De Roepsteen mei - juni 2024

Page 1

MEDEDELINGEN

SLUITINGSDAGEN

LOKAAL BESTUUR KOEKELARE

Alle diensten van het lokaal bestuur zijn gesloten op:

• 1 mei: Dag van de Arbeid

• 9 en 10 mei*: Hemelvaart

• 20 mei: Pinkstermaandag

*De bibliotheek is bovendien gesloten op zaterdag 11 mei.

VERKIEZINGEN OP ZONDAG 9 JUNI 2024

Op zondag 9 juni 2024 worden er Europese, federale en regionale verkiezingen georganiseerd. In onze gemeente vind je alle stembureaus in sporthal 1 in de Belhuttebaan 40. Je kan er van 8 tot 14 uur stemmen.

Wie mag stemmen?

Je moet als Belg aan volgende voorwaarden voldoen om te mogen stemmen:

• Voor de federale en regionale verkiezingen: je bent minstens 18 jaar, ten laatste op 9 juni 2024.

• Voor de verkiezing van het Europees parlement: ook 16- en 17 jarigen hebben stemplicht Ze ontvangen een oproepingsbrief.

• Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente.

• Je bevindt je niet in een geval van uitsluiting of schorsing.

Wat neem je mee?

Je neemt je oproepingsbrief en je identiteitskaart mee naar het stembureau. Je krijgt de oproepingsbrief enkele weken voor de verkiezingen in je brievenbus. Je vindt erin terug in welk stembureau je moet stemmen.

Ontving je geen oproepingsbrief? Je kan tot op de dag van de stemming een duplicaat afhalen in het gemeentehuis. Doe dit ten laatste om 13 uur de dag van de stemming zodat je nadien nog kan stemmen in sporthal 1.

Hoe stem je geldig?

Je stemt geldig door:

• Een lijststem uit te brengen als je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op de lijst. Je stemt niet op een individuele kandidaat, enkel voor een bepaalde partij.

• Een naamstem of meerdere naamstemmen op één lijst uit te brengen.

Indien je tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen een lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Enkel de naamstemmen zullen dan tellen.

Breng je een lijst- of naamstemmen uit op verschillende lijsten, dan zal je stem ongeldig worden beschouwd en niet meetellen. Ook als je tekens aanbrengt of een tekening maakt op je stembiljet, is je stem ongeldig.

Stemmen met een volmacht Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 geldt er stemplicht. Wanneer je niet naar het stembureau kan komen, kan je in bepaalde gevallen toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer

De reden waarom je niet kan stemmen, moet op het volmachtformulier geattesteerd worden. Het stembureau zal een afzonderlijk attest niet aanvaarden.

2

MEDEDELINGEN

In welke gevallen kan je een volmacht geven?

• Als je ziek of hulpbehoevend bent.

» De arts moet dit attesteren op het volmachtformulier.

• Om beroeps- of dienstredenen.

» Je werkgever moet dit attesteren op het volmachtformulier.

• Om studieredenen.

» Je laat je volmachtformulier tekenen door je onderwijsinstelling.

• Door een toestand van vrijheidsbeneming.

» Als je in de gevangenis zit of geïnterneerd bent, moet de directie van de inrichting waar je je bevindt het volmachtformulier tekenen.

• Door je geloofsovertuiging.

» Kan je niet stemmen door je geloofsovertuiging? Dan moet een religieuze overheid het volmachtformulier tekenen.

• Als je zelfstandig bent, of een schipper, markt- of foorkramer bent die op de dag van de verkiezingen werkt.

» Je vraagt in dat geval aan het gemeentebestuur om je afwezigheid op het volmachtformulier te attesteren.

• Omdat je in het buitenland op vakantie bent.

» Ook in dit geval vraag je aan het gemeentebestuur je afwezigheid op het volmachtformulier te attesteren.

De volmachtformulieren download je op verkiezingen.fgov.be of vraag je gratis aan bij de dienst bevolking van het gemeentehuis.

Aan wie kan je volmacht geven?

Je kan je volmacht geven aan om het even welke andere kiezer. Let wel: een kiezer mag slechts één volmacht hebben.

Wat moet de volmachtkrijger doen?

De volmachtkrijger moet eerst in zijn eigen bureau stemmen. Pas daarna kan de volmachtkrijger voor jou stemmen in het stembureau waar jij normaalgezien zou stemmen. Hij heeft het ingevulde volmachtformulier nodig, zijn eigen afgestempelde oproepingsbrief en zijn eigen identiteitskaart.

Meer info?

NAAR HET STEMBUREAU OP 9 JUNI

Te voet of met de fiets Alle stembureaus zijn in onze gemeente ondergebracht in sporthal 1. Ondanks de ruime parking aan het sportcentrum, zal die op piekmomenten volzet zijn. We roepen daarom op om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar het stembureau te komen.

Met de pendelbus Kom je toch met de auto? We voorzien een pendelbus die heen en weer rijdt tussen het sportcentrum en de parkings in het centrum. Parkeer je auto dus gerust op de markt, het Fransmansplein of de parking aan De Buidel. De haltes zijn de bushalte op het Sint-Maartensplein, de bushalte aan De Balluchon en aan De Buidel.

Gemeentehuis open op 9 juni Heb je vragen op de dag van de verkiezingen? Op zondag 9 juni kan je van 8 tot 14 uur terecht bij de dienst bevolking van het gemeentehuis. Ook voor andere zaken kan je er die dag terecht.

Ga naar verkiezingen.fgov.be of contacteer de dienst bevolking van het gemeentehuis:

• 051 61 04 85

• bevolking@koekelare.be

3

MEDEDELINGEN

HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN JE BELASTINGAANGIFTE?

Ondersteuning via telefoon FOD financiën organiseert dit jaar opnieuw telefonische hulp bij het invullen van de belastingaangifte.

Wens je telefonische hulp? Geef je dan op tot uiterlijk 1 juni via:

• info@koekelare.be of 051 58 92 01

• sociaalhuis@koekelare.be of 051 58 10 01

Het is belangrijk om hierbij volgende gegevens door te geven:

• Rijksregisternummer

• Naam – voornaam

• Postcode

• GSM (of telefoon)

FOD financiën neemt contact op en maakt een afspraak om je aangifte telefonisch te laten invullen of om langs te komen in één van de kantoren van FOD financiën.

Contacteer je FOD financiën liever rechtstreeks? Bel dan gerust naar het nummer 02 575 56 66 (elke werkdag van 9 tot 17 uur). Hou je identiteitskaart bij de hand. Ook hier zal je een afspraak krijgen om je aangifte telefonisch te laten invullen of

om langs te komen in één van de kantoren van FOD financiën

Zitdag op donderdag 13 juni Voor wie telefonische ondersteuning niet voldoende is, houdt FOD financiën een zitdag in onze gemeente. De zitdag gaat door in de foyer van CC De Balluchon van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.

Een afspraak boeken kan via:

• info@koekelare.be of 051 58 92 01

• sociaalhuis@koekelare.be of 051 58 10 01

Je krijgt een tijdslot toegewezen van 12 minuten waarin één aangifte wordt ingevuld. Je kan je plekje nog reserveren tot 1 juni, maar we raden aan om niet te lang te wachten want de plaatsen zijn beperkt

Belangrijk: breng alle relevante documenten mee die nodig zijn om je aangifte in te vullen en vergeet ook je identiteitskaart (met pincode) niet. Meld je je aan met een aangifte van een andere persoon, bijvoorbeeld van een familielid? Dan breng je een verklaring van volmacht mee. Als je langskomt op de zitdag, is het niet de bedoeling dat je je inschrijft om telefonische hulp te ontvangen.

BINNENKORT

OP REIS?

CHECK JE REISDOCUMENTEN

Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële Belgische reis- of identiteitsdocumenten nodig. Denk er tijdig aan, het zou spijtig zijn je reis te moeten uitstellen of annuleren omdat je documenten niet in orde zijn.

Ook kinderen hebben een Kids-ID, eID of paspoort nodig, ook als ze jonger zijn dan 12 jaar en voor reizen in de Europese Unie.

Een Belg in het buitenland moet zich, ongeacht zijn leeftijd, altijd kunnen identificeren met een geldige Belgische identiteitskaart of paspoort

Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart. Andere landen vereisen een paspoort, al dan niet met visum of elektronische inreistoestemming, eventueel aangevuld met een inentingsbewijs.

Lees het reisadvies op diplomatie.belgium.be voor alle up-todate info over het land van jouw bestemming.

Meer info

• 051 61 04 85

• bevolking@koekelare.be

4

MEDEDELINGEN

VRAAG JE VOORLOPIG RIJBEWIJS ONLINE AAN VIA BELDRIVE

Sinds 19 september 2023 vraag je de verschillende modellen voorlopig rijbewijs voor categorie B online aan via Beldrive. Je moet dus enkel nog je voorlopig rijbewijs afhalen in je gemeente. De aanvraag kan je indienen via je smartphone, PC, laptop of tablet.

Aanmelden gebeurt via eID of itsme via deze link https://beldrive.apps. mobilit.fgov.be

Let wel: voorlopig kan je enkel voorlopige rijbewijzen 18 maanden, 36 maanden en 12 maanden aanvragen. Ook de begeleiders kunnen zich voorafgaandelijk online registreren voor hun kandidaat-bestuurder.

Dit zal in de toekomst nog worden uitgebreid met andere modellen.

Meer info

• 051 61 04 84

• tineke.vanmassenhove@ koekelare.be

OPROEP PLAATSVERVANGENDE LEDEN GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) adviseert de gemeenteraad rond ruimtelijke ordening. De Gecoro bekijkt en bespreekt plannen en visies rond ruimtelijke ordening.

De Gecoro werd in 2019 opnieuw samengesteld en bestaat uit een voorzitter, deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen (de werkgevers of zelfstandigen, de werknemers, de milieu- en natuurverenigingen, de landbouwers, de jeugdverenigingen en de seniorenverenigingen.

We doen momenteel een oproep voor:

• één plaatsvervanger voor de jeugdverenigingen;

• één plaatsvervanger voor de seniorenverenigingen;

• één plaatsvervanger voor de werknemersverenigingen;

Kandidaten kunnen zich uiterlijk tegen 10 mei 2024 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 19 in Koekelare.

Bij de aanvulling van de samenstelling van de Gecoro wordt rekening gehouden met de decretaal verplichte verhouding van mannen en vrouwen. Maximaal 2/3 van de leden behoort tot hetzelfde geslacht.

FEESTELIJK HEROPENING SINT-GERTRUDISKERK BOVEKERKE

In 2022 startte de renovatie van de Sint-Gertrudiskerk. Nu de werken voltooid zijn, kunnen de vieringen er opnieuw doorgaan.

Op zaterdag 4 mei 2024 om 17 uur is er een feestelijke heropening met eucharistieviering.

Na de viering is iedereen uitgenodigd op een receptie in de kerk. Deze receptie wordt aangeboden door het Kerkbestuur Bovekerke en het Gemeentebestuur.

5

STERRETJESREGISTER VANAF MEI

Het ouderschap is een prachtige reis, maar helaas worden sommige gezinnen geconfronteerd met het ondenkbare verlies van een kind. Ouders die deze pijnlijke weg bewandelen, worden vaak liefdevol ‘sterrenouders’ genoemd, omdat hun kostbare kinderen nu schitteren als sterren aan de hemel.

Om deze sterrenouders een hart onder de riem te steken en erkenning te geven aan de liefde en het verdriet dat ze met zich meedragen, opent lokaal bestuur Koekelare vanaf mei een sterretjesregister

Voor ouders die een kindje verliezen na minder dan 140 dagen zwangerschap, is het een pijnlijke realiteit dat ze wettelijk gezien geen geboorteaangifte kunnen doen. Alle sterrenouders in Koekelare die geconfronteerd werden met het verlies van hun kindje hebben de mogelijkheid om het te registreren in het sterretjesregister, ongeacht de

duur van de zwangerschap Er is geen beperking in tijd Het maakt niet uit hoe lang het geleden is.

Je dient de aanvraag digitaal in op www.koekelare.be/sterretjesregister of gaat langs bij de dienst burgerzaken van het gemeentehuis. Ouders ontvangen na registratie een bewijs van inschrijving, een herinneringskaartje en een kaarshouder als symbool van registratie van hun sterrenkindje.

Meer info:

• 051 61 04 83

• norman.deblauwe@koekelare.be

CENTRAAL REGISTER ‘MYBIKE’ TEGEN FIETSDIEFSTALLEN

Mybike is een fietsregistratieplatform dat ontstond uit een samenwerking tussen de federale overheid en de drie gewesten. Je kan je fiets gratis registreren via het platform www.mybike. belgium.be

Je ontvangt dan een sticker die je op het frame van je fiets kleeft en die nadien niet verwijderd kan worden. De sticker bevat een unieke code. Als een fiets gestolen of verloren is, kunnen de bevoegde instanties de eigenaar makkelijk opsporen. Bij de aankoop van een tweedehands fiets kan de potentiële koper de code op de fiets scannen en nagaan of deze door de eigenaar als gestolen is opgegeven.

Voordelen van Mybike?

1. Mybike biedt een identificatiemiddel gekoppeld aan de fiets en niet aan de persoon.

2. Het gaat om een uniek en anoniem identificatiemiddel.

3. De sticker kan je op elk type fiets bevestigen zonder de fiets te beschadigen.

4. Via de registratie op Mybike is je fiets gekoppeld aan een gecentraliseerd systeem.

5. Is je fiets al gegraveerd? Het graveernummer kan je toevoegen bij de registratie van de fiets op het Mybike platform.

Meer info vind je op www.mybike.belgium.be, in de volgende Roepsteen en via de online communicatiekanalen van het lokaal bestuur.

Beveilig je

Via mybike.belgium.be kan je eenvoudig je ets registreren en identi ceren!

• Verklein het risico op diefstal

• Scan de QR-code en kom te weten of een ets gestolen is

• Koppel je ets (kenmerken, factuur, foto’s…) aan jouw pro el

• Geef het eigenaarschap door (via authenticatie) wanneer je je ets verkoopt

6 MEDEDELINGEN
VU: Filip Boelaert, departement MOW. Postadres: Koning Albert II-laan 15 bus 437, 1210 Brussel
ets!
In samenwerking met

WEGENWERKEN

Project Oostmeetstraat, Catstraat, Lekestraat

Halfweg mei start de firma Verhelst met de aanleg van de voetpaden tussen de Binnenstraat en de Schoolstraat zodat dit gedeelte van de Lekestraat helemaal afgewerkt is.

In dezelfde periode worden de nutsleidingen tussen de Schoolstraat en de Westmeetstraat verder afgewerkt en worden aansluitend de stutborduren gegoten en de voetpaden aangelegd. Dit zal vermoedelijk begin juni zijn.

Na de afwerking van de voetpaden wordt de rijweg in uitgewassen beton gegoten. Het blijft de bedoeling om de Lekestraat tot aan de Westmeetstraat af te werken tegen de start van het bouwverlof (19 juli 2024).

Tussen de Westmeetstraat en de grens met Leke is de aanleg van de nieuwe nutsleidingen volop bezig.

Na het zomerverlof worden daar ook nieuwe rioleringen aangelegd.

Het stuk Sterrewegel dat deel uitmaakt van dit project, zal tegen half mei afgewerkt zijn.

Project Sterrestraat

De vernieuwing van de nutsleidingen is intussen achter de rug en alle woningen werden aangesloten op de nieuwe leidingen.

Aannemer Persyn uit Zwevegem heeft vóór het paasverlof de filters geplaatst voor de grondwaterverlaging en is na het paasverlof gestart met de effectieve rioleringswerken.

Doorgaand verkeer is niet meer mogelijk en wordt omgeleid via de Belhuttebaan, de Provinciebaan en de Litterveldstraat.

De eerste fase (vanaf de Brugse Heirweg tot voorbij de uitrit van het Hoogkwartier) wordt volgens de huidige planning afgewerkt tegen het bouwverlof.

Meer info over de wegenwerken? De laatste updates lees je op www.koekelare.be/wegenwerken.

Vragen? Contacteer de technische dienst (bart.inghelbrecht@koekelare.be of 051 61 04 93).

NIEUW IN KOEKELARE

Flow - er Op zoek naar een verbindende bloemenworkshop op maat? Dan kan je terecht bij Flow-er.

Vanessa Delrue combineert sinds kort haar ervaring uit het maatschappelijk werk en als florist binnen Flow-er. Twee keer per maand organiseert ze bloemenworkshops voor iedereen die interesse heeft in bloemen. Wens je een creatieve middag of avond met ruimte voor rust en verbinding met jezelf? Ga dan zeker eens langs.

De workshops in mei gaan door op donderdag 23 mei vanaf 19 uur en op zaterdag 25 mei vanaf 14 uur in de Brouwzaal (Sint-Maartensplein 15b). Daarnaast organiseert ze workshops voor mensen met specifieke zorgnoden. Deze workshops vinden plaats op de locatie van de vereniging of de voorziening.

Voor meer informatie en inschrijving kan je terecht op de website Flow-er.be, volg haar op Instagram workshopsflow_er of stuur een mailtje naar info@flow-er.be.

7
LOKALE ECONOMIE WEGENWERKEN

De Aziatische hoornaar, een zogenaamde ‘exoot’ die hier van nature niet thuishoort, is ondertussen ook in onze regio wijdverspreid. Dat is slecht nieuws voor onze honingbijen en heel wat andere insecten, die door de exoot bedreigd worden.

De levenscyclus van de Aziatische hoornaar Oktober: We starten in het najaar wanneer de nieuwe koninginnen en de mannetjes hun nest uitvliegen voor de paringsvlucht. Bevruchte koninginnen beginnen daarna aan hun winterslaap. Ze doen dat meestal niet ver van hun moedernest op veilige en beschutte plaatsen zoals onder de schors van dode bomen, …

Eind februari/begin maart: De koninginnen ontwaken en bouwen een eerste embryonestje. Deze nestjes starten niet groter dan een pingpongbal. Je vindt ze meestal beschut in of onder constructies (berghokken, afdaken, tuinhuizen, …), soms ook in een haag of in klimop.

Altijd laag bij de grond Mei/juni/juli: Wanneer de eerste werksters geboren worden, groeien embryonesten door tot primaire nesten. Primaire nesten kunnen zo groot worden als een volleybal. We vinden ze nog altijd laag bij de grond

Augustus/september: 70% van de kolonies verlaten nu hun primair nest om een nieuw secundair nest te vormen dat meestal hoog te zoeken is (in boomtoppen, aan topgevels, …). 30% van de kolonies doet dat dus niet en blijft ter plekke in hun doorgroeiend primair nest.

September: De kolonie op zijn sterkst veroorzaakt de grootste hinder voor imkers en insecten.

Wat doen als je een Aziatische hoornaar of nest ziet?

Wees voorzichtig. Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk en in groep uithalen. Hou dus altijd ruim afstand van het nest. Hangt het nest in een tuinhuis, dan is het aangeraden de ruimte niet meer te betreden.

Probeer het nest niet zelf te verwijderen. Professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen speciale beschermkledij. Een wespenpak is onvoldoende.

Een Aziatische hoornaar of nest melden Meld een nest altijd op www.vespawatch.be. Je wordt om een aantal gegevens gevraagd (ook foto’s). Vanuit je melding volgt de verdere aanpak van het nest. Tussen je melding en de bestrijding kan twee weken tijd zitten.

Bevindt het nest zich op minder dan vier meter hoogte? Er kan eventueel een snellere verdelging voorzien worden. Contacteer hiervoor de milieudienst (051 61 04 86 of milieu@koekelare.be)

8
OPMARS VAN DE AZIATISCHE HOORNAAR MILIEU
DE

MILIEU

OOK DIT JAAR DOET KOEKELARE MEE MET HET VLAAMS KAMPIOENSCHAP TEGELWIPPEN

Wat is tegelwippen?

Tegel eruit, groen erin. Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen wil ervoor zorgen dat Vlaanderen binnenkort groener kleurt. Grijs en beton moeten plaatsmaken voor meer groen. Tegels wippen betekent dus eigenlijk ‘ontharden’.

Waarom tegelwippen?

Verhardingen zoals beton, asfalt, klinkers, kiezels, kunstgras laten weinig tot geen water doorsijpelen in de grond.

Het water verdwijnt in de riolering. Door verharding te vervangen met groen, dringt er meer regenwater in de grond. Daardoor houden we de grondwatervoorraad op peil en beschermen we Koekelare tegen hevige regenval. Meer groen zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit en voor koelte tijdens warme zomerdagen.

Hoe werkt het?

Het kampioenschap start op 21 maart en eindigt 31 oktober 2024. Iedereen kan deelnemen.

Wip tijdens deze periode zoveel mogelijk tegels in jouw tuin of voortuin en vervang ze door groen (gras, bloemen, planten, struiken of bomen).

Geef het aantal tegels door die jij wipte op vk-tegelwippen.be

Om het aantal gewipte tegels te bepalen, ga je uit van het formaat 30 x 30 cm (een stoeptegel). Grotere of kleinere tegels reken je dus om naar dat formaat. Er gaan 11 tegels in één vierkante meter.

Laad een leuke foto(reeks) op van de uitgebroken tegels en maak zo kans op een mooi prijzenpakket en eeuwige roem met de titel ‘tegelwipper van de maand’.

9
10 MILIEU

SCHADE OF PROBLEMEN OP HET OPENBAAR DOMEIN MELDEN

Het lokaal bestuur staat in voor het beheer van onder meer de gemeentewegen, bermen en pleinen.

Stel je een gebrek vast of heb je een suggestie om het openbaar domein te verbeteren? Meld het dan gerust via het digitaal loket op de website www.koekelare.be.

JEUGD

Dit kan gaan over een verzakking in de straat, onderhoud van openbaar groen, een omgevallen verkeersbord, een zitbank die stuk is, een beschadiging aan sport- of speelinfrastructuur, sluikstort …

Elke melding wordt doorgestuurd naar de betrokken dienst die de

melding daarna zo snel mogelijk behandelt.

Meer info

• www.koekelare.be/melding

SPEELPLEINWERKING IN DE ZOMERVAKANTIE TERUG IN SPORTHAL DE MOTE

In juli en augustus kunnen kinderen van 5 tot 14 jaar zich elke weekdag uitleven op het speelplein, knutselen en spelletjes spelen.

Wanneer

Er is speelpleinwerking van 8 juli tot 9 augustus en van 19 tot 28 augustus (niet op 29 en 30 augustus). De activiteiten lopen van 9 tot 16 uur. Er is gratis opvang van 8 tot 17 uur.

Extra opvang voor of na de speelpleinwerking gebeurt via IBO De Buidel. In de sluitingsperiode van De Buidel wordt er beperkt opvang georganiseerd op het speelplein zelf van 7 tot 8 uur en van 17 tot 18 uur. Per opvangmoment betaal je 1 euro extra.

Locatie

Na de renovatiewerken aan de sporthal kan de speelpleinwerking terug doorgaan in sporthal De Mote. Aanmelden en afhalen van de kinderen gebeurt aan de nieuwe polyvalente sportzaal

Prijs en registreren

De prijs bedraagt 6 euro voor een hele dag. Alles wordt achteraf gefactureerd.

Met de kansenpas krijg je 50 procent korting op het inschrijvingsgeld met een beperking tot 150 euro per persoon per jaar.

We vragen om je kinderen vooraf te registreren via www.koekelare.be. De dagen reserveren waarop je komt spelen hoeft niet, enkel als er op die dag een uitstap doorgaat.

Wie vorig jaar al een badge aanvroeg kan dezelfde badge opnieuw gebruiken.

Wie al een badge heeft voor IBO De Buidel kan deze badge gebruiken maar moet zich vooraf ook registreren via de website. De badge moet ook aan de speelpleinwerking gekoppeld worden dus even langskomen op de jeugddienst is noodzakelijk.

Meer info

• 051 58 92 04

• jeugd@koekelare.be

• www.koekelare.be

11 MILIEU

Het blokkot in de maanden mei en juni gaat door op een gewijzigde locatie, namelijk in ‘De Inktpot’ op de Brouwerij site (Sint-Maartensplein 15a). Door een groot waterlek in Huis Proot kunnen er geen activiteiten doorgaan tot het zomerverlof.

Het blokkot wordt georganiseerd van 18 mei tot zondag 30 juni. Studenten vanaf 18 jaar kunnen er elke dag van 8 tot 22 uur* terecht om er te studeren. We voorzien gratis Wifi *op zon- en feestdagen tot 20 uur

Vooraf registreren en reserveren is niet nodig. Je aanwezigheid bevestigen via de QR-code is wel verplicht.

PS: Vroeg jij je gratis ‘Block Bag’ dit schooljaar al aan? Om studenten een hart onder de riem te steken tijdens de blokperiode voorzien we gratis blokpakketten** voor studenten die in het blokkot komen studeren. Je gratis

‘Block bag’ vraag je aan door je aanwezigheid te bevestigen in ‘De Inktpot’ via de QR-code. Onderaan het formulier kan je aangeven dat je een pakket wenst.

**Elke student die in het blokkot komt studeren, kan per schooljaar één blokpakket aanvragen. Afhalen kan na bevestiging van je aanvraag aan de balie van het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Neem dus een welverdiende ‘block break’ en scoor je gratis ‘Block Bag’ na bevestiging van je aanvraag. Actie geldig zolang de voorraad strekt.

12 JEUGD
Meer info: • 051 58 92 04 • jeugd@koekelare.be
BLOKKOT OP GEWIJZIGDE LOCATIE SITE DE BROUWERIJ

CULTUURSEIZOEN 2024-2025

De Balluchon

Start ticketverkoop: maandag 10 juni

www.ticketwinkel.be/balluchon

PS: Neem me eruit en bewaar me

An evening with…

Leonard Cohen

Zaterdag 28 september 2024 om 20 uur

Na Dire Straits eren we nu een andere muzikale legende.

Leonard Cohen

schreef en componeerde een songbook van je welste en inspireerde hele generaties muzikanten. Dit schitterende

Leonard Cohen Tribute Project serveert zowel de klassiekers als minder bekende nummers, aangevuld met poëtische teksten en beelden die Cohens leven en filosofie weerspiegelen. Een avond vol nostalgie en kippenvel.

Lezing Fleur Van Groningen

‘Veilig bij jezelf’ i.s.m. bibliotheek Koekelare

Vrijdag 18 oktober 2024 om 19.30 uur

Fleur van Groningen is dé referentie in Vlaanderen op het vlak van hoogsensitiviteit. ‘Voelen zonder filter’ was een baanbrekend boek rond het thema. Word jij ook regelmatig overweldigd door emoties? Vind je het moeilijk om te voelen wat er in je omgaat? Verlang je naar verbinding en zelfvertrouwen? Kom dan luisteren. In Koekelare komt Fleur haar nieuwe boek voorstellen.

13

CULTUURSEIZOEN 2024-2025

Sint-Maartenvoorstelling i.s.m. Gezinsbond

Zondag 27 oktober 2024 om 14.30 uur Eind oktober begint Sint-Maarten zijn verkenningstocht om te zien waar hij cadeautjes moet bezorgen. Hij voorziet ook een tussenstop in de Balluchon, waar Animatiepiet de kinderen en volwassenen vermaakt met vrolijke liedjes, spelletjes en goocheltrucs. Uiteindelijk komt Sint zelf ook langs. Na afloop is er voor iedereen weer wat lekkers en een drankje.

Foyerconcert:

Katrien Verfaillie

‘Vanuut mien erte’

Het Prethuis ‘Dolly’

Vrijdag-zaterdag 22-23 november 2024 om 15 uur en 20 uur

Bij Carine en Guido Demeulenaere brengt hun huisvriend Benny verrassend nieuws: hij heeft eindelijk de ware liefde gevonden. Maar tot verbazing van allen blijkt het een levensechte pop te zijn. Terwijl Benny dolgelukkig is,

staan Carine en Guido voor een dilemma: moeten ze hem confronteren met de realiteit of laten ze het over aan buurvrouw Barbara? Nieuwe komedie vol kleurrijke personages en West-Vlaamse humor.

Vrijdag 13 december 2024 om 20 uur Katrien Verfaillie werd bekend tijdens de coronacrisis met haar lied “Kunnik nemi na joen komn”. Nu trekt ze als troubadour door onze provincie. In samenwerking met Krant van West-Vlaanderen schrijft ze in deze ‘Dorpsestafette’ een strofe per gemeente om het langste lied ooit te maken. Haar sprekende pianocomposities worden aangevuld met haar fluweelzachte West-Vlaamse stem, waarbij haar zang zowel vreugde als verdriet uitdrukt.

FOLKNIGHT: Korrigan/Maeve & Kadril

‘Jolie Flamande’

Zaterdag 25 januari 2025 om 20 uur Jawel, de peetvaders van de Vlaamse folkrock komen naar Koekelare. Na meer dan 45 jaar (!) op de planken schrijven ze nog altijd verder aan hun indrukwekkende oeuvre. Het wordt een blij weerzien met Kimberly Claeys, die ook zangeres is bij Guido Belcanto. Jong, lokaal talent verzorgt het voorprogramma: een speciale samenwerking tussen Korrigan en Maeve. Niet te missen.

START ticketverkoop: maandag 10 juni 2024 te verkrijgen via www.ticketwinkel.be/balluchon
14

Thomas Smith

‘ANGST TE KOOP, weg wegens nieuwe hobby’

Zaterdag 22 februari 2025 om 20 uur

De nieuwe voorstelling van Thomas Smith belooft weer een sterk staaltje comedy te worden.

Angst: de moeder aller emoties, en laat daarin nu net ontzettend veel humor te vinden zijn. Thomas verkent moedig het thema, met als doel je ervan te bevrijden. Nou ja, behalve dan angst voor aanstormende tijgers en gemene cavia’s. En gelachen zal er worden, want dat is nu juist waar ingebeelde tijgers bang voor zijn.

Uniek Klassiek:

Donax ‘coloRiet’

Zondag 27 april 2025 om 11 uur

Het Prethuis ‘De Instagrannie’

Vrijdag-zaterdag-zondag 21-22-23 maart 2025 om 15 uur en 20 uur Na een turbulente periode ontdekt Annie Gruwez de sociale media en haar account ‘Instagrannie for life’ wordt een hit. Zakenman

Vincent De Graeve ziet commerciële kansen en biedt haar sponsordeals aan, wat leidt tot nog meer volgers. Maar of haar kleinzoon Gianni hiermee akkoord gaat, blijft de vraag. Deze komedie onthult kleurrijke personages, onverwachte wendingen en hilarische situaties, terwijl de ‘likes’ binnenstromen.

Tickets via www.prethuis.be

Klassiek trio Donax (hoboïst Bram Nolf, fagottist Luc Loubry en pianist Hans Ryckelynck) brengt de meest sprankelende en virtuoze muziek die voor de bijzondere combinatie van hobo, fagot en piano werd geschreven. Ze vertellen honderduit over hun instrumenten, de muziek (van o.m. Brod, de Grandval, Poulenc en Françaix) en hun leven als musicus. De bijbehorende cd ging de wereld rond en werd in de vakpers uiterst lovend onthaald. Een absoluut topconcert in de kerk van Bovekerke.

Astrid Stockman ‘Spreekuur’

Donderdag 22 mei 2025 om 20 uur

We zijn verheugd dat niemand minder dan Astrid Stockman het cultuurseizoen in Koekelare komt afsluiten! Als een verhalenverteller achter de piano wil zij niet alleen haar eigen verhalen delen, maar ook die van jullie. Iedereen kan een bijzonder lied en het verhaal erachter insturen en zij brengt het live op het podium. Astrid selecteert en neemt persoonlijk contact met je op voor verdere details. Kom erbij, laat ons samen muziek en verhalen delen.

De Balluchon START ticketverkoop: maandag 10 juni 2024 te verkrijgen via www.ticketwinkel.be/balluchon
15

Fotowedstrijd 2024: thema ‘Kleur in Koekelare’

Het thema voor de nieuwe fotowedstrijd komt als vanzelf aangewaaid in dit drukke verkiezingsjaar waarin we allemaal ‘KLEUR’ moeten bekennen.

Het onderwerp is heel breed en staat open voor interpretatie. Alles kan, als het maar kleur bevat of kleurrijk is en de foto’s natuurlijk ook – zoals altijd – op het grondgebied van Koekelare gemaakt zijn. Een gezicht, een gerecht, een product, een opvallend huis, kleurrijk geklede dame, kunstwerk, bloem of plant die in bloei staat, … Wie creatief is zal zeker wel iets origineels vinden. Naast compositie en onderwerp is kleur een bepalende factor bij een foto, of het nu als centraal element is of subtiel in het beeld aanwezig.

Beken jij ook kleur? Loop dan geen blauwtje, bekijk Koekelare door een roze bril en geef je foto’s groen licht!

Deelnameformulieren met reglement vind je vanaf 1 mei op de website www.koekelare.be en bij Dienst Cultuur & Toerisme.

Expo ‘CLAN’, een ode aan Zande

Lid van de cultuurraad Nadine Vandromme organiseert in de kerk van Zande een expo door zes familieleden van drie verschillende generaties. Het is een ode aan haar dorp waar ze 47 jaar geleden neerstreek. Allemaal hebben ze een kunstopleiding gevolgd of zijn ze daar (nog) mee bezig.

Met werk van Nadine Vandromme (houtskool- en pasteltekenen), Monique Vandromme (schilderen), Ellen Scharmin (mixed media), Tabitha Hindryckx (fotografie), Stina en Juno Van Gompel (tekenen en mixed media).

Open op zaterdag en zondag 11-12 mei, 18-19 mei en 25-26 mei, telkens van 14 tot 18 uur.

Vragen? Eén adres:

• Dienst Cultuur & Toerisme

• CC De Brouwerij

• Sint-Maartensplein 15B

• 051 61 04 94

• cultuurentoerisme@koekelare.be

16
CULTUUR

BIBLIOTHEEK

GEZELSCHAPSSPEL SPELEN?

LEEN

ER EENTJE UIT IN DE BIB

‘We spelen een spel vanavond.’ Klinkt gezellig, maar heb je geen leuke, nieuwe spelletjes in huis? Wij hebben de oplossing.

Vanaf nu kan je gratis gezelschapsspelletjes uitlenen in de bib. Je kiest uit een ruim aanbod voor jong en oud.

De spelletjes voor de allerkleinsten vind je op de jeugdafdeling. Alle andere spelletjes vind je op de volwassenen-afdeling op de eerste verdieping.

Heb je thuis nog een volledig spel liggen waar je niet meer mee speelt? Breng het gerust binnen in de bib. Wij controleren de inhoud en wie weet help je zo onze collectie uitbreiden.

Deze spelletjes zijn slechts een greep uit ons aanbod. Kom het volledige assortiment ontdekken in de bib.

Meer info

• 051 54 58 99

• bibliotheek@koekelare.be

DUIK IN ONZE REISGIDSEN

Nog geen reisplannen gemaakt? De bib helpt je graag uit de nood. Spring eens binnen, duik in onze reisgidsen en warm alvast wat op voor de hitte van de Afrikaanse Savanne, bereid je voor op een sportieve uitstap naar Parijs of snuif een ferme portie cultuur op in de romantische straatjes van Milaan.

Er is voor elk wat wils.

LEZING MET TONI COPPERS

Dinsdag 7 mei komt Vlaamse thrillerauteur Toni Coppers naar Koekelare. Toni’s auteurslezingen zijn een beetje apart. Hij vertelt niet enkel over zijn schrijftechniek maar neemt je mee in de wondere wereld van zijn verbeelding en inspiratie.

Hij praat graag en vol overgave over hoe zijn boeken ontstaan, waarom hij zo vaak een vrouw als hoofdpersonage kiest en hoe dat toch ook een beetje autobiografisch is. Hij geeft je een blik achter de schermen van het vak.

Zijn boeken worden steevast beloond met mooie prijzen. Dat er geen sleet zit op de tofste vrouwelijke commissaris van Vlaanderen bewees ook de Hercule Poirot Publieksprijs die voor de zesde keer naar Toni ging voor zijn meest recente Liese Meerhout Thriller ONSCHULD.

We starten om 19.30 uur in CC De Balluchon.

Een ticket kost je 3 euro en kan je kopen via ticketwinkel.be.

17

OPENING SPORTHAL 1 VOOR HET GROTE PUBLIEK SPORT

Op zaterdag 1 juni gaat de vernieuwde sporthal officieel open Na maandenlang hard werken mag het resultaat gezien worden. Iedereen krijgt de kans om in de namiddag het vernieuwde gebouw te bezoeken. De sporthal herbergt acht groepskleedkamers, vier kleedkamers voor scheidsrechters, twee sanitaire blokken, een ruime berging, een vernieuwd onthaal voor de sportdienst en een vergaderzaal, een verbindingsgang naar de cafetaria en een nieuwe polyvalente sportzaal.

Aanvullend bieden we een sportief programma aan waar alle inwoners gratis op kunnen intekenen

Opgelet: vooraf inschrijven via de website is verplicht en kan via de link www.koekelare.be/opening

Het aantal plaatsen per initiatie is beperkt.

Op het programma staan volgende activiteiten:

Sporthal 1

• 14.30 – 15.30 uur: initiatie Indoor Cycling 16+

• 15.30 – 16.30 uur: initiatie Indoor Cycling 16+

• 16.30 – 17.30 uur: initiatie Indoor Cycling 16+

Sporthal 2: Interactieve speelwand Lü 6+

Hiervoor is geen inschrijving nodig.

Polyvalente sportzaal

• 14.30 – 15 uur: Cardio Dance 16+ (intensieve workout op muziek)

• 15 – 15.30 uur: TikTok-Dance 6+

• 15.30 – 16 uur: HITT

(High Intensity Interval Training) 16+

• 16 – 16.30 uur: TikTok-Dance 6+

• 16.30 – 17 uur: Pilates (versterkende oefeningen om je lichaamshouding te verbeteren)

Voor alle initiaties vragen we om sportieve kledij en aangepaste schoenen te dragen.

Meer info

• 051 58 92 04

• sport@koekelare.be

18

DOE MEE MET DE 10.000 STAPPENCLASH EN MAAK KANS OP GEWELDIGE PRIJZEN

In mei strijden we met meer dan 173 steden en gemeenten om de titel ‘actiefste gemeente van Vlaanderen’. Help jij Koekelare mee naar de overwinning te stappen?

Al wandelend geef je je gezondheid het mooiste cadeau, je voelt je beter in je vel en je slaapt beter. Bovendien is wandelen de makkelijkste en goedkoopste manier van bewegen.

Nog niet overtuigd? Door deel te nemen aan de stappenclash maak je kans op geweldige prijzen zoals een waardebon van AS Adventure of een activity tracker.

10.000 stappen per dag

Met 10.000 stappen per dag zorg je voor het meest gunstige effect op je gezondheid. Voor 65-plussers zijn dat 8.000 stappen.

Is dat niet haalbaar voor jou?

Laat je niet afschrikken. Want: élke stap die je zet, is er eentje in de goede richting. Het zijn kleine stappen voor jou, maar grote voor je gezondheid.

Hoe deelnemen aan de 10.000 stappenclash?

• Stap 1: Registreer je gratis op www.10000stappen.be of download de app ‘10.000 stappen’.

• Stap 2: Word lid van de groep Koekelare. Zo tellen de stappen

SPORTIEVE DUO’S GEZOCHT

Op zondag 23 juni 2024 om 9 uur organiseert de burensportdienst Mivos – waarvan onze gemeente deel uitmaakt - de obstakelwedstrijd “Roman Duo Race”. Deze wedstrijd voor duo’s gaat door op domein Ettelgheem, Vijfwegstraat 36, 8460 Ettelgem (Oudenburg).

Wat is het?

Zijn jullie een snel, slim duo?

Samen loop je een parcours van 4 of 8 kilometer, waarbij je verschillende obstakels overbrugt. Het is een laagdrempelige wedstrijd met haalbare obstakels voor wie een beetje sportief is.

die jij registreert automatisch mee voor de overwinning.

• Stap 3: Tel je stappen met een klassieke stappenteller, activity tracker of smartphone-app.

• Stap 4: Koppel je Google Fit, iHealth, Garmin of Fitbit aan 10.000 stappen. Of geef je gezette stappen handmatig in op de 10.000 stappen-website of app.

• Stap 5: Beweeg, stap, wandel zoveel mogelijk. Volg de tussenstand in mei live op www.10000stappen.be of in de app.

De campagne ‘10.000 stappen: elke stap telt!’ is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Logo’s.

Meer info

• www.10000stappen.be

Samenwerken is de boodschap want wanneer iets niet lukt, dan verlies je een polsbandje. Deze bandjes zijn belangrijk voor de einduitslag.

Wie zijn drie bandjes behoudt, staat bovenaan de rangschikking. Daarnaast zorgen wij voor een professionele tijdsregistratie. Zo is er naast de beleving ook competitie tussen de duo’s.

Wie geraakt er zo snel mogelijk aan de finish?

19
SPORT

SPORT

Inschrijven?

Schrijf je in op www.romanduorace.be. Je ontvangt na inschrijving een bevestigingsmail. Het reglement en de after-movie van vorig jaar vind je online.

Prijs?

• Minimus, 4 kilometer = 20 euro per duo

• Maximus, 8 kilometer = 24 euro per duo

In de deelnameprijs zit het exclusieve Roman Duo Race sport T-shirt. Schrijf je je in vóór 8 juni? Dan garanderen we de juiste maat van T-shirt.

Meer info:

• 051 58 92 04

• sport@koekelare.be

LADIES NIGHT 2.0: SPORTIEF EVENEMENT VOOR DAMES

Op vrijdag 14 juni 2024 vanaf 19 uur kunnen dames weer meedoen aan de Ladies Night 2.0. Het gaat om een organisatie van de sportdienst Ichtegem en de vijf andere sportdiensten van Mivos (waaronder de sportdienst van lokaal bestuur Koekelare).

Deze sportieve happening voor dames vindt voor de derde keer plaats in het sportcentrum van Eernegem (Bruggestraat 104). Na een gemeenschappelijke opwarming door Zumbalegende Mychal Langenus, biedt het brede aanbod van populaire en ook gloednieuwe sporten voor elk wat wils. Iedere deelnemer kiest uit drie laagdrempelige sportinitiaties van telkens 30 minuten.

Programma:

• 18.30 – 19.15 uur: ontvangst

• 19.15 – 19.30 uur: gezamenlijke opwarming

• 19.30 – 20 uur: keuzesport: blok 1*

• 20.10 – 20.40 uur: keuzesport: blok 2*

• 20.50 – 21.20 uur: keuzesport: blok 3*

Vanaf 21.30 uur voorzien we ontspanning met een Italiaans buffet met drankje en een lekker dessertje.

* De keuzesporten zijn dit jaar: Afrikaanse dans, pound, step aërobics, partyrobics, HITTtraining, fun dance, spinning, kickboxercise, swissjump, strength & mobility.

Inschrijven

Schrijf je in via het digitaal loket van de gemeente Ichtegem www.ichtegem.be/ladies-night Dat kan tot en met 10 juni. Deelnemen kost je 25 euro.

De groep met het meest aantal aanwezigen krijgt een gadget. Wie met de fiets komt, krijgt gratis fietslichtjes. Er is ook een fotobooth aanwezig waar je leuke prijzen kan winnen.

20

EXPO 10 JAAR KÄTHE KOLLWITZ MUSEUM: DAS ENDE DER MYTHEN

In 2014 werd het Käthe Kollwitz Museum volledig vernieuwd en dat zetten we nu in de kijker. Vanaf 18 mei tot eind augustus kan je in het museum terecht voor een bijzondere expo van vijf Duitse kunstenaars. Centraal thema zijn de achtergebleven oorlogssporen in het landschap van Verdun. Dit sluit perfect aan bij het WOI-themajaar ‘Landscapes’ van Westtoer.

De tentoonstelling werd opgezet voor de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog en komt nu naar Koekelare. Een samenwerking van Thomas Hadelich (grafiek),

ZOMERZOEKTOCHT 2024:

Friederike Nottrott (keramiek- en glasdesign), Bernd Papke (schilderkunst), Katrin Ruhnau (objecten en collages) en Chris Wohlfeld (fotografie).

Er zijn nog verbanden die tentoonstelling en museum bij elkaar brengen. Er is ook een directe link met de affiche ‘De overlevenden’ van Käthe Kollwitz gemaakt voor de anti-oorlogsdag op 21 september 1914. In 2024 is dat dus 110 jaar geleden.

Kom zeker eens kijken. Inwoners van Koekelare bezoeken het museum gratis.

KUNST OP HET SPOOR IN KOEKELARE, ICHTEGEM EN TORHOUT

1 juni tot 30 september Een tocht van 43 kilometer verbindt Koekelare met Ichtegem en Torhout. Rode draad zijn twee kunstinitiatieven:

• Kunstig Koekelare: onze eigenste zomertentoonstelling 2024, langs de gele lintjes, in juli en augustus

• ART 62: kunstproject van Ichtegem en Torhout in de maand augustus langs de Groene 62, de fietsverbinding op de vroegere spoorweg tussen Torhout en Oostende

We doorkruisen vervolgens het centrum van Torhout en keren via Kinderboerderij d’Oude Smelterij, New Flandria Ranch, Wijnendalebos, de Ruidenberg en Vladslo terug naar Koekelare.

Een nieuwe, schitterende fietstocht met héél veel afwisseling, vol kunst langs het parcours. Er liggen ook heel wat picknickplaatsen op de route. Ideaal dus voor een zomers en ontspannend dagje uit, dicht bij huis.

Deelnameformulier met routebeschrijving en vragen vind je vanaf 1 juni op de website www.koekelare.be en bij de Dienst Toerisme.

21
TOERISME

SOCIAAL HUIS

OUDERENFEEST

VRIJDAG 17 MEI 2024 CC DE BALLUCHON

ARTIESTEN:

Patrick OnziaSasha & Davy

Koop je kaarten vanaf maart 2024 aan het onthaal van het Sociaal Huis.

Inschrijven en info via sociaalhuis@koekelare.be en 051 58 10 01.

DE GEZELLIGE TALLORE

Bij ‘De Gezellige Tallore’ geniet je als senior van een lekkere, vers bereide en gezonde maaltijd. We zorgen bovendien voor een gezellige sfeer en dat dicht bij jou in de buurt.

We komen hiervoor naar jou toe…

• Bovekerke –Gemeenschapszaal

D’ Oude Schole

Data: 24 mei en 21 juni

• De Mokker –Gemeenschapszaal

De Mokkernaere

Data: 28 mei en 25 juni

Menu MEI

Soep van de dag Konijnenrug met boontjes en aardappelen

Dessert Activiteit: Souvenhiers Koekelare

Menu JUNI

Soep van de dag Stoofvlees met frietmobiel en groentenslaatje

Dessert

Activiteit: Duo Danny & Marleen

Voor een maaltijd betaal je 9 euro. Als je dat wenst, zorgen onze vrijwilligers voor vervoer aan 3 euro (heen en terug). Inschrijven is noodzakelijk en kan tot twee dagen vooraf bij het onthaal van het Sociaal Huis op het nummer 051 58 10 01 of via sociaalhuis@koekelare.be.

Meer info

• 051 59 15 57

• vanessa.cottenier@ koekelare.be

22

SOCIAAL HUIS

SOCIAAL INTERNETAANBOD: GUNSTIG TARIEF VOOR VAST INTERNET

Op 1 maart 2024 trad een nieuw systeem voor het sociaal tarief telecom in werking met als naam ‘sociaal internetaanbod’.

Het sociaal internetaanbod is een gunstig maximumtarief voor een internetverbinding op een vaste locatie. Die internetverbinding moet voldoen aan een aantal technische minimumvereisten.

Het is een maatregel om meer personen of gezinnen in een kwetsbare situatie (met een leefloon of een andere vorm van

financiële tegemoetkoming) toegang tot het internet te geven.

Hoe aanvragen?

Als je denkt recht te hebben op het sociaal internetaanbod, kan je dat bij de telecomoperatoren Telenet en Proximus aanvragen. Anderen telecomoperatoren mogen het aanbieden, maar bieden het voorlopig niet vrijwillig aan.

Sociaal tarief telecom volgens het oude regime Heb je recht op het sociaal tarief telecom oude regime? Dan heb je

DAG VAN DE MANTELZORG: 23 JUNI 2024

niet automatisch recht op het sociaal internetaanbod. De voorwaarden om er recht op te hebben, zijn verschillend voor beide regimes.

Als je niets doet, behoud je het sociaal tarief voor telecom volgens het oude regime.

Meer info

• 051 59 15 52

• evy.vandewoude@koekelare.be

• https://economie.fgov.be/

Mantelzorgers, bedankt! Mantelzorgers zijn mensen die regelmatig (onbetaald) zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving die ziek is of een beperking heeft; of voor iemand die extra zorg, begeleiding of aandacht nodig heeft.

Misschien help je je buur of je familielid in het huishouden of ga je om boodschappen of help je bij dingen die hij of zij niet kan. Dan verdien jij het om eens verwend te worden.

Hoe aanmelden? Je kan je aanmelden als mantelzorger tot en met 31 mei 2023 via 051 58 10 01 of sociaalhuis@ koekelare.be. Wij zorgen dan voor een leuke attentie.

Mantelzorgtoelage

De mantelzorgtoelage kan je aanvragen onder bepaalde voorwaarden. Het volledige reglement lees je na op www.koekelare.be/mantelzorgtoelage.

Meer info

• 051 59 15 54

• sofie.dewulf@koekelare.be

23

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR PODIUMKUNSTEN BRENGT POINT FINAL! 2024

Afstuderende leerlingen uit het laatste jaar Muziek, Jazz-PopRock, Woord en Dans spelen tijdens dit festival van 23 april tot 8 juni de sterren uit de hemel.

Ook Koekelare stuurt talent naar Point Final!. Finalisten Stan Terriere en Wiebe Vanallemeersch uit onze gemeente sluiten met Point Final! een lange carrière aan de academie feestelijk af.

Al wie van podiumkunsten houdt, kan meer dan een maand lang genieten van een gevarieerd aanbod. Alle voorstellingen zijn gratis.

Enkel voor de theatervoorstellingen in CC De Spil moet vooraf gereserveerd worden.

Het complete programma en de getuigenissen van finalisten bekijk je via www.pointfinal24.be.

Wie ook ooit als pointfinalist op het podium wil staan, noteert best 29 mei in de agenda want dan gaan de inschrijvingen voor volgend schooljaar van start.

DOE JIJ MEE AAN DE BUDDY DEAL?

Daag jezelf en/of een vriend, collega, familielid, … uit om in mei één maand lang niet te roken.

Eén maand niet roken. Meer kans op slagen

Leerlingen die al les volgen aan de academie kunnen zich vanaf 15 mei herinschrijven.

Meer info

•  www.staproeselare.be

Wie één maand stopt met roken, heeft vijf keer meer kans om definitief te stoppen. Dat is wetenschappelijk onderbouwd én een bewezen effectieve methode die werkt bij het stoppen met roken. Daarom lanceert Stichting tegen Kanker de ‘Buddy Deal’: een positieve en laagdrempelige campagne om rokers een duwtje in de rug te geven richting het stoppen.

Hoe werkt een ‘buddy deal’?

Wie de uitdaging aangaat om te stoppen gedurende één maand, kan de steun van een vriend, familie of collega goed gebruiken. In ruil voor de inspanningen van de Stopper, belooft de Buddy een tegenprestatie.

Zij sluiten zo een ‘Buddy Deal’ voor één maand van 1 tot en met 31 mei

Hoe deelnemen?

Stoppers en hun Buddy registreren zich voor 1 mei via www.buddydeal.be en ontvangen daarna een starterskit per post. Wie geen Buddy heeft, kan ook deelnemen. Stichting tegen Kanker zorgt voor voldoende ondersteuning via blogposts, e-mail, sociale media, …

24
VARIA
DE

VARIA

WARME DAGEN, ZORG DRAGEN

De meeste mensen verlangen elk jaar naar warmere dagen. Maar elk jaar worden ook heel wat mensen ziek of sterven zelfs als gevolg van te veel warmte. Dit zijn vaak alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Ga daarom op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.

Tips om jezelf en anderen te beschermen tegen de zon en de warmte:

• Smeer de huid regelmatig in met zonnecrème.

• Vermijd langdurige blootstelling aan de zon, zeker tijdens het middaguur wanneer de zon het sterkst is.

• Voorzie een zonnebril voor de bescherming van je ogen.

• Draag een hoofddeksel en dekkende, luchtige kledij.

• Zoek de schaduw op onder een boom of een parasol.

• Ken je huid. Ben je van nature gevoelig voor de zon? Neem dan zeker de nodige extra voorzorgsmaatregelen.

• Laat nooit iemand achter in de auto.

Geef extra aandacht aan ouderen en kinderen:

• Niet alleen de zon is gevaarlijk, ook de warmte op zich werkt op onze gezondheid.

• Hou de algemene gezondheidstoestand (hydratatie, vermoeidheid, bloeddruk, …) goed in het oog. Die kan bij oudere mensen zeer snel evolueren. Lees meer over hoe je de signalen kan herkennen op www.warmedagen.be.

• Een hitteslag kan gevaarlijk zijn. Bel 112 als het nodig is.

Bereid jezelf zo goed mogelijk voor op warme dagen en lees alle tips op www.warmedagen.be.

DIGITALE OPLEIDINGEN IN KOEKELARE

Digibanken organiseert een aantal gratis opleidingen in samenwerking met CVO Scala. Je kan je nog inschrijven voor de opleidingen ‘Safe online’ en ‘Digitaal op weg’.

Je doet dit via de website cvoscala.be of je gaat langs in het Digipunt waar de vrijwilligers je elke dinsdag tussen 10 en 12 uur verderhelpen met al je digitale vragen. Het Digipunt bevindt zich in de bibliotheek Koekelare (Sint-Maartensplein, 15b).

Safe online

In drie lessen demonstreren we

beknopt hoe je je digitaal beschermt bij het surfen op het internet. Breng je eigen toestel mee naar de les. Of gebruik een toestel indien je er geen hebt. Je kan dit aanvragen via digibanken@diksmuide.be.

Digitaal op weg Heb je problemen met termen zoals www, mailen, hyperlinks, chatten, downloaden of virussen? Dan is deze cursus zeker iets voor jou. Je leert zaken opzoeken die je nodig hebt in het dagelijkse leven. Daarnaast leer je veilig gebruikmaken van je pc en het internet in het algemeen.

De lesdata vind je op cvoscala.be of vraag ernaar in het Digipunt. De lessen gaan door in school Da Vinci, Moerestraat 20 Koekelare of via CVO Scala Home.

25

VARIA

EEN COMPLIMENTJE DOET WONDEREN TIJDENS DE WEEK VAN DE OPVOEDING

Elk jaar van 16 tot 23 mei zetten we opvoeden en opvoeders met plezier in de kijker tijdens de Week van de Opvoeding Want groot worden, dat gaat niet vanzelf. Kinderen laten opgroeien in een warme en positieve omgeving is een avontuur van lange duur, waarbij heel wat mensen een essentiële rol spelen.

Dit jaar willen wij tijdens de Week van de Opvoeding iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen een complimentje geven. Dank aan de ouders die elke dag het beste van zichzelf geven. Bedankt aan alle opvoeders om telkens een glimlach te toveren op het gezicht van de kinderen in de leefgroep. Een pluim voor de onthaalouders die elke dag opnieuw zorgen voor een warme opvangdag en een schouderklopje voor de grootouders die met plezier én onverwachts voor de zieke kleintjes zorgen.

Alles over opvoeden

Op zoek naar meer informatie rond opvoeden? Surf naar www.kindengezin.be en ontdek alle opvoedinformatie.

OKRA KOEKELARE

Do 2 mei, do 6 juni (13.30 – 16.30 uur)

Crea

Prijs: € 1,50

Locatie: Foyer CC Balluchon (Moerestraat 19)

Do 2, 23, 30 mei, do 13, 27 juni (14 - 17 uur)

Kaarten en gezelschapsspelen

Prijs: € 1,50

Locatie: Zaal De Mokkernaere (Lekestraat 42 – 44)

Do 2, 16, 23, 30 mei en do 6, 13, 20 en 27 juni (9 – 11 uur)

Lijndansen

Prijs: € 2

Locatie: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Vrij 3 mei, vrij 7 juni (14 – 16 uur)

Darts, kaarten en Rummikub

Prijs: Gratis

Locatie: ’t Hoekje (Sterrestraat 2)

Contact: ludwina.desoete@proximus.be 0486 05 78 09

Di 7 mei (8 – 20 uur)

Daguitstap per bus naar ‘De vallei van de Aa’ Inbegrepen: ochtendstop / Middagmaal / Avondstop

Prijs: € 72

(Niet OKRA-leden: € 77)

Locatie: Parking De Buidel (Ringlaan 1)

Vr 10, 24 mei, vr 14, 28 juni (13.15 – 16 uur)

Petanque

Prijs: € 1

Locatie: Sporthal De Mote (Belhuttebaan 40)

Do 16 mei, do 20 juni (13.30 – 17 uur)

Fietsen

Prijs: Gratis

Locatie: Parking De Buidel (Ringlaan 1)

Contact: deketelaeremarleen@hotmail.com 051 58 04 71

Do 11 juni (13.30 – 17 uur)

Kubb-tornooi

Prijs: € 2

Locatie: Sporthal De Mote (Belhuttebaan 40)

Meer info over activiteiten van OKRA Koekelare?

Contacteer Ronny Van Eenoo of Cecile Bailleul via ronny.van.eenoo@telenet.be | cecile.bailleul@telenet.be | 051 58 94 56.

TRÈS HOMBRES

TOURSUPPORT

Do 2 mei (vanaf 20 uur)

Optreden ‘Jesse Redwing’

Prijs: € 10

Locatie: Kafé local De Blaaspijp (Sterrestraat 8)

SMIK

Vrij 3 mei (vanaf 19.30 uur) SMIK quizt

Een ontspannende quiz voor ploegen van 4 tot 5 personen

Prijs: € 20

Locatie: Zuudhove (Ichtegemstraat 14/2)

Contact: inschrijven via smikquizt@gmail.com

26

Jouw activiteit in de kalender? Voer je activiteit in via www.uitdatabank.be ! Om je evenement in De Roepsteen en op www.koekelare.be te laten verschijnen, kan je de activiteit zelf invoeren in de UiT databank. Om je activiteit in De Roepsteen van juli – augustus 2024 te publiceren, dien je ze vóór 31 mei in te voeren in de UiT databank.

ATERLIER IN BEELD

Za 4 mei (11 – 18 uur)

Zo 5 mei (11 – 18 uur)

Atelier in beeld is hét grote open atelierweekend voor beeldend kunstenaars in heel Vlaanderen. In Koekelare vind je volgende deelnemende ateliers:

Sabine Van Eynde (Sterrestraat 122)

Craming Chris Cracco (Rozenlaan 13A)

Prijs: gratis

Info: www.atelierinbeeld.be

GALERIE DE STERRE

Zo 5 mei tot zo 30 juni (10 – 19 uur)

Expositie Sabine Van Eynde (Glaskunst) samen met Etienne Jammaers (Schilderijen in acryl)

Prijs: Gratis

Locatie: Sterrestraat 122 Contact:

sabine.van.eynde@telenet.be

0496 99 89 15

JORKO KOEKELARE

Zo 5 mei (van 15 uur) Koffieconcert

jeugdensemble Jorko Prijs: € 10

(Kinderen < 12 jaar: gratis)

Locatie: CC De Balluchon

Contact: tickets.jorko@gmail.com

0479 57 20 12

GEZINSBOND KOEKELARE

Ma 6 mei (18.30 – 21.30 uur)

Vormingsmoment

begeleider rijbewijs B

Prijs: € 20

Locatie: Foyer CC De Balluchon

Contact:

tanja.dehoorne1977@gmail.com

0497 70 98 77

koekelare.gezinsbond.be

NEOS KOEKELARE

Di 7, 21 mei, di 4, 18 juni

Outdoor petanque

Prijs: € 1

Locatie: Sporthal De Mote (Belhuttebaan 40)

Ma 13 mei, ma 17 juni (13.30 – 17 uur)

Kaart- en boldernamiddag Prijs: € 2

Locatie: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Ma 27 mei (19.30 – 21.30 uur)

Voordracht door Wim Distelmans (Waardig levenseinde)

Prijs: € 13 (leden: € 8)

Locatie: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Ma 3 juni (14 – 16.30 uur)

Info over zorgvolmachten, erfeniskwestie en successieplanning

Prijs: € 13 (leden: €8)

Locatie: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

ONAFHANKELIJKE WIELERFEDERATIE (OVWF)

Za 11 mei

13 uur: C, C+ en dames (51 km)

14.30 uur: B, B+ (56 km)

16 uur: A (62 km)

Parcours: Sterrestraat –Zuidstraat – Provinciebaan –Litterveldstraat – Veldstraat –Ter Heide - Sterrestraat

Inschrijven: Café ’t Hoekske (Sterrestraat 2)

Prijsuitreiking: Kafé Local –De Blaaspijp (Sterrestraat 8)

Contact: Dirk Ampoorter 0496 51 91 44 dirk_ampoorter@hotmail.com

Za 11 mei (vanaf 20 uur)

Optreden ‘Sugar cane combo’

Prijs: Gratis

Locatie: Kafé Local –De Blaaspijp (Sterrestraat 8)

VOLKSTUINPARK

DE KWEKERIJ

Za 18 mei (14 – 17 uur)

Opendeurdag

Locatie: Galgestraat

VZW DE BIERFANATEN

Za 11 mei (vanaf 14 uur) 10de bierfestival Koekelare

Prijs: € 2

Locatie: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Contact: robbie@debierfanaten.be

WANDELCLUB KOEKELARE

Za 11 mei (6.30 – 15 uur)

Bos- en veldtocht

(4de tocht voor de spaarkaart)

Prijs: € 3 (leden: € 1,50)

Locatie: De Mokkernaere (Lekestraat 42 – 44)

Contact: info@wandelclub-koekelare.be 0494 72 67 43

NATUURPUNT

RUIDENBERG

Zo 12 mei (14 – 16 uur)

Koekelarebergwandeling

Prijs: gratis

Locatie: De Klijteput (Bergmolenweg 2)

Contact: pollentier.georges@outlook.com 0486 82 41 41

www.natuurpunt.be/agenda

27

Za 1 juni (19 – 22 uur)

Viering ‘50 jaar Natuurpunt Ruidenberg’

Prijs: Gratis

Locatie: Zaal Zuudhove (Ichtegemstraat 14)

Contact:

hans.verplancke1@telenet.be 0467 01 24 54

www.natuurpunt.be/agenda

Zo 9 juni (14 – 16 uur)

Bloeitijd in ‘De Swal’

Prijs: Gratis

Locatie: Café ‘De Klijteput’

Contact:

pollentier.georges@outlook.com

0486 82 41 41 www.natuurpunt.be/agenda

RODE KRUIS HINTERLAND

Wo 15 mei (17 – 20 uur)

Bloed geven

Locatie: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Reserveer plaatsen (bel naar 0800 777 00 (gratis) of contacteer bloed@hinterland.rodekruis.be voor meer info.

CD&V KOEKELARE

Za 18 mei (vanaf 19 uur)

Jaarlijkse BBQ

Locatie: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Contact: info@koekelare.cdenv.be

KONINKLIJKE FANFARE

SINT-JORIS KOEKELARE

Ma 20 mei (13.30 – 17 uur)

Dubbel tuinconcert

Prijs: Gratis

Locatie: Bij mooi weer in de tuin van Huis Proot (Noordomstraat 2),

Jouw activiteit in de kalender? Voer je activiteit in via www.uitdatabank.be ! Om je evenement in De Roepsteen en op www.koekelare.be te laten verschijnen, kan je de activiteit zelf invoeren in de UiT databank. Om je activiteit in De Roepsteen van juli – augustus 2024 te publiceren, dien je ze vóór 31 mei in te voeren in de UiT databank.

bij slecht weer in CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Contact:

sintjoriskoekelare@gmail.com

VIEF KOEKELARE

Do 23 mei (start 14 uur)

Fietstocht

Locatie: Start aan IBO De Buidel (Ringlaan 1)

Do 27 juni (aanvang 9.30 uur) Daguitstap met fiets en auto

OUDERWERKING

DA VINCI ATHENEUM

Za 25 mei (13 – 18 uur)

Sneukelwandeling

Locatie: Da Vinci Atheneum (Moerestraat 20)

Tickets en info: ouderwerking@davinciatheneum.be

VOORUIT KOEKELARE

Za 25 mei (19 uur)

Grote barbecue

Locatie: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Kaarten aan 18 euro te verkrijgen bij de burgemeester, Vooruit-schepenen en alle bestuursleden.

COMEDYSHOWS.BE

Wo 29 mei (vanaf 20 uur) Hans Cools – Cools & zonen

Locatie: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Za 15 juni (vanaf 20 uur)

Optreden ‘Korrigan’

Prijs: Gratis

Locatie: Kafé local –De Blaaspijp (Sterrestraat 8)

Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare - 051 58 92 01 Coördinatie: Magalie Waroquier – communicatie@koekelare.be

Gemeentebestuur Koekelare, Jessy Salenbien, schepen van Cultuur, Pers en Communicatie.

FEESTCOMITÉ KOEKELARE

Ma 17 juni (17 uur)

Za 22 juni (19.30 uur)

Wo 26 juni (17 uur)

EK 2024 – Matchen Rode

Duivels op groot scherm

Prijs: Gratis

Locatie: Concertplein

Contact: bert.dehullu@telenet.be

TUINHIER

Vrij 21 juni (19.30 uur)

Voordracht Ziekten en plagen in de tuin door Joris Naessens

Locatie: De Mokkernaere (Lekestraat 42)

STRATEFEESTEN

Zo 23 juni

BBQ, tuinbezoek, volksspelen en springkasteel

Locatie: Rozenparadijs, Lekestraat 81

Contact: Jerome Depoorter

ROMMELMARKT ZANDE

Zo 23 juni (6 – 18 uur)

Rommelmarkt in en rond het centrum van Zande (geen drank en eetstanden toegelaten)

Prijs: geen standgeldenkel 5 euro als je auto bij de stand staat

Contact: Kevin Dooms

0472 37 65 03

dooms.colpaert@hotmail.com

DA VINCI ATHENEUM

Za 29 juni (10 – 13 uur)

Infomoment

Contact: info@davinci-atheneum.be

051 59 12 16

www.davinci-atheneum.be

28 COLOFON
V.U.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.