De Roepsteen juli - augustus 2024

Page 1

MEDEDELINGEN

DIGITALE FACTURATIE

Voortaan verstuurt de gemeente alle facturen geleidelijk aan digitaal. Dit betekent dat je op termijn geen papieren facturen meer van ons ontvangt, maar in plaats daarvan een digitale versie via e-mail indien je e-mailadres bij ons gekend is.

De digitale facturen zijn voorzien van een QR-code waarmee je de factuur snel en eenvoudig scant met een smartphone of tablet. Dit maakt het betalen van de facturen makkelijker en efficiënter. Daarnaast verminderen we het papierverbruik en dragen we bij aan een duurzamere toekomst.

Door het gebruik van digitale facturen wordt de kans op fouten in de facturatie verkleind, wat zorgt voor een efficiënter proces.

Mocht je vragen hebben over de digitale facturatie, contacteer ons dan gerust via facturatie@ koekelare.be of 051 61 04 88.

Heb je moeite met de online betaling van facturen? Kom dan gerust langs op dinsdagvoormiddag in de bib

De vrijwilligers van het digipunt helpen je verder tussen 10 en 12 uur met al je digitale vragen.

STEMMEN VOOR NIET-BELGEN

Op 13 oktober 2024 hebben niet-Belgische inwoners van België de kans om hun stem uit te brengen voor de gemeente- en districtsraadsverkiezingen, maar niet voor de provincieraadsverkiezingen. Om te kunnen stemmen, moeten niet-Belgen in Koekelare zich vóór 1 augustus 2024 inschrijven als kiezer bij de gemeente.

Zowel EU- als niet-EU-burgers die in België wonen, hebben het recht om te stemmen voor een nieuw lokaal beleid. De basisvoorwaarden zijn voor beiden gelijk: minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente op 1 augustus 2024, en niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Voor niet-EU burgers gelden daarnaast twee extra voorwaarden. Zij moeten vijf jaar ononderbroken wettig verblijf in België hebben en een verklaring afleggen waarin zij beloven de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens na te leven.

Niet-Belgen kunnen zich op verschillende manieren registreren.

• Dit kan via een formulier bij het gemeentebestuur, dat ook gedownload en per post opgestuurd kan worden.

• Daarnaast is online registratie nu ook mogelijk via deze link: www.inschrijving.verkiezingen.fgov. be. Er is wel digitale identificatie voor vereist.

Wordt de registratie geweigerd, dan kan men in beroep gaan, zoals uitgelegd in de aangetekende brief die bij de beslissing wordt meegestuurd. Indien de registratie is aanvaard, wordt een oproepbrief verstuurd vlak voor de verkiezingen waar alle informatie op te vinden is om op 13 oktober 2024 te gaan stemmen.

Bovendien is stemmen in Vlaanderen tegenwoordig een recht. Dit betekent dat er geen verplichting meer is om te stemmen, ook niet voor geregistreerde kiezers van niet-Belgische afkomst. Je kan je registreren als kiezer en op de verkiezingsdag toch besluiten niet te stemmen.

2

MEDEDELINGEN

MIJN VERBOUWPREMIE

Via het online loket van mijn VerbouwPremie kan je als particulier of bedrijf een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Deze eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Voorwaarden

Al wie investeert in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw (bijvoorbeeld een bedrijfspand of kantoorgebouw), kan afhankelijk van de doelgroep (volgens inkomen) waartoe hij of zij behoort financiele steun aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie (zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en gascondensatieketel) en investeringen in woningkwaliteit (elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie, ramen en deuren).

SLUITINGSDAGEN

De diensten van het lokaal bestuur zijn gesloten op:

• donderdag 11 juli (Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap)

• donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)

De hoofdbibliotheek en de bib in Bovekerke zijn bovendien gesloten van maandag 22 juli t.e.m. zondag 4 augustus. De bib in Bovekerke is daarnaast tijdens de zomervakantie enkel geopend op woensdag.

Er zijn verschillende categorieën van werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie:

• dak: isolatie en renovatie

• buitenmuur: isolatie en renovatie

• vloer: isolatie en renovatie

• ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk

• binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap

• elektriciteit en sanitair (waaronder regenwaterput)

Vraag uw verbouwpremies aan op plaats.

mijnverbouwpremie.be

• hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler

• gascondensatieketel (opgelet: de aanvraag van Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel wordt stopgezet en kan je enkel nog aanvragen tot en met 31 oktober 2024, op voorwaarde dat de eindfactuur dateert van vóór 1 november 2023 (en facturen maximaal 2 jaar oud zijn, op het ogenblik van de aanvraag).

Benieuwd welke premies je kan aanvragen en op welk premiebedrag je recht hebt?

Raadpleeg dan de simulator op de website van mijn verbouwpremie.

Hoe aanvragen?

Je vraagt Mijn VerbouwPremie online aan: www.vlaanderen.be/ premies-voor-renovatie/ mijn-verbouwpremie

3
MILIEU NIEUW

Hieronder geven we een overzicht van de geplande werkzaamheden tijdens de komende weken voor de twee belangrijke wegenprojecten die momenteel in onze gemeente worden uitgevoerd.

PROJECT OOSTMEETSTRAAT, CATSTRAAT, LEKESTRAAT

Momenteel zit de vernieuwing van de Lekestraat in het centrum van De Mokker in de afwerkingsfase

Tegen de start van het bouwverlof, op zaterdag 20 juni, voorziet de aannemer nog volgende werken:

• De voetpaden en parkeerstroken tussen de Binnenstraat en het kruispunt met de Westmeetstraat worden zo ver mogelijk afgewerkt;

• De rijweg tussen de Schoolstraat en de Westmeetstraat (voorzien in uitgewassen beton) wordt gegoten zodat deze kan uitharden tijdens het verlof;

• Tussen de Binnenstraat en het kruispunt met de Schoolstraat en de Pottebezemstraat wordt de asfalttoplaag aangelegd;

• De asfalttoplaag in de Sterrewegel wordt aangelegd;

• Het kruispunt ‘De Pluim’ wordt, na de opstart van het pompstation, volledig afgewerkt.

Na het bouwverlof, op maandag 19 augustus, starten de rioleringswerken in de laatste fase (tussen de Westmeetstraat en de grens met Leke). Er wordt gestart op het kruispunt Lekestraat-Verreweidestraat en de rioolbuizen worden eerst richting centrum De Mokker aangelegd.

PROJECT STERRESTRAAT

In het stuk Brugse Heirweg zijn alle rioleringswerken afgerond en is de aannemer nu bezig met het voltooien van de weg, parkeerstroken en voetpaden.

In de Sterrestraat vinden momenteel rioleringswerken plaats bij de uitrit van het Hoogkwartier. Hierdoor is deze uitrit tijdelijk gesloten en moet het Hoogkwartier in- en uitrijden via de huidige inrit. Het éénrichtingsverkeer werd tijdelijk opgeheven. De aannemer richt zich op het voltooien van alle rioleringswerken tussen de Brugse Heirbaan en de inrit van het Hoogkwartier tegen de start van het bouwverlof op zaterdag 20 juli.

Het bestuur heeft besloten om ook de parking tussen de Sterrestraat en de Veldstraat, bekend als het ‘Schoolplein’, te vernieuwen als onderdeel van dit project.

De werken worden uitgevoerd door de firma Persyn, die verantwoordelijk is voor de infrastructuurwerken in de Sterrestraat, en vormen een aparte fase van het totale project.

Als gevolg van de vernieuwing van het Schoolplein zijn de parkeerplaatsen en garages die via het plein bereikbaar zijn tijdelijk niet toegankelijk voor voertuigen. De voorbereidende werken zijn al uitgevoerd door de nutsmaatschappijen in de Veldstraat bij de inrit van de parking. De aannemer begint op 1 juli met het verwijderen van de bestaande verharding, het aanbrengen van een nieuwe fundering en het leggen van nieuwe verharding. Volgens de planning zal dit werk eind augustus klaar zijn, mits gunstig weer. Tot die tijd kan je de parking niet gebruiken.

Meer info over de wegenwerken?

De laatste updates lees je op www.koekelare.be/ wegenwerken.

Vragen?

Contacteer gerust de technische dienst (bart.inghelbrecht@ koekelare.be of 051 61 04 93).

4 WEGENWERKEN

JEUGD

GROTE KERMISWORP OP ZATERDAG 31 AUGUSTUS

Van vrijdag 30 augustus tot donderdag 5 september kan je weer plezier beleven op de septemberkermis.

Op zaterdag 31 augustus organiseert het lokaal bestuur met medewerking van de jeugdraad voor de achtste keer een grote kermisworp. We gooien tal van leuke gadgets, knuffels, ballen en gratis tickets voor diverse kermisattracties naar beneden. De worp gaat door aan de voorkant van het gemeentehuis, vanop het balkon. We starten om 15 uur. Alle kinderen tot 12 jaar zijn welkom.

Meer info

• 051 58 92 04

• jeugd@koekelare.be

SPEELPLEINWERKING IN DE ZOMERVAKANTIE TERUG IN DE SPORTHAL

In juli en augustus kunnen kinderen van 5 tot 14 jaar elke weekdag plezier beleven op het speelplein met knutselactiviteiten en spelletjes tijdens de speelpleinwerking.

Wanneer

Er is speelpleinwerking van 8 juli tot 9 augustus en van 19 tot 28 augustus (niet op 15, 29 en 30 augustus). De activiteiten lopen van 9 tot 16 uur en we voorzien telkens gratis opvang van 8 tot 17 uur.

Wie extra opvang nodig heeft, kan contact opnemen met IBO De Buidel. Opgelet: tussen 20 juli en 9 augustus is De Buidel gesloten. Enkel in die periode wordt er opvang georganiseerd op het speelplein zelf van 7 tot 8 uur en van 17 tot 18 uur. Per opvangmoment betaal je één euro extra.

Locatie

Na twee jaar op een tijdelijke locatie keren we terug naar onze vertrouwde sporthal. Aanmelden en afhalen van de kinderen gebeurt aan de ingang van de nieuwe polyvalente sportzaal, aan de zijkant van hal 1.

Prijs en registreren

hebt van vorig jaar, kan je deze opnieuw gebruiken.

De prijs bedraagt 6 euro voor een hele dag. Alles wordt achteraf gefactureerd.

Met de kansenpas krijg je 50 procent korting op het inschrijvingsgeld met een beperking tot 150 euro per persoon per jaar.

Gelieve je kinderen vooraf te registreren via de website om deel te nemen aan de speelpleinwerking. Als je nog een badge

De dagen reserveren waarop je komt spelen hoeft niet, enkel als er op die dag een uitstap doorgaat.

Meer info

• 051 58 92 04

• jeugd@koekelare.be

• www.koekelare.be/ speelpleinwerkingkoekelare

5

JEUGD

TEEWEE IN DE ZOMERVAKANTIE

Tijdens de zomervakantie plant de jeugddienst opnieuw enkele activiteiten voor tieners uit het secundair onderwijs tussen 12 en 16 jaar

Een overzicht

Vrijdag 12 juli

Buitenbeentje met SUP, kajak en pedalo. We verzamelen om 9.30 uur op de parking van de sporthal. De kostprijs bedraagt 41 euro.

Vrijdag 26 juli

Daguitstap Bellewaerde. We verzamelen om 9.15 uur op de parking van de sporthal. De kostprijs bedraagt 42 euro.

Vrijdag 2 augustus

Klein Strand Jabbeke met aquapark. We verzamelen om 9.30 uur op de parking van de sporthal. De kostprijs bedraagt 31 euro.

OPENING NIEUWE SPORTHAL SPORT

Op 1 juni 2024 vond de officiële opening van de vernieuwde sporthal plaats.

Na 45 jaar was een grondige renovatie van sporthal 1 noodzakelijk, vooral gericht op het sanitair, de technische installaties en de kleedkamers.

De renovatie werd uitgevoerd in twee fases, waarbij in fase één nieuwe kleedkamers, scheidsrechterscabines en een polyvalente sportzaal werden gebouwd, evenals een vernieuwde stookplaats en extra ruimte voor opslag en EHBO.

Vrijdag 23 augustus

Daguitstap Plopsaland. We verzamelen om 9.30 uur op de parking sporthal van de sporthal. De kostprijs bedraag 42 euro.

Inschrijven kan enkel via de website: www.koekelare.be/teewee

Na het checken van de beschikbaarheid ontvang je een mailtje dat je inschrijving bevestigd samen met de betalingsmodaliteiten.

Meer info

• 051 58 92 04

• jeugd@koekelare.be

Heb je moeite om de inschrijving van je kind digitaal in orde te brengen? Kom dan gerust langs op dinsdagvoormiddag in de bib De vrijwilligers van het digipunt helpen je graag verder tussen 10 en 12 uur

Fase twee omvatte de bouw van een nieuw sanitair gedeelte, scheidsrechtersca bines en een verbindingsgang naar de cafetaria, evenals gevelisolatie en energiezuinige verlichting en verwarmingssystemen.

Een derde fase werd toegevoegd op advies van de architect voor verbeteringen aan het dak.

Het project had een totaalbudget van 3.350.000 euro. Het gemeen-

van 100.000 euro van de provincie West-Vlaanderen voor energiezuinige renovaties, en een premie van 50.000 euro uit het Klimaatfonds van EFIN. Met deze premies werd de sporthal dan ook aanzienlijk energiezuiniger gemaakt.

Meer info

• 051 58 92 04

• sport@koekelare.be

6

CULTUUR

VLAANDEREN FEEST!

Dinsdag 11 juli, 18 uur

Op de Vlaamse feestdag zakken

Lien Willaert en Jan Verheyen af naar Koekelare voor een avondvullende beleving. Jan brengt eerst zijn lezing ‘Het succes van de Vlaamse film?’ De laatste tien jaar boomt die als nooit tevoren. Onze regisseurs veroveren de wereld. Of lijkt dat alleen maar zo? Jan zoekt een verklaring, nuanceert en vervolledigt. Uiteraard met veel filmfragmenten!

Wie naar de lezing komt, krijgt er meteen een gratis drankje bovenop. In de pauze trakteert de cultuurraad alle aanwezigen op een worstenbroodje om de grootste honger te stillen.

Daarna stellen Lien Willaert en Jan Verheyen hun laatste film

‘Het geheugenspel’ voor, de Vlaams-Nederlandse verfilming van het eerste gezamenlijke boek van Nicci French. Het regisseurskoppel durfde het aan om voor het eerst een boek van het beroemde schrijversduo in beeld te vatten. Het resultaat is minstens even spannend als het origineel! Na de film blijven Lien en Jan nog even hangen, zodat je hen alles kan vragen wat je wil weten over het maken van deze film. Een unieke gelegenheid!

Praktisch

17.15 uur - deuren open 18 uur - lezing Jan Verheyen: ‘Het succes van de Vlaamse film?’ + aansluitend Q&A

19.30 uur - pauze met gratis broodje voor alle tickethouders 20.30 uur - filmvertoning in regie

van Lien Willaert en Jan Verheyen: Het geheugenspel + aansluitend Q&A

Toegang: gratis – reservatie kost 2 euro (één ticket voor lezing en film, gratis drankje voor wie meteen naar de lezing komt).

Meer info en tickets:

• www.koekelare.be/ vlaanderen-feest-2024

WOI-THEATERWANDELING: VADERLAND, MOEDERTAAL – LAATSTE TICKETS

Een mix van BV’s en lokaal acteertalent brengt een beklijvende theaterbeleving rond de Eerste Wereldoorlog in een regie van Kathelijn Vervarcke. Je wandelt langs 7 locaties in het centrum waar telkens een fragment opgevoerd wordt, eindigend in een volwaardige apotheose in de cultuurzaal.

Ze vertellen het verhaal van de gevolgen van de Eerste Wereld-

oorlog voor onze regio en de mensen die de consequenties moesten dragen van een vier jaar durende wereldbrand in hun thuisregio.

Onder de BWV’s (bekende West-Vlamingen) herkennen we o.m. Peter Bulckaen, Celia Bogaert, Michael Vroemans, Kurt Defrancq, Isabelle Van Hecke e.a.

Meer info en tickets (10 euro): • www.ticketwinkel.be/balluchon

7
– LEZING EN FILM MET LIEN WILLAERT EN JAN VERHEYEN

Zomertentoonstelling

Kunstig Koekelare

6 juli tot 31 augustus

Locaties:

5 Kerk Zande

5 Parcours ‘Het lint’: volg de gele lintjes

GRATIS EXPO: 10 JAAR KÄTHE KOLLWITZ MUSEUM

De achtergebleven oorlogssporen in het landschap rond Verdun blijven kunstenaars inspireren. Deze tentoonstelling is in Duitsland opgezet voor de honderdste verjaardag van het einde van WOI en is nu te zien in Koekelare.

Martine Vyvey

Dirk Santens

Chris Vanderschaeghe

David Smulders

Barry Raçon

Geert De Kockere

Käthe Kollwitz

Gerrit Germonpré

Willem Vermandere

Benjamin Gardin

Jens Devrome

Ann Bataille

Karolien Staelens

Rik Vanovenacker

Jook Doodle

Laurence Claerbout

Chris Cracco

Fredcot

Paul Cobbaert

Mariska Rollé

Lieven Vanhaverbeke

Maro

Klaas Bullynck

Sabine Van Eynde

Alex Haerens

Irénée Duriez

Rudi Hollebeke

Chantal Deprince

Zoé Monstrey

Alle info: www.koekelare.be/kunstig-koekelare-24

Ende der Mythen

Sint-Maartensplein

Een samenwerking van Thomas Hadelich (grafiek), Friederike Nottrott (keramiek- en glasdesign), Bernd Papke (schilderkunst), Katrin Ruhnau (objecten en collages) en Chris Wohlfeld (fotografie). Dit werk heeft ergens met oorlog te maken, maar is verder ook poëtisch of overstijgt de originele wapenachtergrond.

Toegang: gratis voor inwoners van Koekelare

Meer info • www.koekelare.be/tentoonstellingkollwitz-museum

8
Martine Vyvey | Chaos Jens Devrome | Alleen Ann Bataille | Textielkunst
DB114320C4 114320C4 - S02 Ed : 402/KWM CMYK 24-05-24 16u45 PRO2 VTW:KRIS DEWITTE CULTUUR
David Smulders | The Graphic God
KATRIN RUHNAU - CHRIS WOHLFELD - BERND PAPKE FRIEDERIKE NOTTROTT - THOMAS HADELICH KÄTHE
Kunsttentoonstelling
JAAR
KOLLWITZ MUSEUM
15B - 8680 Koekelare
Käthe Kollwitz Museum 10
18.05 tot 22.09.2024

CULTUUR

ZOMERZOEKTOCHT: KUNST

OP

Een tocht van 43 kilometer verbindt de Duitse Militaire Begraafplaats in Vladslo met Torhout Tussenin liggen Koekelare en Ichtegem. Rode draad vormen twee kunstinitiatieven:

• Kunstig Koekelare: de eigen zomertentoonstelling 2024, dit keer langs de gele lintjes, in juli en augustus – van Käthe Kollwitz tot Gerrit Germonpré, met heel wat extra kunst tussenin

• ART 62: kunstproject van Ichtegem en Torhout in de maand augustus langs de Groene 62, de fietsverbinding op de vroegere spoorweg tussen Torhout en Oostende

Na de Groene 62 doorkruisen we het centrum van Torhout

BIBLIOTHEEK

DIGIPUNT IN DE BIB

Heb je het gevoel dat de digitalisering te snel gaat voor jou?

Heb je moeite om te werken met je smartphone of pc? Of heb je een vraag over een app of website? Wil je je kind graag online inschrijven voor een kamp of de speelpleinwerking?

Kom dan op dinsdagvoormiddag naar de bib. Tussen 10 en 12 uur helpt een vrijwilliger je met al je digitale vragen.

HET SPOOR … VAN VLADSLO NAAR TORHOUT EN TERUG

en keren we via Kinderboerderij d’Oude Smelterij, New Flandria Ranch, Wijnendalebos, de Ruidenberg en Vladslo terug naar Koekelare.

Een nieuwe, schitterende fietstocht met veel afwisseling tussen dorp, stad en platteland. Je vindt ook heel wat ambachtelijke hoeveproducten langs de route en tal van leuke picknickplaatsen. Ideaal dus voor een zomers en ontspannend dagje uit, dicht bij huis!

En met dit alles kan je nog leuke prijzen winnen ook. De prijzenpot met onder meer streekproducten, waardebonnen, … is niet te versmaden! Kortom, jij doet toch ook mee?

Meer info en deelnameformulier: • www.koekelare.be/zomerzoektocht-2024

GEEF JE MENING OVER ONZE

Bibliotheek Koekelare hecht veel belang aan je mening. We weten graag waar we het goed doen, waar we kunnen verbeteren en hoe we je bibliotheekervaring nog aangenamer kunnen maken.

Geef je mening via deze link https://benl.sentobib.eu/1396 of via de QR-code.

BIBLIOTHEEK

De enquête is anoniem en duurt zo’n tien minuten. Om je te danken, redden we 1 m2 bedreigd regenwoud voor elke volledig ingevulde enquête. Bovendien maak je kans op een van de reizen die verloot worden. De enquête vul je in tot en met 31 oktober 2024

9

LEESJURY 2024-2025

Ook volgend schooljaar gaan we van start met de Leesjury. Ben je een echt leesbeest of vind je het leuk om met je leeftijdsgenoten te babbelen over een verhaal? Schrijf je dan zeker in.

We organiseren de Leesjury voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar

Inschrijven kan tot en met zondag 22 september, via e-mail naar anja.brodeoux@koekelare.be of aan de balie van de bib.

Vermeld zeker je naam, adres, geboortedatum en in welk leerjaar je zit vanaf september 2024.

Meer info • koekelare.bibliotheek.be

GEZELSCHAPSSPELEN IN DE BIB

Sinds kort kan je in de bib ook gezelschapsspelletjes uitlenen. Dit doe je als lid van de bib helemaal gratis. Kom zeker eens een kijkje nemen in ons ruime aanbod.

De spelletjes voor de allerkleinsten vind je op de jeugdafdeling, de spelletjes voor oudere kinderen en volwassenen vind je op de afdeling volwassenen op de eerste verdieping.

E-BOEKEN

Wist je dat je in de bib ook e-boeken kan uitlenen? Ideaal voor wie niet veel plaats over heeft in z’n bagage naar een favoriete reisbestemming.

Je vindt alle beschikbare e-boeken naast de balie. Graag een woordje uitleg? Spreek ons gerust aan.

10
BIBLIOTHEEK

SOCIAAL HUIS

DE GEZELLIGE TALLORE

GAAT ER EVEN TUSSENUIT

De Gezellige Tallore neemt eventjes vakantie tijdens de maanden juli en augustus. Wij zijn er terug op 20 september in Bovekerke en op 24 september in De Mokker. Samen met onze vrijwilligers hopen wij van harte dat jullie er dan terug bij zijn! Vergeet je niet tijdig in te schrijven via 051 58 10 01.

KANSENPAS

RAP OP STAP KANTOOR

Rap op stap is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. De medewerkers van het Rap op Stapkantoor helpen iedereen met een klein budget aan een leuke uitstap. Vrijetijdsbesteding voor jou en je gezin, vrienden of familie.

Een daguitstap, culturele uitstap, vakantie of een sportieve activiteit. Steeds op maat en wanneer jij wil.

Voor wie?

• WIGW- of OMNIO-statuut;

• Personen met een leefloon;

• Mensen die in budgetbegeleiding, -beheer of schuldbemiddeling zijn;

Voor mensen met een beperkt budget wordt vrije tijd goedkoper met de Kansenpas.

De kansenpas geeft 50 procent korting op:

• het lidgeld van een Koekelaarse sportvereniging;

• deelname aan de gemeentelijke speelpleinwerking in Koekelare (inschrijvingsgeld en extra activiteiten);

• deelname aan de activiteiten van de tienerwerking;

• zelfgekozen activiteiten verband houden met cultuur, senioren, bibliotheek, sport en jeugd.

Voor wie is deze pas bestemd?

Je bent gedomicilieerd in Koekelare en voldoet aan één van volgende voorwaarden:

• je hebt een laag inkomen (op heden 23.851,17 euro verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste; wordt geïndexeerd);

• je bent in schuldhulpverlening met schuldenlast: budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling;

• Werknemers van sociale en beschutte werkplaatsen.

Het Rap op Stap kantoor is elke week open op dinsdag van 16 tot 18 uur en op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Meer info

• Het Rap op Stap kantoor: Ichtegemstraat 18

• 0470 56 90 17

• www.toerismekoekelare.be

• je mag als gezin niet meer dan één eigendom in volle eigendom bezitten.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

Er is een tussenkomst van maximaal 150 euro per persoon per jaar over de verschillende diensten heen.

Let op: het gaat over activiteiten en verenigingen in KOEKELARE, we komen met onze kansenpas niet tussen voor verenigingen of activiteiten in andere gemeenten.

Meer info

• Sociaal Huis Koekelare, sociale dienst

• 051 58 10 01

• socialedienst@koekelare.be

11

SOCIAAL HUIS VARIA

STUDENTEN GEZOCHT

BIJ DE KATROL

Ben je een enthousiaste, respectvolle student uit een sociale of pedagogische opleiding? Ben je op zoek naar een stageplaats waarbij je op empowerende wijze aan huis aan de slag kan gaan met het gezin en de context?

Dan is De Katrol iets voor jou.

Als student ondersteun je het volledige gezin, de kinderen en de ouders bij de vragen en noden die zij hebben. Je doet dit op een laagdrempelige respectvolle manier waarbij je het tempo van het gezin volgt. Je staat hier uiteraard niet alleen voor! Je wordt tijdens de stage zeer nauw opgevolgd en gecoacht door de ankerfiguur. De ankerfiguur staat je bij met raad, daad, tips en feedback.

Interesse of wens je meer informatie?

Neem gerust contact met ons op via dekatrol@koekelare.be.

EEN REIS VOORBEREIDEN = VACCINATIE CONTROLEREN

Vakantiebestemming gekozen? Leuk! Check dan even of je voor je reis nog een vaccinatie nodig hebt. Vaccinaties zijn immers niet alleen belangrijk als je naar tropische bestemmingen vertrekt, maar ook voor vakanties dichtbij.

Welke reisvaccinatie voor welk land?

Surf naar www.wanda.be of installeer de app op je smartphone zodat je ook offline kan zoeken. Daar kan je per land checken welke vaccinaties je best krijgt. Kijk zeker ook voor bestemmingen dicht bij huis. Voor elk land vind je er allerlei nuttige informatie en aanbevelingen.

Weet je toch niet zo goed of een vaccinatie voor jouw reis aan te raden is? Vraag raad aan je arts of apotheker.

Check je vaccinaties

Je weet niet meer welke vaccinaties je al gekregen hebt of wanneer? Via mijngezondheid.be kan je dat snel nakijken. Kijk ineens al je vaccinaties na. Misschien heb je er wel gemist of is het tijd voor een hernieuwing.

12

VARIA

KOOP EEN AZALEA VOOR KOM OP TEGEN KANKER

Naar jaarlijkse gewoonte nemen we als gemeente samen met dokter Katrien Tilleman en een team van enthousiaste vrijwilligers deel aan het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker.

Elk derde weekend van september trekken honderden enthousiaste vrijwilligers de baan op voor het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Ze verkopen de kleurrijke plantjes aan al wie de strijd tegen kanker een warm hart toedraagt. Je treft hen aan winkels, op markten, aan huis … Koop je een azalea, dan haal je een echt Vlaams streekproduct in huis dat milieuvriendelijk wordt geteeld.

Met de opbrengst realiseert Kom op tegen Kanker waardevolle steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun naasten. In 2023 kochten jullie tijdens het Plantjesweekend met z’n allen 327.850 azalea’s, goed voor een opbrengst van 2,62 miljoen euro! Daarmee helpen wij kankerpatiënten en hun naasten aan de beste zorg. Dank je wel aan al wie een plantje kocht of verkocht.

In Koekelare vind je ons terug op de dinsdagmarkt op 10 september van 8 tot 13 uur en op zaterdag 14 september aan de parking van Delhaize van 8 tot 15 uur (of uitverkoop)

Hopelijk tot dan!

Meer info

• 051 59 15 57

• vanessa.cottenier@koekelare.be

SENIORENNAMIDDAG KOEKELARE LEEFT

Op vrijdag 30 augustus 2024 gaat de seniorennamiddag van Koekelare Leeft door in samenwerking met de seniorenadviesraad en de gemeente. Een kaartje kost je 7 euro en koop je vanaf 23 juli (eerste dolle dinsdag) aan de balie van het gemeentehuis. De sfeervolle namiddag gaat door in CC De Balluchon en start om 14 uur, maar de deuren gaan al een halfuurtje eerder open. Günther Neefs komt alvast langs en zorgt ongetwijfeld voor een onvergetelijke namiddag.

DUIK IN EEN WERELD VAN GRENZELOZE VERBEELDING

Bij STAP Koekelare ontdek jij als zes- of zevenjarige de muziekwereld vanuit je eigen fantasie. Je zingt, beweegt en maakt muziek zonder nootjes te kennen. Zodra je acht bent, krijg je de kans om drie uur per week je talenten voor muziek te ontwikkelen. Dit omvat niet alleen muzikale, culturele vorming en groepsmusiceren maar ook één les instrument. In Koekelare kan je piano, klarinet, saxofoon, koper, dwarsfluit, gitaar, viool en slagwerk leren.

Wekelijks organiseert STAP ook een uur woordatelier voor kinderen vanaf acht jaar. Je leert acteren en werkt aan uitspraakoefeningen, vertelmomenten en rollenspellen, met als doel een toonmoment waarbij je schittert op het podium.

Schrijf in via www.mijnacademie.be of op locatie bij de filiaalverantwoordelijke:

• Valerie Dedrie

• 0499 28 94 84

• koekelare@staproeselare.be

• Sint-Jorisplein 1

• 8680 Koekelare

STAP biedt op andere locaties ook danslessen en lessen voor volwassenen aan. Wil je meer weten? Bezoek dan www.staproeselare.be.

13

VARIA

TIENER TECHNIEK ACADEMIE

Ga je in september naar het vijfde of zesde leerjaar? Wil je graag zelf dingen ontwerpen en creatief aan de slag gaan? In de Tiener Techniekacademie mag je volop ontdekken en creëren … én leer je LEGOrobots programmeren. We gaan ook op actief bedrijfsbezoek. Er zijn 6 workshops in totaal.

De eerste workshop start in de week van 11 november 2024.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan vanaf maandag 10 juni. Ga naar www.technieka cademie.be/waar, zoek ‘Koekela re’ via de zoekbalk en klik vervol gens door naar de website. Je kiest Tiener Techniekacademie en klikt via het menu bovenaan door naar de inschrij vingstool.

Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen.

Voor de hele reeks betaal je 70 euro, en na afloop van de workshops wordt een fiscaal attest kinderopvang bezorgd. Voor deze activiteit kan je de Kansenpas gebruiken.

Meer info

• www.techniekacademie.be

Warme dagen, zorg dragen

De workshops gaan telkens door op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur in Da Vinci Atheneum (Moerestraat 20).

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed. warmedagen.be

WEES VOORBEREID

Maak een overzicht van alle medicijnen die de persoon neemt en de mensen met wie je contact kunt opnemen bij problemen. Smeer je op tijd en voldoende in als je de zon niet kunt vermijden. Zorg dat je altijd water bij je hebt.

Volg de weersvoorspellingen.

DRINK VOLDOENDE

Een hitteslag kan gevaarlijk zijn. Bel 112 als nodig.

Drink MEER dan gewoonlijk. OOK als je geen dorst hebt.

Draag een hoofddeksel

HOU JEZELF KOEL

Kies voor lichte, loszittende kledij. Zoek verfrissing op

Drink vooral WATER. Koffie en thee kunnen ook. Kleurt je urine DONKER? Drink meer! Zoek een plekje in de schaduw op om te ontspannen.

HOU JE WONING KOEL

Doe zware inspanningen op koelere momenten.

14
zondag zaterdag
Gebruik zo weinig mogelijk apparaten die warmte produceren. Benut je zonnewering maximaal. Zet je ramen en deuren open zolang het buiten koeler is dan binnen. (Ver)bouw je woning hittebestendig. ZORG VOOR ANDEREN Ga langs bij iemand die je hulp kan gebruiken. Zorg dat iemand anders langsgaat wanneer je zelf niet kunt.
Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dewolf, Koning Albert II-laan bus 33, 1030 Brussel november 2018 Illustraties: Circuze

PANTA RHEI VZW

Max en de Toversteen

Ma 1 juli tot vr 5 juli

Prijs: € 106

Locatie: Zaal Zuudhove (Ichtegemstraat 14)

Trendsetters zomer 1 – 2024

Ma 1 juli tot vr 5 juli

Prijs: € 106

Locatie: Zaal Zuudhove (Ichtegemstraat 14)

De speciale ster van kleine raket zomer 2 - 2024

Ma 8 juli tot vr 12 juli

Prijs: € 106

Locatie: Zaal Zuudhove (Ichtegemstraat 14)

Job Hopper Zomer 2 – 2024

Ma 8 juli tot vr 12 juli

Prijs: € 106

Locatie: Zaal Zuudhove (Ichtegemstraat 14)

Kriebeldiertjes: Zara Zoemmm zomer 3 - 2024

Ma 15 juli tot vr 19 juli

Prijs: € 106

Locatie: Zaal Zuudhove (Ichtegemstraat 14)

Superhelden zomer 3 – 2024

Ma 15 juli tot vr 19 juli

Prijs: € 106

Locatie: Zaal Zuudhove (Ichtegemstraat 14)

Meer info en inschrijven voor de vakanties van Panta Rhei vzw kan via 02 397 99 99, info@pantarheivzw.be of www.pantarheivzw.be .

NEOS KOEKELARE

Outdoor petanque

Di 2, 16, 30 juli en di 13, 27 augustus

Prijs: € 1

Locatie: Sportcentrum De Mote (Belhuttebaan 40)

Kaart- en boldernamiddag

Ma 15 juli, ma 19 augustus (13.30 - 17 uur)

Prijs: € 2

Locatie: Cultuurzaal, De Balluchon (Moerestraat 19)

OKRA KOEKELARE

OKRA Darts

Vr 5 juli, vr 2 augustus (14 – 16 uur)

Prijs: gratis

Locatie: ’t Hoekje (Sterrestraat 2)

Contact: 0486 05 78 09 ludwina.desoete@proximus.be

OKRA kaarten en gezelschapsspelen

Do 11, 25 juli en do 1, 8, 29 augustus (14 – 17 uur)

Prijs: € 1,50

Locatie: Zaal De Mokkernaere (Lekestraat 42-44)

Contact: 051 58 94 56 ronny.van.eenoo@telenet.be

OKRA Petanque

Vr 12, 26 juli en 9, 23 augustus (13.15 – 16 uur)

Prijs: € 1

Locatie: Sporthal De Mote (Belhuttebaan 40)

Contact: 051 58 94 56 ronny.van.eenoo@telenet.be

OKRA fietstocht naar de abdij

St. Godlieve in Gistel, met koffiestop in de abdij

Do 18 juli (13 tot 17.30 uur)

Prijs: gratis

Locatie: Parking De Buidel (Ringlaan 1)

Contact: 051 58 04 71 deketelaeremarleen@ hotmail.com

OKRA dagfietstocht van ongeveer 55 à 60 km

Do 22 augustus (9.30 tot 17 uur)

Prijs: € 25

Locatie: Parking De Buidel (Ringlaan 1)

OKRA Crea

Do 29 augustus (12.30 tot 16.30)

Prijs: € 1,50

Locatie: Huis Proot (Noordomstraat 2)

Contact: 051 58 38 63

GALERIE DE STERRE

Expositie Sabine Van Eynde (glaskunst) samen met Linda Blokken (schilderijen)

Zo 7 juli tot zo 25 augustus (zo van 10 – 19 uur) (ma t.e.m. za gesloten)

Prijs: gratis

Locatie: Galerie De Sterre (Sterrestraat 112)

Contact: 0496 99 89 15

15

MOKZA

Mokza: kaarten en bowlen

Di 9 juli en di 13 augustus (13.15 tot 17 uur)

Locatie: De Mokkernaere (Lekestraat 42-44)

Contact: 051 58 25 09 | 051 58 89 80

BUITEN ROMMELMARKT

Zo 14 juli (6 tot 18 uur)

Prijs: slechts € 1

Locatie: De Mokker

(Ommegangstraat –Kleine Assestraat)

Contact: 0474 04 16 49 r-maes@hotmail.com

FEESTCOMITÉ KOEKELARE

Eerste dolle dinsdag met Het Archief

Di 23 juli (10 tot 12.30 uur)

Prijs: gratis

Locatie: Concertplein

Contact: bert.dehullu@telenet.be

Jouw activiteit in de kalender? Voer je activiteit in via www.uitdatabank.be ! Om je evenement in De Roepsteen en op www.koekelare.be te laten verschijnen, kan je de activiteit zelf invoeren in de UiT databank. Om je activiteit in De Roepsteen van september-oktober 2024 te publiceren, dien je ze vóór 5 augustus in te voeren in de UiT databank.

Tweede dolle dinsdag met TRI VOCI en Dina Rodrigues

Di 30 juli (10 tot 12.30 uur)

Prijs: gratis

Locatie: Concertplein

Contact: bert.dehullu@telenet.be

Derde dolle dinsdag met Ben Cramer en Danny & Marleen

Di 6 augustus (10 tot 12.30 uur)

Prijs: gratis

Locatie: Concertplein

Contact: bert.dehullu@telenet.be

RODE KRUIS HINTERLAND

Bloed geven

Di 6, 13 augustus (17 tot 20 uur)

Prijs: gratis

Locatie: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Contact: bloed@ hinterland.rodekruis.be

KAVVV&FEDES VZW

Dansstage in Koekelare

Ma 19 tot vr 23 augustus (9 tot 16 uur)

Prijs: € 95

Locatie: Bassisschool

De Negensprong (Kerkstraat 2a)

Contact: 0476 676 385 info@kavvv.be sportkampen@kavvvfedes.be

COLOFON

Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein

Coördinatie: Magalie Waroquier – communicatie@koekelare.be V.U. Gemeentebestuur Koekelare, Jessy Salenbien, schepen van Cultuur, Pers en Communicatie.

16
19 - 8680 Koekelare - 051 58 92 01
©
Archief
Het © Dina Rodrigues © Ben Cramer © Tri Voci

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.