Page 1

Nr. 5 - 2015 - Årgang 49

I FOKUS 28:19 MATTEUS Loddefjord Menighetsblad

Weekend og leir for konfirmantene våre Det nyemenighetsrådet

Leder for rådet: Per Eystein Thue.

Festlig 30 årsjubileum på Hilleren misjonshus

Flott familiegudstjeneste med utdeling av Min kirkebok til 4 åringer


HVEM – HVA – HVOR LODDEFJORD MENIGHET Menighetskontoret er vanligvis åpent for besøk hverdager kl. 10.00 - 1400. Det er sikrest å ringe først. Besøksadresse: Vadmyrveien 91. Postadr: Postboks 72 Loddefjord, 5881 Bergen. Bankkonto: 9521.05.12994 Epost: loddefjord.menighet@bergen.kirken.no eller direkte til den personen du vil nå. Se listen nedenfor eller se vår nettside: http://www.loddefjordkirke.no Misjonsprosjektet Uganda, Bankgiro Konto.nr: 9521.05.22752

ANDAKT

Gud er nær! Torstein Sætre

Det er mange mennesker som kan fortelle at Gud var nær da de trengte ham som mest. Ja, for noen som virkelig har opplevd motgang i livet, så har troen på at Gud er nær, holdt dem oppe. Og akkurat slik er det Bibelen viser oss Gud. Der mange opplever i sin religion at deres gud er fjern og utilgjengelig, der er Bibelens Gud, den sanne og ene, den som ikke har trukket seg bort og bare troner i det høye, men som er hos oss i vår hverdag. Dette kan vi lese om i Jesajaboken: Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, Den hellige er hans navn: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som er knust.

Kirketorget i Bergen. Tlf: 55 59 32 10 Ved å ringe hit kan du bestille dåp, vielse og andre kirkelige handlinger for Loddefjord menighet. Dåp kan også bestilles via vår webside. Kirketorget er betjent hverdager kl 0800 – 1500. Det kan også nås med mail: Epost: kirketorget@bergen.kirken.no. Loddefjord kirkegård Tlf: 55 30 81 50 Håkonsvern kirke Tlf: 55 50 28 10 KONTAKT OSS DIREKTE Sokneprest: Arve Hansen Haugland Mobil.tlf: 99 58 69 48 Tlf: 55 59 32 32 Epost: arve.hansen.haugland@bergen.kirken.no Kapellan: Tommy Erdal Tlf: 55 30 81 66 Mobil.tlf: 97 11 01 24 Epost: tommy.erdal@bergen.kirken.no Organist: Arnt Thyve Tlf: 55 30 81 08 Mobil.tlf: 90 63 97 88 Epost: arnt.thyve@bergen.kirken.no Administrasjonsleder: Elias Solsvik Tlf: 55 30 81 61 Mobil.tlf: 48 03 16 69 Epost: elias.solsvik@bergen.kirken.no Menighetspedagog: Catherine Løkke Rygg Tlf: 55 30 81 64 Mobil tlf. 995 80 523 Epost: catherine.rygg@bergen.kirken.no Menighetspedagog i trosopplæringen Thor Haavik Tlf: 55 59 33 16 Mobil.tlf: 410 86 833 E-post: thorhaavik94@hotmail.com Frivillighetskoordinator: Geir Møller Tel: 55 30 81 63 Mobil.tlf: 454 76 996 E-post: geir.moller@bergen.kirken.no Kirketjener: Jan Erik Tangen Mobil.tlf: 934 04 001 Vakt telefon (u. kontortid) Tlf: 47 87 32 00 Epost: jan.erik.tangen@bergen.kirken.no Redaksjonen består av Geir Møller, Torstein Sætre, Elias Solsvik og Arve Hansen Haugland (som ansvarlig redaktør) Layout: Trond Egil Berntsen Tlf: 454 28 414 Trykk: Hurtig trykk a.s 2

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015

Gud, som har skapt alt og som er allmektig, sier altså at han ikke bare er nær hos mennesker sånn generelt, men at han har en særlig omsorg for dem som ikke har lykkes, hos dem som har kommet helt til kort og er knust. Selv om noen mennesker har lykkes i livet og andre har ramlet utenfor kanten, er det likevel slik at ingen av oss kan skryte på oss et perfekt liv både i det ytre og i det indre. I så henseende, i Guds øyne, er det ikke forskjell på små og store synder, åpne og skjulte svikt. Regnskapet går ikke opp for noen av oss, og akkurat da er det det helt utenfor vår fatteevne at Gud, han som troner i det høye og ikke vet av synd, vil bøye seg ned til den som er knust og gi nytt liv og tilgivelse til den som er ødelagt av synden. Vi nærmer oss julen 2015, og julens store mysterium er jo akkurat at Gud, i sin egen Sønn, kom til jord. Han oppsøkte oss der vi var, der vi er. Tydeligere ønske om å være nær kan ikke tenkes. Det er akkurat slik som det heter i Adams julesang: O helga natt, o helga stund för världen, då Gudamänskan till jorden steg ned! För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Så er Gud nær hos alle som vender seg til ham. Og selv om det er stunder vi ikke helt kan klare å se det, er han like fullt til stede. Han ønsker å være hos deg og meg. Slik kan vi alle oppleve det underet i våre liv at vi blir funnet, slik Jesus sa om seg selv: ”For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» (Lukas 19). Ha en velsignet november måned!


God-Søndag Det er stedet for ungdommer annenhver søndag klokken 18.00 til 21.00, i Loddefjord menighetshus. Tanken bak G-O-D er at:

G – står for Gud! Gjennom kvelden så ønsker vi å lære

mer om Gud, hvem Han er og hvordan Han kan bli en større del av vårt liv. Med Jesus i sentrum, som vår venn og vårt forbilde.

O –

står for Oss! Gjennom fellesskapet ønsker vi å bygge relasjon/vennskap med hverandre der vi kan stole på hverandre, dele liv, være oss selv, og der vi kan oppleve oss selv som viktige og verdifulle mennesker.

D – står for De! De menneskene vi møter i hverdagen, våre venner, familie og bekjente. Gjennom fellesskapet ønsker vi å kunne utvikle oss til å være forbilder, gode medmennesker og ledere som kan hjelpe andre mennesker, både til å bli kjent med Jesus og til å føle seg elsket og viktig. Møte dem som Jesus ville møtt dem.

Visjonen vår er følgende: «Gjennom God-søndag utvikler vi vår tro på Jesus, lærer å leve i fellesskap med Gud, bygger vennskap, selvbilde og identitet, og utrustes til å være ledere og forbilder for våre medmennesker!" Vi er mellom 20-30 ungdommer hver gang, noen ganger 40 og 50 også. Vi starter med møte, hvor det er tale, quiz og en lovsang + info. Så gjør vi forskjellige kjekke aktiviteter og leker, før vi spiser et måltid sammen, som er alt fra kveldsmat til kaker og pizza :) Vi avslutter alltid med skumringsstund, som er et sted vi kan være åpne med hverandre og be for hverandre. Vi reiser 2 ganger i året på leir, i november og april. Vi har også flere kvelder i året vi overnatter på menighetshuset :) Thor Haavik

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015

3


Weekend og leir for konfi

4

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015


firmantene våre

Året med konfirmasjonstid og forberedelse er godt i gang.

Vi har allerede hatt både weekend for slengkonfirmantene (helga 28.-30. august) og leir for leirkonfirmantene

(i høstferien 5.-9. oktober). Begge ganger var vi på Skjergardsheimen leirstad i Øygarden, og her er en del bilder fra det som skjedde der.

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015

5


Min Salme «Der det nye livet lever» av Vidar Kristensen 1983, 1985

Der det nye livet lever, Der tar ingen veier slutt. Alle hindringer og grenser har et nysatt fotspor brutt. Hvor det fører, det vet ingen, men en vandring har tatt til Med hele verden som sitt mål kan ingen gå seg vill. Selv om landskapet kan skifte Mellom sletter, fjell og skog,

Så er såkornet det samme. Men det brukes ulik plog. Den som er et lys i verden, Den som kalles jordens salt, Og den som fisker mennesker, Har arbeid overalt. Slik som Peter og Johannes Og Maria gjorde før Da de delte ut sin glede, Skal vi gå fra dør til dør. Og når ordets nøkler åpner En lukket hjertegrind, Går vi et skritt til siden slik At Jesus slipper inn. Der det nye livet lever, Der må planter sette frø, Slik som dette livet startet Ved at Jesus måtte dø. Det er han som eier livet, Det er han vi hører til. Med Jesus som vår hyrde kan Vi aldri gå oss vill.

”Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt” Hver tid trenger nye salmer – i tillegg til de gamle. Den nye salmeboken, Norsk salmebok 2013, inneholder salmer som tematiserer områder som ikke har vært dekket i tidligere salmebøker. Noen av temaene er slett ikke nye. De har alltid vært en del av menneskenes liv. Men det er nytt at det snakkes høyt om dem, og at de står tydelig på kirkens dagsorden . Salmene fungerer som tolkninger og utlegninger av Bibelen. De gir oss ord til å uttrykke tro og tvil, glede og smerte, forventning og savn. “Omstridte tema får oppmerksomhet. Men det er stille rundt Jesus for tiden. Få provoseres eller begeistres av ham”, uttaler biskop Per Arne Dahl ved åpningsgudstjenesten for Kirkemøtet 2015. Og han fortsetter ; ” Da må vi i alle fall sørge for at det ikke er stille om Jesus, men at vi snakker om ham og gjør ham kjent som en som er umistelig for oss.” Er dette vår erfaring i Loddefjord også? Haster det med å inspirere hverandre til å fortelle om Jesus til familie, venner og naboer? Salmen ”Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt” er en inspirasjonskilde for meg. Du finner den i Norsk salmebok 2013, nr 697, og du kan også høre Bodil Arnesen synge den. Der det nye livet lever - Bodil Arnesen - YouTube, http:// www.youtube.com/watch?v=hSW4peZnZH0 Misjon er nøkkelordet for salmen.

6

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015

Vi kalles til å være Jesus sine medvandrere. Han har bruk for hver og en av oss med de evner, anlegg og erfaringer vi har. Oppfordringen er å begynne der vi er. “ Hvor det fører det vet ingen, men en vandring har tatt til. Med hele verden som sitt mål, kan ingen gå seg vill “ Fra 1. Vers. Veiledning for oppgaven gis også. Bekymring for å si og gjøre det rette skal vi slippe for Jesus er med. “ Og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et skritt til siden slik at Jesus slipper inn “ Fra 3. vers. Med denne strofen gir tekstforfatter Vidar Kristensen vesentlige og informasjon om hvem og hva som skaper tro. Et gripende og sterkt bilde for meg. Hva er så hovedbudskapet vi skal fortelle ? Ved troen på Jesus som vår frelser og venn, hører vi Jesus til. “ Det er han som eier livet, det er ham vi hører til. Med Jesus som vår hyrde kan vi aldri gå oss vill “ . Fra 4. vers . Å få synge denne salmen med melodi av Per Aamot Tveit gjør meg glad og inspirert til å få leve det nye livet. Blir du med? Vennlig hilsen Anne-Sofie Thue


God, gammeldags

BASA R

Søndag 22. november kl. 17.00 I Loddefjord Menighetshus *Loddbøker, åresalg og servering...

Velkommen!

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015

7


Det nye menighetsrådet

het ig n e M d r jo f e d d Lo

På bildet er fra venstre: Elisabeth Midtun, Arve Hansen Haugland (sokneprest), Ragnhild Heradstveit, Bodil Moberg, Nina Stavn Jensen, Bjørg Milde, Solvor Grande Øygard, Tommy Gundersen, Bente Krokeide, Terje Aarland, Arne Lihelle og Per Eystein Thue. Følgende var ikke tilstede da bildet ble tatt: Ina Kristensen, Tone Nøkling

Nytt menighetsråd Mandag 14. september var det kirkevalg i Den norske Kirke. Kirkevalget ble holdt på de samme skolene, også kalt valgting, som kommune og fylkestingsvalget – Bjørndalsskogen, Mathopen og Vadmyra skoler. På Alvøen skole var det felles valgting for Olsvik og Loddefjord menigheter. Loddefjord menighetsråd har 8 faste medlemmer i tillegg til soknepresten som også har sete i rådet. Det er 5 varamedlemmer. I Loddefjord kalles alle inn til møtene slik at en er orientert om prosesser som går over lang tid, og får kontinuitet i arbeidet. Men ved avstemminger er det bare de faste medlemmene eller vararepresentantene for disse som

har stemmerett. Rådet konstituerte seg torsdag 29. oktober med følgende resultat: Leder for rådet: Per Eystein Thue. Nestleder: Ragnhild Heradstveit. Arbeidsutvalget består dermed av Per Eystein Thue, Ragnhild Heradstveit og Elisabeth Midtun (valgt som AU medlem) i tillegg til soknepresten og administrasjonsleder. Rådets representant til Bergen Kirkelige Fellesråd: Bente Krokeide med Ina Kristiansen som vararepresentant. Bjørg Milde er menighetens representant til Kirkens SOS. Bispedømmerådet De fire valgte leke medlemmene til Bjørgvin bispedømmeråd er Inger Helene Thingvold Nordeide, Nora Sætre Baartvedt, Karl Johan Kirkebø og Vemund Atle Øiestad. I tillegg skal tre medlemmer velges indirekte av menighetsrådene i november måned.

Torstein Sætre tok ikke gjenvalg til menighetsrådet: Her er han på valgvakt sammen med sin kone Karen. 8

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015


Du er hjertelig velkommen

til morgenmesse i Loddefjord kirke hver tirsdag kl. 09.00

Ta med deg denne flotte muligheten til å finne roen i kirken og for den kommende uken Tekslesing - Salmer - Tidebønn- Nattverd - Bønn

Trekkspilleren, Viktor Dukaltetenko,

- en berømt trekkspillmusiker fra Russland. Konsert i kirken en søndag kveld i september.

Er du på facebook?

Loddefjord menighet har også en egen facebokside. Besøk oss og bli en liker av vår facebookside. Søk Loddefjord menighet i søkefeltet, og så får du opp siden.

-lik oss på

Besøk vår nye hjemmeside

Viste du at vi har fått nye hjemmeside? Besøk oss på vår nye hjemmeside. Her legger vi ut informasjon imellom menighetsbladene. Her kan du holde deg oppdatert over hva som skjer i kirken gjennom vår kalender. Gå til www.loddefjordmenighet.no

God, gammeldags

MENIGHETSBASAR Søndag 22. november kl. 17.00 I Loddefjord Menighetshus

Velkommen

*Gevinster kan leveres til adminstrasjonsleder i Loddefjord menighetshus. Tlf. 55308161 mob 48031669 elias.solsvik@bergen.kirken.no

Vi i Loddefjord Menighet ønsker å starte opp søndagsskole/barnegruppe! Og i den forbindelse trenger vi flere ledere. Vi ønsker å gi barna positive opplevelser. Sønagsskolen er et fint sted for barna å lære om Jesus. Der kan de treffe barn i samme alder, og møte voksne som vil gi barna et trygt samlingspunkt. Hver leder vil få ansvar for noen samlinger sammen med en annen leder, slik at det alltid er minst to ledere hver gang. En har hovedansvaret, den andre er med. På denne måten er det ikke nødvendig at alle lederne stiller hver gang det er samling, og lederne i Søndagsskolen får muligheten til å gå til gudstjenester også. Søndagsskole/barnegruppe! én gang i mnd. Søndagen før det er familiegudstjeneste. Da starter vi i kirken og er med på begynnelsen av gudstjenesten, så går vi sammen til menighetshuset, og har samling der før vi avslutter i kirken. Det er viktig å gi et godt tilbud til barna i området vårt. Søndagsskolen er en av de tingene vi ønsker å satse på. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med meg: e-post: catherine.rygg@bergen.kirken.no tlf (arbeid): 55 30 81 64 Hilsen fra Loddefjord Menighet og Catherine Løkke Rygg Kateket i Loddefjord menighet

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015

9


Ebenezer Child Care Ministry

Ebenezer hjelper fattige og foreldreløse barn gjennom organisasjonen. Ebenezer Child Care Ministry er registrert som Non Govermental Organisation i Uganda. I dag støtter vi 105 barn . De fleste bor hjemme hos familie, en tante eller besteforeldre. Ebenezer har også plantet en kirke i tilknytning til senteret, Gospel Hope Church. Videre har denne kirken plantet 4 nye kirker i Nord-Uganda. Det har også blitt etablert en helseklinikk, Bettys klinikk. Denne er drevet av Betty, som er utdannet sykepleier. Utdannelsen hennes er betalt av venner i Norge.

Ønsker du å bli fadder? Ta kontakr med: Miriam_godman@hotmail.com eller ring 98448 601 Vær med å gi en gave til prosjektet! Konto.nr: 9521.05.22752 Merk gaven med “Loddefjord Menighetsprosjekt”

Vi fikser deres bil, kjapt trygt og billig! FRISTAD BIL

Alvøveien 118 - Alvøen Tlf: 911 50 057 Bilreparasjon - karosseri - lakkering - Bilpleie

Skann koden og følg oss på facebook Eller gå inn på: http/www.facebook.com/EbenezerChildCareMinistry

ØNSKER DU ANNONSE I BLADET! Ta kontakt med: Administrasjonsleder: Elias Solsvik Tlf: 55 30 81 61 Mobil.tlf: 48 03 16 69 Epost: elias.solsvik@bergen.kirken.no

Regnskap med tidsgaranti* MMC EXTRA Får du rapportene når du trenger dem? Regnskap innen 10 dager - Årsoppgjør innen 10 dager

...vi garanterer og leverer!

Tlf: 55 54 49 00 www.mmcas.no * Gjelder

10 virkedager, og forutsetter bruk av MMC sine rutiner

Haakonsvernveien 63, 5173 Loddefjord

Tlf: 55 20 76 70 Mob: 982 55 571

Gi ditt bidrag til menighetens barne- og ungdomsarbeid Da er du med på å bringe Guds godhet ut til “folk flest” i Loddefjord. Takk for ditt bidrag! Med hilsen Loddefjord menighet Vårt kontonr: 9521.10.51294 Ditt lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

Gravdalsvegen 4 - 5165 Laksevåg

DØGNVAKT • 55 55 16 16 Vennligst ring for avtale samtaletid www.solstrands.no

10

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015


Slektersgang

september, oktober

2015

Vielser

Ada Karin Moe og Roald Larsen Regine Hestad Kaspersen og Tommy Simonnes Siv Ommundsen og Eivind Turøy

Døpte Loddefjord kirke

Marcus Ege Holm Hannah Iren Aasebø Kristiansen William Bognøy Storm Aron-Emil Bergesen Breivik Oliver Tollevsen Hestholm Madeleine Rådal Hollevik Vegard André Johannessen Jesper Knapskaug Nelia Sofie Befring Ronja Jeffries-Strømsnes Agnes Wågenes Lunden William Eland Nilsen Even Eriksen-Honve Daniel Makariev Hjertås Ariel Michell Smines Knapskaug Julie Alexandra Aase Victor Egana Flygansvær Leander Sandtorv Aksel Hellesund Stordal

Barn fra Loddefjord som er døpt i andre kirker Haakonsvern kirke

Matheo Garvik Eide Sondre Aamodt Baldersheim Vegard Krogh Baldersheim Hedda Strander Jensvoll Pernille Åsnes Børresen Dennis Kårtveit Michaelsen Jakob Vågenes Lars Tufta Isene Ylva Løviknes Theodor Falch Holthe Peter Steffensen Larsen Noah Bondevik Løvaas Odin Trones Fosse Vilde Kuven

Olsvik kirke

Marion Mikkelsen Skjoldmo Jonas Huseby Vilsvik

Laksevåg kirke

Emmelie Klette Athelie Norevik Salvesen

Bergen Dom kirke

Adam Mathiesen-Rosvold

Åsane gamle kirke

Emma Moen Hundven

Solheim kirke

Minni-Mariel Hjellum

Vangskyrkja

Sigurd Junhee Jung Lundblad

Naustdal kyrkje

Amalie Høgelid Haveland

Gravferder

Magne Selstø Turid Dæhli Agnes Holmedal Marit Haugsdal Grethe Elin Rikstad Leif Steffensen Else Marie Børø Harald Johannessen Gwendoline Kleppestø Sverre Leonard Liseth Åsta Margrete Heggem Håkon Georg Gullaksen Marie Paulsen Leif Løvheim Nilla Karina Kjærgård

a

Minneord

a

I løpet av siste måneden har to av Loddefjord menighet sine tidligere medarbeidere gått bort. Karl Johannessen døde 27. september. Begravelsen var fra Olsvik kirke til Loddefjord gravplass den 2. oktober. Karl Johannessen var i mange år kirketjener i Loddefjord kirke. Senere var han ansatt ved Loddefjord gravplass i flere år. Da overtok Solveig – Karls kone som kirketjener (hun døde i 2013). Karl Johannessen la ned mye arbeid i Loddefjord som en trofast tjener. Martha Sørheim døde 6. oktober. Begravelsen fant sted i Olsvik kirke til Loddefjord gravplass den 16. oktober. Martha Sørheim var i flere år ansatt som klokker i Loddefjord og betjente Loddefjord menighetskontor med bl.a. kirkebokføringen I tillegg var hun frivillig arbeider i mange år bl.a. i søndagsskole og barnearbeid. Mange vil huske Martha og Oscar (mannen til Martha, han døde for noen år siden) som trofaste kirkegjengere. Loddefjord menighet har mye å takke Karl Johannessen og Martha Sørheim for. Selv om de i de siste årene bodde utenfor Loddefjord, var tilknytningen til menigheten her sterk. De var blant de siste i den generasjonen som bygget opp Loddefjord menighet fra en liten landsens menighet til en stor drabantbymenighet. Vi takker for alt de fikk bety for bydelen og menigheten og LYSER FRED OVER DERES MINNE.

Tilbedelses- og lovsangsamlinger Cellegruppen i Bjørgeveien inviterer igjen til tilbedelses- og lovsangsamlinger i Loddefjord kirke, en tirsdag i måneden. Det blir enkel lovsang , anledning til å dele og mulighet til forbønn, for den som ønsker det. Vi ønsker denne høsten å rette fokuset mot

'HVEM VI ER I GUD',

Besøkstjenesten i Loddefjord og Olsvik menigheter

VÅR IDENTITET, VEIVALG, LYSET, og GUDS KJÆRLIGHET

Ønsker du å få en besøksvenn?

Tirsdag 8. Desember kl. 19.30 GUDS KJÆRLIGHET

Ta kontakt Loddefjord menighet tel: 55 30 81 61 Olsvik menighet tel: 55 59 71 96

og har satt et enkelt tema for samlingene:

La oss sammen bygge fellesskapet i menigheten, og gi Gud mulighet til å forme oss, etter Sin plan. “Søk først Guds rike Og Hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg” Matt.6,33

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015

11


Festlig 30 årsjubileum p re i are (til høy Marit Sk juet av

bilde)

v ble inter agerup H n n u r lv A

are Marit Sk

Jubileumsfesten var godt besøkt

av både unge og gamle

n Haugland

se eprest Arve Han Hilsener fra sokn t he enig fra Loddefjord m

12

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015


på Hilleren misjonshus

30 år er gått siden noe ildsjeler startet opp med byggingen av Hilleren misjonshus. I september inviterte de til fest med kaker og historiske glimt. Misjonshuset var så godt som fullt av forventningsfulle gjester som ville være med på feiringen av 30 årsjubileet. Mange av de som var til stede på jubileumsfesten har vokst opp her med både barnearbeid og ungdomsarbeid. Og det er fremdeles møtevirksomhet i misjonshuset. Formann i jubileumsåret er Astrid Skrunes som og fortalte litt om arbeidet i dag. På festen var det lagt opp til program for både unge og eldre. Flott sang ved Kjetil Hagerup, Fredrik Brunstad og Torgeir Skrunes som ble akkompagnert av Jørgen Nes på piano. Gunnar Ferstad hadde en flott tale og overrakte en « liten» blyant som gave. - Historien skal skrives videre for Hilleren misjonshus sa Gunnar Ferstad. Det var hilsener fra sokneprest Arve Haugland fra Loddefjord menighet og fra Bergen Indremisjon ved formann Glenn Nord Varhaug. Marit Skare gav oss et godt historisk glimt over de 30 år som hadde gått siden oppstarten og byggingen av Hilleren Misjonshus. Hun ble intervjuet av Alvrunn Hagerup. Skare kunne fortelle at det tok noen år før tanken om et eget misjonshus ble en realitet. En bønnegruppe av menn ba for prosjektet i flere år. Den tomten som de opprinnelig hadde tenkt seg ble overtatt av et oljeselskap som skulle bygge en bensinstasjon der. Men de gav ikke opp og var trofast i bønn. Det kom ikke noen bensinstasjon der, og en dag fikk de beskjed om at de kunne få kjøpe tomten som misjonshuset står på nå. – Er det noen som tviler på at det er makt i de foldende hender spurte Marit Skare forsamlingen.

Tekst og foto. Geir Møller

Gunnar Ferstad hadde en flott tale og overrakte en « liten» blyant som gave

Flott sang ved Kjetil Hagerup, Torgeir Skrunes og Fredrik Brunstad som ble akkompagnert av Jørgen Nes på piano

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015

13


«Jeg har ikke tid til frivillig arbeide»

I mange menigheter er det mange som jobber frivillig og det er vi veldig glade for. Spesielt mange pensjonister gjør en flott innsats i Herrens tjeneste. Uten pensjonistene hadde norske menigheter stoppet opp. Tusen takk for at du stiller deg til tjeneste. Vi tror likevel det er mange som sitter på gjerdet og venter på å få en oppgave, og det er også mange som sier de ikke har tid. Mange pensjonister sier de også har fått det så travelt etter at de ble pensjonister. De fleste av oss har sikkert gjort den erfaring at både vi selv og andre sier at vi ikke har tid. Dette kommer ofte som et svar på et spørsmål om å ta på seg en oppgave, noen ganger kommer dette svaret til og med før man har rukket å stille spørsmålet. Min uærbødige påstand er at aldri har dette svaret vært mer feil, aldri har vi hatt bedre tid og det gjelder de aller fleste av oss. Riktignok er det slik at man i dag ofte ser at begge foreldre arbeider utenfor hjemmet, men går man tilbake i tiden var det da på ingen måte uvanlig at begge foreldre hadde mer enn nok av arbeidsoppgaver. Og det meste måtte man gjøre selv og ofte for hånd, så arbeidet var tidkrevende nok både for mann og kvinne. Min begrunnelse for å si at vi aldri har hatt bedre tid er: - de fleste av oss har en tryggere økonomi enn våre foreldre hadde; - aldri har vi hatt kortere arbeidsdager og mer ordnet arbeidstid; - aldri før har så mange hatt fri både lørdag og søndag som en selvfølge; - aldri har vi hatt lengre ferier; - aldri har en arbeidstaker vært bedre beskyttet av lovverk og vært sikret flere rettigheter med tanke på tilpasning av arbeidstid, lovfestet svangerskapspermisjon med lønn og rett på tilpasset arbeidstid i forbindelse med omsorg for barn er bare to eksempler; - aldri har vi hatt enklere og mer kortvarige arbeidsreiser, det er helt slutt på å sitte 60-80 minutter i kø for å komme hjem om ettermiddagen; - aldri har våre hjem vært så preget av hjelpemidler som gjør dagen enklere, arbeidet lettere og gjør at vi sparer enda mer tid; - pensjonsalderen har aldri vært lavere og pensjonsordningene mer fleksible, dette gjelder slett ikke bare fallskjermakrobatene i toppen av næringslivet. 14

I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015

Og denne listen av eksempler kunne vært gjort mye lengre. Min oppfordring til hver enkelt er derfor at vi slutter å bruke dette svaret. Innrøm overfor deg selv og andre at du har massevis av tid som du bestemmer over helt selv. Og dersom det likevel oppleves som om du har dårlig tid, så har det aldri vært enklere å skaffe seg bedre tid: du kan bare bestemme selv og velge hvordan du vil bruke all tiden din. Du må bare bestemme deg for hva du synes er viktigst, og så gjøre dine egne valg ut fra det. For de fleste av oss har faktisk tid til alt vi vil ha tid til, det gjelder mer nå enn noen gang. Jeg vil oppmuntre deg til å bruke litt tid på på frivilling arbeide. I organisasjoner eller i Loddefjord menighet. Vi har alle en oppgave å fylle i i menigheten. Hver enkelt av oss har talenter og evner som andre kan få nytte av. Og sammen tjener vi i Guds rike . Det gjelder å finne sin plass i menigheten. Takk for din trofasthet til deg som har vært med lenge som frivillig arbeider. Og velkommen til dere nye! Geir Møller Frivillighetskoordinator (vikar)

Menighetskvelder i Loddefjord

Høsten 2015, tirsdager fra kl. 19.30 24. November Menighetskveld. Irene og Øystein Elgen Om: Tilgivelse og forsoning. Irene er barnelege og psykiater og arbeider på Haukeland sykehus. Øystein er også psykiater og arbeider på senter for livsmestring. De har drevet kristent studentarbeid i en årrekke. 8. desember Tilbedelse- og lovsang kveld i kirka.


ok b s r å 4 v a g n Utdeli

Det ble en flott familiegudstjeneste med utdeling av Min kirkebok til 4 åringer.

30 stk 4 åringer med foreldre og noen besteforeldre dukket opp. I tillegg var det 4 barnedåp og en god del fra den faste menighetskjernen Så kirken var så godt som full. Arve Hansen Haugland var prest og fortalte om tolleren Sakkeus i sin preken. Og etterpå var det som vanlig kirkekaffe bak i kirken. I Fokus - Loddefjord menighetsblad nr.5 - november 2015

15


GUDSTJENESTEPROGRAM Når alle i Loddefjord som tror på Jesus går til kirke, vil vi fylle kirken 11 ganger hver søndag. Så gå til kirke!

Søndag 15 . novembe r Gudstje Nattverd neste kl. Tommy E 11.00 25. s rdal øndag i tr eenighet Søndag 22 . novembe r Gudstje Dåp, Natt neste kl. 1 verd Arv 1.00 Kris e Hansen ti Konged Haugland ag Søndag 29 . novembe r Familieg Dåp Tom udstjenes my Erdal te kl. 11.0 0 1. sønda g i advent Lørdag 5. desember Ly Arve Han sen Haugla smesse kl. 18.00 nd Søndag 6. desember Gudstjen Nattverd este kl. 11 Tommy E .00 2. søn rdal dag i adve nt Søndag 13 . desembe rG Dåp Nattv erd Tomm udstjeneste kl. 11.0 0 3. sønd y Erdal ag i adven t

Returadresse: I Fokus Loddefjord menighetsblad. Postboks 72. Loddefjord 5881 Bergen

Lm blad nr 5 november 2015  
Lm blad nr 5 november 2015  
Advertisement