Page 1

1STE KWARTAAL 2018

Informatieblad, jaargang 22 no. 1

Feestdagen

Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag), maandag 2 april (tweede paasdag), vrijdag 27 april (Koningsdag), donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 11 mei.

Storm

Raad Live

In 2017 is de gemeente begonnen met het live uitzenden, met beelden, van raad- en commissievergaderingen. In 2017 keken er via YouTube, live en achteraf, ruim 4000 personen naar de vergaderingen. Live vergaderingen volgen van raad en commissies kan via www.veere.nl/live. Dat kan ook via de facebookpagina van de gemeente.

Servicemelding

Wie een klacht heeft over de woonof werkomgeving kan een servicemelding aan de gemeente doorgeven. Het kan bijvoorbeeld gaan om hinder door lawaai, rondslingerend afval, slechte bestrating of vernieling. Een servicemelding draagt bij aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving in de gemeente.

Parkeren

De evaluatiegesprekken met de kernen Domburg, Veere en Zoutelande over parkeren zijn afgerond. In de evaluatiegesprekken is een aantal maatregelen genoemd die tot verbeteringen kunnen leiden. Met die adviezen is het college aan de slag gegaan voor beleid en verordeningen voor het parkeerseizoen 2018. Rekening houdend met de uitkomsten van de evaluatie komen er enkele wijzigingen. Voor Veere onder andere voor een aantal extra parkeervergunningen en de mogelijkheid dichter bij verblijfsaccommodaties te parkeren. In maart vergadert de gemeenteraad over de parkeerevaluatie en de mogelijke wijzigingen.

Toeristenbelasting 2019

In 2017 heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met de Recron, de Vekabo, de Hiswa en de Zeeuwse gemeenten onderzoek uitgevoerd naar verblijfstoerisme in Zeeland. Onderdeel van dit onderzoek is het bepalen van het gemiddeld aantal overnachtingen per accommodatie. Het gaat met name om jaar- en seizoensplaatsen op campings. Op basis van dit onderzoek zijn voor deze categorie nieuwe tarieven in de verordeningen toeristenbelasting 2019 en watertoeristenbelasting 2019 door het college voorgesteld.

Kieskompas

Weet u nog niet wat u op 21 maart gaat stemmen? Kijk dan via de website Veere.nl op het Kieskompas of op de Stemwijzer. Twitteren over de verkiezingen kan met #GRVeere. Iedereen is welkom in het gemeentehuis op 21 maart. Vanaf ongeveer 22.00 uur zullen daar de eerste uitslagen binnenkomen.

jandejongefotografie.nl

Met codes als regenbogen was het aangekondigd. Even oppassen dus. Niet iedereen had de boodschap ontvangen of begrepen. Maar voor wie de schoonheid zocht, lag die voor het oprapen, niet weggevaagd door windkracht 10 of 11,

Verkiezingen en referendum Wie op 21 maart een stem gaat uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen kan ook een ja of nee uitbrengen voor een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt: de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD); de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden; hoe het toezicht is geregeld. Informatie over de Wiv 2017 is te vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Aangespoeld

Een verdwaalde potvis van ruim 13 meter spoelde 1 december aan op het strand van Domburg. Aangespoeld en op het strand overleden. Ondervoed en daardoor verzwakt luidde de diagnose. Opzienbarend omdat niet de Noordzee, maar de Noordelijke IJszee meer zijn terrein is. Alhoewel de kolos richting Azoren zwemt om daar te paren. Zodra in de Noordzee raken ze gedesoriënteerd.

maar gevangen in een beeld. Omfloerst alsof alles wat angst aanjaagt ook beschermt. Lege vlaggenmasten als symbool van de tijd die in het moment is bevroren. Het wachten is op de dagen dat geruststellend blauw de masten siert.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

‘Fluitend naar m’n Werk’

Met een herbenoeming voor zes jaar op zak is burgemeester Rob van der Zwaag een erg tevreden inwoner van de gemeente Veere. En hij niet alleen, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Veere is een gemeente met overwegend tevreden inwoners. Met een 8 als rapportcijfer voor de dienstverlening, de laagste lasten en goedkoopste gemeente van Zeeland doet Veere het ook niet slecht. Sterker nog de rode draad van de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van der Zwaag straalde dat volmondig uit. En door de geboekte resultaten in het streven naar kwaliteit krijg je dan ook een tevreden burgemeester die oprecht blij is met de herbenoeming. Maar geen burgemeester die achterover wil leunen. Want verbeteringen zijn mogelijk en zelfs noodzakelijk. Een greep uit de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van der Zwaag op pagina 4.


Veerse Krant 2


Veerse Krant 3

Legen afvalcontainers met de feestdagen Tweede paasdag In plaats van maandag 2 april wordt het restafval in Gapinge, Veere en Vrouwenpolder (routes 1,2 en 3) opgehaald op zaterdag 31 maart. Koningsdag In plaats van vrijdag 27 april wordt het

restafval in Aagtekerke, Domburg, Grijpskerke en Meliskerke (routes 10, 11, 12 en 13) opgehaald op zaterdag 28 april. LET OP: Op inhaaldagen kunnen de containers op een ander (vroeger) tijdstip geleegd worden dan normaal.

Mantelzorgwaardering 2018 Inwoners op Walcheren die door ziekte, psychische- of lichamelijke beperking hulp van één of meer mantelzorgers krijgen, kunnen t/m 30 april de mantelzorgwaardering (100 euro) aanvragen. Voorwaarden zijn: langer dan 3 maanden mantelzorg ontvangen mantelzorger(s) dit bij elkaar opgeteld meer dan 8 uur per week doen de hulpvrager is ouder dan vier jaar Wie zelf niet in staat is deze aanvraag te doen, mag iemand anders vragen dit te

doen. Aanvragen via de website: www.mantelingwalcheren.nl of bellen naar 0118-553530. Ook voor vragen kunt u bij Manteling terecht. Binnen vier weken na de aanvraag komt er een bevestiging. Deze bewaren tot de waardering is ontvangen. Geen bevestiging ontvangen? Bel dan naar Manteling. Eind juni wordt de mantelzorgwaardering (100 euro), voor de gemeente Veere op de bankrekening van de hulpvrager gestort.

Herbenoeming burgemeester drs. R.J. van der Zwaag Drs. Rob van der Zwaag is op 14 december beëdigd als burgemeester van Veere. Van der Zwaag is sinds januari 2006 burgemeester van Veere. Naast burgemeester is hij ook voorzitter van het dage-

lijks bestuur van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) en bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Van 1999 tot 2006 was hij wethouder in de gemeente Venlo.

Help mee aan meer veiligheid in Zeeland! Hoe goed we met z’n allen ook ons best doen om Zeeland veilig te houden voor inwoners en bezoekers, 100 procent garantie op veiligheid bestaat niet. Er kan altijd wat misgaan. Denk aan een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen of een brand in een chemisch bedrijf. Maar ook in huis kan brand ontstaan, met schade en mogelijk ook slachtoffers als gevolg. Het is belangrijk dat je dan de juiste dingen doet op het juiste moment om jezelf en anderen te redden. Want de hulpverlening kan nog zo snel op gang komen, de eerste minuten ben je altijd op jezelf aan-

gewezen! Informatie over gevaren in Zeeland is te vinden op www.zeelandveilig.nl. Het gaat soms over gevaren waar je zelf niet zo snel aan denkt. Op die site ook tips over wat je kunt doen en hoe je jezelf en bijvoorbeeld je buren het beste kunt helpen, als dat nodig is. Verder is op zeelandveilig.nl te lezen hoe je brand of andere incidenten in je eigen huis en omgeving mogelijk kunt voorkomen. Natuurlijk wil iedereen het snel weten wanneer in de eigen omgeving gevaar dreigt. Deze informatie staat op de website www.zeelandveilig.nl,

Twitter @VRZ of op Facebook Zldveilig. Maar ook de regionale media en Omroep Zeeland geven altijd snel informatie als ergens gevaar dreigt. Grote incidenten staan vaak op de website van de gemeente. Bij acuut gevaar wordt een NL-alert verzonden naar smartphones in het betreffende gebied. Zorg dan dat deze hiervoor is ingesteld! Meer weten? Kijk op de website www. zeelandveilig.nl en sluit aan bij de volgers op Twitter of Facebook.

De gemeente vergadert

zie voor actuele informatie www.veere.nl 1, 26 en 29 maart en 26 april Gemeenteraad, 19.30 uur. 9 april Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), 19.30 uur. 10 april Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), 19.30 uur. Welstandscommissie 15 februari - 8 en 29 maart - 12 en 26 april 17 mei

Veerse Krant in 2018 verschijnt

aanleveren kopij

5 mei

11 april

14 juli

20 juni

6 oktober

12 september

1 december

7 november

Wie, wat, waar Gemeente Veere Postbus 1000 4357 ZV Domburg

Bezoekadres: Traverse 1, Domburg makkelijk en snel, maak een afspraak via veere.nl Voor digitale producten en diensten

@gemeente_veere facebook.com/gemeenteveere www.instagram.com/gemeenteveere

06 23584577 Telefoon: 0118 555 444 Centrale Publieksbalie: cpb@veere.nl Algemeen: gemeente@veere.nl

Openingstijden Centrale Publieksbalie:

ma t/m woe: 09.00 tot 17.00 uur donderdag: 09.00 tot 20.00 uur (tel. tot 17.00 uur) vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur Op donderdagavond kunt u niet terecht voor burgerlijke stand zaken (geboorte, erkenning, ondertrouw, etc.). De andere afdelingen zijn op donderdagavond niet bezet, u kunt dan dus niet voor alle producten en diensten terecht. Twijfelt u hierover, belt u dan eerst even.

B & W - Afspraken maken

Burgemeester en wethouders houden geen (vast) spreekuur. Wel kunt u altijd telefonisch een afspraak aanvragen via het bestuurssecretariaat. Een afspraak met burgemeester drs. R.J. (Rob) van der Zwaag en wethouder J. (Jaap) Melse kunt u aanvragen via tel. 555 381. Een afspraak voor de wethouders drs. R.M.A. (René) Molenaar en C. (Chris) Maas en voor de gemeentesecretaris kunt u aanvragen via tel. 555 380.

Websites raadsfracties

PvdA/GroenLinks: www.pvdagroenlinksveere.nl CDA: www.cdaveere.nl SGP/CU: www.veere.sgp-christenunie.nl VVD: www.vvdveere.nl DTV: www.dtveere.nl D66: www.d66walcheren.nl Colofon VEERSE KRANT

Jaargang 22 nummer 1

De Veerse Krant is een blad van de gemeente Veere met gemeentelijk nieuws. Het is ook een platform voor informatie van non-profitorganisaties, verenigingen en stichtingen die werkzaam zijn in het publieke domein van de gemeente Veere. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de gemeente Veere. Het blad is ook digitaal te lezen op www.veere.nl. Bij adressen met een sticker ja/nee en nee/nee bezorgt Post.nl niet. Iedereen die het blad toch wil ontvangen, kan zich opgeven: 0118-555444. Adres: Gemeente Veere Postbus 1000, 4357 ZV Domburg Aanleveren kopij kan via e-mail: redactieveersekrant@veere.nl of via een formulier op www.Veere.nl/kopij Redactie: Lieneke van den Heuvel (eindredacteur) en René de Dreu Oplage: 10.620

Eerstvolgende nummer: 5 MEI Kopij aanleveren tot 11 APRIL


Veerse Krant 4

Maatschappelijk vastgoed Serooskerke In Serooskerke staat een aantal bouwplannen op stapel voor het maatschappelijk vastgoed (dorpshuis De Zandput, zwembad en basisschool met gymzaal). Hoe die plannen vorm kunnen krijgen is globaal onderzocht. De gemeenteraad heeft ingestemd met het verder uitwerken van het scenario waarbij veel kansen ontstaan voor een toekomstbestendige ontwikkeling van dorpsvoorzieningen. Dat betekent verder onderzoek naar een nieuw gebouw voor het dorpshuis in combinatie met het zwembadgebouw in De Zandput. In Serooskerke Oost is er ruimte voor de realisatie van een cluster van zorg, onderwijs en sport. Het scenario houdt rekening met de wensen van het dorp en de school. Het biedt in vergelijking met de andere scenario’s unieke kansen voor de realisatie van een sterke combinatie tussen zorg, onderwijs en sport zonder dat het dorpshart leeg achter-

Afbeelding uit Dorpsplan Serooskerke

blijft. Er komt geen extra verkeersoverlast in de kern en de school kan de gewenste identiteit als natuurschool realiseren. Serooskerke Oost biedt kansen voor huisvesting voor mensen die bepaalde zorg nodig hebben. Zorgstroom wil hierin voorzien.

Project Grondgebruik van start In april 2017 onderzocht de gemeente Veere het gebruik van gemeentegrond. Uit deze inventarisatie blijkt dat op veel plekken in de gemeente Veere stukjes gemeentegrond worden gebruikt zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Bewoners zijn zich er vaak niet van bewust dat zij een stuk gemeentegrond in gebruik hebben, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning. De gemeente heeft het grondgebruik nu in kaart gebracht en gaat afspraken maken met de bewoners die het betreft. Dit project Grondgebruik heeft als doel om al het gebruik van

gemeentegrond binnen de gemeente Veere te regelen. Wie grond van de gemeente wil gebruiken, kan voor eventuele aankoop een aanvraag indienen. Het project wordt kern voor kern uitgevoerd en start in Aagtekerke, Biggekerke, Grijpskerke en Meliskerke. Het project begint met een algemene informatie-avond. De betrokken bewoners ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Voor meer informatie over het project en de informatie-avond: www.veere.nl/grondgebruik Voor vragen: 0118 555281 of e-mail grondgebruik@veere.nl.

Evaluatie Reserve Leefbaarheid De Reserve Leefbaarheid is in 2015 ingesteld om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Deze regeling is op 1 februari 2018 vervallen. Het college heeft de regeling inmiddels geëvalueerd. Met hulp van financiële middelen uit deze regeling zijn maatschappelijke initiatieven vanuit de inwoners /organisaties gerealiseerd. Het college constateert dat dit een positieve bijdrage levert in de samenwerking tus-

sen inwoners en organisaties. Daarnaast zijn er wel aandachtspunten over de beoordelingscriteria en voorwaarden. Vanwege de positieve effecten van deze regeling wil het college deze verlengen. Het is aan een nieuw gekozen gemeenteraad om te bespreken hoe de regeling er na verlenging uit kan zien. De uitkomsten van de evaluatie spelen daarbij een rol.

Nieuwjaarstoespraak

‘Besturen en de kunst van loslaten en vertrouwen’

‘Besturen van een gemeente doe je samen.’ In allerlei gradaties liep dat thema als rode draad door de toespraak van de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari in Domburg. ,,Bij alles wat we doen, betrekken we onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk. Iedereen kan participeren en een mening hebben over iets. Al kunnen we niet iedereen zijn zin geven, we proberen met iedereen rekening te houden. Omdat het algemeen belang leidend is, vergt dat een goed en duidelijk managen van verwachtingen.’’ Voor Van der Zwaag weegt de kennis en kracht van inwoners zwaar. ,,Als je daar iets mee doet, krijg je veel input en betrokkenheid. Alleen door allemaal samen te werken kunnen we uitdagingen waar we voor staan in 2018 tot een goed einde brengen.’’ Uitdagingen zijn er volgens de burgemeester met name op het gebied van wonen, werken, zorg en het inzetten op een duurzame samenleving. ,,In 2030 is onze gemeentelijke organisatie en de gebouwen waarin we werken, ons hele maatschappelijk vastgoed, energieneutraal. Wij hebben een voorbeeldfunctie … en we proberen om iedereen in de gemeente bewust te maken van de noodzaak om duurzaam te leven en te ondernemen.’’ Samenwerking is ook nodig tussen gemeenten en met de provincie. Ook op dat gebied signaleerde de burgemeester nog wel mogelijke verbeteringen. Zo kan naar zijn mening meer samenwerking tussen Middelburg en Vlissingen de kwaliteit van de zorg op Walcheren alleen maar ten goede komen. ,,Een goed voorbeeld van samenwerking is hoe de provincie de kustvisie met de gemeenten, de inwoners, ondernemers en belangenorganisaties heeft aangepakt. Maar die aanpak is weer achterwege gebleven bij het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie.’’ Ook voor het oplossen van de enorme vraag naar koop- en huurwoningen in Zeeland hanteert de provincie, volgens Van der Zwaag, teveel de eigen statistieken ... ,,zodat het tekort aan woningen het grootste probleem in Zeeland wordt in 2018. Als we mensen willen aantrekken, en dat doet het bedrijfsleven, moeten er ook woningen zijn.’’ De burgemeester hecht waarde aan een gemeentelijke dienstverlening die informeler, warmer en minder bureaucratisch en gastvrij is. Hij wil ook de komende zes jaar een burgemeester zijn die inwoners, organisaties en ondernemers op zoekt. ,,Het mooie aan burgemeester zijn, vind ik ook het leggen van verbindingen. Ik wil op de hoogte blijven. Dat lukt alleen als je overal naar toe gaat.’’


Veerse Krant 5

Parkeerverwijssysteem Domburg De inzet van een parkeerverwijssysteem kan bijdragen aan het terugdringen van de verkeersoverlast in Domburg. Parkeren en verkeer was al onderwerp in de toekomstvisie van Domburg. Daarin is gewag gemaakt van het invoeren van een dergelijk parkeerverwijssysteem. Die toekomstvisie kan op een breed draagvlak in de kern Domburg rekenen. Door de invoering van het verwijssysteem voor automobilisten ontstaat minder zoekverkeer en dus ook minder overlast voor de omgeving. Het systeem signaleert waar nog parkeerplekken zijn te vinden en verwijst de automobilisten daarheen.

Het realiseren vergt een investering van 460.000 euro. Die investering wil het college dekken uit de parkeeropbrengsten. De gemeenteraad is akkoord en het moet dit parkeerseizoen zo spoedig mogelijk gereed zijn.

Hoe krijg je meer en beter maatwerk als het gaat om wonen, welzijn en zorg? Het zijn beleidsterreinen waarvoor de gemeente Veere de zaken goed op orde heeft. Dat geldt vooral voor de algemene aanpak. Maar op het gebied van maatwerk zijn er verbeteringen mogelijk. Maatwerk sluit beter aan bij de persoonlijke leefwereld van inwoners en vooral van kwetsbare inwoners. De uitkomsten van verschillende gesprekrondes en het instellen van een werkgroep om onderzoeken te interpreteren, zijn gedaan. Diverse thema’s zijn geformuleerd. Het is nu aan college en gemeenteraad om een weg te vinden om iedereen op de juiste wijze te kunnen ondersteunen. De komende maanden beginnen hierover de discussies in gemeentelijke commissie en in de gemeenteraad.

Schade oud & nieuw

Na een eerste inventarisatieronde is de conclusie dat de jaarwisseling in de gemeente goed en rustig is verlopen. De schade aan gemeentelijk eigendommen ligt op ongeveer 6.000 euro. Dat is iets meer dan de jaarwisseling daarvoor. Het gaat voornamelijk om vernield straatmeubilair zoals prullenbakken en verkeersborden. De politie meldt een rustige jaarwisseling zonder incidenten. De verleende toestemmingen werden nageleefd en de vreugdevuren en het carbidschieten gingen volgens

In 2018 is de huishoudelijke hulp voorziening anders georganiseerd dan in 2017. Inwoners van de gemeente Veere zullen echter weinig merken van de verandering. Om huishoudelijke hulp aan te vragen, kunnen inwoners contact opnemen met Porthos. Een medewerker van Porthos gaat met de aanvrager in gesprek en kijkt welke ondersteuning nodig is.

Welzijn, Wonen en Zorg Veere

Aanleiding hiervoor is onder andere de omslag van verzorgingshuizen naar verpleeghuizen. Daarnaast zijn er diverse andere maatschappelijke ontwikkelingen die er toe leiden dat mensen langer in de eigen woning blijven wonen. Dit geldt niet alleen voor ouderen, maar in zijn algemeenheid voor kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen. Het wonen en de woonomgeving worden steeds belangrijker.

Huishoudelijke hulp in 2018

de voorwaarden uit de toestemmingen. Tussen 10.00 en 22.00 zijn er 10 meldingen geweest van vuurwerkoverlast. Een conclusie is ook dat de aanpak van de afgelopen jaren goed blijkt te werken. Het gaat dan vooral om het vroegtijdig betrekken van de verschillende partijen in het beleid van de jaarwisseling.

Wat verandert er? Voorheen konden inwoners gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dat kon met een vaste eigen bijdrage van 5 euro per uur. Vanaf 1 januari 2018 valt de Huishoudelijke Hulp onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De belangrijkste verandering is dat de eigen bijdrage op basis van de leefsituatie, (verzamel)inkomen en het vermogen wordt berekend. In de praktijk betekent het dat de eigen bijdrage lager of hoger kan uitvallen dan de 5 euro van voorheen. Dit is per persoonlijke situatie verschillend. Mensen die vorig jaar nog gebruik maakten van de HHT zijn in november door hun eigen zorgaanbieder geĂŻnformeerd over de huishoudelijke hulp binnen de WMO.

Alle klanten in de gemeente Veere hebben hun voorziening mogen behouden en hebben in december, na toestemming van de klant, een beschikking ontvangen voor hetzelfde aantal uren hulp dat ze hadden. Had u HHT en heeft u geen informatie ontvangen van uw zorgaanbieder? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Vanwege privacy mogen gegevens alleen met toestemming gedeeld worden met Porthos. Als u toestemming geeft aan uw zorgaanbieder om gegevens te delen, kan Porthos voor u een beschikking afgeven. Voor vragen over de huishoudelijk hulp: Porthos, tel. 0887514000 of kijk op www. Porthos.nl.

De keuzes voor vernieuwing maatschappelijk vastgoed Aagtekerke De gemeenteraad moet eind dit jaar knopen doorhakken als het gaat om een invulling van het maatschappelijk vastgoed in Aagtekerke. Dorpsraad, inwoners en schoolbestuur hebben hun visies gegeven over de toekomst van die voorzieningen. De eerste twee kiezen voor het bundelen van zoveel mogelijk maatschappelijke functies zoals zorg, sport, onderwijs en dorpshuis in een multifunctioneel gebouw. Daarvoor krijgt het schoolbestuur echter de handen niet op elkaar. Werkgroep Het schoolbestuur wenst op de huidige locatie de onderwijsactiviteiten voort te zetten. De ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw zal dus nog zeker tot 2024 op zich laten wachten. De dorpsvoorziening blijft hierdoor beperkt tot een dorpshuis met gymzaal en ruimte voor zorgpartijen. Er is met de inwoners, dorpsraad en verenigingen een werkgroep opgericht. Deze adviseert de gemeente

over de verschillende voorzieningen en hoe de verschillende ruimten met elkaar in verbinding moeten staan. Locatie De huidige locatie van het dorpshuis en de gymzaal liggen centraal in de kern van Aagtekerke. Het ligt voor de hand dat de nieuwe dorpsvoorziening op de huidige locatie van het leegstaande pand van De Springplank en Amicitia komen staan. Op de plek van de huidige gymzaal kan eventueel woningbouw komen. Plannen In samenspraak met een werkgroep van dorpsbewoners en belanghebbenden werkt het college de plannen uit. Dat projectplan gaat uiterlijk dit najaar ter besluitvorming naar de gemeenteraad. Het projectplan bevat minstens een Programma van Eisen (technisch, ruimtelijk en functioneel), een schetsontwerp en bijbehorende raming van de kosten.


Veerse Krant 6

Woensdag 21 maart

Gemeenteraadsverkiezing en Referendum over ‘de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv)’ Woensdag 21 maart kunnen we een stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezing. Ook kunt u stemmen voor het referendum over ‘de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv)’ De stempassen voor beide verkiezingen worden thuisbezorgd. Op de stempas

staat het adres van een stembureau in de buurt. Het is echter niet verplicht om daar te stemmen. Dat mag in elk stembureau binnen de gemeente Veere. Uw stem voor het referendum mag u ook in andere gemeente uitbrengen, daarvoor heeft u wel een kiezerspas nodig.

De gemeente Veere heeft 16 vaste stembureaus en 2 mobiele stembureaus. De vaste stembureaus zijn geopend van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Deze stembureaus vindt u op de volgende adressen:

Mobiel stembureau Als service voor met name de oudere kiezers bieden wij de mogelijkheid om te stemmen op de volgende locaties en bij-

behorende tijden. Andere stemgerechtigden kunnen hier uiteraard ook gebruik van maken. De stemmen, die uitge-

bracht zijn op de mobiele stembureaus, worden 21 maart vanaf 21.00 uur geteld op het gemeentehuis.

kandidatenlijst in groot lettertype beschikbaar.

gen wij dat deze voor u klaar ligt op het stembureau. Ook kunt u deze lijsten vóór de verkiezingen inzien op het gemeentehuis.

Toegankelijkheid stemlokalen De stembureaus met zijn toegankelijk met een scootmobiel. De overige stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk. Op de verkiezingsdag is er bij elk stembureau een gehandicaptenparkeerplaats. Verder is ook op elk stembureau een

Er zijn op verzoek braille kandidatenlijsten beschikbaar. Indien u ons dit vooraf laat weten, zor-

Stemmen U ontvangt uiterlijk woensdag 7 maart 2018 uw stempassen thuis. Breng uw stempassen en uw identi-

teitsbewijs mee om te kunnen stemmen. Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit

Nederland of een ander EU-land. Deze mogen bij het stemmen maximaal 5 jaar verlopen zijn.


Veerse Krant 7

Stemmen bij volmacht met een onderhandse volmacht

Als u op 21 maart 2018 niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen dan kunt u iemand anders een volmacht geven. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de gegevens invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Veere woont en zelf ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen per verkiezing heeft aangenomen en dat de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitgebracht wordt. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter laten zien.

Stemmen bij volmacht met een schriftelijke volmacht

Bent u niet in de gelegenheid aan de stemming deel te nemen en heeft u de stempassen nog niet ontvangen dan kunt u ook een schriftelijke volmacht verlenen. De gemachtigde moet dan op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) als kiezer geregistreerd staan in de gemeente Veere. U kunt tot 16 maart 2018 schriftelijk bij de gemeente Veere vragen om bij volmacht te mogen stemmen. Het formulier kunt u downloaden via www.veere.nl/verkiezingen. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek, een volmacht bewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Voor het stemmen is dan geen kopie van een identiteitsbewijs van de volmachtgever nodig. Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan zelf niet meer stemmen. De verzoeken worden vanaf 5 februari 2018 (dag van de kandidaatstelling) in behandeling genomen. Alleen voor het Referendum geldt dat u iemand een schriftelijke volmacht kunt verlenen die buiten de gemeente Veere woont.

Stempas kwijt

Een kiesgerechtigde die geen stempas (meer) heeft, kan een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Een vervangende stempas kunt u bij voorkeur schriftelijk aanvragen tot en met vrijdag 16 maart 2018. Mondeling kan dit tot en met dinsdag 20 maart 2018 voor 12.00 uur op het gemeentehuis. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Kiezerspas

Een kiezerspas kan alleen aangevraagd worden voor het Referendum. Als u op 21 maart 2018 in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk bij de gemeente Veere aanvragen tot en met vrijdag 16 maart 2018 of mondeling bij de Centrale Publieksbalie tot en met dinsdag 20 maart 2018, uiterlijk 12.00 uur. De kiezerspas kunt u ook omzetten in een volmacht op basis van een onderhandse machtiging. Meer informatie over de verkiezingen kunt u vinden op www.veere.nl/verkiezingen. Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. E-mail: cpb@veere.nl of telefonisch: 0118 – 555444

Kennismaking Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland (SHZ) zet zich in voor de belangen van zesduizend huurders van woningcorporatie Zeeuwland. Vorig jaar zijn Woonburg en Zeeuwland gefuseerd. De stichting is nieuw en is de opvolger van de oude verenigingsraad van Zeeuwland en de huurdersorganisatie van Woonburg. De SHZ geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Zeeuwland. De stichting praat met Zeeuwland over allerlei onderwerpen die complex - en buurt overstijgend zijn. ,,We kijken mee naar de organisatie in het belang van de huurder. Het is belangrijk dat huurders goede woonomstandigheden hebben in een prettig woonklimaat en tegen een goede prijs”, vertelt SHZ voorzitter Theo Ketting. ,,Op dit moment is de SHZ volop bezig met kennismaken met de achterban. We willen weten waar de behoeften ligt. Twee leden gaan contacten onderhouden met de bewonerscommissies. Met die commissies willen we het in ieder geval hebben over het verschil in vergoedingen. Het zou mooi zijn als dit voor alle commissies hetzelfde is geregeld.” ,,Ongeveer zes keer per jaar hebben we overleg met Zeeuwland. Gespreksonderwerp is onder meer de verde-

ling van de miljoen euro die Zeeuwland jaarlijks bespaart door de fusie met Woonburg. Met de SHZ is afgesproken dat deze besparing ten goede komt aan de huurders. In 2017 hebben alle huurders 170 euro rechtstreeks ontvangen. We zijn met de corporatie al in gesprek hoe de besparing dit jaar wordt verdeeld.” ,,We merken dat huurders ons al weten te vinden. Dat is fijn. Waar we wel voor moeten waken, is dat we niet worden gezien als klachtenbureau. Daarvoor heeft Zeeuwland een aparte Geschillencommissie”. Op www.shzeeuwland.nl vinden huurders binnenkort meer informatie over SHZ. Voor vragen kunnen ze ook mailen naar: info@shzeeuwland.nl.

Boek ‘Zeeën van Tijd’

Wat de ondergrond prijsgeeft Van de auteurs Bernard Meijlink, Bram Silkens en Nina Linde Jaspers is eind vorig jaar het boek ‘Zeeën van Tijd’ verschenen. De ondertitel luidt: Grasduinen door de archeologie van 2500 jaar Domburg en het Oostkapelse strand. Het boek is in opdracht van de gemeente Veere geschreven en handelt over de archeologische vondsten in de genoemde gebieden. De titel verwijst naar het feit dat het zeeën van tijd heeft geduurd voor de door duinen afgedekte sporen uit het verleden bij laagwater werden prijsgegeven. Verschillende perioden uit een rijke geschiedenis kwamen ‘boven water’. Het gaat bijvoorbeeld om vondsten van een Romeins tempelcomplex, sporen van de Vikingen en informatie over de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting. Het boek kost 15 euro en is te koop bij De Drukkerij aan de Markt in Middelburg, museum Terra Maris te Oostkapelle, de Read Shop aan ’t Groentje in Domburg en in het Polderhuis museum te Westkapelle.

Mede auteur Bernard Meijlink van ‘Zeeën van Tijd’ overhandigt het eerste exemplaar aan wethouder Chris Maas


Veerse Krant 8

Geslaagd burgerinitiatief

AED in Mariekerke dankzij bijdrage dorpsraad en leefbaarheidsbijdrage gemeente Veere Mariekerke heeft dankzij een burgerinitiatief een AED. De AED hangt bij ijs- en kampeerboerderij De Koehoorn, Mariekerke 13 en is eigendom van de dorpsraad Meliskerke.

Mariekerke is een klein buurtschap, maar wel eentje met 5 mini-campings met ieder 25 eenheden. Daardoor verblijven er ’s zomers veel campinggasten in het buurtje.

Buurtbewoner L. de Wolf onthult de nieuwe AED

Drie buurtbewoners, de dames M. Krijger, M. Seijner en K. Wisse hebben er werk van gemaakt om er een AED op te kunnen hangen. Zij hebben (via de dorpsraad Meliskerke) een leefbaarheidsbijdrage van de gemeente Veere gekregen en een bijdrage uit het extra budget van de dorpsraad. De AED is aangemeld bij Hartveilig Wonen.

Buurtbewoner de heer L. de Wolf heeft in het bijzijn van veel buurtbewoners en vertegenwoordigers van de dorpsraad en de gemeente Veere de AED onthuld. ,,We hebben van de onthulling een leuk feestje gemaakt want iedereen is er blij mee,” aldus de initiatiefnemers.

Bevolkingscijfers

Initiatief stranden op te ruimen slaat aan Een oproep via facebook bracht zo’n 125 vrijwillige strandopruimers samen op Neeltje Jans. Vooral plastic rommel was het doel van de grote schoonmaakactie. Wethouder Jaap Melse sloot zich spontaan aan gewapend met een plastic zak en handschoenen. Daarmee onderstreepte hij de sympathie die de gemeente voor dergelijke initiatieven heeft. Een vrachtwagen vol, voornamelijk plastic, afval was het resultaat. De eerste januaristorm had voor extra rommel op de stranden gezorgd. Daaronder veel voor vogels schadelijk plastic afval. De schoonmaakactie was erop gericht om het strandje bij het Topshuis schoon te maken voor broedende dwergsterns en scholeksters. Maar door de overweldigende belangstelling zijn uiteindelijk meerdere locaties opgeschoond. Machines kregen niet alle troep weg. Daar was handwerk voor nodig En het lukte de twee initiatiefnemers om veel handen naar Neeltje Jans te halen.

1635

Geen Bedrijven Investeringszone Domburg in 2018

Een bedrijven investeringszone (BIZ) is een gebied waar de ondernemers samenwerken aan de verbetering van die locatie. Er lag een plan, opgesteld door de projectgroep BIZ Domburg, om deze voor Domburg in te stellen. De gemeente was bereid een faciliterende rol te spelen. Echter een draagvlak onder de Domburgse ondernemers was wel een voorwaarde. Het voorstel om tot de instelling van een BIZ te komen was een initiatief van Ondernemersvereniging OBD, met steun van het college en de gemeenteraad.

Ondernemers konden vanaf november hun stem uitbrengen voor of tegen de BIZ. Na de stemming bleek echter een te kleine meerderheid voor te hebben gestemd. In totaal 71% van de stemgerechtigde ondernemers heeft een geldige stem uitgebracht. Daarvan heeft 56% voor de BIZ gestemd en 44% tegen de instelling van de BIZ Domburg. Het aantal voorstemmers had minimaal 66,6% moeten zijn. De projectgroep BIZ Domburg is, gezien het verzette werk, na-

tuurlijk teleurgesteld over dit resultaat, maar respecteert de uitslag als een gegeven. De doelstellingen waren vooral om te komen tot professionalisering van de ondernemersorganisatie. Een BIZ bood kansen om extra te investeren in de verdere positionering van Domburg als geheel en de Badstatus in het bijzonder. BIZ constructies maken het daarnaast mogelijk om te komen tot een krachtiger collectiviteit van ondernemers omdat daarbij alle ondernemers op basis van solidariteit een financiële bijdrage leveren.


Veerse Krant 9

Henriëtte Swartjes ook in 2018 sportambassadeur Ook voor 2018 is Henriëtte Swartjes als sportambassadeur van de gemeente Veere gekozen. Ze vindt zichzelf meer een beweegambassadeur dan een (top)sportambassadeur. Wethouder Chris Maas: ,,Ik ben blij dat Henriette nog een jaar de sportambassadeur van Veere wil zijn. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk, met haar activiteiten krijgt ze veel mensen, jong en oud, in beweging.” Tijd om Henriëtte nog wat beter te leren kennen. Waarom vind je (beach)volleybal zo leuk? (Beach)volleybal vind ik leuk omdat het een teamsport is. Ik ben er inmiddels wel achter gekomen dat ik een teamsporter ben: met z’n allen toewerken naar een doel, om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten en dat dan ook weer met elkaar te vieren. Specifiek (beach)volleybal: daar ben ik min of meer ingerold, omdat mijn vader ook volleybal speelde. Ik heb in mijn jeugd hele goede trainers gehad en daardoor goed leren volleyballen. Voor een technische sport als volleybal is dat ook belangrijk, want dan hou je er plezier in. Ik heb daardoor in de 1e divisie kunnen volleyballen. Tijdens vakanties in Zeeland (ik woonde toen nog in Kampen) ben ik in aanraking gekomen met beachvolleybal. Dat is een heel ander spelletje, want je speelt het 2 tegen 2. Hiervoor moet je alles kunnen. Dat is een uitdaging, zoals ook het fysieke deel van in het zand spelen. Waarom wil je je inzetten als sportambassadeur? In Veere is momenteel geen/niet veel (beach)volleybalaanbod, met name voor kinderen. Wel in Vlissingen. Ik vind het belangrijk dat kinderen een zo veelzijdig mogelijk aanbod van sporten krijgen en dus ook van (beach)volleybal. Daarom geef ik al een aantal jaar gastlessen op de Veerse basisscholen. De doorstroom-

mogelijkheden naar een club zijn wat lastiger, maar zo weten kinderen wel wat (beach)volleybal inhoudt en kunnen ze een bewuste keuze maken voor een sport die bij hen past. Daarnaast vind ik het, vanuit mijn eigen ervaring, heel belangrijk dat mensen bewegen of in beweging komen. Vergeleken met vroeger is het leven is steeds meer ‘zittend’ geworden met alle bekende kwalen die daarbij komen. Je moet dus gewoon voldoende bewegen per dag. Ik wil de inwoners van Veere daar bewust van maken of zorgen dat ze zich hiervan bewust blijven. Het heeft effect op de kwaliteit van leven en ouder worden, maar ook op je herstel na bijvoorbeeld een operatie. Wat ga je als sportambassadeur doen in 2018? Ook dit jaar ga ik weer gastlessen geven op de Veerse basisscholen: beachvolleybal in mei, met daarna het Veers beachvolleybalkampioenschap op het strand van Vrouwenpolder. In het najaar volleybal, met daarna een toernooi in de Halve Maan te Oostkapelle, georganiseerd door de sportcombinatiefunctionaris Wilbert Koole. Verder wil ik in het voorjaar een beweegdag in Meliskerke organiseren en gaan kijken in verzorgingshuizen in Veere wat zij aan beweging doen voor onze ouderen.

Paspoort Henriëtte

Leeftijd: 38 jaar. Woonplaats: Biggekerke. Werk: met mijn bedrijf Strandsport Zeeland zorg ik voor o.a. ontmoeting, ontdekking en ontspanning d.m.v. strandactiviteiten voor bedrijven, scholen, organisaties en particulieren. Lid van sportvereniging: volleybalvereniging Ardito, Oost-Souburg. Favoriete sport (naast (beach)volleybal): dat is een moeilijke: eigenlijk elke balsport. Favoriete sporter: heb ik niet. Ik hou er niet zo van om mensen op een voetstuk te plaatsen. Ik kijk vooral naar hoe een (top)sporter zich presenteert: blijft hij/zij zichzelf, oog voor meer dan alleen eigen (sport)prestaties. Favoriete sportprogramma op tv: ik kijk niet zoveel tv, maar ‘Andere Tijden Sport’ vind ik wel mooi. Zitten ook leerzame elementen in voor het hier en nu. Leukste sportevenement in de gemeente Veere: Kustmarathon (met alle onderdelen): zet veel mensen in beweging en laat de mooie natuurelementen van ons Zeeland zien! Persoonlijke doelen voor 2018: mijn kennis en enthousiasme over sport en bewegen overbrengen op anderen (zowel bij zakelijke events, als in de gastlessen en tijdens allerlei andere momenten). Blessurevrij worden en blijven (dat vergt veel zelfkennis en zelf je grenzen kennen).

Ruim 200 deelnemers aan seniorenfitheidstest In november en december organiseerden de Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten, FysioFitness De Driehoek, Stichting Welzijn Veere en gemeente Veere, de ‘Seniorenfitheidstest 2017’.

Wethouder Chris Maas en sportambassadeur Henriëtte Swartjes-Bakker bezochten het succesvolle project.

Deelnemers kregen inzicht in hun fysieke gesteldheid door een Energie Control-fitheidstest. Daarbij ontvingen ze persoonlijk advies over de beweegvorm die het beste bij hem/haar aansluit, zoals o.a. wandelen, fietsen of fitness. De belangstelling was overweldigend: 216 senioren hebben zich laten testen!

Uitslagen klantonderzoeken en waarstaatjegemeente De gemeente Veere heeft vorig jaar meegedaan aan een aantal klantonderzoeken. Met de informatie die dat oplevert wil de gemeente de dienstverlening verbeteren. Uit de burgerpeiling kwam een score van 6,9 en met het klantonderzoek balie haalde de gemeente een 8,2. Met die cijfers scoort de gemeente in vergelijking met soortgelijke gemeenten hoog. Er is ook een ondernemerspeiling gehouden. Hieruit kwam geen algehele score, maar scores op een aantal the-

ma’s. Het beeld was wisselend en op onderdelen voor verbetering vatbaar. Ondernemers waardeerden de dienstverlening van de gemeente met een 6,5 en het ondernemersklimaat met 6,7. Om te komen tot de juiste verbeteringsacties wil de gemeente de uitkomsten van de ondernemerspeiling extra laten toetsen. Hiervoor komt er dit jaar een aparte bijeenkomst met een delegatie van ondernemers en de ondernemersmanager. Voor vragen over deze onderzoeken: e-mail onderzoeken@veere.nl

Uitslagen raadplegen: www.veere.nl/klantonderzoek


Veerse Krant 10


Veerse Krant 11

m

p

R

latfo

De volgende Veerse Krant verschijnt 5 mei 2018. Aanleveren kopij tot 11 april via een formulier op www.veere.nl/kopij of redactieveersekrant@veere.nl

Hobby-en brocantemarkt SVRZ Simnia in Domburg

Standhouders strijken zaterdag 24 februari neer in SVRZ Simnia in Domburg voor een horeca- en brocantemart. De markt is die dag in het restaurant van zorgcentrum Simnia tussen 11.00 en 16.00 uur. De standhouders tonen hun verzameling of verkopen hun waren zoals oude ansichtkaarten, zelfgemaakte sieraden, Zeeuwse artikelen, spulletjes uit grootmoeders tijd en versgebakken wafels. Kortom een gezellige markt met een divers aanbod! Iedereen is van harte welkom!

Simnia is een voorziening van de Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ). Deze verleent in Zeeland zorg aan kwetsbare ouderen, die als gevolg van lichamelijke klachten of geheugenproblemen, voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. SVRZ levert zorg vanuit kleinschalige woningen, zorgcentra, specialistische centra, maar ook bij cliënten thuis. SVRZ werkt samen met andere professionals en zorgorganisaties. SVRZ is aanwezig in veel dorpen, kernen en wijken in Zeeland en dus altijd dichtbij. www.svrz.nl

Jubileumconcert 2 maart

120 jarig EMM springlevend Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht uit Serooskerke gaat Terug in de Tijd! Dit jaar is voor EMM een jubileumjaar: in oktober 1898, dus 120 jaar geleden, werd de vereniging opgericht. In 2018 is EMM nog springlevend: er is een percussiegroep, een boerenkapel en een fanfare. Ook zal er dit jaar een voorzichtig begin worden gemaakt met een steeldrumband. Voor wie interesse heeft: aanmelden kan via de website: www.emm-serooskerke.nl. Muziek maakt slim, dat is bewezen, dus kom er bij en doe mee!

EMM leeft, maar kijkt nog eens achterom. Met de fanfare, onder leiding van GerritJan Verhage en de percussiegroep, onder leiding van Dennis de Visser, gaan de leden een muzikale reis maken door de tijd. Hierin laten we zien dat de 120-jarige nog volop in leven is. Hoe we dat gaan doen? Dat is een verrassing, dus: komt allen en kijk en luister mee naar EMM op vrijdag 2 maart in verenigingsgebouw De Zandput in Serooskerke. Aanvang van het concert: 19.30 uur. In de pauze is weer een verloting met geweldige prijzen.

Mannenontbijt Polderhuis Het Polderhuis in Westkapelle gaat komend jaar een mannenontbijt organiseren. Veel mannen zijn in deze tijd druk met werk, hobby’s en familie maar er zijn er ook die minder hobby’s en een kleinere sociale kring rond zich hebben.

het Polderhuis over dijkwerk. Lijkt het je makkelijk om een keer zelf geen ontbijt te maken, leuk om samen te ontbijten en gezellig met elkaar een activiteit te doen. Dan is dit je kans. Geef je op via info@polderhuiswestkapelle.nl of bel 0118-570700.

We organiseren dit ontbijt op zaterdagochtend. Na het ontbijt is er nog een activiteit, denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van het IJzeren torentje op de dijk van Westkapelle of een presentatie in

(Maximaal aantal deelnemers 30, kosten € 8,00 p.p.) Op 14 april, 9 juni, 8 september en op 10 november wordt het mannenontbijt georganiseerd.

Toneelvereniging Serooskerke met blijspel ‘OPA IN DE KREUKELS’ Toneelvereniging Serooskerke brengt ‘OPA IN DE KREUKELS’ op de planken. Een blijspel over een boerderij met twee woningen. In de ene wonen opa en oma, die van hun oude dag genieten. In de andere wonen hun zoon Paul en zijn vrouw Martha, die absoluut nergens van genieten. De karakters verschillen nogal, wat vaak wat wrijving oplevert. Een kleurrijk stel mensen dus, waardoor u verzekerd bent van een avond vol verrassende en hilarische momenten.

Uitvoeringen : Vrijdag 16 februari: Dorpshuis Meliskerke Aanvang 20.00 uur Vrijdag 9 maart: CNV in De Zandput te Serooskerke Vrijdag 16 maart: Woonzorgcentrum/verpleeghuis Ter Reede te Vlissingen. Vrijdag 23 maart: De Zandput te Serooskerke. Aanvang 20.00 uur Zaterdag 24 maart: De Zandput te Serooskerke. Aanvang 20.00 uur.

Start Veers Leerlingenorkest De zeven Veerse muziekverenigingen werken al vele jaren nauw samen. Onlangs is door deze verenigingen besloten om een gezamenlijk leerlingenorkest op te gaan starten. Het wordt voor de muziekverenigingen steeds moeilijker om leerling-muzikanten en jeugdleden te werven. Door de krachten te bundelen ontstaat nu de mogelijkheid om een gezamenlijk leerlingenorkest te vormen en de leerlingen de kans te bieden om in orkestverband samen met muzikanten van andere verenigingen te musiceren. De werknaam van het orkest is (voorlopig) het ‘Veers Leerlingenorkest’. De aftrap van het Veers Leerlingenorkest was op vrijdagavond 12 januari in het clubgebouw van muziekvereniging E.M.M. in Serooskerke. Dirigente van het Veers Leerlingen Orkest is Petra van Antwerpen. Het Veers Leerlingenorkest repeteert om de twee weken op vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur en bestaat op dit moment uit 11 muzikanten. De locatie wisselt om de 2 repetities en is altijd de vaste repetitieruimte van één van de deelnemende muziekverenigingen in de gemeente Veere.

De gemeente Veere subsidieert dit initiatief en is ook nauw betrokken bij de muziekprojecten die op de Veerse basisscholen worden verzorgd in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool, de Veerse basisscholen en de zeven Veerse Muziekverenigingen. Het Veers Leerlingenorkest is onder andere bedoeld voor leerling-muzikanten die zich naar aanleiding van een schoolproject aanmelden als lid bij een Veerse muziekvereniging, vaak in combinatie met individuele muzieklessen. Het is de bedoeling dat het Veers Leerlingenorkest op zaterdag 7 juli een optreden verzorgt tijdens de Stroskerksedag in Serooskerke.

Collecterooster februari/maart/april 04 11 18 25 01 08 15

t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m

10 17 24 31 07 14 21

maart maart maart maart april april april

Jantje Beton Amnesty International Reumafonds ZOA (vluchtelingenwerk) Fonds Gehandicaptensport Nederlandse Hartstichting National Fonds Kinderhulp


Veerse Krant 12

Gemeentehuis gebruikt geen gas meer

De werktuigbouwkundige installaties (verwarming/koeling) van het gemeentehuis Domburg waren dringend aan vervanging toe. Vorig jaar zijn de installaties vernieuwd. Een doelstelling was ook om zoveel als mogelijk te besparen op fossiele brandstof.

Besparen van gas & geld

Warmte Effect

Het Warmte Effect is een nieuw initiatief van ZMf en Zeeuwind om gas en geld te besparen. Dat kan door de inzet van duurzame in plaats van fossiele energie. Helemaal van het gas af is mogelijk. www.hetwarmteeffect.nl Verwarming vraagt veel energie: zo’n 80% van het huishoudelijke energieverbruik in Nederland gaat daaraan op. Besparen op verwarmen is relatief eenvoudig. Een zuinige installatie voor verwarming en warm water en goede isolatie zijn de succesfactoren. De meest efficiënte manier om met elektriciteit warmte te produceren is de warmtepomp. Wie wil weten wat een warmtepomp kost en wat het oplevert is van harte welkom bij de informatieavonden over het Warmte Effect. Daar is te zien wat de mogelijkheden zijn om met behulp van warmtepomp en isolatie te besparen op de gaskosten. Bezoekers krijgen onafhankelijke informatie en een scherp aanbod om gasbesparing zo makkelijk mogelijk te maken. De bijeenkomst in de gemeente Veere is op: Dinsdag 13 februari – inloop vanaf 19.30 uur De Zandput Serooskerke

Zelf aan de slag met duurzaamheid Bent u zelf actief op het gebied van duurzaamheid, heeft u een vraag of hulp nodig ... laat het ons weten en neem contact op via: duurzaamveere@veere.nl Daarnaast is informatie rondom duurzaamheid te vinden op: veere.nl/ duurzaam Voor onafhankelijk advies is er het energieloket: www.duurzaambouwloket.nl/veere

Dat is ruimschoots gelukt, de prijswinnaar van de aanbesteding (installatiebedrijf Synto) kwam met een ontwerp waardoor geen gasverwarming meer nodig is. Door middel van een lucht warmte pomp, zonder toepassing van schadelijke CFK’s, is een besparing van meer dan 25 % gerealiseerd. Koken

In juni 2017 is de keuken van gemeentehuis vernieuwd. In de keuken zat nog een gasfornuis. Door op elektrisch (inductie) te gaan koken in de keuken is de gasaansluiting in gemeentehuis niet meer nodig.

Zonnepanelen De gemeente krijgt subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) voor het verdubbelen van het aantal zonnepanelen (500 panelen) voor het gemeentehuis. Een investering van anderhalf miljoen euro die de gemeente door die subsidie in 15 jaar terug kan verdienen.

Stimuleringslening woningverbetering Woningen die nu nog voldoen, kunnen later minder aantrekkelijk zijn om in te wonen. Om woningen voor de bewoners ook op langere termijn aantrekkelijk te houden is het mogelijk een lening aan te vragen voor verbeteringen of aanpassingen. De stimuleringslening is te gebruiken om gebreken aan het casco van de woning op

te heffen, voor aanpassingen aan de woning om langer thuis te kunnen wonen en om het energieverbruik in de woning te verminderen. Spelregels Alleen voor woningen voor permanente bewoning Maatregelen moeten binnen 12 maanden uitgevoerd worden.

Voorwaarden Lening met een looptijd van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 1% per jaar en geldt gedurende de hele looptijd van de lening. De hoogte van de lening is minimaal € 3.000 en maximaal € 15.000.

Maatschap Treur wint Groene Innovatieprijs Maatschap Treur uit Meliskerke heeft de Groene Innovatieprijs Veere 2017 gewonnen. De winnaar ontving de bijbehorende cheque van 10.000 euro in december uit handen van wethouder Melse. Een onafhankelijke jury beoordeelde de 15 genomineerde Veerse ondernemers op hun bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen, innovatie en inspiratie. Agrariër Harmen Treur heeft een geheel eigen kijk op een

duurzame melkproductie. Hij past zijn grondgebruik aan naar de omstandigheden. Zijn bedrijfsvoering is biologisch en erop gericht om de bodemvruchtbaarheid optimaal te benutten, zodat hij geen kunstmest hoeft te gebruiken. Zijn enthousiasme en kennis werkt aanstekelijk op andere agrariërs in de regio, die zijn voorbeeld overnemen. Hij brengt de bewustwording over bodemvruchtbaarheid en teelt van alternatieve gewassen op gang.

Inwoners van de gemeente Veere konden vanaf 10 oktober, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, een ondernemer uit hun gemeente nomineren voor de prijs.

Postcoderoosproject Grijpskerke De gemeente heeft een energieneutraal Veere in 2050 als doelstelling. Samen met de inwoners wil de gemeente dit bereiken. Daarvoor bestaat onder andere een postcoderoosregeling. Daarbij krijgen lokale bewoners de mogelijkheid in een coöperatie of vereniging te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen ze een korting op de energienota. Het project maakt het voor inwoners mogelijk te profiteren van zonne-energie en direct te besparen op de energierekening. Om snel van het rendement te kunnen profiteren is besloten om het project in 2 fases te verdelen. De eerste fase bestaat uit 316 zonnepanelen. Deze panelen komen op de zuidzijde van het dak. Ook is gekozen voor een ander type zonnepaneel. Hierdoor stijgt het rendement van 4% naar ruim 7%!

De tweede fase van 146 zonnepanelen zal worden verwezenlijkt als er voldoende animo is na de eerste fase. De Saman Groep verenigt lokale bewoners, organiseert het wervingsproces en verzorgt de realisatie en service en onderhoud van de zonnepanelen. Daarnaast beschikt zij ook over een verplicht gestelde coöperatie met de naam ‘postcodestroom’. Die zorgt voor beheer en exploitatie gedurende de 15 jarige looptijd van dit postcoderoosproject. Het is mogelijk te investeren tegen een goed en scherp rendement in de zonnepanelen op het dak van de gemeenteloods in Grijpskerke. Het is een manier om eigen groene stroom te produceren. Door die samenwerking tussen inwoners en gemeente komt de doelstelling van een energieneutraal Veere steeds dichterbij. Meer informatie op www.postcodestroom.nl


Veerse Krant 13

Subsidieregeling energieneutrale nieuwbouw De overheid vindt dat woningen steeds energiezuiniger moeten worden. Na 2020 is het bouwen van energie neutrale woningen de norm. Toch bouwen we nog steeds nieuwe woningen op de traditionele manier, met een niet-optimale energieprestatie als resultaat. Wie voor een nieuwe woning kiest en die energieneutraal of zelfs ‘Nul op de Meter’ wil hebben kan gebruik maken van de Subsidieregeling Energieneutrale nieuwbouw 2017-2020. Voor het realiseren van een energieneutrale woning (EPC 0 en geen gasaansluiting) is een subsidie van € 2.000 mogelijk en voor een Nul op de Meter woning is dat € 4.000. Gratis advies over energieneutrale woningen Om geïnteresseerden een eindje op weg te helpen, biedt de gemeente hen een gratis uitgebreid adviesgesprek aan. De ervaring leert dat zelfbouwers na zo’n gesprek goed weten wat ze willen en zich kunnen gaan oriënteren op bouwer(s) en installateur(s) die dit kunnen leveren. Voor een dergelijk gesprek is een schetsontwerp nodig om te komen tot een duurzame, energiezuinige, onderhoudsvrije en levensloopbestendige woning. www.veere.nl/energieneutraal

Zonnepark Koudekerke De Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A. kan met de bouw van het zonnepark Braamweg in Koudekerke beginnen. Onlangs kreeg de gemeente een positief bericht op de aangevraagde subsidie voor de realisatie van dit park op de voormalige vuilstort. Het idee voor het opwekken van zonne-energie komt uit de toekomstvisie van de dorpsraad Koudekerke.

Levensloopbestendige woningen voor Meliskerke

Verduurzamen Monumenten van stad Veere

Er lag een plan voor de bouw van levensloopbestendige woningen in Meliskerke. Daarvoor dient het terrein van de voormalige basisschool De Zeester als ‘inbreidingslocatie’. Met de inzichten van omwonenden is er echter een betere, goed beargumenteerde, variant gekomen voor de invulling van het terrein. Het gaat onder andere over een verschuiving en uitbreiding van het aantal parkeerplekken. Alleen de economische uitvoerbaarheid is nog aan de orde. Daarna kan de verkoop en bouw van zes levensloopbestendige woningen beginnen.

Nog deze winter maken studenten van de HZ warmtefoto’s van monumentale woningen in de stad Veere. Dit gebeurt vanaf de openbare weg. Met een warmtefoto is in een oogopslag te zien waar de warmte weglekt uit het huis. Het is de start voor het maken van een monumentenpaspoort. Daarin staan de mogelijkheden voor het isoleren van het monument. De bewoners van de monumenten krijgen persoonlijk ook nog een berichtje over het maken van de foto’s.

Hoe staat het met jouw goede voornemen? Inmiddels is het al weer februari. Dit is voor mij, als leefstijl adviseur, vaak een mooi moment om aan mijn cliënten te vragen hoe het gaat met de goede voornemens. Er zijn heel veel goede voornemens. Binnen mijn praktijk zie ik ze vaak op het gebied van gezondheid, bewegen en gewichtsverlies. Vaak zijn goede voornemens slechte eigenschappen, ongezonde gewoontes die mensen graag ongedaan willen maken. Deze kunnen we niet zomaar ineens veranderen hoe graag we dat ook zouden willen. Die verandering hoeft ook niet binnen enkele dagen bereikt te worden. Volgens recentelijk onderzoek hebben de meeste mensen langdurig succes als ze de eerste maand goed zijn door gekomen. Goede voornemens maken we allemaal ondanks dat we weten dat we het moeilijk vol kunnen houden. Hoe kan jij nou zorgen dat je het wel gaat volhouden?

 Kies 1 goed voornemen. Je zal zien dat het al een hele kunst is om deze verandering door te voeren. Maak het voornemen realistisch. Als het voornemen niet haalbaar is werkt het demotiverend. Kies een thema of een richting en leg geen grote druk op jezelf. Dus kies eerder ‘ik wil graag goed voor mezelf zorgen’ dan dat je kiest voor ‘ik wil 5x per week sporten’. Hierdoor kan je bijsturen zonder te falen en geef je jezelf ruimte. Bepaal wat je moet doen om je doel te bereiken. Dus voor het thema ‘goed voor mezelf zorgen’ moet ik bijvoorbeeld gezond eten en meer bewegen. Bepaal welke stappen je neemt en hou ze klein. Kleine stapjes zijn makkelijker te behalen en zullen je leven langzaam van koers laten veranderen. Dus geen enorme stap die continue energie kost, maar een verandering in een gewoonte die je makkelijk kunt volhouden. Deel jouw goede voornemens met anderen. Ze

gaan je steunen, aanmoedigen en rekening met je houden. Doe het samen. Stopen met roken is beter vol te houden als uw partner ook geen sigaret meer aanraakt. Beloon jezelf en maak je goede voornemen leuk! Ben je na mijn vraag tot de conclusie gekomen dat er niet veel van jouw goede voornemen terecht is gekomen, dan is er nog steeds niets aan de hand. Je kunt altijd nog starten en de genoemde tips in acht nemen. Heb zeker geen schuldgevoel, wees positief en begin gewoon opnieuw. Heb je hulp nodig bij het bereiken van jouw goede voornemen dan wil ik je graag helpen. Succes! Sonja Engels Vitaliteit@zeelandnet.nl Facebook @vitaliteitsdeskundige

Herinrichting David Koddelaan en gedeelte Noordendolfer Zoutelande

Schone brandgangen

De David Koddelaan en een deel van de Noordendolfer in Zoutelande krijgen een andere bestrating. Voor de rijbaan komt er een nieuwe fundering.

Orionis maakt in de wintermaanden de brandgangen schoon. Dat gebeurt door mensen met een bijstandsuitkering. Als tegenprestatie ondersteunt Orionis deze mensen om een plaats te vinden in het arbeidsproces.

Aannemingsbedrijf Dostra voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn 8 januari gestart en zijn rond half mei 2018 gereed.

De gemeente vraagt de bewoners zelf hun brandgang schoon te houden van zwerfvuil en onkruid in de andere maanden van het jaar.

Wat is er mooier dan samen te zorgen voor een schone leefomgeving


Veerse Krant 14

Activiteiten Terra Maris Oostkapelle woensdag 14 februari 13.30 en 15.30 uur Natuurspreekuur - 'Daar vraag je me wat'. Bezoekers kunnen hun vragen stellen aan biologe Betty Ras over eigen natuurvondsten en/of waarnemingen. zondag 18 februari 10.00 tot 12.00 uur Zen op Zondag. Samen met anderen in stilte mediteren. 4 X 25 minuten zitmeditatie, afgewisseld met 3 X 5 minuten loopmeditatie. De deur gaat open om 9.45 uur en om 10.00 uur start de meditatie. Let op! Deze groep is geschikt voor mensen die al enige ervaring hebben met zen meditatie. maandag 19 februari 13.00, 14.00 en 15.00 uur Zoldergeheimen. Voor € 1 extra tijdens museumbezoek het ‘Open depot’ op de zolder bezoeken. Duizenden collectieobjecten, zoals opgezette vogels en zoogdieren, fossiele botten etc. zijn jarenlang verborgen gebleven. Een groot deel is nu op het ’Open depot’ te zien. Een deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. Ook op 21, 22, 24 en 28 februari en 1 en 31 maart. maandag 19 februari - 13.30 en 15.30 uur Van pulp tot papier. Met het activiteitenteam van Schoon Zeeland vandaag van oud papier zelf nieuw papier maken. Deelname: entreeprijs museum. Ook op 22 en 26 februari. dinsdag 20 februari 13.30 en 15.30 uur Familiedag: Het familierestaurant begint bij de vogelsnavelquiz in het open depot. Daarna aan de slag voor de vogels en kunnen de kinderen een vogelrestaurant maken. Maar niet

alleen vogelbuikjes gaan gevuld worden tijdens deze familiemiddag! We gaan zelf broodjes bakken boven het vuur en maken ons eigen onkruidenboter. Natuurlijk pluk je zelf het (on)kruid! Deelname: entreeprijs museum + 1 euro. Ook op 27 februari. woensdag 21 februari 13.30 tot 15.30 uur Wandeling in de Manteling. Het bos van ‘De Manteling’ heeft talrijke sporen van zijn geschiedenis. Deze zoeken we op. Bovendien vertelt het bos met zijn bomen, diersporen, geuren en geluiden zijn eigen verhalen. Deelname: € 3,50 p.p. Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier of via 0118-582620. Ook op 28 februari. vrijdag 23 februari 13.00 – 13.30 uur Kijkje achter de schermen van het zeeaquarium. In het zeeaquarium leven vissen en andere zeedieren, die in de Oosterschelde en aan de Noordzeekust voorkomen. De dieren worden op het aangegeven tijdstip gevoerd en achter de schermen kijk je dan van bovenaf in het aquarium. Deelname: entreeprijs museum. Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier of via 0118 582620. Ook op 2 maart. vrijdag 23 februari 13.30 en 15.30 uur De imker en haar bijen. De imker neemt je mee in de fantastische wereld van de bijen. Hoe herken je een koningin, wat is een dar, hoe maakt een bij honing of hoeveel bijen telt een bijenvolk, je leert het allemaal van onze Imker. Deelname: entreeprijs museum. Ook op 2 maart.

Samen eten!

Schoolvoetbal Dorpen Op Walcheren Sportpark ‘Prelaat’ in Westkapelle is ook dit jaar weer decor voor het schoolvoetbal voor basisschol leerlingen. Dat gebeurt op de woensdagen 18 maart en 4 april. Bijna alle scholen uit de gemeente Veere hebben zich al aangemeld. Ook twee scholen uit Arnemuiden en 1 uit Nieuw en Sint Joosland zijn van de partij. Woensdag 18 maart is voor de jongensteams. (11 april is dan bij slecht weer een uitwijkdatum). Voor meisjes is het te doen op woensdag 4 april. (dan met uitwijkdatum 18 april).

Zeeuwse bloembollen route In het kader van de Zeeuwse bloembollen route zijn in april 2018 vier tuinen op Walcheren geopend op dezelfde dagen. De tuinen liggen dicht bij elkaar. De tuinen zijn allen afgelopen najaar ingeplant met duizenden bloembollen. De opzet van de tuinen verschilt sterk, maar de liefde voor bloembollen komt in elke tuin tot uitdrukking in vrolijke en subtiele kleurcombinaties. In de tuinen zorgen bovendien de voorjaarsbloeiende struiken en vaste planten voor extra kleur. De open tuindagen zijn op vrijdag 20 en zaterdag 21 april van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijzen verschillen per tuin.

Ecologische cottagetuin Thea van Maldegem Noordweg 51 4356 EB Oostkapelle Tel: 0118-593158 0613676917 www.gardenguesthouse.nl

Deelnemende tuinen:

Tuin ’t Hofje Familie Cijsouw Noordweg 4 4373 SM Biggekerke 0118-552114 www.tuinthofje.nl

Romantische Rozentuin Hetty van Baalen Duinweg 32 4356 AS Oostkapelle Tel: 06-22417379 www.romantischerozentuin.nl

De Pionier-Ster Willeke Verschuur Pioniersweg 2A 4364 RE Grijpskerke 0118-460924 06-21636724 www.tuindepionierster.nl

Enquête onder bezoekers Oranjezon

Jaarlijks genieten zo’n 40.000 bezoekers van een wandeling door natuurgebied Oranjezon. Het Zeeuwse Landschap (HZL) faciliteert dit bezoek op diverse manieren. Om de juiste keuzes te maken voor bezoekers, voorzieningen en padenstructuur, wil HZL graag inzicht in de wensen van deze bezoekers krijgen. In samenwerking met het Kenniscentrum Kusttoerisme is er een onderzoek gestart. De bezoekersaantallen worden bijgehouden en er is een enquête opgesteld. Deze wordt, op 16 dagdelen gedurende het gehele jaar, bij de entree van het gebied afgenomen. Wie een bezoek heeft gebracht aan Oranjezon, maar geen enquêteur heeft gezien, kan de enquête online invullen! Dat kan via www.hetzeeuwselandschap.nl/onderzoek

De jeugdraad bestaat 10 jaar. Dat was op 1 februari reden voor een etentje met de gemeenteraad. Wethouder Chris Maas hield een praatje en de jeugdraadsleden vertelden die avond iets over zichzelf.

Tijdens het eten zaten ze tussen de raadsleden. Het is de bedoeling ieder jaar zo’n ontmoeting te organiseren. Overigens zijn nieuwe leden van de jeugdraad welkom. Kijk daarvoor op www.welzijnveere.nl.


Veerse Krant 15

EXPOSITIES

Museum Veere

locaties Stadhuis en Schotse Huizen

t/m 18 maart 2018 ‘Antoine Mes 90’ De 90-jarige Middelburgse beeldend kunstenaar Antoine Mes is vermaard om zijn schilderijen. Hij was gefascineerd door de bouw van Deltawerken, hij legde de sluiting het Veerse Gat vast in olieverf. Vooral z’n Zeeuwse landschappen zijn bekend. Antoine Mes schilderde vroeger herkenbare, bijna realistische, Zeeuwse onderwerpen: boerenschuren, Zeeuwse stranden met strandmeubilair en koeien. Open: Tot 31 maart op dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur (maandag gesloten). www.museumveere.nl

een ‘greep’ uit de zwart-wit de bewoners aan de keukentafel. Meedoen aan de serie was bijzonder populair in het dijkdorp. Al snel na de aanvang meldden zich spontaan kandidaten vanuit het dorp. Het ging als een lopend vuurtje. De Jonge, die aanvankelijk van plan was de serie op honderd afleveringen af te ronden, bezocht nog tien adressen extra wegens de grote belangstelling. Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is Het Polderhuis ook op maandag en dinsdag open.

Westkapelle aan de keukentafel Jan de Jonge, Documentaire foto-expositie t/m 8 april

Vrijdag 16 februari: Meliskerke: Dorpshuis, Toneelvereniging Serooskerke met ‘Opa in de Kreukels’. Aanvang 20.00 uur

Westkapelle: Polderhuis, De Polderhuis Quiz. Veel (foto)vragen

zullen de revue passeren o.a. over aardrijkskunde, actualiteiten, algemene kennis, Nederlandse taal, Wasschappel en Zeeland. Dat alles onder het genot van een hapje, waar het Polderhuis voor zal zorgen. De drankjes zijn voor eigen rekening. Deelname gratis vooraf aanmelden www.polderhuiswestkapelle.nl Deze activiteit is ook op 16 maart en 20 april

Zaterdag 24 februari Domburg: Simnia, Hobby- en Brocantemarkt, 11.00 - 16.00 uur. Zie pag.11.

Vrijdag 2 maart Serooskerke: Jubileumconcert EMM, aanvang 19.30 uur. Zie

pag. 11.

Zaterdag 3 maart Oranjezon: rondleiding in natuurgebied Oranjezon.

www.polderhuiswestkapelle.nl

Startpunt: het pleintje bij de entree van dit gebied, Kon. Emmaweg 22. Aanvang 14.00 uur. Kosten: 3 euro pp, 1,50 voor kinderen tot 16 jaar en donateurs van Het Zeeuwse Landschap gratis.

Hal gemeentehuis Veere in Domburg

Zaterdag 17 maart Oostkapelle: Duingebied Dunoweg, 51ste Massaloop. Afstanden

‘Miniatuur architectuur in Veere’ t/m 19 maart Expositie van miniatuur Veerse monumenten (Frans Harinck, Gapinge) en Organic Architecture (Gerda Uyttenbroek, Koudekerkerke)

Polderhuismuseum

Veerse Agenda

5, 10 en 15 km. Start bij parkeerterrein om 14.00 uur. Inschrijven via www.inschrijvenzeeland.nl (t/m donderdag 15 maart) . Na-inschrijven vanaf 12.45 uur Boschhoek aan de Vroonweg 1.

Vrijdag 23 maart Serooskerke: De Zandput, Toneelvereniging Serooskerke met ‘Opa in de Kreukels’. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 24 maart Westkapelle: Herrijst, uitvoering Westkappels Koor met nieuwe

dirigent Kees vd Wouw en pianiste Lenie Stokman de Graaf. Ook optreden van Volendams koor in klederdracht. Aanvang 19.30 uur. Serooskerke: De Zandput, Toneelvereniging Serooskerke met ‘Opa in de Kreukels’. Aanvang 20.00 uur.

De serie is een tijdsbeeld en een portret van de bevolking van Westkapelle. Jan de Jonge bezocht 110 huizen en fotografeerde in

KEUZE - PUZZEL In deze woordzoeker kunnen de woorden zowel horizontaal, verticaal als diagonaal en achterstevoren staan. Voor de oplossing nog even puzzelen met de overgebleven letters.

r o o d n e d e l s d a a r

s m t t e d m i r u e a c e t r t u e b l m l e e t n s

ij p e a e i t i s o p p o n

t t a m a s t e m p a s e e

t i r s b r e h c u l p i t

s l e a n i e u i i k r t a

m o m t p e l t t n i o a d

o k e e i o i j n g e g r i

Oplossing vorige puzzel: FEESTELIJK uit de 155 goede inzendingen trok de jury

k a n n t t t t e e z r c d

p a i g s s n l t t e a o n

o t m l h e k c e e a r u m d z l e e o r e v h o d e h o i n c d mm a m e d a k g

mw. S. Poppe - Maljaars uit Meliskerke De winnaar ontvangt een VVV-bon twv € 12.50

achttien democratie gemeenteraad id identiteit kandidaten keuze kiezen lokaal meerderheid opkomst oppositie partij

pas pluche potlood programma raadsleden rood stem stembiljet stembureau stempas stemrecht tellen volmacht

Stuur de oplossing met vermelding van naam en adres voor 11 april naar: Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg of via e-mail naar: redactieveersekrant@veere.nl


Veerse Krant 16

Veerse krant eerste kwartaal 2018  
Veerse krant eerste kwartaal 2018  
Advertisement