Page 1

LENTE 2019

Informatieblad, jaargang 23 no. 2

Nieuwe website gemeente

Op vrijdag 5 april lanceerde burgemeester Rob van der Zwaag officieel de nieuwe website van de gemeente Veere in het gemeentehuis in Domburg. Deze website (www.veere.nl) moet ervoor zorgen dat inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden sneller informatie kunnen vinden. De gemeente streeft naar het continu verbeteren van haar dienstverlening. De website maakt hier onderdeel van uit. Het afgelopen jaar is de website 163.000 keer bezocht. Uit onderzoek is gebleken dat bezoekers vaak gebruik maken van de zoekbalk. Hier is extra aandacht aan besteed door de zoekbalk een prominente plek te geven op de website. Ook is er gekozen voor een menustructuur. Voor de structuur van de website is gebruik gemaakt van ideeën van ondernemers, raadsleden en inwoners uit het Klantpanel. De vorige website dateerde uit 2014.

Een wandeling in een natuurgebied vormt een niet onbelangrijk ingrediënt voor het beleven van je omgeving. Voor zowel bewoners als toeristen geeft het een gevoel van vrijheid en draagt het bij aan de leefbaarheid. Koesteren dus die natuur. Dat kwam onlangs ook naar voren bij een onderzoek onder bezoekers van natuurgebied Oranjezon. De stilte en grote variatie in natuurschoon, de ongereptheid en ruimte zijn uniek voor Zeeland. Zo ervaart het merendeel van de jaarlijks ca. 40.000 bezoekers de 400 hectare tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle. ‘Niets aan veranderen’, ‘hou ‘t zo’, ‘puur natuur ... nou ja voor de langere tochten misschien toch hier en daar een bankje tussen het groen.

‘Hou ‘t zo’

Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis is gesloten op: maandag 22 april (2e Pasen), donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 31 mei, maandag 10 juni (2e pinksterdag).

Kijk op Cultuur

Een aantal gemeentelijke beleidsnota’s op het gebied van cultuur zijn verlopen. De samenleving is in beweging, en er ontstaan veranderingen in het culturele veld. Om een toekomstgerichte nieuwe nota met daarin nieuwe doelstellingen en de rol van de gemeente uit te lichten is nieuw cultuurbeleid nodig. Er komt dan een nieuwe agenda ‘Kijk op Cultuur’. De eerste stappen om daartoe te komen zijn genomen. Een klankbordgroep, informatiebijeenkomst en interviews hebben tot een tussenrapportage geleid. Daarin zijn aanbevelingen gedaan voor nieuwe doelstellingen. Meer daarover op pagina 13.

Seizoensmarkten in 2019

De seizoensmarkten in Domburg en Zoutelande kunnen in 2019 gebruik maken van een langere periode. Die verruiming, een lang gekoesterde wens van de marktondernemers, geldt dit jaar als een proef. De verlenging gaat over een periode van 4 weken. De ondernemers en stads- en dorpsraad stemmen daarmee in. De Stichting Markten en Activiteiten Zeeland (SMAZ) regelt sinds 3 jaar de seizoensmarkten in de gemeente Veere. Daarvoor deed de gemeente dat nog zelf. De gemeente ziet de verlenging als een aanvulling op het toeristisch product. Door de verruiming zijn er 23 markten in beide kernen. Domburg begint 29 april en gaat door tot 30 september. De eerste seizoensmarkt in Zoutelande is op 30 april, de laatste op 1 oktober. In Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder leeft de wens voor seizoensverruiming niet. Die markten zijn kleinschaliger van opzet en alleen in het hoogseizoen aanwezig.

Met mooie initiatieven bijdragen aan de leefbaarheid De gemeente besloot in 2014 met een ‘Reserve Leefbaarheid’ goede ideeën uit de samenleving een kans te geven. Niet meer afwachten wat de gemeente verzint, maar zelf in de wijk, het dorp, de straat of de omgeving iets opzetten en aanpakken waar ook het etiketje ‘maatschappelijke waarde’ opgeplakt kan worden. Het idee sloeg aan en bleek in een behoefte te voorzien. Na een evaluatie

is daarom besloten gewoon door te gaan en inwoners die kansen te blijven geven. Om iedereen die zich betrokken voelt en een idee of plan heeft wat hints te geven zijn categorieën bedacht. En ook de initiatieven om het plan samen met anderen uit te voeren spreekt de gemeente aan. In deze Veerse krant op pagina 12 meer informatie over de voorwaarden en beschikbare budgetten.

Gemeente Veere valt in de prijzen bij grootste toeristenbeurs ter wereld Goeree-Overflakkee, Westvoorne, Schouwen-Duiveland, Veere en Westvoorne zijn benoemd tot beste duurzame natuurbestemming wereldwijd. Die benoeming is gedaan door de organisatoren van Green Destination top 100. De juryprijs is één van de onderscheidingen binnen de verkiezing van de meest duurzame toeristische bestemmingen van de Green Destinations. Daarnaast wonnen de vier gemeenten ook nog eens een, met Buthan en het Griekse eiland Skyros, gedeelde eerste publieksprijs. Beide prijzen zijn woensdag 6 maart uitgereikt tijdens de internationale beurs ITB in Berlijn, de grootste toerismebeurs ter wereld.


Veerse Krant 2


Veerse Krant 3

College gaat in gesprek met kernen

Behoud van maatschappelijke voorzieningen Het college wil goede maatschappelijke voorzieningen in de kernen behouden, maar natuurlijk ook dat de gemeente financieel gezond blijft. Daarom zoekt het college aansluiting bij wat er al is in de kernen. Wat komt in aanmerking voor renovatie en waar is nieuwbouw nodig. Uitgangpunt is om het klein te houden en aan te sluiten bij de oproep van de maatschappelijke partners (uit november 2018). Het college krijgt de komende periode ook nog te maken met andere zaken die de gemeente geld gaan kosten,

zoals het oplossen van de problemen in de jeugdzorg, extra voorzieningen om de toeristische druk beter te reguleren en noodzakelijke zandsuppletie op de stranden. Hiervoor gaat de gemeente graag in gesprek met de kernen Serooskerke, Aagtekerke, Westkapelle en Oostkapelle (de kernen uit fase 1 van het programma). Het college neemt tot en met september de tijd met deze kernen tot een nieuwe uitwerking te komen. Maatwerk per kern staat nog steeds voorop.

Postcoderoosprojecten Binnen de gemeente Veere zijn postcoderoosprojecten een opkomende trend aan het worden. De inschrijving voor het postcoderoosproject op de loods in Grijpskerke is gesloten en de realisatie van het project gebeurt in het eerste kwartaal van 2019. Naar aanleiding van dit project zijn er

nu ook projecten gestart in de kernen Westkapelle en Veere. Ook is er een eerste verkenning in de kern Biggekerke. Voor meer informatie over of aanmelden voor een postcodeproject stuur een mailtje naar: duurzaamveere@veere.nl of kijken op www.maakonzeregioduurzamer.nl

Impuls voor toekomstbestendige toeristische sector Besloten is om jaarlijks 300.000 euro te reserveren voor een toeristische impuls. De besteding van dat bedrag gaat in overleg met de toeristische sector. Doel van het budget Toeristische Impuls is het stimuleren van duurzaamheid en innovatie om te komen tot een toekomstbestendige toeristische sector. Dat gaat in combinatie met het werken aan een hoogwaardige toeristische infrastructuur. De bijdrage uit het toeristische impuls budget is met name bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling naar de uitwerking van aangedragen projecten. Ingediende aanvragen moeten aansluiten bij het Veerse landschap en de cultuur, historie en het DNA van de ge-

meente. Andere criteria waaraan een aanvraag moet voldoen zijn onder andere de regionale economische spin-off, de bijdrage aan een jaarrond toeristisch product en aan de verduurzaming. Bij toekenning van een bijdrage hecht het college aan projecten met een breed draagvlak. Dat betekent dat er sprake is van cofinanciering, sponsoring en samenwerking tussen ondernemers en/of organisaties. Aanvragen voor ondersteuning van initiatieven die voldoen aan de hierboven genoemde criteria zijn van harte welkom. Voor meer informatie: Simone Romijn, beleidsontwikkelaar Economie, Recreatie en Toerisme. E-mail: sj.romijn@veere.nl.

Legen afvalcontainers met feestdagen

2e Paasdag In plaats van maandag 22 april wordt het gftafval in Gapinge, Veere en Vrouwenpolder (routes 1, 2 en 3) opgehaald op zaterdag 20 april. Hemelvaartsdag In plaats van donderdag

30 mei wordt het gftafval in Westkapelle en Zoutelande (routes 8 en 9) opgehaald op zaterdag 1 juni. 2e Pinksterdag In plaats van maandag 10 juni wordt het restafval in Gapinge, Veere en Vrouwenpolder

(routes 1, 2 en 3) opgehaald op zaterdag 8 juni. LET OP: Op inhaaldagen kunnen de containers op een ander (vroeger) tijdstip geleegd worden dan normaal.

Gemeente Veere Postbus 1000 4357 ZV Domburg

Bezoekadres: Traverse 1, Domburg makkelijk en snel, maak een afspraak via veere.nl Voor digitale producten en diensten

@gemeente_veere facebook.com/gemeenteveere www.instagram.com/gemeenteveere

06 23584577 Telefoon: 0118 555 444 Centrale Publieksbalie: cpb@veere.nl Algemeen: gemeente@veere.nl

Openingstijden Centrale Publieksbalie:

ma t/m woe: 09.00 tot 17.00 uur donderdag: 09.00 tot 20.00 uur (tel. tot 17.00 uur) vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur Op donderdagavond kunt u niet terecht voor burgerlijke stand zaken (geboorte, erkenning etc.). De andere afdelingen zijn op donderdagavond niet bezet, u kunt dan dus niet voor alle producten en diensten terecht. Twijfelt u hierover, belt u dan eerst even.

B & W - Afspraken maken

Burgemeester en wethouders houden geen (vast) spreekuur. Wel kunt u altijd telefonisch een afspraak aanvragen via het bestuurssecretariaat. Een afspraak met burgemeester drs. R.J. van der Zwaag en wethouder A. Schot kunt u aanvragen via tel. 555 381. Een afspraak voor de wethouders J.Y.W. Steketee en A.J.M. van Halderen en voor de gemeentesecretaris kunt u aanvragen via tel. 555 380.

Websites raadsfracties

PvdA/GroenLinks: www.pvdagroenlinksveere.nl CDA: www.cdaveere.nl SGP/CU: www.veere.sgp-christenunie.nl VVD: www.vvdveere.nl DTV: www.dtveere.nl Colofon VEERSE KRANT

De gemeente vergadert

zie voor actuele informatie www.veere.nl de vrijdag daarvoor zijn ingediend, worden 20 mei en 17 juni dan beoordeeld. Bouwplannen worden eerst Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), getoetst aan het bestemmingsplan. Voldoen 19.30 uur. deze aan het bestemmingsplan? Dan legt de 21 mei en 18 juni gemeente deze voor aan de Commissie Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Kwaliteit. (MO), 19.30 uur. 6 juni en 3 juli Veerse Krant in 2019 Gemeenteraad Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2 en 23 mei, 13 juni Eens in de drie weken op donderdag vergadert de commissie. Bouwplannen die uiterlijk

Wie, wat, waar

verschijnt

aanleveren kopij

22 juni

22 mei

5 oktober

11 september

7 december

6 november

Jaargang 23 nummer 2

De Veerse Krant is een blad van de gemeente Veere met gemeentelijk nieuws. Het is ook een platform voor informatie van non-profitorganisaties, verenigingen en stichtingen die werkzaam zijn in het publieke domein van de gemeente Veere. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de gemeente Veere. Het blad is ook digitaal te lezen op www.veere.nl. Bij adressen met een sticker ja/nee en nee/nee bezorgt Post.nl niet. Iedereen die het blad toch wil ontvangen, kan zich opgeven: 0118-555444. Adres: Gemeente Veere Postbus 1000, 4357 ZV Domburg Aanleveren kopij kan via e-mail: redactieveersekrant@veere.nl of via een formulier op www.veere.nl/kopij Redactie: Lieneke van den Heuvel (eindredacteur) en RenĂŠ de Dreu Oplage: 10.620

Eerstvolgende nummer: 22 juni Kopij aanleveren tot 22 mei


Veerse Krant 4

Integrale veiligheid 2019 - 2020

Koningin Maxima voor meer Muziek in de Klas

Voor iedereen die er werkt, woont en recreëert moet Veere een veilige gemeente zijn. In de geactualiseerde nota integrale veiligheid 2019-2022, die weer is gebaseerd op een regionaal beleidsplan, staat waar de gemeente de komende vier jaar extra aandacht aan zal besteden.

Koningin Máxima was als erevoorzitter van ‘Meer Muziek in de Klas’ op 20 februari aanwezig bij het Muziekfeest in de lasloods in Vlissingen. Het was feest ter gelegenheid van de ondertekening van een convenant met als doel dat meer scholen structureel muziekonderwijs gaan verzorgen. Maar liefst 10 van de 15 scholen in Veere gaan meedoen. Dat zijn: De Golfslag in Domburg, ‘t Klinket en De Sprong in Koudekerke, De Lispeltuut in Oostkapelle, De Wegwijzer uit Serooskerke, De Magdalon in Veere, De Goede Polder in Vrouwenpolder, Lichtboei en De Lichtstraal uit Westkapelle en ’t Paalhoofd in Zoutelande. Ze werken hiervoor samen met de Zeeuwse Muziekschool, de muziekverenigingen en andere muziekdeskundigen. De lessen zijn tijdens de schooluren maar ook buitenschools.

Het begint bij het veilig en leefbaar houden van de kernen. Voor de drukke zomermaanden met de forse toename van het aantal bezoekers zal sprake zijn van extra inzet om dat ook in die periode te bereiken. Met het oog op ontwikkelingen en trends in criminaliteit krijgt de aanpak van steeds minder zichtbare criminaliteitsvormen zoals fraude en ‘ondermijning’ aandacht. Bij ondermijning gaat het onder andere om ontwrichtende overtredingen met gevaar voor de buurt, zoals een wietplantage op een zolder, maar ook op bij-

voorbeeld milieudelicten en cybercrime. De focus ligt daarnaast ook op veiligheidsproblemen in combinatie met zorg. Hulpbehoevenden blijven langer thuis wonen en er wordt een grotere mate van zelfredzaamheid van hen gevraagd. Dat zorgt voor risico’s. De problemen kunnen zo groot worden dat er gevaar voor henzelf of de omgeving ontstaat.

Naast de prioriteiten noemt de gemeente in de nota ook strategische thema’s. Het zijn belangrijke onderwerpen waarop de gemeente zich de komende vier eveneens op zal richten: woninginbraken, Overvallen en Straatroven, veilige evenementen, jeugd en veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing, horeca en veilig uitgaan, veilig ondernemen.

De Buurtbus op Walcheren Buurtbussen rijden er al lange tijd in Nederland, maar de laatste 10 jaar zijn er veel bij gekomen. Ook op Walcheren rijden sinds 5 jaar buurtbussen. Maar wat is een buurtbus eigenlijk? Buurtbussen zijn een vorm van openbaar vervoer, maar dan met vrijwillige chauffeurs. Ze rijden volgens een vaste dienstregeling en met busjes voor maximaal 8 personen. Een buurtbusvereniging (BBV), waarvan de vrijwillige chauffeurs lid zijn, is direct verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. In Zeeland zijn er ondertussen 7 van dergelijke verenigingen, waaronder een BBV Walcheren. Connexxion De Provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en dus ook voor de buurtbus. De Provincie kiest ook een bedrijf dat het openbaar vervoer kan verzorgen. Voor de komende jaren is dat Connexxion. Connexxion maakt met de buurtbusverenigingen afspraken over de exploitatie. Van de Provincie krijgen de verenigingen jaarlijks subsidie. Walcherse buurtbussen Op Walcheren rijden er voor de BBV Walcheren 3 buurtbussen op werkdagen tussen ca. 08.00 uur en 18.00 uur. Iedere 2 uur tussen Westkapelle en Veere (lijn 583) Ieder uur tussen Veere en Middelburg (lijn 584) De verbinding Middelburg en Nieuw- en St. Joosland/ Sloepoort (lijn 581). De bussen rijden op vaste tijden en volgens een vaste route.

Lijn 581 rijdt vanaf Middelburg- station via Dauwendaele en Arnestein naar Nieuw- en St. Joosland en Sloepoort. Lijn 584 rijdt tussen Veere en Middelburg -station. Lijn 583 vanuit Westkapelle (De Kreek) door het dorp, over en onderlangs de zeewering richting Domburg (Simnia) en via Oostkapelle (Egelantier) naar Serooskerke, Gapinge en Veere (Sandenburgh). Route, halteplaatsen en tijden zijn te vinden op www.connexxion.nl Betalen in de bus kan alleen met OVchip-kaart of Pin-pas. Een kaartje (ongeacht de lengte van de rit) kost 3.70 euro, kinderen gratis of aangepast tarief. Jaarlijks vervoert de BBV Walcheren ca. 12.000 personen: scholieren, ouderen van en naar een verzorgingscentrum, toeristen op verkenning langs de Wal-

cherse kust, mensen die zonder parkeerproblemen de zomermarkten in Domburg en Veere bezoeken, zeelieden uit de haven die even naar Middelburg willen ... probeer het ook eens!

De Buurtbus Walcheren in juni gratis! De gemeente wil inwoners de kans geven kennis te maken met de buurtbus. Met Connexxion is daarom besloten het gebruik te promoten. Vanaf 3 juni tot 28 juni kunnen reizigers gratis gebruik maken van de buurtbussen 583 en 584. Dat betekent dus gratis reizen tussen Westkapelle en Middelburg. De gemeente Veere wenst iedereen een fijne rit!


Veerse Krant 5

Herdenkingen zaterdag 4 mei 2019

Serooskerke 19.15 uur: verzamelen bij het monument bij de Johanneskerk. 19.20 uur: herdenking met bloemenceremonieel door de kinderen van Serooskerke, kranslegging bij het monument. Aansluitend stille tocht naar de begraafplaats onder het luiden van de klok. 19.45 uur: toespraak door de vertegenwoordiger van de gemeente Veere, voordracht, Last Post 20.00 uur: twee minuten stilte, Wilhelmus, kranslegging bij het oorlogsmonument op de begraafplaats. Vrouwenpolder 19.40 uur: toespraak, start stille tocht vanaf monument aan de Fort den Haakweg. 19.58 - 20.15 uur: Ceremonie op de begraafplaats waaronder een toespraak van de vertegenwoordiger van de gemeente, kransleggingen 20.15 uur: vertrek naar de Ontmoeting, de ruimte achter de Pelgrimskerk voor een nazit met koffie, thee of limonade. Veere 19.00 uur: Vesperdienst Kleine Kerk met zang en muziek. Daarna verzamelen in tuin Grote kerk bij monument. 19.27 uur: Kinderen en belangstellen-

den verzamelen zich in stilte bij het vredesmonument. 19.32 uur: stille tocht van monument tuin Grote Kerk naar oorlogsmonument begraafplaats Zanddijk. 19.45 uur: Koraalmuziek Veere’s Genoegen, welkomstwoord 19.57 uur: noemen van namen en Last Post. 20.00 uur: Na 2 minuten stilte aansluitend Wilhelmus, toespraak, gedichten door kinderen en kranslegging. Domburg Bijeenkomst begint in de kerk aan de Markt om 19.30 uur met zang, muziek, gebed. 20.00 uur: 2 minuten stilte, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus.

Koudekerke 19.15 uur: Stille tocht van de kerk naar de begraafplaats. 19.30 – 20.00 uur: Toespraken bij oorlogsmonument 20.00 uur: Last Post, 2 minuten stilte, Wilhelmus, bloemlegging. Oostkapelle 19.00 - 19.30 uur inloop Dorpskerk, Klokgelui, muziek Crescendo 19.35 uur: Zingen Zeeuws volkslied met Crescendo 19.38 uur: Toespraak door vertegenwoordiger gemeente 19.43 uur: Memorandum en bijdragen kinderen van Eben Haëzer school 19.48 uur: Koraalmuziek Crescendo 20.00 uur: Bij monument Last Post, 2 minuten stilte, Wilhelmus en het leggen van bloemen. Gapinge 19.45 uur: Stille tocht naar begraafplaats (verzamelen bij de Spil) 19.50 uur: Toespraak door vertegenwoordiger gemeente. 19.55 uur: Declamatie 19.58 uur: Last Post 20.00 uur: 2 minuten stilte 20.05 uur: leggen van bloemen

Transformatieagenda Jeugd Zeeland Het is nodig de jeugdhulp in Zeeland anders in te richten. Dat heeft te maken met een stijging van de uitgaven voor Jeugdhulp. Dit hangt samen met een toename van de vraag naar hulp en een afname van de rijksbijdrage. De verandering en hoe die vorm krijgt, staat te boek als de transformatieagenda. Meer inzet op de integrale samenwerking is gewenst. Dat gebeurt door verbinding te maken met onderwijs, zorgaanbieders, preventie en werk & inkomen. Voor een deel kan de gemeente de kosten voor de transformatie dekken uit een bijdrage van het landelijk transformatiefonds (758.00 euro in de komende 3 jaar).

In Zeeland werken alle gemeenten samen op gebied van de uitvoering van de Jeugdwet. In de transformatieagenda zijn zes ambities genoemd: Kinderen groeien zoveel mogelijk op in een gezin. Jeugdigen doorlopen een (succesvolle) schoolcarrière en worden voorbereid op de toekomst. Ouders hebben inkomen en werk/studie. Jongeren vertonen geen grensoverschrijdend gedrag. jeugdigen zijn in staat hun problemen in hun eigen gezin en netwerk op te lossen. Jeugdigen groeien veilig op.

Opgaan in de natuur van Oranjezon Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft het afgelopen jaar een onderzoek laten uitvoeren onder de bezoekers van natuurgebied Oranjezon. Hieruit komt een zeer hoge waardering van het gebied naar voren. Ook blijkt dat het voorziet in een grote behoefte aan natuurgebieden waar je in rust en stilte van de natuur kunt genieten. Kenniscentrum Kusttoerisme van Hogeschool Zeeland heeft het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op de kenmerken, behoeften en tevredenheid van de bezoeker van het natuurgebied. Voor het Zeeuwse Landschap zijn deze gegevens belangrijke input bij het opstellen van het nieuwe beheerplan. Uit de gegevens van de geplaatste bezoekersteller blijkt dat ruim 46.000 mensen het gebied hebben bezocht tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018. Uitkomsten De natuur in Oranjezon is volgens de bezoekers uniek voor Zeeland. De rust en ruimte en de kans om groot wild als herten en konikpaarden tegen te komen, ervaren de bezoekers als bijzonder.

Enkele opvallende uitkomsten: Het merendeel van de bezoekers (84%) woont in Nederland. Bijna 10% komt uit Duitsland en 7,3% uit België. Bijna een derde van de bezoekers was op vakantie in de omgeving, maar het over grote deel geeft aan in de buurt te wonen, vooral in de gemeente Middelburg (30%), Veere (18%) en Vlissingen (10%). Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat hun belangrijkste motivatie om Oranjezon te bezoeken ‘opgaan in de natuur’ is, voor een kwart is ‘de batterij opladen’ de belangrijkste reden voor een bezoek. Het gemiddelde bezoek duurt ruim twee uur, waarbij het overgrote deel van de mensen met zijn tweeën of drieën komt. Zondagmiddag kent een piek in bezoekersaantallen. Oranjezon krijgt een zeer hoge waardering van de bezoekers: ruim 80% procent van de bezoekers vindt de natuur uniek voor Zeeland, en 97% voelt zich er midden in de natuur. Kwaliteiten als rust en stilte, en het zien van herten en konikpaarden worden het hoogst gewaardeerd

 De vraag om verbeterpunten is opvallend vaak onbeantwoord gelaten; als het wel is ingevuld geeft men vaak aan dat Oranjezon vooral zo moet blijven: ‘Hou ‘t zo!’. Het Zeeuwse Landschap is blij dat het natuurgebied, zoals het is, in de smaak valt, en wil zich op de motiefgroep ‘opgaan in de natuur’ blijven richten. Een rustig, uitgestrekt natuurgebied waar je ‘alleen maar kunt wandelen en van de natuur genieten’ voorziet duidelijk in een behoefte, zo blijkt uit dit onderzoek. Het onderzoek is in te zien via: www.hetzeeuwselandschap.nl/nieuws/ natuurgebied-oranjezon-valt-de-smaak


Veerse Krant 6

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten 2019 per stembureau gemeente Veere  

Vervolg uitslagen verkiezingen Provinciale Staten

 

 

  

 

   

Uitslagen Waterschapsverkiezingen 2019 per stembureau gemeente Veere

Vervolg uitslagen Waterschapsverkiezingen 20 maart 2016


Veerse Krant 7

m

p

R

latfo

De volgende Veerse Krant verschijnt 22 juni Aanleveren kopij tot 22 mei via een formulier op www.veere.nl/kopij of redactieveersekrant@veere.nl

Ouderenreis Zoutelande De reis voor 60-plussers uit Zoutelande gaat dit jaar eerst naar vliegveld Seppe, voor een bezoek aan het daar gevestigde unieke luchtvaartmuseum. Daar staan prachtige vliegwaardige oldtimer-vliegtuigen. Na de lunch is er een toeristische tocht rond Breda die eindigt in Etten-Leur. Daar volgt een bezoek aan de aspergewijnboerderij De Santspuy. De nadruk ligt daar nu op de asperge, het aspergeseizoen, en de producten die ervan worden gemaakt. Als afsluiting is er een proeverij van huisgemaakte wijnen, likeu-

ren, advocaat en port. Het diner is in Woensdrecht. De reis staat op de agenda voor dinsdag 14 mei. Vertrek om 8.30 uur en terug om 21.00 uur. De kosten bedragen 72 euro per persoon. Dit is voor koffie met gebak, lunch en diner. Indien nodig kan de rollator of opvouwbare rolstoel mee. Opgeven en betalen kan bij Ada de Lange, Majoorwerf 34. vol = vol. Informatie: Ada de Lange tel. 561233; Nel Louws tel. 562623 of Ied Assink tel. 562093.

zaterdag 22 juni

Rommelmarkt Aagtekerke De ZWO werkgroep van de PKN kerk te Aagtekerke en Domburg organiseert op het Dorpsplein te Aagtekerke op 22 juni 2019 een rommelmarkt/actiedag. Op de markt die dag onder meer een grote sortering 2e hands artikelen, partij leuke meubelen, handwerken, kaarten, bloemen en planten, streekproducten, spullen uit Gambia, koffie/ wafels, hamburgers/friet. ‘s Morgens een verkoping per opbod en ponyrijden.

Wat doet de Jeugdraad? De Jeugdraad geeft de gemeenteraad en het college gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen die jongeren aangaan. Of het nu gaat om openbare speelvoorzieningen, starterswoningen, jong muzikaal talent of duurzaamheid. Jongeren hebben er goede ideeën over. Daarnaast organiseert de Jeugdraad leuke activiteiten voor de Veerse jeugd. Hoe werkt de Jeugdraad? Alle jongeren in de Jeugdraad zijn tussen de 13 en 24 jaar en wonen in de gemeente Veere. Vier keer per jaar komt de Jeugdraad bij elkaar voor een algemene ledenvergadering. De Jeugdraad is opgedeeld in vier werkgroepen: Advies: deze werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over allerlei zaken die betrekking hebben op jongeren. Voor elkaar: werkgroep voor organiseren van activiteiten waarbij ze jongeren stimuleren om in actie te komen voor een betere

De opbrengsten gaan naar 3 goede doelen; de monumentale dorpskerk, Stichting Steun en Opbouw Gambia en Stichting Windekind.

Collecterooster 05 12 19 02 16 23

t/m t/m t/m t/m t/m t/m

11 mei 18 mei 25 mei 8 juni 22 juni 29 juni

Maag Lever Darm Stichting Longfonds Prins Bernhard Cultuurfonds Epilepsiefonds Rode Kruis Natuurmonumenten

Handige en technisch ervaren dorpsgenoten gezocht

Jeugdraad Veere De jeugdraad heeft een nieuwe voorzitter: Fienke Reitsma. Wessel Boerma is de vice-voorzitter en Jeugdraad woordvoerder. Zij hebben zich met de andere jeugdraadleden begin april aan de gemeenteraad voorgesteld. De benoeming van Fienke en Wessel was een mooie reden voor de burgemeester om de jeugdraadleden toe te spreken. Het leverde veel schouderklopjes op en een mooie foto.

Tevens zijn bij diverse verlotingen mooie prijzen te winnen. ‘s Middags activiteiten rondom het thema 75 jaar bevrijding van Walcheren. In het monumentale kerkgebouw de gehele dag orgelbespeling. Daar is bovendien een foto-expositie te bezichtigen.

wereld. Het ‘iets doen voor een ander’ en maatschappelijke betrokkenheid staat hierbij centraal.

Initiatief Koudekerke voor een Repaircafé

Actief: deze werkgroep organiseert jaarlijks 2 leuke, sportieve uitjes voor de jeugd van de gemeente Veere. Een gezonde leefstijl met voldoende sporten en bewegen wordt hiermee gestimuleerd.

Veel inwoners van Koudekerke en omgeving hechten aan duurzaamheid in brede zin. Zeker nu in Koudekerke ook een Cooperatie Energieneutraal Koudekerke en Dishoek is opgericht.

Eropuit: de werkgroep organiseert jaarlijks 2 leuke activiteiten die aansluiten bij de interesses van de jongeren in de gemeente Veere. Sociale verbondenheid en ontspanning staat hierin centraal. De werkgroepen komen bij elkaar wanneer dit nodig is. Welzijnswerkers van Stichting Welzijn Veere begeleiden de Jeugdraadleden. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is de gezellig seizoenafsluiting voor de zomervakantie, om vervolgens in september weer fris te starten.

Verschillende leden van deze coöperatie willen zich inzetten voor een duurzaam gebruik van apparaten, gereedschap en gebruiksvoorwerpen. Niet weggooien als er nog gerepareerd kan worden om apparatuur, zoals espressomachines, stofzuigers, klus- en tuingereedschap, PC’s, tablets, IPad en smartphones een tweede leven te geven. De initiatiefnemers willen hun activiteiten afstemmen met het Reparatiecafé Middelburg waar inmiddels een goedlopend Repaircafé is opgebouwd. Het plan is om vanaf september 4 keer per jaar een Repaircafe te organiseren. Cees Verstraate en Sjoerd Ypma roepen daarom handige of technisch ervaren dorpsgenoten (v/m) in Koudekerke en Biggekerke en omgeving op om mee te doen met de opbouw van een lokaal Repaircafé. Info: verstraatecees@gmail.com of ypmast@zeelandnet.nl


Veerse Krant 8

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere Porthos & Orionis: voor alle inwoners van Walcheren Op Walcheren werken de drie gemeenten samen binnen het sociaal domein. Voor advies en ondersteuning rondom zorg, opvoeding en welzijn kunt u terecht bij Por-

thos Walcheren. Orionis Walcheren ondersteunt de inwoners van Veere, Vlissingen en Middelburg op het gebied van werk, inkomen en schulden.

www.porthos.nl Tel.: 088 – 7541 000 e-mail: info@porthos.nl www.orioniswalcheren.nl Tel.: 0118-432 700 / e-mail: kcc@orioniswalcheren.nl

Wat is de Wmo en voor wie is het bedoeld? Wmo staat voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een Wmo aanvraag gaat via de gemeente. Op dit moment is dat nog geregeld via Porthos. Voor wie is de Wet Maatschappelijke ondersteuning bedoeld? De Wmo biedt ondersteuning aan mensen van 18 jaar en ouder. Het doel van de Wmo is dat iedereen weer mee kan doen in de maatschappij. Daar waar nodig kan er ondersteuning zijn vanuit de gemeente via de Wmo. Mensen kunnen vanuit eigen kracht en het sociale netwerk zelfstandig functioneren en daar waar nodig krijgen zij ondersteuning vanuit de gemeenten via de Wmo. Deze ondersteuning is er bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, voor mensen die langdurig niet goed mee kunnen doen in de maatschappij, of voor mensen die een veilige of beschermde woonomgeving nodig hebben. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het mogelijk een voorziening te krijgen die past bij de persoonlijke situatie (maatwerkvoorziening). Is andere ondersteuning mogelijk? Voordat iemand een aanvraag doet bij de gemeente, is er nog een stap voor de Wmo. Deze stap wordt vaak vergeten. De Wmo is bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfredzaam zijn. Dit betekent dat zij hun vraag niet zelf kunnen oplossen. Ook de hulp van familie of het sociale netwerk ontbreekt. Maar het is ook mogelijk om ondersteuning te krijgen van Welzijnsorganisaties of maatschappelijk werk. Er zijn ook veel vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor anderen in de samenleving. Om voor gemeentelijke ondersteuning in aanmerking te komen moet aangetoond zijn dat ook die andere ondersteuning niet mogelijk is.

Aanvragen Wmo ondersteuning? Een onderzoek door Porthos gaat aan het krijgen van ondersteuning vanuit de gemeente vooraf. Porthos onderzoekt en beoordeelt of ondersteuning via de Wmo noodzakelijk is. Dat gaat via een persoonlijk gesprek (telefonisch, op de bezoeklocatie of thuis). Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: Waarvoor is ondersteuning nodig? Wat is al ondernomen om de situatie te verbeteren? Wat kan iemand zelf doen? Ook de vraag of een sociaal netwerk hulp kan bieden en of er bekendheid is met vrijwilligersorganisaties die dat kunnen doen. Zijn die mogelijkheden er niet, dan volgt een traject naar ondersteuning vanuit de Wmo. Daarvoor staat een periode van zes weken. Samen met de hulpbehoevende en het sociale netwerk stelt Porthos dan een ondersteuningsplan op. De aanvrager tekent voor akkoord en dit vormt de aanvraag. Tegen een afwijzing kan nog bezwaar gemaakt worden. Bij een positief besluit volgt een brief met daarin welke ondersteuning de gemeente geeft en voor welke periode. Ondersteuning bij een gesprek Bij het gesprek naar de persoonlijke situatie mag een familielid of iemand uit het sociaal netwerk aanwezig zijn. Dat kan ook een onafhankelijke cliëntondersteuner/vrijwillige burgeradviseur zijn. Zij adviseren gratis over maatschappelijke vragen. Maatschappelijk Werk Walcheren: onafhankelijke cliëntondersteuning, 0118 – 44 88 44. Veere: vrijwillige burgeradviseurs via Welzijn Veere; 0118 - 58 36 87 of info@welzijnveere.nl. Middelburg: via Middelburgs Advies Team Samenleving (MATS); 06-2454 9571 of mats@welzijnmiddelburg.nl. Vlissingen: via Vrijwilligerspunt 0118 487000 of vrijwilligerspunt@vlissingen.nl

Gezond in Veere 2019 - 2021

Er ligt al een kadernota Samenwerken voor Gezondheid Walcheren 20192021. Nu is het nodig om voor de gemeente Veere een uitvoeringsplan te maken. Daarvoor zijn dan weer vastgestelde doelstellingen nodig. Het college stelt een uitvoeringsplan op, de gemeenteraad moet die doelstellingen vaststellen. De doelstellingen zijn gelijk aan die uit de Walcherse nota, namelijk: Gezond gewicht (preventie overgewicht), Verantwoord Alcoholgebruik (preventie van alcoholgebruik) en Gelukkig en Vitaal Wonen (preventie depressie en eenzaamheid). Preventie is bedoeld om het gedrag positief te beïnvloeden. Het gedrag van inwoners hangt echter ook af van andere factoren dan alleen deze preventieactiviteiten. De uitvoerende organisaties zullen samenwerken met onder andere kerken en vrijwilligersorganisaties op het gebied van gezondheid. Het college zorgt jaarlijks voor een verslag en na vier jaar voor een evaluatie en informeert en betrekt Wmo-raad en Jeugdraad bij het uitvoeringsplan.

Afspraken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Intervence en de Zeeuwse gemeenten hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering in Zeeland. Deze afspraken zijn vastgelegd in het bestuursakkoord. Uitvoering Jeugdwet Intervence is één van deze Sinds 2015 zijn gemeenten organisaties die gezinnen verantwoordelijk voor de uithelpt die te maken krijgen voering van de Jeugdwet. met jeugdbescherming of Zeeuwse gemeenten kiezen jeugdreclassering. zelf welke diensten zij kopen bij verschillende organisaties Samen hebben zij de volgenom deze taak uit te voeren. de afspraken gemaakt:

 Er komt een plan met een voorstel voor de periode vanaf 2020. Tot 1 juni blijft de financiering van Intervence door de gemeenten gegarandeerd. Partijen hebben de handen ineen geslagen om te zorgen voor het waarborgen van de continuïteit van de zorg voor de kinderen en de continuïteit van de

werkgelegenheid van de medewerkers. Intervence stelt een bestuurder aan met ervaring in vergelijkbare verandertrajecten. De afspraken moeten een positieve bijdrage leveren aan kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van jeugdreclassering en jeugdbescherming.


Veerse Krant 9

Donderdag 23 mei 2019

verkiezingen Europees Parlement De gemeente Veere heeft 16 vaste stembureaus en 2 mobiele stembureaus. De vaste stembureaus zijn geopend van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Alle stembureaus zijn 100 % toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking Op de verkiezingsdag is bij elk stembureau ook een gehandicaptenparkeerplaats aanwezig. Op elk stembureau is een kandidatenlijst in groot lettertype beschikbaar. Er zijn op verzoek braille kandidatenlijsten. Indien u dit vooraf laat weten zorgt de gemeente dat deze voor u klaar ligt op het stembureau. Ook kunt u deze lijsten al voor de verkiezingen inzien op het gemeentehuis. U ontvangt uiterlijk donderdag 9 mei uw stempas Op de stempas staat het adres van een stembureau in de buurt. U kunt ook op een ander stembureau binnen de gemeente Veere stemmen. Breng uw stempas en uw identiteitsbewijs mee om te kunnen stemmen. Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land. Deze mogen bij het stemmen maximaal 5 jaar verlopen zijn. Geen stempas ontvangen of kwijt U kunt een vervangende stempas aanvragen, dit kan mondeling of schriftelijk. Het schriftelijk verzoek kunt u tot en met 20 mei indienen. Het mondeling verzoek kunt u tot en met 22 mei voor 12.00 uur op het gemeentehuis doen.

Iemand machtigen om voor u te stemmen via de stempas U kunt iemand alleen via uw stempas machtigen als de gemachtigde ook in de gemeente Veere woont en zelf een stempas heeft ontvangen. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde samen met het eigen identiteitsbewijs laten zien aan het stembureau. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde kan per stemming voor maximaal 2 andere personen als gemachtigde optreden. Iemand machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier Wilt u iemand machtigen via een machtigingsformulier? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen. Het formulier kunt u downloaden op www.veere.nl/verkiezingen. Het verzoek kunt u tot en met 20 mei indienen. U en de gemachtigde moeten beiden het formulier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde dit volmachtbewijs mee naar het stembureau, een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig.

De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Een schriftelijk volmachtbewijs kan niet worden ingetrokken zodra de gemeente dit heeft goedgekeurd! Kiezerspas Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. U kunt een kiezerspas aanvragen bij de gemeente Veere. Het schriftelijk verzoek kunt u tot en met 20 mei indienen. Het mondeling verzoek kunt u tot en met 22 mei voor 12.00 uur op het gemeentehuis doen. Meer informatie over de verkiezingen www.veere.nl/verkiezingen Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. e-mail: verkiezingen@veere.nl of telefonisch: 0118 – 555444


Veerse Krant 10

27 april ... Koningsdag 2019 gemeente Veere Westkapelle ‘Er zit muziek in Westkapelle’

AA GTEKE RKE

In Aagtekerke begint Koningsdag ‘s morgens voor de kinderen en andere belangstellenden met samenzang onder begeleiding van muziek van Brassband Apollo/ Deurdouwers. Daarna gezellige kinderspelen voor de basisschool leerlingen op verschillende locaties rond het dorpsplein. Om 13.00 uur begint de zeskamp voor volwassenen en middelbare scholieren. ‘s Avonds het eindfeest met een Disco en talentenjacht in Hotel Cafe Restaurant Kodde.

Domburg begint al op vrijdag 26 april met een Kinderfestival van 15.30 tot 18.00 uur. Vanaf 19.30 uur start de Koningsnacht met de Party Criminals

DO M BU RG

Zaterdag 27 april: 10.00 uur: Fiets of jezelf versieren. 10.30 uur: Lawaaioptocht. 11.00 uur: Koningsdans & ijsje. 11.30 uur: Oranjerace (3 jaar t/m groep 3). 12.00 uur: Pannenkoeken smullen (groep 4 t/m 8). 12.30 uur: Pannenkoeken smullen (3 jaar t/m groep 3). 13.00 uur: Wipe-Out (Groep 4 t/m 8). 15.00 uur: Meerkamp (Vanaf 12 – 99 jaar). 17.00 uur: Prijsuitreiking. 17.30 uur: Kinderdisco + dansshow Dance Invasion. Zaterdagmiddag is er ook nog een Mystery Spel!

OO

08.00 uur: Klokgelui en reveille vanaf de toren. 09.00 uur: inschrijven voor de optocht bij de Egelantier. 09.30 uur: Vertrek optocht + jureren. 10.15 uur: Officiële opening + prijsuitreiking van de optocht bij de feesttent (terrein voetbal). 10.30 uur: Peuterspellen(0-4 jaar) en kinderspellen (groep 1 t/m 4) en mini zeskamp (groep 5 t/m 8). 11.45 uur: Pannenkoeken eten voor deelnemers aan de spelletjes en mini zeskamp. 12.30 uur: Verzamelen zeskampploegen bij De Babbelaar + 1e spel. 13.15 uur: Vertrek zeskampploegen naar het feestterrein (bij de voetbal). 18.00 uur: Einde middagprogrammal

ST

K APELL E

09.00 – 09.50 uur: Koningsontbijt in Herrijst met officiële opening 09.50 – 10.30 uur: Rondwandeling met OKK 10.00 – 16.00 uur: Oranjemarkt in de Zuidstraat met verloting door de Oranjevereniging 10.30 – 12.00 uur: Muziek-knutsels voor de kleintjes en kinderdisco in Westkapelle Herrijst 10.30 – 12.00 uur: Music-games op De Markt voor kinderen van groep 3 t/m met 8 13.00 – 15.30 uur: Kinder-kleedjesmarkt op De Markt/Zuidstraat (Bij slecht weer van 13.00-15.00 uur in Westkapelle Herrijst) 13.15 – 15.15 uur: Disco-lasergame op De Markt voor 10+ 13.30 – 17.00 uur: Bubbelvoetbal bij Het Kasteel van Batavia voor leeftijd 16+ Vanaf 15.00 uur: Bubbelvoetbal ook voor de jeugd (10+) bij Het Kasteel van Batavia. DJ-workshop en ‘sing-along’ bij Het Kasteel van Batavia 15.30 – 17.00 uur: Binho in Westkapelle Herrijst Vanaf 17.00 uur: Muzikaal festijn in Het Kasteel van Batavia 9.30 – 22.00 uur: ‘Zing maar mee’ in Westkapelle Herrijst

VEERE

wanneer (strip) boeken weer tot leven komen vrijdag 26 april 19.00 - 20.15 uur: Speurtocht/spel voor de kinderen 20.15 - 21.30 uur: Kinderdisco/playbackshow/karaoke 21.30 - 00.00 uur: Disco voor de oudere jeugd zaterdag 27 april 08.00 uur: Aubade vanaf de Dom door Veere’s Genoegen 09.05 uur: Aubade op de Markt met Veere’s Genoegen, toespraak burgemeester Van der Zwaag, Wilhelmus 09.25 uur: Oranjebitter voor alle aanwezigen, limonade voor de kinderen 09.35 uur: Stoelendans grasveld Markt 10.30 uur: Start kinderspelen (peuters/ kleuters) en Kinderzeskamp (groep 3 t/m 8). Grasveld Gedempte Haven 12.00 uur: Carillon bespeling door stadsbeiaardier David van de Vlies. 13.00 uur: Puzzeltocht door Veere voor het hele gezin 14.00 uur: Start kindervrijmarkt grasveld naast Gedempte Haven 14.30 uur: Begin Zeskamp, vanaf brugklas 20.30 uur: Oranjebal feesttent Gedempte Haven met prijsuitreikingen en muziek door coverband ‘Driven’

SEROOSKERKE 08.00 uur: start de Serooskerkse Koningsdag met klokgelui vanaf de kerktoren. 10.00 uur: begin van de mini-spelen en zeskamp voor kinderen t/m groep 8. 13.15 uur: optocht met EMM en versierde voertuigen. 14.00 uur: Na het zingen van het Wilhelmus is het voor de traditionele ‘Strosskamp. Aansluitend ‘eten bij Jan’ met DJ Jan-Willem en vanaf 21.30 uur: de afsluiting met onder andere The Mecanic.


Veerse Krant 11

Boomfeestdag 2019 in gemeente Veere In februari en maart waren de Landelijke Boomfeestdagen in de gemeente Veere. In totaal hebben hier 263 Veerse leerlingen aan meegedaan.

Samen met burgemeester Rob van der Zwaag en de wethouders zijn op verschillende locaties bomen gesnoeid, wilgen geknot en bomen geplant.

Dit gebeurde in samenwerking met Staatsbosbeheer. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft het gereedschap geleverd.

Zorgstroom zoekt huishoudelijke hulpen Voor de zorg thuis op Walcheren is Zorgstroom op zoek naar huishoudelijke hulpen (Wmo). Houd jij van poetsen, opruimen en zorgen? Houd je van persoonlijk contact en draag jij graag een steentje bij aan het zelfstandig wonen van onze cliënten? Woon je in de gemeente Middelburg, Vlissingen of Veere? Dan wil Zorgstroom jou heel graag ontmoeten!

Als huishoudelijk hulp stap je in het leven van de cliënt en laat je een schoon en opgeruimd huis achter. Het gaat hierbij om cliënten die nog zelfstandig wonen, maar voor wie het huishouden teveel is of moeilijk wordt. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen. Het doel is om onze cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen en jij speelt hierbij een heel belangrijke rol. Je stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt op het gebied van huishoude-

lijke zorg en je voert huishoudelijke werkzaamheden uit. Je bent in staat een professionele vertrouwensrelatie met de cliënt op te bouwen en deze te onderhouden. Ben je geïnteresseerd in dit (vakantie)werk? Voor meer informatie Kijk op www.werkenbijzorgstroom.nl/vacatures


Veerse Krant 12

Een uurtje zonder licht uit liefde voor de aarde

Samenwerking Zeeuws Energieakkoord

Binnen Zeeland werken de Zeeuwse gemeenten samen met de Provincie Zeeland, Waterschap, Enduris en Impuls Zeeland aan de Regionale Energiestrategie. Dit doen zij onder de werk naam Zeeuws Energieakkoord. In die samenwerking spelen ook diverse belanghebbenden op het gebied van gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, landbouw en industrie een rol. Het doel van deze samenwerking is om als regio te voldoen aan het landelijke klimaatakkoord om in 2030 een CO2 reductie te hebben van 45% en in 2050 een CO2 reductie van 95%. Wie meer wit weten over wat in Zeeland gebeurd omtrent de energietransitie: zeeuwsenergieakkoord.nl

Duurzaam Bouwloket

De gemeenten in Zeeland hebben gezamenlijk een energieloket waar burgers terecht kunnen voor vragen met betrekking tot het verduurzamen van hun woning. Wie een vraag heeft over technieken, subsidie of ‘hoe kom ik van het aardgas af?’ kan daarvoor terecht bij www.duurzaambouwloket.nl of bellen met 072-743 39 56. Zij geven graag een gratis onafhankelijk advies. Een e-mail voor informatie kan natuurlijk ook naar: duurzaamveere@veere.nl

Een uur het licht uit doen als een symbolische daad om iets terug te doen voor de bedreigde natuur op aarde. De gemeente riep, in navolging van de oproep van het Wereld Natuur Fonds, bedrijven, organisatie en inwoners op dat op zaterdag 30 maart te doen. De actie, waaraan 180 landen meedoen, staat te boek als ‘Earth Hour’. Een simpel gebaar om een uurtje stil te staan bij het belang dat we hechten aan de toekomst van onze aarde.

gieneutrale gemeentelijke organisatie in 2030 en een hele energieneutrale gemeente in 2050. Tips voor inwoners om hier aan bij te dragen: 1. Start met isoleren van de woning 2. Schaf duurzame apparaten aan en verminder het gas verbruik (bijv. inductie koken) 3. Verander het gedrag (bijv. graad minder stoken) 4. Wek energie duurzaam op

De klimaatverandering betekent een grote bedreiging voor de natuur op aarde. Dat zie je op de kwetsbare Noordpool waar het zeeijs in rap tempo smelt, of bij koraalriffen die verbleken en afsterven. Ook in de gemeente Veere neemt door klimaatverandering de kans op wateroverlast, extreme hitte, langdurige droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid.

Om de gevolgen van klimaatverandering voor de gemeente in beeld te brengen, is er begin dit jaar een klimaatstresstest uitgevoerd. De uitkomst van deze test levert een beeld op van kwetsbaarheden. Dat geeft een inzicht in de klimaatopgave.

De gemeente wil bijdragen aan het beperken van die klimaatverandering. Vandaar de inspanningen voor de energietransitie. Dat weer met het doel te streven naar een ener-

Nu al zijn er in de gemeente regelmatig aanpassingen. Maar in 2050 moet de ruimte in ons land zo zijn ingericht dat we voorbereid zijn op extreem weer. Dat om grote schade en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. In 2020 moet er een strategie liggen met de maatregelen die nodig zijn om dat voor 2050 te bereiken.

Duurzame Monumenten Zeeland Monumenten zijn bij uitstek duurzaam. Ze gaan immers al lang mee. Maar hoe oud een pand ook is, energiebesparende aanpassingen zijn altijd mogelijk, al zijn die wel van een andere orde dan bij nieuwe gebouwen. Lang niet alle maatregelen kunnen risicoloos worden toegepast. Bijvoorbeeld door onjuist isoleren kunnen de eeuwenoude balken in een monument in een paar jaar tijd wegrotten. Duurzame Monumenten Zeeland heeft als doel om met informatie en acties onzekerheden weg te nemen en monumenteneigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Het project draagt zo bij aan de doelstelling van het Zeeuws Energieakkoord: een energie-neutrale particuliere woningvoorraad in 2045. Binnen dit project werken gemeenten, bouwbedrijven, installateurs samen om uiteindelijk te komen tot energiezuinige monumenten. De urgentie om monumenten te verduurzamen is groot: het energieverbruik is hoog en de eisen qua comfort, gebruik en onderhoud zijn bijzonder. Voor eigenaren is het vaak nog onduidelijk welke maatregelen zij kunnen nemen. Twee jaar geleden is gestart met de verduurzaming van monumenten in de kernen Middelburg, Veere en Zierikzee. Daarbij hebben de deelnemers in het Zeeuws Energieakkoord bij een aantal monumenten ervaringen opgedaan over hoe je mo-

numenten kan verduurzamen en welke kansen en valkuilen aanwezig zijn. Betrokken zijn deskundigen op het gebied van verduurzaming van monumentale panden. Het gaat om aannemers, installateurs, onderwijs, overheid, makelaardij en de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland. De Monumentenwacht speelt een centrale rol in het traject tot verduurzaming van een monumentaal pand. Monumentenpaspoort De aanpak begint met een duurzaam monumentenpaspoort. Dat geeft de eigenaar inzicht in de duurzaamheidsmaatregelen die voor zijn monument van toepassing zijn. Het duurzaam monumentenpaspoort is een advies op maat. Het geeft de stand van zaken weer plus de maatregelen die kunnen worden getroffen om het monument duurzamer te maken. Het advies maakt duidelijk waar de besparingskansen liggen en hoe deze op een verantwoorde wijze doorgevoerd kunnen worden. Het pas-

poort bevat tevens informatie of er een vergunning nodig is en welke mogelijkheden er zijn om de verschillende maatregelen te financieren. Actie in 2019 Vanuit het project Duurzame Monumenten Zeeland is financiering beschikbaar voor het uitgeven van 100 monumentenpaspoorten. Dat betekent dat voor een sterk gereduceerd tarief van 200 euro een monumentenpaspoort beschikbaar komt (normale prijs tussen 400 en 700 euro). Meld je nu aan! VNG De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) subsidieert, sinds 2017, het project Duurzame Monumenten Zeeland onder het programma Innovatieve Aanpakken. Het project geeft, met de subsidie, een extra impuls aan de verduurzaming van de particuliere monumentale woningvoorraad in Zeeland. In twee eerdere fasen ontving het project 26.721 en 138.244 euro. Met deze derde en laatste subsidie van 148.777 euro wordt onder andere een platform gelanceerd voor eigenaren van duurzame monumenten.


Veerse Krant 13

Stralende plek voor Domburg in Europese netwerk ‘Impressionisms Routes’

Als het om kunstenaarskolonies in Europa gaat, spreekt Domburg een aardig woordje mee. Zo is er een internationaal centrum voor studie naar de Europese kunstenaarskolonies in de Walcherse badplaats gevestigd (ICEAC). Die kolonies ontstonden in de tijd dat Piet Mondriaan en Jan Toorop in Domburg in de ban kwamen van het Zeeuws Licht. EuroArt, waarbij Domburg is aangesloten, is een actieve federatie van die kolonies en Domburg is een actief en prominent lid van die club

Een nieuwkomer in die internationale samenwerking is het vorig jaar in Frankrijk gelanceerde project ‘Impressionisms Routes’. Een netwerk van plekken die impressionistische kunstenaars (tussen ca. 1850 en 1950) hebben geïnspireerd en waar ze werkten en verbleven. De ‘Impressionisms Routes’ zijn opgenomen in de erkende Culturele Routes van de Raad van Europa. Als organisatie gesteund door de Federatie van Europese Kunstenaarskolonies euroArt en het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg, is het ICEAC met zijn Toorop Route de ambassadeur van het netwerk van Toorop locaties in het basisproject ‘Impressionisms Routes’. De Toorop Route wordt verder ontwikkeld door heel Europa, met als startpunt musea en organisaties in Nederland - Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Laren NH, Utrecht, Rotterdam, Katwijk, Dordrecht, Leiden, Den Haag,

Domburg, Middelburg, Otterlo, Nijmegen, Arnhem, Oosterbeek, Zwolle, Assen / België - Brussel / Frankrijk Paris / Engeland - Londen / Duitsland - Neuss, Mainz, Karlsruhe, Munich, Stuttgart, Berlin, Schwaan, Alkersum auf Föhr / Zwitserland - Zürich / Oostenrijk - Wenen / Servië - Belgrado. Het Museum in Domburg en het ICEAC leggen in hun gezamenlijke tentoonstellingen en uitwisselingsprojecten in het kader van euroArt regelmatig het accent op Jan Toorop. Zo is in 2015 de Duitse kunstenaarskolonie Schwaan in Domburg gepresenteerd, in 2018 was de kunstenaarskolonie Domburg, met Toorop als middelpunt, met een zeer succesvolle tentoonstelling te gast in Jan Toorop Schwaan.

Werken aan een nieuwe Cultuurvisie Het college werkt aan een nieuwe visie op cultuur. De voorbereidingen in en met een klankgroep hebben inmiddels tot een aanzet geleid. Er ligt een tussenrapportage, die in april aan de gemeenteraad is aangeboden. Daar gaan het college samen met anderen (intern en extern) mee verder. In september is de nieuwe agenda ‘Kijk op Cultuur’ voor de komende vier jaar te verwachten.

heeft. De gemeente hoeft niet alles te doen, het maken van keuzes is nodig. Een nieuwe invalshoek zal de integrale benadering van cultuur zijn. De meerwaarde voor andere sectoren kan dan een toegevoegde waarde zijn. Om dat te bereiken is het nodig verbinding te zoeken en te maken met de sectoren zorg, economie, toerisme en onderwijs.

Naast de in de programmabegroting geformuleerde doelstellingen over Het gaat dan in die agenda om het kunstparticipatie en de instandhouding vaststellen van de rol en de taken van van cultureel erfgoed staat in de tusde gemeente ten opzichte van cultuur. senrapportage een aanvulling met Zo moet er een antwoord komen op de onder andere de bijdrage aan de leefvraag of de musea met uitsluitend prodeel tot is van de samenleving en zo Veere. dicht Bijbaarheid, aan de jectsubsidies, zoals die nu gelden, kunhetpositieve hart vanbijdrage de roos wordt de de Stadsraad de ont- de Inwoners van de stad Veere hebben het initiatief genomen mogelijk bij de bewoners staat. Niet wikkeling van verdere economie plannen en zonnestroom opgewekt, de een oplossing voor duurzame energielevering. de ontwikkeling van leernengezamenlijke overleven. Exploitatie-subsidies cultuur is coöperatieleden dienen te zijn geïnteresseerde bewoners Zesentwintig hebben zich verenigd Zonne in de musea, maar lingen. kregen de huishoudens musea niet. De vraag waar-in dealleen iets ‘gewoons’. Een vraag die het collebegeleid door ‘Maak onze regio wonen in de fysiek aan elkaar Energie (ZEC)antwoord Veere, de eerste drie energieop hetCoöperatie college een wil van hebge met beantwoorden is grenzende gebieden (bloemeen adviesorgaan coöperaties Walcheren die vanaf 1 februari operationeel is. de agenda wilduurzamer’, ben is of op dat realistisch blijft. hoe je dat bereikt. Met name ook voor blaadjes) rondom het hart. dat vraag en aanbod aan elWat een mogeNiet alleen kinderen dragen deisgebruiHet dak van een loods vanlijke verplaatdat van belang. kaar koppelt. Bij voldoende belangstelling is Bouwbedrijf Veere in Zanddijk bij aan een lagere belassing vankers Marie ZEC Veere bereid een tweede De realisering is tot stand geting van het milieu, ook levert dient als plek waar de benodigUit de vele gesprekken en hoeveelheid Tak van Poortkomen met medewerking van zonnestroominstallatie te verde investering een gunstig rende zonnepanelen op worden aan informatie die inmiddels is verzavliet Museum in wezenlijken. Hiervoor is een het Zeeuws Klimaatfonds, zijn erzijn fiscale voorbevestigd. Op deze wijze kun- dement en meld vijf thema’s naar voren gekoDomburg bewachtlijst opgesteld. Bouwbedrijf Veere, gemeente delen. Bovendien kan door nen de deelnemers, veelal men. Daar zal de gemeente in ieder treft, loopt nog Veere en Rabobank Walcheren eigenaren van monumentale gezamenlijke inkoop geval iets van meezonmoeten doen. een haalbaarNoord-Beveland. Geïnteresseerden die wonen nepanelen prijsvoordeel worpanden in de kern van de stad, heidsonderzoek. Het toegestane verzorgingsge- in de postcodegebieden 4351, met alle beperkingen van dien, den behaald. Een antwoord moet er komen op de Belangrijk 4352, 4354, 4332 of 4341 bied van een coöperatieve Hetvoor oorspronkelijke initiatief toch profiteren van duurzame vraag waarop de gemeente gaat inveshet college is kunnen zich aanmelden bij zonnestroominstallatie wordt om tot een gezamenlijke openergiewinning. Het gezamenof waar de markt, het onderwijs dat cultuur een voorteren Kees Deggeller via e-mail: lossing duurzame energie bepaald door middel van een lijk inkopen van duurzame of een cultuurinstelling zelf een taak logisch onderpostcoderoosveere@gmail.com zogenaamde postcoderoos. In te komen, is ontstaan vanuit energie kent veel voordelen.


Veerse Krant 14

Initiatief reserve leefbaarheid verlengt tot en met 2022 De gemeenteraad heeft in 2014 de reserve leefbaarheid opgesteld om burgerparticipatie te stimuleren. Het komt tegemoet aan de wens van inwoners betrokken te zijn bij het opzetten van beleid en willen meedenken over gemeentelijke taken. Burgers kunnen bij de reserve leefbaarheid een financiële bijdrage aanvragen om burgerinitiatieven uit te voeren. De gemeenteraad stelde de reserve leefbaarheid in voor de periode 2014 -2018. Dit bleek een groot succes. In januari verlengde de gemeenteraad de termijn van de reserve leefbaarheid tot en met 2022. Wie een leuk initiatief heeft om bij te dragen aan het gemeentelijk beleid, duurzaamheid of leefbaarheid binnen de gemeente Veere kan een aanvraag indienen voor de reserve leefbaarheid. De gemeenteraad stelde met het verlengen van de reserve leefbaarheid nieuwe regels vast voor de beoordeling van de aanvragen. Een bijdrage vanuit de reserve leefbaarheid helpt mee een plan te realiseren.

Maar de indiener(s) blijven er zelf verantwoordelijk voor. Kleine initiatieven tot een gevraagd bedrag van 2.500 euro komen in aanmerking voor een vergoeding van 70%. Initiatieven boven die 2.500 euro geldt een vergoeding van maximaal 50%. De maximale bijdrage per initiatief is 25.000 euro. Denk vooraf goed na over de maatschappelijke waarde en het onderhoud van het initiatief. Belangrijk is ook het betrekken van andere inwoners bij het initiatief en het leveren van een eigen bijdrage in het bekostigen en uitvoeren. Soorten initiatieven Inwoners van gemeente Veere kunnen een bijdrage bij de reserve leefbaarheid vragen voor vier soorten initiatieven: 1. Mensen bij de leefomgeving betrekken. Vaak kleine initiatieven waarbij initiatiefnemers zelf actief meehelpen bij de planning en uitvoering van werkzaamheden. 2. Maatschappelijk rendement. Dit zijn grotere initiatieven die aanslui-

ten bij dorpsplannen of maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. 3. Overnemen gemeentelijke taken. Inwoners kunnen een geweldig idee hebben hoe taken anders, beter of slimmer uitgevoerd kunnen worden. De gemeente Veere geeft inwoners het recht om de gemeente uit te dagen (Right to challenge). Een groep (georganiseerde) bewoners kunnen taken van de gemeente overnemen. De relatie tussen gemeente en bewoners verandert zo in een opdrachtgeveropdrachtnemer relatie. 4. Voor wat, hoort wat. Heeft een initiatief iets van maatschappelijke waarde voor de samenleving, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van uw kennis, vaardigheden, gebouw of terrein? Dan kijkt de gemeente of dit kan. Voor meer informatie over de reserve leefbaarheid en het indienen van een aanvraag: www.veere.nl/leefbaarheid

Uitgangspunten beleid tweede woningen Het beleid voor tweede woningen hangt nauw samen met het in voldoende mate beschikbaar houden van huizen voor permanente bewoning. De woningvoorraad voor de huishoudens die permanent in de gemeente willen wonen moet dus niet afnemen. Door het gebruik van huizen als tweede woning neemt de schaarste van huizen voor permanente bewoning toe. Uiteindelijk tast dat weer de leefbaarheid in de kernen aan. Het beleid voor tweede woningen moet, volgens het college, gericht zijn juist dat risico te voorkomen. De doelstelling van de gemeente om het aantal tweede woningen in de kernen terug te dringen dateert al van voor het tot stand komen van de huidige gemeente Veere in

1997. Het is echter nog steeds actueel. Er zijn daarnaast nieuwe ontwikkelingen die op langere termijn een nieuwe visie vereisen. Het actueel houden van die uitgangspunten is weer van belang voordat de gemeenteraad een besluit neemt (in juni) over een nieuwe huisvestingsverordening. Deze verordening geldt voor de komende vier jaar. De invloed van maatschappelijke veranderingen voor het beleid tweede woningen Veere is onderwerp van onderzoek naar de balans tussen leefbaarheid en toerisme. De uitkomsten van dat onderzoek kan invloed hebben op het beleid Tweede Woningen. In het werkprogramma van het college staat het beleid tweede woningen als prioriteit omschreven. Met extra inzet

op handhaving hoopt het college dat meer woningen voor inwoners beschikbaar komen. De vraag naar tweede woningen is nog steeds groot. Dat leidt, zonder beleid en instrumenten, tot een toenemende schaarste aan woningen voor huishoudens die juist zoeken naar een permanent te bewonen woning. Eén en ander betekent dat de uitgangspunten beleid tweede woningen, wat het college betreft, nog steeds gelden. Reden om het beleid de komende vier jaar te continueren, vinden burgemeester en wethouders.

‘Chemievrij’ onkruidbeheer op verhardingen Het gebruik van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid op verhardingen is sinds 3 jaar niet meer toegestaan. Het beheer en de mechanische bestrijding van onkruid op verhardingen besteedt de gemeente uit. Het kost de gemeente jaarlijks 140.000 euro om het gewenste resultaat te bereiken. Het college gaat het contract met de huidige aannemer/ uitvoerder nog een jaar verlengen. Daarnaast komt er een monitoring van het beheer naar de invloed van de veranderende weersomstandigheden.

Innovatievouchers Het verstrekken van zogenaamde ‘innovatievouchers verblijfsrecreatie’ is bedoeld voor het stimuleren van kwaliteitsimpulsen en innovaties binnen de verblijfsrecreatie. Daarvoor heeft de gemeenteraad in 2017 voor 3 jaar geld gereserveerd. Van 2017 tot 2018 zijn 5 innovatievouchers aan de verblijfsrecreatieve sector verstrekt. Ondernemers in de verblijfsrecreatie met een innovatievraag kunnen dan voor 50% de kosten voor onder andere het ontwikkelen van een bedrijfs- en financieringsplan vergoed krijgen. Maximaal is daarvoor per aanvraag 5.000 euro beschikbaar. Economische Impuls Zeeland heeft die eerst periode waarin ‘innovatievouchers’ zijn verstrekt geëvalueerd. Die evaluatie is besproken met de toeristische sector Veere. Daaruit is het advies voortgekomen het gereserveerde bedrag voor 2019 en 2020 ook vrij te geven. In de visie van het college draagt het bij aan een vitale verblijfsrecreatieve sector en stimuleert het innovatie en duurzaamheid.


Veerse Krant 15

Oplossen van een rioolverstopping Een rioolverstopping kan binnen of buiten het eigen perceel liggen. Om te kijken waar de oorzaak zit, geeft een erfscheidingsput uitsluitsel. Ligt de oorzaak buiten het eigen perceel dan zijn de ontstoppingskosten voor rekening van de gemeente, zo niet dan zijn ze voor rekening van de eigenaar zelf. Het is dus belangrijk de erfscheidingsput zelf op te graven.

De erfscheidingsput is de laatste put in de huisaansluiting. Deze ligt ongeveer een halve meter binnen de perceelgrens op een diepte van 0,5 – 1,0 meter.

Dit minigemaal is herkenbaar aan groene of grijze kastjes met een rode lamp erop. De gemeente geeft geen vergoeding Als het rode voor werkzaamheden die op eigen lampje initiatief zijn gedaan. Zelfs niet als de brandt, dan verstopping op gemeenterrein zit. Is de ligging niet heeft de bekend dan kan pomp een een schets van het riool in de storing. Neem dan contact op met gemeente Veere daarover wellicht de gemeente. Is er een verstopduidelijkheid geven. ping, maar de lamp brandt niet Op riobaseweb.global-vitis.com/ dan geeft de rioolput aan waar de rioweb/veere/tekeningen staan oorzaak van de verstopping ligt. veel gegevens per kern, straat en Staat de rioolput leeg, dan is er huisnummer. een verstopping op particulier terrein. Het ontstoppen en betalen Staat de opgegraven put vol met van de kosten zijn voor eigen afvalwater? Dan rekening. Is het ontstoppingsstuk niet opgezit de verstopStaat de put zocht en opdracht gegeven het riool vol, dan ligt ping op gedoor te laten spuiten dan is het meenteterrein de oorzaak onduidelijk waar de verstopping en zijn de werkbij de aanwezig was. De verstopping wordt gemeente en zaamheden en immers weggespoten. Bij deze ontstoppingsis de pomp in manier van ontstoppen zijn de kos- storing. kosten voor de ten altijd voor eigen rekening. gemeente. Neem dan Tenzij blijkt dat contact op de oorzaak onjuist gebruik van met de gemeente. het riool is. Dan kan de gemeente Goed gebruik riolering de kosten op de veroorzaker verEen goed werkend riool is belanghalen. rijk voor de volksgezondheid. Neem bij een verstopping op gemeenteterrein altijd contact met de gemeente op (0118 555 444). Buiten werktijden is er een doorschakeling naar de storingsdienst.

Staat de opgegraven put leeg? Dan zit de verstopping op particulier terrein en is het nodig het ontstoppen van het riool zelf op te lossen en te betalen. Gemaal Het buitengebied heeft een ander type riolering. Een groot aantal woningen is hierbij aangesloten op een mini-gemaal (pompput).

Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Inwoners kunnen zelf bijdragen aan een goed werkend riool. Dat kan door het riool alleen te gebruiken waarvoor het is bedoeld. Vochtig hygiënepapier, damesverband, papieren luiers, maar ook chemische- en vetproducten horen niet in het riool!

Tijdelijke oplossing voor opslag teveel aan mest Het kan voorkomen dat een bedrijf tijdelijk opslag zoekt voor meer vaste dierlijke mest. Als dat het geval is mag de opslag na een officiële melding en aanvraag voor hooguit een half jaar op een landbouwperceel gebeuren. Het is dus tijdelijk en ook voor maximaal 600 m3. De aanvraag moet uiterlijk 4 weken voor de aanvoer van de eerste lading mest binnen zijn. Het aanvragen kan via www.veere.nl (‘mest’ intypen op de zoekbalk) of digitaal via www.aimonline.nl. Tijdelijke opslag van kippenmest op een landbouwperceel is niet toegestaan. Jaarlijkse of regelmatig terugkerende

opslag van mest op hetzelfde perceel mag ook niet. De standaardregels voor de opslag van mest gelden ook voor de tijdelijke opslag van de extra vaste dierlijke mest. Het gaat dan onder andere om de afstand van minimaal vijf meter van de mestopslag tot de sloot. Per mestsoort en mesttype gelden ook verschillende uitrijtijden. Ligt er ergens vaste dierlijke mest zonder dat daarvoor een melding is ingediend of als de opslag niet aan de voorschriften voldoet, volgt een handhavingstraject. Voor vragen over tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest: Hans van den Broeke, telefoon 0118 555 444.

Controle hondenbelasting

Wie een hond heeft, moet daarvoor belasting betalen. Daarom zijn er van tijd tot tijd controles. In mei gaan medewerkers van het bedrijf Legitiem steekproefsgewijs huis-aan-huis controleren. Zij dragen kleding met het bedrijfslogo. Ook hebben zij een legitimatiebewijs dat ze op verzoek moeten tonen. De controleurs stellen enkele vragen over het wel of niet hebben van één of meer honden. Treffen zij een hond aan die nog niet in het hondenbelastingbestand van de gemeente is opgenomen, dan krijgt de eigenaar alsnog de gelegenheid om aangifte te doen. Gebeurt dat niet, dan kan de gemeente een boete opleggen. Let op! De controleur vraagt nooit om geld. Er vindt dus geen betaling aan de controleur plaats. Aangeven van een hond Wie een hond heeft, is verplicht dit aan te geven. Dat kan via de website www.middelburg.nl. Voor vragen: Samenwerking belastingen Walcheren & Schouwen-Duiveland tel. 0118 675000.

Papierinzameling Gapinge In 2018 startte de gemeente Veere diverse afvalproeven in verschillende dorpen om de hoeveelheid restafval naar beneden te krijgen. In Gapinge houdt de gemeente een proef met een papiercontainer. Daarvoor kregen vorig jaar april 256 huishoudens in Gapinge een eigen papiercontainer. Deze container wordt 1 keer per maand geleegd. De gemeente Veere wil graag weten wat de inwoners vinden van het

gebruik van een papiercontainer. Daarom kreeg advies- en onderzoeksbureau De AfvalSpiegel opdracht een bewonersonderzoek te houden onder de huishoudens in Gapinge. Van de huishoudens heeft 162 (63%) de enquête ingevuld. Daarvan wil 86 % de papiercontainer in de toekomst blijven gebruiken. 10% zou liever een kleinere maat container gebruiken. Slechts 2% wil geen papiercontainer gebruiken.


Veerse Krant 16


Veerse Krant 17

Wie doet er mee?

Open Monumentendag 14 september 2019 De gemeente Veere beschikt over veel monumentale bouwwerken. Eén keer per jaar staan die extra in het zonnetje. Dat gebeurt traditioneel op de landelijke Open Monumentendag. Die is dit jaar op zaterdag 14 september. Ook de gemeente doet daaraan weer mee en zoekt deelnemers die zich daarbij aansluiten en hun deuren voor het publiek willen open zetten. Die dag gebeurt dat tussen 10.00 en 17.00 uur. Er is ieder jaar ook een thema voor de landelijke monumentendag. Onder het motto ‘Plekken van Plezier’ krijgen dit jaar monumenten die een rol speelden bij de vele vormen van vermaak door de eeuwen heen

extra aandacht. Dat gaat van monumentale zwembaden tot stadsparken. Met het thema ‘Plekken van plezier’ sluit de Open Monumentendag aan bij het actuele thema van de European Heritage Days 2019: Arts and Entertainment. Open Monumentendag is onderdeel van deze Europese monumentendagen. Wie het leuk lijkt mee te doen door een monument open te stellen of meer informatie wenst kan contact opnemen met Mirjam Brouwer, 0118 -555271 of m.brouwer@veere.nl. Ook is het mogelijk het formulier op www. veere.nl/openmomentendag2019 in te vullen.

Dat verdient een lintje! In de gemeente zijn talloze vrijwilligers actief. Vaak doen zij dit al jaren en zetten zij zich met hart en ziel in voor uiteenlopende verenigingen, stichtingen en goede doelen. Naar deze mensen is de gemeente op zoek. Wie iemand kent die zich met hart en ziel inzet voor de maatschappij, neem dan contact op met Mirjam Brouwer. Zij is op maandag, dinsdag en op vrij-

dagmorgen bereikbaar (tel. 0118-555271) of mail: m.brouwer@veere.nl. Zij kan u informeren over de procedure rondom het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding. Het formulier met bijbehorende informatie is ook te vinden op www.lintjes.nl Aanvragen voor uitreiking van een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid

van Koningsdag 2020 (lintjesregen) moeten voor 1 juli 2019 worden ingediend bij de burgemeester van Veere. Aan de aanvraag voor een lintje voor een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid, zijn bijzondere voorwaarden verbonden Daarvoor is het beter eerst contact op te nemen met Mirjam Brouwer.

Zaterdag 8 juni en zondag 9 juni

12de Open tuinenweekend in Veere Stokrozenstad In juni zijn de pittoreske steegjes van stad Veere bezaaid met stokrozen en over oude stadsmuren slingert uitbundig bloeiende blauwe regen. Het is inmiddels een traditie om bezoekers aan stad Veere dan een kijkje te gunnen aan hetgeen zich schuil houdt achter de oude stadsmuren en monumentale gevels. Dat kan dit jaar op zaterdag 8 juni vanaf 11.00

uur en zondag 9 juni vanaf 12.00 uur in een tiental tuinen. Beide dagen sluiten de tuinen om 17.00 uur. Iedere tuin heeft zijn eigen karakter en biedt volop inspiratie. In sommige tuinen is iets extra’s te doen, zoals verkoop van kunst, brocante, of zelfgemaakte versnaperingen. Bij de entree van de Kleine Kerk is een stokroos informa-

tiepunt met artikelen en demonstraties geïnspireerd op het thema Veere Stokrozenstad. Daar is ook informatie te vinden over diverse stokroosrassen. Entrée per tuin bedraagt 2 euro. Een passe-partout voor alle tuinen kost 10 euro. Een passe-partout inclusief plattegrond is verkrijgbaar in de Kleine Kerk of in de deelnemende tuinen. Losse entreekaarten zijn in de betreffende tuin te koop. Het officiële startpunt is de Kleine Kerk, Kapellestraat 27. De opbrengst van de entreegelden komt geheel ten goede aan de restauratie en het onderhoud van de Kleine Kerk in Veere. De kerk is tijdens het tuinenweekend gratis geopend. Koor Quodlibet sluit het weekend af met om 17.30 uur een concert in de Kleine Kerk.

Foto Suzette Hoogerheide

Vikingen op Walcheren

vondsten, verhalen, feiten en fabels Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen viert dit jaar hun 250 jarig jubileum. Het genootschap heeft een indrukwekkende collectie met unieke objecten van Walichrum, een belangrijk vroegmiddeleeuws handelscentrum voor de kust van het huidige Domburg. De tijd dat de Vikingen ook op Walcheren huis gehouden hebben. Waren de Walichrummers eigenlijk viezerikken en droegen de Vikingen horens op hun helm? Hoe weten we dat er professionele ateliers waren in Walichrum? En waarmee speelden kinderen in die tijd? Betreedt de vroegmiddeleeuwse wereld van hakzilver tot fibula en van oorlepeltje tot riemtong. Terra Maris Oostkapelle 24 mei 2019 t/m eind mei 2020


Veerse Krant 18 een ‘greep’ uit de

Veerse Agenda

Zaterdag 20 april, 11 mei Westkapelle: Polderhuismyseum: 11.00 - 16.00 uur, 'Tuus e maekt markt', een gezellige handwerkmarkt met divers aanbod van thuisgemaakte spullen. Dit varieert van schilderijtjes, gebreide sokken tot lekkere jam én de allerlekkerste Zeeuwse babbelaars die we in Westkapelle ‘blokjes’ noemen! De vuurtorens 't Hoge Licht en 't Lage Licht zijn vandaag tussen 11.00 en 16.00 uur geopend. Donderdag 25 april, 23 mei Westkapelle: Polderhuismuseum: handwerkcafé, 13.30 -16.00 uur. Er zijn deze middag verschillende dames die bezig zijn met een eigen handwerk, van een muts die gebreid wordt tot een handgemaakte kaart. Iedereen is vrij om aan te sluiten met een eigen handwerk. Belangrijkste is om gezellig samen te zijn, wat te kletsen en ondertussen je handwerk klaar maken. Iedereen is welkom. Zaterdag 4, 11 en 18 mei Zoutelande: Langstraat, curiosa- en streekproductenmarkt. Zondag 5 mei Vrouwenpolder: Optreden van de Zeeuwse Muzikanten (in de Pelgrims-

kerk, bij slecht weer). Aanvang muziekoptreden: 19.00 uur, einde 21.00 uur. Zaterdag 8 en zondag 9 juni Veere: 12de Open Tuinweekend. Zaterdag 11 mei Grijpskerke: Festival Hrieps.

Zoldergeheimen Terra Maris

Tijdens een museumbezoek en voor 1 euro extra is het mogelijk het ‘Open depot’ op de zolder van het museum te bezoeken. Duizenden collectie-objecten, zoals opgezette vogels en zoogdieren, fossiele botten etc. zijn jarenlang verborgen gebleven. Een groot deel is nu op ons ’Open depot’ te zien. Een deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. Reserveren: niet nodig 23, 24, 25, 26 en 29 april

Rondleidingen met gids Oostkapelle

Vrijdag 21 juni Westkapelle: Markt, Midsummer concert Brassband OKK.

Een mooie wandeling van ongeveer 1 anderhalf uur door Oostkapelle met een gids, georganiseerd door de werkgroep Landgoed Wandelingen Oostkapelle (LGWO). Er worden allerlei leuke verhalen en interessante wetenswaardigheden over Oostkapelle verteld. Kosten 2 euro voor volwassenen en 1,50 voor kinderen tot 18 jaar. zaterdag 20 april woensdag 1 en 15 mei maandag 10 juni zaterdag 22 juni Opgeven e-mail: connieburgs@zeelandnet.nl of app 06-12931461, of kom naar de Dorpskerk. Max. 15 deelnemers.

Zaterdag 22 juni Aagtekerke: Dorpsplein, rommelmarkt.

Ringrijden

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei, zondag 1 juni Vrouwenpolder: Kern, Vrouwenpolderse Dagen. Zaterdag 8 en 22 juni Zoutelande: Langstraat, curiosa- en streekproductenmarkt. Vrijdag 7 en zaterdag 8 juni Oostkapelle: Kunstroute

Zondag 23 juni Domburg: Strandpaviljoen Noordduine, finale Podium-Z met nieuwe Zeeuwse popacts,vanaf 13.00 uur.

27 april, 4 mei, 21 juni Grijpskerke / 25 mei, 11 juni Koudekerke / 31 mei, 11 juni Oostkapelle / 8 juni Biggekerke / 15 juni Zoutelande en Gapinge / 22 juni Veere

Bijzondere exposities in Oude Brandspuithuis Serooskerke Het oude Brandspuithuis in Serooskerke heeft dit jaar naast de vaste thema's Goud, Rood en Rouw een drietal bijzondere exposities. 23 april tot 18 mei Expositie ‘100 jaar Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij’ (PZEM)

Erik Wijkhuis heeft door de jaren heen diverse stukken bij elkaar gebracht en ter gelegenheid van dit jubileum een unieke expositie samengesteld. Voor het eerst is deze bijzondere verzameling te bezichtigen. Er zijn foto’s, artikelen, boeken, kleding en andere zaken met een toelichting te zien. De expositie beslaat de periode vanaf de oprichting in 1919 tot het samensmelten van de PZEM met de WMZ in 1990 tot n.v. DELTA Nutsbedrijven.

1 juni tot 28 juli Expositie ‘150 jaar Rode Kruis Walcheren’ Het Rode Kruis afdeling Walcheren bestaat in 2019 150 jaar! De expositie is een mooie mix van oud fotomateriaal, mooie verhalen, historische attributen, kennis over AED’s en het Rode Kruis in Walcheren anno 2019. Ook gaan er een paar kunstenaars aan de slag met oud materiaal van het Rode Kruis uit Meliskerke.

Met toestemming van mevrouw Van Hoof van het Polderhuis in Westkapelle mag het Oude Brandspuithuis gebruik maken van foto’s van Neeltje Flipse-Roelse uit Westkapelle, gemaakt in 1944 van een EHBO-oefening in de Weihoek. Die foto’s zijn nog niet eerder gepubliceerd. En er zijn getuigenissen van mensen die geholpen hebben bij het zoeken naar slachtoffers na de bombardementen. Voor de mooie verhalen en het fotomateriaal zijn de samenstellers nog op zoek naar wat input. Wie fotomateriaal en/of verhalen beschikbaar wil stellen kan een berichtje met digitale foto(‘s) sturen naar abijdevaate@rodekruis.nl Kijk voor de openingstijden op www.hetoudebrandspuithuis.nl


Veerse Krant 19

EXPOSITIES

Hal gemeentehuis Domburg North Sea’s 11 Ramon de Nennie

Polderhuismuseum Westkapelle

t/m 13 januari 2020 Voyage en Hollande 1907 - ALBERT DEPRE

Albert Depré (1861-1937) reist in 1907 door Nederland. Tijdens zijn reis houdt hij een reisjournaal bij. Onderweg schildert en fotografeert hij de plaatsen die hij bezoekt. Hij zal uitgebreid in Zeeland rondzwerven: Terneuzen, Vlissingen, Middelburg, Veere, Kloetinge, Domburg, Westkapelle, Zoutelande, Goes, Zierikzee en Axel. Daarna naar Holland met Volendam en Marken als hoogtepunt. Westkapelle bezoekt hij zelfs tweemaal. Zo geeft Albert Depré ons een prachtig beeld van het dagelijks leven aan het begin van de twintigste eeuw. Openingstijden Polderhuismuseum: dagelijks 10.00 - 17.00 uur. www.polderhuiswestkapelle.nl

VUURTOREN ‘T HOGE LICHT

Ramon de Nennie (1958) woont en werkt in Middelburg. Hij studeerde in 1986 af aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg op illustratieve technieken, grafiek en film. Hij gaf les, illustreerde educatieve uitgaven, werkte bij een ontwerpbureau en als educatief medewerker. Vanaf 1996 werkt hij als vormgever, ontwerper, illustrator en uitgever onder de naam ‘decreet’. Zijn werk bestaat uit vormgeven van boeken, affiches, tentoonstellingen, brochures, magazines en illustreren van uitgaven. Daarnaast wordt zijn vrije werk regelmatig tentoongesteld. De figuren uit de serie North Sea’s 11, die in het Gemeentehuis van Veere te Domburg worden geëxposeerd, verwijzen naar bekende personages uit elf filmklassiekers. Te bezichtigen tijdens openingstijden gemeentehuis.

Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg

t/m 21 JUNI ADRI KARMAN

Illustratieve aquarellen van vogels, olieverfschilderijen van zee- en strandgezichten en stillevens Als sinds zijn vroegste jeugd is Adri Karman (1946) geboeid door de natuur. Het Noord-Bevelandse landschap met zijn weidse polders, de zeedijk langs de Oosterschelde, inlagen en rijk vogelleven is inmiddels een deel van zijn leven geworden. Uit het gevoel verbonden te zijn met dit stukje Zeeland ontstaat inspiratie voor zijn werk als kunstenaar. Openingstijden ‘t Hoge Licht: dinsdag: 18.00 - 20.00 uur, woensdag: 13.00 - 16.00 uur (juli en augustus geopend vanaf 11.00 uur), donderdag: 18.00 - 20.00 uur, zaterdag: 13.00 - 16.00 uur (juli en augustus vanaf 11.00 uur). Bij storm of slecht weer is de vuurtoren gesloten. www.polderhuiswestkapelle.nl

Voorjaarstentoonstelling: t/m 16 juni GERDA RUTTERS BEELDEN EN SCHILDERIJEN

Museum Veere/ Schotse Huizen

Ollo Feenstra (Echt, 1959) woont en werkt sinds begin jaren '80 in Zeeland. Haar beelden worden gekenmerkt door een klassieke inslag. Spelend met de 'beeldentaal' heeft zij in de loop der jaren een specialisatie opgebouwd in het maken van (3D) portretten. Naast haar beeldhouwwerk geeft zij les aan volwassenen en kinderen, zowel in het basisonderwijs als in workshops. Ollo’s beelden staan tijdens de Voorjaars- en Zomertentoonstelling in de Museumtuin.

t/m 19 mei Veerenaren vastgelegd

Jonkheer Willem Leonard Den Beer Poortugael (1938 - 2017) ver-

huisde als zevenjarige vanuit Deventer naar Veere waar zijn vader in 1946 burgemeester werd. Toen hij veertien jaar was, in 1953, begon hij met fotograferen en hield dat de rest van zijn leven vol. De Veerenaren waren het gewend: Leonard had altijd zijn camera in de aanslag en legde hun wel en wee decennialang vast. De expositie ‘Veerenaren Vastgelegd’ is een eerbetoon aan de excentrieke Veerse fotograaf. Open: zaterdag en zondag en tijdens schoolvakanties van 13.00 tot 17.00 uur. www.museumveere.nl

Voor de beelden van Gerda Rutters (Geertruidenberg, 1946) is zowel de klassieke Griekse en Romeinse beeldhouwkunst als het Vlaamse expressionisme een inspiratiebron. Uit een deel van haar verrassende schilderijen spreekt eveneens een monumentale benadering en uit de reeks landschappen en luchten komt haar verwantschap met en liefde voor het Zeeuwse land, waar zij vanaf 1954 woont, naar voren.

t/m 3 november OLLO FEENSTRA BEELDEN

23 juni t/m 3 november REPRISE: ZEEUWSE PORTRETTEN II Openingstijden: di t/m zo van 13.00 – 17.00 uur. Op tweede paasdag en tweede pinksterdag eveneens geopend www.marietakmuseum.nl

STEM - PUZZEL In deze woordzoeker kunnen de woorden zowel horizontaal, verticaal als diagonaal en achterstevoren staan. Voor de oplossing nog even puzzelen Met de overgebleven letters.

n e d e r l a n d k s e p a

e ij r a g n o h e r e a n p

l i d s t a t e n e r s e o

o o s t e n r ij k l p t k r

p o r t u g a l e d d e r u

k ij r s o p a a t n i j e e m a n a n v o r mm a m e n

r l l e i n l l i e u e e e

Stuur de oplossing met vermelding van naam en adres voor 22 mei naar: Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg of via e-mail naar: redactieveersekrant@veere.nl

Oplossing vorige puzzel: GEZONDHEID uit de 107 goede inzendingen trok de jury

Ria Louwerse uit Serooskerke

De winnaar ontvangt een VVV-bon twv € 12.50

k o e e t t r d a a r n n w

n v t g s e n o z o r u e u

a e l e i s s i m m o c d o

r n a e i n u e i h c e j t

f i n l a n d r e i l a t i

n e d n z g r u b m e x u l

brussel commissie denemarken estland europa eurozone finland frankrijk hongarije ierland italie kroatie letland lidstaten

litouwen luxemburg nederland parlement polen portugal raad oostenrijk slovenie spanje stemmen tjechie unie


Veerse Krant 20

Profile for Gemeente Veere

Veerse krant nummer 2 Lente 2019  

Veerse krant nummer 2 Lente 2019  

Advertisement