Page 1

Een Wereld te winnen vernieuwt en verbreedt zich De negende bijeenkomst van het Tilburgse platform Een wereld te winnen, op 7 maart in Club Smederij, staat in het teken van vernieuwing en verbreding. En ook een beetje in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Na een evaluatie van het begin 2016 geïntroduceerde beleid voor mondiale bewustwording, is het nu tijd voor aanpassingen. Zo komt er een commissie van experts, die subsidieaanvragen mede gaat beoordelen. Voordat hij weer verder gaat naar een verkiezingsdebat, licht wethouder Mario Jacobs de aanpassingen toe. En hij vertelt alvast wat zijn inzet is voor de komende raadsperiode. “Ik wil de taart vergroten”. Meer geld naar mondiale bewustwording dus.

Uit de evaluatie is gebleken dat de gewenste vernieuwing en verbreding van het platform nog onvoldoende is. Een van de oplossingen is een nieuwe subsidiecategorie van maximaal tweeduizend euro voor beginnende projecten. Dat moet de drempel verlagen om zich bij het platform aan te sluiten. Ook kwam naar voren dat de gemeente zelf meer kan doen. "Eigen medewerkers gaan bijvoorbeeld hun expertise inzetten voor projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen", aldus de wethouder.


Commissie Een andere verandering die voortkomt uit de evaluatie is de instelling van een commissie van experts. Avondvoorzitter Frank Claus stelt de commissieleden voor: Diana Wind, Hans Alberts, Piet van Ierland en Evi Levels. Het openbare en onderbouwde advies van de commissie telt voor 60 procent mee in de beoordeling van subsidieaanvragen; de stemming onder de platformleden voor 40 procent. "Ik voel in die verdeling een stuk misnoegen vanuit de gemeente", merkt iemand op. Zo is het niet bedoeld, maakt de wethouder duidelijk. Omdat platformleden elkaars aanvragen beoordelen, werd er getwijfeld aan de objectiviteit aan de stemming. "We hebben geprobeerd aan jullie evaluatie tegemoet te komen", zegt hij. Maar de stemverhouding zestig veertig is niet in beton gegoten. Tilburg 4 Global Goals Naast de commissieleden neemt ook Miranda van der Klaauw van de Stedenband Tilburg-Matagalpa plaats op het podium. Ze vertelt over de Werkgroep Tilburg 4 Global Goals, die uit het platform is voortgekomen. Een goed voorbeeld van de gewenste verbreding en vernieuwing. “We hadden het gevoel dat we door de nieuwe werkwijze elkaars concurrenten waren geworden", zegt Miranda. "Maar de bedoeling is juist meer samenwerking." Daarom zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties bij elkaar gaan zitten. Ze willen de duurzame ontwikkelingsdoelen zichtbaarder maken, onder andere door meer publiciteit en de opzet van een festivalletje.


Als laatste schuift Sabine van de Egeraat van Outspoken Communication aan. De gemeente wil graag meer duurzame mkb-ondernemers bij het platform betrekken. Daarom introduceert Sabine vanavond de internationaliseringsvouchers. Met deze vouchers, een initiatief van de rijksoverheid, kunnen ondernemers die willen gaan exporteren advies of expertise inhuren ter waarde van 2400 euro. "Als je interesse hebt, kom dan naar me toe", besluit ze. De stad vermoedt iets En dan zingt Pieter Bon zingt De stad vermoedt iets. Pieter is in Tilburg vooral bekend als oprichter en oud-directeur van Fontys Academy for Creative Industries. Tegenwoordig zet hij zich in voor realisering van de VN duurzame ontwikkelingsdoelen. De gemeente wil naar een samenhangend internationaal beleid, met de Global Goals als uitgangspunt. Pieter Bon wil alvast een voorzetje van de zaal. "Welke doelen zouden in het coalitieakkoord moeten komen?"


"Nummer ĂŠĂŠn, het uitbannen van armoede", wordt meteen geroepen. De spreekster legt uit dat Tilburgse kinderen die in een arm gezin ter wereld komen, al meteen op achterstand staan. Ook aan nummer twaalf, duurzame productie en consumptie, zou het toekomstige stadsbestuur moeten werken. “We hebben niet eens een streekproductenwinkel in het centrum." Textiel "Integratie", wordt ook geroepen. "Mijn man is vanuit de andere kant van de wereld hier komen wonen en dat is behoorlijk lastig." Deze past bij Global Goal nummer 10: Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen. Iemand anders pleit voor een duurzamer productie en meer hergebruik van textiel in internationaal verband. "Dat past het beste bij nummer zeventien: versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken", vindt Pieter.


"Nummer zeven moet er ook bij: toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen", is een volgend advies. "Ik ben heel blij dat je hem noemt", reageert Pieter. "Want dit is een doel waarop Nederland niet goed scoort." Hij belooft het prioriteitenlijstje de volgende dag mee te nemen naar het verkiezingsdebat van het milieucafĂŠ. "Daar zit de hele Tilburgse politiek." Kinderwagen Na de pauze wordt er gepitcht in de nieuwe subsidiecategorie tot tweeduizend euro. Terwijl haar vijf weken oude dochter vanuit de kinderwagen om haar moeder roept, pitcht Zinzi de Brouwer haar project Palha.

Zinzi koppelt jonge Nederlandse ontwerpers aan vrouwelijke ambachtslieden in haar geboorteland Mozambique. Zij beheersen een weeftechniek die op het punt staat te verdwijnen. Samen met een Nederlandse designer in residence werken ze aan een productlijn, en verbeteren tegelijk hun werkwijze en ontwerpmethodes. De producten, zoals rieten manden en tassen, worden on- en offline verkocht, wat de lokale economie ten goede komt. De bijdrage die Zinzi vraagt, is voor een design residency voor een jonge Tilburgse ontwerper. Waarom Tilburg? Haar vader komt hier vandaan en ze woont er tegenwoordig zelf ook. Het project is voor haar geslaagd als ze veel producten kan verkopen, ook in Tilburg. Dinamarca Het project Power to Peru wordt gepitcht door Wim van Dijk. Hij is actief voor de bewoners van het Peruaanse dorpje Dinamarca, slechts bereikbaar na 8 uur varen en 2 uur lopen. Wim wil naar Dinamarca met een groep mbo-studenten, van wie er enkele op het podium staan. Lex bijvoorbeeld vertelt hoe ze zelf al veel geld hebben ingezameld voor de reis. Doel is het Peruaanse dorp te voorzien van een waterpomp, een sanitaire ruimte bij de internationale ontmoetingsruimte en zonnestroom. "Ze


hebben laptops van de regering, maar geen stroom. Wat heb je dan aan die laptops?", zegt Ibrahim.

"Wat wil het dorp zelf eigenlijk?" vraagt iemand. "Het was hun verzoek", licht Wim toe. Ook antwoordt hij desgevraagd dat de studenten zelf hun tickets betalen, dat ze hun reiservaringen zullen delen op school en dat drie dorpsbewoners hierheen komen. Loesje Integreren gaat het makkelijkst als je welkom bent! Een spreuk van Loesje, maar René Dinant vindt hem perfect passen bij zijn project.

René begon een paar jaar terug met hockeytraining voor kinderen in de toenmalige vluchtelingenopvang aan de Cobbenhagenlaan. Nog steeds coacht hij het Panda-team, allemaal meisjes met een nietNederlandse achtgrond en deels kinderen van statushouders. Hockey blijkt een prima middel om te integreren. Dit geldt ook voor de ouders, die René met vallen en opstaan bij de sportprestaties van hun kinderen wist te betrekken. Doel is


dat de speelsters straks gaan meedraaien in de reguliere hockeycompetitie. Die kent overigens geen gemengde teams, legt hij uit. Contributie, sportkleding en -attributen worden betaald uit de Meedoenregeling. RenĂŠ vraagt een bijdrage voor een verbreding van het project. Zo gaat hij voorlichting geven op 7 Tilburgse basisscholen en wil hij een jongensteam opzetten. Homeland "Veel jongeren krijgen om allerlei redenen niet de kans om iets van de Nederlandse cultuur mee te krijgen", begint jongerenwerkster Merle de Jong haar pitch. Daarom wil R-Newt twee uiteenlopende doelgroepen meenemen op een busreis naar Texel: Eritrese jongeren en leeftijdsgenoten die kampen met problematische schulden. Homeland heet het project. De kennismaking met elkaar en met de Texelse natuur is een proef. Als het goed gaat, komen er ook themareizen over politiek, geschiedenis en kunst.

"Dit is vanuit de jongeren zelf ontstaan", vertelt Merel. En de keus viel op Texel omdat het zo'n uniek gebied is. Mensen uit het publiek willen weten waarom een gesubsidieerde instelling als R-Newt die tweeduizend euro nodig heeft. "We kunnen niet alles met het geld dat we al krijgen", zegt Dalila Ferkouche van R-Newt. Ze verwacht ook niet dit project op termijn zonder subsidie kan. Hergebruik Niet Arnout Schaap pitcht het project Hergebruik textiel en plastic hier en daar, zoals aangekondigd. In zijn plaats staat Michel van den Broek op het podium.


Michel streeft onder andere naar meer hergebruik van textiel. Hij kwam in contact met Schaap, directeur van Recyclevalley in Amstedam, dat zich bezighoudt met zwerfafvaleducatie en bewustwording. Samen willen ze een project op basisscholen gaan doen: vier in Tilburg, een in Nepal en een in Suriname. Kinderen gaan afval rond hun school verzamelen, oplossingen bedenken voor het afvalprobleem en hun ideeĂŤn uitwisselen, zo is de bedoeling. Tijdens de vragenronde blijkt dat Michel nog geen toezeggingen heeft van de scholen. Hij heeft ze zelfs nog niet benaderd. Ook wil iemand uit het publiek weten of de ideeĂŤn van de kinderen ook worden uitgevoerd. "Dat hangt er vanaf", antwoordt Michel. Ouderkamers Na een lange vermoeiende avond is het de beurt aan Monique Zijp van theatercollectief Eelt om het project Op de vloer te pitchen. Monique richt zich op migrantenvrouwen, die ze ontmoet als vrijwilliger in de ouderkamers van basisscholen.

Haar project is een soort drietrapsraket. In sommige ouderkamers wil ze alleen een workshop over voedsel geven. In twee ouderkamers wil ze over dit thema een voorstelling maken met de vrouwen, waarin hun verhalen en de eeuwenoude techniek van het zandtekenen


centraal staan. Uiteindelijk wil Monique een publieksvoorstelling neerzetten waaraan diverse van deze vrouwen meedoen. “Dit moet hun zelfvertrouwen versterken en hun creativiteit een boost geven.” Haar begroting, te vinden op Yammer, is al grotendeels rond. Het culturele deel van het project wordt gefinancierd door de provincie, nu vraagt ze geld voor het maatschappelijke deel. “Zo gaat dat met potjes”.

Na deze laatste pitch licht beleidsmedewerker Gerdi Beks het vervolg van de procedure toe en nodigt iedereen uit voor een afsluitende borrel.

Voor meer informatie over de internationaliseringsvouchers, neem contact op met: Sabine van Egeraat (Outspoken Communication) Tel: 06-21 80 21 65 @: sabine@outspokencommunication.com

2018, 03 13, verslag 'een wereld te winnen' 7 maart  
2018, 03 13, verslag 'een wereld te winnen' 7 maart  

Verslag pitch-bijeenkomst 'Een wereld te winnen' van 7 maart 2018

Advertisement