Page 1

Nr. 2 - 2015 - Årgang 49

I FOKUS 28:19 MATTEUS Loddefjord Menighetsblad

Årets Konfirmanter 2015 i Loddefjord


HVEM – HVA – HVOR

ANDAKT

LODDEFJORD MENIGHET Menighetskontoret er vanligvis åpent for besøk hverdager kl. 10.00 - 1400. Det sikrest å ringe først for å avtale. Besøksadresse: Vadmyrveien 91. Postadr: Postboks 72 Loddefjord, 5881 Bergen. Bankkonto: 9521.05.12994 Epost: loddefjord.menighet@bergen.kirken.no eller direkte til den personen du vil nå. Se listen nedenfor eller se vår nettside: http://www.loddefjordkirke.no

Har du hatt 4G dekning i påsken der du var ?

Misjonsprosjektet Uganda, Bankgiro Konto.nr: 9521.05.22752

Det er flere norske teleselskaper som skryter på seg å ha kunnet gi deg 4G dekning i påsken. Å ha god dekning vil si at signal-strømmen flyter godt begge veier. Har du god dekning av påsken, i forhold til innholdet i påsken ? Visste du at det bokstavelig talt går an å ha 4G dekning av innholdet i påsken ? Det er 4 viktige steder som det fortelles om i påskefortellingen og alle de stedene har navn som begynner på G.

Kappelan: Tommy Erdal

1 GETSEMANE - vinhagen der Jesus var sammen med disiplene for å be like før han ble arrestert og tatt til fange. Det andre stedet har nok det minst kjente navnet 2 GABBATA - Hellestedet heter det på norsk. Der hadde Pilatus dommersetet sitt. Der dømte han Jesus til døden. Det tredje stedet heter Kirketorget i Bergen. Tlf: 55 59 32 10 Ved å ringe hit kan du bestille dåp, vielse og andre kirkelige handlinger for Loddefjord menighet. Dåp kan også bestilles via vår webside. Kirketorget er betjent hverdager kl 0800 – 1500. Det kan også nås med mail: Epost: kirketorget@bergen.kirken.no. Loddefjord kirkegård Tlf: 55 30 81 50 Håkonsvern kirke Tlf: 55 50 28 10 KONTAKT OSS DIREKTE Sokneprest: Arve Hansen Haugland Mobiltelefon: 99 58 69 48 Tlf: 55 59 32 32 Epost: arve.hansen.haugland@bergen.kirken.no Kapellan: Tommy Erdal Tlf: 55 30 81 66 Mobil.tlf: 97 11 01 24 Epost: tommy.erdal@bergen.kirken.no Organist, konfirmantlærer: Arnt Thyve Tlf: 55 30 81 08 Mobil.tlf: 90 63 97 88 Epost: arnt.thyve@bergen.kirken.no Administrasjonsleder: Elias Solsvik Tlf: 55 30 81 61 Mobil.tlf: 48 03 16 69 Epost: elias.solsvik@bergen.kirken.no Menighetspedagog: Catherine Rygg Tlf: 55 59 81 64 Mobil tlf. 995 80 523 Epost: catherine.rygg@bergen.kirken.no Kirketjener: Jan Erik Tangen Mobil.tlf: 934 04 001 Vakt telefon (u. kontortid) Tlf: 47 87 32 00 Epost: jan.erik.tangen@bergen.kirken.no Ungdomsarbeider, konfirmantlærer Thor Haavik Tlf: 55 30 81 65 Mobil.tlf: 41 08 68 33 Epost: thorhaavik94@hotmail.com REDAKSJONELT: Redaksjonen består av Vigleik Brekke, Torstein Sætre og Elias Solsvik Ansvarlig redaktør: Arve Hansen Haugland Layout: Trond E. Berntsen Tlf: 454 28 414 Trykk: Hurtig trykk a.s 2

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.2- april 2015

3 GOLGATA - Det er ikke hovedgaten på Gol, men stedet der de spikret Jesus fast til korset. Det betyr betegnende nok Hodeskallen. Stedet ble mye brukt til korsfestelser. Det fjerde og siste stedet jeg tenker på er: 4 GRAVEN - En av rådsherrene i jødenes høye råd, het Josef fra Arimatea. Han hadde fått laget en grav til seg selv like i nærheten av Golgata. Han tilbø den slik at de kunne legge kroppen til Jesus der. Det gjorde de. Graven ble forseglet og voktet av romerske soldater. Om morgenen den tredje dagen kom noen kvinner til graven. Steinen foran graven var rullet til side, Jesus var ikke i graven lenger. Det går an å forholde seg til påskefortellingen på flere nivåer, eller skal vi heller si ha flere dekningsgrader av den. Hvis vi legger hovedvekten bare på Gabbata og Golgata da leser vi en god påskekrim om en mann som gjorde fantastisk mye godt, men dessverre så fikk mektige fiender kloen i ham. De tålte ikke godheten hans og fikk ham uskyldig dømt til døden. Et regelrett justis-mord. Kanskje det vekker litt sympati i oss når vi leser slik. Dekningen er i hvertfall elendig med bare 2G. Og historien påvirker oss lite. Om vi slenger på en G til, Getsemane, da har vi med et 3G-dekning og vi får innblikk i Jesu indre liv, hans forhold til sin Far, Gud i himmelen. Denne fiaskoen, ytre sett, går Jesus frivillig inn i. Det er ikke engang et valg han blir stilt overfor der og da, vi får innsyn i at det hele var nøye planlagt fra før tidens morgen. “Timen er kommet, Menneskesønnen skal overgis i synderhender”, sier han om seg selv. Da ser vi med ett Jesus som et forbilde for uselvisk kjærlighet. Han går inn i det som for oss ser ut som nederlag med hevet hode og varmt hjerte, helt frivillig av en eller annen mystisk grunn. Dekningen er fortsatt 3G, men historien prenter dype og kanskje nagende spørsmål i oss som ikke er så lett å avfeie uten å virke overfladisk eller useriøs: HVORFOR GJØR HAN DET ? HVA ER DRIVKRAFTEN HANS ? 4G dekningen av av påsken slår inn med full kraft når vi tar med GRAVEN - stedet der Jesus sto opp fra de døde. Det er umulig å forstå med forstanden for det har ikke skjedd før. Ingen har stått opp fra de døde før. Det finnes ingen ting å sammenligne oppstandelsen med. Det finnes en dyp kunnskap fra gammel tid som sier at når noen dør helt uskyldig for noen andre, da kan ikke døden holde vedkommende fast lenger. De 3 første G ene er springbrettet Jesus bruker for å knuse dødens makt. Hva, tror dere, var hensikten med Jesu oppstandelse? Hva var det egentlig han ville med å seire over døden? Etter GRAVEN kan Jesus være alle steder til alle tider samtidig. Han kan være sammen med alle de menneskene han elsker så grenseløst samtidig. For Jesus ønsker fellesskapet. Han stod ikke opp fra graven for å forsvinne inn i en fjern og ukjent dimensjon. Jesus seiret over døden for å være nærværende her, mellom oss, på en ny og annerledes måte. Det utrolige som fortelles i Bibelen er at mange mennesker så Jesus etter at han var stått opp. Peter, apostlene, kvinnene ved graven, Paulus. En gang 500 mennesker på en gang. Og opp igjennom historien har stadig nye mennesker fortalt oss at de har sett Jesus og det har fortsatt like til i dag. De forteller at de har sett ham, møtt ham og kjent varmen fra kjærligheten hans. Du er elsket av Jesus, den oppstandne. Han søker fellesskap med deg. Tør du å åpne opp for full 4G dekning av påsken i livet ditt ?


Vår nye menighetspedagog er i gang!

“Catherine Løkke Rygg, Menighetspedagog i Loddefjord Menighet”

- Eg klør i fingrane til å ta fatt på jobben som menighetspedagog i Loddefjord menighet. Eg har fått ein svært mjuk og god start. Det seier Catherine Løkke Rygg nokre veker etter at ho den 1. mars starta i jobben som menighetspedagog. Etter at Ole Arthur Hanstveit slutta som kateket i juni 2014, har Arnt Tyve og Thor Haavik hatt menighetspedagogoppgåvene saman med prestane i godt og vel eit halvt år. Men no er Catherine Løkke Rygg på plass og godt i gang med den nye jobben sin. Ho rosar dei som har gått framfor og lagt til rette for jobben hennar. - Eg fekk vera med på ei flott innsettingsgudsteneste 1. mars. Eg har kjent meg svært godt velkomen frå første dag, og det er vanskeleg å setja ord på kor godt det er lagt til rette for meg i denne jobben, seier Catherine. Catherine Løkke Rygg har på sett og vis ein «katolskluthersk» bakgrunn. Ho kjem frå Råde ved Sarpsborg og har trødd sine barne- og ungdomssko i den katolske menigheten i Fredrikstad. Mor hennar kjem frå Filippinene, medan faren er norsk. - I den katolske menigheten i Fredrikstad fekk eg vera med eit flott barne- og ungdomsarbeid. Menigheten hadde svært gode leiarar, og som 18-åring var eg med som leiar i leirarbeidet. Eg har vel i grunnen heile tida tenkt at eg skulle via mitt vaksne liv som menighetsarbeidar, seier Catherine. Ho har etter kvart funne seg godt til rette i Den norske kyrkja og er no innmeldt som medlem der.

Fullfører studiet til sommaren Cathrine Løkke Rygg er gift, bur i Vadmyra og har eitt barn på tre år. Ho starta utdanninga i menighetspedagogikk på Menighetsfakultetet, og etter at familien flytta frå Oslo til Bergen sommaren 2011, fullfører ho studiet på NLA Høgskolen med siste eksamen i mai i år. - Kvifor søkte du menighetspedagogstillinga i Loddefjord? - Eg er jo straks ferdig med utdanninga, og eg visste at det var ein del menighetspedagogjobbar som var ledige. Når eg såg den ledige stillinga i Loddefjord, tenkte eg at det skal vel litt til for at eg får denne jobben. Men no er eg her og er veldig klar for jobben, seier Catherine. Den første tida er det lagt til rette for at ho skal få tid til å setja seg inn i oppgåvene som menighetspedagog. Arbeidsoppgåvene vert konfirmantarbeid, dåpsopplæring, barne- og ungdomsarbeid og leirarbeid. - Eg elskar å vera på leir. Då eg var med som leiar på leir, fekk eg stadfesta at eg skal arbeida blant barn og unge. Eg vil gjerne prioritera familiearbeidet, og det ville vore kjempeflott om vi fekk lagt til rette for eit godt sundagsskulearbeid i Loddefjord, seier Catherine Løkke Rygg.

Tekst og foto: Vigleik Brekke I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.2- april 2015

3


Årets konfirmanter 2015

Konfirmasjonsgudstjenester

i Loddefjord og Haakonsvern kirker

Ett års forberedelser er forbi, og dagen er endelig kommet; Konfirmasjonsdagen! En dag hvor Gud bekrefter at; Jeg vil deg! Lørdag 25. april kl: 10.30 i Haakonsvern kirke Andrea Sandal Hammer Andreas Brakstad Teigstad Anna Thorsen Takle Anne Li Ren Pedersen Elise Løvjomås Stordal Endre Riple Forsberg Helena Claudia Bruåsdal Helene Øvsthus Helene Eriksen Håkon Lillevik Fjellheim Isak Gjerde Håkon Viking Engfeldt Espeland

Lørdag 25. april kl: 12.30 i Haakonsvern kirke Even Haugland Joar Scot Haavik Kamilla Askevold Nilsen Lars Fredrik Grimstad Magnus Ågotnes Kvam Maren Sunde Leirvåg Marius Kristiansen Paasche Marte Sævig Mathias Enrique Noel Tomas Vincens Dencker Geitung Victoria Ullestad Stordal Victor Anang Newman Louis Alfred Runge Marc Oliver Melvik Mathias Johansen Trengereid 4

Fotograf: Magne Åhjem I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.2- april 2015


Konfirmantåret startet med gudstjenester hvor de forskjellige

konfirmantgruppene ble presentert og alle fikk sin konfirmantbibel. Så kom konfirmantforberedelsene i gang, i de forskjellige gruppene som konfirmantene var blitt plassert i; Sleng-konfirmanter, Haakonsvernkonfirmanter og Leir-konfirmanter. Fokus har vært at vi skal bli bedre kjent med Gud, og med hverandre. Gud møter vi både i undervisningen på ulike måter, men også gjennom ulike aktiviteter som weekender, leir, skyting, dram-gruppe, mat-laging, idrett, konfirmant-band osv… Veldig kjekt. Sleng- og Haakonsvern-konfirmantene har møtt ganske regelmessig hver 14. dag, mens leir-konfirmantene har møtt ca. en gang i måneden. Det er fordi de har et mer intensivt og lenge leiropphold. Før jul var konfirmantene med på lysmesse både i Haakonsvern kirke og i Loddefjord kirke. Nå i vår har konfirmantene gjort en kjempeflott innsats både med å selge lodd til menighetens store misjonsbasar, og ved å være med på innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp i fastetida. GOD-søndag og GOD-weekender har vært frivillige tilbud som mange av konfirmantene har benyttet seg av. Dette tror vi har vært et tilbud som gjør konfirmasjonstida enda bedre. I alle de ulike konfirmantgruppene er det ulønnede medarbeidere som gjør en stor innsats med undervisning, aktiviteter og annet praktisk miljøskapende arbeid. Uten denne innsatsen hadde vi ikke klart å holde hjulene i gang. Vi setter stor pris på innsatsen som legges ned for ungdommene i vår menighet. Ellers er det tre ting vi håper sitter igjen etter konfirmasjonstida: 1. At DU er elsket av Gud 2. At du er ØNSKET av Gud 3. At du er god nok for Gud. Lykke til med dagen! Sokneprest,Arve Hansen Haugland

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.2- april 2015

5


Søndag 26. april kl: 10.30 i Loddefjord kirke Amalie Knudsen Andreas Hatlebrekke Louis Alfred Runge Carina Nedreaas Celine Victoria Frekhaug Hannah Knudsen Hilde Amalie Arnesen Kaland Ida Marie Sørensen John Solsvik Devert Josephine Kvernland Dammann Stine Høisæter Skogseide Regine Haaland Charlene Izabelle Mejia

Søndag 26. april kl: 12.30 i Loddefjord kirke Joakim Holmefjord Julie Louise Danielsen Karoline Skauge Endresen Kwadwo Owusu Yamoah Kyei-Mensah Lise Gundersen Mai-Linn Lønningen Malin Johansen Marielle Heimark Finsås Marius Hakestad Breisnes Martine Berland Mia Samuelsen Nora Linn Bratland Sander Tøllefsen Træen Susanne Nessøy Bjelland

Lørdag 2. mai kl: 10.30 i Loddefjord kirke Celine Skjærvø Andersen Emma Kristiane Sivertsen Hanne Vedeler Akse Heidi Zachariassen Yndestad Marte Isager Bakke Preben Træen Andersen Renè Arthur Korneliussen Robin Johansen Bøe Robin Sabaratnam Sander Krabbedal Herdlevær Sander Garvik Kurseth Sebastian Haugland Steffen Solberg Antonesen Sunniva Kleppestø Milne

Fotograf: Magne Åhjem

6

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.2- april 2015


Lørdag 2. mai kl: 12.30 i Loddefjord kirke Annette Gjesdal Håkonshellen Bendik Skogheim Nikolai Færøy Nora Hagerup Petter Ringheim Stephen Okyere Theodor Dyngeland Olsen Thomas Andre Hagenes Landro Tina Katrine Bøe Tobias Ludvigsen Mike Andre Sondela

Søndag 3. mai kl: 10.30 i Loddefjord kirke Håvard Landro Jonas Kvernhusvik Jørn-Christian Stavang Lars-Henrik Hygen Malene Toska Halvorsen Malin Skeistrand Johnsen Marie Yndestad Roksvåg Marita Iren Ellingsen Mathias Andre Aadland Morten Rasmussen

Søndag 3 mai kl: 12.30 i Loddefjord kirke Preben Træen Andersen Roald Andre Kvarv Susanne Fjæren Midttveit Thomas Flage Thomas Fredrik Wahl Tina Nygård Reistad Tommy Kjærrgård Karlsen Vegard Steinhaug Brevik Vera Breisnes Ingrid Jeanette Lu Nes Tveit

Fotograf: Magne Åhjem I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.2- april 2015

7


Min Salme

Da den nye salmeboken kom i 2013, kunne vi oppleve at den var utsolgt når vi etterspurte den i bokhandelen. Og det var ikke så rart, for det er mange er som har et kjært forhold til salmene. Også jeg har et hjerteforhold til salmene våre, både gamle og nye, og jeg har et ”problem” når jeg skal velge ”min” salme, men én av dem jeg tenker på nå om dagene, når det blir lysere for hver kveld og det spirer og gror, er Elias Blix’ ”No livnar det lundar” med tone av L.M. Lindeman, to av ”gigantene” i norsk salmehistorie. Den er jo obligatorisk å hente frem i mange sammenhenger, men den er like slitesterk og ekte hver gang vi synger den. Det tror jeg skyldes at tekst og tone hører så godt sammen, og at den vekker kjærligheten til det vi alle er så glad i: den praktfulle naturen Gud har gitt oss her nord. Og det er ikke bare det: Den fletter så godt sammen natur og historie med den betydning kristen-

No livnar det i lundar T Elias Blix M L.M. Lindeman - Norsk salmebok 2013, nr. 844.

8

No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid.

Så sende Gud sin Ande som dogg på turre jord. Då vakna liv i lande, då grøddest vent Guds ord.

Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror.

Då er det sæle tider for Kristi kyrkjegrunn. Då lauvast det i lier, då livnar det i lund.

Guds kyrkje lysa skulle som høgt på berg ein stad, med sumar utan kulde og utan solarglad.

Då ljosnar det i landet frå fjell og ned til fjord. Då losnar tungebandet, då kved Guds folk i kor.

Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt i ljos og fred.

Då skin det over strender som sol ein sumarkveld. Då gløder kring i grender ein heilag altareld.

Men stundom kom det kulde på Herrens kyrkjemark. Det var som Gud seg dulde, og borte var Guds ark.

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong,

Det var dei mørke dagar, Guds ord var fåhøyrd segn. Og hjarta frys og klagar, det saknar sol og regn.

då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.2- april 2015

troen har hatt å si for landet vårt. Den formidler en levende Gudstro gjennom en vakker lyrikk, og perspektivet i salmen er at våren, ”med ljose dagar”, skal minne oss om at noe enda bedre er i vente enn det vi opplever her på jord, da vi ”alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår!” Når jeg synger ”No livnar det i lundar”, er det naturlig i mitt indre å sukke til Gud om at vi som land og folk igjen må se den store skatt den kristne tro er, slik Blix må ha sett det da han skrev sin kjente salme i 1875. Torstein Sætre

LODDEFJORD KIRKE


KABB har gratis lydbibliotektjeneste: til trosopplæring - menighetsliv - personlig trosliv Blant KABBs (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) mange gode tilbud, finnes lydbibliotektjenesten. Lydbiblioteket ble opprettet allerede på 1960-tallet. Slik har KABB lest inn store deler av den kristne litteraturen i Norge, og det skal vi fortsette med – i mange år fremover. Og det beste av alt, den er helt gratis. Kvalitet – aktualitet – bredde I dag inneholder lydbiblioteket nærmere 2.000 titler i ulike sjangre: Barnebøker, ungdomsbøker, skjønnlitterære bøker, biografier, historiske romaner, misjonslitteratur, lyrikk, teologi, lydbibler for barn og unge og oppbyggelige bøker. Hvem kan låne bøker? Alle som av en eller annen grunn ikke kan lese en ordinær bok, kan låne bøker hos KABB. - Send en e-post, ta en telefon eller skriv et brev til oss, så ordner vi resten. Men du trenger en Daisy-spiller eller noe lignende, slik at du kan lytte til bøkene, forteller bibliotekar Heidi Vestbye. - Utlånstjenesten er gratis. Alle får lydbøkene sendt hjem med posten. Daisy-spiller eller mp3-spiller Alle KABBS lydbøker er produsert som en Daisy-lydbok. (Daisy er en internasjonal standard for produksjon av lydbøker.) For å få en god leseopplevelse av lydbøkene, er det best å benytte en Daisy-spiller som avspiller. Det er mange som har krav på å få en slik spiller, fra hjelpemiddelsentralen. Det går også an å laste ned software (til en Daisy-spiller) fra internettet. På den måten kan man lytte til bøkene via en datamaskin. Eller man kan benytte en mp3spiller. Det er også mulig å kjøpe en Daisy-spiller direkte fra en forhandler. Kontakt oss gjerne – vi vil gjerne hjelpe deg - Vi håper at du har lyst til å begynne å låne bøker hos KABB. Ta kontakt med oss, for vi vil gjerne hjelpe deg. Og husk: boklån i biblioteket vårt er helt gratis, sier Heidi Vestbye avslutningsvis. KABB, PB 333, 1802 Askim - kabb@kabb.no - 69816981

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.2- april 2015

9


ØNSKER DU ANNONSE I BLADET! Ta kontakt med: Administrasjonsleder: Elias Solsvik Tlf: 55 30 81 61 Mobil.tlf: 48 03 16 69 Epost: elias.solsvik@bergen.kirken.no

Gi ditt bidrag til menighetens barne- og ungdomsarbeid Da er du med på å bringe Guds godhet ut til “folk flest” i Loddefjord. Takk for ditt bidrag!

Med hilsen Loddefjord menighet Vårt kontonr: 9 5 2 1 . 1 0 . 5 1 2 9 4

Vi fikser deres bil, kjapt trygt og billig! FRISTAD BIL

Alvøveien 118 - Alvøen Tlf: 911 50 057 Bilreparasjon - karosseri - lakkering - Bilpleie

Regnskap med tidsgaranti* MMC EXTRA

Får du rapportene når du trenger dem? Regnskap innen 10 dager - Årsoppgjør innen 10 dager

...vi garanterer og leverer!

Tlf: 55 54 49 00 www.mmcas.no

* Gjelder

10 virkedager, og forutsetter bruk av MMC sine rutiner

Din Annonse her!

Haakonsvernveien 63, 5173 Loddefjord

Ditt lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

Gravdalsvegen 4 - 5165 Laksevåg

DØGNVAKT • 55 55 16 16 Vennligst ring for avtale samtaletid www.solstrands.no

10

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.2- april 2015

. Tlf: 55 20 76 70 . Faks: 55 20 76 7 . Mob: 982 55 571


EN PRAT FOR LIVET SKAL KOSTE LITE Kirkens SOS bytter telefonnummer. Fra og med 3. mars er det nye nummeret 22 40 00 40. Det er kun en grunn til dette skiftet: de som trenger Kirkens SOS skal slippe å telle på kronene. Med det nye nummeret koster en samtale bare det en samtale til en fasttelefon ville kostet. For mange betyr det at samtalen er gratis, mens andre må betale noe. Det avhenger av den enkeltes telefonabonnement. Det kan koste en del å ringe, - men det skal ikke koste mye i kroner og øre. Hvorfor? Jo, for denne samtalen kan være en prat for livet. Årlig besvarer Kirkens SOS mer enn 177.000 telefoner og til sammen ca 14.000 chat og sos-meldinger (anonymisert e-post). Med ca 900 frivillige og over 30 ansatte, gjør Kirkens SOS gjennom sine 12 lokale sentre, denne telefontjenesten tilgjengelig for mennesker som opplever å være i krise. Mange er mennesker som kjenner at livet er i ferd med å gå i svart. I fjor handlet ca 50% av alle chat-samtaler og 30% av SOS-meldingene om selvmord. På telefonen snakket ca 15% av innringerne om tanker de hadde om ikke lenger å ville leve. Det er over 500 mennesker som tar sitt eget liv i Norge hvert år, og rundt 10 ganger så mange som forsøker, og enda mange flere som tenker på å gjøre det. Dette er høye tall og temaet er vanskelig å snakke om.

Kirkens SOS vil derfor være et lavterskel samtaletilbud for dem som opplever at livet er utfordrende, og særlig dem som går med selvmordtanker. Telefonen skal være en åpen linje der det er lov å snakke om alt, og der de som tar imot samtalene tåler å høre om livet slik det egentlig er for den som ringer inn. Et urolig menneske som i telefonen møter et medmenneske som gir rom for å snakke om innringerens tanker og planer om å gjøre det slutt, er livsnødvendig. Hvert år er denne åpne kanalen med på å redde liv. Kirkens SOS er et nasjonalt nettverk av frivillige som 24/7 tilbyr et lyttende øre og bankende hjerte. Vi vil lytte og være tilstede og gi rom for de unevnelige tanker og planer og samtidige lete frem livsmot og håp. Derfor skal det nye Kirkens SOS-nummeret finnes overalt. Det skal være lett å finne og koste lite å ringe. For det kan handle om en prat for livet. Kirkens SOS i Norge har også fått ny genealsekretær! Leif Jarle Theis hadde sin første arbeidsdag mandag 2. mars. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen.

Greta Gramstad, daglig leder, Kirkens SOS i Bjørgvin Tlf: 55 32 58 45 / 905 32 320 Leif Jarle Theis, generalsekretær, Kirkens SOS i Norge Tlf: 917 13 217

Slekters gang, mars - april 2015 Vielser Cathrine Nicoline Hegland Livden og Alexander Rio Nøkling

Barn fra Loddefjord som er døpt i andre kirker Haakonsvern kirke

Emma Zimmermann-Ølberg

Døpte Loddefjord kirke

Olsvik kirke

Joakim Førde Jensen Simon Octavian Ananiassen Maia Sofie Kopperud Diamond Felix Winsjansen Pedersen Laksevåg kirke Jesper Juhani Lintunen Hermine Bolstad Willumsen Viktor Aleksander Vågenes Søreide kirke René Arthur Korneliussen Romeo Andre Vågenes Amundsen Stephen Okyere Louis Alfred Runge Mike Andre Sondela Kwadwo Owusu Yamoah- Kyei-Mensah Elena Johnsen Aalen Eirik Hesthammer Knudsen Fredrik Brandsrud Knutsvik

Gravferder Helga Mathilde Hjelle Arne Sigmund Jordal Tore Jan Ølversø Hermansen Bernhard Kjærgård Gunvor Rognaldsen Normann Andersen Kitty Sofie Jakobsen Magne Kleppestø Rolf Lygren Aslaug Nyhaug Astrid Helgheim Christoffer Fyhn

Uganda basaren søndag 15. mars ble en suksess! *Det kom inn kr. 62.000. Tusen takk til alle som var med å gjøre dette mulig. Takk til alle dere som bidro med gevinster, solgte og kjøpte lodd og ellers var med på å gjennomføre basaren. Pengene kommer til å bli brukt på en god måte av Ebenezer Child Care Ministry i Kampala, Uganda

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.2- april 2015

11


GUDSTJENESTEPROGRAM Når alle i Loddefjord som tror på Jesus går til kirke, vil vi fylle kirken 11 ganger hver søndag. Så gå til kirke! Lørdag 25. april kl. 10.30 og kl. 12.30 Konfirmasjonsgudstj. Arve Hansen Haugland Søndag 26. april kl. 10.30 og kl. 12.30 Konfirmasjonsgudstj. Arve Hansen Haugland Lørdag 2. mai kl. 10.30 og kl. 12.30 Konfirmasjonsgudstj. Tommy Erdal Søndag 3. mai kl. 10.30 og kl. 12.30 Konfirmasjonsgudstj. Tommy Erdal Søndag 10. mai kl. 11.00 Dåp Nattverd Arve Hansen Haugland Pinsedag 24. mai kl. 11.00 Nattverd Arve Hansen Haugland Søndag 31. mai kl. 11.00 Familiegudstjeneste Dåp Tommy Erdal Søndag 7. juni kl. 11.00 Nattverd Arve Hansen Haugland Søndag 14. juni kl. 11.00 Dåp og nattverd Tommy Erdal Søndag 21. juni kl. 11.00 Nattverd Tommy Erdal Søndag 28. juni kl. 11.00 Dåp Tommy Erdal

Returadresse: I Fokus Loddefjord menighetsblad. Postboks 72. Loddefjord 5881 Bergen

Loddefjord menighetsblad 2015 nr 2  
Loddefjord menighetsblad 2015 nr 2  
Advertisement