Page 1

Sociaal jaarverslag 2013


Voorwoord

Tekst door en foto van Rob van der Zwaag, burgemeester

Voor u, op het scherm, ziet u het nieuwe sociaal jaarverslag van de gemeente Veere. We doen ons best om ook digitaal zo goed mogelijk voor de dag te komen. Dus voor dit jaar hebben we wederom gekozen om het sociaal jaarverslag digitaal aan u te presenteren. In dit sociaal jaarverslag staan verhalen over de vele ontwikkelingen die we in 2013 hebben doorgemaakt. De vele ervaringen zijn geschreven door medewerkers van onze gemeente. Ook in dit jaar is er bewust voor gekozen iets minder cijfers te vermelden dan in de voorgaande jaren. Maar helemaal geen cijfers is natuurlijk onmogelijk. Zo is het wel fijn om bepaalde zaken te vergelijken met voorgaande jaren. Kortom, voldoende redenen om dit verslag door te nemen. Ik wens u veel leesplezier toe. Als er nog inhoudelijke vragen zijn, naam dan gerust contact op met onze personeelsadministratie via personeelsadministratie@veere.nl Domburg, april 2014 Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Veere namens het college burgemeester Rob van der Zwaag

2


Organogram 31 december 2013

Raadcommissies

Gemeenteraad

College van B&W

Directieteam Rudie Heintjes, gemeentesecretaris / directeur Cees den Hamer, adjunct directeur / wnd. gemeentesecretaris

Bedrijfsvoering Geert Ridderbos

Dienstverlening Madeleine van Kempen-Huizinga

Maatschappelijke Ontwikkeling Tiny Schaap

Openbare Ruimte Huub van de Zande

Ruimtelijke Ontwikkeling Nel de Bruin

3

Griffier Ron Waverijn


Een Villa in de steigers Tekst door en foto van Rudie Heintjes, gemeentesecretaris

Met Kerst stond een grote gourmetplaat bij mij thuis gezellig te dampen. Jullie kennen dat wel. Gezellig met het gezin, en in ons geval ook met aanhang, aan tafel wat grillen. De hele eetkamer blauw van de lekkere luchten. Dat was ook helemaal niet erg want “er moet toch geschilderd worden”. Dus na de jaarwisseling ben ik gestart met schilderen. Plafondbalken, wanden, deuren en kozijnen. Gewoon onderhoud. Tijdens dat schilderwerk komt de vraag of de tegeltjes in de keuken niet vernieuwd moeten worden. “Ze zitten er al 18 jaar op en ik ben ze wel een beetje zat. In eentje zit een scheur. Bovendien is het net een andere kleur wit dan het wit van het nieuwe schilderwerk”, zegt mijn vrouw. “Misschien ook een mooi moment om het gasfornuis te vervangen door ééntje met 6 pitten in plaats van 4”. In 2013 hebben we in Veere eigenlijk hetzelfde gedaan. Onderhouden van de afspraken die we eerder hebben gemaakt. Blijven schaven zodat het steeds beter wordt. Zaken als klare taal, feilloos adviseren, excellente dienstverlening, projectmatig werken vragen om permanent onderhoud. Het is een illusie om te denken dat we klaar zijn als de nieuwe afspraken zijn gemaakt. Met papier, intranet, Yammer verandert er niets. Nee, onderhoud is noodzakelijk. Dat is mensenwerk. En natuurlijk komen bij het plegen van onderhoud kansen voor verbeteren en vernieuwen voorbij. Daar gingen we ook direct mee aan de slag. Is het dan nooit af? Nee, dat kan ook niet. We moeten samen blijven opletten. Onderhouden wat we hebben. Verbeteren en vernieuwen als de kans zich voor doet. Onze Villa Veere stond in 2013 in de steigers. In 2014 blijven die nog wel even staan. Maar net als bij het oude stadhuis in Veere, gaan de steigers wel weg. Dan is het grote onderhoud achter de rug en staat alles er fris bij. Dan komt het neer op permanent onderhouden, verbeteren en vernieuwen. Dat vraagt in 2014 veel aandacht. Vandaar verbeteroverleg in alle afdelingen. Leren elkaar aan te spreken. Werken aan resultaten met het inzetten van onze talenten. Gelukkig hebben we samen heel veel talenten. Ik kan schilderen en tegeltjes lijmen. Ook handig toch?

4


What’s in a number

Tekst door Geert Ridderbos, afdelingshoofd Bedrijfsvoering

5


Project Serooskerke

Tekst door Ronald Daniëlse, senior toezichthouder openbare ruimte/projectleider Serooskerke

In mijn POP gesprek van 2010 heb ik de opleidingsbehoefte en noodzaak besproken met mijn afdelingshoofd Huub van de Zande. Het werd een HBO opleiding ‘Projectmanagement’ bij het NCOI, deze werd gegeven in Capelle aan de IJssel. Het was een hele leuke en interessante opleiding. De trainer was een echte praktijkman en zette de groep veel aan het werk. Mijn ervaring is dat je veel meer dingen leert door te doen en een paar keer op je figuurlijke gezicht te gaan dan alleen de theorie te leren. Hij wisselde dat heel goed af. En dit zorgde ervoor dat de dagen voorbij vlogen. Ook waren de faciliteiten in het gebouw prima. Een week na het behalen van mijn diploma werd er in de organisatie een projectleider gevraagd voor het Project Serooskerke. Ik heb op die vacature gesolliciteerd en ben aangenomen. Mijn opleiding past dus goed bij de behoefte van de organisatie. Kort daarna werden alle projectleiders op cursus gestuurd. De cursus werd gegeven door INBO. Inhoudelijk was de cursus vaak tegenstrijdig aan wat ik bij NCOI had geleerd. Wat op zich heel erg vreemd is. Wat ik wel heel erg leuk vond, was dat de projectleiders heel vertrouwelijk met elkaar omgingen. Het werd een hechte groep. Helaas is er nu van deze groep door allerlei oorzaken weinig meer over. Projectmatig werken ben ik gewend op de afdeling OpRu. De werken die we uitvoeren op de afdeling zijn goed beschreven (bestek en tekeningen), de tijd waarin het werk uitgevoerd dient te worden is bekend en het budget is bekend. Ook worden de risico’s van het werk inzichtelijk gemaakt. Alle voorwaarden waaraan het werk moet voldoen staan omschreven in een heel dik boekwerk “standaard RAW bepalingen

6

2010”. Ook het informeren van de betrokken personen is iets wat standaard uitgevoerd wordt. Het geven van sturing aan een projectgroep en het veelvuldig contact met betrokken bedrijven, bewoners, dorpsraad en de stuurgroep in de voorbereiding was voor mij nieuw. Door deze contacten heb ik veel geleerd wat er in het dorp Serooskerke omgaat, hoe een dorpsraad denkt en hoe de wethouders alles afwegen. Ik ben bij diverse collega’s langs geweest om mij te laten informeren hoe zaken werken in de organisatie. Zaken waarin ik in de lijn normaal nauwelijks mee te maken heb. De combinatie Projectleider en het lijnwerk buiten is niet altijd even makkelijk te combineren. De planning in het werk op de afdeling kan door externe omstandigheden (het weer en derden) flink omgegooid worden. In zulke gevallen kan er in het lijnwerk een grote piek ontstaan. Als er tijdens het projectwerk op dat moment ook een piek ontstaat, is de agenda bom vol en is het aanpoten. Door mijn co-ouderschap heb ik de kinderen week op/week af. In de week dat ik de kinderen dan bij me hebt is mijn agenda vol. Dan is het noodzakelijk om in het weekend of in de avonduren nog wat werk te verrichten. Door de vele mogelijkheden in onze organisatie blijkt de zorg thuis en het werk prima te combineren. Door de digitale agenda die voor iedereen inzichtelijk is kan een collega gelijk zien waar je bent. Ondanks de drukke werkzaamheden ben ik blij dat ik de stap heb genomen om een opleiding te volgen en te solliciteren als projectleider. Ik heb geen moment spijt gehad van mij beslissing.


Trugkieke Tekst door en foto van Robin Molenaar,

De dag Tekst door en foto van Stijn van Kervinck,

Van 22 mei t/m 14 juni 2013 heb ik stage mogen lopen bij de gemeente Veere. Omdat het van beide kanten beviel mocht ik na de zomervakantie weer terug komen om mijn volgende stage te lopen. Deze duurde van 19 augustus t/m 24 januari 2014.

Woensdag 22 mei 2013 was de dag dat ik begon als stagiair hier bij de Gemeente Veere op de afdeling Dienstverlening. Mijn stage- periode bestond uit een maand voor de zomer en omdat het van beide kanten beviel een half jaar na de zomer. Dat half jaar is nu helaas voorbij.

Ik kijk terug op een hele leuke en leerzame periode. De collega’s waren ontzettend aardig en stonden voor mij klaar als ik een vraag had. Ook heb ik verschillende werkzaamheden mogen uitvoeren, waarvan ik veel geleerd heb.

De werkzaamheden die ik op de afdeling heb gedaan waren bijvoorbeeld de begraafadministratie, afspraken inplannen, telefoon aannemen, notuleren, brieven schrijven en ga zo maar door. Voor het juridische ‘sausje’ van mijn stage heb ik veel werkzaamheden gedaan bij Joris Hoogwerf voor de commissie bezwaarschriften.

stagiair Dienstverlening

Zo heb ik gewerkt in het programma Squit XO. Dit is een programma voor vergunningen die ingeboekt moeten worden. Ik vond dit erg leuk om te doen en heb er veel van geleerd. Voordat ik aan mijn stage begon wist ik er niks vanaf, maar naarmate ik het vaker deed begreep ik er meer van en was er dan ook dagelijks mee bezig. Natuurlijk heb ik ook andere dingen gedaan. Het leukste vond ik toch wel om getuige te zijn bij een huwelijk en het mogen regelen van de muziek bij een huwelijk.

stagiair Dienstverlening

Er zijn enkele dingen waar ik met veel plezier op terug kijk. Ik heb een welkomst speech bij een huwelijk mogen voordragen. Ik ben getuige geweest bij een huwelijk en ik heb op mijn gitaar meegespeeld tijdens het kerstconcert. Ik kan dan ook terug kijken op een leerzame en geslaagde periode waarin ik veel leuke mensen heb leren kennen.

Ik vind het jammer dat ik weer naar school moet, want ik had het erg naar mijn zin. Daarom wil ik iedereen bedanken voor het bijdragen van een leuke stage!

Sfeer Tekst door en foto van Robin de Bree, stagiair Bedrijfsvoering Begin september ben ik begonnen aan mijn afstudeerstage binnen de gemeente Veere. De bedoeling van mijn afstudeerstage is het uitvoeren van een onderzoek. In mijn geval ging dit onderzoek over de gebruiksvriendelijkheid van de website. Wanneer ik het OK-signaal van school had gekregen, kon ik gelijk aan de slag bij de gemeente. Wat me gelijk opviel was de sfeer binnen de gemeente. Een erg vriendelijke sfeer met collega’s die geïnteresseerd zijn in wie je bent. Dit zorgt voor een relaxte werksfeer waarin er veel ruimte is om zelfstandig te werken. Mocht je er echter toch niet uitkomen, dan staat er altijd wel iemand paraat om je verder te helpen. Ik heb hier een leuke tijd gehad, waarin ik veel heb geleerd en wat me in de toekomst zeker zal helpen.

7


Wet maatschappelijke ondersteuning Tekst door en foto van Jan-Willem Stuurman, indicatiesteller/senior WMO consulent

De Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is volop in beweging. Dit geldt zeker ook voor de Wmo bij de gemeente Veere. In 2011 ben ik als Wmo-consulent ter ondersteuning via externe inhuur in Veere begonnen. Eigenlijk al direct vanaf de eerste werkdag voel ik me heel erg thuis bij de gemeente Veere. In de loop van 2012 kwam er een vacature vrij en ik heb deze kans gegrepen. Met mijn paramedische vooropleiding zag ik mogelijkheden om voortaan zelf de indicatiestellingen en selecties van hulpmiddelen Wmo te doen en dit niet meer uit te besteden aan een extern adviesbureau. Best spannend om hier aan te beginnen, maar ik kan nu tevreden terugkijken naar de resultaten die ik het afgelopen jaar hiermee bereikt heb. Het is heel plezierig en efficiënt gebleken om gebruik makend van mijn eigen kennis, vaardigheden en talenten een aanvraag van het begin tot het eind af te handelen. Ook cliënt en ervaren dit als plezierig. Het geeft telkens weer een fijn gevoel een cliënt te kunnen helpen met een passende voorziening. De Wmo werkt volgens het principe van de kanteling. De Wmo gaat in eerste instantie uit van eigen kracht en verantwoordelijkheid van de mensen. Het is niet langer de cliënt

die een voorziening vraagt en de gemeente die de aanvraag beoordeelt. Het is eerder de cliënt die samen met de gemeente in kaart brengt wat de mogelijkheden en belemmeringen zijn. Om vervolgens te kijken met welke oplossingen de cliënt kan worden ondersteund. Dit kan er toe leiden dat de oplossing voor het probleem niet meer bestaat uit een voorziening vanuit de Wmo, maar dat de oplossing is dat de iemand op eigen kosten een oplossing creëert. Gezien het krimpende budget en de groeiende Wmo-doelgroep zal deze kanteling steeds scherper uitgevoerd moeten gaan worden en een groter beroep worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van de cliënt. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor dagbesteding, begeleiding en jeugdzorg. Taken die nu nog onder de AWBZ vallen. Voorbereidingen op deze transitie zijn al volop bezig. Vanwege al deze ontwikkelingen is één ding zeker. Mijn werk als Wmo-consulent zal er over een jaar anders uitzien dan nu. Het jaar 2014 gaat dus weer veel kansen en uitdagingen geven. Ik kijk er naar uit.

8


Koffie, what else? Tekst door Rick Verhaagen, bode

De clichés over ambtenaren en koffie, ze zijn talrijk, en allemaal waar. Wij kunnen er ook wat van met een omzet van 1600 kilo koffie op jaarbasis! Het altijd beschikbaar zijn van verse koffie, keuze uit diverse smaken en hangen/chillen bij de automaat, dat waren slechts een aantal redenen waarom er is gekozen voor een andere formule. Samen met Geert Ridderbos en Wim Hoogerheide mocht ik het land in om dé ideale koffie automaat voor de gemeente Veere te ontdekken. Geert had een indrukwekkende hoeveelheid informatie verzameld die meer vertelde over het gedrag van de koffiegebruikers in het gemeentehuis dan ons lief was. Kleurrijke spreadsheets, grafieken met pieken en dalen, koffie beleving en thee adoratie onderzoeken, kortom een veelomvattend dossier. Tijdens onze roadtrip ontdekten wij dat koffie meer is dan een meet and greet van bonen en water. Een grote rol is weggelegd voor de machine die de koffie zet. We kwamen de meest uiteenlopende maten en soorten tegen. Stabiel, gebruiksvriendelijk, debielproof, waren enkele van de details waarop is gelet bij het maken van de uiteindelijke keuze, de automaten van Capriole. Het spreekwoord zegt: van slechte bonen is het moeilijk goede koffie maken. Gekozen is voor het merk Redbeans. Door een zorgvuldige uitgekiende mix van koffiebonen uit verschillende landen, ontstaan er koffie melanges. Machinaal geplukt of met de hand, het is bepalend voor de uiteindelijke smaak. Bij machinale pluk worden alle koffiebessen er in één keer afgehaald, handmatig plukken ze alleen de rijpe bes, en geloof me dat proef je. Verder voldoet ze aan alle tegenwoordig zo belangrijke criteria, klimaatneutraal geproduceerd, biologisch gerijpt en gegroeid zonder kunstmest of chemicaliën. Op de smaak heeft het weinig tot geen invloed, op de smaakbeleving des te meer. Redbeans koffie heeft het Fairtrade keurmerk, de bessen zijn 100% handgeplukt, daar kwam geen kinderhand aan te pas. De automaten hebben ook een positieve invloed op het bode werk. Het eindeloos vullen en leegmaken van de kannen, het klunen over de gangen met de karren, en het

9 ritueel van 180 doppen per dag vast en los draaien, we missen het niet. Door het dagelijkse automaten onderhoud zijn we niet minder tijd kwijt aan de koffie en thee voorziening, maar kunnen we ons werk nog beter indelen. Geeft ons de kans onze talenten ook anders te benutten, en een heerlijke bak koffie te drinken. En omdat we uitgaan van zo’n 300.000 kopjes koffie per jaar kunnen wij je alleen maar aanmoedigen dat ook vooral te doen.


Verder Bruggen Bouwen

Tekst door en foto van Astrid Rutten-Steijns, onafhankelijk adviseur HPO

Verder Bruggen Bouwen met het HPO-gedachtegoed; ‘van een groot Excelbestand naar een overzichtelijke mindmap’. Eind 2012 vinden de eerste gesprekken plaats tussen de gemeente Veere en het HPO-center in Hilversum. HPO staat voor de High Performance Orginization. André de Waal, de grondlegger van het gedachtegoed heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar welke factoren er nu werkelijk toe doen om beter te gaan presteren als organisatie. Die factoren zijn samengevat onder: ‘Kwaliteit van management’, ‘Kwaliteit van medewerkers’, ‘Langetermijngerichtheid’, ‘Continue verbetering & vernieuwing’ en ‘Openheid & actiegerichtheid’. Nadat we de afgelopen jaren hard gewerkt hebben aan het Plan van Aanpak ‘Bruggen Bouwen’ en daar veel gezaaid hebben was het in 2013 tijd om te kijken wat er al geoogst kon gaan worden. Er was al langere tijd behoefte aan een manier van werken die duidelijk in beeld kon brengen wat nu goed ging in de organisatie en wat beter kon. Zonder dat het een keurmerk is brengt HPO vooral focus in je werk aan. Focus biedt overzicht en dat is van belang om de verbinding tussen alles wat je doet in beeld te brengen. Op de website van het HPO-center noem ik HPO ook ‘heel praktisch organiseren’. Met subsidie van het A&O-fonds (innovatieve projecten) is het project opgestart.

Omdat we in 2012 het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoerden hebben we gekozen om in 2013 nog geen meting uit te voeren. Samen met een adviseur van het HPO-Center heb ik vele documenten bekeken met de HPObril op en hebben we medewerkers geïnterviewd. Hoe HPO is Veere al? We waren nieuwsgierig hoe Bruggen Bouwen ervaren werd door medewerkers; beklijven veranderingen? Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat medewerkers toch meer vragen hadden over de organisatieontwikkeling dan het management dacht. Er werd in de interviews aandacht gevraagd processen nog beter op elkaar af te stemmen; een ontwikkeling waar inmiddels met behulp van Lean aandacht aan wordt besteed. Het onderzoek leidde tot een overzichtelijke mindmap waar per HPO-factor door het management acties en maatregelen zijn benoemd. Het biedt een mooie leidraad voor 2014! Vanuit de factor Kwaliteit van medewerkers wordt talentmanagement bijvoorbeeld ook in 2014 een warm hart toegedragen. Vanuit Langetermijn gerichtheid krijgt het tijd- en plaats ongebonden werken volgend jaar volop aandacht. En de kwaliteit van management krijgt aandacht door elkaar in het MO aan te spreken en te leren van elkaars handelen. Het HPO gedachtegoed is geen instrument. In een HPO werken is uitdagend en prikkelt je telkens opnieuw. Dat past bij Veere!

10


De Staat van Morgen

Tekst door Jan Muizelaar, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Als voorvechter van het creatief denken ben ik op zoek naar inspirerende ideeën. Zo maakte ik kennis met Trendwatcher des Vaderlands Adjiedj Bakas via YouTube. Een man met een prikkelende mening, verpakt in gelikte filmpjes. Ik volg hem op Twitter en kwam er zo achter dat hij veel rondreist om te vertellen over de wereld na morgen. ‘Die zou ik wel eens willen uitnodigen bij de gemeente Veere’, dacht ik. Dus je snapt hoe blijverrast ik was toen ik te horen kreeg dat hij naar Veere zou komen. Samen met Astrid iets bedenken om het Bakas-verhaal te laten landen was een bonus. We waren er snel uit, Astrid en ik. Het moest een moodboard worden waarop iedereen zijn of haar mening kwijt kon. Ook wilden we een vlaggetjeslijn maken met van iedereen een ‘Stout Plan’, een ‘Fout Plan’ en een ‘Gouden Idee’. In de raadszaal beplakten we een groot stuk muur met pakpapier als aanmoediging. De opkomst voor Bakas was overweldigend. Er stonden ongeveer 100 stoelen, maar dat bleek niet genoeg te zijn; er moesten stoelen bij. Fantastisch - ondanks dat ik daardoor een weddenschap verloor.

Op mij heeft Bakas flink indruk gemaakt. Een spreker die me zó heeft weten te raken (dan weer verbazing, dan eens boos, dan weer plezier) heb ik niet eerder meegemaakt. Ondanks dat hij het verhaal al ‘tig keer’ verteld zal hebben bleef hij me boeien. Het zat dan ook erg knap in elkaar, qua opbouw en inhoud. Zijn voorbereiding-tot-in-de-puntjes betaalt zich dan uit. Hij laat niks aan het toeval over. Zijn de beelden goed? Is het geluid goed? Zit de headset lekker? Zit mijn das recht? Ben ik overal te verstaan? En ook, vlak voor aanvang, even een rustig plekje opzoeken om zich geestelijk voor te bereiden. Wat net zoveel indruk op me gemaakt heeft was de bereidheid van iedereen om na afloop te plakken en te schrijven. Eigenlijk verwachtte ik mensen terug de raadszaal in te moeten sturen, maar dat was niet nodig! Het pakpapier was in no time volgeplakt met tekstballonnetjes met ideeën en commentaren. Astrid is nog bezig dat een plek te geven. En de vlaggetjes? De oogst is wat magertjes. Na afloop wist ik het zeker: dit moeten we veel vaker doen. Gewoon iemand ‘van buiten’ laten vertellen hoe hij/zij tegen ontwikkelingen aan kijkt. We moeten echt achter onze boom vandaan komen.

11


Als een vis……

Tekst door en logo van de Gideonsbende

Tja, er kunnen twee invullingen volgen op de titel van dit stuk. Als een vis op het droge of als een vis in het water. Afhankelijk van deze invulling heeft de zin een negatieve of een positieve lading. Zo hebben de leden van de Gideonsbende ook de afgelopen periode ervaren, zowel intern als extern. Een aantal leden is vroegtijdig gestopt de rest ging enthousiast verder. Ook de reacties op de acties van de Gideonsbende liepen uiteen. Van ‘hebben ze niets beters te doen’ (posteractie) tot ‘ja, ik wil graag meedoen’ (Veere 24) en ‘hé, jij ben toch die van tv’ (DWDD)’. Twee dingen staan echter als een paal boven water. Ten eerste dat de Gideonsbende de afgelopen periode aanleiding is geweest voor onderling contact tussen medewerkers (FC Veere en WIJ menu). Ten tweede dat out of de box is nagedacht over zaken binnen de organisatie (afschaffen Tim, bedrijfsbezoeken en Veere 24). Elk project/projectgroep heeft een begin- en eindpunt. Het beginpunt is voor iedereen duidelijk. Het eindpunt is vaak een minder duidelijk verhaal, dit kan verschillende oorzaken hebben zoals; geen nut/noodzaak meer, andere prioriteiten of het behalen van de gestelde doelen. In het geval van de Gideonsbende zijn we beland bij het eindpunt…..

maar niet vanwege een van de hiervoor genoemde redenen. De Gideonsbende in zijn huidige vorm is naar ons idee niet meer de juiste manier om onze doelen te bereiken en een club die graag innovatief wil zijn moet dan ook handelen om toch vooruit te blijven gaan. Vandaar dat wij in een andere vorm verder gaan. Deze andere vorm houdt in een kleinere kern en meer ruimte voor collega’s die mee willen doen. Zo is er meer ruimte voor verschillende talenten die van pas komen bij onze activiteiten. Om het nieuwe begin duidelijk aan te geven gaan wij verder onder een andere naam. De nieuwe naam is wat ons betreft net als de titel van dit stuk, een beginpunt. Het is aan ons, de medewerkers van de organisatie, om invulling te geven aan het vervolg. Wij willen binnen de organisatie graag bijdragen aan het samen met andere vernieuwen, innoveren en stimuleren. De naam laat zich dus al raden. Het is echter onze natuur om tegen de stroom in te gaan vandaar dat wij de spelling iets hebben aangepast, onze nieuwe naam is dan ook VISS (Vernieuwen, Innoveren, Stimuleren en dat doen we Samen). Je kunt wachten tot wij je vragen maar je kunt je ook spontaan aanmelden, zowel met als zonder idee! Aanmelden kan bij (Mark Minderhoud, Jacqueline van de Kreeke, Boy Priem, Quirien Karman en Joris Hoogwerf).

12


Aanbesteden?

Tekst door en foto van Matty Gabriëlse-Zandee, medewerkster financieel beleid

1 januari 2013 is de ingangsdatum van de afdeling Bedrijfsvoering. Financieel Beleid wordt: ‘Advies en Planning&Control’. Ik ruik kansen en stap naar mijn afdelingshoofd Geert en vertel hem dat ik naar advies wil. Op 1 april moet alles rond zijn. Mm, dat komt slecht uit. Ik heb een aanbesteding achter de rug en heb mezelf een fietsvakantie in de Verenigde Emiraten en Oman gegund. Op het moment suprême ben ik niet aanwezig. Toch besluit ik de reis niet te annuleren. Na een rondrit door een gastvrij land en een fietstas vol mooie ervaringen fiets ik richting Dubai. Hier is heel veel verkeer op de weg en ik besluit met mijn fiets in de Metro de laatste 5 km te overbruggen. Als ik uit de metro stap word ik opgepakt door een man in uniform en een mooie pet op zijn hoofd. Hij is woest! Ik word op de foto gezet en inmiddels staan er acht militairen rond mij. Dat baantje als adviseur kan ik wel vergeten... Na veel heen en weer gepraat en wat uurtjes later fiets ik richting het gemeentehuis in Domburg. Ik krijg te horen dat ik naar advies mag en dat ik de nieuwe inkoopadviseur van de gemeente Veere ben. Nieuwe baan in een splinter nieuwe functie. Ik maak stiekem een vreugdedansje op de gang van de D-vleugel. Een legendarisch dag: 1 april 2013 ingangsdatum van de nieuwe Aanbestedingswet en de ingangsdatum van de nieuwe functie inkoopadviseur. De bedoeling van de aanbestedingswet is het (lokale) midden en kleinbedrijf meer kansen te geven op overheidsopdrachten. Alles transparant en discrimineren is uit den boze. Naast de aanbestedingswet is er regelgeving voor het aanbesteden van werken en flankerend beleid.

13

Mijn eerste opdracht is het vast laten stellen door de gemeenteraad van het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeente Veere’. Hierin is regelgeving opgenomen over meervoudig onderhands aanbesteden en wanneer Europees aanbesteden. Als inkoopadviseur mag ik de inkoop of aanbestedingsproces begeleiden en ben ik de vraagbaak voor de inkopers/budgethouders. De aanbesteding van de minicontainers is mijn eerste ervaring. Gelijk ook een Europese aanbesteding. Via Brussel kunnen alle aanbieders van minicontainers uit heel Europa inschrijven. Een minicontainer van Italiaans design? Donderdag 19 december is de aflevering in Westkapelle. Aanbesteding van moderniseren van het GBA, veiligheidskleding, mini(afval)containers, wegen, tractoren. Inkoopadviseur? De mooiste job van de wereld!


Cijfers enzo

Gegevens door de personeelsadministrate

Leeftijdsopbouw

Man/Vrouw De gemiddelde leeftijd bij de gemeente Veere is 47,29 jaar. De mannen zijn gemiddeld 47,09 jaar en de vrouwen 47,59 jaar. In totaal is 60,80% mannen en 39,20% zijn vrouwen. Al jaren zijn er meer mannen dan vrouwen in dienst.

Personeel Derden De post personeel derden (P3) is bedoeld voor kosten van ingeleend personeel. Dit kan om diverse redenen noodzakelijk zijn. Vervanging bij ziekte, zwangerschap, het (tijdelijk) niet opvullen van formatieplaatsen, tijdelijke werkzaamheden, uitbesteding van werk, extra werkzaamheden en/of prioriteiten die niet kunnen wachten op basis van bestuurlijke afspraken en planningen. Het totale bedrag dat is uitgeven in 2013 aan inleenpersoneel is afgerond â‚Ź 890.464,-. Dit is â‚Ź 171.536,- minder dan het jaar daarvoor.

Cafetariamodel

Resultaatgesprek

Formatie

150 mensen dat is 76% van de medewerkers heeft een resultaatgesprek gehad in 2013. 6 mensen (dat is 3% van de medewerkers) hebben een beoordelingsgesprek gehad.

14

Formatie december 2012 was 178,38 en december 2013 is 171,04 dus een daling van 7,34 fte. Het aantal medewerkers is ook gedaald. In december 2012 hadden wij 205 medewerkers in dienst en in december 2013 is dat 199.


Personeelskosten De jaarsalarissen vallen in 2013 lager uit dan in 2012. Er zijn nog geen loonsverhogingen geweest sinds de CAO op 1 januari 2013 is afgelopen. De onderhandelingen zijn nog steeds bezig. In 2013 zijn er minder medewerkers in dienst dan 2012. De pensioenpremies zijn in 2013 wel gestegen. De werkgeversafdracht is 25,70% in plaats van 23,85% in 2012.

Schaalopbouw

Jaren in dienst

Bewust belonen Binnen Veere zijn vijf mensen geplaatst in hun functieschaal en één in zijn uitloopschaal. Er zijn twee mensen met een persoonlijke toelage. Vier mensen hebben begin dit jaar een gratificatie ontvangen. In 2013 hebben twee mensen een extra periodieke salarisverhoging vanwege goede beoordeling en versnelde ontwikkeling in de functie ontvangen. Daarnaast zijn aan het eind van 2013 door het MO een aantal eenmalige beloningen toegekend.

Vacatures vervuld Zowel in 2012 als in 2013 is er geen gebruik gemaakt van Zeelandwerkt. In 2012 hadden wij in totaal 13 vacatures waarvan 7 intern en 6 mensen extern. In 2013 zijn er 6 vacatures vervuld, waarvan 3 intern en 3 mensen extern.

15

• Een groepsbeloning voor cluster digitale media, cluster toezicht en het kwaliteitsteam. • Aan acht mensen is een gratificatie gegeven vanwege het gedurende langere periode laten zien van een bijzonder talent. • Een gratificatie vanwege het leven van een bijzondere eenmalige prestatie is gegeven aan negen mensen. • Ten slotte hebben twee mensen een functioneringstoelage van eenmalig één bruto maandloon (13de maand) gekregen vanwege een zeer goede beoordeling, omdat gedurende een langere periode aantoonbaar boven niveau van de functie is gefunctioneerd.

Stage Er hebben twintig MBO en elf HBO studenten stage gelopen binnen de gemeente Veere in 2013.

Ouderschapsverlof In totaal hebben 15 medewerkers in 2013 gebruik gemaakt van ouderschapsverlof waaronder 7 vrouwen en 8 mannen.


Leeftijdsopbouw 31 december 2013

Aan alles komt een eind

Tekst van Isaäc Bebelaar, voormalig technisch beleidsmedewerker bodem

Op 17 september heb je gelezen dat ik stop met werken. Aansluitend vergde het acht weken bij het ABP voor de definitieve beschikking. Direct daarna is in formele zin mijn ontslagaanvraag ingediend bij gemeente Veere waarbij de instemming snel volgde. Stoppen met werken staat gelijk met genoegen nemen met wat minder pensioengeld. Voor ieder individueel is dat een strikt individuele afweging en niet vergelijkbaar. Afscheid Formeel 1 januari 2014 maar fysiek per 12 december 2013 was de laatste werkdag en tevens afscheid. In de ochtend van een 30-tal Zeeuwse (en 2-tal vanuit “agentschap”) bodemcollega’s te Goes en in de middag van interne collega’s gemeente Veere. Dit is als goed en plezierig ervaren. Hieraan voorafgaand heb ik via de mail/briefwisseling de vele externe contactpersonen bedankt voor de prettige samenwerking. Toch even terugkijkend Ik kijk met een bepaalde mate van tevredenheid terug op de periode dat ik mij volledig in bodemzaken heb kunnen verdiepen en werken. Ook verduurzamen en energieverbruik terug dringen door slimme bouw en keuzes voor installaties waren mijn hobby en is met velen gedeeld. De verschillende leidinggevenden en wethouders hebben mij daarin een grote mate

16

van vrijheid gegund. Ook het jaarlijks delen van informatie met de commissieleden over mijn inzet, in de zin van wat is er gedaan en wat gaan we doen, waren mooie momenten. Dit is als steun ervaren en heeft bijgedragen aan het behaalde resultaat als gemeente Veere. Gemeente Veere heeft hier in het Zeeuwse en ook voor Nederland een voortrekkersrol kunnen vervullen in het scala aan bodemwerk, wetgeving, spelregels en bodemautomatisering. Je hebt inmiddels gezien dat in die 46 jaar er zeven takken van sport zijn bedreven. Steeds was de wisseling in taakveld een prikkel tot studie en daardoor bredere inzetbaarheid met het juiste kennisniveau. Naar de toekomst Het bodemwerk en verduurzamen stopt niet met mijn vertrek. Er is veel meer dan alleen chemie in de bodem. Er zijn aardkundige waarden, biodiverseit, vergroenen, archeologie en nog veel meer. Daar zitten enorme kansen in, om het zogeheten “natuurlijk kapitaal“ beter te benutten waardoor de leefomgeving alleen nog maar beter wordt. Een goede leefomgeving brengt bovendien meer geld op voor gebruiker en overheid. Tot slot en welgemeend Allen dankjewel voor de samenwerking en veel succes in de interessante periode die op je afkomt, verbreedt je kennis en pak de kansen.


In vogelvlucht

Tekst door en foto van de ondernemingraad gemeente Veere

De OR in vogelvlucht voor wat betreft het jaar 2013: samenwerking; voorjaarsnota; werkdruk; bruggen bouwen; strategisch personeelsbeleid; het nieuwe werken, nieuw beoordelingssysteem, HR 21; contract Zeeland werkt; 3e Pinksteren; openingtijden publieksbalie. De wens om op provinciaal en regionaal niveau meer samen te werken, is nog niet concreet gerealiseerd. Onze gemeente stelt zaken hierin vaak uit wat logischerwijs tot onrust op de werkvloer leidt. De OR vindt dit onwenselijk. De RUD is inmiddels op de rails gezet. Hierin is een BOR (bijzondere ondernemingsraad) actief zolang nodig is tot de organisatie “gesetteld” is. Door decentralisering van Rijk en Provincie komt er steeds meer werk op de gemeente af. Dit heeft consequenties. Het motto “lean en mean” in overheidsland en ook in onze gemeente betekent onder andere dat iedereen overal ingezet kan worden om bij te springen, mits hij/zij over de juiste capaciteiten beschikt. Wij hebben een zogeheten “coachhuis” dat voor iedereen de mogelijkheid biedt om zijn/haar talent te ontwikkelen/ontdekken of te begeleiden in een ontwikkeltraject. Een goede relatie met de bestuurder met openheid en transparantie als uitgangspunt vinden wij belangrijk. Wij willen een actieve rol spe-

17

len in de organisatie. Daarom willen wij in een vroeg stadium betrokken worden bij de ontwikkelingen. Goed contact met onze achterban is hierbij essentieel om deskundig en gemotiveerd te adviseren of wel/niet in te stemmen. Op intranet zijn regelmatig “tweets” geplaatst met de bedoeling een prikkel of signaal af te geven waarop de achterban kan reageren. De OR fungeert als de conducteur in de trein die van voor naar achter door de wagons loopt om te controleren, de passagiers zo goed mogelijk te begeleiden op hun reis en waar nodig aanpassingen doorgeeft aan de machinist of bij “gevaar” zelfs aan de noodrem trekt. Dit alles vanuit de overtuiging dat medezeggenschap de kwaliteit van het besluit en het draagvlak binnen de organisatie vergroot. Wij hebben het afgelopen jaar 27 vergaderingen gehad. Daarnaast is er het Zeeuws platform, OR-afvaardiging uit alle Zeeuwse gemeenten die ieder kwartaal vergadert. Zij bereiden adviezen voor en wisselen ervaringen uit. Gastsprekers houden regelmatig lezingen en presentaties. In maart 2014 zijn er verkiezingen voor een nieuwe OR. Wij vinden het belangrijk dat een aantal belangrijke speerpunten overgaan naar de nieuwe OR.


Loodsen

Tekst door Han Pagter, eerste medewerker Openbare Ruimte

Doordat ongeveer tien jaar geleden de werkloods aan de Braamweg in Koudekerke opgeheven werd, kwam er tijdelijk een unit bij het sportveld van Koudekerke. Tevens moest rond dezelfde tijd de loods van Zoutelande plaatsmaken voor een bergbezinkriool. In de brandweerkazerne van Zoutelande is toen een kantine gebouwd. Op zich waren dat mooie plekken, maar het grote nadeel was dat er in Zoutelande helemaal geen, en in Koudekerke een heel klein opslagplaatsje was. Het meeste gereedschap werd opgeslagen in de grote gemeenteloods van Westkapelle. Het gevolg hiervan was dat er nogal wat rijbewegingen plaatsvonden van en naar deze loods. Ondertussen vond er vijf jaar geleden een kleine reorganisatie plaats bij Beheer en Onderhoud. We gingen van zes naar vier werkploegen. Zodoende was het team van Koudekerke verschillende jaren verdeeld over twee locaties; de helft in Koudekerke en de andere helft in Zoutelande. Beide loodsen en kantines waren te klein voor acht medewerkers en de eventuele stagelopers en ingehuurd personeel. Het gebeurde regelmatig dat er vijftien man rondom de tafel zat in een kantine waar ruimte was voor zes.

18

Daarom waren wij ook verheugd dat er van het college groen licht kwam om een loods te kopen of te huren. Wij hadden ondertussen gezien dat de voormalige loods van de Provincie Zeeland nog steeds leeg stond en hebben de leiding gevraagd eens te informeren of deze loods misschien te koop was. Na enige onderhandelingen is toen overeengekomen om de voormalige gemeenteloods van Grijpskerke te ruilen voor de loods van Biggekerke. Begin mei 2013 hebben we de tijdelijke loodsen ontruimd en zijn we ingetrokken in Biggekerke. Na enige maanden van plannen maken en vergunningen aanvragen zijn we in november, in goede samenwerking met de mannen van accommodatiebeheer, begonnen met het verwijderen van een binnenmuur. We hebben een voorziening gemaakt op de zolder van het gebouw en wonen nu dus een poosje “boven de zaak”. Momenteel hebben we het erg druk met het schilderen van kozijnen en het sauzen van de muren en het opnieuw inrichten van onze grote kantine. We hopen in februari te kunnen verhuizen zodat we in maart weer paraat staan om de plantsoenen op orde te brengen na het winterseizoen.. Na jaren van veel heen en weer rijden verwachten we nu makkelijker en efficiënter te kunnen werken vanuit onze mooie nieuwe loods. We zijn er blij mee.


Kwaliteit

Tekst door Kees Joosse, eerste medewerker Openbare Ruimte

In 2013 werd door de afdeling Openbare Ruimte een kwaliteitsteam ingesteld. Het doel hiervan was, om vanuit de werkvloer ideeën naar voren te brengen ter verbetering van het werk en werkomstandigheden. Uit elk van de vijf ploegen is vertegenwoordiging gekozen om deel uit te maken van dit team. Het team kreeg ook een budget mee. Er zijn verschillende voorstellen gedaan, één daarvan was de aanschaf van een mulchdek (zie foto), een geavanceerd werktuig wat - gekoppeld aan onze Deutz trekker - geschikt is om heggen te knippen. Dit voorstel is besproken op het werkoverleg van opzichters en eerste medewerkers, daarna ook op het afdelingsoverleg. Vervolgens is er positief beslist over de aanschaf van een mulchdek, en tot aankoop overgegaan, zodat we er in juli al gebruik van konden maken. Van meet af aan waren de reacties van uit de ploegen enthousiast, het knipwerk is van hoge kwaliteit, en neemt ergonomisch zwaar werk uit handen. Doordat de afgeknipte takken direct fijn geslagen [gemulcht] worden, is er ook weinig of niets op te ruimen. Genoemde argumenten openden de discussie over uitbreiding van de toepassingen. Waar we voorheen in de winter de grove houtkanten met de maaibalk knipten, en later de takken opruimden, gaan we er nu in één werkgang met het mulchdek langs, dit betekent tijdwinst en geen werk en onkosten om takken af te voeren. Verder doen we een knipronde in het voorjaar om heestervakken kort te zetten. In juni en eind september worden de heggen er mee geknipt. Op termijn zal ook zoveel mogelijk het uitbestede knipwerk met het mulchdek meegenomen worden. In 2014 wordt een nieuwe trekker met werktuigarm aangeschaft. Dit werktuig heeft nog betere besturingsmogelijkheden, zodat het resultaat verder geoptimaliseerd kan worden. Aan deze trekker kan ook een klepelmaaier en een onkruidborstel gemonteerd worden. Het is dan ook de bedoeling dat de trekker een jaar rond ingezet gaat worden.

19


PéVé

Tekst door het bestuur van de personeelsvereniging

Wij als bestuur zijn blij dat door het organiseren van de PéVé-activiteiten in 2013 de collega’s van diverse afdelingen contact met elkaar hebben en leuke dingen met elkaar doen. Dit versterkt de onderlinge band en zorgt voor het Veere-gevoel. Bedankt voor jullie deelname namens het bestuur van de PéVé, Hans, Jos, Simone, Elise, Matty, Marieke, Adrie, Danny en Denise. Bezoek ook eens op onze facebook-pagina: https://www.facebook.com/pages/P%C3%A9V%C3%A9-gemeenteVeere/187928958069446?ref=tn_tnmn.

20


40 jaar in overheidsdienst

Tekst door en foto van Jos van de Graaf, coördinator toezicht en handhaving

1 oktober 2013 was het zover: 40 jaar in overheidsdienst. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik mij als 16 (!) jarig jochie met haar tot op de schouders meldde op de opleidingsschool der rijkspolitie te Apeldoorn. Na een zwaar opleidingsjaar werd ik “losgelaten” in de praktijk en dat betekende voor mij Zeeland. Ik heb veel meegemaakt in 28 jaar bij de politie. Zeker omdat de veiligheid op de weg nog niet zo goed was als tegenwoordig, ik heel veel zware en dodelijke ongelukken heb meegemaakt. Voordeel bij de rijkspolitie was dat je bij een zaak vanaf het begin mocht meedraaien in een verder onderzoek. Zo heb ik ook meegedraaid in een moordzaak op een advocaat in Biggekerke, aangespoelde lichamen van de Harold of Free Enterprice in Westkapelle en Domburg, verdrinkingsgevallen en zelfmoorden. Van 1977 tot 1982 was ik ingedeeld bij de ME. Laten dat nou juist de zwaarste jaren zijn geweest waarop de democratie op haar grondvesten schudde. Meegedraaid bij de krakersrellen in Amsterdam en Nijmegen, treinkapingen in

Ambtsjubileum In totaal hebben zes mensen hun ambtsjubileum gevierd. Vier mensen 12½ jaar en twee mensen 25 jaar.

Drente, Kroning Beatrix, schippersblokkades en demonstraties tegen kernwapens en -energie. Ik ben voor mijn inzet bij de Kroning zelfs officieel gedecoreerd. Men vraagt mij weleens: “Mis je de acties nou niet bij de politie?” Dan antwoord ik altijd: “Nee voor alles een tijd, ik zie mij nu niet meer achter 15-jarige winkeldieven aanrennen met mijn 57 jaar.” Bovendien is de strijd op straat toch behoorlijk verhard en daar zit ik echt niet meer op te wachten. Ik heb vroeger best weleens liggen rollenbollen op straat, maar als ik dat nu zou doen kom ik een week niet meer uit mijn luie stoel... Vanaf 2001 werk ik bij de gemeente Veere en sinds 2010 als coördinator toezicht & handhaving. Het enige wat ik soms weleens mis is de speciale politiecultuur. Dat is met niets te vergelijken. Hoewel ik bij de politie veel rotdingen heb meegemaakt hebben we met zijn allen toch heel veel gelachen. En voor mij geldt nog steeds: een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

21


Respect

Tekst door en foto van Tanja Davidse-Engelvaart, medewerkster Centrale Publieksbalie

Als je aan de publieksbalie werkt heb je veel klantcontacten. Het is altijd mogelijk dat je met agressie en geweld te maken krijgt. Het is nooit te voorkomen. Om handvaten te krijgen hebben we in de loop de tijd al meerdere cursussen ongewenst gedrag gehad, inclusief rollenspellen en alles wat er bij hoort. Verder hebben we ook een duidelijke uitleg gehad van Riëtte, wat we moeten doen als we met agressie te maken krijgen. Door deze uitleg denk je er toch meer over na dat niet al het gedrag van de klant wenselijk is. We zeggen altijd: “de agressie valt nog wel mee bij ons aan de balie”, en dit is ook zo wat betreft de fysieke agressie. Het merendeel van onze klanten zijn gelukkig tevreden en vriendelijke mensen. Maar als je verder denkt komt toch (non)verbale agressie zeker voor. En dan heb ik het niet over de klant die eens boos wegloopt omdat hij geen

22

goede pasfoto bij zich had. Of de klant die zijn formulieren niet compleet bij zich heeft en moppert dat het altijd wat is bij de gemeente!! Nee, dan gaat het over hoe iemand neerbuigend tegen je kan doen. En soms zelfs scheldwoorden gebruikt of bewoordingen die voor mij erg kwetsend en vernederend zijn. Het meeste wat er aan de balie gebeurt raak je kwijt als je op de fiets naar huis rijdt en alles van je af kan laten glijden. Maar die enkele keer dat het toch wat verder gaat, daar ben je ’s avonds nog mee bezig. Dan is het fijn dat je een agressie melding kan doen. Je kunt je verhaal kwijt en er gaat ook een brief naar de betreffende klant. En dat voelt goed. De klant wordt er op gewezen dat wij de klant met respect behandelen en dat wij ook van onze klant verwachten dat we met dezelfde mate van respect behandeld worden.


23

Dienstverlening

Tekst door en foto van Ron Nijs, medewerkster Centrale Publieksbalie

In Veere staat de klant voorop. Daar voor zetten we ons beste beentje voor. Wie is de klant? Een ieder die je te woord staat of die schriftelijk iets van ons vraagt.

Consideratie hebben, jezelf willen verplaatsen in de ander en oordeelloos kunnen handelen in het belang van de gast

Dienstverlening straal je uit. Ontvang je klant en behandel je klant met alle egards. Zoals je de klant helpt zo word jezelf ook behandeld.

Aan de balie is het van belang dat Dienstverlening voorop staat. Ik vind het een uitdaging om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken zowel voor de klant als voor jezelf. Het baliewerk is iedere dag zeer afwisselend en dat maakt het zo aantrekkelijk. Ik vind het de leukste baan van de gehele organisatie. De baan op mijn lijf geschreven.

De uitdaging is om als iemand chagrijnig, mopperig aan de balie is, juist deze klant tevreden te krijgen. Wat zo leuk is, is om met de klant gezellig ook een bak koffie te drinken aan de balie. Ze vinden dat een geweldig ontvangst. Net dat stapje extra te doen dat maakt het werk zo leuk. Elkaar iedere morgen “Goedemorgen� wensen in het voorbijgaan, is een klein gebaar maar maakt je dag wel zo vrolijk in plaats van door te lopen. Zie, groet en ontmoet elkaar! Wie je ook bent.

Persoonlijk Professioneel Positief Zo doen we dat in Veere!


Agressie en geweld Wij voeren onze publieke functie professioneel uit en behandelen diegene met wie wij in contact komen met respect. Wij verwachten van onze burgers dat wij met dezelfde mate van respect behandeld worden. Om ervoor te zorgen dat we ons werk in veiligheid kunnen doen, hanteren we een zero-tolerance beleid. In de loop van 2013 hebben verschillende sessie plaatsgevonden om te praten over agressie en geweld en welke impact dat heeft op het individu maar ook in teamverband. Dit heeft zowel tijdens afdelingsoverleggen maar ook bij kleinere sessies met verschillende clusters, organisatie breed plaatsgevonden. Hoe gaan we om met agressie en geweld, wat kan je eraan doen mocht het toch voorkomen. Om vervolgens in te gaan hoe en waar de het voorval gemeld kan worden.

Als een medewerker te maken heeft gehad met (non)-verbale agressie, persoonsgerichte bedreiging of fysieke agressie dan moet hij/ zij dit melden via https://agressieregistratieoverheid.nl of http://www.gir-portaal.nl Door het systeem stapsgewijs in te vullen komt de volledige melding uiteindelijk in beeld. Ook de vervolgstappen/acties worden geregistreerd. In de loop van 2013 hebben vijf mensen melding gemaakt van agressie en geweld. De meldingen variëren van bedreigingen, medewerkers zijn onheus bejegend via brief of mailwisseling maar ook grievend gedrag aan de centrale publieksbalie. Zowel Tanja Davidse-Engelvaart, zie pagina 22 als Astrid Hubregtse, zie de pagina hiernaast hebben in dit sociaal jaarverslag geschreven over hun ervaringen met agressie en geweld.

(Bijna) ongelukken In de loop van 2012 is het Gemeentelijk Incidenten Registratie systeem (GIR) in gebruik genomen. Dit is in 2013 verder uitgebreid met Registratie Incidenten Overheid (RIO) waar meldingen van (bijna) ongevallen in geregistreerd worden. Tijdens de sessie op het gebied van agressie en geweld is ook aandacht

besteed aan de (bijna) ongevallen en de nut en noodzaak van het melden. Via dezelfde portaal kan naast agressie en geweld ook voor de melding (bijna) ongevallen gekozen worden. Sindsdien is er vier keer een melding gemaakt van (bijna) ongevallen. Al deze meldingen zijn direct opgepakt en individueel afgehandeld.

Integriteit In 2013 is tijdens afdelingsoverleggen aandacht geweest voor integriteit. Via concrete praktijkvoorbeelden is er gesproken over wat wel en niet kan. Tevens is er gekeken hoe je kan voorkomen dat de schijn tegen je is.

Vertrouwenspersoon Het woord vertrouwenspersoon begint met ‘vertrouwen’, dat staat letterlijk en figuurlijk voorop. In 2013 is er geen gebruik gemaakt van zowel onze in- als externe vertrouwenspersonen.

Naast Mariëtte Caljouw (externe vertrouwenspersoon) staan zowel Arno van der Heijde als Elise Fanchamps ook in 2014 voor je klaar, mocht je gebruik willen maken van hun expertise.

24


Zero tolerance!

Tekst door en foto van Astrid Hubregtse, gemeentelijk opsporingsambtenaar (Boa)

Ik werk inmiddels al weer zes jaar bij de gemeente Veere als Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa). Boa’s verrichten divers werk zoals, verkeer regelen, controle tweede woningen, parkeerzaken, handhaving op strand, controle belastingen en vergunningen. In de zomer verrichten wij surveillance op en rond het Veerse Meer met de Politie, Staatsbosbeheer, Waterschap, Rijkswaterstaat en andere gemeentes. Er wordt gehandhaafd op allerlei voorkomende dingen, zoals vernieling, stoken, illegale recreatie enzovoort. Deze werkzaamheden maken het werk compleet en spannend. Ik heb mijn draai gevonden met leuke collega’s waar je van op aan kunt als er iets is. Omdat Veere zo’n een toeristische gemeente is werken er tijdens de zomermaanden acht inhuurkrachten extra mee. Zij handhaven op de parkeerterreinen en lopen zo nu en dan mee met de Boa’s.

25

Zo was ik op een dag woningen aan het controleren op bewoning samen met een inhuurkracht. Ik had gegevens dat de buurman van de betreffende woning, die ik moest controleren, agressief kon zijn. Ter plaatse zag ik een auto aanrijden met een raampje open. Een man begon zonder aanleiding te schelden. Dit bleek de betreffende buurman te zijn. Aangezien de bewoner van de woning niet thuis was ben ik – als toezichthouder van de gemeente – bevoegd om achter de woning te kijken. Ter plaatse stond ineens de buurman in de poort van de tuin met zijn armen gespreid en zei: “jullie komen hier niet weg”. Als Boa is het dan de kunst om het niet tot een handgemeen te laten komen. Uiteindelijk na veel communiceren ging de man weg. Dit was wel een spannende situatie omdat dit alle kanten op kon gaan en ik ook nog de zorg voor een onervaren uitzendkracht had. Omdat de man verbaal maar ook non-verbaal over zijn grenzen ging heb ik hier aangifte van gedaan. Uiteindelijk hoef je niet alles te slikken. Kortom … Agressie en Geweld wordt in de gemeente Veere NIET getolereerd!


Mijn ‘Talent’ in Beeld

Tekst door Pascal Corbijn, gemeentelijk opsporingsambtenaar (Boa)

Ik heb zelf een traject gevolgd bij het Coachhuis en aan de training ‘Talent in Beeld’ (TiB) deelgenomen. Beide waren erg interessant. Tijdens het coachtraject heb ik veel geleerd over onder andere het geven van feedback, het spreken in grote groepen en het omgaan met lastige situaties en het juist handelen hierbij. Jezelf ontwikkelen vind ik leuk. Je moet je soms kwetsbaar opstellen - wat wel eens lastig kan zijn - maar uiteindelijk kom je er sterker uit. Zeker in combinatie met de training TiB. De training heeft bij sommigen de ogen geopend. Voor anderen was het een bevestiging dat ze juist op de plek zitten waarbij ze inderdaad hun talenten kunnen gebruiken.

Door diverse opdrachten, vaak in groepjes, kon je wat meer te weten komen over je talenten. Wat zijn je talenten, hoe kan ik deze (verder) ontwikkelen en kan ik ze nu gebruiken of niet? Door de groepsopdrachten leerde je tevens andere collega’s kennen waar je in het dagelijks werk misschien niet veel mee te maken hebt, altijd leuk! Er is veel kennis in het Coachhuis aanwezig en tijdens de training bleek dit ook weer zo te zijn. Kortom, heb je ergens moeite mee of zou je iets beter willen doen, breng eens een bezoekje aan het Coachhuis. De training TiB word in 2014 ook gegeven dus ik zeg doen! Wie weet komen je verborgen talenten wel naar boven….

Training

Tekst door Conny de Baedts, medewerkster belastingen en Ellen Passenier-Bakker, medewerkster WOZ

In 2013 hebben wij meegedaan aan de eerste training Talent in Beeld. Hoewel we in eerste instantie niet wisten wat we ons hierbij moesten voorstellen gingen we vol goede moed doch enigszins sceptisch naar de eerste trainingsdag. De groep deelnemers bestond uit ongeveer vijftien collega’s van diverse afdelingen. De training bestond uit twee dagen met de volledige groep met diverse opdrachten. Daarnaast vonden er nog twee individuele gesprekken plaats met de coach en ter afronding nog één dagdeel gezamenlijk ter evaluatie. Naast de gezamenlijke opdrachten waren er ook individuele opdrachten waarbij je onder andere het thuisfront kon benaderen. Bij het uitvoeren van deze opdrachten werd je een spiegel voorgehouden en moest je de plus- en minpunten benoemen. Hierdoor werd inzichtelijk dat iedereen talenten heeft.

Opleiden De gemeente Veere heeft een bedrag van € 280.000,- begroot aan opleidingen. Hiervan is € 225.000,- daadwerkelijk uitgegeven aan opleidingen. Denk daarbij aan de cursus ‘feilloos adviseren’. Door Kim van Sabben hiernaast verder uitgelicht.

26

• Wat heb je van nature en wat is er aangeleerd; • Wat vreet energie en waar krijg je energie van; • Wat wil je uiteindelijk bereiken c.q. wat zijn je doelen. Uiteindelijk heeft deze training voor ons tot gevolg gehad, dat we de stoute schoenen hebben aangetrokken en onszelf hebben gepresenteerd bij ons afdelingshoofd. Dit heeft erin geresulteerd dat wij momenteel beiden op een andere afdeling onze talenten kunnen inzetten. Wij zijn beiden van mening dat het volgen van deze training een heel ander inzicht geeft van je collega’s. Je deelt bepaalde persoonlijke aspecten en leert elkaar op een andere manier kennen. Naast het ontdekken van je talenten is deze training van toegevoegde waarde voor de omgang met de collega’s.


Feilloos adviseren

Tekst door en foto van Kim van Sabben, juridisch adviseur omgevingsrecht

Feilloos adviseren, wat is dat nu eigenlijk? Wat betekent dit, voor wie en hoe doen we dat nu eigenlijk? Dat zijn direct een paar vragen die bij mij op kwamen toen ik dit hoorde. Met een groep van 25 personen en ‘Tien organisatieadvies’ zijn we hier mee aan de slag gegaan. Marlon, Ine en Petra bedankt voor de goede begeleiding. Mijn complimenten voor de openheid, het vertrouwen en ook de gezellige noot. Als start was er een vragenlijst ten behoeve van een DISC rapportage. Deze rapportage is later ook gebruikt. Leuk om te zien hoe bij sommige mensen ook echt de persoon zelf naar voren komt in de rapportage. Ik zou de stijl ‘voorzitter’ zijn of dit klopt daar ben ik nog niet helemaal achter. Op de eerste sessie kregen we van ‘Tien’ een paars boekje om in te schrijven. Mocht je die tegenkomen in het gebouw dan weet je dat die persoon op sessie is geweest bij ‘Tien’. Ik heb er in ieder geval goed gebruik van gemaakt. Alle tips heb ik hier in geschreven. Ik hoop ze ook zeker vaak te kunnen toepassen. De sessies van ‘Tien’ waren ingestoken op een drietal speerpunten, namelijk geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en nabijheid. We hebben op deze punten gekeken hoe we er nu in staan, hoe we er tegen aan kijken en hoe te ontwikkelen. Een sessie met een acteur was ook erg leuk om mee te maken maar ook ontzettend moeilijk. Ook door een sessie met het college en het DT hebben we veel geleerd. Ik ben in ieder geval van mening, en volgens mij heb ik dat ook van anderen gehoord, dat er een vertrouwensband moet zijn ten aanzien van elkaar. Heb vertrouwen in elkaar en de kennis en kunde die iemand heeft. We mogen er tenslotte vanuit gaan dat iemand de kennis heeft om goed te kunnen adviseren in het vakgebied.

27

Samenwerking hoorde ik ook. Je bent slechts één van de vele adviseurs. Je wordt onder andere gevraagd om advies te geven. Maar vergeet ook niet dat je ook zelf ‘er op af’ kan stappen voor het geven van advies. Het is een samenspel tussen iedereen, wat zich nog verder moet ontwikkelen. Feilloos adviseren betekent volgens mij ook dat er een volledig advies is waar alle benodigde aspecten in naar voren komen. Mijn motto is in ieder geval ‘Samen aan de slag!’. Ook met behulp van onze intervisiegroepen kunnen we dit aanpakken.


Ziekte/verzuim

28

In de onderstaande tabel zijn de verzuimcijfers van de afgelopen jaren weergegeven. Deze cijfers zijn over de volle maanden van 1 januari tot 31 december berekend. De cijfers komen uit het geautomatiseerde personeelsinformatiesysteem PIMS en zijn volgens de adviezen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) berekend. Doordat in april 2013 de afdelingen van acht naar vijf zijn gereduceerd is de duurklasse in percentage niet uit te draaien. Er is wel een onderverdeling gemaakt naar verzuimpercentage, verzuimfrequentie en verzuimduur.

Binnen Veere hebben een streefcijfer van maximaal 4% ziekteverzuim per jaar. In 2010 zaten we daar met 4,10% net boven. Dit is de derde achter een volgende jaar dat we er met 2,92% netjes onder de 4% blijven. De verzuimfrequentie ligt met 1,14 keurig tussen de één en anderhalf in (richtlijn van de VNG). In onderstaande grafieken zijn de percentages en frequenties per maand van de afgelopen drie jaar weergegeven. Hier is mooi de tendens qua ziekteverzuim te zien.

Zoals elkaar is er een groep medewerkers die zich vier of meer keer ziek melden per jaar. Tijdens het sociaal medisch overleg zijn deze medewerkers besproken met de intentie om hun verzuimfrequentie omlaag te brengen. Het gaat in 2013 om elf medewerkers. Eén minder dan het jaar daarvoor. Daartegenover staat het percentage nulverzuim op 39%.


Sociaal Medisch Overleg Het Sociaal Medisch Overleg is in 2013 acht keer bijeen geweest. In het SMO tref je de bedrijfsarts, de personeelsadviseurs en de betreffende medewerker die is uitgenodigd met zijn of haar leidinggevende. Er zijn wisselende ervaringen van medewerkers die uitgenodigd zijn. Hier wint het praten ‘met’ collega’s het van praten ‘over’ collega’s.

Risico Inventarisatie & Evaluatie Afgelopen jaar heeft de evaluatie van de molens plaatsgevonden. Tijdens de rondgang met de arbocoördinator en coördinator accommodatiebeheer zijn alle zeven gemeentelijke molens gecontroleerd. Tevens is er een rondgang geweest langs tien kerktorens voor de evaluatie van de kerktorens. De kerktoren van Veere stond in de steigers, deze zal de volgende keer weer meegenomen worden. Ook de jaarlijkse evaluatie van de RI&E binnendienst hebben we rond de zomer gedaan door het voeren van gesprekken met alle leidinggevenden. De OR heeft ingestemd met alle drie de evaluaties. Tevens heeft in 2013 de evaluatie van de biologische agentia plaatsgevonden. Tijdens een gezamenlijke sessie met de drie coördinatoren van Openbare Ruimte en de arbocoördinator is de biologische agentia integraal besproken.

29


Gevarieerd werk(en)

Tekst door Pieter Francke, vakmedewerker Beheer en Onderhoud

Sinds 1 mei 2013 ben ik in dienst bij de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Veere. Dat was tevens de datum dat er een nieuwe loods in gebruik genomen werd. Zodoende kon ik gelijk helpen met het verhuizen van de unit in Koudekerke naar de loods in Biggekerke. Daarna ben ik op pad gegaan met een collega om te werken in de plantsoenen. Het is gevarieerd werk; het is namelijk niet alleen het werk in de plantsoenen wat de aandacht vraagt, maar ook het klaarzetten van de afzettingen voor de evenementen of het ophangen

Vacature Bode

van verkeersborden en klein straatwerk behoort tot onze werkzaamheden. Soms help ik ook bij het verzorgen van begrafenissen. In de wintermaanden is er weer ander werk, want dan wordt er veel gesnoeid en gezaagd in het bosplantsoen en er wordt voorbereidend werk gedaan voor het vernieuwen van plantsoenvakken. Verder hoop ik hier nog veel te leren en mezelf te kunnen ontwikkelen. Wat ik ook leuk vond was de gezellige opening van de loods met de bijbehorende barbecue. Dat was gelijk een mooie gelegenheid om alle andere collega’s te leren kennen.

Tekst door Gernand Verrijzer, bode/huismeester

In juni 2013 kwam op de afdeling Bedrijfsvoering een vacature vrij voor de functie van bode. Mijn werkzaamheden voor de afdeling Welzijn kwamen te vervallen en er was dus geen mooier moment om hierop te reageren. Ik had al enige ervaring op dit gebied en wist dus wat er in deze functie van je verwacht werd. Gelukkig mocht ik al snel na mijn getoonde belangstelling op gesprek.

Beide gesprekken verliepen positief zodat ik op 17 juni 2013 kon beginnen met mijn werkzaamheden als bode van de gemeente Veere! Het is leuk werk met veel afwisseling. Je hebt contact met iedereen, moet soms wel eens prioriteiten stellen in het werk, maar geen dag is hetzelfde! Ik voel mij hier dan ook helemaal thuis en hoop dit nog jaren te kunnen blijven doen!

Na eerst kennis gemaakt te hebben met mijn aanstaande collega’s, volgde nog een gesprek met leidinggevenden van Bedrijfsvoering en Personeelszaken.

In of uit dienst In 2013 zijn 5 medewerkers in dienst gekomen waarvan er 2 medewerker via een uitzenbureau zijn ingestroomd. 10 medewerkers zijn uit dienst gegaan in 2013.

Reden van uitstroom Onder uitstroom wordt het aantal personen verstaan dat in dit jaar is uitgestroomd uit de gemeentelijke bezetting. Het gaat hierbij om 100 procent ontslag en niet om deeltijdontslag.

30


Gemeentehuis

Foto van het gemeentehuis van de Gemeente Veere

31

Sociaal jaarverslag 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you