onderwijs meer, de verhuis van onze partners naar veiliger oorden met familie (die risicopatiënt zijn) en dan het verscheurende verlies van vrienden, kennissen en buren.

Maar in al die ellende zijn er ook mooie initiatieven ontstaan ... Onze partners zijn met de oudste kinderen hulp gaan bieden in vijf sloppenwijken (15000 inwoners op een oppervlakte van een wijk). Ze konden mensen bijbrengen wat de belangrijkste maatregelen zijn om besmetting te voorkomen of eerste zorgen toedienen. Samen met oud leerlingen van de ‘Madras school of Social Work’ werd er rijst verdeeld onder de armsten zodat zij de periode van geen inkomen door zouden komen. En in het leslokaal van ons tehuis konden we online lessen inrichten zodat onze kinderen toch een beetje konden bijblijven. Onze partners moesten al die tijd volledig op onze financiële steun rekenen. Als kleine vereniging die geen activiteiten meer kan doen om de kas te spijzen krijg je daarbij toch een onrustig gevoel. Maar dan zie je dat ook de mensen hier niet alleen solidair zijn met elkaar, maar ook met anderen ver weg. Met hun gift doorspartelen we een moeilijke periode en dat geeft je een warm gevoel. Het laat ook zien dat we nooit alleen staan en met zijn allen wonderen kunnen verrichten.

We willen dan ook iedereen bedanken voor de jarenlange sympathie en steun, want samen maken we het verschil.

informatieblad gemeente Wachtebeke

21


milieu De juiste boom voor jouw tuin Bomen zijn onmisbaar. Ze zorgen voor zuurstof in de lucht, voor schaduw op warme dagen, voor meer kleur en biodiversiteit. En voor hout. Kies jij voor een (extra) boom in jouw tuin? Dan help je het klimaat. Kies je voor de juiste boom? Dan zal je er zelf ook gelukkiger door worden. Onze Vlaamse regering stelt in het Lokaal Energie-en Klimaatpact enkele doelen voorop, die we samen moeten behalen tegen 2030. Eén van de doelen is ‘Eén boom extra per Vlaming’. Misschien is er in jouw tuin nog wel ruimte voor een boom maar weet je niet welke boom je moet kiezen? Niet alleen in grote tuinen kan je bomen aanplanten, er is ook een groot aanbod bomen met esthetische en ecologische waarde voor kleine tuinen. We vroegen aan onze lokale tuinaannemers en tuinontwerpers welke bomen zij zouden aanraden voor onze Wachtebeekse tuinen en kregen enkele voorstellen. Voor René De Weirdt is dat de Sneeuwklokjesboom. Deze boom bloeit rijkelijk vanaf eind april tot eind mei met een zee van witte hangende klokjes. De bladeren die volgen zijn groen en ovaal van vorm, in de herfst kleuren ze onopvallend geel tot geelbruin. Deze boom houdt van een beschutte standplaats, hij is goed winterhard en lokt bijen en vlinders. Jolie Van Himme, die het ontwerp maakte voor de heraanleg van het Dr. J. Persynplein, kiest voor de Toverhazelaar. Hij kan zowel als hoogstam en als meerstammige boom aangeplant worden. Zijn mooie gele bloei zorgt al in februari voor kleur in je tuin. De opvallende herfstverkleuring zorgt ervoor dat je ook in het najaar kan genieten van deze boom. Door zijn langzame groei is snoeien vaak niet nodig.

“Niet toevallig is de Lindeboom één van mijn favorieten!” zegt Geert De Mol, die het ontwerp maakte van het in 2018 aangelegde Stationsplein. Als belangrijke drachtplant (voor bijen), waardplant voor vlinders en grote biodiversiteits-drager bezit hij ook de kracht om de bodem te gaan verrijken, met zijn snel verterend bladmateriaal. Je moet hem dan ook eerder zien in een wildere, wat grotere tuin. Maar hij is ook perfect geschikt als leiboom en er bestaan ook kleinere cultivars, zoals de Tilia platyphyllos ‘Zelzate’, ontsproten in buurgemeente Zelzate destijds bij boomkwekerij De Martelaer in de Akkerstraat. Imker Wouter Woestenborghs kan beamen dat de Lindeboom in trek is bij de bijen, net zoals wilgen en fruitbomen. Hij raadt ook notelaars aan, sterke bomen die muggen en vliegen op afstand houden en schaduw bieden tijdens warme zomers.

22

gemeente Wachtebeke informatieblad

Lezing door Prof. Martin Hermy Je kan nog steeds inschrijven voor de lezing ‘De juiste boom voor elke tuin’ van Prof. Martin Hermy, op 17 november om 19.30 u in de bibliotheek van Moerbeke. Info en inschrijvingen: milieu@wachtebeke.be of 09 340 51 76


Vuurwerk We naderen het einde van 2021. De omschakeling van oud naar nieuw wordt op vele plaatsen gevierd met vuurwerk. In 2019 is de regelgeving rond vuurwerk verstrengd. Het basisprincipe van het decreet is dat er een algemeen verbod is op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Steden en gemeenten zijn wel bevoegd om een uitzondering toe te staan op dit verbod bij uitzonderlijke gebeurtenissen.

Nieuw: Raadpleeg je recyclageparksaldo Iedereen is het ondertussen goed gewoon: voor een bezoek aan het recyclagepark maak je een afspraak via het reservatieportaal idm. mijnrecyclagepark.be . Een account aanmaken, is hiervoor niet verplicht, maar bied je sinds kort wel een extra groot voordeel. Via je account kan je nu het saldo van je beschikbare aantal gratis kilogram raadplegen. Ook het gefactureerde bedrag voor de binnengebrachte gewichten kan je bekijken en je ziet ook op welke dagen je een bezoek bracht aan het park.

Snoeihout ophalingen komen eraan: tot 2 m³ gratis

Geluidsarm vuurwerk

Bij traditioneel vuurwerk bereiken de knallen een volume tot 170 decibel. Voor geluidsarm vuurwerk ligt de maximum grens op 85 db. Het zijn volumes die mens en dier gewend zijn en waarvan huisdieren niet in paniek slaan. Omdat het geluid vlakbij de grond geproduceerd wordt reikt het minder ver zodat de omliggende straten nauwelijks hinder ondervinden. Geluidsarm vuurwerk scoort ook qua veiligheid beter omdat er slechts een minimale hoeveelheid ontplofbaar mengsel gebruikt wordt, meestal slechts 1/60ste van de hoeveelheid verwerkt in traditionele vuurpijlen. Hierdoor is de minimale veiligheidsafstand voor het publiek veel kleiner en kan je dus als toeschouwer dichter bij de actie staan waardoor de beleving groter wordt. Het GAS-reglement zegt: “Geluidsarm vuurwerk kan worden afgestoken op het eigen privaat domein in de oudejaarsnacht tussen 23 u en 1 u. Voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk op het openbaar domein dien je minstens één maand vooraf een schriftelijke toestemming aan te vragen bij het gemeentebestuur.”

Op dinsdag 30 november haalt IDM nog eens snoeihout op in onze gemeente. We herinneren je nog even aan de nieuwe regels die sinds dit jaar in voege zijn. • Je mag max. 2 m³ snoeihout gratis aan huis aanbieden. • Met grotere hoeveelheden kan je steeds terecht op het recyclagepark van Zelzate (na afspraak, behalve op donderdag). Snoeihout wordt daar steeds aanvaard binnen de 500 kg gratis recycleerbaar afval. • Geraak je zelf niet tot op het park, dan komt IDM het snoeihout (dat meer is dan 2 m³) tegen betaling bij je thuis ophalen, op dezelfde dag als aangeduid op de kalender. Dit na afspraak via 09 298 21 10 of na registratie via idm.be/e-loket. Meldingen voor extra snoeihout worden aanvaard tot 1 werkdag voor de geplande ophaling op de kalender. • Je betaalt dan € 20 per bijkomende m³. De factuur krijg je nadien. • Er worden bij de ophaling foto’s genomen zodat er geen discussie mogelijk is.

Getest en goedgekeurd

Op de nationale feestdag afgelopen zomer koos het gemeentebestuur voor het eerst voor geluidsarm vuurwerk, tot grote vreugde van de dierenvrienden in de gemeente. Het vuurwerk is positief onthaald en zal daarom de komende jaren op deze manier uitgevoerd worden. Zo was er een inwoner die zich samen met zijn honden, uit voorzorg had verscholen in zijn woning, met de rolluiken naar beneden. “Daar zaten we dan in onze bunker, mijn honden en ik en er is niet eens vuurwerk geweest!” kregen we daags nadien te horen. informatieblad gemeente Wachtebeke

23


milieu Week van het afvalteam

GOED BEZIG SERGE, GIOVANNI EN NATHAN THX!

Gooi in november met extra veel complimenten naar jouw afvalteam #houhetnet

Mis de ophaalkalender niet

Vanaf half november starten de IDM-ploegen met de bedeling van de ophaalkalenders 2022. Ze zijn hier wel even mee bezig. Heb je tegen kerst de nieuwe kalender nog niet ontvangen? Bel dan naar de Groene Lijn via het gratis nummer 0800 166 36 of stuur een mailtje naar communicatie@idm.be . Je kan ook steeds een exemplaar afhalen in het gemeentehuis.

Sluitingsdagen & inhaaldagen

Op donderdag 11 november (Wapenstilstand) zijn er geen ophalingen. Ook de recyclageparken zijn deze dag gesloten.

AGENDA Iets kapot? Zak af naar het Repair Café van IDM

De IDM-herstellers ontvangen je graag met al je kapotte spullen, op zaterdag 20 november tussen 9 en 12 u in de gebouwen van IDM, Zelebaan 42 (Lokeren). Iedereen welkom, uiteraard volgens de dan geldende coronamaatregelen.

Van erts tot e-waste, over de levenscyclus van onze smartphone

Elke willekeurige smartphone bevat metalen en mineralen. Zo goed als zeker werden deze ontgonnen via grootschalige mijnbouw. De impact op de omgeving is gewoonlijk desastreus. Bestaan er mogelijke oplossingen? Is het fabricageproces mens- en milieuvriendelijker? Of de consumptiefase? Hoe komt het dat de levensduur zo beperkt is? Kunnen we deze verlengen? En last but not least: de afvalfase. E-waste. Wat gebeurt er met de afgedankte smartphones? Antwoorden op deze vragen krijg je tijdens de infosessie van Truike Geerts, medewerker bij Catapa, op woensdag 17 november bij IDM, Zelebaan 42, start om 19.30 u. Inschrijven via idm.be/e-loket of via educatie@idm.be

Foodprepping: vermijd verspilling!

Moet je vaak etensresten weggooien? Dan ben je misschien niet voldoende voorbereid op wat je gaat eten. Zonde van het geld én extra afval. IDM wil daar samen met jou iets aan doen. Op donderdag 2 december kan je een online sessie volgen met Studio Goestjes. In één avond leren we je slim maaltijdplannen. Je ontdekt ook toffe voorraadkastrecepten én je krijgt tips om het ideale boodschappenlijstje te maken. De online sessie wordt gegeven door Jozefien Ryckx, een communicatieve foodie, met een eigen foodblog die haar passie voor lekker eten en weinig verspillen wil delen. Inschrijven kan via idm.be/e-loket . Kort voor de sessie ontvang je de link om deel te nemen.

24

gemeente Wachtebeke informatieblad


varia Cijfers controle door politie in Wachtebeke

Veel inwoners storen zich aan het onaangepaste gedrag van andere inwoners in het verkeer.

Er bereiken ons veel klachten over specifieke situaties in bepaalde straten. Veel mensen zijn van oordeel dat in hun straat te snel gereden wordt. We melden deze klachten uiteraard aan onze politiemensen en die doen vele malen 5 dagen per week specifieke snelheid-, alcohol- of drugcontroles op de weg. De chauffeurs die geen respect hebben voor hun medeburgers, traag verkeer van kinderen of ouderen, krijgen hun rekening terecht gepresenteerd. Laat het duidelijk zijn, we geven liefst zo weinig mogelijk boetes, want we rekenen op het gezond verstand van alle Wachtebekenaren om de regels na te leven en zo het geld van boetes uit te sparen voor andere leuke dingen. Hieronder vind je ter informatie enkele cijfers van controles. We zullen op jullie vraag, vanaf heden, cijfers in iedere WaWijzer plaatsen om aan te geven hoe de zaken worden aangepakt. alcohol- en drugcontrole Dorp: 17 sept., 21-23 u 26 gecontroleerde voertuigen alcohol: 7% positief ; drugs: 0% positief snelheidscontrole Overslag: 20 sept., 11.05-12.45 u 93 gecontroleerde voertuigen, 21% overtredingen snelheidscontrole Overslag: 25 aug., 13.45-15.15 u 134 gecontroleerde voertuigen, 19% overtredingen snelheidscontrole Stationsstraat: 7 sept., 9.30-11.30 u 228 gecontroleerde voertuigen, 5% overtredingen snelheidscontrole Stationsstraat: 11 sept., 16.46-18.30 u 230 gecontroleerde voertuigen, 9% overtredingen snelheidscontrole Sint-Franciesdijk: 10 sept., 16.23-18.30 u 177 gecontroleerde voertuigen, 20% overtredingen.

11.11.11. WACHTEBEKE

De plaatselijke 11.groep organiseert jaarlijks een CAMPAGNE met GELDINZAMELING ten voordele van projecten voor armoedebestrijding in het ‘Zuiden’. Dit jaar is het thema van de campagne:

INVESTEER MEE IN EEN BETERE WERELD

Investeren doet iedereen. In kinderen, relaties of misschien in een woonst, een opleiding, vrijwilligerswerk … Maar de beste investering is er één waar iedereen beter van wordt. Het voorbije anderhalf jaar ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens verbonden zijn. Wat hier gebeurt, heeft impact elders. En omgekeerd. Internationale solidariteit is het antwoord op de uitdagingen waar we voor staan. Word daarom mede-investeerder van een betere wereld. Grote bedrijven die nauwelijks belastingen betalen… Mensen uit kwetsbare landen die de zwaarste gevolgen van de klimaatverandering slikken… Lage-inkomenslanden die miljoenen euro’s mislopen door oneerlijke handelsakkoorden… Mensen op de vlucht die sterven aan de buitengrenzen van Europa… Miljoenen mensen die nog geen vaccinatieprik kregen…

Er is iets grondigs mis met de wereld waarin we leven !

Op donderdag 11 november (en alleen op die dag) komen vrijwilligers tussen 9 en 16 uur bij jou langs om jouw bijdrage op te halen of wenskaarten te verkopen. Je kan jouw bijdrage uiteraard ook storten op het nationaal rekeningnummer BE30 0000 0000 1111 van 11.11.11 nationaal. De trouwe schenkers van de vorige jaren ontvangen op voorhand een brief met stortingsformulier. Schenkers die persoonlijk en binnen hetzelfde jaar minimaal 40 euro overmaken aan 11.11.11 hebben recht op een fiscaal attest. Wij danken je nu reeds bij voorbaat voor jouw milde gift ! Langs deze weg wil het comité iedereen uitnodigen om zelf vrijwillig mee te helpen bij de geldinzameling. Wij hebben minstens 80 vrijwilligers nodig om op één dag alle huizen van Wachtebeke te bereiken. Je hoeft zeker niet de ganse dag de straat op. 1 of 2 uurtjes volstaan ook! Wij rekenen uiteraard opnieuw op de schoolgaande jongeren en op alle jeugdverenigingen! Vanuit hun idealisme om de wereld te verbeteren kunnen zij jonge mensen mobiliseren voor het goede doel. Je wordt in elk geval warm onthaald in de Waaslandzaal van het Cultuurhuis op het Dr. J. Persynplein vanaf 9 uur met een kop (h)eerlijke koffie, chocomelk of fruitsap en gebak. 11.11.11. comité Wachtebeke informatieblad gemeente Wachtebeke

25


varia GAOS organiseert ‘Schrijf ze vrij’ donderdag 2 december om 19.30 u in Cultuurhuis Safarken Amnesty organiseert elk jaar een wereldwijde

schrijfmarathon voor mensenrechten. Na maandenlang onderzoek selecteren ze 10 mensen of gemeenschappen van wie de basisrechten geschonden worden en voor wie we echt het verschil kunnen maken door te schrijven. Voor Raïf uit Saoedi-Arabië die tot 1 000 zweepslagen en tien jaar cel veroordeeld werd omdat hij een kritische blog begon of voor Hanan uit Egypte die gevangen werd gezet omdat ze actie voert voor de mensenrechten,… Samen zetten we autoriteiten onder druk om hun burgers beter te behandelen. Hoe meer brieven of kaartjes, hoe groter de druk, hoe beter het resultaat. Dus kom maar massaal schrijven. Tot dan.

Een verrassing van de Sint in ’t Bazaarke In ’t Bazaarke kan je terecht voor modieuze en hippe tweedehands kinderkledij aan een spotprijsje. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee. Kortom: goed voor de bewuste consument! Vanaf € 0,5 bieden we mooie en modieuze tweedehandskleertjes, jasjes en kinderschoenen voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Elke klant is bovendien welkom in onze ontmoetingsruimte. Hier ben je altijd welgekomen, hier hebben we tijd voor een warme ontmoeting, een deugddoende babbel of gewoon even stilvallen bij een koffie of een drankje. ’t Bazaarke is open: - elke woensdag van 15 tot 17 u - elke zaterdag van 10 tot 12 u.

Op zaterdag 4 december en woensdag 8 december is er in ’t Bazaarke bovendien een verrassing van de Sint voor al onze jonge klantjes! Welkom!!

26

gemeente Wachtebeke informatieblad


alle gemeentel ijke diensten en het recyclagepar ma. 01/11 (Allerh k zijn gesloten: eiligen) - di 02/1 1 (Allerzielen, ui do. 11/11 (Wapen tz. recyclagepark stilstand) – vr. 12 ) /11 (brugdag, ui tz. recyclagepark vr. 24/12 (kerstav ) ond) – za. 25/12 (Kerstmis) vr. 31/12 (oudej aarsavond) – za. 01/01 (nieuwjaa r)

Openingsuren gemeentelijke diensten: ENKEL OP AFSPRAAK GEMEENTEHUIS Dorp 61 tel. 09 345 01 35 www.wachtebeke.be info@wachtebeke.be bevolking@wachtebeke.be

RECYCLAGEPARK (*) Karnemelkstraat Zelzate 0492 97 07 64

CULTUURHUIS Dr.J.Persynplein 6 09 337 77 36 inge.francois@wachtebeke.be

BIBLIOTHEEK Dr.J.Persynplein 7 09 345 73 63

bibliotheek@wachtebeke.be

ma

9-11.45 u 14-18.45 u

-

9-11.45 u 14-18.45 u

-

di.

9-11.45 u

8.30-12 u 13-16.30 u

9-11.45 u -

-

wo.

9-11.45 u

8.30-12 u 13-16.30 u

9-11.45 u -

13.30-16.30 u

do.

9-11.45 u

8.30-12 u (vrij) (*) namiddag gesloten

9-11.45 u -

10-12u 15.30-19.30 u

vr.

9-11.45 u

8.30-12 u 13-16.30 u

9-11.45 u

17.30-19.30 u

za.

-

8.30-12 u 12.30-16 u

-

9.30-12 u

zo.

-

-

-

-

(*) Recyclagepark: enkel na online reservatie: idm.mijnrecyclagepark.be. Op donderdag kan je vrij langskomen tijdens de openingsuren. Hulp nodig of geen computer? Bel gratis Groene Lijn 0800 166 36 Milieudienst (intergemeentelijk): Je kan een afspraak maken met Hans Vande Putte, milieuambtenaar, 09 349 05 01, hans.vande.putte@idm.be Sportdienst: Leen Groothaert, sportfunctionaris, 09 337 77 39, sportdienst@wachtebeke.be Jeugddienst: Elyse De Graeve, jeugdconsulent, 09 337 77 42, jeugddienst@wachtebeke.be

Sociaal Huis – gratis nummer: 0800 1 9185 politiezone Puyenbroeck

openingsuren politiepost Wachtebeke - Moerbeke-Waas, Peene 9: ma. : 13-19 u / di. - wo. – vr. : 8-12 u / do. : 13-17 u enkel na afspraak via www.pz5416.be of 09 310 28 00

Wachtdiensten dokters en apothekers Ben je ziek ’s avonds, in het weekend of op een feestdag? Oproepen worden doorverbonden via 1733 naar Huisartsenwachtpost Eeklo Meetjesland. week-wachtdienst (maandag t.e.m. donderdag): van 19 u ’s avonds tot 8 u. ’s morgens weekend-wachtdienst: van vrijdag 19 u tot maandag 8 u en feestdagen vanaf 19 u avond ervoor tot 8 u ochtend nadien.

Apotheker van wacht Bel 0903 99 000 of raadpleeg www.apotheek.be, daar kan je ook een gratis APP installeren voor je smartphone. Na 22 u (=nachtdienst): bel de politie van Lokeren, 09 340 94 99 of bel 0903 99 000 en men zal je doorverwijzen. Wachtdienst tandartsen 0903 39 969

informatieblad gemeente Wachtebeke

27


Wachtebeke, lachtebeke (naar de lens)

- foto’s van onthaal nieuwe inwoners (22/9) - nieuwjaren in de zomer (29/8) - belevingsloop (22/9) – Langeledekermis (3-5/9) - Overslag (her)leeft! (10-12/9) Bedankt sympathieke Wachtebekenaren!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.